Sunteți pe pagina 1din 4

Realizat : Prof.

Cornea Elena Tehnoredactat : Ispas Alexandra

POEZIA FILOSOFIC SCRISOAREA I


I.Personalitatea creatoare a lui Mihai Eminescu. II. Eminescu a scris 5 poezii intitulate Scrisori n care trateaz problema geniului n raport cu semenii. Viziunea este una pesimist sub influen a filosofului Arthur Schopenhauer. III.Comentarea Scrisoarea I 1. Scrisoarea I a fost publicat n Convorbiri literare la 1 februarie 1881. 2. Pe lang condi ia omului de geniu n raport cu semenii men ion m i alte aspecte de ordin tematic: condi ia uman i natura cosmic . Toate acestea sunt circumscrise supra temei operei eminesciene: timpul. Planul tematic este sus inut de o multitudine de motive romantice: luna, noaptea, reveria, codrul, marea, haosul, geneza, extin ia(eschatologia, stingerea), via a ca vis, vanitas vanitatum, fortuna labilis, unitate n diversitate. 3. Ideea fundamental const n faptul c geniul nu este n eles i pre uit de oamenii de rnd. ntre geniu i omul comun exist mai multe antinomii pe care Eminescu le va dezvolta n Luceaf rul. 4.n manier romantic , asist m la amestecul genurilor i a speciilor literare. Dup cum rezult din titlu, Scrisoarea I este o epistol . Dar, n acela i timp, ea con ine note meditative i elegiace, precum i satirice. A adar, epistola i satira, specii clasice, se combin cu medita ia, specie romantic . Dar epistola i satira sunt cultivate ntr-o maniera romantic , virulent . 5.Compozi ia. Liricul i dramaticul se mbin . Exist 5 tablouri ntr-o succesiune dramatic . Compozi ia de ansamblu este antitetic . Romanticii manifest predilec ie pentru antitez, deoarece recepteaz lumea drept coinciden oppositorum (armonizarea contrarilor). n prima parte predomin medita ia i elegia, iar n partea a doua satira. Tabloul nti (prima strof ) poate fi considerat incipitul. Poetul se afl n odaia sa, n care p trunde voluptoasa v paie a lunii. Este o atmosfer propice reveriei. Imaginile artistice se creeaz cu aportul unor variate figuri de stil: epitetul moral gene ostenite, sugernd condi ia uman ; simbolul ceasornicului, semnificnd microtimpul (timpul

uman); metafora, precedat de inversiune lung-a timpului c rare, n elegnd prin ea trecerea timpului obiectiv, uman, m surabil. Odaia poetului simbolizeaz microspa iul (spa iul uman). Tabloul al doilea ncepe cu o invoca ie poetic , adresat lunii, personificate: lun tu, st pna marii. Se realizeaz un salt din microspa iu n macrospa iu, iar spectacolul lumii este v zut din perspectiv cosmic . El se caracterizeaz , deopotriv , prin grandoare i prin tragism. Tonul este, la nceput, admirativ: Mii pustiuri scnteiaz sub lumina ta fecioar / i c i codrii-ascund n umbr str lucire de izvoar ! Tudor Vianu remarc epitetul metaforic fecioar , cu valuare morfologic de adjectiv, nsemnnd feciorelnic . Este un arhaism morfologic n concordan cu rezonan ele mitice ale poemului. Tonalitatea devine elegiac , prin triste ea i chiar durerea poetului fa de discordan ele sociale. Ca figur de stil, este prezent antiteza la nivel lexical (rege - s rac, slabi puternici, genii neghiobi) i la nivel pronominal (unul altul). Secven a b trnului dasc l ocup un loc aparte, antiteza dintre n elept i oamenii de rnd marcndu-se la nivel sintactic prin conjunc ia adversativ iar : iar colo b trnul dasc l cu-a lui hain roas -n coate,/ ntr-un calcul f r cap t tot socoate i socoate. Portretul s u este mixt, fizic i moral. Se observ antiteza ntre precaritatea aspectului fizic, supus condi iei umane i uria a for de gndire: Precum Atlas n vechime sprijinea pe um r/ A a el sprijin lumea i vecia ntr-un num r. Cele dou versuri con in referin e culturale, specifice poeziei filosofice eminesciene. n primul vers este prezent compara ia cu un cunoscut personaj din mitologia greac , iar n al doilea, se face aluzie la cunoa terea pitagoreic prin intermediul numerelor. n tabloul urm tor, b trnul dasc l are capacitatea s refac la nivelul gndirii sale na terea i stingerea Universului. Tabloul cosmogonic con ine influen e din filosofia hindus Rig-Veda, din filosofia lui Kant i a lui Schopenhauer, din mitologia greac i chiar din credin a cre tin . Exist 3 secven e: haosul, geneza i extin ia. Haosul este indefinit, invizibil, f r con tiin de sine dominat de nemi scare absolut : La-nceput pe cnd fiin nu era, nici nefiin ,/ Pe cnd totul era lips de via i voin .. Geneza se datoreaz , n opinia b trnului dasc l, mi c rii spontane a unui punct, st pnul f r margini peste marginile lumii. n aceste exemple este evident modul cum Eminescu creeaz antitezele la nivel lexical, prin derivare i prin func iile sintactice diferite ale acelora i cuvinte. Eminescu are o mare putere de a corporaliza ideile lirice. Astfel, galaxiile sunt colonii de lumi pierdute, care vin din sure v i de chaos pe c r ri necunoscute/ i n couri luminoase, izvornd din infinit, /Sunt atrase

n via de un dar nem rginit. Tudor Vianu consider c metafora dar nem rginit semnific voin a oarb de a tr i (concept apar innd lui Schopenhauer). n spirit romantic, Eminescu utilizeaz frecvent metafora, care confer profunzime textului poetic. De altfel, George C linescu apreciaz c Mihai Eminescu a introdus amplu i substan ial metafora n poezia romneasc . Imaginile artistice dobndesc pregnan i prin variatele epitete din versurile men ionate, distingndu-se cele cromatice i fizice: sure v i, voiuri luminoase, epitete ale numelui specifice tablourilor descriptive. Aceste imagini poetici prind via i datorit mbin rii cuvintelor din fondul vechi al limbii (v i, c r ri, roiuri) cu neologismele (colonii, chaos, infinit). Acest fenomen stilistic este cercetat i comentat de Tudor Vianu. n secven a genezei, poetul introduce un scurt pasaj satiric, ridiculiznd megalomalia i spiritul gregar, de care oamenii dau dovad , n ciuda condi iei lor trec toare. Ideea este subliniat prin motivul vie ii ca vis, preluat de la poetul spaniol Calderon de la Barca. Secven a escatologic (apocaliptic ) este redat de b trnul dasc l n cadrul unor imagini inspirate din astro-fizica modern . Are loc moartea termic produs de un colaps gravita ional. Tabloul al IV-lea este o satir necru toare la adresa societ ii contemporane i la adresa posterit ii b trnului dasc l. ncepe ntr-o form meditativ , dezv luind fr mntarea uman , general , indiferent de situa ia social precum i neputin a autocunoa terii depline. Se remarc o nou idee a filosofiei indiene: identitatea omenirii cu individul i a acestuia cu omenirea. Ilustrnd artistic mitul creatorului, Eminescu tr ie te sentimentul de am r ciune, dnd glas ironiei: Fericeasc -l scriitorii, toat lumea recunoasc -l/ Ce-o s aib din acestea pentru el b trnul dasc l?. Sunt prezente formele arhaice de conjunctiv (f r conjunc ia s ) avnd valoare de imperativ. n continuare, am r ciunea poetului se amplific prin motivul vanitas-vanitatum, realizat artistic cu ajutorul litotei: Po i zidi o lumentreag , poti s-o sfar -mi...orice-ai spune/ Peste toate o lopat de rn se depune. Posteritatea b trnului dasc l este filistin (m rginit), meschin i ipocrit . Satira devine sarcastic i prostatecele n ri/ i le umfl ori icine n savante adun ri/ Cnd de tine se vorbe te. n partea satiric , remarc m epitetele individuale (element realist): not priz rit , pagin neroad , prostatecele n ri. Tabloul al V-lea eviden iaz construc ia rotund a poemului. Are loc ie irea din reverie i intoarcerea la cadrul ini ial. Medita ia este sceptic ,

versurile ntrunind note elegiace. Oamenii sunt egaliza i, neputnd ie i din determin rile cosmice. Planul terestru este cel al unei lumi n care to i sunt supu i puterii sor ii. Integrarea fiin ei eminesciene n spectacolul cosmic d nota cea mai nalt a originalit ii poetului romn, caracterul universal al operei sale. 6. Considera ii generale asupra elementelor expresive Scrisoare I este un poem neobijnuit nu numai prin for a i adncimea gndirii poetice, ci i prin virtu ile expresive ale limbajului proasp t i natural, de o modernitate surprinz toare, n care sursele populare i cele culte sunt retopite ntr-un aliaj stilistic inconfundabil prin timbru i culoare. Epitetul, compara ia i personificare sunt figuri de stil n tradi ie clasic , dnd str lucire stilului descriptiv. Metafora, de esen romantic , adnce te lirismul. 7.Prozodia Prozodia sus ine ntregul edificiu poetic. Ritmul este trohaic, rimamperechiat . Asonan ele, dup model folcloric (coji r boji, ro ntuneco i, raze nceteaz , spa sc pa i) confer rafinament textului poetic. Acestora li se adaug rimele rare: t r bii cor bii, iat l tat l, recunoa te-l dasc l. M sura este de 16-15 silabe. n pasajele satirice alterneaz rima feminin cu rima masculin , energic Scrisoarea I impresioneaz prin sensurile adnci i tulbur toare, dar i prin somptuozitatea rostirii, de o elegan i de o armonie cu adev rat clasice.