Sunteți pe pagina 1din 62

Access

Formulare

Formulareleoferoaltmodalitatedeaccesareainformaiilor
dintr-obazdedate.Decelemaimulteori,unformularafieaz
aceleaicmpuricaitabelele,darafieazderegulnumai
cteonregistrarelaunmomentdat.

Pentrucreareaunuiformular,dinseciuneaCreatese
selecteazdinmeniulFormsobiectuldorit

Access
Crearea formularului folosind un asistent

DupselectareaopiuniiMore Forms Form Wizardpentru
creareaunuiformular,vaapreaprimafereastraprocesului.n
primulrnd,utilizatorultrebuiesaleagtabelapentrucarese
creazformularul(dinlistatabelelorconinutenbazadedate
curentcasetaTables/Queries).DinlistaAvailable Fields
suntalesecmpurilecaresedorescafinclusenformular

Butoanele folosite
pentru adugarea
cmpurilor n
formular

Access

Utilizatorulesteapoirugatsaleagunformatpentruformular
Existpatruposibilitideprezentareadatelorntr-unformular:

Columnarprezintpefiecarepaginosingurnregistrare;
Tabelarprezintpefiecarepaginmaimultenregistrrisub
formdelist;
Datasheetprezintpefiecarepaginmaimultenregistrri
subformdetabel;
Justifiedprezintpefiecarepaginnumaiosingur
nregistrare,cmpurilededatefiindaranjatesubformde
blocuri.
Dupalegereaformatuluiformularului,utilizatorulare
posibilitateasaleagdesign-ulacestuia,dintr-olistde
design-uripredefinite

Access

Access

Access

Vizualizareaformularuluinformafinal

Ultimaetapaprogramuluiasistent(Wizard)oconstituie
stabilireaunuinumepentruformularulcreat.Apoiutilizatorulare
douposibiliti:
deschidereaformularului(Open the form to view or enter
information);
modificareadesignuluiformularului(Modify the forms design),
caresepoatefacenacelaimodncaresecreazise
modificunformularnmodulDesign View.

Access

Crearea formularului n modul Design View


DinmeniulCreate, seciuneaForms seselecteazopiunea
Form Designdinbaradeinstrumente.

PrinapsareabutonuluiFormDesignsecreazunnou
formular,careurmeazafipersonalizatdectreutilizator.
Cmpuriletabeleisuntafiatentr-ofereastrseparat.
Formularulconinecinciseciuni,dintrecarenmodimpliciteste
afiatdoarseciuneaDetail,ncarepotfitrasecuajutorul
mouse-uluicmpurilecaresedorescafiafiatenformular
Celelalteseciunisunt:
FORMHEADER,careesteantetuldeformular;
PAGEHEADER,careesteantetuldepagin;

Access

PAGE FOOTER,careestesubsoluldepagin;
FORM FOOTER,careestesubsoluldeformular,seciunicare
deobiceiconininformaiigeneraleprivitoarelacrearea
formularului.
Cmpurilecarevorfiafiatenformularpotfipoziionatei
dimensionatedupbunulplacalutilizatorului.Pentrumrirea
dimensiuniitabeleiformularuluisepoatefolosicursorulmouseului(printragereadecoluriletabelei).Dimensionarea
cmpurilordincadrulseciuniiDetailaformularuluisepoate
facetrgnddeoricaredintrepuncteledecontrol.

Access
Executndclicdreaptacubutonul
mouse-uluinfereastaformularului
(Figura3.40),utilizatorulare
posibilitateadeaalegeoculoare
pentrufundalulformularului,pentru
introducereauneizonedenceputa
formularului(antetPAGE
HEADER)sauauneizonefinalea
formularului(subsolPAGE
FOOTER).

Deasemenea,delameniulInsertsepotintroduceimaginisau
graficencadrulformularului,pentrua-lfacectmaisugestiv.
Formularultrebuieapoisalvat(meniulFile,opiuneaSave).Dup
ceformularulafostsalvatiis-aatribuitunnume,acestapoatefi
vizualizatefectundu-sedubluclicpenumeleacestuiadinlistade
formulare(fereastraDatabase,opiuneaForms)

Access

Access
Interogri (Query)
Interogareaesteprocesuldeextragereadatelordintr-otabeli
prelucrareaacestoranfunciedecerineleutilizatorului.
Interogrilesuntmijloacerapideiinteractivederecuperarea
informaiilordintr-obazdedate.

Existmaimultetipurideinterogri:
deselecie(Select Query);
detotalizare(Total Query);
detiptabelncruciat(Crosstab Query);
decrearetabele(Make-Table Query);
deactualizare(Update Query);
deadugare(Append Query);
detergere(Delete Query).

Access
Crearea unei interogri de selecie
Accessoferutilizatoruluitreimodalitipentrudefinirea
interogrilorianume:
Design Viewcareesteofereastrdedefinireainterogrilorsub
formauneigriledeinterogare;
Datasheet Viewcareesteofereastrdeafiarearezultatelor
interogrii;
SQL ViewcareestefereastrancareAccessgenereazautomat
codulSQL(Structured Query LanguageLimbajdeinterogare
structurat)pentruinterogrilecreatecuDesign View.Dacse
doretescriereadirectncodSQL ainterogrilor,atuncise
folosetemodulSQL View.

Pentrucreareauneiinterogri,seselecteazQuerydinseciunea
OtherameniuluiCreate

Access
Existdouposibilitidedefinireauneiinterogri:
creareinterogaredetipulDesign View(Querry Design);
creareinterogarecuajutorulunuiprogramasistent(Querry
Wizard).

DacseselecteazQuerry Design,peecranvoraparedounoi
ferestre,unadenumitgenericQuery1.Select Query(Figura
3.45)ialtaShow Table (Figura3.46).DinfereastraShow
Tableseselecteaziseadaugninterogaretabelasau
tabeleledincaresevorextragedatele.Dupterminare,fereastra
Show Tabletrebuienchis(seapaspebutonulClose).

Access

DupadugareatabelelornfereastraQuery1.Select Query,n
parteadesusaferestreivorfiafiatetabeleleicmpurile
coninutenacesteanparteadejosaferestreisepoate
observaolistgentabel(grildeinterogare)careconine
cmpurilecarevorfivizualizatencadrulacesteiinterogri

Access

Pentruselectareaacestorasealegecmpuldoritncadrulliniei
Field.Ordineancaresealegcmpurileestelsatpemna
utilizatoruluiOaltmetoddeadugareaunuicmpn
interogareesteselectareaacestuiadinparteadesusaferestrei
itragerealuicuajutorulmouse-uluinparteadejosaferestrei.

Access

Rezultatulinterogrii(carereprezintvizualizareainterogriinmodul
Datasheet Viewdepebaradeinstrumente).ngeneral,cndun
utilizatorfaceointerogare,nuarenevoiedetoatedateleconinuten
tabele,cidoardeoselecieaacestoranfunciedeuncriteriu.Access
puneladispoziiautilizatoruluiomodalitatedeaintroduceacestcriteriu
nrubricaCriteriadincadrulmoduluiDesign Viewalinterogrii.Pentru
introducereaunorcriteriiestenecesarprezentareaunoroperatori.

Access

OperatoripentruCriteria potfi:
aritmetici:+, -, /, *, ^ (ridicarelaputere), \ (rezultatulmpririi
ntregi), MOD (restulmpririintregi);

decomparaie:<, >, =, <=, >=, <>,IS NULL,IS NOT NULL,


LIKE, IN, BETWEEN.
OvaloareNULLnuesteniciadevarat,nicifals.Dacse
interogheazbazadedatepentrustudeniicarenuaunotla
unuldinexamene(adicnuesteintrodusnimicncmpul
respectiv)sepoatefolosiexpresiaIS NULL.
OperatorulLIKEsefoloseteimpreuncucaracterelede
nlocuire,astfel:
*-pentrunlocuireaunuinumroarecaredecaractere;
?pentrunlocuireaunuisingurcaracter.

Access

Deexemplu,LIKEA*nseamnoricetextcarencepeculitera
A icareareorictecaracteredupaceea.LIKE A?
nseamnoricetextcarencepecuAurmatdeunsingur
caracter.DeexempluexpresiaNume LIKE A*listeaztoate
numelestudenilorcarencepculiteraA.
OperatorulINstabileteovaloarecuprinsntr-olist.De
exemplu,dacsevrealistareastudenilorcunotede7i8,
expresialogicarfiIN (7,8).
OperatorulBETWEENstabiletedacovaloareaparineunui
intervalspecificat.Deexemplu,dacsevrealistareastudenilor
cunotalaExamen1ntre5i9,expresialogicpentruCriteria
arfi:BETWEEN 5 AND 9;

logici:NOT, OR, AND, XOR;

de concatenare(pentrutexte):, &.

Access
Deexemplu,sepoatecreaointerogarecareafieazlista
studenilorcareauobinutcelpuinnotaoptlaprimulexamen.
Astfel,ncmpulcriteriadingriladeinterogarecorespunztor
cmpuluiNota1 seintroducecondiia>=8.nacelaimodsepoate
creaointerogarefolosindcondiiimultiplepentruuncmp.Astfel,
sepotfolosioperatoriilogicimenionaianterior.Pentruafiarea
tuturorstudenilorcareaunotalaprimulexamencelpuin6inu
maimarede8secompleteazncmpulcorespunztorcmpului
Nota1condiia>=6 AND <8.

Access

nfereastraQuery1.Select querysepotintroduceicmpuricalculate.
Acestecmpuricalculatesuntcmpuriformatedincalculearitmeticologiceasupracmpurilordintabele.Pentruaintroduceuncmpcalculat,
ncelulaFieldatabeleideinterogareseintroduceunnumedecmp
urmatdecaracterul:iformuladecalcul.Pentruintroducereamediei
obinutedeunstudentsepoatefolosiexpresia:
Media:([Nota1]+[Nota2])/2 .

Access
Deasemenea,sepoatefolosifunciaIIFcuurmtoareasintax:
IIF (expresie, valoare n cazul n care expresia este
adevrat, valoare n cazul n care expresia este fals)
Deexemplu,dacsedoreteintroducereaunuicmpcalculat
Rezcaresstabileascdacunstudentesteadmissau
respinsnfunciedemediasa,atuncisepoatefolosiexpresia:
Rez: Iif ([Media]>=5, Admis, Respins)

Access
1 Folosirea parametrilor n interogri
nmomentulcreriiuneiinterogriesteposibilsnuse
cunoascvaloareaunuicmp.Dacsedoretetotuicrearea
interogriisepoateutilizaunnoucmpdiferitdenumele
cmpurilordintabel,ncadratdeparantezedrepte,numit
parametrudeinterogare.Cndsevizualizeazrezultatele
interogrii,Accessafieazocasetdedialogncaresecere
valoareapentrucmpulnoucreat.Deexemplu,pentrulistarea
tuturorstudenilorcunotlaexamenulCPUsepoateaduga
cmpulparametru[Care_Examen] nmomentulexecutrii
interogrii,Accessvacereutilizatoruluivaloareapentru
parametrulrespectiv.

Access

Sepotrealizainterogricumaimuliparametri.Deexemplu,
dacsedoreteafiareatuturorstudenilorcareauobinutnote
ntreunminimiunmaxim,atuncisepotcreadoucmpuri
parametru[minim]i[maxim]

Extragerea unor date pariale dintr-un cmp


Pentruextragereaunordateparialedintr-uncmpsecreaz
defaptointerogarencareseintroduccmpuricalculate.
Existmaimulteposibilitideextragereainformaieidintr-un
cmpexistent,ianume:
daccmpulexistentestedetipDate/Time,atuncisepoate
folosifunciaDatepart(datepart,data)
undedatepart reprezintunadinvaloriledinTabelul1i
reprezintabreviereapriidedatcaresevreaafiextrasdin
cmpuldata.

Access
Funcia

Camp

Rezulta
t

Explicaie

Datepart(m,camp)

3-Jun-99

Extrage numrul lunii

Datepart(q,camp)

3-Jun-99

Extrage numrul trimestrului


din an

Datepart(yyyy,camp)

3-Jun-99

1999

Extrage anul

Dac de exemplu, pentru un student exist un cmp Data care


reprezintdataprimuluiexamen(Examen1),atuncidinacestasepot
extrageurmtoareleinformaii:
anul,folosindcmpulcalculatAnul;
trimestrul,folosindcmpulcalculatTimestrul;
luna,folosindcmpulcalculatLuna.

Access

daccmpulexistentestedetipText,atuncisepoateextrage
informaiedinacestantr-uncmpcalculatfolosindfunciile:
Left (camp,n)
Right (camp,n)
Mid (camp, start, n)
undenestenumruldecaracterecaresedorescafiextrase,
iarstartestepoziiaprimuluicaracterntext(Tabelul2).

Access

Dacsedoretedeexempluextragereaunorinformaii
suplimentaredinsalaprogramatpentruexamen(tabela
Lista_cursuri,Figura3.61),atuncisepotfolosicmpurile
calculateCorp pentrunumelecldiriiiNr pentrunumrulslii
Rezultatulinterogriiesteprezentatmaijos.
Camp

Functia

Rezultat

CPU-12-99

Left(Camp,3)

CPU-12-99

Right(Camp,2)

99

Extrage ultimele trei caractere ale


cmpului (din dreapta cmpului)

CPU-12-99

Middle(Camp,5,2)

12

Extrage 2 caractere ncepnd cu


caracterul numrul 5 din cmp

CPU

Descriere
Extrage primele 3 caractere din
stnga cmpului

Access

2 Interogrile de totalizare (Total Query)


Ointerogaredetotalizareseobinedintr-ointerogarede
selecie.Pentruaceasta,nmodulDesign View arespectivei
interogrideselecieseapaspebutonuldinbarade
instrumenteaprogramului.Aceastaarecarezultatadugarea
rnduluiTotal ngriladeinterogare.

Access

Ointerogaredetotalizarepermiteutilizatoruluisgrupeze
dateledintabeledupdiferitecriteriiisprezinteanumitedate
statisticereferitoarelaacestea.Grupurile(dupuncmp)potfi
obinuteprinfolosireafuncieiGroup By nrndulTotal
corespunztorcmpuluirespectiv.nTabelul3suntprezentate
funciilecarepotfiaplicateacestorgrupuridedate.
Deexemplu,folosindointerogaredetotalizaresepoatecalcula
lactecursuriparticipfiecarestudent.Pentruaceastase
grupeazstudeniidupcmpulCod,Nume iPrenume iapoi
senumrfolosindfunciaCount cursurilecroralesunt
asociate.FunciaCountsealegepentrucmpulNume_curs
dincasetaderulantcorespunztoarernduluiTotal .Datele
iniialedinceledoutabelefolositeninterogaresunt
prezentatemaijos,iarrezultatulinterogriiesteprezentatmai
jos

Access
Funcia
Sum()
Count()
Avg()
StDev()

Explicaia
Suma valorilor unui cmp
Numrul de nregistrri dintr-o grup
Media valorilor unui cmp dintr-o grup
Abaterea standard a valorilor unui cmp dintr-o grup

Var()
Min()
Max()
Last()
First()

Dispersia valorilor unui cmp dintr-o grup


Valoarea minim a unui cmp dintr-o grup
Valoarea maxim a unui cmp dintr-o grup
Ultima valoare din grup a cmpului respectiv
Prima valoare din grup a cmpului respectiv

Access

Interogrile de tip tabel ncruciat (Crosstab Query)


Interogriledetiptabelncruciatsuntinterogridetiptotal,cu
deosebireactabelulncruciatesteomodalitatedeaprezenta
datelentr-oformspecificinucalisteleobinuite(care
folosescdenumireacmpurilorcaantetedecoloane).Pentru
creareauneiinterogridetiptabelncruciatsuntnecesaretrei
cmpuri:

unulsaumaimultecmpuricaresfurnizezevalorilepentru
anteteledernd(Row Heading);
unsingurcmpcaresdeavalorilepentruanteteledecoloane
(Column Heading);
uncmpfolositlacalculareavalorilorcarevorfiafiatela
interseciilentrernduriicoloane(deregulcalculateprin
funciiledensumareSuminumrareCount).

Access
Existadoumodalitidecreareauneiinterogridetiptabel
ncruciat:
princreareauneiinterogrideselecieitransformareaacesteia
ninterogaredetiptabelncruciatprinalegereaopiunii
Crosstab QuerydinseciuneatipurilordeinterogriQuery Type
dinmeniulpanglicaprogramuluiAccess.ngriladeinterogare
voraprearndurileCrosstabiTotal.Utilizatorultrebuies
adaugengriladeinterogarecmpurilecaresedorescafiantete
delinieicmpulcaresedoreteafiantetdecoloan.ncelula
Crosstabacmpurilorutilizatecaantetedeliniesealege
opiuneaRow HeadingincelulaTotalaacelorlaicmpurise
alegeopiuneaGroup by.ncelulaCrosstabacmpuluifolosit
caantetdecoloansealegeopiuneaColumn Heading,iarn
celulaTotalsealegeopiuneaGroup By.ncelulaCrosstaba
cmpuluifolositpentrucalcululvalorilorsealegeopiuneaValue,
iarncelulaTotalsealegetipuldefunciefolositlacalculul
valorilordelainterseciiledintreliniiicoloane(Sum,Count,
Min,Max,Avg,).

Access

Deexemplu,secereosituaieastudenilorcareparticipla
fiecarecurs.Pentruaceastasepoatecreaointerogaredetip
tabelncruciat.SeadaugtabeleleLista_studentii
Lista_cursuri lainterogareisealegcmpurileNumei
PrenumedintabelaLista_Studenticaantetedelinieicmpul
Nume_curscaantetdecoloanDeasemenea,valorilecare
sevorcalculalainterseciadintreliniiicoloaneprovindin
cmpulCod_cursdintabelaLista_cursuri.Rezultatul
interogriiesteprezentatmaijos

Access

PrinfolosireaunuiasistentCrosstab Query Wizard.Pentru


aceastaseapasbutonulQuery Wizarddinbarademeniu
panglica,seciuneaOtheridinfereastraNew Querycare
apare(Figura3.71)seselecteazopiuneaCrosstab Query
Wizard.Dacsefolosescdateledinmaimultetabele,trebuie
canprealabilutilizatorulscreezeointerogaredeselecie
ajuttoarecaresfurnizezetoatedatelenecesareinterogriide
tiptabelncruciat.

Access

Pentruexemplulanteriortrebuiecreatointerogare
suplimentar,aacumsepoatevedea.Sepoateacumncepe
creareainterogriidetiptabelncruciatpentrusituaia
studeniloriacursurilor.Selanseazasistentuldecrearea
interogriiprinselectareaopiuniiCrosstab Query Wizarddin
fereastraNew Query.Peecranvafiafiatcasetadedialog
Crosstab Query Wizard.

Access

CailafolosireaoricruiasistentdetipWizard,utilizatorul
poatetrecelaetapaurmtoareprinapsareapebutonulNexti
poaterevenilaoetapanterioarprinapsareapebutonul
Back.
Primaetapncreareaunuiinterogaridetiptabelncruciat,
aacumsepoatevedea,esteselectareasurseidedate:a
uneitabelesauauneiinterogri.ncazulexempluluidefase
selecteazinterogareacreatanterior.

Access
Laurmtoareaetap,utilizatorultrebuiesselectezecmpurile
caresedorescafiantetedelinie.Seselecteazcmpurile
NumeiPrenume Cmpulgeneratordeantetedecoloanva
trebuiselectatlaetapaurmtoare.SeselecteazNume_curs
cageneratordeantetedecoloan(Column Headings).

Access
Utilizatorultrebuiesspecificeapoicmpulpentrucalculul
valoriloraflatelainterseciiledintreliniiicoloaneiapoio
funciepentruacestecalcule.SeselecteazcmpulCod_curs
ifunciadenumrareCount.Deasemenea,utilizatorulare
posibilitateasincludocoloancarerealizeaznsumareape
linieatuturorvalorilordintabelprinsetareacsueidevalidare
Yes, include row sums .

Access

Urmtoareaetapesteceadecrearepropiu-zisainterogrii.
Caioricruiobiectaluneibazeidedate,utilizatorulipoate
atribuiunnumeinterogriidetiptabelncruciatcaresecreaz
(What do you want to name your query?).Deasemenea,
utilizatorulareposibilitateasvizualizezerezultatulinterogrii
(View the query)sausmodificestructurainterogriinmodul
Design View(Modify the design).Dupapsareabutonului
Finish,utilizatorulpoatevizualizatabelulcreatdeasistent

Access

Interogarile de creare tabele (Make-Table Query)


OinterogaredetipMake-Tableesteutilncazulncarese
doretecreareaunortabelenoipebazastructuriiidatelor
existentencelelaltetabelealebazeidedate.
Moduldecreareauneiastfeldeinterogriesteceluzualde
creareauneiinterogrideselecie.
ncazuldefasevacreaonoutabelDetaliicaresconin
toatedateledespreunstudent:Cod,Nume,Prenume,
Examen1,Nota1,Examen2,Nota2,Data.
ListaderulantQuery
Type

Access

Dupcreareainterogriideseleciesevaselectadinseciunea
Query TypedinmeniulpanglicaprogramuluiopiuneaMakeTable Query(sevatransformainterogareadeselecien
interogaredecreare).
PeecranvafiafiatocasetdedialogMake Table ncare
utilizatorulpoateatribuiunnumenoiitabelededate.

Access
Utilizatorulpoateacumsadaugecmpurilengrilade
interogarenmodsimilarcalaointerogaredeselecie(prin
metodadraganddrop).Nouatabelvaficreatprinapsarea
butonuluiRundinbaradeinstrumenteaprogramuluiAccess.
TabelaDetaliivafiacumafiatnfereastraDatabase,
seciuneaTables.
Lacreareanoiitabelesepoatefolosideasemenearndul
Criteriapentruselectareanumaiadatelorcarendeplinesc
anumitecerine.
Interogrile de actualizare (Update Query)

Dacntr-otabelexistunnumrmaredenregistrriiexist
uncmpcaresedoreteafimodificat,atunciosoluieineficient
imareconsumatoaredetimparfiactualizareamanuala
valorilorpentrufiecarenregistrare.

Access

Accesspunensladispoziiautilizatorilorunmecanismsimplu
ieficientdeactualizareautomatadatelordintr-otabel.
Aceastaestefolosireauneiinterogrideactualizare(Update
Query).Deasemenea,prinacestmecanismsepotactualiza
automatinformaiiledoarpentruanumitenregistrricare
ndeplinescanumitecriterii.
ncazuldefasedoreteaseactualizacmpulDatadin
tabelaLista_notelavaloarea11/11/2000.Secreazonou
interogarenmodnormal(butonulNewdinbaradeinstrumente
aferestreiDatabasesauopiuneaCreate query in Design
View).SeadaugtabelaLista_noteisetransform
interogareadeselecieninterogaredeactualizare(prin
alegereaopiuniiUpdate QuerydinlistaQuery Type.

Access

ngriladeinterogarevaapreaunrndnouUpdate To .Seadaugn
griladeinterogarecmpulData,iarnliniaUpdate Toseadaug
valoareadeactualizare.InterogareadetipUpdatemodificdateledin
tabeleipentruaceastautilizatorultrebuiesolansezenexecuie
princomandaRun(butonuldinbaradeinstrumenteaprogramului
Access).Accessvaafiaocasetdedialogpentrucofirmareafaptului
cdateledintabelevorfimodificatePrinconfirmareaactualizrii
datelor(butonulYes),modificareavafiexecutat

Access

Interogarile de tergere (Delete Query)


tergereaanumitornregistrridintr-otabelsepoateface
printr-ointerogaredetergere(Delete Query).Aceast
interogareseconstruietecaiointerogaredeselecieise
transformninterogaredetergereprinselectareaopiunii
Delete Query dinlistatipurilordeinterogriQuery Type.ngrila
deinterogarevaapreaunnourndDelete.

Access

Deexemplu,sedoretetergereatuturorstudenilordintabela
Lista_studenticareaucodulasociatmaimareca300.Se
transformointerogaredeselecientr-unadetergereise
completeazcriteriulwhere cod>300aacumsepoate
observa.tergereanregistrrilordintabelaoriginalse
realizeazodatculansareanexecuieainterogrii(butonul
Rundinbaradeinstrumente)idupceutilizatorulconfirmc
doretetergereaacestora.Rezultatulesteprezentatmaijos.

Access

Interogrile de adugare (Append Query)


Interogareadeadugareestefolositpentruadugareaunor
nregistrridintr-otabelntr-oalttabel(fienaceeaibaz
dedate,fienbazededatediferite).Deasemenea,oastfelde
interogareesteutilncazulncaresedoretetransferulde
nregistrricarenuauacelainumrdecmpuridintr-otabel
ncealalt.Accessvatransferadoarcmpurilespecificateile
vaignorapecelenplus.Interogareadeadugarese
transformtotdintr-ointerogaredeselecieprinalegerea
opiuniiAppendQuerydinlistatipurilordeinterogri.Accessva
afiaocasetdedialogAppendncarevacereutilizatoruluis
specificencetabelvorfiadugatenregistrrile

Access

Access
nexempluldefasevoraduganregistrriledintabela
Lista_cursuri(Cod_curs,Cod,Nume_curs,Sala)ntabela
Cursuri_noi(Cod_curs,Nume_curs,Sala).Sepoateobserva
ctabelancaresefaceadugareanuarenstructurasa
cmpulCod).Grilainterogriideadugareseobservamaijos.
nrndulAppendalacesteia,fiecruicmpdintabelaoriginal
icorespundeuncmpntabelancaresevoraduga
nregistrrile,cuexcepiacmpuluiCodcarenuexistntabel
icarevafiignorat.Lansareanexecuieainterogriiprin
butonulRundinbaradeinstrumentevaaduganregistrrile
tabeleiLista_cursurilanregistrriletabeleiCursuri_noi,aa
cumsepoateobserva.

Access
Interogrile i limbajul SQL
nspateleoricareiinterogriAccessstocommandSQL.
AccessgenereazautomatcodulSQLpentruinterogrile
generatefolosindobiectelegrafice(casetededialog,ferestre
etc.)sauaplicaiiledetipasistent(wizard).Vizualizareacodului
SQLpentruointerogaresepoatefaceprinselectareaopiunii
SQL ViewdincasetaderulantViewdinbaradeinstrumentea
programuluiAccessUnutilizatoravansat,cunosctoral
limbajuluiSQLpoatesmodificerespectivainterogarefolosind
comenzilepuseladispoziiedeacestlimbaj.Deasemenea,
utilizatorulpoatescrieinterogareadirectnlimbajulSQLn
fereastraasociatinterogriidinmoduldevizualizareSQL
View,framaifolosiinterfaagraficcumeniuri,casetede
dialog,ferestreigriledeinterogareoferitedeAccess.Codul
SQLcorespunztorinterogriideseleciecuextracieparialde
informaiecreatprinfacilitileinterfeeigraficeaprogramului
Accessesteprezentatmaijos.Deasemenea,interogareade
tiptabelncruciatsepoatevizualizanmodulSQL View.

Access

Access
Rapoarte
Pentrurecuperareadeinformaiidin/despreobazdedatese
foloseteunraport.Unraportesteoprocedurcareextrage
informaiidinbazadedate,formateazinformaiacualte
informaiiasociateiotrimiteladispozitivuldeieire(deobicei
imprimanta).Dealtfel,aceastaestepracticsinguradiferen
dintreformulareirapoarte(formularelesuntfolositeinteractiv
pentruafiarepeecran,pecndrapoartelesuntfolositepentru
afiareainformaiilorpesuportdehrtie).
Proceduraderealizareaunuiraportestesimilarcuprocedura
decreareaunuiformular.
Unraportaretotcinciseciuni,caiunformular,adic:
REPORT HEADERantetulderaport;
PAGE HEADERantetuldepagin;
DETAILseciuneadeafiareainformaiilorextrasedinbaza
dedate;
PAGE FOOTERsubsoluldepagin;
REPORT FOOTERsubsolulderaport.

Access

PentrucreareaunuiraportseselecteazReportdinseciunea
ReportsameniuluiCreate .Laselectare,utilizatorularemai
multeopiuni.Seselecteazmoduldecreareaunuiraportn
modulDesign Viewisealegetabelasauinterogareadincare
seextragdatelepentruraport.Accessafieazfereastranoului
raport(Report1.Report)careconineseciunilePAGE
HEADER, DETAIL, PAGE FOOTER.
PentruafiareaiaseciunilorREPORT HEADERiREPORT
FOOTER,utilizatorulpoatefolosiclicdreaptapentruafiarea
caseteiderulantedeopiuni(Report Header/Footer).naceste
seciuni,cainseciunileantetisubsoldepagin,seintroduc
informaiigeneraleprivitoarelaraport,titlulraportului,datacnd
afostrealizat,numruldepagin.Pentruinserareaacestor
opiunisepoateapelalaopiuneaInsertdinmeniu.

Access

Caincazulcreriiunuiformular,ofereastrceconine
numelecmpurilordintabelsauinterogareaselectateste
afiatpeecran.Utilizatorulpoatetragecmpurilenraporti
lepoatepoziionanpagin.Unexempluderaporteste
prezentatmaijos.

Access

Access

Generarea paginilor Web


Accesspuneladispoziiautilizatoruluiposibilitateacrerii
obiectelordetippaginWeb.Acesteasegsescnseciunea
External Data,rubricaExport,tabulMore .Acesteobiecte
componentealebazeidedatesuntsimilarecuformularelesau
rapoartele,cudiferenacpotfisalvatesubformaunorfiiere
HTMLipotfivizualizatentr-unbrowserWeb,cadeexemplu
InternetExplorersauNetscapeNavigator.

Access
ncazuldefasevageneraopaginWebcudetaliile
studenilorfolosindu-secasursdedateinterogareadeselecie
detaliicreatanterior

Access

ConsiderentedeadministrareasecuritiidatelornAccess
Access2007puneladispoziiautilizatorilorfacilitide
administrareasecuritiibazelordedate,attdinpunctde
vederealaccesuluilaacestea,aasigurriiintegritiidatelor,
posibilitiledecompactare,recuperareireparareadatelorn
cazulapariieiunordefecte.Administrareaaccesuluilabazele
dedateesteunaspectimportantntr-unsistemdegestiunea
bazelordedatedincauzafuncionriiacestoranreea,n
regimmultiutilizator.
Datoritunorcauzeexterne,cumarfintrerupereaalimentrii
cuenergieelectric,defectareaunorcomponentealesistemului
decalcul(hard-diskul,memoriaRAM),utilizrigreiteale
datelordectreaplicaii,potconducelaapariiaunordefecte.
Unsistemdegestiuneabazelordedatemodern,aacumeste
cazulaplicaieiAccess2007trebuiesincorporezemecanisme
derecuperareireparareadatelor.

Access

Deasemenea,datoritfaptuluicspaiulocupatpehard-disc
dectrebazelededatenumaireprezintoproblempentru
sistemeledecalculactuale,majoritateasistemelordegestiune
abazelordedatepunaccentulpevitezadeaccesladateipe
vitezadeprelucrareaacestora.Aceastaducelacreterea
spaiuluipediscocupatdefiiereleasociatebazelordedate.
Utilizatorulpoateceresistemuluidegestiuneabazelordedate
compactareaacestoranaafelnctssereducspaiulpe
discocupatdeacestea.nAccess2007compactareai
reparareadatelorsepotfaceprinintermediulopiuniiCompact
and Repair dinsubmeniulManage this Databasealmeniului
Manage,meniuaccesibillaapasareabutonuluiMicrosoft
Office Button
Utilizatorultrebuiedeasemeneasrealizezecopiidesigurana
bazelordedatenmodperiodic.Dealtfel,existctevaprincipii
caretrebuierespectatenacestsens:creareazilnicacopiilor
desiguran,existenaacelpuintreicopiistocatepesupori
diferii,verificareaperiodicacopiilordesiguran.

Access

Dinpunctdevederealsecuritiibazelordedate,decelemai
multeorisepuneproblemaaccesuluilaaceastanmod
multiutilizator.ngeneralsefoloseteoaanumitschemde
autentificareautilizatoruluicarecereaccesullaoanumitbaz
dedate.Aceastschemestebazatpenumeleutilizatorului,
cruigrupdeutilizatoriiaparineiavaliditiiparoleiacestuia.
Fiecareutilizatordispunedeunnumeioparolconform
croravaaveaacceslaanumiteobiectealebazeidedate.De
asemenea,sepotcreagrupurideutilizatoricareauelemente
comunedinpunctdevederealsecuritii(accesulnumaila
anumiteobiecteetc.).Oaltformdeprotecieabazeidedate
estecriptareaacesteiasaurestricionareaaccesuluilanivelul
bazeidedate.

Access
AdministrareasecuritiibazelordedatenAccess2007sepoate
faceprinintermediulunuiinstrumentdecriptarecarecombin
douinstrumentemaivechiregsitenversiunianterioarede
Accessianumesetareauneiparoleicodareaconinutului.
Atuncicndsefoloseteoparoladecriptarepentrusecurizarea
uneibazededate,toatedateleconinutenbazadedatedevin
inaccesibilealtorinstrumente,obligandastfelutilizatoriis
introducoparolnvedereaaccesriiacesteia(
nAccessobazdedatepoatefideschisnmaimultemoduri
dinpunctdevederealsecuritiiacesteia:
OpensauShared Accessbazdedatenregimmultiutilizator,
adicmaimuliutilizatoripotoperaasupraacesteia;estemodul
implicitdedeschidereauneibazededate;
Open Read Onlybazdedatenregimmultiutilizatorcare
permitenumaicitireadatelor;
Open Exclusivebazdedatenregimmonoutilizator,adicun
singurutilizatorpoateacionaasupraacesteia;

Access
Open Exclusive Read Only-bazdedatenregimmonoutilizator
carepermitenumaicitireadatelor.
ModuldedeschideresealegencasetadedialogOpencareapare
lancercareadedeschidereauneibazededate(opiuneaOpen
dinmeniulButonuluiMicrosoftOffice).Celepatrumoduride
deschidereauneibazededatesuntdisponibilencasetaderulant
.
Ceamaisimplmetoddeasigurareasecuritiiuneibazededate
esteasociereaacesteiacuoparoldeacces.Defiecaredatcnd
sevancercadeschiderearespectiveibazededate,utilizatorulva
trebuiscunoascparoladeacces.Fraceasta,unutilizatornu
vaputeadeschidebazadedate.Pentruasetaoparol,nprealabil
bazadedatetrebuiedeschisnmodulOpen Exclusive.Dup
aceeasepoatealegeopiuneaSet Database Passworddin
submeniulEncrypt with PasswordalmeniuluiDatabase Tools.
AccessafieazocasetdedialogSet Database Passwordn
careutilizatorulpoateintroduceparoladeacceslabazadedate.

Access

Deiobazdedateprotejatprinparolnupoatefideschisn
Access,existomarevarietatedeaplicaiiutilitarecarepermit
utilizatoruluisaciteasclanivelfizicinformaiiledintr-obazde
date.