Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Maria Cotea
Fișa 75
MONTAREA TRANSFUZIEI

Definiție: Transfuzia reprezintă introducerea sângelui sau ai unor constituenți ai lui, în circulație,
cu ajutorul transfuzorului.
Tipuri de transfuzie:
- Homologă – procedură prin care un component sanguin/sânge total, recoltat de la un donator, este
administrat unui pacient, altul decât donatorul;
- Autologă – procedură prin care un component sanguin/sânge total, recoltat de la o persoană, special în
acest scop este administrat aceleiaşi persoane.
Scop: terapeutic (corectarea unui deficit cu unul sau mai mulți constituenți ai sângelui-sânge
total, concentrat eritrocitar, trombocitar și leucocitar, plasmă sau albumină).
Loc de elecție:
- venele de la plica cotului (basilica și cefalica);
- venele antebrațului;
- venele de pe fața dorsală a mâinii.
Materiale necesare:
- mănuși, tampoane cu alcool, tăviță renală, garou;
- trusă pentru transfuzie;
- pungă cu sânge/plasmă;
Pregătirea pacientului:
- psihică: se explică tehnica şi se obţine consimţământul, în cazul minorilor semnează părinţii;
- fizică: se măsoară funcţiile vitale ale pacientului, se așează pacientul în poziție comodă (decubit dorsal).
Execuție:
- se verifică corespondenţa datelor de pe pungă cu cele ale pacientului;
- se verifică aspectul produsului, termenul de valabilitate;
- se efectuează proba de compatibilitate Jeanbreau între sângele pacientului/primitorului (se recoltează 2-
3 ml. sânge venos) şi cel al donatorului (sângele din pungă);
- se încălzeşte sângele la temperatura corpului;
- se spală mâinile, se îmbracă mănuşi sterile;
- se deschide trusa de transfuzat şi se adaptează la punga cu ser fiziologic. Dacă transfuzorul are 2 capete
(transfuzor în Y), un capăt se adaptează la punga cu ser fiziologic iar celălalt capăt la punga cu produsul
sanguin;
- se suspendă punga/pungile în stativ;
- se umple prestubul la jumătate cu ser fiziologic, în timp ce tubul racordat la punga cu sânge este închis;
- se elimină aerul de pe antena transfuzorului lăsând să curgă câteva picături din soluţia de ser fiziologic;
- dacă trusa de transfuzie are un singur tub, se închide prestubul, se schimbă punga cu ser fiziologic cu
cea cu sânge;
- se ataşează apoi, prin tehnica aseptică, amboul transfuzorului la branulă sau cateter şi se ajustează ritmul
de scurgere în funcţie de tipul produsului sanguin;
- dacă transfuzorul este în Y, se procedează la fel numai că nu mai este nevoie să se schimbe pungile. În
acest caz, se închide tubul adaptat la punga cu ser şi se deschide tubul adaptat la punga cu sânge;
- se efectuează proba biologică Oelecker lăsând să curgă în jet 20 ml sânge după care se reglează ritmul
de scurgere la 10-15 pic./min timp de 5 minute;
Prof. Maria Cotea
- se supraveghează pacientul în acest interval şi dacă nu apar semne de incompatibilitate se repetă
operaţia (se lasă alţi 20 ml sânge să curgă în jet, se reajustează ritmul la 10-15 pic./min. timp de 5 min, în
care se observă pacientul);
- dacă nici de data aceasta nu apar semne de incompatibilitate se continuă transfuzia în ritmul stabilit; se
aplică pe pungă o etichetă cu data şi ora la care a început transfuzia;
- dacă apar reacţii adverse/semne de incompatibilitate se opreşte transfuzia cu sânge, se continuă perfuzia
cu soluţia salină şi se anunţă imediat medicul;
- riscul de apariţie a reacţiilor adverse este crescut în primele 15 min.;
- nu se administrează în punga cu produsul sanguin medicamente sau alte soluţii perfuzabile;
- se înregistrează orice eveniment apărut în cursul transfuziei (febră, frison, erupţie alergică);
- în caz de reacţie adversă se aplică procedura standard;
- după terminarea transfuziei se notează în fişa pacientului ora, starea generală a pacientului, sub
semnătura asistentei care a efectuat transfuzia;
- punga se trimite la unitatea de transfuzii sanguine împreună cu o mică cantitate de sânge (5-6 ml.) şi se
păstrează 48 de ore;
- se supraveghează pacientul în următoarele 24-48 de ore post-transfuzie.
Reorganizarea locului conform P.U.
Incidente și accidente:
- febră, frisoane, reacții adverse;
- incompatibilitate de Rh.

S-ar putea să vă placă și