Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECTIE

DATA:

CLASA: a-VI-a A

PROFESOR: Androne Alexandru Sorin

SCOALA: CSEI –Rm Sarat

ARIA CURRICULARA:Matematica si stiinte ale naturii

DISCIPLINA:Elemente de matematica aplicata

UNITATEA DE INVATARE :Elemente de geometrie.

TEMA: Identificarea si discriminarea formelor geometrice utilizand obiecte, modele si desene.

TIPUL LECTIEI : Consolidarea cunostintelor

OBIECTIVE CADRU:

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate
OBIECTIVE DE REFERINTA :

O1: să rezolve probleme cu conţinut geometric;


O2: sa realizeze corespondenţa între elementele a două mulţimi, în vederea comparării acestora;
O3: să construiască figuri geometrice prin reprezentare grafică;
O4: să manifeste îndemânare în mânuirea instrumentelor de geometrie (rigla, echerul);
O5: sa formeze multimi de elemente corespunzatoare numarului precizat;
O6: să estimeze numărul de obiecte dintr-o mulţime şi să verifice prin numărare estimarea făcută;

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 COGNITIVE:
1. să identifice formele, figurile şi corpurile geometrice studiate;
2. să construiască figuri geometrice prin reprezentare grafică;
3. să determine perimetrul unor poligoane;
4. să realizeze desene pornind de la anumite figuri geometrice;
5. să rezolve exercitii simple de adunare in concentrul 0-20.
6. să formeze multimi de elemente dupa criteriile date;
7. să observe si sa intuiasca elementele componente ale multimilor;

 AFECTIVE:

8.Sa participe cu placere si interes la ora de matematica.


9.Sa colaboreze cu colegii,in vederea rezolvarii sarcinilor in perechi/pe grupe.
 PSIHO-MOTORII:

10. sa construiasca figuri geometrice cu ajutorul riglei si a creionului;


11. sa deseneze figurile geometrice cu ajutorul echerului;
12. sa adopte pozitia corecta a corpului.

REZULTATE ASTEPTATE:

-participarea elevilor cu placere la ora, in mod activ, constient;

-consolidarea si fixarea cunostintelor;

-dezvoltarea rapiditatii de calcul mintal, a gandirii matematice;

-operarea cu terminologia specifica;

-antrenarea in activitate a tuturor elevilor clasei;

RESURSE:

 metodologice:

*conversatia,explicatia,exercitiul,jocul didactic,problematizarea,munca independenta;

 procedurale:

*frontal,individual,in perechi;
 materiale:

*fise de lucru, fise de munca independenta, planse didactice, caietul elevului, tabla magnetica, magneti, laptop;

 umane:
*colectivul clasei aVI-a A ;

 bibliografice:

*Curriculum National

*Gagne,R.M.,Briggs,L.-,,Principii de design ale instruirii,EDP,Bucuresti,1977

*Frant,I.A.-,,Ghid de practica pedagogica pentru studentii colegiilor universitare de institutori’’, Ed.Solness, Timisoara,
2002.

 temporale:

*45 minute
ETAPELE OB. CONTINUTUL INSTRUCTIV EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
OP METODE FORME RESURSE
LECTIEI DE MATERIALE
ORGANIZARE
SI DE TIMP

I. -crearea conditiilor organizatorice si frontal Materiale Obs.


MOMENT psihologice necesare pentru desfasurarea necesare sistematica
lectiei
ORGANIZATORIC eficienta a lectiei de matematica;
-se pregatesc cartile,caietele si materialul
didactic necesar lectiei;
II. OO8 - asculta si danseaza dupa melodia Pupici cu Expunerea Frontal Laptop Obs.
CAPTAREA sclipici. Gasca Zurli. sistematica
ATENTIEI
III. OO1 -se identifica instrumentele geometrice Conversatia Frontal Caiete de Evaluare orala
REACTUALIZAREA necesare lectiei. teme
Exercitiul
CUNOSTINTELOR OO2 -se propune spre rezolvare un exercitiu prin Plase Munca
ANTERIOARE OO3
care elevilor li se cere sa uneasca punctele Explicatia didactice independenta
folosind instrumentele geometrice si sa Individual
OO4 recunoasca figura geometrica. Evaluare
scrisa

IV. OO8 -se anunta titlul lectiei noi si obiectivele Conversatia Frontal Obs.
ANUNTAREA vizate,in termeni pe intelesul elevilor; sistematica
TITLULUI LECTIEI
SI A
OBIECTIVELOR
V. OO9 - elevilor li se atrage atentia asupra Observarea Individual Betisoare Obs.sitematica
DESFASURAREA exercitiului Targul de animale; dirijata Magneti
OO6 Frontal Tabla Evaluare orala
LECTIEI OO7 - elevii completeaza multimile cu magnética
elementele lipsa; Demonstra- Frontal Caietul Analiza
- elevilor li se solicita sa recunoasca diferite tia elevului produselor
OO2 Frontal Planse activitatii
forme geometrice; Exercitiul didactice
OO3
- elevii vor calcula perimetrul formelor
identificate, exersandu-si astfel abilitatile de Explicatia Individual
adunare;
- se rezolva exercitii din fisele de lucru
individuale in functie de nivelul fiecarui elev
prezent.
VI. OO2 -se propune activitatea interactiva- Cu Exercitiul Individual Fise de Evaluare
EVALUAREA magneti sa ne jucam- in care elevii vor Munca munca scrisa
OO4 independen- independenta
REZULTATELOR OO8 folosi bile si segmente magnetice pentru a ta
construi forme geometrice.
VII. -se fac aprecieri finale ; Conversatia Frontal Caiete Obs.
APRECIERI sistematica
FINALE
Anexa 1

Dansul crocodilului

Acesta-i dansul crocodilului! Miscandu-si codita (de colo – colo)

…si voi dansa! (de-aici incolo) Miscandu-si codita

Asa danseaza si crocodilul! Miscandu-si codita (de-aici incolo)

Ne miscam usor, cu-ncetisorul… (de colo – colo) Asa danseaza si crocodilul!

Asa danseaza si crocodilul! Miscandu-si codita

Cu codita matura covorul! (de-aici incolo) Asa danseaza si crocodilul!

Asa danseaza si crocodilul! Ne miscam usor, cu-ncetisorul…

Asa danseaza si crocodilul! Asa danseaza si crocodilul!

Ne miscam usor, cu-ncetisorul… Miscandu-si codita Cu codita matura covorul!

Asa danseaza si crocodilul! (de-aici incolo)

Cu codita matura covorul! Miscandu-si codita

ANEXA 2---EXERCITII
1. Formaţi grupuri de câte 9 elemente.

2. Descompuneţi numerele:

3
4 7 8 9

3.Scrie numărul de elemente din fiecare căsuţă.

4.Continuă şirul:
1 * 3 * * *

5. Taie fiecare al noualea element din mulţime:

ANEXA 3
1. Taie obiectele in plus:
9

2. Scrie vecinii numerelor, colorează apoi cu roşu numărul mai mare şi cu verde numărul mai mic:

9
2 6 5

5. Scrie în pătrăţel câte flori a desenat Alina. Dacă ai aflat, colorează-le !


2