Sunteți pe pagina 1din 17

Creșterea și dezvoltarea

plantelor
Cuprins
 FAZELE DE CRESTERE SI DEZVOLTARE A CELULELOR
1.1.FAZA EMBRIONARĂ
1.2.FAZA DE EXTINDERE
1.3.FAZA DE DIFERENȚIERE
 2.FAZELE DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE A PLANTEI
2.1.FAZA EMBRIONARĂ
2.2.FAZA JUVENILĂ
2.3.FAZA DE REPRODUCERE
2.4.FAZA DE SENESCENȚĂ
 3.PROCESUL DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE
3.1.PROCESUL DE CREȘTERE
3.2.PROCESUL DE DEZVOLTARE
3.2.1.Fecundația
3.2.2.Germinarea semințelor
3.2.3.Creșterea organelor plantelor
3.2.4.Factorii care influențează procesul de creștere
FAZELE DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE A
CELULELOR
FAZA EMBRIONARĂ
 Cuprinde perioada de pregatire a celulei pentru duplicare si insusi procesul de
multiplicare de ce produce de 2-6 ori.
FAZA DE EXTINDERE
 Aceasta se caracerizează prin schimbari structurale si fiziologice cum ar fi
formarea vacuolei centrael, hidratarea coloizilor protoplasmatici,
intensificarea biosintezei proteinelor și a tuturor proceselor metabolice.
 In procesul de extindere celulară, un rol deosebit revine substanțelor
regulatoare de creștere, inclusiv auxinelor.
FAZA DE DIFERENȚIERE
 Este etapa de stabilizare a structurii si formei exterioare a celulei,
caracterizandu-se printr-o intensitate mica de crestere. Se formeaza perisori
secundari, se finalizeaza procesul de diferentiere a organitelor celulare si se
formeaza structurile specifice in functie de localizarea celulei.. Diferentierea
specifica a celulelor este determinate atat de factori ereditari, cat si de
raportul substantelor fitohormonale endogene.
FAZELE DE CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE
A PLANTEI
FAZA EMBRIONARĂ
 La plantele angiosperme cuprinde dezvoltarea embrionului de la zigot pana la
coacerea semintelor si se realizeaza pe organismul – mama.
FAZA JUVENILĂ
 Se caracterizeaza printr-o crestere intensive si dezvoltare vegetative. La
plantele cu seminte, etapa incepe cu germinarea semintelor si se incheie cu
formarea organelor vegetative. In aceasta perioada, plantele nu au
capacitatea de a se reproduce sexuat.
FAZA DE REPRODUCERE
 Este etapa de maturitate si multiplicare, cu o intensitate mica a cresterii.
Reprezinta perioada formarii semintelor si fructelor, planta fiind mai active
vital, deoarece poseda o masa vegetativa suficienta pentru a aprovoziona
cresterea si dezvoltarea florii, a semintei si fructului, care reprezinta organe
heterotrofe ale plantei.
FAZA DE SENESCENȚĂ
 Este etapa de imbatranire si include perioada terminarii fructificarii, pana la
moartea naturala. Este o perioada de slabire progresiva a activitatii vitale a
organismului.
PROCESUL DE CREȘTERE ȘI
DEZVOLTARE
PROCESUL DE CREȘTERE

 Cresterea este un proces fiziologic, ritmic, ireversibil, cantitativ constand in


sporirea numarului de celule, a masei si a volumului acestora. Cresterea
reprezinta pentru plante o necesitate vitala. Astfel, cresterea radacinilor spre
sursele de apa si de substante minerale asigura o buna aprovizionare cu
substante nutritive, cresterea tulpinii asigura o buna expunere a frunzelor la
lumina, iar marirea suprafetei frunzelor asgura o buna receptie a radiatiilor
solare.
 Cresterea reprezinta pentru plante o necesitate vitala. Astfel cresterea
radacinilor spre sursele de apa si de substante minerale asigura o buna
aprovizionare cu substante nutritive, cresterea tulpinii asigura o buna
expunere a frunzelor la lumina, iar marirea suprafetei frunzelorasigura o buna
receptie a radiatiilor solare
PROCESUL DE DEZVOLTARE
INFLUENȚA FACTORILOR EXTERNI
ASUPRA CREŞTERII
 Temperatura optimă asigură creşterea organelor plantei cu o intensitate
maximă şi este cuprinsă în general între 18º-37ºC, funcţie de specie.
 Intensitatea luminii condiţionează parcurgerea normală a tuturor fazelor de
vegetaţie, deci şi a creşterii plantelor. În funcţie de acest factor, plantele
sunt adaptate la diferite intensităţi de lumină şi se clasifică în plante
iubitoare de lumină sau heliofile şi plante iubitoare de umbră sau ombrofile.
 Conţinutul de apă din mediu acţionează asupra creşterii plantelor conform
punctelor cardinale, minim, optim şi maxim. În afara valorilor de minim
creşterea este oprită. Valorile optimului sunt în general de 50-60% umiditate
relativă a aerului (Milică şi colab., 1982) şi 60% din capacitatea totală pentru
apă în sol.
Nivelul hormonilor in frunzele mature
de Robinia pseudacacia dupa tratamentul
fotoperiodic, verificat prin testul
mesocotilului de avena.