Sunteți pe pagina 1din 360

Consiliul

Acad. Dumitru PROTASE, Universitatea Cluj-Napoca


Praf. univ. Toader Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Doru RADOSAV, Universitatea Cluj-Napoca
Dr. Volker WOLLMANN, Gundelsheim, Germania
Colegiul de
Corneliu GAIU -redactor responsabil, George G. MARINESCU, Elena PLENICEANU,
Virgil BODALE, Valentin ORGA, COSTEA, Sorin
Orice referitoare la
"Revista se va adresa:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
Tel./fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Toute corespondance sera envoyee a l'adresse:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
Tel./fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Roumanie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
REVISTA BISTRITEI
'
XXV
2011
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
ISSN 1222-5096
Editura Accent, 2011
Cluj-Napoca
www.edituraaccent.ro
Coperta I: Giinter Klein (Freiburg), Gimnaziul evanghelic din 1910.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CUPRINS
Mihai ROTEA, Mihai WITTENBERGER, Monica TECAR, Tiberiu TECAR
Metalurgia epocii bronzului n Transilvania: magie ......................................... 9
Metallurgie du bronze en Transylvanie: techniques, l'art et magie
Adrian SOCACI
O epocii bronzului trziu la
(corn. Uriu, jud. ................................................................................................... 35
A settlement belonging to the Late Bronze Age discovered at
(Uriu commune, County)
Monica TECAR
Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj ........................................................................................ 68
Rescue archaeological survey in Apahida - Rtul Cluj County
KACSO Carol
la ceramicii Suciu de Sus.
Descoperirile din Depresiunea ......................................................................... 103
zur Kenntnis der Suciu de Sus-Keramik. Die Funde aus der Maramuresch-Niederung
Valentin VASILIEV
Despre recente privind cronologia de la Teleac
probleme de .................................................................................................. 130
Uber einige neulich Aufgestellte behauptungen zur Chronologie
der Siedlung von Teleac und zu Grundlegenden ethischen Fragen
George G. MARINESCU, Radu ZAGREANU
Un nou akinakes descoperit la (corn. jud. Cluj) ..................................................... 139
A new akinakes discovered at commune, Cluj County)
Paul PUPEZA
Murus Dacicus, simbol al sau al .................................................................... 148
Murus dacicus, a symbol of war or of peace?
Nicolae GUDEA
Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen
Uber eine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes ............... 159
Corneliu GAIU
Vestigii ale metalurgiei bronzului n castrul roman de la ............................................... 169
Vestiges de la metallurgie du bronze dans le camp romain de
Radu ZAGREANU
Un perete posterior de aedicula descoperit la
(jud. ................................................................................................................... 179
Posterior wall from an aedicula discovered at County)
5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cristian Corneliu GAIU
Capcanele numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara
Romnia) ................................................................................. 192
Reviewing the Numismatic Evidence. A case Study: Auxiliary Fort from
Dumitru PROT ASE
Un cimitir de slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cmpie ...................................... 197
Un cimetiere d'incineration slave de VIII/IX siecles a Soporu de Cmpie (dep. De Cluj)
Vasile
Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua
a secolului al XIV-lea: cu Imperiul grec de Trapezunt... .............................................. 203
Aspects de la politique du Despotat de la Dobroudja pendant la deuxieme moitie
du XIV siecle: les relations avec l'Empire Grecque de Trebizonde
Petre DII\"
despre a Romne n
din a doua a secolului al XVII-lea ................................................................................ 208
Information about the commerciallife of the Romanian Countries
in the foreign travelers reports from the second half of the 17
1
h century
Claudia Septimia
"Prunci prunci -
despre cazurile de avort din Districtul (1861-1876) .............................................. 214
"Procreated children, undesirable children"-
about the cases of abortion from the District of (1861-1876)
Nicolae
Presa 1862-1876 .......................................................................................... 226
Die sachsiche Presse in Bistritz 1862-1876
Giinter KLEIN
Directorii Gimnaziului Evanghelic C.A. din
n noua (1910-1944) ...................................................................................... 233
Die Direktoren des Evangelischen Gymnasiums A.B.
in Bistritz im neuen Gymnasialgebaude (1910-1944)
Adrian ONOFREIU
monografice 1918 .................................................................................. 245
Bistritz-Versuchungen zu einer Monographie nach dem Jahre 1918
Iosif
n primul an al socialiste ............................................................. 258
La departementale de dans la premiere annee de la Revolution Socialiste
Dr. Mihai
Reforma romnii n istoriografia ......................................................... 290
Reformation and Romanians in the interwar Hungarian historiography
KACSO Carol, Dumitru AN t, Traian
de arheologie la Baia Mare (1.) .................................................................... 295
Montanarchaologische Forschungen in Baia Mare (I.)
6
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Arh. POPESCU DOLJ
Biserica din Teaca. concepte de restaurare ....................................... 337
L'Eglise evangelique de Teaca. Recherches et concepts de restauration
Marius HORGA, GHERGARI
Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt
de la Stupini (jud. ............................................................................................. 350
Mineralogical-petrographical studies
on the Hallstatt ceramics from Stupini County)
Recenzii ............................................................................................................................................................... 358
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Metalurgia epocii bronzului n Transilvania: magie
1
Cuvinte cheie: epoca bronzului, metalurgie, magie, Palatca,
Mots-clefs: l'ge du Bronze, metallurgie, magie, Palatca,
Mihai ROTEA,
Mihai WITTENBERGER,
Monica TECAR,
Tiberiu TECAR
Transilvania a fost n epoca bronzului cel mai prolific centru metalurgic de din
ntreaga Europa arheologia oferindu-ne numeroase argumente pentru a
Cunoscut este faptul metalurgia este un amestec de magie, ceea ce impune,
pentru a fenomenului, coroborarea datelor arheologice cu cele oferite de etnografie, istoria
religiilor (n special textul Vechiului TestamenF), istoria artelor a tehnicii, texte antice (n special Iliada
Odisea) etc.
Scopul acestui articol fiind acela de a crea o imagine ct mai a acestui domeniu
complex, iar metal urgia neferoaselor n Transilvania sub aspect tehnologic sau artistic a obiectul a
numeroase n literatura

vom insista, aici, asupra magice a acestui fenomen


4

1 Studiul a n limba n ActaMN 45-46/1.
2 Pentru citatele din Vechiul Testament am utilizat, de Biblia online (www.bibliaortodoxa.ro).
3 Pentru cteva repere privind acest subiect, dintre care cele mai recente includ aspectele cultice ale depunerilor
de bronzuri, vezi: V. Dumitrescu, Arta n Romnia, 1974; M. Rusu, Metalurgia bronzului din
Transilvania la nceputul Hallstattului, 1972, manuscris; M. Depozitele de bronzuri din
Romnia, 1977; T. Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Transilvaniei, 1978; C. Kacs6, Die
Bronzezeit im Karpaten-Donau-Raum {14.-9. ]ahrhundert v. Chr.),n M. Rotea T. Bader (Ed) Traker und Kelten
beidseits der Karpaten, Cluj-Napoca 2000, 31-41; T. Soroceanu, Die bronzezeitlicher Deponierungen-
Ein Beitrag zur Horstdeutung beiderseits der Karpaten, nT. Soroceanu (Ed) Bronzefunde aus I, Berlin 1995,
15-80; B. Gaben an die der Bronzezeit Europas-Eine Einfiihrung, n: A. B. (Ed),
Gaben an die der Bronzezeit Europas, Berlin 1997, 11-22; A. Vulpe, M. A. Laszl6,
Epoca metalelor, n Istoria Romniei, 2001, cu bibliografia; M. Rotea, Non-ferrous metallurgy in Transyltrania
of Bronze Age, n ActaMN 39-40/l, 2004, 7-17; S. Hansen, Noi asupra metalurgiei epocii bronzului n sud-estul
Europei, n: T. Soroceanu (Ed) Bronzefunde aus de bronzuri din Romnia II, Cluj-Napoca 2005,
301-315; C. Metzner- Nebelsick, Despre a depozitelor din Romnie n epoca
trzie a bronzului n epoca timpurie a fierului, n: T. Soroceanu (Ed), Bronzefunde aus de
bronzuri din Romnia II, Cluj-Napoca 2005, 317-342, cu bubliografia; T. Soroceanu, Zu den
bis in das 8. ]h. V. Chr. Ein Beitrag zu deren religionsgeschichtlicher Deutung, n: T. Soroceanu (Ed),
Bronzefunde aus de bronzuri din Romnia II, Cluj- Napoca 2005, 387-428 cu bubliografia; M.
Rotea. Pagini din Preistoria Transilvaniei. Epoca bronzului, Cluj-Napoca, 2009.
4 Vezi fugare trimiteri la: M. Rotea, Non-ferrous metallurgy in Transylvania of Bronze Age, n ActaMN 39-40/l, 2004, 7-17;
Idem, Pagini ... , 32; de asemenea: M. Wittenberger, M. Rotea, Aspects of the Bronze Metallurgy in Transylvania, n: S.
Berecki, R. Nemeth, B. Rezi (Ed), Bronze rites and rituals in the Carpathian Basin, 261-267; pentru statutul complex
Mihai Rotea
Muzeul de Istorie
a Transilvaniei
e-mail: rotea_mihai@yahoo.com
Mihai Wittenberger
Muzeul de Istorie
a Transilvaniei
e-mail: mihaiw@yahoo.com
Monica Tecar
Muzeul de Istorie
a Transilvaniei
e-mail: monicatecar@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 9-34
Tiberiu Tecar
Muzeul de Istorie
a Transilvaniei
e-mail: trutecar@yahoo.com
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Din prima ntrebare care se este aceea arheologia
este n aceste aspecte delicate
5
Cel din descoperirile noastre dovedesc
da. Ne gndim la situri aparte: Palatca
6
Boldur [Pl. 1) ale arheologice le vom
prezenta sintetic. Pentru nceput, vedem care sunt acestui univers metalurgic mitic cum
ni se dintr-o viziune mai cu pe roditoarele perspectivele deschise
de opera lui M. Eliade
8

* * *
Metalurgia a fost pretutindeni o activitate iar sacralitatea aceasta din faptul
metalele nu parte din lumea ci din zonele extra-terestre. Fie le trimitea cerul, fie erau
smulse din matricea ele veneau din lume mbibate cu magice, tot ce nu apartine de
drept omului, tot ce nu se n proximitatea sa este secret, misterios, sacru sau demonie pentru i
firea, modul de a fi, integrndu-1 ntr-un nou cosmos
9
Prin urmare, metalele aduc n societatea
magice necunoscute, altor niveluri cosmice, de aceea nu oricine nu n orice
putea lucra cu ele
10
. Acesta este, n lui M. Eliade, sensul autentic al tuturor legate
de metalurgie: metalele firea omului modificndu-i starea
[etapele de fructe crend o stare
11

De la sa, omul a ca de la perceput n mod concret
ca o podea ca o ca un suport al tuturor obiectelor terestre. Mai mult dect att,
a fost sacralizat n toate universale, el deinnd o n istoria a
omenirii, pornindu-se de la ideea anumite iau n adncul unde petrec perioada
de ca ntr-un uter [uterul chtonic adesea este reprezentat de o sau de galeriile de
analogia dintre femeie la baza conceptul de (Terra-Mater,
Glia, Ge, Cibeles etc.), cea care la tot ce este viu, este prezent din paleolitic, genernd
numeroase variate forme de cult
12

era din punctul de vedere morfologic ca o cerul era imaginat ca un
tavan, ca o ea cerului", 1, 14, ori mai pregnant concept la australienP
3
).
al metalurgistilor, vezi: N. Boroffka, F. Ridiche, Der GuNormenfund von Kreis Dolj, Rumiinien/Descoperirea
de tipare pentru turnarea bronzului de la Dolj, n: T. Soroceanu [Ed), Bronzefunde aus
Descoperiri de bronzuri din Romnia II, Cluj-Napoca 2005, 162-174, cu bibliografia.
5 Pentru similare pentru alte zone cultural-geografice vezi spre exemplu: C. Prescott, Symbolic metallurgy -
Assessing early metallurgic processes in a periphery, D. Olausson H. Vandkilde [Ed), Form, function and context, Acta
Archaeologica Lundensia, 31, 213-225, cu bibliografia; S. Blakely, Myth, Ritual and Metallurgy in ancient Greece and
recent Africa, Cambridge University Press 2006, cu bibliografia.
6 M. Rotea, arheologice la Palatca - Togullui preliminare, Revista 10-11, 1997,
13-19; Idem, Die spate Bronzezeit im Karpaten- Donau- Raum {14.-9. fahrhundert v. Chr.}, n: M. Rotea T. Bader [Ed),
Traker und Kelten beidseits der Karpaten, Cluj-Napoca 2000, passim; Idem, Non-ferrous metallurgy in Transylvania of
BronzeAge, nActaMN 39-40/I, 2004, 7-17; Idem, Pagini ... , Cluj-Napoca, 2009, passim.
7 M. Wittenberger, A special site of the Noua culture - Cluj County, n: N. Bolohan, F. F. Adrian [Ed)
Signa Praehistorica Studia in honorem magistri Attila Laszl6 septuagesimo anno, 2010, 273-291; Idem, Economica]
Life in Noua Culture in the Late Bronze Age, ActaMN 2008, 43-44/l, 5-47.
8 M. Eliade, Tratat de istoria religiilor, 2005, passim; Idem, 2008; Idem,
Metalurgie, magie si alchimie, 1 991; De asemenea, vezi: C. M. Berescu, Gndirea
2007, passim; C. Stolnici, sale tainice, www.crestinortodox.ro.
9 M. Eliade, ... , passim; Idem, Metalurgie ... , 58.
10 M. Eliade, ... , passim; Idem, Metalurgie ... , passim.
11 M. Eliade, Tratat ... , passim; Idem, Metalurgie ... , passim.
12 E. O. James, The Cult ofthe Mother Goddess, 1959, passim; J. Frazer, The Golden Bough. London, Penguin Books, 1996,
passim; M. Eliade, Tratat ... , passim; O. G. S. Crawford, The Eye Goddess, New York 1958, passim; M. Gimbutas, The
Gods and Goddesses ofOld Europe, 7000-3500 B.C.: Myths, Legends, Cult Images, London 1974, passim; E. Anati, The
question of fertility cults, n E. Bonato [Ed) Archaeology and fertility cult in the ancient Mediterreanean, Amsterdam
1986, 2-16; C. M. Berescu, op.cit., 68.
13 M. Eliade, ... , 17.
10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cum a fost perceput ca principiul pasiv, feminin, tot astfel cerul este socotit principiul activ,
masculin. ntre Cer si o de tip sexual ea), o hierogamie, de
un impresionant de mituri. Prin urmare, n mai toate scenariile cosmogonice sacre, vom ntlni cuplul
primordial n care cerul este Universal este Mama cea Mare
14

n cu ideea cerului ca este pe de
sus, din cer, cad pe de sacralitate fiind adesea cu activitatea


Astfel unui meteorit n cadrul atelierului de la Palatca (Pl. 2)1
6
, este,
chiar ar fi fost folosit doar ca ciocan este pieseP
7
) pentru duritatea
rocii din care este
Modelul umane gestate de (n spre exemplu, este arhicunoscut actul
creator al care corpul uman din lut, Geneza 2: 7) este completat de soarta oamenilor
moarte, cnd corpul lor se reintoarce n (modelul Homo-Humus), fiind un mod de a exprima
omului la structura cosmosuluP
8
Evident ciclul acesta om- ca pulberea ce
se ntoarce cum a fost", Ecleziastul12: 7, sau formula "pulvis es et in pulverum
reverteris") se doar la corporalitatea

sufletul un alt destin. La mai
cel mai probabil cu sacre, religioase diferite, un proces analog par urmeze metalele de-a
lungul epocii bronzului (n Transilvania nu numai). Este vorba, mai cu de metalele reunite n cea ce
arheologia prin de depozite de bronzuri (dar tezaurele curs),
care uneori impresionante de metal care ce au fost extrase din sunt, n mare
parte, depuse tot n ca ofrande; evident n prealabil prelucrate (topite sub de turte sau
transformate n produse semifinite finite) tezaurizate. noi nu vedem altceva n interpretarea
tot mai pe care o arheologia depozitelor de bronzurF
0
, dect o exemplificare a principiului "ale Tale,
dintru ale Tale, aducem de toate, pentru toate" cum auzim n Liturghie (Liturgia
Sf. Ioan de Aur). De asemenea, dorim faptul jertfele trebuiau fie perfecte, nici
un cusur. jertfele nu ndeplineau cerute de Dumnezeu nu erau primite, ceea ce
lui Dumnezeu i place 1 se ceea ce este mai bun, nu ceea ce sau Prin urmare,
din credem trebuie prioritar privite depunerile de metale din epoca bronzului din
Transilvania nu din cea de iminenta producerii unor evenimente violente.
gestatorie a se sub aspectul n tainice ale Terra-Mater are
loc crearea, coacerea metalelor, pietrelor a minereurilor. Adesea vom ntlni ideea mineralele
cresc ca n pntecul metalurgia dobndind astfel un caracter obstretic
21

"Dar cum nu este izolat n Univers, se sub
tuturor fortelor cosmice, n Univers toate elementele toate elementele"
22
telurice
(combinate cu cele uraniene) nu numai lenta a metalelor, ci transformarea lor unele
n altele regnului mineral fiind crearea nobilului, unicului aur). Nu este vorba de
geologice suferite de roci sub influenta presiunilor, temperaturilor intraterestre ori de lll1 proces
14 M. Eliade Tratat ... , passim; M. Gimbutas, op.cit., passim; Bian Hayden, Old Europe: sacred matriarchyorcomplementmy
oposition, in Archaeology and fertility cult in the ancient Mediterreanean, Amsterdam 1986, 17-30, cu bibliografia; C.
M. Berescu, op.cit., 87-88.
15 M. Eliade, ... , 17-25; cu bibliografia; Idem, Metalurgie ... , 49-51, cu bibliografia.
16 M. Benea, L. M. Rotea, Palatca- Togullui Analysis of a part of lithic materials from the bronze
workshop, n ActaMN 45-46/1, sub tipar.
17 M. Eliade, ... , 19.
18 M. Eliade, Tratat ... , passim; Idem, Metalurgie ... , 64-65, cu bibliografia; C. M. Berescu, op.cit.,
passim. C. op.cit., www.crestinortodox.ro.
19 C. M. Berescu, op.cit., passim. C. op.cit., www.crestinortodox.ro.
20 Spre exemplu vezi: B. Ha.nsel, Gaben an die der Bronzezeit Europas-Eine Einftihrung, n Gaben an
die der Bronzezeit Europas, Berlin 1997, p. 11-22, cu bibliografia; S. Hansen, op.cit., 301-315, cu
bibliografia; A. Tarlea, The concept of "selective deposition ", Peuce 6, 2008, 63-132, cu bibliografia.
21 M. Eliade, ... , 44-55.
22 C. op.cit." W\IIJW.crestinortodox.ro.
11
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fizic de bazat pe legi cunoscute, Este vorba de un proces supranatural magic,
mijlocit de supranaturale, n care metalele se nasc, cresc se coc; e vorba de un proces sacru n cadrul
metalele (minereurile), de altfel ca pietrele, se ca fiinte vii care se
se ascund (precum vnatul de care au simpatiile ori antipatiile lor de oamenF
3

a constituit scheletul teoretic pentru domenii distincte: mineritul cu metalurgia
pe de o parte
24
, alchimia, pe de parte. Minerul metalurgistul intervin n dezvoltarea embriologiei
subterane ritmurile de ale mineralelor prin la marea a
Naturii, o mai repede
25

minere urile sunt supuse n interiorul unui proces sacru de
a metalelor), minerii cu acesta. Pe de o parte, ei ntrerup n mod brutal procesul magic care are loc
n prin aceasta ca un factor malefic, negativ. Pe de parte,
minereurile, metalele pietrele din adncul ntunecat transformndu-le la lumina zilei, ei
mplinesc procesul de prin acesta devin un factor benefic, pozitiv. Mai mult ca evident
n ambele cazuri minerii au o

ei n profunzimile sacre (magice) ale
ntr-un domeniu straniu, de chtonice, ceea ce i omului un sentiment de putere,
de dar l cu magice necunoscute, altor niveluri cosmice
27
Bogatul folclorul
minier, viu n zonele cu ale minereurilor, n mod repetat despre misterioase:
fantome, spirite etc., care activitate
28
De exemplu, n vlvele care
ne este mai bine din folclorul romnesc, este att de n mentalitatea minerilor, nct
activitatea lor n nici nu putea fi aceasta
29

Drept minerii nu vor cobor n a se supune unor practici de purificare
luat toate necesare riturilor de trecere ca naintea magice. Prin purificare
de procesele necesare dobndirii de necesare credinciosului care se
n pentru a o invoca
30
Mijloacele prin care se putea dobndi starea de puritate erau, n general,
tainice, fiind cunoscute bine numai de ei constnd fie din anumite ceremonii rituale, fie din diferite
tabuuri La n religiile de mistere, riturile de purificare aveau un caracter
solemn, constnd n general dintr-o pe care trebuia s-o candidatul, prin aceea el
n De obicei, aceste rituri se compuneau dintr-o serie de posturi,
destinate pe viitorul miner n starea de a ntregii sale
Procedeul, din punct de vedere generic, este ntlnit, de exemplu, n greco-romane, unde,
nainte de o o reprezenta purificareaJ
2
(de exemplu n templele se
practicau rituri de purificare, printre care cel al minilor nainte de descris n
Iliada, 24:302-306). Prin urmare, purificarea se n urma supunerii candidatului (trecut prin
de tot felul) la un amplu ritual de practici magice, n care erau folosite ca mijloace principale de apa
sngele victimei jerfite. Chiar n timpurile moderne, s-a obiceiul ca deschiderea unei mine sau
a unei galerii, fie de o (inclusiv botezarea lor cu un nume pentru a le pune sub
unui personaj divin, un Sfnt etc.).
Un alt element folosit curent n riturile de purificare este focul, principiu n timp creativ distructiv,
mijloc de a modifica lumea, el trecerea materiei de la o stare la alta
33
Focul este elementul care a
23 M. Eliade, ... , 44-49, 58, cu bibliografia; C. op.cit., www.crestinortodox.ro
24 M. Eliade, 8-9, 48-51.
25 Ibidem, 8.
26 Ibidem, 56-65; C. Stolnici, M. Berescu, op.cit., 285-286.
27 M. Eliade, ... , passim; C. Stolnici, op.cit." www.crestinortodox.ro,
28 M. Eliade, ... , 57-60; M. Cartea vlvelor, Cluj-Napoca 1982, passim.
29 M. op.cit., passim.
30 M. Eliade, ... , 59.
31 Ibidem, 56-65, cu bibliografia.
32 M. Eliade, Tratat ... , passim, cu bibliografia; W. Burkert, Greek religion, Harvard University Press 1985, 75.
33 M. Eliade, ... , 79-86.
12
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
captat din preistorie imaginarul oamenilor; luminii a se de primejdia focului
care poate arde, simbol a ceea ce este interzis, fascinant Ofrandele adesea erau trecute prin foc
34
,
acesta era n timp un agent de purificare


de sacralitate mineralele sunt dirijate spre cuptoare. Atunci ncepe activitatea
cea mai ne spune M. Eliade. Cuptoarele sunt noua matrice n care metalele
(cum facem pinea, putem face metalele). De aici mare de tabuuri,
ritualuri, ce aceste procese. Se tabere n apropiere de ori n locuri speciale
destinate metalurgice, unde se ntr-o puritate pe perioada sezonuluP
6
n
timp, se practicau numeroase sacrificii sngeroase nesngeroase. Tema unui sacrificiu cu ocazia
topirii metalului se nscrie n marea a sacrifiiciilor de de fundare
37

metalele, ce sunt scoase din de mineri, sunt preluate de
intervin mai profund asupra materiei, supunnd-o n cuptoare, cu ajutorul focului,
unor procese mai complese: alieri. Metalurgul se substituie pentru
a accelera soarta minereurilor metalelor. Toate aceste procese sunt de tip demiurgic,
iar cuptorul n care ele se petrec, este considerat un obiect sacru, un obiect de cult, un uter magic (un model
elocvent este forma cuptorului din NepaP
8
) (Pl. 3) mnuit de care operational devin magi. Ca
n cazul minerilor, dar ntr-o mult mai se pentru
lor ca pentru un act sacerdotal (sau magic); prin urmare, vor alege zile faste (fixate prin prin semne
premonitorii sau de astrologi), iar cuptorul locul din jurul vor fi supuse unor ceremonii speciale,
uneori de sacrificii de animale chiar de oameni, ceremonii liturgice, dar cosmogonice
39
De asemenea, vom
faptul ei profesiunea printr-un program care avea caracterul unei misterice
40

Multitudinea de date etnografice care cu pntecul, mina cu uterul minereul cu
embrionii vorbesc de sexualitatea regnului mineral, a obiectelor uneltelor Producerea artefactelor
cu dobndind o valoare

Prin urmare, uneltele au ele o valoare
nu doar pietrele minerale erau sexuate, ci lucrurile construite de mna omului
42
, nu
n sens vulgar ori cel al psihanalizei, ci ntr-unul sacru, viu, armonie al unui univers cosmologic n
sexe. Spre exemplu, nicovalele sunt identificate cu principiul feminin
43
n aceste apropierea
dintre forma orificiului de fixare a nicovalei descoperite la Palatca organul generator feminin nu ni se pare
deloc (Pl.4), tot cum a ciocanului descoperit n sit transmite acestuia
valoare
* * *
A. Palatca-Togullui De-a lungul a 8 campanii de (ultima n 2001), cu fonduri
limitate, a fost cercetat situl arheologic de la Palatca-Togu/ lui n cadrul se disting patru
sectoare diferite
44
(Pl. 5). Primul cel mai vechi este reprezentat de locuirea Wietenberg III, n
partea a terase ale urme pot fi extrem de firav n zona (nu n cea
a terasei, la baza locuirii din perioada trzie a epocii bronzului. Cel de al doilea, plasat n zona de
vest, este reprezentat de locuirea din perioada trzie a epocii bronzului (Br.D-Ha.A); locuire cel mai
34 Pentru feluritele ofrande trecute prin foc din inventarul complexelor cultice din Transilvania vezi: C. Kacs6,
la bronzului trziu din nordul Transilvaniei. de la Iibotin, Thraco- Dacica 11, 1990, 96-98; M.
Rotea, Grupul I, Cluj-Napoca 2003, 51-56, cu bibliografia.
35 M. Eliade, ... , 79, 110.
36 Ibidem, 60.
37 Ibidem, 65-62, cu bibiografia.
38 T. Gansurn, Archaeology of Earth, Curent Swidish Archaeology 12, 2004, 14-15, fig. 4.
39 M. Eliade, ... , passirn.
40 Ibidem, 66-72, cu bibliografia.
41 Ibidem, passirn.
42 Ibidem, 34-43, cu bibliografia.
43 Ibidem, 62, cu bibliografia.
44 Supra nota 4.
13
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
probabil o de i desfacere, avnd n vedere nu a fost nici o
de locuit
45
Cel de-al treilea, este destinat atelierului de prelucrare a bronzului, n care au fost aflate cteva piese
ca valoare o [Pl. 2), un fragment de de bronz de tip ox hide [7/1), un
meterorit [Pl. 4). n fine, cel de a patrulea sector este reprezentat de cultic [altarul i un mare complex
cultic). Ultimele trei monumente preistorice sunt contemporane, sincrone. Din punctul de vedere geografic,
toate acestea sunt dispuse pe o cu care spre nord iare expunere
ntr-un interfluvial. De la sud la nord sunt dispuse n ordine: locuirea din perioada trzie
a epocii bronzului pe aceeai linie cu cea Wietenberg, la ceva de prima atelierul i apoi
cultic [altarul a fost construit n aceiai linie cu atelierul, dar la est de acesta) [Pl. 5).
Ceea ce ne n mod particular n acest context sunt caracteristicile ritual pe care le
rezumativ. n anul 2001, am investigat la cea. 14 m nord de atelier, un complex extrem
de interesant pentru care, drept al caracterului limitat al nu avem date precise privind
forma sau dimensiunile lui exacte. ceea ne apare ca sigur, este faptul era foarte mare, avnd adncimea
de 1,35 m i lungimea mai mare de 15 m ct avea

[Pl. 6). [groapa) respectiv
a fost umplut n vechime cu iar n partea lui [de la mai mult de n sus) [Pl. 6)
cu amestecat cu o foarte mare cantitate de de gresie, fragmente foarte mici
osteologice calcinate, depuneri de vase ntregi sau fragmentare [inclusiv cioburi de mici dimensiuni), piese de
metal [vrf de i un ac cu capul sferic) [Pl. 7 /2-3), fragmente mici de chirpic i deasupra tuturor o
cu rolul de capac al complexului
47
Extrem de era dispunerea n trepte, pe fundul complexului, a
recipientelor de lut n cu de gresie; de la vest la est la adncimea cea mai se aflau
de vase aezate cu gura n jos pe o de gresie [Pl. 8/1), se aflau cteva fragmente de chirpici
un fragment de os lung de animal [bovideu ?). La mijloc se afla un vas tip sac, de calitate cu
peretele gros, cu mult degresant n ars oxidant sumar i prin urmare extrem de friabil, avnd deschiderea
gurii de 28 cm, iar adncime de 24 cm, acoperit cu o de gresie [Pl. 8/2). La la adncimea
cea mai mare, se afla un vas ntreg, negru, decorat cu striuri n partea aezat peste o de gresie
[Pl. 9/1). ntreg complexului a fost trecut prin foc, inclusiv de gresie. Modul de realizare al
lui, (cu piese de bronz i depunerea i pieselor, trecerea prin foc
a acestora, plasarea lui n context metalurgic de la Palatca etc., dovedesc extrem de limpede despre rosturile
cultice, metalurgice ale acestuia.
Nu ne vom opri aici asupra elementelor culti ce care constituie, complexul (chiar
i analizele metalografice ale fragmentului de de bronz de tip ox hide din atelier vorbesc despre
asta
48
), dar ne vom focaliza pe urmele de i oase carbonizate amestecate cu care
umpleau groapa, ncercnd la ntrebarea: care este acestei impresionante
de resturi de ardere? nti de toate este evident nu sunt resturile combustiei unei suprastructuri de
arse pe loc, ci ele au fost adunate i aduse din parte apoi depuse [ntr-un mod special/anume)
de celelate piese de inventar ale complexului. n al doilea rnd, trebuie arderea a fost foarte
astfel a rezultat o dezintegrare a materiilor organice supuse ei [a n doar
i mici fragmente de oase
49
). n al treilea rnd, este evident au fost arse impresionante de materii
organice i n mod repetat, avnd n vedere cantitatea de resturi rezultate. n fine, mai presus
de orice dubiu este faptul ne n unei categorii de arderi aparte, rezultatele acestora au fost
colectate i depuse ntr-un astfel de complex.
Vechiul Testament, ne detalii semnificative, privind arderea jertfelor
50
n Leviticul i
Numeri, Dumnezeu poporului evreu o de legate de legi, porunci i jertfe sfinte. ntre
45 M. Rotea, Palatca- Togullui General presentation, manuscriptum.
46 M. Rotea, S. Molnar, Palatca- Togullui Archaeological complex C, manuscriptum.
47 Ibidem
48 A. Giumlia - Mair, The analyses of copper-based finds from the LEA metallurgical site at Palatca, n Acta Musei
Napocensis 35-36/1, sub tipar.
49 Aceste resturi nu au fost analizate n laborator, prin urmare, nu putem specifica natura tuturor ofrandelor
arse. ofrandele de cereale nu pot fi excluse.
50 A. Hill, J. Walton, A Survey of the Old Testament, 2000, passirn; H. Soltau, The Tabernacle, The Priesthood and the
Offering, Michigan 1972, 36.
14
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
altele, se de "arderea de tot". denumirea acestei jertfe ne spune ct de este, ct de
(nti, este "ardere de tot"). Era nevoie ca "arderea de tot pe vatra altarului noaptea,
n felul acesta pe altar" (Leviticul6:9). Resturile de ardere rezultate trebuiau fie
de preot la loc curat din (Leviticul4:12).
De asemenea, pentru a ntregii tabloul ritualurilor din Vechiul Testament, aici setul de
necesare ca fie bine ca toate poruncite de Dumnezeu:
fie un dar de voie; fie din (vite); din (oi); sau din fie de parte
cusur; fie de cel care l aduce ca dar Domnului. Animalul sau de fie aduse la
Cortului ntlniri, israelitul trebuia mna pe capul dobitocului, animalul trebuia injunghiat
de acesta, iar preotul stropea altarul de jur mprejur cu sngele jertfei, iar trupul animalului era
pe altar ars cu capul pe lemnele din focul de pe altar (Leveticul1:2-13)"
1

se respectau aceste "Aceasta numai aceasta] este o ardere de tot, o de foc, de un miros
Domnului" (Leveticul 1:13). Acest tip de jertfe acopereau toate omului: iertarea
nchinarea n unui Dumnezeu etc."
2

Practici ne sunt cunoscute din Grecia

De exemplu, n primele rnduri ale
a 3-a din Odisea este evocat, n momentul n care Telemah se cu regele Nestor,
pe Pylosului, sacrificiul de tauri negri, urmat de arderea pentru zei a unei din

Important este vedem acum unde a putut fi chiar nu exclusiv, cantitate
de resturi de ardere? locul arderii jertfelor a trebuit fi fost el unul special. Un alt complex, cercetat
n anul 1998, cu colegul Sz. Molnar
5
4, ne aduce n Este vorba de o
de lut ars care de la bun nceput a impresionat prin dimensiuni (dimensiunile aproximativ 1x0,80 m,
diametru! estimat, avnd n vedere curbura gardinei din urmele de din adncimea solului, este
de maximum 2,50m) adncimea la care s-au observat n sol urmele de ardere (-O, 70 rn de la
nivelul vetrei, a unui proces foarte intens de folosire a ei) (Pl. 9/2-10). Vatra dispunea pe latura
de o de fragmentar, fusese pe un pat de cioburi, iar de ea, tot spre sud,
au fost aflate cteva de gresie de dimensiuni medii cteva fragmente de chirpici cu amprente de nuiele
(paravan, de lut?). Faptul la temelia ei a fost depus un vas de/cu (Pl. 11) cu rol de funciare,
zidire, ne faptul nu este vorba de o vatra de foc. De asemenea, trebuie n jurul ei
nu am aflat nici un alt ansamblu arheologic coerent; prin urmare, vatra nu se afla n interiorul unei
nici aproape de un alt complex arheologic, fiind la de alte monumente preistorice. Extrem
de important este faptul, nu au fost aflate, cum ar fi fost firesc, resturi de la arderi nici pe nici n
preajma ei (Pl. 9/2-10), ceea ce faptul acestea au fost adunate depuse n alt loc.
Pornind de la constatarea rolul ei a fost cu totul aparte aflndu-ne la de atelier (cea 15
m), ne-am gndit la interpretarea ei ca un posibil cuptor de topit minereu
55
, dar metalului fie
sub forma unor resturi mici, cu dimensiunile prea mari descoperirea complexului ritual, au pus
descoperirea ntr-o altar pentru arderile de tot.
Webster's Encyclopedic Dictionary altarul ca: "un loc, ori o ori o unde
se (performed) serviciile religioase, ori unde se aduc (offer) jertfe (sacrifices) pentru zei..." Altarele
erau ridicate din lemn, lut, sau din metaP
6
Din istoria religiilor lumii altarele erau,
din cele mai timpuri, locuri unde se aduceau jertfe de animale, roade ale sau chiar
umane
57
De exemplu, Vechiul Testament mai multe n care se despre
51 V. Poythress, The Shadow of Christ in the Law of Moses, Phillipsburg 1995, 48.
52 William Brown, The Tabernacle, Peabody 2002, 121.
53 N. Marinatos, Minoan sacrificial ritual. Cult practice and symbolism, Goteborg 1 986; W. Burkert, op.cit., passim.
54 M. Rotea, Sz. Molnar, op.cit., passim.
55 M. Rotea, Pagini ... , 36.
56 C. Yavis, Greek Altars: Origins and Typology. An Archaeological Study in the History of Religion, St. Louis 1949, passim;
W. Burkert, op.cit., 87; A. Harding, European societies in the BronzeAge, Cambrige University Press 2000, 309-311.
57 W. Burkert, op.cit., 64-68.
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
altare
58
Noe construit un altar potop a adus arderi de tot pe el. Ilie a zidit un altar din 12 pietre,
fiilor lui Iacob, a adus de trei ori de ardere de tot a foc de la Domnul
mistuind jertfele, lemnele, pietrele (I Regi 18,30-38). Avraam a ridicat un altar a pus lemne pe el
pentru a sacrifica pe fiul Isaac (Geneza 22, 9). n toate aceste nu este vorba de
complexe. n Exod 20, 24-26, Dumnezeu i-a spus lui Moise poporului un altar din lut
sau din pietre necioplite pe care sacrifice jertfele lor.
n timp, multe exemple de altare n Grecia (bomos-urile, de putea
fi un piedestal, un soclu sau o


Nu lipsesc nici descoperiri arheologice din transilvan, care documenteze n epoca
bronzului a altarelor de tip Palatca-Sub

Bicaz sau

De
asemenea, la jud. Bihor, n partea de sud a Otomani, a fost o un
sanctuar de tip Megaron, cu dimensiunile de 5,20 x 8,80 m, cu un pridvor, cu coloane in situ, un
pronaos cu un altar suspendat un naos cu altare fixe
63

n concluzie, descoperirile de la Palatca ne credem cercetat a fost
utilizat pentru arderi de jertfe (locul n care a fost a fost consacrat, purificat s-a depus un vas
cu rol de fundare), iar resturile (chiar nu exclusiv, unele puteau provenii de la cuptoarele de topit
metalul pe care nu le-am identificat n cadrul sitului), de alte artefacte, au fost depuse n gropi de
tipul celei cercetate de noi De asemenea, vom observa fugitiv aici, depunerea n a ofrandelor
se traduce prin rolului n metalurgice, tuturor acestor
ceremonia! uri nu putea fi alta caracteristicilor sit ului de la Palatca) dect aceea de
din cadrul atelierului de prelucrare a bronzului, cu scopul evident de a crea un mediu fast pentru o

B. La sau "Capul n anul 1998, n timpul unor periegheze, au fost descoperite,
n punctul numit "La sau "Capul fragmente ceramice culturii Noua, bronz trziu.
Punctul administrativ comunei Tritenii de Jos, la limita cu satul comuna Ceanu
Mare (jud. Cluj). n anul2006, au nceput preventive de salvare, sau
prin supravegherea a fost de aproximativ 15 ha.
Situ! este situat n zona de pseudo din zona a Cmpiei Transilvaniei, la 9 km de
cu cea a Ceanului la 12 km de cu Obiectivul se pe
malul stng al Ceanului, pe o care cuprinde, pe un teritoriu restrns, 7 izvoare, 4 dintre ele cu o
salinitate Este de remarcat perimetrul cercetat este aproximativ la limita a masivului de sare
Turda n imediata vecinatate a unui de tuf vulcanic poros.
Obiectul acestei este prezentarea celei mai mari de a primelor cuptoare de
topit metalul din Transilvania. Pe ntreg cercetat a fost o stratigrafie strat vegetal,
0-0,20 m; strat de 0,20-0,60 m; iar de la -0,60 m (Pl. 13). Pe materialele
culturii Noua, au mai fost descoperite doar cteva fragmente ceramice ori romane, vreo
cu materialele Noua. De asemenea, trebuie nu este vorba de o propriu-
a acestei culturi, ci una de tip sezonier, nu complexe durabile, de locuit, nici anexe ale lor.
de sud-est a sitului este din punct de vedere arheologic un unicat. Pe o de
o de nivel relativ au fost identificate urmele a 12 (Pl. 14-15), mai multe vetre
de foc, cuptoare (Pl. 16-17) gropi rituale. Din o parte din au fost distruse de mai
noi de Cu toate acestea la cteva dintre ele s-a putut stabili att delimitarea n ct stratigrafia
58 J. K. Hoffmeier, Arheologia Bibliei, Oradea 2009, 77-78.
59 C. Yavis, op.cit., passim; C. Burkert, op.cit., 87.
60 M. Rotea, Cultura Wietenberg, 1999, teza de doctorat, manuscris, cu bibliografia.
61 Ibidem, cu bibliografia.
62 C. Kacs6, arheologice, Baia Mare 2004, 43, 55, cu bibliografia. Unele vetre la Bicaz au fost,
n opinia altare.
63 1. Ordentlich, arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Bihor) la
culturii Otomani, Studii Satu Mare 2, 1972, 63-100.
16
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
denumirea de aparte deoarece cele investigate la ca dimensiuni
cel mai probabil de descoperite n estul sau n aria culturii Coslogeni.
sau zolnikii, n limba snt mari de sub de lentile mari
64
sau
movile
65
, sub care s-au urme de vetre. lor a fost mult n literatura
de specialitate, se la un consens. Astfel, unii le

ritual pentru
depunerea ofrandelor
67
Noi credem este produsul pur simplu al arderii unor materiale
(plante de etc.), al unei tehnici de construire care includea astfel de materiale nu trebuie legate
de o dect probe arheologice n acest sens
68
Un argument important sunt
descoperirile de la (neolitic)
69
ori cele de la (bronz timpuriuJ7, unde, sub un strat
consistent de au fost descoperite diverse alte complexe. orice
care are un din plante de n caz de incendiu, se direct n nu n
precum materialullemnos ars neoxidant. Trebuie culturii Noua
au fost descoperite n Transilvania doar la Zoltan, jud. Covasna, la jud. Cluj. A mai fost semnalat
unul la Ungheni, jud. de regretatul profesor Mircea Rusu, dar perieghezele efectuate n anii 1993
1994, cuM. Rusu, nu au confirmat sa.
de la cteva probleme. n fapt, acestea sunt depozite de mari dimensiuni
n care a fost o cantitate de fragmente ceramice (doar un
ntregibil) oase (unele prelucrate). ntregul inventar a fost trecut prin foc. sunt dispuse
n forma de semicerc, pe o lungime nsumate de 96 m, urmnd curba de nivel; ntre ele era o de 1-2
m, iar lor era de peste 2 m. Precum la Palatca, n situl de la se poate vorbi de o cantitate
absolut de resturi de ardere care a fost special (n acest caz particular, ea a fost
n depozite de mari dimensiuni). Pe la adncimi diferite, se straturi suprapuse de lutuiri, care
credem aveau rostul de a mpiedica sub vnturilor, ele sunt prea
pentru a fi considerate podele, iar n ansamblul lor De asemenea, trebuie remarcat
structura este indiferent de vechimea nivelurilor din interior. este
deosebit de n contextul acestori structuri.
de se pune ntrebarea de unde provenea o cantitate att de mare de resturi de ardere ?
ni-l pot da complexe identice n ceea ce sistemul de care au fost
interpretate ca cuptoare metalurgice care se aflau plasate la aproximativ 30 m de Baza lor era
din bolovani de ru, n lutul steril din punct de vedere arheologic. erau
din tuf vulcanic poros, n interior pentru a da rotunjime camerei de ardere, perfect ntre ei.
n cteva locuri cuptoarelor a fost, pentru cu gresie a
folosirii cuptorului pentru mai multe avea 30 de cm cea 25 cm era grosimea
peretelui, iar diametrulla al cuptoarelor era de aproape 0,90 m. fragmentele de tuf aflate n
existau cteva niveluri de suprapuse pentru a o Gura de acces n
camera de ardere era spre nord. Aici a fost cteva de cteva
de bronz. n cuptor n imediata a lui au fost descoperite patru fragmente ceramice,
atribuite culturii Noua.
64 A.C. Florescu, la culturii Noua, Arheologia Moldovei 1964, Il- III, passim.
65 S. Morintz, arheologice la Istoria tracilor timpurii, vol I, 1978, 152.
66 S. Morintz, op.cit., 152; M. Florescu, A.C. Florescu, Unele privind geneza culturii Noua n zonele de
a Arheologia Moldovei 1990, XIII, 49-76.
67 O. Levicki, E. N Savva, Nekotorue aspektu razvitija choyjajstvennych sistem epochi srednej I pozdenej bronzu v Moldove,
Chozjajstvennye kompleksz devnich Moldovy, 1991, 46-66; E. Sava, O. culturii
Noua de la "la Cigoreanu". de arheologice n aria nord I, 1995,
155-188.
68 M. Wittenberger, Cultura Noua n Transilvania, de doctorat, manuscris; V. Cavruc, M. Neagu, Date noi privind
stratigrafia Coslogeni, la de Jos, XIII-XIV, 1997, 71-80.
69 G. Lazarovici, Z. Maxim, D. Bindea, T. Piciu, S. Radu, M. Badea, arheologic Iclod. Campania din anul1995,
ActaMN, 1997, 637-667.
70 M. Rotea, M. Wittenberger, The Ritual Complex of Inhumation Belonging to the Early Bronze Age From "La
ActaMN 35/I, 1998, 17-25.
17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Calota cuptoarelor putea fi din lut. n groapa nr. 4, a fost o cantitate mare de fragmentele de lut
ars, concave ca care par a fi fost dintr-o de cuptor constatare este de
faptul pe interior urme de ardere depuse folosire ntr-o
Revenind la descoperite la Boldut, trebuie cteva consideratii conclusive. n primul
rnd, sistemul lor de este aparte: trei probabil din mpletituri de nuiele (al patrulea
fiind asigurat de peretele terasei superioare), iar de tip realizat tot din lemn. n al doilea
rnd, cel o parte dintre resturile de la ardere ar putea proveni de la cuptoarelor de topit metalele, la
nu au fost identificate alte speciale pentru ardere. n al treilea rnd, amestecarea acestor resturi
de ardere cu artefacte diverse ne despre un obicei cunoscut de depunere n cadrul ansamblurilor
rituale nefunerare din Transilvaniai
1
n al patrulea rnd, complexele arheologice astfel realizate nu puteau
avea un rol (spre exemplu acela de ci doar unul special, aparte. Prin urmare,
de la pot fi interpretate ca cultice n care a fost de alte artefacte
resturile de ardere rezultate n urma proceselor metalurgice.
Prin urmare, descoperirile de la ne pot oferi un scenariu cu cel de la Palatca (dintr-o
dar n care resturile de ardere provenind, de de la cuptoare (chiar nu
exclusiv] sunt depuse n complexe rituate de tip depozite fiind de diverse artefacte.
* * *
Corobornd interpretarea magica-religioase care activitatea cu cele
rezultate din noastre arheologice, am putut o imagine a cosmologiei complexe care
atelierele preistorice metalurgice din transilvan. Acest tablou ar putea fi ntregit ntr-un mod
fericit prin continuarea doar n situ! de la Palatca (investigarea a ritual
descoperirea cuptoarelor de topit minereul], recente de extragere a lutului au distrus integral
situ! de la n timp, demersul nostru poate fi ntregit cu datele oferite de alte descoperiri (spre
exemplu groapa de la Fntnele
72
] asupra vom cu alt prilej.
n ncheierea acestor rnduri, textului asirian descoperit n biblioteca lui Assurbanipal care
faptul ritualurile metalurgice aveau o se alegea o zi ntr-o
zona cuptorului era (un profan nu se putea atinge dect ce trecea prin
prealabile), se fac rituale minereurilor, urmate de un sacrificiu, se ard mirodenii se lichidul
fermantat kurunna. Lemnul pentru foc este unul anume, este consacrat pur (nu l vede soarele, este decojit
a fost n luna lui Ab )7
3

Metallurgie du bronze en Transylvanie: techniques, l'art et magie
(Resume)
Metallurgie du bronze en Transylvanie, l'ge du Bronze, est un melange de techniques, l'art et la magie,
qui doit etre corroboree par une bonne comprehension des donnees arheologhice phenom{me avec ceux offerts
par l'ethnographie, l'histoire des religions (en particulier l'Ancien Testament), histoire de l'art et la technique,
textes antique etc. Depuis la metallurgie du bronze en Transylvanie dans le sujet technologique ou artistique
de nombreuses contributions dans la litterature archeologique, les auteurs ont insiste, en resume ici, sur la
connotation magique/culte de ce phenom{me, en s'appuyant notamment sur les perspectives ouvertes par le
travail de M. Eliade. Deux sites distincts (Palatca et resumes ici, ont ete au centre de l'argumentation
des auteurs. Apres la presentation de !'univers rituel metallurgique, avec tout ce que peut etre attribuee, sant
presentes et analyses dans cette perspective, les decouvertes archeologiques du Palatca, qui comprend un
complexe rituel et un autel, dant de quelques pieces speciaux de ['atelier bronzes, et, d'autre part, les fours et
les cendres trouves a
71 Vezi supra nota 33.
72 M. Rotea, Grupul I, Cluj-Napoca 2003, 35-36, cu bibliografia.
73 M. Eliade, ... , 73-74, cu bibliografia.
18
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 : ....
..
.. 4. . .
. . .
Pl. 1. a sitului de la Palatca
19
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 2. Palatca "Togullui Meteorit
20
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 3. Cuptor din Nepal (Foto R. Barndon), u p T. Gansum 2004
21
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 4. Palatca "Togullui
22
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
1. Wietenberg
2. epoca bronzului trziu
5 6
(2
3. Atelier de turnare a bronzului
4. cultic
7
8
1. Humus modem 3. Nivel de maroniu 5. 7. Oase
2. Nivel de 4. Steril
6. Pietre
9
p]. 5. Palatca "Togullui Vedere a sitului stratigrafia
10
lm
23
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24
cii
E
-
....
X
Q.l
P..
El
o
u
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.........
\
\
\
1
1
........
\
1
1
1
-
-
-
-
- -
- -
- -
3.
-
2.
o In
Pl. 7. Palatca "Togullui Obiecte din bronz
-
-
1.
-
-
- . -0
4.
1
1
1
1
\
1
\
\
_\
25
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
26
PALATC
"TOG
.MN
Pl. 8. Palatca "Togullui Complex ritual
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 9. Palatca "Togullui 1. Complex ritual. 2. Altar
27
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 10. Palatca "Togullui Altar
28
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 11. Palatca "Togul lui Altar cu depunere de vas
29
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
w
o
')1
BOLOUT 2006
Pseudocenusar 5
Profil V '
61
1 1 1 1
Sector SE
sc.120
62 61
1 IIIIIfT1 n
.. ... . . . ; - --. . . . . . . -;.. "(

# . ... . ..
-1 t=. ""'=- ":.ot" . . \.... . 1
: - ' ::-; l;t' .. :: ... ";- ,, J ,'' i &"'
. .s::. .. -:-_ .... ..
;:-... ,.:. ;-; 1 .... = ;::;:. .. , .
-- .. . _.:. '! . - . . . r_ .


.. 1
2.60-c
LEGENDA c:::J strat wgetal
G lut
a d.: @]
li1t f!l'.:ll lut cu resturi
de ardereBOLDUT 2006
Pseudocerusar 1
Profil V .
Sector SE
se. ,,50
:Iim
'
- . 7 ,"',//'/
,,/,'//'/,/,/,/,l,',/,','
1 /,' // ,/,/,' ,,'/ 1
1
1 ,',' 1

,!'/!it!'i/i,' ,' / , ,'


1 1
,','
11
,' /
11 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1
11 /,'/',/,','',/,'>',.',','./,/,',',',,',',
.. .. . ' ; ,e;:
LEGENDA' []] strat vegetal
13 sol cu
CZJ
O resturi de ardere

E3 lut steril
EE lut cu
r:::!)
Pl. 12. Profil al 1 5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 13. Boldut. C e n u a r
31
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 14.
32
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 15. B o l d u . Cuptorul nr. 8
33
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
, 1
(
t
34

1 .. , ! de ardere

(i!iJ Bronz
{E]] Tuf vulcanic
Lut ars
Pl. 16. Cuptor. Reconstituire.
r t
J
t,
' '
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O epocii bronzului trziu la
(corn. Uriu, jud.
Cuvinte cheie: Transilvania, Epoca Bronzului, material arheologic.
Keywords: Transylvania, Bronze age, settlement, archaeological material.
Adrian SOCACI
Localitatea (corn. Uriu) (fig. 1) este geografic pe cursul inferior al rului afluent al
Mare. n anului 2009, n punctul topografic (fig. 2/a), cu ocazia
unor pomi fructiferi n vederea unei livezi, pe terenul lui M. Socaci au n mai multe gropi
fragmente ceramice
1
Fiind informat despre descoperire
2
, am o a locului, unde am
constatat ceramica era de cu striuri, n tehnica "besenstricht". Materialul ceramic,
prelevat de pe teren, a fost examinat apoi la Cluj de dr. Fl. Gogltan, care, interesat de descoperire, mi-a propus
o n acel punct.
noastre s-au vremii nefavorabile, doar n cursul lunii mai a an.
Atunci am fost de faptul pe un teren arat recent, proprietatea lui I. Rpan, aflat n
celui pe care am prima descoperire, se afla indiciu clar al unei
Cu ocazie, a fost bine vizual o parte a preistorice, care avea o dar
clar solul brun-nchis fiind distinct de restul turii, un lutos (fig. 2/b ).
Din punct de vedere morfologic, zona este n Depresiunea Breaza, avnd ca unitate
de relief dealurile Ciceului. este n lunea a rului la circa 300 de m nord de
acestuia cu un mic pru, care curge dinspre Valea (fig. 3/a). Micul fir de a
n decursul timpului n teren o albie n apropiere, pe malul stng al acestuia, pe o cu o
nspre rul se n cursul perieghezei a fost care
oferea indicii cu privire la formele de vase din care putea proveni, ct n ceea ce decorul lor. La o
evaluare, pe baza acestor caracteristici ele parte din repertoriul culturilor Suciu de Sus
Wietenberg (pl. I-XV).
Materialul arheologic este unitar din punctul de vedere al cronologice, aspect stabilit ca urmare
a unui mic sondaj arheologic de aproximativ 30 X 30 cm, efectuat de dr. Fl. Gogltan pe terenul lui I.
Rpan. Am constatat astfel stratul de este consistent are o grosime de circa 20-30 cm. S-a observat
un singur nivel de locuire, iar partea a acestuia ncepe de la nivelul de actual,
fiind n mod sigur de cu plugul adnc. n schimb, pe terenul lui M. Socaci, profilul gropilor
executate pentru plantarea livezii, a oferit o stratigrafie cu un strat de
ceramicii n diferitele puncte ale preistorice. n partea a
pe terenurile lui M. Socaci I. Fetti apar sporadic fragmente ceramice din specia ornamentate cu
1 pe cale domnului dr. C. Gaiu de la Muzeul care ne-a oferit sprijinul pentru
prelucrarea materialului arheologic, domnului dr. Fl. Gogltan de la l.A.I.A. Cluj-Napoca pentru sugestii
bibliografie.
2 Acest articol constituie o parte din lucrarea de a autorului, la bronzul trziu din
Bazinul Mare", care a fost n anul2010 la Facultatea de Istorie Filosofie din cadrul
din Cluj-Napoca.
Adrian SOCACI
Uriu,
e-mail: adrianszakacs@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 35-67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
striuri. O se n partea unde pe terenul lui 1. Rpan, fragmentele de vase erau
consistente, iar tehnica de decorare striuri, motive geometrice (romburi, sub de
crucea Wietenberg), caneluri motive n relief (mai ales bruri organice). Pe acest amplasament credem
era zona a cu construite la solului, fapt dovedit de unor
de chirpici cu urme de impresiuni de nuiele.
n urma de pe baza ceramicii pe teren, am perimetrat (ulterior
cu GPS-ulp. Am constatat se ntinde pe o destul de mare, de cteva sute de metri
lungime, cu o (fig. 3/b). Este o nu urme de fortificare, eventual
fruntea de n partea a acesteia fi servit ca punct de a ntregii zone. n rest
ei includea, credem, de de exploatare a terenului agricol. ntruct
descoperire se aproape la dintre Uriu nu excludem posibilitatea
unei cu locuirile descoperirile certe de epoca bronzului trziu ale perioadei
din ambele am considerat redarea acestora pe o (fig. 3/c); una se nspre est, la
circa 1 km, n punctul "Vicinal" (Castru), alta la aproximativ 300 m nord de iar a treia la Uriu,
la circa 1,8 km vest, n punctul "ntre drumuri"
5
; n tot la Uriu, a fost semnalat la nceputul secolului
al XX-lea celebrul depozit de bronzuri, n locul de hotar dulO"

care avea ca
extremitate Valea unde au fost descoperite unelte preistorice o


Categoriile principale ale ceramicii din acest punct fac parte din speciile cunoscute: grosiere, semifine
fine, de departajat, pe baza degresantului folosit, a vaselor avnd de suferit ca urmare
a calitative a acestor paste. Fragmentele ceramice au culori diferite, rezultate n urma tratamentelor
termice diferite la care au fost supuse. Culorile predominante sunt n general
cu nchise, deschise sau ele au o ardere ceea ce olarii
din erau ca vasele o pentru a putea fi utilizate ct mai
mult timp. Fragmentele arse oxidant cele arse n se n aproximativ egale.
Catalogul materialului arheologic
n cursul de au fost adunate 220 de fragmente ceramice o din silex. n
catalog am descris doar 113 fragmente ceramice unealta de silex (pl. XV/2). Fragmentele au fost analizate,
desenate prelucrate digital pentru a surprinde caracteristicile de forma vasului (acolo unde
elemente definitorii ale acestuia), pasta, culoarea, degresantul, decorul arderea. Fragmentele ceramice care
au fost excluse din erau de atipice, ornamentate cu striuri sau decor nu pot
furniza dect eventual statistice.
1. Fragment de (pl. I/1), degresant-nisip cu bobul mare; gura buza
oblic spre interior, cu alveole; ardere n
2. Fragment de vas corp) (pl. I/2), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza oblic spre interior; gtui arcuit, corpul bombat, bitronconic, ornamentat pe gt cu incizii
oblice; ardere n
3. Fragment de vas corp) (pl. I/3), degresant-nisip cu bobul mare; buza
muchia corpul arcuit, ornamentat cu striuri; ardere n
4. Fragment de vas corp) (pl. I/4), degresant-nisip cu bobul mic;
gura gtui conic; corpul cu aproape ornamente; ardere n
3 s-a n toamna anului 2011, fiind de dr. G. Cupcea dr. F. Marcu,
le pentru acest demers.
4 Din lui 1. Fetti, la nord de tot n anului 2009, am adunat
timpurie. Fragmentele se acum la I.A.I.A. Cluj; sunt nepublicabile, dar credem provin dintr-o

5 Kacso 2009, 14.
6 Roska 1932, 77-79. n opinia mea, locul de descoperire indicat n Vlassa (1973, 19, nota 16) Kacso (2009, 10, 14) este
inexact. Asta, deoarece pe maghiare aflate la biroul cadastral de la Uriu, "Kovecses diilo" se la un punct
topografic care, la nceputul secolului al XX-lea, ngloba o mare parte din
7 Martian 1909, nr. 181; 1920,41, nr. 717; Roska 1942,87.
36
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5. Fragment de vas corp) (pl. 1/5), degresant-nisip cu bobul mare
gura buza oblic spre interior, cu impresiuni n relief; corpul
tronconic, ornamentat cu striuri; ardere n
6. Fragment de vas corp) (pl. Il/1), cafenie, degresant-nisip cu bobul mic; gura
corpul bombat, neornamentat; ardere n
7. Fragment de vas corp) (pl. II/2), degresant-nisip cu bobul mic;
gura corpul cu aproape ornamentat cu striuri verticale; ardere n

8. Fragment de vas corp) (pl. Il/3), gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mare
pietricele; gura buza cu alveole rotunde; corpul arcuit spre interior, ornamente;
ardere n
9. Fragment de vas corp) (pl. Il/4), degresant-nisip cu bobul
mic; gura corpul aproape drept, neornamentat; ardere n
10. Fragment de vas corp) (pl. II/5), degresant-nisip cu bobul
mare pietricele gura buza spre interior cu muchia gtul scurt, corpul
bombat, ornamentat cu striuri; ardere n
11. Fragment de vas corp) (pl. III/1), degresant-nisip cu bobul fin; buza
oblic spre interior; corpul bombat, ornamentat cu nervuri; ardere n
12. Fragment de vas corp) (pl. III/2), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza cu impresiuni triunghiulare; gtul conic, corpul ornamentat cu striuri; ardere n

13. Fragment de vas corp) (pl. III/3), grosi degresant-nisip cu bobul mare
buza corpul bombat, ornamente; ardere n
14. Fragment de vas corp) (pl. III/4), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza gtul scurt, conic la baza este o corpul bombat, ornamentat
cu nervuri dispuse oblic; ardere n cu urme de ardere n zona toartei.
15. Fragment de (pl. III/5), degresant-nisip cu bobul mic
gura buza oblic n interior; corpul arcuit spre exterior, ornamentat fin cu
striuri verticale; ardere relativ n
16. Fragment de vas corp) (pl. IV/1), cafenie, degresant-nisip cu bobul mic; buza
oblic spre interior, corpul cu buza n exterior cu impresiuni n relief; corpul
decorat cu striuri; ardere n
17. Fragment de vas corp) (pl. IV/2), degresant-nisip cu bobul mic; buza
corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere n
18. Fragment de (pl. IV/3) care provine din zona bazei; degresant-nisip
cu bobul mare; ornamentat cu striuri; ardere n
19. Fragment de vas corp) (pl. IV/4), degresant-nisip cu bobul mare
gura buza cu incizii oblice; corpul probabil arcuit,
neornamentat; ardere n Fragment de (pl. V/1),
degresant-nisip cu bobul mic; buza gtul arcuit, ornamentat prin mici deasupra se
linii incizate; se nspre corpul neornamentat; ardere n
21. Fragment de vas corp) (pl. V/2), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza oblic spre interior; corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere n
cu urme de ardere
22. Fragment de vas corp) (pl. V/3), degresant-nisip cu bobul
mic de culoare buza n exterior; gtul ornamentat cu linii
incizate, corpul tronconic, neornamentat; ardere n
23. Fragment de vas corp) (pl. V/4), degresant-nisip cu bobul
mic; buza gtul ornamentat cu striuri; corpul semisferic, neornamentat; ardere n
24. Fragment de vas corp) (pl. V/5). gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza spre exterior, corpul tronconic, ornamente; ardere n
37
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
25. Fragment de vas corp) (pl. V/6), degresant-nisip cu bobul mare
pietricele albe; cu gura buza corpul tronconic, ornamentat cu un bru
crestat tras din pasta moale; ardere n
26. Fragment de vas corp) (pl. VI/1), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza corpul tronconic, cu ornamentat cu striuri; ardere n
27. Fragment de (pl. VI/2), degresant-nisip cu bobul mare; gura
buza oblic spre interior, corpul tronconic, ornamentat cu striuri; ardere n
28. Fragment de vas corp) (pl. VI/3), degresant-nisip cu bobul
mare; gura buza oblic spre interior; corpul semisferic, ornamente; ardere
n
29. Fragment de vas corp) (pl. VI/4), cafeniu-nchis, degresant-nisip cu bobul fin; gura
buza cu gtui scurt, arcuit; corpul ornamentat cu linii incizate
paralele; ardere n
30. Fragment de corp (pl. VI/5), degresant-nisip cu bobul mic pietricele;
gura buza n exterior, muchia corpul tronconic, cu spre exterior,
neornamentat; ardere n
31. Fragment de (pl. VI/6), degresant-nisip cu bobul mic; buza
cu romburi incizate; ardere n
32. Fragment de (pl. VI/7), degresant-nisip cu bobul mic; gura buza
oblic spre interior, cu alveole ovale iar gtui cu o linie ardere relativ n

33. Fragment de vas corp) (pl. VI/8), degresant-nisip cu bobul mare; cu
gura corpul arcuit n exterior, ornamentat cu striuri; ardere n
34. Fragment de vas corp) (pl. VII/1), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza n exterior, printr-o linie de de
unghiulare, mai adnci n partea de jos, abia perceptibile n partea de sus; corpul de
neornamentat; ardere n
35. Fragment de vas corp) (pl. VII/2), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza corpul probabil cu sau ornamentat cu un buton oval
aplatizat; ardere n
36. Fragment de vas corp) (pl. VII/3), gri-nchis, degresant-nisip fin; gura buza
corpul arcuit, ornamentat cu un buton circular rupt; ardere n
37. Fragment de vas corp) (pl. VII/4), degresant-nisip cu bobul
mic; cu gura buza oblic spre interior; corpul posibil bitronconic, ornamentat cu striuri; ardere
n
38. Fragment de vas corp) (pl. VII/5), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza n exterior, cu bru aplicat n zig-zag; corpul ornamentat cu buton
conic asociat cu striuri; ardere n
39. Fragment de vas corp) (pl. VII/6), degresant-nisip cu bobul
mic; gura buza n exterior, cu bru aplicat n zig-zag; corpul posibil tronconic,
ornamentat cu striuri; ardere n
40. Fragment de vas corp) (pl. VII/7), degresant-nisip cu bobul
mic; gura buza oblic spre interior; corpul bombat, ornamentat cu striuri fine; ardere n

41. Fragment de gt) (pl. VII/8), relativ degresant nisip fin;
gtui cu o ardere n
42. Fragment de vas gt) (pl. VIII/1), degresant-nisip cu bobul
mic; gura buza n exterior, cu oblice; gtui arcuit; ardere n

43. Fragment de vas corp) (pl. VIII/2), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza oblic spre interior, cu puncte imprimate care linii adncite; corpul
ornamentat cu o prin succesive late (Breite Absatzstich); ardere n

38
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
44. Fragment de vas corp) (pl. VIII/3), degresant-nisip cu bobul mic;
gura n exterior cu alveole iar corpul cu striuri; ardere n
45. Fragment de vas corp) (pl. VIII/4), degresant-nisip cu bobul mic;
gura buza oblic spre interior; corpul bombat, ornamentat cu un de
simple; ardere n
46. Fragment de vas corp) (pl. VIII/5), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza corpul bombat, ornamentat cu linii incizate orizontale combinate cu scurte
orizontale motiv spiralic; ardere n
47. Fragment de vas, (pl. VIII/6), degresant-nisip cu bobul mic;
cu de corpul ornamentat sub cu incizii scurte dispuse oblic; ardere n

48. Fragment de (pl. VIII/7), degresant-nisip cu bobul mare; buza
prin impresiuni oblice cu unghia; ardere n
49. Fragment de vas corp) (pl. VIII/8), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza cu alveole; corpul tronconic, ornamentat cu un bru alveolat, aplicat;
ardere n
50. Fragment de vas corp) (pl. IX/1), degresant-nisip cu bobul mare; gura
buza oblic spre interior, cu bru alveolat, iar cu striuri; ardere n
cu urme de ardere
51. Fragment de vas corp) (pl. IX/2), degresant-nisip cu bobul
mare gura gtul scurt, ornamentat cu trei linii incizate orizontale; corpul
bombat, ornamentat cu rozete; ardere n
52. Fragment de vas corp) (pl. IX/3 ), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza corpul ornamentat cu un buton circular, asociat cu striuri; ardere n

53. Fragment de vas corp (pl. IX/4), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza gtui conic la baza se o cu
incizii liniare verticale; corpul probabil bombat; ardere n
54. Fragment de vas corp) (pl. IX/5), degresant-nisip cu bobul mic; buza
corpul semisferic, ornamentat cu caneluri spiralice; ardere n
55. Fragment de vas corp) (pl. IX/6), cu flecuri brune, degresant-
nisip cu bobul mare; gura buza corpul arcuit spre interior, ornamentat cu un bru tras
din ardere n
56. Fragment de vas gt) (pl. IX/7), degresant-nisip cu bobul
mare; gura buza oblic spre interior; gtui ornamentat cu orizontal, asociat cu
striuri; ardere n
57. Fragment de de la un vas de dimensiuni mari (pl. IX/8), degresant-nisip
cu bobul mic; ornamentat cu o de linii incizate paralele dispuse vertical, care cu o
de linii sub de n exteriorul buzei pe gt este ornamentat cu ardere n

58. Fragment de vas corp) (pl. X/1), degresant-nisip fin; gura
buza corpul tronconic, neornamentat; ardere n
59. Fragment de vas corp) (pl. X/2), degresant-nisip cu bobul
mic pietricele; gura buza corpul tronconic cu neornamentat; ardere
cu urme de vitrifiere.60. Fragment de vas corp) (pl. X/3), degresant-nisip cu
bobul mic; gura buza oblic in interior; corpul semisferic, ornamentat cu striuri; ardere n

61. Fragment de vas corp) (pl. X/4), degresant-nisip cu bobul
mic; gura buza cu oblice; ardere n
62. Fragment de vas corp) (pl. X/5), degresant-nisip cu bobul mic; cu
gura buza corpul arcuit spre interior, ornamentat cu striuri; ardere cu urme
de vitrifiere.
39
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
63. Fragment de vas corp) (pl. X/6), degresant-nisip cu bobul
mic pietricele; gura buza prin impresiuni cu degetele; corpul tronconic, cu
aproape neornamentat; ardere n
64. Fragment de vas corp) (pl. X/7), degresant-nisip cu bobul mare; gura
buza oblic spre interior; corpul aproape drept, ornamentat cu striuri; ardere cu urme
de vitrifiere.
65. Fragment de vas corp) (pl. X/8), degresant-nisip cu bobul mic; gura
buza gtui scurt, ornamentat cu buton conic striuri; corpul bombat n exterior; ardere n

66. Fragment de (pl. X/9), degresant-nisip cu bobul mare; gura
buza spre exterior; corpul arcuit, tronconic, ornamentat cu striuri; ardere n

67. Fragment de vas corp) (pl. X/10), degresant-nisip cu bobul
mare gura buza oblic spre interior; gtul arcuit, corpul
bombat sau bitronconic, ornamentat cu striuri; ardere n cu urme de ardere
68. Fragment de vas, corp (pl. XI/1), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
un de oblice; ardere n
69. Fragment de vas, corp (pl. XI/2), degresant-nisip cu bobul mic, ornamentat
cu triunghiuri incizate ardere n
70. Fragment de vas, corp (pl. XI/3), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
meandru realizat prin succesive late (Breite lihsatzstich); ardere n
71. Fragment de vas, corp (pl. XI/4), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
linii incizate orizontale, asociate cu caneluri nguste verticale; ardere n
72. Fragment de vas, corp (pl. XI/5), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
o cu X-uri; ardere n
73. Fragment de vas, corp (pl. XI/6), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat cu
succesive late (Breite Absatzstich) executate ntr-o linie ardere n cu
urme de ardere
74. Fragment de vas, corp (pl. XI/7), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu o cu crlige cu succesive; ardere n

75. Fragment de vas, (pl. XI/8), degresant-nisip cu bobul mic; pe
corp este o ardere n
76. Fragment de vas, (pl. XI/9), gri-deschis, degresant-nisip cu bobul mic;
probabil cu gtui arcuit, sub toarta cu incizii scurte; ardere n

77. Fragment de vas, corp (pl. XI/10), culoare gri, degresant-nisip cu bobul mare; ornamentat
cu linii adncite, orizontale, combinate cu oblice; ardere n
78. Fragment de vas, corp (pl. XII/1), degresant-nisip cu bobul fin; ornamentat cu
linii incizate paralele oblice; ardere n
79. Fragment de vas, corp (pl. XII/2), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu benzi incizate, adnci, orizontale, asociate cu oblice; ardere n
80. Fragment de vas, corp (pl. XII/3), degresant-nisip cu bobul mare; ornamentat
cu caneluri late orizontale; ardere n
81. Fragment de vas, corp (pl. XII/4), degresant-nisip cu bobul fin; ornamentat cu
caneluri late orizontale; ardere n
82. Fragment de vas, corp (pl. XII/5), degresant-nisipul cu bob mic; corpul
ornamentat cu un bru aplicat, crestat oblic; ardere n
83. Fragment de vas, corp (pl. XTI/6), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu meandru realizat prin succesive late (Breite Absatzstich); ardere n
84. Fragment de vas, corp (pl. XII/7), degresant-nisipul cu bob mic; corpul
ornamentat pe cu un bru alveolat, tras din ardere n
40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
85. Fragment de vas corp) (pl. XII/8), degresant-nisip cu bobul mic;
corpul bombat, ornamentat cu o cu incizii circulare; ardere n

86. Fragment de vas, corp (pl. XII/9), degresant-nisip cu bobul mic; ornamentat
cu benzi nguste sau mai late, umplute cu linii paralele mici dispuse oblic; ardere n

87. Fragment de vas, corp (pl. XII/10), degresant-nisip cu bobul mare
ornamentat cu striuri; ardere relativ n
88. fragment, (pl. XIII/1), degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu alveole rotunde; ardere n
89. Fragment de vas, corp (pl. XIII/2), degresant-nisip cu bobul mic; corpul
bombat, ornamentat cu fascicule de linii incizate paralele, care diverse interspa!ii; ardere n

90. Fragment de vas, corp (pl. XIII/3), degresant-nisip cu bobul mic;
corpul este ornamentat cu o cu mici unghiulare; ardere n
91. Fragment de vas, corp (pl. XIII/4), degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu oblice dispuse ntr-o ardere n
92. Fragment de vas, corp (pl. XIII/5), degresant-nisip cu bobul mare;
ornamentat cu striuri; ardere relativ n
93. Fragment de vas, corp (pl. XIII/6), degresant-nisip cu bobul mic; corpul
bombat, ornamentat cu o n retea, care cade perpendicular, pe o cu
mici unghiulare; ardere n
94. Fragment de vas, corp (pl. XIII/7), degresant-nisip cu bobul mic;
ornamentat cu impresiuni oval-alungite, orizontale dispuse n ardere n
95. Fragment de vas, (pl. XIII/8), degresant-nisip cu bobul mare;
gura buza cu impresiuni de degete; corpul probabil tronconic, neornamentat;
ardere n
96. Fragment de vas, corp (pl. XIII/9), degresant-nisip cu bobul mare;
ornamentat cu linii incizate asociate cu striuri; ardere n
97. Fragment de vas (fund corp) (pl. XIV/1), degresant-nisip cu bobul mic;
fundul concav, ornamentat cu rotunde; corpul tronconic neornamentat; ardere n

98. Fragment de vas (fund corp) (pl. XIV/2), degresant-nisip cu
bobul mic; fundul concav, corpul globular, neornamentat; ardere n
99. Fragment de vas, fund (pl. XIV/3) degresant-nisip cu bobul
mic; fundul circular, cu marginea nspre corpul carenat, neornamentat; ardere n
100. Fragment de vas, fund (pl. XIV/4), degresant-nisip cu bobul mic; de
ornamentat cu crligul spiralic prin adncire; ardere n
101. Fragment de vas, fund plat (pl. XIV/5), degresant-nisip cu bobul mic;
ornamente, ardere n
102. Fragment de vas, fund (pl. XIV/6), degresant-nisip cu bobul mic; fund
plat, ornamentat cu crligul spiralic prin succesive late (Breite Absatzstich); ardere n

103. Fragment de vas, fund (pl. XIV/7), degresant-nisip cu bobul mare; fund plat,
ornamentat cu canal circular adncit combinat cu oblice; ardere n
104. Fragment de vas, fund (pl. XIV/8), la interior, degresant-nisip
cu bobul mic; fund circular, concav, corpul tronconic neornamentat; ardere n
105. Fragment de vas, fund concav (pl. XIV/9), degresant-nisip cu bobul mic;
corpul tronconic neornamentat, ardere n
106. (pl. XV/1), discoidal, degresant-nisip fin; ornamentat prin incizie
cu crucea Wietenberg, sub forma unei svastici; ardere n
41
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
107. din silex (pl. XV/2), stare bulb de urme de pe ambele laturi lungi,

108. Fragment de capac, cu patru (pl. XV/3), din care s-a doar una,
degresant-nisip cu bobul mic; ardere n
119. Fragment de vas, (pl. XV/4), degresant-nisip fin; buza spre exterior,
gtui neornamentat; ardere n
110. ardere n (pl. XV/5).
111. Fragment de greutate (pl. XV/6), de forma trunchiului de con, degresant-
nisip cu bobul mic; n partea are un orificiu; ardere n
112. cu muchiile rotunjite, ardere n
(pl. XV/7).
113. (pl. XV/8), dintr-o relativ degresant-nisip fin, culoare
cafenie; ardere n
114. Fragment de greutate (pl. XV/9), de forma trunchiului de con, degresant-
nisip cu bobul mic; ardere n
Pentru ncadrarea a vaselor stabilirea decorului din punctul n cazul materialelor
arheologice care par de Suciu de Sus, am utilizat studii de specialitate care situri
specifice acestei culturi din Transilvania. Pentru materialul de tip Wietenberg, am folosit lui N.
N. Boroffka
8
alte studii ulterior.
Ceramica este mai ales de vase de dimensiuni mari mijlocii:
Oale: cu gura buza oblic spre interior, corpul cu spre interior,
cu impresiuni n relief alveole (pl. 1/5, Il/3); de mari dimensiuni, cu gura buza spre interior
cu muchia (pl. 11/5); cu gura buza oblic spre interior iar corpul bombat
pl. X/10)9; cu gura corpul bombat sau bitronconic (pl. IX/4); cu gura buza n exterior,
cu bru aplicat n zig-zag, corpul ornamentat cu buton conic asociat cu striuri (pl. VII/5),
la

cu gura buza oblic spre interior, corpul arcuit n exterior
(pl. Vl/8, X/9)11; de dimensiuni mai mici, cu buza corpul aproape drept (pl. 1/3); cu buza
sau corpul bombat (pl. Ill/3); cu gura corpul bombat (pl. X/8); cu gura buza
iar gtui arcuit (pl. IV/4), varianta TA4b la Boroffka
12

Vase de dimensiuni mai mici, sub forma unor mici cu gura iar corpul
tronconic sau semisferic (pl. Vl/2-3).
cu gura buza corpul tronconic sau semisferic (pl. V/6, VIII/8, XIII/8).
sau bol cu gura corpul bombat (pl. IX/2).
Multe vase (pl. 1/1, VII/2, VIII/7, IX/1, 3, 6-7, X/7, Xl/10, XII/3, 10, XIII/5, 9, XIV/7) sunt mai greu de ncadrat
ntr-o anume accentuate.
Ceramica este printr-un mare de fragmente ceramice, n fiind
prezente forme de recipiente:
Oale: cu gura buza oblic n interior, corpul arcuit (pl. Il/2, 111/5)1
3
; de dimensiune mai
(pl. IV/1), cu buza oblic n interior, corpul cu sub cu impresiuni
n relief, la

cu gura corpul arcuit spre exterior, ornamentat
cu striuri (pl. VII/4)1
5
; cu gura buza n exterior, cu motiv n zig-zag aplicat
8 Boroffka 1994.
9 Gogltan, !sac 1995, pl. IV5; Gogltan 2001, 192, pl. III/3; Marta 2009, pl. 44/2.
10 Gogltan, Isac 1995, 19, pl. IV/1.
11 Pop 2010, 287, pl. 6/3, 6.
12 Boroffka 1994, 128-129, Typentafel1/13.
13 Gogltan, Isac 1995, pl. IV3.
14 Gogltan 2001, 192, pl. 111/1.
15 Marinescu 1995, 54, 81, pl. XIII/5.
42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(pl. VII/6), ca n Suciu de Sus de la

cu gura buza (pl. VIII/3, X/5), corpul


arcuit spre interior; cu buza corpul tronconic (pl. IV/2)1
7
; cu gura buza la exterior,
oblic spre interior, corpul aproape drept sau rotunjit (pl. I/4, II/4)1
8
; cu gura buza
iar corpul globular (pl. III/4)1
9
, varianta TA2b
20
; cu gura corpul bombat (pl. VII/7); cu gura
buza corpul bombat (pl. VIII/5); cu gura gtui conic (pl. I/2, III/2)
2
1, varianta TA4c
22
Boroffka.
Vase de dimensiuni mici, cu gura buza sau oblic spre interior, corpul tronconic (pl.
VI/1, 5, 7).
Castroane cu gura buza oblic spre interior, corpul tronconic sau semisferic (pl. V/2, 4-5),
neornamentate sau decorate cu striuri, cu cele de la Suciu de Sus "Pe

Copalnic
- "Poiana"
2
4,

"Mociar"
26

cu buza n exterior, corpul tronconic (pl. V/3) la

cu
buza iar corpul semisferic (pl. IX/5).
(din care o parte erau probabil cu torti cu gtul arcuit (pl. XI/9); cu gura
buza oblic spre interior, corpul bombat (pl. II/1); gura buza
oblic spre interior; corpul bombat (pl. VIII/4, 6), tipologie cu o de
la


Unele vase sunt neprecizabile ca forme, deoarece materialul este mult prea fragmentar (pl. V/1, VI/6, VII/1,
VIII/1-2, IX/8, X/2, 4, XI/1-3, 5-8, XII/2, 5-9, XIII/1-4, 6-7, XIV/1-6, 8-9).
Ceramica are un repertoriu tipologie decorativ extrem de restrns:
cu gura buza corpul arcuit (pl. VII/3) la


"Mociar"
30
Cuceu - "Cuceul sec"
31

cu gura buza oblic spre interior, corpul bombat (pl. III/1); cu gura gtui scurt
iar corpul semisferic (pl. VI/4), variante fiind descoperite n Suciu de Sus din nord-vestul
Transilvaniei
32

de mici dimensiuni, cu buza corpul tronconic (pl. X/1).
care nu se poate atribui tipologie, fragmentare n care se
(pl. XII/1, 4, XV/4).
Categorii speciale- Obiecte de lut (executate din unelte din
Fusaiole de lucrate ngrijit, din care una de (pl. XV/5) una
(pl. XV/7), neornamentate.
33
fragmentare sau de (pl. XV/6, 9), de sau a trunchiului de con.
lor este sunt considerate accesorii ale plaselor de pescuit sau pentru
16 Kacs6 1987, 55, fig. 7/6.
17 Kacs6 1993, pl. 1/25.
18 Gogltan 2001, 194, pl. IV/2.
19 Rustoiu 1997, 18, fig. 4/5; Gogltan 2008,46, pl. V/7.
20 Boroffka 1994, 124, Typentafel1/4.
21 Gogltan 2008, 28, pl. IV/4, XIV/40, XVIII/58; Rustoiu 1997, 19, fig. 4/12, 5/4.
22 Boroffka 1994, 129-131, Typentafel1/14.
23 Kacs6 1993, 41, pl. I/8.
24 Kacs6 1987, 52, fig. 2/8.
25 Gogltan, Isac 1995, 21-22, pl. VI/2, Vll/1.
26 Pop 2010, 288, pl. 2/9-10, 7/1.
27 Gogltan 2001, 192, pl. Il/3.
28 Gogltan 2001, 212, pl. V/4.
29 Gogltan, Isac 1995, 19, pl. IV/2.
30 Pop 2010, pl. 5/9.
31 Kacs6 1987, 53, fig. 4/11.
32 Bader 1978, pl. L/1, 4, 13.
33 Obiectele sunt proprietatea lui I. Fetti care le-a n zona n timpul agricole.
43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de tesut. Una este cu un orificiu n partea (pl. XV/6), iar analogii pentru aceste obiecte de
lut, provin din de la

"Mociar"
35
, Culciu Mare
35
, Vad- "Poduri"
37

din silex (pl. XV/2), n descoperirile din aria culturii Wietenberg dar n redus.
36
Capac (pl. XV/3), de forma unei calote joase, cu patru orificii, din care s-a doar una. Acesta se
printr-o de vasul respectiv. Este cunoscut la


Vas (pl. IV/3), care apare frecvent n specifice Bronzului trziu; fragment care provine din
zona bazei.
(pl. XV/1), discoidal, ornamentat cu "crucea Wietenberg", varianta VD 66
40
la Boroffka.
Vas cu buza gtul arcuit, decorat cu un orificiu (pl. Vll/8)
41

Fragment de (pl. XV/8), care stilizat forma unui cap de animal (cine).
Ornamentatia ceramicii din acest sit, a fost prin tehnica adncirii prin cea n relief. Primul
procedeu cuprinde mai multe metode, ntre care
1. Strierea, superficial, neregulat, pe unele vase. De altfel, motivul striat (pl. 1/3, 11/2, 5, III/5, IV/2,
V/2, 4, Vl/1-2, 8, Vll/4, 7, X/3, 7, 9-10, XII/10, XIII/5) apare de timpuriu n cadrul culturii Suciu de Sus
42
, fiind
uneori asociat cu alte forme decorative.
2. Incizarea, cu un obiect bine ascutit, care a dus la realizarea unor motive decorative complexe, pe
diferitele anatomice ale vaselor, cum sunt: linii incizate simple combinate cu oblice (pl. Xl/10,
XII/9), posibil varianta VD4
43
; linii incizate asociate cu striuri (pl. XIII/9); linii orizontale simple sau complexe,
amplasate n diferite ale vaselor (pl. VIII/5, Vl/4, IX/2), care uneori benzi ornamentale;
cu X-uri (pl. XI/5, XIII/6)
44
; triunghiuri incizate (pl. XI/2), dispuse cu vrful n sus
45
;
oblice dispuse pe gt (pl. 1/2) corp (pl. XI/1) varianta VD4
46
; oblice dispuse pe (pl. Vl/4,
VIII/7), decor cunoscut pe unele vase de la Copalnic "Poiana"
47
; oblice fine, dispuse ntr-o
(pl. XIII/4), cu aceea de pe un vas de la

crlige
ncadrate ntr-o cu succesive (pl. Xl/7); crligul spiralic (pl. XIV/4),
varianta VC68
49
pe care l la terminatiile unei cruci incizate, cum e "crucea Wietenberg" (pl. XV/1);
decor circular adncit combinat cu scurte (pl. XIV/7).
3. succesive late (Breite Absatzstich) cu ajutorul au fost realizate ornamente:
o (pl. VIII/2); crlig spiralic (pl. XIV/6), varianta VD66
50
; decor meandric (pl. Xl/3, XII/6),
probabil varianta VC40
51
; linii incizate orizontale, anterior trasate (pl. XI/6)5
2
Ornamentele au fost executate cu
o cu vrf ascutit
53

34 Bader 1978, 73, pl. XLIX/25.
35 Pop 2010, pl. 9/10.
36 Bader 1972, 528, pl. 11/7-9.
37 Kacso 1987, 66, fig. 14/16.
38 Rustoiu 1997, 189, fig. 19/4, 6.
39 1980, 43-44, pl. 22/2-6, 38/3.
40 Boroffka 1994, 191, Typentafel20/5.
41 1980, 44, pl. 24/5.
42 Bader 1972, 524-526.
43 Boroffka 1994, 188, Typentafel12/8.
44 1980, pl. 11/5, 13/3, 19/7, 21/9, 35/1.
45 1980, pl. 21/5.
46 Boroffka 1994, 188, Typentafel12/7.
47 Kacso 1987, fig. 3/1, 3.
48 Kacso 198 7, fig. 5/11.
49 Boroffka 1994, 188, Typentafel 28/2.
50 Boroffka 1994, 191, Typentafel20/5.
51 Boroffka 1994, 187, Typentafel 26/18-20.
52 Ciugudean 1997, 74, fig. 14/9, 11, 16/3.
53 Soroceanu 1973, 495; Gogltan et alii 1992, 11, nota 18.
44
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4. sau impresiuni unghiulare (pl. XIII/3, 6).
5. Imprimarea sub de triunghiuri (pl. Ill/2)5
4
sau de puncte care linii adncite pe (pl.
VIII/2).
6. Decor canelat realizat sub de: caneluri spiralice sau circulare (pl. IX/5); caneluri late (pl. XII/3-4),
utilizate la Aurit5
5
; caneluri nguste asociate cu incizii (pl. Xl/4).
Ornamentele plastice seria de motive decorative, fiind constituite din:
1. Brie diverse: bru alveolat sub (pl. I/1, II/3, VIII/3), motiv utilizat pe multe vase la


SeinP
7
, "Rogoaze"
58
, Tonciu "Dmbul pietros"
5
n Culciu Mic
60
; bru organic alveolat pe corp
(pl. Xll/7), varianta VE2
61
; bru organic cu (pl. V/6) sau mai late (pl. XlV5).
2. Segmente de nervuri dispuse vertical (pl. III/1) sau oblic (pl. III/4)
62
pe corpul vaselor.
3. Impresiuni n relief cu degetul sau cu un obiect sub (pl. 1/5; IV/1; IX/1) ca n de la Culciu
Mare
1
i
3
, Suciu de Sus "Pe


4. Butoni: butoni simpli sub (pl. Vll/2-3)
6
, sau de striuri (pl. IX/3), decor cunoscut
la

buton alveolat (pl. XIII/1)
69
; buton orizontal (pl. IX/7) de striuri, tip
cunoscut la Petea-Csengersima
70
; motiv n zig-zag aplicat pe de striuri combinat cu buton
(pl. Vll/5)l.
5. Ornamente diverse: decor n zig-zag aplicat pe de striuri (pl. VIU6)
72
;
de incizii adnci, circulare (pl. Xll/8); (pl. Xl/8).
Concluzii
ntruct cercetarea de la nu a obiectul unui demers arheologic sistematic,
ci este doar rezultatul unei periegheze, nu putem avansa dect ipoteze de lucru cu privire la ncadrarea
Materialul arheologic pe care se analiza este ceramica. Formele
de ornamentare fac trimitere la repertoriul culturilor Suciu de Sus (elementele comune sunt de
obicei striurile, uneori de butoni, bruri alveolate sau crestate, butoni cilindrici conici sub
motive n zig-zag aplicate, caneluri late sau nguste etc.) Wietenberg (decor incizat divers,
succesive, crlige spiralice, meandre, motive n relief etc.). Desigur, starea a materialului ceramic
face o ncercare de stabilire a tipologiei, putndu-ne baza doar pe forma vaselor.
54 Gogltan 2008, 47, pl. IV/3.
55 Bader 1972, 526, pl. 15/3.
56 Kacs61987, fig. 6/6-7,10-13, 15-1, 7/1-4,8.
57 Kacs6 1987, fig. 13/5, 11.
58 Kacs6 1999, 58, fig. 5/21, 6/3-4, 6, 8-11, 22.
59 Marinescu 1995, 67, pl. LIII/1.
60 Bader 1978, 72, pl. XLVI/6.
61 Boroffka 1994, 192, Typentafelll/4.
62 1980, pl. 15/1.
63 Bader 1972, pl. 8/3.
64 Kacs6 1993, pl. IV/21.
65 Kacs61995, 84, pl. I/1, 3-10, IV1-2, 4-13, III, V/1-2.
66 Gogltan 2001, 192, pl. I/1, IV2, III/1, 4.
67 Bader 1978, pl. XLVI/10.
68 Gogltan 2001, pl. IV3-4.
69 Kacs6 1993, 40, pl. VI/4.
70 Marta 2009, 76, 316, pl. 39/11-12.
71 Gogltan, Isac 1995, pl. IV/1.
72 Kacs6 1999, 58, fig. 6/5, 7/1-2.
45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ceramica

este cantitativ, cu un repertoriu compus din oale Fragmentele sunt
lucrate dintr-o de calitate, n care degresantul l constituie nisipul fin. Culoarea vaselor este de
cu o tratare
Ceramica

este cel mai bine n punctul nu att ca forme de vase, ci,
n special, prin mare de fragmente. S-au realizat oale, castroane, precum vase de
dimensiuni mici, care au n nisip cu bobul mic. Arderea este calitativ vasele avnd o culoare
etc.
Ceramica

este dintr-o de culoare
gri, avnd ca degresant pietricele
nisip cu bobul mare Din aceasta au fost realizate oale de dimensiuni mari mijlocii,
castroane, arse bine.
O care a fost cu ocazia de teren din anului 2009,
este de fragmentul de idol zoomorf, care pare a fi un cap de cine. Probabil acesta era fixat
ntr-un ansamblu de cult sau a fost de restul unei statuete printr-o acestei
plastice ar putea fi de anumite practici magice sau de cultul animalului pe care l reprezenta.
O care are un cap cu a fost la Vad- "Poduri"
76

Amintim unui fragment ceramic care provine de la un vas roman (pl. XIV/3).
Pe baza analizei materialului ceramic a conexiunilor pe care am ncercat le facem ntre forma vaselor,
decorul acestora analogiile cu statiuni arheologice care de o stratigrafie de la
poate fi cronologic n faza trzie a culturii Suciu de Sus (Bronz trziu II-Ha AJ
ndeosebi am putut observa apropieri cu formele motivele decorative de la "Mociar", dar mai ales
cu de la care a fost n faza de de la cultura Suciu de Sus la grupul
(cu grupul e mai cunoscut n afara necropoleF
6
). De asemenea, n sunt
cunoscute elemente ornamentale tipice Wietenberg, inclusiv successive late (Pl. VIII/2, XI/3,
6, XII/6, XIV/6), caracteristice ultimei faze a culturiF
9
principala dintre de la
aceea din punctul de la n abundenta ceramicii ornamentate cu striuri.
n repertoriul culturii Suciu de Sus striurile
80
sunt utilizate n faza 11
81

sublinia faptul acum elemente Suciu de Sus nu au fost semnalate pe valea rului
este posibil ca grupul cultural fi pendulat pe cale de dinspre


Suciu de Sus trzii n zona pare deoarece calea de spre
Bazinul Mare Transilvaniei este mult mai n raport cu aceea care vine din nord
83
pe culoarul spre Dej. este de de la O o
doar perioada n care cultura Suciu de Sus se extinde teritorial nspre

S-ar
putea ca acest moment cu culturale sesizate n ultima vreme la Ciceu Corabia "Sub
cetate"
85
. Argumentele noastre sunt sprijinite de opinia lui N. Vlassa, care considera de refugiu de
la n linie la circa 6-7 km de parte din "aria a culturii Wietenberg",
73 Pl. 111/1, Vl/4, VII/3, 8, X/1, XIV4, XV/1, 4-5, 7-8.
74 Pl.l/2, 4, IV1-2, 4, III/2, 4-5, IV/1-2, V/1-5, Vl/1, 5-7, VII/1, 4, 6-7, VIII/1-6, IX/5, 8, X/2-6, 8, Xl/1-9, XII/2, 5-9, XIII/1-4,
6-7, XIV/1-6, 8-9, XV/3, 6, 9.
75 Pl. 1/1, 3, 5, IV3, 5,111/3, IV/3-4, V/6, Vl/2-3, 8, VII/2, 5, VIII/7-8, IX/1-4, 6-7, X/7, 9-10, Xl/10, XIV3, 10, XIIV5, 8-9, XIV/7.
76 Kacs6 1987, 66, fig. 14/14.
77 Gogltan 2001, 195.
78 Pop 2005, 70.
79 Gogltan et alii 1992, 10-12; Ciugudean 1997,66.
80 Bader1972, 526;Bader1978, 72.
81 Kacs6 1994, 12.
82 Marinescu 1979, 98; Gogltan 2009, 122.
83 Gogltan et alii 1992, 12.
84 Marta 2009, 216.
85 Marinescu G. G. 2010, 9.
46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ntr-o unde nu era exclus contactul cu grupul Suciu de Sus
86
T. Bader observa, de altfel, ntr-o lucrare din
anii 70, aportul pe care cultura Suciu de Sus l va aduce la "procesul de hallstattizare"
87

Interesul mixte pentru acest geografic este relevant n imediata apropiere a acestei
mai ales n punctul "Castru", unde suprapune o locuire de epoca bronzului
trziu. Artefactele descoperite aici ncadrate n sunt un vrf de lance unul
de (fragmentare), ace cu cap rulat de tip Rollennadel
88
, fragmente ceramice, care prin tehnica de
decorare par de Wietenberg
89
, un ac cu trei de tip Warzennadel, atribuit culturii Noua
90

Aceste materiale arheologice raporturile culturale Wietenberg-Noua (att de pregnante n centrul
Transilvaniei
91
), mai ales o cu a fost la Dobric
92
, localitate
cu Notabil este faptul analiza a stabilit n anumite puncte ale un strat compact
de din epoca bronzului
93
n apropierea termelor romane ale castru,
arheologice ntreprinse de dr. C. Gaiu n ultimii ani
94
au scos la un material ceramic
95
descoperit n
complexe nchise, care sub aspectul pastei, formelor tehnicii de ornamentare este cu acela din
punctul n trecut, tot la au fost descoperite depozite de celturi, din care
primul
96
se compune din 50 de piese, iar al doilea
97
din 15 piese.
Amalgamarea Wietenberg-Noua se poate observa la locuirile nu prea de
situate n jurul Beclean
98
aceste locuiri nu au fost investigate arheologic (exceptnd situl de
la Figa
99
), nu modul cum era societatea acelor vremuri. n alte zone ale
Transilvaniei, fenomenul este explicat printr-o

prin descoperirile (grupul) de tip


Abrevieri bibliografice
Rustoiu 1997
Bader 1972
Bader 1978
Boroffka 1994
Cavruc, Harding et alii 2010
86 Vlassa 1973, 18.
87 Bader 1972, 532.
l. A. Rustoiu, Descoperirile preistorice
1997.
T. Bader, Cultura Suciu de Sus n nord-vestul Romniei, n SCIV, 23/4, 1972,
p. 509-535.
T. Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Transilvaniei. Cultura
1978.
N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in
Siidosteuropa, n UPA, 19, Bonn, 1994.
V. Cavruc, A.F. Harding, D. Buze a, A. Kovacs, G.G. Marinescu, T. Va.Zny, R. Brunning,
A.G. Brown, privind exploatarea n nord-estul Transilvaniei (2006-
2010). Raport preliminar, n Angustia, 14, 2010, p. 165-244.
88 Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXIV/1-4.
89 Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXIV/5-6.
90 Hica-Cmpeanu 1980, 656; Torma 1864-1865, 58, pl. XIV5.
91 Ciugudean 1997, 79-80; Gogltan 2001, 195.
92 Roska 1942, 187, nr. 18, fig. 223; Marinescu 1979, 97.
93 Protase, Gaiu, Marinescu 1997, 12-14.
94 Kacs6 2007, 94, nota 498.
95 Materialul arheologic pe care l-am examinat prin domnului dr. C. Gaiu, se acum n Muzeul din
este greu de explicat la momentul actual al dar s-ar putea ca la "Castru" existe
distincte, care nu fie contemporane.
96 Neigebaur 1851, 238, nr. 24; Goos 1876, 229; Rethy 1901, 116.
97 1920, 23, nr. 361.
98 Socaci2010, 290.
99 Cavruc, Harding et alii 2010.
100 Soroceanu 1973, 497; Horedt 1967, 140-141.
101 Gogltan et alii. 2004, 73-74; Gogltan 2009, 119-123.
47
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1980
Ciugudean 1997
Gogltan 2001
Gogltan 2008
Gogltan 2009
Gogltan, Isac 1995
Gogltan et alii 1992
Gogltan et alii 2004
Goos 1876
Hica-Cmpeanu 1980
Horedt 1967
Kacs6 1987
Kacs6 1993
Kacs6 1994
Kacs6 1995
Kacs6 1999
Kacs6 2007
Kacs6 2009
Marinescu 1979
Marinescu 1995
Marinescu G. G. 2010
Marta 2009
Martian 1909
1920
Neigebaur 1851
48
N. la istoria tracilor din nord-vestul Romniei.
Wietenberg de la Oradea, 1980.
H. Ciugudean, privind epoca bronzului prima a fierului n
Transilvania, n Bibliotheca Musei Apulensis, VII, Alba Iulia, 1997.
Fl. Gogltan, The settlement of and some problems concerning the Late
Bronze Age in the center and northern Transylvania, n: C. Kacs6 (ed.), Der
nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia-Mare, 7-10 Oktober
1998, BiblMarmatia 1, Baia-Mare, 2001, p. 191-214.
Fl. Gogltan, Locuirile din din preistorie n evul mediu, n
D. Isac, Fl. Gogltan, L. Calian, R. Barb, F. 1. Socol, arheologice la
istoria Dej, Cluj-Napoca, 2008, p. 26-68.
Fl. Gogltan, A Late Bronze Age dwelling at Sfntu Gheorghe
"Monument", district, n Berecki S., Nemeth E.R., Rezi B. (Ed.), Bronze Age
Communities in the Carpathian Bas in. Proceedings of the International Colloquium
from Trgu Cluj-Napoca, 2009, p. 103-141.
Fl. Gogltan, A. Isac, Die Siedlung von (1), n EphemNap,
V, 1995, p. 5-26.
Fl. Gogltan, S. A. Paki, de salvare la - 1989, n
EphemNap, Il, 1992, p. 7-17.
Fl. Gogltan, I.Al. Aldea, A. Raport preliminar asupra investigatiilor
arheologice de la "Holoame", com. Luna, jud. Cluj (1994-1996), n
Apulum, XLI, 2004, p. 61-101.
C. Goos, Chronik der Funde Siebenbiirgens. Im Auftrage des
Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde, n A VSL. NF, XIII, h. 2, 1876, p. 203-
338.
I. Hica-Cmpeanu, Din Muzeului de Istorie al Transilvaniei.
Tonna Karoly, n AMN, XVII, 1980, p. 653-665.
K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat n Transilvania, n
StComBrukenthal, 13, 1967, p. 137-156.
C. Kacs6, zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der
Suciu de Sus-Kultur, n Dacia N.S., XXXI, 1987, p. 51-75.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Suciu de Sus n VII, 1993,
p. 29-49.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Trgului, n CRISIA, XXIV, 1994, p. 9-21.
C. Kacs6, Noi date cu privire la prima a culturii Suciu de Sus, n Apulum, 32,
1995, p. 83-99.
C. Kacs6, Date noi cu privire la preistoria n Angustia, 4, 1999,
p. 55-70.
C. Kacs6, Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Ferencz
Floth, Baia-Mare, 2007.
C. Kacs6, Depozitul de bronzuri de la Uriu (1), n XXIII, 2009, p. 9-30.
G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la (corn. jud.
unele probleme ale bronzului trziu n Transilvania n
Apulum, XVII, 1979, p. 91-101.
G. Marinescu, descoperiri arheologice de epoca bronzului n nord-estul
Transilvaniei, Il, n IX, 1995, p. 49-124.
G. G. Marinescu, Prima a fierului (Hallstatt) n Bazinul Mare
(rezumatul tezei de doctorat), Alba-Iulia, 2010.
L. Marta, The Late Bronze Age settlements of Petea-Csengersima, Satu-Mare, 2009.
J. Martian, Repertorium fiir Siebenbiirgen, n
MAGW, XXXIX, 1909.
I. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 1920.
J.F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberesten des Klassischen Alterthurms, mit
besonderer Riicksicht auf Siebenbiirgen. Kronstadt, 1851.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pop 2005
Pop 2010
Protase, Gaiu, Marinescu 1997
Rethy 1901
Roska 1932
Roska 1942
Socaci 2010
Soroceanu 1973
Torma 1864-1865
Vlassa 1973
D. Pop, Cteva consideratii privind stadiul culturii Suciu de Sus a
grupului n StcomSatuMare, Seria Arheologie, XXII/1, 2005, p. 61-92.
D. Pop, The Bronze Age Settlement at "Mociar", County, n N.
Bolohan, FI. F.A. Tencariu (Ed.), Signa Praehistorica. Studia in honorem
magistri A. Laszl6 septuagesimo anno, 2010, p. 283-319.
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la
Bistrita, 1997.
L. Rethy, Szolnok-Dobokavrmegye osregeszete, n K. Taganyi, L. Rethy, J. Pokoly,
Szolnok-Dobokavrmegye Monographiaja, 1, Dees, 1901, p. 97-154.
M. Roska, Depozitul de bronz dela Uriul de Sus n A.C.M.I.T.,
1930-1931 (1932), p. 77-79.
M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma 1. Oskor, Kolozsvr, 1942.
A. Socaci, O din bronz la Beclean (jud.
n Angustia, 14, 2010, p. 289-292.
T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba). n AMN,
X, 1973, p. 493-515.
K. Torma, Az Also- Ilosvai r6mai al6tabor s mi.iemlekei, n ErdMU.zEvk, III, 1864-
1865, p. 10-67.
N. Vlassa, arheologice de la (jud. n AMN, X,
1973, p. 11-37.
A settlement belonging to the Late Bronze Age discovered at
(Uriu commune, County)
(Abstract)
is a village County) (Fig. 1), geographically located on the lower course of
river, o ne of the tributaries of the Mare river. Here was discovered, by chance, a prehistoric settlement
in the landmark (Fig. 2 1 a).
The following investigations, conducted by Dr. FI Gogltan in spring of 2009, on the settlement, were well
defined visually the extent on a freshly ploughed field, owned by 1. Rpan (Fig. 2 1 b).
On this occasion various archaeological materials were collected (Pl. I-XV), of which most is Late Bronze
Age ceramics, known in the repertoire of the Suciu de Sus and Wietenberg cultures. The prehistoric habitation
is located in the high valley of the river, about 300 m north of its confluence with a small stream, which
flows from Valley (Fig. 3 1 a). Also, based on pottery scattered on the ground, we established the
perimeter of the settlement with GPS in the fall of 2011. So we found out that the settlement is relatively large
(Fig. 3 1 b). We do not exclude the possibility that this settlement could be contemporary with some prehistoric
habitation and discoveries from area (Fig. 3 1 c).
Ceramic fragments found at present typological-decorative characteristics similar to those found
in the settlements from "Mociar" and From the chronological point of view, the
archaeological site can be classified in the transition phase from the culture Suciu de Sus to the group
(Late Bronze Age II-Hallsttat AJ
49
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
50
......... __ ... ,
,' ...... ,
',
'
'
/
'
'
'
,
'
,
,
,
,
,
Fig. 1. Localizare 1 Geographic location.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 2. a. Vedere dinspre nord, iunie 2009 (fato. A. Socaci) 1 b. dinspre
sud-est, aprilie 2009 (fato. A. Socaci). 1 a. General view fTom north, June 2009 (photo A.
Socaci) 1 b. South-eastern view on the settlement, April 2009 (photo A. Socaci).
51
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LEGENDA
bronz trziu.
[] "Castru"- bronz trziu.
Jl... hallstatt timpuriu.
O "ntre drumuri "- bronz trziu.
Q "Kovecses dul6" ( - Depozit de bronzuri.
Fig. 3. a. Amplasarea a sitului arheologic; b. Dispunerea ntinderea preistorice (sursa ANCPI,
plan topografic Centrul de Studii Romne) 1 c. Teritoriul cu descoperiri arheologice din zona
(sursa Google Earth) 1 a. Topographic survey of the archaeological site 1 b. The arrangement and the extent
of the prehistoric settlement (source ANCPI, topographic plan Romanian Studies Center.) 1 c. The area with
archaeological discoveries from (source Google Earth).
52
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(]
)
C(
3
4
5
---
Pl.l/1-5. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological rnaterials.
53
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
3
5
---
Pl. "Podorauca". Materiale arheologice. 1 "Podorauca". Archaeological materials.
54
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
3
4
5
-
Pl. III/1-5. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological rnaterials.
55
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
!l
2
3
4
---
Pl. IV/1-4. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials.
56
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2

\\0? 1
\
---
Pl. V/1-6. ,.Podorauca". Materiale arheologice. 1 "Podorauca". Archaeological materials.
57
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--- ..
... ..
\D'i
"' 6
... ' ..... 1
- 00 ;
7
5
6
8
---
Pl. VI/1-8. "Podorauca". Materiale arheologice. 1 "Podorauca". Archaeological materials.
58
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~ 1
...
2
3
4
5
7
8
Pl. VII/1-8. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological rnaterials.
59
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
4
5
6
7
---
Pl. VIII/1-8. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials.
60
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
4
5
6
7
8
---
Pl. IX/1-8. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials.
61
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
!]
.
.
3
9
---
.
.
B
----[J
2
6
8
10
Pl. X/1-10. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials.
62
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro


---
3
5
7
9

2
4
6
8
10
Pl. XI/1-10. "Podorauca". Materiale arheologice. 1 "Podorauca". Archaeological materials.
63
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
4
7
8
;/
9
Pl. XII/1-10 Il" -
I u a p d " o orauca" M .
. atenale "'heolo . 10
gice. 1 l i u a "P d o orauca" Ar . chaeol . ogical material s.
64
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~
))
- - - -
2
4
3
6
7
Pl. XIII/1-9. I l i u a ,.Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials
65
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Q
1
'
'
1
~ 1
~
-...---==- ---- /
7
6
Pl. XIV/1-g n -
. I u a "Podorauca" M . . atenale arheolo . gice. 1 l i u a "P d o orauca" A . rchaeological materials.
66
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P.
1
~ 1
@)
'
.
'
5
8
---
7
4
1
1
1
1
1
1
3
6
9
Pl. XV/1-9. I l i u a "Podorauca". Materiale arheologice. 1 l i u a "Podorauca". Archaeological materials.
67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj
Cuvinte cheie: cultura Wietenberg, Apahida,
Keywords: Wietenberg culture, Apahida, ceramic.
Monica TECAR
n anul 2000 Muzeul de Istorie a Transilvaniei a ntreprins arheologice de salvare
constnd din: supraveghere de sondaje arheologice avnd drept scop
terenului de a zonelor ce urmau sa fie afectate de de introducere a unor
cabluri subterane realizate de Romtelecom n localitatea Apahida, Cluj (din colectivul de cercetare a
mai parte Felix Marcu).
Conform Repertoriului arheologic al Cluj (Rep. Cluj 1992, p. 27-36, Fig. 6-7), pe teritoriul
comunei Apahida sunt semnalate 44 de puncte cu descoperiri arheologice.
Punctul de interes arheologic se n spatele fostului post de control rutier (actualmente acesta nu mai
aproape de calea Cluj - Dej, la circa 10 m de bariera peste calea unde, n urma
pentru introducerea cablurilor Romtelecomului, au fost aflate materiale arheologice (n special
material ceramic osteologie). Zona este n literatura de specialitate cu toponimul "Rtul
aflat n locului "Rtul Satului", la nord-est de sat.
n au fost semnalate descoperiri arheologice din 1880, cu ocazia construirii ferate.
n 1896 E. Orosz n acest punct sodaje arheologice. Alte descoperiri au fost semnalate
n 1900, cu ocazia balastului. n anul descoperiri, 1. Kovacs
arheologice. de la calea din anul1905 au semnalat alte descoperiri arheologice (Boroffka 1994,
p. 15, nr. 45; Horedt 1960, p. 110, nr. 5; Kovacs 1911, 1-69; 1920, 6/20; Orosz 1908, 172-179; Prvan
1982, p. 210; Roska 1944, p. 22, nr. 4, p. 25, Fig. 3-4). Aceste descoperiri epocii preistorice, respectiv
culturii Wietenberg, Noua epocii La Tene. Mai trebuie semnalarea unui mormnt de
descoperit n cuprinsul Wietenberg 1978, p. 254, nr. 1; 1994, p. 152, nr. 3; Boroffka 1994, p.
15, nr. 45; 1970, p. 111; Horedt 1960, p. 127; Orosz 1908, p. 179; Rotea 1999, p. 33; Soroceanu-
- Cerghi 1976, p. 67).
n anul1968-1969, n punctul unde care vine de la Cluj se spre Mociu Gherla,
cu prilejul unui stlp de beton necesar electrice, s-a descoperit la adncimea de 1,60-1,70 m
o cantitate de circa 900 g de aur. n urma unui sondaj arheologic, s-a stabilit este vorba de un
mormnt de nzestrat cu un inventar format din aproximativ 2 kg de podoabe de aur
de piese de din fier argint. Mormntul se n a doua a sec. V e.n.
unei ostrogote sau gepide 1973, p. 13; Horedt 1977, p. 267; Popescu 1970, p. 510, nr.
111; 1970a, p. 450, nr. 111; Protase 1972, p. 163-177, Fig. 1-8, Pl. I-XXV; Rep. Cluj 1992, p. 34, nr. 42)
Un alt sondaj de salvare, la cea. 30 m nord- vest de punctul de control rutier (1988), a dus la descoperirea
a numeroase fragmente ceramice din neoliticul trziu (Grupul Iclod), epoca bronzului (cultura Wietenberg),
romane de secol IV-V e.n. Materialul arheologic se afla la o adncime de 0,20-1,00 m (Rep. Cluj 1992, p. 30,
nr. 20; au fost efectuate de R. Ardevan.)
arheologice au demarat prin ndreptarea cablului telefonic deschiderea
unei S1) de 4,20 x 2 m. Stratigrafia se cum
- 0,00- 0,50 m: strat format din ce se spre metrul 4 al
- 0,50- 0,90 m: strat de de culoare brun nchis, format din materiale moderne n amestec cu
materiale arheologice aflate n
Monica TECAR
Muzeul de Istorie a Transilvaniei
e-mail: monicatecar@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 68-102
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- 0,60- 0,75 m: strat de pietre, surprins ntre metrul O 2,20 ai
0,90- 1,30 m: strat de de culoare afnat, cu materiale arheologice;
- 1,30- 1,60 m: strat de lut de culoare steril din punct de vedere arheologic.
Descoperirile arheologice din acest sondaj n marea majoritate epocii bronzului, cultura Wietenberg
(aceasta fiind subiectul acestui articol), dar au fost semnalate materiale epocii romane, reduse
numeric. Materialul arheologic epocii bronzului se n depozitul Muzeului de Istorie
a Transilvaniei, avnd numerele de inventar cuprinse ntre P 180972- P 181067. Marea majoritate a lui este
din (circa 240 fragmente ceramice), material osteologie, un topor de
fragmente de cteva fragmente de chirpic. Nu a fost descoperit nici un fel de complex arheologic, ntreg
materialul stratului de Wietenberg.
Descrierea materialului arheologic:
1. Fragment din toarta unui vas, de dimensiuni mari, de calitate Ambele sunt de
culoare urme de netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Fragmentul nu
este decorat (Fig. 1/1 ).
2. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare cu pete negre, iar cea de culoare nchis. Ambele urme
de netezire. Pasta ca degresant nisip cu bobul mare (Fig. 1/2).
3. Topor din (gresie), n de 90 %, doar o nefiind Este de tipul
topoarelor neperforate, de de mici dimensiuni (are lungimea de 5,3 cm de 5,6
cm) cu marginile arcuite. Cel mai bine se partea a piesei (Fig. 1/3).
4. Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea scurt,
oblic. Ambele sunt de culoare o netezire medie. Pasta ca nisip
semifin fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat (Fig. 1/4).
5. Fragment dintr-un capac de vas de dimensiuni mici, plat, de cu un buton oval, de
prindere n partea de calitate este de culoare iar cea
de culoare brun nchis. Ambele o netezire. Pasta ca nisip semifin
fragmente ceramice pisate (Fig. 1/5).
6. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare deschis o netezire, mai ales pe cea Pasta ca
nisip semifin ml. Decorul dintr-o orizontal cu
simultane (Fig. 1/6).
7. Fragment din partea unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob
mare. Decorul dintr-un de impresiuni (Fig. 1/7).
8. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare cu pete negru deschis iar cea de culoare o netezire mai ales
pe Pasta ca nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul dintr-o
din linii incizate dispuse orizontal cu impresiuni dreptunghiulare.
Apare n asociere cu caneluri oblice (Fig. 1/8).
9. Fragment din buza unui castron, de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire, pe unele chiar urme de
lustruire. Pasta ca nisip semifin ml (Fig. 2/1).
10. Fragment din buza unei de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre interior. este de culoare cafenie iar cea de culoare
Ambele o netezire medie. Pasta ca nisip semifin ml (Fig. 2/2).
11. Fragment din buza unei de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta
ca nisip semifin fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat (Fig. 2/3).
12. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare iar cea de culoare negru deschis. Ambele o netezire. Pasta
ca nisip semifin paiete de (Fig. 2/4).
69
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
13. Fragment din buza unui castron de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire medie. Pasta
ca nisip semifin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 2/5).
14. Fragment din buza unui castron de dimesniuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare cu pete cafenii iar cea de culoare
cafeniu nchis cu pete Ambele o netezire. Pasta ca nisip
semifin, nisip cu bob mare fragmente ceramice pisate (Fig. 3/1).
15. Fragment din buza unei strachini de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre interior. este de culoare cafeniu nchis iar cea de culoare
nchis. Ambele urme de netezire. Pasta ca nisip semifin, ml
Fragmentul nu este deorat (Fig. 3/2).
16. Fragment din buza unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare buza, att pe interior ct pe exterior fiind
de culoare cafeniu nchis. o netezire urme de lustruire mai ales pe
Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice pisate. Decorul dintr-un bru dispus
orizontal imediat sub tras organic din peretele vasului cu impresiuni oval- alungite, dispuse
oblic (Fig. 3/3).
17. Fragment din buza unui vas de tip sac, de dimensiuni mari, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare
Ambele o netezire medie. Pasta ca nisip semifin, nisip cu bobul mare
fragmente ceramice pisate. Decorul dintr-un de alveole ovale, dispuse imediat sub Aceste decor
este urmat de un bru tras organic din peretele vasului, alveolat (Fig. 3/4).
18. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare urme de netezire. Pasta ca nisip
semifin ml. Decorul dintr-un rnd de incizii scurte, dispuse oblic pe urmat de un bru aplicat
cu tip de incizii (Fig. 4/1).
19. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre interior. Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta ca
nisip fin ml. Pe decorul din impresiuni triunghiulare de mici
dimensiuni, trasate cu vrful spre dreapta urmate de o din o linie n partea
de linii incizate n partea este cu impresiuni triunghiulare dispuse
cu vrful n sus. este cu impresiuni circulare n partea de o
linie orizontal cu ajutorul succesive (Fig. 4/2).
20. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip fin ml. Decorul
dintr-un de impresiuni (Fig. 4/3).
21. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea spre
exterior. este de culoare cu pete negre iar cea de culoare brun nchis.
Ambele urme de netezire. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob mare.
Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/4).
22. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare brun nchis iar cea de culoare
Ambele o netezire medie urme de ardere Pasta ca
nisip semifin nisip cu bob mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/5).
23. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate Ambele sunt de culoare
o netezire, mai ales pe cea Pasta ca nisip semifin
fragmente ceramice pisate. Decorul probabil din triunghiuri dispuse cu vrful n jos umplute cu
linii incizate dispuse oblic, paralele cu una din laturile triunghiului, ncadrate ntr-o
orizontal. Acest decor apare n asociere cu caneluri nguste, dispuse oblic (Fig. 4/6).
24. Fragment din buza unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare cu
70
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pete maronii. Ambele o netezire medie. Pasta ca nisip semifin nisip cu
bob mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/7).
25. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de culoare
o netezire iar pe unele urme de lustruire. Pasta ca nisip
fin ml. Fragmentul este decorat cu caneluri nguste, dispuse oblic (Fig. 4/8).
26. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare maronie cu pete negre iar cea de culoare o netezire medie.
Pasta ca degresant nisip semifin. Fragmentul nu este decorat (Fig. 4/9).
27. Fragment din pansa unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare cafenie iar cea de culoare nchis. Ambele o
netezire medie. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul dintr-un bru
tras organic din peretele vasului, dispus orizontal cu mpresiuni neglijent lucrate (Fig. 4/10).
28. Fragment din fundul unei farfurii, de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare cu pete negre iar cea de culoare Ambele o
netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/1).
29. Fragment din fundul unei farfurii, de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare iar cea de culoare brun nchis. Ambele o netezire. Pasta
ca nisip semifin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/2).
30. Fragment din fundul vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare nchis iar cea de culoare brun nchis. Ambele o netezire
medie. Pasta ca nisip semifin nisip cu bobul mare. Fragmentul nu este decorat (Fig. 5/3).
31. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca
nisip fin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 6/1).
32. Fragment din fundul unei de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare iar cea cea de culoare negru cu pete Ambele urme
de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Fragmentul nu este decorat (Fig. 6/2).
33. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni (pahar?), de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare negru deschis. Ambele
o netezire. Decorul dintr-un de impresiuni triunghiulare (Fig. 6/3].
34. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare urme slabe de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul
dintr-o orizontal cu diferite motive geometrice formate cel mai probabil din
unghiuri (Fig. 6/4].
35. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare urme slabe de netezire. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob
mare. Decorul dintr-un bru tras organic din peretele vasului, dispus orizontal cu incizii
scurte verticale (Fig. 6/5).
36. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare urme de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul dintr-
un bru tras organic din peretele vasului, dispus orizontal cu un de impresiuni ovale (Fig. 6/6).
37. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate Este de tipul n
cu o netezire medie este de culoare negru deschis. Pasta ca
nisip semifin ml (Fig. 6/7).
38. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni medii, de calitate Este de tipul n
cu este de culoare nchis urme de netezire. Pasta ca
nisip fin ml (Fig. 6/8).
39. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare iar cea de culoare cu pete negre. Ambele o
netezire. Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice pisate. Fragmentul nu este decorat
(Fig. 7/1).
40. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire medie.
71
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pasta ca nisip semifin ml. Decorul dintr-un bru tras organic din peretele vasului,
dispus orizontal, alveolat (Fig. 7 /2).
41. Fragment dintr-un obiect de lut de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare iar cea de culoare o netezire pe
Pasta ca degresanti: nisip semifin ml. Decorul din dreptunghiuri realizate din
incizii adnci (Fig. 7/3).
42. Fragment din buza unui pahar, de diemnsiuni medii, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare negru deschis cu pete o netezire iar pe unele
urme de lustruire. Pasta ca nisip fin, ml Fragmentul nu este decorat (Fig. 7/4).
43. Fragment din fundul unei farfurii de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt
de culoare o netezire pe unele urme de lustruire. Pasta ca
nisip fin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 7/5).
44. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare nchis urme de netezire. Pasta ca nisip semifin ml.
Decorul din benzi incizate umplute cu simultane (Fig. 7/6).
45. Fragment din partea a unei de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare iar cea de culoare deschis. Ambele o
netezire iar cea o lustruire. Pasta ca nisip fin ml. Fragmentul nu
este decorat (Fig. 7 /7).
46. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare iar cea de culoare o netezire, mai ales pe
Pasta ca nisip semifin ml. Decorul dintr-un fascicol format din patru
linii incizate, dispuse orizontal realizate cu ajutorul succesive (Fig. 7/8).
47. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare negru deschis iar cea de culoare cafeniu nchis. o netezire mai ales pe
Pasta ca nisip semifin ml. Fragmentul este cu o
n (Fig. 7/9).
48. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare cu pete iar cea de culoare negru deschis. Ambele
urme de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul din incizii scurte dispuse
oblic pe fragmentului (Fig. 7/10).
49. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare deschis iar cea de culoare negru deschis. Ambele
o netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul dintr-un de impresiuni
dreptunghiulare, dispuse orizontal destul de neglijent realizate (Fig. 8/1).
50. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea oblic spre interior.
Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta ca nisip
semifin fragmente ceramice pisate (Fig. 8/2).
51. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare nchis o netezire medie. Pasta contine ca nisip semifin fragmente
ceramice pisate (Fig. 8/3).
52. Fragment din toarta unui vas de dimensiuni mari, de calitate Ambele sunt de
culoare o netezire medie. Pasta ca nisip semifin, fragmente ceramice
pisate ml (Fig. 8/4).
53. Fragment din fundul unui vas de dimensiuni mari, de calitate Ambele sunt de
culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice
pisate (Fig. 8/5).
54. Fragment din pansa unei de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare negru deschis o netezire. Pasta ca nisip semifin fragmente
ceramice pisate. Decorul consta din caneluri late, dispuse oblic (Fig. 8/6).
55. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni mari, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire.
Pasta ca degresant nisip semifin (Fig. 8/7).
72
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
56. Fragment din buza unui vas cu profil n ,,s'', de mari dimensiuni, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire iar pe unele
urme de lustruire. Pasta ca nisip semifin, fragmente ceramice pisate ml (Fig.
8/9).
57. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
este de culoare iar cea de culoare Ambele
o netezire. Pasta ca nisip fin ml (Fig. 8/9).
58. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta ca
nisip semifin fragmete ceramice pisate. Decorul dintr-un de impresiuni circulare (Fig.
8/10).
59. Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca
nisip semifin ml. Fragmentul nu este decorat (Fig. 9/1).
60. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea oblic spre exterior.
Ambele sunt de culoare cafeniu deschis o netezire. Pasta ca nisip
semifin fragmente ceramice pisate (Fig. 9/2).
61. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare negru deschis.
Ambele urme de netezire. Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice
pisate. Decorul dintr-un de alveole plasate imediat sub dintr-un bru alveolat, tras organic
din peretele vasului (Fig. 9/3).
62. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare brun nchis o netezire medie. Pansa ca
nisip semifin ml. Fragmentul este decorat pe margine cu un de alveole de (Fig.
9/4).
63. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare negru deschis o netezire medie. Pasta ca nisip semifin ml.
Decorul din rnduri de alveole ovale, dispuse orizontal (Fig. 9/5).
64. Fragment din buza unei de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare cafeniu deschis o netezire medie. Pasta ca
nisip semifin ml. Fragmentul a fost cu o (Fig. 9/6).
65. Fragment din partea a unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare negru deschis iar cea de culoare cafeniu nchis. Ambele
o netezire, mai ales cea Pasta ca nisip semifin, fragmente ceramice pisate
ml (Fig. 9/7).
66. Fragment din fundul unei de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare iar cea de culoare Ambele urme de netezire. Pasta
ca degresant nisip semifin (Fig. 10/1).
67. Fragment din buza unui pahar tronconic de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
este de culoare brun nchis iar cea de culoare negru deschis. Ambele
urme de netezire. Pasta ca degresant nisip fin (Fig. 10/2).
68. Fragment din fundul unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare iar cea de culoare brun nchis. Ambele o netezire medie.
Pasta ca nisip semifin (Fig. 10/3).
69. Fragment din fundul unei de dimensiuni medii, de calitate este
de culoare cu pete negre iar cea de culoare Ambele o
netezire, pe cea observndu-se urme de lustruire. Pasta ca nisip semifin, ml
fragmente ceramice pisate (Fig. 10/4).
70. Fragment din fundul unui vas de tip sac, de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire medie. Pasta ca degresant nisip semifin (Fig. 10/5).
73
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
71. Fragment din partea a unui vas de tip borcan de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin, ml
Decorul dintr-un de alveole de mici dimensiuni, ovale fin redate (Fig. 10/6).
72. Fragment din partea a unui vas tronconic de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta ca nisip semifin
ml. Decorul dintr-un de impresiuni triunghiulare, ncadrate probabil ntr-o
orizontal (Fig. 10/7).
73. Fragment din buza unei cani de mici dimensiuni, de calitate cu marginea spre
exterior. este de culoare iar cea de culoare negru deschis cu pete
Ambele o netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul
dintr-o linie orizontal (Fig. 11/1).
74. Fragment din buza unui vas miniatural, de calitate cu marginea spre exterior.
Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip fin
ml. Decorul dintr-un de impresiuni circulare (Fig. 11/2).
75. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de culoare
negru deschis o netezire. Pasta ca degresant nisip fin. Decorul dintr-o
sub de cu dese. n partea decorul din
linii incizate dispuse orizontal (Fig. 11/3).
76. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate cu marginea spre interior
exterior. Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip
semifin ml. Decorul dintr-un de alveole dispuse orizontal (Fig. 11/4).
77. Fragment din toarta unui vas de mici dimensiuni, de calitate este de
culoare nchis iar cea de culoare nchis. Pasta ca nisip semifin
ml (Fig. 11/5).
78. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de
culoare nchis urme de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul
din triunghiuri nscrise cu vrful spre dreapta dispuse, probabil, n benzi umplute cu dese (Fig. 11/6).
79. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de
culoare negru deschis urme de netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul
dintr-un fascicol format din trei linii incizate, dispuse orizontal, urmat de o
circular cu incizii scurte (Fig. 11/7).
80. Fragment din buza unei amfore? de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare brun nchis iar cea de culoare Ambele
sunt bine netezite urme de lustruire. Pasta ca nisip semifin, nisip cu bob
mare fragmente ceramice pisate (Fig. 11/8).
81. Fragment din buza unui castron de dimensiuni medii, de calitate cu peretele arcuit marginea
este de culoare iar cea de culoare brun nchis.
Ambele o netezire. Pasta ca nisip semifin ml (Fig. 12/1).
82. Fragment din buza unui vas de tip sac, de mari dimensiuni, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire medie. Pasta
ca degresant nisip semifin (Fig. 12/2).
83. Fragment din buza unui vas de mari dimensiuni, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare cafenie iar cea de culoare cafeniu cu pete
negre. Ambele o netezire medie. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob
mare. Decorul dintr-un de alveole ovale n asociere cu un bru tras organic din peretele vasului,
alveolat, dispus orizontal (Fig. 12/3).
84. Fragment din buza unui vas borcan, de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca
nisip semifin, nisip cu bob mare ml. Fragmentul este decorat cu un bru aplicat, alveolat, dispus orizontal
n cu un buton oval, aplicat cu o mare (Fig. 13/1).
85. Fragment din buza unei de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare brun nchis o netezire medie. Pasta
ca degresant nisip (Fig. 13/2).
74
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
86. Fragment dintr-o de calitate de dimensiuni medii, cu marginea
puternic spre exterior. Ambele sunt de culoare doar buza pe este de
culoare urme de netezire. Pasta ca degresant nisip. Fragmentul este decorat pe buza
cu impresiuni oval- dispuse n A fost cu o (Fig. 13/3).
87. Fragment din fundul unui pahar de dimensiuni mici, de calitate Ambele sunt de culoare
deschis o netezire. Pasta ca nisip semifin ml (Fig. 13/4).
88. Fragment din pansa unui vas, de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare cafeniu nchis o netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul
din benzi incizate umplute cu simultane (din cauza dimensiunilor reduse ale fragmentului,
neputnd determina tipul de decor) (Fig. 13/5).
89. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de culoare
o netezire, pe unele urme de lustruire. Pasta ca nisip
fin, fragmente ceramice pisate ml. Decorul din trei fascicule formate din patru linii incizate, dispuse
circular ori spiralic (Fig. 13/6).
90. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare o netezire medie. Pasta ca degresant nisip cu bob mare. Decorul
dintr-un fascicol format din patru linii incizate, dispuse vertical pe fragmentului (Fig. 13/7).
91. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare negru deschis urme de netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul
din fascicule formate din trei linii incizate dispuse orizontal oblic pe fragmentului.
De remarcat la acest decor este faptul inciziile sunt realizate alternativ prin succesive (Fig.
13/8).
92. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea Ambele
sunt de culoare urme de netezire. Pasta ca nisip fin ml.
Fragmentul este decorat cu spirale cu capetele petrecute, realizate cu ajutorul inciziei (Fig. 13/9).
93. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici. de calitate Ambele sunt de
culoare nchis o netezire medie. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul
din linii incizate dispuse oblic pe fragmentului (Fig. 13/10).
94. Fragment din buza unui castron de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
este de culoare nchis iar cea de culoare cafenie. Ambele
o netezire. Pasta ca nisip fin ml. Fragmentul este decorat cu un bru tras
organic din peretele vasului, dispus orizontal si cu incizii scurte dispuse oblic (Fig. 14/1).
95. Fragment din buza unui vas de uz comun, de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezite medie. Pasta
ca degresant nisip semifin. Decorul dintr-un bru aplicat, alveolat dispus orizontal (Fig. 14/2).
96. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea oblic spre
interior. este de culoare iar cea de culoare
o netezire pe o netezire pe cea Pasta ca nisip
semifin nisip cu bob mare (Fig. 14/3).
97. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de culoare
cafeniu deschis o netezire, mai ales pe cea Pasta ca nisip fin
ml. Decorul din benzi incizate realizate cu ajutorul succesive umplute cu
simultane (fragmentul avnd dimensiuni destul de mici nu putem preciza forma decorului) (Fig. 14/4).
98. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare negru deschis urme de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Fragmentul
este decorat cu benzi formate din linii incizate dispuse cel mai probabil spiralic. Una dintre liniile incizate
este cu ajutorul succesive (Fig. 14/5).
99. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare iar cea de culoare Ambele sunt slab netezite. Pasta ca
nisip semifin nisip cu bob mare. Fragmentul este decorat cu impresiuni circulare dispuse oblic
(Fig. 14/6).
75
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
100. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin,
fragmente ceramice pisate ml. Decorul din impresiuni triunghiulare destul de neglijent lucrate (Fig.
14/7).
101. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate este de culoare
iar cea de culoare Ambele sunt bine netezire. Pasta ca
nisip fin ml. Fragmentul este decorat cu benzi incizate, unele dintre ele fiind umplute cu
simultane (din cauza dimensiunilor reduse ale fragmentului nu putem preciza forma decorului) (Fig. 15/1).
102. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de culoare
o netezire. Pasta ca nisip fin ml. Decorul din benzi
incitate, dispuse orizontal, una dintre ele fiind cu simultane iar cu inpresiuni
circulare (Fig. 15/2).
103. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de culoare
o neteziTe, mai ales pe cea Pasta ca nisip demifin ml.
Decorul din cel benzi incizate, una dintre ele fiind cu impresiuni circulare (Fig.
15/3).
104. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare urme de netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul din
triunghiuri aranjate pe rnduri, cu vrfurile opuse. Sunt marginile n partea de o
linie orizontal (Fig. 15/4).
105. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate este de
culoare iar cea de culoare cafeniu nchis. Ambele sunt bine netezire
urme de lustruire. Pasta ca nisip fin ml. Decorul probabil din romburi
rezultate din dispunerea a triunghiurilor nscrise unul n altul (Fig. 15/5).
104. Fragment din buza unui vas miniatura! tronconic, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire, pe unele chiar urme de
lustruire. Pasta ca nisip fin ml. Decorul din inpresiuni dreptunghiulare de mici
dimensiuni, fin redate, amplasate n imediat sub (Fig.15/6 ).
105. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare o netezite. Pasta a nisip fin
ml. Fragmentul este decorat pe marginea cu un rnd de incizii fin lucrate, dispuse oblic (Fig. 15/7).
106. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare urme de netezire, mai ales pe Pasta ca
nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul dintr-o cu din fascicole de
patru linii incizate paralele (Fig. 15/8).
107. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de culoare
cafeniu cu pete o netezire urme de lustruire. Pasta ca degresant nisip fin.
Decorul dintr-o din linii incizate n asociere cu o linie ambele fiind
dispuse circular fiind realizate cu ajutorul succesive (Fig. 15/9).
108. Fragment din partea a unei de dimensiuni mici, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire mai ales pe Pasta
ca nisip fin Decorul din benzi formate din linii incizate dispuse orizontal
umplute cu impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de gru" (Fig. 16/1).
109. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare cafeniu nchis o neteziTe. Pasta ca nisip fin ml. Decorul
dintr-o (inciziile fiind realizate cu ajutorul succesive) cu
simultane. n partea acest decor este asociat cu o din linii incizate,
circular (Fig. 16/2).
110. Fragment din partea a unei de dimensiuni medii, de calitate
este de culoare cafeniu cu pete negru deschis iar cea de culoare cafeniu cu pete cafenii.
Ambele o neteziTe. Pasta ca nisip semifin Decorul
dintr-o cu incizii scurte, oblice (Fig. 16/3).
76
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
112. Fragment din buza unui pahar sau de calitate cu marginea Ambele
sunt de culoare cafenie o netezire. Pasta ca nisip semifin
Decorul din linii incizate dispuse orizontal, una pe partea a buzei, pe partea
(Fig. 16/4).
113. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare Ambele
o netezire. Pasta ca nisip semifin (Fig. 16/5).
114. Fragment din buza unui vas lobat, de dimensiuni mari, de calitate Ambele sunt de
culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin (Fig. 16/6).
115. Fragment din pansa unui vas de mici dimensiuni, de calitate Ambele sunt de
culoare brun nchis o netezire. Pasta ca nisip semifin Fragmentul
este decorat cu caneluri dispuse oblic (Fig. 16/7).
116. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate cu marginea oblic
spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca
nisip semifin ml. Decorul din n dispuse pe marginea (Fig. 16/8).
117. Fragment din buza unui vas de mici dimensiuni, de calitate cu marginea oblic spre interior.
Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip semifin
ml. Decorul din n de o linie orizontal cu
ajutorul succesive. Acest decor, plasat pe marginea apare n asociere cu benzi de linii
incizate realizate prin succesive (Fig. 16/9).
118. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de culoare
cu pete maronii o netezire. Pasta ca nisip semifin fragmente
ceramice pisate. Decorul din benzi paralele, nguste, realizate din linii incizate cu ajutorul
succesive. Ambele benzi sunt umplute cu impresiuni triunghiulare neglijent lucrate (Fig.
16/10).
119. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt de
culoare negru deschis o netezire. Pasta ca nisip fin ml. Fragmentul este
decorat, probabil cu spirale realizate din fascicole de linii incizate (inciziile fiind realizate prin
succesive) (Fig. 16/11).
120. Fragment din buza unui vas, de dimensiuni mici (pahar?), de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoarre nchis iar cea de culoare
negru deschis. Ambele o netezire medie. Pasta ca nisip semifin
Decorul dintr-un bru aplicat, alveolat (Fig. 17/1).
121. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mic, de calitate Ambele sunt de culoare
cafeniu deschis o netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul
din benzi nguste, duble, incizate dispuse n unghiuri sau n zig - zag, umplute cu incizii mici, scurte fin
redate. Este asociat n partea cu o dispusa orizontal cu dispuse n
(Fig. 17/2).
123. Fragment din buza unui pahar de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
Ambele sunt de culoare brun nchis o netezire. Pasta ca degresarlti: nisip fin
ml (Fig. 17 /3).
124. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni mici, de calitate Ambele sunt de culoare
negru deschis, prezentnd o netezire urme de lustruire. Pasta ca degresant nisip fin. Decorul
din caneluri late, dispuse oblic pe fragmentului n asociere cu impresiuni
semilunare, de mici dimensiuni, dispuse n orizontal (Fig. 17/4).
125. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare cafenie. Ambele
o netezire medie. Pasta ca nisip semifin Decorul dintr-un
de impresiuni triunghiulare dispuse pe marginea (Fig. 17i5).
126. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare cafenie urme de netezire. Pasta ca
77
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nisip semifin ml. Decorul dintr-un de impresiuni triunghiulare dispuse pe marginea
a vasului (Fig. 17/6).
127. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare brun nchis. Ambele
o netezire. Pasta ca nisip semifin ml. Decorul din
impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de gru", plasate pe buza (Fig. 17/7).
128. Fragment din partea a unei de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare negru deschis o netezire. Pasta ca nisip semifin
ml. Decorul din impresiuni gen "ace de brad" dispuse oblic ncadrate ntr-o
orizontal (Fig. 17 /8).
129. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
oblic spre exterior. Ambele sunt de culoare o netezire. Pasta ca
nisip semifin, fragmente ceramice pisate ml. Decorul dintr-un de inpresiuni circulare,
dispuse orizontal pe marginea (Fig. 17/9).
130. Fragment din buza unei de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare cu pete cafenii o netezire. Pasta
ca nisip fin, fragmente ceramice pisate ml (Fig. 18/1).
131. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
spre exterior. este de culoare iar cea de culoare negru deschis. Ambele
o netezire. Pasta ca nisip semifin, fragmente ceramice pisate
(Fig. 18/2).
132. Fragment din partea a unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele
sunt de culoare o netezire, pe unele chiar lustruire. Pasta ca
nisip semifin Decorul dintr-o linie orizontal (Fig. 18/3).
133. Fragment din buza unui vas de uz comun, de mari dimensiuni, de calitate cu marginea
este de culoare iar cea de culoare brun deschis. Ambele
o netezire medie. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul
dintr-un bru tras organic din peretele vasului, alveolat dispus orizontal (Fig. 18/4).
134. Fragment din buza unui borcan de dimensiuni medii, de calitate cu marginea
este de culoare brun nchis iar cea de culoare Ambele
urme de netezire. Pasta ca nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul
din impresiuni oval- alungite de forma unor "boabe de gru" (Fig. 18/5).
135. Fragment din buza unui vas de dimensiuni medii, de calitate cu marginea Ambele
sunt de culoare o netezire. Pasta ca nisip fin ml.
Fragmentul este decorat pe cu incizii dispuse oblic, prin simultane. Pe decorul este
format dintr-o cu simultane (Fig. 18/6).
136. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mici, de calitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare negru deschis o netezire medie. Pasta ca
nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul dinttr-un bru tras organic din peretele vasului,
alveolat, dispus orizontal pe marginea (Fig. 18/7).
137. Fragment din pansa unui vas de dimensiuni medii, de calitate Ambele sunt
de culoare o netezire. Pasta ca degresant nisip semifin. Decorul din
fascicole formate din respective trei linii incizate dispuse circular (Fig. 18/8).
138. Fragment din buza unui vas de dimensiuni mari, de clitate cu marginea
spre exterior. Ambele sunt de culoare brun nchis o netezire. Pasta
ca nisip semifin nisip cu bob mare. Decorul dintr-un de alveole dispuse pe marginea
a buzei, n asociere cu un bru tras organic din peretele vasului, alveolat, dispus orizontal (Fig. 18/9).
* * *
Din descrierea materialului ceramic, pe baza facturii a tehnicii de ardere se poate constata
celor trei categorii: prezentarea descrierea ceramicii
n cadrul celor trei categorii, tinnd cont de faptul elementele din pastei, a arderii, a culorii a
78
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
bogatul repertoriu ornamentic al categoriei semifine sunt diferite att de ceramica ct de cea Un
exemplu este semnalat n cadrul complexelor cu caracter special de la Tureni- (Gogltan
1989-1993, p. 368-369, nota 6, Fig. 1-16; 1990, p. 110) sau Dej (Gogltan 2008, p. 26-27).
Ceramica este n proportie de 33,5 %. Este dintr-o
vaselor prezentnd o netezire, uneori urme de lustruire. Pasta contine ca degresanti nisip semifin,
fragmente ceramice pisate, ml Peretii vaselor sunt atent lucrati att pe suprafata ct
pe cea Culoarea a suprafetelor acestei categorii este cea fiind de cea
culoare cafenie apare la 6 fragmente; fragmente au culoare iar alte culoarea brun
nchis. Decorul realizat cu ajutorul inciziilor apare dispus sub forma: unor triunghi uri dispuse cu vrful n jos
umplute cu linii incizate dispuse oblic, paralele cu una din laturile triunghiului (Fig. 4/6); benzi incizate
dispuse sub de umplute cu dese (Fig. 11/3); romburi rezultate din dispunerea
a triunghiurilor nscrise unul n altul (Fig. 15/7); din linii incizate n asociere cu o
linie ambele fiind dispuse circular (Fig. 15/9); cu ajutorul
succesive (Fig. 14/4; 15/9; 16/2, 9-10) cu simultane (Fig. 14/4; 15/1-2; 18/6;) n asociere cu
o din linii incizate, circular (Fig. 16/2); benzi nguste, duble, incizate dispuse
n unghiuri sau n zig- zag, umplute cu incizii mici, scurte fin redate (Fig. 17/2); incizie sau
orizontal (Fig. 11/1, 3; 18/3); fascicole de linii incizate (Fig. 13/6); dispuse n (Fig. 16/8)
sau (Fig. 16/9); benzi incizate umplute cu impresiuni circulare (Fig. 15/2-3) triunghiulare (Fig. 16/10);
cu n (Fig. 17/2). Un singur fragment ceramic este decorat pe ambele
cu impresiuni triunghiulare de mici dimensiuni, trasate cu vrful spre dreapta
urmate de o din o linie n partea de linii incizate n partea
este cu impresiuni triunghiulare dispuse cu vrful n sus. Suprafata este
cu impresiuni circulare n partea de o linie orizontal
cu ajutorul succesive (Fig. 4/2). Motivul spiralic apare redat sub forma unor spirale cu capetele
petrecute (Fig. 13/9) sau n deS culcat (Fig. 11/3; 13/6), ambele tipuri fiind realizate cu ajutorul inciziilor.
Decorul imprimat apare redat sub forma unor alveole dispuse orizontal (Fig. 11/4) sau sub forma impresiunilor
triunghiulare (Fig. 6/3; 16/10), circulare (Fig. 8/10; 11/2; 15/2-3) semilunare (Fig. 17 /4).
succesive sunt realizate n canal ngust, cu ajutorul lor fiind realizate diferite benzi (Fig. 14/4).
simultane sunt folosite la umplerea interioare ale unor benzi (Fig. 14/4; 15/1; 18/6; 15/2) sau dispuse
simplu, pe marginea a buzelor (Fig. 18/6). Decorul canelat apare redat n varianta canelurilor nguste,
dispuse oblic (Fig. 4/6, 8), caneluri late dispuse oblic (Fig. 8/6; 17/4).
Ceramica este cel mai bine (60,5 %). vaselor o netezire n
cea mai mare parte, fragmente prezentnd o netezire medie. Pasta ca nisip semifin,
nisip cu bob mare, fragmente ceramice pisate, ml Culoarea a acestei
categorii este cea fiind de culoarea Nu lipsesc nici culorile: cafeniu, brun,
dar acestea apar n reduse. Decorul realizat cu ajutorul inciziilor apare dispus sub forma: inciziilor
scurte, dispuse oblic (Fig. 4/1; 7/10) sau vertical (Fig. 6/5); fascicole formate din trei (Fig. 11/7) sau patru linii
incizate (Fig. 13/7-8); incizii dispuse oblic (Fig. 13/10) sau orizontal (Fig. 16/4); triunghiuri nscrise cu vrful
spre dreapta dispuse n benzi (Fig. 11/6); cu din fascicole de patru linii
incizate paralele (Fig. 15/8); orizontal cu simultane
(Fig. 1/6; 7/6; 13/5); cu impresiuni dreptunghiulare (Fig. 1/8); orizontal
cu diferite motive geometrice formate cel mai probabil din unghiuri (Fig. 6/1); benzi umplute cu
impresiuni oval- alungite, gen "boabe de gru" (Fig. 16/1; 17/7; 18/5); benzi umplute cu realizate n
(Fig. 11/6). Inciziile mai ales benzile incizate dispuse circular, ar putea reprezenta un decor
spiralic, din pacate fragmentele pe care apar sunt de dimensiuni reduse, pentru a cu certitudine motiv
(Fig. 11/7; 14/5; 16/11; 18/8). Decorul imprimat este reprezentat prin alveole ovale, plasate de obicei
pe bruri (Fig. 3/4; 7/2; 9/3; 12/3; 13/1; 14/2; 17/1; 18/7, 9), pe marginea buzei (Fig. 9/3; 12/3; 18/9) sau pe
(Fig. 9/4) sau pe (Fig. 9/5). Impresiunile oval-alungite de forma unor "boabe de gru" apar organizate
n orizontale independente (Fig. 13/3) sau n asociere cu alte elemente (Fig. 3/3; 6/6; 16/1; 17/7; 18/5).
Din repertoriul ornamenticii realizate prin imprimare nu lipsesc impresiunile triunghiulare (Fig. 14/7; 17/5-6;
10/7), impresiunile circulare (Fig. 17 /9), impresiunile dreptunghiulare (Fig. 1/8; 8/1 ), impresiunile gen "ace de
brad" (Fig. 17/8). Ca decor ntlnim triunghiurile (Fig. 15/4). simultane sunt folosite
la umplerea interioare ale unor benzi (Fig. 1/6; 7/6; 13/5). succesive sunt realizate n
79
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
canal ngust, cu ajutorul lor fiind realizate fascicole de linii incitate (Fig. 7/8) sau simple incizii (Fig. 13/8;
14/5). Ornamentarea n relief este de brie trase organic din peretele vasului, dispuse orizontal
(Fig. 3/3-4; 6/5-6; 7/2; 9/2; 12/3; 14/1; 18/7; 18/9) sau aplicate (Fig. 4/1; 13/1; 14/2, 17/1). Nici unul dintre tipurile
de brie nu este simplu, toate fiind cu alveole (Fig. 3/4; 7/2; 9/3; 12/3; 13/1; 14/2; 17/1; 18/7, 9), cu
impresiuni oval-alungite (Fig. 3/3; 6/6), cu incizii scurte, oblice (Fig. 4/1; 14/1) sau verticale (Fig. 6/5). Pe un
singur fragment ceramic (Fig. 13/1), brul aplicat apare n cu un buton oval, aplicat cu
o mare.
Ceramica este slab fiind descoperite fragmente ceramice (6 %).
vaselor sunt de culoare cafenie brun, prezentnd toate o netezire medie. Un singur fragment
urme de ardere (Fig. 4/5). Pasta ca nisip semifin, nisip cu bobul mare,
fragmente ceramice pisate (un singur fragment), paiete de ml. Ca ornamente, cel mai bine reprezentat
este decorul n relief, respectiv brie trase organic din peretele vasului, dispuse orizontal fie cu
impresiuni (Fig. 4/10), fie cu alveole (Fig. 18/4). Un singur fragment este decorat cu impresiuni circulare,
dispuse oblic (Fig. 14/6).
Deoarece materialul ceramic descoperit este reprezentat fragmentar, nu putem stabili un repertoriu precis
al formelor. pe baza fragmentelor existente putem face tipologice: (Fig.
2/2-3; 3/2; 6/2; 7/7; 8/6; 10/4; 13/2; 16/3; 17/8), castroane (Fig. 2/1, 5; 3/1; 12/1; 14/1), vas de tip borcan (Fig. 3/3;
9/7; 10/6; 13/1; 18/5), farfurii (Fig. 5/1-2; 7/5), vas lobat (Fig. 1/4), pahare (Fig. 7/4; 10/2; 13/4; 17/3; 10/1;
13/3; 16/1), vas de tip sac (Fig. 3/4; 4/7; 10/3, 5; 12/2), vase miniaturale (Fig. 12/2; 15/6). Majoritatea fragmentelor
ceramice unor vase se dimensiuni medii (Fig. 1/2, 4, 6-8; 2/3-5; 3/1-3; 4/1, 3-5, 7, 9-10; 6/1-2, 4-7; 7/10;
9/1; 10/1; 13/7; 15/4), dintre ele unor vase de mari dimensiuni (Fig. 1/1, 3/4; 8/4-5, 7, 9; 12/2-
3). De remarcat destul de mare a fragmentelor unor vase de dimensiuni mici (Fig. 1/5; 4/2,
6, 8; 6/3, 8/10; 9/6; 11/1, 3-7; 13/9-10; 14/3; 15/1, 3, 7, 9; 16/5, 7-9; 17/1-2).
Att ncadrarea ct cea a materialului provenind din
nu nici o Toate elementele tipologice mai ales decorative (de exemplu:
decorul spiralic cel geometric umplut cu simultane; utilizarea n complexe variate
a mai multor elemente ornamentale realizate prin tehnii metode diferite) ne faza a III-a, din
culturii Wietenberg 1992, p. 51-53, Rustoiu 1997, p. 36-38; 1980,
p. 77-81). Analogiile pentru din culturii sunt foarte numeroase, prin urmare
doar cteva dintre acestea: Cheile Turului-Poderei (Lazarovici- Kalmar 1985-1986, p. 732), Tureni-
(Gogltan 1990, p. 110; 1989-1993, p. 365-387), Silvaniei- Avram Iancu (Gogltan- Tamba 1992,
p. 61-76; Rotea- Tecar- Tamba 2007, p. 63-93; Bejinariu 1998, p. 243-248; 2001, p. 97-89); Dealul
lui Balota 1980, p. 77-81), (Baltag- Boroffka 1996, p. 375-393), Deva- Dealul
1992, p. 51, 121, nr. 40), (Popa- Simina 2004, p. 30-31).
Din punctul de vedere geografic, este pe o care se deasupra fapt
adesea ntlnit n arealul culturii Wietenberg (Rotea 1993, p. 35-36; 1999, p. 26-27; Boroffka 1994, p. 99-100).
Caracterul limitat al nu ne permit corect dimensiunile sitului. n ceea ce
caracterul mai ales unui mormnt de ne o locuire
de nu una
Bibliografie
1978,
1992,
1994,
Rustoiu 1997,
Baltag, Boroffka 1996,
Bejinariu 1998,
80
I. Cimitirul de din epoca bronzului de la Deva, n SCIVA 2,
29, 1978, p. 241-256.
I. traci/ar din sud-vestul Transilvaniei n epoca bronzului,
Bibliotheca Thracologica II, 1992.
l. Cteva privind descoperirile funerare din aria culturii
Wietenberg, n Relations Thraco- Illyro- Helleniques, 1994, p. 147-157.
I. A. Rustoiu 1997, Wietenberg. Descoperirile preistorice
Bibliotheca Thracologica XXIII, 1997.
Gh. Baltag, N. Boroffka, Materiale arheologice preistorice de la jud.
n SCIVA 47, 4, 1996, p, 375-393.
I. Bejinariu, The settelments ofWietenberg Cu/ture in Silvaniei County)
n The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin, Alba Iulia 1998, p.
243-248.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bejinariu 2001,
Boroffka 1994,
1980,
1970,
1973,
Gogltan 1989, 1993,
Gogltan 1990,
Gogltan 2008,
Gogltan, Tamba 1992,
Hored 1960,
Horedt 1977,
Kovacs 1911
1. Bejinariu, privind descoperirile culturii Wietenberg din
n Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea dicataiOmagiu profesorului
Nicolae Gudea la 60 de ani (ed. C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu), 2001.
N. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit
in Siidosteuropa. Universitatsforschungen zur Prahistorischen 19, Aus
dem Seminar fur Ur-und Friihgeschichte der Freien Universitat Berlin, Bonn 1994.
N. la istoria tracilor din nord-vestul Romniei.
Wietenberg de la Oradea 1980.
1. H. Necropola de culturii Wietenberg-
de la n MCA IX, 1970, p. 137-160.
S. Tezaurul de la Bihor, Oradea 1973.
Fl. Gogltan, de salvare la Tureni- Cluj {1985- 1986}, n
ActaMN 1/2, 1989-1993, p. 365-387.
Fl. Gogltan, Probleme ale locuirii de epoca bronzului de la Tureni-
Cluj, n Symposia Thracologica 8, 1990, p. 110.
Fl. Gogltan, Locuirile din din preistorie n evul mediu,
n arheologice la istoria Dej (coordonator D. Isac, autori: Fl.
Gogltan, L. R. Barb, F. 1. Socol), Cluj Napoca 2008, p. 26-68.
Fl. Goglta, D. Tamba, Materiale arheologice culturii Wietenberg
descoperite la Silvaniei, n ActaMN 16, 1992, p. 61-76.
K. Horedt, Die Wietenbergkultur, n Dacia N.S. 4, 1960, p. 107-137.
K. Horedt, Der Ostliche in Siebenbiirgen, n Dacia NS XXI, 1977,
p. 251-268.
1. Kovacs , Az apahidai 6skori telep es La-Tene-temet6, [La station prehistorique el le
cimitiere de J'epoque La-Tene de Apahida], Dolgozatok, (Cluj), 1, 1-69.
Lazarovici, Kalmar 1985, 1986, Gh. Lazarovici, z. Kalmar, arheologice de salvare pe teritoriul
1920,
Orosz 1908,
Prvan 1982,
Popa, Simina 2004,
Popescu 1970
Popescu 1970a,
Protase 1972,
Rep. Cluj 1992,
Roska 1944,
Rotea 1993,
Rotea 1999,
Rotea, Tecar, Tamba 2007,
municipiului Cluj, n ActaMN XXII- XXIII, 1985-1986, p. 723-552.
1. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 1920.
E. Orosz,Az apahidai "Reti 6stelep" (Kolozs megye), ArchErt, 28,172-179.
V. Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, 1982.
C. 1. Popa, M. Simina, arheologice la -"Glod", Alba Iulia 2004.
D. Popescu, arheologice din Republica Romnia din anul 1968,
n SCIV 21, 3, 1970, p. 493-522.
D. Popescu, Les fouilles archeologiques dans la Republique Socialiste de Roumanie
en 1969, n Dacia NS, XIX, 1970, p. 431-464.
D. Protase, Al doilea mormnt princiar de la Apahida (partea !), n ActaMN IX,
1972, p. 163-177.
Repertoriul arheologic al Cluj, 1992, Cluj.
M. Roska, A kolozskorpdi II. kulturfacies kermiai emlekei Erdelyben [Die
keramischen Reste der Kultur-Fazies Kolozskorpd II.], Kozlemenyek, IV, 1-2, 22-44.
M. Rotea, culturii Wietenberg, n Ephemeris Napocensis III, 1993, p. 25-41.
M. Rotea, Cultura Wietenberg- teza de doctorat, 1999 -manuscris.
M. Rotea, M. Tecar, D. Tamba, Complexul ritual de la Silvaniei
culturii Wietenberg, n Revista XXI/1, 2007, p. 63-92.
Soroceanu, Cerghi 1976, T. Soroceanu, M. T. Cerghi, Cimitirul de de la Aiton, n File de
Istorie IV, 1976, p. 57-82.
Rescue archaeological survey in Apahida-RtuJ Cluj County
(Abstract)
The article presents the results of a small rescue archaeological survey in Apahida-Rtul Cluj
County. Archaeological research have found a settlement belonging to the Middle Bronze Age, Wietenberg
Culture, Phase III.
81
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
82
1
3
1
l
1 . :' ' . . -
. '.. ; .
Fig. 1. Apahida. Cultura Wietenberg.
2
4
6
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
l
3
l
Fig. 2. Apahida. Cultura Wietenberg.
83
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 3. Apahida. Cultura Vhetenbcrg.
84
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
7
Fig. 4. Apahida. Cultura Wietenberg.
85
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
86
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
l
4
6
7
8
Fig. 6. Apahida. Cultura Wietenberg.
87
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
3
6
Fig. 7. Apahida. Cultura Wietenberg.
88
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
1
..
. . . . . .. : : : '
5
9
10
Fig. 8. Apahida. Cultura Wietenberg.
89
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5
7
Fig. 9. Apahida. Cultura Wietenberg.
90
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ti
.. ::.:
: > . ~
6
7
Fig. 10. Apahida. Cultura Wietenberg.
91
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
92
l
-----
6
.: . ... : .'
Fig. 11. Apahida. Cultura Wietenb " er
0
.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
93
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
. .. . . ~ . . . ..
2
~ - - , 1 0
8
Fig. 13. Apahida. Cultura Wietenberg.
94
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
4
5
6
7
Fig. 14. Apahida. Cultura Wietenberg.
95
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~ - - . !
2
3
5
\;;7
13b
. '
=
. ' . : _ ... 1 : ~ ...
: .. .- ... .
""
1
--,
. -. . . .:
~ 7
L1dJ
9
8
Fig. 15. Apahida. Cultura \\'ietenberg.
96
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
El
1 ,
3
4
5
6
7
Fig. 16. Apahida. Cullura Wietenberg.
97
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
4
5
9
1
.d Cultura \1\'ietenberg.
Fig. 17. Apa 11 a.
98
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
3
4
5
8
Fig. 18. Apahida. Cultura Wietenberg.
99
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 1. a sitului de la Apahida
100
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 2. Apalllda. Sl
101
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
I-
CI)
w
>
1-
(J)
w
....J
u::
o
0::
a_
..-
(J)
<(
w
z
:::>
i=-
(.)
w
(J)
~
w
il:
<(
IJ)
.
<(
Cl
I
<(
a_
<(
102
E
o
"!.
-.:t
/
/
/
/,-
/ _,
//
/
/
/;
_,
_,
/
//
//
/_.,.
//
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
E
E
Q)
"O
o
E
a;
.2:
c:
...:
1
o
~
o
c;,
o
o
Ql

IU
iij
"1::
Ql
iij
E
::>
o
~
Ol
o
IU
c;,
Ql
"
o
e
o
Ql
......
IU
.s::.
CI) o
ia :;
Q.)
o
'i:
<::::: CD Ql
ce "O
iii
....
"E .;.
- ~
2!
""
"1::
~ E E a;
a;
""
a. ....
Q)
a. c.
il)
"O
CD
CD o
Q)
"O
E
."
"O
ct:i
"ii
~
a;
~
"O > .2:
iii
:a
c:
"' " LI)
,.;
oi ce <'i
1
l
P..
<
~
[j
"'
fj
~
p:
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la ceramicii Suciu de Sus.
Descoperirile din Depresiunea
KACSO Carol
Cuvinte cheie: Depresiunea epoca bronzului, cultura Suciu de Sus,
Schliisselworter: Maramuresch Senke, Bronzezeit, Suciu de Sus-Kultur, Keramik.
n Depresiunea n bazinul Tisei superioare, mai mari de Suciu
de Sus, ce pot fi supuse analizei tipologice, provin din de la (Popa 1969, 30,
nota 94, fig. 3; Popa 1970, 43, nota 6; Kacs6 1987, 59, nr. 13, fig. 5-7) Slatina-Cetate (Kobal' 1997; Ea11arypw
2001, fig. 72; Vasiliev 2002; Ko6aAb 2011, 196, fig. 1), relativ numeroase fiind materialele ce au la
(Popa, Kacs6 1974, 561 sqq.; Nemoianu 1979, 133 sq.; Nemoianu, Todinca 1981, 66 sq.;
Kacs6 1999, 57 sq., fig. 5, 1-5. 8-11. 13-17. 21-22, fig. 6, 2-4. 6-11. 14-16. 19-20. 22, fig. 7, 3. 6-9. 13-15. 17),
CAP (Kacs6 1999, 58, fig. 5, 6-7. 12. 18-20. 23-24, fig. 6, 1. 5-7. 12-13. 17-18. 21, fig. 7, 1-2.
4-5. 10-12. 16) Sighetu Marmatiei-Cireghi 1 (lvanciuc C. 19901). Din celelalte uneori
fragmentelor ceramice puse n este ridicat, descoperirile cu potential de valorificare sunt ele
doar ncadrarea lor care n anumite cazuri
n timp ce materialele din de la Slatina-Cetate au fost detaliat descrise, descoperirile n
alte obiective, chiar n conditiile n care ele au fost ilustrate, nu au fost dect sumar prezentate.
La nceputul demersului pentru stabilirea ceramicii Suciu de Sus din descriu
descoperirile ce au la la (fig. 1), acestea reprezentnd un lot ce poate fi
considerat cu probabilitate destul de mare ca fiind unitar cronologic, ntruct provine din umplutura unei
singure Voi face apoi referiri la alte materiale din cu la ansamblul descoperirilor
din aria de a culturii Suciu de Sus, uneori la descoperiri din alte medii culturale.
Ceramica la ca de altfel cea din majoritatea este


astfel reconstituirea formelor, dar mai ales a decorului vaselor Din umplutura locuintei
au fost adunate 267 de fragmente, dintre care 90, ce apartin la 85 de vase, pot fi analizate n cu formele
ceramice de care pasta din care au fost confectionate, culoarea lor ardere, respectiv n privinta
tehnicii n care au fost decorate a motivelor decorative uzitate. Dintre ele, 82 de fragmente, ce provin de la
77 de vase, sunt ilustrate (pl. 1-6)3.
1. Fragment de vas cu culoarea n exterior, maronie n interior, pasta
cu pietricele foarte cioburi pisate, arderea foarte marginea n exterior, bordura
drept cu un de scurte orizontale, imediat sub ea un registru de linii incizate
oblice ce o linie (pl. 1, 1).
2. Fragment de vas cu subtiri, culoarea pasta cu pietricele foarte arderea foarte
marginea n exterior, bordura drept cu oblice, imediat sub ea
1 Descoperirile sunt a fi descrise ilustrate.
2 Doar vasul de mici dimensiuni de la Slatina (Vasiliev 2002, fig. 32, 1) este aproape ntreg, lipsindu-i numai
3 O parte a acestei ceramici, anume 52 de fragmente, a fost deja cu desene de calitate mai vezi Kacs6
1987, fig. 5-7.
KACS6 Carol
Muzeul de istorie
e-mail: carolkacso@yahoo.de
Revista Bistritei XXV/2011, pp. 103-129
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
un motiv triunghiular care o linie de (pl. 1, 2). Vasul
pare fi fost cu o
3. Fragment de vas cu gt tronconic corp bombat, culoarea deschis cu flecuri mai nchise, pasta
cu pietricele nisip, arderea foarte gtului cu corpul de un prag, decorat pe corp cu
o linie de o linie dintre prag cele
motive fiind umplut cu oblice (pl. 1, 3).
4. Fragment de vas cu corp bombat, culoarea pasta cu pietricele foarte
cioburi pisate, arderea marginea n exterior, bordura cu oblice,
imediat sub ea triunghiuri de linii duble incizate oblice incizii curbilinii (arce
de ?) (pl. 1, 4).
5. Fragment de castron, culoarea pasta cu nisip, arderea foarte marginea n
exterior, bordura cu oblice, sub gtui scurt o linie imediat sub
aceasta oblice ce un motiv incizat semioval (pl. 1, 5).
6. Fragment de vas cu gt tronconic corp bombat, culoarea pasta cu nisip,
arderea foarte marginea n exterior, bordura cu pe gt,
probabil, gtului cu corpul de un prag, sub acesta arcade incizate flancate
de oblice (pl. 1, 6).
7. Fragment de vas cu gt cilindric corp bombat, culoarea pasta cu pietricele
arderea foarte n imediat sub ntlnirea cu gtui un decor de arcade incizate
flancate de linii oblice (pl. 1, 7).
8. Fragmente de vas, culoarea pasta cu nisip pietricele foarte arderea
decor de linie (pl. 1, 8).
9. Fragment de vas cu gt, probabil, tronconic corp bombat, culoarea pasta cu
pietricele arderea foarte se decorul spiralic de linie completat
de linii oblice ce un incizat de (pl. 1, 9).
10. Fragment de vas, culoarea pasta cu nisip cioburi pisate, arderea foarte
decorat cu o linie (pl. 1, 10).
11. Fragment de vas cu caracteristici, decorat cu o linie (pl. 1, 11).
12. Fragment de castron, culoarea pasta cu nisip cioburi pisate, arderea foarte marginea
n exterior, bordura cu (pl. 1, 12).
13. Fragment de castron, culoarea pasta cu nisip, arderea marginea n
exterior, bordura drept cu pe corp incizii duble curbilinii (pl. 1, 13).
14. Fragment de vas, culoarea cu flecuri negricioase, pasta cu nisip, arderea foarte decor de
linii duble incizate (pl. 1, 14).
15. Fragment de vas cu gt, probabil, tronconic corp bombat, culoarea n
exterior, n interior, pasta cu pietricele cioburi pisate, arderea foarte decor de linie
linie incizate (pl. 1, 15).
16. Fragmente de vas cu corp bombat, culoarea n exterior, maronie n interior, pasta cu pietricele
arderea foarte decor de linii incizate (pl. 2, 1).
17. Fragment de cu culoarea pasta cu pietricele arderea
decor spiralic incizat (pl. 2, 2).
18. Fragment de vas cu corp bombat, culoarea pasta cu cioburi pisate, arderea
decor de linii incizate (pl. 2, 4).
19. Partea a unui vas cu culoarea pasta cu pietricele, arderea decor
spiralic de linii incizate duble (pl. 2, 5).
20. Fragment de vas cu gt tronconic, cu corp bombat, culoarea
pasta cu cioburi pisate pietricele arderea foarte decor spiralic (?) incizat (pl. 5, 5).
21. Fragment de culoarea pasta cu pietricele cioburi pisate, arderea striuri slab
perceptibile imediat sub marginea n exterior (pl. 2, 3).
22. Fragment de vas, culoarea pasta cu cioburi pisate pietricele, arderea striuri sub
marginea foarte n exterior (pl. 2, 6).
23. Fragment de vas, culoarea cu flecuri negricioase, pasta cu cioburi pisate pietricele, arderea
marginea n exterior, bordura (pl. 2, 7).
104
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24. Fragment de vas, culoarea pasta cu pietricele arderea sub margine un
decor plastic abia perceptibil (pl. 2, 8).
25. Fragment de vas, culoarea cu flecuri negricioase, pasta cu pietricele, arderea
marginea n exterior (pl. 2, 9).
26-67. Fragmente de oale, culoarea sau maronie, pasta cu pietricele cioburi pisate,
arderea sau marginea foarte n exterior, pe sau imediat sub ea bru alveolar,
completat la unul dintre exemplare cu o sau cu
striuri; un fragment cu o dinspre exterior (pl. 2, 10-21, pl. 3, pl. 4).
68. Fragment de vas, culoarea n exterior, n interior, pasta cu pietricele cioburi pisate,
arderea marginea n exterior (pl. 5, 1).
69-70. Fragmente de vase, culoarea n exterior, n interior, pasta cu pietricele cioburi
pisate, arderea
71. Fragment de vas (castron?), culoarea pasta cu pietricele, arderea marginea n
exterior (pl. 5, 2).
72. Fragment de gt de vas cu culoarea n exterior, n interior, pasta
cu pietricele, arderea foarte (pl. 5, 3).
73. Fragment de gt de vas cu culoarea pasta cu pietricele, arderea (pl. 5, 4).
74. Fragment de vas (castron?), culoarea pasta cu pietricele, arderea foarte marginea foarte
nspre exterior (pl. 5, 6).
75. Fragment de de jar" ("Glutdeckel"). culoarea n exterior, n interior, pasta cu
nisip, arderea foarte (pl. 5, 7).
76. Fragment de picior de la un vas culoarea pasta cu pietricele cioburi pisate, arderea
striuri pe fata (pl. 5, 8).
77. Fragment din partea a unui picior de la un vas culoarea n exterior,
n interior, pasta cu pietricele cioburi pisate, arderea foarte oblice la striuri pe
ambele (pl. 5, 9).
78. Fragment de picior de vas cu o culoarea pasta cu pietricele
cioburi pisate, arderea foarte striuri pe ambele (pl. 6, 1).
79-85. Funduri de vase (pl. 6, 2-7).
n ceea ce calitatea ceramicii la la pot fi stabilite grupuri: g_,_ vase din
cu nisip, pietricele foarte mult mai rar cioburi pisate, foarte bine sau bine arse; b. vase
din cu pietricele mai mari, de cele mai multe ori combinate cu cioburi pisate, arderea foarte rar
au fost n ceramicii de la Slatina (Vasiliev 2002,
36), ele fiind valabile de altfel pentru ansamblul descoperirilor Este de remarcat faptul
n cadrul acestor descoperiri apar doar foarte vase de calitate, din cu pietricele mai mari,
mediocru arse.
Formele de vas prezente n repertoriul ceramic al culturii Suciu de Sus din sunt oala (I),
castronul/strachina (II), (III), cana (IV), vasul cu corpul bombat (V), vasul cu gt corp bombat
(VI), vasul (VII), de jar" (VIII), capacul (IX).
1. Oala forma cea mai frevent Toate vasele de acest fel au marginea n
exterior, sau Cele mai multe dintre exemplare au fost de dimensiuni mari mijlocii,
cu diametru} gurii ntre 0,40 0,60 m, ele fiind folosite mai ales pentru alimentelor (tipul IA). Au
existat vase mai mici, inclusiv din categoria ceramicii calitativ mai bune (tipul IBJ, care au fost
probabil, la prepararea sau la servirea hranei. Majoritatea oalelor au pe margine sau imediat sub aceasta bruri
alveolare, iar sunt de la la fund de striuri dispuse neregulat. Vasele mici, de exemplu
dintre cele descoperite la (pl. 1, 1-2), au decorul incizat.
Oale au fost descoperite n Suciu de Sus din la Brsana-Podul
Miresei
5
, (Kacs6 1999b, fig. 5, 8-11. 13-17. 21-22, fig. 6. 2-4. 6-11 etc.),
CAP (Kacs6 1999b, fig. 5, 6-7. 12. 18-20, 23-24, fig. 6, 1. 5-7 etc.), (pl. 1, 1-2, pl.
4 Material inedit n muzeele din Sighetu Baia Mare. de C. Kacs6 (1987, 51, nr. 4a).
5 Material inedit n muzeul din Baia Mare. Mentionat de C. Kacs6 (1987, 51, nr. 4b).
105
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2, 6-21, pl. 3-4) leud-Podereiu (Kacs6 2003, pl. 11, 3-12), Moisei-Dealul


(Kacs6 1987, fig. 9, 14-15), (Kacs6 2009, pl. 4, 3. 5-9), (Kacs6 2009,
pl. 1, 7. 9), Srbi-Valea PopW, Sighetu Avram Iancu
8
, Sighetu J9, Sighetu
(Ivanciuc T. 1999, fig. pe p. 19) Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 2-3, pl. 4, 5-9. 11.
14, pl. 5, 1-2, pl. 8, 1-3; EaAarypn 2001, fig. 72, 5. 12-13; Vasiliev 2002, fig. 2-3, fig. 32, 4, fig. 33 etc.).
Ambele tipuri ale formei I au mai multe variante n de sau curbura precum
subvariante n de modul de modelare a marginilor sau lipsa materialul exclusiv
fragmentar n prezent n nu permite n Se poate
preciza variantele cele mai sunt oalele sac cele n de butoi.
Oalele sunt prezente masive n descoperirile Suciu de Sus din ntreaga arie de a culturii
(IToryrniDIK 1958, pl. 4, pl. 6, 2-6 [Diakovo]; Bader 1978, pl. 46, 5-6. 9-10. 12 [Culciu Mic-La Gropi de Siloz], pl.
49, 3-4 pl. 53, 8 [Culciu Mare-Sub Kacs6 1980, fig. 1, 1-4. 7-8 [Sncraiu
Silvaniei-Bar6zdahat], fig. 1, 12-18 [Bulgari-La Izvoare], fig. 2, 10-14 de Sus-Oul Demeterova
1984, pl. 2, 5, pl. 13, 7, pl. 14, 5-6, pl. 20, 1, pl. 21, 4, pl. 22, 2, pl. 23, 13 [Zemplinske Kopcany], pl. 25, 5 [Vel'ke
Raskovce]; Kacs61987, fig. 2, 11-32 [Copalnic fig. 4, 4-6 [Cuceu-Pe Lab], fig. 4, 10-15 [Cuceu-
Cuceul Sec], fig. 8, 6 [Jibou], fig. 8, 15-17, fig. 9, 1-4 Caselor/La Parhon], fig. 11, 11-14, fig.
12-13 [Seini-lAS Ferma 7] fig. 15, 4-20 [Vad-Poduri]; Bajusz, Tamba 1988, pl. 9, 5-7 Lab], pl. 12, 1. 3
Inat], pl. 12, 8, pl. 13, 6 [Rogna-Bu/buc], pl. 17, 1. 3 [Rogna-Coasta lui Nicolae], pl. 17, 7
Grindului], pl. 19, 5 [Ileanda-Pe Ko6aAn 1992, fig. 3, 1-2 [Kvasovo]; Gogltan, Isac 1995, pl. 1, 2-4, pl.
2, 2-5, pl. 4, 1-4. 9, pl. 5 Kacs6 1999a, fig. 2-3, fig. 4, 2-11, fig. 5, 1-6, fig. 9, 2-4
EaAaryp11 2001, fig. 70, 2-3, fig. 70a, 1. 5 [Diakovo]; Gogltan 2001, pl. 1, 3-4, pl. 2, 1-2. 4, pl. 3, 1.
3-4, pl. 4 Popovich 2002, pl. 5, 5-7, pl. 6, 1-2. 3. 5. 7, [Baranincy-Runia]; Bejinariu 2003, pl.
2, 4-6, pl. 3, 2 Cerniele], pl. 4, 1 de S. C. Comeso], pl. 5, 3 pl. 6,
2 [Dragu-La Bulbuc]; Pop 2003, fig. 1, 2-3, fig. 2 Kacs6 2003, pl. 1, 5-10
pl. 2, 8-10 [Boznta pl. 3, 4 Tog], pl. 5-7, 1-8 pl. 9,1
pl. 10, 2-3. 5-6. 8-11 [Giurtelecu Hododului-DeaJul Nucilor], pl. 21, 9-17 pl. 23,4-21 de
Sus-Dealul pl. 29, 7-11. 13-24, pl. 30, 1-7 [Prislop-Ograde/Valea Boului], pl. 31, 3-17, pl. 32, 1-6
Morii], pl. 34, 6-14 [Seini-Dagas]; idem 2004a, fig. 3, 5-12, fig. 4, 1-5
fig. 5, 3-6 Mitrului]; idem 2004b, fig. 5, 4-6. 8, fig. 6, 1. 3-5 de Jos-Vlceau Rusului]; Marta
2004, pl. 3 T6th, Marta 2005, fig. 10, 3 Kacs6 2005a, fig. 2, 2-19, fig. 3,
1-11, fig. 8, 8-15, fig. 9, fig. 10, 2-10 [Bicaz-Igoaie]; idem 2005b, fig. 2, 4-14, fig. 3 [Baia Mare-Dealul
Marta 2005, pl. 2, 7-17, pl. 4, 1. 7-11. 13-16 [Petea- Csengersima- II]; Kacs6 2006, fig. 3, 1-6, fig. 4, 1-4,
fig. 5, 1-9 Valea Rea], fig. 10-11 lui Nagy, Scholtz
2009, pl. 1, 3, pl. 2, 7-9 etc. [Or-Ori tag]; Pop 2009, pl. 1, 1-3. 6-7, pl. 2, 2, pl. 7 etc. [Petea-Csengersima- 1],
Marta 2009, pl. 2,14-15, pl. 9, 17, pl. 11, 7, pl. 15,12-14 etc. II]; 2010, pl.
20, 4, pl. 21, 2 [Cicarovce-Vefka Mol'va]; Pop 2010, pl. 1, 2, pl. 2, 1. 4-5, pl. 4, 8-9 etc. Bader
2011, pl. 5, 1. 4 Aurit-Dmbul Oale de cu cu un
variat decor plastic dispus sub margine, se n repertoriul ceramic al grupului (Kacs6 1971, fig. 3,
a-b idem 1975, fig. 13, 1 idem 1990, fig. 6-7, 1 [Libotin-Dmbul Crucii]; idem
1993, pl. 4-5, pl. 8, 1-4, pl. 11 [Suciu de Sus-Pe pl. 12, 4-12 pl. 13, 9-12
idem 1994, pl. 2, 1-2. 6-8 Trgului]; idem 2003, pl. 12
pl. 14, 1-6 Hotarului], pl. 15, 5-7. 9-13 Arini], pl. 16, 3
pl. 16, 4-17, pl. 17, 1-15, pl. 19, 3-10 pl. 20, 1-3
pl. 26, 1-8 de pl. 28, 1-3 pl. 29, 1 Lab], pl. 37, 1 [Suciu
6 Material inedit n muzeul din Sighetu Marmatiei. de C. Kacs6 (2003, 106, 120, 138, nr. 103).
7 Material inedit n muzeul din Sighetu Marmatiei. Mentionat de C. Kacs6 (2003, 117, 140, nr. 153).
8 Material inedit n muzeul din Sighetu de C. Kacs6 (2003, 118, 140, nr. 149).
9 Material inedit, de C. lvanciuc (1990, 116 sq.), n custodie la muzeul din Sighetu
10 Avnd n vedere starea a materialului, nu este exclus ca unele dintre piesele citate nu fi n
realitate oalelor, ci altor forme ceramice.
106
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de Jos-Vrful idem 2004c, pl. 60, 2, pl. 62, 3 Mare, Podanc]; Metzner-Nebelsick,
Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 5. 9 Kacs6 2011a, pl. 12-13


II. Este dificil de stabilit, n cazul unui material fragmentar cum este cel din
unora dintre piese la categoria de castron sau de din acest motiv se impune tratarea a acestor
forme. Fragmente de acest fel se printre descoperirile de la


(pl. 1, 5. 12-13, pl. 2, 3, pl. 5, 2. 6), Ieud-Podereiu (Kacs6 2003, pl. 11, 13),
(Kacs6 2009, pl. 4, 10. 13), Sighetu I Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 4, 1-4;
Vasiliev 2002, fig. 31, 2, fig. 42, 3-4). aici, evident, mai multe tipuri, variante subvariante. Definirea
lor pentru descoperirile din nu este Ca n cazul oalelor, la
se n calitatea pastei din care sunt vasele, precum decorul deosebit
n tocmai de calitate, castroanele din mai fiind decorate cu incizii, celelalte cu striuri. Mai
multe exemplare sunt nedecorate.
Castroane mai mult sau mai celor din se ntlnesc n numeroase
alte descoperiri Suciu de Sus (Bader 1978, pl. 45, 11-12. 14 [Culciu Mic-La gropi de siloz], pl. 47, 13-16. 18-19.
25. 28. 30-31, pl. 48, 3. 5 pl. 51, 3-11, pl. 52, 1. 3-4. 9-10 [Culciu Mare]; Kacs6
1980, fig. 1, 18-19 [Bulgari], fig. 2, 22-28 Demeterova 1984, pl. 2, 7, pl. 3, 5-7, pl. 5, 6, pl.
7, 9, pl. 9, 8, pl. 19, 5, pl. 22, 10, pl. 23, 18 [Zemplfnske Kopcany], pl. 25, 2-3, pl. 27, 5 [Vefke Raskovce], pl.
31, 9 [Ruske]; Kacs6 1987, fig. 2, 8-10 fig. 10, 14 [Seini-Ferma GAS 7]; Ko6aAo
1992, fig. 3, 2. 11-12, fig. 5, 1 (Kvasovo); Kacs6 1999a, fig. 5, 7-8 EaAarypH 2001, fig. 66,
5-6. 8, fig. 70, 20, fig. 75, 2 [Diakovo]; Popovich 2002, pl. 3,1, pl. 4, 1-3. 5-6 [Baranincy-Runia]; Bejinariu 2003,
pl. 5, 2 Pop 2003, fig. 5, 1-5. 7, fig. 6, 1-13 Kacs6 2003, pl. 3, 5-8, pl. 8, 1-3
pl. 22, 16-17, pl. 25, 3-8 de Sus-Dealul StremJului], pl. 30, 11-12 [Prislop-Ograde/Valea
Boului], pl. 33, 6-8 Morii], pl. 35, 9-10 [Seini-Dagas]; idem 2004b, fig. 2, 8, fig. 5, 7 de
Sus-Vlceaua Rusului]; Marta 2004, pl. 2, 6-8 Kacs6 2005a, pl. 12, 5-6. 8-9 [Bicaz-Igoaie]; idem
2005b, fig. 4, 7-10, fig. 5, 1-6 [Baia Mare-Dealul idem 2006, fig. 6, 7 Valea
Rea]; Nagy, Scholtz 2009, pl. 4, 2 [Or-Ori tag]; Pop 2009, pl. 1, 4, pl. 11, 3, pl. 20, 1-2 etc. [Petea-Csengersima-
I]; Marta 2009, pl. 3, 2. 9, pl. 5, 8, pl. 6, 4-5 etc. II]; Pop 2010, pl. 2, 5. 7-10,
pl. 7, 4 Bader 2011, pl. 5, 3 Aurit-Dmbul Kobaly 2011, fig. 2, 1.
4. 8 [Stanovo-Holoman diil6], fig. 3, 3 [Stare Davidkovo]). Multe dintre aceste tipuri variante apar n
descoperirile (Kacs6 1971, fig. 3, c-e; idem 1975, fig. 14; idem 2001, fig. 22-25; idem 2004, pl. 56-58;
Metzner-Nebelsick, Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 10; Kacs6 2011a, pl. 10-11; idem 2011b, fig. 157-158
Podanc, Podancul Mare, Gura Tinoasei]; Kacs61990, fig. 9, 1-7 [Libotin-DmbuJ Crucii]; idem 1993, pl. 1, 1-15,
pl. 7, 1-7, pl. 9, 1-8 [Suciu de Sus-Pe pl. 12, 1-3 pl. 13, 5
idem 2003, pl. 15, 1 Arini], pl. 16, 1 pl. 18, 1-9 pl. 27,
5-9 de
Este de remarcat repertoriul castroanelor Suciu de este foarte variat, numeroase
tipuri variante lipsesc cel dintre descoperirile n special cele cu
cu o [Kacs6 2009, pl. 4, 13]), cele cu marginile mult
n exterior.
III. Singura din Suciu de Sus ce poate fi cu certitudine formei de
provine de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002b, pl. 38, 1). Un alt fragment (Vasiliev 2002, fig. 36, 1), tot
din ar putea de asemenea, acestei forme. n cu prima dintre aceste piese este
de faptul decorul de S-uri culcate pare indice fie o Wietenberg, fie
chiar vasului din acest mediu
13

IV. Spre deosebire de cana are mai mare dect diametru! gurii. Printre descoperirile de
la un singur fragment ce provine sigur de la o (pl. 2, 2). Un relativ
11 Argumentul principal pentru stabilirea genezei grupului din fondul Suciu de Sus este oferit de constatarea
unor multiple similitudini n repertoriul ceramic al celor aspecte culturale. Prezentarea aici a unor
analogii din mediul pentru ceramica Suciu de Sus din are menirea de a sublinia acest fapt.
12 Material inedit n muzeul din Baia Mare. de C. Kacs6 (2003, 110, 126, nr. 44).
13 Vezi Boroffka 1994, 189; Dietrich, Dietrich 2011,69.
107
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mare de fragmente de la Slatina-Cetate sunt de asemenea ca (Vasiliev 2002,
37 sq.), dar numai unele dintre acestea pot fi atribuite cu certitudine acestei forme. Tot n categoria
se alte piese de la Slatina, considerate (de ex. Vasiliev 2002, pl.32, 1, pl. 42, 10, pl. 46, 6}.
Eventual, tot de la o provine un fragment la la Sighetu Avram Iancu, poate un
fragment de de la Sighetu 1.
Tipul cel mai reprezentativ de din cadrul culturii Suciu de Sus are marginea n exterior,
gtui foarte scurt sau scurt, corpul bombat, toarta (Hampel1886, pl. 73, 2a-2b [loc de descoperire
necunoscuP
4
]; Hampel1892, pl. 167, 2, ArchErt 20, 1900, fig. pe p. 208 [Suciu de Susls];
Wosinszky 1904, pl. 10, 2 [Suciu de Sus ?
16
]; Zatlukl, Zatlukl 1937, fig. 5, stnga rndul de jos [Stanovo];
Roska 1942, fig. 111 [Suciu de Sus-Poduri pe Mozsolics 1960, fig. 2 [Panyola]; Kalicz 1960, pl. 2,
1-4 [Nyiregyhza-Morg6], pl. 2, 5-7 [Berkesz-Csonk6s diil6], pl. 4, 2 [Igrici-Matata], pl. 6, 22 [Retki::izberencs-
Paromdomb]; Bader 1978, pl. 45, 8 [Culciu Mic-La gropi de siloz], pl. 50, 2-7. 9, pl. 55, 1-3, pl. 57, 1 [Culciu
Mare-Sub Kacs6 1987, fig. 14, 1 [Vad-Poduri], fig. 20, 14 de Jos-Vlceaua Rusului]; Almassy,
Istvanovits, Kurucz (red.) 1997, fig. 9, 2 [Nyirkarasz-Gyulahza
17
]; oaJiaryp11 2001, fig. 70a, 16. 18 [Diakovo];
Kacs6 2004b, fig. 3, 14 de Jos-Vlceaua Rusului]; T6th, Marta 2005, fig. 5, 2, fig. 6-9, fig. 11, 1 [Nyirmada-
V6lyogvet6]; Marta 2005, pl. 5, 2 II]; Ko6aJ!'b 2005, fig. 4, 2 [Kvasovo]; Kobal' 2006,
fig. 13 [Stare Davidkovo]; Marta 2009, pl. 5, 12, pl. 10, 14, pl. 11, 13 etc. II]; Nagy,
Scholtz 2009, pl. 3, 1-2. 5 etc. [Or-Ori tag]; Kobly 2011, fig. 4, 2 [Cepa], fig. 10, 3 [Podhering]). n
nu a fost identificat acest tip de Exemplarele de aici, judecnd fragmentele par
fi fost mai zvelte, avnd gtui ceva mai nalt.
La Slatina-Cetate mai apare un tip de anume cel cu marginea n exterior, gtui nalt,
corpul puternic bombat, cu o din din margine la
gtului cu corpul vasului (Vasiliev 2002, fig. 42, 11). Acest tip are o analogie, cum V.
Vasiliev (2002, 38}, n descoperirile de la (Bader 1978, pl. 47, 5}. ca
este cana de la Aurit-Togullui Schweizer (Bader 1978, pl. 44, 6}.
V. Vase cu corpul bombat sunt prezente n la (Kacs61999b, fig. 7, 6),
Valea (pl. 1, 4, eventual pl. 1, 15}, Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 28. 1, fig. 34, 1, fig. 41, 6}
probabil, Sighetu (Ivanciuc T. 1999, fig. pe p. 19}. Caracteristica lor definitorie este
corpul pornit imediat de sub marginea n exterior. Decorul exemplarelor din este realizat
n tehnica inciziei. cteva exemplare lipsite de decor.
Un vas care pare a acestei forme a fost descoperit la Aurit-Togullui Schweizer (Bader
1978, pl. 44, 11}. Alte vase de acest fel provin de la Caselor/La Parhon (Kacs6 1987, fig. 9, 5-6.
8}, de Jos-Vlceaua Rusului (Kacs6 1987, fig. 21, 8-10; idem 2004b, fig. 5, 9), (Gogltan,
Isac 1995, pl. 2, 1), (Kacs6 1999a, fig. 4, 1}, Beregovo (EaAarypH 2001, fig. 75, 3; cu
mici plasate sub margine), Baranincy-Runia (Popovich, Settlement, pl. 3, 9}, (Kacs6
2003, pl. 9, 2}, Giurtelecu Hododului (Kacs6 2003, pl. 10, 10}, (Kacs6 2003, pl. 21, 18}, de
Sus-Dealul Stremtului (Kacs6 2003, pl. 22, 2, pl. 24, 3-4}, Morii [Kacs6 2003, pl. 32, 1-4),
Valea (Kacs6 2004a, fig. 4, 6}, Valea Rea (Kacs6 2006, fig. 6, 5}, Or-Ori tag
(Nagy, Scholtz 2009, pl. 4, 3, pl. 5, 6, pl. 10, 4}, 1 (Pop 2009, pl. 3,2, pl. 50, 2, pl. 56, 1
etc.), II [Marta 2009, pl. 11, 1, pl. 14, 12, pl. 16, 3 3 etc.), (Pop 2010, pl.
2, 2-3, pl. 6, 1}. Vase cu corpul bombat, sau identice celor Suciu de Sus, se n complexele ce
grupului (Kacs61990, fig. 7, 1-9 [Libotin-Dmbul Crucii]; Kacs61993, pl. 2, 15, pl. 3, 1. 4, pl. 7, 13,
pl. 9, 15-16 etc. [Suciu de Sus-Pe Kacs6 2003, pl. 13, 1-2 Metzner-Nebelsick,
Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 7; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 1
14 M. Roska (1942, 90 sq., nr. 78), cana a fost aproape cert la Suciu de Sus.
15 n legenda se ca loc de regiunea Piesa provine n mod aproape cert,
de la Suciu de Sus, foarte probabil punctul Poduri pe Vezi Kacs6 2008.
16 Cana, la muzeul din Cluj, a fost cu loc de descoperire neprecizat. Deja M. Roska (1942, 90 sq., nr. 78)
considera cu probabilitate ea provine de la Suciu de Sus. Vezi Kacs6 2008, 9, fig. 2, 1, fig. 3, 2.
17 Fragmentele vasului au fost de mai multe ori publicate (de ex. Mozsolics 1960, 114, pl. 69, 9. 11-20, pl. 70, lla-f). dar
abia restaurare a putut fi cu precizie forma sa.
108
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
VI. Vasele cu gtui corpul bombat sunt printre cele mai bine reprezentate n repertoriul ceramic
al culturii Suciu de Sus, avnd mai multe tipuri, variante subvariante n de diferite caracteristici de
felul de modelare a marginii, aspectul tronconic sau cilindric al gtului, precum acestuia,
sau lipsa profilarea umerilor etc. Vase de avnd evident ascendente n ceramica
Suciu de Sus, sunt prezente masiv n descoperirile aici ntr-un mare de tipuri variante.
n exemplare ce formei VI au la la Brsana-Podul Miresei,
(Kacs6 1999b, fig. 5, 3, fig. 7, 8-9), CAP (Kacs6 1999b, fig. 7, 5. 10-11),
(pl. 1, 3. 6-7. 9, pl. 5, 1. 3-5), Slatina-Cetate (Kobal' 1997, pl. 3, 1-5; Vasiliev 2002, fig. 30, 1, fig. 31,
4-5, fig. 32, 7-8, fig. 34, 2-3, fig. 41, 2-3), probabil la Moisei-Dealul


Sighetu l. Piesa la este n tehnica
exciziei-inciziei, iar printre fragmentele de la Sighetu l se unul cu decor canelat.
Celelalte exemplare sunt fie nedecorate, fie motive incizate.
Vase mai mult sau mai apropiate exemplarelor din se n foarte multe dintre
descoperirile Suciu de Sus (Vizdal1972, fig. 1 [Vezke Raskovce]; Bader 1978, pl. 44, 13 Aurit-Togul
lui Schweizer], pl. 46, 8 [Culciu Mic-La Gropi de siloz], pl. 42, 2 [Culciu Mare-Sub Kacs6 1980, fig. 1,
6 [Sncraiu Silvaniei-Barazdaht], fig. 2, 20 Demeterova 1984, pl. 1, 8-9. 11, pl. 2, 1. 8, pl.
3, 2. 4. 8-9, pl. 4, 11. 14, pl. 5, 1. 8-10 etc. [Zemplinske Kopcany], pl. 25, 8, pl. 26, 1-3, pl. 27, 8. 11-13 [Vel'ke
Raskovce], pl. 28, 14, pl. 30, 5. 7 [Lastovce], pl. 29, 3-5-[Budkovce], pl. 31,6 [Ruske], pl. 31,21 [Hnojne], pl. 32,
1-2. 10 [Bracovcej1
9
; Kacs6 1987, fig. 4, 9 [Cuceu-Cuceul Sec], fig. 8, 13, fig. 9, 1 Caselor/La
Parhon], fig. 14, 2 [Vad-Poduri], fig. 21, 12 de Jos-Vlceaua Rusului]; Ko6aA'h 1992, fig. 3, 4 [Kvasovo];
Gogltan, Isac 1995, pl. 3, 1, pl. 4, 5, pl. 8, 10 Kacs6 1999a, fig. 7-8, 1-2. 4, fig. 10, 5, fig. 11
naAarypu 2001, fig. 66, 1-4, fig. 70, 5 [Diakovo]; Gogltan 2001, pl. 3, 2
Bejinariu 2003, pl. 3, 8 pl. 5, 1, pl. 6, 3 lui Alex. Toma]; Pop 2003, fig. 3,
1-7. 9, fig. 4, 1 Kacs6 2003, pl. 1, 13-14 pl. 2, 5 [Boznta
pl. 3, 1 tog], pl. 4, 8-9. 11, pl. 7, 9-10 pl. 22, 10. 12, pl. 23, 22, pl. 24, 1-2. 5-9 de
Sus-Dealul pl. 35, 1-5 [Seini-Dagas]; Kacs6 2004a, fig. 4, 7 Kacs6 2004b,
fig. 4, 1-2. 4, fig. 5, 1-2 de Jos-Vlceaua Rusului]; Marta 2004, pl. 2, 1 T6th, Marta 2005,
fig. 4 [Nyirmada-Valyogveto]; Marta 2005, pl. 2, 2-3, pl. 5, 1 Il]; Kacs6 2005a, pl. 1,
1-3. 20, pl. 2, 1, pl. 5, 3-4. 7-8. 10-11, pl. 6, 1-8, pl. 7, 18, pl. 10, 11-13, pl. 14 [Bicaz-lgoaie]; Ko6aA'h 2005, fig.
3, 6-7. 9-10 [Kvasovo]; Kacs6 2006, fig. 4, 5, fig. 5, 10-12, fig. 6, 1-4 Valea Rea], fig.
12, 1-8 lui Nagy, Scholtz 2009, pl. 2, 2, pl. 6, 5, pl. 7, 2. [Or-Ori tag]; Pop 2009,
pl. 2, 1. 3-6. 8, pl. 5, 1, pl. 8, 2, pl. 14, 7 etc l]; Marta 2009, pl. 2, 11. 13, pl. 9, 1, pl.
14,2 etc. II]; Pop 2010, pl. 1, 1, pl. 4, 2-3, pl. 5, 1-3. 7 etc. Vase de
sunt prezente repetate n descoperirile (Kacs6 1990, fig. 8, 1-7 [Libotin-Dmbul Crucii];
Kacs6 1993, pl. 2, 8. 13-15, pl. 3, 2 [Suciu de Sus-Pe Kacs61994, pl. 2, 6-8 Trgului]; Kacs6
2003, pl. 13, 1 pl. 19, 11 pl. 20, 5-7
Metzner-Nebelsick, Kacs6, Nebelsick 2010, fig. 8, 4; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5,
3
VII. Vase apar n la (Kacs6 1999b, fig. 7, 13-15),
CAP (Kacs6 1999b, fig. 7, 12. 16), Srbi-Valea Popii, (pl. 5, 8-9, pl. 6, 1), Moisei-
Dealul (Kacs6 2009, pl. 4, 15-17) Slatina-Cetate (Kobal'
1997, pl. 8, 4).
fragmentele descoperite n nu permit ntregiri, se poate afirma forma de vas
din regiune nu de cea n celelalte zone ale ariei Suciu de Sus. Este vorba de o
cu marginea n exterior oblici sau care se pe picioare
late, unite n partea prin cte o Prin caracteristicile lor de vasele
ale culturii Suciu de Sus un tip aparte, diferit n de vasele n cadrul altor
culturi. Ele de n cadrul grupului
18 Material inedit n muzeul din Sighetu de C. Kacs6 (2003, 115, 139, nr. 121).
19 Unele dintre exemplarele indicate pot fi vase Piliny sau acestora.
109
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vasele ale epocilor bronzului fierului au obiectul mai multor studii speciale, n care sunt
catalogate discutate descoperirile Suciu de (Fischl, Kiss, Kulcsar 2001a, 174 sq.; Fischl, Kiss,
Kulcsar 2001b, 133; Romsauer 2003, passim).
n continuare, completez lista descoperirilor de vase Suciu de cu piesele
n mai sus citate
20
, precum cu cele chiar dar neilustrate dect n la o
studiilor monografice mai sus indicate: (Kacs6 2003, pl. 1, 18), Baia Mare-Dealul
(Kacs6 2005b, fig. 5, 7-10, fig. 6, 1-4)
2
1, Baranincy-Runia (Popovith 2002, pl. 6, 4), Berea (Kacs6 2007a,
fig. 1, 11), Bicaz-lgoaie (Kacs6 2005a, pl. 4, 4, pl. 13, 5, pl. 14, 1-6)
22
, Boznta (Kacs6 2003, pl. 2,
14), (Kacs6 2003, pl. 8, 6-9), (Kacs6 2003, pl. 9, 7-10), Kvasovo (Ko6aAn 1992,
fig. 4, 1)
23
, Lazuri-Lubi tag (Marta 2008, pl. 4, 6), (Kacs6 2003, pl. 13, 8-10),
Tinoasa (Kacs6 2003, pl. 18, 12), (Pop 2010, pl. 1, 3-6, pl. 3, 4, pl. 9, 1-8), (Kacs6
2003, pl. 21, 20-21), Mitrului (Kacs6 2004a, fig. 5, 6), de Jos-Vlceaua Rusului (Kacs6 2004b,
fig. 6, 6-11)
2
4, de Sus-Dealul (Kacs6 2003, pl. 25, 9-10), l (Pop 2009,
pl. 3, 4-5, pl. 6, 1-2, pl. 10, 1-2 etc.), Il (Marta 2005, pl. 3, 2; Marta 2009, pl. 9, 16, pl.
11, 12, pl. 20, 9, pl. 28, 5-6, pl. 38, 8 etc.), Prislop-Ograde/Valea Boului (Kacs6 2003, pl. 30, 13),
(Kacs6 2004a, fig. 4, 8), Morii (Kacs6 2003, pl. 33, 9-12), Seini-Dagas (Kacs6 2003,
pl. 35, 11-12, pl. 36, 1-4), (Pop 2003, fig. 8), Velika Palad' (Ko6aAb 2009, fig. 8, 1). La
acestea se un mare de descoperiri, ca de exemplu piesele din Suciu de Sus din
Ucraina nepublicate, amintite, pe baza lui J. Kobal', de P. Romsauer (2003,
133 sq.), precum cele de la Budenilor2
5
., de Sus-Oul Vad-Poduri,
care sunt, de asemenea, nepublicate. din cimitirul tumular
de la provin foarte multe vase inclusiv piese ntregi sau ntregibile, dintre care doar o parte
a fost n


Vasele apar deja n monumentele timpurii ale culturii Suciu de Sus Petea-
1), prezente, tipologice pe durata culturii,
doar n n cadrul grupului ele se n inventarul unor complexele funerare
Libotin-Dmbul Crucii). Pare destul de probabil aceste vase au fost folosite n
n special la prepararea hraneF. Este de notat manipularea vaselor din aria din cauza
picioarelor, era destul de la fel aprinderea focului sub ele. Spre deosebire de majoritatea
vaselor din alte culturi, cele din cultura Suciu de Sus aveau o stabilitate lor n morminte
ar putea fi ca o a folosirii lor n de cult, trebuie precizat n mormintele
dar n complexul de la Libotin ele se n asociere cu o din care marea majoritate era tot de
uz Mai este de remarcat n tumulul18 de la un astfel de vas a fost folosit drept Tot
la au fost exemplare miniaturale, evident improprii pentru
Vase celor din aria Suciu de apar n descoperirile


dar la sud de n limite cronologice apropiate de cele ale cimitirului tumular de la Am
20 Este de remarcat dintre piesele n aceste nu sunt indicate dect cele de la (Fischl,
Kiss, Kulcsr 2001a, 175, nr. 55; Romsauer 2003, 126) Slatina (Romsauer 2003, 133).
21 Anterior, din acest punct nu a fost publicat dect un singur fragment de vas (Kacs6 1987, fig. 1, 8). Descoperirea
este deP. Romsauer (2003, 123).
22 Descoperirea este deP. Romsauer (2003, 123).
23 Descoperirea este deP. Romsauer (2003, 133).
24 Descoperirea este de C. Kacs6 (1975, nota 37) deP. Romsauer (2003, 128).
25 de C. Kacs6 (2006, 82).
26 Kacs6 1971, fig. 2; idem 1975, fig. 9, 1-3; idem 2004c, pl. 62, 1-2; Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 2.
27 Vezi Szathmri 2009, 303 sq.; Dietrich 2010, 28 sqq. un interesant studiu de arheologie cu
privire la modul de folosire a vaselor vezi Gucsi 2001, 195 sqq.
28 Nemeti 1978, fig. 5, 1 (Foieni-Moara), fig. 9, 9 idem 1990, fig. 3, 3, fig. 8, 13 (Berveni-RtuJ Caprei);
Bejinariu, Lak6 1996, pl. 2, 4-5 (Cehei-Misig); Kacs6 1999c, pl. 3-4, 1 pl. 4, 4
Tokos), pl. 8, 7-9 Veche), pl. 11, 7-8 (Valea lui Mihai); Nagy 2005, pl. 9-10 (Nyirlugos-Szennyespuszta/
Szabadsgtelep); eadem 2007, pl. 2, 7, pl. 7, 5 Pazon_vi ut, TESCO 1); Marta 2010, pl. 3, 1, pl. 5, 1,
pl. 14, 3, pl. 34, 2 (Nyregyhza-Oros "Ur Csere"); Nemeti 2010, pl. 11, 5 Veres).
110
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
deja cu un alt prilej (Kacso 1990, nota 24) vasele de la Vrtop (Berciu 1939, fig. 199, 5), Meri (Moscalu 1976,
fig. 5, 1) Ocnele Mari (Petre-Govora 1983, fig. 6, 5) nu o a formei locale a vaselor
prezenta lor datorndu-se, foarte probabil, unor impulsuri venite din zona Tisei superioare. Probabil nu
este nici faptul dintre vase, cele de la Vrtop Meri, se aflau n monumente funerare cu
apropiate celor din nordul Transilvaniei. Un vas de a fost ntr-o
de cult la periferia unui cimitir din Bronzul trziu de la Mala Vrbica-Konopiste, din dreapta
(Popovic 1998, fig. 5, 6). n mai erau prezente, n de oase de animale, vase analoage celor de tip
Vrtop Hinova
29

VIII. de jar" ("Glutdeckel"J au la (pl. 5, 7), Slatina-Cetate
(Vasiliev 2002, fig. 46, 3)3, eventual la Srbi-Valea Popii. Judecnd exemplarele ntregi n alte
zone, ele au de clopot, sunt deschise att n partea unde au de obicei din
margine, ct n partea iar peretii lor sunt n mod identic
Vasele de acest fel, desemnate uneori, impropriu, drept sunt prezente relativ des n
Suciu de Sus: Baia Mare-Dealul (Kacso 2005b, fig. 6, 5), Boznta Mare-Grind (inedit n Muz. Baia
Mare), (Gogltan, Isac 1995, pl. 8, 13), (Kacso 2003, pl. 8, 10), Culciu Mare-Sub
(Bader 1978, pl. 53, 7, pl. 58, 1 probabil pl. 53, 5), Diakovo (EaAarypM 2001, fig. 70a, 12), de Jos-
Vlceaua Rusului (Kacs6 2004b, fig. 7, 1-2), Or-Ori tag (Nagy, Scholtz 2009, pl. 7, 7),
I (Pop 2009, pl. 5, 8, pl. 14, 6, pl. 49, 11), II (Marta 2009, pl. 30, 5, eventual pl. 2,
12), Morii (Kacso 2003, pl. 33, 16, eventual pl. 33, 13) Seini-Dagas (Kacso 2003, pl. 36, 5).
de jar" sunt o aproape n Bazinul carpatic n
teritoriile imediat nvecinate vestice mai ales n culturile Bronzului mijlociu. Astfel, ele apar n descoperirile
Otomani-Fiizesabony
31
: Arokt6-Dong6halom (Fischl 2006, 26, nr. 21, 85, nr. 300, 135, nr. 514), Bakonyszeg-
K6d6rdomb (Mthe 1988, pl. 14, 9), Barca (Vladr 1966, fig. 35, 5), Bekes-Vardomb (Banner, Bona 1974, pl.
5, 27-29, pl. 21, 3, pl. 38, 5-6; Bona 1975, pl. 146, 10
32
), Berettyoujfalu-Herpaly (Csnyi, Trnoki 1992, nr.
188), Fiizesabony-Oregdomb (Tompa 1937, pl. 40, 12; Bona 1975, pl. 197, 10; Csnyi, Trnoki 1992, nr. 177),
(Vlcek, Hjek 1963, fig. 6, 11), (Bader, 1970, fig. 7, 4),
Mezcst (Bona 1975, 253), (Koos 2003, pl. 10, 2), Nizna Mysl'a-Varhegy
(Gasaj 2002, foto 53; Olexa 2003, F. 3, F. 20), Pir-Varsziget (Cetate) (Szekely Zs. 2000, pl. 19, 3),
(Cetatea boului) (Bader 1978, pl. 29, 3), SpiSsky Stvrtok-Mysia hrka (Vladr 1972, pl. 3, 2; idem 1978, fig. 16;
Furmnek, Kruta 2002, nr. 111-112), Szihalom (Bona 1975, 154, 253), Tibolddaroc (Bona 1975, 253), Tiream-
Kendereshalom (Bader 1978, pl. 29, 4; Nemeti, Molnr 2008, pl. 36, 5), Tiszakeszi (Bona 1975,
253), Toszeg-Laposhalom (Banner, Bona, Mrton 1957, fig. 9, 4; Bona 1957, fig. 9, 4; Schalk 1979, pl. 11, 68;
eadem 1981, pl. 32, 200; Csnyi, Trnoki 1992, nr. 141), Turkeve-Terehalom (Csnyi, Trnoki 1992, nr. 204),
"Ungaria" (Szathmri 2002, fig. 34), (Movila dintre vii) (Bona 1975, 132), Wietenberg:
(Boroffka 1994, pl. 12, 3), (Popescu 1944, fig. 32, 4
33
),
1980, pl. 24, 3), Grbou (Boroffka 1994, pl. 82, 3), Lechinta (Popescu 1925, pl. 11, 4), Stupini-
Archiudului (Isac, Roman [ed.] 2006, 43 sq., nr. 8-9), Tureni-Podoroi (Isac, Roman [ed.] 2006, 43, nr.
6), (B6na 1975, 97, 253), 6szentistvn (Milleker 1906, fig. la p. 83), Pecica-Nagysanc
Mare) (Roska 1912, fig. 8; Popescu 1944, fig. 18, 4; Soroceanu 1991, fig. 22, 9, pl. 24, 3), Vatin: Satu
Mare (Bona 1975, 253), Titel-Donje Titelsko Paie (Falkenstein 1998, pl. 17, 16), Vatin (Milleker 1899, pl. 6, 44-
45), Vatya: Budapesta, mprejurimi, Gomba, Pkozdvr (Bona 1975, 253), Vatya (Kovcs 1984a, 221, pl. 61, 12),
culturii ceramicii ncrustate transdanubiene: (Wosinszky 1889, fig. 14), Lengyel (Wosinszky
29 Din literatura cu privire la descoperirile de tip Vrtop vezi 2011, 48 sqq., iar pentru cele de tip Hinova
Davidescu, Vulpe 2010, unde este groapa de cult de la Maia Vrbica- Konopiste.
30 Acestei forme ii apartin, foarte probabil, alte exemplare din de la Slatina (vezi Kobal' 1997, pl. 4, 10; Vasiliev
2002, fig. 3).
31 generale cu privire la de jar" din cadrul descoperirilor Fiizesabony la Kovacs 1984b, 240, pl.
67, 5.
32 Citarea mai multor titluri din se aici, dar la alte situri, faptului descoperirile similare, dar nu
identice au fost puse n de autori diferiti.
33 Vasul este atribuit culturii Tei.
111
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1896, pl. 46, 2, pl. 94, 2-3), Pakozdvar (Marosi 1930, fig. 71, 5), Mad'arovce: Male (Tocik
1981, pl. 21, 11. 14, pl. 24, 10), Nitriansky Hradok-Zamecek (ToCik 1978, pl. 75, 1, pl. 111, 26, pl. 117, 16,
pl. 119, 19, pl. 125, 28, pl. 138, 17; Furmanek, Veliacik, Vladar 1999, pl. 17, b), Santovka (Kenner 1860, fig.
41), probabil Budmerice (Tocik 1962, fig. 5, 7), Yeterov: Budkovice (Podborsky 1993, fig. 166, 24),
Poysbrunn (Neugebauer 1980, fig. 10, 19), Tousen (Spacek 2004, pl. de la p. 180, sus), Zerotice (Tihelka 1960,
fig. 19, 1), Sallach
3
4, Polada: Lago di Ledro (Rageth 1974, pl. 88, 2
35
).
Descoperirile a mai sus departe de a fi doar teritoriul
de a de jar" n Bronzul mijlociu
30
, precum concentrarea lor destul de n
aria Otomani-Fiizesabony, unde apar cele mai multe variante. Nu se poate afirma, fiind vorba de un
obiect de unor astfel de vase n alte culturi se unor impulsuri Otomani-
Fiizesabony, avnd n vedere acest produs, sincronismul aspectelor culturale citate. cunosc
cea mai mare n Bronzul mijlociu, de jar" nu sunt o a acestei
perioade din Bazinul carpatic. Ele sunt prezente n relativ mare, n diferite variante, deja n descoperirile
neo-eneolitice att n interiorul, ct n exteriorul Bazinului carpatic, mai ales n aspectele Precucuteni
2011a, pl. 10, 5), Eresteghin (Szekely 1967, fig. 6, 3)3
7
, Gyor-
Szabadretdomb (Virag, Figler 2007, fig. 5, 2), Jilava (Nestor 1933, pl. 7, 7), Larga Jijia (Marinescu-Blcu 1974 fig.
45, 6), Leb6halom (Korek 1958, pl. 37, 27), Gorgana (Berciu 1956, fig. 19, 6, fig. 56, 1; Hansen
2004, fig. 18, 10; Hansen 2010, fig. 8, fig. 46, fig. 51), (Berciu 1961, fig. 91, 1, fig. 110, 5,
fig. 131, 3), Stoicani 1953, fig. 24, 6. 9, fig. 27, 10, fig. 37, 10), Tangru (Berciu 1961, fig.
212, 4), Traian-Dealul Viei (Marinescu-Blcu 1974, fig. 36, 6), (Roska 1941, pl. 100, 2-20),
Calonfirescu (Butculescu 2011, fig. 1, 3, fig. 6, 15), Verbiciora 2011b, pl. 3, 5, pl. 5, 7a. 7b),
(Andreescu, Mirea, Apope 2003, fig. 8, 5), precum n cele din Bronzul timpuriu: Foeni-Cimitirul
ortodox (Gogltan 1995, fig. 10, 7) sau Velika Dobron' (Ko6aAh 2009, fig. 2, 9). Cu de
diferite, de jar" n n Bronzul trziu nu numai n cadrul culturii Suciu de Sus,
ci n alte aspecte culturale contemporane sau mai recente dect aceasta, de ex. cultura Straubing
(Hundt 1964, pl. 32, 19-20), (Nemeti 2010, pl. 18, 5, pl. 21, 6-7), Noua:
(Florescu 1991, fig. 35A, 2), Il: Libotin (Kacs6 1990, fig. 10, 3), Gava: Mahala IV (Smirnova 1974, fig.
7, 3), Knoviz: Brezno (Pleinerova, Hrala 1988, pl. 14, 1), Babadag: 2008, fig. 111, 2. 4),
Lausitze: Nowa Huta (Bazielich 1992, fig. 8), n Hallstattul mijlociu trziu 1993, fig. 115,
4-8. 10 [Dibrova]; Mirossayova 1994, pl. 4, 8-9 [Cecejovce]; Kacs6 2007b, fig. 6, 5 Graudonis 1967,
pl. 30, 10. 14, pl. 36, 17 [Klaz.iukalns, Nhikukalns]), precum n Latmeul timpuriu (Istvanovits 1997, 75 sqq.,
182, nr. 22 [Nyiregyh6za- Manda-bokor]; 2009, pl. 156, 20. 23-24
Printre primele exprimate n acestor vase se cea a lui M. Wosinszky,
n 1889
38
descrierea exemplarului descoperit la Kolesd, autorul motivele pentru care
astfel de vase lipsite de fund nu pot avea de cea mai a lor fiind cea
de protejare a ("16ngborit6"). K. Willvonseder n interpretare, considernd
vasele au servit pentru jarului adunat pe vetre, alte n cu
lor, mai ales n literatura vase respectiv recipiente pentru prepararea
brnzei, pentru conservarea fructelor, pentru mierei etc.
39
Willvonseder
potrivit vasele au avut de idee la un moment dat de Wosinszky, drept
34 din Bavaria de Jos n "Aenigma. Der Cade der Bronzezeit" de la
Manching. suplimentare W. David.
35 Este posibil ca piesele pl. 87, 7-9, pl. 88, 1. 3 forme ceramice.
36 1. Bona (1975, 253) astfel de vase din teritoriul culturii Hatvan (Tiszakeszi-Sz6dadomb,
Tiszaluc-Dankadomb]. N. Kalicz (1968, 149 sqq.) nu printre cele caracteristice culturii
Hatvan, doar de de sau n de trunchi de con, prezente mai mult n stare
acestea fiind i ilustrate [vezi pl. 35, 1, pl. 43, 3-4).
37 La Cavruc (red.] 1998, pl. 1, 5 apare ca la S. Sztancsuj; vasul
se la Muzeul Secuiesc din Sf. Gheorghe, nr. inv. 15.798).
38 Wosinszky 1889, 42 sq.
39 Willvonseder 1932, 220 sq.
112
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fanteziste
40
Unul dintre autorii care presupun aceste vase au fost folosite pentru iluminat prin introducerea
n a unor de brad aprinderea acestora este A. Marosi
41
Avnd n vedere analogii etnografice,
o este recent de I. Szathmri
42
Majoritatea prin felul n care definesc
aceste obiecte, cred ele au fost folosite n scopuri practice, mai ales n cu focul, nu exclud cu
totul posibilitatea lor rituale
43

IX. Capace au fost descoperite doar n de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 45, fig. 46, 7). n
timp ce prima dintre piese este un exemplar unicat, cea de a doua are analogii n mediul Otomani-Wietenberg
(Bader 1978, 50; Boroffka 1994, 165, pl. 5, 7-8).
Tehnicile folosite n decorarea ceramicii Suciu de Sus din sunt strierea, modelarea n relief.
incizia, incizia cu excizia, canelarea. Ele nu se deosebesc de cele din alte zone ale ariei culturii, este
doar n care unele dintre aceste tehnici sunt
Striurile vasele de uz de multe ori n cu motivele reliefate. Ele
de ntreaga a exteriori, la vasele uneori interioare ale picioarelor,
dispunerea lor fiind Acest tip de decor apare deja pe ceramica Suciu de Sus timpurie n
uz pe tot parcursul culturii, fiind prezent masiv pe ceramica (Kacs6 1999a, 98). Se pare
Suciu de Sus, plasate mai ales n zonele centrale ale ariei de a culturii, cum este
cea de la Lazuri-Lubi tag, unde vasele striate lipsesc sau sunt doar sporadice (Kacs6 1995, 50)
44

Decorul striat sau "realizat cu (Besenstrich) este masiv utilizat n mai multe culturi ale Bronzului
timpuriu. n regiunile apropiate de viitoare arie de a culturii Suciu de Sus, striurile sunt prezente
n culturile cronologic succesive Mak6, Nyfrseg apoi, n cantitate mai n fazele timpurii
ale culturilor Otomani, Wietenberg altele. n momentul de este greu de precizat tehnicii
strierii n decorarea ceramicii Suciu de Sus s-a datorat unui fond local, cum s-a presupus pentru alte culturi
(Horedt 1968a, 111; Horedt 1968b, 139) sau a fost un procedeu (re)inventat de olari ai
Suciu de Sus. Eventual unor Suciu li se folosirea acestei tehnici n zonele aflate la
nord-est de pe oale apropiate ca celor din cultura Suciu de Sus, dar pe alte categorii de vase
(vezi KpyiiieJihH11QKa 2002, 140 sqq., fig. 5, fig. 7 [Loyeva]). mai pare ipoteza vasele striate n
Bronzului trziu din Bucovina (Mahala III [Smirnova 1974, fig. 4, 1. 3-5], [Laszl6 1994, fig.
14, 1. 3, fig. 16, 1, fig. 17, 1 etc.]) au sub
Decorul reliefat este variat pe ceramica din bruri alveolate pe sub margine, realizate
n mai multe feluri, creste alveolate, proeminente conice, proeminente rotunde, alveolate. De la
provine, printre altele, un fragment cu o Fiind de mici dimensiuni,
toarta nu a avut un rol ci, probabil, unul tot decorativ.
Decorul reliefat este, de asemenea, caracteristic pentru ntreaga a culturii Suciu de Sus, motivele
fiind diverse, inclusiv zoomorfe (Kacs6 1987, fig. 4, 3 [Cuceu-Pe Lab]). n grupul motivele astfel realizate
sunt chiar mai numeroase, o varietate de butoni de diferite forme, dar motive mai
complicate (vezi Kacs6 2011a, pl. 19-21
45
). Dispar brurile alveolate de pe marginea oalelor, acestea fiind
prezente doar pe marginea unor vase capace.
Modelarea n relief a motivelor este o a decorului ceramicii preistorice. n epoca bronzului,
majoritatea motivelor reliefate ceramica de uz casnic, de multe ori dintr-o mai
Repertoriul motivelor de acest fel de pe ceramica din este mult mai restrns, n special
diferite variante de
40 Willvonseder 1932, 220 sq ..
41 Marosi 1930, 69.
42 Szathmari 2009, 304.
43 Vezi Bona 1975, 252 sq. de descoperiri); Jaidzewski 1981, 325 sqq.; Bankus 2004, 130 sq., 412 sq. de
descoperiri).
44 O s-a constatat n cele Suciu de Sus de la vezi Pop 2009;
Marta 2009.
45 Aici sunt prezentate doar motivele relief a te surprinse la n campaniile din 1961 1967-1974. n cursul
efectuate ncepnd cu anul1995, n necropola au fost identificate alte motive, vezi de ex. Kacs6, Metzner-
Nebelsick, Nebelsick 2011, fig. 5, 1.
113
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Decorul incizat apare n toate zonele arealului Suciu de Sus pe ceramica de calitate mai Motivele
utilizate pe ceramica din pot fi de cele mai multe ori cu exactitate recunoscute, dar decorul n
ansamblul fragmentare a materialului, nu poate fi stabilit. Motivele frecvent prezente sunt
liniile simple, duble sau triple, dispuse n de arcade sau n zig-zag, uneori de de
oblice, liniile duble cu ntre ele, spiralele, S-urile duble sau triple, culcate
triunghiulare simple sau marcate de linii duble,
Tehnica inciziei este n toate culturile Bronzului mijlociu din Bazinul carpatic. Motivele incizate
de pe vasele Suciu evidente apropieri de cele de pe vasele Otomani. Pare destul de probabil
elaborarea repertoriului de astfel de motive a avut loc n cadrul culturii Otomani, de unde a fost apoi
de culturii Suciu de Sus.
sau obiective Suciu de Sus cu de calitate preponderent sau exclusiv
spre exemplu mormntul tumular de la Aurit-Togul lui Schweizer (Bader 1978, 126, nr. 55, pl. 44, 1-6.
8-13), de la (Bader 1978, 121, nr. 15, pl. 47-49), Seini-L4S Ferma 7 (Kacs6
1987,59, nr. 22, fig. 10-11), (Kacs61999a), Baranincy-Runia (Popovitch 2002,57 sqq., pl. 1-3),
(Marta 2004), Petea-Csengersima- I (Pop 2009) etc. n Suciu de Sus cu
sunt prezente, de asemenea, vase cu decor incizat, de ex. la Diakovo (Doryun-IRK 1958, pl. 5, pl. 7-9;
EaAarypu 2001, fig. 70-71), de Jos-Vlceaua Rusului (Kacs6 2004b, fig. 2, 1), Kvasovo (Ko6aA'b 2005,
fig. 3-5) etc.
46
n monumentele atribuite culturii Suciu de Sus din Slovacia se doar
(Demeterova 1984, 22 sqq.; Steiner 2000, fig. 120, 8-14; Strakosova 2003, fig. 2, 3; Kaminsk 2010, pl. 20, 1. 3.
5). Exclusiv se n unele descoperiri din nord-estul Ungariei n care sunt recunoscute
Suciu de Sus, de ex. n cimitirul de la Als6berecki (Kemenczei 1981). Spre deosebire de tehnica
exciziei, care apare doar ntr-o mai a culturii Suciu de Sus, tehnica inciziei este n
ambele faze ale culturii Suciu de Sus.
Motive decorative realizate n tehnica a exciziei inciziei se pe o
din anume pe fragmentul la n de la Fragmentul
provine dintr-un vas cu gtui corpul puternic bombat. Decorul de pe gt dintr-un
excizat, marcat de linii incizate, dintre care cele superioare se unesc n de Y, cele inferioare flancnd
acest motiv, iar decorul de pe corp dintr-o ntr-un excizat, unei
spirale mai mari, de asemenea din linii incizate, care se pe marginea excizat, n
alte motive, probabil tot spiralice. Acest fragment a fost descoperit cu alte fragmente decorate
cu linii incizate.
Decorul format n special din motive spirala-geometrice, realizate n tehnica exciziei sau a tehnicii
combinate a exciziei inciziei, constituie o a ceramicii culturii Suciu de Sus,
n ceramica grupului Prin cultura Suciu de Sus se evident de culturile
contemporane (Horedt 1968b, 145), fiind pentru grupul cum s-a
pentru cultura Suciu de Sus sunt caracteristice alte tehnici de decorare, iar n anumite regiuni acestea din
sunt folosite exclusiv sau prioritar.
Pare destul de probabil n Depresiunea n tehnica exciziei au fost decorate doar foarte
vase, ceramica fiind pe tot parcursul evolutiv al culturii Suciu de Sus mai ales n tehnica
inciziei.
Canelurile nu sunt prezente dect pe trei fragmente, modul lor de realizare fiind diferit de la un exemplar
la altul. Astfel, pe fragmentul de la apar caneluri nguste oblice pe fragmentul
de la Sighetu I caneluri mai late, care formau, probabil, un motiv semioval, care flanca o
iar pe cana de la Slatina-Cetate (Vasiliev 2002, fig. 46, 2) caneluri scurte verticale


Decorul de caneluri de pe vasul de la Sighetu are analogii apropiate la
(Kacs6 1999a, fig. 7, 1), Esztar-Fenyvesdomb (Mthe 1988, pl. 38, 10) I (Pop 2009,
pl. 25, 13).
46 Bader 1978, 75 n de la Culciu Mic-La gropi de siloz.
47 Un alt fragment cu decor canelat la Sighetu Marmatiei-Cireghi I foarte probabil, unei etape ulterioare
culturii Suciu de Sus.
114
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
bibliografice
Almassy, Istvcinovits, Kurucz (red.) 1997 K. Almassy, E. Istvcinovits, K. Kurucz (red.), Das Gold von Nyiregyluiza
(Archiiologische Fundkomplexe mit Goldgegenstiinden in der Sammlung des ]6sa-Andnis-
Museums Nyiregyhaza), Nyiregyhaza, 1997.
Andreeescu, Mirea, Apope 2003 R. R. Andreescu, P. Mirea, Apope, Cultura n vestul Munteniei.
Bader 1978
Bader 2011
Bader, 1970
Bajusz, Tamba 1988
Bankus2004
Banner, Bona 1974
Banner, Bona, Marton 1957
Bazielich 1992
2009
Bejinariu 2003
Bejinariu, Lako1996
Berciu 1939
Berciu 1956
Berciu 1961
Bona 1957
Bona 1975
Boroffka 1994
Butculescu 2011
Cavruc (red.), 1998
1980
Csanyi, Tcirnoki 1992
Davidescu, Vulpe 2010
de In jud. Teleorman, arheologice 12, 2003, 71-87.
T. Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Transilvaniei. Cultura
1978.
T. Bader, Grossgrnbhiigel von Aurit!Aranyosmeggyes, Bez. Satu Mare,
n S. Berecki, R. E. Nemeth, B. Rezi (ed.}, Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian
Basin. Proceedings of the Intemational Colloquium from Trgu 8-10 October 2010,
BiblMuseiMarisiensis IV,Trgu 2011, 189-212.
T. Bader, S. arheologice In de tip Otomani de In
Aurit, Materiale 9, 1970, 127-136.
l. Bajusz, D. Tamba, In topografta a zur
Topographie des ActaMusPor 12, 1988, 91-120.
M. Bankus, Der Freisinger Domberg und sein Umland. Untersuchungen zur priihistorisc/zen
Besiedlung, Freisinger Forschungen 1, Rahden/Westf., 2004.
Mittelbronzezeitliche Te/1-Siedlwzg bei Bekes, FAH, Budapest, 1974.
J. Banner, I. Bona, L. Marton, Die Ausgrabungen von L. Mar ton in T6szeg, ActaArchHung
10, 1957, 1-140.
M. Bazielich, Mladsza faza osady kultury luzyckiej na stanowisku Mogila 62, 62A, 62B w
Krakowie Nowej Hucie- ]ungere Phnse der Siedlung der Lausitzer Kultur auf der Fundstelle
Mogila 62, 62A, 62B in Krak6w-Nowa Huta, n S. Czopek (red.}, Ziemie polskie we wczesnej
epoce ielaza i ic/z powiqzania z innymi terenami, Materialy z konferencji- Rzeszow, 17-
20.09.1991, Rzeszow, 1992, 139-154.
D. S. I. Bejinariu, H. Pop, A. V. Matei, arheologice
preventive pe traseul ocolitoare a municipiului BiblMusPorolissensis X,
(2009).
1. Bejinariu, Noi descoperiri ale culturii Suciu de Sus din New discoveries to
the Suciu de Sus cu/ture from County, Marmatia 7/1, 2003, 65-81.
I. Bejinariu, E. Lako, Despre sondajul arheologic de la Cehei punctul Misig (1987)- Few
Words about the Digging Campaigns from Cehei- "Misig" Point (1987), ActaMusPor 20,
1996, 11-33.
D. Berciu, Arheologia a Olteniei, Craiova, 1939.
D. Berciu, descoperiri arheologice in regiunea Materiale 2, 1956,
493-562.
D. Berciu, la problemele neoliticului n Romnia n lumina noilor
1961.
I. Bona, Die Funde von T6szeg 1876-1907, n J. Banner, I. Bona, L. Marton, Die
Ausgrnbungen von L. Marton in T6szeg II, ActaArchHung 9, 1957,87-140.
I. Bona, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre Beziehungen, ArchHung
S.N. IL, Budapest, 1975.
N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrng zur Elforschung der Bronzezeit in
Siidosteuropa I-II, UPA 19, Bonn, 1994.
D. C. Butculescu, Calonftrescu republicatn Buletinul
Muzeului Teleorman Seria Arheologie 3, 2011,81-102 (ed. D. Mandescu).
V. Cavruc (red.), Repertoriul arheologic al Covasna, Sfntu Gheorghe, 1998.
N. la istoria tracilor din nord-vestul Romniei. Wietenberg
de la Oradea, 1980.
M. Csanyi, J. Tcirnoki, Katalog der ausgestellten Funde, n W. Meier-Arendt
(ed.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss
(Ausstellungskatalog), Frankfurt a. M., 1992.
M. Davidescu, A. Vulpe, Necropola de de la Hinova, jud. - Ln
necropole d'incim?ration de Hinova, dep. de Drobeta 20,2010, 117-179.
115
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Oemeterova 1984
Oietrich 2010
Oietrich, Oietrich 2011
Falkenstein 1998
Fischl2006
Fischl, Kiss, Kulcsar 2001a
Fischl, Kiss, Kulcsar 2001b
Oemeterova, lnfluence de la culture de Suciu de Sus dans la plai ne de la Slovaquie Orientale,
SlovArch 32, 1984, 11-74.
L. Oietrich, "Du bist, was du ifit". Zu den Kochsitten der Wietenberg-zmd der Noua-Kultur,
Marisia 30, 2010, 25-40.
L. Oietrich, O. Oietrich, Wietenberg ohne Mykene ? Gedanken zu Herkunft und Bedeutung
der Kermnikverzierung der Wietenberg-Keramik, PZ 86, 2011, 67-84.
F. Falkenstein, Die Siedlungsgeschichte des Titeler Plateaus, PAS 14, Kiel, 1998.
K. P. Fischl, bronzkori Tell-telep - Bronzezeitliche Tell-Siedlung in
BAZmRegEml 4, Miskolc, 2006.
K. P. Fischl, V. Kiss, G. Kulcsar, A hordozhat6 tz1zhelyek haSZJullata a Krirpat-medenceben
l. bronzkor - The Use of Portable Stoves in the Carpathian Basin l. The Middle
Bronze Age, n J. Oani, Zs. Hajdu, E. Gy. Nagy, L. Selmeczi (red.), MQMOr. 1. "Fiatal
Oskoros Kutat6k" l. Debrecen, 1997. november 10-13.,
Oebrecen, 2001, 163-193.
K. Fischl, V. Kiss, G. Kulcsar, Beitriige zum Gebrauch der tragbaren Feuerherde (Pyraunoi)
im Karpatenbecken Il n C. Kacs6 (ed.), Der nordkarpatische
Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, 2001,
125-156.
Florescu 1991 A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din Romnia. necropole,
BiblThracologica 1, 1991.
Furmanek, Veliacik, Vladar 1999 V. Furmanek, L. Veliacik, J. Vladar, Die Bronzezeit im slowakischen Raum, PAS 15,
Rahden/Westf., 1999.
Gasaj 2002
Gogltan 1995
Gogltan 2001
Gogltan, Isac 1995
Graudonis 1967
Gucsi 2001
Hampel 1886, 1892, 1896
Hansen 2004
Hansen 2010
Hored t 1968a
Hored t 1968b
Hundt 1964
Isac, Roman (ed.) 2006
lstvanovits 1997
lvanciuc C. 1990
116
O. Gasaj, Osady warowne i i.ycie gospodarcze, n J. Gancarski (red.), Mykenami a
Baltykiem. Kultura Otommzi-Fiizesabony (catalog de Krosno-Warszawa, 2002,
21-51.
F. Gogltan, Die friihe Bronzezeit im Siidwesten Stand der Forschung, Thraco-
Oacica 16, 1995, 55-79.
F. Gogltan, The settlement and some problems concerning the Late Bronze Age in
the Center and Northern Transylvania, n C. Kacs6 (ed.), Der nordkarpatische Raum in der
Bronzezeit. Symposium Baia Mare 7.-10. Oktober 1998, BiblMarmatia 1, 2001, 191-214.
F. Gogltan, A. Isac, Die Siedlung von ([), EphNapocensis 5,
1995,5-26.
J. Graudonis, Latvia in the Late Bronze and Early lron Age (end of2"d millenium B.C. to 1'
1
century A.D.), Riga, 1967.
L. Gucsi, A bronzkori specitilis htizikertimiak haszmilatanak kerdese - The Question of
the Use of the Special Domestic Pottery in the Bronze Age, n J. Oani, Zs. Hajdu, E. Gy.
Nagy, L. Selmeczi (red.), MQMOr. 1. "Fiatal Oskoros Kutat6k" l.
Debrecen, 1997. november 10-13., Oebrecen, 2001, 195-198.
J. Hampel, A bronzkor emh!kei Magyarhonban, 1-Ill, Budapest, 1886, 1892, 1896.
S. Hansen, A. Oragoman, J. Gorsdorf, F. Klimscha, S. A. Reingruber,
Bericht iiber die Ausgrabungen in der kupferzeitlichen Tellsiedlung Gorgan bei
Pietrele in Muntenien, Rumiinien, im Jahre 2002, EA 10, 2004, 1-53.
S. Hansen, M. A. Reingruber, I. Gatsov, M. Kay, P. Nedelcheva, O. Nowacki,
A. Ri.ipke, J. Wahl, J. Wunderlich, Pietrele, Gorgana". Bericht iiber die
Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuclumgen im Sommer 2009, EA 16, 2010,
43-96.
K. Horedt, Die Kupferzeit in Transsilvanien, Apulum 7, 1968, 103-116.
K. Horedt, Problemele ceramicii din perioada Bronzului evoluat n Transilvania- Probleme
der jiingerbronzezeitlichen Keramik in Transsilvanien, StComSibiu 13, 1967, 137-156.
H.-J. Hundt, Katalog Straubing Il. Die Funde der und der Umenfelderkultur,
Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte 19, Kallmiinz/Opf., 1964.
A. Isac, C.-A. Roman (ed.), Lychnus el Lampas. Exhibition Catalogue, Cluj-Napoca, 2006.
E. Istvanovits, Nyiregyhtiza- Manda-bokor, n P. Raczky, T. Kovacs, A. Anders (red.),
Paths into tlze Past. Rescue Excavations on the M3 Motorway, Budapest, 1997, 75-80.
C. Ivanciuc, Date privind cultura Suciu de Sus n N-V dep. SympThracologica
8, Satu Mare-Carei, 1990, 116-117.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lvanciuc T. 1999
Jaidi:ewski 1981
Kacs61971
Kacs61975
Kacs61980
Kacs61987
Kacs61990
Kacs61993
Kacs61994
Kacs61995
Kacs61999a
Kacs61999b
Kacs61999c
Kacs6 2003
Kacs6 2004a
Kacs6 2004b
Kacs6 2004c
Kacs6 2005a
Kacs6 2005b
Kacs6 2006
Kacs6 2007a
T. Ivanciuc, Noi dovezi privind locuirea n protoistorie- New Discoveries
conceming the Habitat of n de istorie
IV, Cluj-Napoca, 1999, 16-22.
K. Jazdi:ewski, Uber sogenannte Sieb- und aus Mitteleuropa, n
zur Ur- und Friihgeschichte I, AFSB Beiheft 16, 1981, 325-354.
C. Kacs6, Unele cu privire la geneza ceramicii din necropola de
la - Quelques considerations concernant la genese de la ceramique de la necropole
tumulaire de Marmatia 2, 1971, 36-54.
C. Kacs6, Contributions iz la connaissance de la n1lture de Suciu de Sus a la lumiere des
recherches faites a Dacia N.S. 19, 1975, 45-68.
C. Kacs6, Descoperiri din epoca bronzului n Depresiunea - Entdeckungen der
Bronzezeit in der ActaMusPor 4, 1980,38-46.
C. Kacs6, zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der Suciu de
Sus-Kultur, Dacia N.S. 31,1987,51-75.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Libotin - zur Kenntnis der im Norden Transsilvaniens. Die
Ausgrabungen in Libotin, Thraco-Dacica 11, 1990, 79-98.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Suciu de Sus zur Kenntnis der im Norden
Transsilvaniens. Die Ausgrabungen in Suciu de Sus und 7,
1993, 29-49.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Trgului" - zur Kenntnis der Spiitbronzezeit im Norden
Transsilvaniens. Die Ausgrabungen in Trgului", Crisia 24, 1994, 9-21.
C. Kacs6, Lazuri, jud. Sa tu Mare. I. Locuirea din epoca bronzului, CronCercArh Campania
1994, Cluj-Napoca, 1995, 50-51.
C. Kacs6, Neue Daten zur ersten Phase der Suciu de Sus-Kultur, n N. Boroffka, T.
Soroceanu (ed.), Transsilvanica. Archiiologische Untersuchungen wr ii/teren Geschichte
des Mitteleuropa. Gedekschrift fiir Kurt Horedt, Internationale
Studia Honoraria 7, Rahden/Westf., 1999,91-106.
C. Kacs6, Date noi cu privire la preistoria Neue Daten zur Vorgeschichte
in der Angustia 4, 1999, 55-70.
C. Kacs6, Die Endphase der Otomani-Kultur und die darauffolgende kulturelle Entwicklung
im Nordwesten Rumiiniens, n J. Gancarski (red.), Kultura Otomani-Fiizesabony- rozwj,
chronologia, gospodarska. Materialy z konferencji archeologicznej Dukla, 27-28. 11. 1997,
Krosno, 1999,85-112.
C. Kacs6, Noi descoperiri Suciu de Sus n nordul Transilvaniei - Neue Suciu de
Sus- und im Norden Siebenbiirgens, Marmatia 7/1, 2003, 105-182.
C. Kacs6, la topografia a zur
Topographie des Bezirks ActaMusPor 26, 2004, 77-87.
C. Kacs6, Zu den Problemen der Suciu de Sus-Kultur in Siebenbiirgen, n J. Batora, V.
Furmanek, L. Veliacik (ed.), Einjliisse und Kontakte alteuropiiischer Kulturen. Festschrift
fiir JozefVladar, ASM 6, Nitra, 2004, 327-340.
C. Kacs6, arheologice, Muzeale 1, Baia Mare, 2004.
C. Kacs6, la Bronzului trziu din nordul Transilvaniei.
de la Bicaz-Igoaie- zur Kenntnis der im norden Transsilvaniens. Die
Ausgrabungen in Bicaz-Igoaie, 19, 2005, 51-70.
C. Kacs6, Descoperiri arheologice pre- protoistorice la Baia Mare - Vor- und
friihgeschichtliche Funde in Baia Mare, Marmatia 8/1, 2005, 153-181.
C. Kacs6, Noi date cu privire la descoperirile din epoca bronwlui de Ia -
Neue Daten beziiglich der bronzezeitlichen Funde van 20,
2006, 79-102.
C. Kacso, "Importuri" Suciu de Sus n culturile epocii bronzului din Transilvania- Suciu
de Sus "Importe" in den bronzezeitlichen Kulturen Transsilvaniens, 21/1,
2007, 43-62.
117
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Kacs6 2007b
Kacs6 2008
Kacs6 2009
C. Kacs6, Hallstattzeitliche Funde in der Maramuresch, VychPravek 8, 2007, 161-188.
C. Kacs6, la ceramicii de tip Suciu de Sus- zum
der Keramik vom Typus Suciu de Sus, 22, 2008, 9-27.
C. Kacs6, Descoperirile din epoca bronzului de la - Bronzezeitliche Funde in
Marmatia 9, 2009, 59-100.
Kacs6 20lla C. Kacs6, Die Hiigelnekropole van Eine zusammenfassende Einleitung, n S.
Berecki, R. E. Nemeth, B. Rezi (ed.), Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian
Basin. Proceedings of the International Colloquium from Tfirgu 8-10 October 2010,
BiblMuseiMarisiensis IV,Trgu 2011, 213-243.
Kacs6 2011b C. Kacs6, Repertoriul arheologic al voi. I-II, BiblMarmatia 3, Baia
Mare, 2011.
Kacs6, Metzner-Nebelsick, Nebelsick 2011 C. Kacs6, C. Metzner-Nebelsick, L. D. Nebelsick, New Work at the Late
Bronze Age Tumulus Cemetery of in Romania, n E. Borgna, S. Miiller Celka (ed.),
Ancestral Landscapes: Burial Mounds i11 the Copper and Bronze Ages (Central and Eastern
Europe-Balkans-Adriatic-Aegean, 4'h-2"J millenium BC, TMO 61, Maison de !'Orient et de
la Mediterranee, Lyon, 2011, 341-354.
Kalicz 1960 N. Kalicz, A kesiibronzkori felsiisziicsi csoport leletei es kronol6giai helyzete- Funde und
chronologische Situation der Felsiisziics-Gruppe der ArchErt 87, 1960, 3-15.
Kalicz 1968 N. Kalicz, Die Friihbronzezeit in Nordost-Ungarn, ArchHung S.N. XLV, Budapest, 1968.
Kaminska 2010 t. Kaminska, Cicarovce - Ve/'ka Mol'va. Vyskum polykultzlrneho sidliska, Archaeologica
Slovaca Monographiae Catalogi XIII, Nitra, 2010.
Kemenczei 1981 T. Kemenczei, Das von Als6berecki, Fo!Arch 32, 1981,
69-94.
Kenner 1860
Kobal' 1997
Kobal' 2006
Kobc\.ly 2011
Ko6s 2003
Korek 1958
Kovacs 1984a
Kovacs 1984b
Laszl61994
2011
Marinescu-Blcu 1974
Marosi 1930
118
F. Kenner, zu einer Chronik der Funde in der
Monographie (1856-1858), Wien, 1860.
J. Kobal', Preliminary report an the results of archaeological research an the multi-level fortified
settlement of "Chitattia" (near Solotvino/Aknaszlatina, Transcarpathian region, Ukraine) by
the Expedition of the Transcarpathian Museum of Local History, EvkNyiregyhaza 37-38,
1995-96 (1997), 115-151.
]. Kobal', Tivodor Lehoczky. Seiten seines Lebens und der n J. Kobal' (ed.),
Bronzezeitliche Depoifunde- Problem der Interpretation. Materialien der Festkonferenz for
Tivodor Lehoczki; zum 175. Geburtstag. Ushhorod, 5.-6. Oktober 2005, Uzgorod, 2006,
9-26.
J. Kobaly, A felsiisziicsi kultura kutattistinak kezdetei Ktirpataljtin - Die der
Forschung zur Kultur van Felsiisziics in Transkarpatien, n M. Fekete (ed.), "eleitiil fogva."
Regesztantirember. A 75 eves Makkay Jnos SPECIMINA NOV A Suppl. 11/
Vivarium Fontium, Tom. 6, Pecs, 2011,231-246.
J. Ko6s, U/Jer die Chronologie der der Mittelbro11zezeit (Fiizesabony-Kultur) in
Nordostungarn, n C. Kacs6 (ed.) Bronzezeitliclze Kulturerscheinungen im karpatischen
Raum. Die Bezie/wngen zu den benach/Jarten Gebieten. Ehrensymposium for Alexandru
Vulpe zum 70. Geburtstag, Baia Mare 10.-13. Oktober 2001, Bib!Marmatia 2, Baia Mare,
2003, 301-326.
J. Korek, Lebii-halmi sattis 1950-ben- The Excavation at Lebiihalom in 1950, ArchErt, 85,
1958, 132-155.
T. Kovacs, Vatya-Kultur, nt\. Tasic (ed.), Kulturender Friihbronzezeit des Karpatenbeckens
und Nordbalkans, Beograd, 1984, 217-233.
T. Kovacs, Fiizesabony-Kultur, n Tasic (ed.), Kulturen der Friihbronzezeit des
Karpatenbeckens und Nordbalkans, Beograd, 1984, 235-256.
A. Laszl6, nceputurile epocii fterului la est de Bib!Thrac 6, 1994.
S. epocii bronzului nceputul epocii fterului n sud-vestul Romniei,
Craiova, 2011.
S. Marinescu-Blcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul Romniei, Bib!Arh 22,
1974.
A. Marosi, A ptikozdvri iistelep- Die urzeitliche Sied/ung zu Ptikozdvtir, ArchErt 44, 1930,
53-73, 280-281.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Marta 2004
L. Marta, Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Ha/meu -A
Middle Bronze Age Dwelling discovered at Ha/meu, StComSatu Mare 17-21/1,2000-2004,
39-46.
Marta 2005 L. Marta, Der bronzene Nadeldepotfimd van Petea, Kr. Satu Mare, nT. Soroceanu (ed.),
Brozefimde aus II. zur und Deutung bronze- und
Metallfunde in Zusammenhang, Seria
Historica 11, Cluj-Napoca, 2005, 75-94.
Marta 2008 L. Marta, Groapa 154 a din epoca bronzului de la Lazuri. Depunere de obiecte aflate
n cu producerea berii preistorice ? - Pit 154 from the Bronze Age settlement in
Lazuri. Objects depasiti an related to the making of preistoric beer ?, StComSatu Mare 23-
24/1, 2006-2007 (2008), 111-129.
Marta 2009 L. Marta, The Late Bronze Age Settlements ofPetea-Csengersima, Satu Mare, 2009.
Marta 2010 L. Marta, D. V. Sana, I. Bejinariu, L. Nagy M., E. Berendi, The Late Bronze Age Settlement
ofNyiregyhtiza-Oros "Ur Csere", Satu Mare, 2010.
Mthe 1988 M. Sz. Mathe, Bronze Age tells in the Beretty6 valley, n Bronze Age tel! settlements of the
Creat Hungarian Plain I, IPH 1, Budapest, 1988, 27-122.
Metzner-Nebelsick, Kacso, Nebelsick 2010 C. Metzner-Nebelsick, C. Kacs6, L. Nebelsick, A Bronze Age ritual structure
on the edge of the Carpathian Basin, n L. Marta (ed.), Amurgul mileniului II a. Chr. n
Cmpia Tisei Transilvania, StComSatu Mare 26/l, 2010, 219-233.
Milleker 1899 B. Milleker, Vattinai leletek a verseczi muzeumban, ArchErt 19, 1899, 150-182.
Milleker 1906 B. Milleker, Delmagyarorsztig regisegleletei a lwnfoglaltis elotti idokbOI, III. resz 1. fele,
Temesvar, 1906.
Mirossayova 1994 E. Mirossayova, Sidlisko z neskorej doby ha!Statskej v Cecejovciach, SlovArch 42, 1994,
37-68.
Moscalu 1976
Mozsolics 1960
Nagy 2005
Nagy 2007
Nagy, Scholtz 2009
Nemeti 1978
Nemeti 1990
Nemeti 2010
Nemeti, Molnar 2008
Nemoianu 1979
Nemoianu, Todinca 1981
Nestor 1933
Neugebauer 1980
Olexa 2003
Petre-Govora 1983
1953
E. Moscalu, Die friihhallstattzeitlichen van Meri (Gem. Vedea, Kr. Teleorman),
Thraco-Dacica, 1976, 77-86.
A. Mozsolics, Der Tumulus van Nyirkarnsz-Gyulahtiza, ActaArchHung 12,1960,113-123.
M. Nagy, Keso bronzkori telepiilfs Nyirlugos hattirtiban Siedlung in
der Gemarkung van Nyirlugos, EvkNyiregyhaza 47, 2005, 63-105.
M. Nagy, Keso bronzkori telepiilesreszlet Nyiregyhtiztin- Siedlungsteil
in Nyiregyluiza, EvkNyiregyhaza 49, 2007, 121-154.
M. L. Nagy, R. Scholtz, A keso bronzkori Felsoszocs-kultura telepiilese 6r-6ri-tag
lelohelyen, n S. Berecki, Rita E. Nemeth, B. Rezi (ed.), Bronze Age Communities in the
Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Trgu 24-26
October 2008, Cluj-Napoca, 2009, 223-258.
I. Nemeti, Descoperiri de la epocii bronzului n zona Careiului- Decouvertes de la
fin de l'epoque de bronze aux environs de Carei, SCIV A 29, 1978, 99-122.
l. Nemeti, la epocii bronzului din nord-vestul Romniei-
zur Erforschung der in SCIV A 41, 1990, 19-54.
J. Nemeti, Rtullui Veres (Veres-ret). The Late Bronze Age settlement, n L. Marta
(ed.), Amurgul mileniului II a. Chr. n Cmpia Tisei Transilvania, StComSatu Mare
26/1, 2010, 265-316.
J. Nemeti, Zs. Molnar, A tell-telepek fejlodese es vege a nagyktirolyi-sikstigon es az Er
Sapientia Ki:inyvek 48, Kolozsvar, 2008.
L. Nemoianu, Sondajul arheologic de la Materiale 13,
Oradea, 1979,133-134.
L. Nemoianu, Gh. Todinca, arheologic jud. CercArh 4,
1981, 66-69.
I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in 22.BerRGK, 1933, 11-181.
J.-W. Neugebauer, Eine Ansiedlung der Wtefovkultur bei Poysbrunn in
18, 1979 (1980), 187-214.
L. Olexa, Nizna Mysl'a. Osada a pohrebisko z doby bronzovej, MAS 7, Kosice.
Gh. I. Petre-Govora, Un orizont hallstattian timpuriu n nord-estul Olteniei - Ein
friihhallstattzeitliches Horizont in Nordostoltenien, Thraco-Dacica 4, 1983, 89-95.
M. dela Stoicani, Materiale 1, 1953, 13-155.
119
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pleinerov, Hrala 1988
Podborsky 1993
Pop 2003
Pop 2009
Pop 2010
Popa 1969
Popa 1970
Popa, Kacs6 1974
Popescu 1925
Popescu 1944
PopoviC 1998
Popovich 2002
Rageth 1974
2008
Romsauer 2003
Roska 1912
Roska 1941
Roska 1942
Schalk 1979
Schalk 1981
Smimova 1974
Soroceanu 1991
Spacek 2004
Steiner 2000
Strakosov 2003
Szathmri 2002
Szathrmiri 2009
Szekely 1967
120
I. Pleinerov, J. Hrala, BreZ:no - osada lidu knoviske kultury v severozapadnich Cechach,
1988.
V. Podborsky Praveke dejiny Moravy, Bmo, 1993.
D. Pop, din epoca bronzului de la - The Bronze
Age settlement from County, Marmatia 7/1, 2003, 83-104.
D. Pop, The Middle Bronze Age Settlement oJPetea-Csengersima, Satu Mare, 2009.
D. Pop, The Bronze Age Settlement at "Mociar", County, n N.
Bolohan, F. F. A. Tencariu (ed.), Signa Praehistorica. Studia in honorem magistri
Attila Laszl6 septuagesimo anno, Seria Honoraria 9, 2010, 283-319.
R. Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969.
R. Popa, n veacul al XW-lea, Bibllst 25, 1970.
R. Popa, C. Kacs6, arheologice la Recherches archeologiques
a SCIVA 25, 1974, 561-578.
D. Popescu, Fouilles de Dacia 2, 1925, 304-344.
D. Popescu, Die friihe und mittlere Bronzezeit in Siebenbiirgen, BiblMNA 2,
1944.
P. Popovic, Problem of cult features in the Late Bronze Age at Konopiste, n Die Kulturen
der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (22.-
24. November 1997, Kommission fur die Erforschung der
Region des Eisernen Tores. Abteilung II, Bukarest, 1998, 147-153.
I. Popov_ich, A multilevel settlement at village Baranincy!Baranya in the Transcarpathian
Region, EvkNyiregyhaza 44, 2002, 57-93.
J. Rageth, Der Lago di Ledro in Trentino und seine Beziehungen zu den alpinen und
Kulturen, 55.BerRGK, 1974, 73-259.
E. Prima a fierului pe cursul rului 2008.
P. Romsauer, nvpa:vvoL (Pyraunoi). Prenosne piecky a podstm,ce z doby bronzovej a doby
zeleznej, Nitra, 2003.
M. Roska, Asattis a pecska-szemlaki hattirban /eva Nagy Stinczon - Fouilles executees au
Nagy Stincz dans la commune de ?ecska-Szemlak, Dolgozatok 1912,1-73.
M. Roska, A Torma Zs6fia-gyiijtemeny az Erde/yi Nemzeti MLizeum Erem es Regisegttiraban
- Die Sammlung Zs6fta van Torma in der numismatisch-archaeologischen Abteilung des
Siebenbiirgischen Nationalmuseums, Kolozsvr, 1941.
M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma. I. Oskor, Kolozsvar, 1942.
E. Schalk, Fundmaterial aus Toszeg im Naturhistorischen Museum in Wien, MAGW 109,
1979,131-146.
E. Schalk, Die friihbronzezeit/iche Tellsiedlung bei T6szeg, Ostungarn, mit Fundmaterial
aus der Sammlzmg Groningen (Niederlande) und Cambridge (Grofibritannien), Dacia N.S.
25, 1981, 63-129.
G. I. Smirnova, Complexele de tip Gava-Holihrady - o comunitate -
na.\1Jli11HUKU [aiJa-ro.Aulpaobl edUHaJ! Ky.\JJmypHo-ucmopu'ieCKGJ! o6U!HOCm!J, SCIVA, 25,
1974, 359-380.
T. Soroceanu, Studien zur Internationale 7, Buch am
Erlbach, 1991.
J. Spacek, Z dtivne minulosti Celtikovic a jejich okolf- Ancient history of Celtikovice and its
vicinity, n 100 let Mestkelw Muzea v Celakovich, Celkovice, 2004, 145-200.
P. Steiner, Zbery a ntihodne ntilezy v okrese Nove Ztimky- Lesefunde und Zufallsfunde im
Bezirk Nave Ztimky, AVANS 1998, Nitra, 2000, 171-172,295.
I. Strakosova, Osfdlenie Humenneho a okolia v dobe bronzej- Settlement in Humenne and
its Environs in the Bronze Age, n J. Gancarski (red.), Epoka brqzu i wczesna epoka zelaza
w Karpatach polskich. Materialy z konferencji, Krosno, 2003, 437-447.
I. Szathmri, A bronzkor, n T. Kovacs (red.), A Magyar Nemzeti Mzlzeum regeszeti
kitillittisanak vezetoje. Kr. e. 400 000-Kr. u. 804, 2002, 47-66.
I. Szathrnari, Megjegyzesek a bronzkori /uiztartdsok edenykeszleter6l - Anmerkungen zur
Geftisseensembles bronzezeitlicher Haushalten, Tisicum 19, 2009, 295-307.
Z. Szekely, la studiul culturii Precucuteni n valea Gitului - zum
Studium der Vorcucuteni-Kultur im Alttal, Culegere de Studii I,
1967, 75-84.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Szekely Zs. 2000
20lla
20llb
Tihelka 1960
Tocik 1962
ToCik 1978
Tocik 1981
Tompa 1937
T6th, Marta 2005
Vasiliev 2002
Virag, Figler 2007
Vizdal1972
Vladar 1966
Vladar 1972
Vladar 1978
Vlcek, Hajek 1963
Willvonseder 1932
Wosinszky 1889
Wosinszky 1896
W osinszky 1904
Zatlukal, Zatlukal1937
EaAarypH 2001
Ko6aJI'b 1992
Ko6aA'b 2005
Ko6aAh 2009
Ko6aAb 2011
Zs. Szekely, necropola culturii Otomani de la Pir Satu Mare) - The
settlements and the cemetery of the Otomani cu/ture from Pir (Satu Mare county), Thraco-
Dacica 21, 2000, 103-146.
C. E. de la Noi
Materiale NS 7, 2011, 25-50.
C. E. O de la Verbicioara, Peuce SN 9, 2011, 347-358.
K. Tihelka, Moravsky vetefovsky typ - Der Vftefov (Wieterschauer) Typus,
PamArch 51, 1960, 27-135
A. Toak, NtUez mad'arovskoj keramiky v Budmeriach - Keramik-Fund der Mad'arovce-
Ku/tur in Budmericel, StZ AUSAV 9, 1962, 81-98.
A. Tocik, Nitrimzsky Hnidok-Zameeek, Bez. Nove Zamky. Bronzezeitliche befestigte
Ansiedlung der Mad'arovce Kultur II, MatArchSlov III, Nitra, 1978.
A. Tocik, Ma/e Kosihy. Osada zo starsej doby bronzovej, MatArchSlov IV, Nitra, 1981.
F. Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912-1936,24./25. BerRGK, 1934-
35 (1937), 27-114.
K. T6th, L. Marta, Geftifldepot der Felsoszocs/Suciu de Sus-Kultur in Nyfrmada-Valyogveto,
EvkNyregyhaza47,2005, 107-143.
V. Vasiliev, Locuirea din epoca bronzului, n V. Vasiliev, A. Rustoiu, E. A. Balaguri, C.
Cosma, Solotvino - "Cetate" (Ucraina din epoca bronzului, a
doua a fierului din evul mediu timpuriu, BiblThracologica XXXIII, Cluj-Napoca,
2002, 29-45.
Zs. M. Virag, A. Figler, Data on the settlement history of the Late Lengyel period of
Transdmwbia on the basis of two sites from Kisalfold (Smal Hungarian Plain) (A preliminary
evaluation of the sites Gyor-Szabadretdomb and Mosonszentmikl6s-Palmajor), n J. P.
Kozlowski, P. Raczky (ed.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late
Neolithic in Central Europe, Krak6w, 2007, 345-364.
J. Vizdal, Erste bildliche Darstellung eines Wagens vom Ende der mittleren
Bronzezeit in der Slowakei, SlovArch 20, 1972, 223-231.
J. Vladar, Starsia doby bronzovej, n Pravek vychodneho Slovenskn, Mala monografia
rychodneho Slovenska, VIII/1, Kosice, 1966,97-111.
J. Vladar, Predbezna spniva o systematickom vyskunze opevnenelzo sfdliska Otonzanskej
kultzlry v Spisskonz Stvrtku- Vorbericht iiber die systematische Ausgrabung der befestigten
Siedlzmg der Otomani-Kultur in Spissk!f Stvrtok, ArchRozh 24/1, 1972, 18-25, 101-104.
J. Vladar, Umenie dcivnovekeho Spisa, Bratislava, 1978.
E. Vlcek, L. Hajek, A ritual well an the Jind of an Early Bronze Age iron dagger at Ganovce
near Poprad (Czechoslovakia), n A Pedro Bosch-Ginzpera en el septuagesinzo aniversario de
su nascimento, Mcxico, 1963, 427-439.
K. Willvonseder, Zur Verwendung der urzeitlichen "Siebgeftifle", MAGW 62, 1932, 217-
222.
M. Wosinsky, A ostclep (Tolna nzegyeben), ArchErt 9, 1889, 34-44.
M. Wosinszky, Tolnavarnzcgye az 6skort61 a honfoglalasig, Budapest, 1896.
M. Wosinszky, Az oskor nzeszbetetes diszftesii agyagnzzlvessege, Budapest, 1904.
J. Zatlukal, E. Zatlukal, Adatok Podkarpatszka Rus praehistoriajakoz, Mukacevo, 1937.
E. EaAarypH, Hace.ACHUe 8CJ1XHelO nomUCbJI 8 Jnoxy 6pOH3bl, Y)l(ropo,ll,, 2001.
M. B. Ko6aAn,AeJI.Ki peJyA"bmami oxopoHHZIX oocAio)f(eH"b no6_uuy c. Koacooe EepeziBC"!JKOlO
paiioHy 3aKapnamc1JKoi" o6,\acmi, ApHeoAorii.J:Hi ,II,OCAi,ll,)l<eHH.H npoBe,ll,eHi Ha TepHTOpi"i
YKpa"iHH npoTaroM 80-yx pm<iB ,11,ep)l(aBHHMI1 opraHaMH oxopom1 naMJITOK Ta
My3eJIMI1 pecny6Ail<l1, K11"iB, 1992, 45-57.
M. Ko6aA'b, na.M'.i!mKU i)o6u 6poH3ll ce,\a KBacoaa, H33KM 7, 2005, 208-224.
M. Ko6aAh, 3aKapamm.il8 enoxy 6poH3U (KopomKuii oz,\.ild KYAbmyp), n B. B. 0Tpow;eHKO
(red.), BJaf.\t038'.i!JKU KYAbnzyp enox 6poHJU i paHHbozo Ja.-\3a Ha nzepunzopii"
ma CxiiJHoi" Eaponu (36ipKa HayKoBux npazfv Ha nouwHy 11. I. KpyutcAvHlll{vKoi"), KH.iB-
JhBiB, 2009, 21-34.
M. B. Ko6aAh, Ky,\blnypn CnznHoeo (KopomKa xapaKmepucmuKa) H33KM 11, 2011, 195-
206.
121
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Kpyrne,lbHUUKa 1993
KpyrneAbHl1UKa 2002
TioryrnmiK 1958
11. KpyrneAhHHQKa, lfqmuHCbKo-/lazouiBCbK zpynn nnMilmoK, n M. EaHAiacbKl111, M.
Ko6a.Ab, J1. KpyrneAbHl1QKa, ,21,. DaBAiB, 1. nonOBl1'1, P. CyAl1K, M. <l>iAimyK, c.
lJoneK, ZQXbllin!OinClJKOlO nepiouy 6 Jte)Kllpi'l'li Bic.AU, Anicmpa i
1993, 158-239.
J1. KpyrneAbHHQKa, na_,1'JlmKn COAe6apiHHJl py6e)l(y pnHHboi" i cepeuHboi" 6poHJll 6
niBHi'tHo-cxiuHux Kapnnmnx, 3anl1CKl1 HayKoaoro ToaapHcraa iM. IIIeaT.J:eHKa, Jl.bBiB
244, 2002, 140-154.
<1>. M. DoryrnWIK, Apxeo.AoZi'IHi JHaxiuKu 6poHJoBow ma JtuiJHozo BiKy Ha 3axapnnmmi,
Y:>Kropo.J., 1958.
zur Kenntnis der Suciu de Sus-Keramik.
Die Funde aus der Maramuresch-Niederung
(Zusammenfassung)
In der Maramuresch-Niederung, eine geographische Einheit im Ohertheissgehiet, wurde eine
Menge von Suciu de Sus-Keramik, die auch typologisch analysiert werden kann, in den Siedlungen von
und Slatina-Cetate entdeckt, aher die keramischen Funde aus den Siedlungen
von CAP und Sighetu l, die meist der
gefunden wurden, sind ehenfalls relativ graB.
Es giht zwei Keramikkategarien: _g_,_ gut ader sehr gut gebrannt, Magerung mit Sand, sehr kleinen Steichen,
sehr selten auch mit zerstaBenen Scherhen; h. gut ader, seltener, schlecht gehrannt, Magerung mit
Steichen, am meisten kamhiniert mit zerstaBenen Scherhen.
Die in der Maramuresch-Niederung identifizierten Suciu de sind: (I), Schalen/
Schiisseln (Il), Tassen (III), Kriige (IV), mit bauchigem (V), mit hohem Hals und bauchigem
(VI), tragbare Ofen (VII), "Glutdeckel" (VIII), Deckel (IX). Jede Form wird durch mehrere Typen, Varianten
und Untervarianten vertreten, die gute Analagien in dem ganzen Verhreitungsgehiet der Kultur haben. Manche
dieser Farmen sind auch in dem Keramikrepertoire der anwesend.
Die Suciu de sind mit Besenstrich, in Ritz- und Kerhschnitttechnik geleisteten Motiven,
plastischen Motiven oder Kanneluren verziert. In der Maramuresch-Niederung wurde aher nur ein einziges
gefunden, das mit Kerhschnittmativen verziert ist. Es scheint, dass diese Technik in diesem Gehiet kaum
henutzt wurde und, ehenso wie in der Ostslawakei, die Feinkeramik in allen Etappen der Kultur hesanders mit
Ritzungen dekariert wurde.
122
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
......
N
UJ
cn
g
-,
....__
8
0
4
ocHA Suc.ATAC
3 < ..
-

. . .. "l:t-
______
Fig. 1. Harta X2- din epoca bronzului R. Popa) .
Abb. 1. Karte der Ortschaft XZ- bronzezeitliche Siedlung (nach R. Popa).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
124
o
,,
o .=::::1 11-==-'""

. -Suciu de Sus.
. Ceramica 'k
. l t'-Valea . de Sus-Kerami .
Pl. 1. Gm 1 Sucm
Taf. 1. ea'
.
6

\
\
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
\
\
\ . \15
....
Pl. 2. Suciu de Sus.
Taf. 2. Suciu de Sus-Keramik.
1 1
1/
\13
125
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
126
\ \11
--==--==---""
Pl. 3. Suciu de Sus.
Taf. 3. Suciu de Sus-Keramik.
6
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 4. Suciu de Sus.
Taf. 4. Suciu de Sus-Keramik.
127
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
128
1 1 7
8
Pl. 5. Valea Suciu de Sus.
Taf. 5. Valea Suciu de Sus-Keramik.
/;
-c
_C}
)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
\
\ 1
lj
1 /j

Son

Pl. 6. Suciu de Sus.
Taf. 6. Suciu de Sus-Keramik.
1 1
129
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Despre afirmatii recente privind cronologia de la Teleac
probleme de
Valentin VASILIEV
n ultimii cea 30 de ani m-am ocupat n mai multe studii de diferite probleme privind cronologia primei
epoci a fierului n Transilvania

publicnd monografie efectuate n


de la Teleac
2
, precum n cele de la Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu-Corabia

Un articol publicat
recent de H. Ciugudean
4
face reluarea unor aspecte referitoare la cronologia de la Teleac. Dar
n mod deosebit se impune pentru n acest articol (vezi p. 313 n. 6) se fac de
gravitate, n sensul pentru a-mi promova propriile opinii cronologice fi operat unele n textul
capitolului privind ceramica" (capitol redactat de H. Ciugudean n cadrul monografiei Teleac; vezi lucrarea
n n. 2, p. 78-101 ), aceste viznd n special momentul de dar nceputul sitului de la
Teleac.
Legat de lui H. Ciugudean se mai inti ntrebare: tot am operat
n capitolul redactat de el, cum de am tocmai partea lui inclusiv p.100 (la care face
referire n n. 6), unde, printre altele, se " .. .ntre orizontul cultural reprezentat de nivelul Teleac III
grupului scitic n Transilvania se interpun culturii Basarabi de la Aiud,
Chendu". deci de la nceput lui H. Ciugudean sunt total nejustificate. Dovada
o chiar publicate de el monografiei de la Teleac,
(subliniez !) atunci cnd nimeni nu-i putea interveni in text!
Astfel, ntr-un articol n 1994 (deci la trei ani monografia Teleac) intitulat (semnificativ!)
"Perioada Hallstatt A n centrul Transilvaniei"
5
, H. Ciugudean publica materiale descoperite n cinci
din zona (Aiud, Alba Iulia, Band, Cugir, Uioara de Jos; primele patru reprezentnd descoperiri
toate ncadrate n etapa Ha.A. ce H. Ciugudean chiar de la nceputul acestui articolr.:
... de la Teleac au contribuit... la definirea culturale n zona a Transilvaniei n
primul sfert al mileniului I .ChrY' Atragem nota la citatului trimite la monografia
Teleac, fapt ce (de la sine) H. Ciugudean era de acord cu ce scrisese anterior n capitolul din
monografie (p. 98), anume "nivelul I...poate fi plasat n Ha.B
1
". o prima nu s-a intervenit in
text. Mai departe n articol (p. 72, al.1) se "Cele mai timpurii Gava din Transilvaniei,
reprezentate prin nivelul I de la Teleac, par a fi precedate ... de ... grupuri culturale distincte, a dezvoltare
perioada Ha.A", din idee fiind n ultimul aliniat al unde se
din nou "Documentarea unor grupuri culturale a Ha.A n zona ... "
(p. 73). harta

unde descoperirile de tip Cugir-Band Ha.A, iar complexul


1 Vasiliev 1983, p. 33-55; Vasiliev 1986-1987, p. 64-80; Vasiliev 1988, p. 83-102; Vasiliev 1992, p. 19-26; Vasiliev
1994, p. 37-47. Pentru a nu prima nota, alte vor fi la locul potrivit.
2 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991.
3 Vasiliev 1995; pentru Ciceu-Corabia a se vedea Vasiliev, Gaiu 1980, p. 31-64, iar pentru Bozna, Vasiliev 1993, p. 43-67.
4 Ciugudean 2009, p. 313-336.
5 Ciugudean 1994, p. 59-73.
6 Ciugudean 1994, p. 59, r. 1-3.
7 Ciugudean 1994, p. 69, fig. 7.
Valentin VASIUEV
Cluj-Napoca
Revista XXV/2011, pp. 130-138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de tip Gva este plasat anul 1000 .Chr.) n Ha.B, total gratuite ale lui H. Ciugudean devin
absolut evidente, cu att mai mult cu ct n monografia Teleac debutul culturii Gva n aria este
plasat la Ha.A, nceputul Ha.B
8

Desigur, cele categoric incalificabile ale lui H. Ciugudean. cazul
n sine o ct mai punere la punct. deci la ani de la monografiei
Teleac, H. Ciugudean o lucrare, ce cuprinde o prezentare a depozitului de la Cugir
9

depozitul de la Cugir este datat n Ha.A, iar "nceputurile de tip Gva ... nu pot
fi plasate dect n perioada Ha.B ... cel mult perioadei Ha.A"
10
Dar la "cel mult
Ha.A" propria lucrare din 1994, unde Gva este anul1000 .Chr. (vezi n. 7), pe
cnd n tabelul cronologic al monografiei Teleac, pentru nceputul culturii Gva este avut n vedere
Ha.A? (vezi n. 8). Inadvertenta manipularea citatelor este deci mai mult dect n fine, n 2004,
H. din nou "l-a preocupat problema care pot perioadei Ha.A n
centrul Transilvaniei...care premerg de tip Gva n


Din cele oricine poate da seama monografiei Teleac, H. Ciugudean a fost
preocupat constant de publicarea unor materiale care, el, perioadea Ha.A" "premerg
de tip Gva". Deci sale din articolul publicat n 2009 (vezi n. 4), n care
i-am modificat punctele de vedere privind att nceputul culturii Gva n centrul Transilvaniei, ct referitor
la momentele de nceput ale de la Teleac sunt calomnii murdare, asemenea
despre colegi pe care le nainte de 1989.
nainte de a referi succint la alte cteva idei pe care le consider este instructiv de perceput
mai nti viziunea a lui H. Ciugudean despre cum transpare ea n
pasaje. Astfel, la nceputul unui capitol consacrat culturii Wietenberg "Pe
volumului de imaginea subite a unor culturi, ca urmare a unor ... sau
invazii, tinde fie n literatura de specialitate ... "
12
Nu mai continui citatul, dar remarc faptul
dovedindu-se foarte receptiv la idei "noi" ce apar continuu n (mai ales H. Ciugudean
o imagine profund istoria, din adncuri de exemple contrare.
ntr-un alt capitol din volum H. Ciugudean o idee total atunci cnd
n cadrul culturale din Ha.C cultura Basarabi "umple practic golul dintre complexului cu
grupului scitic n bazinul
13
Cum s-a produs acest gol umplut
apoi de cultura Basarabi mai ales, cum se golul cu viziunea din citatul anterior par nu-l
preocupe pe H. Ciugudean, cele "postulate" se exclud reciproc. deci un alt exemplu despre
temeinicia viabilitatea) lui H. Ciugudean
14

ce ne-am edificat asupra asupra sale privind
vedem (prin cteva exemple) cum succesiv propriile-i "descoperiri" cum manevreze
analogiile.
Pentru descoperirile de la se spune mai nti (n 1972) a fost cercetat un bordei Basarabi
(al profil se observa n peretele carierei) fragmentele ceramice Basarabi aflate pe ntreaga
a movilei bordeiul parte dintr-o Basarabi mai
15
apoi n punct
a (n 1976) de amploare, dar expres noi Basarabi cercetate
16

8 Vezi Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, tabelul cronologic de la p. 128.
9 Ciugudean 1997, p. 99-134.
10 Ciugudean 1997, p. 121, al. 2.
11 Ciugudean 2004, p. 179-185; pentru citat vezi p.181, al.2.
12 Vezi Ciugudean 1997, p. 65.
13 Ciugudean 1997, p. 135, al. 1.
14 Pentru idei multiple, contradictorii ele, vezi Ciugudean 1976, p. 20-21, unde mai nti i "se pare n Transilvania
cultura Basarabi nu cultura ... ", apoi apropierea mormntului (?) Basarabi de la lernut de
morminte scitice ar fi un indiciu se cu ele, sau faciesul Basarabi dispare la venirea etc.
presupunerile se exclud, dar pentru orice eventualitate ele sunt oferite "la
15 Ciugudean 1976, p .9.
16 Ciugudean 1978, p. 49-53; vezi fig. 3 unde este marcat doar locul bordeiului reperat n 1972.
131
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ulterior, n apar neconcordante att referitor la ct pentru data
celei de a doua
17
relevate aici sunt de subliniat aspecte: n
punctul respectiv nu nivel de locuire Basarabi, iar materialul ceramic, inclusiv Basarabi, este (fapt
afirmat n lucrarea la n. 16, p. 51, penultimul aliniat). Dealtfel, lipsa plan de pune
sub semnul caracterul de aici faptul la nu se poate vorbi de
o Basarabi (cum H. Ciugudean), ci de o locuire de cu
ce pentru concluzii credibile. nainte de orice comentariu vedem un alt exemplu de "cercetare"

Tot n 1972 face o la Teleac, despre care peretele rpei
ce s-a format prin adncirea a drumului ... s-a recoltat un bogat material ceramic de Hallstatt mijlociu"
16
recoltare de cioburi (n 1972), peretele rpei, H. Ciugudean o 19 ani mai
trziu (n capitolul din monografia Teleac), n (bordei ?)
19
, ulterior
doar n 1972"
20
, care 12 ani) devine
21
Deci, prin
succesive se ajunge de la cioburi recoltate- din -, la stadiul de din nou la
(sau i se atribuie ceramica (n 1972) este apoi ca
o forte a la Teleac a unor obiective n care, chipurile, ceramica Basarabi (vezi n.
19), sunt ilustrate doar trei fragmente
22
ca nu mai revin, aici pe
a imaginat apoi subfaza Teleac Illb cu locuire Basarabi, dar strat distinct, atribuind-o etapei
timpurii a culturii Basarabi
23

exemple sunt suficiente pentru a ilustra maniera n care analogiile,
ncadrarea timpurie a ceramicii Basarabi de la Teleac. Astfel, pentru un vas (Basarabi) din
locuinta 20 de la Teleac
24
drept analogie (pentru un vas de tip Gornea-Kalakaca din Banat, dar
unul din mormintul de la Chendu
25
Numai pentru dar n special pentru ornamente identice,
cele mai bune analogii apar n Banat, n faza a II-a, a culturii Basarabi
26
n cadru, inclusiv
cronologic Basarabi II) analogii un alt vas (Basarabi) de la Teleac, aflat n groapa din S
6
27
Tot
din groapa din S
6
provine un vas cu bru crestat
26
, de asemenea cu analogii n Basarabi II din
Banat
29
Deci, att ct periodizarea a culturii Basarabi, ceramica de acest tip de
la Teleac se n faza mijlocie a culturii.
Pentru a "dovedi" datarea timpurie a ceramicii Basarabi de la Teleac, H. Ciugudean citatele.
Astfel, el propunerea lui M. pentru plasarea nceputului fazei Teleac I la final de Ha.A
2
- nceput
de Ha.B
30
specifice faptul n paragraf (pe baza materialelor Gornea-Kalakaca din
1 .,.
nivelul Teleac II), M. aprecia se poate avea n vedere o mai pentru nivelul
17 RepAlba 1995, p. 21 (nr. 3) cu Ciugudean 1997, p. 137-138, nr. 2.
18 Ciugudean 1979, p. 79, fig. 12/4, 6 fig. 13 14. la prezentarea materialului nu apare termenul Basarabi,
iar pe fig. 13 14 nu se vede nimic.
19 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95, al. 4, n. 496.
20 Ciugudean 1997, p. 177, vezi figurii 5/1-2, 4.
21 Ciugudean 2009, p. 327, pl. VII/1-4.
22 Ciugudean 1997, p. 171,fig. 5/1-2,4; Ciugudean 2009, p. 327, pl. Vll/1-2, 4. Ct pe
ceramica n monografie ar exista vina i integral lui H. Ciugudean, care a
redactat capitolul respectiv, iar materialul se la Alba-Iulia.
23 Ciugudean 2009, p. 331.
24 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95 fig. 44/21.
25 Ibidem, p. 95 notele 503 504. Pentru vasul de tip Gornea-Kalakaca vezi 1981, p. 56, fig. 9/3. Pentru Chendu
vezi Vasiliev, Zrinyi 1987, p. 91-118
26 1993, pl. 82/9; 83/7, 9.
27 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, fig. 44/9. Pentru analogii din Banat, vezi 1993, pl. 83/2-3.
28 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, fig. 44/19.
29 1993, pl. 88/11 92/11
30 Ciugudean 2009, p. 313 (ultimele rnduri) n. 7.
132
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Teleac II, ... comparativ cu din Banat"
31
Interpretnd corect elemente precum zona
de origine, de tip Gornea- Kalakaca a culturii Basarabi, M. trage
deci concluzii de bun ceea ce nu-i cazul lui H. Ciugudean, care realitatea pentru
ideile preconcepute.
Din cele relatate pe baza a 18 fragmente ceramice Basarabi publicate

alte ilustrate
ulteriorJJ' H. Ciugudean deduce o locuire Basarabi la Teleac. n 1997 o interpreta ca umplnd golul
dintre complexul canelat grupului scitic n Transilvania (vezi n.13), iar n 2009 "acest orizont
ar putea fi desemnat ca subfaza Teleac IIIb"
34
Cei care-i cunosc bine opera, au observat din cteva fragmente
ceramice sau vase (descoperite incidental) H. Ciugudean a ncropirea mai multor grupuri culturale n
Ha.A. Acum faze. La Teleac, pe un infim de fragmente Basarabi (n raport cu enorma cantitate
de de tip Gava) el faza Teleac IIIb. Ct respectiv Teleac Ia
35
,
nainte de a o presupune H. Ciugudean trebuia interpreteze corect elementele pe care le nr.
29, inclusiv sub raport stratigrafic.
Desigur ar fi multe de discutat. Consider n acest context este mai o ntrebare: chiar crede
H. Ciugudean ceea ce "noua regrupare ... datare a depozitelor" (de bronzuri)3
5
durata
(secolele XI-IX .Chr.) a culturii de tip Gava din aria
Ct fundamentul al "schemei cronologice" imaginate
37
, doar faza "Fier
timpuriu Ia" are n presupusa Teleac IIIb! lui H. Ciugudean este
Dealtfel, n ultimele patru rnduri ale (vezi n. 37), pentru schemei propuse,
el trimite la viitoare! ncercnd promoveze ideile preconcepute, H. Ciugudean se celor
care teorii ce exprimau stadiul de acum un secol. cnd culturi noi,
bine conturate, nu ne mai putem cantona la precum orizontul, perioada sau cultura
eronate atribuite unor descoperiri din Transilvania (amintim doar Cernatu), sursa
erorilor cronologice de ansamblu.
n final Referitor la generalizarea culturii Gava din Transilvania am
de la nceput acest fenomen s-a produs n a doua jumatate a Ha.A?, argumentnd inclusiv pe analiza pieselor
de bronzJ" n monografia Teleac acest fenomen este plasat la Ha.A
2
- nceputul Ha.B
1
, iar nivelul
Teleac I pe parcursul Ha.B
1
39
Ulterior, pentru debutul nivelului Teleac I am Ha.A
2
- debutul
fazei Ha.B/
0

Ct privind amploarea, vigoarea prelungirea culturii Basarabi n Transilvania
(cel la venirea descoperirile contrariul. refer la necropola de la Uioara de Sus
41
precum la materialele din Ha.D publicate chiar de H. Ciugudean
42
, materiale care nu nimic Basarabi,
ci, n Ha.D, a ceramicii canelate. n acest context descoperirile de la
Chendu trebuie redatate, ele secolul al VII-lea .Chr.
31 1993, p. 191.
32 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 95-96, fig. 44.
33 Ciugudean 1997, p. 171, fig. 5; Ciugudean 2009, pl. VII.
34 Ciugudean 2009, p. 331.
35 Ibidem, p. 318.
36 Ciugudean 2009, p. 331-332.
37 Ibidem, p. 332.
38 Vasiliev 1983, p. 33-55, n special p. 53.
39 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, p. 128, tabloul cronologic.
40 Vasiliev 1995a, p. 96; Vasiliev 2004, p. 139; Vasiliev 2008, p. 32, n. 42.
41 Vasiliev 1999, p. 181-188.
42 Ciugudean 1997, p. 162-166.
133
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Uber einige neulich Aufgestellte behauptungen zur Chronologie
der Siedlung von Teleac und zu Grundlegenden ethischen Fragen
In den letzten ca. 30 Jahren befasste ich mich in mehreren Aufsatzen mit verschiedenen Fragen
zur Chronologie der ersten Eisenzeit im innerkarpatischen Siebenbiirgen
43
und in einer
Monographie die Ergebnisse der Forschungen in der befestigten Siedlung van Teleac
44
sowie in jenen van
Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu-Corabia und

Ein unlii.ngst van H. Ciugudean Aufsatz
46
erfordert die Wiederaufnahme einiger Aspekte zur Chronologie der Siedlung van Teleac. Besonders aber ist
eine Diskussion weil in diesem Aufsatz (siehe S. 313 und Anm. 6) besonders schwerwiegende
Behauptungen aufgestellt werden, die dahin zielen, dass ich, um meine eigenen chronologischen Ansichten
voranzubringen, "Veranderungen im Text des Kapitels iiber die Keramik durchgefiihrt" haben soll (Kapitel, das
van H. Ciugudean im Rahmen der Monographie van Teleac ausgearbeitet wurde; siehe die in Anm. 2, S. 78-101
zitierte Arbeit), wobei diese Veranderungen besonders den Endpunkt, aber auch den Anfang der Fundstelle
van Teleac betreffen.
Beziiglich der Andeutungen van H. Ciugudean erhebt sich zunachst folgende Frage: wenn ich schon
Veranderungen in dem van ihm geschriebenen Kapitel durchfiihrte, wieso liel) ich eben den Endteil
unverandert, einschliei)lich S. 100 (auf die er sich in der Anm. 6 bezieht), wo u. a. behauptet wird, dass " ...
sich zwischen dem Kulturhorizont, der vom Teleac III-Niveau gebildet wird, und dem Auftreten der skytischen
Gruppe in Siebenbiirgen, die Siedlungen der Basarabi-Kultur van Aiud, Chendu einfiigen".
Es geht also van Anfang an daraus hervor, dass die Andeutungen van H. Ciugudean ungerechtfertigt
sind. Den deutlichen, unmittelbaren Beweis bilden seine eigenen Arbeiten, die er nach dem Erscheinen der
Monographie der Siedlung van Teleac also (ich unterstreiche dies!) als niemand mehr in seinen
Text eingreifen konnte!
Sa H. Ciugudean in einem 1994 erschienenen Aufsatz (also drei Jahre nach der Teleac-
Monographie), den er (aufschlussreich!) "Die Hallstatt A-Zeit in Zentralsiebenbiirgen"
47
betitelte, Materialien,
die in ft.inf Ortschaften des erwahnten Gebietes entdeckt wurden (Ai ud, Alba Iulia, Band, Cugir, Uioara de Jos;
die ersten vier sind Zufallsfunde), die alle in die Ha.A-Phase Dies behauptet H. Ciugudean schon am
Anfang des Aufsatzes
48
: "Die Grabungen ... van Teleac trugen ... zur Definierung der Kulturentwicklung im
Zentralbereich Siebenbiirgens im ersten Viertel des 1. Jahrtausends v. Chr. beiY' Ich unterstreiche, dass die
Anmerkung am Ende des obigen Zitats auf die Teleac-Monographie verweist, was an und fiir sich zeigt, dass
H. Ciugudean mit dem einverstanden war, was er vorher im keramischen Kapitel der Monograpie geschrieben
hatte (S. 98), u. zw., dass "das Niveau I ... in Ha.B
1
datiert ... " werden kann. Dies ist ein erster Beweis, dass
keine Eingriffe im Text unternommen wurden. Weiter im selben Aufsatz (S.72, Absatz 1) wird behauptet, dass
"Den friihesten im Siebenbiirgischen Hochland, die durch das Niveau I van Teleac vertreten
werden, ... gesonderte Kulturgruppen vorangegangen zu sein scheinen, deren Entfaltung die Zeitspanne Ha.A
deckt"; diese letzte Idee wird auch im Endabschnitt der Arbeit wiederholt, wo erneut behauptet wird: "Die
Dokumentierung van Kulturgruppen, deren Entfaltung die Ha.A-Zeit im zentralsiebenbiirgischen Bereich
deckt ... " (S. 73). Wenn man auch die chronologische Karte
49
verfolgt, wo die Entdeckungen vom Typ Cugir-
Band die Ha.A-Zeit decken, wahrend das Objekt vom (spater als 1000 v. Chr.) in Ha.B plaziert wird,
erscheinen die haltlosen Andeutungen van H. Ciugudean als absolut offensichtlich, umso mehr, da in
der Teleac-Monographie der Anfang der im innerkarpatischen Bereich an das Ende van Ha.A und
den Anfang van Ha.B datiert wird
50

43 Vasiliev 1983, 33-55; Vasiliev 1986-1987, 64-80; Vasiliev 1988, 83-102; Vasiliev 1992, 19-26; Vasiliev 1994, 37-47. Um
die erste Anmerkung nicht zu i.iberladen, werde ich weitere Arbeiten an anderer Stelle anfi.ihren.
44 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991.
45 Vasiliev 1995; zu Ciceu-Corabia siehe auch Vasiliev, Gaiu 1980, 31-64, fi.ir Bozna, Vasiliev 1993, 43-67.
46 Ciugudean 2009, 313-336.
47 Ciugudean 1994, 59-73.
48 Ciugudean 1994, 59, Z. 1-3.
49 Ciugudean 1994, 69, Abb. 7.
50 Siehe Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, die chronologische Tabelle auf S. 128.
134
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sicherlich wiclerspricht clas oben Gezeigte cleutlich den unerhOrten Behauptungen von H. Ciuguclean. An
uncl fur sich verclient jecloch der Fali eine mi:iglichst Behandlung. Ich also noch, dass H.
Ciugudean sechs Jahre nach dem Erscheinen der Teleac-Monographie eine weitere Arbeit veri:iffentlichte, die
auch eine Darstellung des Depots von Cugir umfaBt
51
Zwei Behauptungen sind hervorzuheben: das Depot von
Cugir wird in Ha.A datiert, "die der vom Gava-Typ ... nur in die Zeitspanne
Ha.B ... hi:ichstens an das Ende von Ha.A plaziert werden ki:innen"
52
Jedoch Achtung: fiir die Behauptung
"hi:ichstens an das Ende von Ha.A" zitiert er seine eigene 1994er Arbeit, wo Gava nach dem Jahr 1000 v.
Chr. angebracht wird (siehe Anm. 7), in der Zeittafel der Teleac-Monographie fiir den Anfang der
Gava-Kultur auch das Encle von Ha.A
2
in Betracht gezogen wird (siehe Anm. 8). Die Ungenauigkeit und die
Manipulation der Zitate ist also mehr als offensichtlich. SchlieBlich behauptete H. Ciugudean 2004 erneut,
dass ihn "die Frage der die der Ha.A-Zeit in Zentralsiebenburgen angehi:iren ki:innen
... die den AuBerungen vom Gava-Typ in diesem Gebiet vorangehen"
53

Aus dem Vorangehenden ist es fur jedermann ersichtlich, dass H. Ciugudean, nach der Veri:iffentlichung
der Teleac-Monographie, stetig mit der Publizierung von Materialien war, die laut ihm "die Ha.A-
Zeit decken" und "clen AuBerungen vom Gava-Typ vorangehen". Somit sind seine Behauptungen im 2009
veri:iffentlichten Aufsatz (siehe Anm. 4), in denen er angibt, dass ich seine Ansichten sowohl zum Anfang der
Gava-Kultur in Zentralsiebenburgen als auch zu den Anfangs- und Endzeitpunkten der Siedlung von Teleac
babe, schmutzige Verleumdungen, genau wie die Informationen uber seine Kollegen, die er vor 1989
der Securitate zukommen lieB.
Bevor ich kurz auf einige weitere seiner Ideen eingehe, ist es aufschluBreich, die theoretische
Sicht H. Ciugudeans uber die kulturhistorische Entwicklung zu verfolgen, so wie sie aus zwei Stellen hervorgeht.
So findet man zu Beginn eines Kapitels zur Wietenberg-Kultur folgende Aussage: "In dem MaBe, in dem die
Menge an Informationen zunimmt, neigt clie Fachliteratur dazu, das Bild des pli:itzlichen Verschwindens von
Kulturen infolge van ... Migrationen ader Invasionen aufzugeben ... "
54
Ich setze das Zitat nicht weiter fort, es
ist aber zu bemerken, dass H. Ciugudean, der sich "neuen" Ideen gegenuber, die in der Literatur (besonders der
stets auftauchen, sehr zeigt, ein zutiefst iclyllisches Bild zeichnet, obwohl die
Geschichte, aus der Tiefe bis heute, von gegenteiligen Beispielen wimmelt.
In einem anderen Kapitel desselben Bandes driickt aber H. Ciugudean eine vi:illig entgegengesetzte Idee
aus, wenn er behauptet, dass die Basarabi-Kultur im Rahmen der Kulturentwicklung in Ha.C "praktisch die
Lucke zwischen dem Ende der Objekte mit kannelierter Keramik und dem Eindringen der skythischen Gruppe
in clas Maroschbecken fullt"
55
Wie diese Lucke aber entstand, die van der Basarabi-Kultur gefiHlt wurde,
und besonders, wie diese Lucke zur idyllischen Ansicht im vorangehenden Zitat passt, scheint H. Ciugudean
nicht zu obgleich die beiden "Postulate" einander ausschlieBen. Dies bildet also ein weiteres
Beispiel fur die Gruncllichkeit (und die Gultigkeit) cler Behauptungen von H. Ciugudean
56

Nachdem wir uns von der Richtigkeit seiner Beschuldigungen und von seinen Auffassungen zur
historischen Entwicklung uberzeugt haben, sehen wir weiter (durch einige Beispiele), wie er seine eigenen
"Entcleckungen" darstellt und wie er es versteht, mit Analogien zu lavieren.
Fur die Entcleckungen von wird behauptet, dass (1972) eine Basarabi-eingetiefte
Wohnung untersucht wurde (deren Profil in der Wand des Steinbruchs sichtbar war) und dass die Basarabi-
keramischen Fragmente, die sich auf cler gesamten des Hugels befanden, zeigten, dass die
eingetiefte Wohnung zu einer gri:iBeren Basarabi-Siedlung gehi:irte
57
Danach behauptet er, dass eran derselben
51 Ciugudean 1997, 99-134.
52 Ciugudean 1997, 121, Absatz 2.
53 Ciugudean 2004, 179-185; fiir das Zitat siehe 181, Absatz 2.
54 Siehe Ciugudean 1997, 65.
55 Ciugudean 1997, 135, Absatz 1.
56 Fiir vielfache Ideen, ebenfalls widerspriichlich, siehe auch Ciugudean 1976, 20-21, wo es zuerst "scheint, dass in
Siebenbiirgen die Basarabi-Kullur die thrakische Kultur nicht ersetzt ... ", sodann dass die Nahe des Basarabi-Grabes
(?) von lernut zu skythischen Grabern einen Hinweis darstellte, dass sie in Verbindung miteinander stehen, ader dass
der Basarabi-Fazies beim Auftreten der Skythen verschwindet usw. Selbstverstandlich schlie!.ien diese Annahmen
einander aus, sie werden aher hier fiir jeden Fall "haufenweise" angegeben.
57 Ciugudean 1976, 9.
135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Stelle (1976) Grabungen AusmaBes durchfiihrte, ohne aher ausdriicklich neue untersuchte
Basarabi-Wohnungen zu

erscheinen in zwei weiteren Arbeiten nicht iibereinstimmende
Aussagen sowohl beziiglich der Anzahl der Wohnungen als auch zum Datum der zweiten Untersuchung
59

Bis zur der hier angekiindigten Unstimmigkeiten ist hier zweierlei zu unterstreichen: erstens gibt es
an der angegebenen Stelle keine Basarabi-Wohnschicht; das keramische Material, einschlieBlich Basarabi,
ist karg (was auch in der zitierten Arbeit in Anm. 16, S. 51, im vorletzten Absatz, gezeigt wird). Dbrigens
stellt das Fehlen jedwelchen Wohnungsplans den Charakter der gesamten Untersuchung in Frage. Es geht
daraus hervor, dass man in van keiner Basarabi-Siedlung sprechen kann (wie H. Ciugudean
behauptet), sondern von einer und kurzfristigen Bewohnung, mit den daraus resultierenden
Auswirkungen beziiglich glaubwiirdiger Schh.isse. Vor jeglichem Kommentar, betrachten wir ein weiteres
Beispiel ciugudenischer "Forschung".
Ebenfalls 1972 unternahm er eine auch in Teleac, von der er folgendes behauptet:
"Wir verfolgten die Wand der Schlucht, die durch die Vertiefung der StraBe entstand, ...
sammelten ein reichhaltiges keramisches Material aus dem mittleren Hallstatt"
60
Dieses Scherbensammeln
(1972), das die Schluchtwand verfolgte, verwandelte H. Ciugudean 19 Jahre (im Keramikkapitel in der
Teleac-Monographie) in eine "untersuchte Grube (Wohnungsgrube?)"
6
1; er nur eine "1972
entdeckte Wohnung"
62
, welche Wohnung wiederum (weitere 12 Jahre zu einer Grube wurde
63
Durch
aufeinanderfolgende gelangt man also van gesammelten Scherben- aus der Schlucht- zum
Stand einer untersuchten Wohnung und erneut zu einer Grube. Diese Wohnung (ader Grube), der auch die
(1972) gesammelte Keramik zugeschrieben wird, wurde dann als Beweis fiir das Vorkommen in Teleac
van Objekten dargestellt, in denen die Basarabi-Keramik angeblich vorherrschte (siehe Anm. 19), obwohl nur
drei kleine Bruchstiicke abgebildet wurden
64
Ich noch hier, dass er sich auf dieser fiktiven Grundlage
die Unterphase Teleac IIIb, mit Basarabi-Bewohnung, aher ohne gesonderte Schicht ausmalte
und sie der Friihphase der Basarabi-Kultur zuschrieb
65

Zwei Beispiele sind ausreichend, um zu veranschaulichen, wie er auch die Analogien manipuliert, im
Versuch, die friihe der Basarabi-Keramik van Teleac zu "beweisen". So gibt er fur ein (Basarabi-)
aus der Wohnung 20 van Teleac
66
als Analogie (fiir die Form) ein vom Typ Gornea-Kalakaca
aus dem Banat an, aher auch eines aus dem Grab van Chendu
67
BloB erscheinen sowohl fiir die Form, wie
auch besonders fur identische Verzierungen die besten Analogien im n Banat, in der klassischen Phase II der
Basarabi-Kultur
68
; in demselben Zusammenhang, einschlieBlich chronologisch (d. h. Basarabi II), findet ein
anderes (Basarabi-) van Teleac, aus der Grube in S
8
, seine Analogien
69
Ebenfalls aus der Grube in S
8
stammt ein mit Henkelchen und gekerbtem GiirteF
0
, ebenfalls mit Analogien in der Basarabi II-Kultur
im Banat
71
Also die Keramik dieses Typs van Teleac - insofern es die (noch relative)
Periodisierung der Basarabi-Kultur erlaubt- in die mittlere Phase der Kultur.
58 Ciugudean 1978,43-53; siehe auch Abb. 3, wo nur die Lage cler 1972 entdeckten eingetieften Wohnung angegeben wird.
59 Vgl. RepAlba 1995, 21 (Nr. 3) mit Ciugudean 1997, 137-138, Nr. 2.
60 Ciugudean 1979, 79, Abb. 12/4, 6 und Abb. 13 und 14. Es ist zu unterstreichen, dass in der Darstellung des Materials
der Begriff Basarabi nicht vorkommt und dass in Abb. 13 und 14 nichts sichtbar ist.
61 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95, Absatz 4, Anm. 496.
62 Ciugudean 1997,177, siehe die Legende cler Abb. 5/1-2,4.
63 Ciugudean 2009, 327, Taf. Vll/1-4.
64 Ciugudean 1997, 171, Abb. 5/1-2, 4; Ciugudean 2009, 327, Taf. Vll/1-2, 4. Hinsichtlich cler (wiederholten) Behauptung,
dass es auBer cler in cler Monographie Keramik noch unveri:iffentlichte gehi:irt die Schuld alleine
H. Ciugudean, cler dieses Kapitel verfasste; das Material befindet sich in Alba-Iulia.
65 Ciugudean 2009, 331.
66 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95, Abb. 44/21.
67 Ebd., 95 und Anm. 503 und 504. Fiir das vom Typ Gornea-Kalakaca siehe 1981, 56, Abb. 9/3. Fiir Chendu
siehe Vasiliev, Zrinyi 1987,91-118.
68 1993, Taf. 82/ 9; 83/7, 9.
69 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, Abb. 44/9. Zu den Analogien im Banat, siehe 1993, Taf. 83/2-3.
70 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, Abb. 44/19.
71 1993, Taf. 88/11und 92/11
136
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Um die fri.ihe Datierung der Basarabi-Keramik van Teleac zu "beweisen", manipuliert H. Ciugudean auch
die Literaturhinweise. So notiert er den Vorschlag von M. zur Datierung des Anfangs der Teleac I-Phase
an das Ende von Ha.A?- den Anfang von Ha.B
72
Er "vergisst" aher anzugeben, dass M. im selben Absatz
- 1 .
(aufgrund des Gornea-Kalakaca-Materials aus dem Teleac II-Niveau) zeigte, dass man "eine Entwicklung
fur das Teleac II-Niveau ... im Vergleich mit den entsprechenden Siedlungen im Banat in Betracht ziehen kann"'
3

M. der Elemente wie die Herkunftsgegend, die Entwicklung und die Verbreitung der vom
Typ Gornea- Kalakaca und der Basarabi-Kultur richtig deutete, zog daraus wissenschaftlich fundierte Schli.isse,
was nicht der Fali von H. Ciugudean ist, der die Tatsachen um seine vorgefassten Ideen zu sti.itzen.
Aus den oben Genannten geht hervor, dass H. Ciugudean, aufgrund von 18 urspriinglich
keramischen Basarabi-Fragmenten
74
und aufgrund von weiteren sieben hinzugekommenen
75
, in Teleac
eine Basarabi-Bewohnung deduziert. 1997 deutete er diese als eine Auffi.illung der Li.icke zwischen
dem Komplex mit kannelierter Keramik und dem Eindringen der skythischen Gruppe nach Siebenbi.irgen
(siehe Anm.13); 2009 behauptete er hingegen, dass "dieser Horizont als die Unterphase Teleac IIIb beschrieben
werden

Jene, die sein Werk gut kennen, bemerkten, dass es H. Ciugudean gelang, aus einigen
keramischen Fragmenten ader gefundenen) mehrere kulturelle Gruppen in Ha.A aufzubauen.
Jetzt erschafft er Phasen. In Teleac postuliert er aufgrund einer verschwindend geringen Menge von Basarabi-
Fragmenten (im Vergleich zur enormen Menge von Keramik vom Typ Gva) die Phase Teleac IIIb. Bezi.iglich
der anderen Unterphase, Teleac Ia
77
, H. Ciugudean, bevor er sie voraussetzte, die Elemente richtig deuten
mi.issen, die der Schnitt Nr. 29 bietet, einschliesslich in stratigraphischer Hinsicht.
Es noch viei zu besprechen. Ich bin aher der Ansicht, dass in diesem Stadium eine Frage
aufschlussreicher glaubt H. Ciugudean wirklich, dass das, was er als die "neue Umgruppierung ... und
Datierung der (Bronze-) Depots"
78
die reelle Dauer (11.- 9. Jh. v. Chr.) der Kultur und der Siedlungen
vom Typ Gava im innerkarpatischen Bereich wiederspiegelt?
Bezi.iglich der wissenschaftlichen Grundlage des vorausgesetzten "chronologischen Schemas"
79
, ist nur
zu bemerken, dass die "friihe Eisenzeit Ia"-Phase auch die angebliche Phase Teleac IIIb einschlief!.t! Es geht
daraus hervor, dass die Einbildungskraft von H. Ciugudean grenzenlos ist. Ubrigens verweist er in den letzten
vier Zeilen der Arbeit (siehe Anm. 37), zur Sti.itzung des vorgeschlagenen Schemas, aufki.inftige Forschungen!
Zum Schluss noch zwei Bezi.iglich der Verallgemeinerung der Gva-Kultur im
innerkarpatischen Siebenbi.irgen behauptete ich von Anfang an, dass dieser Vorgang in der zweiten von
Ha.A
2
stattfand und ich argumentierte dies einschlief!.lich aufgrund der Untersuchung der


In der Teleac-Monographie wurde dieser Vorgang an das Ende von Ha.A
2
- den Anfang von Ha.B
1
datiert, das
Teleac I-Niveau im Laufe von Ha.B
1
81
nannte ich fi.ir den Anfang des Teleac I-Niveaus das Ende von
Ha.A
2
- den Anfang der Phase Ha.B
1
82

Bezi.iglich der Behauptung zu Ausdehnung, Kraft und des Daseins der Basarabi-Kultur
in Siebenbi.irgen (mindestens) bis zur Ankunft der Skythen beweisen die Funde das Gegenteil. Ich beziehe
mich dabei auf das von Uioara de Sus
83
sowie auf das Ha.D-Material, das von H. Ciugudean selbst
wurde
8
\ ein Material, das nichts von der Basarabi-Kultur beinhaltet, sondern das im Gegenteil
72 Ciugudean 2009, 313 (die letzten beiden Zeilen) und Anm. 7.
73 1993, 191.
74 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 95-96, Abb. 44.
75 Ciugudean 1997, 171, Abb. 5; Ciugudean 2009, Taf. VII.
76 Ciugudean 2009, 331.
77 Ebd., 318.
78 Ciugudean 2009, 331-332.
79 Ebd., 332.
80 Vasiliev 1983, 33-55, besonders 53.
81 Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991, 128, die chronologische Tafel.
82 Vasiliev 1995a, 96; Vasiliev 2004, 139; Vasiliev 2008, 32, Anm. 42.
83 Vasiliev 1999, 181-188.
84 Ciugudean 1997, 162-166.
137
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
die Entwicklung, in Ha.D, der kannelierten Keramik darstellt. In diesem Zusammenhang mi.issen die
Funde von Chendu neu datiert werden, sie i.iberschreiten das 7. Jh. v. Chr. nicht.
Abrevieri bibliografice - Literaturverzeichnis
Ciugudean 1976
Ciugudean 1978
Ciugudean 1979
Ciugudean 1994
Ciugudean 1997
Ciugudean 2004
Ciugudean 2009
1981
1983
1993
Vasiliev 1983
Vasiliev 1986-198 7
Vasiliev 1988
Vasiliev 1992
Vasiliev 1993
Vasiliev 1994
Vasiliev 1995
Vasiliev 1995a
Vasiliev 1999
Vasiliev 2004
Vasiliev 2006-2007
Vasiliev 2008
Vasiliev, Gaiu 1980
Vasiliev, Zrinyi 1987
H. Ciugudean, Cultura Basarabi pe teritoriul Alba, n Apulum, 14, 1976,
p. 9-22.
H. Ciugudean, de salvare de la n Acta:MN, 15, 1978,
p. 49-58.
H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul Alba, n Apulum,
17, 1979, p. 65-86.
H. Ciugudean, Perioada Hallstatt A n centrul Transilvaniei, n Apulum, 31, 1994,
p. 59-73.
H. Ciugudean, privind epoca bronzului prima a fierului n
Transilvania, Bibliotheca Musei Apulensis, VII, Alba Iulia, 1997.
H. Ciugudean, Descoperiri bronzului trziu pe cursul mijlociu al
n Apulum, 41, 2004, p. 179-185.
H. Ciugudean, Cteva privind cronologia fortificate de la Teleac,
n Apulum, 46, 2009, p. 313-336.
M. Cteva asupra grupului Bosut, n SCIVA, 32, 1, 1981, p. 43-66.
M. la culturii Basarabi n Banat, n Banatica, 7,
1983, p. 65-138.
M. primei epoci a fierului n sud-vestul Romniei, Bibliotheca
Thracologica, IV, 1993.
V. Vasiliev, Probleme ale cronologiei Hallstattului n Transilvania, n ActaMN, 20,
1983, p. 33-57.
V. Vasiliev, Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul Romniei (Il), n
Sargetia, 20, 1986-1987, p. 64-80.
V. Vasiliev, Problemes de la chronologie du Hallstatt sur la territoire de la Roumanie,
n Apulum, 25, 1988, p. 83-102.
V. Vasiliev, Probleme privind cronologia epocii Hallstatt n aria a
Romniei (III), n EphemNap, 2, 1992, p. 19-26.
V. Vasiliev, din prima a fierului de la Bozna (jud.
n EphemNap, III, 1993, p. 43-67.
V. Vasiliev, Despre cteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului n
Transilvania, n ActaMN, 31, I, 1994, p. 37-47.
V. Vasiliev, Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier ge du fer
en Transylvanie, Bibliotheca Thracologica, XII, Bucarest, 1995.
V. Vasiliev, Les recherches consacrees au premier ge du fer en Transylvanie.
Rezultats et problemes, n Thraco-Dacica, 16, 1-2, 1995, p. 93-98.
V. Vasiliev, Date noi despre necropola de de la primei epoci a
fierului la Uioara de Sus (jud. Alba), n Thraco-Dacica, 20, 1-2, 1999,
p. 181-188.
V. Vasiliev, Despre grupul cultural n ActaMP, 26, 2004, p.133-140.
V. Vasiliev, Bemerkungen zu den bitronkonischen die fiir Gava-Kultur
kennzeichnend sind, n EphemNap, 16-17, 2006-2007, p. 7-16.
V. Vasiliev, Cteva asupra vasului bitronconic caracteristic culturii Gava,
n Revista 22, 2008, p. 29-35.
V. Vasiliev, C. Gaiu, din prima a fierului de la Ciceu-
Corabia, jud. n ActaMN, 17, 1980, p. 31-64.
V. Vasiliev, A. Zrinyi, mormintele din prima a fierului de la
Chendu (jud. n Apulum, 24, 1987, p. 91-118.
Vasiliev, Aldea, Ciugudean 1991 V. Vasiliev, 1. Al. Aldea, H. Ciugudean, timpurie n aria
a Romniei. arheologice. de la Teleac,
1991.
138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un nou akinakes descoperit la (corn. jud. Cluj)
Cuvinte cheie: nord-estul Transilvaniei, Hallstatt, akinakes.
Keywords: north-east of Transylvania, Hallstatt, scythians, weapon, akinakes.
George G. MARINESCU
Radu
n ultimele decenii descoperirea unor de tip scitic, piesele de
acest fel ajunse la unor de specialitate integrate n circuitul fiind extrem de
Motivele care sunt variate, fiind generate de cauze diverse. Dintre acestea
un rol prioritar l are specificul acestui gen de descoperiri, n n care, cum se
majoritatea inventarului de tip scitic provine din descoperiri funerare (necropole sau morminte izolate) plasate,
n general, n locuri cu Tocmai amplasare (dealuri, boturi de deal, partea
a pantei etc.) cu 1989), cnd tot mai multe terenuri agricole
ndeosebi cele plasate pe nu mai de agricole specifice de de vie
pomi fructiferi) sau de mici de excavare (exploatarea nisipului sau lutului), n mare
raritatea acestor descoperiri din ultimii ani, n n care o mare parte din materialul arheologic de
tip scitic primele despre unor necropole, ulterior cercetate sistematic, provin tocmai
din astfel de prime ale unor localnici. Pe lipsa agricole putem rezerve,
o de un dezinteres general al pentru "lucrurile vechi", de interes
arheologic, care cu unor fenomen acutizat prin a unor
profesori s-a permanentizat, devenind pentru multe o stare de fapt. Interesul imediat este axat
doar pentru unui profit facil imediat, asigurat doar de obiecte interpretabile (monede, obiecte
din metal sau care trezesc un interes de moment) astfel, potrivit acestei gndiri materialiste multe
obiecte de o valoare dar mare valoare necunoscute doar hazardul le
face uneori recuperabile.
O astfel de descoperire o pumnalul care face obiectul acestei Pumnalul, de tip
akinakes, a fost descoperit nainte de 1989, a se putea preciza exact anul, de
Marin n urma unor agricole efectuate n satul (cam. jud. Cluj), n partea de hotar
"Gospodar" (Pl. I). O cercetare recent la locului!, ne-a confirmat din spusele mai multor
inclusiv fiul descoperitorului, punctul n este situat la nord-est de sat, fiind un deal cu pante destul
de abrupte cu medii de cea. 350 m, avnd deasupra un platou folosit n trecut pentru
agricole
2
(Pl. I!b, II). descoperire, piesa a stat mai bine de decenii n familiei
fie o care a ajuns n posesia lui Marian Marius
3
, din Gherla,
1 Cercetarea de a fost n 25.05.2011 de G.G. Marinescu, R. M. Marian.
2 Punctul este indicat n mod la vest de sat n cadrul Repertoriului Arheologic al Cluj, cnd se
de descoperirea mai veche de la nceputul secolului al XX-lea vezi RepCluj 1992, p. 290, fig. 163.
3 pe cale domnului Marian Marius care ne-a piesa spre publicare care ne-a cu
mult entuziasm n periegheza n satul
* Pumnalul a fost restaurat de T. Mihalca iar desenul a fost realizat de E. Pleniceanu, ambii ai Complexului
Muzeal le pe cale pentru colaborare.
George G. MARINESCU
Complexul Muzeal
e-mail: georgemarinescu_bn@yahoo.com
Radu
Muzeul Sfntu Gheorghe
e-mail: raduzagreanu@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 139-147
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pasionat de arheologie coleg de serviciu cu Marian, fiul descoperitorului. n sa din
Gherla, piesa a fost de Radu care are meritul de fi recunoscut valoarea ei Din
avute ulterior cu fiul descoperitorului, nu au putut fi nici un fel de date privind locul exact
de descoperire nici a fost asociat sau nu cu alte obiecte.
Descriere: pumnal de tip akinakes, din fier, relativ bine conservat, lipsindu-i doar din vrf. Mnerul
se ntr-o n cu o
pentru fixarea lui la mner. Corpul mnerului este masiv, dintr-o cu o mai mare
spre Pe una din corpul mnerului este ornamentat printr-o linie n relief care
de margini linii longitudinale, paralele, adncite sub forma unor mici Garda (placa) mnerului
ornament cordiform, cu partea avnd la mijloc doar pe una din
un ic cu vrful orientat n sus. Cei doi lobi care garda sunt de dimensiuni egale uniformi. Lama
este se treptat spre vrf, are cu urme clare de folosire mai ales pe una din
n cea mai mare parte fiind oxidate ca vrful de altfel. Pe una din lamei, care
pumnalului, se slab, trei nervuri n relief care se unesc spre vrf. Pumnalul a fost realizat prin forjare
corpul mnerului lama fiind lucrate dintr-o de metal. Garda mnerului a fost
separat, din foi cordiforme "sudate" pe marginea lobilor prin batere la cald, prin care s-a trecut lama. La
fel bara a mnerului a fost separat fiind printr-un orificiu aflat n zona
care era fixat de mner prin nituire (Pl. III/a-c).
Dimensiuni: Lungime 28,2 cm; Lungime mner= 9,2 cm; Lungime 15 cm;
max. = 6,5 cm; min. = 4,5 cm; Lungime 5 cm; Grosime mner= 0,7 cm; Grosime
1,2 cm; Grosime = 0,4 cm; mner sup. = 2,6 cm; mner inf. = 2 cm; Greutate
restaurare = 296 g.
Tipologie acest tip de a beneficiat de-a lungul timpului de studii ajungndu-se n prezent
la o clasificare unanim n care partea a mnerului sau antene) garda
constituie elementele de pentru o clasificare indicii suplimentare oferind ornamentarea
mnerului sau forma lamei
4
Avnd n vedere procedeul akinakes-urilor din fier este forjarea
nu sau turnare, nu exemplare absolut identice
5
dintre piese mai
sunt alimentate din faptul multe exemplare lucrate din fier au suferit pe parcursul timpului
masive, urmare a unei care s-a manifestat diferit n de calitatea metalului a mediul
pedologic n care au stat, care s-a repercutat diferit pentru fiecare n parte. Din punct de vedere tipologie
noul akinakes descoperit la se potrivit tipologiei lui V. Vasiliev n tipul A
3
6
, iar cea
de Al. Vulpe n Tipul Delenii
7
Caracteristic pentru piesa de la este modul diferit n care sunt
tratate cele ale pumnalului. Pe una dintre care n mod sigur reprezenta se o
pe parte mnerul este ornamentat cu o linie bine lama
este cu trei linii n relief care se unesc spre partea n vrf, linii slab
vizibile icului din partea a orientat cu vrful spre mner. n
schimb nu nici un element ornamental, fiind evident superficial ca spate al piesei,
care are o expunere mai n sprijinul acestei idei poate o examinare mai a piesei, urmele
de folosire sunt vizibile mai ales pe o partea a care corespunde pumnalului, constatare care ne
permite presupunem posesorul trebuie fi fost dreptaci. Modul acesta de ornamentare, doar pe una
dintre este extrem de rar ntlnit, dintre piesele n ar mai putea fi doar un
akinakes descoperit la Ai ud" Via Winkler" (jud. Alba)
8
(Pl. IV/A5), iar n extracarpatic piese ornamentate
4 Pentru romnesc: 1960; Vulpe 1967, p. 58-61; Buzdugan 1976; Buzdugan, Coman 1977; Vasiliev 1978;
Vasiliev 1979; Buzdugan 1980; Vasiliev 1980, p. 78-88; Vulpe 1990.
5 Vasiliev 1978, p. 104; Vasiliev 1979, p. 28; Vasiliev 1980, p. 83.
6 Vasiliev 1979, p. 29; Vasiliev 1980, p. 83.
7 Vulpe 1990, p. 34 sq., Pl. 5/19-24.
8 Roska 1937, p. 186, fig. 1; Roska 1942, p. 190, fig. 228/3; Vasiliev 1979, p. 17, fig. 2/1; Vasiliev 1980, Pl. 10/1; Vulpe
1984, p. 40, fig. 6/3; Vulpe 1990, p. 35, Pl. 5/23. Starea de conservare a piesei, nu
ornamentul era doar pe o
140
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n se pe spadele de tip akinakes din fier de tip Cozia, cum sunt exemplarele de la
Buciumeni (jud.

(jud.

n aspectului tipologie cele mai apropiate analogii
pentru piesa de la provin din descoperiri funerare de tip scitic din morminte de
de toate avnd un pregnant caracter arhaic: Delenii (fost jud.

(Pl. IV/Al), (jud.


(Pl. IV/A2), Aiud (jud. Alba)1
3
(Pl. IV/A3), (jud.

(pl. IV/A4) posibil (jud.
Alba)1
5
De asemenea, ntregul inventar funerar, care acest tip de akinakes, are arhaice, fiind
datat cu n prima a sec. VI a.Chr.
acestui nou akinakes la nu este zona de nord a Cmpiei Transilvaniei,
la nord de rul este bine prin numeroase descoperiri de tip scitic datate n Hallstatt-
ul trziu (Pl. IV/C)1
6
Mai mult, chiar de la din punct "Gospodar", provine o din fier
de tip akinakes (Pl. IV/B), la nceputul secolului al XX-lea de B. Posta
pentru muzeul clujean (Nr. Inv. I 7230)1
7
Piesa n prin garda sa aparte, nu are analogie n
cadrul descoperirilor Lipsa terminale a mnerul mari n ncercarea de
ncadrare putnd fi att n rndul akinakes-urilor terminate cu antene ct n rndul celor
cu

Descoperirea sa de ncadrare s-au asupra
cronologice a acestei piese, fiind larg, practic, n ntreaga de a grupului scitic
din Transilvania, de la nceputul sec. VI a. Chr. - Y2 sec. V a. Chr. n general, se astfel de arme, provin
din descoperiri funerare, n special din cadrul unor morminte de Noul akinakes de la corelat
cu descoperirea mai veche, vine confirme n punctul "Gospodar" a unei posibile necropole de tip
scitic. tipologice dintre cele arme, ne permit facem o ncadrare a
unei presupuse necropole de tip scitic n acest punct.
cum s-a precizat, pumnalele de tip Delenii, cum este cel recent descoperit la apar
frecvent n descoperirile de tip arhaic datate n special n prima a sec. VI a. Chr.
Tipul Delenii este n mare parte contemporan cu varianta sau Tipul

cu un decalaj cronologic
n favoarea celui din care are n cadrul exemplare executate integral din bronz sau care au
bronz-fier, spre deosebire de cele din tipul Delenii care sunt lucrate numai din fier, ambele tipuri
fiind specifice Transilvaniei intracarpatice
20
n schimb, spada de tip akinakes la nceputul
secolului al XX-lea, prin dimensiunile sale (40 cm), nu are analogii n descoperirile de tip scitic arhaice
din Transilvania. Cele mai apropiate analogii pentru n dimensiunilor sunt
9 Vulpe 1990, p. 44, Pl. 9/43.
10 1984; Vulpe 1990, p. 44, Pl. 9/45.
11 1955-56, p. 54, Pl. I/24; Buzdugan 1976, p. 249, fig. 6/2; Vasiliev 1979, p. 22, fig. 3/4; Vasiliev 1980, Pl. 11/4;
Vulpe 1990, p. 34, Pl. 5/19.
12 Vlassa 1961, p. 30, fig. 8NI, 1; Vasiliev 1979, p. 21, fig. 3/5; Vasiliev 1980, pl. 11/5; Vulpe 1990, p. 34, pl. 5/20.
13 Roska 1942a, p. 31, fig. 1; Vasiliev 1979, p. 17, fig. 3/3; Vasiliev 1980, pl. 11/3; Vulpe 1984, p. 44 sqq., fig. 6/1a-1b; Vulpe
1990, p. 35, Pl. 5/21.
14 Zrinyi 1965, p. 35-36, pl. VII/6 c, XI/30; Buzdugan 1976, p. 243, fig. 2/2; Vasiliev 1979, p. 22, fig. 2/5; Vasiliev 1980, Pl.
10/5; Vulpe 1990, p. 35, Pl. 5/24. Piesa poate fi n acest tip formei a icului, pe mner,
posibil din cauza nu se mai urmele unui model ornamental format din linii longitudinale.
15 Vasiliev 1979, p. 23, n. 57 (cu bibl. veche)- piesa nu a putut fi foarte probabil fiind Vulpe 1984,
p. 44-47; Vulpe 1990, p. 34 sq.
16 Marinescu 2010, p. 15, n. 9, pl. I/2.
17 Roska 1937, p. 188-189, nr. 31, fig. 5; Roska 1942, p. 204 sq., nr. 112, fig. 245 (cu bibl. veche); Buzdugan 1976, p. 249,
fig. 7/6; Vasiliev 1979, p. 25 nr. 21; Vasiliev 1980, p. 79, 147 nr. 62, Pl. 14/5; Vulpe 1990, p. 61 sq., nr. 77, Pl. 15/77;
RepCluj 1992, p. 290 sq., nr. 3.
18 V. Vasiliev piesa poate fi fie n tipul A (cu sau B (cu antene), n ambele cazuri constituind
0
A
5
, respectiv B
6
(Vasiliev 1979, p. 31;Vasiliev 1980, p. 84 sq., n. 413). Al. Vulpe
probabil tipului (Vulpe 1990, p. 61 sq.).
19 Marinescu 1984, p. 71 sqq.; Vulpe 1990, p. 23-30, Pl. 1/2-6; 2-3; 63/2,12,19; Gawlik 1997-1998, p. 23-35.
20 Vulpe 1990, Pl. 36/B; 37/A.
141
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
piesele de la: (jud. Alba) (cea. 40 cmj2
1
, (jud. Cluj) (35,9 cm)2
2
, Brateiu (jud. Sibiu) (42
cmj2
3
, (jud. (41 cm)2
4
sau exceptionala cu decor animalier, de la Dobolii de Jos
(jud. Covasna) (112,5 cmj2
5
Toate aceste piese provin din descoperiri care se ntr-o mai
cnd nu mai sunt asociate cu piese de tip arhaic, cronologic putnd fi plasate n a doua
a sec. VI a. Chr. prima a sec. V a. Chr.
Pe baza acestor date preliminare de care dispunem n prezent, n stabilirea unor jaloane cronologice
a posibilei necropole de la momentul de nceput este ncadrat undeva n prima
a sec. VI a. Chr., prin materiale de tip arhaic cum este pumnalul de tip Delenii o
spre sec. VI a.Chr., eventual n prima a sec. V a. Chr. n cazul n care
s-ar morminte de prin piesa cu datare mai la nceputul secolului
al XX-lea. Desigur, aceste ipoteze cronologice privind posibila de la din punctul "Gospodar",
vor putea fi confirmate sau infirmate doar n urma unor arheologice sistematice. n a
nu trebuie total nici eventualitatea a necropole sau grupuri de morminte
diferite, aflate la o relativ

Descoperirea prezentarea n acest cadru a unui nou akinakes,
are meritul de a o la zestrea de descoperiri de tip scitic din Transilvania, dar de
a infirma o teoria unor presupuse descoperiri izolate de tip scitic
27

Bibliografie:
Buzdugan 1976,
Buzdugan 1980,
Buzdugan, Coman 1977,
1984,
1955-1956,
1960,
1965,
Gawlik 1997-1998,
Marinescu 1984,
C. Buzdugan, Pumnale hallstattiene trzii pe teritoriul Romniei, n CA, 2, 1976, p.
239-270.
C. Buzdugan, Pumnale hallstattiene trzii sau "pumnale akinakes", n SCIVA, 31, 4,
1980, p. 623-629.
C. Buzdugan, G. Coman, Pumnale hallstattiene trzii descoperite n Moldova, n
SCIVA, 28, 2, 1977, p. 239-245.
V. O de fier de tip "akinakes" la
n Carpica, XVI, 1984, p. 51-54.
I. H. Mormntul scitic de la n 3, 1955-1956,
p. 53-69.
I. H. Un akinakes inedit din Muzeul asupra grupului
scitic din Transilvania, n OmCD, 1960, p. 117-128.
I. H. Once more about the scythian problem in Transylvania, n Dacia, KS.,
IX, 1965, p. 133-145.
A. Gawlik, Zur Gene se der Skythischen dolche vom Typ aus Siebenbiirgen,
n ActaArchCarpath., XXXIV, 1997-1998, p. 25-35.
G. Marinescu, Die ]iingere Hallsattzeit in Nordostsiebenbiirgen, n Dacia, N.S.,
XXVIII, 1984, p. 47-83.
21 Roska 1942, p. 183 sq., fig. 221 (cu bibl. veche); Buzdugan 1976, p. 247, fig. 9/4; Vasiliev 1979, p. 25, fig. 3/7; Vasiliev
1980, Pl. 11/7; Vulpe 1990, p. 93, Pl. 29/193.
22 Wollmann 1970, p. 246, fig. 1- unde lungimea este de 38,5 cm; Vasiliev 1979, p. 23, fig. 2/3; Vulpe 1990, p. 39, Pl. 6/31
-unde un desen de T. Soroceanu lungimea este de 35,9 cm.
23 Nestor, Zaharia 1961, p. 176; Buzdugan 1976, p. 241, fig. 6/4; Vasiliev 1979, p. 21, fig. 2/4; Vasiliev 1980, Pl. 10/4; Vulpe
1990, p. 40 sq., Pl. 8/38.
24 Vasiliev 1976, p. 55-56, Pl. XXV/1- sabie de tip akinakes cu un singur descoperit n mormntul nr. 10 (M
10
)
de din cadrul necropolei, aceasta reprezentnd ultima din grupului scitic intracarpatic,
n Yz jum. sec. V a. Chr.
25 Roska 1942, p. 15, fig. 2-3 (cu bibl. veche); Vulpe 1990, p. 62-64, Pl. 16/78; Vulpe 2000, p. 227-234.
26 Marinescu 2010, p. 19 sq., n. 47.
27 este n primul rnd prin lipsa sau n cazul n care aceasta s-a efectuat, neidentificarea
unor morminte datorndu-se unei insuficiente dintre morminte putnd fi uneori foarte mari) sau
efectiv prin punctului topografic, lucru extrem de posibil se are n vedere acestea sunt necropole mici,
care o de multe ori privind localizarea fiind lacunare inexacte, mai ales se
scurge o de timp de la semnalarea descoperirilor
142
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Marinescu 2010,
Nestor, Zaharia 1961,
RepCluj 1992,
Roska 1937,
Roska 1942,
Roska 1942a,
Vasiliev 1976,
Vasiliev 1978,
Vasiliev 1979,
Vasiliev 1980,
Vlassa 1961,
Vulpe 1967,
Vulpe 1984,
Vulpe 1990,
Vulpe 2000,
Zrinyi 1965,
G. G. Marinescu, Un mormnt de tip scitic descoperit la Fntnele "La (jud.
n ArhSom, IX, 2010, p. 13-28.
1. Nestor, Eug. Zaharia, de la n MCA, VII, 1961, p. 171-177.
1. H. M. E. V. Vasiliev, 1. Winkler, Repertoriul arheologic
al Cluj, Cluj-Napoca, 1992.
M. Roska, Der Bestand der skythischen Altertiimer Siebenbiirgens, n ESA 11, 1937,
p. 167-203.
M. Roska, Erde/y regeszeti repert6riuma /. 6skor. Thesaurus antiquitatum
transsilvanicarum, Tom 1, Kolozsvr, 1942.
M. Roska, Ujabb szkita leletek Nagyenyed kornyeker6l, n Ki:izlCluj, 11/2, 1942, p.
31-33.
V. Vasiliev, Necropola de la problema enclavei scitice din
Transilvania, n Marisia, VI, 1976, p. 49-84.
V. Vasiliev, Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul
Romniei, n ActaMN 15, 1978, 101-106.
V. Vasiliev, Pumnalele akinakes din Transilvania, n ActaMN, XVI, 1979, p. 11-37.
V. Vasiliev, pe teritoriul Romniei, Cluj-Napoca, 1980.
N. Vlassa, O la problema epocii scitice n Transilvania: cimitirul de la
"Gara", n Apulum, 4, 1961, p. 19-49.
Al. Vulpe, Necropola de la Ferigile, 1967.
Al. Vulpe, Descoperiri hallstattiene din zona Aiudului, n TD, 5, 1984, p. 36-63.
Al. Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesserder Hallstattzeit in Rumiinien,
n PBF, VI, 9, Munchen, 1990.
Al. Vulpe, Spada de Ia Dobolii de Jos (Aldoboly), n Angvstia 5, 2000, p. 227-234.
Wollmann 1970, V. Wollmann, O descoperire n Cluj, n SCIV, 21,
2, 1970, p. 245-251.
A. Zrinyi, arheologice pe marginea a morminte n cimitirul
scitic din n Studii Marteriale, 1, 1965, p. 27-48.
A new akinakes discovered at N
commune, Cluj County)
(Abstract)
The gaal of this paper is to present a new iron akinakes, discovered by chance, before 1989, in
village, at "Gospodar" location. In the last few decades the discovery and the integration in the scientific
circle of such objects, is extremely rare in the Romanian, and especially in the Transylvanian archaeology,
studying the late Hallstatt Age. The akinakes is relatively well preserved. It can be framed in the Delenii type,
the decorative motifs being present only on one side (Pl. III). Considering the analogies with other Delenii type
objects, the akinakes from is dated in the first half of the 6
1
h century BC. The abject is very likely to carne
from a warrior's grave. The presence in this area of a new scythian discovery, after an iron akinakes accidentally
discovered at the beginning of the 20
1
h century (Pl. IV/B), is determining us to consider the possibility that in
the area could be a scythian type necropolis.
143
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1- a. Amplasarea b. Harta cu punctul "Gospodar".
144
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a
b
c
P l a n a II- a-c. Fotografii cu punctul N s a l "Gospodar".
145
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III- a. Akinakes-ul de la - desen; b. nainte de restaurare; c. restaurare.
146
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
1
B
e Chlochlf
Dlpfa


e FintAnele Plntlcu.
BudetU-Final
Archlud

Balot

Comlod
Vlsula


BAI\a

e Frata
c
IV- A. A.kinakes de tip Delenii -1. Delenii I. H. 2. N. Vlassa), 3. Aiud
M. Roska & Al. Vulpe), 4. A. Zrinyi), 5. Aiud "Via Winkler" M. Roska & Al. Vulpe) ;
B. "Gospodar"- la nceputul sec. al XX-lea M. Roska);
C. Harta descoperirilor de tip scitic din nord-estul Transilvaniei.
147
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Murus Dacicus, simbol al sau al
Cuvinte cheie: daci, Sarmizegetusa, putere, ideologie.
Keywords: Dacians, fortress, Sarmizegetusa, power, ideology.

cum le arheologia sunt un anumit tip de locuite permanent de un
militar politic cu o care pot avea n apropiere o

Denumirea
a unui astfel de complex a fost probabil dava, printre cele mai importante cele de
la de Munte- Sarmizegetusa, Piatra Blidaru, Luncani
-Piatra sau Dealul (Pl. I). Un element aparte de fortificare al acestor a fost murus
dacicus.
1. Murus dacicus ...
Murus dacicus este un anume tip de zid folosit de daci, de unde denumirea
2
, fiind din blocuri
de calcar dispuse n asize, pe paramente, legate ntre ele cu brne transversale din lemn, fixate la capete
n speciale numite "babe", avnd ntre ele un emplecton din pietre (Pl. 11/7). Blocurile
sunt fasonate pe cinci din cele cea din interior, dinspre emplecton, fiind sumar Uneori,
la zidurile pot avea profilaturi longitudinale pentru ca blocurile fi perfect vertical (Pl.
11/6). Tehnica de realizare este cel mai probabil de fiind sesizabile, cum
este cazul absentei butiselor, blocuri montate perpendicular pe paramentului care profund
n emplecton (Pl. 11/1)3. Lat de circa trei metri, cu o uneori cinci metri, murus dacicus a fost
folosit pentru ridicarea de turnuri sau pentru sprijinirea teraselor antropogene.
La de Munte - Sarmizegetusa (jud. Hunedoara), capitala regatului, dacii au ridicat ziduri de
n centrul pentru a fortifica zona sau pentru a sprijini terasele (Pl. III/3).
n tehnica murus dacicus nconjura trei terase urmnd terenului nglobnd o de circa
un hectar
4
Din cauza distrugerilor a romane s-a putut stabili doar traseul zidului dacic
a putea fi identificate eventuale turnuri sau bastioane. n zona murus dacicus a fost folosit pentru a
terasele a IX-a, a X-a a XI-a. Zidul de al terasei a XI-a includea turnuri, unul patrulater,
n sanctuarului vechi de calcar
5
, altul pentagonal (Pl. 11/6), n apropierea sanctuarului mare
circular
6
Pentru terasei a X-a, pe care se afla un sanctuar cu coloane de andezit, s-au construit
ziduri: unul a fost abandonat probabil din motive a fi n ntregime demantelat, fiind
adosat primului, atingnd o
1 Glodariu 1983, p. 50, 75.
2 Termenul de murus dacicus nu este antic fiind o a istoricilor contemporani.
3 Glodariu 1983, p. 124. Originea este de V. Prvan (Prvan 1926, p. 476-477), fiind
ulterior de majoritatea
4 Glodariu 1983, p. 97-98. Gheorghiu 2005, p. 62-67.
5 Daicoviciu 1983, p. 233.
6 Daicoviciu 1973, p. 69.
7 Glodariu, Iaroslavschi, Rusu-Pescaru, 1997, p. 90-91.
Paul
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
e-mail: pau.lpupeza@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 148-158
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n imediata a capitalei, n aezarea de la Albe, murus dacicus a fost folosit pentru a
terase antropogene. n ultima de terasele din punctul cu au fost sprijinite
cu ziduri din pe ele aflndu-se sanctuare
8
De asemenea, la Vrful lui Hulpe au fost
descoperite blocuri fasonate
9
, dar utilitatea lor nu este
n aezarea de la (jud. Hunedoara) ridicarea n ia turnurilor s-a
ntr-o mult mai de cea Fortificarea zonei superioare a dealului s-a
n mai multe etape, folosindu-se mai ales sistemul cu val de din lemn (Pl. 11/3, III/2). Zidul
din era dispus doar pe laturi: spre sud, ntre bastioanele I i II, unde era cu
spre est, ntre bastioanele II III, fiind n exteriorul zidului se aflau trei turnuri,
amplasate fiind n zone unde fortificarea a fost doar cu val de din lemn. Alte trei
turnuri, pe platoul superior unul extra vallum, aveau parterul construit n aceiai acestea din
fiind folosite probabil ca

Urme ale unor cu murus dacicus au fost descoperite n
apropierea n punctele Dlma sau dar, n lipsa
nu se poate preciza tipul anume al acestor


La Blidaru (jud. Hunedoara) fortifica tia n tehnica murus dacicus zona cea mai
vrful dealului fiind excavat de daci n faze. ntr-o a fost incinta
de forma unui patrulater neregulat, ce avea la patru bastioane patrulatere, 1-4, intrarea prin
bastionul1. Tot n n interiorul a fost ridicat un turn cu primul nivel realizat n
precum zidurile. n faza a doua cetatea a fost spre vest, nglobnd prima la care se vor
alte bastioane, 5 6, ultimul izolat (Pl. 11/4, Ill/5)1
2
n apropierea
s-a aflat o pe mai multe terase, n unele puncte precum Poiana lui Mihu,
Faeragului, Dealul Faeragului, Poiana Muchia sau Poiana Popii fiind amplasate turnuri cu
primul nivel construit n tehnica murus dacicus. n cazul turnului din punctul La primul nivel a fost
construit ntr-o mai de cea


Cetatea de la Luncani- Piatra (jud. Hunedoara) este pe o de calcar fiind
relativ de restul peisajului. Pe platoul superior a fost o din n tehnica
murus dacicus, de cu patru turnuri de unul de (Pl. III/1, 6). Poarta era
prin turnul din de nord-est. incintei de pe platou, cu care avea n comun zidul estic, se afla o
din lemn i Pe latura aceasta nchidea turnuri avansate,
amplasate la construite cu zid n tehnica murus dacicus n partea Alte turnuri ridicate
n acelai mod au fost identificate n afara incintelor fortificate, unul pe o de pe latura de est, probabil n
apropierea drumul de acces, iar altul pe latura


La - Piatra (jud. Hunedoara) cu zid de zona cea mai
a dealului, pe laturile de nord nord-est, pantele cele mai abrupte nefiind protejate (Pl. II/2). n tehnica
murus dacicus au fost construite ziduri dispuse de-a lungul de acces. Un zid terasa a doua,
prin care s-a construit o din calcar, iar zid acropola, dimensiunile sale
fiind mai mici
15

cu murus dacicus de la -Dealul (jud. Alba) are un plan neregulat, urmnd
terenului (Pl. Ill/4). n zona au fost ridicate turnuri, n apropierea drumului de acces;
unul a fost folosit probabil ca (Pl. 11/5). Tronsoanele din zona turnului au cte paramente
8 Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 192-193. Gheorghiu 2005, p. 61-62.
9 Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 45. Glodariu 1983, p. 100. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 208.
10 Teodorescu 1929, p. 265-268. Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 8-19. Glodariu 1983, p. 88-89. Daicoviciu, Ferenczi,
Glodariu 1989, p. 178-180.
11 Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 19-20. Glodariu 1983, p. 90-91.
12 Daicoviciu 1954, p. 124-147. Daicoviciu 1955, p. 195-238. Glodariu 1983, p. 91-93. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu
1989, p. 181-184.
13 Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 21-23. Glodariu 1983, p. 93-94. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 184-185.
14 Daicoviciu 1954 a. Glodariu 1989, p. 101-103. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 199-200.
15 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 24-33. Glodariu 1983, p. 82. Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 211-213.
149
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dar spre nord-vest spre est zidul apoi cu un singur parament, blocurile din calcar fiind probabil
legate cu brne direct de


Un singur element de fortificare al de la - Dealul (jud. Sibiu) este construit cu
certitudine n tehnica murus dacicus: turnul de poarta de acces n valul de cu din
lemn care n acest caz este de remarcat o particularitate de a paramentelor,
anume alternarea blocurilor dispuse cu lungimea pe zidului cu blocuri transversal, nfipte n
emplecton butiselor
17

Descoperirile amintite mai sus sunt printre unde au fost identificate n tehnica murus
dacicus, concentrndu-se n apropierea capitalei regatului dac, Sarmizegetusa, lipsind n resP
8
n fapt,
privind n ansamblu dacice cunoscute n acest moment, la care s-a folosit
aproape o Murus dacicus nu este singurul tip de zid cu
folosit de daci, uneori tehnice sunt mult mai mari, modelul imitat fiind diferit de cel
elenistic. n cazul dacice de la Craiva -Piatra Craivii (jud. Alba) unde n zid
o de trei rnduri de blocuri cu lungimea pe paramentului cu cte un bloc dispus vertical,
scoabele din lemn legnd doar blocurilor verticale
19
Tehnica este cel mai probabil tot de
origine imitnd opusAfricanum
20
n alte zidurile au paramente blocuri fasonate
sau fasonate, dar nu se mai folosesc brne deprindere, cum este cazul la Piatra Btca Doamnei
(jud. Polovragi- (jud. Gorj), Orlovka- Kammenaia Gara (lsmail, Ucraina) sau Bratislava-
Devin (Slovacia). De remarcat n majoritatea celor peste 70 de situri dacice unde au fost identificate
elemente de fortificare zidurile au fost ridicate mai ales din lemn mai din piatrP.
n ceea ce cronologia descoperirilor, zidurile de la - sunt probabil cel mai
timpurii dintre cele ridicate cu brne transversale, motiv pentru care aici s-a folosit tehnica
zidul fiind integrat unui ansamblu care cuprindea elemente de fortificare cu
val de din lemn. La - zidurile elenistice pot fi datate cel mai probabil la
mijlocul sec. 1 a. Chr.
22
, murus dacicus fiind folosit ulterior n celelalte situri, din a doua a sec. 1 a. Chr.
sau din debutul secolului
Il .... simbol ...
Artefactele dacilor vorbesc. n n care izvoarele scrise ale aproape tac n ceea
ce-i materialul arheologic principalul izvor de despre regatul dac din sec. 1 a.
Chr. - 1 p. Chr. despre daci comparabile cu ale lui Caesar pentru sau Tacitus pentru germani nu
s-au astfel din vasele ceramice, unelte din fier sau podoabele din metal sunt
sursele fundamentale n descifrarea acestei
Artefactele dacilor nu ne vorbesc doar despre lor Pietrele vorbesc despre amploarea
puterea sau prosperitatea dar, privite dintr-un unghi diferit, ele pot vorbi
despre ideologii, religioase sau Perspectiva de abordare pune n centru abilitatea
de a construi folosi simboluri. Dincolo de a fi doar materiale, artefactele antice sunt simboluri.
Nu toate simbolurile sunt vizibile materiale, dar toate pot fi simbolurF
3
Din acest punct de
vedere, zidul nu are dor o explicit ci una
16 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 9-23. Glodariu 1989, p. 84-87. Glodariu, Moga 1989.
17 Glodariu 1983, p. 106-107. Lupu 1989.
18 Unele descoperiri posibile cu murus dacicus sunt cele de la Breaza, jud. (Glodariu 1983, p. 83-84),
- Laz, jud. Alba (TEGLAS 2005, p. 293-296) sau Turda, jud. Cluj (Prvan 1926, p. 476), situri unde nu s-au efectuat
arheologice de amploare.
19 Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966, p. 45-57. Moga 1981, p. 103-116.
20 Bodo 2001, p. 319-324.
21 Glodariu 1983, p. 113-115. Rustoiu 1993, p. 179-187.
22 Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989, p. 180.
23 Renfrew 1994, p. 3-8.
150
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III .... al ...
a zidului n tehnica murus dacicus pare a fi astfel ridicate fiind
menite a rezista la atacuri asedii, fiind cerute de anume ale de structura
a lui murus dacicus este una fiind greu de incendiat sau spart.
dacice din au fost construite cu pe att n zona
ct n cea dar arareori locul cel mai nalt, fiind amplasate n mai joase dect
formele de relief nvecinate, o vizibilitate spre o vale sau spre un

Elementele de
fortificare terenului, fiind concentrate n zona pe care o sau
n totalitate. Uneori o a planului, alteori au un traseu mai regulat, din cauza
terenului pe care au fost construite. n interiorul zonei fortificate au fost organizate pentru locuit, drumuri
sau zone de cult temple
25
n imediata apropiere a are un caracter predominant
civil, dar unele elemente de fortificare precum turnuri izolate, valuri de sau ziduri masive
de a teraselor.
Amploarea elementelor de fortificare amplasarea n locuri nalte, pe traseul unor de acces, scoate n
a Din dacice din jurul capitalei fac parte dintr-
un sistem defensiv complex pus la punct pentru a bloca accesul spre Sarmizegetusa
26
lor
le un rol politic deosebit, fiind probabil unor la vrf n ierarhia
regatului dac
27

Dar, privit n detaliu, caracterul profund militar al dacice unele semne de ntrebare.
reduce durata de utilizare a unei doar la perioadele de conflict. Nu este cazul dacice
care urme de locuire pe o

Mai mult, nici una dintre aceste nu
par fi ca urmare a unui pericol extern sau a unei conflictuale. Perceperea pericolului roman
pentru regatul dacic nu s-a materializat dect spre sec. 1 p. Chr., ori majoritatea dacice sunt
anterioare ca construire acestei date.
dacice au elemente de fortificare solide dar ele nu par pentru a rezista mult timp unui asediu.
din interiorul lor nu este foarte mare, fiind astfel redus de mic.
Evident, n acest redus nu se puteau locuitorii din n
n interiorul nu s-au descoperit pentru depozitarea apei, capacitatea de a
fiind astfel n timp
29
n ciuda pe unele dacice sunt dominate de forme de
relief nvecinate, cel mai bun exemplu fiind chiar capitala Sarmizegetusa. Un asemenea amplasament le
din avantajul tactic limitndu-le vizibilitatea observe sau atace dintr-o
n ceea ce turnurile avansate, capacitatea lor de este din cauza
de remarcat foarte dintre aceste turnuri urme de incendiere care ar putea fi asociate
cu o De cele mai multe ori zidul propriu-zis al turnurilor nu trei sau patru asize, ridicndu-se
la o de 1,50-2 m, multe prea pentru a fi eficiente n cazul unui asediu.
Dacii au preferat dea importante n afara n primul cu romanii, de la nceputul
sec. II p. Chr., Decebal a pe Traian la Tapae, departe de zona capitalei, iar mai apoi
a o incursiune n Moesia, ncercnd mute conflictul n teritoriul imperiului.
IV. ... sau al
Din pur imaginea dacice a lui murus dacicus este
incomplet Zidul dacic trebuie privit dincolo de functia lui Zidul este mai
mult dect un de simbol al conflictelor al fiind un rezultat al unei decizii luate de o autoritate, o
manifestare a unei puteri, care nu este militar.
24 Glodariu 1983, p. 111,122. Gheorghiu 2005, p. 100.
25 Glodariu 1983, p. 116-118.
26 Glodariu 1983, p. 118. Gheorghiu 2005, p. 130-131.
27 Glodariu 1983, p. 118, 127.
28 Glodariu 1983, p. 117-118.
29 Glodariu 1983, p. 118-119.
151
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Una dintre principale ale puterii este controlul, de acea o a puterii este
cea Puterea face dintre un loc, delimitat, controlat, un larg, difuz. De aceea
puterea impune limite le face vizibile
30
Zidul un simbol al acestei subliniind
dintre ceea ce se ceea ce se n zidurile delimitnd precum civil-militar, public-
privat sau religios-laic. Murus dacicus nu face delimitnd militar de cel civil, pe cel laic de
cel religios, n cazul teraselor cu temple de astfel de ziduri, sau pe cel privat de cel public, n cazul
utilizarea tehnicii murus dacicus este la zona capitalei, fiind un simbol
al dintre centru restul teritoriului.
O a puterii a sale se poate face pornind de la sursele puterii, cele mai importante
fiind cele sociale, economice, ideologice nu n ultimul rnd, cele militare
31
ntr-o mai sau mare
toate aceste surse concomitent.
Puterea n capacitatea de a controla organiza unui grup pentru a acumula
beneficiP
2
Puterea trage seva din stratificarea n majoritatea cazurilor fiind vorba despre
o care se

Acolo unde nu o stratificare, o ierarhizare, nu categorii sociale
bine conturate care acumuleze Puterea se ca o expresie a acestor
Ridicarea unui grup social la nivelul de elite nu este fenomen venit doar din partea celor care
acest scop. Acest fenomen presupune o a n general, a unor grupuri
sociale din interiorul ei, care pot accepta sau nu ridicare
34
n cazul dacice o atare stratificare
este
n centrul dacice din se o apropiere de centrul fortificat
presupunnd un statut superior. se poate face nu doar pe ci pe Centrul
fortificat se n punctul dominant, terasele din imediata sa apropiere fiind cele mai importante. Un
rol deosebit n acest sens l are dispunerea n terase a locuirii dacice, un model elenistic, cel al
urbanismului scenografic
35
, care dintre cei de sus, din apropierea cei de
jos, din apropierea Este de presupus, pornind de la stratificarea pe pe cel mai
important rezident din cetate n interiorul sau n imediata apropiere a eP
6

prezente n interiorul sunt o n acest sens. n ordine de idei, pe baza
materialului arheologic descoperit, s-a presupus un "cartier aristocratic" n apropierea de
la Sarmizegetusa
37
aproape de pot fi amplasate temple sau ateliere, care le
scoate n
Puterea presupune controlul resurselor, al drumurilor, al centrelor de al


dacice par a fi amplasate chiar n aceste scopuri, unele turnuri fiind de-a lungul
drumurilor principale cetate.
O de abordare a puterii economice vine prin filtrul costului, a de energie, timp
resurse investite ntr-o sau un bun
39
Cu ct costul este mai ridicat cu att puterea care l-a generat
este mai mare. Utilitatea a multor produse, sau obiecte, nu ntotdeauna costul
ridicat implicat, fiind de valoarea lor ntreg procesul tehnic de realizare a
unui murus dacicus a implicat costuri masive. Cariera se afla n afara la -
[jud. Hunedoara) la 20 de kilometri de la peste 40 de kilometri de Sarmizegetusa. Un
calcul minimal privind a dat ca rezultat circa 20.000 m
3
de n
30 Ames 2009, p. 504.
31 Earle 1997, p. 6-8. STEIN 1998, p. 6.
32 Maon 1986, p. 38-44.
33 Stein 1998, p. 6.
34 Dornan 2002, p. 303-329.
35 Martin 1956, passim.
36 Glodariu 1983, p. 118, 120.
37 Daicoviciu 1955, p. 212.
38 Earle 1997, p. 1213.
39 Bird, Smith 2005, p. 221-249. Ames 2009, p. 486.
152
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
majoritatea fiind la ridicarea zidurilor. fasonarea pietrei sau transportul erau de daci,
a implicat cel mai probabil greci
40
, ceea ce cheltuielile. nsumnd
toate acestea, costul final al unui zid n tehnica murus dacicus trebuie fi fost unul deosebit. Tehnicile
de cu val de din lemn, erau mult mai ieftine au fost utile dacilor
n conflicte la fel de mult precum cele din Privind astfel, exclusiv prin filtrul costului, doar utilitatea
a unui murus dacicus nu este
Puterea este o de putere cu un caracter aparte. ntr-o ideologia
este un sistem de idei care dau un sens lumii. Pentru a servi ca de putere ideologia trebuie
ca oricare din celelalte amintite mai sus. Materializarea ideologiei n forme tangibile vizibile, monumente,
obiecte ori ceremonii, poate oferi un asemenea control
41
Monumentele publice sunt un bun exemplu n acest
sens faptului ele transmit unui mare de indivizi un mesaj simplu: putere,


Zidurile din par chiar acest mesaj simbolic, fiind o transpunere n
a unei ideologii a elitelor. Amplasarea unor n locuri vizibile, n unor drumuri de acces,
acest mesaj. Cazul cel mai elocvent este al capitalei Sarmizegetusa, cetatea fiind de toate
dealurile Scopul acestei pare a nu fi acela de a vedea nspre zona ci de a
fi dinspre zona
cu murus dacicus sunt relativ dar fiecare din exemplele amintite mai sus o
serie de astfel nici o din nu este perfect cu o alta.
este o manifestare a unei ideologii, de fortificare ideologii diferite
43
, n spatele
stau elite cel mai probabil aflate n


Puterea se att pe posibilitatea ct pe de impunere prin

Este
probabil cel mai bun exemplu de organizare a puterii. dacice din cu zidurile lor din
par simbolizeze mai posibilitatea de impunere a pentru o pe
plan intern, nu este arheologic n perioada lor de apogeu. dacice sunt mai o
expresie a dect a de orice fel. Mobilizarea efortului constructiv, organizarea
nu se poate face n de cum concentrarea resurselor pentru
asemenea proiecte de amploare poate avea loc doar n presiuni militare imediate
46
perceput
ca realitate sau posibilitate, o modalitate de centralizare pornind de
la premisa organizat, o comunitate poate da o mai

Urmnd linie,
conflictele cu imperiul ar fi putut oferi un imbold interne a regatului dac, pornind chiar
din zona capitalei.
Privit astfel, din mai multe unghiuri, murus dacicus nu pare a fi doar un simplu element de fortificare ci
un exemplu de materializare a puterii, fiind o transpunere n a unei ideologii a elitelor, care nu s-a
fundamentat exclusiv militar.
Bibliografie
Ames 2009
Bird, Smith 2005
Bodo 2001
40 Glodaiu 1986, p. 91- 103.
K. M. Ames, The Archaeology of Rank, n R. A. Bentley, H. D.G. Maschner, Ch.
Chippindale (ed.), Handbook of Archaeological Theories, Lanham, 2009, p. 487- 514.
R. B. Bird, E. A. Smith, Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital,
n Current Anthropology, 46, 2005, p. 221-249.
C. Bodo, privind zidul dacice de la Piatra Craivii, n E.
Iaroslavschi (coord.), Studii de istorie Omagiu profesorului Ioan Glodariu,
Cluj-Napoca- Deva, 2001, p. 319-324.
41 Butters, Dernarais, Earle 1996, p. 4-6.
42 Trigger 1990, p. 119-132.
43 Florea 2006, p. 7-8.
44 Lockyear 2004, p. 70. Florea 2011, p. 172-173.
45 Mann 1986, p. 25.
46 Florea 2011, p. 126.
47 Carniero 1970, p. 733- 738. Mann 1986, p. 33-34.
153
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Boon 2000 J. L. Boon, Status signaling, social power, and lineage survival, n M. W. Diehl (ed.),
Hierarchies in action: Cui bona?, Carbondale, p. 84-110.
Butters, Demarais, Earle 1996 L. J. C. Butters, E. DeMarais, T. Earle, Ideology, Materialization and Power Strategies,
n CurrentAnthropology, 37, 1996, p. 1-31.
Carniero 1970 R. L. Corneiro, A Theory ofthe Origin ofthe State, n Science, 169, 1970, p. 733-738.
Daicoviciu 1954 C. Daicoviciu colab., arheologic Muncelului - Blidaru, n
SCIVA, V, 1-2, 1954, p. 124-147.
Daicoviciu 1954 a C. Daicoviciu, Cetatea de la Piatra 1954.
Daicoviciu 1955 C. Daicoviciu colab., arheologic Muncelului - Blidaru, n
SCIVA, VI, 1-2, 1955, p. 195-238.
Daicoviciu 1973 C. Daicoviciu et colab., arheologic dacic din n MCA, X,
1973, p. 61-69.
Daicoviciu 1983 H. Daicoviciu et colab., arheologice la Sarmizegetusa Regia, n MCA, XV,
1983, p. 232-233.
Daicoviciu, Ferenczi 1951 C. Daicoviciu, Al. Ferenczi, dacice din 1951.
Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989 H. Daicoviciu, Ferenczi, 1. Glodariu, dacice din sud-vestul
Transilvaniei, 1989.
Dornan 2002 J. L. Dornan, Agency and archaeology: Post, present, and fu ture directions, n fournal
of Archaeological Method and Theory, 9, 4, p. 303-329.
Earle 1997 T. K. Earle, How chiefs come to power: The politica] economy in prehistory, Stanford,
1997.
Florea 2006
Florea 2011
Gheorghiu 2005
Glodariu 1983
Glodaiu 1986
G. Florea, The Public Image ofthe Dacian Aristocraty, n StudiaUBB. Historia, 51, 1,
2006, p. 1-11.
G. Florea, Dava et Oppidum. Debuts de la genese urbaine en Europe au deuxieme
ge du Fer, Cluj-Napoca, 2011.
Gabriela Gheorghiu, Dacii de pe cursul mijlociu al Cluj-Napoca, 2005
1. Glodariu, Arhitectura dacilor- Cluj-Napoca, 1983.
I. Glodariu, Cariere exploatarea pietrei n Dacia n AMN, XXII-XXIII,
1985-1986, p. 91-103.
Glodariu, Moga 1989 I. Glodariu, V. Moga, Cetatea de la 1989.
Glodariu, Iaroslavschi, Rusu-Pescaru, 1997 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Adriana Rusu-Pescaru, F.
Lupu 1989
Lockyear 2004
Sarmizegetusa Regia- Capitala Daciei Preromane, Deva, 1996.
N. Lupu, arheologice de pe 1989.
K. Lockyear, The late Iron Age background to Roman Dacia, n W. S. Hanson,
I.P. Haynes, Roman Dacia. The making of a provincial society, Portsmouth, 2004,
p. 33 -74.
Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966 M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, dacice din sudul Transilvaniei,
1966.
Mann 1986
Martin 1956
Moga 1981
Prvan 1926
Renfrew 1984
Renfrew 1994
Rustoiu 1993
Stein 1998
Teodorescu 1929
Tegls 2005
Trigger 1990
154
M. Mann, Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to A.D.
1760., Cambridge, 1986.
R. Martin, L'Urbanisme dans la Grece antique, Paris, 1956.
V. Moga, cetatea de la Piatra Craivii (jud. Alba), H. Daicoviciu
(coord.), Studii Dacice, Cluj-Napoca, 1981, p. 103-116.
V. Prvan, Getica.O Protoistorie a Daciei, 1926.
C. Renfrew, Approaches to Social Archaeology, Edinburg, 1984.
C. Renfrew, Toward a cognitive archaeology, n C. Renfrew, E. B. W. Zubrow
(coord.), The ancient mind. Elements of cognitive archaeology, Cambridge, 1994, p.
3-12.
A. Rustiu, privind tipologia cronologia daco-getice cu
ziduri din n Analele Banatului, 2, 1993, 179-187.
G. J. Stein, Heterogeneity, Power, and Politica} Economy, nfournal ofArchaeological
Research, 6, 1, 1998, p. 1-41.
D. M. Teodorescu, Cetatea de la n ACMIT, II, 1929, p. 265-268.
I. Bajusz (ed.), Teglas lstvanfegyzetei. Regeszetifeljegyzesek, I/1, Cluj-Napoca, 2005.
B. Trigger, Monumental architecture: a thermodynamic explanation of symbolic
behavior, n World Archaeology, 22, 2, p. 119-132.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Murus dacicus, a symbol of war or of peace?
(Abstract)
Murus dacicus is a type of wall used by the Dacians for elevating fortifications and towers but also for
sustaining anthropogenic terraces. The main function of the wall in murus dacicus technique seems to be
military, but from this functionalist point of view, the picture of the Dacian fortresses is incomplete. Murus
dacicus have to be regarded from a different angle, as a result of an authority decision, as a manifestation of
power, not always military based. The fortresses are rather an expression of peace and prosperity than the
consequence of a conflict or war. The constructive effort mobilization, the work organization and development
can not be made in wartime or in conflict periods of any kind. The resources concentration for such large
projects like the Dacian fortresses can take place only in the absence of immediate military pressure.
155
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 1.
156
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1. Zid eleoistic - reconstituire 2. Piatra
3.
4. Blidaru 5. - Dealul
6. de Munte - Sarroizegetusa 7. Murus dacicus - reconstitoire
Pl. Il. Zidurile dacice
1. Zid elenistic- reconstituire Glodariu 1983)
2. Piatra Macrea, Floca, Lupu, Berciu 1966)
3. Sion 1985)
4. Blidaru Daicoviciu, Ferenczi, Glodariu 1989)
5. Dealul Glodariu, Moga 1989)
6. de Munte- Sarmizegetusa Daicoviciu 1973)
7. Murus dacicus- reconstituire Glodariu 1983)
157
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
158
4. - Dealul
[Q] //
........
/
/
....
...
.....
/
S. - Blidaru
6. Luncani - Piatra
Pl. III. dacice
1. Luncani- Piatra reconstituire Daicoviciu 1954 a)
2. Glodariu 1983)
3. de Munte- Sarmizegetusa Glodariu 1983)
4. Dealul Glodariu 1983)
5. Blidaru Glodariu 1983)
6. Luncani- Piatra Glodariu 1983)
.....
_ .../ ./
... /
.
.... .//
.....
...
/
/
//
/
/
/
_", ...
..
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Eine botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen
Uber eine Einheit der Legion VII Gemina Felix
in Porolissum am dakischen Limes
Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, Porolissum, Legiunea VII Gemina,
Schliisselworter: Dacia Porolissensis, Porolissum, Legion VII Gemina, stempel.
Nicolae GUDEA
Die Kollegen Angel Murillo und Victorino Garcia-Marcos haben einen Artikel mit dem Titei "Die Legion
VII Gemina und ihr Kastell aus der Zeit der Flavier in Leon" veroffentlicht URA 16, 2003, S. 275-286).
Nach guter Sitte beginnt der Artikel mit einer kurzen Geschichte der Legion (S. 275-276) von ihren
bis zu ihrem Verschwinden. Auf S. 276 gibt es einen Teil des Textes und eine FuB.note, die daraf hinweisen,
daB. die spanischen die sich mit der Legion gewisse Informationen liber die Legion
entweder nicht wissen oder sie absichtlich iibersehen. Obwohl sie anscheinend die Auseinandersetzung
zwischen N. Gudea und P. Le Roux betreffs der Anwesenheit der Legion in Dacia Porolissensis und ihrer
zeitlichen Bestimmung kennen, taucht in ihrem Text- bei dem historischen Uberblick- keine Verlegung eines
Legionsteils weder unter Traianus (wie das P. Le Roux vermutet) noch unter der Dynastie der Severer (wie das
N. Gudea vermutet) auf. Die Ignorierung einer sicheren historischen Tatsache hat sich auch unter anderen
Autoren (auB.erhalb Spanien), die i.iber die Legion in den letzten 40 Jahren veroffentlicht ha ben, verbreitet ! !!
Siehe was die o ben spanischen Kollegen schreiben: "In the second half of the second century
they probably repelled the invasion into Baetica of the Mari tribes. But generally throught the 2nd and first half
of the 3rd century the legion is very well attested at Leon. It is only from the middle of the 3rd century that
references become scarce and in the last quarter of the century inscriptions to it on bricks and tiles disappear".
FuB.note Nr. 12: " ... their participation in Trajan's Dacian campaingns is still disputed: cf. N. Gudea,
Acta Musei Porolissensis 8, (1884), 227-229; id. Porolissum I 1997), 28-29, 46, 113, fig. 24; P. Le Roux,
Inscriptions militaires et deplacements de troups dans l'Empire Romain, ZPE 43 (1981), 119-200 ... "
Das anscheinend die Sachen nicht klar sind, sowie weil einige meiner Arbeiten nicht nach Spanien gelangt
sind und demzufolge die Kollegen (wie auch andere) nicht die gesamte Literatur bezi.iglich diese
Frage zur Verfi.igung haben, werde ich in dem vorliegenden Text die Hauptphasen der "Geschichte" i.iber die
Legion VII Gemina in Dakien chronologisch darstellen:
1. die Autoren CIL (III, 8071, S. 1433) haben einen Stempel LVII G gesehen, den sie als l(egio) VII C(laudia)
gelesen haben ...
2. E. Ritterling (vgl. Legio, in: RE XII, 1924, Kol. 1629-... ) meinte, daB. die Lektiire nicht richtig sei und
zeichnete deshalb die Anwesenheit der Legion in Porolissum (dem Stempel entsprechend) nicht neben den
anderen Funden auf (RE XII, 1924, Kol. 1628) und ihn auch beim Thema "VII Gemina" nicht. Er
behauptet, daB. nach der Eroberung Dakiens die Anwesenheit der Legion im "Illiricum-Gebiet" nicht bekannt
sei.
3. 1943 fand A. Radn6ti, der Ausgrabungen in Porolissum und insbesondere im Kastell auf dem Pomet-
Berg durchfiihrte, etwa 142 Dachziegel mit dem Stempel LVII GF. A. Radn6tis Lektiire war richtig: L(egio) VII
G(emina) F(elix) (vgl. III, 1943, Anm. 74, S. 97 = T6th 1978, S. 46).
Nicolae GUDEA
Universitatea Bolyai" Cluj-Napoca
e-mail: ngudea@gtc.ubbcluj.ro
Revista XXV/2011, pp. 159-168
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4. J. Szilgyi, der ausgezeichnete Kenner der gestempelten Ziegel jener Zeit lehnte A. Radn6tis Lektiire
kategorisch ah und blieb bei der Lekture: (l)egio VII C(laudia) (Szil6gyi 1946, S. 14, Taf. III, 47).
5. In dem Artikel uber Porolissum (RE 23, 1953, Kol. 267) blieb auch C. Daicoviciu, der der
Ausgrabungen, die zwischen 1939-1940 von ihm geleitet wurden, Stempel vom LVII GF-Typ gefunden hatte,
bei der Lektiire: (l)egio VII C(laudia).
6. E. T6th, der A. Radn6tis Ausgrabungsergebnisse von Porolissum posthum veroffentlicht hatte und den
Stempel als L(egio) VII G(emina) F(elix) las, kommentierte anhand der Fundorte und der damals identifizierten
stratigraphischen die Entdeckung der Stempel und behaptete die Anwesenheit einer Einheit der
Legion VII Gemina Felix in Porolissum. Fur die Anwesenheit der Einheit in Porolissum hat E. T6th eine
Zeitspanne zwischen dem Ende des 2. Jahrhunderts und dem Anfang des 3. Jahrhunderts vorgeschlagen (T6th
1978, S. 46-47). bzw. Zwischen der Herrschaft von Marcus Aurelius und dem Anfang der Herrschaft von S.
Severus, dann (auf S. 49) das letzte Drittel des 2. Jahrhunderts (unsere Anm. 165-200 !); auf S. 49 er
sogar eine Datierung (zwischen 231-260 !) vor. Er legt nicht fest, in welchem Moment dieser Zeitspanne
die Legion in Porolissum anwesend war.
7. Zwischen 1976-1978 habe ich mehrere Funde aus Porolissum veroffentlicht (Gudea 1976; Gudea
1978), unter denen sich auch gestempelte Ziegel vom LVII GF-Typ befanden. Ich habe
von E. T6th, dessen Arbeit in um die Zeit noch nicht angekommen war- die Anwesenheit
einer Legionseinheit in Porolissum behauptet und sogar diese Anwesenheit fiir den Anfang des 3. Jahrhunderts
n.Chr. festgelegt.
8. Inzwischen ist auch die Inschrift von Potaissa erschienen, auf der die Legion VII Gemina Pia Felix
neben der Legion V Macedonica auftaucht - letztere trug den Beinamen pia constans - und die gewohnlich
fiir die Zeit nach 180 datiert wurde Z. Milea, SCW 26.4, 1975, S. 573-574). Die allgemeinere
Datierung der Inschrift kniipfte sich nicht unmittelbar an die Datierung von Porolissum, aher beide lieBen die
Anwesenheit einer Legionseinheit in Dacia Porolissensis um das Ende des 3. Jahrhunderts- wenn nicht sogar
voraussetzen.
9. Zwischen 1977-1989 habe ich selbst (N. Gudea) die Ausgrabungen im Kastell auf dem
Pomet-Berg geleitet. Es wurden zahlreiche (mehr als 200) Stempel der Legion VII (Gemina Felix entdeckt.
Alle zum LVII GF-Typ. Die Kontexte, in denen sie gefunden wurden, sind relativ sicher fur die
Errichtungszeit des Kastells mit Steinmauer Caracallas Herrschaft (209-216) (bei der porta praetoria,
porta principales, porta decumena, bei den Eckturmen) ader fiir die wiederhergestellten ader verschonerten
Anlagen aus derselben Zeit datierbar (principia). Andere gestempelte Ziegel von demselben Typ sind in Bauten
erschienen, die aher in eine etwas Zeit, nach dem Anfang des 3. Jahrhunderts n.Chr. festgelegt werden
konnen ( es wird vermutet, daB solche Bau ten der Herrschaft von Alexander Severus errichtet wurden:
z.B. der sowie die auf beiden Seiten der principales und praetoria-Tore, iiber dem Wall und
uber der via sagularis errichteten (Gudea 1989a, S. 160-161; Gudea 1989b, S. 24, Abb. 10).
10. P. Le Roux nahm in seinem Buch iiber das Heer aus den iberischen Provinzen (Le Roux 1982)
die Anwesenheit einer Legionsvexillatio in Dakien an (S. 960 und Anm. 232 bis); trotz aller ober
chronologischen Daten - um ein gewisses "Schema" zu erhalten - behauptete er aher die Anwesenheit dieser
Einheit in Dakien der Eroberungskriege (101-106 n. Chr.) (vollig ohne irgendeine historische,
ader epigraphische Basis: S. 248, Anm. 256).
11. Ich habe diese Datierung in einem Artikel bestritten/kommentiert (Gudea 1984), in dem ich die
vorhandenen epigraphischen, Argumente wiederholt und die Wahrscheinlichkeit der
Anwesenheit einer Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum der Eroberungskriege (101-
106) abgelehnt habe.
12. P. Le Roux hat auf menen Artikel nicht geantwortet und die Bemerkungen nicht angenommen; in
Veroffentlichungen (Le Roux 2000, S. 390, Anm. 74) bat er weiterhin seine alte Hypothese behauptet
(jene der Teilnahme der Legion an den dakischen Kriegen; in einer Anmerkung meint er aher, daB "die
Datierung der Stempel nach 197 nicht 197 nicht akzeptiert werden kann"). Also fand die Anwesenheit der
Einheit in einer Zeitspanne von wenigstens 80 Jahren statt !
13. Gleichzeitig unterstutzt ein anderer Deuter aus der Ferne uzw. 1. Pisa (Pisa 2000, S. 219-220) die
Lekture der (oben Inschrift aus Potaissaffurda als legio VII Gemina, lehnt die Wahrscheinlichkeit
der Teilnahme der Legion an den dakischen Kriegen ah, datiert aher die Anwesenheit der Legionseinheit in
160
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Porolissum eher fur die Herrschaft von Commodus und schlagt einige unmogliche und unbeweisbare Entwurfe
vor. 1. Piso hat die chronologischen Aspekte der Stempelfunde L VII GF aus dem Kastell vom Pomet-Berg
uberhaupt nicht erforscht !
Dies ware ungewahr die Geschichte der Stempel vom LVII GF-Typ aus Porolissum.
Den spanischen Archaologen, die sich mit dem Kastell aus Leon und mit der Legion VII Gemina Felix
beschaftigen und im allgemeinen jenen, die die Archaologie am Schreibtisch betreiben (!), mochte ich folgendes
beibringen:
a. in Porolissum, dem betrachtlichen militarischen Komplex in Dacia Porolissensis (Abb. 1}. dem
Hauptstutzpunkt des nordwestlichen dakischen Limes (Abb. 2) wurden insbesondere im groJ:l,en Kastell auf
dem Pomet-Berg (Abb. 3) um die 200-250 gestempelten Ziegel der Legion VII Gemina Felix vom LVII GF-Typ
(Abb. 4; Abb. 5) gefunden. Es wurden nur die Ziegel gestempelt;
b. ali diese gestempelten Ziegel stammen aus den Teilen der im Jahr 213 errichteten Festung oder aus
Bauten, die mit der selben Gelegenheit wiederhergestellt wurden (z.B.: principiaL bzw. Aus den Tor- und
Eckturmen, die alle mit Dachziegeln bedeckt waren, sowie aus Gebauden, die dem archaologischen Kontext
entsprechend in die Zeit nach diesem Datum festgelegt werden konnen. Die gestempelten Dachziegel sind mit
Munzen, gestempelten LuxusgefaJ:l,en, mit Ziegeln, die den Stempel der Legion III Gallica haben (Gudea 2002}
usw., verbunde. Alle datieren entweder aus der Zeit der Errichtung der Steinumwallung (213) oder aus einer
darauffolgenden Zeit (die noch nicht bestimmt werden kann);
c. die vom Kontext von Porolissum gebotene Datierung wird teilweise von der Anwesenheit
des Namens der Legion VII Gemina Pia Felix in der Inschrift von Potaissa/Turda (Legionsakastell). wo er neben
dem Namen der Legion V Macedonica, die auch das Epitheton pia constans trug (vor allem fur die Zeit nach
180 datierbar !). bestatigt.
d. die vom archaologischen Kontext von Porolissum gebotene Datierung wird auch von der Analogie mit
den von A. Garcia y Bellido veroffentlichten Stempel-Typen aus Leon (Legio VII Gemina, Leon 1970, S. 569-
600, Abb. 52-53) bestatigt; sie wurden auch fur den Anfang des 3. Jahrhunderts n.Chr. datiert. Es kann bemerkt
werden, dal1 in der Chronologie der Stempel der Legion aus Leon jene vom LVII GF-Typ mit denen vom LVII G
APF-Typ (Abb. 6} parallel aufzufinden sind und da{!, die Abkurzung L fur legio insbesondere im 3. Jahrhundert
n.Chr. verwendet wurde.
Aufgrund der oben behauptete und behaupte ich, dafl ei ne Einheit der Legion
VII Gemina Felix, die ihre Baumaterialien mit dem Stempel L VII GF versehen hatte, am Anfang des 3.
Jahrhunderts - wenn nicht sogar ftir eine Zeit zwischen dem Ende des 2. Jahrhunderts und Anfang
des 3. Jahrhunderts n. Chr. -in Porolissum anwesens war. Bemerkenswert lassen ziemlich sicher datierbare
Kontexte vermuten, dafl die Einheit auch (nach 213) in Porolissum verweilte.
Der Grund fur die Anwesenheit der Einheit in Porolissum kann sehr schwer bestimmt werden. Lange Zeit
war ich der Meinung, da{!, es sich um eine Einheit gehe, die zum Feldheer des Kaisers Caracalla die
auch seinen Besuch in Porolissum vorbereitete. Es kann aber auch von einer Arbeitseinheit die Rede sein, die
fur die Leitung und Durchfuhrung von Bau- ader Wiederherstellungsarbeiten heruntergeschickt wurde.
Abkiirzungen und Literatur
Gudea 1976
Gudea 1978
Gudea 1984
Gudea 1989
Gudea 1989a
:--.!. Gudea, Legio VII Gemina Felix in Dacia, SCIV27, 1,1976, S. 109-114
:--.!. Gudea, Descoperiri arheologice mai vechi sau mai noi la Porolissum ader
jiingere archaologische Funde in Porolissum), ActaMP, 2, 1978, S. 65-75
N. Gudea, Legio VII Gemina Felix n Porolissum. O rectificare cu caracter cronologic
(Die Legion VII Gemina Felix in Porolissum. Eine chronologische Berichtigung),
ActaMP 8, 1984, S. 227-229
N. Gudea, Porolissum. Un complex daca-roman la marginea de nord a Imperiului
Roman. I. descoperiri n anul 1977 (Porolissum. Ein dako-
romischer Komplex am nordlichen Rand des Romerreichs. 1. Forschungen und
Entdeckungen bis 1977), 1989 ( = ActaMP XIII, 1989}
N. Gudea, Porolissum. Der Schluj]stein des Verteidigungssystems der Pro1rinz Dacia
Porolissensis, Marburg 1989 (Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar
Marburg, Heft 29)
161
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gudea 1997
Gudea 2000
Le Roux 1982
Le Roux 2000
Szilagyi 1943
Szilgyi 1946
T6th 1978
1fl?
N. Gudea, Das van Moigrad-Pomet. Porolissum 1/Castml roman
de pe vrful dealului Pomet. Porolissum 1, 1997
N. Gudea, la istoria a Daciei Porolissensis. 7. n
cu legio III Gallica zur der Provinz Dacia
Porolissensis. 7. Berichtigungen bezi.iglich der legio III Gallica), Revista

P. Le Roux, L'armee romaine et l'organisation des provinces iberiques d'Auguste a
l'invasion de 4009, Paris 1982
P. Le Roux, Legio VII Gemina (pia) Felix, in: Y. Le Bohec - Catharine Wolf, Les
legions de Rome sous le Haut-Empire. 1. Actes du Congres de Lyon {17-19 Septembre
1989,Lyon, 2000,S. 383-396
J. Szilgyi, Dacia nyugati vedelmi vonala es (Die
erste Verteidigungslinie und die Besatzungen der westlichen Grenze Dakiens),
III, 1943, S. 88-98
J. Szilagyi, A d6ciai er6drendszer hely6rsegei es a katonai teglabelyegek/Die
Besatzungen des Verteidigungssystems van Dazien und ihre Ziegelstempel, Budapest
1946
E. T6th, Porolissum. Das Castellum in Moigrad. Ausgrabungen von A. Radn6ti,
Budapest 1978
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
!-->
O')
w
...
.
;;;__ __ --=,...._...,;:;; caesoriesis ; ''
. \
........... 1
.
'""-c
AC. AL PES COTTIAE
AP. AL 'f' ES GRAIA E ET PCf:NINAE
AM. ALPES MARITIMAE
km O 500 1000 1500
!
4
PffiOL ISSENSIS
.........
1
:' "\----=.__ l \A E G y PTUS
\
_. -,.""'- - .....
..... ..... .........
i
""-........

'
'
,';...:_'-r"
\
\

1
Abb. 1. Karte des Romerreichs im 2.-3. Jahrhundert n.Chr. Der Ort der Provinz Dacia Porolissensis wird von einem Pfeil gekennzeichnet
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~
~
H:>o
ITALIA
LEGIJ
1<1 VEXILLATIO LEG IONIS
T EOUITES SINGULARES
4 ALA
COHORS
III NUMERUS
OUNBEKANNTE EINHEIT
VIA
.........,,.. LIMES
@ COLONIA
-STRASSEN
.....,.-. FLUSSE
'()
~
g
~
:::!:
T ESSALDNICA
~
a:
C)
<(
w
z
:::!:
Abb. 2. Karte des Verteidigungssystems der dakischen Provinzen. Porolissum befindet sich in der norwestlichen Ecke des Systems
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
:-: : ~
o 10 20 30 40 50
Abb. 3. Grundrif3. des Kastells auf dem Pomet-BergNoigrad (Porolissum 1). Mit den roten x-Zeichen sind die
wichtigsten Orte gekennzeichnet, in denen Dachziegel der Legion Gemina gefunden wurden
165
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
166
C:J\1 1
29 15t
M ) U fO@lf

353

39


50 169
Abb. 4. Stempel der Legion VU Gemina Felix vom LVII GF-Typ,
die van A. Radn6ti entdeckt wurden (nach T6th 1978)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o 1 2 3 4 5
Abb. 5. Stempel der Legion VII Gemina Felix vom LVII GF-Typ,
die von N. Gudea entdeckt wurden (vgl. Gudea 1989; Gudea 1989a; Gudea 1997)
167
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
168

-
l [ jt_(p fu
\..__..'
l\/ll
1
'f!
- . "-.J !. 1
'--- ---

1
;,v ij (g M lP


f f ]
Abb. 6. Stempel der Legion VII Gemina Felix von Leon;
die Typen: LEG VII GF; LVII GF; LVII GAPF; L VII G MAX PF; LVII G GORD PF; LVII G PHIL PF
(nach A. Garcia y Bellido, Legio VII Gemina, Leon 1970, Abb. 53, 56, 57, 58, 59)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vestigii ale metalurgiei bronzului n castrul roman de la
Corneliu GAIU
Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, castru roman, metalurgia bronzului, creuzete, tipare.
Mots cles: Dacia Porolissensis, camp romain, metallurgie du bronze, creusets, moules.
Dovezile arheologice privitoare la unor artizanale n castre n jurul acestora sunt
relativ frecvente n Dacia ca n alte provincii din Imperiu. Ele erau menite asigure sau completeze
nevoile ca a arondate acestor centre. Diversitatea dimensiunile artizanale
era de resursele naturale posibilitatea acestor ateliere, de i
se adresau de stabilitatea acesteia. anumite categorii de artefacte care includ o tehnologie
o specializare erau produse n centre cu de unde erau difuzate pe largi prin intermediul
schimbului, altele, menite nevoile curente, puteau fi acoperite de ateliere locale, pentru care exista
att materia ct oficine capabile le Acoperind mare parte din nevoile provinciei
include o de de la materiale de miniere, la
unelte ustensile din fier, piese de port echipament militar,
Castrul vicusul militar de la numeroase elemente legate de artizanale menite
asigure att aprovizionarea trupei ct traiul din teritoriu. Pentru ridicarea
monumentelor de a fost roca prin deschiderea unor cariere n castruluP,
iar masivul de sare din apropiere a servit pentru nevoile curente, urmele fiind semnalate la est de
castru
2
Ateliere ceramice au acoperit mare parte a veselei necesare, fiind produse att vase pentru servirea
mesei ct pentru prepararea hraneP. mare de unelte instrumente pentru prelucrarea
lemnului pietrei, unelte agricole ustensile casnice\ piese de port echipament militar, materiale de
armament o la nevoile trupei de
cavalerie aici.
Categoriile de artizani formele de n cadrul atelierelor locale ca identificarea acestor ateliere
la o dificil de rezolvat. unor piese rebutate sau n curs de prelucrare, mici
depozite de materiale sau instrumente de lucru ori descoperirea unor loturi de produse destinate
baza care o n principal traiului
dar locuitorilor din teritoriu din inclusiv a celor din barbaricum. Este de
ca atelierele importante se fi concentrat n vicus, cum din alte centre ale provinciei,
unde cercetarea a fost mai Tibiscum, Micia
5
Un atelier de a fost descoperit la nord-
1 C. Gaiu, R. Inscriptii piese sculpturale din castrul roman de la Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2011,
p. 15-17.
2 K. Torma 1865, Az Als6-Ilosvi r6mai all6tabor s miiemlekei, n Erdelyi Miizeum III, 1864-1865, p. 14.
3 D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu 1997, Castrul roman de la Bistrita, p. 54-55; C. Gaiu, Grupul de cuptoare de ars
de la n Ateliere tehnici Contributii arheologice, Ed. Accent, 2002, p. 161-197.
4 I. Hica-Cmpeanu, Din colectiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei- donatia Torma Karoly- Unelte arme din zona
Ciceului, n ActaMN, XIX, 1982, p. 593-605; C. Gaiu, Unelte de fier din castrul roman
de la n Revista Bistritei XV, 2001, p. 103-116.
5 Benea 2002, p. 31-54; Benea 2008, p. 115-118.
Corneliu GAIU
Complexul Muzeal
e-mail: comeliugaiu@yahoo.fr
Revista XXV/2011, pp. 169-178
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vest de castru
6
, alte amplasamente artizanale fiind semnalate pe terasa de o parte alta a drumului care
duce la castru. Cantitatea de piese de armament, ustensile materiale de din fier
constituie de asemenea repere pentru unor locale
7

Nevoia de a asigura necesarul pieselor de echipament militar a determinat constituirea unor
ateliere pentru prelucrarea bronzului in majoritatea castrelor sau n apropierea acestora. La nivelul provinciei
sursele arheologice au semnalat un de 31 de ateliere pentru prelucrarea bronzului
8
, 12 n mediul militar
19 din mediul civil, cele mai multe stabilite doar pe baza unor instrumente artizanale sau fragmente de tipare
sau piese in curs de prelucrare. distincte n care au fost descoperite destinate unor ateliere de
bronzieri au fost n castrele de la Buciumi
9


Indicatorul cel mai frecvent pentru
unor oficine de prelucrare a bronzului il constituie creuzetele, utilizate pentru topirea de metal n
vederea in tipare. n castre s-au aflat la Porolissum, Potaissa, Bologa, Feldioara, Micia, Romita,


O mai a fost obiectelor n curs de prelucrare sau nefinisate, care
o activitate

Criteriile avute in vedere pentru tipologia atelierelor sunt determinate mai
de stadiul dintr-un sit sau altul dect de amploarea
Mult mai relevant pentru evaluarea este stabilit prin tipurile de obiecte
ntlnite, care pot semnala sau categorii de piese specifice unui anumit centru sau atelier, iar astfel de
aprecieri nu lipsesc
13

arheologice din castrul roman de la au scos la un bogat variat inventar
arheologic care la echipamentului trupei de cavalerie aici, ala
Tungrorum Frontoniana. Pe alte numeroase artefacte, care un serios efort legate de construirea
refacerea din castru, de asigurarea trupei, o de obiecte
subansamble provenind de la echipamentul de la de cavalerie, lucrate din bronz.
o parte din piesele de port au echipamentului cu care trupa era la dislocare, pentru
completarea echiparea n continuare s-a apelat att la furnituri lucrate n centre de din
Imperiu sau din provincie, dar prin activitatea unor artizani locali.
Prin anumite caracteristici, unui atelier pentru prelucrarea pieselor din bronz n castrul
auxiliar de la era deja Avem n vedere in primul rnd acele piese nefinisate sau n
curs de prelucrare, identificate n laturile de materiale studiate. n setul de fibule provenind din
lui K. Torma, n muzeul din Cluj-Napoca, a fost o n curs de prelucrare care mai
bavura de turnare
14
o alta cu resortul reparat, din descoperirile mai recente
15
O
descoperire care realizarea de falsuri monetare n castru de aici, l sestertul la
porta praetoria, n bastionul din stnga o ntr-un tipar bivalv, care ciotul de
pe canalul de turnare bavura

care o emisiune Antoninus Pius.
din spatele pretoriului, n retentura dextra, au interceptat un nivel gros de n care
s-au mai multe creuzete din lut, fragmentare. Un drum de hotar care castru de la vest la est
nu a extinderea pentru a putea reconstitui aspectul dimensiunile atelierului, indicat de
fragmentele amintite. Chiar a se degajarea cuptor, premise suficiente pentru
6 Zgure de fier, ciocane, dornuri o de turnat metalul au fost n castru. C. Gaiu, Unelte de fier din castrul
roman de la n Revista XV, 2001, 103 sqq, fig. 3/3.
7 Benea 2008, p. 11 sqq.
8 Benea 2008, p.l12-113.
9 et alii 1982, p. 57-58.
10 Isac 2003, p. 144-145.
11 Benea, 2002, p. 34-35; Benea 2008, p. 124; Ardevan 2007.
12 1995, p. 385; Petculescu 1991, p. 9-10.
13 Gudea 1 989; 2004 p. 35-36.
14 Protase, Gaiu 1993, p. 60, nr. 23, fig. 2/23; 2004, p. 35, pl. LXIII/946.
15 Ibidem, p. 52, fig. 2/31.
16 Ardevan 2002; Gaiu, 2011, p. 119, nr. 233. O prin procedeu a fost
n mediul dacic, la Silvaniei (Iaroslavschi 1997, p. 82, nota 222).
170
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o astfel de O s-a nregistrat la unde, ntr-unul din pretoriului, a
o fabrica
17
, prin degajarea unei cuptor cu din topituri de minereu.
Un alt amplasament pentru o de prelucrarea bronzului, de zecile
de aplici emailate din bronz
18
, a se pare n dintre praetorium via principalis. Aici, pe
seriile de piese realizate tipare identice, s-au piese nefinisate sau lipite ntre ele din cauza
temperaturii degajate de focul care a mistuit zguri de bronz.
Probe evidente ale unei oficine metalurgice au fost descoperite n alte puncte din castru.
Tipar lucrat din cu pietricele nisip n (Pl. III); fragmentul are dimensiunile de 13,
6 x 13,5 x 3,7 cm. Pe una din tegulei a fost imprimat n pasta o alveolare n de
dreptunghiular, fragmentar, cu laturile de 50 x 37 mm prelungit printr-un canal lung de 83 mm cu
o de 18 mm, adnc de 8,6 mm. Pe piesa are o probabil pentru fixarea
tiparului ntr-un cadru rigid. Starea a piesei nu permite stabilirea sale certe,
ne n unui tipar n care erau turnate obiecte din bronz sau era utilizat pentru de
lingouri. Vestigii sunt semnalate n alte centre din provincie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
19
,
Porolissum
20
, Tibiscum
2
1, interpretate ca tipare pentru turnat lingourF
2

Tipar din gresie maronie de cu dimensiunile: L =72,15 x 74,29 mm, 1 = 61,21 x
55,14 mm, gr = 23,62 mm (Pl. 1). Pe una din avnd este cu ajutorul unei
negativul unei catarame cu veriga cu Dimensiuni L = 19 mm, 1 = 31
mm, 12,30 x 26,68 mm adncimea de turnare = 4 mm. Canalul de turnare are o lungime de 24 mm,
posibil turnarea spinului cataramei.
Pe cea de-a doua a tiparului, sunt negativele unor pandantive aplici de echipament
militar: pandantiv n de lunula cu diametru de 17,7 mm adncimea 2,8 mm, canalul de turnare are 9
mm. Sub ea este scobit tiparul unei aplici cordiforme cu lobi inegali, cu canalul de turnare lung, L = 43 mm, L
24 mm, 1 = 5,6 mm. n partea din dreapta este adncit tiparul unui de curea cu cap triunghiular
corp fusiform, fixat prin trei nituri: L = 43,5 mm, canal de turnare = 12 mm.
Cele mai multe tipare cunoscute n provincia Dacia unor tipare din lut care presupune amprentarea
piesei arhetip care se negativul, care era uscat ars n cuptor, n care se turna bronzul.
turnare tiparul era spart aruncat, ceea ce mai mare de tipare din lut descoperite, conducndu-1
pe S. concluzioneze "metoda formei pierdute" este unicul procedeu de turnare a bronzului, atestat
arheologic n Dacia
23
Sunt prezente n atelierele de la Tibiscum
2
\ Porolissum
25
,

Napoca
27
, Romula
28
,
Sucidava
29

Un singur tipar lucrat din gresie a fost descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
31
,
metoda unor piese de o calitate mult mai

Cel mai frecvent tiparele din apar
17 Isac 2003, p. 145.
18 Gaiu 2007, p. 182-183.
19 S. 1987, p. 178, fig. 4 a-d; Alicu et alii 1994, p. 137, pl. 79.
20 C. Timoc 1998, p. 53-55.
21 P. Bona, R. Petrovszky, M. Petrovszky, Tibiscum- arheologice (II), n ActaMN XX, 1983, p. 410-411, pl. VII/1-2.
22 Benea 2002, p. 33, fig. 5/9.
23 2006, p. 112.
24 Benea 2002, p. 32-33, fig. 6/ 4-9.
25 Gudea 1989, p. 204.
26 1995, p. 384 387.
27 Ibidem.
28 Gh. Popilian, Un quartier arlisanal a Rom ula, n DaciaNS, XX 1976, p. 221sqq.
29 D. Tudor, Sucidava, Craiova 1974, p. 50.
30 Benea 2008, p.113.
31 C. Pop, D. Alicu, Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, n III,
1979, p. 291; Marinescu, Pop 2000, p. 173.
32 Iaroslavschi 1997, p. 77.
171
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n provinciile din Orient
33
, pentru turnarea de vase, statuete, aplici piese de mobilier. S-au
tipare din gresie n provinciile occidentale, la Vertault
3
4, Lyon, Camerton, Lansdown
35

Augst
36

Creuzet din lucrat cu mna, culoare de dimensiuni:
H = 18 mm, d =28 mm (Pl. 11/2). castru, porta praetoria, turn sudic.
Creuzet lucrat din neuniformi, cu de culoare
maronie. Piesa are o aproximativ cu buza cu un cioc de scurgere modelat n grosimea
peretelui: H = 49 mm, dg = 41 mm (Pl. 11/3). Piesa a fost ntr-un strat de din spatele
pretoriului de alte fragmente de creuzet, care parte din instrumentarul unui atelier de bronzier.
Locul descoperirii: castru, raetentura dextra, S2/2002, adncime -110 cm, n nivelul castrului mare de
Creuzet de bronz realizat prin turnare sub forma unui recipient paralelipipedic i-a fost o
de Peretele posterior are o care are la mijlocul superioare un plat. Pe
fundul casetei se picuri de bronz n urma topiturii utilizate probabil la unor artefacte
din bronz. Dimensiuni: L mm, 1=25 mm, H=24 mm; L mm (Pl. 11/1). Piesa, probabil
pentru topirea metalului n de a pieselor din bronz argint, a fost n baraca V, din
praetentura sinistra.
Metalurgia bronzului este prin n castru a numeroase de bronz de plumb,
utilizate la aliajului care era turnat n forme, la fel ca de zgurilor a topiturilor de
bronz. O parte din lingourile de bronz recoltate par fie rezultate n topirii unor
metalifere brichetate (Pl. IV/1). n alte cazuri de piese deteriorate erau adunate depozitate
pentru atelierului care n castru (Pl. IV/2), n vederea retopirii. Unele din fragmente fiind
decupate cu foarfeca, atrag asupra unor de practicate de metalurgi.
Reciclarea pare a fi o pentru furnizarea materiei prime n atelierele bronzierilor din castru
37
,
refolosirea obiectelor de bronz deteriorate fiind de Plinius cel


Chiar nu se planul nici unui cuptor sau atelier din interiorul castrului,
bronzieri este n ce puteau acopere nevoile curente ale trupei ct de era
activitatea acestui atelier un subiect insuficient acoperit prin acumulate.
mare de bronzuri emailate n tehnica millefiori poate reprezenta argumentul cel mai clar privind
tehnice pe care le a prestigiului pe care I-au avut n interiorul
Bibliografie
Alicu et alii 1994
Ardevan 2002
Ardevan 2007
Baylei 2001
Benea 2002
D. Alicu, S. C. A. Soroceanu, Small Fiind from Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Cluj-Napoca, 1994.
R. Ardevan, Officina falsaria din de la n BSNR XC-CXI,
1996-1997 (2002), nr. 144-145, p. 39-43.
R. Ardevan, Un creuzet roman de la Gherla, n Studia In Honorem Dr. Florea Cost ea,
2007, p. 350-356.
J. Bayley, Non-ferrous metal technology in Britain in the earlier first millennium
AD, n M. Polfer (ed) L'artisanat romain: evolutions, continuities et ruptures.
Monographies instrumentum 20, Montagnac 2001, p. 69-77.
D. Benea, Werkstiitten in Dakien(I) (mit Bezugnahme auf die herstellung
van Schmuckstiicken und militiirische aus Bronze), n
Zwischen Rom und Barbaricum. Festschrift fur Titus Kolnik zum 70. Geburtstag,
Nitra 2002, p. 31-54.
33 Poulsen 2001, 330 sqq, fig. 1-6.
34 Feugere 1994, p. 161, fig. 21; Chardon-Picault 2005, p.138, 144, fig. 14.
35 Chardon-Picault 2005, p.138,
36 Martin 1978, p.117, fig.15.
37 Montandon 1997, p. 20; Bayley 2001, p. 69.
38 Istoria 1, XXXIV, 48, 97.
172
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Benea 2007
Benea 2008
Benea 2008a
Chardon-Picault 2005
et alii 1972
1987
1994
2004
2006
Feugere 1994
Gaiu 2007
Gaiu 2011
Gudea 1989
Iaroslavschi 1997
Isac 2003
Marinescu, Pop 2000
Martin 1978
Montandon 1997
Oldenstein 1976
Petculescu 1991
Poulsen 2001
Protase, Gaiu, Marinescu 1997
Querel, Le Brazidec 1999
1994
Timoc 1998
Torma 1865
D. Benea, privind arheologice referitoare la
din provincia Dacia, n artizani n Dacia 2007,
BHAUT 8, p. 35-68.
D. Benea, Mineritul, metalurgia prelucrarea metalelor, n Dacia n sistemul socio-
economic roman, 2008, BHAUT 9, p. 11-95.
D. Benea, Ateliere militare n Dacia n Dacia n sistemul socio-economic
roman, 2008, BHAUT 9, p. 376-388.
P. Chardon-Picault, L'artisanat des alliages a base de cuivre de Vertault-Vertillum
(Cte-d'Or},n Revue Archeologique de l'Est, 54, 2005, p. 135-147.
E. N. Gudea, V. C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Cluj, 1972.
S. Tipare romane de la VIpia Traiana Sarmizegetusa, n SCIVA, 38, 1987, nr.
2, p. 178.
S. Ateliere de bronzieri n Dacia m ActaMN 32/1, 1994, p. 383-391.
S. Fibulele din Dacia Cluj-Napoca 2004.
S. Atelierul de artizanat de la Dierna de fibule, n Revista
Bistritei XX, 2006, p. 111-123.
M. Feugere, La vaisselle gallo-romaine en bronze de Vertault (Cte-d'Or) n Revue
Archeologique de l'Est, 45, 1994, p. 137-168.
C. Gaiu, Bronzurile cu email din castrul roman de la n Revista Bistritei,
XXI/1, 2007, p. 181-240.
C. C. Gaiu, ARCOBADARA Coins from roman sites and collections
of roman coins from Romania VI, Cluj-Napoca 2011,
N. Gudea, Poro/issum.Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman(/}, ActaMP XIII, 1989.
E. Iaroslavschi, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, 1997.
D. Isac, Castrul roman de la Roman Auxiliary fort Samum-
Cluj-Napoca 2003.
L. C. Pop, Statuete de bronz din Dacia 2000.
M. Martin, Romische Bronzegiesser in Augst BL, n Archaologie der Schweiz, 3,
1978, p. 112-120.
B. Montandon, Le travail du bronze a l'epoque gallo-romaine, n Chronozones 3,
Lausanne 1997, p. 20-29.
J. Oldenstein, Zur Ausriistung romischer Auxiliareinheiten. Studien zu
und Zierat an der Ausriistung der romischer Auxiliareinheiten des obergermanisch-
Limesgebietes aus dem zweiten und dritten ]ahrundert n.Chr., n BRGK 57,
1976, p. 49-285.
L. Petculescu, Evidence for the production of Roman military equipament, n ARMA
3, nr. 1, 1991, p. 9-10.
E. Poulsen, On mould and models for ancient Roman small bronzes, n A. Giumlia-
Mair (ed) I bronzi antichi: Produzione e tecnologia. Atti del XV congresso
internazionale sui Bronzi Antichi, Monographies instrumentum 21, Montagnac
2002, p. 330-337.
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la Bistrita 1997.
P. Querel, M-L. Le Brazidec, Considerations generoles sur le probleme de recon-
naissance et de definitation de la metallurgie du bronze sur les sites ruraux. Les
"unites artisanales" de Gouvieux (Oise) et Roye (Somme}, n M. Polfer (ed) Artisanat
et productions artisanales en miliieu rural dans les provinces du nord-auest de
l'Empire romain, Montagnac 1999, p. 151-163.
C.M. Romula-Malva, 1994.
C. Timoc, Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolossum, n Ziridava 21,
1998, p. 53-55.
K. Torma, Az Als6-ilosvai romai all6tabor es miiemlekei, n Erlely MU.zeum
Kolosvar (Cluj)1864-1865, p. 10-67.
173
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vestiges de la metallurgie du bronze dans le camp romain de I l i u a
(Resume)
Des nombreuses pieces, accessoires pour les vetements et objets d'equipement militaire, en bronze trouvees
dans le camp auxiliaire de I l i u a , la serie de pieces en cours de travail ou non finies, des restes de bronze et
plomb ramasses en vue de leur refonte, la presence des outils d'artisans preuvent l'activite des matres en
bronze qui ouvraient pour les besoins de la troupe ala Tungrorum Frontoniana. La decouverte d'une moule de
gres (Pl. 1) utilisee pour les pieces d'equipement militaire et des creusets en argile (Pl. II/2-3) et bronze (Pl. 11/1)
confirme l'activite d'un atelier installe a l'interieur de la fortification.
174
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a
b
Pl. 1. Tipar din gresie 1 Mou le de gres
175
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
176
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. III. Tipar din lut 1 moule en argile
177
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
178
Pl. Iv. I l i u a - fragmente de bronz i plumb
l l i u a - des fragments de bronze et le plomb
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un perete posterior de aedicula
descoperit la (jud.
Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, monument funerar, aedicula, villa rustica.
Keywords: Dacia Porolissensis, funerary monument, aedicule, villa rustica.
Radu
Lumea din provincia Dacia Porolissensis este una destul de
Marea majoritate a descoperirilor s-au accidental, situri de tipul l'illa rustica, fiind cercetate
sistematic
1
cu sedenterizarea noilor n provincie n jurul castrelor militare
sau de-a lungul principalelor rute de ale provinciei, apar o serie de private.
Aceste ferme agricole sunt cunoscute n literatura de specialitate sub numele de villa rustiqa. n bibliografia
a Daciei sunt semnalate peste 100 de astfel de presupuse villa rustica
2
, a fi fost cercetate
sumar toate dintre ele. n zona centrelor cum este Napoca acestea sunt mai numeroase,
n zona castrelor situate pe limes asemenea cazuri sunt extrem de rare. Acest fapt poate corespunde unei
dar se poate datora lacunelor de cercetare Cele mai multe dintre villae-le (sigure sau
posibile) mari mai prospere au fost cercetate sau numai identificate n teritoriul coloniilor, acum. Dintre
colonii doar pentru Potaissa, este mai la fel pentru teritoriul municipiului Porolissum
(poate faptului teritoriul era rezervat pentru unitatea Zona a provinciei Daciei
Porolissensis este destul de n descoperiri de n teritoriile din apropierea castrelor. La
fel este cazul arealului aflat n subordonarea trupei ala 1 Tungrorum Frontoniana de la Arcobadara
n jurul castrului, cuprindea un teritoriu redus ca areal\ fiind pe un nu
cu mult mai mare dect castrului, avnd un caracter semiurban. Cu certitudine nevoile cererile trupei
cantonate aici nu putea fi doar de unor ferme agricole n ni se
pare destul de calculate ca volum
5
pentru satisfacerea nevoilor zilnice de alimente, produse
doar din activitatea proprie, de cele necesare cailor, trebuie fi fost procurate
din mediul civil aflat n imediata apropiere.
Localitatea (Pl. I. Fig.1) este n bazinul inferior al rului nainte de
sa n Mare. Terasa din stnga rului a constituit, prin solul bogat comunicarea
un perimetru favorabil habitatului. Cele mai timpurii vestigii au fost semnalate pe terasa de la
nord-vest de sat de pe au fost recoltate fragmente ceramice eneolitice din bronzul timpuriu.
Pe la sud de acest punct (Pl. II, fig. 3), n anul 1982 a fost descoperit un tezaur monetar format
din 214 monede: 97 tetradrahme emise de provincia Macedonia Prima, 91 tetradrahme ale Thasos, 4
1 Gudea 2008, p. 115 [Cluj-Napoca-Tarcea), p. 115 [Chinteni), p. 116 p. 116 (
2 Popa 2009, p. 39.
3 Maniu 2004, p. 2.
4 Protase, Gaiu, Marinescu, 1997, p. 75.
5 Gudea 2005, p. 185-197.
6 privind descoperirile arheologice din ne-au fost puse la de Corneliu
Gaiu, i cu ocazie.
Radu
Muzeul Sfntu Gheorghe
e-mail: raduzagreanu@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 179-191
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
drahme la Apollonia alte 15 ale Dyrrhachium, la care se 7 stateri, emisiuni din aur
ale din zona BoemieF. O cu nivele de locuire din mai multe epoci, a fost
n urma arheologice efectuate n partea de hotar

de la nord de localitate (Pl. II, fig. 3),
pe terasa n bucla n dreptul fiind un nivel de locuire din
epoca bronzului cu materiale caracteristice culturii Wietenberg Noua. S-au nregistrat complexe din epoca
(sec. V-VI) medievale timpurii (sec. VIII- IX).
n vatra satului, ntre biserica din localitate, terasa se n raport
cu terenul din jur, nefiind exclus caracterul antropic mai ales att la edificarea ct alte
edilitare au scos la numeroase vestigii arheologice, cele mai concludente de (Pl. II, fig.
3). Sunt amintite, n de artefacte, de ziduri prinse cu mortar
9
, care ar conduce spre ideea unei
ce ar statutul de Materialul arheologic, variat bogat, format din
terra sigillata, unelte piese de

o astfel de Repertoriul
formelor ceramice este din vase din dolia, oale, ulcioare,
castroane, farfurii, patere, capace; oale din sau Sunt prezente vase de
lucrate cu mna: borcane n acestui punct, la sud-vest de cultural, de
se vase din (oale, Krausengefasse)
perioade i o serie de fragmente ceramice aflate n din punctele "n
"Coasta".
n epoca pe aici trecea drumul roman (Pl. II, fig. 3), care dintre castrele de la
castrul roman de la Orheiul clujean F. Fodorean traseu al acestuia
n ce n zona Beclean acesta un aliniament lung de 8,7 km
la vest de localitatea unde din nou ce mai parcurge 3,5 km atinge
hotarul comunei

de aici el n continuare pe sud, tot pe partea a


trece prin Coasta ajunge la


n zona de dintre Mare rul mai avem atestate puncte cu descoperiri de
(Pl. II, fig. 2). Astfel: la Beclean- n partea a n punctul denumit Becleanului",
n momentul pentru ridicare viitoarei ferme avicole au numeroase vestigii printre
care de

la n urma unor de teren de St . Ferenczi acesta
pe malul drept al rului n cu acestuia cu se un castelum
roman
14
; La Nimigea de Jos- n jurul grajdurilor fostului CAP se o n 1987
de C. Gaiu, de unde provine

la pe teresa n partea
de est a comunei "La Cimitir" au fost identificate resturi ceramice de printre care un vas n
stare de conservare
16
; la Ferenczi a identificat n punctul "La n 1974 fragmente
ceramice de

la Cristur- n punctul "La Baie" pe o relativ au fost identificate
n urma unei periegheze vestigii mai multor epoci printre care epocii romane
18
; la Bretea din
de efectuate de au fost identificate trei posibile romane: prima
n punctul "n pruni" de unde au fost recuperate fragmente ceramice albicioase
19
; a
7 Preda, Marinescu 1987, p. 19.
8 CCA 1995, nr. 187; G. 1995, p. 165-173.
9 1989, p. 243-244, nr. 8.
10 Marinescu 1989, p. 25-26 PL. XXVII- XXXIV.
11 Fodorean 2006, p. 209.
12 Ibidem.
13 1989, p. 18, nr. 5.
14 Ferenczi 1976, p. 117-118.
15 Marinescu 1989, p. 20 PL. XXII 6-12.
16 1989, p. 243, nr. 6.
17 Marinescu 1989, p. 26.
18 1989, p. 81, nr. 3.
19 Marinescu 1989, p. 9, PL. Vl/4 Vl/5.
180
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
doua n punctul "Poieni" fragmente ceramice

al treilea punct "Fntna Jugastrului", de unde


provin fragmente ceramice

la Coasta- n vatra satului n jurul casei locuitorului Poenar Iacob,


se o de pe a cules de

la
-la din fostele CAP. au fost identificate urme arheologice
epocii romane
23
; la n punctul "Pe Deal" a fost n 1962 urmele unei rurale, de
unde provine un castron lucrat la tot pe teritoriul satului n 1898 a fost o
cu un denar de la Vespasian
24
; la Arcalia- sunt amintite descoperirea a placi de bronz aurit, atribuite
epocii romane cu pe una din ele, o de ntre un roman un barbar, iar pe
un barbar cu scut sabie
25
; la - din punctul au fost semnalate fragmente ceramice
de

la -la intrarea n sat n punctul stnii" se o
de trzie (sec. III-IV p. Chr.) n 1987 de C. Gaiu
27
; la -la intrarea n sat se o
de de "Capella", din jurul au fost adunate fragmente ceramice de


iar la dintre de Sus, n dreapta drumului se o
n 1989
29
, n urma unor de
Descoperirea acestui monument sculptura! de n parte a provinciei este oarecum
MonumentuP
0
a fost scos la cu prilejul unor de scarificare a terenului n anul
1986 n partea de hotar mai sus, fiind recuperat prin grija regretatului pasionat
unei valoroase muzeale, n localul din localitate. Punctul de
unde provine descoperirea este n imediata apropiere a cursului rului care are un parcurs meandric
n acea formnd mai multe bucle cursuri secundare, acoperite de Actualmente este o
propice agricole, dar inundatiilor. Din nu date concrete privind
momentul descoperii monumentului cu acesta au fost sesizate alte urme arheologice sau
structuri n cadrul perimetru. Din culese local, piesa a ntr-o la
extremitatea a sitului arheologic, cunoscut din acest areal.
Monumentul este un perete posterior, al unei funerare de tip aedicula "in antis", cu imaginea
n altorelief (Pl.III, fig. 5). Materialul din care a fost sculptat este tuf vulcanic de Dej, de
calitate, acest fiind de procurat, dat fiind multitudinea carierelor de locale, ce au activat de-la
lungul timpului, pe Mare. Faptul n apropierea castrului de la existau
o serie de cariere de de exploatat care au activat n sec. al XX-lea, ne face a fi
posibil ca monumentul acesta fi fost realizat din ulterior el fiind transportat la comanditar.
Starea de conservare a peretelui de edicula este destul de monumentul fiind deteriorat puternic n
momentul descoperirii. A fost despicat n 8 Dintre aceste sunt mai bine este vorba de
corpul celor doi fragmentele au fost recoltate cu astfel nct monumentul n starea lui
poate fi ntregit destul de bine. Din partea cea care cuprindea capul personajelor,
nu a fost sau e posibil ca chipurile celor doi fi fost retezate din antichitate. Din
am putut reconstitui corpul doar la nivelul gtului. La fel partea ce prezenta
picioarele celor s-a doar n zona personajului feminin din partea
20 Ibidem. PL. VI/6 VI/7.
21 Ibidem. PL. VI/8,9 VI/10.
22 Ibidem. p. 12, PL. IX/1-5.
23 1989, p. 239-240, nr. 6.
24 Marinescu 1989, p. 11.
25 Ibidem. p. 6.
26 Ibidem. p. 27.
27 Ibidem.
28 1989, p. 260, nr. 2.
29 Ibidem. p. 26-27 PL. XXXIV/5-7.
30 Despre acestui monument am aflat de la inimosul profesor de istorie din localitate, Pop Ioan,
doresc pentru sfaturile ajutorul acordat n identificarea principalelor puncte cu descoperiri
arheologice de pe teritoriul comunei. Ulterior, cu Corneliu Gaiu ne-am deplasat n
localitate unde am fotografiat, descris monumentul, punnd bazele studiului actual.
181
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
este utilajul mecanic a lovit unul dintre capetele peretelui, cel mai probabil partea cu figurile
deteriornd iremediabil parte. Mai trebuie cont de faptul piesa a fost
din supraveghere foarte probabil din zona fi pe loc.
Dimensiunile actuale ale peretelui sunt de 90 x 60 x 17 cm. Personajul feminin are la nivelul
umerilor de 26 cm adncimea de 0,5 cm, cel masculin tot la nivelul umerilor are 60 cm, iar la nivelul
minii adncimea de 5 cm. sprijineac picioarele pe o de 13 cm. Piesa este doar n
partea a figurilor personajelor.
Redarea personajelor s-a n altorelief, foarte aproape de dimensiuni naturale, spatele piesei este
aplatizat. Relieful n partea din stnga o femeie ntr-un chiton, peste care un
himation care i picioarele. Unul dintre faldurile himation-ului este adus de pe drept pe cel
stng prin este cu mna Faldul de larg al himationului ca analogie o
statuie cu loc de descoperire necunoscut din Dacia, un monument cu aspect rudimentar, a proveni
din cimitirul unei villa rustica din su-estul TransilvanieP
1
Pe piept, cutele chiton-ului sunt redate vertical.
minii corespunde tipului consacrat pe astfel de monumente din Dacia. Celalalt fald n partea
de-a lungul corpului era cu mEtna care nu se mai Faldurile sunt dispuse
concentric paralele, cad rigid, traseul lor fiind sugerat prin incizii nu foarte adnci. astfel
redea de volum a Acesta pe ct posibil corectitudinea
sale sunt limitate, anatomia femeii nu transpare de sub drapaj. este pentru
a n limitele dimensionale ale peretelui, cotul sculptat n unghi drept, cu palma
degetele lungi. Modul de redare a acestora este cu cel al
feminine de pe un perete posterior ce provine de la Potaissa
32
evident dimensiunile palmei
personajului de restul minii. n zona i se distinge vrful piciorului drept, ce iese pe un sfert de
sub faldurile pare a ncerca a reda o reprezentare de tip "palliata" cum
i erau dispuse membrele. La nivelul gtului se un decupaj adnc, credem noi ulterior, cnd
figura a fost posibil Personajul masculin este situat n partea mult mai
prost. Este mai lat dect personajul feminin. i att partea de la nivelul umerilor, ct
partea de la nivelul gambelor. Aceste:. este ntr-o rudimentar, imitnd varianta
1 subvarianta C
33
Mna iese de sub tunica pare a un obiect neidentificabil. Mna este la fel,
grosolan rigid ca cea a personajului feminin. Se nepricepere n tratarea anumitor
anatomice care o ntlnim pe un perete posterior descoperit la Dragu
34
(jud. De
pe stng ntr-un umbo, n de S, marcat prin incizii adnci ceva
mai ngrijit sculptate, ce dau de volum de celelalte ale togii. Cutele sunt redate rar, prin
simple semi-adncite, paralele, astfel nct ntregul drapaj are un caracter Balteus-ul este
orizontal, deteriorat n momentul descoperirii. Sinus-ul este redat amplu, sub genunchi, ca o
balteus-ului, marcat sub forma unui pliu mai adnc. Zona unde trebuia fie lacinia
este n partea aceasta pare a fi Se faptul degetul mic cel inelar
sunt mai scurte, de degetul mijlociu crend acesta un obiect n din
neidentificabil. Acest mod de redare a degetelcr minii este identic cu cel de pe un monument n de
pilastru descoperit la

n mna avnd degetele redate, un volumen ce se clar. Acesta
a fost interpretat ca fiind un simbol al intelectuale, reprezentat n special n cadrul acestor
scene de familie, S. remarca faptul volumen-ul theca cal amaria sunt atributele iar condeiele
gentile de sunt atributele copiilor, iar de obicei un singur personaj aceste simbolurP
6
n Dacia
volumen-ul apare reprezentat pe circa 19 monumente, majoritatea de aedicula. Simbolurile
intelectuale au o o imagine a defunctului ca intelectual
arate astfel defunctul a fost slujitor al Muzelor, patroanele intelectuale, de la care i
31 Diacanescu 2005, Val. II, p. 130., nr. 37, PL. XLV[, 4.
32 Floca, W. Wolski 1973, p. 16, nr. 36, fig. 48.
33 clasificarea lui A. Diacanescu val. L p. 110.
34 M. Matei 2008 p. 149-150, 1.
35 Pratase 1961, p. 127-134, fig. 1 a-c.
36 2004, p. 182.
182
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vor asigura nemurirea n lumea de dincolo ca a efortului depus n slujba lor
37
Atitudinea
trebuie fi fost una Lapicidul a ncercat imite modul de redare a unui togat, lipsindu-i
clar organicitatea tutor elementelor Faldurile sunt adncite,
avnd mai mult un rol decorativ, redea materialitatea draperiei. n considerare
mediul profund provincial n care el un monument onorabil, pentru standardele
atelierelor din jur.
Aediculele, mici cu trei deschise n cu n de sau n ape,
fie descoperiri intacte, constituie un tip de monument funerar extrem de n Dacia Porolissensis.
Nu avem din nici un monument ntregibil, dar foarte multe fragmente de acest tip:
posteriori, laterali, de aedicule se mult cu stelele ca dar se deosebesc de
acestea doar prin banda pe care o au la una din margini. Literatura
de un remarcabil studiu dedicat ediculei de O. Floca Wanda WolskP
8
Lucrarea cuprinde un
amplu repertoriu de 94 de piese, bine ntocmit, cu un amplu comentariu asupra caracteristicilor arhitectonice,
asupra figurate (atribute, accesorii, simboluri etc.). Pornind de la convingerea
analogiile pannonice pentru ediculele din Dacia sunt prea timpuriP
9
, autorii calea de
a acestui tip de monument, spun ei, rolului tot mai important al elementelor greco-orientale
n a aduce contraargumente tezei occidentale asupra Daciei, de o serie de
autori, se emite ipoteza originii aediculei dacice din mausoleele siriene, aceste cu
aparatul critic necesar
40
Problema este de L.

care ofere argumente
solide privind un raport just ntre orientale occidentale. D. Isac
42
de
dintre elementele orientale poarta de pentru acest monument
au fost Porolissum chiar Micia. Mariana crede aedicula este n Dacia, deoarece
aici provin din norico-pannonic, iar de civili sunt completate de trupe care
au fost recrutate din geografic. fie ei sau locali au realizat funerare
la de tip aedicula. n lumina acestor de putem considera analogiile pannonice ale
ediculelelor dacice drept juste, n lor ntruct cale a fost clar
pentru Pannonia
43
Ct aediculei n Dacia se impune constatarea n timp ce
ea n Dacia Inferior, este foarte n Dacia Porolissensis, de unde n jur de 50 de
fragmente fapt care o concentrare a ediculelor n partea de nord a Transilvaniei antice. Restul pieselor
din Dacia provin din Tibiscum, Micia, Germisara, Apulum, Aiud precum din din estul provinciei:

numita aedicula in antis coloane, este cea care nceputul arhitecturii funerare ediculare
n peninsula dar sale este cel care se cel mai mult cu tipul de aedicula
"provincial" simplificat, existent n Dacia. lui Al. Diaconescu, aediculele provinciale au
originea n tipul acesta de monument
44
n Dacia cele mai multe descoperiri monumentului de
tip aedicula in antis coloane, atestat prin descoperirea unui monument integral (doar soclul la
Micia n secolul al XIX-lea
45
, n timp ce aediculei de cu perete posterior coloane este
doar prin descoperiri de diferite fragmente de posibile subansambluri
46
aediculelor de
tip in antis coloane n Dacia, face parte dintr-un fenomen mai larg care are ca numitor comun elementul
militar, care se relativ unitar n provinciilor Dacia, Pannonia, Noricum Raetia.
37 Ibidem. p. 183.
38 Floca, W. Wolski 1973, 3, p. 4-50.
39 Ibidem. p. 31.
40 Ibidem. p. 42-47.
41 L. 1974, 3, p. 417-425.
42 !sac 1974, p. 68, n. 26.
43 G. Erdely 1961, 2, p. 185.
44 Diaconescu 2005, p. 307.
45 C. Ciongradi 2007, p. 73-74.
46 Ibidem.
183
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
aria de a acestor monumente n Noricum, G. Kremer a observat ele se n partea
de nord a provinciei n mare parte de-a lungul sistemului defensiv pe valea n timp ce
aediculele cu prostii se n zona de sud n marile centre urbane ale provinciei: Ce/eia, Virunum, Flavia
Solva
47
Autoarea determine astfel faptul partea de sud a provinciei Noricum, respectiv marile
centre civile, se sub Italiei de nord n materie de n timp ce zona de nord, puternic
cu teritoriile similare ale provinciilor vecine de la est vest. Astfel, acest tip de
monument funerar este specific mediului cazon din Dacia, el fiind preferat mai ales de
lucru este sesizabil n Dacia Porolissensis, unde la Napoca unor astfel de piese este destul
de nesemnificativ.
Studiul tipologie al aediculelor in antis fragmentare de ale acestora, separat
diferitele subansamble ale monumentului: laterali cei posteriori. Tipologia pe
baza descoperirilor de fragmente de aediculae din

este n pe analiza
mai ales a laterali, cei posteriori fiind uniformi sub aspect tipologie. din
se deosebesc de laterali prin lipsa chenarului care relieful, acesta fiind nlocuit de o
care imitnd probabil un postament, se sub relief
49
Pentru monumentul de la cum se
prezentau celelalte elemente componente ale doar putem specula. starea de conservare este
putem cu certitudine caracterul de altorelief al Dimensiunile (ntregite) egale cu
peretele posterior al aediculei ntregi de la Micia, faptul avem de a face cu un perete dintr-o aedicula
cu trei pereti ntre ei cu crampoane avnd deasupra un Pentru a putea fi inclus ntr-o
aedicula de mari dimensiuni ar fi normal reprezentarea mai multe registre iar peretele fie
unul mult mai mare. n ceea ce ele putea fi boltit de tipul frontoanelor siriene, sau n
ape cu fronton triunghiular. Bazndu-ne pe singura analogie din provincie, un ce
provine de la

pentru prima de tipurile de cunoscute n
Dacia am propus posibile reconstituiri (Pl. III fig. 6 a, b). Peretii laterali puteau fi, fie tipul profilat,
i cu canturile decorate prin simple profilaturi, fie tipul arhitectonic, cu canturile
decorate cu semicoloane. puteau prezenta fie relief pe ambele laturi cu unul sau mai multe registre sau
cu relief doar pe latura la fel cu unul sau mai multe registre.
n bibliografie o serie de de acest tip au fost ca piese de sine parte
dintr-o categorie de monumente funerare din Dacia: stela

ncadrare
n considerare dimensiunile pieselor, orificiile de prindere pe muchea de la
baza peretelui, este evident nu sunt stele. Toate descoperirile ziselor "stele familiale", au fost n
centrele sau zonele ce corespund cu aria de a ediculelor: Potaissa, Gherla, Porolissum. Din Dacia
Porolissensis circa 9 monumente (Pl. II, fig. 4): de la Potaissa
52
, patru de la Porolissum
53
, unu
de la Gherla
5
4, unu de la Zam-Sncraiu
55
, unu de la Dragu
56
Peretele posterior de o
detaliile fiind cu reliefate de lapicid. Aceste
trebuie fi unor persoane de cu stare care ridicarea unor astfel de
monumente impresionate prin redarea n de n Dacia Porolissensis sunt
extrem de rare. doar statui, una de la Napoca
57
, iar de la Porolissum
58
un fragment
47 G. Kremor-Molitor 2006, p. 87.
48 C. Ciongradi 2007, p. 81.
49 2009, p. 37.
50 Isac, Diaconescu 1981, p. 128-129, nr. 12. fig. 12.
51 Pop, Soroceanu 1968, p. 351-355.
52 Floca, W. Wolski 1973, p. 16, nr. 36, fig. 48; idem p. 18, nr. 49, fig. 64.
53 Gudea, p. 41, nr. 133, fig. 133; Floca, W. Wolski 1973, p. 25-26, nr. 77; idem p. 26, nr. 78 Petrut 2009, p.
113, nr. 48, PL. 17, fig. 48.
54 Floca,W. Wolski 1973, 3, p. 22-24, nr. 69, fig. 87.
55 Ibidem. p. 28, nr. 88, fig. 107.
56 Ibidem. p. 26, nr. 78; M. Matei 2008 p. 149-150, 1.
57 Diaconescu 2005, voi Il, p. 93-94, nr. 63, PL. XXXI/1.
58 Ibidem. p. 98, nr. 69, PL. XXVI/1.
184
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de relief cu reprezentarea unui togat de la Gherla
59
Acesta din ar pute fi chiar un fragment al unui perete
posterior de aedicula. Al. Diaconescu acest ins, poate un fost magistrat al Napoca sau un
veteran de aici, care a ndeplinit administrative, ce avea un statut social important n retras la una
din villa rustica din jurul Gherlei, a dispus ridicare acestui monument, utiliznd piatra


Acest tip de aedicula cu personaje redate n ntregime se n zonele unde statuile funerare sunt
rare, sau lipsesc cu

Al. Diaconescu sublinia faptul aceste monumente mai modeste dect
marile mausolee, sunt mai costisitoare dect o stela, personajele fiind redate de obicei cu un port
simplu diferit de cel al statuilor de

propun un personaj masculin ce
un costum "de cu o tunica cu o mantie (sagum), pe drept cu
o

Personajele, executate n altorelief, privesc n ntr-o atitudine de relaxare, cu
un picior mpins nainte greutatea corpului pe picior. Se
n spate o n Analogii la aceste piese am identificat n

dar acestea nu figura n
picioare a ci doar bustul acestora, dedesubt aflndu-se un al doilea registru, cu motive mitologice
sau simbolice. Cea mai analogie o un perete similar de la Ausburg"
5
, unde la fel ca la
piesele noastre capul personajelor marginea de sus a peretelui. Un fragment mai mic era prins, cu
ajutorul unei scoabe de fier, de superior drept al peretelui din spate, cu orificii pe muchea
de deasupra.
Monumentul trebuie fie realizarea unui cu o oarecare notorietate n Acesta trebuie fi
activat la un moment dat n atelierul de castrul roman de la Din starea lui ne
a sesiza stilistice evidente care confirme acestuia din atelierul castrului. Se
modul identic de realizarea a degetelor minii personajului masculin, cu cel al personajelor de pe
monumentul n de pilastru de la Se o oarecare ntre modul de redare a cutelor
personajului feminin cu cel al servitoarei participante la banchetul funerar, de pe singurul perete de
aedicula

din descoperirile de la pare a unor
categorii sociale n acest areal al provinciei. Reprezentarea ne propune cu un roman
de sa, cont de locul de descoperire, e posibil avem de a face cu veteran, proprietar al unei villa
rustica. O posibilitatea ar fi acea avem de a face cu reprezentarea unei familii de Personajul
masculin trebuie fi atins un anumit statut social astfel nct el a fi reprezentat purtnd toga
n mna un volumen, reprezentare Este posibil ca acesta fi fost un magistrat
ce o villa rustica n despre activitatea unor n fruntea unei
organizate sub forma unei structuri rurale, territorium Arcobadarense
67
, ne-o un altar
descoperit recent n de castrul de la Acesta a fost ridicat de cei doi magistri,
Marcus(?) Aurelius Sal(--) et Publius Aelius No [--]s
68
Geniului teritoriului Arcobadarei. Acest act votiv trebuie
marcheze un moment anume din intervalul magistraturii celor doi, fie numirea lor ca magistri, fie ncheierea
mandatului. cum M. S. Nemeti nu este un act de personal, ci o
un volum n numele de acesteia, care cu lumea
cu divinitatea Genio Territorii, care comunitatea
69
I. Pisa rediscutnd propune
ca datare a monumentului pe baza numelor consulilor n textul epigrafic [Praese]nte et Al[bin(o}f
0
,
59 2007, p. 258-259, nr. 2, fig. 11.
60 Diaconescu 2005, voi I, p. 317.
61 Ibidem.
62 Ibidem. p. 318.
63 Ibidem.
64 Sergeievski 1935, p. 18-19, PL. V/3 p. 19-22, PL. VI/2.
65 Ohlenroth 1953, p. 32-38.
66 Protase 1961, p. 127-134, fig. 1 a-c.
67 Nemeti, 2006-2007, p. 109.
68 Piso 2008, p. 166.
69 Nemeti, 2006-2007, p. 108.
70 Piso 2008, p. 165.
185
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de acesta ca fiind Caius Bruttio Praesente Caius Allius Albinus, anul 246 p. Chr. S. Nemeti M.
o datare a monumentu:.ui n jurul anului 193
71
p. Chr. Cert este n jurul castrului
de la o unde personajele importante ale ridicau monumente pe
care statutul social. Astfel, faptul doreau ca monumentele funerare
le ideea au ndeplinit importante n cadrul locale, trebuia din
modul n care ei sunt sculptura] pm;t mortem.
Alte monumente sculpturale descoperite n arealul de a atelierului de la sunt foarte
Se doar o un coronament de cu reprezentarea a doi lei
piesa cu ocazia unei case din localitatea n anul 1980
72
Includerea acestuia n aria
descoperirilor are n vedere att de localitate ct reforma
din 1945 zidurile castrului au devenit cariere de care obiectul unor pe o
arie a bazinului

n bibliografia veche, mai apare amintit un monument sculptura! descoperit
la

pierdut, ce se la o de circa 15 km de descoperire ce ar
putea marca unei alte de n
ncadrarea a acestuia este dificil de Analogiile prezentate de acest monument din Dacia
Porolissensis, provin de la Dragu Zam-Sncraiu. ntre cele se o serie de dispunerea
personajelor este este pe stng al
personajului masculin, la fel obiectele de cele personaje n sunt minilor
este

cum editorii monumentului de la Dragu, acesta este inferior din punct
de vedere artistic, de peretele posterior de la Zam. Monumentul de la se ce
cele analogii, prin faptul personajul masculin este redat n lucru extrem de rar pe monumentele
Daciei Porolissensis. Tipul de a personajului masculin poate fi datat ca sec. al III-lea, pe baza
analogiei cu statuile de togat de la Sarmisegetuza
7
fi din Corobornd datarea cu cea
de sursele epigrafice, monumentul de la trebuie datat cu certitudine n sec. al III-lea, foarte
probabil n prima a acestuia.
Peretele posterior de aedicula descoperit l.a fragmentar, constituie o descoperire
n ceea ce rurale din parte a provinciei Dacia Porolissensis. Acesta
unui personaj important al civile din afara castrului de la care probabil fi ndeplinit
de magistrat n vicus-ul de la Arcobadara care din de face prosperitatea
statutul social superior, dispune la ridicarea unei funerare, n apropiere presupusului drum roman
ce zona. El la ce activau n atelierul ce n jurul castrului care i
un monument, cu cele cunoscute n din jurul centrelor militare, respectnd
acestuia, reprezentndu-1 n cu volumenul n Analiznd alte descoperiri de la
unui centru important aici, o villa rvstica, un mansio sau poate chiar a unei militare,
prinde contur. Credem cea mai n acest moment, ar fi aceea a unei villa rustica, a unui
magistrat al vicus-ului Arcobadara, posibil un f::>st militar, devenit veteran. Acest proprietar produce
probabil o serie de bunuri, care ulterior sunt comercializate n vicus-ului, care l face prospere
un ins important n acestei ferme ar putea marca una dintre limitele teritoriilor
care intrau sub incidenta castrului de la mai ruta drumului roman care trecea pe
valea spre celelalte castre de pe limes-u:. estic al Daciei romane.
71 Nemeti, 2006-2007, p. 108.
72 Gaiu, 2006, p. 167-168, nr. 4, fig. 4.
73 Ibidem.
74 Marinescu 1989, p. 27 cu bibliografia mai veche.
75 M. Matei 2008 p. 151.
76 Diaconescu 2005, voi. II, p. 68-69, nr. 27-28, PL. XXXII/2-3.
186
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie
CCA 1995
2004
M. Matei 2008
1989
G. Erdely 1961
Ferenczi 1976
Floca, W. Wolski 1973
Fodorean 2006
Gudea 2005
Gudea 2008
G. Kremer-Molitor 2006
Isac 1974
Isac, Diaconescu 1980
Maniu 2004
Marinescu 1989
Nemeti, 2007
Ohlenroth 1953
2010
1. Pisa 2008
Popa 2000
Pop, Soroceanu 1968
Preda, Marinescu 1987
Protase, Gaiu, Marinescu 1997
G. 1995
Sergejevski 1935
L. 1974
1982
2007
Cronica Arheologice. Campania 1995, nr. 187.
S. Imaginarul funerar din Dacia (Diss.), Cluj Napoca, 2004.
Mariana A. Matei, Un monument sculptura/ din Muzeului
de Istorie AMP, 30, 2008, p. 143-151.
Repertoriul arheologic al Buletin intern 23,
1989.
Gizella Erdely, Adatok a Pann6niai Sir-AedicuJakhoz, Arch. Ert., 88, 1961, 2, p. 184-
191.
St. Ferenczi, la Limes-ului roman la nord de Mare,
File de istorie, 4, 1976, p. 107-131.
O. Floca, Wanda Wolski, Aedicula n Dacia, BMI, 62, 1973, 3, p. 4-50.
F. Fodorean, Drumurile din Dacia Napoca, 2006.
1\. Gudea, Despre consum uri ale armatei romane din Dacia Porolissensis.
importuri. Studiu preliminar,
n contextul schimburilor comerciale culturale n antichitate, Cluj-Napoca, 2005,
p. 185-197.
N. Gudea, rurale n Dacia (106-275 p. Chr.). pentru o istorie
a agriculturii satului daco-roman, Oradea, 2008.
Gabrielle Kremer-Molitor, L'architecture funeraire monumentale dans la Norique, la
Pannonie et la Dacie, L'architecture funeraire monumentale: la Gaule dans l'Empire
romaine, J. Ch. Moretti, D. Tardy (eds.), Archeologie et Historie de l'art, 24, Paris,
2006, p. 79-98.
D. Isac, la iconografia a Daciei romane, Jupiter "Verospi",
AMN, 11, 1974, p. 61-79.
D. Isac, Al. Diaconescu, Aspecte ale artei provinciale romane la AMN, 17,
1980, p. 115-137.
A. Maniu, Despre villa rustica n Dacia, Revista de Studii de Istorie
Arheologie, 2, 2004, p. 1-9.
G. Marinescu, descoperiri de n nord -estul Transilvaniei,
File de Istorie, 6, 1989, p. 5-35.
S. Nemeti, M. Territorium Arcobadarense, EN, 16 - 17, 2006 - 2007,
p. 106-117.
L. Ohlenroth, Grabmaler romischer Ehepaare aus Ausburg, Germania-Anzeiger, 31,
1-2, 1935, p. 32-38.
D. Monumentele funerare romane la Porolissum, Diss. Masterat, Cluj-
Napoca.
1. Pisa, Note sur le Territorium Arcobadarense, AMN, 43-44, 2006-2007 (2008), p.
163-166.
D. Popa, n Transilvania Sibiu, 2000.
C. Pop, T. Soroceanu, Cteva stele familiale din Dacia SCIVA, 19/2,
350-355.
C. Preda, G. Marinescu, la din Dacia n sec. I .e. n.
-Tezaurul de la jud. BSNR, 1983-1985, nr. 131-133,
1987, p. 19-64.
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Cadastrul roman de la 1997.
Gabriela Sondajele din de la jud.
Revista 9, 1995, p. 165-173.
D. Sergejevski, Iz rimske arheologije, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i
Hercegovini, 67, Sarajevo, 1935, p. 17-22.
Lucia Aedicula n Dacia S.C.I.V., Tomul 25,
1974, p. 420-424.
Lucia Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, Oxford, B.A.R., 1982.
R. Tipuri de monumente sculpturale romane necunoscute de la Gherla,
Revista 21/1, 2007, p. 255-269.
187
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Posterior wall from an aedicula discovered at County)
(Summary)
In 1986, at the village border of was found an interesting monument of Roman sculpture.
The monument fragment is part of an aedicula in antis with the depiction of the deceased sculpted in high-
relief, carved from volcanic tuff of Dej. The proportions of the characters are half the natural size, the back
of the fragment is flat. The relief depicts a woman on the right, dressed in a chiton that covers her feet, and a
himation, and a man located on the left, wider than the woman. The man's figure is severely damaged, lacking
the head and neck and also both feet. He is dressed in a toga. The carving style is a rudimentary version of
type A. sub-type C after Diaconescu's typology. A volumen is clearly defined, being held in his left hand. The
monument from differs from other analogies, in that the male character is dressed in a toga,
which is extremely rare on Dacia Porolissensis monuments. The sculpture can be dated with certainty in
the 3'd century, probably in the first half. The monument must be the achievement of a stone-worker, with a
certain notoriety in the area, that worked at some point in the workshop next to the Roman fort at This
certifies that the male character on the fragment was a major figure in the civil community outside the Roman
fortat which had probably served as a magistrate in the Arcobadara vicus, owning a villa rustica at
Odorhei. The desire to make known his prosperity and higher social status, may have determined the character
to raise an important funerary building, near the supposed Roman road crossing the area.
188
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
POROLISSVM
(Moigrad)

Fig. 1. Harta Provinciei Dacia Porolissensis
(Ma p of the Dacia Porolissensis province)

(ARCOBADARA)
- Descoperiri de
pmelu Bls 'lei
Fig. 2. Descoperiri de din
(Roman discoveries from the area)
1


189
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
190
LEGENDA:
ep. bronzului , ep.
ep. medieval timpurie (settlement)
monument sculptura! roman
(roman sculptura! monument)
tezaur monetar
(monetary hoard)
t5:5::J cu zid de
(stone wall building)
posibil traseu de drum roman
(possible roman road route)
Fig. 3. Descoperiri arheologice din zona
(Archaeologi cal finds from
POROLISSVM
(Moigrad)
a
Zama
Sncraiu


Turea
lzvoru

a Descoperiri de posteriori
cu reprezentare
Fig. 4. Harta ediculelor funerare din mediul rural al provinciei Dacia Porolissensis
(Map of the funerary aediculae dispersion in the rural settlements of Dacia Porolissensis province)
II
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a
Fig. 5. Perete posterior de aedicula

(Posterior wall of aedicula from

Fig. 6. (a, b) Propuneri reconstituire
(Proposals for reconstruction)
III
191
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capcanele numismatice.
Cazul castrului auxiliar Arcobadara
Romnia)
Cristian
Corneliu GAIU
Cuvinte cheie: castron auxiliar, circulatia monede de argint
Keywords: auxiliary fort, coins circul.ation, silver counterfeidted coins.
o discutie despre cum trebuie cantitatea de artefacte ca o pentru
interpretarea a unei situatii istorice.
Publicarea a monografiei numismatii ce a sitului romanArcobadara 2011)
(vezi 1-2) ne-a oferit posibilitatea de a evidentia capcanele pe care materialul numismatic le poate oferi
nu este interpretat prin prisma stadiului de cercetare publicare.
Pe baza catalogului monedelor descoperite n campaniile arheologice din 1978-1995 de pe teritoriul
castrului auxiliar (PROTASE/GAIU/MARINESCU 1997) s-a realizat un prim grafic comparativ a monedelor de
argint genuine a celor subaerate.
98-117 117-138 138-161 16'1-1 80 180-192 193-218 218-238 238-244 244-249
Fig. 1. Graficul monedelo r de argint descoperite n castrul auxiliar
de la Arcobadam 2009) .
La o vedere acest grafic acest grafic nu doar un fenomen ntlnit la scara provinciei Dacia dar
caracteristic altor regiuni din Imperiul Roman. O a politicii imperiale monetare de la nceputul
secolului al III-lea p.Chr. 2009, 1487 .. 1498, 2010, 98-100, 149-151, 177-178).
Unele "anomalii" ale acestui model pot fi, observate: un mai mare de monede subaerate cu
portretul lui Traian; dominatia monedelor "bune" de argint pentru perioadele de emisiune 238-244 p. Chr.
AD 244-249 p. Chr.
Cristian
Institutul de Arheologie Istoria Artei Cluj-Napoca
e-mail : cgazdac2000@yahoo.com
Corneliu GAIU
Complexul Muzeal
e-mail : corneliugaiu@yahoo.fr
Revista Bistritei XXV/2011, pp. 192-196
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pe durata monografiei numismatice a sitului anterior am analizat lista monedelor de
la sit publicate de Torma K. n 1865 (TORMA 1865, 31-34). Autorul monedele au
fost descoperite pe teritoriul castrului mprejurimile sale (TORMA 1865, 31). Reidentificarea monedelor din
a lui Torma- identificarea sa fiind pe 1 a lui H. Cohen (COHEN 1854)- cu
determinatorul Roman Imperial Coinage a dus la grafic comparativ ntre monedele genuine de argint
cele subaerate descoperite n castrul auxiliar de la Arcobadara:
98-117 117-138 138-161 161-180 180-192 193-218 218-238 238-244 244-249 249-253
Fig. 2. Graficul descoperirilor de monede de argint din castrul de la Alcobadara
incluznd monedele din lista lui Torma. (Cristian
La acest stadiu al suntem n unei "anomalii" puternice de fenomenul general: o
a monedelor genuine.
provine simplu din stagiul al timpului respectiv. n primul rnd, autorul,
Torma K. nu a fost numismat ci un pasionat al arheologiei. n secolul XIX-XX nu erau care puteau
identifica monedele subaerate. Ca urmare, autorul a putut confunde o sub cu una
n proces al materialului numismatic de la situlArcobadara am re-analizat tot acest material
1978-1995); recentele descoperiri 1996-2006; 2007). lecturarea n
detaliu a ntregii a lui Torma K. a relevat faptul unele monede de el au fost descoperite, de
fapt, n "necropola de vest" (care civile) (TORMA 1865, 14, 30; 2011, 16). n
majoritatea monedelor, au fost probabil, de Torma K. pe teritoriul castrului,
nu care dintre ele n ce cantitate.
98-117 117-138 138-161 161-180 180-192 193-218 218-238 238-244 244-249 249-253
Fig. 3. Graficul monedelor de argint de la castrul auxiliar Arcobadara studiul actual al
( Cristian
193
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Astfel, ntr-un al treilea grafic comparativ am introdus ultimele baze de date despre monedele de argint
genuine cele subaerate -incluse n monografia a sitului Arcobadara 2011).
Monedele din lista lui Torma K. au fost excluse ntruct nu nici o certitudine asupra locului excat de
descoperire nici a pieselor genuine subaerate.
Se poate observa cu acele "anomalii" au acum, iar spectrul monedelor genuine
subaerate a "intrat n normal" urmnd fenomen1l general al politicii monetare.
Acest studiu metodologie nu este un caz izolat pentru provincia Dacia, UN alt studiu similar - cu
impact- a fost realizat pentru castrul auxiliar de la Gherla (37 km sud-vest of
2007, 175-178).
Astfel, devine un scop important re-studierea vechiului material, un demers care ne va aduce mai aproape
de realitatea
Abbrevieri bibliografie
COHEN 1854 Cohen, H., Description generale de monnaies de la Republique romaine, Paris, 1854.
2009 C., The distribution of silver counterfeited coins in the forts from Roman
Dacia.Fraud or monetary policy?. IN: Morillo, A.-Hanel, N.,-Martin, E. (eds.)
Limes XX. XXth International Congress of Roman Frontier Studies, Le6n (Espaiia},
Septiembre, 2006 [Gladius 13, val. 1], Leon, 1487-1498.
2010 C., Monetary circulation in Dacia and the provinces from the Middle and
Lower Danube from Trajan to Constantine 1 (AD 106-337}, 2"d edition, Cluj-Napoca.
2011 C./Gaiu, C., Arcobadara [Coins from Roman Sites and Collections
of Roman Coins from Romania 6], Cluj-Napoca.
2007 R. (2007): Reinterpreting numismatic evidence. A case study:
the auxiliary fort from Gherla, Revista 21, 1, 175-178.
PROTASE/GAIU/MARINESCU 1997 Protase, D./Gaiu, C./Marinescu, Gh., Castrul roman de la
TORMA 1865 Torma, K., Az Als6-Ilosvai romai ll6tbor es miiemlekei, Erdelyi Muzeum
3, Kolozsvr [Cluj-Napoca) (1864-1865), 10-67.
Reviewing the Numismatic Evidence.
A case Study: .Auxiliary Fort from
(Summary)
This study is focused in what one could ha ve thought on a particular case of coin supply with good silver
coin of a Roman fort in a province. Until this study, the spectrum of coin finds at the Roman fort from
(North of Roman Dacia) indicated a good supply with genuine silver coin. In comparison with other forts
(Porolissum, Gherla) from the same province cf Dacia, where the percentage of the plated silver coins held
quite high values, the case of the fort from was a particular one.
The re-analyse of coin finds and the separation of coins found within the fort from those from the vicus
totally change the view on the coin finds from The new graph of coin finds from the auxiliary fort from
has revealed the fact that also at this site the plated silver coin played a significant role in coin circulation.
At the end, it can be affirmed that we dealt with a matter of a methodological approach in a first phase of
the analyse of coin finds.
194
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1--'
c.o
CJl
::r:
~
p;
......
::r:
~
p;
Cl
~
("}
:
.....
o
s
!5
(!)
s
8:
("}
'
p_.
o
("}
~
-
p_;
~
("}
o
c::r
~
p_.
~
~ -
-
-- .."
s=
e.
@
n
;:! .
~
~ r
CJ
~ '
p_.
~
~
+o
~ J >
/4
- - - FrontierA roman! ipoleticA
- FrontierA interni ipotetici
.................. - Dnun roman
J>p
IOOkm
------
p ~
4>/
04>
MOESIA INFERIOR
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
196
D
\\1) Aria ip a civile
1\ria a civile
'terasa de jos'
(cartier de olad?)

b<"
Qc:J.idirc
Harta 2. ARCOBADARA situl roman 2011, 29, map 5)
( Corneliu Gaiu, Cristian
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un cimitir de incinerape slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cmpie
Cuvinte cheie: Transilvania, slavi, sec. VIII-IX p.Chr.
Mots-cles: Transilvanie, slaves, necropole, incineration, VIII""'"-IXm siecles.
Date preliminare
Dumitru PROTASE
Comuna Soporu de Cmpie (jud. Cluj) este bine n literatura de specialitate
mai ales prin importantul cimitir autohton dacic din epoca (sec. II-III) cercetat sistematic, integral, n
anii 1956-1961 publicat in extenso, sub


Dar pe teritoriul comune din Cmpia Transilvaniei (fig. 1), n anului 1963, a
o descoperire cea de care, regretabil, a ea nu
este de interes pentru perioadei de de la antichitate la evul mediu.
Descoperirea s-a produs cu prilejul unei ferme porcine a unui siloz pentru cartofi, n punctul
topografic numit de localnici "Poderei" (fig. 2). Locul acesta se n vrful din dreapta a Cmpia Turzii
- Sopor, vizavi de cimitirul daca-roman, la circa 100-120 m de la peste Valea de la
"Moara lui Gogoman". n timpul s-a distrus- unele
vreo morminte, din care nu s-a mai recuperat nimic. Doar att se s-au observat "oase
arse, hrburi mai mici mai mari din oale de lut". La a ajuns numai
unui singur mormnt (M1) pe care ni l-a predat Vasile Bara, materialul cu unele
pe baza am efectuat sondajele n locul respectiv, n a doua a lunii iulie 1963.
n noastre, pe (A = 24 x 4 m B = 15 x 2,8 m), s-au descoperit alte
cinci morminte de toate cu pe care le descriptiv n cele ce
acum, pe "Poderei", s-au cel 14 morminte: 9 n cursul amintite (nerecuperate) iar
cinci n organizate. Foarte probabil acestea fac parte dintr-un cimitir mai ntins, ale dimensiuni,
date istorice vor fi precizate prin eventuale arheologice viitoare.
Descrierea mormintelor
Mormntul1 s-a descoperit n iarna lui 1963, n taluzul de nord, unde se afla zidul de
al platformei pe care se porcina Soporului. resturi din acest mormnt le-am primit n 10 iunie
1963 de la Vasile Bara, care atunci era ngrijitor la Ele constau din: cteva fragmente ceramice lucrate
cu mna din oase umane calcinate, o de din fier. spusele
descoperitorului, toate acestea s-au la adncime de 0,50 m. Nu se poate preciza, aici era
un mormnt de cu sau unul cu o n care s-au depus, oasele incinerate
aduse de la rugul de ardere, cu cioburi de vase ceramice.
Mormntul 2 (fig. 5). cu A, taluzul de est, la de 6 m de
sudic al Adncime de 0,50 m. deranjat de tractor, n timpul aratului. Forma dimensiunile
gropii sepulcrale nu s-au putut preciza din cauza uniforme a n care a
fost urna. Oricum, este de presupus groapa avea diametru! ei nu
0,50- 0,60 m, cum se de obicei la acest tip de morminte.
1 D. Protase, Un cimitir dacic din epoca la Soporu de Cmpie. la problema n Dacia,
1976.
Dumitru PROT ASE
Cluj-Napoca membru de onoare
al Academiei Romne
Revista XXV/2011, pp. 197-202
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Urna (fig. 6) este o toarte, cu roata din cu mult nisip, de culoare
cu pete cu caneluri paralele linii ondulate pe Ea are
fundul cu Gura ab initia. n s-au
de oase calcinate de copil, printre care un dinte fragmente de craniu. nu s-a
deloc, iar n jurul urnei sub ea nu se afla nimic. inventar.
Mormntul3. cu A. Adncime 0,30 m. Distrus de tractor. Din mormnt au mai
oase calcinate de om adult, cteva de fundul urnei. Aceasta era cu
roata din nu avea pe partea oasele arse
de s-au la 20-30 cm spre vest de fundul urnei, fiind dislocate de tractor, n cursul
agricole. inventar.
Mormntul4. cu Adncimea 0,30 m. A. Distrus de tractor. Urna era o
toarte, cu mna din de cuLoare cu gura spre est, ea avea partea
de tractor. oase calcinate de om matur, Oasele arse ale
defunctului, adunate de la ustrinum, au fost direct pe fundul urnei, sub
ele, cum se uneori n asemenea cazuri. Ca la mormintele precedente, capacul din material
rezistent. obiecte de inventar.
Mormntul 5. cu Adncimea 0,30 m. B. Distrus de tractor. Fragmentele urnei
erau dislocate amestecate cu o de oase calcinate, provenite din scheletul unui adolescent.
nu s-au Forma dimensiunile gropii sepulcrale nu s-au putut stabili, dar presupunem
aici, ea avea un diametru de circa 50 - 60 cm Fragmentele ceramice provin, toate,
dintr-o cu roata din de culoare ce ca degresant, nisip
pietricele. numai pe din linii paralele ntre care se o
n val strns. inventar.
Mormntul6. cu Adncimea 0,35 m. B. Distrus de tractor. Din s-au
unele fragmente din partea ei din amestecate n dezordine cu oase calcinate de om adult.
Fragmentele ceramice unei oale toarte (urna), cu mna din de culoare pe
partea n exterior. Un mic fragment ceramic, provine din buza unui vas de culoare gri-
lucrat cu roata, a Inventar: lama unui de fier.
Scurt comentariu
mic de morminte cunoscute date preliminare pe care le avem acum despre acest
cimitir nu ne recurgem la o abordare in extenso a descoperirii, obligndu-ne ne cum e
firesc -la unele de ansamblu legate de atare tip de cimitire.
nti de toate, datele de care dispunem n momentul de ne presupunem pe "Poderei"
se un cimitir n sens al nu numai un grup de morminte, cimitir a poate fi
n imediata apropiere. Eventuale viitoare necesare.
Cimitirul acesta se n categoria cimitirelor de cu un mic procent de
(birituale), databile din sec. VI n sec. IX. Acestea sunt foarte numeroase n Europa
inclusiv pe teritoriul Romniei, unde se cunosc peste 20 de asemenea descoperiri. Numai n Transilvania, de
exemplu, s-au identificat vreo 15 cimitire analoage (sec. VII-IX), cuprinznd zeci chiar sute de morminte.
a intra n ne referim la cimitirele birituale de tip Ocna SibiuluF,

BrateP (jud.
Sibiu), Berghin
6
, Ghirbom
7
,

(jud. Alba). lista ar putea continua. Foarte probabil la Sopor,
2 D. Protase, Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (sec. VIII-IX], n Bibliotheca Septemcastrensis, VIII, Sibiu 2004.
3 K. Horedt, Un cimitir din sec. IX-X e.n. la n Studia Universitatis Seria Historica, facs. 2, 1965;
idem, Die der gruppe aus dem 7-9 fhz. in Siebenbiirgen, in ZfA, Berlin, 10, 1976, p 32-48.
4 Cimitirul de la Boarta ... , n Stttdii Muzeul Brukenthal, 18, 1974.
5 Eugenia Zaharia, n Transilvania n sec. VII-VIII. Cimitirul nr. 2 de la Bratei, 1077.
6 Descoperirea materialele sunt inedite.
7 I.Al. Aldea, E. Stoicovici, M. arheologice n cimitirul prefeudal de la Ghirbom (corn. Berghin, jud. Alba],
nApulm, XVIII, 1980.
8 Ioana Hica, M. Un cimitir de din sec. VIJI la jud. Alba, n ActaMN, X, 1973.
198
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de mormintele de incineratie, se vor prin viitoare nhumati, copii maturi, femei,
cum s-a constatat peste tot n cimitirele de categorie.
Referitor la atribuirea a cimitirelor birituale n discutie, avnd n vedere cronologia (sec.
VIII-IX), ritul ritualul funerar, inventarul mortuar alte amnunte semnificative, ele
apartin slavilor, cu a istorie, civilizatie, obiceiuri practici religioase-funerare se n

Un cimetiere d'incineration slave de VIII/IX
siecles a Soporu de Cmpie (dep. De Cluj)
(Resume)
Ce cimetiere a ete identifie en 1963 sur le petit plateau denomme "Poderei" (fig. 1-2) et jusqu' aujourd'hui
de son contenu nous connaissons 6 tombes, cherchees par les fouilles archeologiques. Au moins, un nombre
de 7-8 tombes d'incineration, d'apres les relations des habitants de l'endroit, ont ete detruites par les travaux de
construction d'un dept de la ferme agricole locale (fig. 4). De fait, le cimetiere a ete identifie par ces travaux.
La datation et l'attribution ethnique de cette d'decouverte plaident pour son encadrement dans la serie
des cimetieres d'incineration (ou birituels, contenants un petit nombre de tombes a inhumation), connus sur
le territoire de la Roumanie et de l'Europe centrale et du sud-est ou habitaient a l'epoque, en grand nombre, et
les tribus slaves.
9 unii romni (Eugenia Zaharia M. loc. cit.) total eronat- acest tip de
cimitire ar putea protoromnilor din Transilvania.
199
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o 4 8 12km
Cojocna
TURDA
Fig. 1 a satului Soporu de Cmpie
Cimitirul daco-roman
Iacobeni
Sopor _
POD EREI
Fig. 2 - locului unde se cimitirul slav de pe "Poderei"
200
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24m -----+
.M3
A
eM2
15m ---4.,...
,--------
1 Siloz de cartofi)
1
1 m
1 1
L ___________________ l
3m
B
-0,50 m
-----,
-
......
Siloz de cartofi)
... 15m ----..
zid de


Fig. 3- Planul sondajelor arheologice din anul 1963
1
1 m
1
1
4m
201
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 4- Vedere de pe "Poderei", cu amplasarea sondajelor la nord-est de ferma
Fig. 5- Mormntul de nr. 2 (MZ) in situ
Fig. 6 - Urna din MZ
202
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua
a secolului al XIV-lea: cu Imperiul grec de Trapezunt
Vasile
Cuvinte cheie: Despotatul Dobrogean, Imperiul Grec de Trapezunt, Imperiul Bizantin, Genova,
Marii Comneni, Mihail Paleologos, Terter.
Mots des: le Despotat de la Dobroudja, l'Empire Grecque de Trebizonde, l'Empire Byzantin, Venise, Genes,
les Grands Comni'mes, Michel Paleologos, Terter.
La mijlocul secolului al XIV-lea, n teritoriile central-sudice ale danubiano-pontic se constituia
Despotatul Dobrogean, de sorginte avnd ca nucleu vechea a Carvonei
pe la 1230 ntr-un privilegiu comercial acordat de vlaho-bulgar
Ioan Asan II negustorilor din Raguza
1
Sub conducerea ntemeietorului despotul (Dobrotici).
Despotatul Dobrogean se va afirma n a doua a secolului al XIV-lea drept arbitrul scenei politice din
Balcanii Orientali. Concomitent, beneficiind de controlul asupra unei ntinse maritime, de la sud de
gurile la sud de Varna, despotul va angaja statul ntr-o la
cu italiene, Genova n primul rnd.
O a politicii pontice a despotului o raporturile cu Imperiul
Marilor Comneni de la Trapezunt. Din precaritatea surselor de care dispunem cu privire la ele nu ne
permite acestora n ntreaga lor complexitate, ci numai unele momente ale lor. Chiar
sumare cum sunt, pe care le ne permit ca n cadrul Despotatului Dobrogean
cu Imperiul de Trapezunt etape: a) toamna 1373-vara 1376, o
de politica a despotului la adresa statului Marilor Comneni; b) ante post 1382,
prin colaborarea, inclusiv a celor state mpotriva Genovei.
Etapa conflictului dobrogeano-trapezuntin (toamna 1373-vara 1376}. Cele mai vechi cu privire
la unor dobrogeano-trapezuntine din deceniul8 al secolului al XIV-lea. Ele
o a raporturilor dintre cele state, generate de tentativele repetate ale despotului
de a se insinua, prin intermediul unor n Imperiul Marilor Comneni. Obiectivul de
suveranul dobrogean era, acela de asigura controlul asupra statului bizantin sud-pontic, pe
care prin de el pe tronul de la Trapezunt, l subordoneze politicii sale.
Primele referitoare la unor conflictuale dobrogeano-trapezuntine din
toamna anului 1373, cnd despotul a tentativa ginerelui Mihail Paleologos, fiul basileului
bizantin Ioan V Paleologos, de a ocupa tronul Marilor Comneni (11-15 noiembrie). lui este
direct sau indirect, de unele cronici bizantine.
Conform Cronicii Trapezuntului, de cronicarul autohton Mihail Panaretos, "vineri 11 octombrie
6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], al12-lea indiction, kyr Mihail, fiul lui Ioan Paleologos,
romanilor (bizantinilor, n.n.), 1/ne cu galere mari una pentru a-1 ataca pe nostru
cinci zile neputnd realiza o Vestiarnl kyr Ioan Andronikopoulos, care l se
Paleologos trebuind de asemenea se ce ncheiase un tratat cu nostru"
2

1 Hurmuzaki 1/2, p. 781, doc. DCXXXVIII.
2 Panarete 1836, p. 502, XLVI.
Vasile
Colegiul Tehnic .Mediensis" din
e-mail: vasmarculet@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 203-207
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Parcurgerea transmise de Mihail Panaretos permite constatarea acesta nu face nicio referire
la implicarea despotului n lui Mihail Paleologos. Plecnd de la acest fapt, unii
romni au postulat tentativa lui Mihail Paleologos ar fi fost de bizantin participarea
suveranului dobrogean la ea independent de acesta
3

Asemenea opinii sunt categoric infirmate de Chronicon breve, care, n cu cea a lui Mihail Panaretos,
explicit implicarea lui n tentativa ginerelui de a ocupa prin tronul de la Trapezunt.
n conformitate cu relatarea acestei cronici, n anul6882 [1 septembrie 1373-31 august 1374], indictionul12,
noiembrie 11-15, .,6 yap TOVTWV ch5EAcpo.; MtxcrryA, 6 KCtL EV TQ TparrECOVVTL iA8wv Kai JlrJ aH'
[nw-rpmpEi.; ytyovE rov 6wn6rov Tap;rporirCa [ni 8vyarpi"
4

Parcurgerea prezentate ne per:nit constatarea tentativa lui Mihail Paleologos de a provoca
de la Trapezunt, a nu a fost un total, bizantin la
15 noiembrie 1373 numai ncheierea unui tratat cu Imperiului Marilor Comneni.
nu-l dar probabil el va fi o serie de clauze favorabile, att bizantin, ct
despotul
tratatului din noiembrie 1373 a fost de unii istorici. Spre exemplu, Sergiu Iosipescu
considera n urma ncheierii acestuia "se ciea astfel o ntre
carpato-danubiano-pontice, Marea unul din punctele terminus ale caravanelor transasiatice"
5

n ceea ce ne o asemenea concluzie tratatul cu
Trapezuntul din noiembrie 1373, al inspirator fusese i-a asigurat lui o deschidere
cu att mai cu ct la data conflictul cu Genova, deschis prin 1360, nregistra
punctul culminant
6
Evenimentele vor demonstra pentru despotul de la Caliacra,
politice comerciale cu Imperiul Marilor Comeneni din noiembrie 1373 au avut doar un caracter temporar
conjunctural, el neabandonnd niciun moment planul dinastice de la Trapezunt n favoarea sa.
nregistrat n noiembrie 1373 nu l-a determinat pe despotul de la Caliacra la
sale politice privind Trapezuntul. Ca urmare, ani mai trziu, pe fondul unui conflict
latent ntre Imperiul Marilor Comneni, relua planul de instalare a ginerelui Mihail
Paleologos, pe tronul de la Trapezunt, de cu concursul Serenissimei republici, aliata sa.
O serie de istorici romni o opinie cu privire la scopul lui la
Trapezunt. tocmai pe conflictul dobrogeano-genovez, mai mult sau mai
explicit, tentativa lui de a-l impune pe ginerele pe tronul Marilor Comneni, era de fapt
mpotriva genovezilor, care irr..portante . Asemenea opinii spre exemplu,


sau Constantin C. Giurescu care categoric despotul dobrogean
genovezilor din acest centru important"
8

pe care le n cu ne permit concluzia foarte probabil, la
anului 1375 sau la nceputul lui 1376, a naintat planul cu privire
la la Trapezunt. Se pare demersuri similare la dar n propriul
interes, un anume kyr Andronikos, se pare unul cu un membru omonim al familiei imperiale a
Marilor Comneni, desemnat de Mihail Panaretos cu titlul de despot fiu al Alexios III
9

Planul privind de la Trapezunt, propus de ntr-un moment n care, din
cauze financiare comerciale, raporturile Serenissimei republici cu Trapezuntul se venea n
ntmpinarea intereselor n Imperiul Marilor Comneni. Ca urmare, la 12 martie 1376, Senatul
luarea n a planului lui 2. cererii lui Andronikos, ca Marca Giustiniani,
general al la Trapezunt galere sub comanda lui Pietro Corner Marina Memo, provisores
3 Eskenasy 1981, p. 2053.
4 Schreiner 1975, p. 182.
5 Iosipescu 1985, p. 131.
6 p. 384-386.
7 1967, p. 48; 1971, p. 353-354.
8 Giurescu 1974, p. 240.
9 Panarete 1836, p. 502, XLVIII.
204
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Romaniae, care aveau, misiunea ca la Constantinopol consulte pe basileul Ioan V cu privire
la proiectul lui Mihail Paleologos la Trapezunt. n cazul unui favorabil al basileului al
angajamentului ferm instalat pe tronul Marilor Comneni, Mihail va toate datoriile Trapezuntului
o urma mbarce pe care, "nu era la Constantinopol", era
fie "n Mesembriei", unde avea fie "altundeva pe aproape", probabil de la curtea de la
Caliacra a socrului

n cazul n care Mihail Paleologos nu ar fi acceptat
urma fie n folosul lui Andronikos. Moartea acestuia la 14 martie 1376 la Trapezunt, anula
a planului

nu au exclus nici posibilitatea unei
cu Alexios III, acesta accepta reducerea pentru la 2% ad
valorem. Ca la sugestia radicale din Senetul era n calcul chiar atacarea
Trapezuntului distrugerea flotei sale
12

evenimentelor din anului 1376 va demonstra planul lui a contat prea
n raport cu interesele politice comerciale ale n Imperiul Marilor Comneni, care, se pare,
atins obiectivele a mai fi de la Trapezunt. din vara an,
raporturile Serenissimei cu Imperiul Marilor Comeni erau reglementate. Numai se faptul la 28
iulie 1376, i anulau Alexios III datoria de 8.000 de
dispuneau fie restituite bijuteriile drept gaj vicebailului Vettore Barbadigo
13
n aceste
planul propus de privind impunerea ginerelui pe tronul de la Trapezunt era abandonat.
n a doua a anului 1376 la nceputul anului 1377 evenimente politice deosebit de grave
zguduiau scena de la Constantinopol din Despotatul Dobrogean. n vara anului 1376, cu sprijin
genovez otoman, Andronikos, fiul bizantin Ioan V Paleologos, evada din nchisoarea sa
din insula Lemnos, unde era n urma unei prime tentative de uzurpare din 1373, revolta
mpotriva La 12 august, pretendentul ocupa Constantinopolul, Ioan V fiind depus
uzurpatorul ocupnd tronul imperial ca Andronikos IV (1376-1379)1
4

Evenimentele de la Constantinopol au avut un impact de o gravitate la nivelul
politice ale Despotatului Dobrogean, care au optat pentru o sau alta. Ca urmare, n contextul tulbure
al momentului, la anului 1376 sau la nceputul anului 1377, Terter de la Dristra, fiul lui
dispunea asasinarea cumnatului Mihail Paleologos, ginerele despotului de la Caliacra.
Uciderea lui Mihail Paleologos este n cteva surse bizantine. Astfel, Chronicon Mesembriae
"n anul6885, indictionul15 [1 septembrie 1376-31 august 1377], despotul kyr Mihail a fost omort
la Tristria"
15
, iar Chronicon breve, bizantin a fost ucis de cumnatul Terter: "Kai
thrEKTavSry napa rov yvvmmMA<pov avrov, Tov TEpupij"
16

Moartea ginerelui a dat o politicii pontice a despotului ndeosebi
componentei sale privind Trapezuntul. Planul de impunerea unui interpus al pe tronul Marilor Comneni
devenea caduc. n acest context, politica de a se insinua indirect n Imperiul de Trapezunt era definitiv

Etapa dobrogeano-trapezuntine (ante post 1382). Pentru perioada care anului
1376, timp de ani, Despotatului Dobrogean cu Imperiul de Trapezunt sunt cunoscute din
cauza penuriei de pe cele cteva sumare existente, Sergiu Iosipescu
de la Chioggia, artera ce lega, pe Marea de
imperiul de la Trebizonda era o realitate''1
7
Mai mult, respectivul istoric identifica chiar constituirea unei
veritabile "axe


10 Iorga 1914, p. 1058-1059, doc. II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
11 Panarete 1836, p. 502, XLVIII.
12 Iorga 1914, p. 1060-1061, doc.II; Thiriet 1958, p. 142-143, reg. 576.
13 Ibidem, p. 1063, doc. IV.
14 Schreiner 1975, p. 67.
15 Ibidem, p. 214.
16 Ibidem, p. 182.
17 Iosipescu 1985, p. 138.
18 Ibidem.
205
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Argumentul invocat n tezelor nni sus l un protocol al dogelui,
sfatului oficiului de al Genovei, din 7 martie 1382, care face o referire la
a comunei ligure "n partea Romaniei a Negre"
19
Protocolul nregistra
ntre locurile Comuniei din numite (ale Romaniei Negre, n.n.) Alexios"
20

n opinia sumarele cuprinse n documentul amintit nu permit formularea unor
concluzii att de categorice privind dobrogeano-trapezuntine, ci doar a unor ipoteze cu un
grad ridicat de veridicitate. n aceste ncercarea de restaurare a evenimentelor nu poate fi nici ea
dect una Foarte probabil, n politice din vara anului 1376,
a definitiv la proiectul de subordonare a Imperiului de Trapezunt, ceea ce va fi deschis cale
raporturilor dintre cele
Pe de parte, alianta Trapezuntului cu n vara anului 1376, nu putea fi pe placul
Genovei, care nsemnate n Imperiul Marilor Comneni, puternic concurate acum de adversara
sa. Ca urmare, revenirea n a Genovei pacea de la Torino (1381) a condus, cum se poate constata,
la o tensionare a cu Trapemntul, care a degenerat n conflict ntre cele ntr-o
astfel de apropierea Imperiului de Trapezunt de Despotatul Dobrogean aflat de circa decenii n
conflict cu Genova apare ca un act politic absolut firesc.
n pofida prezentate, care n unor suplimentare pot fi admise ca
ipoteze cu un ridicat grad de plauzibilitate, dar nu certitudini, credem a admite realizarea unei
politica-militare dobrogeano-trapezuntine, stricto senso, mpotriva Genovei este dificil de admis. n
opinia transmise de protocolul din 7 martie 1382, destul de ambigui, nu permit, o
interpretare a lor n acest sens.
Putem admite o coordonare a celor state mpotriva Genovei, dar nu o colaborare
respectiv o a lor. Foarte probabil, acestea au operat n
timp mpotriva Genovei, dar independent una de alta n geografice diferite: n bazinul est-pontic,
navale trapezuntine, n cel vest-pontic, navale dobrogene.
Cum au evoluat dobrogeano-trapezuntine nu n
necunoscut faptul s-au ntrerupt sau au continuat la domniei lui apoi
sub Ivanco.
Concluzii.
Finalizarea prezentului demers ne permite formularea concluzii privind
dobrogeano-trapezuntine n a doua a secolului al XIV-lea:
1. n cadrul Despotatului cu Imperiul de Trapezunt etape: a)
toamna 1373- vara 1376, o de politica a despotului la adresa
statului Marilor Comneni; b) ante post 1382, prin colaborarea, inclusiv a celor
state mpotriva Genovei.
2. n perioada ntre toamna anului 1373 vara lui 1376 despotul a ncercat
subordoneze Imperiul Grec de Trapezunt prin impunerea pe tronul Marilor Comneni a ginerelui Mihail
Paleologos. Tentativele din 11 -15 noiembrie 13 73 vara 1376 au fie
pretendentului de provoca prin proprii de la Trapezunt, fie
planului de aliata sa
3. Etapa ante post 1382, conflictul Despotatului Dobrogean Imperiului de Trapezunt cu
Genova. n putem admite o coordonare a celor state mpotriva Genovei, dar
nu o colaborare respectiv o a lor.
19 Barker 1979, p. 55.
20 Ibidem: "in factis guerrarum vigentium inter loca Communis partium predictarum et Dobrodir;am ac Alexium ".
206
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie
Barker 1979
Eskenasy 1981
Giurescu 1974
Hurmuzaki 1/2
Iorga 1914
Iosipescu 1985
2007
Panarete 1836
Schreiner 1975
1967
1971
Thiriet 1958
J.W. Barker, Miscellaneous Genoese Document on the Levantine World of the Late
Fourteenth and Early Fifteenth Centuries, n "Etudes Byzantines", 6, 1979, 1-2, p.
49-82.
V. Eskenasy, Din istoria litoralului vest-pontic: Dobrotici sale cu Genova,
n "Revista de Istorie", 34, 1981, 11, p. 2047-2063.
C.C. Giurescu, Les relations des Pays Roumains avec Trebizonde aux XIV"-X/X"
siecles, n "Revue Roumaine d'Histoire", XIII, 1974, 2, p. 239-246.
Documente privitoare la istoria romnilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, vol I,
partea 2, 1890.
N. Iorga, n Marea 1. Dobrotici, n "Analele Academiei Romne.
Memoriile Istorice", s. Il, t. XXXVI, 1913-1914, 1914, p. 1043-
1070.
S. Iosipescu, Balica, Ioancu, 1985.
V. Conflictul dobrogeano-genovez {1360-1387} - a luptei
pentru n bazinul vest-pontic din a doua a secolului al XIV-lea,
n "Pontica", XL, 2007, p. 371-398.
M. Panarete, Chronique de Trebisonde, n Ch. Lebeau, Histoire du Bas-Empire, t. XX,
Paris, 1836.
P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, 1. teil, Wien, 1975.
Despotatul Dobrogean de la Dobrotici la Mircea cel n
"Magazin Istoric", I, 1967, 9, p. 46-48, 53.
Formarea statului feudal Dobrogea, n 1. Barnea, Din
istoria Dobrogei, vol. III: Bizantini, romni bulgari la de Jos,
1971.
Fr. Thiriet, Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, t.
I: 1329-1399, Paris-La Haye, 1958.
Aspects de la politique du Despotat de la Dobroudja pendant la deuxieme moitie
du XIVe siecle: les relations avec l'Empire Grecque de Trebizonde
(Resumee)
Le raports avec l'Empire des Grands Comn{mes de Trebizonde represente une partie importante de la
politique pontique du Despoiat de la Dobroudja. Dans le cadre des relations avec l'Empire de Trebizonde,
menees par le despote on identifie deux etapes: a) l'automne 1373-l'ete 1376, une etape conflictuelle,
generee de la politique agressive du despote a l'adresse de l'etat des Grands Comnenes; b) avant et
apres 1382, etape caracterisee par la collaboration, y compris militaire, des deux etats contre Genes. Pendant
la periode etendue entre l'automne de l'an 1373 et l'ete de 1376 le despote a essaye subordonner
l'Empire Grecque de Trebizonde imposant sur le trne des Grands Comnenes de son gendre Michel Paleologos.
Les tentatives de 11-15 novembre 1373 et du printemps-ete 1376 ont echoue, soit a cause de l'incapacite
du pretendant de provoquer par ses propres forces le renversement politique de Trebizonde, soit a cause de
l'abandon de son plan par son allie la Venise. L'etape avant et apres 1382, consacre le conflit du Despotate de la
Dobroudja et l'Empire de Trebizonde avec Genes. Pendant cette etape on pourait admettre une coordination des
operations des deux etats contre Genes, mais pasune collaboration militaire a proprement parler, respectivement
une action commune des leurs forces.
207
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
despre a Romne n
din a doua a secolului al XVII-lea.
Petre DIN
Cuvinte cheie: Secolul XVII, turcii, asediu} Vienei (1683), economice, atipice.
Keywords: The 17
1
h century, Turkish, assault of Viena (1683), economic consideration, atypical realities.
Secolul al XVII-lea a reprezentat o n ale statelor situate n
Europa de 30 de ani (1618-1648), cazacilor unirea lor
cu Rusia(1648-1654), campaniile din Ungaria Transilvania, nfrngerea turcilor n asediu} Vienei
(1683), austriece pe valea instalarea lor n Ungaria Transilvania, au dinamizat
lor se resimt la nivelul colective
1

O incursiune n istoria secolului al XVI-lea este pentru a percepe mai exact epoca pe care
o Domnia lui Mihai Viteazul a fost un episod paideic pentru elita din romnesc din
cel motive. Boierimea a pe de o parte, riscurile generate de o confruntare
cu Imperiul Otoman (pierderi materiale, sacrificii umane) dar mai ales, riscul Romne n

n deceniul trei patru al secolului al XVII-lea, dintre domnie boierime au fost rezultatul a
n ceea ce modelele de regimuri politice: regimul nobiliar regimul monarhiei feudale.
Modelul la care boierimea, a n este l Republica
. n momentele de boierimea politice diminuarea
garantarea privilegiilor sale levantine. Regimul monarhiei feudale impunea
anihilarea instaurarea unui regim autoritar, cu evidente absolutiste
3

Regimul boieresc conducerea prin boieri, rolul preponderent al n
totalitate, indiferent de satelor sau al pe care le sau cu unele
din interiorul altor care aveau putere interese cu cele ale boierimii
4

Regimul domnesc se prin domniei de impune autoritatea asupra tuturor structurilor
socio-economice. Domnia era unica autoritate n de din ,dar marea boierime
rolul de a stopa domniei de a impune un regim autocratic
5

cum am precizat, din secolul al XVIl-lea, Imperiul Otoman ncetase
de a mai reprezenta un pericol pentru devenea "un obiect de litigiu european"
6
Ofensiva
1 Toader Sentimentul de insecuritate n societatea la nceputurile timpurilor moderne {1600-1830},
Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, p. 159; Andrei Otetea, la chestiunea n Scrieri istorice alese,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980, pp. 69-184.
2 Florin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la asupra politicii externe n Studii Materiale
de Istorie Medie, VIII, 1975, p. 105-107.; Toader op.cit., p. 161.
3 Istoria Romniei, de Mihai Dennis Deletant, Keith Hitchins, Pa pacostea, Pornpiliu Teodor,
Editura Corint, 2007, p. 202-207.
4 Valentin AL Georgescu, Regimul boieresc n Romne, n Problema statale, p. 941.
5 N. Stoicescu, dintre domnie marea boierime, n Problema statale, p. 946.
6 Andrei op.cil., p. 69-147.
Petre DIN
Grup Industrial de
Avrifl
e-mail: petre_.din@yahoo.com
Revista Bistritei XXV/2011, pp. 208-213
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nfrngerea turcilor n Vienei pentru Romne diferite.
de Cantacuzino Constantin Brncoveanu, stabilitatea prosperitate,
Moldova o estomparea
numeroaselor incursiunilor poloneze iar Transilvania n noua
de succesele Reconquistei imperiale este de principele Mihail Apaffy, incapabil reziste
politica-militare ale momentului istoric.
7
a Romne, rolul lor de pioni n rezolvarea chestiunii
orientale a determinat descoperirea cartografierea romnesc pe harta a
Europei.
Prin tematic, bogat divers, notele de izvoare interesante de
pentru comerciale a Romne. lor concomitent att
cu profil cultural, religios, economic, dar politic. din geografice caracterizate printr-o
de cea a Romne, misionari catolici, militari,
diplomatici ai altor state, au surprins n romnesc atipice statelor din care
proveneau. Notele de ntr-o specificul economice al
politice ale Romne.
n cursul secolului al XVII-lea, sunt atestate utilizate ca antrepozite de hanuri ca
localuri pentru odihna negustorilor. turc, Evlia Celebi
8
a 7 hanuri de negustori
la "vreo 50 de dughene hanuri la

O se n Moldova,
unde, la mare al dughenelor din bazaruri, unde se comercializau
"lucruri de valoare din toate romne", dar a mari case de bine nzestrate, n care
ntlneau tot felul de lucruri scumpe"
10

de comercializare a era de blciuri sau iarmaroace, organizate n mod
periodic pe o Evlia Celebi blciului de la "n
din partea pe an, n timpul verii iar n din partea Moldovei tot pe
an, dar toamna durata lui era de patruzeci de zile"
11
Del Chiaro blciului de la Cmpulung
Muscel ca "un blci nsemnat, la care vin negustori din multe organizat de Sntilie proorocul, ce oDesciznd n romnesc, secretarul marchizului de Nointel la ambasada din Constantinopol,
cunoscut sub numele de La Croix
13
o descriere care implicarea regatului francez
n Sud-Estul Europei. Interesul major al de a i se un protectorat universal
asupra catolicilor din Imperiul Otoman, reducerea taxei vamale de la 5% la 3%. lui La Croix
prosperitatea Romne. "Aceste provincii sunt foarte n gru, mei, orz,
7 Florin Constantiniu, O istorie a poporului romn, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 154; Petre
Din, Mitul bunului la nivelul collective din Transilvania n secolul al XVIII-lea, Editura Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2003.
8 turc Evlia Celebi s-a la 25 martie 1611 afirmndu-se ca un apropiat al marelui vizir Melek Ahmed
Este unul dintre cei mai importanti otomani. A timp de 40 de ani n toate teritoriile Imperiului
Otoman. Relatarea sale a fost n lucrarea Carte de Din a luat parte n
campania mpotriva lui Gheorghe Rakoczi II n 1657 peste doi ani a participat la campania
mpotriva lui Gheorghe mpotriva domnului muntean Mihnea Radu al III-lea. n timpul acestor
campanii, otoman Evlia Celebi a importante economice, politice, sociale, demografice despre
Moldova, Transilvania.
9 despre Romne, vol. VI, ngrijit de Maria Holbau, M.M. Alexandrescu- Dersca Bulgaru, Paul
Cernovodeanu, Editura 1980 p. 716.
10 Ibidem, pp. 483-484.
11 Ibidem, p. 730.
12 Anton Maria. Del Chiaro, Istoria modernelor ale Valachiei, p. 29.
13 La Croix, ambasador al Frantei la Constantinopol. Activitatea sa este ntre anii 1670-1695. A avut un rol
important n demersurile de a un protectorat asupra catolicilor din Imperiul Otoman. S-a implicat n
unei franceze a conflictului turca - palon n sustinerea catolici de la Sf. Mormnt. n
acest context el a traversat spatiul romnesc a interesante socio- economice politice
209
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
miere, cai, boi, oi, vnat, furaje, fructe foarte bune. Ele au o
slujind de loc de tranzit pentru regatele Poloniei, Ungariei, pentru Rusia, unde fac
n timp de pace. mult acest prin cele trei guri ale sale: Chilia, Sulina Sfntul
Gheorghe, prin care toate ce vin din Marea merg la acolo ele
pe vase care le duc la Belgrad"
14

La Croix despre veniturile domnului, ca reper important al comerciale:
"Vama: o cinci de pungi
Ocnele de sare: cinci de pungi
Dijma produselor solului: patruzeci de pungi
Si/itra: opt pungi
Locurile unde se face o pungi
de mii de oi.
cam care sunt veniturile domnului, care n-ar fi pentru sa pentru
sa el n-ar stoarce grozav poporul, n de cele sute de pungi rnd uite
pentru tributul anual al pentru el n-ar ridica trei sau patru sute sub diferite
pretexte"
15

Finalul textului este semnificativ sub aspectul al clivajelor dintre de apusean
cel oriental. Astfel, societatea un sentiment de stabilitate securitate,
cea din Romne, un sentiment de insecuritate, mediu favorizant pentru
imaginarul apusean predispus stigmatizeze Principatele locuitorii ca o a
invaziilor epidemiilor. Jurnalele de ale occidentalilor n secolul al XVII-lea, dar mai ales pentru
secolele al XVIII-lea al XIX-lea, un veritabil rechizitoriu la adresa despotismului oriental.
Alte izvoare relevante pentru secolul al XVII-lea sunt tot mai numeroase pe ce despre
romni cunosc o receptare o tot mai n opinia Teatrul al
de interese ale Marilor Puteri, Romne se vor nscrie n itinerarul Polo Minio
16
n
Moldova Transilvania, Polo Minia o a economice comerciale ntlnite. n
sa, Moldova sunt mai dect Transilvania, fiind n proximitatea turcilor,
li se "mai mult din lor de plugari dect se cere Ardealului, care
avea industrie si de foarte mare Mai multe detalii n cu activitatea sunt
prezentate de "Vin de turci, care rod aceasta .Acum
se de turci totul este o spoliere a Romne"
18

O este de Polo Minio n cu Muntenia. "Aici nu sunt attea primejdii
ca n Moldova, principele poporul mdt mai dar Moldova e mai negustorii boierii
mult mai mult. de cu polonezii duceau la Danzig de acolo n Anglia"
19

care au loc n activitatea a
Romne. n secolul al XVI-lea, Moldovei i s-a libertatea ncepnd din a doua
a secolului se o subordonare tol mai a acestuia. moldovean
spre capitala Imperiului Otoman devine o a turca-moldovene. Anual, peste 60.000
de oi erau comercializate la ConstantinopoF
0
O se n comercializarea cailor.
Exportul acestora, era n anumite interzis, turcii avnd nevoie de ei n campaniile militare.
14 Secretarul de La Croix, prin spre Polonia, n despre Romne,
voi VII, ngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu - Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura
1980, pp. 254-255.
15 Ibidem. p. 262.
16 Polo Minia a fost ginerele domnitorului Petru familiei sale a ajuns n Moldova Ardeal
pentru a recupera zestrea
17 N. Iorga, Istoria prin Editura Eminescu, 1981, pp. 215-216.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 216.
20 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Academiei R.S.R., 1973, p. 115.
210
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"Locuitorii de la munte au boi mici, pe cnd cei de la au cirezi bogate de boi mai mari mai din
care, mai mult de patruzeci de mii sunt n fiecare an prin Polonia la Danzig de acolo sunt vndu prin
vecine, sub cuvnt sunt boi polonezi".
21
n registru ca cronicarii au oferit despre
intern. Ei trgurilor de boi
22
, iar n zona de iarmaroace unde se un
nsemnat de tot mai numeroase ale turcilor au orientat axa a spre
Constantinopol. extern a fost gestionat de turci, armeni, evrei, greci, care au controlat "tot
Moldovei ducnd la Constantinopol n alte turme cirezi ntregi de oi vite la
un mic n Moldova vnzndu-le acolo de sau de trei ori mai scump
23

turcilor, efectivele de animale erau comercializate n Polonia, Rusia, Ungaria n alte state. Veniturile cele mai
nsemnate de Romne erau datorate cu boi cai.
Notele importante repere n analiza comerciale a Romne,
n prezentarea familiilor dar a cotidiene a acestora. sirian Paul din Alep
24
este
autorul unor interesante privind personalitatea bunicului domnitorului Constantin Brncoveanu,
Preda Brncoveanu. n sa, Preda Brncoveanu este prototipul elitei prospere evlavioase.
Acesta avea n proprietate 12.000 de vite, 30.000 de oi, 400 de boi, 1.000 de bivoli, 4.000 de porci are 800 de
stupi pe posesiunile sale din cele 200 de sate. Anual la Constantinopoll.OOO de boi 10.000
de oi. n domeniului erau 1.500 de


Pe fundalul economice, Preda Brncoveanu este prezentat de sirian ca fiind de o
simplitate a moravurilor Servitul mesei este doar de consumul de A ctitorit biserici n
Spirit evlavios, Psalmii la miezul la la Cnd are
la i personal. Vinul consumat la de este nchinat unor scopuri sacre: pentru
Dumnezeu, pentru Iisus Hristos, Sfnta Treime, sau Maica DomnuluF
6

Moldova n totalitatea geografice sau doar
n anumite zone, au remarcat economic comercial al Romne.
lui Cornelio MagnF
7
, autor a trei despre sale prin Turcia, Siria Grecia, prin
Moldova n iulie-august 1672 sunt relevante n acest registru de idei. El descrie cu lux de
lui Mahomed al IV-lea n Moldova, n cadrul turco-polone. Ceea ce surprinde n
este disciplina Indiferent de demnitatea cel ce jefuia sau atenta la integritatea locuitorilor
era pedepsit prin decapitare capetelor victimelor un timp ndelungat pentru exonerarea actelor
de din armata sultanuluF
8
Vizitnd n 1672, Cornelio Magni a asistat la primirea
a sultanului de La fel ca el naturale
distrugerile provocate de invazii. Dar, chiar n aceste un nsemnat de vite sunt
comercializate n Germania "Caii dinj toate aceste sunt dintre cei mai dintre cei mai
buni din Europa".
29
Cornelio Magni amploarea schimburilor comerciale ale Romne cu statele
din centru Europei.
21 Ibidem.
22 Ion Neculce, Moldovei, Editura Minerva, 1975, p. 41.
23 D. Cantemir, op. cit., p. 297.
24 Paul din Alep (1627-1669) n calitate de arhidiacon secretar particular al patriarhului Macarie de Antiohia,
l-a pe acesta ntr-o al itinerar a trecut prin Moldova Cu acest prilej a
informatii politice, sociale culturale privind n secolul al XVII-lea.
25 Nicolae Iorga, op.cit., p. 243.
26 Ibidem.
27 Cornelio Magni (1638-1692) autor al Ce am putut culege mai curios mai interesant n mea n Turcia. A
fost francez Chardin, autor a unei despre Imperiul Otoman n secolul al XVII-lea.
28 N. Iorga, Istoria romnilor prin Editura Eminescu, 1981, p. 283.
29 Cornelio Magni, spre din Moldova, n despre Romne, vol.Vll ngrijit de
Maria Hol ban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgarul, Paul Cernovodeanu, Editura
1980, p. 548.
211
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
oferite de rase de cai. Sunt caii de la
muncile agricole caii de mare, folosiF n mod la cum francez
Philippe Le Masson du Pont
30
El d1 domnitori Moldovei aveau n la 50.000
de francez este impresionat de amploarea extern moldovean, care este apreciat n
multe state europene, dar n Imperiul Otoman. "Din aceste provincii pe care le-am numit, vine acel
uimitor de vite mari, trimise spre vnzare n Germania la Strassburg; se mai trimit multe
din locuite domnul Dancher, bancher din pe care l-am pomenit a transportat vite n
n timpul ministerului domnului des Marebie. Ele sunt mai mari dect cele din toate sunt de
culoare abia Se mai vnd acolo oi, a mai Caii din toate aceste
sunt cei mai cei mai buni din Europa"
31

au remarcat o pondere din veniturile trezoreriei proveneau
din impozitele pe vite din taxele vamale de la trguri iarmaroace. Locuitorii trebuiau
domnitorului a zecea parte din veniturile din comercializarea vitelor. De asemenea, ei precizau n
anumite intervale de timp comercializarea cailor a oilor era n schimb, cu boi porci era
liber.
inedite despre Oltenia de imperiali (1718-1739), despre nceputul
regimului socio-economic austriac sunt reliefate prin unor austrieci. Noul demers a
structurile socio-economice politice autohtone. Frontierele simbolice care delimitau Europa de
cea vor pune amprenta pe orice deziderat austriac de penetrarea a lor. a fost
cu o dar austriecii au introdus un regim sever de impozitare n
sens occidental, fiind boierii clericii. i-a pe contribuabilii
Impozitele lor au devenit mai riguroase achitate n termenul stabiliP
2
precizate li
s-au numeroasele prestatii la construirea drumului de la Cineni, a militare.
au fost alimentate de impunerea de la cu porci al boierilor olteni. Imperialii au diminuat
valoarea monedei au ncercat stopeze cu Turcia. Prin aceste socio-economice,
a fost n acest context Pacea de la Belgrad, din 1739, ce marca revenirea
Olteniei n frontierele a fost cu frenezie
33

Discutnd despre caracterul comerciale a Romne, datele oferite de izvoare nu ne permite
un cert. Un posibil ar fi acela nivelul exporturilor erau superioare importurilor, iar tranzitul
aducea beneficii considerabile. Astfel, oficiul vamal din Cluj n intervalul anilor 1599-1637,
total al exportului produselor agricole se cifra la 917.526 florini 30 dinari, cel al produselor din
import era de 58. 300 florini 35 dinarP
4

La finalul studiului se impuLe formularea concluzii:
1. n contextul secolului XVII, excedentul comercial nu a semnificat pentru Romne un progres
economic. de fonduri le-au favorizat doar achitarea sarcinilor materiale Imperiul
Otoman, sau redreseze deficitul financiar d<ttorat campaniilor militare otomane pe teritoriul lor mpotriva
habsburgilor polonezilor.
2. repere importante n studierea comerciale,a caracterului
economiei premoderne a Munteniei Moldovei, surse importante n investigarea inventarului agricol. Ele
evidentiaza n plan financiar veniturile realizate din derularea erau superioare celor
realizate din cultivarea solului.
30 Philippe Le Masson du Pont s-a n r. jurul anului 1650. n 1671 a s-a stabilit n Polonia,
unde a luat parte ca inginer militar la campaniile derulate mpotriva turcilor de Ioan Sobieski. francez l-a
la atacul cucerirea Hotinului (1673) la Lwov (1675), victori ale lui Ioan Sobieski. Ca omagiu
pentru serviciile aduse Poloniei a fost nnobilat de Dieta de la n 1685.
31 Philippe Le Masson du Pont, Campania din Moldova 1686, n despre Romne, voi. VII, ngrijit de
Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgarul, Paul Cenovodeanu, 1980, p. 297.
32 Nicolae Iorga, Istoria Romnilor prin Editura Eminescu, 1981, pp. 304-305.
33 Ibidem.
34 Paul Cernovodeanu, Romne n secolul al XVII-lea n "Revista de Istorie", tomul 33, 1980, Editura
Academiei R.S.R, p. 1083.
212
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Information about the commerciallife of the Romanian Countries
in the foreign travelers reports from the second half of the 171h century
(Summary)
The 17
1
h century was a tensioned period in the international relations of the countries for Central,Eastern and
South-Eastern Europe. The thirty zears war (1618-1648), the cazac riots and their union ta Russia(1648-1654),
the Turkish campanies from Hungary and Transilvania, the defeat of the Turkish in the assault of Viena(1683),
the Austrian expedition on the Danube, their settlement in Hungary and Transilvania, made the politicallife
rnorre dynamic and heir consequences are felt bz the collective and individual sensibility.
Through their thematic content, rich and varied, the travel notes represent interesting sorces of information
in order ta know more concerning the comrnerciallife of the Romanian Countries. Their content concurently
presen cultural religious, economic, but also politica consideration.
The foreign travelers, the catholic missionaries, the protestants, the military, the diplomatic representatidies
of the other countries, who carne from geographical regions which had a different social and economica!
evolution from the o ne of the Romanian Countries, the detected in the Romanian space atypical realities ta the
states they carne frorn.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"Prunci prunci -
despre cazurile de avort din Districtul (1861-1876)
Claudia Septimia
Cuvinte cheie: avort, fete tinere, lume Districtul a doua a secolului XIX.
Keywords: abortion, young girls, rural world, District of second part of the 19
1
h century.
Avortul este un fenomen universal, ntlnit n toate culturile lumii n rndul tuturor categoriilor sociale,
fiind utilizat din vechime pentru a pune unor sarcini indezirabile pentru "a de copiii
ceea ce de la o societate la alta fiind tehnicile de realizare care l
Astfel, n contextul n care, chiar n societatea intense dezbateri
controverse, opiniile referitoare la acest subiect fiind n continuare antagonice, este cu att mai interesant
care a fost atitudinea de avort n secolele trecute.
n istoriografia din Occident acest subiecc a fost amplu analizat n cuprinsul a numeroase
studii de specialitate, care au nu numai definirea procesului, dar stabilirea extensiei acestuia
n lumea

Din cu toh1l altfel stau lucrurile n scrisul istoriografic romnesc, lipsit,


aproape cu de pe o fiind de raritatea surselor a
documentelor de n zilele noastre.
Pentru Transilvania, o o procesele de avort la Arhivele Serviciul
n fondul juridice supreme a Districtului

Sedria
(echivalentul unui tribunal). Cercetnd arhiva a acestei am descoperit un de 5 procese
de avort care acestui fenomen n satele n cea de-a doua a secolului al
XIX-lea. Acest material arhivistic, inedit n istoriografia ne fata unei lumi
mult de cea a zilelor noastre, o lume de cruzime. n pe
parcursul anchetelor juridice, am descoperit tipologii umane fascinante, "bine ascunse" n spatele
cortinei de pudicitate a istoriei acestui "fetele cele care inaugurat
nainte de care de de restul decid "scape" de sarcina recurgnd
la avort: "femeile pricepute", un soi de care aveau leac pentru orice, inclusiv, pentru un
copil nedorit; "vecinii cu care au reclamat faptele dubioase sau auzite, dar alte personaje
deosebite care apar pe parcursul penale.
Drept urmare, n rndurile de mai jos, despre problematica avorturilor n satele prin
analizarea interpretarea unui diferit de surse edite inedite care fac referiri directe sau voalate,
la de acte de scrieri folclorice
literare nu n ultimul rnd, procese de avort. Drept urmare, de exhaustivitate, n paginile
am ncercat la cum era definit avortul n a doua a
secolului XIX? Care a fost atitudinea religioase din Districtul vizavi de avort? Ce ne
1 Cele mai semnificative din istoriografia referitoare la sunt amintite de
Nicoleta Roman, Avortul infanticidul n lumea din prima a secolului al XIX-
lea, n "Studii materiale de istorie voi. XX, Ed. Academiei Romne, 2007, p. 75.
2 Districtul (1861-1876) a fost o unitale din 44 de sate-
geografic peste arealul Regimentului II de cu sediul n
Claudia Septimia
Muzeul
e-mail: frezie27@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 214-225
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
spun sursele folclorice literare din despre Care au fost etapele unui proces de avort?
Cine erau personajele cum se propriu-zis un avort?
1. din Transilvania referitoare la avort: Codul penal austriac (1852)
n limbii romne" din anul 1871, avortul este definit astfel: ,,Aborire = v., aboriri, compus
din ah cu nsemnare de din oriri cu de nsemna: a
nainte de timp, a sau intransitiv: a se nainte de timp de aici: a nceta de a a muri, a
pieri; Abortire = abortescu, v., abortire, a sau a se nainte de timp; a a se strpi; Abort = s.m.,
abortus, a doua de supin din aborire, 1. de a aborti sau abori; 2. Un nainte de
timp,

Pentru "fapta femeii n aceea voluntar din corpul prin


vreun procedeu artificial, nainte de vreme, produsul

n Transilvania n cea de-a doua


a secolului al XIX-lea avortarea sau pruncului era sau se afla sub
penale.
Astfel, capitolul XVI din Codul penal austriac- aflat n vigoare n Transilvania din septembrie 1852
5
- n
cuprinsul a cinci paragrafe (144-148) face referire la practica avortului la pedepsele implicate de acesta.
Potrivit 144: "Femeia care ntreprinde cu precugetare ver ce fapt prin care se ver
o n care pruncul iese mort pe lume, comite crimine". era dar
pedeapsa era nchisoarea de la luni la un an, iar era atunci se
cu de la un an la cinci ani. La se condamna pruncului
avortat, acesta era complice la De se face culpaver" acela care "cu ver ce scop,
ori efectueze avortul, n contra mamei
n acest caz varia "cu grea" de la unul la cinci ani, prin avort se "va cauzat pericol de ori
de "carcera grea" era de la cinci la zece ani
6

Cu ani grei de nchisoare era "aruncarea de prunci": "Cel ce pe un prunc, pe cnd acesta nu
e n stare procura singur ajutor spre l spre a-l expune pericolului de moarte sau
numai spre a la ntmplare mntuirea lui comite ver care va fost cauza ce l-a mpins la acest
fapt". pruncul a fost aruncat ntr-un loc ferit "pe unde rar oameni sau sub nct anevoie
se poate afla mntui", condamnarea varia ntre un an cinci ani, acesta deceda, pedeapsa se
prelungea de la cinci la zece ani. Iar pruncul a fost expus ntr-un loc deseori vizitat de oameni "nct cu
fundament se poate spera va fi aflat curnd", ncarcerarea era de la luni la un an
7

2. Atitudinea religioase de avort n Districtul
Cu toate starea de a a fost riguros n cei 15 ani de
a Districtului, n rapoartele civile districtuale nu se face nici o a
avorturilor. Serviciul sanitar, deservit de 5 medici, a avut ca principal obiectiv lupta mpotriva
epidemiilor a bolilor venerice, doar n plan secundar fiind combaterea de tot felul
adnc n mentalitatea care constituia 95% din Districtului", avortul fiind
probabil una dintre ele
8
.
3 A.T. Laurian, J.C. Massimu, limbei romanea, vol. I, 1871, p. 12.
4 Traian Pop, Drept penal comparat. Partea voi. II, Ed. Institutului de Arte Grafice "Ardealul", Cluj-
Kapoca, 1923,p. 571.
5 Codul Penal austriac a fost adoptat n Ungaria Transilvania din septembrie 1852 a n vigoare n Ardeal
n anul 1880, vezi Ibidem, p. 39.
6 Codicele penal despre crimini, delicte abateri, despre penali regulamentul
de tipar, din 27 mai 1852 pentru Imperiul Austriei (n continuare Codul penal...), Viena, 1853,
n Tipografia c. r. de curte de stat, pp. 60-61.
7 Ibidem, cap. XVII, 149-151, pp. 61-62.
8 Teodor Onisim Filipoiu, Organizarea a districtului autonom romnesc al ntre anii
1861-1876, n G. (coord.), "Momente din trecutul medicinii", 1983, p. 412.
215
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Astfel, din nu n acest moment forurile civile din Districtul au fost
sau nu preocupate de problematica avorturilor. n schimb, bisericii greco-catolice din arealul
geografic analizat au pe tot parcursul secolului XIX o campanie de prevenire a avorturilor,
deoarece potrivit moralei ntreruperea de era cel mai mare pe care putea l
o femeie, reprezenta opunerea la porunca de transmitere a nu ucizi".
n a greco-catoli.ci era se asigure concepere, fie n cadrul legitim
al familiei, fie ilegitim, copiii se iar argumentele folosite mpotriva avorturilor pruncuciderilor
un mod de gndire modern care face apel la religie, demografie n acest sens este
porunca vicarului Ioan Marian din 12/3 martie 1840 care considera succesul mpotriva acestei
de lucruri era de implicarea organelor civile: doctori, dar a
cadrelor didactice
din prima a secolului studiat, erau de superiori ca pe baza
prin catehizare predici (dintre care cea mai era cea a doua zi de
cnd se citea Evanghelia despre uciderea pruncilor prin Irod) ilustreze acelor
muieri fete, cari rodirea pntecelui cu de leacuri, sau cu orice fel de care
fac lepede pruncul ori cari l sau ce 1-au n
erau ca n predicile lor argumente medicale: "prin facerea de prunci muierile [ ... ]
de multe boli prin aplicarea pruncilor"; demografice: aici n e loc atta de larg ct ar
putea de 10 ori mai oameni dect sunt acum [ ... ]" juridice: fetele cari
din curvie, acest li se se socotesc - precum este - le-au pentru aceea, nu
se mai nici nu se mai pedepsesc ca mai demult, ci pe care i dovedesc ele, se
silesc sau a lua pruncii la sine, sau a le creterea"
9

n contextul n care, cum am spus mai sus, n a doua a secolului al XIX-lea, n Transilvania,
avortul pruncuciderea intrau, exclusiv, sub incidenta penale (judecarea acestor cauze
exclusiv forurilor civile), n erau limitate numai la condamnarea
a acestor practici la de a civile despre eventualele cazuri suspecte din
parohii.
Cnd aceste nu erau respectate drepturi care
nu li se cuveneau, pedepsirea acestora de ierarhii superiori era preotul din care
cu curatorii bisericii, la anului 1851, o (la cererea pentru
a elucida calomniile aduse unei fete din sat, conform aceasta ar fi fost ar fi de
copil. Pe interogarea responsabili de zvonului stabilirea cuantumului amenzii
pentru "calomniator", preotul curatorii fac apel la medicul cercual la pentru a o consulta pe
Abia ce s-a dovedit fata ntr-adeviir a abandonat pruncul "ntr-un gard- n
ei - de unde prin maica fetei n a curatorilor s-au aflat prunca
de obraz, nas, pntece", organele civile abilitate preiau "Investigndu-se
prin comisariat s-au aflat prunca; prunca s-a adus n casa unde prin satului s-au aflat
prunca ar fi cu vreme La acest lucru s-au comisariatul doctorul Enzenberg care
cu au dus prunca pe fata Ana Pantia la comisariat de unde s-au trimis spre revedere mai ncolo"
10

ce toate aceste vicarul Rodnei nu l apostrofeze pe preotul din
spunndu-i nu ar fi trebuit se "amestece" n poveste care era de competenta forurilor civile drept
o care fie de luare aminte pe viitor: "tare ai tot lucru ca iure
criminal de for civil, ai auzit vorbe testimoniu medicului fi requirat pe jude ca arete
ntmplare comisariatului. Pentru amestecare vei o altceva nu se poate ntmpla.
fie n viitor ca un ndreptar"
11
.
9 Documente n "Arhiva (n continuare A.S.), nr. 18, 1936, pp. 407-409.
10 Arhivele Serviciul (n continuare ANSJBN), fond Vicariatul Rodnei, dos.
34/1851, f. 3.
11 Ibidem, reg. 1533, f. 2.
216
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. Sursele folclorice literare referitoare la avort
n mod curios, nici n literatura a timpului nu este practica ntreruperii
sarcinii. Medicii romni din cea de-a doua a secolului XIX n lor un generos
problemelor ridicate de dar cu totul avortului, ca cum
lipsea cu ... Doar n cuprinsul unei singure n 1901 de doctorul Iulian
Chitul, n capitolul rezervat autorul face o referire la avort sub forma unei a
acestuia: "Avort se se din uter atunci cnd nu e dezvoltat, cnd n
dnsul nu nici un semn de n lunile prime patru"
12

Avortul pare a fi un subiect "tabu" n sursele folclorice literare din
n spatele tonului zeflemitor din scrierile de folclor sau printre rndurile pline de dramatism ale
versurilor lui George ale prozei lui Liviu Rebreanu stau "bine ascunse" indicii care
contextul n care fetele apelau la avort n ncercarea de repara imaginea n snul De obicei,
scenariul era povestea ncepea cu flirtul nevinovat dintre el ea, la joc, la cmp, pe satului;
urmau atingerile timide, furate la serii, pentru ca ntr-un final, n
promisiunile de iubire ea accepte "mpreunarea nainte de a
care o "Sub tu fa mohorului/ Arde para focului;/ Ea tot arde nu se stinge,/ Mndra
plnge/- Taci, nu suspina/ Tot a ta a fost vina./ La le-ai pe plac,/ de cap;/ La
le-ai pe voie,/ nevoie./ Verde-i frunza pe copaci,/ taci,/ Io-s fecior
mi pun strutJ Tu, cu Io-s fecior mi pun Nu


fiica morarului, din poezia lui George cu nume, se plnge la serii de faptul
"[ ... ] brul de ncins mi-a fost lung,/ Dar brul meu strnge,/ La copcii cu greu l ajung!/ de cu
greu l ajung,/ copcii el trupul mi-1 frnge!". Chiar mama ei nu i-a observat "Obrazul
ascuns sub E martur meu./ E martur meu:/ Tun-ai de
fetei de a fi o aduce pe culmile moartea fiind unica ei de soarta ce o
vreau, eu nu ce vreau! Ba eu ce vreau:/ vrea fiu, [roata de la supt
tine!"
14

Astfel, a "fi cu burta la a ochii sfredelitori a ntregului sat asupra ta era cea mai mare
pe care o putea ndura o pe care o simte personajul principal feminin al romanului
"Ion": "Cnd trecea Ana pe perechi de ochi o pndeau de toate gardurile din toate
ferestrele, n mijlocul, burta, cercetndu-i mersul. cele mai spuneau
celor proaste: - Nu vezi, cum cum se strnge n bete ca ntr-un chimir?
cele mai o brfeau mai ca omul care nu poate avea din pricina paiului n ochiul
aproapelui"
15

Din nici documentele de nici sursele folclorice literare nu ne nici cel mai mic
indiciu conform tinerii din cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea ar fi cunoscut metode
contraceptive, singura modalitate de a evita o fiind "Oh, poale lungi,/ Ce-i
pricina de n-ai prunci/ Doar cu badea nu te culci?/ Eu cu badea culca/ mi-i drag ca inima,/ Mi-i urt a
El mi-i drag ca sufletul,/ Dar mi-i urt


nainte de fetele din Districtul aveau
prima era sarcina pe lume un copil din flori sau acestuia, pentru
n nu copilul, fetele puteau demara un proces de
paternitate. Astfel, presupusul era chemat n unde era obligat
paternitatea copilului din flori att pensia a acestuia, ct durerile facerii
12 Iulian Chitul, Ajutoriul prim n casuri de nenorociri bale repentine, Gherla, 1901.
13 Solomia Liviu Iuliu Moisil- Folclorist (III), n "Studii etnoculturale", nr. XI,
2006, p. 220.
14 George Fata morarului, n vol. "Versuri Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, pp. 17-18.
15 Liviu Rebreanu, Ion, Ed. Eminescu, 1980, p. 154.
16 Liviu (ed. Iuliu Moisil- Poezii populare de pre valea Ed. Napoca Star, Cluj-:--rapoca,
2009, pp. 160-161.
217
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
convalescenta mamei
17
ntr-un astfel de proces, judecat n anul 1863, preotul din Romuli, Roman Carnea,
drept celui cu care fiica sa avea o "din flori", pentru "durere stricarea onoarei",
200 fl. v. a. pentru alimentarea copilei de la n momentul pentru fiecare
8 fl. v. a., "de acum ncolo ce va fi n cele de pe luna
anticipative 8 fl. v. a."
18
Cu toate aceste procese "reparau" ntr-o oarecare tinerelor mame
statutul lor n comunitate era compromis pentru totdeauna.
fetelor mame este prin modul n care erau reprezentantele sexului frumos
n n satele n a doua parte a secolului studiat. Regulile au fost impuse din timpul
vicarului Marian, astfel, o care a un prunc nelegitim nu mai avea dreptul stea
n primul rnd unde erau fetele fecioare, ci se n spatele bisericii, acolo unde toate
nvelite". n plus aspectul exterior o de o "Fetele oneste umblau cu capul
gol cu mpletit n o ce atrna pe spate mpodobit cu flori. Cele nu era permis a
umbla cu capul gol, ci acoperit cu nici o floare. De aceea le


4. Procesele de avort din Districtul
Uneori de a "fi cu burta la teama de brfele din sat de atitudinea a
dar refuzul de a avea un copil nainte de le determina pe fete o a doua aceea a
avortului. era bine executat bine ascuns de ochii satului, acesta salva onoarea fetei, pentru metodele
de investigare ale juridice medicale din erau rudimentare. Dovada o
dintre cele cinci procese de avort n arhiva Sedriei Generale.
Primul caz instrumentat de Sedrie a avut loc n luna iunie a anului 1864, ca urmare a
oficiului cercual de judele (primarul) n care n hotarul (sau pe
acestei o femeie a descoperit ngropat n un cadavru care pare a fi a unui copil
avortat- "prunc ngropat n De la oficiul cercual este Sedriei care
va numi o comisie de investigare, n intrau doi medici, pentru a o ancheta pe femeia
ce a descoperit cadavrul pentru a cerceta pruncul ngropat locul Dar, nici femeii
cam la 5 ore am ceva putoare, de a de unde vine aceea, ntr-o vreme
am cu un picior pe ceva moale atunci am mai mare putoare am dat cu sapa n acel
loc sapa s-a mpluntat n un trup putred[ ... ]"; acela avea "trei palme" "nu a fost n nimic nvelit, nici n
ci era gol de tot") nici autopsia cadavrului ("cu ocaziunea s-au aflat 3 de carne
n gradul al 3-lea al putrezirii") nu comisiei nici un indiciu despre Pentru
femeia nu are pe nimeni "vreo suspiciune, nici din proprie nici din auzite de la
oameni", iar de lucru", dat fiind gradul de descompunere al cadavrului, nu au descoperit indicii
relevante, n 30 iunie 1864, cercetarea "se curm;i" pentru nu existau


proces se un an mai trziu, n 1865, cnd vice-primarul se
n 2 septembrie, la Sedrie, cu o de de kilogram n care se afla corpul unui copil "un ce [cu sensul
de ceva, n.n.] de carne ce a fi un prun<: pierdut cam de 3luni". a descoperit
trupul n acelei zile aruncat pe n unui magazin din localitate "n mijlocul
drumului jos n dreptul noii bol de a domnilor Antonesci".
n zi, Sedriei decide "vizitarea" (consultarea) cadavrului de medicii din District
investigarea tuturor persoanelor suspicioase n acest caz. Comisia de investigare embrionul
avortat era de sex avortarea s-a produs n a 3-a de cont de faptul n locul
n care s-a aflat cadavrul, "nu s-a aflat snge ori alte semne ce ar putea dovedi avortarea s-a ntmplat n locul
acela", pruncul a fost arunc<,t n acel loc, nu acolo. O concluzie a
a fost aceea avortul s-a petrecut cu persoanei dar a se putea preciza ce l-a provocat:
aceea ceva medicamente avortine ori mecanice[ ... ] nu suntem n stare a decide".
17 Procesele pentru paternitate din Districtul n "A.S." (seria III), nr. V, Ed. Mega,
Cluj-Napoca, 2006, pp. 121-136.
18 ANSJBN, fond Oficiul parohial greco-catolic Homuli, dos. 3, f. 10-11.
19 op. cit., p. 421.
20 ANSJBN, fond Sedria a Districtului XXXIV/dos. 26.
218
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cu toate n mod cert, acest eveniment a scandalizat societatea mai ales avortat
a fost aruncat n n "traficiei de tabac" [magazinului, n.n.] din localitate, forurile abilitate
nu elucideze cazul pentru n nu s-a ivit
nici o singurul martor, respectiv vicejudele opidan, ntre timp, moare, cercetarea
n contra necunoscutelor persoane pentru criminea avortului" se n 10 noiembrie
1865
21

n celelalte trei cazuri lucrurile nu au mers la fel de bine pentru provocate
de avort, identitatea femeilor a fost n de gravitatea evenimentelor complexitatea
anchetelor, extensia n timp a proceselor n care acestea au fost implicate a variat ntre cteva luni
11 ani. n momentul deschiderii penale, cele trei inculpate acuzate de avort, aveau vrsta de 20
(Maria Bugnar din Zagra), 21 (Savinca Girigan din Feldru), respectiv 24 de ani (Dochia din Sngeorz),
erau greco-catolice, nu scrie citi. Cu Mariei Bugnar care era n de
servitoare, celelalte erau "econome" locuiau cu
Cei care forurile abilitate despre suspiciunea privind avorturilor au fost judele satului
(primarul) Parva, respectiv din Feldru Sngeorz. au fost la rndul lor, de
care le-au consultat pe Maria Savinca, respectiv de un vecin al Dochiei.
Din judelui Parva, n data de 23 martie 1867, n ziua i s-a
adus la fata n "quartir" la juratul comunal Grigore Sngeorzan, respectiv Maria Bugnar,
ar fi adus pe lume un copil mort care a fost dus ngropat de o femeie din sat "n de
un de la locul popii pe Valea Paltinului". de femeie de oameni din sat, judele merge n
locul indicat ngropat ntr-o un prunc, "om ntreg n lungime de 8 la 12 pe care l
n loc sub


n cel de-al doilea caz, cel al fetei din Feldru, primul act la dosarul este de parohul
din localitate, Oficiului cercual din Sngeorz, n data de 24 august 1868, din cuprinsul n
acelei zile, satului i-a adus i-a "un prunc ce I-au nainte de vreme" fata Savinca
Ti ni, "pentru care de cu tot respectul [ ... ] face spre a se face
necesare n


preotul din Sngeorz pe spusele unui vecin al Dochiei care pe aceasta
"cu pe la ambele pe pole tare cu snge" aceasta "au fost n prepus de a fi
am socotit a a ceva cu pruncul" n a-mi ngreuna se
parohului din sat, cu aceasta socotind mi-am datoria, m-am


cum putem constata, comunitatea nu este de faptele "necurate"
petrecute n snul ei, teama de fiind sentimentele care i
pe oameni relateze cele auzite sau celor mai oameni din sate, judelui sau preotului.
ce au trimis oficioase" forurilor superioare, parcursul anchetelor celor trei femei a fost stabilit
n de cuprinse n paginile acestora, Sedria din numind pentru fiecare
caz n parte cte o comisie care realizeze cercetarea n la locul petrecerii faptei
ulterior la cercetare a constat din autopsierea pruncilor avorta consult ginecologie (pentru
Savinca), precum din interogarea celor trei fete a martorilor.
n cazul Mariei Bugnar, "inquisitor" decide, ca prim pas, exhumarea cadavrului transportarea
acestuia la pentru autopsiere. Pruncul avortat a fost adus "ntr-o cam de vreo 2 cupe,
simplu cu una de lucru" [medicii, n.n.] purced la "vizitarea" acestuia: "nainte
de toate din acel vas deschidere se un miros cadavericesc pestilent, contentul acelei
oale anume un nainte de toate s-au pus spre n s-au putut vedea
forma lui judecnd, mai cu dezvoltarea lui a putut fi n luna a 5-a a
intrauterinale, e de sexul femeiesc, placenta de funiculul ombilical e n cu nefiind
funiculul pielea peste ntreg este fiind trecut n gradul al treilea de putreziciune
21 Ibidem, LXXII/dos. 9/1865.
22 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, f. 2-3.
23 Ibidem, Il/dos. 63/1872, f. 8.
24 Ibidem, Il/dos. 53/1872, f. 33.
219
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
este macerat- peste tot luat e format nici un defect nu este extern de observat. acestea s-a deschis
capul pieptului folele - osificarea capului e n stadiul al doilea, creierii ci numai
una Organele pieptului dezvoltate punndu-se n att
ntregi ct acelea se n Nefiind altceva de eruat, protocolul s-a ncheiat subscris
cu aceea s-a repus n oala s-a dispus nmormntarea lui". Concluzia autopsiei
a fost "Pe ntreg nu s-a aflat nici un semn de oarecare - dezvoltarea
judecnd a fost n a 5-a a intrauterinale. Cu securitate putem zice acela
nu a Cum din ce a urmat avortarea, aici din cele aflate pe vizitat nu se poate erua"
25

n ceea ce o pe Savinca Girigan, decide, mai nti, consultarea acesteia de medicii
pentru "constatarea faptei "Vizitata n etate de 21 de ani de
bine pe pntece nu :>e vede cu siguritate, nu se vede creza sau semnele
mamelele sau sunt bine dezvoltate, nu lapte se pot zice despre dnsele cu siguritate nu au
(nutrit) prunci. Vagina de membrana att labiile celea mari ct celea mici palide
deelastite, din vagin curge un fluid blaenorhic de vagina lucie- colul vaginal al uterului
Orificiile vaginale nu de tot nchise. Peste tot luat uterul nu voluminos". n rezultatul fetei se spune:
"Este de o Blaenorhea vaginei- cu securitate putem decide pe baza
cum uterul ei a fost deschis, prin urmare sau a avortat sau a avut una curgere de snge. n ce
timp a intrauterine a fost nu suntem n stare a decide precum nici aceea ce a fost cauza


Punctul de plecare n anchetarea Dochiei nu este nici autopsia avortat, nici examenul ginecologie,
ci interogatoriul care are loc la Sngeorz n 5 noiembrie 1861. Att Dochia, ct celelalte inculpate,
ajunse n se de orice vorbesc deschis, cu snge rece
de regret, despre contextul care le-a adus pe banca respectiv de dragoste n urma au
cauzele producerii avortului ce s-a ntmplat cu copiii
Scenariul este similar n toate cele trei cazuri: cu naivitate, de pericolul sarcinii, Maria,
Savinca Dochia dragoste cu cei care le curtau. Debutul fizice este mai mult sau mai
memorat de cele trei, astfel, Maria momentul "n ante cu un an", Savinca n noaptea de "19
aprilie 1868", iar Dochia timp actul sexual este numit diferit de fete: "am
mai de aproape cu un jandarm", "am avut mpreunare respectiv "am avut de iubire". Maria
Dochia nu continuarea fizice, n schimb, Savinca, nu se n a oferi detalii despre
cum a decurs aceasta. cea "dinti mpreunare Savinca pe cea de-a doua,
zile", de aici ncolo chiar le pierde au continuat cnd Rusalii s-a
dus Roman Varvari la munte".
Neavnd de mijloace contraceptve, cele trei fete se vor pricopsi cu cte o
noii fiind ntr-un limbaj savuros plastic de fiecare dintre ele, astfel, Maria "de la nceputul
lunii lui noiembrie 1866" nu mai are "rndurile" prin urmare, foarte obiectiv sec spune "am cugetat
sunt ce a fost". Pentru justifica oarecum "desfru!", Savinca era gata jure
din cele dinti a grea s-a tot "tot satul a eu sunt
lucrul acesta nu a deranjat-o, ba mai mult, din pare n faptului mplinit: "Io nici nu
am vrut ascund de la lume cum fi s-a ntmplat fiu am
dezlegare". Cnd a observat de i-a neavnd nici o
starea sa n a spune altcuiva, Dochia i se iubitului care o o
nu "vreo el se va cu ea.
Graviditatea nu pare fi adus radicale n celor trei inculpate care par n
continuare, netulburate, de ndeletnicirile zilnice. asta cnd n intervine ceva sau cineva:
n cazul Mariei a fost decizia de vizita "amoretul", jandarm n localitatea Parva: astfel, ntr-o joi
ea din Zagra spre Parva
27
unde ajunge noaptea trziu "fiind drumul mergnd, am picat de mai
multe ori poate m-am


25 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, ff. 10-11.
26 Ibidem, Il/dos. 63/1872, f. 9-10.
27 n zilele noastre dintre cele este de peste 30 km.
28 ANSJBN, fond Sedria a Districtului LXXXI/dos. 6/1867, ff. 7-8.
220
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fetei din Feldru ntr-o uitndu-se la vecinei, "i s-a din perele
acestuia fiind mi s-a Pentru starea nu i s-a n noapte,
Savinca se n pentru lua fructe cade: de aici ca o de cap am trecut
gardul acoperit care de a [ ... ] dar ce am trecut gardul mi s-aCea de-a treia Dochia, toamna - "cnd se seceratul bucatelor pe locurile noastre" - decide se
confeseze unei muieri din sat, Cristina lui Andrei Morariu, i se simte "cam grea"
"curgerea" i e Aceasta i spune sunt buruieni din care va face o o va bea,
fie i se va porni scurgerea, fie "va merge pruncul" din ea i acele buruieni cteva zile mai
trziu. aminti ziua cu exactitate, Dochia fierbe ntr-o bea "din aceea ce era
tare tot atunci a "dus n spate o cu lapte [ ... ] care pentru
mine a fost grea"
30

Evenimentele povestite mai sus vor provoca, mai repede sau mai trziu, mai greu sau mai pierderea
sarcinii de cele trei fete: Mariei i se face a doua zi ce n Parva "mi s-au pornit florile
n grad de mare, nct a trebuit a pune la pat. Florile nu au ncetat 8 zile, ce vineri, la 8 zile, am
pierdut o cam de 5 luni"
3
1; Savinca ce a trecut gardul "i s-a ca la io la
spaima mea am pierdut copilul ce-l aveam n folele, nainte de a se curat la timpul Copilul
a fost mititel, dar fiind noapte io n-am luat bine sama la dnsul nu forte nct s-a dezvoltat ori ba"
32
;
Dochia a treia zi ce a a "un m-a prin pntece
n noaptea am ce a plecat meu cu carul- un prunc nainte de vreme- mort"
33

avortat de Maria este luat pus ntr-o de care l-a "dus nu unde l-a ngropat",
celelalte fete se singure: Savinca copilul cu buruieni se duce se abia a
doua zi spunndu-i mamei satului despre cele ntmplate, iar Dochia "[ ... ] acel l-am
nvelit ntr-o mantie l-am ngropat atunci n duce mai departe". A doua
zi, trziu seara, "am luat pruncul din acel loc l-am dus la locul -l-am ngropat
zidul cu care e acel loc m-am dus


Modul n care au cele trei femei sentimentelor lor n cu pierderea
sarcinii: Maria este singura care pierderea pruncului : mie mi-a bine ca am un copil";
Savinca este contradictorie agresivitatea cu care se de gndit.. .. : ",o am spus apoi
o spun acum precum e drept, cum pierderea copilul meu a fost voia mea cum io nu
am folosit nimic n contra mea pierd"; Dochia a premeditat avortul fapta:"[ ... ] eu am
cu am fost numai pentru aceea am cerut eu buruienile de la Cristina Morariu
ca avortez, pierd copilul".
n acest punct, povestea celor trei fete este lucrurile nu deoarece
martorilor n cazul primelor fete, cursul anchetelor aduc elemente noi
care pe Maria o vor disculpa, Dochiei i pedeapsa, iar i vor aduce noi capete de acuzare.
Maria a fost singura de att pe parcursul travaliului, ct la ea
nu a luat "nici un fel de pentru a avorta. Doar "miercuri sau joi n ante de a pierde mi-a dat
vinars cu pentru era rece a nvelit-o "cu lespezi pe pe partea n ante de
pntece". Pentru a se decide Maria a pierdut sarcina voie sau a premeditat, n 30 martie
1867 a fost la din care a asistat-o. Ea cu lux de cum a
fost o consulte" pe jandarmului din Parva": "Am mers acolo am o
n pat, se plngea de dureri merge florile din ea; am ntrebat nu cumva e - la
care mi-a nu a avut rndurile de la nceputul postului anului 1866".
29 Ibidem, II/dos. 63/1872, f. 12.
30 Ibidem, II/dos. 53/1872, f. 18-19.
31 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, f. 7-8.
32 Ibidem, Il/dos. 63/1872, f. 12.
33 Ibidem, Il/dos. 53/1872, f. 19.
34 Ibidem, f. 19.
221
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
va de cum am mai sus, o va ajuta att cu ct cu
ngroparea pruncului. In acest caz, autopsia avortat celor femei au oferit suficiente
dovezi pentru ca forul de n li aprilie 1867 "curmarea ... ] pentru lipsesc cu
totul criteriile ver unei crime ori delict"
35

Ancheta celorlalte fete va scoate la faptul ele au premeditat avortul apelnd la ajutorul
unor femei din sat, pricepute la astfel de lucruri pe parcursul acesteia, att cele fete, ct
"complicele" lor se vor afla n arest la Pentru a se putea certifica lor, femeile vor
fi supuse la mai multe interogatorii, dosarele lor fiind completate cu tuturor persoanelor care au fost
n prejma lor n zilele anterioare posterioare avorturilor (acestea erau cuprinse n numitele "protocoale de
dezbatere"), dar cu atestatele de moralitate avere eliberate de din Feldru Sngeorz.
Pe parcursul primului interogatoriu, Savinca cu ea nu a ntreprins nimic pentru
a pierde sarcina avortul i-a fost provocat de o din vecinilor unde s-a urcat pentru lua
pere pentru "i s-a fiind noapte, avort, a luat pruncul l-a acoperit doar cu buruieni s-a
dus se culce.
Dar, martorilor vor demonstra contrariul vor scoate la "planul" ei bine ticluit de a
o de cu acestora, Savinca, va fi unui nou interogatoriu. De data
aceasta scenariul este diferit: cu 5 nainte de a pierde copilul, fiind pentru se
se la fel ca Dochia, apeleze la o femeie din sat ca dea ceva pentru a de
aceasta: "mergnd nu unde a venit cu buruieni numindu-le mi le-a dat le
beau ca pierd ce am Mi-a spus ca fierb acele buruieni ntr-o va
apoi zeama o beau pe nemncate n Tot atunci m-a aceea ca bag degetul
n genitale scotocesc acolo, n modul acesta voi putea pierde. Lundu-mi
buruienile cu mine, am mers ::1oaptea cnd dormeau ai le-am fiert pe ascuns le-am
ce am buruienile acestea, am cercat n chip precum m-a Catarina, mi-
am degetul n genitale m-am scociort acolo. Toate acestea le-am cu scopul ca pierd
pruncul. aceea cnd m-am rugat de Catarina ca dee ceva pierd i-am pentru
aceea i voi [ ... ]Dar cu toate acestea nu am pierdut vreo 4 ce am din
precum am povestit mai sus"
36

Att Savinca ct Dochia, pentru prcvoca avortul, au fiert o au
"zama" femeile din societatea ruraHi a primei a secolului al XIX-lea foloseau
diferite ierburi despre care se credea pot produce un avort spontan: rubarba, sau
piperul, sau fierea smirna, feriga etc. Pe folosirea acestor ierburi,
ajunse n femeile invocau drept cauze ale avorturilor dar spaima
de diferite zgomote
37

nainte de a formula att n cazul Dochiei ct al Girigan, vor cere
opinia medicilor districtuali pentru a afla "fiertura" din are medicale care pot induce
avortul. Concluzia acestora a fost nu este cunoscut n farmacologie ca ce ar
care cauzeze avortarea astfel de lucru" vor afirma avortul
Dochiei s-a ntmplat din cauza duse n spate, iar cel al a fost determinat de
"scociortulla genitale cu degetul": "Ce astrnge ntrebarea Savinca Girigan pe
a fost ca se cu degetul n vagin ne cum
mprejurare ne vine foarte anume n lumea este cunoscut cum cele mai multe
se pe cale anume prin aceea sau cu degetul sau cu vreun instrument aduc
uterul la deschidere aceea sparg prin a spargere avortarea.
suntem de aceea prin scociorrea cu degetul mai alte mijloace prin care
pot uterul se poate cauza avortarea"
38

35 Ibidem, LXXXI/dos. 6/1867, f. 13-16.
36 Ibidem, II/dos. 63, f. 14-15.
37 Nicoleta Roman, op. cit., pp. 81-82.
38 ANSJBN, fond Sedria a Districtului II/dos. 63, f. 38.
222
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Dochia din Sngeorz va primi n 17 decembrie 1868, ani de la nceperea
procesului, "la abaterea n 339 340"
39
pentru "ascunderea va fi
la 14 zile de arest viguros. Dar ea nu va pedeapsa, deoarece fiind cere amnarea
punerii n a n anii n ciuda repetatelor ci ea ncarcerarea, ce
n octombrie 1871 este consemnat decesul ei [la aceea Dochia era avea un copil]
40

n 5 decembrie 1870, doi ani de la nceperea penale, Savinca Girigan Catrina "porcarului"
de complicitate la "fapta vor afla conform sunt vinovate: "la abaterea
n 339, 340, 345 354
41
Cod. Pen. pentru se la fiecare cte una de
8 zile arest simplu la purtarea speselor La acordarea s-au luat n considerare pentru
ambele inculpate respectiv pentru Savinca (care la aceea era cu Petre
Rognean din Feldru avea un prunc]: purtarea familia, "neprecugetarea",
iar pentru Catrina: purtarea familia grea, lipsa de "neprecugetarea", rea
42
Cele
vor pedeapsa abia la nceputul anului 1872.
astfel pe parcursul anchetelor, att Savinca, ct Dochia se - culmea,
nu cu cei care le-au - imediat aduc pe lume copii. pare fi reluat cursul normal
ce din sat au trecut, "criminea avortului" celor este de mult atunci ntreb,
oare n mentalitatea unui avort de o era ca un fapt
banal, parte din rutina sau era o nenorocire, care zdruncina puternic moralitatea S. Fl.
Marian n lumea satului "o femeie care a pierdut cu care a
boscoane sau a leacuri veninoase, anume ca omoare ca scape de
totdeauna era "foarte de oameni" deoarece se considera o comis un
foarte grav pentru care va scump pe lumea unde "va servi ca iadului va fi de
iar copiii ce i-a se vor preface n care v-or suge-o"
43
n ciuda acestor
eu cred n angrenajul de zi cu zi, care nu erau nici nici
ce brfele din sat se domoleau, nu pierdeau timpul cu asupra laturii morale a unui astfel de
gest, mai ales unui astfel de proces dura ani de zile.
5. Concluzii
Din pentru - fost nu avem nici un exemplu care exemplifice
practicarea avortului de femeile pentru a limita Cazurile analizate
unor fete tinere a decizie de a avorta este una Savinca Dochia aleg scape de povara
- judecnd cu snge rece premeditnd totul - pentru nu doreau se complice cu un copil
n lor. Decizia lor a fost de de lume, nu conta cum prin ce mijloace se
atta vreme ct salva onoarea celei care "se cu un n mod sigur n fiecare sat, pe
era o femeie la astfel de lucruri, un soi de care contra cost, oferea
fetelor pentru a de pruncii "Consiliate" de acestea, fetele care avortau uneori
nepedepsite, mai bine la momentul oportun "se debarasau" de pruncul
nedorit aruncndu-1 n drum [cum s-a ntmplat la sau ngropndu-1 n [cazul din
39 n 339- "Prescript pentru femeile se spune: "Femeia care fiind
(grea), e datoare a chema spre o un maistru obstretice sau femeie de omenie. Iar o va
fi surprins-o ver va fi fost de a chema ajutor sau va fi sau pruncul viu
va muri n 24 de ore e datoare a da de despre sa la vreo ce are dreptul de a
asista la sau nefiind la o atare a-i cea ver pruncul
mort"; n 340 se prescrie pedeapsa pentru ascunderea "Femeia care acest prescript va ascunde
se va pedepsi pentru abatere ce se va cu arest strns de la trei luni la
vezi Codul penal..., p. 126.
40 ANSJBN, fond Sedria a Districtului Il/dos. 53/1872, f. 5-6.
41 345 354 din Codul penal se la vinderea de medicamente "propite" la pedepsele pentru "cel ce
permisiune vinde medicamente interne, ver externe", vezi Codul penal ... , p. 127, 130.
42 ANSJBN, fond Sedria a Districtului Il/dos. 63, f. 3.
43 S. FI. Marian, la romni, Ed. Grai suflet- Cultura 1995, p. 53.
223
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n schimb, n societatea din secolului al XVII-lea, n contextul atitudinii intransigente
a bisericii vizavi de scopul primordial al (care trebuia fie ne
mijloacelor contraceptive, de obicei, femeile recurgeau la avort, infanticid abandon pentru a reduce
copiilor
44
n ciuda anatemelor proferate de de medicii catolici, n a doua parte a secolului
al XIX-lea, cuplurile burgheze mic burgheze din vor continua apeleze la avort (ntre 1831-1880 au
fost nregistrate 1.032 procese de avort), iar clasele la pruncucideri
45
pentru a se "debarasa" de copiii
Femeile din mediul urban francez alegeau deoarece nu doreau
prin chinurile unei nedorite sau prin "oroarea" unui infanticid, avortul fiind considerat la
secolului XIX, o de

Aceastii realitate este de datele cuprinse n sursele
medicale din spitalele franceze, de la secolului al XIX-lea nceputul secolului XX, care o
a avorturilor. Dar mai important, cu debutul secolului XX se
o schimbare a atitudinii femeilor vizavi de avort- femeile par mult mai relaxate mai indiferente cnd dezbat
acest subiect- care pare fi devenit un fapt banal, parte a de zi cu zi
47

Cele cinci procese de avort n arhiva a Sedriei de
acestei practici n

n a doua parte a secolului XIX, dar lor limitat
nu ne permite stabilim, nici cu amploarea acestui fenomen n
acestor procese este deosebit de interesant pentru practici, discursuri, atitudini cuvinte care
anumite forme ale umane In timp, ne de a ntr-un segment
"ascuns" necunoscut al private Am cunoscut-o pe Dochia pe Savinca care ce "s-au
cu din lor, au premeditat omoare pruncii cu mijloace empirice, au
pe Catrina "porcarului", de prunci, care ce trebuie "acolo jos" culmea ... bine;
pe Cristina Morariu care unei "zame" dintr-o care pe ape care n
cantitatea la timpul cuvenit te "scapfi de

la antipod, am drama Mariei,
care din dor drag pentru iubitul ei plecat, a riscurile, parcurge un drum greu pentru a-l
ntlni, drum pe care l va cu pierderea copilului; l-am ascultat pe "vecinul cu care
suspiciunea de avort; am cunoscut-o pe moa:1a care folosind "vinars de "lespezi calde"
unei fete.
chiar la finalul acestei analize, mi se poate sunt cazuri singulare, eu cred cu
individualitatea acestor personaje, asemeni unui joc de puzzle, a contribuit la asamblarea ntregului mental
specific din cea de-a doua a secolului XIX.
44 David Hunt, Parents and Children in Histmy. The Psychology of Family Life in Early Modern France, Basic Books
Inc. Publisher, New York-London, 1970, p. 81.
45 Laure Adler, Secrete de alcov. Istoria cuplului ntre 1830-1930, Ed. Corint, 2003, pp. 112-113.
46 Philippe Aries, George Duby, Istoria private, voi. VII, Ed. Meridiane, 1997, p. 130.
47 Fabrice Cahen, Medicine, statistics, and the encounter of abortion an "depopulation" in France {1870-1920}, n "History
of the Family", 14 (2009), pp. 30-31.
48 n parohia Ardeova din Cluj, dar n satele din apropiere, la secolului XIX
se practici empirice de avort de limitare a sarcinilor nedorite, vezi Sorina Paula Bolovan, Familia
n satul romnesc din Transilvania. A doua a secolului al XIX-lea nceputul secolului XX,
Cluj-Napoca, 1990, p. 134.
49 De cnd am citit prima acest document m-am ntrebat oare de unde aceste femei despre o
care provoace avortul? Cine le-a Orict am n sursele de nu am nici un indiciu
atunci i-am pus ntrebate "lelii" Firuc:a Bojor de 83 de ani din Zagra. ei are deoarece
mi-a spus vacile anumite buruieni (cum ar fi sau spnzul) ele Probabil de
aici s-au inspirat femeile secolului XIX ...
224
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"Procreated children, undesirable children"-
about the cases of abortion from the District (1861-1876)
(Abstract)
Abortions was practiced from old times to cut out some undesirable pregnancies, but, unfortunately, fm
the Transylvanian space from the second part of the 19
1
h century, there are a limited number of
which to attest the existence of these. An exception is represented by the region where there ha ve been
preserved, for the activity period of the District (1861-1876), in the archive of the supreme court of jurisdiction
from that times - General Court of the District - a series of undiscovered juridical documents and extreme oJ
interesting (cases which implies the abortion), which show the presence of these practices in the geographic
area mentioned in the second part of the 19
1
h century. Thus, to detect the implications of the phenomena within
the society from in the content of this study 1 had as a main purpose the analysis and the interpretation
of these cases, but in the same time the penal legislation which was in force in Transylvania, well as thE
folkloric, medical and literary writings from the epoch which refers, direct or indirect to the abortion and
infanticide. How was the abortions procedure? What kinds of herbs or objects were used? Which was thE
attitude of the community of the laic and churchly authorities on these practices? These are only few questiom
to which this article wants to respond, so that finally, the individuality of these characters, like a puzzle game
to contribuie to the whole mental characteristics adjustment of the people from from the second pari
of the 19
1
h century, with their multiples and complex problems from the day-to-day.
225
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Presa 1862-1876
Cuvinte cheie: presa 1862-1876, Bistritzer Wochenblatt.
Schliisselworter: Bistritz, Presse, 1862-1876, Bistritzer Wochenblatt.
Nicolae
a reprezentat un caz aparte n rndul de Reghin de hinterland-ullor, au
format n Evul Mediu numitul district al o locuire aparte. Erau care se
bucurau de privilegii regale, dar n timp nu parte din
era un burg atestat document3.r n anul 1274, devenind un important centru comercial
Epoca va ntr-::> transformare la nceputul secolului
al XIX-lea avea n jur de 4.000-4.600 de locuitori, n anul 1857 acestora va ajunge la 5.788 dintre
care 4.245 erau 1.255 romni, 40 de maghiari 248 de rromi. Vedem aici o a
vorbitorilor de care reprezentau 73,2% din totalul
va fi cu ocazia din 1880 avem 8.063 locuitori. Erau
4.733 de 2.097 romni, 542 maghiari, 385 evrei, 162 rromi 127 reprezentau alte grupuri etnice. Avem
de a face cu o a rolului germanilor, care de reprezentau doar 58,7% din
locuitorii urbeF.
Rolul comercial al se va dovedi a fi preponderent n 1855, Camera de
Industrie se va implica masiv n ridicarea unei Case de Credit. Tot n perioada n
va fi o care, n contextul regimentului de de la a
Problemei Orientale prin izbucnirea Crimeii avea rolul de a de est


De un renume deosebit se bucura Gimnaziul evanghelic al renume va prin intermediul
celor doi rectori, care vor conduce destinele licE:ului n a doua a secolului al XIX-lea. Este vorba de
profesorul Heinrich Wittstock (1826-1901) de Gottlieb Budaker (1825-1902). se vor remarca att prin
intermediul reformelor n domeniul ct prin dezvoltarea bibliotecii gimnaziale, a
de va cu peste 900 de volume
4

Pe gimnaziu existau elemerctare evanghelice, una de fete alta de o
de fete, iar romnii aveau o n va lua o de stat cu limba de
predare
n anul1869, se va deschide o de care, de similare de la Sibiu
Feldioara introduc n circuitul confesionale profesionale ale ardeleni
6

1 Otto Dahinten, "Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen" in Studia Transilvanica, Bohlau Verlag, Koln, Wien,
1988, pp. 41-46.
2 Ibidem.
3 Ibidem, pp. 136-137.
4 Ibidem, p. 145.
5 Gustav Zikeli Bistritz zwischen 1880-1950. Erinnerungen eines Buchdruckers, Verlag Siidostdeutsches Kulturwerk,
Munchen, 1989, p. 43.
6 Despre vezi la: Hans Acker, Die deutschen Landwirtschaftsschulen in Siebenbiirgen. Zur
Geschichte der deutschen Ackerbouschulen in Bistritz, Marienburg, Mediasch und Hermannstodt 1870-1945, Wort und
Welt Verlag, 1990, pasim.
Nicolae
Muzeul de Istorie
e-mail: nicolae_tescula@muzeusighisoara.com
Revista XXV/2011, pp. 226-232
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Putem vedea elita era din profesori, clerici, la care
se un corp de ai armatei austriece. Era un mediu propice pentru dezvoltarea unor
periodice.
Mediul era favorizat de o pe care o avea n domeniul tipografiilor de
Se spune primul de carte ar fi Emerich Gall. Acesta este atestat documentar n anul1745.
Un deceniu mai trziu, va fi atestat primul tipograf. Este vorba de Cristian Lehmann, care n jurul anului
1760, va deschide prima tipografie, fiind asociat cu Johann Sifft. Apoi la 1791, un al doilea tipograf
anume Petrus Eckhard
7

Secolul al XIX-lea va tipografia n mna lui Johann Filtsch, ntre anii 1813-1835.
n 1760 n Sibiu, unde va tainele cuvntului scris va activa la moartea sa n ca tipograf.
sa, n anul1860, afacerea va fi de fiul acestuia Johann Emanuel Filtsch apoi,
de acestuia
8

acestei tipografi este pentru dezvoltarea presei n zona a
Nu doar a de dar a permis primelor la
Astfel, Magazinu Pedagogigu Calendariu pedagogigu care pe Preparandia
n jurul anilor '60 ai secolului XIX erau la "erezii lui Filsch".
9
tipografie va face prin lui Bistritzer Wochenblatt un mare salt n domeniul presei
social-politice de din Ardeal. Acum monopolul celor centre, Sibiul va fi spart
practic, anul 1862 intrarea ntr-o n publicisticii ardelene.
primului la nu n alt nu credem era O a
locale putea doar ntr-o localitate la o oarecare de centrele de
putere ale ardeleni. Era o care avea nevoie de o exprimare.
cont de sistemul de al timpului, un ziar la Sibiu sau ajungea cu
ntrziere n nord-estul Transilvaniei. Elita de aici prin foii locale, nu doar singurul
mijloc de comunicare a ci unicul mijloc de exprimare fiind o
n plus identitatea poate fi
de aceste elemente, putem gradului de urbanizare a a puterii de
a active a la rolului a ca elita fie
tot mai de cu caracter local, iar ziarele erau cel mai facil mijloc de


Credem acestea au fost principale care au contribuit la primei foi periodice la
nu n alt centru. Nevoia de a se identitatea ca interesele comerciale a
reprezentat germenii necesari pentru unui ziar. Era nevoie doar de un moment propice. A fost
momentul, anume, debutului epocii liberale, cnd legile cenzurii au intrat n declin era de
orice n domeniu.
ar fi presa de din aceasta ar fi printr-o de
unitate n domeniul n orizontul cronologic 1862-1876 avem de a face cu trei
Prima va fi Bistritzer Wochenblatt. A fost n anul 1862 de senatorul Carl Wittstock, care va
conduce destinele ziarului n anul 1870. Aici, nu avem de a face cu o organizare a
Practic ziarul exista doar pe urma abonamentelor cititorilor. Erau in medie 200-300 de
asigurau costurile de procurare a hrtiei a
11
Acest lucru faptul n anul1866, probabil din
de ziarul nu va mai
7 Gedeon Borsa, "Uber Anfiinge des Buchdruckers in Bistritz" in Zeitschrift fiir Siebenbiirgische Landeskunde, 22, (1999),
Heft 2, pp. 175-186.
8 Otto Dahinten, op.cit., p. 475. Gedeon Borsa , "Zur Geschichte der Typographie in Bistritz (1813-1949) in Zeitschrift fiir
Siebenbiirgische Landeskunde, 24, (2001 ), Heft 1, pp. 9-11.
9 Toader Tanco, "Istoria presei a de la origini n 2004. Societatea
"Lucian Blaga", Cluj-]\Tapoca, 2004, pp. 19-23.
10 JosefSeethaler, "Die Pres se in der Habsburgermonarchie um 1900. Probleme und Chancen in einem multinationalen
Raum" in Beitrag zum Kolloquim "Europiiische Kulturschriften um 1900 als Medien transnationalen und
transdiszipliniiren Wahrnehmung, Akademie der Wissenschaften, Osterreichische Akademie der
Wissenschaften, Wien, 2004, p. 12.
11 Otto Dahinten, op. cit., p. 480.
227
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n fiecare zi de ... n oficiul domnului Franz Schuster ... ". n anul1870,
de procurare a ziarului este la magazinul lui Johann Zemansky. Formatul este mic de 19,5 x 29 cm,
are patru pagini pentru un acestea sunt numerotate n ordine de la primul la ultimul
din an. Redactor responsabil este Georg Ke:[ntzel, iar editor este Carl Bretowscky.
La prima de obicei, ziarul are un articol, care cuprinde o serie de rapoarte ale diferitelor
de ale a prezbiterului Bisericii Evanghelice.
apoi, rubrica Tagesnachrichten, cu pe scurt din satele din jur Bistritzer Fruchtpreis, ce
cuprinde cerealelor. La Correspondenz o serie de cu privire la ceea ce se petrece n
comunele din jurul Ultima pagini't este diferitelor reclame
Pe acestea, fiecare cuprinde art.cole cu un rol agricol. Din
foaia nu n detalii cu privire la anumite evenimente locale lipsesc cu articolele
referitoare la anumite evenimente externe.
Dincolo de aceste lipsuri, Bistritzer Wochenblatt este o foarte cu privire la istoria
din urbe din mprejurimi, putndu-se developa cu elemente care de analiza cotidi-
ene.
Lipsa de bani va determina se adreseze cititorilor la finalul anului 1870: a lui
Bistritzer Wochenblatt se de mari care la nceputul noului an nu vor putea fi rezolvate
o a acestuia este ca n scurt timp aceste o
viitoare a lui Wochenblatt fie posibil a fi "
12

A doua se va numi Neues Bistritzer Wochenblatt. Va doar n anul1871 va fi de
Michael Kramer. Acesta se la 14 octombrie 1840 n finalizarea studiilor liceale n
va face la Universitatea din Viena studii teologice, filologice istorice. n lui 1864, se va ntoarce
n va fi profesor la Gimnaziul din iar din 1873 director al evanghelice de fete n
localitate. Va muri de n 14 martie 1873l3.
Foaia avea format ca predecesorul putea fi de la magazinul lui Karl Falk.
tot era la tipografie Filsch.
Structura rubricaturii este ce. cea a lui Wochenblatt, articolele sunt pe
coloane. Dintre rubrici amintim Lokales Tagesnachrichten, cu teme abordate, apoi Markt-Bericht, ce
cerealelor din din cnd n cnd, o serie de cu privire la Societatea
de economii ntrajutorare.
Spre deosebire de prima la Neues Bistritzer Wochenblatt vedem foarte multe articole
de evenimente din vecin Reghin. Acest lucru practic unui corespondent probabil era
citit n de pe
Spre deosebire de vechiul ziar, acesta va avea n domeniul politic va neglija n mare parte
prezentarea evenimentelor mondene, artistice din Va avea, o multitudine de
articole cu privire la problemele edilitare ale a bisericii.
Se pare vor mai n 1872 cteva numere, deoarece n noul ziar se "n noul an s-a
Neues Bistritzer Wochenblatt". Noul rec,actor nu tipografia unde a ziarul
"Ultimele patru foi au putut Noul an avea 300 de exemplare, cu o de text pe
foaie n toate pe un exemplar 1 O gulden.i. n doar un nou ziar anume al nostru
Wochenschrift"
14

Cea de-a treia se va numi Bistritzer Wochenschrtift (Siebenbiirgen) va avea o de
n anul1916. De-a lungul timpului, va schimba numele. n 1873 va avea un subtitlu Organ des
Bistritzer Landwirtschafts-Vereines, deci va reprezenta interesele agricole, iar n anul1874 " ... mit der
Beilage Ilustrirtes Unterhaltungsblatt. n acest sens prezenta unui supliment.
Comitetul de era format din fostul director al gimnaziului, acum preot al Gottlieb Budaker,
inspectorul fiscal, dr. Theodor Filkeni, directorul gimnazial, Martin Kramer primarul Martin Pellion, iar mai
apoi, va ajunge n mna lui Carl Schell
15

12 Bistritzer Wochenblatt, nr. 52, 21. Dezember 1870, p. 235.
13 Friedrich Schuller, Schriftesteller Lexicon der siebenbiirger Deutscher, IV Band, Hermannstadt, 1902, p. 251.
14 Bistrizer Wochenschrift, nr. 2, 8. Januar 1972, 1 Jahrgang, p. 8.
15 Otto Dahinten, op. cit., p. 476.
228
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cari Schell era fiul preotului din Livezile. Va vedea lumina zilei n data de 2 august 1834. studiile
seminarului din apoi va ajunge profesor la din


Gustav Zikeli aprecia faptul editorul Karl Schell putea o foaie, deoarece fiul vitreg era
vicecomite toate erau practic obligate se aboneze la Bistritzer Wochenschrift, care devenea
astfel un ziar oficial al comitatului


Foaia are patru pagini cu un format apropiat celorlalte Rubricatura este
din Tagesnachrichten, de externe Markt-Bericht. Mai
apoi, Journalstimme iiber Bistritz, ce o a presei cu privire ce se n alte ziare reviste
despre Landwirtschaftliches- cu un caracter agricol. In paginile ziarului rapoarte ale
sfatului ale
Redactor responsabil editor este Carl Schell. Apare la tipografie Filtsch. Apare n fiecare zi de
luni poate fi n Sperr & Schell, la magazinul domnului C. Schuster din Holzgasse,
lui M. Haupt cea a lui G.M. Textoris. Pentru a atrage publicul a rezista pe o tot mai
n anul1876 va crea pe un comitet format din cititori:" ... care cu
cerceteze aspectele problemelor zilei ... "
18

Din 1874, ziarul va avea un supliment, cum apare, din subtitlul acesta se numea Jllustrirtes
Unterhaltungsblatt. o pe cu un format de 23x31 cm. era
literar umoristic. Dintre rubrici avem Kriminalnovelle, unde o n serial. Mai apoi
Mannigfaltiges cu istoria unei sau a unor evenimente la Bilder - o ghicitoare n imagini. Era
apoi unui scriitor celebru se termina cu Humoristisches. Aici era o punere n a unei
anecdote sub forma benzilor desenate. Tema era de obicei din de zi cu zi condamna o serie de
vicii ale omului. Suplimentul avea 8 pagini, n editura lui Schell din era de Hermann
Schi:inlein.
Ziarul se a fi, la fel ca predecesoarele sale, doar un ziar de informare. Nu este un ziar politic, ci
se doar la informarea publicului cu privire la anumite evenimente locale, la noile norme sau
n domeniul agricol sau slujind intereselor din urbe.
Spre deosebire de ziarele sibiene, la ca in celelalte presa nu va fi
politic. Rolul ei era doar de a satisface nevoile de informare ale unei Pe de parte
acestor mici nu puteau o campanie de pro sau contra unei
politice de asemenea, nu bine ca o fie n deoarece elita
a acestor era destul de numeric.
Ziarele vor aborda o serie de problematici cu privire la viitorul articolele
doar publicul cititor cu privire la nu se n polemici sau
De n anul1869, se vorbea tot mai mult de reorganizarea Saxone de modul de alegere
al acesteia. Legat de dreptul de vot al locuitorilor sunt numai persoanele acelea, care,
din de sunt sau s-a nceput plngerea, sau sunt judecate. n alegerea censului pentru
Sibiu este suma de 1 O florini, n restul de 8 fl. impozit direct n
de De asemenea alegerea unui este clar " ... n viitor comunitatea, nu pe timpul
ci numai pe 6 ani va alege"
19

n anul1869, se alegeri parlamentare cu ocazie va stabili foarte
clar cu privire la acest eveniment: "La 9 martie a.c. a avut loc o adunare a locali cu o
participare n Sala a Nu este tema acestei foi fie n problemele politice, ( ... )
vrem ne ... "
20

Spre deosebire de Wochenblatt, n anul 1871 a lui Neues Bistritzer Wochenblatt a permis o
schimbare de automat, o abordare cu privire la a ardeleni. cum am
16 Friedrich Trausch, Schriftesteller Lexicon oder biographisch-literarische der Siebenbiirger Sachsen,
III Band, Kronstadt, Druck und Verlag, von Johann et Sohn Heinrich, 1871. p. 168.
17 Gustav Zikeli, op. cit., p. 77.
18 Bistritzer Wochenschrift, nr. 1. 3. Januar 1876, p. 1.
19 Bistritzer Wochenblatt, nr. 5, 2. Februar 1869, p. 18.
20 Idem, nr. 12, 23 1869, p. 51.
229
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n capitolele precedente, anilor 60 nceputul anilor 70 este dominat de lupta dintre
politice ziar nu pare n ansamblu se implice n dar n unele articole pare
fie de partea
Un articol din lui 1871, referitor lct problema statutelor municipale un
partid exprimat lor ntr-o din 14 ianuarie, unde a temeiurile legii
municipale trebuie cont de deoarece este binelui
"
21

Problema va continua fie n al ziarului, cnd este
n articolul tinerii n a municipale o
a n acest sens: "Tinerii sunt de prin uniunea Transilvaniei cu Ungaria,
care este deplin Transilmnia este o parte a statului ung., pentru
lege trebuie fie pentru Ungaria este un stat unitar. fie legea din 1848
general pentru ajung Aceasta trebuie
se implice n legile municipale pentru acestea :;unt: " ... de de parlament.. "
22

grupare are o ,,Aceste viziuni se opun, Partidul reformei
municipale pe unde, de la nceput, (problema n.n.) poate fi de dreptul
un drept al legal, special, care statut a fost confirmat n 1868. Acest
articol de lege Universitatea pune n art. XII a/legii din 1791, garantnd dreptul
independent n aspectele interne ... " " ... Universitatea n aspectele interne mparte cu coroana
dreptul/egal ( ... )Acest drept al legal a fost dat nu
doar spiritul acestui drept poate reforma dreptul municipal n cu promovarea statului"
23

aici o exprimare concisii a ziarului cu privire la orientarea pe care o
are. Acest aspect faptul grupa ai conservatorismului care era speriat
de perspectiva autonomiei pentru viitorul natiunii.
a ziarului va face ca ideile politice nu mai fie exprimate. Noua foaie
Wochenschrift va la abordarea acestor aspecte doar Compromisul de la va
determina pe redactor exprime o serie de cu privire la acest eveniment. ce pe larg
locul ntlnirii n de pe Trnava Mare, vorbitorii starea de spirit care domina
adunarea: era doreau, avea se din nou,
necesare puternice ale n care s-a ridicat dragostei al germane
pentru un viitor mai bun al poporului fie pentru totdeauna ... "
24

la nceputul anului 1873 se este independent de orice grupare este:" ...
o foaie ziarului nostru nu de un partid este Ziarul nostru fie peste
tot la agricole


n nu poate nu fie ironic la adresa lui Siebenbiirgische fostul organ
politic al tinerilor Din abordare putem vedea atitudine ca predecesorul
doar acum era "n 109 se desparte Siebenbiirgische de cititorii ( ... se
pierde necesitatea sale la luptei nepartinice n care a fost Opera
de unire de la a luat caracterul unei foi de partid. Ne cu o colegialitate bun "
26

Cam n aceste coordonate pot fi delimitate politice ale ziarelor Ele cum
am o atitudine conservatoare, care mergea n spiritullegalismului austriac. Exprima viziunea unei
elite, care, de teama unei posibile n era destul de n prezentarea a opiniilor
ideilor politice doar din colateral vorbea de acestea.
n anii care vor urma ziarul, va la exprimarea dezideratelor politice. Nu va
promoveze interesele care n viziunea editorului, era tot mai de celelalte
21 Neues Bistritzer Wochenblatt, nr. 9, Dienstag, 4. April1871, p. 33.
22 Idem, nr. 10, Dienstag, 11. April1871, p. 37.
23 Ibidem.
24 Bistrizer Wochenschrift, nr. 25, 17 Juni 1972, 1 Jahrgang, pp. 99-100.
25 Idem, nr. 1, 6. Januar 1873, Il Jahrgang, p. 1.
26 Ibidem, p. 4.
230
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n special de romni de aceea este nevoie de solidaritate de o natalitate "Tot mai nu
nu frumoasele noastre sate cu biserici turnuri vor fi locuite n special de romni, n cazul
ai vor fie un deceniu copii"
27

cum mai sus, problemele ale bisericii cuprindeau majoritatea paginilor
Anul1869 aduce la crearea unei Agricole, care se confrunta cu o serie de probleme
determinate n primul rnd de lipsa banilor, dar de slaba preocupare a din satele nvecinate de
Se Universitatea nu a dat banii pe care i-a promis ,,Avem profesori
profesori au anul trecut elevi. Spunem apoi nu era important n acest an
fie lor prea mic. Aproape se vor dragi griji pentru
ridicarea acestei ( ... )de care avem n continuare". de
este n primul rnd pentru a pe Ne vor trimite elevi oamenii
la aceasta? Cred este posibil ca au deja, sau li s-a dat destul de
la doar pentru pinea Suntem de o Nu se aproape
formarea bunurile ca se de fiecare parte a temeliei, care nu
ne doar de din lume, ci ne o superioritate o ncredere de sine
asiguratorie. ( ... ) Un izvor de apare numai din ridicarea agriculturii. Ne plngem asupra recoltelor rele,
asupra zilierilor scumpi. De ce? Pentru din nou se extins nerezonabil, pentru nu muncim cu utilaje
... ". Conchide este nevoie de agricole, care sa ajute la dezvoltarea agricole a
de aici, la prosperitatea


La fel de se va dovedi a fi ziarului cu " ... este un semn observabil
al timpului toate par ncep roage o pina ( ... ) Felurite au fost
cauzelor si lor ... ". Va face o a
spiritul lor este vinovat de acestora
29

Anul 1872 aduce de cu privire la Legea pentru libertatea
meseriilor nlocuia vechile bresle cu Nu era o modificare de deoarece structura acestora
iar statul putea coordoneze libertatea de a acestora
30

Noile nu puteau foii "n ultimele zile sub unele
bresle o vioaie. Legea meseriilor formate pe
se ce au Peste tot este recunoscut, prin zelul lor, se acomodeze de aici
salveze din timpul trecut bunurile nevoile; ( ... ) Trebuie vedem ntre bresle nu o mare
Bresle/e noastre erau n secolele anterioare libere ( ... ) O este o a
membru, care are o meserie are privilegiile regulile sale ( ... ) Cine a fost nainte constrns
n va putea practica liber n ... "
31

se afla n centru comunitare n epoca nu era Legile se
prefigurau a fi tot mai aspre cu confesionale perspectiva unei serioase din partea
de stat era tot mai Deschiderea unui liceu de stat a dus la o luare de
extrem de ntr-un articol din 8 noiembrie 1875 se n Germania de stat devin tot mai multe
mai importante. Nu este un lucru bun deoarece: " ... este de comunitate", iar la ,. ...
sunt mai harnice ca cele maghiare sau Ele: ,. ... sunt ocupate de profesori liber primesc
gratuite de la La fel se n cazul de stat, unde profesorii sunt de
la buget, deci din taxe impozite automat, este contribuabilul. Mai mult dect att, statul face
o mare inechitate n salarizarea corpului profesoral: "n timp ce profesorii de Ia Gimnaziu primesc 568
fl., profesorii de stat primesc fiecare 1200fl. ( ... ) Putem ne plngem? ( ... ) Profesorii de stat vor
... ... "12
ramane ... .
27 Idem, nr. 17, 26. April1875, p. 90.
28 Bistritzer Wochenblatt nr. 44, 1. November 1870, pp. 209-210.
29 Idem, nr. 24, 14 Juni 1870, p. 118.
30 Marin Balog, Dilemele Dilemele Economie societate n Transilvania 1850-1875, ed. Book Acces,
Cluj-Napoca, 2007, p. 80. Idem, ru. 45, 8. November 1875, p. 271.
31 Bistrizer Wochenschrift, nr. 24, 10 Juni 1872, I Jahrgang, p. 93.
32 Idem, nr. 45, 8. November 1875, p. 271.
231
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Problema a dezbaterilor economice n era a construirii ferate. n cazul
nu vedem cu privire la conflictul_ legat de traseul pe care l va urma calea
ferate de nord ardelene pe valea la anilor 60, a ridicat, n cazul
o serie de legate de racordarea urbei la acest sistem de
modern: " ferate de la Cluj la Bistrita este tot mai pentru locuitori, n special pentru
ardelenii din nord estul economice. este, ntreaga parte de nord a Transilvaniei, de la Cluj
la Tg. este cale mai mult de o treime din Transilvania duce de
ferate ... "
33

cale costuri ridicate la datorate n mare parte reliefului, este
foarte Va ajuta la dezvoltarea a zonei n timp, ar fi extrem de pentru
europene pentru " ... construirecr ferate de la spre Suceava ... " ar scurta drumul
Osessa-Lemberg-Viena cu aproximativ 30 de mile. Este pentru Ungariei deoarece:
cale este o a intereselor maghiare, nu este o cu calea de est trans., apoi aceasta are
ca punct terminus transportul de pe o a din Orient". Mai
mult dect att: " ... calea - Suceava este o cale cu calea Carl-
Ludwig, care are interese austriece nu maghiare. construirea acestei ferate este pentru
interesele maghiarilor ... "
34

Pentru istoria presa de a reprezentat un element de modernizare. ei a
dovedit faptul avem de a face cu o comunitate profund n paradigma
o lipsa de continuitate la nivelul presa de din
are meritul de a sparge un monopol n domeniul periodice Pentru prima de
la 1872 a un nou ziar n alt dect n Sibiu sau
Este meritul elitei intelectuale care a se la nivelul cuvntului scris.
de centrele politice culturale ale ardeleni, cum am ar fi o pentru acest fapt.
dincolo de acest aspect, este observabil faptul nivelul de al elitei este unul extrem de ridicat,
ca fiind consume acest produs al burgheze.
Comunitatea, la rndul ei, era existe o foaie unde se informeze cu privire la
a zonei, a produselor pe care le put,gau sau vinde, necesitatea fiind deci de

Dincolo de aceste aspecte, acestui grup inimos entuziast din de a crea un jurnal n
pentru a ca urbea intre n rndullumii. n categoria n epoca a
care dispuneau de de ziare.
n 1862 ncepe procesul de transformare la nivelul Se produce un transfer. Amato-
rismul devine specific tipului de din micile ardelene, iar profesionalismul terenul de
manifestare n cotidienelor din Sibiu
Die Presse in Bistritz 1862-1876
(Zusammenfassung)
Vorliegende Studie beschreibt das Erscheinen und die Entwicklung der deutschen Presse in Bistritz zwischen
1862-1876. Das Vorhandensein einer typografischen Tradition sowie die Abgelegenheit von den politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Zen tren der Siebenburger Sachsen, hat 1862 den Bruch des bisherigen Monopols
von Hermannstadt und Kronstadt auf dem Gebiete der geschriebenen Presse, durch das erscheinen des ersten
periodischen Blattes in Bistritz bewirkt. Es werden auch die drei Zeitungen, welche in diesem Zeitraum in Umlauf
gebracht und die wichtigsten Themen welche von diesen behandelt wurden, untersucht.
33 Idem, nr. 15, 14. April1873, II Jahrgang, p. 67.
34 Idem, nr. 16, 21. April1873, II Jahrgang, pp. 84-85.
232
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Directorii Gimnaziului Evanghelic C.A. din
n noua (1910-1944)
Giinter KLEIN
Cuvinte cheie: Gimnaziu evanghelic, Georg Fischer, Albert Berger, Thomas Fruhm.
Schliisselworter: Bistritz, Evangelische Gymnasium, Georg Fischer, Albert Berger, Thomas Fruhm.
Gimnaziul Evanghelic C.A. din pe care Nicolae Iorga, aflat n la la nceputul
secolului XX, l-a numit "unul din cele mai bune n tot Ardealul"\ a timp de aproape patru secole n
situate n Biserica C.A., n a proprietate s-a aflat. Ultima
n anul 1832/33
2
nu mai corespundea moderne la nceputul secolului XX, nct s-a
decis mutarea gimnaziului n alt situat n afara vechiului burg, pe Aleea Bulevardul
Republicii).

Vechiul Gimnaziu Evanghelic C.A. pe la 1910
Fato: Giinter Klein
A fost vorba, deci, de mutarea unei cu o dintr-o veche ntr-una nu
de fondarea unei noi Ea are n secolul XV, cnd exista deja o de n Primul
director al Gimnaziului Evanghelic C.A., n arhiva a fost Georgius Seraphinus (sau Seraphini),
care a stat n fruntea sa n perioada 1531-1541
3
. Ultimul director cu nr. 102 n ordinea succesiunii, Thomas Friihm,
a condus ntre 1935 1944. De la gimnaziului n anul 1531 n anul 1944, directorii
Gimnaziului Evanghelic C.A. au fost exclusiv sau etnici germani pe plaiurile
Ultimii patru directori avut sediul n intervalul 1910-1944 n noua de pe Aleea

1 Nicolae Iorga, Pagini alese din de prin Ardeal Banat, 1976, p. 49.
2 Otto Dahinten, zur Baugeschichte der Stadt Bistritz la istoria arhitecturii n
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde (50) 1944, p. 57-58.
3 Georg Fischer, Geschichte des Bistritzer evangelischen Gymnasiums A.B. bis zum Jahre 1762 [Istoria Gimnaziului
Evanghelic C.A. din n anul1762], n Programm des Evangelischen Gymnasiums A.B. zu Bistritz fiir das
Schuljahr 1895/1896 [Programul Gimnaziului Evanghelic C.A. pentru anul 1895/1896], Bistritz /Bistrita
1896, p. 56.
Giinter KLEIN
Freiburg/Germania
e-mail: Klein-Noesen@t-online.de
Revista XXV/2011, pp. 233-244
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Georg Fischer (1910-1914), creatorul noii gimnaziale
Georg Fischer (1843-1923) a fost cel mai longeviv director al Gimnaziului Evanghelic C.A. din A
preluat conducerea acestei n anul1882 a fost directorul acestei n anul1914, timp
de 32 de ani, dintre care 28 a activat n vechea din 4 n noul edificiu de pe
Aleea
Georg Fischer s-a la 17 octombrie 1813 la Monariu (Minarken) ca fiu al Johann
Maria Fischer (n. Weihrauch) . a urmat-o n satul natal unde satului, pe nume
Jakob Graf, a remarcat foarte repede intelectuale ale micului Georg, le-a recomandat
fiul absolvirea primare la Gimnaziul Evanghelic C.A.
din El nu din satul natal a absolvit
Gimnaziul Evanghelic n anul 1862 cu brio, fiind de cu
calificativul "eminent" la toate materiile de examen
4

n perioada 1862-1865 a studiat filologie teologie la
din Viena Tiibingen
5
. terminarea studiilor n 1865
a revenit n Transilvania, unde a ca profesor ntre anii 1865-
1868la Seminarul Pedagogic, respectiv Gimnaziul Evanghelic C.A. (cu
8 clase) din Reghinul (Siichsisch-Regen)G.
n 1867 s-a cu Karoline Auguste Birthler. Un an mai
trziu a fost chemat la Gimnaziul Evanghelic Superior C.A. din
ca profesor titular. sale deosebite, pedagogice,
administrative organizatorice, a fost numit al
Evanghelice C.A. de Fete n 1879, iar 3 ani mai al 99-lea director
al Gimnaziului Superior Evanghelic C.A/ .
Deoarece n care se afla gimnaziul nu mai corespundea
moderne, a propus ridicarea unui nou edificiu gimnazial:
recomandarea sa a fost de presbiteriul Bisericii Evanghelice
din la 28 august 1892.
Noua a devenit proiectul lui Georg Fischer,
pentru a finalizarea muncit aproape 20 de ani.
Georg Fischer, directorul Gimnaziului
Evanghelic C.A. 1882-1914,
portretat de prof. Michael Fleischer
Fato: Horst
Mai nti au fost n anii 1892, 1904 1908 mai multe terenuri pe Aleea (Bulevardul
Republicii). s-a asigurat prin vnzarea vechii care a fost de cu
suma de 120.000 de coroane. Deoarece nu era nici pe departe a fost din
lui Georg Fischer o de la care au participat toate din
aproape toate satele din zona Georg Fischer i-a meticulos pe donatorii n
cartea sa despre istoria noii gimnaziale
8
. n total au fost donate 156.764,73 coroane. Cele mai generoase
au venit de la din Bistril;a, anume Credit- und Vorschussverein Bistritzer Distrikts
Sparkassa A.G. , care au contribuit cu 40.000, re.spectiv 42.000 de coroane
9
n fruntea donatorilor individuali
se Kamilla Textoris cu 4.120,54 de coroane
10
. Este de amintit o din anul1910 avea puterea de
a zece euro din zilele noastre.
4 Thomas Fruhm, Gymnasialdirektor Georg Fischer, dem Schbpfer unseres zu seinem 100.
Geburtstage [Directorului de gimnaziu Georg Fischer, creatorului noastre gimnaziale, cu ocazia mplinirii a
100 de ani de la n Deutsch-evangelisches Knabenobergymnasium A.B. in Beszterce-Bistritz. Jahresbericht
1942/43 [Gimnaziul superior de german-evanghelic C.A. din Anuarul1942/43], p. 1-2.
5 Frii.hm, Anuarul1942/43, p. 3-4.
6 Ibidem, p. 10.
7 Ibidem, p. 11.
8 Georg Fischer, Geschichte des Neubaus des ev. Gymnasial, Biirger- und A.B. in Besztercze
(Bistritz) [Istoria girnnaziale, civile elemtare evanghelice C.A. din Beszterce
(Bistritz/) p. 50-57.
9 Ibidem, p. 51.
10 Ibidem, p. 57.
234
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
era vorba n primul rnd de un proiect al din zona (Nosnerland),
au fost romni, evrei maghiari, care au donat pentru noua cea mai mare parte
elevi ai Gimnaziului Evanghelic C.A. din care datorau ascensiunea lor acestei
Dintre cele 156.764,73 coroane donate, 96,83% au fost donate 2,29% de evrei, 0,45% de maghiari, iar
0,43% de romni. Aceasta nu a fost nici ea pentru a noua Doar
ajutorului primit de la Ministerul Culturii din Budpaesta, care a disponibilizat suma
de-192.000 de coroane, s-a putut acoperi proiectul
11

de pe Aleea a fost planurile arhitectului vienez Paul Brang (1852-
1925)12 a costat n total496.959,05 coroane, n care nu sunt incluse cheltuielile pentru conductele de
de canalizare, precum pentru


de au fost demarate la 1 aprilie 1908, iar punerea a pietrei de temelie a avut
loc la 21 mai 1908 n Episcopului Evanghelic C.A., dr. Friedrich Teutsch
14
au progresat att
de rapid, nct a fost aproape n februarie 1910, fiind n cteva luni, la
8 septembrie 1910
15
Deoarece preotul paroh, Friedrich Kramer, se grav
16
, inaugurarea a
a fost a avut loc un an mai trziu, la 11 septembrie 1911, n episcopului evanghelic
C.A. din Sibiu, dr. Friedrich Teutsch
17

Noua a fost mai este unul dintre cele mai edificii gimnaziale din
Ardeal. O realizare a tuturor din Nosnerland- un monument grandios care
de de ardeleni
Noua a Gimnaziului Superior
Evanghelic C.A.la 1910
Foto: GiinteJ" Klein
Georg Fischer a fost doar patru ani director n noua 46 ani de activitate n snul Gimnaziului
Evanghelic C.A., dintre care 32 de ani n de director al acestei s-a pensionat la 19
august 1914.
Pentru a documenta meritele deosebite ale directorului Georg Fischer, comunitatea din
a decis monteze o n holul de la intrarea n cu text: "Georg Fischer,
11 Ibidem, p. 19.
12 planurile arhitect a fost Reuniunea (Gewerbeverein), Casa de
"George n anul1896; Corneliu GaiuNasile Duda: Topografia monumentelor
din municipiul Centrul istoric, Cluj-Napoca 2008, p. 218-219.
13 Fischer, Istoria ... , p. 33.
14 Ibidem, p. 20-22.
15 Detalii n Klein, Gimnaziul Superior Evanghelic C.A. 100 de ani de la inaugurarea noii gimnaziale,
n WIR NOSNER. la la istoria cultura a Ardealului de Nord, al
al culturii, Niirnberg 2010, p. 52-66.
16 Friedrich Kramer avea decedeze la 28 februarie 1911.
17 Fischer, Istoria p. 26-31.
235
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gymnasialdirektor 1882-1914, dem hochverdienten Schi:ipfer dieses Baues, die dankbare Kirchengemeinde"
18
[Lui Georg Fischer, director de gimnaziu ntre 1882-1914, creatorului extrem de merituos al acestei
comunitatea a fost 1945 cu placheta
pe care se aflau numele elevilor ti n Primul MondiaP
9

Monarhiei Dualiste au remarcat meritele deosebite ale directorului Georg Fischer l-au
decorat cu ordinul Franz-Joseph n grad de cavaler
20

a fost ocupat peste cap cu ridicarea noii gimnaziale, Georg Fischer a avut o
activitate Pe mentionate mai sus, a elaborat articole privind istoria
a capitlului precum studii cu continut arheologic
22
numismatic
23
Aceste
nu au ncetat nici pensionare
24
El s-a ngrijit, de asemenea, timp ndelungat n calitate de custode de
importantele colectii numismatice de ale Gimnaziului Evanghelic din


Pe aceste a ocupat mai multe de n snul A fost o
personalitate de locuitorii idiferent de etnie sau religie. Lucid la s-a stins
din n anul1923 la vrsta de 80 de anF
6

Dr. Albert Berger (1914-1930), arhivarul
Albert Berger s-a la 5 octombrie 1864la (jud. Hunedoara), unde Albert Berger,
originar dintr-o familie de era director de


Reintors la a fost elev al Gimnaziului Suprior Evanghelic C.A., pe care l-a absolvit bacalaureat
(matura). A studiat apoi naturale, istorie teologie la Tiibingen, Heidelberg, Leipzig Cluj.
n 1888 luat doctoratul n la Universitatea din Cluj. n an a revenit la unde
a timp de doi ani ca profesor candidat la Gimnaziul Evanghelic C.A .. La 20 martie 1890 a devenit
profesor pe al gimnaziu
28

n 1888, pe cnd mai era doar profesor candidat, i-a fost custodia arhivei
din care a rezultat opera lui Albert Berger. n an s-a cu Hermine Maria Keintzel,
fiica preotului evanghelic din Ghinda, Georg Keintzel.
18 Fruhm, Jahresbericht 1942/43, p. 18.
19 Placheta pe care se aflau numele celor 39 de ele1i ai Gimnaziului Evanghelic n Primul Mondial a
fost la data de 14 septembrie 1924. Ea a fost la Monumentul Sovietic ridicat 1945 pe Dealul
(Schieferberg) unde au fost :1umele unor sovietici pe versa, iar partea cu numele elevilor
a fost pe monument. Placheta dedicatii lui Georg Fischer a detalii la Otto Dahinten, Geschichte
der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen [Istoria n Transilvania], Kiiln 1988, p. 180.
20 Michael Kroner, din nordul Ardealului, n WIR NOSNER, 2010, p. 33.
21 Georg Fischer, Zur Geschichte der Stadt und des Kapitels Bistritz im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts [Despre
istoria capitlului n prima a sec. XVIII], n Programm des evangelischen Obergymnasiums
A.B. Bistritz 1878/79, p. 3-29.
22 Georg Fischer, Spuren der RiimerstraBe des Budaktales [Urmele drumului roman din Valea Budacului] n
Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde 1910, p. 85-86.
23 Georg Fischer, Uber einen griifieren in der Umgebung van Siichsisch-Sankt-Georgen 1899 gemachten Fund riimischer
Familiendare (Despre un mai mare de denare de familie romane descoperite n anul 1899 n apropiere de
Sngeorzul n Beilage zum Bistritzer Gymnasialprogramm 1910/11, p. 4-24.
24 Georg Fischer, Zwei riimische Inschriften aus Billak bei Bistritz romane de la
n Korrespondenzblatt des Vereins fur siebenbiirgische Landeskunde 1921, p. 67-72.
25 Aceste au evacuarea din nordul Ardealului n septembrie 1944.
26 Fruhm, Jahresbericht 1942/43, p. 19.
2 7 Ernst M. Wallner, Die Lehrer des siichsischen Gymnasiums in Bistritz im Jahrzehnt 1921-1930. Persiinlichkeit und Werk
[Profesorii gimnaziului din n decada 1921-1930. opere]. n Ernst Wagner [ed.): Beitriige
zur Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 5. Band la istoria n Transilvania vol. 5
], Oberursel/Taunus 1990, p. 39.
28 Ernst Wagner, Dr. Albert Berger und das Archiv der Stadt Bistritz [Dr. Albert Berger arhiva n Ernst
Wagner [ed.): Beitriige zur Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 4.Band la istoria
n Transilvania val. 4], Oberursel/Taunus, p. 100.
236
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n germane, fiind, Berger, matematician istoric, a organizat arhiva n mod
Documentele aflate n patrimoniul ei, multe din secolul XIII, nu numai se aflau n
dar o parte dintre ele se ntr-o stare de degradare din cauza
Albert Berger a ordonat a transcris sute de documente. Pe cele mai vechi, din perioada 1203-1526, le-a
publicat n Programul Gimnaziului Evanghelic din anii 1893-1895
29
n 1918 a ntocmit sistematic regeste
ale documentelor, ultimele n ordine fiind din 1585. Primul
Mondial l-a mpiedicat publice documentele, care vor vedea lumina tiparului cu acte
editate n secolul XIX abia n deceniul al optulea al veacului precedent
30

Albert Berger a avut custodia arhivei vreme de 30 de ani n 1918, cnd i-au fost
luate cheile i-a fost interzis o mai frecventeze. Ulterior, starea documentelor s-a deteriorat, iar,
transportarea lor la n 1935, acest proces s-a agravat, fiind de multor piese-unicat.
de noile mpotriva din pare cu totul dat fiind faptul
el colaborase din secolul XIX cu oameni de din vechiul regat al Romniei. Este, de
cunoscut faptul cu l-a ajutat pe Nicolae Iorga, venit la pentru a studia actele din arhiva privitoare
la cu Moldova, materializat n volume de documente n 1900
31
. Pe Nicolae Iorga,
Dr. Albert Berger (1864-1936)
Fato:
mai sunt de amintit Constantin C. Moisil
32
Grigore G. Tocilescu
33
, care au
beneficiat ei de munca de ajutorul lui Albert Berger.
n anul 1941, n timpul maghiare, arhiva a fost la
Din cauza pericolului de bombardamente, ea a fost n
1944la Ghinda, ca apoi fie mai trziu n Ungaria
34

n 1953 fost n Romnia, la Arhivele statului din Cluj-Napoca,
unde se acum. Din un mare de documente
a


La 19 august 1914, pensionarea lui Georg Fischer, Albert Berger
a devenit directorul nr. 100 al Gimnaziului Evanghelic C.A. din
a condus prin toate vicisitudinile Primului Mondial ale
crizei economice din perioada
n special de 1920 a fost extrem de Gimnaziul Evanghelic
C.A. din confruntat cu probleme care i puneau
n pericol. Fiind vorba de un gimnaziu particular-confesional, el se
din veniturile Biserice Evanghelice C.A. a taxelor pe care le
elevii din treapta a doua a gimnaziuluP
6
Prin reforma din
Romnia a anului 1923, Biserica C.A. din Transilvania avea
fie de o mare parte din pe care le poseda
37
Veniturile
29 Albert Berger, Urkunden-Regesten aus den alten Bistritzer Archiven van 1203-1490 [Documente-regeste din vechile
arhive din perioada 1203-1490], n Programm des evangelischen Obergymnasiums A.B. 1892/93, p. 3-38;
Partea 2. 1491-1516 n Programm 1893/94, p. 3-44; Partea 3. 1517-1526, n Programm 1894/95, p. 3-45.
30 Ernst Wagner (ed.), Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen 1203-1570 van Albert
Berger, I. - II. Band [Documente-regeste din arhiva n Transilvania 1203 de Albert Berger, val. 1-2],
Koln 1986.
31 Nicolae Iorga, Documente din arhivele 2 val., 1899-1900.
32 Constantin C. Moisil: spre zece scrisori din arhiva (Transilvania) 1474-1526,
1897.
33 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slava-romne din Moldova privitoare la cu
Ardealul1346-1603,Viena 1906. Tocilescu a folosit n special documente din arhivele a
34 Dahinten, Istoria p. 500-501.
35 Ernst Wagner, Einfi.ihrung [Introducere], n: Berger, Documente regeste, p. 53.
36 Pentru elevii de religie din clasele 5-8 era gratuit.
37 Spre deosebire de Biserica C.A. care a fost de romni de pa Valea
n continuare primite de la de la Viena, le-au administrat n comun prin
societatea REGNA, veniturile fiind folosite pentru scopuri culturale, n special finantarea gimnaziului greco-catolic din

237
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din aceste au fost folosite n 1918 pentru a 600 de 180 de profesori de gimnaziu,
250 de pentru a

au socotit exproprierea ca
o ct se poate de se seama de faptul aceste larg
pentru elevii romni nainte de 1918. n cazul Gimnaziului Evanghelic C.A. din trebuie reamintit faptul
a dat Romniei doi un partriarh
39
.
Albert Berger s-a n 1925 confruntat cu o a guvernului de la
ca extrem de discriminatorie, anume legea bacalaureatului. lege, modelul centralist
francez, a pus autonomiei cum o ardeleni. o cu limba
de predare elevii erau dea toate examenele de bacalaureat n limba la o
n unei comisii de examen din profesori mai nti la nou fondatulliceu de stat
"Alexandru Odobescu" din apoi la Dej
40
de lege erau chiar mai radicale
dect cele ale legilor Apponyi din anul 1907, pe care ardeleni le la cu romnii
ardeleni nainte de 1918 n parlamentul de la Budapesta.
Dr. Albert Berger (primul rnd, al cincelea de la dreapta) n mijlocul cadrelor
didactice ale Gimnaziului Evanghelic C.A. n anul1924 .Fato:
Albert Berger a nfruntat toate aceste probleme, iar n anul 1930 a predat conducerea gimnaziului
profesorului Ernst Ihl. Pe activitatea sa ca arhivar al director al Gimnaziului Evanghelic
C.A., Albert Berger a mai ocupat o serie de importante. ntre altele, a fost Bistritzer
Distriktssparkasse, membru al Consistoriului (Bezirkskonsistorium) n perioada 1908-1932 membru
n consiliul de conducere al Verein ffu Siebenbfugische Landeskunde.
Din cauza economice precare din prioada nu a publice dect dintre
manuscrisele sale
41

38 Thomas Frii.hm, Wetterleuchten ii.ber Siebenbii.r:5en asupra Transilvaniei], Mii.nchen 1958, p. 100.
39 Este vorba de Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), primul prim-ministru al Romniei Mari Miron Cristea (1868-
1939), primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romne autocefale prim-ministru n perioada 1938-1939.
40 Otto K. Binder, Die Matura am Bistritzer Gymnasium. [Matura la gimnaziul din n zur Geschichte der
Stadt Bistritz in Siebenbii.rgen 6. Band la istoria val. 6, Oberursel}Taunus 1992, p. 54.
41 Ernst Wagner, Dr. Albert Berger und das Archiv der Stadt Bistritz [Dr. Albert Berger arhiva n
la istoria val. 4, Oberursel!Taunus 1986 p. 100-101.
238
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pe opera sale, anume editarea regestarea documentelor din arhiva se cuvin
amintite studiile despre juzii

despre cu domnul Moldovei, Petru

despre
castelul Huniazilor din localitate
44

Nicolae Iorga l-a declarat pe Albert Berger model ca om de arhivar. Probabil
celui mai mare istoric romn, savantul a fost decorat cu ordinul "Coroana Romniei" n grad de
cavaler
45
S-a stins din la 12 martie 1936.
strada care duce din spre Casa de i numele.
Ernst Ihl (1930-1935}, salvatorul Gimnaziului Evanghelic C.A.
Ernst Ihl s-a la 22 aprilie 1893 la sau, Lorenz Ihl, era maistru dulgher venise la
din Bucovina. Mama, Marie (n. Groh), provenea dintr-o veche familie de


Ernst Ihl a fost un elev al Gimnaziului Evanghelic C.A. din natal. O mare a
exercitat asupra sale profesorul de dr. Gustav Kisch
47
acestei a
trecut cu cu fratele mai mare, Rudolf, de la religia la cea n anul
1911 dat bacalaureatul tot nruririi modelul sale, profesorul Kisch, a decis studii
teologice filologice
48
n acest scop a poposit la din Marburg, Viena, Budapesta
n Primul Mondial (1914-1918) s-a nrolat voluntar n armata a fost mai
nti, n perioada 1919-1921, profesor la Seminarul Pedagogic Evanghelic C.A. din apoi a revenit la
unde a la nceput ca profesor la Liceul Evanghelic de Fete C.A.
49
. n an s-a
cu Elfriede Gross, fiica medicului Gimnaziului Evanghelic C.A ..
n anul 1925 a fost numit director al Liceului Evanghelic de Fete C.A. din arhidiacon
(Stadtprediger) al Bisericii Evanghelice C.A. din n 1930 s-a transferat la Gimnaziul Evanghelic.
C.A., al director a fost ales la vrsta de doar 37 de ani"
0

Erau timpuri deosebit de grele, directorul nr. 101 al Gimnaziului Evanghelic fiind confruntat cu probleme
grave, economice politice.
42 Albert Berger, Verzeichnis der Bistritzer Oberrichter auf Grund urkundlicher Quellen [Lista juzilor pe
de documente izvoare] n Festgabe der Stadt Bistritz gewidmet den Mitgliedern des Vereins fi.ir siebenbi.irgische
Landeskunde der am 13. Und 14. August 1897 in Bistritz abgehaltenen 49. Generalversammlung dieses
Vereins a Bistrita membrilor Verein fi.ir siebenbi.irgische Landeskunde cu
ocazia celei de-a 49 generale care a avut loc la la 13-14 august 1897], 1897, p. 81-100.
43 Albert Berger, Das von Bistritz zu dem Moldauer Woiwoden Peter cu voivodul
moldovean Petru n Beilage zum Programm des Evangelischen Obergymnasiums A.B. Besztercze (Bistritz) fiir
das Schuljahr 1910/11 [Supliment la programul Gimnaziului Suprior Evanghelic C.A. din pentru anul
1910/11], p. 37-79.
44 Albert Berger, Die Hunyadiburg in Bistritz [Castelul Huniazilor de la n Ni:isner Gabe 1928. Eine Festschrift
der 66. Hauptversammlung des Vereins fiir siebenbi.irgische Landeskunde [Darul 1928.
cu ocazia celei de-a 66 generale ale Verein fiir siebenbi.irgische Landeskunde], 1928,
p. 3-24.
45 Wagner: Dr. Albert Berger arhiva p. 100.
46 Gerhart Kelp: Der Gymnasialdirektor Ernst Ihl [Directorul de gimnaziu Ernst Ihl], n la istoria
voi. 2, Oberursel/Taunus 1982, p. 114.
47 Praf. Dr. Gustav Kisch (1869-1938) a fost unul din cei mai filologi din nordul Ardealului, ntemeietorul
("Ni:isner Germanistenschule"). A studiat filologie teologie la Leipzig, Tiibingen,
Budapesta, Berlin Ziirich. Kisch a fost de patria de origine a este Luxemburgul. Acest lucru
a ncercat cu teza sa de doctorat cu titlul "Die Bistritzer Mundart verglichen mit dem
[Dialectul comparat cu dialctul francon-moselan], Ti.ibingen 1893. n perioda 1891-1910 a fost profesor
la Evanghelic C.A. din iar n perioada 1911-1920 preot paroh al Bisericii Evanghelice C.A. din
In anul1920 devine profesor universitar, de pentru la Universitatea din Cluj,
pe care o n anul1938.
48 Kelp, op.cit., p. 114.
49 Wallner, Profesorii gimnaziului ... , p. 46; Kelp, voi. 2, p. 114.
50 Kelp, op.cit., p.115.
239
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gimnaziul Evanghelic C.A. din Bistrita pe la mijlocul anilor
1930. Fato: Giinter Klein
Directorul Ernst Ihl (primul rnd, al patrulea de la stnga) n mijlocul profesorilor
Gimnaziului Evanghelic C.A. din Bistrita n anul1932. Fato:
Criza economiei mondiale a provocat tensiuni sociale n snul deoarece o mare parte
din evangheliei nu au mai fost n stare taxele deosebit de mari, pe taxele
de stat
51
. Au existat voci atunci care au cerut nchiderea treptei superioare a gimnaziului, argumentnd
era suficient cu un gimnaziu german similar celui din Reghinul sau din
cu doar o clasele 5-8
52
Ernst Ihl s-a opus acestui curent de opinii cu toate mijloacele care
i-au stat la la a fost o astfel de gimnaziul putnd fi salvat
economice.
Pe de parte, Ernst Ihl a fost supus unor presiuni politici puternice din parte acelor
care s-au de Renoire" a (r.) Fritz Fabritius, de orientare
51 Trebuie reamintit faptul mult mai multe taxe dect contribuabilii romni, care beneficiau
de de stat, doar pentru putea n limba n timpuri "normale" puteau suporta astfel de
taxe, n timpul crizei economice mondiale multi dintre ei nu mai aveau veniturile, pentru a astfel de taxe. Pe
parte care nu aveau copii la refuzau taxe suplimentare.
52 Friihm, ... , p. 104-108.
240
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Conservator de veche, el a un aderent convins al lui Hans-Otto Roth
53
al
democratice germane din Romnia Mare. Adversarii politici din zona n
frunte cu dr. Helmut Wolff5
4
1-au acuzat de de neam", deoarece nu apela la ajutorul din
Germania pentru a se opune unor discriminatorii ale guvernului de la precum legea
bacalaureatului, sau unor oameni politici din Romnia de a introduce un "numerus clausus" pentru a
reduce minoritarilor etnici n anumite de conducere sau pentru a le limita accesul n anumite


Aceste atacuri i-au s-a stins n 1935, la doar 42 de ani. Ernst Ihl sacrificat-o practic
pentru salvarea Gimnaziul Evanghelic C.A. din Cnd a decedat, nu a avut cum peste
ani istoria acestei multiseculare va lua definitiv
Dr. Thornas Friihrn (1935-1944), ultimul director al Girnnaziului Evanghelic C.A. din
Thomas Friihm s-a n anul1884la Iad Livezile) . Era fiul Thomas Fruhm
Maria (n. Fruhm). viitorului director de gimnaziu a ocupat timp de mai multe decenii de
primar al uneia dintre cele mai mari mai prospere din zona
56

Pe faptul era primar, Thomas Friihm a fost un foarte bun gospodar, pasionat de tehnica
Din sa a fost n Iad o nct
acesta a fost prima localitate din
care a dispus de la secolului XIX de curent
elctric
57
, cu mult timp naintea

Deoarece nu i-a fost
dat urmeze superioare, primarul Thomas Friihm a totul ca
fiul beneficieze de o


De aceea, a fost de la sine ca terminarea primare
din satul natal micul Thomas avea urmeze Gimnaziul Evanghelic
C.A. din Aici a fost puternic de profesorul dr. Gustav
Kisch, viitor profesor universitar la Cluj
60

acestei Thomas Fruhm s-a decide,
absolvirea gimnaziului n anul 1903, studieze teologia filologia.
Studiile universitare le-a la din Leipzig, Heidelberg,
Dr. Thomas Friihm (1884-1961), ultimul director al
Gimnaziului Evanghelic C.A. din Fato:
53 Hans Otto Roth (1890-1953) avocat politician. Consiliului al
Volksrat). n acesta orice colaborare cu se loial statului
romn. In guvernul Ion Gigurtu (1940) de ministru de stat pentru La anului 1940 este
destituit din toate politice de de la Grupul Etnic German. 1944 o reorganizare a
democratice Este arestat de regimul comunist n anul1948 moare n nchisoarea de la Jilava
n anul1953.
54 Kelp, op.cit., p.115.
55 Paradoxal cel mai radical propagator al unui "numerus clausus" (numit de adversari "numerus valachicus"), a fost
Alexandru Vaida-Voevod, acel care Gimnaziul din Cluj, fiind discriminat pentru era romn,
pentru a fi primit cu deschise la Gimnaziul Evanghelic C.A. din unde a matura n anul1891. Se
pare Vaida-Voevod uitase respectului reciproc a pe care o la gimnaziul din
56 Horst (ed.) , Abschied aus der Geschichte. Das Beispiel Jaad in Siebenblirgen bun de la istorie. Exemplul
Iad/Livezile n Transilvania], Niirnberg 1990, p. 77.
57 Friihm, ... p. 41.
58 La curentul electric a fost introdus n anul1913.
59 op.cit. , p. 78.
60 Wallner, op.cit. , p. 43.
241
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bonn, Tubingen Cluj. Convins de teoria lui Kisch (originea a din nordul Ardealului,
pe baza dialectului vorbit). a scris el o de doctorat cu din domeniul lingvisticii
comparate cu titlul "Vergleichende Flexionslehre der Jaader und Mundart a
flexiunii din dialectul din Iad cu cea din cel francon-moselan], la Tubingen n anul1907.
n anul1905 a devenit profesor la Gimnaziul Superior Evanghelic C.A. din n an s-a
cu Wilhelmine Schwartz, fiica medicului Artur Schwartz. Extrem de mndru fiul face acum
parte din burghezia primarul Thomas Fruhm i profesor o
pe Aleea nr. 17, la doar 200 de metri de gimnaziu
61
Pe deasupra i mai
biblioteca extrem de a profesorului Hugo von Meltzl, fostul profesor universitar la Universitatea
din Cluj
62
, al la catedra de avea Gustav Kisch.
Deoarece era teolog, a fost scutit de serviciul militar n Primul Mondial, fiind mobilizat
mai trziu n perioada 1917-1918 ca preot de campanie de (Feldkurat i.d.R.)
63

primei mondiale reluat activitatea la gimnaziul din n anul 1935,
30 de ani de activitate ca profesor la Gimnaziul Evanghelic C.A., a fost ales cu unanimitate de voturi
director al acestei Dr. Thomas Fruhm avea fie directorul nr. 102 ultimul
director al acestei
Din nu i-a mai fost dat fiul director, deoarece a decedat n anul1934
64

Sub conducerea noului director s-a constmit terenul de sport din spatele gimnaziale, care
prin dimensiunile sale
65
ce nordul Ardealului a fost ocupat de trupele
maghiare n septembrie 1940, terenul a fost folosit pentru Tot aici au avut loc ncepnd
cu anul 1942 ceremoniile pentru acei "voluntari"
66
care se n trupele Waffen-SS pentru a pleca pe
front, ntre ei ai gimnaziului.
Din 1940 ideologia de sorginte pus tot mai mult amprenta pe asupra
din gimnaziu. Chiar confesionale din nordul Ardealului au n continuare n
proprietatea Bisericii Evanghelice C.A., ideologizarea a devenit tot mai


ncepnd cu 1942 examenele de bacalaureat s-au tot mai devreme pentru a da posibilitatea
se nroleze n trupele Waffen-SS. se n anuarul gimnaziului pentru anul
1942/43 primii elevi pe front
68

n 1944, anul a fost ncheiat n mare la 1 aprilie, ntre 17-21 ale luni avnd loc
ultimele examene de bacalaureat
69
Aproape din aveau mai trziu n
Budapestei, una din cele mai sngeroase ale ultimului mondial, care a durat 102 zile (3
noiembrie 1944-13 februarie 1945).
aprilie 1944 a fost ca spital militar.
Ca urmare a frontului german din Moldova de la 23 august 1944 trecerii
Romniei n militare germane au ordonat la 12 septembrie 1944 evacuarea etnicilor
germani din zona Reghinului ceva mai. trziu a 40.000 de mii de
patria unde ei lor au luptat au muncit timp de opt secole. S-a ordonat
evacuarea gimnaziului, care timp de doi ani continuat activitatea n pribegie n zona a Austriei
61 n se Grupul Sanitar; Gaiu/Duda, op.cit., p. 239.
62 Friihm, p. 79.
63 Ibidem, p. 97.
64 Ibidem, p. 85.
65 Ibidem, p. 35
66 n realitate s-au efectuat presiuni imense asupra c.cestor voluntari. Cei care refuzau se nroleze n mod "voluntar" nu
mai aveau dreptul copii la
67 Spre deosebire de nordul Ardealului confesionale (evanghelice romana-catolice) din Romnia cu de
predare au fost predate n anul1 942 Grupul Etnic German un act de
68 Bericht liber das abgelaufene Schuljahr 1942-1913 [Raport despre anul trecut 1942-1943). n Anuarul1942/43,
p. 1-2.
69 Raport despre anul trecut 1943-1944, n Anuarul1943/44, p. 4-5.
242
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gimnaziul Evanghelic C.A. din pe la 1942. Fato: Giinter Klein
la Reichenberg (Liberec), Zell am See Golling
70
n octombrie 1946 activitatea evacuate a luat iar
elevii profesorii s-au n toate Cei mai s-au stabilit n Germania Austria, unii dintre
profesori au ajuns chiar n Canada
71
. Nici unul din profesori nu s-a rentors la Cu aceasta, o de
peste 400 de ani a luat Girnnaziul Evanghelic C.A. din a ncetat mai existe.
n de pe Aleea s-a mutat n anul 1945 Liceul "Alexandru Odobescu" . Trei ani mai
trziu, comuniste au expropriat Edificiul, n care Colegiul
"Liviu Rebreanu", a fost retrocedat n anul 2006 Bisericii Evanghelice C.A. .
Ultimul director al Gimnaziului Evanghelic C.A. din Thomas Friihm, s-a stabilit n Germania la
Hanovra, unde s-a stins din la 14 noiembrie 1961.
Thomas Friihm, unul dintre membrii ai de
Germanistenschule"), a fost autorul a numeroase studii. Pe studiile lingvistice deja, sunt de
amintit sale filosofice
72
literare
73
Ultima sa opera a fost volumul autobiografic "Wetterleuchten
iiber Siebenbiirgen" asupra Transilvaniei] n care a deplns pierderea vetrei zona
Cel mai mult l-a durut pierderea bibliotecii sale particulare, care a fost n
septembrie 1944: "Mai mult dect pierderea ntregii mele averi deplng pierderea mele, care au fost
jefuite de pleava


Gimnaziul Evanghelic C.A. este o care nu mai poate fi iar destinul tragic al
din nordul Transilvaniei se cu destinul acestei reprezentative n regiune. Acum,
la 100 de ani de la inaugurara noii gimnaziale, nu putem dect prin romnesc
de azi, dezvoltat independent de trecutul se va un spirit al locului respect pentru trecutul
al acestui cultural construit de
70 Emil Christian Schneider, Das Bistritzer Deutsche Obergymnasium als KLV-Lager-Schule im Sudetenland und in
bsterreich [Gimnaziul Superior German din Bistrita ca pentru copii evacuati la n n Austria], n
la istoria Bistrita vol. 3, Oberursel(Taunus 1984, p. 99-103.
71 Ibidem, p. 102.
72 Thomas Friihm, Schopenhauers Einfluss auf Mihail Eminescu [Influenta lui Schopenhauer asupra lui Mihail
Eminescu], Heidelberg 1936.
73 Thomas Friihm, Gedanken iiber Goethes Weltliteratur. Zum Goethe-Jahr 1932 [Gnduri despre literatura a
lui Goethe. n anul comemorativ Goethe 1932], Leipzig 1932.
74 Friihm, p. 84.
243
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Die Direktoren des Evangelischen Gymnasiums A.B. in Bistritz im neuen
(1910-1944)
( Z usarnmenfassung)
Das Evangelische Gymnasium A.B. in Bistritz existierte von 1531-1944. Der erste urkundlich
Schuldirektor war Georg Seraphinus (ader Seraphini), der diese Schulanstalt in den Jahren 1531-1541leitete.
Der letzte und gleichzeitig 102. Direktor des Gymnasiums war Dr. Thomas Friihm, Schulleiter in den Jahren
1935-1944.
Die letzten vier Direktoren des Gymnasiums wirkten auch im neuen Schulgebii.ude auf der Fleischerallee
(Bulevardul Republicii) und zwar Georg Fischer (1910-1914), Dr. Albert Berger (1914-1930), Ernst Ihl (1930-
1935) und Dr. Thomas Friihm (1935-1944).
Georg Fischer, der das Gymnasiums 32 Jahre 1ang leitete, war der des neuen Gymnasialgebii.udes
auf der Fleischerallee. Dr. Albert Berger erwarb sich besondere Verdienste als Stadtarchivar der Stadt Bistritz,
deren Archiv er 30 Jahre lang leitete und nach w:[ssenschaftlichen Gesichtspunkten ordnete. Ernst Ihl rettete
das Gymnasium vor dem Untergang in wirtschaftlich und politisch besonders schwierigen Zeiten. Dr. Thomas
Fri.ihm war der letzte Direktor des Evangelischen Gymnasiums A.B. in Bistritz. Mit ihm endete eine iiber vier
Jahrhunderte wii.hrende Tradition.
244
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
monografice 1918
Cuvinte cheie: istoria manuscrise.
Schliisselworter: Bistritz, Stadtgeschichte, Manuskripte.
Adrian ONOFREIU
Prezentul material se o continuare a noastre de a identifica publica de
monografice pentru teritoriului actual al acum ne-am concentrat
efortul asupra areal ului ntregului

n cele ce demersuri privind reconstituirea


trecutului de a


n acest scop, am sursele (s.n.) privind Demersul nostru
s-a realizat prin consemnarea acestora, n ordinea: manuscrise autor, manuscrise de autor- toate,
n arhive - datorate unor autori romni publicate n
Pe trimiterile bibilografice n notele de subsol, am ntocmit la final o a principalelor titluri
care au fost dedicate acestui subiect.
n acest mod, am multitudinea demersurilor care au fost de autori romni, n
scopul constituirii ntregului, monografia o provocare care fie
1. Manuscrise ale unor n fonduri arhivistice.
1. Tablou statistic
3

Comuna
1. Cte case are comuna: 1.601.
2. Cte teritoriul comunei:9.670 jug. 644 stjZ.
3. Cte: 1.666 jug. 1.356 stjl; de 4.619 jug. 458 stjl: 70 jug. 680 stjl; 1.916 jug. 757
stf; neproductiv: 547 jug. 296 stf
4. Sunt invalizii n 40.
5. de 39.
6. Orfani de 96.
1 Adrian Onofreiu, documentare privind ntre 1918-1938, n "Revista
XXI/2, istorie, 2007, pp. 145-172; Idem, documentare privind Sinteza pentru
perioada 1932-1937, n Ibidem" XXVIII, 2009, pp. 153-188.
2 ca punct de plecare nota subprefecturii din anul 1923, n care erau prezentate
scopul, necesitatea de realizare a acestui demers. De la subprefectura jud. nr.
5 73, 6 februarie 1923. Ministerul de Interne, unea Generale
Statisticii, cu ordinul nr. 3.689 din 18 ianuarie 1923 ne cere monografia
ce eventual au de sub fosta a Ungariei, a a comunei de
pe seama Bibliotecii Academiei a celor trei Cluj Relativ la monografia
am trimis avizul nostru bibliotecilor de sub ntrebare. ca direct
numitelor biblioteci monografia sau de dnsa, le avizati n A.N.B.-N.,
fond d. 78/1923, f. 5.
3 Ibidem, d. 78/1923, f. 1-2.
Adrian ONOFREIU

a Arhivelor
e-mail: adrianonofreiu@yahoo.com
Revista XXV/2011, pp. 245-257
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
7. Cte sunt n 15, de stat: 4, comunale: 1, confesionale: 10.
8. are fiecare 1. Gimnaziul ev-luth: 12; 2. de 3; 3. de
fete: 4; 4. de de stat: 7; 5. de fete de stat: 5; 6. de ev-ref:
4; 7. de fete rom-cat: 4; 8. de stat: 7; 9. de ev-luth: 4; 10.
de fete: 5; 11. evref: 2; 12. rom-cat: 3; 13. de ucenici de
stat: 1 +7 14. de ucenici de stat: :3 15. agronomice 2.
9. Sunt nu. ar mai trebui: 3.
10. Cum este
11. A cui este a confesiunilor, a statului, a poporului
12. Are nevoie de nu.
13, 14, 15. referitoare la copiilor ntre 6-13 ani, 13-15 ani,
la care s-a n anexa care nu s-a
16. Cte biserici sunt n 1 1 1 1 ev-luth; 1
1
17. Bisericile sunt din lemn. Sunt n stare:
18. sunt: 1 pentru fiecare
19. 579 3.700 gr-catolici; 5.192lutherani; 849 romana-catolici: 1.326.
20. de ce religie sunt: nu pentru
21. Cum sunt drumurile: n stare rea, podurile: n stare
22. km: de 3; de drum comunal: 25; de drum vicinal: 14.
23. Cum este din n stare
24. are comuna: 33, 6 manipulanti, 6 21 servitori.
25. Se pe teritoriul comunei vreo 3 fabrici de piele; 1 de beton; 2 fabrici de 1
de lest.
26. Se pe teritoriul comunei vreo nu.
27. Este n Perceptorat financiar, Pretura, Magistratul

28. Este n vreo unitate Divizia VI, Regimentul100; Regimentul84; Batalionul de pionieri.
29. Cnd este trgui de Cte trguri sunt de cnd se februarie, mai, august,
noiembrie.
30. Este n post de jandarmi: da.
31. Este n post de vnat: da.
32. Cte jug. de vii pe rod 16-291; americane: 2.
33. Cte jug. de vie s-au plantat din nou: 2.
34. Alte dureri lipsuri ale -----
1. Monografia
din secolul al XII-lea, sub domnia regelui ungar Geza II 1141-1161, au nceput a fi colonizate unele
ale Transilvaniei cu germani, care .arau mai ales spre avnd de a
hotarele regatului ungar.
veneau din Rinului, de pe Mosel din mprejurimile Luxemburgului, o parte
din ei fiind n de azi al Rodnei
Numele este de origine derivnd de la adjectivul "bistra", care repede.
Din cauza atacurilor care constituiau strategia luptelor din trecut, fiind n continuu
de locuitorii acestui au conf:truit mprejurul un zid cum aveau toate burgurile
din trecut, acest zid deja pe timpul domnitorului moldovean Petru 1527-1546, care a cucerit
pentru ctva timp Urmele vechiului zid se
4 de oraului de Oficiul Local de Turism jud. la ordin,
Prefecturii A.N.B.-N., fond Prefectura de d. 3225/1937, f. 2-7.
246
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ncetul pe ncetul, s-a dezvoltat, ajungnd un trg nfloritor, care avea comerciale cu
Moldovei. Blciurile sale erau vestite departe era centrul de pentru care
trebuiau transportate spre Orient.
n anul1241 a fost de dar s-a repede sub domnia lui Ludovic cel Mare din
familia Angevinilor, a ajuns liber regesc, autonom obiceiul german.
n secolul al XVI-lea domnitorul moldovean Petru 1527-1546, n urma unor lupte ndelungate, pune
pe n acest secol reforma lui Luther la din Transilvania din
trec la lutheranism, biserica la anul 1563.
n anul 1602 a fost atacat de George Basta, domnitorului muntean Mihai Viteazul
n anul1705 a avut de suferit atacul lui Laurentzius Paky, un general al lui Francisc Racockzi al II-lea.
anul 1848, anul din Ardeal, a fost regatului ungar, sub a
a stat la 1 decembrie 1918.
romnilor din acest ntrece- neamului romnesc- cu mult
Conform unei statistici din anul 1921, acestui era de 12.364 locuitori, dintre
care 3.756 romni, 1.302 unguri, 5.163 germani, 2.018 evrei 165, alte neamuri.
Conform din 1927, de ale date ne servim, pentru datele din
1931 nu au fost comunicate n prezent, acestui este de 14.293 locuitori, care pe
sunt: romni, 5.314, 4.678, unguri, 1.632, evrei, 2.228, alte neamuri, 433.
Vedem deci din compararea acestor cifre pe cnd romnilor din anul1921 n anul, 1927
a crescut de la 3.756 la 5.314, al a de la 5.163 la 4.687. Indiscutabil
romnilor este mult mai mare, dar cum am spus mai sus, datele oficiale nu se cunosc.
Repartizati pe religii, locuitorii sunt: 1.359, greco-catolici, 4.203, romana-catolici,
1.098, inclusiv reformati unitarieni, 5.279, mozaici, 2.250, 111.
profesiuni, avem: agricultori, 1.464, 1.821, 40, 415,
particulari, 220, functionari, 657, pensionari, 127, muncitori, 430, servitori, 780, alte profesiuni, 1.302,
profesie fiind 7 .035, aici intrnd copii.
Sub a luat o mare dezvoltare marelui de
din acest dispune de un liceu de un gimnaziu de fete, tot la fel, un liceu de
un gimnaziu de fete lutheran un mare de primare de copii, fie de stat, fie
confesionale.
din punct de vedere industrial, are o mare de care desface produsele
sale n ntreg Ardealul, ale produse se desfac mai mult n acest o parte din ele, n
Bucovina. Materialele brute le din acest
Romnii se mai mult cu agricultura, vitelor o parte din ei, cei din cartierul
numit "Hrube" se cu facerea de iar sunt buni zidari.
Ca o a vechilor avem n o reuniune a perierilor, o reuniune a
curelarilor una a conduse toate de Toate aceste reuniuni desfac produsele lor n
pe Valea
Mai n o de sobe care materialul necesar din produsele
le desface tot n acest
Locuitorii ocupndu-se cu agricultura, s-a dezvoltat n industria
existnd o proprietatea o unde se un cuptor de pine, proprietatea
firmei G.G Csallner fiii.
Din punct de vedere sanitar dispune de un spital civil cu o capacitate de 200 paturi, fiind
aprovizionat cu toate materialele sanitare necesare cu medici Mai are un spital militar, un
ambulator policlinic un dispensar pe Casa unde se membrii bolnavi ai camerei,
precum 3 sanatorii particulare.
Din punct de vedere cultural, dispune de mai multe secundare primare, ca:
Liceul de stat ,,Alexandru Odobescu", care a luat prin fostului gimnaziu maghiar din
acest fiind la nceput o medie, iar n anul1924 a fost transformat n liceu complet. Liceul dispune
de o mare n str. Alexandru Odobescu s-a construit o de cu
servind astfel ca de spectacole.
247
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
unui corp profesoral select faptului liceul dispune de un internat n care fiii de
pot primi ngrijire pe un redus, elevilor mereu, criza a lovit pe
romni din astfel n anul 1934/1935, a avut 264 elevi ordinari 36 elevi particulari, deci n total,
290 de elevi.
Gimnaziul de fete romnesc dispune de un grandios edificiu n str. Regina Maria a avut n anul
1934/1935, 203 elevi, din care s-au retras 7, urmnd cursurile 196 eleve. Acest gimnaziu un mare
rol de romnizare, elevele fiind n ultimul timp mai mult minoritare.
Liceul evanghelic-lutheran de dispune de un grandios local propriu, construit n anul 1911, fiind
un cu totul modern; n ultimul an a avut 195 elevi, n majoritate Acest liceu este un focar de
a din nordul Ardealului.
Gimnaziul de fete lutheran a avut nscrise 97 eleve s-au retras n decursul anului 11, urmnd regulat 86
de eleve.
primare sunt:
nr. 1 ,,Andrei este ntr-un edificiu cu totul modern, gimnaziul romnesc
de fete. n ultimul an a avut 297 elevi romni 6 7 deci n total, 364 elevi.
nr. 2 "Dr. C. Angelescu" a avut n anul trecut 335 elevi. Tot n localul primare de stat
o de ucenici, cu un modern n str.I.G. Duca, unde tinerii ucenici, contra modestei
sume de 200 lei lunar, primesc ngrijirea completi
de aceste de stat mai avem primare confesionale puse sub conducerea bisericilor respective.
Astfel, a avut n ultimul an 166 elevi.
de fete cu un de 137 eleve, dintre care au urmat regulat 134 de eleve.
cu un de 181 elevi dintre care au urmat regulat 173 elevi.
a avut n ultimul an 84 elevi urmnd regulat 65 elevi.
a avut un de 41 elevi au urmat regulat 37 elevi. n cartierul romnesc de peste Podul Budacului
o de copii mici.
Conform datelor indicate de din din acest
este cum romni, 12% la unguri, 1%, la nu
n acest al marilor averi de care dispune s-au construit n
str. I.G. Duca edificii grandioase, care au servit c:t sediu "Regna" Silvice, acum mutate
la
n mai avem o de m:[litare, ca Regimentul 84 Infanterie, Batalionul 8 de
Munte, Divizionul 4 tunuri de munte acum, 'In ultimul timp, Batalionul 1 de
de Majestatea Sa Regele Carol II, n de a reinvia n acest vechile ale
romni din era Acest batalion este mndria romni din acest
Dezvoltarea din punct de vedere edilitar a a nceput din anul1910/1911, cnd n a fost
introdus apaductul n anul 1912/1913, cnd sa construit uzina iar n anul 1927, s-a
nceput pavarea Principesa Ileana.
Astfel, sub conducerea la acest a d-lui. Dr. Corneliu la conducere, s-a nceput
transformarea pavndu-se principale ale n scurt
timp aspectul a fost complet schimbat. numele va legat de

Aspectul medieval al se mai prin arcadele numite "Sub prin biserica
n anul1563.
n prefectura judetului dispune de un edficiu grandios, apoi biserica greco-
o foarte veche, cam prin secolul XIII. Stilul acestei biserici este o trecere de la stilul
cel gotic la cel bizantin. Ea a fost prima o a din ordinul n secolul al XIX-
lea a trecut pe seama garnizoanei, servind drept iar cu ani nainte de unire,
ctorva buni romni din acest a fost pentru a romnilor greco-catolici
din acest
Biserica se n de mai ani. Stilul ei este cel bizantin. n prezent
fac serviciul divin ntr-o din str. Iuliu Maniu. de aceste biserici mai o
248
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o pentru din acest o pentru
evrei.
a acestui are ca propagator gazeta de sub conducerea harnicului profesor
Lupu, iar n domeniul muzicii, romnii din acest au o societate "Iacob de sub
conducerea d-lui. Dr. Iulian Chitul, fost prim medic pensionat.
Este romnii din acest nu au o cum lor au de mult timp.
din nostru dispun de o veche care apare fiind un organ al
intereselor din Reghin. Aceasta este gazeta "Bistritzer Deutsche Zeitung".
a acestui a luat n ultimul timp o mare dezvoltare n domeniul foot-balului, existnd n
2 sportive anume, "Gloria" "Ceramica", aceasta din sub conducerea d-lui. Dr. Corneliu
actualul primar al
mai mult hand-baii.
la 19 octombrie 1935.
2. Em Elefterescu, Monografii din Ardeal.


este pe Valea avnd la nord sud pe coastele se ntind
imense de stejar fag, iar la poalele lor, livezi de pomi podgorii.
Att ct acestui fac ca fie frumos
Cuvntul este nume slavon, "ru repede".
are regulate, plantate toate cu pomi sunt asfaltate.
Istoricul acestui nu se bine; se numai n secolul al XIII-lea, avea un ntins cu
Moldova cu din a fost ajutat de regele Carol Robert, care a petrecut mai de multe
ori ntre zidurile
La 1529 a fost cucerit de domnul Moldovei, Petru i-a dare de 1.500 de galbeni. La
nceputul secolului al XVIII-lea a fost de
n este biserica mare veche, cu broderie de
este liceul lutheran, mare cu mari de cursuri, de desen, de
muzee de naturale, chimie. Are o n privitoare la istoria
a Ardealului. Arhiva este una din cele mai bogate arhive ale Ea a fost de mai
istorici, ntre care marele nostru istoric al trecutului, profesorul Nicolae Iorga.
Din o duce nainte, printre casele iar alta la dreapta, pe, biserica
trece pe Palatul merge la Peste tot, glgie n jgheaburi de lemn, pe
marginea
n se Tribunalul, Notariatul public, Inspectoratul
Post de Jandarmi, Oficiul o de fete o cinci gara
din localitate.
Biserica din a fost n 1896 de la catolici, care au atunci.
A fost una din vechi ale se azi toate
Biserica este mare are un turn mic de lemn.
are patru trguri anuale, care sunt foarte mult cercetate, fiind destul de nsemnat,
mai cu osebire, spre Moldova, anume: Trgui de vite, duminica, lunea Miercurea
14-6 mai; 22-25 august, trg de vite miercurea nainte de Sfnta Ecaterina, 25 noiembrie, cu trei zile
nainte, trg de vite. Se mai un protopopiat romn greco-catolic, compus din 16 parohii care de
Episcopia Clujului.
este capitala are o de 14.000 de locuitori, din care 4.500
romni, 1.500 unguri, 5.500 2.500 evrei, un foarte mare, la 11.500 de
cum se vede, locuitorii sunt n majoritate romni, au avut la 1848 privilegiul de a nu
se n mijlocul lor, de alt neam lege. din sunt harnici, iubitori de ordine

5 Manuscris aflat n colectia Adrian Onofreiu.
249
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Romnii se deosebesc de sunt mai n toate
religiune, mai romnii sunt cu Roma, greco-catolci
n se cu toate naturii.
a fost statiune n anul 1932. A nceput ia o dezvoltare mare de cnd cu punerea n
aplicare a legii turismului din 1936. O n n aerul curat climatul dulce, este un mare
reconstituant pentru omul obosit de
este n Valea la 850 m. deasupra nivelului de toate de
cu bogate de brad molid. Este contra bolilor de ca: emfizem, catar
cronic al plenuragie, boli de nervi, anemie pentru copii slabi anemici, care
se fac bine n timp scurt.
n de 1 km. ceva este un izvor de contra bolilor de ficat rinichi.
n este oficiu de turism. Sunt vile case sanatoriul
"Caritatea" vila "Carpatina", "Casa este n cu alte
similare.
Se pot face excursiuni pe jos n regiunea din apropiere, pe de 1.800
m., Casarul, de 1.600 m., Struniorul, de 1.980 m.
n vrful se Lacul Znelor Poiana Calului. Se pot pescui n
Stejea, Repedele.
Gara n 22 iulie 1937.
3. Monografia raionului


[ ... ] n anul1952 a fost n n o de produse lactate
cu cele mai moderne utilaje. ntreaga cantitate de lapte n cuprinsul
raioanelor Beclean are o capacitate de prelucrare de circa 8.000 1. lapte n 8 ore.
Tot n fabrica de produse ceramice, tot de interes republican, cu
utilaje necesare care ca materie caolina din comuna Parva, raionul numai
din materiile prime necesare le din alte
Industria din raionul este prin productive nglobate n ntreprinderea
"I.. Frimu" din a activitate se extinde n raioanele
Beclean, ponderea volumului fiind a din raionul
ntreprindere are productive din ramuri de activitate.
3.1. industriale de
n ramura o de mezeluri cu n cu o
motrice de 6 H.P. iar ca utilaje dispun:ld de o de tocat, o de o
de umplut, toate mecanic. Are capacitatea de prelucrare a unei de 3.000 kg. mezeluri pe zi.
este de organele de resort, nu se un ritm normal al
din care planul de se ntr-un ritm n salturi, cum perioade de vrf, la
lunilor trimestrelor. Fabrica are proprie anume, un cazan de aburi cu o
de de 24 m
2
cu o presiune de regim de 5 atmosfere. Ca utilaje de fabrica este cu un
de 7 cazane din care 6 sunt n unul ,defect.
Asupra utilajelor faptul ntreg utilajul este nvechit nu mai corespunde
unei Cazanele de aburi sunt uzate nu se poate maximum de randament, iar
combustibilului ce este repartizat nu o utilizare a cazanelor. Cazanele de fiert
din cu fundul dublu sunt de asemenea vechi de asemenea Stocul de butoaie
trebuie de asemenea n ceea ce fabricii, sunt n ceea ce
ct n ceea ce n sine. Cu actualele utilaje
ntreprinderea nu va putea face sarcinilor de ce le are.
6 de Sfatul Popular al raionului Planificare. A.N.B.-K, fond Sfatul popular al raionului
planificare, d. 1/1953, f. 125-145.
250
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tot n cadrul atelierului de mezeluri un atelier pentru afumat prepararea pastramei de
ovine iar n curs de ntreprinderea are o de fructe legume de tip bosniac, cu
cuptoare.
n o de cu utilaje necesare de circa 3.000 l. ntr-un
ciclu de de 6-7 zile. Utilajele se n bune nu sau
Produsele acestei fabrici sunt de calitate, nu se ritmic normal, aprovizionarea cu
materii prime n total
Fabrica de din este cu moderne, instalate ntr-o care satisface toate
unui proces tehnologic Capacitatea de a utilajelor este de 10.000 kg. n 8 ore.
Fabrica de ape gazoase din are o capacitate de 500 l. n 8 ore, este cu aparate de
amestec umplere.
Atelierul de produce roabe, pentru stupi,
diferite articole de diferite articole casnice din lemn. n care este
unitatea corespund din punct de vedere tehnologic sanitar, nefiind n ceea ce
lor.
n provizoriu un atelier n care se lemnul n doage de butoaie cu
care va fi fabrica de butoaie ce a fi n Capacitatea de a utilajului
existent este de circa 35 butoaie de fag cu o capacitate de 100-200 l. n 8 ore.
n cadrul ramurii metalurgice, n un atelier mecanic de de
unelte auto. Atelierul este dotat cu 3 strunguri, frez de
Ramura cauciuc. n ntreprinderea are unitate n care se pieile prezentate
de precum a pieilor de vnat, piei colectate care nu corespund stasului. n cu acest
atelier un atelier de prelucrare a pieilor, diferite articole de ca
portmonee, serviete, centuri. Atelierul de este dotat cu utilaje strict necesare, a avea utilaje
sau mecanizate, munca aproape n totalitate fiind
[ ... ] n raionul un de 5 coopera ti ve toate cu sediul n
anume: cooperativa "6 Martie", cooperativa cu filiale n comunele Teaca Prundu
cooperativa "Croitorul", cu filiale n Teaca Prundu cooperativa "Tmplarul" cooperativa
"Higiena", cu n comuna Teaca.
Cooperativa "6 Martie" cu mai multe n 5 ramuri; canalizare,
electricitate, alte de servicii.
Cooperativa un de circa 160 de cooperatori din rndul mici
patroni Se manual n special se de pentru locuitorii din

Cooperativa "Croitorul" a fat dintr-un de circa 62 croitori, mici patroni
particulari.
Cooperativa "Tmplarul" muncitori, tmplari vopsitori n n de circa 180.
de ca mobile binale pentru att cum materialul clientului ct cu materiale
primite prin
Cooperativa "Higiena" a fost de circa 60 de membrii frizeri cooperatori, mici patroni
particulari tineret. n cooperativei a fost o a
[ ... ] Prezenta monografie a fost n baza datelor documentare ce le-am avut la a
acelora care au putut fi culese n timpul relativ scurt ce l-am avut la considernd o astfel de lucrare
studii ndelungate, pe teren consultarea oamenilor n
toate ramurile de activitate
Ca urmare a ordinelor primite de la Comunale Industriei Locale
Regionale, am acestor studii n economice
prin exploatarea tuturor resurselor, n rndul oamenilor de specialitate ca ingineri, tehnicieni, profesori, a
concurs l-am solicitat.
De asemenea, comisiunea de pe Comunale Industriei Locale
va fi mai intens n aceste pentru a da rezultate ct mai multe a putea concretiza nivelul
de dezvoltare al industriei locale.
251
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Prezenta monografie o preocupare a constituie unul din principalele noastre
obiective n datelor la care vom ajunge, precum a
economice la care ne vom fixa, vom prin rapoarte speciale.
Planificare, ss. Indescifrabil.
4. Arhiva


Vastul tezaur de documente din arhivele o mare pentru studierea istoriei
patriei noastre. El aduce un aport deosebit de mare n ntre activul
din versant al
este prea Ea cuprinde acte n de 452, reprezentnd
scrisori particulare adresate primarului sas din de satele vecine. La fel, scrisorile
de la sau din teritoriile vecine provin din regiuni unde au fost primele traduceri de
religioase.
Istoricul Nicolae Iorga n cuvinte alese a n special, a documentelor
pe care le "0 parte din istoriam istoria Arhive cuprind mai
vie, dect arhivele


Nicolae Iorga a consultat n arhivele de la folosindu-se n mare de copiile procurate
de arheologul de documente din Iulian (1866-1937).
[ ... ].Noi ne propunem ca scoatem la -n unele laturi ale acestui frumos
cmp de activitate, el n-a fost cercetat ndeajuns.
Arhiva a fost la nceputul secolului de arhivarul Albert Berger. Inventarul
ntocmit de el n limba se la A:rhivele Statului Cluj, unde se cea mai mare parte a
materialului
Zguduirile care au tulburat secolului XX au arhiva Mai ales al doilea
mondial a risipit-o, astfel nct a fost doar lungi tocmai la Kecskemet, n Ungaria.
Vitregiilor prin care a trecut se faptul din arhiva pe care a inventariat-o dr. Albert Berger
o mare parte. ar fi o prezentare a materialului existent, n cu cel inventariat de
acesta, ea ar n felul
Categoria documente vechi (Urkundensmappe, n inventarul lui Berger) documente neinregistrate
(emise naintea registraturilor), dintre anii 1224-1700, purtnd data emiterii, cu 209
documente nedatate din secolele XVI-XVII. Pe mi, documentelor este mai mic pentru secolele
XIII-XVI, el de cel de 100, pel1tru secolul XVII, ba chiar atinge, pentru unii ani, cteva
sute. Astfel, anul 1687 e reprezentat prin 437 documente, anul 1690, prin 354 documente. total al
documentelor vechi este de 23.057. Categoria aceasta este pentru studiul sigilografiei, ntruct pe
unele documente sunt bine conservate.
O categorie mare o actele de emise sistemului registraturii. Le putem
ntr-o serie de subgrupe, cum
grupa I grupa II a, lipsesc, fiind n cursul transporturilor neglijente ce le-a suferit
arhiva.
grupa II b acte magistraturale dintre anii 1705-1830 acest lucru e valabil
pentru organizarea actelor de fascicole de 50 de acte, existnd n total
1601 fascicole.
grupa II ce din acte dintre anii 1848-1849, n 2 fascicole.
grupa II do actele prezidiale dintre anii 1847- '76, n 30 fascicole.
grupa II e acte judiciare dintre anii 1787-1852, n 89 fascicole.
grupa IIfo actele de pe anii 1850, 1857, 1870.
grupa II g e din acte de recrutare dintre anii 1852-1872, n 7 fascicole.
7 Manuscris aflat ntre documentele de la Husar.
8 Nicolae Iorga, Documente din arhivele 1899, p. 3.
252
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
grupa II i sunt acte ale n fragmente, ntre anii 1793-'99 1802-1805, n
fascicole.
grupa II k o constituie actele consistoriului local din de asemenea, fragmentare, ntre anii
1849-'56, ntr-un singur fascicul.
grupa II 1 acte consistoriale dintre anii 1827-1845, ntr-un fascicul.
Grupa III cuprinde protocoale se subdivide n:
grupa III a, protocoalele magistratului dintre anii 1517-1873, cu 130 de protocoale.
grupa III b, protocoale judiciare dintre anii 1748-1760, cu 28 de protocoale.
grupa III c, protocoale ale dintre anii 1862-1876, cu 8 protocoale.
grupa III d, protocoale de diviziune dintre anii 1573-1802, cu 54 de protocoale.
grupa III e, protocoale ale guberniale comitiale dintre anii 1720-1828, cu 16
protocoale.
grupa IIIf, protocoale de dintre anii 1750-1848, cu 13 protocoale.
grupa III g, diferite alte protocoale dintre anii 1754-184 7, cu 7 protocoale.
Grupa IV cuprinde condici cu socoteli, impozite, anume:
grupa IV a, socotelile sau alodiale ntre anii 1712-1878, cu 207 acte.
grupa IV b, socotelile alodiale ale satelor ntre anii 1754-1865, cu 850 acte.
- grupa IV c, socotelile ale ntre sec. XVI-XVII, cu 636 acte.
grupa IV d, condici cu impozite ntre anii 1520-1824.
Grupa V, condici de legi, din tot neglijente din trecut, cu,
Grupa VI, Biblioteca arhivelor, de asemenea.
Grupa VII, constnd din repertorii, este
O categorie de acte, n succesiunea a arhivelor noastre o protocoalele
acestea constau din registrele de venituri-cheltuieli, procesele-verbale ale conducerii
dintre anii 1783-1849.
Acesta este inventarul arhivelor. vedem acum, foarte pe scurt, ce n feluritele documente
acte despre care a fost vorba, care este deci lor concret. Trebuie spus nici materialul
pentru istoria evului mediu, pe care l vom prezenta n continuare, nu a fost n ntregime cercetat, din cauza
sale. De aceea, prezentarea pe care o vom face asupra va fi destul de
Un prim cerc de probleme pentru care arhiva ne un bogat material l ceea ce este prima
preocupare a medieval, baza pentru activitatea sa: privilegiile Pentru privilegiile
le n documentele neinregistrate; ele nu au fost depistate de la nceput la se poate
presupune, pe baza analogiilor cu celelalte acestea cuprind soiuri de privilegii:cele asupra
hotarelor, numita tricesima), emblemei altele, date de regii Ungariei principii Transilvaniei.
De asemenea, Urkunden mai privilegiilor de zisele "loca credibili", deci de
conventurile capitlurile din Transilvania Ungaria, ca: Conventul de Conventul de la
Lelesz, Capitlul din Alba-Iulia, Conventul Capitlul din Oradea, Conventul din Dealul
Varadiensis, etc.
n asupra actele ne vorbesc despre numitul Martinozinn (darea
rege a pe scaunele fiind vorba de Martinosarium al
Un vast material ne arhiva pentru studiul anume, referitor la bresle, ca
la pe toate breslele. Sunt acte care cuprind cereri ale voievozilor
sau ale regilor unguri spre a le trimite sau produse ale lor; statute de acte
privind din jurul
Arhiva ne face posibil studiul att intern, ct extern, cu Moldova, cu care a avut
comerciale ntinse.
Se poate studia problema ncasate de de la din satele problema
acestora de (transport, la cetate). Se poate studia, lucru foarte important,
foram a luptei de care este o serie de acte se la
din secolele XVI= XVII.
253
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Filiala din a Arhivelor Cluj va trimite n curnd un material foarte interesant: documente privitoare
la domnia lui a Mihai Viteazul; de asemenea, vor sosi de la 301 documente emise din Moldova
(Suceava, Baia, semnate de Ieremia privind dintre Moldova
Transilvania care
Un mare inconvenient pentru noi n materialului este faptul arhiva e
din documente n cea mai mare parte, germane, maghiare mai (s.n.). De aceea, actualmente,
ea poate fi celor care una din aceste limbi. Dar materialul nu poate fi neatins
de aceea se impune studiul limbilor amintite, n scopul n materialul arhivistic. Este sarcina datoria
a celor tineri facem acest lucru, pentru ca fie n exploatat acest tezaur de
comori valori.
II. Manuscrise autori.
1. Teodor Raionul Monografie
Lucrarea are originea n cadrul proiectului de realizare a Monografiei geografice R.P.R. "ncepndu-se
n acest autorul-elaborarea de Academia R.P.R n colaborare cu Academia U.R.S.S., prin
Institutul de Geografice, am avut deosebita particip subsemnatul la mare
mea la lucrare, n anul 1955, n redactarea monografiei economice a raionului


autorul lista informatorilor, cu specificarea a domeniului
fapt o enumerare a de stat persoanelor fizice care au oferit acestuia. n
continuare, se bibliografia, pe domenii: 1. ideologice economice
generale: 1. Clasicii marxism-leninismului; 2. statistice, bibliografii; 3. de metodologie
geografica-economice, 4. geografice geologice (generale locale); 5. Monografii locale
de plase, probleme; 6. Istoria 7. de orientare istorica-economice (generale
locale); 8. istorie economie; 9. Arhive consultate: raionul Arhivele Statului
Arhivele Statului Cluj; Arhivele Statului Arhivele parohiei lutherane din Arhivele
Inspectoratului Statistic Raional 10.
Din total de pagini -662- sunt rezervate 69.
Structura se n capitole: geografia istoricul
starea starea economice ale structura
textura
balastul inerent perioadei n care a fost lucrarea
istorica-sociale. pe reliefarea primatului factorului economic, lucrarea o a ceea ce se
-evident, din punct de vedere al romnilor- la momentul ei.
subliniate cteva din aspectele pozitive. n primul rnd, faptul o imagine
de real a perioadei n care a fost Detaliile sunt interesante ne aduc n o serie de
cunoscute, care modul de organizare a de atunci. O serie de
preluate cu modelul sovietic de organizare -pe structura de altfel s-au "pliat"- ne
rolul important al statului n ntreaga a ncepnd de la organizarea aparatului administrativ,
a economica-sociale, culturii, de servicii.
sunt deoarece multe din aceste cu denumirea lor
sau, acolo unde acest element trimiteri de cercetare.
Un alt aspect interesant este cel rezultat din enumerarea sursele bibliografice, n care-cel pentru
face dovada studiilor tematice, att ale autorilor romni, ct mai
ales a celor de origine n o multitudine de periodice specifice lor.
de balastul ideologic, lucrarea puncte de reper de cercetare pentru aprofundarea
unei - cea a deceniului 6 al secolului XX din trecutul
9 Teodor Ghitan, Raionul Bistrita. Monografie Cluj, 1955, p. 1. mss. la A.N.B.-N.
254
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. Monografia Bistrita
10

Datorat unui colectiv de 24 de colaboratori, manuscrisul este structurat pe ntinderea a 8 capitole, referitoare
la istoric, cadrul natural, urbanistica, social culturale
activitatea acestora sportul, nivelul de trai, lucrare se
prin abundenta datelor statistice "la zi" oglindite n grafice tabele, n aproape fiecare domeniu pe
care-l Din datele nu pot fi verificate, garantul acestora fiind autorilor
sau la un moment dat.
Din ntregul a fost elaborat ca o imagine un argument pentru nou

3. Monografia


Sub structurare a capitolelor, dar cu un redactare apropiate, o ncercare

Ceea ce aduce nou aceasta sunt primele ale privit ca a noii
administrativ-teritoriale.
Ambele manuscrise sunt o imagine vie a debutului noii administrativ-teritoriale, n care se
peste tot n variile domenii de Iar se ca un al
cu pentru statutul de a
III. n limba
1. Prima dintre ele opiniile unui specialist n arheologie, cu activitate n domeniu
recunoscut ca un pasionat al trecutului. Este ntia ncercare de sistematizare prezentare
a ceea ce se acumulase ca din punct de vedere al romni. Partea
este sub denumirea de "Scurt breviar istoric. O istorie din timpurile vechi", n
limba un rezumat n limba un set de imagini "de moment" o bibliografie din care
nu lipsesc sursele documentare n limba


2.


Studiul este realizat ca un instrument de lucru, oferit de din arhive pentru cei
o parte de istorie a cu numeroase trimiteri la documente din arhiva
veche a apoi, o descriere a modului de organizare a documentelor create de

Pe faptul o introducere n istoria studiul are meritul n finalul
toate care au la ntocmirea lui, avnd ca din arhiva10 Manuscris la A.N.B,.-N. 1968, 220 p.
11 O ca este lucrarea n manuscris la pagina 167, Cteva n
cu dezvoltarea in (lucrare ce se n arhiva Liceului nr. 1, actualul Colegiul
"Liviu Rebreanu"- de colectiv de profesori: Lupu, Pop Ti tus, Traian Trezneu, Ingeborg
Pintilie, Hans Herbert, Leonida, Horvath Paul Pop Petru); vezi de 1968-1969,
mss. la A.N.B.-N, 66 f.
12 Manuscris la A.N.B.-N., 1975, 226 p.
13 Cluj, 1969.
14 Sub acest titlu, n n Arhivele Statului. Cluj. Voi. II. arhivistice. 16, 1985,
volum editat de a Arhivelor Statului, pp.210-281; vezi Alexandru Matei, Arhiva
pentru cercetarea dintre Transilvania Moldova, n "File de istorie", IV, 1976, pp.
452-465; Gernot Nussbii.cher, Arhiva la secolului al XVIJI-lea, n "Revista Arhivelor", 1993, 70,
nr. 1, pp. 43-51.
15 Ibidem, pp. 279-281. Deoarece arhiva veche a a fost n anul1953la Arhivele din Cluj, partea
la cuprinznd documente anul 1876 - cu protocoalelor care
255
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. Ghidul turistic al realizat n anul 1993
16
n anul 2007
17
scurte date
referitoare la trecutul att ct sunt necesare unui astfel de instrument de informare
4. n alt registru, o serie de recente, datorate fie de ordin administrativ
18
,
fie, rezultat al tematice pentru diferite "segmente" din trecutul evolutia


evacuarea populatiei de origine la celui de al doilea mondiaP
0
, radiografia
monumentelor arhitecturale din centrul istoric
21
sau o rememorare a "nostalgiilor" unor de trecutul

ntr-un registru oarecum diferit, amintite studiile care unele aspecte particulare din
devenirea a


Anexa
Pascu, Din trecutul istoric al n "File de istorie", 1, 1971, pp. 11-22.
Alexandru Matei, noi privitoare la dintre din Transilvania Moldova la
mijlocul secolului al XVIII-lea, n "File de istorie", 1, 1971, pp. 102-121.
Francisc Papp, Gheorghe Basta n "File de istorie", II, 1972, pp. 109-114.
Teodor Expulzarea din cu ocazia epidemiei de din anul1712, n "File de
istorie", pp. 117-126.
Alexandru Matei, ntre anii 1750-1775, n "File de istorie", III, 1974, pp. 236-247.
Lucia Scrisori din arhivele n "Arhiva Studii 1975,
III, pp. 146-178.
dr. G. Asanache, la istoria dintre cetatea Moldova (sec. XVII), n Arhiva III,
1975, pp. 183-191.
Teodor Un important document de la 1366, n "File de istorie", IV, 1976, pp. 134-145.
Konrad G. Gundisch, Patriciatul al la nceputul secolului al XVI-lea, "File de istorie", pp.
147-191.
ncep n anul1828- este n "registru" al instrumentului de lucru; vezi
n n Arhivele Statului arhivistice. 21, 1988, volum editat
de a Arhivelor Statului, pp. 59-68.
16 Ioan Bca, Ioan Sigmirean, Ghid turistic, Ed. George 1999.
17 Ioan D. Rusu, Ghid turistic, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2007.
18 O prezentare sub titlul "Municipiul n Romniei n cifre fapte. Volumul II.
Romniei, volum editat de Departamentul pentru 1995, pp. 244-248.
19 Gheorghe Mndrescu, privind planului casei la n secolele XV-XVI", n "Acta Musei
Napocensis", 21, 1984, pp. 551-554 ; Idem, Arhitectura n stil la Ed. Presa
Cluj-Napoca, 1999; Album ngrijit de Gabriela Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002; Idem, istorie
Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004; Corneliu Gaiu, urbanistice la la cel de al doilea
mondial", n ntre statornicie volum editat de Corneliu Gaiu Valentin
Orga, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, pp. 109-116; Kovacs Andras, Biserica Sfntu-Gheorghe,
1994; Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Biserica seria Monumente de 1,
Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005; Idem, Cetatea 3, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009; volumul tematic dedicat
bisericii evanghelice, "Transsiylvania Nostra", IV, nr. 13, 1/2010; volumul bilingv dedicat istoriei culturii
Wir Beitrage zur Geschichte und Kultur der Stadt Bistritz und des 2010, Hort der
Bildung Vom Evanggelischen Deutschen Gymnasium zum Nationalkolleg "Liviu Rebreanu" la istoria
cultura a Ardealului de Nord. al al culturii. De la Gimnaziul
Evanghelic German la Colegiul "Liviu Rebreanu" Verlg/Editura Haus der Heimat, Nii.rnberg, 2010.
20 Volumul bilingv romn-german datorat lui Alexandru Pintilei Horst Giibbel, Punct crucial n Ardealul de Nord.
Wendepunkt in Nord Siebenbiirgen, Editura/Verlag Haus der Heimat Niirnberg, 2004; Adrian Onofreiu,
"Problema n dezbaterile Consiliului Politic al (1945-1947). documentare", n
... pp. 355-372.
21 Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Topografia monumente/ar din municipiul Centrul istoric, Ed. Accent, Cluj-Napoca,
2008.
22 Oskar Skrabel, Nostalgii citadine. Album, Ed. 2001; reeditat, n traducere n limbile
de Sidor Ed. Charmides, 2007.
23 Vezi anexa.
256
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Grigor P. Pop, Probleme ale municipiului {1880-1985}, n "Studia Universitatis seria
Geologie-Geografie, 1987, 32, fasciculus 3, pp. 52-60.
Gabriela cu privire la statutul politic al n secolele XIII-XV, n "File de Istorie", V,
1988, pp. 38-51.
Grigor P. Pop, Die Industrie des Munizipiums {1910-1985}, n "Studia Universitatis seria
Geologie-Geografie, 1988, 33, fasciculus 3, pp. 91-99.
Ioan medie n "File de Istorie", V, 1988, pp. 217-222.
Gabriela Descoperiri arheologice feudale la n "File de istorie", VI, 1989, pp. 78-90.
Gheorghe Mndrescu, privind dezvoltarea a medievale, n "Ars Transilvaniae",
Institutul de Arheologie Istoria Artei, Cluj-Napoca, 1991, 1, pp. 83-89.
Cornel reclama n pentru perioada n "Revista
VII, 1993, pp. 247-262.
Paul Niedermaier, Dinamica n contextul de n "Revista VIII,
1994, pp. 79-82.
Ecaterina Telcean, nsemne embleme de din (sec. XVIII-XIX), n "Revista pp. 97-108.
Adrian Onofreiu, Societatea a pompierilor voluntmy, n "Revista X-XI, 1997, pp. 223-230.
Vasile Mizgan, Calhe cu cavaler n turnir descoperite la n "Revista XV, 2001, pp. 126-140.
Adrian Onofreiu, n timpul militare sovietice {13 octombrie 1944-13 martie 1945}.
documentare, n "Revista XVI, 2002, pp. 355-376.
Gabriela Cuptoare de ars n medieval, n "Revista XIX, 2005, pp. 139-156.
Adrian Onofreiu, cehi la n 1939, n "Revista pp. 275-284.
Mircea Gelu Buta, sub Reformei (sec. XV-XVI), n "Revista XXII, 2008, pp. 253-
260.
Iosif Biserica din n "Revista XXIII, 2009, pp. 125-134.
Nicolae Epigrafe populare din zona n "Revista XXIV, 2010, pp. 343-366.
Iosif Cimitirele din la secolului al XIX-lea, n "Revista pp. 367-
384.
Florin privind arhivele n zona la 1918, n "Revista pp. 417-422.
Adrian Onofreiu, documentare referitoare la minoritate/majoritate la n primi ani Unirea
din 1918, n "Revista pp. 431-432.
Bistritz-Versuchungen zu einer Monographie nach dem Jahre 1918
(Z usammefassung)
Der Verfasser stellt seine Bemiihungen zu der diirchfiihrung einer Monographie der Stadt Bistritz dar, auf
drei kompnenten: Manuskripte mit bekannten, Author und allgemiene Schriften.
Alle diese wurden als einen Beitrag der Autoren verzeichnet.
Das gedruckte Material mochtet sich als ein Beitrag zu einer seit langen erwarteten Projekt sein:
Monographie der Stadt Bistritz.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Judeteana n primul an al socialiste
Iosif
Cuvinte cheie: instaurarea comunismului, represiune.
Mots-cles: departement de instauration du communisme, propagande, repression.
Am am fost educat n timpul regimului comunist. Nu am prins timpurile cnd represiunea
era aspectul cel mai izbitor al populare". n timpul mele, deja se trecuse la construirea
socialiste multilateral dezvoltate". Privind retrospectiv cele pot spune minciuna era
a "umanismului socialist". O ideologie pe care "descoperise" claselor
sociale "antagoniste", preluase n parte mesajul al pretinznd pentru "eliberarea
omului de om". Eliberarea era una n care Partidul luase locul lui Dumnezeu. El,
Partidul, era atotputernic, atotbiruitor, nu putea cerea n lui, spovedania
se numea Chiar devenise partinic! Patriotismul nsemna iubire de patrie Partid!
Partidului i se n lui se iau angajamente solemne, el
prin propaganda despre viitorul luminos, cu el se ajunge la istoriei, la societatea clase!
despre aceasta materialismul dialectic istoric, precum legile de dezvoltare ale

n Romnia totul se subordona Partidului, inclusiv Istoria! Firul al Istoriei, n
ei bazat pe conducea spre suprema ncarnare partidul comunist. n manualul
de istorie din perioada Partidul se afla ntotdeauna n fruntea clasei muncitoare, a
maselor largi populare! Marile evenimente ale n romne a Cominternului. Apropierea
partidului de putere este n fapt o de eliberare
Aceasta a fost ultima interpretare actului de la 23 august 1944.
n istoriografia ultimului deceniu al regimului comunist se uzita de o periodizare a istoriei
de 23 august 1944. Astfel, perioada de ascensiune a Partidului Comunist Romn a fi
factorul politic determinant (23 august 1944- 30 decembrie 1947) era ca "etapa
burgheza-democratice". monarhiei proclamarea Republicii Populare Romne, la 30 decembrie
1948, avea cuceririi ntregii puteri politice n Romnia de Partidul Comunist Romn. Anul
1948 este, primul an al socialiste" n Romnia.
Rolul factorului extern, al Uniunii Sovietice, n impunerea la conducerea a romni,
determinant decisiv, este recunoscut judecat ca atare de istoricii Cu o "legitimitate"
n alegerile din 19 noiembrie 1946, romni vor pretinde
de la mijlocul secolului XX se factorului intern, Partidului Comunist Romn. Un
partid care n nu avea, mea, nici un membru n perioada n
documentele nu am ntlnit nici o biografie n care se ateste calitatea
de membru P.C.R. nainte sau din timpul celui de-al doilea mondial. Prin urmare, doar
"eliberare" s-au descoperit cu o ideologie cu de universalitate
absolut. Tot atunci, a fost Partidul Comunist Romn din prin etnici maghiari
evrei.
Obiectul acestui studiu este primul an al regimului comunist din denumit
prin legea de organizare din anul 1925. cum apare n
Iosif
Grupul Sanitar
e-mail: iosifuilacan@yahoo.fr
Revista XXV/2011, pp. 258-289
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
documentele de partid, este Comitetul al Partidului Comunist Romn iar, mai apoi, Comitetul
al Partidului Muncitoresc Romn. Evenimentele cele mai importante ale anului 1948:
formarea partidului unic, alegerile din martie 1948, ntreprinderilor, Bisericii Unite
cu Roma etc., vor fi punctate cont, n primul rnd, de cele ntmplate pe plan local. Despre unele aspecte
s-a mai scris, (de exemplu ntreprinderilor), de aceea nu vom insista n mod deosebit asupra lor.
Aspecte generale
n anul 1876 a luat comitatul ca o a administrative a
Transilvaniei din timpul dualismului austro-ungar. Denumirea de a fost Marea
Unire pentru care se va substitui fostului comitat. n conformitate cu legea din
anul 1925, a fost denumit probabil ca o a meritelor culturale ale
cu nume al caracterului etnic, romnesc, al zonei. acestuia se la
care n anul1948 avea o de 17465locuitori.
La 1 aprilie 1948, Prefectura a procedat la o arondare n fapt o
reorganizare Ea a fost prin decizia Ministerului Afacerilor Interne nr. 837 din 25 mai 1948
n Monitorul Oficial nr. 128 din 4 iunie 1948. Au fost 43 de comune care au trecut ca
sate n altor comune. Astfel, n existau comune urbane 66 comune rurale
compuse din 119 sate. Cele erau care avea o de 3716
locuitori.
Cele subdiviziuni ale erau numite plase. Plasa avea n
12 comune de Jos, Budacul de Jos, Jelna, Monariu, Sigmir,
Unirea, n plasa erau 10 comune Ardan, Budacul de Sus,
Monor, Ragla, Sntioana, n plasa comune Cristur-
Herina, Matei, Sngeorzul-Nou, n plasa Rodna 11 comune (Feldru, Ilva-Mare,
Lunea Ilvei, Maieru, Poiana-Ilvei, Rodna, n plasa
comune Dorolea, Iad, Josenii Prundul
Satu-Nou, Susenii Tiha iar plasa 15 comune Dumitra, Mintiu, Mocod,
Nepos, Nimigea de Jos, Parva, Prislop, Rebra, Romuli, Salva, Telciu, Zagrap.
n calitate de era o entitate n timp ce era centrul
plasei cu nume. plase n anul1948 era
Plasa 11024 locuitori
Plasa 35911locuitori
Plasa 17426locuitori
Plasa Rodna- 30246 locuitori
Plasa 20828 locuitori
Plasa 13357 locuitorF
conform din anul 1948 datelor de
Prefectura n 1949, comparativ cu din anul1930, este mai jos.
Tabel.

Anul Total

Tigani Alte limbi
1930 144131 106558 7174 21056 5915 2977 21 430
1948 148309 131395 7289 5370 1132 3008 28 87
1949 151255 133526 7801 5454 1242 3117 28 87
1 Arhivele de acum ANBN, fond Legiunea de Jandarmi dosar 80,
f. 20-21.
2 ANBN, fond Prefectura dosar 567, f. 1. Vezi Tabloul de a
n Monitorul Oficial nr. 128 din 4 iunie 1948.
3 ANBN, fond Prefectura dosar 567, f. 2.
259
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Analiznd tabelul de mai sus se impun 1) n urma
n naziste, aspect sinistru regimului hortist; 2) exodul de origine
naintea ofensivei sovieto-romne din septembrie 1944. Cea mai mare parte a au precedat
armata n retragere, ajungnd n Austria. Un raport al Comitetului trimis
Comitetului Central al P.M.R., la 13 noiembrie 1948, n se 5115

Rentoarcerea
de origine a fost un proces dureros, datele prefecturii n anul 1949
din fiind de 5454.
Din punct de vedere al structurii sociale, se prezenta n primii ani de
n felul
Tabel. din pe categorii sociale
5
Total
Agricultori
Muncitori
Intelectuali
ANUL liber prof. Comercianp

chiaburi

pensionari
1948 148309 56927 61675 9952 6930 7624 2856 2345
1949' 148666 56927 71599 385 6930 7624 2856 2345
Chiar mare parte din o zona sau
culturilor cerealiere, de departe locul 1 ntre categoriile sociale profesionale. Ponderea
acesteia n n anul 1948, reprezenta 86,67%. Asupra ei, n primul rnd, se va exercita
teroarea n tabelul de mai sus poate fi dinamica celor pe care partidul
i definea drept chiaburi, modelul kulacilor din U.R.S.S., deci de Ct de coapte erau
n chiar conform preceptelor doctrinei marxiste, se poate observa
din ponderea de muncitorime. Mai bine de din muncitorilor din era angajat n
societatea "Regna", care exploata foste aflate n proprietate
nzestrarea cu tractoare agricole, n foarte scoate n relief un model
al muncii n de tip n anul 1948, n erau 45 de tractoare, 225 de
633 de porumb, 1047 mecanice simple, 17 de secerat simple, 18
de cosit, 433 de porumb, 205 de treierat, 5 locomobile pentru treierat, 12821
pluguri pentru 11887 grape simple, 15588 care etc. Mai din acest punct
de vedere n anul1948, n nu apare n statistici nici un plug cu


Pe teritoriul se aflau, din punct de vedere al resurselor de transport, 5743 cai, 9052 boi bivoli,
7419 diferite, 6864 10 camionete, 1 camion, 18 autocamioane, 33 turisme, 502 biciclete etc.
7
nzestrare a economiei scoate n stadiul de dezvoltare al aflat la
nceputurile cu unei agriculturi de tip
Aspecte ideologice statistice
Ideologia ideea unei a n urma unui proces numit "lupta
de fiind pretinsa a claselor sociale "antagoniste". Proletariatului sau clasei muncitoare
i revenea, potrivit dogmei comuniste, misiunea de a cuceri puterea prin de a instaura
"dictatura proletariatului". "Lupta de se continua "exploatatorilor", iar vigilenta
nu trebuia La locul potrivit o cazuri concrete ale "luptei de n
general, ale practicii
Pentru "lumina vine de la cum afirma un scriitor altminteri foarte cunoscut, romni
se vor din izvorul comunismului sovietic, Alexandr n
4 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 31, f. 85.
5 ANBN, fond Prefectura dosar 567, f. 4.
6 ANBN, fond Prefectura dosar 567, f. 68.
7 Ibidem, f. 22.
Totalul pentru anul1949 n tabelele Prefecturii
260
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cartea secole afirma elita la nceputurile comunismului sovietic dar nu numai,
n prin Nu avem motive ne ndoim era la fel n cazul
romni. Pentru mare parte din romni precaritatea intelectuale este un fapt indubitabil.
nu partidul s-a vrut unul muncitoresc. Aceasta nu exclude o n
limite onorabile. Imitarea modelului sovietic n Romnia era o virtute Organizarea
Partidului Comunist Romn, lui, activitatea practica sunt cele ale partidului
"frate".
Principiile organizatorice ale unui partid comunist expuse de Vladimir Ilici Lenin n volumul
Un pas nainte, doi napoi. Pe baza acestor linii directoare a fost organizat n Rusia partidul
mai apoi Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. principii vor constitui fundamentul de organizare
pentru partidele printre care P.C.R., iar apoi P.M.R. Partidul, n viziunea lui Lenin, trebuia
fie de marxist al clasei muncitoare,
narmat cu sociale, cu legilor sociale, cu legilor
luptei de capabil, date fiind toate acestea, clasa muncitoare, lupta ei". De
asemenea, partidul trebuia fie un organizat al clasei muncitoare, cu o obligatorie
pentru membri. El trebuia fie condus pe baza centralismului democratic, cu un organ
unic cu o de partid obligatorie pentru membri, inferioare supunndu-se celor
superioare etc.
6
Un aliat n victoria socialiste n Rusia fusese dintre
proletariat Lenin n 1905, trebuia terenul pentru dictatura
a proletariatului. din acest punct de vedere, modelul va fi copiat n Romnia. Pe
linie, studierea Istoriei Partidului Comunist al Uniunii Sovietice era o activitate
de partid. nscrierea la un asemenea curs putea fie un pas nainte n ierarhia a partidului.
n filiala a P.C.R., la nceputul anului 1948, forma majoritatea membrilor de
partid. O credem destul de provenind din documentele a
7291 de membri de partid n luna ianuarie 1948, dintre care 3859 erau sau Privind
tabelul de mai jos am putea spune P.C.R. era un partid al
Tabel. Date statistice privind de partid pe luna ianuarie 1948
9
"C
Pe categorii sociale Pe
:e
ca
c..
Ql
"C
Plasa
..l:i
u;,
ca
E
Cii
;::
;::
Ql ;::
ca
Ql
E
u;, :::1
Ul

c
Ql
.....
ca
u

E
c: ;::
c
]j
u
c::; u
Ql
ca
c
f!
..2
]!
u
c::;
.... :::1
a;
:;; .!:!
o
:::1 ::- c E
CI ....
o
1- ca
e
c
ca .....
E E
=
:::1
e
>
;;;
Ul
-
:::1 CI> Cii
(..)
1634 406 477 403 64 264 200 1566 179 60 5 4 1450
1369 171 612 259 50 59 216 1153 131 62 3 - -
Rodna 1662 1029 345 139 77 35 257 1443 366 26 - 25 656
1023 67 465 405 20 15 31 924 93 4 1 1 452
712 164 206 160 27 42 73 666 26 15 1 2 -
471 39 195 163 10 12 32 417 31 22 - 1 -
Total 7291 1916 2300 1569 268 427 811 6169 850 229 10 33 2758
n documentele P.C.R. P.M.R. din anul 1948 tabele nominale cu membri de partid din
toate Astfel, apare cu 1317 membri de partid iar rurale care
formau Plasa cu 1337 membri de partid. Pentru a dovedi precaritatea acestor liste am ales pentru
6 Istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Curs scurt redactat de o comisiune a C.C. al P.C. (b) al U.S.
aprobat de C.C. al P.C. (b) al U.S. a II-a, Editura Partidului Muncitoresc Romn, p. 65-70.
9 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 225.
261
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
exemplificare din Plasa O parte din Plasei Centrale sate din care
majoritatea de origine se refugiase n cursul anului 1944. n aceste se
din regiunile de munte ale dar din alte n comuna o parte
din proveneau din regiunea Apuseni. Noii locuitori
Din rndullor, partidul comunist formal rndurile, profitnd de
cu totul a unora de oportunismul altora. nscrierea n partid fusese pe baza unor
liste. Pentru edificare membrilor de partid din cteva asemenea
Aldorf (Unirea)- 169 membri de partid din care doar n localitate.
83 membri de partid, n localitate 17.
- 68 membri PCR, din care opt n localitate.
Jelna- 63 membri de partid, din care patru n localitate.
Satu-Nou- 65 membri de partid din care unul n localitate, 23 n Ilva n Ilva Mare
etc.
55 membri de partid, din care doar cinci localnici
10

n concluzie, majoritatea celor pe care i considera drept membri de partid, din
foste ale Plasei Centrale, erau care aveau un interes strict material. Noua putere le garantase
ocupate la retragerea i Cea mai mare parte a n satele
proveneau dintre oamenii ai satelor de munte cu excedent demografic. Profilul lor moral,
cum este de din localitate, nu este unul Astfel, ntr-un raport despre starea
trimis la 25 martie 1947 Protopopiatului greco-catolic preotul Ioan din Aldorf
(Unirea) 85% din comunei era din care nu aveau un caracter statornic din
punct de vedere al domiciliului. "Majoritatea a acestor este din elemente,
zise drojdia satelor". Frecventarea bisericii era iar moralitatea noilor locuitori,

O
avea despre preotul din Parohia avea 1200 de dintre care 450
erau din Apuseni, "oameni dar prea de materie pasiuni". n rndullor "nu prea
cinste caracter ci doar patimi vicii"
12

ntr-un alt sat din plasa n care nu exista problema n raportul despre
starea preotul Iuliu permitea la 30 martie 1947 aprecieri:
"Curentele politice care n fel chip au fost puse ca le schimbe [locuitorilor] modul de a judeca de a
au n cea mai mare parte efecte. Sunt poate 1 sau 2% care ar vrea un comunism, dar cu
episcopi, colhoz"
13

Tablourile statistice provenind de la de a
rndurilor partidului. este n procente. Cu toate se poate presupune,
formarea partidului unic prin fuziunea dintre P.C.R. P.S.D. partidul crescuse numeric, la anului
1948 P.M.R. din mai avea doar 5736 membri de partid!
ntocmirea statistice cu membri P.M.R. revenea de cadre din
Raportul de activitate al organizatorice pe luna noiembrie 1948, precum raportul secretarului
politic Do bre din 6 decembrie 1948 n unor ai C.C., n 149 de
de cu un efectiv de 5728 de membri. Dintre acestea 126la sate, 6 n ntreprinderi 17 n Datele
organizatorice au fost n urma unei de verificare a statistice. de datele
statistice ale de cadre "pe baza cartotecilor a registrului se o de peste 3000 membri de
partid" - descopereau responsabilii organizatorici. n acestei s-a o mai verificare n
fiecare din


10 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 46, passim.
11 ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic dosar 754, f. 5.
12 Ibidem, f. 22.
13 Ibidem, f. 13.
14 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 31, f. 91-95.
262
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel. Date statistice privind membri de partid pe luna decembrie 1948
15
Pe categorii sociale Pe

u
.2
"O
o
.!!!
e
=E
;::: ..
"O u;.
.9
:e
Plasa
s ca
ca
u;.
u
c;; a..
...

.2
."
CI>- c;;
.:
ca
G> ca
:;
2
"O ::::1
.a
c
:C u
CI> c:
.: :;
.9
o c:
... ,..,
c:
u
tr
E lii
u .: 11:1
ca ..at: u CI> c:
ca
::::1
.!
e
E
E
E o c
ca
Cii c u E ." E CI
:;:
::::1
...
ca
CI>
-
::::1
CI> a.. ::::1
ca
:E
::::1
- o
ca o c
.ii Cii
<
z
z
:::!5 1! :::!5 1-- u.. :::!5 u u 0:: :::::1
(!)

13363 893 85 30 81 474 179 44 703 105 55 12 18 -
Bistrita
12649 2668 1140 20 927 3 63 21 106 1030 51 12 1 2 44
13357 471 354 - 298 2 31 13 10 327 11 14 - 1 1
17426 690 643 7 554 1 48 21 12 581 48 7 2 1 4
20828 883 503 124 214 6 71 64 24 485 10 6 2 - -
Rodna 30246 1332 1209 358 422 3 121 161 144 1020 96 20 25 44 4
39555 1077 994 66 653 25 106 106 38 848 93 42 8 1 2
1
Vasile 8118

Total 147424 15239 5736 660 3098 121 914 565 378 4984 414 156 50 67 55
Din cele tabele, cu date de la nceputul anului 1948, o a
muncitorilor n partid: 1916 n luna ianuarie doar 660 n luna decembrie. Or, ar fi
reflectat un fapt real, ar fi fost o pentru un partid care se pretindea a fi muncitoresc. Este mai probabil
cele mai multe date, mai ales cele din luna ianuarie, nu au dect ca aproximatii datorate
"entuziasmului" nceputurilor.
Mai cred era care depind n toate regimurile de aparatul de stat
sunt din bugetul statului. lor n partid este aspectul cel mai relevant din cele
tabele. De la 427 n luna ianuarie, membri de partid ajunsese la 914 n luna decembrie.
Aceasta mai din de armele pentru locul de
vital n acele timpuri. Unii dintre ei chiar problema lor ca clasei muncitoare,
deoarece nu erau exploatatori!
Partidul Muncitoresc Romn - Structura de conducere
La anului 1947 nceputul anului 1948, principala preocupare a conducerii P.C.R. a fost
constituirea partidului unic, al "clasei muncitoare", prin fuziunea dintre P.C.R. P.S.D. Decizia de principiu
a fost de birourile politice ale celor partide la 27 septembrie 1947. Platforma Partidului Unic
Muncitoresc a fost la 14 noiembrie 1947. Ea cuprindea principiile ideologice organizatorice
ale viitorului partid unic, care se va numi Partidul Muncitoresc Romn. Pentru congresului de
unificare a luat Comisia de Unificare sau Comisia de Organizare, cum este
n documentele de partid
n predarea bunurilor P.C.R. P.S.D. n vederea patrimoniului n P.U.M. s-a
la 19 ianuarie 1948, iar la 25 ianuarie o P.U.M. a validat mandatele pentru congresul de
la Ponderea a celor partide greu de evaluat. n ceea ce
membrilor de partid, vehiculate de cele partide nu pot fi Un al
membrilor P.S.D., din decembrie 1947, 1482 membri de partid n 513 n Cei n
P.C.R., am lua de bune scriptele din ianuarie 1948, ar fi 7200. Efectivele lor, nsumate, la care s-au
mai cei n P.M.R. n decembrie 1948, au dat 5736 membri!
15 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 237.
263
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La 3 februarie 1948, n delegatului Comisiei Centrale de Organizare, Olteanu Ioan, la a
avut loc "activului de P.U.M. a n vederea Comitetului
P.U.M.". Au participat 210 din Comitetul P.U.M. au fost de la centru de
Comisia de Organizare, ei constituind viitorul Comitet al P.M.R. Biroul politic
avea
1. Stoica Iosif, secretar politic
2. Hodor Flaviu, responsabil organizatoric
3. Traian Iosif, responsabil cadre
4. Mateescu Aurel, responsabil educativ politic
5. Ghelase responsabil
6. Ioan, responsabil sindical
7. Aurelia, pe linie
8. Petru, responsabil tineret
9. Nicolae, responsabil administrativ
16
de vechiul birou politic erau Tudoran Ioan de la fusese
nlocuit cu Mateescu Aurel, adus de la Varadi Ioan de la sindicate, trimis la "Universitatea
a locul lui Ioan - liderul Consiliului sindical Casian Nadejda, pe linie
a fost cu Aurelia, iar locul liber de la tineret a fost ocupat de
Petru.
La 16 februarie 1948 secretarul politic al P.U.M. trimitea un raport Comisiei Centrale de
Organizare. Uitnd elita fusese de la centru, el afirma
n general atmosfera care a domnit n pentru prelucrarea alegerea conducerilor P.U.M. din
nostru au fost destul de bune. n special la celulele din ntreprinderi, n care majoritatea membrilor de partid sunt
muncitori, a fost vie, problema fiind cu n celulele de cartier
de nu a existat spirit viu, tov. n special au avut o atitudine mai mult
se manifeste arate au acestui act. a P.C.R. P.S.D.
n majoritatea ei fiind mic ntr-o oarecare n unele din aceste celule a
n o oarecare ostilitate din partea membrilor P.C.R., de unele elemente din P.S.D. a activitate
nu a fost n conformitate cu interesele clasei muncitoare a regimului democrat.
Stoica Iosif, electrician convertit n om politic, frazeologia conducerii centrale a partidului.
n conform secretarului politic, s-a procedat la izolarea de dreapta,
de incapabili sa necesitatea a unirii clasei muncitoare, iar nu ca pe un
eveniment impus din cum se exprimase de fapt doctorul
a P.S.D.: "vrem ori nu vrem trebuie mergem spre socialism"
17

Congresul de unificare s-a la n sala Ateneului Romn, n zilele de 21-23 februarie
1948, titulatura partidului unic fiind Partidul Muncitoresc Romn. Timp de cteva luni Comitetul
P.M.R. a avut

1. Stoica Iosif, secretar al comitetului profesia electrician, data n partid octombrie 1944,
origine din martie 1945 n februarie 1946 a fost
responsabil de cadre n jud. Hunedoara, secretar al raionalei P.C.R. Arad secretar al regionalei P.C.R.
Valea Jiului; din februarie 1946, n martie 1947 secretar Alba; din martie n iulie
1947 responsabil cadre Alba; din iulie 1947 secretar
2. Hodor Flaviu, responsabil organizatoric, medic, intrat n partid octombrie 1945, origine
burghez, romn; din octombrie 1945 n iulie 1946 responsabil resort sportiv, din iulie 1946
n ianuarie 1947 secretar al Comitetului al Blocului Partidelor Democratice, din ianuarie 1947
responsabil al organizatorice.
3. Traian Iosif, responsabil cadre, profesia gaterist, intrat n partid n luna mai 1945, muncitor, romn; din
1944 secretar Ilva n martie 1947 cnd a fost numit n Biroul P.C.R.
16 Ibidem, dosar 29, f. 72
17 Ibidem, f. 93-95.
18 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 91-92
264
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4. Mateescu Aurel, responsabil vopsitor, romn, intrat n partid n octombrie
1946, origine n iunie 1945 instructor educativ la n august 1945 a intrat
n comitetul C.F.R. la resortul organizatoric, n octombrie 1946 a fost trecut ca
secretar III iar n decembrie 1946 n biroul la n lunile ianuarie
februarie 1947 a loc de secretar din martie 1947 n februarie 1948
responsabil n care a devenit membru n biroul
5. Ghelase responsabil intrat n partid n octombrie 1946, origine
romn; din octombrie 1946 n septembrie 1947 instructor la
care a fost promovat n biroul la
6. Petre, responsabil tineret, agricultor, intrat n partid n ianuarie 1947, absolvent al medii de
partid de la 1 aprilie 1947 responsabil educativ politic la plasa apoi medie
Constanta n septembrie 1947, care membru n biroul plasei la
n 5 ianuarie 1948 cnd a fost promovat instructor la din 10 februarie
n biroul la de tineret.
7. Ioan, responsabil sindical, mecanic, intrat n partid n aprilie 1946, origine
din octombrie 1946 n ianuarie 1947 responsabil organizatoric de la
Uzina de Cluj, apoi responsabil organizatoric la sectorul V Cluj, n septembrie 1947
consiliului sindical membru n biroul din aprilie 1946.
8. Nicolae, responsabil la profesia electrician radiofonist, intrat n partid n
iulie 1947, origine Din august 1947 scos din ca responsabil la
administra ti
9. Aurelia, responsabil femei, n partid n aprilie 1947, originea
intelectualitate. pe linie de partid n U.F.D.R.
10. Bucur Ovidiu, instructor organizatoric P.T.F., intrat n partid n mai 1946, origine
mic-burghez; n trecut, secretar la Plasa n iunie 1947.
11. Istrate Nicolae, membru, grefier, intrat n partid n octombrie 1946, origine
Secretar de la din octombrie membru n comitetul
12. D. Ioan, membru, mecanic, intrat n partid n noiembrie 1946, origine
n trecut responsabil organizatoric de la "Rata" Cluj, apoi secretar la celula II C.F.R.
(1946-1948) unde la data raportului.
13. Vianu Vasile, membru, medic, intrat n partid n mai 1945, origine mic-burghez. Membru n
biroul de Rodna din 1946, din an membru n comitetul
14. Pop Ioan Aurel, membru, muncitor, intrat n partid n iulie 1945, origine
Responsabil de cadre n biroul de din 1945 n aprilie 1946, apoi secretar la plasa ..
15. Ioan, membru, tmplar, intrat n partid la 1 noiembrie 1946, origine
al sindicatului forestier din anul1944.
16. Ileni Alexandru, membru, intrat n partid n octombrie 1946, origine Era
secretarul sindicatului forestier din Ilva de la unificare instructor n comitet.
17. Urs Grigore, membru, agricultor, intrat n partid n mai 1946; secretar de n Nepos din 1947, n
anul1948 a urmat o de "administrator de spital".
18. Petra Ioan, membru, agricultor, intrat n partid n martie 1947.
19. Moga Teodor, membru, administrator financiar, intrat n partid n septembrie 1947, origine
intelectualitate.
20. Ruleanu Octavian, membru, profesor, intrat n partid n luna septembrie 1947, origine

21. Casian Nadejda, membru, n partid n luna august 1946.
22. Haek Alexandru, membru, tipograf, intrat n partid n august 1947, secretar de
de cartier n
Reperele de biografie ale conducerii cu prioritate aspecte:
originea vechimea n partid, la care se poate nomenclatorul Pare evident
ca un partid declarat de trebuia fie condus la nivel de un reprezentant al clasei muncitoare.
Stoica Iosif ndeplinea era, probabil, cel mai vechi membru de partid din
265
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P.M.R., chiar partidul i-a varii itinerante. Va rezista n fruntea Comitetului
al P.M.R. doar cteva luni.
O a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romn, din perioada 3-16 aprilie 1948,
A. concluziona cu gravitate n "nu se poate spune munca de partid
este ntr-o nu au o nu au
vigilenta membrilor de partid, nu au controlul n aplicarea sarcinilor jos
ca atare n-au cine sunt prietenii cine partidului nostru".
O a rezultatelor era n personalitatea secretarului Stoica
Iosif pe linie de a membrilor biroului politic Conform raportului, Stoica Iosif pierduse
autoritatea, era izolat de cadrele de partid de jos, nu avea metode adecvate, avea o atitudine
de cadre de deputatul Traian Iosif nu avea clare din punct de vedere birocratic, fiind o
a felului cum era Probleme existau pe linia R.E.A.Z.I.M.
19
-ului cu etc.
Conducerii a P.M.R. i se din ale Frontului Plugarilor
Uniunii Populare Maghiare. Chiar al Frontului Plugarilor era Popa Ilie, un om acesta
nu colabora cu partidul. Ct conducerea U.P.M., Imre Gabor era un fost hortist, chiabur cu
40 de care se nconjurase cu elemente n frunte cu catolici. Atitudinea
a U.P.M., Irnre Gabor, nu este n raportul activistului trimis de C.C. ea fusese
de Stoica Iosif ntr-un raport din 1 aprilie 1948. n comuna Jeica, la U.P.M., se la
alegerile din martie cu drapel maghiar.
Propunerile delegatului C.C. al P.M.R., de conducerea a partidului, vizau n primul rnd
schimbarea secretarului politic Stoica Iosif, a secretarului organizatoric Hodor Flaviu a secretarului
de cadre, deputatul Traian Iosif. Stoica Iosif, element cinstit devotat, "lipsit de n munca
trebuia scos de la conducerea de partid, nu avea un nlocuitor n Mateescu
Aurel, trimis de la nu avea prestanta de secretar de fiind sectar clevetitor". Hodor Flaviu
de la sectorul organizatoric munca n are dar are o mentalitate mic-
nu critica cam pe n cam trebuia el schimbat pus
ntr-un post de propunndu-se postul de director la Regna
20

La 9 iulie 1948, n urma unor ale Comitetului Central al P.M.R., conducerea a P.M.R.
a fost pierdut Stoica Iosif, secretarul politic Hodor
Flaviu, responsabil organizatoric, Ghelase responsabilul pe linie iar Traian Iosif, secretarul
de cadre, a fost mutat ca instructor la Secretar al Comitetului
a fost numit Dobre Dumitru, ca responsabil organizatoric Mateescu Aurel, responsabil cadre Guran Ioan, la
Achim Teodor n locul lui Mateescu, iar reponsabil al a fost numit
Sngeorzan


Noul secretar al Comitetului al P.M.R, Dobre Dumitru, semnalat n misiune din
luna mai n unele rapoarte ale de nceput cariera n printr-un cu geografia
limba cu lui, rapoartele antetul "Comitetul
inexistent! Pe ct de dictatorial, pe att de ignorant, individualitatea acestui ins se
prin lipsa priceperii limbii romne, la un nivel care termenul jalnic. Probabil, nici
antecesorul nu prin dar rapoartele care i au o chiar
limbii de lemn! omul se poate prin cuvnt, este suficient firul absurd al
trimisului de la centru, pe care dactilografele nu au corecteze
22
! Mai
secretarului politic, Dobre Elena, conducea comisia din de
19 Regia a Agricole, Zootehnice a Industriilor Agricole - la 27 noiembrie
1946.
20 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 42-46.
21 Ibidem, dosar 31, f. 42.
22 n raportul de activitate pe luna octombrie, la punctul "sarcini care ne stau n dactilografierea continutului
raportului, secretarul politic Dobre a cu stiloul bunei a
programului care buna a prieteni Rom Vezi n fond Comitetul
P.C.R. dosarul 44, f. 22.
266
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Conducerea a convocat n 27 iulie 1948 o la care au mai participat
secretarii de din Din partea Comitetului Central al P.M.R. a fost de
la de cadre fiind Olteanu Ioan. Raportul secretarului
Dobre Dumitru a fost unul nimicitor de vechea conducere a Elementele strecurate n partid,
de clasa muncitoare, au mpiedicat ca "poporului muncitor" "un caracter de de
mpotriva mpotriva poporului". Stoica Iosif Hodor Flaviu, n ngmfare,
au cultul la mitinguri strigndu-se lozinca "Stoica, Hodor Partidul". De asemenea, nu
au promovat n munci de "elementul muncitoresc", precum era
mai la de n primul rnd sindicatele, cureaua de transmisiune a partidului, conduse
la nivel de Ioan. Cei n fruntea sindicatelor cu reactiunea, aveau o
mentalitate fiind n slujba de mai ales prin politica de de n
conducerea U.T.M. se ai de cu o mentalitate Fostul secretar
U.T.M. transformase sediul n depozit de arme pentru Sumanele Negre",
iar Cojocaru, ntre timp, zvonuri favorabile acesteia. Frontul Plugarilor, "de jos
la Consiliul era condus numai de "chiaburi popi catolici" etc. Concluziile finale au fost trase de
Olteanu Ioan care punnd n lipsurile", cele din au fost mai grele. Au fost trasate
diferite sarcini, din acea fiind "o pentru etc.
23

n luna iulie a fost "clica" din biroul plasei de secretarul Titus care
avusese "o purtare Pe secretarul plasei au fost Kain Adolf,
secretarul cadre, care o unde negru", Wolf Eugen, responsabilul
administrativ, care demonstrase "o purtare se ocupa cu afaceri necinstite". au fost
de cadre pentru


Nu poate fi exclus ca decapitare a a P.M.R. fie o a
unei locale de dinaintea alegerilor din martie 1948. La 22 martie 1948 secretarul politic Stoica Iosif
semna o C.C. al P.M.R. prin care Istrate Rudolf Macedon erau la la
C.C. P.M.R. pentru rezolvarea problemei impozitului asupra satelor de munte", considerat injust. Comitetul
Central al P.M.R. era rugat dea posibilitatea prezinte cererea ministrului de
Vasile Luca, "care

Probabil a centralismului democratic, prin care
sugera conducerii care de resortul centrului trebuia
cum din documentele anchetei C.C. al P.M.R., din luna aprilie 1948, raportorul fusese trimis de Vasile
Luca. n orice caz, secretarul Stoica Iosif, intrase n vizorul conducerii P.M.R., iar lipsa de fermitate
n ducerea luptei de atitudinea nu puteau
Conducerea nu va mai majore la 6 decembrie 1948, cnd
secretarul organizatorice, Mateescu Aurel, a fost pus la Comitetului Central. Bolnav de
aflat ntr-o - n bolii a este de gnduri
negre- este nlocuit cu Iosif, n lupta de din Valea Jiului.
Cutremurul de la vrful de partid s-a n teritoriu. n luna septembrie 1948 a
fost o comisie, din cte un reprezentant al de cadre organizatorice, care a trecut
la verificarea comitetelor de partid de la nivel de Anterior, secretarii de partid ai
de au mers la nivelul de n 52 dintre acestea
punndu-se la conducere "elemente cinstite". s-au prin temeinice
ntocmindu-li-se dosare noilor conduceri ale de Au fost 56 de excluderi n
unele pe baza unor


Alegerile parlamentare din 28 martie 1948
La nici un an de la precedentele alegeri parlamentare, n care Partidul
condus de Iuliu Maniu zdrobise n Blocul Partidelor Democratice, au fost
23 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 98-103.
24 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 31, f. 42.
25 ANBN, fond Comitetul Electoral al judetului dosar 240, f. 159.
26 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 133.
267
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
organizate noi alegeri. Parlamentul nou ales urma adopte Republicii Populare Romne. Starea de
spirit a se schimbase n Pe alocuri, resemnarea se n locul
Ultimele evenimente interne, precum U.R.S.S. asupra unei mari a Europei, dovedeau
regimul era n curs de consolidare. O confruntare de tipul celei din 19 noiembrie 1946 nu mai era
Partidele politice istorice n frunte cu Partidul interzise. Rapoartele de
partid numeroase incidente provocate de concluzia care se desprinde era
puteau Cu toate acestea, vor ascunde sub o de
Frontul Populare. Pentru a nu candida singuri, au depus n o de
Frontul Populare era compus din Partidul Muncitoresc Romn, Frontul Plugarilor, Uniunea
Partidul Popular. n fruntea Consiliul al F.D.P. erau Stoica
Iosif, Nicolae, secretar, apoi Mateescu Aurel, Pop Ilie, Titus Pop, Boca Pompei, Imreh
Gabor Toth Anton n calitate de membri. Titus Pop apare semnalat ca secretar, el cu
conducerea a F.D.P.
Un raport general al organizatorice din cu referire la alegerile din 1948,
afirma la 3 martie 1948 a nceput campania "Astfel n noaptea de 3 spre 4 au fost n
300 de membri de partid necesari pentru depunerea listelor nr. 1 nr. 2". n zilei
de 4 martie din a fost pentru o depunerii listelor electorale.
Biroul P.M.R. a desemnat, din rndurile sale, cte un responsabil pentru fiecare Plasele au fost
n sectoare avnd cte un responsabil dintre membri biroului de La nivel inferior, n fiecare
cu munca de ndrumare au fost doi secretarul de
un reprezentant al Frontului Plugarilor. Au fost organizate de prelucrare la sectoarelor
de plase. n campania au fost convocate 18 electorale, la care au participat 35000 de
n ziua alegerilor de au avut sarcina mobilizeze masele pentru
prezentarea la de votare etc.
27

La Biroul Electoral al au fost depuse n data de 4 martie 1948, la ora 9, liste
electorale. Lista care va primi 2, "lista pentru a fost prin Ioan,
membru al Comitetului P.M.R., Oprea Pompiliu, avnd
Ioan, n Prefectura din partea M.A.I.
Berbescu Cornel, birou la Ministerul de
Carol, sef birou la din partea M.A.I
Gheorghe, sef sectie la Ministerul de
Ct de erau de pe lista nr. 2 poate fi dovedit prin faptul ei pot
fi n tabelul cu secretarii de votare. Gheorghe este al doilea pe lista
de votare, iar au fost secretari ai de votare. O de
Cornelia, probabil celui din era ea ntr-o de votare, n timp ce
Lucia, P.M.R., este pe locul doi n lista pentru De altfel, doar
Ioan (nu este vorba despre candidat] este semnalat cu activitate n favoarea listei nr. 2, dar
integrat unui mic grup de membri P.M.R. cu o n ziua alegerilor.
Lista nr. 1, Frontului Populare, a fost de Stoica Iosif Hodor
Flaviu. F.D.P. au fost
Popa Emil, Partidul Muncitoresc Romn
Nechiti Gheorghe, Frontul Plugarilor
Traian Iosif, Partidul Muncitoresc Romn
Nicolae, Frontul Plugarilor
La 10 martie 1948 de din P.M.R. a difuzat Teza pentru prelucrarea
manifestului F.D.P. a proiectului de Se afirma "Frontul Populare este expresia
neclintite a ntregului popor de a lichida cu toate resturile fasciste din
de a n germen orice ncercare de ridica capul". n prima parte se expuneau n 13
puncte succesele regimului. Prima realizare o constituia guvernelor precum a
clicilor din guvern instalarea n fruntea a unui guvern care interesele celor ce
27 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 15-17.
268
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
muncesc de la sate". guvernului Groza erau reforma legea circulatiei
bunurilor agricole, reforma ridicarea productiei, credite pentru monarhiei etc.
Se proiectul de era cel al unui popor liber pe destinele sale etc.
28

Planul de pentru campania n perioada 9-28 martie, avea sarcini:
1. materialelor verificarea responsabili n ceea ce presupunea
scoaterea din productie a 2-3 n fiecare
2. popularizarea guvernului Groza, prelucrarea manifestului program al F.D.P. a proiectului
de
3. popularizarea a semnului electoral "soarele", ntruniri mari n perioada 20-28 martie.
4. numirea unui responsabil cu conducerea ndrumarea n fiecare
5. mobilizarea pentru nscrierea n registrul electoral ridicarea certificatelor de
Materialul pentru campania trebuia adunat n data de 12 martie, iar responsabili au fost
Mateescu Aurel, Pop Titus Pop. Verificarea revenea unei comisii din
Comitetul P.M.R., plase fiindu-i repartizat un din biroul politic Au fost
stabilite centre pentru mobilizarea au fost desemnati vorbitorii. De exemplu, la trebuiau
mobilizate Sngeorzul Nou, Sniacob, Morut, Enciu Bidiu iar vorbitori au
fost numiti Nechiti Gheorghe Aurelia
29

Candidatilor Frontului Democratiei Populare din Popa Emil, Gheorghe Nechiti, Traian
Iosif Nicolae li s-a o ntr-un manifest al F.D.P., n care locuitorii judetului
era chemati voteze lista nr. 1, cu semnul electoral "soarele", sub ndemnul mobilizator cui voturile
noastre", existau repere de biografie
Popa Emil
30
, muncitor, membru n Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romn, fiu de miner
din jud. Alba, fost la atelierele C.F.R. din Cluj, unde s-a remarcat n februarie 1933 cnd
era membru n Comitetul regional de a P.C.R. "Pentru lupta mpotriva
poporului, n 1934 este arestat de regimului bancherilor este condamnat la 4
ani de nchisoare. poporului de atunci vroiau extermine, 1-au purtat dintr-o nchisoare n
alta. Cu toate suferintele ndurate el al oamenilor muncii. n 1939
muncitorii din conduce muncitorii de la fabrica Metalo-Globus n lupta pentru o
mai pentru a opri aruncarea noastre mpotriva Uniunii Sovietice". A fost arestat n 1940
"aruncat n antonesciene". n anul1946 a fost ales deputat de Trnava
Ghorghe Nechiti, membru n Comitetul Executiv al Frontului Plugarilor, director al ziarului Frontul
Plugarilor. Era la Mocod cu studii la Cluj. "Trimis pe frontul de n 1942,
cade prizonier. ncadrat n ia parte la formarea primei divizii voluntare
Tudor Vladimirescu, care cu eroica pe frontul mpotriva
Germaniei fasciste, pentru eliberarea Ardealului". A fost avansat la gradul de maior fiind decorat
cu medalia Steaua n anii 1945-1946 a lucrat n conducerea Tineretului Progresist iar
alegerile din noiembrie 1946 era deputat n parlament.
Traian Iosif, muncitor, membru n Comitetul Judetean al Partidului Muncitoresc Romn. Era
la Romuli, din muncitori, iar din 1923 a dus "lupta pentru a organiza muncitorii din
Fabrica de cherestea de la Deda-Bistra, judetul Ia parte la toate grevele care au fost pe
Valea ntre anii 1923-1928, pentru a traiul oamenilor muncii". n anul1940 a
fost arestat de jandarmii tot din acel an fiind ncadrat la Fabrica de cherestea din Ilva
"care n prezent cu sapte gatere asigurnd pinea celor 500 de muncitori".
Nicolae, fiu de din localitatea Mintiu. din din
"este pentru activitatea sa pentru lupta lui de a organiza
28 ANBN, fond Comitetul Electoral al dosar 240, f. 80-82.
29 ANBN, fond Comitetul P.C.R. dosar 30, f. 13-17.
30 Popa Emil (1909-1978) a fost membru n CC al PCR PMR n perioada 1945-1955 iar apoi membru al Comisiei Centrale
de Revizie (1955-1960) (1965-1978). A fost deputat de Trnava (1946-1948), (1948-1952), Abrud (1952-
1957, (1957-1961). Vezi, sub egida CNSAS, Membrii CC al PCR {1945-1989}, coordonat de Florica
Dobre, p. 477, n www.cnas.ro/documente/20
269
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Este un bun al poporului. A activat ca n comunele Sntioana,
Telciu Ragla din S-a implicat n reforma iar din anul1946 a fost ales secretar
al Frontului Plugarilor
31

Material electoral a fost trimis n de la n mai multe rnduri. n 18 martie 1948,
centrala F.D.P. expedia 2000 cu manifestul-program, 4000 de 13000
proiecte de 25000 n limba 1000 n 5000 "Vestea satelor", 3000
-sub steag cu soarele, 3000 pentru tineret etc. Anterior, n 3 martie, trimise 36000 de insigne, dar
la alegeri lor s-a dublat, 9000 dar 2000 de liste de etc.
32
Planul campaniei electorale pentru avea trei obiective: 1. prelucrarea proiectului de
a manifestului program al F.D.P., popularizarea guvernului Groza; 2.
mobilizarea pentru nscrierea n registrele electorale; 3. organizarea de echipe artistice, culturale,
fanfare etc. pentru ziua de 28 martie 1948. Responsabilul pentru din partea Consiliului F.D.P.
a fost Ioan
33

n n timpul campaniei electorale, a fost transmis programul postului de radio din
prin intermediul radiofonice Man Barabas. Prin megafoanele proprii, ale F.D.P., era transmis
programul electoral. Acesta fusese compus de din P.M.R.. Se ncepea cu
lozincile: Republica Frontul Populare! Marea
Adunare Se continua cu proiectul de cu Gheorghe Gheorghiu-
Dej. Printre altele se spunea electoratului "n noua va trebui fie nscris n Republica
puterea de stat de la popor, poporului este prin organe alese de
popor". va proclama egalitatea n drepturi pentru nici o deosebire, muncii i se va
da locul care i se cuvenea, fiind n statului "ca poporul
de a se bucura de aceste drepturi" etc. Se relua apoi transmiterea de lozinci printre care
de pe lista F.D.P. din n frunte cu Popa Emil! Uniunea eliberatoarea poporului
romn, sprijin al popoarelor! etc. Din proiectul de era citite articole dedicate
femeilor, tinerilor, intelectualilor. fiecare capitol se citea o parte din
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, n Scnteia nr. 1074. Programul electoral se ncheia cu un ndemn de
muncitori, intelectuali: Frontul Populare la pentru
dezvoltarea Republicii Populare Romne, pentru crearea unei prospere fericite poporului
romn. Apoi, urmau 16 lozinci ndemnurP
4

n ceea ce lozincile din campania a stabilit un de
12 asemenea anexe electorale, cu nota ca doar acelea fie utilizate, revenind mai apoi asupra a trei dintre
ele care au fost barate. Cele oprite au fost: Republica patria
dintre muncitori, intelectuali! Republica patria celor ce muncesc!
Popularizarea semnului electoral, soarele, era un alt obiectiv n alegerile din 1948. Aceasta se de
grupele de dar de echipele zise "artistice culturale". O poezie a lui Aurel Baranga,
Soarele, servea acestui scop
35
n fiecare zi trebuia reci cte o cu mobilizator. De exemplu, n
data de 18 martie, strofa
1 O zile ne despart
Pn' la 28 de Mart
Cine vrea drept la

Va vota pentru popor
"Soarele" liberator.
31 ANBN, fond Comitetul Electoral al dosar 240, f. 88-89.
32 ANBN, fond Consiliul al Frontului Populare, dosar 1, f. 46.
33 Ibidem, f. 17
34 ANBN, fond Comitetul Electoral al dosar 240, f. 70-72.
35 Ibidem, f. 69.
270
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
O n versuri Semnul nostru: Soarele avea un mai incisiv. cteva
versurP
6
:
Muncitori,
Mna
Voi
Soare
de raze
Pentru pungile prea grase
Soare-gioaga
Brnelor
Brici de soare
Testelor de sabotor.
Consiliului al F.D.P. i se raporta periodic cele mai importante aspecte din campania
de secretarul al F.D.P., Titus Pop. Astfel, acesta transmitea centrului n 21 martie 1948 "s-
au mitinguri mari populare n 10 centre n Rodna, Ar fi participat 17000 de
Participarea a fost "s-a disciplinat, ordonat, venind cu lozinci portrete". Erau remarcate
Rusu Salva, n a fost mare". n alte
centre "participarea a fost mai mult 40 Cea mai adunare a fost
cea de la unde ar fi participat 7000 de avea sub 4000 de locuitori). "Fiind organizat
de noi", din public s-au ridicat s-au demascat nedemnii. Cei oprobriului au fost: un fost notar public,
Luca, apoi De cei, inginer de ocol, "legionarul Lucian Valea". n de lozincile oficiale s-au auzit din
public altele precum: popoarele cu soarele! Ubertate-ntre popoare, noi cu sfntul
soare! etc. n general de la mitinguri a fost nu sunt strige lozinci".
Problemele ridicate la de ntrunirile electorale erau mai de interes local. n Zagra
s-a ridicat problema impozitelor prea mari, n Il va de ce nu vin prizonierii din precum
"de ce nu s-au salariile la Fabrica de cherestea?" n femeile erau nu se
primise pensia etc.
Conform primite de la F.D.P. n data de 25 martie trebuiau ntruniri nchise,
numai cu participare n toate comunele mai importante din plasele n toate
aceste centre au fost trimise echipe culturale vorbitori de la de partid. instructorii
de precum de la trebuiau asigure succesul electorale.
ar fi crezare unui raport trimis secretarului F.D.P., Titus Pop, n toate comunele a fost o
"cu participarea aproape ntregului sat". au din de Jos de Sus
ei absentnd motivat, n cu mitingurile din 25 martie s-au semnalat unele
aspecte negative pe care raportorul le
n comuna Budacu de Sus, un membru n biroul celulei de partid, Redac Solomon, care fi
20 de "a fost complet pasiv, nevrnd ajute la mobilizarea oamenilor". Va fi
alegeri.
Membrul de partid n comitetul de Gheorghe din nu a voit lucreze nimic
n campania Mai mult, cu Ioan, "care a lipsit de la miting", a
ridicat peste o VOTATI SOARELE, n care ochiul manist era ncadrat n litera A.
speciale s-au luat pentru comuna Rebra unde manistul Isip Dumitru care avea a declarat
"n decurs de 24 de ore pe timpul alegerilor are voie ce vrea". cu Mte
Nicolae, Mte Onoe Dumitru, "care s-au alegerile trecute, au cu noroi
nostru tot cu noroi au ochiul". de post din nu a nici
la alegerile trecute.
Notarul Cosmi Adrian din Orheiul propus spre comprimare, a conturbat manifestarea din 25
martie, ntrerupnd vorbitorii. Numitul mereu mpotriva F.D.P.
37

36 Ibidem, f. 76.
37 Ibidem, f. 105-106.
271
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un document al prefectului Boca Pompei, din 4 martie 1948, n
definitiv n listele de votare era de 78438, din care 6872 n mediul urban 71566 n mediul
rural. de votare a fost stabilit la 36, din care 35 civile una n toate acestea s-au
materialele necesare: gherete, urne, etc. la 22 martie