Sunteți pe pagina 1din 11

 

TIPURI DE UTILAJE FOLOSITE ȊN EXECUȚIA DRUMURILOR


Stud. Zsolt JABLANOCZKI1
Stud. Mihai Bogdan MIHALCA2
Ing. Gavril HODA3
Rezumat

Ȋn contextul actual in care dezvoltarea economică depinde in mare măsură de existența unei
infrastructuri ramificate și moderne, apare necesitatea dezvoltării și modernizării rețelei existente și
construcția de drumuri noi, inclusiv autostrazi.

Deasemenea, este cunoscut faptul că există fonduri europene puse la dispoziția Guvernului
Romȃniei, care trebuiesc utilizate la construcția drumurilor, ȋnsa termenul de utilizare a sumelor este
redus, existȃnd riscul de pierdere a acestora daca nu se realizează lucrările aferente.

Din acest motiv, constructorii care se angajează la astfel de lucrări, au nevoie de utilaje
moderne si performante care să lucreze eficient, calitativ și cu un randament sporit.

In această lucrare se prezintă utilaje folosite la lucrări de drumuri, fără a se face reclamă unor
firme distribuitoare ale căror utilaje apar in fotografiile inserate.

1. Introducere

Drumurile reprezintă factorul principal care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de


activitate, ele mijlocind mobilitatea de bunuri si de persoane pe un anumit teritoriu.
Structura drumurilor este compusă din:
Infrastructura drumurilor, care reprezintă totalitatea lucrărilor realizate ca să depăşească
dificultăţile impuse de relieful din zonă : lucrări de terasamente, lucrări de apărare şi consolidare,
asanare şi protecţie (ziduri de sprijin, drenuri, pereuri etc) şi lucrări de artă ( poduri, podeţe, tuneluri)
Suprastructura, care reprezintă totalitatea lucrărilor realizate pentru amenajarea specială a
părţii superioare a drumului, în scopul asigurării unei suprafeţe de rulare corespunzătoare unei
circulaţii desfăşurate în condiţii de siguranţă şi confort.

1) 2) Stud. An IV DPCF – Facultatea de Constructii, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


3) Conf. Dr. Ing. – Indrumator, Facultatea de Constructii, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

 
 

Lucrările de terasamente afectează un anumit volum de pământ şi se realizează pe o anumită


suprafaţă de teren. În funcţie de aceste două elemente se poate face următoarea clasificare:
- lucrări concentrate – se realizează pe suprafeţe reduse şi interesează un volum mare de
pământ (10.000-15.000 m3). Acestea se referă la umpluturi sau săpături mari, gropi de împrumut sau
depozite.
- lucrări liniare – se execută pe toată lungimea traseului şi presupun volume mici de pământ
la ramblee mici, realizate cu pământ din gropi de împrumut, săpături de şanţuri în profile simple,
taluzuri, lucrări de finisare.
Din punct de vedere a modului de lucru, se poate face o clasificare după cum urmează:
- lucrări manuale – sunt slab productive, impun un volum mare de forţă de muncă. Se
folosesc la execuţia volumelor mici de terasamente sau pe terenuri foarte accidentate, la finisarea
şanţurilor, canalelor, taluzurilor şi la crearea frontului de lucru pentru utilaje;
- lucrări mecanizate – se folosesc la majoritatea lucrărilor, alegerea utilajelor făcându-se pe
considerente tehnico-economice astfel încât să se asigure realizarea lucrărilor la termen şi cât mai
economicos.
Organizarea lucrărilor de transport trebuie făcută în aşa manieră încât să se respecte
succesiunea operaţiilor, desfăşurarea lor să fie ritmică, iar utilajele să fie solicitate uniform şi la
capacitate maximă. Utilajele se clasifică,în funcţie de operaţiile pe care le pot executa, astfel:

- utilaje care sapă şi care încarcă: excavatoare, dragline, graifăre, şi gredere elevatoare,;
- utilaje care sapă, transportă şi nivelează: buldozere, screpere tractate sau autoscrepere, autogredere;
- utilaje pentru scarificare şi afânare: scarificatoare, buldozere şi autogredere prevăzute cu dinţi pe
ramă, pluguri.
In continuare vom prezenta cȃteva utilaje principale in vederea realizării, construirii si
intreținerii drumurilor:
2. Tipuri de utilaje folosite in executia drumurilor

● Excavator

Cele mai utilizate utilaje pentru execuţia terasamentelor sunt excavatoarele. Ca organ de
lucru acestea au cupa sau lingura, care poate fi dreaptă sau inversă, de diferite capacităţi funcţie de
natura terenului şi numărul de autobasculante avute la dispoziţie. Excavatorul cu cupa dreaptă sapă
deasupra nivelului de staționare si execută săpături in orice categorie de teren, chiar si in stȃncă
 
 
derocată in prealabil, cu condiția ca blocurile derocate să aibă volumul mai mic decȃt cupa.
Excavatorul cu cupă inversă sapă sub nivelul platformei de staționare, poate executa tranșee, gropi,
șanțuri pentru conducte, drenuri, canale etc.

● Buldozer

Un utilaj performant şi eficient în lucrările mari de terasamente este buldozerul. Organul de


lucru principal este lama, care poate avea diferite dimensiuni şi orientări, dar suplimentar el poate să
aibă şi dinţi pentru scarificat. El sapă, transportă eficient până la 50 m, nivelează şi compactează,
fiind utilizat pe scară largă la decopertări, deschideri de fronturi de lucru şi chiar la defrişat arbuşti
sau montat conducte în pământ.

● Bulldo-excavator

Utilaj modern cu numeroase ȋntrebuințări. In acest utilaj sunt ȋnglobate funcțiile unui
ȋncărcător frontal precum și ale unui excavator. Este relativ mic, dar are o mobilitate mare,
accesibilitate în locuri dificile şi execută o serie de operaţii astfel: scarifică, sapă, încarcă, nivelează
 
 
şi transportă pe distanţe mici.  Brațul de excavare poate fi folosit pentru săpat sau piconat, cupa de
incărcare putȃnd fi folosită pentru a incărca materialul, pentru ȋnchiderea șanțurilor precum și pentru
manipularea diferitelor mărfuri. Are peste 30 de accesorii care se pot monta asupra lui.

● Draglina

Are o cupa de formă specială, suspendată prin cabluri de un braț mai lung decat al unui
excavator. Draglina sapă sub nivelul platformei de staționare si descarcă pămȃntul ȋn ramblee,
depozite sau mijloace de transport, avȃnd o largă utilizare la extragerea produselor de balastieră sub
nivelul apelor.

● Graifărul

Acest tip de excavator are o cupă specială, suspendată, prin cabluri de brațul excavatorului.
Cupa are două sau patru fălci mobile, care se pot inchide și deschide, apucȃnd pămȃntul ce trebuie
 
 
săpat. Este folosit pentru săparea pămȃnturilor necoezive sau afȃnate in prealabil. Cu ajutorul
graifărului sunt scoase materialele săpate din gropile de fundații, puțuri, care se depozitează sau se
ȋncarcă ȋn vehicule.

● Autograder

Este un utilaj de construcții folosit la lucrările de pământ pentru eliminarea stratului vegetal,
formarea patului, profilarea și nivelarea drumului, executarea rambleelor la terenuri plane prin
săparea și deplasarea pământului din gropi de împrumut, formarea și finisarea taluzurilor la ramblee
și dembleuri în terenuri fără obstacole. Se utilizează de asemenea la amestecarea pământurilor cu
diferite materiale de adaos sau cu lianți, precum și la împrăștierea lor, la săparea șanțurilor de
scurgere și scarificări ușoare. Se mai foloseste la lucrări de întreținere a drumurilor și a șanțurilor și
la înlăturarea zăpezii de pe căile rutiere.

● Dumper

Dumperul este un autovehicul cu o construcție specială pentru a fi folosit la transportul


pământului și al materialelor de construcție în vrac pe distanțe scurte. Este asemănănător unui
camion basculant, însă are șasiul mai scurt. Descărcarea dumperului este rapidă, cu posibilitatea de a
 
 
manevra în spații înguste. Folosirea dumperelor este avantajoasă când se lucrează împreună cu
excavatoare și încărcătoare la terasamente și exploatări de carieră.

● Screper

Autoscreperul este folosit la săparea pămȃnturilor de cat. I si II (ușoare), dar pot fi folosite și
la săparea pămȃnturilor II si IV după o scarificare. Este productivă pe distanțe de transport mici. Se
folosește la lucrări de terasamente: deblee, cu depunerea pămȃntului ȋn depozite laterale sau ramble
cu ȋnaltimi pȃnă la 1-1,5 m, cu pămȃntul săpat ȋn camera de ȋmprumut.

● Cilindru vibrocompactor de pamant

Utilajele de compactare prin presiune statică sunt cilindrii compresori. Ei acţionează prin
presiunea exercitată de tamburi, capacitatea de compactare fiind dată de greutatea maşinii. Tamburii
pot fi metalici netezi sau cu came, ori pot fi alcătuiţi din mai multe pneuri. Cilindrii compresori sunt
autopropulsaţi, iar greutatea lor poate fi sporită prin lestare cu apă sau nisip.

 
 

● Cilindru compactor pentru suprastructura

Aceste compactoare se folosesc pentru compactarea solului, pietrișului, betonului, asfaltului


sau ȋn constructia de drumuri și fundații. Compactarea cu maşini vibratoare presupune aplicarea de
vibraţii de frecvenţă mare şi amplitudine mică suprafeței compactate, care, prin micşorarea frecării
dintre particule se va aşeza cât mai compact.

● Placa vibratoare

Plăcile compactoare se pot folosi pentru compactarea de sort, umplutură de piatră și pavaj, nisip,
macadam, asfalt.

 
 

● Bobcat

Este un mini-incărcător multifuncțional. Printre diferitele accesorii montabile pe capătul


brațelor utilajului se enumără: picon, rulou de compactare, lamă, tije de stivuitor, perii de curățare,
cupă si multe altele.

● Reciclator la rece

Reciclator la rece compact pentru reciclarea de suprafeţe carosabile complete cu adăugarea de


diferiţi lianţi, de exemplu emulsii sau bitum spumat. Maşina se recomandă optim şi pentru
stabilizarea de pământuri. Graţie greutăţii reduse şi a lăţimii reduse a maşinii este posibil transportul
fără probleme de la un şantier la altul.Latime maxima de lucru este de 2,5 m iar adancimea maxima
de lucru este de 50 cm. Dispune de sisteme de ghidare GPS și GPRS.

 
 
● Reciclator la rece

Reciclator la rece pentru prelucrarea in-situ a materialului pentru suprafeţele carosabile cu


grindă finisoare integrată. Foarte flexibil, deoarece permite adăugarea unei suspensii de apă-ciment,
emulsie bituminoasă sau producerea de bitum spumat. Echipamentul poate fi utilizat şi ca freză
pentru suprafeţe carosabile. Sistem de ghidare GPS,GPRS și laser.

● Echipament cu cofraje glisante

Utilaj ce realizează parapete de siguranță pentru autostradă, borduri, trotuare, piste speciale
pentru bicicliști, parapete de sigurantă pentru poduri, șanțuri, rigole. Reduce semnificativ munca
manuală, execută toate acestea cu rapiditate si precizie.

● Repartizator-finisor pentru beton cu cofraje glisante

Finisorul de mare capacitate pentru turnarea de straturi de beton cu lăţime de până la 16 m.


Echipamentul poate fi adaptat pentru turnarea în două straturi pe parcursul unui proces de lucru,
finisorul fiind conceput pentru transferul de beton atât în stratul inferior cât şi superior.

 
 

● Repartizator-finisor de imbrăcăminte bituminoasă

Finisoru de mare capacitate pentru turnarea straturilor bituminoase. Este dotat cu brațe
extensibile de pănȃ la 10-12 m, iar pentru ghidare folosește niște palpatoare montate pe capetele
brațelor, ghidare laser sau calburi ȋntinse de topografi in prealabil. Sistem de ghidare GPS, GPRS și
laser.

● Raspanditor de emulsii

Este un distribuitor de înaltă tehnologie cu vehicul transportor utilizat pentru stabilizarea


pământurilor / reciclare la rece. Echipamentul dispune de un sistem de alimentare şi răspândire a
liantului controlat electronic. Capacitatea rezervorului pentru materialul de răspândire este de mare
(cca 20 mc).

 
 

3. Concluzii

Modernizarea societații inseamnă progres. Progresul inseamnă eficiență și dezvoltare.


Dezvoltare fără infrastructură, drumuri in special, nu se poate realiza. Iată de ce, dezvoltarea
lucrărilor de drumuri, respectiv utilizarea unor utilaje moderne, performante și eficiente, este o
premisă ȋn dezvoltarea economică a oricărei țări.

BIBLIOGRAFIE

1. S. Dorobanțu, C. Păucă: - Trasee si terasamente


2. G. Hoda, M.Iliescu – Cai de Comunicatie
3. G. Hoda, V. Chiorean – Machine controlls and guidance for earthworks, Simpozion Participam la
trafic – suntem activi, Cluj-Napoca 2007
4.G. Hoda, C. Oltean – Deficiente de circulatie in Municipiul Cluj-Napoca si in zonele limitrofe
acestuia, Acta Technica Napocensis , Cluj-Napoca 9 – 10 mai 2008;
5. * * * Materiale reclama sursa Internet: Demag, Wirtgen, Caterpillar, Bobcat, Wikipedia, Google.
 

S-ar putea să vă placă și