Sunteți pe pagina 1din 7

PREDICATUL

Profesor Oancea Adriana


DEFINIŢIE
•PREDICATUL ESTE PARTEA PRINCIPALĂ DE PROPOZIŢIE
CARE ARATĂ :

Ce face subiectul? Cine este, cum este,ce este


subiectul ?

Predicatul verbal Predicatul nominal


PREDICATUL VERBAL
Se exprimă prin:
verb predicativ personal : Vine şi el ?
verb predicativ impersonal :
Se aude/
aude/ că pleacă.
adverb şi locuţiune adv.predicativă :
Fireşte /că ne iubim părinţii.
Cu siguranţă/că
siguranţă/că vom veni.
interjecţii predicative :Iepurele ţuşti din
tufiş.
PREDICATUL NOMINAL
este alcătuit din :
• Verbe copulative: • Nume predicative :
 A fi  Substantiv
 A părea  Pronume
 A deveni  Numeral
 A rămâne  Adjectiv
 A ajunge  Verb
 A ieşi  Interjecţie
 A însemna  adverb
 A se face
FIŞĂ DE LUCRU – NIVEL I
Alcătuieşte propoziţii cu predicate nominale
alcătuite din verbul copulativ “a fi “ iar ca nume
predicative să fie cuvintele :

o albină/...................................................................
floarea/....................................................................
gingaşă/....................................................................
Andreea/...................................................................
cartea/......................................................................
FIŞĂ DE LUCRU – NIVEL II

Alcătuieşte enunţuri în care


verbele

a fi ,a rămâne, a ieşi, a ajunge

să fie ,pe rând, predicative şi


copulative.
FIŞĂ DE LUCRU – NIVEL III
Analizează predicatele din
următorul text, indicând felul şi
trăsăturile morfologice ale părţii de
vorbire prin care este exprimat:

Desigur ştii că e necesar să te


pregăteşti sistematic; sigur că numai
aşa vei reuşi.