Sunteți pe pagina 1din 25

Calitatea în educaţie

 “Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici


ale unui program de studiu şi ale furnizorului
acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările
beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
Ordonanţa de Guvern nr. 75 / 2005
 CALITATEA: = nivelul de satisfactie pe care-l ofera
eficacitatea ofertei educationale din domeniul
invatamantului/formarii profesionale, nivel stabilit prin
atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente
solicitate si la care contribuie participantii la procesul de
invatare si ceilalti factori interesati.
Asigurarea calitatii

“Asigurarea calităţii educaţiei exprimă


capacitatea de a oferi programe de
educaţie, în conformitate cu
standardele enunţate.”
Asigurarea calitatii

 ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI


este realizata printr-o serie de actiuni de
dezvoltare a capacitatii institutionale de
elaborare/ planificare/ implementare de
programe de studiu prin care se formeaza
increderea beneficiarilor ca organizatia
furnizoare de educatie satisface standardele
de calitate
PROCESE prin care se asigura calitatea in
educatie

 Planificarea şi realizarea efectivă a


rezultatelor aşteptate ale învăţării
 Monitorizarea rezultatelor
 Evaluarea internă a rezultatelor
 Evaluarea externă a rezultatelor
 Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în
educaţie
Ordonanţa de urgenţă nr. 75 / 2005
Managementul calitatii

Asigura calitatea programelor


de invatare si promoveaza
imbunatatirea continua
Managementul calitatii

Responsabilitatile managementului
1. eficacitate in ceea ce priveste calitatea / dezvoltarea
curriculumului invatarii
2.sprijina activ/ se implica direct in dezvoltarea si
asigurarea calitatii programelor de invatare
3. cunoaste nevoile si asteptarile facorilor interesati
interni/externi
4.dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factori
externi interesati
Managementul calitatii

 Managementul resurselor fizice


 org. ofera elevilor un mediu sigur/armonios
 spatii de invatare echipate adecvat ce
raspund nevoilor individuale/colective
 resurse/metode de predare ce permit
accesul/participarea activa a tuturor elevilor
Managementul calitatii

Managementul resurselor umane

 personal angajat dupa criterii clare de


recrutare si selectie
 programe de initiere/formare continua
Managementul calitatii

 Proiecte si dezvoltare:
 organizatia este receptiva la nevoile
indivizilor, agentilor economici si comunitatii
(factori interesati externi) dar si la nevoile
elevilor (factori interesati interni)
Managementul calitatii

 Proiecte si dezvoltare:
 preocupata de proiectarea si dezvoltarea
unor programe de studiu care sa raspunda
nevoilor factorilor interesati, programe cu
caracter de includere sociala, asigurand
accesul si egalitatea sanselor pt. elevi
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

La nivelul fiecarei organizatii –


- Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii = 5-13
membri, condusa de conducatorul org. sau de un
coordonator desemnat de el
- componenta:nr relativ egal:
a.Reprezentantii corpului profesoral
b.Reprezentantii parintilor (presc,sc,gimn)
/elevilor(prof,lic,postlic)
c. Repezentantii Consiliului Local
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Comisia pt evaluarea si asigurarea


calitatii:
 elaboreaza/adopta strategia si regulamentul
de functionare al Comisiei
 conducatorul organizatiei este direct
responsabil de calitatea educatiei furnizate
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

La nivel national:

 Cadrul National de Asigurare a Calitatii


(CNAC) – in cf. cu Cadrul Comun de
Asigurare a Calitatii in EFP
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

La nivel national:
ARACIP – institutie publica in subordinea
MECS realizeaza:
 evaluarea externa a calitatii educatiei oferite
de inst. de inv. preuniversitar si de alte
organizatii furnizoare de educatie
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

La nivel national:
ARACIP – institutie publica in subordinea
MECS realizeaza:

 autorizarea, acreditarea si evaluarea


periodica a unitatilor de inv. preuniversitar
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Autoevaluarea – rol central in


procesul de asigurare a calitatii
ofertei de EFP si are multiple
beneficii pt elevi, angajatori,
autoritati publice cat si pt furnizorii
EFP
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Autoevaluarea – Pentru elevi:


 standarde ridicate pentru invatarea individuala
 capacitate de ocupare a unui loc de munca
 egalitatea sanselor
 buna informare privind oferta educationala
 implicare activa in procesul de invatare
 responsabilizare privind propria evolutie
 satisfactie cu privire la rezultate
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Autoevaluarea–Pentru angajatori:
 numarul mare de angajati cu competente solide
 creste nivelul de competenta al angajatilor
 aport la profitabilitatea organizatiei
 incredere in calitatea invatamantului
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Autoevaluarea–Pentru autoritati:
 abilitati sporite/cresterea sanselor de angajare
 competente de baza mai bune
 nivel ridicat al abilitatilor pt atragerea investitiilor
interne
 incredere in calitatea invatamantului
MECANISME DE ASIGURARE A
CALITATII LA NIVELUL SCOLII

Autoevaluarea– Pentru furnizorii EFP:


 informatii privind bune practici si experiente de
succes
 comparatia cu alti furnizori EFP
 incredere in propria oferta si capacitate
 contributie la dezvoltarea comunitatii locale si la
dezvoltarea regionala
 legitimitate si recunoastere sporita
Calitatea educaţiei oferite de o unitate
şcolară se determină prin:

Calculul “Valorii adăugate")

Ce rămâne din rezultatele obţinute de elevi după ce


a fost luată în considerare influenţa factorilor "de
intrare" (aptitudinile, calităţile personale şi
performanţele elevilor la "intrare", mediul social,
economic şi cultural, calificarea profesorilor,
resursele disponibile, etc.).
CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND
CALITATEA EDUCAŢIEI

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005


privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
completări si modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006,
cu modificările ulterioare;
H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar;
OMEdC nr. 4889/09.08.2006 privind generalizarea
instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie si
formare profesionala la nivelul reţelei învăţământului
profesional si tehnic
CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND
CALITATEA EDUCAŢIEI

H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor


de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, precum si a Standardelor de
acreditare si de evaluare periodică a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării si
evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de
educaţie;
H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de
autorizare, acreditare si evaluare periodică a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND
CALITATEA EDUCAŢIEI

O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de


etică profesională al experţilor în evaluare si acreditare
ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar;
O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei
privind criteriile de selecţie si de formare a experţilor
înscriși în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al experţilor în
evaluare si acreditare si a Programului de formare
pentru experţii în evaluare si acreditare ai Agenţiei
Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar;
CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND
CALITATEA EDUCAŢIEI

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Standardelor


de referinţă (de calitate) –

S-ar putea să vă placă și