P. 1
Istoria limbii romane

Istoria limbii romane

|Views: 269|Likes:
Published by Teodorescu Adelina
Curs de istoria limbii romane pentru invatamintul la distanta
Curs de istoria limbii romane pentru invatamintul la distanta

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Teodorescu Adelina on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

ILONA BĂDESCU

ISTORIA LIMBII ROMÂNE Curs universitar pentru învățământul la distanță

.

.22 Unitatea de învățare V.. Tematică …………………………………………………………….. Teoriile privitoare la această problemă……………………. Influenţa germanică şi germană………………………. Primele atestări........ Influenţa turcă preosmanlâie şi osmanlâie…………… 70 Unitatea de învățare VI.12 Unitatea de învățare III..... Izvoare..48 Unitatea de învățare II... Istoria limbii române – obiectul.. 94 Bibliografie generală…………………………………………………………… 95 .....6 Unitatea de învățare II.. Româna comună... ……………………………………..………………………………………………………………....15 Unitatea de învățare IV.66 Unitatea de învățare V. Latina.. Influenţa greacă. Elementul autohton al limbii române…………………. Latina din regiunile dunărene ale Imperiului Roman ………………......57 Unitatea de învățare III. Trăsături convergente şi divergente.29 Unitatea de învățare VI. Elementele constitutive ale limbii române. Tematică ……………………………………………………47 Unitatea de învățare I.... Metodele de cercetare...... Elementele slave din limba română... Influenţa maghiară.. 62 Unitatea de învățare IV...36 Semestrul al II-lea. Izvoarele latinei populare.. Superstratul slav al limbii române. ………………………………………………………... Formarea dialectelor limbii române.5 Unitatea de învățare I. Ruperea unităţii comune...CUPRINS Semestrul I... Limbaromână–limbă romanică…………... Formarea limbii române şi a poporului român – teritoriu şi epocă. Latina populară. Privire sintetică asupra limbii române vechi………… 75 Teste de evaluare……………………………………………………………….. …………………………………….

.

Însuşirea noţiunilor privitoare la elementele constitutive ale limbii române (substrat. Cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei limbii române. Trăsături convergente şi divergente. Elementele constitutive ale limbii române. Româna comună. Latina din regiunile dunărene ale Imperiului Roman. Izvoarele latinei populare. NOTE DE CURS Anul al II-lea. Formarea dialectelor limbii române. Limba română – limbă romanică.ISTORIA LIMBII ROMÂNE. Latina populară. Primele atestări. Formarea limbii române şi a poporului român – teritoriu şi epocă. Latina. Semestrul I TEMATICA Istoria limbii române – obiectul. Timp alocat: 28 ore 5 . Izvoare. Cunoaşterea teoriilor privitoare la teritoriul şi epoca de formare a limbii române. adstrat. Elementul autohton al limbii române. Ruperea unităţii comune. OBIECTIVE Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice disciplinei. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate fondului lingvistic autohton. Cunoaşterea trăsăturilor românei comune. strat. Familiarizarea cu principalele tehnici şi metode utilizate în cercetarea diacronică. superstrat. Metodele de cercetare. influenţe). Recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. Teoriile privitoare la această problemă.

Metodele de cercetare. Pentru prima epocă s-au stabilit. în funcție de autor. . romanică 6 . numită literară. Criteriile de delimitare a perioadelor de evoluție a limbii române sunt bazate. incluzând toate fazele ei de dezvoltare. 1969: 15.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. 1969: 15-18). fapte de istorie politico-socială). dar părerea celor mai mulţi lingvişti este că „în perioada dintre secolele al V-lea şi al VIII-lea.cunoașterea structurii dialectale a limbii române. următoarele perioade: o perioadă de formare a limbii române. şi cea de după acest moment. română primitivă comună (Macrea. Obiective: . în general. Cele două epoci au fost subîmpărţite în mai multe perioade. II. română primitivă (Philippide. de la un autor la altul. Ivănescu. 1968: 351). Istoria limbii române urmărește evoluția limbii noastre de la originile sale și până în momentul actual. Deși aceste etape nu concordă de la un autor la altul. limba română a trecut de la aspectul de latină târzie la cel de idiom neolatin” (Coteanu. numită: străromână (Puşcariu. 1937: 64-120). a.: 72).UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I Istoria limbii române – obiectul. Istoria limbii române.cunoașterea principalelor momente ale evoluţiei limbii române. pentru care s-au propus mai multe limite. denumite şi delimitate diferit. numită şi preliterară. Limba română – limbă romanică. Număr de ore alocate: 4 ore 1. izvoare. 1927: 233. în general. 1956 b. . 1956 a: 8. cf. . cei mai mulți cercetători delimitează două mari epoci: cea de dinaintea apariţiei textelor scrise în limba română.însușirea terminologiei de specialitate.1. 1980: 285-288). pe factori interni (elemente din structura limbii) și / sau factori externi (influențe străine. - o alta până la despărţirea dialectelor. română comună (Rosetti.

metoda filologică (studiul textelor vechi). Limba română contemporană este un concept legat permanent de generațiile care folosesc limba și de pe pozițiile cărora ea poate fi considerată ca o fază sincronică. Ivănescu. Macrea. Coteanu. Târa. 7 . 1980: 286-321): - dacoromâna veche . Metode folosite: medoda comparativ-istorică. 1978: 31-33. 1961. traco-romanică (Coteanu. - româna modernă (sfârșitul secolului al XVIII-lea – sfârşitul secolului al XIX-lea / începutul secolului al XX-lea). Munteanu. Onu. 1983: 9-10. I: 223. Coteanu. Rosetti. Rosetti. Densusianu. b. 1968: 353.perioada cuprinsă între despărţirea dialectelor şi apariţia primelor texte scrise în dacoromână. 1964: 439). - dacoromâna comună . perioadă în care se conturează dialectele şi graiurile. . 1956: 10. în trei mari perioade (Cf.cuprinsă între secolele al XVI-lea – sfârșitul secolului al XVIII-lea. 1967: 8-10. 1958: 151-156. 1964: 439. 1981: 57-58. Petrovici. 1981: 57-58. Guțu Romalo.dunăreană (Petrovici. - româna contemporană (de la sfârşitul secolului al XIX-lea / începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre). în general. 1969: 10). 1971: 35-40. 1980: 289-321). Cazacu. Perioada literară se poate împărţi. Niculescu. care durează până în secolul al X-lea (anul 976 este prima atestare a unui grup de români sud-dunăreni. Ivănescu. după unii chiar al XIV-lea (cf. Gheţie.2. 1964: 346-353). Coteanu. ☞ Care sunt etapele de evoluție a limbii române? 1. apoi protoromână (Coteanu. aromânii) sau al XIII-lea. Iordan.

estici) din perioada pentru care nouă ne lipsesc știrile. portugheza. retoromana și dalmata (azi moartă) – formează spațiul geografic și cultural al Romaniei. franco-provensala. al XIIIlea. apuseni. termenul păstrându-se și ca nume etnic (rumân > român). diferite trăsături atipice sau necunoscute în celelalte limbi romanice. a făcut ca româna să capete un aspect particular. 1. limba română face parte din familia limbilor romanice. catalana.1.1. b) cu caracter inovator. toponimele și antroponimele. 8 . dialectele și graiurile. textele vechi din secolul al XVI-lea.3. româna dezvoltând de-a lungul evoluției sale. ca o conștiință a descendenței romane. Poziția de arie laterală și izolată în spațiul romanic. împrumuturile din și în limbile străine. dar și unicul idiom romanic izolat de restul romanității printr-o vecinătate nelatină. concretizate în urme de latinitate inexistente sau dispărute din celelalte limbi romanice. Din punct de vedere genetico-structural. sarda. italiana. conferit de anumite particularități lingvistice: a) cu caracter conservator. franceza. pe baza cărora s-au reconstituit fazele anterioare de limbă (din secolele al XII-lea. documente. 1. Împreună cu celelalte idiomuri romanice – spaniola. Limba română este singura reprezentantă a Romaniei Orientale. al XIV-lea).4. izvoarele străine – mărturii ale unor cronicari străini (bizantini. ☞ Din ce familie de limbi face parte limba română? Comentați.4. Izvoarele pentru investigarea diferitelor stadii ale limbii noastre: inscripțiile. occitana. Limba română – limbă romanică. Româna este singura limbă romanică ce se definește prin ROMANUS.

subdialectul bănățean.dialectul meglenoromân.4. de-a lungul Dunării și în Dobrogea bulgărească. în Ucraina subcarpatică și Ținutul Herței. continuatoarea latinei orientale din provinciile dunărene are patru dialecte: .dialectul aromân. ☞ Care sunt dialectele limbii române? Comentați. un aspect supradialectal normat. Macedonia. Transnistria. . în România și în afara granițelor (compact sau insular) în: Republica Moldova. inclusiv în România. teritoriul de la gurile Dunării atribuit Ucrainei. Româna. în Macedonia și în alte țări. pe valea Tisei (Ungaria). 9 .2. . limba literară. în Bulgaria. Bulgaria și în alte țări. constituit pe baza subdialectului muntenesc din nord-estul Munteniei și sud-estul Transilvaniei. inclusiv în România. până în Extremul Orient. dar și în alte țări unde se găsesc comunități de români. unde au fost deportați românii din Moldova și Bucovina de nord. Dacoromâna este singurul dintre cele patru dialecte istorice românești care s-a dezvoltat devenind limbă națională. . are o funcție culturală. folosind însă și unele trăsături din celelalte subdialecte. subdialectul maramureșean. subdialectul crișean. vorbit în Peninsula Istria din Croația.dialectul istroromân. Se mai vorbește pe teritoriul fostei URSS. în Grecia. pe valea Timocului și în Voivodina. vorbit în nordul Greciei. meglenoromân și istroromân) au un caracter conservator. în zona Vidinului.1. nu au aspect literar și au suferit influența limbilor din Balcani în mijlocul cărora au supraviețuit. Dacoromâna prezintă următoarele varietăți teritoriale: subdialectul muntenesc.dialectul dacoromân. Cele trei dialecte suddunărene (aromân. Albania. vorbit preponderent în sudul Dunării. subdialectul moldovenesc. vorbit preponderent la nord de Dunăre.

. 1967. Istoria limbii române. Morfologia numelui în protoromână (româna comună). Livescu. II. 1956. Editura Didactică şi Pedagogică. Istoria limbii române literare. nr. Editura Științifică. în LR. Iorgu. Iaşi. 2. Structura morfologică a limbii române contemporane. Istoria limbii române. XIII. nr. XV. Ov. Gheţie. Gh. Structura şi evoluţia limbii române (de la origini până la 1860). Ion.. 1978. nr. 10 . Privire sintetică. 1978. E. Dimitrescu. Editura Junimea. p. 2004. 346-353. 1980. Coteanu. Târa. Macrea. X. Michaela. p. 1996. 5-24 (1956 a). Compendiu de dialectologie română (nord şi sud-dunăreană). 70-75 (1956 b). Dimitrie. Istoria limbii române. în LR. Macrea. în SCL. Unitatea dialectală a limbii române. Bucureşti. Ion. Ion. Niculescu. Istoria limbii române literare. p. 1958. Craiova. Varietăţile diatopice ale limbii române. 1. 1964. 1964. 1961. p. 1969. nr. Dimitrie. Vasile. Bucureşti. Munteanu.Bibliografie *** Istoria limbii române. București. București. în SCL. 1983. 1975. Reconstrucția așa-numitei „române comune”. Coteanu. p. Coteanu. Ion. 1969. în LR. Fl. Petrovici. Bucureşti. Editura Academiei. Ştefan. Caragiu-Marioţeanu. I. Bucureşti. 1956. Origini și dezvoltare. București. Câteva precizări în legătură cu problema dialectelor limbii române. Iordan. Editura Universitaria. București.. V. Editura Ştiinţifică. V. Editura Humanitas. Ion. Ivănescu. București. 431-443. 4.. 4. Epocile de evoluţie a limbii române. Maria. Editura Didactică și Pedagogică. Densusianu. 151-156.). Guţu Romalo. Editura Academiei RSR. Bucureşti. Alexandru. 1981. M. Coteanu. Limba română. Editura Științifică și Enciclopedică. Editura Academiei. Despre dialectele limbii române. Valeria. Cvasnîi Cătănescu. (coord.

Editura Minerva. Bucureşti.. Al. Boris. Alexandru. Cazacu. Originea românilor. Pușcariu. Craiova. Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. II. 1984. Editura Scrisul Românesc. Sextil. *** Tratat de dialectologie românească. 1937. Rosetti. 1927. 1968.Philippide. Al. Iași. Imprimeria Națională. Cluj-București. Onu Liviu. Rosetti. în Études de linguistique romaine. 11 . Essai de reconstitution du roumain primitif.. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Ce spun limbile română și albaneză. Editura pentru literatură. Tipografia „Viața Românească”. Istoria limbii române literare. 1971.

hidronimie şi în formarea de cuvinte.4. Stratul reprezintă limba populaţiei cuceritoare ce se impune. Substratul este reprezentat de limba unei populaţii autohtone peste care se aşează limba unei populaţii cuceritoare. În cazul limbilor romanice. Dar ea nu dispare complet. Cuvintele de substrat au fost asimilate. rar în structura gramaticală. Subsubstratul este reprezentat de limbile unor populaţii foarte vechi despre care există numeroase atestări arheologice şi de la care se presupune că ar fi rămas unele urme în toponimie sau cuvinte cu etimologie nesigură/necunoscută. Elementele de superstrat se manifestă îndeosebi la nivel lexical şi semantic. 2001: 520-521). este reprezentat de limba latină populară.1.3.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE II Elementele constitutive ale limbii române Obiective: . ca evoluţie fonetică. Superstratul este reprezentat de limba populaţiilor migratoare care s-au aşezat în spaţiul romanic şi care. în formarea cuvintelor. 2. toponimie. ci lasă urme în fonetică. 2001: 518). după o perioadă de bilingvism sfârşeşte prin a fi absorbită de idiomul romanic. limba s-a constituit în general. Număr de ore alocate: 2 ore 2. uneori şi în fonetică şi în morfosintaxă. În urma unui proces de bilingvism (capacitatea unui individ sau a unei populaţii de a utiliza în comunicare două sisteme lingvistice diferite). în toponimie şi antroponimie. imediat ulterioară epocii de constituire a trăsăturilor esenţiale ale unui idiom. 2. 2. Când încetează şi acţiunea superstratului. dar importantă pentru definitivarea structurii acestuia (DȘL.însușirea terminologiei de specialitate. Superstratul constituie o influenţă relativ puternică. 12 .2. fondului de bază latin (DȘL. vocabular. limba populaţiei autohtone va fi asimilată. Substratul limbii române îl reprezintă limba traco-dacilor care în cursul procesului de romanizare şi-au însuşit limba latină.

superstratul este slav. II. turanică. Marius Sala. 2. Rosetti. Editura pentru literatură. Bucureşti. Bibliografie Academia Română. Adstratul reprezintă rezultatul contactului de vecinătate geografică dintre două limbi şi produce „îndeosebi schimbări de ordin cantitativ.). maghiară. București. Editura Academiei RSR. Enciclopedia limbii române. Dimitrescu. I. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. *** Istoria limbii române. 2001. Editura Didactică și Pedagogică.Pentru română. 2. 2.7. Călărașu. Liliana. rusă. În cazul românei se poate vorbi de influenţa greacă. Istoria limbii române. 2001: 28). În română. (coord. Mancaș. 1978. București. ci un bilingvism individual. germanică. germană. Cristina. Densusianu. maghiară. 1961. Fl.5. Influenţele nu au presupus un bilingvism de masă. îmbogăţind lexicul. Ov. franceză. Istoria limbii române. coord. 1968. turcă. italiană. Editura Univers Enciclopedic.. Bucureşti. București. adstratul este reprezentat de: limbile slave învecinate (bulgara. Bidu-Vrănceanu. Ionescu-Ruxăndoiu.. Mihaela. engleză. 2001. rusa. Pană Dindelegan. 13 . editura Nemira. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Gabriela. culturale). ucraineana. germană. București. politice. Al.6. sârba). Ele se manifestă în lexic şi în formarea de cuvinte. precum şi inventarul mijloacelor sale derivative (sufixe şi prefixe)” (DȘL. Editura Științifică. Dicționar de științe ale limbii. 1969. Angela. Superstratul cultural este reprezentat de elemente de origine latină şi greacă ce ţin de domeniul culturii şi care sunt comune celor mai multe limbi. Influenţele sunt contribuţiile aduse de diferite limbi ca urmare a relaţiilor reciproce (economice.

Editura Scrisul Românesc. ✎ Evaluare Definiți elementele constitutive ale limbii române și precizați în ce compartimente ale limbii se regăsesc. 1984. Craiova. 14 .*** Tratat de dialectologie românească.

Este momentul în care limba literară se constituie şi se unifică. Latina preclasică – de la sfârşitul sec. reprezintă „nucleul fundamental al limbilor neolatine.n.1. funcționale și regionale ale limbii latine. 3. unele variante temporale. Limba latină. 15 .e. Izvoarele latinei populare.e. al II-lea î.1. folosită ca instrument de comunicare de-a lungul unei îndelungi perioade pe un vast teritoriu.cunoașterea izvoarelor latinei populare. Obiective: . 1977: 161). funcționale și regionale.1. Latina din regiunile dunărene ale Imperiului roman. 3.e. Cea mai veche inscripţie este fibula de la Preneste. care datează din jurul anului 600.n. a cunoscut.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE III Latina. . cât mai ales în ceea ce privește structura gramaticală” (Tagliavini.n. al III-lea î. Număr de ore alocate: 4 ore 3. idiom aparținând familiei limbilor indo-europene. inevitabil.însușirea terminologiei de specialitate. Latina arhaică – de la origini până la sfârşitul sec. până la mijlocul secolului I î.1. acte oficiale.e. .fazele de dezvoltare Latina. începuturile poeziei din prima jumătate a sec.cunoașterea variantelor temporale.2. fragmente de cântece rituale. Latina populară. al II-lea î. Limba latină . Sursele acestei epoci sunt: inscripţii.n. atât în ceea ce privește tezaurul lexical. formulare de legi.

(moartea lui Augustus).anul 14 e. unii autori încearcă o întoarcere la modelele clasice. 3. Juvenal şi Marţial (poeţi). Salustius. ● Aspectul nenormat al limbii latine.n. până în anul 14 e. 16 . 1996: 30). Latina postclasică (sau „epoca de argint” a latinităţii) se caracterizează prin împrumuturi de elemente populare şi arhaice . în 842 apare primul text romanic: Serments de Strasbourg (Sala. Reprezentanţi: Cicero (retor şi filosof.1. Lucilius (părintele satirei romane). până la anul 200 e.n. Petronius (autorul romanului Satyricon). În această perioadă de decădere a latinităţii. Ovidiu (poeţi).n. a fost numit latină populară sau vulgară. Horatiu. care „cizelează” latina clasică). 1989: 272). Latina târzie – anul 200 până la primele texte romanice.5. Tibul. Varro (filosof şi filolog). Importanţi în această epocă sunt scriitorii creştini (Tertulian.3. 1998: 28.n. În 813 Conciliul din Tours confirmă existenţa unei rustica Romana lingua (Sala. Virgiliu. Latina clasică (sau „epoca de aur” a latinităţii) este prototipul latinei literare ajunse la apogeu – de la mijlocul secolului I î. adică latina vorbită de vulgus „mulţime gloată”. 3. Latina populară a existat aşadar în toată perioada latinităţii și a reprezentat „unica limbă comună care a asigurat comunicarea între populațiile – diferite etnic și lingvistic . Catul (poet liric). Reprezentanţi: Tacit (istoric). Sf.Reprezentanţii epocii sunt: Ennius (primul mare poet). Plaut (autor al unor comedii celebre). iar câţiva ani mai târziu. Terentiu. Ieronim). Cezar.1. 32). Seneca (filosof). Augustin.ale Imperiului Roman” (Cvasnîi Cătănescu.e. Titus Livius (istorici). folosit pentru comunicare de oamenii mai puţin cultivaţi (şi chiar de cei cultivaţi în condiţii neoficiale) până la transformarea lui în diferitele idiomuri romanice.4. Cato (orator şi autor al unui tratat de agricultură). Propertiu.1. Quintilian (orator şi teoretician). 3.

din care provin dialectele românești. în Evul Mediu. ci numai texte cu mai multe sau mai puţine „vulgarisme”. Scrieri normative şi explicative ● Gramaticii. Lucrările au o valoare inegală iar utilizarea lor trebuie făcută cu rezervă. un interes deosebit prezintă Appendix Probi. columna non 17 .1. care cuprinde o listă de 227 de cuvinte populare însoţite de corespondentele lor clasice. a fost numită latină dunăreană. vetulus non veclus.2. în care se explică prin forme uzuale termenii mai puţin cunoscuţi sau expresiile ieşite din uzajul epocii. un fel de îndreptar gramatical.2. nu există texte scrise exclusiv în latină populară. Aceştia se străduiau să corecteze greşelile din pronunţare sau din flexiunea diferitelor parţi de vorbire şi luptau împotriva barbarismelor şi a solecismelor. Din această categorie. ● Varianta locală a limbii latine. ordonate după principiul „aşa este corect şi nu aşa”: masculus non masclus. Ca atare. ● Glosarele sunt vocabulare rudimentare în general unilingve. ☞ Care sunt etapele de dezvoltare a limbii latine? 3. 3. 1977: 163).● Latina târzie (epoca de după anul 200 şi până la primele texte romanice) nu trebuie confundată cu latina medievală care este limba latină moartă. Izvoarele latinei populare Întrucât latina populară reprezintă varianta preponderent vorbită. ● Fiecare din variantele latinei populare târzii vorbite în diferitele provincii ale Imperiului Roman poartă numele de latină provincială. vorbită în antichitate în provinciile romane Moesia și Dacia. folosite din diferite motive. ea „transpare doar în mod excepțional din documentele scrise” (Tagliavini. folosită în special în scris. oculus non oclus. atunci când limbile romanice existau deja.

pe baza inscripţiilor din Peninsula Balcanică.colomna. permiţând stabilirea unor particularităţi regionale ale latinei din diferitele provincii. greşelile din text se datorează exclusiv ignoranţei celui ce l-a scris sau economiei de spaţiu. după numărul inscripţiilor găsite pe un anumit teritoriu. ☞ Care este importanța inscripțiilor? 3. declaraţii de dragoste. diferite anunţuri etc. care cuprind fraze mai mult sau mai puţin stereotipe (epitafe.). Pentru Dacia există lucrarea lui H. De asemenea. Astfel. fie introduse 18 . saluturi. 1960. imprecaţii. pauper mulier non paupera mulier. tristis non tristus etc. Acestea erau folosite fie în mod voit. Jireček a trasat o linie (care îi poartă numele) ce delimitează zona de influenţă romană de cea de influenţă greacă. frigida non fricda.2. deoarece în multe cazuri. urări. coquens non cocens. Utilizarea inscripţiilor în stabilirea trăsăturilor latinei populare şi regionale trebuie făcută însă cu prudenţă.2. texte onorifice dedicate divinităţilor etc. ● zgâriate sau trasate cu cărbune (grafitti). vinea non vinia. Autorii latini În scrieri ponderea elementelor populare diferă de la un autor la altul sau în funcție de tipul de text. Mihăescu. Inscripţii Există mai multe tipuri de inscripţii: ● gravate în piatră sau în bronz. glume.2. Bucureşti. Ele au un caracter întâmplător şi cuprind: nume de persoane. se întâlnesc mai ales la Pompei şi Herculanum. 3.3. acre non acrum. se pot aprecia intensitatea şi limitele romanizării. Inscripţiile au avantajul posibilităţii datării şi localizării lor. ● pictate – s-au păstrat mai greu. calida non calda. Având un caracter spontan sunt deosebit de preţioase pentru cunoaşterea aspectului popular al limbii latine. C. formule de propagandă electorală. Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman.

Cicero. Historia Francorum – cuprinde istoria merovingienilor. arhaisme şi barbarisme: Lex Salica este o culegere de legi ale francilor salici. ● Scrieri istorice şi cronici târzii sunt de obicei redactate într-o latină amestecată. 1977: 165). artă culinară (Apicius) etc. dar şi culte. presărate cu pilde. ● Scriitorii literari de până la anul 2000 e. scrise în legătură cu practicarea diferitelor meserii – tratate de: agricultură (Cato cel Bătrân).n. ● Scrieri tehnice Sunt în general lucrări fără pretenţii literare. unul dintre cele mai vechi izvoare ale dreptului germanic. de medicină veterinară (Mulomedicina Chironis). model de limbă clasică în discursuri şi în scrierile filosofice. foloseşte construcţii şi expresii populare în scrisorile adresate prietenului său. 19 . care vorbeau ca aceştia. fie din lipsă de termeni tehnici din latina clasică. Plaut reprezintă o sursă importantă a latinei populare timpurii. iar eroii principali erau oameni de rând. cu forme populare şi reminiscenţe clasice: Historia Augusta – o culegere de biografii ale împăraţilor romani de la Hadrian la Diocleţian. ● Legi. diplome şi documente de cancelarie Limba acestor scrieri cuprinde multe elemente populare. poveşti şi anecdote. prezintă forme şi construcţii populare specifice latinei vorbite în Moesia Inferioară. dar şi pentru că au fost scrise într-o perioadă când încă nu se fixaseră toate normele riguroase ale limbii literare. Petronius care în Satyricon foloseşte numai în scopuri stilistice aspectul popular al limbii latine. întrucât ele erau destinate publicului de pe stradă. Edictus Rothari cuprinde legile longobarde. fie din cauza pregătirii școlare reduse (Tagliavini. Getica şi Romana. Limba comediilor sale are un pronunţat caracter popular. scrise de Iordanes (probabil got originar din Dobrogea). Chronicarum Libri – povesteşte fapte legate de istoria francilor.pentru o mai bună înțelegere a textului.

Editura Academiei. Afra şi Vulgata (Vulgata. Marius Sala. ● Scriitorii creştini şi literatura hagiografică Tertulian. întocmită sub conducerea academicianului Iorgu Iordan. Origini și dezvoltare. București. folosesc în mod voit o limbă cât mai apropiată de cea vorbită de oamenii de rând. coord. Densusianu. traducerea Sf. I. 20 . Cvasnîi Cătănescu. Enciclopedia limbii române. București. Augustin şi alţi Părinţi ai Bisericii. Ov. în operele lor prin care făceau propagandă noii religii. *** Crestomație romanică. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. vol. Limba română. București. Editura Humanitas. București. Reconstrucţia cu ajutorul formelor romanice. I. ☞ Care este ponderea elementelor populare din diferitele scrieri latinești? 3. Editura Univers Enciclopedic. Ieronim. Peregrinatio Aetheriae (Egeriae) ad loca sancta este un fel de jurnal de călătorie al unei călugăriţe spaniole la locurile sfinte. Istoria limbii române. 1961. 1996. Maria.Glosele mallobergice explică prin termeni juridici franci noţiunile corespunzătoare din latină..4. Sf. Bibliografie Academia Română. reprezintă varianta de bază a Bibliei catolice).2. Traducerile Bibliei: Itala (sau Vetus Latina). oameni de cultură. 1962. 2001. Editura Științifică. Compararea limbilor romanice reprezintă o sursă importantă pentru reconstrucția multor particularități și a multor cuvinte din latina populară neatestate în alte izvoare.

Mihăescu. Enciclopedia limbilor romanice. Care este primul text romanic? 21 . Bucureşti. Sala. Editura pentru literatură. Éditions Klincksieck.Fischer. București. Editura Academiei. ✎ Evaluare 1. 1981. 1977. De la latină la română.. Marius. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea.). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Väänänen. Al. Sala. Originile limbilor neolatine. 1969. Tagliavini. 5. Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman. 1989. *** Istoria limbii române. latina medivală. București. Rosetti. Editura Științifică și Enciclopedică.. Care sunt principalele „surse” ale latinei populare? 3. Paris. București. Marius (coord. H. latina târzie. Introduction au latin vulgaire. București. Veikko. 1998. 1968. București. Editura Științifică și Enciclopedică. Latina dunăreană. Bucureşti. II. Troisième édition revue et augmentée. 2. Comentați prezența elementelor populare din diferitele scrieri latinești. Definiți: latina populară. Editura Academiei RSR. latina provincială. Iancu. 1960. Carlo. 1985. Care sunt avantajele și dezvantajele inscripțiilor? 4. latina dunăreană. Editura Univers Enciclopedic.

5. mazăre. -para. II: 313).n. de așezări. Delimitarea este făcută în general după numele de localități: . zârnă (ILR. 1960: 260-262.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei .) și Herbarius. -cella. Unii savanți fac diferența între: traca propriu-zisă și daco-moesiană (cf.2. -burd. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate fondului lingvistic autohton. În două tratate de botanică medicinală .n.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. 1969:315).De materia medica al lui Dioscorides (sec. 1969: 317). Număr de ore alocate: 6 ore 4. Pentru unele cuvinte s-au făcut apropieri de cuvintele românești: brusture. -bria. 1969: 314). b) Nume proprii (nume de zeități. . Limba care reprezintă substratul limbii române a fost numită: tracă. gorun. ILR. -stur. -sara. -dina.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE IV Elementul autohton al limbii române Obiective: . -zura.) . de ape): aproximativ 2050. III e. I e. -diza.există un număr de 57 de nume de plante medicinale (Ist.. ILR. Dar unele cuvinte considerate dace sunt latinești sau grecești.însușirea terminologiei de specialitate. așezare”. citat sub denumirea de Pseudo-Apuleius (sec. iliră. din care 1150 antroponime și 900 toponime 22 .1.în Tracia propriu-zisă se terminau în: -berga. Rom. traco-iliră. de persoane. traco-dacă sau daco-moesiană (ILR. .în partea de nord erau terminate în: -dava „cetate. traco-frigiană. Daco-moesiana este cunoscută din: a) Glose.

. ☞ Ce se știe despre elementul autohton al limbii române? 4. Criteriile stabilirii elementelor de substrat (ILR. pe un inel descoperit în 1912 la Ezerovo (Bulgaria) (Ist.. 1968: 23. c) Comparația cu oricare dintre vechile limbi balcanice (tracă. în scriptio continua. 1978: 67). 1960: 261. d) Comparația cu albaneza. 30 de inscripții cu caractere grecești. cf.(Daicoviciu. Toate aceste izvoare au pus în evidență faptul că daco-moesiana era o limbă indo-europeană. b) Comparația cu resturile. c) Inscripții (unele cu interpretare nesigură): inscripția cu litere latine de la Grădiștea Muncelului . iliră). rom.. 1968: 21. Rom. oricât de precare și de nesigure. macedoneană. care trebuie însă făcută între stadiul românei comune și albanezei comune. o inscripție care are 61 de semne grecești dispuse în 8 rânduri.3. poate fi de folos comparația cu limbile baltice și cu armeana. 2001: 426-428). de tip satem (Vraciu. dar nu este moștenit din latină. ale dacomoesienei. dar pentru care nu se cunoaște sensul apelativului din care provin (ILR. nici împrumutat. 1969: 319-320) a) Domeniul în care trebuie căutate elementele de substrat este acela al elementelor fără etimologie sau cu etimologie nesigură. alcătuite numai din consoane.Decebalus per Scorilo. Ist. 1969: 315). e) Când cuvântul nu este atestat în limbile balcanice antice și nici în albaneză. rom. 2001: 404) . Ist. încă nedescifrate. fiind înrudită în primul rând cu ilira. cu balto-slava și cu iraniana (Daicoviciu. 1980: 92). Dimitrescu. 23 .

4. hăla. hultan. ● existenţa consoanei h (considerată de unii lingvişti de origine slavă). ca urmare a unei pronunţări relaxate). u > h: hulpe.4. 1968: 610-611). ● evoluţia particulară a grupurilor consonantice CT şi CS (asemănătoare cu ce s-a produs în albaneză) CT > pt LACTE(M) > lapte 24 LUCTA > luptă alb. ci numai posibilitatea înrudirii. h) Pentru faptele morfologice. de tip romanic. Se atribuie substratului în limba română: 4. a hămesi). Părerea că h se datorează substratului (Brâncuș. hututui. c) tendinţa de a pronunţa cu aspiraţie cuvinte ca haripă. 4. holbură. În fonetică (influenţa substratului s-a manifestat direct – prin apariţia unor foneme noi – şi indirect – prin evoluţia fonetică a unor grupuri de sunete): ● existenţa vocalei ă (pentru că există şi în albaneză şi bulgară) S-a demonstrat însă că în română este o evoluţie firească. Rosetti. ci pentru toate elementele lui. harmăsar. alb.f) Comparația poate fi extinsă la oricare dintre limbile indo-europene vechi sau moderne din care româna nu a putut împrumuta direct sau mijlocit. 1961: 471-477) se bazează pe: a) descoperirea unor cuvinte cu h comune românei şi albanezei: rom. Trebuie găsite cuvinte concrete existente în diverse limbi indo-europene și explicarea cuvântului românesc trebuie făcută nu numai pentru rădăcină. hamësh. 1964: 266-269.1. (Se ştie că latina pierduse pe h. g) Referirea la simple rădăcini nu este edificatoare. hudă. concordanța numai structurală nu dă certitudinea. b) tendinţa din graiurile moldoveneşti de a transforma pe v + o. în cadrul tendinţei de închidere a timbrelor vocalice (care s-a manifestat şi în portugheză şi în dialectele italiene de sud) (Avram. luftë . hameş (v.

În morfosintaxă ● postpunerea articolului Această preferinţă pentru postpoziţie se explică însă şi prin analogia cu postpunerea adjectivului.> -br. ● existenţa genului neutru (care după unii lingvişti s-ar datora influenţei slave. tine (< TE + -ne).(FABRUM > faur). ● formarea numeralului de la 11 la 19 cu material latin (explicată şi prin calchiere după slavă sau prin criterii interne). Româna este singura limbă romanică ce formează viitorul cu acest auxiliar. moară). ● existenţa particulei -ne de la acuzativul pronumelor personale mine (< ME + -ne). ● identitatea formală dintre genitiv şi dativ (care se explică însă şi prin evoluţia internă a latinei târzii). Se explică însă şi prin păstrarea opoziţiei dintre N şi NN romanici.2. 25 .> r (GULA > gură. ☞ Ce se atribuie substratului în fonetică? 4. ● După unii lingvişti s-ar datora substratului şi trecerea lui -L.CS > ps COXA > coapsă alb. evoluţia grupului -BR. a pronumelui reflexiv sine (< SE + -ne) şi a interogativ-relativului cine (< QUE(M) + -ne).în cuvintele de origine latină sau din fondul străvechi): bine > bire. după alţii s-a reorganizat pe teren românesc. apariţia diftongilor metafonici ea şi oa (seară. kofshë ● rotacismul (evoluţia lui -n. MOLA > moară). Nu s-au oferit însă explicaţii satisfăcătoare pentru aceste afirmaţii.4.> -r. iar după alţii este moştenit din latină). ● formarea viitorului cu VOLERE (< VELLE).

iar după I. a pocăni. după unii și Hârşova. care a generat sufixul adverbial -eşte (cu care se formează şi adverbe egale semantic cu numele unei limbi) : românesc. Motru. tineresc. Albac. Vedea. Russu (1981: 243 ș. ● alte sufixe: -ac (formează substantive şi adjective): prostănac. 85 comune cu albaneza după Al. -oane. Philippide (1927: 743). Jiu. Mehadia. Buzău. Cerna. ● hidronime (numele apelor mari): Argeş.● sufixul adjectival -esc (ce arată originea). Olt. ortoman. româneşte.u. -man: gogoman. -ăni (sufix verbal foarte productiv): a băcăni.) circa 160. aicea. tinereşte. ● cuvinte . I. În vocabular ● toponime: numele munţilor Carpaţi (< rădăcina *karp „stâncă“) numele unor localităţi: Abrud. Mureş. 26 . acuma generalizarea auxiliarului a avea la perfectul compus al verbelor tranzitive şi intranzitive. Criş. Bârzava. Oituz. Tisa. Someş.u. Timiş.4.numărul acestora diferă de la cercetător la cercetător şi de la epocă la epocă: 185 după Al.3. Ampoi. restul existente numai în română. Bârzava. acela. ☞ Ce se atribuie substratului în morfosintaxă și în formarea de cuvinte? 4.). Rosetti (1968: 264 ș. scundac. Prut. Turda. Drencova. Siret. dintre care 72 comune cu albaneza. hoțoman. Lotru. ● alte fenomene atribuite substratului şi insuficient argumentate: forma pronumelui personal de acuzativ o particula deictică a de la pronumele şi adverbele demonstrative acesta.

răbdà.. Gr. grumaz. mătură. București. Studii de istorie a limbii române. urcà. II. 2. butură. la o civilizaţie de tip pastoral şi agricol. cruţà. mazăre. dereticà. copil. vatră. mal. fărâmă. prunc.. 471-477. buză. balegă. pârău. nai. Se observă că aceste cuvinte se referă. ceafă. zgârma. amurg. baltă. lespede.. Brâncuș. zimbru. strungă. şopârlă. Andrei. 1864. Editura Academiei Române. b) Cuvinte existente numai în română: ameţi. zgardă. cătun. în SCL. beregată. XII. zburda. 2008. 1-5. caţă. fasc. mistreţ. zer. scăpărà. buiestru. întrema. şale.. băiat. droaie. extras din SCL. Istoria limbii române.a) cuvinte comune cu albaneza: abur. Ov. rânză. grapă. gheară. scrum. căpuşă. curpăn. 27 . București. desbărà. gata. mare. căciulă. brânduşă. caier. păstia. vătăma. I. guşă. scurmà. nr. ghioagă. barză. zestre. genune. ţap. strugure. morman. năpârcă. cârlan. Vocabularul autohton al limbii române. reazem. strepezi. întâmpina. muşat „frumos“. urdă. Gr. baci. brad. 1961. 1983. leagăn. întâmpla. ☞ Ce se atribuie substratului în vocabular? Bibliografie Avram. gălbează. niţel. moş. sâmbure. Brâncuș. sterp. gorun. şoric. şir. Editura Științifică București. sarbăd. mişca. gard. măgură. sculă. mure. melc. greci. Gr. mânz. butuc. viezure. curmà. bordei. p. băgà. mugure. groapă. Originile. Brâncuș. Editura Științifică și Enciclopedică. 2007. pururea. 1964. Densusianu. zgâria. brânză. copac(i). ţarc. (a) bucur(a). în general. pânză. boare. necheza. Originea consoanei h din limba română. muşca. murg. Contribuțíi la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte românești. 1961. ghimpe. București. I. descurcà. XV. burtă. păstaie.

1980. Pușcariu. 1959. Editura Academiei. II. Privire generală. Editura Academiei RPR. 1927... Editura Academiei RSR. 1960. I. Bucureşti. Philippide. Editura Minerva. Al. 1981. Ce spun limbile română și albaneză..*** Istoria limbii române. I. Etnogeneza românilor. 1968. Limba daco-geților. I. Vraciu. București. Iași. Editura Facla. Editura pentru literatură. Russu. Russu. București. Timoșoara. 28 . I. Al. 2001. II. Originea românilor. I. I. 1969. ✎ Evaluare Care este substratul limbii române? Ce se știe despre elementul autohton al limbii române? Ce se atribuie substratului în limba română? Comentați. București. Ariton. II. Editura Enciclopedică. 1976. *** Istoria românilor. București. Limba traco-dacilor. București. București.. Editura Științifică și Enciclopedică. *** Istoria României. Rosetti. Sextil. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Tipografia „Viața Românească”. Limba română.

2. 5. Astăzi ea are numai valoare istorică. I: 189). 1961.1.1.însușirea terminologiei de specialitate. . B. Pentru istoria limbii noastre (şi a poporului român) sunt importante două probleme.conoașterea și explicarea părerilor privind epoca de formare a limbii române. Maior.2.2.cunoaşterea și explicarea teoriilor privitoare la teritoriul de formare a limbii române.P.cunoașterea părerii oficiale privind teritoriul și epoca de formare a limbii române. sursă a unor îndelungate dispute ştiinţifice. formulată de unele personalităţi ale culturii româneşti (D. o constituie teritoriul de formare.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE V Formarea limbii române şi a poporului român – teritoriu şi epocă. Poporul român şi limba română s-au format printr-un proces îndelungat. 5. Cantemir. de-a lungul timpului s-au formulat mai multe teorii privind geneza etnolingvistică românească. P. Teoriile privitoare la această problemă.1. Număr de ore alocate: 6 ore 5. complex şi inseparabil. . Hasdeu) nu a fost ilustrată cu argumente ştiinţifice convingătoare şi a fost repede abandonată. Teritoriul de formare „Problema cea mai grea din istoria limbii române” (Densusianu. care au fost îndelung disputate: teritoriul de formare epoca de formare. 29 . început odată cu romanizarea şi colonizarea regiunilor carpato-danubiano-pontice de la nord şi de la sud de Dunăre. Teoria nord-dunăreană. Ca atare. 5.1. Obiective: . .

deci 8-9 secole de „tăcere” a cronicilor. gepizi. dar cei din nordul Dunării au venit din sud.evacuarea totală a Daciei între anii 271-275. J. J. saşii şi secuii.lipsa unor date istorice despre români până în sec. .2.al XI-lea. religia ortodoxă nu era acceptată. iar după Sulzer şi Eder în sec.2. Roesler. Absenţa elementelor germanice se explică. taifali). Cr. rezultând un imens spaţiu pustiu la nord de Dunăre. Printre argumentele de ordin i s t o r i c figurau: . iar ei erau toleraţi. deşi pe teritoriul fostei Dacii au locuit mult timp. populaţii germanice (vizigoţi. nu aveau drept de natio ca ungurii. prin tipul de raport care a existat (dacă a existat) între o 30 . 105-106). ostrogoţi. În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. .5. În secolul al XIX-lea. Engel – admit ideea că românii din sudul Dunării sunt înrudiţi cu cei din nord.exterminarea dacilor în cele două războaie de cucerire (101-102. C. al X-lea . a reluat teza originii sud-dunărene a românilor.1. în orice caz. Sulzer. deşi erau majoritari. pentru care a adus atât „argumente” istorice cât şi lingvistice. Data imigrării românilor din sud la nord de Dunăre era. Teoria sud-dunăreană a fost susţinută şi de unii savanţi români. al IX-lea. în general.imposibilitatea romanizării Daciei doar în 165 de ani. a. dar mai ales străini. Românii. trei învăţai austrieci – Fr. între ei existând însă unele diferenţe majore. Eder. ulterioară venirii ungurilor (896) sau chiar a cumanilor: după Engel în sec. Prin teoria lor. consideraţi „venetici”. longobarzi. al XIII-lea. cei trei istorici încercau să justifice politica austro-ungară în Transilvania. . Argumentele istorice erau completate şi de unele l i n g v i s t i c e: ● Absenţa cuvintelor de origine germanică din limba română. al III-lea. un istoric german reputat în epocă. Argumentul acesta nu poate fi acceptat pentru că şi în sudul Dunării au locuit diferite neamuri germanice şi nici acolo nu s-au păstrat elemente germanice certe. încă din sec. R. I.

ele au pătruns din greacă în latină. Roesler în sprijinul teoriei sale ? 31 . cât şi români. rapăn.) şi se regăsesc în mai multe limbi romanice. numită şi teoria imigraţionistă. după care s-au răspândit ca termeni latini propriu-zişi. româna comună. tureci.populaţie sedentară (populaţia romanizată) şi una migratoare de tip militar. ca atare. ● Marea asemănare dintre română şi macedoneană (prin macedoneană Roesler denumind aromâna). ● Existenţa în română a numeroase cuvinte greceşti vechi. în permanentă mişcare (germanicii). nasture. a influenţat mulţi învăţaţi atât străini. ☞ Care sunt argumentele aduse de R. ● Limba română are cuvinte comune cu albaneza şi. a blestema. în număr mare”). Prezenţa elementelor greceşti vechi nu se datorează vecinătăţii teritoriale. De vreme ce dacoromâna şi aromâna sunt dialecte istorice ale aceleiaşi limbi. Astăzi se presupune că ar fi de origine germanică în română câteva cuvinte. e firesc să semene. De altfel. Teza lui Roesler. brusture (improbabil). dar şi asupra lor planează îndoieli: a cutropi ( expr. a veni cu tropul „a veni mulţi. a boteza etc. albaneza fiind considerată urmaşa ilirei). teritoriul de formare a limbii române s-ar fi aflat în vecinătatea teritoriului ilir (în epoca respectivă. strugure (destul de incert). majoritatea cuvintelor denumesc noţiuni creştine fundamentale (înger. Elementele comune din română şi albaneză se explică printr-un substrat comun sau asemănător. ceea ce ar susţine ideea că patria primitivă a românilor trebuie să se fi aflat în vecinătatea teritoriului de limbă greacă.

centrul şi nordul Transilvaniei. dar nu exclude „nicidecum păstrarea unui element latin. Philippide vorbeşte despre aceste două valuri de imigraţie în nordul Dunării luând în considerare şi unele particularităţi lingvistice ale celor două arii: în vreme prima arie se caracterizează prin trăsături mai arhaice şi prezintă diferite forme de palatalizare.al doilea val ar fi cuprins estul Olteniei. Al. dar şi la nord de Dunăre. Philippide (integral) și Ov. având însă puternice ramificaţii în nord. de asemenea. Densusianu. după Ov. Dobrogea (prin Oltenia de vest ar fi trecut ambele valuri). Nordul ar fi participat mai puţin şi s-a restrâns treptat din cauza năvălirii popoarelor migratoare. teritoriul balcanic romanizat vecin cu Iliria). aducând cu ei palatalizarea labialelor. după ce analizează toate mărturiile istorice. Philippide (1927: 404 ș. Al. I: 189-224). Ov. După Philippide. Ov. începând cu secolul al VI-lea şi până în secolul al VIII-lea în două valuri succesive (teoria lui Philippide este cunoscută şi sub numele de „teoria valurilor”): .primul val ar fi populat Banatul. cea de-a doua arie este mai inovatoare şi nu are palatalizare sau dacă are. porneşte de la asemănarea românei cu dalmata şi cu albaneza şi consideră Iliria centrul de formare a românei. Teoria formării poporului și a limbii române la sud de Dunăre a fost susținută și de unii lingviști români. fără îndoială destul de important. ajunge la concluzia că româna s-a format numai la sudul Dunării de unde „s-a revărsat” şi în vestul şi în sudul Peninsulei Balcanice. româna s-a format şi la nord şi la sud de Dunăre (în Dacia romanizată.u.). . în Dacia şi în Moesia”. Iliria. În concuzie. că începând cu secolele al V-lea – al VI-lea. 32 . aceasta se află în stadii iniţiale.b. Maramureşul şi Moldova. arheologice şi lingvistice. Densusianu (parțial). Muntenia. sudul Transilvaniei. românii ar fi trecut Dunărea. precum Al. Densusianu susţine. Densusianu (1961. centrul ar fi fost în sudul Dunării. unii români din sudul Dunării ar fi trecut în nord.

. Xenopol. Teoria lui Puşcariu are mari asemănări cu părerea Academiei Române. aromânii şi meglenoromânii sunt românii sudici.la nord de Dunăre: Oltenia. Philippide privind teritoriul de formare a limbii și a poporului român ? 5. Teoria nord şi sud-dunăreană Foarte mulţi lingvişti şi istorici au căzut de acord că cea mai corectă teorie este cea a formării poporului român şi a limbii române atât la nord. Al. Thunmann. După Puşcariu (1974:426-427). Puşcariu a arătat că poporul român s-a format pe o arie foarte întinsă. S. Cr. D. cât şi la sud de Dunăre. Fr.. relativ unitară. Philippide a fost S. Dunărea nu a fost o graniţă. Petrovici. Densusianu și Al. vestul Ardealului (fără Crișana) şi o fâşie subţire de-a lungul Dunării munteneşti şi moldoveneşti. Diez. A. ca limită nordică a acestui teritoriu. C. Th. Capidan. la nord și la sud de Dunăre. azi localitatatea Moigrad. Printre aceştia pot fi menţionaţi: J.2.1.3. Puşcariu consideră că dacoromânii sunt românii nordici. Puşcariu (1940. ci un element polarizator al românilor de pe ambele maluri. Toţi aceşti români se aflau într-o relativă unitate şi vorbeau aceeaşi limbă. estul Banatului. după care teritoriul de formare a poporului român şi a limbii române cuprindea regiunile daco-moesice de la nord şi de la sud de Dunăre. în fosta Dacie romană. Iorga. C. localitatea antică Porolissum. Bartoli. iar istroromânii sunt românii vestici. Primul care a combătut teoria lui lui Al. N. Tagliavini etc.☞ Care este diferența între Ov. 1974: 147-148). E. Se admite. Rosetti. vestul Munteniei. din judeţul Sălaj (Ist. de la Carpaţii de Nord şi până la Munţii Balcani. Poporul român şi limba română s-au format pe un teritoriu ce a cuprins: . locul de întâlnire al păstorilor din nordul şi din sudul Dunării. Daicoviciu.pentru limita sudică şi sud-vestică există două repere: 33 . Puşcariu. Mommsen. Rom. 1960: 795). M.

: Á + N(M) > â lat. de tip sudic bulgăresc. şi cele de tip sârbesc. Pentru stabilirea acesteia s-a avut în vedere şi situaţia celorlalte limbi romanice. 1960: 794). cf. 1964: 438. sl. Această linie a fost trasată de C. care se aşezaseră în spaţiul romanic. cf. pe pe baza inscripţiilor. Ist. 1964: 437. ● isoglosa št. dar şi faptul că româna s-a dezvoltat închis. grajd). Ist. fixată de E. unde s-au transformat. LANA > lână. toţi lingviştii sunt de acord cu ideea că latina dunăreană se transformase în idiom romanic înainte de contactul lingvistic cu slavii. Rom. Petrovici (1960: 79-83.● aşa-numita linie Jireček. al V-lea și al VIII-lea. Acest lucru se susţine prin aceea că elementele slave vechi din română nu au suferit evoluţii fonetice la fel ca termenii latini în condiţii fonetice identice: Ex. dar sl. Rom. limba română a trecut de la aspectul de la aspectul de latină târzie la cel de idiom neolatin printr-o serie de transformări și modificări. 1960: 794-795) şi care coincide aproximativ cu graniţa dintre Bulgaria şi Serbia.2. care coincide cu munţii Balcani...2. separată de restul romanităţii. şi de pătrunderea elementelor slave vechi în limba română. În orice caz. Jireček care. Este vorba de momentul în care latina încetează de a mai fi latină şi devine idiom romanic: „În perioada dintre sec. 34 . 1969: 15). ☞ Care este părerea oficială privind teritoriul de formare a poporului și a limbii române? 5. rana > rană. indiferent de părerea lor. blana > blană. žd. care conţin aceste grupuri şi care au pătruns în română (de tipul: praştie. a delimitat zona de influenţă greacă de cea de influenţă latină din Balcani (apud Petrovici. care nu i-au schimbat însă esența latinească” (ILR. Ea urmăreşte limita dintre cuvintele slave. Epoca de formare Epoca de formare a poporului şi a limbii române a fost fixată în mod diferit de diverşi istorici şi lingvişti.

Densusianu. în LR. Istoria limbii române. Istoria limbii române. Petrovici. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Florica (coord.L. Ce spun limbile română și albaneză. 1927. cercetări și studii. Al. I. 4. Originea românilor. Unitatea dialectală a limbii române. Iași. București. nr. București. Sextil. 1978. Philippide. milo > milă. I. în SCL. nr. ☞ Care este epoca de formare a limbii române? Bibliografie *** Istoria României.. dar sl.. II. Tipografia „Viața Românească”. Al. *** Istoria limbii române. p. 1968. I. Petrovici.. București. IX.. 35 . p. București. E. silo >silă etc. 1964. Problema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii române. Limba română. Editura Academiei. Aduceți argumente în favoarea teoriei că poporul român și limba română s-au format pe un vast teritoriu de la nord și de la sud de Dunăre..> r lat. Explicați diversitatea de opinii privind epoca de formare a limbii române.). La început. Editura pentru literatură. București. 1969. GULA > gură. 1961. românii s-au format pe un teritoriu care se întindea la nord şi la sud de Dunăre. 2.. 1974. Editura Minerva. 1. 431-443. sl. 79-83. ✎ Evaluare 1. 1960. Pușcariu. Editura Științifică București. Bucureşti. Ov. Acestei unităţi teritoriale îi corespundea şi o unitate de civilizaţie care era de tip rural. E. XV. Pușcariu. Editura Didactică și Pedagogică. 1960. II. Dimitrescu. 1940. Editura Academiei RSR. Originile. Rosetti. Sextil. pastoral.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE VI Româna comună. . Trăsăturile acestei prime perioade a limbii române au fost reconstituite prin compararea celor patru dialecte româneşti de astăzi. Ce alte denumiri i s-au mai dat acestei perioade? 36 . Rosetti – română comună. Pentru această fază de început a limbii române nu există nici o atestare scrisă. Philippide – română primitivă. .2. din momentul în care latina dunăreană s-a transformat în idiom romanic şi până când s-a rupt unitatea românilor de pe ambele maluri ale Dunării. şi obligatoriu în dacoromână şi aromână. Trăsături convergente şi divergente.cunoașterea cauzelor care au dus la ruperea unitățíi românei. Al. iar apoi protoromână. Obiective: . Primele atestări.1.însușirea terminologiei de specialitate.cunoașterea limitelor românei comune. Formarea dialectelor limbii române. 6. Româna comună reprezintă primul stadiu de evoluţie a limbii române. Emil Petrovici – romanică dunăreană. Al. 6. Număr de ore alocate: 6 ore 6. ea trebuie să existe în toate cele patru dialecte. Pentru această perioadă. Ion Coteanu – mai întâi tracoromanică. Pentru ca o trăsătură să fie atribuită românei comune. s-au folosit în literatura de specialitate diferite denumiri (vezi supra): Sextil Puşcariu o numeşte străromână (după germ.cunoaşterea trăsăturilor românei commune. Urrumänisch). Dimitrie Macrea – română primitivă comună.1. ☞ Definiți româna comună.1.1. eventual în trei. . Ruperea unităţii comune.

6.1.3. În ceea ce privește limitele acestei perioade, în literatura de specialitate nu există o unitate de puncte de vedere (vezi supra): data de început este cea acceptată pentru „formarea” limbii române – sec. V, VI, VII sau VIII;

-

limita superioară variază după evenimentul luat ca reper și după data atribuită acestuia: sec. al X-lea, perioada separării dialectului aromân sau secolele al XII-lea, al XIII-lea (chiar al XIV-lea), când s-au separat și celelalte dialecte suddunărene.

☞ Care sunt limitele românei comune ?
6.1.4. Unitatea lingvistică şi teritorială s-a rupt din două motive extralingvistice: - formarea primelor stătuleţe slave în porţiunea dintre Dunăre şi Balcani; - pătrunderea ungurilor la Dunărea de mijloc (sec. al IX-lea). Din aceste motive, românii au început să-şi caute alte locuri de iernat, iar Dunărea încetează de a mai fi un element polarizator şi devine o graniţă. Astfel, treptat, grupuri mari de români din sud s-au îndreptat către Marea Egee şi Marea Adriatică, drumurile lor fiind punctate de toponime.

☞ Care sunt cauzele ruperii unității românei comune?
6.2. Trăsăturile românei comune Deși unitară în esență, această perioadă prezintă unele trăsături comune celor patru dialecte, dar și trăsături care le diferențiază.

6.2.1. Particularități convergente

6.2.1.1. Vocalism ● A neaccentuat în poziţie finală sau medială se închide la ă. BARBATU(S) > bărbat CASA > casă

37

● Á + N (M) > ă > â PANE(M) > *păne > dr. pâne, munt. lit. pâine > ar. pâne sau păne > megl. poine > ir. păre.

Trecerea lui á + n (m) s-a produs şi în cinci cuvinte nelatine, înglobate în categoria cuvintelor slave (dintre care cu adevărat slave sunt doar două): sl. SMETANA > rom. smântână sl. STOPAN > rom. stăpân iran. STENCA > STANCA > rom. stâncă iran. STANA > rom. stână avar. JUPAN > rom. jupân Se pare că aceste cuvinte au pătruns foarte devreme, într-o perioadă când legile fonetice care acţionaseră asupra cuvintelor latine nu îşi încetaseră acţiunea.

● Păstrarea lui e după labiale FETU(S) > fetu (> dr. făt după sec. al XVI-lea) MALU(M) > MELU(M) > meru (> dr. măr după sec. al XVI-lea)

● Diftongarea romanică a lui Ě în silabă deschisă şi închisă. În română, diftongarea lui Ŏ nu se produce, pentru că în faza preromanică Ŏ şi Ō din sistemul latin s-au contopit. Ě > ie MĚLE(M) > miere FERRU(M) > fier

● Diftongarea metafonică (condiţionată) românească a lui é şi ó urmaţi în silaba următoare de e sau a(ă).

é ... e (a/ă) > ea ó ... e (a/ă) > oa SÉRA > seară TĚRRA > *tiera > *ţéra > ţeară > dr. ţară LEGE(M) > leage > dr. lege MOLA > moară FLORE(M) > floare 38

Diftongul ea s-a dovedit mai puţin rezistent în timp decât oa; el s-a monoftongat adeseori la a (~ ţară) sau la e (~ lege), tot în funcţie de vocala din silaba următoare. Metafonia s-a produs şi în cuvinte slave, dar numai dacă vocala următoare era a. sl. komora > comoară sl. ceta > ceată sl. preseca > priseacă > mold. prisacă

● Păstrarea diftongului AU sub formă de hiat (cu varianta paradigmatică ă-u): LAUDO > laud TAURU(S) > taur LAUDAMU(S) > lăudăm

● Păstrarea vocalelor finale neaccentuate -A (> ă), -E, parţial -U. CASA > casă FLORE(M) > floare QUADRU(S) > codru FETU(S) > fetu > făt

● Apariţia şi existenţa unui mare număr de diftongi şi triftongi.

● Existenţa unui mare număr de alternanţe vocalice (cu rol morfologic): oa / o o / oa / u ea / e poartă / porţi rog / roagă / rugăm leagă / leg

☞ Ce trăsături se regăsesc în vocalismul celor patru dialecte
românești?

6.2.1.2. Consonantism ● Conservarea surdelor intervocalice -P-, -T-, -CLUPU(S) > lupu VITA > vită LACU(S) > lacu

● -B- şi -V- s-au confundat şi au căzut: (H)IBERNA > iarnă 39 CABALLU(S) > cal

I > l´ FILIU(S) > fil´u (> dr. (fără Banat) căpătîi CALCANEU(M) > călcîn´ > dr. ir. (fără Banat) călcâi ● T + E. I > ţ TENEO > ţin PETIRE > (a) peți ● D + E.> -rSOLE(M) > soare SCALA > scară. fiu). h´il´u. zece) ● S + E. il´u. I > ş SIC > şi SEDEO > *sied > şed / şez ● -L. I. I > n´ CAPITANEU > căpătîn´ > dr. I. dar CABALLU(S) > cal Opoziţia latină L ~ LL continuă în română prin opoziţia r ~ l. I > d DĪCERE > dice / diţe DĚCE(M) > *dieĉe / *dieţe > deaĉe / deaţe (> dr. I. ar. I. I. fil´ ● N + E. megl.OVE(M) > oaie RIVU(S) > rîu ● L + E. ● Qu + A se labializează > p Gu + A > b AQUA > apă EQUA > iapă LINGUA > limbă INTEROGUARE > (a) întreba 40 .

vocalizează pe B > u STAB(U)LU(M) > staul FABRU(M) > faur C(R)IBRU(M) > ciur ● -CT.> pt NOCTE(M) > noapte OCTO > opt LACTE(M) > lapte ● CS are două evoluţii: una specifică românei.în poziţie mediană. 41 . ochi GLOMU(S) > GLEMU(S) > gl´em > dr. veghea ● PL. În dacoromână. lit. de tip romanic. chema OC(U)LU(S) > ocl´u > dr. CLAMARE > cl´ema > dr. umple) BLONDU(S) > blond FLORE(M) > floare A(D)FLARE > afla ● -BL. după secolul al XVI-lea. GL în poziţie iniţială sau mediană se palatalizează cl´.şi -FL-. la fel. la ps. evoluează la k´ şi g´. în poziţie mediană -PL. ghem VIG(I)LARE > vegl´a > dr. gl´. PLANGERE > plânge AMPLERE > împle (> dr. ca şi grupul -BR-. şi alta.☞ Care sunt trăsăturile convergente ale românei comune în consonantism? ● LL posttonic + A dispare (sau se vocalizează) STÉLLA > stea(uă) MARGĚLLA > mărgea(uă) MAXĬLLA > măsea(uă) ● CL. BL şi FL în poziţie iniţială rămîn neschimbate.

ILLE. Lexic În ce privește lexicul.ca în latina populară.2. de la 11 la 19. Păstrarea neutrului din latină. Morfologie Postpunerea articolului hotărât provenit din lat.1.> -mnLĬGNU(M) > lemn DĬGNU(S) > demn ● SC > şt SCIRE > (a) şti NASCERE > (a) naşte ☞ Care este evoluția grupurilor consonantice? 6. Existenţa unei declinări cu două cazuri în care NA se opune GD la substantivele feminine (şi extinderea ei la celelalte genuri prin analogie). a II-a sg. Posibilitatea exprimării ideii de pasiv cu ajutorul reflexivului. altul decât cel latin. obţinută din asimilare CS > SS > s): COXA > coapsă LAXARE > *LASSARE > lăsa ● -GN. Constituirea unui model de numărare.2. un fond comun autohton și un fond comun de cuvinte vechi slave.3. Păstrarea celor trei clase de declinări din latina populară.4. Păstrarea celor 4 clase de conjugări din latină. la s (prin simplificarea geminatei secundare SS. româna comună avea: un fond latin de cuvinte necunoscute în alte limbi romanice. Pers. cu o desinenţă specifică -ORA > -uri pe lîngă e < A. 6. ☞ Care sunt principalele trăsături ale românei comune care se regăsesc în morfosintaxa și în lexicul celor patru dialecte? 42 . Formarea pluralului masculin cu marca vocalică -i şi a celui feminin cu marca -e.1. a verbelor are generalizată marca vocalică -i.

Palatalizarea labialelor p + i > pk´ > k´ b + i > bg´ > g´ f + i > h´ v + i > g´. piept > pk´ept > k´ept).1. în N-Maramureş. iar apoi consoana cade (v. nu este vorba de o palatalizare propriu-zisă. 1974: 117). b. z´.2.6. b) Prin palatalizarea labialelor se înțelege în mod curent transformarea oclusivelor labiale p. dar nu se palatalizează b.2. iar palatalizarea se produce numai dacă consoanele sunt urmate de iot din diftong. Lambrior (apud Gheție. I: 200-205). de la cel iniţial la cel final. y m + i > mn´ > n´ piatră > pk´atră > k´atră bine > bg´ine > g´ine (să) fiu > h´iu viţel > g´iţel / z´iţel / yiţel miere > mn´ere > n´ere a) Palatalizarea labialelor este generală şi se află în stadiu final în aromână. dar există şi arii unde palatalizarea nu se produce.2. Densusianu (1961. şi în dacoromână după secolul al XVI-lea. 509-512) este produsă independent și la date diferite în ariile care o cunosc. Afirmaţia lui Rosetti se bazează pe faptul că în textele vechi din sec. de unde a iradiat. după Ov. lipseşte în istroromână. m și a fricativelor labio-dentale f și v în consoane palatale. Particularităţi divergente În legătură cu trăsăturile divergente se ridică următoarele probleme: a) aria de răspândire şi stadiul de evoluţie b) modul de producere c) vechimea fenomenului 6. fenomenul este străvechi. este de „import“ în dacoromână. este în stadiu final în meglenoromână. după Al Rosetti (1968: 400-403.2. care coexistă un timp cu consoana precedentă. sub influența unui element palatal următor. Mareș. al XVI-lea inovația e atestată numai pentru f și p. După Al. ci de o consonantizare a iotului. în dacoromână se află în diferite stadii. c) După Sextil Puşcariu (1940: 249-251). adusă de românii suddunăreni care au migrat dinspre sud spre nord. 43 . produs încă din româna comună (pe care el o numeşte străromână).

Nu se poate admite că s-ar fi produs o evoluţie de tipul ĉ > ţ. ☞ Care sunt trăsăturile divergente ale românei comune? Precizați aria de răspândire și vechimea lor. vechea opoziţie n ~ nn se realizează prin r ~ n.2. fenomenul este străvechi. Ne aflăm în faţa a două direcţii de dezvoltare spre africată de tip diferit. c) După Sextil Puşcariu (1940: 249-251). După Al.6. b) Cea mai plauzibilă explicaţie a producerii fenomenului este cea dată de E. 6. oameni > oamiri. Evoluţia spre africată de tip diferit a lui C şi G + E. (vezi l şi ll). şi ir. Gheție. Se produce numai la n rezultat din N negeminat latin.2. produs numai în aria vestică a românei comune şi restrâns treptat în dacoromână. Sala. cum s-a susţinut în multe lucrări de istorie a limbii române. şi a păstrat doar caracterul său dental. în dacoromână se întâlneşte izolat. ţ şi d (care uneori > z). Petrovici (1930): n s-a debilitat. doar în Ţara Moţilor (se pare că a fost în vechime şi în Maramureş şi N.> -rÎn cuvintele de origine latină sau din fondul străvechi n intervocalic trece la r. Mareș. Astfel. 44 .2. lipseşte în aromână şi meglenoromână. a) Este general. 1970: 54-59). 383) rotacismul s-a produs relativ recent (Cf. megl. a transferat caracterul său nazal asupra vocalei precedente. Moldovei) (cf. în istroromână. Rotacismul -n.. 1974: 152-158). Rosetti (1968: 248-249.2.3. în fază finală. I – în dacoromână ĉ şi ĝ iar în arom.2. mână >mânră > mâră.

II. coord. Structura şi evoluţia limbii române (de la origini pînă la 1860). (coord. p. Editura Didactică și Pedagogică. Marius Sala. Ivănescu. București. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Sextil. Bucureşti. 1927. Editura Academiei. în LR. Dimitrie. Morfologia numelui în protoromână (româna comună).Bibliografie Academia Română. 346-353. Iași. 1937. Sextil. *** Istoria limbii române. 2001. Pușcariu. Coteanu. Rosetti. XIII. Pușcariu. Editura Academiei RSR. în Études de linguistique romaine. Limba română. Ion. Editura Univers Enciclopedic. Al. Densusianu. Istoria limbii române. nr. 4. Editura Junimea. I. II. Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Cvasnîi Cătănescu. Iaşi. nr. Dimitrescu. în LR. Imprimeria Națională. XV. 1969.. Philippide. Al. 1940. Despre dialectele limbii române. 1. 1981. Macrea.. 5-24 (1956 a). Editura pentru literatură. Unitatea dialectală a limbii române.). 1970. Essai de reconstitution du roumain primitif. București.. în SCL. p. Maria. Editura Humanitas. Bucureşti. 1978. 1968. Reconstrucția așa-numitei „române comune”. 4. Istoria limbii române. Câteva precizări în legătură cu problema dialectelor limbii române. 1961. Editura Științifică. 70-75 (1956 b). Fl. în LR. București. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. București. V. Macrea. Gh. 1996. Editura Academiei. nr. Editura Academiei. 1964. Coteanu. Sala. Istoria limbii române. Dimitrie. 1969. Enciclopedia limbii române. Petrovici. București. Ion. p. Ov. București. Contribuții la fonetica istorică a limbii române. 1956. București.. Coteanu. Ce spun limbile română și albaneză. Marius. E. 1956. 1964.. I. București. Ion. Cluj-București. 1980. Limba română. Originea românilor. Tipografia „Viața Românească”. V. Origini și dezvoltare. 45 .

OVUM. exemplificați. Ce este palatalizarea labialelor? Care este aria de răspândire a acestui fenomen în dialectele românești? 3. LIBERTARE. CRESCERE. TĔRRA. BLANDUS. MĔLEM. OCTO. *COCTORIUS. SĔDEM. SCALA. NEGOTIUM. CASEUM. PUTEUS. MARGÉLLA. Ce este rotacismul? Comentați. VITÉLLA. OCULUS. CANTAVI. COXA. TĔXERE. SÉPTEM.*** Tratat de dialectologie românească. LINGUA. RÓGAT. RADIA. FOCUS. FRANXIT. PĔLLEM. MISĔLLUS. BLASPHEMARE. PLENUM. PLANGERE. EXIT. INCLUDERE. SEBUM. ANTANEUS. SCORTEAM. 2. SUBLA. FLOREM. DICERE. Definiți diftongarea metafonică și diftongarea romanică. GLACIA. LANA. DIRECTUS. OVIS. SĔSUS. COGNATUS. ASEDIARE. ACUS. NASCERE. FEBRARIUS. DIXIT. FABRUM. MALUS. CABALLUS. PARENTEM. CIBRUM. PĔTRA. NOCTEM. FOLIA. PUGNUM. ADFLARE. 4. SIGNUM. CALLEM. FÓLLIS. QUATTUOR. Editura Scrisul Românesc. PULICEM. GALLINA. VITELLUS. FILU. INGLACIO. Craiova. CAPITANEUM. PĔCTUS. ÓLLA. STABULUM. Comentați evoluția cuvintelor: PAVIMENTUM. MÓLA. BLONDUS. 1984. PÓRTA. RASINA. PRANDIUM. INALTIARE. PISCEM. CLARUS. 46 . VÉRA. GLOMUS. CANEM. SÉRA. CRÉDAT. RIVUS. BIBERE. SUBIRE. AQUA. MÉNSA. FILIUS. LEXIVIA. QUADRAGESIMA. REMANEO. VIRIDIA. BLANDITIA. FLUTULO. ✎ Evaluare 1. LIGNUM. HORDEUM. LACTUCA. CATÉLLA. CANTO. FELICEM. MAXÍLLA. FACTUM. CALCANEUS. AURICULA. UNGULA. LACTEM. MACELLARIUS. AMPLERE. GELUM.

Cunoaşterea şi interpretarea conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei. adstrat. Influenţa greacă. Elementele slave din limba română. OBIECTIVE Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei. Recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. a superstratului slav sau a împrumuturilor de provenienţă maghiară germană.ISTORIA LIMBII ROMÂNE. Formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. morfosintactice și lexicale ale limbii române vechi. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate fondului lingvistic autohton. influenţe). Timp alocat: 28 ore 47 . Cunoașterea principalelor particularități fonetice. greacă şi turcă. Influenţa germanică şi germană. Stăpânirea noţiunilor privitoare la elementele constitutive ale limbii române (substrat. strat. Influenţa maghiară. Familiarizarea cu principalele tehnici şi metode utilizate în cercetarea diacronică. NOTE DE CURS Semestrul al II-lea TEMATICA Superstratul slav al limbii române. Influenţa turcă preosmanlâie şi osmanlâie. superstrat. Privire sintetică asupra limbii române vechi.

al VII-lea. populațiile slave (pornite din regiunile de la nordul Carpaților) s-au răspândit pe un vast teritoriu: spre vest. Dobrogea și Muntenia. până în Peninsula Balcanică (Ist. trecând prin Moldova. ajungând până la Vistula și Oder. Înainte de a se încheia procesul de asimilare. Rom. 756-765). o populație de neam turcic (Ist. și-a continuat incursiunile.. cealaltă parte. spre nord. limbile celor două populații s-au influențat reciproc. Aceasta este ramura bulgaro-macedoneană. 1969: 372-373). 1969: 372). De la ei ne-au rămas cele mai vechi împrumuturi. Rom. Aceste grupuri formează ramura sârbo-croată și slovena. până la Marea Baltică și spre sud.. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate superstratului slav Număr de ore alocate: 6 ore 1. ILR. . . până la Marea Adriatică.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. în cursul secolelor al VI-lea . Slavii care s-au îndreptat spre sud au urmat două direcții: o parte s-a așezat în Câmpia Panonică.însușirea terminologiei de specialitate. 1960: 728-753. cei mai mulți stabilindu-se în sudul Dunării. Cuprinse în amplul fenomen al migrației.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. Slavii rămași la nord de Dunăre au fost treptat asimilați.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I Influenţa slavă Obiective: .1. unii continuând imigrarea spre sud. rezultată în urma asimilării protobulgarilor. 1960: 728-753. care prezintă trăsăturile idiomului slavilor de sud-est (ILR. 48 .

2. E. părerile lingviștilor sunt împărțite: unii cercetători (Ov.Așezarea slavilor în Peninsula Balcanică a avut urmări importante pentru evoluția ulterioară a limbii române. I.3. În momentul în care au început să pătrundă elementele slave în română. Skok (apud Dimitrescu.al XII-lea. 1940: 284). secolul a X-lea (apud Dimitrescu. gradina > grădină. S. Miklosich. ducând la formarea ruperea unității românei comune și la scindarea ei în cele patru dialecte. împingându-se limita până în secolul al XV-lea. În ceea ce privește vechimea influenței influenței slave. Legile fonetice care individualizează limba română. sl. silo > silă. 1952: 45. 1978: 89) susțin că raporturile lingvistice slavo-române datează din secolele al VI-lea – al VIIlea. alți lingviști consideră că influențele lingvistice reciproce au început după o perioadă relativ îndelungată de conviețuire: secolele al VIII-lea – al IXlea (Th. 1. 1978: 90). detașând-o de latina târzie și de celelalte limbi romanice. Capidan. 1961. D. Fr. 1978: 89). platiti > (a) plăti etc. clopotŭ > clopot. nu au acționat asupra împrumuturilor din slavă (sl. sl. sl. În legătură cu perioada cât au durat relațiile lingvistice româno-slave s-au exprimat. blana > blană. Macrea. chiar al XVI-lea (Dimitrescu. sl. Mihăilă. aceasta era deja formată ca limbă. sl. I: 161. G.). sl. păreri diferite: s-a vorbit de secolele al XII . Pătruț (1969: 25) a afirmat că limita inferioară a relațiilor lingvistice slavo-române nu poate fi coborâtă sub secolul al IX-lea. 1. Pușcariu. În urma analizei trăsăturilor fonetice ale celor mai vechi împrumuturi slave din română. ☞ De când datează și până când au durat raporturile lingvistice slavo-române? 49 . Densusianu. milo > milă. de asemenea. rana > rană. Petrovici. P.

toponimie. Anico! Unii lingvişti atribuie fenomenul adstratului deoarece aria acestei forme de vocativ nu acoperă toate graiurile dacoromâne. Influența slavă s-a manifestat în două feluri: pe cale orală / populară – aceasta a fost cea mai puternică și a lăsat urme mai adânci în vocabular. dar multe dintre ele au fost explicate ulterior prin evoluţia internă romanică sau prin influenţa substratului.1. în fonetică și mai rar în morfosintaxă. Influenţei slave i s-au atribuit numeroase fapte din fonetică. diplomație. în administrație. școală și biserică. ☞ Care sunt căile de pătrundere a elementelor slave în limba română? 1. ● preiotarea lui e. 1. datorită utilizării timp de câteva secole a slavonei. ci se limitează la cele sudice.3. precum și datorită legăturilor culturalpolitice dintre români și slavii învecinați. morfosintaxă şi vocabular. formarea cuvintelor.4. În fonetică ● reintroducerea constrictivei laringale h.1. Se atribuie influenței slave 1.4. 50 . varianta literară târzie a vechii slave scrise. - pe cale cultă / cărturărească. În morfosintaxă ● genul neutru (vezi elementele de substrat). ● consoana j şi grupul jd. ● forma de vocativ în -o a substantivelor feminine (comune sau proprii): soro!. antroponimie.2.4. care dispăruse în latina populară (şi care este atribuită de unii lingvişti substratului).

trup. rac. ☞ Ce se atribuie superstratului slav în fonetică și în morfosintaxă? 1. iad.familie. cleşte.părţi ale corpului: gleznă. greblă. morcov. ovăz. .plante: bob. lebădă. praz. păstrăv. oţet. praf. grădină. rai. pilă.armată: război. ştiucă. ● numeralul sută.locuinţă. dobitoc. obraz. deal. pelin. prund. lapoviţă. moliti se. val. suliţă. coasă. sită. diavol. sabie.4. procedeul de numărare a zecilor. . după unii lingvişti. izvor. maică. . mac. crâng.faună: bivol. vidră. peşteră. zăpadă. rudă. gulie. .agricultură: brazdă. răchită. jivină. blid. . dumbravă. ● întrebuinţarea auxiliarului după verb: auzit-am. veac. hrean. leat. cumpănă. nene. snop. cf.alimente: hrană. dihor. . iaz. nevastă. . griži se > a se griji. numai că prezintă un tratament fonetic care face excepţie de la regula transformării unor sunete slave în limba română. ciocan. ● întărirea diatezei reflexive prin numărul mare de verbe reflexive intrate din slavă sau care au copiat reflexivul după slavă: kajati se > a se căi. ogor. vârstă. vrajă. obiecte casnice. În lexic a) termeni pătrunşi pe cale orală / populară: substantive . unelte: bici.● formarea numeralului de la 11 la 19 (vezi elementele de substrat) şi.superstiţii: basm. grajd. livadă. termeni de înrudire: babă. timp.timp: ceas. sfeclă. 51 . .natură: beznă. . colibă. ROGO. -ARE > a ruga care a căpătat şi o formă reflexivă după sl. gâscă. a sădi. râs.3. ostrov.termenii slavi se referă la diferite domenii ca: . pivniţă. văzut-au etc. vadră. . cârtiţă.

ispită. a omorî. psaltire. jalnic”). noroc. temei. celălalt la forma lor. a iubi. primejdie. iute. a cosi. stareţ. . veste. 52 . razna. nerod. a obosi. comoară. împotriva. a trebui. . nădejde. a dovedi. a goni. tălmaci. da. dintre care două sunt mai importante: unul se referă la conținutul termenilor. vârf. a sili. ceaţă. mândru (în slava comună „înţelept” → „arogant.termeni ce desemnează obiecte bisericeşti: candelă. pomană. vesel. încrezut. pestriț. strană. nărav. scump. .termeni referitori la slujba bisericească: spovedanie. vinovat.. blajin. iacă. a opri. gârbov. slobod. parastas. năuc. liturghie. cristelniţă. a clăti. destoinic. mitropolit. a grăi. nătâng. ebraice pătrunse prin filieră slavă): . troiţă. a lovi. cădelniţă. cireadă. comoară. Sunt considerate slavonisme cuvintele care fac parte din: ● terminologia creştină şi bisericească (elemente greceşti. monah. interjecţii: iată. a topi. pagubă. . a privi. a trudi. diacon. călugăr. a risipi. a pândi.termeni referitori la ierarhia bisericească: arhiereu. Mihăilă (1971: 351359) a propus diverse criterii. mucenic. iute.termeni referitori la organizarea bisericii: chilie. jertfă. b) împrumuturi cărturăreşti Pentru a stabili originea slavonă a unui termen. schit. silă. gol. a năvăli. vesel. cârn. vecernie. patriarh. lene. vrednic. taină. a porni. poveste. aspectuos”). dar. Evanghelie. icoană. Gh. a plivi. prea. verbe: a citi. a pofti. zadar. a zdrobi.diverse: ciudă. adverbe: aievea. smead. pribeag. a munci. prost („simplu”). milă. zdravăn. milă. adjective: becisnic („neevoluat fizic” → „meschin. grozav. dungă. molitvă. utrenie. bogat calic. popă.termeni ce desemnează cărţi religioase: ceaslov. glas. protopop.

a căpătat și sensul de „operă literară scrisă”. în zonele limitrofe. ci numai a sensului său: carte. leică „pâlnie”. voievod. dar care au pătruns pe cale populară. d) elemente de adstrat. după sl. chișleag „lapte acru”. slovă. sobor). kniga. limbă a căpătat și sensul de „națiune. vârf).● terminologia administrativă (termeni referitori la curtea domnească şi titulatura domnului şi a boierilor): comis. 53 . după sl. ogheal „plapumă”. postelnic. popor”. povidlă „magiun”. voreț „curte”. golumb „porumbel”. de la limbile slave învecinate: din bulgară (în graiurile muntenești și oltenești): a ciupi. staroste. la origine aceleași cuvinte. zbor „adunare”. vită „animal”. din sârbo-croată (în graiurile bănățene): cozeci „pojar”. ceaslov. din rusă (în graiurile moldovenești): cori „pojar”. care avea ambele sensuri. din polonă (în graiurile moldovenești și maramureșene): chișcă „caltaboș”. a citi. grămătic. jezykŭ „glas. iorgovan „liliac”. e) calcuri lingvistice Prin calc lingvistic se înțelege adoptarea nu a cuvântului străin. buhai „taur”. vistiernic. spătar. dănac „flăcău”. Un alt criteriu ar fi cel fonetic: cuvintele care păstrează consoana h final sunt slavone (duh. după sl. goșt „oaspete”. animal” etc. ● termeni referitori la cultură: buche. în opoziție cu sfârși. care inițial avea numai sensul de „scrisoare”. borș. logofăt. din ucraineană (în graiurile moldovenești): bahnă „mlaștină”. limbă popor”. mejdină „hotar între două proprietăți”. târnă. în cuvintele slavone ierurile neintense s-au vocalizat (a săvârși. životŭ „viață. hatman. coromâslă „cobiliță”. în opoziție cu cele populare care l-au transformat pe h în f (praf. iorgan „plapumă”. văzduh). ciușcă „ardei iute”. vâlnic. vornic. stolnic.

fundiţă. a răstălmăci. Snagov. Vâlcu.Antroponime Bogdan. petrecanie. netrebnic. Cârstea. Vâlcea. ● sufixe -ar (s-a suprapus sufixului romanic -ar < ARIUS): zlătar. Cerna. Dobre. a poticni. -eală: spoială. pre-: a preda. rochiţă. trăgaci. pripeală. a ponegri. -ac: prostănac. Crasna. Pârvu. Craiova etc. Voroneţ. -eţ: măreţ. lunguieţ. -ice: pădurice. Preda. Topliţa. Stan. Vorona. golan. moldovean. -ean: craiovean. Milea. Toponime. zugrăveală. Bârzava. Ivan. Formarea cuvintelor ● prefixe ne-: nemernic. po-: a popri. răs-/răz-: a răzbi. nebun. Vlaicu. Dragomir. Nedelcu. -iţă: fetiţă. Mihnea. 54 . Doftana. -aş: codaş. -anie: păţanie. Slănic. Sohodol. scundac. Neagoe. preafericit. glumeţ. aurar. a se răzgândi. Ialomiţa. -an: beţivan. a răsciti. roşcovan. a preface. a răscumpăra. trufaş. Mircea. Staicu. Râmnic. Topolniţa. Dan. fugar. (diminutival) fluieraş. Cristea. Dodu. a răzbate. preasfânt. Radu. Prahova. porumbişte.4. -iş: păpuriş. ☞ Ce se stribuie substratului slav în lexic? 1. prea-: preaiubit. -işte: cânepişte. hidronime Topolog. a prelua. neliniştit. găurice. Mihu. tufiş. Zlatna. Bistriţa. -aci: stângaci. Voinea etc. Vlad. pătimaş.4.

. pag. Capidan. București. București. 1958. 1929. București. 305 cuvinte sunt de origine slavă. I. 1940. *** Istoria limbii române. Fl. Craiova. E. Bibliografie Bărbulescu. Rosetti. Editura Academiei. Elementul slav în dialectul român.21%). Puşcariu. Bucureşti. Editura Științifică. Dimitrescu. Individualitatea limbii române și elementele slave vechi. Limba română. Editura Academiei RPR.-iv: costeliv. 1961. Criteriile determinării împrumuturilor slave în limba română. XXII.. II. Mihăilă. Istoria limbii române. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. 1957. 1969. nr. 351-359. adică 58. 1971. București. Al. București. Elemente sintactice slave în limba română.. Densusianu. *** Tratat de dialectologie românească. (coord.. în SCL. S. Al.49% (față de 827 moștenite din latină. 1984. Graur. ceea ce reprezintă 21. Editura Didactică și Pedagogică. Graur (1957: 61) a stabilit că în vocabularul de bază al limbii române. guraliv. 1978. 55 . Al. 1960. G. Fondul principal al limbii române.). Bucureşti. Th. Editura Academiei RSR.. București. Bucureşti. 4. Istoria limbii române. Editura Scrisul Românesc. I. 1978. I. ediţia a II-a. Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. Ovid.. Mihăilă. Siedel... G. 1952.

Care sunt căile de pătrundere a elementelor slave în limba română? 3. 5. Câte tipuri de elemente slave sunt în limba română? 2. Dați exemple de toponime și antroponime de origine slavă. Ce se atribuie superstratului slav în limba română? 4. 56 . Prezentați pe sfere semantice termenii de origine slavă din limba română.✎ Evaluare 1.

La sfârșitul secolului al IX-lea. Rom. Ele s-au deplasat spre vest. situat probabil la vest de Nistru. un ținut care nu a fost foarte clar delimitat.. în 896 trec prin pasul Berecke (sau Verecke). în așa-numitul ținut Atelkuz sau Etelköz „ţinutul dintre ape“. reprezintă o populaţie ugro-finică stabilită în spaţiul panonic în urma migrării lor dinspre est.. în Asia. s-au deplasat spre vest. încep să atace Transilvania. nemaiputând rezista presiunii pecenege. îndreptându-se în 2 direcţii: una spre nord-vest. instalându-se în zona Munţilor Urali. estonilor şi laponilor.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. Număr de ore alocate: 3 ore 2. alta spre sud-vest – strămoşii ungurilor de astăzi. începând cam din sec. după cum se spune în Cronica Notarului anonim al regelui Bela. aceştia fiind strămoşii finlandezilor. După ce s-au aşezat în Câmpia Panonică. Presaţi de alte populaţii asiatice. Rom. Obiective: . 1960: 765-772).însușirea terminologiei de specialitate. după cum spun cronicile lor.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. în bazinul mijlociu şi inferior al fluviului Volga și pe râul Kama (Ist. al X-lea (Ist. în secolele următoare. 57 . .1. sau ungurii. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate diferitelor influențe. Populaţiile ugro-finice sunt originare din zona Munţilor Altai. În Câmpia Panonică au găsit printre alţii pe „blachi şi pe păstorii romanilor“. Prin 860 maghiarii se aşează. aflat în Nordul Carpaţilor Păduroşi în Câmpia Panonică. 1960: 765). Maghiarii. .UNITATEA DE ÎNVĂȚARE II Influenţa maghiară. Din zona munţilor Urali aceşti protofinici s-au separat în 2 neamuri.

Unele din date. al XII-lea. ungurii intră în circuitul european. Iorga „împrăştiaţi“). Odată cu creştinarea şi cu folosirea latinei în cancelarie. Ungurii s-au creştinat în forma catolică în anul 1000 sub regele Ştefan. şi în special cele care pomenesc de români. S-au luptat cu conducătorii stătuleţelor feudale româno-slave. biserică. Ardeal. veniţi în Transilvania (şi în nordul Dunării în general) după venirea ungurilor (şi chiar a cumanilor) (a se vedea teoriile lui Eder. pentru românii majoritari nu au existat prea multe drepturi elementare recunoscute. Transilvania „ţara de dincolo de păduri“. Au adus întâi cavalerii teutoni la Bran (unde au stat doar 20 de ani. apoi pe saşi (aşezaţi în trei zone – Braşov. Banatul. Împreună cu saşii şi secuii s-au constituit cu timpul într-o trinitate privilegiată (Unio trium nationum). regii arpadieni au atras o parte din nobilimea băştinaşă. ungurii au fost totdeauna mai puţin numeroşi decât românii şi dispersaţi (mai ales la oraşe. regii din dinastia arpadiană cuceresc porţiuni din centrul Transilvaniei. pe care o numesc în cronici Ultransilvania. Se trece la maghiarizarea toponimelor şi antroponimelor. S-au infiltrat în Transilvania. Sibiu. Românii au fost consideraţi venetici. Cronica lui Simon de Keza şi în Cronica pictată de la Viena. În Transilvania. mai ridicate economic. conflicte şi războaie. De la sfârşitul sec. 58 . Glad (din Banat) şi Menumorut. al XI-lea şi începutul sec.Informaţii despre deplasările de populaţii. Engel. O mare parte din ţăranii români au fost aduşi la starea de iobăgie (sau rumânie). i-au fixat la extremitatea ariei – în Curbura Carpaţilor răsăriteni şi în vestul Ungariei de azi. dintre care cronicile pomenesc pe Gelu (dux blachorum et slavorum). alianţe cu domnitorii locali se găsesc în Anonymus Belae regis notarius. Pe secui. Bistriţa Năsăud). obligaţi prin tratatele de alianţă să se aşeze la hotarele teritoriului ocupat de unguri pentru a-l apăra. pe care-l traduc prin Erdely. Şi-au întărit hotarele folosindu-se de sistemul de colonizare cu elemente din vestul Europei. Sulzer şi mai târziu Röessler). Pentru a stăpâni Transilvania. după care s-au mutat în Prusia). cotropiri. într-o categorie socială care se considera superioară. deoarece contraziceau pretenţiile teritoriale. unde aproape nu erau români) (sau cum spune N. succesiuni la tron. administraţie. au fost contestate de istoriografia maghiară. Ca atare. pe care le organizează după sistemul politico-administrativ feudal.

cuvintele maghiare au pătruns după ruperea unităţii românei comune şi se găsesc. sălaș. a cheltui.locuință: lăcaș. chip.A urmat o lungă perioadă de luptă pentru drepturile românilor.relații între oameni: aldămaș. majă „plasă de pescuit“ (1413). hotar. Cele mai vechi cuvinte maghiare sunt înregstrate îndocumente slavoromâne din secolul al XIV-lea: primul cuvânt atestat este hotar (1392). a bănui. . pătrunderea elementelor maghiare s-a făcut începând cu sec. 2. Cele două limbi s-au influenţat reciproc. cu circulaţie în special în Transilvania şi în zonele învecinate. Al. cuvinte regionale. ducat.agricultură: belșug. oraș (1418). După Ovid Densusianu (1961.comerț: ban. marfă.viață orășenească: bâlci.1. ca atare numai în dacoromână.însușiri.1. al XI-lea – al XII-lea. a locui. tâlhar. În română. a cheltui. meșter (1407). I: 237). a făgădui. chin. neam. holdă. a îngădui. Cuvinte cu mare circulaţie. bir. mereu. dijmă. sârg. imaș. instituții: aprod. hârdău. 2. chezaș. meșter. vamă. iobag. a se bizui. Rosetti (1968: 418) plasează acest lucru începând cu sec. hapsân. întâlnite pe întreg teritoriul limbii române. talpă. luptă în care reprezentanţii Şcolii Ardelene s-au remarcat în mod direct şi au avut o contribuţie extrem de importantă. În limba română sunt 2 tipuri de cuvinte maghiare: cuvinte cu mare circulaţie.organizarea socială. în nordul Dunării. 59 . uriaş. pârcălab.diverse: altoi. haită. mohor. a mântui. oraş.1. stări: beteag. uric. vamă (1415). apoi nemeș (1404). . gazdă. al X-lea. 2. . . viclean. . . Ele se referă la: . nemeș. megiaș. .. răvaş. viteaz. gingaş.

rămăşag -şug – vicleşug. ☞ Ce tipuri de cuvinte de origine maghiară există în limba română? 2. Editura Univers Enciclopedic. -ău din făgădău. tulai „vai!“. de la care s-au format pe teren românesc 630 de derivate.2. Malnaş. şogor „cumnat“. birtaş. sabău care formează şi mâncău. dar şi furtişag. poteraş. Râmeţ. vandralău / handralău „derbedeu“. beteşug. dărab „bucată“. chipeş. Oradea. dar şi prieteşug -ălui – în a preţălui. chefe „perie“. Tăuţi. Toponime – în Transilvania şi în regiunile învecinate: Lăpuş. trupeş. 60 . -işag – vălmăşag. Beclean. fedeu „copac“. Enciclopedia limbii române. Hideag.2. copârşău „sicriu“. mai ales în partea de vest: astăluş „tâmplar“.3.1. lepedeu „cearşaf“. Marius Sala. În DLRM apar 443 împrumuturi maghiare. temeteu „cimitir“. Sascut. barşon „catifea“. Carei. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. laboş „cratiţă“. Densusianu. Bacău. Istoria limbii române. București. coord. Cuvinte cu circulaţie regională. Borsec. -eş care formează cuvinte ca vameş.Limba veche avea mai multe cuvinte maghiare decât cea de astăzi. București. Teiuş. Homorod. a trebălui Bibliografie Academia Română. 2. 1961. 2. pălincă „ţuică“. Ovid. Cristur. I. uiagă „sticlă“. Sufixe de origine maghiară: -aş (care se suprapune unui sufix slav -aş) – recunoscut în sălaş şi folosit apoi la formarea unor cuvinte ca ceteraş. sabău „croitor“. Editura Științifică. Odorhei. 2001. -ăuş – bătăuş. lingău. tolcer „pâlnie“. Mediaş.

✎ Evaluare Ce se atribuie influenței maghiare în limba română? 61 . 1978. Editura Scrisul Românesc. Pușcariu. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea.. București. Privire generală. Rosetti. Sextil. Al. 1940. Craiova. Istoria limbii române. Bucureşti. ediţia a II-a. Bucureşti. 1984.Dimitrescu. 1978. Florica (coord. I. Editura Didactică și Pedagogică. *** Tratat de dialectologie românească. Limba română.).

Giuglea. taifalii) (Ist.. Diculescu. Părerile istoricilor şi lingviştilor în legătură cu o influenţă veche germană în limba română au fost diferite. slave. la fel ca şi pentru celelalte limbi romanice. 3. În replică. R. săseşti târzii sau germane).1. din timpul contactului cu diferite triburi germanice migratoare care s-au perindat pe teritoriul patriei noastre începând cu secolele al II-lea – al III-lea până prin 566 când au trecut în sudul Dunării (goţii – vizigoţii. C. Diculescu a consemnat 62 . G. C. Roessler a susţinut că poporul român s-a format în sud.însușirea terminologiei de specialitate. Invocând absenţa elementelor germanice din nordul Dunării. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate diferitelor influențe.1. ostrogoţii. în limba română urme ale superstratului germanic nu prea există sau sunt nesigure.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. gepizii.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. Zauner. Weigand. . Densusianu. 3. Rosetti. V. 704-722). A. O. spre deosebire de ele. S-a mers de la negarea totală a influenţei germanice până la exagerarea ei sau la atribuirea de etimon germanic unor cuvinte de alte tipuri (latineşti.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE III Influenţa germanică şi germană Obiective: . dar. 1960: 682-694.1. Al. Rom. Printre cercetătorii care au încercat să stabilească elemente vechi germanice în vocabularul românesc pot fi menţionați: W. ar trebui să se vorbească şi despre un superstrat germanic. În aceste condiții. vandalii. G. Arvinte. O perioadă veche. . Număr de ore alocate: 3 ore În istoria raporturilor lingvistice româno-germane se pot distinge două perioade. Meyer-Lübke.

1. vandalii în Spania de sud şi în Africa de nord). 63 . În afară de aceasta. precum şi o serie de toponime şi antroponime. Luxemburg şi Flandra. rapăn „jeg”. Banat şi Bucovina. în jurul Braşovului. 3. O a doua perioadă a început în Evul Mediu. al XII-lea au fost colonizate populaţii de origine germană compact. mai ales în zonele de graniţă. Dar majoritatea etimologiilor propuse de Diculescu nu au fost acceptate de lingvişti. a cutropi (vezi şi expresia a veni cu tropul „a veni în număr mare”). multe dintre populaţiile germanice au folosit Dacia doar ca popas pentru drumul lor spre vest (vizigoţii au ajuns în sudul Franţei şi în Spania. strănut. în jurul oraşului Bistriţa-Năsăud. 3. pe când populaţia romanizată de la nord de Dunăre era sedentară). tureci. unde s-au creat bresle şi s-au dezvoltat meşteşugurile. Mosella. după care s-au mutat în Prusia). probabil. În Transilvania.1. nasture. Scopul aducerii lor a fost întărirea pazei la hotar. dar şi ridicarea economică a oraşelor din Transilvania. În sec. din stânga Rinului. 1922) vreo 100 de cuvinte din gepidă. al XIII-lea au venit şi din Saxonia. bulz „cocoloş”. la Bran au fost colonizaţi cavalerii teutoni (unde au stat doar 20 de ani. Cercetări mai noi au arătat că o origine germanică poate fi probată numai pentru câteva cuvinte: bâlcă „urcior”.în lucrarea sa Die Gepiden (Leipzig. în jurul Sibiului. ☞ Ce puteți spune despre influența germanică din limba română? 3. ciuf. a zgudui (ILR. 1969: 368-370). gepizii şi longobarzii în Italia. Influenţa germană s-a făcut simţită în 3 arii mai compacte: Transilvania. Aceşti colonişti erau originari din regiunile apusene ale Germaniei. de la care s-a dat apoi. De asemenea. tuturor coloniştilor germani numele de saşi (< saxones). în urma contactului direct cu populaţiile germane stabilite pe teritoriul patriei noastre. targă.2. începând cu sec. Absenţa elementelor germanice se explică prin natura relaţiilor dintre două tipuri de civilizaţie (germanicii erau migratori.2.2.

matriţă. cartof. crenvurşt. întrucât foarte puţini erau originari din Suabia. .armată: ofiţer. şliţ.. grenadir etc. Cu timpul.2. Aceşti colonişti erau din toate regiunile Germaniei. şură. când unii meşteşugari s-au stabilit în Moldova şi Ţara Românească şi acolo.2.îmbrăcăminte: stofă. 3. 157 de cuvinte aparţinând limbajului pielarilor. taler. ţol. al XVII-lea s-au făcut colonizări şi în Bucovina. turn. ţandără.comerţ: creiţar. glasvand. iar apoi. şuncă.. lozincă. Există elemente germane în terminologia exploatării forestiere şi a plutăritului. şfanţ. iuncăr „elev al unei şcoli militare”.. şorţ. spaţiu. reclamă – unele dintre ele sunt de origine latină şi au pătruns în română prin germană). 3. maior.De la aceste populaţii germane au pătruns elemente lexicale mai întâi în Transilvania. vailing. astfel încât şi graiurile săseşti au primit o puternică influenţă românească. şnur.3. rabat.. Cuvinte germane cu largă circulaţie: corfă „coş”. şold. . băutură: chiflă. O clasificare a cuvintelor de origine germană arată că influenţa germană s-a exercitat mai cu seamă în domeniul culturii materiale: . iar în sec. al căror număr a crescut treptat. ştreang. şurub.mâncare. troacă.3. joagăr. din Alsacia şi Lorena. şniţel. şindrilă. aceste populaţii au început să înveţe româneşte. flec etc. al XVIII-lea au apărut colonişti şi în Banat. jeţ etc.diverse: clavir. foraibăr. . Cele mai multe cuvinte aparţin diferitelor meserii şi industriei: sunt atestate 220 de cuvinte aparţinând limbajului tipografilor (corectură. şvaiţer. halbă etc. dar mai ales din sud şi vest.ocupaţii: chelner. bormaşină etc. parizer.1. maistru. ţiglă. Se atribuie influenței germane 3. . corpus. roabă. mai ales în timpul Mariei Tereza. . ladă. şperţ etc. a 64 . care le-a acordat numeroase privilegii. În sec. griş. vană. de aceea numele de şvabi este (ca şi în cazul saşilor) impropriu. ochelari. haltă.

*** Tratat de dialectologie românească. ţucăr „zahăr”. 1960. cnedle „găluşti cu prune”. II.2. Editura Scrisul Românesc. 3. ✎ Evaluare Ce se atribuie influenței germane în limba română? 65 . Editura Academiei. mahăr „persoană importantă din domeniul afacerilor. Editura Academiei. *** Istoria limbii române. paradaisă „pătlăgea”etc.). farbă „vopsea”.. cuvinte din domeniul administrativ (Dimitrescu. ☞ Ce tipuri de cuvinte de origine germană există în limba română? Bibliografie Dimitrescu. Bucureşti. 3. *** Istoria României. Bucureşti. sinagogă.3. 1978. București. 1978: 114). I. 1978. București. gheşeft „afacere”. II. 1984. tişlăr „tâmplar”. Sextil. şpais „camară”. crafle „gogoşi umplute cu dulceaţă”.construcţiilor edilitare. haloimăs „amestec”. la început însemna „nevasta evreului” etc. tregher „hamal”. Pușcariu. Limba română. balabustă „femeie cu forme pline”.3. 1962. cuşer „mâncare bine făcută”. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Există şi o influenţă idiş (dialect german vorbit de evreii din Europa): belfer. ediţia a II-a. Rosetti. 1940. Privire generală. I. Florica (coord. Cuvinte regionale: şnaider „croitor”. Craiova. şef”. 1969. Istoria limbii române. Editura Didactică și Pedagogică. Al. București.3.

în română sunt aproximativ 42: (a) amăgi. . grec. farmec.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. drac. coardă. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate diferitelor influențe. elemente din perioada bizantină (medio-greacă) – secolul al VII-lea – secolul al XV-lea.1. spată. înger. biserică.1821).recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. 1978: 103).UNITATEA DE ÎNVĂȚARE IV Influenţa greacă Obiective: . . elemente neogrecești din secolele al XVI-lea – al XVII-lea.însușirea terminologiei de specialitate. (din cauza vechimii. (a) boteza. creștin. mai ales din perioada fanariotă (1711. (a) blestema. în dicționare li se dă etimon latin). Ponderea influenței grecești a fost diferită de la un dialect la altul – mai puternică în aromână. În română există două tipuri de elemente vechi grecești: a) cuvinte grecești general romanice. cunoscute de aproape toate limbile romanice.. mai puține în meglenoromână. 4.1. zeamă etc. teacă. Cuvinte vechi grecești Greaca a dat latinei un număr foarte mare de cuvinte din cele mai diferite domenii de activitate. Număr de ore alocate: 3 ore 4. 66 . care a avut un contact nemijlocit cu greaca. cicoare. carte. În limba romana există trei straturi de de elemente grecești: cuvinte vechi grecești (intrate în limba latină și pătrunse și în latina dunăreană) între secolele I – al VI-lea.1. dintre acestea. iar în istroromână e un singur cuvânt – frică (Dimitrescu.

piper. cucuvaie. prisos. anaforă. stup. ☞ Câte tipuri de cuvinte vechi grecești sunt în limba română? 4. după unii și: călimară. a mirosi. a pedepsi. dafin.cuvinte: agonisi. felie. faclă. mireasmă. școală. 67 . azimă. cămilă. flamură. crin.2. prin relațiile politice și culturale existente (cancelarie. trufă „dispreț”.b) cuvinte pătrunse în latina dunăreană pe cale orală: broatec.2. amin. turlă etc. călugăr. spân. apostol. proaspăt. a pricopsi. mătase. sihastru. mitoc. folos. patriarh. 4. pat. stur „coloană”. frică. psaltire. făclie. desagi. Calafat. diac. Sulina. epitrop. aliluia. . a vopsi. cărămidă. biserică). psalm. hârtie. stol. prin filiera slavei meridionale. urgie. C. mănăstire. popă.1. hârtie. influențată puternic de greacă a slujit ca mijloc de vehiculare și de transmitere a culturii bizantine. cort. pită. dascăl. chilie. a lipsi. egumen.termeni ecleziastici: acatist. busuioc. . Giuglea (1943: 404-462) explică pătrunderea la nord de dunăre a elementelor vechi grecești atât prin coloniști de limbă greacă aduși în Dacia romană în perioada colonizării.1.1 Pe cale directă au pătruns: .2. scorpie. arvună. candelă. mic. camătă. împrumuturile bizantine au pătruns pe două căi: a) pe cale directă. omidă. litră. arhanghel.2. b) pe cale indirectă. a sosi. anatemă. pronie.1. .argat. ieftin. afurisi. Limba slavonă. condei. a mărturisi. Maglavit. a urgisi. 4. icoană. aghiasmă. cât și prin iradieri culturale dinspre sudul Peninsulei Balcanice după căderea stăpânirii romane. schit. Giurgiu. Diculescu (1924: 394-516) și G. Mangalia. raclă. Cuvinte din perioada bizantină În limba română. mânie. strachină etc.toponime: Constanța.

H. calapod. partidă. taifas. culturală. țață etc. logos. Cea mai puternică a fost influența din perioada fanariotă. 4. a lipsi.1. igrasie. misit „sol”. a dichisi. prosop. lefter. ifos. a categorisi. unde au ajuns să dețină poziții sociale. a catadaxi. -psi: a vopsi. fidea.3. În această perioadă au pătruns cuvinte care nu au caracter popular. 68 . în secolul al XVI-lea. sindrofie. a urgisi. a afurisi. Elemente neogrecești După căderea Constantinopolului și a consolidării dominației turcești. conopidă. 1966) stabilește cifra de 278 de cuvinte. franzelă. la noi manifestări de viață socială.Unele din aceste elemente sunt cunoscute de toate limbile din Balcani. a sclifosi. Prin intermediul împrumuturilor grecești. alandala.1. cartofor. protipendadă. a dichisi. pramatie. nostim. politică. ☞ Ce tipuri de cuvinte grecești au pătruns în română în perioada bizantină? 4. în special al XVIII-lea. saltea. din care 22 pătrunse pe cale directă. a economisi. în română au pătruns și sufixele verbale: -isi: a agonisi. anapoda. ipsos. a economisi. -xi: a catadaxi. foarte mulți greci au emigrat în țările române. din acestea s-au păstrat azi doar maximum 100-150 de cuvinte. 256 indirecte ( 254 pătrunse prin intermediul slavei și 2 prin latina medievală). politice și economice importante. Galdi (apud Dimitrescu. L.1. molimă. orfan. Făcând un inventar al elementelor bizantine din limba română. Mihăescu (Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. a categorisi. 1978: 108) a constatat că în textele românești din perioada fanariotă apar 1200 de cuvinte grecești. când au pătruns o mulțime de termeni referitori la organizarea administrativă. a sclivisi. printre care: agale.3. a pricopsi.

1966. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. 1962. Elementele vechi grecești din limba română. H.). Rosetti.. Istoria limbii române. Giuglea. 1978. 394-516.. pag. Bucureşti. IV. ediţia a II-a. Al. II. Editura Academiei. în Dacoromania. Bucureşti. *** Istoria României.Bibliografie Diculescu. Craiova. în Dacoromania. pag. II. 404-462. G. 1978. Editura Didactică și Pedagogică. Dimitrescu. 1943. Bucureşti. ✎ Evaluare 1. 1984. I. Elemente vechi grecești în limba română. București. Florica (coord. X. Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. C. Ce se atribuie influenței grecești în limba română? 69 . Câte straturi de elemente de origine greacă există în limba română? 2.. *** Istoria limbii române.. Editura Scrisul Românesc. Mihăescu. București. *** Tratat de dialectologie românească. 1969. Editura Academiei. 1960. 1924.

2. 5. când au fost înfrânți în Transilvania de regele Ladislau (1088) iar în sudul Dunării de bizantini (1091) și au fost asimilați de populația romanică. 1962: 67-68). b) osmanlâie. 5. . de popoare din Imperiul Bizantin și de unguri (Ist.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE V Influența turcă Obiective: . Peceneaga.1. Au rezistat până în secolul al XI-lea.. Număr de ore alocate: 3 ore Influența turcă manifestată asupra limbii române este de două feluri: a) preosmanlâie (turcică). redactat în 1303 – Codex Cumanicus.1. Pecenevra. 70 .. 5. Influența turcă preosmanlâie (turcică) s-a exercitat odată cu apariția și stabilirea pe teritoriul norddunărean a unor populații asiatice de origine turcotătară.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei.1. De la pecenegi au rămas toponime ca: Peceneagul. iar în secolele al X-lea – al XI-lea au pătruns în Transilvania și în Dobrogea. Limba cumanilor a putut fi mai ușor studiată decât cea a pecenegilor. Rom. Pecenișca. Cumanii au apărut în secolul al XI-lea și au ocupat un teritoriu mare la nord de Dunăre – Cumania Neagră (Ist.1. 1962: 68-71).însușirea terminologiei de specialitate. Rom. datorită unui glosar latin-persan-cuman.recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică. . Pecenegii și-au făcut apariția în Moldova și în estul Munteniei în secolul al IX-lea. precum şi a trăsăturilor care o individualizează datorate diferitelor influențe.

cazan. taman – considerate. I: 243-244) propune etimologii cumane pentru: bardacă „ulcică”. maidan. Utmeș. apoi „locul unde se schimbau caii” și a ajuns în română „casă boierească de la țară”. Coman. a tolăni. ca fiind împrumuturi mai târzii din turcă. beci (însemna „zid. întăritură”. Bărăgan. în anumite dialecte înseamnă „colibă la câmp”). cioban. Densusianu (1961. teanc. Cozia. Balaban. Caraiman. Atestarea documentară a acestor cuvinte trebuie să fie dintr-o epocă anterioară influenței turcești osmanlâi. tărâm (apud Dimitrescu. capcană. Basarabă. nume de ape (terminate în -ui): Bahlui. chindie. Desnățui. murdar. Călmățui. De la cumani au mai rămas: toponime precum: Comani. Ulan. de haram s-a dus). baltag. Ciortan. chior. Aslan. Se presupune că de origine cumană ar fi și Caracal (Kará Kalá „cetate neagră”). în secolul al XIV-lea. toi. suman. Comănița. catâr. Alți cercetători adaugă și pe: buzdugan. Covurlui. Ov. dulamă. Talabă. în general. conac (a însemnat „distanța dintre două poște”. 1978: 109). hambar. După subjugarea treptată a tuturor 71 . După majoritatea cercetătorilor ar putea fi cumane: aslam „camătă” (atestat în textele religioase din secolul al XVI-lea). Toxabă. Comănescu. Vaslui. deasă. maramă. ☞ Ce se atribuie influenței turcești peosmanlâi în limba română? 5.2. vezi și numele Vienei „cetate întărită”). Teleorman (teli orman „pădure nebună. Comănești. A doua influență începe o dată cu invazia turcilor osmanlâi în Peninsula Balcanică.Au fost considerate cumane acele cuvinte din română a căror etimologie e necunoscută limbii turce sau care au fonetism diferit. Carabă. dușman. Teslui. Comanca. sălbatică”). pe degeaba” (vezi expresia De haram a fost. nume de persoană (atestae în mai multe documente din secolele al XIV-lea – al XVI-lea): Comăneci. Itu. haram „gratis.

testemel. fotă. vizir etc). telemea. în general. Dobrogea și Moldova. boiangiu. în Muntenia. faună: abanos. locuință: acaret. b) cuvinte cu circulație regională. musaca. zambilă. care în cea mai mare parte au dispărut din uz (în special cele care aveau legătură cu viața social-politică. șalvari. odaie. dulamă. iar multe din cele care au reușit să se mențină au primit un sens ironic sau peiorativ. începând o lungă perioadă de relații directe cu turcii (de la sfârșitul secolului al XIV-lea până în prima jumătate a secolului al XIX-lea). dugheană. dușumea. bursuc. caimac. mușteriu. cearşaf. basma. năframă. ilic. cercevea. chilipir. divan. bamă. maramă. care au. comerț: cântar. pătlăgea. catâr. trufanda.2. ciulama. halat. iahnie. mulți termeni supraviețuind până astăzi în româna contemporană. Cuvintele din limba română se referă la domenii foarte variate: casă. rachiu. cu mare răspândire în limbă. tavan. tejghea. sidef. minerale: chihlimbar. dud. ciorbă. Elementele turcești au pătruns în limba română în două faze istorice: cuvinte împrumutate între secolele al XV-lea și al XVIII-lea. casap. tulpan. cafea. caracter popular. ienicer.popoarelor balcanice. unele intrând în fondul lexical principal. cerdac. fildeș. 72 . 5. cearşaf. tarabă. îmbrăcăminte (multe dispărute): anteriu. Cuvintele turcești sunt de două feluri: a) cunoscute pe întreg teritoriul de limbă română. Aceste relații au favorizat pătrunderea în limba română a unui mare număr de elemente turcești. bostan. de tipul: agă. - turcisme din epoca fanariotă. tutun. cazangiu. Țările române au căzut sub suzeranitate turcească. iatac. magiun. giubea. 5. hambar. pridvor. pastramă. dovleac. ghiveci.2. para. iaurt. chibrit. ciorap. balama. sarma. raft. floră. Oltenia. meserii: băcan.1.2. mâncăruri. băuturi: baclava. saftea.

- unelte: cazma. hai. camionagiu. maidan. lichea. para. ursuz. avocatlâc. murdar. halal. lichea „defect. 73 .3. talaz. tăbăci). fustangiu. cenușiu. diferite noțiuni abstracte sau concrete: berechet. peltic. argintiu. ciomag. apoi s-au atașat și altor împrumuturi din turcă ori unor cuvinte de alte origini. tipsie. înseamnă astăzi „intrigă. meșină. moft. belea. Unele dintre cuvintele turcești au suferit în română evoluții semantice: balama însemna „legătură”. ghiozdan. tuciuriu. vișiniu etc. tembel. pingea. - însușiri: ageamiu. ruginiu. pată” a ajuns să însemne „om de nimic”. reclamagiu. obiecte: ciubuc. chiulangiu. În lexicul fundamental al limbii române au pătruns 14 cuvinte de origine turcească. mijloc necinstit”. iar azi înseamnă „obiect metalic care mijlocește legătura”. zarzavagiu. -iu: cafeniu. lulea. hatâr. șiret. cafegiu. -lic. giuvaergiu. siretlic. după care s-au format: arămiu. auriu. după care s-au format: haimanalâc. crailâc. piersiciu. este foatre productiv: barcagiu. pământiu. dintre care 5 au la bază o origine arabă (cafea. scandalagiu. buluc „unitate militară” a ajuns să însemne „claie peste grămadă” etc. cusur. proiect”. 5 sunt de origine persană (dușman. soi) (Graur. pușlamalâc. huzur. chefliu. pehlivan care însemna „erou”. tabiet. mcalit”. iar 4 sunt turcești propriu-zise (chior. tertip. Sufixe Sufixele au fost împrumutate odată cu termenii care le conțineau. tertip ”plan. chirie. chef. naz. pișicher. babalâc. cântar. nisipiu. zor). moft. ibric. 1969: 277). castaniu. fistichiu. surugiu.2. fudul. a ajuns să însemne „escroc. savantlâc etc. -lâc: caraghioslâc. ghiurghiuliu. -giu (productiv): boiangiu. rubiniu. zevzec. belaliu. 5. zaiafet.

I. Emil. II. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVIIlea. Craiova. ediţia a II-a. Ce sufixe de origine turcă au pătruns în limba română? Comentați. 1962. București.). Rosetti. 1961. București. Ovid. 1978. București. 2009. Dimitrescu. Suciu. Studiu monografic. Editura Didactică și Pedagogică. Al. *** Istoria limbii române. București. Istoria limbii române. 74 . 1969. ✎ Evaluare Câte straturi de elemente turcești sunt în limba română? În câte faze istorice au pătruns elementele turcești în limba română? Prezentați pe sfere semantice termenii românești de origine turcă. Editura Scrisul Românesc. Editura Academiei. *** Istoria României.Bibliografie Densusianu. Bucureşti. 1978. Istoria limbii române.. II. 1984. Florica (coord. Editura Științifică. I. Influența turcă asupra limbii române. *** Tratat de dialectologie românească. Editura Academiei. Bucureşti.

familiarizarea cu principalele tehnici şi metode utilizate în cercetarea diacronică. traducerea este până într-atâta de nedibace încât. Despre limba primelor texte româneşti. .. dacă se găseşte un cuvânt de origine grecească pe care traducătorul nu l-a înţeles ce înseamnă. Privită în ansamblu însă.cunoașterea principalelor particularități fonetice. prin apropierea de limba vorbită.UNITATEA DE ÎNVĂȚARE VI Privire sintetică asupra limbii române vechi Obiective: . simţul stilului nu există deloc. se caracterizează prin claritate şi cursivitate.. limba română din textele scrise în secolul al XVIlea prezintă aspecte omogene. Într-adevăr. Număr de ore alocate: 10 ore 6. . îl reproduce tocmai aşa”.1. N. 1983: 70). dar şi divergente. în afara unor formule stereotipe de adresare şi de încheiere.formarea capacitatăţii de analiză şi sinteză a informaţiei. la o primă comparaţie făcută între limba textelor netraduse şi a celor traduse. . 75 . Iorga (1988: 26) afirma: „Limba cărţilor acestora este . există o strânsă legătură (Gheţie. în vreme ce limba primelor traduceri româneşti de cărţi religioase e mai greu de înţeles datorită reproducerii frazeologiei originalului şi a numărului mare de elemente lexicale şi calcuri slave sau maghiare. între limba acestor scrieri şi graiurile vorbite în regiunile unde au fost redactate. cu desăvârşire aspră. precum şi a unor cuvinte de legătură slave. Ţâra. se poate observa că limba celor dintâi. morfosintactice și lexicale ale limbii române vechi. Munteanu. traduse ori copiate sau graiul celui care a făcut traducerea sau tipărirea. 1978: 400.însușirea terminologiei de specialitate.

năsip. carele. . cu excepţia lui f > h'. umpluse).păstrarea lui e nesincopat în: derept. carea. auz.1. rădica. spunea. alcătuite cu prepoziţiile de şi a: mijloc de băserecă.mai mult ca perfectul perifrastic este larg întrebuinţat. . groape. cale de cetate.pronumele relativ care este variabil: carele.vocativul în -e: oame. rareori. . se întrebuinţează şi forme analitice. i (apar şi rostite dur în toate textele. Gheţie (1978: 77-96) şi de Şt. păhar.labialele urmate de iot se păstrează intacte.larga circulaţie a formelor verbale iotacizate: (eu) spui. nopţiei). Ţâra (1983: 72-77): . . .adjectivul gol are la plural forma goli. . . . singular are forma au (a apare sporadic): (el) au spus.numeroase substantive fac pluralul în -e (astăzi primesc desinenţa -i): grădine. poci. dar mult mai rar).6. Munteanu şi V. .formele de imperativ negativ în -areţi. . părete.1. .folosirea prepoziţiei pre. trestie a călturariu. -ereţi. j urmate de e.auxiliarul perfectului compus la persoana a III-a.prezenţa lui î etimologic la iniţială în: împlea.păstrarea lui ă etimologic în cuvinte de origini diferite: blăstema. . nebune. . fămeie.forme etimologice de imperfect la persoana a III-a. . plural: (ei) era.alături de formele sintetice de genitiv-dativ articulat în -eei şi -iei (caseei. derege. .m păstrat în rumpe (numai în textele coresiene alternează formele rumpe-rupe). -ireţi: nu dareţi. . rane.o mare frecvenţă a substantivelor neutre terminate în -ure: locure. 76 . nu tânjireţi. chinure. talpe. carii.preferinţa pentru rostirea moale a consoanelor ş. îmfla (numai la Coresi se înregistrează î > u de două ori: umplut. O sinteză a particularităţilor lingvistice comune tuturor textelor scrise în secolul al XVI-lea a fost făcută de I. .

sufixul colectiv -ame: mişelame.numeroase forme prefixate cu ne. asemănătură). gintu „neam. bezaconie „nelegiuire”. neca podobi. arină „nisip”. adevărătură. a săruta „a saluta”. . mulţi. familie”. a cumpli „a sfârşi. vedea-vor sau vor vedea. . b) termeni care s-au păstrat. am mâncat şi băut-am. referindu-se la faptul că.. textele au fost 77 . bez(d)nă „prăpastie”. a deşidera „a dori”. măritu „soţ”. În acest sens.. Alături de trăsăturile comune. mai dulci de miarea. a pierde”..numărul mare al verbelor neprefixate: bătrâni.. . . . voinicame. în cele mai multe situaţii. În privinţa lexicului.. nume de persoană. .. limba română scrisă din secolul al XVI-lea conţine şi numeroase particularităţi divergente. negăndire) şi forme realizate cu sufixul -ură (adâpostitură.complementul direct sau indirect exprimat prin pronume personal. ☞ Care sunt trăsăturile limbii române din secolul al XVI-lea? 6. tâmpla.(negata. lucoare „lumină”. silă „putere”.. jelanie „dorinţă”. nice cu mânia ta pedepsi mene. . crunta. exprimat prin substantiv sau pronume personal se construieşte fără prepoziţia pre (pe): Nu vă clevetireţi urul alaltu.. tremeate nouă dulceaţa ta. voinic „ostaş” etc.comparativul este legat de celălalt termen al comparaţiei prin de: . ciudă „minune”.complementul direct. bărbat şi muiare îi făcu ei.1. a deştinge „a coborî”. specifice anumitor zone..plasarea facultativă a auxiliarului la timpurile verbale compuse înainte sau după verb: fi-va sau va fi.. .. jale.. prost „simplu”. . . nu este anticipat de forme pronominale neaccentuate: . forma accentuată.negaţia simplă nice (nici) + verb apare în locul formei nici + nu + verb: . mişel „sărac”. a se înveşti „a se îmbrâca”. temoare „teamă” etc. a răposa „a se odihni”. au fost înregistraţi: a) termeni care azi au dispărut sau au fost păstraţi în unele graiuri: agru „ogor”. fămeie „familie”. dar au suferit o evoluţie semantică: adunătură „sfat”. şi ducea pre noi.2..

78 a fricativelor labio-dentale – în . . Al. acesta ocupa un loc aparte. Dar. Rosetti (1968: 582-583). . răvu „rău” – în nordul Ardealului-Maramureş şi Moldova. ău. ce cuprindea Moldova. iu de a trece la v: tăvu „tău”.diftongul ea se păstrează în seamă.nazalitatea vocalelor era mai pronunţată în nordul ArdealuluiMaramureş. . Maramureş şi Moldova.2. eu. În ceea ce priveşte Banatul. 6. în numele Moldovei (Moldua) – în nordul Ardealului şi Moldova.i > â după dz (dzâc) – în nordul Ardealului-Maramureş. pe baza unor trăsături fonetice. . să întâlnim în paginile lor elemente inexistente în graiul vorbit de copişti (tipografi). până la un punct.diftongul âi (câine) – în Banat.copiate de persoane din alte zone decât cele din care proveneau originalele. cuprinzând Ţara Românească şi sudul Ardealului.palatalizarea oclusivelor labiale şi nordul Ardealului-Maramureş şi Moldova.ea final > é (mâna mé) – în nordul Ardealului. în sudul Ardealului şi Ţara Românească. Unităţile dialectale stabilite prezintă următoarele particularităţi fonetice tranşante: . care indică.ă > a (cazu) – în nordul Ardealului. iar în nordul Ardealului-Maramureş şi Moldova ea > a: samă. . cu toate că particularităţi care apar frecvent în textele dintr-o anumită regiune se găsesc în arii difuze şi în texte din altă regiune. cu o relativă precizie. Astfel. I. nordul Ardealului şi Maramureşul.un grup dialectal nordic. apartenenţa textelor la o arie sau la alta. şi celui de-al doilea. .fonetismul â (câne) – în nordul Ardealului-Maramureş şi Moldova.1. a distins existenţa a două grupuri dialectale: . .o > u. . cele mai multe de natură fonetică şi.tendinţa lui u. . pătrunse din nebăgarea de seamă a acestora”. într-o oarecare măsură şi morfologică. au putut fi identificate anumite trăsături. Bucovina şi Moldova. Gheţie (1978: 101) a avansat ideea că: „nici unul din textele secolului al XVI-lea nu este pur sub raport lingvistic” şi că „este firesc.1. sudul Ardealului şi Ţara Românească.un grup dialectal sudic. . al doilea element al diftongilor au. deoarece prezintă particularităţi care îl alătură şi primului grup.

ł. . cu tendinţa de a trece la u sau de a dispărea – în nordul ArdealuluiMaramureş. -rotacismul lui n intervocalic – în nordul Ardealului-Maramureş şi Moldova.2. . III. Rosetti. Moldova şi Banat.. . 79 . o situaţie aparte. 6. pl.conservarea lui n – în nordul Ardealului-Maramureş..1. „mai ales prin elementele latine moştenite şi prin cele maghiare împrumutate”.prez. deoarece el reprezintă „o arie intermediară. leje) – în Moldova. referitoare la repartizarea teritorială a limbii secolului al XVI-lea ajunge şi Fl. . „reprezentate prin nordul Ardealului-Maramureş şi sudul ArdealuluiMuntenia – care sunt arii staţionare” şi face menţiunea că Banatul are. .conservarea grupului fs (fsat) – nordul Ardealului-Maramureş. ca şi Al.grupul nt > mt (sămt.3. Moldova şi Banat. Bucovina. de tranziţie”. ĝos) – în nordul Ardealului-Maramureş. care se situează când mai aproape de nordul Ardealului-Maramureş. Moldova şi Banat. specificul Banatului fiind dat de „caracterul bidirecţional al relaţiilor sale cu cele două grupări dialectale principale”. indic.păstrarea lui dz şi ĝ (dzice. în urma căreia au stabilit existenţa tot a două mari diviziuni teritoriale: un subdialect nordic şi altul sudic. O cercetare amănunţită consacrată aspectului dialectal al dacoromânei în secolul al XVI-lea a fost făcută de I. Dimitrescu (1973: 67-68) în urma studierii lexicului din această perioadă: acceptă existenţa a două arii principale. când mai aproape de sudul Ardealului-Muntenia.ń > ø – în sudul Ardealului şi în Ţara Românească. 6.u ).2. Gheţie şi Al. cu diferenţa că în subdialectul nordic au încadrat: Moldova. iar în cel sudic.1.prezenţa lui r – în nordul Ardealului-Maramureş. La aceleaşi concluzii. -ĝ > j (arjintu. Transilvania de nord şi Banatul-Hunedoara. . . Mareş (1974: 331 ş.evoluţia lui dz > z şi a lui ĝ > j – în sudul Ardealului şi în Ţara Românească.) – în nordul ArdealuluiMaramureş. „de aria cărora ţine prin cuvintele din limba curentă”. şi din punct de vedere lexical.

fenomene răspândite în toate cele trei arii nordice. cel sudic prezintă o anumită omogenitate. iar particularităţile reţinute au fost împărţite în trei categorii.[-ea]: mea. . Individualitatea acestor arii rezultă. . dimpotrivă. . dar în arii difuze.adverbul acum.[dz]: dzi.[b] moale: beşică. . .[-i-]: oamini. Gheţie şi Al. după cum pot opune unul altuia cele două subdialecte: . . ei consideră că s-ar fi aflat o serie de graiuri de tranziţie.[ă]: năroc. aria sudică .pluralul mânule. Ca o concluzie a cercetării efectuate. în timp ce sudul prezintă un tratament unitar sau forme care în nord au o distribuţie unitară. ardelean de nord şi bănăţean-hunedorean. „prin fenomene fonetice.[âi]: câine.particularităţi care prezintă realizări tranşante în cele două arii: aria nordică . circulând în arii difuze: aria nordică . .[j]: jura.pluralul mâini. . . . „din modul particular în care fiecare dintre ele se grupează cu una din celelalte arii nordice sau cu alte arii din afara subdialectului nordic”. morfologice şi lexicale de importanţă mai redusă. . pe de o parte. Între cele două subdialecte. prin apariţia unor inovaţii”.[ĝ]: ĝura. 80 aria sudică .[â]: câne. . . . .[b] dur: băşică. în Transilvania de sud-vest şi în Transilvania de sud-est. cele mai importante aflându-se în Oltenia de vest şi de nord.[-é] ([e]): mé (me). Mareş (1974: 49) au constatat că dintre cele două subdialecte. există şi alte forme. iar cel nordic apare divizat în trei graiuri: moldovean. Gheţie şi Al. I. iar pe de altă parte. Mareş (1974: 337347) au stabilit care sunt cele mai importante trăsături ale fiecărei arii.[z]: zi. în timp ce în sud. . Examinând particularităţile de limbă.[o]: noroc.adverbul acmu (amu).[-e-]: oameni. alături de forma sudică.Muntenia propriu-zisă şi o parte a Olteniei. prin prezenţa unor trăsături arhaice sau. I. alături de fenomenele care apar în nord.

zid. . . .[n]: frânt. . .auxiliarul a. .art.labiale dure: iubăsc.fenomene care se întâlnesc cu circulaţie restrânsă în toate cele trei arii nordice (sau cel puţin în două) alături de fenomenul sudic care cunoaşte o difuzare destul de mare: aria nordică . . [ţ] duri: dzâc.[ń]: cuń. au fost distinse următoarele situaţii: Moldova şi Transilvania de nord .[r] dur: uraşte. . [ţ] moi: sec. şi subdialectul sudic.[t]. Astfel.[s].[d] dur: dă.[v]: Moldova. ţeapă.[r] dur: râu. .[ŕ]: argintari(u). săc.: lui. luate împreună. . . În anumite situaţii.pron.[u-]: umbla.[s]. .pron.[-r-]: mâră. dem.art. dem.[r] moale: ureaşte.. . zâd. tocmeală . şi adj. variabil. hot.[m]: frâmt.[ĝ] ĝice. . tocmală. .[r] moale: riu. dân. [ń]: 81 . . [dz]. ţapă. .[u]: Moldua. . . . .[d] moale: de. .[r]: rumpe. şi adj. sînteţi.cuvântul nasture. .formele verbale: sîntem. [n]: .[z]: zice.[-n-]: mână.cuvântul bumb. sing. . . ăsta. [d']. [j] duri: şapte. .labiale moi: iubesc. . aiesta.[i]: cui.[î-]: îmbla.[ş]. 3.formele verbale sem.art. .auxiliarul au (pers. aria sudică .: a invariabil.art. hot: lu. . . opoziţia dintre aria nordică şi cea sudică se realizează numai între două dintre ariile nordice. [d]. . pos. .[t'].[r]: rumpe. pos.[ş]. . [z]. . [z]. din. / subdialectul sudic: .[-r]: argintar. . [j] moi: şeapte (şepte).). seţi. Transilvania de nord şi Banatul-Hunedoara / subdialectul sudic: .

[i] > [o] în mărtorisi.[u] > [v]: luva. Astfel. -[ă]: bărbat. .[u]: preut. -[o]: preot. . ciobotă „cizmă”. pentru graiurile moldoveneşti ar fi specifice: . . t'ine. . ńepot. tine. . a lui [e] la [ă] în Dumnădzău. -[e]: čine.ø: drept.[ń] în pl. În ceea ce priveşte cele trei graiuri nordice.[ă] > [i]: privi. .[e] > [i]: striin.palatalizarea lui [p] în stadiul [k'] şi a lui [m] în stadiul [mń]. buor „bou sălbatic”. .fricativizarea lui [ĉ] şi a lui [ĝ] în stadiile [ŝ] şi. 1974: 339). Mareş. singular. . Muldova. persoana a 3-a.[n] dur: nătare. jerebie „bucată de pământ lungă şi îngustă”. prisacă „stupină”.[ă] analogic în loc de [e] în dător.trecerea lui [ă] la [e] în nedejde.cuvintele: buhai „taur”. . . respectiv.[o] > [u] în cucon. .auxiliarul a la viitor. des. ań. uric „act de proprietate” (uricar „scriitor de urice”). harbuz „pepene verde”. 82 .d'es. dirept. . În Banat-Hunedoara au fost înregistrate fenomenele: .[e] ([i]): derept. . . Moldova şi Banatul-Hunedoara / subdialectul sudic: -[a]: barbat. pilotă „plapumă de puf”. nepot. pentru fiecare au fost reţinute particularităţi specifice. .[p] în îndărăpt. .[h] > [o]: zăbovi. . deseatnic „slujbaş însărcinat cu strângerea desetinei”. dar cu precizarea că „în unele cazuri prezenţa acestor fenomene şi în alte arii decât cea unde au fost atestate nu este câtuşi de puţin exclusă” (Gheţie.[i]: čini. [z]. oghial „plapumă”. .[d'] > [đ]: đes.

☞ Care sunt principalele trăsături care individualizează cele două mari arii dialectale din secolul al XVI-lea? 6. inemă. 83 .. a îmbla. Mareş. risipi.dispariţia grafiilor cu en.1. [gl']: cl'eie.[cl']. . lăcui. ceea ce. după cei doi cercetători. potrivnic”. nişte etc. den.2.păstrarea vocalelor ă şi e în cuvinte ca: păhar. 1974: 340). cât şi principalele diviziuni ale ariei nordice. murgui „a protesta. . În ceea ce priveşte limba textelor scrise în secolul al XVII-lea. Printre principalele trăsături ale limbii din această perioadă se pot menţiona: . aveni „a se dospi” (avenit „dospit”. .[ş] > [s] în deschide. aleaneş „duşman. . în genere. se menţin şi în acest secol cele care individualizează atât aria nordică de cea sudică. din. nu prezintă modificări însemnate faţă de secolul trecut. rădica. argilă”. . răsipi. în general.formele mânc. mai puţin în cronicile muntene. a se sacrifica”.[l']: tel'. 6. citi. niştotă „nevoie”. svente. beadă „lipsă”.în majoritatea textelor. avenită „dospită”).. dar nu şi alte particularităţi. leatnic „zăbavnic”. Mareş. fie prin aceea că „nu este totuşi exclus ca nordul Transilvaniei să fi fost mai unitar din punct de vedere lingvistic decât celelalte două arii” (Gheţie. a împotrivi”. im „lut. dintre. Alături de particularităţile comune limbii scrise din toate provinciile. ungl'u.2.[ń] şi [i] în făină. neşte etc. s-ar explica fie prin „informaţiile. ploia şi scria. de tipul amente. 1974: 340). dentre. cliciu „coapsă”. . Pentru Transilvania de nord sunt înregistrate numai cuvintele: alegădaş „mulţumire” şi somsid „ vecin”. a îmfla. sărace pe care le-am putut dobândi asupra graiurilor din această regiune a ţării” (Gheţie. î se menţine în: împle. În textele munteneşti se înregistrează şi forme în care cele două vocale au fost asimilate la i: ridica. .cuvintele: aldovăni „a se jertfi.

la persoana 1 sunt notate forme cu desinenţa -m. măhrămi etc. de la (în mijloc de besearecă. în general. .. forma a se întâlneşte în textele munteneşti. Radul-vodă etc. ţ.prezenţa vocativului masculin nearticulat în -e: oame. omonimia dintre persoanele a 3-a şi a 6-a. 84 . de asemenea. în textele de tip nordic (barbe. ca şi în secolul precedent. cevaşi.pluralele în -e apar. în textele munteneşti sunt notate plurale în -i neacceptate de limba literară actuală (colibi.rotacismul nu mai este notat decât uneori în scrierile moldoveneşti.. numele proprii apar frecvent articulate: Cârnul. .). carea. . r în special în textele de tip nordic.pronumele relativ care prezintă. .vocalele anterioare e şi i trec în seria centrală după consoanele dure s. . talpe etc.).formele de acuzativ nume de persoană. z. în general. în schimb. mili. în textele bănăţene-hunedorene încep să fie înlocuite de cele analogice.la imperfect. . spre sfârşitul secolului inovaţia începe să apară şi în Transilvania. textele munteneşti îl notează exclusiv pe j. dz. într-o mai mică măsură în cele moldoveneşti. au spus a tot norodul. carevaşi. Cornescul.sunt frecvente forme analitice de genitiv construite cu prepoziţiile a. carele. unde fenomenul începe să fie atestat şi după fricativele ş şi j.). lefe.pronumele relative. . . . forme articulate: carii. nehotărâte şi demonstrative apar amplificate cu particula -şi: cineşi.auxiliarul perfectului compus de persoana a 3-a este în cele mai multe texte au. acestaşi etc. în textele munteneşti. -n. să închinară la Antioh etc. păminte etc. . .dentala d se rosteşte dur. -r sunt dominante. sunt. Se păstrează. . însoţite de prepoziţia p(r)e. complement direct. în timp ce în celelalte apare ĝ (în textele bănăţene-hunedorene se întâlneşte frecvent alternanţa lui ĝ cu j). de.. din pîntecele de la maica noastră) şi de dativ cu la (eu … scriş la marele împărat.. ca şi în secolul trecut.formele iotacizate ale verbelor cu radicalul terminat în -d.în cronici. -t.în ceea ce priveşte pe ĝ şi j. careşi. frecvent în textele munteneşti şi. forme de persoana a 6-a cu desinenţa -u sunt atestate numai în textele bănăţene-hunedorene. . blane.

În ceea ce priveşte sintaxa. în special în textele laice care au un vocabular mult mai bogat şi mai variat decât cele bisericeşti: „Nevoia de a-şi spori cât mai grabnic posibilităţile de expresie îi determină pe cărturari – aproape fără excepţie poligloţi – să caute cu asiduitate în vorbirea populară şi în limbile pe care le cunoşteau termenii de care aveau nevoie. . . Pe de altă parte.2. în vreme ce. elemente de relaţie cu altă valoare decât cea pe care o au în limba actuală etc. în special cele ale lui Varlaam. în general. acestea au o frecvenţă mult mai scăzută decât în cele din secolul al XVI-lea şi. 6.imperativul negativ în -areţi. textele dobândind un caracter elaborat... unele dintre ele. în structura sintactică a textelor laice se pot distinge două maniere de exprimare: construcţii ample. 1983: 108). livresc la cronicarii savanţi. nu pun probleme în înţelegerea textului. încăşi etc. acordul substantivelor în genitiv şi dativ cu atributele şi apoziţiile. cumulul de conjuncţii.2. Astfel. -ireţi apare în toate textele. Ţâra. 6.persoanele a 4-a şi a 5-a ale perfectului simplu apar până spre sfârşitul secolului fără -ră-. sunt prezente elemente proprii sintaxei populare. deşi se mai păstrează unele particularităţi arhaice ca: dativul adnominal.unele adverbe apar întărite cu particula deictică -şi: acoloşi. textele din acest secol au suferit modificări esenţiale. în scrierile religioase. savant construite. Modificări importante se înregistrează şi la nivelul lexicului. în scrierile cronicarilor mai puţin erudiţi. .nu se mai înregistrează forme de condiţional sintetic. acordul gramatical după înţeles. folosirea negaţiei simple.în toate textele apar frecvent forme de mai mult ca perfect perifrastic şi de viitor format din prezentul indicativ al auxiliarului a avea + infinitivul verbului sau construite cu va + conjunctivul prezent. cu o topică particulară cu predicatul situat la sfârşitul propoziţiei sau al frazei şi cu dislocări frecvente în care se pot recunoaşte modele sintactice latine sau greceşti. deşi nu lipsesc frazele alcătuite după modele străine. Mai mult. -ereţi. 85 . cât şi prin prezenţa unor elemente de exprimare artistică. .3. Dosoftei şi Antim Ivireanul se impun atât prin valorificarea limbii populare. dar adesea ei n-au şovăit să creeze cuvinte noi. punând la contribuţie şi mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului” (Munteanu.2.

preobrajenie „schimbarea la faţă” etc. politie „stat. a conceni „a sfârşi”. enchiclopedie. dăzvoalbe „a lămuri. fur „hoţ”... papuc. capichehaie „reprezentant diplomatic la Poartă” etc. epidemie. . farfurie. ciobotă „cizmă”. cântar.elemente regionale. anarhie. a da mulţumită „a mulţumi”. neştine „cineva” etc. a explica”. alenşig „duşmănie”. (în textele transilvănene şi bănăţene). strălucire”. limpede”. specifici lexicului religios: bdenie „vechi în rugăciuni”. hasnă „folos”. corăspondenţie. .termeni de origine latină. cust „trai”.neologisme latino-romanice: alector „elector”. care au o circulaţie limitată: agud „dud”. agă „căpetenie militară”..turcisme care denumesc în special termeni concreţi. senat etc. mamcă „doică”.termeni de origine neogreacă. omăt. tavă etc. ca şi expresii şi locuţiuni specifice: peste fire „extraordinar”. nostim.termeni împrumutaţi din slavonă pe cale cărturărească. Pe lângă aceşti termeni.. cei mai mulţi referitori la civilizaţia materială (geam. a aldui „a binecuvânta”.) sau termeni politico-administrativi (beizadea „fiu de prinţ”. . magazie. a plictisi. de biu „din belşug”. a blagoslovi „a binecuvânta”. a sudui „a înjura”. zăpadă etc. chiar „clar. blagocestivie „pioşenie”. ordin călugăresc”. judeţ „judecată”. oraş” etc. cin „tagmă. ţinterim „cimitir” (în scrierile moldoveneşti). . a catadicsi. anost. blagocestie „evlavie”. . în vreme ce în textele munteneşti sunt frecvente cuvinte ca: ginere „mire”. în vocabularul acestor texte se pot identifica: . coronaţie „încoronare”. lucoare „lumină. calendar. a înjura. în limba textelor bisericeşti se mai întâlnesc şi calcuri după neogreacă şi slavonă. 86 . desemnând în general noţiuni abstracte: agramat „ignorant”. cearceaf. measer „sărac”. blagoveştenie „bunăvestire”. imală „noroi” etc. pisică. ciorap. curechi „varză”. voie vegheată „protecţie” etc. carvasara „birou vamal”. camai „niciodată”. fantezie. paradă.Astfel. caimacam „locţiitorul domnului”. duroare „durere”. basma. astăzi dispăruţi din româna literară: bucin „trâmbiţă”.).

Florica. Şi eu dzişu: «Doamne.☞ Care sunt principalele particularități XVII-lea? ale limbii secolului al Bibliografie Dimitrescu. Târa. 1973. Istoria limbii române literare. Istoria limbii române literare. Editura Didactică şi Pedagogică. Gheţie. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea. Ion. Istoria literaturii române. Alexandru. 223 din Romanische Sprachgeschichte (Histoire linguistique de la Romania). 1983. derep ce nu-ţi voru preemi mărrturia ceaia ce e de menre». Gheţie. Alexandru. Vasile. 1978. marrtorului tău. deaci vădzuiu elu grăindu: «Nevoiaşte-te şi ieşi currundu dintru Ierusalim. Mareş. 1974. Editura Minerva. 1968. Rosetti. Graiurile dacoromâne în secolul al XVIlea. Ştefan. Bucureşti. 3 Teilband/Tome 3. Walter de Gruyter. Livescu. Bucureşti. ✎ Evaluare Particularități ale limbii române vechi – analiză de text. 2646-2692. 2009. Editura Academiei. Bucureşti. însumi 87 . pag. Munteanu. Editura Didactică şi Pedagogică. Martin Dietrich Gleßen. sub conducerea lui Gerhard Ernst. Bucureşti. Ion. Şi-mi fu întorrcîndu-mă întru Ierusalim şi rrugîndu-me în băsearecă şi-mi fu spaimă. Michaela. înşiş stiu că eu era acela ce-i băga în temniţă şi-i ucidea prin gloate ceia ce credea întru tinre şi cîndu vărrsară sîngele lu Ştefanu. Bucureşti. Bucureşti. Iorga. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs). Berlin. Wolfgang Schweikard. Histoire interne du roumain: morphosyntaxe et syntaxe (Interne Sprachgeschiche des Rumänischen: Morphosyntax und Syntax). Christian Schmitt. nr. 1988. Editura Științifică și Enciclopedică. Privire sintetică. art. Editura pentru Literatură. Contribuţii la istoria limbii române vechi. Nicolae.

Că eu sînt Domnul Dumnezeul tău. sfînt numele al lui pre ajutori să-l chemăm. Întrebare: Carele-s acealea? Răspuns: Milcuitura şi datul de har. 104 […] În scîrbi chemaşi-mă şi izbăviiu-te. Auziţi oamenii miei şi mărturisi-voiu voao Israil să ascultari mine. ca să nu 88 . Catehismul (Întrebarea creştinească). că eu întru limbi deparrte tremiţu-te». Întrebare: Ce e datul de har? Răspuns: Datul de har easte aceaia cîndu ne aducem aminte depre toate faptele bune ale lui Dumnezeu şi dăm har lui pren Hristos. ca aceaia să-i neace. Psaltirea Scheiană. nece să te închini a Dumnezeu striin. 13 Întrebare: Cîte rîndure de lucrure să ne cuprindem în rugăciune? Răspuns: Doao. Învie. în cursa ačasta ce ascunseră legă-se pičorul loru. lărgeaşte rostul tău şi împlea-l-voiu. se nu învrătoaşe-se omul. 269-271. Că nu pără în cumplitu ultatu va fi méserul. de nemică dracii lor smeri-vrea şi spre dodeitorii lor rădica vrea mîna mea […] Idem. Doamne. să strice şi să scârbească inimile stăpânilorŭ lorŭ. p. rebdaré mişeiloru nu va peri pără în cumplit. Bucurămu-nă de spăsenia ta. Deaci dzise cătră minre: Pasă. întinară-se limbile în perire ce féceră. auziiu-te de ascuns vihor şi ispitiiu-te în apă de împutare. toate limbile ce ultară Dumnedzeu. p. Turna-se-voru păcătoşii întru ĭadu. Să vrea oamenii mie asculta mine şi Izrail în calea mea să vrea îmbla.era stîndu şi lăsa spre uciderea lui şi străjuiia veşmentele celora ce ucidea elu». Ştiutu ĭaste Domnul gĭudeţu făcîndu. Coresi. p. Întrebare: Ce easte milcuitura? Răspuns: Milcuitura easte aceaia cînd cearem ceva de la Dumnezeu şi avem greu şi nevoiia noastră. Codicele Voroneţean. 348-350 […] Dracii amu cerşură de la Hristosŭ să se ducă în turma porcilorŭ. întru lucrul măriloru sale legă-se păcătosul. ce scoşi-te den tara Eghipetului. Să nu fie ţie Dumnezeu nou. p. Şi lăsai ei după începutul inimiei lor şi mearge-vor după începăturile sale. se gĭudece-se limbile între tire. Şi nu ascultară oamenii glasul mieu şi Israil nu auzi-mă.

p. Nu-i făr. Domnedzeul lui Avraam. o sută doauodzeci şi şase de cîntece: nu-i fără Domnăzeu izbavă şi agiutor. iaca la ceastă fîntînă stau. Şi încă de vrea fi avutŭ puteare dracii. Aşa se va tîmpla tuturora voauă în muncă şi în grijă pîne ce mîncaţi. de nu-i vrea fi lăsatŭ Dumnezeu lor […] Coresi. crede că vor peri. 337-338 […] Derept aceaia astădzi sosiiu la fîntînă şi aceasta dziş: Doamne. că tot alenşigul lesni-l va învinge. că nici spre porci n-ară fi avutŭ dracii puteare.priimească pre Hristosŭ. Fragmentul Teodorescu. Nu-i fără. iaca ieşi Raveca cu veadra pre umerul ei şi pogorî la fîntînă şi scoase apă şi dziş ei: rogu-te. p. ca să ştie de ce muncă şi chinuire şi de ce reale izbăviţi sântŭ. Cătră aceştea să şi înţeleagemŭ. ca să nu se ucigă. aşa să fie: acea fată ce va veni a scoate apă şi cui eu voi dzice: lasă beau puţinea apă den veadra ta şi aceaia va dzice mie: bea. Şi mainte decît această beseadă într-înima mea era sfîrşit. încă şi cămilelor voiu scoate. care-au tocmit Domnul fiiului domnu-mieu. aceasta să fie acea muiare. să calea mea pre care am venit ai nărocit. Nu-i fără Domnezeu izbavă şi agiutor. şi nu vrea fi apărati de Dumnezeu. Nu-i fără. voauă ce în Domnezeu tare nu credeţi. Scriadză svînt David în carte Joltarului. Nu-i fără. 237 Toţi criştinii ascultaţi şi bine învăţaţi. Iar Hristosŭ păziia cei ce se drăcise. aşa-s credzuţii tari în Domnezeu. Pre lesne dă Domnezeu de tot acelora carii lui usbăiesc şi lui i se roagă. De fiete va fi sculatul de noapte. Cumu-s săgeţile în mînă de puternic. Voarece oraşu sau oamenii den casă domnul nu-i va pădzi. domnului mieu. Carte cu învăţătură. Nu-i fără. E ea prea curînd luo veadra de pre umăr şi dzise: bea. sau şi sloboi ei den piiardere de ce le veniia de la hitleanii draci. mai mare rău fi-vrea făcutŭ noao. decîtŭ atunce porcilorŭ. carii agiutoru den domnul nu aşteptaţi. Fericatu-i sufletul întărit cu credinţă. 89 . Nui fără. dă-mi să beau. Iar Hristosŭ lăsă şi grăi lorŭ: «Duceţi-vă!» Că arătă cîtă răotate şi amărăciune avut-au dracii spre oameni.

nimedd treabă să nu aibă den neamul acestor oameni ce sint mai sus scris. deasupra de hălăşteu. Brătian. faţa în zos pe la cer. Gorj. 79-80 ZAPIS DE CUMPĂRARE Bolbaşi – j. pe de deal. de varniţă pînă în Gura Puiului. Şi mărturie Brătian şi Ion şi Pătru Stan i Drăgoi. cămilele încă adăpă. p. pi la moara lu Dobrin. Stanciul. Ivan şi Stan.98-99 Şi lăcrâmă pré-sfănta Mariĭa şi dzise munciţilor: „au n-aţi credzut şi n-aţi audzitu că printru numele meu munci-se-va totu acela ce nu va crede?” Şi dzise 90 . 25 august. Pi(s) mĭ(s) a(v) 25(d) şi Pătru mărturie. mărturie Eu. care e fecior lu Nahor. din Matca Gurei.încă şi cămilele tale voi adăpa. 1576 † Cum să se ştie că au cumpărat Stănilă vornicul i brati ego Cîrste di la fraţii lor. p. Şi eu băui. Dan Stoica Brătian Stanciul Ivan Stan Dan cel mic Ion Suveţul Bădsor ot Bolboş. în Gura Fînului. Dici. la stupina lu Dobrin. Şi întrebai ea şi dziş: a cui fată eşti? Ea răspunse: Fata lu Betuel sunt. mărturie Text reprodus după Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. la Poiana Babei. popa Pătru ot Sura. let 7084. anume Dan. la teiul cel mare. Redei ot Sura. fără numai Stănilă vornic şi frate-său Cîrste. pe după gruiul casălor. Stoica. la Corn şi în Zîlţ pe den faţă den Matca Gurei. Şi am scris această scrisoare în casa popei Stoiei ot Bolboşi şi am scris eu. iară în Zilţ. Pusu-ne-am şi degetele mai jos. Şi puş un cercel pre fruntea ei şi o podoabă a mînilor pre mînile ei […] Palia de la Orăştie. Dan cel mic. în zos. care lui au născut Milca. Ion Suveţul. pîn gura casălor.

Şi soarele ş-nemereşte Apusul ce odihneşte. den casa Iudei. Lupii urlă şi scîncează. alăţii arde pănâ în pieptu. preste Israil. întru mine vru să mă fac eu împărat peste tot Israilul. Şi dzise arhangghelŭ: Încătruo veri să mergi. [. Dosoftei. p.pré-svănta Mariĭa: să cadzâ întunereculŭ ca şi de-inte. Iese-n treabă demineaţă. Şi omul. alţii pănâ [în] creştetu.: spre apus au spre amiadzâdzi? Şi răspunse sfănta Mariĭa şi dzise: Blâmu spré amiadzădzi. Să-ş ceie şi să-ş răpască De la Domnul să-i hrănească.. întru fiii tătîne-mieu. şi. Cînd spre vînat se gătează.242-244. Şi dentru toţi fiii miei.306 91 .] Biblia de la Bucureşti. Zi de iarnă şi de vară. unde era unŭ râŭ de focŭ şi eşiĭa parâ de focu şi era într-ănsă multu nărod. să-l şază pre el preste scaunul împărăţiei Domnului. Şi veniră patru sute de îngeri. p. bărbaţi şi mueri: unii arde pănâ în brău. Pînă cînd răsare soare.. Călătoria Maicei Domnului la iad. şi cădzu pre ĭai. De ies gadinile toate. şi luară pré-sfănta Mariĭa şi o duserâ spre amiadzedzi. De lucrează pănă-n sară. casa tatîne-mieu. căci mulţi feciori au dat mie Domnul. Luna ai făcut cu rază. fiiul mieu.751-753 [. heruvimii şi sărafimii. au ales întru Solomon. p. Să crească-n vremi şi să scază. Din tunerec feceş noapte.. Psaltirea în versuri. alţii era acoperiţi în foc..] Şi au ales Domnul Dumnezeul lui Israil întru mine dentru toată casa tătîne-mieu să fiu împărat preste Israil în veac. pré-sfăntă maica lu Hs. De mărg cineş la nchisoare. şi întru Iuda au ales împărăţia şi. fără de greaţă.

DE DOMNIA LUI PĂTRU VODĂ RAREŞ, FICIORUL LUI ŞTEFAN VODĂ CEL BUN, VĂ LEATUL 7035 GHENARIE 20

După moartea lui Ştefan vodă cel Tînar, strînsu-s-au boierii şi ţara de s-au sfătuit pre cine vor alége să puie domnu, că pre obicéiul ţării nu să cădiia altuia domniia, fără carile nu vrea fi sămînţă de domnu. Şi iscodindu unul de la altul, aflatu-s-au unul de au mărturisit că au înţeles din rostul mitropolitului, carile s-au fostu savîrşit mai nainte de Ştefan vodă şi fiindu Ştefan vodă bolnav la Hotin, au lăsat cuvîntu, ca de să va săvîrşi el, să nu puie pre altul la domnie, ci pre Pătru Măjariul, ce l-au poreclit Rareş, dipre numele muierii ce au fostu după alt bărbat, tîrgoveţ din Hîrlău, de l-au chiemat Rareş. Aşa pre Pătru aflîndu-l şi adeverindu-l că iaste de osul lui Ştefan vodă, cu toţii l-au rădicatu domnu, ghenuarie 20. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, p.53

Zac. 10. Era véste de biruinţă acelui războiŭ mai mare a lui Mihai-vodă decît a lui Baştè Giurgiu, care zavistie au făcut şi perirea lui Mihai-vodă. Zac. 11. Spunŭ oameni bătrîni de pre acéle vrémi cum să fie agiunsŭ în cîteva luni cu dare Ieremie-vodă la Baştè Giurgiu, pentru moartea lui Mihai-vodă, care lucru poate să hie (că ce nu lucreadză în lume avuţiia). Banii răscolescŭ împărăţiile şi mare cetăţi le surupă, cum să dzice cu un cuvîntŭ leşescu: Sula de aurŭ zidiul pătrunde. Zac. 12. V leato 7109 [1601] avgustŭ, 8 dzile dez-de-noapte, într-aşternut încă Mihai-vodă, au venit doi căpitani némţi cu oamenii lor, trimişi de Baştè Giurgiu să omoară pre Mihai-vodă. Şi cum au sositŭ la tabăra lui, că era deosebi, au lovitŭ la cortulŭ unde odihniia, şi acolo în locŭ i-au tăiatŭ capul şi l-au dus la Baştè Giurgiu, iară trupul păn-a triia dzi au stătut la vederea tuturora, neîngropat. Oştile lui, ce avea, nu era cu dînsul în tabără; pre toţi îi slobodzise în pradă; pănă în copiii lui au fostu mărsŭ şi ei în pradă. Şi aşea s-au plătitu lui Mihai-vodă slujbele ce-au făcutŭ némţilor. Miron Costin, Letopiseţul Ţărîi Moldovei, p.123

I. Ştefan-vodă cel Bun, luund domnia Moldovii, şi viind turcii în dzilele lui să treacă în Moldova la Gălaţi, i-au bătut foarte rău pre turci … Şi în cîteva 92

rînduri s-au bătut Ştefan-vodă cu turcii. Iar cînd s-au bătut la Războieni, atunce sau aşedzat turcii cu Ştefan-vodă. Şi le-au dat hotar şi olat Bugeacul şi au făcut pace. Şi turcii apoi au adus tătarî din Crîm şi i-au aşedzat în Bugeac, carii stau şi pînă astădzi, precum au aşedzat şi la Hotin lipcani. Ion Neculce, O samă de cuvinte, p.23

Deci făcîndu-se ei o ceată spurcată, noaptea să strîngea toţi la casa lui Gheorghe-dvornicul, de făcea sfat şi să învăţa cu ce fel de meşteşugari vor ucide pre acei 3 boiari. Şi altă vină nu le afla făr' cît zicea că ei tot boieresc la toţi domnii, şi cum s-au îmbogăţit, şi cum nu-i băga în seamă şi numai batjocoresc. Iar mai vîrtos pizmuia Băleanul, căci nu l-au pus ban mare la Craiova. Deci aşa sfătuindu-se în toate nopţile, dat-au Dumnezeu de prinseră cei 3 boiari de veste mai timpuriu şi degrab merseră la Antonie-vodă de-i spuseră şi să rugară să le facă judecată dreaptă cu Băleanul şi ceata lui. Şi de-i va afla că au călcat jurămîntul sau au făcut lor vrun rău, atunce să paţă după vina lor. Letopiseţul cantacuzinesc, p.113

[...] Venind Gligore-vodă domnu în urma tătîne-său, au găsit ţara stricată, fărîmată de atîta răotăţi ce-i venise asupră, de nebuniile rumânilor şi den rea chiverniseala domnilor. Costandin-vodă o au purtat rău. Mihnea-vodă mai rău şi mai cumplit, şi datorie multă rămăsese de la Mihnea-vodă făcută. Ci să mira ce să facă: haraciul împărătescu va să-l dea, au datoriile va plăti, au ţara să îndrepteze; ci-i era toate împotrivă. Ci într-acestea, după nor veni şi senin, după multă răotate şi foamete ce era, şi ciumă, au dat Dumnezeu pace şi bişug în toate şi sănătate – că s-au făcut grîu mult, mei mult, vin şi alte bucate, cu care-şi rădică săracii nevoile. [...] Letopiseţul Bălenilor, p.128

93

✎ Teste de evaluare finală

1. Definiți latina populară și precizați care sunt principalele ei izvoare. 2. Indicați ce fapte de limbă sunt atribuite substratului. 3. Comentați definiția genealogică a limbii române dată de Al. Rosetti (1968: 77): „Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia, Pannonia de Sud, Dardania, Moesia Superioară și Inferioară), din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii și până în zilele noastre”. 4. Definiți și comentați „teoria imigraționistă”. 5. Precizați câteva argumente în favoarea continuității românești la nord de Dunăre. 6. Ce denumiri au fost date perioadei de unitate a românei? Precizați limitele și cauzele ruperii acestei unități. 7. Care sunt trăsăturile românei comune? 8. Care sunt urmările contactului dintre română și limbile cu care a venit în contact? 9. Precizați principalele particularități ale limbii române vechi.

94

Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. 1966. 1965.. 1978. (coord. H. *** Tratat de dialectologie românească. Editura Scrisul Românesc. Împrumuturi vechi-slave în limba română. I. Bucureşti. 1980.Bibliografie generală Academia Română. Academia Română.. Editura Ștințifică. Graiurile daco-române în secolul al XVI-lea. Istoria limbii române. *** Istoria limbii române. Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române. 1985. Influența turcă asupra limbii române. Sintaxa limbii române în secolele al XVI-lea – al XVIIIlea.. 1900. Iaşi. 2007. Frâncu. Bucureşti. Suciu. Bucureşti. I.. S. Fl. București. Mihăescu.. București. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Emil. 1978. Editura Academiei. București. Editura pentru Literatură. Constantin. Bucureşti. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Iancu. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.. I. Latina dunăreană. Gheţie. Gh. 1940. Craiova. Densusianu. II. Fischer. Rosetti” (coord. 1969. Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. Al. Casa Editorială „Demiurg”. 1980. București. Editura Junimea. Ivănescu. Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea. Iași. I. II 1961. Editura Academiei. Mihăilă. Editura Didactică și Pedagogică. 2009. G. Rosetti” (coord. Bucureşti. Bucureşti. Limba română.. Al. 95 . 1974. Mioara Avram). 2009. Ov. Dimitrescu. Editura Academiei. 2007. Editura Academiei. L. Editura Academiei. Magdalena Popescu-Marin). Studiu monografic. Istoria limbii române. Rosetti. Bucureşti. I. 1960. Şăineanu. Puşcariu.. Bucureşti. ediţia a II-a. Gramatica limbii române vechi (1521-1780).). Mareş. Istoria limbii române..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->