Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Scoala cu Clasele I-VIII, Nr.1,Rm.Sarat


Data: 12 mai 2011
Clasa: I A
Învăţător: Dascalu Viorica
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Tipul de curriculum: Extins
Unitatea de învăţare: Figuri geometrice şi unităţi de măsură nestandard
Subiectul lecţiei: Figuri geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc)
Tipul lecţiei: consolidare
Durata : 45 minute
Obiective de referinţă:
2.2 – să recunoască forme plane, să sorteze şi să clasifice obiecte date sau desene după criterii diverse;
2.6 - să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate.

Obiective operaţionale :
O1- să descrie figurile geometrice cunoscute;
O2- să identifice forme plane în mediul apropiat (cunoscut);
O3- să clasifice figurile geometrice după criterii date;
O4- să rezolve problemele date ale căror soluţionări implică efectuarea unei operaţii matematice.
Strategii didactice:
a. resurse procedurale: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, jocul didactic, demonstraţia, instruirea diferenţiată prin inteligenţe multiple;

b. resurse materiale: figuri geometrice, truse „Logi”, betisoare, hârtie colorată, fişe de lucru, markere, flipchart, coli de flipchart,
videoproiector, film didactic;

c. forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.

Bibliografie:

Resurse bibliografice:
 *** „Programa şcolară-clasele I şi a II-a”, Editura „Didactica Press S.R.L.”, Bucureşti, 2004
 Viorica Pârâială, Dumitru D. Pârâială, Cristian George Pârâială, „Matematică-manual pentru clasa a I-a”, Editura „Euristica”, Iaşi, 2004;
 Angelica Călugăriţa, „Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV”, Editura „Universal Pan”, Bucureşti, 2006;
 Nicolae Radu , Mihaela Singer, „Matematica , clasa I – Ghid pentru învăţători şi părinţi” ; Editura Sigma , Bucureşti , 2006

 Săvulescu D., Lupu C. şi colaboratorii, Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova,
2006.
 Margareta Dinca,”Teste de creativitate”, Paideia, Bucuresti, 2001
 www.didactic.ro
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Evaluare
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare

1. Moment Asigur condiţiile optime pentru buna desfăşurare a Conversaţia Materialele Frontal Observarea
organizatoric lecţiei necesare la lecţie sistematică
Se pregătesc pentru ora de matematica. Autoevaluarea

2. Fişe de lucru Individual Aprecieri


Captarea Elevii trebuie să realizeze desene pornind de la o verbale
atenţiei Exerciţiul
forma geometrica data (Anexa 1). Explicaţia
*De ce credeţi ca am ales acest joc pentru Exercitiu-joc Fise de lucru
începutul orei de matematică de astăzi? de individual
creativitate.
Frontal
*Pentru că în ultimele ore am discutat despre formele
geometrice iar in fisa se porneste desenul de la un Observarea
patrat. sistematică

3. Anuntarea Sunt prezentate tema si obiectivele lectiei de


temei si
matematica.
obiectivelor
O1
4. Actualizarea Voi verifica tema cantitativ timp în care elevii vor Exercitiul Fise de lucru Individual Aprecieri
cunostintelor rezolva câteva exerciţii scrise pe fişa de lucru. verbale
(Anexa 1, pag. 7)

Se corectează exerciţiile din fişă.


Se verifică tema calitativ.

Actualizarea cunoştinţelor teoretice: Explicaţia


*Care sunt formele geometrice plane de care am
discutat?
*Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, cercul.
conversaţia Frontal
Observarea
demonstraţia
sistematică
Se identifică in trusele „Logi” şi se descriu:
exerciţiul

*Pătratul-forma geometrică cu toate cele 4 laturi de


lungimi egale.
*Dreptunghiul-forma geometrică cu 4 laturi de
lungimi egale două câte două.
*Triunghiul-forma geometrică cu 3 laturi.
*Cercul-formă geometrică rotundă.

Se identifică obiecte din jur ale căror feţe au


aceste forme.
Patrat: rama de geam;
Dreptunghi: rama tablei;
Triunghi: suport floare;
Cerc: ceasul de perete.

5. Consolidarea Se solicita elevii sa selecteze si sorteze piese dupa Joc didactic Trusa „Logi” Aprecieri
cunostintelor crieterii date: Conversatia In perechi verbale
Exerciţiul
O2
-Ridicaţi piesele cu patru laturi.
-Selectaţi piesele de forma rotundă şi aşezaţi-le în
partea dreaptă.
-Selectaţi şi asezaţi piesele de formă Aprecieri
dreptunghiuluară în partea stângă. verbale
-Aşezaţi piesele de formă pătrată în partea de sus.
-Piesele de formă triunghiulară aşezaţi-le în partea de Observarea
O3
jos a băncii. sistematică
-După ce criteriu am grupat aceste piese ?(după Exerciţiul
formă). Autoevaluarea

O4
Se solicita realizarea de forme geometrice plane
folosind betisoare.

„Realizati un dreptunghi folosind betisoarele .


Impartiti-l in doua patrate cu ajutorul unui betisor.
Care este numarul cel mai mic de betisoare din care Frontal
puteti realiza un triunghi?” Individual

6. Obţinerea Voi propune următorul joc: Să gândim , să învăţam Explicaţia Pe grupe Obs sistematică
performanţei şi să fim creativi în moduri diferite ” –conform
instruirii diferenţiate prin inteligenţe multiple. Joc Coli albe
Se formează 5 grupe având sarcini diferite : Instruire Markere
diferenţiată
Grupa I: prin
Descrieti fiecare figura geometrica astfel incat sa fie folosirea
Obs sistematică
recunoscuta de colegi fara ca ei sa vada desenul. inteligenţelor Pe grupe
O1 (Anexa 3, pag. 10 ) multiple
Creioane
Grupa II: Rezolvaţi următoarea problemă. colorate
(Anexa 4, pag. 11)
Obs sistematică
O4 Grupa III: Exerciţiul
Colorati cu rosu patratele, cu verde triunghiurile si cu
albastru dreptunghiurile. Exerciţiul-joc
(Anexa 5, pag 12)

Figuri
O3
Grupa IV: geometrice, Pe grupe
Gasiti cuvintele care lipsesc studiind figura alaturata. lipici Obs sistematică
(Anexa 6, pag. 13)
Exerciţiul-joc
Grupa V: Pe grupe
Obs sistematică
Realizati un peisaj din figuri geometrice.
(Anexa 7, pag. 14) Pe grupe

O2 Voi supraveghea întregul demers şi voi interveni cu


explicaţii acolo unde va fi cazul.
Pe grupe

7. Feed-back Fiecare grupă va prezenta produsul realizat. Turul galeriei


Se va face evaluarea produselor realizate .
8. Evaluare Explicatia
Se solicită rezolvarea exerciţiilor de pe fişa
individuală.
(Anexa 2, pag. 8/9) Exercitiul Fise de lucru
Exerciţiile se vor rezolva la tablă şi elevii se vor
autoevalua.

Fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la


lecţie şi evidenţiez elevii care au răspuns mai mult pe
parcursul acesteia.

9. Retenţie „- Ce am făcut noi astăzi la ora de matematică ? ” Conversaţia Frontal


şi transfer … am rezolvat exerciţii şi probleme cu figuri Individual
geometrice.

De ce credeti ca invatam despre figurile geometrice?


Cand si unde le-am putea intalni, folosi ?
Semne circulatie
Oua Paste
Cusaturi si tesaturi ornamentale (costume populare
si covoare taranesti)
Ornamente vase (oale si strachini) din lut
film didactic frontal
Prezentare film didactic forme geometrice demonstratia
întâlnite in mediul inconjurator.

Tema pentru acasa: ex.1 si 2, pag.97, culegere.