Sunteți pe pagina 1din 481

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA


MONICA AVRAM

OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI

DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC

MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE


* ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE *
ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ

Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş

Târgu-Mureş
2004
Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising
Grafică Bogdana Maria Poptămaş
Coordonator: Dimitrie Poptămaş
Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare
bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş
Lectură şi corectură: Mariana Ciurca
Anna Vintilă

Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2.

ISBN 973 – 0 – 03762 - 0

Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária


Tehnoredactare: Monica Avram
Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc
Selecţie electronică: Melania Suciu

Tipografia MEDIAPRINT SRL


4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6
Tel. / Fax 0265 – 255382, e-mail: mediaprint@fx.ro
CUVÂNT ÎNAINTE

Alăturăm publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ştiinţă


mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în
domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate
acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii
mureşene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvăluire a colecţiilor
instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca
Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în
bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală
preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului,
de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin
emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări
âle noastre cu câteva lucrări pe care le considerăm esenţiale: Bibliografia
publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în
judeţul Mureş între anii 1989-2000 (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene
apărute între anii 1795-1972, Judeţul Mureş în cărţi (1990-1999), Scriitori români
mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki-
Bolyai, Tg.-Mureş.
Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii
mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în
vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului
care au contribuit la progresul societăţii. Cei care predomină sunt medicii
reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche
îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul
Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o
jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu.
Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline
care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică,
chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc.
în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin
începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând
cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola,
Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai
Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist
Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.
Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de
referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în
mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor
noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre.
Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a
colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare.
Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa
unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează,
Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi
prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia
de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum
şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice.

Dimitrie POPTĂMAŞ
Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
Lămuriri

LĂMURIRI

Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un


instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a
potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai
mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică,
zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură.
Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru
care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile
amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm
oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici
viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici,
considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru
perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti,
istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi
tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această
biobibliografie.
Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât
mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită.
Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de
personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide
evoluţia lor valorică.
Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am
rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării,
sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil.
Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de
subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând
opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire.
Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă
nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în
care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme
între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia
îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de
mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte
domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o
cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul
unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o
informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar.
Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu
doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o
Biblioteca Judeţeană Mureş

nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre
viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare,
monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse.
În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice
tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei
plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem
informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori,
am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi
cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au
desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea
vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la
dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi,
absenţa unora fiind regretabilă.
Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia,
existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de
colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în
lumină personalităţile de mult dispărute.
În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din
chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două
secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice.
În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul
naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte
judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea
profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea
ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute;
societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit
titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea
celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare)
renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de
articole (când există informaţia).
Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele
părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii,
tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele
părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea
bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite
nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării
(menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată
(titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării.
Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare,
lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.
Lămuriri

Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru


redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare
prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în
ordine alfabetică.
Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au
strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat
posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite,
neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la
persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de
asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au
cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune
sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile
critice din partea celor care vor dori să le facă.
Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelor-
redactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura
dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări.
Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor
Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Univers
Enciclopedic, 1996. Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea
denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile
lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea
„membru în …” în locul celei uzuale de „membru al …” din raţiuni impuse de spaţiu,
acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor.
Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş,
domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de
elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au
depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat
selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care
a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de
asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter
Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea
informaţiilor.
Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în
ea, „căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum”, spunea undeva
Montaigne.

Târgu-Mureş, decembrie 2004 Ana Todea


Biblioteca Judeţeană Mureş

ABREVIERI

AAAS – American Association for Advencement in Science


AAO – Asociaţia Americană de Ortodonţie
AAP – Asociaţia Artiştilor Plastici.
AB – Alba
ABI – American Biographical Institute
adj. – adjunct
AEP – Asociaţia Europeană a Psihiatrilor
AFRODA – Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii
AFT – Academia Forţelor Terestre
AG – Argeş
AGER – Asociaţia Generală a Economiştilor din România
AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România
agr. – agronom
AGVPSR – Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics
AMRPR – Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România
AMVR – Asociaţia Medicilor Veterinari din România
ANCA – Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură
ANEP – Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni
ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
ANIP – Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă
ANRO – Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie
ANTO – Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii
AOŞR – Academia Oamenilor de Ştiinţă Români
APLR – Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România
APR – Asociaţia Psihiatrilor din România
apr. – aprilie
AR – Arad
ARPIA – Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei
ARSD – Asociaţia Română de Studiu a Durerii
ART – Asociaţia Română de Tribologie
ASAIO – Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale
AŞAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
ASE – Academia de Studii Economice
asist. – asistent
ASIT – Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România
ASM – Academia de Ştiinţe Maghiară
AŞMR – Academia de Ştiinţe Medicale din România
Asoc. – Asociaţie / Association
AŞR – Academia de Ştiinţe din România
ATI – Anestezie-Terapie Intensivă
ATM – Academia Tehnică Militară
ATU – Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” Sibiu
Aufg. – Aufgabe (ediţie)
aug. – august
BC – Bacău
Abrevieri

BCU – Biblioteca Centrală Universitară


BH – Bihor
BJM – Biblioteca Judeţeană Mureş
BN – Bistriţa - Năsăud
BRO – International Brolin Research Organization
BT – Botoşani
BV – Braşov
BZ – Buzău
CAM – Casa Autonomă a Monopolurilor
CAP – Cooperativă Agricolă de Producţie
CC al PMR – Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român
CCD – Casa Corpului Didactic
CCPÎTS – Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior
CCSITMUIU – Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Ministerul Industriei Uşoare
CDR – Convenţia Democratică Română
CDTEF – Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră
CECCAR – Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies
CFR – Căile Ferate Române
CJ – Cluj
CL – Călăraşi
Cls. – clasa / clase
CN – Colegiu Naţional
CNAM – Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor
CNAS – Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
CNCS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
CNCSU – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare
CNFIS – Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior
CNOG – Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie
Col. – colegiu
col. – coloana
com. – comuna
Com.TS – Comisia de Transfuzie Sanguină
conf. – conferenţiar
cons. – consilier
Cons. – Consiliu
CPUN – Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională
CS – Caraş - Severin
CTS – Centrul de Transfuzie Sanguină
CV – Covasna
DB – Dâmboviţa
DEAN – Dean European Association Network
dec. – decembrie
DGFP – Direcţia Generală a Finanţelor Publice
DIFRD – Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă
Dir. – Direcţia
Biblioteca Judeţeană Mureş

dir. – director
DJ – Dolj
DMC – Dispensar Medical Comunal
doc. – docent
dr. – doctor
drd. – doctorand
DSP – Direcţia de Sănătate Publică
EACD – European Academy of Child Disability
EACR – European Association for Cancer Research
Ed. – ediţia
EDP – Editura Didactică şi Pedagogică
EFES – European Federation of Endocrine Societies
EFPT – Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie
EHA – Asociaţia Europeană de Hematologie
EME – Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean)
EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din
Transilvania)
EMT – Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică
din Transilvania)
EOSAO – European Ortodontic Society
EPNS – European Paedriatic Neurology Society
EUREPA – European Academy of Epilepsy
EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie
ev. – evanghelic, evangélikus
f. – foaie / foi
Fac. – Facultate
facs. – facsimil
farm. – farmacist
febr. – februarie
FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery
fig. – figuri
Ford. – fordítás, fordító, fordította, fordították (traducere, traducător, a tradus / au tradus)
FSN – Frontul Salvării Naţionale
GAS – Gospodăria Agricolă de Stat
GJ – Gorj
GL – Galaţi
gr. – grad
graf. – grafice
h – hartă
HD – Hunedoara
HR – Harghita
I Ped. – Institutul Pedagogic
ian. – ianuarie
IAS – Intreprinderea Agricolă de Stat
IASP – International Association for the Study of Pain
IASTED – Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic
IBRO – International Brain Research Organization
Abrevieri

ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice


ICB – Institutul de Cercetări Biologice
ICCP – Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă
ICCT – Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor
ICECHIM – Institutului Central de Chimie
ICECOM – Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii
ICF – Institutul Căi Ferate
ICNA – International Child Neurology Association
ICPCB – Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor
ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice
ICSIT – TCI – Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică
ICSPS – Institutul de Cercetări, Studii şi Proiectări Silvice
IDT – Institutul de Documentare Tehnică
IGSC – International Gastro-Surgical Club
IIS – Institutul de Învăţământ Superior
il. – ilustraţii, illusztráció
IL – Ialomiţa
ILAE – International League Against Epilepsy
IMF – Institutul de Medicină şi Farmacie
IML – Institutul de Medicină Legală
INCDTIM – Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
INCEF – Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere
INCERC – Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor
ing. – inginer
IP – Institutul Politehnic
IPEG – Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică
IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie
IRMA – Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală
IS – Iaşi
IS End. – International Society of Endocrinology
ISACA – Information Systems Audit and Control Association
ISE – Institutul de Studii Economice
IŞJM – Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
ISSPD – Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii
ISSPD – Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate
iul. – iulie
IUMS – International Union of Microbiological Societies
iun. – iunie
IUPAB – International Union for Pure and Applied Biophisics
IUPS – Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb
jud. – judeţ, judeţean
kiad. – kiadás (ediţie)
kir. – királyi (crăiesc, regal)
köt. – kötet (volum)
lb. – limbă
Lic. – liceu
m. – moare
Biblioteca Judeţeană Mureş

mag. pharm. – magister farmacist


MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
MAN – Marea Adunare Naţională
MApN – Ministerul Apărării Naţionale
MAPPM – Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
mart. – martie
MEC – Ministerul Educaţiei şi Cercetării
MEÎ – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
MET – Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară)
MFP – Ministerul Finanţelor Publice
MI – Ministerul de Interne
MÎ – Ministerul Învăţământului
MÎŞ – Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei
MIU – Ministerul Industriei Uşoare
MJ – Ministerul Justiţiei
MM – Maramureş
MM – Ministerul Mediului
MMDSZ – Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş)
MMSOS – Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale
OGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
OGYI – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
MRT – Magyar Repüléstörténeti Tarsaság
MS – Ministerul Sănătăţii
MŞ – Mureş
MSF – Ministerul Sănătăţii şi Familiei
MTA – Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară)
multigr. – multigrafiat
mun. – municipiu
Mv. – Marosvásárhely
n. – se naşte
nov. – noiembrie
NSF – National Science Foundation
NT – Neamţ
oct. – octombrie
OJSPA – Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice
OMIKK – Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite
ONUDI – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială
ORL – Otorinolaringologie
OTT – Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii)
PC – Personal Computer
PCR – Partidul Comunist Român
PD – Partidul Democrat
Ped. – pedagogic
Phd – Philosophiae Doctor
Abrevieri

PH – Prahova
PIM – Petőfi Irodalmi Múzeum
pl – planşă
PNR – Partidul Naţional Român
PNŢCD – Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat
postlic. – postliceal
postuniv. – postuniversitar
preş. – preşedinte
PRM – Partidul România Mare
prof. – profesor
PTT – Poştă. Telefon. Telegraf
PUNR – Partidul Unităţii Naţionale Române
RDG – Republica Democrată Germania
red. – redactor
ref. – reformat, református
Reg. – Regală
rep. – republica
reprez. – reprezentant
RFG – Republica Federală Germania
RPR – Republica Populară România
RPU – Republica Populară Ungaria
RSR – Republica Socialistă România
sa – sine anno
SAR – Societatea Academică Română
SB – Sibiu
Şc. Gen. – Şcoala Generală
Şc. Prim. – Şcoala Primară
SCCPM – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş
SCDA – Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă
sch. – scheme
SCPCB – Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor
SCZ – Staţiunea de Cercetare Zootehnică
sept. – septembrie
SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din România
SIL – Societas Internationalis Limnologiae
sing. – subinginer
SIU – Societatea Internaţională de Urologie
SJ – Sălaj
sl – sine loco
SM – Satu-Mare
SMT – Secţia de Maşini şi Tractoare
SMURD – Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
sn – sine nomine
SNBC – Societatea Naţională de Biologie Celulară
SNOMR – Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română
SNPCAR – Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România
soc. – Societate / Society / Societé / Societas
Biblioteca Judeţeană Mureş

SOCER – Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice


SRBBM – Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară
SRRO – Societatea Română de Radioterapie-Oncologie
SV – Suceava
tab. – tabel
TCM – Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Tg – târg, Târgu
TgM – Târgu-Mureş
TL – Teleorman
TM – Timiş
TV – Televiziune
UAP – Uniunea Artiştilor Plastici
UAT – Universitatea de Artă Teatrală
UBB – Universitatea Babeş – Bolyai
UCDMR – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România
UDC – Universitatea Dimitrie Cantemir
UDMR – Uniunea Democratică a Maghiarilor din România
UEDC – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir
UMF – Universitatea de Medicină şi Farmacie
UNAS – Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice
univ. – universitar
Univ. – Universitate
UP – Universitatea Politehnică
UPE – Universitatea Politehnică şi Economică
UPM – Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş
URSS – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
USAB – Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti
USAMV – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
USSM – Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale
UT – Universitatea Tehnică
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei
vicepreş. – vicepreşedinte
VL – Vâlcea
vol. – volum
WAYPT – World Association of Young Psichiatrists
WHMA – Worldwide Hungarian Medical Academy
WPA – World Psichiatric Association
Oameni de ştiinţă mureşeni

Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New

A York Academy of Sciences (1995); Magyar


Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia
doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000-
ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963, ). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică.
Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Lucrări publicate:
Industrial nr. 5 Satu Mare (1978-82); IMF TgM • Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a
(1989); şcoala de megmaradásról. – Székelyudvarhely : Ablak
ziaristică la Budapesta Kiadó, 1995. – 154 p.
(1990-91). A lucrat ca • Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község
medic stagiar la Spitalul múltja és jelene. – Mv : Juventus Kiadó, 1996. –
Clinic Municipal TgM 265 p.
(1989-91); preparator • Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv. :
univ. (1989-91); asist. Rhododendron, 1997.
univ. (1993-97); şef de
• Szentegyháza – Mv. : Juventus, 1998. – 352 p.
lucrări la Disciplina
• Dietetika. – TgM : Lyra, 1999. – 140 p. (Ed. a
Igienă şi Medicina
2-a în 2000).
Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu
teza: Studii experimentale privind efectele • Táplálkozás és élelmezés. – Mv.: Juventus,
craniului hexavalent şi observaţii clinico- 2001. – 232 p.
paraclinice la muncitorii expuşi la această • Egyesült Királyság : (A szigetország
noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru vonzásában). – Mv. : Juventus Kiadó, 2002. –
în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii 208 p.
de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, • A Maros folyó szennyeződése Maros-
calitatea apei izvoarelor, efectele poluării vásárhely Környékén. – Mv. : Juventus, 2002.
atmosferice asupra aparatului respirator, studii – 127 p.
experimentale privind unele metale (crom, - în colaborare:
mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie • Népfőiskola Erdélyben. – Tg. Secuiesc, sa.
pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, • Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány
consum de droguri). A participat la sesiuni şi dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. –
simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări TgM, 1994.
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: • Igiena mediului ambiant : curs litografiat /
Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. – TgM :
1998); Neurochemical Research (1994); UMF, 1995.
Orvostudományi Értesítő (1994-2000); Erdélyi • Communitas Emlékkönyv. – Mv., 1996.
Múzeum (1995); Egészségtudomány (1996-99); • Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996.
Revista Română de Medicina Muncii (1996, • Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila;
1998); Életmód-egészség (2000); Revista sajtó alá rendezte Ábrám Z. – Csíkszereda, 1997.
Română de Cardiologie (2000); colaborator la • In Vivo Orvoskongresszus közleményei. –
ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, 1999.
Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, • Életmód - egészség. – Mv., 2000.
Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în • Misszesek voltunk. – Mv., 2000.
rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: • Táplálkozás– és élelmezés–egészségtan :
Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A.
(1994). Distincţii obţinute: Premiul „Pro – Mv. : OGYE, 2000. – 130 p.
Hygiene”, Budapesta (1999) şi Premiul „Dr.
Aszalós János”, TgM (2000). Membru în EME, Referinţe:
Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest,
1996.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer
• Biographical Center Cambridge, First Edition, 1999. geognostisch-oryktognostischer Karte
• Who’s Who in the World, Marquis, 16th Edition, 1999.
• Outstanding People of the 20th Century.
Siebenbürgens. – Hermannstadt : Druck und
• Biographical Center Cambridge, Second Edition, 2000. Verlag von Theodor Steinhausen, 1855. – XV,
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. 391 p., 8 f. il., h.
• Who’s Who in the World, Marquis, 17th Edition, 2000. • Die Römischen Alterthümer und deutschen
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben Burgen in Siebenbürgen. – Wien, 1856.
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. :
• Die Römischen Alterthümer und deutschen
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. Burgen in Siebenbürgen. – 2. Aufl. – Wien,
(A. T.) 1857.
• Die Colonien und militärischen Stand-Lager
ACKNER, Michael Johann, arheolog, der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen.
istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. – Wien, 1857.
1782, Sighişoara – m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. • Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle
Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii der ältern Geschichte Siebenbürgens 101-275.
univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). nach Ch. – Wien, 1862.
După terminarea studiilor, împreună cu - în colaborare:
concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au • Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner,
plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Michael Johann; Müller, Fr. – Wien, 1865.
Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe Referinţe:
parcursul călătoriei de studiu din domeniul • Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în dr. – Budapest, 1878.
lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.köt.
lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la : Aach – Bzenszki. – 1891.
Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la • Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940.
Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al • Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. –
1. köt. : A-K. – 1967.
mai multor vol. de geologie, mineralogie şi • Profiluri mureşene. – TgM, 1973. – Vol. 2. – p. 95.
arheologie, specialist de renume în istoria antică • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I.
a Transilvaniei; a avut preocupări de M. Ştefan, Edmond Nicolau. – Bucureşti : Albatros, 1981. –
matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui p. 49-50.
• Johann Michael Ackner (1782-1862). Leben und Werk /
ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară
Volker Wollmann. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982.
şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck,
ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A 1993.
publicat studii şi articole în revistele din • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai
Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. –
Mv., 1998.
bogata colecţie de minerologie a ajuns în • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001.
posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für (F. M.)
Naturwissenschaften.
Lucrări publicate: ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM.
• Antiqua musei Parisiorum monumenta. – Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar
Cibinii, 1809. la TgM (1985-87); medic de circumscipţie la
• Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, Suceava (1987-90); rezident la Spitalul Clinic
vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Jud. TgM (1990-91) şi tot aici, medic specialist
Hermannstädter Bassins. – Bonn : Akademie în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare:
der Wissenschaften, 1854. – 40 p. bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului,
• Mineralogie Siebebürgens, mit epilepsiile etc.
geognostischen Andeutungen : Eine vom Lucrări publicate:
Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen
Oameni de ştiinţă mureşeni

- în colaborare: • Gyógyszer-technológia / Ádám Lajos, Szánthó


• Az epilepsziás betegségek sebészeti Éva. – 1982. – 203 p.; 3. köt. – 1983. – 242 p.; 4.
kezelésének összefoglalója. – Szombathely, köt. / Papp József, Ádám Lajos, Popovici
1995. Adriana. – 1984. – 239 p.
Referinţe: • Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Referinţe:
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – Nagyvárad , 2000. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
(F. M.) gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
ÁDÁM Ludovic; Lajos, farmacist, prof. 1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
univ.; n. 30 aug. 1926, TgM – m. 6 ian. 2000, • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
TgM. Obţine diploma de farmacist la IMF TgM Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999.
(1951). Dr. în farmacognozie cu teza: • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
Contribuţii la studiul farmacognostic al plantei • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
Rumex alpinus (1965) Mária. – Kolozsvár, 2002.
(A. T.; F.M.)
(1974). Preparator la
disciplina Botanică
farmaceutică (1949-52); ÁDÁM Sára, farmacist; n. 6 apr. 1930,
asist. univ.; şef de Şoimuş. Studii: IMF, Fac. de Farmacie (1956).
lucrări; conf., respectiv Dr. în farmacognozie cu teza: Studiul
prof. (1980-88); farm. farmacodinamic şi chimic al unui extract
principal la disciplina hepatoprotector obţinut din planta Chelidonium
Tehnologie farmaceutică majus (1979). A fost cecrcetător în domeniul
(1949-88), pe care a plantelor medicinale la Institutul de Cercetări din
condus-o (1970-88); a fost şi decanul Fac. de TgM al Academiei Române de Ştiinţe (1956-
Farmacie (1976-84). A luat parte la redactarea 59); cercetător în biochimie la Catedra de
revistei de farmacie Értesítő respectiv Farmacognozie sub conducerea prof. Kopp
Gyógyszerészeti Értesítő (1956-57); a publicat Elemér (1959-62). Fondatorul şi şeful
şi în Orvosi Szemle – Revista Medicală. Laboratorului de Meteorologie al IMF (1962-
Lucrări publicate: 65); asist. univ., cercetător până la pensionare
• Curs de tehnică farmaceutică. – 2 vol.; facs. (1965-87). Publică în Revista Medicală. Autoare
1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. – VI , 269 p. al mai multor brevete.
- în colaborare: Lucrări publicate:
- în colaborare:
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1965.
• Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP,
1969. – 556 p. • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe:
• Tehnică farmaceutică : Manual / Ádám • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Ludovic, Stoian Ionescu, V. Ciocănela. – Ed. a gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
2-a revizuită. – Bucureşti : EDP, 1974. – 744 p. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
• Curs de tehnică farmaceutică. – Vol. 2; facs. Mária. – Kolozsvár, 2002.
1-2. – TgM : IMF, 1978. – Facs. 1. / Ádám (F. M.)
Ludovic, Adriana Popovici, Szántó Eva. – XI,
270 p. ÁDÁM-MÁTYÁS Sarolta
• Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică Vezi: ÁDÁM Sára
farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel
Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF,
1979. – 120 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

AGYAGÁSI Károly, medic; n. 19 oct. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 1.
1853, Band – m. 7 febr. 1933, TgM. Studii la köt. : Aachs- Bálint Rezső. – 1939.
TgM şi Cluj, unde a obţinut titlul de dr. în (F. M.)
medicină (1877). Medic în Miercurea Nirajului,
apoi medic prim în TgM (1883-1921). A fost şi AJTAI Katalin
scriitor, poet, traducător. Membru în Soc. Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin
„Kemény Zsigmond”. A scris lucrări de
specialitate şi de beletristică: poezii, drame,
povestiri: [Galamb és sas : Elbeszélő költemény AJTAI Sándor, medic pediatru; n. 4 oct.
(1918); A néma (prezentat în ian. 1924 la TgM); 1929, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină
Tündér Ilona és leánya; Hervadt lombok : Generală (1954). Medic pediatru la Cristuru
Kisebb költemények (1932).] A publicat în Secuiesc (1954-71);
periodicele: Egészség; Ellenzék; Policlinica din Luduş
Közegészségügy; Marosvidék; Székelyföld etc. (1972-73); medic primar
Lucrări publicate: la Clinica de Pediatrie din
• Orvos és közönség. Etika. – Mv., 1905. TgM (1973-83); medic
primar la Clinica de
• Szováta : Fürdői ismertetés és gyógyító
Pediatrie nr.1 TgM până
javallatok. – Mv., 1908. – 54 p., 2 tab.
Referinţe: la pensionare (1983-
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest 1992).
: Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A- Lucrări publicate:
K. - în colaborare:
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
+József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – • Diagnostic diferenţial pediatric : ghid clinic /
Budapest, 1939-1944. – 1. köt. – 1939. Muntean Ioan, Ajtai Sándor, Kiss Éva. –
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. Bucureşti : Editura Medicală, 1987. – 140 p.
köt. : A-F. Referinţe:
• Irodalmi bölcsőink Romániában azaz Neves literátoraink • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
születési helye, emlékmúzeuma, emléktáblája, sírhelye gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
vármegyék szerint számbavéve / Málnási Ferenc. – Szeged, (F. M.)
1997.
(F. M.)
AJTAI PUSKÁS Katalin, medic pediatru;
n. 29 ian. 1940, Cluj. Studii: de medicină la IMF
AJTAI András, medic; n. 1672, Aita Medie TgM (1963). Dr. în
– m. 1733, Nadeş. Studii: de medicină la
ştiinţe medicale cu teza:
Odorhei şi Aiud, obţinând titlul de dr. la Halle
„Citogenetica leucemiilor
(1713). A făcut o călătorie de studii în Franţa,
infantile” (1975). A fost
Germania şi Anglia. După întoarcerea în ţară a
medic internist la Clinica
practicat medicina în Transilvania.
de Pediatrie TgM (1963-
Lucrări publicate: 65); asist. univ. IMF
• Dissertatio medicina theoretica de medicinae (1967-82); medic primar
et doctrinae moralis nexu. – Halae : typis pediatru la Clinica de
Christ. Henckelii, 1714. – 2, 54 p. Pediatrie nr. 2 TgM
Referinţe:
• Magyarország természettudományi és mathematikai (1982-). Publică studii şi
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, articole din domeniul pediatriei în reviste:
dr. – Budapest, 1878. Revista Medicală –Orvosi Szemle.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. Lucrări publicate:
köt. : Aach – Bzenszki. – 1891.
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 /
- în colaborare:
Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum • Curs de pediatrie / Ioan Muntean, Ecaterina
Irod. és Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900. Ajtay. – TgM : IMF, 1977. – Vol. 3. – 185 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Gyermekgyógyászat. – 1980. – 1. köt. – 387 • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás /


p.; 3. köt. – 155 p. Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2.
Referinţe: kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Formulae magistralis / Farkas Imre János,
• Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979.
1996. • Formulae magistralis / Farkas Imre János,
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982.
• Magyar kutatók külföldön. – Budapest, 1998.
• Formulae magistralis / Farkas Imre János,
• Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
(F.M.; A. T.) Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1986.
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
AJTAY Ecaterina gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Vezi: AJTAI PUSKÁS Katalin • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K, 1996.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
Mária. – Kolozsvár, 2002.
AJTAY Mihály, farmacist; n. 23 iul. 1907, (F. M.)
Zlatna (AB). Studii: în oraşul natal; lic. la Col.
Ref. din Cluj (1925); Univ. „Ferdinand I.” Cluj, AJTAY KINCSES Mária
Fac. de Farmacie (1931). Dr. în ştiinţe Vezi : KINCSES AJTAY Mária
farmaceutice „summa cum laude“ cu teza: Az
anyarozs értékmeghatározása (1935). A fost
ALBERT István, medic cardiolog; n. 6 ian.
practicant farmacist la
1952, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de Medicină
Cluj (1925-27);
Generală (1977). Medic de circumscripţie la
farmacist la Cluj (1931-
Topliţa (1977-80); medic secundar la Bucureşti
37) şi la Zlatna (1938-
şi TgM (1980-83); medic specialist boli interne
39). Se stabileşte la
(1983-90); cardiolog (1991-92); medic primar
TgM, unde a lucrat la
şef la Covasna (1993-). Cadru didactic la UMF
farmacia „Crucea Albă”
TgM; drd. la Budapesta (1993-). A colaborat la
(1940-47), apoi la
revista Orvostudományi Értesítő (1997, 1999).
farmacia proprietate
Membru în Soc. Română de Cardiologie, EME,
personală (1947-49); a
Secţia de Ştiinţe Medicale; reprezentant al
fost farmacist principal la Farmacia de Stat nr. 1
Forumului Vascular din Europa-Centrală.
până la pensionare (1949-80). A predat la Col.
Lucrări publicate:
Farmaceutic (1956-59) şi la Lic. Agricol (1956-
• A kovásznai mofetta hatása a vérnyomásra,
59). Domenii de cercetare: tehnica
kezelt vérnyomásoknál. – Tg. Jiu, 1984.
farmaceutică, plantele medicinale. A colaborat
la revista Értesítő – Gyógyszerészeti Értesítő, • A kovásznai fürdőkúra hatása a kockázati
Farmacia, Gyógyszerészet, Orvosi Szemle. tényezőkre iszkémiás szívbetegeknél. – Bukarest,
Lucrări publicate: 1987.
- în colaborare: • A kovásznai kezelés hatékony módszer
• Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol infarktus utáni rehabilitációban. – Brassó, 1987.
Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM : • Szívinfarktusos betegek követése. – Buenos
IMF, 1974. – 111 p. Aires, 1996.
Referinţe:
• Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás / • Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest,
Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 1996.
Mv. : OGYI, 1975. – 133 p. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Formulae magistralis / Farkas Imre János, • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt.:
Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p. [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(F. M.; A. T.)
Biblioteca Judeţeană Mureş

ALBERT Levente, chimist, prof. univ.; n. Wood, Holz als Roh- und Werkstoff (1999,
9 sept. 1943, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM 2003); Erdőgazda (2000); Acta Horticulturae
(1956-61); UBB Cluj (1966); dr. doc. în ştiinţe (2001); Biochemical Systematics and Ecology
chimice cu teza Polarografia esterilor nitrici ai (2001); Lila zongora (2001); J. Planar
hidroxisteroidelor (1990). Dr. habilitat: Chimia Chromatogr. (2002); Vivat Academia (2003-04);
formării duramenului roşu la fag (Fagus Journal of Planar Chromatography- Modern
sylvatica L) (1999). Preparator (1967-68); asist. TLC (2004); Journal of Theoretical Biology
univ. stagiar (1968-71); şef de lucrări (1978-87) (2004); Hobby-uri: scrierea poeziilor, turism.
la IMF TgM. Se mută în Ungaria în 1988. Lucrări publicate:
Cercetător, apoi cercetător principal la Institutul • Általános és szervetlen kémia : Egyetemi
de Cercetări al Industriei Chimice Grele (1989- jegyzet – Sopron : Erdészeti és Faipari
92); cercetător principal MTA (ASM); Institutul Egyetem, Kémia Tanszék, 1992. – 111 p.
de chimie industrială Veszprém (1989-92); doc. • Aminosavak kromatográfiás elválasztása és
univ., Univ. de Silvicultură şi Ştiinţe Forestiere azonosítása : Biokémia gyakorlatok. – Sopron :
Sopron (1992-99); prof. univ., Univ. „Vest- Erdészeti és Faipari Egyetem, Kémia Tanszék,
Ungaria”, Sopron (1999-). Domenii de
1993. – 34 p.
cercetare: chimia organică preparativă (compuşi
heterociclici, steroizi, peptide); studiul • Szervetlen és szerves kémia : Egyetemi
corelaţiilor între structura, parametrii chimici şi jegyzet. – Sopron : Lővér Print Nyomda, 1994.
activitatea biologică a compuşilor heterociclici; – 188 p. (reeditări : 1996, 2000, 2002, 2004).
chimia şi biochimia proceselor fiziologice ale • Bencze Gergely (1854 – 1925) élete és
copacilor; compuşi de extracţie din ţesuturi munkássága / Albert Levente. – Sopron :
lignocelulozice. Specializări: Franţa (1997-98, Lővérprint Nyomda, 2001. – 35 p.
2002-03); Italia (1997-98); Elveţia (2002); - în colaborare:
Germania (2004). Bursa „Széchenyi” pentru • Lucrări practice de chimie organică. –
prof. (2000). Premiul: „Apáczai Csere János” Bucureşti, TgM : IMF, 1983. – 169 p.
(2004). Membru în Comisia Academică de • Erdő-, vad- és fagazdálkodás / A. Bondor, R.
Silvicultură din cadrul ASM; Comisia Solymos (szerk.). – Budapest : MTA
Academică de Pulp şi Fibre Naturale din cadrul Agrártudományok Osztálya, 1997.
ASM; Comisia Academică de Inginerie • Szerves kémia gyakorlatok / Németh, Zs. I.,
Chimică din cadrul ASM; Soc. „Georg August” Albert, L. – Sopron : Soproni Egyetem, 1997. –
Göttingen; Soc. „Claude Bernard” Lyon; Soc.
132 p.
„Consorzio Catania Ricerche” Catania; Soc. Referinţe:
„Byophy Research SA” Marseille; École • Romániai magyar nemzetiség. – Bukarest, 1981.
Superieure du Bois, Nantes. Participă la • Genersich Antal emlékkönyv . / 1994.
congrese, consfătuiri, simpozioane naţionale şi • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és
internaţionale: Arad, Cluj-Napoca, TgM, gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995.
Amsterdam, Bratislava, Dinard, France, Turku / • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. –
1996.
Abo, Finnland, Riga, Latvia, Viena, Budapest,
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Sopron, Visegrád etc. A avut o invenţie (1979) Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999.
şi 2 inovaţii (1967, 1968). Publică în revistele: • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
Liebigs. Ann. Chem (1968); Revista medicală • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
(1970, 1973, 1976-79, 1984); Revista de fizică Mária. – Kolozsvár, 2002.
şi chimie (1977); Rev. Roum. Chim. (1980); • Who is who Magyarországon, 2003.
Farmacia (1984); Erdő-, vad- és fagazdálkodás • Vivat Academia, nr. 1, 2004.
(F.M.)
(1997); Soproni Műhely (1997, 2000); Acta
Biologica Hungarica (1998); Faipar (1998); ALBON Tibor, medic; n. 2 mart. 1927, Cluj
Phytochemical Analysis (1998); Biomedical – m. 18 apr. 1992, TgM. Studii: bacalaureat la
Chromatography (1999-00); Col. Ref. Cluj (1946); IMF TgM, Fac. de
Medicină Generală (1952); preparator (1949-
Oameni de ştiinţă mureşeni

52); asist. univ. la Catedra rubrică, la Előre, Korunk, Művelődés, TETT etc.
de Anatomie din cadrul IMF Membru în Comitetul Suprem de Medicină
TgM; medic de Legală (1957-83); Academia Internaţională de
circumscripţie la Bogata de Medicină Legală din Liège (1966-79); EME,
Mureş; revine ca asist. la Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); vicepreş.,
Catedra de Anatomie (1952- Crucea Roşie din România (1978-83).
59). Medic de întreprindere Lucrări publicate:
la Fabrica de Mobilă „23 • Törvényszéki orvostani jegyzet. – Mv. : OGYI,
August“, până când se 1952.
retrage din motive de • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. –
sănătate (1959-75). Mv. : OGYI, 1954. – 366 p.
Lucrări publicate: • Elemente de deontologie medicală. –
- în colaborare: Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 203 p.
• Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – • Törvényszéki orvostan (tankönyv). – Mv. :
473 p. OGYI, 1968.
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
• Anteproiect de cod de deontologie medicală. –
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1968.
(F. M.) • Amit az alkoholról tudni kell. – Bucureşti :
Editura Medicală, 1973. – 31 p.
ANDER Zoltán, medic, prof. univ.; n. 21 • Az ember és a sebesség : (A közlekedés
sept. 1917, Deva – m. 28 nov. 1994, TgM. orvostudománya). – Mv. : OGYI, 1973. – 20 p.
Studii: Fac. de Medicină, Cluj (1940). Dr. în • Az alkoholról - őszintén. – Mv. : OGYI, 1975.
ştiinţe medicale (1964); a – 16 p.
susţinut examenul de • A dohány...méreg. – Mv., 1976. – 8 p.
medicină legală la • Orvosi deontológia : Főiskolai jegyzet. – Mv. :
Budapesta (1944). OGYI, 1977. – 130 p.
Activitate profesională: la • A szocialista orvosi deontológia kérdései. –
începutul carierei a lucrat Mv. : OGYI, 1978. – 76 p.
la Catedra de Anatomie • Amit az alkoholról tudni kell. – Miercurea
Patologică şi Medicină Ciuc, [1978]. – 29 p.
Legală din cadrul Fac. de • Ember és egészség. – Kolozsvár-Napoca :
Medicină din Cluj ca Dacia, 1986. – 204 p.
preparator, apoi asist. univ. şi şef de lucrări • Elemente de sexologie umană. – TgM :
(1941-48); medic şef al Spitalului Confesional Tipomur SA, 1992. – 52 p.
Cluj; conf. univ. (1949-66); prorector (1952- • Vademecum sexuális : Kalauz a szexuális
56); prof. univ. la IMF TgM (1966-); şeful életre. – Mv. : Impress, 1994. – 160 p.
disciplinei şi al Laboratoului de Medicină - în colaborare:
Legală, IMF TgM; conducător de doctorat
• Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951.
(1969-); dr. doc. (1971). A fost rectorul Univ.
• Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. –
Populare din TgM (1963-83). Domenii de
1954.
cercetare: răspunderea juridică şi morală a
medicului, traumatologie şi tanatogeneză, • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander
toxicologie, psihiatrie legală, istoria, Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320
învăţământul şi organizarea medicinei legale. A p.
participat la peste 150 de reuniuni ştiinţifice în • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár
ţară şi străinătate. A publicat peste 100 de Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI,
articole în reviste de specialitate, româneşti şi 1959. – 1960. – 3 vol. – 1. köt. : 1959. – 303 p.;
străine. A colaborat la Orvosi Szemle ca şef de 2. köt. – 1959. – 372 p.; 3. köt. – 1960. – 279 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Medicină legală / Ander Z., I. Beligan, V. Lucrări publicate


Molnar. – Bucureşti : EDP, 1966. – 229 p. - în colaborare:
• Istoria medicinei universale. – 1970. • Idegkórtan. – 1958.
• Curs de medicină legală. – 1977. • Neurologia : manual pentru învăţământul
• Sexualitatea umană. – 1996. medical superior. – 1962.
Referinţe: Referinţe:
• Tett, 2. sz., 1979. • Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 190.
• Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 2. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - köt. : A-F. –
1.köt. : A-F. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – 1994.
• Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – Budapest, • Viharban. – 1994.
1994. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
• Viharban. – 1994. gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és • Istoria neurochirurgiei române / Alexandru Vl. Ciurea. –
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Bucureşti, 1995.
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. – • Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001.
1996. (F. M.; A. T.)
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. ANDREICUŢ, Silvia, medic, prof. univ.; n.
(F. M.; A. T.)
27 dec. 1934, Beclean (BV). Studii: lic. la
Făgăraş: Fac. de Medicină la Iaşi. Dr. în ştiinţe
ANDRÁSOFSZKY Tibor; Tiberiu, medicale. Activitate profesională: medic de
medic, prof. univ.; n. 31 iul. 1914, Cluj – m. 27 circumscripţie, Bălcaciu,
mai 1978, TgM (a fost înmormântat la Cluj). com. Jidvei (AB), apoi la
Frecventează cursurile Fac. de Medicină din Târnăveni; activitate
Bucureşti, apoi din Cluj (-1942). Este numit didactică univ. disciplina
preparator, apoi asist. univ. (1945) la Clinica de Biologie celulară şi
Neurologie din Cluj; şef de lucrări; conf. univ., moleculară, apoi
IMF TgM; şeful Clinicii de Neurologie din disciplina Histologie din
TgM (1949-74). În anii 1951-52 îşi desfăşoară cadrul UMF TgM,
activitatea în cadrul Spitalului de Cruce Roşie a parcurgând toate treptele
României din Coreea. În 1954 este numit prof. ierarhiei univ. de la asist.
univ. cu titlul de dr. doc.; conduce Serviciul şi la prof. univ. Domenii de cercetare: biologie
disciplina Neurochirurgie până la pensionare celulară şi moleculară, histologia. Distinsă cu
(1974); dir. de spital; rector al IMF TgM (1953- titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM (2004).
64); deputat în MAN; director în MS. Activitate Membră şi vicepreş. în Soc. Naţională de
de cercetare privind tratamentul operatoriu al Biologie Celulară.
chistului hidatic cerebral, aspectele diagnostice Lucrări publicate:
şi terapeutice ale discopatiilor lombare,
• Curs de biologie celulară (pentru uzul
problema proceselor expansive intracraniene, studenţilor). – TgM : IMF, 1981. – 240 p.
traumatismele cranio-cerebrale, tratamentul
• Biologie celulară şi moleculară : curs pentru
chirurgical al unor sindromuri vasculare. A fost
uzul studenţilor. – TgM : UMF, 1992. – 269 p.
redactorul şef al Revistei Medicale – Orvosi
- în colaborare:
Szemle (1955-64). A organizat învăţământul
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
postuniv. în cadrul disciplinei neurochirurgie; o
serie de specialişti din ţară au obţinut sub • Bolile vasculare ale creierului şi măduvei
îndrumarea sa titlul de dr. în medicină. A fost spinării. – 1982.
decorat cu diferite ordine şi medalii; medic • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. –
emerit. Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C.
Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Biologie celulară : îndrumător de lucrări • Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai


egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. –
practice şi demonstraţii. – 1985. Mv. : Mentor, 1998.
• Biologie celulară. – 1992. (F. M.)
• Biologie celulară şi moleculară : curs pentru
uzul studenţilor, fac. de stomatologie / S. ANTALFFY András, medic; n. 1928,
Andreicuţ, Anca Sin, Daniela Borda. – TgM : TgM. Studii: lic. la TgM (1946), apoi de
UMF, 1999. – 165 p. medicină la IMF TgM (1952). A lucrat la
(A. T.)
Catedra de Anatomie patologică (1947-76); şef
de lucrări (1965-70); conf. univ. (1970-76) la
ANTAL József, ing. agronom; n. 18 mart. IMF TgM. S-a stabilit în Germania (1976).
1919, Bogata de Mureş. Studii: Col. Ref. din Lucrări publicate:
TgM (1929-37); Institutul de Agronomie din - în colaborare:
Cluj (1937-41); tot aici a fost practicant şi lector • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI,
(1944-48). A fost prizonier de război (1944-48). 1954. – 2. köt. : Az idegrendszer kórbonctana. –
Candidat în ştiinţe agricole (1957) la Budapesta, 1954. – 501 p.
dr. (1973). Domenii de cercetare: cultura • Általános kórbonctan. – Mv., 1956.
plantelor de câmp în nisip, prelucrarea solului,
• Részletes kórbonctan. – Mv., 1957.
pedologie etc.
• Általános kórbonctan (Morfopathologia
Lucrări publicate:
generalis). – Mv., 1959.
• Olajnövények termesztése. – 1978.
• Anatomie patologică : Manual pentru
• Növénytermesztők zsebkönyve. – 1983.
învăţământul medical superior. – 1962.
- în colaborare:
• Anatomie patologică. – 1964.
• Növénytermesztés homokon / Antal József, Referinţe:
Egerszegi. – 1966. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
• Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1994. – 1994. gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995.
(F. M.) • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(F. M.)
ANTAL László, medic; n. 27 iun. 1808,
TgM – m. 28 dec. 1884, TgM. Studii: lic., de
drept şi teologice la TgM; Fac. de Medicină la APOR Károly, baron, jurist, fotograf; n. 11
Viena. Dr. în medicină (1836). A continuat dec. 1815, Turia de Jos – 31 oct. 1885, TgM.
studiile specializându-se în chirurgie şi Studii: la Baia Mare; Univ. de Drept la
obstetrică. A lucrat la Aiud (-1849), la TgM, Bratislava (1835) şi Viena (1835-36). A fost
unde devine prim-medic al oraşului (1867); practicant la Cancelaria Regească din
medic şef al spitalului de stat (1875). A fost ales Transilvania (1837) şi din 1838 la Tabla
curator al Col. Ref. (1876); cons. regal (1881). Regească din TgM. A lucrat la Tribunalele din
A fost membru fondator, protector al unor soc. Făgăraş şi Sibiu. Membru în Dieta din
ştiinţifice şi de cultură. Transilvania (1842-48). A lucrat la Făgăraş
Lucrări publicate: (1853); referent la tribunalul din TgM (1854). A
• Dissertatio inaug. medicină Pharmacologica fost numit preş. al Tribunalului din TgM (1860);
de digitali purpurea. – Vindobonae, 1836. preş. al Tablei Regeşti (1861) şi preş. al Curţii
Referinţe: de Apel (1869) până la moarte. S-a ocupat cu
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. economia agrară, mai ales cu cultura pomilor şi
köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. viilor. Era printre primii fotografi cu atelier din
• A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető
Ungaria (1842-48, 1853 la Făgăraş). A luat parte
síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.
activă la organizarea Soc. „Kemény Zsigmond”,
devenind primul preş. al acesteia (1879). A avut
Biblioteca Judeţeană Mureş

o colecţie bogată de rarităţi referitoare la invenţii. Hobby-uri: sport, turism, publicistică,


revoluţia din 1848-49. Biblioteca personală cu electronică, informatică.
peste 12.000 vol. a donat-o Muzeului Lucrări publicate:
Transilvan din Cluj. - în colaborare:
Lucrări publicate: • Sinteza şi utilizarea ioniţilor. – Bucureşti :
• A zöld takarmány elvermeléséről és IDT, 1965.
eltartásáról. – Mv., 1883. • Sinteza, analiza şi utilizarea schimbătorilor de
Referinţe: ioni. – Combinatul Chimic Victoria, 1963.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.
köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• Manualul laborantului chimist. – 1969.
Referinţe:
• Enciclopedia cugetarea. – 1940.
• Careul cu prieteni. – 1996. – p. 85-86 : foto.
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.
–1. köt. : A-K. – 1967. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
• Fényképészek és műtermek Erdélyben, 1839-1916 /
(A. T.)
Miklósi-Sikes Csaba. – Székelyudvarhely, 2001.
• Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001.
(F. M.) ARAFAT, Raed, medic; n. 24 mai 1964,
Damasc, Siria. Studii: primare şi lic. în Nablus,
APOSTOLACHE, Sebastian Vasile, West Bank; UMF Cluj-Napoca (1982-88). Drd.
chimist; n. 19 ian. 1929, Ploieşti (PH). Studii: din 2003 la UMF Cluj-Napoca. Activitate
gimnaziul la Lic. „Sf. Petru şi Pavel”, Ploieşti profesională: Spitalul Regional Fribourg,
(1940-44); Lic. „N. Departamentul de Urgenţă
Iorga”, Ploieşti (1944- şi Unitatea de Terapie
47); Univ. Bucureşti, Intensivă Mobilă, Elveţia;
Fac. de Chimie, (1948- Arrow Park Hospital,
52). Prof. gr. I, cercetător Marea Britanie,
ştiinţific principal, Departamentul de
pensionar (1991-). Dr. în Urgenţă; rezident la
chimie cu teza: Spitalul Clinic Jud. Cluj,
Contribuţii asupra studiului Clinica de Chirurgie nr. 1,
coroziunii oţelurilor secţia ATI; fondator, cu
inoxidabile austenitice de ajutorul Royal Infirmery of Edinburgh, şi
tip 18 / 8 Cr – Ni în absenţa şi în prezenţa de coordonator al SMURD bazat pe voluntariat din
inhibitori (1977). Desfăşoară activitate cadrul Grupului de Pompieri Mureş şi al
profesională ca cercetător chimist, ICECHIM Spitalului Clinic Jud. TgM (1991-); medic şef al
Bucureşti (1952-54); şef instalaţie, Uzinele de Departamentului de Urgenţă; preş. al Biroului de
Sodă Ocna-Mureş (1954-60); şef serviciu Asigurare a Calităţii în Medicina de Urgenţă,
Uzinele de Sodă Govora (1960-62); cercetător Dir. de Sănătate Publică Mureş; expert tehnic al
ştiinţific Uzinele de Sodă Ocna-Mureş (1962- MS pentru Programul Băncii Mondiale pentru
65); şef serviciu; şef birou; cercetător principal, Implementarea şi Integrarea Serviciilor Medicale
Azomureş, TgM (1965-91); prof. gr. I, Grupul de Urgenţă; lector în specialitatea medicină de
Şc. de Chimie Industrială, TgM. Specializări în urgenţă la UMF TgM; coordonator extern al
domeniile: coroziune (1962), ape reziduale Dispeceratului Integrat 112 din MS; student în
(1963), protecţia mediului (1967). A publicat programul european de masterat în medicină de
lucrări ştiinţifice în diferite reviste de catastrofă, Univ. Liberă, Bruxelles. Specializări:
specialitate: Revista de Chimie (1953-79); Revista cursuri internaţionale în colaborare cu: Chicago
de Coroziune (1970-72); Buletin de informare CIA
Memorial Hospital; Brigada de Pompieri din
TgM (1972); Buletinul Apărării Locale Antiaeriene
(1972); colaborator la Cuvântul liber; redactor la
Paris; Univ. din Creitel; Corpul Medical al
publicaţia Ambasador; autor a 24 inovaţii şi 10 Armatei Franceze; serviciul de Ambulanţă
Aeriană din Norvegia; Serviciul Medical al
Oameni de ştiinţă mureşeni

Armatei Norvegiene; Brigada de Pompieri • International Congress on the Disorders of


Strathclyde, Scoţia; curs de medic-şef de Personality (6; 1999; Geneva). – Geneva, 1999.
urgenţă la Copenhaga, Atena, Graz. Schimb de • Personalitate normală şi patologică :
experienţă cu Spitalul Regal şi Unitatea Mobilă tulburări anxioase şi de dispoziţie / Sub redacţia
de Terapie Intensivă a Spitalului Ullevat, conf. A. Nireştean. – TgM : Prisma, 2001.
ambele din Oslo. • Personalitate şi profesie / A. Nireştean, M.
Lucrări publicate: Ardelean. – TgM : University Press, 2001. – 184
• Ghidul pentru acordarea primului ajutor. – p.
TgM : Academos, 2000. (A. T.)
Referinţe:
• Cuvântul liber, 5 febr. 2000, p. 1.
• Cuvântul liber, 15 mart. 2001, p. 6.
AŞGIAN, Berdj - Şant, medic, prof. univ.;
• Cuvântul liber, an XVI, nr. 177, 8 sept. 2004, p. 5. n. 27 nov. 1924, Constanţa. Studii: Lic. „Mircea
(A. T.) cel Bătrân”, Constanţa (1935-43); Fac. de
Medicină, Cluj-Napoca (1943-49). Dr. în ştiinţe
ARDELEAN, Mihai, medic psihiatru; n. medicale, specialitatea neurologie, cu teza:
22 sept. 1947, Cluj. Studii: Lic. „Ioan Slavici” Cercetări clinice,
Arad (1958-65); Fac. de Medicină, Cluj-Napoca biochimice, radiografice şi
(1965-72). Dr. în medicină cu teza: Unele EEG în sprijinul
aspecte etnopsihiatrice interpretării sindromului
şi transculturale în Barré – Liéou ca o formă
psihopatologie (2000). de insuficienţă circulatorie
Medic medicină generală vertebro-bazilară prin
în comuna Straja (1972- cervicartroză (1979). A
74), apoi în com. Vama parcurs toate etapele
(1974-76); secundariat la activităţii spitaliceşti, prin
Bucureşti (1976-79); concurs de la extern la medic primar şef de
medic psihiatru, secţie, şi ale învăţământului univ., de la
Laboratorul de Sănătate preparator la prof. univ. la Cluj-Napoca (1948-
Mintală TgM (1980-). 64) şi TgM (1964-); rector al Univ. Populare
Domenii de cercetare şi interes: psihiatria TgM. Membru titular în AŞMR (1994-).
transculturală şi etnopsihiatria. Participă la „Doctor honoris causa” în Soc. Română de
reuniuni internaţionale la Geneva (Elveţia, Neurofiziologie (1997). Membru în Cons. Jud.
1999); Paris (2000). Specializări: Centre (1992-96) şi Municipal (1996-00). Activitate
Hospitalier Saint – Joseph et Saint – Luc (mart. ştiinţifică desfăşurată în Clinicile de Neurologie,
– mai 1995), Lyon, Franţa. Membru în APLR Psihologie şi Neuropsihiatrie Infantilă într-o
(1991-); International Soc. for the Study of perioadă de peste 50 de ani. Teme de cercetare:
Personality Disorders (1997-). Publică 33 de electroencefalografie, electromiografie,
articole în diferite reviste de specialitate: patologia sistemului arterial vertebro-bazilar,
Neurologie. Psihiatrie. Neurochirurgie (1988); patologia coloanei cervicale, instalarea morţii
Buletin de psihiatrie integrativă (1996-97); cerebrale etc. A participat şi a condus peste 150
Revista de Medicină şi Farmacie (1998); de reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate; a
Revista Medicală Orădeană (1999); Vatra redactat peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate
(2001-02); Medical Update (2002); Psihiatrie în diferite reviste de specialitate din ţară, dintre
(2002). Hobby-uri: istoria mentalităţilor. care 45 de lucrări în reviste din străinătate.
Lucrări publicate: Specializări: bursă de perfecţionare în
- în colaborare: electromiografie la Montpellier – Franţa (1968).
• Sexualitatea umană. – 1996. Distins cu premiul „Gh. Marinescu” al
Academiei Române (1974); „Cetăţean de
Biblioteca Judeţeană Mureş

onoare” al municipiului TgM (1997-); Diploma • Bolile sistemului nervos vegetativ / B. Aşgian,
de Excelenţă „Pro Libro Senator” (1999); L. Popoviciu, I. Hăulică. – Bucureşti : Editura
nominalizat „Omul internaţional al anului 2000” Medicală, 1982. – 716 p.
de International Biographical Center din • Bolile vasculare ischemice / Partea 1. –
Cambridge – Anglia; „Senior” al municipiului Anatomie şi fiziopatologie / S. Andreicuţ, C.
TgM (2001); titlul de „Profesor Emeritus” al Arseni, B. Aşgian. – sl : sn, 1984. – 519 p.
UMF TgM (2004). Membru în Uniunea • Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Aşgian, O.
Medicală Balcanică (1971-); membru fondator Corfariu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1984. –
în European Soc. of Study of Sleep (1971-); 167 p.
Psycho-neurological Study of Sleep (1973-); • Epilepsiile / B. Aşgian, C Arseni, L.
Soc. Română de Neurologie (1991-); Soc. Popoviciu. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Română de Epilepsie (1991-); Soc. Română de Pedagogică, 1984. – 643 p.
Neuropsihiatrie Infantilă (1991-); Soc. Română • Metode de neurofiziologie clinică. – 1984.
de Boli Musculare (1991-). Hobby-uri: muzica • Neuropatii periferice / B. Aşgian, I.
preclasică şi pictura. Stamatoiu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1984.
Lucrări publicate: – 413 p.
• Coma apoplectică. – Cluj-Napoca : Dacia, • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános
1974. – 259 p. orvosi kar V. éves és a gyermekgyógyászati kar
• Despre vise şi fenomene paranormale. – VI. éves hallgatói részére. – Mv. : OGYI, 1985.
Bucureşti : Aldomar Parasenzorial, 1999. – 304 – 2 vol. – 1. köt. – 273 p.; 2. köt. – 274-489 p.
p. • Bazele semiologice ale practicii neurologice şi
• Arhitectura bisericească armeană din neurochirurgicale / B. Aşgian, L. Popoviciu. –
antichitate şi Evul Mediu şi unele similitudini cu Bucureşti : Editura Medicală, 1991. – Vol 1. –
cea românească. – Bucureşti : Ararat, 2000. – 274 p.
95 p. • Electromiografia musculaturii oculare,
• Despre dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă extrinseci şi a celei velopalatine, faringiene şi
a copiilor noştri. – TgM : Ardealul, 2002. – 172 laringiene / B. Aşgian, F. Fodor, C. Draşoveanu.
p. – Bucureşti : Editura Academiei Române, 1993.
• Despre STRES pe înţelesul tuturor. – TgM : – 240 p.
Ardealul, 2002. – 80 p. • Neurologia / B. Aşgian, L. Popoviciu. –
• TU şi cu MINE. Dificultăţi şi succese în Bucureşti : EDP, 1993. – 468 p.
comunicarea interumană. – TgM : • Enurezia nocturnă / B. Aşgian, L. Popoviciu.
Academprint, 2002. – 192 p. – Bucureşti : Editura Medicală, 1995. – 128 p.
- în colaborare: Referinţe:
• Somnul normal şi patologic. – Bucureşti : • Dicţionar de anatomişti / Ionescu M. – 1991. – p. 32.
Editura Medicală, 1972. – 406 p. • Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească.
– Vol. I. – 1996. – p. 27-28.
• Tratat de neurologie în 5 volume / B. Aşgian, • Volumul bibliografic al Soc. Române de Psiho-Neuro-
C Arseni. – Bucureşti : Editura Medicală, 1979. Endocrinologie : 60 de ani de contribuţii româneşti. –
• Bolile vasculare cerebrale ale sistemului Bucureşti : Metropol, 1996. p. 82-83.
arterial vertebro-bazilar / B. Aşgian, L. • Cuvântul liber, 13 ian, 2001, p. 6.
• Cuvântul liber, 8 mai, 2002.
Popoviciu, I. Hăulică. – Iaşi : Junimea, 1980.
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben
• Sleep „78” / B. Aşgian, L. Popoviciu, G. 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
Badiu. – Basel : Editura S. Karger, 1980. – 794 (A. T.)
p.
• Electromiografia clinică / I. Stamatoiu, B.
Aşgian, C. Vasilescu. – Bucureşti : Editura
Medicală, 1981. – 330 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

ÁVÉD Ervin, ing. chimist; n. 26 ian. 1935, disciplinei de Fiziologie (1972-90); asist. univ.
TgM. Studii: Gimnaziul Romano - Catolic, disciplina Chimie organică (1990-94); şef de
TgM (1945-48); Lic. de băieţi nr. 2, TgM lucrări la UMF TgM (1994-). Contribuţii
(1948-51); IP Timişoara, Fac. de Chimie ştiinţifice: cercetarea mecanismelor patogene ale
Industrială (1952-57). Activitate profesională: insuficienţei cardiace prin hipertrofie
ing. tehnolog (1957-62); şef serviciu producţie ventriculară şi posibilitatea influenţării acestora
(1962-67); dir. tehnic (1967-98), Fabrica de prin mijloace farmacologice; rolul calciului în
Zahăr TgM. Cercetări şi studii în domeniul mecanismele adoptive ale hipertrofiei cardiace
industriei zahărului; participă la numeroase experimentale; metoda autohistosodiagrafică cu
conferinţe şi simpozioane Ca – 45; sinteza de noi tereftaldiamide cu
în ţară şi străinătate; acţiune analgezică etc. Curs postuniv. de
publică articole de utilizare a izotopilor radioactivi la IFA
specialitate în revista Bucureşti. A publicat studii şi articole în reviste
Industria alimentară de specialitate: Embriologie (1978, 1981, 1983-
(1960-85). Hobby-uri: 84); Electrocardiology (1981, 1983); Japanese
turismul. Heart Journal (1982); Revista Medicală (1982,
Lucrări publicate: 1984, 1987-88); Medicina internă (1984);
- în colaborare: Buletinul Soc. Naţionale de Biologie Celulară
• Îndrumător tehnic pentru (1985, 1987); Revista de Medicină şi Farmacie
lucrătorii din fabricile de zahăr / Ávéd E., Al. (1994-97, 1999); Acta Phytoterapica Romanica
Lucian Stroia. – Bucureşti : Editura Tehnică, (2000); Revue Roumaine de Biochemie; Revue
1986. – 195 p. Roumaine de Morphologie et Pathologie.
• Tehnologii moderne pentru creşterea Membru în Soc. Română de Ştiinţe
producţiei şi a valorii de industrializare a Farmaceutice (1998-); Soc. Naţională de
sfeclei de zahăr / V. Popescu, Al. Lucian Stroia, Biologie Celulară (1990-); Soc. Română de
Ávéd E. – Bucureşti : Editura Ceres, 1988. – Biochimie şi Biologie moleculară (2001-).
204 p. Lucrări publicate:
• Biochimia şi calitatea tehnologică a sfeclei de • Lucrări practice de chimie organică: metode
zahăr / Al. Lucian Stroia, Ávéd E., M. de separare şi purificare a substanţelor
Angelescu. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1994. organice. Reacţii chimice ale compuşilor
– 240 p. organici. – TgM : UMF, 1992. – Vol. 1. – 120 p.
Referinţe: • Lucrări practice de chimie organică: analiza
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1996. –1 köt.: A- organică calitativă. Analiza elementară şi
K. funcţională calitativă organică. – TgM : UMF,
(A. T.)
1992. – Vol. 2. – 100 p.
• Lucrări practice de chimie organică. – TgM :
AVRIGEANU, D. Veronica, biochimist; UMF, 1998. – 200 p.
n. 28 oct. 1949, com. • Curs de chimie organică: hidrocarburi. –
Pârscov (BZ). Studii: Şc. TgM : UMF, 1999. – Vol. 1. – 200 p.
nr. 14, Braşov (1956-63);
• Curs de chimie organică: structura şi reacţiile
Lic. „Andrei Şaguna”,
compuşilor organici. – TgM : UMF, 2000. –
Braşov (1963-67); Univ.
Vol. 2. – 150 p.
Bucureşti, Fac. de
• Compuşi cu funcţiuni mixte : curs de chimie
Chimie, secţia Biochimie
organică. – TgM : UMF, 2001. – 127 p.
(1967-72). Dr. în chimie
cu teza Tereftaldiamide • Compuşi halogenaţi, hidroxilici, carbonilici,
(1998). Activitate ca carboxilici şi derivaţi ai acidului corbinic : curs
biochimist la Laboratorul de Izotopi Activi al de chimie organică. – TgM : UMF, 2001.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Curs de chimie organică: compuşi cu străinătate: Revista de Medicină şi Farmacie


funcţiuni mixte. – TgM : UMF, 2001. – Vol. 4.– (1994, 1997); Chirurgia (1995); Cercetări
130 p. experimentale & Medicină Chirurgicală (1996-
• Curs de chimie organică: compuşi halogenaţi, 97); Ars Medica Tomitana (1997, 2000);
hidroxilici, carboxilici şi derivaţi ai acidului Jurnalul Societăţii Române de ATI (1997-01);
carbonic. – TgM : UMF, 2001. – Vol. 3. – 200 World Anesthesia (1998); Revista Brasiliera de
p. Coloproctologia (2000). Specializări în Olanda
- în colaborare: (1995-96); Ungaria (1997); SUA (1998). Distins
• Biologie celulară : îndrumător de lucrări cu Premiul Senatului UMF TgM (1992); Premiul
practice şi demonstraţii. – 1985. Soc. Române de Anestezie-Terapie Intensivă
• Curs de fiziologie. – TgM : IMF, 1988. – Vol. (1999); Medalia „Berlin-Chemie Menarini
2. Group” (2000). Membru în Soc. Română de
• Teste de chimie anorganică / Ediţia a 3-a. – Anestezie-Terapie Intensivă (1997-); Soc.
1995. Europeană de Anestezie (2001-); New York
• Teste de chimie organică / Ediţia a 4-a. – Academy of Sciences (2001-). Hobby-uri:
1995. computere, literatură, sport.
• Lucrări practice de chimie organică / V. Lucrări publicate:
Avrigeanu, Eleonora Mircia. – TgM : UMF, • Start nou. – TgM : Prisma, 1999.
2001. – 108 p. • Anestezie clinică. – Cluj-Napoca : Clusium,
Referinţe: 2001.
• Facultatea de Farmacie din TgM 1948 – 1998. – TgM : - în colaborare:
Mentor, 1998. – p. 79 – 84. • Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic :
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
Diagnostic şi tratament în pediatrie. – 1987.
(A. T.) • Viaţă din belşug / Valentin Nădăşan, L.
Azamfirei. – Bucureşti : Editura „Viaţă şi
AZAMFIREI, A. Leonard, medic; n. 22 sănătate”, 1995. – 64 p.
iun. 1967, Botoéani (BT). Studii: Şc. Gen. nr. 5, • Dietoterapie – Dietoprofilaxie / V. Nădăşan,
Botoşani (1973-81); Lic. Sanitar Botoşani L. Azamfirei. – Cluj-Napoca : Idea, 1996. – 128
(1981-85); UMF TgM (1986-92). Dr. în ştiinţe p.
medicale cu teza: • Medicină intensivă. – 3 vol. - Vol. 2. – 1998;
Raţiunea rejecţiilor – Vol. 3. – 1999.
multiviscerale în • Chirurgia icterului mecanic: cercetări clinice
tratamentul cancerelor şi experimentale / L. Azamfirei, D. Marian, Ş.
supramezocolice(1995). Bancu. – Bucureşti : All, 1999. – 360 p.
Activitate profesională: (A. T.)
medic, Spitalul Clinic
Jud. TgM (1992-); medic
specialist anestezie-
terapie intensivă (1998-);
redactor al revistei Viaţă + Sănătate (2000-),
unde publică peste 20 de articole de educaţie
sanitară. Activitate ştiinţifică în domeniile:
anestezie, terapie intensivă, medicină
preventivă. Comunicări la congrese în SUA,
Franţa, Olanda, Suedia, Ungaria, Japonia,
Brazilia, Egipt, Spania, Turcia, Austria etc.
Autor a 86 de lucrări ştiinţifice publicate sau
comunicate în reviste de specialitate din ţară şi
Oameni de ştiinţă mureşeni

Membră în Soc. Română de Hematologie

B (1990); Soc. Română de Hematooncologie


Pediatrică (2000); Asoc. Naţională de Îngrijire
Paliativă (2001). Hobby-uri: grădinărit, excursii
BÁBA Zoltán, chimist; n. 3 mart. 1935, Sf. montane, muzica clasică.
Gheorghe. Studii: Lic. nr. 2 de băieţi TgM Lucrări publicate:
(1952); Univ. „Bolyai” Cluj, Fac. de Chimie • Îngrijiri paliative la copil. – TgM : University
(1956). A fost prof. de chimie la Lic. „Bolyai Press, 2004.
Farkas” TgM (1956-57); Lic. „Unirea” TgM, • Terapia suportivă în cancer la copil. – TgM :
până la pensionare (1957-93). Membru în EMT. University Press, 2004.
Hobby-uri: fotografia artistică. - în colaborare:
Lucrări publicate: • Îndreptar de lucrări practice de puericultură.
- în colaborare: – TgM : IMF, 1981.
• Szerves kémiai feladatok / Bába Z., Horváth • Curs de pediatrie. – 1984.
Gabriella. – Mv. : Mentor, 1993.
• Diagnostic diferenţial pediatric : Ghid clinic :
• Szerves kémiai feladatok / Bába Zoltán, Diagnostic şi tratament în pediatrie. – 1987.
Horváth Gabriella. – Mv. : Mentor, 1997. – 112
• Curs de pediatrie. – TgM : IMF. – Vol. 1. –
p.
Referinţe:
1988; Vol. 2. – 1989.
• Baza de date BJM. • Gyermekgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1989. – 2
(F. M.) vol. –1.köt. – 238 p.; 2. köt. – 232 p.
• Pediatrie / Sub redacţia prof. dr. Mircea
BAGHIU, Maria Despina, medic Geormăneanu, prof. dr. Ion Muntean. –
pediatru; n. 13 apr. 1947, Mediaş (SB). Studii Bucureşti : EDP, 1994.
elementare şi lic. la Mediaş (SB) (1954-65); • Pediatrie / Sub redacţia prof. dr. Mircea
UMF TgM, Fac. de Geormăneanu, prof. dr. Ion Muntean. –
Pediatrie (1965-71). Dr. în Bucureşti : EDP, 1996.
medicină, specialitatea • Lecţiuni de pediatrie. – TgM : UMF, 2004. –
pediatrie (1984). Activitate Vol. 2.
profesională: medic Referinţe:
specialist în pediatrie Baza de date BJM.
(A. T.)
(1977); şef de lucrări
(1990); conf. univ., UMF
TgM (2000); şef BAJKÓ Barnabás, medic; n. 28 dec. 1916,
compartiment de Oradea. Studii: obţine diploma de medic la
oncohematologie pediatrică la Clinica Pediatrie Univ. din Cluj (1942). Asist. la Clinica
nr. 1 a Spitalului Clinic de Urgenţă Mureş. Obstetrică din TgM (1945-47); medic, apoi
Domenii de cercetare: hematologie pediatrică, medic şef la Spitalul din Miercurea Ciuc(1947-).
tratamentul durerii la copil; a participat, Domenii de cercetare: prevenirea naşterilor
organizat şi coordonat diferite cursuri de premature, studiul uterului.
îngrijiri paliative la copii; autor şi coautor a 127 Lucrări publicate:
de lucrări ştiinţifice publicate în volumele • Néhány tanács asszonyoknak. – Csíkszereda,
congreselor, conferinţelor la care a participat şi 1948.
în diferite reviste de specialitate din ţară şi - în colaborare:
străinătate. Specializări: România (1985-03); • Mi a vetélés és hogyan következik be? / Vlad
Hanovra (1992); Viena (1996); Budapesta Vlasiliu; Ford. és átdolgozta Bajkó Barnabás. –
(1996); Debreţin (2001); Salzburg (2001); Csíkszereda, 1981. – 15 p.
Referinţe:
Varşovia (2001); Sydney (2003); Oslo (2003).
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.


gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K. – • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
Csíkszereda, 1996. 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
(F. M.) (F. M.; A. T.)

BAKOS János, medic urolog; n. 2 febr. BALÁS Árpád, prof. de geografie; n. 13


1938, Timişoara. Studii: Şc. Medie Tehnică aug. 1937, Mediaş (SB). Studii: elementare la
Sanitară (1955); IMF TgM, Fac. de Medicină la Miercurea Nirajului şi la TgM (1942-47); Lic.
(1961). Dr. în ştiinţe medicale, cu teza „Iosif Rangheţ” respectiv „Bolyai Farkas” TgM
Limfografia în tumorile urogenitale (1976). (1947-54); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Geografie
Preparator la IMF TgM - Geologie (1954-58).
(1959-67); medic Prof. de geografie la Şc.
specialist urolog (1967); Gen. Păsăreni (1958-
asist. univ. la IMF TgM, 59); Şc. Gen. Pănet
Catedra de Urologie (1959-98); Lic. „Gh.
(1967-72) şi la Catedra Şincai” TgM; Şc. Gen.
de Anatomie (1972-74); nr. 16, 18 (1998-01);
medic primar urolog şi Lic. Ped. TgM (2001-).
şef de lucrări (1991-). Activitate ştiinţifică în
Este autorul a peste 100 domeniul toponimiei
studii şi articole. A participat la congrese maghiare; participă la simpozioane la Debreţin,
naţionale şi internaţionale (Paris, Atena, Bucureşti, Sibiu, Cluj, TgM, Oradea, Miercurea
Magdeburg, Budapesta, Buenos Aires). Premiat Ciuc. Publică 26 de articole din domeniul
cu medalia „Genersich” (2001). Membru în geografiei (1967-98) în reviste de specialitate:
Soc. Română de Urologie; Soc. Internaţională Vörös Zászló, A Hét, Népújság. Distincţii: gradul
de Urologie, Soc. Maghiară de Urologie; EME, I (1976); „Prof. evidenţiat” (1976); „Prof.
Secţia de Ştiinţe Medicale. emerit” (1997), distincţie oferită de Uniunea
Lucrări publicate: Pedagogilor Maghiari din România. Membru în
- în colaborare: Soc. Naţională de Geografie (1960-). Hobby-uri:
• Urologie. – 1980. călătoriile, sportul (tenis, volei).
• Urológiai jegyzet / Nicolescu Dorin, Bakos Lucrări publicate:
János. – Mv. : OGYI, 1981. – 204 p. - în colaborare:
• Îndreptar de stagiu clinic. – 1985. • Földrajzi Kislexikon / Balás Á, Tulogdi J,
• Curs de urologie. – 1989. Madarász A. – Bucureşti : Kriterion, 1976. – 452
• Urológiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. p.
– Mv. : OGYI, 1990.- 238 p. • Caiet de lucru. Omul şi mediul înconjurător. –
• Urologie. – Bucureşti: EDP, 1990. – 172 p. TgM : Lyra, 1994. – 181 p.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Cunoştinţe despre mediu : pentru elevii din
gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok emlékezések. învăţământul preuniversitar / Balás Árpád, Incze
– Budapest : Teleki László Alapítvány, 1996. – Árpád, Hajdu Erzsébet. – TgM, 1994. – 216 p.
473 p. • Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor S, Balás Á.
• Bazele chirurgiei endourologice. – 2000. – Mv. : Impress, 1996. –140 p.
Referinţe: • Maros megye : Útikönyv. – Csíkszereda:
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1999. – 344 p.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2.
• Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. – Budapest, – 1999.
1996.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Marosvásárhelyi útikalauz . - 2. bővített kiad. Dr. în ştiinţe medicale. Medic secundar la


–Mv. : Impress, 2000. – 224 p. Spitalul Clinic Orăşenesc TgM (1981-84);
Referinţe: practică medicina generală la Sighişoara (1984-
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. – 88); rezident la Institutul „C. I. Parhon” din
1. köt. : A-F.
• Romániai magyar ki kicsoda. – 1997.
Bucureşti (1988-89); rezident endocrinolog la
• Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2000. TgM (1989-91); medic specialist intern (1991);
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben medic primar (1996) la Spitalul Clinic Jud.
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. TgM. A participat cu prelegeri la mai multe
(A. T.) consfătuiri ştiinţifice din ţară şi străinătate.
Domenii de cercetare: guşa endemică la copii; a
BALÁZS Gizella, medic pediatru, n. 3 oct. colaborat la revista Orvostudományi Értesítő.
1927, Cluj. Studii: Lic. de stat de fete de lb. Lucrări publicate:
maghiară (1946); IMF TgM, Fac. de Medicină • Pajzsmirigyfundia vizsgálata endémiás
(1952). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Legături golyvában : Tanulmány. – TgM, 1995.
patogenice între toxicoză şi Referinţe:
pielonefrită sugarilor • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. – p. 45.
(1970). Preparator la • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
(A. T.)
Catedra de Marxism-
Leninism, apoi la Catedra
de Istoria Medicinii (1949- BALÁZSI József, farmacist, n. 1970,
52). Medic pediatru în Gheogheni. Studii: UMF TgM, Fac. de Farmacie
raionul TgM (1952-55); (1994). Dr. în ştiinţe farmaceutice (2001). Ocupă
Policlinica de copii TgM prin concurs postul de preparator univ. (1994-
(1955-57); asist. la Clinica 97); asist. univ. (1997-2000); şef de lucrări
de Pediatrie până la pensionare (1957-84). A (2000-02) la disciplina Toxicologie generală şi
lucrat la Policlinica cu plată (1984-91). S-a industrială în cadrul UMF TgM, Fac. de
stabilit în Ungaria (sept. 1991), unde şi în Farmacie. Şeful Laboratorului de Bioechivalenţă
prezent lucrează ca medic pediatru. Specializări: la Fabrica de Medicamente Terapia, Cluj-
Praga şi Bratislava (1967). A publicat 15 Napoca (2002-).
articole şi 35-40 studii în colaborare cu Lucrări publicate:
Hadnagy Csaba, Ander Zoltán, etc. în: Orvosi - în colaborare:
Szemle, Revista Medicală, Revista de pediatrie • A gyógyszertervezés alapjai. – 1999.
Referinţe:
(Bucureşti). A participat la sesiuni şi conferinţe
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
ştiinţifice în Bucureşti, Iaşi, Budapesta, Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – TgM,
Seghedin, Kiskunhalas etc. Este membră în 1999.
Camera Medicilor din Ungaria; Children BT. (F.M.)
Lucrări publicate:
- în colaborare: BÁLINT Ernő, medic; n. 1938, Braşov.
• Megelőző gyermekgyógyászat. – Mv. : OGYI, Studii: lic. la Odorheiu Secuiesc; medicină la
1969. IMF TgM (1961). Dr. în ştiinţe medicale în
• Gyermekgyógyászat. – 1980. –2 köt. domeniul regenerării ficatului (1976). A fost
Referinţe: preparator; asist. univ. la Catedra de Anatomie
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és IMF TgM (1961-), apoi la Clinica de Chirurgie
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(F. M.)
nr. 1. S-a stabilit în Ungaria. Este autorul a peste
100 studii, mai ales legate de cercetarea bolilor
ficatului.
BALÁZS József, medic; n. 17 ian. 1955, Lucrări publicate:
TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1981). - în colaborare:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Patologie chirurgicală / V. E. Bancu. – cercului metodic al prof. de biologie din TgM;


Bucureşti : EDP, 1979. – 592 p. metodist delegat al IŞJ Mureş pentru inspecţii de
• Patologie chirurgicală / V. E. Bancu. – grad (1986-); prof. de biologie, şef de catedră
Bucureşti : EDP, 1983. – 658 p. (1993-98); dir. Liceul
Referinţe: Teoretic „Bolyai Farkas”
• Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş, (1998-); membru în Cons.
1945-1967. – TgM, 1967.
dir. IŞJ MS (1998-); prof.
• Tett, 1. sz., 1977.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. consultant la secţia din
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Miercurea Niraj,
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Învăţământul la Distanţă,
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt: Univ. „Szent István”,
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(F. M.)
Budapesta (1993-); şef de
lucrări, Fac. de
Horticultură, Univ.
BÁLINT Jenő, medic; n. 9 nov. 1926 – m. „Sapientia” (2004-). Domenii de cercetare:
23 dec. 2001, Sfântu Gheorghe (CV). Studii de sociobiologie, pedagogie aplicată, sistematică şi
medicină la IMF TgM (1953). Preparator fiziologia plantelor, entomologie, combaterea
(1950); asist. univ. (1952-57) la IMF TgM. integrată a dăunătorilor vegetali, faunistica.
Medic specialist chirurg, urolog (1957-68). Specializări: Ungaria (1990, 2001, 2003);
Medic primar la Spitalul din Sf. Gheorghe până Budapesta (1995-00); Ligure (Italia); programul
la pensionare (1968-89). A fost membru în Comenius (2000); TgM (2001); Cluj-Napoca.
echipa de scrimă a IMF. S-a preocupat de Publică în Múzeumi Füzetek (1995); Népújság;
sculptura în lemn, a participat cu lucrările Géniusz (1999). Participă la sesiunile ştiinţifice
proprii la mai multe expoziţii din TgM, organizate de EME (1994). Preş., Fundaţia
Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sf. „Bolyai Collegium” TgM (1999-01); membru în
Gheorghe etc. A fost autor sau coautor al mai col. de redacţie al revistei Géniusz, Cluj -
multor studii de specialitate. Napoca (1999-); Magyar Alkotók és
Lucrări publicate: Gondolkodók Szövetsége (2002-). „Diploma de
- în colaborare: Onoare” acordată de revista Természet Világa,
• Sebészeti műtéttan. – 1958. Budapesta, pentru cel mai bun prof. îndrumător
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és de lucrări ştiinţifice pentru elevi (1996).
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Lucrări publicate:
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. - în colaborare:
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. • Növényrendszertan : Jegyzet. / Bálint István,
(F. M.)
Höhn Mária. – Budapest : Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem. Kertészeti Kar
BÁLINT Ştefan; István, prof. de Távoktatási Tagozat. Növénytani tanszék, 1996.
biologie; n. 3 iun. 1953, TgM. Studii: Şc. Gen. – 105 p.
nr. 13 (1964-68), Lic. Teoretic nr. 5 TgM • Növényrendszertan : Jegyzet / Bálint István,
(1965-72); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Biologie- Höhn Mária. – 2. kiad. – Budapest, 1999. – 105
Geografie-Geologie (1975-79); bursa Phd., p.
Univ. de Horticultură şi Industrie Alimentară, • Növényrendszertan : Jegyzet. / Bálint István,
Budapesta (1995-98); curs de perfecţionare Höhn Mária. – 3. kiad. – Budapest, 2001.
pentru profesori consultanţi la Univ. de
Horticultură şi Industrie Alimentară, Budapesta
(1995-01); drd. UBB Cluj-Napoca ( 2003-). Referinţe:
Prof. de biologie (1979-91); dir. adj., Lic. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
Agricol TgM (1990-92); conducător adj. al (F. M.)
Oameni de ştiinţă mureşeni

BÁLINT Zsombor, ing. mecanic, ziarist; n. Lucrări publicate:


13 mai 1961, TgM. Studii: Lic. „Bolyai Farkas” • Toxikológia. – Mv. OGYI, 1977. - 1.köt. :
TgM (1968-80); Univ. Általános toxikológia. Gázalakú és illó mérgek.
Braşov, Fac. TCM – 258 p.; 2. köt. : Ásványi mérgek. Nem illó
(1981-86). Activitate szerves mérgek. – 305 p.
profesională: ing., - în colaborare:
Întreprinderea • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 1951.
Materialelor de • Törvényszéki orvostani jegyzet. – 2. kiad. –
Construcţii, Satu-Mare 1954.
(1986-92); redactor; • Toxikológia. Méregtan : Jegyzet / Ander
redactor-şef la Editura Zoltán, Balogh Éva. – Mv. : OGYI, 1959. – 320
Corvin Magazin SNC, p.
Deva (1992-99), a • Törvényszéki orvostan / Ander Zoltán, Molnár
redactat volumul 1848 Képekben-Jubileumi Vince, Balogh Éva. – 3. kiad. – Mv. : OGYI,
kiadás (1998-2002); redactor, Impress SRL 1959-1960. – Vol. 1. : 1959. – 303 p.; Vol. 2. –
(Népújság) TgM (1999). 1959. – 372 p.; Vol. 3. – 1960. – 279 p.
Lucrări publicate: • Toxikológiai gyakorlatok / Balogh Éva, Szőcs
• Gombáskönyv. – Deva : Corvin Kiadó, 1999. Józefa. – Mv. : OGYI, 1961. – 162 p.
- în colaborare: Referinţe:
• Csillagok újtán : Csillagászat alapfokon / • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója
Redactor Bálint Zsombor. – Deva : Editura alkalmából. – Budapest, Mv, 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és
Corvin, 1999. – 208 p. gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• În căutarea stelelor : astronomia pentru toţi / • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
Redactor Bálint Zsombor. – 1999. – 208 p. Mária. – Kolozsvár, 2002.
Referinţe: (F. M.)
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(A. T.)
BALOGH József, prof. de matematică,
călugăr iezuit; n. 31 iul. 1701, Iernut – m. 10
BALOGH Éva, medic, n. 17 ian. 1924, Cluj mart. 1756, TgM. Studii: de filozofie la Cluj; a
– m. 1 ian. 2001, TgM. Studii: Gimnaziul Ref. intrat în ordinul iezuiţilor (1723). A fost prof. la
de fete din Cluj (1942); Univ. „Ferenc József” Cluj (1724-27), Ungvár, Pécs, Kosice, apoi a
din Cluj, Fac. de Matematică şi Ştiinţe Naturale devenit stareţul seminarului teologic iezuit din
(1942-44); Univ. „Pázmány Péter” din TgM; a fost şeful misiunii, a scris mai multe
Budapesta, Fac. de Medicină (1944); îşi lucrări de ex. Speculum praesulum Hungarie de
întrerupe studiile din cauza războiului şi devine re literaria bene meritorum (Cassovioe, 1737).
farmacist la Cluj (1946), la TgM (1946-47). A Lucrări publicate:
reluat studiile univ. la IMF din TgM (1947-50). • Praerogativa philosophiae, ex naturae et artis
A fost preparator la Catedra de Chimie a IMF testimonio probata et nunc denuo in lucem edita.
(1949); asist. univ. la Catedra de Toxicologie – Cassovioe : Typis academics S.J., 1737. – XII,
(1950-57); şef de lucrări la disciplina 130 p.
Referinţe:
Toxicologie până la pensionare (1957-79); şeful • Magyarország természettudományi és mathematikai
filialei din TgM a Laboratorului de Toxicologie könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
a IML „Mina Minovici“ din Bucureşti (1957- dr. – Budapest, 1878.
65). Farmacist principal (1961). Domeniul de • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol.
1. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
cercetare: analize de laborator ale diferitelor
• Enciclopedia cugetarea. – 1940.
elemente toxice, de ex. arsenic, telur, nicotină, (F. M.)
calmante, substanţe psihotrope, pesticide etc.
Biblioteca Judeţeană Mureş

BALOGH József (Szentimrei); catedra de fiziologie, apoi biochimie la Univ.


Josephus, medic, n. 1750 (?), Eremieni – m. Cluj; şef de catedră la Catedra de fizică (mai
1781, Guyana. Studii: de medicină şi botanică la târziu Catedra de fizică medicală, biofizică);
Viena; a obţinut diploma de dr. în medicină la Conf. univ. la IMF TgM (1947-); decanul Fac.
Leiden (1779). Cu o bursă olandeză a plecat în de farmacie (1950-53); a predat fizica în limba
Guyana; în Rio de Berbice a desfăşurat cercetări maghiară la Catedra
botanice. A fost invitat de regina Maria Tereza de farmacie (1952-
la Catedra de Botanică a Academiei din Cluj, 61) şi biofizica
dar n-a reuşit să ocupe acest post. medicală (1948-62);
Lucrări publicate: a condus Catedra de
fizică (1948-62).
• Specimen inaugurale botanico-medicum
Domenii de
sistens praecipuas plantas in M. Principatu
cercetare: studiul şi
Transylvaniae sponte et sine cultura
analiza
provenientes, atque ibidem usu receptas. –
radioactivităţii apelor
Ludguni Batavorum, 1779. – 37 p.
Referinţe: minerale şi a
• Magyar Hírmondó. Pozsony. 61, 73. sz. 1780; 13.sz. mofetelor.
1781. Lucrări publicate:
• Nova Memoria Hungarorum et Provincialium / scriptis • Fizika orvostanhallgatók részére. – Mv., 1951.
editis notorum qvam excitat Alexius Horányi. – Pestini :
typis Matthiae Trattner, 1792. – Pars 1. : A – C. – 1792. – 102 p.
• Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandsliebe. – • Fizika orvostanhallgatók részére. – Mv., 1954.
Kronstadt. 17, 1838. - în colaborare:
• Magyarország természettudományi és mathematikai • Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
dr. – Budapest, 1878. és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. László, Barabás Béla, Szabó Endre. – Mv. :
1. : Aachs – Bzenszki. – 1891. OGYI, 1954. – 98 p.
• Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta • Mechanika. A testek három halmazállapota.
Szily Kálmán. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása,
1898. – p. 97-111. Hangtan / Balogh László, Barabás Béla, Szabó
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A Endre. – Mv. : OGYI, 1954. –119 p.
Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön • Hőtan. Molekuláris fizika. Kolloidika. /
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította Balogh László, Barabás Béla, Rott Lajos. – Mv.
Győry Tibor dr. – Budapest, 1900.
• Bibliografia româno-ungară / Andrei Veress. – Bucureşti
: OGYI, 1954. – 115 p.
: Cartea românească, 1931. – Vol. 1. : Românii în literatura • Elektromosságtan orvostanhallgatók részére /
ungară şi ungurii în literatura română (1473-1780). – 1931. Balogh László, Barabás Béla, Szabó Endre, Rott
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei Lajos. – Mv. : OGYI, 1954. – 128 p.
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. –
2.köt. : Bálint Sándor- Berényi János. – 1940. • Fizika. – Mv. : OGYI, 1958. – 1. rész :
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. Mechanika. Hangtan, Hőtan. Kolloidika. – 259
–1. köt. : A-K. – 1967. p.; 2. rész : Elektromosságtan. Fénytan. – 268 p.
• Magyar utazók lexikona. – Budapest: Panoráma, 1993. Referinţe:
• Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1.
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, köt. : A-F.
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
(F. M.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
BALOGH László, chimist-fizician; n. 13 marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, 1948-1998. – TgM,
mai 1914, Brateş (CV) – m. 26 sept. 1976, 1998.
TgM. Studii: Univ. Cluj, Fac. de Chimie-Fizică; • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
dr. în ştiinţe chimice (1944); asist. univ. la Mária. – Kolozsvár, 2002.
Oameni de ştiinţă mureşeni

(F. M.) • Chirurgia modernă a splinei / Cristian Borz,


Şerban Bancu. – TgM : Image, 2003.
BANCU, Şerban, medic, prof. univ.; n. 28 • Chirurgia ficatului / Sub redacţia Irinel
apr. 1953, Reghin. Studii: IMF TgM, Fac. de Popescu. – Bucureşti : Univ. „Carol Davila”,
Medicină absolvită „summa cum laude” (1972- 2004.
78). Dr. în chirurgie Referinţe:
(1987). Activitate • Baza de date BJM
profesională: medic • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
rezident (1977-80); • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. - 2. köt. :
asist. univ. (1980-83); [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
medic specialist în (A. T.)
chirurgie (1983); şef de
lucrări, în primul BANCU, Victor Emilian, medic, prof.
Departament de univ.; n. 19 nov. 1925, Sărmaş (HR) – m. 14 apr.
Chirurgie (1983); 1994, TgM. Studii: Lic. Militar „Mihai
medic, Spitalul „Saint Antoine” Paris (1984); Viteazul” TgM şi Timişoara (1937-45); Fac. de
şef de secţie (1990); şef serviciu, în cadrul celui Medicină, Cluj (1945-51). Dr. în ştiinţe medicale
de al 2-lea Departament de Chirurgie ( 1996); cu teza: Derivaţiile porto-cave în tratamentul
prof. univ. (1997) UMF TgM; medic, Spitalul chirurgical al hipertensiunii portale (1969); dr.
Univ. din Iowa, Departamentul de Transplanturi docent (1975); membru în Academia Română,
(2000); şeful Clinicii de Chirurgie III în cadrul secţia Ştiinţe Medicale (1993-). Activitate
Spitalului Clinic Jud. TgM (2002-). Membru în profesională: medic, Spitalul din Reghin (1951-
col. redacţional al publicaţiei Journal of 54); medic secundar la
Hepatology. Membru în Soc. Română de Clinica Chirurgicală
Chirurgie; Soc. Română de Gastroenterologie; TgM (1954-57), având
Soc. Română de Hepatologie; Soc. Română de ca maeştri pe prof. dr.
Chirurgie Laparoscopică; International Soc. of Mátyás Mátyás şi Pápai
Stoma Care; International Soc. of Surgeons & Zoltán; medic specialist
Gastroenterologists; Balcanic Soc. of Medicine. (1957-); medic primar
Lucrări publicate: (1963-); parcurge toate
• Tratamentul chirurgical al hipertensiunii treptele carierei univ.
portale. – Bucureşti : Univ. „Carol Davila”, (1954-) până la gradul de
2003. prof. univ; prorector (1974-84); rector al IMF
- în colaborare: TgM (1984-89). A prezentat 250 de lucrări de
• Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. E. specialitate la diverse simpozioane şi congrese
Bancu. – 1983. naţionale şi internaţionale în Germania, Ungaria,
• Tratat de patologie chirurgicală / Sub Rusia, Franţa; 135 de articole publicate în presa
redacţia E. Proca. – 1989. de specialitate română şi străină: Chirurgia
• Chirurgia cancerului de esofag / Dorin română; Lyon Chirurgicale; Magyar Sebészet;
Zamfir, Şerban Bancu. – TgM : Sedcom Librării Revista medicală TgM. A scris şi publicat 7
Mureş, 1996. – 174 p. tratate şi manuale de chirurgie; a îndrumat
• Chirurgia icterului mecanic : cercetări clinice numeroşi doctoranzi în chirurgie. Distincţii:
şi experimentale. – 1999. medalia „Meritul ştiinţific” (1966); „Prof. univ.
• Urgenţe medico – chirurgicale în patologia evidenţiat” (1980); „Evidenţiat în munca
esofagului / Dorin Zamfir, Şerban Bancu. – medico-sanitară” (de 2 ori); „Ordinul muncii”
TgM : Veritas, 2000. cls. III (1978); „Cetăţean de Onoare al Mun.
TgM” (2003). Specializări: Bucureşti (1968);
Moscova (1969); Paris (1978); New York
Biblioteca Judeţeană Mureş

(1983). Membru în Soc. Internaţională a publicat articole de economie agrară în periodice


Chirurgilor din România; vicepreş., Soc. transilvănene.
Chirurgilor din România. Hobby-uri: muzica, Lucrări publicate:
şahul, turismul. • Rövid utasítás egy húsz hold területű
Lucrări publicate: váltógazdaság rendezésére kis birtokosok
- în colaborare: számára. – 2. kiad. – Kolozsvárott: Az ev. ref.
• Curs de semiologie chirurgicală / Csizér főtanoda betűivel, 1859. – 48 p.
Zoltán, Csiki Nicolae, V. E. Bancu. – 1972. • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a
• Patologia sistemului cav inferior. – 1973. tagosításról. – Kolozsvár, 1866.
• Chirurgia căilor biliare - principale (1976; • Bár a kertem nagyobb volna! : Néhány szó a
TgM). – TgM : Tipografia, 1976. – 185 p. tagosításról. - 2. kiad. – Kolozsvár, 1867.
• Patologie chirurgicală : curs / E. V. Bancu, Referinţe:
Csizér Zoltán, T. Georgescu. – Bucureşti : EDP, • Vasárnapi Újság 4. sz., 1874.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. –
1979. – 592 p.
1.köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• Actualităţi chirurgicale / Sub redacţia E. (F. M.)
Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983.
• Patologie chirurgicală : curs / E. V. Bancu, BARA Tivadar, medic chirurg; n. 7 mai
Csizér Zoltán, T. Georgescu. – Ed. a 2-a. – 1954, Mărtiniş (HR). Studii: Fac. de medicină la
Bucureşti : EDP, 1983. – 695 p. IMF TgM (1980). Dr. în
• Tratat de patologie chirurgicală / Vol. 1. : ştiinţe medicale (1997). A
Semiologie şi propedeutică chirurgicală / Sub fost medic stagiar la
redacţia prof. dr. Eugen Proca. – Bucureşti : Spitalul Jud. din
Editura Medicală, 1989. – 860 p. Miercurea Ciuc (1980-
Referinţe:
82); asist. univ. la IMF
• Genersich Antal emlékkönyv születésének 150
évfordulója alkalmából. – Budapest – Mv, 1994. (1982-97) şi la Clinica de
• Cuvântul Liber. – An 6, nr. 75 (16 apr. 1994). – p. 2. Chirurgie nr. 1 TgM
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – Vol. 2. : (1982-96); specialist în
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. chirurgie generală (1986);
• Cuvântul Liber. – An 15, nr. 144 (23 iul. 2004). – p. 5.
medic primar (1992);
• Magia chirurgiei: Memorii. Alături de soţul meu, Prof.
Victor Emilian Bancu. – TgM : Tipomur, 2004. – 252 p. asist. la Clinica Chirurgicală nr. 3 (1996); asist.
(A. T.) la Clinica Chirurgicală nr. 2 (1996-); şef de
lucrări (1997-2002), conf. univ. (2002).
BÁNFFY János, baron, prefectul jud. Specializări: Pécs (1993); Budapesta (1996);
Târnava, deputat în Strassbourg (1998). Domenii de cercetare:
parlament, agronom; n. 17 tratamentul chirurgical al tumorilor stromale
sept. 1810, Ciuguzel (AB) gastrointestinele, al pancreatitei cronice, operaţii
– m. 8 dec. 1873, Breaza. multiviscerale pentru cancerul gastric etc.
Indrumat de prof. Szász Studiile de specialitate au fost publicate în
Károly a studiat dreptul şi reviste şi prezentate la conferinţe din ţară şi
a făcut o călătorie de studii Ungaria: Revista Medicală (1985, 1987-88);
în Elveţia, Germania, Chirurgia (1988, 2001-03); Magyar Sebészet-
Franţa. A luat parte la Abstracts (1992); Magyar Sebészet (1994, 1998,
lucrările parlamentului transilvănean (1834, 2000, 2002); Revista de Med. şi Farm (1994,
1848). A fost numit prefect al jud. Târnava. S-a 1996, 2001); Medical Update (1999); Surgical
retras din activitatea publică, a trăit şi a muncit and Radiological Anatomy (1999); Digestive
pe moşia sa din Breaza. A luat parte la Surgery (1999, 2002); Orvostudományi Értesítő
activitatea Soc. Economice Naţionale. A (1999, 2003); Sibiul Medical (2000-02); Acta
Oameni de ştiinţă mureşeni

Medica Transilvanica (2000); Cercetări • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és


experimentale, medico - chirurgicale, Timişoara gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Csíkszereda, 1996. –
(2000); Revista Medico-Chirurgicală, Iaşi, 1.köt. : A-K. – 1996.
(2003-04). Membru în Soc. de Chirurgie • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
Româno-Maghiară. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
Lucrări publicate: 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
• Kis sebészet. – Mv. : OGYI, 1999. Mária. – Kolozsvár, 2002.
Referinţe:
(F. M.)
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Vol. 1. : A-K. –
Csíkszereda, 1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997. BARBU Vasile; Krausz László; ing.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. mecanic; n. 1897, Luduş – m. 28 mart. 1981,
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. :
Bucureşti. Studii: Şcoala Industrială Superioară
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(F. M.) la Budapesta (1919). A lucrat ca lăcătuş,
mecanic agricol, strungar, turnător. A fost ing.
BARABÁS Béla, prof. de chimie şi fizică; proiectant la Fabrica Dermata din Cluj; la
n. 24 oct. 1911, Stânceni – m. 1979, TgM. Institutul de Proiectare Industrială din Bucureşti;
Studii: gimnaziale la Col. Ref. TgM; Univ. şef de proiectare la Institutul de Proiectare din
„Ferdinand I” din Cluj, Fac. de Fizică-Chimie Industria Chimică Bucureşti (1948-); şeful
(1935). A fost prof. de lic. la TgM, apoi devine secţiei tehnice a Institutului de Cercetări în
şef de lucrări (1965-); conf. univ. la IMF TgM, Construcţii. A publicat studii, cărţi în limba
Catedra de Farmacie, până la pensionare (1951- română şi maghiară. A publicat articole şi studii
73). Domenii de cercetare: oxidarea lecitinei, în A Jövő Társadalma (1925-27); Munkásélet;
proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor; TETT; A Hét; Korunk (1971).
folosirea apelor minerale radioactive autohtone Lucrări publicate:
în terapie. • Calculele strungarului. – Ed. a 2-a. –
Lucrări publicate: Bucureşti : Editura Tehnică, 1959. – 368 p.
- în colaborare: • Az esztergályos kézikönyve. – Bukarest :
• Fizikai gyakorlati jegyzet : Orvostanhallgatók Technikai Kiadó, 1960. – 256 p.
és gyógyszerészhallgatók részére / Balogh • Cartea strungarului. – Bucureşti : Editura
László, Barabás Béla, Szabó Endre. – Mv. : Tehnică, 1960. – 264 p.
OGYI, 1958. – 98 p. • Cartea strungarului. – Ed. a 2-a. – Bucureşti :
• Mechanika. A testek három halmazállapota. Editura Tehnică, 1962. – 268 p.
Hangtan / Balogh László, Barabás Béla, Szabó - în colaborare:
Endre. – Mv. : OGYI, 1954. – 119 p. • Confecţii şi construcţii metalice uşoare / V.
• Hőtan. Molekuláris fizika. Kolloidika. / Barbu, Constantin Pesteşi, Ioan Chivu. –
Balogh László, Barabás Béla, Rott Lajos. – Mv. Bucureşti : Editura Tehnică, 1965. – 288 p.
: OGYI, 1954. – 115 p. • Îndrumător pentru ridicarea calificării
• Elektromosságtan orvostanhallgatók részére. lăcătuşurilor mecanici de întreţinere şi reparaţii
– Mv. : OGYI, 1954. – 128 p. universale / V. Barbu, Cornel Moldovan, Teodor
• Fizika. – Mv. : OGYI, 1958. – 1. rész : Petra. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1969. – 2
Mechanika. Hangtan, Hőtan. Kolloidika. – 259 vol. – Vol. 1. – 199 p.; Vol. 2. – 176 p.
p.; 2. rész : Elektromosságtan. Fénytan. – 268 p. • A karbantartó géplakatos könyve / V. Barbu,
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. Cornel Moldovan, Teodor Petra. – Bucureşti :
Referinţe: Editura Tehnică, 1971. – 299 p.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. – Referinţe:
1. köt. : A-F. • Tett, 1-2. sz., 1980.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. • Korunk, 1983.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. – Geografie, Cluj-Napoca (-1965). Dr. în biologie
3.köt. : Kh-M. – 1994. (1978). Activitate profesională: cercetător
(F. M.)
ştiinţific, ICB Cluj-Napoca (1965-93); biolog
principal la Grădina Botanică (1986-87);
BARBU Zeno, medic, prof. univ; n. 1915, cercetător, UBB Cluj-Napoca, Catedra de
Tinca (BH) – m. 1985, TgM. Studii lic. la Fiziologia plantelor. Activitate didactică din
Oradea; UMF Cluj. 1993 la Catedra de Metodică a Fac. de
Activitate profesională: Psihologie şi Ştiinţa Educaţiei, UBB Cluj-
dir. Sanatoriului din Napoca. A publicat articole în revista Tribuna
Geoagiu (HD); prof. univ. învăţământului. Distinsă cu Premiul ICB (1977);
la IMF TgM şi şeful Premiu de inovaţie pentru Instalaţia de cultivare
Clinicii de Ftiziologie intensivă şi masivă cu circuit închis a algelor
TgM (1951-85); dir. (1986).
Filialei Academiei RSR Lucrări publicate:
TgM. Membru • Tratat de algologie. – Vol. 1. – Bucureşti :
corespondent în Editura Academiei RSR, 1976.
Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti. - în colaborare:
Lucrări publicate:
• Predarea biologiei în învăţământul gimnazial
• Medicină internă. Manual pentru învăţământul / Agaftea Moldovan, Irina Pop, Adriana Barna. –
medical superior. – Vol. 2. – Bucureşti : sn, 1963.
Bucureşti : EDP, 1998. – 119 p.
• Ftiziologie clinică / Redactor C. Anastasatu. - Referinţe:
Bucureşti : EDP, 1975. – 301 p. • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000.
• Tratat de ftiziologie. – Cluj-Napoca : sn, (A. T.)
1983.
- în colaborare: BARTEL György, medic; n. 5 mart. 1917,
• Phthysiológiai jegyzetek. – 1952. Cluj – m. 2 ian. 1979, Stânceni. Absolvent al
• Manual de ftiziologie. – 1962. Fac. de Medicină (-1943); a studiat la Viena cu
• Medicină internă : Manual pentru bursă Humboldt. Dr. în medicină. A lucrat la
învăţămîntul medical superior. – 1963. – Vol. 2. IMF TgM, ocupând numeroase funcţii pe linie
• Ftiziologia. – 1965. profesională: medic şef al cabinetului medical
• Ftiziologia. – 1966. PCR Mureş (1945-79). Sub conducerea lui s-a
• Cercetări medicale. – 1968. format disciplina şi Clinica de Endocrinologie
din TgM. Domenii de cercetare: histologie,
• Ftiziologia / Ed. a 2-a revăzută şi adăugită. –
hematologie; ca şef al Disciplinei endocrinologie
1969.
îl preocupă transplantul de hipofiză,
• Phtysiológiai jegyzet / Barbu Zeno,
epidemiologia distrofiei endemice tireopate în
Jozefovics Ferenc. – Mv.: OGYI, 1977. – 135 p.
MS cu un interes dominant faţă de factorii
• Tratat de medicină internă / Sub redacţia etiologici; obezitatea şi diabetul zaharat; a
prof. dr. R. Păun. – Vol. 1. – 1983. introdus tehnicile de determinare a anticorpilor
Referinţe:
TETT, 1. sz., 1977.
antitiroidieni. A elaborat peste 120 de lucrări
Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. ştiinţifice care au fost prezentate în şedinţe şi
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és congrese; unele au fost publicate în reviste de
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. specialitate din ţară şi străinătate. I s-au acordat
(F. M.; A. T.) numeroase distincţii, printre care şi „Ordinul
Muncii” cls. a III-a.
BARNA, Adriana Gabriela, botanist, Lucrări publicate:
algolog, metodist; n. 18 dec. 1942, Sighişoara. • Az endémiás golyváról. – Mv. : OGYI, 1955. –
Studii: Lic. „G. Coşbuc”; Fac. de Biologie- 7 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Curs de endocrinologie clinică : pentru Cercetează flora din împrejurimile Sighişoarei,


studenţii Fac. de Stomatologie. – TgM : IMF, din zona Harghitei, a Munţilor Gurghiului, zona
1978. – 66 p. Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe, Câmpia
- în colaborare: Transilvaniei etc. A compus prima lucrare
• Belgyógyászati előadások. – Vol. 2. – 1951. descriptivă referitoare la flora Transilvaniei,
• Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György, operă monumentală. Ierbarul alcătuit de el,
Szabó István, Boér László. – Mv., 1954. – 105 format din două secţiuni: Herbarium patrium,
p. format din 2000 specii în 5422 coli şi cel cu
• Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – plante din străinătate, Herbarium universale se
Mv. : OGYI, 1976. – 132 p. află azi în posesia Grădinii Botanice din Cluj.
Referinţe: Publică în trei vol. observaţiile sale asupra florei
• Revista medicală, nr. 1-2, 1979, p. 191. din Transilvania; vol. 4 a fost publicat post-
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. mortem de Michael Fuss (1846). A fost membru
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
în Soc. Linné din Leipzig şi Soc. Medicilor din
(A. T.; F.M.) Pesta.
Lucrări publicate:
BÁTHI Gábor, gospodar în satul Cinta, • Epist. gratul. brevis trepani coronati historia.
com. Gheorghe Doja, de unde trimitea ştiri şi – Lipsiae, 1789. – 11 p.
articole la revista clujeană Erdélyi Gazda • Sertum Lipsicum seu stirpes omnes praeprimis
(1873). exoticas circa urbem olim maximeque nuperrime
Lucrări publicate: plantas digessit atque descripsit secundum
• Koronás szőlőművelés : 11 kőmetszetű methodum Linneanam. – Lipsiae, 1790. – 48 p.
ábrával. – Kolozsvár : Stein J., 1861. – 27 p. • Flora Lipsiensis, sistens plantas circul. Lips.
Referinţe: spont. secundum Systema sexuale revisum
• Magyarország természettudományi és mathematikai emendatumque distributas cum synonymis
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, perpaucis etc. – Lipsiae, 1790. – 741 p.
dr. – Budapest, 1878.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. • Dissertatio politico-phys. de arte decoratoria.
1. : Aachs – Bzenszki. – 1891. – Lipsiae, 1791. – 49 p.
(F. M.) • Dissertatio inaug. de corticis ulmi campestris
natura, viribus usuque medico. – Lipsiae, 1791.
BAUMGARTEN, Johann Christian – 36 p.
Gottlob, medic, botanist, filosof; n. 7 apr. • Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae
1765, Luckau (Germania) – m. 29 dec. 1843, Principatui praeprimis indigenarum in usum
Sighişoara. Studii: lic. în oraşul natal (1784); nostrorum botanophilorum conscripta inque
medicina la Dresda, Leipzig; devine dr. în ordinem sexuali-naturalem concinnata. –
filozofie (1790) şi în medicină (1791). S-a Vindobonae, 1816-1846. – Tom. 1. – XXVII,
mutat la Viena, unde a stat doi ani şi cunoaşte 428 p.; Tom. 2. – X, 393 p.; Tom. 3. – VIII, 348
pe Samuel şi Michael Bruckenthal. În urma unei p.; Tom. 4. – Cibinii : typis haeredum nob. de
invitaţii făcute de botanistul J. Lerchenfeld se Hochmeister, 1846. – IV, 236 p.
mută la Sibiu (1 oct. 1793). Devine medic la - în colaborare:
Nocrich (1 oct. 1794-00). Excursiile lui • Enumeratio Stirpium Transsilvanie
ştiinţifice se desfăşoară în Munţii Făgăraşului şi indigenarum mantissa / Johann Christian
Bârsei. Cercetează flora din jurul localităţilor Gottlob Baumgarten; Michaele Fuss. – Cibinii :
Agnita şi Rupea. A fost invitat la Sighişoara typis Theod. Steinhausen, 1846. – VIII, 236 p.
unde a practicat medicina până la moarte (1801- • Enumerationem Stirpium Transilvanicarum
07, 1829-41). Între anii 1708-28 s-a dedicat curante / Johann Christian Gottlob Baumgarten;
activităţii ştiinţifice, cercetărilor de botanică.
Biblioteca Judeţeană Mureş

Michaele Fuss. – Cibinii : s. a. typis haered. M. profesională: Clinica de Dermatologie;


nob. de Hochmeister. – 112 p. preparator principal (1947); asist. univ., Catedra
Referinţe: de microbiologie - igienă (1949-); şef lucrări,
• Magyarország természettudományi és mathematikai Disciplina igiena alimentaţiei (1959-71); conf.
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
dr. – Budapest, 1878. univ. (1971-76); prof. univ., Catedra de igienă
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – Vol. (1976-91) în cadrul UMF TgM; cercetător la
1. : Aachs – Bzenszki. – 1891. Institutul de Igienă TgM. Domenii de cercetare:
• Bibliografia română-ungară. – Vol. 2. – 1931. alimentaţia populaţiei, starea de nutriţie,
• La vie scientifique en Roumanie. – 2 vol. – Bucarest,
1937. – Vol. 1. : Sciences pures. – 1937.
metabolismul energetic, metabolismul gazos
• Enciclopedia cugetarea. – 1940. celular, dezvoltarea organismului tânăr, extracte
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. şi izolări de fracţiuni din timusul bovin cu
– 1. köt. : A-K. – 1967. precădere a inhibitorului. Specializări în igiena
• Profiluri mureşene. – Vol. 2. – 1973. – p. 69. alimentaţiei (1959), nutriţie, dietetică, Germania
• Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar. – 1977. – p. 26.
(1972). Distincţii: premiul „V. Babeş” al
• Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. –
1982. Academiei Române (1990); titlul de „Profesor
• Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : Date cronologice. Emeritus” al UMF TgM (2004). Membru în:
– 1985. – p. 117. Soc. Ştiinţifică de Igienă (1955-91); EME,
• Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Secţia de Ştiinţe Medicale (1990-); membru
Innsbruck : Wort und Welt Verlag, 1993.
• Istoria biologiei în date – Bucureşti, 1996.
titular în AŞMR (1992-); Soc. Ştiinţifică
• Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt. : A-Cs. – 2001. Medicală Sommelweis Budapest (1992-).
(F. M.) Hobby-uri: laboratorul şi grădina.
Lucrări publicate:
BĂŢAGĂ, Emil, n. 2 febr. 1938; lector UT • Élelmiszeregészségtan : Jegyzet. – Mv. :
TgM; lucrează la IIS din 1960. OGYI, 1959. – 304 p.
Lucrări publicate: • Igiena copilului şi adolescentului : curs. –
- în colaborare: TgM : IMF, 1974. – 167 p.
• Lucrări de laborator. Fizică / S. Gîju, E. • Alimentaţia omului : curs. – TgM : IMF, 1976.
Băţagă. – TgM : UT, 1991-1993. – 2 vol. – Vol. – 193 p.
1. – 1991. – 148 p. • Az ember táplálkozása – Mv. : OGYI, 1976. –
Referinţe: 185 p.
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de • Pentru sănătatea sistemului osos. Alimente,
activitate. – 1991.
(A. T.) meniuri. – TgM : Mentor, 1998.
• Csontbarát étrend. – Mv. : Mentor, 1998. – 40
BEDŐ Carol; Károly, medic; n. 14 iul. p.
1924, Braşov. Studii: Lic. Romano-Catolic - în colaborare:
Braşov (1935-43); Lic. „A. Şaguna” (-1943); • Lucrări practice de igienă. – 1952.
Univ. „Ferdinand I”, • Curs de igienă specială. – 1953.
Fac. de Medicină Cluj, • Általános és település-közegészségtan /
Sibiu (1943-45); UBB Horváth Miklós, Steinmetz József, Bedő Károly.
Cluj; Fac de Medicină – Mv., 1957. – 289 p.
TgM (1946-49). Dr. în • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. –
ştiinţe medicale cu teza: Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1957. –
Reducerea duratei Vol. – 1. – 679 p.
determinării indicelui • Îndreptar de lucrări practice de igiena
colimetriei în alimente alimentaţiei / Losonczi V., Bedő C. – TgM :
cu ajutorul unui IMF, 1967. – 191 p.
biostimulator chimic (1968). Activitate
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Altalános és településegészségtan / Horváth articole de zoologie în Természettudományi


M., Steinmetz J, Bedő C. – TgM : IMF, 1972. Közlöny, poezii în periodicele locale şi naţionale.
• A gyermek- és serdülőkor egészségtana / Lucrări publicate:
Bedő K, Losonczy Ibolya. – Mv. : OGYI, 1977. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz. – Mv.: Kiadja
– 151 p. a mv.-i ev. ref. Kollegium előljárósága, 1897. –
• Manual de igienă. – 1980. 454 p.
• Általános közegészségtan. – 3. kiad. – 1983. Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. –1.
• Közegészségtan : Jegyzet fogorvostan- köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
hallgatók számára. – Mv. : OGYI, 1984. – 128 • A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
p. Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
kollegium betűivel, 1896. – p. 486-487.
• Tratat de igienă / Coordonator Bedő C. –
• Bedőházi János emlékezete / Írta és felolvasta az „Erdélyi
Bucureşti : Editura Medicală, 1985. – 2 vol. – Irodalmi Társaság“ Kolozsvárott 1916. május 5-én tartott
Vol. 2. – 785 p. gyülésén dr. Szász Károly. – Mv. : Benkő László kollegiumi
• Igiena generală şi comunală : curs. – 1986. könyvnyomdája, [1916]. – 22 p.
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest :
• Tápértéktáblázatok. Táplálkozás-tudomány – Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-K.
Dietétika Ismeretéhez / Bedő C., Ábrám Z. – • Magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-K. – 1967.
TgM, 1994. • Népújság Évkönyv, 1994.
• Igiena alimentaţiei : curs litografiat. – 1996. • Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001.
Referinţe: • Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
• Romániai magyar irodalmi lexikon.. – Bukarest, 1981. - 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
1.köt. : A-F. (F. M.)
• Dialog despre sănătate. – 1981. – vol. 1.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. BÉLDI Miklós, prof., biolog, ornitolog; n. 9
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. apr. 1925, Târnăveni. Studii: Col. Ref., azi
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997 „Bolyai Farkas”, TgM (1936-40); Lic. Piarist
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. Cluj (1940-44); Univ.
• Népújság, 21 júl. 2004. Bolyai Cluj, Fac. de
(A. T.) Biologie (1946-50).
Activitate profesională:
BEDŐHÁZI János, prof. de chimie, fizică, prof., Şc. Mixtă, Salonta,
ştiinţe naturale; n. 27 iul. 1853, Veseuş (AB) – com. Ghiorac, (1950-53);
m. 23 iun. 1915, TgM. Studii: lic. la Col. Ref. Şc. de 7 ani, com. Lăzărea
din Cluj (1870); Univ. de Chimie la Budapesta (1953-55); Şc. de 7 ani,
(1870-73); şi-a continuat studiile de chimie, Mera, com. Viştea (1955-
literatură maghiară şi ped. la Cluj (1875-77), 57); Şc. de 7 ani, Suceag, com. Baciu (1957-59);
obţinând diploma de prof. de chimie şi ştiinţe muncitor (1959-64); Şc. de 8 ani, Vişa, com.
naturale (1881). A fost numit locţiitor (1879-81) Gădălin (1964-65); Şc. de 8 ani, Suceag, com.
şi apoi prof. la Col. Ref. din TgM. A fost dir. Baciu (1965-85); prof. gr. II (1970) şi gr. I
Col. (1887-90); a înfiinţat internatul (convictus) (1978); din 1969 cercetător la Centrul Român de
în 1900. A fost ales deputat în parlament (1901- Ornitologie; se pensionează în 1985. Domenii de
10). A tradus şi a scris poezii Anakreoni dalok cercetare: ornitologie; inelarea păsărilor.
(1886), Költemények (1895), proză Tréfás Participă la numeroase conferinţe în ţară şi
történetek (1896), Ki a vallásos ember ? (1903), străinătate; publică articole în ziare şi reviste de
1906. március 15. Ünnepi beszéd (1906), specialitate: Aquila (1956, 1960-68, 1973),
Beszéd a marosvásárhelyi Kossuth- szobor Előre; Erdélyi Gyopár; Igazság; Jóbarát; A
leleplezése alkalmával, Kerékvágások életem Madártani Intézet Évkönyve. Colaborator al
útján (autobiografie în 2 vol. 1914). A redactat Centrului Român de Ornitologie. Distincţii
ziarul Marosvásárhely (1892-93). A publicat obţinute: premiul I pentru expediţia în Munţii
Biblioteca Judeţeană Mureş

Ciucului (1981); „Prof. Emerit” (1999); Premiul – Vindobonae : apud Franc. Wimmer, 1818. – X,
„Ezüstgyopár” (2001). Membru în Soc. 88 p.
Ornitologică din România (1970-). • Vetést pusztító rovarok. – Pest, 1857.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Ismerjük meg a madarakat. – Bukarest : • Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
Ifjúsági Könivkiadó, 1959. – 196 p. dr. – Budapest, 1878.
• Ismerjük meg a madarakat. – 2 kiadás. – • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. –
Bukarest : Ifjúsági Könivkiadó, 1962. – 292 p. 1.köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
• Madarász szemmel a Kárpátokban. –
Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
Kolozsvár : Dacia, 1970. – 265 p. megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
• Madárhatározó : Románia Szocialista Köz- Győry Tibor dr. – Budapest, 1900.
társáság madarai. – Kolozsvár - Cluj-Napoca : • Krónikás Füzetek / Fodor István, 4. sorozat, sz.
(F. M.)
Dacia, 1980. – 291 p.
• Élet az erdőben. – Bucureşti : Kriterion, 1989.
– 316 p. BENEDEK Imre Sándor, medic
• Egy esztendő a madarak világában. – cardiolog; n. 26 iun. 1950, Odorheiu Secuiesc.
Kolozsvár : Studium, 1995. Studii: Lic. „Unirea” şi Lic. „Al. Papiu Ilarian”
• Európa vízimadarai. – Bukarest; Kolozsvár : TgM (1965-69); IMF TgM, Fac. de Medicină
Kriterion, 1999. Generală (1969-74). Dr. în cardiologie cu teza:
Referinţe: Contribuţii personale în diagnosticul şi
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - tratamentul cardiomiopatiilor dilatative (1993).
1.köt. : A-F. Activitatea profesională: student intern (1974-
• Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer 75); medic intern la Oficiul Farmaceutic TgM
Monographie der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. –
Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1980-1988. – Band 2. – 1982. (1975-77); medic de medicină generală la
– XVIII, 455-956 p.; Band 3. : Ergänzungsband zu Hans Spitalul din Sighetul Marmaţiei (1977-78);
Salmen Band 1 und 2, als Band 3 eine neue Übersicht über medic secundar de medicină internă (1978-82);
die Vogelwelt Siebenbürgens / Werner Klemm, Stefan medic principal specialitatea interne (1982);
Kohl. – 1988. – XLVII, 469 p.
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt. : A-K. –
medic cercetător ştiinţific (1982-84); medic
1996. principal specialitatea interne (1984-91); medic
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. primar interne (1991-96); medic primar
• Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2000. cardiolog (1996-97) la Dir. Sanitară Jud. Mureş;
• A madártan története Erdélyben / Lőrincz László, Spitalul Clinic Jud. TgM; şeful Laboratorului
Lőrincz Magor. – Nagyenyed : „BF“ Tudományos
Műhelyek Nagyenyed, 2003. – 48 p. Cateterism Cardiac al Clinicii de Chirurgie
(A. T.) Cardiovasculară (1997-99); dir. strategie şi
management, DSP Mureş şi dir. general, cons.
BÉLTEKI NAGY Zsigmond, medic; n. CAS Mureş (1999); şeful Clinicii de
12 oct. 1786 – m. 29 apr. 1859, TgM. Studii: Cardiologie, Spitalul Clinic Jud. de Urgenţă
medicina la Viena (1818). A fost medic la TgM; Mureş (1999); şef lucrări la Catedra de Medicină
vice curator al Col. Ref. din TgM (24 aug. 1834 internă, UMF TgM (1999-00); cons., membru în
– 29 apr. 1859). A publicat articole de ştiinţe Comisia de specialitate cardiologie din cadrul
naturale în Vasárnapi Újság (1857-58) şi vol. MS (2000); dir. general, Institutul Clinic
Erdély Historiájának rövid átnézete (1837). Medical TgM (2001); conf. univ. la UMF TgM
Lucrări publicate: (2001-); medic specialist în medicină internă
• Dissertatio inaug. medica sistens conspectum (1981); medic specialist cardiolog (1982); şef de
systematico-practicum aquarum mineralium unitate nucleară (1982); medic primar de
Magni Principatus Transylvaniae indigenarum. medicină internă (1991); medic primar cardiolog
(1996). Domenii de cercetare: înlocuirea
valvelor cardiace cu proteze şi valve biologice,
Oameni de ştiinţă mureşeni

monitorizarea debitului cardiac, exploatarea Cardiologie a MS; Soc. Medicală Cardio Med;
valvei tricupse prin metode neinvazive, EME. Disticţii obţinute: „Fellow of the
cercetări privind producerea şi dezvoltarea unor European Society of Cardiology” (2000);
tipuri de valvă tisulară, ameliorarea morbidităţii „European Cardiologist” (2000); Certificat de
şi mortalităţii infantile prin tratamentul medico- competenţă în: Echocardiografie (2000),
chirurgical al cardiopatiilor congenitale la sugar Electrofiziologie şi stimulatoare cardiace (2000),
şi copil mic, puncţia biopsie pulmunară Cardiologie invazivă şi intervenţională (2000),
transvasculară, elaborarea unor metodologii de Premiu acordat de Euro Heart Survey şi de Soc.
diagnostic şi tratament precoce în Română de Cardiologie. Hobby-uri: vânătoare,
cardiomiopatia dilatativă. A obţinut un brevet istoria artei, filmări, înot, polo.
de inventator (1988). Studiile au apărut în: Lucrări publicate:
Revista Medicală - Revue Roumaine de • Actualităţi în bolile arteriale obstructive
Medicine Interne (1977, 1981); periferice. – Cluj-Napoca : Editura Gloria, 1997.
Orvostudományi Értesítő (1992-93, 1995-96, – 218 p.
1999, 2001-03); Revista de medicină şi • Biopsia endomiocardică. – Cluj-Napoca :
Farmacie = Orvosi és gyógyszerészeti szemle Editura Interval, 1998. – 57 p.
(1994-95, 1997-98, 2000-02); Revista română • Aportul tehnicilor imagistice în diagnosticul şi
de cardiologie (1995-01); International tratamentul bolilor arteriale obstructive
Angiology (1997); Romanian Journal of periferice. – Cluj-Napoca : Editura Interval,
Internal Medicine (1998-99); Revista UMF 1999. – 152 p.
Timişoara (1999); Romanian Journal of • Belgyógyászati jegyzet. – Mv., 2000.
Angiology and Vascular Surgery (1999, 2001); • Belgyógyászati jegyzet : Fogorvosi kar, 3. - év.
European Heart Journal (1999, 2001); Revista – Mv. : OGYE, 2002. – 187 p.
Ligii Studenţilor (1999); Marosvásárhelyi - în colaborare:
Magyar Diákszövetség Szemléje = Revista • Coronary Artery Disease. – Bologna : Editura
sesiunii anuale ştiinţifice a studenţilor Monduzzi, 2000.
maghiari, TgM (2000-01, 2003-04); The
• Advences in Coronary Artery Disease. –
Journal of Coronary Artery Diseases (2000-01);
Bologna: Editura Monduzzi, 2001.
Journal of European Congress of Radiology
• Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul
(2001); Cardiologia Hungarica (2001-03);
arteropatiilor obliturante / Sub redacţia prof. dr.
Revista de economie şi administraţie sanitară,
Mihai Datcu. – Iaşi, 2001.
informare profesională şi ştiinţifică (2001); Referinţe:
Revista Clinică (2001); Revista română de • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
aritmii, electrofiziologie cardiacă şi pacing (F. M.)
(2001). A participat la peste 30 congrese
internaţionale, la peste 40 congrese naţionale şi BENEDEK István, medic, hematolog.; n.
locale. Specializări: Bucureşti (1977-82); Cluj- 20 oct. 1948, Odorheiu Secuiesc. Studii: Lic.
Napoca (1981-82); TgM (1988, 1992); Unirea TgM (1966), Fac. de medicină IMF TgM
Budapesta (1978, 1990-04); München (1984, (1973). Dr în ştiinţe medicale cu teza: – Studiu
1986, 1988, 1991); Maastricht (2000); Paris clinic, biologic şi de tratament al neoplasmelor
(2001-03); Monte-Carlo (2001); Luxor (Egipt, plasmocitare (1998). Asist. univ. (1984–99), şef
2001); Leipzig (2002); Viena (2003). Membru de lucrări (1999-2004), conf. univ. (2004 –) la
în Soc. Europeană de Cardiologie; Soc. disciplina de medicină internă UMF TgM; şef
Internaţionallă de Angiologie; Echipa secţie Clinica Hematologie şi Transplant
Europeană de Cercetare Euro Heart Survey; Medular TgM (1998–), administrator Policlinica
Soc. Maghiară de Cardiologie; Soc. Balcanică CARITSAN TgM (1996–), Consilier municipal
de Angiologie; Soc. Română de Cardiologie; TgM, şef al grupului UDMR din consiliul local
Soc. Română de Angiologie; Comisia de
Biblioteca Judeţeană Mureş

(1996 – ). Domenii de cercetare: studiu clinico- - în colaborare:


paraclinic privind etiologia hipoplaziilor • Belgyógyászati tünettan : 3. év
medulare pentru aplicarea unor măsuri orvostanhallgatók számára. –3. köt. – 1996. –
profilactice şi tratamente diferenţiate (1994 – 365 p.
96), primul transplant de măduvă osoasă în • Belgyógyászati tünettan : Egyetemi jegyzet. –
România la un adult (2001), 20 de transplante Mv. : OGYI, 1999.
autologe de măduvă osoasă din care 6 • Belgyógyászati diagnosztika kézikönyve . -
transplante autologe în leucemii acute (primele 2002
efectuate în Romania) (2001-). Membru în Referinţe:
Consiliul Profesoral al UMF TgM (1995 – 99), • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
conducător a peste 30 lucrări de diplomă (1991 (F. M.)
– 2004), redactor al revistei Orvostudományi
Értesítő (1995 – 96). A participat la o serie de BENEDEK József, medic; n. 11 apr. 1904,
congrese, conferinţe, simpozioane în ţară şi Căpeni (CV) – m. 23 mart. 1982, TgM. Dr. în
stăinătate: Montreux (2002), Florenta (2002), ştiinţe medicale; conf. univ., IMF TgM; şeful
Lyon (2003), Istanbul (2003), Barcelona (2004). Institutului Bacteriologic (1953-54); dir.
A publicat articolele în : Z. Gerontol. (1983), Institutului de Igienă, filiala TgM.
Orvostudományi Értesítő (1991, 1995, 1996, Lucrări publicate:
1999, 2002), Revista Română de Medicina • Laboratóriumi vizsgálati anyag beküldése :
Muncii (1998), Documenta Hematologica Gyakorló orvosok részére. – Székelyudvarhely :
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003), Revista de Közegészségügyi Laboratórium, 1948. – 16 p.
Medicină şi Farmacie (2001, 2002). • Általános bakteriológia. – Mv. :
Specializări : medic secundar interne (1973), Közegészségügyi Intézet, 1956. – 80 p.
medic specialist interne TgM (1982), medic • Activitatea ştiinţifică a Institutului de Igienă,
primar hematolog – Bucuresti, Fundeni (1991); Filiala Mureş între anii 1949 şi 1957. –
curs de hematologie clinica – Clinica de Bucureşti : Editura Medicală, 1957. – 135 p.
Hematologie Fundeni Bucureşti; schimb de Referinţe:
experienţă : Universitatea de Medicină Debreţin • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
(1985, 1992), la Institutul Naţional de gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Hematologie Budapesta (1994), la clinica de (F. M.; A. T.)
Transplant de Măduvă Osoasă Spitalul Clinic
Szent László Budapesta (1997), curs intensiv de BENEDEK Zoltán, geolog; n. 11 sept.
hematologie clinica şi transplant de celule Stem 1927, Miheşu de Câmpie. Studii: Lic. Ref. din
Miami, Florida (1998), New Orleans (1999), Cluj (1946); univ. de geografie la Univ.
San Francisco (2000), Innsbruck (2001). „Bolyai” din Cluj (1950). Prof. de lic. la Carei
Membru în: Soc. de Hematologie şi (1950-). Prof. gr. I (1970). Publică studii,
Transfuziologie din România, Soc. de articole de pedagogie, de popularizarea ştiinţei
Hematologie şi Transfuziologie din Ungaria, în reviste de specialitate din ţară şi din Ungaria:
Soc. Europeană de Transplant de Măduvă Földrajzi Közlemények; Korunk Évkönyv;
Osoasă (2002), Asociaţia Medicală Korunk; Művelődés; Natura; Studii şi
Romtransplant (2002). Hobby-uri: sport, comunicări etc. A obţinut premiul I la concursul
membru în echipa naţională de înot (1970-73), Soc. de Geografie din Ungaria (1960); premiul
sculptura „Berde Áron” (1975). Membru în Soc. de
Lucrări publicate: Geografie din România (1955) şi din SUA
• Plasmocitomák. – Mv. : OGYE, 1998. (1975).
• Plasmocitoame. – TgM : Juventus Kiadó, Lucrări publicate:
1998. – 176 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• A szőke Szamos földjén. – Kolozsvár : Dacia, • Curs de farmacologie pentru studenţii anului
1973. – 83 p. III de medicină. – Vol. 1-2. – TgM : UMF, sa.
• Az időjárás és előrejelzése. – Cluj-Napoca : • Chimioterapie în stomatologie. – TgM :
Dacia, 1977. – 95 p. University Press, 2000.
• Vándorló Referinţe:
• Farmacologi şi toxicologi din România. – 2003.
kontinensek, változó (A. T.)
tengerek. – Bucureşti :
Tudományos és
Enciclopédiai
BERECZKI Sándor, medic, preot,
Könyvkiadó, 1977. – folclorist; n. 14 iul. 1916, Oradea. Studii: de
112 p. teologie protestantă la Cluj (1939); Univ.
„Bolyai” din Cluj (1951). A fost pastor secundar
• A szilágyságtól Új-
la Timişoara (1939-42); prof. de religie la Aiud
Guineáig : Bíró Lajos
(1942-43); medic specialist la Clinica de
természettudós életútja
Neurologie din TgM (1951-60); neurolog la
(1856-1931). – Bucureşti : Kriterion, 1979. –
Policlinica din Şimleu Silvaniei (SJ) (1960-86).
150 p.
Domeniul de cercetare: hipnoza. Preocupări
• Az élet fejlődése a Földön. – Cluj-Napoca :
speciale: muzica populară.
Dacia, 1979. – 152 p.
Lucrări publicate:
• A Föld élete [Szakkönyv]. – Bukarest : - în colaborare:
Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó,
• Idegkórtan. – 1958.
1980. – 231 p. Referinţe:
• Növény – és állatföldrajz. – Bucureşti : • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Tudományos és Enciclopédiai Könyvkiadó, gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
1988. – 216 p. • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
Referinţe: (F. M.)
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. -
1. köt. : A-F.. BEREŞ, Gheorghe Marius, ing.
• Korunk Évkönyv, 1982.
zootehnist; n. 1 aug. 1953, Târnăveni. Studii: Şc.
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K. –
1996. Gen. Bahnea (-1968); Lic. „E. Racoviţă” Bahnea
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (1968-72); Fac. de Zootehnie şi Medicină
(F. M.) Veterinară Cluj-Napoca
(1974-78); licenţiat şi în
BENGEA, Simona Nicoleta, medic; n. 9 informatică. Dr. în genetică
ian. 1972, Câmpina (PH). Studii: UMF TgM, şi ameliorarea animalelor
Fac. de Medicină (1997). Activitate cu teza: Contribuţii la
profesională: preparator (1998-2001); asist. ameliorarea şi
univ. (2001-) la disciplina Farmacologie a UMF consolidarea liniei Marele
TgM; medic rezident în specialitatea Alb de Gorneşti (1998).
Radiodiagnostic (1999-). Activitatea de Activitate profesională: şef
cercetare este focalizată în domeniul fermă CTSP Gorneşti
enzimologiei; specializări în domeniul (1978-90); dir. SCPCP Gorneşti (1990-99);
enzimologiei: Japonia (2001-2002). Membră în administrator unic SC Testsuin SA Gorneşti
Soc. Europeană de Farmacologie Clinică; Soc. (1999-); cercetător ştiinţific principal, gr. III
Română de Farmacologie, Toxicologie şi (1990); gr. II (2000), în genetică şi ameliorarea
Terapeutică. animalelor. A participat la peste 20 de
Lucrări publicate: simpozioane şi 10 congrese internaţionale;
publică în reviste de specialitate: Sinteze ICPCP
Biblioteca Judeţeană Mureş

Periş (1985-89, 1994); Revista de Zootehnie şi • Magazin ilustrat. – TgM : Casa de Editură Mureş, an 2,
Medicină Veterinară (1987-88); Magazin nr. 3, 1994.
• Cuvântul liber, an 9, nr. 116 (18 iun. 1997), p. 3.
ilustrat (1994); Lucrări ştiinţifice Romsuintest (A. T.)
Periş (1996-98). Specializări: engleză intensivă
(1986); informatică (1988). Membru în Soc.
BEREŞ, Ileana, ing. zootehnist; n. 30 iul.
Românească de Zootehnie; preş. Asoc.
1954, Brăieşti (BT). Studii: Şc. Gen. Siret (-
Transilvane a Crescătorilor de Porcine; Cons.
1969); Lic. Agricol Rădăuţi (1969-73); Fac. de
Zootehnic Superior din România; Yorkshire
Zootehnie şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Club USA. Hobby-uri: Internetul.
(1974-78). Dr. în genetică şi ameliorarea
Lucrări publicate:
animalelor cu teza: Consideraţii privind
• Linia zootehnică specializată „Marele Alb de
eficacitatea diferitelor
Gorneşti” de la creaţia biologică la producţia metode de estimare a
industrială. – TgM : Tipomur, 1998.
valorii de ameliorare a
- în colaborare: reproducătorilor la
• Promovarea şi afirmarea progresului genetic porcine (1998).
în creşterea porcinelor / I. Bereş, Gh. M. Bereş, Activitate profesională:
I. Lup. – TgM : sn, 1989. ferma CSTP Gorneşti
• Influenţa selecţiei după însuşirile de (1978-80); şef fermă
reproducţie asupra transmiterii în generaţii (1980-81); cercetător
succesive a însuşirilor de reproducţie ştiinţific (1982-);
superioare şi a performanţelor de testare la cercetător ştiinţific principal gr. III (1990), gr. II
rasa Marele Alb / I. Bereş, Gh. M. Bereş. – (2000) în cadrul SC Testsuin SA. Activitate
Cluj-Napoca : Univ. Ştiinţifică Agrară, 1990. ştiinţifică în genetică şi ameliorarea animalelor.
• Lucrări ştiinţifice : [studii]. – Periş Participă la peste 25 de simpozioane şi 5
Romsuintest, 1993, 1996-98. congrese internaţionale. Publică în reviste de
• Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice specialitate din ţară: Sinteze ICPCP Periş (1985-
a USAB : [studii]. – 1993, 1994. 89, 1994); Medicină Veterinară (1987, 1989);
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. Lucrări ştiinţifice Romsuintest Periş (1993,
Bereş, C. Podar. – Vol. 1. – TgM : Tipomur, 1996-98); Buletinul AMV (1996); Revista de
1996. Zootehnie şi Medicină. Specializări: genetică-
• Manualul fermierului : aspecte privind ameliorare (1985-86); engleză intensivă (1986);
tehnologia de creştere, exploatare sanitar informatică (1998). Hobby-uri: Internet.
veterinară în microfermele de porcine din Lucrări publicate:
sectorul privat; principalele boli ale porcinelor - în colaborare:
şi măsurile generale pentru prevenirea lor. – • Promovarea şi afirmarea progresului genetic
1996. în creşterea porcinelor / I. Bereş, Gh. M. Bereş,
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. I. Lup. – TgM : Tipografia TgM, 1989.
Bereş, N. Zeneci. – Vol. 2. – TgM : Tipomur, • Influenţa selecţiei după însuşirile de
1996. reproducţie asupra transmiterii în generaţii
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. succesive a însuşirilor de reproducţie superioare
Bereş, C. Man. – Vol. 3. – TgM : Transilvania, şi a performanţelor de testare la rasa Marele
1997. Alb / I. Bereş, Gh. M. Bereş. – Cluj-Napoca :
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. Univ. Ştiinţifică Agrară, 1990.
Bereş, N. Zeneci. / Ediţia a 2-a revizuită şi • Manualul fermierului: aspecte privind
adăugită. – TgM : Tipomur, 1999. tehnologia de creştere, exploatare sanitar
Referinţe: veterinară în microfermele de porcine din
Oameni de ştiinţă mureşeni

sectorul privat; principalele boli ale porcinelor Lucrări publicate:


şi măsurile generale pentru prevenirea lor. – • Fejtörő játékok, játékos fejtörők. – Kolozsvár :
1996. Dacia, 1975. – 152 p.
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. • Bűvös négyzetek. – Cluj-Napoca: Dacia,1986.
Bereş, C. Podar. – Vol. 1. – TgM : Tipomur, Referinţe:
1996. Baza de date BJM
(A. T.)
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M.
Bereş, N. Zeneci. – Vol. 2. – TgM : Tipomur,
1996. BERNÁD Dénes, ing. mecanic, bibliotecar;
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. n. 11 iun. 1964, TgM. Studii: Lic. „Bolyai
Bereş, C. Man. – Vol. 3. – TgM : Transilvania, Farkas” TgM (1978-82); Univ. Braşov (1983-
1997. 88). Activitate profesională: redactor la OMIKK,
• Simpozionul naţional USAUM Cluj-Napoca Budapesta (1989-92); ing.
(1998; Cluj-Napoca). – Cluj-Napoca, 1998. proiectant, Toronto, Canada
• Manualul fermierului / I. Bereş, Gh. M. (1994-04). Cercetări în
Bereş, N. Zeneci. / Ediţia a 2-a revizuită şi domeniul istoriei aviaţiei
adăugită. – TgM : Tipomur, 1999. Europei Centrale şi de Est;
(A. T.) participă la numeroase
simpozioane la Bucureşti,
BERGER Béla, medic ginecolog, n. 1918 – Budapesta, Omaha (SUA);
m. 1 iul. 1992, TgM. Dr. în ştiinţe medicale. A publică studii şi articole în
fost asist. univ. IMF TgM, medic primar. reviste de specialitate din
Lucrări publicate: mai multe ţări: Aero História; Aero Magazin;
- în colaborare: Aeronautica; AIR Enthusiast; AIR International;
• Nőgyógyászati jegyzet. – 1. rész: 1955. – 211 Avions; FlyPast; Militaria; Új Szárnyak. Distins
p.; 2. rész: 1954. – 215 p. cu Premiul II al Muzeului Aviaţiei din Bucureşti
(1997). Membru fondator în ARPIA; MRT,
• Szülészeti jegyzet. – Mv.: OGYI, 1954. - 1.
Budapesta.
füzet. – 172 p.; 2. füzet. – 232 p.
Lucrări publicate:
• Szülészeti jegyzet. – 3. kiad. - Mv.: OGYI,
• Heinkel He 112 In Action – Carrollton, Texas,
1959. – 1. rész. – 480 p.
Referinţe: USA : Squadron / Signal Publications, 1996. –
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. 50 p.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Rumanian Air Force. The Prime Decade,
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. 1938-1947. – Carrollton, Texas, USA :
(F. M.)
Squadron / Signal Publications, 1999. – 80 p.
• Heinkel Hs 129 In Action. – Carrollton, Texas,
BERGER, Gheorghe – Alois; György, USA : Squadron / Signal Publications., 2001. –
prof. de matematică; n. 21 ian. 1932, Lugoj 50 p.
(TM). Studii: Lic. maghiar de băieţi nr. 2, Cluj • Rumanian Aces of World War 2. – Oxford,
(1942-50); Univ. Bolyai, Fac. de matematică- United Kingdom : Osprey Publishing., 2003. –
fizică (1950-53). Activitate profesională: prof. 96 p.
Lic. din Odorheiul-Secuiesc (1953-58); redactor - în colaborare:
la EDP, redacţia Cluj-Napoca (1958-75); Lic.
• Horrido. Légicsaták a Keleti Fronton / Bernád
nr. 3, Cluj-Napoca; Lic. de Chimie, Cluj-
Dénes, Mujzer Péter, Hangya János. – Budapest
Napoca (1975-79); Lic. Industrial Electromureş,
: OMIKK, 1992. – 136 p.
TgM (1979-85); Lic. Agroindustrial, TgM
• Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav
(1985-86). Hoby-uri: probleme de matematică,
Bíly, Stefan Androvic, Dénes Bernád. – Prague:
rebus şi pătrate magice.
Biblioteca Judeţeană Mureş

Republic : MBI Publication, 1992. – 40 p. – Ed. cercetare: etnomedicină, medicină naturală,


în limba cehă. metode de păstrare a sănătăţii; publică articole în
• Junkers Ju 87 Stuka – Monograph / Miroslav Háromszék (2001-); Népújság (1998-); Nyugati
Bíly, Stefan Androvic, Dénes Bernád. – Prague: Jelen (1998-); Ökonetvilág (2003); Székely
Republic : MBI Publication, 1992. – 40 p. – Ed. Hírmondó (2001-), Kriza János Néprajzi
în limba engleză. Társaság Évkönyve 10. (2002). Specializări în
• Henschel Hs 129 – Monograph / Peter masaj, kinetoterapie, energoterapie, radiestezie,
Stachura, Dénes Bernád, Dan Haladej – Prague: medicină tradiţională din Tibet, metodele Reiki
MBI Publ., 1993. – 56 p. şi Prananadi, etnografie. A colaborat la
• Horrido. Aerial Battles over the Eastern volumele: Kőrösi Csoma Sándor és magyar
Front / Ed. 2. – Budapest : OMIKK, 1993. – mitoszaink, Kőrösi Csoma Sándor és magyar
136 p. nyelv (2002). Distinsă cu premii la Conferinţa
• Focke-Wulf Fw 189 – Monograph / Pavel Naţională a Moaşelor din Ungaria (2003).
Kucera, Dénes Bernád, Stefan Androvic – Membră în Asoc. Culturală „Wesselényi
Prague : MBI Publ., 1996. – 60 p. Miklós”, Ghindari (2000); Asoc. Culturală
• Henschel Hs 129 – Monograph. – 2. ed. - / „Körösi Csoma Sándor”, Covasna (2001); Asoc.
Peter Stachura, Dénes Bernád, Dan Haladej – Etnografică „Kriza János”, Cluj-Napoca (2001);
Prague : MBI Publ., 1996. – 60 p. Asoc. Ziariştilor Maghiari din România (2001);
• Le Potez 25 – Monograph. – Outreau (France) Magyar Egészségügyi Társaság, Budapesta
: Edition Avions, 1996. – 256 p. (2003). Hobby-uri: drumeţii în natură, dans
• Avia B-35 / 135 – Monograph / Miroslav popular, filmări, teatru, muzică, fotografie,
etnografie.
Bíly, Dénes Bernád, Pavel Kucera. – Prague :
MBI Publications, 2003.- 88 p. Lucrări publicate:
• Egészségünkért. – Sf. Gheorghe : Urania,
• Potez Types 62 et 65. – Rochemaure, France :
2003. – 251 p.
Avia Editions, 2003. (A. T.)
• Balkan Battles Stuka / Editor Bernád Dénes;
autor Ronald Tarnstrom. – US : Trogen Books,
BERNÁDY György, farmacist, primar,
1998.
prefect, deputat; n. 10 apr. 1864, Beclean (BN) –
• Germany’ s First Ally – Armed Forces of
m. 22 oct. 1938, TgM. Studii: elementare la
Slovakia / Editor Bernád Dénes; autori Charles
Bistriţa şi TgM (1882);
Kliment, Bretislav Nakládal. – US : Schiffer,
univ. la Cluj şi Budapesta;
1998.
obţine diploma de farmacist
• Ju 87 Stuka / Editor Bernád Dénes; autor (1886) cu titlul de dr.
Peter C. Smith. – UK : Crowood, 1998. (1889); a terminat şi
Referinţe:
Baza de date BJM dreptul, obţinând titlul de
(A. T.; F. M.) dr. în drept (1896). A fost
ales deputat al oraşului
TgM în parlament (1896-
BERNÁD Ilona, referent, ziarist, soră 1900). A fost primar al
medicală; n. 6 nov. 1963, Sîngeorgiu de Pădure. oraşului TgM (1900-12,
Studii: Lic. Sanitar TgM (1978-82); specializare 1926-29). A fost prefect al jud. Mureş-Turda
în obstetrică-ginecologie (1982-83; 1991-92). (1912-17), deputat în Parlamentul României
Activitate profesională: asist. obstetrică- (1922-26). A scris studii şi articole ca
ginecologie la Crăciuneşti (1982-92); Kötelességeink (1914), Intelmek (1916), Nyílt
Policlinica CFR TgM (1992-93); Dispensarul levél (1920), Reflexiók Gyárfás Elemér szenátor
Medical nr. 3 TgM (1993-99); referent la úrnak „Az első kisérlet“ című, a „Magyar
Fundaţia Oasis TgM (2003). Domenii de Kisebbség“ 1937. évi 2-3. számaiban megjelent
Oameni de ştiinţă mureşeni

közleményére (1937). De numele lui se leagă Muzeului de Ştiinţe Naturale din Viena (1897);
organizarea centrului modern al oraşului, prof. agregat (1894) şi prof. titular (1907) la
construirea Palatului Culturii, a primăriei (azi Univ. din Viena. Publică multe studii şi articole
Prefectura Mureş), a Camerei de comerţ şi în presa de specialitate a vremii.
industrie, precum şi canalizarea şi electrificarea Lucrări publicate:
oraşului. În timpul activităţii sale au fost • Mikroskopische Strukturbilder der
deschise 117 străzi (toate pavate), a intrat în Massengesteine. – Stuttgart, 1895.
funcţiune uzina electrică, fabrica de gaz şi de • Der meteorische Eukrit von Peramiho. –
cărămizi, au fost construite o serie de şcoli - de Wien, 1903.
ex. clădirea UMF-ului de azi, a luat fiinţă şcoala • Verzeichnis der Meteoriten im k. k. Naturhist.
de muzică orăşenească, biblioteca orăşenească Hofmuseum Ende okt. 1902. – Wien, 1903.
şi pinacoteca. A fost membru al Soc. „Kemény • Das Meteoreisen von Quesa. – Wien, 1909.
Zsigmond.” A publicat articole de specialitate în • Fortschritte der Meteoritenkunde seit 1900. –
Gyógyszerészeti Közlöny. În semn de Göttingen, 1911, 1912, 1913, 1916.
recunoştinţă urmaşii i-au ridicat o statuie în • Ein natürliches System der Eisenmeteoriten. –
TgM, care a fost dezvelită la 29 oct. 1994. Wien, 1914.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Az erdélyrészi földgáz kérdésről. – Mv., 1913. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. –
Referinţe: 1.köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• A marosvásárhelyi községi polgári fiúiskola története / • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Írta Nemes Ödön. – Mv. : Nyomtatta Adi Árpád, 1896. József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3.
• Könyv- és irodalmi gyüjtemény magyarországi köt. : Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 1941.
gyógyszerészeti munkákról, 1578-1909 / Összegyűjtötte • Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – Thaur bei Innsbruck
Matolcsy Miklós dr., Winkler Lajos dr. egyetemi tanár : Wort und Welt Verlag, 1993.
előszavával. – Budapest, 1910. (F. M.)
• Erdély vallatása: A magyar egység. Bernády György.
Dózsa Endre... / Ligeti Ernő. – Cluj-Kolozsvár : Lapkiadó
rt., 1922.
BETHLEN Farkas, conte, viticultor,
• Bernády : Emléksorok 70-ik születésnapjára. – TgM : politician, deputat în dieta din Transilvania; n.
Kiadja a Marosvásárhelyi Ref. Kollegium, Tipografia 1813, Sibiu – m. 22
Benkő, 1934. – 46 p. ian. 1870, Pesta.
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes.
– 1. köt.: A-K. – 1967.
Studii: acasă la
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. – bunicul său, apoi la
1.köt. : A-F. Col. Ref. din Cluj, şi
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. studii de drept (1836).
• Népújság Évkönyv, 1994. O perioadă a fost
• Bernády György emlékezete / Nagy Miklós Kund,
Keresztes Gyula. – Mv. : Impress, 1999.
copist la Tabla Reg.
• Új magyar életrajzi lexikon. – 1. köt. : A-Cs. – 2001. din TgM. După
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, căsătoria cu contesa
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. Teleki Roza s-a stabilit pe moşia din Bahnea, din
(F. M.) jud. Târnava, unde se ocupă de gospodărie şi
devine cel mai cunoscut pomolog al vremii. A
BERWERT, Friedrich Martin, scris studii de economie, finanţe şi statistică.
mineralog; n. 16 nov. 1850, Sighişoara – m. 22 Lucrări publicate:
sept. 1918, Viena. Studii: Univ. din Viena • Szőlőművelés és borászat körüli tapasztalások.
(1869-71), apoi cea din Graz, unde a obţinut – Pest : nyomt. az Athenaeum, 1868. – IV, 111
diploma de farmacist; a continuat studiile în p.
domeniul ştiinţelor naturii laHeidelberg şi Referinţe:
obţine titlul de dr. în filosofie (1872). A fost • Vasárnapi Újság 5.sz., 1870.
şeful cabinetului de mineralogie - petrografie al • Pesti Napló 18. sz., 1870.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Magyarország természettudományi és mathematikai BICĂ, Romeo Dorin, ing.; n. 31 iul. 1970,


könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
dr. – Budapest, 1878. TgM. Studii: Lic. „Al. Papiu Ilarian” TgM,
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – profil matematică - fizică (1984-88); UT Cluj-
1.köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. Napoca, Fac. de Electrotehnică (1989-94);
• Új magyar életrajzi lexikon. – 1.köt.öt. : A-Cs. – 2001. Academia Română de
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
1990-1999 / Fülöp Mária. – Târgu-Mureş, 2002.
Management, Bucureşti
(F. M.) (1990-93). Dr. cu
teza:Contribuţii la
BETHLEN Gábor, moşier; n. 22 mart. optimizarea regimu-rilor
1910, Gogan – m. ? O perioadă a lucrat la de funcţionare şi
Institutul pedologic din Budapesta, după care s- stabilitatea de tensiune a
a reîntors la moşia din Bahnea. sistemelor lectro-
Lucrări publicate: energetice (2003).
• A biharszilágyi Rézhegység északi peremének Activitate profesională:
földtani és őslénytani viszonyai. – Budapest, şef lucrări, UPM TgM; titular de curs la
1933. disciplinele sisteme electroenergetice,
Referinţe: echipamente electrice, bazele electrotehnicii,
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei staţii şi posturi de transformare. Domenii de
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. cercetare: analiza regimurilor de funcţionare a
köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 1941.
(F. M.) sistemelor electroenergetice, tehnici moderne în
transportul energiei electrice, stabilirea
sistemelor electroenergetice, sisteme informatice
BEYER MURÁDIN Katalin în electroenergetică. Autor şi coautor a 3 cursuri
Vezi: MURÁDIN Katalin şi lucrări didactice în domeniul sistemelor şi
echipamentelor electrice; 37 de articole şi lucrări
BIA, Cornel Traian, ing. constructor; n. 13 ştiinţifice publicate în reviste de specialitate în
febr. 1935, Lunca Bradului. Studii: lic. la Turda ţară şi străinătate; 3 contracte de cercetare în
şi Cluj; IP Cluj, Fac. de Construcţii (1958); dr. domeniul ing. energetice. Membru în AGIR;
(1975). După 1958 devine ing. de şantier şi în IRE; IASTED.
proiectare; asist. univ., Catedra de Beton Armat, Lucrări publicate:
Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor • Echipamente electrice. Probleme. – TgM :
(1965); conf. univ., Catedra de Mecanica UPM TgM, 2000. – 84 p.
Construcţiilor (-1982); prof. univ. (-1990). (A. T.)
Membru în Asoc. Ing. Proiectanţi de Structuri;
Comisia Naţională de Atestare a Experţilor BINDER, Georgius, prof., paroh, episcop;
Tehnici. n. 9 mai 1815, Sighişoara – m. 4 apr. 1888,
Lucrări publicate: Saschiz. Studii: la Sighişoara, Cluj şi de teologie
• Rezistenţa materialelor în aplicaţii. – la Berlin (1835-38). A fost prof. la Sighişoara
Bucureşti : Editura Tehnică, 1989. – 384 p. (1840-44); preot la Vulcan (1844-50), la Brădeni
• Rezistenţa materialelor. – 1989. (1850-55) şi la Saschiz (1855-76). Împreună cu
- în colaborare: dr. K. Kreil a făcut o călătorie de studii în Turcia
• Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii şi Grecia. A devenit cunoscut prin realizările
curs / C. T. Bia, V. Ille, M. V. Soare. – sale în domeniul ştiinţelor naturii, scriind
Bucureşti : EDP, 1984. – 936 p. articole de geografie şi istorie în publicaţiile
Referinţe: periodice ale vremii. A fost ales „Dr. honoris
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. causa” al Univ. din Jena (1858).
(A.T.) Lucrări publicate:
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Leitfaden beim Unterrichte in der • Nemzeti Pszichiátriai Tanácskozás (Temesvár,


Erdbeschreibung in den siebenbürger- 1977).
deutschen Stadt- und Landschulen. – Kronstadt, Referinţe:
1842. • Baza de date BJM
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Uebersicht der gesammten Erdkunde für
• Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
Schule und Haus. – Kronstadt, 1844. (A. T.)
• Die Höhenverhältnisse Sieben-bürgens. –
Wien: Gerold, 1852. – 55 p. BIREK László, medic, muzicolog; n. 25
Referinţe:
• Magyarország természettudományi és mathematikai febr. 1918, Beiuş (BH) – m.
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, 1994, TgM. Studii: univ. la
dr. – Budapest, 1878. Cluj (1942); dr. în ştiinţe
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – medicale (1966). A fost dr.
1.köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
conf. univ., şeful Catedrei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. –3. de Balneologie la IMF
köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941. TgM; şeful Clinicii de
• Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai Balneo- şi Fizioterapie la
egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. –
Mv., 1998.
TgM. A publicat în: Orvosi
(F. M.) Szemle; TETT; Új Élet;
Utunk; Vörös Zászló etc.
BINDER, Johann, prof.; n. 12 febr. 1767, Lucrări publicate:
Stejărenii – 12 nov. 1805, Sibiu. Studii la - în colaborare:
Odorhei şi Sibiu; superioare la Göttingen • Belgyógyászati előadások. – 1951. – 1.köt. –
(1793). A fost prof. în Sibiu şi rector din 1804. 478 p.; 2. köt. – 368 p.; 3. köt. – 316 p.
A fost ales membru corespondent al Soc. • Belgyógyászati jegyzetek. – Mv. : OGYI,
ştiinţifice din Göttingen (1801). 1951. – 2. rész : 6. Mozgásszervek betegségei /
Lucrări publicate : Dóczy Pál, Birek László. – 133 p.
• De politia veteris urbis Romae. – Göttingae, • Belgyógyászat : Jegyzet. – Mv., 1951-59.
1791. • Az anaemiák / Eskenasy Alexandru; ford.
• Methodus inveniendi sinus arcuum n plicium, Dóczy Pál, Birek László. – Bukarest : Állami
n numerum seu integrum, seu fractum Tudományos Könyvkiadó,1953.– 478 p.
significante. – Cibinii : Typis Martini • Sovata / Birek L., I. Deleanu. – Bucureşti :
Hochmeister, 1797. – 2, 16 p. Editura pentru turism, 1972. – 32, 9 p.
Referinţe: • Szováta / Birek L., I. Deleanu. – Bukarest :
• Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
Turisztikai Könyvkiadó, 1972. – 32, 9 p.
dr. – Budapest, 1878. • Elemente de balneofizioterapie şi recuperare
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. funcţională / Birek László, Rákosfalvy Zoltán. –
köt.: Aachs – Bzenszki. – 1891. TgM : IMF, 1978. – 179 p.
(F. M.)
•A balneo-fizioterápia és az orvosi
rehabilitáció elemei / Birek László, Rákosfalvy
Zoltán. – Mv. : OGYI, 1979. – 158 p.
BINDER Péter, medic psihiatru; n. 17 mai • Balneofizioterápiai és orvosi rehabilitációs
1936, Braşov – m. 1 mai 1998, TgM. Studii: jegyzet orvostanhallgatók részére. – Mv. :
medicină la IMF Iaşi. A fost medic de OGYI, 1986. – 132 p.
circumscripţie, medic primar la Ineu şi Referinţe:
Chişineu-Criş (Arad), Lugoj şi în TgM, la • Tett, 2. sz., 1977.
Clinica de psihiatrie. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. -
1.köt. : A-F.
Lucrări publicate:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. Ungaria (1993, 1997); Japonia (1997); Finlanda
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és (1998, 2001); Belgia (1999); Franţa (2003);
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(F. M.) USA (2003). Publică studii şi articole în reviste
de specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM
(1992); Phys. stat. sol. (1994); Applied Surface
BIRIŞ, Sorin Ştefan, ing.; n. 26 dec. 1968,
Science (1995, 1998); Tribology Scientific
Uila, com. Batoş. Studii: Lic. Electromureş
Report (1999); Műszaki Szemle (2000-01); Surf.
TgM; UP Bucureşti, absolvită cu media 10. Dr.
and Coat. Technol. (2002, 2004); The Annals of
ing. cu calificativul „Magna cum laudae”. Asist.
„Dunărea de Jos” University of Galaţi (2003).
univ. UP Bucureşti.
Membru în EMT (1990-); EU Management
Lucrări publicate:
Committee Action 516, Bruxelles (1997-2001);
• Metoda elementelor finite. – Bucureşti :
EU Management Committee Action 516,
Printech, 1999.
Bruxelles (2002-); Asoc. Română de Tribologie
• Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi (ART) (2002-).
instalaţii pentru agricultură şi industrie Lucrări publicate:
alimentară: român, englez, francez, german,
• Optică-spectroscopie şi fizică atomică. –
maghiar. – Bucureşti : Printech, 2000.
TgM: IP 3 ani, 1977. – 140 p.
• Elemente privind calculul şi proiectarea
• Raport de cercetare, MEI. – TgM : UT, 1992.
trupiţelor de plug. – Bucureşti : Editura Matrix
• Materiale electronice. – TgM : UT, 1995. –
Rom, 2002.
Referinţe: 100 p.
• Cuvântul liber, 8 iun. 1999. • Metrologie aplicată. – TgM : UT, 1997. – 80
• Cuvântul liber, 8 aug. 2000. p.
• Cuvântul liber, 8 mai 2002. • Aparatură biomedicală. – TgM : UT, 1997. –
(A. T.)
120 p.
BIRÓ Domokos, fizician; n. 22 oct. 1948, • Bazele cercetării experimentale. – TgM : UT,
Felicieni (HR). Studii: bacalaureat la Odorheiu 1998. –150 p.
Secuiesc (1966); Univ. „Al. Ioan Cuza” Iaşi, • Optică tehnică. Aparate optice. – TgM : UT,
Fac. de Fizică, specializare în spectroscopie 2003. – 200 p.
(1971). Dr. în fizică, „Magna cum Laude” - în colaborare:
(2001). Asist. univ. la I Ped. de 3 ani TgM
• Electrotehnologii : Lucrări de laborator. –
(1971-75); fizician cercetător (1975-82);
TgM : UPM, 2001.
cercetător principal la IIS (1983-97). Şef de
• Volume of Scientific Final Report,
lucrări compartiment integrare la UT TgM.
Directorate-General for Research ERA, Espoo
(1998- ) şi la Catedra de Electotechnică a Univ.
2000, VTT Manufacturing Technology VTT
Sapientia. Domenii de cercetare: fizica plasmei
Finland. – Brussels, 2001.
descărcărilor electrice în gaze rarefiate, Referinţe:
obţinerea şi investigarea materialelor metalo- Baza de date BJM
ceramice realizate în structuri nanocompozite (F. M.)
prin procedeul fizic al depunerii în plasmă din
fază de vapori (metoda PVD), cercetarea BÍRÓ Ferenc, medic; m. 24 ian. 1999,
microstructurii prin microscopie electronică de Topliţa. A fost asist. univ. la Cat de Anatomie
transmisie TEM şi XTEM a straturilor subţiri IMF TgM (1952-63).
dure obţinute prin procedeul pulverării reactive Lucrări publicate:
tip magnetron, obţinerea şi caracterizarea - în colaborare:
tribologică a straturilor subţiri superdure • Sebészeti műtéttan. – 1958.
autolubrefiante. A participat la conferinţe, Referinţe:
sesiuni ştiinţifice, simpozioane cu lucrări la • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Bucureşti-Măgurele (1987); Cluj (1992); gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Oameni de ştiinţă mureşeni

(F. M.) Microbiologie a IMF, respectiv UMF TgM


(1945-95); medic la Policlinica nr. 2 TgM.
BIRÓ Gábor, ing. constructor; n. 2 sept. Lucrări publicate:
1919, Cluj. Studii: univ. la Politehnica din - în colaborare:
Budapesta (1943). Prizonier de război în Franţa • Inframicrobiologiai jegyzet / Bíró József,
(1945-47). A lucrat la Kerestély János. – Mv. : OGYI, 1952. – 198 p.
secţia de arhitectură a • Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József,
Sfatului popular TgM Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv. :
(1948-53); a fost dir. IPJ OGYI, 1954. –3. köt. – 543 p.
până la pensionare Referinţe:
(1979); a predat la Lic. de • Genersich Antal emlékkönyv születésének 150 évfordulója
alkalmából. – Budapest – Mv, 1994.
Construcţii. Publică studii
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
şi articole în: Erdélyi gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Figyelő; Magyar (F. M.)
Építőipar (1988); Műve-
lődes; Népújság etc. BLAGA, Petruţa, ing. constructor; n. 26
Lucrări publicate: mart. 1966, Luduş. Studii: Lic. „Al. Papiu
• Sóvidék népi építészete. – Szentendre : Ilarian”, TgM (1972-84); IP Cluj-Napoca, Fac.
Magyar Népi Építészet Archívumai, 1992. de Construcţii, secţia Construcţii Civile,
• Középkori templomok. – Mv. : Impress, 1998. Industriale şi Agricole (1984-89). Dr. ing. cu
• Erdélyi magyar népi építészet. – Mv. : teza: Cupole din elemente
Impress, 1999. prefabricate de beton
Referinţe: armat pentru acoperişuri
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.köt. : A-K. –
cu deschideri mari
1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. (1997). Coordonator
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : program Socrates la Fac.
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. de Ştiinţe şi Litere a UPM
(F. M.) TgM (1999-); dir. în
DIFRD, UPM TgM
BIRÓ Ilona, prof. de fizică-chimie; n. 5 iul. (2000-); membru în Cons.
1951, Hărănglab. Studii: bacalaureat la Lic. şi Biroul Cons. Fac. de Ştiinţe şi Litere (2000-
Teoretic nr. 2 Târnăveni (1970); IP 3 ani TgM, 02); Senatul şi Biroul Senatului UPM TgM.
Fac. de Fizică-Chimie (1974); UBB Cluj Participă la 7 conferinţe, congrese, 35
(1980). Prof. la Şc. gen. Sălcud (1974-77); Şc. simpozioane cu lucrări şi comunicări din
gen. nr. 16 TgM (1980-85); Gimnaziul de Stat domeniile: studiul învelitorilor subţiri de rotaţie,
„Mihai Viteazul” TgM (1985-); prof. gr. I managementul în construcţii, managementul
(1995). general şi managementul industrial. Publică
Lucrări publicate: studii şi articole în reviste de specialitate:
- în colaborare: Analele Univ. „C. Brâncuşi” Tg. Jiu – Ştiinţe
• Fizika : munkafüzet VIII osztály / Biró Ilona, Economice (2000). Specializări în Ungaria,
Caloi Teréz, Szász Mária. – Kolozsvár : Belgia. Membru AGIR (1997-). Hobby-uri:
Stúdium Könyvkiadó, 2003. – 144 p. natură, sport, muzică.
Referinţe: Lucrări publicate:
Baza de date BJM.
(F. M.) • Economia ramurilor. – TgM : UPM, 1999,
2000, 2001, 2002. – 272 p.
BÍRÓ József, medic; n. 1915 – m. 10 sept. • Managementul unităţilor de construcţii : curs.
– TgM : UPM, 1999, 2000, 2001, 2002.
1995, TgM. A fost conf. univ. la Catedra de
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Managementul unităţilor de transporturi. – BLAZSEK Vladimir Sándor, biochimist;


TgM : UPM, 2000, 2001, 2002. – 234 p. n. 1 mai 1929, Cluj. Studii: Univ. „Bolyai” Cluj,
• Managementul sistemelor informaţionale. – Fac. de Chimie (1949-53), diplomă de merit.
TgM : UPM, 2001. – 118 p. Activitate profesională:
• Management în construcţii. – Cluj-Napoca : preparator principal; şef
Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2003. laborator de virusologie IMF
- în colaborare: TgM (1953-55); cercetător
• Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – TgM, ştiinţific principal; şeful
1992. Laboratorului de Biologie
• Grafica pe calculator. Lucrări de laborator / Moleculară, IMF TgM (-
C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 1988). Domenii de cercetare:
p. biologia moleculară a
• Reprezentări grafice 2D asistate de virusurilor umane, animale şi ale plantelor;
calculator / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, biologia moleculară a nucleoproteinelor
1998. – 185 p. (nucleozomi) din celule animale; studiul
• Studii de Economie. Lucrările ştiinţifice ale histonelor izolate din eucariozi; manipularea
cadrelor didactice. – Vol 3. – Timişoara : Univ. genetică a microbilor; biotehnologia enzimelor
de Vest, 1999. proteolitice microbiene. Publică lucrări în reviste
• Finanţe - Contabilitate; Management - de specialitate din ţară şi străinătate: Revista
Marketing. – Vol. 2. – TgM : UPM, 2001. Medicală (1957, 1959, 1961-63, 1970-73, 1975,
• Managementul firmelor de construcţii. – Cluj- 1981-84, 1986); Farmacie (1958); Die
Napoca, 2001. Naturwissenscaften (1958); Biochimica and
Biophysica Acta (1962); Biuleten naucinoi
• Manual de Inginerie Economică. – Cluj- informatii (1962); Medicina Experimentalis
Napoca, 2002. (1963); Revista Medico-Chirurgicală (1963);
• Management operaţional : optimizarea Studii şi cercetări de neurologie (1963);
metodelor de lucru / Liviu Marian, Petruţa Experientia (1964, 1966); Experimental Cell
Blaga, László Hermanovski. – TgM : UPM, Research (1965); Fiziologiia i
2003. Eksperimentalnaja Terapia (1966); Analytical
Referinţe: Biochemistry (1967); Studii şi Cercetări de
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
activitate. – 1991. Inframicrobiologie (1967); Revue Roumaine
(A. T.) D’Embriologie et de Cytologie (1971); Revue
Roumaine de Biochemie (1972); Aryneimittel
BLATT Miklós, medic; n. 1892, Pintic Forschung (1973); Acta Morphologica Acad.
(Cluj). După obţinerea diplomei de medic, a Sci. Hung. (1975); Experimental Pathology
făcut studii în clinici de oftalmologie din (1975); Morphologie et embriologie (1975).
străinătate, apoi s-a stabilit la TgM. Specializări: Institutul Cantacuzino, Bucureşti
Lucrări publicate: (1965-66, 1970, 1972); Institutul Pasteur, Paris
• La prophilaxie de la cécitéen Roumanie. – (1990); International Bio-Syntetics, Bruges
Bucarest: Le Moment, 1937. – 62 p. (1991). Distincţii obţinute: Premiul MÎŞ (1968).
Referinţe: Membru în European Cell Biology Organisation
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei (1972-); American Assoc. for the Advancement
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. of Science (2001-). Hobby-uri: pescuitul.
köt. :Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941.
Lucrări publicate:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
(F. M.) - în colaborare:
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Biokémiai laboratóriumi vizsgálatok / Kovács (1992-00); Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle


Endre, Blazsek Vladimir, Kerekes Medárd. – (1998); Fogorvosi Szemle (1999); Revista
Mv. : OGYI, 1956. – 217 p. Naţională de Stomatologie (1999); Stomatologia
• Comunicările Academiei RPR. – 1963. Mureşeană (2001). Membru onorific în Soc.
• Conferinţa republicană de chimie. / Vol. 3. – Maghiară de Stomatologie (1996-). A primit
Timişoara, 1966. placheta memorială „Páriz Pápai Ferenc”
Referinţe: (2002); titlul „Profesor de Onoare” al UMF TgM
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. (2004). Hobby-uri: muzica.
köt. : A-F. Lucrări publicate:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.köt. : A-K. – • Fogbetegségek, fogápolás. – Kolozsvár-
1996. Napoca : Dacia Könyvkiadó, 1986. – 136 p.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. • Fogbetegségek, fogápolás. – Cluj-Napoca :
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. Dacia, 1987. – 110 p.
(A. T.)
- în colaborare:
• Odontológia és paradontológia / Bocskay
BLAZSEK - BODÓ Ágnes István, Monea Alexandru. – Mv. : OGYI, 1979.
Vezi: BODÓ Ágnes 1.köt. : Az egyszerű caries patológiája és
klinikuma. – 142 p.
BOARIU, Cornel, n. 17 sept. 1920 – m. ?; • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és
din 1961 lucrează la IIS; lector ing. UT TgM (?) gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok,
Lucrări publicate: emlékezések. – Budapest, [1995].
- în colaborare: • In Vivo Orvoskongresszus. – Mv. : VET; Pest
• Electricitate / C. Boariu, Ioan Lapohos. Megye Önkormányzata; EME; OGYSZ, 1999.
Referinţe: Fog- és szájbetegségek megelőzése / Bocskay
Baza de date BJM.
(A. T.)
István, Matekovits György. – Kolozsvár: Erdélyi
Múzeum-Egyesület, 1999.
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
BOCSKAY István, medic stomatolog, [Természettudomány. Műszaki tudományok]. –
prof. univ.; n. 2 aug. 1929, Sighetu Marmaţiei
2002.
(MM). Studii: Lic. maghiar din Sighetu
• Magyar – román - angol fogorvosi szótár. –
Marmaţiei (1940-48);
Kolozsvár : Scientia Könyvkiadó, 2003.
IMF TgM, Fac. de Referinţe:
Stomatologie (1948-51); • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
Fac. de Stomatologie • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Cluj (1951-54). Dr. în gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
medicină cu teza: • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1.köt. : A-K. –
1996.
Contribuţii la studiul • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
histochimiei • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
inflamaţiilor pulpare • Székelyföld 1.sz., 2001.
(1973). Activitate • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. –2.köt. :
profesională: prof. univ. (1978-99); [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
prof.consultant; conducător de doctorat (1999-); 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
şef de catedră; decan, Fac. de stomatologie, (F. M.)
(1972-73; 1984-86, 1989-90); prodecan, Fac. de
medicină generală, UMF TgM (1986-90).
Prezintă comunicări din domeniul patologiei
orale la congrese în ţară şi străinătate. A
colaborat la revistele Orvostudományi Értesítő
Biblioteca Judeţeană Mureş

BOD Sándor, medic ortoped şi traumatolog; profesională: asist. univ. (1953-69); şef lucrări
n. 29 mart. 1926, Voivodeni – m. 24 nov. 2000, IMF TgM, Fac. de Farmacie (1969-87). Domenii
TgM. Studii: lic. la Col. de cercetare: controlul medicamentelor.
Ref. din TgM (1945); a Participă la peste 40 de simpozioane, conferinţe,
obţinut diploma de medic congrese în ţară şi străinătate; publică 38 de
la IMF TgM (1951). A lucrări în reviste de
fost preparator, asist. specialitate: Farmacia
univ. la Catedra de (1961-62, 1965, 1968,
Anatomie a IMF TgM 1974, 1977, 1983, 1985);
(1950-57); medic ortoped Revista Medicală (1968-
şi traumatolog la Clinica 69, 1978); Analytical
de Ortopedie TgM (1957- Chemistry. Anual Reviews
71); medic şef până la pensionare (1971-92). (1971-72); Revue
Membru în Soc. Austriacă de Traumatologie Roumaine Chimie (1971-
(1968-). 73); Studia UBB (1973); Revista de chimie
Lucrări publicate: (1977); Igiena (1981); Practica Farmaceutică.
- în colaborare: Specializări: Institutul de Stat pentru Cercetări
• Embriológia. – 1951. Farmaceutice şi Controlul Medicamentelor
• Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. – Bucureşti (1966).
473 p. Lucrări publicate:
Referinţe: • Lucrări practice de chimie analitică
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és cantitativă : curs. – TgM : IMF, 1966. – 130 p.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Metode cantitative de controlul
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1.köt. : A-K. - 1996.
(F. M.) medicamentelor : curs. – TgM : IMF, 1980. –
238 p.
BÓDI Adorján, medic. Studii: IMF TgM • A gyógyszerellenőrzés mennyiségi módszerei.
– Mv. : OGYI, 1986. – 205 p.
Fac. de Medicină la (1957). A fost medic în
Valea Jiului, asist. univ. la Clinica de - în colaborare:
Neurologie, la Clinica de Boli Interne nr. 1 • Bevezetés a kémiai analízisbe / Soós Pál,
(1959-), la Clinica de Endocrinologie TgM. S-a Blazsek. A, Liviu Vârf. – Mv. : OGYI, 1955-
stabilit în Ungaria (la începutul anilor 1980). 1958. – 1.rész. –1955. – 492 p.; 2.rész. – 1958. –
Lucrări publicate: 358 p.
- în colaborare: • Chimie analitică cantitativă : curs / Soós P,
• Endokrinológia : Neuro-endokrin kórképek. – Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1956.
Mv. : OGYI, 1976. – 132 p. • Chimie analitică cantitativă : curs / Ed. a 2-a. /
Referinţe: Soós P, Blazsek. A, L. Vârf. – TgM : IMF, 1958.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és – 250 p.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Farmacopeea Română / Ed. a 8 - a. – 1965.
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben,
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. • Proceedings of the 2nd Conference Applied
(F. M.) Physical Chemistry. (2; 1971; Budapesta). –
Vol. 1. – Budapest : Akademiai Kiadó, 1971.
BODÓ Ágnes, chimist; n. 19 dec. 1929, • Farmacopeea Română. - Ed. a 9-a. – 1976.
Gheorgheni (HR). Studii: Lic. Comercial TgM • Controlul formelor farmaceutice : curs /
(1945-48); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie Blazsek-Bodó A, Kis I, Józsa J. – TgM : IMF,
(1949-53). Dr. în chimie cu teza: Utilizarea 1977. – 266 p.
efectului salin în titrarea potenţiometrică acido- Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
bazică în soluţii metanolice (1972). Activitate
Oameni de ştiinţă mureşeni

• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Orvosi Szemle; Revista medico-chirurgicală din


gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. Iaşi etc.
(F. M., T. A.)
Lucrări publicate:
• Orvosi mikrobiológia. –
BODO, Victor, medic, publicist; n. 14 iul. Bukarest, 1951.
1967, TgM. Studii: IMF Cluj-Napoca (1991).
• Általános járványtani
Colaborări pe teme de optimizare a
jegyzet. – Mv. : OGYI,
funcţionalităţii corpului uman şi medicină
1953. – 93 p.
alternativă la Actualitatea clujeană şi la Radio
• Részletes járványtani
Cluj. Cursuri de anatomie funcţională la
jegyzet. – Mv. : OGYI,
Academia de Muzică.
1954. – 221 p.
Lucrări publicate:
• Általános járványtani
• Curs teoretic şi practic de autocontrol. Sl :
jegyzet. – Mv. : OGYI, 1958. – 126 p.
sn, 1995.
• Epidemiologie : manual. – Bucureşti : EDP,
• Ecuaţia umană, ecuaţia divină. – 1995.
1966. – 179 p.
Tehnici de călătorie astrală. – Cluj-Napoca :
- în colaborare:
Dacia, 1999. – 104 p.
• Általános járványtani jegyzet és gyakorlati
• Teste de personalitate. – Cluj-Napoca : Dacia,
kompendium / Boér László, Tamás Gizella, Papp
1999. – 107 p.
Károly. – Mv. : OGYI, 1951. – 296 p.
• Prevenirea cancerului pe înţelesul tuturor. –
• Mikrobiológia és parazitológia / Boér László,
Cluj-Napoca : Dacia, 2000. – 99 p.
Haranghy László. – Bukarest, 1952.
• Profeţii despre Era Vărsătorului. – Cluj-
• Endokrinológiai jegyzetek / Bartel György,
Napoca : Dacia, 2000. – 128 p.
Szabó István, Boér László. – Mv. : OGYI, 1954.
• Teste de inteligenţă. – Cluj-Napoca : Dacia,
– 105 p.
2001. – 98 p.
• Mikrobiológia / Putnoky Gyula, Bíró József,
- în colaborare:
Kerestély János; átdolgozta Boér László. – Mv.,
• Ghid practic de educaţie a copilului / Bodo
1954. –3. köt.- 543 p.
Victor, Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia,
• Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad.
2000. – 142 p.
átdolgozta Boér László – 2., átdolgozott kiad. –
• Educaţia armoniei sexuale / Bodo Victor,
Mv.: OGYI, 1957. – 1. köt.: Általános
Sorina Bodo. – Cluj-Napoca : Dacia, 2002. –
bakteriológia és immunitástan. – 300 p.
208 p.
Referinţe: • Mikrobiológia / Putnoky Gyula; az új kiad.
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. átdolgozta Boér László – 3., átdolgozott kiad. –
(A. T.) Mv.: OGYI, 1957. – 2. köt. : Részletes
bakteriológia. – 1957. - 350 p.
BOÉR László, medic bacteriolog; n. 28 • Guşa endemică / Redactor Ştefan Milcu. –
mart. 1907, Suatu (CJ) – m. 17 sept. 1972, Bucureşti: Editura Academiei RPR, 1957. – vol.
TgM. Studii: Univ. de Medicină la Cluj (1931); - Vol. 1. – 1957. – 679 p.
studii de bacteriologie, serologie la Budapesta. • Bacteriologie medicală / Redactor N.
A lucrat la Satu-Mare ca medic şef (1939-48). A Nestorescu. – Bucureşti: Editura Medicală,
pus bazele şi a condus Catedra de 1961. – 842 p.
Epidemiologie din cadrul IMF TgM (1949-72), • Epidemiologie / Sub redacţia I. M. Ivan. –
apoi cea de Microbiologie şi Virusologie (1954- Bucureşti : EDP, 1966. – 179 p.
60); dr. doc. (1972). A publicat diferite studii şi Referinţe:
articole în: Acta Microbiologica; Microbiologie • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1
köt. : A-F. – 1981.
– Epidemologie – Igienă; Revista Medicală – • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és prof. univ. la Catedra de Zoologie a Univ.Bolyai


gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. din Cluj (1945-48).
• Új magyar életrajzi lexikon. –1. köt. : A-Cs. – 2001.
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2.köt. :
Lucrări publicate:
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. • Természetrajz. Növénytan : A magyar
(F. M.) tannyelvű középiskolák 2. osztálya számára. –
Kolozsvár, 1926.
BOGA Kálmán, medic, prof. univ.; n. 31 • Az ember bonctana és élettana : A magyar
mart. 1923, Deva (HD) – m. 16 nov. 1999, tannyelvű középiskolák felső osztályai számára.
TgM. Dr. în ştiinţe medicale. Preparator univ. – Kolozsvár, 1933.
(1946-), specializat în ginecologie, şeful Clinicii - în colaborare:
de Obstetrică-Ginecologică (1977-83); prof. dr. • Általános állattan : Apáthy István az 1908-09.
la IMF TgM pînă la pensionare (1990). tanév I. felében tartott előadásai után. –
Lucrări publicate: Kolozsvár, 1908.
• Nőgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1986. – 112 p. • Általános fejlődéstan : Apáthy István az 1906-
- în colaborare: 07. tanév 2. felében tartott előadásai után. –
• Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954- Kolozsvár, 1912.
1955. –1. köt. – 1955. – 211 p.; 2. köt. – 1954. – Referinţe:
215 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3.
• Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – köt.: Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941.
1.füzet. – 172 p.; 2.füzet. – 232 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1.
• Szülészeti jegyzet. - 3. kiad. – Mv. : OGYI, köt.: A-F. – 1981.
(F. M.)
1959. –1. rész. – 480 p.
• Obstetrică şi ginecologie / Redactor E.
Aburel. – Bucureşti EDP, 1971. – 547 p. BOGDAN, Florea, ing.; n. 19 mart. 1876,
• Szülészet. – Mv. : OGYI, 1980. – 414 p. Fărăgău – m. 9 nov. 1965. Îşi începe studiile la
Fărăgău, apoi continuă la Şc. Confesională
• Tratat de patologie chirurgicală / Redactor E. Greco-Catolică din Reghin; Gimnaziul Greco-
Proca. – Bucureşti : Editura Medicală, 1983. – Catolic din TgM; Gimnaziul Greco-Catolic din
Vol. 7. – 1983. – 720 p. Blaj, Năsăud şi la UP Regală din Budapesta,
Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994. primind titlul de „ing. universal” (1899). A
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és obţinut diplome în matematică, mecanică,
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. geodezie, construcţii de case, poduri, şosele, căi
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – ferate, arhitectură şi etnografie. Lucrează la
1996.
Serviciul hidrotehnic al oraşului Debreţin, la
• Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. – p. 105.
(F. M.; A. T.) amenajarea lacului Balaton, la canalizarea râului
Lajó. În mart. 1902 îşi deschide un birou tehnic
BOGA Lajos, prof. de ştiinţe naturale, la Reghin, iar în 1903 se stabileşte în oraş. Este
zoologie; n. 30 nov. 1885, TgM – m. 21 febr. primul voluntar ardelean în armata română în
1956, TgM. Studii: şcoala elementară ev. anii războiului, făcând parte din Regimentul 22
germană din Reghin; Gimnaziul Romano- Honvezi TgM şi participă la campania de
Catolic din TgM (1904-08); univ. (1914) şi eliberare a teritoriului Transilvaniei; îndeplineşte
doctorat la Cluj (1918). A fost prof. la Cluj numeroase misiuni de informaţii şi
(1920-25); Miercurea Ciuc (1925-35); Odorheiu contraspionaj. După război, se implică în viaţa
Secuiesc; dir. Gimnaziul Romano-Catolic politică, fiind ales în 1919 deputat de Reghin în
(1936-40); dir. custode al secţiei de zoologie a primul Parlament al României reîntregite; în
Muzeului Ardelean din Cluj (1945-48). A fost 1912 a înfiinţat Banca „Cerbul”; în 1920 pune
bazele Partidului Poporului, iar în 1926 devine
Oameni de ştiinţă mureşeni

prefect al jud. MS. Publică diverse articole în - în colaborare:


Glasul poporului. Din 1912 devine membru pe • Természettan / Bogdánffy István, Simoncsics
viaţă al Astrei; membru fondator al Reuniunii Alajos. – Budapest, 1928.
Învăţătorilor Români (1912); activează şi în • Természettan : A kereskedelmi középiskolák
Comitetul Naţional al Românilor Emigranţi din II. Osztálya számára / Bogdánffy István, Strobel
Austro-Ungaria. Ernő. – Budapest: Athenaeum, 1941. – 142 p.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Planul oraşului Bucureşti. – Sl : sn, 1915. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3.
• Harta românilor de pretutindeni. – Sl : sn, sa. köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941.
Referinţe: (F. M.)
• Gazeta Reghinului, an 4, nr. 6-7 (29-30), 1993.
• Gazeta Reghinului, an 5, nr. 12 (46), dec. 1994.
• Gazeta Reghinului, an 6, nr. 11 (58), nov. 1995. BOITAN, Ion, ing. chimist; n. 26 aug. 1931,
• Gazeta Reghinului, an. 7, nr. 3, 1996. Călăraşi (CL) – m. 17 mart. 2003, TgM. Studii:
• Reghinul cultural: Studii şi articole. – Vol. 2. – 1990. Lic. Teoretic „Ştirbei-Vodă” Călăraşi; IP
• Fărăgău la 647 de ani de atestare documentară a „Traian Vuia”, Timişoara (1953-56); IP
localităţii : monografie / Corneliu Anca, Vasile T. Suciu. –
TgM : Aurora, 2004. (Grigore Ploeşteanu). Bucureşti (1956-58). Dr.
(A. T.) în ştiinţe chimice
anorganice cu teza: Studii
BOGDAN, Marcel, matematician; n. 7 în carbura de calciu cu
nov. 1972, Reghin. Studii: Şc. Gen. nr. 6 accent pe valorificarea
Reghin (1979-83); Lic. Industrial nr. 2 Reghin materialelor pulverulente
(1987-91); UBB Cluj-Napoca, Fac. de (1981). Activitate
Matematică (1991-96). Drd. în domeniul profesională: ing. stagiar;
inegalităţilor variaţionale. Activitate ing. şef secţie; ing. şef
profesională: prof. Grup Şc. Economic TgM uzină, Uzinele de produse
(1996-99); asist. univ. sodice Govora (1958-69); ing. specialist,
UPM TgM (2000-). Uzinele de sodă Elmex din Alexandria, Egipt
Specializări: Olanda (1969-71); dir. dezvoltare; dir. general,
(2000); Italia (2002). Combinatul Chimic Târnăveni (1971-85); dir.
Hobby-uri: minifotbal, general SC Armedica SA TgM (1985-98). Ca
baschet, filatelie. preş. al Cons. Tehnico-Economic din
Lucrări publicate: Combinatul Chimic Târnăveni a condus şi avizat
- în colaborare: proiectarea, realizarea şi funcţionarea
• Lucrările sesiunii de instalaţiilor. Cercetări în domeniile: săruri de
comunicări ştiinţifice ale bariu, săruri de sulf, bicromat de sodiu – 2,
UPM TgM (2000; TgM). – TgM, 2000. – Vol. cuptor 6 carbid, acid formic şi oxalic, acid
8. fluorhidric. A publicat studii şi articole în reviste
• Teste grilă de matematică : culegere de de specialitate: Revista de chimie (1968, 1970).
probleme. – 2002. Este autorul mai multor invenţii pentru care este
Referinţe: medaliat în perioada 1964-85; primeşte „Ordinul
Baza de date BJM. Muncii” cls. a III-a 149 / 1974. Hobby-uri:
(A. T.) pictura.

BOGDÁNFFY István, prof. de ştiinţe Lucrări publicate:


naturale; n. 1897, TgM - ? A fost prof. la - în colaborare:
Budapesta (1920-).
Lucrări publicate:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Buletinul ştiinţific şi tehnic al IP „Traian • Casa română : (disertaţie). – 1874.


Vuia” Timişoara. Seria Chimie. – 1977, 1978, • Despre elementul naţional în educaţiune. –
1980. 1884.
Referinţe: Referinţe:
• 24 Ore mureşene. – An 3, 25 nov. 1995. • Enciclopedia cugetarea. – 1940.
• Cuvântul liber, 18 mart. 2003. • Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic / Ana
(A. T.) Cosma. – 2002.
(A. T.)
BOIU, Zaharia, pedagog, preot, poet,
publicist; n. 1 mart, 1834, Sighişoara – m. 6 BOJA, Mihail Radu, medic, prof. univ.; n.
nov. 1903, Sibiu. Studii: Şc. primară 29 oct. 1946, Arad. Studii: Lic. nr. 2 Arad
românească şi Gimnaziul ev. lutheran din (1953-64); UMF Cluj, Fac. de Medicină
Sighişoara (1854); Seminarul Teologic din Generală (1965-71). Dr. în medicină cu teza:
Sibiu (1855-57); studii de filozofie şi pedagogie Chirurgia percutanată a litiazei renale şi
la Univ. din Leipzig (1859-61). Învăţător la ureterale superioare (1996). Activitate
Săcele (BV) (1854-55). După absolvirea profesională: medic la circumscripţia sanitară
seminarului teologic, lucrează ca prof. suplinitor rurală Dorna Codrenilor
în secţia pedagogică a Institutului teologic din (SV) (1971-73); rezident
Sibiu (1857-59). La întoarcerea din Leipzig urologie, Spitalul „T.
devine prof. titular la secţia pedagogică a Burghele”, Bucureşti
Institutului Diecezan din Sibiu (1861-70); (1974-76); medic
redactor al ziarului Telegraful Român (1863- specialist urolog, Spitalul
65); catihet la Lic. de Stat din Sibiu (1865-75); Jud. Galaţi (1978-91);
preot-paroh în Sibiu-Cetate (1863); parcurge toate treptele
protopresbiter (1867); „assesor consistorial” carierei univ. până la
(cons. eparhial) al Arhiepiscopiei Sibiului gradul de prof. univ.
(1870-02); secretar I şi redactor al revistei (2003-) în cadrul UMF
Transilvania (1892-95). A publicat mai multe TgM; şeful Clinicii Urologice TgM (2001-);
manuale didactice pentru învăţământul mentorul său în formarea profesională şi univ.
„poporal” românesc, volume de predici, studii este prof. Dorin Nicolescu. A efectuat peste
de pedagogie, dizertaţii la adunările generale ale 5.000 de intervenţii endoscopice pe rinichi şi
Astrei, cuvântări, schiţe biografice, dări de ureter; a efectuat prima nefrolitotomie
seamă. Distins cu premiul Academiei Române percutanată din ţară, ureteroscopia anterogradă
pentru cuvântările bisericeşti (1900). Membru pentru dezvoltarea calculilor ureterali superiori,
onorariu al Reuniunii Învăţătorilor Români din endopielotomia, tratamentul percutanat al
dieceza Caransebeşului (1871); membru chistelor renale, fenestraţia percutanată a
corespondent în Academia Română (1877- chistelor renale solitare, endoureterotomia,
1903), Sinodul Eparhial al Sibiului şi în uretrotomia otis, uretromie internă optică, TUR
Congresul Naţional Bisericesc al Mitropoliei pentru cancere vezicale, litotriţia vezicală,
Ardealului; Comitetul Central al Astrei Partidul sfincterotomie etc. Participă cu 164 de lucrări
Naţional Român; Soc. „Petru Maior” din Pesta; ştiinţifice la diverse simpozioane, congrese şi
„Carmen Sylva” din Graz; „Andrei Şaguna” din conferinţe. Publică în reviste de specialitate din
Sibiu. ţară şi străinătate: Viaţa medicală (1975-76,
Lucrări publicate: 1981, 1991); Revista medicală (1982, 1984,
• Elemente de geografie pentru şcoalele 1986-87); Revista de Medicină şi Farmacie
populari. – 1868. (1987, 1989-92, 1995, 1999, 2001);
• Elemente de istorie. – 1868. Morphologie et embriologie (1988); Revista
• Elemente de istoria naturii. – 1868. Română de Urologie (1994-96, 1999, 2002);
Oameni de ştiinţă mureşeni

Endoscopia (2000); Quo Vadis (2000, 2003); ştiinţific; expert al ONUDI (1978-); consilier
Orvostudományi Értesítő (2001); Sibiul medical ştiinţific la Centrul de Biotehnologie Bucureşti.
(2001); Noutăţi medicale (2002). Este autor şi Domenii de cercetare: botanică farmaceutică,
coautor la 15 filme ştiinţifice din domeniul farmacognozie, fitochimie şi medicină
chirurgiei endoscopice. Specializări: cursuri tradiţională; rezultate deosebite în activitatea
postuniv. în urologie (1974), endourologie ştiinţifică: explorarea timp de 25 de ani a florei
(1993/1994); Bucureşti (1974-1976); Ungaria medicinale din Carpaţi;
(1981); Germania (1985, 1987, 1991); Oradea explorarea, în patru
(1987); Timişoara (1993); competenţă în misiuni succesive ONU
ecografie (2001). Distincţii: premiul I la (1978-85) a florei din
Simpozionul de Endourologie, Oradea-Băile Himalaya şi stabilirea
Felix (1996) pentru lucrarea limitei superioare de
„Endoureterotomia”. Membru în Soc. Română existenţă a vieţii vegetale
de Urologie; Soc. Europeană de Urologie; Soc. la 5500 m altitudine în
Central Europeană de Urologie; Soc. această zonă; integrarea
Internaţională de Urologie; membru fondator şi medicinei tradiţionale din
vicepreş., Asoc. Română de Endourologie ţară şi străinătate în măsurile generale de
(1994-); membru de onoare, Soc. de Chirurgie ocrotire a sănătăţii elaborate de OMS.
Pediatrică din România (1997-); membru de Rezultatele activităţii ştiinţifice au fost citate în
onoare, Soc. Moldoveană de Urologie (2002-). numeroase lucrări străine de specialitate. Ca
Hobby-uri: pescuit. expert internaţional, a desfăşurat o bogată
Lucrări publicate: activitate ştiinţifică şi tehnică în numeroase ţări
• Chirurgia percutanată reno-uretrală. – din Africa şi Asia. A publicat sau comunicat în
Constanţa : Leda and Muntenia, 2000. – 414 p. ţară şi străinătate peste 1000 de studii şi articole.
• Curs de urologie. – TgM : University Press, Autor a peste 40 de brevete de invenţie, peste 25
2000. – 213 p. de lucrări ştiinţifice sub formă de tratate, cărţi de
- în colaborare: informare generală şi lucrări în 6 reviste de
• Îndreptar de stagiu clinic. 1985. informare în domeniul medicinei şi terapiei
• Curs de urologie. – 1989 naturiste. Distins cu medalia de aur pentru
• Urologiai jegyzet egyetemi hallgatók részére. produsul INSUVEG. Specializări: Sofia şi
– Mv. : OGYI, 1990. - 238 p. Kazanlîc (1965); Budapesta; Viena (1978-85).
• Urologie. – 1990. Decorat „Pentru merite în munca medico-
sanitară” (de 2 ori) „Evidenţiat în munca de
• Sexualitatea umană. – 1996.
Cruce Roşie”; Diploma de onoare a AŞMR
• Bazele chirurgiei endourologice. – 2000.
(A. T.) (1976). Membru în: Soc. de Ştiinţe Medicale din
România; Soc. de Geografie din USA; Soc.
BOJOR, Ovidiu, farmacist, cercetător Balcanică de Medicină; Soc. de Biologie; Soc.
ştiinţific; n. 1 nov. 1924, Reghin. Studii: Lic de Medicină Islamică. Hobby-uri: natura şi soţia.
„Al. Papiu Ilarian” TgM (-1940); Lic. „C-tin Lucrări publicate:
Diaconovici Loga” Timişoara şi Lic. „Traian • Produse farmaceutice româneşti. – Bucureşti :
Doda” Caransebeş (1941-44); IMF Bucureşti, Editura Medicală, 1964, 1970. –
Fac. de Medicină şi Farmacie (-1952). Dr. în • Pledoarie pentru viaţă lungă. – Bucureşti :
farmacie cu teza: Contribuţii la studiul ciupercii Paco, 1989. – 250 p.
claviceps purpurea (1968). Activitate • Medicinal Plant Industry. – CRC Press Inc.,
profesională: cercetător ştiinţific la Institutul 1991.
pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării • Plantele în elixirele dragostei. – Bucureşti :
Farmaceutice Bucureşti (1952-54); secretar Ceres, 1993. – 120 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

- în colaborare: viguros contact cu lumea satelor, prin


• Farmacopeea română / Ed. 8 şi 9. – 1965, organizarea a numeroase şezători şi festivaluri
1976. culturale; impulsionează promovarea dansurilor
• Plante medicinale / O. Bojor, D. Gr. populare vechi, în special
Constantinescu. – Bucureşti : Editura Medicală, căluşarii, şi purtarea
1969. – 184 p. costumelor populare.
• Farmacia naturii / O. Bojor, M. Alexan, F. Activează şi în cadrul
Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1976. - Vol. 1. – „Soc. de lectură” care
1976. – 368 p.; Vol. 2. – 1977. – 335 p. stimulează elevii să
• Plantele medicinale - izvor de sănătate / O. culeagă creaţii populare. A
Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ceres, 1981. – fost prof. de geografie şi
228 p. ştiinţe naturale la Lic. „Al.
• Fructele şi legumele – factori de terapie Papiu Ilarian“ din TgM
naturală / O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : (1924-40, 1945-55). A
Ceres, 1983. – 196 p. înfiinţat o fundaţie pentru ajutorarea elevilor
• Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z săraci. Autor a peste 35 de lucrări din domeniul
/ O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Recoop, geografiei, ştiinţelor naturale, agricole, istorice,
1983. – 192 p. precum şi manuale şcolare ca Amintiri din
revoluţie (1918) sau Fondurile grăniciereşti
• Medicina pentru familie / A. Aslan, G.
năsăudene; a publicat studii în Anuarul Liceului
Bungeţianu, O. Bojor. – Bucureşti : Editura
Medicală, 1986. – 768 p. „Al. Papiu Ilarian” (1930-31).
Lucrări publicate:
• Flora medicinală a României / O. Bojor, M.
• Centenarul naşterii, semicentenarul morţii
Alexan, F. Crăciun. – Bucureşti : Ceres, 1988 -
neobositului istoriograf Al. Papiu-Ilarian. –
Vol. 1. - 1988. – 224 p.
TgM, 1930.
• Plantele medicinale şi aromatice de la A la Z
/ O. Bojor, M. Alexan. – Bucureşti : Ulpia • Contribuţiuni geografice referitoare la judeţul
Mureş. – TgM, 1931.
Traiana, 1994, 1995, 1997. – 255 p.
Referinţe: • Amintirea directorului Ioan Boca (1881-
• Dialog despre natură şi sănătate. – 1981. – p. 63-64. 1935). – TgM : Librăria „Ardeleana“, 1937. – 52
• Gazeta Reghinului. – An 3, nr. 4, ian. 1992. p.
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi • Planeta Venus. – Sl : sn, sa.
tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 52-53.
• 24 Ore Mureşene, an 5, nr. 962, 12 aug. 1997, p. 3. • Cărbunele. – Sl : sn, sa.
• Gazeta Reghinului, an 9, 1997, p. 5. • Învăţământul agricol. – Sl : sn, sa.
• Cuvântul liber, an 13, nr. 92, 12 mai. 2001. • Orografia şi vegetaţia judeţului Mureş. – Sl :
• Cuvântul liber, an 13, nr. 114, 13 iun. 2001. sn, sa.
• Formula AS, an 11, nr. 471, iul. 2001.
(A. T.) • Sovata. – Sl : sn, sa.
• Referinţele geografice – geologice asupra
BOJORU, Ioan, prof. de geografie şi ştiinţe Călimanilor. – Sl : sn, sa.
Referinţe:
naturale; n. 20 mart. 1885, Ardan (Năsăud) – m. • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian, 1930-1931. – TgM, 1931.
4 iul. 1967, TgM. Studii: Gimnaziul la Năsăud • Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940.
(1904); Fac. de Litere la Cluj, profil Ştiinţe • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Naturale şi Geografie (1904-08); obţine diploma József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3.
köt. : Berényi Kános-Bredeczky Sámuel. – 1941.
de prof. de geografie şi istorie naturală (1910). • Anuarul Liceului Papiu-Ilarian Târgu-Mureş.
A fost prof. la Oradea (1910), Năsăud (1911-); Semicentenar: 1919-1969. – TgM, 1969.
primul dir. al Lic. „Florea Bogdan“ (înfiinţat la • Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994.
6 nov. 1920 şi desfiinţat în 1924) din Reghin, (A. T.)
azi Lic. „Petru Maior“; în lic. întreţine un
Oameni de ştiinţă mureşeni

BÖLÖNI Ferenc, tehnician constructor, jachranka near Warsaw”, Polonia (1998).


modelist de avioane; n. 15 mart. 1940, TgM – Membru în ART (1985-); AGIR (1997-); Asoc.
m. 19 mart. 1998, TgM. Studii: lic. la TgM Română de Transmisii Mecanice (2001-).
(1958). A fost modelor (1960), antrenor şi Hobby-uri: grafică asistată, poezie, şah.
instructor (1969-88) la Clubul Voinţa din TgM; Lucrări publicate:
modelor la IPJ TgM (1963-). • Geometrie descriptivă şi desen tehnic. – Vol.
Lucrări publicate: 1. – TgM : UT, 1992. – 100 p.
• Építsünk repülő- és hajó- maketteket. – • Geometrie descriptivă. – TgM : UPM, 1998. –
Bukarest. 187 p.
Referinţe: • Contribuţii privind tehnologia de danturare a
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. roţilor melcate spiroide conice. – Cluj-Napoca :
(F. M.)
UT Cluj-Napoca, 1995. (1995).
- în colaborare:
BOLOŞ, Codruţa Maria Tereza, ing. • Îndrumător de desen tehnic industrial / V.
mecanic, prof. univ.; n. 3 nov. 1947, Topliţa Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p.
(HR). Studii: Şc. Gen. nr. 1, Reghin (1954-61); • Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C.
Lic. nr. 2, Reghin (1961-65); IP Cluj-Napoca, Boloş – TgM : IIS, 1980. – 504 p.
Fac. de Mecanică, specialitatea TCM (1965-70);
• Îndrumător de desen tehnic industrial / V.
cursuri postuniv. la Bucureşti (1986, 1989,
Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133
1993). Dr. cu teza Contribuţii privind
p.
tehnologia de danturare a roţilor melcate
• Angrenaje melcate spiroide-Metodica de
spiroide conice (1995). Activitate profesională:
calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C.
ing. stagiar; ing. documentarist; ing. tehnolog
Boloş – IIS, 1991. – 26 p.
(1970-73); ing. proiectant la Intreprinderea
IMATEX TgM • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de
(1973-78); asist. univ. laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS,
(1978-79); şef lucrări 1991. – 177 p.
(1979-92); conf. univ. • Geometrie descriptivă. Aplicaţii. – 1992.
(1992-98); şef catedră • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de
Inginerie Tehnologică laborator / V. Boloş, C. Boloş – UT, 1992. –
şi Managerială, Fac. 131 p.
de Inginerie din • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V.
cadrul UT TgM Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu – TgM : UPM, 1995. –
(1995-99); prof. univ. (1998-). Domenii de 137 p.
cercetare: geometrie descriptivă, grafică asistată • Grafica pe calculator. Lucrări de laborator /
de calculator, organe de maşini, cinematica şi C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1997. – 101 p.
tehnologia angrenajelor spiroide concretizată • Reprezentări grafice 2D asistate de calculator
prin 2 cărţi de specialitate, 2 cursuri, 8 / C. Boloş, P. Blaga – TgM : UPM, 1998. – 185
îndrumătoare, 58 de lucrări ştiinţifice publicate, p.
2 brevete, 20 contracte de cercetare, 1 grant, 3 • Calitatea : norme şi legislaţie / Codruţa Boloş,
recenzii de lucrări monografice; publică studii Leana Crenguţa. – TgM : UPM, 2002. – 220 p.
în reviste de specialitate: Buletinul ştiinţific al
Referinţe:
UPM TgM (1994-95). Stagii de pregătire şi
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
documentare în Franţa, Marea Britanie, activitate. – 1991.
Germania, Ungaria, Belgia, Austria. Distincţii: • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească. – 1996. – p.
„Lector universitar evidenţiat” acordat de MÎŞ 54.
(1988); diploma pentru locul II la „18th • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 54.
Symposium on experimental mechanics of solid
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Who’s Who în România. – 2002. – p. 68. dascăl şi contribuţiile ştiinţifice realizate în


(A. T.) ramura ingineriei mecanice; membru (1985-) şi
preş. în Asoc. Română de Tribologie; membru
BOLOŞ, Vasile - Grigore, ing. mecanic, AGIR (1997-); Comisia Naţională pentru
prof. univ.; n. 16 nov. 1947, Turda (CJ). Studii: Educaţie Mecatronică din România (1999-),
Şc. Gen. nr. 3, Turda (1954-61); Lic. „M. Asoc. Română de Transmisii Mecanice (2001).
Viteazul” Turda (1961-65); IP Cluj-Napoca, Hobby-uri: fotografia, literatura memorialistică.
Fac. de Mecanică, specializarea TCM, (1965- Lucrări publicate:
70); curs postuniv. la IP Cluj-Napoca (1979- • Angrenaje melcate spiroide-Generarea
80). Dr. cu teza danturii. – TgM : UT, 1992. – 92 p.
Cercetări privind • Angrenaje melcate spiroide. Danturarea
cinematica şi roţilor plane. – TgM : UPM, 1999. – 264 p.
tehnologia de realizare • De Universitas. – TgM : UPM, 2001. – 200 p.
a angrenajelor melcate • Merceologie. – TgM : UPM, 2001. – 130 p.
spiroide (1985). - în colaborare:
Membru titular în
• Îndrumător de desen tehnic industrial / V.
AOŞR. Carieră: ing.
Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1979. – 107 p.
tehnolog (1970-71);
• Organe de maşini şi mecanisme / V. Boloş, C.
ing. proiectant (1971-75); adjunct şef atelier de
Boloş. – TgM : IIS, 1980. – 504 p.
proiectare-cercetare la Intreprinderea IMATEX
TgM (1975-76); asist. univ. (1976-79); şef de • Angrenaje melcate spiroide-Metodica de
lucrări (1979-90); şef colectiv TCM (1984-90); calcul : pentru uzul studenţilor / V. Boloş, C.
şeful catedrei de ştiinţe fundamentale şi Boloş – TgM : IIS, 1991. – 26 p.
tehnologice la IIS TgM (1990); conf. univ. • Organe de maşini şi mecanisme. Lucrări de
(1990-92); rector (1990-04); prof. univ. (1992-) laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : IIS,
UPM TgM; redactor responsabil al Buletinului 1991. – 177 p.
ştiinţific al UPM TgM; dir. al Editurii UPM; dir. • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de
Centrul de cercetare tip C „Tehnologii avansare activitate. – 1991.
de proiectare şi fabricare a angrenajelor - • Îndrumător de desen tehnic industrial / V.
TAPFA”. Domenii de cercetare: organe de Boloş, C. Boloş – TgM : IIS, 1990, 1992. – 133
maşini, cinematica şi tehnologia angrenajelor p.
melcate, tribologia angrenajelor şi a proceselor • Mecanisme şi organe de maşini. Lucrări de
de aşchiere, crează bazele teoretice şi laborator / V. Boloş, C. Boloş – TgM : UT,
experimentale pentru introducerea în România a 1992. – 131 p. : fig., tab.
angrenajelor melcate spiroide. Activitatea • Tehnologii. Calitate. Maşini. Materiale :
ştiinţifică se concretizează prin elaborarea unei [studii]. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1996. –
monografii de specialitate, 14 manuale şi Vol. 17.
cursuri univ., 8 vol. de lucrări de natură tehnică • Organe de maşini. Lucrări de laborator / V.
şi managerială, 53 de studii şi articole (din care Boloş, C. Boloş, E. Nuţiu. – TgM : UT, 1995.
20 la manifestări internaţionale), 13 comunicări • Merceologie. Lucrări de laborator : pentru
ştiinţifice, 7 granturi de cercetare, 2 brevete de uzul studenţilor / V. Boloş, N. Chirilă. – TgM :
invenţii, 2 recenzii de lucrări monografice. UPM, 2001. – 44 p.
Specializări: Franţa, Spania, Italia, Marea Referinţe:
Britanie, Germania, Ungaria, Belgia, SUA. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
activitate. – 1991. – p- 38, 40-43.
Distincţii: „Lector univ. evidenţiat” acordat de • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
MÎŞ (1983); „Om al anului 1998” distincţie tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 53-54.
oferită de ABI şi International Biographical • Who’s Who în ştiinţa şi tehnica românească / Vol. I. –
Centre Cambridge (Anglia) pentru calităţile de Bucureşti, 1996.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• The International Biographical Center of Cambridge : traducea (din Pope, Milton, Thomson, Gray,
International Man of the Year, England, 1997-1998. Schiller), scriea piese de teatru, poezii,
• American Biographical Institute: Man of the Year 1998,
USA, 1998. necroloage în versuri, autobiografie, lucrări de
• Dictionary of International Biography, 26th Edition, The aritmetică, geometrie, fizică şi chiar de
International Biographical Center of Cambridge, England, etnografie. Avea preocupări lingvistice, de desen
1998. şi de teoria muzicii. Pe lângă limba maternă,
• International Directory of Distinguished Leadership,
Eight Edition, published by American Biographical
cunoştea latina, greaca, româna, engleza,
Institute, USA, 1998. franceza, germana.
• International Directory of Distinguished Leadership, Lucrări publicate:
Nineth Edition, published by American Biographical • Öt szomorú játék. – Szeben, 1817.
Institute, USA, 1999. • A párizsi per : érzékeny játék öt felvonásban.
(A. T.)
– Mv. : Nyomtatott a Református Kollégiom
betűivel Felső-Visti Kali József által, 1818. –
BOLYAI Farkas, matematician, prof. de 156 p.
matematică, fizică, chimie, scriitor; n. 9 febr. • Pope próbatétele az emberről : angolból
1775, com. Buia (SB) – m. 20 nov. 1856, TgM. fordítta. Más poétákkal való toldással. – Mv. :
Studii: secundare la Aiud (1781-90), apoi Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel
împreună cu fiul baronului Kemény Simon la Felső-Visti Kali József által, 1819. – 132 p.
Col. Ref. din Cluj (1790-95); au continuat • Az aritmethica eleje. – Mv. : Nyomtatott a
studiile univ. la Viena, Jena şi Göttingen cu Református Kollégiom betűivel Felső-Visti Kali
prof. Kästner, Seiffer József által, 1830. – XX, 162 p. - A apărut
(1796-99). S-a anonim.
împrietenit cu K. Fr. • Az aritmethica eleje. – 2. bővített kiad. – Mv. :
Gauss, renumitul Nyomtatott a Református Kollégiom betűivel
matematician, care Felső-Visti Kali József által, 1843. – XLII, 362
era şi el student la p.
Göttingen, cu care a • Tentamen juventutem studiosam in elementa
purtat corespondenţă matheseos purae, elementaris ac sublimioris,
şi în anii următori, methodo intuitiva, evidentiaque huic propria,
până la sfârşitul introducendi : Cum appendice triplici. – Mv. :
vieţii. A devenit prof. de matematică şi fizică. Typis Collegii Reformatorum per Josephum. et
Se căsătoreşte cu Árkosi Benkő Zsuzsanna; la Simeonem Kali de felső Vist, 1832-1833. –
15 dec. 1802 se naşte fiul lor, János. A fost Tom.1. – 1832. – LII, 502, 26, XVI p., 4 tab.;
invitat prof. la Col. Ref. din TgM (22 ian. Tom. - 2. – 1833. – XVI, 402 p., 10 tab. – A
1804), unde predă matematică, fizică şi chimie apărut anonim.
până la pensionare (1851). În „epocă“ Bolyai • Az arithmetikának, geometriának és
are preocupări de modernizare a instruirii şi physikának eleje a` M. Vásárhelyi
educaţiei, face legătura între teorie şi practică în Kollégyombéli alsóbb tanulók számára a`
învăţământ prin înfiinţarea cabinetului de fizică helybeli professor által. – Mv. : Nyomtatott a`
şi chimie, prin grădina experimentală a şcolii, Maros Vásárhelyi N. Ref. Kollégyom betűivel
predă cunoştinţe de agricultură şi elemente de Felső-Visti Kali Simeon által, 1834. – X, 90 p. -
medicină veterinară. În 1824 s-a recăsătorit, cu A apărut anonim.
Somorjai Nagy Teréz (1797-33); se naşte fiul
• A Marosvásárhelyt 1829-be nyomtatott
lor, Gergely (1826-90). Membru corespondent
arithmetika elejének részint rövidített, részint
în Academia de Ştiinţe Maghiară, Secţia
bővített, általán jobbitott `s tisztálttabb kiadása /
Matematică (1832). Avea preocupări multiple şi
a szerző által. – Mv. : Nyomúlt az ev. ref.
diverse: a construit sobe de teracotă,
instrumente muzicale, ţinea lecţii şi prelegeri,
Biblioteca Judeţeană Mureş

Kollégyom betűivel Felső-Visti Kali Simeon Benkő Samu. – Bukarest: Kriterion, 1975. – 316
által, 1843. – XLIV, 386 p. – A apărut anonim. p.
• Arithmetika eleje kezdőknek. – [Mv., 1850]. – • Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas
40 p. aforizmái; szemelgette, egybefűzte, a bevezető
• Ürtan elemei kezdőknek. – Mv., 1850. – 48 p. tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította
– A apărut anonim. Kozma Béla. – Mv. : Mentor, 1994. – 232 p.
• Kurzer Grundriss eines Versuches die • „Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi“ ,
Arithmetik:darzustellen nach einem (1795-1799) / Közzéteszi Oláh Anna. – Karcag:
lateinischen Werk von 1829. – Mv., 1851. – 88 Cumania, 1996. – 279 p.
p. • Testamentum. – Karcag, 1996.
• Szívhangok üdvözletül Ferencz József ő cs. k. • Drámák / Bolyai Farkas; Sajtó alá rendezte, a
apostoli Felségének. 1852. jul. 21-én. – Mv., kisérő tanulmányt és a jegyzeteket írta Borbély
1852. Szilárd. – Debrecen: Kossuth Egyetemi
• Jelentés (búcsú és végrendelet). – Mv.,1855- Könyvkiadó, 1998. – 343 p.
56. • Bolyai Farkas drámái / a szöveget gondozta és
• Tentamen iuventutem studiosum in elementa szerkesztette Kuti Márta. – Mv. : Mentor, 1999.
matheseos introducendi, cum appendice triplici. – 288 p.
– Ed. 2. Ediderunt Josephus Kürschák, Referinţe:
• Bolyai Farkas (+1865. nov. 20.) / Kőváry László = =
Mauritius Réthy, Béla Tömössy. – Budapest, Pesti Napló 495. sz., 1856.
1897. – 904 p. (B. Jánossal. 2 köt.) • Magyar írók : Életrajz-gyűjtemény / Gyűjté Ferenczy
• II. Mohammed : Szomorújáték. 3 felv. – Jakab és Danielik József. – Pest, 1856. – 1. köt. – 1856.
Kiadta Heinrich Gusztáv. – Budapest, 1898. • [Bolyai Farkas. Jellemrajz.] / Réthi Lajos = = Ország
Tükre. Pest. 27. sz., 1863.
• Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly
• [Bolyai Farkasról : Egy ismeretlen magyar íróról.] / Réthi
levelezése / Szerkesztette, jegyzetekkel és Lajos = = Új Korszak. Pest. 12. sz., 1865.
életrajzzal ellátta Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. • Bolyai Farkashoz, apja levele / Réthi Lajos = = Vasárnapi
– Budapest, 1899. Újság 28. sz., 1870.
• Tentamen iuventutemstudiosam in elementa • Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
matheseos purae elementaris ac sublimioris dr. – Budapest, 1878.
methodo intuitiva evidentiaque huic propria • Adatok Bolyai Farkas életrajzához / Szily Kálmán. –
introducendi, cum appendice triplici. – Ed. 2. – Budapest, 1884.
Tomus 2. : Elementa geometriae et appendices. • A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium
könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József
/ Mandato Academiae scientiarum Hungaricae tanár. – Mv. : Ny. Imreh Sándor az ev. ref. kollegium
suis adnotationibus adiectis ediderunt Josephus betűivel, 1887.
Kürschák, Mauritius Réthy, Béla Tőtössy de • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi
Zepethnek – Budapest: Magyar Tudományos írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Kiss
Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv. – Budapest :
Akadémia, 1904. – Pars 1. : Textus. – LXIII, Aigner Lajos, 1887.
427 p.; Pars 2. : Figurae. – II, 1, LXXXV, VII • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-14.
tab. köt. –1. köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
• Erdészeti csonka munkája 1820-ból : • A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
Jegyzetekkel ellátta Kintses József. – Mv., Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
lollegium betűivel, 1896. – p. 271-338, 505-508.
1911. • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv.:
• Geometriai vizsgálatai : Kiadta, életrajzzal és Kiadja a mv.-i ev. ref. Kollegium előljárósága, 1897. – 454
magyarázattal ellátta Stäckel Pál; magyarra p.
fordította Rados Ignác. – Budapest, 1914. (B. • Adatok Bolyai Farkas életrajzához = = Adalékok a
magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta Szily Kálmán. –
Jánossal. 2 köt.) Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása, 1898. – p. 176-201.
• Bolyai-levelek / Válogatta, a bevezető • Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése / A
tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Magyar Tudományos Akadémia megbizásából
Oameni de ştiinţă mureşeni

szerkesztették, jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt • Bolyai Farkas a matematikus / Weszely Tibor. – Bukarest
Ferencz és Stäckel Pál. – Budapest, 1899. : Tudományos Könyvkiadó, 1974. – 104 p.
• Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas / Írta Stefanie József. • A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária,
– Budapest : A szerző saját kiadásában, 1908. – 58 p. Salló Ervin, Toró Tibor. – Temesvár, 1974.
• A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető • Bolyai levelek. – Bukarest, 1975.
síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913. • A Bolyaiak zeneelmélete. Bolyai Farkas zenészeti
• Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai / dolgozata, Bolyai János muszikatona / Benkő András. –
Stäckel Pál. – Budapest, 1914. Bukarest, 1975.
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – • Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. –
Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. Budapest, 1977.
köt. : A-K. • Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar. – 1977.
• A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. – • A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. –
Budapest, 1923. Budapest: Gondolat, 1979. – 426 p.
• Szarvasbika: [regény] / Tabéry Géza. / Budapest, 1925. • Istoria matematicii. – 1981. – Vol. 2. – p. 188, 784.
• Bolyai Farkas = = Az új magyar bélyegsorozat • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1
nagyjainak életrtajzai : Az 1932. évi bélyegsorozat köt.: A-F.
keletkezésénak ismertetése / Írta Szalay Gábor; Az • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. –
életrajzok szerzője Sebestyén Erzsébet. – 2. kiad. – Bucureşti, 1982. – p. 61.
Budapest : A szerző kiadása, 1932. – p. 43-44. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. –
• A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai 1985.
Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe • Úton Bolyai Farkas drámáihoz (Az ember és a dráma
megjelenésének centenáriuma alaklmából. – Budapest, jegyzetek a 19. század elejének magyar drámáiról) / Pándi
1933. Pál. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1989. – 104 p.
• A matematika didaktikája Bolyai Farkasnál / Bujdosó • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál
Ernő. – Debrecen, 1934. Róbert = = Élet és Tudomány, 51. sz., 1990 dec.
• Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás • Magyarok a természettudomány és a technika
Gyula. – Budapest, 1936. történeteben: Életrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc,
• Bolyai Farkas infinitézimális gondolatai / Szénássy Weszely Tibor. – Budapest : BME, MMEV, MTA, MTESZ,
Barna. – Debrecen, 1937. MUSZ, Országos Műszaki Informaciós Központ és
• Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái / Némethy Könyvtár, 1992. – p. 67-70.
Endre. – Celldömölk, 1937. • Erős várunk: Kollégiumi emlékkönyv. – Mv. : Custos
• Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest : kiadó, 1993. – 232 p. : il., foto, XVIII p.
Stephaneum, 1940. – 32 p. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei Világa, 1993. jan.
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6 • Bolyai Farkas. Füzetlen orientál gyöngyök / Bolyai Farkas
köt. – Budapest, 1939-1944. - 3. köt.: Berényi János – aforizmái: szemelgette, egybefűzte, a bevezető tanulmányt
Bredeczky Sámuel. – 1941. írta és a jegyzeteket összeállította Kozma Béla, borítóterv
• Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók / Haller József. – Mv. : Mentor Kiadó, 1994. – 232 p.
Vajda Pál R. – Budapest : Országos Közművelődési • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság
Szövetség, 1943. – p. 38-51, 288. Évkönyv, 1994.
• A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős
– Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R.-T., várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – 2., bővített kiadás. –
1947. – 25 p. Mv. : Custos Kiadó, 1995. – p. 64-68.
• Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. évfordulója • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, 1996.
alkalmával. – Mv., 1957. – 79 p. jún. 6.
• Bolyai Farkas, a matematika modern didaktikájának • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei
előfutára / Könyves Tóth Kálmán – Budapest, 1959. / Kiss Elemér = = Korunk, 9.sz., 1998, p. 104-111.
• Három sors / Livanova Anna. – Budapest, 1960. – 124 p. • „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert
• A két Bolyai : dráma / Németh László. – Budapest, 1961. = = Hargita Népe, 1999. jan. 6.
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. • Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti
Budapest, 1967 – . - 1. köt. : A-K. Nagy Ferenc. – Budapest: Better, Püski, 2000. – 408 p.
• Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica • Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – 2001. –
T. Câmpan. – Bucureşti : Albatros, 1971. p. 183-184.
• Profiluri mureşene / Ioan Chiorean, Ladislau Kocziány, • Új magyar életrajzi lexikon.. – Budapest, 2001- . – 1. köt.
Valeriu Niţu, Grigore Ploeşteanu. - TgM, 1971-1973. – Vol : A-Cs. – 2001.
1. – 1971. • A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei
• Farkas Bolyai. Omul şi matematicianul / Weszely Sándor; Az előszót írta : prof. Vizi E. Szilveszter; Felelős
Tiberiu. – Bucureşti : sn, 1974. szerkesztő : Gazda István . – Piliscsaba – Budapest, 2002.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben Oradea, la început locotenent, apoi locotenent-
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002. major (1827); s-a îmbolnăvit de malarie şi
• Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = =
Népújság, 2002. febr. 27. artrită, a fost mutat la Lemberg (1830) şi apoi la
• A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = = Olmütz (1832), unde a fost promovat căpitan de
Népújság, 91.sz., 2002. ápr. 20., p. 6. geniu. Din cauza bolii a cerut pensionarea (16
• Arany János, Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = iun. 1833) şi s-a reîntors la tatăl său, în TgM. S-a
Székelyföld, 10. sz., 2002 okt., p. 71-79.
stabilit la mica lor moşie din Domald (1834),
• „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk,
3. foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 110-112. unde, din relaţia cu Kibédi Orbán Rozalia, s-au
• Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = născut copiii: Dénes (1837-13) şi Amália (1840-
Népújság, 298.sz., 2002. dec. 21., p. 4. 93). În 1846 a construit o casă în TgM şi s-a
• Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / stabilit definitiv aici. S-a căsătorit cu Orbán
Szerkesztette Nagy Ferenc. – Budapest : Bolyai Kiadó –
Better, Püski, 2003.
Rozalia doar în 18 mai 1849, şi a divorţat în
• Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas : sept. 1852. În ultima perioadă a vieţii a trăit
Emlékkötet / Összeállította Gazda István. – Budapest: izolat de lume, preocupat de bolile de care
Akadémiai Kiadó, 2003. – 767 p. suferea. Încă din Timişoara s-a ocupat de studiul
• Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai geometriei neeuclidiene, de problema
Farkas életéből fába metszette = From the lives of János
Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. Makkai; paralelelor. La 3 nov. 1823 a trimis o scrisoare
A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. – tatălui său în care scria că a rezolvat problema
Budapest: Válasz Könyvkiadó, 2003. – 103 p. axiomei paralelelor euclidiene: „din nimic am
• A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Budapest, creat o altă lume, o lume nouă“. Lucrarea lui,
2003. – 1. köt. : A-H. – 2003.
scrisă în limba latină, a fost publicată de tatăl său
• Adalékok Bolyai Farkas temetésének történetéhez / Oláh-
Gál Róbert = = Népújság 2003 aug. 14, p. 5.
şi anexată la scrierea Tentamen, la vol. 2 cu
• Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas titlul: Appendix (1832). În Appendix a fost
gyógyászati munkássága / Oláh Anna; Bolyai János elaborat sistemul lui de geometrie, numită
betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna, Vofkori József. – geometria absolută, în care a rezolvat definitiv
Mv. : Mentor, 2004. (sub tipar).
(F. M.; A. T.)
polemica existentă de 2000 de ani, despre
postulatul cinci al geometriei euclidiene. A
elaborat şi teoria numerelor complexe. În
BOLYAI János, matematician, ing., unul manuscrisele lui se remarcă multiple preocupări
dintre creatorii geometriei neeuclidiene, în domeniul geometriei, a topologiei; a avut
gânditor original din domeniul matematicii; n. multe idei premergătoare timpului său, cum ar fi
15 dec. 1802, Cluj – m. 27 ian. 1860, TgM. Fiul teoria numerelor, un sistem general filosofic, dar
matematicianului Bolyai Farkas, care a avut o n-a mai avut timp şi putere să le elaboreze.
grijă deosebită pentru educaţia lui. Studii: învaţă Recunoaşterea operei sale epocale a început
matematica acasă, cu cei mai buni elevi aleşi numai în ultimul sfert al veacului al XIX-lea. Un
din col. de tatăl său; talentul lui s-a manifestat crater de pe Lună şi un asteroid au primit numele
încă din copilărie; de la 12 ani (1814) a urmat lui. Moştenirea manuscriselor celor doi Bolyai
Col. Ref. din TgM, luând bacalaureatul la 15 ani este o avere de nepreţuit a Bibliotecii Teleki-
(1817). O influenţă deosebită asupra lui a avut Bolyai, respectiv a oraşului TgM.
profesorul său de filozofie, Köteles Sámuel.
Lucrări publicate:
Datorită rezultatului examenului de admitere la
• Appendix, scientiam spatii absolute veram
Acad. Tehnică Militară din Viena, s-a înscris
exhibens : A veritate aut falsitate Axiomatis XI.
direct în anul 4 (1818-22). La academie s-a
Euclidei (a priori haud unquam decidenda)
distins prin talentul său în domeniul matematicii
independentem; adjecta ad casum falsitatis,
şi al muzicii. A fost un matematician deosebit,
quadratura circuli geometrica. – Mv., 1832. – 26
un violonist virtuoz, un bun scrimer. Şi-a
p., 1 tab. – Anexă la Tentamen …/ Bolyai
terminat studiile cu rezultate deosebite (1823).
Farkas. – Tom. 2.
A fost ofiţer la Timişoara (1823-25), la Arad,
Oameni de ştiinţă mureşeni

• La science absolue de l’espace independente • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.
köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891.
de la verité ou la fausseté de l’axiome XI.
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
D’Euclide, (que l’on ne pourra jamais etablir a Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
priori); suivie de la Quadrature geometrique du lollegium betűivel, 1896. – p. 505-508.
Cercle dans le Cas de la Fausseté de l’axiome • A két Bolyai : Élet és jellemrajz / Bedőházi János – Mv.:
XI. / Précédé d’une notice sur la vu et les Kiadja a mv.-i ev. ref. kollegium előljárósága, 1897. – 454 p.
• Adatok Bolyai Farkas életrajzához [ Függelék: Bolyai
traveaux de W. Et de J. Bolyai par M. Fr. János életrajza] = = Adalékok a magyar nyelv és irodalom
Schmidt. – Paris : Gauthier-Villars, Imprimeur történetéhez / Írta Szily Kálmán. – Budapest : Hornyánszky
Libraire, 1868. – 64 p. : fig. Viktor kiadása, 1898. – p. 196-201.
• Absolute Geometrie nach…/ Bearbeitet von • Bolyai János emlékezete : Az 1903. évi január hó 25-én
Marosvásárhelyt tartott jubileumi ünnep alkalmából. – Mv. :
Dr. J. Frischauf Prof. an der Universität Graz. – Ev. Ref. Collegiumi nyomda (Benkő L.) nyomása, 1903. –
Leipzig : Gedr. von G.B. Teubner, 1872. – XII, 32 p., 5 anexa, 1 facs.
96 p. – (Conţine biografia celor doi Bolyai.) • Bolyai János születésének századik évfordulója
• Scientia spatii absolute vera = A tér abszolut alkalmából a kolozsvári m. kir. Ferenc József
tudományegyetem által 1903. január 15-ikén rendezett
igaz elmélete / Előszóval, magyar fordítással és emlékünnep. – Kolozsvár : Ny. Ajtai K. Albert, 1903. – 167
magyarázattal Sulák Józseftől; Bolyai János p.
életrajzával Schmidt Ferenctől. – Budapest, • Analitika geometrio absoluta / Cyrillo Vörös. – Budapest:
1897. Librovendejo kaj eldonejo de Ludoviko Kókai, 1910-1912. –
1 vol. : La ebeno Bolyai-a. – 1910. – 134 p.; 2. vol. : La
• Appendix : Scientiam spatii absolute veram spaco Bolyai-a. – 1912 . – 199 p.
exhibens – Budapest. : 1904. • A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető
• Appendix : Scientiam spatii absolute vera síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.
exhibens: A veritate autorităţilor militare • Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai /
Stäckel Pál. – Budapest, 1914.
falsitate axiomatis XI. Euclidei (a priori haud • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest:
unquam decidenda) independentem; culis Magyar Könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-K.
geometrica. – Fascimile editio prima.. – Az • Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai- féle
1832. évi kiad. hasonmás kiadása. – Mv.: Typis geometriában / Vörös Cyrill. – Budapest : Stephaneum
A. Adi de Szilágyfőkeresztúr, 1907. – 4, 26, 2 nyomda R.T., 1917 . – 25 p.
• A két Bolyai élete és munkássága / Dávid Lajos. –
p., 1 tab. Budapest: Németh József Könyvkiadó Vállalata, 1923.
• Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével, • A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Bolyai
megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – Farkas Tentamene és Bolyai János Appendixe
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952. – 234 p. megjelenésének centenáriuma alaklmából. – Budapest, 1933.
• Domáldi jegenyék [Regény a Bolyaiakról] / Barabás
• Appendix. – Bucureşti : Editura Academiei Gyula. – Budapest, 1936.
RPR, 1954. – 214 p. • Átöröklés a Bolyaiaknál / Hints Elek – Budapest :
• Bolyai-levelek / Válogatta, A bevezető Stephaneum, 1940. – 32 p.
tanulmányt írta és a jegyzeteket üsszeállította • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. –
Benkő Samu. – Bukarest: Kriterion, 1975. Budapest, 1939-1944. - 3. köt.: Berényi János – Bredeczky
• Appendix a tér tudománya. Szerkesztette, Sámuel. – 1941.
bevezetéssel, magyarázatokkal, • Bolyai Farkas és Bolyai János = = Magyar feltalálók /
kiegészetésekkel ellátta Kárteszi Ferenc. – Vajda Pál R. – Budapest : Országos Közművelődési
Szövetség, 1943. – p. 38-51, 288.
Budapest : Akadémiai kiadó, 1978. – 212 p. • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. –
Referinţe:
Kolozsvár, 1944. – 192 p.
• Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, • A két Bolyai alakja a szépirodalomban / Kristóf György. –
dr. – Budapest, 1878. Kolozsvár: Minerva irodalmi és Nyomdai múintézet R.-T.,
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium 1947. – 25 p.
könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József • Appendix / Kárteszi Ferenc bevezetésével,
tanár. – Mv. : Ny. Imreh Sándor az ev. ref. kollegium megjegyzéseivel és kiegészítéseivel. – Budapest, 1952.
betűivel, 1887. – [80] p • Bolyai János / Alexits György . – Budapest, 1952.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Bolyai János élete és műve. – Bukarest : Állami • Istoria matematicii. – 1981. – p. 309, 326, 673, 677, 751.
Tudományos Könyvkiadó, 1953. – 450 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981- . -
• János Bolyai: Viaţa şi opera marelui geometru / Tóth 1. köt.: A-F. – 1981.
Emeric. – Bucureşti, 1954. • Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. –
• Bolyai János / Tóth Imre. – Bukarest : Technikai 1981. – p. 50, 59.
Könyvkiadó, 1955. – 36 p. • Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. –
• Johann Bolyai; Leben und Werk des grossen 1982. – p. 62.
Mathematikers / Tóth Imre. – Bukarest, 1955. • Bolyai Jánosra emlékezünk! Születésénel 175.
• Három sors / Livanova Anna. – Budapest, 1960. – 124 p. évfordulóján / Összeállította, szerkesztette Staar Gyula. –
• A két Bolyai : Dráma / Németh László. – Budapest, 1961. Budapest, 1985.
• Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. • Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. –
– 1. köt. : A-K. – 1967. 1985. – p. 113, 125.
• Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – Bukarest: • Istoria descoperirilor ştiinţifice. – 1988. – p. 273, 299.
Irodalmi Könyvkiadó, 1968. – 279 p. • A Bolyai-Lobacsevszkij- féle geometria modellezhetősége /
• Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – Bukarest: Oláh-Gál Róbert = = Fizikai Szemle 4. sz., 1988.
Irodalmi Könyvkiadó, 1968. – 279 p. • Nemeuklideszi geometriák elemei : A Bolyai-
• Bolyai János estélye : Monodráma / Kocsis István. – Lobacsevszkij-féle geometria és a Riemann- féle (egyszeres
Bukarest, 1970. és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. –
• Bolyai sau aventura geometriilor neeuclidiene / Florica Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. – 312 p.
T. Câmpan. – Bucureşti : Albatros, 1971. – 140 p. • Erdély „visszatérő planétái“ : a Bolyaiak / Oláh-Gál
• Sorsformáló értelem / Benkő Samu. – Bukarest, 1971. Róbert = = Élet és Tudomány 51. sz., 1990 dec.
• Profiluri mureşene / Ioan Chiorean, Ladislau Kocziány, • Bolyai-geometria az Appendix alapján / Dávid Lajos. –
Valeriu Niţu, Grigore Ploeşteanu. - TgM, 1971-1973. – Vol {Reprint]. - Kolozsvár, 1992. – 192 p.
1. – 1971. • Magyarok a természettudomány és a technika
• Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – 2. kiad. - történeteben: eletrajzi lexikon A-tól Z-ig / Nagy Ferenc,
Bukarest: Kriterion, 1972. – 279 p. Weszely Tibor. – Budapest : BME, MMEV, MTA, MTESZ,
• A korona aranyból van. Bolyai János estéje. MUSZ, Országos Muszaki Informacios Központ és
Megszámláltatott fák [Drámák] / Kocsis István. – Bukarest : Könyvtar, 1992. – p. 67-70.
Kriterion, 1972. – 147 p. • A Bolyai családfa / Oláh-Gál Róbert = = Természet
• Cerbul : roman / Tabery Géza. – Bucureşti , 1974. Világa, 1993. jan.
• A semmiből egy új világot teremtettem / Neumann Mária, • Kegyelet – szemfedőt / Járay Fekete Katalin = = Népújság
Salló Ervin, Toró Tibor. – Temesvár, 1974. Évkönyv, 1994.
• Bolyai levelek. – Bukarest, 1975. • A két Bolyai és a kollégium / Weszely Tibor = = Erős
• A Bolyai – Lobacsevszky geometria modelljei / Weszely várunk : Kollégiumi emlékkönyv . – 2., bőv1tett kiadás. –
Tibor. – Cluj-Napoca : Dacia, 1975. – 96 p. Mv. : Custos Kiadó, 1995. – p. 64-68.
• A Bolyaiak zeneelmélete. Bolyai Farkas zenészeti • Bolyai János kézirati hagyatékának legújabb titkai / Kiss
dolgozata, Bolyai János muzsikatona / Benkő András. – Elemér = = Népújság Évkönyv, 1996, p. 124-126.
Bukarest, 1975. • A Bolyai utódokról / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, 1996.
• Confesiunile lui Bolyai János. Monografie / Benkő jún. 6.
Samu.; .În româneşte de Aurora Eugenia Moga – Bucureşti , • Istoria Academiei Române în date (1866-1996). – 1997. –
1976. p. 335, 410.
• Bolyai János világa / Alexits György. – Budapest: • „Az igazságot …határtalanul szeretem“ : Annotált ajánló
Akadémiai Kiadó, 1977. – 171 p. bibliográfia Bolyai Jánosról. – Budapest: Bolyai János
• Apa és fiú : Bolyai tanulmányok / Benkő Samu. – Katonai Műszaki Főiskola, 1998. – 95 p.
Budapest, 1977. • 175 éves Bolyai János temesvári levele / Kiss Elemér. = =
• Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar. – 1977. – p. 40. Népújság, 1998. nov. 3., p. 5.
• Bolyai János / Szénássy Barna. – Budapest, 1978. • Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei
• Bolyai János jel- és közléstana / Balogh G. Attila = = / Kiss Elemér = = Korunk, 1998, 9.sz., p. 104-111.
TETT, 1979. • János Bolyai : Der Mozart der Mathematik : Leben und
• Bolyai János jegyzeteiből. Bolyai János versei, Werk / Annemarie Maeger. – Hamburg, 1999. – 192 p.
gondolatai / Összeállította Mandics György, Mandics • Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából
Veress Zsuzsa. – Budapest, 1979. – 96 p. / Kiss Elemér. – Budapest: Akadémiai Kiadó; Typotex Kft.,
• Bolyai János jegyzeteiből / Mandics György, Veress 1999. – 214 p.
Zsuzsánna M. – Bukarest: Kriterion, 1979. – 96 p. • Mathematical gems from the Bolyai chests: János Bolyai`
• A két Bolyai élete és munkássága / David Lajos. – s discoverie in Number Theory and Algebra as recently
Budapest, 1979. deciphered from his manuscripts / by Elemér Kiss. –
• Bolyai János, matematikai munkássága / Weszely Tibor. Budapest: Akadémiai Kiadó; Typotex Kft., 1999. – 200 p.
– Bukarest : Kriterion, 1981. – 383 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• „Kebel x“ – A Bolyaiak szelleme kísért / Oláh-Gál Róbert • Nemeuklideszi geometriák elemei : A Bolyai-
= = Hargita Népe, 1999. jan. 6. Lobacsevszkij-féle geometria és a Riemann- féle (egyszeres
• Bolyai : Biográfia – Bibliotéka – Bibliográfia / Szerkeszti és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése. – 2.,
Nagy Ferenc. – Budapest: Better, Püski, 2000. – 408 p. kiad. - Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. – 320 p.
• A matézis fáklyája : Történelmi játék 7 képben a • A tudomány évezredében: Az MTA Magyar Tudomány
Bolyaiakról = = Történelmi színjátékok, históriák / Buksa Külföldön, Elnöki Bizottsága csíkszeredai kihelyezett ülése.
Éva-Mária. – Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat (2002; Csíkszereda)
Könyvkiadó, 2000. – p. 6-47. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben
• Lyukas óra, Szász Károly és Bolyai János / Oláh-Gál 1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
Róbert = = Népújság, 2000. nov. 2; 2000. nov. 3. • 200 éve született Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = =
• Új magyar életrajzi lexikon.. – Budapest, 2001- . – 1. köt. Hargita Kalendárium, 2002.
: A-Cs. – 2001. • Péterffy doktor és Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = =
• Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice ale Népújság, 2002. jan., 24., p. 5.
Universităţii „Petru Maior“ (2001; TgM). • Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál / Oláh-Gál Róbert = =
• Bolyai János háza / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, 2001. Népújság, 2002. febr. 27, p. 5.
febr. 8. • Bolyai János és az 1848-as forradalom / Oláh-Gál Róbert
• Bolyai János, avagy Orbán Rozália háza / Oláh-Gál = = Népújság, 2002. márc. 15., p. 4.; 2002. márc. 19., p. 5.;
Róbert = = Népújság, 2001. márc. 23. 2002. márc. 20., p. 5.
• Bolyai Jánosék szomszédjai / Oláh-Gál Róbert = = • Elméleti és gyakorlati forradalom : A Bolyai János az
Népújság, 2001. jún. 7., p. 5. 1848-as forradalom cikk margójára / Bolyai Gáspár = =
• Bolyai János gyermekei / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, Népújság 2002. márc. 26., p. 6.
2001. júl. 18., p. 5. • A Bolyaiak tárgyi emlékei / Vakarcs Szilárd = =
• Hol halt meg Bolyai János? / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, 91.sz., 2002. ápr. 20., p. 6.
Népújság, 172 .sz., 2001. júl. 26., p. 6. • Bolyai János ismeretlen munkája / Oláh-Gál Róbert = =
• A Bolyai testvérek / Oláh-Gál Róbert = = Népújság 2001. Természet Világa, 5.sz., 2002. máj.; A Hét, 28.sz., 2002. júl.
nov. 1., p. 5. 25, p. 2.
• Dicţionar de inventatori şi invenţii : Larousse. – 2001. – • „Vitézlő“ Bolyai János / Oláh-Gál Róbert = = Népújság,
p. 184. 2002.aug. 13, p. 8.
• Bolyai János ismeretlen arca / Kiss Elemér, Oláh-Gál • Gondolatok a Bolyai-emlékév ürügyén / Oláh-Gál Róbert
Róbert = = Természet Világa, 2001 okt. = = Népújság, 2002. szept. 25, p. 5.
• Bolyai-Emlékkönyv/ Szerkesztette: Puskás Ferenc, Tibád • Arany János, Toldi és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = =
Zoltán. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Székelyföld 6, 10. sz., 2002 okt., p. 71-79.
• Csillag a magyar tudomány egén / Benkő Samu = =
Társaság,, 2002.
Korunk, 3. foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 10-15.
• 200 éve született Bolyai János = 200 de ani de la
• A szellemi tőke újratermelése / Vizi E. Szilveszter = =
naşterea lui János Bolyai =200 Years Since thr Birth of
Korunk, 3. foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 16-17.
János Bolyai : Emlékkötet. – Kolozsvár-Cluj: Babeş-Bolyai
• A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz
Tudományegyetem Matematika és Informatika Kar, 2002. –
genezistörténetéből / Toró Tibor = = Korunk, 3. foly., 13, 11.
187 p.
sz., 2002 nov., p. 18-27.
• Bolyai : Versantológia. – Kolozsvár: Polis Kiadó, 2002. –
• Bolyai János győzelme / Kolumbán József = = Korunk, 3.
60 p.
foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 28-36.
• Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián / Ács
• A kétszázadik Bolyai-év / Kása Zoltán = = Korunk, 3.
Tibor. – Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 37-38.
Egyetemi Kiadó, 2002. – 308 p.
• Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást : Beszélgetés
• Bolyai János : Az első 200 év / Weszely Tibor. –
Kiss Elemérrel / Bodolai Gyöngyi = = Korunk, 3. foly., 13,
Budapest: Vince Kiadó, 2002. – 232 p.
11. sz., 2002 nov., p. 39-45.
• Bolyai János vallomásai / Benkő Samu. – 4., bővített
• A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről,
kiad. – Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó;
küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Korunk, 3.
Kolozsvár : Kriterion, 2002. – 280 p.
foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 55-77.
• Az emlékezés éve. – Bécs: „Europa“ – Club, 2002. – 176,
• „Bólya“ az idők tengerén / Bodolai Gyöngyi = = Korunk,
27 p.
3. foly., 13, 11. sz., 2002 nov., p. 110-112.
• Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. –
• Az első „pénz-ápoló“ intézet Erdélyben és az első
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
marosvásárhelyi ügynök : (Bolyai János egy eredeti kézirata
• Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról / Oláh-
) / Oláh-Gál Róbert = = Népújság, 258.sz., 2002. nov. 5., p.
Gál Róbert. – Csíkszereda : Magister Kiadó; Apáczay Csere
5.
János Pedagógusok Háza, 2002. – 136 p.
• Új világot alkotott, kora mégsem ismerte fel a nagyságát:
• A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei
Kétszáz éve született Bolyai János, az abszolút geometria
Sándor; Az előszót írta : prof. Vizi E. Szilveszter; Felelős
szerkesztő : Gazda István . – Piliscsaba – Budapest, 2002.
Biblioteca Judeţeană Mureş

felfedezője / Ágoston Hugó = = Krónika 2002. dec. 14-15., • Bolyai János, a hadmérnök / Oláh-Gál Róbert = = Hargita
p. 14. Népe, 2004. márc. 18.
• Szegény, szegény lángeszű Bolyai János / Ágoston Hugó • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert
= = A Hét, 47. sz, 2002. dec. 19., p. 9-10. = = Műszaki Szemle 27 sz., 2004.
• Képzőművészek a Bolyaiakról / Nagy Miklós Kund = = • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert
Népújság, 298.sz., 2002. dec. 21., p. 4. = = Műszaki Szemle 27 sz., 2004.
• Közösek a Bolyaiak iránti tiszteletben és rajongásban : A • Séta a marosvásárhelyi Református temetőben / Oláh-Gál
legutóbbi évtizedek kutatásai árnyaltabb Bolyai-képet Róbert = = Műszaki Szemle 27 sz., 2004.
erdményeztek / Ágoston Hugó. = = Krónika 2002. dec. 21- • Bolyai János kézirata a Sturm-tételről / Oláh-Gál Róbert
22, p. 14. = = Műszaki Szemle 27 sz., 2004.
• Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai. 1. • Bolya,az idők sodrában / Oláh-Gál Róbert = = Műszaki
Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz / Ambrus Szemle 27. sz., 2004.
Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó, Vakarcs Szilárd • Apa és fia küzdelmei a kórokkal : [Bolyai Farkas
közreműködésével szerkesztette és bevezetéssel ellátta gyógyászati munkássága / Oláh Anna; Bolyai János
Benkő Samu. – Kolozsvár : Az Erdélyi Múzeum-Egyesület betegségei / Vofkori József ] / Oláh Anna, Vofkori József. –
kiadása, 2003. – 307 p. Mv. : Mentor, 2004. (sub tipar).
• Bolyai János temesvári „új, más világa“ : (1823. nov. 3. (F. M.)
) emlékére. – Csíkszereda: Pedagógusok Háza Magiszter
Kiadója, 2003.
• Fiú és apa = Son and Father : Bolyai János és Bolyai BORBÁTH Andor, prof. univ., medic; n. 6
Farkas életéből fába metszette = From the lives of János iun. 1912, Cluj – m. 21 apr. 2000, Budapesta. A
Bolyai and Farkas Bolyai Woodcuts by Piroska M. Makkai; obţinut diploma de medic la Cluj şi tot acolo şi-a
A kisérőszöveget írta = Written by Weszely Tibor. –
Budapest: Válasz Könyvkiadó, 2003. – 103 p.
început activitatea la maternitate. S-a mutat la
• Nemzetközi magyar matematikai versenyek, 1992-2003. – TgM, cadru didactic la IMF (1945-);
Debrecen: Stúdium Kiadó, 2003. conferenţiar (1965); prof. univ.; şef catedră
• A tér úttörője : Bolyai János emlékév (Marosvásárhely, (1970), dr. (1973), prof. consultant la pens.
2002). – Mv.: Mentor, 2003. – 215, 20 p. (1977). A fost şeful Clinicii de Ginecologie şi
• Bolyai János a családapa / Oláh-Gál Róbert = =
Természet Világa, Bolyai különszám, 2003. Obstetrică (1963-65, 1969-76).
• Bolyai-évzáró / Bolyai Gáspár = = Népújság 2003. jan. Lucrări publicate:
8., p. 4. - în colaborare:
• A pszeudoszféra emlékmű / Oláh-Gál Róbert = = Múzsa, • Az öregség és kezelése. A megfiatalítás
2003. febr. 1.
• A Tér : Drámai monológ két részben Bolyai János hitéről,
problémája / Parhon I. Constantin; Ford.
küzdelméről és szerelmeiről / Kocsis István = = Új Borbáth Andor. – Bukarest : Állami
Horizont, 1.sz., 2003., p. 29-70. Könyvkiadó, 1949. – 217 p.
• Bolyai János egy kamatszámítási feladata / Oláh-Gál • Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954-
Róbert = = Matlap 3.sz., 2003. – p. 85-87.
1955. – 1. füzet. – 1955. – 211 p.- 2. füzet.-
• Gondolatok a Bolyai János születése utáni 201. évben /
Gál István = = A Hét, 23.sz., 2003. jún. 19., p. 9-10. 1954. - 215 p.
• Bólya és a Bolyaiak / Oláh-Gál Róbert = = Szabadság, • Szülészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. - 1.
2003. júl. 4. füzet. – 172 p.; 2. füzet.- 232 p.
• Emléket állítottak a tudósnak : Szoboravatás Bólyán [ Ion
Cândea képzőművész Bolyai János szobra] / Vajda = =
• Ginecologia. – Bucureşti : Editura Medicală,
Népújság 2003. aug. 19. 1959. – 927 p.
• Nem Bolyait ábrázolja a szobor?: Eltérően vélekednek a • Szülészeti jegyzet. – 3. kiad. – Mv. : OGYI,
bólyai alkotásról / Szucher Ervin = = Krónika 2003. aug. 29. 1959. – 1. rész. – 480 p.
• Bolyai János kolozsvári nagyszüleinek testamentuma /
Oláh-Gál Róbert = = Szabadság 2003. szept. 6., p. 9.
• Nőgyógyászat. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1960.
• Bolyai – emlékkönyv: Bolyai János születésének 200. – 2. rész. – 210 p.
évfordulójára. – Budapest: Vince Kiadó, 2004.- 388 p. • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia
• Bolyai János új arca – a hadi mérnök / Írta Ács Tibor. – prof. dr. P. Sîrbu. – 1983. – Vol. 7. :
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. – 633 p.
Ginecologie. – 720 p.
• János Bolyai, Non-Euclidean Geometry, and the Nature
of Space / Jeremy J. Gray. – Camridge, Massachusetts:
Referinţe:
Burndy Library, 2004. – 186, 58 p.
• Korunk. 5. sz., 1968.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1. Laboratorul de Anatomie patologică TgM
köt.: A-F. (1988-91); asist. univ. (1991-97); şef de lucrări
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
(1997-00); conf. univ. (2000-03); prof. univ.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. (2003-), la disciplina Histologie din cadrul UMF
(A. T.) TgM. Preocupată de cercetarea ştiinţifică a
factorilor implicaţi în invazia tumorală, a
BORBÉLY Attila, maestru al sportului, factorilor prognostici predictivi ai evoluţiei în
conf. univ.; n. 7 mai 1933, Târnăveni – m. 26 tumorile maligne, precum şi de patologia
ian. 1997, TgM. Studii : elementare şi medii la endocrină; autor şi coautor a 50 de lucrări
Liceul Bolyai Farkas (1940-52); absolvent al publicate în reviste de specialitate: Revue
ICF Bucureşti (1956). A fost component al Roumaine de Medicine Interne (1978); Medicina
echipei de baschet Dinamo, repartizat la TgM, Internă (1980); Revista de Medicină şi Farmacie
apoi la CSU TgM. Obţine rezultate meritorii şi TgM (1993, 1996, 1998-00); European Urology
în polo, fotbal, tir, şah. A devenit asist. univ. Update Series (1996); Archives D’ Anatomie et
(1962-74); lector univ. (1974-92); conf. univ. de Cytologie Patologique (1996, 1998); Revue
(1992-95); şeful disciplinei (1976-95) la Française des Laboratoires (1997); Jurnalul
Catedra de Educaţie Fizică IMF TgM. A Român de Patologie (1998-02); Sibiul Medical
organizat la TgM o serie de manifestări sportive (1998); Histopathology (2002); Noutatea
cu caracter naţional şi 63 întâlniri internaţionale, medicală (2002, 2004); Médicin Nucléaire
obţinând rezultate de prestigiu. A fost prezent în (2003); Annales de Pathologie (2004).
activitatea spotivă pe plan judeţean, fiind Specializări: Austria (1990, 1992); Franţa (1993-
membru al CJEFS, antrenor al echipelor CSU 98). Distincţii obţinute: „Médicine stagiaire
Medicina şi Comerţul; membru în Comisia jud. étranger”; „Assistent universitaire étranger”,
de arbitru de baschet. Lyon (1995). Membră în Soc. Română de
Lucrări publicate: Citologie (1992); Diviziunea Română a
- în colaborare: Academiei Internaţionale de Citologie (1993);
• A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és Soc. Naţională de Anatomie Patologică din
gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. România (1992); Soc. Naţională de Biologie
Referinţe: Celulară (1992); Soc. Franceză de Citometrie în
• A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és Flux, Franţa (1993); Academia Internaţională de
gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. Patologie (1997); Soc. Naţională de
• Cuvântul Liber, nr. 17, 28 ian. 1997. Hematologie (1999); Soc. Internationale
(A.T.)
Francophone d’ Education Médicale (2003).
Hobby-uri: muzica clasică.
Lucrări publicate:
BORDA, Angela, medic, prof. univ.; n. 16 • Curs de histologie (pentru stomatologie). –
noi. 1954, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM TgM : Litografia UMF, 2000. – 277 p.
(1965-73); IMF TgM, Fac. de Medicină • Îndrumător de lucrări practice. – TgM :
Generală (1973-75). Dr. în medicină cu teza: Litografia UMF, 2002. – Vol. 1. – 84 p.
Valoarea imunohistochimiei şi a citometriei în
• Curs de histologie (pentru medicină). – TgM :
flux în aprecierea malignităţii carcinoamelor cu
Litografia UMF, 2003. – 246 p.
celule tranziţionale ale vezicii urinar. Activitate
• Îndrumător de lucrări practice. – TgM :
profesională: stagiar la Spitalul Orăşenesc
Litografia UMF, 2003. – Vol. 2. – 103 p.
Târnăveni (1979-83); medic medicină generală
- în colaborare:
adulţi, Spitalul Mun. Sighişoara; Dispensarul
Medical Daneş; Spitalul Clinic TgM; • Mieux connaître le cancer de la prostate. –
Dispensarul Sânpaul şi Sântana de Mureş France : Ed. Connaught, 1995. – 195 p.
(1983-88); medic stagiar, Spitalul Clinic Jud.,
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Tumeurs superficielles de la vessie et BCG – • A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /


Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
therapie. – France : Ed. Connaught, 1998. kollegium betűivel, 1896.
Referinţe:
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
• Who’ s who medical. – 2004.
Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
(A. T.)
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
Győry Tibor dr. – Budapest,1900.
BOROSNYAI Lukács János, medic, • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -3.
prof., naturalist, n. 1767, TgM – m. 15. oct. köt.: Kh-M. – 1994.
• Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai
1848, TgM. Studii: Col. Ref. din TgM (1786), egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. -
univ. din Geneva, Berna (1792) şi Göttingen Mv., 1998.
(1793). A fost prof. de ştiinţe naturale, (F. M.)
geografie, istorie, de limba franceză / germană
la Col. Ref. din TgM (9 sept. 1797-44). A BOTA, Virgil, chimist, prof. univ.; n. 1 mai
elaborat lucrări de ştiinţe naturale, botanică şi 1929. Dr. în chimie cu teza: Studiul asupra orto-
geografie. A publicat cronica oraşului TgM. , meta- şi para-amimobenzhidrazidelor în
Lucrări publicate: comparaţie cu orto-, meta- şi para-
• Dissertatio inauguralis medica de febri animobenzsulfanamidelor (1966). Prof. univ.,
puerperali. – Vindobonae : ex typographia IMF TgM (1970-89); coordonează activitatea
viduae Stöckholzer de Hirschfeld, 1828. – 44 p. disciplinei Chimie Sanitară (1970-79) şi
• Rövid természeti história, melyet a tanuló Biochimie farmaceutică; studiază prezenţa
gyermekek számára készített és elméjekhez noxelor în apele reziduale cu elaborarea unei
alkalmaztatva rövid kérdésekben és versekbeli metode spectrofotometrice de dozare a
feleletekben foglalva kiadott. – 3 rész. – Mv, pentaclorfenolatului de sodiu utilizat la
1836-1839. – 1. szakasz: a szopó állatokról – dezinfecţia apelor circulante industriale şi la
1836. – 50 p.; 2. szakasz: a madarakról. – 1837. stabilirea gradului de poluare a apelor de
– 56 p.; 3. szakasz: a kétéltűekről. – 1837. – 15 suprafaţă.
p.; 4. szakasz : a halakról. – 1839. – 24 p.; 5. Lucrări publicate:
szakasz : a bogarakról. – 1839. – 56 p.; 6. • Curs de chimie sanitară. – TgM : IMF, 1980.
szakasz : a nyüvekről. – 1839. – 15 p. – 434 p : fig.
• Régi és új Vásárhely, vagyis Maros-Vásárhely - în colaborare:
leirása versekben hozzátett világosító és • Lucrări practice de chimie medico-sanitară /
magyarázó jegyzetekkel. – 2 füz. - Mv., 1836- Mathé J., V. Bota. – TgM : IMF, 1974.
1837. – 1. köt. – 1836. – 40 p.; 2. köt. – 1837. – • Egészségügyi kémia / Mathé János, V. Bota. –
64 p. Mv. : OGYI, 1983. – 413 p.
• Májusi bokréta, vagyis fűvésztudomány. – • Lucrări practice de chimie sanitară / Mathé J.,
Mv., 1837 – 157 p. V. Bota. – TgM : IMF, 1992.
Referinţe: Referinţe:
• Magyarország természettudományi és mathematikai • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
dr. – Budapest, 1878. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest, Mv., 1994.
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
tanár. – Mv. : Ny. Imreh Sándor az ev. ref. kollegium (A. T.)
betűivel, 1887. – [80] p.
• Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns
egyházi írók életrajz-gyűjteménye / Gyűjtötték s írták Sz. BOTH Sámuel, prof. de geografie şi
Kiss Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv. – matematică, dir. şcolii ev. de fete din Sighişoara.
Budapest : Aigner Lajos, 1887. Lucrări publicate:
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1.
köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. • Lehr-und Lesebuch für Gewebw-Lehrlingssch.
– Hermannstadt, 1896.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Wege zur Kunst. – Hermannstadt, 1906. pentru studiul regimului de irigaţie a culturilor
• Reiseerinnerungen aus d. Hohen Tatra. – de câmp şi furajere la staţiunile Mărculeşti şi
Schässburg, 1907. Studina; asist. univ. şi şef de lucrări la Staţiunea
• D. Einfache od. Gwerbl. Buchfürhrung. – 2. Sângeorgiu de Mureş (1947-49), unde a realizat
kiad. – Schässburg, 1909. o reţea de 8 câmpuri experimentale irigate
• Naturkundliches Beobachtungsheft. – zonale, elaborând o metodologie de cercetare
Schässburg, 1909. originală privind tehnica de irigaţie; în cadrul
• D. bürgerl. Rechnungsarten. – Schässburg, Colectivului Agronomic al Academiei a
1911-12. organizat studiul privind irigarea Bărăganului; în
• D. Rechnen m. gemeinen Brüchen : 1966 organizează Institutul de Cercetări pentru
Aufgabeheft f. d. 1. Bürgerschulkl. – Îmbunătăţiri Funciare şi Pedologice; a
Schässburg, 1913. fundamentat şcoala românească de cercetare
ştiinţifică şi de concepţie în domeniul
• D. Rechnen m. gemeinen Brüchen :
îmbunătăţirilor funciare şi pedologice; a condus
Aufgabeheft f. d. 2. Bürgerschulkl. –
Schässburg, 1914. acest Institut până în 1969; a deţinut funcţia de
dir. adj. ştiinţific la Institutul de Studii şi
• Bilder aus d. dtschn. Literaturgesch. –
Cercetări pentru Îmbunătăţiri Funciare şi
2.aufgabe. – Schässbur, 1915.
Gospodărirea Apelor, iar între 1971-73 la
• D. Rechnen m. gemeinen Brüchen. – 2.Aufg. -
Institutul de Cercetări pentru Îmbunătăţiri
Schässbur, 1916.
Funciare; a publicat 122 de lucrări ştiinţifice cu
• D. Rechnen m. Dezimalzahlen u. Gem. contribuţii la modernizarea şi folosirea raţională
Brüchen. – 2.Aufg. – Schässbur, 1918. a amenajărilor pentru irigaţii, întocmirea de
- în colaborare: modele în domeniul consumului de apă al
• Lehr- und Lesebuch für Gewebw- culturilor irigate. Premiat de Academia Română
Lehrlingssch. – 2. Aufg. – Hermannstadt, 1902. cu premiul „Gh. Doja” şi premiul „Ion Ionescu
Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
de la Brad”. Membru în Soc. Internaţională de
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 3. Ştiinţa Solului; Soc. Internaţională de Biometrie;
köt.: Berényi János – Bredeczky Sámuel. – 1941. Comitetul Naţional Român pentru Irigaţii şi
(F. M.) Drenaje; Soc. Română de Ştiinţa Solului;
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice; Comisia
BOTZAN, Gheorghe Marcu, ing. de Hidrologie a Academiei; Soc. de Istorie
agronom, cercetător ştiinţific; n. 30 mart. 1913, Agrară „Terra Nostra”; Soc. Culturală „Getica.”
Craiova. Absolvent al Academiei de Înalte Lucrări publicate:
Studii Agronomice Bucureşti (1936). Dr. în • Culturi irigate. – Bucureşti : Editura
agronomie cu o prezentare a teoriei bilanţului Agrosilvică, 1959. – 275 p.
apei solubile irigate şi a modelelor în care se pot • Culturi irigate / Ediţia a 2-a. – Bucureşti :
încadra tipurile de bilanţ. Membru corespondent Editura Agrosilvică, 1962.
în Academia Română (1991); membru titular • Culturi irigate. Bazele teoretice şi tehnica
(1993). Activitate în producţie şi cercetare: irigării culturilor / Ediţia a 3-a. – Bucureşti :
asist. la o secţie de fitotehnie, executând lucrări Editura Agrosilvică, 1966. – 328 p.
de chimie analitică, de sol şi vegetală (1936- • Bilanţul apei în solurile irigate. – Bucureşti :
37); prof. la Şcoala Medie de Agricultură Editura Academiei RSR, 1972. – 208 p.
Armăseşti (IL) a CAM; şef de atelier în cadrul • Apele în viaţa poporului român. – Bucureşti :
soc. de construcţii „Omnia”, urmând în paralel Ceres, 1984. – 411 p.
doi ani la Fac. de Construcţii a Politehnicii din
• Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul
Bucureşti (1938-40); asist. la Secţia de Geniu
României. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1989. –
Rural din cadrul ICAR, amenajând primele
340 p.
două câmpuri experimentale irigate din ţară,
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Drumuri de apă. Scurt istoric. – Bucureşti : Estetică (2001); International Journal of


Editura Sport-Turism, 1990. – 136 p. . Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology
- în colaborare: (2000,2001); Pagini Medicale Bârlădene (2000-
• Probleme de irigaţii şi desecări ale Câmpiei 2002). Membru al Soc. Române de Chirurgie
Bărăganului. – 1959. Plastică (1987-); Academia Europeană de
• Măsuri pentru evitarea sărăturilor şi Chirurgie Cosmetică (1997-); membru fondator
înmlăştinării terenurilor agricole / R. Mîndru, al Soc. de Chirurgia Mâinii; Soc. Europeană de
N. Petrescu, M. Botzan. – Bucureşti : Editura Chirurgia Mâinii (1998-); Soc. Asiatică de
Agrosilvică, 1964. – 107 p. Chirurgie Plastică (1999-). Hobby-uri: pescuit,
• Mezőgazdaságy teriileteiuk szikesedésenek és vânătoare, călătorii, înot.
elmacs a rasodásánok megakadályozása / R. Lucrări publicate:
Mîndru, N. Petrescu, M. Botzan. – Bukarest : - în colaborare:
Mezögazdasági és Erdészeti Könyvkiadó, 1965. • Principiul urgenţei amânate active în
– 1078 p. tratamentul chirurgical al traumatismelor
• Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. – Vol. 1. mâinii. – 2000.
– A-M. – 1987. • Consideraţii practice privind utilizarea
• Dicţionar de îmbunătăţiri funciare. – Vol. 2. bureţilor poliuretanici în chirurgia plastică. –
– N-Z. – 1987. 2000.
Referinţe: Referinţe:
• Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – • Baza de date BJM.
1979. (A. T.)
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 57. BOŢIANU, Alexandru - Mihail, medic,
• Membrii Academiei Române 1866 – 1999 : Dicţionar /
Dorina N. Rusu. – 1999.
prof. univ.; n. 10 iun. 1949, Sighişoara. Studii:
(A. T.) şcoala elementară şi gimnaziul la Abrud (1956-
63); Lic. „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
BOŢAN, Paul Antoniu Adrian, medic (1963-64); Lic. „Gh. Bariţiu”, Cluj-Napoca (-
primar, chirurgie plastică; n. 30 aug. 1953, 1967); UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
Bucureşti. Studii: Şc. Gen. nr. 46 Bucureşti Fac. de Medicină Generală (-1973). Dr. în ştiinţe
(1960-68); Lic. „M. medicale cu teza: „Contribuţii la tratamentul
Viteazul” Bucureşti (1968- medico-chirurgical al supuraţiilor toracice”
72); Fac. de Medicină Gen. (1994). Activitate profesională: medic medicină
Bucureşti (1972-78); studii generală, Dispensarul „Oglinzi”, Răuceşti,
postuniv. de chirurgie Neamţ (1973-74); Dispensarul „Relan” CFS
plastică Bucureşti (1982- Săvineşti (NT) (1977-81); medic secundar de
85); drd. (2001-). Activitate specialitate chirurgie generală; asist. univ.
profesională: medic primar stagiar (1977-81); medic principal specialist
chirurgie plastică şi chirurgie generală (1980-81); asist. univ. titular
reparatorie; şeful secţiei de Chirurgie Plastică şi (1981-91); medic primar de specialitate
Reparatorie, Spitalul Clinic TgM, secţie pe care chirurgie toraco-pulmonară (1984); şef de lucrări
a fondat-o (1985); primul chirurg plastician din (1991-96); medic primar chirurgie generală
TgM. Participă la peste 24 de congrese, (1991); locţiitor şef secţie (1994-2001); medic
conferinţe şi simpozioane în ţară şi străinătate primar chirurgie toraco-pulmonară (1995); conf.
cu lucrări din domeniile: chirurgia mâinii, univ. (1996-99); prof. univ. (1999-); conducător
arsuri, chirurgie cosmetică, microchirurgie de doctorat (2000-); şef al Clinicii de Chirurgie
reconstructivă. A publicat articole în reviste de II, UMF TgM (2001-); expert evaluator
specialitate: Buletinul Soc. Române de Medicină CNCSIS; expert CNCSU; expert CNFIS; preş.
comisiei teritoriale de specialitate chirurgie
Oameni de ştiinţă mureşeni

toracică pentru trimitere la tratament în Asoc. Chirurgilor din Moscova; membru


străinătate; dir. Editura Medicală Univ., UMF fondator, Soc. Română de Chirurgie Toracică
TgM (2000-); dir. Editura Fundaţiei „Thorav”; Soc. Română de Chirurgie
Chirurgicale „Sf. Ioan” TgM; red. şef, Revista Oncologică; International Gastro-Surgical Club;
de Medicină şi Farmacie – Orvosi és American College of Chest Phisicians; Serviciul
Gyógyszérészeti Szemle, UMF TgM; dir. al de Ajutor Maltez din România; membru
programului TEMPUS al fondator, Fundaţia Chirurgicală „Sf. Ioan” TgM;
UMF TgM; dir. Centrul de Comisia de Invenţii şi Inovaţii, UMF TgM
Educaţie Medicală TgM; (1990-); Cons. Ştiinţific al UMF TgM (1997-);
red. şef adj., Jurnalul de vicepreş., Comisia Profesională de Chirurgie
Chirurgie Toracică; Toracică din MSF; preş., Comisia Naţională de
reprezentantul UMF TgM Chirurgie Toraco-Pulmonară a Colegiului
în programul ERASMUS. Medicilor din România (2000-); vicepreş.,
Domenii de cercetare: Comisia Naţională de Chirurgie Toraco-
chirurgie generală, Pulmonară a CNAS din România (2000-); col.
chirurgie toracică, chirurgie de graniţă toraco- de redacţie al revistei Chirurgia. Distincţii:
abdominală, radiologie, ftiziologie, premiul III „A XIX-a Sesiune a Cercurilor
pneumologie, chirurgie laparoscopică; Ştiinţifice Studenţeşti” (1973); Diploma jubiliară
contribuţii originale în domeniul supuraţiilor „Crucea Roşie Română” (1976); Ordinul
toracice, chirurgia diafragmului şi a glandei Cavalerilor Legiunii Albe Chirurgie; Soc.
suprarenale; homeopatie; chirurgie oncologică. Română de Chirurgie Constanţa. Distins cu
Este autorul a peste 164 de filme video de „Diploma jubiliară a Crucii Roşii Române”
tehnologie chirurgicală; 11600 diapozitive (1976); „Ordinul Cavalerilor Legiunii Albe
color; peste 6000 de filme radiologice; 4 brevete Chirurgie” (2000); „Diplomă de excelenţă”
de invenţii; peste 80 de lucrări ştiinţifice pentru activitatea depusă în domeniul
publicate în diferite volume şi reviste de Oncologiei (2002); „Diplomă de excelenţă”
specialitate din ţară şi străinătate: Revista pentru contribuţia adusă la dezvoltarea chirurgie
Chirurgia (1978); Revista Medicală (1978, toracice din România (2004). Hobby-uri: artă,
1981, 1983-84, 1986-90); Revista Oncologia fotografie, vânătoare.
(1986); Revista Chirurgia (1990); Revista de Lucrări publicate:
Medicină şi Farmacie TgM (1992, 1996); • Chistul hidatic toracic. – Cluj-Napoca :
Jurnalul de Chirurgie toracică (1996-2000); Tipografia UMF, 1995. – 154 p.
Timişoara Medicală (1989-); Revista de • Curs de chirurgie toracică : curs univ. şi
Medicină şi Farmacie-Orvosi és postuniv. – Vol. 1. – TgM : UMF, 1996. – 329 p.
gyógyszerészeti Szemle (1994; 1997-01); : fig.
Jurnalul de Chirurgie Toracică – Jounal of • Urgenţe chirurgicale : pentru studenţii anului
Thoracic Surgery (2002). La 40 de ani de la V stomatologie. – TgM : UMF, 1998. – 170 p.
premiera naţională, tot în TgM, realizează cu multigr.
succes o operaţie de trahee, în condiţiile în care • Elemente de chirurgie toraco-pulmonară :
pe plan naţional se înregistrează doar 11 astfel curs facultativ anul V medicină generală. – TgM
de intervenţii. Specializări: Bucureşti (anual); : UMF, 1999. – 288 p.
Cluj-Napoca; Sibiu; Scoţia (1997); Germania -în colaborare:
(1995, 2004); Austria (2003); Spania (2004); • Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacţia
Franţa (2004). Membru în Soc. Română de Nicolae Angelescu. – Bucureşti : Editura
Chirurgie; Soc. Română de Gastroenterologie; Medicală, sa.
Soc. Română de Chirurgie Hepato-Bilio- • Cursul de Patologie Chirurgicală. – 1978.
Pancreatică; Soc. Română de Chirurgie
Laparoscopică şi Suturi Mecanice; AOŞR;
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Cursul de propedeutică chirurgicală / Conf. Domenii de cercetare: farmacologia


dr. C. Pană, A. Boţianu, M. Eşianu. – TgM : neurovasculară, angiologie. A participat la
IMF, 1989. congrese internaţionale: Berlin, Köln, Florenza,
• Cursul de patologie chirurgicală / Conf. dr. München, Dubrovnik, Budapest, Portorose etc.
T. Georgescu, A. Boţianu. – TgM : IMF, 1990. A publicat cca. 50 lucrări ştiinţifice în:
• Radiologia chirurgicală a chistului hidatic Neurochemistry International; Brain Research
toracic / Alexandru-Mihail Boţianu, Petre Bulletin; Brithish Journal of Clinical
Boţianu, Teofil Muntean. – TgM : Editura Pharmacology; Orvostudományi Értesítő.
Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul Ioan” din TgM, Membru în EME; Worldwide Hungarian
1999. – 185 p. Medical Academy (Boston); Soc. de
• Sutura chirurgicală / Alexandru-Mihail Farmacologie din România; Soc. de
Boţianu, Petre Boţianu, Teofil Muntean. – Cluj- Algeziologie din România etc. Hobby-uri:
Napoca : Editura Medicală Univ. „Iuliu chinologie, schi, concursuri de cultură generală
Haţieganu”, 1999. – 324 p. (Vicecampion european Londra, BBC, 1992).
• Chirurgie / Sub redacţia prof. dr. Anton Lucrări publicate:
Spânu. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2000. • Studiul acţiunilor unor farmaconi vasoactivi
• ARDS – Sindromul de detresă respiratorie / asupra hemodinamicii periferice în condiţii
Alexandru-Mihail Boţianu, Petre Boţianu. – experimentale şi clinice : Teză de doctorat. –
TgM : Editura Fundaţiei Chirurgicale „Sfântul TgM : UMF, 1999.
Ioan”, 2001. – 181 p. - în colaborare:
• Patologie chirurgicală pentru admitere în • Curs de farmacologie. – TgM, 1999.
rezidenţiat / Sub redacţia prof. dr. Nicolae • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette
Angelescu. – Ed. 1. – Bucureşti : Editura Brassai Attila. – Kolozsvár : Scientia Kiadó,
Celsius. – Vol. 1. – 1997; Vol. 2. – 2001. 2003. – 264 p.
• Referinţe: Referinţe:
• Who’s Who în România. – Bucureşti, 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
• Curierul de Mureş. – An 2, 24 iul. 1977, p. 4.
(A. T.) • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(F.M.)
BRASSAI Attila Miklós, medic, conf. BRASSAI Zoltán Béla, medic, prof. univ;
univ.; n. 22 ian. 1962, TgM. Studii: Lic. „Bolyai n. 27 mart. 1935, TgM. Studii: Lic. Teoretic
Farkas” şi „Unirea” TgM (1980); IMF TgM, „Bolyai Farkas”, TgM (1941-52); IMF TgM
Fac. de Medicină Generală (1987). Cercetător la (1952-58). Dr. în ştiinţe medicale cu teza:
Oxford University Department of Terapia carbogazoasă naturală în arteriopatiile
Pharmacology (1991-92); Hypertension cronice obliterante
Summer School, Paris (1992); dr. în ştiinţe periferice (1979).
medicale, specialitate Activitate profesională:
farmacologie (2000). A dir. Spitalului Raional
fost preparator la mai Fântânele (1959); medic
multe clinici din TgM şi specialist boli interne
Cluj-Napoca (1987-91); (1966), Spitalul Raional
asist. univ., şef de Reghin; asist. univ.; şef
lucrări, conf. univ. lucrări; conf. univ.; prof.
disciplina Farmacologie, univ. IMF TgM (1966-
UMF TgM (1993-). 83); şeful Clinicii
Cercetător la National Medicale nr. 1; şef de catedră; prodecan al Fac.
Institut of Health Washington USA (2001). de Medicină Generală IMF TgM (1995-00).
Oameni de ştiinţă mureşeni

Activitate ştiinţifică în domeniul patologiei • Belgyógyászati tünettan : 3 év.


cardio-vasculare: etiopatologia bolii Buerger, orvostanhallgatók számára / Olosz Egon,
investigaţiile invazive şi non invazive ale Ferencz László, Brassai Zoltán, Kovalszky
circulaţiei periferice, tratamentul hemorheologic Péter. – Mv. : OGYI, 1981. – 2. köt. – 1981. –
în arteriopatii, mecanismul de acţiune a 385 p.
mofetelor şi băilor carbogazoase din Covasna • Curs de medicină internă : curs / Sub red.
asupra microcirculaţiei etc. A participat la peste Horváth E. – TgM : IMF, 1981.
60 de congrese naţionale şi internaţionale. A • Semiologia medicală : curs. – 1981.
publicat peste 260 articole în reviste de • Az alkoholizmus közös gondja / Sub red.
specialitate: Studii şi cercetări de neurologie Levendel L.; Brassai Y., Brassai E. – Budapest :
(1961); Revista medicală (1963, 1968-70, 1972, OAI Kiadó, 1994.
1976-79, 1982, 1985, 1997-00); Viaţa medicală • Genresich Antal emlékkönyv. – Budapest,
(1965); Studii şi cercetări de Balneologie şi 1994.
Fizioterapie (1967, 1969); Revue Roumaine de • Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozás. –
Médicine Interne (1969, 1986); American Budapest : Akadémiai Kiadó, 1995.
Journal of Geriatrics Society (1970); Revista
• Belgyógyászati tünettan : III. éves
medico-chirurgicală (1974); Orvostudományi
orvostanhallgatók számára. – TgM : OGYE, . –
Értesitő (1991, 1992, 1994-01); Revista de 1996. - 2. köt. – 374 p. ; 3. köt – 365 p.
medicină şi farmacie (1992-01); Romanian
• Az urológia válogatott fejezetei / Brassai Z.,
Journal of Angiology and Vascular Surgery
Feszt Gy. – Budapest : Tudomány kiadó, 1996.
(1999-01); Természet Világa (2000). Membru al
• 1000 éves a magyar iskola : „Az edélyi
colegiului de redacţie al revistelor: Journal of
magyar felsőoktatás évszázadai“ : Emlékkönyv.
Angiology (1999); Acta Angiologica (2000).
– Budapest: Bolyai Egyetem Barátainak
Este decorat cu „Ordinul Naţional de Merit” în
Egyesülete Bolyai Egyetemért Alapítvány, 1996.
grad de Comandor al Guvernului României
– 204 p.
pentru Cercetare (2000). Membru în Soc.
Medicală Maghiară (1992-); WHMA Boston • Kardiológia és angiológia. – Budapest:
(1992-); Asoc. Română de Angiologie şi Springer, 1999. – 297 p.
Chirurgie Vasculară (1994-); Asoc. Franceză de • Belgyógyászat. Kardiológia / Szerkesztő dr.
Angiologie (1997-); Soc. Europeană de Brassai Zoltán. – Mv. : OGYI, 1999. – 133 p.
Angiologie, Roma (1997-), Man of • Human farmakológia / Editor Vizi E.
Archievement (1997), Academia Maghiară de Szilvester. – 2., átdolgozott kiad. - Budapest :
Ştiinţe (1998-); New York Academy of Medicina Kiadó Rt., 2002.
Sciences (2001-); membru fondator Muzeului • Nephrologia. – TgM, 2001.
Ardelean, EME, Secţia de Ştiinţe Medicale. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó,
Hobby-uri: turism, literatură beletristică, 2002. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki
pictură. tudományok]. – 2002.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
• A vérkeringési zavarok új kezelési lehetőségei • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
Akadémiai Mühely, Székfoglalók 1995-1998. – 1996.
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. – 117 p. • Orvostudományi Értesítő. – 1996.
- în colaborare: • Man of achievement. – Cambridge, 1997;
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Adaptability of vascular Wall / Brassai Z. şi
• Népújság, 1998. júl. 7.
alţii. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer • Greger Biograf. – Budapest, 2000;
Verlag, 1980. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000.
• Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. • Cuvântul liber, 28 sept. 2001.
Dudea, S. Cotoi, Brassai Z. – TgM : IMF, 1980. • Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben
1990-1999 / Fülöp Mária. – TgM, 2002.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. : • Archives de L’Union Medicale Balkanique. –
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
1975.
• A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. – Budapest,
2003. – 1. köt. : A-H. • Recent progress in mitral valve disease / C.
(A. T.; F.M.) Duran, D. Bratu şi alţii. – Londra : Butterwort,
1984. – 475 p.
BRATU, Dan Constantin, medic, prof. • Curs de Semiologie Medicală / Olosz E., D.
univ.; n. 23 sept. 1939, Iaşi. Studii: Lic. „L. Bratu. – TgM : Litografia UMF, 1990. – vol. 1-
Rebreanu” Bistriţa (1947-56); UMF TgM 2. – 370 p.
(1964-70). Dr. în medicină cu teza: Pregătirea (A. T.)
preoperatorie şi urmărirea postoperatorie a
bolnavilor valvulari BRESTOWSKI Ágost, farmacist, n. 14
(1981). Activitate nov. 1861, Iernut – m. 1912 ? Studii: gimnaziale
profesională: medic, şi universitare în Viena, obţinând diploma de
medicină gen., IBC farmacist în 1887. A activat la Viena. A înfiinţat
Sovata (1972-73); asist. revista Pharm. Presse, în 1891.
univ. stagiar, Clinica de Lucrări publicate:
Chirurgie • D. franz. Sprechende Pharmazeut.
Cardiovasculară (1973- • Flores sulfuris.
78); asist. univ. titular • Pharm. Reisebilder a. d. Orient.
(1978-986); asist. univ. • D. neueren und neuesten Arzneimittel.
Clinica Medicală II; şef lucrări (1990-91); conf. • Handwörterbuch d. Pharmacie.
(1991-94); prof. univ. UMF TgM (1994-); şef Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
secţie (1990-); expert evaluator pentru József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 4.
proiectele finanţate de CNCSIS (1999-). A köt. : Brediceanu Kajusz- Czeglédy Rózsika. – 1942.
participat la numeroase conferinţe, congrese, (F. M.)
simpozioane în ţară şi străinătate cu lucrări din
domeniile: medicină internă şi cardiologie; a BREZEANU, Ligia, ing.; şef lucrări UT
realizat 8 filme ştiinţifice; a publicat articole în TgM.
reviste de specialitate: Medicina Internă (1987); Lucrări publicate:
Revista de Medicină şi Farmacie (1992, 1995-98); • Rezistenţa materialelor : îndrumar de
Revista de Cardiologie (1994). A introdus în ţară laborator. – TgM : Univ. TgM, 1995.
diagnosticul bidimensional (2D) în • Rezistenţa materialelor : solicitări
ecocardiografie (1980); primele examinări fundamentale. – TgM : UPM, 1998. – 243 p.
ecocardiografice în flux color din ţară (1990); • Bazele calculului cu elemente finite. – TgM :
primele examinări transesofagiene în flux color UPM, 2000. – 110 p.
din color (1990); diagnoza ultrasonică. - în colaborare:
Specializări: Austria, Germania, Japonia,
• Rezistenţa materialelor : culegere de probleme
Danemarca. Membru în Soc. Română de
rezolvate / Ligia Brezeanu, Dana Paşcanu. –
Cardiologie (1984-); Soc. Română de Medicină
TgM : UT, 1993. – Vol. 1. – 1993. – 329 p. :
Internă; Comisia de Examinare şi Atestare
fig., tab.
pentru Obţinerea Competenţei în
• Rezistenţa materialelor : îndrumar de
Ecocardiografie (1990-); vicepreş., Secţia de
laborator / Ligia Brezeanu, Dana Paşcanu. –
Ecocardiografie a Soc. Naţionale de Cardiologie
TgM : Univ. TgM, 1995. – 76 p. : fig., tab, gr.
(1990-); vicepreş., Soc. Română de Referinţe:
Ateroscleroză şi Lipidologie (1997-). Hobby- • Baza de date BJM
uri: automobilism, schi, muzica simfonică. • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
Lucrări publicate: activitate. – 1991. – p. 40-43.
- în colaborare: (A. T.)
Oameni de ştiinţă mureşeni

unor enzime şi altor componente salivare în


BUKARESTI (BOKOR) János, apariţia cariei dentare şi a paradontitei marginale
matematician, prof.; n. 1. febr. 1849, TgM - ? cronice; cercetarea gradului de poluare a
Studii: la Col. Ref. din TgM; IP din Budapesta Mureşului Superior. Participă la mai multe
şi cel economic din Debreţin, unde a fost asist. simpozioane, conferinţe, congrese de ex.
(1872). A fost numit prof. de matematică la Congresul Naţional de medicină (Bucureşti,
institutul economic din Kosice. A redactat 1957), Conferinţele interregionale de hepatită
revista institutului Értesítő (1878) şi revista epidemică (Tuşnad, 1957; Sinaia, 1960), A 3-a
lunară din Kosice, Gazdasági Közlöny (1881-). Conferinţă republicană de chimie (Timişoara,
Lucrări publicate: 1966), Al 3-lea Congres naţional de chimie
• Számtan. – Kassa, 1878. (1988, Bucureşti). Publică articole în reviste de
• Gazdasági számoló tanuló gyakorló gazdák specialitate: Acta Hepato - Splenologica;
számára. – Kassa, 1879. Analitycal Biochemistry; Archiv für
• A kassai aratógéppróba. – Kassa, 1884. Kinderheilkunde; Biochimica Biophysica Acta;
Experientia, Medicina internă;
• Számtan. – 2. javított. kiad.- Kassa, 1885.
Naturwissenschaften; Orvosi Hetilap; Orvosi
•A parasztbirtok állapota Abauj-
Szemle; Pediatria; Revista medicală; Revue
Tornamegyében. – Budapest, 1885.
Roumaine d’Embriologie et de Cytologie; Revue
• A kassai gazdasági eszköz és gépkisérleti Roumaine de Médicine Interne; Stomatologia;
állomás kisérletei. – Kassa, 1887. Studii şi cercetări ştiinţifice; Zeitschrift für
Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1. Alternsforschung; Zeitschrift für Ärztliche
köt. : Aachs – Bzenszki. – 1891. Vorbildung; Zeitschrift für innere Medizin und
(F. M.) ihre Grenzgebiete. Unele studii au fost recenzate
sau citate în: Chemical Abstr., Referatîvnâi
BUKARESTI László, chimist, biochimist, Jurnal, Excerpta Medica, Studii şi cercetări de
prof. univ.; n. 18 feb. 1927, TgM. Studii: Lic. biochimie; Acta biol. med. germ. (1960),
Col. Ref., TgM (1937-45); Univ. Bolyai Cluj, Deutsche Gesundheitswesen (1964), Biochem J.
Fac. de Chimie (1945-49). Dr. în chimie cu (1965), Biochim. Biophys. Acta (1966); Ann.
teza: Cercetări privind rolul ficatului în Rev. Biochem. (1969). „Evidenţiat în munca
biosinteza glicoproteinelor serice acidosolubile medico-sanitară” de către MS (1954). Membru
(1972). Activitate profesională: asist. univ. în USSM (1951-89); Soc. Română de Biochimie
(1949-53); şef lucrări (1953-77); conf. univ. (1990-); Muzeului Ardelean, EME, Secţia de
(1977-90); prof. univ. pînă Ştiinţe Medicale (1990-); membru în corporaţia
la pensionare (1990-97); doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare
prof. consultant (1997-99) (2003). Hobby-uri: pescuitul.
la discilina Biochimie Lucrări publicate:
IMF, respectiv UMF TgM; - în colaborare:
şeful disciplinei (1983-97); • Szerves kémiai jegzzet. – Mv: OGYI, 1952. –
cercetător principal cu o 191 p.
jumătate de normă la Baza • Biokémia gyakorlatok. – Mv. : OGYI, 1952. –
de Cercetări Ştiinţifice 76 p.
TgM a Academiei (1955- • Biokémiai jegyzet. – Mv.: OGYI, 1953-1956.
59). Domenii de cercetare: studiul polarografic – 1. köt. – 1953. – 187 p.; 2. köt. – 1956. – 273
al proteinelor, al valorii diagnostice a metodei p.
polarografice; localizarea biosintezei unor • Szerves kémiai. – Mv. : OGYI, 1954. – 229 p.
glicoproteine serice, precum şi rolul lor în unele • Általanos kémia. – Mv : OGYI, 1955. – 276 p.
faze ale hemostazei; punerea în evidenţă a
grupărilor tiolice din histone; studiul rolului
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Kémiai gyakorlatok / Bukaresti László, Kiss Tudomány és Haladás (Ştiinţă şi progres) (1925-
István. – Mv. : OGYI, 1960. – 120 p. 26), a ţinut prelegeri ştiinţifice la univ. libere sau
• Caiet de lucrări practice de chimie biologică. la şezătorile Societăţii „Kemény Zsigmond.” A
– TgM : IMF, 1968. – 367 p. publicat peste 200 studii şi articole în presa
• Curs de biochimie / Kovács A., E. Goina, L. vremii. A folosit pseudonimul B. B. Desider.
Bukaresti. – TgM : IMF, 1976. Lucrări publicate:
• Biokémiai jegyzet / Kovács Endre, Bukaresti • Spectrum. – Budapest: Unió, 1932. – 92 p.
László, Goina Eugenia. – Mv. : OGYI, 1977. – • A gyógyüzlet. – Mv., 1940.
435 p. Referinţe:
• Publicaţiile periodice mureşene = Maros megyei időszaki
• Îndrumător de lucrări practice de biochimie. kiadványok bibliográfiája, 1795-1972 / Dimitrie Poptămaş,
– TgM: IMF, 1983. – 209 p. Mózes Júlia. . – TgM, 2000.
Referinţe: • Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1 köt. : A-F. – 1981.
• Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş, (F. M.)
1945-1967. – TgM, 1967.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv, 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és BURIAN, Petru Vasile, biolog; n. 2 mart.
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest,[1995]. 1953, TgM. Studii: Univ. Bucureşti, Fac. de
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1996. Biologie (1980). Masterat în ecologie şi
• Romániai magyar ki kicsoda. – 1997. protecţia mediului, Univ. Bucureşti (1981). Dr.
• Erdélyi magyar ki kicsoda. – 2000.
(A. T.)
în biologie, specialitatea ecologie şi protecţia
mediului (1999). Biolog expert în nomenclatorul
MM (1992). Domenii de cercetare:
BUNUŞ, Florin, ing.; n. 9 iun. 1928, Teaca. monitorizarea biologică şi ecologică a calităţii
Studii: Absolvent al Lic. „Al. Papiu Ilarian” mediului în ecosistemele acvatice din cadrul
TgM (1947); devine ing. dr. în ştiinţe tehnice al bazinului hidrografic Mureş. Membru SIL
IP Bucureşti şi Master of Science (în ştiinţe (1994).
pure-radiochimie), titlu echivalent cu drd. Lucrări publicate:
obţinut la Univ. Durham (Anglia). Are
• Lacul de acumulare. Analiza biologică. –
numeroase lucrări publicate în ţară şi străinătate.
TgM : UMF, 2002. – 254 p.
A participat la congrese ştiinţifice la Oxford şi Referinţe:
Viena, a făcut vizite cu caracter ştiinţific la Baza de date BJM.
Moscova, Budapesta, Paris, Bruxelles şi (A. T.)
Londra.
Lucrări publicate: BURUIAN, Mircea Marian, medic, prof.
• Izotopi radioactivi. – Bucureşti : Editura univ. ; n. 1 feb. 1949, Crăieşti. Studii: Lic. „Al.
Tehnică, 1970. – 256 p. Papiu Ilarian” TgM (1963-67); IMF TgM, Fac.
• Chimie nucleară. – Bucureşti : Editura de Medicină (1967-73). Dr. în ştiinţe medicale
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. – 440 p. cu teza: Studiul corelativ CT şi angiografic al
• Actinidele şi aplicaţiile lor. – Bucureşti : malformaţiilor anevrismale arteriale
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1981.-400 p. supratentoriale (1995). Activitate profesională:
Referinţe: medic, medicină gen., com. Vânători-Neamţ,
• Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – TgM, 1994. jud. Neamţ (1973-79); medic secundar radiolog
(A. T.)
(1979-82); medic specialist radiolog (1982-91);
medic primar radiolog gr. I, Clinica Radiologică
BÜRGER Dezső, chimist; n. 13 sept. 1891, TgM (1991-); prof. univ., IMF TgM. Domenii
TgM. – m. 1944, în deportare. Studii: de de cercetare: radiologie; ecografie;
specialitate în Budapesta şi Charlottenburg. A ultrasonografie. Participă la numeroase
infiinţat la TgM un laborator de cercetare. Tot la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale;
TgM a iniţiat o revistă ştiinţifică cu titlul publică studii şi lucrări ştiinţifice în numeroase
Oameni de ştiinţă mureşeni

reviste de specialitate: Revista medicală (1983, abordează vascularizaţia zonei de tranziţie


1986); Radiologia (1984-1985); Revista de duodeno-pancreatică în corelaţie cu patologia
Medicină şi Farmacie (1994, 1998-99); Sibiul benignă pancreatică; cercetări în domeniul
Medical (1995, 1999-01); Jurnalul de Chirurgie biologiei osoase, embriologiei şi malformaţiilor
Toracică (1999); Acta Medica Transilvanica congenitale. Participă la peste 15 cursuri de
Sibiu (2000). Specializări: România (1985, pregătire postuniv. în ţară şi străinătate. Membru
1989, 1992); Anglia (1991). Membru în Soc. fondator în Asoc. Anatomiştilor din România
Română de Radiologie şi Imagistică Medicală; (1994); membru în Soc. Română de Chirurgie
Soc. Europeană de Rezonanţă Magnetică în (1996); Soc. Română de Chirurgie Toracică.
Medicină şi Biologie; Asoc. Europeană de Lucrări publicate:
Radiologie. Hobby-uri: automobilism, sport. - în colaborare:
Lucrări publicate: • Anatomia topografică şi descriptivă a
• Radiologie stomatologică. – TgM : Litografia trunchiului : curs pentru învăţământul
UMF, 1996. stomatologic. – 2002.
• Radiologie stomatologică. – Bucureşti : EDP, • Anatomie : generalităţi-membre / C.
1996. Enciulescu, Brânzaniuc Klara, Florin Butilcă. –
• Radiologie – manual practic. – Bucureşti : TgM : UMF, 2002. Vol. 1. – 169 p.
EDP, 1998. Referinţe:
Referinţe: • Cuvântul liber. – 29 oct. 2002, p. 3 (Necrolog), foto.
• Eminent People of Today. – 2002. • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. – 2. köt. :
• Cuvântul liber. – 26 iul. 2002. [Természettudomány. Műszaki tudományok].
(A. T.) (A. T.)

BUTILCĂ, Florin Marius, medic; n. 12 BUTNARU, Alexandru Jianu, medic,


mart. 1966, Târgu-Secuiesc (CV)– m. 25 oct. prof. univ.; n. 18 sept. 1926, Iernut. Studii: IMF
2002, Valea Prahovei, înmormântat la TgM. Cluj, Fac. de Pediatrie, cu diplomă de merit
Studii: Şc. Gen. nr. 2, Sf. Gheorghe; Lic. (1952). Dr. în medicină cu teza: Contribuţii la
Industrial nr. 2, Sf. Gheorghe (1980-84); UMF studiul unor aspecte clinice şi patogenetice ale
TgM, Fac. de Medicină Generală (1984-91), bolii Bouilland (reumatism cardio-articular).
absolvită ca şef de promoţie cu nota 10. Activitate profesională: medic consultant,
Activitate profesională: Spitalul Zalău (1952-54); medic pediatru,
medic stagiar, Spitalul Spitalul de Copii, Cluj (1954-59); medic
Clinic Municipal TgM; specialist pediatru (1959-70); medic primar
preparator univ. (1992-96); pediatru (1970-); şeful Clinicii Pediatrie III,
asist. univ. (1996-2000); Cluj-Napoca (1971-91); în paralel a desfăşurat
şef de lucrări (2000-02), activitate didactică univ., din 1978 fiind prof. în
Catedra de Anatomie şi cadrul IMF Cluj-Napoca; prorector al IMF Cluj-
Embriologie; medic Napoca (1972-73). Domenii de cercetare: studii
secundar (1992); medic epidemiologice asupra reumatismului articular
specialist (1996); medic acut la copii; studii clinice şi endocrinologice
primar în chirurgie (T3, T4) la copii; depistarea fenilcetonuriei la
generală (2002); dir. Dir. de Sănătate Publică nou-născuţi; studii clinice, ediopatogenetice şi
Mureş (2000-02). A colaborat la principalele terapeutice asupra diferitelor forme de distrofie
teme de cercetare ale catedrei, care s-au la sugari; tulburările hidroelectrolitice şi acido-
finalizat prin comunicări, peste 60 de lucrări bazice la copii; diabetul zaharat infantil;
ştiinţifice, din care 19 au fost publicate. infecţiile urinare; hepatitele cronice; bolile
Domenii de cercetarte: era în faza finală a genetice; patologia imunobiologică şi tumorile la
elaborării tezei de doctorat., a cărei temă vârsta copilăriei; urmările traumatismelor
Biblioteca Judeţeană Mureş

obstreticale. A publicat peste 160 de articole şi • Monografia dermatologică din istoria


studii în reviste de specialitate din ţară şi medicinii româneşti. – Bucureşti : Editura
străinătate; a participat la peste 130 de Academiei Române, 1989.
conferinţe, congrese, simpozioane. Specializări • Istoria bisericii greco-catolice române:
în ţară şi schimb de experienţă în Cehoslovacia Unirea spirituală cu Roma. – TgM : Casa de
(1966, 1968); RDG (1969). Distins cu „Ordinul Editură Mureş, 2003. – 160 p.
Muncii” cls. a III-a (1972); medalia • Istoria medicinei universale. – TgM : Casa de
comemorativă „75 de ani de la înfiinţarea Fac. Editură Mureş, 2003. – 159 p.
de Medicină Cluj” (1984); titlul „Prof. univ. - în colaborare:
evidenţiat” (1989). Secretar şi membru în Biroul • Patologia sistemului cav inferior. – 1973.
USSM, filiala Cluj-Napoca; CNOG (1968-72); • Curs de dermato-venerologie / O. Buţiu,
Comisia pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului a Nüszl L., D. Munteanu. – TgM : IMF, 1979. –
MS (1987); preş. al Secţiei de Pediatrie Cluj 279 p.
(1988-91). • Bőr- és nemigyogyászat / O. Buţiu, Nüszl L.,
Lucrări publicate: D. Munteanu. – Mv. : OGYI, 1980. – 342 p.
- în colaborare: • Insuficienţa nervoasă periferică. Patogenie şi
Referinţe:
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi tratament / O. Buţiu, Ş. Tudor. – Bucureşti :
tehnica românească. – Vol. 2, 1998. Editura Academiei RSR, 1988. – 239 p.
• Dialog despre sănătate. – Vol. 1. Bucureşti, 1981. Referinţe:
• „Men of Achivement”. Ed. a 8-a. Cambridge, 1984. • Cuvântul liber, 3 feb. 1995.
• Totul despre sănătate / Dr. Gheorghe M. Gheorghe. – • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Vol. 1. – 1988. gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(A. T.) • Cuvântul liber, 8 apr. 2000.
• Cuvântul liber, nr. 32 , 15 feb. 2002.
(A. T.)
BUŢIU, Ovidiu, medic, prof. univ; n. 19
mart. 1929, TgM Studii: Lic „Al. Papiu Ilarian”
TgM (-1946); Fac. de Medicină TgM, Fac de BUZDUGAN, B. Gheorghe, ing., prof.
Medicină Cluj (1947-53). Dr. în ştiinţe medicale univ., acad.; n. 11 dec. 1916, Sighişoara. Studii:
cu teza: Dermatita de bază (1965). Activitate UP Bucureşti, secţia Electromecanică (1940); dr.
profesională: medic şef al oraşului Timişoara (- (1968); dr. doc. în ştiinţe (1969). Membru
1963); şeful Clinicii Dermatologie TgM (1974- corespondent în Academia Română (1963);
). Participă la peste 70 de congrese, conferinţe şi membru titular în Academia Română (1990).
simpozioane în ţară şi străinătate; susţine peste Activitate didactică univ. la IP Bucureşti
260 de comunicări ştiinţifice. Publică articole în parcurgând toate gradele didactice, până la cel
reviste de specialitate: Revista Dermato- de prof.; şef de catedră (1943-87); prof.
Venerologia. Specializat în dermatologie (Halle, consultant ICF (1948-52) apoi la Şcoala de
1982). „Evidenţiat în munca medico-sanitară” Subing. Bucureşti (1941-49); activitate în
(1974); titlul „Profesor de Onoare” al UMF producţie ca ing. la Soc. Astra-Vagoane (1940-
TgM (2004). Membru în Soc. Română de 46); IMS (1948); activitate în cercetare, fiind
Dermatologie (1954-); Union Medicale colaborator ştiinţific la Institutul de Mecanică
Balcanique (1972-); European Academy of Aplicată al Academiei; activitate în administraţia
Dermatology and Venerology (2000-). Hobby- învăţământului şi ştiinţei, în conducerea IP
uri: literatura. Bucureşti (1953-54), în MÎ (1963-69), la CNCS
Lucrări publicate: (1969-70). Autor şi coautor a 104 volume de
• Patologia feţei în bolile gambiere. tratate, manuale, monografii, îndrumare, culegeri
de probleme, dintre care peste 50 legate de
• Dermatozele condiţionate de insuficienţa
rezistenţa materialelor, despre organe de maşini,
vaselor gambiere – 1973.
calcul de rezistenţă la solicitări variabile,
Oameni de ştiinţă mureşeni

vibraţii; a publicat numeroase studii şi articole • Şocuri şi vibraţii / Vol. 1. – Bazele teoretice.
în reviste din ţară şi străinătate, în volume ale Măsurători. – Coordonator Gh. Buzdugan. –
unor reuniuni ştinţifice interne şi internaţionale; Bucureşti, 1968.
a organizat în 1973-85 două simpozioane cu • Şocuri şi vibraţii / Vol. 3. – Coordonator Gh.
participare internaţională „Dynamics of Buzdugan. – Bucureşti, 1969.
Machine Foundations”; a efectuat în scop • Rezistenţa materialelor / Ed. a 9-a. – Bucureşti
ştiinţific numeroase vizite la univ. din ţară şi : Editura Tehnică, 1970. – 712 p.
străinătate; a condus doctorate; desfăşoară • Rezistenţa materialelor / Ed. a 10-a. –
activităţi în comisii de specialitate – Comisia Bucureşti : Editura Tehnică, 1974. – 732 p.
Superioară de Diplome; organizarea şi • Izolarea antivibratorie a maşinilor. –
conducerea CCPÎTS în cadrul IP Bucureşti; Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1980. – 377
preş. al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei p.
Române; vicepreş., Cons. Naţional de Atestare a • Rezistenţa materialelor / Ed. a 11-a. –
Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Univ. Bucureşti : Editura Tehnică, 1980. – 734 p.
Lucrări publicate: • Rezistenţa materialelor / Ed. a 12-a. –
• Maşini pentru încercările mecanice ale Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1986. – 575
materialelor. – Bucureşti : Editura Academiei p.
RSR, 1953. – 191 p. • Izolarea antivibratorie. – Bucureşti : Editura
• Culegere de probleme din rezistenţa Academiei RSR, 1993. – 492 p.
materialelor. – Vol. 1. – Bucureşti, 1954.
• Probleme dinamice ale mecanicii solidelor
• Calculul de rezistenţă la solicitări variabile. – deformabile prezente în şcoala românească. –
Bucureşti : Editura Tehnică, 1955. – 376 p. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1993. –
• Gépelemek. – Bukarest, 1956. – 535 p. 27 p.
• Culegere de probleme de mecanică teoretică. - în colaborare:
– Bucureşti, 1958. • Culegere de probleme din rezistenţa
• Culegere de probleme din rezistenţa materialelor. – 1955.
materialelor. – Bucureşti, 1958. • Organe de maşini. Îndrumător pentru
• Rezistenţa materialelor : curs aprobat de MÎC proiectanţi. – Vol. 1. – Probleme de bază în
pentru uzul studenţilor institutelor tehnice legătură cu proiectarea şi construcţia organelor
superioare / Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura de maşini / L. Săveanu, S. Lipschutz, Gh.
Tehnică, 1958. – Vol. 1. – 432 p.; Vol. 2. – 503 Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1957.
p. – 359 p.
• Rezistenţa materialelor / Ed. a 2-a. – Vol. 2. – • Teoria vibraţiilor şi aplicaţiile ei în
Bucureşti : Editura Tehnică, 1960. – 452 p. construcţia maşinilor / L. Hamburger, Gh.
• Calculul de rezistenţă în construcţia de Buzdugan. – Bucureşti, 1958.
maşini / Volum îngrijit de Gh. Buzdugan. – Vol. • Culegere de probleme din rezistenţa
2. : Teoria aplicată a elasticităţii. Calculul materialelor / Gh. Buzdugan, C. Mitescu, R.
peste limita de elasticitate. Calculul la fluaj. – Voinea. – Vol. 1. – Ed. a 4-a. – Bucureşti : EDP,
Bucureşti, 1963. 1962. – 424 p.
• Măsurarea vibraţiilor mecanice. – Bucureşti : • Lucrări de laborator de rezistenţa
Editura Tehnică, 1964. – 256 p. materialelor / Gh. Buzdugan, Blumenfeld M. –
• Rezistenţa materialelor. – Bucureşti : EDP, Bucureşti : EDP, 1962. – 174 p.
1964. – 599 p. • Culegere de probleme din rezistenţa
• Manualul ing. – Vol. 1. – Matematică-Fizică. materialelor / Gh. Buzdugan, C. Mitescu, A.
– Bucureşti, 1965. Beleş. – Vol. 2. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : EDP,
• Dinamica fundaţiilor de maşini. – Bucureşti : 1963. – 444 p.
Editura Academiei RSR, 1968. – 368 p. : fig.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Tensometria electrică rezistivă / Gh. • Literatorul, 4, nr. 43, 1994, p. 14.


Buzdugan, Blumenfeld M. – Bucureşti : Editura • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Bucureşti. Vol. 1, 1996.
Tehnică, 1966. – 324 p. • Istoria Academiei Române în date (1866-1996) / Dorina
• Rezistenţa materialelor / Gh. Buzdugan, N. Rusu. – 1997. – p. 468-470, 504, 518, 528, 538, 557.
Blumenfeld M. – Ed. a 4-a. – Bucureşti : EDP, (A.T.)
1967. – 158 p.
• Rezistenţa materialelor : culegere de
probleme / Gh. Buzdugan, A. Beleş, C. Mitescu.
– Bucureşti : EDP, 1968. – 584 p.
• Culegere de probleme din rezistenţa
materialelor / Gh. Buzdugan, A. Beleş, R.
Voinea. – Ed. a 6-a. – Bucureşti : EDP, 1972. –
592 p.
• Manualul ing. mecanic : tehnologia
construcţiilor de maşini / Coordonator Gh.
Buzdugan. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1972.
– 1072 p.
• Culegere de probleme din rezistenţa
materialelor / Gh. Buzdugan, A. Beleş, C.
Mitescu. – Ed. a 7-a. – Bucureşti : EDP, 1974. –
599 p.
• Vibraţiile sistemelor mecanice / Gh.
Buzdugan, Lucia Fetcu, Mircea Radeş. –
Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1975. –
572 p.
• Calculul de rezistenţă a pieselor de maşini /
Gh. Buzdugan, Blumenfeld M. – Bucureşti :
Editura Tehnică, 1979. – 352 p.
• Culegere de probleme din rezistenţa
materialelor / Gh. Buzdugan, Blumenfeld M.,
A. Beleş. – Bucureşti : EDP, 1979. – 696 p.
• Măsurarea vibraţiilor / Gh. Buzdugan, Elena
Mihăilescu, Mircea Rades. – Bucureşti : Editura
Academiei RSR, 1979. – 275 p.
• Vibraţii mecanice : curs / Gh. Buzdugan, L.
Fetcu, M. Radeş. – Bucureşti : EDP, 1979. –
360 p.
• Vibraţii mecanice : curs / Ed. a 2-a. – Gh.
Buzdugan, L. Fetcu, M. Radeş. – Bucureşti :
EDP, 1982. – 336 p.
• Vibration measurement / Gh. Buzdugan,
Elena Mihăilescu, Mircea Radeş. – Dordrecht,
Boston, Lancaster, 1986. – XIV, 347 p.
Referinţe:
• Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I.
M. Ştefan, Edmond Nicolau. – 1981. – p. 75.
• Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice.
– 1985.
Oameni de ştiinţă mureşeni

specialist cardiologie (1982); medic primar

C medicină internă (1992); activitate didactică în


cadrul UMF TgM, la Clinicile Medicale nr. 1 şi
3 TgM; asist. univ. stagiar (1977-81); asist. univ.
CALOI, Teréz, prof.; n. 4 feb. 1943, (1981-90) în domeniul cardiologiei; şef de
Armăşeni (HR). Studii: Şc. Gen. Armăşeni lucrări (1990-96); conf. univ. (1996); prof. univ.
(1949-56); Lic. „Unirea” TgM (1956-60); I Ped. (1996-). Domenii de interes: cardiologie,
de 3 ani TgM (1960-63). Activitate aritmologia şi electrofiziologia; autor şi coautor
profesională: prof. de fizică-chimie Şc. Gen. a 60 de lucrări ştiinţifice; 96 de lucrări publicate
Glodeni (1963-74); titularizată în TgM la Şc. în rezumate; 2 brevete de invenţie; membru în
Gen. nr. 1 (1974-78), Şc. Gen. nr. 15. Hobby- col. de redacţie al Revistei de Farmacie şi
uri: grădinărit şi excursii. Medicină din TgM (2000-). Distincţie primită
Lucrări publicate: din partea Soc. Europene de Cardiologie pentru
• Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi participarea la studiul Euro Heart Survey on
osztályok részére. – 1. köt. – Mv. : Mentor Valvular Heart Disease. Membru în Soc.
Kiadó, 1999. – 148 p. Română de Cardiologie (1985); Soc. Română de
• Fizika feladatgyűjtemény. – 1. köt. – Mv. : Medicină Internă (2003).
Lyra Kiadó, 2000. – 148 p. Lucrări publicate:
• Fizika feladatgyűjtemény gimnáziumi - în colaborare:
osztályok részére. – 2. köt. – Mv. : Mentor • Medicină internă. – Vol. 1. – Reumatologie :
Kiadó, 2002. – 146 p. curs / Emilian Caraşca, D. Dobreanu, C. Duşa. –
- în colaborare: TgM : UMF, 1996. – 109 p.
• Fizika munkafüzet : VIII osztály / Biró Ilona, • Curs de patologie medicală pentru studenţii
Caloi Teréz, Szász Mária. – Kolozsvár : Fac. de Stomatologie / G. Dogaru, Emilian
Stúdium Könyvkiadó, 2003. – 144 p. Caraşca. – TgM : UMF, 2000. – 229 p.
Referinţe: • Actualităţi în dispepsia funcţională / Emilian
Baza de date BJM. Caraşca, Daniela E. Dobru. – TgM : University
(A. T.)
Press, 2002. –122 p.
Referinţe:
CARAŞCA, Emilian, medic, prof. univ.; Baza de date BJM.
n. 17 mai 1948, Bucureşti. Studii: gimnaziul la (A. T.)
Orăştie (HD) (1955-62); Lic. „A. Vlaicu”
Orăştie (1962-66); IMF Timişoara, Fac. de CATANĂ, Doina, economist, prof. univ.; n.
Medicină Generală 2 aug. 1950, Sâncraiu de
(1972). Dr. în medicină cu Mureş. Studii: Lic.
teza: Contribuţii privind Economic TgM (1969);
calea esofagiană în UBB Cluj-Napoca, Fac.
diagnosticul şi de Studii Economice
tratamentul tulburărilor (1969-73). Dr. în
de ritm (1993). Activitate economie cu teza:
profesională: medic Eficienţa folosirii
Dispensar Medical Beriu fondurilor fixe – pe
(HD); Dispensar Medical exemplul industriei
Orăştie; medic secundar medicină internă uşoare (1984). Activitate
(1977-80); medic specialist Bucureşti (1980); profesională: economist, Întreprinderea
medic secundar de cardiologie, Clinica „Tehnofrig” Cluj-Napoca (1973-78); asist. univ.;
Cardiologică Cluj-Napoca (1981-82); medic lector univ., Fac. de Ştiinţe Economice, catedra
Biblioteca Judeţeană Mureş

de economie politică, Cluj-Napoca (1990-95); • Economie politică. Note de curs. – 1992.


conf. univ., UT Cluj-Napoca (1995-98); visiting • Şapte decenii de învăţământ superior
professor, Western Illinois University (1996); economic clujean / Doina Catană şi alţii. – Cluj-
prof., Fac. de Electrotehnică, UT Cluj-Napoca Napoca : Fac. de Ştiinţe Economice, 1992. – 324
(1998); visiting professor, Southern Connecticut p.
State University (1998). Domenii de cercetare: • Cercetări de marketing / D. Catană, A.
comportament organizaţional şi managerial, Catană. – TgM : UDC, 1997. – 173 p.
cultura organizaţiei, managementul tranziţiei, • Politici de preţ / D. Catană, A. Catană. – Zalău
marketing. Participă la 34 conferinţe, : Editura GIL, 1997. – 127 p
simpozioane, congrese în ţară şi străinătate. • Management general. Aplicaţii / D. Catană, L.
Publică numeroase studii şi articole în reviste de Răhău. – TgM : UDC, 1999. – 65 p.
specialitate: Buletinul Ştiinţific al IP Cluj- Referinţe:
Napoca (1978); Revista economică (1979, • Harvard Business School, European Directory, 3. Edition,
1983-89); Studii şi cercetări economice Cluj 1994.
• Harvard Business School, European Directory, 4. Edition,
(1980-81, 1984, 1987-88, 1994); Studii de
1995.
economie industrială (1987-88); Tribuna • Harvard Business School, European Directory, 5. Edition,
economică (1990, 1996); Economistul (1993- 1996.
94, 1996, 1998); Analele UEDC TgM (1995- • Harvard Business School, European Directory, 6.
97); Journal for East European Management Edition, 1997.
• Anuar Who is Who What is What, Instituţii şi Specialişti în
Studies (1999-02). Specializări: USA, Franţa, Management din România, FIMAN, 1997.
Austria, Germania, Anglia. Distincţii obţinute: • Harvard Business School, European Directory, 7. Edition,
American Biographical Institute, Woman of the 1998.
Year (1999). Membră în AGER (1990); • Harvard Business School, European Directory, 8. Edition,
Fundaţia GLOBE – SUA (2001). Membru 1999.
• Harvard Business School, European Directory, 9. Edition,
corespondent al bordului editorial al revistei 2000.
Journal for Eastern European Management • International Who’s Who of Professional & Business
Studies (JEEMS), Rainer Hampp Verlag. Women, Sixth edition, 1999, ABI.
Hobby-uri: lectură, teatru, operă. • Harvard Business School, European Directory, 10.
Edition, 2001.
Lucrări publicate:
• Who’s Who in Romania. – 2002.
• Economie. Fundamente teoretice : curs lito. – (A. T.)
Cluj-Napoca : UBB, 1993. – 170 p.
• Management general. – TgM : Tipomur, CĂLUGĂRU, I. Mihai, medic, prof. univ.;
1994. – 316 p. n. 25 oct. 1940, Sighişoara. Studii: şc. gen. şi lic.
• Management general. – TgM : UDC, 1997. – la Sighişoara (1947-57); IMF Cluj-Napoca, Fac.
184 p. de Medicină (1957-63); rezidenţă în
• Management : curs lito. – Cluj-Napoca : UT, oftalmologie la Spitalul de
1997. – 264 p. Oftalmologie Oradea
• Management. Probleme decizionale. – Sl : (1964-68) Dr. în
Editura UTPRES, 2002. – 125 p. medicină, specialitatea
- în colaborare: oftalmologie cu teza:
• Folosirea pârghiilor financiare şi de credit în Corelaţii patogenetice
conducerea organizaţiei : [studii]. – Cluj- între glaucomul primar şi
Napoca : UBB, 1976. cel secundar (uveitic şi
• Perfecţionarea mecanismului economico- prin obstrucţie venoasă
financiar, factor al creşterii eficienţei retiniană). Activitate
economice : [studii]. – Timişoara : UT, 1979. didactică univ. în cadrul UMF Cluj-Napoca,
• Pregătirea şi folosirea raţională a forţei de parcurgând toate treptele univ. până la cel de
muncă : [studii]. – Galaţi : UT, 1979. prof. univ. (1994); medic primar oftalmolog; şef
Oameni de ştiinţă mureşeni

al catedrei şi al Clinicii Univ. de Oftalmologie globului ocular / M. Călugăru, M. Mera, D.


(1996-); conducător de drd. (2000-); preş. al Călugăru. – Cluj-Napoca : Fundaţia Academică
Comisiei de Oftalmologie a MS. Domenii de Civică, 2001. – 700 p.
cercetare: glaucom, obstrucţie venoasă • Tratat de oftalmologie / Editor P. Cernea. –
retiniană. A publicat peste 102 lucrări ştiinţifice Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura Medicală, 2002.
în ţară şi străinătate în reviste de specialitate: • Ophtalmology / M. Călugăru, D. Călugăru. –
Oftalmologia (1968, 1971-92, 1995, 1999-03); Cluj-Napoca : Todesco, 2004. – 119 p.
Dermato - venerologia (1972, 1977); Clujul Referinţe:
Medical (1974-76, 1987); Archives de l’Union • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Vol. 2, 1998.
Medicale Balcanique (1976); Die Medizinische
• International Who’s Who of Twentieth Century
Welt (1979); Klinische Monatsblätter für Achievement 1998-1999. – ABI, 1998-1999.
Augenheilkunde (1985, 1989, 1991); Journal • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000.
Français d’Ophtalmologie (1986-87); Graefe’s (A. T.)
Archive for Clinical and Experimental
Ophtalmology (1992); seria The Digests; CĂPÂLNĂ, Emil, medic; n. 13 apr. 1939
European Journal Of Ophtalmology (1995); Bîrsăul Mare (SJ) – m. 24 apr. 2000 TgM.
Orvostudományi Értesitő (2000-02); a participat Studii: IMF Cluj, Fac. de Medicină (1961). Dr.
la numeroase simpozioane naţionale şi în medicină. Activitate
internaţionale. Specializări: Germania (1972-73, profesională: medic la
1988, 1993, 1996). Distincţii obţinute: diploma Clinica Ginecologie I,
„75 de ani de Învăţământ Medical şi TgM; parcurge treptele
Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1994); ierarhice devenind medic
„Individual Achievement Award” (1998); primar; adj. şef de
diploma „80 de ani de Învăţământ Medical şi serviciu la Clinica de
Farmaceutic Românesc în Transilvania” (1999); Obstetrică – Ginecologie
Certificat de expert evaluator (2001). Membru a Spitalului Jud. Mureş.
în Soc. Română de Oftalmologie. Hobby-uri: Autor şi coautor a peste
muzică, literatură. 200 de lucrări ştiinţifice de ginecologie
Lucrări publicate: comunicate sau publicate în reviste de
• Tratat clinic de glaucom. – Cluj-Napoca : specialitate din ţară şi străinătate. Distins cu
Dacia, 1998. – 485 p. „Meritul sanitar”; insigna „Evidenţiat în munca
• Oftalmologie. – Cluj-Napoca : Fundaţia medico-sanitară”; diploma Uniunii Medicale
Academică Civică, 2002. – 185 p. Balcanice.
• Oftalmologie. - Ed. a 2-a. – Cluj-Napoca : Lucrări publicate:
Fundaţia Academică Civică, 2003. – 185 p. • Urgenţe obstetricale şi ginecologice:
- în colaborare: diagnostic şi tratament. – TgM : Tipomur, 1996.
• Glaucoamele primitive / Editor P. Vancea – • Curs de ginecologie. – TgM : UMF, 1997.
Iaşi : Litografia IMF, 1978. Referinţe:
• Oftalmologie pentru studenţi / Editor I. Baza de date BJM.
(A. T.)
Oancea. – Cluj-Napoca : Litografia UMF, 1984.
• Oftalmologie / Editor R. Pop. – Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 1995. CĂTĂRIG, Alexandru Teofil, ing.
constructor; n. 17 sept. 1939, Hodac. Studii: Lic.
• Tratat de oftalmologie / Editor P. Cernea. –
„Al. Papiu Ilarian” TgM; IP Cluj-Napoca, Fac.
Bucureşti : Editura Medicală, 1997.
de Construcţii. Dr. din anul 1971. Din 1978 prof.
• Tratat clinic de melanom malign uveal şi
la Catedra de Mecanică a Construcţiilor;
diagnostic diferenţial al leziunilor de masă ale
prorector (1975-85); şeful catedrei de mecanica
Biblioteca Judeţeană Mureş

construcţiilor. Membru al Comisiei Naţionale cursurile univ. de geografie şi ştiinţele naturii; ca


de Automatizare a Calculului Construcţiilor. bursier la Univ. din Cluj aprofundează
Lucrări publicate: cunoştiinţele despre natură, dar studiază şi
• Statica, stabilitatea şi dinamica construcţiilor filozofia; obţine titlul de dr. phil. în ştiinţe cu
: calculul practic. – 2 vol. – Cluj-Napoca : teza Adatok a Ruppia Transilvanica ismeretéhez
Dacia. – Vol. 1. – 1984. – 324 p.; Vol. 2. – (Date pentru cunoaşterea plantei Ruppia
1985. – 340 p. Transilvanica) (1891). Este primul român numit
Referinţe: asist. univ. la Univ. din Cluj (1890); apoi a optat
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. – p. pentru a fi prof. la Catedra de Ştiinţe Naturale şi
66.
(A. T.) Geografie la Gimnaziul din Blaj (1891); a fost
sfinţit preot în 1892; i se încredinţează custodia
Muzeului de Ştiinţe Naturale şi Grădina
CEONTEA, Teodor, prof..; n. 10 aug. Botanică de pe lîngă lic.; este numit dir. şcolii
1847, Deda – 29 dec. 1906, Arad. Studii: şcoala
(1910-1918); în 1918 intră în administraţia
românească din Reghin; gimnaziul greco-catolic
bisericească fiind inspector şcolar arhidiecezan
din Blaj; studii de matematică şi fizică la Univ.
până la moarte. Vicar general arhiepiscopal
din Graz şi Viena. În timpul studiilor a fost unul
(1929-). Din 1930 devine canonic. A adunat sute
din prietenii lui M. Eminescu. A fost prof. al I
de specii de plante, numeroase altele au stat la
Ped. din Arad (1878).
baza creşterii şi sistematizării celor trei colecţii
Lucrări publicate:
ale ierbarului lic.: 1) plantele în poezia populară;
• Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitivă 2) plantele medicinale; 3) plantele pe care
a omenimei. – Arad, 1878. femeile le întrebuinţează la colorat, expuse în
• Compendiu de geografie universală. – Arad, 1906 la Bucureşti şi la Blaj în 1911. Autor a
1880. numeroase lucrări ştiinţifice şi de popularizare
• Compendiu de geografie universală. – Ed. a apărute în diferite publicaţii periodice ale vremii:
2-a. – Arad, 1884. Anuarul lic. (1891 / 1893); Budapesti Hírlap
• Aritmetica generală şi specială. – Arad, 1884. (1902); Transilvania (1905, 1911); Tribuna
• Pluralitatea lumilor locuite. – 1887. (1900); Unirea (1902). A fost membru în Secţia
• Compendiu de geografie universală. – Ed. a de Ştiinţe din cadrul Astrei, Despărţământul
3-a. – Arad, 1895. Blaj.
• Aritmetica generală şi specială. – Ed. a 2-a. – Lucrări publicate:
Arad, 1899. • Adatok a Ruppia Transylvanica ismeretéhez. –
Referinţe: Kolozsvár, 1891.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 2.
köt. : Caban-Exner. – 1893. • Botanica pentru clasa a V-a gimnazială. –
• Enciclopedia cugetarea. – Bucureşti, 1940. Blaj, 1902.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei • Geografie pentru clasa a I-a gimnazială şi
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6 reală / Vol. 1. – Ungaria. – Blaj, 1902.
köt. – 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz- Czeglédy
Rózsika. – 1942. • Geografie pentru clasa a II-a gimnazială şi
• Reghinul cultural. – Reghin, 2001. – Vol. 5. reală / Vol. 2. – Europa, Asia şi Africa. – Blaj,
(F. M.) 1902.
• Geografie pentru clasa a III-a gimnazială şi
CHEŢIANU, Ambroziu, botanist, reală / Vol. 3. – America şi Australia. Geografia
canonic mitropolitan; n. 7 apr. 1863, Ercea – m. fizică şi matematică. – Blaj, 1902.
22 apr. 1934, Blaj. Studii: primare în com. • Istoria naturală şi Muzeul de la şcoalele din
natală; studii secundare la Col. Romano-Catolic Blaj. – Blaj, 1902.
din TgM şi cls. superioare la Blaj (-1884); la • Geografia: pentru clasele gimnaziale şi reale.
Univ. din Budapesta, Fac. Teologică Catolică. – 3. vol. - Blaj, 1902-1903.
A studiat teologia şi concomitent a urmat şi • Bureţii comuni. – Blaj, 1905.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Igena şcolarului. – 1907. • Genetică medicală : curs pentru uzul


• Istoria naturală: pentru clasele gimnaziale şi studenţilor. – TgM : IMF, 1991. – XIV, 310 p.
reale. – Blaj, 1907. - în colaborare:
• Îngrijirea sănătăţii. – 1907. • Genetică medicală. Lucrări practice / L.
• Din botanica poporală. – Blaj, 1908. Chiorean, Sebe B. – TgM : UMF, 1988.
• Florian Porcius Cato ca botanist. – Blaj, Referinţe:
• Népújság, 2004. okt. 7.
1908. (A. T.)
• Cuvântare funebră. – 1909.
• Stăpânirea pământului prin muncă şi carte. – CHIOREAN, Mircea, medic, prof. univ.;
1911. n. 6 mai 1933, Ceanul-Mic (CJ). Studii: Lic.
Referinţe:
• Foaie scolastică, nr. 11-12, 1 iun. 1907. Teoretic „M. Viteazul” Turda (1944-52); Univ.
• Foaie scolastică, nr. 9-10, 1909. (Al. Ciurea) Babeş, Fac. de Biologie (1952-57); IMF Cluj,
• Luceafărul, 1 mai 1909. (O. Tăslăuanu) Fac. de Medicină Generală (1958-64). Dr. în
• Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date bio- medicină (1982). Activitate profesională: medic
bibliografice / Nicolae Comşa, T. Seiceanu. – Blaj, 1940. – de circumscripţie, Iernut (1964-69); medic
p. 120-121.
• Enciclopedia cugetarea / Lucian Predescu. – Bucureşti, specialist secundar; medic primar (1969-90);
1940. conf. univ.; prof. univ. (1993-), UMF TgM.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei Domenii de cercetare: imunologie aplicată şi
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6 anestezie terapie intensivă. Specializări:
köt. – Budapest, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz -
Czeglédy Rózsika. – 1942.
Bucureşti (1979, 1982); Bruxelles (1973).
• Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – Vol. Distincţii: „Omul anului 2001.” Membru în
4 [A-C]. – Bucureşti, 1984. WFSA; Soc. Europeană de Anestezie; Soc.
• Reghinul cultural. – Reghin, 1999. – Vol. 4. Română de Anestezie; Fundaţia „O. Fodor”,
(F. M.; A. T.) Cluj-Napoca. Hobby-uri: muzica populară,
fotbal, automobilism.
CHIOREAN, Livia – Sabina, medic, Lucrări publicate:
prof. univ.; n. 4 oct. 1934, Cluj – m. oct. 2004. • Imunobiologie pentru chirurgi şi
Studii: Lic. Teoretic de Fete, Cluj (1944-52); anesteziologi. – Cluj-Napoca : Dacia, 1983. –
Univ. Babeş, Fac. de Biologie (1952-57); IMF 372 p.
Cluj, Fac. de Medicină Generală (1957-1963). - în colaborare:
Dr. în medicină, specializare biologie, cu teza: • Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Modificări citogenetice induse prin unele • Medicina intensivă / M. Chiorean, E. Cardan,
medicamente psihotrope (1977). Activitate I. Cristea. – TgM : Prisma. – Vol. 1. – 1997;
profesională: preparator; asist. univ.; şef lucrări; Vol. 2. – 1998; Vol. 3. – 1999.
conf. univ.; prof. univ., UMF TgM (1964-94). • Anestezie clinică / Sub redacţia I. Acatovski. –
Activitate ştiinţifică în domeniile: citogenetică, Cluj-Napoca : Clusium, 2001.
genetică clinică, electrofiziologie. A publicat Referinţe:
articole în reviste de specialitate: Medicina et • Who’s Who in the World. – 2001.
pharmacologia experimentalis (1967); Revista (A. T.)
de medicină şi farmacie (1995); Studii şi
cercetări de embriologie şi citologie. Seria CHIRILĂ, Nicolae, chimist, conf. univ. dr.,
Citologie (1969). Specializări: Bucureşti (1968, UPM TgM. Colaborator la Buletinul Ştiinţific al
1990, 1996); Cluj-Napoca (1976). Membru în UPM TgM (1991, 1995-1996).
Soc. Naţională de Biologie Celulară. Hobby-uri: Lucrări publicate:
muzica de operă, clasică, parapsihologie, tenis. • Chimie : curs. – TgM : UPM, 1998. – 114 p.
Lucrări publicate:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Lucrări de laborator. – TgM : UPM, 1998. – Oradea ocupând diferite funcţii: ing. stagiar
47 p. (1972-78); cercetător (1979-81); cercetător
- în colaborare: ştiinţific (1981-90); cercetător ştiinţific principal
• Merceologie. Lucrări de laborator. – 2001. gr. III (1991-98) şi gr. II (1998-2001); gr. I
Referinţe: (2001-); şef de lucrări la disciplina Agricultura
• UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. generală Fac. de Protecţia Mediului Oradea
(A. T.)
(2001). Domenii de
cercetare: eficacitatea
CHIRILEANU, Traian, medic, prof. aplicării noilor erbicide
univ. ; n. 16 oct. 1923, TgM – m. 3 noi. 1991, în combaterea
Cluj-Napoca. Studii: lic. la Reghin (lb. buruienilor; fertilizarea
germană) TgM, Cluj, Bucureşti (perioada culturilor pe solul brun
refugiului), Aiud (1942); Fac. de Medicină la luvic; este autoare a 97
Sibiu, Cluj (1948), absolvă ca şef de promoţie; de lucrări ştiinţifice
anatomist din şcoala prof. Papilian. Activitate publicate în diferite
profesională: lucrează în clinicile chirurgicale reviste de specialitate
din Cluj (1944-49). Scos din funcţie pe motive din ţară şi străinătate: Analele ICCPT (1980,
politice, reîncadrat în 1953 la IMF Cluj; prof. 1984-86, 1996, 2001); Probleme de
univ. la Clinica Chirurgie III (1977-), pe care o agrofitotehnie teoretică şi aplicativă (1985-86);
conduce până la pensionare (1989). A colaborat Produse vegetale, cereale şi plante tehnice
la diferite reviste de specialitate. (1985-87); Analele Univ. din Oradea (1994,
Lucrări publicate: 1996-02); Analele Univ. de Agronomie şi
- în colaborare: Medicină Veterinară Iaşi (1996); Soils
• Cancerul gastric / Sub redacţia I Chiricuţa. – Newsletter (1999); Nyiregyhaza (2000-01);
sl : sn, sa. Journal of Agricultural Sciences, Debrecen
• Anatomie topografică / Traian Chirileanu, (2002). Membră în Soc. Română pentru Studiul
Gh. Corodan. –2. vol. – Cluj, 1950. şi Combaterea Buruienilor.
• Lucrări practice de chirurgie / Traian Lucrări publicate:
Chirileanu, E. Cosma, A. Kaufmann. – sl : sn, - în colaborare:
1978. • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la
• Patologie chirurgicală / Traian Chirileanu şi dezvoltarea agriculturii din zona centrală a
alţii. – Vol. 1. – 1980; Vol. 2. – 1981. Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate, 1962-
• Gastroenterologie preventivă. – 1987. 1987. – 1988.
• Litiaza biliară / Traian Chirileanu şi alţii. – • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe
Bucureşti : Academiei RSR, 1989. – 261 p. : pl. Ciobanu, Cornel Domuţa, Cornelia Ciobanu. –
Referinţe: Oradea : Editura Univ. Oradea, 2003.
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – Cluj-
• Prognoza apariţiei bolilor, dăunătorilor şi
Napoca, 2000, p. 71.
(A. T.) buruienilor principalelor plante de cultură. –
2003.
CIOBANU, Cornelia, ing. agronom, • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul
cercetător ştiinţific; n. 9 ian. 1948, Sâniacob, României. – 2003.
com. Bogata de Mureş. Studii: Lic. Teoretic • Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul
Luduş; Fac. de Zootehnie Cluj (1969-78). Dr. în României. – 2003.
Referinţe:
agronomie cu teza: Contribuţii la studiul Baza de date BJM.
biologiei şi combaterii speciei Apera spica-venti (A. T.)
(L) PB din cultura de grău de toamnă.
Activitate profesională: ing. agronom la SCDA
Oameni de ştiinţă mureşeni

CIOBANU, Gheorghe, ing. agronom, Solului; Comitetul Internaţional pentru


prof. univ.; n. 14 iul. 1949, Cerghizel. Studii: Îngrăşăminte.
Lic. Teoretic Luduş; Institutul Agronomic Cluj; Lucrări publicate:
UBB, Fac. de • Metode agrochimice de analiză, interpretare
Economie Agrară şi îmbunătăţire a fertilităţii solului. – Oradea :
(1976). Dr. în Univ. Oradea, 2002.
agronomie. Activitate • Agrochimie. – Oradea : Univ. Oradea, 2002.
profesională: cercetător - în colaborare:
(1972-78); cercetător • 20 de ani de activitate ştiinţifică a Staţiunii de
ştiinţific (1978-84); Cercetare pentru Combaterea Eroziunii solului
cercetător ştiinţific Perieni. – 1975.
principal gr. III (1984- • Contribuţii ale cercetării ştiinţifice la
87); secretar ştiinţific dezvoltarea agriculturii din zona centrală a
(1987-92); şef de laborator, cercetător ştiinţific Câmpiei de Vest – 25 de ani de activitate, 1962-
principal gr. II, I (1992-98) în cadrul SCDA 1987. – 1988.
Oradea; bursier la Agenţia Internaţională pentru • Testarea mijloacelor de protecţie a plantelor.
Energie Atomică Viena (1992-93); conf. univ. – 1993.
(1995-03); prof. univ., disciplina Agrochimie, • Proceeding CIEC Romanian Academy. –
Fac. de Protecţia Mediului Oradea (2004-); dir., 2001.
SCDA Oradea (1998-). Domenii de cercetare: • Agricultura durabilă pe terenurile arabile în
influenţa îngrăşămintelor chimice cu azot, pantă din Bihor. – 2003.
potasiu şi fosfor asupra culturilor în condiţiile • Cercetări agricole în Crişana / Gheorghe
solurilor brun luvic, cu aluminiu a solurilor Ciobanu, Cornel Domuţa, Cornelia Ciobanu. –
acide din nord-vestul ţării; optimizarea aplicării Oradea : Editura Univ. Oradea, 2003.
fertilizatorilor organici şi minerali în vederea • Eroziunea solurilor din Bihor în contextul
ecologizării nutriţiei plantelor; utilizarea sistemului de agricultură durabilă / Gheorghe
izotopilor marcaţi în agricultură; autor a 86 de Ciobanu, C. Domuţa. – Oradea, 2003.
lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste de • Tehnologia culturii grâului în nord-vestul
specialitate din ţară şi străinătate: Buletin României. – 2003.
Ştiinţific Studenţesc (1972); Analele ICCPT
• Tehnologia culturii porumbului în nord-vestul
(1978-81, 1984, 1989, 1995-96, 1998, 2001);
României. – 2003.
Produse vegetale, cereale şi plante tehnice Referinţe:
(1979-80, 1984-86); Analele SCCP Dăbuleni Baza de date BJM.
(1984); Redacţia de Propagandă Agricolă (A. T.)
Bihor – Oradea (1985-86, 1992, 1995); Buletin
informativ pentru cadrele de conducere din CIOBANU, Ioan, botanist; n. 12 apr. 1910,
agricultură (1988); Soils Newsletter (1994, Tirimia – m. 4 aug. 1974, Cluj. Studii: Lic. „Al.
1996-97); Analele Univ. de Ştiinţe Agricole, Papiu Ilarian” (-1928); Univ. „V. Babeş“ Cluj.
Timişoara (1995); Analele Univ. din Oradea Dr. doc. în biologie (1948-). Activitate didactică
(1994-01); Analele Univ. de Agronomie şi la Univ. Cluj, Fac. de Biologie-Geografie şi la I
Medicină Veterinară Iaşi (1996); Nyiregyhaza Ped. de 3 ani (1942-1974); prorector (1952-
(2000-01); Journal of Agricultural Sciences, 1956; 1970-1973), rector la I Ped. de 3 ani
Debrecen (2002); Analele ICDA (2003); dir. a 3 (1960-1974). Colaborează la Dicţionarul
proiecte de contract, 8 tehnologii originale. enciclopedic român, vol. 4. Primul discipol al
Membru asociat în Academia de Ştiinţe savantului Emil Pop, creatorul şcolii
Agricole şi Silvice; Asoc. Naţională de Ştiinţa palinologice române la Cluj. Îşi sfătuieşte elevii
să dovedească pasiune pentru ramura de
Biblioteca Judeţeană Mureş

activitate pe care şi-o aleg, iar pentru reuşită să economică. Specializări: Univ. Paris, Univ.
muncească cu dragoste, cu seriozitate, cu Dauphine (1991-92). Distincţii: menţionat în
perseverenţă şi cu efort ştiinţific planificat încă volumul Univ. din Iaşi, 1960-65 (1986); Premiul
din prima zi de şcoală. Oskar al revistei Capitol pentru volumul
Lucrări publicate: Management strategic (1998); Premiul Univ.
• Botanica farmaceutică. – 1948. „Petre Andrei” Iaşi. Membru în AGER; Asoc.
• Morfologia plantelor. – Bucureşti : EDP, Naţională de Contabilitate din Franţa. Hobby-
1965. – 480 p. : fig. uri: sport, muzica simfonică, lectură.
• Botanica pentru clasa a VIII-a. – 1967. Lucrări publicate:
• Botanica pentru liceele agricole. – 1966. • Strategii de management. – Iaşi : Univ. „Al. I.
• Morfologia plantelor. – Ediţia a 2-a. – Cuza” Iaşi, 1994. – p. 210.
Bucureşti : EDP, 1971. – 471 p. • Management. Studii de caz. – Focşani :
- în colaborare: Neuron, 1995. – 186 p.
• Compendiu de botanică / I. Ciobanu, A. • Management strategic. – Iaşi : Polirom, 1998.
Ionică. – Bucureşti : Editura Medicală, 1977. – – 328 p.
263 p. - în colaborare:
Referinţe: • Planificarea şi prognoza dezvoltării economico-
• Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus, sociale. – 1979.
1956-1963. – Cluj : BCU Cluj, 1964. – p. 101-102. • Probleme ale dezvoltării economice intensive. –
• Studia Universitatis Babeş Bolyai : Index alphabeticus, 1989.
1964-1970. – Cluj : BCU Cluj, 1972. – p. 153-154.
• Managementul firmei. – 1994.
• Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – 1994. – p. 80,
Referinţe:
90, 119, 134.
• Who’s Who în România. – Bucureşti, 2002. – p. 122.
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000, p. 73.
• Fundaţia Internaţională de Management. Anuar 1995-
(A. T.)
1996. Instituţii şi specialişti în management din România. –
1995. – p 87.
CIOBANU, Ioan, economist, prof. univ.; n. (A. T.)
22 iul. 1950, Căpuşu de Câmpie. Studii:
Gimnaziul Lic. Teoretic „Unirea” TgM (1965); CIORLĂUŞ, Atanasie, ing. agronom,
Lic. „Al. Papiu Ilarian”, cercetător principal; n. 15 iul. 1924, Almaşu
TgM (1969); Univ. „Al. I. (SJ). Dr. în ştiinţe agricole. Activitate
Cuza” Iaşi, Fac. de Ştiinţe profesională: ing. agronom, Staţiunea de
Economice. Dr. în Cercetări Zootehnice din TgM. Ca o
economia industriei cu teza: recunoaştere a competenţei profesionale a fost
Eficienţa economică a ales în funcţia de conducere a Filialei Academiei
introducerii progresului de Ştiinţe Agricole şi Silvice Cluj-Napoca, 2003.
tehnic în industria textilă Domenii de cercetare: a extins hibrizii de
(1987). Activitate porumb în Transilvania; elaborează noi
profesională: asist. univ. tehnologii privind utilizarea erbicidelor în
(1973-); lector univ. (1979-); conf. univ. (1993- combaterea buruienilor din diferite culturi; a
); prof. univ. (1998-), Univ. „Al. Ioan Cuza” extins producţia unor specii valoroase de plante
Iaşi, Fac. de Ştiinţe Economice, Catedra furajere (Lalium italicum); a obţinut trei diplome
Management-Marketing. Domenii de cercetare: de inovator; a participat la simpozioane
management strategic; management comparat şi naţionale şi internaţionale.
teoria economică a inovaţiei. Publică peste 70 Lucrări publicate:
de articole şi studii în reviste de specialitate: • Erbicidele. Principiile şi practica combaterii
Analele Univ. „Al. Ioan Cuza”; Anuarul Ştiinţific al buruienilor. – Bucureşti : Ceres, 1975. – 327 p.
Fundaţiei Academice „Petre Andrei” Iaşi; Industria Referinţe:
uşoară; Revista Română de Statistică; Tribuna Baza de date BJM.
Oameni de ştiinţă mureşeni

CIOTEA, Florin, sociolog; n. 8 mart. 1948, • Viitorul ne preocupă / Coordonatori: S. Creţu,


Săldăbagiul-Mic (BH). Studii: Şc. Gen. A. Tripon, F. Ciotea. – TgM : EFI-ROM, 2002.
Săldăbagiul-Mic (1955-59); Gimnaziul Căpâlna – 242 p.
(1959-62); Lic. Real, Tinca (1962-66); Univ. • Inovarea şi sfidările schimbării. – 1996.
Bucureşti, Fac. de • Etica şi responsabilitatea managerială. –
Filosofie (1966-70). 2001.
Activitate profesională: • Managementul performant al resurselor
cercetător ştiinţific, umane. – 2001.
Centrul de Sociologie • Metode de cercetare sociologică. – 2002.
Bucureşti (1970-74); Referinţe:
cercetător ştiinţific, • Dicţionar de sociologie. – Bucureşti : Institutul Naţional
de Sociologie, 1999. – 368 p.
Centrul de Ştiinţe (A. T.)
Sociale TgM (1974-80);
cercetător ştiinţific
principal, gr. II, Centrul de Inventică TgM
CIPĂIANU, Gheorghe I., ing. agronom;
n. 4 nov. 1878, sat. Chimitelnic, com. Sânger –
(1993-99); psiholog principal, Centrul Militar
m. 10 aug. 1957, Bucureşti. Studii: a urmat
Judeţean (1990); lector univ. asociat, UPM
Şcoala Superioară de Agricultură Herăstrău
TgM; UDC TgM; UAT TgM (1993-); dir.,
(1898-99) şi Institutul Agronomic din Leipzig
Agenţia de Resurse Umane a Centrului de
(1906-09), unde a obţinut diploma de dr. (1909).
Management şi Dezvoltare TgM (2000-).
A lucrat la Ministerul Agriculturii (1911-); a fost
Domenii de cercetare: sociologia dezvoltării
dir. general al Cooperativelor; prefect de Piatra
sociale, sociologia politicii, sociologia
Neamţ (1917); secretar general la Ministerul
comunicării, managementul resurselor umane,
Agriculturii (1918-19); dir. general al reformei
managementul organizaţiilor, psihologia mass-
agrare (1920-22); senator (1922-28); deputat de
media, psihologie militară, psihologia inovării.
Turda (1931 şi 1933); subsecretar de Stat la Agr.
Participă la peste 1500 de conferinţe, congrese
şi Domenii (1923-30, 1933-34) şi ministru plin
şi simpozioane. A publicat peste 300 de articole
la Agr. şi Domenii (1934-); preş. al Casei Rurale
ştiinţifice în reviste de specialitate:
(1936-1938) şi al Casei centrale a cooperaţiei şi
Contemporanul; Decurs; Revista de filozofie;
împroprietăririi (1925-40). Are contribuţii la
Vatra; Viitorul social; Tribuna. Specializare
ameliorarea unor plante agricole: soiurile de
postuniv. în sociologia comunicării: Bucureşti
(1982-83). Membru în Asoc. Sociologilor din grâu „Cipăianu 184“, „Cipăianu 714“ şi porumb
„Dinte de cal de Ţigăneşti“.
România (1995-); Asoc. Psihologilor Militari
(1999-). Hobby-uri: grădinărit, plimbare, Lucrări publicate:
lectură, acţiuni civice. • Exploataţiunile agricole. – Bucureşti, 1921.
Lucrări publicate: • Înrâurirea reformei agrare. – 1921.
• Ideea de la concept la implementare. – TgM : • Viaţa economică a satelor. – 1927.
Multimedia CNI, 1993. – 120 p. • Desvoltarea agriculturii. – 1929.
• Marketingul şi piaţa ideilor. – TgM : • Organizarea şi încurajarea agriculturii. –
Multimedia CNI, 1993. – 180 p. 1930.
• Bazele ştiinţei politicii : curs. – TgM : UPM, • Combaterea crizei agricole. – 1931.
Referinţe:
2000. – 170 p. • Enciclopedia Cugetarea / Lucian Predescu. – Bucureşti,
• Managementul resurselor umane : curs. – 1940.
TgM : UPM, 2000. – 210 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
- în colaborare: József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6
köt. – Budapest, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz -
Czeglédy Rózsika. – 1942.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. – • Contabilitate financiară. – Sl : sn, sa.


1979. – 348 p.
• Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii. –
• Buget şi fiscalitate. – Sl : sn, sa.
Referinţe:
1982. – p. 103.
• Cuvântul liber, 29 dec. 2004, p. 4.
• Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. –
(A. T.)
1985. – p. 230, 256.
(F. M., A. T.)
CIUGUDEAN, Cornel, medic ortoped,
CISTELECAN, Lazăr, economist, prof. prof. univ.; n. 20 iun. 1924, Zetea (CV) – m. 5
univ.; n. 21 mai 1938. Studii: Lic. „Al. Papiu sept. 1994, TgM. Studii: primare la Zetea; lic.
Ilarian” TgM (1955); Şcoala Tehnică Postlic. început la Odorhei şi terminat la Alba Iulia;
TgM (1957); Institutul de Ştiinţe Economice Univ. „Al. Ioan Cuza” Iaşi, Fac. de Medicină
Bucureşti. Dr. în economie, specialitatea finanţe Generală, absolvită la TgM (1949). Dr. în
(1974). A străbătut toate treptele carierei univ. medicină (1972), apoi a primit titlul de dr. doc.
până la prof. univ. (1990) în cadrul Fac. de (1974). Între anii 1946-1948 lucrează la Clinica
Ştiinţe Economice din Cluj şi TgM. Publică 7 de Ginecologie, Chirurgie şi Urologie TgM
cărţi, 10 manuale şi culegeri de probleme în preparator la Clinica Chirurgicală IMF TgM
scop didactic. Specializare în asigurări la (1949-51); asist. univ. (1951-); medic primar şi
Orleans (1999) ca bursier al guvernului francez. adj. de şef de secţie (1959-74); lucrează în
Membru în AOŞR şi Corpul Experţilor cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie a
Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Univ. Westfalia din Münster (1974-90), fiind
Lucrări publicate: numit şef de lucrări la secţia de ortopedie; revine
• Asigurări comerciale. – Sl : sn, sa. la UMF TgM ca prof. univ. (1990-92); prof.
• Economia, eficienţa şi finanţarea investiţiilor. univ. consultant (1992-94); a fost timp de 20 de
– Sl : sn, sa. ani şeful Clinicii de Ortopedie; 9 ani dir. al
• Asigurări. – Sl : sn, sa. Serviciului de Urgenţă; 6 ani dir. al Policlinicii
• Management investiţional. – Sl : sn, sa. Speciale cu plată. Autor a sute de lucrări
Referinţe: ştiinţifice, a numeroase tehnici originale şi a
• Cuvântul liber, an XV, nr. 76, 18 apr. 2003, p. 6. unor produse proprii; autor de cursuri univ. şi
(A. T.) conducător de doctorate. Membru în numeroase
soc. ştiinţifice din ţară şi străinătate.
CISTELECAN, Rodica, economist, prof. Lucrări publicate:
univ.; n. 3 mart. 1942, Brăteni (BN). Studii: Lic. - în colaborare:
„Unirea” TgM (1955-59); Fac. de Ştiinţe • Sebészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 1.
Economice; Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi. Dr. cu köt. : Az áltlános sebészet alapvonalai; 2. rész :
teza: „Eficienţa utilizării fondurilor” (1984): Sebészeti propedeutika. – 240-365 p.
Activitate profesională: inspector, Banca • Transplantări şi grefe osoase şi cartilaginoase
Naţională din Cluj-Napoca; prof. de specialitate, / Al. Rădulescu, Gh. Niculescu, C. Ciugudeanu.
Lic. Economic; Centrul Şcolar MIU; Lic. – Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1975. –
Industrial „Unirea”; conf. univ. (1994-2000); 305 p.
prof. univ., catedra de finanţe-contabilitate Referinţe:
(2000-); şef de catedră, UPM TgM. Domenii de • Cuvântul liber, an 7, nr. 176, 7 sept. 1994, p. 2. (necrolog)
• Genersich Antal emlékkönyv.– Budapesta, 1994.
cercetare: studierea pieţelor interne şi externe şi • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
bazele marketingului; autor a numeroase studii gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
şi lucrări ştiinţifice publicate în reviste de • Orvostudományi Értesítő, 1996.
specialitate din ţară şi străinătate şi în volumele (A.T.; F. M.)
sesiunilor ştiinţifice.
Lucrări publicate:
• Bazele contabilităţii. – TgM : UPM, sa.
Oameni de ştiinţă mureşeni

CIURBA, Adriana Daniela, farmacist; n. oscilatoare electrice cu mişcare rectilinie


12 mai 1968, Reghin. Studii: Şcoala Generală (2000). Activitate profesională: asist. univ., IP
nr. 15 TgM (1974-82); Lic. Sanitar TgM (1982- Braşov (1970-74); şef lucrări, Univ. Braşov
86); UMF Cluj-Napoca, Fac. de Farmacie (1975-78); şef lucrări, UT TgM (1978-00); conf.
(1986-91). Dr. în farmacie cu teza: Contribuţii univ., UPM TgM (2001-
la tehnologia formelor farmaceutice cu cedare ). Domenii de cercetare:
controlată (2001). Activitate profesională: dispozitive electronice
farmacist, Institutul de Sănătate Publică şi pentru comanda
Cercetări Medicale TgM (1991-93); activitate motoarelor „pas cu pas”;
didactică la disciplina Tehnologie farmaceutică studiul acţionărilor
în cadrul UMF TgM: preparator (1993-95); electrice cu motoare
asist. univ. (1995-97); medic specialist (1996); electrice speciale, liniar
şef de lucrări (1997-03); conf. univ. (2003-); sau rotativ oscilante;
farmacist primar (2002); autor şi coautor a 45 maşini electrice
de lucrări ştiinţifice din care 15 publicate în neconvenţionale; modelarea matematică şi
reviste de specialitate; coordonator a 22 de optimizarea constructiv funcţională, respectiv
lucrări de diplomă. Specializări: TgM (1993, dimensional - intensivă a sistemelor de acţionare
2001); Cluj-Napoca (1995); Spania (1996). electrică neconvenţionale; aplicarea industrială a
Membră în Soc. de Ştiinţe Farmaceutice din acestora. Munca de cercetare ştiinţifică
România; Soc. Naţională de Biologie Celulară; concretizată prin 27 de lucrări publicate; 15
Soc. Română de Cosmetologie; Soc. de contracte de cercetare ştiinţifică; 30 prototipuri
Etnomedicină, Viena; referent la Revista de şi modele de laborator originale; 2 brevete de
Medicină şi Farmecie TgM; membră în comisii invenţie. A publicat studii şi articole în reviste
de specialitate. de specialitate: Buletinul ştiinţific al Univ. din
Lucrări publicate: Braşov, seria A (1973, 1978); Buletinul Ştiinţific
- în colaborare: al UPM TgM (1977, 1993-95, 1997); Buletinul
• Formular cosmetic / Adriana Popovici, Ştiinţific al UT TgM (1991-95, 1998-99); Buletin
Adriana Ciurba. – TgM : Tipomur, 1997. – 137 Tehn. Ştiinţific al C.J. al Sindicatelor. Comisia
p. Ing. şi Tehn. (1977); Revue Roumaine des
• Îndrumător pentru lucrări practice de Sciences Tehniques (1977); Studii şi cercetări de
tehnologie farmaceutică / Mihai Giurgiu, energetică şi electrotehnică (1972). Specializări:
Adriana Ciurba. – TgM : UMF, 1997. – 109 p. Bucureşti (1972, 1982); Iaşi (2001). Distincţii
• Tehnologie farmaceutică pentru asistenţi de obţinute: „Şef de lucrări evidenţiat” acordat prin
farmacie / Sipos Emese, Adriana Ciurba. – TgM ordin MEÎ (1987). Membru AGIR. Hobby-uri:
: University Press, 2003. – 342 p. grădinărit, sport.
Referinţe: Lucrări publicate:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Integrarea numerică a modelului matematic al
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. unui oscilomotor reactiv bistatoric în contratimp
(A. T.; F.M.)
cu diode. – Bucureşti : ICSCMA, 1972. – 26 p.
• Noţiuni fundamentale de electrotehnică,
CODOIU, Gheorghe Remus, ing. matematică şi mecanică aplicate la studiul
electromecanic; n. 4 mai 1946, TgM. Studii: Şc. maşinilor şi acţionărilor electrice : curs. – TgM
Gen. nr. 8 TgM; Şc. Gen. nr. 6, TgM (1953-60); : IISM, 1981. – 61 p.
Lic. Teoretic „Bolyai Farkas” TgM (1960-64); • Electrotehnică : curs. – TgM : IIS, 1984. – 66
IP Braşov, Fac. de Mecanică (1964-69). Dr. în p.
ştiinţe inginereşti - inginerie electrică - cu teza:
Cercetări cu privire la acţionările cu
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Contribuţie la cartea “Vibratoare electrice” Univ. din Cluj: Filozofia culturii, de Lucian
de dr. ing. S. Darie. – Bucureşti : Editura Blaga şi Istoria filozofiei, de D. D. Roşca; Fac.
Tehnică, 1987. – 210 p. de Medicină din Cluj (1948-54), ca şef de
• Automatizarea acţionărilor electrice. Sisteme promoţie cu media generală 10. Dr. în ştiinţe
de reglare automată a acţionărilor electrice cu medicale cu teza: Cercetări experimentale
motoare de curent continuu : curs. TgM : UT, asupra fracţiunilor cromatografice ale
1991. – Partea 2-a. – 60 p. globulinelor serice în cursul reacţiei de
• Sisteme de reglare automană a acţionărilor adaptare la stimuli nespecifici şi antigenici
electrice cu motoare de curent continuu. – TgM (1967). Parcurge primele trepte ale ierarhiei
: UT, 1991. – 60 p. univ. la catedra de fiziologie a IMF Cluj;
• Îndrumar de proiectare la maşini şi acţionări preparator univ. (1952); asist. univ. (1953); şef
electrice: An. III Ing. : Automatizări industriale de lucrări (1962-66); continuă la disciplina
şi electroenergetice. – TgM : UT, 1993. – 92 p. fiziopatologie a IMF TgM conf. univ. (1969);
• Maşini electrice convenţionale : probleme de prof. univ. (1972-2004); la Catedra de istoria
regim staţionar. Culegere de probleme. – TgM : medicinei (1990-2004); a fost secretar (1967-68)
UT, 1993. – 50 p. şi membru în Cons. Ştiinţific al IMF TgM;
• Maşini şi acţionări electrice. Îndrumător de decan (1972-81); medic specialist de explorări
proiectare. – TgM : UT, 1994. - 120p. funcţionale (1961-70); medic primar (1970); şef
• Maşini electrice : curs. – TgM : UPM, 1996. de secţie, Serviciul de explorări funcţionale;
membru în Cons. Sanitar Jud.; Col. Jud. al
– Partea 1. – 169 p.
Medicilor şi Farmaciştilor din TgM. Domenii de
• Maşini electrice : curs. – TgM : UPM, 1998.
cercetare: a demonstrat efectul antianafilactic al
– 338 p.
clorpromazinei şi influenţa acestui derivat de 10-
• Maşini electrice : curs. – TgM : UPM, 1998.
fenotiazină asupra dinamicii formării
– Partea 2. – 46 p.
anticorpilor; proprietăţile imunobiologice ale
• Electrotehnică şi maşini electrice : curs. – unor derivaţi sintetici ai hidrazinei: benzoil-
TgM : UPM, 1999. – 198 p. hidrazina, p-metoxi- benzoil-hidrazina, N1-p-
• Maşini şi sisteme electromagnetice de metoxi-benzoil-N2 –cloracetil-hidrazina, N1-
acţionare oscilantă : Sinteză, teorie, optimizări. benzoil-N2 – cloracetil-hidrazina, N1-benzoil-N2
– TgM : UPM, 2000. – 238 p. – iodacetil-hidrazina şi N1-p-metoxi-benzoil-N2
- în colaborare: – iodacetil-hidrazina; efectul Levofalanului
• Acţionări electrice: Îndrumător de laborator. – asupra sintezei splenice de hemolizine.
1979. Rezultatele cercetărilor – cca 150 lucrări – sunt
• Maşini şi acţionări electrice (pentru publicate în reviste de specialitate din ţară şi
subingineri). – 1982. străinătate: Curierul medical; Buletin ştiinţific.
• Maşini şi acţionări electrice. Îndrumar de Seria de şt. Medicale. Acad. RPR (1952); Studii
laborator / R. Codoiu, S. Pop. – TgM : IIS şi cercetări ştiinţifice (1955); Studii şi cercetări
TgM, 1983. – 250 p. de fiziologie (1959); Studii şi cercetări de
Referinţe: medicină (1959); Clujul medical (1960); Acta
Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
activitate. – 1991. – p- 42-43. biologica et medica germanica (1961); Revue
(A. T.) des Sciences Médicales (1962); Revista
Medicală (1966-87); Allergie und immunologie
COJOCARU Aurel, medic, prof. univ.; n. (1971); Medicina internă (1974); Allergologia et
10 oct. 1929, Tecuci (GL). Studii: primare la Immunopathologia (1976); Archives de l’Union
Tecuci; Lic. „D. Sturdza” Tecuci; Lic. „Aurel Médicale Balkanique (1976); Revista de
Vlaicu” Orăştie; Lic. „G. Bariţiu” Cluj; Lic. Medicină şi Farmacie / Orvosi- és
„Radu Negru” Făgăraş (1948); în penultima cl. Gyógyszerészeti Szemle (1991-01); a redactat
de lic. (1946-47) frecventează şi cursuri ale cursuri şi lucrări practice de fiziologie şi
Oameni de ştiinţă mureşeni

fiziopatologie; participă la numeroase • Managementul cercetării. – TgM : UDC,


conferinţe, simpozioane şi congrese naţionale şi 2000. – 288 p.
internaţionale. Specializări: Cluj (1958, 1969); - în colaborare:
Bucureşti (1965, 1968); Italia-Florenţa (1970); • Introducere în teoria ecuaţiilor operaţionale.
Berlinul de Vest. Distincţii: „Ordinul Muncii” – 1976.
cls. a III-a; „Steaua RSR” cls. a III-a; „Prof. • Introducere în informatică / Gheorghe Coman,
univ. evidenţiat”; titlul „Profesor de Onoare” al M. Frenţiu. – Cluj-Napoca : Dacia, 1982. – 215
UMF TgM (2004). Fondează filiala din TgM a p.
Soc. de Imunologie (1972); vicepreş., Comisia • Tehnologia fabricaţiei produselor industriale :
Naţională de Imunologie a Academiei de Ştiinţe curs / Gheorghe Coman, Al.-Bogdan Murgu. –
Medicale; membru în Uniunea Soc. de Ştiinţe TgM : UDC, 1999. – 214 p.
Medicale (1954); Cons. Soc. de Fiziologie a Referinţe:
USSM TgM (1967); Soc. de Fiziologie a USSM • Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. – p.
(1960); Uniunea Internaţională a Soc. de 80.
(A. T.)
Imunologie (1972); Uniunea Medicală
Balcanică (1971); AOŞR.
Lucrări publicate: COPOTOIU, Constantin, medic, prof.
• Curs de fiziopatologie şi lucrări practice. – univ.; n. 29 mai 1948, com. Băleşti (GJ). Studii
TgM : IMF, 1977. – Vol. 1: 1977; Vol. 2: 1979; primare în com. natală; Şc. Generală nr. 3 Tg.
Vol. 3: 1980. Jiu; Lic. „Tudor Vladimirescu” Tg. Jiu (1966);
• Istoria medicinei : pentru uzul studenţilor. – IMF TgM, Fac. de Medicină
TgM : UMF, 1998. – Vol. 2. Partea 1. – 271 p.– Generală (1973). Dr. în
Partea 2. - 432 p. – Vol. 3. Partea 1. – 278 p. medicină cu teza: Studiul
• Istoria farmaciei. – TgM, 1999. comparativ al complicaţiilor
- în colaborare: postoperatorii precoce între
• Allergy in the World / Al. Roth, A. Cojocaru rezecţiile anterioare şi
şi alţii. – sl : sn, 1978. rezecţiile abdomino-
Referinţe: perinealepentru cancer
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A rectal (1992). Activitate
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. profesională: medic intern,
– p. 107.
(A. T.)
Spitalul Clinic Teritorial nr. 1 TgM); (1972-73);
Dir. Sanitară Jud. Mureş (1973-74); Oficiul
farmaceutic TgM (1974-75); medic medicină
COMAN, Gheorghe, matematician; n. 24 generală, com. Dancs (1975-76); activitate
ian. 1936, Grindeni. Studii: Univ. din Cluj, Fac. didactică în cadrul IMF TgM, Clinica de
de Matematică. Dr. în matematică (1970). Chirurgie I; asist. stagiar (1976-80); asist. univ.
Activitate didactică univ. din 1961; prof. univ. titular (1980-90); şef de lucrări (1990-94); conf.
la Fac. de Matematică şi Informatică, catedra de univ. (1994-98); prof. univ. (1998-); prorector
calcul numeric şi statistic; prodecan al Fac. de ştiinţific la UMF TgM (1997); dir., Spitalul
Matematică şi Fizică (1987-1989); decan al Fac. Clinic Jud. TgM (2002-04); vicepreş., Col.
de Matematică şi Informatică. Membru în Soc. Medicilor şi Farmaciştilor Mureş; rector UMF
Americană de Matematică. TgM (2004-). Domenii de cercetare: chirurgia
Lucrări publicate: experimentală oncologică, abdominală, chirurgia
• Analiza valorii. – TgM : UDC, 2000. – 340 p. de urgenţă şi vasculară (varice), chirurgia
• Economia mediului. – TgM : UDC, 2000. – splinei, pancreasului, chirurgia cancerului
317 p. calorectal şi gastric; a introdus în 1994 la Clinica
Chirurgicală I TgM chirurgia laparoscopică,
Biblioteca Judeţeană Mureş

efectuând peste 1500 de intervenţii; autor şi (1971). Activitate profesională: medic specialist
coautor a peste 130 de lucrări publicate în ţară şi neurolog (1961-71); medic primar neurolog
străinătate. Face parte din col. de redacţie al (1984-92) Spitalul Clinic Jud. TgM; cercetător
Revistei de Medicină şi Farmacie TgM, al ştiinţific principal, IMF TgM (1971-84); medic
revistei Chirurgia Bucureşti şi al revistei primar neurolog expert în electroneurofiziologie
Cercetări experimentale medico-chirurgicale clinică, acreditat pe lângă Comisia de Transplant
Timişoara. Specializări: Bucureşti (1989); SUA; a Centrului de
Olanda (1993); Elveţia (1996). Distins cu titlul Transplant TgM.
„Asist. univ. evidenţiat în activitatea Domenii de cercetare:
profesională”; premiul II la Simpozionul manifestări paroxistice
Naţional de Chirurgie, Piatra Neamţ (1999). diurne şi nocturne
Membru şi vicepreş în Soc. Română de neepileptice la copii şi
Chirurgie; membru fondator în Soc. de adulţi; epilepsiile
Chirurgie Hepato-bilio-pancreatică, Cluj- copilului şi adultului;
Napoca; Soc. Franceză de Chirurgie; Asoc. cercetări în domeniul
Oamenilor de Ştiinţă din România; Asoc. somnului normal şi
Chirurgilor din Moldova; Liga Internaţională a patologic; activări medicamentoase în EEG;
Medicilor de Pretutindeni; Soc. Română de cercetări EEG şi poligrafice în bolile vasculare
Urgenţă şi Catastrofă; Soc. Română de cerebrale; diagnosticul bioelectric al morţii
Chirurgie Laparoscopică şi Suturi Mecanice. creierului; analiza matematică a activităţii
Lucrări publicate: bioelectrice a creierului în epilepsii şi tumori
• Patologie chirurgicală. Urgenţe majore : cerebrale. A participat la peste 50 de
curs. – TgM : UMF, 1997. simpozioane şi congrese în ţară şi străinătate
• Cancerul rectal – actualităţi şi perspective. – (Germania, Anglia, Scoţia, Spania, Franţa,
Bucureşti : EDP, 1998. Bulgaria, Turcia, Grecia, Ungaria, Italia). A
- în colaborare: publicat în reviste de specialitate din ţară şi
• Patologie chirurgicală / Sub redacţia V. E. străinătate: Revista medicală (1965);
Bancu. – 1983. Electroenceph. Clin. Neurophysiol (1966);
• Tratat de patologie chirurgicală / Sub Neurologie. Psihiatrie. Neurochirurgie (1966);
redacţia prof. dr. E. Proca. – 1984. – Vol. 8. – Archives Medicale Balkaniques (1971-73); Sleep
Partea 1. Urologie. (1973, 1975); Revue Roumaine de Medicine.
• Patologie chirurgicală / Sub redacţia E. Neurologie. Psychologie (1981); Jurnalul Soc.
Proca. – Vol. 5. – 1991. Române de Anestezie Terapie Intensivă (2001).
• Patologie chirurgicală pentru admiterea la Specializări în neurofiziologie clinică, EEG şi
rezidenţiat / Sub redacţia prof. dr. Nicolae poligrafie. Distincţii obţinute: „Evidenţiat în
Angelescu. – 1997. munca medico-sanitară” (1969). Membru în Soc.
Referinţe: Română de Neurologie (1964-); European Soc.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és for Research of Sleep (1972-); Uniunea
gyógyszerészképzés 50. éve. – [1995]. Medicală Balcanică (1972-).
• Cuvântul liber, 17 aug. 2004. Lucrări publicate:
(A. T.)
• Curs de electroencefalografie. – TgM : IMF,
1972.
CORFARIU, Onoriu, medic neurolog; n. • Visul: Probleme de fiziologie, psihologie şi
1 iun. 1930, Săcele (BV). Studii: Lic. „A.
patologie. – Cluj-Napoca : Dacia, 1978.
Şaguna” Braşov (1941-49); IMF Cluj (1949-
- în colaborare:
55). Dr. în medicină cu teza: Studiul clinic,
• Epilepsiile. – 1976.
electroencefalografic şi poligrafic al unor
manifestări paroxistice diurne neepileptice
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice microcateterismul flotant al inimii drepte,


/ On. Corfariu, L. Popovici, G. Badiu. – pericardiocenteza pe sondă, perfuzia arterială pe
Bucureşti : Editura Medicală, 1978. – 503 p. sondă, arteriografie, cateterism stâng la patul
• Epilepsia şi convulsiile la copii / B. Aşgian, bolnavului, defibrilare electrică externă şi
O. Corfariu. – Bucureşti : Editura Medicală, intracavitară, electrostimulare cardiacă
1984. – 167 p. endocavitară tranzitorie şi permanentă,
• Epilepsiile. – 1984. recoltarea potenţialului Hiss şi studiul conducerii
• Metode de neurofizilogie clinică. – Bucureşti sino-atriale şi atrio-ventriculare, studiul
: Editura Medicală, 1984. refractorităţii miocardului atrial şi ventricular,
• Patologia stărilor de veghe şi somn. – 1984. cartografia precordială, metoda de apreciare a
• Visul: de la medicină psihanaliză, cultură şi conducerii intraatriale, exploarea nodului sinusal
filozofie / O. Corfariu, L. Popoviciu, V. (electrostimulare, potenţial nod); autor sau
Foişoreanu. – Bucureşti : Universul, 1994. – coautor a 232 de lucrări ştiinţifice publicate în
408 p. reviste de specialitate din ţară şi străinătate:
Referinţe: British Heart Journal; Fiziologia Normală şi
• International Directory of Sleep Researchers and Patologică; Medicina Internă (1965, 1968-75,
Clinicians. Brain Information Service. – Los Angeles SUA : 1977, 1979-80, 1982-86, 1988); Timişoara
University of California, sa. Medicală (1965-66, 1968-69, 1973, 1982, 1985);
(A. T.)
Viaţa Medicală (1966, 1969-70, 1972, 1980,
1982-86, 1990); Revue Roumaine de Medicine
COTOI, Simion, medic, prof. univ.; n. 9 Interne (1967, 1971-72, 1977-93, 1995-96,
mart. 1931, Şimleul Silvaniei (SJ). Studii: lic. la 1998); Cardiologia, Basel (1969, 1967); Spitalul
Făgăraş, Deva, Arad (1949); IMF Cluj, Fac. de (1969); Produse farmaceutice (1970, 1983,
Medicină (1955). Dr. în medicină cu teza: 1986); Giornale Italiano di Cardiologia (1971-
Presiunea nervoasă centrală în reanimarea 72, 1974-77); British Heart Journal (1972-73);
medicală (1968). Activitate profesională: medic Cardiology, New York (1972, 1974); Cor Vasa
de circumscripţie, (1972-74); European Journal of Clinical
com. Berghiu (AB); Investigation (1972); Experientia, Basel (1972);
Spitalul Raional Brad Studii şi Cercetări de Medicină Internă (1972);
(HD) (1955-59); Acta Medica Scandinavica (1973); Fiziologia
Spitalul Regional Normală şi Patologică (1973); Revista del
Deva (1959-62); Seminario de la Catedra de Patologia Medica
medic cardiolog, de Barcelona (1973-74); American Heart
Policlinica Deva Journal (1974-75, 1978-80); Anesthesiology
(1963-66); medic (1974); Cor et Experientia, Basel (1975); Acta
primar interne şi Cardiologica (1976-77); Revista de Medicină şi
cardiologie (1968); activitate didactică univ. de Farmacie TgM (1976, 1992-95, 1998); Revista
la gradul de asist. univ. la Clinica I Timişoara Medicală (1977-82, 1984-89); Japan Heart
(1966-69); şef de lucrări (1972-74); şef de Journal (1978); Journal of Electrocardiology
lucrări în cadrul UMF TgM, Clinica Medicală I (1978); Physiology (1980-81, 1983-88, 1990);
(1974-81); conf. univ. (1984-90); prof. univ. Romanian Journal of Gerontology and
(1990-); şef de catedră la Clinica Medicală Geriatrics (1981-82, 1986, 1988-89);
(1982-84; 1999-00); decanul Fac. de Medicină Muncitorul sanitar (1982); CERMA, News
şi Pediatrie (1984-89); prorector al UMF TgM; Letter (1985, 1994); Revista Medico-
conducător de doctorate; expert evaluator al Chirurgicală Iaşi (1985); Analele Univ.
MEN şi CNCSIS (1999-). Domenii de „Ovidius” Constanţa (1990); Sibiul Medical
cercetare: măsurarea presiunii venoase centrale, (1991-92); Infomedica (1995); Orvostudomány
Biblioteca Judeţeană Mureş

Értesito (1995-97, 1997, 1999); Jurnalul de inter, Oficiul Farmaceutic TgM (1976-78);
Chirurgie Toracică (1996); Nefrologia (1996); medic de medicină generală, Spitalul Orăşenesc
face parte din col. de redacţie al revistelor de Motru (1978-79); activitate didactică în cadrul
specialitate: Revue Roumaine de Medicine IMF TgM, Clinica Medicală II (actuală Clinica
Interne; Cerma Italia; Revista de Medicină şi II): asist. univ. stagiar (1979-83); asist. univ.
Farmacie TgM. Autor a 6 certificate de 1983-94); şef de lucrări, disciplina Medicină
inventator şi 12 de inovator. Specializări: internă II şi Terapie
Bucureşti (1960, 1968); Suedia (1969-70). intensivă (1994-); medic
Distins cu „Diploma de Excelenţă” acordată de primar adj. , şef de secţie
UMF TgM (2001); Ordinul Naţional „Serviciul (2000-); expert în Cons.
credincios” în grad de cavaler (2002); cetăţean Naţional al Cercetării
de onoare al oraşului TgM, ales cu ocazia Ştiinţifice. Domenii de
„Zilelor mureşene”, ediţia din 2001. Membru în cercetare: semiologie
Soc. Europeană de Cardiologie; AOŞR. Hobby- medicală; autor şi coautor
uri: campion naţional la săritura în înălţime a 130 de lucrări ştiinţifice
(1949); membru în lotul naţional de atletism publicate în reviste de
(1949-53); jucător legitimat la volei, Clubul specialitate din ţară şi străinătate: Revista de
Corvinul Deva (1958-68). Medicină şi Farmacie TgM (1992, 1994, 1997-
Lucrări publicate: 02); Revista Română de Cardiologie (1994,
• Elemente de policlinică medicală / Sub 1997-00). Membru în Soc. Română de
redacţia Simion Cotoi. – TgM, 1980. Cardiologie; Grupul de lucru „Cardiopatie
- în colaborare: Ischemică” al Soc. Române de Cardiologie.
• Elemente de patologie medicală pentru anul 4 Lucrări publicate:
medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi, • Curs de semiologie medicală. – TgM : UMF,
Corneliu Dudea, Rona Ladislau. – TgM : IMF, 2000.
1978. – 307. • Semiologie medicală : curs pentru studenţii
• Insuficienţa cardiacă / M. Moronescu, S. Col. Univ. de Medicină. – TgM : UMF, 2002.
Cotoi, M. Bichiş. – Bucureşti : Editura Referinţe:
Baza de date BJM.
Medicală, 1967. (A. T.)
• Monophasic Action Potentials of the Right
Heart. Suction Electrode method in Clinical
COZOŞ, Andrei, economist; n. 26 nov.
Investigation. – 1971.
1931, sat Nima, com. Râciu. Studii: Lic. „Al.
• Fiziologia şi fiziopatologia hemodinamicii. – Papiu-Ilarian” TgM (1945-48); Şc. Medie
Vol. 2 / Sub redacţia I. Teodorescu-Exarcu. – Tehnică de Comerţ TgM (1948-52), ISE
1985. Bucureşti, Fac. de Finanţe şi Credit, Secţia
• Tratat de medicină internă / Sub redacţia Contabilitate (1952-56).
prof. dr. R. Păun. – Partea 1. – 1988. Activitate profesională:
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és revizor construcţii,
gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. Trustul 7 Construcţii
(A. T.) Petroşani (1956-59);
Întreprinderea de
COZLEA, Laurenţiu, medic; n. 23 iun. Construcţii şi Drumuri
1951, TgM. Studii: Lic. nr. 5 TgM (1966-70); nr. 2, Deva (1959-61);
IMF TgM, Fac. de Medicină (1976). Dr. în şef serviciu contabilitate,
medicină cu teza: Evoluţia aritmiilor la bolnavii Fabrica de Zahăr, Luduş
cu stări critice coronariene. Rolul tratamentului (1961-63); contabil şef şi dir. economic, SC
cu xilină (1993). Activitate profesională: medic Azomureş SA TgM (1963-94). Activitate
Oameni de ştiinţă mureşeni

ştiinţifică în domeniile: contabilitate, gestiunea 00); cons. al ministrului de interne (2001-).


calităţii, economia mediului, expertiză Domenii de cercetare: prevenirea şi stingerea
contabilă. Participă cu lucrări la 12 congrese şi incendiilor; protecţia civilă. A participat la 12
simpozioane; publică 126 de articole de simpozioane şi reuniuni interne şi internaţionale.
specialitate: Analele UEDC TgM (1995-97); A publicat articole în reviste de specialitate:
Revista generală de contabilitate şi expertiză Buletinul pompierilor sau Buletinul apărării
(1965-67, 1969-70, 1977, 1980-83, 1996-00). împotriva incendiilor; Fire International; Paza
Specializări în conducerea întreprinderilor contra incendiilor sau Pompierii Români.
(1970); evaluare (1995); audit financiar (1998). Specializări: Franţa (1977); SUA (2000).
Distins cu „Ordinul muncii clasa III-a” (1972). Distincţii: Ordinul „Meritul militar” clasele I, II,
Hobby-uri: drumeţii. III şi medaliile clasele I, II. Membru în Soc.
Lucrări publicate: Română de Protecţie Împotriva Incendiilor; Soc.
• Gestiunea calităţii produselor. – Cluj-Napoca de Medicină de Urgenţă şi Catastrofe din
: Dacia, 1986. – 250 p. România.
• Cenzorii societăţilor comerciale. – Bucureşti : Lucrări publicate:
Chimimform Data, 1991. – 50 p. • Organizarea activităţii de prevenire şi
• Economia mediului : curs. – TgM : UDC, stingere a incendiilor în industria chimică. –
1992. – Ediţia 1. – 150 p. Editată de Ministerul Industriei Chimice, 1984. –
• Economia mediului : curs. – TgM : UDC, Vol. 1. – 145 p.; Vol. 2. - 265 p.
1996. – Ediţia 2. – 100 p. - în colaborare:
Referinţe: • Metodologia cercetării cauzelor de incendii. –
Baza de date BJM. 1987.
(A. T.)
• Agenda pompierului / I. Crăciun, P.
Bărbulescu. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1993.
CRĂCIUN, Ionel, ofiţer de pompieri, ing. – 408 p.
constructor; n. 29 mart. 1946, sat Râpa de Jos, • Protecţia la foc a obiectivelor nucleare. –
com. Vătava. Studii: Şc. Primară Râpa de Jos 1998.
(1952-56); Şc. Gen.
• Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu /
Vătava (1956-59); Şc.
I. Crăciun, V. Sencu, S. Calotă. – Bucureşti :
Medie „V. Roaită”,
Editura Tehnică, 1993. – 184 p. Reeditată în
Topliţa (1959-63); Şc.
1999.
Militară Superioară de
• Monitorizarea şi mecanizarea armatei
Ofiţeri „N. Bălcescu”
române. – 2000.
Sibiu (1963-67);
Institutul de Construcţii • Pompierii români în pragul mileniului trei / I.
Bucureşti, Fac. de Crăciun, Ş. Bejan. – Bucureşti : Tipoart, 2000.
Referinţe:
Construcţii (1967-70). • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
Obţine doctoratul cu teza: Protecţia împotriva tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 96, 98.
incendiilor la centralele atomo-electrice (1999). (A. T.)
Grad militar: general de corp de armată (oct.
2000-). Activitate profesională: ofiţer de CREŢU, Augustin, ing. mecanic, prof.
pompieri; comandant de subunitate la grupul de univ.; n. 18 dec. 1941, com. Grebenişu de
pompieri al mun. Bucureşti (1967-69); inspector Câmpie. Studii: Şc. Primară Valea Sânpetrului,
de prevenire a incendiilor; şef secţie şi prim com. Grebeniş (1947-51); Şc. Elementară
locţiitor al comandantului, Comandamentul Grebenişu de Câmpie (1951-54); Lic. de băieţi
Pompierilor, Bucureşti (1970-90); comandant al „Al. Papiu Ilarian” TgM (1954-57); IP Cluj, Fac.
Corpului Pompierilor Militari, Bucureşti (1991- de Mecanică (1957-62). Dr. ing. cu teza:
Biblioteca Judeţeană Mureş

Contribuţii la studiul repartiţiei tensiunilor • Rigla de calcul. – Bucureşti : Editura Tehnică,


tangenţiale în elemente solicitate şi a influenţei 1973. – 68 p.
lor asupra ruperii materialelor. Activitate • Rezistenţa materialelor. – Cluj-Napoca :
profesională: preparator (1962-66); asist. univ. Litografia IP, 1975. – 375 p.
(1966-90); detaşat la Univ. de Ştiinţe şi • Rezistenţa materialelor. – Cluj-Napoca :
Tehnologie din Oran, Algeria (1983-85); şef de Litografia IP, 1982. – 382 p.
lucrări; conf. univ. (1990-92); prof. univ. (1992- • L’analise des contraintes UST Oran. – 1985. –
) UT Cluj-Napoca; 64 p.
conducător ştiinţific de • Resistance des matériaux RDM-6 Oran. –
doctorate în specialitatea 1985. – 13 p.
ştiinţe tehnice (2001-). • Resistance des matériaux. Essais mécaniques
Domenii de cercetare: (Travaux practiques-TP) UST Oran. – 1985. –
rezistenţa materialelor; 30 p.
teoria aplicată a elasticităţii
• Resistance des matériaux. Problèmes
şi a plasticităţii; analiza
(Travaux dirigés-TD) UST Oran. – 1985. – 85 p.
numerică şi experimentală
• Probleme alese din rezistenţa metalelor. –
a stărilor de tensiune.
Cluj-Napoca : Litografia UT, 1993. – 222 p.
Participă la numeroase sesiuni, consfătuiri,
• Rezistenţa materialelor cu elemente de
simpozioane, conferinţe, congrese în ţară şi
elasticitate şi plasticitate. – Cluj-Napoca :
străinătate; autor şi coautor a 21 de lucrări
Litografia UT, 1993. – 386 p.
didactice (cursuri, culegeri de probleme,
- în colaborare:
îndrumătoare de lucrări de laborator); are peste
100 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de • Lucrări de laborator de rezistenţa
specialitate: Buletinul ştiinţific al IP Cluj- materialelor. – 1967.
Napoca (1967, 1969, 1972, 1974, 1977-79, • Probleme de rezistenţa materialelor. – 1968.
1983, 1986); Standardizarea (1969); Buletinul • Lucrări de laborator de rezistenţa
ştiinţific al Univ. din Baia Mare (1991); Analele materialelor. – 1986.
Univ. din Oradea (1992-93); Revista Căilor • Probleme de rezistenţa materialelor. – 1986.
Ferate Române (1992); Univers ingineresc • Îndrumător pentru perfecţionarea pregătirii
(1992); Revista de tratamente termice şi cadrelor didactice din învăţământul
ingineria suprafeţelor (1993-95); Analele Univ. preuniversitar (ingineri şi subingineri). –1991.
Tg. Jiu (1994); Prelucrări la cald (1997); Acta • Perfecţionarea cadrelor. – 1996.
Universitas Cibiensis (1999); Metalurgia • Formarea continuă a personalului didactic.
(1999); Buletinul ştiinţific al UPM TgM (2000); Puncte de reper. – 1999.
1 invenţie; 1 inovaţie; numeroase protocoale ale • Introducere în ingineria suprafeţelor. – 1999.
unor contracte de cercetare ştiinţifică. • Studiu privind monitorizarea calităţii
Specializări: Algeria (1983-85); Portugalia învăţământului tehnic universitar. – 2000.
(1993); Germania (1998); Franţa (1998-00); Referinţe:
Spania (2000). Distincţii: „Şef de lucrări • Who’s Who in the Balkans. – Atena : Metron Publications,
1995.
evidenţiat”, MEC (1989). Este membru în
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
AGIR; Asoc. Română de Tensometrie; Soc. tehnica românească. – Vol. I, 1996. – p. – 96, 99.
Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată. • International Directory of Distinguished Leadership. –
Hobby-uri: şah, turism, grădinărit. American Biographical Institute, 1998; 2001.
Lucrări publicate: • Who’s Who în România. – 2002.
(A. T.)
• Iniţiere în tensometria electrică rezistivă. –
Cluj-Napoca : Litografia IP, 1971. – 18 p.
• Rigla de calcul. – Cluj-Napoca : Litografia
IP, 1971. – 36 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

CRIŞAN, Aurelia, fitopatolog; n. 19 ian. • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán,


1930, TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1949); Csath-Stîncel Zamfira. – Mv. : OGYI, 1980. - 1.
Fac. de Ştiinţe Naturale, Cluj (1953). Dr. în köt. – 193 p.
biologie (1962). Activitate didactică univ. la Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
UBB Cluj-Napoca, catedra de Biologie- gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
Geografie-Geologie (1953-90). Autor şi coautor • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
la mai multe volume. Participă la seria de marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, 1948-1998. – TgM :
Conferinţe Naţionale pentru Protecţia Plantelor Mentor, 1998.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
(1979-81). Publică lucrări ştiinţifice în periodice
Mária. – Kolozsvár, 2002.
de specialitate. Primeşte Premiul „E. (F. M.)
Teodorescu” al Academiei Române (1987).
Lucrări publicate: CSATHÓ Gyula, medic; n. 1923 - m. 19
- în colaborare: ian. 1992. Asist. univ., şef de lucrări la catedra
• Flora şi vegetaţia munţilor Zarand / Aurelia de histologie a IMF TgM (1946-60); a lucrat şi
Crişan şi alţii. – 1978. în Secţia de Patologie a Spitalului Clinic TgM.
• Biologia paraziţilor vegetali : manual / (1965-82); histopatolog la Spitalul din Reghin
Aurelia Crişan, Eugenia Eliade, Adrian până la moarte (1960-92).
Voicinschi. – Bucureşti : EDP, 1983. – 211 p. Lucrări publicate:
• Putregaiul alb al plantelor de cultură - în colaborare:
„Scleratinia sclerotiarum.” Prevenire şi • Szövettani gyakorlatok. Mikroszkópizálás,
combatere / Aurelia Crişan, Eugenia Tatiana mikrotechnika, a sejtek vizsgálata / Gündisch
Şesan. – Bucureşti : Ceres, 1998. – 288 p. Mihály, Csató Gyula, Kemény György. – Mv. :
Referinţe:
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000.
OGYI, 1956. – 264 p.
Referinţe:
(A. T.)
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
CSATH STÎNCEL, Zamfira, farmacist; (F. M.)
n. 8 martie 1930, Turda – m. 18 nov. 1997
TgM. Studii: bacalaureat la Lic. „Unirea” TgM, CSEDŐ Károly; Carol, farmacist, prof.
(1948); diploma de farmacist la IMF TgM univ.; n. 6 mai 1930, Topliţa (HR). Studii: Fac.
(1953). Dr. în ştiinţe farmaceutice (1973) de Farmacie, IMF (1953); bursă Humboldt,
preparator, asist., şef de lucrări la Catedra Germania (1970-72, 1991, 1993). Dr. în ştiinţe
galenică a IMF TgM până la pensionare (1953- farmaceutice cu teza: Studiul principiilor active
87). Domenii de cercetare: rolul factorilor care din ardeiul iute (Capsici
influenţează prepararea medicamentelor, fructus) indigen.
interacţiunea între medicamente şi excipienţi, Activitate didactică univ.
îmbunătăţierea calităţii emulsiilor. din 1953 în cadrul IMF
Lucrări publicate: TgM, Fac. de Farmacie,
- în colaborare: catedra farmacognozie şi
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. fitoterapie, parcurgând
• Tehnică farmaceutică. – Bucureşti : EDP, toate gradele, până la cel
1969. – 556 p. de prof., obţinut în 1991;
• Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. decan al Fac. de
• Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică Farmacie, (1990-96);
farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel conducător de doctorat; a susţinut cursuri
Zamfira, Mihai Giurgiu. –TgM : IMF, 1979. – postuniv. pentru medici, farmacişti, biologi,
Vol. 2. – 120 p. chimişti. Activitate ştiinţifică în domeniile:
Biblioteca Judeţeană Mureş

urmărirea conţinutului de principii active al átdolgozott és bővített kiad. – Mv. : OGYI,


plantelor medicinale: Popaver somniferum 1956. – 132 p.
(mac), Capsicum annuum (ardei iute), Atropa • Farmakognózia : Részletes rész. / Kopp
belladonna (mătrăgună), Juniperus communis Elemér, R. Kotilla Erzsébet, Csedő Károly. – 2.,
(ienupăr), Ptelea trifoliata, Ruta graveolens átdolgozott és bővített kiad. –– Mv. : OGYI,
(virnanţ), Polygonum aviculare (troscot), 1957. – 2 vol. - 1. köt. – 407 p.; 2. köt. – 251 p.
Lavandula hydryda angustifalia (levănţică); • Farmakognóziai vizsgálatok / Rácz-Kotilla E.,
obţinerea produselor fitoterapeutice din: Csedő K. – Mv. : OGYI, 1958. – 2. köt. – 174 p.
Corylus avellanea (alun), Filipendula ulmaria • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965.
(reţuşca), Morus alba et nigra (dud); produse • Farmacognozie – îndrumător de lucrări
cosmetice pentru revitalizarea pielii cu acţiune practice / Csedő C., Péter H. M., Monea Maria.
tonică, astringentă sau emolientă; a realizat – TgM : IMF, 1967.
spray-uri deodorante în colaborare cu „Farmec” • Plantele medicinale din flora spontană a
Cluj-Napoca; a izolat principiile active din Bazinului Ciuc. – Miercurea Ciuc: Consiliul
Humulus lupulus (hamei), Ptelea trifoliata; a Popular al Judeţului Harghita, 1968. – 183 p.
localizat acridonukul în ţesuturile de Ruta • Farmakognózia / Rácz Gábor, Csedő Károly –
graveolens (virnanţ); a publicat peste 100 de Mv., 1970. – 2. köt. – 1970. – 157 p.
lucrări ştiinţifice; deţine 11 brevete de invenţie.
• Kovászna megye gyógynövényei. - Árkos,
Face parte din colegiul de redacţie al revistelor: Sepsiszentgyörgy: Mezőgazdasági,Élelmiszer-
Acta phytoterapeutica romanica; Farmacia;
ipari és Vízügyi Vezérigazgatóság, Kovászna
Note botanice. Distins cu premiul „Emil
megye, Agronomusok Háza, 1973. – 239 p.
Racoviţă” al Academiei Române (1981);
• Plantele medicinale din judeţul Harghita. –
diploma internaţională „I. Kabay”. Membru în
TgM, 1973. – 80 p.
Soc. de Ştiinţe Farmaceutice din România; Soc.
• Evidenţa şi legislaţia farmaceutică / Carol
Internaţională pentru Cercetarea Plantelor
Csedő, Horváth Tibor, Ajtay Mihai. – TgM :
Medicinale (1977); Soc. de Etnomedicină din
IMF, 1974. – 111 p.
Austria (1981); Soc. Farmaciştilor din Ungaria
(1984); Soc. de Fitoterapie din România şi din • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás /
Ungaria; Comisia de Cercetare a Plantelor Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. –
Medicinale a Academiei Române (1987); Mv. : OGYI, 1975. – 133 p.
AOŞR (1991); a colaborat la revistele: Acta • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976.
Microbiologica et Immunologica Hungarica • Gyógyszertári ügyvitel és jogszabályozás /
(1999-00); Acta Phytotherapica Romanica Csedő Károly, Horváth Tibor, Ajtay Mihály. – 2.
(1994, 1996); Gyógyszerészet (1996); Note kiad. – Mv. : OGYI, 1978. – 165 p.
Botanice (1997-00); Olaj - Szappan – • Plantele medicinale şi condimentare din
Kozmetika (1996); Orvostudományi Értesítő judeţul Harghita = Hargita megye gyógy- és
(1999); Revista de Medicină şi Farmacie – fűszernövényei. – Csíkszereda, 1980. – 711 p.
Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992, 1996- • Curs de farmacognozie / Eşianu Sigrid, Csedő
99). Hobby-uri: excursii şi recoltarea plantelor Carol. – TgM : UMF, 1999. – Vol. 1. – 228 p.;
medicinale din flora montană. Vol. 2. – 220 p.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. –
• Farmacognozie : curs de plante medicinale şi Bucureşti, 1966.
aromatice. –TgM, 1970. – Vol. 2. – 157 p. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest : Kriterion,
• Hargita megye gyógy- és fűszernövényei. – 1981-. - 1. köt.: A-F.
Csíkszereda, 1980. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv., 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
- în colaborare: gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Farmakognózia : Általános rész. / Kopp • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
Elemér, R. Kotilla Erzsébet, Csedő Károly. – 2., tehnica românească. – 1998.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Székelyföld 1.sz.,1998. • Gyógyszer-technológia / Csegedi Júlia Jolán,


• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Csath-Stîncel Zamfira. – Mv. : OGYI, 1980. – 1.
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : köt. – 193 p.
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. Referinţe:
(A. T.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Csíkszereda, 1996. . –
CSEGEDI Júlia Jolán, farmacist; n. 15 1. köt. : A-K. - 1996.
nov. 1927, Păingeni. Studii: elementare în satul • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – Nagyvárad, 1997.
natal (1939); bacalaureatul la Lic. Teoretic de (F. M.)
fete maghiar de stat din TgM (1947); a obţinut
diploma de farmacist la IMF TgM (1951), şi CSEH Zoltán, medic stomatolog; n. 27 mart.
doctoratul în ştiinţe farmaceutice (1972) cu 1930, Cluj. Studii: Col. Ref. din Cluj (1948);
teza: Studiul farmacognostic comparativ al unor IMF TgM, Fac. de medicină (1954). Dr. în
specii indigene de Thymus. Preparator la catedra ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la
de chimie organică IMF TgM (1950-52); asist. confecţionarea şi aplicarea protezelor totale cu
univ.; şef de catedră la bază metalică (proteza cu bază de aluminiu)
catedra de chimie (1973). A fost medic la
anorganică (1952-62); a Aiton (Turda) (1954-58);
fost cercetător principal la specializări: medic
Baza Academiei RPR din stomatolog, la Cluj
TgM, secţia de morfologie (1959); medic stomato-
normală şi patologică log la Ciuc (1959-63);
(1952-57); şef de lucrări asist. univ. la Fac. de
la Catedra tehnică Stomatologie IMF TgM
farmaceu-tică până la pensionare (1962-83). (1963-76); şef de lucrări
Domenii de cercetare: studiul lipoproteidelor, până la pensionare
technica farmaceutică etc. A participat cu (1976-90). Are cinci
comunicări la conferinţe, sesiuni ştiinţifice şi a inovaţii.
publicat studii şi articole de specialitate în : Lucrări publicate:
Orvosi Szemle Revista Medicală (1955-62, - în colaborare:
1971, 1974); Studii şi cercetări de chimie. • Protetikai fogászati propedeutika / Ieremia
Academia RPR (1956); Wiener Medizinische Lucian; Fordította Cseh Zoltán. – Mv. : OGYI,
Wochenschrift (1956); Magyar Onkológia 1979. – 1. köt. – 188 p.
(1957, 1958); Archives Internationales de • Tehnici dentare speciale de protejare totală /
Pharmacodynamie et de Thérapie (1958-59); Ieremia, Venera Mocanu-Bardac, Z. Cseh. –
Die Naturwissenschaften (1958); Farmacia Bucureşti : Editura Medicală, 1981. – 250 p.
(1963, 1969-70); Gyógyszerészeti és Referinţe:
Gyógyszerterápiás Dokumentációs Szemle. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
Lucrări publicate: ( F. M.)
- în colaborare:
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. CSÉP Katalin, medic; n. 9 ian. 1970, TgM.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1988); UMF TgM,
• Îndrumător pentru lucrări practice de tehncă Fac. de Medicină la (1994). Medic rezident în
farmaceutică. – TgM: IMF, 1979-1981. – Vol. medicina internă; asist. univ. la disciplina
1. / Papp József, Geréd-Cseged Jolán, Maria genetică UMF TgM (1997-).
Rogoşcă; Vol. 4. – 1981. Lucrări publicate:
Biblioteca Judeţeană Mureş

- în colaborare: • Kolozsvár részletes leírása, Kolozsmegye és az


• Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia erdélyi részek rövid földrajza. – Kolozsvár,
az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi, Csép 1889.
Katalin. – Mv. : Procardia, 1999. • Kolozsvár részletes leírása. – 2. kiad:
• Genetică medicală : note de curs / Dragoş T. Átdolgozta László Ferenc. – Kolozsvár, 1896.
Ştefănescu, Ionela Paşcanu, Csép Katalin. – • Kolozsvár részletes leírása. – 3. átdolgozott
TgM : UMF 2001. – 156 p. kiad. – Kolozsvár : Stein János, 1902. – 63 p.
Referinţe: • Kolozsvár részletes leírása. – 4. átdolgozott
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. - 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
kiad:– Kolozsvár: Stein János, 1905. – 63 p.
(F. M.) Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-14.
köt. – 2. köt. : Caban-Exner. – 1893.
CSIDEY József, medic pediatru; n. 9 mart. • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest:
1920, Dej (CJ) – m. 17 iul. 2000, TgM. Studii: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-
K.
bacalureat la Dej (1938); Univ. „Ferenc
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Ferdinand” din Cluj, Fac. de Medicină la József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 4.
(1944). Şi-a început activitatea de medic la köt. : Brediceanu Kajusz- Czeglédy Rózsika. – 1942.
Clinica medicală din Cluj (1944-47); preparator, (F. M.)
lector la Clinica de
Pediatrie TgM (1947-55); CSÍKY Csaba, medic; n. 16 febr. 1942, Cluj.
între 1955-56 este şeful Studii: Lic. „Bolyai” TgM (1969); IMF TgM
Secţiei de Pediatrie a (1965); dr. în ştiinţe medicale (1977). A fost
Spitalului Român din RD asist univ. în cadrul IMF TgM, specializat în
Coreea; medic primar la neurologie (1967); a lucrat la Clinica de
Spitalul Clinic TgM până Psihiatrie (1969). Domenii de cercetare: metode
la pensionare (1957-92); de tratare a bolilor psihice. A publicat studii şi
medic consultant cardiolog articole în reviste de specialitate şi de ştiinţă
pediatru la Clinica de Chirurgie Cardio- popularizată: Neurologie-Psihiatrie; Revista de
Vasculară. Distins cu „Ordinul Muncii” cls. a Medicină; A Hét, TETT etc.
III-a şi titlul de „Medic Emerit”, „Cetăţean de Lucrări publicate:
Onoare al Mun. TgM” Hobby-uri: muzica - în colaborare:
clasică. • Pszihiátria. – Mv. : IMF, 1981 – 274.
Lucrări publicate: • A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky
- în colaborare: Kálmán, Csíky Csaba. – Kolozsvár: Dacia, 1982.
• Gyermekgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, – 278 p.
1955. – 1. rész. – 1955. – 400 p. Referinţe:
Referinţe: • Tett, 1978, 1. sz.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 1.
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. köt.: A-F. – 1981.
• Cuvântul liber, nr. 142, 20 iul. 2000, p. 10. (necrolog) • Tett 1982, 3. sz.
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : • Tett 1983, 3.sz.
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. • Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv., 1994.
(A. T.; F. M.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
(F. M.)
CSIKY Béla, învăţător, geograf; n. 17 nov.
1864, Foifalău – m. ? Studii: gimnaziale în
TgM, pedagogice la Aiud (1886). A fost numit
învăţător la Cluj, apoi la Miskolc până la
pensionare (1927).
Lucrări publicate:
Oameni de ştiinţă mureşeni

CSIKY Ferenc, farmacist, n. 1819 – m. 27 • A belorvostan tankönyve. – 2. javított. kiad. -


iul. 1849, TgM Budapest, 1923-24.
Lucrări publicate: • Belorvosi diagnosztika. – 2. javított és bővített
• Rövid vegytan-gyógyszerészi értekezés az kiad. - Budapest,1926.
ibolóról (Jodium) és a büzanyról (Bromium). – Referinţe:
• A magyar sebészirodalom bibliográfiája / Összeállította
Pest: nyomt. Landerer és Heckenast, 1841. – Novák Ernő. – Budapest, [1939].
16 p. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Referinţe: József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6.
• Magyarország természettudományi és mathematikai vol. – Budapest, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz-
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, Czeglédy Rózsika. – 1942.
dr. – Budapest, 1878. • Új magyar életrajzi lexikon. - 6 vol. – Budapest, 2001-. –
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1- 1. köt. : A-Cs. – 2001.
14. köt. –2. köt. : Caban-Exner. – 1893. Magyarország (F. M.)
orvosi bibliographiája : 1472-1899 / Összeállította Győry
Tibor dr. – Budapest, 1900.
(F. M.) CSÍKY Kálmán, medic, prof. univ. ; n. 9
nov. 1914, Albiş (CV) – m. 1990, TgM. Studii:
CSIKY János József, medic, n. 1800 – m. lic. la Târgu Secuiesc şi Braşov; univ. la Cluj. A
13 mai 1867, TgM. lucrat la catedra de neurologie şi psihiatrie
Lucrări publicate: (1940) sub conducerea prof. Miskolczy Dezső la
• Dissertatio inaug. medica sistens functionem Cluj şi apoi la TgM. Conduce Clinica de
organico animalium repentinam suspensionem. Psihiatrie din TgM (1948-
– Vindobonae: typis Ant. Pichler, 1826. – 42 p. 81); conf., apoi prof. univ.
Referinţe: la IMF TgM; dr. (1966).
• Magyarország természettudományi és mathematikai Îşi publică rezultatele
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, ştiinţifice în revistele de
dr. – Budapest, 1878.
specialitate din ţară şi
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-
14. köt. –2. köt. : Caban-Exner. – 1893. străinătate. A fost cel care
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 / a descris prima dată în
Összeállította Győry Tibor dr. – Budapest, 1900. Europa boala răspândită
(F. M.) de ţânţari, virusul
encefalitis.
CSIKY József, medic, prof. univ., n. 13 nov. Lucrări publicate:
1881, TgM – m. 26 ian. 1929, Debreţin. Studii - în colaborare:
univ. în Viena, Berlin • Ideg- és elmekortani előadások. – Mv. :
şi Budapesta (1904). OGYI, 1953. – 1. rész: Ideggyógyászat. – 1.
Ca medic pe vapor a füzet. – 310 p.; 2. füzet. – 383 p.; 2. rész :
fost în America (1906- Elmekortan. – 175 p.
08); a obţinut o bursă • Morfologia sistemului nervos / red. Ion T.
şi a învăţat la Breslau Niculescu. – Bucureşti : Editura Medicală, 1957.
şi Paris (1908-09).A – 787 p.
fost asist. univ. la • Probleme de psihiatrie. – Bucureşti: Editura
Budapesta (1916-) şi Medicală, 1957. – 460 p.
prof. univ. la Debreţin • Ideg- és elmekórtani előadások / Miskolczy
(1921-). Dezső, Csíky Kálmán. – Mv. : OGYI, 1958. – 2.
Lucrări publicate: rész : Elmekórtan. – 194 p.
• A belorvostan tankönyve. - Budapest, 1914.
• Belorvosi diagnosztika. - Budapest, 1921.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Idegkórtan / Szerkesztők : Miskolczy Dezső, Seghedin (1946-69); în Ungaria a fost iniţiatorul


Csíky Kálmán. – Bukarest : Orvosi Kiadó, cercetărilor şi studiilor de fiziologie sportivă, de
1958. – 535 p. biomecanică-sportivă.
• Pszihiátria. – Mv. : OGYI, 1981. – 274 p. Lucrări publicate:
• A lelki jelenségek kórfolyamatai / Csíky • Az emberi izom fáradságának elemzése
Kálmán, Csíky Csaba. – Kolozsvár : Dacia, orgometográf segítségével. – Budapest, [1934].
1982. – 278 p. • A m. k. Ferenc József Tudományegyetem
Referinţe: élettani intézetének sportorvosi vizsgálati
• Tett, 1 sz, 1978. állomásán folytatott munkáról beszámoló. –
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -
1. köt.: A-F. – 1981.
Szeged, 1936.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv., 1994. • Az iskolai testnevelés orvosi vonatkozásai. –
• Viharban. – Mv., 1994. Szeged, 1939.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és - în colaborare:
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Időszerű sportorvosi kérdések. – Szeged,
• Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – Csikszereda, 1996.
– 2 vol.- 1. köt.: A-K. – 1996. 1938.
(F. M.) Referinţe:
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6.
CSINÁDY Gerő, geograf, n. 6 mart. 1902, köt. – Budapest : Kiadja a Magyar Könyvtárosok és
Miercurea Nirajului – m. ? Studii: lic. la Col. Levéltárosok Egyesülete, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu
Kajusz- Czeglédy Rózsika. – 1942.
Ref. din TgM; Univ. din Budapesta (1926); dr.
• Új magyar életrajzi lexikon. - 6 vol. – Budapest, 2001-. –
phil., doc., specialitatea geografie – ştiinţe 1. köt. : A-Cs. – 2001.
naturale. A fost prof. la Mezőtúr, Karcag, (F. M.)
Debrecen.
Lucrări publicate: CSIPKÉS Tibor, medic; n. 17 mart. 1930,
• Adatok a Plumbaginecae család rendszertani Aiud – m. 30 apr. 1976, Baden-Baden (RFG).
értékeléséhez. – Szeged, 1927. Studii: lic. la Aiud (1948); univ. de medicină la
• Pedagógiai törekvések és tanulságok. – IMF TgM (1955). Medic de circumscripţie la
Debrecen, 1937. Circ. Sanitară Bogdand
• Fejezetek a biológia történetéből. – Karcag, (1954-55); preparator la
1938. catedra de anatomie (1955-
• Álatlános földrajz : [tankönyv]. – Budapest, 56); asist. univ. la catedra
1940 [1941]. de histologie, anatomie
Referinţe: (1956-57); medic specialist
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei intern; medic primar de
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6.
köt. – Budapest, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz- întreprindere la Fabrica
Czeglédy Rózsika. – 1942. „23 August” şi TCM
• Magyar utazók lexikona. - Budapest, 1993. (1957-71). S-a stabilit în
• A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei RFG (1971); medic primar la Prien Salzgitter-
Sándor. – Piliscsaba – Budapest, 2002.
(F. M.)
Bad, Baden-Baden (1972-76).
Lucrări publicate:
- în colaborare:
CSINÁDY Jenő, medic fiziolog, prof.
• Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958.
univ.; n. 17 apr. 1899, Miercurea Nirajului – m. Referinţe:
14 apr. 1970, Budapesta. Studii: lic. la Col. Ref. • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
din TgM; Univ. din Cluj şi Seghedin, dr. în gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
medicină (1925). A devenit prof. univ. la (F. M.)
Seghedin, la Budapesta; dir. Institutului de
Medicină Sportivă (1940-44); apoi a lucrat la
Oameni de ştiinţă mureşeni

CSISZÁR Anna Adrienne, medic Referinţe:


• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
oftalmolog, conf. univ.; n. 22 nov. 1941, TgM. 1996.
Studii: Lic. de fete de lb. magh. nr. 2 la TgM • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
(1959); diploma la • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
Şcoala tehnică sanitară • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. - 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(1962); diploma de (F. M.)
medic la IMF TgM
(1969); dr. în ştiinţe
medicale cu teza: CSISZÁR Lajos, constructor, arhitect,
Cercetări publicist, n. 5 febr. 1876, TgM – m. 20 oct.
dectopoligrafice de 1963, TgM. Studii: de specialitate la Budapesta,
somn la noi născuţi la École des Beaux-Arts din Paris (1897). După
normali şi în hipoxie o călătorie de studii în Anglia, Franţa, Italia,
(1978). Medic de circumscripţie la Topliţa şi Germania şi Belgia se stabileşte la TgM, unde
Subcetate (HR) (1969-70), la Râciu şi Şardul are un birou de proiectare şi execuţie din 1902.
Nirajului (MS) (1971-76); asist. univ. stagiar la A fost întreprizătorul la construcţia unor clădiri
catedra de oftalmologie IMF TgM (1976-79); importante din oraş: primăria, gimnaziul
medic specialist (1979); asist. univ. (1979-91); romano-catolic, gimnaziul ref. şi sala de
şef de lucrări la Clinica de Oftalmologie TgM gimnastică, şcoala şi căminul pentru ucenici
(1991-99); medic primar (1992); conf. univ. (1911) la contrucţia cărora a contribuit cu sume
(1999-). Publică articole în Oftalmologia; importante; clădirea azilului de copii, abatorul
Orvostudományi Értesítő (1994, 1998-99, comunal, spitalul militar, clădirile uzinei de apă,
2004); Sibiu Medical; Hipocrate (Budapesta); o parte a castelului Teleki din Dumbrăvioara,
participă la congrese, conferinţe de specialitate etc. După primul război mondial şi-a pierdut
în domeniul oftalmologiei. Specializări: averea şi a devenit curator al şcolii de ucenici
Debreţin (1995), Budapesta (1996). Membru în (1928-44). A proiectat multe clădiri civile în stil
soc. de oftalmologie din România, Ungaria, secession. A fost redactorul periodicului
Franţa. mureşan Székely Iparos (1906-08); a colaborat la
Lucrări publicate: ziarul Vásárhelyi Napló, Erdélyi Iparosok Lapja
etc. A fost preşedintele Soc. de Construcţii; Soc.
• Szemészet. – Mv. : OGYE, 1996.
„Kemény Zsigmond.”
• Szemészet : egyetemi hallgatok számára. –
Lucrări publicate:
Mv. : OGYE, 1997. – 344 p.
• Az ipar és kereskedelem megerősödésének
• Szemészet : egyetemi hallgatok számára. –
akadályai Magyarországon: A Székelyföld
Mv. : OGYE, 2004. – 1. köt. – 189 p.; 2. köt. –
iparosítása. – Mv., 1913.
p. 190-337.
• Árkartelek és Románia közgazdasága. –
- în colaborare:
Nagyvárad, 1932.
• Oftalmologia / Francisc Fodor, Pop D. Popa. Referinţe:
– Bucureşti : EDP, 1991. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
• Tratat de oftalmologie / Editor Paul Cernea. – József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6.
Bucureşti : EDP, 1997. köt. – Budapest, 1939-1944. - 4. köt. : Brediceanu Kajusz-
Czeglédy Rózsika. – 1942.
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 1.
2002. - 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki köt.: A-F. – 1981.
tudományok]. – 2002. • Magyar életrajzi lexikon (1978-1991). – Budapest, 1994.
• Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár (F. M.)
Anna Adrienn, Elekes Ella Mária. – TgM :
Mentor, 2004. – 147 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

CSIZÉR Zoltán, medic chirurg; n. 9 febr. studii în: Orvosi Szemle, Revista Medicală,
1917, Târgu Lăpuş (MM) Revista de pedagogie, Dolgozó Nő etc.
– 23 oct. 1996, TgM. Lucrări publicate:
Studii: univ. de medicină • Gyermeklélektan. – Kolozsvár, 1948.
la Cluj (1940). Dr. în • Probleme de psihiatrie. – Bucureşti : Editura
ştiinţe medicale (1970). Medicală, 1957. – 460 p.
Asist. univ. la Univ. din Referinţe:
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 1.
Cluj (1940-44); a condus köt. : A-F. – 1981.
secţia de chirurgie a • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
spitalului din Odorheiu gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
Secuiesc (1945-50); • Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Csíkszereda, 1996. –
medic şef chirurg 1. köt. : A-K. - 1996.
(F. M.)
voluntar în Corea de Nord (1951-52). A fost
decanul Fac. de Medicină Generală (1950-
1953); preş. Centrului de Cruce Roşie – CSŐGÖR Lajos, medic stomatolog, prof.
Bucureşti (1953-56); medic şef chirurg până la univ.; n. 18 mart. 1904, Sărmaşu – m. 8 iul.
pensionare la Clinica de Chirurgie nr. 1 din 2003, Budapesta. Studii: Col. Ref. „Bethlen
TgM (1957-80). A publicat peste 90 de studii în Gábor” Aiud; diploma de medic stomatolog la
ţară şi străinătate în: Orvosi Szemle, Chirurgia Univ. din Cluj. A fost medic stomatolog şcolar
etc. la Col. Ref. „Bethlen Gábor” Aiud (1935-40). A
Lucrări publicate: fost unul dintre promotorii înfiinţării Univ.
• Transplantarea organelor şi ţesuturilor. – „Bolyai” din Cluj şi a IMF din TgM. Asist. univ.
TgM: IMF, 1967. la catedra de stomatologie a Univ. „Ferenc
József” din Cluj (1940-44), prof. univ. (1944-
• Sebészeti tünettan. – Mv. : OGYI, 1974.
49), primul rector al Univ. „Bolyai” (1945-48).
• Sebészeti propedeutika és tünettana. – Mv. :
Condamnat politic (1949), reabilitat (1959). A
OGYI, 1978.
fost prof. univ., şef de
- în colaborare:
catedră la Fac. de
• Curs de semiologie chirurgicală / Csizér Stomatologie a IMF TgM
Zoltán, Csiki Nicolae, V. E. Bancu. – 1972. până la pensionare (1949-
• Patologia sistemului cav inferior. – 1973. 78) şi primul rector
• Patologie chirurgicală / V. E. Bancu. – (1945-49, 1964-67). Dr.
Bucureşti : EDP, 1979. – 592 p. doc. (1960); membru în
• Patologie chirurgicală / V. E. Bancu. – Academia Medicală
Bucureşti : EDP, 1983. – 658 p. (1969); „Erou al muncii
Referinţe:
socialiste” (1971); medic emerit (1972).
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -
1. köt.: A-F. – 1981. Domenii de cercetare: etica medicală, profilaxia
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest – Mv., 1994. oro-dentară, a realizat prima dată în ţară
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és fluorizarea apei potabile în oraşul TgM. A
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. colaborat la periodicele Erdélyi Fiatalok, Falvak
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
(F. M.)
Népe, Ellenzéki Közlöny, a fost redactorul şef al
revistei Orvosi Szemle / Revista medicală (1964-
67). A publicat în reviste de specialitate :
CSŐGÖR Erzsébet, psiholog; n. 4 nov. Stomatologie, Fogorvosi Szemle, Orvosi Szemle
1911, Cluj – m. ? Studii: univ. la Cluj şi Paris.
etc.
A fost prof. la Univ. „Bolyai” din Cluj (1945-
Lucrări publicate:
49), la IMF TgM (1949-53), la I Ped. TgM până
• Vigyázz a fogadra! A helyes szájápolás. –
la pensionare (1961-73). Publică articole şi
Bukarest : Állami Könyvkiadó, 1949. – 32 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

- în colaborare: analize cromatografice şi electroforetice; autor şi


• Fogászat : egyetemi jegyzet / Csögör Lajos, coautor a 14 articole publicate în reviste de
Guzner Miklós, Mészáros Géza. – Mv. : OGYI, specialitate: Studia UBB. Chemia (1994); Revue
1958. – 152 p. Roumaine de Chimie (1996); Revista de Chimie
Referinţe: (1996-97); Revista de Medicină şi Farmacie
• A Hét Évkönyve, 1978. (2004); 1 brevet de invenţie şi 5 tehnologii
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -
1. köt. : A-F. – 1981.
omologate. Specializări: Germania (1994, 1996,
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és 1998); Polonia (2003-04). Membru în Soc. de
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Chimie din România (1991); Soc. de Ştiinţe
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – Csíkszereda, 1996. – Farmaceutice din România (2001). Hobby-uri:
1. köt. : A-K. - 1996. sport, computere.
• Népújság. 2003. júl. 11.
(F. M.) Lucrări publicate:
- în colaborare:
CUCUIET, Simona, medic; n. 8 dec. 1969, • Îndrumător de lucrări practice de chimie
generală şi anorganică / Marioara Olariu,
Miercurea Nirajului. Studii: UMF TgM, Fac. de
Augustin Curticăpean. – TgM : Litografia UMF,
Medicină (1994). Activitate didactică univ.:
2001. – 95 p.
preparator (1995-98); asist. univ. (1998-) la Referinţe:
disciplina Farmacologie din cadrul UMF TgM; • Who’s Who în România (medical) (în curs de apariţie).
medic specialist medicină generală adulţi, apoi (A. T.)
medicină de familie (1999-). A publicat 4
articole în Revista de Medicină şi Farmacie CZAICH Todor Gyula, magister
TgM; activitate de cercetare în domeniul farmacist; n. 1865, Satu Mare – m. ? Studii:
algeziologiei; 9 lucrări comunicate. Membră în diploma de farmacist la Univ. din Budapesta
Soc. Română de Farmacologie, Toxicologie şi (1892). A fost farmacist la Deda. A publicat
Terapeutică; Soc. Europeană de Farmacologie articole de specialitate în: Gyógyszerészi
Clinică. Értesítő; Gyógyszerészi Hetilap; Gyógyszerészi
Lucrări publicate: Közlöny,.
• Curs de farmacologie pentru studenţii anului Lucrări publicate:
III medicină. – Vol. 1-2. – TgM : UMF, sa. - în colaborare:
• Chimioterapie în stomatologie. – TgM : • Emlékkönyv a budapesti királyi magyar
University Press, 2000. tudomány egyetem gyógyszerész-hallgatóinak
Referinţe: segély- és önképző-egyesületének 25. évi
• Farmacologi şi toxicologi din România. – 2003. – p. 5.
(A. T.) fönnállására. – Budapest, 1888.
Referinţe:
• Könyv- és irodalmi gyűjtemény magyarországi
CURTICĂPEAN, Augustin – Vasile, gyógyszerészeti munkákról, 1578-1909 / Összegyűjtötte
ing. chimist; n. 19 dec. 1965, TgM. Studii: Şc. Matolcsy Miklós dr.; Winkler Lajos dr. egyetemi tanár
előszavával. – Budapest, 1910.
Gen. nr. 16 TgM (1972-80); Lic. Industrial • Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
TgM (1980-84); UBB Cluj-Napoca, Fac. de Mária. – Kolozsvár, 2002.
Chimie (1985-90). Dr. cu teza: Criptanzi (F. M.)
anorganici din clasa poliohexametaţilor (1997).
Activitate profesională: ing. chimist, SC
Azomureş SA (1990); SC Carbochim SA Cluj-
Napoca (1990-91); ICRR Cluj-Napoca (1991-
98); CS MOBILMET DAS Cluj-Napoca (2000-
01); şef de lucrări, UMF TgM (2001-). Domenii
de cercetare: combinaţii complexe anorganice,
Biblioteca Judeţeană Mureş

CZAKÓ József, medic; n. 4 iun. 1895,


Cucuieţ – m. 23 dec. 1975, TgM. Studii:
diploma de medic la Univ. Budapesta (1926).
Medic specialist chirurg la TgM (1926-). A fost
dir. - medic şef fondator al Sanatoriului (azi
Spitalul ginecologie-obstetrică) din TgM şi dir.
- chirurg primar al Spitalului de Stat. Medic de
întreprindere la Fabrica de zahăr TgM (1949-
51). Medic primar chirurg pînă la moarte (1951-
75). A avut colaborare activă cu secţia medicală
a Soc. EME; a luat parte cu prelegere la al IV-
lea Congres de medicină (1939, Cluj).
Lucrări publicate:
• Szívből eltávolított varrótű esete. –
Kolozsvár, 1939.
Referinţe:
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -
vol. - 1. köt.: A-F. – 1981.
(F. M.)

CZÉGENI József, chimist; n. 1933 Cluj –


m. 1989, TgM. Studii: Univ. „Bolyai” Cluj, Fac.
de Chimie Organică (1958). A primit repartiţia
la IMF TgM; preparator la catedra de
farmacognozie sub conducerea prof. Kopp
Elemér (1958-59); asist. univ. la catedra de
chimie organică (!959-80). Studiile lui au apărut
în: Orvosi Szemle; Revista de fizică şi chimie;
Revista Medicală (1970, 1978); Tett (1977). S-a
preocupat de popularizarea ştiinţei prin
conferinţe în aceste domenii. A participat la
sesiuni ştiinţifice din Cluj, TgM, Congresul
Naţional de Farmacie, Bucureşti (1973).
Lucrări publicate:
• Îndrumător de lucrări practice de chimie
organică. – TgM : IMF, 1967.
- în colaborare:
• Curs de chimie organică. – Bucureşti : IMF,
1965. – 331 p.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965.
Referinţe:
• Tett 3. sz., 1977.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
Mária. – Kolozsvár, 2002.
(F. M.)
Oameni de ştiinţă mureşeni

banii câştigaţi din vânzarea cărţii Monografia

D oraşului Târnăveni.
Lucrări publicate:
• Spitalul din Târnăveni la a 75-a aniversare. –
DALI Andrei; Endre, ing. mecanic; n. 1 1973
oct. 1934, Aluniş. Studii: IP Cluj, Fac. de • Monografia oraşului Târnăveni. – Cluj-
Mecanică, specialitatea TCM (-1960). Dr. cu Napoca : Risoprint, 1996.
teza: Construcţii la geometria, cinematica şi Referinţe:
calculul de rezistenţă a angrenajelor cu • Cuvântul liber, an XVI, 79, 23 apr. 2004, p. 8. (necrolog)
elemente dinţate deformabile (1982). Activitate (A. T.)
didactică univ., parcurgând toate treptele la IP
Cluj, Fac. de Mecanică, la catedra de organe de DANDEA, Emil Aurel, primar, om politic,
maşini (1960-71), apoi şef de lucrări, conf. univ. avocat; n. 23 ian. 1893 – m. 18 aug. 1969
la catedra mecanisme şi mecanică fină (1971- Bucureşti, înmormântat la TgM. Studii: Fac. de
2001). Domenii de cercetare: angrenaje Drept din Cluj şi Academia Comercială din
armonice, angrenaje cu profile cicloidale şi Viena. Chemat sub arme de
angrenaje canico-evolventice, geometria şi armata imperială, este rănit;
cinematica angrenajelor, stabilirea uzurilor, revine la Cluj unde îşi
îmbunătăţirea performanţelor la angrenaje continuă studiile şi
ciclindrice, reductoare şi variatoare dinţate. desfăşoară activitate politică.
Autor a peste 50 de articole ştiinţifice publicate Devine preşedinte al Soc.
în reviste de specialitate din ţară şi străinătate; „Tinerimea Română”; se
deţinător a 3 brevete de invenţie. Membru ataşează de PNR; participă la
IFTOMM; Asoc. de Robotică din România. constituirea Senatului
Lucrări publicate: Naţional Român din Ardeal;
• Organe de maşini. Mecanisme. – Sl : sn, sa. este ales membru în Comitetul Executiv al Cons.
Referinţe: Naţional Român din Cluj. Participă ca delegat
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi oficial din partea studenţimii la MAN de la 1
tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 154.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
dec. 1918. Este numit secretar şi cons. şi secretar
• Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. al Primăriei din Cluj. Participă ca voluntar în
(A. T.) campania din Ungaria contra regimului comunist
al lui Kun Béla, fiind decorat pentru merite pe
DAMIAN, Ioan, prof. de istorie; n. 18 febr. câmpul de luptă cu „Coroana României” în grad
1933 Boziaş – Târnăveni – m. 18 apr. 2004 de cavaler. În 1922 este numit primar al oraşului
Târnăveni. Studii: Fac. de Filologie Bucureşti TgM (1922-26); obţine un mandat în Camera
(1956); Univ. Cluj, Fac. Deputaţilor (1926-30), unde susţine discursul
de Istorie şi Filozofie „Nemulţumirile Ardealului şi chestiunea
(1962). În anul 1956, în minoritară” (1928). Practică avocatura;
calitate de dir. al îndeplineşte funcţii în Cons. Jud. a preş. al
Bibliotecii Raionale din organizaţiei jud. a PNL obţine un nou mandat de
Târnăveni, alături de alţi primar al TgM (1934-37). După 1940 duce o
intelectuali, a pusbazele viaţă de refugiu, avocat la Bucureşti, din 1946
Cenaclului literar „Tudor devine victima hărţuielilor politice; este arestat
Arghezi”, denumit din (1952-53); efectuează o serie de munci
1990 „Elena din Ardeal”. neînsemnate prin diferite oraşe din ţară;
Colaborează la ziarul Steaua Roşie; a construit o domiciliu forţat la Taşlău (1953-55).Realizări:
capelă greco-catolică în curtea casei sale cu sfinţirea celor două catedrale româneşti; darea în
Biblioteca Judeţeană Mureş

folosinţă a Căminului de ucenici; ridicarea inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Jud. (1998-
monumentelor martirilor Vasile Pop şi 02); lector univ., Univ.
Constantin Romanu Vivu, Ostaşul român, „Sapientia” (2002-).
Monumentul latinităţii; inaugurează Muzeul de Domenii de cercetare:
Istorie şi Arheologie, Pinacoteca oraşului. pedagogie şi didactica
Publică studii şi articole cu orivire la reforma matematicii; istoria
administrativă în Mureşul; Glasul Mureşului; matematicii; participă
Viitorul Mureşului; Înfrăţirea; Credinţa cu lucrări ştiinţifice la
(Reghin); Patria (Cluj); Administraţia Română peste 15 conferinţe şi
(Cluj); Revista Administrativă; Monitorul simpozioane naţionale
Uniunii Oraşelor Române (Bucureşti). şi internaţionale;
Lucrări publicate: colaborează la reviste
• Gazul metan, considerând în special oraşul de specialitate: Gazeta matematică (Bucureşti);
Târgu-Mureş. – TgM, 1924. Középiskolai Matematikai Lapok (Budapesta); A
• Studiul asupra rezolvării prin edificare a Matematika Tanítása (Szeged); Matlap (Cluj);
crizei de locuinţe şi asupra împroprietăririi cu Octogon (Braşov). Specializări: România,
case a funcţionarilor şi muncitorilor. – TgM : Ungaria. Membru în Soc. de Ştiinţe Matematice
Tipografia comunală, 1924. – 81 p. din România (1980), fiind vicepreş. filialei jud. a
• Istoricul oraşului Târgu-Mureş. – 1925. acesteia.
• Chestiunea moţilor. – Cluj : Societatea de Lucrări publicate:
Mâine, 1926. – 32 p. • Matematika : Tankönyv a VI. osztály számára.
• Mineritul în Munţii Apuseni. – 1926. – Craiova : Radical Kiadó, 1998. - 220 p.
• Pădurile moţilor. – 1926. • Matematika : Tankönyv a VII. osztály
• Legile care trebuesc ştiute de toţi. – 1933. számára. – Craiova : Radical Kiadó, 1999.
• Probleme şi realizări edilitare – program şi • Kisérettségi – nagy siker : Matematika
realizări. – 1934. feladatsorok nyolcadikosoknak. –
• Prin Cehoslovacia. – 1937. Székelyudvarhely : Infoprint Kiadó, 2000.
• Politică şi administraţie : culegere de texte. – - în colaborare:
TgM : Casa de Editură Mureş, 1996. – 231 p. • Olimpiadele de matematică 1990 -1998:
Referinţe: Gimnaziu, clasa a V-a. – Zalău : Editura GIL,
• Un mare român – Emil Dandea / Maximilian Costin. – 1999. – 160 p.
TgM : Studio, 1934. – 63 p. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 :
• Cuvântul liber, VI, nr. 151, 3 aug. 1994, p. 4.
Gimnaziu, clasa a VI-a. – Zalău : Editura GIL,
• Un om pentru Târgu-Mureş: Emil A. Dandea.
Comunicări prezentatela sesiunea comemorativă 1999. – 150 p.
desfăşurată la TgM în data de 18 aug. 1994, la împlinirea • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 :
unui sfert de veac de la moartea lui Emil A. Dandea. – TgM Gimnaziu, clasa a VII-a. – Zalău : Editura GIL,
: Fundaţia Culturală „Vasile Netea”, 1995. – 168 p.
1999. – 160 p.
• Politică şi administraţie : culegere de texte. – TgM : Casa
de Editură Mureş, 1996. – 231 p. • Olimpiadele de matematică 1990 –1998 :
• Philobiblon mureşean / Dimitrie Poptămaş. – TgM, 2003. Gimnaziu, clasa a VIII-a. – Zalău : Editura GIL,
(A. T.) 1999. – 160 p.
• Matematika : Kisérleti tankönyv a X. osztály
DÁNÉ Károly, matematician; n. 6 feb. számára / Dáné Károly, Kacsó Ferenc, Mátéfi
1956, TgM. Studii: Lic. Teoretic „Bolyai István. – Kolozsvár : Ábel Kiadó; Erdélyi
Farkas” TgM (1967-75); UBB Cluj-Napoca, Tankönyvtanács, 2001. – 1. köt. – 220 p.; 2. köt.
Fac. de Matematică (1975-80). Drd. la Univ. – 98 p.
Debreţin. Activitate profesională: prof. de • Matematika : Tankönyv a X. osztály számára :
matematică Lic. „Unirea”; Lic. „Al. Papiu M1 / Dáné Károly, Kacsó Ferenc, Mátéfi István.
Ilarian”; Lic. „Bolyai Farkas” (1980-97); – Kolozsvár : Ábel Kiadó, 2002. – 301 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Találd ki! / Dáné Károly, Mátéfi István. – • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
Mv. : Appendix Kiadó, 2002. – 120 p.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Kenguru : játékos verseny – szórakoztató • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
matematika a 2-8. osztályosok számára. – Mv. : (F. M.; A. T.)
Appendix Kiadó; Bukarest: Sigma Kiadó, 2002.
– 162 p. DAVID, Ioan, ing. constructor, prof. univ; n.
• Succes la matematică : teste de matematică / 8 sept. 1940, Culpiu. Studii: Şc. Gen. din com.
Dáné Károly, Matei Dumitru. – Mv. : Appendix Şincai şi com. Săbed (1950-52); Lic. „Bolyai
Kiadó, 2002. – 123 p. Farkas” TgM (1953-57); IP Timişoara, Fac. de
• Kenguru : játékos verseny – szórakoztató Construcţii (1957-63); Univ. Timişoara, Fac. de
matematika a 2-8. osztályosok zámára. – 2. Matematică (1967-72). Dr. în specialitatea
kiad. – Mv. : Appendix Kiadó; Bukarest : hidraulică teoretică şi aplicată, cu teza:
Sigma Kiadó, 2003. – 180 p. Modelarea matematică a mişcării fluidelor prin
• Kisérettségi – nagy siker: Matematika medii poroase (1974). Activitate profesională:
feladatsorok nyolcadikosoknak / Dáné Károly, asist. univ. (1964-); şef lucrări (-1980); conf.
Simon József. – Mv. : Appendix Kiadó, 2003. – univ. (1980-89); prof. univ. (1990-), IP
132 p. Timişoara; visiting profesor la UT Darmstadt,
• Matematika : Tankönyv a X. osztály számára Germania (1993); prof. univ., UT Darmstadt,
: M1 / Dáné Károly, Kacsó Ferenc, Mátéfi Germania (1999-). Domenii de cercetare:
István. – 3., javított kiad. – Kolozsvár : Ábel hidraulica şi mecanica fluidelor (conducător
Kiadó, 2003. – 301 p. ştiinţific de doctoranzi în acest domeniu);
Referinţe: modelarea matematică a mişcării apei şi
• Liceul „Al. Papiu Ilarian”: La 75 de ani. – TgM : transportul poluanţilor în acvifere; metode
Tipomur, 1994. – 219 p. numerice în hidrotehnică. Participă la peste 60
• Népújság 2004. júl. 6.
(A. T.) de conferinţe şi congrese în ţară şi străinătate;
autor a peste 125 de lucrări ştiinţifice.
Specializări: Germania (1976). Premiul MEÎ
DARVAS István, medic radiolog; n. 6 nov.
pentru cercetare (1973); certificat de „Expert
1924, Cozmeni (HR). Studii: de medicină la
evaluator” al MEC (2001). Membru în
IMF TgM (1951). Dr. în ştiinţe medicale
International Assoc. for Hydraulik Research
(1972). A lucrat ca preparator la IMF TgM
(1976-); International Soc. for Boundary
(1949-51); asist. univ. (1951-); medic radiolog,
Elements (1994-); European Geographical Soc.
şef de secţie la oncologie; medic primar la
(2000-); Asoc. Hidrotehniştilor din România;
Clinica de Radiologie TgM; conf. univ. la UMF
Soc. de Ştiinţe Matematice din România; Soc.
(1989-93). Cercetările ştiinţifice sunt prezentate
Oamenilor de Ştiinţă din România.
la conferinţe, congrese din ţară şi străinătate,
Lucrări publicate:
precum în reviste de specialitate. Este preş.
• Grundwasserfassungsanlagen mit
Asoc. de Judo a Clinicilor, precum şi a Secţiei
Filterrohren. – T. H. Darmstadt, 1977. – 198 p.
de Judo a jud. MŞ.
Lucrări publicate: • Hidraulică. – Timişoara : Litografia IP, 1982.
– Vol. 1. – 294 p.
• Radiológiai jegyzet / Szerkesztette Krepsz
Iván; Közreműködtek: Kertész Endre, Darvas • Hidraulică. – Timişoara : Litografia IP, 1984.
István, Szecsei Zoltán. – Mv. : OGYI, 1976. – – Vol. 2. – 439 p.
365 p. • Hidraulică. – Timişoara : Litografia IP, 1990.
• A marosvásárhelyi Röntgenklinika története. – 636 p.
– Budapest, 1996. • Grundwasserhydraulik. – Wiesbaden : Verlag
Referinţe: Vieweg, 1998. – 200 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

- în colaborare: prof. univ. (2004-); prorector, Univ. Sapientia-


• Hidraulică teoretică şi aplicată / I. David, P. EMTE, Cluj-Napoca (2004-). Studii şi articole
Boeriu. – Timişoara : Litografia IP, 1977. – 243 publicate în: Electrotehnică Electronică
p. Automatică-EAA (1989); Buletinul Ştiinţific
• Probleme actuale în tehnica drenajelor / I. Universitatea Tehnică din TgM (1993);
David, A. Wehry, E. Man. – Timişoara : Facla, Buletinul Ştiinţific UPM TgM (1996-97, 1998-
1982. – 85 p. 99); Revista TMCM (2000); Optimum
• Transportul poluanţilor inacviferi. – 1996. Technologies, Technologic Systems and
• Metode numerice în hidrotehnică / I. David, I. Materials in the Machines Bulding Field - TSTM
Sumalan. – Mirton : Mirton, 1998. – 188 p. - 4 (2000); Acta Universitatis Cibiniensis"
Referinţe: Scientifical Review, Univ. „Lucian Blaga” Sibiu
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi (2001); Surface and Coatings Technology
tehnica românească. – 1996. (2002). Distincţii: Premiul pentru Informatică,
• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
2004 (A Magyar Informatikáért - szakmai érem,
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben IHM-2004). Membru în AGIR; EME; EMT; A
1990-1999 / Fülöp Mária . – 2002. magyar professzorok világtanácsa; MPV.
(A. T.) Lucrări publicate:
• Tehnici de optimizare în automatizări : curs. –
DÁVID J. László, ing., prof. univ.; n. 18. TgM : UPM, 1996.
iul. 1956. Miercurea-Ciuc (HR). Studii: Liceul • Identificarea sistemelor: Notiţe de curs. –
„Márton Áron” din Miercurea-Ciuc (1971-75), TgM : UPM, 1997.
IP „Traian Vuia” din Timişoara, Fac. de • Reţele neuronale artificiale. – TgM : UPM,
Electrotehnică, secţia de Automatizări şi 1998.
Calculatoare, diploma (1981), studii • Tehnici de optimizare. – TgM : UPM, 2000.
postuniversitare: FORTRAN 77 (1987). - în colaborare:
Specializări: la Institutul de cercetare „Manfred • Teoria sistemelor şi tehnici de optimizări:
von Ardenne” Dresda, Germania (1989-90), Îndrumar de laborator / Dávid L., Márton L. –
respectiv la „Tokyo Institute of Technology” TgM : UT, 1995. – 80 p.
(1999). Specialitatea de bază: informatică • Cercetări operaţionale în electroenergetică.
industrială, calculatoare de proces. Dr. ing. cu Îndrumător de laborator / Sarchiz D, Dávid L. –
teza: Contribuţii la optimizarea procesului de TgM : UPM, 1997. – 82 p.
încălzire cu fascicul de electroni acceleraţi • Cercetări operaţionale în electroenergetică :
(1997). Activitate profesională: preparator univ. îndrumar de lucrări / Dorin Sarchiz, Dávid
(student an IV şi V) catedra de fizică IPTV László. – TgM : UPM, 1998. – 81 p.
Timişoara (1979-81); ing. stagiar; ing.
• Millenniumi megemlékezés. – Mv. : Juventus,
proiectant la IMASA Sf. Gheorghe (1981-86);
2000.
cercetător ştiinţific la ICPE Bucureşti, Filiala
TgM (1986-87); coordonator colectiv cercetare • Reţele neuronale artificiale şi logica fuzzy în
„Aplicaţii fascicul de electroni”, şi cercetător automatizări / Dávid L, Márton L. – TgM :
ştiinţific principal CP III. la ICPE-Bucureşti UPM, 2000.
Filiala TgM (1988-92); şef Filială ICPE TgM • Electrotehnologii : Lucrări de laborator TgM :
(1992-93); şef lucrări (1993-98); conf. univ. UPM, 2001.
(1998-2001); prodecan Fac. de Ing. (2001-02), Referinţe:
• Baza de date BJM.
prof. univ. (2001-04) la UPM TgM; prof. univ. (F. M.; A. T.)
asociat, şef catedră, Univ. Sapientia-EMTE,
Cluj-Napoca, Fac. de Ştiinţe Tehnice şi
Umaniste TgM (2001-); dir. Centrul Cercetare
acreditat CNCSIS, în cadrul UPM TgM (2002-);
Oameni de ştiinţă mureşeni

DĂNESCU, Tatiana, economist; n. 14 • Viitorul ne preocupă. – TgM : Efirom, 2002. –


mart. 1960, Ibăneşti. Studii: Lic. Economic 242 p.
TgM (1974-79); Fac. de Ştiinţe Economice, Referinţe:
• Baza de date BJM.
Cluj-Napoca (1979-83). Dr. în economie cu (A. T.)
teza: Contribuţii anuale – documente de sinteză
şi raportare contabilă (1999). Activitate
profesională: economist; şef serviciu financiar,
DEAC, Aron, prof. de geografie; n. 1854,
Tăureni. Studii: primare la Turda; lic. la TgM şi
IPL TgM şi ILEFOR TgM; şef serviciu bilanţuri
Cluj; teologice la Univ. din Budapesta (1878).
agenţi economici, DGFP TgM; şef serviciu
Vine la Blaj şi obţine un post în cancelaria
control fiscal, Administraţia Financiară Mureş;
mitropolitană (1879-1881); iar din 1881 până la
dir. gen. adj., DGFP Mureş; coordonatorul
pensionare, activează ca prof. de istorie,
activităţii de control fiscal, DCF Mureş; conf.
geografie şi limba latină la gimnaziu, timp în
univ., UPM TgM. Activitate ştiinţifică în cadrul
care scrie un studiu istoric asupra domniei lui
sesiunilor de comunicări organizate de UPM
„Carol Marele” publicat în anuarul lic., anul
TgM (1997, 2001) şi Univ. din Oradea (2000).
şcolar 1886-1887.
A publicat articole în reviste de specialitate:
Lucrări publicate:
Analele Univ. din Oradea (2000); Revista
contabilitatea, expertiza şi auditul afacerii • Geografia politică (pentru cls. VII). – Blaj,
(2002). Specializări: expert contabil (1993); 1891.
evaluator (1993); formator în contabilitate • Antichităţi romane. – Sl : sn, sa.
Referinţe:
(1993); audit intern (2000); lichidator (2001); • Dascălii Blajului : Seria lor cronologică cu date bio-
formator audit financiar (2002). Membră în bibliografice / Nicolae Comşa. – Blaj, 1940.
Corpul Experţilor Contabili (1993-); Agenţia • Bibliografia românească modernă / (1831-1918). – Vol. 2
Naţională de Privatizare; Asoc. Naţională a [D-K]. – Bucureşti, 1986.
(A. T.)
Cenzorilor Externi Independenţi (1999-);
Camera Auditorilor Financiari din România
(2000-); Uniunea Naţională a Practicienilor în DEAC, Radu, medic, prof. univ.; n. 28 feb.
Reorganizare şi Lichidare (2001-). Hobby-uri: 1940, Zalău (SJ). Studii: Fac. de Medicină Cluj
înot. (1962). Dr. în medicină (1977). Activitate
Lucrări publicate: profesională: preparator
• Conducerea afacerilor. – Cluj-Napoca : onorific, IMF Cluj (1958-
Dacia, sa. 62); stagiar în Clinica
• Gestionarea financiară a afacerilor. – Cluj- Chirurgie I, Cluj; intern
Napoca : Dacia, sa. IMF TgM (1962-65);
medic secundar chirurg,
• Conturile anuale. – Cluj-Napoca : Dacia,
Clinica Chirurgie II TgM
2000. – 262 p.
(1965-67); asist. univ.
• Raportul de gestiune. – Cluj-Napoca : Dacia,
(1967-72); asist. clinic
2000. – 151 p.
onorific la Departamentul
• Metode şi tehnici de comerţ exterior : curs. – de Chirurgie Cardio-Toracică, Univ. Leeds,
TgM : UPM, 2002. – 202 p. Anglia; şef de lucrări IMF TgM, Clinica de
- în colaborare: Chirurgie II şi Clinica de Chirurgie
• Etica şi responsabilitatea managerială. – Cardiovasculară (1972-87); conf. univ. (1987-
2001. 91); şef de catedră Chirurgie M8; prof. univ.
• Fundaţia de dezvoltare locală PAEM (TgM). UMF; şeful Clinicii de Chirurgie
– TgM : SC Chescomp. – Vol. 1. – 250 p.; Vol. Cardiovasculară TgM (1991-); visiting professor
2. – 253 p. la Univ. Harvard, SUA (1986, 2003); Univ.
Biblioteca Judeţeană Mureş

Pensylvania, SUA (1990-92); Minneapolis Chirurgilor Cardiotoracici – reprez. regional


Heart Institute, SUA (1992); medic specialist Europa (1988); Soc. Naţională de Cardiologie
(1968-77); medic şef principal de specialităţi 1990); Asoc. Americană de Chirurgie Toracică
(1975-); medic primar (1978-); medic practician (1990); ASAIO (1990); Academia de Ştiinţe din
înregistrat în Marea Britanie; medic primar New York (1992); Soc. Română de Angiologie
chirurgie cardiovasculară; organizator şi dir. al şi Chirurgie Vasculară (1992); Comisia de
Institutului de Boli Cardiovasculare şi Chirurgie Cardiovasculară a MS (1993);
Transplant TgM (1995); secretar de stat la MSF Comisia de Transplantare a MS (preş. 2000-01);
(2001-03). Efectuează numeroase operaţii pe ROMTRANSPLANT, vicepreş. (1997); Cons.
cord la TgM; realizează prima operaţie de Ştiinţific de Transplantare Cardiacă Pediatrică al
anevrrism ventricula stâng din ţară; organizează Soc. Internaţionale de Transplantare a Inimii şi
Staţia de Cercetări experimentale de Plămânului (1997); Cons. Naţional de Atestare a
transplantare ortotopică a inimii artificiale de Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Univ.
largă utilizare; a publicat peste 180 de lucrări în (1995-97); vicepreş., Soc. Română de
reviste din ţară şi străinătate; a prezentat 115 Angiologie şi Chirurgie Vasculară (1999); preş.
comunicări la diferite manifestări naţionale şi al Comitetului de Bioetică în Cercetare al Col.
internaţionale; autor a 8 invenţii; a inventat şi Jud. al Medicilor..
utilizat prima valvă cardiacă biologică din ţară; Lucrări publicate:
a efectuat 7.000 operaţii pe cord deschis, 3.000 - în colaborare:
operaţii pe cord închis şi vase, 53 transplante • Transplantarea ţesuturilor şi organelor / Sub
experimentale de cord, 50 cardiomioplastii redacţia Pop D. Popa. – 1967.
experimentale, 25 transplante clinice de cord • Biological Tissue in Heart Valve Replacement.
USA, Philadelphia, 11 transplante de cord la – 1971.
TgM. Membru în editorial Board al revistei • I Trapianti Valvolari Cardiaci Contemporanul
Romanian Journal of Angiology and Vascular Tessuti Biologici. – 1972.
Surgery; Journal of Cardiovascular Diseases. • Patologia şi tratamentul afecţiunilor
Distincţii: „Diploma de Excelenţă” a Col. sistemului cav inferior / Sub redacţia Pop D.
Medicilor din Bucureşti (1999); „Diploma de Popa. – 1973.
Excelenţă” a Spitalului de Urgenţă Bucureşti • Patologie chirurgicală : curs didactic
(2000); „Diploma de Excelenţă” a Senatului litografiat / Sub redacţia conf. dr. doc. C. Pană. –
UMF TgM (2000); „Ordinul Cavalerilor 1978.
Legiunii Albe-Chirurgie” (2000); „Cetăţean de • Cardiovascular Surgery. – 1980.
Onoare al mun. TgM” (2000); Ordinul „Steaua
• Progress in Mitral Valve Diseases. – 1984.
României”, grad de comandor (2000); premiul
• Tratamentul bolilor cronice în medicina
„Emil Racoviţă” al Academiei Române;
internă / Sub redacţia M. Belaşcu. – 1988. –
„Evidenţiat în munca medico-sanitară”, MS;
Vol. 2. – 402 p.
„Man of Achievement”, Cambridge; Fellow of
• Biomecanica. – 1989.
the European Board of Cardiothoracic Surgery
(2003). Membru titular în Academia de Ştiinţe • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof.
Medicale din România; Soc. Internaţională de dr. R. Păun. – Partea 3. – 1994.
Chirurgie (1968); Soc. Internaţională de • Adeziunea celulară şi matricea extracelulară.
Chirurgie Cardiovasculară (1973); Soc. – 1997.
Referinţe:
Internaţională de Transplantare a Inimii (1983); • Cuvântul liber, an 12, nr. 72, 2000, p. 4.
Comisia Naţională de Cardiologie (1985); preş., • Cuvântul liber, an 16, nr. 246, 15 dec. 2004.
Comisia Jud. de Cardiologie (1985-91); Asoc. • Cuvântul liber, an 16, nr. 247, 16 dec. 2004, p. 12.
Internaţională de Implante Cardiace Biologice (A. T.)
(1986); Asoc. Europeană de Chirurgie
Cardiotoracică (1987); Soc. Internaţională a
Oameni de ştiinţă mureşeni

DEÁK István, ing. silvic; n. 26 dec. 1934, fost dir. tehnic al Institutului Maghiar de Artă,
Baraolt (BV). Studii: Şc. Elementară Baraolt respectiv al Institului de
(1941-48); Şc. Tehnică Silvică, Tg. Secuiesc Artă „Ion Andreescu”
(1948-52); IP Braşov (1957-62). Dr. cu teza: Cluj. A fost numit şef de
Ergonomia în exploatarea şi transportul lucrări, a predat arta
forestier (1981). Activitate profesională: şef populară, geometria
Ocol Silvic Brădeşti, raion Odorhei (1962-67); descriptiva şi perspectivă
şef sector, Comitetul până la pensionare (1955-
regional PCR, Secţia 63). A fost colaboratorul
economică TgM (1967- revistei Erdélyi Fiatalok.
72); dir. comercial, Studiile lui au apărut în:
Întreprinderea de Ifjú Erdély (1924);
Industrie Locală TgM Szilágysági Reformtus Naptár (1933-39);
(1972-76); ing. şef, Erdélyi Múzeum (1942); Korunk (1967); Igaz
Prodcomplex TgM Szó (1968).
(1976-81); dir. gen., Lucrări publicate:
Întreprinderea de • Erdélyi református templomok és tornyok. –
producţie şi prestări TgM (1981-92); dir. gen., Kolozsvár, Segesvár, 1929.
SC Murexim SRL, TgM (1992-96). Membru în • A magyar művészet problémái. – Kolozsvár,
colectivul de redacţie al revistei Erdélyi Nimrod 1932.
(Odorheiul Secuiesc, 1999 – ). Distincţii: • A mi művészetünk. – Kolozsvár, 1940.
„Ordinul Muncii”; „Medalia Muncii”; şase - în colaborare:
medalii aniversare. Hobby-uri: ocrotirea naturii, • Leselkedő magány / Dsida Jenő; Il. Debreczeni
vânătoare. László. – Kolozsvár, 1928.
Lucrări publicate: • Tengerszem / Vajda István; Il. Debreczeni
• A vágásvezető kézikönyve. – Bucureşti : László. – Mv., 1929.
Editura Tehnică, 1973. – 231 p. • Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureş,
- în colaborare: 1918-1928.
• Munkavédelem / Deák István, Kádár • Új arcvonal : Antológia. – Kolozsvár, 1932.
Zsombor. – Harghita : Editat de Inspectoratul de • Kelemen-emlékkönyv. – Kolozsvár, 1957.
Protecţia Muncii jud. HR, 1972. – 304 p. Referinţe:
• Ergonómiai ismeretek / Kádár Zs., Deák I. – • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1.
köt.: A-F.
Bucureşti : Editura Tehnică, 1975. – 244 p.
• Debreczeni László, az építész és iparművész / Balogh
Referinţe:
Ferenc. – Bukarest : Kriterion, 1983.
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. – 1996.
• Új magyar életrajzi lexikon. - 2. köt. : D-GY. – 2001.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
(F.M.)
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(A. T.)
DEMETER Károly, prof. de botanică; n.
DEBRECZENI László, arhitect; n. 18 1852, Cluj – m. 12 mart. 1890, TgM. Studii: la
dec. 1903, TgM – 20 sept. 1986, Cluj. Studii: Col. Ref. din Cluj (1870); la Univ. din Viena
Şcoala Tehnică Cluj (1923), iar apoi a studiat studiază ştiinţele naturale, chimia, anatomia,
arta populară şi istoria arhitecturii. Din histologia etc. (1870-75). A fost preparator la
însărcinarea Eparhiei Ref. din Transilvania a Univ. din Viena (1873-75); a fost invitat la
inventariat, a îngrijit monumentele bisericeşti, a catedra de ştiinţe naturale şi chimie la Col. Ref.
proiectat diverse clădiri bisericeşti (1928-44). A din TgM (1877-1890). A obţinut titlul de dr. în
fost prizonier de război (1944-48). Din 1949 a filozofie la Univ. din Cluj (1881). Studiază şi
Biblioteca Judeţeană Mureş

colecţionează în special flora de muşchi din radiolocaţie; sisteme de prelucrare numerică a


Transilvania. A publicat studii şi articole în semnalelor de radiolocaţie. Autor şi coautor a 5
reviste din Viena, TgM, Cluj. brevete de invenţie; 26 inovaţii; 5 granturi. A
Lucrări publicate: participat la peste 150 de conferinţe, sesiuni
• Az Urticaceák szövettanához, különös ştiinţifice naţionale şi internaţionale; a publicat
tekintettel a Boehmeria bilobá-ra : Tanulmány. numeroase articole în reviste de specialitate din
– Kolozsvárt, 1881. – 43 p. ţară şi străinătate: Buletinul Academiei Militare
• Puccinia Helianthi Schvein. – Kolozsvár : sn, (1975, 1981-82); Buletinul Apărării Antiaeriene
sa. – 14 p. (1993); Digital Signal Processing; Haditechnika
- în colaborare: (2000); Informaţii Ştiinţifice, tehnice şi
• Grimmieae Tatrenses. – Kolozsvár, s.a. tehnologice ICPA (1991-93); Revista de
Referinţe: Informaţii Ştiinţifice a Institutului „Traian
• A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / Vuia” Timişoara (1973); Revista ATM (1992-
[Összeállította dr. Daday Jenő. Szerkesztette dr. Szilády 93); Revista Şcolii de Aplicaţie şi Radiolocaţie
Zoltán.] – Budapest, 1891-1903. - 3 vol. – 2. köt. : 1881-től
1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom (2000); Revista Tehnică Militară (1984, 1986,
magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Daday 1988, 1991, 1994, 1996); Ştiinţă şi Tehnică
Jenő. – 1891. (1991). Distins cu numeroase premii la
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1- concursurile de creaţie ştiinţifică. Membru
14. köt. – 2. köt. : Caban-Exner. – 1893.
• A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető
AGIR (1992-); Institute of Electrical and
síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913. Electronics Engineers (1993-); Consiliul
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Cercetării Univ. (1994-96); Armed Forces
– 1-6 vol. – Budapest, 2001- . - 2. köt. : D-GY. – 2001. – Communications and Electronics Association
1206 p.
(F. M.)
(1994-); Academia de Ştiinţe din New York
(1995-); expert în Cons. de Ştiinţe Tehnice;
Agenţia Naţională de Ştiinţă, Tehnologie şi
DEMETER, Ştefan; István, ing. Inventică; Cons. Naţional al Cercetării Ştiinţifice
electronist; n. 31 aug. 1936, Târnăveni. Studii: din Învăţământul Superior (1997-). Hobby-uri:
Şc. Elementară Târnăveni (1943-50); Şc. Medie tenis de masă, schi, şah.
de Energie Electrică, Braşov (1950-54); Şc. de Lucrări publicate:
ofiţeri de radiolocaţie, Bucureşti (1955-57);
• Îndrumar de proiectare a sistemelor de
ATM Bucureşti (1963-
urmărire automată. – s.l. : Editura Academiei
69). Dr. în inginerie
Militare, 1974. – 145 p.
radioelectronică şi
• Filtre numerice în radiolocaţie. – s.l. : Editura
radiocomunicaţii cu teza:
Academiei Militare, 1981. – 50 p.
Contribuţii la utilizarea
prelucrării numerice • Analiza şi sinteza circuitelor electronice. –
primare a semnalelor de Bucureşti : ATM, 1986. – 390 p.
radiolocaţii (1982). • Analiza şi sinteza semnalelor de radiolocaţie.
Activitate profesională: – Bucureşti : ATM, 1992. – 280 p.
ofiţer tehnic de - în colaborare:
radiolocaţie, MApN (1957-63); ofiţer student • Descrierea tehnică a INSTM-12. – 1984.
(1963-69); asist. univ.; lector univ.; conf. univ.; • Descrierea tehnică a INSTM-14. – 1984.
prof. univ., ATM Bucureşti, catedra de • Descrierea tehnică a IPIBAR M-1, 2, 4 / Şt.
radiolocaţie (-1990); prorector, ATM Bucureşti Demeter, Gh. Strâmbu, I. Cucu. – sl : Editura
(1990-96); conducător de doctorat (1990-); prof. Întreprinderii de Electronică Industrială, 1986. –
univ.; decan, Fac. de Electronică şi Informatică, 220 p.
Univ. Hyperion Bucureşti (1999-); prof. univ., • Descrierea tehnică a IPIBAR M-3 / Şt.
Academia Forţelor Terestre „N. Bălcescu”, Demeter, Gh. Strâmbu, I. Cucu. – sl : Editura
Sibiu (2000-01). Domenii de cercetare:
Oameni de ştiinţă mureşeni

Întreprinderii de Electronică Industrială, 1986. – Studii: diploma de prof. de ştiinţe naturale la


221 p. Univ. din Cluj (1876); dr. în filozofie (1877). A
• Descrierea tehnică a INSTM-18. – 1989. fost numit asist. la Univ. din Cluj (1876-82). A
• Radiolocaţia de înaltă rezoluţie / Ş. Demeter, făcut o călătorie de studii în Germania, Franţa,
L. Anton, L. Ionescu. – sl : Matrix Rom, 2000. după care a devenit prof. la Budapesta (1882), la
– 335 p. Kosice (1894), la Nagykikinda (1902-11). A
Referinţe: studiat mai ales buretele. A publicat articole de
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi zoologie, de ştiinţe naturale, etnografie,
tehnica românească. – 1996.
geografie în periodicele din Cluj, Budapesta,
• Who’s Who in the World. – 1998.
• The Europe 500 Leaders of the New Century Baron ’s Bonn, Leipzig.
Who’s. – 2000. Lucrări publicate:
• A Hét, 17.sz., 2003. máj. 8. • Columbus Kristóf vagy Amerika felfedezése. –
(A. T.) Kolozsvár, 1873.
• A rovarok hátedényéről : Doktori értekezés. –
DESIDER B. B. Kolozsvár, 1877.
Vezi: BÜRGER Dezső • Több állatországvándorlási vonalairól. –
Kolozsvár, 1879.
DÉZSI Zoltán, preparator (1946-), asist. • Die Histologie und Sprossenentwicklung der
univ; şef lucrări la catedra de fiziologie IMF Thetyen ... – Bonn, 1879.
TgM. Dir. la Sanepid din Miercurea Ciuc până • A magyar tengerpart szivacsfaunája –
la moarte. Budapest, 1880.
Lucrări publicate: • A fiumei tengeröböl állatvilágából. –
- în colaborare: Budapest, 1880.
• Az általános kórtan vázlata / Obál Ferenc, • Spongiologiai tanulmány. – Kolozsvár, 1880.
Dézsi Zoltán, Mózes Magda, Vass Jolán. – Mv. • Növény-gyűjtő : Mappa a növények
: OGYI, 1947. – 118 p. gyűjtésére. – Budapest, 1890.
• Élettani jegyzet. – Mv. : MOGYI, 1954-1955. - în colaborare:
– 1. rész : A vér élettana. A vérkeringés. A • Jelentés az Oncsásza csontbarlang
légzés. – 1954. – 233 p.; 2. rész : Emésztés. megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány
Anyagcsere. Táplálkozás. Kiválasztás / Szabó az ottan gyűjtött Ursus speleus Blumb
István, Dézsi Zoltán, Szilágyi Domokos. – csontvázáról / Dezső Béla, Koch Antal. –
1955. – 260 p.; 3. rész : Izomélettan. Az idegrost Kolozsvár, 1877.
élettana. Érzékszervek (analysatorok) élettana. • Magyarország vármegyéi és városai : 1.
Központi idegrendszer élettana. – 1955. – 480 Abaúj-Tornavármegye és Kassa. – Budapest,
p. 1896. – p. 89-100.
• Élettan / Szabó István, Dézsi Zoltán, Szilágyi Referinţe:
Domokos. – [2. újrakiad.] – Mv. : OGYI, 1957. • A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] /
[Összeállította dr. Daday Jenő. Szerkesztette dr. Szilády
– 2. köt. – 284 p.; 3. köt. – 462 p. Zoltán.] – Budapest, 1891-1903. - 3 vol. – 2. köt. : 1881-től
Referinţe: 1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Daday
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. Jenő. – 1891; 3. köt. : 1891-1900 / Szerkesztette dr. Szilády
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Zoltán. – 1903.
marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, 1948-1998. – TgM, • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-14.
1998. köt. –2. köt. : Caban-Exner. – 1893.
(F. M.)
• A magyar állattani irodalom ismertetése / Szerkesztette
dr. Szilády Zoltán. – Budapest: Kiadja a Kir. Magyar
DEZSŐ Béla; DESEŐ; biolog, prof.; n. 26 Természettudományi Társulat, 1903. - vol. – 3. köt. – 1903.
oct. 1851, TgM – 25 febr. 1912, Nagykikinda.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Die Geschichte der Zoologie in Ungarn / von Z. Szilády. • Bazele radiotehnicii. – 1977.
– Debrecen : Buchdruckerei Joseph Kertész, Karcag. –
1927.
• Lucrări ştiinţifice. – TgM : IIS, 1981. – Vol. 3,
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Seria D.
– 1-6 vol. – Budapest, 2001- . - 2. köt. : D-GY. – 2001. • Aplicaţii şi probleme de radio şi televiziune. –
(F. M.) 1982.
DIACONESCU, Ioan, ing. electronist; n. • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări
21 nov. 1935, TgM. Studii: Lic. „Al. Papiu electrice / S. Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. –
Ilarian”, TgM (-1953), şef promoţie; IP TgM : Institutul de Subing., 1986. – Vol 1. – 44
Bucureşti, Fac. de Electronică şi p.
Telecomunicaţii (-1958). Dr. în ştiinţe tehnice • Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări
cu teza: Răspunsul circuitelor cu p. v. t. la electrice / S. Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. –
semnale modulate (1975). Activitate TgM : Institutul de Subing., 1987. – Vol 2. – 62
profesională: şef tură p.
emisie, Centrul Radio • Culegere de probleme de electrotehnică / S.
Bucureşti (1958-64); Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. – TgM :
ing. principal, Institutul Institutul de Subing., 1987. – Vol 1. – 78 p.
Naţional de Metrologie • Analiza şi sinteza circuitelor logice : aplicaţii
Bucureşti (1964-67); şi probleme pentru uzul studenţilor / Ioan
cercetător ştiinţific Diaconescu, Rodica Mihaela Cistelecan. – TgM
principal, Institutul de : UT, 1992. – 93 p.
Cercetări Electronice • Analiza şi sinteza circuitelor logice :
Bucureşti (1967-69); îndrumător de laborator pentru uzul studenţilor /
prof., Şc. Postlic. de Ioan Diaconescu, Haller Piroska, Rodica
Electronişti Bucureşti (1969-78); ing. proiectant Mihaela Cistelecan. – TgM : UT, 1993. – 44 p.
principal, TIAB Bucureşti (1978-80); conf.
• Probleme de automatizare. – Bucureşti :
univ., UPM TgM (1980-). Activitate de
Editura Academiei, sa – Vol. 9.
cercetare în domeniul generatoarelor de
• Curente digitale. Circuite logice
ultrasunete. A publicat articole şi studii în
combinaţionale / A. Morar, I. Diaconescu. –
reviste de specialitate: Metrologia aplicată
TgM : UPM, 2003. – 132 p.
(1967-68, 1983-86); EEA-Electrotehnica
(1989); Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991- • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice.
99); Poştă şi telecomunicaţii (1973); Revista Circuite logice combinaţionale / A. Morar, I.
transporturilor şi telecomunicaţiilor (1974); Diaconescu. – TgM : Litografia UPM, 2003.
Referinţe:
Telecomunicaţii (1967-69). Membru • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
corespondent în AOŞR (1992-). Hobby-uri: activitate. – 1991.
tenis de masă (campion naţional de juniori, (A. T.)
1953.).
Lucrări publicate: DIENES Péter, prof. de geografie; n. 21
- în colaborare: sept. 1844, Reghin - ? Studii: la Col. Ref. din
• Voltmetre electronice / I. Diaconescu, R TgM; dreptul şi filozofia la Cluj, iar teologia,
Boconcios. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1967. istoria şi lingvistica la Budapesta (1873). A fost
– 187 p. educator la o familie, dir. la o şcoală de ucenici
• Culegere de probleme de radioelectronică / I. în Miskolc (Ungaria) (1878-). A publicat articole
Diaconescu, I. Constantin. – Bucureşti : Editura cu conţinut pedagogic şi social.
Tehnică, 1969. – 439 p. Lucrări publicate:
• Bazele radiotehnicii / St. Constantinescu, I. • Iparos tanulók ismerettára. – Rimaszombat,
Diaconescu, Fl. Diaconescu. – Bucureşti : EDP, 1878.
1970. – 443 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Teendőink a hazai ipar védelme és emelése DIENES Sándor Lajos, medic, prof. univ.;
érdekében. – Miskolcz, 1880. n. 3 iul. 1925, Cluj. Studii: Lic. Romano-catolic,
• A magyar-osztrák monarchia földrajza. – Cluj (1936-1944); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de
Miskolcz, 1882. Ştiinţe Naturale (1945-48); IMF TgM (1945-51).
• A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 2. Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Studii
kiad. – Miskolcz, 1883. experimentale privind efectele cromului
• Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más hexavalent şi observaţii clinico-paraclinice la
hasonminőségű tanintézetek számára. – muncitorii expuşi la această noxă într-o unitate
Miskolcz, 1883. industrială (1970). Activitate profesională: asist.
• A magyar-osztrák monarchia földrajza. – 3. univ. (1950-); şef lucrări (1958-); conf. univ.
kiad. – Miskolcz, 1884. (1970-); prof. univ. (1981), IMF TgM. Iniţiator
• Az öt világrész földrajza. – Miskolcz, 1884. al secţiei de boli profesionale (1960), fiind şef de
• Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi clinică. A participat la reuniuni ştiinţifice în ţară
iskolák számára. – Miskolcz, 1885. şi străinătate. Este autor a numeroase lucrări în
• Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák domeniul patologiei profesionale; a publicat
számára. – 3 köt. – 1888-1889. studii şi articole în reviste de specialitate din ţară
• Az öt világrész földrajza. – 2. kiad. – şi străinătate: Orvostudományi Értesìtő; Tett.
Miskolcz, 1888. Cercetări privind intoxicaţiile cu plumb, crom,
• Ipar- és kereskedelmi oktatásunk szakszerű solvenţi organici, modificările patologice
fejlesztése. – Budapest, 1890. – Argus álnéven. imunologice şi enzimatice în intoxicaţii
profesionale. Specializări: Academia de
• Egyetemes földrajz: polgári iskolák és más
Medicina Muncii Berlin, (1970-73). Membru
hasonminőségű tanintézetek számára. – 6. kiad.
onorific în Soc. Maghiară de Igiena Muncii
– Miskolcz, 1890.
(1995-). Hobby-uri: scrimă, sportiv de categoria
• Az ipari és kereskedelmi szakoktatás
I cu participări internaţionale.
szervezése. – Budapest : Franklin, 1892.
Lucrări publicate:
• Földrajz kereskedelmi tanoncz iskoláknak. –
• Munkaegészségtan. – Mv. : OGYI, 1961.
Budapest : Lampel, 1894.
• Medicina muncii. – TgM : IMF, 1977.
• Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női
• Munkaorvostan. – Mv. : OGYI, 1981. – 443 p.
kereskedelmi tanfolyamok számára. – 4. kiad. –
Budapest : Lampel Róbert, 1902. – 66 p. • Munkaorvostan. Foglalkozás, egészég
kórtünetek. – Mv. : Mentor Kiadó, 2001. – 287
• Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női
p.
kereskedelmi tanfolyamok számára. – 5. kiad. –
- în colaborare:
Budapest : Lampel Róbert, 1907. – 66 p.
• Munkaegészségtan / Horváth Miklós, Dienes
• Földrajz a kereskedő-tanonc-iskolák és a női
Sándor. – 2. kiad. - Mv., 1961. – 256 p.
kereskedelmi tanfolyamok számára. – 6. kiad. –
Budapest : Lampel Róbert, 1910. – 66 p. • Általános közegészségtan. – 3. kiad. – Mv. :
Referinţe: OGYI, 1983. – 281 p.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 2. • Manual de patologie profesională / R.
köt. : Caban-Exner. – 1893. Apostolescu, M. Dumitru, Dienes S. – Bucureşti
• Kereskedelmi iskoláink és tanáraik a millennium : Editura Medicală, 1985. – Vol. 1. – 664 p.
esztendejében / Írta dr. Schack Béla. – Budapest, 1896.
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – • Altalános közegészségtan. - Mv.: OGYI, 1984.
Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – – 128 p.
vol. – 1. köt. : A-K. • Közegészségtan : Jegyzet fogorvostan-
(F. M.)
hallgatók számára. – Mv. : OGYI, 1984. – 128 p.
• Igiena generală şi comunală : curs. – TgM :
IMF, 1986.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• A marosvásárhelyi magyar nyelvűorvos– és (1954); Studii şi Cercetări (1955, 1962, 1966,


gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok, 1971, 1979); Revista pădurilor (1961-66); Zool.
emlékezések. – 1995. Jurnal (1964); Thaumatopoea processionea
Referinţe: (1967-68); Revue Roumaine de Biologie. Serie
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – 1. köt.: A-F. – Zoologie (1968); Cercetări de ecologie animală
1981.
• Dialog despre sănătate. – 1981. – Vol.1.
(1969); ICSPS (1971); Studii şi Cercetări ICAS
• Totul despre sănătate / Dr. Gheorghe M. Gheorghe. – (1979); Bulletin de l’ Academie des Sciences
Vol. 1. – 1988. Agricoles et Forestieres (1980); Buletinul
• Dienes professzor játékai. – 1989. informativ ASAS (1985, 1988); Instruc. Min.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Silvic (1985); Bulletin of the Academy of
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Ki kicsoda : Aradtól Csikszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
Agricultural and Forestry Sciences (1991). A
1996. prezentat 23 de lucrări ştiinţifice în ţară şi
• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997; străinătate; a elaborat recomandări şi instrucţiuni
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi pentru producţie; deţine 5 certificate de inovator
tehnica românească. – Vol. 2, 1998. – p. 95-96. şi 3 brevete de invenţii. Distinsă cu Medalia
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
Meritul Ştiinţific. Membră în Uniunea
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben, Internaţională a Institutelor de Cercetări
1990-1999 / Fülöp Mária – Târgu-Mureş, 2002. Forestiere (1960-85); Asoc. Ştiinţifică a
(A. T.) Inginerilor şi Tehnicienilor (1955-85). Hobby-
uri: pictură, grafică animalieră.
DISSESCU (LANGOŞ), Gabriela, ing. Lucrări publicate:
silvic, cercetător ştiinţific; n. 18 mai 1926, TgM • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după
– m. 24 ian. 2000, Bucureşti. Studii: Lic. felul vătămării. – Bucureşti : Editura de Stat,
„Unirea”, TgM (1937-45); Fac. de Biologie, 1952. – 55 p.
Cluj (1945-46); Fac. de Silvicultură, Bucureşti • Gândaci de frunză şi combaterea lor. –
(1946-50). Dr. cu teza: Bucureşti : Editura Agro-Silvică, 1954. – 20 p.
Cercetări asupra • Cercetări asupra biologiei principalelor omizi
biologiei principalelor defoliatoare ale stejarului : autoreferat asupra
omizi defo-liatoare ale lucrării de disertaţie pentru obţinerea titlului de
stejarului. (1964). candidat în ştiinţe agricole. – Braşov : Fac. de
Activitate profe-sională: Silvicultură, 1963. – 28 p.
asist. (1950-); cercetător • Variaţia mărimii aparatului foliar la
principal (1956-); şef de quercinee în raport cu principalele caracteristici
laborator (1964-); dimensionale ale arborilor. – Bucureşti : ICAS,
cercetător ştiinţific 1974.
principal; şeful Colectivului de Protecţia • Estimarea cantitativă a biomasei foliare în
Plantelor (1970-84), Institutul de Cercetări, arborele de quercinee. – Bucureşti : ICAS,
Amenajări Silvice Bucureşti. Domenii de 1977.
cercetare: protecţia pădurilor; entomologie - în colaborare:
forestieră; fundamentarea lucrărilor de depistare • Determinatorul ipidelor şi buprestidelor după
şi prognoză a defoliatorilor în funcţie de felul vătămării / Gh. Eliescu, Şt. Negru, Gabriela
caracteristicile populaţionale; elaborarea unor Dissescu. – Bucureşti : Editura de Stat, 1952. –
procedee rapide de determinare a fecundităţii 60 p.
medii la defoliatori; estimarea mărimii • Cercetări prind stabilirea unor metode noi de
aparatului foliar la quercinee ca sursă de hrană a determinare a elementelor de prognoză la
defoliatorilor şi utilizarea feromonilor sexuali cotarii stejarului. – 1967.
sintetici în protecţia pădurilor. A publicat peste
• Cercetări asupra bioecologiei omizii
120 de lucrări în reviste de specialitate: ICES
procesionare a stejarului (Thaumetopea
Oameni de ştiinţă mureşeni

processionea L.) / Gabriela Dissescu, Igor (1996, 1998, 2000); Sănătate pentru toţi (1996);
Ceianu. – Bucureşti : Institutul de Cercetări Laborator Clinic – Tehnică Medicală (1997);
Forestiere, 1968. – 120 p. Revue Roumaine de Medicine Interne (1997);
Referinţe: Sibiul Medical (1997); Buletinul Informativ al
• Istoria Ştiinţelor în România. – Vol. Biologie. – 1975; Fundaţiei de Laborator Clinic „Marcela
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – 1996. Zamfirescu Gheorghiu” (2001). Specializări:
(A. T.) SUA (1994-95); Ungaria (1997); Germania
(1998); Belgia (2000). Membră în Soc.
DOBAI Sándor, ing. chimist; n. 3 sept. Naţională de Biologie Celulară (1991-); Soc.
1963 TgM. Studii: IP Iaşi, Fac. de Chimie Română de Laborator Clinic (1993-);
(1989). A fost ing. chimist în Combinatul International Federation of Clinical Chemistry
Chimic Valea Călugărească Ploieşti (1989-91); (1997-); Asoc. Română de Ateroscleroză şi
prof. locţiitor la TgM (1991-94); redactor la Lipidologie (1998-); Fundaţia de Laborator
Editura Corvin din Deva (1994-). Clinic „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” (1999-
Lucrări publicate: ); Soc. Română de Hematologie (2001-). Hobby-
- în colaborare: uri: lectură, muzică, turism.
• Gombáskönyv. – Deva : Editura Corvin, 1995. Lucrări publicate:
– 128 p. • Compendiu de lucrări practice : ghid de valori
• Rejtvényfejtők lexikona. – Deva : Editura normale de laborator. – TgM : UMF, 2002. –
Corvin, 1994 - . – 2. köt. – 1995. – 3. köt. : [D- 154 p.
E]. – 1996; 4. köt. : [F]. – 1997. - în colaborare:
Referinţe: • Curs de biochimie clinică / M. Dobreanu, E.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Mody. – TgM : UMF, 1999. – 214 p.
(F. M.) • Biochimie clinică (Patochimie). – 2000.
(A. T.)
DOBREANU, Minodora, medic; n. 14
ian. 1967, TgM. Studii: Şc. Gen. Voiniceni; Lic. DÓCZY Pál István, medic internist, prof.
de Chimie Industrială TgM (1981-85); UMF univ.; n. 21 apr. 1910, Baia de Criş (HD). Studii:
TgM, Fac. de Medicină Univ. „Ferdinand I” din Cluj, Fac. de Medicină.
Gen. (1985-91). Dr. în Dr. în ştiinţe medicale
medicină cu teza: (1957). Asist. la Univ. din
Modificări ale lipidelor Cluj. Şef de lucrări
plasmatice corelate cu (1945); şef de catedră
alţi factori de risc (1949); prof. consultant
cardiovascular în boala (1976) la IMF TgM.
coronariană Studiile din domeniul
aterosclerotică (1998). medicinei interne, bolile
Activitate profesională: sângelui, le publică în:
preparator univ.; asist. univ.; şef lucrări (1992), Revista Medicală –
UMF TgM; medic primar de medicină de Orvosi Szemle; Medicina Internă; Münchener
laborator. Domenii de cercetare: studiul Medizinische Wochenschrift. Articole despre
disciplinelor şi al factorilor de risc educaţia medicală, etica medicală apar în
cardiovascular. Autor şi coautor a 14 articole Korunk; Igaz Szó; A Hét; Forum; TETT. Medic
publicate în reviste de specialitate din ţară şi emerit. Membru titular în AŞMR. A primit
străinătate: Magnesium Research (1989); Acta premiul Academiei de Ştiinţe Maghiare (2002).
Anatomica (1996); Laboratorium Medicina Lucrări publicate:
(1996); Revista de Medicină şi Farmacie TgM - în colaborare:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Belgyógyászati diagnosztika / Dóczy Pál, • Medicină internă : Manual pentru


Horváth Endre, Hermann Jenő. – Mv. : OGYI, învăţămîntul medical superior. – Bucureşti :
1950. – 223 p. Editura Medicală, 1963. – Vol. 2. – 1963. – 783.
• Belgyógyászati diagnosztika: Általános • Orvoslás a XX. század végén. – Kolozsvár-
diagnosztikai ismeretek / Dóczy Pál, Horváth Napoca : Korunk, 1983. – 88 p.
Endre. – Mv., 1950. – 214 p. Referinţe:
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 1.
• Belgyógyászati előadások. – 2., átdolg. kiad. köt.: A-F.
– Mv. : OGYI, 1951. – 1. köt. : A • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
mozgásszervek betegségei a belgyógyászati • Viharban. – 1994.
gyakorlatban / Dóczy Pál, Birek László, • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Koczka György.; A szív betegségei / Dóczy Pál, gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
Horváth Endre, Birek László, Bornemissza Pál.
• Népújság, 1998. jún. 12.
– 478 p.; 2. köt. : Gyomor, belek és hashártya • Székelyföld 5.sz., 1998.
betegségei. – 368 p.; 3. köt. : A tüdőbetegségei / • Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000.
Dóczy Pál, Birek László, Málnási Géza; (F. M.; A. T.)
Hematológia : A vérképző szervek és a vér
betegségei / Dóczy Pál, Horváth Endre, DOMJÁNSCHITZ László, medic; n. 29
Bornemissza Pál; A mérgezések, intoxikációk. oct. 1973, TgM – m. 19 mart. 2002, TgM.
Belgyógyászati vénygyűjtemény / Bornemissza Studii: lic. la TgM (1992); UMF TgM, Fac. de
Pál, Dóczy Pál. – 316 p. Medicină Generală (1992-98). Medic rezident de
• Belgyógyászati jegyzetek. – Mv. : OGYI, ortopedie (1998-99); preparator la catedra de
1951. – 2. rész : 6. Mozgásszervek betegségei / fiziologie (2000-02). Specializări la Budapesta.
Dóczy Pál, Birek László. – 133 p. Membru în Soc. Maghiară de Chirurgia Mâinii;
• Az anaemiák / Eskenasy Alexandru; Ford. Worldwide Hungarian Medical Academy; EME.
Dóczy Pál, Birek László. – Bukarest : Állami Lucrări publicate:
Tudományos Könyvkiadó, 1953. – 478 p. - în colaborare:
• Belgyógyászati diagnosztika. - Mv.: OGYI, • Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette
1957. – 1. köt. : Általános diagnosztika, a Brassai Attila. – Kolozsvár : Scientia Kiadó,
légzőszervi betegségek, a szív és érrendszeri 2003. – 264 p.
betegségek, a vesebetegségek diagnosztikája. – Referinţe:
416 p.; 2. köt. : Az emésztőrendszer, a • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
vérképzőrendszer, az endokrin betegségek (F. M)
diagnózisai. – 334 p.
• Klinik und Pathologische Anatomie der DOMOKOS Lajos, medic; n. 27 mart.
Erythromyelosis Leukaemica. – Budapest: 1930, Sovata. Studii: elementare şi Lic. sanitar la
Akadémiai Kiadó, 1958. – 96 p. Sovata (1951); IMF TgM, Fac. de Medicină
• Belgyógyászati jegyzet / Dóczy Pál, Horváth (1951-53); a continuat la Institutul de Pediatrie
Endre, ... . – Mv.: OGYI, 1959. – 2. kiad. – 1. din Leningrad (1957). Dr. în ştiinţe medicale
köt. : Emésztőszervek és hashártya betegségei. – (1971). A fost preparator şi asist. univ. (1957-
313 p.; 2. köt. : A vérképzőrendszer betegségei. 62); lector (1962-72); şef de lucrări şi şef de
Mérgezések. A szív és érrendszer betegségei. – catedră (1972-80); conf. univ. până la pensionare
473 p.; 3. köt. : A légzőszervek betegségei. A (1980-2000) la Catedra de microbiologie
mozgásszervek betegségei. Vesebetegségek. – farmaceutică a IMF TgM. Domenii de cercetare:
331 p. diarea la sugari, studiul şi analiza bacterială a
• Hematologie / Redactor C.T. Nicolau. – poluării apelor curgătoare, efectul antimicrobic
Bucureşti : Editura Medicală, 1959. – 847 p. al extractelor de plante medicinale. Membru în
Oameni de ştiinţă mureşeni

Soc. Română de Microbiologie; EME, Secţia de vară, Seghedin (1990-92); Academia de vară
Ştiinţe Medicale, Soc. „Bolyai.” Bolyai, Sf. Gheorghe (1993-94); Academia de
Lucrări publicate: Perfecţionare, Dillingen,
• Orvosi mikrobiológia. – Mv. : OGYI, 1976- Germania (1998; Olanda
1977. – 1. köt. : Általános bakteriológia és (1999); Ungaria (2000).
immunitástan. – 1977. – 203 p.; 2. köt.: Distins cu „Premiul
Részletes bakteriológia. – 1976. - 205 p. Bardócz Lajos”, acordat
• Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. de Soc. Maghiară
– Mv. : OGYI, 1977. – 265 p. Tehnico - Ştiinţifică din
• Orvosi mikrobiológia. – 2., átdolgozott kiad. Transilvania (1995);
– Mv. : OGYI, 1988-1990. – 1. köt. : Általános „Diploma de Merit,”
bakteriológia. – 1990. – 92 p.; 2. köt.: Részletes acordată de UCDMR
bakteriológia. – 1988. – 165 p. (1997). A publicat studii şi articole în reviste de
• Mikrobiológia gyógyszerészhallgatók részére. specialitate: Diákévkönyv (1997); Matematikai
– 2. kiad. – Mv. : OGYE, 1993. – 252 p. Lapok (1994). Membru fondator şi copreş. al
- în colaborare: Soc. Prof. de Matematică din Gimnaziul „Vályi
• Microbiologie medicală. - Vol 2. : Gyula”, TgM (1995-); UCDMR. Hobby-uri:
Microbiologie specială. – 1976. calculatoare, pipa, grija pentru animale.
• Lucrări practice de microbiologie / Péter M., Lucrări publicate:
Piros Sanda, Domokos L. – TgM : IMF, 1977. – - în colaborare:
222 p. • Gyakorló feladatok matematkából. – 1993.
• Microbiologie medicală. – TgM: IMF, 1990. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából
– Vol. 1. : Microbiologie generală. – 96 p. ; líceumba felvételizők számára / Sebestyén J.,
Vol. 2. : Bacteriologie specială şi micologie. – Donáth Á. – Mv. : Impress, 1994. – 88 p.
163 p. • Aritmetică – Algebră / A. Şeulean Poliac,
• Îndreptar de lucrări practice de Sebestyén J., Donáth Á. – TgM : Impress, 1995.
microbiologie : pentru studenţii Fac. de – 88 p.
Medicină. – 1994. • Összefoglaló aritmetikából és algebrából
Referinţe: Liceumba Felvételizők zsámára / Sebestyén J.,
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Donáth Á. – Ediţia 2. – TgM : Impress, 1995. –
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. 91 p.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000.
• Összefoglaló mértanból líceumba felvételizők
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : számára / Sebestyén J., Donáth Á. – TgM :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. Impress, 1995. – 162 p.
(F. M.) • Műveltségünk kezdetei / Sebestyén J., Donáth
Á. – Cluj-Napoca : Tinivár, 1996.
DONÁTH Árpád, matematician; n. 19 apr. • Az első magyar nyelvű írásos emlékek /
1945, Miercurea Niraj. Studii: preuniv., Sebestyén J., Donáth Á. – Cluj-Napoca :
Miercurea Nirajului (1952-63); I Ped., Fac. de Tinivár, 1997.
Matematică, TgM (1963-66); UBB Cluj- • Az első magyar nyelvű művek / Sebestyén J.,
Napoca, Fac. de Matematică (1967-72). Donáth Á. – Cluj-Napoca : Tinivár, 1997.
Activitate profesională: prof. de matematică cu • Intézmények a magyar tudományos nyelvért /
o vechime de 35 de ani, din care 14 ani în Sebestyén J., Donáth Á. – Cluj-Napoca :
funcţii de conducere, la Şc. Gen. nr. 6, TgM; Tinivár, 1997.
inspector şcolar general adj., Inspectoratul • Vályi Gyula matematika feladatlap –
Şcolar Jud. Mureş. Activitate de cercetare în gyűjtemény – 1. köt. - 2000.
istoria matematicii. Specializări: Academia de
Biblioteca Judeţeană Mureş

Referinţe: • Otorinolaringologie / V. Mülfay, C.


• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997;
Draşoveanu. – TgM : IMF, 1974. – Ed. 1.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(A. T.) • Curs de otorinolaringologie / V. Mülfay, C.
Draşoveanu. – Iaşi : Litografia, 1975.
DÓSA Sándor, din Ghindari, agricultor • Fül-, orr-, gégegyógyászat / Mülfay L.,
licenţiat; n. 1850 – m. 19. . TgM. Draşoveanu C. – Mv. : OGYI, 1978. – 358 p.
Lucrări publicate: • Fül-, orr-, gégegyógyászat / V. Mülfay, C.
• Marostordavármegyei Gazdasági Egyesület Draşoveanu. – Mv.:OGYI, 1979.– Ed. 3.– 360 p.
monographiája, 1879-1895. – Mv., 1896. • Otorinolaringologie în limba maghiară / V.
Referinţe: Mulfay, C. Draşoveanu. – TgM : Litografia
• A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető IMF, 1979. – Ed. 3. – 370 p.
síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913. • Curs de otorinolaringologie / V. Mülfay, C.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és szerkeszti dr. Gulyás Pál. – Új sorozat. – 6. Draşoveanu. – Iaşi : Litografia, 1980. – Ed. 2. –
köt. – Budapest , 1939-1944. - 6. köt. : Doctor Sándor – 367 p.
Dzurányi László. – 1944. • Otorinolaringologie / V. Mülfay, C.
(F. M.) Draşoveanu. – TgM : Litografia IMF, 1980. –
Ed. 2. – 340 p.
DRAŞOVEANU, Constantin, medic, • Otorinolaringologie / V. Mülfay, C.
prof. univ.; n. 4 apr. 1938, Sibiu. Studii: Lic. Draşoveanu. – TgM : Litografia IMF, 1988. –
„Gh. Lazăr” Sibiu (-1955); Fac. de Medicină, Ed. 4. – 360 p.
Cluj (-1961). Dr. în medicină cu teza: Cercetări • Fül-, orr- gégegyógyászat egyetemi hallgatók
de lectromiografie în számára / Mülfay László, Draşoveanu
afecţiuni ale nervului Constantin. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1990. –
recurent şi ale faringelui 374 p.
(1972). Activitate • Electromiografia musculaturii oculare
profesională: medic în extrinseci şi a celei velopalatine, faringiene şi
mediul rural (1961-64); laringiene / B. Aşgian, F. Fodor, C. Draşoveanu.
medic, Clinica ORL TgM – Bucureşti : Editura Academiei Române, 1993.
(1964-); asist. univ.; şef – 240 p.
lucrări; conf. univ.; prof. Referinţe:
univ. (1991-), UMF • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
TgM; şeful Clinicii ORL TgM. A publicat 62 de gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
articole ştiinţifice ca autor şi coautor în reviste • Medici şi farmacişti ai începutului de mileniu. Elaborat de
Fundaţia „Octavian Fodor”. – 2001.
de specialitate: Clujul Medical (1978); • Who’s Who în România. – 2002.
Otorinolaringologia (1985-86, 1988, 2000). (A. T.)
Activitate ştiinţifică în domeniile: chirurgia
estetică a nasului şi microchirurgia auriculară. DRAŞOVEANU, Doina, medic; n. 8 nov.
Participă la congrese naţionale şi internaţionale 1946, Braşov. Studii: Lic. Braşov (1960-64);
în Ungaria (1987); Austria (1988). Este membru IMF TgM, Secţia Pediatrie
în Soc. Română de ORL; col. de redacţie al (1965-71). Dr. în ştiinţe
revistei de specialitate ORL, Bucureşti. medicale cu teza: Probleme
Lucrări publicate: de etiopatogenie şi
• Patologie ORL – TgM : University Press, imunologie în bronşita
2000. obstructivă recidivantă la
- în colaborare: sugar şi copilul mic (1984).
• Otorinolaringologie / V. Mülfay, C. Activitate profesională:
Draşoveanu. – TgM : IMF, sa – Ed. 3. – 370 p. medic primar pediatru,
Clinica Pediatrie II (1972-);
Oameni de ştiinţă mureşeni

asist. stagiar; asist. univ.; şef lucrări UMF TgM DUB, Vasile, ing. electronist; n. 23 aug.
(1990-). Domenii de cercetare: pneumologie 1947, Oradea. Studii: Lic. „Al. Papiu Ilarian”
pediatrică, nutriţie. Publică 18 lucrări în reviste (1958-60); Lic „Bolyai Farkas” TgM (1960-61);
de specialitate: Info-Medica; Medicina Şc. Medie nr. 4 (1961-65); UT Cluj-Napoca,
Modernă; Pediatria; Revista UMF TgM. Fac. de Electrotehnică (-
Participă la 75 de simpozioane şi congrese 1970). Dr. în inginerie
naţionale. Membră în Soc. Română de Pediatrie. electrică cu teza:
Lucrări publicate: Contribuţii privind
• Bronşita obstructivă recidivantă la copil. – diagnoza predictivă a
TgM : University Press, 2000. defectelor în sisteme
• Pneumologie clinică pediatrică. – Cluj- electromecanice prin
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. metode neuro-fuzzy.
- în colaborare: Activitate profesională:
• Gyermekgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1989. – ing., Fabrica de
1. köt. – 238 p.; 2. köt. – 232 p. Geamuri, Mediaş (1970-74); ing., Electromureş
Referinţe: (1974-93); şef lucrări UPM TgM (1993-).
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Domenii de cercetare: fiabilitatea sistemelor;
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(A. T.) diagnoza sistemelor electrice. Publică articole în
Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (1996-97, 2000)
DRAUT, Johann Ferdinand; János prezintă comunicări la diferite sesiuni ştiinţifice.
Distins cu premiul II la Salonul de grafică
Ferdinand, medic chirurg; n. 24 dec. 1800, satirică TgM (1985). Membru în Soc. de
Sighişoara – 15 sau 18 dec.1835, Viena. Studii: Electrostatică (1996-); AGIR (1997-). Hobby-
de medicină la Viena. A fost medic la Viena. uri: caricatura.
Lucrări publicate: Lucrări publicate:
• Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem • Fiabilitatea sistemelor. – TgM : UPM, 2000. –
Impfstoffe von der arabischen Pocke 133 p.
chronologisch-synchronisch und • Tehnica tensiunilor înalte : Îndrumător de
ethnographisch dargestellt. – Wien : gedruckt laborator. – TgM : UPM, 2000. – 91 p.
bei B. Ph. Bauer, 1829. – X, [11], 78 p. - în colaborare:
Referinţe:
• Magyarország természettudományi és mathematikai • Materiale electrotehnice şi electronice:
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, Îndrumător de laborator / Ágoston K., V. Dub. –
dr. – Budapest, 1878. TgM : sn, 1994. - 119 p.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-
14. köt. –2. köt. : Caban – Exner. – 1893.
• Maşini electrice şi electronice: Îndrumător de
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A laborator / Agoston K., V. Dub. – TgM : UPM,
Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön 1995. – 70 p.
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította • Măsurări electrice şi electronice : îndrumar de
Győry Tibor dr. – Budapest,1900.
• Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai
laborator / V. Dub şi alţii. – TgM : UPM, 1995.
egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – • Reţele de distribuţie electrică: îndrumător de
Mv., 1998. laborator / I. Vulcu, V. Dub. – TgM : UPM,
• A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei 1999. – 70 p
Sándor; Az előszót írta : prof. Vizi E. Szilveszter; Felelős
szerkesztő : Gazda István . – Piliscsaba – Budapest, 2002. • Transportul şi distribuţia energiei electrice :
(F. M.) Îndrumător de laborator / I. Vulcu, V. Dub. –
TgM : UPM, 1999. – 78 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Identificarea şi afişarea defectului monofazat • Vânat şi vânător. – TgM : Tipomur, 1993. –


/ I. Vulcu, V. Dub, H. Grif. – TgM : UPM, 270 p.
2002. – 210 p. (A. T.)
Referinţe:
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
activitate. – 1991. DUDEA, Corneliu, medic, prof. univ.; n. 21
• Careul cu prieteni / Romeo Soare. – TgM : Editura mart. 1927, Sighetu-Marmaţiei (MM). Studii:
Ambasador, 1996. Lic. „Dragoş Vodă”, Sighet (1937-40); Lic.
• Népújság, 1999. márc. 31. „Diaconovici Loga”, Timişoara (1940-45); IMF
(A. T.)
Cluj, Fac. de Medicină Generală (1945-51),
absolvent cu diplomă de merit. Dr. în medicină
DUDA, Alexandru-Nicolae, ing. silvic; cu teza: Cordul pulmonar cronic. Contribuţii la
n. 25 iul. 1931, Gurghiu. Studii: Gimnaziul studiul unor aspecte ale cardiopatiei din CPC
Romano-catolic, Reghin (1942-44); Gimnaziul (1967). Activitate
„P. Maior”, Reghin (1944-48); Lic. nr. 1, TgM profesională: medic
(1948-50); Fac. de Silvicultură, Braşov (1951- consultant, Spital
56), absolvent cu diplomă de merit. Activitate Haţeg (1951-52);
profesională: ing., Ocolul Silvic Sovata (1956- Clinica Balneologică
57); asist. univ. (1957-61); şef lucrări, Fac. de Cluj (1952-53); asist.
Silvicultură, Braşov (1961-66); dir., AGVPS, univ. (1953-64); şef
Bucureşti (1966-89). Activitate ştiinţifică în de lucrări, Clinica
silvicultură şi gospodărirea vânatului. A Medicală I, IMF Cluj
participat la diferite simpozioane şi congrese pe (1964-67); conf. univ.
teme de vânătoare în ţară (1968-70); prof. univ., Clinica Medicală I, IMF
şi străinătate: Sopron TgM (1970-97); decan, Fac. de Medicină
(1961); Budapesta (1968- Generală, IMF TgM (1981-84). A participat la
69); Italia (1971); Franţa peste 40 de congrese, simpozioane şi consfătuiri
(1977); Varşovia (1983). din ţară şi din străinătate. Activitatea ştiinţifică
A publicat peste 20 de cuprinde peste 330 lucrări din domeniul
articole în reviste de medicinei interne - în special cardiologie, dar şi
specialitate: Vânătorul şi reumatologie - fizioterapie, hematologie,
Pescarul (1968); gastroenterologie, biochimie clinică – din care
Vânătorul şi Pescarul 72 publicate. Specializări: Cluj-Napoca (1962);
Sportiv (1978, 1981,1983). Distins cu Ordinul Praga (1965, 1969). Membru titular în AŞMR.
Muncii (1969); Ordinul „T. Vladimirescu” Hobby-uri: istoria picturii.
(1974); Ordinul Muncii II (1982); Medalia Lucrări publicate:
jubiliară „60 ani LAT” (1983). Membru în • Electrocardiografie teoretică şi practică. –
Cons. Internaţional de Vânătoare (1968-); Cons. Bucureşti : Editura Medicală, 1981. – 942 p.
Internaţional pentru Protecţia Animalelor • Atlas de electrocardiografie clinică. –
(1970-). Hobby-uri: vânătoare, filatelie. Bucureşti : Editura Medicală, 1988. – 630 p.
Lucrări publicate: • Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. 2. –
• Salmonicultură – prelegeri dactilografiate. – Bucureşti : Editura Medicală, 1996. – 678 p.
Braşov : Fac. de Silvicultură Braşov, 1964. –
• Atlas de electrocardiografie clinică / Ed. 3. –
240 p. Bucureşti : Editura Medicală, 1999. – 718 p.
• Călăuza vânătorului. – Bucureşti : Ceres, - în colaborare:
1967. – 290 .
• Ateroscleroza. – 1963.
• Ghidul examenului de vânător. – Bucureşti: • Manual de medicină internă. – 1963.
Editura AGVPS, 1967, 1969. – 160 p.
• Practica consultaţiilor în ambulatoriu. – 1971.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Patologia sistemului cav inferior. – 1973. asist. univ. (1974-80); şef de lucrări (1980-94);
• Propedeutica bolilor cardio-vasculare / C. şef de disciplină (1983-); conf. univ. (1994-00);
Dudea, R. Vlaicu. – Bucureşti : Editura prof. univ. (2000-) şi cancelar la catedra de
Medicală, 1976. – 397 p. industria medicamentului şi biotehnologiei
• Elemente de patologie medicală pentru anul 4 farmaceutice IMF TgM. Prof. consultant la
medicină generală şi pediatrie / Simion Cotoi, Univ. Corvinus, Fac. de Horticultură, secţia
Corneliu Dudea, Rona Ladislau. – TgM : IMF, învăţământ la distanţă
1978. – 307. Miercurea-Niraj. Are 135 de
• Diagnosticul bolilor cardio-vasculare / C. lucrări publicate şi
Dudea, R. Vlaicu. – Bucureşti : Editura comunicate la manifestări
Medicală, 1979. – 707 p. ştiinţifice naţionale şi
• Elemente de Policlinică Medicală : curs / C. internaţionale. Publică în
Dudea, S. Cotoi, Brassai Z. – TgM : IMF, 1980. revistele: Farmacia, Revista
• Patologia sistemului nervos vegetativ. – 1982. Medicală şi Farmacia –
Orvosi és Gyógyszerészeti
• Curs de patologie medicală. – Vol. 2. – Boli
digestive şi bolile hematologice / Sub redacţia Szemle, Orvostudományi
Értesítő, Clujul Medical, Practica farmaceutică.
prof. dr. Corneliu Dudea şi conf. dr. Rona
Membră în Soc. Europeană de Toxicologie; Soc.
Ladislau. – TgM : UMF, 1983.
de Ştiinţe Farmaceutice din România; Soc.
• Miocardiopatia obstructivă. – 1983.
Europeană de Toxicologie; Soc. de Ştiinţe
• Tratat de medicină internă. – 1988.
Farmaceutice din România; AOŞR; EME; Col.
• Îndreptar de diagnostic şi tratament al bolilor Farmaciştilor din România.
cardio-vasculare. – 1989. Lucrări publicate:
• Tratat de medicină internă. – 1989. • Gyógyszeripari technológia. – Mv. : OGYE,
• Curs de patologie medicală. – Vol. 3. – Bolile 1994. – 3. köt. : Néhány gyógyszeralapanyag
hematologice / Sub redacţia prof. dr. Corneliu gyártási technológiájának vázlatos ismertetése :
Dudea şi prof. dr. Oltean Galafteon. – TgM : Egyetemi hallgatók számára – 1994. – 145 p.
UMF, 1994. - în colaborare:
• Tratat de medicină internă. – 1994. • Gyógyszeripari technológia / Ristea Jan,
• Cardiopatiile valvulare / C. Dudea, D. Dudutz Gy. – Mv. : OGYI, 1981-1982. – 1. köt.
Rădulescu, S. Dudea. – Cluj-Napoca : Casa : Alapfogalmak és alapműveletek. – 1981. – 152
Cărţii de Ştiinţă, 1995. – 587 p. p.; 2. köt. A gyógyszervegyészetben használatos
• Sexualitatea umană. – 1996. kémiai alapeljárások. – 1982.
Referinţe:
• A Marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és
• Biokémiai alapismeretek: Egyetemi jegyzet /
gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995. Stefanovitsné dr Bányai Éva, dr. Dudutz
• Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben Gyöngyi, dr Fehér Illés. – Budapest : Kertészeti
1990-1999 / Fülöp Mária. – 2002. és Élelmiszeripari Egyetem, 1996. –181 p.
(A. T.)
• Biokémia / Stefanovitsné Bányai Éva, Dudutz
Gyöngyi, Fehér Illés. – 2. átdolgozott kiad. –
DUDUTZ Gyöngyi, farmacist: prof. univ.; Budapest : Kertészeti és Élelmiszeripari
n. 25 nov. 1943, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. Egyetem, 1999. –181 p.
de Farmacie (1966). Dr în ştiinţe farmaceutice • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
cu teza: Studiul fizico-chimic al interacţiunilor Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-
acidului boric cu substanţe polihidroxilate sau 1998 – TgM : Mentor, 1999. – p. 237-243.
tioderivaţi (1991). Farmacist principal (1991). • Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia
Farmacist intern (1965-67); farmacist OFR az ezredfordulón / Dudutz Gyöngyi, Csép
Târnăveni (1967-68); preparator (1968-74); Katalin. – Mv. : Procardia, 1999.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• A gyógyszertervezés alapjai. – 1999. DULĂU, Mircea, ing.; n. 6 dec. 1964, com.


Referinţe: Urmeniş (BN). Studii: Şc. Gen. Ulieş, com.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. Râciu (MŞ) (1971-79); Lic. Industrial nr. 1,
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. TgM (1979-83); IIS, TgM (1986-90); UT TgM,
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. Fac. de Inginerie, specializarea Automatică şi
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. - 2. köt. : Informatică Industrială (1990-95). Drd. la UT
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. Cluj-Napoca cu teza: Contribuţii la optimizarea
(F. M.; A. T.)
procesării cu fascicul de electroni (teză în
pregătire). Activitate profesională: electrician,
DULĂU, Emil, medic; n. 11 sept. 1939, Azomureş (1983-90); tehnician, UT TgM (1990-
com. Filea de Sus (CJ) – m. 1990 TgM. Studii: 95); preparator univ. (1995-97); asist. univ.
Lic. „Ady-Şincai” din Cluj (1956); IMF Cluj (1997-00); şef lucrări UPM TgM (2000-).
(1962). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Cercetări în domeniul electrotehnologiilor, în
Cercetări clinice, biochimice şi special al prelucrărilor cu fascicul de electroni.
electromiografice în bolile musculare de diverse Participă la peste 10 conferinţe, simpozioane,
etiologii (1977). Activitate profesională: medic colocvii. Publică studii şi articole în reviste de
în circumscripţiile sanitare rurale Matei şi specialitate: Buletinul Ştiinţific al UPM TgM
Sintereag (BN) şi Ghindari (MŞ); din 1967 (1994-95, 1998-99); Revista TMCM (2000).
ocupă postul de preparator la disciplina de Membru AGIR (1997-). Hobby-uri: calculatorul,
neurologie a IMF TgM; rebusul.
medic specialist (1969-); Lucrări publicate:
asist. univ. (1969-90); - în colaborare:
medic primar neurolog • Ingineria reglării automate : Îndrumător de
(1990); şef de lucrări laborator. – 1998.
(1991-). Activitate de
• Sisteme cu control distribuit / M. Abrudean,
cercetare în domeniul
M. Dulău. – TgM : UPM, 1998. – 145 p.
electromiografiei; a
• Sisteme de control : curs / M. Abrudean, M.
elaborat 85 de lucrări
Dulău. – TgM : UPM, 1998. - 146 p.
ştiinţifice, din care, 41
publicate în ţară, 7 apărute în străinătate, 37 • Technologic Systems and Materials in the
comunicate la diverse manifestări ştiinţifice. Machines Building. – Romanian Academy,
Lucrări publicate: Branch Office of Iaşi, 2000.
• Semiologie neurologică. – TgM : IMF, 1979. • Electrotehnologii : lucrări de laborator. –
- în colaborare: 2001.
• Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános • Automatizarea proceselor termice şi chimice /
orvosi kar V. éves és a gyermekgyógyászati kar Mircea Dulău, Mircea Chindriş. – TgM : UPM,
VI. Éves hallgatói részére. – Mv. : OGYI, 1985. 2002. – 138 p.
– 1. köt. – 273 p.; 2. köt. – 274-489 p. • CAD şi Automatică: Lucrări de laborator / M.
• Neuropatii periferice. – sa. Dulău, E. Geampănă. – TgM : UPM, 2002. – 80
p.
• Metode moderne de neuro-fiziologie clinică. – (A. T.)
sa.
• Neurologie. – 1993. DUMBRAVĂ, Partenie, economist, prof.
Referinţe:
• Revista de Medicină şi Farmacie = Orvosi és univ; n. 18 noi. 1940, Sânpetru de Câmpie.
Gyógyszerészeti Szemle. Vol. 37, nr. 1-2, 1991, p. 101-102. Studii: Şc. Tehnică Comercială TgM; Fac. de
(A. T.) Ştiinţe Economice Cluj. Dr. în economie. Din
1966 până în 1975 a fost cadru didactic la
Institutul Agronomic din Cluj, apoi la catedra de
Oameni de ştiinţă mureşeni

contabilitate a Fac. de Ştiinţe Economice din Lucrări publicate:


Cluj-Napoca; prof. univ.; expert contabil din • Vânători de pomină. – s.l. : s.n., 1995.
1984. • Vânătoarea între pasiune şi decepţii. – TgM :
Lucrări publicate: Tipomur, 1996. - 236 p.
- în colaborare: - în colaborare:
• Contabilitatea de gestiune. – 1993. • Statutul deontologic al inginerului silvic. – s.a.
• Contabilitatea de gestiune în comerţ. – 1997. Referinţe:
• Contabilitatea financiară a agenţilor • Cuvântul liber, nr. 132 (9 iul. 1998) p. 2.
• Scriitori români mureşeni : dicţionar bibliografic. – 2002.
economici din România. – 1997. (A. T.)
Referinţe:
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. – p.
108. DUNĂREANU, Ion – Dumitru, filozof,
(A. T.) antropolog; n. 24 ian. 1938, Bistreţ (DJ). Studii:
Şc. elementară, com. Bistreţ (-1952); Lic. „T.
DUMBRAVĂ, Vasile, prof. şi publicist; n. Vladimirescu” Tg. Jiu (-1963); UBB, Fac. de
11 iul. 1859, Reghinul Săsesc – m. 6 iun. 1911. Folozofie (-1969). Dr. în filozofie cu teza:
Studii: lic. la Beiuş; teologia la Oradea şi Dialectica raportului spontan-conştient (1987).
Strigon şi ştiinţele naturale la Univ. din Cluj. Activitate profesională: cadru didactic univ. la
Prof. suplinitor (1884) şi definitiv (1887) şi dir. UMF TgM (1969-) şi UDC TgM. Cercetări în
(1907) al lic. din Beiuş; arhidiacon onorofoc. A domeniul socio-uman, scriind 60 de lucrări
fost prof. de ştiinţe naturale, geografie şi, în susţinute la simpozioane; publică în reviste de
final, de gimnastică. A colaborat la Familia. specialitate: Anuarul UEDC TgM (1997).
Lucrări publicate: Hobby-uri: ideograme chinezeşti, civilizaţia
• Istoria naturală, după H. Szterényi / japoneză, graiul dac.
Traducători V. Dumbravă şi V. Borlan. – 1889. Lucrări publicate:
Referinţe: • Psihologie : note de curs. – TgM : UMF, sa.
• Enciclopedia Cugetarea : Material românesc oameni şi
înfăptuiri / Lucian Predescu. – Bucureşti, 1940.
• Psihologie judiciară : note de curs. – TgM :
(A. T.) UDC, sa.
• Elemente de antropologia şi sociologia
DUMITRESCU, Ştefan, ing. silvic.; n. 22 familiei. – TgM : UDC, 1999. – 168 p.
feb. 1930 Dudescu-Călmăţui (GL) – m. 6 iul. • Antropologia şi sociologia familiei. – TgM :
1998, TgM. Studii: Lic. „A. Şaguna” Braşov UDC, 2000. – 172 p.
(1942-50); IP Braşov, Fac. de Silvicultură • Antropologie : curs. – TgM : UDC, 2000.
(1950-55). Activitate profesională: Ocolul • Elemente de antropologie : curs. – TgM :
Silvic Lunca Bradului (1955); Ocolul Silvic UDC, 2000. – 303 p.
Breţcu; ing. şef DREF TgM (1967); dir. şi • Familia şi legea : curs. – TgM : UDC, 2000. –
inspector şef, Inspectoratul Silvic jud. Mureş 101 p.
(1972-91). Participă la reuniuni ştiinţifice • Familia şi societatea. – TgM : UDC, 2000. –
internaţionale: CAER (1971). A publicat 23 de 113 p.
articole din domeniul protecţiei mediului şi 83 • Fondul Monetar Internaţional : curs. – TgM
pe teme de silvicultură în reviste de specialitate: UDC, 2000. – 194 p.
Vânătorul şi pescarul sportiv (1998); • Moartea albă : studiu interdisciplinar asupra
colaborator la Radio TgM. Specializări: drogurilor. – TgM : Academprint, 2000.
Bucureşti; Braşov. Distins cu „Ordinul Muncii,” • Omul şi familia : curs. – TgM : UDC, 2000. –
cls. a II-a (1969). Membru în Asoc. Vânătorilor 103 p.
şi Pescarilor. Hobby-uri: tenis, schi, vânătoare,
pescuit.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Omul, mediul şi economia : curs. – TgM : numeroase conferinţe, 10 congrese în ţară şi


UDC, 2000. – 67 p. străinătate. A publicat studii şi articole în reviste
• Studii despre om : om, devianţă, educaţie. – de specialitate: Revista medicală (1965, 1969);
TgM : Academprint, 2000. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series
• Antropologia şi sociologia familiei / Ed. a 2- Chemia (1973, 1978); Revista de chimie (1977);
a. – TgM : Tipomur, 2001. Farmacia (1995); Revista de medicină şi
• Corupţia : studiu de psihologie juridică. – farmacie / Orvosi és. Gyógyszerészeti Szemle
TgM : Tipomur, 2001. (1996, 1999, 2001). Specializări: Praga,
• Familia românească : curs. – TgM : UDC, Bratislava (1973). Distincţii: Premiul
2001. – 74 p. „Congresul Naţional de Farmacie), 1998.
• Om, limbă, comunicare : curs. – TgM : Membră în AOŞR; Soc. de Ştiinţe Farmaceutice
Tipomur, 2001. – 84 p. din România; Soc. de Etnomedicină din Austria.
• Psihologie socială : note de curs. – TgM : Lucrări publicate:
UDC, 2001. - în colaborare:
• Analize instrumentale. Lucrări practice / S.
• Psihologie socială: studii. – TgM : UPM,
2001. – 116 p. Duşa, Foris I., Ferencz L. – TgM : Litografia
UMF, 1994.
• Violenţa în familie. – TgM : UPM, 2003.
• Teste de chimie anorganică / Ed. 3-a. – 1995.
- în colaborare:
• Dezvoltarea conştiinţei sociale în rândurile • Teste de chimie organică / Ed. 4-a. – 1995.
studenţilor / I. D. Dunăreanu şi alţii. – TgM : • Chimie analitică calitativă : bazele practice /
IMF, 1980. S. Duşa, I. Foris. – TgM : Tipomur, 1998. – 243
p.
• Egalitate, frăţie, unitate / I. D. Dunăreanu şi
alţii. – TgM : IMF, 1982. • Îndreptar de lucrări practice de chimie
analitică cantitativă : curs / Silvia Duşa,
• Integrarea absolvenţilor institutelor de
Brânduşa Mitroi. – TgM : UMF, 2001. – 185 p.
medicină în activitatea profesională şi viaţa Referinţe:
socială / I. D. Dunăreanu şi alţii. – TgM : IMF, • Baza de date BJM.
1986. (A. T.)
Referinţe:
• Baza de date BJM.
(A. T.)

DUŞA, Silvia, chimist, prof. univ.; n. 31


mart. 1939, Sântana de Mureş. Studii: Lic. „Al.
Papiu Ilarian”, TgM (1954-57); UBB Cluj-
Napoca, Fac. de Chimie (1957-62). Dr. în
chimie cu teza: Utilizarea de electrozi de PT –
pretraţi la indicarea punctului de echivalenţă în
volumetrie (1979). Activitate profesională: conf.
univ. (1962-); şeful disciplinei chimie (1962-);
membru în Cons. Prof. (1990-); membru în
Senatul UMF TgM (1990-); secretar ştiinţific al
Cons. Prof. al Fac. de Farmacie (1990-00).
Domenii de cercetare: studii privind
îmbunătăţirea metodelor fizico-chimice aplicate
în controlul medicamentelor; valorificarea
plantelor medicinale din flora spontană; analiza
unor ape minerale, ape reziduale, precum şi a
gradului de poluare a râului Mureş. Participă la
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Millenniumi megemlékezés. – Mv. : Juventus,

E 2000.
Referinţe:
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
ÉGETŐ Árpád Béla, medic ortoped; n. 6 • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
• Tizenkét év. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki
iul. 1923, Braşov. Studii: Facultatea de
tudományok]. – 2002.
medicină la IMF Cluj (1948). Asist. univ. la (F. M.)
catedra de anatomie (1946-48). A fost medic la
Clinica Chirurgicală din TgM (1948-50); medic ELEK János, tâmplar la TgM, specialist în
militar (1950-52); medic specialist ortoped până mobilier artistic.
la pensionare la Clinica de Ortopedie (1952-83). Lucrări publicate:
Lucrări publicate:
• Modern bútortervek. – Kolozsvár, 1828.
- în colaborare:
Referinţe:
• Sebészeti jegyzet. – Mv.: OGYI, 1953. –2. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
rész : Sebészeti propedeutika. – 240-365 p. József / Írja és összeállította Gulyás Pál ; Sajtó alá rendezte
Referinţe: Viczián János. – Új sorozat. – Budapest, 1990- . - 7. köt. :
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 1990.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. (F. M.)
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(F. M.)
ELEKES Ella Mária, medic oftalmolog; n.
3 ian. 1968, TgM. Studii: Facultatea de medicină
la UMF TgM (1992). Dr. în ştiinţe medicale cu
EGYED-ZSIGMOND Imre, medic; n.
teza: Actualităţi în
12 mai 1951, Lueta (HR). Studii: Facultatea de
oftalmopatia endocrină
medicină la IMF TgM (1977). Dr. în ştiinţe
(2004). Medic intern la
medicale (1993). Medic de circumscripţie în
Clinica de Chirurgie nr. 1
jud. NT (1977-81); medic secundar patolog la
TgM (1992-94); rezident
Centrul de cercetare sanitară (1981-85); tot aici,
la Clinica de
cercetător (1985-90), cercetător principal (1990-
Oftalmologie (1994-99).
91). Asist. univ. (1992), şef de lucrări (1997-) la
Medic specialist
UMF TgM.
oftalmolog (1999); medic
Lucrări publicate:
primar la Sovata (1999-
- în colaborare:
04); Optica Optofarm TgM (1997-) şi Optolens
• Részletes korbonctan / Jung János, Ormos
TgM (2004-). A colaborat la revista
Jenő, Egyed Zs. Imre. – Mv. – Szeged, 1991. -
Orvostudományi Értesítő (1994-96, 1998-99).
1. rész.: A szív-érrendszer, a légző-, az
Membră în Soci. EME; Magyar
emésztőszervek, a vese és a húgyutak
Szemorvostársaság; Asoc. Oftalmologilor din
pathológiája. – 285 p.
România; Magyar Implantológiai és Refraktiv
• Studii de istoria medicinii / Sub redacţia I. Sebészeti Társaság.
Jung şi Egyed Zs. I. – TgM : Procardia, 1994. – Lucrări publicate:
107 p. - în colaborare:
• Viharban. – Mv. : Procardia Kiadó, 1994. – • Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó,
108 p. 2002. - 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki
• Általános pathologia / J. Jung, Egyed Zs. I. – tudományok]. – 2002.
Mv. : Mentor, 1998. – 288 p. • Oftalmopatia endocrină : actualităţi / Csiszár
• Compendiu de patologie mamară. – TgM : Anna Adrienn, Elekes Ella Mária. – TgM:
Mureşul, 2000. Mentor, 2004. – 147 p.
Biblioteca Judeţeană Mureş

Referinţe:
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
ÉLTETŐ József, prof de economie; n. 1885,
• Tizenkét év. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2002. - 2. köt. : TgM – m. 30 apr. 1932, Budapesta. Studii: lic. la
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. TgM; Academia de Ştiinţe Economice la Cluj. A
(F. M.) fost prof. (1907-25) la lic. economice din
Kecskemet, Palics, Sárvár, Kehida, aici şi dir. de
ELEKES István, medic chirurg; m. 2004. şcoală (1925-32).
Studii: Facultatea de medicină la univ. din Cluj Lucrări publicate:
(1938). A fost medic secundar la spitalul din • Sajt- és vajgyártás. – Budapest, [1925].
TgM. Referinţe:
Lucrări publicate: • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
• Contribuţiuni la studiul radiologic al Viczián János. – Új sorozat. – Budapest, 1990- . – 7. köt. :
rahitismului. – Cluj, 1938. Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 1990.
- în colaborare: (F. M.)
• Sebészeti jegyzet. – Mv. : OGYI, 1953. – 1.
köt. : Az álatlános sebészet alapvonalai. – 1. ENĂCHESCU, Călin, informatician; n. 24
rész : Általános sebészet pathologia. – 239 p. sept. 1958, Reghin. Studii: Lic. Industrial nr. 3,
Referinţe: Reghin (1978); UBB, Cluj-Napoca, Fac. de
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Matematică (1997). Activitate profesională:
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – Budapest, 1990- . - 7. köt. : programator - analist stagiar, Întreprinderea
Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 1990. Mecanică Bistriţa (1983-84); programator,
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és Intreprinderea Electromureş TgM (1984-90);
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. asist. univ. titular (1990-
(F. M.)
92); şeful colectivului de
informatică (1992-);
ELEKES Magda, medic ginecolog; n. 1926 secretar ştiinţific(1996-);
– m. 25 mai 2004. Medic la catedra de anatomie prodecan (1998-); decan,
patologică IMF TgM (1950-55); medic UPM TgM, Fac. de
specialist ginecolog la Clinica de Ginecologie şi Ştiinţe şi Litere (1999-);
Obstetrică TgM. dir., Internet RoEdu Net,
Lucrări publicate: sucursala TgM; conf.
- în colaborare: univ. UPM TgM.
• Általános kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI, Publică studii şi articole în reviste de
1952. – 1. köt. – 1952. – 358 p. specialitate: Buletinul Ştiinţific al UT TgM
• Probleme de morfopatologie. – Bucureşti : (1994). Membru în European Neural Network
Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică, Soc. (1993-); Soc. Română de Reţele Neuronale
1953. – 247 p. (1994-); New York Academy of Sciences (1997-
• Részletes kórbonctani jegyzet / Elekes Magda, ); Comitetul Naţional de Coordonare al
Róna László, Sándor István. – Mv. : OGYI, Romanian Education Network. Hobby-uri:
1953-1954. – 1. köt. – 487 p.; 2. köt. : Az excursiile, baschetul, pescuitul.
idegrendszer kórbonctana. – 1954. – 501 p. Lucrări publicate:
• Részletes kórbonctan. – 2., részben módosított • Elemente de inteligenţă artificială. Calcul
kiadás. – Mv. : OGYI, 1957. – 1. köt. – 572 p.; neuronal. – TgM : UT Cluj-Napoca, 1997.
2. köt. – 573-1100 p. • Fundamentele reţelelor neuronale. – Cluj-
Referinţe:
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998. – 199 p.
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest, 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Tehnologii avansate. Aplicaţii în educaţie. –
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. TgM : UPM, 1999.
(F. M.) Referinţe:
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Who’s Who în România. – 2002. – p. 220. Referinţe:


• UT din Târgu-Mureş – 30 de ani de activitate. – 1991. – • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-14.
p. 54. köt. –2. köt. : Caban-Exner. – 1893.
(A. T.) • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest:
Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-K.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
ENCIULESCU, Constantin, anatomist; József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
n. 10 mai 1956, Mocin (CJ). A absolvit Fac. de Viczián János. – Új sorozat. – Budapest, 1990- . - 7. köt. :
Medicină în cadrul IMF TgM (1983). Asist. Ebeczky Béla – Ézsöl Mihály. – 1990.
univ. la catedra de anatomie la IMF TgM(1985- • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
– Budapest, 2001- . - 2. köt. : D-GY. – 2001.
); şef de lucrări (1996-); medic secundar (F. M.)
obstetrică-ginecologie.
Lucrări publicate:
ENGEL József, medic; n. 2 mai 1807, Viena
- în colaborare:
– m. 2 iun. 1870, Cluj. Studii: la Lőcse, Rozsnyó
• Sexualitatea umană. – TgM : Casa de Editură (1823); univ. de filozofie la Budapesta (1823-
„Mureş”, 1996. – p. 16-30, 460-463.
25). Din motive materiale şi-a întrerupt studiile
• Anatomia topografică şi descriptivă a şi a fost 3 ani practicant într-o farmacie din TgM
trunchiului : curs pentru învăţământul (1825-28). Şi-a continuat studiile, acum de
stomatologic. – 2002. farmacie şi medicină, la Budapesta (1830-36),
• Anatomie : generalităţi-membre / C. după care s-a reîntors la TgM, unde a fost medic
Enciulescu, Brânzaniuc Klara, Florin Butilcă. – practicant (1836-57). S-a mutat la Cluj
TgM : UMF, 2002. Vol. 1. – 169 p. continuând practica medicală până la moarte
(A. T.)
(1857-70). A fost ales membru corespondent în
Academia de Ştiinţe Maghiară (16 dec. 1859).
ENGEL Gábor, medic.; n. 10 aug. 1852, Lucrări publicate:
TgM – 10 iul. 1935, Cluj. Studii: Univ. de • Gyógyszeres értekezés a langról (Alcohol) és
Medicină în Leipzig şi Budapesta, obţinând az égető hamagról (Lixiva pura). – Pest: nyomt.
diploma de medic obstetrician, chirurg (1875). Özv. Patzkó Jozefa, 1829. – 78 p.
A lucrat la spitalul univ. din Budapesta (1875- • De morbilis: Dissertatio inaug. medica. –
81). A fost dr. doc. univ. la Cluj (1881-); dir.
Pestini: typis Lud. Landerer, 1836. – 23 p.
spitalului de stat din Cluj (1887-18); prof. univ.
• A magyar nyelv gyökérszavai: A magyar
agregat (1893-). A colaborat la revista Orvosi
tudományos társaság jutalom- kérdésére
Hetilap şi alte periodice de specialitate din ţară
előterjeszté. Első rangú pályamunka. - Budapest,
şi străinătate, cu studii şi articole de obstetrică.
1839.
Lucrări publicate: Referinţe:
• Az érzéstelenítés szülészeti műtéteknél. – • Magyarország természettudományi és mathematikai
Budapest: Pesti Lloyd-Társulat könyvnyomdája, könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
1906. – 7 p. dr. – Budapest, 1878.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 1-14.
• A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák köt. –2. köt. : Caban – Exner. – 1893.
és Karolina országos kórház évi kimutatása : • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
1913. – Kolozsvár, 1914. Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
• A Ferenc József Tudomány egyetem klinikák megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
Győry Tibor dr. – Budapest,1900.
és Karolina országos kórház évi kimutatása : • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
1914. – Kolozsvár, 1915. – Budapest, 2001- . - 2. köt. : D-GY. – 2001.
• A havi vérzés rendellenességei. – Kolozsvár, • A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei
1918. Sándor; Az előszót írta : prof. Vizi E. Szilveszter; Felelős
szerkesztő : Gazda István . – Piliscsaba – Budapest, 2002.
- în colaborare: (F. M.)
• A belorvostan tankönyve. - Budapest, 1914.
Biblioteca Judeţeană Mureş

EPERJESSY Anna, chimist; n. 20 sept.


1906, Dej – m. 30 sept. 1990, TgM. Studii: lic.
la Dej; bacalureat la Marianem din Cluj (1927);
Univ. „Ferdinand I.” Cluj, Fac. de Chimie la şi
Univ. „Mihăileana” Iaşi; diplomă de prof. de
fizică-chimie (1937); dr. în ştiinţe chimice
(1944). Prof. la Dej; chimist în fabrica de
medicamente VI-HOR Cluj; asist., şef de lucrări
la catedra de chimie
medicală la Univ. „Ferenc
József” Cluj (1941),
respectiv la Univ.
„Bolyai”; conf. univ. la
catedra de chimie IMF
TgM (1948-52); şef de
catedră la catedra de
biochimie până la
pensionare (1952-67).
După pensionare, şef al Secţiei de biochimie la
Baza de Cercetări a Academiei (1967-77).
Studiile au apărut publicate în : Hoppe-Seyler`s
Zeitschrift für Physologische Chemie (1942);
Eme Orvostudományi Szakosztályának
Éertesítője; Orvosi Szemle, Revista Medicală;
Magyar Onkológia; Studii şi Cercetări de
Neurologie; Die Naturwissenschaften.
Lucrări publicate:
- în colaborare:
• Farmacopeea Română. – Ed. a 7-a. – 1956.
• Biokémia / Eperjessy Anna, Nemes László. –
Mv. : OGYI, 1959. – 1. köt. – 151 p.
• Biochimie medicală / Redactor I Manta. –
Bucureşti : EDP, 1965. – 767 p.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965.
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -
3. köt.: Kh-M. – 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
(A. T.; F. M.)
Biblioteca Judeţeană Mureş

F FARKAS, Emeric-Ioan; Imre János,


medic; n. 13 nov. 1924, Budapesta – m. 5 feb.
1993, TgM. Studii: Lic. „Dr. Ion Meşota”
FABRITIUS, Josef, medic, n. 18 nov. Braşov (1935-40); Col. Ref. „Székely Mikó”,
1818, Sighişoara – 25 febr. 1901, Braşov. Studii Sf. Gheorghe (1940-43); IMF TgM (1945-51).
în oraşul natal (1837); de medicină la Viena Dr. cu teza: Metode pentru studierea eficienţei
(1840-47), devenind dr. chirurg şi oftalmolog. A asistenţei medicale ambulatorii de specialitate
fost medic primar la Braşov până la pensionare şi căile experimentale de utilizare raţională a
(în dec. 1898) şi dir. spitalului oftalmologic acestor instituţii (1967). A fost medic de
(1872-95). circumscripţie, Pănet
Lucrări publicate: (1951-53); medic de
• Die Mineral- Quellen zu Zajzon in circumscripţie, Racoş
Siebenbürgen : Naturhistorisch und medizinisch (1953-54); medic şef,
dargestellt. – Wien : Gerold, 1845. – 30 p. raion Ciuc, Miercurea-
• Ist Kronstadt eine ungesund Stadt? – Ciuc (1954-56); şef
Kronstadt, 1887. laborator IMF TgM,
Referinţe:
• Magyarország természettudományi és mathematikai
disciplina Organizare
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József, Sanitară (1956-57);
dr. – Budapest, 1878. asist. univ. (1957-65);
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. şef de lucrări; şef de disciplină – Medicină
köt. : Fa – Gwóth. – 1894. Socială (1965-80); conf. univ., IMF TgM
• Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön (1980-91). Domenii de cercetare: medicină
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította socială, biostatistică, informatică medicală. A
Győry Tibor dr. – Budapest,1900. publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei reviste de specialitate în ţară şi străinătate: Igaz
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – 8. köt. : Fa Imre-Ferényi
Szó (1982); Orvostudomány Értesítő (1982,
Antal. – 1992. 1991); Viaţa medicală (1982); Korunk füzetek
• Lexikon der Siebenbürger Sachsen. – 1993. (1983); Emlékek (1984); Revista medicală
• Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai (1990). Specializări: Germania (1971, 1990).
egyetemeken, 1701-1849 / Szabó Miklós, Szögi László. – Distins cu Diploma de Onoare „50 Diploma
Mv., 1998.
• A magyar orvostörténeti irodalom, 1715-1944 / Dörnyei Aureum” (1998). Membru în International
Sándor; Az előszót írta : prof. Vizi E. Szilveszter; Felelős Hospital Federation (1966-); Soc.
szerkesztő : Gazda István . – Piliscsaba – Budapest, 2002. Internationalis Medicinae Generalis (1968-);
(A. T.; F. M.) Biometric Soc. (1970-); Union International
Pour Education Sanitaire; American Public
FARCZÁDI Gerő, chimist.; n. 10. mart. Health Assoc.; Operations Research Soc.; Soc.
1889 – m. ? Studii: gimnaziul unitarian din Cluj International de Defense Sociale. Hobby-uri:
(1909); Univ. din Budapesta (1909-12); dr. automobilism.
(1914). A lucrat la Institutul de Chimie din Lucrări publicate:
Budapesta. • Medicină socială : curs. – TgM : IMF, 1973. –
Lucrări publicate: 384 p.
• A radiumemanatio quantitativ meghatáro- • Statistica medicală : lucrări practice. – TgM :
zásáról. – Budapest, 1914. IMF, 1975 – Vol. 1. – 294 p; Vol. 2. – 1978.
Referinţe:
- în colaborare:
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte • Formulae magistralis: / Farkas Imre János,
Viczián János. – Új sorozat. – 8. köt. : Fa Imre-Ferényi Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.
Antal. – 1992.
(F. M.)
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Formulae magistralis / Farkas Imre János, (1991); Revista de Medicină şi Farmacie (1991,
Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1979. 1993, 1996, 1999); Medicus Universalis (1992);
• Formulae magistralis / Farkas Imre János, Clujul Medical – Revista de Medicină şi
Ajtay Mihály. – TgM : IMF, 1982. Farmacie (1997); Buletinul informativ al Asoc.
• Orvoslás a XX. század végén. – Kolozsvár- „Balint” din România (1999-2001).
Napoca : Korunk, 1983. – 88 p Specializări: Germania (1974); Ungaria (1991,
• Formulae magistralis : reţele medicale / 1994). Membră în Soc. Română de Medicina
Farkas Imre János, Ajtay Mihály. – TgM : IMF, Muncii (1983-); Asoc. Română de Sănătate
1986. – Publică şi Management Sanitar (1991-); Asoc.
• Vademecum Medici Generalis / Farkas E. I., „Balint” din România (1996-); Soc. Oamenilor
Farkas E. – TgM : USSM, 1987. – 701 p. de Ştiinţă din România (1992-99); EME (1999-).
• Curs de medicină socială / Farkas E. I., Hobby-uri: literatura, muzica, turismul citadin
Farkas E. – TgM : IMF, 1988. – 372 p. internaţional.
• Îndreptar de lucrări practice în medicina Lucrări publicate:
socială / Farkas E. I., Farkas E. – TgM : IMF, - în colaborare:
• Formulae magistralis. – TgM : IMF, 1978. – 348 p.
1989. – 370 p.
Referinţe: • Formulae magistralis. – TgM : IMF, 1979.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Formulae magistralis. – TgM : IMF, 1982.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Orvoslás a XX. század végén. – Kolozsvár-
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. –1997. Napoca : Korunk, 1983. – 88 p
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(F. M.; A. T.)
• Formulae magistralis. – TgM : IMF, 1986.
• Vademecum Medici Generalis / Farkas Imre
János, Farkas Evelyn. – [TgM] : USSM. Filiala
FARKAS Evelyn, medic; n. 18 apr. 1952, Mureş, 1987. – 701 p.
TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1963-71);
• Curs de medicină socială / Farkas E. I.,
UMF TgM (1971-77). Dr. în medicină cu teza:
Farkas E. – TgM : IMF, 1988. – 372 p.
Adaptarea şi aplicarea diferitelor metode şi
modele ale cercetării • Îndreptar de lucrări practice în medicina
ştiinţifice (operaţionale) socială / Farkas E. I., Farkas E. – TgM : IMF,
şi sisteme informaţionale 1989. – 370 p.
în sănătatea publică şi • Simpozionul „Zoonoze” (1994; TgM). –
medicina muncii (1993). TgM, 1994.
Activitatea profesională: • Teste de licenţă. – 1999. – Vol. 1.
medic intern TgM (1977- • Îndreptar de lucrări practice în sănătatea
80); asist. univ. (1980- publică. Legislaţie sanitară / Farkas E.,
94); şef de lucrări UMF Janovics E. C. – TgM : UMF, 2000. – 230 p.
TgM (1994-); medic • Curs de sănătate publică şi management
principal de specialitate (1983-96); şef sanitar / Farkas E., Roşu A. C. – TgM : UMF,
disciplină Sănătate Publică şi management 2001 – 136 p.
sanitar (1991-); medic primar (1996-). Domenii • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
de cercetare: sănătate publică şi managementul gyógyszerészképzés 50 éve : Adatok,
sanitar, medicina muncii, psihosomatică, emlékezések. – 1995.
informatică medicală. Autoare a numeroase Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos – és
studii publicate în reviste de specialitate: gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Revista „Viaţa Medicală” (1982); Korunk • Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997.
Füzetek (1983); Revista Medicală (1983, 1984, • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
1990); Igiena, Medicina Muncii şi Medicina (A. T.)
Socială (1989); Orvostudomány Értesítő
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Marosvásárhelyi egyetemi tájékoztató. – 1996.


• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997.
FAZAKAS Béla, medic parazitolog, prof. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
univ; n. 22 iul. 1926, Abrud (AB). Studii: Lic. • Tizenkét év. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki
„Avram Iancu” Abrud; Lic. Unitarian, Cluj; Lic. tudományok]. – 2002.
(A. T.; F. M.)
„Bethlen”, Aiud; IMF TgM. Dr. în ştiinţe
medicale cu teza: Studiul clinic şi experimental
în ascaridioză (1962). Activitate profesională: FAZAKAS Zita, chimist; n. 16 febr. 1963,
preparator univ. (1950-52); asist. univ. (1952- TgM. Studii: Lic. „Unirea” TgM (1969-77); Lic.
57); şef de lucrări (1957-71); conf. univ. (1971- de Chimie nr. 1, TgM (1977-81); UBB Cluj-
91); prof. univ. (1991-98); prorector UMF TgM Napoca, Fac. de Chimie-Fizică (1981-85). Dr. cu
(1991-96). Cercetări în domeniul parazitologiei teza: Influenţa surfactanţilor asupra
medicale; a publicat peste 150 de studii şi proprietăţilor termodinamice şi cinetice ale
lucrări în reviste de specialitate din ţară şi emulsiilor cu lipozomi (2000). Activitate
străinătate. A organizat 10 simpozioane de profesională: prof., Lic. de Chimie, Calafat (DJ)
specialitate la TgM; a făcut harta îmbolnăvirilor (1985-89); prof., Lic. „Bolyai Farkas”, TgM
cu paraziţi din jud. MS, HR, CV. A publicat (1989-90); Şc. Gen. Păingeni, com. Glodeni
studii în: Revista Medicală – Orvosi Szemle; (1990-92); Şc. Gen. Ungheni (1992-93); şef
Microbiologie-Parazitologie- Epidemiologie; lucrări, disciplina Biochimie medicală, UMF
Viaţa Medicală; Medicinskaia Parazitologhiia; TgM (1993-). A efectuat cercetări privind
Annales de parasitologie humaine. Specializări prepararea liposomilor fosfolipidici;
în parazitologie clinică la Bucureşti şi interacţiunea acestor liposomi fosfolipidici cu
Budapesta. Distincţie obţinută: „Comembrum detergenţi ca deoxicolatul de sodiu, Triton X-10.
Honoris Causa”. Membru de onoare în AOŞR; A publicat articole în studii şi reviste de
Soc. de Parazitologie din Budapesta; vicepreş. specialitate: Materiale plastice (1984); Revista
în Asoc. Parazitologilor din România; Asoc. de Medicină şi Farmacie (1996-97, 1999, 2001);
Parazitologilor din Ungaria. Revista medicală (1999); EME Orvostudomány
Lucrări publicate: Értesitő (2001); Cellular & Molecular Biology
• Orvosi parazitológia. – Mv. : OGYI, 1958. – Letters (2002); Stomatologia Mureşeană (2002).
213 p. Membră în Soc. Naţională de Biologie Celulară;
• Orvosi parazitológia. – 2. kiad. – Mv. : EME; Soc. Română de Biochimie şi Biologie
OGYI, 1977. – 153 p. Moleculară. Hobby-uri: aerobic.
- în colaborare: Lucrări publicate:
• Parazitologie : manual pentru învăţămîntul - în colaborare:
medical superior. – Bucureşti: Editura • Liposomi fosfolipidici – Caracteristici şi
Medicală, 1962. – 307 p. interacţiuni cu săruri biliare. Implicaţii
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. biomedicale / Ş. Hobai, Fazakas Z. – TgM :
University Press, 1999. – 143 p.
• Fertőző betegségek. – Mv. : OGYI, 1975. –
493 p. • Îndrumător de lucrări practice de biochimie. –
2000.
• Parazitologie medicală. – Bucureşti : Editura
Medicală, 1981. – 191 p. • Biochimie medicală. – 2001.
Referinţe:
Referinţe:
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
• Index bibliografic al lucrărilor ştiinţifice medicale şi
(A. T.)
farmaceutice 1970-1977.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. - Bukarest, 1981-. –
1. köt.: A-F. – 1981.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. FAZEKAS András, medic; n. 26 oct. 1920,
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Corneşti (CJ). Studii: a terminat la Col. Ref. din
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig?. –1. köt. – 1996. Cluj (1939); Univ. de Medicină la Budapesta
(1945). A fost preparator la Institutul de
Oameni de ştiinţă mureşeni

Anatomie Patologică, IMF TgM (1946-49); Matematică (1972); Studia Universitatis Iaşi.
asist. univ. (1951-52). Medic de laborator la Matematică (1986). Atât în teza de dr. cât şi în
Spitalul Orăşenesc din Reghin (1952-55), medic lucrările publicate în diferite periodice aduce
secundar la Clinica de interne TgM (1955-57), contribuţii originale la dezvoltarea algebrei
medic de circumscripţie (1957-59), medic abstracte, în special în domeniul teoriei
specialist patolog, respectiv medic primar până reticulelor necomutative. Defineşte pentru prima
la pensionare la Spitalul Clinic Judeţean (1959- dată 12 cls. speciale de reticule necomutative şi
1989). studiază proprietăţile acestora în comparaţie cu
Lucrări publicate: teoria clasică a reticulelor. Numeroase
- în colaborare: participări în comisii de doctorat. Membru în
• Általános kórbonctani jegyzet. – Mv., 1952. – AOŞR.
– 1. köt. – 358 p.; 2. köt. – 341 p. • Lucrări publicate:
• Probleme de morfopatologie. – Bucureşti:
Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică, • Algebră. – Bucureşti : EDP, 1979. – 176 p.
1953. – 247 p. • Algebră şi geometrie analitică : pentru uzul
• Általános kórbonctan. – 2., részben studenţilor. – TgM : UT, 1991. – 196 p.
módosított kiad. – Mv. : OGYI, 1956. – 554 p. • Latici necomutative. – TgM : UPM, 1997. –
• Anatomie patologică – Bucureşti : EDP, 1964. 196 p.
– 379 p. • Teoria laticilor : curs pentru uzul studenţilor. –
• Részletes kórbonctan. (Szervpathologia): TgM : UPM, 2001. – 131 p.
Egyetemi jegyzet / Hecser László, Jung János, - în colaborare:
Fazakas András. – Mv. : OGYI, 1981. – 2. köt. - • Matematici superioare pentru subingineri. –
258 p. 1980.
Referinţe: • Matematika almérnököknek. – Mv., 1981.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • Universitatea Tehnică din TgM – 30 de ani de
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. activitate. – 1991.
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K. - 1996.
• Fundamentele matematicii / Fărcaş Gheorghe,
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. Szilágyi Miklós. – TgM : UPM, 1997. – 337 p.
• Tizenkét év. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki Referinţe:
• Viharban. – 1994.
tudományok]. – 2002.
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
(F. M.)
activitate. – 1991.
• Cuvântul liber, an 15, nr. 31, 14 febr. 2003.
FĂRCAŞ, Gheorghe, matematician, prof. • Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de ani /
univ.; n. 10 mai 1933, Chend (SJ). Studii: Coordonator Finta Béla. – TgM: UPM, 2004. – 197 p.
(A.T.)
Şcoala Normală din Gherla (1946-52); Univ.
din Cluj, Fac. de Matematică-Fizică (1952-56).
FĂRCAŞ, Valeriu, prof., n. 26 mart. 1938,
Dr. în ştiinţe matematice cu teza: Contribuţii la
TgM. Studii: Lic. „Al. Papiu Ilarian” TgM
dezvoltarea teoriei reticulelor (1972). Activitate
(1949-55); Academia Naţională de Educaţie
profesională: prof., Lic. nr. 1, Reghin (1956-
Fizică şi Sport Bucureşti (1957-61). Activitate
61); lector la IIS TgM (1961-74); conf. univ.
profesională: vicepreş. tehnic, Clubul Sportiv
(1974-90); prof. univ., UPM TgM (1990-); şeful
„Mureşul”, TgM (1962-64); prof., Lic. „Al.
Catedrei de Matematică, IIS TgM, apoi la UPM
Papiu Ilarian” TgM (1965-70); dir. adj., Clubul
TgM (1964-76; 1985-03); rector al IIS TgM
Sportiv „Mureşul” TgM (1971-72); lector univ.;
(1976-85). Publică numeroase studii în
conf. univ., IPed. de 3 ani, TgM, Fac. de
domeniul algebrei abstracte, lucrări care au fost
Educaţie Fizică şi Sport (1973-83) dir. adj., Lic.
recenzate şi în reviste de mare prestigiu şi
Forestier TgM (1984-99). Domenii de cercetare:
circulaţie mondială: Studii şi Cercetări de
didactică, kineoterapie, sociologie şi psihologie
Biblioteca Judeţeană Mureş

sportivă; defectologie; educaţie fizică şi sport. viticultură au apărut în revistele Erdélyi Gazda
Participă la peste 280 de conferinţe şi (1870-); Borászati Füzetek (1872-74).
simpozioane; publică studii şi lucrări ştiinţifice Lucrări publicate:
în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: • A karikás szőlőmivelés legajánlatosabb
Röplabda (1976); Educaţie fizică şi sport (1989- rendszere. – Kolozsvár, 1877.
90); Revista de pedagogie (1990); Educaţie Referinţe:
specială (1993); Revista • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
română de kinetoterapie • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
(1995); Ştiinţa sportului József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
(1997, 1999, 2001). Viczián János. – Új sorozat. – 8. köt. : Fa Imre-Ferényi
Specializări: Bucureşti Antal. – 1992.
(F. M.)
(1997). Membru în Soc.
Prof. de Educaţie Fizică
şi Sport, preş. Filiala FERENCZ László, medic, prof.univ.; n. 28
MS şi membru în Cons. iun. 1933, Făget (TM). Studii: la Col. Ref.
Naţional (1995-). (1944-48); Lic. maghiar de băieţi nr. 2 din Cluj
Hobby-uri: studiul şi cercetarea ştiinţifică. (1948-52); IMF TgM, Fac. de Medicină
Generală (1952-58). Dr. în ştiinţe medicale cu
Lucrări publicate: teza Studiul mecanismelor de adaptare
• Cultură fizică medicală : curs. – TgM : I Ped, cardiovasculară la vârstnici (1978). Membru al
1973. – 377 p. corporaţiei doctorilor al Acad. Maghiare de
• Didactica educaţiei fizice şcolare. – TgM : I Ştiinţă. Medic principal de circumscripţie la
Ped, 1978. – Vol. 1-2. – 535 p. Lisnău, Malnaş Băi, Micfalău (Covasna) (1958-
• Educaţie fizică în aer liber. – Bucureşti : 67). Preparator la Clinica medicală nr. 2 din
Editura Sport-Turism, 1978. – 244 p. TgM (1967-70); asist. univ. (1970-90); şef de
lucrări (1990-92); conf. univ. (1992-98); prof.
• Educaţia fizică şi sportul de masă. – TgM : I
univ. (1998-2003), până la pensionare (1 oct.
Ped, 1981. – 168 p.
2003.) la IMF respectiv UMF TgM. Medic
• Educaţia fizică şi sportul de masă. – Bucureşti
specialist de med.
: Editura Sport-Turism, 1981. – 170 p.
internă (1970), medic
• Caietul profesorului de educaţie fizică. – TgM primar (1990). Şeful
: CCD, 1995. – 250 p. Clinicii de boli
• Didactica educaţiei fizice : curs. – TgM : cronice, respectiv
UPM, 2002. – 298 p. Clinica de reabilitare
• Didactica educaţiei fizice. – TgM : Editura cardiovasculară (1993-
UPM, 2003. – 304 p. 2003). Domenii de
• Lucrări ştiinţifice publicate: 1996-1999. – cercetare: efectul
TgM : sn, sa. – 39 p. mofetoterapiei şi a
Referinţe:
băilor carbogazoase asupra circulaţiei periferice,
• L’ enseignement et la pedagogie en Roumaine. – Paris,
Edit. Didactique et Pedagogique, 1980. investigaţii cardiovasculare, probleme de
• Bibliografia educaţiei fizice şi a sportului. – Bucureşti : geriatrie: adaptare cardiovasculară a vârstnicilor,
Editura Sport-Turism, 1983. morbiditatea vârstei a III-a, posibilităţile de
(A. T.) tratament şi evoluţia hipertensiunii arteriale la
vârstnici; studii epidemiologice în colectivităţi.
FEKETE Pál, viticultor, a fost prof. Rezultatele cercetărilor au fost concretizate în
ambulant de viticultură în Seuca; inspector de peste 130 lucrări comunicate şi 62 lucrări
viticultură şi vinificaţie la Târnăveni (1893-97). publicate: Revista Medicală (1965, 1970, 1973,
Articolele lui de economie şi mai ales de 1980, 1996); Wiener Med. Wchsr. (1967);
Ärztliche Praxis (1969); Dtsch. Ärtzeblatt
Oameni de ştiinţă mureşeni

(1969); Nutrition Rep. Intern (1971); Medicina • Orvostudományi Értesítő, 1996.


Internă (1973, 1977), Z. Physioother. (1978); • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
Forschr. Transfus. Immunhaematol. (1979); • Népújság 2002. nov. 19.
Orvostudományi Értesítő (1993-96, 2000, • Székelyföld 2.sz., 2004. febr.
2004). A participat la multe congrese, (F. M.)
simpozione naţionale şi internaţionale de
cardiologie, medicină internă, gerontologie din FERENCZ László, ing. chimist; n. 14 sept.
ţară şi străinătate. 1961, Eremitu. Studii: Şc. Gen. nr. 3 TgM; Lic.
Lucrări publicate: „Bolyai Farkas” TgM (1976-80); UBB Cluj-
• Belgyógyászati diagnosztika. – Mv. : OGYI, Napoca, Fac. de Chimie şi Inginerie Chimică
1978. (1981-86). Dr. în chimie cu teza: Noi sulfamide
• Belgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1983. – 277 p. cu nucleu acridinic. Relaţii cantitative structură-
• Általános tünettan. - Kolozsvár : Erdélyi activitate în clasa sulfamidelor (2002).
Tankönyvtanács, 1998. Activitate profesională: ing. chimist, Combinatul
• A légzőszervi betegségek diagnosztikája. - Chimic Târnăveni (1986-
Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. 90); şeful Laboratorului
• A mozgásszervi betegségek diagnosztikája. - de analize şi încercări de
Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 1999. materiale, Plasmaterm
• A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. – (1990-94); lector univ.
Mv. : OGYE, 2002- . – 1. köt. – 2002. – 927 p.; UMF TgM (1994-).
2. köt. – 2003. – 1087 p.; 3. köt. – 2003. – 983 Cercetări în domeniul
p. fluoroboraţilor; analize
- în colaborare: chimice instrumentale şi
• Belgyógyászati tünettan : 3. éves încercări de materiale
orvostanhallgatók számára. – 2. köt. – 1981. referitoare la oţeluri; implementarea şi utilizarea
metodelor ISO şi EN în spectroscopie,
• Curs de medicină internă / sub red. Horváth
poligrafie, potenţiometrie, metode termice,
Endre. – TgM : IMF, 1981.
volumetrie, gravimetrie, sinteza medicamentelor,
• Szempontok az általános orvos belgyógyászati
proiectarea medicamentelor asistată pe
tevékenységéhez / Monoki I., Ferencz L.,
calculator (CADD), biofarmacie,
Kovalszky P. – Mv. : OGYI, 1982. – 2. köt. –
farmacocinetică, retrometabolism, complecşii de
493 p.
incluziune ai citrodextrinelor. Autor şi coautor a
• Belgyógyászat. – 1983. 17 articole publicate în reviste de specialitate:
• Szempontok az általános orvos belgyógyászati Revista de Medicină şi Farmacie (1992, 1996-
tevékenységéhez / Monoki I., Ferencz L., 98, 2002-03); EME Múz. Füz. (1993, 1995-99);
Kovalszky P. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, Farmacia (1997, 2003); Die Pharmazie (2000);
1987. Revue Roumaine de Chimie; Analele Univ. „Al.
• Belgyógyászati tünettan : jegyzet III. éves Ioan Cuza” Iaşi (2003); Revue Roumaine de
orvostanhallgatók számára. – TgM : OGYE, Chimie (2003). Specializări: Ungaria (1996;
1996. – 2. köt. – 374 p.; 3. köt. – 365 p. 2000-01). Membru în Corporaţia Doctorilor din
• Belgyógyászat. Kardiológia / Szerkesztő dr. cadrul Academiei Maghiare de Ştiinţe; Soc.
Brassai Zoltán. – Mv. : OGYI, 1999. – 133 p. EME. Hobby-uri: calculatoare, electronică,
• Kardiológia és angiológia. – Budapest : instrumente, maşini, astronomie, construcţia de
Springer, 1999. telescoape, pictură, sculptură.
Lucrări publicate:
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Sistemul FoxPro pentru farmacişti. Lucrări lic. la Cluj (1935); UMF


practice pentru studenţi. – TgM : Litografia Cluj, Fac. de Medicină
UMF, 1996. (1942). Medic la Cluj
• Prelucrarea datelor experimentale. – TgM : (1940-46); asist univ.
Litografia UMF, 1997. (1946); medic şef la
• Utilaj chimic în industria medicamentelor. – (1957); medic primar până
TgM : Litografia UMF, 2003. la pensionare (1959-79) la
- în colaborare: Clinica de Ftiziologie
• A gyógyszertervezés alapjai. – 1999. TgM. A publicat în Orvosi
• Analize instrumentale. Lucrări practice / S. Szemle - Revista Medicală;
Duşa, Foris I., Ferencz L. – TgM : Litografia Tüdőgyógyászat.
UMF, 1994. Lucrări publicate:
Referinţe: • Amit a tuberkulózisról mindenkinek tudnia
• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997. kell. – Mv. : Tartományi Egészségügyi Nevelési
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Ház, [1962]. – 16 p.
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
- în colaborare:
• Who’s Who în România. – 2002. • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. : OGYI, 1952.
(A. T.) – 326 p.
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
FERENCZI Benő, feroviar, funcţionar; n. 2 gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
iul 1842, Caşinu Nou (HR) - ? Studii: la (F. M.)
Şumuleu şi TgM. A fost practicant de
administraţie (din 1864 la TgM), a fost ales FERENCZY Ferenc, prof.de zootehnie; n.
pretor (1867), a devenit controlor general de 15 sept. 1860, Morăşti – m. ?, Keszthely
mişcare la căile ferate de stat (1870-). A (Ungaria). Şi-a început activitatea la Mănăştur,
publicat articole de specialitate de cale ferată. Cluj (1885) şi apoi în diferite alte oraşe,
Lucrări publicate: stabilindu-se la Keszthely.
• Calculator : Segédtáblázatok általában Lucrări publicate:
szorzási-, osztási- és arányszámolási műveletek • Magyarországi parlagi juhok. – Budapest :
végrehajtásához, valamint díjak, illetékek és Légrády Testvérek könyvnyomdája, 1903. – 13
százalék-kiszámításához. – Budapest, 1885. p.
• Vasuti földrajz. – Budapest, 1892. • Sertéstenyésztés. – Keszthely, 1920.
• Vasuti földrajz. – 2. kiad. – Budapest : Pesti Referinţe:
könyvnyomda, 1902. – 519 p. • Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest:
Referinţe: Magyar Könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-K.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
köt. : Fa – Gwóth. – 1894. József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Viczián János. – Új sorozat. – 8. köt. : Fa Imre-Ferényi
Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. Antal. – 1992.
köt. : A-K. (F. M.)
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – 8. köt. : Fa Imre-Ferényi
FESZT György, medic radiolog, prof. univ.;
Antal. – 1992. n. 13 apr. 1889, Cluj – m. 7 ian. 1952, TgM.
(F. M.) Studii: obţine diploma de medic la Cluj (1912).
A fost asist. univ. la Univ. „Ferenc József” din
Cluj (1913-19); medic specialist radiolog la Cluj
FERENCZI NAGY Gabriella, medic (1919-41); conf. univ. de radiologie, la Univ.
internist, pneumoftiziolog; n. 28 oct. 1918, „Ferenc József” din Cluj (1941-45); prof. univ.
Peşteana (HD) – m. 26 iul 2002, TgM. Studii: de radiologie medicală la Univ. Bolyai din Cluj
Oameni de ştiinţă mureşeni

(1945-48), apoi la IMF Activitate ştiinţifică în


TgM (1948-52). A avut farmacologia experimen-
un rol deosebit în tală a sistemului nervos şi
organizarea cardiovascular; farma-
învăţământului univ. de cologia termoreglării,
medicină la TgM. ca durerii şi analgeziei;
decan al Fac. de reglarea metabolismului
Medicină, IMF TgM gazos şi electrolitic.
(1945-49); rector al IMF Participă cu lucrări la 18
(1949-52); şeful Clinicii congrese internaţionale:
de Radiologie. Domenii de cercetare: Praga (1963, 1970); Seghedin (1965); Pécs
radiodiagnosticul tubului gastro-intestinal, (1967); Weimar, Drezda (1967); Basel (1969);
căilor biliare şi urinare, radioterapia Budapesta (1974, 1979, 1985, 1991, 1999); Paris
antiimflamatoare şi antitumorală. Studiile apar (1978); Bucureşti (1981), Leipzig (1990);
în: Erdélyi Orvosi Lap; Magyar Röntgen Munkacevo (1995); Kaposvár (1996); München
Közlöny; Magyar Nőgyógyászat; EME (1998); Tihany (2003) şi la peste 60 de reuniuni
Orvostudományi Értesítő; Ardealul Medical; ştiinţifice în ţară. A publicat studii şi articole în
Orvosi Szemle (Kolozsvár). reviste de specialitate: Acta Physiologica (1955-
Lucrări publicate: 67); Revista Medicală – Orvosi Szemle (1955-
• A röntgensugár. – Mv. : OGYI, 1946. – 31 p. 92); Farmacia (1958-67); Comunicările
• Orvosi Röntgentan. – Mv. : OGYI, [1947]. – Academiei RPR (1959-60); Studii şi Cercetări de
1. rész : Elméleti alapismeretek. – 251 p. Fiziologie (1959-71); Biulleten
• Az orvosi röntgentan elméleti alapismeretei. – Eksperimentalnoi Biologhii i Mediţinî (1960);
Mv. : OGYI, 1948. Biochemical Pharmacology (1963); Revue des
Referinţe: Sciences Médicales (1960-63); Studii şi
• Revista Ştiinţelor Medicale – Medicina Internă, an. 4., nr. Cercetări de Endocrinologie (1960-80);
1, 1952. – p. 60. Fiziologia normală şi patologică (1961-72);
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. –
1. köt: A-F. Revue Roumaine de Physiologie (1964);
• Orvostudományi Értesítő 75, 2002, p. 280-285. Experientia (1965); Medicina et Pharmacologia
• Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Experimentalis (1965); Endokrinologie (1977);
Gyógyszerészeti Szemle nr. 48, 2002, p. 163-164. Neurologie, psihiatrie, neurochirurgie (1983),
(F. M.)
Experimental and Clinical Endocrinology
(1985); Pharmacology (1977); Viaţa medicală
FESZT György; Gheorghe, medic, prof. (1980); Buletinul Academiei de Ştiinţe Medicale
univ.; n. 15 sept. 1925, Cluj. Studii: Lic. Ref. de (1987); EME Orvostudományi Értesítő (1992-
băieţi, Cluj (1936-44); Univ. „Bolyai” Cluj, 2004); Revista de Medicină şi Farmacie -
Fac. de Medicină (1944-46); IMF TgM (1946- Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992-);
50). Dr. în ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii Fundamental and Clinical Pharmacology
la problema participării sistemului nervos în (1999); Durerea acută şi cronică (1996, 1998),
acţiunea unor substanţe medicamentoase şi Neuropsychopharmacologia Hungarica (2003).
toxice (1963). Activitate profesională: extern la Specializări: URSS (1959); Ungaria (1963,
catedra de anatomie patologică, Clinica 1965). Distins cu „Medalia Muncii” (1965);
medicală TgM (1946-49); preparator univ. „Evidenţiat în Munca Medico-Sanitară” (1961);
(1949-50); asist. univ. (1950-53); şef de lucrări; Medalii comemorative (1972, 1974); „Prof.
lector univ. (1953-64); conf. univ. (1964-72); univ. evidenţiat” (1983); „Prof. de onoare”
prof. univ. la disciplina de farmacologie a Fac. (2002); premiu „Pápai Páriz Ferenc” (2002).
de Medicină IMF TgM (1972-95); prof. Membru în USSM din România (1950-); preş.,
consultant (1995-); conducător de doctorate.
Biblioteca Judeţeană Mureş

Filiala Jud. Mureş a secţiei de farmacologie şi • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. – 1.
terapeutică a USSM (1969-96); vicepreş. pe ţară köt: A-F.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
a Soc. Române de Farmacologie, Terapeutică şi • Viharban. – 1994.
Toxicologie Clinică, Filiala Mureş (1991-97, • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
2001-); International Soc. of Biochemical gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Pharmacology (1973-); Soc. Naţională de • Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
Biologie Celulară (1984-); Worldwide 1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
Hungarian Medical Academy (1998-); membru • Népújság, 1998. jún. 12.
(1990-) şi preş. Secţiei Medicale a EME (1998- • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
02); New York Academy of Sciences (1999-); • Tizenkét év. – 2. köt. : [Természettudomány. Műszaki
al corporaţiei doctorilor Academiei de Ştiinţe tudományok]. – 2002.
Maghiare (2000-); Soc. Maghiară de Bioetică • Farmacologi şi toxicologi din România. – 2003.
• Székelyföld 5.sz., 2004.
(2001-), Asoc. de Algeziologie din România (A. T.; F. M.)
(2004). Hobby: bibliofilie.
Lucrări publicate:
FESZT Tibor, medic, cercetător ştiinţific; n.
• Gyógyszertan. – Mv. : OGYI, 1961. – 1. rész.
23 sept. 1929, Cluj. Studii: Lic. Ref. de Băieţi,
– 1961. – 232 p.
Cluj (1940-48); IMF TgM (1948-54). Dr. în
• Farmacologie : curs. – TgM : IMF, 1979. - ştiinţe medicale cu teza: Contribuţii la studiul
Vol. 1: Partea generală. Sistemul nervos. – modificărilor histometabolice în encefalomielita
1979. – 236 p.; Vol. 2.: Medicaţia organelor alergică experimentală (1971). Activitate
efectoare, metabolico-tisulară şi profesională: şef de
antiinfecţioasă. – 1983. - 306 p. laborator la Catedra de
• Gyógyszertan. – Mv. : OGYI, 1979, 1983. – histologie, IMF TgM
1. köt. : Általános rész. Idegrendszerre ható (1954-58); cercetător
gyógyszerek. – 1979. – 228 p.; 2. köt. : Az ştiinţific; şef de sector,
effektor szervekre, szövetekre és anyagcserére Academia Română -
ható gyógyszerek. Az élő kórokozókra ható Baza de Cercetări TgM
szerek. – 1983. – 306 p. (1958-64); cercetător
- în colaborare: ştiinţific principal,
• Gyógyszertani jegyzet / Obál Ferenc, Feszt AŞMR, Centrul de
György, Kelemn Attiláné. – Mv. : OGYI, 1952. Cercetări Medicale TgM până la pensionare
– 446 p. (1970-90). Domenii de cercetare:
• Gyógyszertani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954- morfopatologia experimentală a
1955. – 1. köt. – 1954. –264 p.; 2. köt. – 1955. – encefalomielitelor, hepatopatiilor şi
351 p.; 3. köt. – 1954. – 133 p. aterosclerozei; histochimie; studiul extractelor
• Farmacologie. – Bucureşti : EDP, 1964. vegetale cu acţiune asupra metabolismului
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. lipidic. Participă cu lucrări la congrese
• Aspecte normale şi patologice ale reglărilor internaţionale de histologie, histochimie,
neuroendocrine. – 1985. morfopatologie, neurochimie din Paris Varşovia,
• Îndrumător de lucrări practice de Sofia, Bruxelles, Budapesta, Bucureşti (1960-
farmacologie. – 1988. 76). Are patru inovaţii, a publicat peste 300 de
• Farmacologie experimentală / sub redacţia articole ştiinţifice de specialitate apărute în
Maria T. Dogaru. – 1998. limbile română, maghiară, engleză, rusă,
• Transparent de farmacologie şi toxicologie. – germană, franceză şi (1954-2000). Specializări:
Arad : Vasile Goldiş University Press, 1999. URSS (1961); Ungaria (1964). Distins cu
• Tizenkét év. – 2. köt. : [Természettudomány. „Medalia Muncii” (1965); „Certificat of Merit”,
Műszaki tudományok]. – 2002. London (1971); „Evidenţiat în munca medico-
Referinţe: sanitară” (1978). Membru în USSM din
Oameni de ştiinţă mureşeni

România (1954-); Soc. de Pathologie Comparée la peste 40 conferinţe, simpozioane, autor şi


din Paris (1968-); EME (1990-); al corporaţiei coautor a peste 50 studii şi articole publicate în:
doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare. Revista de fizică şi chimie (1960-67); Industria
Lucrări publicate: uşoară (1967-72); W WEAR (1972); Surf. Eng.
- în colaborare: (1984). Distincţii obţinute: medalie de aur la
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. Târgul Internaţional din Leipzig (1982) pentru
• Az érelmeszesedés kutatása és leküzdése / Instalaţia de nitrurare în plasmă. Membru în
Feszt T., Kerekes M. – Kolozsvár-Napoca : EMT (1993). Hobby-uri: pescuit la muscă udă şi
Dacia, 1976. – 128 p. la năluci artificiale.
• Ateroscleroza pe înţelesul tuturor / Kerekes Lucrări publicate:
M., Feszt T. – Bucureşti : Editura Medicală, • Fizika : Példatár- Optika. – Cluj-Napoca :
1977. – 93 p. Studium, 1996. - 70 p.
• Ateroscleroza / Feszt T., Kerekes M. – - în colaborare:
Bucureşti : Editura Medicală, 1978. • Mechanikai hullámok / Filep Emőd, Néda
• Ép testben ép erek. Az érelmeszesedés Árpád. – Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács,
megelőzése / Feszt T., Kerekes M. – Bucureşti : 1999. – 106 p.
Editura Medicală, 1983. – 109 p. • Mechanika / Filep Emőd, Néda Árpád. –
Referinţe: Kolozsvár : Erdélyi Tankönyvtanács, 2000. –
• World Who’s Who. – 1968. 220 p.
• Man of Achievement (Cambridge). – 1971.
• Hőtan / Filep Emöd, Néda Árpád. - Kolozsvár
• Dictionary of International Biographic. – 1971.
• Vörös Zászló 1971. nov. 27. Napoca : Abel, 2000. - 240 p.
• România pitorească, oct. 1979. Referinţe:
• A Hét 47. sz., 1985. nov. 14. • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• Metalls Handbook, ASM. - 2002.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
(F. M)
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : FILEP Győző; Victor, fizician; n. 8 iul.
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. 1934, TgM. Fizician asist. univ.; şef de lucrări
(A. T.)
la catedra de biofizică (1958-65) şi la fizică
farmaceutică (1962-65); cercetător (1961);
FILEP Emőd, fizician; n. 23 dec. 1942, cerectător principal. A predat cursul de biofizică
TgM. Studii: Lic. Teoretic „Bolyai Farkas,” în limba maghiară la Fac. de Medicină şi la Fac.
TgM. (1956-60); UBB Cluj, Fac. de Fizică, de Stomatologie (1974-85) şi la toate trei fac.
secţia Electro-radiofizică. (1960-65); Univ. „Al. după 1990; ţine cercuri de biofizică farmaceutică
I. Cuza”, Iaşi, Fac. de Matematică şi Fizică. Dr. la UMF TgM. ( 1990-).
în fizică (1984-89). Prof. de fizică la Lic. Lucrări publicate:
Teoretic nr. 1. Sighişoara (1966-67); fizician, • Biofizika. – Mv. : OGYI, 1979. – 162 p.
fizician principal, cercetător principal III. la - în colaborare:
Centrul de Cercetare şi Inginerie Technologică,
• Sesiunea anuală de valorificare a cercetării
Metalotehnica TgM (1967-95); denumirea
ştiinţifice (19; 1993; TgM). – TgM : Institutul de
centrului s-a transformat în PLASMATERM-
Sănătate Publică şi Cercetări Medicale, 1993.
SA (1993); prof. de fizică la Lic. Teoretic Referinţe:
„Bolyai Farkas” TgM (1995-96); lector UBB • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
Cluj-Napoca (1996-02); conf. univ., Fundaţia • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Sapientia (2002-). Domenii de cercetare: gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
tratamentul termochimic al suprafeţelor de oţel
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
în plasma descărcării luminiscente. A participat Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. - în colaborare:


• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : • Algebra : culegere de probleme / Finta B.,
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
• Erdélyi gyógyszerészet magyar vonátkozásai / Péter H. Kiss E. – TgM : UT, 1992.
Mária. – Kolozsvár, 2002. • Teste grilă de matematică : culegere de
(F. M.; A. T.) probleme. – 2002.
• Profesor Gheorghe Fărcaş la vârsta de 70 de
FINTA Béla, matematician; n. 13 sept. 1960, ani / Coordonator Finta Béla. – TgM: UPM,
Odorheiu-Secuiesc. Studii: Gimnaziul „Tompa 2004. – 197 p.
László”, Odorheiu-Secuiesc (1967-75); Lic. Referinţe:
„Tamasi Áron”, Odorheiu-Secuiesc (1975-79); Baza de date BJM
(A. T.)
UBB Cluj-Napoca, Fac. de Matematică (1980-
84); Univ. Bucureşti,
Fac. de Matematică FODOR Ferenc
(1984-85). Dr. cu teza: Vezi: FODOR S. Francisc
Contribuţii la metodele
de rezolvare şi de FODOR József,contabil; n. 1802, - ? Studii:
rezolvare aproximativă la Col. Unitarian din Cluj; la Georgiconul din
a unor probleme de Keszthely (1834). A intrat în serviciul contelui
analiză şi ecuaţii Bethlen Leopold din Iernut, fiind contabil de
diferenţiale (1999). domenii.
Activitate profesională: Lucrări publicate:
prof., Lic. Pedagogic „Benedek Elek”, • Tapasztaláson alapult radnóthi utmutatás a
Odorheiu-Secuiesc (1985-87); matematician - szopó bárányok hasmenése ellen, melyet
programator ICPE, filiala TgM (1987-90); asist. tulajdon tapasztalásai után öszve szedett és a
univ.; lector univ.,conf. univ. UPM TgM. juhok baráttyainak kiadott. – Mv. : nyomt. a ref.
Domenii de cercetare: analiză, analiză Kollégyom bet. Felső Visti Kali Simeon, 1839. –
funcţională, metode numerice, teoria 30 p.
operatorilor neliniari. A participat la peste 25 de Referinţe:
conferinţe, congrese şi simpozioane în ţară şi • Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
străinătate; a publicat peste 50 de lucrări şi dr. – Budapest, 1878.
articole ştiinţifice în reviste de specialitate: • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
Buletinul Ştiinţific al UT TgM (1991-95); köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
Buletinul Ştiinţific al Univ. Baia Mare (1993); (F. M.)
Studia Universitas Babeş-Bolyai. Mathematica
(1995, 1997); Buletinul Ştiinţific al UPM TgM FODOR S. Francisc; Ferenc, medic,
(1996-99); Octogon (1996-98); Revue d’Analise prof. univ.; n. 16 sept. 1926, Chileni (HR) – m.
Numérique et de Théorie de L’Approximation 18 oct. 2000, TgM. Studii: IMF TgM, Fac. de
(1996, 1998); Mathematics (1998). Membru în Medicină (-1953). Dr. în ştiinţe medicale cu
Soc. de Ştiinţe Matematice din România (1985- teza: Contribuţii la studiul morfopatologic al
); Soc. de Ştiinţe Matematice „Bolyai János” tumorilor intraoculare la copil (1967).
Ungaria (1990). Hobby: călătorii. Activitate didactică univ. din 1953 în cadrul IMF
Lucrări publicate: TgM la Clinica de Oftalmologie, parcurgând
• Capitole speciale de analiză numerică. – toate gradele până la cel de prof univ. (1976-).
TgM : UPM, 2002. – 212 p. Activitate ştiinţifică în domeniile: oncologie,
• Teoria probabilităţilor. – TgM : UPM, 2004. anomalii congenitale, diferite aspecte ale
– 208 p. patologiei oculare; deţine două brevete de
• Analiza numerică. – TgM : UPM, 2004. – 200 invenţie. A colaborat la revistele
p. Orvostudományi Értesítő ( 1996, 1998, 2000);
Oameni de ştiinţă mureşeni

Jurnalul Român de Patologie (1999). • Gyermekünk szeme / Fodor Ferenc, Mártha


Specializări în RFG (1972, 1973). Distins cu Papp Ilona. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1983. –
premiul Academiei Române (1985); membru în 144 p.
Soc. Română de Oftalmologie; Soc. Maghiară • Oftalmologia infantilă / Francisc Fodor, Doina
de Oftalmologie; Soc. Medicală Balcanică; Pop D. Popa – Bucureşti : EDP, 1983. – 360 p.
SIDUO. • Ultrahangok a biológiában és az
Lucrări publicate: orvostudományban / Fodor Ferenc, Veress Éva.
• Általános kórbonctan. – 2., részben – Bukarest : Tudományos és Enciklopédiai
módosított kiad. – Mv. : OGYI, 1956. – 554 p. Könyvkiadó, 1985. – 335 p.
• Részletes kórbonctan. – 2., részben módosított • Îmbătrânirea ochilor / Fodor F., Fugulyán G.
kiad. – Mv. : OGYI, 1957. – 1. köt. – 572 p.; 2. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
köt. – 573-1100 p. 1989. – 232 p.
• Általános kórbonctan (Morfopathologia • Az öregedő szem / Fodor Ferenc, Fugulyán
generalis). – Bukarest : Editura Medicală, 1959. Gergely. – Bukarest : Tudományos és
– 370 p. Enciklopédiai Könyvkiadó, 1989. – 233 p.
• Morfopatologia generală. – Bucureşti : • Szemészeti funkcionális viszgálatok / Fodor F.,
Editura Medicală, 1959. Péterffy Pál. – Budapest : Medicina Kiadó,
• Szemészet. – Mv. : OGYI, 1976. – 297 p. 1989. – 210 p.
• Morfopatologia ochiului. – Bucureşti : • Oftalmologia / Francisc Fodor, Doina Pop D.
Editura Medicală, 1980. Popa – Bucureşti : EDP, 1991. – 316 p.
• Electromiografie clinică. – Bucureşti : • Electromiografia musculaturii oculare
Editura Medicală, 1986. – 330 p. extrinseci şi a celei velopalatine, faringiene şi
• Ultrahangok a biológiaban és medicinabán. – laringiene / B. Aşgian, F. Fodor, C. Draşoveanu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, – Bucureşti : Editura Academiei Române, 1993.
1986. – 240 p.
• Ultrasunetele în biologie şi medicină. – • Az artéria temporális strukturális elváltozásai
Bucureşti : Editura Medicală, 1988. – 366 p. dyslipoproteinemiákban / Albert Ildikó, Fodor
• Szemészet egyetemi hallgatók számára. – Mv. Ferenc, Stolnicu Simona. – Kolozsvár : EME,
: OGYI, 1990. – 240 p. 1998.
• Oftalmologie. – Bucureşti : EDP, 1991. • Examinarea bolnavului glaucomatos / Fodor
• Kilyénfalva. – Mv. : Mentor, 1995. Francisc, Dogan Denislam. – Mv. : Mentor,
• Üzenet a látóknak. – Mv. : Lyra, 1996. 1999.
Referinţe:
• A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. – • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. - 1.
Mv. : Mentor, 2000. köt.: A-F.
- în colaborare: • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• Curs de oftalmologie / Fodor F, Liana • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és
Sireteanu. – TgM : Litografia IMF, 1978. gyógyszerészképzés 50 éve. – 1995.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Îndreptar de lucrări practice de oftalmologie • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
/ Ferenc Fodor, Doina Pop D. Popa – Ed. a 2-a. tehnica românească. – 1998.
– TgM : IMF, 1979. – 225 p. • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
• Morfopatologia ochiului şi anexelor sale / • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. - 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
Fodor F., Dinulescu Areti. – Bucureşti : Editura (A. T.; F. M.)
Medicală, 1980. – 530 p.
• Oftalmologie / F. Fodor, Liana Sireteanu. – FODOR Sándor, prof.; n. 12 iun. 1929,
Bucureşti : EDP, 1981. – 204 p.
Stejăriş. Studii: Şc. gen. Crăciuneşti (1936-41);
Lic. Ref. TgM (1941-45); Şc. Pedagogică TgM,
Biblioteca Judeţeană Mureş

Cristuru Secuiesc, Reghin (1945-50); Univ. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A


„Bolyai” Cluj, Fac. de Filologie (1950-54). Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
Prof. gr. II şi gr. I (1977). Prof. – dir. la Şc. Győry Tibor dr. – Budapest: Az Athenaeum Irod. és
Gen. nr. 10 TgM (1954-59); şef de secţie Nyomdai R.T. Könyvnyomdája, 1900.
învăţământ TgM (1959-62); dir. Şc. Gen. nr. 4 (F. M.)
TgM (1963-80) şi prof. până la pensionare
(1980-92); prof. la Şc. de cantori ref. TgM FOGARASI PAP József, filozof, prof.,
(1992-). preot ref.; n. 26 aug. 1744, Orăştie – m. 17 dec.
Lucrări publicate: 1784, TgM. Studii: la Col. din Aiud a învăţat
• Marosvásárhelyi kis útikalauz. – Mv. : ebraică, greacă şi latină, arheologie, istorie,
Difprescar, 2003. geografie şi mai ales ştiinţe naturale,
• Sepsimagyarós. – Mv. : Impress, 2003. matematică, teologie, filozofie (1760-69); cu
- în colaborare: recomandarea contelui Teleki Samuel a studiat
• Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor, filozofia la Basel (1769); a continuat studiile în
Balás Árpád. – Mv. : Impress, 1996. – 139 p. Frankfurt pe Oder (1770), Gröningen (1771),
• Marosvásárhelyi útikalauz / Fodor Sándor, Franeker (1772) şi Utrecht. În Utrecht a început
Balás Árpád. – 2., bővített kiadás. – Mv. : activitatea literară, a fost hirotonit preot, a
Impress, 2000. – 221 p. devenit dr. în filozofie (1774). A fost preot la
• Maros megye : Útikönyv. – Csíkszereda: Orăştie (1774-79). A fost invitat la Col. Ref. din
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1999. – 344 p. TgM (27 nov. 1779 - 17 dec. 1784), unde a
• Maros megye : Útikönyv / Szerkesztette Balás predat filozofie şi matematică; prin el col. întră
Árpád; [Szerzők: Balás Árpád, Fodor Sándor, în circuitul ştiinţific european. A fost invitat ca
Incze Árpád, Jakab Sámuel]. – Csíkszereda: prof. la Univ. din Buda (1784), dar s-a stins din
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1999. – 344 p. viaţă la TgM. A participat cu succes, cu lucrări
• Maros megye – barangolás a Székelyföldön 2. la multe concursuri din Olanda, Berlin, a câştigat
– 1999. laude şi bani în aur. Lucrările lui premiate au
Referinţe: fost tipărite, dar multe au rămas şi în manuscris.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Lucrări publicate:
(F. M.) • Novae Martis et Veneris Syzygiae ac
auspicatissimum perihelium. – sl, 1766.
FOGARASI Sámuel, medic; originar din • Dissertatio nova de sensumorali. – Lugduni,
Făgăraş; n. ? – m. 1724, Cluj. Studii: făcute la 1773.
Aiud, mai ales limba latină, greacă, filozofie şi • Sitne sensus aliquis homini innatus, quo
teologie. A fost prof. de şcoală în TgM (din 18 dirigatur ad dignoscendum et impellatur ad
mai 1696). A continuat studiile, învăţând faciendum bonum morale? – Lugduni
medicina la Franeker. A fost medic la Făgăraş; Batavorum, 1774.
prin acuzare falsă a fost închis la Cluj, unde a şi • Dissertatio philosophica inauguralis de
murit. natura aeternitatis successionis experte, et
Lucrări publicate: duratione rerum successiva initium necessario
• Disputatio medica de mania. – Franekerae, habente, quam ... pro gradu doctoratus,
1700. summisque in philosophia et artibus liberalibus
• Dissertatio inaug. medica de scorbuto. – honoribus et privilegiis rite ac egitime
Franequerae, 1703. consequendis publico examini submittit
Referinţe: Josephus Pap de Fogaras... die XX. Junii 1774. –
• Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
Trajecti ad Rhenum, 1774.
dr. – Budapest, 1878. • Potestne naturae scrutator ex cognitis jam
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. observationibus experimentis consectaria ad
köt. : Fa – Gwóth. – 1894. disquisitionem causarum hactenus incognitarum
Oameni de ştiinţă mureşeni

phenomenorum colligere? Si possit, qua ratione • Quaenam analogiae sint fundamenta et signa?
hoc fiat. – Vlissingae, 1775. – Quomodo philosophum ad explorandas
• Dans toute la nature on observ des effets : il y physicas et morales veritas ea ut operteat? –
a des forces. En conséquence on demande: Harlem, 1782.
Quelle est la notion distincte de cette force • Demonstretur, nullum esse in Ethica
primitive et substantielle, qui lorsqu’elle est Christiana praeceptum, quo vel singuli cives in
déterminée produit l’effet? ou en d’autres commodis suis sequendis et principes in
termes: quel est le fundamentum virium? ... – republica secundum verae politicae leges
Berlin, 1778. administranda impediantur / – Harlem Leyden,
• Egy tanult orvos doktor, ugymint Tekintetes, 1782.
Tiszteletes Bruz László úr az orvosi • Qua ratione optime demonstrari possit, non
tudományoknak érdemes doktora csudálatos esse contra naturam dei perfectissimum
bágyadásának és abból egy nemes Liliomszál, effeciasse mundum in quo mala insunt ? –
ugymint Tekintetes, Nemes Száraz Mária Harlem, 1783.
leányasszony által lett kivánatos • Disputatio, qua remonstratur, non esse contra
meggyógyulásának rövid historiája : melyet naturam Dei perfectissimam, effecisse mundum,
együgyűen leirt az említett doctor urnak egy in quo mala insunt: quae die 14. Octobr. 1783.
tisztelője és barátja. – Szeben, 1778. praemium legati Stolpiani reportavit. – Lugduni
• Minden asszonyi nemet megékesítő Batavorum, 1784.
keresztényi igaz virtusoknak egy tökéletes Referinţe:
példánya . . . széki Teleki Eszter, gróf Toroczkai • Magyar Hírmondó. Pozsony. 50.sz., 73.sz., 1782.
• Pressburger Zeitung 89. sz., 1783.
Zsigmond életepárja, kinek kegyességéhez
• Magyar Hirmondó 2. sz., 57. sz., 1784.
szabott életét és ahhoz hasonló halálát • Magyar Hirmondó 8.sz., 1785. jan.29, p. 61-62.
együgyűen, de igazán leirta ... – Kolozsvár, • Charta funebrist / [Gombási István mező-madarasi ev. ref.
1779. pap szerkesztette és adott ki]. - Kolozsvár, 1785.
• Possitre unitas dei ex sola ratione • Olcsó érczeket aranynyá változtató magyar alchimista,
vagy Fogarasi Pap József élete / Benkő József. – Kolozsvár,
demonstrari? Fueruntne populi vel philosophi, 1785.
qui ad ejus cognitionem absque ullo revelationis • Magyar Musa. Bécs. XCIII, 1787.
alicujus auxilio pervenerunt? – Leyden,1780. • Korunk Tárczája. Kolozsvár. 5. sz., 1865.
• Dissertatio de vi substantiali, ejus ratione, • Magyarország természettudományi és mathematikai
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
natura et determinationis legibus. : dr. – Budapest, 1878.
(Dissertation sur la Force primitive, qui a • Új magyar athenás : Újabbkori magyar protestáns egyházi
remporté le prix proposé par l’Académie Royale írók életrajz-gyüjteménye / Gyüjtötték s írták Sz. Kiss
des sciences et belles-lettres pour l’anné 1779, Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv. – Budapest :
écrit en latin par …). – Berolini : chez George Aigner Lajos, 1887.
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
Jacques Decker, 1780. – 60 p. köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• Potestne demonstrari, dari providentiam • A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
specialem a generali, qua deus secundum leges Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
generales hunc mundum administrat, kollegium betűivel, 1896.
• Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez / Írta
distinctam? Si ita, possuntne certi proferri Szily Kálmán. – Budapest : Hornyánszky Viktor kiadása,
characteres, quorum ope effecta specialis 1898. – p. 97-111.
providentiae ab illis generalis providentiae • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 10.
effectibus distingui queant? – Harlem, 1782. köt. : Ótócska – Popea. – 1905.
• A székely vértanuk és a marosvásárhelyi ref. temető
• Quae est natura moralis libertatis? Et síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.
quomodo omnium optime demonstrari possit, • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
nos esse entia moralia libere agentia? – Harlem, – 2. köt. : D-GY. – 2001.
1782. (F. M.)
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Manual de neurologie : curs / Sub redacţia L.


FOIŞOREANU, Voica Ileana, medic, Popovici. – TgM, 1975, 1980.
prof. univ.; n. 12 dec. 1941, Săvădisla (CJ). • Epilepsiile. – 1976.
Studii: Lic. „Unirea” TgM (1959); Fac. de • Visul – probleme de fiziologie, psihologie şi
Medicină, Secţia Pediatrie, Cluj-Napoca (1966). patologie / Sub redacţia L. Popoviciu. – Cluj-
Dr. în neurologie cu teza: Cercetări de Napoca : Dacia, 1978.
psihofiziologie şi neurofiziologie la subiecţi • Semiologie neurologică : curs / Sub redacţia
sănătoşi şi bolnavi cu epilepsie temporali – cu L. Popovici. – TgM, 1979.
referire specială asupra relaţiilor dintre • Epilepsia de lob temporal (Diagnostic –
memorie şi electrogeneza cerebrală (1983). Tratament). – 1984.
Activitate profesională: medic de circumscripţie • Metode de neurofiziologie clinică / Sub
şi spital (-1972); asist. univ., UMF TgM; redacţia L. Popoviciu şi C. Arseni. – 1984.
Clinica de Neurologie (1972-85); Clinica de • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános
Neuro-Psihiatrie Infantilă TgM (1984-85); orvosi kar V. éves és a gyermekgyógyászati kar
medic specialist; medic primar, Spitalul Clinic VI. éves hallgatói részére. – Mv. : OGYI, 1985.
Jud. (1985-94); medic şef, Clinica de Neuro- – 1. köt. – 273 p.; 2. köt. – 274-489 p.
Psihiatrie Pediatrică (1994-04); şef de lucrări; • Visul: de la medicină la psihanaliză, cultură şi
titular al cursului de neuro-psihiatrie pediatrică filozofie / O. Corfariu, L. Popoviciu, V.
UMF TgM (1998-01); conf. univ. asociat Foişoreanu. – Bucureşti : Universul, 1994. – 408
(2001-02); prof. univ. asociat (2002-); p.
Policlinica cu plată „NEURON” (-2004). • Tehnici de creativitate. – 1998.
Domenii de cercetare: somnul, visul, epilepsia, Referinţe:
encefalopatiile sechelare infantile, neurologia şi • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
psihiatria developmentală, neuroprotecţia, gyógyszerészképzés 50 éve.– [1995].
(A. T.)
cercetare pe introducerea medicamentelor în
terapeutica infantilă, EEG computerizat şi
clasic. Autor şi coautor a numeroase lucrări FÓRIKA MUSULIN Margit, medic; n.
ştiinţifice comunicate sau publicate în diferite 23 ian. 1934, Bilbor (HR) – m. 11 aug. 2003,
reviste de specialitate din ţară şi străinătate: TgM. Studii: lic. (1952) şi medicina la IMF TgM
Neurochirurgie; Neurologie psihiatrică; (1958). Dr. în ştiinţe medicale, specialitatea
Neurology; Revista SNPCAR; Sleep; a editat neurofarmacologie (1979). A fost medic pediatru
Caietele Fundaţiei Culturale „Romulus Guga”: de circumscripţie la Breţcu (CV) (1958-60);
44 pe teme de cultură, 14 pe teme medicale; 18 preparator la catedra de anatomie (1960-63), şef
contracte de cercetare, ca şef de contract; 1 de laborator, asist. univ la catedra de
invenţie (1979). Specializări: Bucureşti (1975); farmacologie IMF TgM (1960-85). Medic
Baden Baden (2001); Florenţa (2000); Buenos primar de explorări funcţionale, până la
Aires (2001). Distinsă cu „Diploma de pensionare, la Dispensarul Policlinicii Sportive
Excelenţă pentru promovarea calităţii TgM (1985-89). Domenii de cercetare: acţiunile
intelectuale” (1999). Membră în SNPCAR cardiovasculare ale psihofarmaconilor şi ale
(1975-); vicepreş., SNPCAR (1996-); Liga substanţelor antineoplazice. A prezentat 20
Română de Sănătate Mintală (1980-); Soc. comunicări, a publicat ca autor şi coautor 53 de
Română de Studiu a Personalităţii (2003); Soc. studii şi articole în Newol. Psichiatric
Română Contra Epilepsiei (1988); ILAE neurochir.; Revue Medicale; Viaţa medicală.
(1994); EUREPA (1996); ICNA (1996); EPNS Membru în EME. Hobby: excursii, lectură,
(1998); EACD (2003). Hobby-uri: sculptură în muzică.
lemn, lectură, turism cultural. Lucrări publicate:
Lucrări publicate: - în colaborare:
- în colaborare:
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Îndrumător de lucrări practice de (2000-02) la Clinica Medicală III, TgM; medic


farmacologie. – 1988. specialist cardiologie (2002-04); medic primar
Referinţe: medicină internă (2004-) la Clinica Medicală
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. – IV, TgM. Specializări: aritmologie neinvazivă
1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
(Anglia, 1998), ecocardiografie (Ungaria,
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. 2000). Publică studii şi articole în
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. - 2. köt. : Orvostudományi
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. értesítő (1995-2004);
• Farmacologi şi toxicologi din România. – 2003. Revista de Medicină
(F. M.; A. T.)
şi Farmacie - Orvosi
és Gyógyszerészeti
Szemle (1995, 1998-
FORMANEK Gyula, farmacist; n. 29 oct. 99, 2002-03); Rev.
1931, Şimleu Silvaniei (SJ). Studii: bacalaureat
Roum. Med. Int.
la Lic. „Ady Endre” din Zalău (1950); diploma
(1996, 1998 - 99):
de farmacist la IMF TgM (1955). Dr. în ştiinţe
Clinica; Revista Medicală Naţională (1998);
medicale (1972). A lucrat în Laboratorul zonal
Jurnalul Român de Diabet şi Boli Metabolice
de control al medicamentelor din Satu Mare
(2000); Quelle. Neuropahien im Dialog (2000);
(1955-56); farmacist şef la Sanislău (SM)
Romanian Journal of Internal Medicine (2004);
(1956-59). A fost asist. univ. la catedra de
Medicină Internă (2004). A prezentat
chimie farmaceutică la IMF TgM (1959-); a
comunicări la simpozioane, conferinţe, congrese
condus catedra Organizarea farmaciilor, ca doc.
naţinale şi internaţionale: TgM, Sf. Gheorghe,
acreditat (1962), conf. univ. (1972). A publicat
Satu Mare, Braşov, Gheorgheni, Odorheiu
50 studii şi articole ştiinţifice în Orvosi Szemle.
Secuiesc, Zalău, Sinaia, Timişoara, Bucureşti,
„Conf. univ. emerit” (1989).
Budapesta, Balatonfüred, Miskolc, Istanbul.
Lucrări publicate:
Distincţii: Medalia „Incze Sándor”, locul II
• Organizarea farmaceutică. – TgM : IMF, (2000). Membru în Soc. Maghiară de
1977. – 215 p. Cardiologie; Soc. Română de Cardiologie; Soc.
- în colaborare: Europeană de Cardiologie; EME; Soc. Română
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965. de Medicină Internă. Hobby-uri: medicină,
Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. lectură, sport (înot, schi, tenis de masă), muzică,
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és familia.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. Lucrări publicate:
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K. – - în colaborare:
1996.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – p. 194.
• Dicţionar explicativ de cardiologie român-
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A maghiar = Román – magyar kardiológiai szótár
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. / Incze Alexandru, Frigy Attila. – Mv. : Impress,
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. – p. 219. 2000. – 96 p.
(A. T.)
• Nephrologia. – 2001.
Referinţe:
FRIGY Attila, medic internist şi cardiolog; • Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
n. 21 mai 1968, Valea lui Mihai (BH). Studii: [Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
(F. M.)
Şc. Gen. Valea lui Mihai; Lic. Industrial nr. 5
„Ady Endre”, Oradea (1986); UMF TgM
(19939. Dr. în ştiinţe medicale (2002). Medic
stagiar (1994-95); rezident medicină internă
(1995-99); medic specialist medicină internă
Biblioteca Judeţeană Mureş

FRITSCH, Carl, medic; n. 1824 – m. 7 ian. • Festrede, gehaltan bei der


1889, Reghin. Studii: de medicină la Viena Jahresversammlung des siebenbürgischen
(1844). A publicat articole de specialitate în Hauptvereins der evang. der Gustav-Adolph-
reviste din Viena. Stiftung in Hermannstadt am 13. August 1871. –
Lucrări publicate: Kronstadt, 1871.
• Normaler Blüthen-Kalender von Oesterreich- • D. Siebenbürg. – sächsischer Bauer : Eine
Ungarn, reducirt auf Wien. – Wien, 1874. – 44 sozial-hist. Skize. - Kronstadt, 1873.
p. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in
• Jährliche Periode der Insectenfauna von Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen
Oesterreich-Ungarn: I. Die Fliegen (Diptera). - Culturgeschichte. – Wien, 1879.
Wien, 1875. – 82 p. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in
Referinţe: Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen
• Magyarország természettudományi és mathematikai Culturgeschichte. - [2.Aufg.] – Wien, 1883.
könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
dr. – Budapest, 1878. • Bilder aus dem sächsischen Bauerleben in
• A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / Siebenbürgen : Ein Beitrag zur deutschen
[Összeállította dr. Daday Jenő. Szerkesztette dr. Szilády Culturgeschichte. - [3.Aufg.] – Wien, 1885.
Zoltán.] – 2. köt. : 1881-től 1890-ig bezárólag tekintettel a Referinţe:
külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire • Magyarország természettudományi és mathematikai
is / Összeállította dr. Daday Jenő. – 1891. könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. dr. – Budapest, 1878.
köt. : Fa – Gwóth. – 1894. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
(F. M.) köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
FRONIUS, Fanz Friedrich, preot, József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – 9. köt. : Ferenczy Tibor-Füzy
botanist, folclorist, n. 9 ian. 1829, Nadeş – m. Zoltán. – 1992.
14 febr. 1886, Agnita (SB). Studii: gimnaziale • Die Ornis siebenbürgens : Beiträge zu einer Monographie
la Sighişoara (1838-47); univ. la Viena. A fost der Vogelwelt dieses Landes / Hans Salmen. – Köln; Wien:
prof. la gimnaziul din Sighişoara unde a predat Böhlau Verlag, 1980-1988. – 3 vol. – Band 2. – 1982. –
XVIII, 455-956 p.
religie, limbile germană, greacă, latină şi
(F. M.)
ştiinţele naturale (1850-59). A devenit preot la
Archita (1859-68) şi la Agnita (SB) (1868-86).
A publicat articole în reviste de specialitate din FRONIUS Károly, comerciant în Reghin.
Sibiu, Braşov, Sighişoara. Lucrări publicate:
Lucrări publicate: - în colaborare:
• Die Flora von Schäessburg. – Kronstadt, • Kereskedők szava a közönséghez / Fronius
1858. Károly, Kosch K. Traugot, Wagner Ede. –
Szászrégen, 1906. – Text în lb. magh. şi germ.
• Bericht über die 2. Haupt-Versammlung des Referinţe:
evang. Hauptvereins der Gustav-Adolph- • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
Stiftung für Siebenbürgen, abgehalten in József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Grossschenk am 4. und 5. August 1863: Im Viczián János. – Új sorozat. – 9. köt. : Ferenczy Tibor-Füzy
Zoltán. – 1992.
Auftrage des Hauptvorstandes (F.M.)
zusammengestelt. – Kronstadt, 1863.
• Beiträge zur Entwicklungs-Geschichte der
evang.-sächsischen Gemeide Arkeden : FUGULYÁN Gergely, medic specialist
Festgabe zur Erinnerung an die vierte Jahres- oftalmolog; n. 20 ian. 1920, Mátyásföld – m. 27
Versammlung des Schässburger Zweigvereins mart. 1996, TgM. Dr. în ştiinţe medicale (1967).
der Gustav-Adolph-Stiftung für Siebenbürgen, Asist. univ. (1951-); medic primar oftalmolog la
in Arkeden, am Feste Pauli und Petri 1866. – Clinica de oftalmologie TgM (1948-60).
Hermannstadt, 1866. Lucrări publicate:
Oameni de ştiinţă mureşeni

- în colaborare: Lucrări publicate:


• Szemészet. – 2., kiadás. – Mv. : OGYI, 1954. • Munkában az enzimek. – Kolozsár : Dacia,
– 281 p. 1973. – 92 p.
• Szemészet. – 3., átdolgozott kiadás. – Mv. : • Ember és információ. – Bukarest : Kriterion,
OGYI, 1957. – 384 p. 1973. – 173 p.
• Az öregedő szem / Fodor Ferenc, Fugulyán • Műanyagok ma és 2000-ben. – Kolozsár-
Gergely. – Bukarest : Tudományos és Napoca: Dacia, 1975. – 148 p.
Enciklopédiai Könyvkiadó, 1989. – 233 p. • Az információ nyomában. – Bukarest :
• Îmbătrânirea ochilor / Fodor F., Fugulyán G. Kriterion Könyvkiadó, 1978. – 188 p.
– Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi • Ember és információ. – 2. átdolgozott kiad. –
Enciclopedică, 1989. – 232 p. Budapest : Múzsák Kiadó, 1984. – 148 p.
Referinţe: • Az információ. – Bukarest : Kriterion, 1990. –
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
375 p.
(F. M.) • Az információ. – 2. kiad. – Budapest: ELTE,
1996. – 180 p.
FUGULYÁN Magda • Az információ. – 3. átdolgozott és bővített
Vezi: MÓZES Magda kiad. – Kolozsár: EME, 2001. – 243 p.
• Kemény Zsigmond Társaság: az újraalakulás
tíz éve, 1991-2001. – Mv. : Kemény Zsigmond
FÜLÖP Géza, chimist, informatician; n. 23 Irodalmi Társaság, 2000. – 63 p.
nov. 1930, Cluj. Studii: Lic. Ref. Cluj (1941-
- în colaborare:
49); Univ. Bolyai Cluj, Fac. de Chimie (1949-
• Az ezerarcú műanyag / Fülöp Géza, Szabó
53). Activitate profesională: prof. de chimie,
Lajos. – Bukarest: Ifjúsági Kiadó, 1961. – 176 p.
Oradea (1953-55); redactor, Ed. „Tineretului”
Cluj (1956-61); şef de • Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban.
laborator, Întreprinderea A Magyar Olvasástársaság, a Sárospataki Városi
„Metalo-tehnica” TgM Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok
(1961-65); documentarist Szervezetének konfaranciája. Sárospatak, 1999.
informatician Azomureş május 28-30. - Sárospatak: Városi Könyvtár,
(1965-80); CCSITMUIU 1999. – 144 p.
Referinţe:
(1980-90); dir., Fundaţia • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981. -1.
Calepinus (1990-). köt.: A-F.
Domenii de cercetare: • Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
teoria informaţiei, ştiinţa • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(A. T.)
informaţiei; a participat la peste 20 de
conferinţe, congrese, simpozioane; 30 de
articole publicate în: Könyvtári Szemle (1966- FÜLÖP Géza, fizician; n. 27 mai 1964,
67, 1971-73); Korunk (1968, 1983-85); TgM. Studii: Lic. „Bolyai Farkas” TgM (1978-
Művelődés (1982, 1985); Tudományos Műszaki 82); UBB Cluj, Fac. de
Tájékoztatás (1991); Könyvtári Figyelő (1992- Fizică (1983-87); Univ.
99); Népújság Évkönyv (1995), Vajdasági Göteborg (Suedia), Inst.
Könyvtári Hírlevél (2003-4), Godisniak Theoretical Physics
Biblioteke Matice crpske (2004). Specializări: (1990-95), obţinând titlul
curs postuniv. de informatică Cluj (1975-76). de „Philosophiae doctor”
Distins cu premiul „Monoki István” al EMKE (1995). Activitate
(1996); medalia Asoc. Bibliotecarilor Maghiari. profesională: Post-doc.
Membru în EME. Research Scientist,
Institute of Mathematical
Biblioteca Judeţeană Mureş

Physics, Univ. de São Paolo, Brazil (1996-97); - în colaborare:


Research Engineer, Ericsson, Suedia (1997-99); • Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. – 1965.
manager Radio Design (W-CDMA), Suedia. A • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976.
publicat în: Modern Physics Letters A (1992), • Gyógyszerészeti kémia : IV. Éves
Class. Quantum Grav. (1994). Hobby-uri: go, gyógyszerészhallgatók számára. / Fülöp Lajos,
baschet. Szánthó Klaudia, Veréph József. – Mv. : OGYI,
Lucrări publicate: 1980-1984. – 3. köt. : A központi idegrendszerre
• BRST, Gauge-fixing and Gravity : Doctoral ható szerek. – 1980. – 167 p.; 4. köt. : A környéki
Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. idegekre és az izmokra ható szerek. – 1984. –
– Göteborg : Institute of Theoretical Physics 138 p.
Göteborg University, Chalmers University of Referinţe:
Technology, 1995. – 81 p. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
Referinţe: • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
Baza de date BJM. gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(A. T.) • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
FÜLÖP Jenő, medic; n. 16 oct.1965, Mária. – Kolozsvár, 2002.
Reghin. Studii: diploma de medic la UMF TgM, (F. M.; A. T.)
Fac. de Medicină Generală (1991); medic
specialist de boli interne (1998). Cadru didactic FUNAR, Sabina, economistă; n. 27 mai
la catedra de anatomie (1991-95), apoi la 1951, Brăteni (BN). Studii: lic. la TgM; UBB
Clinica V de Boli Interne (1995). Domenii de Cluj-Napoca, Fac. de Ştiinţe Economice. Dr. în
cercetare: angiologia clinică. A publicat management şi marketing în agricultură (1998).
numeroase studii în reviste de specialitate din Conf. univ. la USAMV Cluj-Napoca. Este
România. Membru în Soc. Română Angiologică autoarea a numeroase lucrări ştiinţifice, studii,
şi de Chirurgie Vasculară; Central European cărţi şi manuale univ. Membră a Corpului
Vascular Forum. Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
Lucrări publicate: din România; Asoc. Naţională de Consultanţă în
- în colaborare: Agricultură; Soc. de Agricultură Ecologică din
• Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette România; Fundaţia „Renaşterea”; Asoc. de
Brassai Attila. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, Prietenie Româno-Chineză; Uniunea „Vatra
2003. – 264 p. Românească”; Soc. „Avram Iancu” din
Referinţe: România.
• Tizenkét év. : [Természettudomány. Műszaki
tudományok]. – 2002.
Lucrări publicate:
(F. M.) • Bursa de mărfuri. – Cluj-Napoca : Ceres,
1998. – 210 p.
FÜLÖP Lajos, farmacist; n. 19 aug.1928, • Marketing agroalimentar. – 1998.
TgM – m. 27 dec. 1998. Studii: bacalaureat la - în colaborare:
Col. Ref. TgM (1948); diploma de farmacist la • Bazele contabilităţii. – 1998.
Referinţe:
IMF TgM (1953). Preparator (1953-54); asist.
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000.
univ. (1954-58); şef de lucrări (1958-88) la (A. T.)
chimie farmaceutică. Cercetător (1988-92).
Domeniul de cercetare: determinarea sulfului FÜZI Iosif; József, biolog, prof. univ.; n. 1
elementar, determinarea cerimetrică a ceriului,
ian. 1931, Braşov – m. 1996, TgM. Studii: Univ.
determinarea alcaloizilor în extractum
Bolyai, Fac. de Biologie (1954); studii postuniv.
Belladonnae, determinarea complexometrică a
la IMF Bucureşti (1964, 1985). Dr. în biologie
hipofosfiţilor etc.
cu teza: Studiul morfologic şi fito-chimic al
Lucrări publicate:
speciilor indigene de Heracleum L. Activitate
Oameni de ştiinţă mureşeni

didactică univ. din 1954 în cadrul IMF TgM, fűszernövényei / Sub redacţia C. Csedő. –
parcurgând toate gradele până la cel de prof. Csíkszereda, 1980. – 711 p.
(1991-97); şeful disciplinelor botanică • Botanică farmaceutică / Radu Avram,
farmaceutică şi biologia celulară vegetală; dir. Ecaterina Andronescu, Iosif Füzi. – Ed. a 2-a
Grădinii Botanice din TgM. Activitate de revizuită. – Bucureşti: EDP, 1981. – 477 p.
cercetare în domeniile: studiul experimental al Referinţe:
plantelor medicinale folosite în folclorul • Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România. –
Bucureşti, 1966.
medical românesc; studiul histo-anatomic, fito- • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 1.
chimic şi antibacterian al köt.: A-F.
unor gene de plante • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
medicinale (Urticaria gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Lysimachia Heracleum, • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Bucureşti, Vol. 2, 1998.
Pencedanum, Alchemilla, • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Sanguisorba, Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999.
Sphagnum); a publicat – p. 39-49 + foto p. 266.
peste 100 de lucrări • Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
(A. T.)
ştiinţifice; a prezentat
numeroase comunicări la
diferite simpozioane, congrese şi reuniuni
ştiinţifice în ţară şi străinătate. Specializare în
fitoterapie: România (1991). Membru în Soc. de
Biologie Celulară; Organizaţia Europeană de
Biologie Celulară; Soc. de Etnomedicină din
Austria; Soc. de Farmacie.
Lucrări publicate:
• Gyógyszerészeti növénytan. – Mv. : OGYI,
1970. – 1. köt. : Sejttan és szövettan.
- în colaborare:
• Ghidul cursului de botanică farmaceutică /
Kisgyörgy Z., Füzi J. – TgM : UMF, 1956.
• Farmacopeea Română. – Ed. a 8-a. –
Bucureşti : Editura Medicală, 1965. – 945 p.
• Plantele medicinale din flora spontană a
Bazinului Ciuc. – Miercurea Ciuc: Consiliul
Popular al Jud. Harghita, 1968. – 183 p.
• Sistematica plantelor : Ghidul cursului de
botanică farmaceutică (Taxonomie) / Füzi J.,
Kisgyörgy Z. – TgM : UMF, 1971. – 75 p.
• Kovászna megye gyógynövényei / Szerk. Rácz
Gábor, Fűzi József. – Árkos, Sepsiszentgyörgy :
Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vízügyi
Vezérigazgatóság, Kovászna megye,
Agronomusok Háza, 1973. – 239 p.
• Plantele medicinale din judeţul Harghita. –
TgM, 1973. – 80 p.
• Plantele medicinale şi condimentare din
judeţul Harghita = Hargita megye gyógy- és
Biblioteca Judeţeană Mureş

1 TgM (1957-84). A participat la consfătuiri,

G simpozioane şi a publicat peste 40 studii şi


articole în Chirurgia din domeniul chirurgiei
plastice şi reparatorii a arsurilor. A ţinut cursuri
GAÁL Sándor, ing., fizician; n. 4 oct. 1883, practice pt. studenţii IMF şi cursuri la Lic.
Gogan-Varolea – 28 iul 1972, Sfântu Gheorghe sanitar TgM. Hobby-uri: arte plastice, pictură,
(CV). Studii: diploma de ing. la Academia călătorii, turism.
Militară din Viena (1908). A fost ofiţer (1908- Lucrări publicate:
18), coproprietarul unei întreprinderi tehnice la - în colaborare:
Deva (1920-40); a făcut călătorii de studii în • Sebészeti műtéttan. – Mv. : OGYI, 1958. –
Marea Britanie, Franţa şi Germania (1920-30), 473 p.
unde a cunoscut cele mai moderne cercetări din Referinţe:
domeniul fizicii; a trăit la Cernat (CV) (1945- • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
49); a fost prof. şi ing. la întreprinderea de gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
(F. M.)
industrie locală Sf. Gheorghe (1949-). A avut
preocupări în studiul aşa-numitelor transformări
ale lui Lorentz şi independenţa acestora faţă de
pricipiul relativităţii, dar studiul lui a rămas în GÁSPÁR István, medic; n. 30 dec. 1928,
manuscris. A fost primul care a elaborat Fachert, azi Livada (AR) – m. 7 iun. 2003,
principiul de funcţionare a acceleratorilor în Debreţin, înmormântat la TgM. Studii:
cascadă (1929), identic cu principiul de bacalaureat la Lic. rom.
funcţionare a ciclotronului, pentru care primit cat. din Arad (1947);
premiul Nobel E. O. Lawrence (1939). A fost Fac. de medicină la IMF
primul care a elaborat principiul teoriei TgM (1953). Dr. în
acceleratorii protonului. A avut şi alte ştiinţe medicale (1975).
preocupări, invenţii tehnice. A fost medic la Clinica
Lucrări publicate: de Neurologie TgM până
• Gerät zur Aufklärung unsichtbarer la pensionare (1953-98).
Geschütze. – Berlin, 1915. Membru în OTT.
Referinţe: Studiile lui au apărut în
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. Orvosi Szemle. A participat şi la conferinţe
– 1-6 vol. – Budapest, 2001- . - 2. köt. : D-GY. – 2001. ştiinţifice.
(F. M.)
Lucrări publicate:
- în colaborare:
GÁLFY József, medic; n. 2 dec. 1928, • Idegkórtan. – 1958.
Cheia (CJ) – m. 29 apr. 1984, TgM, • Sebészeti műtéttan. – Mv.: OGYI, 1958.
înmormântat la Cheia. Studi: Lic. Aiud şi la Lic. • Neurologie : manual pentru învăţământul
unitarian de băieţi Cluj medical superior. – 1962.
(1948); IMF TgM, Fac.
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
de Medicină la (1954). A
• Epilepsiile. – 1976.
fost medic la Bogata de
Mureş (1954-55); • Manifestări paroxistice cerebrale neepileptice.
preparator univ.; asist. – Bucureşti: Editura Medicală, 1978. – 502 p.
univ. la catedra de • Epilepsiile. – Bucureşti : EDP, 1984. – 643 p.
anatomie IMF TgM • Ideggyógyászati alapismeretek : Az általános
(1955-57); medic orvosi kar V. éves és a gyermekgyógyászati kar
secundar; medic specialist VI. éves hallgatói részére. – Mv. : OGYI, 1985.
de chirurgie plastică şi reparatorie; medic – 1. köt. – 273 p.; 2. köt. – 274-489 p.
primar; şef de secţie la Clinica Chirurgicală nr. • Neurologie. – Bucureşti : EDP, 1993. – 468 p.
Referinţe:
Oameni de ştiinţă mureşeni

• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.


gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995].
– 4. javított és bővített kiad. – Kolozsvár, 1907.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. – p. 236. • Az algyógyi... földmíves iskola gazdaságának
(F. M.) leírása és üzemtervei. – Budapest, 1908.
• Baromfitenyésztés. – 6. javított kiad. –
GÁSPÁR József, ing. agronom; n. 17 dec. Kolozsvár, 1908.
1854, Pănet – m. ? 1925, TgM. Studii: a urmat • Baromfitenyésztés. – 7. bővített kiad. –
Col. Ref. din TgM (1864-75); politehnica din Kolozsvár, 1909.
Budapesta (1875-76); institutul economic din • A búza nemesítése. – Kolozsvár, 1910. – 46 p.
Cluj-Mănăştur (1876-79), unde a fost reţinut ca • A legelők és rétek ápolásáról. – 7. bőv. kiad. –
asist. A fost organizatorul (1891) şi dir. al Şcolii Kolosvár, 1910.
Agricole (Kuun Kocsárd Székely • A lucerna termesztése. – Kolozsvár, 1910.
Földművesiskola) nou înfiinţate din Geoagiu • Általános és különleges növénytermelés :
(HD) (4 apr. 1892-09). A publicat articole de Gazd. Vezérfonál. – 2. kiad. - Kolozsvár, 1910.
economie agrară în anuarul institutului din – 1. köt. : Általános növénytermelés. – VII, 206
Mănăştur, în reviste din Budapesta. A redactat p.; 2. köt. : Különleges növénytermelés. – VII,
şi a scris anuarul şcolii din Geoagiu (1893-). 305 p.
Lucrări publicate: • A takarmányrépa termesztése. – Kolozsvár,
• Baromfitenyésztés. – Kolozsvár, 1891. 1910. – 56 p.
• A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A paszuly (bab) termesztése. – Kolozsvár,
– Kolozsvár, 1894. 1911. – 51 p.
• A legelők és rétek ápolásáról. – Kolozsvár, • A tengeri nemesítése. – Mv., 1911.
1897. • A rétek felújítása. – Mv., 1912.
• Hunyadvármegye mezőgazdasága. – 1898. •A nyári vetésű takarmánynövények
• A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. termesztése. – Mv., 1912.
– 2. kiad. – Kolozsvár, 1899. • A takarmánynövények szárítása és eltartása. –
• Baromfitenyésztés. – 4. kiad. – Kolozsvár, Mv., 1912.
1899. • Baromfitenyésztés. – 8. kiad. – Kolozsvár,
• A kisbirtokos gazdálkodása. – 1900. 1912.
• A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára. • A legelők és rétek ápolásáról. – 8. kiad. –
– 3. jav. kiad. – Kolozsvár, 1901. Kolozsvár, 1912.
• Baromfitenyésztés. – 5. kiad. – Kolozsvár, • A tyúkok elhelyezése, takarmányozása és
1901. nemesítése. – Mv., 1912.
• A legelők és rétek ápolásáról. – 5. kiad. – • Rövid útmutató a burgonya termesztésére. –
Kolozsvár, 1901. Kolozsvár, 1914.
• Gazdasági vezérfonal kezdő és haladó gazdák • A méh-tenyésztésről kezdő méhészek számára.
számára. –Budapest : Patria Irodalmi Vállalat és – 5. kiad. – Kolozsvár, 1914.
Nyomdai Részvény-Társaság bizománya, 1905- • Rövid útmutató a cukorrépa termesztésére. –
1906. – 1 köt.: Általánós növénytermelés. – VII, Mv., 1918.
260 p. ; 2 köt.: Különleges növénytermelés. – • Útmutató a méhészet köréből. – Mv., 1925.
1906. – VII, 307 p. • Baromfitenyésztés. – 9. kiad. – Kolozsvár,
• Általános és különleges növénytermelés : 1926.
Gazd. vezérfonál. – Szászváros, 1905/6. – 1-2. Referinţe:
köt. • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
• A legelők és rétek ápolásáról. – 6. javított és köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. – Budapest:
bővített kiad. – Kolozsvár, 1906. Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – 1. köt. : A-K.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei GĂTINA, Vasile, ing. termoenergetician; n.
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – 10. köt. : Gaál Adorján- 29 apr. 1947 Doba (SM). Studii: Şc. Gen. Satu-
Gokler Gyula. – 1992. Mare (1954-61); Lic. „M. Eminescu”, Satu-Mare
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. (1961-65); IP Bucureşti, Fac. de Energetică
– 2. köt. : D-GY. – 200. (1965-70). Activitate profesională: asist. univ.,
(F. M.)
IP Bucureşti, Fac. de Energetică (1970-72); ing.
proiectant, Institutul Jud. de Proiectare Mureş
GÁSPÁR Mária, farmacist, cercetător; n. (1972-91); şef de lucrări, UPM TgM (1991-).
16 iul. 1938, TgM. Studii: bacalaureat la Lic. de Domenii de cercetare:
fete TgM (1954); diploma termotehnică,
de farmacist la IMF TgM termoenergetică, instalaţii
(1959). Dr. în ştiinţe de încălzire, gestiunea şi
medicale (1974). A fost conservarea energiei
farmacist la Gorneşti termice. Participă la peste
(1959-61). Preparator la 25 de conferinţe, congrese,
catedra de tehnică simpozioane. A publicat
farmaceutică şi la catedra studii şi articole în reviste
de farmacognozie IMF de specialitate: Anale sau
(1961-67); cercetător Buletine Ştiinţifice ale unor univ.; Utilizarea
farmacist până la pensionare (1967-91). eficientă a energiei (1995, 1999); Instalatorul
Membru în OTT şi în Col. Farmaciştilor (1990- (1999). Specializări: Franţa (1997). Distincţii
). A publicat studii şi articole în Farmacia; obţinute: „Medalia muncii” (1983). Membru în
Revista medicală. A participat la sesiuni Soc. Română a Termoenergeticienilor (1992-);
ştiinţifice, consfătuiri. AGIR (1997-); Asoc. Ing. de Instalaţii din
Lucrări publicate: România (2000). Hobby: turism.
- în colaborare: Lucrări publicate:
• Korszerű gyógynövényhasználat. – • Termodinamica tehnică. Note de curs. – TgM
Kolozsvár-Napoca : Korunk, 1982. – 80 p. : UT, 1993. – 225 p.
• Plante medicinale în prezent. – Cluj-Napoca : • Termotehnică şi maşini termice. Îndrumător
Korunk, 1983. – 103 p. pentru lucrări de laborator pentru uzul
• Korszerű gyógynövényhasználat. - 2. bővített studenţilor. – TgM : UT, 1995. – 160 p.
kiad. – Kolozsvár-Napoca : Korunk, 1985. – • Partea termo şi hidro a centralelor electrice.
108 p. Îndrumător de proiectare. – TgM : UPM, 1998.
• Plante medicinale în prezent. – Ed. a 2-a. - • Partea termo şi hidro a centralelor electrice. –
Cluj-Napoca: Korunk, 1985. – 108 p. TgM : UPM, 2000. – 116 p.
Referinţe: • Energetică generală. Note de curs. – TgM :
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. Editura UPM, 2001. - 68 p.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – Budapest, [1995]. - în colaborare:
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1996. – 1. köt. : A- • Partea termo şi hidro a centralelor electrice.
K. – 1996. Îndrumător pentru lucrări de laborator / V.
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997. Gătina, C. Saxon. – TgM : UPM, 1999. – 39 p.
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Referinţe:
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999. Baza de date BJM
– p. 131-154. (A. T.)
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000. – p. 236.
(F. GEAMPĂNĂ, Emil, ing. electronist; n. 7
M.) sept. 1959, Uricari (HD). Studii: Şc. Gen. nr. 4,
Hunedoara; Lic. Teoretic nr. 2, Hunedoara; Lic.
„E. Racoviţă”, Cluj-Napoca; IP Cluj-Napoca,
Oameni de ştiinţă mureşeni

Fac. de Electronică şi Telecomunicaţii. Drd. cu (1809); a fost trimis la


teza în pregătire Optimizări în controlul stoparea ciumei în părţile
instalaţiilor de electroeroziune. Activitate Braşovului şi Făgăraşului
profesională: ing. stagiar, Combinatul (1813-14). La
Siderurgic Hunedoara (1984-87); ing., ICPE, sărbătorirea a 100 de ani
Bucureşti, filiala TgM (1987-93); şef de lucrări, de la înfiinţarea Col. Ref.
UPM TgM (1993-). Domenii de cercetare: din TgM (28 iun. 1818) a
sistemele de comandă a maşinilor de prelucrare făcut o donaţie
prin electroeroziune, utilizarea DSP-urilor la importantă acestuia, şi a
implementarea echipamentelor de automatizare. decis înfiinţarea unei
A participat la sesiunile ştiinţifice organizate de fundaţii de binefacere în folosul public,
UPM TgM; a publicat în reviste de specialitate: Institutum Philantropicum, în 1820. După
Buletinul Ştiinţific al UPM TgM (2000-01). moarte toată averea lui a fost donată acestei
Specializări: Programul Tempus, Franţa (1999). fundaţii în beneficiul oraşului TgM. Capitalul
Membru SOCER. Hobby-uri: redarea audio de institutului a fost 10.233 forinţi (1828) şi averea
înaltă calitate, ping-pong. a crescut la peste 78.000 forinţi (1870) în
Lucrări publicate: beneficiul bolnavilor mureşeni. Studiile lui au
• Echipamente periferice şi interfeţe. apărut în Tudományos Gyűjtemény (1821, 1823).
Îndrumător de laborator. – TgM : UPM, Lucrări publicate:
1996. • Azállati mágnességnek négy históriái. – 1821.
- în colaborare: • A magyar vezetéknévről. – 1923.
• Echipament de supravaghere a consumurilor Referinţe:
de energie electrică (1988; Timişoara). – • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza, ember szereteti
intézete és annak rövid felvilágosítása / [Antal János]. – Mv.,
Timişoara : UT, 1988. 1840. – 56 p.
• Utilizarea interferenţei PCL 812 pentru • Néhai orvos Gecse Dániel életrajza, emberszereteti
achiziţionarea de date cu calculatoare intézetének alapszabályai, és az 1870. év deczember hava 29.
personale de la un echipament numeron 303 napján tartotta naggyülésről vezetett jegyzőkönyv / Bihari
Sándor. – Mv.: Ny. Imreh S. Az ev. ref. főtanoda
(1994; TgM). – TgM : UPM, 1994. gyorssajtóján, 1871. – XXII, 97 p.
• Electrotehnologii : Lucrări de laborator. – • Erdélyi Protestáns Közlöny. – Kolozsvár. 2-4. sz., 1871.
2001. • Magyarország és a Nagyvilág, 4.sz., 1872.
• CAD şi Automatică : Lucrări de laborator / • Vasárnapi Újság 1. sz., 1874.
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium
M. Dulău, E. Geampană. – TgM : UPM, 2002. – könyvnyomdájának száz éves története / Írta Koncz József
80 p. tanár. – Mv. : Ny. Imreh Sándor az ev. ref. kollegium
Referinţe: betűivel, 1887. – [80] p
Baza de date BJM • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
(A. T.) köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
GECSE Dániel, medic; n. 7 mart. 1768, Írta Koncz József tanár. – Mv. : Ny. Sztupjár István a ref.
kollegium betűivel, 1896. – p. 677-678.
Crişeni (SJ) – m. 23 mai 1824, TgM. Studii: • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
Col. Ref. din TgM (1791); studii de medicină la Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
Pesta (1792-98). În scopul adâncirii megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
cunoştinţelor de specialitate a făcut o călătorie Győry Tibor dr. – Budapest, 1900.
• A székely vértanúk és a marosvásárhelyi ref. temető
în Italia; după reîntoarcere, s-a stabilit la TgM síremlékei / Szerkesztette Pálmay József. – Budapest, 1913.
(1798), unde a fost ales medic al oraşului şi • Orvostörténeti adatok: Getse Dániel Emberszereteti
medic şef al spitalului naţional. În timpul Intézete / Pataki Jenő. – Kolozsvár: Minerva rt., 1921. – 4 p.
epidemiei de holeră a fost trimis în jud. HD • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája, 1919-1924. /
Összeálította dr. György Lajos. – Cluj-Kolozsvár: Minerva,
pentru stoparea bolii (1807); a fost medic şef al
1925. – 71 p.
armatei care a luptat contra lui Napoleon
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei • Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte József / Írta és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Viczián János. – Új sorozat. – 10. köt. : Gaál Adorján- Viczián János. – Új sorozat. – 10. köt. : Gaál Adorján-Gokler
Gokler Gyula. – 1992. Gyula. – 1992.
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
– 2. köt. : D-GY. – 2001. – 2. köt. : D-GY. – 2001.
(F. M.) (F. M.)

GELLÉRT Albert, medic, anatomist; n. 5 GEORGESCU, Lia, medic, prof. univ.; n.


febr. 1894, Păingeni – m. 6 oct. 1967, Seghedin. 13 nov. 1952, TgM. Studii: Lic. „Bolyai Farkas”
Studii: de medicină la Cluj şi Seghedin (1921); TgM; UMF TgM (1971-77). Dr. în medicină cu
dr. în ştiinţe medicale (1952). La Seghedin şi-a teza: Componenta fibromialgică în bolile
continuat activitatea ca anatomist (1921-67), reumatologice (1992). Activitate didactică univ.
prof., dr., decan al Fac. de Medicină. Studii de în cadrul UMF TgM, urcând toate treptele
specializare la Paris, Graz, Viena. A fost ierarhice, până la gradul de prof. univ. (2001-).
membru în Assoc. des Anatomistes (1932). A Şef al Clinicii de
publicat multe articole de specialitate în reviste Reumatologie (1992);
din Ungaria, Franţa, etc. şef de disciplină (1993-).
Lucrări publicate: Domenii de cercetare:
• A sympathicus viszonya az V., VII., IX., XI., reumatologie şi
XII. agyideghez. – Szeged, 1932. imunopatologie clinică;
• A sympathicus viszonya a szemgödör ideghez. participă la numeroase
– Szeged, 1932. conferinţe şi congrese
• Az agyideg szerkezete eredésüknél. – Szeged, naţionale şi
1934. internaţionale. Publică
• A könnymirigy beidegzése. – Szeged, 1934. articole în Revista de Reumatologie. Specializări
• Parafinozott anatómiai készítmények în reumatologie şi imunoterapie. Membru şi
előállítása. – Szeged, 1935. vicepreş. în Soc. Română de Reumatologie
• A ganglion cavernosum praeganglionaris (1999); Col. American al Reumatologilor
rostjai. – Budapest, 1942. (2003); Soc. Europeană de Reumatologie.
• Anwendung der Paraffintechnik bei der Hobby-uri: schi.
Herstellung anatomoscher Präparate. – Szeged, Lucrări publicate:
1971. • Actualităţi terapeutice în reumatologie. –
- în colaborare: TgM : University Press, 1999.
• Vizsgálatok a madárszem fésűszervén / - în colaborare:
Gellért Albert, Bacsich Pál. – Szeged, 1933. • Tratat de medicină internă / Sub redacţia prof.
dr. R. Păun. – sa.
• A fésűszerv vérkeringése/ Gellért Albert, Referinţe:
Bacsich Pál. – Szeged, 1934. • Şcoala română de reumatologie / prof. dr. Şuţianu Ştefan.
• Rendszeres bonctan / Szerk. Kiss Ferenc, – Sl : sn, sa.
Szentágothai János. - Szeged, 1934. (A. T.)
• Rendszeres bonctan / Szerk. Kiss Ferenc,
Szentágothai János. – 2. kiad.- Szeged, 1941. GEORGESCU, Maria-Ana, sociolog; n.
• Rendszeres bonctan : Egyet. tankönyv. / 24 mart. 1960, Bistriţa. Studii: Lic. „Unirea”
Szerk. Kiss Ferenc, Szentágothai János. - 4. TgM (1971-75); Lic. Pedagogic TgM (1975-79);
kiad. – Budapest, 1951. UBB Cluj-Napoca, Fac. de Filosofie-Istorie
• Rendszeres bonctan : Egyet. tankönyv. / (1979-83). Dr. în sociologie cu teza: Educaţie şi
Szerk. Kiss Ferenc, Szentágothai János. - 9. mobilitate socială (1998). Activitate
kiad. – Budapest, 1967. profesională: prof. stagiar, Şc. Profesională
Referinţe: Agroindustrială, Reghin (1983-86); Lic. nr. 2
Oameni de ştiinţă mureşeni

TgM (1986-87); dir. adj., Lic. Pedagogic TgM • Volumul Catedrei de Ştiinţe Sociale al IMF
(1987-93); lector univ., (1993-99); conf. univ.; TgM – TgM : IMF, 1986.
dir. Col. Univ., UPM TgM (1999-). Domenii de • Studii şi cercetări de psihologie, filozofie. –
cercetare: sociologie, ştiinţa educaţiei şi TgM : UDC, 1995.
managementul educa- Referinţe:
ţional. Participă cu peste Baza de date BJM.
(A. T.)
40 de comunicări
ştiinţifice la congrese şi
reuniuni de specialitate. A GERÉD CS. Jolán
publicat studii şi articole Vezi : CSEGEDI Júlia Jolán
în reviste de specialitate:
Forum. Revista GERGELY József, medic bacteriolog.
învăţământului superior Studii: univ. de medicină la Budapesta (1913). A
(1985-86, 1991-92); activat ca medic la TgM, se cunoaşte că a fost
Buletinul Ştiinţific al UT medic specialist bacteriolog la Inst. de sănătate
TgM (1992-95); Studia Universitatis Babeş- publică din TgM (1942).
Bolyai (1993-94); Iniţiativă şi Cultură Lucrări publicate:
Studenţească (1995); Buletinul Ştiinţific al • A nemi betegségek és a házasság. – TgM :
UPM TgM (1996-99); Analele Univ. „C. Tip. S. Nagy, 1934.
Brâncuşi” (1997); Analele Univ. din Oradea. Referinţe:
Seria Psihologie- Pedagogie-Metodică (1997, • Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája, 1934. év./
2001); Analele Univ. „D. Cantemir”. Seria Összeállította Valentiny Antal. – Cluj : Minerva Irodalmi és
Nyomdai Műintézet Rt. Nyomása, 1935.
Ştiinţe Socio-Umane (1998); Revista de (F. M.)
Cercetări Sociale (1998); Revista de medicină
şi farmacie (1998); Analea Universitatis GERGELY Lajos, preot, învăţător; n. 30
Apulensis. Seria Paedagogica-Psychologica
mart. 1834, Păsăreni – m. ? febr. 1918, Iernuţeni.
(2001); Târnava. Revistă de filosofie de
Studii: la Col. Ref. TgM (1845-55), după care
literatură (2001). Specializări: Anglia (1994); devine învăţător la Teaca; îşi continuă studiile la
Franţa (1999); SUA (1999). Membră în Asoc.
şcoala normală din Cluj (1856-57). A fost
Română de Sociologie (2000); AOŞR (2001).
învăţător la Dej (1858), la Reghin (1860); îşi
Hobby-uri: educarea şi formarea adolescenţilor,
continuă studiile la teologia ref. din Aiud; devine
călătorii în ţări şi spaţii culturale diverse.
preot (1864) şi învăţător la TgM (1864). A fost
Lucrări publicate: ales preot la Iernuţeni (1868- ). A scris mai
• Probleme de sociologie : curs. – TgM : UPM, multe vol. de învăţare a gramaticii şi ortografiei
1995. – 112 p. maghiare [A magyar nyelvtan, az elemi tanodák
• Economie politică şi politici economice : curs. használatára (1866), A népiskolák magyar
– TgM : UPM, 1997. – 62 p. nyelvtan, A magyar nyelvtan elemei (1867), A
• Educaţie şi mobilitate socială. – TgM : magyar nyelvtan kézikönyve (1868), Magyar
Tipomur, 1998. – 216 p. helyesírástan (1871, 1889)].
• Economie. Introducere în macroeconomie : Lucrări publicate:
manual. – TgM : UPM, 2000. – 97 p. • Maros-Tordamegye földrajza : A maros-
• Economie. Introducere în microeconomie : tordamegyei tanítótestület által 100 forinttal
manual. – TgM : UPM, 2000. – 90 p. jutalmazott pályamunka. Kolozsvár, 1871.
• Sociologie : manual. – TgM : UPM, 2001. – • Új mértékek ismertetése : tekintettel az erdélyi
171 p. viszonyokra. – Mv., 1875.
- în colaborare: Referinţe:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. - în colaborare:


köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• Electronică medicală : curs / Germán-Salló
• Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
– 2. köt. : D-GY. – 2001. Zoltán, Buksa Árpád. – TgM : UPM, 2002.
(F. M.) Referinţe:
Baza de date BJM
(F. M.)
GERGELY Zsolt, medic; n. 2 iunie 1976,
Tinca (BH). Studii: bacalaureat la Lic. Teoretic GHERGARIU, Sabin Ioachim, medic
„Mihai Eminescu”, Oradea (1994); diploma de veterinar, prof. univ.; n. 19 ian. 1934, Sighişoara
medic la Fac. de Medicină Generală UMF TgM – m. Cluj. Studii: Fac. de Medicină Veterinară
(2002). Membru în EME. Arad (-1957). Dr. în medicină veterinară cu teza:
Lucrări publicate: Cuproze la animale (1972). „Doctor Honoris
- în colaborare: Causa” al USAMV din Timişoara. Membru
• Orvostudományi tanulmányok / Szerkesztette titular în AŞAS (1991). Activitate profesională:
Brassai Attila. – Kolozsvár: Scientia Kiadó, medic veterinar la Sf. Gheorghe (1957-63);
2003. – 264 p. activitate didactică univ. din 1963, în cadrul Fac.
Referinţe:
• Tizenkét év. : [Természettudomány. Műszaki
de Medicină Veterinară Cluj, parcurgând toate
tudományok]. – 2002. gradele până la cel de prof. univ., obţinut în
(F. M.) 1990. Activitate ştiinţifică în domeniile: boli
interne, neonatale la animale, dismineraloze la
GERMÁN-SALLÓ Zoltán, ing. animale, cardiologie comparată, oncologia
electronist; n. 1 iul. 1961, TgM. Studii: Lic. nutriţională şi metabolică; a publicat peste 200
„Al. Papiu Ilarian” TgM (1972-80); IP Cluj, de articole în ţară şi străinătate; ca poet, a
Fac. de Electrotehnică, secţia Electronică şi publicat volumul de poezii În vraf de foi
teleco-municaţii (1981-86). Ing. stagiar cuvântul meu adună (1997); a participat la
Întreprinderea „Electromureş” (1986-89); asist. numeroase congrese şi simpozioane. Distins cu
univ. (1993-95); şef lucrări la UPM TgM premiul „Traian Săvulescu” al Academiei
(1995-). Drd. la UT din Române (1981); premiul „Alexandru
Cluj (1997-). Domenii Locusteanu”, cls. I cu medalie de aur (1993).
de cercetare: Membru în AMVR (1971). Hobby-uri:
prelucrarea numerică a beletristică, istorie, muzica clasică, arte vizuale
semnalelor, dispozitive (impresionismul).
şi circuite electronice. Lucrări publicate:
A participat la peste 10 • Toxicologie şi toxicoză. – Bucureşti : sn, 1977.
conferinţe, congrese. • Oligominerale şi oligomineraloze. – Bucureşti
Specializări în Franţa, : Editura Academiei RSR, 1980. – 408 p.
Univ. Bordeaux (1998). • Patologie şi clinică medicală veterinară. –
Hobby-uri: orientare sportivă. Bucureşti : sn, 1981.
Lucrări publicate: • Bolile alergice şi autoimunopatiile la animale
• Dispozitive şi circuite electronice : : monografie. – Bucureşti : Ceres, 1984. – 191 p.
îndrumător de laborator. – TgM : UPM, 1995. • Bazele patologiei medicale a animalelor / Vol.
• Circuite integrate analogice : curs. – TgM : 1-2. – Bucureşti : ALL, 1994.
UPM, 1999. – 107 p. • Manual de laborator clinic veterinar. –
• Dispozitive şi circuite electronice :curs. – Bucureşti : ALL, 1999. – 436 p.
TgM : UPM, 2000. – 140 p. - în colaborare:
• Teoria semnalelor : curs. – TgM : UPM, • Bolile interne ale animalelor domestice :
2002. – 125 p. manual pentru licee agricole. Specialitatea
veterinară / S. I. Ghergariu, Olimpia Ghergariu.
– Bucureşti : Ceres, 1970. – 179 p. : fig.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Reţete de uz veterinar / S. I. Ghergariu, • Dăunători ai pădurilor : album. – TgM :


Bogdan Ingeborg. – Bucureşti : Ceres, 1984. Tipomur, 1992. – 98 p.
• Ghid de laborator clinic veterinar / S. I. • Organizare şi legislaţie silvică. – TgM :
Ghergariu, Al. Pop, Kádár László. – Bucureşti : Tipomur, 1993. – 168 p.
Ceres, 1985. – 247 p. : tab. • Dăunători ai pădurilor / Ed. a 2. – TgM :
• Urgenţe medico-chirurgicale veterinare. – Tipomur, 1995. – 130 p.
Vol. 1. – Urgenţe medicale / S. I. Ghergariu, V. - în colaborare:
Căpăţână. – Bucureşti : Ceres, 1988; Vol. 2. – • Stabilirea direcţiilor de evoluţie a
Urgenţe chirurgicale / S. I. Ghergariu, V. principalelor tipuri de staţiuni din regiunea de
Căpăţână, T. Enache. – Bucureşti : Ceres, 1989. câmpie şi deal şi a măsurilor silvotehnice de
• Patologia nutriţională şi metabolică a sporire a productivităţii acestora. – 1982.
animalelor / S. I. Ghergariu, I. A. Baba. – 1990. Referinţe:
Baza de date BJM
– Vol. 1. – Cadrul general, implicaţiile (A. T.)
stresului, dismetaboliile glucidice şi lipidice. –
200 p.
Referinţe: GHIRA, Ioan Valeriu, biolog; n. 2 dec.
• Men of Achievement / Ed. A 16-a, 1995. International 1954, Dâmbău. Studii: lic. la Târnăveni (-1973);
Bibliographical Center. – Cambridge, Anglia. Fac. de Biologie la Cluj (-1978). Dr. în biologie
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi (1999). Activitate didactică la UBB Cluj-
tehnica românească. – Vol. 2, 1998.
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000.
Napoca, Fac. de Biologie (-1994). Publică
(A. T.) lucrări ştiinţifice în periodice din ţară şi
străinătate. Membru în Soc. Europeană de
GHERGHEL, Mihai, ing. silvic; n. 9 nov. Herpetologie (1991-).
1941, Toarcla (BV). Studii: Şc. Toarcla (1948- Lucrări publicate:
52); Şc. Cincu (1952-55); Lic. „A. Şaguna”, - în colaborare:
Braşov (1955-59); Fac. de • Tiscia – Monograph Series – The Criş / Körös
Silvicultură Braşov Rivers Valleys. – 1997.
(1965-69). Dr. în • The Someş / Szamos Rivers Valleys.: A study
pedologie forestieră cu of the Geography, Hidrobiology and Ecology of
teza în pregătire: Studiul the River System and its Environment. – 1999.
Referinţe:
solurilor şi staţiunilor
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. – p.
forestiere din pădurea 129.
Mocior. Activitate (A. T.)
profesională: prof. (1969-
); dir., Grup Şc. Silvic GHIRCOIAŞIU, Maria, zoofiziolog; n.
Ungheni (1976-). Activitate ştiinţifică în 19 mai 1919, Voiniceni. Dr. în biologie (1957).
domeniul silviculturii şi protecţiei mediului. Activitate didactică în cadrul Univ. din Cluj,
Participă cu lucrări ştiinţifice la simpozioane în Fac. de Biologie (1956-79); conf univ., catedra
cadrul Fac. de Silvicultură şi Exploatări de biologie animală a Fac. de Ştiinţe. Autor şi
Forestiere, Braşov şi Fac. de Biologie coautor a numeroase lucrări ştiinţifice în
Bucureşti; Congresul Silvicultorilor din domeniul fiziologiei animale, publicate în reviste
Scandinavia, Suedia. A publicat studii în reviste de specialitate din ţară.
de specialitate: Revista pădurilor (1994). Lucrări publicate:
Specializări: Program Phare-Vet, Suedia (1996, • Anatomia şi fiziologia omului cu elemente de
1999). igienă şcolară. – Cluj-Napoca : UBB, 1973.
Lucrări publicate: • Curs de fiziologie şi biochimie cu aplicaţii la
exerciţii fizice. – 1974.
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Anatomia comparată a vertebratelor. – Vol. (1987-92); şef de lucrări (1992-96); conf. până la
1-2. – 1979, 1983. pensionare (1996-04) la
• Farul căminului : alimentaţia ştiinţifică catedra de tehnologie
normală şi dietetică. – Suceava : SC Velini, farmaceutică UMF
1995. – 216 p. TgM. Domenii de
- în colaborare: cercetare: explorarea
• Tehnica de lucrări practice de fiziologie plantelor medicinale,
animală şi a omului. – 1958, 1961. metode de optimizare a
• Fiziologia şi biochimia educaţiei fizice şi obţinerii formelor
sportului. – Bucureşti : Editura Sport-Turism, farmaceutice, studii
1979. – 391 p. : fig. referitoare la
• Alimentaţia raţională. Necesităţi nutritive în perfecţionarea metodologiilor de control al
anumite stări fiziologice şi patologice / M. calităţii medicamentului. A colaborat la
Ghircoiaşu, V. Pogăceanu. – Cluj-Napoca : revistele: Farmacia; Revista Medicală, Orvosi
Dacia, 1983. – 228 p. Szemle. Membru în USSM (1965-89); Asoc.
Referinţe: Oamenilor de Ştiinţă din cadrul UMF TgM
• Clujeni ai secolului 20. Dicţionar esenţial. – 2000. – p. (1992-). Hobbyuri: istoria căilor ferate şi a
129. locomotivelor cu aburi; herpetologia, studiul
(A. T.)
reptilelor.
Lucrări publicate:
- în colaborare:
GIURGIU, Emil, prof.; n. 12 nov. 1912 • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976.
Luna (CJ) – m. aug. 1989 Sighişoara. Studii: • Îndrumător pentru lucrări practice de tehnică
Fac. de Teologie Blaj (1943); Univ. Cluj, Fac. farmaceutică / Ádám Ludovic, Csath Stîncel
de Estetică (1949). Activitate profesională: din Zamfira, Mihai Giurgiu. – Vol. 2. – TgM : IMF,
1947 prof. de limba şi literatura română la lic. 1979. – 120 p.
„Mircea Eliade” din Sighişoara; dirl al lic. între • Hargita megye gyógy- és fűszernövényei. –
1962-73. Csíkszereda, 1980. – 711 p.
Lucrări publicate: • Îndrumător pentru lucrări practice de
• Sighişoara. Mic îndreptar turistic. – tehnologie farmaceutică / M. Giurgiu, Adriana
Bucureşti : Meridiane, 1965. – 60 p. Ciurba. – TgM : UMF, 1997. – 109 p.
• Sighişoara. Mic îndreptar turistic / Ed. a 2-a. • Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
– Bucureşti : Stadion, 1970. – 54 p. Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-
• Sighişoara. – Bucureşti : Editura Sport- 1998. – 1999. – p. 131-154.
Turism, 1982. – 124 p. Referinţe:
(A. T.) • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998. – 1999.
(F. M.)
GIURGIU, Mihai, farmacist; n. 3. ian.
1942, Bucureşti. Studii: elementare şi gimnaziul
la Brăila (1955): Lic. Teoretic „N. Bălcescu” GÎJU, Ion, prof.; n. 24 ian. 1939, com.
Brăila (1957) şi la Lic. Teoretic „Al. Papiu Glăvile (VL). Studii: Gimnaziul Glăvile; Şc.
Ilarian” TgM (1959); IMF TgM, Fac. de Medie de Băieţi Rm. Vâlcea (1949-51); Şc.
Farmacie (1965). Dr. în ştiinţe farmaceutice Pedagogică Rm. Vâlcea (1952-56); UBB Cluj,
(1981). Farmacist în Tulgheş (1965-67); Band Fac. de Geografie (1956-61). Activitate
(1967-68); asist. univ., IMF TgM (1968-87); profesională: prof., Şc. Gen. Gălăuţaş (HR)
farmacist principal Laboratorul galenic TgM (1961-62); Şc. Gen. Şardul Nirajului (MS)
Oameni de ştiinţă mureşeni

(1962-64); Comitetul de Cultură Mureş (1964- (1970); Lucrări Ştiinţifice (1970; 1981); Studia
78); Grup Şc. „Gh. Universitatis Babeş-Bolyai (1973; 1976-77);
Şincai” (1978-79); Buletinul ştiinţific al
Grup Şc. „Avram UPM TgM (1991-93;
Iancu” (1979-90); 1996-2000); Revista de
inspector şcolar, Fizică (1994). A realizat
Inspectoratul Şcolar 10 contracte de cercetare
Mureş (1990-01); dir. ştiinţifică; 177
Col. Naţional „Al Papiu redresoare în cadrul
Ilarian” TgM (1998- microproducţiei cu
01). Activitate studenţii; a condus 30 de
ştiinţifică în domeniul lucrări ştiinţifice
geografiei didactice. A participat la numeroase studenţeşti; a participat la numeroase conferinţe.
sesiuni şi simpozioane ştiinţifice. Colaborează Specializări: Polonia (1975). Membră în AOŞR.
la Steaua roşie (1972); Cuvântul liber (1991, Hobby-uri: jocuri la calculator.
1996-1997); 24 de ore mureşene (1998). Distins Lucrări publicate:
cu medalia „30 de ani de la 23 August 1944” • Optică şi spectroscopie. – Vol. 1. – TgM : sn,
(1974); medalia „100 de ani de la înfiinţarea 1976.
Soc. Române de Geografie” (1975); Ordinul • Curs de optică – Spectroscopie. – TgM : I Ped
Naţional pentru Merit în grad de Cavaler de 3 ani, 1978. – Vol. 1. – 225 p.
(2000). Membru în Soc. Română de Geografie • Curs de optică – Spectroscopie. – TgM : I Ped
(1964-); Soc. Etnografică Mureşeană (1990-). de 3 ani, 1978. – Vol. 2. – 336 p.
Lucrări publicate: • Curs de fizică. – TgM : IIS, 1980. – 222 p.
• Geografi români. – TgM : Edipress Tipo, • Electricitatea atmosferei. – Bucureşti : Editura
1997. – 154 p. Academiei RSR, 1984. – 195 p.
- în colaborare: • Curs de electrotehnică şi maşini electrice. –
• Geografia pe scurt / Gîju I., D. Voicu. – TgM TgM : Institutul de Subing., 1988. – 154 p.
: Edipress Tipo, 1996. – 159 p. • Electricitate, teorie şi probleme. – TgM : UT,
• Judeţul Mureş – dicţionar geografic / Gîju I., 1991. – 162 p.
D. Voicu. – TgM : Casa de Editură „P. Maior”, • Curs de fizică. – TgM : UT, 1993. – Vol. 1. –
1999. – 223 p. 160 p.
Referinţe:
Baza de date BJM • Lucrări de laborator. Fizică. – TgM : UT,
(A. T.) 1993. – Vol. 2. – 110 p.
• Curs de fizică. – TgM : UT, 1994. – Vol. 2. –
GÎJU, Stela Maria, fizician, prof. univ. ; n. 191 p.
16 iul. 1940, Carei (SM). Studii: Şc. Gen. Teiuş; • Fizică : culegere de probleme . – TgM : UPM,
Lic. Teiuş, jud. Alba (1947-57); UBB, Cluj, 1996. – 89 p.
Fac. de Fizică-Matematică, secţia Fizică (1957- • Optică tehnică. – TgM : UPM, 1999. – 152 p.
62). Dr. cu teza: Studiul distribuţiei temporare • Culegere de probleme de fizică. – TgM :
şi spaţiale a descărcărilor electrice atmosferice UPM, 2001. – 450 p.
(1978). Activitate profesională: preparator univ. • Fizica: teorie şi probleme. – TgM : UPM,
(1962-); asist. univ.; şef de lucrări; conf. univ.; 2001. – 706 p.
prof. univ., UPM TgM. Domenii de cercetare: - în colaborare:
studiul dielectricilor; electricitatea atmosferei; • Caiet de lucrări . Fizică / S. Gîju, Toth A.I. –
filosofia ştiinţei educaţiei. A publicat lucrări TgM : IIS, 1982. – 72 p.
ştiinţifice în reviste de specialitate: Revista de
Fizică şi Chimie (1965,1971); Electro-tehnica
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări Domenii de cercetare: antropologia auxologică,


electrice / S. Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. – antropologia genetică, antropologia populaţiilor
TgM : Institutul de Subing., 1986. – Vol 1. – 44 actuale de pe teritoriul României, antropologia
p. ergonomică. Domenii de interes:
• Caiet de lucrări EME / S. Gîju, D. Sarchiz. – intercondiţionarea factorilor genetici şi
TgM : Institutul de Subing., 1986. – 84 p. mezologici în procesul ontogenetic, posibilităţile
• Caiet de lucrări de electrotehnică şi măsurări de informatizare a cercetărilor biologice;
electrice / S. Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. – interrelaţia psihic / biologic. Autor şi coautor a
TgM : Institutul de Subing., 1987. – Vol 2. – 62 peste 100 de articole de specialitate apărute în
p. ţară şi străinătate; peste 200 de comunicări la
• Culegere de probleme de electrotehnică / S. manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Gîju, D. Sarchiz, I. Diaconescu. – TgM : coorganizator al expoziţiilor „Rainer – colecţii”,
Institutul de Subing., 1987. – Vol 1. – 78 p. „Galeria”, „Catacomba” (2000), şi Colecţii de
• Lucrări de laborator. Fizică / S. Gîju, E. antropologie – Rainer, Muzeul de Ştiinţe ale
Băţagă. – TgM : UT, 1991-1993. – 2 vol. – Vol. Naturii (PH) (2001). Specializări: România
1. – 1991. – 148 p.; Vol. 2. – 1993. – 110 p. (1968-69, 1996-97); Germania (1992-97); Franţa
Referinţe: (1999). Membră în Comisia de Antropologie a
• Cuvântul liber, an XV, nr. 249, 19 dec. 2003, p. 6. Academiei Române (1972); AOŞR (1990); Soc.
• Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de Internaţională de Biometrie (1992); Asoc.
activitate. – 1991.
Europeană de Antropologie; Uniunea Medicală
(A. T.)
Balcanică (1993); Asoc. Internaţională a
Demografiilor de Limbă Franceză (1996);
GLAVCE, Cristina-Suzana, biolog- Grupul Francofon de Antropologie (1997);
antropolog, cercetător ştiinţific; n. 14 mai 1939, membru fondator în Asoc. de Antropologie şi
Gurghiu. Studii: Lic. „I. Creangă” Bucureşti; Ecologie Umană; Asoc. Nonguvernamentală
Fac. de Biologie, specialitatea Zoologie (1968). „Adolescentul”; col. de redacţie al revistei Studii
Dr. în ştiinţe biologice, specialitatea şi cercetări antropologice. Hobby-uri: drumeţii,
antropologie, cu teza: Studiul mixt-longitudinal flori, muzica clasică, literatură.
al copiilor preşcolari şi şcolari provenind din Lucrări publicate:
localităţi cu grade diferite de urbanizare şi de - în colaborare:
altitudine (1979). Membru corespondent în
• Elemente de tipologie constituţională /
AŞMR. Activitate profesională: cercetător
Cristina Glavce, Emilia Elena Iancu. – Piteşti :
ştiinţific stagiar (1969-70); cercetător ştiinţific
Bioedit, 2002. – 120 p.
(1970-89); prof. de biologie, Col. „Kenitra”,
• Ghid practic de antropologie : curs / Cristina
Maroc (1970-73); dir., Laboratorul de analize
Glavce, Elena Radu, Liviu Dragomirescu. – Vol.
clinice, Spitalul provincial Pemba, Mozambic
1. : Iniţiere în antropologie. – Bucureşti : Ars
(1980-83); cercetător ştiinţific principal gr. III
Docendi, 2002.
(1990); gr. II (1992); prof. invitat, Univ. Referinţe:
Hamburg (1993) şi Univ. Ulm (1992-94); • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
cercetător ştiinţific principal gr. I (1994-) în tehnica românească. – Vol. 1, 1996. – p. 155.
cadrul Centrului de Cercetări Antropologice al • Who’s Who în România. – Bucureşti, 2002.
(A. T.)
Academiei Române; secretar ştiinţific al
Centrului (1990-97); cadru didactic asociat,
Univ. Ecologică Bucureşti (1993-95); dir., GOGOLÁK-HRUBECZ Edit, medic; n.
Centrul de Cercetări Antropologice (1968-); 6 sept. 1943, Oradea. Studii: IMF TgM, Fac. de
cercetător ştiinţific principal, Centrul de Medicină (1967). Dr. în ştiinţe medicale (1979).
Cercetări Demografice (1996-98); dir. revistei Medic de circumscripţie rurală şi urbană în jud.
Annuaire Roumaine D’ Anthropologie (2000); MŞ (1967-69); medic de med. generală la
conducător de doctorate în antropologie. Spitalul unificat teritorial Sighişoara (1969-74);
Oameni de ştiinţă mureşeni

Medic primar, specialist anestezie şi terapie interes biochimic (1976).


intensivă (1990); Clinica de Chirurgie buco- Activitate profesională:
facială TgM (1974-86); asist. de urgenţă în prof., lic. din Cluj (1949-
serviciile ambulatorii şi în sălile operatorii; 50); Palatul Pionierilor
Clinica de Obstetrică şi Ginecologie nr. 1; Bucureşti (1950-51);
Clinica de Ortopedie-Traumatologie nr. 2. şi asist. univ. (1952-53);
Clinica de Chirurgie Pediatrică; asist. univ. lector univ., Fac. de
(1972-91); şef de lucrări (1991-93); conf. univ. Chimie, Cluj (1954-62);
(1994-) la UMF TgM. Autor şi coautor a peste conf. univ., IMF TgM
90 de lucrări de specialitate în domeniul (1963-86). Susţine
morfologiei şi al medicinei experimentale comunicări şi publică articole în reviste de
publicate în reviste naţionale şi internaţionale. specialitate: Revista medicală (1967); Studii şi
Membră în Soc. Anatomiştilor Români; Soc. Cercetări de Biochimie (1967-1968, 1974).
Anatomiştilor Maghiari; Soc. de Morfologie şi Distinsă cu „Medalia Muncii” (1965).
Morfopatologie din România; Soc. de Lucrări publicate:
Anesteziologie şi Terapie Intensivă din • Curs de metodica predării chimiei. – Cluj :
România; EME. Distincţii: Gradaţie de merit UBB, 1961.
(1994, 2001). Hobby-uri: muzica simfonică, - în colaborare:
pictură, poezii, excursii. • Chimie generală. – 1956.
Lucrări publicate: • Caiet de lucrări practice de biochimie. – 1968.
- în colaborare: • Curs de biochimie / Kovács A., E. Goina, L.
• Embriologie generală. – TgM: UMF, 1993. Bukaresti. – TgM : IMF, 1976.
• Általános embriológia : Embryogenesis / • Biokémiai jegyzet / Kovács Endre, Bukaresti
Seres-Sturm Lajos, Gogolák Edit. – Mv. : László, Goina Eugenia. – Mv. : OGYI, 1977. –
OGYI, 1994. – 70 p. 435 p.
• Embriologie specială. - TgM: UMF, 1995. Referinţe:
• Részletes embriológia. Organogenesis / • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Seres-Sturm Lajos, Gogolák Edit. – TgM : (A. T.)
UMF, 1996. – 122 p.
Referinţe:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és GOINA, Teodor, chimist, prof. univ.; n. 28
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. oct. 1925, com. Budureasa (BH). Studii: Şc.
• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997. Primară Budureasa; Şc.
• Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. – 2000. Normală de Învăţători
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A
marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar, 1948-1998. – 1998. (1937-40); Lic. „Samuil
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : Vulcan”, Beiuş (1940-
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. 45); Univ.„Regele
• Who’s Who în România. – Bucureşti, 2002. Ferdinand” Cluj, Fac. de
(F.M.; A. T.)
Chimie (1945-49);Univ.
Bucu-reşti, Fac de
GOINA, Eugenia, chimist, conf. univ. ; n. Farmacie (în paralel).
22 sept. 1926, Ocna Sibiului (SB) – m. 1998. Dr. cu teza: Studiul
Studii: Şc. Primară Daneş (MS); Lic. de Fete, compuşilor chelatici ai aluminiului (1961).
Sighişoara (1938-45); Univ. „Regele Activitate profesională: preparator univ.; asist.
Ferdinand”, Fac. de Chimie (1945-49); licenţa univ., Fac. de Chimie Cluj (-1962); conf. univ.
la Fac. de Chimie, Cluj (1951). Dr. cu teza: (1962-); prof. univ., IMF TgM (-1988). Sub
Contribuţii la studiul interacţiunii ionului Zn2+ îndrumarea sa au fost elaborate mai multe lucrări
cu unii liganzi cu conţinut de azot şi sulf de de diplomă. Activitate ştiinţifică: cercetări
Biblioteca Judeţeană Mureş

fizico-chimice asupra compuşilor chelatici ai


unor cationi metalici cu hidroxiacizi, tioacizi, GÖLDNER Károly, farmacist; n. [1815],
polioli, aminoacizi. Autor şi coautor a 35 de TgM – m. iul. 1846, TgM. A obţinut diploma de
studii şi articole publicate în diferite reviste de magister la Univ. din Budapesta (1836). A
specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai condus farmacia Brandecker din TgM.
Cluj. Chemia (1965, 1968); Studii şi Cercetări Lucrări publicate:
de Chimie (1965); Revista medicală (1966, • Gyógyszeres értekezés a horgagról (flores
1968-79, 1982-89); Revue Roumaine de Chimie zinci) és a jegesedett eczetsavas rézagról (acetas
(1967, 1970-71); Revista de Chimie (1974); cupricus crystallisatus). – Pest : nyomt. Trattner-
Farmacia (1976, 1978); Revista medicală TgM Károlyi, 1836. - 15 p.
(1977). Coautor a 4 contracte de cercetare şi o Referinţe:
invenţie. Specializări: Cehoslovacia (1965); • Magyarország természettudományi és mathematikai
Franţa (1975); Germania (1978); Ungaria könyvészete : 1472-1875 / Szinnyei József; Szinnyei József,
dr. – Budapest, 1878.
(1996); Bucureşti (1970). Distins cu „Steaua • Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3.
RSR”, cls. IV; „Steaua RSR”, cls. V. Hobby: köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
şah. • Magyarország orvosi bibliographiája : 1472-1899 : A
Lucrări publicate: Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön
megjelent orvosi könyveknek kimutatása / Összeállította
• Studiul compuşilor chelatici ai aluminiului : Győry Tibor dr. – Budapest,1900.
teza de doctorat. – Cluj: UBB, 1961. • Könyv- és irodalmi gyüjtemény magyarországi
• Chimie anorganică. – TgM : IMF, 1965 – gyógyszerészeti munkákról, 1578-1909 / Összegyűjtötte
Partea 1; Partea 2: Nemetale. – 1968; Partea 3: Matolcsy Miklós dr. – Budapest, 1910.
• Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai / Péter H.
Metale. – 1970. Mária. – Kolozsvár, 2002.
• Orientarea în cercetarea ştiinţifică : curs. – (F. M.)
TgM : IMF, 1987.
- în colaborare: GÖLDNER Nándor, prof.; n. 11 nov.
• Farmacognozie. – Bucureşti: EDP, 1967. – 1826, TgM – m. 19 iul.1897, TgM. Studii: la
443 p. Col. Ref. din oraşul natal (1838-46); la Aiud a
• Chimie anorganică / I. Grecu, T. Goina. – studiat dreptul (1846-48). A lucrat la
Bucureşti : EDP, 1982. – 448 p. perceptoratul din TgM. Prof. de limba germană
Referinţe:
la Gimnaziul Ref. (1855-69); a fost casier la
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A Banca Comercială şi de Credit, dar a reluat
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. activitatea la col. până la pensionare (1878-92).
(A. T.) Lucrări publicate:
• Gyakorlati német nyelvtan. – Mv., 1859-1860.
GOLDFINGER Pál, chimist; n. 10 ian. – 1-2. köt.
1905, Reghin – m. ? Studii: lic. la Budapesta şi • Gyakorlati német nyelvtan.. – 2. jav. kiad. –
Elveţia; bacalaureatul la Budapesta (1923); Mv., 1884. – 1-2. köt.
studii univ. în Elveţia (1923-27), unde a obţinut - în colaborare:
doctoratul (1929). A trăit în Nowytarg • Gauss emlékezete / W. Sartorius von
(Polonia). Waltershausen után németből fordította Göldner
Lucrări publicate: Nándor; Sajtó alá rendezte Kintses József. –
• Versuch einer Verallgemeinerung der Breznóbánya, 1903.
Stereochimie. – Budapest, 1929. • Gauss emlékezete / W. Sartorius von
Referinţe: Waltershausen után németből fordította Göldner
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte
Nándor; Sajtó alá rendezte Kintses József. – 2. új
Viczián János. – Új sorozat. – 11 köt. : Golarski Mici- és bőv. kiad. - Breznóbánya, 1911.
Gyürky Vidor. Referinţe:
(F. M.)
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. (F. M.)


köt. : Fa – Gwóth. – 1894.
• A marosvásárhelyi evang. reform. kollegium története /
Írta Koncz József tanár. – 1896. – p.489-492.
GÖNCZY Kornél, medic ginecolog la
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei TgM; preparator la Clinica de Obstetrică-
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte Ginecologie (1946-); medic primar la Pol. nr. 2
Viczián János. – Új sorozat. – 11 köt. : Golarski Mici- TgM.
Gyürky Vidor. – 1992.
(F. M.)
Lucrări publicate:
- în colaborare:
• Nőgyógyászati jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954-
GOMBÁS Tibor, ing. mecanic; n. 1898,
1955. – 1. füzet. – 1955. – 211 p. – 2. füzet. –
Chendu. Studii: univ. la Budapesta (1922).
1954. – 215 p.
Lucrări publicate:
• Szülészeti jegyzet. – Mv.: OGYI, 1954. – 1.
• Géprajz. – Budapest, 1950.
füzet. – 172 p.; 2. füzet. – 232 p.
- în colaborare:
• Szülészeti jegyzet. – 3. kiad. – Mv. : OGYI,
• Ábrázoló mértan és műszaki rajz : A
1959. – 1. rész. – 480 p.
gazdasági és műszaki akadémia építőipari
tagozatának hallgatói számára / Gombás Tibor, • Nőgyógyászat. – 2. kiad. – Mv. : OGYI, 1960.
Makk Károly, Városy Pál. – Budapest, 1951. – 2 vol. – 2. rész. – 210 p.
Referinţe:
Referinţe:
• Genersich Antal emlékkönyv. – Budapest, 1994.
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
József / Írja és összeállította Gulyás Pál ; Sajtó alá rendezte
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Viczián János. – Új sorozat. – 11 köt. : Golarski Mici-
(F. M.)
Gyürky Vidor. – 1992.
(F. M.)
GORAN, Valeriu Sterie, ing. mecanic,
GÖNCZI Lajos, botanist; n. 18 apr. 1852, prof. univ.; n. 18 mart. 1927, TgM. Studii: Lic.
Călimăneşti – 23 nov. 1929, Odorheiu Secuiesc Militar „M. Viteazul” TgM (1937-40); Lic.
(HR). Studii: gimnaziale la TgM, univ. la Cluj, Militar „M. Viteazul” Timişoara (1940-45); Şc.
devenind prof. de ştiinţe naturale şi chimie. Din de ofiţeri de artilerie, Piteşti (1945-47); ATM
1875 a fost prof. la col. din Odorhei şi din 1888 Bucureşti (1948-53); UT de Construcţii (1974-
devine dir. al şcolii. A publicat articole de 79). Dr. ing. cu teza: Contribuţii la creşterea
zoologie şi botanică în publicaţiile vremii din fiabilităţii maşinilor de construcţii (1979).
Cluj, Odorhei. Redactează anuarul şcolii din Activitate profesională: asist. univ.; şef de
Odorhei (1888-). lucrări, ATM, Bucureşti (-1959); cercetător
Lucrări publicate: ştiinţific principal; şef laborator; şef secţie;
cons.; dir. ştiinţific INCERC, Bucureşti (1959-
• Emlékbeszéd Kis Gergely felett. – Székely-
95); dir. ştiinţific; dir., ICECOM Bucureşti
Udvarhely, 1887.
(1995-); şef lucrări; conf. asociat, UT de
• Vázlat Székely-Udvarhely környékének
Construcţii Bucureşti (1960-92); prof. univ.,
flórájából. – Székely-Udvarhely, 1887.
Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi; UT Bucureşti
• Udvarhelymegye flórájának föbb vonásai. –
(1992-). Domenii de cercetare: conceperea şi
Kolozsvár, 1890.
Referinţe:
realizarea de noi maşini de construcţii noi
• A magyar állattani irodalom ismertetése : [1870-1900] / tehnologii cu înalt grad de mecanizare şi
[Összeállította dr. Daday Jenő. Szerkesztette dr. Szilády robotizare pentru execuţia şi realizarea
Zoltán.] – Budapest, 1891-1903. - 3 vol. – 2. köt. : 1881-től construcţiilor afectate de dezastre naturale,
1890-ig bezárólag tekintettel a külföldi állattani irodalom
fiabilitatea maşinilor, elasticitate experimentală,
magyar vonatkozású termékeire is / Összeállította dr. Daday
Jenő. – 1891. prognoza dezvoltării ştiinţei construcţilor,
• Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. – 3. managementul şi marketingul construcţiilor. A
köt. : Fa – Gwóth. – 1894. publicat peste 150 de studii şi articole în reviste
Biblioteca Judeţeană Mureş

de specialitate în ţară şi străinătate: Revista • Mecanizarea proceselor tehnologice de punere


Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii în operă a betoanelor. Bucureşti : Redacţia
(1968); Stroitelstvo (1968); Studii şi Cercetări publicaţiilor pentru construcţii, 1992. – 38 p.
INCERC (1971, 1974, 1992-93); Sympomeh • Prepararea şi livrarea centralizată a
(1971, 1983, 1987); Antreprenorul (1992, betoanelor. – Bucureşti : Redacţia publicaţiilor
1995); Buletinul ARACO (1994); Buletinul pentru construcţii, 1992. – 33 p.
AROTEM (1998-00); Mecanizarea • Mecanizarea lucrărilor de pământ. –
construcţiilor (1988). Este posesorul a 6 brevete Bucureşti : Redacţia publicaţiilor pentru
de invenţie. Specializări: Germania (1965); construcţii, 1994. – 160 p.
Franţa (1970). Membru în Comisia de Acustică • Marketing : manual univ. – Bucureşti : Uniteh,
a Academiei Române (1980); Centrul 1996. – 95 p.
Internaţional pentru Cercetare în Construcţii, • Management : manual univ. – Bucureşti :
Departamentul Mecanizare (1985); Soc. Uniteh, 1997. – 510 p.
Internaţională a Ing. de Mecanizare în • Fiabilitatea maşinilor. – Bucureşti : Impuls,
Construcţii (1986); Asoc. Română pentru 1998. – 95 p.
Tehnologii, Echipamente şi Mecanizare în
• Managementul construcţiilor. – Bucureşti :
Construcţii (1994); Comitetul Naţional de
Impuls, 1998. – 380 p.
Protecţia Mediului Urban ( 1998). Hobby:
• Managementul deşeurilor : manual
filatelie.
universitar. – Bucureşti : Uniteh, 2000. – 285 p.
Lucrări publicate:
- în colaborare:
• Îndrumător pentru mecanici de utilaje de
• Cartea mecanicului conducător de utilaje
construcţii. – Bucureşti : CDCAS, 1973. – 255
grele de construcţii / V. Goran, Constantin
p.
Brezoescu. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1966.
• Siguranţa în funcţionare a maşinilor de
– 432 p.
construcţii. Stabilirea performanţelor necesare
• Îndrumătorul excavatoristului / V. Goran,
la concepţia maşinilor de construcţii. –
Constantin Brezoescu. – Bucureşti : Editura
Bucureşti : Editura Tehnică, 1984. – 95 p.
Tehnică, 1969. – 392 p.
• Utilaje de construcţii. – Bucureşti : Redacţia
• Cartea mecanicului conducător de utilaje
publicaţiilor pentru construcţii, 1984. – 255 p.
grele de construcţii / V. Goran, Constantin
• Drăgi refulante. Tehnologii pentru Brezoescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Editura
executarea lucrărilor cu maşinile pentru
Tehnică, 1966. – 432 p.
pământ. Încercarea maşinilor pentru lucrări de
• Utilaje grele de construcţii / V. Goran, C.
pământ. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1985. –
Brezoescu / Ediţia 1. – Bucureşti : Editura
181 p.
Tehnică, 1980. – 431 p.
• Cartea mecanicului de utilaje grele pentru
• Maşini de construcţii. – Vol. 1. – 1984.; Vol.
construcţii. – Bucureşti : Editura Tehnică, 1986.
3. – 1986.
– 332 p.
• Noul în construcţii civile şi industriale (1986;
• Centrale pentru prepararea betonului şi
Bucureşti). – Bucureşti, 1986.
mortarului. Maşini specializate pentru
• Utilaje grele de construcţii / V. Goran, C.
transportul betonului şi al elementelor
Brezoescu / Ediţia 2. – Bucureşti : Editura
componente. Încercarea maşinilor pentru
Tehnică, 1986. – 440 p.
lucrări de beton şi mortar. – Bucureşti : Editura
Tehnică, 1986. – 118 p. • Excavatoare / V. Goran, C. Ecobescu. –
Bucureşti : Editura Tehnică, 1988. – 390 p.
• Utilaje grele pentru construcţii. – Bucureşti :
Editura Tehnică, 1986. – 332 p. • Vagonul special pentru transportul cimentului
/ V. Goran, C. Sora. – Bucureşti : Centrul de
• Vibratoare pentru compactarea betonului. –
publicaţii tehnice al Ministerului
Bucureşti : Editura Tehnică, 1987. – 86 p.
Transporturilor, 1990. – 154 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Mecanizarea lucrărilor de finisaj / V. Goran, Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe. Hobby-


M. Ionescu, N. Bogdan. – Bucureşti : Redacţia uri: istorie, literatură, muzică.
publicaţiilor pentru construcţii, 1992. – 225 p. Lucrări publicate:
• Comentarii şi recomandări de utilizare • Bazele tehnologiilor de fabricare în
privind reglementările tehnice pentru construcţia de maşini. – TgM : Editura UPM, sa
mecanizarea construcţiilor / V. Goran, Gh. – 180 p.
Aldea, G. Velea. – Bucureşti : Impuls, 1998. – • Programarea experimentelor în construcţia de
110 p. maşini. – TgM : Editura Veritas, sa – 108 p.
Referinţe: • Curs general de maşini : îndrumar pentru
• Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Vol. I, 1996.
lucrări de laborator. – TgM : IIS, 1981. – 105 p.
• Dicţionarul constructorilor români. – 2000. • Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – TgM
(A. T.) : IIS, 1983. – Vol. 1. – 186 p.
• Tehnologia fabricării maşinilor : curs. – TgM
GRAMA, Lucian-Corneliu, ing. : IIS, 1984. – Vol. 2. – 267 p.
mecanic, prof. univ. ; n. 17 mart. 1946, Odorhei • Tehnologia fabricării maşinilor : îndrumar de
(HR). Studii: Şc. Gen. laborator. – Institutul de Subing., 1985. – 215 p.
Odorhei (1952-59); Lic. • Procedeul HoMach. – TgM : Editura
„Unirea” TgM (1959- Transilvania, 1998. – 183 p.
63); UP Bucureşti, Fac. • Tehnologia construcţiei de maşini –
TCM (1963-68). Dr. cu Tehnologii de fabricare : curs. – TgM : UPM,
teza: Cercetări privind 1998. – 230 p.
utilizarea plasmei la • Tehnologii de fabricare în construcţia de
prelucrarea prin maşini. – TgM : Editura Veritas, 1999. – 331 p.
strunjire a oţelurilor • Bazele tehnologiilor de fabricare în
înalt aliate (1997). construcţia de maşini. – TgM : UPM, 2000. –
Activitate profesională: ing. cercetător ştiinţific 180 p.
ICPAT Braşov (1968-72); prof. ing., Lic. - în colaborare:
Industrial de Construcţii de Maşini, TgM (1972- • Electrotehnologii: Lucrări de laborator. –
78); asist. univ. (1978-); lector univ.; conf. 2001.
univ.; prof. univ., UPM TgM (2000-); rectorul Referinţe:
Univ. Cultural Ştiinţifice (1982-86); dir. al • American Biographical Institute, 1999/2000.
Centrului de Informare şi Consiliere • Universitatea Tehnică din Târgu-Mureş – 30 de ani de
activitate. – 1991.
Profesională a UPM TgM (1998-). Domenii de (A. T.)
cercetare: inginerie tehnologică, tehnologii
neconvenţionale. Publică peste 90 de studii şi
articole în reviste de specialitate: Buletinul
GRECU, Gheorghe, medic, prof. univ. ; n.
20 iul. 1929, Brebi (SJ). Studii: IMF Cluj, Fac.
Ştiinţific al UT TgM (1991-92, 1994-95); Acta
de Medicină Generală (-1961); studii postuniv.
Universitas Cibiniensis (1996); Buletinul IP Iaşi
la clinicile de psihiatrie ale IMF Cluj (1964) şi
(1998). Autor şi coautor a 10 contracte de
Bucureşti (1965). Dr. în medicină cu teza: Unele
cercetare ştiinţifică. Specializări: Bucureşti
aspecte ale stărilor depresive (1972). Activitate
(1981, 1982). Distins cu Diploma şi Medalia
profesională: medic de întreprindere, Industria
„Genices’ 96”, Budapesta, Salonul Internaţional
Sârmei Câmpia Turzii (1961-64); activitate
de Inventică; Diploma şi Medalia de bronz la al
didactică clinică şi ştiinţifică în Clinica de
3-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Iaşi,
Psihiatrie, TgM; preparator univ. (1964-); asist.
(1996). Membru în Soc. Inventatorilor „Genius”
univ. (1967-); şef de lucrări (1971-); conf. univ.
(1996-); AGIR (1997-); AOŞR, filiala Mureş
(1977-); prof. univ. IMF TgM (1978-); şeful
(1999-); membru corespondent în Academia
Biblioteca Judeţeană Mureş

Clinicii de Psihiatrie • Depresia în corelaţie cu evenimentele de viaţă


TgM (1978-). Domenii stresante / Gh. Grecu, I. Grecu Gabos, M. Grecu
de cercetare: tulburări Gabos. – TgM : Editura Ardealul, 2002.
de dispoziţie de tip Referinţe:
depresiv şi interferenţele • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
tehnica românească. – Vol. I. – 1996.
factorilor depresogeni: • Cuvântul liber, an 15, 13 feb. 2003, p. 6.
endogeni, psihogeni şi (A. T.)
somatogeni; terapia
maladiilor psihice, GRECU GABOS, Iosif, medic; n. 11 sept.
alcolismul şi 1952, TgM. Studii: Gimnaziul „Bolyai Farkas”
drogdependenţele, efectele secundare ale TgM (1959-67); Lic. „Bolyai Farkas” TgM
terapiei cu neuroleptice, reabilitarea bolnavului (1967-71); Şc. de Specializare Postlic. TgM
psihic, suicidologie, psihoterapie, psiho-igienă, (1971-73); IMF TgM, Fac.
psihoprofilaxie. Autor a peste 400 de lucrări de Medicină Generală
ştiinţifice, din care 300 au fost publicate în (1974-80). Dr. în medicină
reviste şi volume de specialitate din ţară şi cu teza: Aspectele clinico-
străinătate: Coordonate actuale ale statistice şi terapeutico-
psihoterapiei (1977); Neurologie. Psihiatrie. profilactice în tulburările
Neurochirurgie (1988); Revista Medicală TgM depresive de tip reactiv
(1989). Distins cu titlul „Profesor de Onoare” al (1996). Activitate
UMF TgM (2004). Specializări: Bale (1969). profesională: medic
Membru în Soc. Médico-Psychologique de stagiar, Spitalul Municipal
France (1979-); membru corespondent al Sighişoara; medic generalist, Spitalul Orăşenesc
American Psichiatric Assoc. (1990-); APR; Moineşti; şef Dispensar Urban nr. 2 Luduş;
IBRO; membru titular în AOŞR. Hobby-uri: medic stagiar psihiatru; medic specialist
grădinărit, turism, muzică, lectură. psihiatru; medic primar psihiatru, Spitalul Clinic
Lucrări publicate: TgM; şeful Clinicii de Psihiatrie, TgM (1999-);
• Alcoolismul : implicaţii bio-psiho-sociale. – şef lucrări UMF TgM. Domenii de cercetare:
TgM : Intreprinderea Poligrafică, 1977. tulburări de dispoziţie de tip depresiv,
• Coordonate actuale ale psihoterapiei. – TgM suicidologie, schizofrenie, tulburări de
: Intreprinderea Poligrafică, 1977. personalitate, asistenţă psihiatrică,
• Conştiinţa : aspecte psihologice şi drogodependenţă. A participat la numeroase
psihopatologice. – TgM : Litografia IMF, 1982. conferinţe şi congrese din ţară şi străinătate; a
• Probleme actuale ale reabilitării bolnavilor publicat studii şi articole în diferite reviste de
psihici. – TgM : Litografia IMF, 1984. specialitate. Specializări: Bucureşti; TgM (1988,
• Actualităţi şi perspective în cunoaşterea şi 1991, 1993, 2000-01); Olanda (1991). Membru
asistenţa stprilor depresive. – TgM : Litografia în APR; Asoc. Mondială Psihiatrică; Asoc.
IMF, 1987. „Balint” din România; Asoc. Psihiatrică
- în colaborare: Maghiară; Comisia de Psihiatrie din MS.
• Pszihiátria. – Mv. : OGYI, 1981. – 274 p. Hobby-uri: sport, muzică, grădinărit, arte
• Aspecte epidemiologice, clinico-statistice şi culinare.
de prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Grecu, Lucrări publicate:
I. Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Casa - în colaborare:
de Editură Mureş, 2000. • Aspectele clinico-statistice şi terapeutico-
• Depresia : aspecte istorice, epidemiologice, profilactice în tulburările depresive de tip
clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Grecu, I. reactiv : teza de drd. – Iaşi : UMF, 1995.
Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Editura • Aspecte epidemiologice, clinico-statistice şi de
Ardealul, 2000. prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Grecu, I.
Oameni de ştiinţă mureşeni

Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Casa - în colaborare:


de Editură Mureş, 2000. • Aspecte epidemiologice, clinico-statistice şi de
• Depresia : aspecte istorice, epidemiologice, prevenţie în suicid şi parasuicid / Gh. Grecu, I.
clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Grecu, I. Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Casa de
Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Editura Editură Mureş, 2000.
Ardealul, 2000. • Depresia : aspecte istorice, epidemiologice,
• Depresia în corelaţie cu evenimentele de clinico-terapeutice şi profilactice / Gh. Grecu, I.
viaţă stresante / Gh. Grecu, I. Grecu Gabos, M. Grecu Gabos, M. Grecu Gabos. – TgM : Editura
Grecu Gabos. – TgM : Editura Ardealul, 2002. Ardealul, 2000.
• Drogurile. Aspecte istorice, epidemiologice şi • Simpozionul Naţional de Psihiatrie (2001;
clinico-terapeutice / I. Grecu Gabos, M. Grecu TgM). – TgM : Prisma, 2001.
Gabos. – TgM : Editura Ardealul, 2002. • Drogurile. Aspecte istorice, epidemiologice şi
Referinţe: clinico-terapeutice / I. Grecu Gabos, M. Grecu
Baza de date BJM
(A. T.)
Gabos. – TgM : Editura Ardealul, 2002.
Referinţe:
• Cuvântul liber, an 15, 13 feb. 2003, p. 6.
GRECU GABOS, Marieta, medic; n. 29 (A. T.)
iul. 1954, Brebi (SJ). Studii: Şc. Gen. nr. 4,
Cluj-Napoca (1961-69); Lic. „Gh. Bariţiu” Cluj- GRÉPÁLY András, medic pediatru; n. 4
Napoca (1969-73); UMF TgM, Fac. de apr. 1912, Hălmeag (BV) – m. 27 dec. 1990,
Medicină Generală Budaörs (Ungaria). Studii: bacalaureat la Sibiu
(1977-83). Dr. în (1930); Univ. „Ferdinand I” din Cluj (1937);
medicină cu teza: obţine titlul de dr. în ştiinţe medicale (1967).
Aspecte epidemiologice Activează în Sanatoriul TBC „Szent László” din
clinico-statistice şi de Oradea (1937-40); medic de ftiziologie la
prevenţie în suicid şi Clinica din Cluj (1940-44); a fost asist. univ. la
parasuicid (1998). Clinica de Tuberculoză a Univ. „Bolyai” din
Activitate profesională: Cluj (1945-46); internist (1946-49); şef al
medic, Dir. Sanitară Clinicii de Pneumoftiziologie TgM (1949-51);
Mureş; medic medicină şeful Secţiei de Tuberculoză a Clinicii de copii
generală adulţi, Spitalul Orăşenesc Reghin, până la pensionare (1952-72). Domenii de
Spitalul Clinic TgM; asist. univ.; şef lucrări cercetare: tuberculoza din copilărie. A publicat
UMF TgM; medic specialist psihiatru (1994-). în: Magyar Sebészet; Orvosi Szemle; Fiziologia
Domenii de cercetare: tulburări de dispoziţie de normală şi patologică; Cercetări de fiziologie;
tip depresiv, suicidologie, schizofrenie, tulburări Immunitars und Allergieforschungen. A fost
de personalitate, asistenţă psihiatrică, membru în EME (1940-49) şi OTT (1949-99).
drogodependenţa. A participat la numeroase Lucrări publicate:
simpozioane, conferinţe şi congrese în ţară şi • Tüdőgyógyászati jegyzetek. – Mv. : OGYI,
străinătate; a publicat peste 22 de lucrări ca 1950. – 174 p.
prim autor, 95 în calitate de coautor. • Tüdőgyógyászati jegyzetek. – Mv. : OGYI,
Specializări: Bucureşti; TgM (1988, 1991, 1952.
1993, 2000-01); Olanda (1991). Membră în - în colaborare:
APR; Asoc. Mondială Psihiatrică; Asoc. • Phthysiológiai jegyzetek – Mv. : OGYI, 1952.
„Balint” din România; Asoc. Psihiatrică – 326 p.
Maghiară; Comisia Etică Deontologie şi • Pediatria : Manual pentru învăţămîntul
Drepturile Bolnavului Psihic în cadrul WPA; medical superior. – Bucureşti : Editura Medicală,
BRO. Hobby-uri: sport, muzică, turism, lectură. 1962. – 1150 p.
Lucrări publicate:
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Curs de pediatrie / Grépály András, Puskás GROSS Frigyes, medic; n. ? – m. 1 febr.


György. – TgM : IMF, 1976. 1999, Ceuaş. A fost prodecan IMF TgM (1954-
• Gyermekgyógyászat. – Mv. : OGYI, 1980. – 2 55; 1956-57), şef de lucrări la catedra de
köt. – 265 p. anatomie (1946-49); medic specialist de
• Gyermekgyógyászati jegyzetek. – Mv. : chirurgie; şef lucrări la urologie (1963-); a
OGYI, 1981. trecut în reţeaua sanitară ca medic chirurg; s-a
Referinţe: pensionat în 1983.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. Lucrări publicate:
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. - în colaborare:
• Viharban. – 1994. • Tájanatómia. – Mv. : OGYI, [1948]. - 2. rész.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981- . - : Koponyaüreg, központi idegrendszer, mellüreg,
2. köt.: G-Ke. – 1991. hasüreg, medence-gát / Maros Tibor, Gross
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
1996.
Frigyes, Zakariás Zoltán. – 156 p.
(F. M.; A. T.) • Sebészet. – 2. átdolgozott kiad. - Mv. : OGYI,
1960. – 1. köt. : Az általános sebészet
alapvonalai. – 490 p.
Referinţe:
GREXA Gusztáv, pompier adjutant • A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
voluntar la TgM. gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
Lucrări publicate: (F. M.)
• Huszonöt év a marosvásárhelyi Önkéntes
Tűzoltóegylet életéből. – Mv. : Benkő L.
könyvnyomda, 1901. – 16 p. GUB Jenő, prof. de biologie-geografie; n. 5
Referinţe:
• Magyar könyvészet, 1901-1910 / Petrik Géza. –
martie 1929, Sovata. Studii: UBB Cluj, Fac. de
Budapest: Magyar könyvkereskedők Egyesülete, 1917. – Biologie-Geografie (1960). Prof. cu gr. I (1983).
vol. – 1. köt. : A-K. Învăţător suplinitor (1950-51); prof. suplinitor
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei (1951-55); prof. şi dir. de şcoală la Săcăreni
József / Írja és összeállította Gulyás Pál ; Sajtó alá rendezte (1955-56); prof. la Eremitu (1956-64), Sovata
Viczián János. – Új sorozat. – 11 köt. : Golarski Mici-
Gyürky Vidor. – 1992. (1964-89); se pensionează în 1989. Domenii de
(F. M.) cercetare: etnobotanică, etnozoologie, etno-
meteorologie, etnografie. Publică în reviste din
ţară. Membru în: Kriza János Néprajzi Társaság;
EMKE; Magyar Néprajzi Társaság. Premiul Soc.
GRIGORIŢA, Pompeius, prof.; n. 7 febr. „Kriza János” (1991, 1993); Ezüstgyopár-díj
1868, Năsăud – m. 26 ian. 1902, Răstoliţa. (2003), etc.
Studii: lic. în oraşul natal; univ. la Cluj şi Lucrări publicate:
Budapesta, obţinând diploma de prof. de ştiinţe
• Erdő-mező növényei a Sóvidéken: (Fűben-
naturale şi geografie la Cluj (1892). A fost prof.
fában orvosság). – Korond : Firtos Művelődési
la gimnaziul din Năsăud (1890-1900).
Egylet, 1996. – 102 p.
Lucrări publicate:
• Erdő-mező állatai a Sóvidéken. – 1996.
• Geografia : Pentru cl. I. gimn., reală şi pentru
• Kertek, mezők termesztett növényei a
preparandii. – s.l., 1898.
Referinţe: Sóvidéken. – Székelyudvarhely : Erdélyi
• Magyar írók élete és munkái : Megindította id. Szinnyei Gondolat Könyvkiadó, 2001.
József / Írja és összeállította Gulyás Pál; Sajtó alá rendezte • Természetismeret és néphagyomány a székely
Viczián János. – Új sorozat. – 11 köt. : Golarski Mici- Sóvidéken. – 2003.
Gyürky Vidor. – 1992.
(F. M.) - în colaborare:
• Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. –
Kolozsvár, 1992- . – 1. köt. – 1992. – 234 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

• Műemlékvédelem és környezetvédelem. – Mv., GUZNER Miklós, medic stomatolog; prof.


1997. – 98 p. univ.; n. 9 iul. 1905, Cluj – m. 18 oct. 1972,
Referinţe: TgM. Studii: la Col. Unitarian din Cluj (1922);
• Romániai magyar ki kicsoda, 1997. – 1997.
• Erdélyi magyar ki kicsoda, 2000. – 2000.
diploma de medic la
(F. M.) Univ. din Cluj (1930). A
fost dentist (1930), medic
GÜNDISCH Mihály, medic, prof. univ.; şef la secţia de sănătate a
n. 20 mart. 1906 – m. 7 Sfatului popular din Cluj
mart. 1984. Şef lucrări la (1945), apoi medic de
catedra de histologie la întreprindere. Carieră
Univ. Cluj (1940-44); univ. la IMF TgM: şeful
conf. univ.; şef de catedră catedrei de stomatologie
(1945-); decan al Fac. de (1949); prof. univ. (1968-
stomatologie (1950-51); 71); a fost şeful Clinicii de Stomatologie
prof. univ. dr. doc. IMF Infantilă; s-a pensionat în 1971. A publicat multe
TgM, dir. al Centrului de studii în Revista Dietetica Română; Orvosi
Cercetare al Academiei Szemle - Revista Medicală; Stomatologia.
(1964-68). Lucrări publicate:
Lucrări publicate: • Fogászati anyagok : Egyetemi jegyzet. – Mv. :
• Szövettani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1947. – 1. OGYI, 1951. – 85 p.
rész. – 16 p. - în colaborare:
• Szövettan. – Mv. : OGYI, 1956. – 2. köt. : Vér • Stomatológiai jegyzet / Guzner Miklós,
és vérképző szervek; Keringés; Érzékszervek; Mészáros Géza. – Mv. : OGYI, 1954. – 142 p.
Kültakaró; Belső elválasztású mirigyek; • Fogászat: egyetemi jegyzet / Csőgör Lajos,
Emésztőrendszer. – 516 p. Guzner Miklós, Mészáros Géza. – Mv., 1958.
Referinţe:
- în colaborare: • A Hét, 43. sz., 1972.
• Szövettani jegyzet. – Mv. : OGYI, 1954. – 1. • Revista Medicală, nr. 4, 1972.
füzet: A vér szövettana. A vérsejtek fejlődése. A • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981- . -2
vérképző szervek és szövetek. A lép. A köt.: G-Ke. – 1991.
mandulák. – 1954. – 96 p. • Genersich Antal emlékkönyv. – 1994.
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
• Histologie. – Bucureşti : Editura Medicală, gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995].
1955. – Vol. 2. – 1955. – 555 p. • Új magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Markó László.
• Szövettani gyakorlatok. Mikroszkópizálás, – 2. köt. : D-GY. – 2001.
(F. M.; A. T.)
mikrotechnika, a sejtek vizsgálata / Gündisch
Mihály, Csató Gyula, Kemény György. – Mv. :
OGYI, 1956. – 264 p.
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968.
Referinţe: GYÉRESI Árpád, farmacist, prof. univ. ; n.
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. - 26 iul. 1941, TgM. Studii: Şc. Gen. nr. 2, TgM
2. köt.: G-Ke. – 1991. (1948-55); Lic. „Bolyai Farkas” TgM (1955-59);
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. IMF TgM (1959-64). Dr. farmacist cu teza:
• Viharban. – 1994.
Identificarea cromatografică a alcaloizilor cu
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. nucleu tropanic, chinolinic şi izochinolinic din
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : drogurile şi preparatele galenice oficinale în
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002. Farmacopeea Română, ediţia a VIII-a.
(F. M.; A. T.) Activitate profesională: farmacist intern IMF
TgM (1964-66); prep. univ. (1967-); asist. univ.
Biblioteca Judeţeană Mureş

(1971-); şef de lucrări (1977-); conf. univ. • Chimioterapice: sulfonamide şi antibiotice. –


(1994-), prof. univ. UMF TgM (1998-). TgM : IMF, 1983. – 222 p.
Domenii de cercetare: analiza substanţelor • Gyógyszerészeti kémia. – Mv. : OGYI, 1981-
medicamentoase, metode cromatografice (pe 1983. – 1. köt. – 1981. – 234 p.; 2. köt.- 1983 –
hârtie, pe coloană, pe strat subţire de lichide sub 222 p.
presiune), separări chirale. Participă la congrese • Vademecum cromatografic. –TgM. : Mentor,
în ţară şi străinătate: 1997. – 382 p.
Ungaria (1992, 1996); - în colaborare:
Olanda (2000); a publicat • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs
peste 50 de studii şi pentru anul III / Gyéresi Á. şi alţii. – TgM : IMF,
articole în reviste de 1973.
specialitate româneşti şi • Lucrări practice de chimie farmaceutică : curs
străine: Farmacopeea pentru anul IV / Gyéresi Á. şi alţii. – TgM :
română; Revista IMF, 1975. – 249 p.
medicală (1969, 1973- • Farmacopeea Română. – Ed. a 9-a. – 1976.
75, 1978, 1985, 1989);
• Travaux de la Station „Stejarul” ecologie
Die Pharmazie (1973); Studii şi Cercetări de
terrestre et génetique. – 1980.
Biochimie (1982). Farmacia (1986-87, 1997,
• Teste de chimie pentru admitere / Gyéresi Á.
1999-2000); Gyógyszerészet (1991, 1995-97,
şi alţii. – TgM : UMF, 1992, ediţii anuale.
2000); Revista de Medicină şi Farmacie -
• Farmacopeea Română. – Ed. a 10-a. – 1993.
Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (1992, 1997-
98, 2000); Orvostudomány Értesítő (1993-96, • Analiza spectrală în infraroşu a substanţelor
1998-2000); Journal of Planar medicamentoase : lucrări practice de chimie
Chromatography (1997, 2000-01); Acta farmaceutică / Gyéresi Á., Kelemen H., I.
Pharmaceutica Hungarica (2000). Specializări: Marcu. – TgM : Litografia UMF, 1996. – 232 p.
Ungaria, cadru didactic invitat la Univ. din • Culegere de analize monografice F.R. X /
Seghedin. Distins cu medalii comemorative Gyéresi Á. şi alţii. – TgM : UMF, 1996. – 185 p.
„Schulek Elemér” (1993); „Rozsnyay Mátyás” • Culegere de tehnici cromatografice FR X /
(1995); Medalia de Argint (2000). A colaborat Gyéresi Á. şi alţii. – TgM : UMF, 1996. – 131 p.
la revistele: Orvostudományi Értesítő (1992- • Lucrări practice de chimie farmaceutică :
00); Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi culegere de tehnici cromatografice / Gyéresi Á,
és Gyógyszerészeti Szemle (1992, 1997-98, Kelemen H. – TgM : Litografia UMF, 1996. –
2000); Gyógyszerészet (1996-97, 2000); Journal 131 p.
of Planar Chromatography-Modern TLC • Lucrări practice de chimie farmaceutică :
(1996); Farmacia (1997, 1999-00); Acta culegere de tehnici monografice / Gyéresi Á.,
Pharmateutica Hungarica (2000); Eur. J. Kelemen H., I. Marcu. – TgM : Litografia UMF,
Pharm. Sci. (2000); Journal of 1996. – 185 p.
Cromatograraphy (2001). Membru în Col. • Facultatea de Medicină din Târgu-Mureş. –
Farmaciştilor din România (1991-); Soc. 1999.
Ştiinţelor Farmaceutice din România (1992-); • Teste pentru examenul de licenţă (Chimie
EME (1992-); Soc. Română de Istoria farmaceutică) / Gyéresi Á. şi alţii. – TgM :
Farmaciei (1993-); Soc. Catalană de Istoria UMF, 1999.
Farmaciei (1994-); Soc. Internaţională de Istoria • Gyógyszervegyületek vékonyrétegkromatog-
Farmaciei (2000-); Soc. Internaţională de ráfiás minőségvizsgálata / Gyéresi Árpád, Kata
Separări Planare (1998-). Hobby-uri: istoria Mihály. – Budapest : Kontraposzt, 2000.
farmaciei, istoria artelor, sportul. • Tehnici cromatografice pe strat subţire pentru
Lucrări publicate: analiza calităţii substanţelor medicamentoase /
• Antiseptice şi dezinfectante. – TgM : IMF,
1981. – 234 p.
Oameni de ştiinţă mureşeni

Gyéresi Á., Kata M.. – Budapesta : Formulae patologia ficatului, cercetarea tumorilor. Studiile
Libres, 2001. de specialitate au apărut în publicaţiile din ţară şi
• Chimie farmaceutică / Gyéresi Á., Kelemen în cele internaţionale. A publicat 35 lucrări din
H., Dani T. – TgM : Litografia UMF, 2002. domeniul oncologiei clinice şi experimentale; 32
Vol. 1. – Substanţe medicamentoase lucrări din domeniul regenerării tisulare normale
anorganice. – 185 p. şi patologice; 41 lucrări din domeniul
• Farmacopeea Română / Gyéresi Á. şi alţii. – neuropatologiei, în special privind encefalo-
Bucureşti : Editura Medicală, 2002. Ediţia X. mielita experimentală (în cadrul Centrului de
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. : cercetări al Academiei de Medicină, condus de
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – prof. acad. Miskolczy Dezső), 44 lucrări din
2002. - p. 381-405. domeniul morfopatologiei, 7 lucrări de
• Szervetlen gyógyszerészeti kémia / Kelemen metodologie. A participat la toate conferinţele
Hajnal, Gyéresi Árpád. – Kolozsvár: Erdélyi anuale de morfologie-patologie din ţară, la cele
Múzeum Egyesület, 2003. – 168 p. organizate de Soc. Europeană de Patologie la
Referinţe: Varşovia, Milano, Sofia, Budapesta, la
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981- . 2 Congresul Internaţional de oncologie în Houston
köt.: G-Ke. – 1991. (1970). Specializări: USA (1970); Mannheim
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. (1974); Paris (1974). Premiat cu medalia „Pápai
• Ki kicsoda : Aradtól Csíkszeredáig? – 1. köt.: A-K. –
1996.
Páriz Ferenc” (2004). Membru în Soc. Naţională
• Catalogul experţilor. Societatea Academică din România. de Morfologie; Magyar Pathológus Társaság;
– 1997. International Academy of Pathology (1970);
• Dictionary of International Biography. – 1997; Romániai Deutsche Gesellschaft für Patologie (1977); Soc.
magyar irodalmi lexikon : szépirodalom, közirás, Europeană de Patologie.
tudományos irodalom, művelődés. – Vol. 2. – 1991.
• Romániai magyar ki kicsoda 1997. – 1997.
Lucrări publicate:
• Facultatea de Farmacie din Târgu-Mureş = A • Kórboncolási technika. – Mv. : OGYI, 1951. –
Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar : 1948-1998 – 1999. 116 p.
• Romániai magyar ki kicsoda 2000. – 2000. • Kórboncolási technika. – 2., átdolg. kiad. –
• Tizenkét év. – Kolozsvár, 2002. – 2. köt. :
[Természettudomány. Műszaki tudományok]. – 2002.
Mv. : OGYI, 1954. – 137 p.
(A. T.) • A neuro-endocrin rendszer szerepe a
daganatos betegségekben. – Bucureşti : Editura
GYERGYAY Ferenc Pál, medic, Medicală, 1957. – 146 p.
patolog, prof. univ.; n. 25 oct. 1922, Cluj. • A kórboncolás módszere. – 3., átdolg. kiad. –
Studii: bacalaureat la Col. Unitarian din Cluj Mv. : OGYI, 1961. – 133 p.
(1940); Univ. „Ferenc - în colaborare:
József” din Cluj, Fac. de • Általános kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI,
Medicină (1945); dr. în 1952. – 1. köt. – 358 p.; 2. köt. – 341 p.
ştiinţe medicale (1957); • Probleme de morfopatologie. – Bucureşti :
dr. doc. (1972). Asist. Editura de Stat pentru Literatura Ştiinţifică,
univ.; şef de lucrări la 1953. – 247 p.
IMF TgM (1945-56); • Részletes kórbonctani jegyzet. – Mv. : OGYI,
conf. univ. la catedra de 1953-1954. – 2. köt. : Az idegrendszer
anatomie patologică kórbonctana. – 1954. – 501 p.; 3. köt. /
(1956-71); prof. univ. şi Gyergyay Ferenc, Monoki István, Schuller
conducător de doctorate (1971-77); medic şef al László. – 1953. – 296 p.
Secţiei de Anatomie patologică a clinicii. S-a • Általános kórbonctan. – 2., részben módosított
stabiblit în Köln, RFG (1977-); s-a pensionat în kiadás. – Mv. : OGYI, 1956. – 554 p.
1995. Domenii de cercetare: neuropatologia,
Biblioteca Judeţeană Mureş

• Morfologia sistemului nervos / Sub redacţia la cel de prof. univ.; a activat în cadrul MapN;
Ion T. Niculescu. – Bucureşti : Editura prof. asociat. (1961-94). După pensionare
Medicală, 1957. – 787 p. (1994): prof. la Academia Militară şi la Şcoala
• Részletes kórbonctan. – 2., részben módosított Superioară de Informatică „Gábor Dénes”
kiadás. – Mv. : OGYI, 1957. – 1. köt. – 572 p.; Odorheiu Secuiesc. Domenii de cercetare: teoria
2. köt. – 573-1100 p. informaţiei şi a codurilor redundante detectoare
• Az idült hepatitis. – Bukarest : Editura şi corectoare de erori; a publicat lucrări
Medicală, 1957. – 232 p. ştiinţifice în reviste din ţară şi străinătate; a
• Általános kórbonctan (Morfopathologia prezentat peste 50 de comunicări ştiinţifice în
generalis). – Bukarest : Editura Medicală, 1959. cadrul unor reuniuni naţionale şi internaţionale.
– 370 p. Membru în Asoc. Ştiinţă şi Responsabilitate.
• Anatomie patologică. – Bucureşti : Editura Lucrări publicate:
Medicală, 1962. – 694 p. • Introducere în sisteme tehnice mari. –
• Anatomie patologică. – Bucureşti : EDP, Bucureşti : Editura Militară, 1980. – 368 p.
1964. – 379 p. - în colaborare:
• Cercetări medicale. – Bucureşti, 1968. • Securitatea şi protecţia informaţiei în
Referinţe: sistemele electronice de calcul / Ion Angheloiu,
• Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. – Györfi Jenő Eugen, Victor Patriciu. – Bucureşti :
2 köt.: G-Ke. – 1991. Editura Militară, 1986. – 308 p.
• Genersich Antal emlékkönyv. – 1994. Referinţe:
• Viharban. – 1994. • Romániai magyar irodalmi lexikon. – Bukarest, 1981-. -.2
• A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos– és köt.: G-Ke. – 1991.
gyógyszerészképzés 50 éve. – [1995]. • Dicţionarul specialiştilor : un „Who’s Who” în ştiinţa şi
• Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig. – 1. köt. : A-K. - 1996. tehnica