Sunteți pe pagina 1din 18

Autoportret

Autoportret
Cum să aflu cine sunt?
Componente
esenţiale
pentru succes
Profilul de
învăţare
-Stilul de învăţare
-Inteligenţe multiple
-Personalitate
La ce mă ajută?
-Să-mi îmbunătăţesc
învăţarea reducând
frustrarea şi timpul de
studiu
-Să folosesc cele mai
potrivite tehnici de
învăţare
Stiluri de învăţare

• ACTIV învaţă mai bine • REFLECTIV înţeleg


trăind cunoştinţele prin cel mai bine
propriile acţiuni. informaţia atunci cânt
au posibilitatea să
reflecteze asupra ei
• TEORETIC se simt
• FAPTIC fapte învaţă cel confortabil când
mai bine din fapte trebuie să-şi facă o
specifice (exemple), idee de ansamblu,
date şi experimente când operează cu
detaliate simboluri şi concepte
noi.
Stiluri de învăţare
• VIZUAL îşi amintesc • VERBAL învaţă cea
cel mai bine ceea ce au mai mare cantitate de
văzut în diagrame, hărţi, informaţie citind,
tabele, filme şi ascultând, participând
demonstraţii la discuţie şi explicând
lucruri altora.
• LINIAR găsesc că este GLOBAL preferă
mai uşor să înveţe progresul rapid
materialul prezentat pas încercând să-şi
cu pas, într-o manieră formeze o imagine de
logică-ordonată ansamblu într-un mod
clar şi creativ.
Inteligenţe multiple
INTELIGENŢA VERBAL-LINGVISTICĂ – abilitatea de a comunica
prin limbaj (ascultare, citire, scriere, vorbire)
INTELIGENŢA LOGICO-MATEMATICĂ – abilitatea de a înţelege
raţionamentul logic şi de a rezolva probleme (matematică, ştiinţe)
INTELIGENŢA CORPORAL-KINESTEZICĂ – abilitatea de a utiliza
corpul fizic şi de a obţine cunoştinţe prin senzaţii corporale
(coordonare, abilităţi manuale)
INTELIGENŢA VIZUAL-SPAŢIALĂ – abilitatea de a înţelege relaţiile
spaţiale şi de a percepe şi crea imagini (artă vizuală, design grafic,
hărţi)
INTELIGENŢA INTERPERSONALĂ – abilitatea de a stabili relaţii cu
alţii, de a nota dispoziţiile, motivaţiile şi sentimentele lor (activitatea
socială, învăţarea prin cooperare, munca în echipă)
INTELIGENŢA INTRAPERSONALĂ – abilitatea de a înţelege propriul
comportament şi sentimentele proprii (independenţă, timp petrecut
singur)
INTELIGENŢĂ MUZICALĂ – abilitatea de a înţelege şi a crea
structuri muzicale (muzică, sensibilitate la sunete)
INTELIGENŢA NATURALISTĂ – abilitatea de a înţelege trăsăturile
mediului (interes pentru natură, echilibrul mediului, ecosistem)
Tipuri de personalitate
ORGANI Poate administra
eficient sarcinile
AVENTU Se adaptează la
cele mai multe
ZATOR foarte grele RIER schimbări
Abilităţi
Creativ şi abil
organizaţionale bune
Calităţi naturale de Dinamic şi rapid
lider

DONATOR Totdeauna GÂNDI Abilităţi analitice


doritor să-i bune
ajute pe TOR
Poate dezvolta
ceilalţi design-uri complexe
Onest şi Este profund şi
sincer
exact
Abilităţi
sociale
Perceptia
propriei
persoane
Poate fi:
-Pozitivă
-Negativă

La ce mă ajută?
- Să-mi fac o imagine
corectă despre mine,
orietantă spre
aspectele pozitive
Percepţia propriei persoane
Surse ale percepţiei
de sine negative
Strategii pentru a-ţi
- Parinţi prea critici îmbunătăţi imaginea
- Educatori prea de sine
exigenţi
- Crede în tine
- Reviste, TV şi alte - Vorbeşte cu alte
media persoane în care ai
- Aşteptări nerealiste încredere
- Fă-ţi timp pentru
tine
- Ia în considerare
toate “dovezile”
Defineşte-ţi imaginea de sine în
aşa fel încât să te reflecte cât
mai real
Interesele
Distingem:
-Preferinţe
-Lucruri care nu-mi
plac

La ce mă ajută?
- să-mi aleg o
carieră care să mă
facă fericit
Interesele
Puncte de pornire
- Materiile mele Efecte pozitive ale
preferate? centrării pe
- Ce activităţi mă fac interese
fericit? - Mai multă energie
- Ce cariere, meserii mi
se par interesante?
- Rezultate mai bune
- Ce program zilnic
prefer?
- Atitudine pozitivă
Obişnuinţele
Distingem:
-Obişnuinţe bune
-Obişnuinţe rele

La ce mă ajută?
- să identific factorii care
mă ajută sau mă opresc în
atingerea scopurilor
-să identific acele aspecte
care ar trebui modificate
Obişnuinţe = preferinţe pentru anumite activităţi pe
care le desfăşori într-un anumit mod şi cu o anumită
frecvenţă

• Bune
- Au efecte pozitive asupra vieţii
- De obicei recompensele vin mai târziu
• Rele
- Frânează / opresc realizarea scopurilor
- Recompensele sunt imediate
- Pot avea efecte negative pe termen lung
Paşi pentru schimbarea
obişnuinţelor rele
• Fii onest cu privire • Schimbă doar o
la obişninţele tale obişnuinţă odată.
• Recunoşte • Recompensează-te
obişnuinţele ce-ţi pentru progres
creează probleme • Nu renunţa
• Decide să te • Nu fi descurajat
schimbi de recăderi
• Incepe azi
Abilităţi
Distingem:
-Puncte forte
-Limite

La ce mă ajută?
- să identific activităţile în
care pot obţine uşor succes
-Să identific ce mi se
potriveşte
Abilităţile
Puncte de pornire în
identificarea Modalităţi de a lupta cu
abilităţilor limitele
- Ce sunt capabil să fac 1. Ignorarea
întotdeauna bine?
- Ce apreciază alţii la
mine? 2. Insistarea asupra
problemei
- Care îmi sunt sarcinile
acasă, la şcoală?
3. Confruntarea cu
limitele şi efortul de
a îmbunătăţi lucrurile
Componente
esenţiale
pentru succes

S-ar putea să vă placă și