PROPUNĂTOR: POPA LAURA-SILVANA DATA: 29.04.

2011

CLASA: a III-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Specială Caransebeş

OBIECTUL: Educaţie civică
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate SUBIECTUL: Respectul

şi lipsa de respect

TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: R.1 – să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici limbajului civic; R.2 – să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1- să explice înţelesul cuvântului „respect” ; O2- să răspundă corect la întrebările legate de textul prezentat; O3- să identifice persoanele şi simbolurile faţă de care trebuie să manifeste respect; O4- să identifice formele de manifestare a respectului faţă de celelalte persoane şi faţă de ei înşişi; O5-să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte, legate de conţinutul lecţiei de astăzi. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, R.A.I. . MATERIALE DIDACTICE: fişe, creioane, planşe cu floare şi ciorchine.

BIBLIOGRAFIE:  Ileana Iepure, Adriana Moţcanu, Geta Popovici, Maria Tomoiu, Darius BorovicIvanov, Dorina Chiriţescu (coordonator), „Educaţie civică”- ghidul învăţătorului, Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2005, pag. 64-66;  Marin Stoica, „Pedagogie şcolară” pentru cadrele didactice înscrise la gradul al II-lea, gradul I şi la perfecţionare, Editura Gheorghe Cârţu – Alexandru, 1995, pag. 142-143.

Strategia
Evenimentele lecţiei/ Timp Moment organizatoric -1min. Captarea atenţiei -6min. Dimineaţa când eu plec, Iată-n uşă mă opresc, Şi salut, cald, cu plăcere: -V-am pupat! La revedere! Dar la prânz mă-ntorc acasă, Mulţumită, bucuroasă! Şi-o salut frumos pe buna: -Buni-am venit! Sărut-mâna! Ziua iar s-a isprăvit! De la joacă am venit; Soarele coboară "scara", Şi salut cu: Bună seara! Aurora Luchian Anunţarea temei şi a obiectivelor „Respectul şi lipsa de respect” -Astăzi vom avea ca temă „Respectul şi lipsa de respect”. Vom desfăşura diverse aplicaţii la această temă. Dacă sunteţi atenţi la sfârşitul orei veţi şti ce anume se cuvine să
D I R I J A T Ă

didactică
Tip de învăţare Metode şi procedee Materiale Evaluare

Ob
op Elemente de conţinut

Relaţia propunător - elev

Organizarea
C clasei G I
D I R I J A T Ă

Elevii se pregătesc pentru lecţie. Se stabileşte un climat propice desfăşurării lecţiei.

Citesc elevilor poezia „Salutul” de Aurora Luchian. Ce face fetiţa din poezie?(…salută) Când salută ea?(…dimineaţa, la prânz şi seara.) Cum este ea în acest caz?(…o fetiţă respectuoasă.)

D I R I J A T Ă

Receptiv – reproductivă

Conversaţia Explicaţia

Poezia Observare ”Salu- sistematică tul”

Receptivă

Conversaţia

urmărite -3min. Prezentarea noului conţinut / Dirijarea învăţării -5min.

O1

RESPÉCT -s. n. Atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau de ceva. Textul „Respectul” (Anexa 1)

respectaţi în viaţă şi modalităţile prin care o puteţi face . Eu notez titlul lecţiei pe tablă. Elevii vor spune ce cred ei că înseamnă cuvântul „respect”, apoi li se dă explicaţia din DEX.

O2

Dirijarea învăţării / Aplicarea noului conţinut -10min.

O3

Citesc elevilor un text pe care aceştia îl vor avea în faţă, pe fişe. Se explică eventualele cuvinte necunoscute. „Ce au făcut copiii în autobuz?”(… s-au aşezat pe scaune, apoi s-au ridicat.) „De ce s-au ridicat?”(…deoarece au văzut că două persoane vârstnice nu mai aveau locuri pe scaune.) „Cum vi se pare că au procedat copiii?”(…corect.) Elevii desprind învăţămintele din text. (Copiii trebuie să ajute bătrânii, să-i menajeze, să-i respecte.) „În căminul familiei, tinerii Pe baza citatelor/proverbelor şi a să respecte pe părinţii lor, în discuţiilor , elevii identifică persoanele afară de cămin pe toată faţă de care trebuie să se comporte cu lumea, în singurătate pe ei respect: părinţii , dascălii , prietenii , înşişi .“ „Adu-ţi aminte de mama ta şi vecinii , persoanele vârstnice etc. Ei de tatăl tău când şezi în înţeleg că trebuie respectate simbolurile naţionale, precum şi mijlocul oamenilor. “ „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe munca. mama ta, ca să- ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi.“

D I R I J A T Ă

Receptiv – reproductiv

Explicaţia Conversaţia

DEXul limbii române

Observare sistematică

Cognitivă

Conversaţia

Fişe

Observare sistematică

D I R I J A T Ă

Operato- Explicaţia rie Conversaţia euristică

Proverbe

Observare sistematică

„Dascălul este părintele meu de suflet.“ „Scoateţi respectul din prietenie şi îi veţi lua cea mai frumoasă podoabă.“ Anexa 2 Elevii completează floarea cu petalele pe care sunt scrise aceste persoane şi simboluri. Se subliniază faptul că respectul se câştigă, datorită unui anumit comportament. Modalităţile prin care se poate manifesta respectul sunt notate sub forma unui ciorchine.

D I R I J A T Ă

Intensificarea retenţiei -9min.

O4

D I R I J A T Ă

Operatorie

Ciorchinele

Floarea respec -tului Planşă

Observarea sistematică

Obţinerea performanţei -10min.

O5

Aprecieri

Elevilor li se citeşte o lectură care arată lipsa de respect a unui băieţel. Elevii vor trebui să corecteze oral, comportamentele lui Fănică, folosind „cuvinte magice” ca: „te rog”, „mulţumesc”, „scuzaţi-mă”. Elevii răspund sub formă de joc, apoi adresând o întrebare, aruncă mingea altui elev care trebuie să răspundă. Elevul care primeşte, la rândul lui răspunde, aruncă şi întreabă alt elev. Cel care nu poate răspunde sau răspunde greşit primeşte o mică pedeapsă sau uneori este eliminat din joc. Se fac aprecieri şi recomandări asupra

D I R I J A T Ă

Operatorie

Metoda R.A.I.

O minge mică

Observarea sistematică

D

Recepti-

Explicaţia

Observarea

şi recomandări -1min.

modului de lucru al elevilor. Elevii care au fost activi în timpul orei şi au răspuns corect vor fi aplaudaţi, iar restul încurajaţi.

I R J A T Ă

sistematică

faţă de

vecini

fa ţă

âr stn faţă de simbolurile naţionale ici

de v

( imn , steag , stemă )

RESPECT
faţ ă de

ăli asc d de ă faţ faţă de părinţi

ă faţ

ero ii
p op oru l

de

prieteni
av ân lu d

faţă de

ria op pr

ui rom ân

pr om is ţin le iun ân i- dune

ă an rso pe

r ă no ile îm de uă p de rum ce u ila ta lţi te

Ne manifestăm

respectul:
oferind locul no s persoan e în vârs tru unei tă

prin politeţe , folosind formulele de salut şi de adresare potrivite
â av

nd

g

pu nc f tu iind al i
apreci p ersoan ind munca e-lor d in nostru jurul