Sunteți pe pagina 1din 144

COMUNICAREA ORAL

16.02.2012

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere

Nu vorbim despre ceva cuiva, ci vorbim CUIVA despre ceva.


(P. Posno citat de Bernadette Kevryn)

Comunicarea oral


chiar dac toat lumea tie s vorbeasc , pu in lume tie cu adev rat s comunice oral comunicarea oral :
   

este primordial diacronic nu e simpl este eficace ca liant social CO nu trebuie plasat pe o pozi ie inferioar n raport cu cea scris presupune st pnirea de tehnici i comportamente destul de dificil de dobndit nu este nn scut , ci dobndit , nv at nu se improvizeaz , ci presupune totdeauna o bun preg tire

Comunicarea oral
Cuvntul rostit ac ioneaz incomparabil mai puternic, foreaz mai adnc n sinea ascult torului, posed un magnetism generator nu o dat cu efecte hipnotice (M. Dinu, 1999:320-321)

Tipuri de comunicare oral


comunicarea interpersonal : situa ia de comunicare ntre un E i un R fa n fa (dialog) la distan (dialog f r contact direct) comunicarea de grup : situa ia de comunicare ntre mai mul i E i mai mul i R (dialog ntre mai multe persoane) comunicarea de mas : situa ia de comunicare ntre un E i o multitudine de R conversa ia informal : discu ie spontan , nepreg tit , creeaz o leg tur social ntrevederea fa n fa : situa ie de comunicare oral pentru care se cunoa te data, ora, locul, durata aproximativ i presupune o preg tire preliminar prezentarea n fa a unui auditoriu : E cunoa te subiectul, i-a preg tit interven ia atitudine interactiv pentru a verifica n elegerea mesajului i pentru a implica auditoriul comunicarea telefonic : exprimare verbal i paraverbal 


Cinci trepte ale comunic rii orale
stilul rece caracterizeaz formele de comunicare necooperativ , n care E nu i cunoa te R, iar aceste din urm nu e n m sur s influen eze n vreun fel discursul celui dinti (M. Dinu, 1999: 322)


Ex. cazul unor emisiuni de radio sau televiziune, cu texte atent elaborate tocmai pentru c se tie c inexisten a feedback-ului face imposibil ajustarea lor pe parcurs (M. Dinu, 1999:322)

Cinci trepte ale comunic rii orale
stilul formal:


adresarea c tre un auditoriu numeros ale c rui reac ii sunt perceptibile pentru vorbitor nivel nalt de coeren , fraze construite cu grij , material lexical variat, f r repeti ii, f r expresii argotice sau prea familiare, f r elipse, f r l sarea n suspensie a unor propozi ii ncepute cnd destinatarul este un singur individ, SF corespunde inten iei de a marca o distan n raport cu persoana acestuia (distan a deferen ei sau a dispre ului i sfid rii) (M. Dinu, 1999:322)

Cinci trepte ale comunic rii orale
stilul consultativ cel al discu iilor cu caracter profesional, de afaceri, al negocierilor i tratativelor
participarea interlocutorului la dialog este activ , nu exist un plan detaliat al comunic rii, ci numai o informa ie de baz , mbog it pe parcurs n conformitate cu solicit rile partenerilor la discu ie elemente lexicale parazite (deci, da, a a, nu-i a a), ezit ri, relu ri, exprim ri semi-gramaticale (anacolutul), uneori dezacorduri (M. Dinu, 1999:323)


Cinci trepte ale comunic rii orale
stilul ocazional - specific conversa iilor libere ntre prieteni


f r baz informa ional , trecere facil de la un subiect la altul, manier decontractat , dar i mai neglijent dect n stilurile anterioare expresii eliptice, folosirea de termeni cu accep iuni speciale, cunoscute interlocutorilor din interac iunile verbale anterioare, elemente de argou, timpi diferi i de emisie f r a fi interpreta i ca ofensatorii (M. Dinu, 1999:323)


Cinci trepte ale comunic rii orale
stilul intim recurgerea la un cod personal care ofer informa ii despre st rile i tr irile intime ale subiectului
func ia referen ial este pus n umbr de cea expresiv (emotiv ) lacunar, limbaj mp nat de semnale nearticulate (oftat, chicotit) cu o bogat nc rc tur afectiv (M. Dinu, 1999:323-324)


Comportamentul verbal


marcat de schizoglosie alternarea modurilor de a comunica verbal n func ie de diferitele contexte sociale i psihologice

(Martin Joos, apud M. Dinu, 1999: 324)

Idiolect, sociolect, dialect
Idiolect inventarul deprinderilor verbale ale unui individ ntr-o anumit perioad a vie ii sale (L.Ionescu-Rux ndoiu, D. Chi oran,
1975:284)

Sociolect varietate a limbii semnificativ pentru grupul considerat i care integreaz tr s turile comune ale idiolectelor membrilor acestuia Dialect variet ile regionale ale limbii

Conceptul de ego-stare


concept introdus de Eric Berne cu referire la dispozi ia psihologic , atitudinea subiectiv adoptat de un participant n raport cu interlocutorul s u, f r leg tur cu vrsta biologic a persoanei care vorbe te ego-st ri trecere permanent a participan ilor de la o ego-stare la alta, de aici fluiditatea rolurilor n cadrul unei interac iuni verbale
 

p rinte P adult A copil C

Conceptul de ego-stare


ego-starea P rinte tendin c tre impunerea autorit ii proprii, dominare, cic leal i control, nu suport contrazicerea fraze evaluative (cutare lucru e r u, nu merit s faci ), etichet ri sumare (neispr vitul de cutare), expresii de tipul trebuie (nu- i permit, ispr ve te, te previn), ton care nu admite replica, gesturi ferme pentru sublinierea discursului (bastoane), mi c ri decise ale capului, palma n sus (dominare), posturi ce exprim superioritatea i omniscien a
(M. Dinu, 1999:327)

Conceptul de ego-stare


ego-starea Adult ia lucrurile a a cum sunt i nu cum ar trebui s fie, atitudine mai mult logic dect emo ional multe ntreb ri, structuri argumentative, f r prejudec i, pozi ie i gesturi care denot interes i aten ie fa de interlocutor, privire cooperant , ncurajeaz afirmarea punctului de vedere al interlocutorului
(M. Dinu, 1999:327-328)

Conceptul de ego-stare


ego-starea Copil dou variante:
copil adaptat se supune autorit ii interlocutorului, i accept sfaturile, dispozi iile f r s crcneasc ipostaza comportamentului filial respectuos i devotat al copiilor ascult tori, care urmeaz cariera trasat de p rin i i se c s toresc potrivit alegerii acestora copil natural independent, r zvr tit, ac ioneaz spontan, potrivit chefului de moment, non-conformist, neinhibat, protesteaz vehement cnd ceva nu i convine, repet mereu nu vreau, nu fac, gestic neinhibat , f r a ine cont de ceilal i ( i roade unghiile, se scarpin n cap)

(M. Dinu, 1999:328)

Comportament adecvat n timpul comunic rii
Emi
  

tor:

consolidarea verbalului cu elemente non verbale adaptarea tonului, debitului, articula iei supravegherea n elegerii i ascult rii i n elegerii mesajului transmis folosirea tehnicilor de relansare a interesului (glume, anecdote, ntreb ri, citate ) punerea n eviden a ideilor esen iale ale mesajului

(www3.ac-clermont.fr/pedago/ecogest/.../la_communication_orale.do...)

Comportament adecvat n timpul comunic rii
Receptorul: luarea de noti e practicarea ascult rii active (nu numai ascultarea persoanei care vorbe te, ci adoptarea unei atitudini care s permit realmente n elegerea mesajului transmis) concentrarea asupra mesajului transmis (f r visare) receptarea mesajului f r judec i de valoare atitudine fizic (gesturi, privire ) care s dovedeasc aten ia acordat recept rii active a mesajului transmis folosirea reformul rilor (Dac am n eles bine , Vre i s spune i c ) folosirea ntreb rilor solicitarea de preciz ri
(www3.ac-clermont.fr/pedago/ecogest/.../la_communication_orale.do...)

Pierderea de informa ii ntre E i R: cel pu in 9 posibilit i de a nu se n elege


(www3.ac-clermont.fr/pedago/ecogest/.../la_communication_orale.do...)

Emi
 

tor:

Receptor:


ceea ce eu gndesc ceea ce eu vreau s spun ceea ce eu cred c spun ceea ce spun

 

ceea ce vreau s aud ceea ce aud ceea ce cred c n eleg ceea ce vreau s n eleg ceea ce n eleg cu adev rat

Schema modelului de n elegere n comunicare oral


(Jocelyne Giasson, La lecture : De la thorie la pratique, Montral : Gatan Morin diteur, 1990:18)

Receptor - cuno tin e (de limb , despre lume) - proces (abilit i, strategii) -atitudini C utarea sensului

Receptor - cuno tin e (de limb , despre lume) - proces (abilit i, strategii) - atitudini

Receptor - cuno tin e (de limb , despre lume) - proces (abilit i, strategii) - atitudini

Nivele de n elegere n comunicarea oral


  

n n n n

elegere elegere elegere elegere

literal inferen ial sau interpretativ critic creativ

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fra n/inter/prg_etudes/images/206.gif&imgrefurl=http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/franc ais/fransk/fran/inter/prg_etudes/p206.html&h=446&w=567&sz=8&tbnid=fQDV5L8JJ5JOM:&tbnh=85&tbnw=108&prev=/search%3Fq%3Dcommunication%2Borale %26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=communication+orale&docid=pK2QaDjKdk l7RM&hl=fr&sa=X&ei=wHjMTvusPMny8QOWtsnmDw&ved=0CIMBEPUBMAc

Activit i interactive
 

cer o bun st pnire a subiectului nu presupun o preg tire la fel de am nun it ca i activit ile non-interactive
      

conversa ia improviza ia discu ia dezbaterea simularea grupul de lucru directivele transmise pentru executarea unei sarcini povestirea unei ntmpl ri ntrevederea masa rotund conversa ia imaginar informarea

Activit ile non interactive
presupun o preg tire adecvat :


    

rapoarte, d ri de seam conferin e expuneri pe un subiect dat emisiuni radiofonice rezumate orale comentarii explicative mini-conferin e prezentarea de sine i prezentarea altor persoane monologul

Limba


achizi ia limbajului i dezvoltarea personal sunt indisociabile : amndou depind de experien ele de via a persoanei i de cuno tin ele sale de limb limba este un mijloc de comunicare: persoana utilizeaz limba pentru a primi i transmite mesaje, oral i scris, adic pentru a r spunde nevoilor diverse de informare i comunicare un comunicator eficace utilizeaz n mod spontan mijloacele lingvistice adecvate situa iei de comunicare limba este un instrument de gndire i de nv are: ea permite persoanei s numeasc , s exploreze, s verbalizeze, s precizeze, s organizeze i s conceptualizeze diferite aspecte ale realit ii, pe scurt s gndeasc

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/inter/prg_etudes/principdirect.html #regs

Limba


folosirea limbii d persoanei ocazia de a testa, pe de o parte modul n care ea n elege lumea care o nconjoar i, pe de alt parte, func ionarea limbii ns i


prin acest proces dinamic, ea poate s - i schimbe percep ia, s o ajusteze, s o rafineze, s o l rgeasc , pe scurt s nve e

limba este un instrument de cre tere personal i social : interac iunea este cea care permite persoanei s descopere i s se situeze n raport cu ceilal i


limba permite persoanei s se nscrie n realitatea social , s i dea un sens, s - i nsu easc valorile culturale prin limb persoana se afirm ca persoan , ea exteriorizeaz realitatea interioar i interiorizeaz realitatea exterioar

Competen a cognitiv (capacitatea de a n elege i de a manipula informa ia cu scopul de a ra iona)
Tratarea informa iei:


  

reperajul selectarea regruparea inferen a evaluarea

Utilizarea cuno tin elor dobndite:


  

cunoa tere n elegere aplicare analiz sintez

Competen a strategic (capacitatea de a se narma cu metode de rezolvare a problemelor proprii limbii)


 

func ia de planificare i gestionare strategii de comunicare strategii de nv are

Competen a comunicativ
(dup Bachman, 1990: 87)


Competen a organiza ional : capacitatea de a controla structura formal a limbajului Competen a pragmatic : capacitatea de a- i adapta discursul la situa ia de comunicare, la inten ia comunicativ i la subiectul abordat Competen cultural : capacitatea de a tr i limba pe care o vorbim
competen competen


competen competen


lingvistic discursiv

func ional sociolingvistic

Competen a lingvistic
   

morfologie sintax expresii idiomatice ortografie stilistic

Competen a discursiv
coeren a textual coeren a semantic organizarea structurilor textului

 

Competen a func ional
func iile
   

instrumental regulatorie sau directiv interactiv personal imaginativ euristic informativ

Competen a sociolingvistic
registrele de limb variantele dialectale sau regionale realit ile socioculturale

 

Competen a cultural


 

  

luarea la cuno tin a propriei realit i lingvistice i culturale exprimarea identit ii culturale exprimarea apartenen ei la o anumit cultur (na ional , regional , interna ional ) manifestarea mndriei construc ie identitar deschiderea c tre alte limbi i culturi consumul de produse culturale: c r i, filme, muzic , ziare, reviste, etc.

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/inter/prg_etudes/principdirect .html#regs

Cele 7 func ii ale limbii


(Halliday, 1973)
Func ie y instrumental (Vreau) axat pe satisfacerea diverselor nevoi, ob inerea de bunuri i servicii y regulatorie (F cum i spun) folosit pentru a controla comportamentul altuia y interactiv (Tu i cu mine) utilizat pentru a intra n contact cu altcineva n a teptarea unui r spuns y personal (Iat cine sunt eu) permite exprimarea caracterului unic, a con tiin ei de sine, a gusturilor, sentimentelor, opiniilor Activit i orale y conversa ia y mesajul publicitar y solicitarea telefonic y y y y Activit i scrise scrisoarea oficial nota de serviciu scrisoarea de opinie mesajul publicitar

y directive y gesturi y joc dramatic conversa ie dezbatere discu ie apel telefonic

y directive y regulamente y instruc ie y coresponden y re ea electronic y mess .

y y y y

y discu ie y dezbate y mas rotund

y y y y y

jurnal personal jurnal dialogat scrisoare de opinie articol critic critic literar

Cele 7 func ii ale limbii


(Halliday, 1973)
Func ie y imaginativ (S ne imagin m c ) serve te la crearea unui mediu fictiv, explorarea limbajului, construirea unui imaginar Activit i orale a spune o poveste punerea n scen jocul dramatic cntecul Activit i scrise poveste basm scenariu poem caligrame

y y y y

y y y y y

y euristic (Spune-mi) acoper ansamblul tipurilor de ntreb ri pe care nv m s le folosim n c utarea cuno tin elor

y ntrevedere y discu ie dirijat y chestionare didactic

y chestionar analitic y schem conceptual y jurnal de bord

y informativ ( i spun c ) permite transmiterea sau primirea de informa ii

y y y y

raport oral conversa ie emisiune radiofonic video clip

y y y y

memo articol de ziar cercetare pliant publicitar

Domenii de folosire a limbii


COMUNICARE ORAL

CULTUR gI IDENTITATE

Domenii de folosire a limbii


Cultur A se situa Exprimarea romnit ii A planifica A gestiona Context: nevoia de informare Context: nevoia de imaginar i de estetic Interac iunea a gestiona a- i dezvolta vocabularul Context: via a de fiecare zi Expunerea a planifica a gestiona Context: nevoia de informare, de explorare a limbii i de divertisment Comunicare oral Ascultarea

Componentele comunic rii orale


Comunicare oral

Componen te

Strategii

Ascultare Prezentare Interac iune Model de nelegere Preascultare

procese

Preinterac iune preprezentare Ascultare Nivel de nelegere Interaciune Prezentare

Postascultare Postinterac iune Postprezentare

Receptor context Discurs oral Critic Interpretativ

Textual Creativ

Oralitatea


n prezentarea noastr ne sprijinim pe cercet rile grupului de cercetare Valibel de la Universitatea Catolic de la Louvain la Neuve, Belgia comunicarea oral se define te prin:
 

suport (voce, auz) structur dinamic caracterizat printro ajustare nencetat ntre parteneri

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/ressort.htm#rescom

Multicanalitatea


mesajul oral se transmite pe trei canale simultan:


 

semnul lingvistic materialul vocal corpul

Genurile oralului

pentru a clasifica diversele tipuri de comunicare oral , folosim categoriile:
oral spontan


conversa ia, improviza ia (bazat pe uzaje codificate):dezbatere, interviu, ntrevedere, expunere, discurs, conferin , pledoarie, ntrevedere, discu ie telefonic ...

oral normat


Ameliorarea performan elor
nu exist un model unic de comunicare oral , exist strategii individuale mai bine sau mai prost adaptate pentru a fi eficace n comunicarea oral , membrii echipei Valibel consider c trebuie: 1. nt rirea competen ei de ascultare activ (cine tie s asculte, va fi, la rndul s u, ascultat) reperarea indicilor verbali, paraverbali i corporali ai interlocutorului

Ameliorarea performan elor


 

2. cunoa terea propriului profil de comunicare 3. capacitatea de ajustare a comportamentelor comunica ionale (con inut, indici lingvistici, imagine corporal ) n func ie de situa ia de comunicare "A ajusta nsemn a da un maximum de anse schimbului" (Valibel) 4.capacitatea de a gestiona schimbul optimiznd dinamica interpersonal

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/oral/comoral.htm

Cine vorbe te, ascult . Cine ascult , vorbe te.
n comunicarea oral , vorbirea i ascultarea sunt simultane i deci n interac iune constant modul de a vorbi al locutorului influen eaz ascultarea receptorului i modul de ascultare al R influen eaz vorbirea locutorului

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/oral/comoral.htm

Cine vorbe te, ascult . Cine ascult , vorbe te.
A VORBI nseamn i a asculta: propria ascultare i ascultarea celuilalt A ASCULTA nsemn i a vorbi: manifestarea semnelor specifice ascult rii (a urm ri cu privirea, a lua noti e, a chestiona, a da din cap ) A ASCULTA I A VORBI NSEMN A CONSTRUI MPREUN SENSUL

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/oral/comoral.htm

Ascultarea activ


ascultarea activ este un prealabil indispensabil unei comunic ri pe m sur noi vehicul m imagini despre noi n ine relevate prin indicii:

Indicii corporale

Indicii lingvistice verbale

Indicii lingvistice non verbale

y Atitudini y Gesturi y mbr c minte...

y y Alegerea cuvintelor y y y Structura frazelor y Argumenta ia... y y

Debit Volum sonor Accentul de insisten Pauzele Intona ia ...

A asculta atent


nseamn acumularea unui maximum de informa ii :
despre CON INUTUL mesajului (ceea ce este spus) despre FORMA mesajului (cum este spus) despre indiciile care compun IMAGINEA CORPORAL a interlocutorului

Forma mesajului


se reveleaz gra ie INDICILOR LINGVISTICI (verbali i para-verbali), care se prezint cu caracteristici


 

 

lexicul : identificarea canalului de comunicare privilegiat: vizual auditiv kinestezic debitul vorbirii (cantitatea de cuvinte pronun ate ntr-o perioad de timp) :
 

fundamentale (modul obi nuit de a vorbi) i cu varia ii ocazionale

volumul sonor: reperarea varia iilor : puternic mediu slab

identificarea debitului fundamental: rapid mediu lent reperarea varia iilor de debit: accelerare ncetinire

Forma mesajului


accentul de insisten : reperarea localiz rii accentului de insisten : voit ocazional involuntar sistematic (tic) pauzele:
 

indispensabile n discurs (respira ia), dar fiecare dintre noi poate controla plasarea lor reperarea localiz rii pauzelor vide (t cere) pauzelor pline (alungirea ultimei silabe a cuvntului), lungi scurte identificarea intona iei fundamentale : variat monoton repetitiv reperarea varia iilor de intona ie: urc toare descresc toare plan

intona ia:
 

Indicii care compun IMAGINEA CORPORAL a unui interlocutor
ocuparea spa iului
static / mobil, amplu / redus, central / periferic, mecanic / func ional public ( 3 m) / social (2 m) / personal (1 m) / intim (mai pu in de 1 m) direc ie - mobilitate - intensitate expresivitate

distan a (proxemica)


privirea


Indicii care compun IMAGINEA CORPORAL a unui interlocutor
gestualitatea


gesturi autocentrate / func ionale / rela ionale gesturile func ionale faciliteaz verbalizarea, subliniaz gndirea anumite gesturi simbolice se substituie cuvintelor gesturile rela ionale creeaz sau orienteaz rela ia cu interlocutorul

identificarea tonusului general (vitalitate non alan ) care se degaj din imaginea corporal a interlocutorului

Expunerea oral : prezentare sau dezbatere


prezentare oral sau dezbatere - trebuie distinse de discurs i de conferin interven ie oral adresat unui auditoriu format din maxim 20 de persoaneexerci iul cel mai frecvent propus studen ilor: prezentarea de rapoarte, comentariul unui film

Expunerea oral : prezentare sau dezbatere
discurs - tip de comunicare care se adreseaz unui auditoriu considerat ca un bloc anonim, ca o mul ime conferin auditoriu considerat n aspectele sale func ionale i utilitare reuniune de persoane cu scopul difuz rii de informa ii ntr-un domeniu relativ precis. (J.-P. Laurent)

Preg tirea pentru prezentarea oral
studierea subiectului care va fi prezentat 3 calit i a teptate de la cel care expune:
competen : interven ia trece mai bine atunci cnd vorbitorul este perceput ca expert, mai tare dect auditoriul impar ialitate: auditoriul adopt rapid o atitudine de respingere din clipa n care, pe drept sau pe nedrept, are impresia c cel care vrea s l conving nu este st pn pe expunerea sa. proximitate : cineva care pare prea diferit nu reu e te s influen eze auditoriul

reprezentarea situa iei de comunicare

Preg tirea pentru prezentarea oral


anticiparea condi iilor expunerii faciliteaz ajust rile parametrii care intervin: a/ interlocutorii :

 

num r, vrst , statut, identitate cultural inten ia de comunicare : a informa, a distra, a determina o ac iune... inten ia de ascultare: a fi informat, a se amuza, a lua o decizie ... dimensiune, posibilitatea de a servi de un suport durat limitat / nelimitat ; cunoa terea / ignorarea limitelor de timp

b/ spa iu - timp
 

Preg tirea pentru prezentarea oral


c/ constrngeri sociale


ceea ce este permis / interzis n acel loc i n acel moment cu interac iune amnat : expunere, tur de mas , pledoarie. cu interac iune imediat : conversa ie, interviu, anchet , lucru n echip ...

d/ genuri
 

e/ modalit
 

preg tit sau improvizat formal (roluri desemnate) sau informal cu dou persoane sau mai multe

Preg tirea pentru prezentarea oral
preg tirea noti elor succinte, aerisite, subliniate elementele cele mai importante, structur evident , marcat cu culori, g sirea rapid a ideilor, cuvintelor cheie


cel care expune NU CITE TE! Citirea textului cu ochii n hrtie este plictisitoare

Preg tirea pentru prezentarea oral
textul pentru prezentarea oral
trebuie elaborat n func ie de comunicarea direct : un text destinat prezent rii orale nu este identic cu un text destinat lecturii textul destinat lecturii este parcurs de cititor n ritmul s u propriu, el poate s se opreasc , s reia lectura n comunicarea oral , cel care ascult nu mai urm re te atunci cnd nu n elege imediat. i dac gndurile lui zboar , obiectivul prezent rii orale este ratat

ntre scris i oral nu exist frontiere nete, dar putem opune linearitatea scrisului structurii dinamice a oralit ii (Valibel).

Principii utile pentru prezentarea oral
SCRIS
 

ORAL
  

 

fraze scurte conectori toate timpurile verbale nominaliz ri forme active, pasive, negative cuvinte precise

fraze simple, scurte fraze juxtapuse f r perfect simplu verbe mai frecvente forme active, afirmative redundan e : repeti ii, relu ri, parafraze

Principii utile pentru prezentarea oral


 

 

n comunicarea oral , pauzele delimiteaz unit ile de informa ie sunt indispensabile permit fiec rui auditor s primeasc informa iile pauzele pline nu trebuie confundate cu golurile de memorie sau cu ezit rile pauzele sunt cele care puncteaz discursul pentru claritate i precizie folosi i cuvinte pu in uzuale, defini i-le, comenta i-le, ilustra i-le cu exemple cu ct nivelul cultural al destinatarului este mai redus, cu att mai mult trebuie s repeta i, fie direct (repeti ie de cuvinte), fie indirect (perifraze, metafore ) no iunile principale ale mesajului vostru mai mult redundan n exprimarea oral dect n cea scris

Principii utile pentru prezentarea oral
preg tirea materialului
scaunele i mesele trebuie aranjate dinainte aparatura trebuie s fie n perfect stare (baterii, cabluri, ecran ) reperarea pasajelor de citit sau de ar tat i marcarea lor (c utarea prin hrtii e penibil ) manipularea eficace a aparaturii

Principii utile pentru prezentarea oral
structurarea prezent rii orale
e mai agreabil s ascul i o prezentare oral bine structurat cu ct va fi mai didactic , cu att mai mult structura sa intern va fi subliniat pentru ca auditorii s poat urm ri con inutul cu mai mult u urin planul va fi memorat i bine st pnit chiar i n absen a noti elor

Principii utile pentru prezentarea oral


 

nceperea prezent rii orale crearea rela iei
contractul de comunicare se stabile te nc de la nceput : cel care expune va prezenta n ce calitate face expunerea, despre ce va vorbi i cum o va face dup un acro destinat s capteze aten ia, cel care expune anun subiectul pe care l va trata. F r a dezv lui esen ialul, el balizeaz prezentarea, anun structura general i arat care va fi c tigul auditoriului.

angajarea subiectului


Principii utile pentru prezentarea oral
organizarea:


progresia


n func ie de semnele de aten ie pe care le prime te cel care expune, introduce con inut nou sau i dezvolt prezentarea e mai agreabil s urm re ti o prezentare bine structurat , n care se trateaz , rnd pe rnd, cte o tem i cnd e ti anun ai cnd se schim tematica pachetele de informa ie sunt recognoscibile prin formule: anun area planului expunerii, indica ii care subliniaz trecerea de la o sub-tem la alta

anun area structurii
Principii utile pentru prezentarea oral
interac iunea: evaluarea, n calitate de E i de R, a func ion rii comunic rii n curs, adic reperarea punctelor de disfunc ie luarea deciziei de a face anumite ajust ri referitoare la spa iu, timp, corp, voce, con inut (informa ii i construc ie, expresie lingvistic , retoric ), rela ie, suporturi

Principii utile pentru prezentarea oral
nchiderea prezent rii orale: reluarea esen ialului
n cteva cuvinte, cel care expune prezint ceea ce i se pare important de re inut este agreabil pentru auditoriu ca prezentarea oral s se ncheie ntr-o not elegant (glum , umor. fraz frumoas )

ntreruperea rela iei: nu se face brusc, ci prin folosirea ctorva formule: v mul umesc pentru aten ie, acum, nainte de a ne desp r i, a vrea s v mul umesc pentru interesul manifestat subiectului pe care vi l-am prezentat

Principii utile pentru prezentarea oral
exploatarea resurselor:
a/ corpul
 

privirea : direc ie; fixitate / mobilitate gesturi: sublinierea con inutului, interpelarea auditoriului, gesturi autocentrate (numite i gesturi parazite) Mimo-gestualitatea are pentru emi tor o func ie de facilitare cognitiv , adic ea l ajut s efectueze opera ii de codare, a a cum o dovede te faptul c noi gesticul m i atunci cnd vorbim la telefon sau cnd recit m un text nv at pe dinafar , activitatea gestual este mult mai s rac dect atunci cnd facem p prezentare locutorie creativ (C. Kerbrat-Orecchioni)

postura :
 

n picioare / a ezat echilibru/ tensiune / balansare deschidere / nchidere

Principii utile pentru prezentarea oral


b/ vocea
 

volumul: slab / tare debitul: lent / mediu / rapid

pauze:
 

rare / numeroase pline / goale structurante / perturbatorii / parazite (pentru E i/sau pentru auditoriu!)

accentul de insisten mai mult sau mai pu in contrastat intona ia: monoton / repetitiv / variat


Principii utile pentru prezentarea oral


c/ con inutul


informa iile
  

fiabilitate : competen , men ionarea surselor r bdare: adecvarea la tem structur : logic , cronologic , narativ , descriptiv ... coeren : lans ri i relu ri lexic: abstract / concret; specializat / polivalent; figurat / non figurat sintax : propozi ii simple / propozi ii complexe subordonare / coordonare

expresia lingvistic
 

retoric :


argumente figuri de stil

Principii utile pentru prezentarea oral


d/ rela ia


respectarea fe ei


= imaginea bun de sine pe care fiecare vrea s o dea celorlal i n interac iunile publice a (a- i salva fa a, a nu pierde fa a...).

 

neagresarea ideilor celuilalt non ingerin a n teritoriul celuilalt

Principii utile pentru prezentarea oral
prezentarea oral :


respira ia : controlul respira iei regleaz intensitatea vocii, decuparea grupurilor sintactice, pauzele, schimb rile de debit

un debit prea rapid obose te, unul prea lent plictise te
vocea : suficient de tare pentru a fi bine auzit i de persoanele aflate n punctul cel mai dep rtat relief ri variate (contraste, pauze, insisten e)

Principii utile pentru prezentarea oral
ortofonia la fel de important ca i ortografia


 

pronun ie corect o dic ie nemodulat este monoton , o modulare excesiv este pedant i ridicol

Principii utile pentru prezentarea oral
atitudinea cnd vorbim, nu numai cuvintele noastre semnific ntreaga persoan i ntregul s u comportament produc efecte de comunicare postura : importan a imaginii vizuale exist oratori care captiveaz

Principii utile pentru prezentarea oral
privirea : ntreg auditoriul trebuie privit, fiecare n parte ascult m cu mai mult pl cere un vorbitor care pare s se adreseze fiec ruia dintre ascult torii s i dect pe unul care pare s vorbeasc singur sau s se adreseze numai unui singur ascult tor


observarea semnelor de oboseal , de neaten ie din partea ascult torilor permite reajustarea prezent rii (con inut, redundan e, intona ie, gestic )

mbr c mintea este un limbaj orice fantezie, orice excentricitate va fi interpretat i va produce efecte de sens asupra auditorilor gesturile : naturale

Memo: pentru a reu i o prezentare oral


1. ntreb ri autoadresate:
 

c rui public m adresez ? care este obiectivul prezent rii: a informa, a suscita o ac iune, a emo iona, a uimi, a provoca ...? care este durata interven iei? inventarierea i dispunerea pe p r i a informa iilor de transmis acro ul trebuie s introduc tema prezent rii, rezumnd-o, suscitnd curiozitatea, emo ia, interesul ncheierea nchide comunicarea sau o relanseaz printr-un final deschis

2. stabilirea unui structuri
3. acro ul i ncheierea
 

(dup Mdia Animation Mdialogue, 1994)

Memo: pentru a reu i o prezentare oral
ceea ce nu trebuie NICIODAT f cut sau cum s - i sabotezi propria prezentare, cum s i faci un du man din auditoriu, cum s nu treze ti interesul dep irea timpului acordat utilizarea unui ppt cu slide-uri prea bogate sau ilizibile utilizarea de hand out-uri cu caractere prea mici, paginare nghesuit , ilizibil ritm de vorbire prea rapid ori prea ncet (obose te)

Memo: pentru a reu i o prezentare oral


 

  

manier pre ioas de a vorbi inervarea, sup rarea datorat unei ntreb ri sau unei atitudini a auditoriului lipsa de r spuns la ntrebare erorile tiin ifice b tutul apei n piu , prezentarea unor lucruri ultra cunoscute prezentarea de neadev ruri nsu irea rezultatelor sau ideilor altor autori

(Dominique BAUDON, director la Centre Europen de Sant Humanitaire, Doc. n 69 /CESH/ENS/DB/2004)

Memo: pentru a reu i o prezentare oral
a scrie pentru o prezentare oral


   

fraze scurte (12-15 cuvinte) sau decupate n unit i mai mici construc ii juxtapuse forma activ a verbului mai degrab verbe dect substantive derivare forma pozitiv , evitarea dublei nega ii evitarea cuvintelor pu in utilizate prezentarea clar a informa iilor tehnice i evitarea cifrelor complicate normal (nici prea ascu it , nici prea grav ) evit oboseala modularea vocii favorizeaz ritmul i intona ia adaptarea ritmului vorbirii dup cel al respira iei, pauze ritmul trebuie s organizeze sensul textului, accente de intensitate (sublinierea cuvintelor importante)

vocea
  

Memo: pentru a reu i o prezentare oral
corpul
 

vorbe te, completeaz informa ia enun at , amplific o emo ie, o anumit expresie de preferat atitudinile deschise Prin mobilitatea sa, exprim mobilitatea gndirii, nt re te anumite sensuri, pune n valoare, subliniaz Este o leg tur , un mijloc de comunicare, dac privim auditoriul, vorbim cu mai mult convingere dect atunci cnd st m cu nasul n hrtii observ m mai bine necesitatea unei ajust ri nso esc vorbirea, nt resc anumite sensuri, contribuie la eficacitatea mesajului Excesul de gesturi autocentrate (parazite) distrage auditoriul de preferat gesturile func ionale sau rela ionale

privirea


gesturile
 

Cf.http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/oral/exporal. htm#memo

Conversa ia: reglarea schimbului contractul de comunicare regulile de interac iune verbal
(C. Kerbrat-Orecchioni)
http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/theocom/oral/dialoral.htm

Reglarea schimbului
exerci iul vorbirii implic o interac iune n timpul schimbului comunicativ, interactan ii exercit unii asupra celorlal i o vast re ea de influen e mutuale a vorbi nseamn a schimba, a se modifica prin schimb reglarea schimbului


ca s existe un schimb comunica ional nu este nevoie numai de doi sau mai mul i locutori care s vorbeasc alternativ ci e nevoie ca ei s i vorbeasc unul altuia, s fie angaja i n schimbul comunica ional

Emi

torul

semnaleaz c vorbe te cuiva prin orientarea corpului, direc ia privirii, folosirea formulelor de adresare folose te diver i captatori (nu-i a a?, tii, vezi ) pentru a men ine aten ia treaz "repar " diminu rile de aten ie sau problemele de n elegere prin tot felul de procedee fatice:
cre terea intensit ii vocale relu ri, reformul ri


Receptorul


produce anumite semnale de ascultare reglatori - care confirm emi torului c este atent, c ascult ceea ce i se spune
reglatori non verbali (privire, dat din cap, ncruntare, surs, schimbare de postur ) reglatori vocali ("hmm, h) reglatori verbali (da", "de acord"), relu ri n ecou (reluarea ultimului cuvnt pronun at de interlocutor absen a reglatorilor antreneaz perturb ri n comportamentul locutorului


Sincronizarea interac ional
ansamblul mecanismelor de ajustare :


 

func ionarea alternan ei rndului la vorbire; comportamente corporale: ntr-o interac iune participan ii par s danseze un balet perfect pus la punct, adaptndu- i instinctiv posturile, gesturile, mimica alegerea subiectelor, a stilului schimbului, a registrului de limb , a vocabularului utilizat, etc.

n interac iunea fa n fa , discursul este n totalitate co-produs, este rezultatul unei nencetate munci de colaborare

Sincronizarea interac ional
atunci cnd locutorul comunic cu dificultate, interlocutorul are n mod spontan tendin a de a multiplica reglatorii atunci cnd interlocutorul d semne de deta are (nu mai e atent, nu mai urm re te comunicarea) locutorul are tendin a de a multiplica procedeele fatice

Contractul de comunicare


rolurile interlocutive (locutor / vs /destinatar, direct sau indirect) sunt prin defini ie mobile rolurile interac ionale se caracterizeaz prin relativa lor stabilitate de-a lungul schimbului, c ci sunt direct legate de tipul de interac iune (medic/pacient, profesor/elev, vnz tor/client, expert/consultant, cel care ia un interviu/cel care d un interviu), etc. ansamblul rolurilor interac ionale define te contractul de comunicare la care sunt supu i participan ii ntr-un tip anume de interac iune

Regulile interac iunilor verbale
trei categorii:
 

reguli care permit gestionarea alternan ei rndului la vorbire reguli care determin organizarea structural a interac iunii reguli care intervin la nivelul rela iei interpersonale

oricare ar fi nivelul lor de func ionare, aceste reguli creeaz un sistem de drepturi i ndatoriri, un sistem de a tept ri, care pot fi satisf cute sau contrazise

Regulile interac iunilor verbale
regulile conversa ionale pot fi transgresate, tocmai pentru c sunt foarte suple, dar dac aceste transgres ri nu sunt imediat reparate (scuze sau alt procedeu) pot da na tere la sanc iuni sau pot produce efecte notabile, de obicei negative (sup rare, iritare, ruperea comunic rii )

Alternan a rndului la vorbire
principiul alternan ei


ca s existe un dialog, trebuie s existe cel pu in doi interlocutori care s vorbeasc pe rnd locutorul L1 are dreptul de a vorbi un anumit timp, dar are i obliga ia de a ceda cuvntul la un moment dat succesorul s u poten ial L2 are datoria de a-l l sa pe L1 s vorbeasc i de a-l asculta n timp ce vorbe te. El are i dreptul de a cere cuvntul dup un anumit timp, precum i datoria de a vorbi atunci cnd i se d cuvntul

Alternan a rndului la vorbire
activitatea dialogal se bazeaz pe principiul alternan ei: ntr-o conversa ie, func ia locutorie trebuie s fie ocupat succesiv i n mod echilibrat de diferi ii participan i la comunicare


o persoan pe rnd (vorbitul n acela i timp trebuie evitat, dac apare nu trebuie s continue prea mult timp, o negociere (explicit sau nu, n registrul politicos sau agresiv) trebuie s intervin imediat exist totdeauna o persoan care vorbe te

Reglarea alternan ei


 

luarea cuvntului este uneori acordat de o persoan ndrept it pentru aceasta (pre edinte de edin , moderator ) care ocup func ia de distributor oficial al dreptului la cuvnt cel mai adesea, alternan a lu rii de cuvnt este reglat de participan ii la comunicare semnalele de final sunt diverse:
 

succesorul la vorbire este ales de L1 sau se propune singur

semnale verbale: enun complet, ntrebare, nu-i a a?", "nu? semnale prozodice: curb a intona iei, ncetinirea ritmului, sc derea intensit ii articulatorii, pauz semnale mino-gestuale: privire concentrat pe destinatar, sc derea tensiunii musculare, ncheierea gesticula iei

Rat rile sistemului de alternan la vorbire


alternan a nu se face totdeauna n mod armonios incidente:
  

 

t cere prelungit ntreruperi vorbire n acela i timp intruziune (un locutor ilegitim ia cuvntul)

Organizarea structural a interac iunii
conversa ia: se prezint ca o succesiune de lu ri de cuvnt supuse unor anumite principii de coeren este o organizare care se supune regulilor de nl n uire sintactic , semantic i pragmatic : adev rat gramatic a conversa iei este un text produs colectiv ale c rui fire trebuie s se nnoade, altfel conversa ia este dezlnat

Organizarea structural a interac iunii
aceast organizare poate fi conceput la nivel global sau local

nivel global reconstituirea scenariului care sus ine ansamblul interac iunii nivel local studierea modului n care se realizeaz , pas cu pas, nl n uirea diferi ilor constituen i ai dialogului: nl n uirea poate fi explicit sau implicit ,


Ex.

- Se pare c e foarte bun filmul - L-am v zut! Explicit : aser iune / aser iune Implicit : propunere / respingere

Rela ia interpersonal polite ea lingvistic
no iunea de polite e este n eleas n sens larg, acoperind toate aspectele discursului care sunt reglementate de reguli i a c ror func ie este de ap ra caracterul armonios al rela iei interpersonale astfel n eleas , polite ea dep e te faimoasele formule din manualele de bune maniere no iunea de polite e se aplic att la comportamentele non verbale ct i la cele verbale, referindu-ne n continuare numai la polite ea lingvistic

No iunea de teritoriu


modul n care omul utilizeaz spa iul i timpul n comunicare pentru a men ine o distan ntre el i ceilal i
 

teritoriul spa ial (camera mea, biroul meu ) teritoriul temporal (programul meu privat, timpul acordat vorbirii ) teritoriul corporal: corpul meu i prelungirile sale (vestimenta ie, po et , buzunare )

teritoriul este tributar conven iilor sociale i culturale, integrate adesea n mod incon tient de c tre individ

No iunea de fa


orice persoan posed dou fe e:
fa a negativ corespunde n mare teritoriului eului (teritoriu corporal, spa ial, temporal, bunuri materiale, secrete ) fa a pozitiv corespunde n mare narcisismului i ansamblului de imagini valorizante pe care interlocutorii le construiesc i ncearc s le impun n cadrul interac iunii

No iunea de FTA (Face Threatening Act)
de-a lungul interac iunii, interlocutorii ajung s realizeze un num r de acte verbale i non verbale care amenin una dintre cele patru fe e aceste acte amenin toare sunt numite FTA (Face Threatening Act)

No iunea de FTA (Face Threatening Act)
patru tipuri de FTA:
acte amenin toare pentru fa a negativ a celui care le realizeaz (ofert , promisiune...) acte amenin toare pentru fa a pozitiv a celui care le realizeaz (m rturisire, scuz , autocritic ...) acte amenin toare pentru fa a negativ a celui care le suport (contact corporal indus, agresiune vizual , sonor , olfactiv , ordine, cereri, interdic ii, sfaturi ) acte amenin toare pentru fa a pozitiv a celui care le suport (critic , repro , insult , injurie, sarcasm, b taie de joc...)

Strategii de polite e


polite ea apare ca un mijloc de conciliere a dorin ei mutuale de prezervare a fe elor cu faptul c cea mai mare parte a actelor de limbaj este poten ial amenin toare pentru unele din aceste fe e strategii diferite alese de locutori n func ie de trei factori:
 

polite ea unui enun trebuie, n principiu, s creasc odat cu D, P i greutatea FTA distingem:
 

gradul de gravitate al FTA distan a social (D) care exist ntre interlocutori rela ia lor de putere (P)

polite ea negativ polite ea pozitiv

Manifest ri lingvistice ale polite ii


o

polite ea pozitiv
  

este productiv : efectuarea unui act de limbaj valorizant (cadou, compliment, laud , felicitare ) formul ri intensive (mul umesc frumos, mii de mul umiri i niciodat mul umesc pu in) nt rirea actelor valorizante litotizarea enun urilor nepoliticoase i hiperbolizarea enun urilor politicoase (e cu adev rat delicios!, dar e cam oprea s rat pentru gustul meu este compensatorie i de ab inere: evitarea producerii unui FTA sau ndulcirea realiz rii lui

polite ea negativcel mai bun mod de a nu fi nepoliticos este evitarea comiterii unui act care, chiar necesar n cadrul interac iunii, ar risca s fie amenin tor pentru destinatar (critic , repro ) strategia de evitare nu este totdeauna posibil i atunci se poate recurge la ndulcitori
 

de natur para-verbal (voce blnd , surs, nclinarea capului n lateral ) verbal (procedee substitutive i de nso ire)

Formule ndulcitoare


formulare indirect

Ai putea nchide u a?" ou E tare curent aici" /vs/ nchide u a!" N-ai sp lat vasele?" /vs/ Trebuia s speli vasele"

Formule ndulcitoare


dezactualizatori

dezactualizatori modali


Ai putea nchide u a ?" /vs/ nchide u a!"

dezactualizatori personali


Aici nu se fumeaz !" /vs/ Nu fuma aici !"

dezactualizatori enun iativi
Lucr rile nu au fost predate!" /vs/ Nu a i predat lucr rile!" Mi-a v zut cineva ochelarii?" /vs/ C uta i-mi ochelarii!"

Formule ndulcitoare


pronume de polite e

dumneavoastr , domnia voastr noi de polite e O s deschidem gura mare!" /vs/ Deschide gura!"


Formule ndulcitoare


eufemism i litot

Nu e prea dr gu / inteligent, ceea ce vrei s faci" /vs/ E o prostie ..." Mi-a dori att de mult [= nu vreau] s nu fuma i aici"

Formule ndulcitoare


tropi comunica ionali

procedeu care const n a mima adresarea unui anun amenin tor altcuiva dect celui c ruia i este adresat de fapt

Formule ndulcitoare
o

enun preliminar

cerere


Ave i o clip ?" A putea s te ntreb ceva ?" A putea s - i spun ceva?" E ti liber disear ?"

ntrebare


critic , obiec ie


invita ie


Formule ndulcitoare


enun reparator

scuz "V cer scuze ... " justificare A ntrziat autobuzul"

Formule ndulcitoare


minimizator

Voiam numai s v cer... "

Formule ndulcitoare


modalizatori

Mi se pare c ... "

Formule ndulcitoare


dezarmante

Tare n-a vrea s te deranjez, dar... "

Formule ndulcitoare


dezmierd toare

Fii dr gu , d -mi i mie sarea "

Bilan asupra polite ii
sistemul polite ii indic : polite ea este un ansamblu de procese pe care locutorul le folose te pentru a- i menaja sau valoriza partenerul de interac iune polite ea este o norm : comportamentele nepoliticoase sunt marcate n raport cu cele politicoase

Bilan asupra polite ii


marea ntrebare pentru participan ii la comunicare: cum s mpaci prezervarea imaginii de sine i respectul pentru cel lalt? Cum s faci ca s fii politicos i totu i s nu te sacrifici pe tine nsu i ? respectarea regulilor de polite e nseamn a da interac iunii anse ca ea s mearg to i participan ii au interes ca ea s se desf oare n cele mai bune condi ii...


Bilan asupra polite ii


respectarea regulilor de polite e deriv mai mult din principiul ra ionalit ii (e mai bine s favorizezi viabilitatea schimbului dect s provoci ncheierea lui) dect dintr-o etic fundamental altruist (dac ne ar t m altrui ti n interac iune, e pentru un scop bine determinat!) polite ea este un fenomen universal, foarte conotat cultural

A anima o dezbatere, o reuniune

A anima o dezbatere, o reuniune
a da via unei ntlniri ntre persoane care doresc s fac un schimb de idei cu ct num rul de participan i e mai mare, cu att se simte mai pregnant nevoia unui moderator care va permite fiec ruia s se exprime n cele mai bune condi ii

A anima o dezbatere, o reuniune
dezbatere: discu ie asupra unei probleme controversate ntre mai mul i parteneri care ncearc s modifice p rerile i atitudinile unui auditoriu: participan ii i ap r pozi iile i i prezint argumentele nu neap rat contradictorii dorin a de a g si o solu ie unanim acceptat materializat prin ascultare, luarea n considera ie a p rerii celorlal i moderatorul trebuie s gestioneze desf urarea dezbaterii, punnd n eviden pozi iile participan ilor, facilitnd schimbul de p reri i ncercnd s concilieze p rerile contrare

Preg tirea


prevederea
 

locului de ntlnire, a dispunerii meselor i scaunelor pentru a sigura un confort optimal a dot rii tehnice necesare

Dispunerea clasic a meselor

Dispunerea clasic a meselor
feedback-ul este dificil, chiar imposibil, aceast dispunere clasic a meselor nu e adecvat dect pentru transmiterea unei informa ii unui auditoriu care nu face dect s nregistreze mesajul

Mesele dispuse fa n fa , preg tite pentru o discu ie strategic , incit mai mult la confruntare dect la comunicare

Dispunerea n U

Dispunerea n U


 

recomandat pentru schimburi de informa ie, pentru discu ii destinate la rezolvarea unei probleme faciliteaz feedback-ul incit la comunicarea cu animatorul favorizeaz pu in interac iunea ntre membrii grupului

Dispunerea n cerc sau n careu

Dispunerea n cerc sau n careu
preferabil pentru incitarea la dialog, pentru discu ii centrate pe o problem , centrate pe grup, n reuniuni de informare cu feedback animatorul este mai pu in ap s tor dect n cazul dispunerii n U

Dispunerea n panel

Dispunerea n panel
  

util atunci cnd grupul este numeros persoane numeroase cu sensibilit i i puncte de vedere diferite moderatorul (animatorul) i asum sarcina regl rii schimbului momente rezervate pentru interven ii oarele ale publicului bilete trimise celor care intervin

Dispunerea pe sub-grupuri, urmat de dispunerea n panel

Dispunerea pe sub-grupuri, urmat de dispunerea n panel
ofer unui num r mare de participan i ocazia de a- i prezenta p rerea se realizeaz etapizat: mai nti n grup complet apoi pe sub-grupuri la final, n dispunerea n panel, vorbesc reprezentan ii sub-grupurilor

Dispunerea meselor


adaptarea dispunerii meselor i a scaunelor n func ie de obiectivul reuniunii i de metoda de moderare aleas dispunerea fizic influen eaz mult structurile comunic rii

Preg tirea


prevederea materialului adecvat (tabl , evalet cu foi, retroproiector, videoproiector ) ordinea de zi realist : nici prea mult (impresia de a pierde timpul) nici prea pu in (sentiment de frustrare) men ionarea obiectivului reuniunii stabilirea duratei dezbaterilor i timpul alocat fiec rui punct de pe ordinea de zi (imposibil de a prevedea totul)

Regulile de baz pentru o dezbatere politicoas


 

A cere cuvntul A-l asculta pe cel care vorbe te A nu ntrerupe

Atitudini de moderare, animare
sarcina voastr este de a ajuta la prezentarea participan ilor (tur de mas ) defini i obiectivele reuniunii, anun a i ordinea de zi, durata aproximativ a reuniunii, regulile pe care le propune i (modul de nscriere la cuvnt, f r ntreruperi ) sunte i garantul bunei desf ur ri a reuniunii, a respectului tuturor punctelor de vedere exprimate, a ntre inerii ritmului reuniunii, f r a emite judec i de valoare, dar rezumnd din cnd n cnd i punctnd elementele esen iale

Image: http://adptcc.free.fr/page3.html

Atitudini de moderare, animare
alege i atitudinea potrivit : directiv (asupra formei sau asupra fondului i a formei ) cooperant (asupra formei sau asupra fondului i a formei) non directiv la final, face i sinteza celor spuse, reciti i deciziile luate, evalua i desf urarea reuniunii

http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/ theocom/oral/ordebat.htm

Prezentarea unei expuneri multimedia


 1.

2.

3.

compune i textul defini i cu precizie subiectul expunerii, c uta i informa iile necesare pentru prezentare construi i planul expunerii (diferitele secven e, p r i, sub-p r i) scrie i textul - baz

Prezentarea unei expuneri multimedia


o

plecnd de la titluri, consolida i con inutul, ncorpora i informa iile necesare stil oral (fraze scurte, redundan e, pe care le pute i adapta n direct n func ie de reac iile auditoriului) concepe i textul ca pe un suport ajut tor i nu ca pe un text de citit (cel care cite te textul are pu ine anse de a fi receptat cu pl cere )

Diaporama


montaj cu:


func ie de orientare : titlurile, punerea n pagin permit auditoriului s urm reasc expunerea, s situeze secven a n ansamblul prezent rii func ie de ilustrare : imaginile ajut la reprezentarea informa iilor prezentate cu cuvinte, dinamizeaz receptarea, men in gradul de aten ie, sunt u or de memorat
! Sfaturi pentru a face o prezentare profesionist : http://protuts.net/5-conseils-pour-bien-preparer-etpresenter-son-diaporama-powerpoint/ i http://www.ybet.be/cours-powerpoint/8-presentationdiaporama.htm

Slide-uri
Crea i prezentarea: o pleca i de la un slide gol i crea i un slide model cu titlul n antet, grafic profesionist , culoare estompat (mai deschis dect culoarea standard), f r desene agresive o alege i tipul de caracter o ierarhiza i informa iile n func ie de importan o verifica i ortografia o folosi i imagini, scheme, grafice

Convorbirea telefonic

Diferitele etape ale unei convorbiri telefonice
 

contact : ncepe i conversa ia printr-o formul de polite e, v prezenta i, prezenta i firma pe care o reprezenta i, (surs, control al debitului vocii), asigura i-v de identitatea celui cu care vorbi i, calitatea sa identificarea interlocutorului (vorbi i clar, reformula i) obiectul apelului: expune i motivul apelului, verifica i n elegerea mesajului, alege i cuvintele i expresiile potrivite argumenta ia: dezvolta i argumente pentru a v atinge obiectivele propuse, propune i solu ii, asculta i ce vi se spune separarea: reformula i r spunsurile, mul umi i, ncheia i cu o formul de polite e

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-1ere-stg/aide-scolairecommunication/chapitre-15-la-communication-orale/30297

De re inut!


A comunica nseamn :
  

A stabili o rela ie ntre dou sau mai multe persoane A interpreta semnele verbale, paraverbale i non-verbale A- i exprima i construi identitatea A respecta uzajele (coduri, ritualuri, reguli ) A construi sens ntr-un context dat

http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-1ere-stg/aide-scolairecommunication/chapitre-15-la-communication-orale/30297

De re inut!


Comunicare oral eficient : ascultarea: orice mesaj trebuie s fie ascultat pentru ca s existe comunicare reformularea: manier de a stabili o comunicare eficient reformulare oglind : parafrazarea aceea ce s-a spus (deci , n concluzie, .) reformularea clarificatore: scoate n eviden esen ialul din ceea ce s-a spus i comunic acest lucru E reformularea non verbalului : se bazeaz pe un semn non verbal pentru a relata sensul unei interven ii argumentarea: convingerea unei persoane sau a unui grup prin oferirea de argumente solide Atitudini obstacol n comunicarea oral : anumite atitudini ale interlocutorului pot bloca procesul de comunicare oral , provocnd manifest ri negative din partea Esemnele ascult rii: t cere, aten ie, concentrare