Sunteți pe pagina 1din 229

NOTE DE CURS

CON F. U N I V D R. I N G. M ARI AN D RGOI


SEF LUCRRI I N G. L I V I U N I CH I F OREL
Economi e foresti er
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Bi bli ografi e
Drgoi, M., 2008, Economi e i management for esti er ,
Edi tura Universitii, Suceava.
Drgoi, M., 2000, Economi e forestier, Edi tura
Economic, Bucureti.
Drobot, N. i colab., 1992, Economi e politic, Edi tura
Economic, Bucureti.
Mi lescu, I ., 2002: Economi e Forestier. Grupul
Edi tori al Crai Nou Muatinii Bucovi na Vi i toare,
Suceava, 292 p.
Mi lescu, I ., Alexe, A., 1982, Economi e forestier,
Edi tura Ceres, Bucureti.
I NTRODUCERE N ECONOM I E
Cursul 1
Un economist este un expert care va ti mine
de ce l ucruri l e pe care l e-a prevesti t i eri nu s-au
ntmpl at azi (Laurence J. Peter)
Ce este ECONOMI A?
1. Economi a = pstrare unei resurse, pentru a o
consuma eventual mai trzi u
2. Economi a= structur instituional
prin care membrii unei societi i coordoneaz aciunile,
n funcie de dorinele i resursele de care dispun
3. Economi a = tiin
studi ul al modului n car e oameni i ,
cu dorine vi r tual neli mi tate,
i aloc n cele din urm r esur sele li mi tate de car e di spun
pentr u a-i sati sface ct mai bine posibil dorinele.
Tensi uni lenevoi resurse
Civilizaia industrial a potenat puternic nevoile umane,
aprnd numeroase nevoi de care nu este nevoie, chiar i
false trebuine (Mark Twai n)
Nevoi neli mi tate Resurse: rari tate efortul
I nteresul economi c Stabilirea prioritilor Gesti onarea confli ctelor
Rari tatei alegere
Legea raritii: resursele i bunurile sunt relativ
li mi tate comparati v cu nevoi le
Dac raritate nu ar fi nici activitate economic nu ar fi
Problema general a economiei: preocuparea
oamenilor de pretutindeni i dintotdeauna de a
alege resursele i de a ierarhiza folosirea lor
Pr i nci pi ul gener al al economi ei : Utilizarea raional
i eficient a resurselor disponibile
Principiile raionamentelor economice
A alege ceva
nseamn a renuna
la altceva:
pentru orice aciune exist
un cost de opor tunitate
=
este costul ansei ratate
(chiar i a ansei de a nu
face ni mi c)
valoarea bunuri lor
alternati ve sacri fi cate
pentru a alege un anume
bun/ servi ci u
Oppor tuni ty
Costs
Pur chases
Principiile raionamentelor economice
A alege nseamn a aloca cel puin dou resurse: timpul i
capitalul
Ori ce alegere este marginal, adic se face n funcie de ct a mai rmas de
alocat (costul margi nal, profi tul margi nal, veni tul margi nal, etc)
Schimbul voluntar i liber ntre vnztori i cumprtori
este benefic amndur or a
pieele sunt eficiente n msura n care organizeaz acest schimb
Pieele libere nu sunt totdeauna eficiente (vezi di storsi uni le
pieei) iar pentru o serie de servicii pieele chiar lipsesc (eecurile
pieei).
Pieele concureniale nu produc suficient de multe bunuri
i servicii de utilitate public
Guvernul trebuie s finaneze producerea acestor bunuri
Economia ca tiin
Caracter anali ti c (pozi ti v): CE
ESTE?
Descoper i argumenteaz teorii sau legi
Formul are, stabi l i re a i potezel or, testare,
construi rea model ul ui economi c, val i dare
Caracter normati v: CUM TREBUI E
S FIE!
Dicteaz (nu expli c) cum trebuie s
funcioneze economi i lesectori ale(ex.
economi aforesti er)
n care se aplic un set de tehnol ogi i bi ne
defi ni te i se utilizeaz un numr l i mi tat de
resurse, fi ni te, firete.
Scurt i stori c
Anti chi tate: Chi na (Confuci us), Egi pt, Babi lon
Monopolul statului, schimburi comerciale, preuri
(scl avi )
Grecia antic:
Xenofon (Economi ca)
oi kos (gospodrire), nomos (lege), polis (ora)
Platon i Aristotel
Sec. 14: I bn Khaldun (Tuni si a)
precursorul economi ei moderne
tiina economic
Economie politic origine latin
1615, Anton de Montchresti en de Vatevi l l e: Trai te
deconomi epol i ti que
Economi e (Economi cs) ori gi ne angl o-saxon
Evoluia doctrinelor economice
Mercanti l i smul
si stemul de gndi re
economic ce pune accent
pe metalele preioase
peri oada descompuneri i
feudal i smul ui , col oni zarea
o nou clas social =
comercianii = bogia este
identic cu banii (aurul)
puterea unui stat era dat de
msura n care acesta controla
industria i comerul, n special
comerul exterior
Evoluia doctrinelor economice
Fi zi ocrati smul sistem potrivit cruia
principala surs a avuiei unei naiuni este
agri cul tura.
doctrin economic burghez
avuia unei naiuni nu se rezum la depozitele de aur i
argint, ci n volumul produciei nete
obligaia conducerii unei ri se limiteaz la creterea
valorii produciei agricole
Francoi s Quesnay: Tabl eau conomi que (1759)
doar agricultura sporete de fapt bogia, industria -
considerat clas steril nu face dect s
acumuleze bogia
Evoluia doctrinelor economice
Li berali smul clasi c (Clasi cal economi cs)
obligativitatea cultivrii terenurilor agricole,
adncirea diviziunii muncii i
trecerea de la producia manufacturier la producia industrial
Adam Smi th, The Weal th of Nati ons i n 1776, naterea efectiv a
di sci pl i nei economi e
munca, pmntul i capitalul ca factori de producie
piaa liber este garania alocrii optime a resurselor i bunurilor n societate
(mn invizibil)
paradi gma li berali smului este proprietatea privat, ce constituie baza oricrei
economii liberale i maximizarea utilitii individuale
cea mai bun politic economic este aceea de laissez-faire, adic absena
oricrei intervenii din partea statului.
Liberalismul contemporan nu contest autoritatea statului, ci doar fixeaz
un cadru rezonabil n care aceasta urmeaz a se exercita
Evoluia doctrinelor economice
Materi ali smul i stori c = marxi smul
Marx a consi derat c relaiile de tip
capitalist nseamn ni mi c al tceva dect
exploatarea unei clase sociale de ctre
burghezi e
etatizarea tuturor mijloacelor de producie,
limitarea proprietii private la un minim
necesar existenei i instaurarea economiei
de comand i control sunt singurele ci de
uti l i zareoptim a resurselor
societate capitalist va conduce la un
asemenea grad de polarizare social nct
singura soluie va fi preluarea puterii de
ctre cl asa munci toar e
Evoluia doctrinelor economice
Keynsi ani mul intervenia statului
politica liberal clasic se bazeaz prea mult pe pia, ce are
un caracter i nstabi l
n perioadele de recesiune guvernele trebuie s stimuleze
cererea prin investiii
Keynes explic ciclurile economice prin schimbarea
periodic a comportamentului oamenilor, ce trec de la
consum l a economi si re.
Evoluia doctrinelor economice
Economi aneoclasic (Neoclassi cal economi cs)
abordare generala i n economi e care pune accentul pe
determi narea preturi lor, a producti ei si a di stri buti ei
veni turi lor i n cadrul pi etelor, pri n i ntermedi ul cereri i si ofertei .
Oameni i au pr efer i ne raionale n uti l i zarea resursel or
Maximizar ea utilitii individuale respecti v maxi mi zarea
profi tul ui fi rmel or, i n condi ti i l e constrangeri i , di n cauza datel or de
porni re consti tui e si ngura regul a de comportament al agenti l or
Agenii economi ci acioneaz i ndependent n baza unor
informaii r elevante i complete
Functi onarea pi etei permi te sa se stabi l easca ni vel ul cereri i ,
ofertei , preturi l or si fol osi ri i (factori l or de producti e si fortei de
munca).
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvoltar e dur abila. Sustenabilitatea economic.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Recapi tulare C1
Ce este ECONOMI A?
3 sensuri
Pstrarea unei resurse
Structur instituional
tiin care studiaz modul de satisfacere a unor NEVOI
NELI MI TATE pri n al ocarea unor RESURSE LI MI TATE
Costul de oportuni tate
Scurt i stori c
Recapi tulare C1 cont.
Evoluia doctrinelor economice
Mercanti li sm: bogaia = aur
Fi zi ocrati smul: bogaia = agricultura
Li beral i smul cl asi c (Adam Smi th): munca, pamntul ,
capitalul, piaa liber, proprietatea privat
Marxismul: etatizarea mijloacelor de producie
Economia neoclasic
Oamenii au preferine raionale
Urmresc maximizarea utilitii individuale
Au informaii relevante i complexe
Funcionarea pieei este fr eecuri
ECONOM I A BUNSTRII. ECONOM I A
M EDI ULUI . SUSTENABI LI TATE
Cursul 2
Micr oeconomie Micr oeconomie Macr oeconomie Macr oeconomie
Examineaz comportamentul
economic la nivel de firm (ca
productori)
explic modul de formare a
preurilor
studiaz efectele taxelor i a
altor msuri fiscale luate de
guvern asupra cantitilor i
preurilor la care bunurile sunt
aduse pe pia
explic mecanismele
schimburilor internaionale i
specializrii produciei
politicile de preuri, omajul,
inflaie, politic monetar i
fiscal
modul de al ocare a chel tui el i l e
bugetare, cauzel e defi ci tul
bugetar
cursul de schimb i rata
dobnzi i
Domeni i le economi ei
Micr oeconomie
Interaciuni pe
piee specifice
consi dernd
interveniile
guvernamentae
ca date
Preul de
echi l i bru se
formeaz la
intersecia dintre
cerere i ofert
Comerul internaional Comerul internaional Finanele internaionale Finanele internaionale
utilizeaz modelele
mi cr oeconomi ei pentru a
expli ca modul de
funcionare a economiei
internaionale:
analiza cererii i ofertei,
comportamentul firmelor i
consumatori l or,
pieele concureniale,
monopoliste i oligopoliste,
efectul distorsiunilor pieei,
mijloacele de intervenie de
care di spun guvernel e.
aplic modelele macr o-
economi cepentru a expli ca
economia internaional
relaiilor dintre variabile
macro-economi ce agregate,
PIB, rata omajului, balana
comercial, cursul de schimb
efectel e agregate al e
politicilor monetare i fiscale
Mi cro vs. Macro - economi e
Economia bunstrii (welfare economics)
Utilizeaz acelai aparat matematic i tehnici de
analiz ca i micro-economi a
Analiz normativ a sistemelor economice, prin prisma a
ceea ce este greit" sau corect" (bun) n funcionarea
economiei.
Direciile de preocupare ale acestei subdiviziuni a teoriei
economice snt:
definirea eficienei economice;
evaluarea eficienei economice a diferitelor sisteme de alocare a
resurselor;
analiza condiiilor n care se poate afirma c politicile economice au
ameliorat bunstarea social (social welfare")
Pr odusul inter n br ut pe cap de locuitor
Creterea pr odusului inter n br ut 1990-2003
Probleme soci ale
Creterea populaiei
Urbani zarea
Srcia
Mortalitatea infantil ca indicator al srciei
Procentul din populaie care triete sub 2 dolari/ zi
Cu ce pre?
Atmosfer:
- Ploi aci de
- Distrugerea pturii de ozon
- Schi mbri climatice
Emisiile de car bon pe cap de locuitor
Var iaia istoric a CO2
Var iaia recent a CO2
Cu ce pre?
Biosfer:
- Despduriri
- Pi erderi n bi odi versi tate
- Reducerea cantitii de ap potabil
- Pescui t excesi v
- Poluarea
- Deeuri
- etc
1990 2000: pierderea net de pduri a fost estimat la 9.4 mi l
ha/ an = 2.4 % din totalitatea pdurilor (FAO, 2005)
1975 1996 1999
Romani a = 90 000 sqm
Economia mediului
cea mai tnr ramur a tiinei economice
se axeaz pe studierea eecurilor pieii n
gestionarea externalitilor
Concepte fundamentale n economi a medi ului
Sustenabi li tate dezvoltare durabi la
Eecurile pieei
Externaliti
Pozi ti ve
Negati ve
Bunuri publi ce vs. Bunuri pri vate
Monopoluri
SUSTENABI LI TATE/ Dezvoltaredurabi l
1961: Pri ma di recti v de dezvoltare ONU: axat pe dezvoltarea
economic (+5% PI B)
1962: Cartea O pri mavar mut (Si lent spri ng): Rachel Carson
1968: Conferi na biosferei UNESCO: sintagma dezvoltare durabil
utilizat pentru prima oar
1971: A doua di recti v de dezvoltare ONU: dezvoltare economic
(+5% PI B)
1972: Raportul clubului de la Roma: Limitele creterii (Li mi ts
to growth), D&D Meadows
1987: Raportul comi si ei Brundtland, Viitor ul nostr u comun
(Our common future)
1992: Confer ina ONU Mediul i Dezvoltarea Ri o de
Janei ro: sustenabi li tatea ca o vi zi une i ntegrnd economi a,
societatea i mediul
SUSTENABI LI TATE/ Dezvoltaredurabi l
Vi zi unea de a avea o dezvoltar e
car e urmrete sati sfacer ea
nevoi lor pr ezentului , fr a
compr omi te posi bi li tatea
generaiilor vi i toar e de a-i
sati sface pr opr i i le nevoi
(Br untland, 1987)
Pri nci pi ul 1: echi tatea i ntre generaii
- urmaii s benefi ci eze de cel puin
aceleai resurse de care benefi ci em
i noi
Principilu 2: generam bunstare,
pri n transformarea capi tal ul ui fi x n
capi tal mobi l
Glenn Albrecht PhD 2007
Modelul 1987?
Ecologie Societate
Economie
Modelul Ri o de Janei ro
Ecologic
Sustenabilitatea =
- Par tener iat global
pentru o dezvol tare
- viabil economic
- just dpdv social i
- durabil ecologic
- nu doar pentru prezent
- ci i pentru viitor
Susten
abil
Suportabi l
Social
Just
Economic
Vi abi l
Interaciunile economie, societate, mediu
Societate Mediu
Economi a
Protej are,
gesti onare
Resurse
pri mare
Materi i pri me
Energi e
Poluare
Deeuri
Munca
Bunuri
Servi ci i
Sustenabi li tateaeconomi c
Funcia de producie:
P = f (Munca, Resursenaturale, Capi tal)
Economia clasic
Regula lui Hardwi ck:
Problema generaiilor urmtoare se poate rezolva dac pstrm
stocul factorilor de producie constant
Dac ( Rn/ t) + ( C/ t) > 0 Funcia de producie crete
Economi amedi ului :
Renta Hotelli ng
Ce facem cu resursele naturale eseniale?
( Rn/ t) > 0
4 niveluri ale sustenabilitii n economie
Sustenabilitate foarte slab:
completa substituire a factorilor naturali cu cei creai sau datorai
omul ui (vezi scenar i i SF)
Sustenabilitate slab:
bunstarea nu depinde n mod obligatoriu de acumularea sau
existena unei anumite forme de capital i, drept urmare, poate fi
meninut substituind capitalul natural cu cel produs de om
Vezi dezvol tarea Dubai , Emi ratel e Arabe Uni te
Sustenabilitate strict:
recunoate i ine cont de existena unor procese ecosistemice
ireversibile sau de existena unor componente critice ale capitalului
natural, ce limiteaz posibilitile de nlocuire a capitalului natural
cu cel creat de om
Sustenabilitate foarte strict
nseamn conservarea complet a capitalului natural
Externali tate
este o situaie de pia n care producia sau
consumul unui agent are un impact, asupra
benefi ci i lor sau profi tului altui agent fr ca o
compensaie (plat) s fi e fcut de cel ce
genereaz acest i mpact
Clasificar e:
Pozitive, negative
de consum, de producie
Pecuniar e, non-pecuniar e
Car acter public sau pr ivat
Bunuri publi ce vs. bunuri pri vate
Pia
Posi bi l
monopol
Liber utilizare
Eec al pieei
Economia mediului ( r ecap.)
Studiaz eecurile pieii n gestionarea
externalitilor
procesele economice ce le genereaz i
i nstrumentele economi ce pri n care pot fi di mi nuate
externalitile negative (aa numita internalizare a costurilor
sociale) i generate externalitile pozitive (cuantificarea
benefi ci ului soci al)
Economia mediului studiaz poluarea i prevenirea
acestei a, i nclusi v anali za cost-beneficiu a msurilor
de prevenire a polurii, economia reciclrii
deeurilor i a reziduurilor etc.
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economia mediului. Particularitile economiei i
managementului for estier
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Creteri
exponeniale
0
1E+09
2E+09
3E+09
4E+09
5E+09
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Recapi tulare
Mi cro vs. Macroeconomi e
Economi a bunastrii
Sustenabi li tate
Dezvol tarea durabi l a = dezvol tar ea care urmrete satisfacerea
nevoilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor
vi i toar e de a-i satisface propriile nevoi (Bruntland, 1987)
Sustenabilitatea = Par tener iat global pentru o dezvoltare viabil
economic, just dpdv social i durabil ecologic nu doar pentru
prezent ci i pentru viitor
Sustenabilitate slab: substi tui nd capi tal ul natural cu cel produs
de om (vezi dezvol tarea Dubai )
Sustenabilitate strict: capi tal ul natural poate fi nl ocui t cu cel
creat de om doar n msura n care nu se declaneaz procese
ecosi stemi ce i reversi bi l e
Recapi tulare(cont.)
Economi a medi ului
Gestionarea eecurilor pieei
Eecurile pieii
Externaliti
Pozi ti ve
Negati ve
Bunuri publice (dificil de valorificat pe pia)
Monopoluri
PARTICULARITILE ECONOM I EI I
M ANAGEM ENTULUI FORESTI ER
Cursul 3
Economia forestier
studiaz i explic deciziile ce au legtur cu pdurea
(fie c sunt luate la nivelul gospodriei familiale, fie
al ntrepri nderii )
modul de alocare a resurselor necesare gospodririi pdurilor,
interaciunile dintre factorii de decizie (ocolul silvic de
exemplu i firmele de exploatare),
modul de formare a preurilor produselor lemnoase
efectele taxelor i a altor msuri fiscale aplicate asupra
proprietarilor de pduri i ntreprinderilor forestiere.
Economia forestier
economi a forestier a migrat de la o micr o-
economie adaptat specifi cului produciei
forestiere ctre economia gestionrii factor ilor
de mediu
economi a forestier a preluat di n economi a medi ului
metodele de evaluar e a ser viciilor pr otective.
studiaz i mpactul activitilor economi ce asupra medi ului i
creeaz instr umente economice pri n care acest i mpact s
fi eredus
Economia forestier
economia forestier are un pronunat caracter
nor mativ care se refer la aleger ile decizionale
privind conservarea i gestionarea pdurilor
externaliti negative asociate unor procese tehnologice
exploatarea i prelucrarea lemnului
externaliti pozitive, generate de pdure, pe perioade lungi de
ti mp
Particularitile economiei forestiere
Ciclur i foarte lungi de producie (comparativ cu economia agrar de
ti p bani -marf-bani ) i nter -dependen i centralizare
Existena unor monopolur i naturale n producia de lemn destinat
diverselor utilizri i a unor oligopsonur i n consum pia
distorsionat
Fluctuaii n ceea ce privete necesarul de manoper pentru
lucrrile silvice, limiteaz permanetizarea forei de munc
exter nali zar ea ser vi ci i lor (speci ali zare vezi lucrrile de mpduriri
sau a celor de ngrijire i conducere)
Cea mai mare parte a proceselor de producie au car acter
stochastic (acumulati v), nu determi ni st determinare estimativ
a produciei (costuri suplimentare cu determinarea i monitorizarea
produciei = i nventari eri, puneren valoare, veri fi care acte punere n
valoare)
Particularitile economiei forestiere
Consecin a principiului continuitii: lipsa unei legturi
cauzale ntre mrimea cheltuielilor i nivelul produciei
dificil de difereniat costurile fixe de cele variabile
Flexibilitate redus a produciei structura produciei
nu poate fi uor adaptat cerinelor pieei
Dificulti de comunicare cu mediul academic economic
i zolarea economi ei foresti ere ca si stem
Samuel son: pdurea nu este dect un mod de ocupare al terenului
pr i ntr e mul te al tel e,
l ` homo oeconomi cus susin c pdurea nu ar trebui tratat separat de
celelalte mrfuri numai datorit particularitilor bioproductive specifice
Diminuarea externalitior negative presupune costur i
suplimentare de producie
Particularitile economiei forestiere
Importana economiei forestiere n dezvoltarea rural
Dependena mai mare a proceselor economice de
sistemul de relaii sociale ce caracterizeaz mediul rural
medi u concurenial redus, l i psa unei i nfrastructuri adecvate
dezvoltrii unor activiti i ndustri al e, populaie de mul te
mbtrnit, putere de cumprare redus, l i psa unor activiti
al ternati ve, generatoare de veni t
Necesitatea armonizrii intereselor pur economice cu
aspectele sociale i ecologice:
crearea sau meninere unor locuri de munc
tehnol ogi i de regenerare gndi te nu doar di n perspecti va profi tul ui
economic, ci i din aceea a conservrii ecosistemului forestier
Contribuia economiei forestiere la nivel mondial
2 % din PIB i 3% din comerul internaional (6%
Afri ca, 5 % Ameri ca de Nord)
Cifra de afacere anual: 200 miliarde USD
600 mi li oane locui tori din trile subdezvoltate
depind direct de pdure
Modificarea suprafeelor forestiere
Resurse foresti ere
Modificarea suprafeei forestiere (mil ha) n perioada 1990 2000,
(dup date din ERF,2000)
Zonare functi onala
Forme de
propri etate
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Turcia
Slovenia
Romania
Macedonia
Iugoslavia
Italia
Israel
Grecia
Croatia
Cipru
Bulgaria
Bosnia-Herzegovina
Albania
SUDICE
Portugalia
Spania
IBERICE
Olanda
Marea Britanie
Irlanda
Danemarca
Belgia
NORD - VESTICE
Elvetia
Luxemburg
Germania
Franta
VEST-CENTRALE
Slovacia
Polonia
Liechtenstein
Ungaria
Cehia
Austria
EST-CENTRALE
Estonia
Lithuania
Letonia
TARILE BALTICE
Norvegia
Finlanda
Suedia
TARILE NORDICE
Total Europa
proprietate publica
proprietate privata (procent
Ti pologi a produselor lemnoase

Lemn rotund
Lemn de foc i
pentru mangalizare
Lemn rotund
industrial
Cherestea de
foioase
Cherestea de
rinoase
Furnire
Plci aglomerate
lemnoase
Plci
fibrolemnoase
Past celulozic din
lemn
Hrtie de ziar
Hrtie de scris i
de tipar
Alte tipuri de
hrtie i
cartoane
Omogeni tatea produsului =
posi bi li tatea de a calcula
costuri le tehnologi ce
Producia de produse lemnoase
Pr oducia mondial de
lemn r otund
3,335 miliar de m
3
Lemn de foc
1,785 mi li arde m
3
Lemn rotund i ndustri al
1,55 mi li arde m
3
Consum pentru
fabri carea cherestelei
1 mi li ard m
3
Consum pentru
past de hrti e
0,4 mi li arde m
3
Alte consumuri
0,15 mi li arde m
3
Consum pentru
cherestea
500 mi li oane m
3
Consum pentru hrtii i
cartoane
230 milioane tone
Consum pentru panouri pe
baz de lemn
129 milioane m
3
Hrti e pentru zi are
100 milioane tone
Hrti e pentru menaj
10 milioane tone
Ambalaj e
120 mi li oane tone
dup CECA-CE-CEEA, LEur ope et la for et, Bruxelles-Luxemburg, 1994, pg.170, actualizat cu date FAO pentru anul 1999
I ndexul de pr et, busteni de
r asinoase ( 95-05)
0
20
40
60
80
100
120
140
1q/ 95 1q/ 96 1q/ 97 1q/ 98 1q/ 99 1q/ 00 1q/ 01 1q/ 02 1q/ 03 1q/ 04 1q/ 05
1
q
/
1
9
9
5
=
1
0
0

(
B
a
s
e
d

o
n

l
o
c
a
l

c
u
r
r
e
n
c
y
)
US, West US, South Can, West Sweden Germany
Relati va stabi li tate pe
termen lung a preturi lor
pentru lemnul rotund
Cauze de variaii majore:
Cri ze economi ce
Supraoferta (datorata
catastrofelor naturale)
Source: Wood Resource Quarterly (WRI )
I ndexul de pr et, celuloza ( 95-05)
0
20
40
60
80
100
120
140
1q/ 95 1q/ 96 1q/ 97 1q/ 98 1q/ 99 1q/ 00 1q/ 01 1q/ 02 1q/ 03 1q/ 04 1q/ 05
1
q
/
1
9
9
5
=
1
0
0

(
B
a
s
e
d

o
n

l
o
c
a
l

c
u
r
r
e
n
c
y
)
US, West US, South Can, West Sweden Germany
Source: Wood Resource Quarterly (WRI )
Producia mondial de lemn rotund
n 1999
Jumtate din
producia total dat
de lemnul de foc
90 % di n lemnul de
foc produs n rile n
curs de dezvoltare
FAO 2000
89%
20%
77%
70%
15%
23%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Africa America
Central i
de Nord
America de
Sud
Asia Europa Oceania Ex-URSS
mii mc
Lemn de foc i mangal Lemn de lucru
Producia mondial de lemn rotund
industrial (buteni) n 1999
1,55 mi li arde m
3
79% n rile
dezvoltate
producia butenilor
de rinoase 635
mi li oane m
3
) este
dubl fa de foioase
(317 mi li oane m
3
).
producia butenilor
de foi oase di n zona
temperat a nregistrat
un uor avans fa de
butenii din zona
tropical.
Producia i consumul de cherestea
la nivelul anului 1999 ( date: FAO
2000)
Ameri ca de Nord , Asi a
i Federaia Rus
Cherestea de foi oase:
22 %
construciile de
locuine = pri nci palul
vector al consumului
pentru rinoase
Producia i consumul de panouri
pe baz de lemn la nivelul anului
1999 ( date: FAO 2000)
-153 mi li oane de m
3
Producia i consumul de lemn
pentru hrtie i cartoane
la nivelul anului 1999
Cretere continu a
produciei (297
mi li oane tone)
Rat mare a reciclrii
n rile dezvoltate
producia rilor
dezvoltate (76%) este
net superioar
produciei rilor n
curs de dezvoltare
Asia crete vertiginos
Evoluia volumului total al
expor tur ilor mondiale pe tipur i de
pr oduse for estier e n per ioada 1970
1996 ( date: FAO)
Reducere a volumelor
exportate n 97-98
(criza asiatic) i
cretere 99 -00
(Uraganul Lothar)
Comerul cu hrtie
cretere continu
100 miliarde USD
valoarea schimburilor
comerciale
China devine al doilea
importator i al doilea
exportator
Cretere la export a
produselor
transformate (valoare
adaugat mare)
Creterea produciei de brichete din
lemn
Apariia produselor de
nia - bi oenergi e
Piaa lemnului rotund
Japonezii realizeaz
40% di n i mporturi le
mondi ale deci
aproxi mati v 50
mi li oane de m
3
SUA, Malaiesia i
Federaia Rus 50%
di n exporturi
Europa schi mburi
i nterregi onale
Piaa internaional a cherestelei
cheresteaua de rinoase
(74 milioane de m
3
exportai n 1999)
cheresteaua de foioase (15
milioane m
3
exportai)
particip mai mult n
schimburi interregionale
trei principali
importatori: S.U.A.,
Europa occidental i
Japonia
Canada este primul
exportator de mondial de
cherestea (37 milioane
m
3
)
Europa: schimburile din
nord ctre sud, mai precis
din Suedia i Finlanda
ctre Germania, Frana i
Anglia
Piaa celulozei i hrtiei
17% din producia
mondial de celuloz
este exportat
Pri nci pali i
exportatori sunt
Canada, SUA, Suedi a
i Finlanda
11 mi li oane de tone pe
care Europa de Nord
9,2 mi li oane de tone
pe care Canada le
export n SUA
Producia de lemn la nivelul rii noastre
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
mii m
3
RNP Unitati administrative Proprietati private individuale Pasuni impadurite
Producia de lemn la nivelul rii
noastr e
-Scderea volumului de
lemn vndut prin licitaie
- n 2005:
8,5 milioanem
3
s fie
destinai vnzrii pe
picior ctre agenii
economici
1,3 milioanem
3
se
comercializeaz prin
contractepetermen
lung
500.000 m
3
se
exploateaz in
contrapartidacu
construcia de drumuri
forestiere,
300.000 m
3
sunt
destinai Ageniei
Naionale a Locuinelor
100.000 m
3
moilor din
Munii Apuseni.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
m
i
i

m
3
Industrie Populatie Cota RNP
Evoluia produsele lemnoase n
per ioada 1990-2002
Produs U.M 1990 1994 2000 2001 2002 +/- 2002/1990
Cherestea 1000 m
3
2.853 1727 3396 3059 3150 + 10.4 %
Plci aglomerate 1000 m
3
581 240 133 134 270 - 53.5 %
Plci fibr 1000 m
3
184 102 82 206 290 + 57,6 %
Celuloz 1000 t 667 221 293 268 270 - 59,6 %
Hrtie 1000 t 547 288 340 395 400 - 26,9 %
Mobil milioane $ 456 450 608 700 770 + 68,9 %
produciade mobi li er a
crescut constant
ncepnd cu 1994,
depind producia
di n 1990 ncepnd cu
anul 1998
n 2000 acest sector a
reprezenta 39% di n
producia total de
lemn i 45% di n
exporturi lepe baz de
lemn.
Pe piaa panourilor pe
baz de lemn creterea
cea mai important s-a
realizat n condiiile
unor investiii masive
di n ulti mi i ani n
producerea de P.F.L.
Consumul inter n apar ent de
pr oduse lemnoase
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
m
3
Lemn de foc
Cherestea
Busteni
Comerul cu produse lemnoase
peste 70 % din producia de mobil este destinat
exportului .
ni velul exportului cu cheresteade rinoase rmne
ri di cat (2.100.000 m
3
n 2004)
n cazul lemnului pentru plci i celuloz, ntregul
volum, 1.200.000 m
3
volum net, fi i nd uti li zat n
producia intern. I mporturi lesunt nesemni ficati ve.
mobil + case prefabri cate di n lemn = 4,8 % di n
totalul exportului Romni ei
sectorul de hrti ei carton i produsedi n acestea
rmne, n conti nuaredependent de i mporturi
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Recapi tulare
Economia forestier
Microeconomie adaptat condiiilor de producie specifice pdurii
Economia gestionrii factorilor de mediu
Parti culari tile economiei forestiere
Cicluri foarte lungi de producie i nter -dependen i centralizare
Monopolizarea produciei i oligopsonuri in consumpia
distorsionat
Fluctuaii ale necesarului de manoper exter nal i zar ea ser vi ci i l or
Proces de producie stochastic costur i supl i mentar e cu
determinarea i monitorizarea produciei
Importana economiei forestiere n dezvoltarea rural
Armonizrii intereselor pur economice cu aspectele sociale i
ecol ogi ce
CEREREA DE BUNURI I SERVI CI I
U T I L I T AT EA ECONOMIC
F UNCIA CERERI I
EL AST I CI T AT EA CERERI I L A PRE
RELAIA D I N T RE CERERE I V EN I T
RESTRICIA BUGETAR, CU RBA AL EGERI I I N D I FEREN T E
Cursul 4
Uti li tatea economi c
A fi uti l = a fi de folos, a sati sfaceo nevoi e
Reprezi nt:
capacitatea bunurilor i/sau serviciilor de satisface nevoile sau
dorinelor umane (proprieti, caracteristici, nsuiri reale sau i magi nare)
msura n care consumarea unei cantiti de bunuri satisface una
sau alta dintr e nevoile umane
Conotaii filosofice: utilitate vs. dorin
Hedoni smul - sati sfacerea dori nelor este cel mai important el uman
Utilitatea nu are unitate de msur
E greu de imaginat o unitate de msur a plcerii sau durerii, dar cantitile
n care sunt prezente aceste sentimente ne mping continuu s vindem sau s
cumprm, s mprumutm bani sau s dm cu mprumut, s muncim sau s
ne odinim, s producem sau s consumm; iar din efectele cantitative pe care
le au aceste sentimente trebuie s cuantificm msurile lor (Jevons, 1871)
Utilitatea economic
Este indisolubil legat de
cerere
(comportamentul
consumatorului )
consumatorul este
capabil s msoare
utilitatea fiecrui
bun, expri mnd-o
ntr-un numr de
uniti abstracte
(abordare cardi nal a)
Consumatorul este
capabil s compare
dou couri de
bunuri i s le
ordoneze dup
preferine i
posibiliti (abordare
ordi nal a)

Nevoile biologice, primare
(respiraie, hran, ap, adpost, somn, sex...)
Nevoia de a aparine unui grup social
Nevoia de securitate
(familie, un loc de munc, pensie, diverse asigurri)
Autorespectul i respectul
celorlali
Nevoia de
auto-realizare
Nevoile
spirituale
Utilitatea total Utilitatea total Utilitatea marginal Utilitatea marginal
satisfacia resimit n
urma consumului unor
cantiti succesive ntr-
o anumit cantitate de
ti mp
Satisfacia adiional
resimit de individ pe
baza consumrii unei
uniti suplimentare
di ntr-un bun oarecare
Uti li tatea total vs. margi nal
U = U ( x+1) U ( x)
3 beri + 5 mi ci = 115 uti li
4 beri + 5 mi ci = 125 uti li
U = 10 uti li
Legea utilitii marginale descrescnde
M i ci Ber e Ut i l i t at ea t ot al a Utilitatea marginal
5 0 50
5 1 80 30
5 2 100 20
5 3 115 15
5 4 125 10
5 5 133 8
5 6 139 6
5 7 144 5
5 8 146 2
5 9 148 2
5 10 149 1
5 11 150 1
5 12 150 0
5 13 150 0
5 14 150 0
5 15 150 0
cnd cantitatea consumat dintr-un bun sporete, utilitatea
marginal tinde s se diminueze pn la 0 = punct de saietate
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Utilitatea totala Utilitatea marginal
Cererea de bunuri i servicii
Relaia ntre canti tatea
di ntr-o marf, rel ati v
omogen, dorit de
consumator, pe care acesta
este di spus s o
achiziioneze ntr-un
i nterval de ti mp i l a preul
exi stent
Cerere individual - un
consumator
Cerere agregat un grup de
consumatori
Cererea de pia suma
cantitilor sol i ci tate di ntr-
un anume bun
Funcia cererii
Locul geometri c al
combinaiilor
dintre cantitile
di ntr-un bun i
preurile
corespondente
Este tot ti mpul
descendent
Legea descreterii
uniti marginale
Substitueni
Restricii bugetare
form convex fa
de ori gi nea axel or
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Canti tate(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
r
e

(
P
)
O scdere a preului de
la 6 la 3 RON este
asociat cu creterea
cantitilor consumate
de la 23 la 85 buci
C
Elasti ci tatea cereri i
Factori care influeneaz cererea:
Pre
Uti l i tatea atri bui t
Modi fi carea veni turi l or
Modificarea preurilor bunurilor complementare
Numrul de cumprtori
Preferinele cumprtorilor
Anticipri ale evoluiei preului
El asti ci tate = gradul de sensibilitate a cererii fa de
schi mbarea factori l or care o influeneaz
Elasticitatea cererii la pre
raport ntre schimbarea procentual a cantitii cumprate
i schimbarea procentual a preului de cumprare
P
P
Q
Q A

A
=
T 0 T1
P = 200
RON
Q = 10.000
buc
P= 180
P = - 10%
P = 180
P = - 10%
P = 180
P = - 10%
P = 180
P = - 10%
P = 200
P = 0
Q = 11000
Q = 10%
Q = 10.500
Q = 5%
Q = 12000
Q = 20%
Q = 10000
Q = 0%
Q = 11000
Q = 10%
e= 1 e= 0.5 e= 2 e= 0 e=
Elasti ci tatea
cereri i la
pre
Uni tar Subuni tar Supraunitar Perfect
i nelasti c
Perfect
elasti c
'
'
/ ) ' (
/ ) ' (
P P
P
Q
Q Q
P P P
Q Q Q

=
Elasticitatea cererii la pre
unitar: / e / = 1
cerere unitar la
pre: canti tatea
crete n aceiai
proporie cu
scderea
preului
Suprauni tar / e/ > 1
Cerereelasti c
la pre
subuni tar / e/ < 1
Cerere inelastic
la pre

p
1

p
2

q
1

q
2

q

P
c>1
c=1
c<1
P
Q
Elastic (e>1) Elastic (e>1) Inelastica (rigid, e < 1) Inelastica (rigid, e < 1)
Ti puri de elasti ci tate
Cantitatea cerut crete ntr-o msur
mai mare de o uni tate la scaderea
preului cu o unitate
Cantitatea cerut crete ntr-o msur
mai mic de o unitate la scaderea preului
cu o uni tate
Per fect elastica Per fect elastica Per fect inelastica Per fect inelastica
Ti puri de elasti ci ti
Cu toate c preul scade cantitatea nu
crete
Preul rmne constant, cantitatea
crete
Relaia dintre cerere i venit
Bunuri normale:
cererea crete odat cu
veni tul
Bunuri i nferi oare:
cererea scade pe msur ce
crete venitul
Engel : cu ct veni tul unei
fami l i i este mai mi c cu att
ponderea chel tui el i l or cu
alimentele crete
Bunuri Gi ften:
Paradoxul i rl andez: cererea
crete cnd crete preul

Venituri
C
a
n
t
i
t

i

c
u
m
p

r
a
t
e

Bunuri
inferioare
Bunuri
normale
Curba Engel
Restricia bugetar
Scopul consumului este
maximizarea utilitii
Consumul este
restricionat de bugetul
di sponi bi l
Teori a alegeri i
i ndi ferente: alegere ntre
dou bunuri echivalente
(Edgeworth, Pareto)

Y
X
V/p
1
y

V/p
1
x

V/p
2
y

V/p
3
y

V/p
4
y

V/p
5
y

V/p
2
x
V/p
3
x
V/p
4
x
V/p
5
x

A
A
o sum de bani V
dou bunuri X i Y
perfect substi tui bi le
Preurile lor de
cumprare p
x
i p
y
V/ p
x
; V/ p
y
- partea di n
veni t alocat pt. X sau Y
o infinitate de combinaii liniare ntre
x i y, toate la fel de utile
p
x
q
x
+p
y
q
y
=V
Curba alegerii indiferente (curba de indiferen)
reunete toate combinaiile
posibile dintre cantitile
consumate din X i Y
Tangent la dreptele de
restricie bugetar
este totdeauna
descresctoare
creterea consumului unui
bun, care va asi gura un spor
de utilitate, va fi balansat
prin scderea consumului
din cellalt bun
i convex:
legea utilitii maximale
descrescnde


X
Y
dy
D
D
I
0
dx
y
x
x
y
p
p
q
q
=
Rata marginal de substituire
raportul di ntre:
canti tatea la care un
consumator renun din
bunul Y (Y)
pentru a consuma o
uni tate n plus di n bunul
X (X).
Exerci ii de seminar
Fie urmtoarele trei funcii individuale ale cererii pentru
un bun de folosin privat:
P
1
=200 0,5Q
1
,
P
2
=250 Q
2
,
P
3
=100 0,4 Q
3
.
Reprezentai grafic cele trei funcii
Determinai elasticitatea cererii n trei puncte (alegerea
este a dumneavoastr), pentru fiecare din cele trei funcii
ale cererii; determinai, pentru fiecare funcie, punctul n
care elasticitatea este unitar
Recapi tulareC4
Utilitatea marginal
Legea utilitii marginale descresctoare saturaia
n consum
Funcia cererii
Elasticitatea cererii la pre
Relaia dintre cerere i venit
Curba alegeri i i ndi ferente
Rata marginal de substituire
CEREREA DE BUNURI I SERVI CI I
ELASTICITATEA NCRUCIAT A CERERII
EL AST I CI T AT EA CERERI I L A V EN I T
AGREGAREA CERERI I
Cursul 5
Elasti ci tatea cereri i
Factori care influeneaz cererea:
Pre
Uti l i tatea atri bui t
Modi fi carea veni turi l or
Modificarea preurilor bunurilor complementare
Numrul de cumprtori
Preferinele cumprtorilor
Anticipri ale evoluiei preului
El asti ci tate = gradul de sensibilitate a cererii fa de
schi mbarea factori l or care o influeneaz
Elasticitatea cererii la pre
unitar: / e / = 1
cerere unitar la
pre: canti tatea
crete n aceiai
proporie cu
scderea
preului
Suprauni tar / e/ > 1
Cerereelasti c
la pre
subuni tar / e/ < 1
Cerere inelastic
la pre

p
1

p
2

q
1

q
2

q

P
c>1
c=1
c<1
P
Q
P
P
Q
Q A

A
=
Elasticitatea ncruciat a cererii la pre
modificarea cantitii cerute dintr-un bun la
modificarea de pre a celuilalt bun
Bunuri substi tui bi le
Bunuri complementare
) ( %
) ( %
A P
B Q
e
A
A
=
Ti pologi a bunuri lor n raport cu elasti ci tatea
ncruciat
Tipuri de
bunuri
Elasticitatea
ncruciat
Cum se manifest i exemple de bunuri
Bunuri perfect
substituibile
Elasticitate
infinit
Scade puin preul lui A scade
foarte mult cantitatea cerut din
B
Crete puin preului lui A cretere
foarte mult cantitatea cerut din B
Preul locuinelor proprietate personal vs. suprafaa nchiriat
Substituibile
Pozitiv, dar
nu infinit
Scade preul lui A, scade +/-
proporional cantitatea cerut B
Crete preul produsului A, crete
i cantitatea cerut din B
Transportul feroviar vs. transportul auto, energia termic vs.
ferestrele termopan, casete vs. compact discuri
Independente Zero
Cantitatea vndut din A nu este afectat de modificarea preului lui
B
ulei alimentar vs. benzin
Complementare
Negativ i
subunitar
Scade preul lui A, crete
cantitatea cerut din B
Crete preul lui A, scade
cantitatea cerut din B.
autoturisme i benzin,
preul energiei electrice i instalaiile electrice de nclzit
Bunuri substi tui bi le vs. bunuri complementare

Cantitatea cerut din B
Crete preul lui A
Scade preul lui A
Bunuri substituibile
Cantitatea cerut din B
Crete preul lui A
Bunuri complementare
Scade preul lui A
Elasti ci tateacerere la veni t
Elasti ci tate pozi ti v:
Bunuri normal e: cererea
crete odat cu creterea
veni tul
Elasticitate negativ:
Bunuri i nferi oare: cererea
scade pe msur ce crete
veni tul
ponderea chel tui el i l or
al i mentare este mai mare n
fami l i i l e cu veni t mi c
Elasticitatea nul
o cretere a venitului nu
determin o cretere a
cantitior cumprate

Venituri (V)
C
a
n
t
i
t

i

c
u
m
p

r
a
t
e

(
Q
)

Bunuri
inferioare
Bunuri
normale
V
V
Q
Q A

A
=
Cerere inelastic la venit (subunitar) Cerere inelastic la venit (subunitar)
2 bunuri X, Y
O cretere a venitului
cu un procent duce la o
cretere a cantitii
cumulate cumprate
di n X respecti v Y n
acelai procent
Elasti ci tatea cereri i la veni t pentru 2 bunuri

y
1

y
2

X
Y
x
1
x2
Y %
X %
Elasticitate unitar Elasticitate unitar
2 bunuri X, Y
la o cretere cu un
procent a veni tului ,
crete tot cu un procent
cantitatea consumat
di n bunul X (Y rmne
constant)
Elasti ci tatea cereri i la veni t pentru 2 bunuri

x1 x2
y
X
Y
Cerere elastic la venit Cerere elastic la venit
2 bunuri X, Y
o cretere cu un procent
a veni tului conduce la o
cretere cu mai multe
procente a cantitilor
cumprate din bunul X
pe seama veni tul ui
supl i mentar
pe seama diminurii
cantitii cumprate din Y
(economi si rea)
Elasti ci tatea cereri i la veni t pentru 2 bunuri

X
Y
x
1
x
2

y
1

y
2

Agregarea cereri i
Rivalitate n consum Non r ivalitate n consum
Posibilitatea
excluder ii
Bunur i pr ivate
(laptopul, lemnul pe pi ci or
etc)
Bunur i publice de tip club
(sala de ci nema, ecoturi sm, etc)
I mposibilitatea
excluder ii
Bunur i comune
(accesi ble tuturor dar
subi ect de epui zare
pestele di n apele
internaioale, O2 etc)
Bunuri i servicii publice
pr opr iu zise
(securitatea naional,
serviciile protective ale pdurii
etc)
Agregarea cereri i bunuri pri vate
2 consumatori
Ri vali tate
i mposi bi li tatea ca doi
indivizi sau dou firme s
posede acelai bun sau
servi ci u de ordi n pri vat
Cererea agregat
suma cantitilor
cumprate la fiecare
nivel de pre (curba
albastr)

C
P
Cererea
primului
consumator
Cererea
agregat a celor
doi consumatori
Cererea celui
de-al doilea
consumator
Etapede calcul a cereri i agregate
se ordoneaz
descresctor preul oferit
pentru cantitile
vndute
se cumuleaz cantitile
se calculeaz o funcie de
regresie liniar simpl
y = b + a x
y este preul iar x este
canti tatea
partida
nr. Volumul
cumprat
de firma...
La preul
(RON m
-3
)
volumul
cumulat
1 560 A 150 560
2 1500 B 89 2060
3 840 A 70 2900
4 365 A 65 3265
5 478 B 63 3743
6 681 B 50 4424
7 520 A 45 4944
Calculul funciei cererii
C:\ Documents and
Setti ngs\ Li vi u\ Desktop\
cerere.xls
P=147,783 - 0,0229 Q
Afectata de er oar ea
estimaiei
y = f (x) + ees
P= 175,93 - 0,0311Q
y = -0,0229x + 147,78
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
P
r
e
t


(
R
O
N
/
m
3
)
Q = cantitate m3
Functia cer er ii
Agregarea cereri i - bunuri de utilitate public
Bunurile de utilitate public
nu presupun ri vali tate n
uti li zarea lor:
n acelai timp, doi sau mai
muli indivizi pot beneficia de
acelai peisaj, de acelai aer
curat, de aceleai ape ale
rul ui de munte
cererea agregat se formeaz
nsumnd preuri oferite
pentru aceleai cantiti
pentru primele cantiti din
bunul sau servi ci ul publ i c,
preul total oferit este foarte
mare

Cantitate
P
Calculul funciei cererii
se ordoneaz
nregistrrile cresctor
dup cantiti
se cumuleaz preurile
oferi te
se calculeaz funcia de
regresi e
exponenial negativ
y=ae
-bx
y = preul
x = canti tatea
Numr
de vi zi te
pe an
Costul unei
vi zi te (UM)
Preuri
cumul ate
1 80 308
2 50 228
3 23 178
4 15 155
5 80 140
6 45 60
7 15 15
Cererea pentru funcia recreativ
ntr-un parc exempl u i poteti c
Calculul funciei cererii
C:\ Documents and
Setti ngs\ Li vi u\ Desktop\
cerere.xls
P= 628,6e
-0,42Q
y = 628,65e
-0,428x
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0 2 4 6 8
Funcia cererii - bun
public
Teme de meditaie
Fie urmtoarele trei funcii individuale ale cererii :
P
1
=200 0,5Q
1
P
2
=250 Q
2
P3=100 0,4 Q3
determinai funcia agregat a cererii
a) pentru un bun de folosin privat
b) pentru un bun de folosin publica
Dai alte exemple de bunuri complementare,
substi tui bi le i perfect substi tui bi l e, preferabi l di n
silvicultur i i ndustri a lemnului .
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Ofer ta producia de bunuri i servicii
Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Recapi tulare: cerere
Legea utilitii marginale descresctoare
Funcia cererii
Elasticitatea cererii la pre
Elasti ci tateancruciat
Bunuri substi tui bi le
Bunuri complementare
Relaia dintre cerere i venit
Curba alegeri i i ndi ferente
Rata marginal de substituire
Elasti ci tatea cereri i la veni t
Agregarea cereri i
OFERTA DE BUNURI I SERVI CI I
FACTORII DE PRODUCIE
Munca producti vi tatea munci i
Resursele naturale (pmntul)
Capi talul
Antreprenori atul
Cursul 6
Generaliti
CEREREA
Bunuri i servicii:
uti li tate
canti tate
pre
OFERTA
Rezultatul folosi ri i
resurselor
Factorii de producie:
ansamblul mi j loacelor
di sponi bi le i susceptibile
de a fi valori fi cate pentru
producerea de bunuri sau
prestareadeservi ci i
Nevoi neli mi tate Resurse: rari tate
Efi ci ena economic
Eficiena economic
cu ct sati sfacerea nevoi lor se face uti li znd resurse
li mi tate cu att eficiena economic a produciei este mai
mare
compararea productivitii unei resurse n uti l i zarea curent cu
situaia unor utilizri al ternati ve
1 ha de pmnt cu folosin forestier necesit anumi te uniti de
munc i capi tal pentru producerea de l emn acelai ha necesit al te
combinaii pentru fol osi rea agricol
Costul de opor tunitatea al factor ilor de producie
gsirea celei mai efi ci ente modaliti de combi narea a
resurselor
Ex. Combinaia for de munc capi tal i nvesti t n al egerea
tehnol ogi i l or de expl oatare are eficien ECONOMIC maxim atunci
cnd implic costuri l e total ecel emai mi ci
Munca factor determinant n producie
acti vi tate contient, speci fi c uman, ndreptat spre
ati ngerea unui anumi t scop, pri n care omul i definete
defapt i nter esul
Factor pri mar, orgi nar , de producie
Capi tal uman (Adam Smi th):
munc fizic + munc intelectual
Factor de producie neregenerabi l
Factor de producie di nami zator: pune n funciune ceilali factori de
producie
Di vi zi unea munci i n soci etate
proces pri n care oameni i se specializeaz n efectuarea anumi tor
operaii,
crete astfel producti vi tatea munci i
or gani zar ea producie
Producti vi tatea munci i
Pr oducti vi tatea munci i :
capacitatea forei de munc
de a crea valoare adugat
produciei ntr-o uni tate de
ti mp
productivitate fizic
(aparent), expri mat pri n
numrul de bunuri produse
ntr-o unitate de timp (or,
zi, sptmn, lun, an)
producti vi tatea munci i este
de departe cel mai i mportant
i ndi cator economi c
(capi tal i sm sau soci al i sm)
Producti vi tatea munci i i n 2002
PI B/ Ora PI B/ Person
Germany $39.39 $25,549
U.S. $38.83 $34,076
Japan $28.37 $25,128
Productivitate total vs. productivitate marginal
vs. producti vi tate medi e
Nr.
echipe
Prod. Tot ala
( mii
puiet i/ ha)
Prod. M edie
( mii
puiet i/ ha)
Prod. M arginala
( mii puiet i/ ha)
0 0
1 1 1
2 2,5 1,25 1,5
3 5 1,66 2,5
4 6 1,5 1
5 7 1,4 1
6 7,8 1,3 0,8
7 8,5 1,21 0,7
8 9 1,125 0,5
9 9,3 1,03 0,3
10 9,2 0,92 -0,1
-2
0
2
4
6
8
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prod. totala (mi i pui eti / ha)
Prod. Medi e (mi i pui eti / ha)
Prod. Margi nala (mi i pui eti / ha)
Productivitatea total a muncii
Funcia de producie total
difereniat n 3 faze
OB - creterea produciei este
proporional cu creterea
consumului de manoper
BC - creterea produciei este
mai lent dect creterea
consumului de manoper
Dup C - creterea consumului
de manoper nu mai ajut la
ni mi c
Legea r andamentelor
descresctoare
om x zile /
ha
mii puiei / ha
A
B
C
I I
0
I
1
O
Productivitatea marginal vs. medie a muncii
Pr oducti vi tatea
marginal a muncii
(PMAM)
raportul dintre creterea
nivelului produciei i
creterea cantitii de
manoper cu o unitate
Pr oducti vi tatea medi e a
munci i (PMEM)
este raportul di ntre ni velul
producie i manopera
necesar atingerii acestuia

omzile/ ha
mii puiei / ha
A
B
C
mii puiei(omzile)
- 1

omzileha
-1

Productivitatea
medie a muncii
Productivitatea
marginal a muncii
a)
b)
I I
0
I
1

I I
0
I
1

O
AI
OI
Producti vi tatea munci i indicator al eficienei
economi ce
raportul dintre producie i
manopera necesar ofer
informaii privind eficiena
alocrii resursei
I (OB) : creterea PMEM
crete producia total
I I I (>C): scade att producia
total ct i cei doi indicatori
ai productivitii
II (BC) : descreterea PMAM
dei producia total
continu s creasc

omzile/ ha
mii puiei / ha
A
B
C
mii puiei(omzile)
- 1

omzileha
-1

Productivitatea
medie a muncii
Productivitatea
marginal a muncii
a)
b)
I I
0
I
1

I I
0
I
1

O
AI
OI
Producti vi tatea munci i indicator al eficienei
economi ce
Este posi bi l sa obi nem
aceeai produci e (de masa
lemnoasa) crescand forta
de munca sau crescand
suprafata plantata
Dac manopera este mai
ieftin fa de pmnt,
cantitatea eficient de munc
corespunde pct. C, unde
PMAM = 0
Manopera mai scump fa
de pmnt pct B, unde
PMEM = maxi m
Nr.
echipe
Prod. Tot ala
( mii
puiet i/ ha)
Prod. M edie
( mii
puiet i/ ha)
Prod. M arginala
( mii puiet i/ ha)
0 0
1 1 1
2 2,5 1,25 1,5
3 5 1,66 2,5
4 6 1,5 1
5 7 1,4 1
6 7,8 1,3 0,8
7 8,5 1,21 0,7
8 9 1,125 0,5
9 9,3 1,03 0,3
10 9,2 0,92 -0,1
Curba nvrii
un om cu experien ntr-un
domeni u este un om
pr oducti v pri n canti tatea
produs n unitatea de timp
I: nceputul implementrii
unui proces de producie:
costurile de producie sunt
mari , scad apoi repede pe
msur ce productivitatea
muncii crete datorit
organizrii produciei
I I : de l a pragul de mi ni m (PM
maxim)
cretere a costului de producie
pe uni tatea de produs
costuri supli mentare generate
de mai buna organi zare a
munci i

Cantitate
C
o
s
t


d
e

p
r
o
d
u
c

i
e
Poriunea ce
intereseaz din
punct de vedere
economic, dup
lansarea producie
Capi talul
Ansamblul bunuri lor folosi te, la rndul lor, pentru
obinerea altor bunuri i servi ci i ce sati sfac nevoi le
oameni lor
Rolul fundamental al capi talului este acela de a face
muncauman di n cen cemai productiv
Nu este factor pri mar ci rezultat al proceselor
economiceanteri oare
capi tal fi x:
format din bunuri ce particip la mai multe cicluri de producie
capi tal ci r culant:
format di n bunuri ce-i transfer valoarea integral ntr-un ci cl u de
producie
Capi talul fi x
bunurile ce particip la mai multe cicluri de
producie
se consum treptat i sunt nlocuite dup mai muli
ani
uzur:
fizic = deprecierea treptat a caracteristicilor funcionale,
depinde de durata de via, de gradul de ncrcare i de condiiile
de expl oatare
moral const ntr-un decalaj di n ce n ce mai mare ntre
performanele tehnice (productivitate, consumuri specifice,
siguran n exploatare, versabilitate, design)
apare datorit progresului tehnic
Capi talul ci rculant
materi i le pri me, materi alele, energi a, apa
tehnologic etc
uti li zareaacestora la fi ecareci clu de producie
genereaz externaliti
Resursele naturale
pmntul, mijlocul de producie folosit pentru
producia vegetal sau forestier
Resurse naturale de facto neregenerabi le:
petrol, crbune, gaze naturale, strat de ozon
Resursele naturale regenerabi le
ex. culturile agricole, pdurile cultivate, bancurile de peti
orice populaie biologic suficient de mare nct procesele
reproductive s nu fie afectate sau expuse riscurilor datorate
consangvinizrii
Se preteaz aplicrii conceptului de sustenabilitate
Antreprenori atul organizeaz ceilali trei factori de
producie
Capi tal uman = efortul celor ce i asum riscul
combinrii celorlali factori de producie n procese
coerente al cror ultim obiectiv este generarea de bunuri
i servicii
RI SCUL = caracteri sti ca esenial a antreprenoriatului
asumarea ri scul ui nainte de a produce ceva, fr a avea garania c
producia n sine va fi profitabil.
estimarea gradului de risc pe care l presupune o viitoare investiie
sau afacere este o msur obligatorie i este component a planului
de afaceri sau a studiilor de prefezabilitate i fezabilitate necesare
demarrii unei investiii
Di rect legat i de capacitatea de inovare: produse noi,
procese tehnologice noi sau organizatoric
Combinarea factorilor de producie
Q = f (M, Rn, K, A)
resursele pot fi
combi nate n di verse
proporii (manoper,
energi e, materi i pri me,
tehnologi i , echi pamente)
Q = f (x1, x2, x3, x4 )
r esur sele sunt
substi tui bi le ntr e ele,
dar ntr e anumi te li mi te,
condiionate tehnologic
Condiionri
tehnologi ce:
randamentul utilizrii
materi i lor pri me;
randamentul utilizrii
energi ei ;
costul manoperei ;
mrimea stocurilor de
materi i pri me necesare
asigurrii unui flux de
producie optim;
costurile de producie (n
speci al pe cele vari abi le)
Rata marginal de substituire tehni c
I socuanta este o curba
care reflect combinaiile
posi bi le ntre doi factori
de producie pentru
meninerea constant a
produciei
RMS = Raportul di ntre
productivitile
margi nale fi zi ce a celor
doi factori
(PMA
Capi tal
/ PMA
munca
)
I socost
Combinaia factorilor de
producie care implic
aceleai costuri
Dreapta T/ pb T/ pa

manoper
Capital
x
1
uniti
x
2
uniti
x
3
uniti
T/p
a

T/p
b

a
1

b
1
a
2

b
2
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Ofer ta: Costur i
Piaa i distorsiunile ei
Echi l i brul economi c general
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
Recapi tulare
Factorii de producie
Munca
producti vi tateamunci i
Resursele naturale
(pmntul)
Capi talul
Antreprenori atul
Combi narea factori lor
de producie
Rata marginal de
substi tui retehni c

omzile/ ha
mii puiei / ha
A
B
C
mii puiei(omzile)
- 1

omzileha
-1

Productivitatea
medie a muncii
Productivitatea
marginal a muncii
a)
b)
I I
0
I
1

I I
0
I
1

O
AI
OI
OFERTA DE BUNURI I SERVI CI I
COST U RI
REN T A
REN T A H OT EL L I N G
Cursul 7
Costul
o msur a ceva la care
trebuie renunat pentru a
obine altceva, prin
cumprare, schimb sau
producie
ex. cost de oportuni tate =
valoarea lucruri lor la care
trebui es se renune
pentru a obine altceva
Adam Smi th costul =
preul real al bunului
Costuri vs. Cheltui eli
Cheltuielile fcute cu
un factor de producie =
valoarea total a
factorului respecti v
Fi xe = nu depi nd de
canti tate
Vari abi le= depi nd de
volumul produciei
Totale
costul de pr oducie =
raportul di ntre cheltui eli
i volumul producie

Cantitate / an
Lei
Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile
Cheltuieli totale
Cantitate / an
Lei /
unitate
de
produs
Cost fix mediu
CFme
Cost variabil
mediu CVme
Cost total
mediu CTme
Cost marginal Cma
Costuri = semnale economi ce mai per ti nente
Reflect coninutul
consumului de factori la
uni tatea de produs
Aducela acelai numitor
toate consumuri le de
factori
Se regsete n preul de
vnzare al
bunului / servi ci ului
permit comparaii ntre
rezultatele economi ce
pentru dou firme diferite
ale aceleai firme, la
i nterval e di feri te.
Costuri . Ti pologi e
Costul medi u = r apor tul
di ntr e cheltui eli i
mrimea produciei
Costur i fi xe medi i
Costur i var i abi lemedi i
Costur i totale
Costul margi nal
raportul ntre diferena a
dou costuri totale
consecutive i diferena
celor dou cantiti
consecuti ve

Cantitate / an
Lei
Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile
Cheltuieli totale
Cantitate / an
Lei /
unitate
de
produs
Cost fix mediu
CFme
Cost variabil
mediu CVme
Cost total
mediu CTme
Cost marginal Cma
Mod de calcul
Canti tate
(m
3
)
Cheltui eli
fi xe
(RON)
Cheltui eli
vari abi le
(RON)
Cheltui
eli total
(RON)
Cost fi x
medi u
(RON/ m
3
)
Cost vari abi l
medi u
(RON)
Cost total
medi u
(RON)
Cost
margi nal
(RON)
5 100 300 400 20 60 80
10 100 500 600 10 50 60 40
15 100 650 750 6,67 43,3 50 30
20 100 750 850 5 37,5 42,5 20
25 100 800 900 4 32 36 10
30 100 840 940 3,33 28 31,3 8
35 100 900 1000 2,86 25,7 28,6 12
40 100 1070 1170 2,5 26,8 29,3 34
45 100 1300 1400 2,22 28,9 31,1 46
50 100 1650 1750 2 33 35 70
Cheltuieli Cheltuieli Costur i Costur i
Putem avea ncredere n costuri le medi i ?
Nivelul optim al pr oduciei ?
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Cost fix (mii Lei) Cost total variabil (Lei)
cost total (Lei)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Cost fix mediu (Lei/ m3) Cost variabil mediu(Lei)
Cost total mediu (Lei) Cost marginal (Lei)
Costuri le pe termen scurt
fi rma nu poate schi mba cantitile n care sunt folosi te
unele resurse
Funi cul ar - termen scurt nseamn intervalul de timp necesar
demontrii acestuia
Manoper - termen scurt nseamn perioada de timp, impus de
legislaia muncii, pentru emiterea preavizele de concediere
Pepinier - termen scurt civa ani, ct dureaz un ciclu de
producie pentru un lot de puiei
costur i le pe ter men scur t sunt gr evate n pr i mul r nd de
costur i le fi xe, i n mai mic msur de cele var i abi le
dificil de difereniat ntre fix i variabil: plile compensatorii dup
emi terea preavi zel or de concedi ere pot fi consi derate costuri fi xe
Combi narea termenel or scurte ale di feri telor resurse
Eg. Renunarea la TAF presupune i renunarea la TAFist
Costuri le pe termen scurt
Anali za productivitii marginale i a costur i lor
factorilor de producie
ntr-un ti mp foar te scur t o zi de exemplu nu se poate
renuna la nici un factor de producie
Pe msur ce timpul crete tot mai muli factori de producie
pot fi modificai
cu ct fora de munc este mai specializat doar pe anumite
operaii, deci este mai puin flexibil, cu att devine mai
dificil reducerea unor costuri sau flexibilizarea produciei
Costuri le pe termen scurt
Cu ct manoper a este
mai scump (salariul
mi ni m pe economi e este
mai mar e) cu att
firmele sunt obligate s
se or i enteze spr e
folosi r ea capi talului
non-uman: tehnologii i
echi pamente
Vezi Chi na vs. Ger mani a
Vezi tehnologi i le de
exploatar e a lemnului
Costuri pe termen lung
Costuri le fi xe pot deveni
vari abi le:
Noi spaii de producie,
desfacere, l easi ng
cur ba costur i lor totale pe
ter men lung
tendina este reducerea
costuri l or fi xe
cresc odat cu creterea
produciei
Nivelul optim al produciei
pe termen lung = ni velului
mi ni m al costului medi u
total pe ter men lung
Cantitate / an
Cts1
Cts2
Ctsn
Cost pe
unitate de
produs
Qoptim
Cmal
Renta
renta este surplusul de valoare datorat deinerii unui factor de
producie care are o ofert fix sau limitat
A fi rentabi l
vinzi cheresteaua produs la un pre mai mare dect costul de producie
rentabil (surplus bazat pe utilizarea unei materii prime ce nu este limitat)
vs. a produce rent
Rent de monopol: ex. singurul care are dreptul s exploateze lemnul
Rent de inovaie: unicul deintor al unui proces de producie patentat
rent-seeking: activiti de negociere sau lobby pentru crearea,
meni nereasau redi stri bui rea rentelor economi ce
Renta economic
di ferena ntre ceea ce un factor de producie produce i ceea ce ar putea produce
n urmtoarea utilizare mai eficient
Costul de oportunitate al meninerii factorului de producie n utilizarea curent
Renta funciar
Sorti mente fi nale
Ci clul
Curiri/ rrituri
Speci i
Uti li zare
Cumprare
Decizii
Pmnt
Da
Agricultur
Cartofi Porumb
Pdure
Plantaii
mol i d
forte
45 ani
celuloz
90 ani
cherestea
Sl abe
Amestecuri
Mo Br Fa
Agro-si l vi ce
Nu
Al te
investiii
pmntul poate fi fcut s produc outputuri mult mai mari ca valoare dect costul
total al i nputuri lor
Renta funciar = ex: (output i nput) Celuloz(output i nput) Cartofi
Valoarea de capi tal
Suma cvasi -rentelor pe care mijlocul de producie le
produce pe durata de via (R
1,2,,n-1
)
Ex. Renta n primul ciclu de utilizarea a pmntului ca
plantaii de molid pentru producerea de cherestea, n al doilea,
... n al n-lea ci clu
Actualizarea la valoarea prezent net prin aplicarea
ratei dobnzi i (p)
( )
( ) ( ) ( )
n n
n
p
S
p
R
p
R
p
R
R V
+
+
+
+ +
+
+
+
+ =

1 1
...
1
1
1 2
3 2
1
Renta Hotelli ng
Renta = profi tul margi nal (veni t-costul margi nal)
reali zat pri n vnzarea unei r esur se natur ale
ner egener abile
Regula lui Hotelli ng
reali zarea unor valori prezentenete constante pe toat
perioada n care respectiva resurs natural neregenerabil va
fi utilizat (vezi - sustenabilitate slab)
(veni tul costul margi nal) actuali zate cu rata dobnzi i trebui e
s fie constante:
(V
0
-Cm)/ (1+p)
0
= (V
1
Cm)/ (1+p)
1
determinarea ritmului n care o resurs natural
neregenerabil este consumat
Recapi tulare
Factorii de producie
Rata marginal de substituire
tehni c
Costuri
Costuri vs. chel tui el i
Costuri vari abi l e vs. costuri fi xe
Costuri medi i , costuri
margi nal e
Costuri petermen scurt vs. l ung
Renta
di ferena ntre ceea ce un factor
de producie produce i ceea ce
ar putea produce n urmtoarea
utilizare mai eficient
Hottel i ng

Cantitate / an
Lei
Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile
Cheltuieli totale
Cantitate / an
Lei /
unitate
de
produs
Cost fix mediu
CFme
Cost variabil
mediu CVme
Cost total
mediu CTme
Cost marginal Cma
OFERTA DE BUNURI I SERVI CI I
F RON T I ERA POSI BI L I T AT I L OR D E PROD U CT I E
N I V EL U L OPT I M AL PROD U CIEI
FUNCIA COBB DOUGLAS
Cursul 8
Frontiera posibilitilor de producie (FPP)
Q = f (M, Rn, K, A)
resursele pot fi combinate n diverse proporii
(manoper, energie, materii prime, tehnologii,
echi pamente)
Q = f (x1, x2, x3, x4 )
FPP = locul geometri c al celor mai
avantajoase/profitabile/rentabile combinaii de
resurse
..\ FPP.xlsx
FPP - dou produse i un capital disponibil
Funcie concav
cu att mai concav cu ct
tehnologia de obinere a
celor dou produse este
mai diferit
sub FPP producia este
nsoit de pierderi, deci
nu este rentabil
deasupra FPP producia
este imposibil
Creterea capitalului
deplasare spre dreapta


Cantitate / an A1 A2A3 A4
B
1

B2
B3
B
4

Pb/Pa
Cantitate
B/an
FPP - dou produse i un capital disponibil
Combinaia optim ntre
cele dou produse
tangenta l a FPP
Panta = raportul preuri l or
de desfacere a celor dou
bunuri
Calea exti nderi i
posibilitilor de produse
a nu se schi mba structura
optim
de ce firma produce dou
produse, cnd ar fi
suficient s produc doar
unul singur, firete cel cu
pre mai mare?
Calea extinderii posibilitilor de
producie pentru dou bunuri


Cantitate / an A1 A2A3 A4
B
1

B2
B3
B
4

Pb/Pa
Cantitate
B/an
FPP - dou produse i un capital disponibil
Cherestea de rinoase
vs. cherestea de foi oase
Mobi li er PAL vs mobi li er
masi v
Exemple di n
managementul foresti er?
Utilizarea optim a
terenuri lor foresti ere
Volum tiat vs. funcii
protecti ve


Zile de recreere / an A1 A2A3 A4
B
1

B2
B3
B
4

Pb/Pa
m
3

extras
anual
Nivelul optim al produciei
Di n punct de vedere al
profi tului margi nal
Dup venituri i costuri
totale
Canti tate
(m
3
)
Cheltui eli
fi xe
(RON)
Cheltui eli
vari abi le
(RON)
Cheltui
eli total
(RON)
Cost fi x
medi u
(RON/ m
3
)
Cost vari abi l
medi u
(RON)
Cost total
medi u
(RON)
Cost
margi nal
(RON)
5 100 300 400 20 60 80
10 100 500 600 10 50 60 40
15 100 650 750 6,67 43,3 50 30
20 100 750 850 5 37,5 42,5 20
25 100 800 900 4 32 36 10
30 100 840 940 3,33 28 31,3 8
35 100 900 1000 2,86 25,7 28,6 12
40 100 1070 1170 2,5 26,8 29,3 34
45 100 1300 1400 2,22 28,9 31,1 46
50 100 1650 1750 2 33 35 70
Nivelul optim al produciei
Dpdv al pr ofitului
mar ginal:
Costul margi nal
intersecteaz Costul mediu
n punctul de mi ni m al
acestui a
Preul de echilibru al pieei
o dreapt paralel cu
absci sa
o firm ce opereaz ntr-un
mediu perfect concurenial
nu poate influena n nici un
fel preul de echilibru;
Veni tul margi nal
diferena dintre preul de
vnzare P i costul produciei
unei uniti este maxim?

Q Q Q
Lei/
unitate de
produs
Pre
Q*
Cma
Zona A n care
producia este
nerentabil datorit
produciei prea mici
Zona B n care
producia este nerentabil
datorit produciei prea
mari
Profitul economic
Cme
Nivelul optim al produciei
Dup venituri i costuri
totale
celei mai mari diferene
dintre venituri i costuri,
adic celui mai mare profit
Stabilirea cantitii optime
ce merit a fi recoltat de o
firm de exploatare:
Stabilirea costurilor i
veni turi l or anual e
Depi nd de medi ul
concurenial n care opereaz
Contracte pe termen l ung sau
pe termen scurt?

Q
V
e
n
i
t
u
r
i

i

c
o
s
t
u
r
i

t
o
t
a
l
e
Venit total
Cost total
q*
Profit maxim
0 ) ( ' ) ( '
* *
= = pm q g q f
Nivelul optim al produciei dup dup elasticitatea
cereri i
Cu cevi i nou pepi a?
nevoie primar minor
pentru muli
nevoi e super i oar pentru
puini
El asti ci tate a cereri i
este greu s mai gseti o
nevoie creia economia real
nu i -a rspuns nc
cerere elastic: veniturile cresc
prin creterea produciei
cerere inelastic: veniturile
scad meninerea pe pia
prin scderea preului
ni vel opti m el asti ci tatea
uni tar

venituri
totale din
vnzri
Cantitate
Cerere
elastic
Cerere
inelastic
Elasticitate
unitar


Creterea elasticitii prin publicitate
la acelai pre se vinde
mai mult n urma unei
campani i publi ci tare
publicitatea crete i
costurile de producie
marketi ngul
opti mi zarea raportului
dintre creterea
veni turi lor ca urmare a
publicitii i creterea
costuri lor datorate
publicitii

Cantitate
Pre
Q
1
Q
2

Cererea fr
publicitate
Cererea cu
publicitate
Funcia Cobb-Douglas
Relaie ntre cantitile de resurse consumate pentru
o uni tate de produs
Y este nivelul produciei (exprimat fie valoric, fie fizic),
L este cantitatea de manoper consumat,
K este i nputul de capi tal i ar
A, o i | sunt constante ce depi nd de tehnologi e.

K L A Y =
Modelarea celor trei cazuri ntlnite n producia de
bunuri
cretere a produciei proporional cu consumul de
resurse (cretere liniar, atunci cnd o=|=1)
cretere cu randamente descresctoare (o i | <1)
cretere cu randamente cresctoare (o i | >1)

Consum de resurs Consum de resurs Consum de resurs
p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
o
d
u
c

i
e

p
r
o
d
u
c

i
e

Randament
descresctor
Randament constant Randament cresctor
(producie de mas)
Structura cursului
I ntroducere n economi e, evol uia conceptelor
Dezvol taredurabi l a. Sustenabi l i tatea economi c.
Economi a medi ul ui. Particularitile economiei i managementului
foresti er
Cererea de bunuri i servicii
Oferta producia de bunuri i servicii
Oferta: Costuri
Piaa i distorsiunile ei
Echilibr ul economic gener al
Concuren, Optim Pareto, teoria jocurilor
Vnzarea sau contractarea serviciilor n condiii de pia imperfect
PI AA I DI STORSI UNI LE EI
PIAA CONCURENIALA
ECHI LI BRUL CERERE OFERTA
Cursul 9
Piaa realitate complex i dinamic
Formarea relaiilor sociale personale cum ar fi
cstoriile sunt guvernate de pia (Becker 1976)
De la si mplu...
Definirea concis a pieei este dificil din cauza marii
sale complexiti, diversiti i elemente caracteristice
Locul de ntlnire dintre cererea cumprtorilor i oferta
vnztorilor
Resursele sunt alocate n cel mai efi ci ent mod posi bi l
Existena unor condiii de funcionare a pieei
(perfecte)
Drepturi de propri etate bi ne defi ni te
Transparen
Simetria informaiei
Preuri liberalizate
... la complex
Concept mai mult sau
mai puin abstract
Formarea relaiilor de
pia mai mult sau mai
puin spontan
Relaii dirijate de o mn
i nvizi bi l (Adam Smith)
Pi aa nu poate fi srutat, este doar o abstracie
imperceptibil cu cele 5 simturi (Si mon 1992)
Defi ni ii
Definiii obser vati onale(economia clasic)
Piaa ca loc de ntlnir e
zon geografic
Pi aa virtual: ntlnire indirect prin simboluri: ordine scrise,
tel efon, fax, i nternet, prospecte, cai ete de sarci ni
Piaa ca loc de desfurare a dorinei schimbului de
mrfuri
O pia exist ori cnd doi sau mai muli indivizi sunt pregtii s
i ntre ntr-o relaie de vnzare (Gravel l e and Rees 1992: 3)
Defi ni ii
Defi niii functi onale (teoria neoclasic)
Piaa ca mecanism de alocare eficient a resurselor
prin funcionarea nestingherit a pieei se consider c resursele
sunt alocate eficient (mn invizibil)
determin firmele s produc mai eficient
piaa i face pe cei ce muncesc s fie mai eficieni
piaa promoveaz i rspltete inovaia
piaa creeaz uneori fal se nevoi pri n publ i ci tate
Distorsiuni ale pieei: bunuri publice i externaliti care nu pot fi
alocate eficient prin pia
Piaa ca loc de formare a preurilor prin cerere i ofert
Teor i a echi l i br ul ui economi c gener al
Defi ni ii
Definiii str uctur ale (teor i a neo-i nsti tuti onala)
Piaa ca un set de instituii sociale = mecanismele i
structurile care dau natere fenomenelor de pia
n care un mare numr de bunuri de un anumit tip se schimb cu
regul ari tate
fi i nd facilitate i structurate de acele instituii
Contracte de vnzare cumprare i schimburile dreptului de
propri etate
Norme, tradiii, cutume
Piaa concurenial
Concurena
o r ivalitate, adic o confruntare pentru a obine
avantaj e
n competiie fiecare acioneaz din inter es i n mod normal
ies nvingtori cei mai buni
o cooper ar e ntre agenii economici
obinerea unor condiii mai bune de producie, de vnzare, de
achiziie a bunurilor de consum, de efectuare a operaiunilor
bneti, valutare, financiare.
Elemente constitutive pentru piaa concurenial
Schi mburi voluntare i speci fi ce
Economia planificata se bazeaz pe forme de schimb cu un grad
ri di cat de i mpunere
O pia liber poate exista doar dac participanii au
posibilitatea aleger ii !!
Omogeni tatea produsului
Produsele cu aceleai proprieti satisfac constant aceleai necesiti:
cererea relativ constant
Cu ct un produs este mai puin omogen, cu att atrage mai puini
clieni
Dac nu eti sigur pe ceea ce cumperi, nu cumperi!
Marketi ngul - rol de a semnal a momentul cnd ceva trebui e schi mbat
Elemente constitutive pentru piaa concurenial
atomi ci tate
productorii i consumatorii sunt att de muli nct nici unul
dintre ei nu poate exercita vreo influen asupra produciei sau
a preurilor (vezi monopolul, monopsonul)
libera intrare pe pia a noilor vnztori i
consumatori
Pri n restricii - preul va fi influenat nu de cantitatea de produs
existent la vnzare, ci de politica grupului de productori
admii sau rmai pe pia
mobilitatea factorilor de producie
diversificarea aciunilor: comerciale, productive, de prestare de
servi ci i
Elemente constitutive pentru piaa concurenial
Simetria informaiei = s cunoasc complet i instantaneu
medi ul economi c
orice schimbare a preului cerut de vnztori este cunoscut imediat
de toi cumprtorii,
orice modificare a preului oferit de cumprtor este cunoscut
imediat de vnztor
Costuri tranzacionale
cheltuielile fcute pentru o mai bun informare asupra
Preurilor de pe pia
Calitii mrfii
Cantitile existente
Modaliti de achiziie, etc
Comerul electonic reduce semnificativ costurile tranzacionale
Condiii de eficien a pieelor concureniale
suficiente piee:
orice tranzacie s fie posibil i orice s poat fi tranzacionat
concuren efectiv:
consumatorii i productorii s (se) concureze pentru a-i maximiza
beneficiile i a-i reduce costurile
drepturile de proprietate s fie bine-defi ni te
cl ar i fi cate di n punct de veder e j ur i di c, pri ntr-un act l egal , recunoscut de
instan (titlul de proprietate)
excl usi ve: orice beneficiu produs trebuie s fie primit de deintorul
resursei respecti ve
tr ansfer abi l e: dreptul de proprietate s poat fi transferat de la un
deintor la altul pe baza unui schimb voluntar
gar antate pri n l ege
Premiza existenei concurenei este libertatea
formrii preului
Fundamentele economice ale formrii preului Fundamentele economice ale formrii preului
FACTORI INTERNI PE PIAA CONCURENIAL
Implicarea statului, a guvernelor
Tendinele monopoliste ale firmelor
C
O
N
S
U
M
A
T
O
R
I
CERERE
P
R
O
D
U
C
A
T
O
R
I
OFERTA
PRE
Utilitatea
atribuit
Veniturile
populaiei
Structurile
cererii
Nevoile
Costul
unitar
Abilitatea
ntreprinztorului
Structurile
ofertei
Rentabilitatea
Factori
monetari
Jocul
liber
Preuri libere
Preuri administrate
Preurimixte
Teori a echi li brului general cerere-ofert
Cererea descrestoare
legea descreterii utilitii
margi nal e
pe msur ce preul crete,
cantitatea care se cumpr
pe pia scade
Oferta crescatoare:
ni vel ul opti m al producie:
Pr ofi tul mar gi nal = 0
pe msur ce preul crete,
cantitatea pe care doresc s
o vnd agenii economici
crete i ea
Preuri de echilibru
p1, p2, p3
Teori a echi li brului general cerere-ofert
cerea i oferta ncearc
continuu s se echilibreze
fr ns a reui vreodat
eficienei informaionale
reduse
evoluia conti nue a
tehnologiilor i a comerului
n funcie de preul pieei
p
4
sau p
5
cantitile
schi mbate vor fi fi e cele
cerute (q
4
) fi e cele oferi te
(q
5
)
Surplus soci al
surplusul soci al este
maxi m atunci cnd se
produce exact att ct
trebui e (opti m alocati v)
surplusul cumprtorilor
(suprafaa triunghiului
curbi li ni u PPA)
cat ar pi erde cumprtorii
dac preul ar fi mai mare
dect cel de echl i bru
surplusul productorilor
(suprafaa triunghiului
curbi li ni u OPA)

Q
optim
0
P
P
A
P
1

P
2

Q
c

B C
B C
Q
c
Q
p
Q
p
Cantitate
Pre
Surplusul
consumatorului
Surplusul
producatorului
Excedent i deficit
Excedent: P2 > P
productorii vor veni pe
pia cu cantitatea Q
p
cumprtorii vor putea
cumpra doar cantitatea
Q
c
(Qp - Qp) reprezint
excedentul de marf
Defi ci t: P1 < P
productorii vor veni pe
pia doar cu cantitatea Q
p
cumprtorii vor cere
canti tatea Q
c

Deficit: cererea este
mai mare dect oferta
Excedent: oferta
este mai mare
dect cererea
Q
optim
0
P
P
A
P
1

P
2

Q
c

B C
B C
Q
c
Q
p
Q
p
Cantitate
Pre
Recapi tulare
Pi aa. Definiii
Piaa concurenial
omogeni tate produsului
atomizarea productorilor
i consumatorilor,
lipsa oricror restricii de
acces pe pia
mobilitatea productorilor
Echi li brul general cerere
i oferta
Surplusul soci al
DI STORSI UNI LE PI EEI
Taxe, acci ze, subvenii
Asimetria informaiei
Monopol i oli gopol
Externaliti
Cursul 10
Distorsiuni induse de modificarea cererii i ofertei
creterea puterii de cumprare este periodic mai
mare dect creterea ofertei de bunuri de consum
Ex: piaa unor bunuri de consum, precum electrocasnice i
mbrcminte la sfrit de an (a) vs. nceput de an (b)
Lemn de foc

a) Cresc veniturile, crete
cererea, cresc i vnzrile
cresc i preurile
b) Veniturile revin la normal,
cererea revine la normal, oferta
crete datorit lichidrilor de
stoc, scad preurile
Cantitate Cantitate
Pre Pre
q
1
q
2

p
1

p
2

p
3

q
3

Taxele i accizele
descuraj area consumului
pentru anumi te produse
sau servi ci i
colectarea unor taxe de pe
seama unor produse
consi derate nevi tale
dup accizare se vinde mai
puin i la pre mai mare
productorii realizeaz un
surpl us mai mi c
surplusul cumprtorilor
este mai mi c
Statul n schimb realizeaz
un veni t supl i mentar

Surplusul cumprtorului dup introducerea accizei
Venitul statului dup introducerea accizei
Surplusul productorului dup introducerea accizei
Q Q
P
P
P A
B
D
C
C
O
O
Pierderea surplusului social datorat accizei
Cantitate
O
Pre
Subveniile
Subveniile = spri j i nul
acordat de stat
pentru a menine un nivel
al produciei, situat
di ncolo de ni velul opti m
pe care l-ar realiza o pia
concurenial eficient
pentru a menine un
anumit nivel al preurilor

Q
P
P
s

Q
s

a
b
d
P
r

Cantitate
Pre
Forme ale pieei
Interesai s cumpere
Muli Puini Unul
Ofertani
Muli Polipol
Oligopson
(Oligopol al cererii)
Monopson
(monopol al cererii)
Puini
Oligopol
(al ofertei )
Oligopol bilateral Monopson restrns
Unul
Monopol
(al ofertei)
Monopol restrns Monopol bilateral
Monopol
un monopol produce mai
puin dect o pia
concurenial
canti tatea de echi li bru este
absci sa punctului de
intersecie ntre funcia
venitului marginal i aceea
a costului margi nal
surplusul consumatorului
este totdeauna mai mi c
dect acelai surplus,
nregistrat n condiii de
concuren perfect

E
E
Ca ntitate
Pre
Qm Q*
P*
VM
Cma
Cme
A B
C P
m

O
F
D
Monopol
Pe termen scurt, nu ori ce
monopol este i profitabil
costul medi u pe termen
scurt este si tuat deasupra
cereri i
produsul respectiv cost
mai mult dect preul de
vnzare

E
E
Ca ntitate
Pre
Qm Q*
P*
VM
Cma
Cme
A B
C P
m

O
F
D
Monopolul natural
utilitile publice
reele electrice
reelele de distribuie a
gazelor
pdurile n zonele srace
n vegetaie forestier
drumurile i podurile
n structura costuri lor de
producie ponderea
costuri lor fi xe este foarte
mare
Oficiul concurenei
preul se stabilete la
intersecia funciei
cererii cu funcia costului
medi u
nu la intersecia costului
margi nal cu veni tul
margi nal
Mi j loacele de descuraj are a monopolului
fixarea unui pre maxim, apropiat de preul de
echilibru n condiii de concuren;
i ntroducerea unei taxe pe produs;
introducerea unui taxe anual pe firm.
Particularitile ofertei de mas lemnoas.
Posi bi li tate
Posibilitatea pdurii nu
rezult dintr-un calcul
economi c, ci este un
mi j loc de normali zare a
fondului de producie;
n momentul n care
aceast stare normal este
atins posibilitatea devine
egal cu creterea fondului
de producie.
Modificarea ofertei prin tieri ilegale
efor tul economi c
destinat pazei pdurilor
este ri di cat
oferta existent pe pia
= volumul pus n valoare
plus cel extras pri n
deli cte
Q
normal
< Q
exi st
< Q
li ber
p
li ber
< p
exi stent
< p
normal
Q
exi st
= Q
normal
+ Q
i li ci t
Efectul precomptrii produselor accidentale
asupra preului
cheltui eli le de exploatare
pe uni tatea de produs
pentu produse acci dentale
sunt mai mari
preul mai redus dect cel
obinut n condiii normale
fr precomptarea
cantitatea total oferit ar
deveni mai mare (Qtotal )
preul care s-ar obine pentru
produsel e pri nci pal e
neafectate ar fi redus
Oferta di storsi onata de produse acci dentale
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
20000908
20001206
20010209
20010502
20010629
20010831
20011031
20020405
20020420
20020619
20020905
20021213
20030408
20030725
20030919
20031013
20031114
20031217
20040129
20040225
20040402
20040422
20040716
20040902
20041015
a
u
c
t
i
o
n
supply - cubic meters-
Ofert normal
Ofert ridicat
Ofert normal
Preuri liberalizate vs. controlate
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
20000908
20001206
20010209
20010502
20010629
20010831
20011031
20020405
20020420
20020619
20020905
20021213
20030408
20030725
20030919
20031013
20031114
20031217
20040129
20040225
20040402
20040422
20040716
20040902
20041015
Euro
Pret mediu de pornire Pret mediu de adjudecare
P.P. liberalizat
P.P. controlat
Comparaia intre preul mediu de pornire i preul mediu de adjudecare,
pentru rinoase, produse principale i accidentale I
Creterea mediului concurenial
0 50 100 150 200 250 300 350
20010209
20010502
20010629
20020405
20020420
20020619
20021213
20030408
20030725
20030919
20031013
20031114
20031217
20040129
20040225
20040422
20040716
l
i
c
i
t
a
t
i
a
nr. firme din care cu volume achizitionate de:
< 1000 m3 1000 - 5000 m3 5000 - 10000 m3 > 10000 m3
Oli gopolul
unul dintre productori acoper o parte suficient de
important a cererii nct s influeneze i pe ceilali
productori, nct acetia reacioneaz nu att la
reaciile cumprtorilor, ct la reaciile
productorului principal
Piaa lemnului pe picior
Piaa butenilor
Crearea carteluri lor
o nelegere mutual a ofertanilor
structur instabil
Asimetria informaiei
cnd unii cumprtori
sunt mai bine informai
aspra calitii i
omogenitii mrfii
2 funcii ale cererii
Mai puin informai DD
Informai
di stor si uni le i nduse de
asimetria informaiei
justific vnzarea
lemnului la dr um auto,
nu pe pi ci or

D
D
Cantitate
P
q
c
q
i
Pi
Pc
I
I
Cma
Externalitile
situaie de pia n care costurile sau beneficiile
asociate produciei sau consumului unui bun privat
difer de costurile sociale sau beneficiile sociale
asociate produciei, respectiv consumului
pozi ti vevs. negati ve
funciile de protecie exercitate de pduri
diminuarea efectului de ser, regularizarea scurgerii apei pe
versani i n sol, protecia solului contra eroziunii i alunecrilor,
recreere
bi odi versi tate vs. stocarea bi oxi dul ui de carbon
paguba produs de o inundaie ntr-un bazi n n care s-au
defriat pdurile
Externali ti pozitive
beneficiu adus unei tere
pri fie prin anumite
procese de producie, fie
pri n consumul anumi tor
bunuri
O nou cerere
P < P*
ofertantul nregistreaz o
pi erdere virtual

D
D
Cantitate
Pre
Q Q*
P*
P
I
oferta
I
Externaliti negative
cost soci al = o pi erdere
pe care o nregistreaz o
ter parte, ce nu este
nici productorul, nici
consumatorul
P*> P
Ofertantul nregistreaz
un ctig virtual

Cantitate
Pre
Q Q*
P*
P
I
oferta
I
Costul socia l
Internalizarea externalitilor
nlturarea
externalitilor negative
se poate face pr i n
diversificarea pieelor
subvenionarea vs.
deschidere de noi piee
pentru servi ci i le de
protecie
Protocolul de la Kyoto
permi se negoci abi le
Certificare pdurilor
Externalitate pozitiv
pri n reducerea
externalitilor negative
Instrument de pia care
urmrete transferarea
surplusului
consumatorilor ctre
productorii materiei
pri me
preuri mai mari de
achiziie a lemnului pe
pi ci or
Pi aa lemnului
Pe piaa lemnului pe picior nu pot fi realizate
condiiile unei piee concureniale datorit:
neomogenitii condiiilor de exploatare,
existenei unor monopoluri naturale,
restriciilor privind accesul pe pia (restricii ce se rezum de
regul la garanii financiare),
mobilitii reduse a capitalului i forei de munc.
PI AA I DI STORSI UNI LE EI
PI ATA M UNCI I
PI ATA DE CAPI TAL
Cursul 11
ECH I LI BRU ECONOM I C GENERAL
OPTI M UL PARETO
CASETA EDGEWORTH
DI LEM A PRI ZON I ERULUI
Cursul 12
Echi li bru economi c
Echi li brul = meninerea pe un ori zont de timp ct
mai marea unei situaii defapt
n economi e, semnificaia este aceea de uti litate maxim
obinut pri n cheltui rea veni turi lor i ndivi duale pe di verse
bunuri i servi ci i exi stente pepia
Starea deechi li bru economi c poatefi perturbat:
creterea preului unor resurse(manoper, energi e)
schi mbareatehnologi ei deprelucrare
supra-ofert cauzat de factori ce i es de sub controlul pieei
(cum ar fi deexemplu o dobortur devnt)
modi fi caremedi ului extern (contextul internaional)
Problemaesterefacereaechi li brului economi c
2.1. Opti mul Pareto
O mbuntire Pareto = o alocare a resurselor care
poate crete bunstarea unui i ndi vi d fr ca s
li mi tezebunstarea altui i ndi vi d
Interferena RNP ageni economi ci
Managementul vnzrilor delemn
I ntervalul mare de ti mp de la punerea n valoare
Sortarea industrial nu reflect val oarea ce se obine dup
exploatarea
Parti zi i de volum mari greu vandabi le
Si stemul deor gani zar ea licitaiilor
Reali zar ea i urmrirea contr actelor
r apor tul Par eto: 20% di n populaie deine 80% di n resursel e
gl obal ede energi e
2.1. Opti mul Pareto
o alocare optim a resurselor consumate i a bunuri lor i
servici i lor produse se realizeaz atunci cnd nu exist ni ci o
alt cale de a crete bunstarea unui i ndi vi d fr a di mi nua
bunstarea unui alt i ndi vi d
estelegat deconceptul deexternali tate
esteesteo msur a eficienei deci zi i lor multi cri teri ale
Fr ontier a
Par eto
= dreapta cereunete
celemai efi ci ente
deci zi i conform fiecrui
cri teri u
Alegerea tratamentelor =
soluia optim este
situat pefronti era
Pareto:
- i mpactul de medi u i
costul exploatrii,
trebui es fi e mi ni men
cazul consi derat.
2.2. Caseta Edgeworth
Model de di stri buie a
resurselor
2 consumatori : Abby,
Octavi o
2 bunuri : 10 litri bere i 20
Hamburgeri
Caseta Edgeworth =
di agrama de reprezentare
a di stri buiei berii i
hamburgeri lor ntre cei doi
consumatori
2.2. Caseta Edgeworth
Xb estecanti tatea di n X deinut de
consumatorul B, Xa canti tatea
deinut de A
Se traseaz curbelede indiferen
pentru cei doi consumatori =
combi naii ale bunurilor egale ca
satisfacie
Se determin punctelen care cele
dou resursesunt alocate opti m
Pareto ntrecei doi consumatori =
curbelede indiferen ale celor doi
consumatori sunt tangententreele
Panta tangentei comuneesteegal
cu preul relati v al celor dou
produse
Di lema pri zoni erului
Aplicaii
Copi erea proi ectelor
Managementul
resurselor naturale
Tierea pdurilor
parti culare
Gesti onarea
deeurilor menaj ere
etc
ECH I LI BRU ECONOM I C GENERAL
VNZAREA SAU CONTRACTAREA
SERVI CI I LOR
Cursul 13

S-ar putea să vă placă și