Sunteți pe pagina 1din 21

EM D

V IE TI C RA LE NST O

INTRODUCERE
inerea eviden ei contabile a unei ntreprinderi/rme constituie o problem destul de complicat . n trecut, nregistr rile contabile erau destul de simple, ns , pe m sur ce tranzac iile economice s-au diversicat, s-a sim it necesitatea introducerii unor forme de nregistrare mai complexe, care s r spund ct mai bine noilor realit i economice. Sarcina realiz rii acestor nregistr ri a revenit unor persoane cu o vast experien n domeniu. Scopul cursului de Contabilitate primar propus de Eurocor este de a v familiariza cu elementele fundamentale ale contabilit ii, astfel nct la sfr itul cursului s pute i realiza cu maxim ecien sarcinile ce revin unui contabil. Am ncercat, att n partea de teorie, ct i n temele practice s v propunem exemple reale din activitatea de zi cu zi a unei ntreprinderi/rme. Cu ajutorul cursului de Contabilitate primar ve i dobndi cuno tin ele necesare pentru a ine contabilitatea unei rme, ve i ti s ntocmi i documentele contabile i s interpreta i bilan ul contabil i contul de rezultate al rmei dumneavoastr .

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Cursul EUROCOR de Contabilitate primar este structurat n 32 de lec ii, grupate n 16 caiete, patru dintre aceste caiete constituind un material foarte util de aprofundare a cuno tin elor prin numeroase exemple i aplica ii. Materialul cursului a fost astfel conceput nct s permit nsu irea optim a informa iilor prezentate. Accesibilitatea materialului este asigurat printr-o structurare clar a con inutului i prin explicarea detaliat a no iunilor noi. Fiecare caiet de curs debuteaz cu o introducere, n care sunt prezentate succint informa iile ce vor expuse n cadrul acestuia. Pentru n elegerea tuturor tipurilor de documente contabile, a conturilor sau a altor aspecte pe care le implic activitatea de contabil, dar i pentru aplicarea lor cu succes n practic , v sunt de ajutor numeroasele exemple i exerci ii. Iar graca atractiv a cursului v poate face nv area mai u oar , prin numeroase semne grace, prin marcarea deni iilor i informa iilor importante i prin numeroase ilustra ii amuzante. La sfr itul caietelor de curs ve i g si o recapitulare, n care sunt sistematizate cuno tin ele prezentate, i o tem pentru acas , pe care, dup rezolvare, o pute i trimite spre corectare profesorului personal, pe adresa Institutului EUROCOR. Informa ii utile privind temele, care se trimit pe un formular special, ve i g si n ndrumarul de rezolvare a temei, care se g se te la sfr itul caietelor de curs. Iar dac dori i s verica i ct de corect a i rezolvat exerci iile din cadrul lec iilor, ave i la dispozi ie sec iunea de r spunsuri la exerci ii. Pentru ca studiul dumneavoastr s e ct mai u or i ecient, pe marginea lec iilor au fost introduse diferite simboluri: desemneaz no iunile, deni iile i informa iile importante

i e
3 (21)

semnaleaz exerci iile pe care vi le propunem spre rezolvare

subiectul din paragraful respectiv a mai fost abordat i n cadrul lec iei 3, pagina 21.

Informa iile deosebit de importante sunt tip rite n chenar.

Lec ia de fa constituie o lec ie demonstrativ , care dore te s v familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v forma o imagine ct mai clar asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr cteva fragmente din lec iile acestui curs, con innd sec iuni teoretice, exemple i exerci ii, un model de recapitulare i de tem pentru acas . Din punctul de vedere al num rului de pagini, ea reprezint mai pu in de jum tate din con inutul unui caiet de studiu.

Dac sunte i interesat de ob inerea unui certicat cu recunoa tere ocial (avnd regimul actelor de studii) pentru ocupa ia Contabil, Eurocor a devenit Centru autorizat pentru evaluarea i certicarea competen elor profesionale pentru aceast ocupa ie. Pute i aa mai multe informa ii n acest sens contactndu-ne la adresa de mail: certic ri@eurocor.ro.

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

Programa cursului CONTABILITATE PRIMAR


Lec ia 1 Eviden a documentelor i contabilitatea primar Introducere Documente i termeni de specialitate Jurnalele Tipuri de jurnale Exemple Bilan ul i ntocmirea inventarului Inventarul i bilan ul Modic ri ale pozi iilor din bilan Registrul Cartea Mare Sistematizarea datelor n registrul Cartea Mare nregistr rile n Cartea Mare Registrul Cartea Mare (continuare) Principiile de nregistrare n conturile analitice Exemple Balan a de vericare Con inutul balan ei de vericare Determinarea rezultatului exerci iului nanciar Analiza contabil a opera iilor economice i nanciare Formula i articolul contabil Modelul sistemului nanciar Planul de conturi Prezentare general Eviden ierea n contabilitate a protului din vnzarea m rfurilor Organizarea sistemului de contabilitate nanciar Contabilitatea nanciar n ntreprinderile mici Contabilitatea nanciar n ntreprinderile mari Compartimentele specializate Atribu iile compartimentelor specializate nregistrarea prin metoda pozi iilor centralizate Conturi intermediare. Impozite i taxe Conturi intermediare Impozite i taxe Tipuri de conturi. Modalit i de plat Conturi de venituri i cheltuieli, conturi privind patrimoniul rmei, conturi intermediare Tranzac ii speciale opera ii de ncas ri sau pl i f r numerar

Lec ia 2

Lec ia 3

Lec ia 4

Lec ia 5

Lec ia 6

Lec ia 7

Lec ia 8

Lec ia 9

Lec ia 10

Lec ia 11

Lec ia 12

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Lec ia 13

Amortizarea activelor Metode de amortizare Deprecierea activelor Recapitulare Sistemul dublei nregistr ri Planul de conturi Computere I Cteva elemente de baz despre computere Alegerea componentelor unui calculator Computere II Contabilitatea nanciar asistat de calculator Ob inerea rezultatelor Cheltuieli i venituri Cheltuieli Venituri Planicarea economic Costurile Managementul costurilor nchiderea anului nanciar Lucr ri de nchidere a exerci iului Lucr ri de nchidere a exerci iului (continuare) Interpretarea bilan ului contabil Indicatori i rate nanciare Exemple Forme de societ i comerciale; contabilitatea nanciar Forme de societ i comerciale Particularit i ale contabilit ii nanciare pentru diferite tipuri de societ i comerciale Tipuri de nan are Atragerea de fonduri mprumuturi Sistemul contabilit ii nanciare Contabilitatea, sistemul contabilit ii nanciare, func ii i principii contabile Privire retrospectiv asupra planului de conturi Aplica ii

Lec ia 14

Lec ia 15

Lec ia 16

Lec ia 17

Lec ia 18

Lec ia 19

Lec ia 20

Lec ia 21

Lec ia 22

Lec ia 23

Lec ia 24

Lec iile 25-26 Modul de aprofundare 1 Lec iile 27-28 Modul de aprofundare 2 Lec iile 29-30 Modul de aprofundare 3 Lec iile 31-32 Modul de aprofundare 4

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

Introducerea lec iei are rolul de a v familiariza cu informa iile care vor prezentate pe larg ulterior. Am selectat din lec ia 1 un fragment, n care ve i vedea cum se pot administra ecient datele n activitatea dumneavoastr .

EVIDEN A DOCUMENTELOR {I CONTABILITATEA PRIMAR


PARTEA NTI Introducere
Not m pentru a nu uita lucrurile importante. Cnd mergem la cump r turi, facem o list a lucrurilor de cump rat. O persoan care particip la multe ntlniri i conferin e trebuie s - i noteze data i ora acestora, cel pu in pentru a nu programa dou evenimente n acela i timp. Doctorii p streaz datele pacien ilor n registre speciale, iar colile pe cele ale cursan ilor. Dac datele (sau notele) sunt nregistrate n mod sistematic, cu scopul de a ob ine anumite informa ii, atunci vorbim de administrarea acestora. Administrarea poate simpl (de exemplu agenda de lucru, administrarea coresponden ei primite i expediate) sau complex (de exemplu administrarea membrilor unei societ i, administrarea elor pacien ilor unui doctor, administrarea elor elevilor ntr-o coal ).

Agenda de lucru:
sistem: date: informa ii: bazat pe un calendar zilnic sau s pt mnal. data i ora ntlnirilor este nregistrat pe pagina potrivit a calendarului. Pot notate aici i alte lucruri importante. dac agenda de lucru este corect ntocmit , ve i putea verica oricnd ce mai ave i de f cut i dac exist posibilitatea s efectua i i alte activit i ntr-o anumit zi.
AUGUST

17 18 19 20 21 22 23

J V S D

IUNIE

VI

29 30 1 2

L M M J V S D
(31)

IULIE

L M M
(31)

3 4 5

AUGUST

IULIE

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Forma agendei de lucru depinde de scopul s u: Este recomandabil s se utilizeze un calendar detaliat pe zile, eventual pe ore (vezi gura 1) pentru persoanele care au ntlniri numeroase.

Figura 1

Dac dori i s nota i numai evenimentele deosebite, este potrivit o form mai pu in detaliat , de exemplu un calendar pe s pt mni (vezi gura 2).

Figura 2

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

Administrarea coresponden ei primite i expediate:


sistem: bazat pe dou registre: unul pentru coresponden a de expediat i unul pentru cea primit . n ecare registru exist rubrici care vor completate cu informa ii referitoare la documente: data, numele i alte informa ii despre expeditor sau destinatar, o scurt descriere a scrisorii. se face o copie a ec rei scrisori de expediat. Copiile sunt p strate n dosarul pentru coresponden de expediat. n acela i timp, pe prima pagin a registrului se noteaz data expedierii, destinatarul i un rezumat al scrisorii. Scrisorile primite se p streaz n dosarul pentru coresponden primit . Datele acestora sunt nregistrate, de asemenea, pe prima pagin a registrului. n acest mod, se poate aa cu u urin : ce scrisori au fost expediate sau primite ntr-o anumit zi; dac domnul X a primit sau a transmis o anumit informa ie; unde este p strat scrisoarea respectiv . Sisteme complexe de eviden : eviden a membrilor unei asocia ii; eviden a pacien ilor unui doctor; eviden a elevilor unei coli.

date:

informa ii:

Administrarea elor pacien ilor unui doctor


sistem: date: a pacientului; datele vizitelor; ce simptome acuz pacientul; diagnostic; mod de tratament; medicamente prescrise. informa ii : ce l deranjeaz pe pacient cel mai des; ce boli recidiveaz cel mai des (epidemii?) i dac apar ntr-o anumit regiune mai des dect n altele; ce medicamente sunt cel mai frecvent prescrise de c tre medic.

Contabilitatea nanciar poate oferi informa ii pentru proprietari, creditori, investitori i autorit ile publice, care urm resc realizarea unor venituri din derularea tranzac iilor i, deci, au nevoie s cunoasc pozi ia nanciar a ntreprinderii i rezultatele ob inute de aceasta.

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza nregistr rilor n contabilitatea nanciar este nso it i de imagini, ajutndu-v astfel s v familiariza i ndeaproape cu acestea. V oferim asemenea exemple din lec ia 1.

PARTEA A DOUA Documente i termeni de specialitate


Primul sistem nanciar a ap rut n secolul al XIV-lea, n Italia. Negustorii italieni i desf urau activitatea n ntreaga ar i chiar dincolo de grani ele ei. Modul de administrare utilizat de unul dintre ace tia, Francesco di Prato, ne ofer informa ii referitoare la modul de calcul al protului i cum se mp r ea acesta ntre parteneri. El folosea o metod sistematic de nregistrare a stocurilor i a mijloacelor xe cu care i desf ura nego ul. Metoda de contabilitate nanciar utilizat n acele vremuri este comparabil , n linii generale, cu cea de ast zi. Sunt utiliza i n mod curent termeni (italieni) ap ru i atunci, ca de exemplu: debit, credit, dobnd , emisiune, inventar, balan , jurnal.

Documente i termeni
n contabilitatea nanciar , n locul expresiei eveniment nanciar se utilizeaz termenul de tranzac ie nanciar , iar n loc de a nota se utilizeaz termenul a nregistra tranzac ii nanciare. Fiecare tranzac ie nanciar este consemnat prin documente care stau la baza nregistr rilor n contabilitatea nanciar . Sistemul nanciar ncepe s func ioneze ntr-o rm n momentul intr rii primelor documente nanciare referitoare la constituirea rmei. Multe alte documente sunt ntocmite chiar n cadrul rmei. Datoriile pe care rma le are fa de alte rme sau pe care alte rme le au fa aceasta pot achitate n mai multe moduri: n numerar, caz n care vorbim de pl i/ncas ri n numerar; prin instrumente de plat f r numerar (cec, ordin de plat bancar, cambie, bilet la ordin etc). Banca la care rma are deschis un cont este obligat s efectueze plata/ncasarea n numele acesteia, caz n care vorbim de pl i/ncas ri prin virament. de

Documentele cele mai des ntrebuin ate ntr-o ntreprindere sunt: Documente de ncas ri i pl i n numerar Fiecare ncasare sau plat n numerar trebuie conrmat prin documente cum sunt: chitan a, bonul de cas , dispozi iile de ncasare sau plat , borderoul de vnz ri, statul de plat . Dispozi ia de ncasare sau plat este ntocmit de cel abilitat s dispun casierei ncasarea sau plata n numerar a unor sume (gura 1).

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

Chitan a este documentul emis de c tre furnizor (cel care ncaseaz numerarul) ca dovad a efectu rii pl ii de c tre debitor. Primul exemplar r mne la debitor, iar copia la furnizor (gura 2). Borderoul de vnz ri este utilizat pentru nregistrarea tuturor sumelor ncasate din vnzarea m rfurilor ntr-o zi, n comer ul cu am nuntul. Pe baza acestuia, la sfr itul zilei sau la o anumit perioad de timp, se ntocme te o chitan pentru bunurile vndute (n care se eviden iaz valoarea bunurilor i taxa pe valoarea ad ugat aferent ), document care va servi la nregistrarea n contabilitatea nanciar (gura 4).

Documente bancare
Titularul unui cont prime te regulat din partea b ncii extrasul bancar care prezint situa ia pl ilor i a ncas rilor efectuate prin cont ntr-o anumit perioad . Extrasul bancar poate servi pentru solicitarea i conrmarea de la debitor a sumelor neachitate. Pl ile prin contul de la banc se efectueaz pe baza ordinului de plat (gura 3), document care este ntocmit de rma pl titoare n trei exemplare: cel de culoare verde (exemplarul 3) este p strat n contabilitatea rmei, mpreun cu extrasul bancar care conrm efectuarea pl ii respective, cel ro u (exemplarul 2) va expediat beneciarului, iar cel negru (originalul) r mne la banc .

Facturi i copii ale facturilor


Facturile sunt documentele trimise de furnizori clien ilor lor pentru bunurile livrate, lucr rile executate sau serviciile prestate (gurile 5a i 5b). Cnd facturile sunt achitate imediat n numerar, vnz torul elibereaz o chitan . Cnd apare un decalaj ntre momentul livr rii bunurilor, prest rii serviciilor sau execut rii lucr rilor i achitarea facturilor (cump r ri pe credit comercial), furnizorul are o crean (drepturi) asupra clientului, devenind CREDITOR, iar clientul are fa de furnizor o datorie, devenind DEBITOR. Nu orice parte contractant poate numit creditor sau debitor. De exemplu, nu este debitor un prieten c ruia i-am mprumutat o sum de bani. Factura se ntocme te n trei exemplare. Originalul are culoarea albastr i este expediat de c tre furnizor clientului. Celelalte dou exemplare (de culoare verde i ro ie) sunt cpii i r mn n eviden a contabil i nanciar a furnizorului.

Opera iuni diverse


Tranzac iile nanciare necesit i alte documente (referate, rapoarte cu caracter nanciar), ca n urm toarele situa ii: ntr-un depozit se constat lipsa unor articole. Contabilitatea nanciar trebuie s nregistreze acest fapt.

10

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Un client reclam lipsa a dou articole dintr-o livrare de 100 de articole. Furnizorul trebuie s expedieze cele dou articole care lipsesc i s nregistreze aceasta prin documente adecvate. Suntem informa i c unul din debitorii no tri a dat faliment. Datoria acestuia c tre noi va nregistrat ca pierdere, n momentul declar rii falimentului de c tre o instan judec toreasc , n cazul n care, n urma lichid rii patrimoniului rmei falimentate, nu s-a putut recupera debitul (integral sau par ial). nregistrarea amortiz rii mijloacelor xe, a unor venituri excep ionale etc.

1)

2)

3)

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

11

4)

5a)

12

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

5b)

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

13

No iunile teoretice sunt nso ite de numeroase exemple, care v permit s asimila i ecient informa iile. Iat asemenea exemple din lec ia 11, n care v sunt prezentate conturile intermediare.

Etape n realizarea tranzac iilor cu bunuri


n exemplele prezentate pn acum, facturile erau primite odat cu bunurile cump rate. Furnizori facturi nesosite n acest caz, nregistrarea contabil este urm toarea: Conturi de stocuri = Furnizori

Exist posibilitatea ca factura pentru bunurile achizi ionate s soseasc dup recep ionarea bunurilor sau s se ntocmeasc o singur factur pentru mai multe recep ii (de obicei, dup ultima recep ie). Exemplu La data de 20 februarie, la un magazin sunt recep ionate, pe baza Avizului de nso ire a m ri nr. 3435, m rfuri n valoare de 850 u.m. (avizul se ntocme te pentru valoarea m ri f r TVA). Trimis prin po t de c tre furnizor factura care include i 19% TVA ajunge la magazin pe data de 22 februarie. Recep ia m rfurilor se nregistreaz astfel: % Conturi de stocuri (cu valoarea din Avizul de nso ire a m ri) = 408 Furnizori - facturi nesosite

4428 TVA neexigibil (aferent valorii de mai sus) Primirea facturii se consemneaz n contabilitate astfel: 408 Furnizori - facturi nesosite Concomitent: 4426 TVA deductibil = 4428 TVA neexigibil = 401 Furnizori

Pentru ntreprinderea studiat , nregistr rile vor : 20.02

% 850 161,50 371 M rfuri 4428 TVA neexigibil = 408 Furnizori facturi nesosite 1.011,50

14

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

22.02

1.011,50

408 Furnizori facturi nesosite

401 Furnizori

1.011,50

22.02

161,50

4426 TVA deductibil

4428 TVA neexigibil

161,50

Observa ie: n momentul primirii tuturor facturilor pentru bunurile achizi ionate, soldul contului Furnizori-facturi nesosite trebuie s e nul.

Clien i - facturi De asemenea, din perspectiva vnz torului, factura pentru bunurile vndute se poate ntocmi, din diverse cauze, cu ntrziere fa de expedierea bunurilor c tre client. de ntocmit
n aceast situa ie se utilizeaz contul Clien i facturi de ntocmit, cu ajutorul c ruia se eviden iaz livr rile de bunuri, prest rile de servicii sau execut rile de lucr ri, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat , pentru care nu s-au ntocmit facturi. n momentul livr rii bunurilor, prest rii serviciilor sau execut rii lucr rilor, se efectueaz nregistrarea: 418 Clien i facturi de ntocmit = % 707 Venituri din vnzarea m rfurilor 4428 TVA neexigibil Desc rcarea gestiunii la livrare: % 607 Cheltuieli privind m rfurile 378 Diferen e de pre la m rfuri La ntocmirea facturilor: 411 Clien i Concomitent: 4428 TVA neexigibil = 4427 TVA colectat = 418 Clien i facturi de ntocmit

371 M rfuri

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

15

Exemplu
La data de 20.03 un magazin de papet rie livreaz unui client m rfuri n valoare de 200 u.m. (TVA colectat = 19%). Pe data de 22.03 se ntocme te factura corespunz toare acestei tranzac ii (pre ul de achizi ie al m rfurilor a fost 160 u.m.). nregistr rile n contabilitate se efectueaz astfel: 20.03

% 238 418 Clien i - facturi de ntocmit 707 Venituri din vnzarea m rfurilor 4428 T.V.A. neexigibil 371 M rfuri 200

% 160 40
22.03

38

607 Cheltuieli privind m rfurile 378 Diferen e de pre la m rfuri

200

238
22.03

411 Clien i

418 Clien i - facturi de ntocmit

238

38

4428 TVA neexigibil

4427 TVA colectat

38

16

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Exerci iile sunt un instrument util de vericare a cuno tin elor teoretice dobndite n cadrul unei lec ii. Pute i g si solu iile acestora n sec iunea de r spunsuri la exerci ii. V oferim asemenea exemple din lec ia 6.

Exerci iul 1
Presupunem c ele de cont Cartea Mare dintr-o unitate patrimonial sunt urm toarele:

Contul Mijloace xe
Data 01.01 Document Explica ii sold ini ial Debit 10.000 Credit

Contul M rfuri
Data 01.01 04.01 23.01 Document factura chitan a scal Explica ii sold ini ial cump r ri m rfuri vnz ri Debit 5.000 500 1.500 Credit

Contul Debitori
Data 01.01 19.01 Document Explica ii sold ini ial extras bancar S.C. Green Debit 3.000 1.000 Credit

Contul Banca
Data 01.01 10.01 19.01 20.01 30.01 Document Explica ii sold ini ial extras bancar S.C. Simplex e.b. e.b. e.b. S.C. Green transfer din casierie plat chirie 1.000 1.000 300 Debit 5.000 1.700 Credit

Contul Casa
Data 01.01 20.01 30.01 30.01 foaie de v rs mnt chitan a scal factura Document Explica ii sold ini ial transfer n cont vnz ri ap , gaze, energie electric 2.000 300 Debit 2.000 1.000 Credit

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

17

Contul Capital propriu


Data 01.01 Document Explica ii sold ini ial Debit Credit 15.000

Contul Furnizori
Data 01.01 04.01 10.01 factura factura Document Explica ii sold ini ial S.C. Generalcom S.C. Simplex 1.700 Debit Credit 10.000 500

Contul Cheltuieli cu chiriile


Data 30.01 Document factura chiria Explica ii Debit 300 Credit

Contul Cheltuieli cu energia i apa


Data 30.01 Document factura Explica ii ap , energie electric , gaze Debit 300 Credit

Contul Cheltuieli cu m rfurile


Data 09.01 Document chitan a Explica ii vnz ri m rfuri Debit 1.500 Credit

Contul Venituri din vnz ri


Data 12.01 Document chitan a scal Explica ii vnz ri Debit Credit 2.000

nchide i ele de cont Cartea Mare; ntocmi i balan a de vericare; corecta i toate erorile descoperite.

Solu ia exerci iului se a la sfr itul lec iei.

18

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Pentru o bun sistematizare a cuno tin elor, ve i g si la nalul lec iilor o recapitulare. Iat un astfel de model din lec ia 17.

RECAPITULAREA LEC IEI 17


17.1 Caracteristicile esen iale ale desf ur rii activit ii rmei: ob inerea unui prot ct mai mare; asumarea unui risc economic relativ la condi iile externe. Fondurile existente n cadrul ntreprinderii pot avea 3 destina ii: costuri; investi ii; alte cheltuieli. Elementele costurilor sunt: cheltuielile materiale; cheltuielile cu salariile; cheltuielile generale. Cheltuielile i veniturile ntreprinderii se grupeaz n trei categorii: cheltuieli i venituri din activitatea de exploatare; cheltuieli i venituri din activitatea nanciar ; cheltuieli i venituri excep ionale. Totalitatea veniturilor ob inute din vnz ri constituie cifra de afaceri, un indicator esen ial al ecien ei activit ii rmei. Calculul protului sau al pierderii presupune trecerea n revist a tuturor veniturilor i cheltuielilor. Dac diferen a acestora este pozitiv , am ob inut prot i dac este negativ , pierdere. Profitul ob inut este obiectul unui impozit c tre bugetul statului i sursa principal pentru investi ii. Activele lichide sunt disponibilit ile din casierie i conturile curente la b nci i constituie sursele efectu rii pl ilor curente ale ntreprinderii. ntreprinderile trebuie s de in un nivel sucient de lichidit i deoarece lipsa lor poate avea consecin e nefavorabile asupra activit ii lor. Valoarea de pia a ntreprinderii este determinat de: nivelul capitalurilor proprii; rentabilitatea estimat ; nivelul activelor lichide.

17.2

17.3

17.4

17.5 17.6

17.7

17.8

17.9

curs de contabilitate primar

lec ie demonstrativ

19

Temele propuse se rezolv pe formularele de tem ata ate n ecare caiet de curs i se trimit spre corectare profesorului personal. n rubrica dedicat observa iilor profesorului, ve i primi din partea acestuia sugestii i recomand ri pentru a v perfec iona continuu. Am ales spre exemplicare tema lec iei 20 i formularul acesteia.

TEMA PENTRU ACAS


1.

20

Ce document constituie baza de extragere a informa iilor n vederea calculului indicatorilor i ratelor nanciare? a. bilan ul contabil; b. Registrul-jurnal general; c. Raportul de gestiune. De ce considera i c este important analiza indicatorilor i a ratelor nanciare? Care considera i c sunt cei mai importan i indicatori nanciari? De ce? Din situa iile financiare ntocmite la 31 decembrie 2005 ale S.C. DONNA S.A. s-au extras urm toarele informa ii: Bilan contabil la 31 decembrie 2005 u.m.

2. 3. 4.

ACTIVE Active xe Active circulante Stocuri Clien i Conturi curente la b nci Casa 56.179,00 15.921,00 23.128,50 14.500,00 325,00 Capital social Fonduri proprii Credite bancare pe termen lung Furnizori Al i creditori Salarii de plat Impozite de plat

PASIVE 46.952,00 15.278,00 24.519,00 9.767,50 6.787,00 5.500,00 1.250,00 110.053,50

Total

110.053,50

1. 2.

Venituri totale, din care venituri din vnz ri Cheltuieli totale, din care cheltuieli directe

95.619 90.600 60.059,50 55.000

Valoarea amortiz rilor aferente mijloacelor xe este de 15.000 u.m. Cota de impozit pe prot este de 16%. Adunarea General a Ac ionarilor a hot rt distribuirea de dividende n valoare de 5.000 u.m. Politica de creditare a rmei este de 30 de zile, iar condi iile oferite de furnizori sunt de 40 de zile. Rata de restituire a creditelor pe termen lung i dobnzile aferente este de 5.000 u.m. Calcula i principalii indicatori i rate financiare i interpreta i rezultatele ob inute.

20

lec ie demonstrativ

curs de contabilitate primar

Cu prezentarea formularului de tem pentru acas se ncheie lec ia demonstrativ a acestui curs.

n speran a c materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea i atractivitatea cursului nostru,

v a tept m s deveni i cursant al Institutului Eurocor, nscriindu-v la cursul de Contabilitate primar .

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

S-ar putea să vă placă și