Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VII-a 02.12.

2020

VERBUL

1.Precizează care dintre verbele nepredicative identificate sunt auxiliare și


menționează ce mod și ce timp formează acestea.

Am (reușit)- auxiliarul” a avea”, care intră în componența timpului perfect


compus, modul indicativ;

Am fi (utili)- auxiliarul ”a avea”, care intră în componența modul


condițional-optativ, timpul perfect, și verbul copulativ ”a fi”

2.Indică verbul copulativ din replicile date și menționează numele predicative


împreună cu care formează un predicat nominal. Precizează partea de vorbire
prin care este exprimat de fiecare dată numele predicativ.

Verbul copulativ ”a fi” formează predicatul nominal cu adjectival ”bucuros”;


”suntem voluntari”- verbul copulativ ”a fi”+NP. exprimat prin substantiv
comun;

”sunt utili”- verbul copulative ”a fi”+ numele predicativ exprimat prin


adjectiv.

3.Formulează două enunțuri despre imaginea alăturată, folosind un verb


predicativ și unul copulativ.

Verb predicativ: Copiii plantează niște copaci în parc.

Verb copulativ: Ei sunt bucuroși.

Def. : Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acțiunea, starea sau existența.
OBS..: Verbele sunt:

 predicative, când pot să alcătuiască singure predicat

Exemplu: El citește  o carte interesantă.

 nepredicative, când nu alcătuiesc singure predicat.

Verbele auxiliare a avea a vrea a fi


nepredicative (când intră în indicativ, perfect compus indicativ, viitor
indicativ, viitor anterior
sunt: alcătuirea unor (am lucrat); standard (Vor fi aflat vestea deja,
moduri și timpuri condițional‐optativ, (vei lucra) și viitor
când vei veni la mine.);
compuse) prezent (aș lucra) și anterior (vei ficonjunctiv, perfect (Ce bine
perfect (aș fi lucrat). lucrat). era să fi plouat!);
condițional‐optativ, perfect
(Aș fi venit să te ajut dacă
mă rugai.).
copulative asociate obligatoriu cu un nume predicativ, formând împreună un
predicat nominal;
fac legătura între subiect și numele predicativ: Sunt elev în clasa a VII‐a.
 Verbul a fi poate fi copulativ (Sunt curajos.), predicativ (Sunt multe cărți pe raft.) sau
auxiliar (Aș fi plâns.)
 Verbele predicative au funcția sintactică de predicat verbal atunci când au categoria
modului.
 Verbele copulative alcătuiesc, împreună cu numele predicativ, un predicat nominal
atunci când au categoria gramaticală a modului.

Obs: Verbele copulative nu au sens deplin singure și cer obligatoriu un nume predicativ, pentru
ca enunțul să aibă înțeles.
Obs. Verbul copulativ și numele predicativ alcătuiesc împreună un predicat nominal.
Verbele copulative cele mai frecvente sunt:

 a fi, când are alt sens decât „a se afla“, „a exista“, „a dura“ etc.: El este perseverent.
Ana este pictoriță.;
 a deveni, care este întotdeauna copulativ: A devenit profesor. Ea a devenit obraznică.;
 a ajunge, a ieși, a se face când înseamnă „a deveni“: A ajuns faimoasă. S‐a făcut inginer. A ieșit
paramedic.;
 a însemna, când nu are sensul „a nota“ și arată echivalența dintre subiect și numele predicativ:
Prietenia înseamnă respect necondiţionat.;
 a părea, când în propoziția din care face parte există subiect: Ei păreau veseli.;
 a rămâne, când are sensul „a‐și păstra calitățile, însușirile“: El a rămas nedumerit.

TEMĂ ACASĂ:

Scrie‐i unui prieten despre planurile tale privind studiile și cariera, folosind cât mai multe
dintre verbele copulative indicate în rubrica Repere de la pagina 64. Subliniază‐le.

S-ar putea să vă placă și