Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA GRUPEI

ANUL ȘCOLAR 2020-2021


MIJLOCIE A

EVALUAREA INIŢIALĂ

La începutul anului școlar la grupa mijlocie „A” era alcătuită din 24 de copii dintre care
14 fete și 10 băieți.
În perioada14.09-2.10.2020 am desfășurat la grupă evaluarea inițială. În urma evaluării
copiilor , pe parcursul derulării activităților la liberă alegere, a celor de dezvoltare personală și
pe domenii experiențiale , am constatat următoarele :
La domeniul dezvoltarea cognitivă – preșcolarii grupează obiecte care întrunesc două
criterii concomitent ; necesita sprijin pentru lucrul în grup în soluționarea unei probleme,
utilizând strategiile dezvoltate de grup; toţi numără în limitele 1 – 3, însă nu toţi raportează
corect numărul la cantitate, iar unii nu recunosc cifrele. In cadrul activităţilor de cunoaştere a
mediului, copii au demonstrat că au cunoştinţe despre lume/mediu (culori, animale, obiecte),
cunoștințe ce permit înțelegerea pozițiilor spațiale, cunoaşterea propriului corp, nivelul de
dezvoltare a simţurilor (gust, văz, auz).
La domeniul dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale – preșcolarii își
poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva sau pe cineva ori
pentru a executa o mișcare , execută mișcări la comanda primită; aproape toți demonstrează
independență în igiena personală (se spală și se șterge singur pe mâini, își acoperă gura cu
mâna când strănută, când tușește, folosește independent toaleta,folosește batista etc.) ; toți
demonstrează cunoașterea regulilor de siguranță în jocul simbolic. Sunt bine dezvoltați din
punct de vedere fizic. Unii copii întâmpină dificultăţi în perceperea schemei corporale și în
păstrarea rândului
La domeniul capacităţi şi atitudini de învăţare – prescolarii formulează întrebări
referitoare la schimbările din jur; exprimă dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de
autoservire ; se concentrează la o activitate de 10-15 minute , cu supervizare; găsește forme și
mijloace noi de exprimare a gândurilor și emoțiilor (muzică, desen, dans, joc simbolic). În
cadrul activităţilor artistico-plastice s-a observat o evoluţie în ceea cepriveşte folosirea corectă
a culorilor pe care le-au asociat corespunzător temei date, lucrând cu plăcere şi iniţiativă; nu
toti dau dovadă de creativitate si originalitate în compunerea spaţiului plastic.
Am constat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru
(creion, pensulă, cretă). În cadrul activităţilor de educaţie pentru societate majoritatea copiilor
acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă există şi unii copii care dovedesc un
comportament neadecvat în relaţiile cu cei din jur. Copiii cunosc regulile de comportare
civilizată specifice anumitor momente, dar sunt situaţii în care le ignoră. Am observat că
majoritatea copiilor conştientizează consecinţele pozitive şi negative ale actelor de
comportament asupra celorlalţi şi isi adaptează comportamentul la diferite situaţii. Unii copii
colaborează în grup pentru realizarea unor sarcini (au căpătat sentimentul unitar, ajutându-se
reciproc), pe când alţii preferă jocul/ lucrul individual.
La domeniul dezvoltarea socio-emoţională – preșcolarii urmează indicațiile adulților
în ceea ce privește comportamentul adecvat în anumite situații; interacționează, din proprie
inițiativă, cu copiii apropiați ca vârstă, în diferite contexte; își adaptează comportamentul în
funcție de regulile diferitelor situații (vorbește în șoaptă când ceilalti copii dorm etc) ; își
spune corect numele, prenumele, vârsta; împărtășește celorlalți (copii, adulți din anturajul
propriu) trăirile/emoțiile sale și reacționează adaptativ la contexte sociale variate.Socializarea
prin joc este in general buna, exceptiile in ceea ce priveste socializarea, urmarite si sesizate
sunt in cadrul activitatilor pe domenii experientiale. În ce priveşte dezvoltarea emoţională
reuşesc să exprime ceea ce simt atât verbal, cât şi expresiv, manifestând înţelegere şi răspund
la emoţiile celorlalţi.
La domeniul dezvoltarea limbajului şi a comunicării - preșcolarii necesita sprijin în
povestirea unui eveniment sau o poveste cunoscută, respectând succesiunea evenimentelor;
înca nu utilizează permanent în vorbire acordul de gen, număr, persoană, timp; utilizează în
vorbirepropoziții simple; stau și ascultă, în momente de lectură scurtă, fără să deranjeze,
rămân până la finalul ei; formuleaza propoziții simple ca raspuns la intrebările primite
(despre obiecte, fiinte, personaje de poveste sau aspecte ale vietii sociale); au un vocabular
activ corespunzător vârstei, au formată deprinderea de vorbire corectă (sub aspect fonetic,
lexical, gramatical); excepțiile au fost propuse pentru activități de recuperare individuală.
Preşcolarii care prezintă mici deficienţe de vorbire vor fi îndrumaţi către profesorul logoped.

Prin activitățile instructiv-educative pe care le vom desfășura cu grupa , vom urmari,


stimularea interacțiunilor socio-afective între copii-copii și copii-educatoare, dezvoltarea
nivelului intelectual, dezvoltarea imaginației, îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte.
stimularea interesului pentru frumosul din artă.
Instrumentele de evaluare utilizate au fost diverse şi au fost selectate ţinând cont de
vârsta mică şi de faptul că grupa este formată din 27 de copii de trei ani, deci nu au încă
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi specifice. De aceea s-a urmărit în primul rând cunoaşterea
mediului din care provin copiii pentru a stabili gradul de dezvoltare la care s-a ajuns în familie
şi pentru a crea acea legătură atât de importantă (mai ales în acest moment de debut) între
grădiniţă şi familie.