Sunteți pe pagina 1din 7

Pregatire profesionala in domeniul securitatii si

sanatatii in munca - nivel mediu

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI


SANATATII IN MUNCA–COD C.O.R. 325723

LECTOR
VALERIA PADURARU :o726353953
paduraru_valeria@yahoo.com
paduraru.valeria@gmail.com
CUPRINS

CAPITOLUL I
SISTEMUL LEGISLATIV REFERITOR LA
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CAPITOLUL II
DEFINIREA PRINCIPALILOR TERMENI
LEGISLATIVI UTILIZATI IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CAPITOLUL III
ACTIVITATI DE PREVENIRE SI PROTECTIE
CUPRINS

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE PREVENIRE
SI PROTECTIE

CAPITOLUL V
AUTORIZAREA FUNCTIONARII DIN PUNCT DE
VEDERE AL SECURITATII SI SANATATII IN
MUNCA

CAPITOLUL VI
CERINTELE MINIME DE PREGATIRE IN
DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN
MUNCA
CUPRINS

CAPITOLUL VII
REPREZENTANTII LUCRATORILOR CU
RASPUNDERI SPECIFICE IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

CAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
COMITETULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA

CAPITOLUL IX
INSTUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
CUPRINS

CAPITOLUL X
OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORILOR

CAPITOLUL XI
ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP)

CAPITOLUL XII
PERICOL GRAV SI IMINENT SI ZONE CU RISC
RIDICAT SI SPECIFIC
CUPRINS

CAPITOLUL XIII
EVENIMENTE, ACCIDENTE, BOLI
PROFESIONALE

CAPITOLUL XIV
COMUNICAREA SI CERCETAREA
EVENIMENTELOR, INREGISTRAREA SI
EVIDENTA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A
INCIDENTELOR PERICULOASE

CAPITOLUL XV
SEMNALAREA, CERCETAREA, DECLARAREA SI
RAPORTAREA BOLILOR PROFESIONALE
CUPRINS

CAPITOLUL XVI
NOTIUNI DESPRE RISCURI GENERALE SI
PREVENIREA LOR

ANEXE
1.LEGISLATIA ÎN DOMENIUL SECURITATII
SI SANATATII ÎN MUNCA
2.DOCUMENTELE SOLICITATE
ANGAJATORILOR DE CATRE INSPECTORII DE
MUNCA IN CADRUL ACTIUNILOR DE CONTROL
3. CONTRAVENTII CONFORM LEGII 319/2006 -
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA