Sunteți pe pagina 1din 11

Mama îi .................. lui Florinel o minge.

Ea îi ............... :
— Astăzi, de ziua ta, îţi ..................... o
minge.
Să nu ...................... vreun geam.
— ........................., mămico, ......................
Florinel.
Şi de atunci, mingea ....................... pe dulap,
căci Florinel, de frică să nu ......................... vreun geam, nu s-
a ......................... niciodată cu ea.
PREDICATUL

PARTE PRINCIPALA
DE PROPOZITIE
DEFINIŢIA PREDICATULUI

Maria cântă.
cântă.
Partea principală de
propoziţie care arată ce Bogdan dansează.
dansează.
face subiectul se numeşte

predicat.
predicat. Ea desenează un peisaj de
primăvară.
AFLAREA PREDICATULUI

Predicatul se află adresând Patrocle a lătrat scurt. ( Ce


subiectului una dintre a făcut Patrocle?)
întrebari:

ce face............? Elevii au înţeles rezolvarea


problemei. (Ce se spune
despre elevi?)
ce se spune
despre..........?
PREDICATUL VERBAL

Predicatul care se
exprimă
prin verb se numeşte
predicat verbal.
verbal. Copilul cântă la vioară.
Mama vorbeşte la telefon.
Au plecat la gară la ora
două.
Vom ajunge imediat la
şcoală.
PREDICATUL VERBAL
EXPRIMAT PRIN
VERBUL “A FI”
Verbul a fi are rol de
predicat verbal daca are
sensul de
a exista, a se afla, a se
găsi, A fost odată un împărat.
a merge,a călători, Banca este sub mesteacăn.
a se petrece, Maria a fost la mare.
a se întâmpla etc. Accidentul a fost ieri.
Întâmplările au fost pe la
16.00.
Compuneţi un text cu titlul
„Să circulăm corect!”
să aveţi ca predicate următoarele verbe:
au plecat, a alergat,
n-a observat, s-a împiedicat,
a claxonat, a frânat, a scăpat,
s-a hotărât, să respecte.
Alege varianta corectă a predicatului:

•Cine a darâmat/au darâmat gardul?


•Îmi trebuie/trebuiesc cărţi.
•Se va asigura /se
/se vor asigura gratuit manualele.
•Mi se va spune/mi
spune/mi se vor spune lucrurile rele.
răspunzând la întrebări:
•________________________ apa iazului.(ce
face?)
•Noi _________________ la vară în tabără.(ce
vom face?)
•Cei patru copii ________________ la serbare.
(ce fac?)
•Copiii au _____________ o scrisoare lui Moş
Crăciun.(ce au făcut?)
•Mama fetiţei _______________ din greu ca să o
întreţină.(ce făcea?)
Alcătuiţi trei propoziţii având ca predicate
verbe cu înţeles opus celor propuse:
a. coborau
b. vor pleca
c. s-a întunecat
d. vorbeşte
e. vei plînge

S-ar putea să vă placă și