Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

ANA BLANDIANA ,

O STRADĂ CU SENTIMENTE

După lectura textului se pot identifica trei părți componente în


STRUCTURA TEXTULUI :
funcție de aspectele la care se referă :

Partea I ( strofele 1-3) ► Descrierea străzii cu sentimente

Partea a II-a (strofele 4-9) : ► Descrierea caselor de pe strada cu sentimente

Partea a III –a (strofele 10-11) : ► Mărturisirea autoarei.

EXPLORAREA TEXTULUI :

PARTEA I ( STROFELE 1-3) : DESCRIEREA STRăZII CU SENTIMENTE

EX.1 : Găsește cuvintele –cheie pentru fiecare dintre primele trei strofe.

Exemplu :
Strofa I Strofa II Strofa III

Case Acoperișuri Sentimente

EX 2 : Formulează pentru fiecare strofă ideea principală .

R : Infățișarea caselor (strofa I )

Descrierea acoperișurilor (strofa a II –a) Sentimentele caselor ( strofa a III –a)

EX.3 : Stabilește 4 criterii de clasificare a caselor descrise de Ana Blandiana având în vedere
următoarele trăsături reieșite din text .

Frumoase / urâte / murdare / curățele /împodobite ASPECT ,INGRIJIRE

Grase / subțiri ................................................. CONSTRUCȚIE


Ambițioase / încăpățânate/imperinente/ curioase/ bârfitoare /timide .
CARACTER
Vesele / triste SENTIMENTE

PARTEA A I I A ( STROFELE 4 -9) : DESCRIEREA CASELOR :

EX.4 Identifică trăsăturile /comportamentele atribuite caselor descrise de Ana Blandiana în text și
numește emoția pe care o sugerează fiecare casă .
Prof. ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

Ferestre cu flori și cu perdele

Casa cu pereți portocalii Glasuri vesele de copii VESELIE

Râde

Plină cu iederă

Cu obloane închise
Vila cu iederă
Părăsită TRISTEȚE

Doarme / visează

Albă
Căsuța mică
Împodobită cu flori TIHNĂ , CALM, SENINĂTATE

Povestitoare

Încrezută EGOISM
Casa cu etaj și balcon
Deranjată de zgomotul din jur

Înalte, subțiri

Cele două clădiri Arțăgoase INVIDIE

Inaccesibile pt oricine (construite din granit și oțel)

Zgomotoasă ,scârțâitoare

Casa de zgură Invidioasă BÂRFĂ

Rea de gură

PARTEA A I I I A ( STROFELE 10 -11) : MĂRTURISIREA AUTOAREI :

EX 5. Explică semnificația versurilor : Ar trebui o carte mult mai mare / Și o povestire / Despre cu totul și
cu totul altceva. Ce crezi că a vrut autoarea să spună ?
Prof. ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

FIGURA DE STIL. PERSONIFICAREA

Exercițiul 4 te-a ajutat să descoperi o serie de trăsături / comportamente umane pe care


AFLĂM !
autoarea le transmite unor obiecte (caselor, străzii).

Acest lucru este posibil în literatură cu ajutorul cuvintelor cu sens figurat ( AL


CUVINTELOR FRUMOASE ) numite FIGURI DE STIL. Rolul figurilor de stil într-un text literar este de a
înfrumuseța textul .

( de a da expresivitate comunicării.) . Ex : epitet, personificare, comparație ,etc

Figura de stil prin care Ana Blandiana atribuie caselor din poezia sa trăsături umane se numește
PERSONIFICARE.

PERSONIFICAREA este figura de stil prin care se atribuie însușiri umane animalelor, ființelor
necuvântătoare ,obiectelor, fenomenelor naturii.

EX.6. Numește alte texte literare citite / studiate de tine în care ai întâlnit personificarea.
?
EX 7. Stabilește TEMA POEZIEI alegând dintre următoarele variante :

a ) strada b) casele c) sentimentele

E RÂNDUL TăU Să-țI EXPRIMI PăREREA !

Să privim poezia și prin prisma inteligențelor pe care le poate avea un cititor, răspunzând la întrebări și
rezolvând ( la alegere) sarcini.

1. Ce am înțeles din poezia Anei Blandiana ? Inteligența lingvistică


2. Ce mi-a plăcut ?
3. Ce întrebări am ?

Inteligența logico-
Asociază fiecărei case descrise în poezie o formă
matematică
geometrică sau o formulă matematică și explică alegerea .

Alege una dintre casele descrise în poezie și deseneaz-o. Inteligența spațial -


vizuală

Alege pentru fiecare dintre cele 7 case descrise un tip de Inteligența muzicală

muzică potrivită (populară ,clasică, rock, ambientală),explicând

alegerea.
Prof. ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

Imaginează-te una dintre casele descrise în poezie și scrie un Inteligența


dialog de 7-8 replici pe care l-ai avea cu un trecător. interpersonală

Descrie într-un text de 10-15 rânduri emoțiile pe care ți le-a creat


Inteligența
lectura textului. intrapersonală

Vezi exercițiul 3. Inteligența


naturalistă

TEXTUL DESCRIPTIV LITERAR

DICȚIONAR : a descrie = a prezenta trăsăturile / aspectul / înfățișarea unui obiect, ale unei ființe , ale unui

fenomen al naturii , ale unui peisaj

Textele literare care prezintă trăsăturile unui personaj, ale unui obiect ,ale unui peisaj prin intermediul
unui limbaj artistic (figuri de stil) sunt texte descriptive literare.

Este textul O STRADĂ CU SENTIMENTE un text descriptiv ( o descriere ) ?


?
DA NU DE CE ? .................................................

? Dacă tu ai fi fost autorul textului studiat, cum ai fi descris strada cu sentimente ?

DESCRIEREA LITERARĂ surprinde /prezintă impresiile , percepția celui care scrie


AFLĂM !
(autorului textului literar) asupra aspectului descris. De aceea ,descrierea literară are un

caracter subiectiv.

Obiectul /persoana/ fenomenul descris este prezentat în cuvinte cât mai frumoase
(figuri de stil) al căror rol este să impresioneze cititorul .De aceea, descrierea are și un caracter literar.

FII CREATIV !

Imaginează-ți că într-o zi strada pe care locuiești a prins viață și într-o scrisoare către
locuitorii ei își exprimă sentimentele. Compune un text de 10-15 rânduri în care să descrii cât mai
plastic aceste sentimente, folosind cât mai multe personificări. Te poți inspira din textul Anei
Blandiana.
Prof. ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

FISA DE EVALUARE A LECTIEI PENTRU ELEVI

DISCIPLINA : LIMBA SI LITERATURA ROMANA

CLASA : a V-a A

Data :

PROFESOR : POPA ANCA

TITLUL LECTIEI : O STRADĂ CU SENTIMENTE

METODĂ DIDACTICĂ APLICATĂ : TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE

Astăzi ai avut ocazia de a aborda un text literar printr-o metodă inedită , din mai multe unghiuri.
Fă aprecieri cu privire la desfăşurarea lecţiei ,răspunzând la următoarele întrebări :

1.Ţi-a plăcut textul Anei Blandiana ?

DA NU

De ce ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Care dintre activităţile desfăşurate pe parcursul orei de azi ţi s-a părut mai interesantă ? De ce ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ce nu ţi-a plăcut ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. În care dintre sarcinile care vizau tipurile de inteligenţă pe care le-ai avut de îndeplinit te-ai
regăsit cel mai bine? Bifează răspunsul care corespunde părerii tale.

Inteligenţa lingvistică inteligenţa logico-matematică

Inteligenţa muzicală inteligenţa spaţial-vizuală inteligenţa interpersonală

inteligenţa intrapersonală

5,.Ai avut deplină libertate în a-ţi exprima opiniile ?

DA NU

6.Imaginează-te pe tine însuţi locuitor al străzii descrise de autoarea Ana Blandiana şi exprimă-ţi
sentimentele trăite faţă de modul cum autoarea particularizează casele . În care din ele ai vrea să locuieşti
?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ai vrea ca pe viitor să ai ocazia de a te mai întâlni cu metode /activităţi ca cea de astăzi şi în studiul
altor texte literare ?

Da Nu Nu stiu
Prof. ANCA POPA SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

S-ar putea să vă placă și