Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT LA DISCIPLINA INFORMATICĂ ECONOMICĂ

I. Integrarea aplicaţiilor la nivelul pachetului Office

1. Prezentaţi activitatea unei firme de comerţ exterior utilizând:


a) Aplicaţia Excel pentru a prezenta rezultatele economice ale firmei (ex.
volumul vânzărilor/ clienţi (firme), cheltuieli, profit sau pierdere)
utilizând formule şi funcţii;
b) Reprezentaţi grafic aceste rezultate în cadrul foii de calcul;
c) Transpuneţi aceste informaţii într-un document Word utilizând ca
tehnici: legarea şi încorporarea de obiecte în documente;
d) Transpuneţi informaţii obţinute la punctul b) într-un slide (diapozitiv)
Power Point utilizând ca tehnici: legarea şi încorporarea de obiecte în
documente;
2. Descrieţi tehnicile folosite precum şi avantajele oferite de aceste tehnici la
nivelul pachetului Office.
3. Utilizând opţiunea Mail Merge din meniul Tools al aplicaţiei Word generaţi
scrisori comerciale prin care informaţi clienţii firmei că urmează să distribuiţi
un nou produs.

II. Prezentarea unei ţări din Uniunea Europeană

a) Realizaţi o prezentare electronică a unei ţări din Uniunea Europeană folosind


toate obiectele specifice aplicaţiei Power Point (text, imagini, tabele, grafice,
fişier de sunet sau video). Numărul de slide-uri va fi de maxim 15 şi fiecare
dintre acestea va conţine efecte de animaţie.
b) Întreaga prezentare va avea efecte de tranziţie şi opţiunea de derulare
automată.

III. Gestiunea stocurilor la nivelul unei firme de comerţ exterior

a) Se va realiza o bază de date care să conţină 5 tabele cu legături între


ele.
b) Se vor realiza cel puţin 3 interogări (ex. interogare de selecţie,
interogare de tip analiză încrucişată (crosstab), interogare cu parametri,
interogare cu câmp calculat, interogare de acţiune (adăugarea de
înregistrări, crearea unui nou tabel printr-o interogare, actualizare,
ştergere)
c) Creaţi două formulare utilizând ca surse un tabel şi o interogare.
Adăugaţi butoane pentru a accesa celelalte aplicaţii din pachetul
Office)
d) Creaţi două rapoarte având ca sursă: un tabel şi o interogare.