Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERCHISESTI
Adresa: loc. BERCHISESTI, jud. Suceava, cod poştal 727216
Telefon / Fax: 0330/564269 CUI 17637270
E-mail: scoalaberchisesti@gmail.com
NR……………………………………………………..

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Data: .................................
Clasa: ................................
Numele și prenumele cadrului didactic asistat: ...........................................................................
Numele și prenumele /funcția persoanei care efectuează asistența: director, prof. Dura Loredana
Disciplina: ...............................................................................................................................
Tema lecției: ...........................................................................................................................
Tipul lecției: ............................................................................................................................
Număr de elevi ............../elevi prezenți ..............

Nr. INDICATORI / DETALII FB B S


crt
I. PROIECTAREA LECȚIEI
Stabilirea obiectivelor de referință
Stabilirea conținuturilor
Operaționalizarea obiectivelor
Resurse procedurale
Strategia didactică Resurse materiale
Resurse organizatorice
Resurse educaționale relevante
Tipul de evaluare
II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Eficiența secvențierii lecției
Ritmicitatea etapelor
Dinamismul lecției
Caracterul științific al conținuturilor
Accesibilizarea conținuturilor prin corelații interdisciplinare,
intradisciplinare, transdisciplinare
Asigurarea caracterului practic – aplicativ al conținuturilor
Strategii didactice active
Metode / procedee didactice cu caracter formativ
Mijloace de învățământ adecvate și diversificate
Forme de organizare
Asigurarea modului de lucru diferențiat/individual
Respectarea duratei lecției în mediul online
Utilizarea instrumentelor de evaluare specific învățării online
Modalități de evaluare (inclusiv cele specifice evaluării online)
III. COMPORTAMENTUL CADRULUI DIDACTIC
Asigurarea climatului favorabil
Monitorizarea elevilor
Relațiile cu copiii
Stăpânirea de sine
Consecvență, prezență de sine
Elemente de creativitate educațională
Calitatea limbajului
IV. AUTOEVALUAREA ȘI AUTOANALIZA
Autoevaluare formativă
Autoanaliza

APRECIERE GENERALĂ

...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................

Întocmit,
Director, prof.înv.primar DURA LOREDANA...................................
Calificativul acordat..........................................................

Numele cadrului didactic asistat............................................................

Semnătura .................................

S-ar putea să vă placă și