Sunteți pe pagina 1din 4

Bilant contabil ca procedeu specific al metodei contabilitatii reprezinta un raport financiar care reflecta patrimoniul si situatia economica financiara

a agentului economic si la un moment dat. aspecte ale patrimoniului,categorii economice: 1. Conceptual de active 2. Conceptual de pasiv functii principale: De generalizare a informatiilor contabile; De informare; De analiza.

Bilantul contabil se clasifica dupa urmatoarele criterii: 1. Dupa statutul juridic al intreprinderii,dupa acest criteriu noi cunoastem: -bilantul contabil initial -bilantul contabil current -bilantul contabil final 2. dupa perioada de intocmire: -bilant contabil annual - bilant contabil intermediar 3. dupa sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale: -bilantul contabil primar -bilantul contabil centralizat -bilantul contabil consolidate patrimoniul intreprinderii se afla intr-un continuu proces de miscare care este descries de contabilitate prin prisma operatiilor economico financiare.Aceste operatii produc modificari in structura elementelor patrimoniale. operatiile economico financiare care produc modificari asupra activului si pasivului se grupeaza in 4 categorii si anume: a. Operatii economice care produc modificari numai in activul bilantului in sensul cresterii unui adapost de active si concomitant si cu aceeasi suma micsorarea unui alt post de active,totalul activului ramine neschimbat si legalitatea este exprimata prin aceasta: A+x-x=P b. Operatii economice care produc modificari numai in procesul bilantului in sensul cresterii unui post de pasiv si concomitent si cu aceeasi suma micsorarea unui alt post de pasiv. Totalul pasivului ramine neschimbat si se mentioneaza prin formula:A=P+x-x c. Operatii economice care produc modificari in ambele parti ale bilantului contabil,in sensul cresterii numai,post de active si cu aceeasi suma cresterea unui post de pasiv. Totalul activului si pasivului creste cu suma respectiva:A+x=P+x d. Operatii economice care produc modificari in ambele parti ale bilantului contabil,in sensul micsorarii unui,post de activ si cu aceeasi suma micsorarea unui post de pasiv. Totalul activului si pasivului creste cu suma respectiva:A-x=P-x Patrimoniul-format din totalitatea bunurilor si valorilor economice pe care le gestioneaza agentii economici precum si totalitatea drepturilor si obligatiunilor pe care agentul economic si le asuma. In contabilitate sunt si alte categorii:Cheltuieli,Rezultate financiare,Venituri,Consumuri

Obiectul de contabilitate-relatiile intre venituri si cheltuieli. Rezultatul obtinut de care agentul economic poate fi profitul sau pierdere. Bunuri economice-tot ceea ce poseda intreprinderea;terenuri,cladiri,constructii,masini,materii prime.se mai numesc si resurse economice. Pentru cunoasterea si gestionarea patrimoniului contabilitatea foloseste o serie de categorii proprii care sunt Activul Pasivul Cheltuielile Veniturile Rezultatul financiar

Activul patrimonial-cuprinde mijloacele economice ca averea concreta si drepturile de creanta Pasivul patrimonial-surse de provenienta a acestor mijloace(proprii si straine) Active pe termen lung-sunt o categorie de bunuri cu o durata de functionare indelungata(mai mult de 1 an) Active nemateriale-active care nu se concretizeaza in bunuri,dar intr-un document juridic. Active material-cuprind acele bunuri care participa in procesul de producer o perioada indelungata si isi transmit valoarea sa in uzura in afara de teren: Active financiare-valori patrimoniale sub forma de participatie in capitalul permanent al agentilor economici. Activele curente se caracterizeaza prin faptul ca participa in procesul de producer cu intreaga lor valoare de utilitate se consuma toalmente si isi transmit dintr-odata valorea lor asupra produsului fabricat. Stocuri de marfuri si material sunt activele destinate vinzarii in cazul activitatii economice ordinale,ele cuprind: a) b) c) d) Material destinate utilizarii in procesul de producer Productia in curs de executie; Productia finite Mijloace banesti in decontari OMSD

Mijloace banesti-active,acele valori economice care indeplinesc functia de bani,ele sunt reprezentate prin: a) Numeralul aflat in caseria intreprinderii b) Mijloace banesti la conturi curente; c) conturi in valuta straina drepturile si obligatiunile-sursele de finantare a mijloacelor de finantare(passive) capital propriu-valoarea patrimoniului care apartine agentilor economici si se determina ca diferente dintre suma activelor si valoarea capitalului atras. Capital statutar-valoare aporturilor proprietarilor la patrimoniul agentului economic

Capital suplimentar-se formeaza din suma diferentei de vinzare si valoarea minimala a actiunilor ce le detin actionarii Capital rezerva-se formeaza pentru inlaturarea riscului desfasurarii normale a activitatii economice financiare a intreprinderii. Rezervele-se formeaza de la profitul primit: a) rezerva stabilite de la leslatie b) reserve prevazute de statut c) alte reserve. Profit nerepartizate-rezultatul financiar al perioadei de gestiune dupa achitare impozitului pe venit. Capital secundar-se formeaza din suma diferentelor calculate in urma reevaluarii activelor pe termen lung. Capital atras-surse de finantare straine a activitatii economice financiare. Datorii pe termen lung-obligatiunile economice pe un termen mai mare decit 1 an. Datorii financiare pe termen lung-credit bancare p.t.lung si creditele bancare si imprumuturile pe termen lung Datorii calculate pe termen lung-de arenda pe t lung Datorii pe terman scurt-obligatiunile agentilor economici pe termen de pina la 1 an Datorii financiare pe terman surt-creditele bancare si imprumuturile financiare pe t.scurt. Datorii comerciale p.t.s-obligatiunile fata de furnizori. Datorii calculate p.t.s-datoriile fata de personal privind retribuirea muncii,datoriile fata de buget,datoriile fata de fondatori,datoriile fata de fonduri sociale. Operatiunile economice-reprezinta o actiune care reflecta fapte reale,afaceri,decontari si rezultate active economice financiare. Procesul de aprovizionare-cuprinde totalitatea operatiilor in rezultatul carora intreprinderea se asigura cu obiecte de munca necesare pentru desfasurarea procesului de productie. Contabilitatea procesului de aprovizionare are 2 sarcini principale: 1. Executa controlul asupra intreprinderii cond.contractuale de catre furnizori 2. Determina costul efectiv al bunurilor economice procurate Procesul de productie-este principalul process de activitati la intreprindere din sfera businessului anume in acest process obiectele demunca prin munca angajatilor se transforma in produse finite.in procesul de producere participa munca omului,obiectele de munca si mijloacele de munca. In rezultatul acestei activitati la intreprindere de producere apare consumul. Concabilitatea procesului de productie are urm sarcini: 1. De cont si val prod fabricate de satisfacere. 2. Calculeaza costul efectiv a produselor fabricate 3. Tine controlul asupra utilizarii rationale a resurselor materiale,de munca si financiare.

Procesul de desfacere-cuprinde totalitatea operatiunilor economice legate de desfacerea(realizarea) produselor finite,lucrarilor si serviciilor si in acest proces se determina rezultatul financiar a agentilor economici(profit sau pierderi) Contabilitatea procesuui de desfacere are urm sarcini: 1. Tine controlul permanent asupra executarii controalelor referitor la livrarea productiei dupa volum si asortiment. 2. Calculeaza la timp sumele obtinute in forma de venituri in urma realizarii produselor,lucrarii sau serviciilor. 3. Determina rezultatul financiar total al activelor. Consumuri-resursele utilizate pentru fabricarea produselor in procesul de producere. Cheltuieli-celelalte resurse utilizate care nu sunt nemijlocit legate de procesul de producere. Metoda contabilitatii-ansamblu de principia ,procedee si instrumente cu ajutorul carora se realizeaza evidenta. Metoda contabilitatii utilizeaza o serie de procedee care permit furnizarea de informatii cu privire la procedura si desfacerea fenomenelor economice si sociale. Aceste procedee pot fi grupate in: 1. Procedee commune tuturor stiintelor; 2. Procedee specifice contabilitatii Procedeele metodei contabilitatii: 1. Documentatie-reprezinta procedeul ce permite consumarea datelor activitatii economico financiare in documente 2. Evaluarea-procedeul ce permite exprimarea valorica a elementelor patrimoniale si a operatiunilor economice 3. Calcularea-un ansamblu de operatiuni matematice referitoare la fapte si fenomene economice. 4. Inventarierea-un procedeu prin care se intocmeste o lista sau un document in care sunt reflectate si descrise cantitativ si valoric toate bunurile care se afla intr-o intreprindere si se face comparatia cu datele contabilitatii. 5. Bilantul contabil-un document care reflecta sintetic in expresie valorica mijloacele economice si sursele lor de provenienta. 6. Contul-un procedeu propriu contabilitatii prin care elementele patrimoniale sunt individualizate in cadrul fiecarei unitati 7. Dubla inregistrare-considerata un procedeu de baza al metodei contabilitatii care presupune inregistrarea fiecarei operatii economice in cel putin 2 conturi in aceeasi suma. 8. Rapoartele financiare-fiecare agent economic conform legislatiei trebuie sa prezinte organelle departamentelor statistice,rapoartele financiare.