Sunteți pe pagina 1din 26

TITLUL LECȚIEI

ÎNVIEREA DOMNULUI
DATA: 28.04.2020
,,Eu sunt Învierea și Viața, Cel ce crede în Mine, viu, va fi...”( Sfânta Scriptură)
Hristos a înviat!
 Învierea Domnului este cea mai mare
sărbătoare a creștinilor ortodocși, care se
sărbătorește în fiecare an la o săptămână
după Florii, în anotimpul primăvara.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat a treia
zi de la punerea Sa în mormânt, în zi de
Duminică. După Înviere, Iisus Hristos mai
râmâne pe pământ încă patruzeci de zile, timp
în care noi, creștinii ortodocși ne salutăm cu
aceste cuvinte și spunem: ,,Hristos a înviat!’’,
și ,,Adevărat a înviat!’’.  După patruzeci de zile
de la Înviere, Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Se înalță la ceruri la Tatăl Său, atunci când
noi, creștinii ortodocși sărbătorim în data de
28.05.2020 Înălțarea Domnului la cer (Ispasul)
și Ziua Eroilor.

 „După moartea pe cruce
şi punerea Trupului Său
în mormânt, Domnul
nostru Iisus Hristos:
- S-a coborât cu sufletul
în iad şi, biruind
moartea, a eliberat pe
Adam şi pe Eva,
împreună cu toţi drepţii
Vechiului Testament.
Pogorârea la iad
Duminica, în zorii celei de-a treia zi de la punerea Sa în
mormânt, s-a făcut cutremur mare, iar Iisus a înviat şi a
ieşit din mormânt
 Îngerul Domnului a
coborât din cer, a prăvălit
piatra de la uşa
mormântului şi s-a aşezat
deasupra ei. Înfăţişarea
îngerului era ca fulgerul şi
îmbrăcămintea lui albă ca
zăpada. Cei care păzeau
mormântul s-au
cutremurat şi, de frică, s-
au făcut ca nişte morţi.
Tot în acea zi de duminică, dis-de-dimineaţă, Maria Magdalena împreună
cu alte femei credincioase au venit la mormânt ca să ungă Trupul lui Iisus
cu miresme, aşa cum era obiceiul la iudei. Pe drum se întrebau cine va da
la o parte piatra, pentru că era foarte mare.
Când au ajuns acolo, au găsit piatra răsturnată; intrând în
mormânt au văzut un tânăr îmbrăcat în veşmânt alb, care
Ie-a spus:

- Nu vă înspăimântaţi !

- Căutaţi pe Iisus
Nazarineanul cel
răstignit?
- A înviat! Nu este
aici. lată locul unde L-
au pus."
Femeile mironosiţe au alergat la Petru şi la Ioan şi-au zis:

“ Au luat pe Domnul
din mormânt şi nu
ştim unde L-au
pus".
Apostolii au venit la
mormânt şi au găsit
doar giulgiurile în
care a fost înfăşurat
Iisus.
Maria Magdalena s-a reîntors şi ea la mormânt şi s-a
întâlnit cu Iisus cel înviat. Ei şi celorlalte femei mironosiţe,
lisus Ie-a zis:

 “Nu vă temeţi!
 Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor
Mei ca să meargă în Galileea
şi acolo Mă vor vedea."
 Iar ele au făcut precum Ie-a
poruncit Domnul.
FEMEIELE MIRONOSIŢE
-femeile purtătoare de mir-
Ele îi slujeau
Mântuitorului .
Îl iubeau atât de
mult, încât nimic nu
le putea opri să
meargă după El.
Mormântul Mântuitorului a fost păzit:

 Soldaţii care au stat de pază la mormânt


au alergat repede în cetate şi le-au spus
arhiereilor cele ce s-au întâmplat. Aceştia
le-au dat bani mulţi şi le-au poruncit să
spună că: ”Ucenicii Lui, venind noaptea,
L-au furat, pe când ei dormeau”. Iar ei,
luând banii, au făcut precum li s-a
poruncit.
Iisus Hristos s-a arătat:
 Apostolilor de mai
multe ori;
 Altora dintre cei care
Îl cunoscuseră;
 I-a încredinţat de
ÎNVIEREA şi
DUMNEZEIREA SA
Sărbătoarea Învierii Domnului
 - Sărbatoarea se mai numeşte şi
Sfintele Paşti;
 - În noaptea de Înviere creştinii
merg la Biserică;
 - Fiecare poartă în mână o
lumânare aprinsă de la altar;
 - Lumânarea este simbolul
Invierii, al biruinţei vieţii asupra
morţii şi a luminii lui Hristos
asupra întunericului păcatului.
 - Timp de patruzeci de zile,
începând cu noaptea învierii,
creştinii ortodocşi se vor saluta
zicând unii către alţii: ”Hristos a
înviat!" , “Adevărat a înviat “!
Tradiţii de Paşti
 De Paști se mănâncă carne de miel și se ciocnesc ouă roșii.
 Mielul Îl simbolizează pe Mântuitorul nostru lisus Hristos, care S-a
jertfit pentru păcatele lumii şi a murit ca un miel nevinovat .
 Ouăle simple, nevopite, simbolizează mormântul purtător de
viaţă al Domnului nostru lisus Hristos, care s-a deschis
la Învierea Sa din morţi .
 Când ciocnesc ouăle, creştinii spun: Hristos a înviat!
Adevărat a înviat.
 Culoarea roşie - simbolizează Sângele Domnului care a curs pe
cruce pentru mântuirea lumii.
BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT
LUMINA SFÂNTĂ DE LA
IERUSALIM
BISERICA ÎNVIERII
BISERICA ÎN INTERIOR
ALTARUL SFÂNTULUI MORMÂNT
IERUSALIM
SFÂNTUL MORMÂNT
,,Eu sunt Învierea și Viața, Cel ce crede în Mine, viu, va fi...”
(Sfânta Scriptură)
TROPARUL ÎNVIERII DOMNULUI

HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI


CU MOARTEA PE MOARTE CĂLCÂND
ȘI CELOR DIN MORMINTE
VIAȚĂ DĂRUINDU-LE.
LEGENDA OUĂLOR ROȘII
 În vinerea Patimilor Domnului Iisus Hristos a venit în cetatea
Ierusalimului o femeie să aducă cuiva un coş cu ouă.
Auzind vestea osândirii la moarte prin răstignire, purtând coşul cu ouă,
femeia a alergat într-un suflet la Golgota.
Aceasta şi-a aşezat coşul jos, lângă crucea Domnului din mâinile şi
picioarele căruia curgeau şiroind stropi mari de sânge.
Femeia s-a aruncat la pământ, rugându-se şi plângând de durere.
Când s-a ridicat de jos, ouăle din coşul ei erau toate roşii de sângele care
picurase peste ele.
A rămas în Ierusalim şi în dimineaţa Învierii, femeia spunea tuturor despre
ouăle roşii din coşul ei, care erau semnul Patimilor pe care Domnul i-l lăsase.
Cu ochii strălucind de bucurie, ea împărţea tuturor câte un ou, spunându-le:
„Hristos a înviat!”.
 
        
O mică temă la religie
HRISTOS A ÎNVIAT!
 Dragii mei, vă rog să fiți serioși și să tratați și ora de
religie cu multă responsabilitate și seriozitate. Mi-ar fi
plăcut să fim împreună la clasă și să nu fie nevoie să
lucrăm în felul acesta, dar nu se poate. Așadar, vă rog să
realizați tot ce v-am cerut, cu multă atenție și răbdare,
dacă aveți nelămuriri, mă întrebați. După ce realizați tema
îmi trimiteți înapoi tot pe platforma classroom.
 În încheiere, vă doresc să fiți sănătoși cu toții, să vă rugați
mult, să vă iubiți și respectați părinții, profesorii și pe toți
cei din jur. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, doamna de
religie!
 Hristos a înviat!

S-ar putea să vă placă și