Sunteți pe pagina 1din 191

IlieROTARIU COMUNICAREIRELAIIPUBLICE NAFACERI NotedecurspentruID EdituraUniversitiiLucianBlagadinSibiu Sibiu2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei ROTARIU, ILIE Comunicare n afaceri / Ilie Rotariu, - Sibiu: Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu, 2009 Bibliogr. ISBN 978-973-632-403-1 316.77:336(075.8)

CUPRINS 0. Ghiddeutilizareamanualului pag.4 pag.7 pag.22 pag.39 pag.49 pag.54 pag.73 pag.119 pag.138 pag.144 pag.158 pag.166 pag.171 pag.175 pag.176 pag.180 pag.188

1. Ceestecomunicarea.Dificultateauneidefiniii 2. Teoriiimodelealecomunicrii 3. Procesuldecomunicare 4. Comunicareaintrapersonal 5. Comunicareainterpersonal 6. Comunicareadegrup 7. Comunicareademas 8. Comunicareapublic

9. Comunicareainstituional

10. Elementedeanaliztranzacional 11. Relaiilepubliceiprotocol

12. Tehnologiialecomunicaieideafaceri 13. nlocdencheiere 14. Bibliografiegeneral

15. Rezultatentrebriitestedeevaluare. 16. Anexe

GHIDDEUTILIZAREAMANUALULUIDESTUDIU1 Introducere Prezentul manual de studiu reprezint o sintez a coninutului disciplinei Comunicaredeafaceri,careestecomunnvmntuluilaformadeziilaformade nvmntladistan,conformplanurilordenvmntnvigoare. El este destinat studenilor de la forma de nvmnt la distan (ID) i constituie materialul bibliografic minim necesar pentru parcurgerea, nsuirea i evaluareadisciplineirespective. Manualul este structurat n conformitate cu standardele i procedurile de uz largnnvmntnaionaliinternaional,careseadreseaznvriiindividualepe bazeinteractive. Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instruciuni asigur reinerea informaiilor de baz, nelegerea fenomenelor fundamentale i aplicarea cunotinelordobnditelarezolvareaunorproblemespecializate. Manualul este structurat pe teme de studiu. Tema de studiu reprezint o parte omogen din componena manualului, caracterizat de un numr limitat de termeni de referin (cuvinte cheie), care poate fi parcurs i nsuit printrun efort continuu de concentrare intelectual care s nu depeasc 26 ore (intervalul se refer la coninutul de idei al modulului de studiu i nu ia n calcul ntrebrile recapitulative,temelepentruacas,testeledeautoevaluaresaupeceledeevaluare). Fiecareunitatedestudiuareostructurproiectatdinperspectivaexigenelor autoinstruirii. Rezultatele efective ale utilizrii manualului se vor suprapune pe rezultatele ateptatedoarcucondiiarespectriintocmaiaproceduriideparcurgereamodulelor destudiu,procedurcareesteprezentatenceleceurmeaz. Proceduradenvarensistemdeautoinstruire Utilizarea manualului de studiu individual se face pe baza unui program de autoinstruire. Recomandmctevaregulidebaznproceduraderealizareaprogramuluide autoinstruirepebazamanualuluidefa: 1.Temeledestudiuseparcurgnordineancaresuntprezentatenmanual, chiarncazulncarestudentulapreciazcarputeasridirectlaoaltunitatede studiu.Criteriileimodalitateadenlnuireamodulelordestudiusuntprezentate la fiecare modul de studiu i ele trebuie respectate ntocmai, sub sanciunea nerealizriilaparametriimaximaliaprogramuluideautoinstruire; 2.Fiecaremoduldestudiuconineiuntestdeevaluarei/sautempentru acas pe care studentul trebuie s le realizeze, cu scopul evalurii gradului i

Dup Conf. univ. dr. Maneul Guan

corectitudiniinelegeriifenomeneloriproceselordescrisesauprezentatenmodulul destudiu; 3. ntrebrile de autocontrol, testele de evaluare sau tema pentru acas nu suntdeperspicacitate,decinutrebuierezolvatecontracronometru; 4.Ordinealogicaparcurgeriiunitiidestudiuesteurmtoarea: secitescobiectiveleicompetenelemodululuidestudiu secitesctermeniidereferin(cuvintelecheie) separcurgideileprincipalealemodululuisintetizatenrezumat separcurgeconinutuldezvoltatdeideialmodulului separcurgebibliografiarecomandat se rspunde la ntrebrile recapitulative, revznd, dac este necesar, coninutul dezvoltatdeideialmodulului se efectueaz testul de autoevaluare i se verific, prin confruntare cu rspunsuriledate lasfritulmanualului,corectitudinearspunsurilor se efectueaz testul de evaluare i/sau tema pentru acas sau de control (dupcaz) OBS.:Esterecomandabilca,naintedeefectuareatestelordeautoevaluare,ssefac opauzde30deminutesauoor.Deasemeneaesterecomandabilcalafiecare2ore destudiussefacopauzde30deminute. 5.Nuesterecomandabilsseparcurgmaimultdeunmoduldestudiupezi,pentrua nusepericlitansuireatemeinicistructuralamateriei.nfunciedenecesitilei posibilitile de studiu ale studentului, studiul unui modul poate fi fracionat pe mai multezile,dedicndcelpuin30deminutepezistudiului. TEMA PENTRU ACAS (TA) reprezint un exerciiu obligatoriu de reflecie pentru fiecare tem de studiu. Ea se constituie ntrun instrument indispensabil de studiu individualnecesarnsuiriiimaialesnelegeriitemei.Rezolvareaeisepoatefacen aprox.12or2. TEMA DE CONTROL (TC): reprezint un exerciiu obligatoriu mai amplu, cu caracter integrativ,careareroluldearealizaunliantnoionalicognitivntretemelestudiate anterior i de a provoca capacitatea sitentic i creativ a studentului. Pregtirea ei necesitunefortmaindelungat(aprox.10ore),implicstpnireatemeloranterioare precum i consultarea tutorelui de disciplin. Cele dou teme de control se regsesc peparcursulmanualuluiastfelnctsacoperecelemaiimportanteprialeacestuia. PREZENTAREAMANUALULUIDESTUDIUIADISCIPLINEI ObiectulcursuluiComunicaredeafaceriirelaiipublice: Prezentarea conceptelor, teoriilor i sistemului de comunicare cu accent pe comunicareadeafaceri: Obiectiveledisciplinei: dobndireacapacitiideautilizacorectconceptelespecificedomeniuluicomunicrii inafaceri;

organizarea unui sistem propriu de valori cu logic intern adecvat disciplinei de studiu; operarea cu metodele, tehnicile i procedeele fundamentale proprii n domeniul comunicriiinafaceri Descriereastructuriimanualului: I. Obiective(rezultateleateptatealetemei) II. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) III. Termenidereferin(cuvintecheie) IV. Structuratemeidestudiu V. Rezumatulideilorprincipale VI. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului VII. Bibliografiarecomandat VIII. ntrebrirecapitulative IX. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas I. Prezentul manual constituie bibliografia general minimal obligatorie. El reprezint minimul de informaie necesar pentru nelegerea i nsuirea noiunilor fundamentalealedisciplinei. II. Bibliografiageneralcomplementar: Studiul tiinific al disciplinei impune parcurgerea liste de bibliografie romneasc selectiv.delasfritulmanualului III. Pentrurealizareaunorstudiitiinifice,atemelorpentruacas,atemelorde control,alucrriidelicenprecumipentruaprofundareadisciplineistudentulse vaadresapentrubibliografiesuplimentartutoreluidedisciplin.Pentrurealizarea unor studii tiinifice, a temelor pentru acas, a temelor de control, a lucrrii de licen precum i pentru aprofundarea disciplinei studentul se va adresa pentru bibliografiesuplimentartutoreluidedisciplin

1. Ceestecomunicarea.Dificultateauneidefiniii a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) - Studentul s neleag complexitatea fenomenului de comunicare, n particularalcomunicrideafaceri - Studentulsseconvingdenecesitateastudieriiistpniriianatomieii morfologiei prii din lume, din via pentru care dorete s foloseasc comunicareadeafacerispecific - Studentulsseconvingdenecesitateanceperiistudieriicontinue,petot parcursulvieiiateorieiitehnicilorcomunicriideafaceri b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) - capacitateadeadaptarelanoisituaiialrealitii,cunotinegeneralede bazprivindcomunicareaicomunicareadeafaceri - capacitatea analizei difereniate i nelegerii utilitii dezvoltrii unor abilitispecifice - descrierea unor stri, sisteme, fenomene economice asociate procesului decomunicaresirelaiipubliceinafaceri - formarea capacitii de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea n domeniulcomunicriisirelaiilorpubliceinafaceri c. Termenidereferin(cuvintecheie) comunicare,comunicaredeafaceri,omdeafaceri,economiatririlor (experiences) d. Structuratemeidestudiu Definiiidiverseprivindcomunicareafunciedeint nelesultermeniloreconomist,omdeafaceriitehnocrat Economiatririlor(experiences)icomunicareadeafaceri e. Rezumatulideilorprincipale Comunicarea este att de divers i diferit funcie de domeniul n care se folosetenctdefinireaeiestespecificfiecruia.Comunicareadeafacerieste uncazparticular,avndcaracteristiciproprii. Dup profesia exercitat: economist, om de afaceri sau tehnocrat comunicarea de afaceri trebuie s se adapteze specificului etapei de dezvoltare economic Aziasistmlaotransformaremajoraeconomieincareasistmlaorevoluie ncomunicare:comunicareaglobalieftinceeaceatransformaticomunicarea deafacericatipspecializatdecomunicare. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului

Cutarea unei definiii pentru comunicare, pentru aciunea de a comunica ntmpin serioase dificulti, datorate probabil complexitii fenomenului i unghiurilor diferite din care poate fi privit una i aceiai realitate. Vom enumera numaictevadinnumeroaselevariantentlnitenliteraturadespecialitate. ncepemcudefiniiaDEX2:COMUNIC,comnic,vb.I.1.Tranz.Afacecunoscut,a da de tire; a informa, a ntiina, a spune. Intranz. (Despre oameni, comuniti sociale etc.) A se pune n legtur, n contact cu...; a vorbi cu... 2. Intranz. A fi n legturcu...,aducela...Cmaracomuniccupivnia.Dinfr.communiquer. COMUNICRE, comunicri, s.f. Aciunea de a comunica i rezultatul ei. 1. ntiinare, tire, veste; raport, relaie, legtur. 2. Prezentare, ntrun cerc de specialiti, a unei contribuiipersonalentroproblemtiinific.V.comunica. Dar NODEX3 spune: A COMUNIC comnic 1. tranz. (tiri, veti, informaii) A aducelacunotinapubliculuilarg;atransmite;arelata;aanuna;aemite;adifuza.2. intranz. (despre persoane, comuniti sociale) A ntreine relaii permanente; a fi n legturideprietenie./<fr.Communiqu Vom ntlni definiii asemntoare sau mult diferite funcie de tipul de dicionar pecarelfolosim. itotuicomunicareascapncercrilordeaodefini.Dupotrudde20deani FrankDanceiCarlLarsonauadunat126dedefiniiialecomunicriiconsideratecele maireprezentative. Etimologic,verbullatincomunico,areiaraveaorigineanadjectivulmunic,e care i face datoria, ndatoritor, serviabil care a dat natere unei ntregi familii lexicale:imunisscutitdesarcini,exceptatdelandeplinireaunuindatoriri;comunis careimpartesarcinilecualtcineva,ceaparinemaimultorasaututurora(DinuM. 2000).Comunicuscareducelacomunicarecusensuldecontactilegturestegenial derivatdeConstantinNoicacuinsistenpecuminecare,cuminectur,mprtanie igrijaniecaaciuneadeapunencomun,amprti,apunempreun,aamesteca i a uni specific umanului cretin, care se delimiteaz astfel de comunicarea de semne, date etc. de ctre maini care retransmit exact ceea ce primesc, n timp ce oamenii pun n comun i sentimente, emoii, subnelesuri, idei etc. (Pruteanu S. 2000). Funcie de domeniul celui care ncearc o definiie avem nelesuri diferite. Comunicarea este omniprezent, dei este mai ales considerat ca un atribut al viului: sistemele vii, ca s triasc au inputuri i outputuri care permit metabolismului s menin viaa. Aceasta n sens larg. n particular, trecnd peste nivelul comunicrii plantelor (azi general admis) i al animalelor, limbajul articulat (vorbirea)adifereniatomulderestullumiiviinunumaipringndiredarmaialesprin capacitateadeaseorganizangrupuri,comuniti,popoare,naiunietc.iarmaiapoi i prin scris s conserve experiena trecut pentru uzul viitorului. n sens general putem,pebazateorieisistemelor,sconsidermntreguniversul(macrosaumicro)ca
2

DEX: Dicionarul Explicativ al Limbii Romne Academia Romn, Institutul de Lingvistic "Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 1998; 3 NODEX: Noul dicionar explicativ al limbii romne, Litera Internaional, Editura Litera Internaional, 2002

un continuu schimb nu numai de materie dar i de informaii (energie)4. Iatdeci c numaireferindunelaparteadinuniverslacarenereferimavemnelesuridiferiteal comunicrii, deci i definiii diferite. S adugm i diversitatea tiinelor umane, domeniilorprincarese descrieianalizeazuniversulumaniajungemlaoimagine aproapecomplet. PentruunbiologcaE.O.Wilsoncomunicareaesteoaciuneaunuiorganismsaua uneicelulecarealtereazmodeleleprobabiledecomportamentalealtuiorganismsau alealteicelule,ntromanieradaptativpentruunulsaupentruambiiparticipani iarpentrupsihologisausociologicomunicareaesteunprocesprincareunindivid (comunicatorul)transmitestimuli(deobiceiverbali)cuscopuldeaschimba comportareaaltorindivizi(auditoriul)deiaceastdefiniieexcludecomunicare nonverbalsaudialogulinterior,ntimpceunfilozofcaCharlesMorrisiilustreaz definiiapunereancomun,mprtirea,transmitereaunorproprietiunuinumr delucruricuexemplulunuiradiatorcareicomunicclduraobiectelordinspaiul ambiant(Dinu,M2000).Etc.etc. Tehnologia,delaspatulnpiatrsauardereatblielornantichitate,tiparul,mai apoi filmul, televiziunea etc. n lumea modern pn la Internet i tehnicile de comunicare moderne, de la telefonie mobil la transferurile uriae de date sau comandarea la distan a dronelor (vehicule sau arme fr personal uman, telecomandate,inteligente,capabilesaleagntrevariante)pnlasistemulglobal de computere a dus la o schimbare din strfunduri a lumii, la o coabitare a lumii carbonului, a lumii biologice raionale cu lumea siliciului, a sistemelor computerizate sau similare ceea ce a schimbat i comunicarea prin impunerea limbajului om main A fost revoluionat nu numai capacitatea de comunicare (volum, vitez, calitate) dar i felul, natura ei intim, ntre oameni nu sa interpus numai un sistem tehnic care nu numai c le modific radical comunicarea dar le impuneregulileluidecomunicareiiobligsimodificecomportamentulfunciede nevoilesistemuluiinterpus. n tiina comunicrii, John W.Baird i James B. Stull definesc comunicarea ca procesul de trimitere i primire al mesajelor. Atunci cnd vorbii sau scriei, trimitei mesaje;cndascultaisaucitii,primiimesaje.Deasemenea,trimiteiimesajenon verbale,prinlimbajulcorpuluiiprinaltecomportamente.Totceeacefacei(chiari faptul c nu facei nimic) comunic ceva. Stefan Prutianu citeaz definiia unui informatician (Warren Weawer) comunicarea (uman) nseamn totalitatea proceselor prin care o minte poate s o influeneze pe alta i face observaia c stimuliicarepoartmesajeprincarecomunicoameniiimplicaciuneadeadaia lua, astfel nct comunicarea uman este un proces tranzacional, de predare primire. Procesul de comunicare poate fi asemnat cu o afacere, cnd partenerii tranzacioneaz,ideaicianalizatranzacionalaprutnlumeaanglosaxon. Shannon i Weaver: cuvntul comunicare are un sens foarte larg, el cuprinde toateprocedeeleprincareunspiritpoateafectaunaltspirit.Evident,aceastainclude
V. aici ca exemplu teoria biostructurii (cap.2) ca un caz restrns care unific biologicul cu materia anorganic
4

nu numai limbajul scris sau vorbit, ci i muzica, artele vizuale, teatrul, baletul i, de fapt,toatecomportamenteleumane.nanumitecazuri,estepoatededoritalrgii mai mult definiia comunicrii pentru a include toate procedeele prin care un mecanism(spreexemplu,echipamentulautomatdereperajalunuiavionidecalcul al traiectoriei acestuia) afecteaz un alt mecanism (spre exemplu, o rachet teleghidatnurmrireaacestuiavion)(Tran,V;StanciugeluI,2003) AdugmnncheieredefiniialuiNicholasHarvey:comunicareaesteunproces activ care se schimb continuu. Limbajul nu rmne acelai. De aici i babilonia diferenelordelimbicultur. ntro lume global, aproape aplatizat limba englez este ceea ce era limba latinnlumeaeuromediteraneanantic.CumSUAareaproapeotreimedinPIB ul mondial dar dein i o influen major n domeniul militar, financiar, al cercetrii etc. suntem obligai s ne ducem ncontinuu la surs pentru a evita trdarea traducerii. DupTheAmericanHeritageDictionaryavemcommunicate(kmynkt)v. communicated, communicating, communicates. tr. 1.a. To convey informationabout;makeknown;impart:communicatedthenewdatatoouroffice.b. Torevealclearly;manifest:Music...cannametheunnamableandcommunicatethe unknowable (Leonard Bernstein). 2. To spread (a disease, for example) to others; transmit:acarrierwhocommunicatedtyphus.intr.1.Tohaveaninterchange,asof ideas.2.Toexpressoneselfinsuchawaythatoneisreadilyandclearlyunderstood: Thatabilitytocommunicatewasstrangeinamangiventolong,awkwardsilences (Anthony Lewis). 3. To receive Communion. 4. To be connected, one with another: apartmentsthatcommunicatecommunicatorn. i communication (kmynkshn) n. Abbr. com., comm. 1. The act of communicating; transmission. 2.a. The exchange of thoughts, messages, or information, as by speech, signals, writing, or behavior. b. Interpersonal rapport. c. communications.(usedwithasing.orpl.verb).Theartandtechniqueofusingwords effectively and with grace in imparting one's ideas. 3. Something communicated; a message. 4. communications. A means of communicating, especially: a. A system, such as mail, telephone, or television, for sending and receiving messages. b. A network of routes for sending messages and transporting troops and supplies. 5. communications. The technology employed in transmitting messages. attributive. Often used to modify another noun: communication systems; communication technology; communications equipment; communications interface. communicationaladj. Pentruvorbitorilimbiiengleze(ioriceomdeafacerideciiDumneavoastreste obligat s stpneasc cunotine solide de limb englez de afaceri pentru a putea lucranmediulglobal)diferenelesuntnotabileipotducenpracticlaaltesoluii saurezultate. Concluzionm deocamdat c procesul de comunicare este specific prii din lume,dinviancaresefolosete.Cumlumeaeattdediversenormalsavemo ntreagtiinacomunicrii,diversifeluritidatorittiineiumane,fragmentat

10

nspecializriidomenii.Cumdeosebirilendefiniresuntimportate,esteobligatoriu sinemcontdespecificulcomunicriinafacerilecontemporane. Trebuie s stabilim ce nelegem mai departe prin economist, om de afaceri i tehnocrat. Dac economistul este un specialist n economie el este i numele unei meserii.Oriceomtie,empiriccuneconomistseocupdeeconomie.Ladisciplinele macroimicroeconomiesastudiatacestdomeniuisanvatunlimbajspecific, sau definit termeni i noiuni astfel nct economitii s poat comunica ntre ei folosindaceleainelesalcuvintelor.Uniitermenisunstrictspecializaiinecunoscui majoritiioamenilorobinuii.Cineiaopublicaieeconomicvanelegegreusaude loc ceea ce se transmite dac nu are cunotine economice specifice. Un ziar cu cotaiile bursiere e practic neinteligibil (i neinteresant) pentru omul obinuit. Nu i pentru economistul specializat n burse, nici pentru oricare economist chiar dac cel calificatpentrusectorulbursierareovitezmultmaimaredeacceptareiunsimal detaliilormaidezvoltat.Iatdecestudiulacestordisciplineestelatemeliaprofesieide economist.AsemeneaEconomieiigestiuniintreprinderiiundeseasimileazbazele anatomiei i morfologiei unei ntreprinderi, indiferent de activitatea pe care o face. Similar disciplinele de management, marketing etc. care nainte de cunotine i tehnici dau terminologia specific, analizeaz i sistemele i modalitile de comunicarencadrulntreprinderiiaacesteiacuexteriorulcarespermitobinerea performanei economice cel puin la nivelul profitului mediu al ramurii i zonei pentru a evita fuga capitalului spre alte domenii mai rentabile, aa cum sa nvat. Omul de afaceri, afacerea5 sau echivalentul n englez business6 businessman7 se definete diferit i are alt coninut. n spirit anglosaxon, omul de afaceri are drept ocupaie obinerea de bani indiferent de unde i cum (Chiar dac este ilegal, economia subteran exist, funcioneaz i deine o parte mare din totalul economiei!).Pentruelepuinimportantfelulsauscopulactivitiincareseimplic: poate fi o fabric, un magazin, un cimitir, o facultate, o biseric etc. el se implic pentruactiga,nulintereseaznprimulrndrezultateleconcretealeunitiilacare lucreazcictpoatectigadeacolo.Deaiciimaredisponibilitatedeatreceimediat delaunalaaltacarepoateaduceunplusdeprofit.tiinaeconomicadezvoltatchiar
Dup Dex afacere, afaceri f. 1) fam. activitate cu care se ocup cineva; ocupaie; ndeletnicire; treab. 2) tranzacie comercial sau financiar (bazat de obicei pe specul). [g.-d. afacerii] a + facere NOTA: reinei c este indicat s facei continuu trimitere la definirea termenilor pentru evitarea confuziilor, nenelegerilor. n lumea afacerilor nu suntem la televizor, orice greeal, chiar din nenelegere SE PLTETE. 6 Dup AHD (American heritage Dictionary) business (bzns) n. Abbr. bus. 1.a. The occupation, work, or trade in which a person is engaged: the wholesale food business. b. A specific occupation or pursuit: the best designer in the business. 2. Commercial, industrial, or professional dealings: new systems now being used in business. 3. A commercial enterprise or establishment: bought his uncle's business. 4. Volume or amount of commercial trade: Business had fallen off. 5. Commercial dealings; patronage: took her business to a trustworthy salesperson. 6.a. One's rightful or proper concern or interest: The business of America is business (Calvin Coolidge). b. Something involving one personally: It's none of my business. 7. Serious work or endeavor: got right down to business. 8. An affair or matter: We will proceed no further in this business (Shakespeare). 9. An incidental action performed by an actor on the stage to fill a pause between lines or to provide interesting detail. 10. Informal. Verbal abuse; scolding: gave me the business for being late. 11. Obsolete. The condition of being busy. --attributive. Often used to modify another noun: a business computer; a business suit. [Middle English businesse, from bisi, busy. See BUSY.] 7 businessman (bzns-mn) n. A man engaged in business.
5

11

i o teorie a administrrii afacerilor. Partea tehnic(cea care ine de procesul de producie efectiv) este de importan secundar, atenia se concentreaz pe tehnicile obinerii de profit (bineneles folosind i exploatnd partea tehnic). O astfeldeviziuneaducenuanenoi,chiarunnouconinutmajoritiitermenilorcucare opereaz economistul. Tehnocratul8 este specific erei noii economii. Dup apariia aciunilor, ca mijloc de finanare al ntreprinderilor sa ajuns destul de repede la situaia n care proprietarul absent , respectiv micii acionari, dei poate majoritari nu participau la adunrile generale din lips de fonduri iar la acestea politica companiilorsedecideantrecivaacionarisemnificativisaustrategiciiconducerea profesionalizattehnocraiiacompaniei.Noiimanageriapruinnouaeconomie au funcia unor condotieri care se deplaseaz rapid i continuu de la o companie la alta, de la o afacere la alta i au format o adevrat cast indispensabil tipului de afaceri contemporane. Exemple elocvente avem nenumrate, nume mari ale economieiipoliticiiglobalecaresemicuorinaturaldelapetrol,cosmeticesau distribuie la finane sau n politic, chiar dac unele plecri las n urm adevrate dezastre financiare. i ei iau format propriul limbaj i au dezvoltat noi mijloace de comunicare specific: PR (relaii publice), coachingul, pachetul salarial ca s numim numaitreidintreele. Concluzionam din nou c specificul comunicrii de afaceri contemporane este strns legat de evoluia sistemului economic contemporan. Mai mult, sistemul de afaceri contemporan face apel continuu la celelalte tiine pentru a rspunde provocrilor lumi globale contemporane, procesului de integrare i agregare de tip renascentist la care asistm n ultimele dou decenii. Iat de ce v solicitm atenia pentructevaprecizriprivindviziuneanoastrprivind Comunicarea economic: problem esenial a dezvoltrii. Informaia i entropia informaional Societatea uman este deosebit de complex. nc de la nceputuri oamenii ia construit unelte i arme si poat obine din mediu mai uor cele necesare, s se apere de animale i...de ali oameni. Fora este cea dea doua cale major de acumulare prin redistribuire de la alii (prima fiind munca). A urmat firesc diviziunea socialamuncii.Obinuiicusocietateamodern,lesneignormtrecutul.Construcia zidului chinezesc na nsemnat numai manipularea unei cantiti imense de material dar i o logistic greu de obinut chiar azi: sute de mii de muncitori, soldai, cai, buctrii, latrine, cimitire, contabili, doctori i cte altele ntrun efort comun, pe o perioad determinat de timp. i asta fr tehnica modern! Dar a nsemnat i un
8

tehnocrati m. adept al tehnocraiei. [sil. -no-crat] <fr. Technocrate tehnocratie f. orientare social-economic, conform creia societatea poate fi dirijat n exclusivitate pe baza principiilor raionalismului tiinifico-tehnic, ai cror purttori sunt inginerii si oamenii de tiin. [g.-d. tehnocratiei; sil. -no-cra-] <fr. technocratie technocrat (tkn-krt) n. 1. An adherent or a proponent of technocracy. 2. A technical expert, especially one in a managerial or administrative position. --technocratic adj. technocracy (tk-nkr-s) n., pl. technocracies. A government or social system controlled by technicians, especially scientists and technical experts. [Greek tekhn, skill; see TECHNICAL + -cracy.] Dar n domeniul economiei tehnocrat tehnocraie are un cu totul alt neles, aa cum vom arta.

12

sistemdecomunicareeficient,translatoripentrumiiledesclavivorbindzecidelimbi, planuritehnicesauorganizatoriceetc.toatepentrurealizareacomenziimpratului. De timpuriu cunotinele economice sau adunat ntro tiin comun, care a nceput s foloseasc un limbaj specializat, familiar celor care se ocupau cu afacerile9. Ulterior sa dezvoltat o tiin distinct economia politic pentru partea teoretic i o serie ntreag de specializri pentru partea aplicativ. Corespunztor i tehnicile de comunicare sau adaptat, dezvoltat i diversificat s rspund necesitilor oamenilor de afaceri. A aprut un limbaj specializat, terminologiespecial,tehniciiuzanedecomunicarecaracteristice.Azi,absolventul unei faculti de tiine economice se ateapt s se dedice afacerilor, n producie, comersauservicii,deregulntrontreprinderecomercial(iattermenispecializai, dar intrai n limbajul comun!). Mai puini sunt cei care realizeaz de la nceput diversitatea lumii afacerilor: de la management (n englez: a gospodri bunurile familiei, bunuri personale) la administraie (a avea grij de bunuri publice, ale comunitii),delaechipedefotbal,biserici,spitale,coli,etc.lapropriantreprindere. Am subliniat acest aspect pentru a marca a doua specializare a limbajului economic, funciedescopulitipulactivitii. Pndecurnd,omenireaabiareueasiasiguresupravieuirea(chiardacmici minoriti huzureau). Piaa a fost a productorului: orice producea avea desfacere. Nici intensitatea muncii nu era exagerat, cel puin pentru marea majoritate10. Corespunztor un anumit tip de comunicare, cu o anumit intensitate servea intereseleprocesuluidemunc.LanceputulsecoluluialXIXsituaiasaschimbat. n literatura economic sa creat o anumit ambiguitate a termenului de "producie". Majoritatea studiilor i discuiilor se axeaz pe ceea ce vom denumi "industriile extractive", prin care nelegem toate ramurile care realizeaz o transformare a materiei n produse, indiferent dac este vorba de materii prime naturale,densipmntulprinactivitateaagricol,saudeprelucrareaunorproduse ale muncii omeneti ca de exemplu oeluri speciale, circuite integrate etc. Tot mai frecvent se vorbete de industria teriarului, de industria turismului, a serviciilor, de comerulcuknowhow,cuinteligenetc. Duprzboi,odatcuimplicareatiineintoatedomeniilevieiiomenetiasistm laoschimbareradicalantreguluisistemeconomicuman.Revoluiaculturalicea tehnicotiinific11, mai ales acum n etapa revoluiei "informaionale" i "organizaionale"aprodusmutaiiadncinprocesulnsuiriidectreomaresurselor materiale.Omenirea,pentruaseperpetuaidezvolta,aajunsnfazainterpunerii,n procesulmuncii,ntreominatur,aunuiansamblucognitivitehnicattdecomplex nct acesta a nceput s aib o autonomie intern, propria sa entropie, astfel nct "producia" elementelor necesare supravieuirii i dezvoltrii nu se mai limiteaz
9

Nu vrem s adncim problematica definiiilor cu nc un termen dar subliniem c ne lovim de probleme similare ca pentru cuvntul comunicare. Pe continent, deci i la noi, Codul Comercial definete faptul de comer i comerciantul. Similar n sistemul anglosaxon. 10 v. i Hodgkinson, T. Ghidul leneului, Nemira 2006, pag 189-204 11 Poate surprinde ordinea termenilor: este deliberat i o promovm. Suntem n situaia cunoscutei ntrebri ce a fost mai nti: oul sau gina?. La fel aici: ce a fost mai nti: gndul, mutaia n mintea omului (cultura) sau suportul tehnic care d via zborului minii (tiina, tehnica)

13

numailatransformareamateriilornaturalenproduse,ciprinfeedback,seextindela modificareamajoransinaturiiumane,inclusivanaturiiparialcreatdeom,cai a domeniilor considerate tradiional ca "suprastructur": tiin, cultur, tiine sociale,educaieetc.Nusemaipoategndiastzi,sdesforiactivitinramuride vrf fr prezena unei fore de munc care s nu fi ncorporat i s nu foloseasc resurse largi din domeniul cunotinelor tehnicotiinifice i culturale, din "natura" cognitivcreatdeom. Din pcate, cvasitotalitatea cercetrilor economice se apleac asupra produciei "clasice", fie de tip industrial sau agricol, transporturi etc. adic asupra structurilor actuale sau trecute ale vieii economice. Destul de rar apar, la noi, lucrri asupra sectoruluiteriar,structuraviitorului,deimajoritateastudiilordeprognozprevd ocreterespectaculoas,odezvoltarerapid,opromovareridicataacestuisectorn viaademine.12 "Estesimptomatic,pentruconfuziacaredominteoriileeconomicereferitoarela servicii,faptulcinprezentcontinudisputeleprivitoarelacaracterulneproductival serviciilor"13. Omenirea se afl nc sub ocul produs de contientizarea puterii economice,ideologiceiemoionalepecareooferimaterialul."Controversaesten continuare alimentat de lipsa de informare i mai ales de caracterul sumar i inconsistent al conceptualizrii noului domeniu economic imaterialul14. i, subliniem problematica ntregului sector imaterial din care face parte i turismul ntruct,nsumndvaloriletranzaciilorinternaionaleinvizibile,afluxurilorfinanciare internaionale,rezultcvolumulfluxurilorinternaionaleimaterialeestede5070de ori mai mare dect cel al comerului internaional cu bunuri materiale15. Contribuia sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a ajuns n medie la 67 % n rilemembreOECDichiarinrilencursdedezvoltarecuvenitsub610USD/loc. la38%nmedie.Pondereafluxurilorinvizibilelorncomerulmondialaajunsla37,4% n199716.Tranzaciilecuserviciiinternaionalereprezintnmodconstantcca.20% dincomerulmondialtotal Timp de milenii omul sa luptat continuu, cu natura n scopul adaptrii acesteia nevoilorsale.nultimeledeceniiasistmlaunprocesnou,ncareomuliconstruiete propria natur, care se suprapune i nlocuiete pe cea veche natural. Att ca mediucticauniversinterior.Aceastamisepareprincipalacaracteristicatimpului pecareltrim.Economiacontinustransformeentropianaltnentropiejoas17, dar ntrun mod i cu un scop total diferite. Acest proces implic responsabiliti extraordinare. Dar acest proces a dus i la schimbare radical a mijloacelor de comunicare,maialesncadrulidincauzasistemuluieconomic.ntreagateoriei practic a comunicrii sa schimbat radical n ultimii ani pentru acea parte a
12

vezi Rotariu, I. tez de absolvire curs postuniversitar, sub conducerea Vacrel, I. 1986 publicat ca: Probleme actuale ale relaiilor economice, valutare i fiscale internaionale - Exportul Intern, Editat de Intertourism - Sibiu 2000 13 Cristiana Cristureanu Economia imaterialului: tranzaciile internaionale cu servicii, 1999. Bucureti. Ed. All Beck pag.5 14 idem pag. 2 15 Bretob Th. La dimension invisible, Ed. Odile Jacob, 1994 16 Anuarul Statistic al Bncii Mondiale 1999 17 vezi Georgescu N. Roegen - Legea entropiei i procesul economic, Ed. Politic, Bucureti, 1996.

14

omenirii care produce majoritatea PIBului mondial. Noua economie ia impus propriilelegiireguli,lanoistandardedeperformanncomunicare. Sunt multe lucrri care au ncercat s prefigureze viitorul omenirii. Unele pesimiste, chiar alarmiste, altele optimiste sau cumptate. Dintre acestea menionez numailucrarea"Omenirealarspntie"aluiM.MesaroviciE.Pestel18pentrugradul ridicatdevalidarentimp.Dar,cutoatmulimeaecuaiilorluatencalcul,demulte oriseparecpdureanusemaivededincauzacopacilor,realitateaamntermenele fatidiceprezise.Fenomenenoi,desubstan,procesespecificedetermindezvoltarea vieiieconomicefrcaelesfientreceleestimate.Snegndimnumailanouafa aterorismuluiglobal! Maimult,azivorbimdeonoueconomie.Niciunaltsubiectnuesteignoratcu attauurindectrenoi,ceisuficientdenorocoistrimnpace.nfond,cutoii avempropriilenoastrerzboaiepersonaledesupravieuire:ctigareapinii,ngrijirea familiei,luptacubolile.Totui,felulcumnepurtmrzboaieleintime,pacifice,cumne trimvieile cotidiene, este profund influenat de ctre rzboaiele reale, i chiar imaginare, din prezent,trecutsauviitor19 Cu att este mai surprinztoare constatarea c tiina economic civil nu se ocup de loc de economia perioadelor de rzboi din istoria lumii sau chiar din contemporaneitate. Studiile realizate de militari sunt cvasi ignorate sau inaccesibile economitilor laici. Ori, pe scara timpului, perioada de rzboi este poate la fel de ntinsntimpcaiceadepace. Istorianearat,cmariledescoperiritehniceaufostlegatedeartarzboiului.Nu timdachomosapiensafolositlanceputuneltelesiobinhransausseapere. Cert este c ultimele trei secole stau sub semnul lui Marte, n ceea ce privete progresul tehnic. Abia dup ce nau mai fost un secret militar, descoperirile au fost extinseladomeniulcivil.DelacdereamruluiluiNewton,laghilotiniabiaapoila mainilededecupat;ntinavelecuaburiderzboi,abiaapoimarinacomercial;nti avioanelemilitareiapoizborurilecivile;ntiHiroimaiapoicentraleleelectriceetc. etc. Trebuie s amintim, c Rzboiul Rece a dus la programul NASA, cu componenta militar,lanivelulactualalrzboiuluistelelormaipresantpoatedectcercetarea tiinificsauaselenizareainvestiieuriaalecreireziduuridecercetare,aplicate n economia civil aveau s transforme lumea: mase plastice, fibra de nailon, chimicalele, tehnicile de refrigerare etc. Nu putem dect s bnuim efectele cursei narmrilorasupratehniciidinfostulURSS,dinChinasauIsrael. Teoria economic clasic analizeaz ciclurile de producie, cu perioadele lor de avnt, dezvoltare maxim i apoi de decdere. Mult mai puine sunt studiile care se ocupdeciclulpacerzboipacerzboi.Fenomenulesteprezentdelanceputuri,dar se limita la viaa unei comuniti. O dat cu apariia statelor naionale acest ciclu a nceputsdifuzezedelaunstatlaaltul,pentruca,princeledourzboaiemondiale sdevincicluleconomieimondialecaansamblu.
18

Vezi n aceiai idee Galaxia Gutemberg a lui M. McLuhan, Megatendinea lui J. Naisbitt etc. pn la Tofler, etc. 19 Toffler, A., H. Rzboi i antirzboi supravieuirea n zorii secolului XXI, Editura Antete 1995

15

Perioada premergtoare rzboiului a fost una de schimbare a sistemului de proprietate, guvernele prelund controlul asupra economiei pentru a acumula resursele necesare pentru lupt. Militarizarea economiei, a nsemnat nghearea pieelor libere, preluarea controlului asupra economiei de ctre stat, alocarea unui pri consistente din buget spre domeniul militar, subordonarea muncii populaiei efortului de rzboi. Aceste fenomene nu au fost att de vizibile ca la cele dou conflagraiimondiale,cndefortulafostconcertatisimitdemajoritateapopulaiei lumii. Economiaderzboiarelegileei.Geniieconomiceauaprutnstatelebeligerante att n timpul pregtirii rzboiului, al nceputului lui dar mai ales n timpul lui, cnd succesulpecmpul de luptdepindea devictoriadineconomie. naceastperioad au loc i marile salturi sociale, ca dup cel deal IIlea rzboi mondial cnd, pentru obinerea victoriei i mobilizarea eforturilor populaiei se fac promisiuni mari, imposibile naintea rzboiului (reforme agrare, emancipare, accesul la abunden, eliberareai/saucucerireapopoarelordesubjugulcapitalist/comunist,etc. Dup rzboi, pe lng reconstrucie, ajutat substanial prin trecerea spre economia civil a noutilor tehnice militare are loc i un proces radical privind proprietatea. Economia etatizat trebuie democratizat, proces obinut prin privatizare, proces esenial pentru reactivarea pieelor libere, a liberei concurene, singuracapabilsaducbunstarea.Procesulareparticularitifunciedear. Noua economie este, n viziunea lui Hans van der Loo20, de la Samhoud Service Management din Olanda, urmarea trecerii de la PRODUS => SERVICII => TRIRI, EXPERIENE.Dinpunctdevedereistoricelconsideranii40dreptaniiorganizriii mecanizrii, anii 50 perioada ntreprinderilor, anii 60 ai colectivitilor urbane, ai ecosistemelor.Din1970trecemchiarladinamicasistemelor.Perioada19701980,prin RaportulClubuluidelaRoma,din1972ialWorldConservationReportdin1980este perioada industrializrii, al manifestrii vizibile a efectelor ei negative, a integrrii activitii umane cu activitatea ecologic i ecofactorii, ai participrii la luarea deciziilor. Eldistingechiarunmodamericanversusunmodeuropeandeinterpretarea experiences (triri, experiene). Conform modului american, ilustrat de Thomas H. DevenportiJohnC.BecknTheAttentionEconomytririle,experienelesuntnoua religiemodern,catedralaconsumului,nouavalutaafacerilor. Schematicevoluiasarprezentaastfel:

20 Van de Loo, H. The consumer perspective: quality of experience Conferina ATLAS Quality of Life - Leeuwarden 2003

16

Dac la nceput am avut marfa (diverse bunuri ce sau schimbat pentru bani), revoluiatehnicitiinificaconduslaprodus(mainadesplatdeexemplucare implic n plus i nite condiii de folosire speciale). Producia de consum, apoi consumatorismulnriledezvoltateaumutatstocuriledinsistemuldeproducie,n cel de distribuie i apoi la consumator; volumul mare de produse a depit puterea fizic de consum, elasticitatea marginal sa rigidizat21 trebuia o soluie. Au aprut serviciile (autoturismul are nevoi i de Cod Rutier, de poliie rutier, staii de alimentare, asigurri, service etc.): capacitatea de a consuma servicii era mult mai mare,darntimpiaiciasistmlaacelaifenomen.Sacutatolrgireaconsumuluii sa ajuns la experiences triri, consumatorul avnd o capacitatea mult mai mare deconsumdesenzaii,deciseputeaobineprofitsuplimentarprinnouaextinderea pieii.Dartririlesuntsubiective,nuauoformmaterialbinedefinit:nimeninu merge n vacan pentru a dormi n hotel sau a mnca la restaurant, ci pentru a se relaxa,asedistraetc.ceeaceobliglaincludereanbunulcomercializatnspeciali mai ales hotrtor a elementelor imateriale care se transmit i se materializeaz la consumatorprincomunicare,dediversetipuri,prindiversetehnicicasideaacestuia experienadevacan,unicpentrufiecare.Rezultatulproducieiesteplcereade a tri aa cum a demonstrat Georgescu Roegen n Legea entropiei i procesul economic.Producemivindemcomunicareprinipentrucomunicare,darunadetip special. Teoretic,plecnddelaMaxWebercuteoriacutiidecatifeaaanilor7080,de la George Ritzer cu teoria anilor 80 a McDonalds izrii (sub mottoul oricnd, oriunde),undeaveam rezultate Valoarea pentru consumator = pre (Nuvaloareaprodusului,civaloareapentruconsumator,nsocietateadeconsum!) Odatcumarketingulpentruserviciiaceastadevine rezultate + proces Valoarea pentru consumator = pre + efort

21

Vezi noiunea la microeconomie

17

incluznd i procesul n sine, nu numai rezultatele palpabile, dar i efortul de tranzacionare al relaiilor, respectiv cel legat intrinsec de prestaia productorului actor.Imediatceeconomiaatrecutneratririlorformuladevine rezultate + proces + triri Valoarea pentru consumator = pre + efort totulfiindsubrogatatenieigestionriintregiitririaclientului. Hans van der Loo d, dup Michael J. Wolf The Entertainment Economy i o construcieatririlor(experiences)caresuntformatedinclasicaofertplus:agrement (entertainment), senzaie, aciune, autenticitate, personalizare, sentiment, relaii. Primeletreifiindcaracteristiceprimeigeneraiiaeconomieitririloriarultimelepatru celeideadouageneraii. Aceast teorie este, bineneles valabil n rile dezvoltate i cu acumulri mari, celecaresuntigeneratoarelefenomenuluideglobalizare.Restullumiipoatenumai stindspreoastfeldestare.Trebuietotuianalizat,datfiindlegturaevidentcu activitatea de turism, aa cum am prezentato n Anexa 1 pentru a nota importana majorainformaiei,acomunicriincadrulnoilorprocesedeproducie. De ce am insistat att pe tema rzboipace, economie de rzboieconomie de pace?Ultimajumtatedesecolaschimbatmultenlume.Azitrimaepocciudat, dupRzboiulRece:stareadepacerzboicontinu. S nu credei c izbucnirea celui deal treilea rzboi mondial va fi marcat de exploziaprimelorarmenucleare.Rzboiulanceputdemult.Neaflmchiarnmiezul acestui conflict, dar nu o tim, pentru c el nu mbrac formele i aparenele exterioarealerzboaielorclasicedeodinioar.Singureleevidenemilitarealeacestui rzboi snt conflictele locale sau regionale. A mai aduga i terorismul spunea Contele de Marenches, eful SDECE (Serviciul de Documentare Extern i ContraspionajdinFrana)ncn1986. De altfel, nu ntmpltor sa folosit sintagma rzboi rece. Armele nucleare nu puteau fi folosite de nici una din pri, prada de rzboi rmas fiind teritorii nefolosibilepentrusutedeani.Safolositfrica,careapermisogoananarmrilor, produciiimenseacceptatedetoatlumeapentruadescurajaadversarul,imobilizri imense de arme ca rezultat al obinerii de profituri uriae de complexele militaro economice,darideolargabsorbieaforeidemuncnsectoruldenarmarecarea mritartificialputereadeconsumprinproduciepestoc. Argumentul geoeconomic este insuficient pentru a explica lumea de azi. Prin folosirea numai a factorilor economici i militari se ignor rolul tiinei, culturii i informatizriicaresuntadevratelemotoarealeprogresuldeazi,chiarindomeniul militar, n economiile avansate. n primul rnd revoluia n comunicare, comunicarea globalieftin! i totui, realitatea ne arat o legtur intim, o convergen a problematicii sistemelor economice dezvoltate ale Vestului i cele subdezvoltate ale Estului. Zona comunestesocialul,populaiaprivitprinprismaforeidemunc.

18

Sistemeleproductivealesocietiipostindustrialesuntattdeperformantenct unnumrfoartemicalpopulaieipoateasiguraproducereacantitilornecesarevieii mbelugate a ntregii societi a acestor ri, n plus i un surplus suficient pentru export, care ar putea acoperi necesarul considerat normal pentru ntreaga planet. Totui acest surplus este limitat fizic. Trecnd peste considerentele morale, chiar ale mileicretineimperativuleconomicalprofituluiprevaleaz.Astfel,spreexemplu,n UE suprafeele agricole exploatabile sunt strict limitate pentru a menine un nivel acceptabil al produciei care s nu duc la supraproducie i deci la prbuirea preurilor, situaie greu de controlat i imaginat acum cnd economia simbolurilor reprezint de cteva ori volumul economiei fizice. omajul astfel rezultat trebuie absorbit, ntrun fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este supapa la ndemn. Saajunsastfelca,naceiaifermogeneraiesseocupedeagriculturaclasic, deosebit de productiv iar cealalt generaie s se ndrepte spre servicii, ca agroturismul, de exemplu. UE aloc fonduri nsemnate pentru astfel de conversii. PoateccelmaielocventexempluestecelalOlandei:obunparteateritoriuluieste scoas de sub ape, se cultiv un sfert, de pe care 3,5% din locuitori asigur hrana ntregii populaii, plus exportul, iar cca 89% din locuitori produc toate bunurile. Ceilali au trecut fie spre birocraia eficient fie spre domeniul de leisure. Prin cheltuirea timpului liber se creeaz cerere, deci profit din desfacere, mai ales din servicii. Ori aici esenial este comunicarea, informaia nglobat n produs sau serviciu.Untelefonmobilincludepuinmateriedarmulttiincareidvaloarea, deci preul, deci profitul oamenilor de afaceri. i servete exclusiv comunicrii, mai alesndomeniulleisure. Introlumeaglobalizrii,estefoarteimportantcaexprimareanoastrsafiectmai eficient.Optimizarealimbajuluiaducebeneficiisubstanialeattpentruvorbitori,ct ipentrupublic.Enevoiedereperedevaloarebineevideniatecaresnecluzeasc pe drumul ales. Scopul principal este acela de a maximiza profitul clienilor i al acionarilor, crend n acelai timp oportuniti de cretere pentru angajai. Comunicareafacediferena.Exempluluneistructurimultinaionale,deturismcareare hotelurinridiferite schema unei structuri multinationale
Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 Hotel 4 ...

La nivel de grup: toate au aceleai servicii, aceiai filozofie, personalul lucreaz unitar, folosesc acelai sistem contabil, sistem de rezervare, etc. = LIMBAJE codificate etc n mediul local: legislaie, furnizori, mediul de afaceri, relaii cu statul, contabilitate.= toate specific locale, cu limbaje specifice i limbi diferite n zona de decizie (big picture= imaginea de ansamblu, pentru decizie) trebuie unificate limbajele prin folosirea unui singur sistem informatic

19

Ori, n practic acestea sunt lucruri comune, orice supermarket poate sta exemplu, oricecompanie,orictdemiccarearerelaiiinternaionale.icarenare!Adugai Internetul, telefonul mobil, sistemele computerizate la care trebuie s trimitei raportri sau informaii i ne apropiem de specificitatea comunicrii economice contemporane. Comunicarea, ca tiin ia dezvoltat o metodologie special22 pentru comunicarea de afaceri, care cuprinde att analiza i suportul teoretic ct i tehnici, modaliti, rutine, obiceiuri etc. practice folosite n activitatea zilnic, ultimele elaborate practic ca standarde globale. Complexitatea vieii contemporane oblig oameniideafacerisstudiezecomunicareacatiinnsine,attsubaspectteoretic ct i practic dar i si nsueasc i s stpneasc temeinic teoria i tehnicile comunicriideafaceri.Abordarealorsimultanlevapermitesfacfatendinelor integratoarealenoieconomii. Datfiindcomplexitateafenomenuluicomunicriiafaceriacestenotedecurs nuseconstituiedectcaargumentulcaresconvingstudentulsnceapstudiulei sistematic,continuuiprofesionist.Abilitiledecomunicarecarevorfiexplicaten continuare nu se pot dezvolta, perfeciona i menine dect prin nvare permanentdinsurseleteorieicomunicriideafaceri(v.bibliografiaiurmriinoile apariii),dinpropriaexperien(pecareodorimpozitiv,cucosturisczute)imai alesdingreelileiperformanelecelorlali,fieeicompetitorisaucoechipieri. n aceast lume n expansiune explosiv nu ncercm o definiie ci neam rezumatladescriereaproblemei. g. Bibliografiarecomandat BarlibaMC.Paradigmelecomunicarii,DEP29415 Dimbleby,R;BurtonGMorethanWordsRoutledge1998BULBSEO6127 ParvuI.Filozofiacomunicrii,DEP48610 Tran,V;Stanciugelu,ITeoriacomunicrii,Ed.Comunicare.ro2003BULBS 189920 RotariuIlieGlobalizareiturismcazulRomniei,EdituraContinent,Sibiu 2004BIR BB=bibliotecaBritanica;DEP=bibliotecaULBSCentrala;BFSE=biblioteca facultatiiBIR=bibliotecapersonala h. ntrebrirecapitulative - Daidoudefiniiialecomunicrii.Evideniaidiferenele - Caresuntelementelecaracteristicealeeconomieicontemporanecare impunfolosireauneicomunicrieficiente - Careestediferenantretehnocraieiforademunc i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas
22

Problemele de metodologie, ca parte a tehnicii de comunicare vor fi abordate separat

20

1. PunctaidiferenelendefinireacomunicriintreDEXiAHD 2. nviaareal,pentruomuldeafacerisautehnocrat,pelngcompetenelei abilitile specifice poate mai importante sunt relaiile pe care i lea dezvoltat. Studentul trebuie s valorifice n ntregime anii de studiu prin cunoaterea i dezvoltarea de relaii statornice cu colegii de grup, de an, de specializare, de promoie (inclusiv celelalte specializri), de facultate (colegii din anii mai mari i mai mici). n fond sunt viitorii parteneri sau adversari. Se propune urmtorul joc: fiecare participant i pune pe mas portofelul sau poeta. Apoi pe rnd i prezint fiecare obiect pe care l gsete nuntru. Cel care nu le are la el va rmne colegul ascuns, necunoscut. Exerciiul are menirea de a deschide o cale de comunicare mai direct, ptrunzndisprespaiulintimalviitorilorcolegisauadversari 3. Ocomunicaredefectuoassaumanipulatpoateducelalipsadeinformaiii ladeciziigreite.InvocareacrizeieconomiceadevenitobanalitateOri,simptomeleei putea fi decelate din timp, i se putea reaciona eficient, lucrativ23 . Pentru ilustrare ncercaiscompletaiurmtorultabel Cnd Cesespuneadesprecrizieconomien SUA UE Lanoi INVARA2008 INTOAMNA2008 INIARNA2008 2009 PRIMVARA2009 INVARA2009
23

Dex: are aduce ctig; aductor de profit; profitabil; rentabil. ntreprindere lucrativ. <fr. lucratif, lat. lucrativus

21

2.Teoriiimodelealecomunicrii a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) - Studentulsneleagevoluieigndiriiprivindcomunicarea - Studentulsprimeascminimumdeinformaiiprivindcomplexatiina comunicriiurmareabordriisinteticeaprincipalelorcolidegndirecare influeneazilumeaafacerilorcontemporane - Studentulspoatsistructurezepropriaviziuneprivindcomunicarea b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) - evaluareacriticarezultatelorcercetrilorprivindcomunicarea - capacitatea de a folosi diverse surse de informaii (i de pe internet) pentruagsinoimodalitidesoluionareaproblemelor - contientizareatehniciloristrategiilordecomunicarencontext interculturaliistoric c. Termenidereferin(cuvintecheie) coalasemiotica,coalaproces,coaladelaPaloAlto,Teoriabiostructurii d. Structuratemeidestudiu colileclasiceprivindteoriacomunicrii Noilemodelealecomunicrii Modelecontemporane e. Rezumatulideilorprincipale Capitolulabordeazprincipalelecoli caresauocupatdeteoriacomunicrii: antichitatea i teoria discursului, cele dou coli majore clasice: coala proces care consider comunicarea ca un proces i evoluia acestei gndiri n timp pn la asimilarea mass media contemporane i coala semiotic care pune la baz sensul mesajului,imaginealuinminteareceptorului.Noilemodele:coaladelaPaloAltoi teoria conversaiei ne conduc spre modelele contemporane, nc n evoluie: teoria biostructurii,teorianeurolingvisticianalizatranzacional.Concluziaacestuicapitol este c omul de afaceri trebuie si gseasc propriul drum sub forma antrenamentuluicontinuu f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului n biblioteci gsim o mulime de cri despre comunicare. i librriile sunt pline, maialescuproduciisubsloganulcesfacicas,sfaturi/metodepentrua caresatisfacnevoiacrescndamulimii,deieiredincondiiacomunaindividului mulimemereumaiinformatprinmassmediaicareexploateazmaialesdorina de mbogire folosind libertile oferite de economia de pia. Lucrrile de specialitate, cele care pot efectiv contribui la dezvoltarea abilitilor de comunicare sunt mai greu abordabile, avnd caracter tiinific i deci mai dificil de nsuit. Mai

22

mult, cunotinele ca atare nu ajung, nu sunt suficiente pentru rezultate concrete: pentru dezvoltarea abilitilor de comunicare e nevoie de efort i antrenament continuu,calificat. Cu att mai complicat e problematica comunicrii de afaceri, unde o teorie generalerar,fiindgreudeasamblatvolumulimensdeinformaiiprivinddomeniul economic,afacereacaatare.Lucrrispecializatepeanumitedomeniisautehnicisunt numeroase, dar lipsa viziunii de ansamblu ngreuneaz nsuirea informaiilor i a obiceiuluideantrenamentpermanent. Facem aadar distincia ntre teoria i practica general a comunicrii, a tiinei comunicrii n general, fie ea ca atare fie prin prisma altor domenii ale tiinei i comunicarea de afaceri ca parte special care este necesar i obligatorie economistului,omuluideafacerisautehnocratului. Din punct de vedere al teoriei generale Mihai Dinu24 enumer ca tipuri de comunicare: comunicarea intrapersonal, comunicarea interpersonal diadic, care presupune strict doi participani, comunicarea de grup, comunicarea public, comunicareademas.Adugmcomunicareainstituionalnexpansiunepemsura dezvoltrii fenomenului de globalizare. La acestea vom aduga pe cele aprute ca urmare a progresului din ultimele decenii. Concomitent vom aborda problemele specificelumiiafacerilorpentrufiecaretipnparte. naintensconsidermnecesaroscurtdescriereaprincipalelorteoriiimodele ale comunicrii aa cum au aprut n timp i cum le gsim n literatura despre comunicare. Pentru oamenii de afaceri este esenial s neleag contextul, istoria sistemelorprincareideruleazafacerile. Momente de referin: tiina comunicrii se pierde n preistorie. Sisteme de comunicare (prin care nelegem orice convenie cunoscut i folosit de un numr suficientdemaredeemitoriireceptoriumani)aufostdescriselatoatecivilizaiile vechi: fie c e vorba de semne scrijelite, de desene, sau de complicate sisteme de scriere (cuneiforme, hieroglife etc.). Dup dovezile pstrate ar prea c scrierea (n nelesullarg)esteceacareapstratmemoria,experienacomunitilor,economisind energiaprinnerepetareaunorgreelitrecute.Daraceleaitextenearatcncdin vechimesauconcretizatdoucurente:unulalmemorieiscriseialtulalceleivorbite. Transmitereaoral,prinindivizidedicaisauprinmemoriaoralacolectivitiialuati formaunorcurentetiinificesaureligioase:coalapitagorian25(separecidaciiau folositunastfeldesistem,ceeaceexpliclipsaurmelorscrisedesprecivilizaialor) iar pn trziu druizii n vestul extrem al Europei. De altfel, cele dou mari sisteme careconvieuiescazipeglobsistemulcontinentalsaudecodnapoleonianicel anglosaxon se bazeaz att pe sisteme diferite de lege, care asigur funcionarea coerent i eficient a comunitilor 26 ct i pe sisteme diferite de comunicare n

24
25

Dinu, M Comunicarea Ed. Algos cap. 7

Denumit dup neleptul grec Pitagora, autor i al cunoscutei teoreme. 26 primul pe codul roman, transmis mai apoi pe continent de Biserica Catolic i recodificat ulterior de Napoleon, sistem care are la baza legea i obligaia respectrii ei, cu sanciune pentru nclcarea prevederilor legale i obligaia de a cere legiuitorului lege n lipsa legii iar la doilea care are la baz

23

comuniti, determinate de sistemul diferit de tezaurizare a experienei. Pentru oameniideafaceriestedeosebitdeimportantsincontdeacestspecificpentruc SUA folosesc sistemul anglosaxon, i prin influena pe care o au, acesta se impune practicnntreagalumeaafacerilormaialesprinsistemullanurilordedistribuieia producieiglobale27.MenionmifaptulcAsiaceacareareprezentatntotdeauna (chiar daca noi europenii amaflat abia de curnd) i continu s reprezinte cantitatea,numrulneconomialumiiaresistemesensibildiferitedetezaurizare a experienei (v. experiena Indiei i Chinei din antichitate pn azi) care trebuie cunoscute obligatoriu n condiiile trezirii economiei Asiei i tendinei de a avea o ponderemajoritarnproduciaiconsumulmondial. Antichitatea:Retoricaantic Literaturadespecialitatemarcheazcaprimevenimentmarcantnsistemele de comunicare retorica antic respectiv tiina discursului i arta de a convinge. Revenirea de la sistemele totalitare ale dictaturii militare gentilice, absolutiste la sistemuldemocraieiaobligatceteniicetilorgreceti,ncprinsecolulV.Hr.si pledezesinguricauzanprocese,pledoariilefiindsusinutedeobiceinpublicnfaa AdunriiCetenilor(brbai)sauajurailoralei,ceeaceaoferitavantajecelorcare stpnea arta comunicrii persuasive, manipulative i convingtoare, propulsndui social.Artadeacomunicaconvingtor:retorica(retorikelagreciiarsdicendisauars rhetor la romani) a fost rapid codificat i studiat: menionm Arta Retoricii a lui Corax din Siracuza, pe Tisias apoi sofitii (specialiti n retoric) care au introdus i noiuneadelogograf,respectivspecialistnevaluareacuvntrilor.SofistulAntiphon pledapentruconstrucia unei cuvntripeaseniveluri:introducerea,expunereade motive, prezentarea faptelor, argumentaia, probele i concluziile. Platon aeaz n secolul IV . Hr. Retorica alturi de filozofie i o introduce n viaa academic (el
libertatea individului de a face orice cu excepia faptelor sancionate de colectivitate anterior (principiului precedentului) 27 Pentru comoditate: putem admite c n lume exist dou mari sisteme juridice: cel anglo-saxon, bazat pe cutum i cel de tip napolonian bazat pe lege. n primul, ntlnit mai ales n Anglia, fostele sale colonii, inclusiv SUA se pornete de la principiul c individul are dreptul s fac orice, cu excepia faptelor care au fost pedepsite o dat; deci, n faa unui tribunal individul trebuie s conving curtea c fapta sa nu se aseamn cu cea pedepsit deja. Descentralizarea sistemului judiciar la nivelul comunitilor a dus la o multitudine de soluii, aplicabile n jurisdicia respectiv; astfel nct aceiai fapt poate avea soluii/pedepse total diferite la distan de numai cteva mile. Exist totui i o instituie numit equity - apelul la regin, pentru soluionarea unor cauze speciale. n al doilea legea spune ce are voie s fac individul i ce nu are voie, deci i cum se pedepsete. Dac o fapt nu se regsete n lege atunci trebuie cerut legiuitorului s complecteze legea. Individul trebuie s devedesc n faa curii c a respectat legea. n perioada modern, acest sistem este strns legat de dezvoltarea statelor naionale. Cum, pe de o parte transportul naval a fost mult vreme sub influena Angliei iar pe de alt parte distanele erau mari ntre porturi n navigaie s-a impus un sistem bazat pe cutum, pe tradiie, pe legea locului. Conveniile internaionale au aprut dup globalizarea activitii, n momentul n care statele naionale trebuiau s ajung la un compromis privind desfurarea normal, fluid a traficului maritim. Ele au nlocuit vechea lege a forei (pirateria, fora armat etc.) cu legea liber consimit a statelor, sub presiunea marilor puteri.

24

stabilete cinci etape n procesul cunoaterii: conceptualizarea, simbolizarea, clasificarea,organizareairealizarea). Elevulsu,AristotelprofesorulluiAlexandru cel mare scrie Rethorike i mai apoi Organon introducnd silogismul i tipul de raionamentlogiciargumentaiabazatpesilogism. Romaniivordesvritiinaconvingeriiprindiscurs:Cicero(10643.Hr.)prin De Inventione, De Oratore i Topica iar mai trziu Seneca, creatorul celei mai importante coli de retoric a antichitii ajungnduse la cele cinci mari etape ale elaborriidiscursului: - De inventione, n care se procur informaiile, mijloacele, argumentele i probele, - Dedispositione,ncaresedecideorganizareaprilordiscursului,duratai ordinedeprezentare, - Deelocutione,caresereferlaartadeaexprimaiprezentaconvingtor materialul, - Memoria,saumodalitateadeainemintematerialulpregtiti - Actio, adic ceea ce ine de mbrcminte, nfiare, postura trupului, gestica,contactulvizual,tonuliinflexiunilevocii.28 Retorica, ca form e comunicare, sa dezvoltat continuu, azi ncorporndui tehnicile multimedia ceea ce i confer o putere de convingere mai mare, iar prin utilizarea mass media o penetrare larg. E suficient s menionm campaniile electorale dar i adunrile generale ale corporaiilor sau ntlnirea tehnocrailor cu cumprtoriicuocaziadiverselorevenimente,cndfiecaregesticuvntsuntgndite, analizate i chiar testate n prealabil29. Pentru orice om de afaceri studiul ei, la parametriicontemporani,devineobligatoriu. coalaprocesicoalasemiotic30 AufostidentificatedeJohnFiske(IntroductiontoCommunicationStudies)care adefinitcomunicareacainteraciunesocialprinintermediulmesajelor,considernd dreptpropoziiidebazasupranaturiicomunicriiurmtoarele: 1. Toatetipuriledecomunicareimplicsemneicoduri 2. Semnele i codurile sunt transmise altor persoane, aceasta fiind o practic social 3. Comunicarea este punctul central n viaa culturilor, fr ea acestea nu pot supravieui Plecnddeaici,peaceastbazaaufostdezvoltateteoriileprivindceledoucoli pecareleprezentmsinteticmaijos.

28 29

V. mai mult n Prutianu St - Manual de comunicare i negociere n afaceri, vol I pag. 18-23 Mai mult, pentru evitarea greelilor i eficacitate maxim Preedintele Obama nu se sfiete s foloseasc promterul, fr a face un secret din aceasta. 30 Facem numai o scurt prezentare. O descriere mai ampl la Tran, V.; Stnciugelu I Teoria comunicrii pag 37-57

25

coalaproces31studiazcomunicareacatransmitereamesajelor.Funciedemoduln care emitorii i receptorii codeaz i decodeaz un mesaj, de modul n care emitorul folosete mediile i canalele comunicrii se determin eficiena i acurateea transmiterii mesajului, deci modul i gradul n care o persoan afecteaz comportamentul sau starea de spirit a altei peroane. Se evideniaz mai multe modele: ModelulShannonWeaver:poatecelmaicitatarecareprezentare SEMNAL SEMNAL MESAJ MESAJ CANAL RECEPTOR DESTINATAR SURSA EMITOR SURSA DE ZGOMOT Este un model binar ntruct are doar dou alternative: transmiterea informaiei se poaterealizasaunusepoaterealiza.Elementeleprincipalesunt:emitor,receptor, canal,cod.Laacesteaseadaug: Sursa este factorul care decide dac trimite sau nu, sau pe care mesaj sl trimit,apoiltransformnsemnaliltrimiteprincanalreceptorului. Zgomotulestecevaceseadaugsemnalului,posibillaoricaredintreniveluri. Distorsioneazsaumpiedictransmitereanealteratamesajului Informaia,nacestmodelestedefinitcamsuraincertitudiniidesistem aceeaceestetransmis,transportatdelaemitorlareceptor,decisemnificaiaaceea ceestetransmis. Redundana/entropia:esteceeacepoatefipredictibilsauconvenionalntr un mesaj. Redundana d predictibilitatea ridicat iar entropia predictibilitatea sczut.Astfelunmesajcupredictibilitatereduspoatefinumitentropiciavndun nivel ridicat de informaie, iar unul cu predictibilitate ridicat este redundant i cu nivelsczutdeinformaie. Canalul este mijloculfizic prin careestetransmis mesajul(undeledelumin, sunet,radio,cabluri,sistemulnervoscelecincisimuri). Mijloculdecomunicare:mijloculfizicsautehnicdeconversiealmesajuluintr unsemnalcapabildeafitransmisprintrunuldincanale.Eleseclasificca: 1. mijloaceprezentaionale:vocea,faa,corpul; 2. mijloacereprezentaionale:cri,picturi,fotografii,decoraiuni; 3. mijloacemecanice:telefon,radio,televiziune,Internet.

proces procese n. 1) desfurare n timp a unui eveniment sau a unui fenomen. 2) succesiune de aciuni sau de operaii prin care se realizeaz o lucrare. * proces-verbal document n care este notat pe scurt continutul discutiilor desfsurate si a hotrrilor adoptate la o adunare sau sedint ori prin care se consemneaz o constatare, un acord etc. 3) jur. actiune pentru care cineva apare n fata judectii; cauz. <fr. procs, lat. processus

31

26

Codulunsistemdenelesuricomunmembriloruneiculturiconstattn semne ct i n reguli i convenii care determin modul de combinare la semnelor. Acest sistem a identificat trei nivele de cercetare n studiul comunicrii: probleme tehnice; cu ct acuratee pot fi transmise simbolurile; probleme semantice; ct de precis transmit simbolurile nelesurile dorite i probleme de eficacitate; ct de mult poatefimodificatcomportamentulreceptorului. ModelulGerbner:introducecaelementenoi: percepia,producia,semnificaiamesajului; mesajulcaunitateaformeiiconinutului, intersubiectivitateacaraportdintreproduciaipercepiamesajelor astfel nct procesul de comunicare este caracterizat drept unul subiectiv, selectiv,variabiliimprevizibil. Elpoatefiaplicatpentruanalizadeconinutamesajelor,acorespondenei ntrerealitiimesajelecomunicriidemas,areceptriidectrepublicamesajelor, nanalizadiferitelorsituaiidecomunicare,etc. Modelul lui Lasswell: specific comunicrii de mas, care ncearc s rspunde la ntrebrile: - Cine? - Cespune? - Princecanal? - Cui? - Cuceefect? ModelulNewcomb:esteprimulcareintroduceproblematicaroluluicomunicriintro societate sau ntro relaie social. Comunicatorul/receptorul (A/B) pot fi indivizi sau conducereaunuintreprinderi/reprezentaniisindicatului,sauguvern/guvernaiiarde cealaltpartemediulsocial(X)ceeacetransformaABXntrunsistemncarerelaiile internesuntinterdependente x A B Modeluldemonstreazcntrodemocraieinformaienuestenumaiundreptci,n primulrndonecesitate,nstrnslegturcumediuireaciileposibile. Modelul Westley i MacLean: inspirat de modelul Newcomb descrie procesul comunicriiinterpersonale.Elsubliniaznevoiasocialdeinformaieivafiadaptati pentrumassmedia.

27

coala semiotic: modelele propuse sunt de tip structural i indic relaiile care se stabilesc ntre elementele prin care se creeaz sensul, nu sunt liniare; comunicarea reprezint o producere i un schimb de sensuri (semnificaii). Ele studiaz modul n care mesajele (textele) interacioneaz cu oamenii pentru a produce nelesuri (semnificaii) i rolul textelor n cultura noastr. Cititul (nu emiterea) descoper nelesuri, receptorul negociind interpretarea prin prisma experienei sale, ceea ce conduce la o multitudine de interpretri ceea ce poate conduce i la eecul comunicriidarilaefectedifereniateduporizontulcultural. Mesaj/text neles (sens) Productor/ cititor Referent Sursa:Tran,V.;StnciugeluIEd.comunicare.ro,Bucureti,2003pag.41 Semioticaaretreidomeniiprincipaledestudiu: - semnulnsui, - codurilei - culturaincareopereazacestesemnesicoduri. Mesajulesteunelementalcircuituluicomunicaionaldariunelementalprocesului dereprezentare,intermediulntrerealitateiimagineacesteirealiti. realitate Axa comunicrii axa mesaj receptor emi tor Imagine Sursa:Tran,V.;StnciugeluIEd.comunicare.ro,Bucureti,2003pag.49 ModelulluiPierce:proceselesemioticesuntorelaientretreicomponente: - semnul, - obiectulreprezentati - interpretantul. Unsemnsauunreprezentatestecevaceineloculacevananumiteprivinesaun virtutea anumitor nsuiri. El se adreseaz cuiva, crend n mintea acestuia un sen
axa reprezentrii

28

echivalent,saupoateunsemnmaidezvoltat32.(interpretantul).Elidentifictreitipuri desemne:iconul,indiceleisimbolul. Interpretant Semn Obiect Modelul Ogden i Richards: corespunde modelului lui Pierce acordnd prioritate realitilor(lucrurilor),psihicului,gndirii(ideilor),limbajului(cuvintelor) Modelul Saussure: considerat ntemeietorul lingvisticii moderne i al semiologiei a iniiat studierea vieii semnelor n snul vieii sociale. Semnul este unitatea dintre semnificantisemnificat,conceptmentalcomuntuturormembriloruneiculturicare folosescacelailimbaj. Noilemodelealecomunicrii Aprute ca o reacie la modelele precedente, ele statueaz c nu putem reducecomunicarealatransmitereainformaiilorsaumesajelorprincodificarei decodificare i trebuie so nelegem ca o comprehensiune reciproc, ca acces la subiectivitateaaltuia,lainteniileimotivelesale,consacrndnoiunitideanaliz: - persoana, - grupurile, - raporturileintersubiectivenexperienavieiicotidiene. Comunicarea este o activitate organizat, mediat, efectuat de ctre membrii unei comuniti de limbaj i de aciune pentru coordonarea aciunilor lor practice. Ia n considerarecircularitateacomunicrii,rolulopiniilorialatitudinilor,contextulsocial icultural,inclusivncazulcomunicriidemas.Menionmstudiilemembrilorcolii delaFrankfurtdari coaladelaPaloAlto:rezultatalstudiilordelaInstituteofMentalResearchconsider comunicarea ca un fenomen social integrat construind o punte de legtur ntre aspectele relaionale i cele organizaionale, ntre mecanismele care regleaz raporturileinterindividualeicelesociale.Eaaelaborat: Axiomelecomunicrii33: Axioma 1: Comunicarea este inevitabil sau noncomunicarea este imposibil. Orice comportament are valoare comunicativ. Nu numai existena dar i lipsa lui

32 33

Pierce, C- Comunicare i aciune, Humanitas, Bucureti 1990 v. pentru dezvoltare Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000 i Trans V; Stnciugelu I Teoria comunicrii, Ed. comunicare.ro, Bucureti, 2003

29

comunic. Distinge: mesajul ca unitate elementar, interaciunea ca o serie de mesajeschimbateimodeledeinteraciune. Axioma2:Comunicareasedezvoltpedouplanuri:informaionalirelaional;primul oferinformaii,iaraldoileaoferinformaiidespreinformaii. Axioma3:Comunicareaesteunprocescontinuucenupoatefiabordatntermenide cauz efect sau stimul rspuns. Comunicarea nu este numai un proces continuu de schimbdemesajeciideinfluenealecontextuluincaresedesfoar. Axioma 4: Comunicarea mbrac fie o form digital (procesat de sistemul nervos central)fieunaanalogic(procesatdesistemulneurovegetativ).Celedoutipurinu existnparalelcicoexistisecompleteaznfiecaremesaj. Axioma 5: Comunicarea este ireversibil. O dat receptat efectul imediat nu mai poatefioprit Axioma 6: Orice proces de comunicare este simetric sau complementar, dac el se ntemeiaz,respectiv,peegalitatesaudiferen.Sedistingeastfeluncomportament noglind,ntemeiatpeegalitatesauunulcentratpediferena(elevprofesor,tnr btrn) Axioma7:Comunicareapresupuneprocesedeajustareiacomodare.ntructoamenii sunt inevitabil diferii comunicarea se poate ameliora numai n msura n care participaniiiajusteazparticiparealastilulcelorlali.isesincronizeazcuei. Teoriaconversaiei:aprutcarezultatalstudiilorprivindetnometodologian1967n SUAconversaiapoatefidefinitprintreicaracteristicieseniale:interaciune,ordini realizare (ndeplinire). Conversaia este creat continuu, prin interaciunea unor indivizi care au obiective conversaionale diferite i adesea divergente; ea pune n evidena caracterul su specific de interaciune social; este contextual: este structurat. Participanii i ndeplinesc activitile conversaionale n mod organizat. Principulcooperriiconducelamaximelecantitii(msura,cantitateadeinformaie derespectat),celealecalitii(veridicitateaiadevrulsusinerilor),alerelaieiicea amodalitii(aficlariprecis!) Artrebuiscontinumcucolilecontemporane,celelegatedemassmedia,de lumeaInternetuluietc.Conceptual,pentrudeschidereaanalizeicomunicriinlumea globalazileideaziidemine,maipunctm: Teoriileinformatice Ca efect al dublrii puterii omului prin tehnica bazat pe siliciu sa impus n tiinele comunicrii noiunea de informaie, mai ales n sensul ei matematic dar

30

generalizateipentrucomunicarengeneral.Nuconfundmculimbajeleinformatice folositenprogramareacomputerelor.Sedefineteastfel informaie: tire, veste (a ntiina: aciunea de a informa i rezultatul ei) [DEX, 1975, p. 428] ca noutate transmis despre ceva, de ctre cineva, cuiva care, din punctdevederematerial,semanifestoarecumcontradictoriu: A) entitate lipsit de o form proprie: informaie, unde particula in desemneaz chiarlipsauneiformeproprii(vezilatinesculinformis=frform)[Gutu,Gh.,1966, p.166]; B)entitatetranspusntroaltform,nlipsauneiformeproprii:informaie,unde accentulcadepecutareauneiformepotrivitedeipostaziere(vezilatinesculinformo= a forma, a pune n form) [Gutu, Gh., Ibidem.], form denumit n literatura de specialitatepurttordeinformaie(semn,simbol,semnaletc.); Sedefineteteoriainformaieinsensrestrns=teoriamatematicainformaiei:ca oreprezentarematematicacondiiiloriparametrilorceafecteaztransmitereai procesareainformaiei Folosireamatematiciipermiteinformatizareaproceselor,deciautomatizarealor.Prin generalizareamicroelectroniciiputereadecalculacomputerelordevinlargdisponibil. Oameniideafacerisuntobligaisnveesfoloseascnoiletehnici. Informaia = opusul sau complementara materiei (substanei i energiei), opiune venindtotdinspreabordrilecibernetice(CiberneticaluiNorbertWiener)idezvoltat ndeosebideabordrilematerialiste,marxiste(materialistdialectice),structuraliste isemiotice,potrivitcrorainformaiaesteinformaie,adicaltcevadectsubstana sau energia. Principalele ipostaze sub care se manifest informaia astfel neleas sunt: a. informaia structural: informaia care se dezvolt n snul materiei (substan + energie) sub forma unor structuri relativ invariante sau legi formale ale unui univers (fizic, biologic, psihic, social, economic etc.), manifestnduse ca un univers aparte (universul informaional = ansamblu de structuri sau legiti brodat n estura substanialenergeticacelorlalteuniversuriiorientnduleantientropic); b.metainformaia:informaiadespreschimbulinformaionaldintre2sistemeAiB, coninut de un sistem C aflat n raport informaional direct cu B i indirect cu A (mijlocitdeB,caredevinesemnsausemnalpurttordeinformaiepentruCdespreA idespreschimbulinformaionaldintreAiB);metainformaiajoacunrolesenialn inteligenaartificial. i ajungem, din punct de vedere teoretic la teoriile biostructurii iar din punct de vedere practic la existena dual, simultan a oamenilor i computerelor. La o nou abordareacomunicriicontemporane.

31

Teoriabiostructurii: Suntem obinuii cu lumea tridimensional: lungime, lime, nlime. De la Einstein avem a patra dimensiune: timpul. i viteza luminii, viteza maxim pn de curnd. Eugen Macovschi public n 19581959 rezultatele cercetrilor sale privind materiavie.Afcutunexperimentaparentbanal:acntritniteplanteabiasmulse (muribunde),leaintrodusntropresiacntritplantelestoarseilichidulscurs. Aprea o diferen n minus, pe care a numito biostructur sau materie vie coexistentcumaterianevie,dinplantencazulacesta.n19801981Porterpunen eviden biostructura folosind un nou microscop deosebit de puternic. Materia biostructuratestespecificviuluiipoatefigsitnumaincelulelevii.Esteformat din combinaii chimice de un tip special, specifice vieii, avnd o energie mai mare dectceaamaterieicelulareordinare,reprezentndunnivelmairidicatdedezvoltare i organizare (o nou dimensiune!?). n spaiile interstiiale este stocat informaie. Noua teorie d o ipotez biostructural a originii vieii pe pmnt, a pluralitii nivelurilorstructuralealematerieivii:materiabiosicmateriavieordinar,materia noesicmateriaviecuunnaltniveldedezvoltareiorganizare(Macovschi,1981). Omulesteunsistemdeschis.Casipstrezeentropia(viaa)iadinmediuentropie joas i arunc n mediu entropie nalt. Este supus continuu (face parte integrant) fluxurilordeinformaiidetoatetipurileiformeledinmediulexternidinpropriulsu corp. Preluarea mesajelor se face prin cele cinci simuri clasice (la care adugm sistemele neurovegetative, paranormale, intuiie etc.) de tip fizic, transformate n impulsurinervoaseprinchimismulcelular,lalimitprinmodificriatomice.Totchimic se face i stocarea informaiei (non rspunsul) sau feed backul, respectiv reacia la mesaj. Acest proces este caracteristic att materiei biosice ct i celei noesice. La ultimans,deitransferulinformaieisefacechimic(transformriatomice)laviteze cunoscute,printrun niveldedezvoltareiorganizaresuperiornminteaisufletul omului are loc un proces de accelerare al vitezei la cote uriae, gndul fiind lipsit practic de limite, dei prizonier al corpului care gndete. Reprezentnd piramida lui Maslowpetreiniveluri:subzistena,caracteristicetapeiistoricedate,perpetuareaca datalADNuluipentruasigurareaperpeturiiiculturacanivelsuperior,careasigur feedbackul i asupra celorlalte dou, constatm i noi c ncetarea comunicrii nseamn moartea materiei vii, respectiv trecerea ntro alt stare/dimensiune a universului n expansiune. Cum omul nu poate exista dect n comuniti, privind istoria umanitii din afara timpului prezent omenirea apare ca o structur arborescent,vienuniversprivindprindimensiuneavitezeinoesice,undeprezentul estedeterminatdetrecut(v.teoriaarhetipuriloraluiJung)ipoateimaginaviitorul, iar pri din prezent pot fi studiate separat (comuniti, popoare, etc.) avnd caracteristiciifuncionricaracteristice.Omul,folosindsistemuldearderebiochimic al materiei vii, foarte eficient, a fost obligat de nevoia de a economisi energia s apeleze la unelte sau arme i s tezaurizeze experiena. Mai apoi, revoluia tehnico tiinificducelaotransformareuniversalatuturorforelordeproducieipunen micarentreagalorstructurelementarischimbimplicitpoziiaomului.Produciei iimpuneounitatetehnicsuperioar,caredevinebazaautomicriiproduciei.ntre

32

om i natur nu se mai interpune numai o unealt ci un ntreg proces tehnic de produciedesinestttor,icareiaostructuridinamicinterioarmodelat.Fora pe care o capt omul prin mijloacele oferite de revoluia tehnicotiinific duce la inversareamodalitiipercepieitimpului:sutedegeneraiiomenetisaustrduits prindtimpulnaturiifolosindistoria,oriazinatura,submodelareanoilorforese schimbattderapidnctmineadevenitazi,acum.Darisistemultehnica cptat o autonomie proprie, o unitate intern care i impune propriile reguli societii omeneti. Ori, toate aceste procese sunt numai informaie, numai comunicare continu n cadrul materiei noesice fie ca indivizi, fie ca grupuri, colectivitifientreacesteaicreaiasatehnic.Omulnumaipoatefiprivitcaun emitor ori receptor ci ca un nod al fluxurilor de comunicare a informaiilor, atta timpctesteviu.Puinincearcsvadfenomenullalocullui,ncadrulansamblului, caparteantreguluiisdescifrezemorfologia,fiziologiaieventualaluipatologie: NicolasGeorgescuRoengenspune:entropia34esteunindicealcantitiirelative de energie legat ntro structur izolat35. Erwin Schrodinger spune orice structur vie se menine n stare de cvasiechilibru absorbind entropie joas din mediuitransformndonentropienalt.nacestfelseproducdeeuri. Omulfacepartedinmateriabionic,darcuungradnaltdeorganizare,capabilde gndire abstract, deci materie noesic spune teoria lui Macovschi. Pentru ai pstra structura, entropia, respectiv dimensiunea informaiei legate, fiind un sistem foarte uor degradabil este nevoit s preia din exterior continuu energie prindegradareaentropieijoase.Acestprocesestecunoscutndeobtesubnumele de munc. Noi afirmm c principiul acestui proces este economia de mijloace, numitpopularlene.Dinaceastcauz,omulfoloseteuneltesaufora. Materia noesic are trei comandamente: subzistena, perpetuarea i cultura, caracteristicilegate,concomitenteiparalele,condiionateunadecealalt.Dac privim dimensiunea timp n sistem empiric, pe axa temporal36 constatm c,
nu mprtim ideile exprimate prin noiunea de societate entropic (care exprim o anumit degradare, dezorganizare, un anumit dezechilibru) n sensul dat de Hazel Henderson (1977) statului entropic (o societate aflat la un nivel de dezvoltare n care complexitatea i interdependena au atins un punct n care costurile tranzaciilor sunt egale sau depesc capacitile productiveUn sistem care nu poate fi modelat, nu poate fi condus) nici supraaprecierea crizei ecologice, timp n care pentru obinerea unor cantiti tot mai mici de energie i de materii prime se cheltuiesc cantiti tot mai mari de energie (se ignor calitatea noi energii i suportul ei, att ca individ ct i ca societate). Deja Prigogine a enunat teorema produciei entropiei minime, n contradicie cu principiul lui Carnot nlturnd paradoxul, artnd c omul nu trebuie considerat izolat (sistem nchis), ci c el formeaz un sistem mai complex cu mediul ambiant formnd un sistem staionar, caracterizat ca apropiat de starea de echilibru. El a numit aceast nou form a ordonrii structurale, acest sistem deschis structuri disipative (adaptive). Dubla calitate a vieii (a conserva i a perfeciona structura) nu mai este o particularitate ci o caracteristic general a sistemelor deschise, i adugm noi evolutive, adic existente ca atare pe o anumit durat temporal. N.G.Roengen va aplica teoria la societatea omeneasc, la economie i nu numai. dup V. Roman Echilibru i dezechilibru, Editura tiinific i Enciclopedic 1978. Mai mult, ntre timp au trecut aproape 30 de ani! 35 mai jos nelegem entropia ca o caracteristic a sistemelor deschise de tip uman. V. nota de mai sus. 36 Dup N.G.Roengen Msurarea timpului, ca o mulime de alte msuri din fizic, se bazeaz pe o convenie care este n mare msur arbitrar
34

33

cantitativ perpetuarea are un trend exponenial, timpul contemporan fiind n parteadesusaevoluieicunoscute.Maimult,ntimpmaterianoesicapareca o ncrengtur de tip arborescent. Dar subsistemele individuale (oamenii) nu percep dect prezentul, i amintesc de trecut i pot imagina sau previziona viitorul.Evoluiancrengturiiestemarcatdealternanarzboipace,camodde rezolvarealtensiuniloracumulate. Unelteleaufostdezvoltatedeculturntrunritmasemntor.Delaprelungiriale forelorumanedevinstructuriculegipropriideorganizare.Calitatea,decicultura a dus la o nou structur cu propria ei entropie: sistemele economice de transformareaentropieijoase.N.G.Roengenspune:Deaceeatrebuiesfacemo deosebirenetntre procesuluneiunitideproducie (uzinsaufirm)i celal industriei. Ceea ce vreau s spun este c o industrie se poate extinde prin nsumareaunorprocesedeproducienelegatentreele,pecnddezvoltareaunei uniti de producie este rezultatul unei modificri morfologice interioare. Azi coexistsimbioticstructuriledetipnoesiciceledetipproductiv;ultimeleau cptat o anumit autonomie impunndui propriile legi sistemelor noesice ducnd chiar la transformarea lor, ajungnduse aproape la sisteme combinate (sauposibilenscurttimp). Fora,careacioneazntreelementelenoesicenumitecolectivitiaresens contrar entropiei. Pentru pstrarea entropiei, organismele, ca unitate sau ca mulime, transform entropia joas n entropie nalt pentru a menine tensiunea,coerenastructuriibiologiceinoesice.Oriforaaresenscontrar.Ea acumuleazenergiaobinutspreunpol,cantitativminor,ndetrimentulrestului structurii. Acioneaz ca o frn, dar de sens contrar, care prin frecare accelereaz procesele precum ntro celul canceroas. Atunci cnd acest fenomen se extinde i se manifest asupra ntregului sistem noesic cunoscut (omenirea n ansamblu) avem o situaie similar metastazei, nu neaprat ireversibil. Dac facem o seciune transversal prin materia noesic, la timpul seciunii, constatmcntreagamaterienoesicestecaracterizattotdedezechilibru,dat de modul de producere i de distribuire al energiei obinute prin transformarea materiei cu entropie joas, bazat pe fora relativ a elementelor (oameni sau grupri de oameni). Cele mai puternice, dup completarea deficitului de energie individual transform restul adjudecat n acumulare, ceea ce le d un avantaj relativulteriorsaucaoaciuneperse.Datfiindcdinpunctdevederematerial procesul economic const din transformarea entropiei joase n entropie nalt, adic n deeuri, i dat fiind c aceast transformare este irevocabil, resursele naturaletrebuieneapratsreprezinteoparteanoiuniidevaloareeconomic... adevratul produs al acestui proces este un flux imaterial, plcerea de a tri spuneN.G.Roengen. Daclanceputulistorieiexercitareaforeiiacumulrileeraulocale,odatce structurile de tip productiv au reuit prin sistemul transporturilor i al

34

teletransmisiilor informatice s anihileze spaiul liber ntre zonele locale, exercitarea forei i acumularea au devenit globale, respectiv afecteaz toate subsistemele.Astfelnctpedeoparteprocesuldeexercitareaforei(totdetip exponenial) a devenit mai intens, aplicat la ntreaga materie noesic cunoscut, fiind denumit proces de globalizare, iar pe de alt parte, concomitent, fora condusacumdeprincipiulprofituluimaximrealizeazacumulridincencemai maricerutedenivelurilemereundezvoltarealesistemelorproductive. Timpul contemporan confirm teza lui H. Bergson O fiin poate evita numai degradarea entropic a propriei structuri. Ea nu poate mpiedica creterea entropieintreguluisistem,compusdinstructuraeiimediu.Dincontr,dupcum tim astzi, entropia unui sistem crete, n general, mai repede n prezena vieii dectnabsenaeifenomenuldegradriiecologiceamediului,carepoatefio variantafinaluluiperpeturiimaterieinoesice.

Oaltvariantpoateficeaadesprinderiisistemuluiproductivdetransformarea entropiei joase ca sisteme independente, bazate pe alt element majoritar dect carbon i ap, ca n cazul materiei bionice; pe siliciu de exemplu. n paralel, materia noesic poate stpni noi viteze/dimensiuni. Gndul, dei bazat pe vitezelencnemsuratealeproceselorchimicedinmateriacenuieisimuriare o vitez nc necunoscut (nemsurat). Din punct de vedere al ncrengturii noesicecantonatntrecutpotexistavitezedimensiuniimairidicate,cancazul comunicrii arhetipale de mas. De fapt numai o interpretare empatic (gr. emphatheia = ptrunderea, cu ajutorul imaginaiei, n contiina altcuiva) a tendinelor i strii de spirit a unei societi contemporane poate uura greaua sarcinacercettoruluicareostudiaz,sarcincenupoatefitransmisniciunui instrument. Doar o minte omeneasc poate afla ce simt i ce scopuri au ali oameni...37.sausepoatedesprindepentruavedeaansambluldinexterior.Oalt variantestecasimbiozacelordousistemesidentificemateriaenisic,iatunci oriceesteposibil Programareaneurolingvistic(PNL)38 Programarea neoroligvistic39 sa constituit ca disciplin de sine stttoare relativrecent,urmareaacumulriicunotinelorlegatedefuncionareaminiiumane i descifrarea legturilor care pun n micare mecanismele comunicrii prin mintea uman. Termenul de programare se refer la atitudinea fiecruia dintre noi de a produce i transpune n practic o extrem de variat gam de programe

37

38

Roegen, N. G. - Legea Entropiei i procesul economic - Ed. Politic 1979

Avem reineri fa de aceast teorie, care pare a fi numai n dezvoltare dar o menionm pentru a sublinia evoluiile contemporane i previzibile n viitorul apropiat 39 Penu mai multe informaii v. http://www.neurolinguisticprogramming.com i http://www.nlpartgrup.ro/ sau http://ro.wikipedia.org/wiki/Programare_neuro-lingvistic%C4%83

35

comportamentale.Practic,fiecaredintrenoiesteprogramatsauseprogrameaz sacionezecaunveritabilcalculatornceeacepriveteorganizareainterioar. Termenulneurosereferlapercepiilesenzorialecarenedeterminstarea interioar (n sens propriu, neurologic, n figurativ, emoionalsubiectiv ). Aceasta nseamn c fiecare dintre noi percepe i interpreteaz realitatea nconjurtoare apropiindo astfel nct s poat fii capabil s i creeze micul su univers. De asemenea termenul neuro se refer i la modul nostru de a gndi, la comportamentelenoastreilastrileinternepecareletrim,nsensuldeterminrii acestoradectreactivitateacerebralideconexiunileneuronilornotri. Termenullingvisticsereferlamijloaceledecomunicareapelate,respectiv la comportamentul nostru verbal i nonverbal. Astfel limbaj apelat de fiecare dintre noinestructureazexperienaireflectproprianoastrmanierdeagndi idea percepeevenimenteletrdndunesaurelevndunepersonalitatea,comparativcu ceaasemenilornotri. PNL relev faptul c, nc de la natere, fiecare persoan recurge la transpunerea n practic a unor comportamente programate n vederea atingerii scopurilori/sauaobiectivelorpropuse,precumiasoluionriiproblemelorcucare seconfrunt. poatefiutilizatpentru: Recepiaiselectareainformaiilor:observarea; Aportuldeinformaii:intervenia; Verificarearezultateloriconcluzionarea;folosireapracticaaPNL CaurmareaparcurgeriiacestoretapePNLoferposibilitateadeadescopericeea ceesteascunsncanaluldecomunicaredominantalinterlocutoruluiprintroanaliz fin i atent a modului de formulare utilizat de acesta, de la elemente vizuale : a vedea,aprivi;auditive:aasculta,avorbietc.;kinestezice:asimi,aatingeetc.,odoro gustative:savoare,dezgustetc.;neutre:anelege,anva,atiietc. Programarea neurolingvistic reprezint o modalitate de a devenii cei mai buni attnviactmaialesnafaceri,undeoperioaddestudiiiantrenamentdevine automatbeneficsocial,materialctinviaaprivat. Analizatranzacional Areoistoriecunoscutiestembriatdetotmaimulioameniideafaceri, lideri de opinie, oameni din media i showbizz etc. Este caracteristic culturii i civilizaiei Statelor Unite. Se bazeaz att pe specificul intim al personalitii americanilor: tranzaciile (i dau ca smi dai) ct i pe rezultatele cercetrilor tiinificenzonapsihanalizei.Teoriaesteabordatancapitolseparat. Considermcamconvinsoameniideafaceric,ncomplexitateamediuluincare i desfoar activitatea sunt obligai s adune suficiente informaii privind comunicarea care s le permit fie s se specializeze ntro anumit direcie, consideratnecesarpentruafacerilelor,fiespoatapelaprofesionistlaconsultan despecialitate.

36

Pentru oamenii de afaceri contemporani este esenial s treac de la nivelul tiineicomunicriidetipclasic,analiticisseconectezelarealitateaprezentului, unde globalizarea, aplatizarea lumii, viteza uria i cantitatea imens de informaie i transform din simpli actori n elemente ale unei reele globale format din fluxuri gigantice de informaii continue, imperativul realizrii de profit fiindnumaiunuldinelementelemajorecaregireazsistemulnoesicsiliciu. Nunumailaptopuliconecteazlareeauaglobal,nunumaimassmediadari experiena acumulat de societile dezvoltate, cele unde se produce profitul, deci oferposibilitateambogirii.Estenecesaronouabordareacomunicrii,nunumai sub aspect tehnic sau al abilitilor, ci prin sintez i ca filozofie: n spatele marilor grupuriglobalestoanumitfilozofie,ocultur(comunicareacumulat)distinct,la fel n statele fiecrui mic ntreprinztor. Acetia sunt elementele active ale materiei noesiceglobale,(consumatoriirmnndelementelepasive)prinacumulareacrora serealizeazsalturiledescar. Mai mult, n ultimul deceniu asistm la trezirea Asiei40. Ori dac n civilizaia mediteranean stpnirea (pacea) se realiza prin aciunea aristocraiei militare, n Extremul Orient (China, India) ordinea era meninut prin birocraia meritorie. Religiile, culturile i la limit sistemele de comunicare erau diferite. Prin globalizare, experiena acumulat n Asia i pune amprenta asupra mijloacelor de comunicare moderneiasupramoduluidecomunicare. nnoualume,neconomiiledezvoltate,nuproduciaimpuneregulilecieconomia invizibil,informaiastocat,economiaabsolutdemijloacematerialeiavalanade informaie ceea ce a condus la societatea serviciilor, a experienelor, a transformrilor41, unde individul poate fi la fel de puternic ca grupul dar viaa este guvernatderegulilecomunitiiglobaleprincomunicareaglobal. Orifrcomunicareindividul,compania,comunitateamor.nplus,oameniide afaceritrebuiesnveesseacomodezeicunoucreatalumeasiliciului.nAnexa1 am figurat sistemul turismului: majoritatea poziiilor i fluxurilor sunt numai informaionale,cantitateadesubstanimplicatestemiccapondere.Iarrezultatul ntreguluiprocesesteplcereaturistului,lalimitamintireaevaluatnprinprofitul obinutdefiecareparticipantnschimbultririlorturistului.Frcomunicareturismul ar fi imposibil: viitorul client pleac de acas, iar vitrina ageniei i ia azi banii il va trimiteladestinaiepestectevaluni,timpncareoameninecunoscuincep,pebaza informaiilor primite prin sistemul de comunicare al turismului s pregteasc serviciile pentru ziua cnd va sosi. Aceast schem ilustreaz complexitatea comunicrii contemporane dar i prefaeaz turismul virtual, un nou stadiu al comunicrii.
40

Europeni fiind, am avut orgoliu s credem i s proclamm ntietatea noastr. Weltanshauung-ul nostru l-am exportat peste ocean dar n nveli anglosaxon, ceea ce i-a potenat nclinaia spre ntietate. Am ignorat Asia, dei acolo a fost i este numrul, i probabilistic i fora. Extinderea, n goan dup profit, nu dup resurse pentru un nivel mai mare de leisure (cheltuirea timpului liber n englez) a globalizat folosirea mijloacelor tehnice i prin aceasta a trezit i n Asia nevoia bunstrii prin profit. 41 v. cap. 2

37

g. Bibliografiarecomandat Berne,ETransactionalAnalysisinPsychoterapy,NY,GrovePress1963 Cardon, A; Lenhardt V; Nicolas P Analiza Tranzacional, Ed Codecs, 2002 BULBS 187495 GeorgescuRoegenNicholasLegeaEntropieiiprocesuleconomicEd.Politic1979 (The Entropy law and the economic process Harvard University Press, Cambridge Massachussetts1971) Giobannini G. De la silex la siliciu: istoria mijloacelor de comunicare in masa, DEP 30087 Macovschi E. The confirmation of the biostructural theory by the highvoltage electronmicroscopy,Ed.tiinsitehnica,Bucureti1981 ParvuI.Filozofiacomunicrii,DEP48610 Pruteanu,S.Manualdecomunicareinegocierenafaceri,Ed.Polirom,Iai,2000 SlamaCazacuT.Psiholingvisticaotiinacomunicrii,DEP47662 TaranuV.Sistemeinformaticesianalizaeconomica,DEP29715 TransV;StnciugeluITeoriacomunicrii,Ed.comunicare.ro,Bucureti,2003 h. ntrebrirecapitulative Caresuntpremizelegndiriicoliiproces Caresuntpremizelegndiriicoliisemiotice CesuntaxiomelecomunicriielaboratedecoaladelaPaloAlto i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Realizaiolistsinteticaelementelorprincipalecarecaracterizeazfiecare coal

38

3. Procesuldecomunicare a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentulsneleagmecanismulprocesuluidecomunicare Studentulsinsueasctermeniifolosiinprocesuldecomunicare Studentulsasimilezeformelecomunicrii b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) nsuireaiutilizarealexiculuispecificncomunicareascrisiora deprinderea abilitilor de interacionare in contextul diverselor forme ale comunicrii capacitateadeanelegemecanismulprocesuluidecomunicare c. Termenidereferin(cuvintecheie) Nevoiaiscopulcomunicrii,termenispecifici,procesuldecomunicare d. Structuratemeidestudiu Procesuldecomunicare:nevoiscopuri Vocabularulprocesuluidecomunicare Procesuldecomunicare Nivelurialecomunicrii e. Rezumatulideilorprincipale Comunicmcasnesatisfacemnevoileisatingemscopurilenoastre.Pentrua realiza,analizainvaprocesuldecomunicareenevoiedeoterminologiespecific: aceti termeni trebuie nsuii pentru a ne putea forma deprinderi prin valorificarea experienelor altor oameni. Procesul de comunicare este determinat de aciunea individuluidariderelaiaacestuiacusemenii.Pentruanalizafenomenuluicomplexal comunicriiteoriaastabilitoierarhizareaformelordecomunicarepeniveluri. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului 1.1 Procesuldecomunicare De ce comunicm? Nevoia i scopul comunicrii pot fi asemuite cu imaginile dintro oglind: nevoia lipsete dar scopul recunoate ceea ce dorim. Oamenii sunt nevoii s comunice pentru ai realiza anumite scopuri: a comunica o informaie, o intenie, o dorin sau a impresiona. Scopul ns explic care a fost intenia comunicriiprinrezultatulpecarelobinem.Scopurileraportatelanevoireprezint ceea ce dorim s facem prin comunicare pentru a ne satisface anumite nevoi. Sunt ctevascopuriinevoiobinuitecaredetermincomunicarea:

39

Comunicmca 1. ssupravieuim:fiecnereferimlanevoidebaz(hran,cldur,protecie), la evitarea unui pericol, sau la obinerea unor servicii suntem nevoii s intrm n legturcumediul,nspecialcuoameniidinjur; 2. s cooperm: singuri nu am rezista, trebuie s ne unim eforturile cu semenii notri,dinfamilie,dincomunitate,dincompanieetc.iscomunicmpentruaatinge scopulpropus; 3. din nevoi personale: ca fiine umane avem nevoie cel puin de o comunicare bazal cu ceilali pentru a schimba gnduri, sentimente care s ne satisfac nevoile personale; 4. srelaionm:omulnupoatetrisingur,trebuiesseperpetueze,sifac prieteni,tovaripentruasesiminsiguran,decitrebuiescomunice; 5. pentruaconvinge:persuasiuneaestemaiprezentnviadectapreciemla primavedere,fiecevorbadereclam,deangajaresauadeterminauncolegsfac cevapentrunoi; 6. pentruputere:comunicmcaprinargumentesiimpresionmpeceilali,dar nu numai pentru a convinge ci pentru a obine putere, pentru a obine privilegii specialepeseamacelormaislabi,pecareiamconvins.npoliticprinpropagandase poate obine controlul sau manipularea celorlali, cu scopul de redistribui accesul la bogiaexistent; 7. dinnevoisociale:comunicareantreidintrediferiteleorganizaiialesocietii este crucial pentru funcionarea lor corect. Instituiile guvernamentale, colile, spitalele, afacerile etc. sar prbui fr comunicare iar nevoile noastre ar rmne nesatisfcute; 8. din nevoi economice: lumea modern nu poate exista fr vnzri i cumprri,frpromovareetc.:toatenseamncomunicare; 9. pentruinformare:informareaestefundamentalpentruexistenauman,fie ccitim instruciuniledefolosin,leciadelacoalsauascultmtirilele televizor saulacomputer; 10. sdmsenslumii:pentruadasenslumiinconjurtoarecopiiiaduliiipun ntrebri:ncecredem,cecredaliidesprenoi,esteadevratceeacecredemetc.; 11. caslumdecizii:fieindividul,darmaialesgrupuriletrebuiesstabileascce icumvorfaceceva,siaodecizie,fiecevorbadedeciziipersonalesaudeciziiale companiilorsauguvernelor; 12. pentru a ne autoexprima: cnd suntem implicai ntrun proces creativ gndirea, de exemplu simim nevoia s mprtim cu ceilali ceea ce am obinut, numaireflexianoastrnceilalicreeazstareademulumire;menionmiartele vizuale (pictura, desenul, sculptura etc.), scrisul (proza, poezia etc.), muzica, dansul, podoabe,actoriaetc. Majoritateanevoilordecomunicareiascopurilorimpliciteseregsescinlumea afacerilordarsubformaspecificacestuidomeniu.Aiciscopulgeneralesteprofitul,la nivelulmediualdomeniului/zoneideactivitate.ntroeconomiedepialiberntreg efortul se subordoneaz realizrii profitului. Indiferent de poziia pe care o ocup un

40

tehnocrat sau un free lancer42ntregul su proces de comunicare este organizat i derulatpentruatingereascopuluigeneral.Nevoilepersonaletrecpeplanuldoiilise acord timp i efort numai dup realizarea elurilor profesionale. De aici specificul comunicriideafaceri. Nevoile omeneti au fost sintetizate sub form piramidal de Maslow, dar analiticul lor este infinit. Msurate prin utilitatea marginal nevoile de baz sunt relativfinite,darceleinvizibile,personalesuntmultmailargi,sentimenteleitririle auocapacitatelargdeexperimentare,decideconsumpracticnelimitatiaucondus la economia postmodern. Dar ultimele implic i o comunicare mai mare i mai elaborat, o cantitate de informaie imens ce trebuie manipulat n procesul de comunicare. Acestea (sentimentele, tririle consumatorului) au fost i ele incluse n universulafacerilorpostmodernepentruameninerataimasaprofitului.nesen, lumearenascentist,idealulenciclopedicauomuluicompletafostnlocuittehnicistde celedouextreme:consumatorulitehnocratul(omuldeafaceri) Vocabularultiinelorcomunicrii43 Este greu de ajuns la un consens asupra unei definiii a comunicrii. Dar tiina comunicriitrebuiesoperezecutermenicaresaibunnelesifunciiacceptate cel puin prin consens. Studiat ca proces social, comunicarea a devenit tiin autonomcareiadefinitcategoriilecucareopereaz. Indice/semnal:denumimindiceceeaceoferinformaiiasuprauneistripsihologice, care nu este nici accesibil nici vizibil simurilor noastre i rmne ascuns. De exemplu nfiarea unui profesor la lecie dac nu sa aranjat special pentru acest lucrusauunomdeafaceri.Semnalesteoriceelementdeinformaiecareafostprodus deliberatdecinevacareseateptsfienelescaatare(nfiareaprofesoruluicare sa mbrcat special pentru lecie sau omul de afaceri pregtit pentru o ntlnire planificat sau pentru orice eventualitate, ultima fiind uniforma sa). Nu exist comunicarefrsemnal,cuvintelefiindcelemaicunoscutesemnale. Mesaj:unansambludesemnaletransmisencursulunuiactdecomunicare.Enunul este un mesaj lingvistic, iar textul este un mesaj scris. Semnalul este operant numai dacesteneles.Formeimaterialeamesajuluitrebuiesiseasociezeunsens. Semn:esteounitatecomplexcompusdinaltedouuniti:semnalulisensulsu (semnificantulisemnificatul).Semnelesuntarbitrare,acelaisemnnlimbisauculturi diferitepotaveasensuridiferite.Daronomatopeelesauzgomoteleetc.potprezenta analogii!
42

Free lancer: din englez: 1. A person, especially a writer or an artist, who sells his or her services to employers without a long-term commitment to any one of them. 2. An uncommitted independent, as in politics or social life. 3. A medieval mercenary.

43

Pentru detalii vezi i Trans V; Stnciugelu I Teoria comunicrii, Ed. comunicare.ro, Bucureti, 2003

41

Cuvnt: este prototipul semnului lingvistic, dar cuvintele, de regul se combin n fraze,carereprezintmacrosemnelelimbajularticulat.Unitateadecomunicareesten acestcazfraza.Darcomunicareanuopereaznumaicumesajearticulate:unafisau un mesaj video se descompun n semnificante, n semnale distincte avnd un sens altfeldectofrazcesedescompunencuvinte. Cod: n sens larg este un sistem de nelesuri comun membrilor unei culturi sau subculturi constnd din semne i reguli care determin n ce context sunt folosite semnele i cum pot forma mesaje complexe; distingem coduri de comportament (numite convenii sociale) i coduri de semnificaii (sisteme de semne lingvistice, imagistice, gestuale etc.) dei cele dou tipuri sunt interconectate. n sens tehnic codificarea desemneaz operaiunea care face s corespund unei semnificaii anumite semnale, conform unui acord prealabil ntre cei care l folosesc. Un caz particularestecodificareadetipmilitar. Feedback: este reversul fluxului de comunicare i desemneaz acele rspunsuri ale receptoruluicareformeazideformeazmesajululterioralemitorului.Emitorul devine receptor iar receptorul devine emitor. Distingem feedbackul pozitiv, cel carencurajeazcomunicareaifeedbackulnegativcarencearcsontrerupsau s o schimbe. Din puncte de vedere al afacerilor feedbackul este aciunea sau non aciuneadestinataruluinsensuldoritdeemitor.Printrecelemaifolositetehnicide feedback n comunicare sunt enumerate: parafraza, ntrebarea direct, ntrebarea indirect,ntrebareacurspunssugerat,ascultareaactiv. Zgomotul(barieredecomunicare):acellucrucareintervinentransmitereamesajului i conturb transmisia lui. El distorsioneaz mesajul i afecteaz media mpiedicnd receptarea fidel de ctre destinatar. Distingem zgomote semantice (datorit diferenelordelimbajntreemitorireceptor),zgomotemecanice,denaturfizic (zgomotulstrzii,defectareamedia),zgomoteemoionaleizgomotepsihologice(care seamesteccumesajuldoarnplanmental).ntrolumenconexiunenentrerupti globalbarierelencomunicaresuntmaicomplexe.Astfeldistingemcabariere: A. Obstacole i bariere culturale : au n general un caracter obiectiv, natural. Printrecelemaiimportantecitm: a) Anumite deosebiri ntre culturi. ntre culturile diferitelor ri, grupuri de persoane exist mari deosebiri date de condiiile istorice ale dezvoltrii culturilor respective, de deosebirile de gndire i formare ale membrilor lor. Uneori aceste deosebiri,caresuntpromotorulschimburilorculturale,potmpiedicarealizarealor.S negndimdeexemplulaposibilitiledeexportaleunorprodusealeculturiicretine ntrun mediu musulman. Nu trebuie s ne gndim doar la deosebirile de religie; ele potoperanoricedomeniu,deexemplupoluareaesteblamatnrilecareauajuns launniveldepercepiealnocivitiieiipotaveamijloacelesocombat.Oriceom de afaceri tie c n orice negociere trebuie s ia n calcul diferenele culturale, nu

42

numainaionaledaricelederivnddinniveluldiferitdeculturalpartenerilor.Ori, prestatorulturistictrebuiesprentmpineiseviteeventualeletensiuni. b) bariere i obstacole, datorate nivelului de cultur: vom cita aici analfabetismul,acelflagelcarepriveazobunparteaomeniriidebinefacerilecrii. n alt ordine de idei, lipsa unei culturi muzicale adecvate face dificil schimbul de muzicclasic,deexemplu.Etc. c)barierelingvistice:laoraactualsevorbescunnumrimportantdelimbi, bariere redutabile n calea comerului cu cultur i art. Dei se admite c 12 limbi principalesuntvorbitedemaimultde3/4dinumanitate,chinez25%,englez11%, rus8,9%,spaniol6,25%german3,75%,japonez3,75%,arab3%,bengal2,7 %, francez 2,7 %, portughez 2,5 %, italian 2,1 % restul limbilor 22,7 %, totui aceastanurezolvproblemapentrucmajoritateasuntcantonatenregiunidistincte aleglobului(chinez,rus,german,japonez,italian)iarceleplasatepetotglobul suntrelativslabe(englez,spaniol,francez). B. Obstacole politice. nc de timpuriu statul ia asigurat monopolul asupra vnzrii, uneori i asupra produciei exportului i importului. Oficial, astzi cenzura politic a fost suprimat. Exist ns mii de posibiliti dea controla schimburile culturale, ridicnd bariere de nentrecut. Totui n aceast direcie se observ o evoluielentspreliberalizare,evoluie,legatdetensiunileicontradiciiledinlumea modern C.Bariereeconomice.Leputemclasificancincicategorii: a)reglementriirestriciimonetareprivinddevizele,seaplicattimportului cticesiuniidreptuluideautor,aziputernicpusendiscuiedemariiproductoride neoculturpentruncasareacopyrightuluidepepieelerilorrmasenurmn dezvoltarea acestui tip de producie. Exemplu: diferendul americanochinez privind copyrightulpentruproduseleinformaticeablocatrelaiilereciproceobunperioad detimp. b) tarife potale: n general sunt comune pentru toate tipurile de material cultural. c)reglementridevam,licenesautaxeadvalorem d)taxediverse,barierenetarifareetc. f)costulridicatalcolarizriinanumiteinstituiiceeaceducelasituaiadea excludeaccesulanumitorcategoriisocialesauelevidinanumiteri. Denotaie / conotaie: unele cuvinte au un plus semantic, conotaie Exemplu: AmericanesteunceteanalSUA,darprinconotaiepoatecptanelesuridiferite pentrumembriiuneicomuniti. Simbol: nu exist un acord n definire. l nelegem ca un semn arbitrar pentru a desemna un semnal emblematic cruia i se identific un grup, o idee, etc.: drapelul, crucea,semiluna,MacDonaldetc.

43

Sens:fiecaresemnalareunsens,astfelnctmaimultesemnale,unmesajreunsens. Ne exist sens dect pentru mintea uman. De aici concluzia c prin comunicare se transmit elemente materiale (perceptibile) dar rezultatul este sensul acordat de mintea receptorului. De aici deosebirea esenial ntre sistemele operaionale din siliciu care folosesc energia electric bazat pe dihotomia plus minus. Sistemele mixte(carbonsiliciu)sepotapropiadeparadoxulcomunicriiumane. Comunicareacaproces Indiferentdecolile,domeniilesauopiniilecaredefinesccomunicarea,sepot identificactevaaspectecomune: comunicarea reprezint un proces de transmitere de informaii (informaia fiind privit ca un termen general referinduse att la concepte, ct i la semne, simbolurietc.); comunicareanecesitcelpuindoipoli(individindivid,individgrupetc.). neleas ca proces, comunicarea implic o derulare a operaiilor de codare, recodare i decodare asupra mesajelor. Prin procesul de comunicare se transmit informaiipentruatingereaanumitorscopuri. Comunicarea are un caracter dinamic. Este un proces complex, ce se particularizeaz n contexte diferite: exist informaii care se transmit genetic, informaiicarecirculnmediulsocial(cutume,obiceiurietc.),norganizaii. Minteaomului,nbazastimulilorsenzorialireceptaidinmediulnconjurtor, areninterioruleiohartarealitiicareconinetoatecredinelepersonaledespre lume.Daraceasthartnuesterealitate,eadoarareostructurasemntoarecare ajutlaexplicareaaceeacesentmpl.Formareahriipersonaleestesupusunor procesedistincte,faptcareofaceunicidiferitdeceaaaltorfiineumaneiareca mecanisme: SELECIA deoarece, dintre toate datele aflate la dispoziie n mediul nconjurtorsepotselecionadoaromicparte; DISTORSIUNEAdeoarecedatelepotfigreitesaualteratedeprejudeci; GENERALIZAREA cnd transportai n situaii asemntoare ceea ce ai nvatntrosituaieparticular. Aceleai mecanisme intr n joc cnd comunicai verbal cu alii sau cnd ncercai s dai o descriere verbal a modelului propriu n lume. Este fundamental deci s avei la dispoziie un instrument lingvistic care s v permit, dincolo de proceduriledeselecie,distorsiuneigeneralizare,srecuperaiexperienasenzorial carestlabazauneiafirmaiispecifice. JesfLuftiHarryInghamauelaboratoreprezentaremetaforicasineluisub formauneiferestrecupatruochiuri:sineledeschis,sineleorb,sineleascunsisinele necunoscut. Cunoscutdesine Necunoscutdesine Cunoscutdealii ZONADESCHIS ZONAOARB Necunoscutdealii ZONAASCUNS ZONANECUNOSCUT

44

Zona deschis este ansamblul informaiilor cunoscute att de tine ct i de alii. Zona necunoscut este partea necunoscut (de regul raional) i de tine i de alii.Zonaoarbreprezintceeacealiitiudespretinedartunutiiiarzonaascuns reprezinttotceeacetuascunzidealiiiacetinuauaflatnc.Celepatruzonesunt interdependente i complementare, astfel nct cnd un ochi se mrete altul de nchidecorespunztor. De aici decurge imediat conceptul imaginii de sine, adic ceea ce subiectul gndete i simte fa de sine nsui. Ameliorarea imaginii de sine este mijlocul principal de mbuntire a comunicrii prin potenarea modului de raportare al individului fa de lumea sa interioar ca i fa de lumea exterioar, mrind ncredereanforelesale.Contientizareafizicului,practicaafirmriidesine,alegerea anturajului, creterea anselor de succes, puterea de a tri n prezent, eliminarea tensiunilorfaciale,controlulvocii,abandonareadorineideaplacetuturorsuntcteva exerciiifolositoare.44 Dupelaborareamesajuluinminteaemitorului(careareunsenspentruel, menitslfacpereceptorsreacionezeconformdorinei emitorului) acesta este codat de acesta corespunztor canalului de transmisie, culturii receptorului i conveniilorreciprocadmise.Mesajulestencredinatpentrutransmisieiestesupus zgomotului care poate distorsiona masajul pn la alterarea lui. Uneori acest proces estefolositdeliberatpentruobinereauneianumitereaciidinparteareceptoruluiprin inducerealuineroare.Receptorulrecepioneazmesajulprinmijloacelesalefiziceil supune procesului de decodare conform hrii sale interne, diferite de cea a emitorului.Ajungeastfelsconstruiascnminteasaunsenspecarelcomparcu setulsudevaloriireacioneaznconsecin.Informaiaprimitpoatefistocatdar fieprinabinerefieprinaciunereceptorultrimiteunmesajderspuns(feedbackul) emitorului,caresesupuneaceloraireguli.V.schemalapag.26.nexplicaiademai susamabordatnsielementedesemioticprivindsensulcareseatribuiepersonal semnaluluitransmis/receptat. Elementulactiv,celcaredeclaneazprocesulesteemitorul.Elesteobligat s observe cu atenie eventuale bariere care pot distorsiona sau anula mesajul, deci efectul su asupra receptorului. Se recomand s se ia n considerare analiza prealabil a imaginii pe care o au emitorul i receptorul despre sine i despre interlocutor, sentimentele diferite ale participanilor la procesul de comunicare, caracterizriiivalorizriidiferitea comunicriide ctrereceptor.Seindicfolosirea planificrii comunicrii, determinarea precis a scopului fiecrei comunicri, alegerii momentului potrivit, clarificarea ideilor i scopurilor naintea comunicrii, folosirea unui limbaj adecvat, antrenarea(exerciiu sau repetiia) prealabil. Tot acest proces poate fi decisiv fie c e vorba de un vnztor care dorete reacia de a cumpra a clientuluisaudeunactorcaredoreteaplauzelepublicului. Comunicarea este esenial i pentru emitor i pentru receptor. Amndoi sunt nevoii, de aceea s depun eforturi comune pentru succesul procesului de
44

Detalii la Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000

45

comunicare. Nu pot s lase responsabilitatea pe seama canalului, nici pe un zgomot favorabil, chiar atunci cnd folosesc mijloacele moderne de comunicaie. Amndoi trebuie s depun eforturi ntro direcie comun pentru o comunicare eficient, pentru c un proces de comunicare ncepe numai cnd cei doi an stabilit un acord prealabilprivinddeclanareaprocesuluidecomunicareiauacionatcaatare. Esteobligaiaemitoruluis conceap mesajul cu grij, s decid care sunt obiectivele sale (s informeze, s amuze, s conving, s obin o informaie, s determine o aciune a receptorului etc.), s manifeste empatie (s neleag de unde vine receptorul, credinele sale, sentimentele,sistemuldevaloriiinteresele),ssepunnloculreceptoruluipentrua evitagreelideconcepiesaudeciziedecanal, saleagocodificareiunmediudecomunicarecorespunztor(saleaguncode cunoscutdereceptor,saleaguncanalcunoscutreceptorului), s ia n considerare contextul momentul i locul (s nu comunice cnd receptorulnuestedisponibilsauntrosituaieincomodpentruacesta), sverificefeedbackul(sverificedacafostneles,sntrebedacesteOK) Esteobligaiareceptorului s acorde atenie (o dat acceptat primirea mesajului trebuie acordat concentrareanecesaruneirecepiinormale), s decodifice mesajul (trebuie s verifice dac mesajul a fost corect neles, s cearclarificri,precizri,sevaluezeimplicaiilemesajului), strimitfeedbackul(ntotdeaunatrebuieinformatemitorulcmesajulafost recepionat,darprinfeedback,funciedeinteresulreceptorului,pelngconfirmare e nevoie i de o judecat asupra mesajului, altfel va fi luat n considerare lipsa rspunsuluieunrspuns). Nivelurialecomunicrii Funcie de numrul participanilor, de natura relaiilor i de mesajele efective putemclasificacomunicareauman: Dupparticipareaindivizilorlaprocesuldecomunicare: comunicareintrapersonal(comunicarecusinele); comunicareinterpersonal(cualii); comunicaredegrup comunicarepublic comunicaredemas(prininstituiispecializate,cuadresabilitategeneral). Dupcontextulspaialtemporalalmesajelor: comunicaredirect(fanfa);

46

comunicareindirect(mediat). Dupinstrumentelefolosite: comunicareverbal; comunicarenonverbal; comunicareparaverbal. Dupobiectivelecomunicrii: comunicareincidental(frscopbinestabilit); comunicareconsumatorie(consecinastriloremoionale); comunicareinstrumental(cndesteurmritunscopprecis). Dupinteraciuneasistemelorcarecomunic: comunicareomogen(omom,animalanimal); comunicareheterogen(omanimal,ommain). Duppoziiancadruluneiorganizaii: comunicareascendent(cusuperiorii); comunicaredescendent(cusubalternii); comunicareorizontal(emitorulireceptorulaupoziiiegale). Duppoziiancadruluneiorganizaii: comunicareexteriorizat, metacomunicarea intracomunicarea. nlumeaafacerilorsepunecuacuitateproblemaeticiicomunicriiumane,45mai ales c n lumea contemporan, prin coexistena uneori civilizaii puternice, dar diferitesubstanial(v.pedeapsapentrufurtnrilecretinedezvoltateinrilecare aplic sharia) este dificil s impunem o singur regul ci trebuie s negociem o situaiedecoexisten.Comunicareacomportiunaspectmoral.Cumapreciemi observm, respectm acest imperativ ntro lume multipolar, n intercomunicare continu? Singura alegere realist pare a fi consensul asupra condiiilor privind comunicareairespectarealorpetotparcursulschimbuluidemesaje. Comunicarea de afaceri este, spre deosebire de comunicarea comun puternic codificat i normat. Din nevoia de precizie, din nevoia de a se ncadra n limite temporale stricte (termene etc.) din diversitatea situaiilor din economie dar i dat fiindprincipiileeiunitare,ncomunicareadeafacericutumasauexperienaauimpus formespecifice,adevrateabloane.Ceamaiputernicpresiunenaceastdireciea fost pus de limbajul juridic: orice afacere este nti de toate un raport juridic ntre participani.Profitulseobinedelaoameni,nudinutilajesaumateriaprimacaatare. Orioameniiintrnraporturijuridicecarenlumeaafacerilorsuntpreciseieseniale: orice efort poate fi spulberat sau dimpotriv potenat prin folosirea judicioase a
45

Detalii la Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000 pag 42-43

47

legislaiei.Stpnirealimbajuluijuridic(ialegislaiei)esteesenialpentruoriceom de afaceri i i marcheaz modul de comunicare impunndui o disciplin interioar strictcaresemanifestprincomportament. g. Bibliografiarecomandat AbricJc.Psihologiacomunicrii:Teoriisimetode,DEP48317 Baird J.W; Stull J. B. Comunicarea n afaceri, Ed. Comunicare.ro, Bucureti 2003 BoregnouxJ.Introducereintiinelecomunicrii,DEP47715 ButoreviciM.Fundamentelecomunicrii,DEP50977 NiculaV.Comunicareinegocierenafaceri,EdituraAlmaMater,Sibiu2002 PerettiA.Tehnicidecomunicare,DEP46330 Pruteanu,S.Manualdecomunicareinegocierenafaceri,Ed.Polirom,Iai, 2000 TransV;StnciugeluITeoriacomunicrii,Ed.comunicare.ro,Bucureti,2003 h. ntrebrirecapitulative Caresuntprincipaliitermeniaivocabularuluicomunicrii Descrieiconceptuldesine Caresuntprincipalelenivelurialecomunicrii i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Enunai cel puin 3 elemente care considerai c va sunt caracteristice pentru fiecaredinochiurilesinelui Comparaicelpuin5nevoii5scopurialeDumneavoastrcapersoanprivati aleDumneavoastrcaomdeafaceri

48

4. Comunicareaintrapersonal Obiective(rezultateleateptatealetemei) a. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) Studentulnvaelementeledebazalecomuncriiintrapersonale Studentulnvasicunoscresurseleinterne b. Termenidereferin(cuvintecheie) Comunicareintrapersonala,imagineadesine,respectuldesine c. Structuratemeidestudiu Comunicareainterpersonal Imagineadesine Respectuldesine d. Rezumatulideilorprincipale Prima form a comunicrii este comunicarea intrapersonal, respectiv discuia individuluicusinensui.Elementulprimaresteimagineadesinepecareindividulio creazicaretrebuievalidatderealitate.Deaicipoaterezultaconceptulrespectului desine,prininteraciuneaeu,ei,euei.Pentruoameniideafaceriautoantrenamentul esteesenialncanalizareaenergiiloribilitilorsprerealizareascopurilorivictoria ncompetiiacuceilali. e. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Comunicareaintrapersonal:esteconsiliereaindividuluiumancusinensui, atunci cnd ascult vocea interioar. Astfel se cunoate i se judec pe sine46. Individulnunumaigndete,analizeazireflecteaz,darevalueaziiadecizii. Am artat c gndirea este specific unui anumit nivel de organizare al informaieialmaterieibiologice.Cauzeleimecanismelegndiriisuntncnebuloase. E nevoie de ndelungi observaii asupra individului sau asupra grupului de indivizi pentruaputearealizaprediciivalideprivindcomportamentulprevizibil. De regul, manualele de comunicare se ocup mai puin de acest tip de comunicareexistndtendinadeapasaspremedicin,sprepsihologiesaupsihiatrie problemele deviaiei de comportament, care n majoritatea cazurilor au ca origine comunicarea defectuoas, de cele mai multe prin refularea stimulilor externi care potrni.Freudismulastatlabazapsihoterapieimoderne.inuntmpltornumrul psihoterapeuilorialoamenilordeafacericareapeleazlaeiestedeosebitderidicat nriledezvoltate,maialesnSUA,undenumrulcabinetelorspecializateestemult mai mare dect cel al bisericilor. Este evident c un om de afaceri cu probleme de comunicareintrapersonalvaavearateurinlumeareal.
46

Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000

49

Azi, ns, n economia postmodern, nivelul transformrii presupune deja intervenia asupra celuilalt. Acesta trebuie s devin predictibil, deci planificabil. nainte de a apela la tehnicile comunicrii interpersonale sau de grup e nevoie de stpnirea perfect a principiilor i tehnicilor comunicrii intrapersonale care st la bazacomunicriiindividuluicusemenii.Aicitrebuieintervenitpentruaavearezultate n modificarea comportamentului celuilalt! Trebuie nu numai s te cunoti pe tine perfect,stiict,cumicndpoisscoidintinedarispoideterminarapidce tip de personalitate are partenerul din faa ta sau grupul de oameni cruia vrei si modifici comportamentul. Omul de afaceri se transform din ce n ce mai mult n psihanalist! i nc, datorit noilor tehnici de comunicare, de cele mai multe ori partenerulsueosimpladres!Iarelnsuiesupusunuistresgreudesuportat! Percepia pe care o avem despre noi nine este deosebit de important pentru c afecteaz determinant felul cum comunicm (deci i rezultatele). Ne place s credem c neam nscut buni i generoi, calmi, plcui. Dar majoritatea aprecierilor noastre sunt achiziionate n timp, prin trire. Normal, avem capacitatea (pnlaapariiastriipatologice!)sneschimbm;iastanuinenumaidenoiciide mediul, de sistemul de valori etc. n care trim. Sunt dou aspecte care trebuie abordate: imaginea de sine i respectul de sine; cele dou sunt pilonii unui psihic consideratnormaldesocietateacontemporan47. Imaginea de sine: e ntotdeauna un amestec de optimism i pesimism. Binenelesnoinunevedem deregulaacumnevdalii.Imagineadesinese dezvoltprinrelaionarentimpcumediul,cuceilali(spunemiceprieteniaicasi spuncineetisaugreauasarcindeatrecedintrocastnalta,nunumainIndia!) Tipul de caracter pe care credem cl avem, calitile i nsuirile (abilitile) ne formeaz imaginea despre sine: una pozitiv sau una negativ. Funcie de autopercepia noastr se pot automobiliza energiile noastre pentru realizarea unui anumit scop. Omul de afaceri este obligat s se rup de trecut, de mediu i si construiasc o imagine optimist pentru a fi determinat n aciune i a folosi ascultareanumaipentruinformare.Deregul,eltrebuiesseapropiectpoatemai multdeimagineadesineidealcarezacensubcontientulsu(darmaintitrebuie sodescopere!) Imaginea de sine Nevoi Trsturi personale comunicare Respectul de sine Sursa:DimblebyR.;BurtonGMorethanWords,Routledge,1998
47 Avem exemple numeroase, n istorie sau n anumite culturi cnd bolnavii psihici erau considerai speciali, chiar tabu

50

Respectul de sine: Respectul de sine este percepia bun pe care o avem despre noi. El poate fi i negativ i atunci e o problem, mai ales n afaceri: soldatul carepornetelabtaiecundoieli,maimultcasigurvacdeanlupt.Privindunemai atentimaidesputemsnembuntimaceastimagine,deciiresurselepropriipe care le putem mobiliza mai rapid n aciune. Uneori, respectul de sine poate fi exacerbatcancazulnevoiiderespectalmafioilorlargilustratdeliteraturifilm. Imaginea de sine EU EU EU aa cum aa cum aa cum cred cred a vrea c m vd alii eu c sunt s fiu Sursa:DimblebyR.;BurtonGMorethanWords,Routledge,1998 De o egal valoare este percepia celorlali despre noi. Noi nu avem dect informaii mediate privind imaginea pe care o avem n mintea altora. Dar mai greu este s putem aprecia care este aceast imagine. O apreciere corect ne d posibilitateasevalumrealcumnevdceilaliisputemreacionacaatare.Reacia noastresteesenialnunumaintronegocieredarnntregprocesuldecomunicare. Ori,oimaginefals,greit(supraestimatsausubestimat)estedenatursnumai permit finalizarea procesului de comunicare, respectiv reacia pe care am intenionatoatuncicndaminiiatunprocesdecomunicare.Snuuitmcdecele mai multe ori ambalajul vinde marfa. Aici intrm n problematica percepiei mesajelor,dariarealitiipentrucdefiecaredatcomparminformaiaprimit cu cea stocat deja n mintea noastr i pe aceast baz cumulat lum decizii. Oriceaprecierecorecteunavantajpentrucelcarecomunic. Pentruoameniideafaceriesteesenialsiorganizezeunprogramsistematic deantrenamentprivindcomunicareacusinelepentrucoagulareatuturorenergiilorn vederea nfruntrii realitii, a situaiilor neteptate cu care se vor confrunta. Repetarea in imaginaie, si imaginezi c poi face totul, c totul iese bine este o tehnicfolositinstictiv,darcarepoateaduceunplussemnificativdeforatuncieste exersatsistematic. De cele mai multe ori, lucrurile devin realitate dup ce noi le gndim48. In momentulncareputemsneimaginamcsuntemcapabilisfacemunanumitlucru, acel lucru devine realitate atunci cnd noi lam fcut. Ceea ce gndim, influeneaz fiecarelucrupecarelfacem.Lucruriledevinrealitatedupcesuntgndite.Gndul provoacceeaceurmeaz.Deexemplu,vimaginaipedumneavoastrcaunomde
48

Dup Marian Rujoiu www.traininguri.ro

51

succes, vizualizai acest lucru, cum ar fi s fii un om de succes, i va imaginai, probabil,carfifrumos.Mulioameninupotsseimaginezepeeicaavndsucces, purisimplunupot.Inacelmoment,decelemaimulteori,aceapersoannicinuvafi opersoancarevaaveasucces. Probabil v ntrebai care e legtura cu realitatea. Poate sunt simple coincidene sau pur i simplu nu ies lucrurile aa cum presupune aceast putere a gndului. Lucrurile sunt extrem de simple. In momentul n care noi ne gndim o dat la un lucru,adouaoar,atreia,apatraoar,nminteanoastrsecreeazanumitesinapse carenemodeleazmoduldeagndi.Inmomentulincarevagndii,vaimaginaipe dumneavoastrcaalergndpeunteren,deexemplu,citindocarte,sauvaimaginai intrun club sau la o coada la administraie publica sau n tratative cu un partener. Cndvaimaginai,inrealitatesentmplalafel. Acestlucrusademonstratprinexperimente,insensulcaaufostconectaisportivi la anumite aparate si au fost pui sasi imagineze ca sunt intro competiie si ca alearg, sa se imagineze pe ei in competiia respectiva. La fel, sa organizat o competiie si a fost din nou msurata activitatea cerebrala. Mintea noastr nu face foartemaredistincieintreaimaginasiafaceefectivlucrulrespectiv. Practic, acest antrenament mental de a ne imagina pe noi intro anumita situaie,neajutalaavedeamaiuoroportunitile.Oportunitileexistapestetotin jurulnostru,uniilevadmaimult,aliimaipuin.Drepturmare,esteesenialsaputei sa va vizualizai pe dumneavoastr intro anumita situaie. Ce nseamn acest a vizualiza? Sa va vizualizai, sa simii ca suntei in situaia respectiva, cu cat va vei gndimaimultlasituaiarespectiva,cuattprobabilitateasasentmpleacellucru, creste. Deexemplu,aveiexamenpentruscoaladesoferisivaimaginatipedumneavoastraca fcndogreealafoartemare. Vaimaginaintrodiscuiedeafaceri,onegociereimportantsivagndiicavei faceogreealafoartemare,nuveifiatentlapartener,nuveivedeaundetaliu.In acest caz, va programai pe dumneavoastr sa reacionai intrun anumit fel, intrun anumit moment. Adic, daca neam programat pe noi, am putea sa ne imaginam ca m sunt foarte atent, m imaginez pe mine ca vad toate detaliile, percep fiecare nuans.a.m.d.Dacanoiampututsafacemmentalaceastaoperaiune,cusiguranao vomputeafacesifizicatuncicndajungeminsituaiarespectiva Practic,aceastaforaavizualizriiesteunantrenamentmentalpecarelputei face in mod gratuit. Va perfecionai de fiecare data cnd facei acest antrenament mental. Vizualizai, lsaiv visele s devin realitate. Nu degeaba se spune Miam vzut visul cu ochii. Acest lucru nseamn ca nainte de a se ntmpla in realitate, visai,vadoreaiacellucrusivaimaginaicaesteposibil,intromsuramaimaresau maimica,darvaimaginaicaarfiposibil. In momentul in care putem sa ne imaginam pe noi intro anumita situaie, reacionndintrunanumitfel,neputemimaginapenoicapeacelepersoanecarevad oportunitile din jurul lor, cu sigurana ca si in realitate se va ntmpla acest lucru. Exista o vorba veche care spune: ai grija ce gndeti pentru ca gndurile tale vor devenivorbe,aigrijacevorbetipentrucavorbeletaledevinfapte.ASAeste.Saucum spuneaHenryFord:dacatucrezicapoi,poi,dacatucrezicanupoi,nupoi.

52

O tehnic des uzitat este motivarea49, automotivarea. Drumul de la motivare la automotivaresepoatefaceprintrunndelungatstudiuteoreticiapoiaplicatpetine nsuicasubiectiobiect.Dereinut:celmaiscepticelevetitunsui. Deosebit de important este concentrarea, atenia. Distingem dou forme ale ateniei. Prima form este atenia focalizat. In acest caz eti foarte atent la subiectul/obiectulatenieitaleinumaivezinimic nrest.Deexemplu,dacetin traficivreisverificivitezometrulsauturometrul,ateniatasefocalizeazpentruun timppeacelcadran.Adouaformesteateniadefocalizat,cazncaresepierddin vedereanumitedetalii,darsepercepemultmaibineansamblulischimbrilecareau loc n mediul nconjurtor. Este atenia pe care o folosim n trafic atunci cnd observm micrile celorlali oferi, schimbarea culorii la semafor sau apariia unui biciclistnpreajmata. Dinpcate,suntemeducaincolisnefocalizmatenia,darnusuntemeducai, dectfoartepuin,sneantrenmadouaformdeatenie. Comunicareaintrapersonalpoatereuniienergiilespreafacefacompetiieicu ceilaliactoriaipieeicucareomuldeafaceriseconfruntnadjudecareamaximului de profit din cel posibil existent fie prin adjudecarea unui pari mai mari fie prin deschiderea unor zone neexploatate pn atunci unde poate, temporar exercita un monopol (v. i teoria niei). Un exemplu privind felul n care i spui numele http://www.youtube.com/watch?v=5ukfQlkhTCk&feature=player_embedded# f. Bibliografiarecomandat AbricJc.Psihologiacomunicarii:Teoriisimetode,DEP48317 DimblebyR.;BurtonGMorethanWords,Routledge,1998 MoldL.Sistemedecomunicareumane,DEP10042(1972) Pruteanu,S.Manualdecomunicareinegocierenafaceri,Ed.Polirom,Iai,2000 g. ntrebrirecapitulative Ceestecomunicareinterpersonal Caresuntelementeleimaginiidesine Explicitailegturantreimagineadesine,respectuldesine,euuliceilali h. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Enumeraicelpuin5elementecarevmotiveazpeDumneavoastrcapersoana Idemcaomdeafaceri
49 Cateva consideraii pe tema motivrii http://www.youtube.com/watch?v=0Xhz1cEg2Ik&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=uhV3HBZ7X64 , http://www.youtube.com/watch?v=K9DGSovEjvM

53

5. Comunicareainterpersonal a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentulnvacomportamentelecaracteristicecomunicriiinterpersonale nsuireapunctelorcheiealecunoateriiinterlocutorului Studentulnvaprincipiilecomunicriiverbaleiparaverbale,relaiadintreelen cazulcomunicriiinterpersonale b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) capacitateadeautilizaincomunicareinformaiiledobnditeprivitoarela comunicareaverbaliparaverbal deprindereaabilitilorprivindcomunicareainterpersonal capacitateadeaelaboraiarspundelamesajeoraleiparaverbalen comunicareainterpersonal c. Termenidereferin(cuvintecheie) Comunicareinterpersonal,comunicareverbal,comunicareparaverbal, tehniciilegidecomunicare d. Structuratemeidestudiu comunicareainterpersonalicomportamenteleposibile punctelecheiealecunoateriiinterlocutorului comunicareaverbaliparaverbal principaleletehniciilegialecomunicriiinterpersonale e. Rezumatulideilorprincipale Comunicarea interpersonal se rezum la transmiterea de mesaje ntre oamenicaindivizisingulari,ntreunemitoriunreceptor.Eapresupuneoseriede comportamente posibile: empatia, percepia dual, Autoconfesiunea, acceptare / refuz, conflict i cile de rezolvare a acestui. Cunoaterea interlocutorului este esenial pentru obinerea reaciei dorite de la acesta. Comunicarea verbal este caracteristic oamenilor i este nsoit de elemente paraverbale. Comunicarea paraverbal poate fi una n sine folosind tehnicile specifice. O serie de tehnici i legi specificeaufostelaboratepebazaexperienei f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Comunicarea interpersonal diadic presupune strict doi participani avnd drept scop persuadarea interlocutorului dar i n completare: autocunoaterea, descoperirea lumii exterioare, stabilirea i meninerea de relaii semnificative cu alte fiine umane pentru ai satisface nevoia de incluziune aa numitul efect primus inter pares, cea de control eminena cenuie, nevoia de afeciune ajutorarea

54

semenilor,joculidistracia:specieludi:rzboiul,justiia,filozofia,poezia,retorica, arteleetc.datoarepropensiuniiomuluictrejoc. Acesttipdecomunicaresereferlatransmitereademesajentreoamenica indivizisingulari(nuneapratnumaidoiinterlocutori,cimaipuinidectungrup).Ea include comunicarea verbal i cea nonverbal, felul cum ne prezentm altora i cum percepem noi alte persoane. Comunicarea interpersonal implic doi participani:emitorulireceptorul,darsedesfoarntrunanumitmediuceeace complicsimplitateaaparentaschemei. nlimbajulcomunicrii,ceeacesarealizatntretineipartenersenumete 50 raport A crea un raport implic alegerea din comportamentele posibile pe acela careiasigurceamaibunbazdenelegerecupartenerul,lalimitesteartadea te face simpatic i credibil, arta de a seduce. Raportul este un climat de destindere care permite bunvoina reciproc, folosirea unui limbaj foarte apropiat. Asta nu nseamnnsisimpatiareciproc:unuldintreinterlocutori,poate,pentrurealizarea procesului de comunicare (schimb repetat de mesaje i rspunsuri) si disimuleze antipatia. Empatia: nseamn capacitatea de a simi ceea ce simte cellalt, de al nelege.Nuentotdeaunaposibil,darenecesarssefaceforturi,pentruccuct nelegereapoziieiceluilaltestemiabuncuattrezultatelesuntmaiuordeatins. Perspectiva dual: legat de empatie, pentru o comunicare eficient trebuie neleas i luat n considerare poziia, punctul de vedere al celuilalt. E posibil ca o poziiedeforsvaaducctigulpemoment,darntimpsepoaterzbuna:cellalt nu trebuie numai convins ci i ncredinat de bunvoina reciproc, cheia de bolt a unorrelaiidedurat. Climatul comunicrii: este considerat ca sentimentul general, modul de a comunica ntre cei doi parteneri. Modul relaxat, atmosfera de ncredere, climatul constructiv sunt elemente care construiesc un climat propice. Nervozitatea, iritarea, tendinadearidicularizasaucriticasuntinhibitori. Autoconfesiunea: mai ales n lumea afacerilor, unde lipsa de ncredere (mai precis teama de cellalt, de inteniile sale reale), lipsa informaiilor despre partener sau despre modul cum sa schimbat de la ultima ntlnire poate fi dezvluirea informaiilor personale despre noi nine pe care altfel cellalt nu ar avea cum s le obin. O astfel de aciune nu ctig numai ncredere dar mbuntete climatul. Normal, sunt nivele diferite de confesiune funcie de relaiile anterioare, de personalitateaceluilalt,dencredereapecareoavemi,demulteoridegradulncare dorim s folosim aceast tehnic n manipulare. Exist ns o limit clar: adevrul obinutdepartenerprinverificareseparat.
50

Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000

55

Acceptare / refuz: nimnui nui place s nu fie acceptat: el ca persoan sau ideile sale (adic intenia sa). Acceptarea poate lua forma recunoaterii, confirmrii sau aprobrii i se manifest prin contact vizual, strngere de mn, zmbet sau manifestarea ateniei ascultrii sau chiar Dasauaprobarea mesajului de acord cu ce spunei. Refuzul este comunicat prin evitarea privirii, tcere sau schimbarea subiectuluisausimplunu(deevitatnafaceri) Conflict: poate apare din interese divergente, prioriti sau scopuri diferite. Unconflictinevitabilvaconducelaevitareacomunicrii.Numaidorinadecolaborare ducelacomunicare,cuexcepiasituaiilorarmate.Conflictelepotfideschise,cndse accept de la nceput de cei doi existena lui, ntlnit ntotdeauna n situaiile de negociere. Conflictele pot fi ascunse cnd nu sunt expuse explicit de una din pri, aceastevitndangajareanfinalizareacomunicrii.Moduldereaciensituaiilede conflictsuntlarganalizatedeteorianegocierilor. Din punct de vedere al comunicrii interpersonale menionm numai c rspunsulpoateducelarupereasaustrngerearelaiei. Rspunsulpoatefi: 1.Activ:atuncicndfacemcevaslrezolvm; 2.Pasiv:atuncicndnufacemnimicslrezolvm 3.Constructiv:dorimscontinumrelaia. 4.Distructiv:rupemrelaia. Iatrspunsurilespecificerezultatedincombinare: a.plecare:esteactiv(reacionm)dardistructiv. b.ignorare:estepasiv(nurspundem)idistructiv. c.loialitate:estepasiv(nureacionm)darconstructiv.d.discuie:esteactiv iconstructiv. activ

distructiv

constructiv

pasiv Punctele cheie ale cunoaterii interlocutorului asupra crora trebuie s v concentraipentruaobinerezultatuldoritsunt51:
51

Nicula V. Comunicare i negociere n afaceri, Editura Alma Mater, Sibiu 2002

56

Fizice: Respectareadistanelor.Fiecarepersoan,ntroconversaieparticular,areozon propriededistanoptim,carevafidescoperitirespectat.Zonasedescopercu uurin ntruct, nclcndo, persoana se las puin pe spate sau se retrage cu un pas52. Poziia corpului i gestica. Oglindirea poziiei corpului interlocutorului, cu o tehnic potrivit,induceimediatosenzaiedeafinitatepecarepersoanaopercepeipecare nicieansinutiesoexplice. Ritmul respiraiei. Sincronizarea cu ritmul respiraiei interlocutorului, chiar dac poatepreaunlucruciudatinenatural,esteunuldintrecelemaiputernicemijloace pecareleaveiladispoziiepentruinstaurarearaportuluioptim. Verbaleiparaverbale: Copiereacanaluluisenzorialpredominantalinterlocutorului. Fiecare persoan utilizeaz cu predilecie un anumit canal senzorial (vizual, auditiv, kinestezic) i exprim acest lucru folosind cu predilecie anumite cuvinte "cheie". Astfel, ea d o semnificaie aparte anumitor cuvinte iar dumneavoastr suntei cei caretrebuiesledescoperiiislefolosii. Tonul vocii i viteza. Ca i n cazul gesticii, copierea se va face cu extrem atenie, pentruaevitadepirealimiteicontientului. Mentale: Ctre/Dinspre:opersoanpoatefimotivatpentruaobinecevaplcutsaupentrua evitacevaneplcut. Referina intern/Referina extern: o persoan ia decizii baznduse pe propriile senzaiisaunfunciedeceeacespunalii. Adecvate/Neadecvate: persoana se poate concentra masiv asupra afinitilor sau diferenelor. Posibiliti/Necesiti/Motive:nfunciedejustificareapecareopersoanogsete pentrupropriileaciuni. Valori: Eleprivescmodulncarefiecarepersoandecideceeaceestebunsauru,corectsau greit.Pentrualeaflatrebuiesrspundeilantrebarea:"Ceesteimportantpentru mine?" Valorilesuntordonateierarhic,delaceamaiimportantlaceamaipuinimportanti potfiuordescoperitecuctevantrebricheie.
52

V. detalii Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000 pag. 6472

57

Criteriiechivalente: Reprezint modul n care valorile sunt nelese n practic, deoarece aceeai valoare poatefiperceputnmodurifoartediferite. Credine: Credinelesereferlaconvingereacanumitelucrurisuntadevrateialtelenuila secvenele cauzefect (dac..., atunci...). Ele se formeaz pe parcursul ntregii noastreexistenepebaza:mediuluisocial,evenimentelor,cunotinelorirezultatelor precedente. Niciopersoannuarputea,nmodnormal,sreacionezenafarapropriilorcredine, aadariacesteatrebuiedescoperiteicopiatecugrij.Anuinecontdecredinelei devalorilealteipersoanereprezintprincipalacauzanenelegerilor. Ataamente: Acesteansoescvalorileicredineleiprivescunelementspecific. Amintiri: Amintirile influeneaz profund percepiile i rspunsurile comportamentale ale persoanelor. Este evident ca nu putei ti tot ceea ce i amintete cineva, dar informaiilepecareopersoanlepstreazdinanumiteexperienepotfidefolosn conducereauneiconversaii. Decizii: Deciziilesereferalaoameniilamediuisuntluatenmodincontientnprimiianide via i preponderent contient ulterior (raional sau afectiv). Ele exprima credine, valori,ataamente. Utilizarea acestor puncte cheie are drept scop orientarea conversaiei n beneficiul dumneavoastrfrcainterlocutorulscontientizezeacestlucru.nacestmoment, interlocutorulvvapercepecaopersoandeosebitdesimpaticcreia,nutiedece, darestenclinatsifacanumitefavoruripecarenulearfacealteipersoane. Comunicareaverbal: Cuvntul rostit este un mesaj verbal. Limbajul articulat este nivelul cel mai nalt de comunicare din lumea biologicului, fiind precis, analitic i complex. Mesajul verbal depinde de rezolvarea satisfctoare a problemelor legate de nelesul cuvintelor, de abilitile vorbitorului i de atenia asculttorului, de claritatea sau ambiguitatealimbajului,defolosireaargouluisaujargonului,deconotaiiidejocuri decuvinte.

58

Obiectul comunicrii este ntotdeauna prezent n comunicarea de afaceri i poatefirelativuordeidentificat(dacnuestedeliberatascuns).Pentrucaelsfie atinsenevoiecamesajulsfieemis,recepionat(auzit,pipit,citi,mirosit);mesajuls fierecepionatidecodificatcorect;sfienelesiacceptat;receptareasproduco reacieaacumadoritoemitorul.Pentrucaaceastfunciespoatfirealizatse folosete limbajul articulat. Acesta include i onomatopeele sau gestica simpl. Noiunea de limbaj implic nvarea limbii, sistem de comunicare n care semnalele orale capt nelesuri acceptate de ambii parteneri. Limbajul exprim o stare interioariareofunciecomunicativprincaresemnalizeazcevaiintenioneazs provoaceoanumitreacie,unanumitcomportament.Omulnsfoloseteifuncia descriptivsaureprezentativcareideosebetedeanimaleilepermiteprintrealtele s mint sau s falsifice contient. De asemenea numai limbajul uman permite argumentaia,maialescaparteaunuischimbcontinuudemesaje. Sensulcuvintelor:comunicareaverbalimplicoserientreagdeniveluride codificareidecodificarecaredepinddepersonalitateafiecruipartener.nprocesul de nvare a cuvintelor fiecare om, funcie de experiena sa, a mediului n care triete le poate da nelesuri sensibil diferite fa de lai oameni. Aceasta poate conduce la ambiguiti i dificulti n comunicare. Sensul exact poate fi arbitrat de dicionar, procedeu esenial pentru lumea afacerilor unde sensul poate modifica esenial rezultatele unei afaceri. Nu ntmpltor, urmare globalizrii i trdrii traducerii (unele cuvinte i distorsioneaz sensul din limba de origine) att actele normative,darinelegerilencepprindefinireatermenilorianelesuluilor. Ambiguitatea: poate aprea de folosirea cuvintelor cu mai multe nelesuri sauprinfrazareadefectuoas.Putemconstataoambiguitatedeliberatncazulunor strategii speciale de comunicare, dar, fiind la limita conveniilor orice mic greeal poatecostamult.Uneoriambiguitateapoateapreadingradulridicatdeabstractizare carepoatedanaterelanenelegerisauinterpretridiferite. Jargonul: numim jargon limbajul specific unor categorii sociale sau profesionale. Folosirea jargonului poate individualiza individul fa de ceilali conferindui o poziie special n cadrul grupului. Atunci cnd e folosit de lumea interloppoartnumeledeargou.Folosirealortrebuiefcutcudeosebitatenie. Primaformesteateniafocalizat.Inacestcazetifoarteatentlasubiectul/obiectul ateniei tale i nu mai vezi nimic n rest. De exemplu, dac eti n trafic i vrei s verifici vitezometrul sau turometrul, atenia ta se focalizeaz pentru un timp pe acel cadran. Adouaformesteateniadefocalizat,cazncaresepierddinvedereanumitedetalii, dar se percepe mult mai bine ansamblul i schimbrile care au loc n mediul nconjurtor. Este atenia pe care o folosim n trafic atunci cnd observm micrile celorlalioferi,schimbareaculoriilasemaforsauapariiaunuibiciclistnpreajmata.

59

Din pcate, suntem educai n coli s ne focalizm atenia, dar nu suntem educai, dectfoartepuin,sneantrenmadouaformdeatenie Mesajul paraverbal al comunicrii verbale: orice mesaj verbal este nsoit de o mulime de stimuli ncorporai mesajului. Acestea provoac reacii afective diverse, asociate mesajului verbal n sine: tonul, vocea, ritmul, pauzele, accentul, blbielile, clipitul genelor, expresia feei, atingerea, gesturi etc. El permite influena i chiar controlainterlocutorii,fiindesenialncaptareaatenieiiprinaceastaabunvoinei. Sub denumirea de metacomunicare reunim totalitatea elementelor paraverbale i nonverbale. Principaleleinstrumentealelimbajulparaverbalsunt: Calitilevocale:cuprindnuneapratcalitioratoricecinsuiriprincarese potcontrolamecanismelevorbiriiifactoriicareinflueneazsunetulvocii.Controlul vocii prin volum, intonaie, pauze, accente, timbru permit potenarea efectului mesajului,maialesprincaptareaatenieiasculttorului. Mecanismele vorbirii: sunetul vocii este dat de vibrarea aerului la ieirea din plmni prin cavitatea bucal. Drumul este lung i complicat i implic a tehnic laborioas.Funciedeexerciiulvorbitoruluisepoateobineocalitateeficient,care sdeclanezelaasculttorreaciaavutnvedere. nlimea vocii:Poate face plcere sau dimpotriv, ns poate trda nervozitatea,nelinitea,emoia. Volumul vocii: Depinde de factori multipli i presupune un exerciiu prealabil funciedemrimeancperii,mrimeagrupuluiizgomotuldefond Dicia: abilitatea de a articula i pronuna corect cuvintele nu este numai o tehnicciiodovadaeducaieiiprofesionalismului. Accentul: accentuarea cuvintelor este important dar este esenial accentuarea(ipunctuaiancomunicareascris)nfraz,putndschimbatotalsensul Evaspalvesel Pauzele: sunt la fel de importanta ca i cuvintele i pot transmite cantiti impresionante de informaie cu o putere de convingere mare. Dar pot duce i la obosireaaudienei. Intonaia: Timbrul i variaia nlimii vocii transmit emoii, sentimente, atitudini.Elepotsltrdezepeemitentdatipotinducelareceptorsensurinuanate alemesajelor.

60

Ritmul vorbirii: Se poate vorbi repede, lent, calm, nervos, furios, trist, vesel, dictatorialsauumil.Unbunvorbitorialegeritmulapropiatefectuluiscontat. Comunicareascris: Este expresia palpabil a comunicrii verbale. Oamenii au ncercat si conserveexperienafolosinddiversesuporturipentrucomunicare:lemn,piatr,argila ars, pieile de animale, papirusul, hrtia, ecranul computerului. Materializarea verbului n cuvnt scris se face prin metode de ncriptare, cunoscute ca alfabet, acestea cunoscnd o ndelungat evoluie. Azi majoritatea oamenilor folosesc ideograme(chinezeti,japonezeetc.deinuoricinelepoateciti!)alfabetullatinicel arab.Comunicareascristrebuieabordatseparatdatfiindseparareantresensuldin mintea emitorului, forma scris i sensul materializat n mintea receptorului. n lumea afacerilor, nevoia de precizie a condus la folosirea unor forme prestabilite, uzitate,largacceptate.nplus,raporturilededreptceropreciziemaximnexprimare datfiindprincipiulverbavolentscriptamanent. Dintredocumentlefolositeintensncomunicareascrisprezentm CurriculumVitae(CV) Estepoatedocumentulcelmaicunoscutimaintrebuinatdeoricesalariat.i nu numai, i tehnocraii au tot timpul unul n sertar. Sistemul anglosaxon folosete contracteledemuncpevia(peperioadnedeterminat)numaicaexcepie.Regula este contractul pe perioad limitat, aa cum a nceput s se extind i la noi. i n acestcazunCVesteobligatoriu. PuinitiunscdecndsuntemmembriiaiUECVulsaformalizat.Dac planificai s v nscriei ntrun program de studii sau de formare profesional, cutaiunlocdemuncsausobineiexperiennstrintate,esteimportants vputeifaceaptitudinileicompeteneleclarnelese.DupnormeleUEEuropass reprezintunnoumoddeaajutaoameniis: i fac aptitudinile i competenele uor i clar de neles n Europa (Uniunea European,EFTA/EEAirilecandidate); ssemiteoriundenEuropa. Europassestecompusdincincidocumente: dou documente (Curriculum Vitae Europass (CV)53 i Paaportul Lingvistic Europass)pecareleputeicompletasinguri;i altetreidocumente(SuplimentulEuropasslaCertificatulprofesional,Suplimentul Europass la Diplom i Mobilitatea Europass) completate i emise de organizaii competente. Europass este sprijinit de o reea de Centre Naionale Europass. Europass a fost stabilitprinDeciziaNr.2241/2004/ECaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin15 decembrie 2004, referitoare la transparena cadrului unic pentru calificri i competeneprofesionale.Maimultepe

53

V. anexa pentru model

61

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=ro_ RO Totui, piaa muncii fiind global cteva noiuni generale trebuie menionate54:Muliauimpresiactrimitereaunuicurriculumvitaefirmeidesprecare au auzit c face angajri este de ajuns, ceea ce este greit. Un CV este nsoit de scrisoareadeintenieidereferine SCRISOAREADEINTENIE Abordarea problemei solicitrii unui loc de munc include obligatoriu ataarea unei scrisorideintenie.Scrisoareadeintenieacompaniazcurriculumvitaenmomentul n care l trimitei unui posibil angajator. Ea are rolul de a v prezenta ca pe un candidatcapabil. Elementelepecaretrebuiesleconinscrisoareadeinteniesunt: Solicitareaefectivapostuluipecareldorii. Explicaincuvintepuineifermedecedoriipostulrespectiv,carearfiprincipalele caliti pe care le avei i pentru care meritai postul, ce dorii s realizai n cadrul firmei. Menionai ce anume din activitatea, prestigiul firmei, v a determinat s solicitai acestpost. Manifestaiv ncrederea c angajarea dumneavoastr va fi de bun augur pentru ambelepri. Scrisoareadeintenieconinemotivaia,calificrileiexprimdisponibilitile dumneavoastrfadefirmalacareintenionaisvangajai,ntrunformatconcis iatractiv.Esteprimadumneavoastransdeafaceoimpresiebun,iaroscrisoare conceputexclusivpentrufirmarespectivaratinteresuldeosebitpecarelacordai acesteia. Scrisoareadeintenietrebuieslfacpecititorssegndeascunminutn plussvaleagpedumneavoastrinupeoricarealtcandidat. Scrisoriledeinteniesuntdedoutipuri: 1. Cover letters sunt acele scrisori care se trimit pentru o poziie precis, n urma unui anun al organizaiei angajatoare. Numai 20% dintre posturile valabile la un moment dat sunt anunate (este ceea ce se numete piaa de munca vizibil). Vor exista,deci,foartemulicompetitorinncercareadeobinereaposturiloranunate. Infapt,90%dintrepersoanelecarecautunlocdemuncseorienteaznumaictre acest sector de 20%, al posturilor anunate. Nu limitai aria de trimitere a scrisorilor numaictreposturileanunate.Postulpecareldoriiesteposibilsnufieanunatn pressaunaltesurse. 2.Broadcastletterssuntscrisorilecaresetrimitctre locuri de munc neanunate. Ele informeaz managerii asupra potenialului dumneavoastr,cuscopuluneieventualeabordriulterioare. Posturilecarenusuntanunateleputeilocalizaprinconsultareacataloagelor, ziarelor,periodicelor,organizaiilorprofesionaleiaInternetului.Cutaioportuniti
54

Preluat dup Nicula Virgil - Comunicare si negociere in afaceri, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002

62

n mediul de afaceri, n industrie, servicii sociale, educaie, guvern etc. Muli oameni dorescsvajutedacpot,aactrebuiedoarscereiasistenalor.ntrebaicare estenumeleiadresaangajatorului. Mergei personal s vedei potenialele locuri de munc (direct sau prin telefon pentru stabilirea unui interviu). Dac aceste metode nu v sunt accesibile puteitrimiteoscurtscrisoareprincaresolicitaioscurtntlnire. Cele dou tipuri de scrisori au similariti i trebuie s includ urmtoarele elemente:accentulvacdeapepunctelefortecerutedepostastfelnctangajatorul s fac o conexiune uoar cu cerinele organizaiei sale. Punctele forte vor fi elaborateporninddelacalificrileprezente.Exemplelececoninnumere,cifreconduc lacretereancrederiinacurateeascrisorii.Prinscrisoarevveidiferenianetfa deceilalicompetitori.Motivailpeangajator,faceilsidoreascsvntlneasc. Linia general trebuie s fie pozitiv, s pstreze caracteristici de confidenialitate,darnutrebuiestreceilimitaspreegoism. Scrisoarea tip "cover" este adresat i trimis unei persoane sau unui departamentspecificatentrunanun.Dacnuestespecificatniciunnume,ncercai slobineidinaltesurse,pentruapersonalizatrimiterea.Inprimulparagraftrebuie trecuttitlulpostuluidinanun.Trebuiemenionatebeneficiilepecareleputeiaduce i care este interesul dumneavoastr fa de organizaie i postul solicitat. Dup ce considerai c angajatorul a primit scrisoarea, telefonai pentru a restrni interesul asupradumneavoastripentruastabilidataunuiinterviu. Scrisoarea tip "broadcast" este adresat i trimis efului de departament unde dorii s lucrai. Dac organizaia este mic, trimitei scrisoarea direct preedinteluisaudirectoruluiexecutiv.Inprimulparagraf,pebazacercetrilorfcute, menionaiexactpoziiadecaresunteiinteresat,ceeaceputeioferi,ceeaceeiau nevoie i de ce ar apela la dumneavoastr. Menionai i numele persoanelor (cu permisiunealor)delacareaiobinutinformaiile. Scrisorile trebuie s aib la baz activitile pe care le putei presta pentru angajator.Pentruacesttipdescrisoareseadmitemaximumopagin. Scrisoriledemulumire Trimitei scrisori de mulumire oricrei persoane care va ajutat. Mulumii fiecreipersoanecucareaisusinutuninterviu,menionndctevaaspectedincare aiavutdenvat. Promptitudinea scrisorilor este un element esenial. Menionai n scris aprecierile dumneavoastr pentru informaiile pe care leai primit. Mulumii persoanelorcarevaudatreferine. Scrisoareademulumirepostinterviu Folosii aceast scrisoare, cea mai neglijat dintre toate tipurile de scrisori, pentru a informa un posibil angajator cu privire la interesul dumneavoastr pentru postul oferit. Rezumaiv punctele dumneavoastr puternice i exprimaiv dorina de a fi inclus n urmtorul set de interviuri. Promptitudinea (max. 24 ore) cu care trimitei scrisoarea dup interviu este foarte important. Putei meniona i alte informaii pe care ai uitat s le transmitei la interviu. Reamintiii intervievatorului

63

calificrile dumneavoastr pentru poziia pe care o dorii i beneficiile pe care le va obinecompaniadacvangajeaz. Scrisoareacaurmarearespingeriicandidaturii Dupceprimiiun"nepareru,dar...",scrieincoscrisoare.Veidemonstra astfel atitudinea pozitiv fa de organizaia care va respins. Sugerai c suntei interesatdeunpostsimilarceluipentrucareaifostintervievatsaudeunposibilalt postcareseelibereazncadrulcompaniei.Semaipotscriescrisoripentruscoaterea CVuluidumneavoastrdinbazadedateacandidailor,pentrurefuzareauneioferte demunc,deacceptareaunuilocdemuncetc.Inprincipiu,oriceaspectnouaprut poatefiunbunmotivpentruoscrisoare. CURRICULUMVITAE Uncurriculumvitaeesteoschibiograficntocmitdeuncandidatcaresolicitun post sau o poziie. n general informaia coninut de un CV trebuie atent selectat, ordonatiinclusnseciunibinecntriteianunatedetitluriisubtitluriadecvate. SepotdistingeurmtoareletipurideCurriculumVitae: a. Cronologic este organizat n ordinea datelor angajrilor anterioare, ncepnd cu celemairecente.AngajatoriipreferaceststildeCVilconsidercelmairelevanti uordeparcurs. Utilitate:Ceicareicautunnoulocdemunc,avndoexperiensolidiunistoric alangajriloranterioarerelevant,potfolosiaceststilcueficienmaxim.Ceicarevor si schimbe domeniul de activitate sau cei cu puin experien vor ntimpina dificultinalntocmi. b. Propriuzis este prezentarea detaliat a studiilor, publicaiilor, proiectelor, premiilorialocurilordemuncanterioare. Utilitate: Va fi folosit de cei cu activitate tiinific, academic, fiind necesar la solicitareaunorposturinnvmntsaucercetare. c.Funcionalesterearanjatcronologiaangajrilor, acestea fiind grupate n seciuni pentru a sublinia abilitile i realizrile personale. Unora dintre angajatori le displace acest gen de CV, mai ales dac nu pot corela cu uurin abilitile cu poziiile ocupate, nivelele de responsabilitate cu datele privind experiena. Trebuie s evitai pe ct posibil acest fapt i prin menionarea firmei pentrucareailucrat,nfiecareseciunecaredescrieorealizarepersonal. Utilitate: Acest tip de CV v d posibilitatea s subliniai i s corelai ntre ele abilitileirealizrilelacareacesteaaucondus,lucruricarenupotfiattdeevidente ntrun CV cronologic. Dac una din descrierile de mai jos se potrivete situaiei dumneavoastr,puteiluanconsiderarentocmireaunuiCVfuncional: Aveioexperien"mixt",nuaveiocontinuitateclarntrepoziiiledeinute. Sunteiproasptabsolvent.Trebuiesartaicumabilitileicunotinelefolosite ntrecut(chiarnrealizareaproiectelorlacursuri)vpotajutalaloculdemuncdorit. Funciiledeinute(ex:AsistentAdministrativsauCoordonatorMarketing)nureflect clarniveluldepregtirepecarelavei. Facei o schimbare de carier schimbai domeniul (ex: plecai dintrun spital la o companie farmaceutic) sau v schimbai ocupaia (ex: plecai din producie la vnzri).

64

d.ElectronicesteunCVcronologicsaufuncional formatatgraficastfelnctspoatfiscanatsautrimisnformelectronic(dischete, email). Firmele mari folosesc sisteme automate de stocare a informaiilor. Cutarea unuicandidatlaunmomentdatsefaceprincuvintecheie.Deasemenea,acesteCV uri pot fi adunate n baze de date n care firmele interesate vin s caute poteniali candidai. Utilitate:BnciledeCVuridevintotmaiutilizatedemultefirme.Oricum,estebines fii pregtii pentru aceast eventualitate care va deveni practic curent n foarte scurttimp. Comunicareaparaverbal: Este forma de comunicare care folosete alte mijloace de transmitere a masajelordectcuvntul.Roluleiesteadeseaneglijatdeistudiilearatcnumai7% din mesajul unei comunicri se reine prin cuvinte, 3(% prin paralimbaj (n principal intonaiaiinflexiunilevocii)i55%prinlimbajulnonverbal.Limbajulnonverbaleste celmaiapropiatdeemitentideaceea,prinexperieniintuiiereceptoruliacord maimareatenie.Facemnsobservaiaprivindcantitatea:verbulseadreseazunui singur sim ii solicit receptorului un intens proces contient de decodare, analiz, recodare. Limbajul paraverbal se adreseaz celorlalte simuri i mai ales sistemului vegetativ sau rutinelor deja stabilite la nivel de cortex, astfel nct efortul solicitat receptorului este mai mic iar cantitatea de informaii este prelucrat mai rapid i aparentfrefort. Maitrebuiesmenionmimijloaceledecomunicareparapsihologice,cele din domeniul cuantificabil i evideniat de tiin, inclusiv transmiterea gndului. n acest domeniu tiina este numai la nceput. Dar din cele mai vechi timpuri a fost observatincurajatconcentrarea,acumulareaforelorienergiilorsprerealizarea scopului.Moralulcaprodusfinalalacestuiprocesesteesenialpentruunlupttor careurcnring.Tehnicispecialedeconcentrareaufostisuntfolositediversecoli asiaticepentrupregtirelupttorului.Oricomunicareanafaceriesteolupt:nimeni nucomuniccasseaflentreab,cicasctige,inuorictcimaximumdeprofit! Kinetica:esteteoriacarestudiazansamblulsemnelorcomportamentaleemisenmod naturalsaucultural.Gesticaesteamnunitstudiaticlasificat. Ogrupdistinctesteformatdeexpresiafeei55:mimica56(aceaparteafeei care comunic), zmbetul, privirea (durata contactului, dilatarea pupilelor, evitarea contactuluietc.).Deregulseciteazpatrufunciiimportantealecomunicriivizuale: cererea de informaie (privirea are rol major), semnalul dat partenerului c poate vorbi,orientareanaturiirelaiei(interessauostilitate)icompensareadistaneifizice. Subliniem c nu att studiul gesticii este important ct stpnirea propriei fee i reaciadeliberatncontrastcugndirea.
Vezi i http://www.youtube.com/watch?v=V25qu1xpJOc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=PQwGrQ3S980&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=P4kyEyqPbYc&feature=related 56 pentru exersarea mimicii fetei vezi http://video.google.com/videoplay?docid=9051512543708981409#
55

65

Micarea corpului: este un mijloc complex de comunicare contient sau involuntar. Gesturile sunt la fel de numeroase ca i vorbele, poate mai numeroase. Orice mesaj verbal este nsoit de o multitudine de gesturi: ale minilor, capului, picioarelorcarepotaveavalorivariatefunciedeculturancareneaflm.Diferenele culturale sunt eseniale azi cnd comunicarea on line te pot pune n contact cu parteneri din medii culturale diferite. Postura corpului: comunic n primul rnd statutul social al indivizilor i dau informaii despre atitudine, emoii, grad de curtoazie, cldur sufleteasc. Corelate cu relaia dintre ei, posturile pot fi: de includere / neincludere, de orientare corporal sau congruen / necongruen57. Moduldemicarealcorpului:poatedainformaiiprivindtipologiainterlocutorului Proxemica: limbajul spaiului trebuie interpretat simultan dup: mrime, grad de intimitate, nlime, apropiere deprtare, nuntru n afar. Proxemica studiaz aceste relaii ca limbaj de comunicare. Ea definete distana intim, distana personal, distana social i distana public stabilind standarde funcie de diferiteculturi. Nu e lipsit de interes studierea limbajului culorilor, dependent i el de culturi dar cu mareimpactemotiviputereridicatdeconvingere. Cel mai important ns rmne limbajul timpului: precizia timpului (fiind preios, ntrzierea,evitareaabordriiproblemeipotfifactorideruperealegturilor),lipsa timpului (poate arta lipsa de importan sau de interes) i timpul ca simbol (ritmul, organizarea i cadena muncii). Cel care i structureaz bine timpul prezint deja o diferenadestatut. Tehnicidecomunicarenrelaiileinterpersonale: Relaia dintre trsturile de personalitate i actul comunicrii se situeaz la intersecia celor dou orizonturi: psihologia persoanei i tiinele comunicrii. Psihologia persoanei prezint sintetic structurile personalitii i nivelurile de manifestare (Eul, Sinele, Supraeul), dar i principalele componente ce intervin n comunicare la nivelul personalitii: afectivitatea, motivaia, atitudinea, comportamentul. Dezvoltarea competenelor de comunicare se realizeaz prin analizarea unui program de sugestii i reguli practice prezent n fiecare din componentele actelor interpersonale:aconversa,aargumenta,aseduce,asugestiona,amanipula,atcea, aasculta,ascrie. A conversa: reguli ale conversaiei n limbajul logic i limbajul afectiv; stiluri de conversaie,formeeficienteiformeaberante,percepiainterpersonal,atribuirea.

57

Trans V; Stnciugelu I Teoria comunicrii, Ed. comunicare.ro, Bucureti, 2003 pag 90- 97

66

Aargumenta:pragulconstruiriiuneiteoriiaargumentaiei,condiiileimetodelede eficientizare a argumentrii i o tipologie a sofismelor, descrierea unui model explicativalprocesuluidepersuasiune. Aseduce:principiileatracieiinterpersonale,factoriicareintervinnformareaprimei impresiisaulaapariiaatracieiinterpersonale,inclusivnsituaiidificile. Asugestiona:relaiadintreargumentareisugestie;tipuriledemesajepecaresepot aplica elemente sugestive, condiiile eficienei sugestiei i strategiile de a rezista interveniilorsugestive. Amanipula:structuramanipulriicomportamentaleprincomunicare,tipuriitehnici demanipulareinterpersonal. Atcea:ipostazealetcerii,tipurideoamenicaretacioamenicarenutiustac; modalitiledeapstraotain. A asculta: tipurile ascultrii, caracteristicile psihologice ale persoanelor care tiu sau nusasculte,ascultareaactiv,caabilitate. Ascrie:planificareamesajului,sugestiipentrudezvoltareacompeteneidecomunicare scris,caracteristicilepsihologicealepersonalitiinscris,accentuareaiestomparea comunicriinscris. Tehniciilegidemanipulareinterpersonal n aciunile fiecruia apare dorina de ai influena pe ceilali, utiliznd instinctivtehnicimaimultsaumaipuincorecte:delacopilulcareplngecasobin ojucrie,pnlaspltoruldeparbrizedinintersecie,carentistropeteparbrizuli apoi l ntreab din ochi pe ofer dac este de acord, toi duc o lupt permanent pentruaobinecevadelaaltcineva. Lumea contemporan este att de complex, nct, pentru a se descurca n sarcinile cotidiene, fiecare persoan ia dezvoltat nc din copilrie o serie de programedecomportamentnbazacrorareacioneazautomatlasituaiilentlnite. Deexemplu,daccinevavfaceuncadou,suntei"programai"svsimiidatorii s cutai s v revanai ct mai curnd. Cine cunoate aceste programe de comportament le poate utiliza n avantajul propriu, pentru a constrnge la un comportament determinat. Fiecare tehnic este cu att mai eficient cu ct o persoanidseamamaipuincaeaesteaplicat. Mareamajoritateatehnicilorfolositedemanipulatoriaulabazunasaumai multedinlegileurmtoare58:
58 Bruno Medicina - Articole n revista Idei de afaceri nr. 12/1996, 1/1997, Editor Rentrop & Straton, Bucureti.

67

Legeacontrastului Aceast lege spune c dou lucruri diferite par i mai diferite atunci cnd sunt puse alturisau,altsens,unlucrupoatecptadimensiunidiferitenfunciedecontextuln careesteplasat. Cineofolosetepoateprofitadinplindedumneavoastrfraaveaniciunmoment aerulcoface. Vorbind despre metodele de convingere trebuie amintit Retorica lui Aristotel,carearmeritasdepeascperimetruluniversitilordefilologie,pentrua fiintrodusncursuriledevnzareimanagement.Elscriacpersuasiuneacuprinde3 elemente:ETHOS(parteamoralsaucaracterul),LOGOS(partearaional)iPATHOS (parteaemoionalsaupasiunea).Fiecareelementestenecesar,darnupoaterealiza persuasiuneadeunulsingur. ETHOS. Etica este piatra unghiular a persuasiunii. Dac nu inspirai ncredere i integritate, nimeni nu va fi dispus s va cread, indiferent ct de perfecionate ar fi tehniciledumneavoastr.Esteposibilsexersaicreareauneiaparenedesinceritate ionestitate,darnicioaciunedepersuasiunepetermenlungnuafostconstruitpe fundamentenesincere.Eticasemnificipregtireaiprofesionalismul. LOGOS. Partea raionala este, evident, foarte important, dar singur nu va obine dect consensuri firave. Oricare ar fi mesajul prezentat, trebuie s fii clari, simpli, direci.Dacaveiologicnvorbire,sunteiuordeurmrit,iardacvajutaiicu exemple,mesajulestemaiuordevizualizat,deneles. Aceast parte trebuie meninut ct mai scurt posibil i limitat la strictul indispensabil. PATHOS.Logicapoateconvingelanivelteoretic,darceeacedeterminaciuneaeste ntotdeaunaemoia.Estenecesarsvorbiicupasiuneiconvingere,utilizndimagini puterniceiexemplecareantreneazdirectinterlocutorul.Doardacceeacespunei ivacreasentimenteprofunde,veireuislconvingeideceeaceipropunei. Oridecteoricutaisconvingeipecinevadeceva,apelailaacestmodelsimplu ethos, logos, pathos. Vei descoperi c n 25 de secole nu ia pierdut nimic din eficacitate. Legeareciprocitii Ideea de a fi "programat" pentru a da anumite rspunsuri i a avea anumite comportamente automate deranjeaz pe foarte muli. Comportamentul stereotip i automat se ntlnete n cea mai mare parte a aciunilor umane. Legea reciprocitii esteformulatastfel:daccinevavdcevaceviseparevaloros,simiidorinas dai ceva n schimb. Acest lucru nu nseamn c ntoarcei imediat gestul sau cadoul respectiv,cicvsimiiobligaisvrevanai.

68

Aceast lege permite fiecrei persoane si alctuiasc un fel de "banc a favorurilor",tiindcceadatnuestepierdut,pentrucosivinntrunfelsaualtul napoi. ntreaga societate are un beneficiu extraordinar din faptul c membrii ei respect aceast lege. Cineva care nu restituie o favoare sau o restituie greit este exclus din mecanism i capt o serie de etichete negative: profitor, ingrat, nerecunosctor, parazit etc. ns, din teama de a cpta o astfel de etichet, se exagereazadeseancealaltdirecie,devenindastfelopraduoarpentruceicare vorsprofitedepeurmaacesteisituaii. Opersoanpoatesutilizezeabilaceastlegepentruavfacesvsimiidatoriis consimiilacereripecare,nmodnormal,leaifirefuzat.Obligaiadeavrevana existiatuncicndcadoulsaufavoareanuaufostdelocsolicitate,lucrucarepermite manipulatorului s aleag cadoul iniial i felul n care dumneavoastr s v pltii datoria.Maimult,estefoartegreusvopuneiuneiastfeldeaciunichiariatunci cndinteniademanipulareesteevident. Legeacoerenei Legeacoereneispunecatuncicndcinevaiaopoziie,verbalsaunscris,nlegtur cu ceva, o s tind apoi s apere acea poziie i se va comporta n consecin, indiferentdacpoziialuiaresensi,deseori,nciudaevideneicontrariului. 1.Primultipdecoerenestecea"public".Exemplu:decteorintrodiscuievai aprat punctul de vedere, chiar dac argumentele interlocutorului erau superioare, doar pentru a pstra coerena cu ceea ce ai declarat la nceput? De cte ori facei cevacarenuvplacesaunuvconvine,purisimplupentrucaaaipromis? 2.Coerenainterniimagineadesine Dacvretrageiafirmaiafcutnaintesaudacacionaincontradiciecuceeace ai spus, v putei pierde reputaia de om serios i ncrederea celorlali. Exist ns persoanepentrucareacestelucrurinusuntchiaraadeimportante,careobinuiesc s spun ceva i s fac altceva. Dar chiar i pentru acestea exist o coeren care trebuierespectat,multmaiputernic:ceainterioar.Coerenainterioarsereferla faptulcopersoannupoateacionampotrivaimaginiipecareiacreato. Legeadoveziisociale Aceastlegespunecunuldintremijloaceleutilizatedeopersoanpentruahotrce estecorectconstnaurmriceeaceceilaliconsidercestecorect. Trindnsocietate,opersoannupoatecontrolatoateinformaiilecareajunglaeai trebuiesiadaptezentrobunmsurcomportamentulnfunciedecefacceilali. De multe ori se poate spune c majoritatea face ceva anume, dar acest lucru nu nseamn c are ntotdeauna dreptate. ncercai, din cnd n cnd, s v comportai altfeldectceidinjuruldumneavoastr.

69

Legeasupuneriifadeautoriti Este foarte util pentru societate faptul ca cetenii recunosc o autoritate comunicisesupun.Supunereaesteunelementdebaznstructuravieiisociale; anarhianuarfaceposibilnicimcarsimplaconvieuire,cuattmaipuindezvoltarea societii,acomerului,atiineietc.Supunereafadeautoritiscapopersoande responsabilitatea rezultatelor aciunilor proprii; n plus, cei aflai de obicei ntro poziie de autoritate (prini, medici, judectori, politicieni, experi etc.) sunt ntr adevr mai bine pregtii ntrun anumit domeniu i, n mod sigur, ai constatat cel puin o dat c este mai bine si ascultai pe ei, dect s procedai dup capul dumneavoastr.Problemanuestelegeansine(deobiceipozitiv),cifelulmecanicn care omul reacioneaz: odat ce a fost educat s se supun autoritii, risc s se supun chiar dac ordinele acesteia sunt complet absurde (experimentele fcute n locuriundestructuraierarhicestefoarteimportant,deexemplunarmatsauntr un spital,audoveditcunordindeliberataberantnuesteanalizatcritic,ciesteexecutat frdiscuie). Nusepoatepunendiscuieoriceautoritate,nicinusepoatecontrolaorice tire, dar putei ncerca s fii ateni la veridicitatea autoritilor cu care avei dea face.Obinuinadeaverificamcarceeacevisepareciudatprevinemultegreeli. Legeasimpatiei Aceast lege spune c o persoan va accepta mult mai uor o cerere dac ea este fcut de un prieten sau de o persoan pe care o cunoate i o stimeaz. In schimb, cndcerereavinedinparteaunuinecunoscut,disponibilitateasavafinfunciedect desimpaticiplcutiseparepersoanarespectiv. Factoriicaredetermincretereasimpatieifadeopersoansunt: 1.Aspectulfizic Faptul c persoanele cu un aspect plcut au mai multe avantaje n majoritatea situaiilorvieiisocialeestedenecontestat.Cercetrileaudemonstratcpersoanele frumoase, indiferent c este vorba de brbai sau de femei, par mai talentate, mai inteligente,maipregtiteichiarmaicinstiteimaidencredere.Prinurmare,lorle estemaiuorsigseascoslujb,sobinsalariimaibuneipedepsemaiblnde, dac sunt gsite vinovate de ceva. Agenii comerciali cu aspect plcut ncheie sistematic mai multe afaceri dect colegii lor cu un aspect comun; la fel, politicienii care arat bine au anse mai mari de a ctiga alegerile, fr nici o legtur cu adevratele lor capaciti. Acest mecanism acioneaz la nivelul subcontientului i, drept urmare, nu vom analiza ct de mult suntem influenai de astfel de lucruri. Acestaestemotivulpentrucaretoiceicareaufcutdinmanipulareomeseriesunt persoanedrgue,pusentotdeaunalapatruace.

70

2.Asemnarea Omul are tendina de a accepta mai uor cererile persoanelor cu care se aseamn. Asemnrile de preri, trsturi de caracter, stil de via, fel dea se mbrca, loc de origine, zodia comuna etc. sunt elemente care, dei par mici i nesemnificative, ne determinslconsidermpeuninterlocutormaisimpaticimaidencredere. Iarunmanipulatorpoategsifoarteuorpunctedecontact,adevratesaupresupuse, pentruasearatactmaiasemntorcudumneavoastr. 3.Complimentele Din dorina de a plcea celorlali, o persoan este tentat s cread, fr s stea pe gnduri,toatelaudele,indiferentdecineleface,chiariatuncicndsuntfalse,fcute cuscopuldeaseobineceva.Daclaudeleintescunaspectlacaredumneavoastr inei n mod special, acesta poate fi un dispozitiv diabolic de a crea simpatie i disponibilitate. Un manipulator expert este n stare s descopere aceste "zone" sensibile cu numai douatrei ntrebri bine puse i apoi s le foloseasc din plin n avantajullui. 4.Cooperarea Apreciem mai mult pe cineva i suntem mai dispui sl ascultm dac avem convingerea c muncete mpreun cu noi pentru un obiectiv comun. Profesionitii manipulriitiuperfectacestlucruivorncercassubliniezeoriceelementdeinteres comun (dac nu exist un astfel de element, l vor inventa pur i simplu), pentru a demonstracscopulurmritesteacelai,iaravantajulreciproc. 5.Asociereadeidei Dacacinevanedovesteproast,suntemtentaislprivimcuantipatie,deinuare nici o vin; este suficient simpla asociere de idei pe care o facem. Din acest motiv, fiecarencearcdininstinctsseasociezeculucruripozitiveisseindepartede celenegative. Adevraii maetri n domeniu sunt creatorii de reclame, care sunt n stare s fac asocieripozitivecu,practic,orice;uitaivlamultitudineadeobiectedeconsumcare, nreclame,aparalturideofatfrumoasiaproapedezbrcat. Legeainsuficienei Legea aceasta spune c dorina unei persoane de a avea un anumit produs crete foartemultdacprodusulrespectiviesteprezentatcafiindncantitatelimitatsau greu de obinut. Mai mult, interzicerea accesului la ceva care i era de obicei la ndemn,ofacesdoreascimediatacellucru,chiardacnaintenicinusegndea cexist. Principiul insuficienei bunurilor st la baza oricrui sistem economic i constituie, alturideutilitateidedezirabilitate,unelementfundamentalallegiicereriiiofertei.

71

g. Bibliografiarecomandat ChiricescuA.Comunicareinterumana:comunicareinafaceri,negociere,DEP 50677 Dimbleby,R;BurtonGMorethanWordsRoutledge1998BULBSEO6127 DinuM.ComunicareaEd.Algos2000 FerreolG.MetodesitehnicideexprimarescrisasioralaDEP48584 MoldL.SistemedecomunicareumaneDEP10042(1972) PerettiA.Tehnicidecomunicare,DEP46330 Tran,V;Stanciugelu,ITeoriacomunicarii,Ed.Comunicare.ro2003BULBS189920 h. ntrebrirecapitulative Artaiprinceseapliclegeasimpatiei Caresuntprincipaleleinstrumentealelimbajulparaverbal Caresuntcomportamenteleposibileprincareseasigurabunacomunicare interpersonala i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas ntocmiilistaprincipalelorgreeliverbaleiparaverbalefcutenaceastzi DaiunexempludesituaierealtritdeDumneavoastrpentrufiecaretehnic decomunicareinterpersonal Alocaitimpde3zile10minutepentruantrenamentulexpresieifeei

72

6. Comunicareadegrup a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studeniisneleagspecificulcomunicriidegrupitipologialor Studeniisinsueascmoduldecomunicarencadrulgrupurilor nsuireaunorprocedurispecificelumiiafacerilorprivindcomunicareancadrul grupurilor b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) capacitateadeautilizaincomunicareinformaiiledobnditeprivitoarelatipuride comunicarespecificegrupuriloreconomice deprindereadeaaplicantrosituaierealdecomunicareanoiuniledobndite ntimpulcursuluincomunicaredeafaceri deprindereaabilitilordeinteracionareincontextulcomunicriidegrup economic dezvoltareacapacitiicreativeprinexpunereacursanilorlasituaiispecifice domeniilorpropuse:producerea,manipulareaiarhivareainformaiilorncadrul unuigrupeconomic c. Termenidereferin(cuvintecheie) Grup,comunicarencadrulgrupului,grupeconomic d. Structuratemeidestudiu Tipologiagrupurilor Regulilefuncionriigrupurilor Comunicareancadrulgrupurilor Comunicareancadrulntreprinderii Capcanelelimbajului e. Rezumatulideilorprincipale Comunicarea de grup presupune mai muli participani. Ea se desfoar dup principiicareaufoststudiatecuateniestabilindusetipologiagrupurilor,funcionarea lor, regulile comunicrii n interiorul grupului i ale acestuia cu exteriorul. Grupurile suntbazavieiieconomice,aafacerilor.Numaingrupoameniiaureuitstransforme diviziunea muncii ntro for de dezvoltare. Studierea funcionrii grupurilor n ntreprinderi este obligatorie pentru omul de afaceri: att a celor formale, reglementate de la care trebuie obinut maximum de randament ct i a celor informale care trebuie dirijate s poteneze activitatea celor formale: regulile sunt, prinpracticndelungstricte. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Comunicarea de grup: form a comunicrii interpersonale ce presupune mai multdedoiparticipani.Suntconsideratetipicepentruaceastformdecomunicare grupurilemici,cucelmultzeceparticipani,grupurilemaimariavndtendinasse

73

fragmentezenbisericue.Formareagrupuriloresteurmareadorineidecooperare nvedereaatingeriiunuielcomunsaudatoritproximitii,deiazintlnimgrupuri conectate prin noile media (conferine, bloguri etc.). Cea mai studiat este comunicareancadrulgrupurilordespecialiti,pentrueficientizareaactivitii. Brainstormingulesteoformspecial: are310membri, seconstituepetimplimitat, cuaccentpecantitate, interzicereastrictaemiteriiuneiopiniicriticelaadresaunuiparticipant, nregistrareaireinereatuturorideilor, dreptulparticipanilordeaseasocialiber. Succesulsuepuspeseamashiftingului59ipriviriiproaspeteaoutsiderului.60Normal, participaniisuntderegulfamiliaricutehniciledecomunicare. Tipologiagrupurilorestefoartevariat:eapoatemergedelafamiliepnla grupurimari,dectevamiidepersoane,degenulmeciurilordefotbalsauadunrilor detipevent.Fiecareaparinemnacelaitimpmaimultorgrupuri,princonveniile acceptate de ele, convenii ai cror purttori i depozitari suntem. De regul comunicmnumaincadrulunuigrupnacelaitimp(dacnucoexistiunulsaumai multegrupuriinformale,ascunse61). Unelegrupuriauoduratmaimare(familia,comunitimicisate,membrii unui cult etc. ) altele sunt formate repede, fie pentru un anumit scop sau pentru rezolvareaunuisarcinitransmiseierarhicisedizolvimediat,saufoartecurnddup atingereaobiectivului. Indiferentdetipulgrupului,membriiluisuntcontienideapartenenalaeli tiucerolauncadrullui. Grup de munc etc Grup social EU Status Grup symbol familial Grup club religios Deregulputemalegesinguriilibericruigrupaparinem(chiarncadruluneifamilii, cruigrupdinea).Omeditaieasupraacestuisubiectintocmireauneilistepoatefi folositoare
59 60

abordarea de ctre specialiti a unor probleme din afara domeniului lor Dinu, M Comunicarea Ed. Algos cap. 7 61 De regul astfel de grupuri exprim alte interese i i finalizeaz existena prin trdare cnd fie dispar, fie devin formale, prelund puterea

74

Uneori apartenena la un grup nu implic i cunoaterea fiecrui membru al grupului(facemcumprturilelaacelaibrandfiindclconsidermcnedifereniaz deceicare merglaaltele,sauobinuimsschiem,nui cunoatempeceilalidepe prtiedeimprtimaceleaivalori). Ungrupseformeaznumaidacexistinteraciunentremembriisi(activ sau nu), dar o coal, de exemplu, rareori devine UN grup, fiind format din subgrupuricarenuinteracioneazntreele,dectrareori. Ungrupsepoatedescriedupfunciileicalitilepecareleare:potfimici, locale,internaionale,mari,cutradiiesaustrictconjuncturaleetc.Deimembriiunui grupurmrescaceleaiinterese,uniidintreeiseregsescnansambludarpotaveai preridiferiteceeaceconducelaluptapentruputerencadrulgrupului. Grupulfamilialestecelmaicunoscut:comunicareancadrulluiurmeazreguliprecise fiinddeterminatdeoierarhiestrictchiarnfamiliilemodernebazatnprincipal perolulfiecruimembrunasigurareaprotecieigrupuluisaupetradiie. Grupul de prieteni: este de tip informal, de membri egali62 i rezolv nevoia de apartenen, de siguran i de valorizare a egoului. Pot fi stabile sau deosebit de labile: ignorarea apartenenei la ele poate duce la nsingurare, chiar boli nevrotice grave. Grupuri organizate formal: au originea n diviziunea muncii i n aprare. Au reguli clare, urmrite de membri sub sanciunea excluderii costisitoare. n societile dezvoltatepotluaformesofisticate:cluburiexclusiviste,asociaii,secteetc. Pentru a evalua un grup e nevoie sa ntocmim o list a caracteristicilor care definescgrupulrespectiv. Apartenena estecondiiaprincipal,ndublusens:delamembruspregrup(ceilali membrii)idelagruplamembru.Aceastagenereazcoeziuneagrupuluideterminnd cooperareaigestionareatensiunilor. Interese, eluri, obiective comune: sunt elementele care i adun pe membrii grupuluiiiineunii. Valori, scopuri, credine comune: pe baza lor se stabilesc normele i regulile privind obedienamembrilor,eventualchiaruniforma. Comportamentecomune:trebuieluatenconsiderarecomportamenteleninteriorul grupului,fademembriicelspreexterior,nrelaiilecumediul.Suntstructurarepe odiviziuneamunciipentruocomunicaresimplieficient. Organizarea caracteristic:teoreticeposibilioegalitateperfectntremembri,n realitateavemntotdeaunaoierarhieacceptatninteriorulgrupului. Identitatea comun: n cazul grupurilor formale aceasta se poate exprima prin mbrcminte, logouri etc. iar n cazul celor informale avem conceptul de status symbol63. Motivelepentrucareoameniicautapartenenalaungrupsuntnumeroase. Legrupmndoumaricategorii: Dorinadeaatingeunscopsaudearezistauneiameninri Pentrusentimentuldeapartenenisecuritate
62 63

peer group n englez v. pentru detalii Escarpir R.; La Revolution du livre, Flammarion, Paris 1965/1970

75

Constatm c ne asumm apartenena la un grup mai ales din motive de securitate,grupulasigurndunplusipentrumembru,prinpercepiaapartenenei, a existenei ocrotirii dar i pentru exterior, ceilali fiind obligai s considere putereagrupului.Suntemnzonaforei. Darlafeldeimportantestecredinacpringruppoiatingemaiuorunscopiar frica de singurtate este nvins mai uor prin acceptare de ctre grup. Suntem n zonaeconomieideresurse. Un grup funcioneaz dup reguli bine descifrate. Subliniem c avem cazul specialalgrupurilorlegatedeorganizareamunciicaresuntstudiatenmanagement: organizareantreprinderii(regulamentdeorganizareifuncionare,organigram,fia depost,atribuiiledeserviciu,organizareaformaliceainformale,comunicareantre diferitelegrupuridintrontreprindere).ngeneralsubliniem a.rolurile, b.grupurile,echipeleirolurile, c.regulile(normele), d.conducerea64. Rolulpoatefidefinitdreptcomportamentulunuimembruaacumesteateptatde ceilali ntro situaie dat. Este valabil i n ceea ce privete comportamentul membrilorgrupuluifademembriisi. Realizarea rolului se face prin comunicarea n interiorul grupului, fie ca necesitateinterioarasafiecaatitudinefademesajeexterne.Fiecaremembrui asumoanumitfunciencadrulgrupului,unrolpecarelndeplinetepentru realizarea sa dar i a obiectivelor grupului. Aceast asumare l face predictibil ca reaciefademembriigrupuluiiesteunrezultatadiviziuniisarcinilorntreacetia, deciialregulilorprivindcomunicareaattcalitativcticantitativ.Dariateptrile grupului de la membrul su devin cuantificabile, deci predictibile pentru fiecare dintremembriisi. Teoriamenioneazrolurileprofesionaleprindifereniereacomportamentului (acomunicriiattdinparteaemitentuluictidinparteareceptorului)ntreunzidar, recepioner, doctor sau politician. Sau rolurile vrstei unde comportamentul i ateptrile, ca rezultat al modului de comunicare sunt diferite funcie de vrsta celui/celor implicai. Sau rolurile sexului, fiind diferite pentru brbai, femei sau persoanecuoaltorientaresexual.inunultimulrndrolurilesociale,clasasocial marcnd prin sistemul de valori acceptat i uzitat de membrii ei comunicarea i rezultatulei. Grupurile, echipele i rolurile devin evidente observnd din comportamentul grupului (sau echipei) tipurile de roluri pe care le pot ndeplini membrii si. Pot fi identificatecomportamente: delider, deexecutant, demediator,
64

Dimbleby R.; Burton G More than Words, Routledge, 1998

76

deincitatoretc. Suntmembriicareajutgrupulavndrolurifuncionale,constructivesaumembriicare lpgubescavndrolurinefuncionale,distructive. Regulile, normele apartenena la un grup presupune acceptarea respectrii unor reguli, norme impuse fie formal (statute, regulamente) fie informal (tradiii, obicei). DintremodelelepropuselmenionmpecelalluiMichaelArgyle65organizatpepatru stagii: formarea: frica, dependena de lider, nvarea sarcinilor, regulilor i comportamentuluindiversesituaii; rebeliunea: conflicte ntre membri sau subgrupuri, rebeliunea mpotriva liderului, rezistenlasarcini; normarea: stabilizarea structurii grupului, norme sociale, conflicte rezolvate, dezvoltareacoeziunii; cooperarea: problemele interpersonale au fost rezolvate, energia este dirijat spre rezolvareasarciniloriobiectivelor. Conducerea:esteciudatcomulcaresadoritntotdeaunalibersalocenrealitateo mare parte din via problemelor de conducere (de ascultare, de subordonare). Nevoia de a conduce nu apare numai din nevoia de securitate (fiind ef eti mai aprat) ci i dintrun impuls interior specific materiei vii (poate ca o form final evoluiei prin selecie!). Sa cheltuit i se va mai cheltui mult energie n elucidarea acestei nevoi, nu numai n domeniul politic sau economic (avem acum o ntreag tiin a managementului66) sau al vieii sociale: unde sunt doi unul devine lider! Importanalideruluinumaitrebuiedemonstrat.Moduldeaconducepoatemergede ladictaturlaviddeputere.Deregulseadmit stilurileautocratic(prinimpunereaprinforavoineilideruluimembrilorgrupului ceea ce conduce la ostilitatea unei pri a grupului; opoziia se rezolv fie prin eliminarealideruluifieaceluicareobiecteaz); laissez faire (liderul nu ia decizii i las lucrurile s se desfoare prin ineria faptelor;deregulseconstatostaredeconfuzie); democratic(oriceiniiativdinparteamembrilorebinevenitiardeciziileseiaun comun; sistemul democratic a cunoscut o ntreag evoluie de la democraia militar primitiv, la democraia greceasc numai brbaii narmai la democraiilecontemporane); colectiv (n astfel de grupuri se evit conceptul de lider i se cere ca grupul s acioneze ca o echip de egali; i aici subliniem multitudinea de variante ale acestuimod).

65 66

Argyle, M- Social interaction, Londra, Menthuen, 1969 To manage in englez nseamn a te gospodri (spre deosebire de to administrate care presupune gospodrirea bunurilor comunitii.

77

Comunicarea n cadrul grupurilor: implic de fapt dou niveluri: scopul, sarcina,interesulcareiadunpemembriiunuigrupiprocesulsocial,decomunicare carepermiteunuigrupsacionezecagrup. Pentru analiza dinamicii unui grup, a comunicrii n cadrul lui se folosete observareamodelelordeparticipareiinteraciuneamembrilorgrupului.Cercettorul dinexteriormsoar,deexemplu,cinectvorbeteicinecuivorbete. Modelelor de participare i interaciune: se poate cronometra ct timp i de cte ori vorbete fiecare membru. O diagram mai clar include i elemente de comunicare nonverbal.Pentrumsurareainteraciuniisentocmeteosociogramcareneindic icui,ctieventual(dupnumruldevariabile)cecomunic.Astfeldeanalizesunt obligatorii pentru inventarierea anumitor grupuri asupra comportamentului crora aveminteressavemdate,spreaputeapreziceaciunealorndiferitesituaii(nsens larg luai comportamentul romnilor la revoluie cnd putem vorbi de o repetiie pentrutransmisiaonlineaprimuluirzboiceldinIrak) Comunicarea n grup: sarcini, relaii, nevoi individuale: pentru omul de afaceri este important s cunoasc modul de reacie al angajailor, partenerilor sau membrilor unui rup format adhoc. Pentru aceasta se pot face simulri sau analize de teren privindcontribuialarezolvareasarcinilorgrupului(aportuldeinformaii,cutareade informaii, organizarea ideilor, clarificarea ideilor, tragerea concluziilor, evaluarea, deciziile), contribuia la meninerea relaiilor de grup (ncurajarea partenerilor, armonizarea, difuzarea ideilor, ascultarea, compromisul i eliminarea tensiunilor) n legtur cu nevoile personale (blocarea ideilor, atragerea ateniei, dominarea, sustragerea)care,subformaunordiagramepotpermiteunpronosticprivindreacia grupuluirespectivntrosituaiesimilar. Concluziaunorastfeldecercetritrebuiesrspundntrebriisimplecum poatecinevadeveniunmembruefectivieficientalunuigrup: cemotiveazoameniisdevinmembriiunuigrup, caresuntateptrileprivindrolulpecarelvorjucangrup, cum i imagineaz relaiile ntre membrii grupului, aptitudinile privind comunicaia non verbal (i lipsa de replic poate fi compensat de reaciile limbajuluicorpului), cum un numr de indivizi devin un grup i accept normele coercitive, care sunt ateptrilelor, cumiimagineazidentitateamanifestagrupuluicantregialorcamembriii indivizi? ntrebri care, prin analiz sistematic, permit omului de afaceri si organizeze propria strategie de abordare a grupului sau modul de mobilizare a lui spre un scop anumit.Pedealtparte,astfelsepotselectacomponeniiunuigrupdesemnatpentru realizarea unei anumite sarcini. Aparent e o cheltuial de energie mare, dar atunci cndmizaestemarepreveniapoateevitadezastrulsaupierdereatotal.

78

Abiliti privind comunicare n grup: i membrii grupului trebuie s contientizezeinteraciunea,participarealagrup.Pentruadeveniunmembrueficient, decinecesargrupuluieposibilsidezvolioseriedeabiliticaretepotajuta.Astfel: inereaunuiscorpoatemobilizamembriigrupuluiiipoateridicaprestigiul; capacitateadearelaxafradiminuaconcentrareaasuprascopului,manifestarea aparteneneilaideile,aciunileideciziilegrupului(lipsareacieenastfeldesituaii interpretatdreptopoziieposibil), oferireadeinformaiiiideipentruutilizarealordectregrup, capacitateadeaevaluacalitateaideiloroferitegrupului, capacitateadeaimplicaalimembriinmanifestareaopiniilor, ceaprivindconcluzionareaideilorsauaciunilorrealizate,sausugerareaideilorn caresepoateimplicantreggrupul. Suntctevaexempleprincareunmembrualgrupuluipoatectigaopoziiemai bunncadrulgrupului. Comunicarea de grup capt forme specifice n cazul afacerilor. Unele aspecte sunt studiate la Economia ntreprinderii, altele la Management. Sftuim studenii s revad leciile privind organizarea ntreprinderii: comunicarea formal realizat prin ROF (Regulamentul de Organizare i Funcionare care cuprinde fiele de post i organigrama aprobate de Adunarea General a acionarilor, ROI (Regulamentul de OrdineInterioar,noiuneadeatribuiideserviciuaprobatetemporardeconducerea operativ,ceadenotdeserviciu,notinternireferatetc.)precumicomunicarea informalcuformeleeispecificencadruluneintreprinderi,instituii,organizaiietc. Completmacestecunotinecuuneledeosebitdeimportanteneconomiareal67.

67

Prelucrat dup un material elaborat de prep. Georgiana Popa

79

Managerul organizaiei are obligaia de a integra n strategia organizaiei i strategia de comunicare pentru a asigura astfel un climat intern optim pentru atingerea obiectiveloripentruacreaoimaginepozitivaorganizaieinexterior. n prezent mediul de afaceri este foarte dinamic. ntrun studiu desfurat de Chart Course i condus de Gregory Smith, la ntrebarea Ce ai dori s observai n comportamentulcolegilor,responsabililor,directorilor,pentruasembuntimediul de munc?, 69% din cei intervievai au rspuns O mai bun comunicare. n mod normal,amputeacredecncondiiileexisteneiunuinumrridicatdemijloacedea comunicatelefoanemobile,Internet,emailetc.capacitateanoastrdecomunicare arcretedelasine.Cucttehnologiileavanseaz,cuattcalitateacomunicriiscade. Astfel,existunraportinversproporionalntreevoluiamijloacelordecomunicarei calitatea procesului comunicaional clasic: cu ct crete numrul mijloacelor de comunicare,cuattscadecalitateacomunicrii. n 1995, firma Boeing a nregistrat cea dea doua mare criz din punct de vedere al duratei, odat cu declanarea grevei Sindicatului Mecanicilor care a inut 69 de zile. Boeing a pierdut sute de milioane dolari i a nregistrat nenumrate probleme n relaiilecuclienii,nerespectndtermeneledelivrarepentru36deliniiaeriene.Oparte a problemei generale a constat n faptul c n timp ce Boeing provduia munca n echip i creterea productivitii, n realitate numrul locurilor de munc era n scderedatoritsubcontractriiunoractivitilacosturicumultmaireduse.Aceast neconcordan ntre ceea ce spunea i ce fcea n realitate conducerea Boeing, a determinat apariia i manifestarea unor tensiuni deloc neglijabile ntre sindicat i conducere. Preedintele Boeing dezaproba greva i punea pe seama propriei incapaciti de nelegere a sentimentelor muncitorilor i a eecului de a comunica efectivcuforademunc.nacelaitimparecunocuticcealaltparteaproblemei a reprezentato incapacitatea de a comunica efectiv despre ceea ce urma i de ce urmassentmple. Efectele unor asfel de evenimente au un dublu impact: asupra mediului intern (adic asupraactivitiiiimplicitasuprarezultatelorfinanciarealefirmei)iasupramediului extern(asupraclienilor,furnizorilor,partenerilorfinanciarietc).

80

Comunicarea intern nu este o invenie a unor guru n management. Este pur si simplu o nevoie de baz, veche de cnd lumea. ntro form scris, o enunare a acesteiideipoatefigsitnRegulileordinuluireligiosalBenedictinilor.Benediktdin Nursia, care a trit ntre 480 i 550 a scris: De fiecare dat cnd o hotrre important trebuie luat n mnstire, abatele trebuie s convoace ntreaga congregaieisexplicedespreceevorbaMotivulpentruaiconvocapetoieste acelacastfel,Domnuliaratcaleaminilortinere. Comunicareainterumanesteprocesulprinintermediulcruiaunindivideste n legtur cu un altul. Comunicarea interuman este o necesitate n familie, n societate i, nu n ultimul rnd, n cadrul organizaiei, la locul de munc, pentru a mbogiconinutulproprieipersonalitiipentruaputeaintegrainformaiileprimite iatransmitenoiinformaii.

Rezultcinformaiatrebuiescirculeindiferentdacuncolaboratorestepromovat, areunevenimentfericitnfamiliesauprsetesocietatea,dacseschimbcevasau

81

cineva din conducere, dac ntreprinderea lanseaz un nou produs, public bilanul saudecidesiextindactivitateainaltzongeografic. Comunicareatrebuiesrspund,privindlucruriledinpunctdevederesocial, ateptrilordeinformare,irezistibileilegitimealesalariailorsi. Nu putem cere oamenilor s participe orbete la o munc n colectiv. Ei au nevoie s neleag ncotro se ndreapt ntreprinderea, ei au nevoie s le fie recunoscutecompetenele,aunevoiesfieascultai.Obuncomunicareareunefect pozitiv asupra climatului intern (exist opinia legitim conform creia salariaii fac firma)i,implicit,asupraimaginiiglobaleantreprinderii. Comunicareainternfacepartedindinamicaconstruiriiimaginiintreprinderii alturidecomunicareaextern.Imagineantreprinderiidepindedeimagineadifuzat deoameniiceoalctuiesc,unpersonalmotivatdininteriorulntreprinderiiesteplcut n exterior. Experiena arat c cele mai bine vzute organizaii sunt cele n care personalulestemotivat,informatpoatesrspundlacriticiisexplicedificultile, sdifuzezesuccesulsisivndmeritele,nsumnd,personalulesteunambasador fidel, credibil i pozitiv. Comunicarea intern permite crearea unui spirit de ntreprindereimotivareaoamenilor.

Comunicarea este mijlocul prin care se confer unitate ntregii activiti intro ntreprindere. Principaleleobiectivealecomunicriiinternesunt: asigurareauneibunecirculaiiainformaieiinterne; operaionalizarea fiecreia dintre funciile manageriale (aprecierea conformcreiaunmanagerafecteazcelpuin80%dintimpulsupentruacomunica estedejaunanimacceptat); n cadrul procesului de motivare, comunicarea face posibil identificarea, cunoaterea i utilizarea corect a diferitelor categorii de nevoi i stimulentepentrusatisfacereaangajailor;

82

n cadrul grupurilor de munc, amplific legturile dintre membrii acestora, dezvoltnd un climat intern bazat pe ncredere i apartenen la grup, consolidndcoeziuneagrupurilor,ocomunicarecorectfiindbazaeficieneimunciin grup; n cadrul politicilor de personal ale organizaiei, comunicarea contribuie la desfurarea cu rezultate pozitive a proceselor de recrutare, selectare, evaluare,perfecionareipromovareapersonalului; n cadrul posibilitilor de mbuntire a performanelor, comunicareacontribuielaacesteaprinintermediulfeedbackuluiexistentnprocesul decomunicare.

Exist o mare varietate de moduri de a comunica n interiorul ntreprinderii, ce ar puteafistructuratedupurmtoarelecriterii: A.Dupgraduldeoficializare: comunicarea formal este cea care se deruleaz conform cu actele normative, cu structuraorganizaionalierarhic,iestelegatndeosebidedesfurareaprocesului demunc; comunicarea informal este aceea care se stabilete spontan n cadru relaiilor dintre resursele umane ale ntreprinderii i cuprinde informaia cu caracter personal saugeneral.

83

B.Dupdireciancarecirculinformaia: comunicarea descendent (sau ierarhic) este foarte adesea utilizat Mesajele pornesc de la un anumit nivel ierarhic i sunt destinate nivelurilor inferioare. Mijloacele utilizate sunt variate: jurnal intern, afiaj, reuniune, not de serviciu, informaretelefonic,video.Instrumentclasicdemanagement,comunicareaierarhic esteutilizatpentruformarea,informareaidirijareapersonalului; comunicareaascendent(sausalarial)mesajelecirculnsensinvers,dela baz ctre nivelurile ierarhice. Mijloacele (suporturile utilizate sunt limitate: cutie de idei,sondaj,afiaj,rubricincadrulziaruluintreprinderii.Maipuininstituionalizate, aceste informaii urmeaz adesea ci informale directe (schimb verbal, scrisoare deschis,manifest)sauindirecte(zvonuri,murmure).Faptadeseanerecunoscut,dificil de stpnit, comunicarea ascendent este nc redus de ctre eful ntreprinderii. Dei uneori neglijat, ea este necesar pentru a cunoate aspiraiile personalului i pentru a dezamorsa eventualele conflicte sau tensiuni. Factor generator al unui bun climat social, el este, de asemenea, un mijloc de ameliorare a performanelor ntreprinderii; comunicareaorizontal(lateral)nuinecontderelaiiierarhice.Esteunschimbde la egal la egal ntre sectoare, servicii sau departamente diferite. Acest tip de comunicareestespecificmicilorstructuri,undetoatlumeasecunoateiocaziilede dialog sunt frecvente. Ea este prezent i n organizaiile de structuri mari prin intermediulntlnirilorntreserviciidiferite,rubricilorncadruldiferitelorsuporturide informare (reviste, tablouri de afiaj). Comunicarea orizontal permite reunirea personalului, formarea acelui spirit de apartenen ce apar adesea n cadrul organizaiilor i, indirect, contribuie la o mai bun coordonare n procesul de producie.

84

C.Dupmoduldetransmitereainformaiei: comunicareascrisesteutilizatnproporieridicatncadrulorganizaiilorpentru transmiteredenoteinterne,rapoarte,decizii,planuri,scrisori.Unmesajscristrebuie s fie complet, concis, concret, corect, clar i n redactarea lui s se in seama de elementedeconsideraieicurtoazie.Comunicareascrisprezintoseriedeavantaje i dezavantaje, avantajele fiind legate de posibilitatea de difuzare nelimitat, conservareaperfect,posibilitateaconsultriinoricemoment,utilizabilitateapentru ntreprinderi de toate dimensiunile; comunicarea n scris avnd, de regul, un character formal, nu beneficiaz de avantajele feedbackului imediat, rmne nregistrat i poate ajunge la destinatari neintenionai de ctre emitor, acestea reprezentnd cele mai mari dezavantaje ale sale. Comunicarea scris este n strns legturcucapacitilede"aciti"alereceptorului,darutilizareaeiesteinevitabil; comunicareaoral(verbal)esteceamaifrecventutilizatncadrulorganizaiilor.Ea poatefi:fanfaiprinintermediultelefonului.Comunicareainterpersonaleste important n situaii de evaluare a performanelor i motivare a personalului i se realizeaz prin: instruciuni, rezolvare de conflicte, exprimare de opinii, atitudini. Comunicareaoralprezintmareleavantaj(spredeosebiredecomunicareascris)c permitefolosireanacelaitimpamijloacelorverbaleinonverbaledecomunicare,iar costurile sunt mai reduse. Eficiena ei este n strns legtur cu capacitile receptorului de"aasculta",iarprincipalaproblemesteceaapierderiidesubstan informaional, chiar de distorsiune a mesajului n cadrul transmiterii succesive prin diferite trepte ierarhice. Comunicarea prin intermediul telefonului este utilizat n: coordonareamuncii,intervievare,interveniensituaiicritice,sfaturi,teleconferine, instruire i educaie. Principalele probleme sunt legate de: percepia i completitudinea informaiei, scderea puterii de convingere n situaii de conflict i schimbareaopiniei,percepialegatdeimagineapersoanei; comunicarea audiovizual prezint avantajele c, fiind un mod mai deosebit de comunicare,estemaiagreatdereceptorimaiuordeurmrit,poateficonservati multiplicat uor, iar mesajul poate fi, de asemenea, reinut cu uurin. Inconvenientele sunt legate de dificultatea pregtirii unei astfel de comunicri (nu poate fi utilizat pentru o comunicare rapid); conceperea tehnic e uneori dificil, necesitndspecialiti;costulconceperii,fabricriiimultiplicriiestemare.Concluzia

85

arfiaceeac,porninddelacostulridicat,rezultposibilitilimitatedemultiplicare; lund ns n consideraie tehnologia viitorului, gradul de utilizare a acestui tip de comunicare va crete. Este o comunicare potrivit pentru marile structuri i nici o ntreprinderenupoateignoraastziacestemijloace; comunicarea nonverbal const n tot ceea ce se transmite n afara cuvintelor. Ea nsoete att comunicarea scris, prin aspectul grafic al foii (spaiu alb, forma literelor,distanadintrerndurietc.),structuraiformatulscrierii,cticomunicarea oral, prin comunicarea nonverbal senzorial, prin intermediul simurilor (vz, auz, miros, tactil, gustativ), prin limbajul timpului, spaiului, culorilor etc., n cadrul comunicrii nonverbale putnd fi inclus i comunicarea prin intermediul limbajului grafic care poate nsoi, la rndul su, att comunicarea n scris, ct i o expunere oral. Aproape 90% dintrun mesaj se transmite pe cale nonverbal. Comunicarea nonverbal poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbal. Ea este cea care faciliteaz codificarea informaiilor i decodificarea mesajelor; ea trebuie interpretatncontext,iaratuncicndestencontradiciecumesajulverbalestecea creiaiseacordcredibilitate,ntructesteunfaptrecunoscutcestemultmaigreu sminiprinintermediulcomunicriinonverbale.Celmaiadeseasuntconsiderateca fiind relevante, n transmiterea comunicaiilor nonverbale, urmtoarele mijloace: micarea i postura corpului, expresia feei, contactul ochilor, gestica i poziiile capului, modul de folosire a spaiului, limbajul lucrurilor i al culorilor, limbajul timpului(precizia,lipsaetc.),limbajulparaverbal(pauzele,caracteristicilevocaleiale vociingeneral).

D.Dupconinutulinformaiei: comunicareaoperaionalesteutilizatnspecialpentruatransmite ordine,instruciunicesereferlaexecutareamunciiisetransmitpecaleierarhic. Aceastcomunicareabordeaztemecaorganizareamuncii,aprocesuluideproducie, normedecalitateidiferiteaspectetehnice; comunicarea motivant cuprinde mesaje ce vizeaz "mobilizarea de trupe". Ea abordeaz,nmodtradiional,treidomenii:contextualgenera(ntreprinderea,mediul su, obiectivele sale), sistemul de producie (organizarea tehnic i funcional a ntreprinderii),organizareaintern(conducerearesurselorumane,condiiidemunc, avantajesociale,perspectivelepersonalului).

86

ntabelsuntprezenteprincipalelesuporturidecomunicarescrisnfunciederitmul ncaresuntutilizate,deconinutulloridedestinatariimesajelorpecareletransmit. Memorandumul Memorandumulsaumemoulesteonotscristransmisuneipersoanedin interiorulorganizaiei.Unmemoprezintoseriedeavantajeasupramesajuluiverbal: evit confuziile, informaia poate fi verificat prin recitire, poate fi multiplicat, astfel nct acelai mesaj poate ajunge n forma exact la mai multe persoane. Memorandumurile sunt frecvent utilizate pentru a face anunuri, a formula cereri, pentru a transmite informaiile solicitate. Multe companii au un formattip pentru memouriconinndpatruinformaiieseniale: Ctre:_______________________________ Dela:_______________________________ Data:_________ Obiectul(sauRef):___________ Dac primele trei rubrici nu ridic nici o problem pentru completarea lor, cea dea patrapresupunemaimultatenie.Aceastrubricartrebuisidentificeclarobiectul memorandumului. Ea poate chiar lua locul unor introduceri n memourile scurte. Stilul unui memo este mai puin formal dect cel al unei scrisori de afaceri adresate cuivadinexteriorulorganizaiei,nredactarealuirenunnduselaformuleledesalut delanceputsausfrit.Totuitonulilimbajulfolositepotvarianfunciedepoziia norganizaieaemitoruluiireceptorului. Raportul Raportul este un mijloc foarte important de transmitere a informaiilor. Calitatea deciziilor luate ntro organizaie este direct proporional cu calitatea informaiilor pe baza crora se iau deciziile. Cel care scrie un raport trebuie sl redacteze ntro manier clar i uor de neles, indiferent ct de valoroas este informaia,dacraportulnuestecitit (pentrucesteprealung,plindegreeli,scris ntrunlimbajnecorespunztorsauprostredactat),eanuvafifolositoare.

87

Exist mai multe tipuri de rapoarte, ncepnd de la rapoartele scurte, rapoarteleinformaleasuprauneiconvorbiritelefoniceimergndpnlarapoartele formalecaresepotntindepesutedepagini.Raportulscurtestenecesaratuncicnd informaiacetrebuiecomunicatpresupuneunaranjamentmaiformaliuntonmai puinpersonaldectunmemo.Unraportscurtpoateconineinfordespreunproiect, despreunincidentsaupoatefioevaluare.Odiferendebazntreunmemoiun raport este cantitatea de informaie ce este transmis. Dac vrei s i comunici coleguluicareestepreulhrtieipecarevreasoachiziionezeiveitrimiteunmemo. Dacaifcutunstudioasupranevoilorcompanieiivreispropuiintroducereaunui noutip desisteminformaional,atuncicantitateadeinformaii vafimultpreamare pentruunmemoivatrebuiselaboreziunraportformal.Unraportscurtsegsete ntreacestedouextreme. Raportul formal este, n general, elaborat de un grup de persoane n urma unor investigaii sau cercetri detaliate. Prile principale ale unui raport formal sunt introducerea, expunerea propriuzis, recomandrile, sumarul i anexele. O bun structurareinternvafacilitanmodconsiderabillectura. Instruciunilescrise Instruciunilescrisedescriu,explici/sauspecificcantitisaurelaii,nmod normalelenutrebuiesevalueze,sjustifice,sconvingsausrecomande.Cititorii trebuiesneleaginstruciunile,darnuestenecesarsleimemorezepentrucau undocumentscrispecarelpotreciti.Claritateaexpuneriiiordonareamaterialului suntextremdeimportante.Ceicarescriuinstruciunileartrebuisipunoseriede ntrebri.Cinelevafolosi?Ctdecompeteni,informaiimotivaisuntceicroralise adreseaz?Ceanumetrebuiesfaccelcareleciteteictderepede?Esteesenial pentru cititor s fie capabil s neleag un anumit proces nainte de a aciona? De exemplu,nuestenecesarpentrucinevastiecumfuncioneazunmotorpentrua schimba o bujie. Orice problem pe care cititorul o poate ridica trebuie s fie prevzut, iar rspunsul ncorporat n instruciuni, care trebuie redactate ntrun limbajsimplu,frtermenitehnicicearputeafinefamiliariceluicarecitete. Scrisoareadresatpersonalului Scrisoarea adresat personalului este un document semnat de directorul generaliremisangajailorfieperiodic,fiecuocaziaunorevenimenteimportantedin viaantreprinderii.Frnicioregulaconinutului,aceastapoatespunctezeostare existent n ntreprindere, s evoce o tem controversat (consecina unei noi legislaii, s pun la punct un anumit zvon aprut) sau poate fi menit s motiveze personalul (reafirmarea unui proiect al ntreprinderii, felicitri adresate personalului etc.), Este necesar ca mesajul s fie personalizat. Impactul este adesea acela c scrisoarea este citit sau parcurs aproape n ntregime. Spre deosebire de Frana, unde ea a cptat o conotaie paternalist i unde scrisoarea este puin utilizat, n Japoniaseregseteadesealunar,nsoindsalariul(unmesajdinparteapatronului). Scrisoarea rmne un procedeu de comunicare i ar putea fi utilizat numai n cazul subiectelor importante, pentru a se reduce concepia conform creia a devenit banalizatcaformul.

88

Principiilederedactarermnnateniaemitorilor:scrisoareavaficlar(un mesaj principal se va dezvolta n cteva paragrafe), scurt (cel mult faverso) i simpl(accesibiltuturorcititorilor). Totui, n caz de criz, este mai bine s se renune la acest mijloc de comunicare, dac nainte de aceasta nu exist obinuina de a scrie personalului cel puinodatsaudedouoripean,nafarasituaiilorcritice. Pedealtparte,outilizareregulat,darnuexcesiv,ascrisoriictrepersonal poate reprezenta un mijloc pentru instaurarea unor relaii de ncredere. Atenia acordatpersonaluluivafaceacestmijlocmaicredibilnsituaiiledecriz. Este de preferat expedierea scrisorilor la domiciliul angajailor i, dac este posibil,semnareafiecreianparte. Manifestul Manifestul,asemntorcaprezentarecuscrisoarea,estedistribuitlaloculde munc i face cunoscut personalului, ntrun timp scurt, punctul de vedere al direciunii. Poatefifolositpentruinformaiiurgente,prealungipentruaputeafidoarafiatei care trebuie s fie cunoscute de ntreg personalul. Are avantajul unei fabricaii i a uneidistribuirifacileirapide. Totui,aredezavantajuldeascurtcircuitacileobinuiteprincarecirculinformaia. De multe ori, cei de pe nivelurile ierarhice superioare pot s nu aprecieze faptul c toatlumeaprimeteinformaianacelaitimp. Afiajul Tabloul de afiaj este prezent n majoritatea ntreprinderilor, este un suport puin costisitor, uor de pus n aplicare i de meninut. Redus prin natura sa, este destinat informaiilor simple, actuale, nu necesit o argumentare greoaie i are un coninut ce se modific n timp. Este un instrument modelabil ce vehiculeaz informaiivariate,legale,ierarhice,salariale. Existoseriedeinformaiicetrebuiecunoscutedetoiangajaiintreprinderii: adresainumruldetelefonalcentruluidemedicin,datereferitoarelaserviciilede urgen, numele, adresa i numrul de telefon al persoanei rspunztoare de accidente foarte grave. Toate aceste informaii pot fi transmise prin intermediul afiajului. Un alt tip de informaii ce pot fi difuzate pe aceast cale sunt informaiile ierarhice: informaii structurale (crearea de posturi noi, restructurarea), economice (rezultate anuale, articole de pres), sociale (condiii de munc, avantaje salariale, sistemdeasigurare)iextraprofesionale(ajutorpentrulocuin,regimdefiscalitate, ofertepentrupetrecereatimpuluiliber). Tabloul de afiaj poate constitui i un loc de exprimare pentru salariai (mici anunuri,mesajedetoategenurile). Pentru a uura sarcina cititorilor i a crete n acest fel ansa ca informaiile afiatesfierecepionate,tablouldeafiajtrebuiesrespecteoseriedereguli:snu fie foarte ncrcat, s aib un spaiu rezervat informaiilor urgente i de prim importan, s asigure o vizualizare facil, mesajele s fie redactate ntrun limbaj simplu,accesibiltuturor. Facilitaisarcinacititorilorunuipanoudeafiajastfel:

89

evitai suprancrcarea cu informaii, curnd regulat tabloul i eliminnd informaiileperimate; divizai tabloul n rubrici n funcie de temele abordate (cititorul va putea astfel lecturaexactcelintereseaz); rezervaiunspaiuinformaiilorurgenteideprimimportan; personalizaiinformaiile:fiecareafivaaveadataisemnturaemitoruluisu; studiai impactul vizual: echilibrul ntre titluri, texte, eventuale ilustraii, alegerea graficii,culoriloretc.; alegeiohrtiedecalitate. Afiajulluminos Esteovariantsofisticatcepermitemodernizareaacestuisuport.Numeroase ntreprinderiinstaleazpanouriluminoase. Atenie! Aceast formul este atrgtoare, dar delicat, ntreprinderile care doresc sl utilizeze trebuie s tie, n primul rnd, c este foarte scump i controversat. Spre deosebire de panoul de afiaj clasic (unde textele pot rmne afiatemaimultesptmni),ncazulpanourilorluminoaseeletrebuiereactualizate mai des (aproximativ o dat pe sptmn) datorit faptului c sunt mai vizibile; exist, astfel, ntreprinderi care ntrerup periodic acest afiaj, utilizndul periodic pentruaatrageateniaasupralui ialfaceeficient. Ziarulntreprinderii Ziarul ntreprinderii este un mijloc de comunicare bogat i suplu, foarte rspndit astzi. El are rolul unui liant ntre salariaii ntreprinderii, informndui i crenduleunsentimentdeapartenenlantreprindere. Subiecteleabordatesuntfoartevariate.Elepottrataaspectealepoliticiigeneraleale ntreprinderii (extinderi, acorduri cu alte ntreprinderi), informaii tehnice (echipamentenoi,produsenoi,cercetare),informaiicomerciale(rezultate,campanii publicitare, poziia n raport cu concurena), aspecte ale vieii sociale (activiti sportive i culturale, plecri sau pensionri ale unor salariai), chestiuni sociale (creteri de salarii, modificarea programului de lucru, condiii de munc, igien i sntate). Realizarea unui ziar intern nu este foarte simpl, nu se poate face de azi pe mine,demulteoriconcepereasafiindunprocesprogresiv.Elvaaveadiversemisiuni (delaafimijlocdeinformarepnlaalsalocamuzamentului,ipoatesreprezinte intereseletuturorsaualefiecruianparticular,sfavorizezesolidaritateaninteriorul ntreprinderii, s fie sau nu deschis spre exterior, s difuzeze o bun imagine a ntreprinderii, fr s reprezinte interesele cuiva anume. Un bun ziar intern va rspundeproiectelorconjugatealeconduceriintreprinderiiialecelorresponsabilicu comunicarea,pedeoparte,iar,pedealtparte,vatisatragateniacititorilorsi. Echilibrulnuesteuorderealizat. Revistapresei Revista presei const n reproducerea, extragerea sau analiza articolelor de presprivitoarelantreprindere. n micile ntreprinderi fiecare citete, decupeaz, fotocopiaz sau colecioneazarticoledeziar.nmarileorganizaiins,estemultmaidificilderealizat

90

acest lucru. Aici se prefer un sistem mai organizat al unei reviste de pres care s permitinformareasimultanamaimultorpersonaeioferposibilitateaconservrii informaiilor transmise. Fotocopii ale acestor articole se pot reuni n cadrul unui ziar saupotfindosariatepentruaputeaficonsultatelacerere. Acestsuportesteunmijlocmaimultsaumaipuineficace,nutoidestinatarii avndtimpsuficientpentrustudiularticolelor,fiindpreferabiladeseasserealizeze astfel de reviste de pres difereniate, care s se adreseze diferitelor grupuri de cititori. Sondajuldeopinie Sondajul de opinie poate fi utilizat pentru realizarea unui diagnostic al climatului din ntreprindere (ateptri i motivaii ale personalului, subiecte de satisfaciesauinsatisfacie,graduldeadeziunelaobiectiveleorganizaiei)saupentru analiza unor probleme specifice (condiii de munc, stilul de conducere, imaginea ntreprinderiietc.). Cutiadeidei Cutia de idei d salariailor posibilitatea de a face conducerii propuneri n legtur cu toate aspectele vieii din organizaie, sub forma unor foi puse n cutii specialamenajate,caresuntplasatentrunulsaumaimultelocuridetrecere. Sugestiile pot mbunti funcionarea ntreprinderii, n special n domeniul tehnicinceldeorganizareamuncii,alcondiiilordemunc,alinformaiei. Interesul existenei unei cutii de idei este dublu: ameliorarea procesului de producie(prinpunereanaplicareapropunerilorinteresante)ifavorizareaunuibun climatintern.Permindsalariailorsseexprime, eisuntasiguraicsuntascultai. Aceste sugestii vin de la baz, cadrele superioare putnd alege alte ci mai directe pentru ai exprima opiniile, ideile. Dac personalul se poate exprima liber, aceste exprimritrebuiencadrate:nuestededoritcaacestsuportsfietransformatntro nsumare de idei fanteziste. De unde necesitatea stabilirii unor reguli de joc precise asupragraduluidepreciziealideiloremise.Opoliticsntoasesteaceeaconform creia se iau n consideraie numai propunerile concrete, realizabile i pozitive (ce conduc la o ameliorare a calitii costurilor, termenelor, condiiilor de munc etc.). Sugestiile inutile (descrieri pur i simplu, critici neurmate de propuneri, proiecte utopice)vorfiaruncate. Cutia de idei este, de asemenea, un instrument de msurare a gradului de "democraie" din ntreprindere: sistemul funcioneaz bine n ntreprinderile unde salariaiisuntmotivaiiascultai. Anumite ntreprinderi au un dispozitiv de prime ce permite recompensarea ideilor bune. Argumentele pro i contra recompenselor pot fi studiate n capitolul desprecreativitate. Este foarte important ca salariaii s aib ncredere c propunerile lor vor fi luate n considerare. Procedeul este deci viabil (toate ideile sunt examinate) i rapid (examinarea ideilor la cel mult 23 luni), neluarea n consideraie a unor idei fiind motivat(salariaiipotcereeventualreexaminareapropunerilor).Sugestiilecaresau stabilitcsuntinteresantevorfiefectivexploatate.

91

Este necesar s fie difuzat (n buletine interne, prin tabloul afiat) lista cu sugestiileceaufostaplicate,menionndalecuiaufostideileirezultateleobinute saucaresesconteazcsevorobine. Gesturideinformare Alturidesuporturilescrisedescriseanterioricaresuntrealizatepentruun "consum" direct, exist i alte mijloace care ocup un loc aparte n comunicarea intern. Astfelcirculadeseanntreprinderidiferitedocumenteprovenitedinexterior (brouri,raporturideactivitate)carepotinfluenafavorabilimagineantreprinderiii climatulintern. De asemenea, nainte de apela la recrutarea personalului din exterior, ntreprinderea difuzeaz anunul salariailor si. Aceasta, pentru a reduce costurile procesului de recrutare; poate c salariaii cunosc o persoan care s corespund postului,seevitastfeleventualeleoaptedepeculoar. Difuzareaninteriorulntreprinderiiaunuianunderecrutarepoateurmaci diferite: publicarea n ziarul intern, afiajul, distribuirea de fotocopii n rndul personaluluietc.nacelaispirit,transmitereainformaiilorlegatedenoiangajride personalesteunactdecomunicareelementarifructuos.

B.Comunicareaoral Oralul reprezint mpreun cu scrisul modul de comunicare cel mai strns legat de viaa ntreprinderii. Comunicarea oral ofer o serie de avantaje care o fac deseoriprivilegiat,chiardaceaprezintanumitelimite. Situaiilencareoralulestefolositsuntdintrecelemaidiverse.Ontlnirepe culoarulntreprinderii,unmesajprindifuzor,oconvorbiretelefonic,oreuniunesunt doarctevadintreprilejuriledecomunicareoral. Acest mod de a comunica constituie principalul resort al proceselor de informare,negociereideciziencadrulntreprinderii. Teoriacomunicriifacedistincientreemitorireceptor.Dar,nmateriede comunicare oral, distincia nu este foarte clar. Cel care vorbete i structureaz discursulnfunciedeceeaceaude. Chiarncazulunuidiscursunilateral,simplaprezenaauditoruluiireaciile acestuiainflueneazvorbitorul.Estevorbadecideunmoddecomunicareinteractiv.

92

Comunicarea oral genereaz interaciuni care pot fi att verbale, ct i nonverbale. Trebuieluatncalculn cadrulacestui moddea comunicaatt aspectul lingvistic (componente gramaticale, semantice, simbolice, stilistice), dar i pe cel al joculuisocial(reguli,ritualuri).

Telefonul Telefonul este ntotdeauna prezent n ntreprindere. Cnd telefonul nu funcioneaz,ntreprindereaseopretedinfuncionareaeinormal. Telefonul poate fi utilizat pentru toate tipurile de comunicare descendent, ascendent sau lateral. Jurnalultelefonic Jurnalultelefonicesteunbuletindeinformarenregistratpebandmagnetic icareesterennoitperiodic.Elpoatefiapelatdininterior,delaoriceposttelefonic, iardinexteriorpoatefiobinutcerndnumrulcareiesteatribuit. Buletinulidealestescurt (sub5minute)i transmitemesajesimple,concise, frsintrendetalii. Uordepusnaplicare,nufoartescump,jurnalul telefonicaparecaunmod de informare comod, accesibil, dar restrns. Principalele inconveniente sunt: volatilitateainformaiilor(contraruneinotescrisecareseconserv),marjadeutilizare redus(temeleabordate,manieradealetratasuntprindefiniielimitate),faptulc informaiacirculntrunsingursens,neexistndposibilitateafeedbackului. Linia deschis ntrebrilor personalului este folosit pentru a se exprima, a pune ntrebri ntro manier simpl, ridicnd telefonul, fr a fi necesar s se stabileasc o ntlnire cu cineva sau s se redacteze o not scris. Exprimarea este liber,fiecaretemputndfiabordat. Pentruontreprindere,aconsacraunnumrinteriorpentruprobleme,ideiale personalului este uor de realizat. Echipamentul este rudimentar: o reea telefonic interniunsistemderspuns.Aceastmetoddiferdelaontreprinderelaalta,cel maiadeseaconstncuplareaunuirobottelefonic,dupcareproblemelesunttriatei

93

transmise pentru rspuns serviciilor competente. Dac problemele sunt de interes general, rspunsul va fi dat pe un suport de informare global (note scrise, reuniune, tabloudeafiaj),iardacproblemaestespecificsaudeinteresindividual,rspunsul vafidatnominativ,personalsaunplicnchis.Astfel,cuuncostredusioorganizare simpl, linia deschis personalului d drept la cuvnt salariailor ntro manier informalinafaraierarhieiiasigurfeedbackulcooperrii. Reuniunea prin telefon este un mod de comunicare extrem de suplu, ce permite reunirea de la 3 la 20 de persoane n cadrul aceleiai linii telefonice. Rezervareaseefectueazlaunnumrdetelefoncu30deminutenaintedenceperea reuniunii;participaniivorapelaunnumrconfidenial.Costuluneiastfeldereuniuni estemodest. Audioconferina permite reunirea persoanelor aflate la distan n spaiul geografic,diferiiinterlocutoriutilizndterminaletelefoniceconectatenreea.Acest moddecomunicareestescump(includecheltuielideabonamentlunarederezervare pentruojumtatedeor,pluscheltuieliledecomunicare). Discuiileindividuale Discuiileindividualesuntconversaiiformatendoisauntruncadrurestrns, ntreunefiunuldintresubordonaiisi. Acest tip de discuii poate avea loc cu prilejul primirii unui angajat n organizaie, cu prilejul promovrii, evalurii periodice sau plecrii acestuia din companie. Diverseletipuridentrevederiinspecialceleprilejuitedeevaluareasaude plecarea angajatului ofer direciunii informaii foarte precise cu privire la modul n care salariaii percep problemele ntreprinderii. Discuiile cu ocazia primirii n organizaie sau cu prilejul promovrii sunt ocazii excepionale pentru o informare descendent,precisiadaptatinterlocutorului. Dei acest tip de ntrevedere este prin definiie formal, este de preferat renunarea la o atmosfer de solemnitate i nlocuirea ei cu un climat dencredere. Valoarea unei astfel de discuii este direct dependent de calitatea raporturilor ierarhicenntreprinderesaunserviciulrespectiv. Reuniuniledeinformare Reuniunile de informare permit unui anumit numr de angajai de a asculta expunerea unei anumite probleme de ctre direciune i de a pune ntrebri. Reuniunilepotabordaoricesubiectreferitorlaviaaorganizaiei:funcionare i organizare, anunarea unei schimbri, a unui nou produs, a unei nouti tehnice, expunereaunorrezultate,problemesociale,aspectediscutatencadruluneireuniuni realizate la un nivel ierarhic superior. Reuniunile pot fi ocazionale (pentru anunarea unuieveniment)sauperiodice. Pentru a se asigura reuita unei reuniuni este necesar s nu fie contactat dect personalul interesat de subiectul discutat, participanii s fie anunai anticipat n legturcuproblemelecaresevoraborda,reuniuneasaibunscopprecisipect posibilunic,sseasigureredactareaunuireferatscrisalreuniuniicarevafitransmis rapidcelorinteresai,sseconsacreuntimpsuficientdialogului.

94

Acesttipdecomunicarebeneficiazdeoseriedeavantajefoarteimportante; suplee,rapiditate,simultaneitate,unfeedbackcorespunztor,posibilitateaadaptrii mesajuluilaauditor. Principalulinconvenientlreprezintrisculuneiabseneareacieiauditorului dac acesta nu este obinuit s comunice sau dac raporturile ierarhice blocheaz aceastcomunicare. Conferina Conferina reprezint expunerea unei probleme de ctre un cadru de conducere sau de ctre o personalitate din afara organizaiei (de cele mai multe ori fiindprevzutiuntimppentruntrebridinparteaauditorului). Subiecteleabordatesuntfieproblemedeculturgeneral,fieaspectelegate deviaaprofesional. Conferina se poate adresa fie ntregului personal, fie unui anumit grup interesat de o problem particular. Dei conferina presupune elemente de cost legate de timp (dac ea se desfoar n timpul orelor de lucru) sau de plata cheltuielilor de cltorie i a onorariilor (n cazul n care cel care o susine este din exteriorul ntreprinderii), ea are un rol pozitiv prin creterea gradului de cultur generalaangajailoricompletareaformriiprofesionaleaacestora. Conferina se poate face i cu prilejul unei mese festive, n acest caz,expunereatrebuiesfiescurtpentrualsamaimulttimpntrebrilor. Vizitanntreprindere. Are rolul de a prezenta birourile sau atelierele ntreprinderii membrilor personalului.Vizitanntreprinderepermiteangajailorsicunoascmaibinelocul de munc, si formeze o idee cu privire la activitatea celorlalte servicii. Ea poate fi organizat fie la venirea n ntreprindere a salariatului, fie mai trziu. Este foarte important ca vizita s se fac ntrun moment n care atelierele sau serviciile ntreprinderiifuncioneaz.Vizitanntreprindereareroluldeantricoeziuneantre membriipersonaluluiideambunticomunicareantreservicii. Cercuriledecalitate Cercurile de calitate sunt grupuri mici de persoane (ntre 5 i 10 persoane) careauostructurpermanentformatdinpersoanecaredorescsparticipe.Elese reunescperiodic,suntcondusedeunuldintremembriiaucaobiectividentificareai analizareaunorproblementlnitencadrulactivitilorlorprofesionaleipropunerea unor soluii sub forma unui dosar ce se nainteaz persoanelor din conducerea activitii respective. Calitatea nu este singura problem ce face obiectul acestor cercuri, ci i condiiile de munc (organizarea, productivitatea, procedurile administrative,securitatea,mediul),proceduriletehnice. Cercuriledecalitatepermitsalariailorsparticipelaelaborareaunorproiecte ntrun cadru informal, cunoscnduse astfel mai bine, ajutnd la creterea coeziunii ntrediferiicolaboratoridinntreprindere. Cercuriledecalitateconduclacretereacompetenelorinterneilamotivarea personalului ntreprinderii. Soluiile propuse n cadrul acestor cercuri, avnd asentimentul salariailor, sunt mai uor de pus n aplicare i duc n final la creterea productivitii.

95

C.Comunicareaaudiovizual Cercetrileaudemonstratcreinem10%dinceeacecitim,20%dinceauzim, 30%dincevedemi50%dincevedemiauzimnacelaitimp.Oprezentaresusinut deunsuportaudiovizualvaaducemaimultclaritatenceeaceafostspusiovaface maiinteresantimaiuordereinut. Retroproiectorul Retroproiectorulesteunmijlocdecomunicarerelativieftiniuordefolosit. Orice copiator poate reproduce un document pe o foaie transparent (slide), ntrun timpfoartescurt. Retroproiectorul este cel mai bine folosit pentru o audien de 3040 de persoane.Dacsedepeteacestnumresteposibilsdevindificilpentruceiaflai n rndurile din spate s vad ceea ce este pe ecran. Un slide poate cuprinde, dac este necesar, pn la 50 de cuvinte, ceea ce reprezint de dou ori mai mult dect numruldecuvintecepoatefiafiatprinintermediulunuidiapozitiv.Timpulacordat fiecrei pagini poate varia de la cteva secunde la 10 minute sau chiar mai mult, n funciedesubiectulabordat. Un avantaj important al retroproiectorului l reprezint posibilitatea prezentrii,fraoprisurseledelumin,ceeacefaceposibilpentruasculttorsiia notieislvadpecelcareprezintipeceilalidinauditoriu. Diapozitivele Diapozitivele sunt folosite, n general, pentru prezentrile destinate unei audienelargi.Folosireadiapozitivelornecesitoprireatuturorsurselordelumindin ncpere, ceea ce poate constitui un dezavantaj important. Calitatea proieciilor cu diapozitive este superioar calitii acestora realizat cu retroproiectoare, dar cost maimult,elefiindrealizatedecompaniispecializatecedispundeaparaturanecesar. Undiapozitivpoateconinemaximum2030cuvinte,maipuindectncazul slideurilor. El este prezentat pe ecran pentru aproximativ 30 de secunde, ceea ce nseamncpentruoprezentaredeojumtatedeorvorfinecesareaproximativ60 dediapozitive.

96

Blocknotesul Blocknotesurile (fllipcharts) sunt folosite pentru a puncta ideile cele mai importante n timpul unei prezentri. Ele au avantajul de a permite adaptarea prezentriilanevoileauditoriului. Ideile principale pot fi trecute pe blocknotes, chiar dac scrisul prezentatoruluinuestecelmaifrumossaudacschielenusuntperfecte.Simplulact deascriesaudeadesenacevaajutauditoriulsiaminteascceeacesadiscutat. Prezentrirealizatepeecranulcomputerului Aproape toate pachetele de programe grafice au faciliti pentru realizarea unorprezentripecomputer.Dacacesttipdeprezentarepoatefiacceptabilpentru un grup de 34 oameni, existena unui auditoriu mai mare va necesita proiectarea imaginilorpeunecranconvenional. Prezentarea pe computer este tot mai important, ea lundo naintea retroproiectoruluiiadiapozitivelor,oferindavantajedevitezicost. Pe de alt parte, proiectarea imaginilor de pe un computer, necesitnd un echipamentspecial,iobligpeceicaresusinoprezentaresfiefamiliarizaicuacest echipament,ncazcontrarfiindobligatorieprezenaunuitehnician. Filmul Filmuldeinformarepoateprezentaoactivitateantreprinderiisauoanumit problemspecific.Elareroluldeafacecunoscutntreprindereasubtoateaspectele ei sau de a atrage atenia personalului asupra unor anumite chestiuni (vnzri, organizare,problemesociale). Scopul filmului de informare nu este de a vinde sau de a argumenta, ci de a sensibiliza: elementele sale informative sunt alese n funcie de obiectivele pe care ntreprinderea dorete s le ating. Filmul poate fi un mijloc eficient de formare profesionaliinformareaangajailor. Filmulprezintoseriedeavantajefoarteimportante:oferoviziuneconcret isinteticantreprinderii,permindfiecruiasisituezepropriaactivitatentrun ansamblu, expune un subiect complet, ntrun timp limitat, cu mai mult for i eficien dect oricare alt mijloc de comunicare, asigur conservarea informaiei i oferposibilitateauneidifuzrirelativfacile. Principalul inconvenient l reprezint costul care poate fi destul de ridicat, avnd n vedere c realizarea unui film presupune deplasri, cheltuieli materiale importante,participareaunortehnicieni. Mesajulprindifuzor Acest tip de comunicare presupune transmiterea printrun sistem de sonorizare, n timpul pauzelor, a unor mesaje de ordin practic, privind, de exemplu, securitateamuncii,noutilesociale,anunareauneireuniuni,modificareaoraruluide lucru,onoutateimportant.Acestsistemareavantajuldeainformantruntimpscurt un numr mare de persoane i permite o permanent adaptare a mesajului la actualitate. Potaelectronic Profitnd de echipamentul su informatic, o ntreprindere poate pune n aplicareunsistemdedialogelectronic.Comunicareasefaceastfelndousensuri:

97

ntreprindereapoatedifuzaunjurnalelectronicinternsubformaunuibuletin informativ pe care salariatul sl poat citi pe ecranul calculatorului su sau al Minitelului; odat cu apariia cutiei de scrisori electronice, salariaii pot dialoga ntre ei saucualteservicii.Dectsiiastiloulisscrieideilesauntrebrilelor,salariaiipot tasta direct pe calculator i li se poate rspunde pe aceeai cale sau pe suporturile scrisetradiionale. Aceste mijloace informatice prezint dou tipuri de avantaje: transmiterea perfect, imediat, a mesajelor i dialogul interactiv. Aceast cale este deja larg utilizatnntreprinderilemaiinformatizate. Videotransmisiile Acest sistem presupune transmiterea de sunete i imagini, fcnd posibil comunicarea la distane mari i simultan, graie unei legturi prin satelit. ntreprinderile americane utilizeaz adesea aceast tehnologie pentru a putea transmite simultan mesaje filialelor situate la mii de kilometric distan. Acest instrumentdecomunicarepresupuneologisticimportanticosturiridicate. Televiziuneaprincablu Utilizareacabluluiprintruncanalinternesteotehnologiecarepromite,darcu carenusaufamiliarizatpreamultentreprinderi. Fiecare din toate aceste instrumente de comunicare prezint avantaje i dezavantaje.Niciunulnuestebunsaurunsensabsolut,cimaimultsaumaipuin potrivit n funcie de coninutul mesajului, de profilul destinatarilor mesajului, de timpulavutladispoziie,decosturi,precumideimpactulcutat.

Dac l ntrebai pe omul de pe strad ce inseamn i ce face o secretar, auzii probabil:facecafele,batelamain,aratbine...Iarnfirmelesuntpriviteadeseaca nite comode fete bune la toate, care trebuie s fie mereu pregtite s execute ordinele.Lucrurilenustaupestetotaa.Acoloundesecretarelesuntprivitecanite colege i coechipiere competente, efii au atitudini corespunztoare, sprijinindule i stimulndule. Studiul lui Fraunhofer privitor la secretariatul viitorului confirm faptul c secretara clasic, care elaboreaz, prelucreaz i gestioneaz documentele dup model,maimultdejumtatedintimpuleidelucru,iseocupnrestdetelefoanei decafele,disparencetdarsigur.Suntdeviitornumainoileprofiluridesarcini,cumai multeprelucrrispecializateicuasistencalificatpentruefi.

98

Procesele de schimbare din ntreprinderi implic riscuri i noi anse pentru secretareiasistente.ncadrulrestructurriiconduceriinmultefirmesedesfiineaz niveluri ierarhice ntregi sau se externalizeaz din ntreprindere domenii complete. Presiuneacreteasuprasecretarelorrmase,pentrueliminareaunorniveluriierarhice nu nseamn i dispariia tuturor sarcinilor. Progresul tehnologic oblig la nvarea continu, timpul nercesar fiind adesea alocat suplimentar. Restructurrile le privesc dincencemaidesipesecretare.Seexperimenteazisetesteaz:secretariatelepe domenii,echipeledesecretariat,birourilecentredeprofit,lucruldeladistan.

anselesecretarelor Prima ans este dezvoltarea continu a tehnologiei informaionale i comunicaionale. Email ul (pota electronic) i calendarul electronic de termene nseamn pentru secretare o degrevare de muncile de rutin. Scrisul, copiatul, distribuirea potei, arhivarea i organizarea termenelor fac parte din sarcinile tradiionale ale secretarelor. Pe viitor, biroul va deveni mai srac n hrtii, iar ntocmirea,distribuireaigestiuneainformaiilorsevoracceleraastfel. Peviitorvorfiimaipuinieficarevoraveamaimultdelucru.Pentruaface fa viitoarelor sarcini, firmele au nevoie de salariai care se autoorganizeaz, se autoformeaz i care pot lua singuri decizii. Conducerea va avea loc mai ales prin comunicare, pentru care efii au nevoie de sprijinul unor asistente calificate, competenteprofesionalitalentatepsihologic. Printresarcinileasistentelormanagerialesenumr: ChiefCoachingul (antrenarea efului), fiindc efii sunt i ei doar oameni pe careiajutenormspoatvorbi,uneori,cupersoanedencredere, Ca asistente calificate unele sarcini se pot referi la elaborarea unui sistem informatic, prin care se supravegheaz toate activitile sau proiectele curente ale domeniului, Poateficonceputiunsistemunitardeordonarepentruarhivarecaresfie implementatelectronic,

99

ntomirea rapid a graficelor de prezentare din care se organizeaz i se dirijeaz videoconferinele, sau prin care se deruleaz organizarea i coordonarea completaedinelorisesiunilor, Tradiionalulbiroudedactilografiat Organizareamanifestrilor, Aranjamenteledecltorie, Traducerileistagiiledeformareprofesional, Cercetareainformaional Coordonarea.

nvareantottimpulvieiiesteocerinaschimbriirapide 1.Competenaprofesional Se impune stpnirea instrumentarului profesional al secretarei: stpnirea unui stil epistolarmodernialeregulilordebazaleprezentriivizualeacorespondenei. 2.Competenametodologic Se refer la capacitatea de a gndi, de a aciona i de a evolua independent i responsabilideaaveasucces,capacitateadeconcentrare,depreluarerapidide reinereainformaiiloreseniale.Tehniciledesoluionareaproblemelorideluarea deciziilorcaimetodeleitehnicileprezentrilordesuccesnutrebuiesaibasecrete pentruasistenteleadiminstrative. 3.Competenasocial Seexprimadeseangrijorareaprivindnsingurareaoamenilornfaacalculatoarelori izolareasocial:oameniisinguraticinupotelaboraideinoi,computerelevorrmnei pe viitor doar instrumente ce vor sprijini munca salariailor individuali i cea a echipelor. nviitormuncanechipdevinetotmaideactualitateipentrusecretare.Firmelecu successeremarcprinfaptulcoameniiivinnntmpinareuniialtoraiaflcumse potcompletareciprocpentrurealizareaobiectivelor. Competena social mai nseamn i preluarea responsabilitii pentru sine i pstrareauneiformebune.Succesuldepindeidestareafizic.

100

Avantajelecategoricealescrisoriicomercialesunt: expeditorulidestinatarulaunfaalortextescriseidentice, scrisorile originale semnate au putere de convingere mai mare dect conveniileverbalesaudecttextelescrise,transmiseelectronic scrisoriledeafaceripotfiformulateistructuratenlinite

101

Noileposibilitideconcepieaduccueleitentaiadeaprezentaoperedeartnloc desimplescrisori.Tentaiiledeafolosimultitudineadeprogramepentrucomputerei posibilitile pur i simplu inepuizabile ale acestora sunt mari. Ele sunt din fericire ngrditenceeaceprivetecorespondenadeafaceri,prinlimiteformale,economice ipsihologice: Scderea costurilor.Constrngerileeconomice(din cen ce mai mulioameni trebuiesrealizezedincencemaimultntruntimpdincencemaiscurt)obligla purtareauneicorespondeneraionaleieficiente. Joaca n timpul prezentrii scrisorilor. Schimbarea frecvent a tipurilor de fonturi,amrimiiiastiluriloracestora,trezetendestinataribnuialacexpeditorii nuaualtcevamaibundefcut.Niciuncorespondentnuartrebuisseexpununei asemeneabnuieli. Corporate Identity/CI (Identitatea firmei) i Corporate Design/CD (imaginea firmei).Acesteacontribuielaprezentareauniformacorespodeneifirmeiimaiales lapunereaeideacordcuimagineadorit. Folosireaprogramelordescriere.Ceicaretiuslucrezebinecucomputerele i stpnesc bine programele de scriere ale acestora vor putea coresponda mai eficientnviitor.

Scrisorile de afaceri trebuie prezentate ntro form adecvat n funcie de prilejul i obiectivullor. Tipuriledefonturi:ScrisoriledeafacerisescriucuclasicelefonturiTimessauHelvetica. Se poate scrie i cu caractere aldine (ngroate), cursive (nclinate) sau subliniate, realizndusenacestmodscoatereanevidenaanumitorporiunidetext. Mrimeafontului:Pentrucorespondeadeafaceriserecomandfonturicumrimea ntre10i12punctepentruobunlizibilitate. Intervaleledintrernduri:Scrisoriledeafacerisescriulaunrnd. Orientarea rndurilor: Corespondena de afaceri se scrie, de regul, cu alinierea la stnga. Enumerrile:Textelemailungipotfistrucrurateprinenumerri.nceputulisfritul enumerrilorvorfiseparateprintrunrndderestultextului. Prima impresie este important: Scrisorile de afaceri bine prezentate vizual ctig deja prin prima impresie. Adesea acesta este momentul n care destinatarul

102

decidesciteascscrisoareaicusentimentesofac(deexemplu,aprobare,bun dispoziie, poziie negativ, dezinteresare). n cele din urm coninutul, stilul, tonul suntdeterminantepentruasigurareasuccesului. Corespondenamodern Cerinele actuale fa de corespondena modern sunt urmtoarele: trebuiesfieelaboratlacosturiavantajoase, sfieorientatspreobiective, sfieorientatspredestinatari, Sfieeficientideefect, Sfielaobiect,lapersoanisaibefectpsihologic, Sfieprezentatconformreglementarilor, Sseconformezeidentitiiimaginiifirmei Limba modern. Caracteristice pentru un stil modern de corespondent sunt limba modern, formulrile i frazele clare, univoce, cu propoziii scurte, inteligibile i incitante, fr abloane, fraze, nflorituri i formulri inutile i fr repetiii suprtoare.

Corespondenalacosturiavantajoase Nusescriemaimultdectesteneapratnecesar Sefolosescmodeledescrisori,moduledetext,abloaneiformulare Se scrie univoc i complet. Asfel se evit nenelegerile, revenirile cu ntrebri i corespondenasuplimentar Corespondenaorientatspreobiective Obiectivuluneiscrisoritrebuiesfientotdeaunaclar.Cinenutieexactsau tie doar aproximativ ce dorete s obin prin scrisoarea sa sau cine scrie la ntamplare,nutrebuiessemirederezultatulnegativalstrduinelorsale. Dacsealegescrisoarea,ntrebareasereferlacedorimdelapartener: slinformmsausaflmceva, slmotivmsauslinfluenm sfimdeacordsausrespingem sexplicmsausrectificm

103

sadmonestmsausreclamm sneacuzmsausceremnelegere ssolicitmsausoferimceva scomandmsauscumprmceva sobinemunctigsauspltimpuin sfacemoinvitaie sacceptmsausrefuzmceva smulumim sfelicitm,surmnorocsausexprimmcondoneane Adaptarea la destinatari i la situaii: Succesul unei scrisori const n reacia destinatarului,conformcuceaimaginatdeexpeditor. Corespondenaorientatspredestinatar Scriereaorientatspredestinatarpresupunetreilucruri: cunoatereadestinataruluiiadoleanelorsale punereansituaiaacestuiailuareanseamaconcepiilorsale scriereacorespondeneintrunstilicuunvocabularuordenelesdectre destinatar. Pentru cunoaterea destinatarului sunt de ajutor cteva ntrebri: care sunt interesele, problemele, doleanele sau speranele partenerului de coresponden, undeseaflmicilesalevanitiislabiciuni,cedoreteelstiecenulintereseaz deloc,ceavantajesaufoloaseateaptel. Orientarea spre destinatar asigur ca acesta s se simt luat n serios, s citeasccuinteresscrisoareaissecomportensensuldoritdeexpeditor. Formulareaindividual Etalarea avantajelor: nalta art a corespondenei individuale de afaceri const n formulareadeasamanierascrisorilor,nctacesteaslasedestinatarilorimpresiac lesuntnumailordestinate,npofidaraionalizriiprelucrriitextelor. Formulareacredibil Frreclamstrident:Ofertelestridente,unice,trezescdejamaimultnencrederea. Promisiunile exagerate se lovesc de scepticism. Ofertele speciale, la cele mai reduse preurinupreamaireuescsconvingpenimenimaialesdacmaisuntpromisiuni sautombole.Asemeneaofertesunastfel: Astzi v putem face o ofert unic. Produsul nostru..este ieftin, fr concuren, avndceamainaltcalitateicuodurabilitateextrem Informaiileadevrate:Multmaipromitoaredesuccessuntinformaiileadevrate, verificabileiindicaiileasuprafoloaselorrealealeofertelor: ntruct trebuie s evacum depozitul nostru, v oferim modelul nostru n curs de epuizare...lapreurimultreduse Frfalsepretexte:Pretextelemicoreazcredibilitateaautorului.Deaceeaexplicarea sincerasituaiei,rugminteadeafiscuzatinelesimaialespropunerileconcrete pentruefectuareapliireprezintcaleaceamaibunpentrusporireacredibilitii. CorespondenanslujbaCIiCD CaracteristicileCI: comportamentul(bazatpeautocunoatere) Imaginea

104

Comunicaiafirmei nsemntateacomunicaieiscrise Corespondeneifirmeiisepretinde: sofereoimagineunitarnexterior ssencadrezenfilozofiafirmei sreflectepersonalitateafirmeicastiliton

Rutina periculoas: Aceast rutin aduce cu sine i un pericol: se produc texte consacratecarenmaresuntlasubiect,darncazuriespecialepotfipelngacestea. Pregtireatemeinic:Pregtireascrisorilorimportantesaudificilepoateceremultmai mult timp Acest consum suplimentar de timp reprezint o investiie care aduce un ctig corespunztor mai mare. Fiecare cuvnt i fiecare formular pot fi decisive. Pregtireapoateconsta nnotareaunorcuvintecheie,nelaborareauneistructurri saunconcepereadescrisorintregi. Ctevarecomandristilistice Stiluluiscrisorilordeafaceriiseimpundoucerine: sfiemodern sfieorientatspredestinatar. *Ceseconsiderafimodern? Buna inteligibilitate. Textul trebuie formulat ntrun limbaj uor (propoziii scurte, clare) Sugestibilitate.Textultrebuiescrisntrunlimbajctmaiconcretisugestiv(cuvintei formulriadecvateisugestive). Logic.Ideeaiformulriletrebuiesfiecorectedinpunctdevederelogic. Psihologie. Textele vor respecta regulile de baz ale psihologiei i vor fi astfel formulatenctdestinatariisreacionezensensuldoritdeexpeditori *Scriereanstilempatic Acestaesteindicatdacpartenerulurmeazssesimtimplicatnconsideraiiis fie atras n procesul de gndire. Stilul empatic presupune gndirea i formularea din punctul de vedere al partenerului, atunci cnd vor s se ocupe de propriile interese sausiconvingpeceilalideavantajeleoferteiproprii. Adresarea personalizat: Cititorii se simt apelai personal i mai interesai, dac ofertelesuntformulatenstilempatic.

105

Punerea ntrebrilor: Cine ntreab, conduce. Prin punerea de ntrebri se trezete interesul partenerilor. Acetia vor putea fi eventual fi influenai s rspund sau s acionezensensuldoritdeceicentreab.

NoiunilenruditecuCI: culturafirmei(comportamentulfirmei) personalitateafirmei conceptulfirmei(caformareprezentriiexterne) formadeexprimaresaudeschimb imagineafirmei(prezentareafirmeinfaapublicului) stilulfirmei filozofiafirmei(problemasensuluifirmei) spiritulfirmei(cadenumireanterioaraidentitiifirmei) Delapersonalitateafirmeilaidentitateaei O dat cu fondarea i creterea firmei se dezvolt personalitatea acesteia. Personalitateafirmeisecompunedinelementeleorganizatorice(oameniiiobictele) idinstructuraorganizatoric.Secaracterizeazprinobiectiveleeconomicealefirmei, prinscopurileeconomieinaionaleiprincerinelesociale. Posibilitile de influenare ale secretariatelor: Secretarele au posibiliti apreciabile de influenare n cazul comunicrii n exterior i interior, de pild felul n care i trateaz la telefon pe partenerii de afaceri sau cum n vin n ntmpinarea colegilorinflueneazputernicimagineafirmeinviziuneapartenerilor. Culturafirmeisauantreprinderii Cultura firmelor se exprim prin aciunile i comportamenul tuturor angajailoracesteia,referinduseattlafelulcooperriininteriorulfirmelorctila toateaciunilefadeceidinafaraacestora.Cadeosebitdepozitivesuntrecunoscute de ctre public urmtoarele caracteristici: tineresc, dinamic, voios, optimist, capabil, solid,colegialifiabil.

106

Secretareleiidentitateafirmelor.Secretarelefacpartedintresalariatelecare ntreincontacteninterioruliexteriorulntreprinderii. Posibilitile de influenaredirectiindirectdepindde: treaptaierarhicaefilor domeniiledesarcinialeefilor propriainiiativiiradiereapersonal Identitateapozitivafirmelorntrete: voinadeaciuneasalariailor mndriainspiratangajailordentreprinderealor indentificareasalariailorcufirmalor renumelentreprinderiipepiainpublic.

Cndsediscutdespremodernizareamunciinsecretariateibirouri,sefolosetedes noiunea de comunicaie birotic. Prin aceasta se neleg toate aciunile care au ca obiectiv asigurarea unui sprjin corespunztor tuturor activitilor de birou, prin utilizareauneitehnologiinoi. Cerinele secretariatului fa de comunicaia birotic: Secretariarul se transform tot maimultntrocentraldecomutaieainformaiilor,undeacesteaconvergdintoate prilentreprinderiiidinexterior.Muncamoderndesecretariatsecaracterizeaz prinprelucrarea,memorareaitransmitereainformaiilordediferitefeluri:date,texte, grafice, imagini i vorbire, rezultatele muncii fiind, de regul, documentele. ntruct elaborarea documentelor nu constituie un scop n sine este important distribuirea acestoraladestinatari. Proceseledemuncdinbirouriisecretariatesuntmpritendoumoduri: 1. dobndirea, prelucrarea i memorarea informaiilor reprezint procese informaionale 2. schimbul de informaii n interiorul firmelor i ntre organizaii, n scopul realizrii sarcinilor, este denumit comunicaie. Procesele comunicaionale cuprind fazeledepredare,transmitereiprimireainformaiilor. Tehnologiilepentrurealizareacomunicaiilorbiroticemoderne Internetulcaplatformdebaz Internetul i Intranetul aduc cu sine numeroase provocri fa de strategia tehnologieiinformaionale. Calculatoarele electronice interconectate pe plan

107

mondialpotfidemrimiicuplatformecompletdiferite.Celmaicunoscutserviciudin InternetesteWorldWideWeb. ExisttreifeluridiferitedeofertanideserviciideInternet: Ofertaniicarepunladispoziiecircuiteledetransmitereadatelor(societinaionale detelefon) OfertaniicarefacposibilaccesullaInternet(aanumiiiServiceProvider)(furnizorii deservicii)sauserviciileonline Ofertanii de informaii (Contentprovider furnizorii de coninut). Utilizatorii obin coninutul(textele,imaginilechiariprogramelevideo)delaofertaniideinformaii. Acetiapotfifirme,cuinformaiidespreproduselefabricatesauvndutedeacestea. TehnologiaIntranet Interconectareainternafirmeloriinstituiilorserealizeaznprezent,prin intermediulunorreelelocale. Extinderea se obine prin aplicarea tehnologiei Intranet.TehnologiileInternetsepotfolosiininteriorulntreprinderilor,formndu seaanumiteleIntraneturi. Utilizat optim Intranetul devine sistemul nervos al ntreprinderii astfel ntreagacunoateredinfirmdevedindaccesibiltuturorangajailor. Groupware (pachetul de programe pentru lucrul n grup) permite lucrul eficient n grup, ntro reea. Ofer o ans pentru creterea eficienei, atunci cnd mai multe persoane particip la ndeplinirea unei sarcini, de pild n cazul echipelor de proiectani FunciileElectronicMail(poteielectronice)sunt primireacorespondeeisosite trimitereademesaje confirmareaautomatasosiriicorespondeei memorareadedocumenteimesaje compilareaieditarea(reprelucrarea)mesajelordestinatetrasmiterii distribuireacorespondeneielectronice. Planificatoruldetermenepentrugrupuri Cu ajutorul lui se poate organiza gestiunea timpului i a resurselor grupului. Termeneleuzualecaretrebuierespectatedetoimembriigrupuluisunt: termeneleconsftuirilor termeneledeprezentare termenelevizitelor termeneleconcediilor termeneleseminariilor Principalul avantaj al planificatorului de termene este economia de timp cu ocazia stabiliriitermenelor.ntimpce,nmodtradiional,pentruaseajungelacoordonarea corespunztoare a termenelor se ncepea cu o laborioas avalan de telefoane, n prezent secretarele pot vedea imediat pe ecranele monitoarelor termenele nc disponibilepentruconferine.Sepotevitaastfelmaiuorsuprapuneriledetermene. Utilitateacomunicaieibiroticemoderne Prin utilizarea noilor tehonologii informaionale i comunicaionale se poate creteeficienaeconomicnbirouriinadministraie.

108

Tehnologiile informaionale i cominicaionale aduc o contribuie important lacretereacapacitiideprestaiencazulmunciidebirou. Serviciile online i Internetul garateaz n multe cazuri procurarea direcionatainformaiilorpentruasistenamanagerial

Seimpunenotareamotivelorpentrupstrareadocumentelor: aacerforurilelegislative maitrziutrebuieadusedovezi,demonstraiisaufudamentri secretareledorescsmemorezesausasigurecunotineledecareaunevoie elesauefiipentrua: luadeciziilecorecte executaaciuni informapealii concepenoisoluiiiideicreatoare puteaoferiunserviciuclienilorinternisauexterni asiguraarhivarea. Estebinesseimplementezeuncatalogdedocumentencomputer.

109

Termenele legale de pstrare: Conform Codului Comercial i legislaiei finaniare comercianii trebuie s pstreze anumite documente pe perioade determinate, de pildregistreleinotelecomerciale,inventarele,bilanurilededeschidere,bilanurile anuale, rapoartele de situaie. Alte documente se pstreaz n funcie de durata prescrisdeforurulelegislativepentrufiecarecategorie(corespondenacomerciali deafaceri,actecontabile,altedocumente,necesareimpozitrii).Importantestedac documentele cad sau nu sub incidena legislaiei n vigoare. Dac da, atunci obligativitateaitermeneledepstraresuntreglementatelegal. Repetata trecere n revist cost bani: Raional este s se decid o singur dat ct timp trebuie pstrate documentele, pentru a le distruge apoi dup trecerea termenelorrespective. Definirea treptelor de registratur (locurile de pstrare ale actelor): secretariatele,birourileefilor,eventualsaladeconsiliusauregistraturaintermediar delaacelaietaji/sauarhivadelasubsolsaupod. n principiu, actele care sunt frecvent necesare trrebuie s se afle ct mai aproapedeloculdemunc. Stabilirea termenelor de pstrare, respectiv cnd pot fi distruse actele definitiv. La actelecarenuauvoiesfiedistruseniciodat,nloculdateidedistrugeresevastabili untermendereexaminare. Reglementarea responsabilitilor: n rubrica responsabil se trece persoana care trebuiesfierspunztoarepeviitorpentrumutareaidistrugereaanumitordate. Alocareadeculoritrepetelorderegistratur: verde,accesfrecvent/birou albastruaccesmediu/registrarturintermediar rouaccesrar/arhiv negruditrugere Cataloguldedocumenteesteutilinbiroulfrhrtii. Inventariereacreeazbazainformaionalactualpentruluareadeciziilor.

C.Loculoptimdearhivaresubformdehrtiidepindede: frecvenaaccesului disponibilitiledespaiualentreprinderii volumuldocumentelor numrulcelorcareauaccesladocumentelerespective rapiditateacucaretrebuiesfiedisponibilencazdenecesitate

110

tehnicadearhivarefolosit(bibliorafturi,dosaresuspendate) Undocumentnusepoateafladectnurmtoarelelocuri: nprelucrarepebiroulsecretarei n prelucrare la altcineva, secretara tiind pe baza notei de cotrol, cine are documentulicndtrebuiessentoarcacestalaea narhivasecretarei Este necesar s se creeze un sistem de ordonare. Nu este suficient s se scanezepurisimpludocumentelecitrebuiessecreezeunindexcorespunztor. D.Cumseregsesccelmaibineinformaiile? Cea mai simpl i mai rspndit metod de ordonare este arhivarea dup cuvinte cheie. Sortarea alfabetic este o alt metod pentru a ordona ceva mai mult un fond arhivisticbazatpecuvintecheie. Grupareatematic.Acumsevddintropriviredocumentelecareexistncadrulunei anumite teme, iar fondul arhivistic este extensibil, dar nu mai exist univocitatea amplasriibibliorafturilor. ntocmireaplanuluidocumentaiei:Sepoatentocmiunplanandocumentaieincare sfietrecutiloculdeamplasarealfiecruibiblioraft. Utilizareauneiterminologiiunitarencadrulplanuluidocumentaiei E. Cine rspunde de arhiv? n secretariatul managerial rspunde desigur asistenta managerial.Sepoateconveni: ca efii s nu pun nici un document la loc, ci s restituie la sfritul programuluisecretareitoateceleceleaufostnecesarentimpulzileidemunc. Ca efii s fac notie corespunztoare pe documentele dificil de clasat din punctdevedereprofesional. Trebuie s insistam asupra importanei folosirii limbajului legislativ n comunicarea de afaceri. Practic orice afacere nseamn raporturi ntre oameni, de aici se obine profitul, fie c e vorba de fora de munc, de exploatarea, specularea, folosirea conjuncturiipieei(formatedinoameni)saudeconsumator.Frsolidecunotinede dreptunomdeafaceriareansepuinesdezvolteoafaceresolid,dedurat.Fiec lenvasingurfiecapeleazlaconsultani.Exempluurmtorpoateficonvingtor

111

Clauza abuziv reprezint acel tip de clauz contractual ntalnit n mod preponderent n contractele tip, prin care comerciantul unor servicii (de telefonie, bancareetc.)impuneconsumatoruluiasumareaunorobligaiivditprejudiciabilefa deinteresulsu. Olegislaiecaresneaperedeclauzeleabuziveexist.Maigreuestecupunerea n practic a acestei legislaii. n accepiunea legii, clauza abuziv reprezint acea clauz contractual carenuafostnegociatdirect cuconsumatoruli,prineansi saumpreuncualteprevederidincontract,creeaz,ndetrimentulconsumatoruluii contrar cerinelor buneicredine, un dezechilibru semnificativ ntre drepturile i obligaiileprilor Potrivit Legii 193, aprobat n anul 2.000, sunt considerate clauze abuzive acele prevedericontractualecare: - a) dau dreptul comerciantului de a modifica, n mod unilateral, clauzele contractuale, fr a avea un motiv specificat n contract i acceptat de consumator prinsemnareaacestuia; - b)oblig consumatorulssesupununorcondiiicontractualedesprecarenu a avutposibilitatearealsiacunotinaladatasemnriicontractului; - c) oblig consumatorul s i ndeplineasc obligaiile contractuale, chiar i n situaiilencarecomerciantulnuileandeplinitpealesale; - d) dau dreptul comerciantului s prelungeasc automat un contract ncheiat pentru o perioad determinat, prin acordul tacit al consumatorului, dac perioada limitlacareacestaputeasiexprimeopiuneaafostinsuficient; - e)daudreptulcomerciantuluismodificeunilateral,fracordulconsumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor i serviciilor care urmeaz s fie furnizate sautermenuldelivrareaunuiprodusoritermenuldeexecutareaunuiserviciu; - f) dau dreptul comerciantului s constate unilateral conformitatea produselor i serviciilorfurnizatecuprevederilecontractuale; - g)daudreptulexclusivcomerciantuluisinterpretezeclauzelecontractuale; - h) restrng sau anuleaz dreptul consumatorului s pretind despgubiri n cazurilencarecomerciantulnuindeplineteobligaiilecontractuale;

112

- i) oblig consumatorul la plata unor sume disproporionat de mari n cazul nendepliniriiobligaiilorcontractualedectreacesta,comparativcupagubelesuferite decomerciant; - j)restrngsauinterzicdreptulconsumatoruluideareziliacontractul,ncazurilein care: - comerciantulamodificatunilateralclauzelemenionatelalit.e); - comerciantulnuiandeplinitobligaiilecontractuale; - k)excludsaulimiteazrspunderealegalacomerciantuluincazulvtmariisau decesului consumatorului, ca rezultat al unei aciuni sau omisiuni a comerciantului privindutilizareaproduseloriserviciilor; - l)excluddreptulconsumatoruluideantreprindeoaciunelegalsaudeaexercita unaltremediulegal,solicitnduinacelaitimprezolvareadisputelornspecialprin arbitraj; - m)permitnmodnejustificatimpunereaunorrestriciinadministrareaprobelor evidentedecaredispuneconsumatorulsausolicitareaunorprobecare,potrivitlegii, facobiectuluneialtepridincontract; - n) dau dreptul comerciantului s transfere obligaiile contractuale unei tere persoane agent, mandatar etc., fr acordul consumatorului, dac acest transfer servetelareducereagaraniilorsauaaltorrspunderifadeconsumator; - o)interzicconsumatoruluiscompensezeodatoriectrecomerciantcuocrean pecareelaraveaoasupracomerciantului; - p)permitstabilireapreuluilalivraresaucretereapreuluilalivrare,fadecel stabilitlancheiereacontractului,nmsurancarenusedadreptulconsumatorului de a rezilia contractul cnd consider c preul este prea mare fa de cel stabilit iniial; - r)permitcomerciantuluiobinereaunorsumedebanidelaconsumator,ncazul neexecutrii sau finalizrii contractului de ctre acesta din urm, fr a prevedea existena compensaiilor n suma echivalent i pentru consumator, n cazul neexecutriicontractuluidectrecomerciant; - s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul in mod unilateral, fara sa prevadaacelasidreptsipentruconsumator; - t) dau dreptul comerciantului s nceteze contractul ncheiat pentru o durat nedeterminat fr un anun prealabil, cu excepia unei motivaii pertinente, acceptatedeconsumatorprinsemnareacontractului. Ctevaexempledecapcanelegislative Capcanelecontractuluidecreditbancar 1. Modificridiscreionarealerateidobanzii 2. Dobanzipenalizatoarelalimitalegii 3. Asigurarideviatafaralegaturcuriscurilecontractului 4. Alteclauzeabuzive 5. Repartizaredefavorabilaariscurilorcontractului 6. Executareasilitaaimprumutailor

113

Fr a contesta principiul libertii contractuale, deplin aplicabil i n materia contractelordecredit,decelemaimulteorinpracticsentamplcaceipresaide nevoisfieobligaisvrea,iarceicaresuntmaiputernicisuntliberisaleoimpuna. Aceasta este principala premis a unor clauze din contractele de credit bancar, care potficonsideratevditdezavantajoasepentrumprumutaticaresuntacceptatede ctreacesta prinsemnareacontractuluidecredit,fiesubimperiulnecesitii,fiedin ignoran. Bncileutilizeaznactivitateadecreditarebaniideponenilor,caretrebuiesa fie ocrotii de riscul de ai pierde economiile prin acordarea de ctre banc a unor aanumite credite neperformante. ns aceste msuri de precauie sunt deseori mpinse la extrem. n ideea protejrii intereselor deponenilor, se ncalc drepturile persoanelorcareapeleazlancheiereaunuicontractdecreditbancar.Seajungelao suprancrcareaacestoradinurm,caretinde,nuneleprivine,sescaladezelimitele legale. nnelegereaclauzelorcontractuluidecredittrebuiesseplecedelapremisa c,deilegeanucalificacestcontractcafiindunuldeadeziune,practicarelevfaptul ctoatebncilepunladispoziiasolicitantuluidecreditunformulartipizatdecontract alecruiclauzenupotfinegociate.Prinurmare,deinuexistniciodispoziielegal nacestsens,profitnddeabsenaparialaunorreglementrindomeniu,caide cererea mare de pe pia, bncile au transformat tacit contractul de credit ntrun contractdeadeziune,alecruiclauzenupotfinegociatedectreviitorulmprumutat cu banca. n contextul transformrii tacite a contractelor de credit n contracte de adeziune, o problem major o constituie existena, n cuprinsul contractelor de credit, a unor clauze care pot fi considerate abuzive sau vdit defavorabile mprumutatului. Clauzeleabuzivesuntaceleclauzecontractualecarenuaufost negociate direct cu mprumutatul i care, prin ele nsele sau mpreun cu alte prevederi din contract, creeaz, n detrimentul acestuia i contrar cerinelor bunei credine,undezechilibrusemnificativntredrepturileiobligaiileprtilor. 1. Modificridiscreionarealerateidobanzii O prim categorie de astfel de clauze se refer la posibilitatea bncii de a modifica,nmodunilateral,ratadobnzii.Dacreglementrileactualeimpunbncilor obligaiadeastabilincontractuldecreditratadobnziidatoratdemprumutat,n privinaposibilitiibnciideamodificaaceastdobnd,aprocentuluimaximpn la care aceasta poate fi majorat, precum i a evenimentelor care pot determina creterearateiacesteia,nuexistniciunfeldeprevederi.Dinacestpunctdevedere, ne aflm n plin cmp de aciune a libertii contractuale, astfel ncat bncile se vd obligatesiprotejezeinteresele,chiardacaceastanseamnnclcareaprincipiului buneicredinte",caretrebuiesguvernezeraporturilejuridicedintreceledoupri. Prin urmare, bncile insereaz n contracte clauze de genul: n cazul n care intervine orice eveniment care face ca rata dobnzii de referin s nu mai fie disponibilsaufolositdeBanca(...),ratadobnziivafinlocuitcuoratstabilitde banc la unica sa discreie" sau Banca are dreptul de a modifica rata dobnzii n funciede..costurileresurselordefinanareproprii". De asemenea, modalitatea de aducere la cunotina mprumutatului a modificriiunuielementesenialalcontractului,cumesteratadobnzii,numbrac,

114

n cele mai multe dintre cazuri, forma prevazut n contract. Astfel, dei orice modificareaprevederilorcontractualetrebuiesmbraceformascris(actadiionalla contract, semnat de ambele pari), mprumutatul accept" ca modificarea ratei dobnziisifieaduslacunotinaprinpublicarepesiteulbnciioriprinafiarela sediulsucursalelorbncii",iardacanuacceptnouaratseoblig"srestituiebncii, n termen de cinci zile, toate sumele datorate n temeiul contractului, respectiv capitalul,dobnzileicomisioanelenencasatedebanc. 2.Dobanzipenalizatoarelalimitalegii O alta clauz consimit" de debitori se refer la plata unei dobnzi penalizatoare, datorat n situaia n care debitorul nui ndeplinete obligaiile de plat. Unele bnci practic o dobnd penalizatoare n cuantum foarte ridicat (care poate merge pan la 20%), pentru dobnda neachitat la termen. Acest procedeu, denumitndoctrinajuridicaanatocism(adicdobndladobnd),afostinterzisprin Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte i abia ulterioraparentpermis,prinOrdonanaGuvernuluinr.9/2000privindniveluldobnzii legale pentru obligaii bneti, fr ns ca ultimul act normativ s stabileasc un cuantum maxim al acestei dobnzi. Profitnd de cadrul legislativ permisiv, dar i de libertatea contractual", bncile stabilesc o rat a dobnzii penalizatoare care depete,deregul,ratadobnziistabilitepentrurambursareacapitalului. 3.Asigurarideviatafaralegaturcuriscurilecontractului O problem delicat o ridic i obligaia asumat sau, mai corect, impus mprumutatului de a ncheia o poli de asigurare de via, valabil pe durata de derulareacontractuluidecredit,laovaloareegalcuvaloareacredituluiicareeste cesionat in favoarea bncii. Aceast clauz, omniprezent n contractele de credit ntlnitenpractica,estedelicat"deoareceeanuestedenatursacopereniciun risc determinat sau determinabil, din prisma dreptului civil romn actual, iar pentru cazulmoriidebitorului,bancaarelandemnsuficientegaraniicontractualepentru arecuperasumeledatoratedeacestantemeiulcontractuluidecredit. 4.Alteclauzeabuzive Abuzive,dinpunctuldevederealmprumutatului,sunticlauzelecarepermit bnciisdeclarecontractuldecreditscadenti,prinurmare,ssoliciterambursarea tuturor sumelor datorate n baza acestuia, n situaia n care o ter persoan formuleazoaciunenjustiiempotrivamprumutatuluiorisolicitsechestrareaori executarea veniturilor obinute de acesta sau n caz de nendeplinire de ctre mprumutat a obligaiilor asumate prin orice alte contracte ncheiate cu o ter persoan. Situaiile exemplificate mai sus, dar i altele (care nu se refer strict la nclcarea de ctre mprumutat a obligaiilor de plat, la declaraii false pentru obinerea creditului sau nclcarea garaniilor acordate bncii) sunt abuzive i nu au rolul dect de a lrgi excesiv de mult cadrul n care banca poate declara creditul scadenti,prinurmare,trecelaexecutareasilitasumelordatoratenbazaacestuia. Situaiadeinferioritateamprumutatuluifadebancesterelevatdemulte altesituaii,cumarfi:executareasilitagaraniilordectrebancexclusivnscopul recuperrii banilor si, asumarea de ctre mprumutat a obligaiei de a nu contracta creditedelaalteinstituiibancarepeperioadadederulareacontractuluisaurefuzul

115

bncilor de ai face publice normele interne de creditare, pe motiv c acestea constituieactecucaracterintern,destinateexclusivsalariailorbncii". n privina acestor norme interne de creditare, n msura n care ele modific explicit sau implicit condiiile de creditare cuprinse n contractul de credit, apreciem c mprumutatul poate invoca nulitatea contractului, consimmntul su fiindviciatlasemnareacontractului. 5.Repartizaredefavorabilaariscurilorcontractului Mai mult, practica bancar relev cazuri n care instituia de credit impune debitorului s suporte inclusiv riscul legislativ (banca consider o nendeplinire a obligaiilor contractuale faptul c acesta nu mai ndeplinete condiiile de creditare impuse de modificrile legislative ulterioare ncheierii contractului de credit), fora major (care nu exonereaz debitorul de rspundere) sau riscul politic, n timp ce banca nu raspunde pentru nndeplinirea propriilor obligaii din cauza conflictelor internaionale, msurilor autoritilor, conflictelor de munc, nefuncionarea echipamentelorbnciietc. 6.Executareasilitaaimprumutailor Clauzele contractuale enumerate reprezint doar cteva exemple, care nu suntneapratcelemaidezavantajoasepentrumprumutat,darsuntcelmaifrecvent utilizatenpractic.Prezenaacestorclauzencontracteledecredit,indiferentdacle considerm abuzive sau doar vdit defavorabile debitorului, trebuie analizat prin prismafaptuluicacestecontracteconstituietitluriexecutorii,fiindcalificateastfelde odispoziielegalexpresdinLegeanr.58/1998.Aceastcombinaie,clauzeabuzive sau vdit dezavantajoase mprumutatului i titlu executoriu, se poate dovedi letal pentrudebitor,ncondiiilencarecazuriledenclcareacontractuluidectredebitor suntstabilitediscreionardebanc,dobnzilepotfi,deasemenea,stabilitedebanc, iarevalurilegaraniilorsuntefectuatedepersoaneagreatedeaceasta. Avndnvederetoatesituaiileexpusepnacum,opriminterveniepecare o considerm necesar privete forma contractului de credit, n sensul stabilirii clauzelor contractului de credit bancar care sunt deschise negocierii prilor, astfel nctcaracteruldecontractdeadeziunealacestuiasseatenuezentimp. Deasemenea,esteabsolutnecesarointervenielegislativpentrueliminarea comportamentului abuziv al bncilor, prin obligarea acestora si fac publice normele interne de creditare, precum i reglementarea mai strict a posibilitii de modificarearateidobnzii(inclusivadobnziipenalizatoare),respectivreglementarea claraexecutriisiliteabunurilordebitorilor,cuprotejareaintereseloracestora. Capcanelelegislativedindomeniulmetalelorpreioase Articolul12dincapitolulVIspunecmarcareabijuteriilorsevafacenmod obligatoriu cu marca proprie de identificare a originii, a productorului romn sau, dup caz, a importatorului i cu marca de certificare a Autoritii Naionale pentru ProteciaConsumatorilor,iarncazulcelorlalioperatorinumaicumarcadecertificare aaceleiaiautoriti". Articolul 13 subliniaz faptul c, n viitor, controlul marcrii metalelor preioasesevaefectuadepersonalulabilitatnacestsensdectreANPC". Iar Articolul 15 din Capitolul VII: Sursele de finanare se vor asigura din veniturirealizatedinactivitateaproprieidintrocontribuieanualaoperatorilorcu

116

metalepreioaseipietrepreioase,ncuantumde0,2%dinveniturilebruterezultate dinefectuareadeoperaiunicumetalepreioaseipietrepreioase". Un proiect iniiat de Autoritatea National pentru Protecia Consumatorului (ANPC),careurmretemodificareaicompletarealegislaieidindomeniulmetalelor preioase,astrnitnemulumireabijutierilor. Reprezentanii a 14 organizaii patronale ale operatorilor cu metale i pietre preioaseausemnatunprotocoldecolaborarepentrumbunatireacadruluilegalal acestei industrii. Patronatele, care reprezint interesele a peste 90% din firmele de profil,auartatguvernuluicnuserespectConstituiaidirectiveleeuropenedac se adopt propunerile ANPC prin care se restricioneaz dreptul de marcare a metalelor preioase, reveninduse la practica perioadei comuniste, n care statul era singurul care beneficia de acest drept. De asemenea, au cerut i eliminarea propunerilor pe baza crora se introduce o taxa de 0,2% din cifra de afaceri a societilorcomercialecareopereazcumetaleipietrepreioase,nbeneficiulANPC. Potrivitpatronatelordindomeniu,celedoumsurinuaucorespondentnlegislaia european i introduc un monopol de stat pe o pia care se guverneaz pe criterii profesionale i ale liberei concurene, precum i o suprataxare nejustificat, care va majora preul produselor din metale i pietre preioase, conducnd la amplificarea ponderiipieeinegre. g. Bibliografiarecomandat - Berciu, l., Constantinescu, H., Popescu. L. Limba si corespondenta comerciala germana - BersetF.Handelscorespondenzin4Sprachen,Wienne,1974 - Bibicescu Gh., Farca E Corespondenta comerciala maritima engleza, Editura stiintificasienciclopedica,Bucuresti1976 - DavidNickson,SusySiddonsBusinessCommunications1996BB658.45NIC - DavidescuM.D.Sistemeinformaticefinanciarbancare,vol1si2,DEP43725 - DieckfachW.100BriefeDeutschfurExportundImport,Berlin1976 - DobrieM.,ConstantinescuDAComunicareainasigurari,DEP43005 - FeldmanO.,FeldmanU.,WallnerR.BuroorganisationundBurotecknik,Berlin1965 - FerreolG.Metodesitehnicideexprimarescrisasiorala,DEP48584 - GatjensRenterM.Manualdesecretariatsiasistentimanageriali,BPBBIROOPREL BLIBLIOT - NicolescuEugeniuMarketingulnturismEd.SportTurism1975 - NiculaVirgilComunicaresinegociereinafaceri,Ed.AlmaMater,Sibiu,2002 - SussamsJE.Cumsascriirapoarteeficiente,DEP50977 - Tran,V;Stanciugelu,ITeoriacomunicarii,Ed.Comunicare.ro2003BULBS189920 h. ntrebrirecapitulative - Cumsestabiletepoziiaconductoruluintrungrup?Darntro ntreprindere? - Careestespecificulcomunicriintrungrup - Careestedeosebireantrecomunicareaformaliceainformalntro ntreprindere

117

i.

Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Realizaifluxullogicalcirculaieicorespondeneintrontreprindere Prezentairegulamentulprivindexaminareastudenilor Realizaiofidepost,onotdeserviciuiunreferat

118

7. Comunicareademas a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentulinsuetenoiuneacomplexdemassmedia:caracteristici Studentulafldeceturismulpoateficonsideratunmijlocdemassmedia Studentulasimileaznoiunidebazprivindcomunicareapolitic b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) compararea cunotinelor despre mass media cu cele ale comunicrii tradiionale i capacitatea de a stabili relaii ntre acestea, n vederea sesizrii direciilornoidedezvoltareacunoateriiiaprofesiei capacitateadeaaplicateoriansituaiinoiicarenuaupututfiprevzute. evaluareacriticacomunicriipolitice c. Termenidereferin(cuvintecheie) Culturdemas,massmedia,turismulcamassmedia d. Structuratemeidestudiu - Apariiafenomenuluiculturiidemasialmassmedia - Caracteristicilemassmedia - Turismulcamassmedia - Comunicareapolitic e. Rezumatulideilorprincipale Revoluia tehnicotiinific a condus la fenomenul culturii de mas i la apariia unor mijloace de comunicare specifice: mass media. Trsturile i caracteristicile acestora demonstreaz omniprezena lor n viaa modern, deci i n lumea afacerilor. O forma integrat este turismul care sa transformat ntrun mijloc de comunicare cu o imens putere de convingere. Dintre formele de comunicare i comunicarea politic este influenat de mass media ajungnd s fie o tiin codificatriguros,urmndregulistrictecetrebuiecunoscutedeomuldeafaceri. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Decelemaimulteoricomunicareademasesteconfundatcuconceptulde massmedia.Problemaestemaicomplicat,fiindlegatderevoluiaculturalidecea tehnicotiinific,careauconduslasocietateadeazi.Cevafisocietateademine amprefiguratdeja,attctputem. Din antichitate i pn astzi ntre cultur i art, pe de o parte i producia materialitiin,pedealtparteeraaparentundivorireversibil68.
68

Dei, conform DEX, Ed. Univers Enciclopedic 1996 cultura este definit ca Totalitatea valorilor materiale i spirituale create de omenire i a instituiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. Websters Dictionary 2001 definete cultura ca: 1. The quality in a person or society that arises from a concern for what is regarding as excellent in arts, letters, manners, scholarly pursuits.etc 3. A particular

119

"Diviziuneamunciidevineodiviziunerealabianmomentulncareintervine diviziuneantremuncamaterialiceaspiritual69.Oameniicareseocupdeaceasta, aparinlarndullor,unorsferespecialealediviziuniimunciiilorliseparecarlucra ntrun domeniu independent. n msura n care ei alctuiesc o grup independent nluntrudiviziuniisocialeamuncii,naceeaimsurproducialorexercitlarndul ei o influen asupra ntregii dezvoltri sociale, chiar i asupra celei economice. Ei nsiseafllarndullor,subinfluenadominantadezvoltriieconomice. Nuvomdezvoltaaceastidee,vomreinedoarcculturaiartasuntoparte, unsectoralvieiiictrebuieneleascaatare,laadevrataeiimportaniesen, caiproduciamaterial,maialescepocacontemporan,evoluiatehnicotiinific ne oblig la aceasta. Aducem n sprijin observaia c un numr tot mai mare de lucrtori pleac din sectoarele economice clasice spre noul domeniu al culturii contemporane,sectornplinexpansiune. Revoluia tehnicotiinific duce la o transformare universal a tuturor forelordeproducieipunenmicarentreagalorstructurelementarischimb implicitpoziiaomului.Producieiiimpuneounitatetehnicsuperioar,caredevine bazaautomicriiproduciei.ntreominaturnusemaiinterpunenumaiounealt ci un ntreg proces tehnic de producie de sine stttor, i care ia o structur i dinamic interioar modelat. O parte important i crescnd a activitii omeneti legatedeprocurareamijloacelordesubzistenpoatedobndicaracteruldeactivitate tehnicoinginereasc. tiina a urmat pn acum drumul produciei. n epoca medieval i n Renatereeaafostartizanalapoilaboratoareleiasociaiiledecercetriaunceput s poarte pecetea ntreprinderilor manufacturiere; n epoca industrial tiina a devenitindustrie,apoiindustriadevinetiin. nprezenteliminareadeforedemuncdinproduciaindustrialinlocuirea lorprintehnic,precumi"eliberareadecapital"suntunsemnalcreteriiforelorde producie. Acest proces are loc n condiiile scderii muncii direct productive tradiionale, respectiv ale reducerii timpului de munc necesar. Noile fore de produciecareinvadeazproduciamodernaualiparametriiumani,olegturmai strnsimaiesenialcudezvoltareaomului,reprezintonousituareaomuluin lumea forelor de producie i prin aceasta o nou situare a omului n general. Ele determintransformrialemaseidebazamuncii,structuramuncitoruluicolectivi alepoziieidiferitelordomeniialeactivitiiumane.Forapecareocaptomulprin mijloacele oferite de revoluia tehnicotiinific duce la inversarea modalitii percepieitimpului:sutedegeneraiiomenetisaustrduitsprindtimpulnaturii folosindistoria,oriazinatura,submodelareanoilorforeseschimbattderapid nctmineadevenitazi,acum.

form or stage of civilization, as of a certain nation or period: Greek culture. 6. the sum total of ways of living built up by a group of human beings and transmitted from one generation to another Noi vom nelege mai departe, n lucrarea noastr cultura n sensul ei restrns, clasic, ca totalitate a bunurilor intelectuale ale omenirii. 69 K.Marx Opere alese. Ed.Politic 1968

120

Revoluia tehnicotiinific reprezint n fond i o revoluie cultural ntrun sensnou,multmaiprofundimaicuprinztor,deoareceeanuselimiteazlaanumite schimbri n cadrul culturii, ci transform nsi poziia culturii n viaa societii n general pentru a face chiar i dezvoltarea condiiilor materiale ale civilizaiei direct dependente de cultivarea relaiilor i a forelor omeneti. Dac nelegem, dup vechiul citat din Kant, prin cultur cultivarea calitilor i forelor umane, revoluia tehnicotiinific se contopete n acest sens i context cu cea mai mare revoluie cultural din istorie de pn acum, deoarece pune cultura, care pn acum nsoea viaalamarginileei,nmoddirectnmijloculvieii.Astfelseconstituiebazapentruo unificarealumiieconomiceialumiiculturii,ntimpcedispariialornsoisesistemul umancaoumbr. Marileproblemealebazeiindustrialealecivilizaieidevinrezolvabilepecalea unei schimbri totale a ntregii structuri a forelor de producie, a ntregi baze civilizatorii a vieii umane. Revoluia tehnicotiinific nu ngduie numai, dar i impuneodezvoltarepermanentigeneralaforelorfiecruiom.Eacuprindedela nceputnunumaiindustriacitoatesferelecivilizaiei.Arelocoschimbarenceeace priveterolultiinei,ainstruciuniiiculturiingeneral.ntimpcensecoleletrecute culturaindeplinetemisiuneanumailaperiferiavieiisocialeaomuluieadevineun factorhotrtoraldezvoltrii,plasatnmijloculevenimentelor.Dezvoltareanivelului de trai determin dezvoltarea general a capacitilor creatoare n tehnic, tiin, economie, art i n domeniul grijii pentru om. Bogia pe care economia de timp o creeaz (disposable time) poate fi spaiul pentru dezvoltarea forelor umane, pentru dezvoltareaomuluicascopnsine.Revoluiatehnicotiinificurmeazunraportde echivalen ntre progresul produciei propriuzise, progresul nvmntului, perfecionareaserviciilorsauaoricrormoduridedezvoltareaforelorcreatoareale omului. nacestecondiii,mprireamunciiisectoareloreconomicenproductivei neproductive i pierde vechiul sens, deoarece acum n ntreaga via omeneasc se produc fore de producie decisive pentru progresul umanitii. n schimb, o neutilizareaacestordomeniidecreareaaptitudinilorumaneechivaleazcuorisip. Culturasetransformntrunfactordeproducie. Implicaiininteriorulsistemului. Revoluiatehnicotiinificcuprindedelanceputnunumaiindustria,citoate sferelecivilizaiei,aleactivitiiumane,alevieii.Eaprovoacchiarnluntrulacestor sferemicriimaipronunatedectnproduciaindustrialpropriuzis.Eaoferun nousuport,noimijloacedeprelungireaforelornaturalealeomuluipnlaozonde neimaginatigreudeurmritnfantasticaeiexplozie. Trei ni se par cele mai importante rezultate ale aciunii revoluiei tehnico tiinificeasupraculturii. a) restructurarearapidaculturii b)fenomenulculturiidemas c)orelaienou,directntreindustrieicultur. Poate c cel mai spectaculos aspect al influenei revoluiei tehnicotiinifice asupra culturii este apariia "culturii de mas": fenomen inedit, rezultat al actualelor

121

progresealetiineiitehnicii.Produsalaciunii"massmedia""culturademas"are dimensiuniextraordinare,mbracaspectemultipleiridicmultentrebri,joacun roldesinestttorinupoatefidecomandatasemnatcunimic.nciudatomurilor careisaudedicat,ascundencmultenecunoscute. Ca rezultat al revoluiei tehnicotiinifice raporturile ntre industrie i alte sectoare se schimb. Asistm concomitent la o apropriere a industriei de art (vezi fenomenuldesign)iaarteideindustrie.Totmaimulteformedeartaufcutapella tehnologie: arta cinetic, electronic, video, iar altele sunt puternic condiionate de progresul tehnic: artele decorative (materia prim itehnologia) arhitectura, pictura, sculpturachiariteatrul(onoubazmaterialiapermisposibilitinoideexpresie). Cine iar fi imaginat pn de curnd, pe cnd Goethe scria Faust c, la o clip pe orizontul istoriei, problemele clonrii, ale bioroboilor etc. vor exploda ntrun asemenearitmcnicinutimcenevaaduceoraurmtoare.Ungnditiinasa motivat,iartehnicaazmislit70 Culturademasesterezultatuldirectalaciuniimassmedia.Lipsadespaiunune permitesleanalizm,darabordarealoresteesenialpentruoricecercetareasupra culturii contemporane. Ne dm seama de aceasta dac aruncm o privire asupra trsturilor,funciiloriconsecineloraciuniilor. Trsturi: Omniprezenteipublice:segsescpestetot,auorspndirelarg,nengrdit,stau ladispoziiaoricui,lentlnimnoricemoment. Ritmicitateiperiodicitate Universalitate, coninuturile vehiculate se disting prin complexitate i multilateralitate. Puteredepenetraie:cuprindmasele,seadreseaztuturor,directfrintermediar, simplific distribuia informaiei Instantaneitateiactualitatencomunicare Accesibilitate. Obunpartedineledevinactivitateculturalladomiciliu. Funciile: funciainformaional deculturalizare de socializare: determin un mod specific de interaciune social, de stimulare i organizareatrebuineidesociabilitateaomului deeducaieiinstrucie de"compensare"prindivertismenti"distracie" Consecinelesuntmultiple,iarcercetareanareuitnssfaclumin.Certeste c massmedia au generalizat accesul la informaie, distracie i cultur, dar contradiciacreaieireapareaicinformauneidilementrecreatoriconsumator:ct
70

nserez aici, pentru frumuseea ideii, una din aprecierile romneti: Cel ce gndete singur i scormone lumina/ A dat o via nou i-un om de fier, maina,/ Fiin zmislit cu gndul i visarea,/ Nenchipuit mai tare ca braul i spinarea Arghezi T.; Versuri, Bucureti, 1980, Cartea Romneasc

122

vreme omul trebuie s resimt lipsa legturii dintre propria sa activitate i propriile fore creatoare i nu are nici cu cultura i tiina un contact care s ntemeieze pe o astfel de activitate, se ajunge la o stare de "criz", de "alienare", constatat de toi cercettorii71.Darestemaiuordearidicaouzinncmpdeschissaudeasmulgeun copac secular din rdcini, dect dea modifica ideile unui individ i ai adapta mentalitatea la o situaie nou, ntrun ritm accelerat. Cercetrile n domeniu par a pctui tocmai prin aceea c aplic unui fenomen totalmente nou norme ale vechii gndiri. Savorbitdejamultdespre"culturaaudiovizual"isespunedespreSUAcnar aveaoculturproprie,oritocmaiculturaaudiovizual,acestfenomendeosebiteste caracteristica SUA, cu att mai mult cu ct o ntreaga generaie a crescut acolo sub influenaacesteiculturi,diferitdeculturaclasic,darculturtotui.Nuevorbaaici deaaatribuiSUAocultur,daresinguraarundefenomenulerelativmaibtrni nasuferitattinflueneleculturiiclasice Industrializareaarteisauculturalizareaindustriei. Unirdeanalizepurtehnicealeactualeidezvoltrialecivilizaiei,constatntrun fel sau altul legtura. Revoluia industrial a eliminat din viaa maselor dimensiunea estetic de care dispunea lumea meteugreasc. Sa rspndit convingerea c tehnica i arta sau desprit n mod iremediabil i pentru totdeauna. Totui se constatntrunfelsaualtul,legturadintremijloaceleartisticeiconcepiileestetice contemporane i acea frontier absolut unde se dezvolt tehnica vremii noastre. Dincolodeoanumitliniededemarcaie,ncepessecristalizezedinsuprafeeledure i formele solide, din jocul artificial de lumini i umbre proprii tehnicii, o frumusee carembogetesimurileumanecuunnoufeldepercepereiplcere. Nu este o ntmplare c valorile estetice ale produselor nceteaz s fie un privilegiualproduselordelux,cnfloreteonouramurdeartaplicat:"industrial designul" care se desfoar peste tot n domeniul esteticii industriale, c un ir de state prevd n mod obligatoriu ca un anumit procent din cheltuielile construciei pentru cldiri publice s fie afectat aspectelor estetice; se pare c designul va dura maimultdectanumiteexperieneefemerealearteicontemporaneicosvorbim deocivilizaieaesteticiiindustriale.Aceastaeunrezultatalrelaieimaistrnsentre industrie i art, un proces de umanizare a industriei, sau poate un proces de reconciliere. Un exemplu edificator va fi destinaia turistic, modul de elaborare, construireiexploatareaacesteia.Oritoateacesteschimbriserepercuteazasupra comunicrii. Vompunctaacumundomeniudeosebitdeimportant.Estevorbadesuportul culturii, canalul prin care aceasta poate fi consumat, n fapt comunicat, pus n comun. n distribuie, rolul important l joac tocmai suportul culturii. Modificrile acestuiasubinfluenaprocesuluitehnicactualsuntfoarterapide,duclamodificrii schimbriputernicencomer.Esuficientsnegndimlaimplicaiilepecareleaavut apariia tiparului sau televiziunii sau Internetului asupra comerului. Este neaprat
71

Escarpir R.; La Revolution du livre, Flammarion, Paris 1965/1970

123

necesar ca s se studieze i s se aproximeze viitoarele mutaii n acest domeniu pentruateputeaadaptarapidieficientlanoilesituaii.Frunstudiuatentapare riscul dea reaciona trziu ia deveni dependent de cei care au promovat noile mijloace.Dupcumaufolositlut,piatrsaulemn,societileaugnditntrunfelsau altul. Suporturile tradiionale ale culturii au fost dup epoc viul grai, lutul, piatra, uneltele, vopselele, lemnul, hrtia. Timp de milenii sau realizat progrese slabe n tehnica folosirii multora dintre aceste materiale. Dezvoltarea industrial a adus schimbri profunde. A lrgit gama materialelor, a transformat tehnicile. Cel mai spectaculosestefenomenultiparului.nepocamodernaavutlocorevoluionarea comunicrii prin apariia cinematografului, discului, radioului, a televiziunii, a transmisieidedateladistan,aInternetului.Mijloaceleelectroniceauschimbatdin temelii sistemul comunicaional adresnduse concomitent la dou simuri au impus noi modaliti de expresie, un nou mod de gndire. Turismul n schimb acioneaz asupratuturorsimuriloriagndiriiiasimirii. Merit recapitulate momentele principale ale evoluiei suportului culturii i implicaiilelor.Pentruconstruireamemorieiomeniriisaufolositfiehieroglife,fiealte semne simbolice; ele erau pentru iniiai i presupuneau un tlmaci, un preot. Fenicienii,continuaidegrecivorinventaalfabetul,uordefolositdeunnumrmare deoameni,pesuportieftin,rezistent,dargreudemultiplicat;apelalaunsingursim: lavedere,bamaimult,gndireaafostcanalizatspredesfacereanbuci,nfoneme arealitiiilarecompunereaeimintal.Nutiparul,cirotativavaaducecuadevrat un salt nou: ziarele n milioane de exemplare, la preuri insignifiante. Informaia se difuzaimediat,graietelegrafuluiitelefonului,maseimariapopulaiei.Noutilese discutau concomitent i imediat, aprea satul global. Aceasta a i permis apariia manipulriicititorilor.Radiosevaadresaunuinousim:auzul.npreajmaceluideal doilearzboimondialntreagaAmericvapetreceonoaptedegroaz,dincauzaunei pieseradiofonicedifuzatenaional:invaziaextrateretrilor.Quoeratdemonstrandum n manipulare fusese probat de elite. Mai mult, radioul nu mai obliga mintea la procesul laborios de desfacere i refacere a realitii prin foneme. Filmul i televiziunea vor combina dou simuri puternice i vor avea impact major asupra spectatorului. 3D (sistemul three dimensions) va lrgi percepia destinatarului mesajului dar i mijloacele fabricantului lui. Omul de azi, educat, nu mai primete simboluri,ciorealitateartificial,creat,menitscomuniceadresndusenunumai minii ci i sufletului (simurilor, sentimentelor). Tinerii de azi de pe bncile universitiloraualtstructurmental,altmoddeaperceperealitatea.Estedreptc aceast realitate este nc virtual, dac nar exista turismul care permite deja participarea, comunicarea total. Iat cum suportul culturii a devenit intangibil! i complex.v.anexa1undemulimeadeprestatorisaudemembriaiestablishment ului din turism es suportul nevzut al culturii. Infrastructura (hoteluri, autocare, restaurante etc.) sunt derivate, adevrat este restul, partea de cultur care nate, consumitransmitecultur:triri,amintiri. Credem c pe de o parte va avea loc o dezvoltare de noi performane tehnice prin diversificare i prin explorarea unor noi domenii. Acestea vor ajunge s deinoponderedincencemaimarecasuportalculturiindetrimentulcelorlaltepe care le va nlocui sau adopta parial. Baza material a reelei internaionale i deci a

124

culturii, a transmiterii i nmagazinrii cunotinelor va putea fi, deci, fascicolul de lumin. Pedealtparteedeateptatonourevoluionarecarevanlaomulcunc o treapt mai sus: folosirea biocurenilor. Practic, tehnic sa realizat transmiterea biocurenilor de pe i pe creier, iar transmiterea de la creier la creier a devenit o problem rezolvabil, rmne de elaborat limbajul care va deservi noul sistem de comunicare; n acel moment totul va fi o chestiune de timp. Aceasta e o posibilitate care trebuie avut n vedere cci va ridica cele mai mari i mai grele probleme din istoria omenirii, cu implicaii profunde i eseniale asupra omului. Nu amestecarea limbilor, ca la turnul Babel, ci cocktailizarea gndurilor, fie ntro armonioas coabitare,fientroimplozieplanetaraluihomosapiens.Dealtfel,nAngliatuturor candorilorsaadmisdejancepereacercetrilorpentruimplantarealaom,ncreiera cipuluicarespermitcomandareacomputeruluiprinsimplaforagndului. Vom reine c problemele evoluiei suportului culturii trebuie neaprat studiate.Cercetareatrebuiefcutpentrufiecaresuportnparte.nultimavremese mairidicoproblem:ceaacrizeiproducieiiconsumului.Dacasupramijloacelor de comunicare sau fcut studii, problema produciei i consumului au fost relativ neglijate. Tehnicile folosirii mijloacelor massmedia n lumea afacerilor sunt studiate amnunitdedisciplineleaplicative:marketing,promovareetc.Noineamopritnumai asupracontextuluigeneralncaresedesfoarformadecomunicarepreponderent azilelornoastre,dacadugmiinternetul. Constatmoanumitincertitudine,ofluiditateatermenilor(imaterial,servicii...)72 i o inconsisten a mrimilor (5070 de ori). Aa cum vom ncerca s artm, n spatele sistemelor clasice de analiz rmn necercetate zone i aspecte deosebit de importante,cuefectemajoreasupravieiicontemporane.ivommenionaacum,ca exemplu includerea statistic n rndul turitilor a emigranilor clandestini, fenomen similar marilor migraii ca volum; dar cte repercusiuni i nu numai economice asuprarilordedestinaie,afamiliilordeacasiasupraacesteicategoriide"turiti"! i fenomenul este cunoscut, cercetat dar... este inclus n statisticile privind turismul internaional, fiind cltori cu viz turistic! n literatura de specialitate funcioneaz ncunfeldelegenescrisatceriidespreacestfenomen.
72

Creterea volumului de informaie, dar mai ales starea de "Turn Babel" a zilelor noastre ne oblig s facem dese precizri privind coninutul termenilor pentru a explicita sensul exprimrii. Limba englez a cedat locul englezei americane unde nelesul multor cuvinte este diferit. Traducerile n romn au impus uneori sensuri mai puin inspirate unor cuvinte, ca de exemplu sensul cuvintelor publicitate" i "reclam". Precizrile sunt cu att mai necesare n domenii considerate "cunoscute" de majoritatea oamenilor. argument = raionament, dovad adus n sprijinul unei afirmaii. dup DEX - Academia Romn, Ediia II, Ed. Univers enciclopedic - Bucureti 1996 argument = 1. oral disagreament; verbal altercation, opposition, contention 2. a disscution involving different points of viw; debate. 3. process of reasoning; serie of reasons 4. a statment, reason, or fact for or against a point 5. an address or composition intended to convince or persuadate 6. Subjec, matter, theme 7. an abstarct or summary of the major points in a work of prose or poetry, or of sections of such a work dup Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language - Thunder Bay Press - San Diego, 2001

125

Poatecceamaisurprinztoreconcluzieaanalizeiatenteaactivitiituristice contemporane este faptul c turismul este un mijloc de massmedia. Din punct de vederealglobalitiiconstatmcelnunumaicfolosetemijloaceledemassmedia moderne,daresteelnsuiunulfoarteputernicacionndnfolosulcelorcareobin profituridirectesaumediatedinaceastactivitate:grupurideinterese,politicienietc. Determinriimpusededefinireatermenului"turism" Am vzut c au fost folosite mai multe definiii pentru "turism" dea lungul timpului, care iau schimbat coninutul. Multitudinea definiiilor folosite duc la concluzia c ar trebui s considerm "turism" orice cltorie, a oricui, n orice scop, decinconsecini:emigrarea,imigrarea,vnzareademrfuri,studeniistrini...Iat de ce am simit nevoia s precizm ntinderea noiunii de turism", aa cum o vom folosimaijos,respectivnsensullargalei,pentrucprincipalulatributalturismului estedeplasarea,contactulnemijlocitcuunnouspaiu,cuo"realitate"diferitdecea delaproprialocuin. Turismulcamassmedia: ncepndcuanii60turismulsatransformatntromicaredemas.Fcnd comparaiacumassmediavomcontatacaretoateatributeleacestora:gsimunloc unde se elaboreaz mesajul (o informaie) care este apoi distribuit prin canale specifice urmrind aceleai scopuri. Mai mult, turismul ca massmedia (mijloc de informarenmas)permite"intei"sverificeinformaiaprimitprincontactuldirect cu realitatea, n timpul cltoriei (un fel de "feed back"), ceea ce i confer un mare graddecredibilitate.Fenomenulestesimilarntoateceletreidomeniialeturismului: incoming, outgoing i domestic. Putem deci considera turismul ca un mijloc de comunicare n mas (massmedia).. n rile dezvoltate, la el particip un numr de oamenimaimaredecttirajulziarelor,alasculttorilorradiosauTVsemnificativi(nu ocazionali). Participarea se extinde ns i la locuitorii zonelor de destinaie, cu care turitiiintrncontactdirectsaumediat. Aceasta mi ngduie s afirm: "copilul se obinuiete cu vacana de la o vrst fraged.Apoi,deladorin,delabrourilavacanansinenoicremimaginea,iluzia fericirii.Noilevindempropriileloramintiri.Suntemdruiicucelmaiputernicmijloc deconvingerecarelarfisatisfcutchiaripeapostolulToma.Esteconsecinafaptului c suntem mereu n imediat contact cu viaa i realitatea, dar realitatea aa cum o oferimnoi". Referitorlaturismsavorbitdereguldoardeturismulcabusiness,deindustria turisticcapabilsdevinunfactordedezvoltare.Saneglijatroluldefactorsocialal turismului,carezultatalpactului,alcontractuluisocial.Azimuncitorulvesteuropean nuvarenunauor,dinstandardulsudevia,lavacananstrintate.Nicinoinu credemcTUI,sauThomasCooksauAccoracioneazpepiacaoricemicagenie n regim de concuren. Concentrarea capitalului pe pieele transnaionale oblig statulsdevinpartenercusectorulprivat.Darturismulesteimijlocdedifuzaren mas(massmedia).Estecelmaiputernicattprinariadecuprinderectmaialesprin

126

for: este guvernat de "principiul apostolului Toma: s pipi i voi crede". Greu mai convingi vienezii dup ce leai mncat lebedele! La fel pe romn dup ce iai refuzat viza! Aceast for este ignorat pentru c nu aduce bani imediat; se prefer sacrificarea viitorului, pentru ziua de azi. Lipsete puterea pentru trezirea simului istorieindomeniulvalorii.Daresteseriosilargfolositderiledezvoltatemaiales nsituaiiledecrizcaceadeclanatdenoulstadiualterorismului. 1.1. Turismul clasic ca massmedia: dou sunt condiiile care sunt considerate c permit practicarea turismului (n sensul clasic, obinuit al nelesului termenului): disponibiluldebaniitimpulliber.naceastdirecietrebuiespunctez: 1.1.1:turismulesteomedia(mijlocdecomunicare)deconsecin:suntfoartepuine mijloacedecomunicaredirectefolositedeindustriaturismului.Informaiaaparemai ales ca o consecin a activitii ntregii zone / comuniti n viaa politic, social, economic, cultural, etc. "Ieirile" din sistemul turistic se ndreapt mai ales spre: imagineadestinaieituristice comunicareantreprinderiituristicecupiaa calitatea"contactuluidirect"curealitatea(feedbackul) 1.1.2:turismulesteomedia(mijlocdecomunicare)pentrucpermite: transmitereainformaieinscopulobineriiunorrezultateprestabilite punereancontactiinfluenareaideilor"intei"privindoanumitcultur/societate pentru a dovedi i a susine un anumit standard de via ca urmare a unui contract social pe termen lung. (Planul Marschall a inclus i vacana n promisiunea sa: este greu de imaginat c mai poate fi scoas din standardul ceteanului german, de exemplu) 1.2. Turismul "informal" ca massmedia: oameni care nu au nici bani disponibili nici timp"liber"cltoresc,maialesnultimiianicndiacestemicricaptcaracterde mas.Enumercaexemple: emigraiailegal:oriceemigrantilegalurmeazunanumititinerariupentruaajunge n "ara promis". i informaia folosit este corect i cu efect! Cum o pot obine? Cum este organizat aceast lume a "turismului" subteran, paralel? Cine posed knowhowul?Oanalizcorectnuvaputeadovedicuifolosetemaimultemigraia clandestin:emigratuluisaucetenilorriidedestinaie? emigraialegal:rudelepltescpentrucltoriintrodireciesaualtaetc. micrigeneratedecrizelocale:menionez:riledinEst,HongKong,AfricaiIsrael (ultimacaoexcepiecareineturismulnfunciunenciudatuturorcrizelorpecarele cunoateetc.. Vrfulaisberguluilprezentmstatisticnanexa2.Imigraniiauavutobun perioad de timp statut de turiti, fie n virtutea vizei de tip turistic, fie prin tipul de cltorienafarareedineiobinuite,naltscopdectpetrecereatimpuluiliber,dar aparinnddetopicaformaladefiniieiturismului.Iarcltorialoresteunaprecis, lafeldebineorganizatcaunvoiajturistic.Sadugmimigraniiilegaliivomncepe s aproximm partea submersibil a colosului. De altfel, practic toate rile care au

127

aderatnvalurileulterioarelaUEauavutoemigraieclandestinridicatpentrucape msurcemomentuladerriiseapropiamigraiaforeidemuncsfiereglementat, inclusivstatisticprinvizelespeciale.73. 1.3 Cum folosete turismul ca massmedia celelalte media: revoluia informatic permitedeja: caoameniibogai,maialesceilegaidelumeaafacerilors"cltoreasc"nspecial peautostrzileinformaticealecomunicaiilorglobale.Pentrueiaajunssfieaproape indiferent dac sunt n birou sau pe plaje. n astfel de situaii "turistul" st acas i cltoretenumaiinformaiaiimagineaei,aloculuidesprecaresevorbete. careeleleinformaticesschimbefoartecurndaanumitulsistemclasicdeaface turism:alegereauneidestinaii,rezervareaiorganizareaunuipachetdeserviciietc. vornecesitaosimplconectareacomputeruluilaoreea. Putemconcluzionacturismul,fiensensul"clasic",fiennelesul"larg"pe carelpropunemesteunmijlocdeosebitdeputernicdetransferdeinformaiidespre "etnos",despreetniile,popoarele,despreistoria,prezentuliviitorullorprincontact nemijlocit, deci de mare randament. Antrennd un numr mare de oameni, avnd caracter de mas acest canal de distribuie al informaiei devine un massmedia deosebit de puternic cu o mare for de convingere. Manipularea prin intermediul turismului este dificil, costisitoare dar i deosebit de eficient. A fost mai simpl n timpulrzboiuluirece,estemultmaicomplexacum. Am nceput s studiem turismul dintrun nou punct de vedere: ca mijloc de comunicare n mas (massmedia). Domeniul este, dup cum se vede la o simpl incizie,giganticinuavemocercetareteoreticndomeniu.nsistoriaturismuluide dupaldoilearzboimondialnearatcauexistat,nmaimulteri,liniidirectoare bineconturatensensulartat.Prbuirea"zidului"iultimiianidovedescnevoiaunui sistem teoretic i a unei practici n folosirea acestui mijloc. n construirea sau distrugereaunormicrisocialeprinconvingere,autosugestieistimulareprinturism. nfolosireacontientaturismuluicamijlocdecomunicarenmas(massmedia). Mutaiimajoreprezenteiprevizibilenviitorulapropiat.Turismullaorizontul secoluluiXXI. La orizontul anilor 20042005 durata unei curse transpacific se va scurta. n plus, n zona Pacificului, din SUA, Canada pn n China, Coreea, Thailanda etc. vor exista nc cteva zeci de milioane de noi milionari care vor dori vacane. Europa de vestipregteteadaptareaoferteilaexigenelelor.Deexemplu:firmaKompasdin Iugoslavia,nciudarzboiului,armasintactntoaterepublicilefosteiri,adeschis peste 15 birouri n strintate ducnd canadieni n Italia i cehi n SUA i a nceput

73

Dup ultimul rzboi n Irak, n SUA mediile sioniste au lansat campania I care, I go! mi pas! Merg!, prin care se ofer sponsorizat total (deci gratuit) excursii de solidaritate n Israel. Primarul New Yourk-ului a fost printre cltori.

128

investiiile n deschiderea primelor birouri n Asia pentru culegerea de informaii, transmitereaofertelor,atragereaturitilor. Integrarea nu este o opiune: este supravieuire i pentru noi i pentru vest europeni. Chiar dac noi am fi tentai s nclinm spre americani sau asiatici, semnalelempririiputerii(veniteprinrelaxareaimplicriiamericaneiasiatice),dar maialesapartenenanoastrneunete. UndeseaflRomnianaceastconcurendur? ntro lume global trebuie s trieti la nivel global. Ori integrarea este imposibilfranvaregulileturismuluimondial,franvaiarespectacodulde conduit. Mai ales nu ai voie s ignori c efectul turismului privete numai viitorul. Senzaiileprezentuluisesublimeaz,amintiriledevintrecut:trecutcarevadetermina aciuneaviitoare.Turismulnuestenumaiocoaldespreceilali,dardetermincum vomtricuceilali,ceatitudinevomavea.Lumeanoastr,ceacreatdeproductorii deturismesteunaglobal,osinguretnie:rasauman.Prezentatnspecificitateaei, elementcuelementpentrudiversitate.Cutrecut,prezentisperane.Oricegreeal poate duce la traume nevindecabile. i asta asupra unei mase de oameni numii "turiti". ncescopuripoatefifolositturismulcamassmedia: nactivitateaturistic: sseobinmaimulibanidinactivitiledeincoming,outgoingsaudomestic ssedezvolteanumitezone,activitisaumijloacedeproducie s se ridice nivelul de via i/sau s se reduc costurile sociale de ex.: prin dezvoltareaactivitiibalnearescadeconsumuldeprodusemedicalechimice ndomeniulpoliticsausocial sseatragsimpatiasauinteresul sseoferecapremiudecompensaresaucaicalededefulare reversulcelordousituaiidemaisus COMUNICAREPOLITIC74 nsuirea regulilor i tehnicilor comunicrii politice nu este numai apanajul oamenilor politici. Nici un om de afaceri nu poate ignora zona politicului fr ca afacereasassufere.Cumcomunicareapoliticestedeschispentruoricine,omulde afaceri trebuie s poat descifra mesajele codate i s poat ptrunde la timp substratulrealaljoculuiompolitic/guvernipres. I. Presaiviaapolitic 1.Triadapoliticprespublic Procesuldecomunicarepoliticimplicuncircuitcontinuualinformaieidela actoriipoliticictresocietateaciviliinvers.Raportulguvernanipresopiniapublic esteexprimatpedoupaliere:
74

Prelucrat dup un material elaborat de prep. Georgiana Popa

129

Preseiirevineroluldealegitimaaciunilepoliticienilor,participndla eforturiledevizibilitatealeacestora.Deaceea,defoartemulteori,jurnalitiisunt acuzaidecolaborarecustructuriledeguvernmnt.Presaafostonoratprin atribuireaunorsintagmecelebrecaapatraputerenstatnsniciunadinputerile statuluinuipoatesubordonasaunupoatecontrolaoalta. Sferacomunicriipolitice Comunicareapoliticnseamnansamblultehnicilorutilizatedeactoriipolitici pentruacomunicacuelectoratul. Totalitatea mesajelor emise de actorii politici ctre receptorii specifici se pot constituinoricefeldesuport: Comunicareapoliticmaipoatefiabordatcaunsistemrelaionalconfigurat ntreoameniipolitici,audienimassmedia. Comunicareapoliticnseamnansamblultehnicilorutilizatedeactoriipolitici pentru a comunica cu electoratul. n acest sens sunt folosite ca tehnici: sondajele de opinie, strategiile de PR, tehnici de publicitate, tehnologiile de informare,massmedia. Totalitatea mesajelor emise de actorii politici ctre receptorii specifici se pot constitui n orice fel de suport: discursuri publice, materiale de pres, interviuriplanificatesaudeclaraiispontane,spoturitelevizate. Comunicareapoliticmaipoatefiabordatcaunsistemrelaionalconfigurat ntreoameniipolitici,audienimassmedia. Paradigmealecomunicriipolitice Modelul pragmatismului strategic vizeaz un proces de comunicare ce ine cont exclusiv de interesul actorilor politici. Paradigma este adus n discuie n situaiile obinere a puterii politice sau chiar n situaii de rzboi. Receptorii sunt concepui ca inte pasive ale mesajului politic cu scopul influenrii sau modificrii opiniilor sau comportamentelor individuale. Se exclude orice prezen a libertii individualenceeaceprivetepublicul. Paradigmaciberneticsausistemic.Comunicareapoliticsedefinetecaun ansamblualschimbrilordeinformaiintresistemulpoliticisocietateacivil. Paradigma behaviorist. Uor asemntoare cu modelul paradigmei strategice.Esteunproceslineardecomunicare,dinspreactoriipoliticictreelectorat. Nu mai avem de a face cu situaii de excepie ci cu mprejurri obinuite, rutiniere. Publiculesteperceputcaosocietatedemascompusdinindivizi,vulnerabili,pasivi, atomizai. Modelulfuncionalseopuneparadigmeibehavioriste.Publiculesteperceput caputernic,raionalicapabilsinfluenezeactivitateapoliticuluidariapresei. Paradigmacriticist.Comunicareaesteperceputncondiiileconfigurriiunei realiti politice, construite prin intermediul massmedia, avnd efecte puternice asuprapublicului.

130

Modelul dialogist este reprezentat ca o paradigm ideal a comunicrii politice.Sebazeazpereversibilitateapoziiilor,peposibilitateaemitoruluidease transformanreceptoriinvers. Modelulmedieriitehnologicesaualdeterminismuluitehnologic: Faptul esenial n comunicare nu sunt discursurile, ci media n materialitatea lor. Astfelnouacomunicarepoliticarfiunprodusapatrucomponente: televiziunea, sondajele, publicitatea i PR politic. O prim trstur specific este utilizarea larg a suportului tehnic pe carel reprezint presa, vzut ca o instituie esenialnprocesulcomunicriipolitice.Oaltcaracteristicestedatdestatutuli specificitatea actorilor implicai: oamenii politici, massmedia i publicul ca potenial electorat 1. Transformrileesenialealemesajuluipolitic Mesajelepoliticetransmiseprinintermediulpreseisuntsupuseunorintervenii specificepentruaficonfiguratenfunciedetipuldeaudien,deinterpretare jurnalistic. Lanivelulcanaluluidetransmitereamesajuluipoliticneconfruntmcuun procescomplexnumitnliteraturadespecialitategatekeeping. Ceeaceprimetepubliculestediferitdeceeacesaintenionatdinparteaactanilor politici.Oameniipoliticiemitmesajelecucontiinafaptuluicelevortrecemainti prinfiltruljurnalitiloriapoipringrilavaloricapublicului. 2. Importanamodeluluiagendasetting Oameniiprimesccelemaimulteinformaiizilnicedinpres.Esteposibilcapresa snureueascsspunoamenilorcesgndeasc,dareaareunsuccessurprinztor cndlespunecititorilorlacessegndeasc.Presanepoatespunelacesnegndim ,darpunctulnostrudevedereasuprauneiideiconfigureazinfunciedediscuiile cu semenii pe marginea acelui subiect. Alte neclariti: presa este ntotdeauna contientcndimpuneochestiuneninteresulaudienei?Esteopurntmplareca presasfixezeunevenimentntop? 3. Eticadialoguluidintrepoliticieniipres Pentrucainteraciunilemassmediacuscenapoliticsfieproductiveoalt exigenarfirespectareanormelordeontologieiprofesionaleattnceaceprivete media,ctisectorulpolitic. Referitor la triada Purilor, politicprespublic, o reglementare etic strict esteaproapeimposibil,oarmonientrepresipoliticieniarficelpuinsuspecti ar presupune o diminuare a demersului critic al jurnalitilor i ar lipsi de un stimul importantiniiativeledemocratizantealeactorilorpolitici. Normeledeontologicealejurnalitilorsunt:obligativitateaofeririiuneiimaginiexacte, completeiinteligibiledespreactualitateapolitic;aprareaipromovareadrepturilor omului i a democraiei; contribuia la armonia societii, punerea n discuie i dezbaterea a tot ceea ce provine de la nivel guvernamental; interzicerea partispris ului politic sau a materialelor de pres realizate la comand politic; satisfacerea intereselor publicului i mai puin a curiozitii acestuia raportat la viaa politic,

131

proteciavieiiprivatechiarincazulpersoanelorpublice,precumoamenii politici, printrodelimitarectmaiclarasfereiprivatedeceapublic. 4. Campaniiledepres Campaniadepresreprezintuntipdecomunicareplanificatcuobiective prestabilite,ntrunmodctdectriguros.Esteundemerscucaracterpublic,bine orientat, baznduse pe vehicularea mesajelor mediatice. Pe parcursul campaniei potapreanoidateiinformaiicarearfisusceptibiledeamodificansifinalitatea acesteia, dar exist i posibilitatea ca anumite informaii s nu se confirme i investigaiasfiesortiteecului. Campaniadeprescutempoliticapeleazadesealatehniciprecumpersuasiunea, elementede propagand,ncercridemanipulareaopiniilorprindiferitesubtehnici, sensibilizareaopinieipublice. Campania depresadoptdoustrategiimajore: aceea aetapizriideliberate, n care paii se cunosc ab initio i tot ce trebuie fcut este s se urmeze un plan conceput a priori cale valabil n cazul n care ziaristul cunoate i stpnete subiectulrespectivistrategiabulgreluidezpad,nsituaiancareevenimentele sesuccediseamplific,consecineledevenindcauze. Jurnalitilorlisereproeazcsepreocupdesubiectelipsitedeimportan saudeevenimentecuconsecinepetermenscurt.Liseimputfaptulcnuagreeaz articoleledetipfolowup,carecompleteazoinformaieanterioarsaudezvluieun deznodmntateptatndelung.Suntnsiziariticare,cuprofesionalism,iniiazi desfoar campanii de pres anple, dintre care cele cu subiect politic sunt cu adevratimpresionante. O campanie de pres cu subiect politic, devenind cea mai celebr n istoria jurnalismului este afacerea Watergate, demascat de cei doi ziariti ai cotidianului american Washington Post, Carl Bernstein i Bob Woodward ncheiat cu demisia preedintelui american Richard Nixon. Este acel tip de campanie de pres neplanificat, care a pornit de la un fapt banal, o spargere la cldirea Watergate, sediulPartiduluiDemocratdinWashington,icaresafinalizatn1974,cudoianimai trziuprinnfrngereapreedintelui. n Romnia campaniile de pres nu au avut i nu au nici n prezent urmri spectaculoase.Otemcentralacampaniilormediaticedinaranoastraconstituito lupta mpotriva corupiei n sfera politicienilor, dar i n domeniul financiarbancar. Presaautohtonncnuarenvedereunscopexclusivjustiiar,canS.U.A.Multmai bine organizate sunt campaniile cu subiect extern, precum problema integrrii europenesaucampaniiledeinformarencontextulconflictelorarmate. Att o campanie reuit, ct i una fr succes prezint o trstur comun: ambeletransmitpubliculuioideecoerent,unmesajbinedirecionat,maiutildect banaleletiricuefectepetermenredus. 5. Noiletehnologiialecomunicrii;amprentaacestoraasupracomunicriipolitice Societateasecaracterizeazprintrocretereenormaoferteideinformaie,dari printrun consum avansat de date n care sunt elaborate patru modele ce reflect direciilenoiimpusedetehnologiilecomunicaionale

132

Informaiaiactigatstatutulderesursindispensabilnsocietateapostmodern, saconsacratdejaterminologiadesocietateinformaional. Aceast societate se caracterizeaz printro cretere enorm a ofertei de informaie, dar i printrun consum avansat de date n care sunt elaborate patru modele ce reflectdireciilenoiimpusedetehnologiilecomunicaionale: 1. Modelul alocuiuni prezint traseul informaiei de la un centru ctre o pluralitatedepuncte,ncazulteleviziuniidepild. 2. Modelulconversaieiutilizatoriisegsescninteraciunedirect,cancazul comunicaiilormobilesaualpoteielectronice. 3. Modelul consultrii prezint un traseu al informaiei ce pornete de la utilizator spre un oarecare centru, identificat la nivelul portalurilor de Internet, spre exemplu,saualuneibncidedate. 4. Modelulnregistrriimodelrsturnatalconsultrii:cualtecuvinteuncentru supravegheaz i primete informaii n mod necondiionat de la participani; este cazulnumrtoriiautomateautilizatorilorunuisitesaualpreluriidatelorpersonale princompletareaunorformulareelectronice. Internetul Internetulpoatefiprivit: camijlocdeinformarensine ca mijloc auxiliar de informare n sprijinul dezvoltrii suporturilor clasice, ziarul i televiziunea avem n vedere dezvoltarea ediiilor electronice ale ziarelor, programelorTVonlineiapariiaziaruluipersonalizat. Internetulsenatenanii`70iseimpunedefinitivdup1994,spunndntru unfelsaualtulcnimicnuepreamicpentruafineglijat.Internetuladevenitunfelde agora,depiapublic,undeinformaianuaparinedoarexperilorsaucomunitilor disciplinare,ciipersoanelorneavizate,publiculuilarg. Prin raportare la politic trebuie pornit de la principalul avantaj pe carel furnizeaz Internetul: interactivitatea crescut. Idealul unei democraii este participativitateacarearensfritunmijloctehnicladispoziieprincaresevaajunge laaanumitanetdemocraty.Publiculpoateparticipaladezbatericolectiveasupra chestiunilor politice, mijlocite de pota electronic, de opiunea chatului, de e grupuri,desondajeelectronice. UnaltbeneficiualutilizriiInternetuluicasuportpentrumesajulpoliticapare prin intermediul siteurilor oficiale ale autoritilor publice, precum ministerele sau partidele,constituindunplusdetransparen. Aportul Internetului este remarcabil n sfera informaiilor vizuale ce fac mai agreabillecturauneorianostamesajelorpolitice.Lanivelullecturiiaparedincen ce mai des reproul superficialitii, n primul rnd pentru c mediul de comunicare ndeamn la impunerea unui control mai puternic asupra cititorului din partea textului, iar n al doilea rnd lipsa materialitii suportului coninutului transmis i confermediuluidecomunicareoaurdesuperficialitatepecarecititorulotransfer imediuluidelectur. CititoriideInternetsepotclasificandoucategoriimari:

133

hitandrunaceivizitatorideNetcaredoartranziteazpaginilencutarea acevainteresant downloader i include pe aceia care insist pe anumite siteuri, n mod detaliat,ntrolecturcvasiintegral.Esteevidentcpaginilecuconinutpoliticivor interesamaialespecititoriidetipdownloader,caresevorconsiderachiarnorocoi de a fi identificat un discurs integral, i nu un briefing cum se ntmpl n cazul clasicelormassmedia. Internetulinflueneazntructvasferarelaiilorinternaionaledintrestate.Le repoziioneaz de o manier egalitar, n care nu ar exista superputeri i state nensemnate,toateavnd,nplansimbolic,aceeaiponderepeworldwideweb II. Comunicareaguvernuluicupresa 1. Informaiaoficial Informaia politic, n special, cea guvernamental, pentru ai dobndi o oarecare legitimitate, are nevoie de vizibilitate public, asigurat n cea mai mare partedepres.Informaiaconstituieunitateadebazincazulcomunicriipolitice. Sursa o reprezint guvernul i alte structuri guvernamentale, iar destinatarul e identificat n rndul guvernanilor. Mesajul este sinonimul acelor informaii de interespublictransmisenfluxcontinuu. Actuldeguvernarenuserealizeazprintrundemersinformativ,cidoarseservetede strategiiinformaionalepentruaintiunobiectivmultmaisensibil:transparena.Un popor i legitimizeaz propriul guvern numai n msura n care i se permite accesul, ntrun fel sau altul, la actul de guvernmnt. Nu trebuie omise scurgerile de informaiimesajelecareprovindinsursetotalnecunoscute,cuungradmaimare de secretizare dect informatorii care doresc si pstreze anonimatul. Scurgerile deinformaiinusencadreaznsferainformaiilordenaturpublic,cinariaprivat a ceea ce oficialitile aleg s pstreze secret din raiuni politice sau chiar strict profesionale.Cititoriisuntstimulainprocesuldelecturdescurgeriledeinformaii. Pentru redactarea comunicatelor de pres este utilizat tehnica piramidei inverse. Primul paragraf al comunicatului de pres va conine esena informaiei. Comunicatul are ton neutru, titlul incitativ, coordonatele indispensabile ale emitorului, lungimea n pagin i chiar maniera de aezare n pagin. Exist mai multe tipuri de comunicate de pres: comunicatul invitaie, comunicatulanun, comunicatuldeluarepoziieicomunicatuldereamintire. Informaia guvernamental trebuie s rspund cel puin la cinci ntrebri: cine?ce?cnd?unde?cum?Eavarespectaurmtoarelecerine:coeren,coeziune, echilibru,obiectivitate.Limiteledepaginaiealeinformaiiloroficiale:mesajeleoficiale mbracformedincencemaiconcisepentruareuiscaptezeinteresulmijloacelor deinformarenmas. nRomnia,legea544din2001,privindliberulacceslainformaiiledeinteres public definete informaiile de interes public drept orice informaie care privete

134

activitile sau rezult din activitile unei autoriti publice sau instituii publice, indiferentdesuportulorideformasaumoduldeexprimareainformaiei. Legea aduce precizri i n privina sursei informaiilor oficiale, stipulnd nfiinarea compartimentelor pentru relaii publice sau existena unor persoane desemnate n acest scop. Legea reglementeaz accesul presei la informaia de tip public, fcnd referire pentru prima dat n legislaia din Romnia la informaiile de acreditareajurnalitilor. Vizibilitateaaciunilorcelorceneconducsporetencredereaelectoratuluii constituieunplusnfenomenuldefeedback 2. Strategiialecomunicriipolitice Prima strategie este meninerea legturii cu massmedia sau mediatizarea actuluipolitic.Existdoutipuridestrategiipentrucomunicareacupresa:primase referlademersulpoliticuluideacontactajurnalitii,deciocaleactivdedialogiar a doua esteo modalitate reactiv, presupune reacii provocate din iniiativa mass media. Estedepreferatmodalitateamaiactivdelegturdincelpuindoumotive:presa vaconstatamaiuorcaredeafacecuoscenpoliticdinamic,sevasurprindecu maimareuurinesenaaciunilorpolitice. Presa va prefera tipul reactiv de relaionare, cci numai o pres activ ar putea controla i acoperi cum se cuvine sectorul politic. Ca instrumente n cadrul acestei strategii sunt conferinele i briefingurile, comunicatele de pres, declaraiile, interviurile. Oadouamarestrategiecomunicaionalesteaceeaadiscursuluintimpul apariiilor publice. O putem numi strategie discursiv, nu trebuie confundat cu declaraiiletelevizatedeoareceestevorbadespreaceleapariiinpublicaliderilor politici,urmatedediscursuriadhoc,supuseatenieidirectealepublicului.Politicienii focalizeazateniapublicnsensuldoritdeeipentruaconstruioimaginecoerent asupraproblemeincauz. Marketingulpoliticimplicidentificareaintelorprioritare,fizareaconinutului mesajelor i ntocmirea unui plan media. Publicitatea politic este acea comunicare controlat de un actor politic individual sau colectiv i caracterizat de o difuzare pltit. Ea poate fi uzitat de ctre Stat (n campanii guvernamentale), de ctre organizaii politice, de ctre partide i candidaii lor sau chiar de ctre organizaii nonguvernamentale. 3. Relaiacupresansituaiidecriz Totularputeapornidelaodecizienepopularsauilegitimnrndulsocietii civile;saudelaunconflictdeintereseaprutntremembriiguvernului.Toateaceste aspectesuntsusceptibilesgenerezesituaiidecriz. Interesuldeosebitdemarealpreseipentruoricesituaieconflictualsauieit din limitele fireti ale derulrii evenimentelor. Jurnalitii i motiveaz intervenia n asemeneamomenteprindreptulconstituionalalceteanuluilaoinformareprompt

135

icorect.Reprezentaniiputeriipoliticeimplicainsituaiidecrizargumentepentru a respinge intervenia presei; principala lor explicaie este aceea c orice demers jurnalisticarngreunancercriledearezolvacrizarespectiv. Esterecomandabilpentruactoriipoliticisreconsiderepoziiafademedia n situaiile de criz, prin ntrirea legturilor i a contactelor pentru a optimiza procesuldecomunicare.Efectelenegativealeuneisituaiidecrizpotfiredusedac cei implicai se afl n poziia de colaborare, cci o criz se depete mai uor cu sprijindinparteamassmediaidinparteaopinieipublice. Controlul mesajului pe care l va vehicula presa este un obiectiv important pentru comunicatorii profesioniti din cadrul instituiilor guvernamentale. Primul impuls al unei celule de criz este de a ncerca s se derobeze de la contactele cu presa.Esteeronatdeoarecepresavafiforatsobininformaiaprinscurgerilede informaii.Surselesepotdovediruintenionatenmomenteledecriz.Sevaajunge camesajeledinpressfieconfuze,iarproieciacrizeinpresvafiunafals,ceeace vapermitemultipleinterpretri. Existcutumacapetimpuluneisituaiidecriz,purttoruldecuvntalunei instituii s nu mai fie cel obinuit, locul su fiind luat de un nalt responsabil din conducere. Pentru a se oferi mai mult greutate punctelor de vedere exprimate i deoarececunoatenprofunzimeaspectelecrizeiiimplicaiileei.Estenecesarsfieo persoan raional, responsabil, cu un control maxim, asupra stilului de exprimare, dar i asupra comunicrii nonverbale, avnd n vedere condiiile speciale n care dialogheazcupresa. 4. Influenamediaasupradiscursuluiguvernamental Pentru a releva modul n care se transform discursul politic sub aciunea filtrelor mediatice, este necesar prezentarea principalelor criterii care impun un eveniment politic. Modelul aplicat cu succes aparine autorilor J. Galtung i M. H. Ruge: Durata:unevenimentstrneteinteresulmediadacdurataluisevancadra ntimpuldeproduciespecificfiecreiinstituiimediatice. Intensitateasaudepireapraguluideimportan:trebuiesaibooarecare anvergur. Claritatea. Proximitatea sau relevana cultural. Evenimentul i ideile vor trebui s se situezenapropiereaintereselorreceptorilordarinraportcusistemulcultural. Consonana.Mesajulpoliticcorespundeunorateptrialepublicului Neobinuitul.Estededoritcaodozdeimprevizibilsexistepentruasublinia ideeadenouiinteresant. Continuitatea.Dacunevenimentcapteazateniapresei,vaurmauntimpn carejurnalitiilvoraveanvedereprinrelatrisaureportajerepetate,legatepni dentmplrilecolaterale. Ansamblultirilor.Discursulpoliticvafitransformatntiresaurelatare. Referirealanaiunielitsaupersonaliti.

136

Negativism.Evenimentelesaudiscursurilepoliticecaresereferlafaptemai degrabnegativeauanseconsiderabiledeaseimpunenpreferinelepublicului. g. Bibliografiarecomandat Bourdieu,PEconomiabunurilorsimbolice,Ed.Meridiane1986 ChelceaS.Comunicareaverbalainspatiulpublic,DEP50151 DobrescuE.Sociologiacomunicarii,DEP48464 FiskeI.Introducereinstiintacomunicarii,DEP48324 FranzV.StanciuI.GeluTeoriacomunicarii,DEP48513 GoffmanE..ViaacotidiancaspectacolEd.Comunicare.ro2003BFSE MarcusS.Semnificatiesicomunicareinlumeacontemporana,DEP28142 MarretJ.L.Tehnicileterorismului:Metodelesipracticilemeserieideterorist, DEP47842 MucchielliA.Artadeainfluienta:analizatehnicilordemanipulare,DEP 48112 Pailartcoord.Spatiulpublicsicomunicarea,DEP47847 ParvuI.Filozofiacomunicarii,DEP48610 PascuR.Introducereincomunicareainterculturala,DEP47820 PopaD.Massmediaastazi,DEP48311 RotariuIlieComunicareancampaniileelectorale2000CaietdeseminarEd. Universitatii"LucianBlaga"BULB TanaseIonutComunicarepoliticiintegrareeuropeanp,Ed.Risoprint 2003BFSE h. ntrebrirecapitulative Caresunttrsturileicaracteristicilemijloacelordemassmedia? Dececonsidermturismulunmijlocdemassmedia i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Dai2exemplencaremassmediaauconduslaeuareauneiafacerii2unde aupromovato Analizaiuncazconcretdecomunicarepoliticdupexempluexpusn manual.

137

8. a. Comunicareapublic

Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentulsinsueascisstpneascprincipiilecomunicriipublice Studentulsinsueascprincipiilealctuiriidiscursului b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) capacitateadeaaplicateoriansituaiinoialecomunicriipublice comparareacunotinelornoicuceletradiionaleicapacitateadeastabili relaiintreacestea,nvedereauneibunecomunicrinspaiulpublic c. Termenidereferin(cuvintecheie) Spaiulpublic,comunicareapublic,discursul d. Structuratemeidestudiu definireaspaiuluipublic specificulspaiuluipublicnafaceri discursul e. Rezumatulideilorprincipale Comunicareapublicesteaceacomunicareinterpersonalncaremesajulse adreseazdifereniatunuipubliccarenupoatedectsacceptesausrefuze.Pentru nelegereacomunicriipublicetrebuiensuiteoseriedeconceptespecifice.nsfera afacerilor comunicare public are o serie de particulariti, este studiat prin disciplinele de specialitate: marketing, promovare, relaii publice etc. Deosebit de importantaestedecoltareaabilitiloromuluideafacerideaconcepeideasusine undiscursnspaiulpublic,fieunulpregtitdinaintesauunulspontan f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Societile n care puterea este exercitat autocratic (indiferent de tip, de la ceadetipfaraonic=faraonulesteZeul,laceaaregalitiiconstituionale)ierarhia gireaz sistemul de comunicare. Astzi, n societile care au dezvoltat economii bazatedeeconomialiberdepiasageneralizatcomunicareadetipdemocratic(de lademocraiatribal,ncexistentsaudelaceasteasc,pnlaceaelaborat din rile cu PIB ridicat) caracterizat prin multitudinea factorilor de putere. Menionm c o societate democratic n criz se transform de regul ntro societatedetipautocratic,ceamaicunoscutfiinddictatura(cuunlargevantaidela stnga la dreapta) de regul proclamnd demagogic, pentru legitimizare voina popular,salvareasocietii.Snuuitmcasistemelecomunistesausocialisterecent prbuite sau nc existente i bazau ideologia pe democraie, deci nu trebuie dezvoltareacapacitiideexprimareformal,oficialprintruundiscurs

138

confundat forma cu realitatea. Distincia este cu att mai important n spaiul economic unde alunecarea de la conducerea colectiv sau participativ conducerapidspreunadinformeleautocraticecaresevorsoldacufalimentulntrun timplimitat(esteesenialnastfeldecazuriestimareaorizontuluischimbrii!). Literatura de specialitate privind spaiul i comportamentul social este deosebitdevariat.Pentruoameniideafaceriabordareaestespecial,nsensulciau nconsiderarenumaicontextulncaretrebuiesacioneze. Ctevadefiniiisuntnecesare75: nvaresocial:procesuldeasimilareaexperieneisocialemanifestatprinschimbri deconduit. Socializare: procesul psihosocial de transmitere asimilare a atitudinilor, valorilor, concepiilor sau modelelor de comportament specifice unui grup sau comuniti, n vedereaformrii,adaptriiiintegrriiuneipersoane. Influensocial:aciuneaexercitatdeostructursocial(persoan,grup)orientat spremodificareaaciunilorimanifestriloralteia. Persuasiune:influenareaatitudiniloricomportamentelorunorpersoanenvederea produceriiacelorschimbricaresuntavutenvederedeiniiator Manipularea: aciunea de a determina un actor social (de regul colectiv) s gndeasc i s acioneze compatibil cu interesele iniiatorului i nu cu ale sale, prin utilizareaunortehnicispecificecarelasaparenalibertiidegndire.Forasoftnu eneapratnegativdectdinpunctuldevedereallibertiiindividualededecizie! Spaiulpublic:avemmaimultevariantededefinire:calocdemedierentresocietatea civilistat,caspaiusimbolicncareiopuniidispundiscursurilecontradictorii diveri actori sociali (politici, religioi, sociali, culturali, intelectuali i subliniem diversitateadariunitatea:toiaunvedereIinteresemateriale,degenulprofitului pur sau derivat). Menionam c spaiul public, n aceste nelesuri este specific societilordemocratice,iarteoriasereferlacelecueconomiedepia.Realitatea neoblignssafirmmcspaiulpublicexist(limitat)insocietileautocrate,iar omuldeafacericareacioneazacolotrebuiesincontdeaceasta. Din punct de vedere al tehnicii comunicrii, comunicarea public este caracterizatdeexistenaunuiemitoriauneimultitudinidereceptori;receptori evaluabilinumaistatisticcanumr,audiensaudisponibilitate. nsensrestrnscomunicareapublicpoateficonsiderataciuneastructurilor instituionalepentruobinereaadeziuniivoluntareapopulaiei. Oanalizetimologicne obligssubliniem cproblemelepublicesuntcele careprivescsocietatea(sat,comun,ora,ar76nopoziiecucelerelativprivate:
75 76

Mai mult la Trans V; Stnciugelu I Teoria comunicrii, Ed. comunicare.ro, Bucureti, 2003 Discutabil dac putem aduga i noiunea de popor

139

individuale, de grup. Distincia este legat de sistemul de proprietate: ce e n proprietate nominal (individ, familie, grup) este diferit de ceea ce aparine colectivitii, ansamblului. Dispoziia asupra ultimelor se face de totalitatea societii, deciicomunicareaseadreseaztuturor.Deregulavemaciuneade a facepublic,delasimplarecunoatereafiuluidectretat,nantichitateagreacsau roman,lapunereauneiinformaiiladispoziiaoricui. n comunicarea public ne adresm tuturor, unui public nedefinit, dei cunoscut. Scopul este unic: ctigarea adeziunii, a libertii de a aciona legitim, n numelemasei.ncomunicareadegrup,spredeosebire,avemdeafacecuparticiparea efectiv, nominativ i avem numai caz special obinerea cordului de a aciona n numelegrupului.nceapublicrspunsulestenumaideacceptaresaurefuz.Uncaz specialalcomunicriipubliceestecomunicareapublicdeafaceri,unde,cumprtorul /parteneriiposibili,ca elementealepubliculuiacioneaz ein urmaargumentelor artate. Comunicarea public pare a fi destinat mai ales sferei politicului. i este adevrat, fiind mijlocul principal prin care se cucerete puterea politic (puterea partidelor st ns n comunicarea de grup!). Trebuie s facem distincie ntre cele dou forme, ntre scopurile majore ale comunicrii publice: persuasiunea i manipularea. Oamenii politici le folosesc pe amndou pentru cucerirea puterii. Oameniideafaceriprocedeazsimilar.Nunevomopriasupraformelortehniceale comunicrii publice n afaceri, care ia forma publicitii, reclamai, promovrii sau relaiilor publice. Acestea fac obiectul disciplinelor specializate. Dar, mai ales pe o piaglobal,oricestructur,ctdemictrebuiescomunicecupiaacarenuare nicistructuraniciformaunuigrupicucarenusepoatestabiliundialogdectdetipul celuipublic:mesajacceptare/refuz.Demulteori,naintededeciziadeacumpra se evalueaz imaginea care este rezultatul unei comunicri publice. Comunicare publicpoateaveachiarformeatipice:deexempluncadrulunuicolosmultinaional, unde conducerea comunic cu angajaii dup standardele moderne ale conducerii participativefolosindpractictehnicilecomunicriipublice. Comunicarea public a devenit popular n democraia greac, unde individul (brbat liber, narmat, cu origine stabilit din rndul membrilor cetii) trebuia si susin cauza n faa adunrii publice sau structurilor alese de aceasta. Cumavocaiinuerauagreai,auavutunavantajrelativvizibilcelcareaveaucaliti oratorice.Azilucrurileauevoluatspremassmedia.Darreguliledebazsaupstrat. Avemastfel oteorieainteicareseaxeazperolulemitoruluisau o teorie interacionar care se bazeaz pe folosirea tehnicilor cooperative. Aprofundareatehnicilornonverbaleaconduslaapariia teorieitranzacionalebazatpecauzeiefectemaidegrabdectpereplici. Cea mai cunoscut este cea a discursului, atent analizat i codificat nc din antichitate.DupVirgilNiculaavem Conceptuldediscurs: factoriiintegraniaidiscursului, factoriisemanticiiestetici, mecanismelegenerativealediscursului,

140

exigeneledeordinlogicisemantic, operaiilestructurante. Componenta argumentativ demonstraia, structura demonstraiei, tipologia argumentelor, operaii fundamentale n contextul ideaticologic, principii de organizare a argumentelor, sofismele, persuasiunea i mesajul persuasiv, discursul retoric, efectele persuasive, reguli de tehnic argumentativ, retoric, tehnici ale persuasiunii. Componenta informativ atributele informrii, devieri ale informrii, principiile informrii. Componentaexplicativexplicaieiprescripie,devierialeexplicaiei. Componenta sugestivsugerativ factorii amplificrii sugestiei, predispoziiile individualeimpliciteisugestive. Componentamanipulativdezinformarea,distorsiunea semanticologic,zvonul,mezinformarea,strategiasemantic. Componentacriticdefinire,legilecriticii. Componentaparaverbalpronunia,accentul,intonaia, tonul,debitul,pauza,fluena. Componentanonverbalpantomima,mimica,proxemica. Regulinpregtireadiscursului Esteevidentc,indiferentdelucruldesprecarevreisvorbii,trebuienainte s v pregtii discursul. Muli cred c acest lucru este suficient, dar de fapt nu este dectnceputul.Felulcelmaisimpludeavgsiideileestedeascrietotceeacev vinenminte,frsvgndiipreamult,legatdedomeniulrespectiv,urmrindpur isimpluconexiunilepecarecreierullefacenmodautomat.Nuvcenzurainniciun felgndurile.Osaveitottimpulpentruaalegeideilecelemaibuneipentruale ordonapebazaaceeaceveihotrmaitrziu. Determinareaobiectivului Fiecare comunicare trebuie s aib un obiectiv, cu att mai mult cnd v adresaiunuipublic.ntrebrilepecaretrebuiesvilepuneisunt: Cevreausobin?Vreausinformez,svnd,sconving,sincitlaaciune? Cruifeldepublicmadresez?Careestemodalitateaceamaibundeamiatinge obiectivul? Cefeldeargumentevoifolosi,raionalesauemoionale? Cumvoitidacamatinsobiectivul? nmomentulncareaigsitunrspunsvalidlaacestentrebri,aifcutdeja parteaceamaiimportantamuncii. Folosireatehnicilordepersuasiune Depinde de dumneavoastr cum i cnd vei folosi tehnicile de persuasiune, dartrebuiesfiicontienicelevsuntutile,fieidoardinmotivulcvmpiedic svprezentaiargumentelentrunfelcareslentoarcmpotrivadumneavoastr. Dup ce vai definit scopul, argumentele i strategia, avei nevoie de o schempentruavprezentaideilenmodordonat.

141

Asculttorii rmn mereu impresionai cnd oratorul este n stare si prezinte gndurile cu claritate i cu argumente. Modelul cel mai simplu i eficace se numete S.T.E.P. (din englez: State, Translate, Exemplify, Prove) i v ajut s v organizaigndurile,discursurileiarticolelepentruaobinecelmaibunefect: Stateprezentaiideeanmodsimpluiclar; Translate expunei ideea pentru a fi neles de public; definii termenii la care facei referire, reducei pe ct posibil ambiguitile; facei comparaii cu lucruri similare; Exemplify dai exemple care ilustreaz ceea ce spunei: experiene personale, anecdoteetc. Provedemonstraiceeaceaiafirmat,prezentndfaptecaredovedescafirmaia, apelndlaprerialespecialitilorilastatistici. ncercndsfolosiiaceastschemnscrierileidiscursuriledumneavoastr, veidescopericvvapermitesatingeiunrezultatmaimultdectacceptabil,cuun minimdeefort. Dup Cicero avem modelul ut probet, ut delectet, ut flectat iar organizarea discursului implica dispositio, exordium, propositio, naratio, confirmatio, refutatio i peroratio folosind stilul simplu, temperat i sublim. Un discurs presupune o pregtire deci o memorare a ideilor. Avem astfel metoda memorrii, manuscris, improputlui cnd vorbitorul trebuie s reacioneze la o provocare iminent, necunoscut (chiar n brainstorming, interviuri, examene) sau improvizaiei (improvizaia presupune pregtire i elaborarea discursului pe moment,darnuprinsurprindere). Tehnicadiscursuluiesteesenialpentruoameniideafaceri.Nunumaipentru aciunile promoionale pregtite n prealabil, dar mai ales pentru reacia (chiar pregtit)lainterpelrilemassmedia(aicitehnicilesuntuneoripuindiferite,funcie descopulurmrit). Pe de alt parte trebuie luat n considerare percepia contemporan din societile guvernate de economia de pia. Dat fiind diversitatea domeniilor economieiispecializareaacestora,darmaialescungruprestrnsdeoameni,subo acoperite instituional se adreseaz unui grup mai mare, pentru a determina comportamente economice, sociale, politice etc. sau pe toate la un loc comunicarea public economic a devenit obiectul unui studiu privilegiat, dar i deosebit de importantdatoritintensitiiefectelorcepotfiproduseprinmanipulareacelorlali Particularitatea i specificitatea comunicrii publice economice trebuie corelat cu elementele de cultur i civilizaie, care pe de o parte conserv ntreaga experienspiritualaomenirii,iarpedealtparteexercitoinfluendirectasupra celorlalteformedecomunicarespecifice. Oameniiocupaineconomie,fieeiconductorisauexecutani,fieoamenide afaceri,oamenidetiin,specialitindiferitedomenii etc.pot,ideterminreacii cu urmri majore asupra celorlali. nfptuirea aspiraiilor, a obiectivelor lor individuale sau de grup, respectiv ndeplinirea comandamentului de ai juca rolul, contient sau nu n istoria societii umane i oblig s ia decizii, n fapt s aleag n muncadefiecarezi.Daroricedecizieareefectemaialesasupracelorlalioameni.i ntotdeauna efecte puternice, indiferent ct de mrunt este decizia i ct de mic

142

este comunitatea asupra cruia se repercuteaz. Intensitatea o simte mai ales individulideaceaesteperceputmaiacut.Nonmultasetmultum. Procesuldecizionalsesprijinpeomarediversitatedeinformaiiceeaceduce la un anumit grad de risc, determinat att de calitatea prelucrrii informaiilor, de nsi hazardul impus prin faptul alegerii dat i de calitatea comunicrii. De fapt, comunicareaesteattvehicululpuneriincomun,decialparticipriilaviaasocial, alexisteneicaomdarimijloculprincaresemodeleazviaadectreanumiiindivizi saugrupurinbeneficiulaspiraiilorlorisimultanndetrimentulcelorlali. Oamenii de afaceri, din rndul crora marea majoritate au formaie economic sunt prin excelen cei care au la baza meseriei lor decizia, alegerea. Dar toteiexerciticonducereanvederearealizriiobiectiveloralese.Chiarnumaiaceste dou trsturi specifice relev importana comunicrii publice, a calitii ei n domeniuleconomicului,alafacerilor.inunumai,prinefecteleproduseasuprantregii comunitisausocietideterminnsifelul,tipullor,specificulvieiinsi.Iatde cecomunicareapublicnuestenumaiotehnic,ciioraiunedeexistenahomo economicus g. Bibliografiarecomandat ChelceaS.Comunicareaverbalainspatiulpublic,DEP50151 DavidNickson,SusySiddonsBusinessCommunications1996BB658.45NIC EpuranGh.Tehnicipromotionalecurs1998BULB43844 MihaileD.P.Paradigmesociologicealecomunicarii,DEP47911 Olivesi S. Comunicare manageriala: o critica a unor forme de putere in organizatie,DEP51111 Pailartcoord.Spatiulpublicsicomunicarea,DEP47847 PopaD.Comunicaresipublicitate,DEP51112 Tran, V; Stanciugelu, I Teoria comunicarii, Ed. Comunicare.ro 2003 BULBS 189920 h. ntrebrirecapitulative Enumeraicaracteristicilecomunicriipublice Caresuntprincipiileconceperiiunuidiscurs i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas ntocmiiundiscurspentrususinereaavantajelornvmntuluiladistan Dai3exempledecomunicarepublicdinlocalitateaDumneavoastr

143

9. Comunicareainstituional a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentul s neleag apariia i cauzele dezvoltrii comunicrii instituionalizatecontemporane nsuireaprincipiilorabordriidramaturgiceacomunicriiinstituionalizate Cauzeleicaracteristicilecomunicriicorporatiste b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) deprindereaabilitilordeinteracionareincontextulcomunicrii instituionale deprindereaabilitilordecomunicarencontextulcomunicriiinstituionale capacitateadeautilizaincomunicareinformaiiledobnditeprivitoarela comunicareainstituionalizate c. Termenidereferin(cuvintecheie) Comunicareinstituionalizat,abordaredramaturgic,comunicare corporatist d. Structuratemeidestudiu Premizeleicauzeleapariieiidezvoltriiinstituionalizate Caracteristicilecomunicriiinstituionalizate Abordareadramaturgic Comunicareacorporatist e. Rezumatulideilorprincipale Dezvoltarea economie globale a condus la modificri importante ale dimensiunii structurilor economice sau instituionale. Mijloacele i tehnicile noi de comunicare au condus la dezvoltarea unei forme de comunicare specifice acestei perioade. Comunicarea instituional nu se confund cu cea public. Ea gestioneaz fluxuriledeinformaiininteriorulstructurilor(corporaii,instituiisauchiarfirmemai mici). Sunt mai multe abordri, unele bine adaptate realitilor contemporane, precum abordarea dramaturgic. Separat trebuie studiat corporatismul, nu numai conceptul,darmaialessistemulsudecomunicarecarelidefinete. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Globalizarea a schimbat radical viaa de azi. Fenomenul este mai vechi, i a nceput la sfritul sec. XIXlea cnd sau pus bazele societii de azi. Este greu de stabilit care a fost factorul hotrtor: revoluia tehnicotiinific, revoluia cultural sau trecerea comunicrii la faza global folosind noile oportuniti. Este evident c nc de atunci Terra a devenit strmt, vetile zburau i revoluionau (nu exist revoluiefrinformaii!).

144

Cele dou rzboaie militare nu au fcut dect s accelereze ritmul prin acumulri cantitative dar mai ales calitative, iar perioadele de pace au sanctificat sistemelede organizareglobale,deciidecomunicaretotalnou.Instituiile globale (FMI,ONU,UNCTADOMC,BancaMondial)aufostexpresiastructurilorglobaledin economia de tip capitalist, de pia liber. Puini tiu c naintea Comunitii crbuneluiiOeluluiaexistauncartel(formalnedesfiinat)peaceiaiproblematic, darformatlainiiativaicusprijinulgiganiloramericanidindomeniu. Perioadarzboiuluirecenuafcutdectscontinueismreascritmul.i comunicareasasofisticat:greumaipoidelimita,caonderndundencepeiunde setermincomunicareaciviliceamilitar!CredemcrivalitateaEstVestafostun simplupretextpentruameninerataprofituluiprincanalizareaenergiilorspreozon pe care nimeni nui putea permite s o ating: narmarea nuclear. Aceast stare a schimbat radical comunicarea: nu massmedia: aceasta este pentru mulime: tehnocraiiauunelcomunprofitulideciolimbcomun,globalacum. Lumea de azi nu este numai una a progresului extraordinar graie revoluiei tiinifice i culturale, a "satului global" , a turismului ca domeniu majoritar prin industria loisirului dar i una a unor grave dezechilibre ntre natur i omenire, ntre riietniipnladisputedurentre membriiaceleiaifamilii;chiarfamilia tindes scapedesubsemnulunitiiluiAdamcu"coastalui",nucaprobabilitateanecdoticci efectiv,prinpoartadeschisdeclonare.Omenireanumaiestelarscruce.Estegata precumcoconulsias,sideschidaripile...sprece?SspermcnuprecumIcar. Oamenii au trebuit s admit c numai o dezvoltare durabil poate dac nu vindeca, mcar s aline durerile progresului. Dar lumea de azi nu este numai una a bunstrii dei numai aceasta ni se d drept model este i una a exploziei populaiei,asrcieiluciiiafoameicrunte,arzboaieloriterorismului,nunumaia bolilor dar mai ales una a lipsei mijloacelor pentru a lupta mpotriva lor n timp ce imensecantitidinaceleaimijloaceseforostuiesc. nplus,noiiriledinjurulnostruasistmlaunprocesunic:rentoarcerean trecut, la capitalism. Doar dac socialismul creaie artificial dup cel deal doilea rzboi mondial nu a fost dect un accident sau o "greeal" de planificare sau o variant profitabil a geopoliticii post rzboi. i atunci drumul de la socialism la capitalismcaptsens,numaiesteoexcepiecurioas.Ciudat,dartermenulintegrare se folosete azi mai ales pentru aceste state i popoare, cu o not personal total diferitdesensuldatpentrurile"lumiiatreia". Darpoatecelmaigreuapas,tiutsaunu,asupratuturorfactoridedecizie sausimplimuritoricareperceprealitateaincontientclaustrofobia:spaiulngustce adevenitlumeaprinexploziatelecomunicaiiloriinformaticii.Aproapenutemaipoi mica de "zidurile mesaje" ce rsar din toate prile, mereu mai multe i mai revendicative. Viaa palpabil trece cu fiecare zi tot mai mult n lumea simbolurilor imateriale,abstracte,nenelesedarimplacabile. Mesajele te bombardeaz. Dar forma lor criptic, imensitatea informaiei de care ai avea nevoie s nelegi fenomenul te fac s te simi fr ajutor, mai ales datoritrapiditiicucaresesucced.i,parccaoreaciedeaprareridiciun"zid"i reacionezidinreflex.Constatmempiricnoiaici,n"lumeatranziiei"inunumai,c fluxul ctigurilor merge mereu ntro direcie iar cel al pierderilor n cealalt. n

145

extrem,lipsatotalamesajelorprezentului:aceiaireaciea"corpului"pentruhran, autoaprareiperpetuare.iconstatmcnuntotdeaunaIMMurile(SME),propria afacereconfersigurana,certitudinea,confortul.Poatenoulstatut altehnocratului delocalizatdemareaproduciemodern. Maimult,nvremeacomeruluiatotputernic,aproducieiglobalentlnimtot mai multe i mai puternice reacii ale etnosului, a comunitilor pentru autoconservare.Fiecsuntalemarginalilor,fiealecelorputernici:reaciaantiFMIi MB, la Praga parc a fost mai puternic dect la Seattle; iar blocarea rafinriilor de ctre cei bogai a trimis la gunoi 10 ani de anumit propagand n est ale virtuilor sistemuluidemocraticdetipoccidental.Fiecsuntdetipreligiosicuattmaigreu denelesdenoi,ceiconstrnisconvieuim50deani. i unii i alii bogai, sraci, puternici sau slabi, muli sau minoritari etc. contientsaunuamprsitmediuluterinpentruoaltfeldenatur:unacreatdeom. Azi, aproape ntreg globul este natur construit, remodelat de mna omului: de la cmpulcultivatlamegapolisuri. Termenul de comparaie este cel al statelor democratice vestice, al rilor bunstrii, ale viitoarei societi a loisirului. Rmnnd la adncul cuvintelor, din Oxford(casrmnemnzonalimbiiceleimaifolositenriledezvoltate)aflmca integra nseamn fie to join (parts) into a hole; complete (something) by adding parts",fie"(tocausepeople)tobetogetherasonegroup".Iatdecictdediferitei deprofundepotfisemnificaiile. Mai interesant, i mai profund este azi accepiunea privind visul omenirii, al tuturorcredinelor:oameniicafraii!Poateccelcareaprinscelmaibineneputina europenilor, indiferent la a cta generaie sunt sau unde sunt aezai (n Europa sau America)afostConstantinNoicacarelespuneanDedignitataeEuropae:"ngeneral voi vest europenii ai favorizat o societate n care sursul fad, politeea i salutul amabil prin agitaia minilor dau singura msur a societii civilizate... Dar voi europenii, nu spunei c de vreo 1500 de ani sa ivit o cultur european care a mpnzit,aexploatat,edrept,daraieducatcuvalorileeirestulumanitii.Caadar aproape tot ce se ntmpl azi pe glob, i se va ntmpla mine n cosmos, poart pecetea Europei. Noi europenii suntem conchistadori, pirai i corsari n continuare, daracumsuntemcorsariaispiritului,iastaschimbtotul!..Darvoiailsatoamenii striascunullngaltulcaicumarfiunulfraltul.iajutaifiinddeotehnic princareamreuitnuattsajungemundeva,ctsplecmmairepededeoriunde, ai preluat i ai favorizat societatea lui byebye." i totui! n centrul civilizaiei europene st omul. Nu numai mulimea, ghiftuit azi, n rile vestice cu pinea i circul postmodernist, dar i patronul, micul antreprenor, chiar tehnocratul legat ombilical de laptop, singur sau ntovrit cu civa prieteni. Mica burghezie din lumeaglobal? Pentruziuademine,neconomiapostmodernistintegrareaeuropeannueste oopiune:estesupravieuireipentrunoiipentruvesteuropeni.Chiardacnoiamfi tentaisnclinmspreamericanisauasiatici,semnalelempririiputerii(veniteprin relaxareaimplicriiamericaneiasiatice)darmaialesapartenenanoastrneunete. La nceputul secolului XXI se prefigureaz lumea global: prin informaie (care va deveni "osatura" nsi a lumii umane), prin sistemul bogiei (capitaluri, fluxuri

146

financiare etc.), prin sistemele economice ( ce vor fi tot mai interconectate), prin laturapolitic(prinrestriciadesalvgardareansiexistenei,condiiadealucran comun i dialoga), prin lumea paralel a imaginii care va configura o nou fa a culturiietc.Etniile,popoareleaudouanse:fiessedevorezedupprincipiul"homo hominislupisest"(principiucu puternicerdcinieuropenedar maialesde difuzare european), fie s se regseasc ntro nou "mprie", global, a bunvoinei i iubirii (principiul cretin, tot european). Va fi greu pentru Europa, pentru etniile ei, pentrupopoareleeisimeninstatutulnconcurenadurdelanceputdesecol. Iat de ce oamenii de afaceri europeni trebuie s fie contieni c au un mare handicap:recucerirealumii! Celmaiinteresantestecicluldedupceldealdoilearzboimondial:pedeo parte, n lagrul socialist, nchis prin Cortina de Fier destul de trziu (1961 zidul Berlinului,la16anidelaterminarearzboiuluiidupmarimicrisocialenUngaria, PoloniaiRDG)setrecelaunnousistem,iarpedealtparte,ndemocraiilevestice, dup blocarea extinderii comunismului i meninerea lui n limitele convenite prin nelegerile politice ale tratatelor de pace, se revine la economia de pia prin privatizri succesive, unele nc n curs. Excepia din rile rmase sub ocupaie sovietic,undesatrecutlaetatizareaeconomiei,ladezvoltareaindustriei,maialesa industrieigrelepoluante,intensconsumatoaredeenergieinferioar,cucosturireduse cu fora de munc, n tradiia rus ntemeiat de Petru cel Mare, la constituirea de imense stocuri, mai ales de materii prime prelucrate primar avea s se ncheie la Malta.nacestsistemIMMurileerauexcluse.Poatedeaceeaapareattdefrapant promovarea lor dup, ca soluie pentru refacerea burgheziei, a clasei de mijloc, ca prghiederelansare. itotui,realitateanearatolegturintim,oconvergenaproblematicii sistemelor economice dezvoltate ale Vestului i cele subdezvoltate ale Estului. Zona comunestesocialul,populaiaprivitprinprismaforeidemunc. Sistemeleproductivealesocietiipostindustrialesuntattdeperformante nctunnumrfoartemicalpopulaieipoateasiguraproducereacantitilornecesare vieiimbelugateasocietiiacestorri,nplusiunsurplussuficientpentruexport, care ar putea acoperi necesarul considerat normal pentru ntreaga planet. Totui acest surplus este limitat fizic. Trecnd peste considerentele morale, chiar ale milei cretine imperativul economic al profitului prevaleaz. Astfel, spre exemplu, n UE suprafeele agricole exploatabile sunt strict limitate pentru a menine un nivel acceptabil al produciei care s nu duc la supraproducie i deci la prbuirea preurilor, situaie greu de controlat i imaginat acum cnd economia simbolurilor reprezint de cteva ori volumul economiei fizice. omajul astfel rezultat trebuie absorbit, ntrun fel sau altul. Dezvoltarea sectorului de servicii este supapa la ndemn. O parte a devenit ceea ce numim birocraia eficient, acea parte a teriaruluicareasigurastfeldevenituripopulaieidisponibilizatecareotrecen rndulclaseidemijloc.Oaltparteaintratnactivitiledehospitality,leisuresau environment. Sa ajuns astfel ca, n aceiai ferm o generaie s se ocupe de agricultura clasic, deosebit de productiv iar cealalt generaie s se ndrepte spre servicii, ca agroturismul, de exemplu. UE aloc fonduri nsemnate pentru astfel de conversii. Amenajarea destinaiilor turistice, a zonei devine deosebit de laborioas

147

dariprioritar.Oimensmuncdepersuadareapopulaieiesteatentcoordonat.S a nceput cu inocularea obinuinei de a cltori: n mprejurimi (distana medie a deplasrii turistice este de 65 de mile) mai ales pe timpul weekendului. A fost susinut i dezvoltat o infrastructur special care s implice costuri mici (campinguri,spaiipentrurulote,cicloturism,plimbri,drumeiietc.).Obunpartea forei de munc disponibil este angajat n susinerea activitii turistice: amenajareadestinaieituristice,ntreinereautilitilor,sportiagrement,serviciide promovare,informare,ghidajetc.Unsprijindirect,prinpoliticaeconomicliberala nsuiUniuniiEuropene,pentrudezvoltareaIMMurilor(SME)mariconsumatoarede for de munc! Acest fenomen este mai vizibil n rile cu venituri mari pe cap de locuitor i economii dezvoltate: Olanda, Danemarca, Suedia, Elveia, Marea Britanie, Elveia.Daracesteasuntirilecarefaceforturideosebitepentruajutorarearilor estice,maialespentrudezvoltareaagroturismului.Sepunelegitimntrebarea:dece acestinteresiacestefort,maialesdinparteaunoroameniobinuiicumuncaicu profitul, pentru care ajutorul trebuie s mbrace, n practic, forma sponsorizrii sau filantropiei. Putem afirma c evoluia demografic a Europei a pus ambele categorii de state n aceiai situaie: scderea demografic pe termen mediu i presiunea imigraionist iminent, mai ales din afara Europei. Mai mult, o dat procesul de extindere al UE declanat a fost hotrt i modernizarea progresiv a economiilor rilor aderente. Deci apropierea lor de situaia celor din vestul Europei: economii foarte performante, deci un viitor omaj ridicat. La care se adaug, pentru sectorul agricol pentru a pstra exemplu necesitatea reconversiei, sau mai precis a reorientriiprofesionaleauneimaripridinpopulaie.nRomnia50%dinpopulaie locuietenmediulruralinmajoritatearesurseledevenitnacelloc.Ori,caefectal integrrii numai o mic parte a populaiei se va ocupa de agricultur, de cea industrializat.PentruRomniaamputeaslumnconsiderareunprocentde50% 78%=4243%dinpopulaiecarevafiafectatdeefecteleintegrrii.Chiardacnumai jumtate din aceasta va trebui s i gseasc o nou activitate i ajungem la cifre impresionante, de ordinul milioanelor de oameni. Normal, acest proces nu este imediat.Sevorparcurge,similaraltorricareauaderatlaUEetapelemigrrii,nti limitate a forei de munc pentru perioade scurte, apoi la emigrare efectiv, pe msuraajustriloreconomiceidezvoltriinoiiconfiguraiieconomicenaionale.Este sigur ns c nu se poate accepta, din cauza riscului social folosirea sistemului ajutoarelor de omaj, sociale etc. Fora de munc trebuie inut sub presiune, antrenatpentruefort. Gradul de deteriorare a biosistemelor este mult mai ridicat la noi dect n rilevesticeundeampleaciunideecologizareauavutloc.Estesuficientsamintim cantitatea mare de gunoaie de pe marginea oselelor romneti n comparaie cu utilitileexistentenvestsaudepoluareaRinuluiistarearealaapelornoastre.Iat deci zone largi deschise pentru viitorii omeri. i situaia, cu diferenele corespunztoareestesimilaripentrucelelalteriaderente.Deundesevorfinana ns aceste activiti? O prim surs sunt fondurile comunitare de preaderare, de aderare, de reconversie etc. (menite s plteasc pacea social i aderena la uniune)lacaresevoradugacofinanrile.Apoi,pemsuraconturriinoiieconomii

148

postintegrareaceastavatrebuisfinanezeiocupareaforeidemunc"disponibile relativ"pentruaevitaunomajpestenivelulgeneraladmisnUE.Agroturismuleste unadinci.Pnacum,multitudineapensiunilorturisticeromneti,aIMMurilordin turismulromnescsafcutprinefortintern,UEasigurndnumaipromovareaideii: turismul i agricultura anse ale dezvoltrii Romniei! Slogan nc nevalidat, dar careasigurpaceasocial,prinefortullocalnicilor. Iat deci c integrarea are cauze, moduri de operare i finaliti mai puin dezbtutepnacum.ElederivdinunitateaintimaEuropei,amoduluieuropeande gndire i via, din cerinele sistemului tehnicoeconomic i cultural al societii contemporane care acioneaz, dup o analiz atent, unitar. Cercetarea poate fi extinsinaltedomenii,curezultatesimilare. Omenireaatrecutntrofaznou,poateciudatadezvoltriisale.Sufletul... unor populaii cu trecut istoric i cu instituii spirituale bine nrdcinate... are ntr nsulrealitisuprabiologice,caretrebuieexplicatepeplanuluneifinalitispirituale... Acestaestecazulpopulaiilorpecarelenumimpopoareculte,saunaiunicreatoare deoriginalitatesufleteascPopulaiilecareseridiclaoculturnaionalaunele particularitatea de ai cristaliza experiena istoric n instituii de natur spiritual, instituii care o dat nrdcinate, preiau conducerea vieii lor sufleteti. Populaiile acesteareuescsdirijeze,dupnormeledictatedevoinalor,attmanifestrilecare stau sub influena factorului ereditar, ct i manifestrile de sub influena factorului geografic77.Oritocmaiacestepopulaii,popoarecunoscutecadezvoltatesuntcele careaucreatnouaeconomieiprinaceastasocietateadeazi.Prghiaprincipala accesului la succes a fost sistemul de nvmnt, instituia nvmntului. Pn de curnd nvmntul civil prea separat i divergent de cel militar. Teoria i practica parsindicenunumaiconvergenalorcurestriciileinerentespecificuluifiecruia darchiarnevoiaunificrii,delaunanumitnivelnsus. Economia de azi a spart pieele n buci mai mici i mai difereniate. Au aprutnielecomerciale,urmatedeproduseledeni,finanareadeniijuctorii de ni la bursa aciunilor. Aceast demasificare a economiilor avansate i afl paralelantrodemasificareaameninrilordinlume,rzboiulntresupraputerifiind nlocuit de ctre o multitudine de ameninri de ni: violene etnice i religioase, rzboaielocale.Disputeasuprafrontierelor,lovituridestat,deparcsistemulcroitla sfritul celui deal doilea rzboi mondial lear fi pregtit. Acest scenariu cu multe rzboaiemiciideterminpeplanificatoriimilitariaimultorarmatespriveascdin nouspreceeaceeinumescoperaiunispecialesauforespecialerzboiniciide ni ai zilei de mine. Exist teorii care susin c naiunile devin att de interdependente economic ntre ele, nct le scade tendina de a se lupta ntre ele. Comerul,nuputereamilitar,reprezentacumcaleaspreputerenlume,spuneaBil ClintonncampaniapentrualegereacapreedintealSUA. Ciclul pacerzboipace nu pare att de important prin prada de rzboi obinut ct mai ales prin primenirea societilor, fie ele state naionale sau colectiviti mai mari sau mai mici. Studiul ciclului economic ntreg, inclusiv cu
77

Motru R - Psihologia poporului romn text editat n 1937 de Societatea Romn de Cercetri Psihologice, Bucureti dup ediia Paideia 1999, Bucureti pag. 7 i 8

149

perioada de rzboi poate pare straniu cercettorului academic. Att numai c, i acestatiecsenioriirzboiuluigndescaltfel.Rzboiultotalreprezentaraionalizarea n stil industrial mpins pn la extrem. Dar i desfiinarea clasei de mijloc prin dispariieproprietiiprivatemijlocii. Teoriaeconomicclasicanalizeazcicluriledeproducie,cuperioadelelorde avnt, dezvoltare maxim i apoi de decdere. Mult mai puine sunt studiile care se ocupdeciclulpacerzboipacerzboi.Fenomenulesteprezentdelanceputuri,dar se limita la viaa unei comuniti. O dat cu apariia statelor naionale acest ciclu a nceputsdifuzezedelaunstatlaaltul,pentruca,princeledourzboaiemondiale sdevincicluleconomieimondialecaansamblu. Perioada premergtoare rzboiului a fost una de schimbare a sistemului de proprietate, guvernele prelund controlul asupra economiei pentru a acumula resursele necesare pentru lupt. Militarizarea economiei, a nsemnat nghearea pieelor libere, preluarea controlului asupra economiei de ctre stat, alocarea unui pri consistente din buget spre domeniul militar, subordonarea muncii populaiei efortului de rzboi. Aceste fenomene nu au fost att de vizibile ca la cele dou conflagraiimondiale,cndefortulafostconcertatisimitdemajoritateapopulaiei lumii. Economia de rzboi are legile ei. Genii economice au aprut n statele beligeranteattntimpulpregtiriirzboiului,alnceputuluiluidarmaialesntimpul lui, cnd succesul pe cmpul de lupt depindea de victoria din economie. n aceast perioad au loc i marile salturi sociale, ca dup cel deal IIlea rzboi mondial cnd, pentru obinerea victoriei i mobilizarea eforturilor populaiei sau fcut promisiuni mari, imposibile naintea rzboiului (reforme agrare, emancipare, accesul la abunden, eliberarea i/sau cucerirea popoarelor de sub jugul capitalist/comunist, etc. Risculuneiconflagraiimajoreanihilatprinconflictelelocale,exercitareaforei prinrzboaieledeniduclaschimbareatipuluideeconomie,nunumaidinpunctde vedere al efectelor revoluiei culturale, tehnicotiinifice i informatice. Pn nu de mult, principalele companii de aprare din SUA iau segregat activitile militare de celelalte, civile. Astzi, afirm Hank Hazes, preedintele grupului de electronic i apraredelaTexasInstruments,dacartrebuiesformulmoviziuneaceeacene ar plcea s vedem ntmplnduse, (ar fi vorba de) unificarea defensivului cu comercialul,pentrucaproduseledeinteresmilitaricomercialssepoatrealizape aceiailiniedefabricaie78.idacmareaproduciearenevoiedecapitaluriimense (sunk capitals), accesibile de regul numai prin participarea statului, perpetuarea principiuluilibereiconcurenearenevoiedeomultitudinedeIMMuri(SME)cares primeneasccontinuuviaaeconomic,prinsacrificiulfalimentuluiisinaprins ndejdea speranei unei viei sigure. n noua economie libertatea economic, sigurana i independena nu mai sunt caracteristice numai IMMurilor (SME) dar i tehnocrailor, a aleilor care se bucur de privilegiile noii economii, unui stil de

78

preluat dup Toffler, A., H. Rzboi i antirzboi supravieuirea n zorii secolului XXI, Editura Antete 1995

150

viapoatemaibundectalunuipatrondeIMM(SME).Asistmoarelaonouform aIMMurilor)SME)? Societatea de azi este caracterizat de fenomenul globalizrii. Aa numitele procese de globalizare se soldeaz cu o redistribuire a privilegiilor i a lipsurilor, a bogiiloriasrciei,aresurseloristerilitii,aputeriiianeputinei,alibertiiia constrngerii.Asistmastzilaprocesulderestratificare,ncursulcruiaseformeaz onouierarhiesocioculturalmondial:glocalizare(introdusdeRolandRobertson, exprimunitateaindestructibildintretensiunileglobalizanteicelelocalizante fenomen inclus pe deantregul n conceptul de globalizare) pe care am definio ca proces de concentrare a capitalului, finanelor i celorlalte resurse, de opiune i aciuneeficient,darideconcentrarealibertiidemicareiaciune. Am insistat pe aceast privire analitic a ansamblului ntruct comunicarea contemporan sa schimbat total, n domeniul afacerilor. Nu comunicarea global, regulile i cutumele anglosaxone sunt determinante, ci schimbarea sistemului care a conduslaonoucomunicare. Schimbarea major se refer la talia afacerilor. PIBul (dei nu suntem ncntai de acest etalon, mai mult dect imperfect prin cantitivismul su) unor ri estectalunorcorporaii.Delocalizrileioutsourcinguldesprecareamvorbitpreia tel quel regulile, filozofia i nravurile structurii mari. A aprut astfel o ntreag tiinainstituionaluluiiacorporaiilor. Nevoia de sunk capital (Frana na avut bani s finaneze Canalul Suez i a pus n micare sistemul aciunilor!) oblig marile firme s intre n relaii cu statul, singurul dispus (sau obligat!) s suporte scderea costurile de producie prin asigurarea infrastructurii necesare, de exemplu. Marile investiii au devenit nu naionale ci continentale: deci din nou instituiile trebuie s acioneze. Mai mult, marilecorporaiincepsseconducdupprincipiileinstituiilor,datfiindtalialori efectul oricrei decizii n plan social. Un PDG nu mai discut dect la nivel cu omologiidizonapoliticuluisauadministrativului.Dovedimcustructuraparticipanilor laforurileeconomice. nultimiiani,onouteoriecorporatismulncearcsjustificeprofiturile neobrzat de mari prin redistribuirea unei pri ctre comunitatea de unde lea obinut.Daracestaesteunnoulimbaj,onouformdecomunicare,demanipulare deintoxicare! Regulile ncep s se uniformizeze, nu pentru uurin ci din unitate. Greu putemfacedistincienorganizareifuncionare,darmaialesncomunicare(mutatis mutandis) ntre o instituie de stat i o structur economice. Folosim termenul de structur pentru a include aici i pe cele aparent departe de economic: biserici, sport,serviciisociale,nvmntetc.caresuntfcutetotsfacprofitfiedirectfie prinpreluareacosturilordinzonacapitaluluipur.Maijosprininstituievomnelege structur. Comunicarea instituional nu trebuie confundat cu comunicarea public. Comunicarea instituional (sau n cadrul organizaiilor) cuprinde pe de o parte comunicareaninteriorullordaricuexteriorul,cupublicul,clieniilor.Abordarea trebuie s fie una interdisciplinar i sistemic cu abordri diverse: comunicarea interpersonal,dinamicagrupurilor,sociologiaorganizaiilor,management,semiotic,

151

sociolingvistic etc. Ea rezult din noile forme de organizare care au aprut prin expansiuneainformaticiiimijloacelordecomunicarepedeproiecte,participareetc. particular i cere o coordonare precis a noilor contexte profesionale: autonomie, organizaretransversal,etc.Cuctmaimareimairspnditgeograficesteofirm cuattmaicomplexestesistemuleidecomunicareinstituional. ntrostructurmaredeciziaestesinonimcuputerea.Daroricegreealeste imediatiasprusancionat.Avemmaimultcazuridesuccesdectreete.Unadintre cauze este greutatea de a distinge cu rigoare noiunea de comunicare n instituie datoriteterogenitiiei.Distingemtotuipatrudomenii: Raporturile interpersonal din cadrul organizaiei: recrutarea, motivarea personalului,raportulefsubaltern,organizareaspaialalocurilordemunc ntreprinderea ca sistem de informaie: distribuia, circulaia i utilizarea informaiilor,formalizareaprocedurilor Managementulcomunicriintreconducereisubordonaicaretrecedeceea ce sa prezentat drept comunicare formal i informal, dac trebuie s le punemsubimperiulmotivaiei Comunicareantrestructuripublic(ncazulinstituiilor)iclieni (ncazul structurilorlucrative79). De aici noiunea de leadership ca i cele privind dimensiunea simbolic i cultural alestructurii.Noiuneadeculturorganizaionaladevenitdejacunoscut. Prezentm n continuare numai viziunea lui Ervin Goffman att pentru ea nsidaripentruadeschideonouapropiereprivindcomunicareainstituional. Abordareadramaturgic Oricespaiudelimitatprinbariereclaredepercepiencareunanumittipde activitatesedesfoarnmodregulatreprezintoinstituiesocial.Eaarepropriile reguli privind imaginea de sine, scopul, organizarea i rezultatele. Un studiu bun trebuiesincludgestionareaimpresiei.ninterioruluneiinstituiisociale,existo echip de performeri care coopereaz pentru a oferi publicului o anumit definire a situaiei.Acestlucrupresupuneexistenauneiimaginiidentitareaproprieiechipeia publicului, precum i o serie de postulate privind etosul care trebuie meninut prin regulidepoliteeideetichet.Adeseaobservmosepararentreregiuneaascuns, unde este pregtit performarea rutinei, i regiunea expus, unde performarea este oferit unui public. Accesul la aceste regiuni este controlat pentru a nu permite audienei s vad culisele i pentru a nu permite intruilor s asiste la o performare carenuleesteadresat.AparentfereastraluiJohari,dardeaceastdatnmicare i aplicat pe o mulime. Ca actori avem membrii echipei care dau dovad de familiaritate i solidaritate ntre ei ascunznd secretele lor fa de teri, i publicul careacceptregulileconvenieiijoculuiinstituional.ntreceidoisestabileteun pact tacit compus din opoziie i acord, a cror proporie variaz pe timpul jocului. Actoriiauoatitudinetotaldiferitcndpubliculnueprezentivegheazcaintruis nu conturbe jocul. Uneori actorii pot face greeli, i cu acordul tacit al publicului ncearcsleintroducncontext.

79

Lucrativ: care produce profit

152

Studiul lui Goffman a fost fcut pe societatea angloamerican actual, pornind de la premiza c poate fi aplicat oricrei instituii80 i, spre deosebire de majoritateacercetrilor,careseaxeazpesistemenchise81saurelativnchise,elnu seopretelaunsimpluconceptstatic.Pornetedelaideeacrelaiiledintreinstituii poate fi considerat ca un studiu separat, tratat analitic ca parte a integrrii instituionale. Ca sisteme nchise propune patru perspective: O instituie poate fi abordatdinpunctdevederetehnic,adicntermenideeficiensauineficien,ca un sistem de activitate organizat premeditat pentru a atinge obiective predeterminate. O instituie poate fi abordat din punct de vedere politic, prin raportare la aciunile pe care fiecare participant (sau clas de participani) le poate pretinde de la ali participani , la tipurile de privaiuni sau recompense care pot fi distribuitepentruantriacestesolicitri,precumilatipuriledecontrolsocialcare coordoneazaceastexercitareaautoritiiisistemuldesanciuni.Oinstituiepoate fi abordat din punct de vedere structural prin raportare la diviziunile de statut orizontale i verticale i la tipurile de relaii sociale care leag ntre ele respectivele grupuri. n sfri, o instituie poate fi abordat din punct de vedere cultural, prin raportarelavalorilemoralecareinflueneazactivitateadininteriorulinstituiei,valori careindemode,obiceiurisaudegust,depoliteeietichet,derestriciinormative etc. Consider c abordarea dramaturgic poate constitui a cincea perspectiv, alturideceatehnic,politic,structuralicultural.Subscriemacesteipreri,mai ales spre folosul managerilor care trebuie s regleze soft relaiile din structura n caretrebuiesatingniteobiectiveasumate,ntruntimprelativlimitat,cancazul expailor. Aceast perspectiv implic nsuirea tehnicilor de gestionare a imaginii, a impresiei care se folosete ntro anumit instituie, interrelaiile i identitile diferitelor echipe care performeaz n instituia respectiv. Introducerea publicului i intruilornsistemdeschidesistemulfrsidiminuezeentropiaproprie. Cele cinci perspective au zone comune. Astfel, perspectiva dramaturgic se ntlnetecuceatehnicnzonastandardelordemunc,cuceapoliticncapacitatea unuiindividdeadirijaactivitateaunuialtindivid(instruire,persuasiune,manipulare, autoritate,ameninare,coerciie,sanciuni,recompense),cuceastructuralnceeace privetedistanasocialiarcuceaculturalnmeninereastandardelormorale. Exemplele din societatea angloamerican este folositoare pentru timpul globalizrii, dar trebuie actualizat prin introducerea dimensiunii tehnice contemporane i imediat urmtoare aa cum am artat mai sus. Numai aa aceast perspectiv poate fi valorificat plenar n lumea aplatizat sau cea transnaional contemporana. O dat cu separarea proprietarului de proprietate, n marile corporaii apare unelementenou:tehnocraia.Isadedicatontreagliteratur.Maipuinsevorbete deabsolveniiInstitutuluiFrancezdetiine,care,prinnsipozadeabsolvire,nanii de la nceputul secolului au nceput s pun bazele unei reale tehnocraii. Legturile strnse ntre ei, sprijinul reciproc, o anumit coordonare a elurilor diverselor minigrupuri formate au dus la o contientizare a spiritului de cast ntrun moment
80 81

n sens larg, aa cum am artat, i la structurile care depesc masa critic de talie Mai jos considerm sistem nchis ntregul lan de la emitent la receptor

153

cnd economia devenise o prghie puternic i bnoas n mna statului, tocmai domeniulncaresaucucarelucrau. Multmaimultsavorbitdetehnocraiaamerican.Reguladeaur,obinerea unui dividend mai atractiv dect dobnda bancar. n acest moment acionarii, respectiv proprietarii cei muli nu mai contau ci numai acionarii semnificativi, cu careseputeanegocia.Managementulintrasenschimbare. Pentrulocuitoriiacesteilumi,adiclumeacosmopolit,extrateritorialaoamenilorde afaceri, de cultur sau a universitarilor cu deschidere global, graniele statelor se nruiesc, subminate de bunurile, capitalul i finanele planetei. Ei cltoresc unde voiesc, se distreaz n voiaj mai ales dac zboar la clasa nti sau cu aparatele personale,suntinvitaiimomiiscltoreasc.Vzutcametaforanoiistratificri, eadezvluiefaptulcaccesullamobilitateglobalafostridicatlaranguldeprimi cel mai nsemnat factor stratificator. Pentru lumea celor mobili pe glob, spaiul ia pierdut capacitatea de constrngere i poate fi traversat cu uurin, att n accepiunea sa real ct i n cea virtual. Micorarea spaiului abolete fluxul timpului. Locuitorii acestei lumi triesc ntrun viitor continuu, ntro succesiune de episoadeizolatecugrijdetrecutdarideviitor. Economia de mas a dus la un sistem piramidal al tehnocraiei, limitat la straturile superioare ale ierarhiei. Odat cu demasificarea produciei, cu apariia industriei informatice, cu pulverizarea pieelor, cu marketizarea produciei, cu marketingul particulelor,cuaplatizareadiferenelorntretimpuliloculdemunciceldeleisure tehnocraiacaptnoivalene:sedemocratizeaz.Numrulcelorcaresedesprinddin ierarhiecretepemsuracreteriiveniturilorobinutegraieglobalizrii,dinlocurii delaoameninecunoscui.nacelaitimpncare uniisrcescisuntlegaideloc alii devin mobili i se mbogesc. Directorii marilor corporaii transnaionale pot constatacavereacompanieiacrescutsauasczutfrmcarstiesauscunoasc cauzele. Nici nu renteaz, costurile fiind prea mari fa de valorile recuperate. Ei au trebuitssespecializezepebigpictureimagineaglobal,pestrategiageneral carenufacedectsndreptecorabiapetrend.Muncaefectivoducaltegulerealbe din companie, cei care cunosc o felie din afacere i din consumatori, de unde vin continuucuprofitulcerut.iiprimescpartea.iaceastlumeaajunsssecunoasc, dac nu personal atunci prin apartenena la clas, prin stilul de via tipic unui tehnocrat.iprinfricadesrcie. naceastvar,amcunoscutdoufemeintredouvrsteangajatealeunei firmecomercialeinternaionale,carevorbeaucincilimbiiaveautreiapartamenten trei ri Se micpermanent, tipuldeculturlacareparticip nueste culturaunui anumit loc: este cultura timpului, a prezentului absolut. Cltoresc regulat de la Singapore la Hong Kong, Londra, Stockholm, Tokio, Praga i aa mai departe. Stau totdeauna la hotel Marriott. tiu sigur unde este ntreruptorul Nici universitile strine nu le sunt strine. Dup un curs, li se pune aceiai ntrebare, fie c sunt n Singapore,Tokio,ParisoriManchester. Aceastaestelumeanouatehnocraiei,custraturileei.Eiaflprimiicevafi, undesevamicalumea,cetrebuiefcutnaintecaceilalinicimcarsbnuiasc.i ntlneti n toate superhotelurile din lume, pe vasele de croazier de superlux, n restaurantele exclusiviste, n locurile de sport nchise mulimii. Preurile imense i

154

aprdeintrui.Dacnu,seascundnspatelecluburilorsaualbutonuluimembers only pe reeaua Internet. Nui ntlneti n locurile cunoscute de vacan. Ei nu au vacan,muncalorestevacan.Pentrueisuntdestinaiispeciale.Sentlnescuniicu alii, se petrec parc recunoscnduse dup un fel de miros, se salut cu o politee specialitrecmaideparte.Nusocializeaz82,cicomunicpentruafacerealor. Din pcate, nam ntlnit romni n astfel de locuri. De aceea, poate, informaiaajungelanoidinziare,cndesteTrecut. Totui,lumeatehnocrailoritrageputereadinlumeareal,carearemultiple niveluri de dezvoltare, credine, sisteme de valori, etc. Exemplul Afganistanului unde dousuperputeriueuatnpacificare,saumairecentalIrakuluicaimicriledin suburbiile pariziene ne arat c trebuie s facem tot timpul comparaii cu alte societi. Poate c eecurile amintite se datoreaz faptului c cele dou superputeri triescnspateleuilornchise,nchisenputerealor.Oripentrunoi,pentruromni dousuntprovocrileactualencomunicare: cumgestionmcomunicareaatuncicndsuntemimigrainaltaritrebuies ne integrm (sau s obinem rezultatele la care nem angajat s le atingem prin contract)ntrolumecomplex,heteroclit cum gestionm comunicarea ntre imigranii pe care i aducem s asigurm necesarul de for de munc n ar cu comunitile locale, att de diferite, dei aparent (iar imaginea oficial aa o i promoveaz) unitare, dar att de neprevizibile n reacii, mai ales c nu au tradiie, deci experien n integrri (n faptnasimilri,ideaicidiferenanvitezadereacie)rapideidureroase. Perspectivadramaturgicdnoilibertigestionriitrinomuluipersonalitatea individului, interaciunea social i societatea uman. Un individ proiecteaz n faa celorlali o definire a situaiei date cu element esenial imaginea de sine. Orice eveniment incompatibil cu impresia promovat are consecine n trei planuri ale realitiisociale: interaciunea social analizat ca dialog ntre echipe se poate bloca pentru c situaia nu mai este clar definit iar participanii nu mai au o direcie clar a aciunii n planul aciunii, disfuncionalitile care pot aprea pot genera efecte de amploaremare,necontrolabile.Defapt,unitilemari(echipe,instituii,societi comerciale etc.) i pun reputaia n joc de fiecare dat cnd un membru i performeaz activitatea de rutin, ceea ce poate testa legitimitatea structurii i reputaia ei. Ori responsabilitatea liderului este direct, dar cea a prii, trebuie indusifixat personalitatea individului este puternic afectat (pozitiv sau negativ, dup caz) ntructindividulseimplicmajornrolulsunstructuridevinecontient(sau este obligat s contientizeze) de implicaiile jocului su. Exemplul elocvent este muncitoruljaponezcarearelngelbutonuldeoprirealinieideasamblaredac constatundefect!
82

v. verbul englez to socialize pentru o just nelegere a sensurilor

155

Pentru liderii contemporani, nou viziune asupra comunicrii ntro structur poate fi un sistem suplu care poate aduce rezultate reale n timp scurt. Exist un anumit nivel de dezvoltarea la afaceri, dar i al personalitii omului de afaceri cnd trebuie manipulat direct impresia pe care o ofer. Cei observai devin performeri (actori) iar observatorii devin public. Actorii vor s menin impresia c se conformeaz standardelor dar observatorii sunt mai puin ateni la moral i sunt interesai mai ales n proiectarea unui imagini convingtoare c respect aceste standarde.Caperformerisunt,nfaptnitenegustoriaimoralitii83 Ideaclumeaesteoscen,estecunoscut,caireplicaviaameaafostun roman.Darlumearealestetotaldiferitdelumeateatrului.ntimpceogreeala unuiactorcostrelativpuinipubliculesterepededispussneleag,nlumeareal reputaia poate fi compromis pe vecie. Iat de ce omul de afaceri trebuie si exersezeisiactualizezetehnicilepentruanuseluapeelnsuicapersonajinici pe coechipieri sau publicul entiti uor manipulabile: interesele divergente sancioneazprompt! O meniune special o facem asupra necesitii comunicrii structurilor cu comunitatea. Teoria corporatist oblig chiar pe micul ntreprinztor s fie deosebit de atent la imaginea sa comunitatea unde i obine profitul. Dar, comunitatea contemporan,imaialesazileideminenumaiareformailimiteleclasice.Atunci cnd comanda vine on line iar mobilitatea firmei este maxim, imaginea nu se mai rezumlaceeacecredvecinii,furnizoriisauclieniicunoscui.Dincencemaimult, trupadeactoriesteobligatsjoacehappeningisimplicespectatoriicarepot devenimembriicrucialiaispectacolului.Dar,decelemaimulteoriacetiactorisunt necunoscui, cu un profil pe care il declar ei nii, dar care, din fericire, n lumea afacerilor poate fi verificat (sistemul registrelor comerului, revederi legale etc.) dar, demulteori,numaipreatrziu.Publiculesteieldiferit:vnzrilesauafacerileonline nu dau nici un indiciu privind personalitatea sau imaginea publicului partener astfel nct convenia care regleaz relaiile dintre scen i stal se nlocuiete cu uzane, uneorifoartefluideinesigureceeaceinduceregulinoinjoculafacerii.Avantajele structurilor de tip instituional sunt evidente, publicul este mult mai ncreztor i reacioneaz mai uor (v. de exemplu portalurile tip Google sau Yahoo fa de care clienii manifest aproape deplin confiden). Iat de ce atitudinea corporatist a marilor profitori este esenial pentru meninerea ncrederii publicului, a comunitilor unde acioneaz. Din ce n ce mai des, varietatea i complexitatea comunitilorcroratrebuiesseadresezemariijuctoriseregseteilamiciiactori, chiar la one man show (neleg aici pe stpnii nielor), ntruct comunicarea mediat,spectacolulmediatdeecranadevenitregula,nuexcepia. g. Bibliografiarecomandat BoregnouxJ.Introducereinstiintelecomunicarii,DEP47715 ConstantinescuD.ASistemeinformationalepentruindustrie,DEP13527 CruceruA.F.Strategiidecomunicareprofesionala,51228
83

Goffman, E Viaa cotidian ca spectacol, comunicare.ro 2003

156

FaraI.Imagineasicreatoriisai,DEP48486 G.PopescuComunicareainadministratiapublica,DGA GatjensRenter M. Manual de secretariat si asistenti manageriali, BPBBIROO PRELBLIBLIOT GoffmanE..ViaacotidiancaspectacolEd.Comunicare.ro2003BFSE GutuS.Sistemeinformaticeinadministratie,DEP27546 Hellriegel,D.;J.Slocum,R.WoodmanOrganizationalBehavior,H.J.1002 Olivesi S. Comunicare manageriala: o critica a unor forme de putere in organizatie,DEP51111 StanciulescuG.Sistemecomparatedeadministrarepublicaeuropeana,CB StoicaI.Crizainstructurileinfodocumentare,DE47463 Stuart Harris Human Communication and information system NCC Blacwell 1996BB658.45MAR Tran,V;Stanciugelu,ITeoriacomunicarii,Ed.Comunicare.ro2003BULBS189920 h. ntrebrirecapitulative Cumsadezvoltatcomunicareainstituionalizat Explicitaicaracteristicilecomunicriiinstituionalizate Caresuntcaracteristicilecorporatismului i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas Caracterizaimoduldecomunicareinternicuexteriorulaunuiinstituiilocale Analizaidinpunctdevederedramaturgicoleciedesintez

157

10. Elementedeanaliztranzacional a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) StudentulsinsueascprincipiileAnalizeiTranzacionale Identificarealasinensuiilainterlocutorastriloreului nsuireatehniciiscenariilorpentruaplicarepractic b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) nsuireaiutilizarealexiculuispecificAnalizeiTranzacionale dezvoltareaabilitilordemanipularereaciilorspecificediferitelorastrialeeului realizareaigestionareaunuiscenariudevia c. Termenidereferin(cuvintecheie) AnalizaTranzacional,strileeului,scenariidevia

d. Structuratemeidestudiu Ceesteanalizatranzacional Strileeului Scenariidevia e. Rezumatulideilorprincipale Analiza tranzacional este o achiziie relativ recent a comunicrii de afaceri de sorginte american folosit mai ales de tehnocrai i anumite categorii de persoane. Analiza tranzacional se bazeaz pe psihologia / psihanaliza eului i determin caracteristicilestriloreuluinvedereaidentificriilorlasubiectdarilainterlocutor. Tehnicascenariilorpoatedarezultatedeosebitemaialescndseformeazabilitatea de a identifica scenariu la adversar. nsuirea tehnicilor de structurare a timpului permite obinerea de rezultate eficiente n comunicare. Analiza Tranzacional presupuneunantrenamentcontinuu. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Comunicareaesteunatributattdecomun(nunumaioamenilor)nctafost i este un subiect larg abordat. Literatura aferent parcurge ntreaga gam: de la brouridepopularizaresaudivertismentdegenulleacuriloriremediiloruniversalei cu rezultate imediate pn la studii savante, de mare valoare. Totui, majoritatea colilortrecutedejanrevistsuntdesorgintemediteranean,detipanatomistsau mecanicistabordndcomunicareaprinanatomiaifiziologiaei.Pesteocean,ncepnd cuanii50,EricBernefaceonouabordare,pecareonumescfuncional.Probabilc mediul a fost cel care a influenat o astfel de ntreprindere, constituia SUA scond religia din structurile de putere i deschiznd larg drumului psihologiei prin practica psihologilor. Psihiatrii abordeaz cazurile patologice, care ar trebui izolate, dar psihologul se ocup de ameliorarea problemelor (disfuncionaliti sau performane) ale omului considerat sntos mintal. Mai mult, o economie de pia pur, cu unic

158

regulatorcerereaiofertaiapusamprentaasuprantreguluimoddevia:individul esteobligatsiaibdegrijdeelnsuicomplet,statulprovidenfiindnecunoscut sistemului american (pensii, asisten sanitar, etc. fiind bazate pe principiile mutualismuluilucrativ!).Viaasebazeazpetranzacii:idaucasmidai,deci ctigmsaupierdemdincondiiiletrgului(deal).Dei,legileantitrustsaudovedit neputincioase de multe ori iar intervenia statului n economie e drept indirect, mediatafosttimpurieiesteacumevident. Analiza tranzacional este una din motenitoarele diferitelor curente ale psihologiei moderne ne ntiineaz autorii nc de la nceput. Conceput ca instrument pedagogic se axeaz pe regulile formrii sau ale consilierii. Plecnd de la comportamentul observabil al oamenilor (fapte, vorbe, limbaj corporal etc.) analiza tranzacional studiaz comportamentele, atitudinile, cuvintele i reaciile noastre psihiceiemoionalepringrileclareiuordeasimilat,dezvoltndrapidcapacitatea intelectualiemoionalaomuluideasenelegepesine,deainelegepeceilali, deacomunicaeficace. Eapleacdelapostulatele:contientsaunu,persoanaeste cea care decide propriul su destin. Maniera sa de a lua deciziile cruciale ale vieii sale poate fi schimbat doar de ea nsi; toi oamenii au capacitatea de a gndi; OameniisuntOK. Analizatranzacionalnuesteofilozofie,cuunmoddeafi,deexisten.Omul deafaceritrebuiesidezvoltesingur,continuuinentreruptcapacitiledeanaliz. Poatedeaceeaestepuinagreatnpracticanoastr.Darcontactultotmaistrnscu parteneri formai de mediul angloamerican l oblig pe omul de afaceri romn si nsueasc i aceste tehnici pentru a evita o stare de inferioritate, mai ales datorit vitezeidereacierapidacelorantrenaialtfel,multmaipragmatic. StefanPruteanu84constatpatruprimari,patrutipurideanaliz: Analizastructuralavndcaobiect(auto)analizaproprieipersonaliti Analiza tranzacional, care analizeaz comunicarea cu ceilali i schimburile interumane Analizajocurilorpsihologice,acelorperversedintranzaciileascunse Analiza scenariilor de via, a proiectelor, planurilor de via ascunse n subcontient. Pentrueconomiaexpuneriivompunctanumaicteva elemente pentru a putea concentra pe unul din elemente: timpul, organizarea timpului. Pentru aplicaii practice invitm cititorul la textul originar sau la late numeroaseprezentri,disponibileinlimbaromn.85 Analizastructural Strile eului: manierele diferite i contradictorii de a gndi i reaciona n intervale scurte de timp lau fcut pe Berne s introduc conceptul strii egoului (Ego State)
84 85

Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000 Berne, E Transactional Analysis in Psychoterapz, NY, Grove Press 1963 Cardon, A.; Lehnhardt, V; Nicolas, P Analiza tranzacional, Codecs, 2002

159

carenlocuietestrilefreudienedeSupraeu,Eu,Sine.Celortreimarietapealevieiile corespundstareaeului COPIL ADULT PRINTE Iarfiecareestecaracterizatnintimitateaeiprintroanalizfuncionalprin subdivizarea strilor eului dup funciile comportamentale pe care le mplinesc. Fiecaresubdiviziuneareunconinutiomanifestare,clardefinit.Astfel: unprintepoatefinormativ(pozitiv),grijuliu(pozitiv)sausalvator(negativ), un copil poate fi liber (pozitiv), adaptat (pozitiv), creativ (pozitiv i negativ), creativ(negativ)saurebel(negativ) adultulestedomeniulaceeacesegndete,unfeldecalculatorcarenelege realitatea fr afectivitate (copilul) i fr judecat de valoare i asumare de responsabiliti(printe) Combinate dau diagrama structural a personalitii (PAC) care st la baza analizeipatologieistructurale.Controlulstriloreuluicareaudoufunciimajore: funciadedirecionareicontroli funciadeaciuneiexprimare. Carepotficuantificatepentrufiecareomprin ntocmirea strategogramei cu ajutorul creia se obine harta personalitii i se pot stabili alocrile de energie pentru fiecare din strile de excludere (manifestare potologic n care una sau dou din strile eului sunt excluse sistematic de la o funcionarenormal)saudecontaminare(starepatologiccaracterizatprinfaptulc strile eului nu mai rmn autonome i independente ntruct frontierele ntre forul adult,celparentalicelinfantilnusuntprecise):fiecontaminareaAdultcuPrinte,fie AdultcuCopilsaudublacontaminareAdultcuCopiliPrinte. Analizatranzacional Odatclarificatprimafazseabordeazmodeleledecomunicare:tranzaciile. Se definete tranzacie o unitate de schimb social, un dusntors complet ntre dou sau mai multe persoane (fizice sau morale) i poate lua forma cuvintelor, nscrisuri, gesturi, priviri, obiecte, contacte fizice etc. O tranzacie este unitatea de schimbbilateralntredoustrialeeului(analizatiaprofundatnprimafazpentru cazul real, n derulare). Tranzaciile se succed ca serii de tranzacii n contactele umane. La baza lor stau semne de recunoatere reciproc: salut, alint, njur, laud, critic,iubesc,urscetc.Bernelenumetestrokes,termenambiguunenglez:pozitiv inegativ,buniru,mngiereiloviturnacelaitimp.Stimuliistrokestransmit energiedincolodecuvinteitcerelanivelhormonal,subliminal. Odefiniieformalatranzacieieste (otranzacie=unstimultranzacional+oreplic)86
86

Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000

160

Practic, atunci cnd dou persoane comunic avem ase stri ale eului cte trei pentrufiecareaezatefanfaceeacedvariantele detranzacionare,specificul posibilitilor. n realitatea, acestea se restrng funcie de tipul personalitilor, cartografiatdeja. Sedefinescastfel tranzaciisimple: paralele:ntreaceleaistrialeeului(AdultAdult..) ncruciate:ntrestridiferite(PrinteCopil) tranzaciiduble(ascunse)atuncicndparteneriilanseazsimultandoumesaje: unnivelaparentsaunivelsocial,explicit,verbal,observabil un nivel ascuns, sau nivel psihologic, implicit, nonverbal. Sunt folosite mai ales pentruamanipulapealtcineva Caexemplucitmrsulspnzuratului. Separat menionm tranzaciile tangeniale cnd unul din interlocutori ignor ceeacespunecellalti,deexempluschimbsubiectul,aciuneperceputderegul cablocant,distructiv. Tranzacii AdultAdult: cele mai frecvente tulburri implic strile de Copil i Printe dar uneori este esenial s se poate apela la o relaie Adult Adult pentru deblocareaunuiimpas. Otranzaciesauoseriedetranzaciiestealtcevadectosuccesiunedecauzei efecte,esteuncircuitalschimbuluideinformai,oINTERaciunentreINTERlocutori. A Cutarea cauzei B Aceastimaginedeculpabilizeazindividul:cutareacauzeiestenlocuitcucutarea soluiilor. Descompunerea unui proces de comunicare (un lan orict de lung de tranzacii succesive) n tranzacii simple i analiza distinct a fiecreia dintre ele se numescAnalizTranzacional87. AstfelRegulilecomunicrii: atttimpcttranzaciilesuntcomplementare,comunicareasemenine cndtranzaciaestencruciat,comunicareaestefientreruptfierupt rezultatultranzaciilordubleestedeterminatmaidegrablanivelpsihologicdect lanivelsocial
87

Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000

161

neconduclaopiuniletranzacionale unadindousauamndoustrileeuluipartenerilortrebuieefectivschimbate tranzaciatrebuiencruciat subiectulconversaieitrebuieabandonat. Analizascenariilordevia Lantrebareacefacemcutimpulnostru?AnalizaTranzacionalidentificase moduridiferitedeanestructuratimpul,atuncicndoameniisentlnesc: Retragerea:situaielimitncareceidoiinterlocutori nucomunicntreei.Eosoluiedefugcaresepunenlegturcudiferiteformede pasivitatedarpermiteievitareastimulilor.Evitareapoatefinumaitemporal,numai amnangajarearelaiei. Ritualul:esteunschimbreciprocivizibildestimulri(semnederecunoatere)cu oaltpersoandaricusinensui. Recreerea: o serie de tranzacii parial ritualizate pe un subiect banal. Permit selecionareafrriscainterlocutorilor,ofersentimentulaparteneneilagrup Activitatea: maniera de structurare a timpului pe care o adopt oamenii care muncesc n echip. Este orientat spre un scop, structurat nu pe repetiie ci prin rezultatul vizat. n societile actuale este structura de timp n care oamenii sunt recunoscuipentruceeacefac,pentruceeacesuntsaucesimt. Jocuripsihologice(rackei):manipulrialepersoaneinsisauaalteipersoane,ce conducsistematiclasentimenteneplcute,chiardaclinititoareprinrepetiie.Unjoc constdintroseriedetranzaciiascunse,greudedescifrat,ncareinterlocutoriiintr incontient n nite roluri sociale, pentru a obine un beneficiu ascuns i negativ. Schemacadruaunuijoc: Amorsare+punct=Rspuns+lovitur+confuzie+beneficiupsiho Slab deteatru logicnegativ Intimitatea: este o experien de ntlnire total i direct cu sine nsui sau cu cellalt. Nivelul social al comunicrii este coerent cu cel psihologic. Schimburile de stokessuntmaiintense dectnoricarealtstructuratimpuluiipotfinegativei pozitive. Relaia cu cellalt i cu lumea (poziiile de via: unul dintre instrumentele cele maiputernicealeAnalizeiTranzacionale.Fiecareindividpoateadoptaunevantaide atitudini n raportarea lui cu ceilali i a celorlali la el nsui, numite poziii de via

162

existenial.FranErnstleaaranjatsubformaunuitabelOKulCorral(nformularea anglosaxon,poziiileviasunt: OK+OK+ OK0OKOKOK+OKOk EusuntOK

NusuntOK Porninddeaiciajungemlascenariiledeviadefinitcaunplandevian cursderealizare,conceputncopilrie,subpresiuneaparental.Esteforapsihologic carempingeindividulsitriascviaa.Matriceabiograficnepermitesanalizm cazulfiecruia.Eacombinactoriicopilriei:Tatl,CopiluliMamafiecareconstruit din cele trei stri ale eului. Funcie de situaia cu care sa a confruntat copilul a luat deciziipozitive,negativesauredecizii.DeaiciaurezultatscenariipermisivCtigtor (Winner),restrictivPerdant(Loser)sauNiciNici(NonWinnner). Eric Berne statueaz c libertatea d puterea de a ne urma destinul, iar putereadlibertateadeaintervenindestinelealtora. Suntmaimultemodeledescenarii,attpentru indivizidaripentrustructuri.Elesetransformnplanurideviacare,pentruindivizi potfipersonalesauprofesionale.Ultimelesuntrezultatulatitudiniipozitiveeducate, indusesauimpuseomuluideafacerintroeconomiedepialiber,demodelanglo american. Scenarii n raport cu timpul88: structurarea timpului este esenial pentru reuita tranzaciei. Funcie de amprenta copilriei avem ase teme scenariale, chei dupcareoameniiiaudecizii,denumitedupdestinealeunoreroigreci: scenariulHercule(nainte)devizadeviapoatefidetipulnaintedatoria,dup aceeaplcerea.
88

Pentru detalii v. Pruteanu, S. Manual de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2000. Deliberat nu am expus miturile greceti, spre incitare la cutare

163

Scenariul Sisif (Aproape): Bern la ales ca scenariu pentru persoanele care se neaclamal.PoateluaiformadinmitulluiIonanviziunealuiSorescu. Scenariul Damocles (Dupa): deciziile vor fi marcate de sloganul nti plcerea, dupaceeadatoriaiplata ScenariulTantal(Niciodat):schemapoatefiformulatprinOriceaface,nuvoi puteaobineniciodatceeacemidorescmaimult Scenariul Arahne (Totdeauna): aparent, oamenii cu acest scenariu fac eforturi ndrjitespreaschimbaceva,dareueazsistematic;totdeaunaestelafelcaalt dat. ScenariulFilemoniBaucis(frsfrit):esteschemadescenariutipiccelorcare nuauorelaieclardefinitcutimpuliideadeprogram. Normal, aceast abordare este total diferite de abordarea timpului prin metode de organizare a lui. Teoriile clasice sunt total diferite. Citm numai spre exemplificarematricealuiConveyntinformaconcentrat: URGENT NU ESTE URGENT I II CONCENTRARE/ATENTIE DE EFECTUAT MAXIMA Leadership si calitate Necesitate IV III Consum de timp Pierdere de vreme DE EVITAT DE EVITAT Apointroformmaielaborat: URGENT NU ESTE URGENT I II Crize Pregatire Probleme presante Prevenire Proiecte care au termene Clasificarea sarcinilor limita Planificare Sedinte Dezvoltare relatii Pregatire Delegare III IV Intreruperi Anumite convorbiri telefonice Anumite convorbiri telefonice Factorii de pierdere a timpului Anumite intalniri Mail-uri, corespondenta Lucruri care trebuie facute nerelevanta pe loc Pauze de cafea, tigara, discutii cu colegii
IM O T N P RA T
N ESTE IM R N U PO TA T IM R N PO TA T

IM O T N P RA T

N ET U SE

164

AnalizaTranzacioneazintrnprofunzimeaproblemelor,darlsndAciunea subiectului, respectiv omului de afaceri care dobndete prin tehnicile ei mijloace eficiente de aciune pentru atingerea scopurilor sale printro cunoatere pragmatic, aproape medical att a lui, ct i a celui (lor) cu care trebuie s tranzacioneze. Ecograme,teste,matricietc.suntpuseladispoziiepentruautoanaliz. g. Bibliografiarecomandat Cardon,A;LenhardtV;NicolasPAnalizaTranzactionala,EdCodecs,2002 BULBS187495 CardonA.Analizatranzactionala:instrumentdecomunicaresievolutie,DEP 48464 Pruteanu,S.Manualdecomunicareinegocierenafaceri,Ed.Polirom,Iai, 2000 Berne,ETransactionalAnalysisinPsychoterapz,NY,GrovePress1963 h. ntrebrirecapitulative CeesteAnalizaTranzacional CaracterizaiprincipaleleconcepteitehnicifolositenAnalizaTranzacional i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas ElaboraiprofilulDumneavoastrconformprincipiileAnalizeiTranzacionale

165

11. Relaiilepubliceiprotocol a. Obiective(rezultateleateptatealetemei) Studentultrebuiesinsueascnoiuniledebazprivindrelaiilepublice nsuireatehnicilormajorefolositenrelaiipublice b. Competeneledobnditedestudent(utilitateatemeipentrustudent) capacitateadeautilizancomunicareinformaiiledobndite dezvoltareacapacitiideexprimareformal,oficialcorespunztorregulilorde PR capacitateadeaelaboraifolosimaterialespecificePR c. Termenidereferin(cuvintecheie) Relaiipublice,dosardepres,interviu,evenimentePR d. Structuratemeidestudiu ConinutulactivitiidePR TehniciscrisenRP TehniciaudiovizualenPR MediulelectronicnPR Creareadeevenimente e. Rezumatulideilorprincipale Activitatea de relaii publice este specific contemporaneitii unde conducerea uneistructurifolosetemijloacediversificatepentrucreareaunuifluxdeinformaiiia unei atitudini favorabile companiei n rndul liderilor, mass media i publicului larg. Diversitateatehnicilorfolositearatcomplexitateaactivitii:relaiilecupresascris, cea audiovizual, cu mediul electronic att prin aciuni create ct i ca rspuns / reacielastimuliexterni. f. Coninutuldezvoltatdeideialmodulului Relaiile publice sau PR sunt cuvinte magice i cu mare priz la tineri. Ce sunt relaiile publice n realitate se dovedete a fi o activitate prozaic, de maxim importanattpentruofirmsauoinstituie.Notmdelanceput,canfirmelemici multedinatributesuntndeplinitedeacelaiomceeaceobliglaopolicalificaresau laoprestaiedeocalitatemaislab. n relaiile dintre companie i client / public se deruleaz un flux continuu de informaii la care particip i angajaii, i partenerii (furnizori, bnci, instituii financiaresaudestat)iutilizatoriifinali.Pelnginformaiilecaataresetransmiti imagini,atitudini,sentimente.Deaiciconceptulderelaiipubliceinudeinformaii publice. Viaa economic se desfoar n context cultural, mod, politic, obiceiuri etc.specificemediuluiundefirmaidesfoaractivitatea.Atuncicndtaliastructurii estesuficientdemaregestionareaacestorarevineunuipersonalspecializatorganizat nserviciulderelaiipublice.

166

Mediul de marketing aduce i transmite o cantitate mare de informaii, dar acestea sunt specifice. n comunicarea public sau n cea instituional e nevoie de multeorideoanumitdiscreieiconfidenialitate.Maialesnsituaiidecrizsaun cazulncareseurmreteobinereauneipoziiisauuneianumitepercepiigenerale asuprastructurii.Relaiilepublicefiltreazacesteinformaiisaulegenereaznforma adecvatscopuluiurmrit.Eleprotejeazsecretedefirmncondiiileuneinevoide comunicare continu i intens cu mediul n condiii de transparen care s induc ncrederea. Rolul aciunilor de relaii publice este acela de a construi imaginea identitar a organizaiei, de a oapra i nfrumusea cu orice ocazie, de a crea i ntreine relaii buneiindirectprofitabilecucelemaiinfluentecategoriidepublic89 Relaiilepubliceutilizeaztehniciiprocedurispecifice. Elesuntstrnslegatede folosireamijloacelordemassmediacarefacolegturneutrntrestructuripublic. Sedetaeaz: Presascrisitiprituri Presaaudiovizual Mediulelectronic Contactulnemijlocit,direct Relaiile publice se desfoar sub forma campaniilor de PR, organizrii de evenimente sau aciunilor individuale. Serviciul de PR ine sub observaie continu imagineastructuriiianalizeazoricemodificareinformndserviciileimplicate. Publicul cruia i se adreseaz aciunile de PR este constitui din mass media, grupuridepres,mediulvirtual,opiniapublic,ceteanul,contribuabilulsauclientul dup caz, instituii i fonduri financiare, bnci, burs etc. acionari, organisme ale puterii de stat i administraiei publice, partide politice sau grupuri de interese, asociaii,fundaiietc. Tehniciscrisederelaiipublice Printretehnicilescrisederelaiipubliceseenumer:tireadepres,comunicatul de pres, alerta media, scrisoarea propunere, buletinul de pres, scrisoarea ctre editor,dosaruldepres,biografia,articoluldepres,etc. tirea / comunicatul de pres: este metoda principal prin care o structur informeaz presa asupra activitii sale sau asupra poziiei sale fa de un anumit eveniment.Comunicatuldeprespoatefipersuasivsaudeinformare.Include,tehnic: tirea ca atare, suportul (hrtie, CDul, USBul etc.), formatul, caseta de identificare, momentuldifuzrii,titlul,intertitlurile,limbajulistilulredactrii. Otiredeprestrebuiesrspundlantrebrile:Cine,Ce,Unde,Cnd,Cum,De ce?Grupatenceeacesenumetepiramidainvers

89

Pruteanu, S. Tratat de comunicare i negociere n afaceri, Ed. Polirom, Iai, 2008

167

Dosarul de pres: Se folosete cu ocazia organizrii conferinelor de pres anunate. Este n fapt un pachet de informaii complete destinate publicitii (comunicate, discursuri ale conductorilor, brouri,rapoarte, prospecte etc.) grupate ntredoucopertealturidefotografii,casetevideo,ecusoane,precumimicidaruri promoionaleoferiteziaritilorprezenilaoconferindepres.Sedisting:dosarulde pres eveniment, cel carte de vizit i cel suport, fiecare cu un coninut specific i folositelaocaziidiferite.ndosaresteinclusprogramulconferinei,listainvitailor. Programuluneiconferinedepresaajunssfiestandardizat,darserviciuldePR trebuie s fac din fiecare un eveniment unic. Lansarea invitaiilor, confirmarea lor, anunarealoculuiitimpului,primireajurnalitilor,deschidereaconferinei,susinerea discursului conductorului sau purttorului de cuvnt, dialogul cu presa, nchiderea conferineiicocktailul,gustareaidialogulinformaltrebuiesrespectelereguliledar isseindividualizezecorespunztororganizatoruluipentruacreaimagineadoritde acesta.Dupconferin,serviciulorganizatorvafaceoevaluareaeiiapoivaurmri efectelentimpimodulderealizare/infirmareaobiectiveloravutenvedere. Tehnicileaudiovizuale/verbale: Declaraia de pres: poate fi determinat de un eveniment neateptat (accident, premiu,incident,ntmplareetc.careauajunsnmassmediavizuale)cndsecereo reacielacaldaconduceriiinstituiei,saupoatefifcutdeliberatpentruainforma massmediaasuprapoziieistructuriifadeotiresauinformaieaprutnprealabil. Rolul serviciului PR este de a monitoriza permanent mijloacele audiovizuale i de a reacionaprompt:informeazconducerea,propunevariantedereacie,organizeazi conducererspunsul. Interviul: nu este o tehnic pur verbal. Un interviu poate fi solicitat n prealabil saurealizatadhoc(pregtitsauspontan).Esteimportantdestabilitdacinterviulvafi ndirectsaunregistrat.SpecialitiinPAtrebuiesobininformaiidesprejurnalist, despre interesul su direct fa de acel interviu i cele generale, s stabileasc persoanacareurmeazsfieintervievat,sdeterminelocul,sconvinregulilede bazdupcaresevadesfurainterviul,necesitateaunormijloaceajuttoare(grafice, doveziscrise,videoetc.),ntocmireaprealabilalistedentrebri,adeclaraieiiniiale, pregtirea ctorva mesaje ce se vor difuza n timpul interviului, pregtirea intervievatului(informaii,poziie,voceetc.)iapoiobinereafeedbackului. Filme documentare: orice instituie dispune de cteva prezentri audiovizuale pentru prezentarea sa. Fie sunt cu caracter general pentru a fi folosite n diverse ocazii, fie sunt pregtite special pentru a atinge un anumit public i a transmite / modificaoanumitimaginedesprefirm. Mediulelectronic:estedeosebitdecomplexincontinuexpansiune.Specialitii nPRtrebuiesgestionezefluxuldeinformaiiprinsistemeleelectronicespreanumit publicsausprepublicngeneral.Tehnicileimodalitilesuntfoartevariate:siteulde prezentare, scrisorile circulare, bloguri, etc. pana la mesajele pe twiter. Noile media

168

suntmaialesfolositedetineridaridespecialiti.Nunumaiconinutulesteimportant dar i accesibilitatea la informaii (motoare de cutare, cuvinte cheie etc.) precum i analizaitratareacuatenieareaciilor,rspunsurilorprimiteviaInternet. Crearea de evenimente: evenimentele sunt o ocazie excelent pentru a ntri imagineafirmei.Enumerm: Aniversrileordinare Aniversrilemajore Diverse ocazii (primirea de premii, deschiderea unei noi secii, achiziii, fuzionri etc.saudimpotrivrestrngereaactivitii,anumruluidepersonaletc. Adugm aici activitatea de lobby, acele aranjamente interumane sau organizaionale care sensibilizeaz i influeneaz factorii de decizie politic i administrativ n sensul dorit de firm. Venit din SUA sa integrat perfect i n ara noastriesteuneoriesenialpentrudepireaefectelorimprevizibilesaumajoreale mediuluideafaceriostilasuprafirmei. Lobbyulnuserezumlazonapoliticuluidartrebuiesusinutinceafinanciari mediatic,reducndastfelcosturile prinmeninereaunui contactcontinuui graios cufactoriidedeciziedinacestemediicaresuntastfellacurentcuproblemelecucare seconfruntfirmaifilozofiaeidedezvoltare. Totaicimenionmizvonulcuprecizareacteoriazvonurilorpoatefiaplicatcu maresuccesnviaarealaacumsafcutnaintede1989icumsepracticiacum fieprinmassmediafiedinomnom. Elemente complementare: pentru susinerea imaginii firmei, pe lng logoul ei, formacorespondeneietc.trebuieatentmonitorizateitratateunitarcriledevizit, ecusoanele,uniformele,afiajulexterioretc. Serviciulderelaiipublicepresupuneoexpertiznaltcalificatiunantrenament continuu al celor care lucreaz n el. Creativitatea este cea care transform teoria n realitateiexperienaacumulatestedenepreuit. g. Bibliografiarecomandat DagenaisBernardCampaniaderelatiipublice,Editurapolirom,2003 DavidNickson,SusySiddonsBusinessCommunications1996BB658.45NIC FaraI.Imagineasicreatoriisai,DEP48486 MarinG.TanasieP.DumitriuD.Uzantediplomaticesideprotocol,Ed. IndependentaEconomica2000 RusF.C.Relatiipublicesipublicitate:metodedeinstrumente,DEP49842 SerbS.Relatiipublicesicomunicare,DEP44475 SerbanicaDanielRelatiiPublice,Ed.ASE,Bucuresti2003. h. ntrebrirecapitulative Cesuntserviciilederelaiipublice Cumsentocmeteundosardepres

169

Caresuntprincipaleleaciuniauduivizualenrelaiipublice CumpotfifolositeevenimetelenPR i. Testedeautoevaluare,testedeevaluare,temedecas ntocmiiundosardeprespentrufirmalacarelucrai

170

12. Tehnologiialecomunicaieideafaceri Dezvoltareamijloacelordecomunicareobligoameniideafacerisdevindince n ce mai informai asupra problemelor tehnice. Normal, nu partea de inginerie tehnic intereseaz, ci decelarea inovaiilor reale introducerea noului i mai ales exploatarea lui n folosul propriei afaceri. De la un anumit punct ns introducerea noilor tehnologii nseamn supravieuire. Aa cum papirusul nu mai e folosit dect eventual pentru cadouri speciale tot aa tehnici pn de curnd considerate noi au czut n desuetitudine. Aproape nimeni n rile dezvoltate nu mai folosete telexul deieunmijlocsiguristabil.Costurilesuntnsprohibitive,fadenoilefacilitiiar ceicarevorslfoloseascsetrezesccnumaiauterminallacellaltcapt. Telefonul: cunoscut i intrat n cotidian, reelele de telefonie au cunoscut adevrate revoluii n ultimele decenii. Dereglementarea pieelor de telefonie a condus la o prbuire a preurilor. Fibra optic a mrit viteza i cantitatea de informaiecarepoatefivehiculate. Tehnologia sa schimbat, reelele wireless devin tot mai extinse, mobilitatea mai mare. Un telefon contemporan este total diferit de ceea ce aveam acum cteva decenii.Stmrturiedispariiacentraleloricentralistelortelefonice,roboiitelefonici prelund sarcinile dar introducnd i noi restricii: memorarea extensiilor, conversaiile prin lsarea mesajelor etc. Un telefon modern preia de fapt opiuni multiple:telefon,fax,scanner,copiator,terminalpentruemailetc.Aceastanseamn noiabiliticaretrebuiecunoscutedeomuldeafaceri. Telefonia mobil a adus noi oportuniti dar i noi eforturi pentru a te meninelacurentcunouatehnologie.Noiuzaneaudevenitglobale.Dar,trebuies subliniem c libertatea n comunicare este legat de dotarea tehnic, care, fie prin cablu,fieprinfasciculde luminsauprinsatelitacopernumai opartealumii.Fr infrastructura adecvat e puin probabil c se poate comunica deci se pot ncepe afacericulumeaglobal. Mai mult, tehnicile ncep s se integreze i costurile depind de libertile oferitedeparteadehard.Efoarteimportantsseestimezecorectintroducereasau schimbare tehnologiei pentru c durata de via, mai ales cea moral este foarte scurt i poate afecta costurile. Un aparat nou, poate ajunge la jumtate de pre n ctevaluniisfiescosdinuz(adicsipiardinterfaa)nnumaicivaani. Telefonia mobil a dus la noi reguli de protocol i politee, care trebuie cu strictee observate. Transmiterea de mesaje poate ctiga timp i comoditate n comunicare,darnecesitiotehniccorespunztoarepentrugestionareadepozitrii, transferului i tergerea lor. Mai mult, sunt un sistem care nu poate fi folosit drept prob.Nuuitaisspuneiclarnumele,telefonuldepecaresunai,numelecompaniei (dacecazul),motivulmesajului,dataioraapelului. Faxul:intratdejancotidian,sesupuneregulilornormalealecorespondenei, cu observaia c nefiind prob n justiie implic reguli stricte privind confirmarea letric.Consumuldehrtieafostpracticnlocuitdecomputere.

171

Ctevareguliprivindcomunicareaprintelefonietrebuiemenionate: Vorbiiclar,cuvocenormal Fiipregtit,aveiclarnminteceeacevreiscomunicainaintedeaapela Pregtiivnotepentruviitoareaconvorbire Aveilandemnpixihrtie Pstrainoteprivindconvorbireasauchiarnregistrai Oricumceeaceaiconvenittelefonictrebuieconfirmatletric! Pregtiiviitorulcontact Fiicalmirbdtor Fiimanierat Folosiiuntoncorespunztor ncercaisfiictmaieficient,evitndntrzierile Cereiscuzepentruntrzieri Simpatizaicuapelantul Orictarpreadeciudat,studiileauartatcebines: Staidrept aplecatpestebirou,sprijinitpeuncotnesigur,voceava.cdea. Decontracteazte arspundelatelefonestecasicumaideschideoua;veifivzutimediat. Zmbete!unzmbetcumprtotulinucostnimic"spuneunproverbchinez zmbetul se aude la telefon; fati un obicei din a spune interlocutorului ca eti bucurossalauzi Securitatea comunicaiilor telefonice nu este legat numai de fiabilitatea sistemelor folosite (un sistem pentru care se procur greu piese de schimb sau serviciul nu este disponibil la pre competitiv i la calitate acceptabil devine un dezastru pentru costurile de operare) dar i de fiabilitatea comunicrii n sine. Spionajul economic a devenit att de sofisticat nct sistemele clasice au devenit ineficiente. Reelele nchise, securizate nghit tot mai muli bani dar sunt n expansiunerapid. Intranetul: Organizaiile care folosesc tehnologia Intranet nu se gndesc numai la mrimea profiturilor, ci acord o mare importan i valorilor intangibile cum sunt tehniciledenvare,productivitateaangajailoricolaborarea. Internetul, cea mai mare reea de informaii din lume, furnizeaz o mare cantitate de servicii ctre consumatorii casnici i corporativi, incluznd text, imagini video,audioimuzic,fax,email,apeluritelefoniceetc. Intranetul este o implementare intern i sigur a standardelor pe care se bazeaz Internetul. Toate tehnologiile Internet, inclusiv Internet Protocol (IP), World Wide Webul i browserele (sistemele de navigare) sunt protejate printrun firewall corporativ.Unfirewallesteocoleciedecomputere,software,routereiserviciicare mpreunpermitconexiuneadereea,meninnduisecuritateaiintegritateafade altereele

172

UnIntranetesteoreeaconstruitncadruluneicorporaii,folosindstandardele i softwareul necesar Internetului i World Wide Webului. Acest Intranet poate fi apoi conectat la Internet i la reelele numite Extraneturi care ofer legturi electronice ntre partenerii unei afaceri. Intraneturile sunt create pentru a fi reele interne,deschiseisigure,cusoftwaredenavigarepewebcareoferaccesuordetip pointandclickutilizatorilorfinaliaipaginilordewebsiteinterne. Intraneturile permit angajailor unei companii s lucreze ntro manier care corespundecelmaibinepersonalitiiistiluluilordemunci,deasemenea,ofer utilizatorilor libertatea de a obine informaia dintro arhiv de date corporativ. Intranetul are urmtoarele beneficii pentru accesul la informaii in cadrul unei corporaii: - esteuordenvatideutilizat; - esteconsistent; - este complex din punct de vedere al facilitilor pe care le ofer; - este o platform care face legtura ntre toate departamentele; - estesigur; - estestandardizat; - areunviitorstrlucit; - nuestescump; - estemsurabil. Intraneturile pot s mbunteasc semnificativ comunicarea n cadrul unei organizaii, mai ales n cadrul celor descentralizate, distribuite geografic. Presiunea competitivobligorganizaiilesscadcheltuielileisreducinvestiiilenmiddle management(managementulintermediar).Aceasttendintransformcomunicarea eficient ntro component crucial n lupta pentru ctigarea competiiei n domeniulafacerilor Prima pagin (pagina home) a unei corporaii este centrul accesului ei la Intranet. Prima pagina este alctuit din seciuni cum ar fi mesajul zilei, buletinul informativalcompaniei,actualitateafinanciar,furnizori,altelocaiialecompanieii websiteurile Internet. Fiecare angajat are posibilitatea s acceseze aceast pagin pentruacitiiadescrcainformaiidesprecompanie,documenteimportanteitiri. Deexemplu,departamentuldemarketingpoatepublicapeaceastpagininformaiile despre un anumit produs, analiza competiiei i informaiile curente legate de un proiectndesfurare Selecia celor mai adecvate i eficiente instrumente de Intranet trebuie evaluat n concordan cu nevoile actuale ale corporaiei i cu scopurile pe termen lungiscurtaleacesteia. Cincifactoritrebuieevaluaintimpulprocesuluideseleciealinstrumentelor: performana,timetomarket,extensibilitatea,portabilitateaiscalabilitatea Intranetul este soluia fiabil, cel puin pentru viitorul apropiat pentru securitatea comunicaiilor. Pentru a avea imaginea unei reele Intranet trebuie aplicateconsideraiiledemaisuspeschemastructuriitransnaionale.

173

Computerul: azi computerul nu este numai un instrument de calcul, de gestionare al datelor. A devenit integratorul activitii umane prin ncorporarea comunicaiilornfacilitilesale.Nuaveminteniasdezvoltmsubiectul,iprezenta cartefiindscrispeunlaptopntimpceprimeamemailuri,faxuri,vorbeamlatelefon princomputer,amfostnvideoconferina,amasistatlaprelegerinaltpartealumii.

174

nlocdencheiere: Prietene: apele linitite sunt adnci. Ai grij. Pzetete. Cartea spune: la nceput a fost "Cuvntul". i cuvntul... cuvntul poate fi ca o ap linitit. Ct de simplusun:"comunicarea,condiiaexisteneivieii"!UnadevraLapalisse. Mai interesant, i mai profund este cellalt sens: visul omenirii, al tuturor credinelor! Oamenii ca fraii! Poate c cel care a prins cel mai bine neputina europenilor (din Europa recunoscut de ei drept continent "curat" de partea nearian, prin srcie), indiferent de a cta generaie sunt sau unde sunt aezai (n EuropasauAmerica)afostConstantinNoicacarelespuneanDedignitataeEuropae: "ngeneralvoivesteuropeniiaifavorizatosocietatencaresursulfad,politeeai salutulamabilprinagitaiaminilordausinguramsurasocietiicivilizate...Darvoi europenii, nu spunei c de vreo 1500 de ani sa ivit o cultur european care a mpnzit,aexploatat,edrept,daraieducatcuvalorileeirestulumanitii.Caadar aproape tot ce se ntmpl azi pe glob, i se va ntmpla mine n cosmos, poart pecetea Europei. Noi europenii suntem conchistadori, pirai i corsari n continuare, daracumsuntemcorsariaispiritului,iastaschimbtotul!..Darvoiailsatoamenii striascunullngaltulcaicumarfiunulfraltul.iajutaifiinddeotehnic princareamreuitnuattsajungemundeva,ctsplecmmairepededeoriunde, aipreluatiaifavorizatsocietatealuibyebye."Iatiexplicaiadorineinestvilite deacomunicadinparteatuturor. Fieiertatcomparaia,alergmprecumobolaniicndseapropiescufundarea corabiei!Darnoioamenii,avemputereasnufugimcisnemntuim,salvnd"nava pmnt"mediulncaresuntemdarilumeaspirituluincaretrim.Casfimvii,s comunicmcelmaiputernicmijlocspresalvare. DAR! Capitalismul, bazat pe acel principiu al concurenei, aduce implicaii economice i n media contemporan, devenit ea nsi o industrie de profit, care repunendiscuiecirculaiaitransmitereainformaiilor,eticaimorala,deontologia. n condiiile proliferrii tehnologiilor, "localul" i "globalul" tind s se intersectezeiastfelasistmlaonouciocnireacivilizaiilor.Nouancletarenuiare sursanciocnireaunorculturideacelairang,cancazulmarilorputerieuropenedin secolulal19lea. Pentru omul de afaceri contemporan, mai ales cel care are de parcurs i drumul invers, de la socialism la capitalism, a comunica nu este numai o tehnic, o abilitate,cionoureconcilierecuuniversul.Cuuniversulcreatdeom,nplus,dedata aceasta.

175

Bibliografiecurs: - AbricJc.Psihologiacomunicrii:Teoriisimetode,DEP48317 - BalanicaSilviuComunicareinafaceri.Ed.ASE,Bucureti,2003 - BaldrigeL.CodulbunelormanierenafaceriSterlingLordLiteristing,Inc. 1997 - BarbatB.E.Sistemeinteligenteorientatespreagent,DEP47759 - BarlibaMC.Paradigmelecomunicarii,DEP29415 - Berciu,l.,Constantinescu,H.,Popescu.L.Limbasicorespondentacomerciala germana - BergerReneArticomunicare,Ed.Meridiane,Bucuresti,1976 BersetF.Handelscorespondenzin4Sprachen,Wienne,1974 - BibicescuGh.,FarcaECorespondentacomercialamaritimaengleza,Editura stiintificasienciclopedica,Bucuresti1976 - BoregnouxJ.Introducereinstiintelecomunicarii,DEP47715 - BoteaC.Transporturisiexpeditiiincomertulexterior,BucurestiASE1972 - Bourdieu,PEconomiabunurilorsimbolice,Ed.Meridiane1986 - ButoreviciM.Fundamentelecomunicarii,DEP50977 - CaluschiCRelatiiPubliceModerne,Ed.NordEst - Cardon,A;LenhardtV;NicolasPAnalizaTranzactionala,EdCodecs,2002 BULBS187495 - CardonA.Analizatranzactionala:instrumentdecomunicaresievolutie,DEP 48464 - ChelceaS.Comunicareaverbalainspatiulpublic,DEP50151 - ChinciuD.Sistemeinformaticesianalizaeconomica,DEP17826 - ChiricescuA.Comunicareinterumana:comunicareinafaceri,negociere,DEP 50677 - ComaniciuC.,MarzaB.Sistemeinformatice,DEP50893 - ConstantinescuD.ASistemeinformaticeinasigurari,DEP43002 - ConstantinescuD.ASistemeinformationalepentruindustrie,DEP13527 - CruceruA.F.Strategiidecomunicareprofesionala,51228 - DagenaisBernardCampaniaderelatiipublice,Editurapolirom,2003 - DavidNickson,SusySiddonsBusinessCommunications1996BB658.45NIC - DavidescuM.D.Sistemeinformaticefinanciarbancare,vol1si2,DEP 43725 - DieckfachW.100BriefeDeutschfurExportundImport,Berlin1976 - Dimbleby,R;BurtonGMorethanWordsRoutledge1998BULBSEO6127 - DinuM.ComunicareaEd.Algos2000= - DobrescuE.Sociologiacomunicarii,DEP48464 - DobrieM.,ConstantinescuDAComunicareainasigurari,DEP43005 - DumitrescuE.Negociericomercialeinternationale:clasamentedeteoriin practica,DEP20004 - EpuranGh.Tehnicipromotionalecurs1998BULB43844 - FaraI.Imagineasicreatoriisai,DEP48486 - FeldmanO.,FeldmanU.,WallnerR.BuroorganisationundBurotecknik,Berlin 1965

176

FerreolG.Metodesitehnicideexprimarescrisasiorala,DEP48584 FiskeI.Introducereinstiintacomunicarii,DEP48324 FranzV.StanciuI.GeluTeoriacomunicarii,DEP48513 G.PopescuComunicareainadministratiapublica,DGA GatjensRenterM.Manualdesecretariatsiasistentimanageriali,BPBBIROO PRELBLIBLIOT GeorgescuRoegenNicholasLegeaEntropieiiprocesuleconomicEd. Politic1979(TheEntropylawandtheeconomicprocessHarvardUniversity Press,CambridgeMassachussetts1971) GiobanniniG.Delasilezlasiliciu:istoriamijloacelordecomunicareinmass, DEP30087 GorenciucsiCarpSchimburilecustrainatateaintehnicaplatilorexterne, Bucuresti1957,MCE GoffmanE..ViaacotidiancaspectacolEd.Comunicare.ro2003BFSE GutuS.Sistemeinformaticeinadministratie,DEP27546 HarbermasJ.J.Cunostinteronatasiactiunecomunicativa,DEP46788 Hellriegel,D.;J.Slocum,R.WoodmanOrganizationalBehavior,H.J.1002 InstitutulEuropeanIasiLimbajesicomunicare,DEP41460 JacobP.Sistemeinformaticepentruunitatieconomice,DEP20459 MagiluD.Tratatprivindteoriasipracticanegocierilor,DEP50893 MacovschiE.Naturasistructuramaterieivii,EdAcademieiBucuresti1972 ASTRA211208,218232 MacovschiE.Conceptiabiostrucuralasiteoriilemolecularealematerieivii EdStiitificasiEciclopedicaBucuresti1984ASTRA465496,340726 MalitaM.coord.Sistemeinstiintelematematice,DEP37231 Manciur,EProtocolinstitutional,Ed.Comunicarero2002BFSE ManiuV.Manualdecomunicaresinegociereinafacereinitierein comunicare,,DEP50639 MarcusS.Semnificatiesicomunicareinlumeacontemporana,DEP28142 MarinV.ComunicareDEP50639 MarinG.TanasieP.DumitriuD.Uzantediplomaticesideprotocol,Ed. IndependentaEconomica2000 MarretJ.L.Tehnicileterorismului:Metodelesipracticilemeserieideterorist, DEP47842 MattelartA.Istoriateoriilorcomunicari,DEP47714 MiegeB.Societateacuceritadecomunicare,DEP45102 MihaileD.P.Paradigmesociologicealecomunicarii,DEP47911 MihuA.Antropologiaculturala,47909 MirceaC.Intercomunicare:eseudeantropologiepsihologica,DEP18140 MoldL.Sistemedecomunicareumane,DEP10042(1972) MucchielliA.Artadeainfluienta:analizatehnicilordemanipulare,DEP 48112 NicolescuEugeniuMarketingulnturismEd.SportTurism1975 NiculaVirgilComunicaresinegociereinafaceri,Ed.AlmaMater,Sibiu,2002 NiculescuG.Conducereasiorganizareamediuluideafaceri,DEP50815

177

OlivesiS.Comunicaremanageriala:ocriticaaunorformedeputerein organizatie,DEP51111 Pailartcoord.Spatiulpublicsicomunicarea,DEP47847 ParvuI.Filozofiacomunicarii,DEP48610 PascuR.Introducereincomunicareainterculturala,DEP47820 PerettiA.Tehnicidecomunicare,DEP46330 PistolG.Tehnicasistrategianegocierilor:uzantesiprotocol,DEP51257 PopaD.Comunicaresipublicitate,DEP51112 PopaD.Massmediaastazi,DEP48311 PopaITranzactiiinternationaleEd.Recif1992 PricopM.Sistememoderneinmanagemntulaprovizionarii,DEP46234 PuiaA.Tehnicidenegociere,contractaresidemolareinafacerileeconomice internationale,DEP46251 PuiuA.Teoriasitehnicidecomunicare,DEP45775 RoscaL.Comunicareprofesionalaaplicata,DEP45775,45998 RotariuIlieComunicareancampaniileelectorale2000CaietdeseminarEd. Universitatii"LucianBlaga"BULB RotariuIlieGlobalizareiturismcazulRomniei,EdituraContinent,Sibiu 2004 RusF.C.Relatiipublicesipublicitate:metodedeinstrumente,DEP49842 SerbS.Relatiipublicesicomunicare,DEP44475 SerbanescuA.Intrebarea:teoriesipractica,DEP48571 SerbanicaDanielRelatiiPublice,Ed.ASE,Bucuresti2003. SlamaCazacuT.Psiholingvisticaostiintaacomnicarii,DEP47662 StanciuV.Sistemeinformaticedegestiune,DEP46242 StanciulescuG.Sistemecomparatedeadministrarepublicaeuropeana,CB StantonHickiComunicarea,EdtiinificiTehnic,Bucureti1995 StatiS.Douazecidescrieridesprelimbaj,DEP10197 StoicaI.Crizainstructurileinfodocumentare,DE47463 StuartHarrisHumanCommunicationandinformationsystemNCCBlacwell 1996BB658.45MAR SussamsJE.Cumsascriirapoarteeficiente,DEP50977 TanaseIonutComunicarepoliticiintegrareeuropeanp,Ed.Risoprint 2003BFSE TanaseP.Uzantediplomaticesideprotocol,UniversitateaC.Brncoveanu 1993 TaranuV.Sistemeinformaticesianalizaeconomica,DEP29715 Tran,V;Stanciugelu,ITeoriacomunicarii,Ed.Comunicare.ro2003BULBS 189920 TurbitG.Sistemedetransport,DEP17331 VanCuilenburgI.I.,ScholtenO.Stiintacomunicarii,DEP41840 Dictionargastronomicexplicativ(romn,francez,italian,englez, german)BFSE Ghidstilisticdetraducerenlimbaromnpentruuzultraductoriloraquiului comunitarIER2005BFSE

178

EnglishforTourismProfessionalandStaffIRECOMBFSE StandardizedDictionaryofTourismH.Mulbauer(English,German,French) BFSE

BB=bibliotecaBritanica;DEP=bibliotecaULBSCentrala;BFSE=bibliotecafacultatii - MaterialdocumentardelacatedraFacultatiideStiinteEconomice

179

REZULTATE Lecia1,punctul3 Cnd INVARA 2008 Cesespuneadesprecrizieconomien SUA UE Posibile InSUAsadeclanat influene criza:economiaUSa intratintrocriz,criza financiarageneratade sectorulimobiliar INTOAMNA primeleincapacitatide primeleefecte sevadla plata.,guvernulse 2008 marilebnci implicapentru dezamorsareasituaiei careau expunerimari inSUA lanoi Nimicdespreoeventual criz creditcubuletinul

INIARNA 20082009

SUAnchideridebnci, omaj,intervenia congresului

bncileEUcer ajutordela stat.Irlanda Societe Generaleetc

PRIMVARA masuripentruieire 2009 MiculJOHNapierdut baniidelabursa,din bancadarajutorulde omajebunsivine Populaiatrecutla austeritate Oameniisunt preocupai VARA2009 Sevdsemnele reveniriilente

masuripentru ieire

economiaromneasca duduie.BNavertizeaz asuprariscului...se introduceunregulament pentrusiguranabancara. BRDsegndetecacentrala areprobleme.marilebnci europenecareaufilialein Romaniasarputeasafie afectate nimic restriciiprivindcreditarea. Cursulsileulsolid Edeparte,darpoateajunge silanoi Vestiproastedelaimigrani. Sesisteazcreditul Primeleanunurideomaj, lipsadebani,scad imobiliarele... Saopritcreditarea,sa prbuitleul,restrngeride activitate

idem

Crizaobligguvernulla msuridrastice

180

Lecia2pct2i3rspunsulsetrimitepeemailmadamuntean@yahoo.compentru evaluare Lecia6.Regulamentprivindactivitateaprofesionalastudenilorsegsetepe http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/index.php Lecia9profilulrealizatsetrimitepeemailmadamuntean@yahoo.compentru evaluare FISADISCIPLINEI Denumirea COMUNICAREIRELAIIPUBLICENAFACERI disciplinei Anulde studiu Regimuldisciplinei(Obobligatorie,Op opional, Ffacultativ) 44 Totalorede Totaloredin studiuindividual Planulde nvmnt Titularul disciplinei *Dacdisciplinaaremaimultesemestredestudiu,secompleteazcteofipentru fiecare Semestru **64ore=studiuindividualpecurs24ore,proiecteseminar5ore,redactareproiect cercetare5,asistenchestionareirealizaredeepinterview10ore,studiubibliotec Internet10ore,studiipresdespecialitate10ore Facultatea STIINTEECONOMICE Numrultotaldeore(pe semestru)dinplanulde Catedra Management,Marketing, nvmnt TurismServiciiiAfaceri (Ex.28laCdacdisciplinaarecurs Internaionale de14_sptmnix2_h_curspe sptmn) Profilul EconomicAdministrarea Total C** S L P afacerilor Specializarea ECTS 44 22 22 **Ccurs,Sseminar,Lactivitidelaborator,Pproiectsaulucrripractice. Ob Numrulde credite Totalorepe semestru 4 II Semestrul* 2 Tipuldeevaluarefinal(E/V/C) E

64

108

181

Competenegenerale(competenelegeneralesuntmenionatenfiaspecializrii) 1.Cunoatereinelegere(cunoatereasiutilizareaadecvatanoiunilor specificedisciplinei) o identificarea de termeni, relaii, procese, perceperea unor relaiiiconexiunindomeniulcomunicriisirelaiilorpublice inafaceri; o utilizareacorectatermenilordespecialitateaidomeniuluide studiu; o definirea/nominalizareadeconcepte; o capacitateadeadaptarelanoisituaiitipologice; o cunotine generale de baz, precum i necesare profesiunii/disciplinei 2.Explicareiinterpretare(explicareasiinterpretareaunoridei,proiecte, procese,precumiaconinuturilorteoreticeipracticealedisciplinei) o generalizarea, particularizarea, integrarea sistemului de comunicarealfirmeinrealitateaeconomic; o realizareadeconexiunintreconcepteifapteeconomice; o argumentareaenunurilor; o antrenareacapacitiideorganizaresiplanificare o susinerea capacitii de analiz i sintez a datelor i a informaiilor din domeniul comunicrii si relaiilor publice in afaceri;

3.Instrumentalaplicative(proiectarea,conducereasievaluareaactivitilorpractice specifice;utilizareaunormetode,tehnicisiinstrumentedeinvestigareideaplicare) o rezolvarea de probleme prin parcurgerea etapelor de lucru n informatizareasistemuluidecomunicaresirelaiipubliceinafaceri; o realizarea de relaionri ntre diferite tipuri de reprezentri ntre reprezentriiobiect o realizareaiutilizareadeschemsaumodele o descriereaunorstri,sisteme,fenomeneeconomiceasociateprocesului decomunicaresirelaiipubliceinafaceri; o capacitateadeatranspunenpracticcunotineledobndite o abilitidecreativitate,cercetare,studiustatisticalinformaiilor o capacitateadeaconcepeproiecteidealederula o capacitateadeasoluionaprobleme 4.Atitudinale(manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice,/promovarea unui sistem de valori culturale, morale i

182

civice/valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice/implicarea n dezvoltarea instituional i promovarea inovaiilor tiinifice/angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane/instituii cu responsabilitisimilare/participarealapropriadezvoltareprofesional) o crearealanivelulauditoriuluidereaciipozitivelasugestii,cerine,sarcini didactice,satisfaciadearspunde o implicarea n activiti tiinifice sau proiecte care au legatur cu disciplina o acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. o formarea capacitii de a aprecia diversitatea i multiculturalitatea n domeniulcomunicriisirelaiilorpubliceinafaceri; o formarea abilitii de a colabora cu specialitii din alte domenii complementare. Lastabilireanoteifinaleseiaunconsiderare Pondereannotare,exprimatn % (Total=100%) 50%

rspunsurilelaexamen/colocviu(evaluarea final) rspunsurilefinalelalucrrilepracticede laborator testareaperiodicprinlucrridecontrol testareacontinupeparcursulsemestrului 10% PrezentareaStudiudecaz:comunicareain 40% comunitii alteactiviti(precizai) Descrieimodalitateapracticdeevaluarefinal:examenscris Cerineminimepentrunota5 Cerinepentrunota10 participareactivanderularea nsusireavocabularuluispecificdisciplinei; disciplineicundeplinireatuturor recunoastereaprincipiilor,legilorsiateoriilor cerintelorspecificate; aferentedisciplineidestudiu; utilizareaconceptelornmod ntelegereaconceptelorfundamentale; adecvatsiaplicareaacestora; realizarealucrrilorpractice capacitatedeanalizaaunor situatiiparticulare; capacitatedesinteza; descoperireaindependentade relatiiabstractentrepartile sintetizate. nsuireacunotinelor

183

cursului,capacitateade evaluarecriticadiferitelor concepteteoretice, identificareanrealitatea conceptelor familiarizareaculiteraturade specialitate:cri,reviste, conferine,rezultateale grupurilordecercettori PROGRAMAANALITICACURSULUI Universitatea"LucianBlaga"SibiuFacultateadeStiinteEconomice PROGRAMAANALITICACURSULUI COMUNICARESIRELATIIPUBLICEINAFACERI Cod391226D01I33 SpecializareaE.C.T.S.,anuldestudiiII, Semestrul2,numroredecurs22,numroreseminar22, Anuluniversitar2008/2009 1.Obiectivelecursului: dobndireacapacitiideautilizacorectconceptelespecificedomeniuluicomunicrii inafaceri; organizarea unui sistem propriu de valori cu logic intern adecvat disciplinei de studiu; operarea cu metodele, tehnicile i procedeele fundamentale proprii n domeniul comunicriiinafaceri. 2.Coninutuldebaz: Nr. Temedecurs Spt. Nr. Crt. did. ore 1 Ceestecomunicarea.Dificultateauneidefiniii 1 2 2 Teoriiimodelealecomunicrii 3 Procesuldecomunicare 2 2 4 Comunicareaintrapersonal 3 2 5 Comunicareainterpersonal 4 2 6 Comunicareadegrup 5 2 7 Comunicareademas 6 2 8 Comunicareapublic 7 2 9 Comunicareainstituional 8 2 10 Elementedeanaliztranzacional 9 2 11 Relaiilepubliceiprotoco 10 2 12 Tehnologiialecomunicaieideafaceri 11 2

184

3. Sistemul de evaluare al studentului: verificare prin colocviu, examene (lucrare scris,oral,lucrarescrisioral),proiecte,lucrripracticeiapreciereaprinnotesau admis/respins(dupcaz) Pondereannotare,exprimat Lastabilireanoteifinaleseiaunconsiderare n% (Total=100%) rspunsurilelaexamen/colocviu(evaluareafinal) 50% testareacontinupeparcursulsemestrului 10% PrezentareaStudiudecaz:comunicareain 40% comunitii alteactiviti(precizai) 4.Disciplinecaretrebuieparcursenprealabil: obligatorii:Marketing,Management,Limbastrin, recomandate:Economieeuropean,Economiaserviciilor,Economiaturismului 6.Tematicaseminariilor: Nr. Temedecurs Spt. Nr. Crt. did. ore 1 Difereniereaimaginii:studiudecaz 1 2 2 Codificareadespecialitate:tiketingsicallingcenter 2 2 3 Comunicareaincampaniileelectorale:componenta 3 2 economic(dialog) 4 Procedura juridic i capcanele limbajului economic 4 2 (dezbatere) 5 Cazuriparticularedecomunicare:scrisorile,telefonul, 5 2 comunicareaelectronic,statussimbol,etc 6 Studiudecaz:comunicareaincadrulULBS.Prezentare 6 2 7 Activitateadesecretariat:dezbatere(1) 7 2 8 Rezolvareareclamaiilor(simulare) 8 2 9 Modeldeprezentare:lucrarepractic.Prezentaredespre 9 2 imigraie/emigraie 10 Activitateadeprotocolsiceaderelaiipublice:organizarea 10 2 uneiconferine(simulare) 11 Colocviu/Manipulareprinstatistici 11 2

185

NOTA: Precizariprivindproiectul Studentiiformeazalibergrupede34studenticareisialegtema,modalitateade comunicare,etc.apoiisistabilescsarcinile:documentare,editare,prezentare. RealizareaproiectuluipoatefifacutainPowerPointconsiderataadecvatascopului urmarit,cuconditiasapoatefiexpuspesite. Tema proiectului poate fi Emigratia si/sau imigratia aspecte in comunicarea interpersonala, de grup (professional, social, etnic, confesional, etc.), sociala, interculturala, internationala prin prisma comunitatii locale unde locuiti, sau orice altatemaacomunitatiilocale.Atenie:nuproblematicaimigrriisauimigranilorn general ci numai modul de comunicare, probleme speficie comunicrii n acest caz particular.Tematicaestefoartelarga:enumercaexemplu: Pentru emigraie: implicaii pentru cei plecai: integrarea lor (economica, profesionala, sociala, etc), efecte ale delocalizarii, comunicarea intre ei, intre ei si localnici, rentregirea familiei, pstrarea contiinei naionale la ei si la descendeni, sentimentul de apartenenta si solidaritate (v. Cazul evreilor, chinezilor, sau per contrariu al omogenizrii americanilor imigrani), etc. etc. Implicaiipentruceiramai:problemealefamiliilorramaseintara(copii,rude etc.), efectul de export de lohn (similar exportului intern din turism), problemealebtrnilorrepatriaicareNUaucotizatpentrupensiisiasistenta medicala(dinpunctdevederealtinerilorramaiintarasidinpunctuallorde vedere),problemeprivindasistentasocialaetc.etc. Pentru imigraie: care sunt libertile legislaiei EU pentru tarile membre privindimportuldeforademuncadinafaraUE,cumstabilescoameniide afacerizonadeimport,efectelepetermenmediusilungaletensiunilorcare se pot acumula, cine si cum studiaz comunitile de plecare (ca sa se evite eventualele efecte colaterale pe care le poate aduce un import implicit de genul celui al romilor in UE), cum se disemineaz informaia privind culturile din zonele de proveniena in rndul comunitii locale, cum se pregtete comunitatealocalaprivinddeciziazoneideimport,anumrului,organizarea grupurilorsosite,integrarealor,politicisireguliprivindnaturalizarea(inacord cu regulile UE), integrarea in sistemele de asigurri sociale si de sntate (v. experienadiferitelortaridinUE,aSUAcuMexicsauCostaRicacuCanada), coabitareareligioasa,accesullaeducaiepentruimigranisidescendenietc. etc Sunt numai exemple. Tematica este atat de larga pentru a permite practic orice subiect.Dar,ATENTIE,nutematicaseevaluazacimoduldecomunicare,cimasura incarereusitisaobtinetiefectulpecarelatiavutinvedere,caoamenideafaceri, lucrandinoricedomeniudeactivitatealsocietatiilocale. ATENTIE: cetatenii romani aflati in strainatate sunt cetateni europeni, nu imigranti!!!!IncaavemproblemeprivindstatutuldejurealesteuropenilordinUE. NuacelasilucruecuvesticiidinUE.

186

Dimensionare:timpdeprezentarealocat:max.10min.(NUpagini,cuvinte,slide urietc.) Seevalueazinordine: Modul de constituire si functionare al grupului (se mentioneaza membrii participantipentruafilistatipesite) Calitateacomunicrii(feedbackulposibil) Modulprezentrii Actualitateatemeiabordate Lucrrilevorfipostatepehttp://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/spreanaliza colegilordinSibiu,Medias,TargulMures,MiercureaCiuc,TargulSecuiesc Contact:ilie.rotariu@ulbsibiu.ro Info: http://webspace.ulbsibiu.ro/ilie.rotariu/ www.ilierotariu.ro DECAN, TITULARDISCIPLINA,

187

Anexa1.

188

Anexa2

Proiect adaptat de studeni pentru ilustrarea complexitii muncii (i comunicrii) organizriideevenimente(ce,cticumsevede)

189

190

191

S-ar putea să vă placă și