Sunteți pe pagina 1din 39

TACTICA EFECTUĂRII

PERCHEZITIEI ; RIDICAREA
DE OBIECTE SI ÎNSCRISURI
DISPUNEREA
Sub raport procedural, perchezitia poate fi domiciliară sau
corporală.
Perchezitia domiciliară poate fi dispusa numai de
judecator, prin incheiere motivata. Potrivit art.100 C.P.P., in
cursul urmaririi penale, judecatorul dispune efectuarea
perchezitiei domiciliare la cererea procurorului,
In baza incheierii, judecatorul emite de indata autorizatia
de perchezitie. Aceasta poate fi folosita o singura data.
Perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa inainte de
inceperea urmaririi penale.
Perchezitia corporala poate fi dispusa dupa caz de
organul de cercetare penala, de procuror sau judecator.
Aceasta poate fi dispusa si efectuata si inainte de inceperea
urmaririi penale.
EFECTUAREA PERCHEZITIEI
Perchezitia domiciliara dispusa in timpul urmaririi penale,
se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala
În cursul judecătii, instanta poate proceda la efectuarea
perchezitiei numai cu ocazia unei cercetări locale, potrivit
art.102 C.P.P.
Timpul de efectuare a perchezitiei domiciliare, precum si
ridicarea de obiecte si înscrisuri de către organele de cercetare
penală este între orele 06-20, iar celelalte ore numai în caz de
infractiune flagranta, sau când perchezitia urmează a se
efectua într-un local public. Perchezitia începută între orele
06-20 poate continua si în cursul noptii (art. 103 C.P.P.).
Persoanele si obiectele căutate prin perchezitie pot fi clasificate,
indiferent de natura infractiunii, în câteva mari categorii:
- obiecte care provin din infractiune(bunurile sustrase, falsurile,banii si
obiectele primite sau rezultate din infractiune,s.a.)
- mijloace sau instrumentele destinate săvârsirii infractiunii(arme,
instrumente de spargere, materiale necesare falsificării de valori,etc.)
- obiecte care contin sau poartă urmele infractiunii (îmbrăcămintea
pătată de sânge, scrisorile de amenintare, înscrisuri falsificate,etc.)
- obiectele sau înscrisurile care nu sunt detinute în mod legal sau a
căror cantitate depăsesc limita admisă, ori cele interzise la
detinere(arme, munitii, stupefiante,),
- persoanele care se sustrag de la urmărirea penală sau de la executarea
pedepsei, precum si cadavrele unor persoane dispărute,
- oricare alte obiecte sau înscrisuri de natură să servească la stabilirea
faptelor si împrejurărilor unor cauze, inclusiv la identificarea
infractorului.
PREGĂTIREA PERCHEZITIEI

Stabilirea obiectivelor perchezitiei

Determinarea cu precizie a scopului perchezitiei se face în functie de


infractiunea cercetată (omor,talharie,furt, înselăciune,trafic de droguri,etc.)ceea ce
presupune ca organul judiciar să aibă o reprezentare suficient de clară asupra naturii
obiectelor sau înscrisurilor căutate, a orice poate reprezenta produs al faptelor
investigate, ori care să fi fost folosit la săvârsirea acesteia.
O perchezitie devine oportună numai în momentul în care există presupuneri
întemeiate că, într-un anumit loc, sau asupra unei persoane, se vor găsi obiecte având
legătură cu faptele sau împrejurările cauzei cercetare. Neglijarea acestui aspect are,
deoseori, consecinte destul de grave :
- pe de o parte, o perchezitie efectuată la”noroc” poate pune în gardă pe cei
implicati în săvârsirea infractiunii;
- pe de altă parte, o perchezitie nejustificată poate fi interpretată ca o încălcare a
unor drepturi constitutionale, cum sunt înviolabilitatea persoanei si a domiciliului, deci
o încălcare a libertătilor si a drepturilor omului.
În formarea imaginii despre obiectele căutate, organul judiciar este obligat să
tină seama, pe cât este cu putintă, de caracteristicile lor generale (formă, dimensiune,
strucura) de valoare si mai ales, de posibilitatea de ascundere, de distrugere rapidă, de
fragmentare, etc.
Cunoasterea locului perchezitiei

În cazul locurilor închise, interesează adresa exactă (strada, nr., scara,


etajul, apartamentul) particularitătile de constructie, dispunerea si destinatia
încăperilor, a dependintelor, eventualele modificări sau amenajări făcute pe
parcurs de locatari, amplasamentul usilor, ferestrelor, posibilitătile de intrare
sau iesire (caile de acces), altele decât cele obisnuite, persoanele care
domiciliază sau locuiesc temporar la adresa respectivă, vizitatorii frecventi,
vecinii, nr. de telefon si altele. În cazul unei posibile perchezitii în magazii,
pivnite, garaje, etc., se impune cu aceeasi necesitate cunoasterea lor
amănuntită. Un fapt deosebit de important este cunoasterea spatiilor folosite
in comun cu alte persoane, locuri unde trebuie sa se extinda perchezitiile.
În cazul locurilor deschise, interesează: dispunerea, suprafata,
particularitătile topografice ale solului si vegetatiei, eventualele constructii
aflate pe acest loc, destinatia si caracteristicile lor interioare, drumurile si căile
de acces, modalitatea de delimitare (grad de scândură, sărmă, beton,etc.)
locurile sau grădinile cu care se învecinează persoanele cărora le aparţin,
folosesc sau îngrijesc locurile respective s.a.
Cunoasterea persoanelor perchezitionate

Cunoasterea persoanelor la care urmează să se efectueze perchezitia si


în legătură cu care există indicii temeinice de participare la activitatea
infractională este un alt aspect important ce trebuie avut în vedere în cadrul
pregătirii perchezitiei. De regulă, cunoasterea se referă la personalitatea,la
gradul de cultură, profesiunea si functia exercitată, viata de familie,
raporturile cu vecinii, relatiile pe care le întretine cu diverse alte
persoane,îndeosebi prietenii mai apropiati, pasiunile,muncile din gospodărie
pe care se pricepe să le facă, alte activităti pe care le desfăsoară fără ca
aceasta să fie interpretată drept o imixtiune în viata intimă a persoanei.
Trebuie cunoscute, de asemenea si persoanele care locuiesc cu cel care
va fi perchezitionat, indiferent de faptul dacă acestea sunt membrii de
familie sau chiriasi, precum si rudele cu care întretin relatii strânse si pe care
le frecventează mai des. Acest lucru se impune cu atât mai mult în ipoteza
existentei unor presupuneri întemeiate că obiectele căutate pot fi ascunse la
rudele sau prietenii mai apropiati.
Stabilirea momentului efectuării perchezitiei

Prin specificul său, perchezitia este un act cu


caracter inopinat ce trebuie efectuat, de regulă, cu
maximă operativitate.
În consecintă, alegerea momentului propice
perchezitiei, se face în functie de particularitătile
fiecărui caz în parte, de necesitatea efectuării ei în mod
inopinat, cât mai operativ si în conditii de natură să
asigure descoperirea obiectelor sau mijloacelor
materiale de probă pe care anchetatorul se asteaptă să le
descopere.
Pregătirea mijloacelor tehnice necesare efectuării
perchezitiei

Pentru efectuarea perchezitiei se apelează, de regulă, la aceleasi


mijloace tehnico-stiintifice folosite în cercetarea la fata locului, majoritatea
dintre ele găsindu-se în trusele criminalistice universale sau în dotarea
laboratoarelor criminalistice mobile.
Sunt necesare surse de iluminare, truse de chei pentru deschiderea
usilor, diverse unelte (ciocan,pantent,surubelniaă,leviere, lopată, târnăcop,
etc.).
Pentru descoperirea obiectelor ascunse este nevoie de sonde metalice,
stetoscoape, de sonde electromagnetice sau de magneti puternici, utilizati
pentru scoaterea obiectelor metalice din fântâni, ape, curgătoare, bălti, latrine,
etc.
Se apelează, totodată, la diferite tipuri de detectoare, cum sunt, de pildă,
cele de metale, cadavre, detectoarele cu ultraviolete. La nevoie, se poate
apela la aparate Roentgen portabile, utilizate în examinarea interiorului unor
corpuri, la examinarea cu ajutorul radiatiilor gamma, dacă există indicii că
obiectele au fost ascunse în elemente de constructii. Fireste, în cadrul
mijloacelor tehnice, va fi inclusă şi aparatura de fotografiat, filmare si
înregistrare videomagnetică.
Formarea echipei care va efectua perchezitia

Organul judiciar care efectuează si conduce perchezitia, în functie de gradul de


dificultate al acesteia, de mărimea locurilor sau terenurilor perchezitionate, va trebui să
formeze o echipă dintr-un număr suficient de persoane care să-l ajute la căutarea
obiectelor sau înscrisurilor, precum si în asigurarea pazei locului perchezitionat.
După natura cauzei o impune, în echipă vor fi inclusi specialisti din diverse
domenii (constructii, electricitate, mecanică, petrochimie, etc.)
În ipoteza căutării de obiecte sau înscrisuri considerate secrete de stat, precum si
a perchezitionării unor locuri supuse unui regim special, trebuie să se aibă în vedere
includerea în echipa de perchezitie, numai a persoanelor care au acces în astfel de
locuri, la datele secrete,cu respectarea stricta a regulilor de confidentialitate.
Potrivit prevederilor art.104 C.p.p., perechezitia se efectuează în prezenta unor
martori asistenti, care trebuie selectionati numai dintre persoanele care nu au nici o
legătură cu cei implicati în săvârsirea infractiunii si nici un interes în cauză. Este
contraindicat să se procedeze la alegerea martorilor asistenti dintre persoanele care se
găsesc întâmplător la fata locului, mai ales că acestea pot fi chiar complici ai autorului
infractiunii.
La perchezitie va fi adusă si persoana la care se efectuează perchezitia, chiar
dacă este retinută sau arestată. Dacă acest lucru nu este posibil, perchezitia
domiciliară, ca si ridicarea de obiecte sau înscrisuri se face în prezenta unui
reprezentant ori a unui membru al familiei, iar în lipsa acestora, a unui vecin, având
capacitatea de exercitiu(art.104 C.p.p.,alin.4). În prezent, la efectuarea perchezitiei
poate participa si aparatorul ales de învinuit sau de inculpat. Este interzisa efectuarea
in acelasi timp a unor acte de procedura cu inv./inc. retinut sau arestat in aceeasi cauza,
care prin natura lor l-ar impiedica sa participe la perchezitie.
REGULI TACTICE DE EFECTUARE A
PERCHEZITIEI
Fată de importanta perchezitiei pentru aflarea adevărului,
este evidentă necesitatea urmăririi de către organul
judiciar a unei conduite tactice, potrivit unor reguli
generale, comune tuturor acestor acte procedurale:
a) Examinarea minutioasă si observarea permanentă
b) Mentinerea stabilitătii atentiei
c) Adaptarea rapidă la situatii concrete întâlnite la fata
locului, dublate de mobilitatea gândirii în interpretarea
datelor obtinute pe parcursul perchezitiei.
d) Perchezitia necesită multă perseverentă, calm si
răbdare
Psihologia persoanei perchezitionate oferă elemente deosebit de
semnificative pentru orientarea cercetării, elemente pe care organul judiciar
trebuie să le aibă în permanentă în vedere, întrucât, dacă sunt valorificate cu
pricepere, pot contribui direct la reusita perchezitiei.
Principalele manifestări somatice si viscerale determinate de stările de
tensiune psihică, manifestări ce pot fi sesizate direct de către cel care face
percheziţia sunt următoarele.
-Dereglarea respiratiei si a emisiei vocale, de răgusirea însotită de
scăderea salivatiei, de miscarea neregulată a”mărului lui Adam”.
-Modificarea activitătii cardiovasculare, manifestată printre altele prin
congestionare sau paloare, tipice emotiei
-Crisparea, schimbarea expresiei normale a fetei, efectuarea de miscări,
de gesturi sau actiuni nefiresti.
-Modificarea timpului de reactie, individul răspunzând cu întârziere iar
alteori precipitat la întrebările care au încărcătură afectogenă.
Asemenea manifestări diferă de la individ la individ, ceea ce justifică
cu atat mai mult, cunoasterea sa încă înaintea perchezitiei.
Sunt persoane care afisează mult calm si indiferentă, până în
momentul în care organul de urmărire penală se apropie de
locul de ascundere a corpului delict, când încep să se agite, să
vorbească inutil si să atragă atentia în altă parte. Alte persoane
reactionează invers, fiind volubile si aparent destinse, până în
momentul critic, când devin brusc tăcute.
Unii protestează sau sustin că perchezitia nu are rost, ei fiind
niste oameni cinstiti, onorabili, sustinere ce se pot amplifica pe
măsură ce anchetatorul se apropie de locul în care se găsesc
obiectele sau înscrisurile căutate. Protestele fac referire
frecventă la”încălcarea drepturilor omului” cunoscându-se
sensibilitatea unor anchetatori la asemenea argument
Deplasarea si intrarea la locul perchezitiei
Deplasarea la locul perchezitiei trebuie pregătită cu multă
atentie pentru a se asigura caracterul inopinat al actiunii, astfel
încât persoana perchezitionată să fie abordată prin surprindere,
fără a i se da timp să înlăture obiectele sau înscrisurile vizate de
către organul judiciar, ori să dispară de la domiciliu.
Masina cu care se deplasează membrii echipei nu va fi
oprită în dreptul intrării în imobilul în care se va face perchezitia,
ci la o distantă mai mare.
La perchezitiile efectuate în blocurile cu multe etaje, liftul
va fi oprit cu un etaj mai sus sau mai jos de palierul la care se
află amplasat apartamentul, preferabil fiind ca o parte din
membrii echipei să vină pe scară, desigur în măsura
posibilitătilor si fără a forma un grup compact.
Este de la sine înţeles că, înainte de pătrundere, vor fi luate
măsurile necesare de pază a intrărilor, de înlăturare a oricăror
posibilităti de părăsire a locului perchezitiei.
Intrarea la locul perchezitiei se face potrivit particularitătilor fiecărui
caz în parte.De regulă, se sună sau se bate la usă, membrii echipei asezându-
se astfel încât prin vizor ori fereastră să nu fie observată decât o singură
persoană.Dacă în casă sau apartament locuiesc mai multe familii, este
indicat să se sune la familia la care nu se face perchezitie.
În împrejurările în care usa nu va fi deschisă, datorită refuzului
persoanei sau faptul că nu este nimeni în casă, se procedează diversificat.

Dacă organul judiciat nu sesizează nici o miscare în locuintă, va trebui


să se informeze la vecini dacă persoanele căutate sunt sau nu în casă si ce
stiu despre ele. Asemenea situatii pot fi evitate, prin obtinerea de date bine
verificate cu privire la programul de activitate al celor perchezitionati,
asupra modului lor de viată.
În eventualitatea în care nu este nimeni în casă, se procedează la
deschiderea usii în prezenta unui reprezentant al persoanei perchezitionate,a
unui vecin având capacitatea de exercitiu, a responsabilului asociatiei de
locatari sau a unui delegat al primăriei.
Dacă se constată că, totusi, este cineva în locuintă sau în
încăpere, se va trece la fortarea usii, după ce în prealabil s-a
atras atentia asupra acestei măsuri, precum si asupra calitătii
organului care efectuează perchezitia.
Raportat la cerinta tactică a pătrunderii rapide la locul
perchezitiei, organul de urmărire penală este nevoit să se
adapteze la fiecare caz în parte.În situatiile deosebite, când din
datele existente la dosar sau din materialul informativ obtinut
în vederea pregătirii perchezitiei, rezultă că ne aflăm în fata
unor indivizi periculosi, a unor recidivisti, etc. se va proceda la
pătrunderea fortată, fără întârziere, la locul perchezitiei.
Întreaga operatie de pătrundere la locul perchezitiei se face
în prezenta martorilor asistenti invitati să participe la efecturea
perchezitiei.
Primele măsuri luate la locul perchezitiei
După intrarea la locul perchezitiei, cel care conduce echipa
îsi va prezenta legitimatia si sa prezinte autorizatia dată de
judecator (art.104 C.p.p.).
Înainte de începerea perchezitiei propriu-zise, se impune
luarea unor măsuri cu caracter preliminar, cum sunt :
- inspectarea rapidă, a întregului loc de perchezitionat,
îndeosebi a WC-urilor, sobelor, masinilor de gătit, tuburilor de
aruncat gunoiul si, în general, a oricărei instalatii ce ar putea fi
folosită în vederea distrugerii obiectelor sau înscrisurilor
căutate,
- luarea măsurilor de contracarare a oricărei actiuni
violente, încercări de sinucidere,
- strângerea tuturor persoanelor găsite la locul perchezitiei
într-o singură încăpere sau într-un spatiu limitat, inclusiv a celor
care dorm, în afara copiilor mici si a bolnavilor,
Persoanele întâlnite la locul supus perchezitiei domiciliare vor fi
legitimate si întrebate în ce calitate sau scop se află în acel loc.
Într-un mod asemănător se procedează si cu persoanele care vin
după începerea perchezitiei.
În functie de natura faptei, ca si de particularitătile obiectelor
căutate, se poate recurge la o perchezitie corporală a persoanelor
găsite la locul perchezitiei.
- studierea atentă si familiarizarea cu locul ce va fi perchezitionat
- organizarea perchezitiei propriu-zise
În cadrul primelor măsuri luate după intrarea la fata locului, dacă
este cazul, vor fi completate măsurile destinate blocării intrărilor
si iesirilor. De asemenea, vor fi puse sub control alte posibilităti
de comunicare cu exteriorul, cum ar fi, de pildă, telefonul,
soneriile, interfoanele, eventualele statii radio.
Reguli tactice aplicate în efectuarea perchezitiei propriu-zise

Reguli de bază ale perchezitiei domiciliare :


- perchezitia se efectuează cu minutiozitate
- perchezitia se desfăsoară metodic, sistematic
- va fi observat în permanentă comportamentul persoanei perchezitionate
- perchezitia trebuie efectuată în strictă conformitate cu prevederile legii
Seful echipei de perchezitie va impune o atmosferă de calm, de obiectivitate,
dirijând cu competentă activitatea membrilor echipei, pentru evitarea unor
atitudini sau operatii abuzive, de genul intimidării persoanelor perchezitionate,
al distrugerii si degradării unor obiecte, răvăsirii inutile a încăperii.
Ridicarea obiectelor descoperite cu ocazia perchezitiei, se face potrivit
prevederilor art.105 C.p.p. si art.109 C.p.p.
O problemă importantă rămâne totusi, determinarea exactă a criteriilor după
care se stabileste”legătura cu fapta”, astfel încât să nu fie întârziate cercetările.
Fără a ne opri asupra obiectelor mijloc sau produs al infractiunii, referitor la
care nu se poate face nici o discutie, considerăm că,în această categorie mai pot
fi incluse (în anumite limite) si alte obiecte. Avem în vedere, îndeosebi,
obiectele ce pot oferi indicii cu privire la circumstantele în care a fost pregătită
si săvârsită infractiunea si la persoanele care au participat sau cunosc ceva
despre faptă. De pildă, pot fi ridicate agende de telefon, fotografii, desene,
însemnări, corespondentă s.a.
Fixarea rezultatelor perchezitiei
Potrivit prevederilor art.108 C.p.p.despre efectuarea perchezitiei, ca si
despre ridicarea de obiecte sau de înscrisuri, se întocmeste un proces-verbal.
Alături de procesul-verbal, ca mijloace tehnice auxiliare de fixare a
rezultatelor perchezitiei, se mai foloseste fotografierea, înregistrarea video-
magnetică, filmarea si, atunci când este necesar, se execută schite sau desene
ale locului perchezitiei.
Procesul verbal este principalul mijloc de consemnare a rezultatelor
unei perchezitii. El va trebui să cuprindă, în primul rând, mentiunile prev. de
art.91 C.p.p. cum sunt: data si locul de încheiere, numele si calitatea celui
care îl încheie, datele de identificare ale martorilor asistenti si ale
persoanelor la care se referă procesul-verbal, descrierea celor constatate si a
măsurilor luate,etc. De asemenea, procesul verbal va mai trebui să cuprindă
în plus, mentiunea referitoare la locul, timpul si conditiile în care au fost
descoperite si ridicate obiectele si înscrisurile, enumerarea si descrierea lor
amănuntită, pentru a putea fi recunoscute. Totodată se vor face mentiuni
despre obiectele care nu au fost ridicate, precum si despre acelea care au fost
lăsate în păstrare (art.108 C.p.p., alin.2 si 3).
Cu privire la modul de redactare a procesului-verbal, dat fiind calitatea
sa de mijloc de probă, atragem atentia asupra necesitătii consemnării cât mai
exacte, clare si precise a celor constatate din momentul pătrunderii la locul
perchezitiei si până la terminarea acesteia.
Descrierea obiectivelor si înscrisurilor descoperite, a ascunzătorilor sau
locurilor în care au fost găsite, trebuie să se facă riguros exact, fără a se omite
nici o caracteristică generală sau particulară (dimensiune,formă, culoare,
marcă, serie, urme specifice de folosire, etc.). Necesitatea descrierii
amănuntite a acestor caracteristici este dovedită în practică, unii învinuiti sau
inculpati sustinând, ulterior că obiectivele au fost introduse la locul
perchezitiei fără stirea lor. Astfel, cu ocazia unei perchezitii, a fost descoperit
un plic cu droguri, ascuns în cutia de scrisori fixată la usa de la intrare în
locuintă. În instantă, inculpatul a încercat să sustină că plicul a fost introdus
de o persoană străină, ca să-l compromită.
Procesul- verbal de perchezitie se face în mai multe exemplare,o copie a
acestuia lăsându-se persoanei la care s-a făcut perchezitia, ori reprezentantului
acesteia, a unui membru al familiei, celor cu care locuieste sau unui vecin si,
dacă este cazul, custodelui.
Fixarea prin fotografiere este un procedeu tehnic deosebit
de valoros nu atât prin caracterul său ilustrativ, ci mai ales prin
obiectivitatea si precizia cu care sunt redate caracteristicile
obiectelor, precum si a ascunzătorilor în care au fost
descoperite.
Înregistrarea pe bandă videomagnetică, ca si filmarea,
sunt modalităti tehnice de fixare a rezultatelor perchezitiei
(care se dovedesc superioare fotografierii) modalităti devenite,
în prezent, aproape indispensabile suprinderii de secvente, de
momente cheie ale unor perchezitii dificile, efectuate în cazuri
deosebite, complexe.
Desenul-schită va cuprinde locul perchezitiei, în
întregime, indicându-se punctele în care au fost descoperite
obiectele sau înscrisurile, într-o manniere asemănătoare schitei
efectuate cu ocazia cercetării la fata locului.
PERCHEZITIA CORPORALA

Perchezitia corporala, dupa cum se cunoaste, este destinata


cautarii de obiecte si de inscrisuri aflate asupra unei persoane.
Potrivit prevederilor art. 106. C pr.pen., ea se efectueaza de
catre organul judiciar care a dispus-o, cu respectarea
dispozitiilor art.104 C.pr.pen. alin.1 sau de persoana desemnata
de acest organ. Perchezitia orporala se face numai de catre o
persoana de acelasi sex cu persoana perchezitionata. Ea are un
caracter distinct, efectuandu-se in multe imprejurari, separat de
alte acte procedurale, insa este facuta frecvent si cu ocazia
perchezitiei domiciliare sau a arestarii. Perchezitia corporala, in
calitatea sa de act de urmarire penala, nu trebuie confundata cu
acte cum ar fi, de exemplu, controlul vamal efectuat la punctele
de trecere a frontierei de stat ori in locurile supuse unui regim
special.
Datorita particularitatilor, ca si metodele de efectuare, din punct
de vedere tactic criminalistic, perchezitia persoanei este
impartita, conventional, in perchezitia imbracamintei si
perchezitia corpului.
Perchezitia preliminara sumara este destinata preintampinarii
unei actiuni violente a persoanei perchezitionate ceea ce
presupune, in primul rand, dezarmarea acesteia, respectiv
verificarea imprejurarii daca are sau nu asupra sa o arma alba
sau de foc, precum si orice alte obiecte sau substante ce ar putea
pune in pericol organul judiciar, permitand celui perchezitionat
sa fuga.
Tactic, trebuie sa se procedeze astfel incat persoana sa fie pusa
in imposibilitatea de a reactiona. Pentru aceasta, cel
perchezitionat va fi asezat cu fata la perete, la o distanta de cel
putin un metru, in functie de inaltimea sa. In continuare, i se
cere sa ridice mainile deasupra capului, sa se sprijine de perete si
sa desfaca picioarele.
Se cerceteaza, pe rand, partea dreapta si stanga a corpului, organul
de urmarire penala, asezandu-se intr-o pozitie laterala si punand un
picior in fata piciorului din partea corpului cercetata. Acest
procedeu permite dezechilibrarea rapida a celui perchezitionat, in
ipoteza unei incarcari de atac. In cazul infractorilor periculosi,
cunoscuti sau banuiti ca pot reactiona violent, perchezitia se va
face cu o singura mana, in mana cealalta fiind tinuta arma.
Perchezitia amanuntita se efectueaza de sus in jos, incepand cu
obiectele de pe cap (palarie, caciula, sapca). In continuare, se
cerceteaza spatele, portiunile de sub brate, mainile de la umar pana
la degete, pieptul. Vor fi verificate picioarele prin interior si
exterior, pana la glezna, precum si mansetele pantalonilor, ciorapii
(in care deseori se introduc obiecte mici, bani, cutite etc.), iar la
urma pantofii. Cercetarea se face si prin palpare ferma, prin
strangerea portiunilor de imbracaminte mai groasa (umeri, revere,
masete) intrucat, la o simpla pipaire, obiectele subtiri inclusiv
metalice, pot trece deseori nesesizate. Deasemenea, vor fi golite
toate buzunarele, verificandu-se daca imbracamintea nu are si
buzunare secrete, organul de urmarire penala ridicand nu numai
eventuale arme descoperite, ci si obiectele sau inscrisurile gasite,
in acest mod, evitandu-se o posibila incercare de aruncare a lor.
Perchezitia obiectelor de imbracaminte presupune
verificarea in parte a fiecarei piese din care este formata, a
lenjeriei si a incaltamintei, la nevoie, acestea putand fi scoase de
pe corpul persoanei. Dezbracarea este necesara atat pentru faptul
ca permite o verificare minutioasa a imbracamintei cat si pentru
posibilitatea perchezitionarii separate a corpului. Cu ocazia
dezbracarii este posibila, totodata, descoperirea eventualelor
obiecte atarnate sau infasurate in jurul corpului. La
imbracaminte se verifica captuseala, cusaturile, buzunarele,
gulerele, vatelina de la umeri, tesaturile interioare de la piept, de
care pot fi lipite inscrisurile, valuta etc., greu de sesizat la o
simpla pipaire. Daca se considera necesar, imbracamintea poate
fi descusuta, atat cat sa permita verificarea interioara. La
incaltaminte se verifica captuseala, braturile, talpa, tocurile ce
pot fi transformate in ascunzatori de obiecte mici, in special
bijuterii sau valuta. Aceeasi atentie va fi acordata obiectelor
aflate curent asupra unei persoane: portomenee, curele de
pantofi, ceasuri, brichete, tabachere, agende, tocuri de ochelari,
diverse articole de papetarie, podoaba etc.
Servietele, posetele, geamantanele s.a., vor fi cercetate amanuntit,
atat ele ca atare (interesand captuseala, manerele, eventuale
funduri duble, ornamentele), cat si continutul lor care este
deosebit de divers. Si in acest caz, posibilitatile de ascundere sunt
nenumarate. De pilda, frecvent sunt utilizate ca ascunzatori
tuburile de pasta de dinti sau ras, obiectele de cosmetica din
trusele de machiaj, de barbierit, spary-urile, cutiile cu
medicamente, instrumente muzicale, umbrele, bastoane etc.
Perchezitia corpului ca atare se efectueaza, dupa cum am
mentionat, de catre o persoana de acelasi sex cu persoana
perchezitionata, la nevoie, apelandu-se la sprijinul medicului.
Principala modalitate de ascundere o reprezinta introducerea
obiectelor in orificiile naturale, iar cateodata, chiar inghitirea
obiectelor, mai ales daca pot fi eliminate cu usurinta . fata de
aceste modalitati, se va cere medicului, sa verifice, in primul
rand, orificiile naturale, iar dupa accea se va recurge la examenul
radiologic.
Totdata, vor fi cercetate si protezele de maini, de picioare,
inclusiv cele dentare, alte dispozitive sau aparate medicale,
aflate asupra persoanei (corsete, centuri pentru hernie, aparate
auditive etc.)
Precizam ca si animalele de apartament (caini, pisici) care
insotesc persoanele perchezitionate trebuie sa li se faca un
control, daca este cazul, indici ca ar putea fi folosite in scop
criminal, intrucat acestea pot fi folosite pentru ascunderea de
obiecte, recurgandu-se inclusiv la operatii de introducere sub
piele a inscrisurilor sau obiectelor plate, de marime mica.
Consemnarea rezultatelor perchezitiei persoanei se face
potrivit regulilor mai sus, atat prin procesul-verbal, cat si prin
fixarea lor cu ajutorul fotografiei sau inregistrarii video. Ele
vor fi insotite si de o declaratie luata imediat persoanei.
PERCHEZITIA ELECTRONICA

Activitatile de perchezitionare a sistemelor informatice si


suporturilor de stocare a datelor informatice sunt efectuate de
regula de specialisti din cadrul compartimentului de specialitate
din Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice de la
nivelul D.G.C.C.O. la care pot apela si politistii de la celelalte
formatiuni de politie judiciara. Pentru aceste activitati se mai
poate apela si la specialisti de la S.R.I. sau D.G.I.P.I.
Aceasta activitate se realizeaza cu respectarea acelorasi
reguli stabilite de Codul de Procedura Penala pentru perchezitia
domiciliara, care se completeaza cu prevederile Legii
nr.161/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii
informatice, titlul III,art.56.
Procedura ridicării sistemelor informatice este
următoarea:
Etapa 1: închiderea sistemului. Dacă sistemul a
fost găsit închis în momentul pătrunderii
investigatorilor, nu trebuie sub nici un motiv pornit. Se
va proceda în continuare trecând la celelalte etape.
Dacă sistemul a fost găsit deschis, el trebuie închis
pentru a se putea proceda la ridicarea lui. Pentru
închiderea sistemului se pot folosi următoarele
procedee:
 deconectarea de la alimentarea cu energie electrică;
 închiderea conform procedurii normale.
Prima alternativă este de preferat în cazul în care
investigatorul nu are cunostinte de informatică. Unele
calculatoare dispun de surse de alimentare neintreruptibile
(UPS). În acest caz, pe lângă deconectarea de la sistemul de
alimentare cu energie electrică, trebuie oprit si acest sistem.
Deconectarea nu va produce, în cele mai multe cazuri,
pierderea de date, dar poate provoca stergerea unor informatii
relevante, cum ar fi fisierele temporare, care se pot pierde în
cadrul procesului normal de închidere a calculatorului.
Cea de-a doua alternativă este de preferat atunci când
calculatorul este conectat în retea sau atunci când investigatorul
este asistat de o persoană ce are cunostinte asupra modului de
functionare a sistemului respectiv, precum si asupra
procedurilor ce sunt folosite pentru închiderea lui.
Etapa a 2-a: etichetarea componentelor. În cazul
în care se impune dezasamblarea, fiecare
componentă a sistemului trebuie etichetată înainte
de modificarea configuratiei în vederea ridicării
probelor. În cazul cablurilor, se etichetează atât
cablul, cât si suporturile de unde a fost debransat.
În cazul existentei unor suporturi care nu au
conectate cabluri, este recomandabil ca să fie
etichetate „neocupat”. Se poate realiza si o schită
a componentelor, cu precizarea simbolurilor
folosite pentru etichetare.
Etapa a 3-a: protejarea la modificare. Toate
suporturile magnetice de stocare a datelor trebuie
protejate împotriva modificării continutului lor. Unele
tipuri de hard-diskuri au contacte speciale care
realizează protejarea la scriere. În cazul dischetelor,
protejarea se va face prin mutarea martorului de
permitere a modificărilor în pozitia „închis”.
Etapa a 4-a: ridicarea propriu-zisă. Ridicarea
probelor trebuie făcută cu multă grijă, evitându-se orice
avariere a componentelor. Este recomandabilă
împachetarea componentelor în ambalajul original,
dacă acesta poate fi găsit, sau în ambalaj special ce
asigură protectia electrostatică a acestora. De
asemenea, toate suporturile magnetice de stocare a
datelor vor fi ambalate si sigilate în asa fel încât
accesul la ele să nu fie permis până la desfacerea în
laborator.
În timpul perchezitiei, dacă suspectul este prezent,
organul de urmărire penală trebuie să împiedice orice
apropiere a acestuia de sistemul informatic mai ales dacă
suspectul are pregătire superioară în domeniul
informatic, acesta putand altera voit datele aflate pe
calculatorul său, fără ca investigatorii să poată sesiza
acest lucru. Calculatorul suspectului poate contine unele
comenzi ce pot produce pierderea datelor, comenzi ce pot
fi mascate sub numele unor comenzi uzuale ale
sistemului de operare folosit.
Dacă suspectul insistă să ajute investigatorii în procesul
de închidere a calculatorului sau în procesul de ridicare a
componentelor sistemului, acestia pot cere suspectului să
le descrie operatiunile pe care acesta doreste să le
execute, si chiar să le scrie pe hârtie. Investigatorii nu vor
urma indicatiile suspectului, ci le vor remite expertilor ce
efectuează analiza probelor. Astfel, acestia vor putea fi
avertizati de eventualele capcane introduse de suspect.
Transportarea probelor retinute trebuie făcută cu multă
grijă, având în vedere fragilitatea lor. Este necesar să
fie luate precautii legate de protejarea de socuri fizice,
umiditate, căldură si, mai ales, de influenta undelor
electromagnetice. În legătură cu acest din urmă aspect,
trebuie evitată plasarea echipamentelor în apropierea
surselor de radiatii electromagnetice, cum ar fi aparate
de fax, copiatoare, statii radio, telefoane celulare. Este
recomandabilă măsurarea cu instrumente speciale a
câmpului electromagnetic în spatiile unde sunt
depozitate echipamentele ridicate.
Reguli referitoare la modul de efectuare:
a. Se verifică autorizatia de perchezitie în sistem
informatic, în ceea ce priveste autoritatea emitentă,
perioada de valabilitate si sistemele informatice si /sau
respectiv mediile de stocare a datelor la care se face
referintă în cuprinsul acesteia;
b. Se verifică asigurarea prezentei martorilor
asistenti si a persoanei de la care s-a ridicat sistemul
informatic de perchezitionat. În situatia în care
persoana în cauză nu este prezentă si nu este cercetată
în stare de arest preventiv, se verifică existenta
procesului-verbal de citare pentru prezentarea la data
si locul de efectuare a perchezitiei în sistem
informatic, iar în cazul în care persoana în cauză este
în stare de arest preventiv sau detentie, este necesară
asigurarea prezentei acesteia la locul de desfăsurare a
perchezitiei în sistem informatic, cu escortă.
c. În situatia în care persoana în cauză este asistată de
apărător, acestuia i se va aduce la cunostintă data si locul
efectuării perchezitiei în sistem informatic, iar în măsura
în care apărătorul va fi de acord, va fi prezent pe timpul
perchezitiei în sistem informatic.
d. După verificarea îndeplinirii conditiilor de mai sus, se
vor prezenta persoanelor de fată autorizatia de
perchezitie în sistem informatic si sistemul informatic de
perchezitionat, pentru verificarea integritătii sigiliului.
e. Persoana în cauză va fi întrebată dacă pe sistemul
informatic ce urmează a fi perchezitionat există date sau
infonnatii interzise la detinere conform legii sau care ar
putea interesa dosarul, iar în cazul în care răspunsul este
afirmativ, i se va solicita să indice verbal locatia în care
aceste date există.
Asigurarea integritatii datelor informatice
Se verifică integritatea sigiliului aplicat sistemului
informatic sau mediului de stocare a datelor ce unnează a fi
perchezitionat, după care acesta se desigilează;
Perchezitia în sistem informatic se va efectua folosindu-se
aplicatii informatice dedicate si asigurându-se protejarea la
scriere a datelor de pe mediul ce urmează a fi perchezitionat,
atât prin dispozitive speciale ("writeblockers") cât si în functie
de caracteristicile mediului respectiv.
Mediile de stocare a datelor se vor manevra cu atentie,
prevenindu-se expunerea acestora la câmpuri electromagnetice
puternice, socuri, contactul cu lichide etc.
În situatia în care prin autorizatia de perchezitie se dispune
efectuarea perchezitiei cu efectuarea de copii, copierea datelor
de pe mediul de stocare în cauză se va efectua, de asemenea,
folosindu-se aplicatii informatice dedicate pentru efectuarea de
perchezitii în sistem informatic.
Rezultatele perchezitiei electronice vor fi
consemnate intr-un proces verbal asemanator
ca modalitate de intocmire cu cel de
perchezitie domiciliara.

S-ar putea să vă placă și