Sunteți pe pagina 1din 4

LITERATURA FICȚIONALĂ/ NONFICȚIONALĂ/ „DE GRANIȚĂ”

 
Literatura ficțională Literatura de „granită” Literatura nonficțională
creează lumi imaginare include texte care prezintă prezintă fapte reale. În
(fictive). fapte reale într-un limbaj această categorie intră o
Există trei genuri literare expresiv, precum diversitate de texte:
clasice ale ale literaturii corespondența literară, științific, publicistic,
ficționale: liric, epic și memoriile și jurnalele utilitar, juridic,
dramatic. literare. administrativ etc.

Ex. „Mara” de Ioan Ex. „Hronicul și cântecul Ex. texte de lege, manual
SLAVICI vârstelor” de Lucian de instucțiuni al unui
BLAGA robot etc.
TIPURI DE TEXTE
TEXTELE POT FI CLASIFICATE AVÂND ÎN VEDERE DIVERSE CRITERII:

a) relația dintre realitate b) scopul comunicării: c) Domeniul specific:


și ficțiune:
• informativ  literar (beletristic),
 ficțional, • argumentativ,  Științific,
 nonficțional și • Narativ,  publicistic,
 „de graniță”; • descriptiv,  juridic,
• normativ,  administrativ.
• Reflexiv;
EXERCIȚII
Ținând cont de criteriile prezentate, menționează ce tip de text
este:
 o știre – fragment din ADEVĂRUL, 10 mai, 2017
 un roman – fragment din „Maitreyi” de Mircea Eliade
 o scrisoare – fragment din „În arșița dragostei. Poeme și
confesiuni despre Mircea Eliade”
 o lege –Art. 5 (2) Legea privind protecția și promovarea
drepturilor copiilor
Ținând cont de criteriile prezentate, menționează ce tip de text
este „Baltagul” de Mihail Sadoveanu.