Sunteți pe pagina 1din 6

NUME________________ DATA___________

EVALUARE INIȚIALĂ

1. Ordonează crescător numerele :


76; 82; 91; 19; 79; 16; 53; 80; 35.
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

2. Calculează:

a)
7 + 2 =

9 - 5 =

b)
7 5 + 8 9 -
2 4 7 1

c)
1 5 + 4 1 -
1 7 3 5

3. Află:
a) suma numerelor 63 şi 27; _____________________________
b) diferenţa numerelor 87 şi 24; ___________________________
c) numărul cu 20 mai mare decât 75;________________________
4. Află termenul necunoscut.
38 + a = 46 a + 46 = 88 76 – a = 34
_________ __________ __________
_________ __________ __________
_________ __________ __________
_________ __________ __________
_________ __________ __________

5. Compară numerele folosind unul din semnele: > ,< , =.

a) 17 ___ 47 b) 89__ 57 c) 43 __43

6. Maria are 17 carioci, Corina are cu 7 mai puține.


Câte carioci au în total?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Realizează corespondenţa între imaginea şi denumirea organului


respectiv.

rinichi stomac creier inimă plămâni


Evaluare iniţială- clasa a II-a

1.Competente specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa
numerelor, estimări, aproximări
1.4.Efectuarea de adunări şi scăderi mental şi în scris în concentrul 0-100,
recurgând frecvent la numărare
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total,
diferenţă,
<, >, =, +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau
scădere în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2.Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
1.2 1. .Ordonează crescător numerele date 9 situaţii 6 situaţii 3situaţii

1.4 2. Efectuează adunări și scaderi în


6 situații 4 situții 2 situații
concentrul 0-100
1.6 3.Află suma, diferenţa, nr. cu x mai mare
3 situatii 2 situatii 1situaţie
sau mai mic decât…
1.6 4. .Află termenul necunoscut 3 situatii 2situatii 1situaţie
1.6 5.Compară numerele 3 situatii 2 situatii 1situaţie
5.2 -identifică -identifică datele,
datele, operaţiile, -identifică
6. Rezolvă probleme
1.4 operaţiile, rezolvă parţial datele
rezolvă corect corect

3.1 7.Realizează corespondenţa între imagine și


5 situaţii 3-4 situaţii 2 situaţii
denumirea organului.
3.Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 6-7 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 5-6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 3-4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Conţinuturi / Cunoaş Înţelege Aplica Anali Sinte- Evalu-


Obiective tere re re ză ză are
ITEM Numere natural 0-100-scriere, x x x
1,2,3 ordonare, comparare
ITEM 4, Să rezolve operaţii de adunare x x x
5,6,7,8 şi scădere în concentrul 0-100
ITEM 6 Să transforme terminologia x x x
matematică în operaţii
ITEM 8 Să rezolve probleme care se x x xx
rezolvă prin două operaţii sadfx
xx
ITEM 9 Să realizeze corespondenţa x x x
între imagine şi părţile
componente ale unei plante
între acestea şi rolul lor

FB – 32 %
B – 27 %
S – 23 %
I – 18 %

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ
FB 7 7 4 3 12 7 11 7
B 3 6 5 4 4 4 5 6
S 4 9 3 5 5 2 4 5
I 8 0 10 10 1 9 2 4

Observatii:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

NR NUME ȘI PRENUME ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM ITEM CALIFI
. 1 2 3 4 5 6 7 CATIV
CR
FINAL
T.
1 AMARIEI MARIAN-ALEXANDRU I S I I B I S S
2 ARCEA NICOLETA AMALIA - - - - - -
3 ARCEA NICOLETA-SIDONIA - - - - - -
4 AVROIAN ALINA-BEATRICE I S I S B I B S
5 BALAN CRISTINA-ELENA FB FB B I FB B FB B
6 BALAȘA PETRICĂ-DENIS I S I I S I I I
7 CĂȘĂRIU ALEXANDRU-MIHĂIȚĂ B B B S FB FB FB B
8 CIOBANU-TIMOFTE DAVID-EMMANUEL FB FB FB B FB FB FB FB
9 CIOBOTARU FRANCESCA-IONELA S B B I FB S B B
10 CIOFU GEORGIANA FB FB FB FB FB FB FB FB
11 CONDURACHE IONELA-NICOLETA FB FB FB FB FB FB FB FB
12 CIUNTU CLAUDIA-CRISTIANA FB FB B B FB FB FB FB
13 DOBOȘERU ALEX-GABRIEL I S I I S I S I
14 DOBOȘERU MIHAELA-ANDRA S S I I B I S S
15 DOBOȘERU VASILE I S I S I I I I
16 FERARIU LAVINIA-MARIANA B S S S FB B B B
17 FRĂSILĂ GEORGE-ANDREI I S I I S I S I
18 IONIȚOAE IOANA-ADELINA S B S S FB B FB B
19 OLARU GEORGE I S I I S I B S
20 OLARU IONUȚ I B I I S I B S
21 PÎRLEA LEVI FB FB B FB FB FB FB FB
22 ȘENDREA LAVINA-MARIA FB FB FB B FB FB FB FB
23 TRANDAFIR IONEL-ADI S B I B FB S FB B
24 VOICU DIANA-ELENA B B S I B B FB FB

S-ar putea să vă placă și