Sunteți pe pagina 1din 5

“Roata emoţiilor”

Grupa : mare
Tema : ,,Roata emoţiilor”
Scopul: Conştientizarea, exprimarea şi etichetarea
corectă a emoţiilor.

Obiective operaţionale:
- să identifice emoţiile pe baza imaginilor prezentate;
- să exprime corect emoţia observată;
- să identifice contextele în care se manifestă anumite emoţii
şi posibilele cauze ale acestora.
Materiale: „Roata emoţiilor”-un cadran confecţionat din carton,
împărţit în 6 părţi egale;
Desfăşurarea activităţii:

Se prezintă copiilor roata emoţiilor şi li se explică că o vor


utiliza într-un joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi.
În acest joc, pe rând, câte un copil va învârti săgeata roţii şi când
aceasta se opreşte la o emoţie, va încerca să identifice şi să reproducă
emoţia, să dea exemple de situaţii când s-a simţit în acest fel.

Concluzii:

Prin această activitate copiii învaţă:


-să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale
corespunzătoare;
-achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii;
-realizează diferenţa între emoţii pozitive şi emoţii negative.
“Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa”
Grupa : mare
Scopul activităţii: Descoperirea avantajelor
evitării furiei şi a comportamentului agresiv în
cazul necesităţii rezolvării de probleme.
Tema : Consecinţele comportamentului agresiv
în rezolvarea de probleme.

Obiective operaţionale:
- să identifice consecinţele negative ale comportamentului agresiv în
rezolvarea de probleme pe baza poveştii;
- să descopere alternativele existente în locul furiei şi a
comportamentelor agresive utile în rezolvarea problemelor
cotidiene.
Materiale folosite : povestea terapeutică:
“Veveriţele Maşa, Daşa şi Saşa”
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,
povestirea.
Desfăşurarea activităţii:

Se citeşte copiilor povestea terapeutică “Veveriţele Maşa,


Daşa şi Saşa”.
Copiii o repovestesc şi apoi sunt întrebaţi care dintre veveriţe
cred ei că a procedat bine şi a reuşit să-şi rezolve problema.
Cum au procedat celelalte? Au reuşit ele să rezolve ceva
prin modul în care s-au comportat?

Se discută pe marginea poveştii despre comportamentul celor 3


veveriţe, iar apoi preşcolarii vor da exemple de situaţii similare din viaţa
de zi cu zi.
Evaluare: se reactualizează cunoştiinţele dobândite
- copiii enumeră consecinţele negative ale comportamentului agresiv
în rezolvarea de probleme
-copiii enumeră alternative ale comportamentului agresiv utile în
rezolvarea de probleme.
Concluzii:
Prin această activitate preşcolarii descoperă
avantajele evitării furiei şi a comportamentului agresiv
în rezolvarea de probleme.

S-ar putea să vă placă și