P. 1
98564457 Carte Nursing

98564457 Carte Nursing

|Views: 21|Likes:
Published by Ale Li
cv
cv

More info:

Published by: Ale Li on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

1

CUPRINS
Cuprins.........................................................................................................pag. 1 Introducere...................................................................................................pag. 2 Abrevieri.......................................................................................................pag. 3 Cap.I. Profesiunea de asistent medical ............................................pag. 5 Cap. II. Locul de muncă al asistentului medical (moaşei)................pag. 28 Nevoi fundamentale ale omului..............................................pag. 67 Cap. IV. Cap V. Cap. VI. Procesul de îngrijire................................................................pag. 73 Studiul nevoilor fundamentale după modelul Virginiei Henderson.................................................................pag. 84 Alte tehnici – Puncţiile, recoltările, sondajele......................pag. 137 Cap. VII. Administrarea medicamentelor.............................................pag. 171 Cap. VIII. Determinarea grupelor sanguine şi transfuzia de sânge..................................................................pag. 189 Cap. IX. Cap. X. Cap. XI. Pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale, radiologice, endoscopice..........................................................pag. 196 Acordarea primului ajutor ....................................................pag. 215 Legislaţie...................................................................................pag. 250 Bibliografie............................................................................... pag 301 Cap. III . Conceptul de sănătate şi boală.

2

INTRODUCERE

Îngrijirea bolnavului se practică din timpuri străvechi, de când femeile pansau rănile bărbaţilor întorşi din luptă. Mai apoi îngrijirea bolnavilor a fost aprofundată, astfel că Florence Nightingale înfiinţează prima şcoală de nursing în anul 1860. Conceptul modern de nursing general a fost elaborat de Virginia Hendersen şi introdus la noi în ţară după 1990. În această carte sunt elaborate nevoile principale şi îngrijirile speciale acordate pacienţilor, tehnicile de recoltare, precum şi procedurile de efectuare a unor investigaţii suplimentare. La acestea, este anexat un capitol cu legislaţia în vigoare în acest domeniu. Cartea de faţă se doreşte a fi un ghid de îngrijiri speciale, ce se adresează nu numai studenţilor de la Colegiul de Moaşe, dar şi celuilalt personal sanitar mediu şi, de ce nu şi medicilor, care, trebuie să „cunoască” şi controleze îngrijirile şi unele proceduri. Îmbinând teoria cu practica, nursa trebuie să aibă o pregătire temeinică, pentru a asigura îngrijirea profilactică, terapeutică şi recuperatorie a pacientului. Nursa, asistenta medicală şi “sora bolnavului”, este ajutorul permanent al medicului.

Oana Mărginean

3

ABREVIERI
AB....................................................astm bronşic Al.....................................................albumine ASLO...............................................antistreptolizina ATPA...............................................anatoxina tetanică purificată AVC.................................................accident vascular cerebral BAL ................................................dimercaptopropanol BCF..................................................bătăile cordului BK....................................................bacilul Koch BTS..................................................boală cu transmitere sexuală CAE.................................................conduct auditiv extern CHEM..............................................concentraţia medie de hemoglobină CI.....................................................contraindicaţii DC....................................................debit cardiac def. ..................................................definiţie DUM................................................data ultimei menstruaţii DZ....................................................diabet zaharat E.......................................................emiţător Eco ..................................................ecografie EPA..................................................edem pulmonar acut ex......................................................Exemplu G.......................................................gram Gl.....................................................globuline GNA.................................................glomerulonefrită acută HCl...................................................acid clorhidric HEM.................................................hemoglobina eritrocitară medie Hgb ..................................................hemoglobina HIC...................................................sindrom de hipertensiune intracraniană HIV..................................................infecţia cu virusul imunodeficienţei dobândite HLG.................................................hemoleucogramă hTA..................................................hipotensiune arterială HBV.................................................virusul hepatitei B HTA.................................................hipertensiune arterială ICC...................................................insuficineţă cardiacă congestivă ICM..................................................confederaţia internaţională a moaşelor IMA..................................................infarct miocardic acut IOT...................................................intubaţie oro-traheală IP......................................................index de prognostic IUD..................................................dispozitiv intrauterin LCR..................................................lichid cefalorahidian ME...................................................masă eritrocitară min...................................................minut, e MS ...................................................ministerul sănătăţii MSF................................................. ministerul sănătăţii şi familiei

4 NaDCC............................................dicloroizocianat de sodiu NB....................................................notaţi bine! OMS.................................................organizaţia mondială a sănătăţii OAB.................................................sistemul gruzpelor sanguine A,B, O p .......................................................puls PEV..................................................perfuzie endovenoasă pct.....................................................punct PFN..................................................planificare familială naturală PPH..................................................hemoragie postpartum PR.....................................................poliartrită reumatoidă PU....................................................precauţii universale PVC..................................................presiune venoasă centrală R.......................................................receptor RBW............................................... reacţia Bordet-Wasserman resp...................................................respiraţii Rh.....................................................imunoglobulina anti D HLG.................................................proteine cu greutate moleculară ridicată săpt ..................................................săptămâni SEU..................................................sarcină extrauterină SIDA................................................sindromul imunodeficienţei dobândite SNC ................................................. sistem nervos central TA....................................................tensiunea arterială TAD ................................................ tensiunea arterială diastolică TAS..................................................tensiunea arterială sistolică Temp................................................Temperatură TBC..................................................tuberculoză TGO, TGP........................................transaminaze VDRL............................................... testare sifilis VEM.................................................volum eritrocitar mediu VSH.................................................viteza de sedimentare a hematiilor

5

CAPITOLUL I. PROFESIUNEA DE ASISTENT MEDICAL
Îngrijirea bolnavului de către asistenta medicală se practică din timpuri străvechi. Se foloseau noţiunile de soră – nursă – asistentă medicală. Florence Nightingale a fost cea care a înfiinţat prima şcoală de nursing în anul 1860. Asistenta este cea care ajută medicul., dar şi cea care îngrijeşte permanent bolnavii. I.Definiţia nursei: 1. Nursa este definită de Consiliul internaţional al nurselor ca o persoană care a parcurs un program complet de formare ( aprobat de Consiliul Asistenţilor Medicali); îndeplineşte standardele stabilite de Consiliul Asistenţilor Medicali; are dreptul şi este autorizată să practice această profesie, în concordanţă cu pregătirea şi experienţa sa. Asistentele sunt denumite în literatura engleză “nurse”, iar în cea franceză “infirmiere”. Se folosesc atât termenii de asistentă medicală, cât şi de nursă. 2. Nursa: - promovează sănătatea; - previne îmbolnăvirile; - îngrijeşte bolnavul din punct de vedere fizic, mental, pe cel cu deficienţe, indiferent de vârstă şi în orice unitate sanitară sau în orice situaţie la nivel de comunitate (def. nursingului în România). "Codul pentru asistentele medicale" prevede că nursa are 4 responsabilităţi: 1. promovează sănătatea; 2. previne îmbolnăvirile; 3. restabileşte sănătatea; 4. înlătură suferinţa; 3. Nursa generalistă are: - o pregătire pluridisciplinară – socială, tehnică, practică; - îşi însuşeşte competenţele de bază şi nu numai cunoştinţele; - are cunoştinţe de psihologie; - are o atitudine potrivită faţă de pacient şi familia sa; - încearcă să înţeleagă ceea ce simt ceilalţi (capacitate de empatie). Asistenta medicală urmăreşte reacţiile: individuale, familiale şi de grup, ea este ca o “mamă” ce acţionează conform nevoilor copilul şi trebuie adeseori să îndeplinească sarcini cât mai diverse – mamă profesionistă. II.DEFINIŢIA NURSINGULUI: - După OMS nursingul este o parte integrantă a sistemului de îngrijire a sănătăţii cuprinzând promovarea sănătăţii, prevenirea bolii, îngrijirea persoanelor bolnave (fizic, mental, psihic, handicapaţi) de toate vârstele, în toate unităţile sanitare, aşezările comunitare şi în toate formele de asistenţă socială.

6 - Definiţia Virginiei Henderson spune: "Să ajuţi individul, fie acesta bolnav sau sănătos, să-şi afle calea spre sănătate sau recuperare, să ajuţi individul, fie bolnav sau sănătos, să-şi folosească fiecare acţiune pentru a promova sănătatea sau recuperarea, cu condiţia ca acesta să aibă tăria, voinţa sau cunoaşterea, necesare pentru a o face, şi să acţioneze în aşa fel încât acesta să-şi poarte de grijă singur cât mai curând posibil". - North American Association defineşte nursingul comunitar: ca o practică de educare în domeniul sănătăţii, cu scopul de a menţine şi a stimula sănătatea populaţiei. Îngrijirile au un caracter continuu, fiind orientate asupra individului, a familiei sau a grupului şi contribuie astfel la sănătatea întregii populaţii din zona respectivă. Nursa aplică diferite metode pentru a menţine şi stimula sănătatea. III.ROLUL NURSEI După Virginia Henderson, nursa are rol de a ajuta persoana bolnavă sau sănătoasă, să-şi menţină sau recâştige sănătatea şi independenţa cât mai repede posibil. După O.M.S. rolul nursei în societate este să asiste indivizi, familii şi grupuri, să optimizeze şi să integreze funcţiile fizice, psihice şi sociale, afectate semnificativ prin schimbări ale stării de sănătate". Astfel nursele sunt implicate în activităţile de asistenţă ce se referă la sănătate ca şi la boală şi care privesc întreaga durată a vieţii de la concepţie la moarte. Nursingul foloseşte cunoştinţe şi tehnici din ştiinţele fizice, sociale, medicale, biologice şi umaniste (arta şi ştiinţa). Personalul de nursing lucrează ca partener alături de lucrători de alte profesiuni şi ocupaţii, ce participă la asigurarea sănătăţii în activităţi înrudite. IV.FUNCŢIILE NURSEI Funcţiile asistentei medicale sunt de natură: – independentă; – dependentă; – interdependentă. 1. Funcţiile de natură independentă Asistenta asigură pacienţilor:  îngrijiri de confort, atunci când aceştia nu-şi pot îndeplini independent anumite funcţii.  stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită şi cu aparţinătorii;  le transmite informaţii, învăţăminte, “ascultă” pacientul şi îl susţine;  este alături de indivizi şi colectivitate în vederea promovării unor condiţii mai bune de viaţă şi sănătate. Asistenta colaborează cu alţi profesionişti din domeniul sanitar, social, educativ, administrativ etc. şi participă la activităţi interdisciplinare (ex.:acţiuni de educaţie pentru sănătate, de rezolvare a problemelor psihosociale). Asistenta utilizează în practica profesională şi cunoştinţele teoretice şi practice medicale, cele de economie, informatică, psihologie, pedagogie etc. 2. Funcţia de natură dependentă La indicaţia medicului, aplică metodele de observaţie, tratament sau de readaptare, observă la pacient modificări provocate de boală sau tratament şi le transmite medicului. 3. Alte funcţii ale asistentei:

practicanţi. de a şti să fii convingător. cercetare de nursing. 3. 2) În staţionar (secţii: interne. În cadrul funcţiei de natură interdependentă. cu alţi profesionişti (educatori. 3) Inspectoratele de poliţie sanitară . profesori).igienă. Prin activitatea pe care o desfăşoară (multifactorială.funcţie ce presupune. multidisciplinară şi multisectorială). leagăne . să educe pacienţii. Aceasta cuprinde funcţiile: • tehnică • preventivă • de umanizare a tehnicii • de psiholog. să dezvolte practica nursingului pe baza gândirii critice a cercetării. serviciul plan-profesional). LOCUL DE MUNCĂ 1) În comunitate şi ambulatoriu – dispensar (urban.7 • Funcţia profesională – asistenta are rolul de a se ocupa de pacient în scopul menţinerii echilibrului sau de a face pentru el ceea ce el însuşi nu poate. V. organizarea timpului. precizarea priorităţilor de aprovizionare etc.cămine de bătrâni.  Administrativ.  Alimentar. VI. fapt care-i permite să desfăşoare şi activităţi de cercetare. creşe.  Educaţie. Astfel asistenta trebuie: 1. pediatrie.  Igienic. chirurgie..  Demografie. grădiniţe. economic. Rolul educativ reiese şi din relaţiile pacient-asistent şi din relaţiile de muncă cu personalul în subordine. rural). asistenta are atribuţia de identificare a domeniilor de cercetare şi.  Învăţământ. asistenta (lucrează) colaborează cu personal din alte compartimente (administrativ. alături de calităţi psihologice aptitudini pedagogice – de a şti să comunici. psihologi. 2. să acorde direct îngrijirea.  Cercetare. să participe la activitatea echipei de asistenţa sanitară. . logopezi. DOMENII DE ACTIVITATE pentru asistenta generalistă (cu pregătire pluridisciplinară) :  Servicii de sănătate – staţionar şi ambulatoriu. obst. studenţi.  Social-economic (condiţii de viaţă). ca şi funcţiile din codul asistentei medicale. • Funcţia educativă . policlinică.ginecologie etc. cultură. 4. dar şi aceasta pe fondul unei pregătiri profesionale şi morale superioare. mai ales.). să educe alţi profesionişti din sistemul sănătăţii. şcoli. • Funcţia de cercetare -dezvoltarea unor calităţi specifice. 5. • Funcţia economică – gestionarea serviciului.

. Îngrijiri de prevenire secundară cuprind:  intervenţii curative . Nivelurile de intervenţii: 1. De la nivelul comunităţii pleacă îngrijirile primare de sănătate. membrii săi având interrelaţii cu grupuri sociale şi instituţii (La noi baza e reprezentată de comune. 2. 2. când acţiunile de sănătate au fost orientate spre lupta împotriva bolii şi se acordă o atenţie mai mare refacerii sănătăţii.pentru tratamentul bolilor şi prevenirea agravării sau a complicaţiilor. Îngrijirile primare de sănătate se sprijină pe comunitate. În concepţia actuală. oraşe). intervenţia de nivel 4 .în cazul bolilor terminale.  recuperarea.  şi la un preţ de cost abordabil comunităţii şi ţării. susţinerea familiei etc. îngrijiri de prevenire primară. cu o formă de gestiune administrativă.  îngrijirile curative curente şi obişnuite. profilaxia unor boli).  prevenirea îmbolnăvirilor. s-a considerat că este necesară schimbarea vechii concepţii de asistenţă medicală.8 ÎNGRIJIRI PRIMARE DE SĂNĂTATE Îngrijirile primare de sănătate reprezintă:  îngrijirile esenţiale de sănătate. Definiţia comunităţii Comunitatea este totalitatea unei populaţii de pe un teritoriu geografic determinat. Îngrijiri de prevenire primară constau din:  menţinerea şi promovarea sănătăţii. pentru că necesită sprijinul comunităţii. înglobând:  promovarea sănătăţii. Îngrijirile primare de sănătate acoperă trei niveluri de intervenţii şi anume: 1. îngrijiri de prevenire terţiară. 3. îngrijiri de prevenire secundară.  prevenirea specifică (vaccinări.  educaţia sanitară. Asistenta are rolul de a descoperi problemele în timp. familiile şi grupurile îşi asigură singuri responsabilitatea acţiunilor de sănătate. Indivizii.  prin mijloace ce le sunt acceptabile. Pentru realizarea acestei strategii. dar şi prevenirea îmbolnăvirilor. 4.  urgenţele. se consideră că o asistentă medicală bună presupune trecerea de la îngrijirile terapeutice la îngrijirile primare de sănătate Îngrijirile primare de sănătate sunt denumite şi îngrijiri de sănătate comunitare.  accesibile tuturor persoanelor şi familiilor din comunitate. Îngrijirile primare de sănătate determină îngrijiri complete.

– mijloacele şi tehnologiile necesare. resurse economice. Identificarea îngrijirilor primare de sănătate impune cunoaşterii şi studierea unui întreg ansamblu de caracteristici: – climatul.Îngrijiri de prevenire terţiară urmăresc recuperarea. Modele sociale trebuie stabilite pe relaţii de egalitate şi recunoaştere reciprocă. caracter urban sau rural. .populaţia trebuie pregătită să lucreze cu lucrătorii sanitari. CADRUL CONCEPTUAL AL ÎNGRIJIRILOR . incidenţa economică a îngrijirile primare de sănătate ţinând cont de: – durata timpului de muncă.mediu şcolar-copii.pregătirea lucrătorilor sanitari pentru a înţelege îngrijirile primare de sănătate.  să ştie să utilizeze informaţiile. b) . indiferent de mediu: . Aceştia trebuie:  să ştie să asculte.  Iniţierea personalului sanitar. – dotarea cu personal. . Asistenta are rolul de a susţine persoana îngrijită pentru a se adapta la diferite dificultăţi cauzate de problemele de sănătate. resurse de apă.domiciliul. Pentru asigurarea dezvoltării îngrijirilor primare de sănătate sunt necesare:  Identificarea îngrijirilor primare de sănătate.  Să se facă cunoscută valoarea socială şi economică a îngrijirilor primare de sănătate.  să ştie să alcătuiască un plan de îngrijiri. la şcoală. – cheltuieli. 2. Personalul din sistemul sanitar trebuie să înveţe să renunţe la complexele de superioritate sau de inferioritate între diferitele categorii profesionale. trebuie să menţină contacte regulate cu persoane. categorii sociale. 1. familii. la instituţii. femeilor.. . etc. la domiciliu..mediul familial . petrecerea timpului liber etc.mediu de muncă .  să fie capabili să înţeleagă propunerile făcute. nivelul de educaţie a populaţiei. a consumatorilor în îngrijirile primare de sănătate. Să se recunoască valoarea socială şi economică a îngrijirilor primare de sănătate şi a persoanelor care le acordă Să studieze costul.alte medii-cultural. caracteristicile populaţiei. 3. Iniţierea personalului sanitar şi a consumatorilor de îngrijirile primare de sănătate a) . Asistenta generalistă – a cărei activitate se desfăşoară în comunitate.9 3.activitatea bărbaţilor. grupuri.  să înveţe să muncească cu alte modele sociale diferit de cel ce îngrijeşte şi cel îngrijit..

psihologice. După Virginia Henderson: "Individul este o entitate bio-psiho-socială formând un tot indivizibil. suplinire. 2. 5) natura intervenţiei acordată pacientului (de: înlocuire. sociale şi culturale. COMPETENŢA ASISTENTEI MEDICALE Practicarea unor îngrijiri de calitate presupune multe cunoştinţe şi elemente de competenţă: 1) Cunoaşterea unui model conceptual de îngrijire (de nursing). Au fost formulate mai multe definiţii ale sănătăţii. fizice afective. un semnal de alarmă tradus prin suferinţă fizică. 2. Concepţia despre boală: este ruperea echilibrului. toate asistentele au o anumită înţelegere privind persoana îngrijită. Alte definiţii:  "Sănătatea este o stare în care necesităţile sunt satisfăcute în mod autonom. o imagine mentală care favorizează reprezentarea realităţii. Conceptul despre om: este o fiinţă unică. o dificultate sau o inadaptare la o situaţie nouă. ce nu constă numai în absenţa bolii sau a infirmităţii".acumulate pe parcursul formării asistentei. liberă şi capabilă de a se adapta. Pentru a defini cadrul conceptual al unei profesiuni – oricare ar fi câmpul ei de acţiune – este necesar mai întâi să se precizeze următoarele elemente: 1) scopul profesiei. Cunoştinţele acumulate  Ştiinţifice . Concepţii privind sănătatea.  "Sănătatea este o stare de echilibru bio-psiho-social. provizorie sau definitivă. a sănătăţii: "Sănătatea este o stare de bine fizic."  "Sănătatea reprezintă ansamblul forţelor biofizice. 4) dificultăţi întâlnite la pacienţii de care se ocupă. Definiţia O. ajutare. o ajută la . stare de autonomie şi independenţă. cultural şi spiritual. mental şi social. 1. având nevoi biologice. o fiinţă responsabilă.10 Cu toată diversitatea teoriilor şi conceptelor despre îngrijiri. Cunoaşterea unui model conceptual de îngrijire Definiţie: Un model conceptual este un ansamblu de concepte. sănătatea acestea şi îngrijirile (nursingul) acordate. nu se limitează la absenţa bolii.etc). compensa şi depăşi boala. 3) Cunoaşterea demersului ştiinţific.M.S. armoniei." (Virginia Henderson). 2) ţelul activităţii sale: beneficiarul. fără a fi egală cu absenţa bolii sau a infirmităţii. psihice şi sociale. psihică. o fiinţă în continuă schimbare şi în interacţiune cu mediul său înconjurător. mobilizabile pentru a înfrunta. 3) rolul său. EI are necesităţi fundamentale cu manifestări specifice pe care şi le satisface singur dacă se simte bine”." 3. 6) consecinţele acestei acţiuni. Aceste elemente – când se organizează într-o structură teoretică globală – devin cadrul său conceptual. 2) Cunoştinţele acumulate. 1.

8) Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării. 6) Participa la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon. în vederea protejării asistentei şi a pacientului. Termenul: concept de îngrijire este sinonim cu: • model de nursing • cadru conceptual • model conceptual. stabileşte priorităţile. asistent medical de obstetrica/ginecologie. verifică toaleta personala. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZĂ ÎN SECŢIILE CU PATURI (Ordinul 560/1999) Atribuţiile asistenţilor medicali decurg din competentele certificate de actele de studii obţinute. de planificare şi de evaluare a îngrijirilor. 1) Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil. 3) Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie). 7) Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor. (care va fi afişat în salon). pe tot parcursul internării. 4) Informează pacientul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară. 9) Observă simptomele şi starea pacientului. le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul.     3. asistent medical generalist. ţinuta de spital şi-l repartizează la salon. intelectuale şi afective Tehnice – noţiuni şi abilităţi tehnice – se referă la procedeele metodice şi ştiinţifice care servesc la promovarea sănătăţii şi combaterea bolilor. Cunoaşterea demersului ştiinţific Demersul ştiinţific este un instrument de investigaţie. Relaţionale – cunoştinţele relaţionale – se referă la capacitatea asistentei de a stabili relaţii cu pacienţii. ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. de interpretare. elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute. În secţiile cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: asistent medical de pediatrie. 5) Acorda prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul. de analiză. conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului. 2) Respecta regulamentul de ordine interioară. de a crea un climat propice unor relaţii calde de umanitate. 10) Pregăteşte bolnavul şi ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de . Instrumentul logic şi sistematic pe care-l utilizează nursingul este demersul ştiinţific.11 înţelegerea fiinţei umane în dimensiunile sale fizice. Legislative –reglementările şi directivele incluse în legi. de a colabora cu anturajul pacientului Etice –ansamblul de norme şi principii referitoare la valorile morale ale persoanei şi profesiei şi care reglează buna conduită a asistentei.

schimbării poziţiei bolnavului.12 investigaţii şi tratament. supraveghează şi asigura alimentarea pacienţilor dependenţi. identifica cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului. 18) Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului. în bune condiţii. efectuează tratamentele. controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale. 35) Respectă şi apără drepturile pacientului. instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor. 20) Semnalează medicului orice modificări depistate (de ex.: auz. acestora. 11) Pregăteşte bolnavul. vedere. care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie. 31) Utilizează şi păstrează. pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale. 19) Asigură îngrijirile postoperatorii. 26) Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de depăşire a momentelor/situaţiilor de criză. aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare. 15) Administrează personal medicaţia. 29) Pregăteşte pacientul pentru externare. imunizările. 27) Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor. 25) Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea. precum şi a medicamentelor cu regim special. pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal. pentru pacienţi. supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii. 32) Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară. creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice. 13) Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei. organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului. 23) Respectă normele de securitate. conform regulamentului de ordine interioară. prin tehnici specifice. imperforaţii anale etc. conform prescripţiei medicului. 34) Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical. 14) Observa apetitul pacienţilor. 24) Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate. lecţii educative şi demonstraţii practice. echipamentele şi instrumentarul din dotare. testările biologice etc. 22) Pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării. . manipulare şi descărcare a stupefiantelor. supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie.. 28) Efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură. activităţi de consiliere. 12) Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator. 16) Asigură monitorizarea specifica a bolnavului conform prescripţiei medicale. 30) În caz de deces. 33) Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea. schimbării lenjeriei de corp şi de pat. 17) Pregăteşte echipamentul. inventariază obiectele personale. 21) Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului.). conform prescripţiei medicale.

Raporturile obstetricii a. copiilor şi familiilor de pretutindeni prin perfecţionarea. 37) Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali.13 36) Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale. prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului. ICM prezintă următorul cod. practicii şi cercetării în obstetrică. Asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele. Codul 1. FIŞELE DE ATRIBUŢII PENTRU ASISTENŢII MEDICALI ALTE CATEGORII DE PERSONAL SANITAR CU STUDII POSTLICEALE SANITARE SAU MEDII SANITARE ŞI PERSONAL AUXILIAR 1) Atribuţiile asistentului medical care lucrează în secţiile cu paturi – competenţele asistentului medical care lucrează în secţiile cu paturi 2) Atribuţiile asistentului medical de familie – competenţele asistentului medical de familie 3) Atribuţiile asistentului medical de igiena şi sănătate publică 4) Atribuţiile asistentului medical de laborator 5) Atribuţiile asistentului medical de farmacie 6) Atribuţiile asistentului medical de balneofizioterapie 7) Atribuţiile asistentului medical de radiologie 8) Atribuţiile asistentului medical de dietetică 9) Atribuţiile asistentului social 10) Atribuţiile tehnicianului dentar 11) Atribuţiile tehnicianului de aparatură medicală 12) Atribuţiile tehnicianului optician 13) Atribuţiile infirmierei 14) Atribuţiile brancardierului COD INTERNAŢIONAL DE ETICĂ PENTRU ASISTENTE MEDICALE DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE/MOAŞE Ţelul Confederaţiei internaţionale a asistentelor medicale/nurselor (ICM) este acela de a îmbunătăţi standardul de îngrijire acordat femeilor. ca un ghid al educării. respectă dreptul . 39) Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate. 38) Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine. În virtutea ţelului său. educarea şi folosirea oportună a asistentei medicale de obstetrică ginecologie/moaşei profesioniste.

accentuarea conştiinţei individuale nu trebuie să priveze femeile de servicii de sănătate esenţială. Progresul cunoştinţelor şi practicii . intelectual şi profesional. f.recunosc interdependenţa umană în domeniul practicii lor şi caută activ să rezolve conflictele inerente. Responsabilităţile profesionale ale asistentelor medicale de obstetrică ginecologie/moaşelor a. se sprijină şi se susţin reciproc pentru îndeplinirea rolului profesional şi cultivă activ spiritul de autoevaluare. acordă îngrijiri femeilor şi familiilor care aşteaptă copii. e. Asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele păstrează secretul informaţiilor despre cliente în scopul protejării dreptului la confidenţialitate şi folosesc discernământul în partajarea acestor informaţii. consultându-i atunci când nevoile de îngrijire ale femeii depăşesc limitele lor de competenţă.îşi folosesc cunoştinţele profesionale pentru a asigura proceduri sigure de naştere femeilor care solicită îngrijire. . . colaborează cu factorii financiari şi politici pentru a defini nevoile de servicii de sănătate ale femeilor şi a se asigura că resursele sunt corect alocate în funcţie de priorităţi şi disponibilitate.sunt alături de femei. b. . oricare ar fi circumstanţele. cu un minim de aşteptări. Împreună cu femeile. . c. e.sunt responsabile pentru acţiunile şi deciziile lor şi răspund pentru rezultatele îngrijirii acordate femeilor. încurajându-le speranţele realiste legate de naştere. . Practica asistentelor medicale de obstetrică ginecologie/moaşelor a.colaborează cu alţi specialişti în domeniul sănătăţii.participă la dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate care promovează sănătatea pentru toate femeile şi familiile care aşteaptă copii. . a familiilor şi a altor specialişti din domeniul sănătăţii. asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele. d. .lucrează cu femei. b. astfel ca nici o femeie să nu fie lezată prin concepţie sau naştere. fizice. c. totuşi. 4. d. Asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele. sprijinind dreptul lor de a participa activ la luarea deciziilor privind îngrijirea şi împuternicind femeile să vorbească în interesul lor despre problemele care le afectează sănătatea proprie sau a familiilor lor. f. d. – caută activ (în întreaga carieră) progresul personal. . c. b. 3.acţionează ca modele eficiente în promovarea sănătăţii femeilor în toate ciclurile vieţii lor. . emoţionale şi spirituale ale femeilor care solicită îngrijiri de sănătate. străduindu-se în acelaşi timp să elimine practicile riscante din sânul aceloraşi culturi. Asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele. 2.răspund nevoilor psihologice. oricare ar fi circumstanţele.pot refuza să participe la activităţi faţă de care au o profundă opoziţie morală. integrând acest progres in activitatea lor practică. au respect pentru diversitatea lor culturală. .14 femeii de a lua o decizie pe deplin informată şi favorizează acceptarea responsabilităţii pentru consecinţele deciziilor ei.

Oportunităţi pentru nurse de a contribui la Strategia “Sănătate 21” Nursele au rol în îmbunătăţirea sănătăţii indivizilor. Sănătatea şi îngrijirea sănătăţii s-a confruntat cu multiple probleme incluzând sărăcia. Se concentrează asupra echităţii. Nursele şi moaşele din acest program vor avea un ecuson cu o inimă şi curcubeu şi vor depune jurământ. A fost semnată de toate cele 51 de state membre ale Regiunii Europene care se obligă astfel să acţioneze pentru realizarea obiectivelor. la locul de muncă. Prima conferinţă Ministerială OMS pe aceste probleme a avut loc la Munchen în iunie 2000. în şcoli. locurile de muncă. b. Această lucrare are rolul să: . . Asistentele medicale de obstetrică ginecologie/moaşele garantează că progresul cunoştinţelor în profesie se bazează pe activităţi care protejează drepturile femeilor ca persoane. locuinţele şi mediul. abordării bolii. . dar oferă îngrijiri şi înfluenţează sănătatea prin conduita lor ca cetăţeni. Milioane de nurse nu practică în prezent această profesie. Strategia OMS în secolul 21 este ca oamenii sănătoşi sau cei cu o boală uşoară sau cronică să rămână la domiciliu.stimuleze înţelegerea mai rapidă şi mai largă a ideilor bune şi a inovaţiillor viitoare. Consiliul Internaţional al Nurselor şi Consiliul Internaţional al Moaşelor au lansat o campanie largă “Sănătate 21” a nurselor şi moaşelor din Europa.participă la procesul de educare al asistentelor medicale de obstetrică ginecologie/ moaşelor care se formează şi la dezvoltarea profesiei de moaşă.15 a. Serviciile spitaliceşti vor sprijini serviciile ambulatorii. iar spitalizările să survină ca perioade excepţionale în viaţa omului.confirme progresele reale realizate deja . familiilor şi comunităţilor. NURSINGUL ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI OMS “SĂNĂTATE 21” Peste 5 milioane nurse şi moaşe care lucrează activ în Regiunea Europeană formează cel mai mare grup al profesioniştilor din sectorul sanitar. Noua versiune a strategiei Sănătate 21 pune accentul pe sănătatea responsabilă şi susţinută social şi democratic.dezvoltă şi transmit cunoştinţele profesionale prin intermediul diverselor procese. de acordare a îngrijirilor la domiciliu. . cum ar fi analiza şi cercetarea în colectiv. c. acţiunii multisectoriale şi asupra determinanţilor socio-economici ai sănătăţii.semnaleze obiectivele Sănătăţii 21 pentru nursă. Strategia “Sănătate 21” Sănătate 21 este cea mai recentă lucrare privind Strategia Europeană OMS “Sănătate pentru toţi”. Biroul regional OMS pentru Europa. Multe ţări au trecut deja la acţiune pe versiunea precedentă a strategiei “Sănătate pentrru toţi”. Nursele pot avea impact asupra sănătăţii prin efectele lor asupra: .

născut. sprijinirea părinţilor în timpul sarcinii şi îngrijirea mamei. mediul şi stilul de viaţă. tatălui şi copilului imediat după naştere. incluzând tutunul. care sunt cauze ale îmbolnăvirilor precum: locuinţa sărăcăcioasă. politici naţionale legate de obiectivele “Strategiei 21” . Nursele . Nursele de la nivel guvernamental au rol de a: . de la începutul carierei lor ca nurse. familii şi comunităţi. dieta necorespunzătoare.informa forurile politice naţionale privind cunoaşterea sănătăţii şi îngrijirilor de sănătate. de a-i identifica pe cei cu nevoi mai mari. Vor conlucra cu alte agenţii sociale pt. Astfel: Nursele din mediul clinic vor lucra în echipe interdisciplinare şi multisectoriale. . Aceasta cuprinde implicarea în sănătatea sexuală şi planificarea sarcinilor.şefe şi directori – rol în a stabili şi menţine calitatea sistemelor pt. bunăstarea personalului şi mediului în care lucrează. .lucra pt. Nursele cu practică obstetricală – rol în a asigura cel mai sănătos start în viaţă pentru nou. şi vor da sfaturi legate de modul de viaţă sănătos şi factorii de risc comportamental. orientate pe rezultat grupurilor ţintă de populaţie boli legate de sărăcie şi şomaj neglijării persoanelor vulnerabile relaţiei între violenţă şi boală abuzului de substanţe. drogurile. lipsa veniturilor. alcoolul. Nursele cliniciene şi directoare vor include obiectivele Sănătate 21 în planurile lor de îngrijire şi serviciile lor locale. Nursele de familie vor ajuta familiile să facă faţă bolilor şi stressului. intersectoriale îngrijirilor de sănătate complete. a influenţa problemele socio-economice şi de mediu.contribui la impactul sondajelor de sănătate asupra politicilor şi propunerilor guvernamentale pe termen lung. Nursele –educatori – au responsabilitatea de a se asigura că toate nursele din programele de pregătire cunosc problemele de sănătate legate de fiecare obiectiv. Nursele practiciene – rol de a promova sănătatea şi a preveni îmbolnăvirile Nursele de familie – rol de a lega contactul lor cu indivizi. Obiectivele “Sănătăţii 21” Obiectivul 1 – Solidaritate pentru sănătate în Regiunea Europeană Până în anul 2020 decalajul actual al stării de sănătate dintre statele membre ale Regiunii Europene ar trebui redus cu cel puţin 30% (diferenţa dintre 1/3 de ţări europene cu cea mai înaltă speranţă de viaţă şi 1/3 de tări cu cea mai scăzută speranţă de viaţă ar trebui să fie redusă cu cel puţin 30%) Repere în nursing Nursele din practica clinică (din spitale şi comunităţi) vor înţelege cât de puternic influenţează sănătatea circumstanţele socio-economice.16 solidarităţii şi echităţii pentru sănătate stilul de viaţă şi mediul sănătos acţiuni multisectoriale.

prin prezentări de conferinţe.fiecare ţară membră să identifice şi să prezinte un proiect condus de nurse în fiecare an. schimb de idei. perinatală şi serviciile de sănătate pentru copii. diferenţele de venit).Fiecare ţară membră a dezvoltat până în 2002 o Strategie de Nursing. toţi copiii nou-născuţi şi preşcolarii din Regiunea Europeană ar trebui să aibă o sănătate mai bună. .Până în 2005 fiecare ţrară membră va dezvolta minimum 3 scheme model de parteneriat.toate statele membre trebuie să aducă îmbunătăţiri ale accesului de sănătate în perioada antenatală.Începând cu 2002.identificarea şi împărtăţirea exemplelor de implicare a nurselor în realizarea echităţii. Astfel: . fiecare ţară membră va găzdui o Conferinţă bianuală. . Nursele educatori – se vor asigura că informaţiile. prin îmbunătăţirea nivelului de sănătate al grupurilor dezavantajate. ar trebui să mărească procentul de noi-născuţi fără boli congenitale sau deficienţe. publicaţii . . . .rata mortalităţii infantile să fie sub 20 la 1000 născuţi vii în toate ţările. permiţând nurselor cliniciene să aibă cunoştiinţele. invalidităţii şi mortalităţii în grupuri.valorile indicatorilor maximi ai morbidităţii.condiţiile socio-economice care produc efecte adverse trebuie îmbunătăţite (m. autoritatea şi resursele necesare de a-şi juca rolul în promovarea sănătăţii. pt. . Astfel: . experienţa şi cunoştinţele despre intervenţiile nursing. strategii. Obiectivul 2 – Echitate în sănătate Până în 2002 decalajul dintre grupurile socio-economice din interiorul ţărilor privind problemele de sănătate ar trebui reduse cu cel puţin ¼ în toate statele membre. Nursele cercetători – vor iniţia şi vor participa la programe de cercetare care ajută nursele în practica de zi cu zi. Indicatori ai realizărilor în nursing .diferenţa în speranţa de viaţă dintre grupurile socio-economice trebuie redusă până la cel puţin 25% .trebuie redusă proporţia populaţiei ce trăieşte în sărăcie. vor fi incluse în programele nursing. în ţările cu rate curente sub 20 la %o trebuie să ajungă la 10 şi chiar mai puţin.trebuie protejate persoanele cu nevoi speciale Indicatori ai realizărilor în nursing Nursele care lucrează la fiecare nivel trebuie să demonstreze că acţiunile lor au contribuit la îmbunătăţirea sănătăţii. iar ţările cu rate curente sub 10 la 1000. în special: . coroboraţi cu aspectele socio-economice . Obiectivul 3 – Un start sănătos în viaţă Până în 2020. a îmbunătăţi sănătatea celor mai dezavantajaţi. care include obiectivele Nursingu-lui pt. Sănătate 21. planifică şi conduc vor demonstra solidaritate.17 Nursele care elaborează politici. asigurându-le un start mai sănătos în viaţă.a.

Astfel: . unei naşteri normale şi. şi va avea posibilitatea să fie asistată de o moaşă la naştere. - . Mai apoi moaşele vor fi învăţate să facă faţă singure unei sarcini.vor fi efectuate bilanţuri pentru a demonstra impactul acestor planuri de ingrijire a sănătăţii (ex.: scăderea numărului de sarcini la adolescente. Indicatori ai realizărilor în nursing: . de tutun sau alcool trebuie să fie substanţial redusă. . exerciţii fizice. renunţarea la fumat.mortalitatea şi handicapurile determinate de violenţă şi accidente în rândul tinerilor trebuie să fie reduse până la cel puţin 50% . ceea ce va avea ca efect reducerea numărului de sarcini în rândul adolescenţilor. moaşele vor lucra în colaborare cu nursele la furnizarea unor intervenţii antenatale ca să promoveze maternitatea în siguranţă. Obiectivul 4 – Sănătatea tinerilor Până în 2020. unei naşteri mai dificile. cu implicare nursei de familie. fumat şi alcool. Indicatori ai realizărilor în nursing . . colegii sau în comunitate. Nursele vor participa la dezvoltarea unor campanii de promovare a sănătăţii.18 mortalitatea şi infirmităţile datorate violenţei la copilul sub 5 ani. împreună cu ceilalţi colegi din serviciul obstetrică. mame singure). educaţiei şi serviciilor de sănătate.proporţia de tineri care adoptă comportamente nesănătoase/ dăunătoare. Nursele vor promova şi vor participa la activităţi privind sănătatea. supravegherea naşterii şi asistenţa naşterii.până în 2005 toate ţările membre vor dezvolta un sistem de îngrijiri de sănătate acordate familiei . Toată evidenţa moaşei se va baza pe evidenţă şi tehnică corectă. dietă.Se va promova alimentaţia la sân. o creştere a greutăţii copiilor la naştere şi o reducere a bolilor şi infirmităţilor congenitale. .nursele de familie vor aprecia necesităţile/cerinţele tinerilor ca grup de populaţie şi vor forma un plan local de îngrijire a sănătăţii în şcoală.incidenţa sarcinilor în rândul adolescentelor trebuie să fie redusă cu cel puţin 1/3. Se vor identifica grupurile vulnerabile (adolescente. limitarea folosirii incorecte a medicamentelor).până în 2005 toate femeile însărcinate vor avea posibilitatea unei examinări de către moaşă în timpul sarcinii. . trebuie redus cu cel puţin 50%. tinerii din Regiune trebuie să fie mai sănătoşi şi mai capabili să-şi îndeplinească rolurile în societate.nursele vor pune în aplicare aceste planuri de îngrijire a sănătăţii şi le vor folosi pentru a influenţa îmbunătăţirea sănătăţii tinerilor ca grup de populaţie.procentul născuţilor cu greutăţi sub 2500 gr să fie redus cu cel puţin 20%. Astfel. ajutând astfel tinerii să facă alegeri sănătoase în ce priveşte modul de viaţă şi anume în ce priveşte relaţiile sexuale. cum ar fi consumul de droguri. Se va asigura promovarea sănătăţii femeilor şi participarea la planificarea familială. .copiii şi adolescenţii trebuie să aibă aptitudini mai dezvoltate şi capacitatea de a face alegeri sănătoase. .

Fiercare curs va include studiul unui mod sănătos de viaţă incluzând: dieta.rata sinuciderilor trebuie redusă cu cel puţin 1/3. iar până în 2010 eliminarea trebuie certificată în fiecare ţară. Obiectivul 6 – Îmbunătăţirea sănătăţii mintale Până în anul 2020 trebuie îmbunătăţită starea psiho-socială a oamenilor. vor dezvolta şi vor participa la programe care să dea posibilitatea ca decesul să aibă loc acasă.până în 2007. în cadrul comunităţii sau în mici centre specializate. în procente a numărului cazurilor internate în aziluri. iar până în 2003 sau mai devreme acest fapt trebuie certificat în fiecare ţară. Indicatori ai realizărilor de nursing Nursele vor putea demonstra că au contribuit la îmbunătăţirea stării de sănătate: . Nursele vor promova şi vor participa la activităţi educaţionale privind sănătatea adulţilor. iar cele mai semnificative scăderi trebuie obţinute în ţări şi grupuri de populaţie cu rate actuale crescute. . inclusiv ca cetăţeni. iar pentru persoanele cu sănătate mentală trebuie făcute disponibile şi accesibile servicii perfecţionate.Nursele la orice nivel. iniţiatorii politicii de nursing şi managerii vor dezvolta scheme de îngrijire care au ca rezultat o mai bună stare a sănătăţii mentale şi o reducere a ratei sinuciderilor. .trebuie să crească cu cel puţin 20% a speranţei de viaţă şi a speranţei de viaţă fără deficienţe. . Obiectivul 7 – Reducerea bolilor transmisibile .Nursele vor iniţia şi vor participa la dezvoltarea serviciilor integrate de sănătate. ceea ce va avea ca rezultat o reducere. exerciţiile fizice.trebuie să existe o creştere de cel puţin 50% a populaţiei cu vârsta de 80 ani.până în 2005 – tetanosul neonatal trebuie eliminat din regiune. .sistemul îngrijirilor de sănătate acordate familiei va da persoanelor în vârstă posibilitatea de a fi îngrijite acasă.19 Obiectivul 5 – Îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate Până în 2020 persoanele cu vârstă de peste 65 ani trebuie să aibă posibilitatea de a se bucura de întregul lor potenţial de sănătate şi a avea un rol social activ. trebuia oprită transmiterea poliomielitei în Regiunea Europei. consumul de alcool şi de tutun şi condiţiile de trai care îmbunătăţesc starea de sănătate. Indicatori ai realizărilor în nursing Acţiunile nurselor trebuie să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate prin: .până în 2000 sau mai devreme.prevalenţa şi impactul negativ asupra sănătăţii mentale trebuie reduse substanţial. . Astfel: .Nursele vor lucra în echipe multidisciplinare pentru a furniza îngrijiri terapeutice în comunitate. iar oamenii trebuie să aibă o capacitate crescută de a face faţă evenimentelor stresante ale vieţii . . . de educaţie şi sociale. la vârsta de 65 de ani. Ele vor pregăti în mod activ pe cei de vârstă mijlocie pentru o îmbătrânire într-o stare cât mai bună de sănătate. .strategiile nursingului. pojarul indigen trebuie eliminat din regiune.

. sub 1 la 100000 locuitori  nivelul incidenţei sifilisului congenital sub 0. tusei convulsive şi bolilor invazive date de H.01 la 1000 născuţi vii. cunoştinţelor despre sex în siguranţă şi despre schimbarea acelor de seringă . rubeolei.01 la 1000 născuţi vii. oreionului prin vaccinări şi imunizări.20 până în 2010 toate ţările trebuie să aibă o incidenţă a difteriei sub 0. iar mortalitatea datorată cancerului pulmonar redusă la 25%. Obiectivul 8 – Reducerea bolilor netransmisibile Până în 2020 trebuie ca: . Obiectivul 9 – Reducerea vătămărilor datorate violenţelor şi accidentelor Până în 2020 trebuie să existe o scădere semnificativă şi substanţială a vătămărilor. şi să nu fie decese în urma contactării unor forme indigene. infirmităţilor şi morţii rezultate din accidente şi acte de violenţă.  să se reducă incidenţa. diabet.creşterea procentuală a folosirii prezervativului.incidenţa amputaţiilor. B în programul de imunizare al copiiilor  nivelul incidenţei oreionului.mortaliatea prin bolile cardiovasculare la persoanele sub 65 de ani să fie redusă cu cel puţin 40%. Indicatori ai realizărilor în nursing: . insuficienţei renale sau a complicaţiilor sarcinii. iar copii de 12 ani trebuie să aibă în medie nu mai mult de 1.mortaliatea datorată cancerelor la persoanele sub 65 ani trebuie redusă cu cel puţin 15%.1 la 100000 locuitori:  o reducere cu cel puţin 80% a incidenţei noilor purtători ai HBV prin vaccinarea împotriva hep. a tuberculozei şi a bolilor respiratorii acute şi bolilor diereice la copil. .reducerea mortalităţii.  nivelul incidenţei rubeolei congenitale sub 0. a altor boli transmisibile sexual. Influenzae tip B.cel puţin 80% din copiii în vârstă de 6 ani nu trebuie să aibă carii.creşterea numărului de vaccinaţi antigripal. orbirii. În special: - . trebuie redusă la 1/3.eradicarea poliomielitei.dovedirea unei igiene personale îmbunătăţite. lipsă sau plombaţi. . mortalitatea şi consecinţele negative ale infecţiei HIV sau SIDA. infirmităţiilor şi mortalităţii datorate bolilor respiratorii cronice. . tusei convulsive. . .până în 2015 sau mai devreme:  nivelul incidenţei malariei să fie sub 5 la 100000 locuitori.creşterea calităţii alimentaţiei şi scăderea incidenţei bolilor diareice. . .5 dinţi cariaţi. tetanosului neonatal şi rujeolei.reducerea procentuală a hepatiei. tulburărilor osteoarticulare. .

. violenţei legate de sex.sporirea şanselor de angajare a celor fără locuri de muncă. sau crimei organizate precum şi consecinţele acestora asupra sănătăţii. .reducerea incidenţei bolilor de inimă şi a infarctului la persoanele sub 65 ani .utilizarea metodei Screening-ului pentru depistarea cancerului de col uterin.populaţia expusă la contaminări fizice microbiene şi chimice din aer şi apă murdare care sunt riscante pentru sănătate ar trebui reduse substanţial. trebuie reduse la cel puţin 25%. .introducerea problemelor de sănătate publică în toate planurile de învăţământ al nurselor.reducerea incidenţei bolilor cu tranmitere sexuală. accidentelor domestice sau petrecute în timpul liber să fie reduse la cel puţin 50%. .monitorizarea exerciţiilor fizice.creşterea implicării nurselor în planificarea şi furnizarea serviciilor de sănătate.oamenii ar trebui să aibă acces universal la apă potabilă în cantităţi suficiente şi de o calitate satisfăcătoare. a nutriţiei sănătoase şi a sexului protejat.reducerea contaminării mâncării mai ales la copii între 0-5 ani. . Obiectivul 12 – Reducerea suferinţelor produse de consumul de alcool.creşterea accesului la o hrană mai sănătoasă Indicatori ai realizărilor în nursing: . Obiectivul 10 – Un mediu fizic sănătos şi sigur Până în 2015 oamenii ar trebui să trăiască într-un mediu înconjurător mai sigur din punct de vedere fizic cu expunere la riscurile contaminării la nivele care să nu depăşească standardele adoptate la nivel internaţional. mortalitatea şi infirmităţile datorate accidentelor la lucul de muncă.includerea în curriculumul pentru nursing a modelelor de viaţă sănătoase. exerciţiile fizice şi sexualitatea . droguri şi tutun . În mod particular: . incidenţa şi mortalitatea datorată violenţei casnice. . conform orarului şi ratelor de reducere cuprinse în planurile de acţiune pentru mediul înconjurător şi sănătate.21 mortalitatea şi infirmităţile datorate accidentelor rutiere trebuie reduse la cel puţin 30%. . Obiectivul 11 – Un stil de viaţă mai sănătos Până în 2015 oamenii din întreaga societate vor trebui să adopte stiluri de viaţă mai sănătoase cum ar fi: . .un comportament mai sănătos în domenii precum nutriţie.reducerea incidenţei hipotermiei la oamenii de peste 65 ani. Indicatori ai realizărilor în nursing: . .dezvoltarea modelelor mediului de lucru în serviciile de sănătate.

. asigurând continuitatea îngrijirilor prin sisteme eficiente şi eficace din punct de vedere al costurilor legate de serviciile spitaliceşti de îngrijiri secundare şi terţiare. viaţă publică şi socială în acord cu Regulile Standard ale Naţiunilor Unite asupra Egalizării Drepturilor pentru persoanele cu infirmităţi.oamenii cu infirmităţi ar trebuie să aibă oportunităţi pentru sănătate şi acces la casă. .persoanele cu putere decizională în toate sectoarele trebuie să ia în consideraţie beneficiile care pot fi obţinute investind pentru sănătate în domeniul respectiv şi să-şi orienteze politica şi acţiunile. .consumul de alcool pe cap de locuitor va trebui să fie staţionar sau să nu depăşească 6 litri/an şi va trebui să tindă către 0 în rândul persoanelor sub 15 ani. . cu cel puţin 50%. Obiectivul 13 – Angajamente pentru sănătate Până în 2015: .prevalenţa drogurilor psihoactive ilicite folosite va trebui să fie redusă cu cel puţin 25% şi mortalitatea datorată acestora.siguranţa şi calitatea mediului de acasă trebuie îmbunătăţite prin creşterea calificării personale şi familiale pentru promovarea şi protecţia sănătăţii şi riscul sănătăţii mediului fizic de acasă trebuie redus. . alcoolul şi drogurile psihoactive va fi redus semnificativ. sprijinite de un sistem spitalicesc flexibil şi receptiv . serviciu.statele membre trebuie să stabilească mecanismele de evaluare a impactului asupra sănătăţii şi să se asigure că toate domeniile au devenit răspunzătoare pentru efectele politicii şi acţiunilor lor asupra sănătăţii. Astfel: . . . al unei reţele comunitare sănătoase. cel puţin 50% din copii trebuie să fie educaţi într-o grădiniţă “sănătoasă” şi 95% într-o şcoală „sănătoasă”.accidentele casnice şi la locul de muncă trebuie reduse.cel puţin 10% din companiile mari şi mijlocii ar trebui să se implice în practicarea unor principii sănătoase. Obiectivul 15 – Sector de sănătate integrat Până în 2020 oamenii trebuie să aibă acces la îngrijiri primare orientate către familie sau comunitate.90% din ţări trebuie să aibă servicii de îngrijiri primare. Obiectivul 14 – Responsabilitatea multifactorială pentru sănătate Până în 2020 în toate sectoarele va fi recunoscută şi acceptată responsabilitatea acestora faţă de sănătate.proporţia nefumătorilor va trebui să fie cel puţin 80% în rândul persoanelor de peste 15 ani şi mergând spre 100% în rândul persoanelor sub 15 ani. .cel puţin 50% din oraşe şi alte comunităţi ar trebui să fie membri activi pentru un „oraş sănătos”. . 10.22 Până în anul 2015 efectele asupra sănătăţii produse de consumul de substanţe ca tutunul. conform ob.

educaţia profesioniştilor din sănătate va avea la bază principiile politicii „Sănătăţii pentru toţi”.resursele trebuie împărţite între sectoarele de promovare şi protecţie a sănătăţii. iar de ciziile privind strategiile alternative de rezolvare a problemelor individuale de sănătate trebuie să fie luate comparând rezultatele cu eficacitatea lor din punct de vedere al costurilor . solidaritatea şi susţinerea. recunosc şi susţin persoanele ca furnizori de îngrijiri de sănătate Obiectivul 16 – Realizarea calităţilor îngrijirilor Până în 2020: .cheltuielile pt. management şi practică.eficientizarea principalelor strategii de sănătate publică trebuie în funcţie de rezultatele obţinute.sistemele de colectare a fondurilor pentru îngrijirea sănătăţii trebuie să garanteze acoperirea generală. Obiectivul 19 – Cercetare şi documentare pentru sănătate Până în 2005: . pregătiţi în întâmpinarea nevoilor actuale şi viitoare de sănătate. atitudini şi deprinderi pentru protejarea şi promovarea sănătăţii. În particular: . solidaritate şi calitate optimă.toate statele membre vor avea lideri în sănătate publică. Astfel: . . . . tratament şi îngrijire. serviciile de sănătate trebuie să fie adecvate. cost-eficienţă. Obiectivul 18 – Dezvoltarea resurselor umane pentru sănătate Începând cu anul 2010 toate statele membre vor trebui să se asigure că profesioniştii din sistemul de sănătate şi ai sectoarelor cu care colaborează posedă cele mai potrivite cunoştinţe.23 90% din ţări trebuie să aibă medici de familie care trebuie să lucreze în sistemul de ingrijire primară. 90% din ţări trebuie să aibă servicii de sănătate care să asigure participarea indivizilor. .sistemul de educaţie va fi planificat astfel ca să asigure numărul şi varietatea de profesionişti din străinătate. corespunzător nevoilor de sănătate ale populaţiei.toate ţările trebuie să aibă la nivel naţional un mecanism de monitorizare continuă şi dezvoltare a calităţii îngrijirilor pentru cel puţin 10 probleme de sănătate importante Obiectivul 17 – Finanţarea serviciilor de sănătate şi alocare a resurselor Până în 2010 Statele membre trebuie să deţină mecanisme de suport financiar şi alocare de resurse şi sisteme de îngrijire medicală bazate pe principii de acces în mod egal. îngrijire şi reabilitare de calitate şi ajutându-i să îmbine practica clinică cu sănătatea publică. pregătindu-i pentru servicii de promovare.

locuri de muncă şi domiciliu . dar şi la alte niveluri. sarcinile. regional şi local pentru a amortiza colaborarea tuturor sectoarelor în dezvoltarea sănătăţii. .24 toate ţările trebui să aibă politici de cercetare orientate spre priorităţile pe termen lung în ceea ce priveşte sănătatea pentru toţi. mediu şi lung. managerilor. profesioniştilor din sistemul de sănătate. . informaţiile despre sănătate trebuie să fie folositoare şi uşor accesibile. vor susţine un cadru motivant şi încurajator în viitor pentru acţiunile din regiuni. Astfel: . CULEGEREA DATELOR ŞI APRECIEREA LOR . precum şi publicului larg. regional şi local. Obiectivul 20 – Mobilizarea partenerilor pentru sănătate Până în 2005 – implementarea politicilor de sănătate pentru toţi trebuie să angajeze toţi indivizii.politicile sănătăţii pentru toţi la nivel naţional. . oraşe.structurile şi procesele ar trebui să fie capabile să dezvolte politici de sănătate la nivel naţional. Obiectivul 21 – Politici şi strategii de sănătate pentru toţi Până în 2010 toate Statele Membre trebuie să implementeze politici de “Sănătate pentru toţi” la nivel naţional. XI) COMUNICAREA 1.sectorul sănătăţii trebuie implicat în promovarea activă şi pledoarie pentru sănătate. Astfel: . dar şi societatea civilă în alianţe şi parteneriate de sănătate pentru toţi. toate ţările trebuie să aibă mecanisme care să facă posibilă distribuirea serviciilor de sănătate pe baza probelor ştiinţifice. naţional.trebuie să existe structuri şi procese la nivel internaţional. la nivelul comunităţilor precum şi în şcoli. grupuri din sectoare publice şi private. indicatorii şi priorităţile pe termen scurt.trebuie formulate obiectivele. toate ţările trebuie să aibă stabilite politici şi programe de informare care să susţină agenda “Sănătăţii pentru toţi” şi să faciliteze accesul către astfel de informaţii. bazate pe valorile sănătoţii pentru toţi.Legea drepturilor pacientului + legislaţie-vezi anexe (cap. dar şi strategiile care le realizează. politicienilor. iar progresul pentru realizarea lor să fie monitorizat şi evaluat sistematic.

25

Culegerea datelor şi aprecierea lor constituie primul contact al asistentei medicale – nursei – cu pacientul şi cuprinde următoarele etape:  culegerea datelor prin interviu şi comunicare;  validarea, datelor;  organizarea datelor; – identificarea celor legate de problemele de sănătate actuală. Metodele şi sursele de culegere a datelor:  interviu şi istoricul bolii (obţinute de la familie, pacient, anturaj);  examenul fizic: • subiectiv; • obiectiv.  teste de laborator, diagnostic medical, dosar de date. Deci, prin interviu şi istoricul bolii încep relaţiile dintre asistenta medicală – nursă – şi pacient, cuprinzând informaţii complete adunate de la sursele existente. Acest schimb de informaţii se obţine prin comunicare – un proces prin care una, două sau mai multe persoane îşi exprimă gândurile sau sentimentele şi îşi înţeleg reciproc sensurile. Scopul comunicării: înţelegere şi răspuns din partea interlocutorului. Cheia unei bune comunicări constă în:  conţinutul comunicării;  înţelegerea mesajului;  expresia verbală;  comunicarea nonverbală. Între asistenta medicală şi pacient se realizează o comunicare terapeutică. Comunicarea terapeutică este un proces dinamic care include elaborarea, transmiterea şi receptarea dintre pacient şi asistenta medicală nursă. Asistenta medicală trebuie să ţină cont de următorii factori care pot influenţa comunicarea:  percepţia trebuie bazată pe experienţă; calea de transmitere E R Emiţător Receptor  valoarea mesajului transmis - recepţionat;  răspuns cu înţelegere la mesajul transmis;  gradul de concentrare asupra mesajului şi asupra persoanei ce transmite mesajul;  nivelul socio-cultural care influenţează comunicarea verbală şi nonverbală (nivelul de cunoştinţe)  mediul adecvat în care se desfăşoară comunicarea (linişte, fără factori ce pot perturba discuţia); Comunicarea verbală se realizează printr-un control asupra înţelesului cuvintelor folosite (intonaţia vocii, claritatea în vorbire, ritmul conversaţiei); Comunicarea nonverbală se realizează prin prezenţă, poziţia capului, expresia feţei, folosirea mâinilor, atingerea persoanei, precum şi folosirea distanţei corespunzătoare. În cadrul procesului de îngrijiri-nursing abilitatea în comunicare este utilă în toate tipurile de relaţii: nursă-pacient, nursă-medic; nursă-nursă.

26 Comunicarea dintre nursă şi pacient se bazează pe abilitate, simpatie, căldură sufletească. Acest lucru se realizează în trei faze: a. orientarea asupra problemelor pacientului şi realizarea planului de îngrijire; b. faza de lucru - comunicarea şi întreţinerea acesteia pe tot parcursul planului de îngrijire - când asistenta medicală - nursa - ajută pacientul săşi exprime gândurile, sentimentele, obiceiurile; c. faza terminală – când nursa şi pacientul favorizează împreună asigurarea scopului îngrijirilor şi asigură înlăturarea neliniştii sau a sentimentului de abandonare. Comunicarea cu copiii necesită o îndemânare aparte bazată pe înţelegerea cu pacientul la nivelul lui de dezvoltare. Datele pot fi:  variabile (vizează starea fizică şi condiţiile psiho-sociale); - condiţiile fizice: ex. temperatură, eliminări, capacitatea de mobilizare, prezenţa unor reacţii alergice, oboseală, durere, lipsa de răspuns la stress etc.); - condiţii psiho-sociale: stress, anxietate, stări de confuzie, stări de criză, adaptare la boală şi infirmitate, schimbare de rol, capacitate de comunicare, probe spirituale.  relativ stabile(dau informaţii generale:ex.sex; vârstă, grupă sanguină ). - gusturi personale: ex: alimentare, mod de petrecere a timpului liber etc.; - elemente fizice: ex. elemente de sprijin, elemente senzoriale; - elemente biologice legate de sănătate: ex. boli anterioare, sarcini, avorturi, accidente, intervenţii chirurgicale etc.; - elemente caracteristice: ex. rasă, religie, limbă, ocupaţie,; - elemente relaţionale (alergii, predispoziţii la anumite boli).

FIŞA DE CULEGERE A INFORMAŢIILOR DE NURSING

27 Numele pacientului şi alte detalii de la internare: Probleme principale Problema actuală

Sănătatea din punct de vedere fizic
          Starea respiraţiei Alergii, medicaţie Dureri/stare de confort Mobilitate/siguranţă Odihnă/somn Nutriţie Eliminări Tegumente/igiena Comunicare Menţinerea temperaturii

Sănătate psihică şi spirituală
        Stare emoţională Comunicare Reacţie la boală/spital Căi de a face faţă stressului/durerii Necesităţi spirituale Sensul stimei de sine Viaţa interioară şi sensul bunăstării Credinţe şi valori

Sănătate socială
      Reţele de sprijin social Familie/prieteni Locuinţa Venituri Ocupaţie Recreere/internare Dezvoltare sau cerinţe informaţionale

Toate aceste date se vor analiza de asistenta medicală - nursa -, care va stabili semnele de dependenţă a individului; va stabili priorităţile de îngrijire, fie luate şi centralizate în ordinea piramidei lui Maslow, fie conform sistemului organismului (ex. aparatul respirator, aparatul cardio-vascular, aparatul digestiv etc.). Se vor identifica problemele prioritare şi potenţiale ale pacientului trecându-se la cea de-a II-a etapă a planului de îngrijiri nursing.

CAPITOLUL II.

28

Locul de muncă al asistentului medical (MOAŞEI)
SĂNĂTATEA VIITORILOR PĂRINŢI
Sănătatea reproducerii
Sănătatea fizică a viitorilor părinţi este influenţată de nenumăraţi factori. Astfel, sănătatea mamei gravide poate fi influenţată negativ de: - avorturi spontane, - întreruperi anterioare de sarcină, - boli cronice: diabetul, afecţiuni cardiace sau boli mintale, - boli genetice în familie, la părinţii sau bunicii copilului, - problemele de sănătate a mediului, - problemele economice şi politice (sărăcia, discriminarea). - factorii sociali ca locuinţa sau ocupaţia, fumatul sau consumul de medicamente pot afecta negativ sănătatea părinţilor şi capacitatea lor de a asigura urmaşi sănătoşi.

Sănătatea şi paternitatea
Un aforism spune că “suntem născuţi pentru a muri”. Totuşi, dezvoltarea progresivă întâlnită la embrion, nou-născut, copil şi în final la adolescent arată că suntem, de asemenea născuţi, pentru a ne reproduce. Acest capitol cuprinde: • Sănătatea fizică • Sănătatea psihologică, emoţională şi socială • Sănătatea sexuală • Planificarea familială.

a. Sănătatea fizică
Mediul familial sănătos Curăţenia şi igiena personală Evitarea infecţiilor Alimentaţia sănătoasă Există 4 categorii principale de alimente şi componente care trebuiesc consumate zilnic: - pâine şi cereale – cerealele integrale asigură carbohidraţi, fibre minerale şi vitamine - fructe şi legume proaspete - alimente cu proteine – sunt incluse ouăle şi leguminoasele: mazărea uscată, fasolea, lintea - produse lactate. 5. Exerciţiile şi relazarea Un exerciţiu moderat ( o plimbare regulată) executată în aer liber îmbunătăţeşte sănătatea, greutatea şi forma fizică şi ajută la o relaxare efectivă. Se ştie că stressul predispune la infertilitate, avort spontan şi naştere prematură. Fumatul 1. 2. 3. 4.

29 Cu fumatul este asociată o rată mai mare a avorturilor spontane, a malformaţiilor congenitale şi a mortalităţii fetale sau neonatale. Chiar dacă femeia renunţă la fumat în timpul sarcinii, riscurile sunt totuşi mai mari decât în cazul nefumătoarelor. Bărbaţii care fumează au niveluri scăzute mai ale testosteronului, iar spermatogeneza, morfologia şi mobilitatea spermatozoizilor sunt reduse. De aceea, dorinţa unei sarcini poate constitui un bun stimulent ca un cuplu să renunţe la fumat. Alcoolul Alcoolul consumat în timpul sarcinii poate periclita fătul, dar doza critică şi timpul nu se cunosc încă. Este bine ca femeile să reducă consumul de alcool înainte şi pe toată durata sarcinii. Medicamentele Multe medicamente au efecte adverse asupra sarcinii. De aceea se vor evita medicaţiile de orice fel, dacă nu au fost prescrise de medic.

Sănătatea socială, emoţională şi psihologică
A fi om înseamnă a fi social.Influenţele sociale modelează şi formează indivizii. Socializarea este primară sau secundară. Socializarea primară este realizată de către familie, în casă, în timp ce socializarea secundară are loc atunci când copilul îşi trăieşte viaţa în afara casei, spre exemplu la şcoală. Familia socializează copiii pentru rolurile aşteptate de ei la maturitate; îi învaţă normele de conduită pe care trebuie să le urmeze. Învăţarea în familie a rolurilor viitorului adult înglobează şi diferenţele dintre comportamentul feminin şi masculin. Astfel băieţii trebuie să fie independenţi, să aibă încredere de sine, iar fetele trebuie educate spre a fi atractive şi a avea un fel de a fi binevoitor. Fetele au ocupaţii casnice, au copii, iar băieţii au cariere. Familia este unitatea fundamentală a vieţii sociale. Familia trebuie să fie într-o bună stare de sănătate fizică, socială, emoţională şi psihologică, astfel încât cei care cresc în familie vor avea o stare de sănătate similară. Familia nucleară – este structura socială bazată pe casă, în care părinţii şi copiii lor locuiesc împreună, fără bunici, într-o familie bine situată, strâns unită, copiii se dezvoltă fizic, intelectual şi emoţional până la potenţial maxim. Familia extinsă este compusă din membri familiilor din care se trag părinţii. Ei împart o casă sau locuiesc în imediata vecinătate. Atât soţul cât şi soţia aduc în căsnicie obiceiurile şi credinţele familiilor extinse. Ele pot fi de natură culturală, religioasă, politică şi socială. Familia extinsă oferă un sprijin în toate împrejurările vieţii, dar în acelaşi timp exercită un control considerabil asupra membrilor săi. Într-o familie adevărată, sănătoasă, părinţii nu vor lăsa la voia întâmplării influenţa asupra copiilor. În practică aceasta înseamnă că o familie sănătoasă se va caracteriza prin părinţi care văd nevoia de a demonstra şi ghida copiii în înţelegerea: - Acelor factori care îmbunătăţesc sau dimpotrivă periclitează sănătatea fizică. (Fumatul este un exemplu care poate deteriora sănătatea). - Rolurilor persoanelor şi relaţiilor interpersonale - Statutului de bărbaţi şi femei - Rolurilor şi responsabilităţilor în comunitate sau sociatate. Sănătatea sexuală

30 Sexualitatea unei persoane se preocupă de modul în care “el” sau “ea” acţionează ca fiinţe sexuale. Sexualitatea nu se va confunda cu activitatea sexuală. Sexualitatea începe să se dezvolte la naştere. Să te naşti, să creşti, să fii îngrijit şi alăptat – toate acestea sunt experienţe fizice totale care pot aduce plăcere şi satisfacţie, sau dimpotrivă suferinţă şi traume irevocabile. Fetiţa este tratată mai cu blândeţe, orice manifestare de voinţă puternică este privită ca nefeminină, se aşteaptă ca ele să fie docile şi înţelegătoare, se joacă cu păpuşile. Fetele sunt pregătite pentru procreere. Băieţii sunt trataţi cu fermitate, atributele masculine, de genul caracter puternic şi încăpăţânare sunt privite cu aprobare. Când cresc, se aşteaptă ca ei să fie aventuroşi şi neînfricaţi şi să se joace cu maşini, puşti şi camioane. El va trebui să fie mai târziu stâlpul familiei, să muncească, să aducă bani. Căsătoria poate asigura o companie, un anumit statut, o conveţuire în comun, servicii casnice garantate. Eşecul în căsnicie devine din ce în ce mai răspândit, o explicaţie a faptului că astăzi indivizii au pretenţii mai ridicate de la o căsnicie şi sunt mai puţin pregătiţi decât părinţii lor să tolereze o relaţie nesatisfăcătoare. Comportament sexual sănătos Activitatea sexuală este o parte absolut normală şi sănătoasă a vieţii noastre, atât din punct de vedere fizic cât şi psihologic. Este un mod de a împărtăşi afecţiunea şi tandreţea, bucuria şi emoţia. Regulile pentru o activitate sexuală sănătoasă sunt: - Nici bărbatul, nici femeia nu trebuie să lase responsabilitatea pentru sănătatea sexuală numai în grija celuilalt partener. - Acordaţi atenţie igienei personale, înainte şi după actul sexual - Utilizaţi prezervativul, în special în cazul relaţiilor sexuale întâmplătoare - Solicitaţi examinarea medicală dacă apare orice secreţie anormală sau iritaţie în zona genitală sau anală sau dacă există senzaţia de arsură la urinare. - Anunţaţi partenerul despre apariţia oricărui simptom. Boli cu transmitere pe cale sexuală (BTS) Sunt boli care se transmit de la un partener la altul în timpul sau ca rezultat al unei activităţi sexuale intime. Unele dintre acestea pot cauza o deteriorarea severă şi permanentă a sănătăţii. Majoritatea BTS se asociază cu: - O secreţie modificată sau mărită din vagin sau penis - Durere sau arsură la urinare - Iritaţii, exeme sau băşici în jurul anusului, vaginului sau penisului - Durere sau iritaţie la contactul sexual Totuşi, în unele cazuri, nu apar nici un fel de simptome.

Principalele tipuri de BTS sunt:

incluzând contraceptivele (tablete. burete. cauzând stress şi probleme asociate de sănătate. Este foarte dureros şi tratamentul este îndelungat. erupţie.Hormonale.Sterilet. Înfecţia HIV/SIDA. incluzând prezervative pentru bărbaţi şi femei. Întreruperea sarcinii nu este considerată metodă de planificare familială. precum şi de protejare a personalului medical faţă de infectatul cu HIV (vezi precaţii universale). care infectează sângele şi alte fluide ale organismului. .Metodele naturale. diafragme sau capsule cu spermicide.31 Infecţiile genitale nespecifice care se manifetsă saub forma cistitelor. şi doar de încetinire a replicării virale. injectabile şi implanturi). Virusul HIV este un virus pentru care la această dată nu se cunoaşte un tratament etiologic. Nu există tratament specific. Lamivudină).Risc mărit de probleme neonatale. Alegerea contraceptivelor . poate afecta ochii copilului la naştere. copiii să atingă potenţialul optim de sănătate şi dezvoltare.Efectele negative asupra sănătăţii femeii. precum şi posibilitatea de a avea prea mulţi copii apropiaţi ca vârstă . Trebuie luate măsuri specifice de protecţie a persoanelor sănătoase. Întreruperea sarcinii este considerată un eşec al planingului familial. vaginitelor. exemă şi mâncărime. Planificarea familială (Family planning) Planificarea familială este o componentă a sănătăţii familiei. Hepatita B – nu există tratament specific (Interferon. . Dispun de tratament. inclusiv incidenţa mărită a prematurităţii. Este un dispozitiv plasat în interiorul uterului. dar şi a pacientului. Gonoreea cauzată de Neisseria gonococus care se răspândeşte şi în alte zone calde şi umede ale corpului. cauzaţi de virus. Există tratament eficient. Se bazează pe ciclul reproductiv al femeii şi constau în abstinenţă. El împiedică spermatozoizii să întâlnească ovulul sau poate împiedica implantarea ovulului fertil în peretele uterin . Se tratează cu antibiotice. Sifilisul cauzat de Treponema. Nevii genitali. . . Există 5 metode principale pentru a preveni conceperea. uretritelor şi proctitelor (inflamaţii rectale).O presiune sporită asupra veniturilor familiei. retragere sau utilizarea barierelor contraceptive în timpul ovulaţiei. . Efectele reproducerii necontrolate sunt binecunoscute.O probabilitate mărită ca în lipsa unui suport familial adecvat.Sterilizarea feminină sau masculină. Herpesul genital cauzat de herpes simplex. Ele includ: . Este tratată cu antibiotice. Ele sunt: .Metoda barieră. dar există vaccin pentru prevenirea ei. Candidoza se manifestă prin secreţie. El conduce la sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA).

(într-un foarte mic procent este reversibilă). Are o rată de eşec de 0.4%.protejează împotriva BTS . Risc de infecţii. Are o rată de eşec de 0.este eficientă .28%.10%. Rată de eşec 21%.15%. protejează noi sarcini. Nu protejează de BTS. dureri de cap. IUD trebuie inserate de practicieni. burete) – împiedică fecundarea. Se iau lunar.este necostisitoare .4%. sângerări menstruale neregulate. Efecte adverse: creştere în greutate. Efecte adverse: unii utilizatori manifestă sensibilitate la cauciuc sau lubrefianţi. capsule. dureri de cap. Se folosesc la fiecare contact. Nu protejează de BTS. Rată de eşec 3 .împiedică instalarea unei sarcini prin oprirea temporală a ovulaţiei şi îngroşarea mucusului colului uterin. Rată de eşec 18 . Spermicidele vaginale (spumă. apoi legate şi blocate pentru a împiedica trecerea spermei . protejează noi sarcini.este permanentă sau reversibilă. peliculă.este considerată sigură . Metode: Sterilizare masculină voluntară (vasectomie) – incizarea diferitelor vase. sângerări menstruale neregulate. (într-un foarte mic procent este reversibilă).6 mici capsule care eliberează lent progestin după ce au fost implantate subcutan în partea superioară a braţului printr-o mică incizie. Sterilizarea feminină (ligatura de trompe) Are o rată de eşec de 0. Nu sunt efecte secundare. Implanturi (NORPLANT) .32 Este important de ştiut dacă utilizarea acestora: . nu previne transmiterea BTS. nu previne transmiterea BTS. Alte metode de barieră vaginală (diafragmă. Protejează faţă de unele BTS. . supozitoare. Efecte adverse: sângerări menstruale neregulate. Protejează faţă de unele BTS. Contraceptivele orale combinate (conţin estrogeni şi progesteron) – împiedică instalarea unei sarcini prin oprirea temporală a ovulaţiei şi îngroşarea mucusului colului uterin.cere cooperarea partenerului . dar sterilizarea este definitivă. nu previne transmiterea BTS. Nu protejează de BTS. Protejează de BTS. Se iau lunar. gel. în principal prin cauzarea unor modificări temporare ale uterului şi trompelor lui Fallopian care împiedică fertilizarea.trebuie utilizată de fiecare dată când cuplul are relaţii sexuale. Efecte adverse: creştere în greutate. Se folosesc la fiecare contact. Dispozitive intrauterine – previn graviditatea. Efecte adverse: sângerări menstruale mărite. crampe. dar sterilizarea este definitivă. Prezervativele – împiedică pătrunderea spermei în vagin şi uter.este uşor de folosit şi de întrerupt .are efecte secundare nedorite . dureri de cap. Se schimbă odată la 3 – 8 ani. Efecte adverse: unii utilizatori manifestă sensibilitate la spermicide. Minipilule cu progesteron . Efecte . Se folosesc la fiecare contact. Rată de eşec 3 %. cremă.este uşor de obţinut . Rată de eşec 1-8%. Nu sunt efecte secundare. Rată de eşec 12%. Nu este o metodă definitivă şi se va repeta la 5 ani.poate fi utilizată în timpul alăptării . protejează noi sarcini. tablete spumante) sunt plasate în vagin înainte de actul sexual împiedicând instalarea sarcinii prin distrugerea spermatozoizilor şi formarea unei bariere în colul uterin. blocând deschiderea spre uter şi menţinerea spermicidelor în col.

a violenţei casnice şi a violurilor . hărţuirii sexuale. Nu previne transmiterea BTS. risc crescut de infecţii urinare.O reducere substanţială a problemelor de sănătate a femeilor în raport cu statutul lor socio-economic şi cu povara multiplelor ei roluri. Este necesară repetarea lunară. creşteri în greutate. Planificarea familială naturală (PFN) implică identificarea perioadei fertile şi abţinerea de la relaţii sexuale în timpul acestei perioade. care apar frecvent în timpul gravidităţii. Ea este asociată cu naşterea prematură şi cu naşterea ulterioară a unui copil cu infirmităţi de lungă durată. Femeile şi sănătatea Până în anul 2000 trebuia să se producă o îmbunătăţire susţinută şi continuă a stării de sănătate a femeii. Nu sunt efecte secundare. Femeilor trebuie să li se dea ocazia să preia responsabilitatea reproducerii şi să aleagă căile de a controla. . căci dacă o femeie recurge la întrerupere de sarcină. Regiunea europeană s-a angajat să realizeze: . Acestea le va permite femeilor să fie mai vigilente la orice schimbare în sănătatea lor şi să solicite ajutor în stadiul incipient. Rată de eşec 22%. organele sale reproductive sunt supuse riscului de lezare sau inducere a infecţiei. Rată de eşec 0. Nu sunt efecte secundare. Rată de eşec 18%. Pentru cancerul de sân: . . oricât de atent ar fi chirurgul. încât să nu fie afectate din punct de vedere al sănătăţii. .O reducere cu cel puţin 25% a diferenţei dintre rata mortalităţii materne din diferite zone geografice şi grupuri socio-economice.O reducere substanţială a incidenţei şi consecinţelor negative asupra sănătăţii. (calculată de la I-a zi a menstruaţiei). Efecte secundare: greţuri.2%. Pentru atingerea acestui obiectiv. Nu previne transmiterea BTS.33 adverse: unii utilizatori manifestă sensibilitate la cauciuc şi/sau spermicide. astfel. .Nu previne transmiterea BTS. Durata abstinenţei este de la 7 la 14 zile în fiecare lună. să înţeleagă tipurile de boli şi problemele specifice. Principalele ameninţări la adresa sănătăţii femeilor sunt legate de starea de graviditate.O reducere a mortalităţii infantile la mai puţin de 15 la 100000 de naşteri.Un sprijin susţinut pentru femeile care asigură o îngrijire medicală neoficială. Este important ca femeia să-şi planifice sarcina. cancerul de col sau de sân. dureri de cap. Împiedică spermatozoizii să pătrundă în vagin. Femeile trebuie să aibă grijă de sănătatea lor.În unele ţări întreruperea sarcinii este legată de nivelurile ridicate ale mortalităţii materne. Retragerea – scoaterea penisului din vagin înainte ca ejacularea să se producă.O reducere substanţială a problemelor de sănătate specifice femeilor. Contraceptive injectabile (progesteron/esteorgeni sau numai progesteron) – acţionează prin oprirea temporară a ovulaţiei şi îngroşarea mucusului colului uterin.

În acelaşi timp se va efectua şi un consult ginecologic.34 . ovulaţia are loc la jumătatea intervalului. scurgeri din mamelon. adaptându-l la creşterea fătului. . Este de reţinut că fumatul şi alcoolul pot afecta fertilitatea bărbatului. Testul se va repeta periodic. Semnele induse de sarcină sunt: . Ovulul după ce a fost fecundat se divide cu rapiditate. Dacă sunt celule neoplazice se va face tratament adecvat. astfel încât fătul şi placenta să nu fie respinse. ca să poată secreta laptele după naştere. cută sau îngroşare a pielii(coaja de portocală). orice nodul .reducerea tonusului muscular şi a tendoanelor. muşchii şi ligamentele bazinului să aibă capacitatea să se deschidă şi să permită trecerea uşoară a copilului la naştere. Organismul femei suferă modificări pentru a se adapta la starea de graviditate (semnele gravidităţii). venele dacă sunt mai proeminente ca de obicei. erupţie cutanată în jurul mamelonului. Bărbaţii şi sănătatea Este important ca şi bărbaţii să aibă o stare bună de sănătate. Se va urmări forma şi mărimea sânilor. Conceperea Ovulaţia are loc cu 14 zile înanite de menstruaţie. afecţiunile hepatice sau gastrice şi obezitatea pot fi o ameninţare timpurie la adresa sănătăţii bărbatului. .lipsa ciclului menstrual .dezvoltarea structurii sânilor. Simptomele sarcinii Modificările care au loc în organismul femeii gravide sunt determinate de modificările hormonale. Dacă ciclul menstrual normal este de 28 de zile. Se fixează în endometru. Efectul acestora este: . unde se dezvoltă fătul şi placenta.diminuarea eficienţei sistemului imunitar.se vor palpa periodic sânii (cu mâinile în şold şi apoi prin aplecare). De aici probabilitatea maximă ca femeia să rămână gravidă este ca ea să aibă contact sexual între a 12-a şi a 16-a zi de la debutul ciclului menstrual. Pentru cancerul de col uterin Se va face un frotiu vaginal şi coloraţia specifică. astfel încât muşchii uterini să nu expulzeze fătul prea repede. Dacă este nevoie se va face un consult medical şi o mamografie.mărirea celulelor musculare ale uterului. iar părţile osoase. aspectul şi poziţia mameloanelor. Cancerul pulmonar şi afecţiunile cardiace. Sarcina normală Serviciile de maternitate sunt serviciile destinate îngrijirii femeii pe întreaga duartă a sarcinii până după naşterea copilului. .

iar intestinele devin leneşe.arsuri gastrice (mama va evita alimentele acide şi grase).amorţire sau furnicături în degete (edeme în tunelul carpian) . .lipotimia . încep să-şi mărească volumul. .Hgb (pentru prevenirea anemiei) - Pregătirea pentru viitorii părinţi . Volumul sanguin se măreşte şi apare o creştere a numărului de globule roşii şi albe. .35 greaţă şi vărsături – în primele 12 – 14 – 16 săptămâni (“răul de dimineaţă”). . Examinarea prenatală cuprinde: . acestea să poată fi identificate şi tratate adecvat. măsurarea TA şi studierea edemelor (pentru prevenirea pre-eclampsiei) . urinarea frecventă şi mâncărimea sânilor dispare de regulă. cafea.disurie – în ultima periaodă de sarcină datorită compresiei fătului pe vezica urinară.determinarea prezentaţiei fătului (spre finalul perioadei de graviditate) . când toate organele şi structurile organismului sunt formate. Aceste modificări produc tulburări: .dureri lombare (mersul pe jos şi poziţia aşezat cu spatele sprijinit pot fi de ajutor). pentru a stabili dacă dezvoltarea sa este în limite normale .Hipotensiune de supinaţie (când femeia stă pe spate.mama simpte nevoia de a urina mai des. După 12 săptămâni începe procesul de maturizare al organelor. Dezvoltarea cea mai importantă a embrionului este în primele 12 săptămâni. ceai).constipaţia (atenuată prin consum de fructe şi legume). . Tonusul digestiv este redus.testul urinii (pentru determinarea proteinuriei). După 12 săptămâni. Tulburări minore de sarcină În sarcină funcţia cardiacă şi presiunea sanguină a mamei cresc.verificarea mărimii fătului.prurit cutanat . Este perioada de organogeneză. El ajunge de la o bi-celulă la 11 cm. când fătul creşte treptat (perioada fetală). . starea de rău. prin compresia de către făt a venei cave) Îngrijirea prenatală Scopul îngrijirii prenatale este acela de a supraveghea sarcina pe toată durata de graviditate. astfel încât dacă apar probleme.sânii încep să devină sensibili şi pot apare mâncărimi.mama nu mai preferă alimente care-i plăceau până acum (ex. .vene varicoase şi hemoroizi .

problemelor sociale. Contracţiile sunt tot mai puternice. Naşterea este mai rapidă la femeile care au mai născut. Mama simpte nevoia să împingă cu toată forţa. inspiră adânc. Acestea necesită a fi tratate.36 Părinţii trebuie învăţaţi la ce să se aştepte în timpul sarcinii şi apoi cum trebuie îngrijit nou-născutul (mai ales la primul copil). Deoarece spaţiul din uter continuă să se micşoreze. fătul este împins în exterior şi se produce naşterea. ţine respiraţia şi expiră. contractând muşchii abdominali ca pentru defecaţie. Cauzele pot fi de natură fizică (ovariană. Astfel colul devine mai subţire şi treptat este ridicat până la segmentul inferior al uterului. cantitatea redusă de spermatozoizi) sau datorate problemelor de sănătate. acţiunea muşchilor se modifică. dar poate fi şi de 5 min. în această perioadă Etapa a doua Copilul coboară prin canalul pelvin.modificări ale contracţiilor – ele devin mai puternice şi mai dese (câte una la 2-3 min). La început contracţiile sunt la 20 min. Naşterea normală Declanşarea naşterii se produce între 38 – 40 săptămâni (până la 42 săpt). Dacă nu se reuşeşte. Când dilatarea colului este completă (10 cm diametru). Conducerea naşterii Se iau măsurile pentru prevenirea infecţiilor (spălare pe mâini şi tehnici de asepsie) Necesar: . Sterilitatea Afectează un număr mic de cupluri. Simptomele celei de-a doua etape sunt: . E bine ca mama să stea în picioare.contracţii regulate. se poate recurge la fertilizare în vitro. astfel încât spaţiul din uter se micşorează.ruperea membranelor (exceptând cazurile când s-a produs mai repede) . colul se dechide (se dilată) şi partea fătului situată în zona inferioară a uterului (partea de prezentare) este împinsă forţat în pelvis. Etapele naşterii Prima etapă Este cea mai lungă – perioada când colul se deschide treptat până la dilatarea completă (8-10 ore). Indiciile declanşării naşterii sunt: .eliminarea dopului gelatinos (secreţie cervicală mucoasă rozalie) . emoţionale sau psihosexuale. Durează 2 ore. muşchii se contractă şi devin din ce în ce mai îngroşaţi şi mai scurţi. dar poate să apară în orice stadiu al sarcinii.ruperea membranelor – pierderea lichidului amniotic. În timpul naşterii. apoi tot mai dese la 10 min şi de durată mai mare . La fel este eliminată şi placenta. mama simte că se contractă abdomenul şi are dureri.

37 material pentru tampoane – sterile fire pentru legarea cordonului ombilical foarfeci 2 pense Se pregăteşte patul. Dacă nu este posibil şi cordonul este înfăşurat de 2 -3 ori. venă cavă) şi va fi acoperită cu o pătură. acesta fiind acoperit cu muşama.Se evaluează starea mamei (pulsul > 100/min. nu va sta complet culcată (sd. . dar mai mici. Este posibil să se elibereze umerii. Se sprijină mama în semi-decubit. se ligaturează şi se secţionează cordonul între cele 2 pense.Se evaluează pierderea de sânge .Se vor tampona nările copilului. . Cordonul ombilical prolabat – este urgenţă maximă. copilul nu începe să respire. Etapa a treia Eliminarea placentei. Expulzia fătului Capul copilului este coborât. Mama este rugată să respire adânc pentru a permite capului să avanseze cu fiecare contracţiue. Mama va fi internată de urgenţă. se pensează cordonul ombilical şi se secţionează la 2-3 cm. Complicaţii obstetricale Tratarea hemoragiei şi şocului obstetrical . va bomba perineul. copilul nu mai are nici un mijloc de a obţine oxigenul prin respiraţie. se va întoarce mama pe stg. Se tamponează cordonul cu dezinfectant şi se pansează. dar aceasta nu trebuie să depăşească 200 – 300 ml. se face după 15 – 20 min de la naştere. . Se pregăteşte şervet sau prosop pentru învelirea copilului. ca să fie intacte. Distocia umerilor Dacă umerii nu au fost eliberaţi în 5 min. Mama are din nou contracţii. se pensează cordonul ombilical cu 2 pense. Apoi capul va fi rotit uşor şi apoi umerii. TAS < 100 mmHg. tegumente palide şi reci).Se curăţă bine gura . Atenţie! Odată cordonul tăiat. Copilului expulzat imediat. iar dacă naşterea întârzie. şi capul va ieşi primul. cu capul mai jos decât restul corpului. Placenta şi membranele se examinează. Dacă hemoragia continuă se palpează partea superioară a uterului şi se masează cu o uşoară mişcare circulară. i se curăţă căile respiratorii (se aspiră).Se şterge faţa cu excepţia ochilor. Complicaţii la naştere Circulară de cordon Se vă lărgi pe cât posibil cordonul ombilical ca să nu ştranguleze gâtul copilului şi se va elibera dacă este posibil bucla acestuia peste capul copilului. Poate să fie urmată şi de o uşoară hemoragie.

reanimarea . de obicei în tromba uterină. în timpul travaliului şi naşterii. de urgenţă: . edeme generalizate.avort în curs – mama va avorta .se aşează mama în decubit lateral . proteinurie.făt mort şi reţinut Trat.poate apare durere abdominală generalizată. Eclampsia Sunt convulsii asociate sarcinii. Preeclampsia (HTA indusă de sarcină.internare în spital Disgravidia emetizantă – necesită reechilibrare hidroelectrolitică Sângerare – în palcenta praevia şi apoplexia placentară.38 O femeie care are aceste semne a pierdut cel puţin 1000 ml sânge.ridicaţi picioarele patului în care se flă mama şi îndepărtaţi pernele .plasaţi mama într-un loc răcoros pentru a reţine sângele în organele vitale . Tratament: combaterea şocului. precordială sau sughiţ .: . Prezintă: .menţineţi libere căile respiratorii .se asigură căldură suficientă mamei .avort iminent – separare parţială a placentei – sarcina poate continua cu repaus la pat + medicamente . toxemia de sarcină) Semne: creşterea TA. Fătul nu se poate salva.femeia cu avort incomplet sau în curs se va interna în spital .transportul femeii la spital .cefalee puternică .avortul incomplet – a fost eliminat doar fătul . după naştere (postpartum).şocul şi pierderea vaginală de sânge nu se pot estima . Tratament .cereţi ajutor medical de urgenţă Avortul spontan Tipuri: .i se asigură confort . Apare de obicei în ultimul trimestru de sarcină.evaluarea şocului .poate apare o menstruaţie sau o sângerare vaginală .nuva primi nimic să mănânce sau să bea până nu se ia o decizie medicală Sarcina ectopică – sarcina care se dezvoltă în afara uterului. mai ales la primipare sau la femeile cu naşteri multiple. Apar în timpul sarcinii. Semnele sunt: .avortul complet – produsul de concepţie este complet eliminat .antecedente de SEU. internarea femeii. Traament.

făt . .încurajarea alimentaţiei naturale .eliberarea căilor respiratorii .modificările din sarcină dispar . .mama se aşează în poziţie laterală .pacienta nu se va lăsa singură .ameţeală .stimularea tactilă .intubare şi ventilare la nevoie.contactaţi serviciile de urgenţă Distociile (imposibilitatea naşterii pe căi naturale) sau prezentaţia defectuoasă pot impune efectuarea cezarienei de urgenţă. Îngrijirea femeii gravide la domiciliu Obiective: . Îngrijirea nou-născutului .retenţia în uter a placentei sau a resturilor . În această perioadă au loc modificări fiziologice şi psihologice: .greaţă . obiectivele comune şi modalităţile de atingere a acestora • Se notează: . După naştere Lăuzia – perioada de şase săptămâni cu începere din momentul expulziei placentei.nu se mişcă pacienta în timpul convulsiilor .tulburări vizuale Traament.Se stabileşte relaţia cu femeia gravidă.stimularea încrederii mamei. .se crează punţi afective mamă.aspiraţi şi dezobstruaţi căile respiratorii.se instalează lactaţia .39 . Hemoragia postpartum (PPH) – pierderea a peste 500 ml sânge în 24 ore de la expulzia placentei Cauze: .: . Îngrijiri: .mama se reface după stressul sarcinii.administrarea de oxigen.reanimare cardio-respiratorie dacă respiraţia ori activitatea cardiacă nu se instalează (sau puls sub 60/min) .durere epigastrică .organele reproductive revin la normal .acoperirea copilului cu un scutec sau prosop.controlaţi TA .promovarea confortului fizic al mamei şi copilului .hemoragia determinată de rupturi ale vaginului sau canalului cervical Se intervine chirurgical.

.starea de sarcină. istoricul ciclului menstrual.40 aspectul general nivelul de cultură. boli cronice. alimentaţie. igienă personală) • Se stabileţte ritmul vizitelor.îngrijirea danturii. grup sanguin. limbajul folosit. .odihnă şi somn .comportamentul sexual în timpul sarcinii .Determină şi înregistrează valorile TA. localizarea lor.dietă şi nevoile funcţionale pentru mamă şi făt .activitatea fizică: poziţia corpului.igiena corporeală. temp .semnele de disconfort specific sarcinii . teste biologice. stil de mers.Înregistrează rezultatele testelor de laborator efectuate: hemoleucogramă. tutun .purtarea de încălţăminte ortopedică . starea emoţională. sumar de urină. controalelor periodice • Evaluează perceperea sarcinii în familie: sarcină dorită sau nu. toaleta cavităţii bucale . intervenţii pe uter sau bazin pelvin. evoluţii. despre modul de viaţă al femeii gravide (mişcare.Observă aspectul mameloanelor • Înregistrează: . somn. exerciţii de relaxare. Rh.abuzul de substanţe toxice: alcool. . conform modului de reacţie personală a femeii la sarcină. • Prezintă informaţii despre: . teste Doppler şi ECO.antecedente familiale (boli genetice).semnele de pericol ce prevestesc posibile complicaţii .înălţimea fundului uterin.activitatea ocupaţională.Reaminteşte semnele de pericol pentru a se asigura că sunt cunoscute .îngrijirile de sănătate.evoluţia anatomică şi fizologică a sarcinii . activitatea sexuală sarcinile trecute . PBW.îngrijirea şi alimentarea sugarului. • Află cunoştinţele femeii. cezariană) . - . anticiparea rolului de părinte • Calculează vârsta sarcinii pe baza semnelor prezumptive. .Reevaluează datele obţinute prin examen clinic. . a cuplului despre: . resp. exerciţii fizice admise .Observă prezenţa sau absenţa edemelor.dezvoltarea şi evoluţia fătului .îmbrăcăminte şi încălţăminte • Notează în fişa medicală a femeii gravide evenimentele petrecute de la ultimul control în starea generală de sănătate: . concediul pre şi postnatal . antecedente medicale sau chirurgicale (avorturi.Determină câştigul sau pierderea în greutate . pe data ultimei menstruaţii. . p.creşterea şi dezvoltarea fătului . secreţie vaginală.

alterarea comportamentului sexual. apare reţeaua Haller . problemele ce au apărut şi pe care le poate influenţa.ultima verificare a condiţiilor ce vor fi oferite nou-născuţilor la sosirea în familie. acte de identitate. reacţii emoţionale. scăderea libidoului. relaţiile dintre ei. . pervertirea gustului.semnele naşterii la termen.semnele unei naşteri premature. • Continuă pe parcursul vizitei la domiciliul nou-născutului să evalueze cunoştinţele părinţilor. Gravida cu sarcină normală în I-ul trimestru Culegerea datelor: Semne şi simptome: .amenoreea – semn nesigur (data ultimei menstruaţii) . . Bazală la 37. înţepături la nivelul sânilor.41 vârsta gestaţională.7 °C. cauzele ce declanşează travaliul şi semnele ruperii membranelor.1 – 37. observarea anormalului şi a abaterilor de la normal. BCF Orice simptom susţinut de gravidă şi care constituie o abatere de la starea de sănătate cu influenţă asupra evoluţiei normale a dezvoltării fătului. sialoree.creşte temp.manifestări neuropsihice_ adaptarea la sarcină. mişcările fetale.greutate. pirozis . starea emoţională modificată de sarcină. disconfort fizic. . atmosfera manifestată de cuplu. . . îngrijirile aplicate. uneori polakiurie Probleme: deficit de cunoştinţe în legătură cu sarcina.balonare abdominală. • Prezintă: .modalităţi de pregătire a gravidei pentru internare (starea de igienă.modificări tegumentare specifice . SUPRAVEGHEREA GRAVIDEI CU SARCINĂ NORMALĂ Este bine ca sarcina să fie depistată cât mai devreme şi să fie luată în evidenţă şi supravegheată medical. lenjerie pentru ea şi nou-născut) . .importanţa reacţiei membrilor familiei la eveniment. calculul datei probabile a naşterii.semne digestive: greţuri (50% din gravide). autoîngrijirea în timpul sarcinii.

flatulenţă.la palparea abdominală se pot simţi părţi fetale mici şi din luna a VI-a chiar cei doi poli fetali . .stabilirea ritmului consultaţiei . sfaturi privind alimentaţia (gravida care varsă nu se va ridica brusc din pat.informarea gravidei asupra datei posibile a naşterii . 20 – a la primipare şi a 18-a la multipare . iar după săptămâna a 20-a apar cele de certitudine.îndrumarea femeii să consulte medicul pentru a stabili existenţa sarcinii . să evite alimentele grase. vărsături matinale) de cele patologice (imposibilitatea de a se alimenta) Intervenţii: .asigurarea confortului psihic prin discuţii cu soţul când este necesar. .gravida trebuie să cunoscă modificările survenite în timpul sarcinii . . oboseală în legătură cu sarcina (lipsă de energie. prăjeli înaintea culcării) . manifestări în sarcina patologică - Gravida cu sarcină normală în trimestrul II În săptămânile 14 – 20 semnele clinice de sarcină sunt de probabilitate. .42 alterarea confortului în legătură cu tulburările neurovegetative manifestate prin greţuri şi vărsături matinale.instruirea gravidei privind semnele de avort. arsuri epigastrice. Culegerea datelor: Manifestări legate de sarcină: .prurit tegumentar. măsurarea TA. şi înainte de a se ridica va mânca câţiva biscuiţi.informarea femeii despre modificările organismului în timpul sarcinii . Rh. examenul secreţiei vaginale .interviu amănunţit pentru a depista starea de sănătate anterioară sarcinii.apetit crescut.bătăile cordului fetal se pot asculta din luna a V-a cu un ritm embriocardiac de 120 – 150 bătăi/min Manifestări legate de modificările organismului: . păine prăjită. sărăţele.amenoree (DUM).modificări cutanate mai accentuate .cântărirei.stare de leşin (hTA ortostatică) .varice.constipaţie. . informarea privind investigaţiile care trebuie făcute în timpul sarcinii: determinarea grupelor sanguine. reacţie serologică.tulburări neurovegetative diminuate sau dispărute . sumar de urină. .aprecierea stării de nutriţie a gravidei.mişcări fetale după săpt. nevoie de somn sau insomnie) Obiective: .să deosebească manifestările normale (greţuri. .

să consulte medicul dacă leucoreea este abundentă.să evite efortul prelungit. .să poarte îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată . migrene.să-şi schimbe încet poziţia pentru evitarea hipotensiunii ortostatice .să stimuleze formarea mamelonului . să-şi exprime temerile în legătură cu sarcina. fără toc.pentru combaterea unor manifestări legate de sarcină îndrumă gravida: . creşterea abdomenului) . să se prezinte la controlul periodic. să le evite pe cele grase. . amorţeli ale degetelor dureri lombosacrate şi pelvine. călătoriile lungi. a durerilor lombare. . .să aleagă o poziţie relaxantă.pentru prevenirea naşterii premature sau a avortului sfătuieşte gravida: . cu naşterea. . măsoară TA. . . apreciază înălţimea fundului uterin. că pot declanşa contracţii. pt. . cu picioarele mai sus pentru a reduce eventualele edeme. Obiective: .pentru creşterea confortului: . .să nu facă spălături vaginale. . .să evite ortostatismul prelungit.sfătuieşte gravida să poarte îmbrăcăminte lejeră şi încălţăminte comodă.deficit de cunoştinţe în legătură cu evoluţia normală a sarcinii în trim. furnicături. să se poată odihni. semne de pericol legate de sarcină. să facă mişcare. .să respecte orarul vizitelor. modificări produse de sarcină şi îngrijire proprie a sănătăţii.încurajează gravida să pună întrebări.la controlul periodic: cântăreşte gravida. varice. sau care produc gaze.alterarea imaginii de sine (masca gravidică. apreciază bătăile cordului fetale. .să nu ia purgative sau laxative deoarece pot produce contracţii uterine. să consume lapte pentru combaterea arsurilor.43 leucoree. să se odihnească în decubit dorsal. putând declanşa avort sau naştere prematură.să demonstreze cunoaşterea evoluţiei normale a sarcinii. Intervenţii: Asistenta: . schimbarea centrului de greutate. sfătuieşte gravida să repete sumarul de urină .să bea cel puţin 6 pahare de apă pe zi.alterarea confortului din cauza poziţiei defectuoase.să cunoască factorii care pun în pericol sarcina. favorizând avortul. dureri ale membrelor inferioare. II.deficit de cunoştinţe în legătură cu pregătirea mameloanelor pentru alimentaţia naturală. .să mestece bine alimentele. Probleme: .evaluează cunoştinţele gravidei . .să menţină igiena locală în cazul hemoroizilor prin băi călduţe.

. . lombare .mişcări active fetale prezente.dacă mamelonul prezintă retracţie. . teama de naştere.crampe în membrele inferioare. evitarea lenjeriei din fibre sintetice.pentru formarea mamelonului instruieşte gravida cu privire la tehnicile de stimulare (se prinde mamelonul între degetul mare şi arătător.insomnia .alterarea comportamentului sexual din cauza disconfortului specific trimestrului III . edeme gambiere .alterarea eliminărilor urinare – polakiuria .) . .anxietate crescută.înălţimea fundului uterin: 28 cm la 7 luni.pentru ambele tipuri de mamelon se recomandă: .deficit de cunoştinţe privind naşterea prematură. . executând un masaj blând ( 5 min. .44 . . ceea ce va determina.uter mărit de volum. .creştere în greutate până la sfârşitul sarcinii cu max. dar nu foarte tare pt.modificări de postură.posibilă traumatizare a fătului şi a mamei din cauza ruperii premature a membranelor . . de obicei erecţia şi mai rar retracţia (mamelon ombilicat).stimularea prin rularea mamelonului între degetele mare şi arătător (atenţie această manevră poate determina contracţii uterine) .constipaţia. învaţă gravida să plaseze două degete deasupra şi dedesubtul mamelonului.spălarea cu apă caldă pt.intoleranţă la activităţile fizice .gingivită.dispnee. . modificarea mersului Probleme: . a preveni blocarea canalelor galactofore cu colostru.alterarea eliminărilor intestinale – constipaţia . 30 cm la 8 luni. 12 kg. a sutienului prea strâmt.o asigură că modificările tegumentare determinate de sarcină vor dispărea la scurt timp după naştere .BCF prezente . .expunerea mamelonului la aer. pelviene.axul uterin longitudinal sau transversal în funcţie de aşezarea fătului.alterarea somnului .manifestări determinate de adaptarea organismului la sarcină: . Gravida cu sarcină normală în trimestrul III Culegerea datelor: manifestări legate de sarcină: .anxietate în legătură cu naşterea în general şi cu cea prematură în special .dureri articulare. . a nu produce iritaţie . 32 – 34 cm la termen.după baie sau duş se vor şterge energic cu prosop aspru.

. .să nu prezinte anxietate . repetarea analizelor.informează gravida despre semnele declanşării travaliului precoce. caracterul ritmic al contracţiilor. rare.eliminarea dopului gelatinos. ritmice. proba Zeiwang – ex.să facă exerciţii respiratorii care o vor ajuta şi în timpul naşterii. Gravida la termen Gravida se prezintă pentru internare în vederea asistenţei la naştere acuzând semne premergătoare declanşării travaliului şi în urma sfatului medical. să doarmă.alterarea confortului datorită durerii. . .constipaţie. . modificări de postură .să limiteze excesul de lichide înainte de culcare. reducerea lor în ultimele două luni de sarcini.semnele ruperii memranelor (scurgere apoasă.pot apărea contracţii uterine dureroase.să se odihnească cu picioarele aşezate mai sus . . .modificări la nivelul colului Probleme: . . să se odihnească mult.oferă informaţii despre raporturile sexuale. .să folosească tehnici de combatere/reducere a edemelor Intervenţii: Asistenta face educaţie continuă: . cu miros fad.sfătuieşte gravida – să evite ortostatismul.să păstreze o postură corectă. . . .să cunoască semnele rupturii premature a membranelor. Culegerea datelor: .deficit de cunoştinţe în legătură cu declanşarea travaliului Obiective: Gravida: . uterul coboară sub apendicele xifoid.să cunoască semnele naşterii premature.la controlul medical periodic: cântărire.polakiurie.să-şi dozeze efortul fizic. măsurarea TA. în cantitate mare. examen obstetrical .să accepte restricţiile privind comportamentul sexual . să poarte încălţăminte adecvată. . . să reducă sarea din alimentaţie. diaree.uşurarea respiraţiei.se apreciază dezvoltarea sarcinii după înălţimea fundului uterin. lichidului amniotic) . .cauzele care pot declanşa travaliul . în raport cu primele mişcări fetale .se informează gravida cu privire la semnele premergătoare declanşării travaliului.45 alterarea confortului din cauza durerilor lombare şi articulare în membrele inferioare.

domiciliu femeii în zone geografice greu accesibile. nerespectarea prevederilor legislaţiei de ocrotire a femeii gravide la locul de muncă. marile multigeste sau numai multipare înălţimea sub 1. Circumstanţe psiho-sociale: sarcină nedorită.ajută gravida să înţeleagă că durerea nu poate fi calmată şi că intensitatea va creşte pe măsură ce expulzia se apropia. urmăreşte rimicitatea contracţiilor. 2. de mediul fizic. asigură igiena. familii dezorganizate. . social. familial. Factori generali: vârstă (sub 20 ani. pentru identificarea problemelor de îngrijire. asigură odihna.ascultă bătăile cordului fetal. îndepărtează pilozitatea. durata travaliului Intervenţii: Asistenta: .amplasează gravida într-un salon liniştit. efectuează clisme evacuatorii. primigestele foarte tinere sau peste 35 ani. o supraveghează permanent.să colaboreze cu personalul. . Gravida în travaliu – vezi anterior ÎNGRIJIREA ŞI SUPRAVEGHEREA GRAVIDEI CU SARCINĂ PATOLOGICĂ Gravida cu risc obstetrical Evoluţia unei sarcini depinde. izoimunizare Rh sau de grupAOB . de modul în care viitoarea mamă colaborează cu personalul medico-sanitar. deficit de cunoştinţe privind desfăşurarea naşterii Obiective: Gravida: . stabilirea obiectivelor şi acţiunilor de nursing. asigură golirea vezicii.55 m greutate sub 45 kg.pregăteşte gravida pentru naştere. acceptă sfaturile şi înţelege să le aplice. Este necesară cunoaşterea cauzelor care determină riscul obstetrical. . infantilism genital. de dorinţa cu care este aşteptat copilul. şi peste 35 ani).46 anxietate legată de naştere.să cunoască desfăşurarea naşterii. informează medicul. 1. să aibă încredere . în vederea asigurării unei supravegheri diferenţiate.

întreruperea intempestivă a cursului sarcinii (avort.tabagism 6. creşterea anormală în greutate (peste 20% faţă de greutatea iniţială) disgravidia tardivă infecţii urinare. intervenţii chirurgicale Hemoragie recentă: ruptura de membrane de peste 6 ore. 4. sterilitate tratată. 7. naşteri cu distocii mecanice.alcoolism . Gravida cu disgravidie precoce: . toxoplasmoză). incompatibilităţi de grup sau de Rh. malformaţii sau tumori genitale (fibrom). toxemii) sau sarcină la mai puţin de un an de la ultima naştere. incompetenţă cervicală fals travaliu. cutanate. infecţii cronice (TBC. procidenţa de cordon. nefropatii. sarcină prematură). operaţii plastice pe sfera genitală (prolaps. hemoragii după a 20. Boli preexistente sarcinii: cardiopatii boală hipertensivă.47 3. hepatită cronică. suspiciune de suferinţă fetală. născuţi morţi. creşterea anormală a volumului uterului (gemelaritate. - Antecedente ginecologico-obstetricale: uter cicatriceal.a săptămână a sarcinii. Intoxicaţii: . afecţiuni ortopedice (cifoscolioză) 5. Sarcină complicată prin: distocii osoase. hidramnios). vaginale. distocii de prezentaţie (prezentaţie pelvină). infecţii. de dinamică. sifilis) boli infecţioase (rubeola. moartea intrauterină a fătului. în delivrenţă. intervenţii. diabet) pneumopatii. fistule. chirurgia infertilităţii sau pe rect) sarcini cu complicaţii (hemoragii. anemii tulburări endocrino-metabolice (obezitate.

tulburări nervoase.deficit de volum lichidian din cauza greţurilor şi vărsăturilor.alterarea nutriţiei din cauza greţurilor şi vărsăturilor . tulburări de vedere .să se alimenteze şi hidrateze. . tulburări auditive. proteinurie . buze arse. Culegerea datelor: . grave.se menţine o stare nutriţională adecvată . asociate cu scădere în greutate. să crescă în greutate. anurie Probleme: . . tulburări electrolitice şi să nu prezin-te corpi cetonici în urină Intervenţii: . Culegerea datelor: .oligurie. uscate .somnolenţă.cefalee severă.tahicardie .vărsături repetate.teamă în legătură cu creşterea riscului perinatal.internarea în spital este obligatorie . hipertensiune arterială.se identifică deficitul de volum prin măsurarea TA. .edeme.se explică importanţa spitalizării permanente pentru prevenirea stării de acidoză.alterarea stării generale. abundente.facies zbârcit. albuminurie. TA peste 140/90 mmHg. .scădere în greutate 300 – 500 g/zi . . În cazuri patologice vărsăturile sunt incoercibile. . . .greaţă.hidratare parenterală Gravida cu disgravidie tardivă Disgravidia tardivă se caracterizează prin: edeme.constipaţie. care nu alterează starea generală şi dispar după luna a IV-a. stare generală alterată. Disgravidia tardivă nesupravegheată evoluează spre preeclamsie şi eclampsie. În prima jumătate a sarcinii apar vărsături simple.să nu prezinte semne de deshidratare.scăderea diurezei până la 400 ml/zi . vărsături. . anxietate Obiective: Gravida: . observarea semnelor de deshidratare .48 Disgravidiile sunt manifestări patologice determinate de evoluţia sarcinii şi care pot pune în pericol viaţa femeii.creşterea rapidă în greutate .

contracţii uterine. . linişte . Gravida cu hemoragii în timpul sarcinii În prima jumătate a sarcinii – avortul.posibila vătămare a mamei şi copilului .raportarea manifestărilor legate de SNC: tulburări de vedere. cefalee. placenta praevia şi apoplexia utero-placentară.oprirea convulsiilor.internarea gravidei .49 Probleme: .grăbirea naşterii.asigurarea liniştii şi a odihnei .montarea unei sonde urinare .alimentaţie insuficientă .reducerea sării din alimentaţie . vărsături. fătul fiind viabil. metroragii .anxietate din cauza necunoaşterii evoluţiei.prelungirea repausului. mola hidatiformă.explicarea modului de acţiune a factorilor de risc . .instruirea gravidei să-şi controleze zilnic greutatea .introducerea unui depărtător de gură.medicul constată modificări ale colului uterin. expulzia produsului de concepţie poartă denumirea de naştere prematură.dureri pelvine.asigurarea liniştii şi repausului .medicamente – la indicaţia medicului În convulsii: . deschiderea colului Intervenţii: . greţuri.deficit de cunoştinţe în legătură cu factorii de risc . convulsii .alterarea controlului din cauza cefaleei. o spatulă linguală pentru a nu-şi muşca limba .se observă pierderile de sânge .poziţie care să asigure respiraţia .depistarea factorilor de risc cu ocazia controalelor prenatale .edeme Intervenţii: .izolare. Acuze: . După acest termen. alterarea eliminărilor . Gravida cu iminenţă de avort Avortul = întreruperea spontană sau provocată a sarcinii în primele 6 luni. . SEU În a 2-a jumătate a sarcinii hemoragiile pot fi cauzate de avorturi în luna V – VI de sarcină.

La apa caldă se adaugă carbonat de sodiu 1-2%.este cunoscută ca şi gravidă cu risc . 3. obiecte. curăţenia pavimentelor.în igiena individuală. tranchilizante) asistenta sfătuieşte gravida să menţină o igienă riguroasă pentru evitarea infecţiei. pavimente şi mochete. se supraveghează evoluţia sângerării.periatul. 4. Spălarea . Alte metode de curăţenie . se asigură repausul la pat. are putere de spălare superioară apei reci (dezavantaj: poate coagula proteinele la peste 55°C). CURĂŢENIA ŞI DEZINFECŢIA ÎN UNITĂŢILE SANITARE Curăţenia . săpun sau detergenţi anionici sau produse avizate de MSF. pulberile şi substanţele organice.45°C. Se practică pt. suprafeţe de lucru în laborator). Se realizează prin folosirea de apă caldă şi substanţe tensioactive. întreţinerea curăţeniei în intervalele dintre spălări.metodă de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţe. tegumente. 2. Intervenţii: . concomitent cu procedurile mecanice.nu prezintă dureri .simplă . Gravida cu placenta praevia (placentă jos inserată) Culegerea datelor: . de naştere. mobilier) pt. . la 35 . avizate de MSF ca detergent.asociată cu un ciclu de dezinfecţie prin căldură umedă (ex. metropatii. 5. procese inflamatorii.supravegherea permanentă a gravidei . Se folosesc lavete (ştergătoare) curate + sol.50 se măsoară şi se supraveghează funcţiile vitale administrează medicamente recomandate de medic (sedative. suprafeţe în blocuri operatorii. Apa caldă. program inclus de spălare şi dezinfecţie) şi se completează cu dezinfecţie chimică cu produse avizate de MS (ex.în spital se urmăreşte prezenţa durerii. Aspirarea . Metode combinate . Metode generale de efectuare a curăţeniei 1. . Prin aplicarea ei corectă se obţine o decontaminare de 95 98%. veselă. Ştergerea umedă a suprafeţelor (lambriuri.anxietate. dezinfectant. spălarea mâinilor. se pregăteşte gravida pentru operaţia cezariană).curăţenia prin aspirare cu aspiratoare cu proces umed.în antecedente avorturi repetate. folosind maşini de spălat pentru lenjerie.pt. a contracţiilor uterine. se administrează antispastice şi tocolitice. foarte apropiată de cea obţinută prin dezinfecţie. odată cu îndepărtarea prafului şi a substanţelor organice.se îndepărtează prin udare. mobilierului . Spălarea poate fi: . îndepărtarea microorganismelor.

. veselă. universali pt. curăţa şi dezinfecta ustensilele de lucru. sau toate microorganismele patogene (99. la sfârşitul zilei de lucru se vor spăla. . Reguli pentru utilizarea produselor de curăţenie . pavimente. Detergenţi dezinfectanţi sau detergenţi cationici . . suprafeţele cu ceramică.respectarea regulilor de protecţia muncii. cu excepţia sporilor bacterieni de pe obiectele . mobilier.folosirea doar a produselor avizate de MSF. 4.nu se amestecă produsele.de ceruire. Detergenţi acizi sau detartranţi .99%). Detergenţi Detergenţi neutri .închiderea ermetică a recipientelor. etc.au proprietatea de curăţare şi dezinfectare. . obiecte sanitare. . paviment. oţel inoxidabil. Detergenti alcalini (decapanţi) . Săpunuri Săpun tare . .curăţare grosieră (mozaic.procesul prin care sunt distruse cele mai multe. Abrazive .pt. gresie).cu aerisire naturală.gradul de umiditate optim. Curăţenia şi dezinfecţia în încăperi se asociază întotdeauna cu aerisirea. Săpun moale (săpun negru) .paviment uşor de curăţat.51 6. Produse pentru lustruit .cu iluminat corespunzător. suprafeţele dure. rubeolă. Curăţenia se practică ca metodă de decontaminare profilactică: în bolile infecţioase cu transmitere aeriană (rujeolă. după curăţirea spaţiului de lucru. spălarea zilnică a pavimentelor sau întreţinere de fond.detergenţi lichizi. . .     3.dezinfecţia se va face cel puţin o dată/săptămână Dezinfecţia Dezinfecţia . Depozitarea produselor şi ustensilelor de curăţat se va face în spaţii cu: . varicelă) aerisirea este singura metodă de decontaminare necesară în focar. Reguli de întreţinere a ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţeniei .curăţarea depunerilor de piatră.respectarea recomandărilor producătorului. Produse utilizate pentru efectuarea curăţeniei 1. 2.pt.zilnic. ulei.personalul care efectuează curăţenia şi dezinfecţia materialului va purta mănuşi .pt.

Dezinfecţie de nivel scăzut. septice.Dezinfecţie de nivel intermediar.falmbarea instrumentelor medicochirurgicale în recipiente cu alcool este interzisă . Sterilizarea chimică Realizează distrugerea tuturor microorganismelor şi a unui număr mare de spori bacterieni. . 2. obiecte contaminate. timpul de contact cu substanţa chimică este de câteva ore.fiind ineficace. II. instrumentarului. . de la săli de operaţie şi de tratamente. tacâmurile. a apei de băut (pentru evitarea transmiterii bolilor cu poartă de intrare digestivă). Se utilizează lămpi destinate dezinfecţiei . completarea măsurilor de curăţenie şi dezinfecţie chimică.pt. 3. DEZINFECŢIA PRIN MIJLOACE CHIMICE În unităţile medicale dezinfecţia se realizează în principal prin utilizarea unor substanţe dezinfectante chimice. Dezinfecţia prin căldură . la temperaturi cuprinse între 55-95°C (sunt distruse 90 . volumul încăperii şi viteza de schimb a aerului din încăpere. pt.metodă de dezinfecţie a lichidelor.52 din mediul inert. de 100 °C sau utilizarea aburului de 100°C produce distrugerea în 10 .20 min. sticlăriei de laborator. deşeuri cu potenţial contaminant. spălarea. . distrugerea formelor vegetative ale bacteriilor în 5-10 sec. pt. Clasificarea dezinfecţiei Această clasificare se bazează pe tipul de microorganisme patogene distruse şi are în vedere timpul de contact necesar substanţelor dezinfectante pentru a distruge microorganismele. Substanţele chimice care realizează sterilizarea chimică sunt: . spaţii închise. dezinfecţia lenjeriei. Astfel. completează decontaminarea lenjeriei. Numărul lămpilor necesare dezinfecţiei aerului într-un spaţiu închis se calculează în funcţie de debitul de aer dezinfectat de fiecare aparat. vesela. Dezinfecţia prin spălare la temperatura de 60 . cu fierul de călcat.Căldură uscată: Flambarea .lămpi fixe sau mobile.95°C (dezinfecţie termică) pe lângă acţiunea căldurii se adaugă detergenţi .95% din microorganismele patogene).fierberea alimentelor. şi a sporilor în 50 sec. Incinerarea .Căldură umedă: 1.Sterilizare chimică. . Pasteurizarea . Fierberea în apă la temp.utilizată în laborator . dezinfecţia se clasifică pe patru nivele: .Dezinfecţie de nivel înalt. Dezinfecţia prin căldură umedă. cu tuburi de UV între 15 şi 30 W. Dezinfecţia cu raze UV Indicaţii: dezinfecţia suprafeţelor netede şi aerului în boxele de laborator.pt. Se fierbe şi lenjeria. a formelor vegetative ale microorganismelor patogene . săli de operaţii. DEZINFECŢIA PRIN MIJLOACE FIZICE I.

piele. 90°).alcooli (70°.tratarea apei. Acidul peracetic.25%). Dezinfecţia de nivel intermediar (mediu) Realizează distrugerea Mycobacterium tuberculosis. Peroxidul de hidrogen stabilizat (6%).Fenoli.dezinfecţia zonelor de preparare a mâncării. . cu excepţia unui număr mare de spori bacterieni. inclusiv cu fluide ale organismului (ex. . prin inhalare şi ingestie. a celor mai multe virusuri şi fungi. Folosirea fenolilor . Dezinfecţia de nivel înalt Realizează distrugerea tuturor microorganismelor. timpul de contact trebuie să fie de cel puţin 20 min. T şi varului cloros.pt. dar nu şi a sporilor bacterieni. Timpul de contact necesar al substanţei chimice este de sub 10 minute. Halogenii: compuşi care eliberează clor. urină). dezinfecţia mediului (suprafeţe. iritant pe ochi. . .Glutaraldehida (2%). Este toxic. unele virusuri.dezinfectante care conţin fenoli. . Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel scăzut sunt: . inclusiv pe Pseudomonas aeruginosa. brom sau iod 1. Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel intermediar sunt: .Hipocloritul de sodiu (5. Timpul de contact necesar este de 10 minute. sau spori bacterieni. Substanţe care eliberează clor: dicloroizocianuratul de sodiu (NADCC) şi hipocloriţii. Nu se amestecă cu acizii. fiind preferaţi cloraminelor B. . de aceea au o utilizare limitată. .curăţenia biberoanelor. Substanţele chimice care realizează dezinfecţia de nivel înalt sunt: . . CLASE CHIMICE DE SUBSTANŢE DEZINFECTANTE ŞI DEZINFECŢIA CHIMICĂ Fenolii Au acţiune bactericidă. fungicidă şi tuberculicidă.Acidul peracetic.Hipocloritul de sodiu (5. substanţe cuaternare de amoniu şi agenţi de spumare.Alcooli. nu au acţiune sporicidă. dar nu microorganisme rezistente cum sunt Mycobacterium tuberculosis. aer). Au acţiune virulicidă slabă sau nulă. a bacteriilor în formă vegetativă. .25%).53 Glutaraldehida (2%).Iodofori.Compuşi pe bază de clor. Se folosesc în: . . Dezinfecţia de nivel scăzut Poate distruge cele mai multe bacterii în formă vegetativă.Peroxidul de hidrogen stabilizat (6%). iodofori. . fungi.

ustensile de laborator. . 0. fungicidă. Se prezintă sub formă de pulberi cristaline sau sub formă de comprimate. Clorhexidina Indicaţii: dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor.1. hidroalcoolică de iod tinctura de iod. Cloraminele B şi T. prin inhalare. conc.8%. fără a- . Apă de Javel.4%.54 1. hepatite 20 min. conc. cunoscut sub denumirea Extract de Javel (conc. vesela 0.2. virulicidă. Au activitate: bactericidă. cel mai utilizat este hipocloritul de sodiu. 1 %.1%. Iodul şi Iodoforii 2.: dezinfecţia mâinilor.9 3. 2. sticlărie de laborator sol. piele. . 10% conţine 1. Hipocloriţii . conc. mai au acţiune fungicidă. Utilizate: antiseptic pt. Hipocloritul de sodiu conţine 12. toxici pentru căile respiratorii).2. lenjerie.25%. 10 min. Hexaclorophene Este activ împotriva microorganismelor G +. echipament de protecţie 2%. ochi. granule. clorura de didecilmetilamoniu. 10%. 1. 12%). recomandate: suprafeţe 4%. cetrimide. economicităţii şi toxicităţii relativ reduse.şi Gram +. fungicidă variabilă.5.25% clor activ. piele. Indicaţii.1. iar în concentraţii crescute distrug Mycobacterium tuberculosis. Conc. .utilizat datorită eficacităţii. 2. 1. 0. 0. sol. Este mai activă la un pH-neutru sau slab alcalin.dezinfecţia generală a suprafeţelor (5-10 min). şi mai puţin eficient împotriva celor G -.instrumentar de oţel inoxidabil murdare 30 . conc. activitate sporicidă slabă. Se utilizează sub formă de sol. Iodul . Se folosesc în dezinfecţie sau antisepsie. 2. conc. . virulicidă.dezinfecţie HIV.au activitate bactericidă.3. activ.60 min. Compuşi cuaternari de amoniu: clorura de benzalkonium.. Se comercializează sub formă de soluţii. micobacteriană.dezinfecţia suprafeţelor murdare 10 -15 min. . virulicidă.1 %.Lugol şi sol.pipete. Iodoforii . dezinfecţia preoperatorie a pielii. 2. 2. Au acţiune bactericidă pe flora Gram .5% clor activ. apoase . 4% conţine 0. deoarece prin clorinare excesivă poate degaja ioni de clor. Este insolubil în apă şi poate fi încorporat în săpun sau soluţii de detergent. iar sol.3.5 . 0. Sunt toxice pt.compuşi cu conţinut de clor utilizaţi în domeniul dezinfecţiei chimice.5% clor activ.4. pulbere. Poate fi aplicat direct pe sângele vărsat (dar nu în cantitate mai mare de 30 ml. dezinfectant al unor instrumente medicale din sticlă (termometre orale şi rectale) şi chiar instrumente de metal (în cazuri de urgenţă). Se foloseşte pentru: . Dicloroizocianatul de sodiu (NaDCC) sub formă de tablete. pentru pregătirea pre-operatorie a pielii la locul inciziei.

Se foloseşte ca agent de îmbălsămare şi conservare în anatomie patologică. instrumentarului chirurgical.. optime cu efect biocid sunt 30 . pentru plaga ombilicală la nn. dializoare.50% pt.3 . dar reduc temporar de pe piele şi mucoase numărul de microorganisme. glutaraldehida. Glutaraldehida . fungicid.se prezintă sub formă de pudră cu miros uşor aromat. tuberculocidă. 2. plăgi). În conc. echipament de anestezie. Aldehide: Formaldehida.2%. pentru decontaminarea instrumentarului chirurgical. fungicidă. 2. diferite. 2. Se utilizează: pentru dezinfecţia suprafeţelor. Preparatele clasice sunt: formaldehida apoasă şi formaldehida alco-olică. mucoase. fungicidă.7. Actiune bactericidă. Auccinaldehida Formaldehida se utilizează ca dezinfectant şi sterilizant. Are bun efect rezidual pe piele.alcoolul etilic şi izopropilic. sporicidă. În combinaţie cu clorhexidina. Peroxidul de hidrogen şi compuşii înrudiţi Se poate folosi ca dezinfectant şi antiseptic în conc. . fungicidă. excreţiilor. Se utilizează ca dezinfectant pentru endoscoape flexibile. dezinfecţia de rutină. Alcoolii Cei mai utilizaţi . Antisepticele nu sunt sterilizante. lentilelor de contact. sau inactivează virusurile de pe ţesuturile vii (piele sănătoasă. alcool izopropilic şi 50 70% pt. Antisepticele se deosebesc de dezinfectante prin: . înainte de efectuarea injecţiilor. triclosan se utilizează pt. Triclosan . virulicidă. virulicidă şi sporicidă. sau care distrug microorganismele. 2. ANTISEPTICE Antisepticele sunt preparate ce deţin proprietăţi antimicrobiene limitate. ciuperci şi levuri. dezinfecţia mâinilor. În conc de 6% este considerat ca dezinfectant de nivel înalt. măsurarea tensiunii. virulicidă. stetoscoape. formolizarea încăperilor. tuberculocid. apoase. Acţiune: bactericidă. Se folosesc în sol. Se foloseşte în conc.10. de 0.dezinfectant de nivel înalt şi ca sterilizant chimic. echipament de terapie respiratorie. tuberculocidă.9. Este bactericid. laringoscoape.55 şi pierde activitatea.. ventilatoarelor şi endoscoapelor. Este eficace pe germenii G + şi G . tuberculocidă. alcool etilic. Chloroxylenol Eficient împotriva bacteriilor G + şi slabe pe cele G . 2. Totuşi poate coroda anumite componente ale endoscoapelor şi aparatelor pentru măsurarea tensiunii. în ambele forme: lichidă şi gazoasă. Se poate utiliza pentru dezinfecţia aparatelor pt. de 3% ca antiseptic şi pt. Indicaţii: pentru spălarea mâinilor. virulicid şi lent sporicid. Se poate utiliza ca antiseptic pentru piele (mâini. deoarece apa este necesară pentru ca alcoolul să fie absorbit de suprafaţa celulei microbiene. Se folosesc în: dezinfecţia suprafeţelor.6.8. având o acţiune reziduală pe piele. lenjeriei. Conc. instrumentelor ca termometre orale şi rectale. Acţiune: bactericidă.

 instrumente semi-critice.  instrumente non-critice. sol. . • Clorhexidina: dezinfecţia pielii 0.05 .50%). . prin intermediul mâinilor. după care se aplică sol.Stocarea antisepticelor la adăpost de lumină. timpul de contact cu antiseptic 30 sec . antiseptică.Respectarea duratei de utilizare a produsului după deschiderea lui (8 . în obstetrică: 0.timpul de contact 30 sec . distruge sau inactiva microorganismele prezente pe piele sau mucoase permite: . timpul total de contact 3 . obstetrică 1 % sub formă de cremă. .05%. Utilizarea antisepticelor pentru a elimina.Notarea pe flacon a datei deschiderii.sol.02%. Spălarea mâinilor şi dezinfecţia pielii . Concentraţii de utilizare: • Alcooli: etilic (50 . Spălarea mâinilor = frecarea riguroasă a mâinilor una de alta. . alcoolică 0.1 min.reducerea transmiterii germenilor.Respectarea indicaţiilor de utilizare.cea mai importantă procedură de prevenire a infecţiilor nozocomiale. .1 0. . Clasificarea instrumentelor chirurgicale Pentru raţiuni practice.56 .70%) şi izopropilic (30 .5 min. . .01 %. . Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor . după riscul de transmitere a infecţiilor pe care îl presupune utilizarea acestora (după Spaulding). Reguli de utilizare: .Închiderea flaconului după fiecare manipulare. răni . • Apă oxigenată 3%.se face după spălare prealabilă.1 min. Dezinfecţia mâinilor . Cele trei categorii sunt:  instrumente critice. după prealabilă umezire şi săpunire. .realizarea îngrijirilor aseptice.tratarea infecţii lor locale cutanate şi mucoase.Limitarea cantităţii de antiseptic stocată pe secţii sau cabinete.10 zile dacă a fost bine închis).Respectarea termenului de valabilitate.Evitarea amestecului antisepticelor din clase diferite. vezicale 0. oftalmică 0. Se face cu apă şi săpun sau săpunul antiseptic .conform procedurii de spălare chirurgicală şi uscare.0. .timpul de contact. spălăt.1 %. instrumentele şi obiectele utilizate în asistenţa medicală au fost clasificate în trei categorii. • Clorura de benzalkonium: piele intactă. de la bolnav la bolnav.2%.concentraţia de utilizare a substanţei chimice.

Necesită sterilizare între utilizări. muşamale. tuburi endotraheale.suprafeţe netede. folosind 1 vol. . oliţe. pulverizare. mese instrumentar .sunt cele care vin în contact cu mucoasele. .sunt cele care vin în contact cu ţesuturile sterile sau sistemul vascular. .: .secţii cu risc înalt unde sunt pacienţi imunodeprimaţi. masa de operaţie. - Metode de curătire: . recipiente pt.alt instrumentar chirurgical invaziv. catetere vasculare. . pulverizare. stropire. pentru a reduce gradul de încărcătură bacteriană. arşi. colectare de produse patologice . pentru evitarea transmiterii germenilor ce recunosc drept cale de transmitere sângele (virusurile hepatitice B. . stropire. . Instrumentele reutilizabile sau obiectele care vin în contact cu mucoasele trebuie să fie sterilizate sau dezinfectate de nivel înalt înainte de reutilizare. C şi HIV). Ex. neonatologie. soluţie pentru 1 vol. dure Necesită dezinfecţie de nivel intermediar până la scăzut între utilizări.endoscoape.termometre orale sau rectale şi .ştergere. ace. .ştergere.echipament de anestezie şi respiraţie asistată. etc.băiţe pentru copii .: .mobilier.spitale de boli contagioase. aleze. separate de cele pentru depozitarea probelor biologice prelevate pentru laborator. . Instrumentele care necesită sterilizare trebuie să fie curăţate înainte. trebuie să fie curăţate şi dezinfectate. implanturi.ştergere. laringoscoape. . instrumente care penetrează pielea sau mucoasele. Ex.ploşti. prematuri. Reguli de alegere a procedurilor de dezinfecţie şi sterilizare Instrumentele care penetrează ţesuturile normal sterile şi instrumentele prin care curge sânge. trebuie sterilizate înainte de utilizare. O atenţie deosebită se va acorda suprafeţelor de lucru: suprafeţele pe care se pregătesc tratamentele injectabile. recipient. Situaţii care necesită dezinfecţie complementară şi/sau terminală Dezinfecţia terminală este obligatoriu de efectuat în: .existenţa unor focare nozocomiale. Instrumente non-critice – lenjerie.situaţii de risc epidemiologic (germeni de spital). paturi şi noptiere . Instrumente semi-critice . Necesită sterilizare sau dezinfecţie de nivel înalt între utilizări: . secţii unde se practică grefe. secţii de oncologie şi oncohematologie.imersie după golire şi spălare prealabilă.pt.bisturie. cu excepţia mucoasei periodontale sau cu soluţii de continuitate ale pielii.57 Instrumente critice .

sângele.ţesuturi . . . 2.sânge. utilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi. HBV sau alţi agenţi microbieni sunt asimptomatici şi nu-şi cunosc propria stare de portaj. Aplicarea precauţiilor universale se referă la: 1. pleural. prevenirea accidentelor la locul de muncă (evitarea obiectelor ascuţite.prevenirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere sanguină la locul de muncă al personalului. 4. Conceptul de PU se referă la: . secţii de reanimare. sinovial. peritoneal. mască. spălarea mâinilor. locul unde se triază lenjeria. alte servicii de urgenţă. ambulanţă. halate.sperma. laboratoare clinice). testarea sistematică pt. Reguli de bază în aplicarea Precauţiilor Universale: 1. pericardic.58 bloc operator.orice alte fluide organice vizibil contaminate cu sânge. în caz de inoculare percutantă accidentală. alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor pacienţilor sunt considerate infectate cu HIV. Consideră că sângele. înţepătură. o încălcare a drepturilor omului la viaţa privată. 2. acele vor fi adunate în recipiente speciale. HIV HBV s-a dovedit neeficientă şi chiar mai mult. HBV sau alţi agenţi cu cale de transmitere sanguină deoarece: 1. 3. bloc de naşteri.lichid amniotic. PRECAUŢII UNIVERSALE (PU) Scopul aplicării PU . Consideră că acele şi alte obiecte folosite în practica medicală sunt contaminate după utilizare. secreţii vaginale. LCR. 2. Contactul tegumentelor şi mucoaselor cu următoarele produse trebuie considerat la RISC: . tăietură: . atenţie sporită în cabinetele stomatologice. cei mai mulţi dintre purtătorii de HIV. HBV. terapie intensivă. Consideră toţi pacienţii potenţial infectaţi. decontaminarea şi dezinfecţia instrumentarului. . . 3. alte fluide biologice şi ţesuturile sunt contaminate cu HIV. HBV şi alţi agenţi microbieni cu cale de transmitere parenterale (sanguine) toţi pacienţii potenţial infectaţi cu HIB.

1. Categorii de bariere utilizate pentru aplicarea precauţiunilor universale: 1. alte lichide biologice cu urme vizibile de sânge. 1. contact permanent.2. după utilizare a instrumentarului contaminat. examinare internă.2. dezinfectante. . .anticiparea contactului mâinilor cu sânge.recoltare de LCR. uneori sunt necesare mănuşi duble. II. .intervenţii care implică un contact cu regiuni ale corpului în mod normal sterile. MÂNUŞI când: . inconstant. CORECT: 1. b) felul mânuşilor .clătirea gurii cu apă curată. inevitabil. Pt. UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE ADECVAT.abord vascular prin puncţie. spălarea cu jet de apă 5 min. . .1. .59 stimularea sângerării locale.clătirea mucoaselor oculare cu apă curată sau ser fiziologic. Definiţie "echipament de protecţie": bariera între lucrător şi sursa de infecţie. lichide biologice contaminate. . contact inexistent. decontaminării. în vederea curăţirii. utilizată în timpul activităţilor care presupun risc de infecţie.abord venos sau arterial. au plăgi deschise.de uz unic:chirurgie. COMPLET. Raportarea evenimentului medicului personalului imediat după expunere Evaluarea riscului pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate de personalul medico-sanitar în funcţie de contactul cu sânge şi alte lichide biologice: I. aplicarea de antiseptice.sterile . Expunerea mucoaselor: . III. spălare cu apă şi săpun sau detergent. consistent. escare de decubit. Pentru cele din categoria a III-a sunt suficiente precauţiile obişnuite.contact cu pacienţi care sângerează. . contact imprevizibil. . categoriile aparţinând grupelor I şi II se vor aplica permanent precauţiile universale.manipularea. ţesuturi umane.

suprafeţe contaminate. protejează: .6. aruncând-o în containerul pentru colectare. 1.3.7. prinzând marginea primeia prin exterior. c) mod de folosire .examinări curente. . .2. material moale. 1.după folosire se spală mai întâi mâinile cu mănuşi. care implică un contact cu mucoasele. a diseminării agenţilor microbieni. SPĂLAREA MÂINILOR şi a altor părţi ale tegumentelor: Este cel mai important şi uneori singurul mod de prevenire a contaminării.de uz general.2.simple (textile) sau impermeabile.8. protejează mucoasa bucală în timpul instituirii respiraţiei artificiale. BLUZE. curăţire şi decontaminare instrumentar.tegument pacient cu sol. 1.2.nesterile: curate . . IMPERMEABILE . care implică un contact cu sânge şi alte produse biologice considerate a fi contaminate: colectare materiale contaminate.completează portul halatelor atunci când se anticipează producerea de stropi.mucoasele bucală. 1.60 . . 10-15 secunde. 1. după care acestea se îndepărtează. MASCA protejează: .tegumentele. ŞORTURI. menaj.tegumentele. jeturi cu produse biologice potenţial contaminate. îndepărtare de produse biologice contaminate .2. BONETE . 2. . oculară.2.după îndepărtarea mănuşilor. nazală ale personalului medical prestator. . PROTECTOARE FACIALE (ochelarti. .reutilizabile .la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi.în timpul tuturor activităţilor din unităţile medicale. chiar dacă mănuşile nu prezintă semne vizibile de deteriorare în timpul activităţii încheiate. de cauciuc: activităţi de întreţinere. . ecran protector).schimbare după fiecare pacient.2. se spală din nou. 1. de continuitate. nazală.manipularea de materiale contaminate. protejând tegumentele personalului medical. dacă nu există o recomandare contrară. 12. picături.4.la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă.manipularea unor materiale potenţial contaminate. .mucoasele bucală. Se face: .5.2. HALATE OBIŞNUITE . ECHIPAMENTE DE RESUSCITARE. .curăţenie. CIZME DE CAUCIUC.

în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor. .61 înainte şi după examinarea fiecărui bolnav. după scoaterea mănuşilor de protecţie. în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al spălatului. utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obişnuită.la orice manevre prin care se vine în contact cu sânge. după folosirea toaletei.intubaţie oro-traheală.examenele şi tratamentele stomatologice. atenţie la bolnavii cu mare receptivitate. . Spălarea şi dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor de unică utilizare este obligatorie în următoarele situaţii: .endoscopie. . după scoaterea măştii folosită la locul de muncă. toaleta lehuzei. după manipularea bolnavilor septici. cateterizări vezicale. termometrizare intrarectală. . după efectuarea toaletei bolnavului la internare.tuseul vaginal.sondaje.toate intervenţiile chirurgicale. tăiate scurt. clisme. două săpuniri consecutive. . schimbarea pansamentelor. după trecerea mâinii prin păr.efectuarea puncţiilor lombare sau vasculare. unghii îngrijite. Procedura îndepărtarea bijuteriilor (inele. înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os.tubaj gastric.asistarea naşterilor. dar nu ca rutină. stomatologice şi în general înainte şi după orice fel de manevră care implică abordarea sau producerea unor soluţii de continuitate (atenţie . . gospodăreşti. ORL. alimentarea prin gavaj. după activităţi administrative. înainte şi după efectuarea unor proceduri invazive. înainte şi după aplicarea unui tratament. a bolnavilor contagioşi şi a celor cu imunodepresie severă. . brăţări) a ceasurilor. înainte şi după efectuarea examenelor şi tratamentelor oftalmologice. . . tuseul rectal. .mănuşi). .recoltarea de produse biologice pentru examinări de laborator sau alte scopuri. după folosirea batistei. înainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale. duodenal. după manipularea şi transportul cadavrelor. secreţii şi excreţii ale asistaţilor.

 prin intermediul: .evitarea recapişonării. . .prosop de unică întrebuinţare.aplicarea şi îndepărtarea cateterelor venoase şi arteriale. marcaţi în mod corespunzător. după utilizarea în activităţi care au dus la contaminarea cu produse biologice potenţial infectate. EXPUNEREA PROFESIONALĂ  prin inoculări percutante: înţepare.  colectarea în saci impermeabili. METODE DE PREVENIRE a) obiecte ascuţite:  reducerea de manevre parenterale la minimum necesar.manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare.efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi instrumente ascuţite. .  asigurarea unui ciclu corect şi complet de prelucrare.  decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene.distrugere. îndoirii. altor materiale utilizate în activitatea din unităţile sanitare. îndepărtarea cu hârtie absorbantă care se colectează în containere sau saci de plastic marcate.-materialului moale.suprafeţelor.  dezinfecţie cu soluţie germicidă.  contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate.  evitarea păstrării lor îndelungate.pregătire în vederea utilizării.  uscarea suprafeţei prelucrate. ruperii acelor utilizate. .62 . în spaţii special destinate. . . .manipulării de produse biologice potenţial contaminate. alte lichide biologic. amplasate la îndemână şi marcate corespunzător. PREVENIREA ACCIDENTELOR EXPUNERE PROFESIONALĂ ŞI A ALTOR TIPURI DE 3.  în timpul: . pentru: . Ştergerea şi uscarea este obligatorie . b) lenjerie:  manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice potenţial contaminate cât mai puţin posibil.tăiere.reziduurilor din activitatea medicală.  colectarea imediat după utilizare în containere rezistente la înţepare şi tăiere. . c) curăţenie şi decontaminare  folosirea mănuşilor la îndepărtarea urmelor de sânge.  sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit. 3.cu hârtie prosop.instrumentelor ascuţite. .1. înainte de prelucrare.  contaminarea mucoaselor.

mobilierului. bonete. marcate pentru diferenţierea clară prin culoare şi etichetare. spălat. şorturi impermeabile.  chiar şi în situaţii imprevizibile.recipiente impermeabile. . pereţilor.  ochelari. sau cu materiale potenţial contaminate. ochelari. mănuşi. ecran. principii  viaţa pacientului este preţioasă.salivă cu urme vizibile de sânge. halat.  alte recomandări: .graviditate.prezenţa unui deficit imunitar.suprafeţe.63 folosirea de tehnici standard în vederea efectuării curăţeniei.corect colectat.epanşamentelor. .  evitarea activităţilor cu risc de expunere: . 2).  mănuşi.  decontaminare după efectuarea necropsiilor: . . SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGICĂ utilizează:  mască. . se vor asigura cele necesare respectării principiilor precauţiunilor universale. .sânge. d) reziduuri infectante  neutralizare prin ardere sau autoclavare.existenţa de leziuni cutanate. mobilier. . veselei. ecran protector. decontaminat şi/sau dezinfectat.  SERVICIILE DE STOMATOLOGIE utilizează:  masca.  obligatorie aplicarea precauţiunilor universale.  spălarea altor părţi ale corpului care au venit în contact cu produse biologice potenţial contaminate.  colectare .sistem de aspiraţie rapidă. a pavimentelor. sticlăriei.instrumentar.poziţia adecvată a scaunului. . .  şort impermeabil când se anticipează producerea: . decontaminării echipamentului medical. e) igiena personală  spălarea mâinilor (pct. cizme. f) asistenţa de urgenţă.corect utilizat. sterilizării. tacâmurilor.  instrumentar: .

pentru înlăturarea tehnicilor de pipetare cu gura.  utilizarea echipamentului potrivit cu prestaţiile laboratorului: . .  evitarea contaminării pereţilor exteriori ai flacoanelor colectoare. dezinfectante. decontaminare: . RAPORTAREA EVENIMENTULUI:  medicului personalului. spargerea. . . dezinfecţia.  aparatura defectă – decontaminare înainte de reparare.  utilizarea de echipamente de pipetare automate.momentul. standardizat.  înregistrarea unor date legate de personalul care s-a expus: .  la terminarea activităţii. EXPUNEREA MUCOASELOR: .  curăţenia.chimică. spălare cu apă şi săpun sau detergent.  amplasarea de afişe avertizoare asupra riscului de contaminare.stimularea sângerării locale.aplicarea de antiseptice. . echipamentul utilizat rămâne în laborator până la colectarea şi îndepărtarea în vederea prelucrării. .clătirea gurii cu apă curentă (gargarisme). . şort impermeabil.primul ajutor. ochelari de protecţie.autoclav. ecran protector.halat. bonetă. tăietură: . sterilizarea în mod corect.  înregistrarea datelor de identificare a pacientului-sursă (dacă este posibilă identificarea). colectare. vărsarea.clătirea mucoaselor oculare cu apă curentă sau ser fiziologic.64 LABORATOARE CLINICE ŞI DE CERCETARE Regulile generale de aplicare a precauţiunilor universale trebuie completate cu:  colectarea flacoanelor care conţin produse biologice în containere marcate. care să împiedice răsturnarea. felul expunerii.înţepătură.mască. ATITUDINEA ÎN CAZUL EXPUNERILOR PROFESIONALE CU PRODUSE BIOLOGICE CARE FAC OBIECTUL PRECAUŢIUNILOR UNIVERSALE INOCULARE PERCUTANTĂ .  imediat după expunere. . . .  spălarea atentă a mâinilor (pct.spălarea la jet de apă curentă timp de 5 minute. 2).mănuşi.fizică – ardere.  atenţie la utilizarea de material ascuţit în activitatea de laborator.  instrumentarul contaminat.

cu asigurarea documentelor lor medicale. CIRCUITELE FUNCŢIONALE ÎN UNITĂŢILE SANITARE 1. inconstant.  urmărirea clinică. Pentru categoriile aparţinând grupelor I şi II se vor aplica permanent precauţiunile universale.sensul de circulaţie în interiorul unei unităţi sanitare care asigură condiţii de protecţie împotriva infecţiilor şi infectaţilor.se dovedeşte că nu-şi protejează pacienţii. Pentru cele din categoria a III-a sunt suficiente precauţiunile obişnuite. sau la cererea acestuia. Întreaga asistenţă acordată persoanelor implicate în expunerea profesională se va desfăşura numai pe bază de consimptământ şi confiden-ţialitate. profilaxie (vaccin HBV). . 2. Persoanele expuse în timpul activităţii în unităţi private se vor adresa Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă. inevitabil.  asupra pacientului. . II. Dacă pacientul refuză testarea.testare în dinamică. circuitul de sterilizare al .contact inexistent. .contact imprevizibil.  schimbarea locului de muncă. HIV) în dinamică. sau dacă sursa expunerii este imposibil de identificat: .65 MEDICUL PERSONALULUI decide:  asupra personalului.  conducerea unităţii va asigura un alt loc de muncă. consistent.sensul de circulaţie în interiorul unei unităţi sanitare. Evaluarea riscului pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate de personalul medico-sanitar în funcţie de contactul cu sânge şi alte lichide biologice. Circuit septic . când: . III.  testare privind statutul imunitar şi infecţios (HBV. tratament complicaţii ale expunerii. Unităţile sanitare funcţionează pe baza separării circuitelor septice faţă de cele aseptice. dacă nu au acces la medicul personalului sanitar din unităţile de stat. care indică introducerea germenilor patogeni generatori de infecţii şi infestaţii.contact permanent. Personal infectat cu HIV:  respectarea drepturilor omului. .consiliere pretest-persoanal. având acordul celui infectat. Scop: cunoaşterea componentelor şi sensului de circulaţie (de desfăşurare) pentru: circuitul de intrare/ieşire a personalului: circuitul de primire a bolnavilor în spital. circuitul lenjeriei. al alimentelor şi veselei. urmărirea clinică. .este necesară protecţia sa medicală. I. Circuit aseptic .

66 instrumentelor şi materialelor, circuitul vizitatorilor. 1. Circuitul de intrare al personalului: exterior - dulapuri pentru haine de oraş cabine cu duşuri şi spălătoare - dulapuri pentru îmbrăcămintea de protecţie - spre secţie. 2. Circuitul de primire al bolnavilor în spital: exterior - sala de aşteptare înregistrare, dezbrăcare, consultare - îmbăiere (deparazitare), îmbrăcare + magazia pt. rufe curate - transport - internare în secţie. 3. Circuitul lenjeriei: cărucior pt. adunarea lenjeriei murdare, introducerea lenjeriei în coşuri dublate cu pânză impermeabilă - transportul lenjeriei murdare spălătorie (dezinfectare, spălare, uscare, călcare magazia de rufe curate - distribuirea lenjeriei curate în saloane). 4. Circuitul alimentelor şi veselei: oficiul alimentar al secţiei - se pun alimentele în vase colective - apoi porţionare - se pun pe farfurii şi pe cărucior şi se repartizează la bolnavi - apoi se adună resturile alimentare şi se aruncă la ghena de gunoi. 5. Circuitul de sterilizare al instrumentelor şi materialelor: instrumente utilizate - camera de recepţionare a instrumentelor - camera pentru curăţire mecanică şi chimică a instrumentelor folosite - camera de sterilizare - depozitarea instrumentelor instrumentele sterile se vor repartiza de la ghişeul de eliberare. 6. Circuitul vizitatorilor: vizitatori - primire de halate - papuci - vizita la bolnav în orele stabilite - ieşirea vizitatorilor. EVIDENŢA ŞI MIŞCAREA BOLNAVILOR ÎN SPITAL Primirea bolnavului la biroul de internări Păstrarea efectelor bolnavului (haine, dezinfectare, deparazitare), păstrarea documentelor bolnavului. Primirea bolnavilor internaţi şi repartizarea lor în secţia cu paturi de către sora de salon (bolnavul este ajutat să-şi aranjeze obiectele personale, va cunoaşte regulamentul de ordine interioară, i se vor explica investigaţiile ce i se vor face. Întocmirea condicii de evidenţă a mişcării bolnavilor în secţie (zilnic se totalizează numărul intrărilor şi ieşirilor, numărul bolnavilor în saloane şi nr. paturilor libere). Foile de observaţie se vor păstra într-o mapă în fiecare salon. Completarea datelor generale ale foii de observaţie şi a documentelor de mişcare ale bolnavilor: foaia de observaţie, biletul de trimitere cu care este internat bolnavul, eliberarea biletului de ieşire, a scrisorii medicale. Organizarea şi efectuarea ieşirii sau transferului unui bolnav. Organizarea şi luarea măsurilor corespunzătoare în caz de deces (pregătirea documentaţiei, se anunţă administraţia spitalului pentru a anunţa aparţinătorii, transportarea cadavrului, bolnavul decedat va fi scos din evidenţele clinicii. Predarea şi preluarea serviciului: predarea în scris a datelor privitoare la fiecare bolnav (data şi ora schimbului, numărul salonului, numărul patului, numele şi prenumele bolnavului, diagnosticul, starea acestuia, tratamentul, sarcinile legate de recoltare), predarea verbală la patul bolnavului.

67

CAPITOLUL III. CONCEPTUL DE SĂNĂTATE ŞI BOALĂ. NEVOI FUNDAMENTALE ALE OMULUI
Definiţia sănătăţii. Au fost formulate mai multe definiţii ale sănătăţii.
Definiţia O.M.S. a sănătăţii: "Sănătatea este o stare de bine fizic, mental şi social, ce nu constă numai în absenţa bolii sau a infirmităţii". Alte definiţii:  "Sănătatea este o stare în care necesităţile sunt satisfăcute în mod autonom, nu se limitează la absenţa bolii." (Virginia Henderson).  "Sănătatea este o stare de echilibru bio-psiho-social, cultural şi spiritual, stare de autonomie şi independenţă, fără a fi egală cu absenţa bolii sau a infirmităţii."  "Sănătatea reprezintă ansamblul forţelor biofizice, fizice afective, psihice şi sociale, mobilizabile pentru a înfrunta, compensa şi depăşi boala."

Definiţia bolii
Boala este ruperea echilibrului, armoniei, un semnal de alarmă tradus prin suferinţă fizică, psihică, o dificultate sau o inadaptare la o situaţie nouă, provizorie sau definitivă.

MODELUL CONCEPTUAL AL VIRGINIEI HENDERSON
Individul bolnav sau sănătos este văzut ca un tot complex prezentând 14 nevoi fundamentale pe care trebuie să şi le satisfacă. Scopul îngrijirilor este de a păstra sau restabili independenţa individului în satisfacerea acestor nevoi. Un model conceptual pentru o profesie reprezintă o imagine mentală a profesiei, o concepţie a ceea ce ar putea sau ar trebui să fie.

Componentele esenţiale ale unui model conceptual
Componentele sunt: - postulate - valori - elemente a) scopul profesiei b) ţelul activităţii (beneficiarul) c) rolul activităţii d) dificultăţi întâlnite de pacient e) intervenţia acordată f) consecinţele

68 Postulatele = suportul ştiinţific al modelului conceptual. Ele sunt acceptate, nu trebuie demonstrate. Postulatele pe care se bazează modelul Virginiei Henderson sunt: - orice fiinţă umană tinde spre independenţă şi o doreşte - individul formează un tot caracterizat prin nevoi fundamentale, - când una din nevoi nu este satisfăcută, individul nu este “complet”, „întreg”, „independent”. Valori sau credinţe: - asistenta are funcţii care sunt proprii, - când asistenta preia rolul medicului, ea cedează o parte din funcţiile sale unui personal necalificat - societatea aşteaptă un serviciu din partea asistentelor, pe care nu poate să-l primească de la nici un alt personal. Elemente: 1. Scopul profesiei: - de a ajuta pacientul să-şi conserve şi să-şi restabilească independenţa sa. - de a favoriza vindecarea - de a asista muribundul spre un sfârşit demn 2. Obiectivul activităţii profesionale. Este beneficiarul, adică persoana spre care se îndreaptă activitatea. Se ţine cont că individul bolnav sau sănătos este un tot cu nevoi comune tuturor fiinţelor umane. 3. Rolul profesiei – desemnează rolul social pe care-l au membrii profesiei. Rolul asistentei este de suplinire a dependenţei, de a încerca să înlocuiască necesitatea. 4. Sursa de dificultate- lipsa prin care persoana nu poate răspunde la una din nevoile sale: lipsă de forţă, voinţă, de cunoştinţe. 5. Intervenţia aplicată persoanei – omul este vâzut în globalitatea sa. Intervenţia orientată asupra lipsei şi constă în a spori independenţa persoanei (iniţiativa). 6. Consecinţele – sunt rezultatele obţinute – ameliorarea dependenţei sau câştigarea independenţei.

Nevoile fundamentale
Cadrul conceptual al Virginiei Henderson porneşte de la existenţa unor necesităţi fiziologice şi aspiraţii ale fiinţei umane numite nevoi fundamentale. Acest cadru se bazează pe definirea celor 14 nevoi fundamentale, cu componentele bio-psiho-sociale, culturale şi spirituale ale individului. Atingerea de către pacient a independenţei în satisfacerea acestor nevoi este ţelul profesiei de asistentă medicală. Pentru a aplica modelul conceptual al Virginiei Henderson, asistenta terbuie să ştie că o nevoie fundamentală este o necesitate vitală, esenţială a fiinţei umane pentru aşi asigura starea de bine, în apărarea fizică şi mentală. Cele 14 nevoi fundamentale sunt: 1. a respira şi a avea o bună circulaţie 2. a bea şi a mânca 3. a elimina 4. a se mişca şi a avea o bună postură

69 5. a dormi şi a se odihni 6. a se îmbrăca şi dezbrăca 7. a-şi menţine temperatura corpului în limite normale 8. a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele 9. a evita pericolele 10. a comunica 11. a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, de a practica religia 12. a fi preocupat în vederea realizării 13. a se recrea 14. a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea. Fiecare din aceste nevoi comportă diferite dimensiuni ale fiinţei umane şi anume: - o dimensiune biologică (biofiziologică) - o dimensiune psihologică - o dimensiune sociologică - o dimensiune culturală - o dimensiune spirituală Cele 14 nevoi fundamentale au forme variate după: individ, starea sa de sănătate, maturitatea sa, obiceiuri personale şi culturale. Fiecare nevoie prezintă componente bio-fizico-psiho-socio-culturale. Asistenta care vrea să personalizeze îngrijirile trebuie deci să ţină seama de diversele dimensiuni implicate şi de interacţiunea dintre nevoi. Satisfacerea sau nesatisfacerea unei nevoi are consecinţe asupra satisfacerii sau nesatisfacerii celorlalte nevoi. Nu este specificată în nevoi sexualitatea. Se consideră faptul că a comunica înglobează sexualitatea, acesta fiind un mijloc de a combate solitudinea fiinţei şi de a comunica la nivelul corpului său. În concluzie, dimensiunile pot modifica manifestările de satisfacere a fiecăreia dintre nevoi. Pot influenţa satisfacerea nevoilor fundamentale. Ex. dimensiunea psihologică (factori psihologici: frica, anxietatea, emoţia), dimensiunea socio-culturală (climatul familial), dimensiunea spirituală ,religioasă pot influenţa satisfacerea nevoilor.

Clasificarea nevoilor umane după teoria lui Maslow
Abraham Maslow, psiholog şi umanist american, afirmă că există 5 categorii de nevoi umane, ierarhizate în ordinea priorităţilor, astfel: 1. Nevoi fiziologice 2. Nevoi de siguranţă 3. Nevoia de apartenenţă 4. Nevoia de recunoaştere socială 5. Nevoia de realizare (depăşire) După această teorie trebuie să fie satisfăcute mai întâi nevoile de bază (toate sau cea mai mare parte), fiziologice şi de securitate – pentru ca perosana să poată tinde spre satisfacerea nevoilor de ordin superior – apartenenţa, stima, realizarea (depăşirea).

70

Nevoia şi homeostazia
Satisfacerea nevoilor unei persoane permite conservarea în starea de echilibru a diverselor sale procese fiziologice şi psihologice. Nevoia cere un aport, o uşurare. Homeostazia = o stare de echilibru şi de autoreglare care se instalează în diverse procese fiziologice ale persoanei. Astăzi se vorbeşte de: - o homeostazie fiziologică - homeostazie psiho-socială a individului. Evoluţia spre o nevoie superioară nu se poate realiza decât atunci când nevoia inferioară este satisfăcută. Nesatisfacerea unei nevoi fie de ordin fiziologic sau psihologic este susceptibilă de a avea repercusiuni la una sau mai multe nevoi.

Independenţa şi dependenţa în satisfacerea nevoilor fundamentale
Ca să-şi menţină un echilibru fiziologic şi patologic, pacientul trebuie să atingă un nivel minim de satisfacere a nevoilor sale. Independenţa la adult. Atingerea unui nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor prin acţiuni pe care le îndeplineşte individul însuşi, fără ajutorul unei alte persoane. Independenţa este deci satisfacerea uneia sau mai multor nevoi prin acţiuni proprii, îndeplinite de persoana însăşi. Pentru copii, independenţă se consideră şi atunci când nevoile sunt îndeplinite cu ajutorul altora (adulţi) în funcţie de faza de dezvoltare a copilului. Dependenţa = incapacitatea persoanei de a adopta comportamente sau de a îndeplini singur, fără ajutorul unei alte persoane, acţiuni care să permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor astfel încât să fie independent. Originea acestei dependenţe: lipsă de forţă (nu poate), lipsă de voinţă (nu vrea), lipsă de cunoaştere. Asistenta ştie că propria sa competenţă nu este suficientă în domeniul sănătăţii (ex. lipsa de bani, când asistenta cere ajutorul altor profesionişti). “Nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor” – există un oarecare grad de insatisfacţti faţă de un anumit lucru fără ca acest lucru să presupună o dependenţă a persoanei. Manifestarea de dependenţă – atunci când o nevoie fundamentală este nesatisfăcută, din cauza unei surse de dificultate apar una sau mai multe manifestări de dependenţă. Acestea, sunt semne observabile ale unei anumite incapacităţi a persoanei de a răspunde prin ea însăşi la această nevoie. (ex. incapacitatea unei persoane de a-şi proteja tegumentele poate duce la roşeaţă sau leziune – manifestare de dependenţă).

Clasificarea nivelurilor de dependenţă

71 Nivelul de dependenţă (indicele de gravitate) al persoanei îngrijite se poate determina după evaluarea funcţiei de independenţă/dependenţă a fiecărei nevoi fundamentale, după următorul tabel: Tabel de corespondenţă a nivelurilor de dependenţă Niveluri de dependenţă Nivel 1 Persoana este independentă şi autonomă Nivel 2 Persoana prezintă o dependenţă moderată Nivel 3 Persoana prezintă o dependenţă majoră Nivel 4 Persoana prezintă o dependenţă totală

Fiecare nevoie fundamentală poate fi încadrată într-una din cele 4 categorii. Totalul de puncte obţinut permite clasificarea pacienţilor în patru categorii de dependenţă, astfel: Clasificarea în patru categorii de dependenţă Persoană independentă Persoană cu dependenţă moderată Persoană cu dependenţă majoră Persoană cu dependenţă totală până la 14 = nivel 1 de la 15 la 28 = nivel 2 de la 29 la 42 = nivel 3 de la 43 la 56 = nivel 4

Ex.: Pentru nivelul 1 – persoana este satisfăcută deoarece este independentă, fiindu-i îndeplinite toate cele 14 nevoi fundamentale. Pentru nivelurile de dependenţă pentru calcul dăm exemplul persoanei cu dependenţă moderată. Calculul categoriei se face astfel: nu se mişcă bine şi nu poate dormi bine – primeşte 2 (nivelul 2) şi în rest 14 puncte – total 16 – deci persoană cu dependenţă moderată.

Evaluarea nivelului de dependenţă a pacientului foloseşte ca instrument de măsură pentru a ne orienta în procesul de îngrijire. Astfel, consemnarea şi urmărirea nivelului de dependenţă ne permite aprecierea rezultatului obţinut în urma tratamentului şi intervenţiilor de îngrijire. Tipuri de dependenţă şi nivelul de intervenţie Dependenţa poate să intereseze aspectul biologic, psihologic, socila, cultural şi spiritual al fiinţei umane. Pacientul poate să prezinte patru forme de dependenţă: - potenţială, - actuală, - descrescândă, - permanentă. Această problemă trebuie să fie considerată sub unghiul celor 3 niveluri de intervenţii: prevenirea primară, secundară şi terţiară. Potenţială – dacă problema de dependenţă este posibil să apară din cauza anumitor predispoziţii, atunci vorbim de o stare de dependenţă potenţială. (ex. un pacient imobillizat poate face escare, dar care pot fi prevenite prin trat. adecvat).

stressul. Factori de ordin social 4. şomaj) 4. sondă nazo-gastrică. cunoştinţe despre sănătate şi boală. (ex. paralizie. revolta persoanei asupra sensului vieţii. Aceste surse pot fi prezente pe planuri relaţionale culturale şi economice. cu prietenii. problemă articulară. Factori de ordin spiritual 5. CAPITOLUL IV . Factori de ordin psihologic 3. Factori de ordin fizic 2. Asistenta poate ajuta pacientul în câştigarea unor cunoştinţe care sunt necesare pentru a. Sursele extrinseci cuprind agenţi exteriori care în contact cu organismul uman împiedică funcţionarea normală (ex. În acest caz acţiunile vor fi corective. în paraplegie). Intervenţia asistentei poate fi asupra sursei de dificultate direct sau asupra manifestărilor de dependenţă.72 Actuală – dacă problema este prezentă. Descrescândă – când dependenţa pacientului se reduce. Sursele de dificultate legate de lipsa de cunoştinţe. Permanentă – dacă în ciuda îngrijirilor din partea asistentei problema nu poate fi corectată. Sursele de dificultate de ordin fizic cuprind obstacolele fizice de natură intrinsecă şi extrinsecă ce influenţează negativ satisfacerea uneia sau mai multor nevoi fundamentale Sursele intrinseci provin de la individul însuşi (ex. este în descreştere – rolul asistentei este de a susţine şi realiza un progres până îşi găseşte gradul optimal de autonomie. serviciu nou.l ajuta în satisfacerea nevoilor. Astfel sunt necesare informaţii pentru: cunoaşterea de sine. Sursele de dificultate de ordin spiritual – aspiraţiile spirituale. 5. Rolul asistentei este în acest caz de suplinire a ceea ce pacientul nu poate face el însuşi. pansament compresiv) 2. cu familia. Sursele de dificultate Sursele de dificultate se definesc ca fiind cauza dependenţei = orice obstacol major care împiedică satisfacerea uneia sau mai multor nevoi fundamentale constituie o sursă de dificultate. metabolică). dependenţa este atunci permanentă sau cronică (ex. cunoaşterea celorlalte persoane. Sursele de dificultate pot fi cauzate de: 1. anxietatea. întrebări religioase. filozofice. Factori legaţi de insuficiente cunoştiinţe. cu partenerul de viaţă. deficitul vizual). Sursele de dificultate de ordin psihologic cuprind sentimente şi emoţii – stările sufleteşti şi intelectuale care pot influenţa satisfacerea anumitor nevoi fundamentale (ex. cu colegii de muncă – probleme legate de încadrarea în comunitate. situaţii de criză). Sursele de dificultate de ordin social – probleme generate persoanei în raport cu anturajul său. Uneori asupra sursei de dificultate nu se poate acţiona (ex. 3. 1. dependenţa este actuală.

Culegerea de date. a obiceiurilor sale de viaţă şi asupra stării de satisfacere a nevoilor fundamentale. CULEGEREA DE DATE SAU APRECIEREA . Evaluarea. 4. a analizei situaţiei. 5. 1. Realizarea intervenţiilor (aplicarea lor). pentru a răspunde nevoilor fizice. Evaluarea constă în analiza rezultatului obţinut reajustarea intervenţiilor şi obiectivelor. asupra suferinţei. a îngrijirilor. Ne informează asupra a ceea ce este pacientul. 2. determinarea obiectivelor care trebuie urmărite b. După Genévieve Déchanoz. Etapele procesului de îngrijire Procesul de îngrijire comportă cinci etape: 1. 5. Analiza şi interpretarea lor. Îngrijirea este îndreptată pe reacţiile particulare ale fiecărui individ (sau grup de indivizi) la o modificare reală sau potenţială de sănătate. cultural şi spiritual şi găsirea surselor de dificultate care împiedică satisfacerea nevoilor. Planificarea îngrijirilor ne permite: a. Culegerea de date Culegerea datelor apreciază pacientul în globalitatea sa. 2. 3. 3. stabilirea mijloacelor pentru rezolvarea obiectivelor 4.73 PROCESUL DE ÎNGRIJIRE Definiţie: Procesul de îngrijire este o metodă organizată şi sistematică. Analiza şi interpretarea datelor ne permite să evaluăm problemele specifice de dependenţă şi sursa de dificultate care le-a generat. care permite acordarea de îngrijiri individualizate. aplicarea intervenţiilor Utilizarea planului de intervenţii elaborat. Executarea. procesul de îngrijire reprezintă aplicarea modului ştiinţific de rezolvare a problemelor. adică elaborarea "diagnosticului de îngrijire". psihosociale ale persoanei. Planificarea îngrijirilor (obiective). şi dacă este necesară 1. Aplicarea cadrului conceptual al Virginiei Henderson în procesul de îngrijire uşurează identificarea nevoilor pacientului pe plan bio-psiho-social.

cunoaşterea aşteptărilor acestuia în ce priveşte: . oboseală. stare de conştienţă. Cunoaşterea pacientului se realizează prin:: . religie. capacitatea de comunicare. intervenţii chirurgicale. Scopul investigaţiilor noastre este de a rezolva problemele pacientului. Îngrijirea pacientului porneşte de la informaţiile primite. inflamaţii. . apetitul sau anorexia. deficite senzoriale.cunoaşterea propriilor resurse. culegerea de date permite asistentei să-şi stabilească acţiunea de îngrijire. Date despre condiţiile psihosociale: anxietate. grad de autonomie. funcţia respiratorie. etc Aceste date constituie un instrument de lucru în procesul de îngrijire.spitalizarea sa. prieteni etc. astfel: Date despre starea fizică: temperatura. Deci. sex.cunoaşterea deficienţelor pacientului. cultură. stare depresivă. .sănătatea. schimbare şi impun reevaluare din partea asistentei.  Gusturi personale şi obiceiuri: alimentaţia. etc. accidente etc. tensiunea arterială. infecţii.  date subiective – expuse de pacient. ocupaţie etc. pe care acesta nu şi le poate rezolva singur – deci. somnul.  Reţeaua de susţinere a pacientului: familie. ritm de viaţă etc. mişcarea. vârstă. în funcţie de evoluţia stării pacientului. Tipuri de informaţii culese:  date obiective – observate de asistentă despre pacient. de obiceiurile sale.74 prima etapă a demersului (procesului) de îngrijire Culegerea informaţiilor este un proces continuu. eliminarea. pe tot parcursul muncii sale.îngrijirea.  date conţinând informaţii actuale.  date conţinând informaţii trecute. . inconfort. limbă. pentru a face faţă nevoilor de sănătate. proteze. de anturajul său sau de mediul înconjurător. care trebuie să fie adus la zi cu regularitate. .date variabile. întreabă şi notează datele privind fiecare pacient. alergii etc.  date legate de viaţa pacientului.date relativ stabile. identificarea problemelor. asistenta observă. Informaţiile culese se grupează în două mari categorii: . . Datele relativ stabile sunt:  Informaţii generale: nume.  Evenimente biografice legate de sănătate: boli anterioare. . sarcini. stare civilă etc. stres. Datele variabile: Datele variabile sunt în continuă evoluţie.  Caracteristici individuale: rasă. reacţii alergice.  Elemente fizice şi reacţionale: grup sanguin. confort.

privirea. membrii echipei de sănătate. Deci. auz. comportamentul. Cadrul conceptual al nevoilor fundamentale reprezintă o grilă de observaţie sistemică şi practică. zgomote emise de pacient) Atingerea: joacă rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor părţi ale corpului. surse secundare sau indirecte: familia şi anturajul pacientului. Auzul: prin simţul auzului ne parvin cuvintele (intonaţia vocii. Noi trebuie însă să diminuăm subiectivitatea (prin efort intelectual). spiritual permite observarea pacientului ca un tot. interviul pacientului.faţă tristă sau denotând suferinţa). Această grilă cu cele 14 nevoi ale pacientului din punct de vedere bio-psiho-social. gemete. de percepţie şi emotivitate. cultural. scheme de referinţă (consultarea unor date). Observarea Observarea este elementul cel mai important pe care îl foloseşte asistenta pe parcursul activităţii. primară: pacientul. Elemente de evitat: . Implicarea simţurilor În cursul muncii sale pentru pacient.actual . dosarul medical . atingere şi miros. asistenta se foloseşte de organele de simţ. Mirosul permite:depistarea unui miros referitor la gradul de curăţenie al pacientului. . a.anterior. . consultarea surselor secundare (vezi mai sus).judecăţi preconcepute. Observaţia este filtrată prin mecanismele noastre senzoriale. percepţia este un proces selectiv care ne duce la a vedea ceea ce am învăţat să vedem şi la ceea ce este de văzut. etc).asistenta trebuie să se ferească de: .75 Surse de informaţie pot fi: sursa directă. vedere.lipsa de concentraţie şi continuitate. semne şi simptome care traduc o nevoie nesatisfăcută (ex. de asemenea. sau caracteristice pentru anumite procese patologice. Presupune.rutină şi superficialitate.subiectivism. trebuind să se concentreze asupra pacientului şi asupra a tot ceea ce-l înconjoară. Mijloacele principale de a obţine informaţiile dorite sunt: observarea pacientului. . Vederea: ne aduce o multitudine de informaţii privind caracteristicile fizice ale unei persoane (fizionomia. . depistarea surselor de dificultate care sunt cauza dependenţei pacientului. Utilizarea observaţiei Observaţia se va face cu multă atenţie.

care-l vor determina să pună întrebări şi să participe la stabilirea obiectivelor şi efectuarea îngrijirilor. . dialogul. discuţia cu pacientul. e) Abilitatea de a aplica o ascultare activă. "De ce nu mâncaţi niciodată carne?). d) Abilitatea de a face o sinteză. spirituală.  asistenta să-şi organizeze astfel munca sa. încât să prevadă un timp suficient de lung pentru a permite pacientului să se exprime în ritmul său. . Scop . declinându-şi numele. intelectuală.  interviul se bazează pe abilitatea asistentei de a stabili o comunicare adecvată Abilităţile asistentei în a facilita interviul: a) Abilitatea de a pune întrebări adecvate . . Tipuri de interviu: structurat. emiţător şi receptor.la sfârşit.începerea relaţiei asistentă-pacient.  respectarea: . .momentelor de oboseală şi de repaus.obţinerea de informaţii asupra celor cinci "dimensiuni" ale pacientului: fizică.76 b. "Povestiţi-mi ce probleme vă mai creează boala".a perioadelor când pacientul se simte foarte suferind. semistructurat Etapele interviului începerea interviului . concluzia interviului .  asistenta trebuie. . de asemenea. . Interviul Generalităţi: Interviul cuprinde întrevederea. . . desfăşurarea interviului asistenta pune întrebări deschise sau închise. este de preferat să se semnaleze apropierea sfârşitului interviului. asistenta va trage concluziile asupra interviului.furnizarea de date pacientului. pacientul va fi asigurat de confidenţialitatea interviului. b) Abilitatea de a confirma percepţiile sale în legătură cu pacientul. modul în care evoluează în mediul spitalicesc. să creeze toate condiţiile. asistenta şi pacientul devin. "Descrieţi-mi felul dumneavoastră de a proceda"). Interviul este o formă specială de interacţiune verbală care se desfăşoară în intimitate între asistentă şi persoane care recurg la îngrijiri de sănătate. funcţia şi explicând scopul interviului. ţinând cont de confortul pacientului. c) Abilitatea de a readuce pacientul la răspunsurile necesare.orei de masă. afectivă. ale căror răspunsuri vor forma "profilul" pacientului pe parcursul interviului.de tip descriptiv (ex.observarea pacientului.asistenta se prezintă. interacţiunile dintre pacient şi familia sa.de tip narativ (ex.de tip de calificare (ex. rând pe rând. socială. Condiţiile pentru interviu:  alegerea momentului oportun pentru pacient.

caracteristici (localizare.explorări funcţionale .capacităţi cognitive . umezeală.examenul fizic .obiceiuri de muncă. zgomote. tutun. durată.traumatisme . obişnuinţe . droguri .cunoştinţe despre sănătate Mediul ambiental .alergii medicamentoase. stări sufleteşti care pot influenţa satisfacerea nevoilor .factori declanşatori (frig. anturajul.natura lor .boli cronice. somn.practicarea exerciţiilor fizice Probleme de sănătate actuală .utilizarea tratamentelor empirice Antecedente familiale .stare civilă . intensitate etc.) .religie .măsuri luate pentru a le uşura şi efectul acestora .emoţii.limba vorbită.apariţia simptomelor: . efort etc. sentimente.spitalizări . afecţiuni mentale ale membrilor de familie Mod de viaţă.ocupaţie . prenume . Pe lângă profilul pacientului. etnie . va fi inclus şi examenul sistemelor şi aparatelor: .utilizarea de alcool.-sex .nume.77 Profilul pacientului Profilul pacientului este stabilit din informaţiile culese prin interviu şi cuprinde ca elemente de bază următoarele: Informaţii generale .bolile copilăriei.factori de risc (poluanţi.probleme generate în raport cu familia.examene de laborator .intervenţii chirurgicale . trepidaţii) .securitatea fizică (respectarea măsurilor de protecţia muncii) Profilul psiho-social şi cultural .) .surse de susţinere Antecedente medicale .investigaţii radiologice şi endoscopice . vaccinări . alimentaţie .

P-)______________________________ Sursele de dificultate (etiologia .78 FIŞA DE INTERVIU STAGIU PRACTIC SPECIALITATEA ELEV ŞCOALA ANUL DATA DATE GENERALE DESPRE PACIENT INIŢIALELE PACIENTULUI ________vârsta______sexul______ starea civilă ____nr.________ TA_____ Puls _________/min.)______________________________ _____________________________________________________________ . copii_____religia________profesia ________ statutul social ocupaţia locul de muncă DOMICILIUL: Localitatea__________casa________camere_____ LOCUIEŞTE: singur/cu soţ(ie)/cu copii/cu părinţi/instituţionalizat. TUTUN: da/nu/ocazional. Impresii din spitalizarea anterioară___________________________________ PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE): Data apariţiei__________________________________________________ Motivele internării______________________________________________ Probleme de sănătate (dependenţă . Dieta________.S-)___________________ Alte date: (investigaţii paraclinice etc.E-)________________________________ Manifestări de dependenţă (semne şi simptome . Greutate_________/kg.. înălţime. Lentile de contact/ochelari – dioptrii______ Afecţiuni care limitează activitatea: cardiace/respiratorii/locomotorii/senzoriale/ altele____________________________________________________________ ALTE PROBLEME DE SĂNĂTATE Spitalizări anterioare pentru__________la data_________________________ Operaţii/intervenţii__________ la data_______________________________ Tratamente prescrise urmate:____________ da/nu. DROG: da/nu/denumirea________mod de administrare__________ CAFEA: da/nu/ocazional. Semne particulare________________________ Alergii cunoscute:_________reacţia__________________ STAREA DE DEPENDENŢĂ Autonom_________semiindependent___________dependent________ Proteze: dentară/oculară/auditivă/de membru/valvulară. OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ ALCOOL: da/nu/ocazional. Stimulator cardiac/din anul______ .

79 .

regruparea datelor la fiecare din cele 14 nevoi. Analiza presupune. Prima parte a diagnosticului Prima parte a diagnosticului constă în enunţul problemei. regrupate sau nu. Semne şi simptome. 1. . Definiţia diagnosticului de nursing: 1.examinarea datelor. alterarea eliminării intestinale: constipaţie). Phaneuf).recunoaşterea legăturilor şi a priorităţilor. Componentele diagnosticului de îngrijire (de nursing) Diagnosticul de îngrijire este format din două sau trei părţi principale: Problema de dependenţă a persoanei.date de dependenţă. de asemenea. . . un comportament sau o atitudine nefavorabilă sănătăţii( ex. (Riopelle. asistenta poate să definească problemele pacientului şi să pună un diagnostic de îngrijire. Diagnosticul de îngrijire (de nursing) Pornind de la informaţiile culese şi de la departajarea manifestărilor de dependenţă. Diagnosticul de îngrijire este o formă simplă şi precisă care descrie răspunsul persoanei (sau grupului) la o problemă de sănătate. (Louis Grondin) 2. actual sau potenţial. Grondin. Cauza problemei de dependenţă. deci defineşte sursele de dificultate. permiţând identificarea resurselor individuale.clasificarea datelor: date de independenţă .a doua etapă a procesului de îngrijire Analiza şi interpretarea datelor în cadrul conceptual al Virginiei Henderson – presupun un examen al datelor şi clasificarea lor.stabilirea problemelor de îngrijire . ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR . Diagnosticul de îngrijire este un enunţ concis.80 2. Diagnosticele de îngrijire servesc ca bază pentru a alege intervenţiile de îngrijire vizând atingerea rezultatelor pentru care asistenta este responsabilă. Analiza datelor se face prin: . El constituie o judecată practică bazată pe colectarea şi analiza datelor şi serveşte de pivot la planificarea îngrijirilor. problemă care exprimă o dificultate trăită de persoană. şi legate de o sursă de dificultate. al manifestărilor de dependenţă a persoanei. Interpretarea datelor explică originea sau cauza problemei de dependenţă.

Se cunosc trei tipuri de diagnostice de îngrijire:  diagnostic actual .S. de o nevoie a cărei nesatisfacere vatămă confortul pacientului. de o nevoie a cărei nesatisfacere determină un grad important de dependenţă.când o problemă poate surveni. social şi spiritual sau o insuficientă cunoaştere Diagnosticul de îngrijire format din 3 părţi utilizează formula mnemotehnică P. de o nevoie care este importantă în ochii pacientului . de o nesatisfacere la nivelul unei nevoi care repercutează asupra mai multor nevoi.E. b. c. Semne şi simptome. dacă nu se previne. Orientarea diagnosticelor spre intervenţii autonome şi/sau intervenţii de colaborare Formularea diagnosticului de îngrijire se face pornind de la informaţiile culese. psihologic. A doua parte a diagnosticului A doua parte a diagnosticului este constituită din enunţul cauzei (etiologia) problemei. de o insatisfacţie care poate să compromită serios securitatea pacientului. analiza şi interpretarea lor de către asistentă şi exprimă problema persoanei şi semnele prin care se manifestă şi care reies din datele culese.probleme conexe (cu rol de colaborare sau cu rol interdependent de îngrijire).diagnosticul de îngrijire (probleme cu rol propriu de îngrijire).         Asistenta trebuie să se ocupe mai întâi: de o nevoie a cărei nesatisfacere pune în pericol starea de homeostazie a pacientului. Criterii care permit stabilirea unor priorităţi între problemele de dependenţă Pentru a stabili o ordine a priorităţilor între diagnosticele de îngrijire. trebuie avută în vedere mai întâi în ce măsură nevoia nesatisfăcută ameninţă homeostazia sau viaţa pacientului. Nu toate problemele identificate de asistentă pot să constituie diagnosticul de îngrijire cu rol propriu. Astfel. toate problemele identificate de către asistentă se pot defini în două tipuri de probleme utilizând doi termeni şi anume: . a.când manifestările de dependenţă sunt prezente. de o nevoie a cărei nesatisfacere antrenează o foarte mare cheltuială de energie.81 2. observabile. Etiologia.  diagnostic posibil . şi .  diagnostic potenţial. Cauza poate fi legată de factorii de ordin fizic. de o nevoie a cărei nesatisfacere se repercutează asupra demnităţii pacientului. adică a sursei de dificultate.este acela care descrie o problemă a cărei prezenţă nu este sigură. Probleme de sănătate.

ca şi a precauţiilor care trebuie luate. din toate turele de lucru. De obicei. b. Planul de intervenţie ajută asistenta să judece urgenţele şi importanţa problemelor de dependenţă. a. Planul de intervenţie cuprinde două componente: a. O terminologie anumită a fost desemnată şi acceptată de comunitatea profesională medicală pentru a descrie procesele specifice de boală. Un astfel de plan. comportamentul sau acţiunea pacientului însuşi (sau a familiei. obiectivele de îngrijire. PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR a treia etapă a procesului de îngrijire Definiţie: Planificarea îngrijirilor înseamnă stabilirea unui plan de intervenţie. de unificare şi de continuitate a îngrijirilor. Obiectivele de îngrijire –prima componentă a planificării îngrijirilor Obiectivul de îngrijire constă din • descrierea unui comportament pe care-l aşteptăm de la pacient. obezitatea). AVC). • un rezultat pe care dorim să-l obţinem în urma intervenţiilor. putând astfel să decidă priorităţile pe care trebuie să le respecte în cursul unei zile de muncă. a grupului şi colectivităţii). Obiectivul de îngrijire vizează deci atitudinea. constituie un instrument de comunicare. Identifică un proces anume de boală în legătură cu patologia unor organe şi sisteme specifice. factorii etiologici (ex. Ţine cont de sursele de dificultate care cauzează problema de sănătate. în general. care uşurează urmărirea îngrijirilor ce trebuie acordate de către toţi membrii de echipă. . Diagnosticul medical        Ţine cont de problema de sănătate în sine ( artrită reumatoidă. Este ca ghid în determinarea cursului obişnuit al tratamentului medical pentru însănătoşire Orientează practicianul spre tratament medical. rămâne constant în decursul bolii .82 Diferenţele între diagnosticul de îngrijire şi diagnosticul medical Diagnosticul de îngrijire       Ţine cont de starea pacientului Identifică un răspuns uman specific pentru Se schimbă în funcţie de modificările răspunsurilor pacientului. a mijloacelor de desfăşurare. intervenţiile. Serveşte ca ghid în determinarea tipurilor de intervenţii nursing Orientează asistenta spre intervenţii autonome. Formularea sa nu implică. prevederea etapelor. 3.

).  pedagogică . familia. intervenţiile pe care asistenta şi pacientul (familia.stabilirea între asistentă şi pacient a unei relaţii de: .). (formulă mnemotehnică) Obiectivele astfel formulate trebuie să răspundă la următoarele cinci întrebări: S = specificitate: cine face acţiunea? P = performanţă: ce face pacientul? ce se poate face pentru pacient? I = implicare: cum se face acţiunea? R = realism: în ce măsură se poate face acţiunea? O = observabil: când? b.R. colectivul) le pot întreprinde pentru a atinge scopul fixat. 4. EXECUTAREA (APLICAREA) ÎNGRIJIRILOR a patra etapă a procesului de îngrijire Aplicarea îngrijirilor are drept scop obţinerea rezultatului aşteptat.83 Caracteristicile unui obiectiv de îngrijire Obiectivul de îngrijire trebuie astfel formulat încât să reiasă clar şi precis care sunt rezultatele pe care pacientul (familia) şi asistenta speră să le obţină. în care moment al zilei. . precum şi care sunt acţiunile. secundare şi terţiare). studiază intervenţiile care răspund nevoilor specifice ale pacientului. Aplicarea în practică a acţiunilor are ca scop să ajute pacientul să-şi menţină sau să-şi recapete independenţa sau un oarecare nivel de independenţă. asistenta trebuie să formuleze obiectivele pornind de la sistemul S. asistenta. pedagogică şi terapeutică.atitudine de: respect.sau ce continuitate.. încurajează. Asistenta care întocmeşte planul de îngrijire. Asistenta: supervizează aceste acţiuni. . dispneea). Pacientul: execută acţiunile planificate pentru el.  terapeutică .P.  funcţională . Intervenţia –a doua componentă a planificării îngrijirilor Alegerea intervenţiei permite asistentei să determine modul de a acţiona pentru a corecta problema de dependenţă a pacientului. pe ce durată trebuie să se desfăşoare acţiunea asistentei sau să se supravegheze continuu semnele (de ex.să se indice la ce oră. de patru ori pe zi etc.I. cât şi psihic a pacientului. grupul. . Familia: în anumite circumstanţe.. în funcţie de resursele proprii (ex. informează. îşi manifestă empatia. În aplicarea în practică a intervenţiilor sunt antrenaţi: pacientul.uşurarea schimburilor cotidiene. echipa de îngrijire. observabile.învăţarea = transmiterea informaţiilor necesare prevenirii (primare. . reabilitării atât fizic. Pentru aceasta. căldură. Pentru ca intervenţiile să fie evaluabile trebuie: . măsurabile (evaluabile). Intervenţiile vor fi personalizate. Echipa de îngrijire: asigură completarea şi eficacitatea activităţii profesionale.O. este alături în acţiuni de îngrijire. răspunde la diverşi stimuli. exerciţii.acceptare reciprocă.la ce interval (de trei ori pe zi. Executarea îngrijirilor şi relaţia asistent-pacient Această relaţie trebuie să urmărească stabilirea unei comunicaţii: funcţională. ajută şi efectuează toate îngrijirile necesare pacientului.

este. EVALUAREA ÎNGRIJIRILOR – a cincea şi ultima parte a demersului de îngrijire Evaluarea constă în a aduce o apreciere (o judecată) asupra progresului pacientului în raport cu intervenţiile asistentei. însă trebuie. de asemenea. deşi beneficiază de o îngrijire excelentă. Dacă intervenţiile planificate nu şi-au atins scopul lor. 1. în acelaşi timp.84 înţelegere empatică faţă de pacient. Satisfacţia pacientului Este important să se cunoască aprecierea pacientului. asistenta îşi va planifica toate intervenţiile în vederea obţinerii acestui rezultat 2. . Rezultatul obţinut Când asistenta formulează obiectivele îngrijirilor. atunci trebuie să ştim de ce nu avem rezultatul scontat şi trebuie să corectăm situaţia respectivă. 5. posibil ca lui să-i displacă unele intervenţii. ea exprimă ce rezultat prevede să se obţină în urma îngrijirilor acordate. Pentru a realiza acest obiectiv. pentru că pacientul nu ştie întotdeauna ceea ce implică o bună îngrijire. să avem rezerve.

Difuziunea gazelor. plânsul influenţează frecvenţa şi amplitudinea respiraţiilor. conc. altitudinea determină creşterea frecvenţei. Etapa circulatorie – constă în conducerea O2 prin vasele arteriale la ţesuturi şi a CO2 adus de la ţesuturi. de a elimina dioxidul de carbon rezultat din arderile celulare. Este influenţată de: cantitatea de Hgb din sânge. somnul. d). de funcţionarea lor eficientă Etapele respiraţiei: a). Respiraţia A respira reprezintă nevoia fiinţei umane de a capta oxigenul din mediul înconjurător. Este influenţată de: diferenţa de presiune a O2 în aerul alveolar şi conc. Manifestări de independenţă . este mai mare ca la adult).amplitudinea respiraţiei .. Etapa tisulară – reprezintă schimbul de gaze dintre sânge şi ţesuturi. resp. râsul. . permeabilitatea reţelei periferice arteriale. O2 în aerul respirat. I.85 CAPITOLUL V Studiul nevoilor fundamentale după modelul Virginiei Henderson 1. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a respira Factori biologici: vârsta (la copil nr. expansiunea cutiei toracice. NEVOIA DE A RESPIRA ŞI A AVEA O BUNĂ CIRCULAŢIE A.frecvenţa respiraţiei (30 – 50 r/min la nou-născut şi 16 – 18 r/min la adult) . hematii. necesar proceselor de oxidare în organism. alimentaţia. Are 2 timpi: inspiraţia şi expiraţia. c). sexul (frecvenţă mare la femei). Independenţa în satisfacerea nevoii de a respira Este determinată de menţinerea integrităţii căilor respiratorii şi a muşchilor respiratori. frigul – scade frecvenţa. debitul cardiac. . Este influenţată de permeabilizarea căilor resp. b). mărimea suprafeţei alveolare. postura. statura. starea peretelui alveolar. Ventilaţia – pătrunderea aerului cu oxigen în plămâni şi eliminarea aerului încărcat cu CO2. Factori psihologici – emoţiile.mediul ambiant – procentul adecvat de O2 în aerul atmosferic şi umiditatea de 50 – 60% creează un mediu confortabil. exerciţiul fizic). O2 din sânge.climatul – căldura creşte frecvenţa respiratorie.locul de muncă – prin poluare chimică sau microbiană poate deveni neprielnic pentru respiraţie. maturitatea centrului respirator bulbar. nr. Factori sociologici: .

alergeni în mediul înconjurător. exerciţii de mers.86 ritmul zgomotele respiratorii simetria mişcărilor respiratorii tipul de respiraţie: costal sup. a altor persoane.mucozităţi. faringe.bradipnee. faringiene. . . să favorizeze respiraţia. tahipnee . dezechilibre hidro-electrolitice. durere.hemoptizie . Manifestări de dependenţă: . să aibă posturi adecvate. să înlăture obiceiurile dăunătoare (fumat. urmată de apnee.învaţă pacientul să facă exerciţii respiratorii. II.dispnee Cheyne – Stokes (respiraţie din cei în ce mai frecventă ajunsă la un grad maxim.disfonie . laringe. după care scade treptat. Manifestări de dependenţă: .apnee. a mediului ambiant. apoi ciclul se reia) .amplitudine modificată.hipoventilaţie . Surse de ordin psihologic: anxietate.afonie (imposibilitate de a vorbi) . situaţie de criză. obstrucţia căilor respiratorii: obezitatea.explorează deprinderile de respiraţie ale pacientului . costal inf. . stress. Alterarea vocii Poate fi cauzată de procese inflamatorii la nivelul căilor respiratorii superioare – nas. Surse de ordin sociologic: aerul poluat.ortopnee . altitudine înaltă. mese copioase). (la femeie). Aerul pătrunde cu dificultate în plămân. . (la bărbat) şi abdominal (copii şi vârstnici) mucozităţi tusea Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii .senzaţie de sufocare 2. Dispneea Este determinată de boli pulmonare şi cardiace.hiperventilaţie . Surse de dificultate care detrmină nesatisfacerea nevoii de a respira Prezentăm 3 probleme de dependenţă: 1.tuse. - Dependenţa în satisfacerea nevoii Surse de ordin fizic: alterarea mucoasei nazale. umed. Lipsa cunoaşterii: cunoaşterea de sine. rezultă oxigenare defectuoasă a ţesuturilor şi acumularea de CO2 în sânge. de relaxare. bronşice.

deformări ale nasului .respiraţie orală . cornaj.alimentaţie cu lichide călduţe Pacientul să fie .strănut .gargară cu antiseptice dificultate .evitarea răspândirii secreţiilor infecţie Oprirea .îndepărtează secreţiile nazale.aşezarea pacientului în decubit dorsal epistaxisului .evitarea schimbărilor bruşte de temperatură şi a aglomaraţiilor rezistenţă crescută faţă de infecţii Pacientul să aibă .epistaxis .favorizează modalităţi de comunicare nonverbală umede şi integre Pacientul să .pacientul nu-şi va sufla nasul Pacientul să pre.87 dispnee Kusmaul – inspiraţie lungă urmată de o expiraţie forţată. Zgomote repiratorii Cianoză 3.asigură poziţie antalgică Pacientul să aibă .folosirea batistei devină sursă de .comprese reci pe frunte. Ciclul se reia. traumatisme.tuse .gimnastică respiratorie . pe nas .pregăteşte psihic pacientul echilibrat psihic . Manifestări de dependenţă: . apnee.umezeşte aerul din încăpere permeabile şi o .administrează terapia adecvată .comprimarea septului nazal care sângerează 5 – 10 min .secreţii nazale abundente .aspiră secreţiile bronşice bună respiraţie . ceafă . corpi străini.tiraj. Obstrucţia căilor respiratorii Poate fi produsă de procesele inflamatorii ale căilor respiratorii.învaţă pacientul să tuşească căi respiratorii . Intervenţiile asistentei Obiective Intervenţiile asistentei autonome şi delegate Pacientul să res.învaţă pacientul să utilizeze tehnici de relaxare .aspiraţie pe nas .aport optim de lichide pe 24 ore Pacientul să nu .întrerupe alimentaţia solidă înghită fără . nas.umezeşte aerul din încăpere zinte mucoase .recomandă pacientului repaus vocal absolut respiratorii .umezeşte aerul din încăperi . pire liber.

Factorii care influenţează pulsul: .Menţinerea raportului între TAmax şi TA min: TAmin = TAmax/2 + 1 sau 2. copil mic. . Tensiunea arterială – presiunea exercitată de sângele circulant asupra pereţilor arteriali. care să nu stânjenească circulaţia. . somnul (mai mică în timpul somnului).să poarte îmbrăcăminte lejeră. Manifestările de independenţă: frecvenţa. II. Factorii care influenţează TA sunt: DC. care se comprimă pe un plan osos şi este sincronă cu sistola ventriculară). şi tensiunea arterială diastolică minimă (TAD min) este 90-110/60-65 mmHg la copil şi 115140/75-90 mmHg la adult.să-şi menţină tegumentele curate. dar şi transportul produşilor de catabolism de la ţesuturi la organele excretoare. activitatea (creşte la efortul fizic) . .Tensiunea arterială sistolică maximă (TAS max). somnul (scăzut în timpul somnului). si mai mic la adult).factori sociali: mediul ambiant – prin conc de O2 a aerului. Factorii care influenţează tensiunea arterială (TA): . .88 B. . înălţimea corporală.factori biologici: vârsta (frecvenţa pulsului e mai mare la sugar. Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei circulaţiei sanguine Se educă pacientul: . vâscozitatea sângelui. alimentaţie. celeritate (viteza de ridicare şi coborâre a undei pulsatile). amplitudine. efort fizic. ritmul.factori psihologici: emoţiile cresc TA .factori biologici: vârsta (creşte pe măsură ce se înaintează în vârstă). Circulaţia Circulaţia este funcţia prin care se realizează mişcarea sângelui în interiorul vaselor sanguine. consumul exagerat de alcool. .pentru asigurarea condiţiilor igienice din încăpere (aerisire). elasticitatea şi calibrul vaselor. mânia . tensiunea pulsului. integre. forţa de contracţie a inimii. Independenţa în satisfacerea circulaţiei Pulsul (expansiunea ritmică a arterelor.factori sociologici: climatul (frigul face vasoconstricţie şi creşte TA. care are ca scop transportul substanţelor nutritive şi a oxigenului la ţesuturi. . plânsul. coloraţia tegumentelor. iar căldura vasodilataţie) Manifestări de independenţă .Tensiunea diferenţială (TAmax – TAmin) = 60 mmHg . Dependenţa în satisfacerea nevoii .factori psihologici: emoţiile.să aibă o alimentaţie echilibrată.să evite tutunul.să evite sedentarismul.

Aspirarea traheobronşică . urmată de o pauză) . drenatul postural . situaţia de criză . modificarea TA diferenţiale . dicrot – 2 pulsaţii.modificări de volum a pulsului: puls filiform. . prin mască. Ele sunt folosite ca indicatori ai stării de sănătate sau de boală. a pereţilor arteriali.Traheostomia (orificiu la nivelul traheei – ex. cianotice .de ordin psihologic: anxietatea. pansament curat.învaţă pacientul: o să întrerupă consumul de tutun.modificări ale frecvenţei pulsului: tahicardie. canulă sterilă. vibraţia. va fixa debitul de oxigen.Oxigenoterapia (prin sondă nazală.Intubaţia la nevoie . Edem glotic).Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor – pentru funcţionarea sistemului mucociliar la un pacient cu hidratare adecvată: .Aspiraţia orofaringiană sau nasofaringiană . pleurală şi restabilirea presiunii negative) – drenaj continuu sau intermitent. palide (irigare insuficientă a pielii). TA (cu ajutorul tensiometrul – metoda ascultatorie.Pacientul să fie echilibrat psihic – informează pacientul asupra stadiului bolii sale. izoletă). va supravegehea . zarzavaturi. Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a respira şi de a avea o bună circulaţie Funcţiile vitale includ: respiraţia. bradicardie .lipsa cunoaşterii: cunoştinţe insuficiente despre alimentaţia echilibrată Manifestări de dependenţă . o administrarea medicaţiei prescrise o urmăreşte efectul medicamentelor şi a eventualelor efecte nedorite (secundare) o aplică tehnici de favorizare a circulaţiei .tegumente modificate: reci. . una puternică şi alta slabă. nebulizare. etc).modificări ale ritmului pulsului (puls aritmic. să reducă grăsimile şi clorura de sodiu. stressul. Intervenţii pentru menţinerea expansiunii pulmonare: . Asistenta va pregăti psihic pacienta. . asimetric . carotidian) .89 Circulaţia inadecvată Surse de dificultate care determină nesatisfacerea nevoii de a avea o bună circulaţie . venoşi. temperatura.modificări ale TA: HTA.respiraţia diafragmatică.de ordin fizic: alterarea muşchiului cardiac. aspir de corpi străini. . pulsul (radial. pacientul în repaus). tapotament.umidificarea. să aibă alimentaţie bogată în fructe. hipoxie Intervenţiile asistentei: . hTA.respiraţia profundă. . îngrijiri după traheostomie (aspirarea secreţiilor.hipoxemie.Pacientul să prezinte circulaţie adecvată . cort.drenajul toracic (drenajul lichidelor din cav. alcool.

Aportul insuficient de proteine determină afectarea parenchimului hepatic. hemoragie intraavlveolară. activitate depusă. greutate. O alimentaţie adecvată trebuie să conţină: glucide. Necesităţile sunt: 150 mg vit. săruri minerale şi fibre alimentare. nefroză lipoidică) Vitaminele – pentru menţinerea metabolismului normal al organismului. Necesarul 4 – 6 g/kg/24 h. O dată cu nevoile de apă. retenţie de apă – edeme. hepatică. . Fibrele alimentare – utile pentru formarea bolului fecal şi o bună digestie. denutriţie. NEVOIA DE A BEA ŞI A MÂNCA Oricărui organism îi este necesar să ingereze şi să absoarbă alimente de bună calitate şi în cantitate suficientă. vitamine. atelectazie. anemii şi reducerea presiunii coloid osmotice a sângelui. Hidraţii de carbon – sursa energetică principală a oganismului (50% din nevoi). Necesităţile zilnice de apă la adult sunt de 2500 – 3000 ml/24 ore (ele se acoperă prin lichidele ingerate şi arderea hidraţilor de carbon şi a grăsimilor). 18 mg Fe. înălţime. ceea ce se asigură prin consumarea fructelor. congestie. în insuficineţa glandelor care intervin în digestia lor (insuficienţa pancreatică. B1. afecţiuni hepatice. Nevoia de vitamine creşte în îmbolnăviri. stare de sănătate sau de boală. proteine. Apa şi sărurile minerale – sunt necesare ca substanţe structurale şi catalizatoare. 2 g Ca. legumelor. sucurilor de fructe. 3 – 4 g K. caşexie. întreţinerea ţesuturilor şi pentru a-şi menţine energia indispensabilă unei bune funcţionări. orarul şi repartizarea meselor (program regulat al meselor). lipide. 2. 8 mg vit PP şi 20 mg vit K. 25 mg vit. edem alveolar. va avea grijă să nu se producă accidente secundare oxigenoterapiei (iritaţie locală. Independenţa în satisfacerea nevoii Cantitatea şi natura alimentelor nutritive sunt în funcţie de: sex. 6 g Cl. se satisfac şi nevoile de apă.90 administrarea O2. apă. 6 mg vit B6. într-un volum mic. creşte necesarul alimnetar). activităţi fizice (creşte activitatea. salatelor. vârstă. Ele intră şi în compoziţia ţesutului nervos şi a stromei eritrocitare. Lipidele – au calităţi energetice mari. ele înlocuind substanţele distruse prin uzura fiziologică sau patologică. Proteinele – materialele plastice ale organismului. Raţia de grăsimi se reduce în tulburările metabolismului lor. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: factori biologici: vârsta şi dezvoltarea (variabile în funcţie de creştere şi dezvoltare). pentru a-şi asigura dezvoltarea. C. Necesarul: 1 – 2 g/kg/24 h. Organismul sănătos necesită în 24 ore: 4 g Na. renale.15 g Mg. Necesarul: 4 – 6 g/kg/24 h. 0. se satisfac şi nevoile de săruri minerale. La copil aportul va fi mărit în boli febrile.

mucoasa bucală roz şi umedă. activitate intensă 45 – 60 Cal.91 factori psihologici: emoţiile (unii pierd apetitul. Alimentaţia şi hidratarea inadecvată prin surplus 3. religia (posturi). tradusă prin nevoia de a mânca) Saţietate Hidratare Gust şi valoare acordate mâncării. Alimentaţia şi hidratarea inadecvată prin deficit 2. Masticaţia: uşoară. Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii Asistenta calculează necesarul de Cal. vara – mese mai uşoare). nestingherită. activitate medie 40 – 45 Cal./24 ore: în repaus 25 Cal. alăptare ( + 30%) Raţia alimentară să cuprindă alimente din toate grupele ghidului alimentar. survin următoarele probleme de dependenţă: 1./kg/24 ore în stări fiziologice: sportivi. un minus de 10 – 15% pentru vârstnici) Calculează raţia alimentară echilibrată Asigură echilibrul între elementele energetice şi cele neenergetice Asigură echilibrul între produsele de origine animală şi vegetală (40% prot. 35% lipide de origine animală. vegetale. Greţuri şi vărsături 6. Refuz de a se alimenta şi hidrata. animale./kg/24 ore Calculează necesarul de cal/24 ore. sarcină. cu gura închisă. Dependenţa în satisfacerea nevoii Când această nevoie nu este satisfăcută. 65% lipide vegetale) Calculează nr. proteză dentară adaptată. . Cal. 10 ore repaus nocturn) Apetit alimentar. gingii roz şi aderente de dinţi). Manifestări de independenţă Cavitatea bucală (dentiţie bună. cultura. Dificultate de a se alimenta şi hidrata 4./kg/24 ore. 60% prot. Deprinderi alimentare (3 mese şi 2 gustări./kg/24 ore. limba roz. factori sociologici: climatul (iarna e nevoie de mai multe calorii. Cercetează gusturile şi deprinderile alimentare Alege alimentele ţinând seama de deprinderile şi nevoile pacientului Înlocuieşete la nevoie un aliment cu altul. în funcţie de vârstă ( un plus de 20-30% pentru copii. activitate uşoară 35 – 40 Cal./kg/24 ore. statusul socio-economic. alţii consumă mai multe alimente). Foame (senzaţie dezagreabilă. anxietatea. Dificultate de a urma dieta 5. Digestie lentă.

. face bilanţul lichidelor ingerate şi eliminate) . acnee). . prin consum (la adulţi) .92 Surse de dificultate: . reduce sau opreşte aportul de lichide şi alimente).pacientul să aibă o stare de bine. stress.consolidarea rezultatelor terapeutice obţinute prin alte tratamente. Alimentaţia şi hidratarea inadecvată prin deficit Deficitul este un aport insuficient de elemente nutritive.deprinderi alimentare greşite . tubaj nazogastric. calculează numărul de calorii. încurajează pacientul.pacientul să fie echilibrat nutriţional .disfagie . . malnutriţie .mâncare dezordonată Intervenţiile asistentei .surse de ordin fizic: alterarea mucoaselor căilor digestive.hidratare . ajută pacientul în timpul vărsăturilor.starea tegumentelor (uscate. dezechilibre .digestie (dificultate în digestia şi absorbţia alimentelor) . .surse de ordin sociologic: foame.semne de dezechilibru. o insuficienţă în cantitat şi calitate. fără greţuri şi vărsături (pacientul aşezat în poziţia semişezând. alterarea parenchimului hepatic. .surse de ordin psihologic: anxietate.favorizarea procesului de vindecare prin cruţarea organelor bolnave.asigurarea aportului de vitamine şi săruri minerale . peristaltismului intestinal. Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a bea şi a mânca Alimentaţia pacientului Respectă următoarele principii: . care afectează starea nutriţională a individului. .anorexie. Manifestări de dependenţă: . obstrucţii.pacientul să fie echilibrat hidroelectrolitic (alimentaţie parenteral pacientul.pacientul să fie echilibrat psihic.prevenirea unor evoluţii nefavorabile în bolile letale.înlocuirea cheltuielilor energetice de bază ale organismului (cele necesare creşterii sau necesare pierderii.lipsa cunoaşterii 1. . tumori. .

dulceaţă. iaurt.alimente permise: sucuri îndulcite. Regimul diabetic: . după infarct miocardic acut (IMA) . fructe crude sau coapte. compot. ceaiuri îndulcite.alimente permise: supe limpezi. Regimul cardio-vascular .indicaţii: hepatită cronică decompensată. unt 10 g şi ulei 30 g/zi. colecistita acută. ceaiuri îndulcite cu zaharină. insuficienţă renală acută .alimente permise: în funcţie de toleranţa la glucide cuprinde: alimente cântărite ( pâine. Regimul hipocaloric: . caş.indicaţii: în gastrite în primele 3. ciroză. legume uscate.alimente permise: 1000 – 2000 ml lapte. neoplasm hepatic . sosuri fără făină.indicaţii: colecistita subacută. ulei 20 – 30 g7zi Regimul renal (nefritic): . pâine prăjită. făinoase. caş. normo şi hipercalorice.indicaţii: cardiopatii decompensate. IMA ( a 2. după operaţii de stomac . Regimul hidric: . făinoase. apă fiartă şi răcită Regimul hidro-zaharat: . diarei acute.93 Alimentaţia dietetică În funcţie de cantitatea alimentelor. fructe). biscuiţi. supe de legume.indicaţii: postoperator. lapte. pireuri de legume. cartofi.indicaţii: DZ . Regimul semilichidian: . alimente necântărite (peşte.alimente permise: brânză de vaci. salată de sfeclă. fructe coapte. uleiuri). regimurile pot fi hipo.) . supe de carne. compot.indicaţii: glomerulonefrită acută (GNA). pâine fără sare. brânză de vaci. mezeluri. mese cantitativ mici şi dese. sufleuri de brânză de vaci. hepatită. carne slabă fiartă.alimente permise: brânză de vaci. supe de legume. urdă.alimente permise: salată de crudităţi cu untdelemn. fructe crude coapte. frişcă. ciroză hepatică. pireuri de legume. hipertensiune arterială (HTA).alimente permise: lapte. gastrite acute . ouă moi. zeamă de orez. ouă. frişcă sau smântână Regimul hepatic: . caş. insuficienţă hepatică acută. fructe coapte.indicaţii: debutul hepatitei epidemice. făinoase.a săpt.indicaţii: după puseul acut al ulcerului în remisiune. insuficienţă renală acută. zeamă de compot. legume. carne. iaurt. prăjituri cu mere. Regimul lactat: . carne slabă fiartă.5 zile a bolii ulceroase. unt. gălbenuş de ou.alimente permise: supe de făinoase. + frişcă sau smântână Regimul lacto-făinos (vegetarian) . se administrează în cantităţi mici şi repetate. boli febrile . urdă. după hemoragie digestivă superioară (HDS) . lapte. supe diluate.

pasiv – pacientului i se introduc alimentele în gură ( e nevoie de tacâmuri. 3.deshidratarea (mai rapidă la copil).Mesele vor fi servite estetic şi în condiţii igienice Modurile de alimentare: . Calea de hidartare: orală. . 3 zile fără apă. Nevoia de apă a adultului este de 2000 – 25000 ml/zi. clismă). . . rectală. măsuţă în salon.Este important orarul meselor (pacienţii ulceroşi. carne albă. Hidratarea şi mineralizarea organismului Organismul uman nu poate trăi decât 3 min fără O2. mese. sol. înăbuşire.Darow. etc) . hipertonă de NaCl. organice. coacere. diluează toţi produşii rezultaţi din metabolismul intermediar. legume. frigere.artificial – alimentele sunt introduse în organism în condiţii nefiziologice (prin sondă gastrică. masă eritrocitară (ME). Ringer.hipertonice . Soluţii utilizate pentru hidratare: sol. Apa: este lichidul solvent al tuturor substanţelor chimice. etc. gastrostomă. sol. lactat de sodiu. Tulburări ale fluidelor: . cu probleme neurologice – vor fi alimentaţi mai frecvent. Se găseşte în formă liberă – circulantă (70%) şi legată.hiperhidratarea. tavă. plasmă. la copil 100 ml apă/kg/zi. sol. 3 săptămâni fără mâncare.hipernatremia (sete vie). farfurii. lapte. conservare.94 indicaţii: obezitate.hiperpotasemia Tipuri de fluide: . sol de KCl. pe cale parenterală. sol. Alimentarea pacientului: . glucoză. bicarbonat de sodiu. prăjire. Dextran 40 sau 70. şi în cantităţi mai mici) . .hipotonice Izotonicitatea se raportează la tonicitatea plasmei. . anorganice.) . duodenală. necesare bunei funcţionări a organismului. izotonică de NaCl. THAM.hipopotasemia. HTA alimente permise: brânză de vaci. în principal de proteine (restul).NEVOIA DE ELIMINARE . Homeostazia – toate mecanismele prin care se menţine echilibrul mediului intern. PEV.activ – pacientul mănâncă singur în sala de mese sau în salon ( e nevoie de tacâmuri.hiponatremia (cu convulsii la copil).izotonice . mere. sânge. Prelucrarea alimentelor se face prin: fierbere. cardiaci.

Menţinerea constantă a compoziţiei mediului intern se realizează prin procesul de homeostazie. Manifestări de independenţă cantitatea – variază în funcţie de vârstă ( 500 – 1200 ml/24 h la copil şi 1200 – 1400 ml/24 ore la adult) frecvenţa micţiunilor (4-5/zi la copil şi 5 – 6/zi la adult) ritmul micţiunilor (2/3 din numărul lor este ziua şi 1/3 noaptea) culoarea urinei: galben deschis (urină diluată.piele – transpiraţie. regim bogat în carne). cel. Eliminarea ascestor substanţe se face în soluţie apoasă împreună cu săruri minerale şi alte substanţe de dezasimilaţie care nu sunt necesare organismului. sub formă de vărsături şi pe cale respiratorie – spută.aparatul genital feminin – menstruaţie .. regim vegetarian) – galben închis (urină conc. Independenţa în satisfacerea nevoii a.95 Eliminarea este necesitatea oraganismului de a se debarasa de substanţele nefolositoare. amoniacal – urină veche) reacţia urinei: normal reacţie acidă. Excreţia se face prin: .aparatul renal. transparentă la început. cultura. Rinichii menţin compoziţia chimică a lichidelor din organism.în stări patologice – eliminări pe cale digestivă. Pielea completează eliminarea renală. iar la vârstnici. menţin echilibrul hidric şi hidroelectrolitic.aparatul digestiv – scaun .) Densitatea urinei – n = 1010 – 1025. . act fiziologic. factori psihologici: stressul. pH = 4. Diureză = cantitatea de urină eliminată/24 ore. Aspectul urinei (normal. conştient de eliminare. diminuarea tonusului musculaturii abdominale poate provoca lipsa de control). apoasă prin care sunt eliminate substanţele rezultate din metabolismul intermediar protidic. exerciţiile. o bună hidratare favorizează eliminarea intestinală şi vezicală). epit. . Urina = sol. perspiraţie . Toate schimbările volumului extracelular antrenează modificări în compoziţia lichidelor celulare de unde rezultă importanţa menţinerii constante a compoziţiei mediului intern. emoţiile puternice pot modifica frecvenţa şi calitatea eliminării urinare şi intestinale factori sociologici: normele sociale. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: factori biologici: alimentaţia (cantitatea şi calitatea alimentelor. anxietatea.aparatul respirator . Micţiune = emisiune de urină. inutile şi toxice pentru organism. vătămătoare rezultate din metabolism. apoi poate fi tulbure datorită coagulării mucinei. mirosul urinei (de bulion – urină proaspătă. vîrsta (controlul sfincterian se obţine la copil la 2 – 3 ani.5 – 7. clar. Medicamentele pot schimba culoarea urinei. educaţia.

omogenă culoarea: brună la adult. perspiraţia – pierderile insensibile de apă prin evaporare la nivelul pielii şi prin expiraţie d. Manifestări de indepepndenţă: ritmul la 28 – 35 zile durata 3 – 5 zile aspectul – mucus + sânge culoare roşu negricios. variază în funţie de regimul alimentar. Dependenţa în satisfacerea nevoii Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: alterarea mucoasei intestinale. planifică programul de eliminare planifică exerciţii fizice îl învaţă tehnici de relaxare cercetează deprinderile alimentare ale pacientului recomandă consumarea alimentelor şi a lichidelor. acrişor la sugarul alimentat la sân. II. lipsa de control a sfincterelor. jumeri de ouă la nn. apoi roşu deschis cantitate 50 – 200 g mirosul – dezabreabil Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii cercetează deprinderile de eliminare ale pacientului. diminuarea peristaltismului intestinal.96 b. alterarea centrilor nervoşi. fad la copilul mic. c. ce dispare în sarcină şi la menopauză. situaţie de criză . Transpiraţia = fenomen fiziologic prin care organismul îşi intensifică pierderea de căldură şi funcţia de excreţie. Scaunul = resturile alimentare supuse procesului de digestie.2 sau uşor alcalină cantitatea minimă mirosul în funcţie de alimentaţie. prin intermediul glandelor sudoripare. mirosul: fecaloid la adult. stress. climat. la aceaşi oră a zilei. etc Surse de ordin psihologic: anxietate. pH = 5. după trezire. eliminate din organism prin actul defecaţiei. cantitatea 150 – 200 g consistenţa: păstoasă. Manifestări de independenţă frecvenţa: 1-2/zi sau unul la 2 zile la adult (3 – 4/zi până la vârsta 6 luni) orarul – ritmic. Menstra = pierdere temporară sau periodică de sânge. igienă. Manifestări de independenţă reacţia: acidă.

Apare în insuficineţă ventriculară stângă. Eliminare urinară inadecvată cantitativ şi calitativ Poliurie: eliminarea a peste 2500 ml/24 ore. schimbarea modului de viaţă. Vărsături 7. asigură igiena . se cântăreşte pacientul. Poate apare în: procese iritative ale mucoasei vezicale. de efervescenţă a bolilor infectocontagioase. traumatisme lombare Polakiuria: micţiune frecventă. Apare în: per. cu cantitate mică de urină. lipsa igienei. Constipaţie 6. Eliminarea menstruală inadecvată 8. pielonefrite. alimente alterate. hemoragii mari. Apare în: deshidratare. perioada acută a bolilor infecţioase. administrează antiseptice urinare. Diaree 5.eliminarea urinii cu durere şi mare greutate. Diaforeză 9. survin probleme de dependenţă: 1. etc Lipsa cunoaşterii Când nevoia de eliminare nu este satisfăcută. TBC renal Oligurie – sub 500 ml/24 ore. Apare în: GNA. Poate fi trecătoare sau durabilă. şoc traumatic şi chirurgical. Apare în: inflamaţii acute ale uretrei. Eliminare urinară inadecvată cantitativ şi calitativ 2. Deshidratare 1. urinare – asistenta recoltează urina. arsuri întinse. pielite. în diabet zaharat. procese tumorale intravezicale şi de vecinătate Nicturia – inversarea numărului micţiunilor şi cantitatea de urină emisă în timpul zilei.97 Surse de ordin sociologic: poluarea apei (diaree). după colici renale. faţă de de cea din timpul nopţii. Retenţie urinară 3. Disuria. stricturi uretrale. Expectoraţie 10. se corectează dezechilibrul hidric şi acido-bazic pacientul să nu prezinte complicaţii respiratorii. diabet insipid. se menţine aceeaşi indiferent de regim Urină tulbure – infecţii urinare Urină cu miros de fructe coapte sau cloroform – diabet zaharat (DZ) Intervenţiile asistentei: pacientul să fie echilibrat hidroelectrolitic şi acidobazic: se va face zilnic bilanţul hidric. insuficienţă circulatorie cu formare de edeme. Incontinenţă de urină şi materii fecale 4. GNA Anuria – lipsa urinei în vezică. hipertrofie de prostată Hematuria – sânge în urină Albuminuria Glicozuria Hiperstenuria – urină foarte concentrată (densitate crescută) Hipostenuria – urină diluată Izostenuria – urină cu densitate mică şi care.

trezeşte pacientul din somn pentru a urina.consistenţa: scăzută. sfârşitul crizei de epilepsie. Incontinenţa de urină şi materii fecale Manifestări de dependenţă: Incontinenţa urinară: emisiuni urinare involuntare şi inconştiente. orar al eliminărilor. Poate fi datorată unui obstacol în calea de eliminare a urinei: stricturi cicatriceale. Enurezis (mai ales la copii) Incontinenţa de fecale – pierderi involuntare şi inconştiente de materii fecale Intervenţiile asistentei: pacientul să prezinte tegumente şi mucoase integre şi curate: schimbă lenjeria de pat. schimbă lenjeria de pat când este nevoie pacientul să fie echilibrat psihic - 2.. meningită. apoi relaxarea lor se repetă de 10 ori) pacientul să fie echilibrat psihic 4. traumatisme.98 corporeală.culoarea galben aurie în diaree. calculi în uretră. conţinut intestinal cu efect excitant (chimic. sau sondaj vezical pacientul trebuie să aibă echilibru psihic – învaţă pacientul poziţia corectă pentru micţionare.holeră . asigură comfortul psihic. Manifestări de dependenţă: glob vezical micţiuni absente sau micţiuni frecvente în cantităţi foarte mici (urinare prin “prea plin”) Intervenţiile asistentei: pacientul trebuie să aibă micţiuni spontane – verifică prezenţa globului vezical. de corp. pampers. Diareea Este eliminarea unui număr mare de scaune. Apare în leziuni medulare. encefalită. climat confortabil. igienă locală. mecanic). 20 – 30 scaune/zi – dizenterie. 3. cremă protectoare. serveşte pacientul la pat. verde – când Bi se oxidează la nivelul intestinului gros . Factori declanşatori: cauze nervoase. Retenţie urinară – ischiurie Reprezintă incapacitatea vezicii urinare de a-şi evacua conţinutul. scaune moi. apoase. Manifestări de dependenţă: . septicemie.frecvenţă: 3 – 6 scaune/zi – enterite. purtarea chiloţilor cu căptuşeli. păstoase. cantitatea: mărită în diareeile gastrogene . afecţiuni neurologice. 80 – 100 scaune/zi . inflamatoare. învaţă pacientul exerciţii de întărire a musculaturii perineale. semilichide. a muşchilor planşeului pelvin (înainte şi după micţiune timp de 4 sec. concomitent cu pierdere de apă şi electroliţi. paralizii ale vezicii urinare sau a sfincterelor. pacientul să-şi recapete controlul sfincterian: aport lichidian adecvat. căldură pe abdomen. deprinderi de eliminare la ore fixe.

ileus. bile conglomerate culoare închisă crampe meteorism flatulenţă tenesme (senzaţie dureroasă la defecare) fecalom La copil: mucogrunjoase – consistenţă neomogenă. putrefacţie exagerată. supă de linte – febră tifoidă. mecanice: stenoză intestinală. alimente bogate în reziduri. . cauze endocrine.colică . Constipaţia Se caracterizează prin scaune rare. Poate avea cauze funcţionale: accidentale sau habituale. holeră. creme protectoare pacientul să-şi satisfacă celelalte nevoi fundamentale: repaus la pat. calculează cantitatea de lichide ingerate . corpului.alimentaţie hidrică. Manifestări de dependenţă frecvenţă: scaun la 2 – 4 zile orar inadecvat cantitatea redusă consistenţa: uscată. în diaree. trat.99 . protejează patul pacientul să fie echilibrat hidro-electrolitic: asistenta hidratează pacientul. efectuarea clismelor evacuatorii. rânced – grăsimi neutre. sau mai rare uneori. crescută (schibale.durere locală . cancer al colonului.sânge – colite. înălzeşte pacientul.semne de deshidratare 5. endoscopie dacă este cazul. menţinerea constantă a temp. medicamentos. dietă. cancer rectal . efectuarea exerciţiilor fizice regulate. zeamă de orez – intoxicaţii. chiar cu un ritm regulat. unul la 2 – 4 zile. giardiază. masă fecaloidă abundentă. coproliţi) forma: bile dure. puroi. orar regulat al meselor. putred. pacientul să aibă tegumentele şi mucoasele perianale curate şi integre: toaletă locală.crampe – contracţii dureroase . afecţiuni gastrointestinale.mirosul: acid – fermentaţie. foarte fetid – cancer de colon şi rect . semilichidă lichide – semilichide muco-purulente muco-sanguinolente Intervenţiile asistentei: pacientul să aibă tranzit în limite fiziologice prin: ingerarea cantităţii suficiente de lichide.aspect deosebit şi cu elemente anormale: zeamă de pepene. recoltează sânge pentru hemocultură. cu mucus. laxative.

leucoree patologică hidroree (secreţie vaginală abundentă 200 – 400 ml) culoarea şi aspectul scurgerilor vaginale (albicioasă – leucoreea tinerelor femei. sanguinolente (gastrite. roşie apoasă. frecvente (stenoză hipertrofică de pilor). boli infecţioase. mucoasă. aplică şi schimbă pansamentele des. 6. Vărsăturile periferice au simptome premergătoare: greaţă. biliare. meno-metroragii oligomenoree. alcoolici). HIC: meningite. Cauzele: de origine centrală: sd. chimice. cefalee. dismenoree. galben verzuie – gonococie. hipermenoree. ulcer. amoniac. urogenitale. tahicardie. seroasă. monitorizarea funcţiilor vitale) 7. mică conţinutul: alimentare. brună zaţ de cafea – cancer gastric mirosul fad. polimenoree. boli psihice) orarul: matinale (garvide. Eliminare menstruală şi vaginală inadecvată Manifestări de dependenţă: amenoree. encefalite. salivaţie. 8. . intoxicaţii). Intervenţiile asistentei: pacientul să fie echilibrat fizic şi psihic în timpul vărsăturii. Vărsăturile Prin vărsătură înţelegem evacuarea pe gură a conţinutului stomacal. deshidratare. muco-purulentă) ritmul scurgerilor Intervenţiile asistentei: asigură repausul la pat. transpiraţii reci. galben murdar (ocluzii).stenoza pilorică. mucoase. hipo. efectuează spălături vaginale. tulburări metabolice. calmează durerea cu antialgice. Diaforeza. greaţă. incoercibile (graviditate. roşie (hematemeză. ameţeli. cafenie – tumori. Transpiraţia în cantitate abundentă Sudoarea este produsă de glandele sudoripare sub controlul SNV şi contribuie la eliminarea din organism a apei şi a unor deşeuri: uree. linişteşte pacienta şi-i administrează sedative). rânced forţa de proiecţie: în jet în HIC simptome ce însoţesc vărsăturile: dureri abdominale. cefalee. fecaloide (ocluzii intestinale). postprandiale cantitatea: mare. Manifestări de dependenţă: frecvenţă: ocazionale. tumori de origine periferică: cauze digestive. fecaloid (ileus).100 pacientul să fie echilibrat psihic. completând astfel eliminarea renală. endocrine. medicamentoase. acid uric şi altele. confuzie cu hemoptizie culoarea: galben verzuie (vărsături bilioase). pacientul să fie echilibrat hidroelectrolitic şi acido-bazic (rehidratare orală şi parenterală. purulente (gastrite flegmonoase).

microscopic (sediment.Determinarea cantităţii de urină/24 ore prin colectarea urinii pe 24 ore (în recipiente). Cantitatea de urină pe 24 ore este în mod normal 1500 ml.EPA) cantitate: 50 – 100 ml/24 ore – bronşite. Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a elimina . miros. până la 1000 ml în bronşiectazii.6 – 6. 9. culoare. creatinină.AB). Sputa reprezintă totalitatea substanţelor ce se expulzează din căile respiratorii prin tuse. alb prelată mirosul: fetid (TBC. Colectarea începe dimineaţa la o anumită oră şi până dimineaţa următoare. ionograma. cilindri. purulent.101 Manifestări de dependenţă: orar – mai mult sau mai puţin regulat cantitate: 600 – 1000 ml/24 ore localizare – generalizată. vomică – eliminarea unei cantităţi masive de puroi. aspect. aerată. seros (edem pulmonar acut . clorurie. compoziţia chimică – uree. Intervenţiile asistentei: pacientul să aibă o stare de confort – menţine curate tegumentele. celule epiteliale) ex bacteriologic şi fizico-chimic (pH. . alcoolism cronic. macroscopic (volum. pneumonii. Densitatea normală 1015 – 1025. la aceeaşi oră. la palme. galben verzuie. Dacă urina este limpede reacţia este neg. transparenţă. spală tegumentele pacientul să aibă echilibru psihic. Manifestări de dependenţă: culoarea – roşie. vâscoasă. luciu. creatinurie) Densitatea urinară – cu urodensimetru (cilindru gradat). SIDA. rahitism. brună. caverne TBC. plante (Basedow. TBC. gelatinoasă aspectul: mucus (astm bronşic . hemoptoică.4 Determinarea calitativă a albuminuriei (proteinurie) cu 10 – 15 pic ac sulfosalicilic. ruginie. variază în funcţie de alimentaţie. Intervenţiile asistentei: pacientul să nu devină sursă de infecţii nozocomiale (educarea pacientului cum să expectoreze). preclimax). densitate) ex. . temperatură. depreinderile igienice ale bolnavului. iar dacă devine opalescentă reacţia este pozitivă. Reacţia urinei – din urina proaspătă.Analiza urinei Cuprinde: ex. dilataţie bronşică) consistenţa: spumoasă. elemente figurate. hiperhidroză plantară miros – puternic. Urina are o reacţie acidă cu un pH = 5. Expectoraţia Este eliminarea sputei din căile respiratorii.

dincolo de limitele duodenului. Indicaţii: stază gastrică ocluzie ileus paralitic preoperator postoperator (gastrectomie. sterilizate. în 10 – 15 min. mucus X. Determinarea puroiului – cu hidroxid de Na 20% sau KOH 20%. uscate. diaree – . Indicaţii: . Dacă apare un inel verde la limita de separare a celor două lichide. Determinarea urobilinogenului – prin metoda Erlich. până la apendicele xifoid se introduce sonda în stomac şi se verifică dacă a ajuns în stomac se aspiră conţinutul gastric se securizează sonda şi se fixează la nas sau faţă. apare un disc violet la limita de separare a celor două lichide. Aspiraţia gastrică = golirea stomacului de conţinut prin intermediul unui tub introdus în stomac şi menţinerea stomacului gol pri manevre de aspiraţie . Captarea (colectarea) dejecţiilor fiziologice şi patologice Scopul: de a observa caracterele fiziologice şi patologice ale dejecţiilor. Normal: 1000 hematii/min şi 1000 leucocite/min. Dacă are culoare roşie este pozitivă Determinarea bilirubinei – prin proba Rosin. lichidul din eprubetă se colorează în negru. Testul Addis-Hamburger. Se va nota aspectul scaunelor în foaia de temperatură cu semnele convenţionale: normal I. moale /.5% Captarea vărsăturilor prin aşezare în poziţie şezândă şi oferindui-se o tăviţă renală. Se citeşte la 24 ore şi se notează grosimea stratului precipitat direct în g%. bulele de aer ce se formează în urină nu se ridică la suorafaţă decât cu întârziere. Bi este prezentă. Dacă urina conţine glucoză. Se măsoară din urină nr. Dacă există puroi. Tubajul intestinal – aspiraţie intestinală continuă Este introducerea prin gură sau nas a unei sonde de plastic sau de cauciuc. puroi P. sanguinolent S. hematii şi leucocite/min. Determinarea calitativă a glucozei – cu reactiv Nylander sau Fehling. Determinarea acetonei – cu reactiv Legal – Imbert. cu soluţie lizol 3% şi fenol 2. colecistectomie) Manevră: i se explică bolnavului manevra se scoate proteza dentară se măsoară distanţa de la nările stomacului. Dacă urina conţine acetonă.102 Determinarea cantitativă a albuminei – cu albuminometrul Esbach (R – reactiv şi U – urină). Captarea urinei Captarea sputei (în recipiente spălate. melenă M. folosind ca reactiv alcool iodat 6%.

Stomiile = creerea prin intervenţie chirurgicală a unei deschizături (stome) prin care se realizează o comunicare între un organ cavitar şi tegument sau relizarea unei noi deschizături între două formaţiuni (anus artificial. se aplică cremă protectoare. perificarea cu ajutorul chirurgului a permeabilităţii stomiei. transfuzie. pierderi insensibile (cale pulmonară şi cutanată) sau pot fi pierderi anormale (patologice): pierderi în caz de febră. observarea culorii acesteia. ileostomie. diaree. colonostomie. Stabilirea regimului alimentar corespunzător. Increta: alimente şi băuturi. se fixează punga de colostomie). Printr-un pansament se pot pierde 500 – 700 ml apă Un bilanţ echilibrat între intrări şi ieşiri menţine o hidratare constantă Bilanţul vizează menţinerea unui echilibru între pierderile de apă şi cantităţile care vor trebui administrate. Calculul ritmului de administrare a soluţiilor perfuzabile . fistule. Se va nota. cât şi ieşirile (excreta). urostomie.103 extragerea lichidelor şi gazelor din intestin pentru a evita acumularea de gaze în cazul întreruperii tranzitului intestinal înaintea unei intervenţii chirurgiucale pentru temporizarea unei intervenţii chirurgicale în caz de ileus mecanic Metodă Se face cu o sondă Miller – Abbott cu lumen dublu. drenaje. se şterg tegumentele din jurul stomei. de câte ori a fost schimbat pansamentul şi gradului de îmbibare. Asigurarea suportului psihologic al pacientului şi reîncadrarea acestuia în viaţa socială. De reţinut! pentru fiecare grad peste 37 grade Celsius. Excreta: ieşirile prin urină. gastrostomie). şi cu balonaşul umflat din capătul ei se progresează în lumen. Urmărirea bilanţului lichidian Pentru a urmări bilanţul lichidian. scaun. ajutarea bolnavului să se ridice. spălarea şi dezinfectarea corespunzătoare a stomiei. se vor nota atât intrările (ingesta). vărsături. Îngrijirea pacientului colostomizat: susţinerea psihologică asigurarea echipamentului necesar pentru îngrijirea stomei aparate colectoare îngrijirea corespunzătoare de către asistentă a colostomiei (pansare. se va calcula o pierdere suplimentară de 500 ml apă. etc. apa din metabolismul celular sau alte intrări : perfuzie.

adultul este activ. Factori psihologici: emoţiile exprimate prin mişcări ale corpului. Factori sociologici: cultura. Manifestări de independenţă Postura adecvată (sau atitudinea) bazată pe acţiunea sinergică şi coordonată a elementelor aparatului locomotor şi sistemului nervos are rol în menţinerea stabilităţii. personalitatea: temperamentul face ca individul să fie mai activ sau mai calm. Factori care influenţează satisfacerea nevoii Factori biologici: Vârsta şi dezvoltarea : copilul mic are mişcări puţin coordonate. tradiţiile. echilibrului. vârstnicul are forţă redusă şi agilitate scăzută Constituţia şi capacităţile fizice influenţează intensitatea efortului fizic pe care-l depune individul.NEVOIA DE A SE MIŞCA ŞI A AVEA O BUNĂ POSTURĂ A se mişca şi a avea o bună postură sunt o necesitate a fiinţei vii de a fi în mişcare. religia. în picioare (ortostatism) şezând (cu capul drept) culcat (clinostatism) Mişcări adecvate . de a păstra diferitele părţi ale corpului într-o poziţie care să permită eficacitatea funcţiilor organismului. Independenţa în satisfacerea nevoii Menţinerea independenţei mişcării corpului şi a bunei posturi este determinată de integritatea sistemului locomotor (osos şi muscular). I.104 Formula 1: total soluţie/total ore = ml/oră Formula 2: ml/oră x factor picurător = pic/ oră Formula 3 = total soluţie x factor picurător/ număr ore x 60 min = pic/min Picurător copii = micro = 60 pic/ml Picurător adult = macro = 15 pic/ml Picurător sânge = 10 pic/ml 4. de a-şi mobiliza toate părţile corpului prin mişcări coordonate. a sistemului nervos şi a aparatului vestibular. rolurile sociale. organizarea socială.

Edeme ale membrelor 1. adducţie. supinaţie. rotaţie.105 Tipuri de mişcări: abducţie. în funcţie de intensitatea efortului. flexie. mişcări izometrice (contracturi în care lungimea muşchiului rămâne neschimbată). aparat gipsat). fiind recomandată adesea ca metodă terapeutică sau poate fi cauzată de traumatisme şi boli organice sau funcţionale. extensie. izolarea) Lipsa cunoaşterii Manifestări de dependenţă Dificultate de deplasare Diminuarea sau absenţa mişcării Atonie musculară Atrofie musculară Hipertrofie musculară Contractură musculară Râs sardonic (contractura muşchilor masticatori determină trismus – râsul sardoni – în tetanos) Anchiloză (diminuarea sau imposibilitatea mişcării unei articulaţii) Crampă – contracţie spasmodică involuntară şi dureroasă a unuia sau mai multor muşchi Escară de decubit . alterarea integrităţii aparatului locomotor (fracturi. Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei mişcării stabileşte împreună cu pacientul nevoile de exerciţiu fizic planifică un program de exerciţii moderate învaţă pacientul să folosească tehnici de destindere şi relaxare educă pacientul să evite tabagismnul. Imobilitatea Este o diminuare sau restricţie a mişcării. Refuzul de a face activităţi 7. Tensiunea arterială se modifică în raport cu intensitatea efortului depus Puls creşte frecvenţa şi amplitudinea lui. Circulaţie inadecvată 6. circumducţie Exerciţii fizice: mişcări active şi pasive. mesele copioase. Postură inadecvată 5. tulb de gândire) Surse de ordin sociologic (eşecul. Necoordonarea mişcărilor 4. II. Imobilitate 2. Hiperactivitate 3. mişcări de rezistenţă. Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: alterarea centrilor nervoşi (accident vascular cerebral AVC). dezechilibre Surse de ordin psihologic (stress. DEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII Probleme de dependenţă: 1. piedici ale mişcării (pansament. surplusul de greutate. pronaţie. entorse).

din mediul extern) Mişcări caracteristice – mişcări rapide. frecvente Spasme Ticuri Manie – psihoză caracterizată printr-o stare de excitaţie. înlătură obiectele contondente. dezechilibru hidroelectrolitic Surse de ordin psihologic – tulburări de gândire. reacţii medicamentoase. auditivi. anxietate Surse de ordin sociologic – mediu necunoscut Lipsa cunoaşterii Manifestări de dependenţă . aplică constrângeri fizice dacă este cazul. Surse de dificultate Surse de ordin fizic – deficit senzorial. alcoolism Surse de ordin psihologic: senilitate.106 Diminuarea interesului Intervenţiile asistentei: Pacientul să aibă tonusul muscular şi forţa musculară păstrată – exerciţii să-şi menţină integritatea tegumentelor şi a activităţii articulare – schimbarea poziţiei corpului şi mişcări pasive să-şi menţină funcţia respiratorie (exerciţii de respiraţie profundă) să fie echilibrat psihic să-şi menţină satisfăcute celelalte nevoi fundamentale 2. b. în special în sfera activităţii. nu duce nimic din ceea ce plănuieşte la îndeplinire Euforie Intervenţiile asistentei Înlătură stimulii din mediul înconjurător Supraveghează permanent pacientul pentru a nu se răni. Hiperactivitatea Constă în creşterea ritmului mişcărilor şi a activităţilor individului. Parkinson. Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: dezechilibre endocrine. cunoaşterii şi activităţii. Necoordonarea mişcărilor Este dificultatea sau incapacitatea individului de a-şi coordona mişcările diferitelor grupe musculare. determinată de instabilitatea emoţională şi pierderea ideilor. tulburări de gândire Lipsa cunoaşterii Manifestări de dependenţă Vorbire caracteristică (vorbeşte mult. precipitat) Pacientul reacţionează la toţi stimulii (luminoşi. 3.

ajută pacientul să facă băi calde. contracturi – schimbă poziţia pacientului la 2 h. masează punctele de presiune la fiecare schimbare a poziţiei. defecte de structură osoasă. scolioză deformări ale membrelor inferioare – genu valgum (X). opistotonus. stressului. stress Surse de ordin sociologic – condiţii de muncă inadecvate Lipsa cunoaşterii Manifestări de dependenţă oboseală musculară deformări ale coloanei vertebrale – cifoză. anchiloze. lordoză. tremurături. masaje pacientul va fi ajutat să-şi satisfacă nevoile organismului 4. Tulburări ale mersului Faţă rigidă Intervenţiile asistentei va pregăti pacientul psihic în vederea oricărei tehnici de îngrijire planifică pacientul pentru program de exerciţii şi mers. ecvin. Postura inadecvată Este o problemă de dependenţă. genum varum (O). cel cu anemie posthemoragică – în poziţie Trendelenburg) pacientul să nu prezinte complicaţii: escare de decubit. reprezentată de orice poziţie care nu respectă principiile poziţiei anatomice a corpului. talus valgus. poziţia de coccoş de puşcă (în meningită) Surse de dificultate Surse de ordin fizic – lezări ale oaselor şi muşchilor. modificărilor produse de boală în organism (contractura musculară – tetanos). dispnee Surse de ordin psihologic – anxietate. învaţă pacientul să folosească aparate de susţinere. cocoş de puşcă dificultate de schimbare a poziţiei torticolis bătătură (clavus) Intervenţiile asistentei pacientul să aibă o postură adecvată pacientul să aibă o poziţie care să favorizeze respiraţia. circulaţia sângelui. anxietăţii.107 Akinezie – lipsa sau diminuarea mişcărilor normale Ataxie – tulburări de coordonare a mişcărilor active voluntare Convulsii. pacientul imobilizat la pat. picior strâmb. Poziţiile inadecvate se pot întâlni ca urmare a oboselii. durere. exerciţii fizice. efectuează exerciţii pasive şi active. slăbiciunii musculare. picior plat deformări ale şoldului – luxaţie poziţii inadecvate poziţii patognomonice – tetanos. asigură igiena tegumentelor şi a lenjeriei de pat şi de corp. drenajul secreţiilor bronşice (cel cu probleme respiratorii în poziţie şezândă. învaţă pacientul care este poziţia adecvată . care predispune individul la diferite deformări.

pat cu somieră mobilă. muşamaua din cauciuc. Poziţia activă – pacientul se mişcă singur. afecţiuni ale coloanei. anemii posthemoragice. apoi se introduc cu grijă cele curate). aleza (acoperă muşamaua. Poziţiile pacientului în pat În funcţie de starea generală a pacientului şi de afecţiunea sa. pat universal. De aceea se impun măsuri de prevenire. Poziţia pasivă – pacientul nu poate să-şi schimbe singur poziţia. pat cu rezemător. uşor de manipulat şi de curăţat Tipuri de paturi: pat simplu. să-i permită pacientului să se mişte în voie. escare. Uneori se schimbă lenjeria cu pacientul în pat dacă starea generală a pacientului nu permite ridicarea din pat (se întoarce pacientul în decubit lateral şi se scot pe rând perna. pat pentru terapie intensivă. inadecvată datorată afecţinii de bază (tetanos. Asistenta trebuie să cunoască poziţiile pe care pacientul trebuie să le aibă în pat. nu are nevoie de ajutor. ca o măsură profilactică în prevenirea unor complicaţii sau ca măsură terapeutică (folosirea aparatelor de extensie). De reţinut: imobilizarea poate produce complicaţii din cauza presiunii exercitate asupra ţesuturilor cuprinse între planurile osoase şi suprafaţa dură a patului (roşeaţă. Tipuri de poziţie: Decubitul dorsal şi poziţia Fowler (cu picioarele flectate şi cu un sul în regiunea lombară) se indică după pucţie lombară (PL). Trendelenburg). meningită). lenjeria. este din pânză şi va fi din aceeaşi lungime). poziţia poate fi: activă. pernele să fie două – una cu păr de cal. necroze) încetinirea circulaţiei în clinostatism (culcat) favorizează formarea trombozelor. Circulaţia inadecvată (vezi nevoia de a respira) TEHNICI DE EVALUARE ŞI ÎNGRIJIRI ASOCIATE NEVOII DE A SE MIŞCA ŞI A AVEA O BUNĂ POSTURĂ 1. operaţi - . alta din burete. are nevoie de ajutorul unei persoane Poziţia forţată – pacientul are o poziţie neobişnuită. pătura să fie din lână moale. două sau trei bucăţi. pasivă sau forţată. producerea pneumoniilor hipostatice. şi-a pierdut forţa fizică. pacienţi slăbiţi adinamici. Patul pacientului Calităţile patului: să fie comod. ca o reacţie de apărare a organismului (ex în colica biliară sau criza dureroasă de ulcer). edem. pat ortopedic (poate fi menţinut în poziţie semişezândă. Patul şi lenjeria vor fi schimbate de câte ori este nevoie.108 5. pat pentru sugari şi copii (cu gratii) Accesoriile patului: salteaua – dintr-o singură bucată. unele afecţiuni cerebrale. lenjeria să aibă cât mai puţine cusături.

în anemii acute. hemiplegie. Tipuri de mişcări: mişcarea capului – mişcări active şi pasive. adinamici.109 Poziţia sezând – la pacienţii dispneici. în insuficienţă cardiacă. mişcări de flexie şi extensie Aşezarea pacientului la marginea patului Aşezarea în fotoliu Ridicarea în poziţie ortostatică Transportul pacienţilor Categorii de pacienţi care trebuie transportaţi: accidentaţi. în escare întinse. astenici. rotaţie. Poziţie ginecologică – pentru examene ginecologice. operaţi.pentru extensia coloanei cervicale (tratament ortopedic) Decubit ventral – în paralizia unor grupuri musculare. în stare de şoc. Mobilizarea pacientului Scopul mobilizării este mişcarea pacientului pentru a preveni complicaţiile ce pot apărea din cauza imobilizării şi pentru recâştigarea independenţei. cu insuficienţă cardiopulmonară gravă. perioada de exerciţii pasive şi active pentru refacerea condiţiei musculare şi anvergura de mişcare trebuie începută încet. gleznei) (flexie. exerciţiile se fac înainte de mese. psihici. în cursul toaletei şi schimbării lenjeriei. inconştienţi. obnubilaţi. extensie. meningite. pentru oprirea hemoragiilor membrelor inferioare. în astm bronşici. cu leziuni ale membrelor inferioare. supinaţie) mişcarea şi schimbarea poziţiei membrelor superioare şi inferioare. Obiective urmărite: normalizarea tonusului muscular menţinerea mobilităţii articulare asigurarea stării de bine şi independenţa pacientului stimularea metabolismului favorizarea eliminării urinii şi fecalelor Principii de respectat – mobilizarea se face în funcţie de: natura bolii. la vârstnici. Poziţie proclivă (Trendelenburg inversat) . încheieturilor (mâinii. febrili. inconştineţi. pentru examinări rectale Poziţia genupectorală – pentru tuşeu rectal Schimbările de poziţie ale pacientului pot fi active – le execută pacientul singur pot fi pasive – sunt efectuate cu ajutorul asistentei (se execută la pacienţii adinamici. după intervenţii intratoracice. renale. tipul de reactivitate a pacientului. starea generală. paralizaţi. flexie hiperextensie) mişcarea degetelor. imobilizaţi. flexie laterală. cu tulburări de echilibru. cu aparate gipsate). exerciţii de relaxare. . pronaţie. Poziţie declivă (Trendelenburg – cu capul mai jos) – pe masa de operaţie în cazul sincopelor. după anumite intervenţii chirurgicale. Decubit lateral (culcat pe o parte) – în pleurezii. după rahianestezie. somnolenţi.

cu vehicule speciale: autosalvări. teama. timp suficient. avioane sanitare. cei ce lucrează în ture se alterează ritmul veghe-somn Capacitatea de a te destinde (eliberarea de tensiunile nervoase. adult 7 – 9 ore. pulsul. altfel adorm greu) Psihologic – anxietatea. care se diminuează progresiv până la vârsta adultă când se stabilizează. cu mijloace improvizate în caz de urgenţă. dar este mai superficial. Somnul este forma particulară de odihnă prin absenţa stării de veghe.n 16 – 20 ore. somnul cu vise. paradoxal. astfel încât să-i permită organismului să obţină un randament maxim. fortifiant. 5. fotoliu şi pat rulant. se completează resursele energetice folosite. elicopter. lectură) Ritmul veghe – somn – important. sau cu anumite ritualuri şi obiceiuri înainte de culcare: baie. numai parţial pentru creier) – are rol reparator. Independenţa în satisfacerea nevoii Fiinţa umană consacră o parte importantă a vieţii somnului şi odihnei. Odihna este perioada în care se refac structurile alterate ale organismului. 1 an – 14 – 16 ore. cărucior. Necesităţile proprii organismului (unele dorm mai puţin. scade MB. a. la vârstnici durata somnului rămâne neschimbată. tonusul muscular. Somnul este format din 2 tipuri de somn: somnul lent (este o perioadă de odihnă pentru organism. altele mai mult) Activitatea Deprinderi legate de somn (culcarea la aceeaşi oră. respiraţia. preocupările zilnice. adolescent 12 – 14 ore. În timpul somnului.110 Mijloace de transport – cu brancardă (targă). mai ales la pubertate. se transportă produşii formaţi în timpul efortului. TA. activităţile fiziologice scad. cu funcţie de reînnoire a ţesuturilor corporeale şi somnul rapid. (mai ales în timpul somnului nocturn). Creşte secreţia hormonilor de creştere. cu treziri nocturne).(important pentru refacerea creierului – creşte fluxul sanguin în creier). fie în ficat – acidul lactic. vârstnici 6 – 8 ore . NEVOIA DE A DORMI ŞI A SE ODIHNI Este necesitatea fiecărei fiinţe umane de a dormi şi a se odihni în bune condiţii. fie în rinichi – organ excretor. neliniştea Sociologic programul de activitate locul de muncă Manifestări de independenţă Somnul: durata – n. la speologi. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii de somn Biologici: vârsta (copilul are nevoie de mai mult somn.

gesticulează. Oboseală 5. Dificultate sau incapacitate de a se odihni Surse de dificultate De ordin fizic – afecţiuni (cerebrale. activităţi intelectuale şi invers).111 calitatea: regenerator. Observă dacă perioadele de relaxare sunt în raport cu necesităţile organismului Îi explică necesitatea menţinerii unei vieţi ordonate Îl învaţă tehnici de relaxare şi modalităţi de a favoriza somnul. endocrine. afectarea gândirii. Insomnia Somn perturbat numărul orelor de somn ( total 6 ore) insomnii iniţiale insomnii terminale – adoarme uşor. Nelinişte - . b. lipsa cunoştinţelor 1. ţipă. fără întreruperi. perioadele de activitate trebuie intercalate cu cele de repaus. durere. se ridică în şezut. fără coşmaruri. Perioade de relaxare şi timp liber (ex vacanţa. insomnii predormiţionale – stare de vegehe prelungită până la apariţia somnului. Incomoditate – disconfort 4. concediu) Modalităţi folosite pentru odihnă şi relaxare – cea mai eficientă odihna activă (după activităţi fizice. insomnii postdormiţionale – la vârstnici. după ce această stare dispare pacientul adoarme din nou. Insomnie 2. surmenaj) Psihic – anxietate. calm. Dependenţa în satisfacerea nevoii Dacă acestă nevoie nu este satisfăcută apar probleme de dependenţă: 1. fărâmiţând somnul). dominant) Somnambulism Apatie Pavor nocturn – stare de spaimă intensă – pacientul se trezeşte din somn. de a se odihni Menţine condiţiile necesare somnului. vise agreabile. Aţipiri în timpul zilei Coşmaruri (vis penibil. stress Social şi lipsa cunoaşterii – eşecul funcţiei. plăcute. Perioade de repaus Pentru evitarea suprasolicitării fizice şi psihice. adoarme cu uşurinţă şi se trezeşte odihnit (se instalează după vârsta de 3 luni şi la 10 luni este ca la adult). Intervenţiile asistentei pentru menţinerea nevoii de a dormi. dar se trezeşte şi nu mai poate adormi calitatea somnului – insomnii dormiţionale (multiple perioade de veghe care apar în timpul nopţii. Hipersomnie 3.

oferă pacientului o cană de lapte cald înainte de culcare. de neplăcere fizică şi psihică Manifestări de dependenţă: iritabilitate indispoziţie.112 Confuzie (false percepţii. poate răspunde cu oarecare brutalitate. stare de epuizare nervoasă şi musculară Manifestări de dependenţă: faţa palidă. Disconfort: senzaţie de jenă. mai profundă Narcolepsia – necesitatea subită de somn. prelungirea duratei şi intensificarea profunzimii somnului. Hipersomnie – ore excesive de somn. pacientul fiind convis de realitatea lor) Iritabilitate Sentiment de depresie – tristeţe Diminuarea puterii de concentrare Oboseală Intervenţiile asistentei . Manifestări de dependenţă: Somn modificat (numărul de ore de somn noaptea peste 10 ore la adult şi peste 12 ore la copil. însoţită de inactivitate. calitatea somnului – se diferenţiază de somnul normal prin profunzime.Pacientul să beneficieze de somn corespunzător calitativ şi cantitativ (învaţă pacientul tehnici de relaxare. laconic) Letargia – hipersomnie continuă. administrează tratamentul medicamentos). identifică metodele de diminuare a factorilor cauzatori. Pacientul să fie activ. Somnolenţa – aţipiri (pacientul aude cuvintele rostite tare. cooperant 6. să asculte muzică şi apoi să se culce din nou. precedată de pierderea tonusului muscular Comportamentul verbal şi nonverbal – lent. pacientul răspunde cu greutate la întrebări Oboseală Inactivitate Intervenţiile asistentei: Pacientul să beneficieze de un număr de ore de somn corespunzător vârstei – identifică hipersomnia. 2. bruscheţea apariţiei). tristă . învaţă pacientul care se trezeşte devreme să se ridice din pat câteva minute . jenă stare de disconfort diaforeză (tanspiraţie abundentă) dureri musculare Intervenţiile asistentei: Pacientul să beneficieze de confort fizic şi psihic 7. exerciţii respiratorii înainte de culcare. Oboseală: senzaţie penibilă. durată. să citească. greoi. administrează tratamentul medicamentos.

deci trebuie să folosească haine mai călduroase. lenjerie de pat curată şi uscată. talie. cultura. a. Psihologici – credinţă. temperatură adecvată în salon Favorizarea ritualurilor adormirii (aerisirea salonului. statură. apatie. Independenţa în satisfacerea nevoii Omul. lent TA scăzută Somnolenţă diurnă Tegumente palide. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: Biologici: vârsta. emoţiile Sociologici şi culturali: clima. reci Plictiseală. atenuarea durerii. pulsul rar. purtarea de obiecte semnificative . El îşi alege hainele conform circumstanţelor şi nevoilor proprii. exerciţii de relaxare. reducerea volumului unor aparate din apropierea saloanelor. asigurarea unei bune igiene corporeale. are nevoie de haine cu care să se îmbrace pentru a se proteja. statutul social. citit) Educaţia pacientului: stabilirea unui orar de somn şi odihnă. activitate. munca. permiţându-i o libertate de mişcare. Manifestări de dependenţă: Semnificaţia veşmintelor – ascunde şi protejează corpul Alegerea personală – după gust şi modă Sortarea veşmintelor Calitatea veşmintelor Potrivirea veşmintelor.113 ochii încercănaţi. 6. explicarea rolului somnului şi odihnei pentru refacrea organismului. privire înceţăşată. pentru a-şi proteja corpul de rigorile climei. NEVOIA DE A SE ÎMBRĂCA ŞI DEZBRĂCA Este necesitatea proprie individului de a purta îmbrăcăminte adecvată după circumstanţe. copii mici şi persoanele în vârstă au temp mai scăzută. activitate. exerciţii de relazare. temperatura zilei. să le supravegheze somnul din punct de vedere cantitativ şi calitativ Să reducă zgomotul în mediul spitalicesc (închiderea uşilor la saloane. astenie Scăderea greutăţii Intervenţiile asistentei: pacientul să fie odihnit cu tonusul fizic şi psihic bun Tehnici de evaluare în satisfacerea nevoii de odihnă a pacientului Aprecierea gradului de adaptare a pacientului la mediul spitalicesc Asistenta să cunoască nevoile fiziologice de somn ale pacienţilor. Asigurarea confortului: diminuarea surselor de iritaţie fizică.

încurajează persoana pentru aşi alege singur îmbrăcămintea. Dezinteres pentru ţinuta vestimentară 3. stress. sărăcie. plăgi. anxietate. îi acordă suficient timp pentru a se îmbrăca.114 Capacitatea fizică de îmbrăcare şi dezbrăcare. Dificultatea de a se îmbrăca şi dezbrăca 2. explorează gusturile. Surse de dificultate: de ordin fizic – incapacitatea intrinsecă: lezarea fizică. pierderea cunoştinţei Lipsa de cunoaştere. Intervenţiile asistentei: Menţine independenţa – învaţă persoana să-şi aleagă îmbrăcămintea corespunzătoare. face zilnic exerciţii de motricitate. b. incapacitatea de a se îmbrăca şi dezbrăca Dezinteresul faţă de ţinuta sa (apatie. Dezinteresul pentru ţinuta vestimentară Manifestări de dependenţă: Dificultatea. Dificultate de a se îmbrăca şi dezbrăca 2. pansamente). Intervenţiile asistentei: Obiective: Pacientul să cunoască importanţa satisfacerii de a se îmbrăca şi dezbrăca (asistenta să vadă cu ce se îmbracă şi să supravegheze acest lucru) Pacientul să se poată îmbrăca şi dezbrăca singur (identifică capacitatea pacientului şi limitele acestuia. diminuarea motricităţii membrelor superioare. Neîndemânare în a-şi alege haine potrivite. 1. îmbracă şi dezbracă paceintul în caz de paralizii) Pacientul cu tulburări psihice recâştigă independenţa de a se îmbrăca şi dezbrăca Intervenţiile asistentei: alegerea lenjeriei pregătirea lenjeriei la îndemâna pacientului explicarea tuturor gesturilor pe care trebuie să le facă . de ordin socioeconomic – eşecuri. incapacitatea extrinsecă: obstacole ce împiedică mobilizarea membrelor superioare (aparate gipsate. Dependenţa în satisfacerea nevoii de a se îmbrăca şi dezbrăca Probleme de dependenţă în satisfacerea acestei nevoi sunt: 1. melancolie) Refuzul de a se îmbrăca şi dezbrăca Alegerea de haine inadecvate Veşminte inconfortabile. dezechilibre de ordin psihologic: tulburări de gândire. conflicte.

când e cald – diminuează procesele oxidative pe cale reflexă. Temp. influenţează termogeneza: când e frig.8 °C. pentru a-şi menţine starea de bine. este predispus la temperaturi de 35 – 36 °C.7 °C. locuinţa influenţează temperatura corpului. Adultul îşi menţine temperatura între 36 – 37 °C. Temperatura mediului înconj. Pierderile de căldură se realizează prin: evaporare (transpiraţie şi evaporare prin piele). vasodilataţie. I. corpului este între 36. Variaţia diurnă – temperatura este minimă între orele 3 – 5 dimineaţa. Exerciţiul – temp corpului creşte cu 2. Vârstnicul. mai ales proteinele cresc temperatura corpului. Echilibrul dintre termogeneză şi termoliză se numeşte homeotermie. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: Factori biologici: vârsta – nou născutul şi copilul mic au o termoreglare fragilă datorită imaturităţii centrului respirator. . creşte activitatea musculară pe cale reflexă şi se intensifică procesele oxidative. prin diminuarea proceselor nervoase. convecţie (pierderea căldurii prin circulaţia de aer în jurul corpului).1 şi 37. în caz de frig. 7. NEVOIA DE A MENŢINE TEMPERATURA CORPULUI ÎN LIMITE NORMALE Menţinerea temperaturii corpului în limite nromale este necesitatea organismului de a conserva o temperatură la un grad aproximativ constant. Menţinerea acestui echilibru este asigurat de funcţionarea centrilor termoreglării din hipotalamus. Independenţa în satisfacerea nevoii Temperatura corpului se menţine constantă datorită echilibrului dintre termogeneză şi termoliză. Alimentaţia. radiaţie (prin unde electromagnetice când temp mediului înconjurător e mai mică decât a corpului). datorită diminuării proceselor metabolice Sexul – la femei temperatura este peste 37 °C. Factori psihologici – anxietatea. emoţiile cresc temperatura corpului Factori sociologici – locul de muncă. În pierderile de căldură intervin mecanisme fizice: vasoconstricţie.115 încurajarea pacientului să participe activ după posibilităţi felicitarea pentru fiecare progres ajutarea pacientului în efectuarea tehnicii sau efectuarea integrală a tehnicii. conducţie (contactul direct cu obiecte reci).2 – 2. în caz de temperatură crescută a mediului. climatul.

ondulantă. mânie Surse de ordin sociologic Lipsa cunoaşterii 1. sau câteva zile – debut lent Perioada de stare – durează câteva zile.40°C) Hiperpirexie (peste 40 °C) Frisoane Piele roşie. Dependenţa în satisfacerea nevoii de a menţine constantă temperatura corpului 1.3 – 0. administrarea medicaţiei . comprese reci. imaturitatea sistemului de termoreglare. remitentă. Intervenţiile asistentei: când temperatura mediului ambiant este crescută. Hipertermia Constă în creşterea temperaturii corporale. În evoluţia oricărei febre se disting 3 perioade: perioada iniţială (de debut) perioada de stare perioada de declin. săptămâni Perioada de declin – scurtă – declin în criză sau în câteva zile – declin în liză. Hipertermia 2. Hipertermia este şi un mecanism de apărare al organismului. să ingere lichide şi alimente calde.25°C.116 Manifestări de independenţă Temperatura corporală – valori normale ce diferă în funcţie de vârstă. Perioada de debut: câteva ore – debut brusc. prisnitze. să aibă o bună ventilaţie. caldă. îmbrăcăminte lejeră când temperatura mediului ambiant este scăzută învaţă pacientul să crescă cantitatea de alimente. umedă. Manifestări de dependenţă: subfebrilitatea febră moderată (38 – 39 °C). Piele – roz – temperatură călduţă. temperatura în încăpere să fie între 18 . cavitatea bucală) valorile sunt cu 0. dereglări hormonale Surse de ordin psihologic – anxietate. Febră ridicată (39 . vagin.5 °C mai mari decât cele axilare. după invazia bacteriană ce determină producerea de anticorpi. recurentă. Hipotermia Sursele de dificultate ale acestor probleme de dependenţă Surse de ordin fizic: dereglări ale hipotalamusului. învaţă pacientul să reducă din alimentaţie. Prin măsurarea temperaturii în cavităţile închise (rect. II. Intervenţiile asistentei: Pacientul să-şi menţină temperatura corpului în limite fiziologice: aerisirea camerei. erupţii cutanate Febră intermitentă. transpiraţie minimă Temperatura mediului ambiant 18 – 25 °C. să consume lichide şi alimente reci.

Tipuri de curbe termice: subfebrilitate. etc Intervenţiile asistentei: Pacientul să aibă temperatura corpului în limite fiziologice (încălzirea lentă a pacientului. Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a menţine temperatura corpului în limite normale Măsurarea temperaturii: axilar. menţine igiena tegumentelor. Este mai puţin nocivă decât hipertermia. durere. intrarectal. Hipotermia Este scăderea temperaturii corpului sub limite normale cauzată de un dezechilibru între termogeneză şi termoliză. I. oboseală. Temperatura se notează în graficul temperaturii. recoltează sânge pentru glicemie. dar dacă este nevoie se monitorizează pe 24 ore ( din 2 în 2 sau 3 în 3 ore). hemogramă.. NEVOIA DE A FI CURAT. 2. lichide uşor călduţe) Pacientul să-şi păstreze integritatea tegumentelor. febră intermitentă periodică. în cavitatea bucală. În copilărie hipotermia este cauzată de lipsa de maturitate a mecanismelor de termoreglare. etc. febră inversă. vârstnici. se şterge şi se dezinfectează din nou. îngrijit şi a-şi proteja tegumentele şi mucoasele sunt o necesitate pentru a-şi menţine o ţinută decentă şi pielea sănătoasă. Temperatura se măsoară în mod curent între 7 şi 8 dimineaţa şi 18 şi 19 seara. rect. tulburări de vorbire. vagin Intervenţiile asistentei: va dezinfecta termometrul şi va măsura temperatura axilar. febră ondulantă.117 Pacientul să fie echilibrat hidro-electrolitic – calculează ingesta şi excreta/24 ore Pacientul să aibă o stare de bine fizic şi psihic – schimbă des lenjeria de pat şi de corp. hematocrit . edem generalizat. dereglări endocrine. eritem. Manifestări de dependenţă: hipotermie hipotensiune arterială cianoză. Apoi termometrul se scoate. - 8. abuz de sedative şi alcool.Htc) Pacientul să fie echilibrat hemodinamic (adm. Independenţa în satisfacerea nevoii . febră recurentă. la adult – de expunerea prelungită la frig. febră intermitentă. DE A PROTEJA TEGUMENTELE ŞI MUCOASELE A fi curat. cavitatea bucală. aşa încât aceasta să-şi poată îndeplini funcţiile. ÎNGRIJIT.

dezechilibru endocrin Surse de ordin psihologic: tulburări de gândire. orice piedică a mişcării. tartrul pe dinţi. supleţe urechi. educaţia Factori sociologici: cultura. cavitatea bucală. exerciţiile fizice. reoganizarea socială Manifestări de independenţă păr – lungime. eşec. Carenţe de igienă Manifestări de dependenţă: Părul – murdar. piele – curăţenia lor Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii explorează obiceiurile pacientului planifică un program de igienă îl învaţă măsuri de igienă corporală II. aspră Deprinderi igienice – nu se spală. Carenţe de igienă 2. nu se piaptănă Intervenţiile asistentei: . lezare fizică. proteze dentare neîngrijite. limbă încărcată Unghiile netăiate. barbă murdară. cruste Cavitatea bucală – absenţa dinţilor. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: Factori biologici: vârsta (pielea este mai sensibilă la copii şi persoanele în vârstă). imobilitatea. slăbiciune. situaţie de criză Surse de ordin sociologic: sărăcie. stress. gras. la respiraţie. participă la absorbţie. carii dentare. Alterearea tegumentelor şi a fanerelor 3. temperatura. unghii. Surse de dificultate Surse de ordin fizic: . murdare Pielea gri sau neagră. Lipsa cunoaşterii 1. nas. evoluţia socială. participă la excreţia substanţelor rezultate din metabolism. Dependenţa în satisfacerea nevoii Când această nevoie nu este satisfăcută apar 5 probleme de dependenţă: 1. durere. alimentaţia Factori psihologici: emoţiile. Dezinteres faţă de măsurile de igienă 4. Alterarea mucoaselor.slăbiciunea sau paralizia membrelor inferioare. participă la termoreglare prin termoliză.118 Pielea are rol în: apărarea organismului faţă de agenţii patogeni. Dificultatea de a urma prescripţiile de igienă 5. pediculoză Urechile murdare Nasul cu rinoree.

apoi se spală ochii şi se şterg cu un prosop curat. se întoarce bolnavul în decubit lateral şi se spală spatele. Obiective: îndepărtarea de pe suprafaţa pielii a stratului cornos descuamat şi impregnat cu secreţiile glandelor sebacee şi sudoripare. varice. pustule. abdomen. . îngrijirea părului. intertrigo vitiligo. Etapele toaletei: se începe cu faţa. pentru favorizarea cicatrizării leziunilor cutanate – controlează alimentele provenite de la aparţinători. sub supravegeherea personalului medical. săptămânală.ia măsuri de prevenire a infecţiilor nozocomiale. de a proteja tegumentele şi mocoasele. apoi în decubit dorsal şi se spală gambele şi coapsele. toaleta permite şi examinarea tegumentelor. fructe Pacientul să aibă o stare de bine fizic şi psihic. Toaleta pacientului Constă în menţinerea curată a pielii şi prevenirea apariţiei leziunilor cutanate. hemoroizi. fisuri acnee. îngrijit. liniştirea bolnavului. Înainte de a începe baia pe regiuni. taie unghiile Bolnavul să-şi redobândească stima de sine: ajută pacientul să-şi schimbe atitudinea faţă de sine 2. producerea unei hiperemii active a pielii. leziunile care s-au suprainfectat vor fi protejate cu pansament. fesele şi faţa posterioară a coapselor. asistenta va lua pulsul. alopecie. papule. respiraţia. pentru activarea circulaţiei corpului se fricţionează cu alcool mentolat.119 Pacientul să prezinte tegumentele şi mucoasele curate – asistenta ajută pacientul să facă baie. braţele şi mâinile. ulceraţii. organele genitale. deschiderea orificiilor de excreţie a glandelor pielii. gâtul. şi va stabili dacă pacientul se poate spăla în ziua respectivă. Toaleta pacientului poate fi zilnică – pe regiuni. TA. toaleta cavităţii bucale. ulcere varicoase. facerea şi desfacerea pansamentelor se va face blând. furuncule. Alterarea tegumentelor şi fanerelor Manifestări de dependenţă: excoriaţii. înviorarea circulaţiei cutanate. Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a fi curat. pacienţii care se pot deplasa vor face baie sub duş sau apă caldă. urechile. să pregătească cada. Intervenţiile asistentei: Pacientul să nu devină sursă de infecţii nozocomiale . Pacientul să fie echilibrat nutriţional. Se îndepărtează secreţiile cu un tampon steril. partea anterioară a toracelui. îndepărtarea secreţiilor. efectuează toaleta cavităţii bucale. escare edeme. Îngrijirea ochilor: Se face pentru prevenirea infecţiilor oculare. vezicule. faţa anterioară a coapselor. învaţă pacientul să consume legume. cruste.

se spală pavilionul urechii. bolta palatină. apoi cu tampoane absorbante. distrugerea paraziţilor dacă este cazul. se pudrează pliurile. evitarea leziunilor de grataj la pacienţii agitaţi şi cu prurit. la cei supuşi intervenţiilor chirurgicale. febrili. se reintroduce sonda gastrică şi se fixează. Zone expuse escarelor: regiunea occipitală. La bărbat se degajă glandul de prepuţ şi se spală cu prudenţă). obezitate. La picioare unghiile se taie drept.B. dacă pacientul are sondă. se limpezeşte abundent. se îndepărtează crustele cu apă oxigenată. Îngrijirea urechilor Are ca scop menţinerea stării de curăţenia a paviloanelor urechii şi a conductului auditiv extern (CAE). Îngrijirea cavităţii bucale Scop: obţinerea unei stări de bine a pacientului. se limpezeşte. se spală regiunea respectivă dinspre simfiza pubiană spre anus. se şamponează. călcâie. coate. se usucă cu prosopul. pastă de dinţi. prevenirea infecţiilor nazale Se curăţă fosele nazale cu un tampon umezit în ser fiziologic. se usucă regiunea. se masează pielea. vârstă. îndepărtarea cerumeului şi a depozitelor patologice. Cauze: generale: paralizii ale membrelor.. regiunea sacrococigiană. se şterge şi se usucă. Se execută de mai multe ori pe zi pentru a preveni infecţiile. .120 Îngrijirea mucoasei nazale Se face pentru menţinerea permeabilităţii căilor respiratorii. cu apă şi săpun. spălare săptămânal. mirosurile neplăcute. se şterge limba. Zilnic unghiile se spală cu apă şi săpun cu periuţa.Fiecare ureche se curăţă cu tampon separat. locale (menţinerea îndelungată în aceeaşi poziţie. Se îmbracă mânuşa de cauciuc. Dacă din CAE se scurge LCR sau sânge. se anunţă medicul. bolnavi adinamici. umăr. profilaxia cariilor şi infecţiilor cavităţii bucale. Se execută de mai multe ori pe zi la cei cu sonde vezicale. umeri). suprafaţa internă şi externă a arcadelor dentare. N. Se pregăteşte patul. pentru a se evita unghia încarnată. se clăteşte de câteva ori. Escarele de decubit Escarele sunt leziuni ale tegumentele interpuse între două planuri dure (os şi pat). La pacientul conştient i se dau pe rând materialele cu care să-şi facă toaleta (periuţă. tâmple. Toaleta intimă Scop: igienic. menţinera unei stări de confort fizic. se acoperă cu muşama. pahar cu apă). igiena. (Se poate face cu tampoane montate pe pensa porttampon. se scoate sonda. CI: fracturi ale craniului. Îngrijirea unghiilor Scop: îndepărtarea depozitului subunghial. se ung buzele. se taie cu forfecuţa Îngrijirea părului: Scop: pentru starea de bine a pacientului. se şterg dinţii. omoplaţi. cute ale lenjeriei). (Dacă au proteză se va scoate întâi proteza). La pacientul inconştient: se introduce deschizătorul de gură între arcadele dentare. traumatisme mari. se umezeşte părul. Se curăţă CAE cu un tampon uscat.

Trat. A + D2). patologie cu risc crescut: caşexie. cald şi frig. violet de genţiană. agresiuni) iatrogene – intervenţii chirurgicale. vit. După timpul scurs de la producere: recente – sub 6 ore vechi – peste 6 ore După profunzime: suferficiale profunde După straturile anatomice interesate: nepenetrante (nu depăşesc învelişul seros) penetrante – lezarea seroasei parietale După evoluţie: complicate necomplicate. Îngrijirea plăgilor Plăgile = leziuni traumatice caracterizate prin întreruperea continuităţii tegumentelor sau mucoaselor.121 Riscurile sunt determinate de: starea generală. leziunea pielii poate fi cu sau fără leziuini tisulare de profunzime. cu oxid de zinc. înţepare. Caracteristici ale plăgilor: . liniare . baze. pansament gras. Evaluarea riscului la escare se face la internarea bolnavului în spital şi la fiecare 8 sau 10 zile. punctajul obţinut poate varia între 0 şi 18. puncţii. colaci de cauciuc. fiecare se primeşte o notă de la 0 la 3 . săruri După circumstanţele de producere: accidentale (de muncă. ungv. pentru stadiul III – pansamente. capacitatea de mobilizare. Mijloace de prevenire: schimbarea poziţiei (la 2 – 3 ore) asigurarea confortului şi menţinerea bolnavului într-o stare de igienă perfectă (spălare. (se pun note pentru: stare bună. Criterii de clasificare: După tipul de acţiune a agentului vulnerant plăgile pot fi: mecanice (prin tăiere. după ce a fost spălat. proastă – patologie neurologică. injecţii. foarte proastă – patologie neurologică cu pierderea de sensibilitate şi motricitate). starea psihică. bioxiteracor. pentru stadiul II. etc) termice (căldură. cuburi de gheaţă – pentru vasoconstricţie). casnice) intenţionale (suicid. strivire. toaletă. starea nutriţională.plăgi prin tăiere – cu margini regulate. ungvente. Pt. obezitate. favorizarea vascularizaţiei în zonele comprimate (masaj cu ungvent. scuturarea patului) folosirea materialelor complementare necesare pentru prevenirea escarelor (saltele speciale. în funcţie de evoluţie. local: pentru stadiul I: masaj. areme de foc . de circulaţie. frig) agenţi ionizanţi (radiţii) agenţi chimici: acizi. alimentaţie şi hidratare echilibrată (bogată în proteine). fără patologie cu risc.

.122 . ficat.termici. extragerea corpilor străini din plagă se face de către medic. infecţioşi. se dezinfectează cu alcool sau cu tinctură de iod) se curăţă apoi plaga cu rivanol. se spală cu ser fiziologic. se va face şi hemostază şi sutură. cloramină sau apă oxigenată. Evoluţia şi complicaţiile plăgilor: suprainfecţie cu aerobi şi anaerobi.prezenţa unei soluţii de continuitate – plăgi mari – dilacerare.plăgi prin înţepare – cele mai frecvente şi mai înşelătoare. Tratamentul local al plăgilor: îngrijirea trebuie să se facă în condiţii de asepsie perfectă să se asigure prin pansament o bună absorbţie a secreţiilor plaga să fie protejată de factori nocivi. impotenţă funcţională semne obiective: .plăgi prin contuzii: . muşchi) . din mediul înconjurător tratament local cu ajutorul pansamentelor. Plaga se poate vindeca per primam. TA scade. Atenţie. sediul şi gradul de infectare (risc de dezvoltare a germenilor anaerobi) .plăgi prin muşcătură de animale – se suprainfectează cu regularitate Plăgi prin arme de foc – distrucţii mari. fără complicaţii (pt. febră (la debutul unei infecţii) Vindecarea plăgilor: vindecare primară – per primam – este vindecarea ce se obţine de la început. Îngrijirea plăgilor vechi (peste 6 h): acelaşi tratament. abcese septicemii Îngrijirea plăgilor recente: calmarea durerii toaleta locală minuţioasă (dacă este într-o regiune cu păr se rade părul până la o distanţă de 6 cm de marginea plăgii. gangrene gazoase flegmoane. splină. Simptomatologia plăgilor: durere. dacă este cazul. plaga operatorie 6 – 8 zile) vindecarea secundară – per secundam – în acest tip de vindecare este întotdeauna prezentă infecţia vindecarea terţiară – per terţiam intentionem – se produce atunci când o plagă evoluează un timp pe linia vindecării secundare şi apoi se suturează în scopul scurtării evoluţiei. uneori cu evisceraţie când părţi din organe ies prin marginile plăgii semnele generale: tahicardie. dar.leziuni distructive ale diferitelor organe (creier. gravitatea lor este în raport cu adâncimea.

Factorii sociologici: salubritatea mediului – poate fi un pericol pentru sănătatea omului. bolilor. iar vârstinicul are o diminuare a funcţiilor senzoriale şi motorii. agresiunilor. care-l va aduce într-o situaţie critică. Sunt necesare: temp. termoreglarea. etc. PenG 600000 UI sau Moldamin şi 3 doze de 0. pentru menţinerea integrităţii sale fizice şi psihice.5 ml de anatoxină tetanică. mecanismul de autoapărare: pe care individul le are înnăscute: ex. se acoperă plaga cu compresă sterilă. zgomotul să nu depăşească 120 decibeli. se dezinfectează cu tinctură de iod.5 ml de anatoxină tetanică Dacă este o plagă tetanigenă şi persoana nu a fost vaccinată se adm. cultura. pentru plaga operatorie suturată neinflamată – se degresează cu benzină. rol social – măsuri de protecţie la locul de muncă organizarea socială – măsuri pe care le ia societatea pentru protejarea individului. etc. lumina nici prea întunecoasă. umiditate de 30 – 60%. I. INDEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII Viaţa oricărui individ poate fi ameninţată la un moment dat de o suferinţă bruscă. infecţiilor. C. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii Factori biologici: vârsta – persoana adultă are abilitatea de a se proteja. Dacă este o plagă tetanigenă şi a fost vaccinat se va administra Penicilină G 600000 UI sau Moldamin şi 1 doză de 0. nici prea luminoasă. Manifestări de independenţă: Securitatea fizică – prevenirea accidentelor. clima. educaţia. dar copilul nu sesizează pericolul decât cu timpul.123 plaga nu se suturează la plăgile septice plaga se curăţă circular de la exterior spre interior. religia. 9. rezistenţa la îmbolnăviri (în urma unor îmbolnăviri sau prin vaccinare) Factori psihologici: emoţiile şi anxietatea – pot determina utilizarea mecanismelor de autoapărare ce permit conservarea integrităţii faţă de agresiuni stressul – poate influenţa adaptarea organismului. . de 18 – 25 grd. NEVOIA DE A EVITA PERICOLELE Nevoia de a evita pericolele este o necesitate a fiinţei umane pentru a fi protejată contra tuturor agresiunilor interne sau externe.

4. stress. II. durere. Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei Educă pacientul pentru evitarea poluării atmosferei cu praf. poluarea. poluare. electrolitic Surse de ordin psihic: tulburări de gândire. promiscuitate Lipsa cunoaşterii Ex. agresiv Intervenţiile asistentei: Pacientul să beneficieze de un mediu de siguranţă fără accidente şi infecţii (condiţii adecvate de mediu. stare depresivă. durere. căderi. umiditatea aerului. încărcătură microbiană. Pacientul să fie echilibrat psihic Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a evita pericolele Factorii de mediu . pierdere. pierderea stimei de sine. abces Predispoziţie la îmbolnăviri frecvente. surmenaj Comportament depresiv. separare. sărăcie. Sursele de dificultate sunt comune: Surse de ordin fizic: deficit senzorial. anxietate. alege procedurile de investigaţie şi tratament. de control a emoţiilor Securitatea sociologică – mediu sănătos – salubritatea mediului. dezechilibru metabolic. Participă la programe de propagandă şi control. 1. pierdere. 2.: 1. afectarea fizică şi psihică. lipsă de sensibilitate. pot surveni mai multe probleme şi anume: vulnerabilitatea faţă de pericole. fatigabilitate. Dependenţa în satisfacerea nevoii Când nevoia de a evita pericolele nu este satisfăcută. frică. 3. pierderea imaginii de sine. anxietate. de relaxare. Vulnerabilitatea faţă de pericole = susceptibilitatea individului de a fi afectată integritatea sa fizică şi psihică Manifestări de dependenţă Predispoziţie la accidente: răniri.124 Securitatea psihologică – starea de linişte a individului. separare Surse de ordin sociologic: insalubritatea mediului. ia măsuri de evitare a transmiterii infecţiilor. Predispoziţii la infecţii: gripă. afectare fizică. Îndepărtează sursele cu miros dezagreabil. Face educaţie pentru prevenirea accidentelor Explorează pericolele la locul de muncă şi acasă Supravegehază starea de sănătate a populaţiei.

Caracteristicile mediului securizant: nevoile umane pot fi satisfăcute riscurile chimice. fizice diminuate riscurile de transmitere a agenţilor parazitari şi patogeni sunt diminuate măsurile de igienă sunt respectate poluarea este minimă Măsuri în vederea asigurării mediului securizant pentru pacientul spitalizat Spitalele se construiesc în zone nepoluate. hipoproteinemie Lipsa de iod – guşă endemică Lipsa de fluor – carii dentare. Spitalele au în componenţă: 1. Secţia cu paturi – în spitalele monobloc. asigură intimitatea pacientului. sud-est. ferite de zgomot. loc de întâlnire a pacienţilor cu diferite afecţiuni 2. obstetrică şi sălile de operaţii sunt la etajele inferioare. paraziţi. virusuri. degerături Luminozitatea diminuată – factor de risc pentru căderi Alimentaţia redusă – avitaminoze. în afara centrului oraşului. chimice biologici (bacterii. de oxigen determină hipoxie. disconfort. în secţiile de pediatrie se diferenţiază unităţi de îngrijire pentru copii şi mame. reacţii nedorite. crize anginoase Umiditatea crescută: scăderea evaporării apei prin piele. ortopedie. MEDIUL SECURIZANT este mediul care reduce la minimum riscurile de rănire. dar cu mijloace de transport şi comunicare cu oraşul. infecţii. cefalee Temperatura crescută – insolaţie Temp scăzută – hipotermie. fungi) sociali După provenienţă: naturali şi artificiali După influenţa asupra stării de sănătate: sanogeni (cu acţiune favorabilă) şi patogeni (produc boală). Prezenţa CO în aerul inspirat determină hipoxie. umiditatea. ventilat corespunzător 3. Clasificarea factorilor ecologici: După natura lor pot fi: fizici (temperatura. Consecinţele asupra organismului prin acţiunea unor factori patogeni: Scăderea conc.125 Sănătatea ca şi boala recunoaşte factori care o determină şi pot fi consideraţi factori etiologici ai sănătăţii. Anexele gospodăreşti (blocul alimentar) . radiaţiile) chimici – subst. motorii. convulsii. în sistem monobloc sau pavilionar. accidente. secţiile de chirurgie. Factorii externi care acţionează asupra organismului se numesc factori de mediu sau factori ecologici. înconjurate de spaţii verzi. salonul să fie orientat spre sud. Secţiile de diagnostic şi tratament 4. moarte. tulburări senzoriale. Serviciul de primire – loc de prelucrare sanitară a pacientului şi a hainelor sale.

păduchi) prin procedee fizice (pieptănarea părului.curăţenia pacientului . debutul durerii. contractate în spital şi care apar în timpul spitalizării sau după externare. procedee chimice (cu pulberi.susţinerea părţii dureroase. grupurilor sanitare. spălarea chirurgicală) 4. Dezinsecţia – toate procedeele de prevenire şi distrugere a înmulţirii insectelor care au rol în transmiterea bolilor infecţioase (muşte. grimase. agitaţie. persoana cu toleranţa ridicată poate suporta suferinţe intense fără ajutor.curăţenia personalului sanitar 3.126 Alimentarea cu apă a spitalelor – să fie distribuită continuu Îndepărtarea reziduurilor şi deşeurilor PREVENIREA INFECŢIILOR INTRASPITALICEŞTI Infecţiile intraspitaliceşti (infecţiile nozocomiale) – sunt îmbolnăviri de natură infecţioasă. Analiza şi interpretarea datelor 3. Sterilizarea DUREREA – senzaţie cauzată de un stimul fizic sau de o disfuncţie organică şi are drept efect suferinţa. capacitate de atenţie redusă. scuturarea lenjeriei. etc) . Dezinfecţia 5. cât şi de particularităţile clinicoepidemiologice MĂSURI DE PREVENIRE A INFECŢIILOR: 1. aplicarea agenţilor fizici (căldură. 2. saltelei. persoana cu toleranţă scăzută cere analgetice. gândaci. spălarea pentru decontaminare. poziţie antalgică. manifestate clinic. evitarea raporturilor sociale Factori care influenţează percepţia durerii: lipsa somnului amplifică percepţia la durer. Intervenţii – execuţie: ajutarea pacientului să descrie corect durerea. imobilitate. frecvenţa şi gravitatea lor. (a patului. Plan de îngrijire pentru pacientul cu durere 1. gemete. Spălarea mâinilor (vezi spălarea igienică de bază. pacientul poate avea dificultăţi când percepe prima oară durerea. semnele şi simptomele care însoţesc durerea) 2.Curăţenia . soluţii) 6. Circuitele funcţionale ale spitalului: circuitul septic circuitul aseptic Este important să se respecte circuitele funcţionale ale spitalului. călcatul cu fierul încins). toleranţa la durere: este influenţată de voinţa persoanei şi convingerile sale. Măsurile care se iau ţin cont de etiopatogenia. pernei. cabinetelor. masaj. asigurarea confortului şi îndepărtarea factorilor agravanţi stimularea cutanată: frecţii.curăţenia saloanelor. Reacţia pacientului la durere: . pereţilor. frig) . şobolani) 7. Colectarea datelor (reacţia pacientului la durere. Deratizarea – procedee pentru prevenirea şi distrugerea rozătoarelor (şoareci.

să reuşească să pună în comun sentimentele. a figurii. Comunicarea se realizează în două moduri: modul nonverbal – limbajul corpului (expresia ochilor. personalitatea. I. televizor promovarea unui concept de sine pozitiv (încurajarea pacientului. NEVOIA DE A COMUNICA Nevoia de a comunica este necesitatea unei fiinţe umane de a schimba informaţii cu semenii săi. gust. mersul) modul verbal – este vehicul al gândirii. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii de comunicare: Factori biologici: integritatea organelor de simţ (auz. Omul este capabil de a comunica cu semenii lui din punct de vedere fizic. experienţele şi informaţiile. miros. . anestezie locală. cărţi. cultura şi statutul social. limbajul verbal permite o exprimare mai clară. integritatea aparatului locomotor. acupunctura. percepţia.127 distragerea atenţiei: meloterapie. pipăit). integritatea organelor fonaţiei pentru comunicarea verbală. asigurarea odihnei administarare de analgezice. Intervenţiile asistentei: identificarea agenţilor stresanţi şi ajutarea pacientului să-i evalueze încurajarea pacientului să formuleze propriile sale obiective identificarea resurselor de adaptare a pacientului şi a modului cum pot fi utilizate crearea de obişnuinţe noi acordarea timpului necesar pentru ca pacientul să se concentreze asupra agenţilor stresanţi şi să se adapteze modificarea mediului (fără surse de stress) educaţia pacientului utilizarea tehnicilor de relaxare. Ea pune în mişcare un proces dinamic. afectivi şi senzoriali. postura. văz. gesturile. emoţiile Factori sociologici: anturajul (determinant în satisfacerea nevoii de comunicare). mai precisă şi mai nuanţată a semnificaţiilor de exprimat. verbal şi nonverbal. care îi sunt trimişi din anturajul său. 10. răspunsul exogen (reacţie susceptibilă de a provoca excitaţie sexuală) Factori psihologici: inteligenţa (puterea de înţelegere a stimulilor primiţi. facilitarea relaţiilor intersociale. imaginaţie. opiniile. INDEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII Omul are nevoie de alte persoane pentru a răspunde ansamblului necesităţilor sale vitale şi pentru a-şi satisface nevoile sale superioare. permiţând persoanelor să fie accesibile una alteia. de gândire. etc. implicarea pacientului în efectuarea îngrijirilor sale) reducerea intensităţii durerii: tehnici de relaxare. memorie). dar este capabil să primească şi stimuli intelectuali.

Singurătate 4. Izolare socială 6. limbaj precis Expresie nonverbală – mişcări. la locul de muncă.Imagine pozitivă de sine (cunoaşterea sinelui material. anxietate. în grupuri de prieteni Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei nevoii de comunicare explorează împreună cu pacientul mijloacele sale de comunicare. hipoestezie. să menţină legături cu persoanele apropiate.128 MANIFESTĂRI DE INDEPENDENŢĂ a. Manifestări de ordin psihologic . conflicte. surditate. hiperestezie cutanată) . oboseală. emoţiilor. medicamente Surse de ordin psihic: tulburări de gândire. tulburări circulatorii vertebrale. surmenaj. să utilizeze mijloace specifice de exprimare a sentimentelor. II. pierderea sau diminuarea gustului. Confuzie 3. Manifestări de ordin biologic Funcţionarea adecvată a organelor de simţ (acuitate vizuală. Atingerea integrităţii funcţiei şi rolul sexual 5. hipoacuzie.exprimare uşoară . Manifestări de ordin sociologic . prin intermediul simţurilor sale. ritm moderat. învaţă pacientul să menţină integritatea simţurilor. mesaje care vin din anturaj. sensibilitate tactilă) Debit verbal uşor. Comunicare ineficientă la nivel senzorial şi motor. pierdere. DEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII DE COMUNICARE Dacă comunicarea nu este satisfăcută pot surveni următoarele probleme: 1. climat. din mediul exterior sau din ambele. intelectual şi afectiv 2. stress Surse de ordin sociologic: poluare. eşec Lipsa cunoaşterii Comunicarea ineficace la nivel senzorial şi motor Este dificultatea individului de a capta. fineţe gustativă şi a mirosului. mediu inadecvat. posturi şi gesturi ale mâinii b. Manifestări de dependenţă: Tulburări senzoriale (cecitate. nervoasă. Perturbarea comunicării familiale Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: atingere cerebrală. droguri.apartenenţa la grupuri de diverse interese . stare de criză. separare. degenerescenţă. spiritual şi social) c. traumatisme. auditivă. anosmie.stabilirea de relaţii armonioase în familie. durere.

halucinaţii. inactivitate. delir Idei de sinucidere. mutism. halucinaţii Percepere inadecvată de sine. dislalia Reacţii afective în insuficienţe sau exces senzorial: nelinişte. Tulburări de limbaj: afazie (incapacitatea de a pronunţa anumite cuvinte sau de a le folosi). anxietate. apatie Egocentrism. bâlbâiala. dificultatea de a înţelege. să aibă percepţie pozitivă de sine Pacientul să fie ferit de pericolele interne sau externe Comunicarea terapeutică: Scop – stabilirea unei relaţii umane pozitive. pareză. fobie Euforie. ce au la bază comunicarea verbală şi nonverbală. Intervenţiile asistentei Obiective: Peciantul să se poată afirma. care va permite atingerea obiectivelor de îngrijire. se realizează prin tehnici de comunicare terapeutică. . dizartrie. administrează medicaţia recomandată. obnubilare Intervenţiile asistentei Obiective: pacientul să fie orientat în timp şi spaţiu şi la propria persoană Comunicarea ineficientă la nivel afectiv Manifestări de dependenţă: Agresivitate Alienare mintală Devalorizare. de a face o judecată Vorbire incoerentă Comportament neadecvat Confuzie. efectuează exerciţii pasive şi active pentru prevenirea complicaţiilor musculare) Comunicarea ineficientă la nivel intelectual Manifestări de dependenţă: Dificultatea de a-şi aminti evenimentele trecute_ amnezie. izolare Intervenţiile asistentei: Obiective: Pacientul să fie echilibrat psihic Pacientul să folosească mijloacele de comunicare adevate stării sale Pacientul să fie compensat senzorial (asigură îngrijiri relative la perturbarea senzorială sau motrice a bolnavului. încetinirea dezvoltării gândirii.129 Tulburări motorii: paralizii centrale sau periferice.

de bine şi de rău. spiritualitate morală. întârzie rezolvarea problemei. vor pune întrebări (alese de asistentă în funcţie de răspunsul pacientului). Tehnici de comunicare terapeutică şi rolul asistentei: ascultare activă. acceptarea – voinţa de a asculta mesajul unei persoane. Ea este în interacţiune constantă cu ceilalţi indivizi. acte conforme formaţiei sale. mozaicismul (iudaism) – la evrei. etc. 11. etc. încrederea. apartenenţa religioasă (la vârstnici practica religioasă se intensifică sau reapare). convingerile. Independenţa în satisfacerea nevoii Nu există fiinţă umană izolată. islamismul. grija. a manifesta aprobarea şi dezaprobarea excesiv. În prezent se cunosc peste 500 secte. Stiluri de comunicare ineficace: a-ţi spune părerea – inhibă personalitatea pacientului. valori liberatetea de a acţiona conform propriilor credinţe sau dorinţe Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei determină pacientul să-şi exprime propriile convingeri şi valori planifică împreună cu pacientul activităţi religioase îl informează despre serviciile oferite de comunitate .130 Condiţii pentru o comunicare eficace: să se ţină cont de factorii fiziologici şi socio-culturali. Astăzi. în lume sunt cunoscute: creştinismul (cea mai răspândită religie). a adopta o atitudine de apărare. cercetarea sensului vieţii şi morţii. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii Factori biologici: gesturile şi atitudinile corporale Factori psihologici : căutarea. dezvoltarea personalităţii. Această interacţiune scoate în evidenţă experienţa vieţii lor. hinduismul (poparele hinduse). integritatea. rit. dorinţa de a comunica cu Fiinţa supremă sau cu cosmosul. libertatea alegerii. emoţiile Factori sociologici: cultura. credinţele şi valorile propriei fiinţe şi. să se asigure un confort psihic şi fizic al pacientului. NEVOIA DE A ACŢIONA CONFORM PROPRIILOR CONVINGERI ŞI VALORI. şi cu viaţa cosmică sau Fiinţa supremă/absolută. Manifestări de independenţă credinţe. membri ai societăţii. I. câştigarea încrederii pacientului. de urmare a unei ideologii. a generaliza prin stereotipii. onestitatea. debitul verbal să fie potrivit. respectarea pacientului. etc. religie ritual. pe de altă parte. a da asigurări false (împiedică avansarea comunicării). iertarea. budismul (Asia). Nici o societate nu poate trăi fără un set de standarde asupra cărora s-a căzut de acord: dragostea. DE A PRACTICA RELIGIA A acţiona conform propriilor convingeri/credinţe şi valori este o necesitate a individului de a face/exprima gesturi. de dreptate.

bâlbâială Manifestări de anxietate: tahicardia. furie. supraîncărcare. autopedepsire. deoarece individul are nevoie de consideraţie. tegumente umede şi reci. Manifestări de dependenţă: Sentiment de culpabilitate: amărăciune. inutilitate.131 mijloceşte desfăşurarea unor activităţi conforme cu dorinţele şi credinţele bolnavului II. etc Manifestări de depresie: manifestări de furie împotriva lui Dumnezeu. NEVOIA DE A FI PREOCUPAT ÎN VEDEREA REALIZĂRII Scopul realizării este o necesitatea oricărui individ de a înfăptui activităţi care-i permit satisfacrea nevoilor sau să fie util celorlalţi. Frustarea 3. plâns. Dependenţa în satisfacerea nevoii Când nu este îndeplinită această nevoie pot apărea probleme de dependenţă: 1. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: . surmenaj Surse de ordin psihologic: tulburări de gândire. 1. durere. stimă şi respect reciproc. hiperventilaţie. Dificultatea de a acţiona după credinţele şi valorile sale 4. insomnie. situaţii de criză. dezechilibrare. stress. pierdere. eşecuri. mânie Intervenţiile asistentei: pacientul să-şi păstreze imaginea pozitivă de sine pacientul să fie echilibrat psihic 12. dragoste. Culpabilitatea 2. amnia de a se scuza inutil. Relaţiile necorespunzătoare între cei care lucrează în cadrul aceluiaşi serviciu sau şef pot genera starea de devalorizare. I. anxietate.INDEPENDENŢA ÎN SATISFACEREA NEVOII Fiinţa umană simte nevoia de a înfăptui lucruri care corespund idealurilor sale. CULPABILITATEA – sentimentul dureros resimţit ca urmare a contarzicerii propriilor convingeri şi valori. motiv pentru care individul se simpte vinovat. Dificultatea de a participa la activităţi religioase 5. separare. Nelinişte faţă de semnificaţia propriei existenţe Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: lezare fizică. autoacuzare. Surse de ordin sociologic: conflicte sociale. contradicţii cu familia şi societatea Lipsa cunoaşterii Ex.

Factori psihologici: emoţiile Factori sociologici: cultura. Dificultatea de a-şi asuma roluri sociale Surse de dificultate: Fizic: diminuarea unor funcţii. Neputinţa 3. etc. adolescenţă – experienţa. în preadolescenţă – relaţiile cu societatea. legi. handicap Psihologic: tulburări de gândire. condiţie socială. nivleul intelectual.132 Factori biologici: vârsta şi creşterea (la copil activitatea dominantă este jocul. de respingere . depresie Sentimente de izolare. anxietate. motivaţia roluri sociale folosirea timpului liber Intervenţiile asistentei: se informează asupra dorinţelor şi posibilităţilor intelectuale şi fizice ale persoanei îl ajută să-şi facă un plan zilnic orientează persoana spre acele activităţi corespunzătoare capacităţii sale care-i permit să să se realizeze încurajează orice activitate care interesează îl stimulează şi susţine pentru a obţine performanţa dorită II. adulţi şi persoane în vârstă – dragoste faţă de muncă) ambiţia. Dificultatea de a se realiza 4. Devalorizarea 2. pierderea imaginii de sine Sociologic: eşec profesional. conflict profesional. stress. constituţia şi capacităţile fizice. rolurile sociale - Manifestări de independenţă: integritatea fizică şi psihică manifestări de bucurie şi fericire autocritica luarea de decizii stima de sine imaginea de sine comportamentul este în funcţie de stadiul de dezvoltare (copilul – mulţumire faţă de un succes şcolar. vârstnici – folosirea experienţei acumulate). 1. Dependenţa în satisfacerea nevoii Când nevoia nu este îndeplinită pot apărea următoarele probleme: 1. maturitatea – satisfacerea aspiraţiilor. imaginaţia creatoare. de inutilitate. Devalorizarea: percepţia negativă pe care individul o are faţă de valoarea personală şi competenţa sa Manifestări de dependenţă Sentiment de inferioritate şi de pierdere a imaginii de sine Dificultatea în a participa la activităţi obişnuite sau noi Descurajare.

pasivitate. emoţional şi social. pierderea unui organ sau a unei funcţii) stima de sine performanţa rolului (incapacitatea de a îndeplini un rol. Independenţa în activităţile recreative Dezvoltarea fizică şi psihică a omului nu poate fi înţeleasă în plenitudinea ei dacă nu se iau în considerare unele din dimensiunile psihocomportamentale ale personalităţii – jocul (actitatea ludică) şi activităţile recreativ-distractive. agresiune) imaginea corporală (alterarea funcţiilor senzoriale şi motrice. izolare socială forţată) Reacţia pacientului cu un concept de sine perturbat: evită conversaţia. NEVOIA DE A SE RECREA Recrearea se defineşte ca necesitatea fiinţei umane de a se destinde. de a se distra recurgând pentru aceasta la activităţi agreabile în scopul obţinerii unei relaxari fizice şi psihice. Rolul asistentei în promovarea unui concept pozitiv despre sine Conceptul de sine reprezintă percepţia subiectivă pe care o are o persoană despre ea însăşi din punct de vedere fizic. agresivitate Diminuarea motivaţiei. Intervenţii – execuţie: stabilirea unei relaţii terapeutice ajutarea pacientului în definirea conceptului de sine (respectul eu-lui) ajutarea pacientului de a se adapta la rolul de bolnav menţinerea identităţii pacientului ajutarea pacientului în regăsirea unui concept de sine pozitiv. fumat excesiv. îşi găseşte refugiu în alcool. 13. concentrării. viol. Incapacitatea de a face ceea ce preferă să facă Intervenţiile aistentei: Pacientul să fie conştient de propria sa valoare şi competenţă Pacientul să-şi recapete interesul faţă de sine şi de alţii.133 Incapacitatea de a trece peste dificultăţi Somnolenţă. I. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii: . interesului. Componenetele conceptului despre sine: identitatea imaginea corporală stima de sine (respectul faţă de propria persoană) Factorii care afectează componentele conceptului despre sine: identitatea (probleme sexuale. droguri. droguri. are aspect neângrijit.

Neplăcerea de a efectua activităţi recreative 2. emoţiile Factori sociologici – diferă după cultură. roluri sociale. lipsa de cunoştinţe despre sine şi cei din jur. adultul munceşte şişi organizează activităţile recerative). conflicte şi eşecuri. Planifică activităţi recreative împreună cu pacientul. analizează şi stabileşte . vizionări de filme). facilitează accesul la biblioteci. de lehamite) Tristeţea Intervenţiile asistentei Obiective: Pacientul să prezinte stare de bună dispoziţie – asistenta explorează ce activităţi recreative îi fac plăcere pacientului. Organizează activităţi recreative individuale sau de grup. constrângeri fizice. Neplăcerea de a efectua activităţi recreative Manifestări de dependenţă: Inactivitatea (lipsa de interes faţă de activităţile curente ale vieţii) Plictiseala (impresia de vid. - Manifestări de independenţă Destinderea Satisfacţia Plăcerea Amuzamentul. II. constituţia şi capacităţile fizice (activităţile recreative care impun efort fizic trebuie selectate după capacităţile fizice ale fiecărui individ). organizare socială. Surse de ordin psihologic: tulburări de gândire. audiţii muzicale. în funcţie de vârstă. pentru petrecerea timpului liber. munca învechită. Dezechilibru – durere. retragerea. afectarea stării de conştienţă. Nesatisfacerea nevoii de a se recrea poate genera următoarele probleme de dependeţă: 1. Dependenţa în staisfacerea nevoii de a se recrea. pensionarea. Factori psihologici: dezvoltarea psihologică. explorează gusturile şi interesul pacienţilor pentru activităţi recreative. handicapuri. şcolarul se joacă şi învaţă. Surse de dificultate: Surse de ordin fizic: lezarea integrităţii fizice. Surse de ordin sociologic: singurătatea. diminuarea capacităţii funcţionale a organelor de simţ. Refuz de a îndeplini activităţi recreative. Intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei. de posibilităţi (jocuri.134 Factori biologici: vârsta (copilul o mare parte din timp se joacă. Asigură condiţiile necesare. Dificultatea de a îndeplini activităţi recreative 3.

135 dacă acestea sunt în concordanţă cu starea sa psihică şi fizică. pot crea ambianţa propice pentru însuşirea de cunoştinţe) - Manifestări de independenţă Dorinţa şi interesul de independenţă: . . câştigă încrederea bolnavului. emoţiile – legate de anxietate pot accelera procesele de cunoaştere. .fiinţele umane potrivit condiţiilor lor fizice fac posibilă dobândirea de cunoştinţe. Independenţa în satisfacerea nevoii Învăţarea este o problemă comună a pedagogiei. asigură o creştere graduală a dificultăţii acestor activităţi. planifică activităţi recreative împreună cu pacientul Pacientul să-şi recapete încrederea în forţele proprii (determină pacientul să-şi exprime emoţiile şi sentimentele. Factori psihologici: motivarea – toţi factorii care-l dinamizează pe om. Procesul învăţării este deosebit de complex şi cuprinde organizarea întregii comportări a individului. eticii. atitudini şi deprinderi pentru modificarea comportamentelor sale sau adoptarea de noi comportamente. deprinderea (componentă automatizată a activităţii) Acumularea de cunoştinţe Modificarea comportamentului faţă de sănătate: educaţia pentru sănătate are rolul de a oferi pacientului modalităţi concrete. priceperilor şi deprinderilor însuşite anterior.învăţarea. specifice de menţinere sau redobândire a sănătăţii. atmosferă de calm. care cercetează comportamentul uman din diferite puncte de vedere. administrează şi supraveghează efectele tratamentului indicat de medic). deprinderi pentru menţinerea sănătăţii. I. sociologiei şi a altor ştiinţe. Pacientul să beneficieze de somn odihnitor – îl învaţă pe pacient tehnici de relaxare Pacientul să-şi amelioreze condiţiile fizice: asistenta va fi consecventă în planificarea şi organizarea activităţilor recreative. pe baza cunoştinţelor. pentru a deveni capabili să-şi dirijeze întreaga activitate în mod creator. NEVOIA DE A ÎNVĂŢA CUM SĂ-ŢI PĂSTREZI SĂNĂTATEA Este acea necesitate a fiinţei umane de a acumula cunoştinţe. Factorii care influenţează satisfacerea nevoii Factori biologici: vârsta: copilul în timpul creşterii şi dezvoltării învaţă cu uşurinţă metodele şi mijloacele de a-şi menţine sănătatea. în scopul menţinerii sau redobândirii sănătăţii. capacităţi fizice. psihologiei. adultul învaţă să-şi perfecţioneze tehnicile. în funcţie de condiţiile în care se află. - - 14. Factorii sociologici – mediul ambiant (mediu adecvat cu luminozitate şi temperaturi normale. atitudini.

136

Intervenţiile asistentei pentru menţineea independenţei asistenta explorează nevoile de cunoaştere a pacientului explorează obiective de studiu cu pacientul informează cu privire la mijloacele şi resursele pe care le poate asigura: broşuri, cărţi susţine motivarea pacientului faţă de cunoştinţele care urmează să le dobândească organizează activităţi de educaţie pentru sănătate

II. Dependenţa în satisfacerea nevoii de a învăţa Dacă nevoia de a învăţa nu este satisfăcută survin următoarele probleme de dependenţă: 1. Ignoranţa faţă de dobândirea de noi cunoştinţe, atitudini, deprinderi 2. Dificultatea de a învăţa 3. Cunoştinţe insuficiente Surse de dificultate: Surse ale dificultăţilor de ordin fizic: lezarea integrităţii fizice, durerea (cu diferite grade de intensitate) Surse ale dificultăţilor de ordin psihic: afectarea stării de conştienţă, dezvoltarea intelectuală, tulburări de gândire şi de memorie, stressul, situaţia de criză Surse ale dificultăţilor de ordin sociologic: mediu necunoscut, lipsa interesului de a învăţa legată de educaţie şi de cultură, lipsa cunoştinţelor, insuficienta cunoaştere de sine, insuficienta cunoaştere a mediului înconjurător. Ex.:

Ignoranţa
Manifestări de dependenţă: Cunoştinţe insuficiente Nu înţelege necesitatea de a învăţa şi nu este receptiv Nesiguranţa şi frica de necunoscut Neobişnuinţa în abordarea anumitor acţiuni pentru redobândirea sănătăţii (bolnavul nu acordă importanţa cuvenită bolii) Lipsa de informaţii Lipsa interesului de a învăţa Dificultate în învăţarea măsurilor preventive şi curative

Intervenţiile asistentei: pacientul să acumuleze noi cunoştinţe pacientul să dobândească atitudini, obiceiuri şi deprinderi noi Rolul asistentei în educaţia pentru sănătate: Educaţia este un proces interactiv ce favorizează învăţarea. Scop: cuprinde acţiuni care au scopul de a promova sănătatea, de a preveni boala, de a ajuta persoana să dobândească mai multă autonomie.

137 Identificarea nevoilor de educare a pacientului: pe baza informaţiilor culese asistenta va aprecia nevoia de a învăţa, capacitatea de a învăţa, Stabilirea obiectivelor educaţionale Stabilirea principiilor educative Să respecte principiile educative, să indice orice comportament care arată o scădere a interesului sau a atenţiei Să stabilească împreună cu pacientul obictivele educaţionale Să observe progresele pacientului Să utilizeze metode de educaţie în grup Să integreze educaţia în procesul de îngrijire.

CAP. VI. ALTE TEHNICI PUNCŢIILE - GENERALITĂŢI
Definiţie: Puncţia este operaţia prin care se pătrunde într- un vas, într-o cavitate naturală sau neoformată, într-un organ sau orice ţesut al organismului cu ajutorul unui ac sau al unui trocar. În practică, se execută următoarele puncţii: venoasă, arterială, pleurală, abdominală, pericardică, articulară, rahidiană, osoasă, a vezicii urinare, a fundului de sac Douglas, puncţia biopsică şi puncţia unor colecţii purulente. Scop: - explorator - se stabileşte prezenţa sau absenţa lichidului dintr-o cavitate - se recoltează lichidul din cavitate în vederea examinării pentru a se stabili natura, cantitatea şi caracteristicile acestuia.

138 - terapeutic: - evacuarea lichidului abundent din cavitate - administrarea de medicamente, lichide hidratante

Pregătirea puncţiei: Materiale: - pentru dezinfecţia şi protecţia mâinilor – apă, săpun, alcool medicinal, mănuşi din cauciuc sterile - pentru dezinfecţia şi protecţia câmpului cutanat – apă, săpun, aparat de ras, alcool iodat, tinctură de iod, alcool medicinal, pense, porttampon, câmpuri sterile pentru izolarea locului - pentru anestezia locală – soluţii anestezice ( xilină 1%), seringi sterile, ace sterile - instrumente pentru puncţie- ace, trocare - vase colectoare – eprubete, vase colectoare gradate Pacientul este pregătit psihic şi fizic : Asistenta: protejează patul sau masa pe care se execută puncţia asigură poziţia corespunzătoare pregăteşte câmpul cutanat:  face dezinfecţie tip I: - cu tamponul îmbibat în alcool se badijonează tegumentul timp de 30 sec.  şi dezinfecţie tip III: în spălă regiunea, rade pilozitatea, degresează, badijonează cu alcool iodat de două ori.  supraveghează pacientul în timpul puncţiei  înmânează medicului instrumentele Pentru examenele de laborator, eprubetele se etichetează, se măsoară cantitatea şi se completează formularele de trimitere Materialele refolosibile se dezinfectează, se spală, se pregătesc pentru o nouă sterilizare. Puncţia se notează în foaia de temperatură sau de observaţie, menţionîndu- se cantitatea de lichid evacuat. Atenţie: acele şi seringile de unică utilizare se verifică înainte de folosire, compresele, tampoanele sterile se pregătesc în casolete. -

PUNCŢIA VENOASĂ
Definiţie: puncţia venoasă reprezintă crearea unei căi de acces într-o venă prin intermediul unui ac de puncţie. Scop: - explorator:  recoltarea sîngelui pentru examene de laborator biochimice, hematologice, serologice şi bacteriologice. - terapeutic:  administrarea unor medicamente sub forma injecţiei şi perfuziei intravenoase  recoltarea sîngelui în vederea transfuzării sale  executarea transfuziei de sînge sau derivate ale sîngelui

139  sîngerare 300-500 ml în edemul pulmonar acut Locul puncţiei: - venele de la plica cotului, unde se formează un „ M” venos prin anastomozarea lor. - venele antebraţului - venele de pe faţa dorsală a mîinii - venele subclaviculare - venele femurale - venele maleolare interne - venele jugulare şi epicraniene Etapele puncţiei: • Se fixează vena cu policele mîinii stîngi, la 4-5 cm sub locul puncţiei. • Se pătrunde cu acul traversînd tegumentul( unghi de 30 grade), apoi peretele venos. • Se schimbă direcţia acului 1-2 cm în lumenul venei • Se controlează pătrunderea acului în venă prin aspiraţie cu seringa • Se continuă tehnica în funcţie de scopul puncţiei venoase: injectarea medicamentelor, recoltarea sîngelui • În caz de sîngerare se prelungeşte acul de puncţie cu un tub de polietilenă care se introduce în vasul colector, garoul rămînînd legat pe braţ: • Se îndepărtează staza venoasă după executarea tehnicii prin desfacerea garoului şi a pumnului; • Se aplică tamponul îmbibat în soluţie dezinfectantă la locul de pătrundere a acului şi se retrage brusc acul; • Se comprimă locul puncţiei 1-3 minute, braţul fiind în poziţie verticală. Îngrijirea ulterioară a pacientului: - se face toaleta locală a tegumentului - se schimbă lenjeria dacă este murdară - se asigură o poziţie comodă în pat - se supraveghează pacientul Sângele se va duce imediat la laborator. Accidente: - hematom - străpungerea venei - ameţeli, paloare, lipotimie.

PUNCŢIA ARTERIALĂ
Definiţie: - puncţia arterială reprezintă crearea unei căi de acces într-o arteră prin intermediul unui ac de puncţie. Scop: - explorator: - recoltarea sîngelui pentru analiza gazelor sanguine.

140 - terapeutic: injectarea medicamentelor cu acţiune vasodilatatoare Indicaţii: - arteriopatii, cu scop de diagnostic şi tratament Contraindicaţii: - tendinţă crescută la hemoragii, infecţii Locul puncţiei: arteră femurală - arteră humerală - arteră radială - artera cubitală Materiale sunt aceleaşi ca pentru puncţia venoasă. Medicul efectuează puncţia ajutat de asistentă. Medicul:  îşi spală şi dezinfectează mâinile  alege locul puncţiei  face anestezie locală  îmbracă mănuşile  acoperă locul puncţiei cu câmpul steril  execută puncţia  retrage acul de puncţie Asistenta:  îşi spală şi dezinfectează mâinile  dezinfectează locul puncţiei, prepară seringa cu medicaţie anestezică  serveşte mănuşile sterile şi câmpul steril  prepară seringa cu acul de puncţie şi le serveşte în mod aseptic  aplică tampon compresiv pe care îl ţine cu pensa porttampon 5 minute  aplică pansament uscat pe care îl comprimă cu un săculeţ cu nisip 1-5 kg în funcţie de arteră. Ulterior pacientul este supravegheat şi rămâne în repaus 1-6 ore. Sângele va fi dus la laborator – ex. pentru analiza gazelor sangvine, produsul va fi ferit de contactul cu aerul Complicaţii: - în timpul puncţiei - puncţionarea altor formaţiuni (vase, nervi, ţesuturi) - hemoragie - injectarea parietală - după puncţie: - hemoragii introducerea substanţelor de contrast pentru examenul radiologic al arterelor- arteriografie

141 - hematoame cu compresiunea ţesuturilor - obstrucţie vasculară De ştiut: - prin puncţia arterială, se poate introduce un cateter în vederea efectuării unor explorări ale parametrilor sîngelui arterial. De evitat: - atingerea produsului, pentru a preveni îmbolnăvirea persoanelor care lucrează cu sîngele.

PUNCŢIA PLEURALĂ
Definiţie: - puncţia pleurală sau toracocenteza reprezintă stabilirea unei legături între cavitatea pleurală şi mediul exterior prin intermediul unui ac. Scop: - explorator:  punerea în evidenţă a prezenţei lichidului pleural  recoltarea lichidului pentru examinarea sa cantitativă şi calitativă. - terapeutic:  evacuarea lichidului  administrarea medicamentelor în cavitatea pleurală (antibiotice, citostatice) după spălarea cavităţii. Indicaţii: - boli inflamatorii sau tumori pulmonare, insuficienţa cardiacă însoţită de colecţii lichidiene în cavitatea pleurală. Se recurge la puncţie când cantitatea revărsatului pleural depăşeşte 1,5 l şi exercită o presiune asupra inimii şi plămînului, împiedicîndu-le funcţiile. Contraindicaţii: - tulburări de coagulare a sîngelui – hemofilie - tratament cu anticoagulante. Locul puncţiei: - se alege după situaţia şi cantitatea de lichid pleural: - dacă lichidul este în stare liberă, puncţia se face în spaţiul VII- VIII intercostal pe linia axilară posterioară. - dacă lichidul este închistat, puncţia se face în plină matitate, zonă stabilită prin examen clinic. - puncţia se face deasupra marginii superioare a coastei inferioare, indiferent de locul puncţiei. Poziţia pacientului: - în poziţie şezîndă pe marginea patului, cu mâinile de partea bolnavă ridicată deasupra capului. Pacienţii în stare gravă se aşează în decubit lateral pe partea sănătoasă. Puncţia se face de către medic, ajutat de asistente medicale. Medicul:  stabileşte locul puncţiei.  efectuează anestezia  aşteaptă efectul anesteziei  aşază cîmpul chirurgical  execută puncţia, aspiră lichidul.  introduce soluţiile medicamentoase.  retrage acul de puncţie.

142 Asistenta: pregăteşte radiografia pacientului îşi spală mîinile . ICC.  serveşte acul de puncţie adaptat la seringă  dezinfectează locul puncţiei  preia seringa cu lichid şi îl introduce în eprubete  serveşte aparatul aspirator  serveşte seringa cu soluţie medicamentoasă în funcţie de scopul puncţiei. cînd picătura de lichid se transformă într-un nor ca un „fum de ţigară” ceea ce înseamnă că lichidul pleural este bogat în albumine fiind de natură inflamatorie şi purtînd numele de exudat. Accidente: .  serveşte seringa cu anestezic. reacţia este negativă cînd picătura de lichid cade în pahar fără să producă modificări. pleurezie hemoragică) • Se face reacţia Rivalta – cu o picătură de acid acetic glacial. . hemoragic (hemoragii pleurale. înaintea puncţiei  dezbracă toracele pecientului  pregăteşte locul puncţiei.pneumotorax prin rănirea plămînului cu acul. se adaugă 1-2 picături din lichidul de cercetat. . determinate de iritaţia pleurei.punere în evidenţă a prezenţei lichidului peritoneal .hemoragii intrapleurale. ceea ce înseamnă că lichidul este sărac în albumine. administrează o fiolă de atropină cu 30 min. rupturi pleuropulmonare. cancer pulmonar). tulbure – lactescent. Scop: .explorator: . le dezinfectează.    PUNCŢIA ABDOMINALĂ ( PARACENTEZA) Definiţie: puncţia abdominală sau paracenteza constă în traversarea peretelui abdominal cu ajutorul unui trocar în diferite scopuri.lipotimie. Lichidul extras poate fi: seros sau serocitrin (TBC. . avînd drept cauză tulburările circulatorii şi purtînd numele de transsudat.  dezinfectează locul şi îl comprimă cu un tampon steril  aplică pansament uscat  ajută pacientulsă se aşeze în pat Ulterior pacientul este îngrijit şi supravegheat.accese de tuse. chilor.edem pulmonar acut. colaps. Produsul examinat • se va examina imediat macroscopic. • examenul citologic şi bacteriologic Complicaţii : . reacţia este pozitivă. dezinfecţie tip II.

sarcină diateze hemoragice evacurea unei colecţii libere de lichid în ascitele masive pentru efectuarea dializei peritoneale. diagnosticul citologic.se face de către medic. hidronefroză. etichetate. dezinfecţie tip III. se notează valorile înregistrate în primele 24 de ore schimbă pansamentul.adaptează tubul prelungitor . .retrage trocarul. . îşi spală mîinile. determinarea densităţii . chisturi ovariene mari. serveşte mănuşile chirurgicale şi câmpul chirurgical dezinfectează locul puncţiei serveşte bisturiul sau direct trocarul recoltează în eprubete lichidul de ascită serveşte tubul prelungitor al canulei trocarului supraveghează scurgerea lichidului în vasul colector schimbă poziţia pacientului dacă se întrerupe scurgerea lichidului îngrijeşte pacientul ulterior şi-l supraveghează se monitorizează pulsul. biochimic – eprubetele cu lichid.se derulează în salon sau în sala de tratamente.alege locul puncţiei .terapeutic: Indicaţii: Contraindicaţii: Locul puncţiei ascitele masive. Asistenta: Pregătirea produsului pentru examinare: . . le dezinfectează.reacţia Rivalta . se trimit la laborator. pregăteşte locul puncţiei.143 . respectînd măsurile de asepsie.în fosa iliacă stg. Medicul: . . . Execuţia puncţiei: .la punctul de unire a 1/3 medii cu ombilicul cu spina iliacă antero. aprecierea aspectului lui. la mijlocul ei. scoate mandrenul. traumatismele închise ale viscerelor abdominale.examenul macroscopic constă în măsurarea cantităţii de lichid evacuat.protejează locul puncţiei cu câmpul steril . bacteriologic. recoltarea lichidului şi examinarea sa pe linia Monroe Richter.face anestezia locală.execută incizia sau direct puncţia cu trocarul.pe linia ombilico-pubiană.superioară stg.examenul citologic. TA.

. hemopericardul. la 6 cm de marginea sternului în cazul puncţiei exploratoare.spaţiul VI – VII la jumătatea distanţei dintre linia axilară anterioară şi cea medioclaviculară stg. persistenţa orificiului de puncţie. Indicaţii: . . uscat. Scop: .dezinfectează locul puncţiei .serveşte mănuşile şi câmpul chirurgical . Accidente: . hemoragie digestivă. care se transformă din spaţiu virtual în cavitate reală.serveşte seringa cu anestezic .efectuează anestezia .pericardita. pe care îl introduce în eprubete . Asistenta: .retrage acul de puncţie.pregăteşte radiografia pacientului .aşează câmpul sub locul puncţiei . la locul puncţiei. Execuţia puncţiei: .îşi spală mîinile.aplică pansament steril. fixat cu benzi de leucoplast. prin acumularea sîngelui sau lichidului de transsudaţie.144 Accidente: colaps vascular.constatarea prezenţei lichidului în cavitatea pericardică . .recoltarea lichidului pentru examinare în vederea stabilirii naturii sale.aşază pacientul în decubit dorsal cu toracele uşor ridicat.spaţiul V intercostal stg. perforarea intestinului.explorator: .aspiră lichidul . PUNCŢIA PERICARDICĂ Definiţie: .terapeutic: .pătrunderea acului în miocard . Medicul: .stabileşte locul puncţiei .se face de către medic.evacuarea lichidului acumulat .execută puncţia .dezinfectează locul puncţiei .puncţia pericardică constă din pătrunderea cu un ac în cavitatea pericardică.pregăteşte locul puncţiei. Locul puncţiei: . dezinfecţie tip III.preia seringa cu lichidul extras. . . în cazul în care cantitatea de lichid este mare.introducerea substanţelor medicamentoase.serveşte seringa cu acul de puncţie . le dezinfectează.

Locul puncţiei:  puncţia lombară. . Scop: .terapeutic: .L5  puncţia dorsală D6-D7  puncţia suboccipitală.scop anestezic: introducerea substanţelor anestezicerahianestezia.introducerea medicamentelor citostatice. Indicaţii: .boli inflamatorii ale sistemului nervos central (meningite. pieptul „ spate de pisică”  poziţie şezîndă pe masa de operaţie sau de tratament cu mâinile pe coapse. măsoară tensiunea LCR. dezinfecţie tip III. .L1 sau L4 . . coapsele flectate pe abdomen. scleroză multiplă. . face anestezia locală.măsurarea presiunii lichidului cefalorahidian. tumori cerebrale.explorator: .145 fenomene de insuficienţă cardiacă infecţii ale mediastinului prin traversarea fundului de sac pleural. hemoragie subarahnoidiană.prin puncţie se face decomprimarea în cazul sindromului de hipertensiune intracraniană. execută puncţia scoate mandrenul. antibioticelor sau serurilor imune în spaţiul subarahnoidian. PUNCŢIA RAHIDIANĂ Definiţie: .puncţia rahidiană reprezintă pătrunderea cu un ac în spaţiul subarahnoidian. le dezinfectează.injectarea de substanţe radioopace pentru examenul radiologic al măduvei. se efectuează în spaţiul dintre vertebrele D12 . stabileşte locul puncţiei. . capul în hiperflexie. pregăteşte locul puncţiei. Medicul: Asistenta: îşi spală mânile. encefalite). printre vertebre. dacă conţinutul pericardic este septic. . retrage acul de puncţie.intervenţii chirurgicale.  pacientul este menţinut în aceste poziţii de asistenta medicală.  poziţia decubit lateral în pat cu spatele la marginea patului. şoc pericardic. Puncţia se face de câtre medic ajutat de asistentă.

se supraveghează semnele vitale: puls. Contraindicaţii: . dezinfecţie tip II .se puncţionează mai frecvent genunchiul. 24 de ore. . Locul puncţiei: . mănuşile chirurgicale şi câmpul steril. . serveşte seringa cu anestezic.recoltarea lichidului articular în vederea examinării sale.evacuarea lichidului.serveşte mânuşile sterile. Medicul: Asistenta: .îşi spală mîinile. PUNCŢIA ARTICULARĂ Definiţie: puncţia articulară reprezintă realizarea unei comunicări instrumentale între cavitatea articulară şi mediul extern. menţine eprubetele pentru recoltarea lichidului ulterior îngrijeşte şi supraveghează pacientul pacientul stă în decubit dorsal. aspiră lichidul retrage acul de puncţie . Puncţia se face de către medic ajutat de 1-2 asistente. hemoragii dureri violente în membrele inferioare contractura feţei.artrite acute sau cronice.serveşte seringa cu anestezic . dezinfectează locul puncţiei.procese inflamatorii tegumentare în zona în care urmează puncţia. umărul. glezna. şocul reflex – foarte rar.explorator: . TA. gâtului sau a unui membru prin atingerea măduvei cervicale. respiraţie. câmpul protector . fără pernă. Scop: . hemartroză. le dezinfectează .serveşte seringa cu acul de puncţie alege locul puncţiei.pregăteşte locul puncţiei.146 Accidente: sindrom postpuncţional. Indicaţii: .administrarea medicamentelor în cavitatea articulară. zona maximă de fluctuenţă efectuează anestezia locală aşază cîmpul sub locul puncţiei execută puncţia.punerea în evidenţă a prezenţei lichidului articular. .dezinfectează locul puncţiei . serveşte acul de puncţie cu mandrin. cotul.terapeutic: .

terapeutic: – administrarea de medicamente.maleolele tibiale . Indicaţii: stricturi uretrale sau hipertrofie de prostată . străbătînd stratul său cortical. vertebrele lombare.explorator: .explorator .prelevarea urinii direct din vezica urinară. pe cale transabdominală.hematoame .pneumotorax . Accidente: .la nivelul oaselor superficiale .se realizează prin introducerea unui ac.apofizele spinoase.manubriul sau corpul .sternul. Scop: .evacuarea urinii în cazurile de retenţie acută de urină. PUNCŢIA OSOASĂ Definiţie: puncţia osoasă reprezintă crearea unei comunicări între mediul extern şi zona spongioasă a osului.tulburări de creştere la copii. . PUNCŢIA VEZICII URINARE Definiţie: .creasta iliacă . Indicaţii: boli hematologice Locul puncţiei: . prin intermediul unui ac. fixat cu faşă aplică atele care să imobilizeze articulaţia puncţionată îngrijire ulterioară a pacientului. în interiorul vezicii urinare.fracturi .147 colectează lichidul în vasul gradat.puncţie albă .tardive: . lichide hidratante şi nutritive. .spina iliacă posterosuperioară .calcaneul . Execuţia puncţiei: se face de către medic.recoltarea măduvei pentru examinare. ajutat de 1-2 asistente. plămîni) . Scop: .injectarea de produse de contrast.terapeutic: .infecţii ale osului .imediate: .perforaţie ale organelor interne ( inimă. fără pericolul contaminării sale . recoltează în eprubete aplică pansament compresiv la locul puncţiei.

explorator: .colecţii purulente Locul puncţiei: . acul de puncţie adaptat la seringa de 20 ml pentru puncţie recoltează lichid în eprubetă goleşte pe rând seringile.se aşază pacienta în poziţia ginecologică pe masa ginecologică.se face spălătură vaginală cu soluţie de permanganat de potasiu.terapeutic: .148 Locul puncţiei: pubiene. . PUNCŢIILE BIOPSICE .evacuarea colecţiei de lichid . ascită) . Puncţia se face de către medic asistat de către 1-2 asistente Medicul: Asistenta: îmbracă mănuşi chirurgicale sterile serveşte medicul cu pensa pentru prins colul uterin preia pensa de col. o fixează cu mîna serveşte medicul cu tamponul îmbibat cu alcool iodat fixat în porttampon oferă seringa cu anestezic. aspiră lichidul retrage acul de puncţie îndepărtează pensa de prins colul şi valvele vaginale. Pregătirea puncţiei: . Accidente: traumatisme uretrale ale vaginului.administrarea unor soluţii medicamentoase Indicaţii: .în dreapta sau în stânga colului. . puncţia se execută pe cale vaginală.stabilirea naturii colecţiei (puroi. sînge. PUNCŢIA FUNDULUI DE SAC DOUGLAS Este o variantă a puncţiei intraperitoneale. puncţia.pe linia mediană abdominală la 2 cm deasupra simfizei puncţie negativă hemoragie vezicală astuparea acului cu flocoane de fibrină sau ţesuturi infecţii postpuncţionale formarea de fistule urinare.colecţii lichidiene . introduce valvele vaginale prinde colul uterin cu pensa dezinfectează fundul de sac posterior al vaginului face anestezia. Scop: .suspiciune de sarcină extrauterină .

spaţiul VIII sau IX intercostal stg.confirmă sau infirmă diagnosticul clinic. plămîni.explorator: examenul histopatologic al ţesutului extras pentru stabilirea diagnosticului. Pacientul este pregătit psihic.orarul recoltărilor . stabileşte evoluţia bolii. RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI PATOLOGICE Importanţa examenelor de laborator: .pregătirea psihică a bolnavului . .instrumente şi materiale sterile: 2-3 ace Vim. în dreptul discului intervertebral L1-L2 la 8 cm de linia mediană. . Scop: .reprezintă introducerea unui ac de puncţie într-un organ parenchimatos pentru recoltarea unui fragment de ţesut.diateze hemoragice . dezinfectează local. Pregătirea puncţiei: . tumori solide. Medicul alege locul puncţiei.rinichi unic Locul puncţiei: . serveşte acul de puncţie. aspiră ţesutul patologic.149 Definiţie: . Contraindicaţii: .puncţia ganglionară şi a tumorilor solide: masa ganglionară sau tumorală. Materialele sunt pregătite şi duse la laborator. Indicaţii: -îmbolnăviri ale organelor mai sus menţionate.permit depistarea bolnavilor şi a purtătorilor sănătoşi Rolul asistentei: asistenta trebuie să respecte regulile următoare: . badijonează locul puncţiei şi aplică pansament compresiv. Pacientul este îngrijit ulterior: rămâne în decubit lateral drept 24 ore după puncţia hepatică şi în decubit dorsal după puncţia splenică şi renală. serveşte medicului seringa pentru anestezie. face anestezia locală. splină.faţa anterioară sau laterală a ficatului pe linia mediană imediat.completează simptomatologia bolilor cu elemente obiective . se face pentru confirmarea diagnosticului clinic sau pentru precizarea stadiului îmbolnăvirilor. Puncţia se practică pe ficat. rinichi. . ganglioni limfatici. Asistenta pregăteşte locul puncţiei. execută puncţia.Silverman Menghini.puncţia hepatică: .puncţia renală: regiunea lombară. îndepărtează acul de biopsie.confirmă vindecarea .semnalează apariţia unor complicaţii . .puncţia septică: .

se şterge cu un tampon uscat prima picătură.înţepare (pulpa degetului.efectuarea frotiului: .parazitologice . tampoane de vată .se face asepsia pielii degetului inelar sau mediu cu un tampon cu alcool 90 grade . faţa plantară a halucelui .mănuşi de cauciuc . perpendicular pe straturile cutanate . pipete Potain.se etichetează şi se trimite la laborator.de protecţie: .se agită lama pentru uscare .se aşază o lamelă cu marginile şlefuite în unghi de 45 grade cu lama .nesterile: tavă medicală curată.serologice Recoltarea se face prin: .cu o mişcare bruscă se înţeapă pielea pulpei degetului în partea laterală a extremităţii.bacteriologice . aşezarea în poziţie corespunzătoare în funcţie de recoltare pregătirea materialelor şi a instrumentelor necesare recoltării efectuarea tehnicii propriu-zise completarea imediată şi corectă a buletinului de analiză: RECOLTAREA SÂNGELUI Sângele se recoltează pentru examene: . Execuţie: . lobul urechii. se lasă să se formeze o altă picătură de sânge din care se recoltează cu pipeta sau lama . repaus la pat.regim alimentar. . Pregătirea produsului pentru laborator.lamela se trage către partea liberă a lamei.hematologice .puncţie arterială RECOLTAREA SÂNGELUI CAPILAR PENTRU EXAMENE HEMATOLOGICE Pregătire: materiale: . curate.se şterge cu un tampon cu alcool.la extremitatea unei lame se pune o picătură de 3-4 mm diametru .150 pregătirea fizică. şlefuite. păstrînd aceeaşi înclinaţie şi antrenând toată picătura fără să o fragmenteze . cameră umedă.sterile: ace. degresate .puncţie venoasă . lame uscate.

se înţeapă pulpa degetului: ./mm3 – bărbaţi.8 mil.sterile: .bărbaţi.151 RECOLTAREA SÂNGELUI VENOS PENTRU EXAMENELE HEMATOLOGICE Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) .femei . Se recoltează 2 ml de sânge pe cristale de EDTA ( acid diaminotatraacetic 1% ). Rezistenţa globulară: se recoltează sângele pentru obţinerea globulelor roşii se evită hemoliza şi coagularea sîngelui sîngele recoltat se agită uşor timp de 5-10 minute cu mişcări circulare sângele se defibrilează şi nu se mai coagulează se trimite imediat la laborator.femei .materiale: . eprubete. 4.soluţie de citrat de Na 3.5-5. Hemoleucograma: . tăviţă renală./mm3. garou.reticulocite: 10-15% .ace pentru puncţia venoasă .polinucleare neutrofile nesegmentate: 0-5 % RECOL TAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMENE BIOCHIMICE – Se efectuează prin puncţie venoasă.se etichetează produsul . – Se recoltează 5-10 ml sânge simplu.4.5 mil.leucocite 4200-8000/ mm cub din care: .se completează buletinul . Pregătirea pentru VSH: .hemoglobină 15 ± 2 g/100ml.stativ şi pipete Westergreen . în poziţie strict verticală. Hematocrit (Htc): .se face prin puncţie venoasă.se aspiră cu pipeta Westergreen pînă la gradaţia 200 şi se aşază în stativ pe dopul de cauciuc. bolnavul fiind "à jeune". muşama. dimineaţa.eritrocite.seringă de 2 ml uscată .nesterile: .rapiditatea cu care se produce depunerea elementelor figurate.4. vată .pernuţa.8% . pentru a determina: Felul analizei: Modul de prelevare Interpretarea rezultatelor .soluţii dezinfectante: alcool 70 grade Pregătirea produsului pentru laborator: .2. 13 ± 1 g/100ml.

6-1.20 mg % T = 0. % Na+ =137-152 mEq/l.5-5. Serul nehemolizat are o culoare gălbuie.80-1. K+ = 3.80 gr ‰ 600-800 mg% Takata-Ara-negativ R.Tymol = 0-4 u ML ZnSO4 = 0-8 u SH 2-4 u Bodansky TGO = 2-20 ui TGP = 2-16 ui 8-32 uW (Wolgemuth ) Pr.Quick = 12"-14" T.pentru diagnosticul tifosului exantematic. Kahn. R.4 mEq/l.5 mEq/l 14 – 28 mmol/L 58-65 vol. într-o cantitate de 5-10 ml.152 uree sanguină acidul uric creatinină bilirubină colesterol lipemie teste de disproteinemie fosfatază alcalină transaminază amilază electroforeză 5-10 ml p. CI– = 94-111 mEq/l. febră tifoidă.5 ml sânge 0. = 75:±10 gr % Al = 40-50 g % Gl = 20% (A/G = 1.5 ml sânge REGOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMENE SEROLOGIGE Examenele serologice relevă prezenţa sau absenţa anticorpilor în serul bolnavului. direct în eprubetă (fără seringă).8-5. de precipitare sau floculare ca: Citochol.Weill-Felix .Howell =1'30"-2'30" calcemie sideremie rezervă alcalină ionograma sanguină glicemia fibrinogen timp de protrombină recoltare direct în eprubetă cu ac de platină 5-10 ml sânge în sticluţe heparinate 2 ml sânge/florură Na 4 mg 0.5-5.5 ml citrat de Na 3.20 gr ‰ 200-400 mg% timpii: T.1-0.4 mg % 1. 4. Recoltarea sângelui se face prin puncţie venoasă.5 ml oxalat de K 4. . de microfloculare pe lamă VDRL – în diagnosticul sifilisului.5-2) α1 = 4 α2 = 8 β= 12 γ = 16-18% 9-12 mg%.   R.t.20-0. Ca++ = 4. sifilis). cel hemolizat este roz.6-1 mg % D = 0.80-2.40 gr/1000 ml 2-6 mg % 0. Meinike şi R. 0.v 0. Aceste examene se utilizează pentru diagnosticarea bolilor infecţioase (tifos exantematic.8% şi 4.5 mEq/l.

geloză semilichidă Execuţie: Asistenta – îmbracă mănuşi sterile. pentru diagnosticul sifilisului. Widal şi aglutinarea "Vi" – în diagnosticul febrei tifoide şi paratifoide RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMEN BACTERIOLOGIC – HEMOCULTURA Definiţie: Hemocultura înseamnă introducerea sângelui pe un mediu de cultură pentru examen bacteriologic Scop: descoperirea bacteriilor atunci când se suspectează: o septicemie o bacteriemie: febră tifoidă. Pregătirea produsului pentru laborator: . Pregătire: • Materiale . 10 ml în bulionul citrat.153      R.se etichetează cu data. temperatura . – aşează câmpul steril. de fixare a complementului R. de hemaglutinare. hemaglutinoinhibare – diagnosticarea unor viroze R. Waler-Rose – diagnosticarea P.mască de tifon. – aspiră 20 ml de sânge. Bordet-Wassermann. ora. – securitatea personalului medical.se notează în FO data şi numele persoanei care a recoltat. Dozarea antistreptolizinelor O (ASLO) – diagnosticarea RAA – scarlatină R. – aseptizează regiunea cu iod. . – însămânţează: 2 ml în eprubeta cu glucoză. RECOLTAREA SÂNGELUI VENOS CU SISTEMUL VACUTAINER Avantaje: • Utilizarea acestei metode de prelevare asigură: – confortul pacientului. – ia seringa şi efectuează puncţia venoasă. – calitatea probei de sânge. – retrage seringa. bruceloză. mănuşi sterile seringă a 20 cm3 medii de cultură: bulion citrat. endocardită malignă subacută Pregătire: materiale de protecţie .se trimit imediat la laborator şi se pun la termostat la 37°C. (poliartrita reumatoidă) R.R.

 electroliză. bilirubinemie. transaminaze. . fosforemie. hemoleucogramă (HLG) cu formulă leucocitară.  indici eritrocitari volum eritrocitar mediu (VEM). Execuţie: Idem ca în alte recoltări.154 holder – un tub de material plastic care prezintă la partea superioară amboul la care se ataşează acul de puncţie prin înfiletare. iar la partea inferioară două aripioare. picătura de sânge se aşează în centrul zonei mono. • Verde: vacuumtainer cu litiu heparină pentru analize biochimice. Îndepărtarea sângelui se face diferit: . se evită frecarea pulpei degetului de bandeletă. . Îngrijirea pacientului după tehnică: aceeaşi ca la puncţia venoasă. uree sanguină. proteină "C" reactivă. creatinină.  rezistenţă globulară. concentraţie medie de hemoglobină (CHEM). hemoglobina eritrocitară medie (HEM).  antigen Australia.materiale necesare Pregătirea psihică a pacientului. substanţele chimice imprimate determină schimbarea culorii când vin în contact cu zahărul.acul de puncţie.  acid uric. depunerea picăturii se face prin atingerea uşoară a capătului reactiv al bandeletei. amilazemie.sau bicolore. Latex.  Waler-Rose. Grup sanguin  ASLO. rezervă alcalină. DE ŞTIUT: Tuburile vacuumtainer se utilizează în funcţie de codul de culoare al dopului de cauciuc astfel: • Roşu şi portocaliu: pentru chimie clinică  teste de disproteinemie.. Rh.  timp de protrombină • Mov: pentru determinări hematologice  EDTA-K3  hematocrit. bandelete sau stripsuri.tuburi vacuumtainer. imunogramă. sideremie. . glicemie. calcemie. lipemie. RBW • Negru: seditainer pentru determinarea VSH-ului • Bleu: pentru determinări de coagulare  fibrinogen. DETERMINAREA GLICEMIEI FOLOSIND TESTELE REACTIVE • • • • • • determinarea glicemiei se mai poate face folosind testele reactive. Helicobacter. fosfatază.

umoarea apoasă a camerei anterioare. RECOLTAREA SECREŢIEI NAZALE.155 • pacienţii îşi pot testa singuri glicemia folosind aparate cu afişaj electronic. .eprubete medii de cultură • Pacientul este pregătit psihic şi fizic. din conductul auditiv extern.sterile– spatula linguală . dezlipeşte o porţiune din falsele membrane (când este cazul). cu care se poate pătrunde în nazo-faringe.deschide eprubeta cu tamponul faringian. .pentru examinări virusologice. RECOLTAREA SPUTEI Definiţie: Sputa este un produs ce reprezintă totalitatea secreţiilor ce se .depistarea germenilor patogeni de la nivelul faringelui în vederea tratamentului.eprubetă cu tampon faringian sau ansă de platină . sub control vizual (otoscop). care arată cu rapiditate şi precizie valoarea glicemiei.depistarea persoanelor sănătoase purtătoare de germeni Pregătirea: . Recoltarea secreţiei otice: – se face cu tamponul.se face cu un tampon mai subţire fixat pe un porttampon de sârmă uşor îndoită.materiale – masca de tifon.asistenta se spală pe mâini şi se dezinfectează cu alcool.se recoltează înainte de administrarea antibioticelor sau sulfamidelor. Execuţie: – recoltarea se face dimineaţa. Recoltarea secreţiei oculare: infecţiile oculare care necesită examen bacteriologic. după trezirea pacientului. • Execuţie: . OTICE ŞI OCULARE Recoltarea secreţiei nazale: . . .invită pacientul să deschidă gura şi inspectează fundul gâtului . . secreţia din conjunctivite şi dacriocistite se recoltează cu tampon steril. recoltarea se face fie prin suflarea puternică a nasului într-o cutie Petri sterilă.îşi pune masca de protecţie. Scop: • explorator . .cu tamponul faringian şterge viguros depozitul de pe faringe şi amigdale. RECOLTAREA EXSUDATULUI FARINGIAN Definiţie: Exsudatul faringian este un lichid rezultat în urma unui proces inflamator faringian. . colecţiile purulente. fie prin spălare nazofaringiană.

în următoarele 4 zile. dimineaţa. eprubete.  se pun în evidenţă bacili încapsulaţi în submucoasă.sterile: – cutie Petri. scuipătoare specială . Recoltarea sputei prin spălătură gastrică    se introduce sonda (Einhorn sau Faucher). în vederea stabilirii diagnosticului. pacientul începe să tuşească chiar dacă nu a tuşit anterior. pe nemâncate. şerveţele sau batiste de unică întrebuinţare. pregătire fizică şi psihic . – se colectează sputa matinală sau adunată din 24 h. pentru că germenii căutaţi pot fi distruşi dacă stau mai mult timp în contact cu mediul acid al sucului gastric.nesterile: – pahar cu apă. lichidul recoltat se trimite imediat la laborator.  se apasă limba cu spatula.  se introduce tamponul în faringe cerând pacientului să tuşească  sputa eliminată se prinde pe tamponul de vată care se introduce imediat în eprubeta sterilă. Recoltarea sputei prin spălătură bronşică  se utilizează la pacienţii cu TBC care nu expectorează. călduţă. în stomac. în funcţie de examenul cerut. citologice. parazitologice.156 expulzează din căile respiratorii prin tuse.  sputa expectorată se recoltează într-un vas steril. materiale pentru toaleta organelor genitale externe. bicarbonatată. RECOLTAREA URINEI Scop: • explorator – informează asupra stării funcţionale a rinichilor. se introduc prin sondă 200 ml apă distilată. Recoltarea sputei prin frotiu faringian şi laringian  se umezeşte tamponul de vată cu apă distilată sterilă. care este evacuată imediat sau extrasă cu seringa. Scop: • explorator – pentru explorări macroscopice. pahar conic. – se solicită pacientului să expectoreze după un efort de tuse. care nu apar în mod obişnuit în spută. Pregătire: • materiale .  se introduc în recipientul de aerosoli 5 ml ser fiziologic sau 4 ml soluţie teofilină 3% cu un ml soluţie de stricnină 1‰ pe care pacientul o inhalează  după aspiraţii. – i se oferă vasul de colectare. recoltarea se repetă zilnic. cât şi a întregului organism.  frotiul laringian se recoltează de medic pătrunzând cu tamponul în laringe sub control laringoscopic. Pregătire:• materiale: urinar sau ploscă. Execuţie: – i se oferă paharul cu apă ca să-şi clătească gura şi faringele. bacteriologice. în vase separate.

• recoltarea urinei pentru urocultură la jumătatea micţiunii: . • recoltarea urinei prin puncţie vezicală: se face numai în caz de: vezică plină. . chimice pentru stabilirea diagnosticului Pregătire: • materiale :două tăviţe curate şi uscate. aproximativ 50 ml.se îndepărtează proteza dentară. • recoltarea urinei prin sondaj vezical: se utilizează atunci când recoltarea la jumătatea micţiunii nu este posibilă şi când puncţia vezicală nu este dorită.se transportă la laborator sau se însămânţează direct pe mediul de cultură şi se introduce la termostat. .resturile alimentare supuse procesului de digestie.se recoltează urina de dimineaţă .157 Execuţie: • recoltarea urinei pentru un examen sumar: . eliminate din organism prin actul defecaţiei.depistarea unor germeni patogeni (ex. bacteriologice.se îndepărtează materialele folosite. când nu se poate recolta urina la jumătatea micţiunii sau prin sondaj vezical. . hipertensiune intracraniană).se supraveghează pacientul în continuare.i se oferă paharul cu apă să-şi clătească gura Îngrijirea ulterioară a pacientului .sprijină fruntea bolnavului.asistenta susţine tăviţa renală.după vărsătură se îndepărtează tăviţa. – se trimite produsul la laborator. Scop: • explorator – se fac examinări macroscopice.conţinut gastric care se elimină spontan. apoi fără să se întrerupă jetul urinar se recoltează aproximativ 5 ml urină într-o eprubetă sterilă. bacteriologice. . .se recoltează în eprubetă sterilă . Scop: • explorator . . Execuţie: . se elimină la toaletă sau în bazinet. dar şi în alte afecţiuni (alcoolism. pahar cu soluţie aromată. se spală mâinile cu atenţie şi se usucă cu prosop curat. RECOLTAREA VĂRSĂTURILOR Definiţie: Vărsătura .se aşează pacientul în pat .urocultura stabileşte prezenţa bacteriilor în urină. . . Pregătirea produsului pentru examen de laborator – se completează buletinul de recoltare. biochi- . .din urina obţinută se trimite un eşantion de 100-150 ml.prima cantitate de urină emisă. pregătire fizică şi psihică a pacientului.se şterge gura pacientului.înainte de începerea tratamentului cu antibiotice. de obicei în afecţiuni digestive. RECOLTAREA MATERIILOR FECALE Definiţie: – Scaun . .

prin puncţie lombară suboccipitală sau ventriculară.  lichidul se repartizează în mai multe eprubete sterile (pentru diferite examinări).  recoltarea pentru ouă de paraziţi: . – aproximativ 4 ml în fiecare eprubetă. cu rol de protecţie a SNC. .  tehnica de puncţionare şi prelevare va fi strict aseptică. . aleză.  se fac examinări: .citologice (măsurarea elementelor celulare/mm3: limfocite.serologice .pregătire psihică şi fizică. . chibrituri. eozinofile.eprubete cu medii de cultură.  la pacienţii cu stare generală alterată se execută.BK şi alţi germeni.sifilisul SNC. lampă ce spirt. Execuţie:  recoltare din scaun spontan sau provocat. cu rol nutritiv şi excretor. parazitologice) depistarea unor purtători sănătoşi de gemeni - Pregătire: • materiale .raclarea se face la 2-3 ore după culcare sau dimineaţa devreme. Scop: •în diagnosticul neuroinfecţiilor şi hemoragiilor meningiene.  se extrag 10-20 ml LCR (după scurgerea câtorva picături).sondă Nélaton nr.  se observă presiunea de scurgere sau se măsoară tensiunea cu manometru Claude.  recoltarea la copii: . . . în decubit lateral pentru a evita lipotimia. . care circulă în spaţiul subarahnoidian.se poate face prin raclare cu o spatulă sau cu o baghetă . în afecţiuni neurologice şi neurochirurgicale. ploscă sterilă. RECOLTAREA LICHIDULUI CEFALORAHIDIAN Definiţie: – LCR este un produs de secreţie al plexurilor coroide la nivelul ventriculului IV. .biochimice. purgativ salin.muşama. atipii celulare).bacteriologice . polinucleare. 16-18.se face cu sonda Nélaton.  recoltare directă din rect. al stărilor comatoase.tavă medicală. tub recoltator.158 mice. . Execuţie:  recoltarea se execută pe nemâncate.materiale pentru toaleta perineală. .

limpede ca apa de stâncă. bogat salină. Recoltarea din vezicule. pustule. din plăgi supurate. Scop: • explorator .5 mg% – clororahia = 700-760 mg% – Na+ = 300-350 mg % + – azot total = 15-30 mg % –K = 12-17 mg% – creatinină = 0. Pandy.evacuarea şi tratarea colecţiilor purulente. se plimbă acul în teren în mai multe direcţii până se obţine serozitate la aspirare. pustulelor. • volum: 100-150 m. . .se recoltează o mică porţiune de puroi.4-7. se spală seringa cu ser fiziologic sau mediu de cultură. ulceraţiilor.5-5. conjunctiva oculară.5 mg % R. • terapeutic . D =1005-1009. Pregătire: Idem alte recoltări.5 • tensiunea: 10-20 cm apă în decubit lateral 20-25 cm apă în poziţie şezând 0-suboccipital 0-5 cm apă la sugari 5-15 cm apă la copii Valori normale ale constituenţilor chimiei: – albuminorahie = 20-60 mg% – Ca++ = 4. ulceraţii.se efectuează frotiu. . Recoltarea din papule. None Apelt – glicorahia = 50-60 mg% – Mg++ = 3-3. de sub crustă sau de la marginea ulceraţiilor.se curăţă şi se dezinfectează suprafaţa veziculelor. de iod. leziuni ale cavităţii bucale şi din conductul auditiv extern.2-2 mg % RECOLTAREA SECREŢIILOR PURULENTE Definiţie Secreţiile purulente se recoltează de pe suprafaţa tegumentelor. se puncţionează regiunea cu un ac steril montat la seringă.depistarea florei microbiene generatoare şi efectuarea antibiogramei.5-1 mg % – Cl = 420-450 mg % – acid lactic = 10-25 mg % – P mineral =1. noduli sau alte leziuni inflamatoare se dezinfectează tegumentele cu tinctură. .159 LCR = soluţie apoasă.materialul recoltat se trece pe o lamă de sticlă sterilă.se sterilizează ansa prin încălzire la roşu şi se aşteaptă să se răcească. organele genitale. pH = 7. ulceraţii . .

. Interpretarea examenului La examenul microscopic. frecvente leucocite o tipul IV . foarte abundentă floră mixtă.epitelii. Scop: • explorator . se recoltează cu ansa. foarte rari lactobacili. apar patru imagini: o tipul I . orificiul colului uterin. iar pentru examenul bacteriologic se recoltează cu ansa din eprubeta sterilă.rare epitelii.se îndepărtează labiile mari şi mici. lactobacili absenţi. foarte frecvente leucocite. SPĂLĂTURI.la fetiţe. CLISME Definiţie: Sondajul reprezintă introducerea unei sonde sau cateter din metal. . foarte frecvenţi bacili gram-negativi.epitelii şi lactobacili (secreţie normală). iar în caz de suspiciune de difterie vulvară se prelevează trei tampoane: vaginal. . Pregătire: Idem alte recoltări + lamele de sticlă. RECOLTAREA SECREŢILOR VAGINALE Definiţie: Secreţia vaginală reprezintă un transsudat al mucoasei vaginale.epitelii. prin căile naturale. meatul urinar. după flambare. evitând atingerea vulvei sau a pereţilor vaginului. .recoltarea produselor cavităţii sondate în vederea efectuării . nazal. lactobacili. o tipul II . faringian. Trichomonas prezent.se efectuează câte două frotiuri pentru fiecare produs recoltat pentru examen citologic. rari bacili gram-negativi sau leucocite.recoltarea se face cu valve şi specule sterile. într-o cavitate naturală a organismului. coci gram-pozitivi şi negativi. o tipul III .se recoltează cu ansa sau cu tamponul fixat în porttampon din următoarele locuri :orificiul glandelor Bartolin. cauciuc sau material plastic.160 se introduce lichidul într-o eprubetă sterilă şi se închide cu dopul. Execuţie: . SONDAJE.

.).  este interzisă introducerea lichidului de spălătură sub presiune  conţinutul evacuat prin sondaje sau spălături se păstrează (pentru analiză)  sondajele şi spălăturile vor fi notate în foaia de observaţie însoţite de numele persoanei care le-a efectuat  eventualele greşeli comise cu ocazia sondajului şi spălăturii vor fi raportate TIPURI DE SONDE I. după caz.alimentare. Pentru alimentaţia enterală artificială  Sonda naso-gastrică – indicată în alimentarea de scurtă durată. • terapeutic .curăţirea cavităţii de substanţe dăunătoare organismului Rolul asistentei  respectarea unei asepsii perfecte  pregătirea psihică a bolnavului  sonda se va lubrifia sau uda. Tipuri de sonde gastroduodenale: o pentru utilizarea de scurtă durată (PVC sau cauciuc). . pentru a uşura înaintarea.evacuarea sau aspirarea lichidului gastric sau a sângelui.  Jejunostomie endoscopică percutanată – indicată în alimentaţia enterată de durată lungă cu risc major de inhalaţie. Sonde gastroduodeoale – (adesea numite sonde gastrice) sunt utilizate pentru următoarele scopuri: . când nu există risc important de inhalare  Sonda naso-duodenală şi naso-jejunală – indicată în nutriţia de durată scurtă.  în cazul spălăturilor. .evacuarea conţinutului gastric înainte de anestezie în intervenţia chirurgicală de urgenţă. iar pentru spălătură gastrică de 30 ch. silicon) • sondele sunt lungi de 75-120 cm cu diametru de 8-12 ch pe scara Charriere (1ch = 1. o pentru utilizare de lungă durată:– din material sintetic (poliuretan.evacuarea aerului sau gazului după o reanimare cu ventilaţie prin mască. . AVC etc. cantitatea lichidului introdus trebuie să fie întotdeauna mai mică decât capacitatea cavităţii organului spălat.prelevarea lichidului gastric în scop diagnostic.  Gastrostomie endoscopică percutanată – indicată în alimentaţia enterată de durată lungă.introducerea unor substanţe medicamentoase. .evacuarea stomacului după absorbţie orală de substanţe toxice .161 examenelor de laborator. .evacuarea conţinutului cavităţii sondate. .3 mm) pentru alimentaţie.sonda de alimentaţie gastrică sau duodenală la pacienţii cu AVC. de 12-15 ch pentru evacuare şi spălătură. . II. în risc major de inhalare sau tulburări de evacuare ale stomacului (pacienţi cu tulburări de conştienţă.hidratare. fără intervenţie chirurgicală. .

o verifică prezenta sondei în stomac prin aspirarea conţinutului stomacal . sonda Linton) Complicaţii: . invitând bolnavul să înghită. balonaş distal.cu două balonaşe şi trei deschideri. o introducerea unor substanţe medicamentoase. Mercier) SONDAJUL GASTRIC Definiţie: Sondajul sau tubajul gastric reprezintă introducerea unui tub de cauciuc – sonda gastrică Faucher sau Einhorn prin faringe şi esofag în stomac. o se aşează în dreapta bolnavului şi îi fixează capul cu mâna stângă o prinde cu mâna dreaptă extremitatea rotunjită a sondei ca pe un creion. casoletă cu mănuşi de cauciuc. o îmbracă şortul de cauciuc. boala ulceroasă. Sonde de compresiune esofagiene o folosite pentru oprirea hemoragei produse de varicele esofagiene sau a hemoragiei gastrice (sonda Blakemore . . să respire adânc şi introduce capătul sondei pana la peretele posterior al faringelui. . Pregătire: pregătirea psihică şi fizică a pacientului.medicamente. . IV. lungime de 31 cm (12-18 ch).ruptură de esofag. sonda Eudel. o îşi pune mănuşile sterile. Indicaţii: – în gastritele acute sau cronice. tăviţă renală.folosite pentru alimentaţie. eprubete. o introduce sonda în esofag şi este împinsă uşor spre stomac (40-50 cm). 2 seringi de 20 ml. • terapeutic o evacuarea conţinutului stomacal toxic. Execuţie: o asistenta se spală cu apă şi săpun.lungime de 120-300 cm. terapeutic (tipuri – sonde pentru evacuare simplă: Nélaton.pneumopatie de inhalaţie. cât mai aproape de rădăcina limbii. Scop: • explorator o recoltarea conţinutului stomacal o pentru studierea funcţiei evacuatoare a stomacului.162 III.ulcer de compresiune al esofagului cu risc de esofagită. a cardiei. prosoape. o umezeşte sonda pentru a favoriza alunecarea prin faringe şi esofag. decompresiune şi eliberarea lumenului intestinal.asfixie . Pregătiri • materiale: de protecţie: şorţuri din cauciuc sau din material plastic. o hidratarea şi alimentarea bolnavului. tipuri: – sonda Miller-Abbott – cu lumen dublu. etc. Sondele intestinului subţire . Sonde vezicale – instalate în scop – diagnostic. muşama şi aleză. recipient pentru colectare. V. .confecţionate din cauciuc sau material plastic. sonda Faucher sau Einhorn. o curăţirea mucoasei de exsudate şi substanţe străine depuse. o cere pacientului să deschidă larg gura.

Execuţie: . Accidente . după comprimarea ei cu o pensă hemostatică pentru a împiedica scurgerea conţinutului în faringe (de unde ar putea fi aspirat de pacient). INTRODUCEREA SONDEI BLAKEMORE Pentru compresia segmentară a esofagului şi a cardiei în vederea unui tamponament esofagian se folosesc.se ataşează sonda la punga colectoare care va fi situată decliv (sifonaj). comprese. . .vas colector – medicamente . cu prudentă. – nesterile . Pacient: pregătire fizică şi psihică. mai multe tipuri de sonde. cocaină pentru anestezie.se verifică permanent presiunea din balonaşe (50 – 60 mmHg) .substanţă lubrifiantă. .tuse.se supraveghează fixarea. Scop: – realizarea hemostazei în HDS. pense hemostatice. se îndepărtează sonda. dintre care cea mai utilizată este sonda Blakemore. seringi de 20 ml. Îngrijirea ulterioară a pacientului – Idem ca în alte manevre. o extrage sonda printr-o mişcare hotărâtă.se aspiră conţinutul sondei.se trage sonda astfel ca balonaşul să fie în dreptul joncţiunii eso-cardiale. varice esofagiene Pregătiri: • materiale sterile sonda Blakemore cu dublu balonaş.aparat de aspiraţie. SONDAJUL DUODENAL Definiţie: Sondajul sau tubajul duodenal constă din introducerea unei sonde . TA şi pulsul. se fixează la orificiul nazal printr-un sistem de prindere (guleraş).bronhopneumonii de aspiraţie. o goleşte conţinutul sondei în vasul colector. . hiperemia feţei. permeabilitatea sondei. o aşează la extremitatea liberă a sondei balonul Erlenmeyer sau aspiră sucul gastric cu seringa. .greaţă şi vărsături .se introduce sonda endonazal.163 cu ajutorul seringii şi fixează sonda.soluţie novocaină. laringoscop.–se umflă balonaşul gastric cu 200-250 ml aer. . Pregătirea produsului pentru examenul de laborator – Idem ca în alte manevre.se umflă balonaşul esofagian 60-80 ml aer. apoi cianoza. sondă gastrică. . .

două sonde lungi de aproximativ 15 cm cu vârful uşor îndoi complet rotunjit având una-două orificii laterale aproape de vârf.se pot localiza procesele patologice hepatobiliare. . realizând o comunicare între duoden şi mediul exterior.orientată cu vârful în sus.164 Einhorn dincolo de pilor. 1-2 eprubete pentru urocultură. .paralel cu înaintarea sondei. .executarea unor procedee terapeutice prin sondă.se lubrifiază sonda cu ulei steril. extremitatea acesteia va fi coborâtă printr-o mişcare în formă de arc pentru a-i uşura trecerea în vezică. . Scop: • explorator . • terapeutic . medii de cultură. .recoltarea sucului pancreatic se face prin tubajul duodenal.primele picături se iasă să se scurgă în tăviţa renală.recoltarea urinii pentru examen de laborator.se evidenţiază meatul urinar. . Pregătiri: Vezi sondajul gastric. . SONDAJUL VEZICAL LA FEMEI Pregătiri: • materiale:muşama şi mănuşi sterile de cauciuc.se dezinfectează cu oxicianură de mercur orificiul uretral de sus în jos în direcţia anusului.se extrage sonda se face după pensarea orificiului extern. SONDAJUL VEZICAL Definiţie: Prin sondaj vezical se înţelege introducerea unui instrument tubular (sondă sau cateter) prin uretră în vezica urinară.depistarea unor modificări patologice ale uretrei şi vezicii urinare. Execuţie: .analiza sucului pancreatic urmăreşte dozarea fermenţilor din conţinutul lui . apoi în recipientele pregătite în funcţie de scop sau într-un recipient de colectare. sonda se introduce în uretră 4-5 cm. Scop: • explorator • terapeutic • alimentaţie artificială Generalităţi .evacuarea conţinutului (când aceasta nu se face spontan). medicamente (ulei de parafină steril şi oxicianură de mercur 1/5000 • pacienta – se pregăteşte fizic şi psihic. . realizând astfel o comunicaţie instrumentală între interiorul vezicii şi mediul extern. Execuţia: Vezi sondajul gastric.sondajul se efectuează în condiţii asepsie . . . Pacient: pregătire psihică şi fizică.

se aşează tăviţa renală între coapse Execuţie  asistenta îmbracă mănuşi de cauciuc. conţinutului abceselor . .crearea unei căi false prin forţarea sondei. .se notează în FO SONDAJUL VEZICAL LA BĂRBAT Pregătiri: idem ca la sondajul vezical la femei .pentru mobilizarea dopurilor de secreţie intrabronşice .se aşează pacientul în decubit dorsal cu picioarele întinse şi uşor depărtate. .se face toaleta organelor genitale. prin introducerea germenilor patogeni prin manevre şi instrumente nesterile.pentru extragerea exsudatelor din căile respiratorii. . Scop • explorator . muşamaua şi aleza. .în caz de bronhografii ţintite pentru obţinerea imaginii arborizaţiilor bronşice dintr-un lob sau dintr-un segment pulmonar (substanţa radioopacă se introduce direct prin sondă în ramura bronşică respectivă) • terapeutic .se va supraveghea în continuare. în timp ce cu mâna stângă întinde penisul cât mai bine.sub bazin se aşează o pernă tare.lezarea traumatică a mucoasei uretrale . SONDAJUL TRAHEO-BRONŞIC Prin sondaj traheo-bronşic se înţelege introducerea unei sonde de cauciuc prin cavitatea bucală şi laringe în trahee şi bronhii (sondaj Metras).  se introduce vârful sondei în meat şi se împinge uşor cu pensa.se efectuează toaleta regiunii vulvare.infecţioase.  alege sonda şi o lubrifiază. pentru ca să dispară cutele transversale ale mucoasei uretrale Complicaţii • imediate: .se îmbracă şi se aşează comod în pat.165 Îngrijirea ulterioară a pacientei .astuparea sondei în cursul evacuării vezicii • tardive .  dezinfectează meatul urinar cu ser fiziologic şi oxicianură de mercur. . . .  între degetele inelar şi mic ale mâinii drepte prinde extremitatea liberă a sondei şi cu ajutorul unei pense sterilese apucă sonda.

Execuţie Medicul .în procesele inflamatoare ale conjunctivei.intoxicaţia cu cocaină manifestată prin dispnee. • tardive: .în prezenta unor secreţii conjunctivale abundente.alege sonda corespunzătoare lobului în care vrea să pătrundă.aşează bolnavul în decubit dorsal.pentru tratamentul local al proceselor pulmonare supurative (bronşiectazie. îmbracă mănuşi sterile şi masca de tifon. comprese de tifon. sursă de lumină). palpitaţii. pacientul va fi pregătit fizic (dimineaţa pe nemâncate şi sedat) şi psihic. cocaină) fenobarbital. cafeină. Scop • terapeutic .suprainfecţii SPĂLĂTURA OCULARĂ Definiţie Prin spălătură oculară se înţelege introducerea unui lichid în sacul conjunctival. sterile: sondă Metras.pentru îndepărtarea corpilor străini. medicamente (adrenalină. măşti de tifon). spatulă linguală.injectează substanţa de contrast cu presiune moderată . seringi. .sub controlul laringoscopului introduce sonda până în regiunea subglotică. . . decubit ventral. plegomazin. . . poziţie Trendelenburg) . . Asistenta .166 . nesterile (tăviţă renală. abces pulmonar). puţin înclinat spre partea care trebuie injectată. Pregătire: materiale de protecţie (prosoape.îngrijeşte ulterior pacientul Complicaţii • imediate: . .schimbă poziţia pacientului (decubit lateral stâng-drept. fenomene de colaps.execută anestezia.extrage sonda.face examenul radiologic.ţine capul bolnavului asigurând poziţia . . transpiraţii reci.se spală pe mâini. oglindă laringiană. retrage mandrenul şi o împinge mai departe sub control radioscopic spre locul leziunii. . . instrumente pentru anestezia laringelui. după utilizarea unei cantităţi mari de cocaină. . se dezinfectează.tuse: se întrerupe sondajul şi se completează anestezia.susţine limba pacientului în afară. .

stază gastrică însoţită de procese fermentative.participă două asistente: una supraveghează pacientul şi una efectuează tehnica . . .solicită pacientul să rotească ochiul în toate direcţiile.repetă tehnica la nevoie şi verifică prezenţa corpilor străini în lichidul de spălătură.tratamentul otitelor cronice. evitând corneea. .deschide fanta palpebrală cu degetele şi toarnă încet lichidul în sacul conjunctival. tampoane de vată. se dezinfectează. . Execuţie . . Scop • terapeutic .aşează pe cele două pleoape câte o compresă îmbibată în soluţia antiseptică de spălare.pregătirea preoperatorie în intervenţiile de urgenţă sau pe stomac.verifică temperatura lichidului de spălătură: 37°C . sterile: comprese.intoxicaţii cu substanţe caustice. . picurător. Indicaţii .se spală pe mâini. Scop • terapeutic . .evacuarea conţinutului stomacal toxic. SPĂLĂTURA GASTRICĂ Prin spălătură gastrică înţelegem evacuarea conţinutului stomacal şi curăţirea mucoasei de exsudate şi substanţe străine. . SPĂLĂTURA AURICULARĂ Prin spălătură auriculară se înţelege spălarea conductului auditiv extern prin introducerea unui curent de lichid. cerumen). Pregătiri Idem ca la spălătura oculară.îndepărtarea secreţiilor (puroi. . măşti de tifon).pregătirea pentru examen gastroscopic Contraindicaţii . .167 Pregătire : materiale de protecţie (prosoape.îndepărtarea corpilor străini.intoxicaţii alimentare sau cu substanţe toxice.

Scop. fără să se destindă vezica. infecţii. limpede. cancer gastric. .168 hepatite cronice. .tehnica se execută cu prudentă pentru a preveni complicaţiile: hemoragii. Execuţie . • terapeutic .după evacuarea vezicii se adaptează la sondă seringa Guyon sau un irigator şi se introduc 80-100 ml soluţie.îndepărtarea exudatelor patologice rezultate din inflamaţia pereţilor vezicii. .se îndepărtează pâlnia şi se pensează capătul liber al sondei după care se extrage cu atenţie.tehnica începe cu sondajul vezical . Pregătiri Idem ca la sondaj Execuţie Idem ca la sondaj + . Idem ca la sondaj vezical. îmbolnăviri cardio-pulmonare decompensate.se goleşte conţinutul pâlniei în vasul colector. traumatisme.se retrage seringa şi se lasă să se scurgă lichidul introdus. . varice esofagiene.se notează tehnica şi aspectul lichidului de spălătură.înainte ca ea să se golească complet. se coboară cu 30-40 cm sub nivelul epigastrului în poziţie verticală pentru a se aduna în ea lichidul din stomac. fără resturi alimentare sau substanţe străine. capătul sondei aşezându-se pe o compresă.se ridică pâlnia deasupra capului pacientului. .tehnica se execută în condiţii de perfectă asepsie a materialelor şi manevrelor. Pregătiri.se repetă operaţia până ce lichidul evacuat este limpede. Notarea în foaia de observaţie . . . SPĂLĂTURA VEZICII URINARE Prin spălătura vezicii urinare se înţelege introducerea unei soluţii medicamentoase prin sondă sau cateter în vezică.se repetă operaţia până ce lichidul este curat. Important: . . ulcer gastric în perioada dureroasă.

 spălături calde (45-50°C).calmarea durerilor. permanganat de K 1/2000.introducere de medicamente.Atenţie ! soluţiile medicamentoase (preparate farmaceutice sau pe loc) vor fi încălzite la temperatura necesară în baie de apă. în rect şi colon). irigoscopie). spălăturile vaginale se împart în:  spălături reci (până la 20°C). .spălarea mâinilor .) medicamente –2 l soluţie medicamentoasă (apă oxigenată. . • evacuator .se spală bine fundul de sac posterior al vaginului. .pregătirea pacientului pentru examinări (rectoscopie.apă sau soluţie medicamentoasă . .dezinfecţia locală înaintea intervenţiilor chirurgicale. muşama).se retrage canula înainte ca irigatorul să se golească. prosoape. Pregătiri • materiale de protecţie (paravan. Scop • terapeutic .se adaptează canula la tubul irigatorului şi se elimină aerul .irigator. bazinet. CLISMELE Prin clismă se introduc diferite lichide în intestinul gros (prin anus. vată).evacuarea conţinutului intestinului gros. . oxicianură de mercur1/4000. soluţie sublimat 1%) Execuţie: . după ce spală pereţii vaginali.169 SPĂLĂTURĂ VAGINALĂ Prin spălătură vaginală se înţelege introducerea unui curent de lichid .îndepărtarea conţinutului vaginal . soluţie cloramină.alimentarea sau hidratarea pacientului. traversă. După temperatura lor.reducerea proceselor inflamatoare.intervenţii chirurgicale asupra rectului. care. sterile (canulă vaginală. . .  spălături călduţe (35-37°C).în vagin. • terapeutic . . se deschide robinetul şi se introduce canula odată cu lichidul până în fundul de sac posterior al vaginului . Scop. se evacuează pe lângă canulă.se aşează irigatorul la 50 – 75 cm înălţime faţă de simfiza pubiană . nesterile ( stativ pentru irigator.se reperează orificiul de intrare în vagin.

ca să reţină soluţia 10-15 minute.  se introduce canula prin anus în rect perpendicular pe suprafaţa subiacentă. apă caldă la 35°C-37°C (500-1000 ml pentru adulţi.  se îndepărtează fesele pacientului cu mâna stângă.5-2 m lungime şi 10 mm diametru.  se introduce canula 10-12 cm. se ridică extremitatea externă şi se îndreaptă vârful în axa ampulei rectale.  clisme baritate .cu scop explorator.  se închide robinetul înainte ca nivelul apei să se apropie de nivelul tubului de scurgere. săpun (1 linguriţă rasă la 1 litru). pară de cauciuc pentru copii). prin sifonaj.  clisme terapeutice . .  se fixează irigatorul pe stativ. bazinet. ulei (4 linguri la 1 litru de apă).  pacientul se duce la toaletă clisma înaltă : se procedează la fel ca la clisma evacuatorie simplă. nesterile (stativ pentru irigator. medicamente. dar se introduce canula flexibilă la 30 – 40 cm. învelitoare) . purgative.  se îndepărtează canula şi se aşează în tăviţa renală.  pacientul va respira adânc. sterile (canulă rectală.  se lubrifiază canula cu o compresă de tifon. şi îşi relaxează musculatura abdominală. muşama. înalte. Pregătiri: • materiale de protecţie (paravan. aleză. cu vârful îndreptat înainte în direcţia vezicii urinare.  clisme alimentare – hidratante. sare (1 linguriţă la un litru de apă). uleioase.şi se evacuează aerul şi prima coloană de apă.  se verifică temperatura apei sau a soluţiei medicamentoase.  se deschide robinetul sau pensa şi se reglează viteza de scurgere a apei prin ridicarea irigatorului la aproximativ 50 cm deasupra patului pacientului. sau glicerină (40 gr la 500 ml).170 Clasificarea clismelor după-efect  clisme evacuatoare care pot fi: simple.  se umple irigatorul.medicamentoase cu efect local.  după ce vârful canulei a trecut prin sfincter. 150 ml pentru copil). casoletă cu comprese. tăviţă renală. anestezice. irigatorul şi tubul de cauciuc de 1. substanţă lubrifiantă (vaselină). • pregătire psihică şi fizică a pacientului CLISME EVACUATOARE Execuţia • clisma evacuatoare simplă:  se fixează canula la tubul irigatorului şi se închide robinetul.

171

CLISMA TERAPEUTICĂ Clisma terapeutică: - se foloseşte când se doreşte o acţiune locală asupra mucoasei, când calea orală nu este practicabilă sau când se doreşte ocolirea căii portale; - se pot administra medicamente ca: digitală, clorură de calciu, tinctură de opiu, chinină, care se absorb prin mucoasa rectală sau cele cu efect local (soluţii izotonice) în microclisme sau clisme picătură cu picătură (la o oră, 1 1/2 h după clisma evacuatoare), cu un ritm de 60 picături pe minut. Microclisme - substanţa medicamentoasă se dizolvă în 10-15 ml apă ser fiziologic sau soluţie izotonă de glucoză şi se introduce cu ajutorul unei seringi adaptate la canula rectală. Clisma picătură cu picătură - se pot introduce în organism 1-2 l soluţie medicamentoasă în 24 h; - se foloseşte şi în scop anestezic (când narcoza prin inhalaţie este contraindicată), eterul putând fi administrat sub forma unei clisme picătură cu picătură; - pentru efectul local se utilizează clismele cu bicarbonat de Na, infuzie de muşeţel, cortizon, vitamina A, decoct de usturoi INTRODUCEREA TUBULUI DE GAZE Definiţie. Tubul de gaze este un tub de cauciuc semirigid de 30-35 cm lungime şi 8-12 mm diametru, cu marginile extremităţilor rotunjite. Scop. Eliminarea gazelor din colon în caz de meteorism abdominal Pregătiri:• materiale de protecţie (muşama, aleză, învelitoare; paravan), sterile (tubul de gaze; comprese, substanţă lubrifiantă -vaselină boricată); Execuţia - asistenta se spală pe mâini şi se dezinfectează; - unge tubul cu vaselină boricată - depărtează fesele pacientului cu mâna stângă, iar cu dreapta introduce tubul de gaze prin anus în rect şi de aici în colon, prin mişcări de "răsucire şi înaintare" până la o adâncime de 15-20 cm; - acoperă pacientul cu învelitoare; - menţine tubul maximum 2 ore; - se îndepărtează după degajare; - la nevoie se repune după 1-2 ore

172

CAPITOLUL VII

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR
Definiţie: Medicamentele sunt produse de origine minerală, vegetală, animală sau chimică, transformate într-o formă de administrare (preparate solide sau soluţii) prescrise de medic. Scopul administrării  prevenirea îmbolnăvirilor (ex. vaccinurile);  ameliorarea bolilor (ex. medicamentele antalgice);  vindecarea bolilor (ex. antibioticele), prin acţiunea lor locală sau generală; Căile de administrare  calea digestivă - orală, sublinguală, gastrică, intestinală, rectală;  local - pe tegumente şi mucoase;  respiratorie;  urinară;  parenterală - sub forma injecţiilor intradermice, subcutanate, intramusculare, intravenoase (executate de asistenta medicală) şi injecţii intraarteriale, intracardiace, intrarahidiene, intraosoase (executate de medic); Calea de administrare este aleasă de medic, în funcţie de scopul urmărit. Medicamentele se conservă în: - farmacii - dulapul ce conţine otrăvurile (închise) - toate medicamentele stupefiante; - frigider - seruri imune, insulină, antibiotice; Prescrierea medicamentelor este făcută de medic, în scris. Pentru pacienţii ambulatori, prescrierea se face în reţetă, iar pentru pacienţii internaţi în spital în foaia de observaţie. Prescrierea cuprinde: - numele medicamentului; - doza - cantitatea şi concentraţia; - calea de administrare; - ora administrării şi durata tratamentului; - administrarea în raport cu alimentaţia - înainte, în timpul sau după masă; Circuitul medicamentelor în spital

173 se completează condica de medicamente în triplu exemplar (data, numele pacientului, salonul, patul, numele medicamentului), forma de prezentare; se predă condica de medicamente la farmacie; se prelucrează medicamentele de către asistenta medicală care are sarcina de a verifica: - ambalajul propriu; etichetele. se depozitează medicamentele în secţia de spital în dulapuri compartimentate sau în cutii pentru fiecare pacient; soluţiile perfuzabile preparate de farmacie - în frigider; se administrează medicamentele la ora prescrisă;

-

Regulile de administrare a medicamentelor • Asistenta  respectă medicamentul prescris de medic  identifică medicamentul prescris după etichetă, forma de prezentare, culoare, miros, consistenţă;  verifică calitatea medicamentelor (culoarea, turbiditatea, opalescenţa)  respectă căile de administrare prescrise de medic;  respectă orarul şi ritmul de administrare a medicamentelor ,  respectă doza de medicament - doza unică şi doza/24 de ore;  respectă somnul fiziologic al pacientului  evită incompatibilităţile medicamentoase datorate asocierii unor soluţii medicamentoase în aceeaşi seringă, în acelaşi pahar;  serveşte pacientul cu doza unică de medicament pentru administrarea pe cale orală;  respectă următoarea succesiune în administrarea medicamentelor: pe cale orală - solide, lichide, apoi injecţii, după care administrează ovulele vaginale, supozitoare;  informează pacientul asupra medicamentelor prescrise în ceea ce priveşte efectul urmărit şi efectele secundare;  anunţă imediat medicul privind greşelile produse în administrarea medicamentelor  administrează imediat soluţiile injectabile aspirate din fiole, flacoane;  respectă măsurile de asepsie,

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE ORALĂ
Definiţie Calea orală este calea naturală de administrare a medicamentelor, acestea putându-se resorbi la nivelul mucoasei bucale şi a intestinului subţire sau gros. Scop - obţinerea efectelor locale, - obţinerea efectelor generale. Contraindicaţii în administrare: - medicamentul este inactivat de secreţiile digestive; - medicamentul prezintă proprietăţi iritante asupra mucoasei gastrice;

174 se impune o acţiune promptă a medicamentelor; medicamentul nu se resoarbe pe cale digestivă; se impune ocolirea barierei hepatice.

Forme de prezentare a medicamentelor • lichide - soluţii, mixturi, infuzii, decocturi, tincturi, extracte, uleiuri, emulsii; • solide - pulberi, tablete, drajeuri; granule, mucilagii Pregătirea administrării medicamentelor • pacientul: - este informat asupra efectelor urmărite prin administrarea medicamentului respectiv şi a eventualelor efecte secundare; - i se administrează în poziţie şezând, dacă starea lui permite; • materiale: - lingură, linguriţă, pipetă, sticlă picurătoare, pahar gradat, ceaşcă; - apă, ceai, lapte; Administrarea medicamentelor • lichidele - se pot dilua cu ceai, apă sau se administrează ca atare, apoi pacientul bea apă, ceai; • solidele: - tabletele, drajeurile se aşează pe limba pacientului şi se înghit ca atare. Tabletele care se resorb la nivelul mucoasei sublinguale (nitroglicerina) se aşează sub limbă; - pulberile divizate în caşete amilacee sau capsule cerate - se înmoaie înainte caşeta în apă şi se aşează pe limbă pentru a fi înghiţită; - granulele se măsoară cu linguriţa; Atenţie! - înaintea administrării se verifică medicamentul; - ceaiurile medicinale, mixturile se prepară înainte de administrare, pentru a nu se degrada substanţele active; Conţinutul unor instrumente cu care se administrează medicamentele lichide: 1 pahar de lichior o ceaşcă de cafea un pahar de apă o linguriţă 1 lingură 20 picături 60 picături 40-45 picături 15 g ulei 50 ml soluţie apoasă 200 ml soluţie apoasă 5 ml soluţie apoasă 4,5 ml ulei 6,5 ml sirop 3 linguriţe de apă 1 g soluţie apoasă 1 g soluţie alcoolică 1 g soluţie uleioasă

-

175 1 linguriţă rasă = 1,5-2,5 g 1 linguriţă cu vârf = 2,5 - 5 g – 1 vârf de cuţit = 0,5-1 g gustul neplăcut al medicamentului se poate disimula prin diluare cu apă, ceai, sirop - la pacienţii inconştienţi, cu tulburări de deglutiţie, se introduc medicamentele prin sondă Einhorn, în stomac. DE EVITAT: - manipularea comprimatelor direct cu mâna, după scoaterea din ambalajul lor; - amestecarea unor medicamente sub formă de prafuri sau sub altă formă cu cărbune medicinal, - administrarea tabletelor, drajeurilor ca atare la copii sub vârsta de 5 ani; - atingerea dinţilor de către soluţiile acide şi feruginoase, pentru că atacă smalţul dentar (ele vor fi administrate cu ajutorul unui tub de sticlă); -

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE RECTALĂ
Indicaţii - pacienţii cu tulburări de deglutiţie; - pacienţii operaţi pe tubul digestiv superior sau cu intoleranţă digestivă (vărsături, greţuri, hemoragii); - pacienţii la care se doreşte evitarea circulaţiei portale, Scop - obţinerea unor: • efecte locale: - golirea rectului; - efect purgativ - supozitoare cu glicerină; - calmarea durerilor; - atenuarea peristaltismului intestinal; - atenuarea proceselor inflamatoare locale; • efecte generale: - prin absorbţia medicamentelor la nivelul mucoasei rectale pot acţiona asupra unor organe sau sisteme Forme de administrare a medicamentelor • supozitoare • clisme medicamentoase Pregătirea administrării supozitoarelor • •materiale: mănuşi de cauciuc, vaselină, tăviţă renală, supozitoare; materiale pentru clisma evacuatoare (vezi clismele); • •pacientul: este pregătit psihic şi fizic (poziţia decubit lateral cu membrele inferioare flectate pentru administrarea supozitoarelor); Administrarea supozitoarelor

176 asistenta îşi spală mâinile, apoi îmbracă mănuşile de cauciuc; despachetează supozitorul din ambalaj; unge cu vaselină supozitorul, sau îl menţine într-o atmosferă caldă; depărtează fesele pacientului cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă introduce supozitorul cu partea ascuţită înainte în anus. Administrarea clismelor medicamentoase - vezi capitolul "clismele"; DE ŞTIUT: – în timpul administrării clismei medicamentoase picătură cu picătură, se va menţine constantă temperatura soluţiei (39-42°C), pentru a evita reflexul de defecaţie prin administrarea soluţiei cu temperatură redusă, ca urmare a răcirii. Se evită : - supraîncălzirea supozitorului care determină topirea lui şi imposibilitatea de administrare.

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE RESPIRATORIE
Calea respiratorie se foloseşte pentru administrarea medicamentelor, având în vedere suprafaţa de peste 100 m2 a alveolelor pulmonare şi vascularizaţia lor bogată. Se administrează: - gaze sau substanţe gazeificate; - lichide fin pulverizate sau sub formă de vapori intratraheal. Scop o dezinfecţia, decongestionarea mucoasei căilor respiratorii; o îmbogăţirea aerului inspirat în oxigen, pentru combaterea hipoxiei; o fluidificarea sputei, expectoraţia. Inhalaţia – reprezintă introducerea substanţelor medicamentoase în căile respiratorii, antrenate de vapori de apă. Indicaţii rinite; rinofaringite; bronşite; astm bronşic; Pregătirea inhalaţiei • pacientul este pregătit psihic şi fizic (se aşează în poziţie şezând şi învaţă să-şi sufle nasul) • materiale: inhalator, prosop, vaselină, cort, apă clocotindă; substanţe medicamentoase (esenţe aromate, substanţe antiseptice, substanţe alcaloide); Executarea inhalaţiei • asistenta - îşi spală mâinile; - introduce în vasul inhalatorului cu apă clocotindă o lingură inhalant la 1-4 l de apă; - aşează pacientul pregătit în faţa pâlniei inhalatorului, îl acoperă cu cortul sau pelerina;

pudrajul reprezintă presărarea medicamentelor sub formă de pudră pe piele . . pe suprafaţa tegumentelor. se aplică medicamentele care au efect local.muşama. cât şi pentru obţinerea unui efect medicamentos. cu ajutorul spatulelor.badijonareea constă în întinderea unei soluţii medicamentoase . . supraveghează pacientul.se informează asupra efectelor medicamentelor. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE SUPRAFAŢA TEGUMENTELOR Pe suprafaţa tegumentelor. comprese. să expire pe nas. durata unei şedinţe: 5-20 de minute. . • pacientul: . Forma de prezentare a medicamentelor . lăsat să se usuce şi îndepărtat după câteva ore sau 1-2 zile.băi medicinale. . . .unguente. .se aşează într-o poziţie care să permită aplicarea medicamentelor.pudrieră cu capac perforat. . paste.mixturile se întind cu ajutorul tampoanelor montate pe porttampon sau cu mâna îmbrăcată cu mănuşă. într-un strat subţire . .pense porttampon. .se administrează prin badijonare. Pregătirea administrării • materiale: .mixturi. . . compresă medicamentoasă.compresa medicamentoasă constă în îmbibarea soluţiei medicamentoase într-un strat textil mai gros. care apoi se aplică pe tegumentul bolnav. în funcţie de suprafaţa pielii. .creioane caustice.tăviţă renală. Aplicarea medicamentelor – asistenta alege instrumentele în funcţie de forma de prezentare a medicamentelor. .săpunuri medicinale. . îngrijeşte ulterior pacientul .pudre.săpunurile medicinale sunt utilizate atât pentru spălarea pielii.177 invită pacientul să inspire pe gură. spatule. Săpunul este întins pe piele.instrumentar şi materiale sterile . .creioanele caustice sunt introduse în tuburi protectoare.lichide .materiale pentru protecţia patului .unguentele şi pastele se aplică.prosop de baie. reorganizează materialele. aleză.

soluţia medicamentoasă . sau poziţie şezând cu capul în hiperextensie. comprese sterile.material de protecţie – prosop. conductul auditiv extern . decongestiv.descongestionarea mucoaselor. INSTILAŢIA reprezintă tehnica de administrare a soluţiilor medicamentoase pe o mucoasă. nazală.pulberi.instilează numărul de picături recomandate de medic.tăviţă renală). pe mucoasa vaginală. . oculară. antipruriginos.îşi spală mâinile. Scop .soluţii. în conductul auditiv extern sunt executate de asistentă. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE SUPRAFAŢA MUCOASELOR Se pot administra medicamentele pe mucoasa nazală.evacuează secreţiile din cavitate .aspiră soluţia medicamentoasă în pipetă. • pacientul este pregătit psihic şi fizic ( în decubit dorsal. Pregătirea administrării • materiale: .unguente. acoperită cu un tampon de vată. . Forme de prezentare a medicamentelor . tampoane. conjunctivală.pune în evidenţă cavitatea: conjunctivală. Executarea instilaţiei • asistenta: . ureche. . . în conductul auditiv extern. sau un organ cavitar (nas. ochi. în vestibulul nazal. pe marginea pleoapelor. Instilaţiile nazală. bucală. în conductul auditiv extern. . vezica urinară).îngrijeşte ulterioar pacientul ADMINISTRAREA UNGUENTELOR Se pot aplica unguente în fundul de sac conjunctival. .baghetă de sticlă lăţită.178 băile medicinale se utilizează pentru efectul calmant. dezinfectant. . Pregătirea instilaţiei: • materiale (pipetă. pentru instilaţia nazală şi oculară).dezinfecţia.

ADMINISTRAREA PULBERILOR Pulberile medicamentoase se pot aplica în sacul conjunctival cu ajutorul unor tampoane de vată montate pe o baghetă de sticlă. . tăviţă. Pregătirea badijonării • materiale . îmbracă mănuşile. .îngrijeşte ulterior pacientul.se pregăteşte psihic şi fizic Execuţie . casoletă. spatulă linguală. comprese sterile. trusă de pense hemostatice. De ştiut : nu se administrează pudre pe zone zemuide.se aşezat poziţie şezând.este informat asupra tehnicii. . unguentul se pune cu bagheta de sticlă acoperită cu un tampon. sângerânde.unguentul poate fi aplicat pe mucoasele menţionate şi cu ajutorul prelungirii tubului în care se găseşte.pentru protecţia lenjeriei pacientului.  îmbibă tamponul fixat pe pensa hemostatică în soluţie medicamentoasă  badijonează suprafaţa care prezintă leziuni sau întreaga mucoasă bucală APLICAREA TAMPOANELOR VAGINALE . . sol. pacientul închide ochiul. Executarea badijonării • asistenta:  îşi spală mâinile.  examinează cavitatea bucală.După aplicare.în sacul conjunctival. pentru a antrena pudra pe toată suprafaţa globului ocular.179 . BADIJONAREA MUCOASEI BUCALE Badijonarea reprezintă întinderea unei soluţii medicamentoase pe suprafaţa mucoasei bucale.Pacientul este pregătit ca şi pentru instilaţie. prin apăsare pe partea plină a tubului. mănuşi. medicamentoasă • pacientul . total sau parţial. De ştiut : nu se administrează unguente pe zone zemuide. cu ajutorul unui tampon montat pe porttampon.în fosa nazală unguentul se aplică cu ajutorul tamponului montat pe sonda butonată.tampon montat pe o sondă butonată. . sângerânde. . cu capul în hiperextensie. • pacientul: .

. este calea care ocoleşte tubul digestiv. prin intermediul unor ace care traversează ţesuturile. Executarea tehnicii • pacienta: este pregătire psihic şi fizic (se aşează în poziţie ginecologică). ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE PARENTERALĂ Calea parenterală. cu hemoragie digestivă. Scopul injecţiilor • explorator . Administrarea globulului se face cu mâna îmbrăcată în mănuşă de cauciuc. care se prelungeşte cu 20-25 de cm de la tampon. ajută pacienta să coboare de pe masa ginecologică şi să meargă la pat. pensă lungă porttampon. introduce valvele vaginale.îngrijeşte ulterior pacienta. Tamponul este confecţionat din vată presată. acoperit de tifon.180 Soluţiile medicamentoase sau unguentele se aplică pe mucoasa vaginală sub forma tampoanelor vaginale.ajută pacienta să coboare de pe masa ginecologică şi să meargă la pat. aleză. acul fiind adaptat la seringă.toarnă soluţia medicamentoasă. Calea parenterală reprezintă doar calea injectabilă de administrare a medicamentelor. . muşama. introduce tamponul prin lumenul format de valve până în fundul de sac lăsând să atârne capetele tifonului îndepărtează valvele vaginale. instrumentar steril (valve vaginale. ovoide sau sferice. Avantajele căii parenterale dozarea precisă a medicamentelor. vărsături. ADMINISTRAREA OVULELOR VAGINALE Globulele (ovulele) vaginale sunt preparate solide. Pregătirea aplicării tampoanelor vaginale • materiale: pentru protecţia mesei de tratament. obţinerea unui efect rapid. • Asistenta II . - • Asistenta I îşi spală mâinile. Injecţia constă în introducerea substanţelor medicamentoase lichide în organism. posibilitatea administrării medicamentelor la pacientul inconştient. îmbracă mănuşile. mănuşi chirurgicale sterile). Pregătirea bolnavei pentru administrarea globulelor constă în efectuarea unei spălături vaginale înaintea administrării.

 Soluţii administrate – soluţii izotone. .în intervenţia de urgentă – intraosoasă.în inimă – injecţia intracardiacă. subcutanată. la diverşi alergeni.c. uşor resorbabile.)  Scop terapeutic  Locul injecţiei – regiuni bogate în ţesut celular lax.desensibilizarea organismului în cazul alergiilor. în treimea mijlocie. . în scop de anestezie. externă a coapsei.în vasele sanguine – injecţia intravenoasă şi injecţia intraarterială. . regiunea subclaviculară.şi subspinoasă a omoplatului.  Soluţii administrate .în grosimea dermului – injecţie intradermică. Asistenta efectuează injecţiile intradermică. faţa supra. Injecţia intramusculară (i. cu densitate mică. • terapeutic .anestezie locală.care constă în testarea sensibilităţii organismului faţă de diferite substanţe.  Scop terapeutic . . histamina. lipsiţi de trunchiuri mari de vase şi nervi. . rapiditatea efectului urmărit şi compatibilitatea ţesuturilor cu substanţa injectată. flancurile peretelui abdominal.izotone. durează în funcţie de cantitatea administrată.ţesutul muscular – injecţia intramusculară.  Locul injecţiei : în regiunile lipsite de foliculi piloşi : faţa anterioară a antebraţului. faţa externă a braţului şi a coapsei. cofeina. INJECŢIILE Injecţia intradermică (i.)  Scop terapeutic  Locul injecţiei : muşchi voluminoşi. . .  Resobţia -foarte lentă.181 .în spaţiul subarahnoidian. în ţesutul celular subcutanat – injecţia subcutanată.  Resobţia începe la 5-10 minute de la administrare. faţa superoexternă a coapsei. soluţii cristaline: insulina. .)  Scop explorator . . intramusculară şi intravenoasă.administrarea medicamentelor.intradermoreacţii la tuberculină. extensibil : faţa exter-nă a braţului. orice regiune.d. .sub piele. Injecţia subcutanată (s.m.regiunea superoexternă a fesei. Alegerea căii de executare a injecţiei este făcută de către medic în funcţie de scopul injecţiei. nedureroase. Locul injecţiilor îl constituie ţesuturile în care se introduc medicamentele: .faţa.

soluţii hipertone. se termină în 3-5 minute. Resobţia – începe imediat după administrare. tăviţă renală. venele epicraniene. care prezintă următoarele avantaje: . Alte materiale: . Soluţii administrate – soluţii izotone. se verifică seringa şi acele – capacitatea. .acele se găsesc împreună cu seringa în acelaşi ambalaj sau în ambalaje separate.  Resobţia – instantanee.venele antebraţului. venele maleolare interne. după cum se arată în tabelul următor Medicamentul prescris se poate prezenta: a) ca medicament direct injectabil.  Scop terapeutic  Locul injecţiei – venele de la plica cotului. se pregăteşte un ac cu diametrul mai mare pentru aspirarea soluţiilor şi altul pentru injectare.182 . cu o capacitate în funcţie de cantitatea de soluţie medicamentoasă. venele de pe faţa dorsală a mâinii. în seringă gata pregătită de întrebuinţare b) ca medicamente indirect injectabile – pudre sau produse liofilizate în fiole sau flacoane cu dop de cauciuc însoţite sau nu de solvent. soluţii coloidale.faţa externă a braţului.risc de contaminare redus.  Se utilizează seringile de unică folosinţă. lampă de spirt. . Pregătirea pacientului pentru injecţie – Pregătire psihică şi fizică.economie de timp şi de personal. Încărcarea seringii . este mai lentă pentru soluţiile uleioase   Injecţia intravenoasă (i. seringă cu amboul situat excentric. soluţii uleioase.  pentru injecţia intravenoasă. muşama.)  Scop explorator – se administrează substanţe de contrast radiologic.v. seringă de 0. gradată în sutimi de ml. sterilizate. perniţă. .5 ml. termenul de valabilitate a sterilizării. pile din metal pentru deschiderea fiolelor.tampoane sterile din vată şi tifon. cu densitate mare. Pregătirea injecţiei • materiale:  seringi sterile. garou din cauciuc. .  pentru injecţia intradermică. în muşchiul deltoid. .condiţii maxime de sterilitate. în ambalaj individual. în fiole sau flacoane cu doză unică sau mai multe doze.  Soluţii administrate – soluţii izotone.se spală mâinile cu apă curentă.manipulare uşoară. soluţii dezinfectante (alcool).

. se adaptează acul pentru aspirat soluţia.asistenta îşi spală mâinile. termenul de valabilitate.se deschide fiola . . EFECTUAREA INJECŢIILOR INJECŢIA INTRADERMICĂ Executarea injecţiei: . acoperit cu protectorul şi se aşează pe o compresă sterilă. - b) dizolvarea pulberilor .se schimbă acul de aspirat cu cel folosit pentru injecţia care se face. .183 se verifică integritatea fiolelor sau flacoanelor. la locul de injectare.dezinfectează locul injecţiei.se încarcă seringa cu o cantitate de aer egală cu cantitatea de soluţie ce urmează a fi aspirată.. .imobilizează pielea cu policele şi indexul mâinii stângi.se goleşte lichidul din vârful fiolei prin mişcări de rotaţie.se observă. eticheta. se aşteaptă evaporarea alcoolului. doza.se îndepărtează aerul din seringă. c) – aspirarea soluţiei din flaconul închis cu dop de cauciuc: .se aspiră solventul în seringă.se retrage brusc acul. . .se introduce acul în fiola deschisă. .se îngrijeşte ulterior pacientul . se aşteaptă evaporarea alcoolului. . .se scoate acul din flacon şi se agită până la completa dizolvare. .se îndepărtează căpăcelul metalic al flaconului. . se dezinfectează dopul de cauciuc. .se injectează lent soluţia prin apăsarea pistonului.se pătrunde cu acul prin dopul de cauciuc şi se introduce cantitatea de solvent prescrisă. aspectul soluţiei .se îndepărtează ambalajul seringii.se flambează pila de oţel şi se taie gâtul fiolei. . . a) aspirarea conţinutului fiolelor: . având un diametru de 5-6 mm şi înălţimea de 1-2 mm.se dezinfectează gâtul fiolei .se dezinfectează dopul de cauciuc. nu se tamponează locul injecţiei. fiind în poziţie verticală cu acul îndreptat în sus. prin împingerea pistonului până la apariţia primei picături de soluţie prin ac.se aspiră soluţia din fiolă. .se prinde seringa în mâna dreaptă şi se pătrunde cu bizoul acului îndreptat în sus în grosimea dermului. formarea unei papule cu aspectul cojii de portocală. .

se face o cută a pielii între indexul şi policele mâinii stângi. . INJECŢIA INTRAMUSCULARĂ Locul injecţiei îl constituie muşchii voluminoşi. având drept cauză pătrunderea parţială a bizoului acului în grosimea dermului . dar se respectă locurile de elecţie. . Executarea Idem injecţia subcutanată. .idem injecţia intradermică + .se pătrunde brusc.revărsarea soluţiei la suprafaţa pielii. până deasupra şanţului interfesier. injecţia se poate face în toată regiunea fesieră. lipsiţi de trunchiuri importante de vase şi nervi. . deasupra liniei de sprijin. .184 Incidente : . se caută ca repere punctuale Smirnov şi Barthelmy (puntul Smirnov este situat la un lat de deget deasupra şi înapoia marelui trohanter. care se ridică după planurile profunde.durere violentă prin lezarea unei terminaţiuni nervoase.când pacientul este în poziţie şezând. .necrozarea tegumentelor din jurul injecţiei INJECŢIA SUBCUTANATĂ Executarea . masânduse uşor Accidente . care trece prin marginea superioară a marelui trohanter.lipotimie. a căror lezare ar putea provoca accidente. .se injectează lent soluţia medicamentoasă.când pacientul este culcat. .ruperea acului.hematom prin lezarea unui vas mai mare. . În muşchii fesieri se evită lezarea nervului sciatic: . la baza cutei. punctul Barthelmy e situat la unirea treimii externe cu cele două treimi interne a unei linii care uneşte splina iliacă anterosuperioară cu extremitatea şanţului interfesier). stare de şoc cauzată de substanţa injectată. se încarcă seringa. longitudinal 2-4-cm. • pacientul: se informează. Pregătirea injecţiei • materiale: – vezi generalităţi. . cu forţă.se retrage brusc acul cu seringa şi se dezinfectează locul injecţiei.se verifică poziţia acului prin aspirare (dacă nu s-a pătruns într-un vas sanguin). cu alta verticală perpendiculară pe mijlocul celei orizontale.cadranul superoextern – rezultă din întretăierea unei linii orizontale.lipsa aspectului caracteristic de papulă .

2. embolie. . ruperea acului. la locul puncţiei se aplică tamponul îmbibat în alcool. bacterii) sau obţinute pe cale sintetică. prin injectarea accidentală într-un vas a soluţiilor uleioase. . hematom prin străpungerea venei ameţeli. compresiv.injectarea soluţiei în ţesutul perivenos cu tumefierea ţesuturilor.se îndepărtează staza venoasă prin desfacerea garoului.se execută puncţia venoasă (vezi puncţia venoasă). dacă acul este în venă.se controlează dacă acul este în venă. lipotimie. periodic. supuraţie aseptică. .se dezinfectează. paralizie (lezare în sciatic). . . .asistenta îşi spală mâinile. senzaţia de uscăciune în faringe. durere. când injectarea s-a terminat. bactericide sau antimicotice.se injectează lent.se dezinfectează locul puncţiei. provenite din metabolismul celulelor vii (mucegaiuri. .se verifică. INJECŢIA INTRAVENOASĂ Execuţia injecţiei . 3. care au proprietăţi bacteriostatice. 4. . . PARTICULARITĂŢI DE ADMINISTRARE A UNOR GRUPE DE MEDICAMENTE 1. durere vie.se alege locul puncţiei.se încearcă pătrunderea acului în lumenul vasului. continuându-se injecţia sau se încearcă în alt loc.flebalgia datorită injectării rapidă a soluţiei sau a unor substanţe iritante.substanţe chimice cu acţiune bacteriostatică sau bactericidă. ADMINISTRAREA ANTIBIOTICELOR ŞI CHIMIOTERAPICELOR Antibioticele sunt substanţe organice. Chimioterapicele . .injectare lentă.se îngrijeşte ulterior pacientul Incidente şi accidente . . 6. . .se retrage brusc acul.valuri de căldură. hematom prin lezarea unui vas. . colaps. Intervenţii în caz de eşec : . 5.185 Incidente şi accidente 1.

alergice: erupţii. sau în hipofuncţie corticosuprarenală. cefalosporine.oxacilină 250 mg.Bacteriostatică – ex. Cortizonul nu vindecă. oxacilină 250 mg.tegumente şi mucoase Intervenţiile asistentei medicale  recoltează produsele biologice sau patologice pentru examenul bacteriologic şi efectuării antibiogramei.  verifică termenul de valabilitate al produsului. intrarahidiene.. neomicină) Căi de administrare . şoc anafilactic. kanamicină 1 g).prevenirea reacţiilor alergice .respectă ritmul şi calea de administrare 2. tetraciclinele.evitarea asocierii în aceeaşi seringă a mai multor antibiotice .doza pe 24 de ore şi doza unică... . (injecţii i. ci modifică reacţiile la agentul cauzal. Reacţii secundare: . penicilina G 400. streptomicină). edem glotic.larg (ex.  fiole – (ex. Forme de prezentare  tablete – (ex. eritromicină.parenterală.Antimicotică – ex.m.186 Spectrul de activitate: . cloramfenicol). penicilina V).Bactericidă – ex. .  capsule operculate – (ex. perfuzii intravenoase). doxicilină).antialergică. .  unguente – (ex.v. apariţia rezistenţei microbiene la antibiotice. griseofulvină Efecte adverse: .biologice: dismicrobism. i. şoc anafilactic .îngust (ex.000 u.toxice: hepato-. Acţiuni: .orală .c. Indicaţii: RAA. tetraciclină. ampicilină. ototoxice . gentamicina). Acţiunea medicamentelor : .este hormonul glandelor suprarenale secretat de stratul cortical sau analogi de sinteză. penicilină. cloramfenicol. . penicilină. s.  pulberi în flacoane – (ex. ADMINISTRAREA CORTIZONULUI Cortizonul . .dizolvarea corectă a pulberilor de antibiotice . respectând: .  administrează antibioticul prescris. aminoglicozide.antiinflamatorie . astm bronşic. nefro-. neuro-.

gradate 0.  fraxiparine – soluţie 9500 u/ml.injecţii subcutanate.efectul lor se instalează după un timp de latentă. ADMINISTRAREA ANTICOAGULANTELOR Anticoagulantele sunt medicamente care împiedică coagularea sângelui.scade rezistenţa organismului la infecţii. . febră. frison. de scurtă durată (cca 4-8 ore). hiperproteic. potasiu şi fosfor. fiole de 1 ml – 25000 u. . hipoglucidic. acţionând asupra factorilor plasmatici ai coagulării.2 ml – 5000 u. Heparina are acţiune imediată. seringi preumplute negradate 0.orală .recoltează sângele pentru dozarea glicemiei la recomandarea medicului. fiole 5.parenterală – injecţii subcutanate. Anticoagulante cumarinice -trombostop . Quick. stare de euforie.187 . Tratamentul se face sub control clinic şi de laborator (timpul Howell. . şoc anafilactic.International Normalized Ratio) pentru a preveni accidentele hemoragice. Reacţii adverse: alergie.locală (pe tegumente şi mucoase) Intervenţiile asistentei medicale .6-0.asigură regimul alimentar al pacientului.4 ml. Forme de prezentare  tablete – (ex. apei. anxietate. .N. prednison)  soluţii în fiole – (ex. fluometazonă pivalat)  flacon presurizat – (ex.8 ml. creşterea în greutate).perturbă metabolismul sodiului. dureri epigastrice. intravenoase.parenterală . unguent. 3.000 u/ml  calciparina – seringi preumplute 0. care este desodat.sesizează efectele secundare prezentate de pacient şi informează medicul (insomnie.aceleaşi reguli ca la antibiotice + . cu suplimentare de calciu. Căi de administrare . volon)  unguente – (ex.3 ml0. care trebuie să fie de două ori şi jumătate mai mare decât normal. glucidelor.creşte secreţia gastrică de acid clorhidric (HCl). I. proteinelor. perfuzie intravenoasă. . Forme de prezentare  heparina – soluţie în flacoane de 5. hemisuccinat de hidrocortizon)  flacoane – ex. . Se foloseşte în tratamentul ambulatoriu sub controlul săptămânal al timpului Quick.R.  trombostop  hepathrombină – gel. hidrocortizon acetat.000 u/ml. beclomet) Căi de administrare . HTA. erupţii cutanate. . Howell.

hematoame) şi raportează medicului.orală. intravenoase. urină.  insuline intermediare (ex. Important: .recoltează periodic sânge pentru monitorizarea timpului Quick.: Semilentă.în timpul tratamentului cu anticoagulante se evită injecţiile intramusculare.Humulin HM).nu se asociază heparina în soluţie perfuzabilă salină izotonă cu alte medicamente. . 4. cefalee.tratamentul cu anticoagulante începe cu heparina şi se continuă cu trombostop. Efecte adverse: alergie. HM). Este singurul hormon hipoglicemiant cunoscut. Huminsulin Long HM). Lente MC. alte traumatisme.  insuline lente (ex. Actrapid MC.recoltează sânge. . ADMINISTRAREA ANTIDIABETICELOR Insulina – este secretată de celulele beta. a jeune şi postprandial. .aceleaşi reguli ca la antibiotice + . Atenţie: . pentru monitorizarea glicemiei şi glicozuriei. Acţiunea începe la 45-120 de minute. diaree.  preparate de insulina pentru "stilouri" (pen-uri) de tip HM cartuşe.aplicaţii locale pe tegumente şi mucoase.insuline de tip uman HM (biosintetice sau semisintetice). . de tip Monocomponent MC. Clasificare după modalitatea de obţinere: . gingivoragii. .: Ultralent MC. tahicardie. dureri abdominale. .: insulina cristalină. şi mai ales de porc. Howell. . metroragii. hemoragii (epistaxis. intramusculare.188 .insuline înalt purificate.supraveghează pacientul şi sesizează apariţia unor complicaţii generale sau locale . durata 12-24 de ore. intravenoase.fiecare tip de insulină se administrează cu seringă separată. ale insulelor Langerhans ale pancreasului. Căi de administrare  parenterală – injecţii subcutanate.  orală Intervenţiile asistentei medicale . Clasificare după dinamica acţiunii:  insuline rapide (ex.insuline preparate din pancreas de bovine. Intervenţiile asistentei medicale aceleaşi reguli ca la antibiotice + .  prin cateter – subcutanat intraperitoneal. Se utilizează în urgenţe.supraveghează pacientul şi sesizează apariţia unor complicaţii.

indiferent de locul de elecţie al injecţiei subcutanate cu insulină. alopecie reversibilă. se va forma pliul şi se vor utiliza ace de 12. anorexie.supraveghează pacientul şi sesizează apariţia unor efecte secundare. diaree.respectă indicaţiile medicului privind doza. . vărsături. intrapleurale. învaţă pacientul cu diabet zaharat. Metrotexat  tablete – ex: Metrotexat Căi de administrare .recoltează sânge şi urină pentru monitorizarea glicemiei şi glicozuriei. ADMINISTRAREA CITOSTATICELOR Citostaticele (chimioterapice sau anticanceroase) au efecte citotoxice asupra celulelor cu proliferare intensă. balonări. .administrează antidiabeticele sulfonamide (tolbutamid. . intratumorale. Se administrează pacienţilor cu obezitate. Silubin).Ele inhibă însă şi celulele normale care se multiplică activ. insulinodependent. pigmentarea pielii.informează pacientul privind efectele secundare ale tratamentului .parenterală – injecţii intravenoase.5 mm.519. Vincristin. fenomene neuro. Citostaticele favorizează dezvoltarea infecţiilor prin deprimarea mecanismelor de apărare a organismului. intraperitoneale .verifică termenul de valabilitate al produsului.şi ototoxice. calea şi ritmul de administrare.  biguanide (ex: Meguan.orală Intervenţiile asistentei medicale. 5. Glibenclamid). să-şi administreze singur insulina prin injecţie subcutanată. Asistenta : . - Sulfamidele antidiabetice:  sulfonamide (ex: Tolbutamid. Forme de prezentare  flacoane – cu pulbere liofilizată – ex: Ciclofosfamida (Endoxah). Efecte adverse: Greţuri. Efecte adverse: dureri abdominale. .189 la pacienţii supraponderali.pregăteşte instrumentele şi materialele necesare tehnicii de administrare. glibenclamid) cu 30 de minute înaintea meselor. stomatită. Vinblastin. perfuzii intravenoase şi intraarteriale. . Reguli de respectat .

hepatice şi medulare. prepară soluţia în funcţie de produsul administrat administrează soluţia prin injectare strict intravenoasă sau în perfuzia lentă aflată în curs. se întrerupe injectarea şi se continuă în altă venă.dacă soluţia pătrunde accidental în ţesutul peri venos. boala hemolitică a nou-născutului. prin administrarea de 1-2 litri de lichid. în anul 1901. DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE ŞI TRANSFUZIA DE SÂNGE DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE Imunoserologia sanguină –s-a dezvoltat în prima jumătate a secolului al XX-lea după epocala descoperire a grupelor sanguine OAB.sesizează fenomenele neuro.nu se administrează chimioterapice intravenos. . 85% din persoanele de rasă albă. Anticorpii poartă numele de aglutinine. au un antigen comun cu maimuţele Macaccus rhesus. alopecie reversibilă) etc. de partea sânului pentru care s-a practicat mastectomie urmată sau nu de roentgenoterapie. Factorul Rho (D) este răspunzător de o serie de afecţiuni ale acestuia. compatibilitate. . generic. Transfuzia de sânge se poate efectua numai dacă există o identitate. de către Karl Landsteiner..substanţa este iritantă şi impune verificarea poziţiei acului în venă . pentru faptul că provoacă reacţii de aglutinare. şi provocarea diurezei cu manitol. Antigenele se găsesc în special pe eritrocite şi pot fi puse în evidenţă prin reacţii de aglutinare. - Atenţie: . ori anti-Rh. în venele braţului.hidratează suficient pacientul pentru a avea o bună diureză (ex: la administrarea cisplatinului. . . Aglutininele sunt anticorpi naturali şi se găsesc în serul sanguin. hidratarea se face cu 6-8 ore înainte. fapt pentru care se numesc aglutinogene. CAPITOLUL VIII. .monitorizează funcţiile vitale şi recoltează sânge şi urină pentru evaluarea funcţiilor renale. care a fost denumit factorul Rhesus (Rh). Anticorpii au fost denumiţi antiRhesus. în tubul perfuzorului.190 (gastrointestinale. denumite.şi ototoxice. (aglutinogenică) între sângele donatorului şi al primitorului. digestive apărute şi informează medicul.

deosebindu-se astfel: grupa: 0 (zero) A. astfel: . . cu aglutinine cunoscute.conţine aglutinine beta (β). .AB. II.picătura de ser test 0I . Existenţa unui aglutinogen cu aglutinina corespunzătoare (A α. celelalte au aglutinogen A sau B. fie sânge capilar (din pulpa degetului): . grupa aglutinogen (antigen) 0 (zero unu) – A II (A-doi) A B III (B-trei) B AB IV (AB-patru) AB aglutinine (anticorp) α şi β α β – Deci. într-o sticluţă în prealabil. Metoda directă Beth-Vincent folosind ser-test OI. AII. grupa 0 (I) nu are nici un aglutinogen (zero aglutinogen). B şi AB.  lame.în partea dreaptă a lamei.picătura de ser test BIII .test 0I-conţine aglutinine alfa (α) şi beta (β).conţine aglutinine alfa (α). sau ambele .test BIII . Recoltarea sângelui pentru determinarea grupelor sanguine Pentru determinarea grupei sanguine se foloseşte fie sânge venos (din venă). serul . sterilizată prin căldură uscată.191 Faţă de aglutinogenele A şi B. metoda directă – Beth-Vincent (aglutinine cunoscute şi aglutinogen necunoscut).test AII . Picăturile vor fi aşezate totdeauna în aceeaşi ordine de la stânga la dreapta. în sângele altor persoane există anticorpi naturali = aglutininele (alfa) α (ANTI – A) şi (beta) β (ANTI – B). asistenta picură câte o picătură de ser hemo-test în fiecare godeu.B.se recoltează 3-4 ml sânge din venă. metoda inversă – Simonin (aglutinogen cunoscut şi aglutinine necunoscute). cuprinde patru grupe de sânge. pentru că prezenţa aglutinogenului şi aglutininei omoloage produce aglutinarea globulelor roşii.( în fiole de la Institutul Cantacuzino) serul . III. Sistemul sanguin O. IV. Transfuzia de sânge nu se poate efectua fără determinarea grupei sanguine prin metodele amintite mai sus. . B – deci. B β) la aceeaşi persoană nu este compatibilă cu viaţa.picătura de ser test AII – la mijlocul lamei.în partea stângă a lamei. pipete • Tehnica: pe lama cu godeuri. • Material necesar:  seruri . se va separa serul şi cheagul. b. AII şi BIII. Efectuarea tehnicii cu sânge recoltat din venă . A.A.test 0I. astfel. Determinarea grupelor sanguine se face prin două metode: a. Grupele se notează după numele aglutinogenului.se lasă să coaguleze. BIII Determinarea aglutinogenului = metoda Beth-Vincent se face prin amestecarea eritrocitelor primitorului cu serul standard O. Un alt cercetător clasifică grupele sanguine notându-le cu cifre romane: I. serul .

4. înseamnă că sângele de cercetat are aglutinogen B. apar primele semne de aglutinare. este obligatorie şi determinarea anticorpilor. Aglutinarea se produce în serul test OI şi serul-test AII din mijloc. fie în amândouă. Sângele aparţine grupei BIII. Dacă aglutinarea se produce în ambele seruri-test. înseamnă că sângele conţine atât aglutinogen A. Sângele face parte din grupa ABIV. în caz contrar. Aglutinarea nu se produce în nici unul din serurile-test. înseamnă că aglutininele â din serul-test OI şi AII au întâlnit aglutinogenul B şi au produs aglutinarea hematiilor. Sângele face parte din grupa AII.192 lângă fiecare picătură de ser-test se pune (cu ajutorul unei pipete sau baghetă de sticlă) câte o picătură din sângele pe care-l cercetăm. 3. înseamnă că aglutininele á şi â din serurile-test au întâlnit cele două aglutinogene A şi B din sângele de cercetat şi au produs aglutinarea hematiilor. atunci aglutininele prezente în serurile test n-au întâlnit nici un aglutinogen. deci. • Important: simultan cu determinarea antigenelor A şi B. ne uităm la serul test OI. iar reacţia este completă după un minut. Există patru posibilităţi: 1. la temperatura camerei. Sângele de cercetat face parte din grupa OI. Aparţine grupei OI. Dacă aglutinarea se produce în serul ANTI A. însă. Dacă în acest ser s-a produs aglutinarea. Sângele aparţine grupei AII. Face parte. respectiv B • Metoda de lucru: Se foloseşte sânge venos 3-4 ml. ea mai trebuie să apară neapărat fie în serul grupei AII. 3. de fiecare dată. se adaugă câte o picătură de eritrocite de determinat. Dacă aglutinarea nu se produce. Dacă aglutinarea se produce în serul ANTI B. din grupa AB IV. înseamnă că sângele cercetat nu are aglutinogenul. Metoda Beth-Vincent folosind ser ANTI-A şi ANTI-B Anticorpii monoclonali ANTI A şi ANTI B sunt de tip IgM şi produc aglutinarea directă. în dreptul fiecărei picături de ser. s-a comis o greşeală şi analiza trebuie repetată. se picură câte o picătură de ser ANTI A. înseamnă că sângele cercetat are aglutinogen A. alături. 2. Sângele face parte din grupa BIII. Pe o lamă cu godeuri. cu coltul unei lame sau cu bagheta de sticlă. Aglutinarea se produce în toate godeurile. picătura de sânge trebuie să fie aproximativ de 10 ori mai mică decât picătura de ser test. pe lamă. . Interpretarea rezultatelor Pentru a interpreta rezultatele. se schimbă pipeta/bagheta sau se clăteşte într-un vas cu ser fiziologic şi se şterge cu vată sau tifon. înseamnă că aglutininele α din serul test OI şi BIII au întâlnit aglutinogene A şi au produs aglutinarea hematiilor. a antigenelor omoloage A. respectiv ANTI B. fie în serul grupei BIII. prin mişcări circulare. Interpretarea rezultatelor 1. cât şi aglutinogen B. după 3-4 secunde. prin metoda Simonin. 4. 2. Picăturile de ser se omogenizează cu cele de eritrocite. Aglutinarea se produce în picăturile marginale de ser-test OI şi BIII. prin metoda de mai sus. picăturile de ser se omogenizează cu picăturile de sânge.

. Rh-ul este negativ (se citeşte prin comparaţie cu hematiile martor). .se omogenizează cele trei picături prin mişcări circulare. pe lama de sticlă. importantă în transfuzie şi sarcină. . .se aşează lama în camera umedă la termostat.se pun.se foloseşte sânge-necitrat. deoarece incompatibilitatea produce accidente. alcool medicinal.în eprubeta de hemoliză se pune o picătură din suspensia de hematii 2%.se introduc la termostat la 37°C. degresate.193 DETERMINAREA FACTORULUI Rho (D) Definţie Factorul Rh este un aglutinogen (antigen) legat de eritrocit. . ser antiRh şi pipetă. . .se omogenizează eprubetele şi se aşează pe stativ. la 37°C. casoletă cu tampoane de vată. uscate. termostat. iar picătura din mijloc – pentru determinarea dorită. • pregătire psihică şi fizică a pacientului Execuţie • Determinarea factorului Rh pe lamă: .forma neregulată a sedimentului şi prezenţa grunjilor de aglutinare arată reacţie pozitivă (Rh-pozitiv). atât hematiile martor Rh-pozitive cât şi cele Rh-negative.se ia cu un colţ al lamei o picătură de sânge. Interpretare . independent de aglutinogenele din sistemul OAB Scop – determinarea compatibilităţii faţă de factorul Rh. care se pune peste a doua picătură de ser-test anti-Rh.hematiile sunt spălate de două-trei ori cu ser fiziologic şi se face o suspensie 2%. . ce se pun în eprubetele martor.dacă aglutinarea s-a produs în primele două picături de ser. . Pregătire : • materiale: tavă medicală.spălarea mâinilor. în ordine. fiecare cu un diametru de 5-6 mm – picăturile din stânga şi dreapta lamei se folosesc ca martori.se citeşte rezultatul după 30-60 de minute. . . iar cea din dreapta cu eritrocite Rh-negative. lame de sticlă curate.picătura din sânge se amestecă cu eritrocite Rh-pozitive.se citeşte rezultatul după 30 de minute. . dacă nu se produce aglutinarea (picătura este mobilă). COMPATIBILITATEA TRANSFUZIONALĂ .se şterge prima picătură de sânge cu vată uscată. Determinarea factorului Rh în eprubetă . Rh-ul este pozitiv. cu pipeta din fiola de ser anti-Rh 3 picături de ser-test. peste 2 picături de ser anti-Rh. eter. .

uscate. prezenta de anticorpi imuni din sistemul Rh Pregătire: • materiale: lame de sticlă curate. adaugă o picătură de papaină şi introduce la termostat timp de30 de minute. introduce sângele la centrifugă. Interpretare . pipete. ace.reducerea la minimum a riscurilor accidentelor imunologice . .evitarea hemolizei intravasculare acute. degresate. .determinarea grupei în sistemul OAB şi Rh la primitor. mănuşi.executarea probei de compatibilitate directă între serul primitorului şi eritrocitele donatorului. .194 Scop : . pune o picătură din plasma primitorului pe o lamă. Măsuri de prevenire .determină anticorpii din serul bolnavului.dacă nu se produce aglutinarea. PROBA DE COMPATIBILITATE BIOLOGICĂ OELECKER .proba de compatibilitate majoră .dacă în picătură se produce aglutinarea.proba de compatibilitate biologică (Oelecker). care ar putea distruge eritrocitele donatorului . termostat • pacient pregătit psihic şi fizic ca la puncţia venoasă.pune în evidentă incompatibilitatea în sistemul OAB. Metode .directă (Jeanbreau). la rece. respectă proporţia de 1/10 între eritrocite şi ser. . sângele primitorului nu este compatibil cu sângele donatorului.IN VIVO . PROBA DE COMPATIBILITATE DIRECTĂ MAJORĂ (JEANBREAU) – IN VITRO Această probă : . peste care adaugă eritrocite de la donator. sângele este compatibil şi poate fi transfuzat. recoltează sânge prin puncţie venoasă. citeşte rezultatul după 5 minute.alegerea unui sânge de donator izogrup OAB şi Rh. Execuţie : asistenta se spală pe mâini. flaconul sau punga cu sângele de cercetat. seringi.

Transfuzia directă . în lipsa sângelui conservat. întrerupe transfuzia şi anunţă medicul.dacă nu apar semnele incompatibilităţii de grup. cu sânge proaspăt.mărirea capacităţii de coagulabilitate a sângelui în vederea hemostazei.îmbracă mănuşi sterile.se utilizează numai în condiţii excepţionale. după care reglează ritmul la 10-15 picături/minut.stimularea. Execuţie . frison. . • pacient: . tahicardie).aport de substanţe nutritive. . .stimularea reacţiilor metabolice ale organismului.stimularea reacţiilor antitoxice şi antiinfecţioase.supraveghează foarte atent pacientul timp de 5 minute.asistenta se spală pe mâini. proteice. . a sângelui încărcat cu substanţe toxice (autogene sau exogene). parţială sau totală. . dar obligatorie.dacă apar semne ale incompatibilităţii de grup (senzaţie de frig. .se numeşte transfuzie. .instrumentele şi materialele necesare efectuării unei transfuzii (vezi transfuzia). Scopul : . cefalee. . . a felului în care primitorul reacţionează faţă de sângele ce i se introduce intravenos.reglează ritmul de scurgere la 10-15 picături/minut. .corectarea imunodeficienţelor. .constă în trecerea sângelui din aparatul vascular al donatorului în sistemul vascular al primitorului. .195 Scop – verificarea. introduce din nou 20 ml sânge în ritm mai rapid.psihic şi fizic. ca pentru puncţia venoasă. prin transfuzie. . . . hematopoiezei.medicamentele necesare pentru eventuale accidente posttransfuzionale. reducerea anoxiei şi mobilizarea sângelui de rezervă al organismului.corectarea unor deficienţe plasmatice congenitale. . . TRANSFUZIA DE SÂNGE Administrarea sângelui de la donator la primitor . în plus. continuă transfuzia în ritmul prescris. cu caracter de urgenţă.restabilirea masei sanguine .dacă nu apar semnele incompatibilităţii de grup.supraveghează pacientul timp de 5 minute. .depuraţia organismului prin înlocuirea.îmbunătăţirea circulaţiei periferice. Pregătire • materiale: . . .instalează aparatul de transfuzie. dureri lombare. timp de 5 minute.

Execuţie  montarea flaconului: .se reţin din fiecare flacon 5-6 ml de sânge pentru verificări ulterioare în caz de accidente posftransruzionare tardive.196 se alege un donator cu sânge izo-grup. se supraveghează atent pacientul câteva ore. • sânge: • pacient: pregătit fizic şi psihic. comparându-l cu cel al primitorului. când sângele nu mai conţine bule de aer. izo-Rh de la donator cunoscut. izo-Rh şi numai excepţional un donator universal [grup O(I)].se montează aparatul de perfuzat. . cu membrele superioare ce vor fi folosite pentru puncţie aşezate unul lângă altul pe o măsuţă acoperită cu câmp steril.se îndepărtează dopul de parafină. pacientul  încheierea transfuziei: . - Transfuzia indirectă – se execută cu sânge proaspăt izo-grup.. se aspiră sângele care.  evacuarea aerului din tubul aparatului:  efectuarea puncţiei venoase:  efectuarea probei biologice Oelecker:  efectuarea transfuziei: . se determină grupul în sistemul OAB şi Rhesus. eventualele reacţii ale pacientului. se introduce la primitor. sânge izo-grup. se puncţionează întâi vena primitorului. se ridică garoul şi se introduce pe ac un mandrin.v. . apropiate. . se elimină într-un pahar.se dezinfectează dopul.se supraveghează.se efectuează proba de compatibilitate directă Jeanbreau pentru fiecare flacon. . prin intermediul flaconului sau pungilor din PVC Pregătire • materiale: toate materialele necesare perfuziei i. . pacientul şi donatorul vor fi plasaţi în paturi paralele. se puncţionează vena donatorului. .dacă nu au apărut semne de incompatibilitate. izo-Rh. fiind amestecat cu aerul din tubul aparatului "Marin Popescu". se continuă transfuzia în ritmul stabilit de medic. cantitatea de sânge transfuzat nu va depăşi 500-600 ml (lipotimia donatorului). trusă pentru perfuzat sânge cu filtru în picurător. la o distanţă de aproximativ 3040 de cm. în continuare.  îngrijirea ulterioară a pacientului  se notează în foaia de observaţie numărul flaconului şi cantitatea de sânge transfuzat.

Pregătirea psihică a pacientului . tensiunea arterială scăzută. fractură. .hemoliza intravasculară cu blocaj renal poate fi provocată de transfuzia sângelui neîncălzit. .plasma .frison. acidoza metabolică. . impun oprirea transfuziei. stop cardiac prin hipotermie. RADIOLOGICE.suspensie deleucocitizată de eritrocite.sângele poate conţine cheaguri sau pelicule de fibrină ce se depun pe filtru – se schimbă flaconul şi perfuzorul. dureri lombare. .ieşirea acului din venă.concentrate trombocitare. .– înfundarea aparatului cu cheag – se schimbă aparatul. cianoză.şocul hemolitic.se explică pacientului procedura Pregătirea fizică a pacientului . . puls filiform . dispnee.concentrate eritrocitare sau eritrocite deplasmatizate. PREGATIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORARI FUNCTIONALE.plasmă în formă uscată sau liofilizată.şoc postransfuzional. Scop: studierea morfologiei osului şi funcţionalităţii unor articulaţii osoase pentru stabilirea diagnosticului de luxaţie. .se dezbracă regiunea ce urmează a fi examinată. Derivatele sanguine . ENDOSCOPICE PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A SISTEMULUI OSTEO-ARTICULAR Explorarea radiologică a sistemului osteo-articular se efectuează de către medic prin radiografii interpretate la negatoscop. tumoare.plasmă antihemofilică.embolie pulmonară • cu cheaguri. . .coagularea sângelui venos refulat în ac – se schimbă acul. stare generală alterată. . Capitolul IX. .la femei. cianoză.albumină umană. se leagă părul lung. Incidente .197 Accidente . tahicardie.gamaglobuline şi imunoglobuline umane specifice. retrosternale – datorate substanţelor pirogene. cu aer. manifestată prin alterarea bruscă a stării generale. . . dispnee. .perforarea venei. .

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICA A ORGANELOR TORACICE Organele toracice (inimă. atropină). . Sugarii şi copiii mici se aşează prin înfăşare pe un suport de scânduri sau se suspendă hamuri (pentru a nu se iradia persoana care l-ar susţine.în ajunul examinării se administrează o tabletă de fenobarbital . va fi condus la pat. tomografie. Scop: studierea morfologiei şi funcţionalităţii plămânilor. substanţe de contrast sau iodipin – liposolubile şi ioduron B sau diiodonul – hidrosolubile) expectorante şi calmante ale tusei.medicamentele sedative (fenobarbtital. se ridică pansamentul de pe regiunea ce urmează a fi explorată. . Pregătirea fizică pacientului .) PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU RADIOSCOPIE. . sondă Metras sterilă.când poziţia verticală este contraindicată. radiografie.se explică pacientului procedura Pregătirea fizică a pacientului . scuipătoare.cu o jumătate de oră înaintea examenului se administrează atropină (pentru a reduce secreţia salivei şi a mucusului din căile respiratorii) şi medicamente calmante pentru tuse. se îndepărtează obiectele radioopace. se aşează pacientul în poziţie şezând sau în decubit. după terminarea examenului radiologic. modificări topografice şi de calibru ale bronhiilor etc. . unguentele sau alte forme medicamentoase se îndepărtează prin spălare cu alcool sau benzină. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU BRONHOGRAFIE Pregătirea materialelor necesare . Îngrijirea pacientului după examen . kimografie etc. . Pregătirea psihică a pacientului .pacientul va fi ajutat să se îmbrace. anestezice.în timpul examenului radiologic se ajută pacientul să ia poziţiile cerute de medic. atelectazii. plămâni) sunt explorate radiologic prin radioscopie.se aşează pacientul în poziţie-ortostatică cu mâinile pe şolduri şi coatele aduse înainte . bronhografie.198 se îndepărtează mărgelele şi lănţişoarele de la gât. precum şi obiectele radioopace din buzunar.se notează în foaia de observaţie examenul radiologic efectuat. se administrează pacientului medicamente expectorante.se dezbracă complet regiunea toracică .cu 1-3 zile înainte. . a modificărilor de volum şi de formă ale inimii pentru stabilirea diagnosticului (tumori pulmonare. RADIOGRAFIE Pregătirea psihică a pacientului – se explică pacientului procedura. data.

puţin înclinat spre partea care trebuie injectată. introduce sonda Metras în arborele bronşic şi apoi substanţa de contrast uşor încălzită.după examen.pacientul bea conţinutul din cana cu sulfatul de bariu. .se explică pacientului procedura Pregătirea fizică a pacientului . pâine prăjită. amestecându-se cu lingura de lemn. purgativ (ulei de parafină). după 2. .la 2 ore de la începutul examinării. cu 1-2 zile înaintea examinării. la care se adaugă apă rece până la 200-300 g. apă. . ulcer gastro-duodenal. Pregătirea psihică a pacientului .se administrează pacientului. dorsal. .în timpul injectării substanţei de contrast. cană sau pahar. ouă. pacientul este ajutat să se îmbrace şi este condus la pat.se pregăteşte suspensia de bariu: cele 150 g sulfat de bariu se amestecă cu o cantitate mică de apă caldă până se obţine o pastă omogenă. lingură de lemn. făinoase. 8. se aşează pacientul în poziţia Trendelenburg. . încet. . lateral drept şi stâng). se ajută pacientul să se îmbrace şi va fi condus la pat. cu o presiune moderată.sulfat de bariu 150 g. pacientul va fi ajutat sa-şi schimbe poziţia (decubit ventral.seara – în ajunul examinării – se efectuează bolnavului o clismă evacuatoare. pentru a se urmări sub ecran evacuarea stomacului. .medicul efectuează anestezia căilor respiratorii. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIO LOGICĂ GASTRO-INTESTINALA Examinarea radiologică a tubului digestiv se efectuează după administrarea unei substanţe de contrast pe cale orală sau rectală.199 pacientul va fi ajutat să se dezbrace şi va fi aşezat în decubit dorsal. 24 ore. pacientul poate să mănânce.va fi atenţionat să colecteze în scuipătoare substanţa de contrast care se elimină prin tuse (nu se înghite – intoxicaţie cu iod). Pregătirea instrumentelor şi materialelor necesare . produse lactate). umplerea intestinului subţire şi a colonului. . Îngrijirea pacientului după tehnică .după terminarea examinării.pacientul este readus la serviciul de radiologie (conform indicaţiilor medicului). unt.în timpul examinării radiologice. . tumori ale tubului digestiv). . Scop: studierea morfologiei şi funcţionalităţii organelor tubului digestiv pentru stabilirea diagnosticului (gastrite cronice. Participarea la examen . un regim alimentar neflatulent şi uşor de digerat (supe.

cu o prealabilă golire a tubului digestiv. smântână. . neflatulent format din: brânză de vaci. Pregătirea pacientului .cu o zi înaintea examinării. • Important !: . ouă fierte carne slabă fiartă orez fiert.după masă. substanţă de contrast. .cu 2-3 zile înainte pacientul va primi un regim alimentar de cruţare neiritant. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXAMENUL RADIOLOGIC AL COLONULUI Examenul radiologic al colonului se poate face: pe cale bucală (după examenul radiologic al stomacului şi intestinului) sau pe cale rectală (irigoscopie). 100-150 g pentru copii mici.cantitatea de suspensie bariu/apă în diluţie 1:2 este: 100 g pentru sugari. gustul bariului se corectează cu cacao sau lămâie. se efectuează o clismă evacuatoare şi apoi se administrează două linguri de ulei de ricin.se întrerupe introducerea substanţei de contrast când bariul a ajuns în cecum.instrumentar necesar efectuării clismei (vezi "clismele"). sondă Strauss. sulfat de bariu în suspensie(300500 g în 1000:1500 ml apă uşor încălzită) sau sulfat de bariu (200 g) amestecat cu bolus alba (300 g) în 1000 ml apă încălzită.i se efectuează clisma baritată după metoda obişnuită a clismelor. şi se întrerupe de câte ori bolnavul are senzaţia de defecare. Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare . IRIGOSCOPIA: examinarea radiologică a colonului prin umplerea pe cale rectală cu substanţă de contrast. Scop: observarea modificărilor anatomice ale colonului.pacientul va fi informat că va avea scaunul colorat în alb.se conduce pacientul la serviciul de radiologie. . .medicul examinează radiologic modificările anatomice ale colonului. purgative.se administrează un purgativ (o lingură de ulei de parafină) după terminarea examinării. . . După tehnică pacientul va fi îngrijit. nefermentescibil. neexcitant. după insuflare cu pompă de aer şi după introducerea substanţei opace. pâine uscată. Colonul mai poate fi explorat radiologic şi prin metoda examenului cu dublu . ulei de ricin. .se închide rectul cu sonda Strauss. se administrează un regim hidric cu piureuri. şorţuri de protecţie pentru a nu fi expuşi iradierii. Dacă nu se examinează decât colonul.200 Îngrijirea pacientului după tehnică . . .la copiii mici. . la indicaţia medicului se administrează o doză de suspensie baritată cu 8-10 ore înainte.se pregăteşte clisma baritată. 150-200 g pentru copiii mari.

reacţii alergice iod. . Colangiografia: radiografierea căilor biliare (inclusiv colecistul) pline cu substanţa de contrast administrată pe cale intravenoasă. pentru a obţine imaginea ei radiologică se administrează substanţe iodate. se administrează pacientului un prânz compus din ouă. sub control la ecran. evitând alimentele cu conţinut bogat în celuloză şi hidrocarbonate concentrate. cu pâine sau 50 g ciocolată.la sugari. precum şi contractibilităţii (dinamicii) veziculei biliare. pe cale orală sau intravenoasă.se administrează 400-500 g substanţă de contrast. poziţiei. stări febrile. . 50-100 g substanţă baritată se administrează sub formă de clismă cu ajutorul unei seringi. . se introduc apoi în colon 100 ml aer. conţinutului. Metoda necesită precauţii. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A COLECISTULUI ŞI CĂILOR BILIARE Deoarece vezicula biliară poate fi vizibilă radiologic numai când conţine calculi radioopaci sau se impregnează cu substanţe de contrast. dacă acest prânz . se administrează pacientului un regim dietetic uşor digerabil. inclusiv descoperirea prezenţei de calculi radioopaci. smântână şi unt.201 contrast Fischer. PREGĂTIREA COPIILOR PENTRU EXAMENUL RADIOLOGIC AL COLONULUI: . . antihistaminice. insuficienţă renală.cu 1-2 zile înaintea efectuării colecistografiei. câte două tablete şi regim hiperprotidic.prânz compus din ouă. OPACIFIERE A VEZICULEI BILIARE PE CALE ORALĂ (COLECISTOGRAFIE) Pregătirea materialelor . . Scop: examinarea formei. la orele 12. examinarea este înlocuită în mare parte cu ecografia. fără a efectua clismă sau administrare de purgative. Contraindicaţii: afecţiuni hepato-biliare acute. deoarece aerul introdus sub presiune poate perfora colonul. al cărei balon introdus în rect va fi umplut cu aer. smântână şi unt cu pâine. Astăzi.se instituie o pauză de alimentaţie de 12 ore. pacientul va fi solicitat de a evacua parţial substanţa de contrast sau închizând rectul cu sonda Strauss. triferment. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului . .în ziua precedentă examenului. substanţă opacă (Razebil sau acid iopanoic).materialele pregătite se transportă lângă pacient.se administrează pacientului cu 2-3 zile înaintea examinării cărbune animal de 3 ori pe zi. conţinând 100-150 g sulfat de bariu. administrată de obicei pe cale orală. cu presiune moderată. cărbune animal. Colecistografia: radiografierea veziculei biliare (colecistului) umplută cu substanţă de contrast.se introduce sonda la o adâncime de 5-10 cm. Când colonul se umple prin clismă baritată.

se administrează prânzul Boyden (două gălbenuşuri de ou frecate cu 30 g zahăr sau 50 g ciocolată). după masă se efectuează pacientului o clismă evacuatoare cu ser fiziologic sau ceai de muşeţel călduţ. pacientul este condus la serviciul de radiologie după 14-16 ore şi respectiv 10-14 ore. legume şi zarzavaturi.înaintea examenului. . ulei de ricin. . PREGĂTIREA BOLNAVULUI PENTRU RADIOGRAFIA RENALĂ SIMPLĂ Radiografia renală simplă: explorare radiologica fără substanţe de contrast care poate evidenţia conturul şi poziţia rinichilor. arteriografie retropneumoperitoneu şi altele.cu 2-3 zile înaintea examinării. se efectuează pacientului încă o clismă evacuatoare.în ziua precedentă examenului.în seara precedentă. la orele 16. înainte de a se efectua radiografia. pielografie. materiale necesare efectuării unei clisme evacuatorii. pacientul va consuma un regim hidric. cavităţilor pielocaliceale ale acestora. prezenţa calculilor radioopaci şi radiotransparenţi sau a tumorilor. se testează toleranţa la Razebil: după masă. urografie. se aşează pacientul în decubit lateral drept timp de 30-60 de minute. După examen. pacientul va consuma un regim fără alimente care conţin celuloză şi dau reziduuri multe (fructe. calculii renali. . Scop: evidenţierea conturului rinichilor. precum şi a căilor urinare. . se îngrijeşte pacientul. pacientul nu mănâncă şi nu consumă lichide. - - PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI RENAL Explorarea radiologică a rinichilor şi căilor urinare se efectuează prin radiografie renală simplă.202 provoacă accese dureroase. Pregătirea materialelor necesare . la intervale de 30-60-90 de minute. ureterali sau vezicali radioopaci. paste făinoase. pâine) şi ape gazoase. se efectuează radiografii în serie. se administrează pacientului o tabletă care se dizolvă pe limbă: se supraveghează pacientul pentru a se observa dacă nu are hipersensibilitate la iod. bolnavul poate consuma regimul său obişnuit. cistografie. când vezicula biliară se umple cu substanţa de contrast. pentru evacuarea gazelor din colon. Pregătirea alimentară a pacientului . el poate fi înlocuit cu 50 g ciocolată sau cu un sondaj evacuator. pacientul va consuma o cană cu ceai şi pâine prăjită.cărbune animal.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU PIELOGRAFIE Pielografie: radiografia aparatului renal executată cu substanţă de contrast administrată prin cateterism ureteral. alimentară şi medicamentoasă descrisă la "Radiografie renală simplă" şi se testează sensibilitatea la substanţa de cotrast.dacă toleranţa organismului este bună. medicamente pentru urgenţă (trusa de urgenţă). sub controlul cistoscopie. . 5. Administrarea substanţei de contrast . . 60 sau 75%.se notează examenul efectuat în foaia de observaţie.10 ml în fiecare parte cu presiune mică. se administrează cărbune animal şi triferment câte două tablete de 3 ori pe zi. Apoi pacientul este condus la serviciul de radiologie.cu două zile înaintea examinării. se întrerupe introducerea substanţei de contrast şi se administrează antihistaminice. utilizându-se substanţe iodate hidrosolubile administrate intravenos.toate materialele prevăzute pentru o radiografie renală simplă. medicamente de urgenţă.203 Pregătirea medicamentoasă a pacientului . Pregătirea materialelor necesare: materialele necesare pentru o radiografie renală simplă. se introduce sonda în ureter. . medicamente antihistaminice. pacientul va fi condus în sala de cistoscopie. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU UROGRAFIE Urografie: metodă curentă de examinare morfofuncţională a rinichilor şi căilor urinare. substanţă de contrast = Odiston 30% sau iodură de sodiu 10%. Pregătirea pacientului . . substanţa de contrast Odiston de 30. unde va fi ajutat să se dezbrace şi să se aşeze pe masa de examinare. se administrează două linguri de ulei de ricin.bolnavul se transportă pe targă pe masa de radiografie.în seara precedentă zilei de radiografie. . materialele necesare pentru clismă.dacă bolnavul prezintă o reacţie hiperergică. . medicamente antihistaminice.se introduce substanţa de contrast uşor încălzită.se îngrijeşte bolnavul după terminarea tehnicii. . Pregătirea pacientului .se efectuează pregătirea psihică.se efectuează pregătirea bolnavului ca şi pentru radiografia renală simplă. Pregătirea materialelor necesare . seringi de 10 ml sterile şi ace pentru injecţii intravenoase.spălare pe mâini cu apă curentă şi săpun. . .se testează sensibilitatea la substanţa de contrast.sub controlul citoscopului. . Participarea la examen .va fi ajutat să se dezbrace şi să se aşeze în decubit dorsal pe masa radiologică.

10-20%) Radiografia simplă a vezicii urinare poate pune în evidenţă calculii intravezicali. mănuşi de cauciuc sterile. soluţie nesterilă de acid boric. se îmbracă mănuşile sterile. astfel: 20 ml Odiston 75% la adulţi (sau 25 ml soluţie 60%). calea femurală fiind mai uşor de abordat. Pregătirea bolnavului şi administrarea substanţei de contrast se realizează în condiţii identice cu cele menţionate la celelalte tehnici de examinare a aparatului renal. . în funcţie de vârstă. se administrează 5-15 ml soluţie 75%.medicul execută imediat radiografia.Tehnica defectuoasă de administrare a substanţei radioopace poate genera - . Cistografia cu substanţă de contrast necesită următoarele: Pregătirea materialelor necesare . .se închide sonda cu o pensă hemostatică. ARTERIOGRAFIA RENALĂ Arteriografie renală: metodă de explorare a aparatului renal prin administrarea substanţei de contrast pe cale arterială (renală sau femurală).spălare pe mâini cu apă curentă şi săpun.se captează urina prin sondă în tăviţa renală şi se spală vezica cu soluţie sterilă de acid boric. iar la copii.pacientul este atenţionat să nu urineze decât după terminarea examenului cistografic. Accidente: . Participarea la cistografie .radiografie simplă vezicală (după evacuarea vezicii urinare). dacă toleranţa organismului este bună. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU CISTOGRAFIE Cistografia: metodă de explorare radiologică a vezicii urinare care se poate executa prin: a . a doua radiografie la 6 secunde şi a treia la 8 secunde. . seringă Guyon sterilă. se administrează intravenos substanţa de contrast. . pensă hemostatică. . la 8-10 minute de la efectuarea injecţiei. . se îngrijeşte bolnavul după terminarea tehnicii. medicul execută radiografia renală (urografia). b radiografie după umplerea vezicii urinare cu o substanţă de contrast sterilă (iodură de sodiu.se introduce sonda Nélaton sterilă în vezica urinară.204 pacientul va fi condus la serviciul de radiologie.materiale pentru efectuarea unei clisme. substanţă de contrast: iodură de sodiu 10% sterilă sau soluţie Odiston. Prima radiografie se execută la 2-3 secunde de la începerea administrării substanţei de contrast. tăviţă renală. este curent folosită. sonda Nélaton sterilă. metoda nu necesită o pregătire prealabilă a pacientului.în seringa Guyon se aspiră 100-200 ml iodură de sodiu 10% sterilă sau Odiston şi se introduc în vezică.

aortografie.în seara precedentă intervenţiei se efectuează o clismă evacuatoare. Materiale necesare: soluţie concentrată de iod. .în ziua precedentă examenului. sedative (fenobarbital). se efectuează un pansament. pe cale intravenoasa. . . medicul introduce 1000-1200 ml gaz şi execută apoi radiografia. .asistenta se spală pe mâini cu apă şi săpun şi îmbracă mănuşi sterile.se serveşte medicului instrumentarul cerut pentru a efectua puncţia în loja perirenală. care se repetă în dimineaţa examenului împreună cu un medicament antialergic. Pregătirea pacientului: . romergan sau altă substanţă antialergică. Materiale necesare: materialele necesare efectuării unei clisme.se efectuează testarea sensibilităţii faţă de iod. se injectează intravenos substanţa de contrast. fistule arteriovenoase. în decurs de câteva secunde . Angiocardiografie: introducerea unei substanţe de contrast. arteriografie şi flebografie. instrumente şi materiale necesare efectuării unei puncţii. spasme sau tromboze arteriale. se ajută pacientul să se îmbrace şi este condus la pat. . . PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI CARDIOVASCULAR Aparatul cardiovascular poate fi explorat radiologic prin angiocardiografie. .cu aparatul de pneumotorax. Efectuarea tehnicii . aparat de pneumotorax – în perfectă stare de sterilitate.205 hematoame. se administrează sedative.pacientul să nu mănânce nimic în dimineaţa zilei de examen. rapid. Substanţa de contrast se injectează intravenos într-un ritm lent. substanţă care se urmăreşte în interiorul vaselor şi al cavităţilor inimii.dacă nu apar simptome de intoleranţă la iod. A. întrerupea temporară a activităţii rinichiului. poate provoca durere - PREGATIREA PACIENTULUI PENTRU EXAMENUL RADIOLOC AL RINICHILOR PRIN RETROPNEUMOPERITONEU Retropneumoperitoneu: introducerea de aer sau oxigen în spaţiul retroperitoneal pentru evidenţierea contururilor rinichilor.la locul puncţiei.

pacientul este transportat pe cărucior la serviciul de radiologie.Angiocardiografia prin cateterism cardiac este de competenţa medicilor. B. pentru efectuarea radiografiilor.se administrează un sedativ.nu mănâncă în dimineaţa zilei de examinare. după ce s-a extras aceeaşi cantitate de lichid cefalorahidian.206 Efecte nedorite: . . dispnee (se injectează adrenalină). pantopac sau aer). Pentru pneumoencefalografie (introducerea unui volum de aer prin puncţie suboccipitală sau lombară) sau ventriculografie (introducerea aerului prin trepanaţie direct în ventriculii cerebrali) bolnavul este pregătit astfel: . intravenos. ea permite aprecierea pereţilor şi lumenului vascular.după efectuarea tehnicii. nu se face o pregătire prealabilă. de concentraţie redusă. Explorarea radiologică care se adresează cutiei craniene şi encefalului se realizează prin radiografie craniană simplă. intraaortic. . Substanţa de contrast – lipiodolul – se injectează în spaţiul subarahnoidian prin puncţie rahidiană suboccipitală.pentru a se putea introduce aerul. a găurilor optice şi stâncilor temporale. . Mielografia gazoasă (cu aer) este mai avantajoasă.se administrează soluţie hipertonică de glucoză (dacă acuză cefalee). . Angiografie cerebrală: introducerea unei substanţe radioopace în arborele vascular cerebral. tuse.pacientul este transportat în sala de operaţie (pentru trepanaţie şi ventriculografie) sau în sala de tratamente (pentru puncţia suboccipitală sau lombară în encefalografie). congestia feţei. b.Injectarea rapidă poate provoca valuri de căldură. . a 2030 ml de substanţă de contrast. . se scoate fracţionat cantitatea de lichid cefalorahidian ce corespunde celei de aer. va păstra poziţia de decubit dorsal 2-3 zile. c. Aortografie: introducerea substanţei de contrast prin cateter sau prin puncţie. D. pneumoencefalografie (aerografie) şi arteriografie cerebrală. Flebografie: introducerea.) sau indirecte (deplasări sau deformări ale vaselor prin procese patologice vecine). PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL A. . B. şeii turceşti. instalat în pat. putându-se repeta examenul după necesitate. ci se execută din faţă şi din profil. în cantitate de 2-3 ml. uneori cu incidenţe care urmăresc vizualizarea bazei craniului. sora va acţiona ca şi în puncţia rahidiană. Explorarea radiologică coloanei vertebrale se efectuează prin radiografie simplă (faţă. Arteriografie periferică: introducerea substanţei de contrast prin injecţie intraarterială pentru evidenţierea arterei periferice. C. . pentru evidenţierea aortei. cefalee. vizualizarea unor modificări directe (anevrism. profil şi incidenţa 3/4) şi prin radiografie cu substanţă de contrast (lipiodol.. a: Pentru radiografia craniană simplă. pacientul va fi transportat pe cărucior în salon. cu seringă automată de presiune. deoarece vizualizează o suprafaţă mai mare din coloană şi aerul se absoarbe mai repede. tumoare vascularizată etc.

rinichiul. radiocuprul. radioiodul şi radiofosforul. a aparatului cardiovascular. Reuşita unei endoscopii este condiţionată de colaborarea pacientului. la locul lor de trecere sau de depozitare. care pot fi evidenţiate calitativ şi cantitativ prin procedeele obişnuite de detectare (contoarele Geiger-Müller. Bronhoscopul rigid se compune din tuburi metalice de 30-40 cm lungime şi 4-9 . PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU BRONHOSCOPIE Bronhoscopia: explorarea arborelui traheo-bronşic se face cu ajutorul bronhoscopului rigid sau flexibil (fibrobronhoscopul). În diagnosticul proceselor parenchimatoase joacă rol important metoda scintigrafiei: folosirea izotopilor radioactivi care se fixează în organul examinat. determinând o hartă a organului.stocul de izotopi radioactivi se păstrează în rezervoare de plumb speciale. Izotopii utilizaţi sunt: radiosodiul.) arată zonele hiper-. . . prevăzut cu un dispozitiv de iluminare care introduce în cavitatea de examinat. fiind sursă de radiaţii. ficatul.pacientul investigat cu izotopi radioactivi va fi izolat de restul pacienţilor. Endoscoapele moderne permit fotografierea unor imagini endocavitare. care se controlează periodic. evidenţiind modificările de structură. un sistem de transmitere al imaginilor şi instrumente anexe: pense de biopsie. γ. zgârieturi etc. Scintigrama organelor detectate (tiroida. .nu se lucrează cu izotopi radioactivi dacă există răni. Izotopii radioactivi se utilizează în explorarea hepatobiliară. a glandelor endocrine. β. . . creierul etc. perii de brosaj etc. Acţiunea nocivă a izotopilor radioactivi asupra organismului necesită luarea unor măsuri de protecţie împotriva radiaţiilor: .mănuşile şi halatul .produsele biologice şi patologice ale pacientului vor fi manipulate cu aceleaşi măsuri de protecţie ca şi izotopii.personalul care lucrează cu izotopi radioactivi va purta dozimetre cu filtre de metal.se lucrează numai sub protecţie de paravane de plumb.207 PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORAREA CU IZOTOPI RADIOACTIVI Izotopii radioactivi sunt utilizaţi în clinică pentru diagnostic şi tratament. contoare cu scintilaţie). în nişe speciale cu telemanipulatoare. Izotopii radioactivi.aspirarea soluţiilor radioactive se face numai cu pipete automate. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU EXPLORĂRI ENDOSCOPICE Endoscopie: metoda de examinare prin vizualizarea directă a unei cavităţi a corpului uman cu ajutorul unui endoscop. introduşi în organism. emit radiaţii α. normo. .sau hipofuncţionale. renală. a sângelui şi organelor hematopoietice.nu se consumă alimente şi nu se fumează la locul de muncă. Endoscopul este un aparat optic. .

vor fi la îndemână: flaconul cu anestezie (xilina 2%. tampoane. - - Pentru efectuarea bronhoscopiei e nevoie de două asistente: . se execută o testare la xilină 2% pentru a depista o alergie la acest anestezic. flaconul cu ser fiziologic. e aşezat pe un scaun în mâna dreaptă va ţine o tăviţă renală sau o scuipătoare. . nu va mânca 1 oră şi va . pentru anestezie. lumina este condusă prin fibra optică. pentru a nu provoca leziuni.sub umerii lui aşează o pernă tare. îi anesteziază limba. Fibrobronhoscopul e un instrument prin care imaginea este transmisă printr-un sistem de fibre optice. flaconul cu soluţie de adrenalină 1 %. au extremitatea distală tăiată oblic şi fin polizată. astfel încât se pot examina şi conducte aerifere de gradul IV sau V (bronşii segmentare şi subsegmentare). mănuşi sterile. Glutaraldehide (Cidex. în ziua premergătoare examinării. Bronhoscoapele rigide sunt prevăzute cu orificii laterale. pense. pacientul trebuie să nu mănânce dimineaţa.O asistenta aşează pacientul pe masa de examinare în decubit dorsal.se verifică sursa de lumină şi corecta cuplare a cablurilor. ajută la extensia acestuia. Pregătirea instrumentelor şi materialelor necesare Se face inventarul tuturor instrumentelor necesare: • măşti de unică folosinţă sau casolete cu măşti sterile. porttampon. seringi de 10 ml de unică folosinţă. pacientul este condus în camera de bronhoscopie. cât şi în dimineaţa zilei respective. oglindă frontală.pacientul va fi supravegheat după bronhoscopie. comprese de tifon). tăviţă renală. cu extremitatea cefalică în extensie. aparatele (bronhoscop sau fibroscop) cu toate anexele sterilizate. tubul fiind conectat la o sursă de lumină printr-un sistem special de cabluri. Extremitatea lui este flexibilă şi examinatorul îi poate imprima diferite unghiuri de examinare. cu ajutorul unei seringi laringiene. 45° şi 90°. cu ajutorul unui spray cu xilină 2%. orofaringele şi hipofaringele. urmând să anestezieze arborele traheobronşic. picătură cu picătură. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului . . prevăzute cu un canal central "de observare şi lucru" şi laterale de iluminare.208 cm diametru. seringă laringiană. –medicul. instilând. . anestezicul uşor încălzit. pacientul va fi sedat atât în seara premergătoare explorării. administrare de oxigen etc. la 180°. Pera-Safe). . ridicând capul la 12-15 cm. Opticele – tuburi rigide ce se introduc prin tubul metalic descris – sunt conectate la aceeaşi sursă de lumină şi permit vizualizări cu ajutorul unor prisme speciale.sterilizarea componentelor aparatelor principale şi anexelor se face cu ultraviolete. casolete cu tampoane şi comprese de tifon sterile.se verifică aspiratorul şi etanşeitatea legăturilor.pacientul va fi pregătit fizic şi psihic. • important . . care.a doua asistentă serveşte medicul cu instrumentele şi materialele solicitate .

Stomacaina spray sau Novocaina 1 % şi xilina (pentru badijonare locală). Incidente şi accidente (de bronhoscopie şi/sau ale fibroscopului) – hemoragii. diseminări tuberculoase sau suprainfecţii cu diferiţi germeni. un canal pentru introducerea unei pense de biopsie şi un canal pentru spălarea lentilei din interior. esofagoscopul (cu toate anexele sterilizate). . porttampoane. E.L.C. TA). prevăzut cu un mandrin obturator şi cu mecanism propriu de iluminare. Pentru esofagoscopie. pipe Guedel. confecţionat din fibre de sticlă. tuse. îi fixează piesa bucală aflată în trusa fibroscopului. aspirator de salivă cu sonde. Poziţia pacientului: esofagoscopia se poate executa în poziţie şezând. sclerozarea varicelor esofagiene). trusa antişoc. polipectomii.R. va administra în cazul unei hemoptizii chiar înainte de a anunţa medicul (Adrenostazin. La O. asistenta I îl conectează pe pacient la sursa de oxigen.).R. pense pentru corpi străini etc.. cardiotonice. esofagoscopul rigid: tub de metal polizat.209 fi monitorizat (puls. de la ambele mâini. dureri retrosternale. cu menţiunea că anestezia locală se limitează la limbă şi cavitatea bucală. două şorţuri de cauciuc (pentru medic şi pentru asistentă)..L. tăviţă renală. un sistem optic şi anexe: – pensa pentru prelevat biopsii.pacientul va fi supravegheat după fibroscopie.A. în decubit . CIDEX. se mai pregătesc: depărtător de gură.pacientul este aşezat pe un scaun. oglindă frontală cu sursa de lumină corespunzătoare. cefalee. substanţe dezinfectante Glutaldehida. un canal pentru aspiraţie. porttampoane. dureri în gură. medicamente: – sedative. Material necesar – măşti. prevăzut cu o sursă de lumină. Dicinone. ochelari de protecţie. cu lungime de 45 cm şi grosime de 7-12 mm. se utilizează încă. pe care o va avea sub control tot timpul examinării. mănuşi sterile. substanţa medicamentoasă pentru sclerozarea varicelor esofagiene. substanţa anestezică: Xilocaina spray. cu un aparat numit esofagoscop. Venostat etc. În serviciile de endoscopie. . se foloseşte în scop diagnostic sau terapeutic (extragerea corpilor străini. imobilizând-o din lateral cu indexul şi degetul mijlociu. În serviciile O. alcool 90°. • • • Pregătirea psihică şi fizică a pacientului Pregătirea fizică: este ca şi pentru bronhoscopie. se poate administra pacientului o fiolă de atropină. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU ESOFAGOSCOPIE Esofagoscopia: examinarea lumenului esofagian.asistenta II serveşte medicul cu instrumentarul necesar. disfagie sau orofagie. lung de 100 cm. la nevoie. medicul endoscopist gastroenterolog utilizează: eso-gastroscopul flexibil – tub flexibil. - Pentru efectuarea fibroscopiei e nevoie de două asistente: . cu extremitatea distală rotunjită. casoleta cu comprese sterile. etc. pentru inhibarea secreţiei gastrice şi secţionarea chimică a vagului. în anumite situaţii.

urmărindu-se ca gura.anestezia locală cu spray (Xilocaină. • Asistenta II ajută medicul la introducerea aparatului. ungând gastroscopul. Incidente şi accidente : . tratament cu laser). stâng.recipient cu formol. Participarea la tehnică . Stomacaină) sau se face badijonarea locală (baza limbii şi faringele) cu soluţii de Novocaină 1% sau xilină.terapeutic (polipectomie. Gastroscopia se efectuează ca ajutorul a două asistente: • Asistenta I vorbeşte cu pacientul.pacientul este supravegheat. tratamentul hemoragiilor digestive. cu urmărirea imaginii obţinute pe un ecran TV (videoendoscop). cu ajutorul unui instrument optic numit gastrofibroscop. ca şi la esofagoscopie. Azi se utilizează: eso . faringele şi esofagul să fie în linie dreaptă. .diagnostic. ţine tăviţa renală sau îi şterge gura de secreţii cu o compresă. După gastroscopie: . pentru ţesutul prelevat.Se reorganizează locul de muncă. . în vederea examinărilor histologice se etichetează şi se trimit urgent la laborator. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU GASTROSCOPIE Gastroscopia: vizualizarea directă a mucoasei gastrice. produsele prelevate. prezentându-i instrumentele.sedarea pacientului.se pregătesc fragmentele de ţesut şi mucoasă stomacală. în vederea determinării prezenţei Helicobacterului pylori.Se face testul rapid al ureazei în laboratorul de endoscopie. Pregătirea instrumentelor şi a materialelor necesare Se pregătesc materialele necesare.periuţe de citologie. cel de insuflaţie şi aspiraţie. . .soluţie şi recipiente pentru testul ureazei. . .gastro – duodeno-scopul.210 dorsal sau în decubit lateral. se sterilizează aparatul cu Glutaraldehidă sau Cidex.pense pentru prelevat biopsie şi pensă anatomică. care are înglobate în construcţia sa sistemul optic. îl linişteşte. îi asigură poziţia capului în extensie forţată. . Scop . . . La acest aparat poate fi adaptată o cameră video. aparat modern. Asistentei participă la efectuarea tehnicii şi îngrijirea pacientului ca şi la bronhoscopie.

. comprese mici sterile. Fiecare tub este înarmat cu un mandrin cu vârf bont. – – Pregătirea pentru rectoscopie irigator.se îngrijeşte pacientul după terminarea procedurii. Colonoscopul: tub din fibre optice flexibile.se oferă medicului mănuşile sterile (pentru efectuarea tuşeului rectal). pensă de biopsie. având un orificiu lateral ce poate fi închis etanş în timpul introducerii în rect şi prin care se pot executa intervenţii intrarectale sub control endoscopic (prelevări biopsice. casoletă cu câmpuri sterile. .se extrage mandrinul şi se fixează corpul aparatului la tubul intrarectal. lung de 135-185 cm. sânge în materiile fecale etc. ulei de vaselină. hemoragie. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului Tehnica: .211 dureri la deglutiţie.se insuflă aer cu ajutorul pompei (dacă medicul solicită). pentru tubul rectoscopului.).se pregătesc tampoanele cu soluţie de sulfat de magneziu şi se oferă medicului. constipaţie sau diaree cronică. . Rectoscop: un sistem de tuburi metalice intrarectale: trei mai înguste (16-20 mm diametru) pentru explorare. cu urmărirea imaginilor obţinute pe un ecran TV. casoletă cu mănuşi sterile de cauciuc. subfebrilităţi. . apă călduţă (37°). colonoscop .) PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU COLONOSCOPIE Colonoscopia: examenul vizual direct al colonului. pentru tratament. .se unge tubul rectoscopului cu ulei de vaselină. SIDA. care se îndepărtează după introducerea aparatului în rect. un câmp steril cu orificiul central. .se pregătesc produsele pentru laborator. mănuşi de cauciuc. Se indică în: suferinţele hemoroidale. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU ENDOSCOPIE RECTOSIGMOIDIANĂ Rectosigmoidoscopie: explorarea endoscopică a segmentului terminal al tubului digestiv cu ajutorul unui aparat numit rectoscop. .se montează corpul aparatului şi se racordează la sursa de lumină. . pentru evidenţierea modificărilor mucoasei până la o adâncime de 30 cm de la orificiul anal (ampula rectală şi ultima porţiune a sigmoidului). etc. cu ajutorul unui colonoscop flexibil. cauterizări etc. tampoane de vată.se reorganizează locul de muncă – se curăţă mecanic rectoscopul. dureri şi tumefacţia amigdalelor. recipiente pentru prelevări histologice. se spală bine şi se pregăteşte pentru sterilizare chimică (Cidex. . tenesme rectale. iar unul mai gros (24 mm diametru). Pregătirea instrumentelor şi a materialelor necesare  muşama. el se poate adapta şi la camera video. transvers şi ascendent până la cec. descendent.se verifică funcţionalitatea dispozitivului optic. aleză. se vizualizează colonul sigmoid.

se recomandă preparatul din import Instilagel .îl aşează în decubit lateral stâng. se introduc în uretră 20 ml soluţie novocaină 0. seringă de20 ml sterlizată. asigurându-se că este adaptat corect la sursa de lumină şi că are insuflaţia şi aspiraţia bune .verifică colonoscopul.urmăreşte funcţiile vitale ale pacientului.linişteşte pacientul.212 cu sursă de lumină şi sistem de aspiraţie. anestezia locală este suficientă pentru efectuarea cistoscopiei – în scop diagnostic. .  la bărbaţi. • Precizare:  la femei. . pentru anestezie locală. se explică pacientului necesitatea investigaţiei. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului  se dezinfectează meatul urinar. apoi. pense sterile.lubrifiază vârful tubului (colonoscopului) cu vaselină şi îl introduce încet în anus. vaselină. cu genunchii flectaţi. . prevăzut cu un orificiu central  asistenta II .  se oferă aparatul medicului.  se lubrifiază instrumentul. calculilor. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU CISTOSCOPIE Cistoscopia: metoda de evaluare a endovezicii cu ajutorul citoscopului. şi este acoperit cu an câmp steril. cistoscopia cu cistoscop rigid e preferabil să se facă în rahianestezie. medicamente pentru sedarea pacientului.5% 40-50 ml. starea de curăţenie a lentilelor. recipient cu apă pentru curăţarea colonoscopului după utilizare. sterilizată. taropoane de vată sterile. . inflamaţiilor specifice sau nespecifice. mai nou. citoscop de irigaţie. malformaţiilor anatomice.  se spală vezica cu o soluţie de acid boric 3% până când lichidul de spălare devine perfect limpede. corpilor străini. etanşeitatea asamblărilor. anestezia locală cu Xilocaină este suficientă pentru investigaţiile cu fibroscopul. tumorilor. recipiente cu substanţe pentru dezinfecţia aparatului (aceleaşi substanţe ca şi la gastroscopie).   Participarea la colonoscopie – sunt necesare două asistente:  asistenta I . Pregătirea instrumentelor şi a materialelor  casolete cu câmpuri sterile si mănuşi de cauciuc sterile. seringă Guyon cu oliva uretrală. mască). Scop  identificarea proceselor patologice endovezicale. costum steril pentru medic (halat.5%.  se verifică funcţionalitatea sistemului de iluminat.anestezia locală se mai poate efectua prin badijonarea meatului şi instilaţie de Xilocaină sau Lidocaină. soluţie de novocaină 0.

care este prevăzut cu un sistem de iluminat propriu şi aşezat pe un suport.  mici hemoragii.toaleta organelor genitale externe. .evidenţierea colului uterin cu ajutorul unui specul. . Pregătirea pacientei pentru efectuarea tehnicii .  pense vaginale lungi. bisturiu. nu necesită supraveghere specială. pense) şi fixatori: formol. foarfece. calmante. criocoagulator sau modul laser.  instrumente pentru distrucţie tisulară: electrocauter. se administrează.  materiale pentru recoltarea fortiurilor vaginale: lame. • Incidente şi accidente  accese febrile trecătoare. se oferă medicului succesiv . se racordează sistemul de iluminat la reţeaua electrică. pacientul va fi transportat în salon. soluţie de nitrat de argint 5%.cateterele de dimensiuni diferite (dacă examinarea se continuă cu cateterismul ureterelor).213  medicul umple vezica cu 150 ml apă sterilizată sau soluţie dezifectantă slabă la bărbaţi sau 250 ml (la femei) şi înlocuieşte canula de irigaţie cu sistemul optic. dureri lombare asemănătoare cu colica renală.instrumentarul se curăţă. Pregătirea materialelor şi instrumentelor  materiale necesare efectuării toaletei organelor genitale externe. stereoscopic. se spală şi se dezinfectează.aşezarea pacientei pe masa ginecologică în poziţie corespunzătoare.  masa ginecologică  specul vaginal bivalv . pentru urocultură sau examene biochimice. frisoane. la nevoie. spatule. Colposcop: instrument optic. pentru depistarea leziunilor colului uterin.  tampoane mici de vată.  instrumentar pentru biopsie (biotom. cu uretroragie perforaţia vezicii urinare.la cerere . .se aruncă deşeurile. .  ruptura de uretră. se oferă eprubetele pentru recoltările urinare.       Reorganizarea locului de muncă . destinat vizualizării colului uterin. PREGĂTIREA PACIENTEI PENTRU COLPOSCOPIE Colposcopia: metodă de inspecţie a colului uterin la femeie cu ajutorul aparatului numit colposcop. bioptice.  soluţiile necesare colposcopiei lărgite: acid acetic 3% în soluţie apoasă.  comprese şi meşe. antispastice. soluţie Lugol.

PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU PLEUROSCOPIE Pleuroscopia (toracoscopia): endoscopia cavităţii pleurale şi a suprafeţei unui plămân. explicându-i-se pe înţeles manevra la care va fi supus. ca şi la bronhoscopul rigid.se curăţă instrumentele.se dezinfectează regiunea indicată prin badijonare cu iod. iar antebraţul flectat astfel încât palma să atingă urechea. fiind prevăzute şi cu sisteme de biopsie (pense diferite) şi de hemostază locală. opticele permite vizualizări de 180°/45° şi 90°. medazepam. . medicul examinează colul uterin şi vaginul. respi- . ce permit introducerea a 300-400 ml aer în cavitatea pleurală.  se vor lua toate măsurile de asepsie şi antisepsie. se introduce sistemul optic alimentat prin fibre de sticlă de la o sursă de lumină adecvată. . în cazul pneumotoraxului spontan idiopatic.pacientul va fi încurajat. . puls.pacientul va fi supravegheat. . diagnosticul unei tumori. acesta colorează mucoasa normală în castaniu. Pleuroscop (toracoscop): instrument ce se compune dintr-un trocar cu mandrin cu diametrul de 1 cm. .pacientul e culcat pe canapeaua de consultaţie în decubit lateral. apoi se dezinfectează şi se aşează în cutiile în care se vor steriliza. acesta se badijonează cu o soluţie de acid acetic 3%. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului .SCHILLER). pe care îl conectează la aparat. braţul de pe partea în care urmează să se instituie pneumotoraxul este adus în abducţie. pentru efectuarea anesteziei. imaginea din cavitatea pleurală este transmisă tot prin fibre de sticlă în ocularul examinatorului. leziunile colului nu fixează iodul. după îndepărtarea mucusului şi a depozitelor celulare de pe colul uterin.asistenta oferă medicului seringa încărcată cu soluţie de novocaină 1%. . după retragerea mandrinului. Scop: stabilirea etiologiei proceselor inflamatorii pleurale. . Participarea la efectuarea tehnicii pleuroscopiei (sunt necesare două asistente)  asistenta I: tot timpul examinării va susţine în abducţie braţul pacientului. .aparatul Küss este prevăzut cu o serie de căi (tuburi de cauciuc).îngrijirea pacientei după tehnică. inspecţia unei cavităţi restante postoperatorii.214 se observă aspectul secreţiei vaginale şi se recoltează frotiurile citologice. pe partea sănătoasă.în continuare.cu o oră înainte se administrează un tranchilizant uşor (meprobamat.medicul introduce intercostal acul Küss.ştergerea. după insuflarea prealabilă de aer în marea cavitate pleurală.  pacientul va fi supravegheat . . apoi a colului uterin cu un tampon uscat şi badijonarea lui cu soluţie Lugol (testul LAHM . TA. diazepam). Reorganizarea locului de muncă .parametri vitali (temperatură. .  asistentei II: serveşte medicul cu instrumentele şi materialele necesare.

pentru tratamentul unor eventuale accidente. fenobarbital. fir de catgut. şi se pot preleva fragmente pentru examene histopatologice. Apoi:  cu două pense . pense hemostatice sterile. aparat pentru insuflarea aerului. Laparoscopul: este prevăzut cu un sistem optic şi o sursă de lumină rece şi se introduce în cavitatea peritoneală printr-un trocar. splinei.  cu o jumătate de oră înainte de intervenţie. ac Veress. cu ajutorul laparoscopului. soluţie izotonică de clorură de sodiu sterilă. are rolul de a asigura pătrunderea trocarului în cavitatea peritoneală. Pregătirea instrumentelor şi a materialelor  casoletă cu câmpuri sterile. . diafragmului. trei-patru seringi de 2-10 ml de unică folosinţă. se ancorează de o parte şi de alta ombilicul şi în polul său cranial se face o incizie de 2 mm. Efectuarea pneumoperitoneului necesită două asistente medicale .cu toate anexele lui sterilizate. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului  în ziua precedentă examenului. un bisturiu sterilizat. pereţilor abdominali. PREGĂTIREA PACIENTULUI PENTRU LAPAROSCOPIE Laparoscopie (celioscopie): explorarea cavităţii peritoneale. . bioptic. sistem de aspiraţie. se poate administra pacientului o fiolă de fenobarbital sau 400 mg meprobamat şi 0. benzină iodată sau tinctură de iod. cu o grosime de 8-12 mm. tăviţă renală. colecistului. laparoscopul. are la extremitatea proximală un ventil care opreşte ieşirea aerului din cavitatea peritoneală. substanţe analeptice şi cardiotonice.  se transportă pacientul în sala de examinare. mandrinul . un sistem de iluminat şi un sistem de spălare a lentilei. antibiotice.  în seara precedentă şi în dimineaţa zilei de examen. mebrobamat.rădaşcă. tubului digestiv. Se realizează prin examinare directă. laparoscopul . Efectuarea tehnicii Laparoscopia se efectuează în anestezia peridurală sau în anestezia generală cu I. agrafe.O. depăşind lungimea tubului cu 1 cm. Scop: explorator. i se administrează un regim hidric.pacientul se aşează în decubit dorsal şi se fixează pe masa de examinare. prin inspecţia suprafeţei ficatului.T. organelor genitale.215 raţie). cu vârful ascuţit cu două sau trei tăişuri. i se efectuează clisma evacuatorie. apoi. trocarul.5 mg atropină. destinsă în prealabil prin pneumoperitoneu (introducerea de aer în cavitatea peritoneală).asistenta medicală I serveşte medicul în condiţii de asepsie. atropină fiole. care este prevăzut cu un sistem de fibre optice (prin care imaginea este transmisă la un monitor).stilet. . prin el se introduce. căilor biliare extrahepatice.asistenta medicală II va da ajutor la nevoie (completarea gazului din cavitatea peritoneală şi intervenţii în situaţii neprevăzute). casoletă cu mănuşi de cauciuc sterile.  se rade suprafaţa păroasă a abdomenului (dacă este cazul) şi se spală tegumentele cu benzină iodată.

se scot laparoscopul şi pensa de manevră.216   perpendicular. se introduce ser fiziologic prin acul Veress şi se aspiră: . pentru a împiedica ieşirea aerului din abdomen. apoi. . dar şi pentru a recolta fragmentele bioptice. este necesară introducerea încă a unui trocar. se introduce acul Veress. acul a pătruns într-un viscer abdominal. apoi. . pentru a manevra viscerele abdominale. se pătrunde cu trocarul în cavitatea peritoneală.          După terminarea laparoscopiei pacientul va fi supravegheat şi va fi reorganizat locul de muncă ( se spală. se exuflă CO2 din cavitatea peritoneală. se inspectează cavitatea abdominală. acest trocar se introduce în unul din cele 4 cadrane. până se-atinge o presiune de12 mmHg. în funcţie de viscerul care trebuie examinat sau biopsiat. se îndepărtează canulele trocar. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE . înseamnă că se află în peritoneu. canulele trocar sunt prevăzute cu o clapetă ce se închide automat în momentul scoaterii stiletului. urină sau conţinut intestinal. prin care se pătrunde în abdomen cu o pensă lungă sau cu un electrocauter (pentru biopsie). după care se extrage acul Veress. acul se află în grosimea peretelui. Capitolul X. se scoate stiletul ascuţit şi se introduce laparoscopul.dacă nu revine. incizia prin care s-a introdus acul se lărgeşte cu bisturiul cât să pătrundă un trocar cu diametrul de 8-12 mm. se curăţă instrumentarul şi se sterilizează cu Cidex). se conectează la ac sistemul de insuflare şi se introduc în peritoneu circa 3-6 l CO2. se suturează plăgile prin care acestea au fost introduse.dacă aerul revine. cu o seringă. se pansează. după terminarea manevrelor.dacă la aspiraţie se extrage sânge.

ireversibilă a victimei (leziuni ireversibile în creier şi alte organe. toracice şi abdominale. manopere medicale terapeutice sau efectuate în scop diagnostic: administrare de medicamente. aspirare de corpi străini. Moartea clinică începe odată cu stopul cardiac. midriază fixă şi cornee opacă. lipsa oxigenării creierului duce la moarte biologică. Deci într-un stop cardiorespirator salvatorul trebuie să intervină cu cea mai mare grabă. embolie pulmonară. angiocardiografie. Oprirea respiraţiei (stopul respirator) fără oprirea inimii. ceea ce corespunde morţii clinice. – relaxarea completă a musculaturii. tulburări hidroelectrolitice. – paloarea externă. apariţia petelor cadaverice). înec. activitatea cardiacă şi respiraţia se reiau. deci cu prezenţa pulsului la artera carotidă.217 Stopul cardiorespirator (sau sincopa cardiorespiratorie) constă din oprirea respiraţiei (stopul respirator) şi oprirea inimii (stopul cardiac). Deci se face reanimare respiratorie fără masaj cardiac. Tratament: Etapele resuscitării cardiorespiratorii: 1. – absenţa pulsului la artera carotidă. manevre chirurgicale. traumatism toracic. care este moartea biologică. cu globii oculari imobili. pentru că odată cu stopul cardiac se opreşte şi respiraţia. – respiraţia: semnul oglinzii. Etiologia stopului cardiorespirator: accidente prin electrocutare. fără a părăsi bolnavul . Este important de ştiut că moartea clinică este un proces reversibil şi pacientul poate reveni complet la o viaţă normală dacă i se acordă primul ajutor competent în timpul util. – pierderea cunoştinţei. inclusiv a sfincterelor. Dacă reanimarea întârzie. care determină şi oprirea circulaţiei cerebrale. adică la moartea definitivă. Stopul cardiac este urmat la 20-30 de secunde şi de stopul respirator. – reflexul pupilar (midriază). dar nu există masaj cardiac fără respiraţie artificială. – încetarea bătăilor inimii. traumatism craniocerebral. pentru a putea preveni transformarea unui fenomen reversibil (moartea clinică) într-unul ireversibil. stări de şoc. afecţiuni respiratorii severe. infecţii grave. Dacă reanimarea nu se face în timp corespunzător. dar pacientul prezintă moarte cerebrală. anemii severe. – midriază. afecţiuni cardiace. Confirmarea stopului cardiorespirator 2. Înainte de a începe reanimarea cardiorespiratorie se vor controla: – pulsaţiile cardiace. Semne clinice – oprirea mişcărilor respiratorii. permite pe un interval variabil (3-10 minute sau chiar 12 minute) ca reanimarea respiratorie să aibă succes. în opriri accidentale ale respiraţiei cu hemodinamică păstrată. De aceea pacientul trebuie reanimat în 3 – 4 minute. Solicitarea ajutorului.

Se tracţionează mandibula înainte şi în sus. introducerea unei pipe Guedel. iar dacă sunt 2 reanimatori: 15 masaje cardiace. ventilaţie. iar policele pe bărbie. ordinea succesiunii timpilor şi semnificaţia gesturilor obligatorii. Apoi manevra se repetă. secreţiile pot fi îndepărtate aspirându-le din gura bolnavului cu un tub de cauciuc care are cealaltă extremitate învelită într-o batistă în gura salvatorului. oxigen. cu aspiratoare. Se foloseşte formula mnemotehnică: HELP-ME. cu aspiratoare portabile cu pedală sau. respiraţie: gură la gură. (Se practică atunci când se foloseşte "batista salvatorului"). în mai multe feluri: a) Cu policele de la ambele mâini pensează nările. 1. de asemenea. eliberarea căilor aeriene superioare (cu o prealabilă hiperextensie a capului şi luxaţia anterioară a mandibulei împreună cu baza limbii pentru degajarea orificiului glotic) prin curăţirea orofaringelui. Pensarea nasului: se execută. 2. 2 respiraţii (15/2). Dacă este 1 reanimator: 5 masaje cardiace. Iniţierea tratamentului: A. Eliberarea căilor respiratorii superioare: prin aceleaşi metode descrise la eliberarea căilor aeriene.218 3. Literele cuvântului ME se referă la masajul extern al inimii şi se aplică în toate cazurile în care stopul respirator este urmat de cel cardiac. aplică repede gura larg deschisă şi insuflă puternic. fiecare literă din cuvântul HELP indică. de fapt. aspiraţia. degetul al 4-lea este plasat pe bărbie şi participă la propulsia mandibulei concomitent cu menţinerea gurii în poziţie semideschisă. menţinând gura semideschisă (salvatorul fiind aşezat în dreapta bolnavului). Aspiraţia căilor aeriene – aspiraţia se poate face cu pompa aspiratoare (din trusele medicale auto). intubare. plasate extern. • mandibula se luxează trăgând-o înainte cu policele de la mâna stângă făcut cârlig. în lipsă. 4. o fixează în această poziţie cu mâna dreaptă. Alte metode de respiraţie artificială Respiraţia artificială poate fi executată şi prin: . Respiraţia "gură la nas" – atunci se face respiraţia "gură la nas" când salvatorul aplică gura sa pe nasul victimei. • fixarea ramurii stângi a mandibulei între policele de la mâna stângă introdusă în gură şi celelalte 4 degete. se proiectează mandibula înainte. 1 respiraţie (5/1). În acest caz: fixarea unghiului mandibulei se face numai cu ajutorul ultimelor trei degete de la ambele mâini. care precedă insuflarea aerului: H – hiperextensia capului E – eliberarea căilor respiratorii L – luxarea (proiectarea) mandibulei înainte P – pensarea nasului. tub (sondă nazogastrică) Pentru ca respiraţia artificială să fie eficientă. 3. ceea ce în limba engleză înseamnă ajută-mă! În cadrul respiraţiei artificiale gură la gură. iar cu policele de la ambele mâini se pensează nasul. Hiperextensia capului: prin tehnica amintită la eliberarea căilor aeriene. luxarea (propulsia) mandibulei se poate realiza prin mai multe procedee: • aplicând ultimele 4 degete de la ambele mâini pe unghiul mandibulei (gonion). Introducerea pipei Guedel se execută în 2 timpi. B. introducând pe această cale aerul în plămânii victimei. Respiraţia "gură la gură" – salvatorul îşi ţine respiraţia. trebuie respectată succesiunea timpilor de execuţie şi acurateţea cu care se desfăşoară toate gesturile.

C. degetele fiind ridicate pentru a se evita comprimarea coastelor (se pot rupe). se recomandă să se execute: – trei insuflaţii rapide. După fiecare compresiune. În caz de insucces. De aceea. Observaţii: 1) Dacă este un singur salvator se fac: – două insuflaţii urmate de 12-14 compresiuni sau. fără să se ridice mâinile de pe sternul victimei. După una-două insuflări de aer. mai recent. După constatarea opririi activităţii inimii. pentru a preveni transformarea morţii clinice (fenomen reversibil) în moarte biologică (fenomen ireversibil). – La copii se pot comprima cu o singură mână. • Cu cele două mâini suprapuse şi cu braţele întinse. iar cealaltă palmă (dreaptă. Tehnica masajului cardiac: • Se aplică transversal podul palmei uneia din mâini (de obicei stânga) pe 1-3 inferioară a sternului.). iar – la copii mici. – dispariţia midriazei. – respiraţie gură la sondă. • Fiecare compresiune va fi bruscă şi scurtă (aproximativ o secundă) şi va exercita o presiune verticală a sternului spre coloana vertebrală. prima măsură este masajul cardiac extern. pulsul trebuie palpat periodic după primul minut de la începerea resuscitării cardio-respiratorii şi apoi la fiecare 5 minute. – respiraţie cu aparate simple. La începutul reanimării oricărui stop cardiorespirator se încercă stimularea inimii prin aplicarea unei singure lovituri uşoare cu pumnul de la o înălţime de 20-32 cm în mijlocul regiunii presternale. portabile (balon Ruben. . ajutându-se de greutatea corpului. trusă Ambu. urmate de 15 compresiuni sternale. se trece imediat la respiraţie artificială şi masaj cardiac. în aşa fel ca sternul să fie înfundat cu aproximativ 5-6 cm. Se aşează victima în decubit dorsal pe un plan dur (pe sol. se trece la comprimarea ritmică a sternului în 1/3 inferioară – masaj cardiac (5-6 compresiuni). reapariţia reflexului la lumină. În acest fel se atinge raportul optim de 1/5 dintre ritmul ventilaţiei pulmonare şi al compresiunilor cardiace. salvatorul exercită presiuni ritmice asupra sternului.219 – respiraţie gură la mască. – recolorarea tegumentului. • Se apasă numai cu podul palmei. în ritm de 80-100 de compresiuni pe minut. Eficienţa ventilaţiei artificiale şi a masajului cardiac se apreciază prin: – apariţia pulsului la vasele mari (carotidă. cu 1-2 degete. Reanimarea stopului cardiac se face obligatoriu şi paralel cu respiraţia artificială. Masajul cardiac extern (resuscitarea cardiorespiratorie) Resuscitarea cardiorespiratorie trebuie începută imediat. a cărei forţă este mai mare) se suprapune perpendicular pe prima. combinat cu respiraţia artificială . trusă Ranima etc. duşumea). femurală). sternul este lăsat să revină în poziţia iniţială.

Dacă poziţia capului victimei nu este corectă (nu asigură libertatea căilor aeriene). Edem cerebral. respectiv permeabilitatea căilor respiratorii. C – circulation – masaj cardiac extern. . Astfel: – adrenalină 3-4 ml 1/10. – droguri antiaritmice. În practică putem considera că după 50-60 de minute de resuscitare cardiorespiratorie la o victimă la care semnele ce caracterizează instalarea morţii biologice nu se remit. - Contraindicaţiile masajului cardiac extern • leziuni grave ale peretelui toracic cu fracturi costale. • Masajul cardiac trebuie executat până la reluarea bătăilor inimii. întocmirea foii de observaţie. – clorură de calciu 10%. Tratament postresuscitare cardiorespiratorie: a. Medicamente: • În afara primului ajutor descris până aici. tratamentul complicaţiilor resuscitării d. cadrul mediu va avea pregătite medicamente şi instrumentar necesare a fi folosite concomitent. aerul insuflat poate lua calea digestivă. Complicaţiile şi accidentele Reapariţia stopului cardiorespirator. • embolie gazoasă masivă.000 (1 fiolă 1‰ diluată în 10 ml apă distilată).220 D. – trusă pentru dezobstrucţia căilor aeriene subglotice prin intubaţie traheală (se execută de medici specialişti). prin consens s-a făcut o stadializare a resuscitării cardiorespiratorii – schema ABC. după recomandările societăţii americane de cardiologie: A – Air way – se verifică libertatea. • hemoragie masivă intrapericardică şi tamponada inimii. Astăzi. Se va apăsa din timp în timp pe epigastru (partea superioară a abdomenului) în timpul expiraţiei pasive. cu date cât mai complete. Hemoragie. – defibrilatoare (pentru defibrilarea electrică a inimii). manevra de resuscitare trebuie întreruptă. se va controla şi corecta poziţia de hiperextensie a capului la adult. diagnosticul etiologic al stopului cardiorespirator c. tamponadă cardiacă. Căderea limbii şi ineficacitatea insuflaţiilor. B – breathing – respiraţie artificială. – aparate automate pentru respiraţie artificială. provocând dilatarea stomacului şi creând pericol de vărsături cu inundarea căilor aeriene. Pneumotorax secundar. monitorizarea bolnavului b. – monitoare (pentru monitorizarea funcţiilor vitale).

– oxigen. comă. atropină.P. Criterii clinice de apreciere a gradului unei intoxicaţii • Simptome nervoase şi tulburări neuro-musculare – depresiune psihică. atropină. alcool. intoxicaţiile pot fi: • voluntare. • accidentale (involuntare). mercur. .. ciuperci. halucinaţii: alcool. corp delict (comprimate. alcool etilic. alcool metilic etc. vezi = criterii clinice de apreciere) • Identificarea substanţei: informaţii obţinute de la victimă. hidrazide. benzen.. – contracţii. aspirină. D. • Calea de pătrundere a toxicului. • criminale (în scop de omucidere) CRITERII DE APRECIERE A PERICULOZITĂŢII Cadrul mediu aflat la locul unde este intoxicatul. convulsii: atropină. insecticide. să facă rapid investigaţii pentru: • Aprecierea stării intoxicatului: – conştienţă. care trebuie păstrate şi trimise la laborator). • Tulburări respiratorii: – dispnee: organofosforice. sulfamide. oxid de carbon.A. atropină. oxid de carbon (E. ampicilină (la copii). • Stabilirea cantităţii de substanţă pătrunsă în organism. insecticide. organoclorurate. cianuri. alimente. alte hipnotice. urină sau fecale etc. stricnină. pe cale digestivă sau cutanată a unor substanţe toxice (solide. voluntară sau involuntară. detergenţi cationici etc. cianuri. uneori letale. nitraţi. CO. nitriţi. vărsături. – pareze. organofosforice. gazoase) care determină tulburări grave. poartă numele de intoxicaţie acută. ciuperci etc. insulină. oxid de carbon. – delir. benzină. INTOXICATIILE ACUTE EXOGENE Pătrunderea în organismul uman. detergenţi. paralizii musculare: cianură. introdusă în organism.). oxid de carbon. digitală. venin de şarpe. – polipnee: CO2.. de anestezişti-reanimatori. date obţinute de la cei din jur sau aparţinători.221 – de asemenea. – bradipnee: barbiturice. • profesionale (nerespectarea sau necunoaşterea normelor de protecţie a muncii). morfină. dacă este conştientă. stricnină. comă: barbiturice. soluţii cristaloide).D. – cefalee: nitroglicerină. morfină. înţepături de insecte. soluţii de perfuzie (substituenţi plasmatici.. Toate aceste manevre de strictă specialitate pot fi aplicate la locul accidentului sau în timpul transportului de cadre perfecţionate. lichide. provoacă tulburări funcţionale sau leziuni organice. moarte clinică etc. efedrină. va avea pregătite: truse de perfuzie. cianuri. • Timpul scurs de la agresiune până la acordarea primului ajutor.T. Prin substanţă toxică se înţelege orice fel de substanţă care. fiole. în ambulanţe cu dotare de reanimare.. În funcţie de modul şi locul de producere. somnolenţă.

. bioxid de carbon etc. – diminuarea acuităţii auditive: streptomicina. venin de viperă. baze caustice. nitriti. • Tulburări în cavitatea bucală: – uscăciunea gurii: atropină. – pierderea acuităţii vizuale: chinină. echimoze. – tahicardie: adrenalină. barbiturice. oxid de carbon etc. aspirină şi barbiturice.. sulfamide. vâjâituri: chinină. • Tulburări abdominale: – dureri abdominale (vărsături şi deseori diaree) în majoritatea intoxicaţiilor: acizi corozivi. Amanita musearia. mercur. Tot în cadrul criteriilor de apreciere a gravităţii este necesar ca la examenul clinic să se observe dacă sunt prezente leziuni. ciuperci. metale grele. chinină. eter. benzină. ulceraţii ale tegumentului. alcool etilic. piramidon etc. . – pupile dilatate: atropină. morfină. alcool etilic. tranchilizante. alcool metilic. insecticide. – ulceraţii: acizi. – coloraţie roşie: oxid de carbon. nitriţi. eter. ezerină. amoniac. • La tegument: – cianoză: methemoglobinemii prin nitraţi. meprobamat. – hipotermie: oxid de carbon. insecticide. De notat: intoxicaţii în care de regulă nu se întâlnesc tulburări dispeptice: barbiturice. alcoolul metilic etc. Foarte important de reţinut: – în cazul intoxicaţiilor la care substanţa toxică nu este identificată. nitroglicerină. alcool etilic. nitriţi etc. metale etc. – tegument uscat: atropina. cianuri. ciuperci. piramidon. atropină. toate produsele suspecte trebuie aduse la spital (cabinetul medical) odată cu pacientul: lichidul de vărsătură sau spălătură gastrică să fie colectat (pungă plastic) pentru eventuale determinări toxicologice.. nicotină. barbiturice. – bradicardie: digitală. benzen. cupru etc. acizi corozivi. • Tulburări auditive: – zgomote. eter. opiacee. – halenă: alcool.. – pupile contractate: organofosforice.. benzen. insulină. Amanita phalloides. – vedere dublă: alcool. alcaline. leziuni craniene sau alte leziuni pe corpul acoperit. barbiturice. antipirină. antihistaminice. tulbure: atropină. nitraţi. – tegument umed: barbiturice.. ciuperci (Amanita muscaria). – salivaţie abundentă: plumb. • Semne generale: – febră: acid boric. • Tulburări ale ochilor: – vedere neclară. MĂSURI TERAPEUTICE NESPECIFICE DE PRIM AJUTOR ŞI ADMINISTRAREA DE ANTIDOTURI Cunoaşterea căii de pătrundere a toxicului în organism are o mare importanţă. benzen. alcool metilic. nitriţi. baze caustice etc. antidepresiv (teperin). simpaticomimetice. aspirină. tiroxină etc.222 • Tulburări în funcţiunea aparatului cardiovascular: – palpitaţii: nitriţi. eter. morfină. digitală. rauwolfia. morfină. insecticide etc. cofeină. cofeină.

).223 În cazul în care toxicul pătrunde pe cale respiratorie. • crearea accesului la o venă. – După eliminarea conţinutului gastric prin vărsătură. a) Provocarea de vărsături este obligatorie. Se recomandă ca înainte de aplicarea acestor măsuri să se administreze per oral antidotul chimic care precipită toxicul. este obligatoriu să administrăm bolnavului: • apă potabilă călduţă sau • alte lichide (lapte. • spălătură gastrică. Înainte de a provoca vărsătura. la emfizematoşi (pericol de pneumotorax). la gravide (pericol de declanşare a travaliului). care ar putea pune în pericol de contaminare pe salvator în cazul intoxicaţiilor cu organo-fosforice. la cardiaci poate provoca colaps). Vărsăturile sunt contraindicate în: în stări comatoase (pericol imediat de asfixie prin aspiraţia conţinutului gastric). pentru ca aceasta să fie eficace. în ingestia de derivaţi de petrol (pericol de pneumonii chimice prin). scoaterea victimei din mediul toxic trebuie făcută cu mare rapiditate. • spălarea tegumentului şi a mucoaselor. masaj cardiac şi respiraţie artificială (atenţie la respiraţia artificială "gură la gură". Evacuarea conţinutului gastric şi intestinal Se face prin: • provocarea de vărsături. iritarea bazei limbii. în timpul transportului. • administrarea de antidot. a vălului palatin şi a peretelui posterior al faringelui cu un apăsător de limbă (linguriţă etc. – După administrarea lichidului urmează provocarea vărsăturii prin iritarea mecanică a fundului gâtului. În caz de stop cardio-respirator se va face eliberarea căilor respiratorii. • cantitatea de lichid administrată este de maximum 300 ml pentru o porţie. • administrarea de oxigen şi calmarea durerilor. I. cianuri). albuş de ou bătut . b) Spălarea gastrică este o măsură terapeutică esenţială. în cabinete medicale şi în camerele de gardă ale spitalelor sunt: • evacuarea conţinutului gastric. în convulsii. O parte mai mare ar putea ca în timpul efortului de vărsătură să deschidă pilorul şi să propulseze o cantitate de lichid toxic în intestin. sucuri de fructe sau suspensie de cărbune medicinal (sau activat o lingură la 250 ml apă). . se repetă manevra până se ajunge la o cantitate totală de 3-4 l lichid.de la cel puţin 10 ouă. • administrarea de purgative. • menţinerea funcţiilor vitale. care trebuie aplicată imediat (exceptând bineînţeles contraindicaţiile) mai ales în primele 4 ore de la ingestia - . Măsurile de urgenţă care se instituie apoi de la caz la caz. Administrarea de lichide şi provocarea de vărsături este indicată îndeosebi la domiciliul bolnavului sau la locul accidentului şi în cabinetele medicale unde nu există condiţii pentru spălătură gastrică. la locul accidentului. la vârstnici aterosclerotici şi hipertensivi (pericol de hemoragie cerebrală).

pentru că pot rezulta leziuni mai grave prin reacţiile care au loc. Lichidul introdus în stomac poate fi extras prin sifonaj. boli ale S. sau se dizolvă foarte lent. pentru a preveni scoaterea tubului. În caz de intoxicaţii cu barbiturice. sau chiar şi după 10-12 ore. spălătura gastrică se face după intubaţia traheală. Atenţie! Pentru a se asigura că sonda a ajuns în stomac (şi nu în trahee) introducem capătul liber al acesteia într-un pahar cu apă. II. o seringă Guyon de 200 cm3. se măsoară pe sondă distanţa de la arcada dentară la vârful apendicelui xifoid. se provoacă vărsătură prin mişcarea tubului în sus şi în jos. laringospasmul. • 30 g sulfat de sodiu sau magneziu dizolvat în 250 ml apă. atunci sonda se află în trahee şi o scoatem.. aritmiile. La comatoşi. se adaptează la capătul acesteia o seringă Guyon. vor fi introduşi perorat sau prin sondă gastrică • 250 ml soluţie de manitol 20% pentru provocarea diareei osmotice. urmată de extragerea acestuia (prin vărsătură sau sifonaj) până se ajunge la o cantitate totală de 3-5 litri.N. . găleată pentru colectarea lichidului. – Se scoate seringa şi se adaptează o pâlnie. – Bolnavul – în stare de veghe – aşezat pe un scaun va fi imobilizat. Contraindicaţiile spălăturii: convulsii. în care se toarnă apa potabilă călduţă (la care se poate adăuga şi sare 1 lingură la 1 l apă) şi o suspensie de cărbune medicinal în apă (4-6 linguri la 1 litru apă). folosind în acest scop tuburi de calibru redus. lichid de spălătură. Sonda va fi unsă cu substanţă lubrifiantă (ulei de parafină) şi se introduce în stomac până la semnul marcat cu leucoplast. – nu vor fi folosite antidoturi. bolile cardiovasculare. sarcina. Spălarea tegumentului şi a mucoaselor • Îmbrăcămintea îmbibată cu toxic va fi imediat îndepărtată. eventual nu mai târziu de 30 de minute de la ingestie. Dezbrăcarea de hainele contaminate şi spălarea tegumentului vor fi făcute cu mănuşi de protecţie şi cu ochelari de protecţie. Important. – Înainte de introducerea sondei. – Material necesar: sonde gastrice (tub Faucher sau sonde de dimensiuni mai mici): depărtător de maxilare. o pâlnie. Dacă se produce barbotaj în timpul expiraţiei.C. Se scot protezele dentare (unde este cazul). – Se repetă administrarea unei noi cantităţi de lichid. – Cantitatea odată introdusă (300-500 ml de porţie). În intoxicaţiile cu fenoli sulfatul de sodiu va fi înlocuit cu ulei de ricin 30-120 ml.224 substanţei toxice. – Administrarea de purgative. chiar la 24 ore. Atenţie! Spălătura gastrică este contraindicată la cei care au ingerat substanţe corosive. distanţă care va fi marcată pe sondă cu leucoplast. deoarece unele tablete sunt insolubile. • Pielea trebuie spălată bine cu apă şi săpun (inclusiv pielea capului şi unghiile) timp de cel puţin15 minute. – Odată sonda ajunsă în stomac. Apa se va introduce în stomac şi apoi se va aspira conţinutul gastric (pentru determinări toxicologice de laborator). plină cu apă potabilă. După spălătura gastrică sau după golirea stomacului prin provocarea vărsăturilor.

10%).B. N. se administrează 0. Administrarea de antidot (măsuri specifice) Antidotul = o substanţă capabilă să neutralizeze sau să inactiveze una sau mai multe substanţe toxice. la fiecare 12 ore timp de 8 zile. antidot al detergenţilor cationici câteva grame de săpun în 200 ml apă. grase. • Se va spăla sacul conjunctival cu apă potabilă. pentru mercur şi alte metale Dimercaptopropranolol (BAL) grele: soluţii 10% injectate i. unii compuşi organocloruraţi. Se administrează peroral soluţie de clorură de calciu sau gluconat de calciu 1020% reprezentând conţinutul a 20-30 de fiole. (calciu-disodiu-edetat. – Clorura de sodiu. – Soluţie de acizi slabi pentru neutralizarea bazelor: – sucuri de fructe (citronada preparată din lămâie) – acid acetic 1 % . Se administrează în perfuzie de glucoză 5% i. . III. în jet.T. – Laptele precipită sărurile de metale grele şi unii alcaloizi. antidotul iodului – Soluţia de săpun. petrol.! Laptele este contraindicat în intoxicaţiile cu substanţe liposolubile (solvenţi organici. După administrarea fiecărei doze de 250-300 ml lapte. antidot în intoxicaţia cu bromuri. trebuie să se provoace vărsătura. b) Administrare parenterală. Cel mai bun pentru neutralizarea acizilor corosivi: 40 g magnezia usta în 1 000 ml apă potabilă. antidot pentru arsenic şi compuşii acestuia. antidotul alcoolului metilic. Pentru ca spălătura să fie eficace. antidot pentru sulfatul feros: soluţie de 5% în apă.A. benzină. fosfor etc. Doza de albuş este de cel puţin 10 ouă.! Bicarbonatul de sodiu este contraindicat ca antidot pentru acizi tari. antidot pentru plumb. – E. pentru a se îndepărta toxicul din stomac. – Sulfatul de sodiu şi de magneziu se folosesc în intoxicaţia cu săruri solubile de bariu: 30 g dizolvate în 300 ml apă. trebuie ca pleoapele să fie îndepărtate de globul ocular tot timpul cât sacul conjunctival este supus jetului de apă. fier. edetamin). – Albuşul de ou precipită sărurile de metale grele şi unii alcaloizi. v. (doza 3-4 mg/kilocorp). N.m. Se administrează sub formă de suspensie în apă.75 ml pe kilocorp din soluţia de 50% la fiecare 6 ore. – Sărurile solubile de calciu se folosesc în intoxicaţia cu acid oxalic. după care se provoacă vărsătura. După ce stomacul a fost golit. la nevoie.în doză de 200-300 ml.).D. – Bicarbonatul de sodiu. timp de câteva zile. acid tanic 1 parte şi cărbune activat 2 părţi. în doză de 30-50 mg/kilocorp în cure de 4-5 zile (1 fiolă = 10 ml sol. cupru şi alte metale grele. – Alcoolul etilic. .225 – nu vor fi folosite substanţe uleioase. – Amidonul. – Antidotul universal cuprinde: oxid de zinc 1 parte. sub presiune mică (cel puţin timp de 5-10 minute pentru acizi şi 20 minute pentru baze). – Oxidul de magneziu (magnezia usta). se repetă la 6 ore timp de 2 zile şi. a) Antidoturi care se pot aplica pentru împiedicarea absorbţiei toxicului: administrare per orală – Cărbunele activat Doza perorală folosită la bolnavii care nu sunt supuşi spălăturii gastrice este de: 10-20 g.B.

– Vit. În cazuri de deprimare nervoasă nu se folosesc analgeticele de tip central. – Vit. lent 50-100 mg (5-10 fiole) în 24 de ore. v. obidoxima).m. – Toxogonin (pirangyt. C (acidul ascorbic). Se administrează (cel mai frecvent) prin sondă nazofaringhină. sau piafen 1-2 fiole i. În intoxicaţia sau supradozajul de anticoagulante perorale se administrează i. – Sulfatul de protamină. în doze de 1-3 g/zi injectate i. B6) antidotul azoniazidei. în doză de 5-10 mg (1-2 fiole) la interval de 10-15 minute . v. Se administrează i. v. v. În funcţie de intensitatea tulburărilor şi de apariţia fenomenelor atropinice (uscăciunea gurii. Oxigenul este antidotul intoxicaţiei cu oxid de carbon. Se foloseşte: mialgin 1 fiolă (100 mg) i. – Nalorfina. mercur. Doza 1-2 g/zi (1 capsulă = 150 mg. – Cuprenil (penicilamina) se foloseşte în intoxicaţii cu: plumb. şi apoi din 15 în 15 minute câte 1-5 mg (1-5 fiole).m. în doză de 250 mg (una fiolă). Se începe cu 1 mg/kilocorp injectată i. cu un debit de 6-8 l/minut sau mai mult.v. cupru. hiposulfitul de sodiu se folosesc în intoxicaţii cu acid cianhidric şi cianuri. b) Calmarea durerilor se face în cazuri de agresiune chimică a tractului respirator şi digestiv şi când durerile sunt foarte mari. un comprimat = 250 mg). antidot al acidului cianhidric şi al derivaţilor acestuia. antidot specific al derivaţilor organofosforici (fiole 1 ml = 250 mg). – Atropina este antidotul compuşilor organo-fosforici şi al medicamentelor parasimpaticomimetice. în doză de 1 000 ml la fiecare 4 ore până la doza totală de 4 l /24 ore. 1 %). Se alternează cu perioade de pauză de 3-4 zile. v. – Piridoxina (vit.226 Doza totală pe 24 de ore este de 2-3 g (23 fiole). creşterea frecvenţei ventriculare) se poate ajunge până la 70 de fiole în 24 de ore. . – Nitritul de sodiu. – Serul fiziologic (soluţie cloruro-sodică izotonă 9‰) este antidot pentru bromura de sodiu şi alte bromuri. Se administrează i. lent (7 ml din soluţia 1%).50 g (6 fiole) în 24 de ore.m. K (fitomenadion). când trebuie să se administreze în concentraţii mari (100%) şi sub presiune crescută de 2-3 atmosfere.25-1. Doza se poate repeta fără să se depăşească însă 1. Se poate ajunge la doza totală de 70 mg/kilocorp (50 ml din sol. midriaza. antidotul Heparinei. Doza iniţială este de 500 mg (2 fiole a 250 mg). Se găsesc în fiole de 20 ml = 300 mg. Se poate repeta în caz de nevoie după o doză de 2 mg/kilocorp. – Albastrul de metilen este antidotul substanţelor methemoglobinizante: se foloseşte soluţia administrată i. v. IV.eventual la 2-3 ore până la doza totală de 40 mg (8 fiole) în 24 de ore. – Kelocyanor. sau fortral 1 fiolă (30 mg) i. antidotul morfinei (1 fiolă = 1 ml = 5 mg).v. cât şi în timpul transportului către o unitate sanitară. antidot al substantelor methemoglobinizante. ci se administrează algocalmin 1-2 fiole i. Doza iniţială: 1-4 mg ( 1 fiolă = 1 mg) injectate i. Administrarea oxigenului şi calmarea durerilor a) Oxigenul se administrează în toate cazurile de intoxicaţii acute însoţite de semne de insuficienţă respiratorie acută atât la locul accidentului sau la domiciliu.

hemoragii mici. se recoltează sânge pentru determinarea grupei sanguine. intestin etc. Intoxicatul este culcat obligatoriu în decubit lateral. • hemoragii venoase: sângele iese în jet continuu şi are o culoare închisă.ameţeli. Se face printr-o puncţie venoasă şi montarea unei perfuzii cu glucoză 5% sau cu ser fiziologic. hemopericard. . • hemoragia exteriorizată. • hemoragia externă. metroragie.) sau. HEMORAGIILE INTERNE a.227 V. În funcţie de felul vasului care sângerează. cât şi artere sau capilare. Sângele care provine din artere are următoarele caracteristici: ţâşneşte din rană în jeturi întrerupte odată cu sistola cardiacă şi are culoare roşie aprinsă. având căile aeriene libere. • hemoragii mixte: arterio-veno-capilare. când sângerarea se face în afara organismului. melenă. lipotimii (datorită ischemiei scoarţei cerebrale). b) În caz de oprire a circulaţiei vor fi aplicate măsurile de resuscitare cardiorespiratorie. hemartroză etc. apar în cazul unui traumatism când se rup dintr-o dată atât vene.hemoragii grave. În funcţie de locul de scurgere a sângelui. cele mai periculoase. prin fracturarea unor oase. vâjâituri în urechi. VI. • hemoragii capilare: sângerarea este difuză. deoarece sângele se evacuează în scurt timp într-o cantitate mare. la camera de gardă. când hemoragia se face într-o cavitate (stomac. hematurie). Sângele se trimite la spital odată cu bolnavul. iar eliminarea are loc după câtva timp (epistaxis. Menţinerea funcţiilor vitale a) În cazurile de insuficienţă respiratorie acută se asigură respiraţia artificială la locul accidentului în timpul transportului. hematemeză.hemoragii mijlocii . .paloare – datorită vasoconstricţiei. deosebim: . . Înainte de instalarea perfuziei. hemoragiile pot fi: • hemoragii arteriale. hemiperitoneu. se scurge printre ţesuturile vecine osului. În funcţie de cantitatea de sânge pierdut. hemoptizie. HEMORAGII Modalităţi de clasificare a hemoragiilor: A. clinic apar echimoze sau hematoame.). B. C. se deosebesc: • hemoragia internă. crearea accesului la o venă este obligatorie. când se prevede o prăbuşire a tensiunii arteriale. Crearea accesului la o venă Încă de la domiciliu sau locul accidentului. când sângele se varsă într-o cavitate seroasă (hemotorax. Simptomele hemoragiei .

tensiune arterială scăzută. puls accelerat (100-120 de bătăi pe minut). garoului sau aplicarea unei pense pe vasul care sângerează.5.se face hemostaza provizorie în mai multe moduri: 1. vărsăturile declanşate punând în pericol viaţa bolnavului. • Controlul funcţiilor vitale. .traumatizatul va fi mişcat cât mai puţin.nu se administrează apă sărată sau alte lichide. Astfel: • . b) Primul ajutor Se aşează traumatizatul într-o poziţie în care centrii nervoşi cerebrali.228 extremităţi reci. Stabilirea indicelui de şoc: n. în şoc: > 1. respiraţie accelerată superficială. b) Primul ajutor . • Învelirea bolnavului. . cu picioarele ridicate. • Recoltarea sângelui pentru grup sanguin. apar semne în funcţie de cavitatea în care a avut loc hemoragia (vezi traumatismele toracice = hemotorax şi traumatismele abdominale = hemoperitoneu). De reţinut: . venoasă) în hemoragiile externe în funcţie de caracteristicile sângelui (culoare.  Compresiunea digitală se foloseşte în prima urgenţă până ce se face hemostazei provizorii prin alte tehnici: cu ajutorul pansamentului compresiv. organe foarte sensibile la lipsa de oxigen să primească o cantitate suficientă de sânge. • Scoaterea sau slăbirea oricărei părţi a vestimentaţiei. HEMORAGIILE EXTERNE a) Simptomele hemoragiei Se stabileşte provenienţa sângelui (arterială.  Locurile de elecţie (traiectul anatomic al arterelor) pentru realizarea compresiunii trebuie cunoscute. Compresiunea manuală sau digitală  Artera rănită va fi comprimată dacă se apasă artera în regiunile în care ea trece în apropierea unui plan osos. jet) – vezi mai sus.se întinde accidentatul la orizontală. 0.nu se injectează vasoconstrictoare. gură uscată. rinichii şi ficatul. . sete intensă. • Montarea unei perfuzii macromoleculare.

pe prima coastă. în rănile sângerânde ale braţului. comprimarea se face pe faţa posterioară a coapsei în apropierea pliului genunchiului. După toaleta plăgii. pentru hemoragiile din regiunea umărului a articulaţiei umărului sau a axilei se va comprima artera subclaviculară deasupra claviculei. plăgile peretelui toracic şi abdominal. dacă rana se află la nivelul genunchiului sau a gambei. Facială). antebraţului: comprimarea arterei humerale – pe faţa internă a braţului. când hemoragia se află la coapsă. înspre muşchii biceps (anterior) şi triceps (posterior). compresiunea se face de o parte şi de alta a marginilor rănii. se acoperă regiunea cu comprese sterile peste care se pune pansament compresiv. anterior de mş. Flectarea puternică a extremităţii Se utilizează când plaga este localizată în regiunile axilare. 3. buze. comprimarea arterei radiale se face cu un deget. Când rana se află pe membrul inferior comprimarea vasului se face pe pliul inghinal. când rana se află pe creştetul capului. pe partea externă a plicii pumnului şi cu un al doilea deget pe partea internă a aceleiaşi plici a pumnului. - - - - 2. se comprimă aorta abdominală se face prin apăsarea peretelui abdominal cu pumnul sub ombilic. Pansamentul compresiv În hemoragiile care interesează vasele mici. pe artera cubitală. se comprimă la mijlocul mandibulei (a. Aplicarea garoului . inghinale. când sângerarea provine dintr-o rană situată în regiunea pelvisului. sternocleidomastoidian. pe suprafaţa exterioară a nasului. sau comprimarea arterei poplitee în faţa posterioară a genunchiului. palmei. se comprimă artera femurală pe traiectul ei proximal de plagă. compresiunea se face înaintea urechii. în hemoragiile din regiunea gâtului şi a feţei: se comprimă artera carotidă. faţa anterioară a cotului sau posterioară a genunchiului. în rănile de la obraz. Pansamentul compresiv se indică în hemoragiile venoase şi capilare de la extremităţi. În rănile din regiunea temporală compresiune se face imediat deasupra şi în spatele pavilionului urechii. în rănile sângerânde ale mâinii.229 când rana se află pe frunte. 4. hemostaza poate fi făcută cel mai simplu cu ajutorul pansamentelor compresive.

aerat. • hematemeză – vărsături cu sânge.A. se opreşte atât hemoragia de origine arterială. spumos. pot fi utilizate bucăţi de pânză. semnele generale sunt cele ale unei hemoragii interne. această diferenţiere între hemoragia arterială şi hemoragia venoasă nu este foarte importantă. plasmă). pentru că în cazul în care garoul este aplicat corect la rădăcina membrului. se va proceda astfel:  Se aşează bolnavul pe targă în decubit dorsal. • metroragie – hemoragie care provine din uter în afara ciclului. 5. eliminat prin tuse. b) Prim ajutor – – Se va păstra bolnavul nemişcat în poziţia laterală de securitate sau în poziţie semişezândă. Garoul se poate aplica peste îmbrăcăminte sau peste pansament şi se va strânge până la dispariţia sângerării. ser fiziologic. se numără pulsul şi se măsoară valorile T. cât şi hemoragia de origine venoasă. manşeta tensiometrului. • hematurie – sângerare urinară.230       Garoul este indicat în plăgile arteriale sau venoase de calibru mare şi mijlociu la membre. în funcţie de sediul hemoragiei. Pensarea vasului sângerând Pensarea provizorie a vaselor se face cu pense Pean sau Kocher. orizontal sau decliv.  Se pregăteşte o trusă de perfuzie şi se racordează la un flacon sau pungă cu soluţie perfuzabilă (Dextran.  Se montează tensiometrul. banda Esmarch. Pentru hemostaza provizorie cu ajutorul garoului se vor folosi tuburile de cauciuc. sânge. c). La nevoie. Garoul va fi plasat deasupra rănii când hemoragia provine dintr-o arteră ruptă şi sub rană când este secţionată o venă.  Se va evita manevrarea traumatizaţilor. Macrodex. Hemostaza provizorie .  Dacă hemoragia este gravă se ridică membrele la verticală. În funcţie de cantitatea de sânge pierdut şi viteza cu care acest sânge se pierde. sfoară. • hemoptizie – hemoragie din arborele respirator. Prevenirea sau combaterea şocului posthemoragic După refacerea hemostazei. roşu. batistă. • melenă – exteriorizarea sângelui prin defecaţie. Declivitatea este contraindicată dacă există traumatism cerebral. În realitate. Ringer. în practică. HEMORAGII EXTERIORIZATE a) Simptomatologie Cele mai frecvente forme de hemoragii exteriorizate sunt: • epistaxis – hemoragie din nas.

primul ajutor în îngrijirea plăgilor va urmări prevenirea infectării acestora.este necesară spălarea pe mâini înaintea începerii manevrelor.  se dezinfectează în jurul plăgii cu tinctură de iod. apă oxigenată. nu se scot ţesuturile care nu au fost eliminate cu apă oxigenată – risc de hemoragie. permanganat de potasiu. . .înaintea efectuării pansamentului se administrează antalgice şi sedative. d) Acoperirea plăgii  acoperirea plăgii se face cu comprese sterile  compresele vor fi astfel manevrate încât să nu se atingă cu mâinile. ser fiziologic. Materiale necesare: . leucoplast sau prin înfăşare. Atenţie! Nu se toarnă nici un fel de substanţă în plăgile penetrante. . Nu!: nu se explorează rana cu nici un fel de instrument. prin turnare în jet de apă sterilă.231 – Tratament general: vezi primul ajutor în hemoragiile interne. b) Toaleta plăgii  se curăţă plăga.  se spală tegumentule din jurul plăgii cu apă şi săpun. apoi cu alcool.  se tamponează plăga cu comprese şi tampoane de tifon sterile. se:  tunde regiunii păroase. c) O nouă dezinfecţia a tegumentului din jurul plăgii se face cu tinctură de iod. apoi cu alcool. Tehnica pansamentului în cabinetele medicale 1. apoi se degresează cu eter sau benzină. nu se scot fragmente osoase. suprafeţele ce vin în contact cu plaga. e) Fixarea pansamentului  se face cu galifix.respectarea cu stricteţe a măsurilor de asepsie. perforante de organe şi cavităţi naturale. ÎNGRIJIREA PLĂGILOR Tehnica pansării plăgii la locul accidentului. Important!: . făcută de cadrul mediu a) Toaleta şi dezinfecţia tegumentului Când plaga se află într-o regiune păroasă. antiseptice.

Dacă plaga este descoperită. În cazul plăgilor mai vechi de 6 ore sau care au fost pansate anterior. acesta va fi îndepărtat în felul următor: . apă oxigenată. cu tamponul îmbibat cu benzină.fixând compresa care acoperă pansamentul cu leucoplast. cu tampoane din tifon de câte ori este nevoie. Observaţii. 2.  Cutie de instrumente cu tuburi şi lame de cauciuc sterile. Tratarea plăgii . sonde canelate sau butonate. ace de siguranţă. vată sterilă.cu tamponul îmbibat în soluţia degresantă. apă oxigenată 3% etc.  Seringi sterile.  Cutie cu instrumente sterile: pense.Curăţarea se poate repeta turnând ser fiziologic şi tamponând din nou uscat. cloramină 4‰. . . tampoane de vată şi tifon. se degresează tegumentul din jurul plăgii. . .  Antalgice.000. . prin badijonarea tegumentului din jurul pansamentului şi apoi acoperirea pansamentului cu o compresă.232 Flacoane sterile cu benzină. foarfeci.când pansamentul este aderent. Dacă există pansament pe plagă.  3.Se face toaleta plăgii cu apă oxigenată în jet şi se tamponează spuma cu ajutorul unui tampon de tifon steril . Până ce plaga este curată.  Peste tamponul de vată se toarnă cu cealaltă mână benzină.  Se degresează şi dezinfectează tegumentele . Fixarea pansamentului se face: . apoi se îndepărtează cu ajutorul pensei de lucru. fără secreţii şi fără sfaceluri. tinctură de iod. feşe de tifon. . aleză.cu galifix (mastisol). meşe de tifon. se tamponează marginile compresei care acoperă vechiul pansament. .  Casoletă cu comprese sterile de diferite mărimi. 4. soluţie Rivanol 1‰.prin înfăşare. bandajare. se îmbibă cu apă oxigenată sau ser fiziologic călduţ.Pentru dezinfecţia tegumentului se foloseşte un tampon steril.După toaleta plăgii se dezinfectează tegumentul din nou cu tinctură de iod şi alcool. ser fiziologic. sedative. muşama.Se schimbă pensa de lucru au altă pensă sterilă din cutia cu instrumente. se pot aplica în plagă comprese umede îmbibate în soluţii antiseptice: Rivanol 1‰.Se acoperă plaga cu pansament steril. . . alcool.  Tăviţă renală. permanganat de potasiu 1/4. Tehnica de lucru  Servirea din casoletă -se deschide capacul casoletei având grijă să nu se desterilizeze pensa de lucru care este păstrată în mână şi cu ajutorul pensei din mâna stângă (pensa de servit) se scoate un tampon de vată.

T.I. hipermanganat de K 1/40000. se administrează subcutanat încă 1 ml ser antitetanic.5 ml (o singură doză). • Dacă nu apar reacţii locale şi generale. Se aşteaptă 30 de minute.m. • Dacă nu apar reacţii locale şi generale se injectează subcutanat 0. De reţinut: . în doză unică cu desensibilizare prealabilă: conform schemei minimale (dacă sunt alergici se va face desensibilizare în spital). . cu stare de şoc şi hemoragie. la adult.La persoanele nevaccinate sau cu vaccinări incomplete se administrează: • ser antitetanic 3 000-15 000 U. în doză unică de 200 U.P. pe cale i.25' ml ser antitetanic. spini. i.tratarea cu antiseptic (apă oxigenată. • Dacă nu apar reacţii locale şi generale. Profilaxia tetanosului Local .I.A. ser antitetanic 3000-15000 U. praf de stradă etc).A.A.I.I.antibioterapie.1 ml soluţie 1/10 ser antitetanic + ser fiziologic steril.profilaxia tetanosului la bolnavii cu plăgi tetanigene Toate plăgile produse în mediu şi cu agenţi traumatici suspecţi trebuie tratate în mod special (mai ales plăgile înţepate cu aşchii. Se aşteaptă 30 de minute. arsuri sau orice plagă murdărită cu pământ. în primele 6 ore plaga se consideră neinfectată şi se poate sutura la nevoie.T. Nu se administrează ser antitetanic.P. Măsuri de protecţie nespecifică: .Serul antitetanic hetrerolog se poate înlocui cu imunoglobulină umană antitetatnică. cuie. . la copil şi 400-500 U. – Pentru a putea sutura o plagă în orice cabinet de la dispensarele medicale trebuie să existe "trusă de mică chirurgie".m.5 ml. Se aşteaptă 30 de minute. .curăţarea chirurgicală a plăgilor. Important!: – Toaleta plăgii trebuie să ţină seama de timpul scurs de la producerea accidentului.A. • anatoxină tetanică (A. Măsuri de protecţie specifică Se aplică diferenţiat: . prin muşcătură de animale. bromocet 1‰).La persoane sigur vaccinate sau revaccinate se administrează A. fracturi deschise. Schema minimală de desensibilizare • Se injectează subcutanat 0. intramuscular 0. în altă zonă decât serul antitetanic – în doză de 0. avort.233 5. Excepţie fac politraumatizaţii gravi. se administrează restul cantităţii de ser antitetanic. la care se administrează în doză unică.) i.A.m.A. .

 perforarea tegumentului şi transformarea fracturii închise într-una deschisă. complete. anormală. sau când au putut fi readuse corect de a diminua durerile. scoarţă de copac etc. de a menţine axarea corectă a membrului atunci când fragmentele nu sunt deplasate. atele de lemn (căptuşite cu vată fixată pe atelă cu faşă). schiuri. bastoane. coadă de mătură.  secţionări ale unor nervi şi vase. prin tracţiune atraumatică şi progresivă în ax în momentul aplicării imobilizării. umbrele. beţe. de a evita complicaţiile pe care le poate provoca mişcarea în focar a unui fragment osos rupt şi devenit tăios. care au avantajul că sunt lungi şi pot fi mulate pe membrul rănit. Luxaţie – extremităţile osoase care alcătuiesc o articulaţie sunt îndepărtate prin traumatisme de la raporturile normale şi sunt permanent menţinute în aceeaşi situaţie.234 IMOBILIZAREA PROVIZORIE (entorse. Fracturile pot fi: închise. imobilizarea trebuie să prindă în mod obligatoriu articulaţiile situate deasupra şi dedesubtul focarului de fractură. mijloace improvizate care pot folosi orice obiect rigid (scândurele de lemn. atelă ghipsată.  sfâşierea musculaturii din jurul osului. nici în jurul axului longitudinal. atele din material plastic sau gonflabil. apărută în urma traumatismului. fracturi) Fractură – întreruperea totală sau parţială a continuităţii unui os. - - . deschise. luxaţii. Se folosesc: atele Cramer (făcute din sârmă). suprimarea sau atenuarea reflexelor nociceptive şi ameliorarea unor tulburări funcţionale Principiile unei imobilizări corecte  asigurarea funcţiilor vitale are prioritate faţă de alte manevre  se încearcă obţinerea unei axări relative a segmentului de imobilizat. fără deplasare. aparat ghipsat circular. cu deplasare. Scopul imobilizării este: de a împiedica mişcările active şi pasive.  să fie simplă. luxaţilor şi fracturilor se bazează pe aceleaşi principii.  pentru a avea siguranţa că fractura nu se deplasează nici lateral.).  aparatul ghipsat sau atela de imobilizare nu trebuie să fie compresive. placaj. incomplete. Entorsa – este o leziune capsulo-ligamentară dată de mişcarea forţată. cu toate că aceste leziuni sunt diferite ca gravitate şi ca potenţial de evoluţie.  să fie adaptată reliefului anatomic al regiunii accidentate. rigle. pentru a putea fi utilizată şi de persoane mai puţin instruite. Imobilizarea provizorie la locul accidentului sau în camerele de gardă ale spitalelor a entorselor.

.235 Prepararea feşii ghipsate Material necesar: tehnica preparării cu ghips a feşii simple – faşă lungă de 5 m. ca să nu rămână asperităţi sau cocoloaşe de ghips. • Persoana care execută manevra întinde uniform stratul de ghips cu marginea cubitală a mâinii stângi. lată de 10 cm.se stoarce prin răsucire uşoară a feşii ghipsate sau a pachetului ghipsat. cât şi din metraj de tifon pregătit pe diferite dimensiuni. îndepărtarea îmbrăcăminţii devine necesară numai când există suspiciunea prezenţei unor răni care trebuie curăţate şi pansate. aplicarea garoului. .Atela se fixează cu feşi simple neghipsate. Aplicarea atelei ghipsate . . .Astfel pregătită. • executarea la nevoie a manevrelor de prim ajutor de importanţă vitală: resuscitarea cardiorespiratorie. . faşa ghipsată sau atela ghipsată se introduce într-un vas cu apă la temperatura camerei şi în cantitate suficientă ca să le acopere bine (se introduc culcate).Înainte de aplicare pentru imobilizarea unui segment. astfel încât grosimea stratului de ghips pe suprafaţa feşii să fie de 1-2 mm. atela ghipsată se aplică peste regiunea anatomică (segmentul) care necesită imobilizare. . masă) se desfăşoară faşa pe o porţiune de aproximativ 50 cm • Pe porţiunea de faşă desfăşurată se presară cu mâna un strat de ghips. atela ghipsată se întinde de la capete şi i se netezeşte suprafaţa cu mâna. fie cu circulare de feşi ghipsate atunci când se confecţionează un aparat ghipsat circular. Manevre înainte de imobilizare provizorie Manevrele de prim ajutor care trebuie avute în vedere înaintea aplicării mijloacelor de imobilizare sunt: • eliberarea sau degajarea membrului accidentat.Pe suprafaţa netezită se aşează un strat protector de vată.După ce se scoate din apă. .se îmbibă cu apă faşa ghipsată. ghips • Pe plan neted (scândură. • Se repetă manevrele expuse şi se continuă până ce faşa ghipsată ajunge la un diametru de maximum 8-10 cm. Confecţionarea atelei ghipsate Atela ghipsată se poate confecţiona atât din feşi ghipsare în prealabil conform tehnicii descrise anterior. sau când transportul accidentatului va dura o perioadă de câteva ore. • Cu mâna dreaptă se înfăşoară nu prea strâns faşa astfel ghipsată de la capătul ei liber până la porţiunea de faşă încă neghipsată. De reţinut! Atela se poate pune direct pe piele.

iar cu cealaltă mână se fixează glezna. • a doua persoană trage în sens contrar rădăcinii coapsei.236 • • Când este accidentat membrul superior. o persoană apucă şi fixează cu putere articulaţia situată proximal fracturii şi ţine. luxaţie sau fractură. indiferent de nivelul traumatismului trebuie scoase de pe degete inelele. apucând de porţiunea distală a braţului. – când deformarea se află la degete. aproape de plica cotului. Tehnici de imobilizare provizorie IMOBILIZAREA PROVIZORIE A MEMBRULUI SUPERIOR 1. imobilizarea umărului se poate face cu: mijloace improvizate (bucăţi de pânză) sau cu materiale specifice: . Axarea membrului Dacă membrul este deformat. – dacă fractura este la braţ: • se îndoaie cotul la 90°. a doua persoană trage în sens contrar. apucând membrul la nivelul articulaţiei distale fracturii. apucând de antebraţ în porţiunea proximală a acestuia. cu mâinile împreunate în chingă sau cu un cearşaf introdus între coapse. • o persoană apucă de picior cu mâinile sprijinite de gleznă şi de călcâi. • o persoană trage în ax. se trage întrun sens de vârfurile degetelor corespunzătoare regiunii deformate. imediat deasupra plicii cotului. a) axarea membrului superior – dacă fractura este la antebraţ: • se îndoaie încet cotul victimei la 90°. dar în sens contrar. . • o persoană trage în ax de degetele mâinii.o persoană apucă de picior. b) axarea membrului inferior – dacă este fracturat femurul: • se menţine genunchiul victimei întins şi se trage în ax. îndoindu-l la genunchi şi se trage în ax. ca prim gest se face axarea membrului. în timp ce b. • a doua persoană apucă de braţ cu mâinile împreunate în chingă în axilă şi trage în sens contrar. care încearcă refacă forma normală a membrului deformat şi care constă în apucarea şi tragerea cu multă blândeţe în ax a membrului fracturat: a. Dacă inelul se află pe degetul fracturat se taie inelul cu aprobarea bolnavului. • a doua persoană trage tot în ax. • a doua persoană trage în sens contrar. – dacă este fracturată gamba sau glezna: • se ridică membrul inferior. apucând de genunchi. la mână sau la laba piciorului. Imobilizarea umărului Indiferent dacă este vorba de entorsă.

atelă ghipsată. o Antebraţul va fi menţinut cu ajutorul unei eşarfe trecută în jurul gâtului. antebraţul va fi imobilizat în supinaţie (mâna rotată în exterior). Imobilizarea cotului o Cotul este fixat în poziţie de flexiune în unghi drept (90°). a) sistem de imobilizare cu mijloace improvizate Când nu există la îndemână nici un obiect potrivit pentru imobilizarea umărului poate folosit toracele bolnavului în chip de atelă de fixare. o Este aplicată pe partea posterioară a membrului superior şi se fixează cu ture circulare de faşă. prinsă cu 2 ace de siguranţă. fiind îndoită la 90° numai la cot. o Antebraţul membrului imobilizat va fi fixat cu o eşarfă trecută în jurul gâtului. • dacă fractura oaselor antebraţului este situată în 1/3 lor superioară. o Toracele împreună cu membrul superior lipit vor fi înfăşurate cu o pânza tare. antebraţul va fi fixat în poziţie intermediară. 3. o Braţul şi antebraţul de partea bolnavă vor fi lipite de torace cu cotul îndoit în unghi drept. iar antebraţul în poziţie intermediară. Imobilizarea braţului o se poate face cu atelă Cramer sau atelă gipsată – ca şi la imobilizarea umărului o Fixarea atelei Cramer sau a atelei ghipsate se face cu ture circulare de faşă simplă. pe care o îmbracă (în cazul atelei ghipsate) şi până pe faţa posterioară a antebraţului şi mâinii în cazul atelei Cramer. o Antebraţul se suspendă în cele din urmă cu o eşarfă petrecută în jurul gâtului. cotul şi pumnul. • dacă fractura este situată în 1/3 mijlocie. cotul traumatizatului trebuie să rămână în unghi drept.237 imobilizarea prin bandaj moale tip Desault. . Imobilizarea antebraţului o Oricare ar fi sediul fracturii. o Atela se îndoaie (se mulează) pentru a corespunde curburii de la cot. astfel încât să ajungă de la jumătatea braţului până pe faţa ulnară a mâinii (muchia degetului mic). Antebraţul se suspendă cu eşarfă petrecută în jurul gâtului. • dacă fractura este situată în 1/3 inferioară. o În cele din urmă membrul superior imobilizat prin una din tehnicile descrise se fixează şi la torace prin faşă circulară. o Se pregăteşte o atelă Cramer sau ghipsată cu o lungime calculată pe membrul sănătos. atelă mecanică Cramer. b) mijloace specifice: imobilizare prin bandaj Desault 2. atele din material plastic. 4. imobilizarea trebuie să se facă cu antebraţul răsucit în pronaţie (mâna rotată spre interior). o Atela de imobilizare (Cramer sau ghipsată) trebuie să prindă umărul.

Aceste fracturi se imobilizează cu o singură atelă posterioară. care se întinde de la bazin până la talpă. lungă. înţepate sau sfâşiate. precum şi fixarea picioarelor. care să ajungă din axilă până la picior. o Se aplică atela pe faţa laterală (externă) a membrului inferior după ce sa introdus vată pudrată cu talc în axilă. b) imobilizarea cu două atele De reţinut: axul membrului inferior este dreapta care uneşte spina iliacă anterosuperioară. IMOBILIZAREA PROVIZORIE A MEMBRULUI INFERIOR 1. există pericolul ca vasele şi nervii importanţi ce trec prin spatele osului să fie comprimate. 6. coapsă. asemănătoare cu cea descrisă anterior. Imobilizarea femurului se poate face mai corect prinzându-l între două atele inegale: o O atelă externă. o Se aplică o atelă lungă posterioară. cu faşă. genunchi şi gambă. ce se aplică pe partea internă a membrului inferior bolnav. în jurul coapsei.238 5. mijlocul rotulei şi marginea internă a piciorului (primul metatarsian). o Se completeze fixarea atelei cu circulare de faşă lată petrecute în jurul membrului inferior şi în jurul trunchiului. în jurul bazinului. Imobilizarea oaselor metacarpiene (mâinii) şi a falangelor degetelor Fracturile oaselor metacarpiene se imobilizează cu o atelă ghipsată dorsală şi cu o atelă mai scurtă palmară. bazin. o Peste ambele atele se aplică legături dispuse în jurul toracelui. în afară se leagă ambele picioare. dată fiind starea de demineralizare a scheletului acestor traumatizaţi. Imobilizarea oaselor încheieturii mâinii (carpiene) – Fracturile oaselor carpiene se imobilizează cu o atelă aşezată palmar ce se întinde de la vârful degetelor până la mijlocul antebraţului având grijă ca degetele să rămână în poziţia lor de repaus. o Se face bandajarea circulară. Fracturile colului femural Fracturile colului femural sunt mai frecvente la persoanele mai în vârstă. Imobilizarea femurului(coapsei) Se face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul fracturilor de col femural cu atelă lungă aplicată pe partea laterală a membrului inferior de la axilă şi până la talpa piciorului a) cu o singură atelă – Când coapsa este foarte scurtată şi deformată este bine să se asigure pe timpul transportului şi o extensie în axul membrului inferior. a membrului inferior şi a toracelui. pe care se aşează degetul corespunzător fracturii. 2. – imobilizarea de urgenţă o Se pregăteşte o atelă lungă. în flexie. care se întinde de la regiunea inghinală tot până la călcâi. Atelele mai scurte sunt ineficiente. c) imobilizarea în fracturile extremităţii inferioare a femurului Când femurul este fracturat în apropierea genunchiului. . genunchiului şi gambei de aceeaşi parte. cu câteva legături de faşă sau pânză. unul de altul. o O atelă mai scurtă. o Atela se fixează prin legături circulare la torace. ceea ce este posibil prin folosirea atelelor metalice Thomas. o Pentru a se evita rotirea anormală a membrului inferior.

o Înfăşarea membrului pelvian şi bazinului va completa mobilizarea acestor fracturi. cu o singură atelă Imobilizarea de urgenţă se execută cu o singură atelă posterioară. entorse. de care se fixează cu legături de faşă. Imobilizarea genunchiului Imobilizarea articulaţiei genunchiului se face cu ajutorul unei atele ghipsate sau cu un alt material rigid. – Se măsoară pe membrul inferior sănătos lungimea necesară pentru atelă de la jumătatea coapsei sau de la plica fesieră până la talpă (inclusiv lungimea labei piciorului). Imobilizarea oaselor degetelor piciorului Imobilizarea oaselor degetelor (falangelor) piciorului (fracturi. Imobilizarea în fracturile oaselor gleznei. oaselor piciorului (cu o singură atelă) În cazul fracturilor porţiunii inferioare a tibiei şi peroneului. egale ca lungime. 3. Ele se întind de la rădăcina coapsei până la călcâi. respectiv pliul fesier până la gleznă. Imobilizarea în fracturile oaselor gambei a. care se întinde de la jumătatea coapsei sau de la plica fesieră spre partea distală până la vârful degetelor. 6. una pe partea externă şi alta pe partea internă a membrului inferior. se aşează lateral. ca să nu atingă coastele. infiltraţie cu xilină 1% a nervilor intercostali în focarele de fractură. care se întinde de la groapa poplitee până la vârful degetelor. spre a nu leza părţile moi şi se va verifica poziţia atelei. de fixarea atelei cu legături. IMOBILIZAREA PROVIZORIE ÎN FRACTURILE STERNULUI ŞI COASTELOR Primul ajutor în fracturile costale simple nu urmăreşte imobilizare. b. ci obţinerea unei analgezii (algocalmin. se va introduce vată sub atelă la capătul proximal. în entorsele. Imobilizarea în fracturi sternale cu deplasări mari O modalitate de imobilizare a fracturilor sternale cu deplasări mari şi care . în jurul coapsei şi a gambei. care se aplică de la rădăcina coapsei. Atela se aşează pe faţa posterioară a membrului inferior.239 o Înainte. 5. 1. luxaţiile gleznei ca şi în fracturile şi luxaţiile oaselor piciorului imobilizarea se face cu o atelă (Cramer sau ghipsată) posterioară. o Legăturile trebuie aplicate în jurul bazinului. cu două atele În fracturile gambei cele două atele. 4. luxaţii) se face luând drept atelă de sprijin degetele sănătoase vecine.

• imobilizarea cu un batic triunghiular. gaze sau vapori supraîncălziţi. se ţine seama de: întinderea în suprafaţă şi gradul de profunzime al acesteia. 3. . Umărul bolnavului este căzut în jos şi înainte. aşezate pe umăr. transparent. radiaţie termică). • imobilizarea cu pânză dreptunghiulară (vezi imobilizarea umărului). baze.  arsuri date de flama electrică. corpuri solide incandescente. edem. hipertermie. unele săruri minerale). Voletele costale mobile vor fi imobilizate (de urgenţă) prin compresiune manuală. – Gradele arsurilor în funcţie de profunzimea arsurii o Gradul I eritem. sau cu o pernă de vată sau de tifon. flacără. limpede. • la copilul mic. edem. eritem accentuat. Astfel sunt descrise: • imobilizarea prin tehnica Desault.  arsuri chimice (acizi. • imobilizări cu "opturi" de faşă. Imobilizarea de urgenţă poate fi făcută prin tehnici diferite. apoi prin înfundarea cu feşi rulate. fixarea membrului superior pe partea bolnavă răsucit la spatele traumatizatului. arsurile pot fi clasificate în:  arsuri prin căldură sau termice (lichide fierbinţi. Imobilizarea provizorie în fracturile de omoplat Fracturile de omoplat fără deplasare se imobilizează conform tehnicii Desault sau cu pânză dreptunghiulară (vezi imobilizarea umărului). • imobilizarea prin tehnica inelelor inextensibile. usturime. o Gradul II flictena "albă" cu conţinut serocitrin. • metoda "camerei de bicicletă'". URGENŢELE DATORATE AGENŢILOR FIZICI ŞI CHIMICI ARSURILE În funcţie de agentul traumatic care le-a produs. Imobilizarea în fracturile claviculei În fracturile claviculare cu deplasare: bolnavul se prezintă la medic sprijinindu-şi cotul membrului traumatizat şi cu gâtul aplecat în aceeaşi parte într-o "atitudine umilă".240 uşurează mult respiraţia este fixarea umerilor traumatizatului de o scândură aşezată pe suprafaţa posterioară a trunchiului şi cu ajutorul inelelor făcute din vată îmbrăcată în faşă. o Gradul III flictena "roşie" cu conţinut sanguinolent tulbure. ARSURILE TERMICE Pentru a aprecia gravitatea unei arsuri. 2.

Prognosticul unei arsuri care depăşeşte 30% este rezervat. I şi II. duc la afectarea celorlalte organe. Un alt procedeu mai exact.P. este "regula lui 9" care se bazează pe faptul că toate părţile corpului pot fi evaluate prin cifra 9 sau multipli ai acesteia. în care se specifică pentru fiecare segment de corp procentul acestuia faţă de suprafaţa totală a corpului. III = 20. 20% arsuri gr. 4 = 80 I. oligoanurie).P.  fiecare membru toracic circa 9%. insuficientă renală acută. cu aproximaţie. carbonizând musculatura şi chiar vasele. există tabele de calcul. ce pot să ducă la septicemie sau şoc toxic şi septic). edem. În funcţie de mărimea suprafeţei şi de profunzimea arsurii. –Clasificarea arsurilor în funcţie de întinderea lor în suprafaţă Pentru a putea face calculul suprafeţei arse. proporţiile leziunii. Această perioadă se numeşte şi toxic-infecţioasă. trebuie să beneficieze de o asistenţă medicală imediată şi completă. • Stadiul I: primele 3 zile – perioada şocului postcombustional caracterizată prin dezechilibre hidroelectrolitice mari.). • Stadiul II: primele 3 săptămâni (între zilele 4 şi 21). II = 20. iar arsurile de gr. sindrom digestiv (vărsături. cu epiderm şi derm distruse în totalitate. pot fi calculate din ochi. hemoragii). multiplu de 2. Cunoscând că suprafaţa unei palme reprezintă circa 1 %. 20% arsuri gr. 3 = 60 I. Indexul prognostic se calculează înmulţind suprafaţa arsă cu gradul de profunzime (ex. II sau III care depăşeşte 15% din suprafaţa corpului adultului şi 5% din cea a copilului. Starea bolnavului poate evolua favorabil. se poate calcula prognosticul vital al bolnavului.P →180 valoarea globală a I. Afectarea unei suprafaţe de 5%. hipoxie. tromboembolice.241 o Gradul IV escară dermică totală. sindrom de deshidratare (hipovolemie. Pot să apară complicaţii grave hepatice. iar arsurile care depăşesc 15% sunt generatoare de şoc. III cu escarele total eliminate sau .P). care poate fi ireversibilă. 2 = 40 I. "indexul de prognostic" (I. 20% arsuri gr.  fiecare membru pelvin circa 18%. Se consideră că orice arsură de gr. adică 18%  trunchiul anterior circa 18%. pentru a preveni apariţia şocului. Evoluţia este diferită în funcţie de întinderea şi profunzimea arsurii. Pentru arsurile severe există o perioadă critică determinată de complicaţiile care pot surveni (invazia microbiană şi toxemică. – Stadii evolutive În evoluţia unui ars se cunosc patru etape.P. IV = 20. digestive (ileus şi hemoragie).  trunchiul posterior circa 18% Evaluarea cât mai precisă a suprafeţei arse are o mare importanţă. Astfel:  capul şi gâtul însumează circa 9%. încât la sfârşitul acestui stadiu bolnavul are vindecate leziunile de gr.

bolnavul se dezbracă şi se înveleşte într-un cearşaf curat. se montează o perfuzie cu soluţie de glucoză 5% sau ser fiziologic. algocalmin. epuizându-i rezervele biologice (şocului cronic). Acordarea primului ajutor în funcţie de starea bolnavului – Resuscitarea cardiorespiratorie. În general nu este nevoie de pansament. – Nu se îndepărtează hainele de pe bolnav (acţiunea este şocogenă) decât dacă manevra se poate face cu uşurinţă.242 în curs de eliminare. – În cazul arsurilor prin flacără. • Stadiul III: primele 2 luni (între zilele 22 şi 66). plapumă. ÎNGRIJIRILE ACORDATE BOLNAVILOR ARŞI Primele îngrijiri trebuie acordate la locul accidentului. Scoaterea victimei de sub influenţa agentului vulnerant prin: – Degajarea victimei din focar trebuie făcută rapid. dar nu se vor administra lichide per oral (ceai. dacă este nevoie. 3. B. Primul ajutor la locul accidentului constă din: 1. – La arsuri peste 10-15%. În cazul bolnavilor arşi. – Bolnavul care este cuprins de flacără sau ars de lichide fierbinţi trebuie învelit imediat într-o pătură. – Senzaţia de sete se va calma prin umezirea gurii. – Se recoltează sânge pentru determinarea grupei sanguine. persistenţa plăgilor granulare întinse spoliază organismul. I cu suprafaţă mică este suficient ca pielea înroşită să fie badijonată cu alcool dublu rafinat. Evacuarea victimei – Transportul rapid la spital în serviciul chirurgical . haină groasă pentru a stinge focul. – Liniştirea bolnavului şi calmarea durerii (analgetice. Îngrijirea bolnavilor în spital 1. Combaterea durerii şi profilaxia antitetanică (la camera de gardă) . pentru prevenirea edemului glotic se adaugă în perfuzie romergan. Este perioada în care şansele de vindecare cresc. După stingerea flăcărilor. apă sărată) deoarece supraîncărcarea digestivă expune la vărsături. – Nu este permisă nici o manevră de tratament local. Romergan) – În arsurile de gr. 2. care nu au beneficiat de tratament corect şi precoce. semnifică convalescenta. La bolnavii corect trataţi. din punct de vedere chirurgical se pot aplica grefe (perioada chirurgicală). când transportul victimei se face cu "Salvarea" şi este prevăzut să dureze mai mult de o oră. de urgenţă A. • Stadiul IV. – În timpul transportului bolnavul va fi supravegheat permanent şi se administrează oxigen.

ionogramă serică). 6. Anestezie generală – Bolnavul este aşezat pe masa de operaţii şi i se administrează oxigen. 4. – Se puncţionează vena şi se recoltează probe de sânge (hemogramă. vor fi administrate dilaudenatropină. se face o badijonare cu alcool de 70-90 grade (acţiune triplă: precipită proteinele. cu un barbituric sau ketalar. grup sanguin şi Rh. depăşind zona nearsă circa 10 cm. probe hepatice.Arsul cu risc vital este instalat în pat cu perfuzie intravenoasă şi cu sondă .După recoltarea probelor de laborator. mască). are acţiune anestezică şi antiseptică).Temperatura încăperii trebuie să fie în jur de 24°C . glicemie. R. Pregătirea bolnavului pentru toaleta locală primară – Bolnavul va fi dezbrăcat şi va fi îmbăiat (preferabilă baia în cadă). asistenta medicală pune o perfuzie de glucoză 5%. 2. hematocrit. Peste pansament se pun feşi sterile.. Apoi medicul execută toaleta chirurgicală îndepărtează flictenele şi conţinutul lor. . – – – – – Medicul şi cadrul mediu. îmbrăcaţi cu echipament steril (halat. Instalarea sondei vezicale – la pacienţii cu I. încep toaleta primară.P. peste 15. 5. Aplicarea pansamentului – se aplică pansamentul steril. 3.A. 0. peste care se pun muşama şi aleză. bolnavul învelit în cearşaf steril se transportă în sala de operaţii aseptice.v.Patul trebuie să fie.243 – – Dacă nu s-au administrat sedative. sau fortral i.T. . – Se face apoi anestezie generală i. deoarece plăgile prin arsuri au risc de infecţie tetanică.A. tot sterile.P. – .v. Se va administra A. Toaleta primară. precum şi tegumentul sau restul ţesuturilor arse. mănuşi. se instalează sonda vezicală pentru urmărirea diurezei orale. – Imediat după baie... mialgin. Îngrijirile generale şi supravegherea bolnavului . la bolnavul culcat. După îndepărtarea flictenelor sau a sfacelelor. ser fiziologic sau apă sterilă şi soluţie sterilă de săpun până la îndepărtarea completă a corpilor străini de pe plagă.5 ml şi ser antitetanic 3 000 U. Se schimbă prima pereche de mănuşi. uree sanguină. confortabil şi va fi pregătit cu un cearşaf steril. bonetă. Suprafeţele de tegument nears se spală cu săpun sau detergent medical. Se spală suprafaţa arsă cu bromocet 1 ‰. Atenţie! Toaleta primară a oricărui ars se face sub anestezie. 7.

în timp ce la locul de ieşire a curentului electric pot fi văzute leziuni tisulare extinse. Asigurarea medicaţiei o Asistenta pregăteşte şi administrează medicamentele prescrise: anticoagulante. dar şi semnele specifice ale unor eventuale complicaţii. – Pansamentul se schimbă a 2-a şi a 3-a zi. 11. în funcţie e aspectul plăgii de arsură.A.Asistenta medicală supraveghează funcţiile vitale (T. respiraţia. presiunea venoasă şi diureza orară) cu multă atenţie. . Astfel. Se folosesc soluţii micro sau macromoleculare. T. – În unele cazuri de escare. 9. antibiotice. de natura curentului (continuu sau alternativ). până şi se înlocuieşte cu un pansament uscat sau îmbibat în soluţie de cloramină 2‰. tonicardiace. A 3-a zi de tratament încheie "perioada de şoc" (primul stadiu). – Se menţin interdicţiile. – Miozita necrozantă avasculară (deteriorarea proteinei musculare). inclusiv cele alimentare.. luându-se toate măsurile de asepsie necesare. Tratamentul local – Pansamentele se vor face sub mialgin. trasylol. Locul de pătrundere şi ieşire a curentului electric sunt totdeauna însoţite de leziuni specifice.‰. – Coagularea intravasculară. de câte ori se apreciază necesar. temperatura. puls. În cazul bolnavilor emfizematoşi. Reechilibrarea hidroelectrolitică şi volemică – se va administra prin PEV cantitatea de lichide calculată în funcţie de greutate şi suprafaţa arsă. Manifestări locale – Arsura electrică. La sfârşitul acestui stadiu de evoluţie favorabilă. Gravitatea leziunilor produse este funcţie de: intensitatea curentului.A. vitamine. 8. unguentul care se consideră eficient este sulfamilonul. Printr-o sondă nasofaringiană se asigură oxigenoterapia în ritm de 4 l/minut. Obiectivele de tratament după această perioadă sunt îndreptate spre prevenirea complicaţiilor. bolnavul ars trebuie să aibă diureza restabilită. ELECTROCUTAREA – AGRESIUNE ELECTRICĂ Agresiunea electrică este urmată de manifestări locale şi de manifestări sistemice şi presupune trecerea nemijlocită a curentului electric prin ţesuturi. coloraţia feţei. tensiunea. pulsul. oxigenul se administrează cu intermitenţă . diureza orară şi bilanţul hidric. starea generală a bolnavului şi probele de laborator se apropie de limite normale. Se doreşte ca diureza să fie 50 ml/oră. 10. respiraţia. Urmărirea şi îngrijirea generală în ziua a II-a şi a III-a – Se urmăreşte starea generală. la locul de intrare denumit şi marcă de intrare se constată de obicei o escară profundă de întindere mică.. rezistenţa pe care o opune tegumentul (rezistenţa este mică la umiditate). fortral sau anestezie generală. Se îndepărtează tot.244 vezicală "a demeure".

ca urmare a mioglobinei eliberată din masele de muşchi (blocaj renal).  intubaţie orotraheală – Corectarea acidozei se face cu soluţie molară de bicarbonat de sodiu . care – desincronizată în activitatea sa – suferă tulburări de ritm până lafibrilaţie ventriculară. – dacă electroagresiunea interesează numai centrul respirator. scândură.  afazie. – alte circuite. ulcer de stres. • rigiditatea cutiei toracice ce împiedică mişcările respiratorii urmate de sincopa respiratorie şi sincopa cardiacă. favorizează arsura. Astfel: – dacă în acest parcurs intră organe vitale ca inima sau creierul. – Îndepărtarea accidentatului de sub acţiunea curentului. – Resuscitarea cardiorespiratorie (dacă este nevoie). interesând inima. deoarece consecinţele curentului electric asupra organelor interne. – dacă curentul parcurge în drumul său mâna stângă-picior stâng. – Scoaterea victimei de sub influenţa curentului se poate efectua acţionând de la distanţă cu o prăjină (par.  atrofie optică. inima continuă să funcţioneze cât timp se asigură o oxigenare corespunzătoare. – Transportul la spital + oxigen în timpul transportului În spital – Dacă ritmul respirator nu se reia. interceptează inima. care nu se poate elibera singur de elementul electric aflat sub tensiune. – unele circuite. în special asupra organelor vitale – creier şi inimă – sunt în funcţie de drumul parcurs de acesta în organism.245 Manifestări generale Este importantă calea urmată de curentul electric. Atitudinea de urgenţă în electrocutare – Întreruperea curentului de la întrerupătoare sau îndepărtarea firului electric.  administrarea intracardiac 10-15 ml soluţie clorură de calciu 10%. electrocutarea este mortală. Efectele electrocutării cuprind: • contractura muşchilor şi rigiditatea întregului corp. cum ar fi mâna stângă-picior drept. – Cel care încearcă să-l salveze va avea grijă să nu se electrocuteze el însuşi (nu se apucă electrocutatul de părţile descoperite ale corpului). necroză pancreatică.  rinichi de şoc. alte unelte de lemn sau plastic) sau cu mâna protejată de o haină groasă şi uscată sau de mănuşi de cauciuc. – electrocutarea poate fi urmată de:  hemiplegie. cu leziuni foarte grave. favorizează electrocutarea. ca de exemplu mână-mână.  leziuni digestive. se presupune o fibrilaţie şi în acest caz se face:  defibrilare.

comă).  diazepam 10 mg cu rol tranchilizant. apărute în cadrul hipotermiilor accidentale. uşor edem. Curativ o Bolnavul va fi introdus într-un loc adăpostit . uscate. Prevenirea insuficienţei renale acute (I. picioare). Se instalează mai frecvent la persoanele fără cunoştinţă (intoxicaţii acute cu alcool. elementul cel mai important (produce vasodilataţie locală) o Utilizarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte potrivite. Clasificarea degerăturilor În raport cu gravitatea leziunilor. degerăturile sunt clasificate în 4 grade: • gradul I – eritem. o Încălzire dinăuntru în afară prin administrare de lichide calde. • gradul II şi III – flictene (vezicule) cu conţinut clar sau sanguinolent. o În degerăturile uşoare de gradul I-II pentru reîncălzire se aproprie de un corp cu temperatură normală. decontracturant. în special îmbrăcămintea şi încălţămintea de la locul zonelor îngheţate.) cu manitol 10%. acolo unde circulaţia este mai slabă. pun în evidenţă un tegument necrozat care cuprinde şi hipodermul. Refacerea masei respiratorii:  soluţie clorurată izotonă. .A. • gradul IV – gangrenă uscată (ischemică). care atunci când se sparg. fumatului (care provoacă vasoconstricţie).246 8. Degerăturile apar mai frecvent spre extremităţile corpului (mâini. sunt leziuni locale datorate acţiunii frigului sau zăpezii asupra corpului omenesc şi datorită inhibiţiei centrilor termoreglatori. Tratament Preventiv înaintea expunerii la frig: o Interzicerea. Tratamentul local al leziunilor: pansament.  soluţii macromoleculare (dextran sau marisang). – – – – DEGERĂTURILE Degerăturile.R. o Nu se va consuma alcool o Exerciţii de mişcare. În electrocutări sau fulgerări mai uşoare şi cunoştinţa păstrată se vor administra:  extraveral 1-2 tablete (nu la copii).  glucoză 5%. prurit local foarte supărător. o Înlăturarea tuturor factorilor care împiedică circulaţia sângelui.4% sau THAM.

Astfel. care duc la instalarea fazei de hipotermie paralitică (imobilitate. Temperatura compartimentului exterior (tegument. provocând reacţii reflexe violente la frig ale creierului şi ale inimii. Expunerea prelungită la frig cu scăderea temperaturii centrale rectale sub 35°C determină modificări în organism. Antibiotice.247 o – Transportul bolnavului într-o unitate sanitară pentru tratament medicamentos. bradicardie. cu prosoape (agravează prin hemoragii. Profilaxie antitetanică. prin amestecarea sângelui periferic cu sângele central. analgetice. cortizon.  euphilin (miofilin) = comprimate a 100 mg.sângele rece din zonele periferice care stagna în special în reţeaua capilară subcutanată se mobilizează spre zona centrală.  nitroglicerină. Din acest motiv mobilizarea unui îngheţat riscă să ducă la moarte rapidă prin scăderea temperaturii viscerale. Pentru a acorda primul ajutor unui îngheţat trebuie să se ştie mai întâi ce nu trebuie făcut. somnolenţă. Refacerea fluxului sanguin cu: dextran 40. Când sunt interesări masive de membre se administrează streptokinază. sunt interzise cu desăvârşire: • orice mobilizarea pasivă sau activă a persoanelor aflate în stare de hipotermie mai avansată . hiporeactivitate la excitaţii). ÎNGHEŢAREA GENERALIZATĂ. pentru că pune sângele în mişcare). În dispensar sau spital – Vasodilatatoare:  tolazolin (comprimate a 25 mg. • transportul înainte de a se fi aplicat măsurile de încălzire. – – – – Local Tratamentul local: dezinfecţie şi/sau ablaţie (îndepărtarea unei părţi din corp) dacă este necesară. • fricţionările energice şi masajele cu zăpadă. în paralel cu administrare de perfuzii . musculatură. starea îngheţatului. Disocierea termică dintre cele două compartimente continuă să fie de 10°C. bradipnee. • • La dispensar sau spital se va trece la reîncălzire. Stadiul de comă hipotermică se instalează când temperatura centrală rectală tinde spre 30°C. ţesut subcutanat. fiole a 2 ml şi 10 ml 240 mg. adesea cu inhibiţia bruscă a funcţiei acestora. soluţii micromoleculare. hematoame. care se va face sub monitorizarea funcţiilor vitale. membre inferioare şi superioare) scade cu l0°C faţă de cea a compartimentului central. Ce facem? • Împiedicăm pierderea de căldură (accidentatul este aşezat între doi salvatori). fiole a 10 mg). heparină. sau leziuni viscerale. astenie musculară.

248 (dextran 40. hiperpotasemie etc. tonicardiace. accident vascular cerebral. hipertensiune arterială.4%). Uneori. Înecul propriu-zis . a) Înecul cu apă dulce Înecul în apă dulce (apa fiind hipotonă .). • Ingerarea alcoolului este permisă numai dacă temperatura rectală a atins 35°C. – hemoliză (ce duce la anemie. Sunt două mecanisme prin care înecul generează moartea: • înecul propriu-zis prin submersie. • stopul cardiac. • accidente acute mortale survenite întâmplător în timpul înotului (infarct miocardic. hipoxie. b) Înecul în apă de mare Apa sărată pătrunsă în alveolele pulmonare fiind mai concentrată în săruri decât sângele . fapt ce determină: – hemodiluţie. • hidrocutarea sau moartea subită la contactul cu apa (fără aspiraţie de lichid). cu creştere a volumului circulant şi încărcarea inimii drepte. ser glucozat. • ÎNECUL (SUBMERSIA) Înecul este un accident extrem de grav provocat de inundarea căilor aeriene cu apă. Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutarea = înecatul alb) Hidrocutarea este un accident supraacut care survine la contactul cu apa rece. • dispnee cu inundarea plămânilor cu apă. datorită unei hipersensibilităţi la aceasta. tahicardie.). criză epileptică etc. toracice. – hemoconcentraţia (cu tulburări de conducere). din cauza laringospasmului nu are loc inundarea traheobronşică (fals înecaţi). producând de la început "edem pulmonar acut".faţă de sânge) se caracterizează prin: trecerea apei din sacii alveolari în spaţiul intravascular.).va atrage apa plasmatică în alveolele şi căile aeriene.hipertonă . oxigenoterapie. bicarbonat de sodiu 8. asfixia (stopul respirator) fiind urmată de stopul cardiac. C (500-1000 mg). chiar edem pulmonar acut. • stopul respirator cu relaxare musculară. – Apare scăderea masei sanguine. pierderea cunoştinţei.cu spasm glotic. vit. La aceasta se mai pot adăuga: • traumatismele grave sub apă sau la suprafaţa apei (traumatisme craniene. abdominale etc. Se caracterizează prin oprirea reflexă a inimii (sincopă .aspiraţie de lichid (înecatul albastru) Se manifestă prin: • apnee reflexă .

Înecul prin traumatisme Cauza înecului este traumatismul. Primul ajutor la înecaţi La scoaterea din apă: – Se va examina rapid: • dacă există respiraţie spontană sau nu.P. – Respiraţie artificială „gură la gură" sau în caz de trismus „gură la nas" – Dacă se observă că prima insuflaţie nu este urmată de expansiunea inspiratorie a toracelui se începe eliberarea căilor respiratorii superioare prin curăţarea orofaringelui – Aspiraţia – Se va încerca eliminarea apei din plămâni prin întoarcerea victimei în poziţie ventrală sau laterală cu capul decliv în felul următor: – • copiii pot fi ţinuţi cu capul în jos pentru câteva secunde. unde se va face terapia intensivă de echilibrare.249 cardiorespiratorie) înaintea înecului propriu-zis. tulburărilor hidroelectrolitice. • dacă există puls la carotidă sau nu. edemului cerebral. – Apoi accidentatul se aşează cu faţa în sus şi se continuă respiraţia artificială „gură la gură". – Transportul accidentatului cât mai urgent la un serviciu de reanimare. al complicaţiilor. aplicându-se câteva lovituri între omoplaţi pentru uşurarea evacuării apei. – Tratamentul: E. – La locul accidentului se face şi tratamentul medicamentos: • pentru înecaţi cu apă dulce: furosemid şi exsanguinare. Veninul conţine substanţe cu . abdominale cu explozii de organe cavitare sau rupturi viscerale însoţite de lipotimii. criza de epilepsie sau chiar un leşin pot duce la înecul secundar. • pentru înecaţi cu apă sărată perfuzie cu ser clorurat izoton. Alte accidente pot să survină în timpul înotului sau al şederii în apă: infarctul miocardic. PRIMUL AJUTOR ÎN MUŞCĂTURA DE ŞARPE Otrăvirea prin muşcătura de şarpe este denumită ofidism. având toracele şi capul decliv. se pot produce traumatisme. care inoculează la locul muşcăturii un venin cu acţiune hemolitică şi hemoragică.. accidentul vascular cerebral. acido-bazice. • evacuarea stomacului pe sondă gastrică. cu genunchiul îndoit al salvatorului. – • adulţii pot fi sprijiniţi pe coapse. – Masaj cardiac la nevoie. • aspiraţie traheobronşică (pe sonda de intubaţie).A. craniene. Cei mai veninoşi şerpi din ţara noastră sunt: viperele. – Dacă există truse necesare şi specialişti cu experienţă se execută de la început: • intubaţie traheală. Spasmul laringian instalat odată cu sincopa respiratorie previne inhalarea apei.în plonjon obişnuit sau de la înălţimi mai mari.

– se aplică două garouri la câţiva centimetri superior şi inferior muşcăturii. se extinde foarte repede. – aspirarea lichidului (sânge şi venin) din plagă cu seringă. sau i. Ea trebuie să aibă lungimea de 1-2 cm sau chiar 3 cm să fie orientată în axul longitudinal al membrului şi să aibă adâncime de 0. După 12-24 de ore apar flictene cu conţinut serohematic. – aplicaţii reci locale (pentru reducerea inflamaţiei. moartea survine la 3-4 zile prin hemoragii. o eritem perilezional: la locul înţepăturii pielea se înroşeşte (chiar se înnegreşte). urmărind 3 scopuri: • Încetinirea ritmului de intrare în circulaţie a veninului prin: – accidentatul este culcat. Simptome clinice 1. o edem care apare la 10 minute. care apare foarte repede după înţepătură. care duc la necroza ţesuturilor şi apoi la gangrenă. Semne generale: • slăbiciune.m. • obnubilare până la comă. insuficienţă renală acută sau prin stop respirator (când veninul are acţiune predominant hemolitică): Primul ajutor şi tratament Tratamentul se instituie imediat. hemoragii (la 24-48 de ore): epistaxis. i. hematurii. hematemeză. • greţuri.Se scot inelele. Semne locale o la locul muşcăturii se pot observa. circulaţiei limfatice). v. tumefacţiei şi împiedicarea. gingivoragii. 2-4 înţepături mai mari (muşcătura dinţilor veninoşi). echimoze. • Inactivarea principiilor toxice ale veninului se obţine printr-un tratament general (cei trei "A" = antivenin. 2. c) Antitoxina tetanică. cu tulburări de vedere până la pierderea vederii. ventuză sau sucţiune bucală (cu condiţia să nu existe leziuni în cavitatea bucală). pompă de muls sânul. antitoxină tetanică): a) Antivenin – ser polivalent (sau antiviperin) s. energic şi insistent.c. b) Antibiotice cu spectru larg. senzaţie de leşin.. • sufuziuni sanguine generalizate. iar în mijloc musteşte o cantitate mică de lichid cu tentă sanguinolentă. melenă. ameţeală. brăţările. la care se adaugă limfangita. • pupilele dilatate. .250 o toxicitate deosebită. aspirator. antibiotic. ceasul. peteşii. pompă de cauciuc specială. – Se face (în primele minute de la muşcătură) o incizie între cele două puncte care marchează muşcătura. lent. cu halou purpuriu. arsură. se încearcă liniştirea lui. Incizia se poate face cu un cuţit înroşit în foc.5-1 cm. În cazurile netratate. – injectarea în zona înţepăturii a unui vasoconstrictor diluat în anestezic local (adrenalină cu xilină). – excizia – scoaterea unei rondele de tegument în jurul locului de înţepare (un diametru de cel puţin 5-6 cm). într-o oră interesează întreg membrul. vărsături sanguinolente. stare de şoc. o durere intensă.

insuficienţei respiratorii.251 • Terapia de susţinere biologică: tratamentul şocului. corticoizi) al sindromului de coagulare intravasculară diseminată cu heparină (la nevoie). insuficienţei renale acute. La nevoie respiraţie asistată după intubaţie endotraheală. al sindromului hemolitic (transfuzii. CAPITOLUL XI LEGISLAŢIE: .

1. b) în mod exclusiv.(1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical şi titlurile oficiale de calificare în profesia de moaşă obţinute în afara României. 1. 2. indiferent de cetăţenia lor. pe teritoriul României. iar prin titlu oficial de calificare în profesia de moaşă se înţeleg diplomele prevăzute în anexa nr. b). b). în condiţiile prezentei legi. d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung. a statelor membre ale Uniunii Europene. 6. stat membru gazdă se înţelege un stat membru al Uniunii Europene. prin asimilare. 3. . 2. posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de moaşă.În sensul prezentei legi. care desfăşoară legal activităţi salarizate sau nesalarizate pe teritoriul României. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. şi acordă îngrijirile de sănătate ale căror conţinut şi caracteristici sunt prevăzute la art. Art. un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană. 578 din 30/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa.Profesia de asistent medical şi profesia de moaşă se exercită. . 1 lit. precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă Art. Termenul de moaşă desemnează persoana care deţine un titlu oficial de calificare în profesia de moaşă. 307 din 28/06/2004 Publicat in Monitorul Oficial. prin expresia stat membru de origine sau de provenienţă şi. (2) Excepţie de la prevederile alin. a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau în afara Confederaţiei Elveţiene se echivalează potrivit legii. respectiv. d) prin titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical se înţeleg diplomele prevăzute în anexa nr.252 Lege nr. care au fost recunoscute de unul din aceste state. şi persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. c) expresia asistent medical desemnează asistentul medical generalist şi asistenţii medicali formaţi în celelalte specialităţi prevăzute de normele privind definirea titlurilor profesionale şi a domeniilor de activitate a acestora. acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul din statele prevăzute la lit. Art. Acestea pot fi: a) cetăţeni ai statului român. c) soţul şi descendenţii de gradul I aflaţi în întreţinerea unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. . ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene desemnează. c) şi d). de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical şi. (1) fac titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical generalist şi titlurile oficiale de calificare în profesia de moaşă. . 2. Partea I nr. după caz. b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. prevăzut în anexa nr. termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) expresia cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.

şi care exercită profesia în România. epiziotomia. pe care îl asistă în aceste situaţii. în domeniul îngrijirilor generale de sănătate. . iar în caz de urgenţă. B. f) îngrijirea şi asistarea parturientei în timpul desfăşurării travaliului şi urmărirea stării intrauterine a fătului. prevăzute în anexa nr. . Art. g) participarea la protejarea mediului ambiant. (2) Activităţile de îngrijiri de sănătate care au ca scop asigurarea sănătăţii materne şi a nou-născutului se exercită în România cu titlul profesional de moaşă. la pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de formare continuă. în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii normale. 6. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. eventual.Conţinutul şi caracteristicile activităţilor de moaşă sunt: a) constatarea existenţei sarcinii şi efectuarea examenelor necesare. iniţierea măsurilor care se impun în caz de nevoie şi practică. reanimarea imediată. dacă este necesar. g) asistarea naşterii normale. dacă este vorba de prezentaţie craniană. care deţin un titlu oficial de calificare în profesia de asistent medical. 2 lit. conform prescripţiilor medicului. f) pregătirea personalului sanitar auxiliar. e) desfăşurarea opţională a activităţilor de cercetare. b) prescrierea sau recomandarea examinărilor necesare. b) administrarea tratamentului. Art. . la nevoie. prevăzut în anexa nr. conform normelor elaborate de către Ministerul Sănătăţii. e) administrarea tratamentului. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. (1). la mamă şi la copil. c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii. 1 lit.253 Art. urmată. d) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori. la domiciliu sau în unităţi sanitare. C. pe care îl preia în îngrijire. 4. h) identificarea. 5. în absenţa medicului. curativă şi de recuperare. corespunzător calificării profesionale însuşite. j) examinarea nou-născutului. conform prescripţiilor medicului. de control uterin manual.Conţinutul şi caracteristicile activităţilor de asistent medical generalist sunt: a) determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea îngrijirilor generale de sănătate. d) acordarea sfaturilor de igienă şi nutriţie. de natură preventivă. desfăşurarea activităţilor de educaţie pentru sănătate. asistarea naşterii în prezentaţie pelviană. (3) Prevederile alin. respectiv în profesia de moaşă. efectuând. elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate şi facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc. prin mijloace clinice şi tehnice adecvate. a semnelor care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia medicului.(1) Activităţile specifice profesiei de asistent medical se exercită în România cu titlurile profesionale. în vederea diagnosticării timpurii a sarcinii cu risc. pentru extracţia manuală a placentei. h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată. . iniţierea şi desfăşurarea programelor de pregătire a viitorilor părinţi. de către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi. i) adoptarea măsurilor de urgenţă care se impun. c) asigurarea pregătirii complete a mamei pentru naştere.(2) se aplică şi cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene.

respectiv. Art. elaborate de Ministerul Sănătăţii. 1. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. pentru profesia de moaşă. b) certificatul de cazier judiciar.(1) Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical şi autorizarea exercitării profesiei de moaşă pe teritoriul României se fac conform reglementărilor privind înscrierea în Registrul unic naţional al asistenţilor medicali şi moaşelor. . prevăzut în anexa nr. pentru profesia de asistent medical. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moaşă. care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical. b) sunt apte. stabiliţi în unul din aceste state. respectiv. prevăzute de prezenta lege. profesia de moaşă se pot exercita de către persoanele prevăzute la art. stabiliţi în România. l) întocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea desfăşurată. monitorizarea acesteia în perioada postnatală şi acordarea tuturor recomandărilor necesare mamei cu privire la îngrijirea nou-născutului. d) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea. (4) În caz de prestare temporară de servicii pe teritoriul României. exercită profesia pe baza documentelor emise de autorităţile competente române. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. . conform art. 9. Art. din punct de vedere medical. 5 şi 6 se exercită cu asumarea responsabilităţii asistentului medical generalist şi a moaşei privind planificarea. pentru exercitarea profesiei. 2. în calitate de salariat şi/sau de liber profesionist. d) avizul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. se face conform prevederilor art.Controlul şi supravegherea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă se realizează de Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. m) asigurarea informării şi consilierii în materie de planificare familială. 34. 10. precum şi la pregătirea personalului sanitar auxiliar. o) desfăşurarea opţională a activităţilor de cercetare. respectiv. Art. organizarea. prevăzut în anexa nr. precum şi moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. Art. de către moaşele licenţiate. moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. . (3) Asistenţii medicali generalişti. pe durata prestării serviciilor. asistenţii medicali generalişti şi. pentru asigurarea dezvoltării acestuia în cele mai bune condiţii.Profesia de asistent medical şi. respectiv. de moaşă. sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de liberă practică a profesiei. (2) Autorizaţia de liberă practică se acordă de către Ministerul Sănătăţii. c) sunt autorizate de către Ministerul Sănătăţii. n) participarea la pregătirea teoretică şi practică a moaşelor. 1. 8. evaluarea şi furnizarea serviciilor. denumite în continuare autorităţi competente române. (2) Activităţile desfăşurate de asistenţii medicali formaţi în celelalte specialităţi se exercită cu responsabilitate. titlurile oficiale de calificare în profesia de moaşă. furnizate în calitate de salariat şi/sau de liber profesionist. . Accesul la activităţile de asistent medical generalist şi. 7. pe baza următoarelor acte: a) titlurile oficiale de calificare în profesia de asistent medical şi. . 30.254 k) preluarea în îngrijire a parturientei.(1) Activităţile prevăzute la art. în ceea ce priveşte totalitatea actelor şi tehnicilor care fac obiectul specialităţii. c) certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. Art. asistentul medical şi moaşa trebuie să respecte demnitatea fiinţei umane.În exercitarea profesiei. Art.Asistentul medical şi moaşa au obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor. indiferent de persoană. în sistem public şi/sau în sectorul privat. Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va reatesta competenţa profesională a acestora. stabiliţi pe teritoriul României. . Art. . în vederea reluării activităţii.Asistentul medical şi moaşa sunt obligaţi să păstreze secretul profesional. Art. 12.(1) În exercitarea profesiei.(1) Angajarea şi promovarea profesională sau administrativă a asistentului medical şi a moaşei în sistemul sanitar public şi privat se realizează în condiţiile legii. 14. . Art. Art. precum şi în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate. asistentul medical şi moaşa nu sunt funcţionari publici. 18. 11. Asistentul medical şi moaşa recunosc rolul celorlalţi membri ai echipei medicale şi participă la menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acesteia. (2) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională. 13. organele judiciare sau autorităţile competente. 15.(1) În cazul în care un asistent medical sau o moaşă îşi întrerupe activitatea profesională pe o perioadă mai mare de 5 ani. 17. asistentul medical şi moaşa sunt obligaţi să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. În cazul exercitării profesiei de liberă practică independentă pentru îngrijiri de sănătate. (3) Prevederile alin. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moaşă ori care practică profesia în mod nelegal. este în drept să sesizeze. (2) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. protecţia asistentului medical şi a moaşei se face de către angajator. după caz.255 Art.(1) Asistenţii medicali şi moaşele îşi desfăşoară activitatea conform pregătirii profesionale. . cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. SECŢIUNEA a 2-a Formarea în profesia de asistent medical şi în profesia de moaşă . Art. 1 şi sunt stabiliţi în România îşi pot desfăşura activitatea şi ca titulari sau asociaţi ai cabinetelor de practică independentă pentru îngrijiri de sănătate. 16. prin preşedintele filialei respective. (1) se aplică şi asistenţilor medicali şi moaşelor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. . . (3) Asistenţii medicali şi moaşele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. . . loc sau situaţie. (2) Asistentul medical licenţiat şi moaşa licenţiată pot fi cadre didactice universitare în instituţii de învăţământ superior care pregătesc asistenţi medicali sau moaşe. prin societăţile de asigurări. precum şi personal de cercetare în instituţii de cercetare. (2) Activitatea asistenţilor medicali şi a moaşelor se desfăşoară în cadrul echipei medicale sau independent pentru îngrijiri de sănătate.

. colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman. cât şi pentru cel privat. conform legii. în funcţie de dinamica sectorului sanitar. este autorizat ca. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical cu studii superioare de scurtă durată sau asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată. cu o durată de 3 ani. (3) Certificatul de asistent medical. (2) Asistenţii medicali şi moaşele.(1) În învăţământul postliceal sanitar se pot înscrie absolvenţii de liceu cu certificat de absolvire sau diplomă de bacalaureat. (4) Planurile de învăţământ şi curricula de pregătire pentru formele de învăţământ prevăzute la alin. pentru facultăţile de asistenţi medicali licenţiaţi şi pentru facultăţile de moaşe se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. . 19. Art. respectiv diploma de licenţă vor menţiona competenţa profesională dobândită. facultăţile de asistenţi medicali generalişti şi facultăţile de moaşe funcţionează în componenţa actualelor universităţi de medicină şi farmacie acreditate şi în structura instituţiilor de învăţământ superior. 23. conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară.Formarea continuă a asistenţilor medicali şi a moaşelor se face în instituţii abilitate de către Ministerul Sănătăţii. Art. . . precum şi facultăţile de asistenţi medicali licenţiaţi şi facultăţile de moaşe sunt supuse procesului de evaluare. respectiv în facultăţi de moaşe. (2) Absolventul şcolii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii postliceale sau asistent medical generalist. respectiv colegiile universitare medicale. Art. . Art. . . a studenţilor din colegiile universitare medicale. care promovează examenul de licenţă. Art. facultăţile de asistenţi medicali licenţiaţi şi facultăţile de moaşe se desfăşoară în unităţi sanitare stabilite de către Ministerul Sănătăţii. Absolventul învăţământului superior medical de lungă durată este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată şi. 22. autorizare şi acreditare. cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul medical preuniversitar. .256 Art. (1) sunt diferenţiate. primesc diplomă de licenţă şi pot urma studii postuniversitare. Art.Absolvenţii de învăţământ superior medical cu o durată de 4 ani.(1) Pregătirea asistenţilor medicali generalişti. a moaşelor şi asistenţilor medicali de alte specialităţi se realizează prin următoarele forme de învăţământ: a) învăţământ superior medical de scurtă şi lungă durată. atât pentru învăţământul public. . potrivit legii. pot accede în colegii universitare cu profil medico-farmaceutic uman şi facultăţi de asistenţi medicali.Colegiile universitare cu profil medico-farmaceutic uman.Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 20. 1 şi 2. 24. 21. absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat. 26. pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de profil şi ale senatelor universitare ale instituţiilor de învăţământ superior. în condiţiile stabilite de senatele universitare. Art. Art. în condiţiile legii. 27. 25. publice sau private. în conformitate cu anexele nr. .Pregătirea practică a cursanţilor din şcolile postliceale de profil.Specializările şi cifrele anuale de şcolarizare pentru şcolile postliceale sanitare de stat. acreditate conform legii. respectiv moaşă.Şcolile sanitare postliceale. diploma de asistent medical. b) învăţământ sanitar postliceal. să stabilească noi specialităţi pentru pregătirea asistenţilor medicali.

28. .La intrarea în profesie. (2) În situaţia în care. eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă.257 CAPITOLUL II Dispoziţii privind exercitarea. în lipsa acestuia. c) certificatul de sănătate sau atestatul echivalent al acestuia. (1) va cuprinde: a) documentul de identitate. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul în România. în cazul în care intrarea în profesie se face în România iar. Art. titlul de calificare oficială în profesia de asistent medical generalist sau. (2) Dosarul prevăzut la alin. titlul de calificare oficială în profesia de moaşă obţinut în România. (1). ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene SECŢIUNEA 1 Dispoziţii privind facilitarea dreptului de stabilire Art. a profesiei de asistent medical generalist şi a profesiei de moaşă de către asistenţii medicali generalişti şi moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. în lipsa acestuia. . respectiv. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta autorităţilor competente române certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă ori. după caz. Art. cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. autorităţile competente române acceptă din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate. obţinute într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate. respectiv. 29. în profesia de moaşă. d) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienţă. se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii. cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.(1) Solicitările asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. un document echivalent emis de acel stat. vor prezenta autorităţilor competente române certificatul de sănătate fizică şi psihică.(1) Pentru accesul la una dintre activităţile profesionale sau pentru exercitarea acesteia. în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de către persoana interesată. la una dintre activităţile profesionale. emis de statul membru de origine sau de provenienţă. asistenţii medicali generalişti şi moaşele. într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. respectiv. documentul echivalent emis de statul respectiv. asistenţii medicali generalişti şi moaşele. nu emite cetăţenilor săi un astfel de document. respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cazul titlurilor de calificare oficială în profesia de asistent medical generalist şi. 30. . ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. pe teritoriul României. în consecinţă. recunoscut într-un stat membru al Uniunii Europene. b) titlul de calificare oficială în profesia de asistent medical generalist sau. statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de cerinţă şi. . pentru accesul şi exercitarea activităţii prevăzute la alin. (3) Deciziile autorităţilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ. titlul de calificare oficială în profesia de moaşă obţinut sau.

respectiv. precum şi cu privire la sancţiunile penale interesând exerciţiul profesiilor de asistent medical generalist şi. 29 şi 31 sunt valabile 3 luni de la data emiterii. 32. Autorităţile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. comise de asistenţii medicali generalişti sau moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. (4) Autorităţile competente române decid asupra naturii şi amplorii investigaţiilor pe care le întreprind în situaţiile pentru care au fost sesizate şi comunică statului membru gazdă.(1) Atunci când autorităţile competente române au cunoştinţă de fapte grave şi precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei de asistent medical generalist sau a profesiei de moaşă în România. în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia. 33. pentru moaşele cetăţeni români. anterior stabilirii în statul membru gazdă şi în afara teritoriului său. atunci când solicită accesul la una dintre activităţile profesionale. în Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România pe durata prestării temporare de servicii. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. (5) Autorităţile competente române asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise. (1) încalcă dispoziţiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni. . 31. respectiv.(1) În vederea prestării temporare de servicii în România. aplicate asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor.Documentele prevăzute la art. . respectiv. sunt înregistraţi. (2) Exercitarea activităţilor de asistent medical generalist şi. asistenţii medicali generalişti şi moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. (3) Autorităţile competente române analizează informaţiile transmise de statul membru gazdă cu privire la faptele grave şi precise comise de asistenţii medicali generalişti şi moaşele cetăţeni români sau care provin din România. la cerere. după o procedură simplificată. autorităţile competente române informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliţi. persoanele prevăzute la alin. 28. acestea informează statul membru de origine sau de provenienţă al celor în cauză. 31. consecinţele care rezultă cu privire la atestatele şi documentele pe care le-au emis în cazurile respective. pe durata exercitării profesiei în România. stabiliţi în unul din aceste state. de moaşă. . (2) Autorităţile competente române comunică statului membru gazdă informaţiile solicitate cu privire la sancţiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă. anterior stabilirii în România şi în afara teritoriului său. pe durata prestării temporare de servicii în România. fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activităţii profesionale sau asupra exercitării profesiei în acel stat. prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii. se face cu respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege pentru asistenţii medicali generalişti şi. (3) Atunci când. SECŢIUNEA a 2-a Dispoziţii cu privire la libera prestare a serviciilor Art. 37. în aceste situaţii.258 (4) În situaţia prevăzută la art. de moaşă. în vederea aplicării prevederilor art. cererea de reexaminare suspendă termenul legal de soluţionare. . ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. Art. Art.

Art. declaraţie în care se precizează durata de prestare a activităţii profesionale. prevăzut de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauză.(1) În caz de prestare temporară a serviciilor care antrenează deplasarea prestatorului în România. dovezile prevăzute la art. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor. stabiliţi în România. în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora. temporar sau definitiv. În cazuri urgente.Începând cu data aderării la Uniunea Europeană. iar. stabiliţi în unul din aceste state. . 34. se face pe baza următoarelor documente: a) declaraţia prealabilă adresată autorităţilor competente române de către solicitant. 38. . (1) lit. au dreptul de a ataşa la . moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. (1) au obligaţia de a informa în prealabil Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României. în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de lege. autorităţile competente române vor retrage.Asistenţii medicali generalişti şi moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. respectiv de moaşă. după caz. 1 lit. .259 Art. răspund potrivit legii. respectiv. . ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. natura şi locul de desfăşurare a acesteia. cu ridicarea dreptului de liberă practică a profesiei. în caz de urgenţă.(1) Prestarea temporară de servicii pe teritoriul României de către asistenţii medicali generalişti şi de către moaşele. b) dovezi prin care autorităţile competente ale statului membru în care este stabilit solicitantul atestă că acesta exercită legal activităţile respective pe teritoriul acelui stat. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care. precum şi asistenţilor medicali generalişti şi.(1) Asistenţii medicali generalişti şi. respectiv. moaşelor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 34 alin. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. respectiv. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. 36. moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. (2) Documentele prevăzute la alin. 35. respectiv. . moaşelor cetăţeni români. b)-d). stabiliţi în unul dintre aceste state. declaraţia poate fi făcută în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestării activităţii cu caracter urgent. care exercită profesia în România. sunt exceptaţi de la procedura de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate. asistenţii medicali generalişti şi. (2) Persoanele prevăzute la alin. în timpul exercitării profesiunii în România. b) eliberate asistenţilor medicali generalişti şi. SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii comune cu privire la dreptul de stabilire şi libera prestare de servicii Art. Art. cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. Art. 37. c) dovezi prin care autorităţile competente ale statului membru de origine sau de provenienţă atestă că solicitantul este posesor al unui titlu de calificare oficială de asistent medical generalist. încalcă legile şi regulamentele profesiei.

respectiv.260 titlul profesional corespunzător prevăzut la art. Art. precum şi Comisia de disciplină. dobândite în condiţiile legii. . moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene.(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională a asistenţilor medicali şi a moaşelor. 4 titlul legal de formare obţinut în statul membru de origine sau de provenienţă. (2) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are autonomie instituţională. Comisia de specialitate a moaşelor. care sunt stabiliţi şi exercită profesia în România. au obligaţia de a se informa la autorităţile competente române cu privire la legislaţia care reglementează sectorul de sănătate. Titlul legal de formare va fi însoţit de numele şi locul instituţiei sau al organismului emitent. SECŢIUNEA a 2-a Atribuţiile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Art. (2) În vederea furnizării informaţiilor prevăzute la alin. 40. autorităţile competente române vor organiza la nivelul structurilor teritoriale şi centrale birouri de informare legislativă. . (4) Patrimoniul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se constituie din bunuri mobile şi imobile. (3) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are sediul central în municipiul Bucureşti. forma corespunzătoare a titlului. . 42.În cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se înfiinţează Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti. Art. comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali. neguvernamentală. (1). CAPITOLUL III Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Art. apolitică.(1) Atribuţiile generale ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România sunt: .(1) Asistenţii medicali generalişti şi. eventual. având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical şi. indicată de autorităţile competente române. (2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară. neînsuşită de beneficiar. de interes public. în exerciţiul profesiei. în măsura în care nu este identic cu titlul profesional. precum şi cu privire la Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. abrevierea acestui titlu. nonprofit. 41. domeniul securităţii sociale. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. 39. în limba statului emitent şi. respectiv. acesta va utiliza. . a profesiei de moaşă cu drept de liberă practică.

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la înscrierea asistenţilor medicali şi a moaşelor în Registrul unic naţional al asistenţilor medicali şi moaşelor din România şi la actualizarea permanentă a acestuia. la elaborarea criteriilor şi standardelor de evaluare a calităţii îngrijirilor de sănătate şi asigură aplicarea acestora. interne şi internaţionale. c) supraveghează respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical şi. alături de instituţiile abilitate centrale sau teritoriale ca. m) reprezintă asistenţii medicali şi moaşele. valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţii medicali şi pentru moaşe. n) stabileşte. b) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi. luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora.261 a) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi asigură aplicarea lor. criteriile şi condiţiile privind asigurarea calităţii îngrijirilor de sănătate pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii. e) elaborează şi adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. deontologie profesională şi a cazurilor de malpraxis. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. în funcţie de gradul riscului profesional. j) controlează şi supraveghează împreună cu Ministerul Sănătăţii modul de exercitare a profesiei de asistent medical şi de moaşă. i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali şi moaşe. l) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă pentru îngrijiri de sănătate. g) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică. de moaşă. f) îi reprezintă pe membrii săi în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale. specializării şi creşterii gradului de competenţă profesională a asistenţilor medicali şi moaşelor. Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România are următoarele atribuţii: a) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării la organizarea educaţiei continue. în calitate de organ de jurisdicţie profesională. indiferent de forma şi de unitatea sanitară în care se exercită. la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia. să fie asigurată calitatea îngrijirilor de sănătate. (2) În domeniul formării profesionale. d) participă. în unităţile sanitare publice şi private. q) poate formula acţiuni în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi. care desfăşoară activităţi de îngrijire în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. prin structurile naţionale şi teritoriale. respectiv în profesia de moaşă. k) eliberează avizul necesar dobândirii autorizaţiei de liberă practică în profesia de asistent medical. libertatea şi independenţa profesională a asistentului medical şi a moaşei în exercitarea profesiei. respectiv. . r) elaborează ghiduri şi protocoale de practică. p) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia sistemului de sănătate. apără onoarea. o) acţionează.

. ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. şi pensionarii asistenţi medicali şi. naţionale sau teritoriale. d) de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi de a fi informat despre desfăşurarea acestora. b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi a filialelor acestuia. şi de a primi informaţiile solicitate. . 44. stabiliţi în România. 43. membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi asistenţii medicali şi moaşele cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. (6) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România o pot păstra. la cerere. f) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor. .Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România au următoarele drepturi: a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. d) organizează centre de pregătire lingvistică. necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moaşele cetăţeni ai statelor membre ai Uniunii Europene. c) susţine activitatea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate. conform prevederilor prezentei legi. (3) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. SECŢIUNEA a 4-a Drepturi şi obligaţii Art. 10. (5) Pot deveni.262 b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei şi tematicilor de concursuri şi examene pentru asistenţii medicali şi pentru moaşe. (4) Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se va face numai pentru asistenţii medicali şi moaşele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. moaşe. c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. care se eliberează la înscriere. la cerere. (2) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se pierde pe durata suspendării sau în caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moaşă. în condiţiile prezentei legi. e) de a participa la programe de perfecţionare pentru asistenţii medicali şi pentru moaşe. respectiv. care au practicat profesia.(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se dobândeşte la cerere. SECŢIUNEA a 3-a Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Art.

manifestând un comportament demn în exercitarea profesiei. c) să respecte şi să aplice prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi regulamentele profesiei. de către Consiliul naţional. cât şi pentru membrii lor de familie. recompense. numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică. precum şi calitatea de membru de onoare. precum şi celelalte forme de educaţie continuă avizate de către acesta. f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali şi moaşelor. h) de a li se acorda. h) să respecte Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. i) de a beneficia de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite atât personal. b) să respecte Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi de moaşă. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. (2) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională. Art. e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte. până la realizarea numărului de credite respectiv. diplome de onoare şi de excelenţă. g) să facă dovada cunoaşterii normelor de deontologie profesională şi a celor care reglementează organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. SECŢIUNEA a 5-a Organizarea la nivel teritorial şi naţional .263 g) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România de a-şi menţine locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. asistenţii medicali şi moaşele sunt obligaţi să efectueze cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie continuă creditate. 45. (3) Asistenţilor medicali şi moaşelor care nu realizează. la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România au următoarele obligaţii: a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei. . să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. La cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se iau în calcul programele. i) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi să acţioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creşterii gradului de pregătire profesională. d) să se abţină de la orice faptă menită a aduce prejudicii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România sau prestigiului profesiei de asistent medical şi profesiei de moaşă. pentru merite deosebite. pe parcursul a 3 ani.

2 vicepreşedinţi şi un secretar. c) între 2.21 membri. 48. şi funcţionează prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti. Art. . cu majoritate simplă. d) peste 4.000 asistenţi medicali şi moaşe înscrişi .264 A. . respectiv al municipiului Bucureşti. respectiv a municipiului Bucureşti.000 asistenţi medicali şi moaşe înscrişi .000 asistenţi medicali şi moaşe înscrişi . respectiv ai Consiliului municipiului Bucureşti. pentru filiala municipiului Bucureşti. . c) Biroul executiv. 47. după cum urmează: a) până la 1. În cazul în care la adunarea generală la care au loc alegeri nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanţilor. d) preşedintele. conform normei de un reprezentant la 500 de membri. (3) Alegerile sunt validate în prezenţa a 2/3 din numărul total al reprezentanţilor în adunarea generală. în limitele prevăzute de Statutul şi reglementările Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. b) consiliul judeţean. respectiv.001-4. c) biroul consiliului judeţean. respectiv în municipiul Bucureşti. al cărei rezultat va fi validat.19 membri.(1) Adunarea generală naţională este constituită din reprezentanţii aleşi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.(1) Adunarea generală este constituită din reprezentanţii tuturor asistenţilor medicali şi moaşelor cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă.000 asistenţi medicali şi moaşe înscrişi . . membrii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.001-2. Art. (3) Sediul filialei judeţene este în oraşul de reşedinţă a judeţului. 46. Organizarea la nivel teritorial Art. în termen de două săptămâni se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri. Organizarea la nivel naţional Art. în . în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi. indiferent de numărul participanţilor. b) între 1. respectiv al municipiului Bucureşti. înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. . d) preşedintele. (2) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională. B. respectiv al municipiului Bucureşti. moaşelor.11 membri.(1) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România la nivel naţional sunt: a) Adunarea generală naţională. 51.15 membri. respectiv al municipiului Bucureşti. (4) Consiliul judeţean. Art. b) Consiliul naţional. 50. sunt: a) adunarea generală a asistenţilor medicali şi moaşelor.(1) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este organizat la nivel naţional şi judeţean. membrii consiliului judeţean. va alege dintre membrii săi un birou format din: un preşedinte. (2) Adunarea generală alege prin vot secret. (2) Adunarea generală naţională alege prin vot secret. Art. 49. conform normei de reprezentare de 1 la 50. (2) Organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Consiliul municipiului Bucureşti este format din 25 de membri. . cu majoritate simplă.Organele de conducere ale filialei judeţene.(1) Consiliile judeţene au un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali şi.

(1) Consiliul naţional este alcătuit din câte 2 reprezentanţi ai fiecărui judeţ. c) donaţii. d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice şi din drepturi editoriale. . aleşi prin vot secret de către membrii Consiliului naţional. comisii naţionale de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali. şi la nivel naţional se desfăşoară o dată la 4 ani. 52. . cu respectarea prevederilor legale. în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi. conform prezentei legi. . e) alte surse. Art.Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este coordonat. După această dată Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va organiza alegeri la nivel naţional şi va funcţiona conform structurii prevăzute în prezenta lege. 56. la adunarea generală naţională la care au loc alegeri. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv al municipiului Bucureşti. (4) În cadrul Consiliului naţional funcţionează Comisia naţională de specialitate a asistenţilor medicali generalişti. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical. . . Comisia naţională de specialitate a moaşelor. aleşi de către Adunarea generală naţională. (2) Biroul executiv al Consiliului naţional este alcătuit din preşedinte. 54. Art. şi câte un reprezentant din ministerele cu reţea sanitară proprie.Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România îşi menţin locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. 3 vicepreşedinţi şi un secretar. (3) Adunarea generală naţională adoptă. b) cotizaţii lunare. între sesiunile Consiliului naţional. (2) Consiliul naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă. rămân valabile până la expirarea mandatului. în termen de două săptămâni se va organiza o altă adunare generală naţională de alegeri. potrivit legii. în condiţiile legii. Art. În cazul în care. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România. al cărei rezultat va fi validat. indiferent de numărul participanţilor.(1) Biroul executiv al Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România asigură activitatea permanentă a acestuia. Comisia naţională de disciplină. precum şi departamente şi compartimente de specialitate. 57. . Alegerile organizate conform Legii nr.265 prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi. de Biroul executiv. 53. nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanţilor. sponsorizări. 55. . Art.Organizarea alegerilor la nivel judeţean. precum şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. respectiv 4 reprezentanţi ai municipiului Bucureşti. (3) Consiliul naţional se întruneşte în sesiuni trimestriale şi extraordinare. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. înfiinţarea. Art.Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România se constituie din: a) taxe de înscriere. în baza regulamentului de alegeri elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobat de Consiliul naţional. Art.

(1) lit. Art. în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Ministerul Sănătăţii.(1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art.(1) În vederea facilitării accesului la exerciţiul profesiei de asistent medical generalist şi. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. persoanei juridice consemnatare a contractului individual de muncă şi. prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. 61. Art. 58.Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză. . a profesiei de moaşă pe teritoriul României. aprobată de acesta la propunerea comisiilor de specialitate. 63. 58 alin. respectiv. . după caz. Art.266 SECŢIUNEA a 6-a Răspunderea disciplinară Art. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. de moaşă. nu exclude răspunderea civilă. . . respectiv. b) avertisment. 59. c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. a) şi b) se aplică de către consiliul teritorial al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. recunoaşte calificările de asistent medical generalist şi. CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale Art.(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Sancţiunile prevăzute la art. 62. Ministerului Sănătăţii. Ordinul Asistenţilor Medicali din România îşi schimbă denumirea în Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi Registrul unic al asistenţilor medicali din România îşi schimbă denumirea în Registrul unic naţional al asistenţilor medicali şi moaşelor din România. în funcţie de gravitatea abaterii. 58. şi li se va aplica una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. elaborate în conformitate cu prevederile acesteia. dobândite .(1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România care încalcă normele de exercitare a profesiei şi nu respectă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România răspund disciplinar. c) şi d) pot fi contestate la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa sancţionată. contravenţională şi penală. în termen de 30 de zile de la comunicare. (1) lit. d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii de anulare a autorizaţiei de liberă practică a profesiei pentru o perioadă limitată sau definitiv. a) şi b) se pot adresa comisiei teritoriale de disciplină a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România care a aplicat sancţiunea. (1) lit. Art. (2) Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România funcţionează în baza prezentei legi şi în baza reglementărilor proprii. . c) şi d) se aplică de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România numai după efectuarea unei expertize de către o comisie alcătuită din cel puţin 5 membri. 60. . consiliului teritorial al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Titluri oficiale de calificare de asistent medical I.Perfecţionarea asistenţilor medicali şi a moaşelor se poate face prin specializări şi competenţe conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii. 68. ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene. Art. în altă specialitate decât cea de asistent medical generalist. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. nr. Art. cetăţenilor acestora.(1) Anexele nr. se elaborează de către Ministerul Sănătăţii. 65. . organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România.Practicarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă de către persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi. certificatelor şi titlurilor de asistent medical generalist şi. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. Art. profesia de optician medical şi profesia de tehnician dentar se asimilează profesiei de asistent medical. (3) Normele privind definirea titlurilor profesionale şi a domeniilor de activitate pentru asistenţii medicali formaţi în celelalte specialităţi se elaborează de către Ministerul Sănătăţii. . iar încadrarea în muncă se face conform legii. (2) Titlul profesional de asistent medical generalist şi titlul profesional de moaşă se modifică numai prin lege. (3) Celelalte titluri profesionale de asistent medical prevăzute în anexa nr. respectiv. 1 lit. într-un stat membru al Uniunii Europene. dobândite în România . publicată în Monitorul Oficial al României.(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. . 70. 67. ANEXA Nr. Art. 425 din 31 iulie 2001. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. C se modifică şi se completează prin hotărâre a Guvernului. de cetăţenii acestor state.Calificările profesionale dobândite de asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene. în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. .În sensul prezentei legi. 69.267 în conformitate cu normele Uniunii Europene. eliberate de un stat membru al Uniunii Europene. (2) Normele privind recunoaşterea diplomelor. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. Partea I. în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. 66. Art. de moaşă. . Art. 64. precum şi deciziile Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. înfiinţarea. Titluri oficiale de calificare de asistent medical. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 1 A. se recunosc în scop profesional de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. se abrogă Legea nr. se publică de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România în Monitorul Oficial al României. Partea I. profesia de asistent medical de farmacie. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Codul de etică şi deontologie al asistentului medical şi al moaşei din România. într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical. care privesc organizarea şi funcţionarea acestuia. . . Art. de un stat aparţinând Spaţiului Economic European şi de Confederaţia Elveţiană.

d) certificat de competenţe profesionale.diplomă de absolvire colegiu universitar de profil. obţinute sau. asistent medical medicină generală. Cercetării şi Tineretului Asistent medical cu studii superioare de lungă durată . B. respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Tineretului.diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist I. eliberate sau. recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.268 Asistent medical cu studii medii . 1 şi certificat de confirmare ca asistent medical generalist sau asistent medical medicină generală. Cercetării şi Tineretului. Cercetării şi Tineretului II. Titluri oficiale de calificare de asistent medical generalist.diplomă de licenţă. c) certificat de competenţe profesionale. eliberată de Ministerul Educaţiei. b) diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical medicină generală. după caz. d) atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii. de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau. Diplome. recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene. b) certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară. titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de îngrijiri generale. titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România. eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Ministerul Educaţiei. Asistent medical cu studii superioare de scurtă durată .diplomă de absolvire colegiu universitar de profil. Asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată . eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Ministerul Educaţiei. eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. eliberată de Ministerul Sănătăţii sau Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei. eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cercetării şi Tineretului. eliberată de Ministerul Educaţiei. eliberat de Ministerul Sănătăţii. c) certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical generalist. într-un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. e) una dintre diplomele prevăzute în anexa nr. certificate. Cercetării şi Tineretului. în cazul dovezilor de calificare . certificate. atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei. respectiv. asistent medical medicină generală. în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate. dobândite în România Asistent medical generalist: a) atestat de echivalare de studii de asistent medical generalist. Diplome. eliberată de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei Asistent medical cu studii postliceale: a) diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau diplomă de şcoală tehnică sanitară eliberată de Ministerul Sănătăţii. eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Tineretului Asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată . Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei/Ministerul Educaţiei Naţionale. după caz. asistent medical generalist. Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Ministerul Educaţiei.diplomă de licenţă. eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Cercetării şi Tineretului II.

de obstetrică-ginecologie. de un stat membru aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană cetăţenilor acestora sau. Moaşă cu studii superioare de lungă durată: . B. c) certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară în specialitatea: asistent medical obstetrică-ginecologie. eliberate sau.269 de asistent medical generalist. eliberat de Ministerul Sănătăţii. Titluri oficiale de calificare în profesia de moaşă I. dobândite într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate. după caz. titluri sau alte dovezi de calificare de moaşă. asistent medical obstetrică-ginecologie. Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei. Cercetării şi Tineretului. Titluri oficiale de calificare de moaşă. 1 lit. certificate. eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi Ministerul Sănătăţii. recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene.diplomă de licenţă II. d) una dintre diplomele prevăzute în anexa nr. . care atestă formarea în alt domeniu de activitate al asistentului medical. eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. eliberată de Ministerul Sănătăţii. C. Diplome. b) diplomă de absolvire şcoală sanitară postliceală în specialitatea: asistent medical obstetrică-ginecologie. respectiv. în cazul dovezilor de calificare de moaşă într-un stat terţ şi care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre menţionate. A. ANEXA Nr. şi certificat de confirmare ca asistent medical. 2 A. atestatul de echivalare emis de Ministerul Educaţiei. Titlul profesional: moaşă. Titluri profesionale de asistent medical Asistent medical generalist Asistent medical de îngrijiri generale de sănătate Asistent medical obstetrică-ginecologie Asistent medical pediatrie Asistent medical balneofizioterapie Asistent medical igienă Asistent medical igienă şi sănătate publică Asistent medical laborator clinic Asistent medical radiologie şi imagistică Asistent medical farmacie Asistent medico-social Asistent medical de nutriţie şi dietetică Asistent medical de ocrotire Asistent de balneofiziokinetoterapie şi recuperare Asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale Asistent de profilaxie stomatologică Asistent igienist pentru cabinet stomatologic Asistent pentru stomatologie asistenţă dentară. obţinute în România Moaşă: a) atestat de echivalare în specialitatea asistent medical obstetrică-ginecologie.

e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile. atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală. în conformitate cu resursele umane. Art. 46 din 21/01/2003 Publicat in Monitorul Oficial. . terapeutic ori de reabilitare. fără nici o discriminare.În sensul prezentei legi: a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical. religiei. Partea I nr. 2. .Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană. originii naţionale sau sociale. 3.Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune. d) prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare. 1. b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei. Art. vârstei. apartenenţei etnice. precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului. . 51 din 29/01/2003 DREPTURILE PACIENTULUI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. sexului. opţiunilor politice sau antipatiei personale. tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv. financiare şi materiale. c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale. .270 Lege nr.

. inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale.(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului. consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar. (2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator. . Art.Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. . 14. . 17. . 12. 10. Art.Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa. Art. la externare. 16. Art. precum şi la modul de a le utiliza. în scris.În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă.Pacientul are dreptul să solicite şi să primească. pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. . . se va căuta o altă formă de comunicare.Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos. Art. 6. . . CAPITOLUL III Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală Art. iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul.Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi. dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate. (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. Art. Art. răspunderea pentru decizia sa. .Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor. 15. . Art.Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile. diagnosticului. a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri. 8. . 11.Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.271 CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informaţia medicală Art. personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintro exprimare anterioară a voinţei acestuia. 5. informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau. . . 13. după caz. a alternativelor existente la procedurile propuse. . 9. Art. cu acordul pacientului. cu minimalizarea terminologiei de specialitate. Art. diagnostic şi tratament. precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Art. un rezumat scris al investigaţiilor. 4. 7. consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Art. clar. în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română. decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal. a intervenţiilor medicale propuse.

26. . Art. tratamentul. tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său. are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi. 18. (2) Pacientul. Art. cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea.(1) Orice amestec în viaţa privată. . . .272 Art. Art. Art. educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii. Art. . cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. rezultatele investigaţiilor. fără nici o discriminare. datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. .Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. cu excepţia cazului prevăzut la art. . diagnosticul. 28. prognosticul. prin serviciile de sănătate. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa.Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. păstrarea. implicaţi în tratamentul pacientului. (2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.Pacientul are dreptul la informaţii. Art. 20. Art.Toate informaţiile privind starea pacientului. 22. (3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. . 24. 21. 25. folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său. în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. CAPITOLUL V Drepturile pacientului în domeniul reproducerii Art. 23. Art. acordarea consimţământului nu mai este obligatorie. familială a pacientului este interzis. . 19. CAPITOLUL VI Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale . CAPITOLUL IV Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului Art. 26. . 27.(1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat. . cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul.Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. Art.Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă. rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului. (2) Se exceptează de la prevederile alin. de specialitate sau de medicină generală. selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. .Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 34. de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice. (2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice. 29. material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. anual. . (2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului. . contravenţională sau penală. . (2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii. . oferite de medici. conform prevederilor legale. . precum şi situaţia existentă cu una optimă. . . al prietenilor. Art.(1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective. cadre medii sau de alt personal calificat.(1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat. CAPITOLUL VII Sancţiuni Art. .Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului. Art. 36.(1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. Art. Art. în program continuu. (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii. după caz.Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical. 30. 37. cu respectarea legii. mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei. în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării. răspunderea disciplinară.273 Art. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme. precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. Art. de suport spiritual. La solicitarea pacientului. 35. 32. . 33. 31. spitaliceşti şi ambulatorii.(1) Autorităţile sanitare dau publicităţii. . în măsura posibilităţilor.(1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. 38.

. e) intervenţiile medicale propuse. Partea I. religie. . Partea I. sex. personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinţei. Art. denumite în continuare unităţi. d) starea propriei sănătăţi. Art. precum şi orice alte dispoziţii contrare. fără discriminare pe bază de rasă.Unităţile sanitare de orice fel. b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. Art. . acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale. 78. (2) Fiecare unitate trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane. apartenenţă etnică. Art. 3. dacă aceasta este cunoscută.În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa. Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia. (2) În situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului. se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului. unităţile au obligaţia efectuării în cel mai scurt timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de specialitate.Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 4. . f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată. i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale. vârstă. 54 din 10 iulie 1978. 5. . 1. Art. 2. care se publică în Monitorul Oficial al României.Unităţile trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale. . Partea I. nr. Normă din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. g) alternativele existente la procedurile propuse. au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la: a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. în limitele capacităţii sale de înţelegere. pentru efectuarea unei intervenţii medicale. 39. . 46/2003 Art. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei. opţiune politică sau antipatie personală.(1) În situaţia în care. . acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei. . h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică. care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale. 108 şi 124 din Legea nr.La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. Art. iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul.(1) Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale. j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor. publicată în Buletinul Oficial.274 (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 40. Art. c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi. 6. origine naţională.

Art. Art.(1) Unităţile au obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare şi de personal acreditat. (2) În toate situaţiile care nu sunt prevăzute la alin. . 16. tratamentul sau îngrijirile acordate. (2) Plata serviciilor medicale acordate pacienţilor internaţi de către medicii prevăzuţi la alin. . . unităţile stabilesc parteneriate cu alte unităţi medicale publice şi nepublice. spitaliceşti şi ambulatorii. fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică. . unităţile trebuie să asigure condiţiile necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de vedere al eficienţei şi lipsei de riscuri. dar numai cu consimţământul acestora. precum şi pentru acordarea de servicii medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii. (2) Intervenţiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenţa condiţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. . unităţile le pot utiliza. Art. Art. . 9. . Art. de suport spiritual şi material pe tot parcursul îngrijirilor medicale. . . 14. 12.În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii. .Unităţile pot asigura. se acordă prioritate salvării vieţii mamei. cadrul adecvat în care acesta poate beneficia de sprijinul familiei şi al prietenilor. cadre medii sanitare şi de alt personal calificat.În situaţiile în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru sănătatea femeii gravide.(1) Fotografierea sau filmarea pacienţilor în unităţi. la cererea pacientului sau a familiei acestuia. (1) numai în cazuri de urgenţă apărute în situaţii extreme.275 Art. Art. se efectuează fără consimţământul acestora. care dispun de medici.Participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică medicală a persoanelor care nu sunt capabile să-şi exprime voinţa poate fi realizată numai după obţinerea consimţământului reprezentanţilor legali şi numai în situaţia în care cercetarea respectivă este efectuată şi în interesul pacienţilor.În scopul asigurării continuităţii îngrijirilor acordate pacienţilor. (1) unităţile sunt obligate să asigure obţinerea consimţământului pacientului.(1) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial. precum şi a serviciilor comunitare necesare după externare. unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora. 8.Unităţile trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale. Art. 15. familială a pacientului influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului. în cazurile în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale. unităţile cu paturi trebuie să asigure condiţiile necesare pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale. 13. 7.(1) La cererea pacienţilor internaţi. (2) În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată. Art. 11. Art. . 10.

276 Ordonanţă de urgenţă nr. . în mod echitabil şi nediscriminatoriu. oricărui asigurat. 1. f) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază. g) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar. a statului şi a angajatorilor la managementul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. . a medicului specialist din ambulatoriu şi a unităţii sanitare. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. (3) Pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale.(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază. c) alegerea liberă de către asiguraţi a medicului de familie. Aceste asigurări nu sunt obligatorii. b) solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor. pe baza următoarelor principii: a) alegerea liberă a casei de asigurări de sănătate. e) participarea persoanelor asigurate. d) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(1) Sunt asiguraţi. necesare în scopul recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice. potrivit legii. c) pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile medicale. efectuat pentru toate tipurile de furnizori. care conferă dreptul de a putea intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. auzului. inclusiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice. pentru protezarea membrelor. de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat. orteze. suportată de asiguraţi. (3) Administrarea fondului se face. (1) nu se aplică în cazul prezentei ordonanţe de urgenţă. materialele sanitare. serviciile de îngrijire a sănătăţii. dobânzi. denumit în continuare fondul. . următorii termeni se definesc astfel: a) serviciile medicale sunt acele servicii şi produse furnizate de către persoane fizice şi juridice. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Definiţiile care pot exista în alte legi şi care sunt diferite de cele prevăzute la alin. potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. şi. 4. materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale. dispozitive de mers şi alte materiale specifice. din subvenţii de la bugetul de stat. toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară. de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. respectiv proteze. b) furnizorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate oficial şi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru a furniza servicii sau produse medicale. 2. denumită în continuare contribuţie.277 Art. prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti. medicamentele. 3. dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii şi se suportă din fond. este un fond special care se constituie şi se utilizează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) CNAS poate propune Ministerului Sănătăţii şi Familiei proiecte de acte normative care au incidenţă asupra constituirii şi utilizării fondului. f) contractarea este procedura care reglementează condiţiile furnizării serviciilor de către furnizori pentru cei asiguraţi de casele de asigurări. (2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate. respectiv. . CAPITOLUL II Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate Art.(1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. denumită în continuare CNAS. în condiţiile contractuluicadru. în condiţiile legii. Ordinii Publice. g) preţ de referinţă este preţul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata medicamentelor.(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. e) acreditarea este un proces de evaluare externă a calităţii serviciilor de sănătate. denumite în continuare case de asigurări. sponsorizări. Art. precum şi din alte surse . necesar pentru a obţine permisiunea de a furniza servicii medicale în România. fiind o condiţie obligatorie pentru încheierea contractului. h) dispozitivele medicale cuprind materialele sanitare pentru corectarea văzului. Transporturilor şi Locuinţei şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. d) autorizarea reprezintă un control al calificării şi al respectării legislaţiei existente în domeniu. precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul sau . potrivit politicii de preţuri a Ministerului Sănătăţii şi Familiei. .donaţii.

dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare. dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi. cu modificările şi completările ulterioare. pensie sau din alte resurse. prin codul furnizorului.R. prin Ordonanţa Guvernului nr. f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. d) diagnostice medicale cu risc vital. răniţilor. f) grupa sanguină şi Rh.eliberat prin grija casei la care este înscris asiguratul.278 reşedinţa în România. .(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ . (3) Datele minime care vor fi înregistrate şi accesate pe cardul de asigurat sunt: a) datele de identitate şi codul numeric personal. precum şi cele provenite din pensii. c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. aprobată prin Legea nr. potrivit Legii nr. precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.O. c) înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale. d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă. aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate. 6. 416/2001 privind venitul minim garantat. care se suportă din fond. precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. . 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora. soţia şi părinţii fără venituri proprii. până la vindecarea respectivei afecţiuni. cu modificările şi completările . pensionarii militari. Art. dacă nu realizează venituri din muncă. tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. În această calitate au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. b) soţul. şi alte categorii de pensionari.adeverinţă sau carnet de asigurat . Art. cu modificările şi completările ulterioare. 5. e) pensionarii de asigurări sociale. (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în România. dacă sunt elevi. cu modificările şi completările ulterioare. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. prin Legea nr. pensionarii I.V. h) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social. g) femeile însărcinate sau lăuzele. e) consimţământul referitor la donarea de ţesuturi şi organe. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. la propunerea CNAS. republicat. fără plata contribuţiei: a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani. republicată. În termen de un an de la aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă va fi introdus cardul electronic de asigurat. 189/2000. (2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS. 2 din Legea nr. b) dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. republicată. precum şi persoanele prevăzute la art. (3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. 44/1994 privind veteranii de război. pensie sau alte surse şi se află în îngrijirea familiei. precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 113 şi 114 din Codul penal. convenţii sau protocoale internaţionale de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României. denumit în continuare OAMR. (3) Prevederile alin. (1): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România. procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate şi a majorărilor de întârziere. Ministerul Sănătăţii şi . b) se află în concediu medical. denumit în continuare CMR. Colegiului Farmaciştilor din România. (2) Drepturile prevăzute la alin. dacă nu au venituri. 9. denumit în continuare CFR. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut. . (2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii. persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii liberale sau celor care sunt autorizate. Art. 7. în condiţiile prevăzute de acordurile. de alocaţie de sprijin. înţelegeri. materiale sanitare şi dispozitive medicale.În cazul neachitării în termen a contribuţiilor datorate fondului. potrivit procedurilor instituite de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. direct sau prin casele de asigurări. . după caz. cu plata contribuţiei din alte surse. Art. precum şi cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri. medicamente. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) satisfac serviciul militar în termen. convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă. b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară. i) persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art.279 ulterioare. 105. să desfăşoare activităţi independente. în concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani.(1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane cu contract individual de muncă sau convenţie civilă. 10. . Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară.(1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale. d) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau. înţelegerile. pe durata acesteia.(1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene. servicii de îngrijire a sănătăţii. (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări declaraţii privind obligaţiile ce le revin faţă de fond. (2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. şi Ordinului Asistenţilor Medicali din România. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România. până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Art. SECŢIUNEA a 2-a Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor Art. precum şi persoanelor fizice. CNAS. cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie. potrivit legii. 8. după caz. . c) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv.

(8) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. unitatea spitalicească ce le va acorda servicii medicale. norme proprii de aplicare a contractului-cadru. care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. f) internarea şi externarea bolnavilor. suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate. l) coplata pentru unele servicii medicale. (3) Contractul-cadru reglementează. 11. Art. (5) Prevederile alin. (7) În cazul nefinalizării normelor metodologice. (2) Asiguraţii au următoarele drepturi: a) să aleagă medicul de familie. cu avizul CNAS. din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare. în principal. . (4) Prin contractul-cadru se stabilesc condiţiile organizării licitaţiilor în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii de bază.(1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident. j) prescrierea şi eliberarea medicamentelor. Ordinii Publice. în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. a medicamentelor. b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită. precum şi casa de sănătate la care se asigură. (3) lit. b) lista serviciilor medicale. modul de decontare şi actele necesare în acest scop. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice. inclusiv la domiciliu. (6) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru. Transporturilor şi Locuinţei vor elabora.280 Familiei elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului-cadru până la data de 30 noiembrie. Ministerul Sănătăţii şi Familiei le va elabora şi le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la: a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate. până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor. c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la . a procedurilor terapeutice. (6). i) condiţiile generale de acordare a tratamentului ambulatoriu. dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. e) se realizează prin consultarea reprezentanţilor legali ai furnizorilor de servicii medicale. a dispozitivelor de mers şi de autoservire. g) criteriile de internare în spital. e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază. h) asigurarea tratamentului spitalicesc. a protezelor şi a ortezelor. adaptate la specificul organizării asistenţei medicale. a materialelor sanitare. dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. medicul specialist din ambulatoriu. care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui CNAS. a serviciilor de îngrijiri. d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului. c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii. a). cu consultarea CMR. k) modul de informare a asiguraţilor. măsuri de îngrijire la domiciliu sau de recuperare. CFR şi OAMR.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale. materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu. f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar. 15. 11 sunt următoarele: a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii. a nivelului de contribuţie şi a modalităţii de plată.Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an. i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică. Art. c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru. prin casele de asigurări. denumită în continuare coplată. 12. . g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi spitale acreditate. d) să beneficieze de servicii medicale. . g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând diferenţa dintre tarifele acceptate la plată de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţă. al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii. d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi. medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată. în condiţiile stabilite prin contractul-cadru. Art. h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat. . l) să beneficieze de servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu.Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. stabilit prin contractul-cadru. b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate. asiguraţii vor fi informaţi permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii. precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap de gradul I internate se suportă de către casele de asigurări numai dacă.Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani. f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii. 14. Art. potrivit criteriilor stabilite de comun acord de către CNAS şi de CMR. asupra serviciilor de care beneficiază.(1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor. k) să beneficieze de dispozitive medicale şi alte materiale specifice.281 data înscrierii pe listele acestuia. . în condiţiile legii. medicamente. . 16. j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare. de reducere şi de evitare a cauzelor de . CAPITOLUL III Servicii medicale suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate SECŢIUNEA 1 Servicii medicale profilactice Art. Art. 13. inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor. h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă. e) să li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an. e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului. precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. în funcţie de sex şi de grupa de vârstă căreia îi aparţin.

b) urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului. chirurgical şi unele proceduri de recuperare. (2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenţi medicali şi de alt personal sanitar acreditat. d) prescrierea tratamentului necesar vindecării. precum şi igieno-dietetic. d) servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizări. b) de două ori pe an. SECŢIUNEA a 2-a Servicii medicale curative Art. pentru copiii până la vârsta de 18 ani. alcool şi tutun. stabilite prin contractul-cadru. examene paraclinice şi de laborator. . dacă sunt elevi. 21. b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză. investigaţii. după caz. . fie la instituţiile de învăţământ preuniversitar. pentru prevenirea complicaţiilor ei. (2) şi modalităţile de acordare se stabilesc în contractul-cadru. (1) şi modalităţile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru. e) servicii de planificare familială. ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. la indicaţia şi sub supravegherea medicului. individual sau prin formarea de grupe de profilaxie.(1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii.282 îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri. 17. . fie la grădiniţă. (3) Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare integrală sau parţială şi cuprind: consultaţii.Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă de către casele de asigurări. unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare pentru afecţiunea nedepistată în timp. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. Prin contractul-cadru vor fi prevăzute situaţiile în care aceste costuri se suportă de asiguraţi. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. stabilirea diagnosticului. c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. c) tratamentul medical. inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţă şi muncă. . examen clinic. 20. pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei.(1) Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond sunt: a) serviciile medicale de urgenţă. pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani. (2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asiguraţi a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligaţia de a suporta. (2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt următoarele: a) monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei. Art. la indicaţia medicului de familie. indiferent de statutul de asigurat al femeii. astfel: a) trimestrial. după caz. Art.(1) Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală primară şi de specialitate ambulatorie. 19. Art. (2) Asiguraţii beneficiază de activităţi de suport constând în acordarea de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă sau îngrijirea copilului bolnav. 18. Art. tratament medical şi/sau tratament .(1) Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate. precum şi stimulentele pentru asiguraţii care efectuează controalele medicale periodice preventive. (2) Asiguraţii primesc asistenţă medicală de specialitate în spitale acreditate. indiferent de statutul de asigurat al femeii. .

6 alin. îngrijire. cu sau fără contribuţie personală. (1) lit. Art.Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală.Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul din cabinetul stomatologic şi din serviciul bucomaxilo-facial. . 25 alin. auzului. (1). Art. pe bază de prescripţie medicală. (4) Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare acreditate.(1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute la art. (1) lit. în condiţiile prevăzute în contractul-cadru. în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice. SECŢIUNEA a 5-a Alte servicii speciale . Art. cu consultarea CFR. recuperare. 25. 24. în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art. a) şi g) se suportă integral din fond. . cu sau fără contribuţie personală. cazare şi masă. dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice Art. în condiţiile prevăzute în contractul-cadru. 23. dispozitive medicale.(1) Asiguraţii au dreptul să primească unele servicii medicale şi îngrijiri la domiciliu din partea unui medic şi/sau cadru mediu sanitar. SECŢIUNEA a 4-a Servicii medicale şi de îngrijiri la domiciliu Art. 22. Art. . . pe baza prescripţiilor medicale. dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice la nivelul preţului de referinţă prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru. (3) Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea văzului. (2) În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. (4) Asiguraţii beneficiază de tratamente fizioterapeutice. medicamente şi materiale sanitare. (5) Asiguraţii beneficiază de medicamente. se suportă din fond. prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală gratuită. dacă este necesar şi indicat de medic. Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevăd în contractul-cadru. (2) Condiţiile acordării serviciilor medicale şi a îngrijirilor la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.283 chirurgical.(1) Tratamentele stomatologice se suportă din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru. (5) Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de personal acreditat. . 6 alin. materiale sanitare. (2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. (2) În cazul copiilor în vârstă de până la 18 ani tratamentele stomatologice se suportă din fond în condiţiile stabilite în contractul-cadru. pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate. pe baza prescripţiilor medicale. SECŢIUNEA a 3-a Medicamente. materiale sanitare.(1) Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se elaborează anual de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi CNAS. c) şi d). 26. . şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 27.

31. SECŢIUNEA a 6-a Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate Art. . după caz. accidente de muncă şi sportive.Asigurarea calităţii pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri: a) acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori acreditaţi conform legii.(1) Criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor se elaborează de comisiile de specialitate ale CMR. i) şi n) şi cota-parte prevăzută la alin. 29. j) asistenţă medicală la cerere. b) existenţa unui sistem informaţional corespunzător asigurării unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată. conform legii. . . e) utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate. costul acestora fiind suportat de asigurat sau de unităţile care le solicită.(1) Serviciile medicale care nu sunt decontate din fond. d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort. necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat. asistenţă medicală la locul de muncă. f). se suportă din fond. c) respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistenţei medicale şi stomatologice. . (1) lit. ochelari de vedere. c) acţiunile de depistare precoce a îmbolnăvirilor. 30. n) unele tratamente de recuperare şi de fizioterapie. h) fertilizare in vitro. . b). b) unele servicii medicale de înaltă performanţă. materiale sanitare şi tipuri de transport. SECŢIUNEA a 7-a Asigurarea calităţii Art. m) serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat. k) costul unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive. elaborate de către CMR şi OAMR.284 Art. (2) Serviciile prevăzute la alin. Art. g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor. (1) lit. f) unele medicamente. asistenţilor medicali şi altor categorii de personal acreditat. b) tratamentul stomatologic. e) corecţii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani. c). c) unele servicii de asistenţă stomatologică. se negociază cu CNAS şi se referă la: a) tratamentul medical. 28. sunt: a) servicii de sănătate acordate în caz de boli profesionale. Asiguraţii au dreptul la transport sanitar în următoarele situaţii: a) urgenţe medicale. l) se stabilesc prin contractul-cadru. d) utilizarea pentru tratamentul afecţiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.Cheltuielile de transport sanitar. cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru. asistenţă medicală a sportivilor. i) transplantul de organe şi ţesuturi. precum şi a medicilor. l) cota-parte din costul protezelor şi ortezelor. b) cazurile prevăzute în contractul-cadru.

f) eliberarea de certificate medicale necesare asiguraţilor pentru a beneficia de ajutoare de boală şi de rapoarte necesare caselor de asigurări pentru îndeplinirea atribuţiilor lor.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează împreună cu CNAS licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu.Unele activităţi de învăţământ şi cercetare din cadrul spitalelor. Art. ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie. (3) CNAS este autorizată să încheie şi să deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamentele şi materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia. Art. cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. 33. după caz.285 d) procedeele medicale de recuperare eficace. unităţilor de cercetare. patronatelor. . 35. inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronică. . din unităţile ambulatorii de specialitate şi din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat. b) elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală. precum şi cu reprezentanţi ai populaţiei. organizaţiilor neguvernamentale. ai clinicilor universitare. 34. materiale sanitare. Art. CFR. 32. (2) Criteriile sunt obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări. SECŢIUNEA a 9-a Atribuţiile Colegiului Medicilor din România în domeniul asigurărilor sociale de sănătate Art. 30 şi 31. e) prescrierea de medicamente. dispozitive medicale şi transportul bolnavilor. c) elaborează criteriile privind calitatea asistenţei stomatologice acordate asiguraţilor şi . 36. CFR şi ale OAMR.(1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei proiectează. sindicatelor. CMR. cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ştiinţifice medicale. Controlul are la bază criteriile prevăzute la art. CNAS şi casele de asigurări organizează controlul activităţii medicale împreună cu comisiile de specialitate ale CMR. SECŢIUNEA a 8-a Acţiuni comune pentru sănătate Art. . (2) Obiectivele se stabilesc în colaborare cu CNAS. cu participarea instituţiilor cu răspundere în domeniul realizării politicii sanitare a statului. în vederea realizării programelor de sănătate. . în condiţiile legii.În vederea respectării calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor.CMR are în domeniul asigurărilor sociale de sănătate următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor şi participă la controlul respectării acestora. implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică. . (2) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare prin care acestea se derulează sau prin cabinete medicale acreditate.

sunt: a) cabinetele medicale. d) participă la acreditarea personalului medical. Art. . Medicii. ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii. . respectiv al municipiului Bucureşti. centrele de diagnostic şi tratament.286 urmăreşte respectarea acestora.Furnizorii de servicii medicale.(1) Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări sunt de natură civilă. după caz. (1) se elaborează de către CNAS şi structurile naţionale ale CMR. spitalele şi alte unităţi sanitare. . personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal.(1) Pot intra în relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate numai furnizorii de servicii medicale. 39. în cadrul acreditării unităţii sanitare. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract care se încheie anual. (3) Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la alin. farmaciştii. (4) Autorizarea furnizorilor de aparatură medicală şi materiale sanitare se face anual de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. 37. distribuitorii şi producătorii de medicamente şi materiale sanitare. b) farmaciile. Metodologia de autorizare de aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. medicii. de dispozitive medicale şi de medicamente Art. Lista furnizorilor de aparatură medicală şi materiale sanitare autorizaţi este dată publicităţii anual. c) persoanele fizice şi juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. personalul sanitar din serviciile conexe actului medical. . în cadrul acreditării unităţii sanitare. personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal se acreditează după cum urmează: a) medicii şi alte categorii de personal cu studii superioare se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai colegiilor judeţene ale medicilor. ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii. respectiv al municipiului Bucureşti. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. de dispozitive medicale şi de medicamente acreditaţi. c) farmaciştii şi asistenţii de farmacie se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai colegiilor judeţene ale farmaciştilor. după caz. ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii. de dispozitive medicale şi de medicamente. CAPITOLUL IV Relaţiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale. SECŢIUNEA a 10-a Acreditarea furnizorilor de servicii medicale. 38. (2) Regulamentul de funcţionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la alin. CFR şi ale OAMR şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. de dispozitive medicale. care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări. (1) se aprobă de către Consiliul de administraţie al CNAS. în cadrul acreditării farmaciei. de medicamente şi materiale sanitare Art. b) asistenţii medicali se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai OAMR. după caz.

. după caz. (3) Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor. tarif pe serviciu medical. pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru. . (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să prezinte. . în termen de 30 de zile. Art. cu indicarea temeiului legal. medicamentelor. e) prin preţ de referinţă prevăzut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale. . . c) prin tarife pentru anumite servicii. Art. la încheierea contractului cu casa de asigurări. materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale se stabileşte prin contractul-cadru.Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate. asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în concordanţă cu tipul de furnizor. eficienţa şi calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS. 44. precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face în scris şi motivat. Art. Art. Art. după caz. 42. CMR. în afara celor ambulatorii. d) prin preţ de referinţă prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără contribuţie personală. persoane fizice sau juridice . Art. în cuprinsul cărora pot fi prevăzute şi alte clauze suplimentare. Art. stabilite prin contractul-cadru. urmărind realizarea echilibrului financiar. suma fixă negociată pe pachet de servicii medicale. (2) La încheierea contractelor părţile vor avea în vedere interesul asiguraţilor şi vor ţine seama de economicitatea. indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia asiguratului. 47. 41.Furnizorii de servicii medicale încheie cu casele de asigurări contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.(1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi: a) în asistenţa medicală primară şi de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurată. Societăţile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi să posede un contract de reasigurare. . (2) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi obligaţiile părţilor legate de buna gestionare a fondurilor. 45. denunţarea unilaterală a contractului. 43. tarif pe zi de spitalizare. acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. pentru perioada următoare celei acoperite prin contract. furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidenţele referitoare la derularea contractului. Art.Decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor încheiate între casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale. CFR şi OAMR. precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părţi. b) în asistenţa medicală din spitale şi alte unităţi.(1) Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora. (2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale. .Asigurarea asistenţei medicale şi a îngrijirii la domiciliul bolnavului se contractează de casele de asigurări cu unităţi specializate. prin tarif pe caz rezolvat. . negociate.Refuzul caselor de asigurări de a încheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetul de bază. tarif pe serviciu medical.(1) Prevederile contractului-cadru sunt date publicităţii pentru informarea asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale. 40. 46.287 În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor.

. care se aplică asupra: a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit.288 acreditate. (2) lit. în situaţii motivate. (1) au obligaţia plăţii contribuţiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat. 6 alin. . (2) lit. . c) sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social. (3) Nerespectarea prevederilor art. b) subvenţii de la bugetul de stat. . (1) şi ale art. b). acreditate. potrivit prevederilor art. după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat. (1).5% datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară. pentru cele prevăzute la alin. Art. e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor. în condiţiile legii.(1) Fondul se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice. contribuţia lunară de 6. b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente. a)-d). b) şi c) şi la alin. stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. (2) lit. CAPITOLUL V Finanţarea serviciilor medicale SECŢIUNEA 1 Constituirea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Art. a) şi d). (2) Colectarea contribuţiilor se face de către casele de asigurări în contul unic deschis pe seama CNAS. . Art. 51. (3) În mod excepţional. (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6. d) indemnizaţiilor de şomaj şi alocaţiilor de sprijin. (2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. . (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de bază. 50. pentru cele prevăzute la alin. c) veniturilor din agricultură şi silvicultură.(1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate. (4) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se plătesc astfel: a) lunar. 13. stabilite prin contractul-cadru. (3) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. Art. c) dobânzi. cu excepţia persoanelor prevăzute la art. acestea au obligaţia să anunţe casei de asigurări orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor. c) anual. (3). Art.Serviciile de transport medical se contractează cu unităţi specializate acreditate. 52 alin. e). Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei şi se stabileşte pe bază de documente justificative. (2) lit. b) trimestrial. 51 alin. 48. donaţii.5%.Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească se acordă prin servicii medicale specializate. 49. sponsorizări şi alte venituri. pentru cele prevăzute la alin.(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii au obligaţia să calculeze şi să vireze casei de asigurări o contribuţie de 7% datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă. 52. veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. pentru acoperirea deficitului bugetului fondului.

Veniturile fondului colectate de casele de asigurări se utilizează pentru: a) plata serviciilor medicale. potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 55.5% asupra indemnizaţiei de şomaj sau. vor depune la bancă sau la trezorerie. sunt obligate să comunice direct casei de asigurări în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul veniturile impozabile. calculată la salariul de bază minim brut pe ţară. să achite contribuţia legală pe ultimii 3 ani. Art. . în vederea stabilirii şi achitării contribuţiei de 6. procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere. (3) CNAS aprobă norme privind desfăşurarea activităţii de executare silită a creanţelor datorate fondului. de către cei care efectuează plata acestor drepturi. potrivit legii. potrivit legii. (1) lit. (2) lit. (2) Persoanele care nu sunt salariate. CNAS. 6 alin. b).(1) Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin contribuţia se calculează şi se virează. (3) Pentru cetăţenii străini care se asigură facultativ contribuţia la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13. pentru persoanele prevăzute la art. 6 se suportă astfel: a) de către bugetul de stat. b) de către bugetul asigurărilor sociale de stat. c) de către bugetul asigurărilor de şomaj. a contribuţiilor datorate fondului. 6 alin. potrivit normelor elaborate de CNAS şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.5% la valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru. dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 53. începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale. pentru persoanele prevăzute la art.5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară. .289 Art. (3) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. în condiţiile stabilite prin contractul-cadru. o dată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează. direct sau prin casele de asigurări. . d). (2) În cazul neachitării la termen. pentru persoanele prevăzute la art. egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării debitelor către bugetul de stat. 56. plăţile efectuându-se simultan sub control bancar.5%. (2) lit. Art. indiferent de forma de proprietate. SECŢIUNEA a 2-a Utilizarea şi administrarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Art. (1) lit.(1) Contribuţia datorată pentru persoanele prevăzute la art. (4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate. (4) Angajatorii. c) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6. (2) lit. . după caz. după caz.(1) Angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu o respectă datorează majorări pentru perioada de întârziere. documentele pentru plata contribuţiilor datorate fondului. . pentru a obţine calitatea de asigurat. (2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. a) şi c). d) cheltuieli de administrare. 54. asupra alocaţiei de sprijin. o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri pentru salariaţi. 6 alin. a) şi b) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6. respectiv trezorerie. funcţionare şi de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate. a medicamentelor. a materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale.

60. la propunerea Guvernului.(1) CNAS este instituţie publică. care necesită activităţi de prevenire. Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. autonomă. care respectă prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administraţie al CNAS. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări se aprobă de ordonatorul principal de credite în condiţiile legii şi. .(1) Disponibilităţile caselor de asigurări la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează în contul CNAS. Ordinii Publice. 56. Transporturilor şi Locuinţei. de diagnostic. cu personalitate juridică.290 c) fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu. (3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu aprobat de consiliul de administraţie. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. sectorul 2. (1) se suportă de la bugetul de stat. Art. (3) Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit art. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării. . 57. . c) persoanele fără venituri sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe economie. (3) trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) denumirea şi sediul casei de asigurări respective. (2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene. d) măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale. (5) Utilizarea fondului de rezervă se stabileşte prin legile bugetare anuale. b) achiziţionarea aparaturii medicale de înaltă performanţă. . calea Călăraşi nr. în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. după caz. Art. (2) Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârşitul fiecărui an se virează în contul CNAS şi se utilizează pentru destinaţiile prevăzute la art. . 58. ca anexă la legea bugetului de stat. Art. 248. 59.(1) Bugetul fondului se aprobă de către Parlament. cu avizul ministerelor şi al instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. de terapie şi de reabilitare în cazul afecţiunilor transmisibile. Pentru anul 2003 statutul se elaborează de Consiliul de administraţie al CNAS şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru: a) investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare. (4) Statutele prevăzute la alin. care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi are sediul în municipiul Bucureşti. 56. de interes naţional. CAPITOLUL VI Organizarea caselor de asigurări de sănătate SECŢIUNEA 1 Constituirea caselor de asigurări de sănătate Art. (2) Repartizarea pe domenii de asistenţă se aprobă conform legii. prevăzute în programele naţionale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice. (4) Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. 64.(1) Atribuţiile CNAS sunt următoarele: a) administrează fondul prin preşedintele CNAS. la propunerea CNAS şi CMR. . SECŢIUNEA a 3-a Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate Art.Casele de asigurări pot înfiinţa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică. împreună cu casele de asigurări. g) elaborează proiectul contractului-cadru.(1) Casele de asigurări sunt instituţii publice. h) negociază împreună cu CMR criteriile privind acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Guvernului. b) elaborează. cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. j) administrează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul propriu în condiţiile legii. d) modul de adoptare a hotărârilor în consiliul de administraţie şi relaţia dintre acesta şi conducerea executivă a casei de asigurări. la nivelul oraşelor. precum şi cu asiguraţii. pe baza prescripţiilor medicale. k) asigură organizarea sistemului informatic şi informaţional unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondului. c) structura. în subordinea CNAS. l) negociază şi contractează cu instituţii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraţilor. cu bugete proprii. d) elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor. şi prezintă Ministerului Sănătăţii şi Familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară. 61. implementează şi gestionează procedurile şi formularele unitare. i) participă anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuţie personală. (2) Casele de asigurări colectează contribuţiile şi gestionează bugetul fondului aprobat. 63. Art.Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experţi pentru elaborarea proiectelor de acte normative care se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. . avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Indicatorii folosiţi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. al municipiilor. Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi faţă de asiguraţi. Art. e) îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări. drepturile şi obligaţiile organelor de conducere. e) alte prevederi. SECŢIUNEA a 2-a Organizarea administrativă Art. în vederea contractării şi . respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti. c) elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor. . 62. f) răspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa Parlamentului. cu personalitate juridică. care se prezintă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei spre aprobare Guvernului. asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. pentru persoanele asigurate. . cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.291 b) relaţiile CNAS cu alte case de asigurări şi cu oficiile teritoriale.

consultanţă. f) să furnizeze gratuit informaţii. o) încheie şi derulează contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate. c) să înregistreze. c) preşedintele. b) consiliul de administraţie. după caz. consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate.(1) Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde: a) reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul . să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS. potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. d) 2 vicepreşedinţi.292 decontării acestora de către casele de asigurări. .(1) CNAS are următoarele organe de conducere: a) adunarea reprezentanţilor. g) să administreze bunurile casei de asigurări. SECŢIUNEA a 4-a Organele de conducere Art. Art. Art. . c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal. n) participă la licitaţii naţionale organizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru achiziţia de medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate. să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru. Acestea se avizează de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.Atribuţiile caselor de asigurări sunt următoarele: a) să colecteze contribuţiile pentru fond. e) să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond. h) să negocieze. asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate. pe baza prevederilor contractului-cadru. i) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora. . (2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României. conform prevederilor legale. b) să administreze bugetele proprii. e) directorul general. k) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. respectiv de direcţiile medicale ale ministerelor cu reţele sanitare proprii. d) să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor. m) acordă gratuit informaţii. p) reglementează în mod unitar sistemul de asigurări de răspundere civilă. b) să aibă calitatea de asigurat. angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale. (2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS. 65. 66. r) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale. j) să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii. 67. este supusă controlului Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

69. 3 de către Camera Deputaţilor. Transporturilor şi Locuinţei. 3 de către Senat. serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor.(1) Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 17 membri. (3) se aplică şi în cazul consiliului de administraţie. Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. . 70. a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor. Art. la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. dintre care unul este numit de Preşedintele României şi 4 de primul-ministru. 3 de către primulministru. (2) Prevederile art. la propunerea comisiei de specialitate. aleşi în aceleaşi condiţii. sau în şedinţe extraordinare. (3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei. Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administraţie. . . republicată. 7 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. 5 de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional. după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai statului. 5 de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei.(1) Adunarea reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă o dată pe an. d) 2 membri aleşi de către adunarea reprezentanţilor din rândul membrilor săi. b) îi alege şi îi revocă pe cei doi membri în consiliul de administraţie. costurile sistemului. la convocarea consiliului de administraţie. Serviciului Român de Informaţii. Art. d) analizează modul de utilizare a fondului. b) 29 de membri numiţi astfel: 2 de către Preşedintele României. la convocarea preşedintelui CNAS. 67 alin.293 Bucureşti. la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei. Ministerului Justiţiei. în condiţiile legii. (2) Adunarea reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor. . Desemnarea acestor reprezentanţi se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 71. Art. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă. la propunerea comisiei de specialitate. 68. până la expirarea mandatului în curs. Ministerului Apărării Naţionale. respectiv câte un reprezentant al Ministerului de Interne.Adunarea reprezentanţilor are următoarele atribuţii: a) propune modificarea Statutului CNAS. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. a ministrului finanţelor publice şi a ministrului justiţiei. Art. revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri. cu un mandat pe 4 ani. c) 5 membri numiţi prin consens de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. c) analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de credite cu delegaţie luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia. b) 5 membri numiţi prin consens de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi. . şi un reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. Ministerului Lucrărilor Publice. a ministrului muncii şi solidarităţii sociale.(1) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNAS şi îndeplineşte şi funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

(4) Indemnizaţia prevăzută la alin. b) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare. (2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS. b) pentru vicepreşedinţi. beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. (6) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS. . la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat. (1). (3) Organizarea concursului şi criteriile de selecţie sunt stabilite de ministrul sănătăţii şi familiei şi de preşedintele CNAS. . 76. în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie. nu sunt salariaţi ai CNAS. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. . (5) Salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister. 75. cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedinţilor. Aceştia nu pot exercita pe durata mandatului nici o altă funcţie sau demnitate publică. şi se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.Preşedintele CNAS se deleagă în condiţiile legii. vicepreşedinţii şi directorul general al CNAS se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior. . pe perioada executării mandatului.(1) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 11 membri. la propunerea preşedintelui.(1) Pe timpul executării mandatului preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. (2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs. pe perioada exercitării mandatului. Art. cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor. c) stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. şi nu pot ocupa funcţii în structurile executive ale caselor de asigurări. cu excepţia celor prevăzute la art. .(1) Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general. (3) Principalul rol al consiliului de administraţie este de a elabora şi a realiza strategia naţională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate. (3) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor CNAS se stabileşte după cum urmează: a) pentru preşedinte. Art. Art. pe o perioadă de 4 ani. componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate. 73.294 (2) Consiliul de administraţie are 2 vicepreşedinţi aleşi de consiliul de administraţie prin vot secret. Art.(1) Consiliul de administraţie al CNAS are următoarele atribuţii: a) aprobă statutul propriu al CNAS şi statutul-cadru al caselor de asigurări. Aceştia nu pot exercita activităţi la societăţi comerciale sau la alte unităţi care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări. (3) Preşedintele. 72. ca ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii şi pe asiguraţi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice. Vicepreşedinţii consiliului de administraţie sunt şi vicepreşedinţii CNAS. (3) reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei respective şi constituie bază de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. 74. la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de subsecretar de stat. Art. prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. . 75 alin.

repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului. sancţionează şi eliberează din funcţie personalul CNAS. Consiliul de administraţie al CNAS adoptă hotărâri. d) numeşte. Deciziile cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul . precum şi raportul anual de activitate. l) avizează în baza raportului Curţii de Conturi bilanţul contabil şi descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări. i) aprobă încheierea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale. h) aprobă programul de investiţii. . e) avizează proiectul bugetului fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite cu delegaţie. t) analizează structura şi modul de funcţionare ale caselor de asigurări. s) aprobă programul anual de activitate pentru realizarea programului de asigurări sociale de sănătate. g) avizează utilizarea fondului de rezervă. f) alte atribuţii stabilite prin Statutul CNAS. c) participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populaţiei. (2). (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin. la convocarea preşedintelui CNAS. la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. j) analizează semestrial stadiul derulării contractelor şi împrumuturilor. în condiţiile legii. prezentate de preşedintele CNAS. contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul de administraţie se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. v) alte atribuţii acordate prin acte normative în vigoare. o) avizează criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor. n) avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală. preşedintele CNAS emite decizii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate. b) organizează şi coordonează activitatea de audit în sistemul de asigurări sociale de sănătate. m) avizează proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia. precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie. în condiţiile prevăzute la art.295 d) avizează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea şi utilizarea fondului. k) avizează rapoartele de gestiune anuale. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar. u) aprobă organigramele CNAS şi ale caselor de asigurări teritoriale. e) prezidează şedinţele adunării reprezentanţilor. r) aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate. în calitate de ordonator principal de credite cu delegaţie. Art. f) avizează. potrivit atribuţiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări. p) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de acreditare şi avizează criteriile de acreditare a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale. 77. q) aprobă criteriile de recrutare şi modalităţile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate. în condiţiile legii.(1) Atribuţiile principale ale preşedintelui CNAS sunt următoarele: a) exercită atribuţiile prevăzute de lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin. pentru administrarea şi gestionarea fondului. 72 alin.

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se constituie potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în şedinţe publice. 56/1998. (2) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin.296 Oficial al României. (5) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au numit. care este directorul general al casei de asigurări. (2) Directorul general al casei de asigurări este ordonator de credite. prin ordin al ministrului lucrărilor publice. Transporturilor şi Locuinţei.(1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 9 membri. Art. respectiv în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. (3) Directorul general se numeşte pentru un mandat de 4 ani. Art.(1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiţi pe bază de concurs. respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (8) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice. e) preşedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice. d) unul din partea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (6) Atribuţiile consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări sunt stabilite de către CNAS. desemnaţi prin consens. 80. d) 3 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administraţie şi preşedintele . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . Art.director general. b) unul din partea confederaţiilor reprezentative ale sindicatelor. Ordinii Publice. Membrii consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul directorului general al casei de asigurări respective. . 79. c) 3 de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional. c) unul din partea asociaţiilor reprezentative ale patronatelor. desemnaţi după cum urmează: a) unul de către Ministerul Lucrărilor Publice. b) unul de prefect. în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie. respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. după validarea .(1) Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din funcţionari publici şi personal contractual în condiţiile legii. . prin decizie a preşedintelui CNAS sau. cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. 81. (2) Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice. transporturilor şi locuinţei. Partea I. 458/2001. desemnaţi prin consens. în concordanţă cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Consiliul de administraţie al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării. 56/1998. până la expirarea mandatului în curs. în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile instituţiilor publice. desemnaţi după cum urmează: a) unul de consiliul judeţean. 78. Transporturilor şi Locuinţei este alcătuit din 5 membri. Transporturilor şi Locuinţei. e) preşedintele. în condiţiile legii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001. (4) Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. (7) Consiliul de administraţie ia hotărâri prin vot. Art. . iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri. după caz. la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia.

şi se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior. inclusiv executarea silită. g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte. care este condus de un medic-şef. Art. b) organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale. d) să acopere potrivit principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor. .297 concursului. 85. e) stabileşte modalitatea de contractare. (4) Atribuţiile principale ale directorului general sunt: a) aplică normele de gestiune. se actualizează ori de câte ori este nevoie şi se prevăd în clauzele contractelor de furnizare de servicii. regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare.(1) În cadrul CNAS funcţionează serviciul medical. . Directorul general este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare. (3) Atribuţiile serviciului medical sunt stabilite prin statut. c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond. în raport cu numărul asiguraţilor. în condiţiile legii. SECŢIUNEA a 6-a Obligaţiile caselor de asigurări Art. (2) Criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asiguraţi se elaborează de către serviciul medical al CNAS împreună cu CMR. sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări. f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora. în limita fondurilor disponibile. pe care le dă publicităţii. SECŢIUNEA a 5-a Serviciul medical al casei de asigurări Art. care este condus de un medic-şef. c) să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea. informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă. . 83. . (2) La nivelul caselor de asigurări funcţionează un serviciu medical. 82. b) să urmărească colectarea şi folosirea cu eficienţă a fondului. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.Obligaţiile CNAS sunt următoarele: a) să asigure logistica funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate. medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări. cu respectarea contractului-cadru. (3) Funcţia de medic-şef al CNAS şi al caselor de asigurări se ocupă prin concurs organizat de CNAS. Art. Funcţia de medic-şef al CNAS se salarizează potrivit legii. potrivit legii.(1) Serviciul medical al CNAS urmăreşte interesele asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale. h) numeşte. (4) Funcţia de medic-şef al CNAS este echivalentă cu cea de director general adjunct.Obligaţiile caselor de asigurări sunt următoarele: . 84.

89. CAPITOLUL VII Controlul SECŢIUNEA 1 Controlul de gestiune Art.Auditul intern se va exercita conform legii. . asistenţă de urgenţă. . i) să raporteze CNAS. curativă. 88. respectiv direcţiilor de sănătate publică şi centrelor de statistică.298 a) să verifice acordarea serviciilor medicale. ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii publice şi ordonator principal de credite. potrivit legislaţiei. 64 alin. numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie. conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale. organizarea activităţii de asistenţă medicală . coordonează şi controlează. în condiţii grele şi foarte grele.CNAS împreună cu CMR. e) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora. cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea modificării. prin direcţiile de sănătate publică. CFR şi OAMR organizează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. h) să transmită situaţiile statistice şi alte activităţi raportate de furnizorii de servicii medicale către instituţiile interesate. g) să verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare.Ministerul Sănătăţii şi Familiei. secundară şi terţiară -. b) să deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor. la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei. SECŢIUNEA a 2-a Controlul serviciilor Art. Art. c) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să ţină seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate. de recuperare medicală. (1) lit. are următoarele atribuţii: a) asigură. în maximum 30 de zile de la data raportării. . precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate.Controlul de gestiune al CNAS şi al caselor de asigurări se face anual de către Curtea de Conturi. după caz. b) stabileşte principalele obiective de etapă pe termen mediu şi lung în domeniul . conform legislaţiei în vigoare. 87. în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract. la termenele stabilite. răspunde. datele de identificare a persoanelor asigurate. j) să furnizeze. SECŢIUNEA a 3-a Controlul Ministerului Sănătăţii şi Familiei Art. cu respectarea prevederilor art. 86.primară. pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare. asistenţă medicală la domiciliu care se acordă prin unităţile sanitare publice şi private. f) să asigure confidenţialitatea datelor în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. d) să informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale. . datele solicitate privind serviciile medicale furnizate. k).

3021 din Codul penal. Art. 52 alin. (2). 94. CMR. (2) cu date nereale. CFR şi OAMR. împreună cu CMR şi OAMR. acreditaţi şi înregistraţi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (1) de către persoanele fizice şi juridice angajatoare. 92. de personalul din sistemul sanitar. . inclusiv de către sistemele de asigurări sociale şi private. 93. civilă.299 sănătăţii populaţiei şi al reformei în sistemul sanitar. colaborând în acest scop cu CNAS. . d) aplică măsurile corespunzătoare în situaţiile în care se constată de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale. şi se avizează de către Ministerul Justiţiei. .Hotărârile Comisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate părţile ale căror litigii se soluţionează de către aceasta şi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă. jurişti sau economişti. SECŢIUNEA 1 Infracţiuni Art.Completarea declaraţiei prevăzute la art. Art. cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate. (3) Preşedintele Comisiei centrale de arbitraj va fi un arbitru acceptat de părţi. 91. . c) asigură supravegherea şi controlul respectării legislaţiei de către toate unităţile publice şi private care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice. 289 Cod penal. constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform prevederilor art. SECŢIUNEA a 2-a Contravenţii Art. . stadiul de cotizare sau contribuţiile faţă de fond.(1) CNAS împreună cu CMR şi OAMR organizează Comisia centrală de arbitraj care soluţionează litigiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări. 8 alin. după caz. b) nevirarea contribuţiei datorate conform art. 95. (2) Comisia centrală de arbitraj este formată din 4 arbitri. . 96. .(1) Arbitrii pot fi medici. contravenţională sau penală. 8 alin. 90. Art.Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi constituie infracţiunea de deturnare de fonduri şi se pedepseşte conform prevederilor art.Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. (2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se elaborează de către CNAS. SECŢIUNEA a 4-a Arbitrajul Art.Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea materială. CAPITOLUL VIII Răspunderi şi sancţiuni Art. . având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii. dintre care 2 delegaţi numiţi de către CNAS şi câte un delegat numit de CMR şi OAMR.

000 lei la 50. (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor prevăzute la alin. 96 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale caselor de asigurări. . unităţilor sanitare. fie prin soţ.Contravenţiile prevăzute la art.(1) Organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 97. (3) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în . 100. colegiilor judeţene ale medicilor. cu amendă de la 5. 180/2002. 97. .000. Art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . Art. colegiilor judeţene ale farmaciştilor. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. d) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele financiar-contabile justificative şi actele de evidenţă financiar-contabilă privind modul de utilizare a sumelor decontate din fond. b) cele prevăzute la lit. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. CFR. .000. (2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări care. Art. respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Contravenientul poate achita. 98. . precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări. a) şi c). Art. organizaţiilor centrale şi locale ale OAMR sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări.000. 101. cu modificările ulterioare. funcţii alese sau numite în cadrul CMR. agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.Amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri la fond. afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv.000 lei.(1) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări. soţie. cu amendă de la 30. 102. au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor. . CAPITOLUL IX Dispoziţii finale Art. respectiv al municipiului Bucureşti.director general al caselor de asigurări. fie personal. după caz. (2) atribuţiile funcţiilor respective vor fi îndeplinite de cei aflaţi în funcţia de director general al CNAS. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. 99.(1) Contravenţiilor prevăzute la art. nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei. farmaceutic sau de aparatură medicală. precum şi de director general al casei de asigurări respective la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. b) şi d). jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. indiferent de nivel. direcţiilor de sănătate publică.000.000 lei la 10. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la obligaţiile faţă de fond se completează cu prevederile Legii nr. cabinetelor medicale. 96 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit.300 c) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi organizate concursurile pentru ocuparea funcţiei de director general al CNAS şi de preşedinte . de la data comunicării acestuia.000 lei. Art.

Art. art. care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Sumele reprezentând aceste cheltuieli vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări şi constituie venituri ale fondului. nu pot desemna prin vot delegaţi în adunarea reprezentanţilor. Bibliografie . Art. art. 54 alin. pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente în natură şi în bani. 104. (1). în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. 51 alin. 106. . referitoare la reducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi scutirea de la obligaţia plăţii acesteia de către unele categorii de persoane. 178 din 31 iulie 1997.În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar. 59 alin. 107. 105.Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României. subvenţii. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (2) şi (3). (2) Până la data de 1 ianuarie 2003 rămân aplicabile prevederile Legii nr. 145/1997 referitoare la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate.Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi sunt obligate să suporte cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată. bunuri mobile şi imobile în administrarea CNAS şi a caselor de asigurări. 53 alin. art. cu excepţia prevederilor art. precum şi orice alte dispoziţii contrare. în condiţiile legii.(1) CNAS gestionează şi administrează bunurile mobile şi imobile dobândite. donaţii sau din alte surse. din activităţi proprii. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti. . cu modificările şi completările ulterioare. 50 alin. publicată în Monitorul Oficial al României. 145/1997. (2) şi (3).301 una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. preşedinţii consiliilor judeţene numesc persoanele în cauză în termen de 5 zile de la data şedinţei organizate în acest scop de consiliul judeţean. (5) În cazul în care consiliile judeţene. . (2) Autorităţile publice centrale sau locale pot transmite. în condiţiile prevăzute de lege. Partea I. Art. Art. . Art. art. art. (2) şi (3). 103. . (1) vor opta pentru una dintre funcţiile ocupate în termen de 30 de zile. (1) lit. vor asigura numirea persoanelor desemnate în adunarea reprezentanţilor. Art. cu păstrarea specificului activităţii acestor autorităţi publice. La nivel naţional întrunirea adunării reprezentanţilor va fi asigurată de către CNAS. (2) şi (3). 6 alin. . 108. nr. e) şi h). (4) Consiliile judeţene.Structurile actuale de asigurări de sănătate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii îşi adaptează organizarea şi funcţionarea la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. 56 şi art. Partea I.(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.

dezinfecţiei.6. Lucreţia Titircă: Manual de ingrijiri speciale acordate pacienţilor de asitenţii medicali. Dacia. . 9. Bucureşti. 1999. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Mosby. Editura Viaţa Medicală Românească.The Sacred and The Profane University of Pennsylvania Press Philadelphia. 8. nr. 2000. înfiinţarea. 185/2003 privind normele tehnice privind asigurarea curăţeniei. 22. Lucreţia Titircă: Urgenţele medico-chirurgicale – sinteze. *** Legea nr. 1996. University of Pennsylvania Press. Lucreţia Titircă: Nursing – Tehnici de evaluare şi ingrijiri acordate de asistenţi medicali. cu completările şi modificările ulterioare. Editura Viaţa Medicală Românească. ed. 1999 3. Medic. *** Ordonanţa de urgentă a Guvernului României nr. Lemon – materiale de educaţie pentru nursing – capitolul 9: Probleme profesionale şi morale. Ed. Bucureşti. Louis London Philadelphia Sydney Toronto. Balzer Julia Riley. 11. OMS. Book by. 7. *** Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1998 23. rev. 21. Bucureşti. 5. 73 – 116. 2000. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical. *** Legea nr. Bucureşti. iunie 2000. 18. Johnstone Megan-Jane : Bioethics: A Nursing Perspective Book by. 20. 2. *** Ordinul Ministerului Sănătăţii şi familiei nr. efectuarea sterilizării şi păstrarea sănătăţii obiectelor şi materialelor sanitare în unităţile sanitare de stat şi private. I-a . Traynor Michael : Managerialism and Nursing: Beyond Oppression and Profession. 46/2003 privind drepturile pacientului 13. 1986. Fourth Edition . Harcourt Saunders. 560/1999 cuprinzând fişele de atribuţii pentru asistenţii medicali 16. Sănătate 21. Lucreţia Titircă: Ghid de nursing. *** Legea nr. Routledge. 12. Zalumas Jacqueline: Caring in Crisis: An Oral History of Critical Care Nursing . Ed. Sally Schrefer: Nursing Reflections: A Century of Caring. 2004. 46/2003 19. OMS. 10. *** Nursing – supl. RN. Goodman-Draper Jacqueline:Health Care's Forgotten Majority: Nurses and Their Frayed White Collars 176 pgs. 6. Mosby A Harcourt Health Sciences Company St. precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România 14. Kaufman A – Propedeutică şi semiologie chirurgicală. Lemon – materiale de educaţie pentru nursing – capitolul 7: Sănătatea viitorilor părinţi. ed. *** Ordinul Ministerului Sănătăţii 984/1994 privind prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale 17. Medicală. I-a .1. *** Norma din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. asist. 136 – 164. Cluj Napoca.. Editura Viaţa Medicală Românească. 1996. organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România. Zane Robinson Wolf: Nurses’work . 1995. MN:Communication in Nursing. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă. 4. Book by. 15.302 1..

303 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->