Sunteți pe pagina 1din 9

Management si Globalizare

Prezentare realizata de: - Sandu Mihai


-Copaceanu Andreea
-Voiculeasa Elena Alexandra
Obiective

 Ce este Globalizarea?
 Ce reprezintă companiile multinaţionale?
 Managementul întreprinderii globale
 Concluzie
Ce este Globalizarea?

Globalizarea este termenul modern folosit la descrierea


schimbărilor în societăţi şi în economia mondială care
rezultă din comerţul internaţional extrem de crescut şi din
schimburi culturale. Descrie creşterea comerţului şi a
investiţiilor datorită căderii barierelor şi interdependenţei
dintre state
Ce reprezintă companiile multinaţionale?

 Corporaţiile multinaţionale au un rol important în internaţionalizarea produselor şi a serviciilor


 Corporaţiile globale reprezintă forţe pozitive pentru dezvoltarea economică şi prosperitatea tuturor
societăţilor

 O firmă de o anumită naţionalitate care şi-a organizat activităţile de producţie şi distribuţie astfel încât
să depăşească graniţele ţării
 Este important, ca în condiţiile existenţei “industriei globale” firmele şă-şi integreze activităţile într-o
reţea coordonată după criterii globale
 Know-how-ul managerial cuprinde cunoştinţe şi experienţe manageriale caracterizate prin dinamism,
complexitate, modernism preluate din alte culturi şi adoptate condiţiilor concrete de către manageri
Managementul întreprinderii globale

 abilitatea de a livra produsele/serviciile la timp;

 abilitatea de a oferi în mod constant produse/servicii de calitate;

 abilitatea de a asigura performanţe înalte produselor/ serviciilor;

 abilitatea de schimbare rapidă a sarcinii de producţie;

 abilitatea de a oferi produse/servicii la preţuri/tarife mici;

 abilitatea de a produce o bogată gamă sortimentală, în cantitatea solicitată de


consumatori.
Concluzie

În concluzie, asistăm în era globalizării la naşterea unor noi tipuri de relaţii


între întreprindere şi mediul său. Existenţa şi evoluţia întreprinderii mileniului al
treilea stau sub semnul impactului tehnologiei informaţionale şi
telecomunicaţionale. Natura întreprinderii actuale s-a schimbat. Întreprinderile
globale constituie unul din cei mai reprezentativi factori ai progresului
economic contemporan. Ele sunt vectorii care răspândesc tehnologiile
avansate şi bogăţia, contribuind la creşterea nivelului de trai şi la
îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Lista scurta

 http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2007-01/51_Farta%20Constantin.pdf
 http://www.scritub.com/management/Management-si-
globalizare15215152218.php
 http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/12.pdf
 http://www.rasfoiesc.com/business/economie/comert/GLOBALIZAREA-SI-
IMPACTUL-ASUPR88.php
Lista lunga

 Comănescu, Mihaela – Management european, Ed. Economică, Bucureşti, 1999


 Farmer, Richard – Advances în International Comparative Mangement, Vol. I, Ed. Jal, Press Greenwich
Connectitut, London,
 Gilpin, Robert- Economia mondială în secolul XXI. Provocarea capitalismului global, trad. Diana Istrăţescu şi
Cristina Aboboaie, Ed. Polirom 2004
 Popescu, Ion; Bondrea, Aurelian; Constantinescu, Mădălina - Globalizarea mit şi realitate, Ed Economică, 2004
 Pricop, Mihai; Tanţău, Adrian- Globalizarea şi strategia firmei, Agenţia Eficient, Bucureşti, 2001
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare
 https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/management/globalizarea-stiinta-administratiei-
224086.html
 https://www.scribd.com/document/31839041/Referat-Management-Corporatii-Si-Globalizare
 Cordellier, S, Modernizarea dincolo de mituri, Editura Trei, Bucureşti, 2001;
 Bari,I , Globalizare şi probleme globale, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
Organizare

 Power point: -Sandu Mihai 30%


-Voiculeasa Elena 30%
-Copaceanu Andreea 40%
Ce este globalizarea?-Sandu Mihai
Ce reprezinta o intreprindere globala –Voiculeasa Elena
Managementul intreprinderii Globale- Copaceanu Andreea