Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

a fundatiilor *)
a structurii de rezistenta *)
a infrastructurii *)

BENEFICIAR _________________________________________________________________
OBIECTIV ____________________________________________________________________
CONTRACT_______________________________Proiect nr. ___________________________
Subsemnatii:
- din partea beneficiarului ..
avand functia ..
- din partea proiectantului ..
avand functia ..
- din partea constructorului ........................................................................................................
avand functia ........................................................
intruniti in comisie de receptie, la cererea unitatii executante, in conformitate cu legea nr. 10/1995,
a ordinului MLPAT nr. 31 din 01.10.1995, am procedat la receptia lucrarilor privind:
- fundatiile*)
- structura de rezistenta*)
Verificand lucrarile executate si documentele care atesta calitatea, se constata:
1. Lucrarile sunt executate in conformiatte cu planurile de executie ale proiectului nr. .............
plansele nr................................................................................................................................... si
cu
detaliile
de
executie
modificate
din
dispozitiile
de
santier
nr.......................................................................................................................si comunicarea de
santier nr..................din ...................................
2. Comisia hotaraste: se pot continua lucrarile de:
structura de rezistenta**)
finisaje**)
PROIECTANT ................................................................................................................................
CONSTRUCTOR ............................................................................................................................
REPREZENTANTUL BENEFICIARULUI .................................................................................
R.T.E. ................................................................................................................................................

*) Se anuleaza cele care nu fac obiectul receptiei


**) Ramane numai pozitia care urmeaza fazei receptionate