Sunteți pe pagina 1din 17

Organizarea materialului

genetic la eucariote
Jitaru Andra Gabriela
Vanhaeren Sebastien Gerard
Conținut

 Câteva cuvinte despre eucariote


 Materialul genetic extranuclear
 Materialul genetic nuclear
 Arhitectura cromozomilor
 Secvențele ADN-ului
 Despre centromeri
Câteva cuvinte despre eucariote

 Eucariotele sunt reprezentate de protiste, fungi, plante si animale.Ele sunt


organisme unicelulare sau pluricelulare ale caror celule prezinta nucleu adevarat,
cu membrana nucleara dubla, mitocondrii si aparat Golgi.
La eucariote materialul genetic se afla in nucleu (materialul genetic nuclear) dar
si in citoplasma, mai precis in mitocondrii si cloroplaste (material genetic
extranuclear).
Materialul genetic extranuclear

 Este localizat in cloroplaste, unde este reprezentat de ADN-ul cloroplastic si in


mitocondrii, unde este reprezentat de ADN-ul mitocondrial.
Materialul genetic extranuclear este reprezentat de o molecula de ADN de forma
circulara.
 ADN-ul extranuclear prezinta o serie de particularitati:
-se replica dupa modelul semiconservativ, dar nu in perioada de sinteza S a
ciclului celular, ci independent de ADN-ul nuclear
-greutatea moleculara si raportul A+T/G+C sunt diferite de ADN-ul nuclear
-viteza cu care se realizeaza denaturarea-renaturarea este diferita
-nu se obtin hibrizi moleculari intre ADN-ul extranuclear si ADN-ul nuclear.
Materialul genetic nuclear

 Este localizat in nucleu si este reprezentat de o substanta numita cromatina.


 Cromatina este forma interfazica a cromozomilor.
 Cromozomii sunt structuri permanente in nucleu, insa sunt vizibili la microscop
numai in timpul diviziunii nucleului.
 Cromozomii se formeaza prin spiralizarea, condensarea si fragmentarea fibrei de
cromatina.
Arhitectura cromozomilor

 ADN Componenta procent

 ARN ADN 13-15

 Proteine histonice si non-histonice ARN 12-13


Proteine histonice
 mici cantitati de lipide, ioni de si nonhistonice
68-72
calciu si de magneziu mici cantitati de
lipide, ioni de
calciu si de 1-7
magneziu
Secvențele ADN-ului

 Cea mai importanta componenta a  La eucariote secventele unice de


cromozomului eucariot este ADN-ul. nucleotide sunt intercalate cu
secventele repetitive.ADN-ul repetitiv
 ADN-ul poate fi impartit in doua este de obicei non-informational, adica
categorii de secvente: nu contine gene structurale ci are rol in
-secvente unice de nucleotide, in care reglajul genetic, diferentierea celulara
sunt incluse genele si care se numesc si evolutia materialului genetic.
exoni
-secvente repetitive, in care anumite
secvente de nucleotide se repeta de un
numar variabil de ori si care formeaza
intronii cu rol in reglajul genetic
Secvențele ADN-ului

 Cromatina prezinta doua stari  Heterocromatina este partea inactiva a


functionale, alternative si reversibile: cromatinei, care este mai condensata.
eucromatina si heterocromatina. Se coloreaza mai intens si se replica la
Eucromatina este partea activa a sfarsitul fazei S a ciclului celular.
cromatinei, care se condenseaza in Heterocromatina contine secvente
timpul diviziunii celulare, ea fiind forma repetitive numite introni care au rol non-
mai putin condensata a cromatinei.Ea se informationa
coloreaza normal cu coloranti bazici si se
replica de-a lungul fazei de sinteza a
ciclului celular.
Eucromatina contine cea mai mare parte
a proteinelor nonhistonice care
actioneaza materialul genetic.
Eucromatina contine secvente unice
numite exoni, care au rol informational.
Secvențele ADN-ului

 Cromatina se prezinta ca un lant flexibil  La inceputul diviziunii celulare se formeaza


alcatuit din unitati numite cromozomii prin spiralizarea si condensarea
nucleosomi.Nucleosomul are forma unui fibrei de cromatina.
cilindru turtit, format dintr-un octamer de Cromozomii pot fi cel mai bine studiati in
proteine histonice (8 proteine histonice) metafaza, deoarece atunci sunt cel mai bine
inconjurat la exterior de un segment de ADN spiralizati si condensati.
format din 140 perechi de nucleotide.Acest Cromozomul metafazic este format din doua
segment de ADN formeaza o pereche de inele fibre de cromatina, numite cromatide surori.
la varful si la baza cilindrului. Fiecare cromatida este alcatuita dintr-o
Legatura dintre doi nucleosomi se realizeaza molecula de ADN bicatenara.Cele doua fibre
cu ajutorul unei secvente de ADN formata din de cromatina se intersecteaza intr-un punct
cateva zeci de nucleotide care se gasesc unite numit centromer.
cu un alt tip de histone.
ADN-ul impreuna cu histonele formeaza
complexul nucleohistonic care alcatuieste
fibra de cromatina.
Secventele ADN-ului
Despre centromeri

 Centromerul este o constructie


primara care delimiteaza intr-un
cromozom doua brate egale sau
inegale.
Despre centromeri

 Pozitia centromerului este un criteriu de


clasificare a cromozomilor:
a) cromozomi metacentrici
-au centromerul plasat median
-au doua brate cromozomiale egale
b) cromozomi submetacentrici
-au centromerul plasat submedian
-au doua brate cromozomiale inegale
c) cromozomi acrocentrici
-au centromerul plasat aproape de unul din
capetele cromozomului
-prezinta constrictie secundara care
delimiteaza sateliti
d) cromozomi telocentrici (lipsesc la om)
-au centromerul plasat la capatul
cromozomului
-au un singur brat cromozomal; capetele
cromozomului se numesc telomere
MULȚUMIM PENTRU
ATENȚIA ACORDATĂ!!!