Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI

REZILIENȚĂ
Componenta 12 – Sănătate
Investiția: Infrastructură spitalicească publică nouă

11 ianuarie 2023
49 de obiective Indicatorii Buget total
Finanțare PNRR
de investiții componentei disponibil

Propuneri de obiective Minim 25 de obiective de < 150 m. Euro – 95%


de investiții aprobate de investiții 150 – 200 m Euro – 80% 1.7 miliarde euro
Comisia Europeană 200 – 300 m Euro – 70%
în anul 2021 > 300 m Euro – 60%
Hotărâre de Guvern pentru
Reglementare stabilirea criteriilor de
Componenta 12 – Sănătate selecție (octombrie 2021)
Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă,
incluzând echipamentele și aparatura medicală
Depunerea proiectelor
01
Noiembrie 2022
Implementarea proiectelor

Termen pentru finalizarea


Evaluarea proiectelor
construcțiilor și a dotărilor: Decembrie 2022-Ianuarie 2023
02
iunie 2026

Aprobarea investițiilor de
03 Guvernul României
Ianuarie 2023

Semnarea contractelor de
finanțare 04
Februarie 2023
METODOLOGIA DE SELECȚIE
aprobată de Guvernul României
Etapa I Etapa II HG 1237 / 2022
Criterii de eligibilitate Criterii de ierarhizare

Criteriul nr. 1
(Clasificarea obiectivelor de investiţii)

Criteriul nr. 2
(Tip de patologie)

Criteriul nr. 3
(Bugetul investiţiei aferent finanţării din PNRR,
euro fără TVA)
• propuneri de investiţii care fac parte din categoria unităţilor
sanitare publice cu paturi; Criteriul nr. 4
(Maturitate proiect/etape proiect)
• existenţa studiului de fezabilitate (SF)/documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)/proiectului tehnic Criteriul nr. 5
(PT); (Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiţiei)

• încadrarea propunerii de investiţii în bugetul maxim de Criteriul nr. 6


199,99 milioane euro fără TVA, aferent finanţării din PNRR; (Eficienţă energetică, NZEB+)

• respectarea cerinţelor de eficienţă energetică aproape zero Criteriul nr. 7


(NZEB); (Gradul de digitalizare)
OBIECTIVELE DE INVESTIŢII APROBATE
PENTRU FINANŢARE PRIN PNRR

CONSTRUIRE CENTRU CHIRURGICAL CARDIOVASCULAR LA INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI


1
CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ
2 CONSTRUIRE SECTII LA SPITALUL NR. 2 VASLUI
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA BISTRIȚA - EXTINDEREA PAVILIONULUI SPITALULUI PRIN CONSTRUIREA UNEI
3
CLĂDIRI NOI
FINALIZARE PROIECTARE SI EXECUTIE PAVILION MUNICIPAL BACAU SI INTEGRAREA IN ANSAMBLUL MEDICAL AL
4
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BACAU
5 SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU – SPITAL NOU ETAPA I ( SECȚIILE ONCOLOGIE ȘI NEUROLOGIE)
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA - RELOCAREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII SECTIEI DE ONOLOGIE
6
SI INFIINTARE COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE, BRAŞOV - UN NOU CORP DE CLĂDIRI (DENUMIRE
7
ACTUALIZATĂ: CONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ȘI BOLI INFECȚIOASE, BRAȘOV)
CONSTRUIRE CORP NOU - DEPARTAMENT SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE
8
URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI CONSTANŢA
„CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ", CU
9
FUNCȚIUNI ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU PROTEJAREA CLIMEI ȘI DIGITALIZARE
10 CONSTRUIRE ȘI DOTARE CORP CLĂDIRE DESTINAT SECȚIILOR DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOLOGIE
11 CONSTRUIRE SPITAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL “DR. TEODOR ANDREI“ LUGOJ
12 INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE TIMISOARA
CONSTRUCȚIE NOUĂ: INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE “PROF.DR.C.C. ILIESCU”
13
BUCUREȘTI
OBIECTIVELE DE INVESTIŢII APROBATE
PENTRU FINANŢARE PRIN PNRR
14 SPITALUL „PROF. DR. AGRIPPA IONESCU” BALOTEȘTI – MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
EXTINDEREA ARIPILOR A1, A4 A SPITALULUI UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI CU REGIM DE INALTIME
15
STH+P+3E/ STH+P+6E, AMENAJARI PARCARI EXTERIOARE
RECOMPARTIMENTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI EXTINDERE CU UN CORP NOU - SECȚIA CLINICĂ NEUROCHIRURGIE
16 – CENTRU DE PATOLOGIE VASCULO-CEREBRALĂ ȘI NEUROCHIRURGIE LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ CLUJ
17 REALIZARE PAVILION NOU-BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU
18 LUCRĂRI DE INVESTIȚII ȘI INTERVENȚII ÎN CAZARMA 705 PITEȘTI
”CONSTRUCȚIA DE SECȚII DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE, NEONATOLOGIE, CHIRURGIE PEDIATRICĂ ȘI
19
PEDIATRIE, ARAD – UNITĂȚI NOI” CONFORM #377
CONSTRUIRE, DOTARE ȘI AMENAJARE A SPITALULUI DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA ȘI DESFIINȚARE
20
CONSTRUCȚII EXISTENTE (C1-C15), RELOCAREA STAȚIEI DE OXIGEN ȘI RELOCAREA GOSPODARIEI APĂ
21 SEDIUL NOU PENTRU SPITALUL DE URGENȚĂ AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"
22 PAVILION DE MEDICINĂ OPERAȚIONALĂ-POLITRAUMĂ ÎN CAZARMĂ 1053 CRAIOVA
23 POLICLINICA MUNICIPALA, SPECIALIZAREA CARDIOLOGIE SI ONCOLOGIE, CONSTANTA- SPITAL NOU
24 LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
REALIZARE PAVILION NOU MEDICINĂ OPERAȚIONALĂ-POLITRAUMĂ D=P=4E, DRUM ACCES ȘI REȚELE ÎN CAZARMA
25
646 BRAȘOV
26 CENTRUL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL TUBERCULOZEI ZERLENDI, BUCUREŞTI - SPITAL NOU
CONSTRUIRE CENTRU DE PSIHIATRIE PEDIATRICĂ ÎN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR.
27
ALEXANDRU OBREGIA

8 miliarde lei (fără TVA) Buget total necesar aprox. 10 miliarde lei (fără TVA)
suplimentare în acord cu C.E. din cauza creșterii prețurilor

S-ar putea să vă placă și