Sunteți pe pagina 1din 8

TRUŞCĂ ANA MARIA

PLAN NURSING REUMATOLOGIE

Culegerea datelor:
Nume: A.P
Vârsta: 45 ani
Data internării:28.04.2011
Sex: masculin
Stare civilă: căsătorit
Religie: ortodoxă
Domiciliul: Băbeni
Obişnuinţe de viaţă: nu fumează, bea alcool ocazional, bea cafea o dată pe zi
Dietă: prezintă alimentaţie corespunzătoare
Greutate: 71kg
Înălţime: 173cm
T.A: 170/90 mm HG
Puls: 58P/’
Respiraţie: 19R/’
Temperatura: 37,8 dimineaţa; 37,4 seara
Alergii nu prezintă
Istoricul bolii: pacientul descoperă boala în urma unor analize făcute la indicaţia medicului de familie . Prezintă următoarele
manifestări de dependenţă: febră, transpiraţii, durere, astenie, intoleranţă la activitate fizică, durere articulară cu caracter migrator,
dificultate la mers şi mobilizare, deficit în a-şi acorda conditii igienice.
Antecedente heredo-colaterale:mama suferă de diabet zaharat şi tatăl este hipertensiv
Antecedenta personale: la 7 ani a vut amigdalită si la 17 ani a făcut operaţie de apendicită
Diagnosticul: reumatism articular acut

1
Analiza şi interpretarea datelor

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie

Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate


Respiraţia: 19R/’ T.A: 170/90: Pentru T.A- obstrucţii arteriale
- este ritmică, fără zgomote respiratorii în - creşterea valorilor peste valori normale
somn
- simetria miscărilor respiratorii: ambele
hemitorace prezintă aceeaşi mişcare de
ridicare şi coborâre în timpul respiraţiei şi
inspiraţiei
- nu prezintă tuse
Pulsul: 58 P/’:
- puls cu ritm egal

2. Nevoia de a mânca şi a bea


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- limbă roz - risc de deshidratare - deficit la mobilizare
- dentiţie bună - durere articulară
- mucoasă bucală umedă
- nu prezintă greţuri, vărsături, alergii
alimentare

3. Nevoia de a elimina
Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
Urina: - nu prezintă - nu prezintă
- culoarea urinei-galben deschis
- nu prezintă retenţie urinară
- numărul micţiunilor este normal
- ritmul este normal

2
- cantitate normală
Scaunul: 1/zi
4. Nevoia de a se mişca şi a avea o postură bună
Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- face exerciţii pentru menţinerea - intoleranţă la activitate fizică - durere
independenţei în a se mişca singur - dificultate la mers şi mobilizare

5. Nevoia de a dormii şi a se odihnii


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- durata somnuli: 5 ore - insomnie - durerea
- doarme fără coşmaruri - discomfort
- treziri frecvente
- somn întrerupt

6. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- este imbrăcat corespunzător vârstei - didficultate în a se îmbrăca singur - durere articulară
- prezintă haine curate

7. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- la temperaturi scăzute se îmbracă bine, - prezintă temperatură ridicată - durere
bea lichide calde - dimineaţa 37,8 şi seara 37,4 - alterarea stării generale
- la temperaturi ridicate se refugiază în
locuri răcoroase, bea lichide reci

8. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- tegumente roz, fară leziuni, curate - este ajutat în a se îngriji - durere
- părul este îngrijit - intoleranţă la activitate fizică

3
9. Nevoia de a evita pericolele
Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- pacientul locuieşte într-o casă curată cu - nu prezintă - nu prezintă
temperatura optimă
- evită locurile agglomerate
- işi face igiena zilnic

10. Nevoia de a comunica


Manifestări de independenţă Manifestari de dependenţă Sursa de dificultate
- acuitate auditivă bună - nu prezintă - nu prezintă
- sesibilitate tactilă
- facies expresiv
- acuitate vizuală bună

11. Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori de a practica religia


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- este de religie ortodoxă - nu prezintă - nu prezintă
- acţionează conform propriei credinţe şi
dorinţe

12. Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- participă la îngrijirile medicale - nu prezintă - nu prezintă
- este capabil să decidă
- acceptă ajutorul celor din jur

13. Nevoia de a se recrea


Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- merge în fiecare dimineaţă la magazin - nu prezintă - nu prezintă

4
- petrece foarte mult timp cu familia
14. Nevoia de a învăţa cum să îşi păstreze sănătatea
Manifestări de independenţă Manifestări de dependenţă Sursa de dificultate
- pacientul prezintă interes pentru a învăţa - lipsa cunoştiinţelor despre boală - lipsa mijloacelor de informare
cum să îşi păstreze sănătatea
- este atent la informaţiile oferite de
cadrele medicale

DIAGNOSTICE DE ÎNGRIJIRE
1) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie: cresterea valorii tensiunii arteriale peste valorile normale
2) Nevoia de a mânca şi a bea: risc de deshidratare
3) Nevoia de a se mişca şi a avea o postură bună:intoleranţă la activitate fizică, dificultate la mers şi mobilizare
4) Nevoia de a dormi şi a se odihnii:insomnie, discomfort, treziri frecvente, somn înterrupt.
5) Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca: dificultate în a se îmbrăca singur
6) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale: febră
7) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele: este ajutat în a se îngriji
8) Nevoia de a învăţa cum să îşi păstreze sănătatea: lipsa cunoştiinţelor despre boală, cunoştiinţe insuficiente

Plan îngrijire pentru pacientul cu rheumatism articular acut

Nevoia afectată Diagnostic de Obiective Intervenţiile Intervenţiile Evaluare


nursing autonome delegate
1.Nevoia de a - T.A 170/90 mm - pacientul să - masoară T.A şi o - administrează - pacientul după 25h
respira şi a avea o HG prezinte T.A în notează în foaia de medicaţia prescrisă prezintă T.A 160/80
bună circulaţie limite normale temperatură de medic mm HG
- urmăreşte efectul - intervenţile
medicamentelor continuă
2. Nevoia de a bea - risc de - pacientul să nu - asigură necesarul - la indicaţia - pacientul este

5
şi a mânca deshidratare mai prezinte risc de de lichide pentru a medicului hidratat
deshidratare prevenii administrează
deshidratarea vitamine
- în perioada febrilă
regim hidrozaharat
apoi laco făinoscare
se va îmbogaţi
treptat
3.Nevoia de a se - intoleranţă la - pacientul să - planifică un ______ - pacientul este
misşca şi a avea o activitate fizică prezinte toleranţă la program de exerciţii cooperant şi
postură bună - dificultate la mers activitate fizică - efectuează prezintă o
şi mobilizare - pacientul să nu exerciţii pasive la îmbunatăţire a
mai prezinte fiecare 2 ore mersului şi toleranţă
dificultate la mers - învaţă la activitatea fizică
- pacientul să aibă pacientulcare este
tonusul muscular şi postura adecvată şi
forţa musculară cum să efectueze
păstrată exerciţi musculare
active
4. Nevoia de a - insomnie - pacientul să - învaţă pacientul să - administrează - pacientul prezintă
dormi si a se odihnii - discomfort prezinte somn practice tehnici de medicaţia prescrisă somn liniştit
- treziri frecvente liniştit şi neîntrerupt relaxare de medic - nu se mai trezeşte
- somn întrerupt - pacientul să nu - întocmeşte un noaptea
mai prezinte program de odihnă
insomnie corespunzător
organismului
- identifică nivelul
şi cauza anxietăţii
5. Nevoia de a se - dificultate în a se - pacientul să se - identifică _________ - pacientul prezintă
îmbrăca şi dezbrăca îmbrăca şi dezbrăca îmbrace şi dezbrace capacitatea şi o îmbunătaţire în a
singur singur limitele fizice ale se îmbrăca şi

6
persoanei îngrijite dezbraca singur
- îi acordă timp - intervenţiile
sufficient pentru a continuă
se îmbrăca si
dezbrăca
- recomandă
aparţinătorilor să-I
procure haine largi
- face zilnic exerciţii
de motricitate
6. Nevoia de a - febră - pacientul să nu - aeriseşte încăperea - administrează - după 24 ore
menţine temperatura mai prezinte febră - asigură medicaţia prescrisă pacientul nu mai
corpului în limite - pacientul să aibe o îmbrăcăminte lejeră de medic prezintă febră
normale stare de bine fizic şi - aplica comprese
psihic reci, împachetari
reci
- încălzeşte
pacientul în caz de
frisoane
7. Nevoia de a fi - imposibilitatea de - pacientul să se - ajută pacientul în _________ - pacientul prezintă
curat, îngrijit, de a a se îngriji singur îngrijească singur funcţie de starea o imbunătăţire şi se
proteja tegumentele generală să îşi facă îngrijeşte singur
şi mucoasele baie sau duş - intervenţiile
- ajută pacientul să continuă
îsi recapete forţa
musculară şi
articulară
8. Nevoia de a - lipsa cunoştiinţelor - pacientul să - corectează
învăţa cum să îşi despre boală acumuleze noi deprinderile
pastreze sănătatea - cunoştiinţe cunoştiinţe daunăroare sănătăţii
insuficiente - stimulează

7
dorinţăa de a
cunoaşte
- organizează
activitaţi de
educaţie pentru
sanătate
- oferă pacientului
broşuri, carţi pentru
a se documenta
despre boala sa
- îl învată
importanţa
activităţii fizice
pentru menţinerea
tonusului muscular
şi a articulaţiilor