Sunteți pe pagina 1din 17

EXEMPLU DE CALCUL pentru o SARPANTA DIN LEMN

1. Alegerea pantei învelitorii

Învelitoarea se realizeaza din tigla profilata având panta cuprinsa


intre……. ….. Aleg panta p=55 cm/m.

p 55
tgα = = = 0,55
100 100
tgα = 0,55 Þ α = arctg0,55 = 28,82° . Aleg unghiul de @ 30°

Deschiderea şarpantei L = 15,00 m


Înalţimea şarpantei H = 4,55 m

2. Evaluarea acţiunilor

2.1 Acţiuni permanente

gk gG gd
Denumire element
[KN/m 2 ] [KN/m 2 ]
Învelitoare din
ţiglă profilată
0,5 1,35 0,675
inclusiv şipcile şi
căpriorii

2.2 Acţiuni variabile

2.2.1 Acţiunea din zăpadă

s k = μi·ce·ct·s 0,k

s 0,k = 1,5 KN/m 2


ce = 1
ct = 1

Panta acoperişului,α° 0°≤α≤30°


μ1 0,8
μ2 0,8+0,8·α/30=1,6

s k = μ 1 ·ce·ct· s 0,k = 0,8·1·1·1,5 = 1,2 KN/m 2


s k = 0,5·μ 1 ·ce·ct· s 0,k = 0,5·0,8·1·1·1,5 = 0,6 KN/m 2
s k = μ 2 ·ce·ct· s 0,k = 1,6·1·1·1,5 = 2,4 KN/m 2

2.2.2 Acţiunea din vânt

wk(z) = qref·ce(z)·cp

qref = 0,4 KPa


ce(z) = cg(z)·cr(z) = 2,75·0,685 = 1,88
cg(z) = 1+g·2·I(z) = 1+3,5·2·0,25 = 2,75
g = 3,5
b 2,35
I(z)= = = 0,25
z 12,9
2,5 × ln 2,5 × ln
z0 0,3
b = 2,35
z 0 = 0,3 m
z = 12,9 m
2
æ zö
2
æ 12,9 ö
cr(z) = k r (z 0 ) × çç ln ÷÷ = 0,22 2 × ç ln ÷ = 0,685
2

è z 0 ø è 0,3 ø
2
kr (z 0 ) = 0,22

Coeficienţi de presiune pentru acoperisuri cu patru pante


Unghiul Zone pentru direcţia vântului Ө=0° şi Ө=90°
de pantă
α0 pt. F G H I J K L M N
Ө=0° si
α90
pt.Ө=90° cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1
-1,5 -1,5 -0,2
30° -0,4 -1,2 -0,5 -2,0 -1,2 -0,2
0,5 0,7 0,4

wk(z)F = 0,4·1,88·0,5 = 0,376 KPa


wk(z)F = 0,4·1,88·(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)G = 0,4·1,88·0,7 = 0,526 KPa
wk(z)G = 0,4·1,88·(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)H = 0,4·1,88·0,4 = 0,300 KPa
wk(z)H = 0,4·1,88·(-0,2) = -0,150 KPa
wk(z)I = 0,4·1,88·(-0,4) = -0,300 KPa
wk(z)J = 0,4·1,88·(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)K = 0,4·1,88·(-0,5) = -0,376 KPa
wk(z)L = 0,4·1,88·(-2,0) = -1,500 KPa
wk(z)M = 0,4·1,88·(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)N = 0,4·1,88·(-0,2) = -0,150 KPa

2.2.3 Acţiunea din greutatea utilă – om pe acoperis

Qk = 1 KN

3. Dimensionarea elementelor din lemn

Pentru executarea şarpantei se folosesc elemente din lemn ecarisat, de


răşinoase, cu urmatoarele caracteristici:
- clasa de rezistenţă C 35
- clasa II de exploatare

Rezistenţele caracteristice pentru lemnul masiv de răşinoase sunt:


- rezistenţa la încovoiere fm,k = 35 N/mm 2
- rezistenţa la întindere paralelă cu fibrele ft,0,k = 21 N/mm 2
- rezistenţa la întindere perpendiculară pe fibre ft,90,k = 0,4 N/mm 2
- rezistenţa la compresiune paralelă cu fibre,k2n
k mod,gk ×1,35 × g k + k mod,sk ×1,5 × s k
kmod =
1,35 × g k + 1,5 × s k
0,6 × 1,35 × 0,5 + 0,8 × 1,5 × 2,4
kmod = = 0,768
1,35 × 0,5 + 1,5 × 2,4
g M = 1,3
35
fm,d = 0,768 × = 20,68 N/mm 2
1,3
km = 1
M 45867
s m ,d ,y = d ,y = = 3,3 N/mm 2
Wy 13960
M d ,z 79449
s m ,d ,z = = = 3,7 N/mm 2
Wz 21300
3,3 3,7
1× × = 0,34 < 1
20,68 20,68

3.1.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.1.5.1 În faza iniţială


(Din invarcari variabile)
d
u inst ,s £ c
300
u inst ,s = u inst ,s ,y + u inst ,s ,z
2 2

5 s k ,s ,y × d c
4
5 0,353 × 750 4
u inst ,s ,y = × = × = 0,630 mm
384 E 0 ,05 × I y 384 8700 × 265200
5 s k ,s,z × d c
4
5 0,612 × 750 4
u inst ,s ,z = × = × = 0,469 mm
384 E 0,05 × I z 384 8700 × 617800
u inst ,s = 0,6302 + 0,469 2 = 0,79 mm
d 750
u inst ,s = 0,79mm £ c = = 2,5 mm
300 300

3.1.5.2 În faza finală


(Din invarcari variabile si din permanenta )
dc
u fin £
200
u fin = u fin ,y + u fin ,z
2 2

u fin ,y = u fin ,g ,y + u fin ,s ,y = 0,288 + 0,788 = 1,076 mm


u fin ,g ,y = u inst ,g ,y × (1 + k def ,g ) = 0,160 × (1 + 0,8) = 0,288 mm
5 g k ,s ,y × d c
4
5 0,091 × 750 4
u inst ,g ,y = × = × = 0,160 mm
384 E 0,05 × I y 384 8700 × 265200
u fin ,s ,y = u inst ,s ,y × (1 + k def ,s ) = 0,630 × (1 + 0,25) = 0,788 mm
u fin ,z = u fin ,g ,z + u fin ,s ,z = 0,216 + 0,586 = 0,800 mm
u fin ,g ,z = u inst ,g ,z × (1 + k def ,g ) = 0,120 × (1 + 0,8) = 0,216 mm
5 g k ,s ,z × d c
4
5 0,157 × 750 4
u inst ,g ,z = × = × = 0,120 mm
384 E 0,05 × I z 384 8700 × 617800
u fin ,s ,z = u inst ,s ,z × (1 + k def ,s ) = 0,469 × (1 + 0,25) = 0,586 mm
u fin = 1,076 2 + 0,8 2 = 1,34 mm
d 750
u fin = 1,34mm £ c = = 3,75 mm
200 200

3.2 Calculul/verificarea căpriorilor

Dimensiunile alese pentru secţiunea transversala a căpriorilor sunt:


- b = 12 cm
- h = 15 cm
Distanţa dintre căpriori este dc = 0,75 m
Deschiderea de calcul este lc = 2,90 m
Schema statică pentru calculul căpriorilor se consideră o grindă
simplu rezemată pe pane cu deschiderea de calcul egală cu cea mai mare
distanţă dintre axele panelor consecutive.
3.2.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b × h 2 12 × 152
Wy = = = 450 cm 3
6 6
b×h 3
12 × 153
Iy = = = 3375 cm 4
12 12
A = 12·15 = 180 cm 2

3.2.2 Determinarea acţiunilor

3.2.2.1 Acţiunea permanentă

g k ,c = g k × d c × cos a
g k ,c = 0,5 × 0,75 × cos 30o = 0,325 KN/m
g k ,c × l c
2
0,325 × 2,9 2
Mgk,c = = = 0,342 KNm
8 8
g ×l 0,325 × 2,9
Vgk,c = k ,c c = = 0,471 KN
2 2

3.2.2.2 Acţiunea din zăpadă


s k ,c = s k × d c × cos 2 a
s k ,c = 2,4 × 0,75 × cos 2 30o = 1,35 KN/m
s k ,c × lc
2
1,35 × 2,9 2
Msk,c = = = 1,420 KNm
8 8
s × l 1,35 × 2,9
Vsk,c = k ,c c = = 1,958 KN
2 2

3.2.2.3 Acţiunea din vânt

w k ,c = w k × d c
w k ,c = 1,5 × 0,75 = 1,125 KN/m
w k ,c × l c
2
1,125 × 2,9 2
Mwk,c = = = 1,183 KNm
8 8
w ×l 1,125 × 2,9
Vwk,c = k ,c c = = 1,630 KN
2 2

3.2.2.4 Acţiunea utilă

Q k ,c = Q k × cos a
Qk ,c = 1× cos 30o = 0,866 KN
Q 0,866
VQk,c = kc = = 0,433 KN
2 2
Q ×l 0,866 × 2,9
M Qk,c = k,c c = = 0,628 KNm
4 4

3.2.3 Calculul eforturilor din combinaţia fundamentală cu efectul


cel mai defavorabil

Md = 1,35·Mg,k,c+1,5·Ms,k,c = 1,35·0,342+1,5·1,42= 2,60 KNm


Vd = 1,35·Vg,k,c+1,5·Vs,k,c = 1,35·0,471+1,5·1,958= 3,58 KN

3.2.4 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.2.4.1 Verificarea la încovoiere dreaptă

s m ,d £ k crit × f m ,d
M d 2,60 × 10 6
s m ,d = = = 5,78 N/mm 2
w y 450 × 10 3

k crit = f (l rel,m )

f m ,k
l rel,m = ×m
σ m,crit

0,75 × E 0, 05 × b 2 0,75 × 8700 ×1202


s m ,crit = = = 216 N/mm 2
h × l ef 150 × 2900
m = 0,88

35
l rel ,m = × 0,88 = 0,378
216
l rel ,m = 0,378 Þ pentru l rel ,m £ 0,75 coeficientul k crit =1
f
fm,d = kmod· m,k
gM

k mod,gk ×1,35 × g k + k mod,sk ×1,5 × s k


kmod =
1,35 × g k + 1,5 × s k
0,6 × 1,35 × 0,5 + 0,8 × 1,5 × 2,4
kmod = = 0,768
1,35 × 0,5 + 1,5 × 2,4
g M = 1,3
35
fm,d = 0,768 × = 20,68 N/mm 2
1,3
s m ,d = 5,78N / mm2 £ k crit × f m ,d = 1 × 20,68 = 20,68N / mm2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare

t d £ f v ,d
( g × T + g Q × TQ ) × S y
td = G G
b × Iy
h h 150 150
Sy = b × × = 120 × × = 337500 mm 3
2 4 2 4
3,58 × 103 × 337500
td = = 0,298 N/mm 2
120 × 3375 × 10 4

k ×f 0,768 × 3,4
f v ,d = mod v,k = = 2 N/mm 2
gM 1,3
t d = 0,298 N / mm2 £ f v ,d = 2 N / mm2

3.2.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.2.5.1 În faza iniţială

lc
u inst ,s £
300
5 s k ,c × l c
4
5 1,35 × 2900 4
u inst ,s = × = × = 4,23 mm
384 E 0,05 × I y 384 8700 × 3375 ×10 4
lc 2900
u inst ,s = 4,23mm £ = = 9,70 mm
300 300

3.2.5.2 În faza finală

lc
u fin £
200
u fin ,g = u inst ,g × (1 + k def ,g ) = 1,02 × (1 + 0,8) = 1,84 mm
5 g k ,c × l c
4
5 0,325 × 2900 4
u inst ,g = × = × = 1,02 mm
384 E 0,05 × I y 384 8700 × 3375 ×10 4
u fin ,s = u inst ,s × (1 + k def ,s ) = 4,23 × (1 + 0,25) = 5,29mm
u fin = u fin ,g + u fin ,s = 1,84 + 5,29 = 7,13 mm
l 2900
u fin = 7,13mm £ c = = 14,5mm
200 200
3.3 Calculul panelor

Dimensiunile secţiunii transversale a panelor sunt:


- b = 15 cm
- h = 19 cm
Distanţa dintre pane este dp = 2,50 m
Deschiderea de calcul este lc = 3,00 m
Schema statică pentru calculul panelor se consideră o grindă simplu
rezemată pe popi.

3.3.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b × h 2 15 × 19 2
Wy = = = 902,5 cm 3
6 6
b×h 3
15 × 193
Iy = = = 8573,75 cm 4
12 12
A = 15·19 = 285 cm 2

3.3.2 Determinarea acţiunilor

3.3.2.1 Acţiunea permanentă

gk
g k ,p = × d p + g k ,pr
cos a
g k ,pr = r × b × h = 5 × 0,15 × 0,19 = 0,143 KN/m
0,5
g k ,p = × 2,50 + 0,143 = 1,59 KN/m
cos 30o
g k ,p × l c
2
1,59 × 32
Mgk,p = = = 1,79 KNm
8 8
g k ,p × l c 1,59 × 3
Vgk,p = = = 2,39 KN
2 2

3.3.2.2 Acţiunea din zăpadă

s k ,p = s k × d p
s k ,c = 2,4 × 2,5 = 6 KN/m
s k ,p × l c
2
6 × 32
Msk,p = = = 6,75 KNm
8 8
s ×l 6×3
Vsk,p = k ,p c = = 9 KN
2 2

3.3.2.3 Acţiunea din vânt

w k ,p ,z = w k × d p × cos a

w k ,p ,y = w k × d p × sin a
w k ,p,z = 1,5 × 2,5 × cos 30o = 3,25 KN/m
w k ,p ,y = 1,5 × 2,5 × sin 30o = 1,88 KN/m
w k ,p ,z × l c
2
3,25 × 32
Mwk,p,z = = = 4,219 KNm
8 8
w ×l 3,75 × 3
Vwk,p,z = k ,p,z c = = 5,625 KN
2 2
w k ,p , y × l c
2
1,88 × 32
Mwk,p,y = = = 2,115 KNm
8 8
w ×l 1,88 × 3
Vwk,p,y = k ,p,y c = = 2,820 KN
2 2

3.3.2.4 Acţiunea utilă

Qk ,p = Q k = 1KN

3.3.3 Calculul eforturilor din combinaţia fundamentală cu efectul


cel mai defavorabil
Md = 1,35·Mg,k,p+1,5·Ms,k,p = 1,35·1,79+1,5·6,75= 12,54 KNm
Vd = 1,35·Vg,k,p+1,5·Vs,k,p = 1,35·2,39+1,5·9= 16,73 KN

3.3.4 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.3.4.1 Verificarea la încovoiere dreaptă

s m ,d £ f m ,d
M d 12,54 × 10 6
s m ,d = = = 13,89 N/mm 2
w y 902,5 ×10 3

k mod × k crit × k1s × k h × f m ,k


f m ,d =
gM
g M = 1,3
k mod,gk ×1,35 × g k + k mod,sk ×1,5 × s k
kmod =
1,35 × g k + 1,5 × s k
0,6 × 1,35 × 0,5 + 0,8 × 1,5 × 2,4
kmod = = 0,768
1,35 × 0,5 + 1,5 × 2,4
k crit = f (l rel,m )

f m ,k
l rel,m = ×m
σ m,crit

0,75 × E 0, 05 × b 2 0,75 × 8700 × 1502


s m ,crit = = = 258 N/mm 2
h × l ef 190 × 3000
m = 0,88

35
l rel,m = × 0,88 = 0,346
258
l rel ,m = 0,346 Þ pentru l rel ,m £ 0,75 coeficientul k crit =1
k 1s = 1
0 ,2
ìïæ 150 ö 0, 2 æ 150 ö
k h = min íç ÷ =ç ÷ =0,954 şi 1,3
ïîè h ø è 190 ø
0,768 × 1 × 1 × 0,954 × 35
f m ,d = = 19,72 N / mm 2
1,3
s m ,d = 13,89 N / mm2 £ f m ,d = 19,72 N / mm2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare

t d £ f v ,d
( g × T + g Q × TQ ) × S y
td = G G
b × Iy
h h 190 190
Sy = b × × = 150 × × = 676875 mm 3
2 4 2 4
16,73 ×10 × 676875
3
td = = 0,881 N/mm 2
150 × 8573,75 ×10 4

k ×f 0,768 × 3,4
f v,d = mod v,k = = 2 N/mm 2
gM 1,3
t d = 0,881N / mm2 £ f v ,d = 2 N / mm2
3.3.5 Calculul la starea limită de deformaţie

3.3.5.1 În faza iniţială

lc
u inst ,s £
300
5 s k ,p × l c
4
5 6 × 3000 4
u inst ,s = × = × = 8,48 mm
384 E 0,05 × I y 384 8700 × 8573,75 ×10 4
lc 3000
u inst ,s = 8,48mm £ = = 10mm
300 300

3.3.5.2 În faza finală

lc
u fin £
200
u fin ,g = u inst ,g × (1 + k def ,g ) = 2,25 × (1 + 0,8) = 4,05 mm
5 g k ,p × l c
4
5 1,59 × 30004
u inst ,g = × = × = 2,25 mm
384 E 0,05 × I y 384 8700 × 8573,75 ×10 4
u fin ,s = u inst ,s × (1 + k def ,s ) = 8,48 × (1 + 0,25) = 10,60mm
u fin = u fin ,g + u fin ,s = 4,05 + 10,60 = 14,65 mm
l 3000
u fin = 14,65mm £ c = = 15,00mm
200 200

3.4 Calculul/verificarea popilor

Dimensiunile secţiunii transversale ale popilor sunt:


- b = 15 cm
- h = 15 cm
Suprafaţa de pe care preia încarcarea un pop este prezentată în figura
de mai jos

3.4.1 Determinarea caracteristicilor secţiunii transversale

b × h 2 15 × 152
Wy = = = 562,5 cm 3
6 6
b × h 3 15 × 153
Iy = = = 4218,75 cm 4
12 12
A = 15·15 = 225 cm 2

3.4.2 Determinarea acţiunilor

3.4.2.1 Acţiunea permanentă

FGk = g k ,pop + g k ,pr ,p + g k ,pr ,pop


gk × dp × T 0,5 × 2,5 × 3,8
g k ,pop = = = 5,490KN
cos a cos 30 o
g k ,pr ,p= r × b × h × T = 5 × 0,15 × 0,19 × 3,8 = 0,540KN
g k ,pr ,pop = r × b × h × H pop = 5 × 0,15 × 0,15 × 4,05 = 0,456KN
FGk = 5,490 + 0,540 + 0,456 = 6,486KN

3.4.2.2 Acţiunea din zăpadă

FSk = s k × d p × T = 2,4 × 2,5 × 3,8 = 22,8KN

3.4.3 Calculul la starea limită de rezistenţă

3.3.4.1 Verificarea la compresiune paralelă cu fibrele

f c , 0 ,k 25
l rel = = = 1,6
σ c,crit 9,81

p 2 × E 0 ,05 3,142 × 8700


s c,crit = = = 9,81N / mm 2
l 2
93,5 2

lf 405
l= = = 93,5
i 4,33
lf = H pop = 4,05 = 405 cm
I 4218,75
i= = = 4,33cm
A 225
l rel = 1,6 > 0,5 Þ intervine flambajul
s c, 0,d £ k c × f c ,0,d
g × F + g Q × FSk 1,35 × 6,486 × 103 + 1,5 × 22,80 × 103
s c, 0,d = G Gk = =
An 22500
=1,92N/mm 2

A n = 15·15 = 225 cm 2 =22500 mm 2


1 1
kc =
(
k + k - l rel
2 2
=
1,89 + 1, ) (
89 2
- 1,6 2
= 0,345
)
(
k = 0,5 1 + b c × (l rel - 0,5) + l rel
2
)
bc = 0,2
k = 0,5(1 + 0,2 × (1,6 - 0,5) + 1,6 2 ) = 1,89

k mod,gk ×1,35 × g k + k mod,sk ×1,5 × s k


kmod =
1,35 × g k + 1,5 × s k

0,6 × 1,35 × 0,5 + 0,8 × 1,5 × 2,4


kmod = = 0,768
1,35 × 0,5 + 1,5 × 2,4

f c , 0 ,k 25
f c ,0,d = k mod × = 0,768 × = 14,7 N / mm 2
gM 1,3
s c, 0,d = 1,92 N / mm £ k c × f c ,0,d = 0,345 × 14,7 = 5,07 N / mm2 ,
2

Deci dimensiunile alese initial verifica relatiile date.