P. 1
Cultura Alunului

Cultura Alunului

5.0

|Views: 188|Likes:
Published by CupY
Detalii despre cum sa plantezi si sa cresti Aluni
Detalii despre cum sa plantezi si sa cresti Aluni

More info:

Published by: CupY on Feb 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2015

pdf

text

original

Pentru detalii complete legate de cultivarea alunilor micorizati cu spori de trufa (preturi, rentabilitate, recoltare, investitie, profit) vizitati

www.cultivareatrufelor.eu ,iar pentru intrebari si detalii ne puteti contacta la 0724388049 sau adresa de mail trufe_romania@yahoo.com

Cultura Alunului
IMPORTANŢĂ, ORIGINE, ARIE DE RĂSPÂNDIRE Importanţă. Alunele se consumă tot timpul anului, în stare proaspătă, dar maiales ca adaosuri în diferite produse de cofetărie. Partea edibilă (miezul proaspătc o n ţ i n e 3 , 5 0 % a p ă ; 1 5 , 5 8 % m a t e r i i a z o t a t e ; 6 1 , 1 6 % m a t e r i i g r a s e ; 1 3 , 2 2 % materii extractive ; 3,84% celuloză, 2,70% cenuşe (care conţine, la rândul ei : Ca,P, Mg, K, S, Cl, Na, Fe, Cu ; vitamine şi în special cele din complexul B (B1 — 0,39 mg/100 g ; B 20 , 2 1 m g / 1 0 0 g ; B 3(PP) — 1,35 mg/100 g ; B5— 1,15mg/100 g ; B9 — 71 mg/100 g), vitamina C — 3,0 mg/100 g, vitamina A — 0,029m g / 1 0 0 g ( J . V a l n e t , 1 9 8 6 ; I . B o t u , 1 9 8 7 ) . Conţinutul ridicat în grăsimi face din miez o apreciată materie primă pentruextragerea unui ulei fin, intens aromat, cu multiple întrebuinţări. Scoarţa, frunzeleşi involucrul constituie materii prime folosite la tăbăcirea şi vopsirea pieilor.Alunul este recomandat pentru perdele antierozionale, iar unele varietăţi, cuaspect decorativ, pentru spaţii verzi.Producţia mondială, de 547 866 t (1988), este obţinută în câteva ţări : Turcia(362 000 t), Italia (119 000 t), S.U.A. (16 000 t), în care se obţine peste 90% dintotal.În România, mulţi ani consumul a fost asigurat din alunişurile spontane şi dinimport. Plantaţii comerciale au început să se înfiinţeze abia din 1960 în judeţeleVâlcea, Olt, Caraş-Severin, Argeş şi Mureş. În prezent se cultivă cu alun numai200 ha, dar producţia obţinută nu figurează în statisticile oficiale. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE Specii şi soiuriSpecii. În prezent există 9 specii cu şase varietăţi, din care numai o parte aucontribuit la obţinerea soiurilor actuale şi prezintă interes pentru ameliorare (tab.25.1). Soiuri. Pe plan mondial există peste 200 soiuri, din care mai răs- pândite sunt20—30. În România, în grădinile familiale, sortimentul a fost mulţi ani alcătuit dinsoiuri importate ; mai răspândite au fost: „Furfulak”, „Merveille de Bolwieller”,„Lambert alb” etc.Î n prezent, S.C.P.P. Vâlcea, specializată în cultura alunului,

sudice. Ploile reci din perioada înfloririi împiedică polenizarea. când asigură p o l e n i z a r e a .recomandăs o r t i m e n t u l : „ R o m a v e l ” ( 4 0 % ) .8 şi să fie mijlociu sau bine aprovizionat cu macro. materialul săditor se produce în exclusivitate pe cale vegetativă prindrajoni. Înmulţirea prin drajoni. cât şi pentru ceadin atmosferă. „ Butler” (10%)şi alte soiuri noi (5%). E l t r e b u i e s ă a i b ă o textură mijlocie. ş i d u p ă maturarea fructelor când contribuie la scuturarea şi reducerea umidităţii fructelor. Solul. să fie permeabil pentru apă şi aer. scurtează viaţa şi micşorează producţia de fructe a plantaţiei producătoare dedrajoni şi îngreuiază efectuarea lucrărilor de întreţinere. cât şi în atmosferă. există riscul de a transmite bolile şi dăunătorii din plantaţia producătoare. „Ennis” (10%). „Merveille de Bolwieller” (10%). Lumina.6 mii buc/ha) . .PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE Specificul producerii materialului săditor La alun.şi microelemente. Faţă de lumină. p r o d u c â n d a s f i x i e r e a r ă d ă c i n i l o r ş i f a v o r i z â n d a t a c u l a g e n ţ i l o r u n o r b o l i criptogamice ( Botritis. este dăunător. „ V â l c e a ” 2 2 ( 1 5 % ) . marcotaj. conţinutulde calciu activ să nu fie mai mare de 10—12%. alunul are cerinţe mijlocii ce sunt satisfăcute peîntreg teritoriul ţării noastre. Umiditatea relativă optimă din perioada de vegetaţieeste de 70—80%.estice şi sud-vestice. iar în ultimul timp prin altoire. În zona submontană şi a dealurilor înalte a l u n u l trebuie amplasat pe expoziţiile estice. Alunul are cerinţe mari atât pentru apa din sol. Aerul. 0 m . cu un pH cuprins între 6. totuşi ceva mai redus comparativ cu alte metode (16— 21. Ele sunt satisfăcute în zonele în care precipitaţiile însumează 700— 1 200 l/m 2 . dar mai ales în timpul înfloririi. Cele mai indicate pentru alun sunt : marcotajul simplu prin arcuire. Cerinţele sunt maxime în lunile mai. Pentru cultura intensivă a alunului stratul fertil de sol trebuie să fie dem i n i m 6 0 — 8 0 c m . Excesul de apă atât din sol. „Tonda gentille delle Langhe” (lO%).). B otu şi colab. 5 — 2 . materialul săditor este foarte neuniform şi slab înrădăcinat (40 —50%) . Vânturile uşoare au o influenţă favorabilă asupra alunului în toatefenofazele. Monilinia etc. i a r a p a f r e a t i c ă s ă f i e s u b 1 . sud. prin care se obţin unnumăr mare de plante noi. Este o metodă simplă şi uşoară. iar cele din perioada maturării fructelor contribuie la deprecierea lor calitativă. Înmulţirea prin marcotaj. iunie şi iulie (peste 300 l/m 2 ) şiminime în august-septembrie. (I. butaşi. 1987) Umiditatea..0— 7.

având un sistem radicular redus. P r i n înlăturarea p e r i c a r p u l u i p r o c e n t u l d e g e r m i n a r e p o a t e c r e ş t e l a 5 3 — 9 1 % .3 ).m.A .5 m între rânduri şi 3.4 miimarcote/ha (L. Rezultate bune s-au obţinut în câmp laaltoirea în ochi crescând în prima jumătate a lunii iulie cu muguri de pe lăstari şila altoirea în despică. Plantaţiile d e a l u n s e f a c î n z o n e l e î n c a r e f a c t o r i i ecologici satisfac cerinţele soiurilor.0—6. alunul se poate altoi în despicătură şi copulaţie perfecţionată. Înainted e s e m ă n a t e l e t r e b u i e s t r a t i f i c a t e l a 1 — 5 ° C . În ultimii ani unele pepiniere deţin material săditor la alun şi prina l t o i r e .B.La masă. O germinare mai bună se poate realiza şi recoltând fructele cu câteva zile înainte dedesprinderea din involucru şi tratându-le timp de 12—18 ore cu 50—100 p. Procentul de prindere la altoirea lam a s ă p o a t e c r e ş t e l a 7 7 — 1 0 0 . Altoirea se utilizează puţin. colurna. perioadă în care sistemulradicular rămâne într-un mediu umed la 8—10°C. Cele mai mari suprafeţe de alun sunt cultivate în sistemclasic (5. ce permite expunerea numai a punctului de altoire lao temperatură constantă de 26—27°C.0—6. Înmulţirea prin seminţe. avellana şi puieţi de C. lau n e l e s o i u r i .p. şi a dat cele mai bunerezultate în cazul lăstarilor semilignificaţi (recoltaţi pe la mijlocul lunii iunie şitrataţi la bază cu I. Este o metodă de perspectivă pentru alun.m. Prin această metodă. p r o c e n t u l d e î n r ă d ă c i n a r e a f o s t d e p â n ă l a 1 0 0 % ( „ B a r c e l o n a ” . „Butler”). de prindere şiinexistenţei unor portaltoi corespunzători. Specificul înfiinţării şi întreţinerii plantaţieiAlegerea terenului.0 m pe rând) şi agropomicol . tură. Botu. Sistemul de cultură.8 mii marcote la ha şi marcotajul prin strangularea şi muşuroirea lăstarilor semilignificaţi. t i m p d e 1 1 0 — 1 2 0 z i l e .acid giberelic (G. timp de 28 zile. f o l o s i n d c a portaltoi puieţi şi marcote de C. în concentraţie da 1 000 p.Drajonii ca şi marcotele. trebuie „fortificate”un an pe platforme de înrădăcinare sau în câmp. Îngrijirile după semănat sunt identice cu cele prezentate în partea generală.care a dat 22.2—28. Alunele au germinaţie scăzută (15—30%). 1987).2—69. care a dat 48.A. metode prin care se pot obţine 20—60% plante altoite. p r i n u t i l i z a r e a i n s t a l a ţ i e i d e c a l u s a r e l a c a l d realizată de L a g e r s t e d t. în verde de la începutul lunii iunie cu lăstari ierbacei.). datorită procentului scăzut. Butăşirea.p. Altoirea.

r â n d u r i l e t r e b u i e o r i e n t a t e perpendicular pe direcţia vântului dominant din perioada înfloririi amenţilor.6—0.20—1. F o r m a d e coroană dominantă este tufa. înainte d e dezmugurit.8 m.0 m între rânduri şi 3. lafertilizarea de bază trebuie. cu 4—10 tulpini. O l u c r a r e s p e c i f i c ă e s t e . utilizând sistemul de amenajarecu alei de trafic tehnologic. însă. în acest caz. c u c o r o a n a t i p t u f ă . 300—400 kg/ha sare potasică.8 m). tăind în lemn de 4—5 ani. menţinerea plantelor în limitele spaţiului destinat iniţial.ş i e ş a l o n e z e î n f l o r i r e a p e î n t r e a g a p e r i o a d ă d e r e c e p t i v i t a t e a florilor femeieşti.0—4. Tăierile de formare sunt prezentate în partea generală.8 m) sauînalt (1.a u înfiinţat plantaţii intensive cu distanţe de 5.iar coroana poate fi condusă ca tufă sau vas. motiv pentru care trebuie acordată mare atenţie păstrării şimanipulării materialului săditor. La 5—7 rânduri din soiul de bază se intercalează 1—2 rândurid i n s o i u r i l e p o l e n i z a t o a r e . La alun tăierile trebuie făcute în iariuarie-februarie. iar la plantare trebuie folositnumai material săditor cu sistemul radicular bine dezvoltat. Pentru reuşita plantaţiei. cu pomi cu un singur trunchi şi coroana tip vas ameliorat. Se mai utilizează forma de vasameliorat sau vas ameliorat uşor aplatizat cu trunchi mijlociu (0. cu un trunchi de 0.6—0.0 m perând. sau prin tăieri de reducţieîn lemn de 3—5 ani). 600— 800 kg/ha superfosfat. Tăierile de întreţinere. Rănile mai mari de 4—5 cm trebuie acoperite cu ceară de altoit sauv o p s e a d e u l e i . Tăierile de formare.(10—15 mîntre rânduri ş i 7 — 8 m p e r â n d ) . pentru fiecare soi de bază se vor alege 2 —3 soiuri polenizatoare (20—30%) aic ă r o r a m e n ţ i s ă . Se urmăreşte menţinerea echilibrului între creştere şirodire (prin eliminarea din tufe a tulpinilor îmbătrânite. Î n u l t i m e l e d e c e n i i s . Rădăcinile alunului sedeshidratează uşor. Pentru terenurilecu pante mai mari alunul poate fi cultivat intensiv. aplicate 40—60 t/ha îngrăşământ organic.Plantarea puieţilor se face la adâncimea la care au fost plantaţi în pepinieră. F i i n d s p e c i e a n e m o f i l ă . Efectul estemai bun dacă se face concomitent reîntinerirea rădăcinilor şi o fertilizare cu 30— 4 0 t / h a g u n o i . În funcţie de vigoarea soiului şi fertilitatea solului distanţele de plantare sunt. Fiind o specie cu soiuri autosterile dichogame. ca şiluminarea şi aerisirea coroanei. Udareadupă plantare cu 10—15 l/pom şi repetarea ei de 5—6 ori în primul an de vegetaţieinfluenţează mult asupra procentului de prindere a pomilor. Alegerea sortimentului. A c e s t e a d u r e a z ă 5 — 6 a n i d e l a p l a n t a r e . pregătire a terenului şi înfiinţare a plantaţiei nudiferă prea mult de cea prezentată la celelalte specii.În perioada de început a diminuării producţiei se aplică tăieri de reîntinerire prin care coroana se reduce cu circa 40%.Tehnologia de amenajare. Şi la alun epoca optimă de plantare este toamna. de 3—4 m între rânduri şi 2—3 m pe rând.

1—2 kg/ha .3 kg Ca. După intrarea pe rod dozele de îngrăşămintese suplimentează cu cantităţile de macro. alunul absoarbe din sol18. Pentru ogorul erbicidat serecomandă : „Simazin”. Doza de fosfor. se pot înlătura şi chimic.6—2. În primii ani. „Ustinex”. 100—150 kg/ha N. Sortimentul şi dozele de îngrăşăminte se stabilesc pe baza diagnozei foliare. d a t o r i t ă f a p t u l u i c ă p e rădăcinile lui există micorize care funcţionează normal numai în soluri cu materieorganică. se recomandă. 1 2 . se înlătură manual iar mai târziu. Potasiul trfebuie administrat sub formă de sulfat.Fertilizarea organică are o mare i m p o r t a n ţ ă l a a l u n . Carpentieri. 10 kg/ha .40% P2O5 . În următorii 3 ani se recomandă ca doza de fosfor ş i p o t a s i u s ă s e m e n ţ i n ă c o n s t a n t ă . Restul de 2/3 din doza de azot se administrează primăvara înf e b r u a r i e . 4 0 % M g . aerate şi revene. m u l c i r e a . P e n t r u a f i s e m n i f i c a t i v e . în concentraţii mari. i a r c e a d e a z o t s ă c r e a s c ă a n u a l c u 2 0 — 3 5 kg/ha substanţă activă. f r u n z e l e a n a l i z a t e t r e b u i e recoltate.1 kg P2O5. I. cu unul din următoarele erbicide : 2. între 15VII şi 15VIII.m a r t i e ş i s e î n c o r p o r e a z ă î n s o l c u p r i m a d i s c u i r e .„Prefix” 7. o g o r u l e r b i c i d a t . Botu (1987) p r e c i z e a z ă c ă l a o producţie de 1 800 kg/ha alune şi de 2 500 kg/ha lemn.T u r d u ( 1 9 7 1 ) c i t a t d e I. care părăsesc terenul cel mai târziu în iulie — sisteme ce permit pregătirea solului în vederea recoltării fructelor. o dată cua r ă t u r a d e bază. în Turcia. 2 5 — 0 .4—3. 3 k g K 2O şi 16. 40—50kg P2O5şi 80—100 kg/ha K 2O. anual. Arăturile nu trebuie făcute mai adânc de 12—15 cm.înlăturarea drajonilor şi lăstarilor dincolet. L a p l a n t a ţ i i l e t i n e r e f e r t i l i z a r e a c h i m i c ă t r e b u i e s ă înceapă în anul II când se recomandă să se administreze 25—30 kg/ha N. Pentru condiţiile ţării noastre. o g o r u l c u l t i v a t c u îngrăşăminte verzi sau plante agro-alimentare. 80 —100 kg/ha P2O5 şi 100—120 kg/ha K 2O şi la 3—4 ani 30—40 t/ha gunoi de grajd. 9. după suberificarea scoarţeitrunchiului. citat de I.şi microelemente imobilizate în producţiad e l e m n şi de fructe. iar după anul 4 pe toată suprafaţa. „Casoron”. Necesarul de apă.5%K 2O ş i 0 . din treimea superioară a coroanei şi a lăstarului. 0. o g o r u l c o m b i n a t .5% N .15—0.5 G etc Sisteme de întreţinere a solului din plantaţiile tinere şi pe rod sunt : ogorul l u c r a t .2 kg N. Anionii declor. se o b ţ i n producţii bune dacă frunzele conţin 2.Fertilizarea anuală cu îngrăşăminte chimice şi la 3—4 ani cu îngrăşăminteo r g a n i c e c o n s t i t u i e o v e r i g ă t e h n o l o g i c ă i m p o r t a n t ă pentru reuşita culturii.în plantaţiile pe rod. Î n p r i m i i 4 a n i îngrăşămintele anuale se administrează în lungul rindului pe o bandă lată de 1—2m. 2—6 kg/ha .4 D . „Diuran”. 0. Botu (1987) precizează că. 3 kg/ha etc. cea de potasiu şi1/3 din cea de azot se administrează toamna înainte de căderea frunzelor. . sunt toxici pentru alun.

afidele. s a u s e i n t r o d u c î n uscătoare la temperaturi de 35—47°C. l o p ă t a t e z i l n i c . se sortează şi se calibrează. dacă temperatura este de 21°C şi umiditatear e l a t i v ă d e 6 0 — 6 5 % ş i 2 — 3 a n i d a c ă t e m p e r a t u r a s e m e n ţ i n e l a 2 — 4 ° C i a r umiditatea relativă la 65%.Din producţia mondială de alune. Recoltarea începe când fructelea u a j u n s l a d i m e n s i u n i l e s p e c i f i c e s o i u l u i . G l e o s p o r i u m c o r y l l i . Monilinia fructigena. insectele „miniere” etc. după uscare. Recoltarea cu involucru se recomandă la pomii tineri.7 t/ha. 90% se comercializează sub formă de . cu solul arat. nivelat şi tăvălugit.În zonele cu regim pluviometric deficitar. Fructele cu 6—8% umiditate se păstrează bine 1 an în camere bine aerisite. P h y l l a c t i n i a s u f f u l t a . Combaterea acestor boli şi dăunători se face cu pesticidele obişnuite. la cei amplasaţi pe pante şi în plantaţiile cu solul inierbat. Combaterea bolilor şi dăunătorilor. el se detaşează mai greu de fruct. Recoltarea manualăreprezintă 30—50% din cheltuielile de întreţinere. Regimul de irigare se stabileşte astfel încâtu m i d i t a t e a d i n s o l d i n p e r i o a d a d e v e g e t a ţ i e s ă s e m e n ţ i n ă l a 7 0 — 8 0 % d i n capacitatea de câmp pe adâncimea de 50—60 cm. ploşniţele. a . Recoltarea mecanizată se face numai pe terenuri plane sau uşor înclinate. Fără tratamente fitosanitare.B o t r y t i s c i n e r e a e t c . atrofiaf r u c t e l o r ş . C e i m a i p e r i c u l o ş i d ă u n ă t o r i sunt : gărgăriţa alunelor (Balaninus nucum) şi viermele alunelor (Mellissopus latiffereanus). Alunele se pot recolta cu sau fără involucru. bolile şidăunătorii pot diminua producţia cu 20—50% sau chiar mai mult.După recoltare alunele se condiţionează. Recoltarea fără involucru se face când 90% din alune au căzut pe sol de undese adună manual sau mecanizat. deoarece. Dintre bolilem a i p ă g u b i t o a r e s u n t : virozele (mozaicul alunului . ) . Pagube mai mici pot produce sfredelitorul alunului (Oberca linaris). bacteriozele (Xanthomonas corylina) şi micozele (Cytosporac o r yl i c o l a . manual sau mecanizat. acarienii. Este necesară îndepărtarea involucruluiimediat. în care scop fructeles e ţ i n 4 — 6 z i l e l a s o a r e î n s t r a t u r i s u b ţ i r i . Pentru păstrare conţinutul de apă din alune trebuie redus la 5—6%. atrofia lăstarilor . Specificul recoltării şi valorificării alunelor.5—2. prin irigare producţia creşte cu 1. ) . i a r p e l i c u l a c e s e p a r ă s ă m â n ţ a d e pericarp devine brun-roşcată.

aluned e c o r t i c a t e ş i n u m a i 1 0 % c a a l u n e î n c o a j ă . i a r s u b a s p e c t u l m o d u l u i d e valorificare 97% sunt destinate industriei alimentare şi numai 3% consumului înstare proaspătă .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->