Sunteți pe pagina 1din 18

JAN VAN EYCK ȘI PICTURA FLAMANDĂ DIN SECOLUL AL

XV-LEA

Timofti Flaviu, Anul III, Grupa D.


Crucifixul și Judecata de Apoi-
cca.1426, Metropolitan Museum of
Art, New York City.
Detaliu- Răstignirea
Detaliu -,în plan principal posibil Arhanghel
Mihail.( impresionează prin minuțiozitatea
detaliilor și bogăția culorilor.)
Infernul...
Fecioara și pruncul cu Canonul Van der Paele- Muzeul Groeninge- Bruges, 1436.
Detalii superbe, statuetele imită perfect sculpturile reale.
Detalii- Sf. George și bătrânul preot.( De
remarcat finețea cu care au fost redate aceste
detalii , armura impecabil realizată,expresia
fețelor, ridurile și vascularizația bătrânului.
Portretul soților Arnorfilni- National Gallery-
London, 1434.
Detalii- semnătura lui Van Eyck și candelabrul din bronz.
Misterioara oglindă convexă, de pe
pertele din spate al tabloului.
Altarul din Gent – Altarul mielului mistic , catedrala St.Bavo, 1432.
DETALIU VEȘMÂNT
Cuplul Adam și Eva- panoul stâng
respectiv drept al polipticului .
1.Madonna cancelarului Rolin, Muzeul Louvre, Paris, 1435. 2 Margareta van Eyck- Muzeul Groeninge, Bruges, 1439.

S-ar putea să vă placă și