Sunteți pe pagina 1din 3

1.Ecuatia de echilibru a patrimoniului este: Bunuri economice=Obligatiuni +Drepturi; 2.

Intreprinderea care presteaza servicii,inregistreaza veniturile de la prestarea serviciilor: -La momentul prestarii serviciilor. Argumentati: Deoarece la acest moment are loc operatia economica 3.Patrimoniul Net al agentului economic reprezinta: Activul-Obligatiunile; 4.Obiectul de studiu al contabilitatii este: -patrimoniul intreprinderii(agentului economic) si modificarile elementelor acestuia; 5.Bunurile procurate de alte intreprinderi si destinate vinzarii reprezinta: -marfuri; 6.Activitatea economica a intreprinderii se soldeaza cu pierderi kind: -Cheltuielile>Veniturile; 7. Enumerati procedeele commune majoritatii stiintelor: a) observatia b)sistematizarea c)rationalmentul d)comparatia e)clasificarea f)analiza g)sinteza; 8.In componenta capitalului propriu se include: -capital statutar -capital secundar -capital suplimentar -profitul nerepartizat -rezervele; 9.Precizati care combinatie de mijloace economice cuprinde grupa stocurilor de marfuri si materiale(SMM): -materiale -animale la crestere si ingrasat -productie in curs de executie -marfuri -produse; 10.Care din variantele de raspuns propuse reflecta valoarea activelor.daca se stie ca o intreprindere are datorii in suma de 29000 lei si capitalul propriu in suma de 66000lei: - 95000 lei 11.Evenimentele (faptele ) economice care au lok la intreprindere si influenteaza situatia potrimoniala a acestuia se numesc: -operatiuni economice; 12.Structura veniturilor intreprinderii este urmatoarea: -din activitatea operationala si neoperationala; 13.Rezultatul exercitiului financiar este profit,cind: -Veniturile>cheltuielile; 14.Care sunt procedeele specifice ale metodei kontabilitatii: a)documentatia b)evaluarea c)calculatia d)contul contabil e)dubla inregistrare f)inventarierea g)bilantul contabil h)rapoarte financiare;

15.Prin ce se exprima principiile: -continuitatii activitatii-presupune functionarea in mod normal a unitatii patrimoniale intr-un viitor previzibil; -permanentei metodelor si al evaluarii-reprezinta obligatia agentului economic la continuitatea aplikarii obligatiilor si normelor privind evaluarea,inregistrarea elementelor patrimoniale; -necompensarii-presupune elementele patrimoniale de active si pasiv evaluate si inregistrate separate; 16.Felurile evidentei economice sunt: -operativa -statistica -contabila; 17.Patrimoniul de Activ este strukturat in: -active pe termen lung si active curente; 18.Indicati felurile de active nemateriale: -programe informatice -cheltuieli de organizare -brevete -know-how -licentele -embleme comerciale; 19.In componenta activelor curente se include: -SMM -creante pe termen scurt -investitii pe termen scurt -mijloace banesti; 20.Structura patrimoniului de Pasiv este: -capitalul propriu si capitalul atras; 21.In componenta capitalului propriu se include: -capitalul statutar -rezervele -profitul nerepartizat -capitalul secundar -capital suplimentar; 22.Structura cheltuielilor intreprinderii este urmatoarea: -operationale,neoperationale,privind impozitul pe venit; 23.Structura veniturilor intreprinderii este urmatoarea: -din activitatea operationala si neoperationala; 24.Care din variantele de raspuns reflecta valoarea activelor,daca se stie ca o intreprindere are datorii pe termen lung 100000 lei,datorii pe termen scurt 150000 lei si capitalul propriu este de 340000 lei: -590000 lei;

,k

S-ar putea să vă placă și