Sunteți pe pagina 1din 6

DATA: 27.04.

2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Cozmești
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Matematica și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematica și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL: Figuri geometrice
TIPUL: Consolidarea cunoștințelor
SCOPUL LECŢIEI: Consolidarea unor cunoștințe referitoare la elemente intuitive de geometrie (figurile geometrice)
ACTIVITATE INTEGRATĂ-MEM, MM, AVAP

COMPETENȚE INTEGRATE
Matematica si explorarea mediului
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numarare și/sau grupare ori de cate ori este necersar;
1.5. Efectuarea de înmultiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/ scăderi repetate;
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice în rezolvare și/ sau compunerea de probleme;
2.2. Evidentierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte.

Muzica si miscare
2.1 Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual asociind dirijatul intuitiv;

Arte vizuale si abilitati practice


2.3. Realizarea de produse utile si/sau estetice combinand materiale usor de prelucrat și tehnici acesibile;

1
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele plane învăţate;


O2- să descrie şi să deseneze figuri geometrice (patrat, dreptunghi, cerc, triunghi.);
O3- să utilizeze limbajul specific matematic;
O4- să selecteze figuri geometrice dupa criterii date;
O5- să rezolve corect exercitiile de adunare şi scadere;
O6- să rezolve corect exercitile de înmulțire și împărțire.

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, exerciţiul, munca independentă, joc didactic, problematizarea.
 MIJLOACE DIDACTICE: caiet de lucru, planşe, creioane colorate, fişe de lucru
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe.
RESURSE:
 TEMPORALE: 45 min
 UMANE: 21 elevi
BIBLIOGRAFIE:
1. Metodica predării matematicii, Costică Lupu, Dumitru Săvulescu;
2. Orientări moderne privind predarea matematicii la clasele I – IV, coord. Vasile Buduşanu.
3. Activităţi în completarea programului din ciclu primar, V. Pârâială.

2
NR. ETAPELE TIMP OB. STRATEGIA DIDATICĂ EVALUARE
CRT. LECȚIEI OP. CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL ȘI Metode și Mijloace de Forme de
DEMERSUL DIDACTIC procedee învățământ organizare
1. MOMENT 1 O1 Asigur cele necesare pentru buna desfășurare a Conversația tabla frontal Observarea
ORGANIZATORIC minut activității. sistematică

2 VERIFICAREA 2 - Ce aţi avut de scris pentru astăzi ? Conversația Caietele de Aprecieri


TEMEI minute Voi verifica tema de acasă, evidenţiind caietele cele teme verbale
mai îngrijite, discutând eventualele greşeli.
3. CAPTAREA 3 O1 Prezint elevilor un peisaj format din mai multe Conversația Planșa frontal Observarea
ATENȚEI minute figuri geometrice. sistematică
Ce reprezintă desenul?
Din ce este construit?(figuri geometrice)
Ce figuri geometrice recunoașteți din acest peisaj?
Câte figuri sunt de fiecare fel?
4. ANUNȚAREA 1 Astăzi vom discuta despre figurile geometrice. Conversația tabla frontal Observarea
SUBIECTULUI minut Vom identifica figurile geometrice, vom desena, sistematică
LECȚIEI ȘI A vom face calcule matematice, vom rezolva diverse
OBIECTIVELOR probleme.
OPERAȚIONALE
5. CONSOLIDAREA Scriu pe tablă. Conversația Tablă individual Observarea
CUNOSTINTELOR Figuri geometrice: pătrat,dreptunghi, triunghi, cerc, sistematică
27
semicerc Exercițiul Caiete
minute
Cer elevilor să dea exemple de obiecte din sala
de clasă care se aseamănă cu figurile geometrice
O1 învățate.(tabla, catedra, ferestre, banca, ceasul etc.).

Se desenează la tablă și pe caiete figurile


geometrice.

3
Pe o planșă este desenată o imagine formată din Problematizarea
O5 figuri geometrice (o casă). Aprecieri
Se prezintă exercițiul: verbale
O3  Observă imaginea! (Anexa 1) Fise de
☼ Calculează suma numerelor din interiorul lucru
cercului.
O6 ☼ Calculează diferența numerelor din interiorul
pătratului.
☼ Calculează produsul numerelor din interiorul
dreptunghiurilor.
☼ Afla catul numerelor din interiorul
triunghiurilor.
O1 Se scrie rezolvarea la tablă. Elevii notează pe
O2 caiete.

Notează A dacă afirmaţia este adevărată sau F, dacă


este falsă: Conversatia jetoane Aprecieri
Joc didactic verbale
Vă citesc niște propoziții. Vă rog să rigicați jetonul
verde dacă propoziția este adevărată, iar dacă
propoziția este falsă jetonul de culoare roșie.
Pătratul are 3 laturi.
Dreptunghiul are toate laturile egale.
Cercul este o linie curbă închisă.
Un pătrat şi un triunghi au în total 7 laturi.
6. OBȚINEREA 7 Conversația Fișa de Pe grupe Aprecieri
PERFORMANȚEI minute Voi propune următorul joc : Să gândim , să Explicația lucru verbale
învăţam şi să fim creativi în moduri diferite ” – Joc didactic
O5 conform instruirii diferenţiate prin inteligenţe
multiple.

4
Se formează 5 grupe având sarcini diferite :
I. Grupa scriitorilor:
Scrieţi denumirile figurilor geometrice desenate.
(Anexa 1 )
II.Grupa
Matematicienilor: Rezolvaţi următoarea
problemă.
(Anexa 2)
III. Grupa pictorilor:
O6 Desenaţi folosind doar figuri geometrice.
(Anexa 3)
IV.Grupa cântăreţilor:
Cântaţi următoarele versuri.
(Anexa 4)
V.Grupa constructorilor:
Construiţi din figuri geometrice.
(Anexa 5)
Voi supraveghea întregul demers şi voi interveni
cu explicaţii acolo unde va fi cazul.
Se va face evaluarea produselor realizate .

7. ASIGURAREA 2 O4 În această etapă se va efectua un joc de mișcare. Pe Conversația jetoane Frontal Observarea
RETENȚIEI ȘI A minute catedră se află 4 plicuri numerotate cu numerele de Sistematică
TRANSFERULUI la 1 la 4 în care se află figurile geometrice învățate: individual
pătrat, dreptunghi, triunghi și cerc. Din plicul
colorat elevii vor trage câte un bilețel pe care sunt
scrise numerele 1, 2, 3, 4 ce îi corespund figurilor
geometrice. Fiecare elev va primi figura geometrică
corespunzătoare numărului ales.
Se va anunța figura geometrică și locul unde se
adună:

5
 Pătratele la tablă!
 Triunghiurile la ușă!
 Cercurile la fereastră!
 Dreptunghiurile la cuier!
Astfel se evaluează dacă elevii cunosc figurile
geometrice învățate.
Se fac aprecieri verbale.
8. ÎNCHEIEREA 1 Să confecţioneze din carton: un triunghi, un Conversația
ACTIVITĂȚII minut dreptunghi, un cerc şi un pătrat pe care le vor
colora.
Fac aprecieri individuale și colective.

S-ar putea să vă placă și