Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educației Culturii și Cercetării din

Republica Moldova
Universitatea de stat Tiraspol

Problema deșeurilor solide din localitatea


Negurenii Vechi, r-nul Ungheni

A realizat: Studenta anului III, Zama Linda, gr.302,


Facultatea de Geografie
A verificat: Codreanu Igor, dr.conf.univ.

Chișinău, 2020
Cuprins:

1.Introducere
2. Numărul de gunoiști autorizate și neautorizate din localitate și ce măsuri sunt întreprinse
3. De caracterizat dacă există un sistem centralizat de colectare a deșeurilor
solide
4. Cât de des autoritățile locale organizează curățenie generală în localitate,
drumuri, parcuri, ogrăzi
5. Care este implicare școlii din localitate în sporirea nivelului de conștientizare a populației
și a autorităților în privința pericolului pe care îl prezintă lipsa de gestiune chibzuită a
deșeurilor
6. Atitudinea personală față de această problemă și ce măsuri credeți că
trebuie realizate
7. Concluzie
8. Bibliografie
1. Introducere
În căutarea unor condiții de viață din ce în ce mai confortabile, omul a influiențat mediul
natural în care trăia. Degradarea mediului înconjurător este un proces complex de alterare a
calității mediului înconjurător datorită utilizării neraționale a resurselor, poluării și aglomerării
urbane.
Principala sursă ecologică rămân a fi deșeurile, cauzând o catastrofă ecologică pentru noi.
2. Numărul de gunoiști autorizate și neautorizate din localitate și ce măsuri sunt întreprinse.
Localitatea Negurenii Vechi dispune de o singură gunoiște autorizată, fiind nu prea mare și
nu aranjată conform Legislației în vigoare. Respectiv nu este îngrădită și nu este situată pe o
platformă plană, precum ar trebui să fie. Fiind situată în mare parte pe o regiune de versant care
în urma de căderi de precipitații are loc infiltrarea apei poluată și scurgerea sa în pârăul din
marginea satului care duce la distrugerea faunei și florei acestui pârău.
Un alt factor destul de important de menționat este cimitirul care la fel este o bombă
ecologică pentru că este situat într-o regiune mai înaltă a satului care în urma scurgerilor
subterane la fel poluează apele freatice situate sub stratul permiabil, care duce și la poluarea
fântânilor.

Măsurile întreprinse de primărie sunt următoarele:


Depozitarea rațională și selectivă a cantităților de deșeuri solide, menajere etc.
Gunoiștele neautorizate sunt acele regiuni poluate practic amplasate la orice colț în
majoritatea satelor din Republica Moldova. La fel și în Negurenii Vechi sunt câteva regiuni
poluate de acest fel. Unele dintre ele sunt în apropierea gospodăriilor gospodarilor care le
depozitează ilegal.
Măsurile întreprinse de primărie sunt următoarele:
 Amendarea cu circa 2000 lei
Lucrul în favoarea primăriei etc.
3. De caracterizat dacă există un sistem centralizat de colectare a deșeurilor solide
În ceea ce priveşte serviciile de salubrizare, trebuie menţionat că în localitatea Negurenii
Vechi este prezentă. Colectarea este făcută de către autorităţile locale sau, în cele mai multe
cazuri de altfel, fiecare gospodărie îşi gestionează deşeurile după sistemul propriu.
Tomberoanele nu sunt prezente. Deșeurile sunt colectate de către locuitori o dată în
săptămână, dar autoritățile locale o dată în două săptămâni cu ajutorul tractorului deșeurile sunt
adunate la gunoiștea autorizată.
În acea parte unde este amplasată gunoiștea nu locuiește nimeni, este o distanță de
aproximativ 200 metri de localitate, dar în apropiere de râuleț este de 150 metri, dar se află la o
distanță mai mică față de câmpurile agricole.
4. Cât de des autoritățile locale organizează curățenie generală în localitate,
drumuri, parcuri, ogrăzi
5. Care este implicare școlii din localitate în sporirea nivelului de conștientizare a populației
și a autorităților în privința pericolului pe care îl prezintă lipsa de gestiune chibzuită a
deșeurilor.
Autoritățile locale împreună cu elevii ai școlii Negurenii Vechi sunt implicați în activități
de colectare a deșeurilor în apropiere de Sfintele sărbători Pascale, sau atunci când se simte
nevoia de a face localitatea să arate mai bine. Ei sunt echipați cu mănuși, pachete de gunoi și
chiar haine speciale pentru a strânge toate deșeurile chiar și acolo unde sunt amplasate
gunoiștile neautorizate. În ogrăzi și pe drumul din fața curții, gospodarii singuri se implică
pentru a face curat.
6. Atitudinea personală față de această problemă și ce măsuri
credeți că trebuie realizate.
Eu ca locuitoare a satului Negurenii Vechi, mă implic activ în soluționarea problemei a
deșeurilor. Vreau să am o localitate ca nimeni alta, o localitate sănătoasă. Mereu am grijă să fac
ordine în ogradă și în apropiere de curte. Împreună cu familia și vecinii recurgem la curățarea
de deșeuri a râului din apropierea casei și nu aruncăm fel de fel de obiecte, care pot fi reciclate.
Mesaj către administrația publică locală !!!
Eu, Zama Linda , locuitoare a satului Negurenii Vechi sunt alarmantă de situația ecologică
din localitate, dar în special de problema deșeurilor. Conform observațiilor mele, din cauza
deșeurilor a scăzut nivelul apei din râpa care întretaie satul în două părți, animalele nu mai pot
fi adăpate tot din cauza deșeurilor care ocupă tot teritoriul râpei.
printre cauzele principale care au condiționat poluarea apei, dar și a mediului menționez
aruncarea deșeurilor din lipsa tomberoanelor. În acest context, am intenția de a vă sugera un set
de măsuri care ar contribui la îmbunătățirea echilibrului din localitate:

Amenajarea unui număr mare de tomberoane


Amendarea cu o sumă mai mare cetățenilor care nu respectă legea
Organizarea proiectelor pentru soluționarea problemei a deșeurilor.

Semnat:
Zama Linda
7. Concluzii:
Problema deşeurilor reprezintă o problemă de nivel global, abordată atât din punct de
vedere al impactului acestora asupra mediului şi sănătăţii populaţiei umane, cât şi al epuizării
resurselor.
Deşeurile pot conţine substanţe periculoase, cu un risc ridicat asupra mediului şi asupra
sănătăţii umane, dar în acelaşi timp reprezintă şi posibile resurse secundare, materiale şi
energetice, care pot fi valorificate prin reciclare . Abordarea integrată a gestionării deşeurilor
presupune evaluarea impactului asupra mediului de la fabricarea produselor în vederea
consumului, până la eliminarea acestora sub formă de deşeuri.
8. Bibliografie:
1. Foto (Zama Linda)
2. http://www.cesec.ro/pdf/Mandache_2010.pdf
3. https://prezi.com/kjrgxnxgfavo/protejarea-mediului-in-localitatea-natala/
4. https://www.raportaremediu.ro/2017/08/09/masuri-de-protectie-a-mediului/