Sunteți pe pagina 1din 5

Chestionar CIS Sursa din care a fost luat chestionarul pentru imaginea de sine este Imagine de sine i personalitate

n adolescen , autor Modrea Margareta. Majoritatea cercet rilor asupra imaginii de sine sunt considerate probe autoraport, ele solicitnd subiectului s - i autoevalueze diferite tras turi ale propriei personalit i. Un asemenea demers, dup cum este cunoscut, se soldeaz cel mai adesea cu r spunsuri n sensul dezirabilit ii sociale, adic distorsionat fa de situa ia real ( Aurora Liiceaunu, 1981, Modrea, 2006) Din perspectiva acestor observa ii chestionarul pentru imaginea de sine pe care l-a conceput Modrea Margareta, prezentat pe larg n cartea Imaginea de sine i personalitate n adolescen i a c rui validitate de construct a fost asigurat prin intermediul unui studiu, nu face excep ie. Autoarea, ns , a considerat c el poate aduce informa ii utile n ciuda acestor limite pe care a fost nevoit s le accepte din cteva considerente: y O imagine de sine real n mod absolut nu este posibil , opinia diferi ilor autori n acest sens fiind unanim ; y Autoarea crede c fenomenul dezibiralit ii sociale ar merita s fie mai pu in condamnat ntruct subiectul care se vede pe sine ntr-o lumin mai favorabil , poate fi mai dispus s i actioneze n sensul acceptat de societate (n virtutea fenomenului profe iei care se auindepline te; cu alte cuvinte, o imagine de sine mai bun (n anumite limite), poate fi un factor promotor al unor comportamente valorizate social; y Imaginea de sine idealizat , gra ie quasigeneralit ii ei, poate fi privit ca un suport necesar al optimismului personal n abordarea problemelor vie ii Descrierea probei: CSI con ine patruzeci de itemi grupa i cte cinci n opt categorii de r spuns pe care, din motive pe care le voi prezenta n continuare , au fost considerate relevante pentru conturarea imaginii de sine a adolescen ilor. ntr-o oarecare m sur , n stabilirea categoriilor de itemi, autorii s-au inspirat din ntreb rile cuprinse n interviul semistructurat utilizat de englezii W. Damon i D. Hart (1988, apud Modrea, 2006) pentru investigarea n elegerii de sine la copii i adolescen i i mai ales din observa iile realizate n practica personal a autoarei de consiliere psihoologic a adolescen ilor. Cei patruzeci de itemi ai chestionarului, sunt construi i ntr-o manier clar i direct astfel nct subiec ii de vrste i profesii diferite s nu ntmpine dificult i n n elegerea lor; de

asemenea pe ct a fost posibil a fost evitat cu o imagine de sine autoacceptat itemilor.

forma negativ a propozi iilor care, adesea,

genereaz probleme de decodificare. To i itemii au fost formula i astfel nct o persoan ideal ( i realist sub toate aspectele) ar putea alege numai grada ia maxim (5) pe scala de autoapreciere, corespunz tor situa iei de acord deplin cu afirma iile Primele categorii de r spuns vizate n CIS sunt: fizic, gen/sex, vrst . n alegerea acestora autorii au plecat de la premisa c adolescen ii (pe care i-am avut n vedere n primul rnd) au o sensibilitate mai mare fa maturitate. Categoriile 4 i 5 din CIS vizeaz imaginea de sine profesional i aceea referitoare la nsu irile psihice; autorii s-au oprit asupra lor datorit importan ei statutului profesional ( cu corelatul s u necesar, competen a), neexclus pentru alte vrste dar cu semnifica ie crucial n adolescen , precum i a tr s turilor de personalitate care ncep s fie con tientizate n aceast etap . Autorii au mai men ionat i faptul c , n construirea itemilor referitori la imaginea de sine sub aspect psihologic, s-au orientat dup factorii modelului Big- Five, considerat ca exprimnd cel mai sintetic personalitatea uman ( M. Zlate, 1997; I. Dafinoiu, 2000, apud M. Modrea, 2006) Categoriile 6, 7 i 8 tid s surprind imaginea de sine sub raportul rela iilor socialegenerale, al celor filiale i al apartenen ei na ionale pe care autorii le-au considerat importante dat fiind faptul c reflect raportarea subiectului la micro- i macromediile n care acesta se formeaz i evolueaz . Din literatura parcurs , autorii au putut constata c mul i cercet tori ai imaginii de sine au avut n vedere ierarhia valorilor personale ale subiec ilor ntruct ace tia integreaz n imaginea de sine mai ales atributele pe care le apreciaz mai mult. n conceperea acestui chestionar, autorii au optat pentru cele opt domenii ale sinelui i din alte motive mai generale: y Autorii admit c valorile sinelui sunt, ntr-adev r, diagnostice pentru imaginea de sine mai ales n abord rile clinice, idiografice; ns aceste valori, fiind extrem de diverse i uneori schimb toare, prezint posibilit i reduse de utilizare n abordarea nomotetica, statistic , a imaginii de sine; de aceste probleme: sunt preocupa i de aparen a fizic , ncep s fie interesa i de diferen ele ntre sexe i s - i con tientizeze vrsta tampon ntre copil rie i

Ace tia cred c cele opt domenii alese reprezint cele mai generale i fundamentale criterii care pot fi avute n vedere n autoevaluarea unei persoane, indiferent de categoria de vrst . Forma n care este aplicat proba con ine cei 40 de itemi dispu i intercalat, cte unul din

fiecare cele opt categorii de raspuns (Anexa1), astfel nct subiec ii s nu poat identifica u or aspectele imaginii de sine care sunt vizate i eventual s le poat manipula. Grila pentru r spunsuri const ntr-un tabel cu 40 c su e( dispuse pe 5 coloane) numerotate de la 1 la 40, avnd un spa iu liber ( Anexa 1) n care subiectul s poat nota valoarea corespunz toare din scala de autoevaluare tip Likert cu 5 trepte n care: 1 reprezint dezacord total 2 sunt de acord n mic m sur 3 sunt i nu sunt de acord n mic m sur 4 sunt de acord n mare m sur 5 sunt total de aacord Administrarea probei se poate realiza att individual ct i n grup i presupune ntrunirea cerin elor obi nuite n astfel de situa ii: materialele necesare de lucru foaia cu grila de r spuns i instrumentul de scris; condi iile exterioare care se refer la un mediu lini tit( sala de clas , n cazul elevilor); instruc iunile de aplicare informa ii generale despre ceea ce urm re te proba, explica ii privind felul n care trebuie s se noteze r spunsul n func ie de scala cu cinci trepte de autoevaluare; cerin a expres de sinceritat i asigur rile privind confiden ialitatea r spunsurilor. Cotarea r spunsurilor se face simplu, prin nsumarea valorilor pe orizontal , pentru fiecare din cele opt categorii de r spuns privind imaginea de sine. ntruct fiecare aspect are aceea i pondere n ansamblul probei ( cte cinci itemi) iar la fiecare item r spunsul se d printr-o not ntre 1 i 5, valorile pe categorii vor putea sa se situeze ntre 5 i 25, permi and ierarhizarea subiec ilor, calcularea valorii totale/generale precum i a altor parametri statistici( medii, abateri standard, mediane, coeficien i de corela ii etc.). Fidelitatea instrumentului a fost verificat prin metoda test-retest la un interval de cinci s pt mni, pe un e antion de N=32 subiec i i s-au ob inut corela ii ntre =.62 i 0. 73 ( p> 0,01). Validitatea convergent s-a dovedit satisf c toare, fiind verificat prin calcularea coeficientului de corela ie ntre punctajul total ob inut la CIS i punctajul ob inut la Scala

Rosenberg pentru stima de sine global ; rezultatul , ob inut n urma test rii unui e antion de 30 de liceeni, a fost 0.54 pentru p > 0.01. Autoarea a considerat c este ndeplinit i validitatea de con inut ( adic m sura n care itemii sunt reprezentativi pentru domeniul de con inut vizat). n faza de construc ie a chestionarului, itemii au fost supu i analizei i evalu rii a trei exper i ( psihologi cu o vechime de 20 de ani n lucrul cu adolescen ii) ob inndu-se o corela ie interevaluatori de 0. 84. Condi ia de sensibilitate a probei CIS este satisf cut , rezultatele ob inute att la cele opt dimesniuni n parte ct i la imaginea de sine pe ansamblu dispunndu-se relativ exact pe curba distribu iei normale alui Gauss ( cerin M, 2006, p. 126). Etalonarea probei nu a putut fi integral realizat , ea necesitnd un e antion mai numeros, cerin pe care autorii nu au putut-o satisface n condi iile de timp i spa iu n care a fost cercetarea. Totu i rezultatele, n ansamblu, probeaz o suficient consonan i organzat precizat de Ursula chiopu, 1976, p 161, apud Modrea

consisten intern . Observa ie: CIS prezint avantajul c cele opt categorii de r spunsuri privind imaginea de sine, avnd aceea i pondere n ansamblul probei, permit compararea subiec ilor n mod direct, f r transformarea notelor brute n note standard.

Chestionar C.I.S. V rug m s r spunde i la ntreb rile de mai jos, notnd, n fiecare spa iu al grilei, cifrele 1,2,3,4 sau 5 care au semnifica iile urmatoare. 1= nu sunt de acord 2= sunt de acord n mic m sur 3= sunt i nu sunt de acord n mic m sur 4= sunt de acord in mare masura 5= sunt total de acord 1. Cred c am o nf isare agreabil . 2. Cred c persoanele de acela i gen/sex cu mine sunt mai avantajate n societate dect cele de sex opus. 3. Sunt mul umit/ de vrsta pe care o am acum. 4. Cred c mi se potriveste coala actual . 5. Sunt un om echilibrat.

6. M n eleg bine cu oamenii din jurul meu. 7. Cred c mul i p rin i ar dori sa aib un copil ca mine 8. Sunt mndru c sunt romn. 9. Cred c nu conteaz cum ar i ci doar cum gnde ti. 10. Nu mi-am dorit niciodat s apar in celuilalt gen/sex. 11. Nu mi-a dori s am o alt vrst dect ceea pe care o am acum. 12. Cred c sunt cel pu in la fel de bun/ din punct de vedere profesional ca i majoritatea colegilor mei. 13. Sunt o persoan comunicativ . 14. Cred c sunt un bun cet ean( respect normele sociale). 15. M n eleg bine cu p rin ii mei. 16. M deranjeaz atunci cnd unii str ini i vorbesc de r u pe romni. 17. Nu-mi fac probleme deosebite cu privire la aspectul fizic. 18. Sunt multumit c apar in acestui gen/sex. 19. Cred c vrsta pe care o am mi aduce suficiente satisfac ii. 20. Rezultatele muncii mele m satisfac. 21. Consider c am un caracter frumos (sunt corect, politicos, responsabil) 22. Dac to i oamenii ar fi ca mine, societatea ar avea mai mult de c tigat. 23. Cred c parin ii mei au destule motive s fie mul umi i de mine. 24. M bucur foarte mult atunci cnd un roman ob ine un premiu interna ional. 25. Consider c am naltimea potrivit pentru vrsta mea. 26. La na terea mea, p rin ii s-au bucurat c au un copil de acest gen/sex. 27. Ma bucur din plin de vrsta pe care o am. 28. Cred c superiorii mei (profesorii) au destule motive sa m aprecieze. 29. Cred c am unele aptiudini. 30. Cred c m comport n societate a a cum se cuvine. 31. Am mo tenit unele calit i de la p rin ii mei. 32. M ntereseaz trecutul poporului romn. 33. Cred c am greutatea corporal normal . 34. Cred c persoanele de gen masculin i cele de gen feminin se aseam n din multe puncte de vedere. 35. M confrunt, ca i cei de o seama cu mine, cu probleme obi nuite specifice vrstei. 36. Sunt mul umit/ c urmez aceast coal . 37. Sunt mul umit/ de capacitatea mea intelectual . 38. Rareori cei din jur au motive s aduc repro uri comportamentului meu. 39. Cred c am primit o bun educa ie de la p rin ii mei 40. Cred c romnii au nc multe lucruri bune de ar tat