Sunteți pe pagina 1din 480

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.

ro
Consiliul
Acad. Dumitru PROTASE, Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Toader Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Doru RADOSAV, Universitatea Cluj-Napoca
Dr. Volker WOLLMANN, Gundelsheim, Germania
,--- Colegiul de --------------------...
Corneliu GAIU- redactor responsabil, George G. MARINESCU, Virgil
BODALE, Valentin ORGA, COSTEA, Silvius Ovidiu Sorin
Culegere prelucrare imagini desene: Elena PLENICEANU
Orice referitoare la
"Revista se va adresa:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
Tel./fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Toute corespondance sera envoyee a l'adresse:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
Tel./fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Roumanie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
REVISTA BISTRITEI
'
XXIV
lonrl
2010
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
ISSN 1222-5096
Editura Accent, 2010
Str. Dorobantilor nr. 98
Cluj-Napoca
Tel./fax: 0264-265922
www.edituraaccent.ro
Coperta 1: Panorama Bistrita la 1900.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CUPRINS
Mihai ROTEA, Monica TECAR, Tiberiu TECAR
de artefacte provenind din situ] Wietenberg de la
-"Dealul lui Balota" ................................................................................................................. 9
Donation of archaeological artifacts found in the Wietenberg site from
Dealullui
Carol KACS6
Depozitul de bronzuri de la Mare (jud. Cluj) ....................................................... 29
Das Bronzedepot van .Achileu Mare (Bez. Cluj)
George G. MARINESCU
Vestigii hallstattiene timpurii mijlocii din nord-estul Transilvaniei ............................. 41
Vestiges d'Hallstatt precoce et moyen du Nord-est de la Transylvanie
Paul
Ceramica din interiorul arcului Carpatic
sec. III a. Chr. -nceputul sec. 1 a. Chr.) ............................................................. 129
The Daco-Getian pottery inside the Carpathian Basin
(end of the 3'd century BC- beginning of the 1sr century BC)
Dumitru PROT ASE
Fragmente din diplome militare romane descoperite n Dacia Porolissensis ....... 163
Quelques fragments de deux diplmes militaires romains decouverts
en Dacia Porolissensis
David Silvia
The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs
from Roman Dacia ................................................................................................................ 171
Sorin Corneliu GAIU, Radu
Fi bule romane din Dacia ............................................................................ 203
Roman Brooches from Intra-Carpathian Dacia
Corneliu GAIU
ceramice de la Arcobadara 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 0000 00 0000 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00000000 00 00 00. 217
Les Lampes en terre cuite d'Arcobadara
Horea
la istoria sportului n Dacia
2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori n amfiteatru ............ 245
Contriubutions ta the History of Sport in Roman Dacia
2. About propaganda for gladiatorial battles and hunting in the amphitheater
5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Nicolae GUDEA
Bei trage zur Kenntnis des spiitromischen Heers {4. ]ahrhundert)
1. Waffen fiir den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze
von Dacia Ripensis .................................................................................................................... 267
Contributions ta the Knowledge ofthe Late Roman Army {4th century)
1. Waepons for distance ftghting in the fortiftcations an the northern border of Dacia Ripensis
Vasile
domniile lor violente ........................................................................ 285
Les assenides -les regnes et leurs morts violentes
Mihaela Sanda SALONTAI
Ruina de la Rodna ................................................................................................................. 297
The Medieval Ruins at Rodna
Gabriela
Biserica din jud. arheologice .............. 321
Evangelical Church, County. Archaeological Research
Nicolae
Epigrafe populare din zona .. .................................................................... 343
Volkstiimliche Epigraphe aus der Bistritzer Gegend
Iosif
Cimitirele din la secolului al XIX -lea ...................... 367
Les cimetieres roumains de jusqu 'a la fin du XIXe siecle
Carol KACSO, Dumitru Traian
Mina piticilor de la Chiuzbaia ............................................................................................. 385
The Dwarf Mine in Chiuzbaia
Marin POPAN
Petre DIN
Pfriinderecht und Bauvorhaben von unierten rumiinischen Kirchen in den freien
bistritzer siichsischen Gemeinden anhand einiger theresianischen Lateinquellen
{1740-1783} ............................................................................................................................. 399
Biserici unite din satele districtului
n lumina unor documente latine tereziene {1740-1783}
Dimensiunea a Ecaterinei Varga n deceniul
de la 1848-1849 ...................................................................................................................... 407
La dimension militante d'Ecaterina Varga
dans la decennie precedente la revolution de 1848-1849
Florin
privind arhivele n zona la 1918 ............................................. 417
fiir Archiv in Bistritz 1918
Stelian
Die Ausbildung der Kiinstler aus Rumiinien an der Akademie
der bildenden Kiinste in Munchen ...................................................................................... 423
6
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Adrian ONOFREIU
documentare referitoare la minoritate/majoritate
la n primii ani Unirea din 1918 .................................................................. 431
Urkundliche Beweise betrefend die Verhaltnisse zwischen die Mienderheit
und die Mehrheit in Bistritz in den ersten ]ah ren nach die Vereinigung van 1918
Constantin Ioan BRATU, Zaharia MOLDOVAN, Laura
Victor Constantin
Expertizarea a icoanelor din patrimoniu ........................................................ 443
Methods of Scientific Expertise of lcons
Voicu DUCA
Research and Monitoring of Deterioration Processes
from Brukenthal Museum ...................................................................................... 451
Cercetarea monitorizarea proceselor de deteriorare de la Muzeul Brukenthal
Marius HORGA, GHERGARI
Ceramica Latime din situ} - caracteristici geoarheologice arheometrice ........ 457
Latime ceramics from site - geoarcheological and archeometric features
Recenzii ....................................................................................................................................................... 471
Abrevieri ..................................................................................................................................................... 477
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de artefacte provenind din situl Wietenberg de la -
"Dealul lui Balota"
Cuvinte cheie: epoca bronzului, cultura Wittenberg, lut, os.
Keywords: bronzeage, Wittenberg Culture, stane, ceramics, stag horn
MihaiROTEA
Monica TECAR
Tiberiu TECAR
culturii Wietenberg de la - "Dealul lui Balota" este pe partea a rului
Crasna, n interfluviul dintre aceasta valea la altitudinea de 325 m (Pl. 1). Dealul pe care
se este de nu numai spre vest (spre valea Crasnei), ci spre est (spre
valea nord, unde este fragmentat de o serie de scurte adncii, ceea ce l face greu accesibil.
Doar dinspre sud -est se poate ajunge mai spre platou, pe o culme relativ (Pl. 1).
Prin sa la conctactul dintre dealuri cmpie, prin "Dealul lui
a avut o el dominnd att regiunea din jur, ct mai ales valea Crasnei,
ce constituia una din principalele de acces dinspre Transilvania spre Silvania Cmpia Tisei
1980, p. 11 - 12). n timp, valea Crasnei era o ntre culturile Wietenberg
Otomani\
sistematice efectuate la de N. ncepnd cu anul 1963, s-au materializat,
n anul 1980, printr-o monografie n care au fost stabilite pentru prima pe baze stratigrafice, fazele de
ale culturii (Wietenberg I-IV). Stratul de de la atinge o grosime de circa 1,40 m
cuprinde, n viziunea autorului cinci niveluri de locuire, corespunznd primelor trei etape de
dezvoltare ale culturii: nivelul! corespunde fazei I, nivelul2 3 corespunde fazei a II, iar nivelul4 5 fazei III
1980, p. 14- 16). n sale, N. a analizat nu numai materialul ceramic, ci alte
ale culturii materiale vetre, unelte, podoabe) spirituale (rit ritual funerar,
depuneri piese cultice), precum culturii cu vecinii lor
2

n anul 1999, prin colaborarea dintre Muzeul de Istorie a Transilvaniei Muzeul de
Istorie din M. Rotea, M. Tecar I. Bejinariu au reluat investigarea sitului. Din nefericire, au fost
efectuate doar campanii de modeste ca rezultatele acestora urmnd a fi publicate
exhaustiv. n timp, prin colegilor din Muzeul Oradea
3
a fost
reexaminarea materialelor arheologice provenind din regretatului arheolog N.

artefactele care fac obiectul acestui articol au fost descoperite aleatoriu
4
, prin urmare nu dispunem de
stratigrafice privind contextul arheologic, socotim nu este de interes publicarea lor, att pentru
a semnala noi piese care se celor n prezent din cadrul Wietenberg de la
Nemeti 1999, p. 124; Rotea 1998, cu bibliografia.
2 1968, p. 155 -175; 1974, p. 153 -170; 1980.
3 Multumirile noastre se spre domnii director general dr. A. Chiriac, dr. S. Bulzan, drd. C. doamna
conservator D. Turjuc, care ne-au facilitat accesul la materialul arheologic.
4 Familia Gorgan, proprietara viei ce situ!, cu ocazia agricole a aflat aceste piese, pe care le-a
cu ni le-a donat n anul1998. Le multumim cu acest prilej.
Mihai Rotea Tiberiu Tecar Monica Tecar
Muzeul de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca Muzeul National de Istorie a Transilvaniei e-mail: monicatecar@yahoo.com
e-mail: rotea_mihai@yahoo.com e-mail: trutecar@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 9-28
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,,Dealul lui Balota"
5
, dar mai ales pentru folosirea lor ca material de studiu (nu numai pentru cultura
Wietenberg n ansamblu, ci pentru alte culturi preistorice). De asemenea, am avut n vedere faptul domeniul
analizei artefactelor din materii dure animale resimte lipsa unor studii care prezinte clasificarea
a uneltelor n contextul procesului de producere (pornind de la alegerea materiei prime terminnd cu
realizarea produsului finit) de utilizare a lor, n pofida unor recente notabile
6

Piesele provenind din vor fi prezentate cont de materia din care sunt
de lor. Sumare vom face asupra procesul de prelucrare
7

A. Unelte din
Din categorie face parte o un topor cu orificiul de transversal, cu ceafa
(Fig. 3/1). Acesta este din (amfibolit) de culoare negru- verzui. Piesa, bine
are lungimea de 10,5 cm, grosimea de 3 cm diametru! de de 2 cm.
Muchiile profilate au marginile rotunjite, iar este arcuit. Toporul urme de
(vizibile cu ochiul liber) att pe a lui, prin mici ct pe una din o ce
de la ajunge la orificiului de ncepe de la mijlocul acesta
fiind zona cea mai
Din punct de vedere tipologie, piesa topoarelor perforate de tip cu marginile curbate
8

Utilizarea acestui tip de topor este din neolitic, fiind frecvent folosit pe tot parcursul epocii
bronzului
9

n cadrul de la - "Dealul lui Balota", N. a trei topoare
cu de distingnd tipuri principale: toporul ciocan cel cu
Din nefericire toate piesele sunt n stare


Referitor la procesul de prelucrare al toporului de se poate faptul forma piesei a fost
prin procedeul de a semifabricatului cu o cu o duritate sau mai mare.
Orificiul de executat prin metoda bilaterale, prin rotirea a unui tub n
unui praf abraziv, este plasat n partea a piesei, pe linie cu respectiv n zona unde
piesa are maxime
11

B. Piese din lut
Din categorie fac parte: capacele, trei de miniaturale, o o
"capete de
Capace
1. Fragment de capac, de dimensiuni mici, de calitate Ambele sunt de culoare
deschis au fost netezite lustruite. Pasta ca nisip fin fragmente ceramice pisate. Piesa
face parte din categoria capacelor de forma unor calote joase, circulare, cu buza cu un buton
n zona (tras organic din peretele superior al capacului) de Butonul s-a
are la inegale, dispuse n cruce. Decorul din motive realizate cu ajutorul inciziilor
att pe partea ct pe Cele de pe sunt incizii scurte, dispuse oblic. Pe partea
decorul din incizii ce triunghiuri n dispuse cu vrful n sus umplute cu trei incizii
oblice, paralele cu una din laturi. Motivul decorativ este de o din incizii, una
5 1980.
6 Beldiman 2007, cu bibliografia.
7 Un studiu al piselor din corn de cerb urmnd fie realizat de colegul dr. C. Beldiman.
8 Boroffka 1994, p. 217; Rotea 1998.
9 1992, p. 44- 45; Rustoiu 1997, p. 29, fig. 19/3, 8, 11; Marinescu 1974, p. 24; Rotea 1998,
cu bibliografia.
10 1980, p. 61, pl. 38/17-18,26.
11 Dintre numeroasele studiile care metodele de a la topoarele de amintim doar:
1972, p. 257 - 258, fig. 10.
10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dintre ele este n jurul marginii capacului una din laturile triunghiurilor, incizie
este n jurul butonului (P. 178131; Fig. 2/6).
2. Fragment de capac, de dimensiuni mici, de calitate este de culoare
deschis, iar cea de culoare cafeniu. Ambele o netezire lustruire. Pasta
ca degresan1i nisip fin, ml fragmente ceramice pisate. Piesa este de cu partea
Este pe margine cu un orificiu circular, dispus oblic, folosit pentru
prinderea capacului de vasul pe care l acoperea (P. 178133; Fig. 2/1). deprindere trebuie
fi avut cel o diametral
Cele capace categoriei ceramicii fine. Decorul de pe unul din ele (Fig. 2/6) nu este o noutate
pentru cultura Wietenberg, fiind prezent pe ceramica tuturor fazelor acestei culturP
2
De la ne este
semnalat un destul de mare de capace, cu forme foarte diferite
13
, dar ele nu lipsesc nici din alte
culturii Wietenberg
14

Rotite de care miniaturale
de car miniatura!, cu corpul plin, de dimensiuni medii, din de calitate
Ambele sunt de culoare - maroniu urme de netezire. Pasta ca
nisip semifin ml. Face parte din categoria cu butucul proeminent, cu o
Diametru! piesei este de 4,5 cm, iar cel al butucului de 0,5 cm (P. 178129; Fig. 2/3).
de car miniatura!, cu corpul plin, de dimensiuni mari, din de
calitate O este de culoare iar de culoare ambele prezentnd o
netezire medie. Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice pisate. Piesa nu este
Pace parte din categoria cu butucul proeminent, cu o Are
diametru! de 8 cm, iar cel al butucului de 0,8 cm (P. 178128; Fig. 3/3).
de car miniatura!, de dimensiuni mici, din de calitate O este
de culoare cafenie, iar de culoare Ambele o netezire. Pasta ca
nisip fin fragmente ceramice pisate. Piesa nu este Face parte din categoria cu butuc doar pe
o parte. Are o (P. 178130; Fig. 2/4).
din de care miniaturale (Fig. 2/3; 3/3) fac parte din categoria cu butuc proeminent pe
ambele cea de a treia (Fig. 2/4), cu diametru! de 3,4 cm, are butucul doar pe o parte
15
Nici una dintre
piese nu este De la sunt cinci piese, dintre care sunt ornamentate
16

de care miniaturale sunt piese atestate de la eneoliticului nceputul epoca bronzului,
ele treptat devind comune multor arii culturale
17


Fragment dintr-o cu cavitatea din de calitate Piesa este de culoare
iar n de culoare negru deschis. urme de netezire. Pasta ca
nisip semifin fragmente ceramice pisate (P. 178140; Fig. 3/2).
Piese de acest gen sunt semnalate la att din cadrul mai vechP
8
, ct din inventarul
celor mai recente inedite M. Rotea, M. Tecar I. Bejinariu). Pentru restul ariei culturii Wietenberg,
amintim doar piesele descoperite la -"Dealul Turcului"
19

12 Rotea 1998.
13 1980, p. 43-44, pl. 22/1-15, 17; 38/1-2.
14 Andritoiu 1992, p. 39, pl. 29/3- 5; 37/10; Rustoiu 1997, p. 22; Horedt- Seraphin 1971, p. 49, fig. 17/14;
Boroffka 1994, pl. 33/6.
15 Andri[oiu 1992, p. 45; Bader 1978, p. 60; Ordentlich- 1975, p. 35; Boroffka 1994, p. 174; Schuster 1996, p.
118- 119; Totoianu 1998, p. 64.
16 1980, p. 47, pl. 25/6-10.
17 Bichir 1962; 1980, p. 47; Szekely 1988, p. 189; Schuster 1996, p.119- 120, cu bibliografia;
Rustoiu 1997, p. 30.
18 1980, p. 50, p. 24/6- 7.
19 Rustoiu 1997, p. 29, fig. 14/3, 20/3.
11
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

din lut, de dimensiuni mici (diametru! de 4,5 cm), de calitate Forma este
Ambele sunt de culoare maroniu nchis, iar n are culoare Pasta ca
nisip semifin fragmente ceramice pisate. Piesa are imprimate pe una din puncte dispuse
circular (unul dintre ele centrul cercului), iar acesteia este bine urme
de lustruire. este neglijent (P. 178132; Fig. 2/2).
N. de la astfel de piese: una este de are pe una
din opt puncte imprimate neregulat, iar este de are imprimate. puncte mari
adnci dispuse vertical pe linia

Ele au fost descoperite n nivelurile 3 4. In ceea ce
acestor piese, numite n literatura de specialitate "Brotlaibidole", sunt
divergente
21

"Capete de
astfel de piese.
1. de de calitate de dimensiuni mici, cu profil rotunjit. Este de
culoare cafenie cu pete negru deschis o netezite. Pe unele se urme de
lusruire. Pasta ca nisip fin ml. (P. 178134; Fig. 1/2)
2. de de calitate de cu ambele
egale. Este de culoare cafenie cu pete deschis urme de netezire. Pasta ca
nisip semifin ml (P. 178135; Fig. 1/3).
3. de de calitate de (partea este mai cu
bazele drepte. este de culoare cafenie cu pete negru deschis urme de netezire chiar de
lustruire. Pasta ca nisip semifin fragmente ceramice pisate, iar orificiu deprindere are la
interior impresiuni circulare (P. 178137; Fig. 1/6).
4. de de calitate de rotunjit la mijloc, puternic bombat, partea
are este de culoare negru deschis cu pete maronii o
netezire. Pasta ca degresant nisip fin (P. 178141; Fig. 1/4).
5. de de calitate de (partea este mai cu
bazele drepte. este de culoare cafeniu nchis o netezire. Pasta ca
nisip fin fragmente ceramice pisate, iar orificiu deprindere nervuri dispuse vertical (P. 178136; Fig.
1/1).
6. de de calitate de cu peretele arcuit partea
cu orificiu care baza mare a piesei. este de culoare urme
de netezire. Partea urme de ardere Pasta ca degresant nisip semifin (P.
178138; Fig. 1/5).
7. de de calitate de cu peretele arc uit partea
cu orificiu care baza mare a piesei. este de culoare cafenie urme de
netezire. Pasta ca nisip semifin ml (P. 178139; Fig. 2/5).
Cele "capete de (termenul generic pe care-I folosim i se lui N. au diametre
maxime cuprinse ntre 3 5 cm nu sunt decorate. lor nu este o noutate la fiind aflate de
N. n toate nivelurile de locuire
22
Piese de acest fel au fost descoperite n mai recente
inedite M. Rotea, M. Tecar I. Bejinariu). Aceste obiecte sunt considerate a fi specifice culturii
Wietenberg, iar lor n alte medii culturale este pe seama importurilor
23
lor
greu de precizat, dar credem au fost utilizate, n cele mai multe cazuri, ca fusaiole.
Argumentele noastre sunt tipologie cu cea a fusaiolelor, prinderea axului de lemn al
fusului n orificiu de fixare nu putea constitui o (chiar cu ori sfori era la
20 1980, p. 50, pl. 24/10- 11, 38/20.
21 2003, p. 115-120, cu bibliografia.
22 1980, p. 50, pl. 23/14- 29.
23 1980, p. 50; Boroffka 1994; p. 170 -172; Rustoiu 1995, p. 61-72; Rotea 1998.
12
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ndemna oricui), fusaiolelor clasice din situl de la

sunt doar cteva din argumentele
care acest punct de vedere. Evident unele piese puteau avea alte

nu trebuie excluse nici


cele cultice sugerate chiar de tratarea a interiorului orificiului deprindere a dintre piese
(Fig. 1/1, 6).
C. Unelte din corn de cerb
Din categorie fac parte topoarele o (?), li se un fragment
de sceptru. Pentru stabilirea acestor artefacte, cu sceptrului, am seama de
criterii
26
: raportul dintre axul de cel al active a piesei, acesta n
cu dimensiunile piesei, curb ura acesteia n cazul uneltelor care nu au zona
forma urmele de rezultate n timpul Din acestor factori au fost stabilite

de plug: dimensiuni mari, axul de perpendicular pe cel al axul
curburii perpendicular pe cel al de prelung plasat pe partea a piesei. Am
constatat a tipuri de n de la unul neperforat, care
din ramura a cornului de cerb
27
utile pentru fixarea de grindei, iar perforat n partea
trebuie privite doar ca componente ale unor dispozitive/utilaje aratorii (aratrul
preistoric).
dimensiuni mici, medii sau mari, axul de perpendicular pe cel al
paralel/suprapus cu cel al curburii piesei, mai mult sau mai
Topoare: dimensiuni mici sau medii, axul de paralel pe cel al iar axul curburii
piesei paralel/suprapus cu cel al de Ele sunt utilizate att ca unelte, ct ca arme. Partea
este sub de (unifacial, bifacial) sau
dimensiuni mari, n rest caracteristici ca topoarele.

1. lucrat dintr-o a cornului de cerb, partea a lui urme de
Unealta are o lungime de 21 de cm. Gaura de cu diametru! de 2 cm, este
pe bifacial, prelung, aproape de gaura de (Fig. 5).
2. lucrat din baza cornului de cerb, avnd lungimea de 20 de cm. Este o
n partea mai Diametru! de fixare este de 2,5 cm. bifacial, prelung
ncepe la aproximativ 2 cm de gaura de este dispus perpendicular pe axul de fixare,
ceea ce ne facem credem piesa era ca nu este chiar pe corpul
cornului, ci o (probabil pentru a permite o mai fixare). Rozeta este
iar n jurul ei se urme de cioplire, urme ce se pe piesei. rozetei
urmele de lustruire ce se n zona ei, ne credem piesa a fost la un moment
dat ruperea active a n alte scopuri (ciocan?) (Fig. 6).
3. lucrat din baza cornului de cerb. Are lungimea de 14,2 cm. Rozeta, bine
urme vizibile de folosire, la fel ca ramificatiile ce se desprindeau deasupra ei. Gaura de
(diametru! de 2,5 cm) este pe (Fig. 7).
Topoare
1. Topor-ciocan lucrat din zona a cornului de cerb de pe care s-au total iar
vrful a fost retezat Face parte din categoria topoarelor de dimensiuni mici, cu vrful neted
bont. Are lungimea de 7,5 cm. Partea a piesei este pentru a fi drept ciocan. Gaura
de are diametru! de 1,4 cm este cu unifacial al piesei (Fig. 4/1).
24 1980, p. 49, pl. 23/38-41, primele piese ilustrnd mai de rotite de car miniatura!.
25 Popa - Simina 2004, p. 25-26, cu bibliografia.
26 Rotea 1998.
27 1980, p. 62, pl. 39/1-2.
13
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. Topor-ciocan cu caracteristici ca piesa Partea este n schimb
nu urme de fasonare, n schimb, unifacial este mai bine conturat. Lungimea piesei este
de 8,5 cm (Fig. 4/2).
3. Topor din ramura cornului de cervid era n curs de prelucrare, nefiind Cornul este
rupt la ambele capete. Pe partea se poate observa urme de iar vrful urme de
Tot n partea n zona de a cornului, s-a ncercat finisarea lui prin
n zona de se cteva urme de destul de adnci, ceea ce faptul
locul era ndreptat pentru a facilita procesul de perforare. Fragmentul are lungimea de 10 cm (Fig. 9).
4. Topor masiv sau lucrat din baza cornului de cerb. Lungimea a piesei este de 10,6 cm.
Rozeta ramificatiile laterale sunt cornului urme de Gaura de
(cu diametru! de 2,5 cm) se n dreptul (Fig. 8).
Piesele analizate sunt din diferite ale coarnelor de cerb prin culegere/recoltare
din ori n urma Acestea sunt alese n vederea seama de
soliditatea dimensiunile lor. alegerea materiei prime se trecea la (prin
frngere) a ramurilor n fragmente de diferite, inclusiv a celor ce se ntlneau (Fig. 6;
7; 8), n de scopul

Urme ale procesului de transversale a cornului se disting pe
partea a unuia dintre (Fig. 5). s-a printr-un circular, nu foarte adnc.
terminarea acestei cornul a fost frnt, rupt prin tensionare lovire. Urmele de de
pe superior al piesei neterminate (Fig. 9) un nceput de doar pe o parte,
diferit de cel anterior care era de jur mprejur, care s-a trecut la desprinderea prin rupere a necesare.
Cea de a doua pe piesele avute n (Fig. 4/1- 3; 6; 8), din
fragmentului de corn prin cioplire frecarea pe o gresie sau pe o

Acest procedeu nu era
aplicat exhaustiv, ntruct unele piese cu doar (Fig. 5; 7; 9).
Cu o (Fig. 9), unde procesul de perforare nu a fost ncheiat, celelalte piesele analizate sunt
cu de de La artefactele din zona
a cornului (Fig. 6; 7; 8), gaura de se sub zona de a uneia sau ramuri,
procedeu utilizat pentru a prentmpina, pe ct era posibil, ruperea piesei n dreptul eP
0

Pentru perforarea uneltelor din corn n scopul cozilor de prindere se folosea un sfredel de
vertical care avea un vrf din cremene. El era pivorat prin n ambele manevrat
cu axul cu ajutorul unei corzPt. Pe piesa (Fig. 9), n a ei, se urme
de a cornului n locul unde urma loc perforarea. Scopul acestora era acela de a crustei
ndreptare a locului viitoarei doar pe o parte a piesei). Pentru a nlesni perforarea, s-a
destul de adnc n corpul cornului ceea ce a uneltei care s-a fisurat, pe lungime
a fost
Tehnica crustei cornului naintea a fost la unele piese (Fig. 6; 7). Tot
cum faptului perforarea era o destul de se proceda uneori la
perforarea cornului numai ce se trecea la prelucrarea ntregii unelte
32
; este
cazul uneltei reprezentate n Fig. 9.
n de la sunt semnalate: un plantator
33
, ntregi orificiu de
p. 62, pl. 39/1-2) trei fragmente certe, n opinia de cu orificiu de
considerate de autorul topoare
34
Din aria culturii Wietenberg descoperirea de
de plug de la Deva
35
Nici topoarelor descoperite la nu este mare. n campaniile din anii 1963
28 Berciu 1961, p. 219; 1984, p. 28; Beldiman 2007.
29 Berciu 1961, p. 219; Bolomei-Marinescu Blcu 1988, p. 334.
30 1973, p. 116- 118; Crciumaru 1996, p. 28; 1996, p. 8; Beldiman 2007.
31 1984, p. 29; 1997, p. 9; Beldiman 2007.
32 Berciu 1961, p. 220.
33 1980, p. 62, pl. 39/3.
34 p. 62, pl. 39/4-6.
35 1992, p. 46, pl. 40/8.
14
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- 1965 1969 sunt ilustrate patru piese certe
36
n campania din anul 1999, a mai fost o
Nu sunt piese singularepentru cultura Wietenberg, astfel de descoperiri fiind semnalate la Baraolt
3
i,
Gherla
38
, Livezile
39
O pentru de la ar putea fi unei (Fig. 8),
deoarece N. nu astfel de descoperiri din mai vechi. n mediul Wietenberg
sunt semnalate (?) de la Boiu
40
ori Cauce
41

Sceptru
Sceptru este lucrat din a cornului de cerb, bine Piesa, n curs de prelucrare,
este fragmentar, fiind la un (n dreptul de transversale). Nu putem
preciza exact dimensiunile forma Dimensiunile fragmentului sunt: lungimea - 6,7 cm;
grosimea- 2,7 cm; diametru! de 2 cm. al piesei urme de finisare.
Tot n n perete, au fost cinci circular-transversale (Fig. 4/3).
Sceptrul din corn de cerb este o pentru de la (Fig. 4/3). Cele cinci
transversale aveau ca scop prinderea unor pene, ciucuri care trebuiau piesa la acest


Astfel de piese sunt destul de rare. n aria culturii se cunosc sceptre din corn la
Recent piesa la

este a fi sceptru (Popa - Simina 2004, p. 27). Originea,
rolul acestor nsenme ale puterii au fost pe larg temeinic analizate, astfel nct nu este
aici aprofundarea subiectul
46

Concluzii
Ansamblul de artefacte arheologice analizat evident un pas nainte n sitului de la
n particular, a culturii Wietenberg, n general, n pofida faptului a pieselor ne
va Spunem acest lucru gndindu-ne nu doar la de lut la fragmentul de sceptru,
ci la piesele din corn de cerb, care dovedesc naltul nivel atins de acestei culturi n prelucrarea
materiilor dure animale. Forma, uzura de plug (mai ales cea din partea
ne dau cteva indicii privind structura aratrul preistoric, dar despre acest lucru dorim revenim pe larg cu
un alt prilej.
Bibliografie
Aldea 1973,
1. Aldea, Un sceptru de os din Wietenberg de la (jud. Alba), n
Apulum XI, 1973, p. 25- 35.
1. tracilor din sud- vesul Transilvaniei n epoca bronzului,
Bibliotheca Thracologica II, 1992.
1992,
Rustoiu 1997,
1. A. Rustoiu, - Wietenberg. Descoperirile preistorice
Bibliotheca Thracologica XXIII, 1997.
1. C.l. Popa, "Deasupra satului", jud. Alba, n Cronica
arheologice 1999, Vaslui, p. 105- 107.
Popa 1999,
Bader 1978,
T. Bader, Epoca bronzului n nord- vestul Transilvaniei, 1978.
36 p. 62, pl. 39/10- 13.
37 Szekely 1962, fig. 4/8.
38 Orosz 1901, fig. 15.
39 Boroffka 1994, p. 224, pl. 148/18.
40 1992, p. 46, pl. 40/5- 6.
41 Luca- Roman- Diaconescu 2004, p. 75, pl. VI/10.
42 Aldea 1973, p. 29; 1995, p. 58; Rotea 1998.
43 Aldea 1973, p. 25- 35; 1992, p. 46, pl. 40/16a-d; Popa- Simina 2004, p. 26- 27, Pl. 8.
44 Popa 1999, p. 106.
45 Winkler- Takacs- 1979, p. 58, fig. 18/2: 19.
46 Aldea 1973, p. 31- 33; Popa- Simina 2004, p. 19, 26-28, cu bibliografia.
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Beldiman 2007,
Berciu 1961,
Bichir 1962,
C. Beldiman, Industria materiilor dure animale n preistoria Romniei,
2007.
D. Berciu, la problema neoliticului n Romnia n lumina noilor
1961.
G. Bichir, Beitrag zur Kenntnis der fruhen Bronzezeit im
Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen van Cuciulata und
n Dacia N.S. 6, 1962, p. 87-114.
Bolomei- Marinescu Blcu 1988, Alexandra Bolomei, Silvia Marinescu-Blcu, Indrustia osului n
Boroffka 1994,
Boroneant 1973,
1968,
1974,
1980,
1984,
Crciumaru 1996,
1972,
1996,
Marinescu 1974,
Horedt- Seraphin 1971,
de la Ostrov, n SCIV 4, 39, 1988, p. 331-353.
N. Boroffka, Die Wietenberg- Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit
in Siidosteuropa, Bonn 1994.
V. nceputurile n zona de Fier, n
Terra Nostra 3, 1973, p. 115- 123.
N. zur Kenntnis der Wietenbergkultur im Lichte der neuen
Funde van n Dacia N.S. 12, 1968, p. 155 -175.
N. Sincronisme apusene ale culturii Wietenberg stabilite pe baza
importurilor ceramice, n Crisia 4, 1974, p. 153-176.
N. la istoria tracilor din nord- vestul Romniei.
Wietenberg de la Oradea 1980.
N. Prelucrarea osului n culturii Otomani din nord- vestul
Romniei, n Crisia XIX, 1984, p. 27- 52.
M. Crciumaru, Paleoetnobotanica. Studii n preistoria protoistoria Romniei,
1996.
E. Date despre uneltele de din epoca din epoca
bronzului de pe teritoriul Romniei, n SCIV 2, 23, 1972, p. 245- 262.
E. oamenilor din Carpato- Danubiano- Pontic n mileniile
7- 4 . Hr, 1996.
St. G. Marinescu, Unelte, arme obiecte din descoperite
pe teritoriul n File de Istorie 3, 1974, p. 11- 55.
K. Horedt, C. Seraphin, Die Ansiedlung auf dem Wietenberg bei
n Antiquitas R., 3, 10, Bonn 1971.
Luca - Roman- Diaconescu 2004, S. A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, arheologice n
1997,
Nemeti 1999,
Cauce, volumul I, Sibiu 2004.
Paula Indrustia osului cornului n neolitice de la Alba- Iulia
-"Lumea Limba- "Bordane" Limba- Orzii", n 3, 1997,
p.5-17.
1. Nemeti, Repertoriul arheologic al zonei Careiului, Bibliotheca Thracologica
XXVIII, Bucuresti 1999.
Ordentlich- 1975, 1. Ordentlich, N. din lut culturii
Orosz 1901,
Popa - Simina 2004,
Rotea 1998,
1995,
Rustoiu 1995,
Shuster 1996,
Szekely 1962,
Szekely 1988,
2003,
Totoianu 1998,
Otomani (epoca bronzului) pe teritoriul Romniei, n Crisia 5, 1975, p. 27-44.
E. Orosz, A "Petris-i" Szamos- Ujvart, n AE 35 (21), 1901, p. 17-28.
C. 1. Popa, M. Simina, arheologice la "Cald", Alba Iulia 2004.
M. Rotea, Cultura Wietenberg- de doctorat (manuscris).
C. Obiecte din os corn n cultura Wietenberg, n 1, 1995, p. 53-60.
G. Rustoiu, Tipologia "capetelor de culturilor bronzului mijlociu
n Romnia, n 1, 1995, p. 61- 72.
C. Shuster, Despre de lut ars din epoca bronzului pe teritoriul
Romniei, n Thraco- Dadea XVII, 1- 2, 1996, p. 117 -137.
Z. Szekely, Sondajele executate de Muzeul Regional din Sf Gheorghe, n MCA
8, 1962, p. 325- 340.
Z. Szekely, la de lut n epoca bronzului n
sud- estul Transilvaniei, n Aluta XVII- XVIII (1985- 1986) 1988, p. 189-196.
M. Cultura iuta Brdo-Grla Mare. la
epocii bronzului la Mijlocie Cluj-Napoca 2003.
R. Totoianu, Materiale arheologice de la - "Wietenberg" din
Haldenwang, aflate n depozitul Muzeului din n 4, 1998, p. 64- 69.
Winkler- Takacs- 1979,1. Winkler, M. Takacs, Gh. daca- de la
n Apulum XVII, 1979, p. 129- 193.
16
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Donation of archaeological artifacts found in the Wietenberg site from
Dealullui
(Abstract)
The authors display the contents from a donation of archaeological artifacts (Fig. 1-9) found in the
Wietenberg site from Dersida-Dealullui (Pl. 1). The donation consists in stane items (axe), ceramics
(lids, cartwheels, "stick tips" considered by authors to be, usually, spindle-whols, a spoon and a tablet) and
stag horn (axes, scepter, plough). Two items present a particular feature: the tablet (Fig. 2/2) and the scepter
fragment (Fig. 4/3).
17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 1. D e r i d a - "Dealul lui Balota"
18
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2.
1.
5.
6.
Fig. 1. D e r i d a - "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
19
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1-
, o
Fig. 2. D e r i d a - "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
20
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,. ...
}.
...
'1.
2.
Fig. 3. "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
21
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
\
\'
......
:.
2
.!":
., ..
-
1 ..
..
\..",
-

. '.
'
.. 1-
o
.. , :
-'
J
:
.,
..

:-
....
....
..
J
3
Fig. 4. "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
22
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
1
l
' o
., .
i-.
1- i
: .:: j , ; .
:: . . :_
{ . .
l
. .
.. ..
.. :: :,.. ,;.
..
. . .. . .
'
...
,j
\
1
1
\ '\
\
-:--
.,
. .
\ .
1.
\
. )
Fig. 5. "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
...
' .
. ,.
1.,
1
.. )
;
-:
.:
.. ,

. '
1. . ..

'
'
;
l
, .
1
,,
. . : 1
23
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 6. e r i d a - "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
24
1
1

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 7. D e r i d a - "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
25
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--
Fig. 8. D e r i d a - "Dealul lui Balota". Cultura Wietenberg.
26
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
. . -
. ..
.... . - 0'\. ......
.. -
. ... . . . , .
..., ....
J : ; ,.....,.,..
. ;. 0
. : : .; ..... . . . . .
.. .
. .
1 .... _ .... . -
::.. o
o o' ' .. . .
Fig. 9. "Dealul lui Ba/ata". Cultura Wietenberg.
27
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Depozitul de bronzuri de la Mare (jud. Cluj)
Cuvinte cheie: Transilvania, bronz trziu, Hallstatt, celturi, depozite de bronzuri.
Schliisselwtirter: Siebenbiirgen, Hallstatt, Tiillenbeile, Bronzedepot
Carol KACSO
n anul 1986, Muzeul din Budapesta a o parte a de
ce a lui Endre Orosz (1871-1945), personalitate a arheologiei de la
secolului XIX primele decenii ale secolului XX, autor a numeroase studii, n care valorificat
efectuate n mai multe preistorice (Gura Baciului, Gherla, Apahida, Cheile Turzii etc.) sau a publicat
repertorii de descoperiri, unele dintre piesele propriei
n lotul de artefacte ajuns la Budapesta se pe obiecte de un relativ
mare de piese de cupru bronz. Dintre acestea din prezint n articolul de celturile ce unui
mic depozit, precum alte cinci celturF, toate descoperite n din Clup:
1. Celt de tip (lung. 13,4 cm, greut. 440 g). Patina verde nchis, pe alocuri culoarea
metalului Nr. inv. 86. 13. 52. Fig. 1, 1; 2, 1. Descoperit la Mare.
2. Celt de tip (lung. 14,3 cm, greut. 450 g). puternic deteriorat, i o
dinspre una dintre laturile nguste, turnare la Patina verde nchis, pe alocuri
culoarea metalului Nr. inv. 86. 13. 51. Fig. 1, 2; 2, 2. Descoperit la Mare.
3. Celt cu plisc (lung. 11 cm, greut. 190 g). Sectiunea pliscul puternic dezvoltat. Patina
Pe se o cu inscrisul "444". Nr. inv. 86. 13. 56. Fig. 1, 3; 2, 7. Descoperit n hotarul
Jucu de Jos nainte de 1903, an n care piesa, de la un fierar, a ajuns la


4. Celt cu de drept (lung.11,1 cm, greut. 270 g). Corpul mult
nspre convex, puternic deteriorat. Ornamentat sub cu trei nervuri orizontale, de cea mai de
jos atrnnd motive n de V, nscrise unul n altul. de turnare de pe laturile nguste au
fost cizelate, urma lor clar Patina verde nchis. Pe se eticheta cu inscrisul
"Sinfalva 362". Nr. inv. 86. 13. 57. Fig. 1, 4; 2, 3. Celtul depozitului descoperit la n anul1898,
n punctul V6rfalvi als6-l6b i-a fost de I. Dindr, proprietarul locului unde a
la depozituP.
5. Celt miniatura! cu de drept (lung. 8,1 cm, greut. 140 g). Un prag orizontal
mai sus de mijlocul piesei, de aici corpul este nspre convex. cu
Pe sub nervuri orizontale aproape imperceptibile, de cea mai de jos atrnnd un motiv n
1 Succinte date despre activitatea lui Endre Orosz n Rom6niai Magyar lrodami Lexikon, IV (redactor Gy.
David), Bukarest-Kolozsvar, 2002, 287 sq. O aproape a lui Orosz cu este
de A. Tatar, Patrimonium Apulense 5-6, 2006, 29 sqq.
2 aici doamnei dr. Ildik6 Szathmari pentru ajutorul acordat cu prilejul n mai 2008
iunie 2010.
3 n colectia Orosz la Budapesta se un celt, precum fragmente de celt provenite de la jud. Cluj.
Ele au fost publicate n 1995, cu alte piese din depozitul descoperit n localitate, vezi Kacs6, Folia
Archaeologica 44, 1995, 95-106.
4 Orosz 1906, 368.
5 Orosz 1906, 374 sq.; I. Teglas, ArchErt 34, 1914, 57.
Carol Kacs6
Muzeul de Istorie Arheologie
e-mail: carolkacso@yahoo.de
Revista XXIV/2010, pp. 29-40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de V. Patina verde aproape n ntregime. Nr. inv. 86. 13. 55. Fig. 1, 5; 2, 4. Provine din
mprejurimile Gherla a fost n vara anului 1899, cu o cu crlig, de la
un comerciant din Gherla
6

6. Celt miniatura! cu de drept (lung. 8 cm, greut. 60 g). Corpul puternic
nspre convex. Decorul, abia perceptibil, din trei nervuri orizontale sub continuate de
trei motive n de V, nscrise unul n altul. Pe se eticheta cu nscrisul "Szek". Nr. inv. 86.
13. 53. Fig. 1, 6; 2, 5. Descoperit la Sic.
7. Celt miniatura! cu de drept (lung. 8,4 cm, greut. 70 g). cu aripioare
false pe laturile nguste. Aproximativ la mijlocul piesei se un prag orizontal, de aici corpul
este mult nspre convex. Sub se trei nervuri orizontale, de cea mai de jos atrnnd o
din vechime. Pe se eticheta cu nscrisul "23", iar n gaura
de o de hrtie cu nsemnare pe o "Kis- es N. kozt
az Adalini utlev6g6sban. 1898 XII. 3 v6.s6.rolva Orosz E." ("ntre .Achileu Mic .Achileu Mare, la tura
de drum nspre Adalin. de E. Orosz la 3 decembrie 1898" cu "23" pe Patina verde
deschis, n cea mai mare parte, culoarea metalului Nr. inv. 86. 13. 54. Fig. 1, 7; 2,
6; 3. Descoperit, cum eticheta mai sus ntre Mic Mare.
*
Localitatea de a celor celturi de tip a fost pe baza din
registrul de inventar al muzeului din Budapesta
7
Mare nu n listele de descoperiri de celturi
de acest tip ntocmite de M. Roska
8
M. Rusu
9
Celturile sunt pe baza unei primite
de la VI. Zirra, de M.

n Repertoriul arheologic al Cluj, aici fiind amintit celtul
miniatura! descoperit ntre Mare Mic (vezi mai sus nr. 7)1
1
, precum de T. Soroceanu
E. Lak6
12
lipsesc orice fel de cu privire la lor de descoperire, este de presupus cele
celturi unui depozit, la la o n jurul anului 1900.
Depozitele ce n exclusivitate celturi sunt caracteristice, pe cele laturi ale Carpatilor, mai
ales secolelor de nceput ale mileniului I . e. nY. Pentru faza Bronz trziu 2 (aproximativ Reinecke Bronz
D) lor este extrem de redus, depozitele de acest fel reprezentnd, potrivit statisticii ntocmite de T.
Soroceanu E. Lak6, doar 4,6% din totalul depozitelor de bronzuri ale acestei faze.
Depozitele de la Mare Uroi
14
sunt singurele din Transilvania, care sunt formate, se pare, doar
din celturi de tip

Celturi de acest tip n unui mare de depozite
6 Orosz 1906, 369 sq. Potrivit aprecierilor lui Orosz, celtul secera nu apartin descoperiri, ele avnd patina
Colectionarul mai descrie un celt, pe care 1-a la comerciant care a fost se pare, de la
o din Nicula. Celtul (lung. 11,5 cm) era decorat cu nervuri pe sub de
7 Presupun cu prilejul a fost la Muzeului din Budapesta o n
care, pentru unele dintre piese, era localitatea de descoperire, pentru altele numai provincia din care
proveneau, anume Transilvania. Este interesant de remarcat pentru cteva dintre piese cu de descoperire
cunoscute din Orosz, de exemplu topoarele de la Vlcele (fost Baniabic; vezi Orosz, ArchErt 44, 1930, 228-
229; A. Vulpe, und Beile in 1, PBF IX, 2, Munchen, 1970, 27, nr. 1-32), n registrul de inventar apare ca
doar Transilvania.
8 Roska 1938, 155 sqq.
9 Rusu 1966, 35 sqq.
10 Petrescu-Dimbovita 1977, 153. Descoperirea este n categoria depozitelor nesigure din Transilvania.
11 1. H. (coord.), Repertoriul arheologic al Cluj, BibMusNap 5, 1992, 39.
12 Soroceanu, Lak6 1995, 192.
13 O a depozitelor de celturi pe teritoriul Romniei la Soroceanu, Lak6 1995, 192. O prezentare a problematicii
acestor depozite pe un teritoriu mai vast la O. Bratu, Depuneri de bronzuri ntre Mijlocie Nistru n secolele
XIII-VII a. Chr., 2009, 60 sqq.
14 Petrescu-Dimbovita 1977, 72, pl. 70, 1-2.
15 Tot unui depozit format exclusiv din celturi de tip le-ar putea cele exemplare descoperite
la se pare pe Dealul Turcului (Wietenberg). Ele sunt publicate, mai ample, de N. G. O. Boroffka,
Die Wietenberg-Kultur. Ein Bei trag zur Erforschung der Bronzezeit in Siidosteuropa, UPA 19, Bonn, 1994, 76, nr. 398, pl.
130, 4-5, fiind de 1. Descoperirile preistorice, n 1. A. Rustoiu,
30
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mixte, mai ales n zonele ocupate de culturii Noua
16
, una dintre preferate de piese n
aceste depozite fiind cea a celturilor de tip cu secerile cu crlig. Relativ numeroase sunt celturile
de tip n special variantele lor n teritoriile Sabatinovka.
tipologia, ncadrarea celturilor de tip au fost discutate
n numeroase studii
17
n special recenta lucrare a lui V. Dergacev aduce importante cu privire la
varianta C a celturilor de acest tip, potrivit lui M. Rusu, publicate n 1966. tipologia
de M. Rusu ca punct de plecare pentru viitoarele scheme tipologice, n care vor fi
subvariantele ce variantelor A B.
Desigur, n prezent celturilor de tip este mult mai mare dect cel cunoscut la
studiul lui M. Rusu. n Anexa 1 prezint, de a fi o a descoperirilor de celturi de
acest fel din Transilvania Banat care au la acest an, precum cteva descoperiri mai vechi,
care nu apar n listele lui M. Roska M. Rusu.
O parte a acestor descoperiri este de piese izolate, de cele mai multe ori vreo
cu privire la lor de descoperire. Din acest motiv, celor mai multe dintre ele
sub semnul incertitudinii.
Este interesant de remarcat trei dintre celturi Jupa, au fost n ruri, respectiv n
imediata apropiere a acestora (vezi Anexa 1). Ele se altor piese ntr-un astfel de mediu
18
Pentru
Descoperirile preistorice BibiThracologica 23, 1997, 33, fig. 21, 3-4 (sursa de informare
este lucrarea lui Boroffka). Celturile nu sunt amintite de K. Horedt n studiul despre cultura Wietenberg
(vezi Dacia N. S. 4, 1960, 107 sqq.) nici n monografia asupra primelor de pe Dealul Turculu (vezi K. Horedt,
C. Seraphin, Die Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Antiquitas 3, Bonn, 1971).
Chiar celturile provin de pe Dealul Turcului, ele nu au cu a culturii Wietenberg, fiind
mai recente dect aceasta. Celturi de tip de la precizarea lor de descoperire,
apar n listele de descoperiri publicate de Roska (1938, 158, nr. 52; (exemplar n Muzeul Rusu
1966, 37, nr. 119; celturi: piesa de Roska una la muzeul din [nr. inv. 544]). De la
Deva provin de asemenea celturi de tip despre care s-ar putea presupune au unui
depozit (vezi anexa 1). Chiar o astfel de nu avem nicio ca de altfel nici la celelalte
descoperiri, depozitul a fost format n exclusivitate din celturi.
16 Am reunit depozitele ce pot fi atribuite Noua sub denumirea de tip Ruginoasa-Cara (Kacs6, SCIV A 41, 1990, 246).
17 Rusu 1966 cu literatura mai veche; W. A. V. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jiingeren Bronzezeit, RGF 29, Berlin,
1968, 36 sq.; M. Novotna, Die und Beile in der Slowakei, PBF IX, 3, Munchen, 1970, 98; A. Mozsolics, Bronze- und
Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte van Forr6 und Op6/yi, Budapest, 1973, 30 sqq.; E. H. llepHbiX,
ApeoltJIJI.MernaAAoo6pa6ornKa Ha IOzo-3anaiJe CCCP, MocKBa, 1976, 69 sqq.; E.-F. Mayer, Die und Beile in 6sterreich, PBF
IX, 9, Munchen, 1977, 186 sq.; Bader 1978, 86; K. Kibbert, Die und Beile im mittleren Westdeutsch/and Il, PBF IX,
13, Miinchen, 1984, 122 sq.; Mozsolics, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte van Aranyos, Kurd und Gyerme/y,
Budapest, 1985, 34 sq.; B. Wanzek, Die Guj3model fiir Tiillenbeile im Europa, UPA 2, Bonn, 1989, 96 sq.; J.
Rihovsky, Bei/e, Meifiel und in PBF IX, 17, Stuttgart, 1992, 179 sqq.; I.
traci/ar din sud-vestul Transilvaniei in epoca bronzului, BiblThracologica 2, 1992, 77; S. Hansen, Studien zu
den Metalldeponierungen der ii/teren Urnenfe/derzeit zwischen Rhnetal und Karpatenbecken, UPA 21, Bonn,
1994, 180; A. Vulpe, V. Der Hortfund van Gioseni, Kr. in der Ma/dau, n Soroceanu 1995, 239; M.
Salas, Der urnenfelderzeitliche Hortfund van Po/esovice und die Frage der Herstellung des Depotfundhorizonts Drslavice
in Brno, 1997, 19; J. V. Kobal', Bronzezeitliche Depotfunde aus Transkarpatien (Ukraine), PBF XX, 4, Stuttgart,
2000, 40 sq.; A. Hansel, Acla Praehistorica et Archaeologica 32, 2000, 118; V. Dergacev, Die iineolihtischen und
bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien, PBF XX, 9, Stuttgart, 2002, 143 sqq.; V. I. Klochko, Weapomy ofSocieties of
the Northern Pontic Cu/ture Circle: 5000-700 BC, Bal tic-Pontic Studies 10, Poznari, 2001, 207 sq.; C. Metzner-Nebelsick,
Der "Thrako-Kimmerische Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im Pannonien,
Vorgeschichtliche Forschungen 23, Rahden/Westf., 2002, 62 sqq.; E. Kaiser, Z. Ch. Popandopulo, PZ 79, 2004, 16 sqq.;
Salas, Bronzove depoty stfedni ai pozdni doby bronzove na Morave a ve Slezsku, Brno, 2005, 37 sqq.; L. Kruschel 'nycka,
Die Bronzegegenstiinde der Noua-Kultur in der Westukraine, n J. Kobal' (ed.), Bronzezeitliche Depotfunde-Problem der
lnterpretation. Materialien des Festkonferenz fiir Tivodor Lehoczky zum 175. Geburtstag. Ushhorod, 5.-6. Oktober 2005,
Y)KropoA, 2006, 162 sq.; H. Ciugudean, S. A. Luca, A. Georgescu, Depozitul de bronzuri de la BiblBrukenthal
5, Sibiu, 2006, 36; A. I. KpywellbHMI..IbKa, Ky"\brnypn Hoa 11a JCJWIX YKpni"Hu, JlbBiB, 2006, 135 sqq.; Kacs6 2007, 60 sqq.;
Ciugudean et al. 2008, 17 sq.; B. Rezi, Analele Banatului S.N. 17, Arheologie-Istorie, 2009, 51 sq.; ,Liepra'leB 2010; Rezi,
Marisia 30, 2010, 52 sq.
18 Vezi pentru Romnia Soroceanu, Die bronzezeitlicher Deponierungen - Ein Beitrag zur Hortdeutung
beiderseits der Karpaten, n Soroceanu 1995, 30 sqq.
31
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
majoritatea acestor descoperiri se admite o semnificatie Pot exista alte de
cu privire la prezenta lor n ape
19

cea mai mare de celturi de tip timpurii se cum din lista
n Transilvania cel mai bine reprezentate fiind variantele A B. ntr-un
relativ mare se astfel de piese n Moldova Ucraina

cantitatea cea mai
mare o constituie aici piesele variantei C
21
Aceste zone aria de de a
celturilor de tip Ca piese de import, ele apar n aria depozitelor de tip Uriu-6palyF
2
, care sunt
cronologic paralele cu cele de tip Ruginoasa-Cara.
cteva descoperiri databile n etapa timpurie a Bronzului trziu, n care apar celturile
variantelor A B, iar n depozitul de la Jabenita sunt prezente la un loc chiar toate cele trei variante principale,
acest fapt reprezentnd o a lor deja n
cea mai o cunosc celturile de tip n Bronzul trziu 3 (aproximativ
Reinecke Hallstatt A). Confectionarea lor este acum de centre aflate n afara ariei de productie.
Prin varianta C, celturile de tip n n primele secole ale mileniului I . e. n.
Celtul cu plisc de la Jucu de Jos potrivit tipologiei pe am am publicat-o n 2007
23
, tipului B,
varianta B
1
, care se n Bronz trziu 2-3. Dintr-un punct geografic foarte apropiat, aflat n raza
Jucu de Mijloc, provine un depozit de celturF4, evident mai recent dect descoperirea mai nainte

Celtul de la potrivit furnizate de E. Orosz, unui depozit descoperit
n 1898. alte surse, depozitul de la a fost descoperit n 1887, n punctul Kertmege
25

este imposibil de precizat bronzurile de la ajunse n mai multe publice (muzeele din
Sf. Gheorghe, Sibiu, Debrecen, Cluj; Colegiul Unitarian din Cluj etc.) particulare, unei descoperiri
unitare sau nu. Piesele publicate de la o mai de (Bronz trziu 3 4),
iar celtul acum prezentat are analogii cu n depozitele fazei Bronz trziu 3.
Celturile din mprejurimile Gherlei, de la Sic respectiv, cel ntre Mic Mare
sunt mai recente, ele perioadei Hallstatt B. Fiind descoperiri izolate, datarea lor mai n cadrul
acestei perioade este
Anexa 1
Celturi de tip (completare pentru Transilvania Banat a listei Rusu 1966, 35 sqq.)
Agrij, jud. Celt varianta B. Descoperire punct Dealul Puii (1948). Muzeul (nr. inv. C.C.
11/1973). Lit.: Lak6 1983, 69, nr. 1, pl. 1, 1.
Ai ud, jud. Alba. 50 celturi ntregi, 41 celturi fragmentare. Depozit, punct Microraion III ( 1971 ). Muzeul Ai ud
(nr. inv. 7.855-7.902, 7.912-7.917). Lit.: Rusu, Bemerkungen zu den grossen und Giessereifunden
aus Siebenbiirgen, n H. Lorenz (ed.), Studien zur Bronzezeit. Festschrift fiir Wilhelm Albert v. Brunn, Mainz/
Rhein, 1981, 376, fig. 4.
Alba Iulia, jud. Alba. Celt varianta A. Descoperire punct Platoul romanilor. Muzeul Alba Iulia (nr.
inv. 4.225). Lit.: 1992, 119, nr. 1, pl. 71, 1.
jud. Celt varianta A. Descoperire punct Secerului. Muzeul
(nr. inv. IA 198). Lit.: G. G. Marinescu, Urnenfelderzeitliche Bronzefunde aus dem Nordosten Siebenbiirgens, n
Soroceanu 2005, 265 sq., fig. 1, pl. 1, 1.
19 Vezi din literatura mai lui P. Trebsche, Mitteilungen des Museumsvereines Lauriacum-Enns N.F.
40, 2002, 11 sq. prilejuite de descoperirea unui celt n rul Enns.
20 Vezi din literatura vecheI. Potemkowski, Swiatowit 4, 1902, 151, fig. 329 (Szarapanovka), din cea M. IAhKiB,
Apxe6Jl6ri'IHi CryAi'i3, KM"is-l.fepHiBI.\i, 2008, 27, fig. 1, 4 (Korovia).
21 Aepraqes 2010.
22 Vezi o enumerare a depozitelor de acest tip cu celturi de tip la Kacs6 2007, 61.
23 Kacs6 2007, 56 sqq.
24 Kacs6 1994, 6 sq., fig. 2.
25 Vezi literatura la Bader, Die Schwerter in Rumiinien, PBF 4, 8, Stuttgart, 1991, 119.
32
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Arad, jud. Arad. Cinci celturi varianta C. Depozit II, punct Hotel Astoria (1967). Muzeul Arad (nr. inv.
14.504-14.508). Lit.: M. Rusu, E. V. Pintea, T. Bader, Bronzehortfunde aus Transsilvanien (HallstattA
2
-
B), 10, 1977, R68 a, 4-8.
Mare, jud. Cluj. Vezi textul.
"Banat". Celt varianta C. Muzeul Viena (nr. inv. 17.622). Lit.: Kacs6 1994, 14, fig. 4, 3.
jud. Cluj. Celt varianta C. Depozit, punct Apa (ntre 1940 1943). Muzeul Cluj. Lit.:
1977, 126, pl. 299,12.
Homorod, jud. Harghita. Celt varianta A. Descoperire ? Muzeul Miercurea Ciuc (nr. inv.
3.494). Lit.: 1994, 243, pl. 8, 16.
Bicaz, jud. Celt fragmentar varianta A. Depozit I, punct Valea Unghiului (1977). Muzeul Baia
Mare. Lit.: Kacs6, arheologice, muzeale 1, Baia Mare, 2004, pl. 75, 1.
"Bihor". Celt varianta A. Muzeul Viena (nr. inv. 17.971). Lit.: Kacs6, 8, 1994, 22 sq., pl. 2, 4.
Blandiana, jud. Alba. Celt varianta C. Descoperire ? Muzeul Alba Iulia (nr. inv. P. 4.552). Lit.:
Aldea, Ciugudean 1988, 73, pl. 2, 3.
Bogdan jud. celturi variantele A B. Depozit, punct (1980, 1981).
Muzeul Baia Mare (nr. inv. 19.355-19.358, 19.360, 19.362-19.363). Lit.: I. Motzoi-Chicideanu, G. Iuga, Der
Bronzefund van Bogdan Kr. n Soroceanu 1995, 143 sq., pl. 2.
jud. Cluj. celturi varianta C. Depozit. Lit.: 1977, 140,
pl. 343, 9. 11.
jud. Hunedoara. _g_,_ Celt varianta B. Descoperire la est de localitate (1971). Muzeul Deva (nr.
nv. 23.400). Lit.: 1992, 120, nr. 18, pl. 71, 4. b. Celt varianta B. Descoperire Lit.: C. I. Popa,
M. Rza, Acta Musei Sabesiensis Terra Sebus 1, 2009, 35, fig. 1.
jud. Celt varianta B. Depozit (?), punct Dealul Tmpa. I. Rusu, Livezile. Lit.:
Marinescu, 1974, 71 sq., pl. 1, 6, pl. 7, 4.
Breaza, jud. (?) celturi. Depozit. Inedit
26

jud. Celt. Descoperire ? A fost n D. Teleki. Lit.: Roska 1942, 127
sq., nr. 123
27

Brusturi, jud. Celt varianta A. Descoperire ? Liceului Teoretic (fost de
Jibou. Lit.: Lak6 1983, 72, nr. 14, pl. 2, 6.
Buituri Hunedoara), jud. Hunedoara. Celt varianta C. Depozit (?), punct de nisip (1959).
Muzeul Deva (nr. inv. 13.637). Lit.: Sargetia 9, 1972, 29, fig. la, fig. 2.
Cacova Ierii, jud. Cluj. Celt varianta A. Descoperire punct Ruptura (nainte de 1907). A fost n
I. Lit.: 2005, 41, fig. 33/89.
Mic, jud. Celt varianta A. Descoperire punct Poduri. Lit.: G. Marinescu,
Al. Retegan, File de Istorie 3, 1974, 445, pl. 1, 1, pl. 3, 1.
jud. Celt varianta A. Depozit, punct Lab (1976 ?). Muzeul (nr. inv. 1.229). Lit.: Lak6
1983, 72, nr. 15b, pl. 2, 8.
jud. Celt varianta B, fragment de celt. Depozit, punct Arnic (1973). Muzeul Tg.
(nr. inv. 5.988). Lit.: A. Vulpe, V. Dacia N.S. 32, 1989, 235, fig. 1, 10-11.
Cernat, jud. Covasna. Tipar de celt varianta A. (1963). Lit.: Szekely 1970, 478, fig. 1, 1.
Cernuc, jud. Celt varianta B ?. Descoperire Liceului Teoretic Jibou. Lit.: Bejinariu
2005, 132, pl. 3, 1.
Cetatea de jud. Alba. Celt varianta B, celt varianta C. Depozit, punct Sub (1964). Muzeul
Lit.: V. Pepelea, ActaMN 10, 1973, 517, fig. 1, 19-20.
Chitid, jud. Hunedoara. Celt varianta B. Descoperire (1963). Muzeul Deva (nr. inv. 16.045). Lit.: I.
SCIV 21, 1970, 634, fig. 1, 1, fig. 2, 1-2.
Cizer, jud. Celt varianta B. Descoperire punct Rodina. Muzeul (nr. inv. C.C. 5/1968).
Lit.: Lak6 1983, 73, nr. 20b, pl. 2, 10.
26 amabile F. Gogltan B. Rezi. Depozitul seceri.
2 7 Este descris ca o imitatie a variantei mai vechi a celtului de tip (" ... a regebbi erdelyi tipust ferde bordadisszel
ut6nz6 tokos fii les bronzbalta. ").
33
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cozla, jud. celturi varianta C. Depozit, punct Piatra Muzeul Lit.: C.
Banatica 5, 1979, 107 sq., fig. 1, 1-2, fig. 2, 4-5.
Cristuru Secuiesc, jud. Harghita. Celt varianta A. Descoperire n partea de vest a (nainte
de 1951). Muzeul Cristuru Secuiesc (nr. inv. 218). Lit.: Benk6 1992, 186, pl. 6, 6.
Cugir, jud. Alba. Trei fragmente de celt variantele A B. Depozit, punct Prul Bugului (1973). Muzeul
Alba Iulia (nr. inv. P. 6065/18-19. 21a). Lit.: H. Ciugudean, I. A. Aldea, Der Bronzefund van Cugir, Kr. Alba und
seine Beziehungen zu den Siebenbiirgens, n Soroceanu 2005, 98, nr.
21-22, 25, fig. 5, 3-5.
Deva, jud. celturi varianta C. Depozit? Lit.: Teglas 2005, 123, nr. 27-28, fig. 18/125/4-
18/125/5. b. Celt varianta A. Descoperire punct Malhegy. Muzeul Deva. Lit.: 1992, 122, nr.
40, pl. 71, 7
28

jud. Harghita. Celt varianta C. Descoperire punct (1987). Muzeul Cristuru
Secuiesc. Lit.: Benk6 1992, 76, pl. 6, 5.
jud. 12 celturi variantele B C. Depozit, punct (1979). Lit.: O. Bozu,
Studii de Etnografie-Istorie 4, 1982, 138 sqq., pl. 2-6, 1-3, pl. 7, 1-3.
Gherlii, jud. Cluj. celturi varianta C. Depozitul II, punct Szajkaszeg. Bibliotecii
Batthyaneum Alba Iulia (din fosta J. Temesvary), Muzeul Budapesta. Lit.: Hampel1896, pl. 218, 2-10.
Cluj-Napoca, jud. Cluj. Celt. Descoperire pe malul rului Muzeul Cluj. InediF
9

Fostul comitat Szolnok-Doboka. Celt varianta A. Descoperire ? A fost n Floth, n prezent
la Muzeul Budapesta (nr. inv. 1. 1907. 63). Lit.: Kacs6 2007, 13, nr. 32, fig. 4, 11.
Grbou, jud. Celt varianta B. Descoperire "n casei nr. 270/A". Muzeul (nr. inv.
C.C. 990/1994). Lit.: Bejinariu 2005, 133, pl. 4, 1.
Ghirbom, jud. Alba. Celt varianta B. Descoperire punct Muzeul Alba Iulia
(nr. inv. P. 6357). Lit.: Aldea, Ciugudean 1988, 72, pl. 1, 4.
jud. Sibiu. Celt varianta A. Descoperire ? Muzeul Sibiu (nr. inv. A 3.698/7.890). Lit.:
Ciugudean et al. 2008, 14 sq., pl. 3, 2
30

jud. Celt varianta A. Descoperire punct Prinsoare. Muzeul (nr. inv. C.C.
1.523/1982). Lit.: Lak6 1983, 77, nr. 36, pl. 6, 1.
Hida, jud. Celt varianta C. Depozit (1903). Muzeul Cluj. Lit.: 1977, 142 sq., pl.
348, 17.
Hunedoara, jud. Hunedoara. sau trei celturi varianta C. Depozit II. Muzeul Cluj, Muzeul Deva
3
1. Lit.:
1977, 143, pl. 350, 7-8. 10
32

jud. Celt varianta B. Depozit II, punct Cheia Globului (1890). Muzeul Vrsec (nr.
inv. 804). Lit.: 1977, 98, pl. 161, 17.
jud. Celt varianta A. Descoperire punct Pe deal (1969). Lit.: V. E. Mera,
Marisia 9, 1979, 639 sq., pl. 117, 3, pl. 118, 3.
Ighiu, jud. Alba. Celt varianta B. Descoperire Muzeul Alba Iulia (nr. inv. 4.228). Lit.:
1992, 123, nr. 57, pl. 71, 2.
jud. Trei celturi variantele A, B C. Depozit, punct n lunci (1980). Muzeul Tg.
(nr. inv. 7.227-7.229). Lit.: V. 10-11, 1996-1997 (1997), 9 sq., pl. 1, 4-6, pl. 2, 4-6.
28 Roska 1938, 155, nr. 12 Rusu 1966, 20, nr. 52 ca provenit din localitate celtul de tip
din depozitul din punctul Sz6rhegy.
29 M. Rotea.
30 Rusu 1966, 20, nr. 70 cum sa celturile de tip din depozitul
II. Piesei recent publicate nu i se cunosc de descoperire, pare foarte probabil ca ea
descoperirii desemnate drept depozitul 1. Nu argumente pentru includerea ei printre bronzurile
depozitului II, posibilitate nu poate fi cum cred, ca una dintre alternativele de
atribuire, autorii care au pus recent celtul n
31 Celtul aici este atribuit doar cu probabilitate depozitului.
32 Roska 1938, 156, nr. 23, fig. 4 Rusu 1966, 20, nr. 74 ca provenite din fostul comitat Hunedoara alte
celturi de tip
34
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Jacodu, jud. Celt varianta B. Descoperire ? Muzeul Cristuru Secuiesc (nr. inv. 209). Lit.:
1994, 243, pl. 6, 12.
Jupa, jud. Celt varianta B. Descoperit n adus din albia (1993). Muzeul
Lit.: A. Szentmiklosi, Analele Banatului 5, 1997, 22, fig. 3.
jud. Celt varianta A. Depozit I, punct Savului (1932, 1961). Muzeul Baia
Mare (nr. inv. 194). Lit.: Kacs6, Marmatia 5-6,1979-1981,116, pl. 1, 3. b. CeltfragmentarvariantaA. Descoperire
punct Poienile Danciului (1995). Muzeul Baia Mare (nr. inv. 27.914). Lit.: Kacs6, Crisia 24, 1994, 15,
pl. 5, 4.
Liubcova, jud. Celt varianta C. "Depozit" ntr-o Grla Mare, punct (1981).
Muzeul Lit.: Banatica 8, 1985, 91 sq., pl. 4, 1.
Celt varianta A. A fost n Liceului reformat din Sighetu Lit.: J. Hampel
1886, pl. 12, 7. b. Partea a unui celt. A fost n T. Lehoczky n 1874, acum n Muzeul
transferat de la Muzeul Uzgorod (nr. Inv. B
3
-42/1). Lit.: J. Kobal', Bronzezeitliche Metallfunde aus der Sammlung
des Transkarpatischen Heimatkundemuseum (Uigorod, Ukraine), n Soroceanu 2005, 248, fig. 3, 16.
jud. Harghita. Trei celturi varianta A. Depozit, punct Orban Bal6zs Mare). Lit.: J.
Acta (Siculica) 2003/1, 77, fig. 3/11-3.
de Sus, jud. Celt varianta A. Descoperire punct Osoiu Muzeul
(nr. inv. 1.521/1982). Lit.: Lak61983, 80, nr. 50d, pl. 8, 2.Miercurea Ciuc, jud. Harghita. Patru celturi varianta
A. Depozit, punct Suta. Muzeul Miercurea Ciuc (nr. Inv. 279, 2.174, 280-281). Lit.: Szekely 1970,473 sqq., fig.
1, 2-5, fig. 3.
Moigrad, jud. Celt varianta C. Descoperire ? (nainte de 1958). Muzeul (nr. inv. C.C.
302/1958). Lit.: Bejinariu 2008,65, pl. 11, 3.
jud. Cluj. Celt varianta A. Descoperire (1900). A fost n I. Lit.:
2005, 413, fig. 25/146.
jud. Trei celturi. Depozit. A fost n L. Szikszay din Lit.: Roska 1942, 273, nr.
218
33

Noul jud. Sibiu. celturi varianta B, celturi varianta C. Depozit, punct bisericii
(1856). Muzeul Lit.: 1977, 132, pl. 313, 2-4. 13.
de Sus, jud. Celt varianta B. Descoperire punct (1971). Muzeul Baia
Mare (nr. inv. 720). Lit.: Kacs6, Apulum 15, 1977, 146, fig. 8, 1.
jud. Celt varianta C. Descoperire (1891). Lit.: 2005, 326, fig. 12/42.
jud. Tipar de celt varianta C. Descoperire punct Muzeul
(nr. inv. 12.656). Lit.: P. Rogozea, Banatica 7, 1983, 141, pl. 1, b.
jud. Alba. Celt varianta A. n albia Muzeul Alba Iulia (nr. inv. P. 6226). Lit.: Aldea,
Ciugudean 1988, 73, pl. 2, 2.
Pecica, jud. Arad. varianta A. Depozit III, punct ntre vii (1966). Muzeul Arad. Lit.: E.
Materiale 9, 1970, 460, fig. 14, 4. b. celturi varianta B. Depozit IV (1969). Muzeul Arad. Lit.: Petrescu-
1977, 102, pl. 176, 29-30.
jud. Celt varianta B. Depozit, punct dlme (1976). Muzeul Lit.: T.
Soroceanu, A. Retegan, Dacia N.S. 25, 1981, 208, fig. 28, 12.
Pescari, jud. celturi varianta C. Depozit, punct Cariera de (1972). Muzeul
Lit.: Banatica 4, 1977, 111 sq., pl. 1, 1. 3, pl. 2, 1. 3.
Ragla, jud. Celt varianta C. Descoperire I. Rusu, Livezile. Lit.: Marinescu,
1974, 67, pl. 3, 4, pl. 7, 3.
Rapoltu Mare, jud. Hunedoara.Celt varianta A, celt varianta B, fragment de celt. Depozit, punct Valea
Faurului (1960). Muzeul Deva (nr. inv. 15.729-15.730, 15.732). Lit.: B. Basa, Sargetia 5, 1968, 32 sq., fig. 1-3.
Reghin, jud. Celt. Descoperire punct Kirschberg. A fost n Gimnaziului evanghelic
din Lit.: Roska 1942, 260, nr. 85.
Satu Mare, jud. Harghita. Celt varianta A. Descoperire ? Muzeul Odorheiu Secuiesc (nr. inv. II.
7487). Lit.: 1994, 242 sq., pl. 6, 16.
33 Despre descoperirile de bronzuri de la despre de bronzuri L. Szikszay vezi mai recent Bejinariu 2008.
35
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
jud. Bihor. .9..:. Celt. Descoperire Lit.: Bader 1978, 128, nr. 79. b. Celt varianta C. Descoperire
n mprejurimile Colectia dr. M. Penkert. Lit.: Emodi 2003, 115, pl. 2, 2
34

_!!. Celt varianta B. Depozit (nainte de 1938). Muzeul de Lit.: H.
Dumitrescu, Dacia 7-8, 1937-1940 (1941), 134, fig. 1, 4. b. Celt varianta A. A fost n Wesselenyi-Teleki,
acum la Muzeul (nr. inv. C.C. 79/1958). Lit.: Bejinariu 2008, 56, pl. 15, 2. !;", Celt varianta C. Descoperire
Liceului Teoretic Jibou. Lit.: Bejinariu 2005, 132 sq., pl. 4, 4.
jud. Celt varianta A. Descoperire punct (1975). Lit.: Marinescu,
Studii de Istorie, 1979, 128, nr. 10, pl. 2, 4.
de Jos, jud. Alba. Celt varianta A. Descoperire punct Huda lui Lit.: H.
Ciugudean, D. Anghel, Apulum 44, 2007, 59 sq., fig. 3.
jud. Celt, varianta C. Depozit (1969). Lit.: A. Zrinyi, Marisia 9, 1979, 642, pl. 119, 3.
Sngiorgiu de jud. Patru celturi varianta C. Depozit I, punct Cseholdal (1904, 1928).
Muzeul Cluj. Lit.: Roska 1942, 75, nr. 23, fig. 90, 2. 5. 7. 13
35

Sntimreu, jud. Bihor. Cinci celturi varianta C. Depozit (1919). Lit.: Emodi, Crisia 1978, 525 sq., pl. 1, 1-5.
Ohaba, jud. Hunedoara. Celt. Descoperire (1973). Muzeul Deva (nr. inv. 23.472). Lit.:
Sargetia 14, 1979, 27, nr. 33.
Stupini, jud. Celt varianta A. Depozit, punct "fostul sediu C.A.P." (1966). Muzeul
(nr. inv. 4.102). Lit.: SCIVA 26, 1975, 226, fig. 1, 1.
de Cmpie, jud. Celt varianta C. Depozit? (1994). Lit.: 2002, 227, fig. 1, 3.
jud. Celt varianta B. Descoperire punct Podul Crstii (1971). Muzeul Baia Mare
(nr. inv. 724). Lit.: Kacs6, Marmatia 3, 1977, 32, fig. 5, 16.
jud. Celt varianta B. Descoperire punct ntre Muzeul
Odorhei. Lit.: Marinescu, 1974, 67, pl. 2, 5, pl. 7, 2.
jud. Harghita. Celt varianta C. Descoperire punct V6szoly (1954). Muzeul Cristuru
Secuiesc (nr. inv. 420). Lit.: Benk6 1992, 145, pl. 6, 7.
Mic, jud. Harghita. Celt varianta C. Descoperire Muzeul Cristuru Secuiesc (nr. inv. 552).
Lit.: Benk6 1992, 98 sq., pl. 6, 3.
jud. Bihor. Celt varianta C. Descoperire punct Dealul Mitoc. Lit.: Emodi 2003, 116, pl.
2, 5.
Trgu jud. A. Celt varianta C. Depozit (nainte de 1890). Muzeul Budapesta. Lit.: Holste
1951, 15, pl. 29, 3. b., Celt. Descoperire ? Lit.: Repertoriul arheologic al Trgu
1995, 256.
Turda, jud. Cluj. Celt varianta C. Descoperire pe teritoriul castrului roman, n via lui Misi Nagy
(1903). Lit.: Teglas 2005, 616, fig. 29/96.
jud. Alba. celturi varianta C. Depozit. Muzeul Budapesta. Lit.: Holste 1951, 18, pl. 34, 5. 8.
Valea Rece, jud. Celt fragmentar varianta B. Depozit, punct La vii (1960). Muzeul Trgu Lit.:
1977, 82, pl. 114, 16 ("Band").
Zau de Cmpie, jud. Celt varianta A. Depozit? Lit.: 2002, 227, fig. 1, 1.
jud. Celt. Depozit II. Muzeul Lit: A. Szentmiklosi, Fl .
Arta bronzului n Banat, 2004, 129, nr. 84.
jud. Celt varianta B. Depozit (?) descoperit n vatra satului. Liceului din
Silvaniei. Lit.: Lak6 1983, 92, nr. 91d, pl. 16, 5.
34 Este posibil ca cele bibliografice se refere la una Un celt de tip din
localitate, aflat la Muzeul Budapesta, este de Rusu 1966, nr. 114.
35 Din localitate mai provine, ca descoperire un celt de tip (Szekely, Materiale 7, 183, fig.
10, 8), de Rusu 1966, nr. 121.
36
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Das Bronzedepot von Mare (Bez. Cluj)
(Zusammenfassung)
Es werden sieben Ti.illenbeile vorgelegt, die sich fri.iher in der Sammlung Endre Orosz befanden und
z.Z., zusammen mit anderen Fundsti.icken dieser Sammlung, im Ungarischen Nationalmuseum aus Budapest
aufbewahrt werden.
Die beiden Tiillenbeile vom siebenbi.irgischen Typ (Abb. 1, 1-2; 2, 1-2), die die Variante solcher
Beile vertreten, stammen aus Mare und sehr wahrscheinlich einem Depot an.
Die Depots, die Ti.illenbeile enthalten, sind beidseits der Karpaten zumal den ersten
Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. charakteristisch. Ihre Anzahl in der Stufe 2
Reinecke Bronze D) ist gar nicht beachtlich, nur 4,6 % aus der Gesamtanzahl der Depotfunde dieser Periode,
laut der Statistik von T. Soroceanu und E. Lak6.
Die Depots von Mare und Uroi sind die einzigen siebenbi.irgischen Funde, die angeblich nur aus
Tiillenbeile vom siebenbiirgischen Typ bestehen. Evtl. solche Funde kamen auch in
und Deva vor. Die Ti.illenbeile vom siebenbi.irgischen Typ sind aher sehr gut in den gemischten Depots der
Noua und Sabatinovka vertreten, nicht selten zusammen mit den Hakensicheln.
Die Verbreitung, die Typologie, die chronologische Einordnung und die Funktion der Tiilenbeile vom
siebenbi.irgischen Typ wurden mehrmals
Im Anhang lege ich eine Liste der Tiillenbeile vom siebenbi.irgischen Typ vor, die die Fundliste von
Rusu 1966 fur Siebenbi.irgen und das Banat Die Konzentration der Ti.illenbeile vom
siebenbi.irgischen Typ, besonders die Varianten A und B nach Rusu, befinden sich, wie sich auch aus dieser
Liste ergibt, im Si.iden und in der Mitte Siebenbi.irgens. Relativ zahlreich sind solche Ti.illenbeile ebenfalls
in Moldavien und in si.idlichen Ukraine. In diesen Territorien kamen die Mehrzahl der Depotfunde vom Typ
Ruginoasa-Cara vor.
Das Ti.illenbeil von Jucu de Jos (Abb. 1, 3; 2, 7) dem Typ B, Variante B
1
der Tiillenbeile mit
Rand an, laut der von mir 2007 publizierten Typologie. Dieser Typ ordnet sich chronologisch
in die Stufen 2 und 3 ein.
Das Ti.illenbeil von (Abb. 1, 4; 2, 3) wurde, laut der Information von Endre Orosz, 1898 zusammen
mit anderen Bronzesti.icken in der Flur Vrfalvi als6-lb entdeckt. Nach anderen Angaben kam das Depot von
1887, n der Flur Kertmege ans Licht. Heute ist schon zu ob die Bronzestiicke
von die in verschiedene oder private Sammlungen gelangten, einem einheitlichen Fund
zuzuschreiben sind. Die von publizierten Bronzeartefakte datieren sich in eine Zeitspanne
(die Stufen 3 und 4). Die meisten Analogien des Ti.illenbeiles aus der Orosz-Sammlung gliedern
sich in die Stufe 3 ein.
Die Ti.illenbeile von Gherla-Umgebung (Abb. 1, 5; 2, 4), Sic (Abb. 1, 6; 2, 5), bzw jenes entdeckt zwischen
Mic und Mare (Abb. 1, 7; 2, 6) sind ji.inger und datieren sich in die Stufe Hallstatt B. Da sie
Einzelfunde sind, ist ihre genauere Datierung problematisch.
bibliografice
Aldea, Ciugudean 1988
1992
Bader 1978
Bejinariu 2005
Bejinariu 2008
Benk6 1992
Ciugudean et al. 2008
I. Al. Aldea, H. Ciugudean, Obiecte de cupru bronz recent descoperite n jud. Alba,
Apulum 25, 1988, 71-82.
I. tracilor din sud-vestul Transilvaniei n epoca bronzului,
BiblThrac II, 1992.
T. Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Transilvaniei. Cultura
1978.
I. Bejinariu, Piese preistorice de bronz de pe valea (sectorul
Marmatia 8/1, 2005, 131-141.
I. Bejinariu, Bronzuri preistorice din Szikszai, Wesselenyi-Teleki,
Aszodi descoperiri izolate n Muzeului din Cluj-Napoca, 2008.
E, Benk6, il kdzepkori Keresztur-szek regeszeti topogr6fi6ja, Varia Archaeologica
Hungarica V, Budapest, 1992.
H. Ciugudean, S. A. Luca, A. Georgescu, Depozite de bronzuri preistorice din
Brukenthal. 1, Bib!Brukenthal 31, Sibiu, 2008.
37
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1994
2002
Ernodi 2003
Harnpel 1886, 1892, 1896
Holste 1951
Kacs6 1994
Kacs6 2007
Lak61983
Marinescu, 1974
Orosz 1906
Roska 1938
Roska 1942
Rusu 1966
Soroceanu 1995
Soroceanu 2005
Soroceanu, Lak6 1995
Szekely 1970
Teglas 2005
,QepraYeB 2010
V. Obiecte de cupru bronz aflate n muzeelor din Harghita,
ActaMN 26-30, I/1, 1989-1993 (1994), 239-250.
V. Piese de bronz inedite din Cmpia Transilvaniei, Angustia 7, 2002, 227-232.
J. Emodi, Descoperiri de la epocii bronzului din Bihor, n In memoriam
Nicolae Oradea, 2003, 115-127.
J. Harnpel, A bronzkor emlekei Magyarhonban, !-III, Budapest, 1886,1892, 1896.
F. Holste, Hortfunde Siidosteuropas, Marburg/Lahn, 1951.
C. Kacs6, Friihhallstattzeitliche Bronzefunde in Transsilvanien, EphNapocensis 4,
1994, 5-15.
C. Kacs6, Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei(!). Ferenc Floth,
SCM 2, Baia Mare, 2007.
E. Lak6, Repertoriul topografic al epocii bronzului al Hallstattului timpuriu n
ActaMP 7, 1983, 69-100.
G. Marinescu, Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul
File de Istorie 3, 1974, 65-88.
E. Orosz, Erdelyi bronzleletekrl, ArchErt 26, 1906, 368-375.
M. Roska, Ober die Herkunft der sog. Hakensicheln, ESA 12, 1938, 153-166.
M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma. !. Oskor, 1942.
M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Sargetia 4, 1966, 17-40.
T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus PAS 10, Berlin, 1995.
T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus II. zur Veroffentlichung
und Deutung bronze- und Metallfunde in
Zusammenhang, Seria Historica 11, Cluj-Napoca, 2005.
T. Soroceanu, E. Lak6, Der zweite Depotfund van Dragu, Kr. Zu den
Tiillenbeildepotfunde in n Soroceanu 1995, 187-195.
Z. Szekely, Depozitul de obiecte de bronz de la Miercurea-Ciuc, SCIV 21, 1970, 473-479.
Teglas Istvan jegyzetei. Regeszeti feljegyzesek I/1-2 (red. I. Bajusz), 2005.
B. A. ,QepraYes, Tonopbi-KenbTbl 6poH3bl Kapnaro-noAyHaBb51. BbmycK 1
0AHOYWKOBble KenbTbl c apKOBit1AHbiMit1 cpacKaMitl , 2010
Fig. 3. de hrtie din gaura de a celtului ntre Mic Mare cu nscrisul
lui Endre Orosz (fato Muzeul Ungar- Budapesta).
Abb. 3. Papier in der Tiille des zwischen Mic und Mare entdeckten Tiillenbeiles mit der
Handschrift von Endre Orosz (Fato Ungarisches National Museum- Budapest).
38
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
V
o
.. .
1
3
2
5 6
7
o 5
--=:::::JI-c::::=-lllllicrn
4
Fig. 1. Celturi din Endre Orosz. 1-2. Mare. 3. Jucu de Jos. 4. 5. Gherla-mprejurimi. 6.
Sic. 7. ntre Mic Mare.
Abb. 1. Tullenbeile aus der Sammlung Endre Orosz. 1-2. Mare. 3. Jucu de Jos. 4. 5. Gherla-
Umgebung. 6. Sic. 7. Zwischen chil eu Mic und chil eu Mare.
39
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4 5 6
7
2 3
Fig. 2. Celturi din Endre Orosz. 1-2. Mare. 3. 4. Gherla-mprejurimi. 5. Sic. 6. ntre
Mic Mare. 7. Jucu de Jos (fato Muzeul Ungar- Budapesta) .
Abb. 2. Tullenbeile aus der Sarnrnlung Endre Orosz. 1-2. Mare. 3. 4. Gherla-Umgebung. 5. Sic. 6.
Zwischen Mic und Mare. 7. Jucu de Jos (Fato Ungarisches National Museurn- Budapest).
40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vestigii hallstattiene timpurii mijlocii
din nord-estul Transilvaniei
George G. MARINESCU
Cuvinte cheie: repertoriu arheologic, Hallstatt timpuriu, Transilvania de Nord
Mots Clee: repertoire arheologique, premiere age du fer, etablissements, fortifications, NE de la Transylvanie
Arealul geografic n este delimitat la nord est de masivele muntoase ale Orientali, de
bazinul mijlociu al la sud de cel al Mic Valea spre vest, fiind un teritoriu
care din punct de vedere administrativ se suprapune n cea mai mare parte peste actualul
zonele lui limitrofe zonei a Cluj, respectiv nordul
Relativa izolare a zonei a creat pentru premisele unei ati pice un conservatorism
accentuat, ilustrat prin caracterul descoperirilor. Teritoriul n este bine reprezentat prin vestigii
arheologice primelor etape din prima a fierului (Ha B-C) a beneficiat relativ trziu de
arheologice sistematice, ncepnd doar cu a doua a secolului al XX-lea. O a fost
doar de refugiu, Ciceu-Corabia [28ajl, "Dealul [72a], Dej
"Dealul Florilor" [40] sau "Cetate" [46], n timp ce deschise au doar sau
deloc cercetate. De cele mai multe ori arheologice care au surprins vestigii din perioada
au fost rezultatul unor care vizau alte epoci istorice, de aceea ele au fost doar investigate
n majoritatea cazurilor au fost doar semnalate n literatura de specialitate. n categorie se pot integra
deschise cercetate la Stupini [Blaj, "Fnatele Archiudului" [Blc], Herina "Dealul Morii"
[52a], "La [64b], Cultural" [95b], Fntnele "Rt" [48b] etc. n mod similar
n studierea inventarului arheologic, generate de anumite subiective ale
Cercetarea de specialitate s-a axat mai mult pe semnalarea prezentarea unor descoperiri de metal (piese
izolate depozite de bronz, obiecte din fier), n timp ce alte aspecte ale culturii materiale obiecte
din lut ars, os sau sunt rar sau deloc amintite. De altfel, pe parcursul mai multor decenii n depozitele
MJBN a fost adunat mult material ceramic n cea mai mare parte inedit. n aceste pentru
conturarea unei imagini ct mai veridice a istorice n primele etape de la nceputul primei epoci a
fierului, am considerat dar realizarea unui Repertoriu arheologic care prezinte n mod
unitar descoperirile specifice acestei etape care, prin noi, contribuie la mai buna
a acestei perioade n nord dar n Transilvania, n general. Necesitatea unei astfel de
este de prima a fierului n special etapa sa timpurie mijlocie
nu au beneficiat de un astfel de Repertoriu, n n care toate celelalte epoci au un asemenea instrument

prezentul Repertoriu privind Hallstatt-ul timpuriu mijlociu, va contribuii


la realizarea unui Repertoriu arheologic general al lucrare a realizare a fost
din cauze obiective subiective de mai multe ori pe parcursul timpului.
n elaborarea repertoriului arheologic privind descoperirile din prima a fierului (Ha B-C), s-a optat
pentru o prezentare n detaliu (istoricul descoperirii, structura, valoarea ncadrarea
1 din cadrul parantezelor pozitia pe care o are localitatea, respectiv punctul topografic, n
cadrul repertoriului arheologic, aici fiind trimiterile bibliografice.
2 Marinescu 1984 a (Hallstatt trziu); 1989 (epoca 1993, 1995 epocii bronzului); 1994 (cultura
Gaiu 2000a (sec. VII-X e.n.); Gaiu 2003 (sec. V-VI e.n.); Vaida 2006 (descoperiri celtice sec. IV-II .e.n.).
George G. Marinescu
Complexul Muzeal
e-mail: georgemarinescu_bn@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 41-128
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
etc.), prin oferirea a ct mai multor legate de topografie de descoperirea n sine. Pe parcursul
descoperirilor s-a acordat o punctelor topografice unde au avut loc
arheologice sistematice sondaje, de teren sau unor descoperiri izolate
care au o mare sau n cadrul repertoriului au
fost cuprinse descoperiri mai cunoscute sau inedite, care cu ocazie sunt analizate unitar
introduse pentru prima n circuitul Unele descoperiri au fost verificate prin de teren,
multe din cele semnalate n trecut fiind reconfirmate, existnd cazuri cnd vechile puncte topografice
nu au mai putut fi identificate pe teren lacunare sau uneori contradictorii. Din punct
de vedere metodologie s-a optat pentru o prezentare a de unde provin materiale
arheologice din prima a fierului, corespunzndu-i un de ordine care coincide cu cel
din harta descoperirilor (Fig. 1). numele actual al n cadrul parantezelor
denumirile n limba sau

care este forma


(sat, apartenenta judet). Precizarea denumirilor
n sau vechile nume este mai ales pentru identificarea unor descoperiri
vechi care au intrat n literatura de specialitate sub denumire sau pentru corectarea unor care au
pe parcursul timpului n cercetarea punct topografic i corespunde o
n cadrul fiind prezentate descoperirile efectuate n punctul precizat de pe raza Repertoriul
oferirea a ct mai multor legate de: punctul topografic, atunci cnd alte denumiri
pentru toponimie au fost ele amintite, precizarea a acestuia de repere fixe (vatra satului,
drumuri, ruri, numere de case) prin puncte cardinale; legate de descoperirii
(anul, numele descoperitorului, sol etc.), descriere a descoperirii date despre ulterioare.
Fiecare descoperire a fost cronologic n actuale, unele descoperiri vechi fiind
reevaluate reconsiderate cronologic. De asemenea, fiecare punct topografic este de o bibliografie
citndu-se literatura de care cuprinde prima publicare a piesei, ori cea care aduce
importante n ceea ce piesa sau descoperirea, ncadrarea etc. n n
care multe dintre descoperiri provin din de s-a considerat amintirea bibliografiei
care situ! arheologic pentru materiale arheologice ncadrate n alte epoci istorice, n felul acesta
putnd fi diversitatea locuirii pe parcursul timpului. De asemenea, am considerat introducerea
codului de sit a codului LMI prin care se pot afla mai multe date referitoare la descoperirile arheologice din
diverse epoci a coordonatelor geografice exacte. Repertoriul este de 42 de n cadrul
o prioritate a avut-o ilustrarea materialului ceramic n cea mai mare parte inedit. n cadrul au fost
incluse o serie de descoperiri anterior publicate, care acum au beneficiat de noi desene, unele dintre ele fiind
cum sunt cele de la "Dealul sau Herina "Dealul Morii". n n care materialul
metalic descoperit n nord-estul Transilvaniei, acestei perioade, este bine cunoscut n literatura de
specialitate, s-a considerat redarea a acestuia, rezumndu-ne doar unele
piese inedite sau care au beneficiat de noi desene. Repertoriul de care se un instrument
de lucru, supus n datorate noilor ct viitoarelor descoperiri arheologice,
ofere dar celor de arheologie noi date care contribuie la o mai
a acestei perioade n intracarpatic.
1. de Jos, [Als6egres -u], sat, corn. jud.
n vatra satului, n jurul casei lui Pop Pompei (nr. 58), n 1963, a identificat n urma unei
periegheze o de pe a fost adunat material ceramic. O cercetare n
septembrie 1977, de G. Marinescu, a dus la adunarea unui nou lot de material ceramic, care a permis ncadrarea
n Bronzul trziu (cultura Wietenberg fiind descoperite cteva fragmente ceramice
datate n Hallstatt-ul timpuriu.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 55, nr. 1; 1989, p. 5; Vasiliev 1990-1993, p. 135, nr. 3;
Marinescu 1995, p. 49, pl. 1/1-8; Marinescu 2003b, p. 58/1, 323/a; Boroffka 1994, p. 13, nr. 3 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 34798.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01274
3 Suciu 1967; Boca 1971.
42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Q-,
', .
., '.
Figura 1 - Harta descoperirilor din Hallstatt-ul timpuriu mijlociu (Ha B-C) din nord-estul Transilvaniei
1- de Jos; 2- Bistritei; 3- 4- Apa tiu; 5- Arcalia; 6- Archiud; 7- Ardan; 8- 9- Brla;
10- Beclean; 11- Beudiu; 12- Bidiu; 13- Bistrita; 14- de Jos; 15- de Sus; 16- Bretea; 17- Budacu
de Jos; 18- 19- 20- Bungard; 21- Buza; 22- Mic; 23- Mare; 24- Cepari;
25- Chintelnic; 26- 27- 28- Ciceu Corabia; 29- Ciceu 30- 31 -Coasta;
32- Cociu; 33- 34- Comlod; 35- 36- 37- Ciceului; 38- Cristur 39
- 40- Dej; 41- Delureni; 42- 43- 44- Dorolea; 45- Dumitra; 46- Dumitrita; 47- Enciu;
48- Fantnele; 49- Fantnita; 50- Feldru; 51- Feleac; 52 - Herina; 53- 54- Jeica; 55- Jelna; 56- Lechinta;
57- Matei; 58- 59- de Cmpie; 60- Monariu; 61- Monor; 62- 63- 64- Ocnita;
65- Orheiu Bistritei; 66- Podirei; 67- 68- Reteag; 69- Rusu de Jos; 70- Rusu 71 - 72
- 73- 74- Sngerozu Nou; 75- Sniacob; 76- Snmihaiu de Cmpie; 77- 78- Sigmir;
79- de Cmpie; 80- Strugureni; 81 - Stupini; 82- 83- 84- 85-
86- 87- 88- Teaca; 89- 90- 91 - 92 - 93 - Uriu; 94-
95- 96- 97- Visuia; 98- 99- ZorenL
43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2. [Ferihaza, Feheregyhz, Kisfeheregyhz -u; Weisskirchen -g], sat, corn.
jud.
a) Pe un platou numit de localnici "Neteda", situat la nord de sat, se semnala din 1870, o
pe se "cioburi negre iar la 500 m mai spre nord, descoperirea a
celturi de bronz, de lut". Posibil ca n acest punct fie o din prima a
fierului. Nu s-au alte
Bibliografie: Notizzen 1871, p. 498-499; Soroceanu 1995, p. 50, n. 170; Marinescu 1995, p. 50/b; Marinescu
2003b, p. 324/b; Marinescu 2005, p. 273, nr. 2.
b) n caselor situate la nord-est de Biserica teren cu expunere n n
urma unei periegheze efectuate n 1960 de au fost descoperite fragmente ceramice epocii
bronzului (cultura Noua, probabil cultura Wietenberg) Hallstatt-ului timpuriu. Pe
au fost observate resturi de chirpic care urmele locuirii preistorice.
MJBN nr. inv. 5695-5702
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 55, nr. 2; 1989, p. 6, nr. 1; Vasiliev 1990-1993, p. 135,
nr. 7; Boroffka 1994, p. 93, nr. 524; Marinescu 1995, p. 50, pl. I/11-16; Marinescu 2003b, p. 58, nr. 2, 324/a
(pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33293.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01277
c) n punctul numit "Pe Podirei", situat la est de sat, spre Jeica, n urma unei de
de n 1966, a fost o epocii bronzului, cultura Wietenberg Noua. n
partea a platoului, s-au descoperit fragmente ceramice de tip hallstattian, de culoare
(pl. I/1-4, 6). Au mai fost descoperite cteva de la de vertical, fragmente de o
din lut ars. Pe au fost sesizate resturi de chirpic, La circa un
kilometru de acest punct au fost identificate izvoare de Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 5511-5519
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 55, nr. 2; 1989, p. 7, nr. 2; Vasiliev 1990-1993, p. 135,
nr. 7; Marinescu 1995, p. 50, pl. I/17, II/1-3; Marinescu 2003b, p. 58/2, 324 b (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33293.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01276
3. [D6mbht -u;], sat, corn. Maieru, jud.
n punctul "Dealul pe Valea n anul 1982, n urma unei descoperiri
au fost mai multe piese de bronz, dintre care sigure sunt celturi ntregi care au ajuns n
din Maieru, de profesorul Sever Ursa. Locul exact al descoperirii este nesigur, unele
indicnd platoul iar altele poalele acestui deal. Ele provin aproape sigur dintr-un depozit care
s-a pierdut descoperire, nu excludem posibilitatea ca piese disparate se mai afle la locuitori
sau la descoperitori. Unul din celturi are gura buza iar pe o o
din vechime. Dimensiuni: L = 12,5 cm, 1 = 5,4 cm, Dg = 3,4 x 4,5, Ag = 9 cm, G = 300 g.
are gura buza decorul fiind compus din linii n relief. Dimensiuni: L = 9,5 cm, l
= 3,5 cm, Dg = 2,2 x 2,5 cm, Ag = 6 cm, G = 85 g. Ambele piese au o ce
un bronz de calitate.
Datare: Ha B
1
-B
2
(sec. X- IX .e.n.).
Muzeul "Cuibul Visurilor" Maieru
Bibliografie: 1986, p. 127, pl. III/2, 3; 1989, p. 7; Marinescu 2002, p. 25 sqq., pl. l/2,3;
Marinescu 2005, p. 266, Abb. 2, 3, Taf. I 1 2-3; Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p. 47, nr. 3.
4. Apatiu, [Delloapti, Aphathy -u], sat, corn. jud.
a) n punctul "Crucile Drumului" sau "Crucea Drumului", se o mai
multor epoci. De pe suprafata sa n MJBN au ajuns fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu (pl. 1/5,7). Nu
s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1989, p. Sa (pentru epoca
44
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cod RAN 33033.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01279
b) n vatra satului, n jurul casei Abody, n 1980, s-au fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura
Wietenberg) Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 50, pl. II/4-11; Marinescu 2003b, p. 324, pl. II/4-11(pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33033.02
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01280
c) n 1982 cu prilejul unei livezi intensive, n punctul situat n vatra satului, casa
locuitorului Orban (nr. 74), au fost descoperite fragmente ceramice apartinnd culturii Wietenberg
fragmente hallstattiene ornamentale cu caneluri verticale (pl. I/8, 9). Materialul se n MJBN,
nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 50, pl. II/12; Marinescu 2003b, p. 324, pl. II/12 (pentru Bronz trziu).
d) La din sat, spre n dreapta drumului s-a sigur de Hallstatt
timpuriu, ce se n MJBN.
5. Arcalia, -u; Kallesdorf -g], sat, corn. jud.
a) n punctul "Dealul ntr-o la marginea satului, o ploaie n 1793, au
fost de car din bronz cu patru simple cu nervuri inelare, cu un diametru
de 0,80 m. de ele au mai fiind de bronz, probabil de car, de
Este posibil ca piesele fi parte dintr-un depozit, risipit ulterior.
Datare: Ha B
3
-C, sec. VIII-VII .e.n., seria de Jos- Vaidei.
MNIV
Bibliografie: Roska 1942, p. 30, nr. 11 (bibl. veche); Rusu 1963, p. 210, nr. 2; 1972, p. 91-92;
1977, p. 33-34, 161, pl. 383/1-2, roata la Abos la Arcalia,
p. 365, pl. 383/1; Hansen 1992, p. 375 sqq., fig. 3b; Rusu 1994, p. 167-183, pl. I/ 3 a-b; Kacs6 2007a, p. 83;
Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p. 47, nr. 4.
Cod RAN 34716.01
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01281
b) n stnga drumului la cea. 300-500 m vest de o probabil un turnul aplatizat
cu un diametru de 15-20 m, situat la cea. 500 m est de fostele grajduri ale CAP-ului, n 1979, cu prilejul unei
de de G. Marinescu C. Gaiu, au fost fragmente ceramice preistorice,
epocii bronzului (culturii Wietenberg probabil Noua) cteva fragmente hallstattiene, dar
medieval timpurii specifice secolelor VIII-IX e.n. Materialele se n MJBN, nu s-au alte
Bibliografie: 1972, p. 91, n. 28; Marinescu 1980, p. 34; 1989, p. 9; Marinescu 1995, p. 50,
pl. Il/13-15, III/1-13; Boroffka 1994, p. 16, nr. 25 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2000a, p. 379, nr. 1 (pentru epoca
timpurie sec. VIII-IX e.n.).
Cod RAN 34716.02
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01282
c) n punctul "n Peri", situat la cea. 800 m de turnul, peste pru, o de G. Marinescu
C. Gaiu n 1979, a dus la descoperirea de fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din Hallstatt-ul
timpuriu (pl. I/10,11). Nu s-au alte
6. Archiud, [Szaszerked, Mezoerked -u], sat, corn. Teaca, jud.
a) n punctul tura", situat n partea de sud-vest a satului, prin de efectuate de
a fost o n 1961, O. Protase au aici un mic sondaj
de verificare, pe care I-au continuat n anii 1963-1966 printr-o fiind trasate n total, 23 de
au fost dezvelite, total sau mai multe complexe, din diverse epoci (neolitic, epoca bronzului
Wietenberg Noua, Hallstatt, Latene, postroman, sec. VII-VIII medieval trziu). Sporadic sau
45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
grupat, n au materiale hallstattiene timpurii (pl. IU1-4), a se putea identifica
un strat de continuu. Fragmente ceramice din prima a fierului au sporadic la reluarea
de C. Gaiu n 1990. Cercetarea s-a concentrat mai mult asupra daca-
romane medieval timpurii, complexele preistorice fiind doar stratigrafice.
MJBN, nr. inv. 22312-22318.
Bibliografie: Popescu 1962, p. 206; Popescu 1965, p. 559; 1971, p. 268; 1974, p. 458, 461-462;
Marinescu 1984, p. 23, pl. XIX/1; Kacso 1987, p. 72; Vasiliev 1990-1993, p. 135, nr. 10;
Vasiliev 1993, p. 102-103, n.5; Marinescu 1993, p. 5-6 (il.); Boroffka 1994, p. 16, nr. 26, Taf. 2/4; Sava 2002, p.
165-166; Marinescu, 2003b, p. 58, nr. 3; Kacs6 2007b, p. 44, 54, fig. 2/3; Protase 2008b, p. 120 (materialele sunt
atribuite doar culturii Wietenberg) (pentru Bronz trziu); Gaiu 2000a, p. 379 sq., fig. 2, 3 (cu bibl. veche pentru
epoca medieval timpurie sec. VII-VIII, XI-XII e.n.).
Cod RAN 35009.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01283
b) Pe "Dealul Fragilor", la est de sat, n apropierea ce duce spre Teaca, n 1955
Simion la vie, a la adncimea de 0,60 m, un depozit de
bronzuri. Acesta era constituit din piese de vrfuri de lance circa 16 verigi de bronz
alte obiecte neprecizate. Din inventarul risipit al acestui depozit, s-au de pentru MJBN,
prin ntreprinse la locului, numai cercuri la cu diametru! de 12,5 cm,
din de 3,5 cm de 0,3 cm, folosite ca de la butucul de car. n sondajul efectuat
la locul descoperirii nu au fost descoperite alte piese nici fragmente ceramice, confirmnd
localnicilor care nu amintesc de cioburi.
Datare: Ha B
1
(sec. X .e.n.), seria
MJBN, nr. inv. 3313, 4870.
Bibliografie: Rusu 1963, p. 208; Popescu 1965, p. 559; 1970, p 434-5, fig. 5/5;
1977, p. 126, pl. 298/5; 1978, p. 139, nr. 211, pl. 225b; 1989, p. 11, nr. 4; Rusu 1994,
p. 169, pl. V/5-6; Marinescu 2002, p. 29; Marinescu 2005, p. 273, nr. 5; Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p.
47, nr. 5.
7. Ardan, -u; Garndorf -g], sat, corn. jud.
n punctul Ardanului", o cercetare de n 1994 de C. Gaiu, a dus la descoperirea
unei mici preistorice. De pe a fost dar pentru Hallstatt-
ul timpuriu (pl. IU5-7). Nu au fost efectuate alte
MJBN, nr. inv. 22276-22280.
8. [Batos -u; Batesch, Batsch, Bootsch -g], jud.
a) De pe teritoriul alte topografice, pe parcursul secolului al XIX-lea s-a descoperit
un depozit de bronzuri, care ulterior s-a risipit. Acesta avea n sa mai multe obiecte de bronz
printre care trei un vrf de lance, fragmentar (L = 10, 9 cm). n cu obiectele de bronz,
n vestul s-ar fi un vas bitronconic specific Hallstatt-ului trziu (sec. VI-V .e.n.). Legarea
depozitului de este doar astfel nct datarea lui n Ha C-D este
MJMs nr. inv. 6282 (vrful de lance), MNBruk. (vas protodacic cu proeminente)
Bibliografie: Horedt 1944, p. 108-109; 1992, p. 40, n. 46; 47; 1995, p. 65c (bibl. veche)
b) n punctul "Gledinel", situat la 2 km nord de localitate, ntre o a rului n stnga drumului
ce duce spre n apropierea bornei ce cele au fost descoperite
fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din epoca bronzului (cultura Wietenberg) Hallstatt-ul
timpuriu.
Bibliografie: 1975, p. 611, fig. 7/1-10; 1992, p. 42; Boroffka 1994, p. 20, nr. 48; 1995, p. 65
Cod RAN 115539.01
cod LMI 2004 MS-I-m-B-15342.01
46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
9. Brla, [Berlad -u], sat, corn. jud.
n punctul Brlei", cu ocazia construirii podului peste rul la nord de
au fost descoperite fragmente ceramice. n urma unei de n 1966 de
a fost o (resturi de chirpic fiind recuperate fragmente
ceramice caracteristice Hallstatt-ului timpuriu. n urma unei noi de efectuate de C. Gaiu
(1995) a ajuns n MJBN, un nou lot de material ceramic databil n mai multe epoci, printre care cioburi tipic
hallstattiene, negre lustruite, decorate cu caneluri (pl. Il/8,9).
MJBN nr. inv. 10562-10564
Bibliografie: 1989, p. 24.
10. Beclean, [Betlen, Bethlen- u], jud.
a) Din puncte neprecizate, de pe teritoriul n Fr. Floth din localitate n MNIT, au
ajuns mai multe obiecte de bronz: un topor de "baltag din bronz", o un celt un vrf de lance cu
n Bronz D. Piesele cu probabilitate Bronzului trziu sau Hallstatt-ului timpuriu.
De asemenea se au fost descoperite "urne Villanova".
Bibliografie: Neigebauer 1851, p. 292 numai baltagul); Gooss 1876, 14; Hampel1892, p. 13;
1920, p 8, nr. 52 baltagul o Roska 1942, p. 39, nr. 96, fig. 34; Marinescu,
1974, p. 77, nr. 3; Marinescu 2005, p. 273, nr. 6; Kacs6 2007a, p. 83.
b) n punctul "Lazu", situat la sud-vest de localitate, ntr-o cercetare de n 1977 de G.
Marinescu C. Gaiu, au fost descoperite urme de chirpic fragmente ceramice care
n acest loc a unei din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: 1986, p. 17, pl. IV/2.
c) n apropierea "Laminorului", n urma unei de efectuate n 1986, de G. Marinescu C.
Gaiu, a descoperit urmele unei preistorice, fiind recuperate fragmente ceramice caracteristice Hallstatt-
ului timpuriu.
d) Din punctul "Dealul Bileagului" sau "Cetate" (351 m), situat pe malul nordic al Mare, n trecut
s-ar fi mai multe vestigii arheologice. Din lui M. Rusu n MNIT din Cluj-Napoca ar fi ajuns
din acest punct timpurie. n urma unei de efectuate de G. Marinescu
n anii 1980-1982, n MJBN ar fi ajuns de Hallstatt timpuriu, care nu a
putut fi n depozitele MJBN. n 1998, n urma unor periegheze n acest punct a fost o
n anii G. Florea, L. Vaida L. Suciu au efectuate arheologice sistematice
care au relevat nivele succesive de locuire, cu etape de fortificare perioadei Latene. Pe
parcursul nu au fost descoperite fragmente ceramice hallstattiene. n aceste la noi
este posibil, ca descoperirile de tip hallstattian anterior dintr-un punct situat
undeva n perimetrul acestui deal, un alt punct de unei hallstattiene pe
Dealul Bileagului, se poate presupune avnd n vedere a locului, avantaje topografice
care n mod sigur au fost observate valorificate n Hallstatt-ul timpuriu.
G. Marinescu
Bibliografie: Florea, Vaida, Suciu 2000, p. 223-225, fig. 3-4.
11. Beudiu, [Beud -r; Bod- u], sat, corn. jud.
a) n vatra satului, n jurul casei locuitorului Pop Ioan, (nr. 69), prin de efectuate de
n 1972, au fost descoperite mai multe urme arheologice n special perioadei hallstattiene.
Dintre ele amintim fusaiole de lut de pentru de
vertical, lustruitoare din un silex. S-au observat pe urme de
printre resturile de chirpic care distruse prin incendiere. Nu s-au alte

Bibliografie: 1989, p. 22.
Cod RAN 34093.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01291
47
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
b) n punctul "Fundoaia", prin de efectuate n 1962 de a fost
o mare cu mai multe niveluri de locuire printre care din Hallstatt-ul timpuriu. De pe
a fost (pl. III) unor vase bitronconice ornamentate cu
caneluri verticale pe diametru! maxim orizontale la baza gtului intercalate prin creste verticale realizate
prin aplicare (pl. IIV5, 10) sau prin mpingerea pastei moi din interior spre exterior (pl. IIV9), o greutate de lut
(pl. IIV7) o (pl. III/4). Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 5406, 10370-10408.
Bibliografie: Marinescu 1994, p. 10 (pentru cultura Marinescu 1995, p. 50, pl. IV/2; Marinescu,
2003b, p. 289, nr. 6; p. 325, pl. IV/2 (pentru Bronz trziu).
12. Bidiu, [Bodon- u], sat, corn. Matei, jud.
a) n punctul loc situat la 1 km sud de sat, n stnga spre pe o a
printr-o cercetare de n 1962 de a fost o
n urma perieghezei a fost din mai multe epoci, n special de la epocii
bronzului, fiind culturii Wietenberg sau Noua. ntre fragmentele ceramice un ciob databil n
Hallstatt-ul timpuriu. n 1998, C. Gaiu a efectuat o cercetare de n punct
confirmnd a unui nivel de locuire din prima a fierului.
MJBN nr. inv. 5401-5405
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 51, pl. IV/8-13 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2003 (pentru sec. V-VI e.n.).
Cod RAN 33676.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01292
b) n punctul "Popas", de de C. Gaiu n anul 2000, a dus la identificarea unei
mici preistorice. Pe baza materialului ceramic ajuns n MJBN, s-a constatat unui nivel de
locuire Hallstatt-ului timpuriu. Nu s-au efectuat alte
C. Gaiu.
13. [Beszterce -u; Bistritz, Nosen- g], jud.
a) La circa 1 km sud-est de locul unde a fost necropola Wietenberg, unde se Institutul de
horti-viticole (ICHV), n 1962, prin de unele sondaje de amploare,
a descoperit Pe materialele din epoca bronzului, au fost recuperate fragmente
ceramice de lut ars, din prima a fierului. Descoperirile hallstattiene timpurii au fost reconfirma te
n 1976 printr-o cercetare de de la sud de ICHV, n
botul terasei, cu ocazie fiind recuperate fragmente ceramice dar tipice (pl. II/10). Nu au fost
alte
MJBN nr. inv. 1846, 1847,1853, 1980, 2017, 2023, 2027, 2036, 2042, 2439, 2452, 2466, 2215, 2462, 2459,
9779,9790,10340-10359,10416-22,10432,10442,10465,10468,10483,10493,10495,10502,10535,
Bibliografie: 1970, p. 431-432; Florescu 1991, p. 33, nr. 52; Andritoiu, Vasiliev 1990-1993, p. 136,
nr. 19; Boroffka 1994, p. 23, nr. 59, Taf. 13/1-3; Marinescu 1995, p. 51, pl. V/1-18 (pentru Bronz trziu).
b) n apropierea CFR, n anului 1977, a fost descoperit un celt de bronz (pl.
Il/11). Celtul are gura corpul oval Decorat imediat sub cu
trei linii orizontale paralele sub care sunt dispuse trei linii semicirculare n relief, pe una din este perforat
deteriorat din vechime, fiind din vechime. Patina este
Dimensiuni: L = 9,3 cm, Ag =6,4 cm, G = 175 g.
Datare: Ha B
1
-B
2
, sec. X-IX .e.n.
MJBN nr. inv. 12160.
Bibliografie: Marinescu 1979d, p. 123, pl. 1/1; Marinescu 2003a, p. 189, pl. 1/1; Marinescu 2005, p. 273,
nr. 7b.
c) n punctul "La Han", situat n partea de est a cu ocazia unor edilitare au fost scoase la
vestigii arheologice. de salvare efectuate de G. Marinescu ntre 1972-1974, au dus la descoperirea
48
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de materiale din alte epoci a unor fragmente ceramice hallstattiene timpurii, indicnd o locuire

Bibliografie: G. Marinescu, inedite; 1974a, p. 471; Marinescu 1995, p. 52, pl. Vl/18
(pentru Bronz trziu); Marinescu 1989, p. 7 sq. (pentru epoca Marinescu 1994, p. 10 sq. (pentru
cultura
14. de Jos, de Jos -r; Als6balazsfalva -u; Unterblasendorf -g], sat, corn.
jud.
a) n locul "Pe sau n malul unui pru, n 1952, a fost descoperit un depozit de
bronzuri (pl. IV/1-7). Din acest depozit au fost recuperate cinci celturi, din care unul cu gura patru
cu marginea posterior al tras napoi seceri cu la mner varianta
Gyermely, dintre care una alta Alte celturi au fost pierdute.
Datare: Ha B
2
, (sec. IX .e.n.), seria Sngeorgiu de Gherlii.
MJBN nr. inv. 495-500, 516.
Bibliografie: 1954, p. 277-292; 1977, p. 140, 343/1-7; Petrescu-
1978, p. 148, nr. 249, pl. 245 B; Rusu 1963, p 209, nr. 1; Marinescu 2002, p. 35; Marinescu 2005, p.
273 sq., nr. 8; Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p. 47, nr. 9.
b) n punctul "La Cruce", un mic platou situat la intrarea n sat, n dreapta drumului ce vine de la
n urma unei de n 1980 de G. Marinescu C. Gaiu, a fost o
De pe acesteia provin fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Noua)
Hallstatt timpJ..lfiu (pl. IV /8-11 ).
MJBN, nr. inv. 22284-22286.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 56, nr. 6; Vasiliev 1990-1993, p. 56, nr. 23; Boroffka 1994, p.
93, nr. 532; Marinescu 1995, p. 52, pl. Vll/10-15, VIII/1-10 (pentru Bronz trziu); Marinescu 1994, p. 11 (pentru
cultura
Cod RAN 34921.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01293
c) n punctul "Poderei", situat la nord de sat, n dreapta drumului ce duce la (1964) G.
Marinescu (1972), au de n urma acestor periegheze pentru MJB;-.J au fost recuperate
fragmente ceramice negre la exterior la interior, unele decorate cu caneluri caracteristice Hallstatt-ului
timpuriu (pl. V/1-4).
MJBN nr. inv. 11211-11225.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 52 (pentru Bronz trziu).
15. de Sus, de Sus -r; Felsobalazsfalva -u; Oberblasendorf -g], sat, corn.
jud.
n punctul situat pe o n partea de sud a satului, n stnga ce duce la
de o parte alta a prului, pe primelor case, n urma unei periegheze efectuate de C. Gaiu,
n 1996, a fost o cu mai multe niveluri de locuire, printre care din Hallstatt-ul timpuriu
(pl. V/5,6). Nu au fost efectuate alte
MJBN, nr. inv. 22282-22283.
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 105 (pentru sec. V-VI e.n.)
16. Bretea, [Szaszbrete, Magyarberete -u], sat, corn. Odorhei, jud.
a) Din punctul "n Pruni'', situat n partea a satului, n MJBN a ajuns
de Analiza ceramicii o locuire epocii bronzului (Wietenberg III Noua),
dar din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 5388, 9689-9695
Bibliografie: Marinescu 1979a, p. 96, n. 21/5; Marinescu 1986, p. 56, nr. 8; Vasiliev 1990-1993,
p. 137, nr. 31 b; Marinescu 1995, p. 53, pl. IX/7-8; Marinescu 2003b, p. 328; Boroffka 1994, p. 27, nr. 91 (pentru
Bronz trziu).
49
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cod RAN 34814.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01296
b) Din locul numit "Fntna ]ugastrului", situat n partea a satului, provin fragmente ceramice
unelte din din mai multe epoci printre care din Bronzul trziu (cultura Noua) Hallstatt-ul timpuriu.
Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 56, nr. 8; Vasiliev 1990-1993, p. 137, nr. 31d; Marinescu 1995,
p. 53, pl. IX/13-14, X/1-2; Marinescu 2003 a, p. 328 (pentru Bronz trziu)
Cod RAN 34814.03
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01297
17. Budacu de Jos, [Burlacul -r; Szszbudak -u; Deutschbudak -g], jud.
La sediul GAS (fosta pe terasa satul actual, n urma unei
de n 1962 de n casei, au fost descoperite fragmente ceramice din mai
multe epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: 1989, p. 55; Marinescu 1995, p. 53, pl. XI/12-13; Marinescu 2003b, p. 328 (pentru
Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 105 sq. (medieval timpurii sec. V-VI e.n.)
18. [Budatelec -r; Budatelke -u], jud.
a) n punctul "Hrtoape", n urma unor descoperiri izolate au fost patru celturi din bronz, care
probabil parte dintr-un depozit risipit.
Celt cu marginea gura cu profilul zvelt corpului Lama
de corp se mult spre convex Toarta mai urma ciotului de turnare iar corpul
este ornamentat cu linii paralele n relief. Dimensiuni: L = 10,7 cm; Ag = 5,6 cm; G = 180 g.
Celt cu buza corpul scurt oval n Ornamentul este compus din
linii paralele verticale ntr-un decor Toarta n urma ciotului de turnare.
Dimensiuni: L = 9,1 cm; Ag = 6,2 cm; G = 150 g.
Celt cu gura corpul de Decorat sub cu dungi n relief
sub care sunt plasate cte benzi n relief. Toarta n urma ciotului de turnare.
Dimensiuni: L = 8,6 cm; Ag = 5,8 cm; G = 170 g.
Celt cu gura decorat cu linii n relief ce prin triunghiuri sau
n X, toarta este din vechime. Dimensiuni: L = 8,7 cm; Ag = 5,8 cm; G = 175 g.
de praf. Gh. Gherman, unul fiind preluat de MJBN, nr. inv. 11029.
Datare: Ha B
2
-B
3
Bibliografie: Marinescu, 1974, p. 68-74, pl V2-4; Marinescu, 1976, p 25, pl. V2; Soroceanu
1995, p. 60; Marinescu 2003a, p. 71, V2-4; 133-134, pl. V2; Marinescu 2002, p. 30, nr. 10; Marinescu 2005, p. 274.
Cod RAN 32777.02
b) Din punctul" din descoperiri de provin fragmente ceramice din mai multe epoci printre
care din Hallstatt-ul timpuriu. Materialul a fost desenat n 1979 de G. Marinescu, o parte fiind preluat de
MJBN, restul a n Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1989, p. 9 (pentru epoca Marinescu 1994, p. 11, nr. 18 (pentru cultura
Marinescu 1995, p. 53 (pentru Bronz trziu); Marinescu 2003 a, p. 189 sq, pl. l/2 (topor de cupru),
Marinescu 2003b, p. 290, punct. c p. 329, punct. d, pl. XII /3-5 (Wietenberg).
Cod RAN 32777.01
c) n centrul satului, cu prilejul construirii Cultural a "Casei Specialistului", n 1975, au
fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din epoca bronzului. n 1994, C. Gaiu a la
noi fragmente ceramice din Bronzul trziu cteva cioburi din Hallstatt-ul timpuriu.

Bibliografie: Marinescu 1995, p. 53, pl. Xll/1; Marinescu 2003b, p. 329, b (pentru Bronz trziu).
50
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
d] Din punctul dintr-o descoperire n Visuia a ajuns o de
bronz, probabil n faza Ha A sau la nceputul epocii fierului (Ha B,]. Piesa a fost n mai 1990
de C. Gaiu.
Datare: Ha A- Ha B
1

Visuia
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 53, pl XII/7; Marinescu 2003b, p. 329.
e) Pe terenul situat la nord-est de noua pe Vasile, au fost observate pe
resturi de chirpic, n urma perieghezei efectuate de a fost
o fiind adunate fragmente ceramice din epoca bronzului cteva din Hallstatt-
ul timpuriu. Nu s-au efectuat alte piesele nefiind n depozitele muzeului
Bibliografie: 1989, p. 57/5.
19. sat, corn. jud.
n punctul "Pe situat la circa 1 km de la casa lui Aruncutean Aurel, pe partea a drumului
ce duce la deasupra unor morminte moderne izolate la circa 800 m de n urma
unei periegheze efectuate de G. Marinescu n septembrie 1976, au fost fragmente ceramice hallstattiene
timpurii. Nu s-au efectuat alte
G. Marinescu.
20. Bungard, [Bungardul -r; Szszbongrd -u; Baumgarten -g], sat, corn. jud.

a] n punctul Deal" sau "n Vii", situat la nord-vest de sat, de efectuate n 1962 de
au dus la descoperirea unei cu mai multe niveluri de locuire printre care din Hallstatt-
ul tipuriu. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 8710, 8711, 8713, 8715, 8723.
Bibliografie: Marinescu 1979a, p. 96, n. 21, nr. 6; Marinescu 1986, p. 56, nr. 10; 1989, p. 60;
Vasiliev 1990-1993, p. 137, nr. 33; Boroffka 1994, p. 27, nr. 95; Marinescu 1995, p. 54, pl. XII/19-19;
Marinescu 2003b, p. 58, nr. 9, 329, pct. a, pl. XII /18-19 (pentru Bronz trziu]; Marinescu 1989, p. 10 (pentru
epoca Marinescu 1994, p. 12 (pentru cultura
Cod RAN 33453.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01306
b] n punctul "Pe Vale", loc situat la aproximativ 1 km de sat, n urma unei periegheze efectuate n 1998
de C. Gaiu, au fost descoperite fragmente ceramice dar tipice pentru Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au
alte
C. Gaiu
21. Buza [Buza-u, Besotten, Buzendorf -g], jud. Cluj.
a] n punctul "Dosul n 1975, s-a descoperit un depozit de vase de bronz din
care s-au cazane ntregi cu cruciforme de tip B
2
a T. Soroceanu], un fund de
de tip Kurd, o de tip Gevelinghausen cu motive constituite din acvatice
anterior drept de tip vas tronconic foarte o de vas, un
de fragment din gura unui vas vergi din bronz. Depozitul este interpretat mai mult ca o
depunere nefiind unor elemente cu spirituale care sunt asociate
(fundul de cu motive solare sau protome de cruciforme].
Datare: Ha B
2
-B
3
sec. IX-VIII .e.n.- anterior depozitul a fost datat n Bronzul trziu (Br D, sec. XIII .e.n.].
Bibliografie: Soroceanu, Buda, 1978, p. 99-106; RepCluj, 1992, p. 75-76, fig. 39/1; Soroceanu 2008, p.
132-138, 172, 191-193, 244 nr. 190-191, Abb. 18, 19 a-b, 26, 31, Taf. 24/99, 25/100, 26/101, 38/125, 48/135,
62/190-191.
b] n Lab", n 1988, n curtea casei lui I. Cmpean au fost descoperite fragmente ceramice
antice. Sondaje arheologice (1988-1989] efectuate de M. B. Wittenberger fiind o cu mai
51
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
multe niveluri de locuire. Printre aceste locuiri un nivel culturii Noua de
o urme sporadice din Hallstatt-ul timpuriu.
Bibliografie: Wittenberger 1994a, p. 151-172; Wittenberger 1994b, p. 367-376; Wittenberger 1996, p. 16;
Wittenberger 1997, p. 703-715; Wittenberger 2008.
c) Din punctul numit "La sunt fragmente ceramice culturii Gva, care
o de la nceputul primei epoci a fierului.
Bibliografie: Wittenberger 1996, p. 16.
22. Mic, [Kiskajan -u], jud.
Din punctul "Turcele", n din localitate de praf. Al. Retegan, de mai
multe piese din bronz datate n Br D, a ajuns un ceh din bronz cu gura de mici dimensiuni
Hallstatt-ului timpuriu. Patina stare de conservare
Dimensiuni: L = 7 cm; Ag = 3,5 cm.
Datare: Ha B
2
- B
3
MJBN nr. inv. 18238.
Bibliografie: Marinescu 1980, p 37-38, pl. IX/1; Marinescu 2003a, p. 217, pl. IX/1; Marinescu 2005, p. 274
b; Kcs6 2007a, p. 19, n. 7.
23. Mare, [Nanykajn -u], sat, corn. Mic, jud.
De pe hotarul dintr-o descoperire provine un celt de bronz de mici dimensiuni
(pl. V/10), cu buza lama mult Ornamentul pe late este compus din patru linii orizontale
paralele n relief, plasate imediat sub sub care este dispus motiv format din linii rotunjite n forma literei
Y. este n partea urma ciotului de turnare.
Al. Retegan
Datare: Ha B
2
(sec. IX .e.n.)
Col. Mic
24. Cepari, [Cepan -r; Csepn -u ; Tschepan -g], sat, corn. Dumitra, jud.
Pe pantele ale "Dealului Crligate", n punctul numit "Fntna de sau "Fntna la nord
de la 1,5 krn vest de sat, n dreapta au fost descoperite fragmente ceramice
din mai multe epoci, printre care din Bronzul trziu prima a fierului. Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 54, pl. XIII/12-14; Marinescu 2003b, p. 330 (pentru Bronz trziu); Gaiu
2003, p. 106 (vestigii medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
25. Chintelnic, [Kentelke -u; Kindeln -g], sat, corn. jud.
n punctul adnci pentru unei livezi intensive, n 1979-1980, au distrus o
mare Din de efectuate pe G. Marinescu C. Gaiu,
au recuperat mult material arheologic mai multor culturi: Wietenberg III-IV, Noua
Hallstatt timpuriu (pl. V/11-12). Nu s-au putut ntreprinde de salvare.
MJBN nr. inv. 22287-22289
Bibliografie: Marinescu 1980, p. 38, pl. 2/4,5; Marinescu 1986, p. 56, n r. 11; Vasiliev 1990-
1993, p. 13 7, nr. 39; Boroffka 1994, p. 29-30, nr. 111 vol. II, pl. 25/4-14, 26-36 pl. 35/9; Marinescu 1995, p 54-
55, pl. XIII/15,XIV/1-14, XV-XVII, XVIII/1-15; Marinescu 2003, p. 331; Marinescu 2005, p. 274, nr. 1; Vasiliev
2007, p. 9 (pentru Bronz trziu); Marinescu 1994, p. 12 (pentru cultura
Cod RAN 34725.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01310
26. -r; Kekes -u], jud.
a) n punctul unde se o de epoca bronzului (cultura Wietenberg
Noua), de au recuperat n Hallstatt-ul timpuriu (pl. V/7).
MJBN nr. inv. 5832
52
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 55, pl. XIX/15-17 (pentru Bronz trziu); Marinescu 2003a, p. 217-218
(pentru neolitic); Marinescu 2003b, p. 331c.
b) n punctul "Fntna lui n urma unei de n 1977, de G. Marinescu
M. Kocsis, au fost n teren nearat, fragmente ceramice datate n Hallstatt-ul timpuriu (pl. V/8,9). Nu au
fost efectuate alte
MJBN, nr. inv. 22231.
c) n punctul numit "Pe sau Cimitir", situat la nord de sat, agricole de scoatere
a lutului au dus la semnalarea mai multor descoperiri arheologice. Periegheze efectuate de
ulterior de G. Marinescu au dus la recuperarea de material ceramic care au permis ncadrarea n epoca
bronzului, cultura Wietenberg Noua. efectuate pentru scoaterea lutului au dus la descoperirea unui
vas bitronconic de mari dimensiuni negru la exterior la interior, recuperat de Kocsis
Martin, de unde ulterior a fost preluat de G. Marinescu pentru muzeul din n 2009, G. Marinescu G.
G. Marinescu au efectuat un sondaj pentru identificarea locului verificarea contextului arheologic de unde
provenea vasul. arheologice au descoperit mai multe locuinte culturii Noua
n interior cu gropi menajere, un bordei atribuit culturii Wietenberg trziu cteva fragmente ceramice de tip
hallstattian care acesta este locul de unde provine vasul bitronconic, neputnd aduce noi
privind complexul din care provine Ha C-D? sau mormnt de tip scitic?).
MJBN nr. inv. 5055-5082; 5583-5904.
Bibliografie: 1989, 85/1; Marinescu 1995, p. 55, pl. XVIII/16-22, XIX/1-14 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33024.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01311
27. [Kerles -u; Kirieleis], sat, corn. jud.
n punctul "Pe Deal" numit "La Castel", situat n partea a satului, pe o spre
valea n urma unei de efectuate n anul1961, a descoperit o mare
mai multor epoci. Cu ocazie a fost adunat material ceramic din epoca bronzului ce
pot fi ncadrate n cultura Noua, numeroase fragmente ceramice decorate cu caneluri Hallstatt-ului
timpuriu (pl. VI) medievale timpurii. Prin periegheze succesive n MJBN au ajuns numeroase fragmente
ceramice, constatndu-se este cea mai fiind pe ntreaga
a platoului. n 1997, G. a ntreprins un sondaj arheologic obiectivul fiind cercetarea
urmelor medievale timpurii, descoperind numeroase urme din prima a fierului (pl. VII-IX). n
cadrul inventarului ceramic se un vas bitronconic ornamentat cu proeminente hipertrofiate goale pe
interior (pl. Vll/1) dar vase de mari dimensiuni ornamentale n (pl. Vll/1; IX/5), butoni
cu caneluri concentrice (pl. IX/3,4,6) specifice unei faze incipiente a culturii Gava din Transilvania.
n 2007, G. G. G. Marinescu au efectuat o fiind adunat un nou lot de material
ceramic. Nu au fost efectuate alte Materialul ceramic bogat ornamentat mai ales prin caneluri
o locuire timpurie a culturii Gava de la Ha A
2
nceputul Ha B
1

MJBN nr. inv. 5823-5826, 5883-5904
Bibliografie: 1964, p 46, n. 1; 1971, p. 263; Marinescu 1986, p. 56, nr. 12; Vasiliev
1990-1993, p. 137, nr. 40; Marinescu 1995, p. 55, pl. XX/12-13, XXI/1-7; Marinescu 2003b, p. 168, 331 (pentru
Bronz trziu).
Cod RAN 33462.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01313
28. Ciceu-Corabia, [Csics6ujfalu -u], sat, corn. jud.
a
1
) n punctul situat la 1 km est - nord-est de sat, pe un promontoriu care zona
(758 m), pe trei de pante abrupte, a fost o din prima
a fierului. I. este primul care face referi la unei antice n acest punct,
acestea sunt destul de vagi ambigue. n 1969-1970, cu ocazia perieghezelor efectuate pentru
sistemului defensiv al de nord-est a Daciei romane, Ferenczi a identificat n acest punct o
pe care a ncadrat-o pe baza unui depozit de bronzuri descoperit n 1968, la nceputul
53
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
primei epoci a fierului (Ha A). De asemenea, Ferenczi este primul care face referiri la sistemul defensiv,
considernd valul a fost ridicat din bolovani ntre ei cu calcinat. Ulterior, n urma
ntreprinse de V. Vasiliev, va fi constatndu-se un alt sistem de
n anului 1968 n cadrul a fost descoperit un depozit de bronzuri Ciceu-
Corabia II, depus ntr-un vas de lut. Depozitul se nscrie n categoria celor mici ce nu 2,5 - 3 kg, fiind
compus din: patru celturi ntregi cu gura corpul ornamentat cu linii n relief, patru celturi
fragmentare rupte din vechime, cu gura o cu buton, cu lama corpul arcuit,
seceri fragmentare de tipul celor cu buton; lama unui (?) cu un singur cu vrful
ndreptat n sus; fragmentar de tipul celor cu la mner; o din vechime dintr-o
de vas; o cu gura de o un fragment de
din de bronz bogat un fragment de coif(?); fragmente dintr-o lance
din vechime; fragmente de verigi; un ac cu capul rupt decorat n partea o
trei fragmente de putnd fi coliere (?)sau toarte de vase(?); un nasture din
bronz sub de cinci fragmente din piese diferite rupte din vechime. n sa cum se
poate observa piese deteriorate de piese vechi, fapt ce-l G. Marinescu considere
depozitul probabil, unui Depozitul a fost datat de n Ha B
1
- B
2
sec. X-IX .e.n.
n urma unor ample efectuate ntre anii 1976-1977, de V. Vasiliev c: Gaiu, a fost o
mare din prima a fierului. Promontoriu! ideale de refugiu
fiind mai accesibil doar dinspre nord-vest, aici fiind ridicat un val de care accesul
spre platou. Pentru modului de a valului a fost o de
26 m lungime 1,5 m adncimea fiind de 2,10 m. Cercetarea a surprins faze
distincte de refacere. ntr-o se presupune unui sistem defensiv realizat
dintr-un parapet casetat, construit din brne ntre care s-a tasat peste care probabil era o
de lemn. o de acest sistem defensiv a suferit o distrugere prin
incendiere. ntr-o a doua s-a adoptat un nou sistem defensiv, acum fiind ridicat un masiv val de
pentru lui fiind folosit att din ct din spatele valului, un n valului nefiind
posibil din cauza rocii care este la Pentru a da mantalei pentru a opri alunecarea
pe partea la baza mantalei au fost oblic bolovani masivi, iar n buza terasei a
fost implantat un "zid sec" de bolovani care avea de cea. 0,60 m. Sistemul defensiv era cu o
care ea urmele unui incendiu.
cu cercetarea a sistemului defensiv de la Ciceu Corabia, a fost
pentru prima fragilitatea teoriei miezurilor arse- Schlackenwall, care presupunea o ardere
pentru o mai a mantalei.
Pentru verificarea locuirii de pe au fost efectuate 34 de 5 casete. n urma
s-a constatat o locuire pe ntreg platoul mai zona de sud-est care probabil era Stratul de
la -0,40 m, imediat sub acesta fiind roca n aceste stratigrafice
nu s-au putut face, iar de sau adncite, fiind greu de depistat delimitat. Au fost
dezvelite de aproximativ cu diametru! maxim de 4,40 x 3,40, respectiv de 3,95 x 3,
35 m. Ambele aveau intrare din partea de S, fiind construite dintr-un schelet lemnos (brne nuiele
mpletite), peste care era aplicat un strat de fiind cu vetre de foc. Inventarul
este exclusiv ceramic oase de animale. Inventarul arheologic descoperit n cuprinsul este compus
din (vas bitronconic, vas de tip sac, cteva fragmente de bronz recuperate din
zona unde a fost descoperit n 1968 depozitul de bronzuri. De pe provin lustruitoare
pentru lucrate din lut ars (pl. X/4,5).
de pe este ca unul dintre centrele tribale, de refugiu din valea
primei faze a este n Ha B
3
, iar faza a doua la Ha B
3
, mai
probabil n HaC, n sec. VIII-VII .e.n.
Bibliografie: Ferenczi 1971, p. 77-80; Horedt 1974, p. 205 sqq, nr. 7; Marinescu 1979c, p. 51-57 (depozit);
Vasiliev, Gaiu 1980, p. 31-63; Vasiliev 1995, p. 89-124; Marinescu 2002, p. 26-27,32, pl.II/1,2; Marinescu 2004,
p. 24 sqq, fig. 1, 4b, 5/22; Marinescu 2005, p. 266 sq, 275, Abb. 4, Taf. Il/2,3; Soroceanu 2008, p. 245-246, Abb.
41/a, Taf. 64/217-220.
54
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cod RAN 34208.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01315
a
2
) Tot din punctul provin mai multe celturi descoperite care foarte probabil
parte din depozitul n 1968 care a fost recuperat n mai multe etape de la descoperitori localnici.
. - n 1979 a fost de MJBN, un celt din bronz cu gura corpul decorat trei linii
onzontale paralele sub care se linii dispuse unghiular. Dimensiuni: L = 12,1 cm; Ag = 7, 7 cm, datat
n Ha B
1
, MJBN, nr. inv. 13292, (pl. X/6).
-n din localitate a ajuns un celt de bronz cu decor de linii n relief, n forma literei Y. Piesa
a fost n 1989 de MJBN. Dimensiuni: L = 10 cm, 1 = 4,5 cm, Dg = 2,8 x 4 cm, Ag = 6,5 cm,
se n Ha B
1
-B
2
(sec. X- IX .e.n.), MJBN nr. inv. 15454, (pl. X/2).
- celt de bronz cu gura o din vechime, patina recent, provine, foarte
probabil, din zona poate chiar din depozit, piesa fiind de C. Gaiu. Dimensiuni:
L = 10 cm, 1 = 4,5. MJBN, nr. inv. 20139, (pl. X/8).
Bibliografie: Marinescu 1980, p. 40, pl. IX/4; Marinescu 2005, p. 266-267, Abb. 4, Taf. II, 2,3.
b) efectuate n punctul "Sub Cetate", ntre anii 1977-1983, de G. Marinescu C. Gaiu, au dus la
descoperirea unei bogate cu mai multe niveluri de locuire (Wietenberg III-IV, Hallstatt timpuriu, Latene
dacic medieval timpuriu sec. IX-X e.n. 6 morminte de posibil medievale. de urmele mai
consistente din alte epoci au fost descoperite urme sporadice, dar caracteristice, din Hallstatt-ul timpuriu (pl.
X/1-3). Foarte probabil n acest punct a existat o la nceputul Hallstatt-ului timpuriu (Ha B -
' 1
B
2
) care precede de pe Incepnd cu 2007, C. Gaiu G. G. Marinescu au reluat
fiind descoperite noi complexe culturii Wietenberg trziu epocii Latene. Din
punct, dintr-o descoperire provin obiecte din bronz: celt cu gura corpul oval,
decorat sub cu patru linii paralele n relief cu alte trei dispuse unghiular pe late o cu axul
longitudinal arcuit vrful rupt din vechime.
Dimensiuni: L = 10,7 cm (celt) L 18 cm
Datare: Ha B
1
(sec. X .e.n.).
Col. Reteag (celt) MJBN nr. inv. 6956
Bibliografie: Marinescu 1979d, p. 125, pl. I/3-4; Boroffka 1994, p. 30, nr. 113, Taf. 52/12-13; 53-59;
Marinescu 2003a, p. 190-191, 195, pl. 1, 3-4; Kacs6 2007b, p. 45, fig. 2/15 (pentru Bronz trziu); Marinescu
1994, p. 12 (pentru cultura Gaiu 2000a, p. 380-381, fig. 4-6 (pentru medieval timpurie);
Marinescu 2005, p. 275.
29. [Csics6gyorgyfalva -u], jud.
De pe teritoriul n din localitate au ajuns fragmente ceramice primei
epoci a fierului strnse de pe unei preistorice. G. Marinescu a recuperat pentru MJBN
fragmente ceramice negre lustruite la exterior la interior (pl. XI/1,2). n prezent punctul nu a
putut fi identificat, existnd posibilitatea ca piesele fi fost aduse n de pe
la Ciceu-Corabia
MJBN nr. inv. 5319-5320.
G. Marinescu.
30. [Dicea -r; Magyardecse -u], sat, corn. jud.
n punctul 6rias, situat n partea de sud a satului este un platou cu o (560
m) aflat sub Dealul (622 m) cea mai mare din n 1882 a fost descoperit un depozit de
bronzuri care era format dintr-un celt ( celturi ?), topoare verigi, denumit !. Sigur din acest depozit
este doar un celt de bronz de mici dimensiuni cu bordura de n
ornamentat cu linii orizontale paralele, aripioare false pe laturile nguste un motiv n de Y
pe laturile late, lama mult nspre convex. verde deschis, (L = 7 cm, D = 4 cm). Piesa
a ajuns n F. Floth din Beclean, ulterior fiind de MNB. Tot din acest punct n
literatura veche sunt "cioburi groase, ce n-au fost lucrate la roata olarului". de teren
pentru identificarea punctelor au fost n 2004 de C. Kacs6, C. Gaiu G. G. Marinescu.
55
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Datare: Ha 8
1
, sec. X .e.n., seria
J\.1NB, I, 1907. 54.
Bibliografie: Kacs62007a, p. 11 nr. 23, 19, 63-64, 71, fig. 4/2 (cu bibliografia mai veche ndreptarea
n literatura de specialitate).
31. Coasta, [Sajekiskeresztur- u], sat, corn. Odorhei, jud.
Pe "Valea loc situat ntre Coasta n sudic al comunale, M.
din a n Hallstatt-ul timpuriu. Materialele se n
Nu s-au alte
32. Cociu, [Kocs, Szamoskocs -u], sat, corn. jud.
n punctul "Griva", loc situat la nord-est de sat, la intrarea n localitate, dinspre peste linia
n urma unor de n 1988 de G. a fost o
de pe a fost recuperat material ceramic din mai multe epoci, printre care din
epoca bronzului Hallstatt-ul timpuriu. Probabil aceasta este n literatura mai
veche care desenele publicate culturii Wietenberg III.
n urma unei de teren n 2007, de G. G. G. Marinescu, a fost
fiind adunat pentru MJBN un nou lot de material ceramic din epoca bronzului prima a
fierului.
Bibliografie: Roska 1942, p. 252, nr. 18; Roska 1944, p. 29, nr. 58; Horedt 1960, p. 111, nr. 40; Boroffka
1994, p. 32, nr. 128 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 34958.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01323
33. [Coldeu -r; Kudu, Vrkudu -u], Beclean, jud.
a) n punctul "n Vii", situat n partea de nord a satului, n preajma anului 1872, la marginea unei podgorii
sub pietre mari, a fost descoperit un depozit de bronzuri. Depozitul era compus din
de coliere, dintre care 16 au ajuns la Cluj 4 la Budapesta. Colierele sunt lucrate din
pe aproximativ 2/3 din lungimea sa au capetele te spiralic. Diametru! colierelor ntre 11,5 cm
17,6 cm. Alte piese (trei fibule cu ochelari, fibule cu noduli, patru din care una
o arc), de C. Gooss de autori din secolul al XIX-lea, sunt, n realitate,
descoperite la Alba-Iulia
MNIT nr. inv. 1876- 1891; MNB nr. inv. 203/1872
Datare: HaC, sec. VII .e.n. seria de Jos- Vaidei.
Bibliografie: Rusu 1967, p. 85-100 (bibl. veche); Petrescu 1977, p. 162, pl 386/7; 387-388/1-5;
Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p. 48, nr. 24.
b) Pe" efectuate de N. Vlassa au dus la descoperirea unei cu
val n epoca bronzului. au un sistem de bazat pe un sistem
format din parapet casetat, ntregul ansamblu fiind distrus n urma unui incendiu puternic. Locuirea este de
amploare fiind mai ales spre marginile culturii Wietenberg III,
este posibil continue la nceputul fazei Wietenberg IV. n 1975, dintr-o descoperire
de un elev pe din epoca bronzului provin piese de fier (un topor cu aripioare din fier
un celt) care probabil un mic depozit, III. Piesele din fier nu au nici un fel de cu
Wietenberg din epoca bronzului.
Datare: HaC- nceput de Ha D (sec. VII- 0 VI .e.n.)
Piesele se n MNIT, fiind duse la Cluj-Napoca de Al. Retegan din Mic.
Bibliografie: Roska 1942, p. 300-301, nr. 45, fig. 362; Horedt, 1960, nr. 111; Rusu 1964, p. 246;
1972, p. 78; Vlassa 1973, p. 11-37; Bader 1972, p. 512 sq; 1974, p. 464-465; Marinescu 1979, p. 96, n. 37;
Horedt 1980, p. 118; Kacs6 1975, p. 60; Vlassa 1982, p. 65-73 (pentru piesele din fier); Wesse 1985; Boroffka
1987, p. 55-61, 67, nr. 10, fig. 4/3-4; Vasiliev 1983, p. 54-55; Wanzek 1989, p. 106, fig. 2/11; Boroffka 1994, p.
32, nr. 129, Abb. 10, Taf. 63/2 ideea unor Suciu de Sus ar trebui
56
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Marinescu 2003a, p. 202. n. 37; Kacs6 2007b, p. 46, fig. 2/17 o de vas ar putea fi
culturii Suciu de Sus).
Cod RAN 32508.01
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01324
34. Comlod, [Koml6d -u; Komeloden -g], sat, corn. jud.
a) Dintr-o descoperire de pe teritoriul satului, topografice, provine un celt de bronz
[pl. XI/4). Celtul are corpul oval-alungit, drept toarta cu urma ciotului de turnare.
Decorul este compus pe late din linii n relief orizontale sub buza sub care se linii n relief
n forma literei Y rotunjit, iar pe nguste cu aripioare false. Piesa multe tehnice, fiind
ntr-un tipar cu valve, cum o a gurii, a corpului a decorului
folosit. Patina este verzui nchis.
Dimensiuni: L = 8,5 cm; l = 5 cm; Dg = 2,2 x 1,7; G = 60 g.
MJBN nr. inv. 4133.
Datare: Ha B
1
- B
2
, sec. X-IX .e.n.
Bibliografie: Marinescu, 1974, p. 68, 74-75, pl. III/2a-b, VII/5; Marinescu 2003a, p. 72, 77, pl. III/2.
b) n muzeul din se un vas ntregibil databil n Hallstatt-ul timpuriu, n 1970 pe teritoriul
satului alte topografice. n vatra satului, pe mica din jurul bisericii reformate, o cercetare de
de C. Gaiu, n 1998, a dus la descoperirea de dar pentru Hallstatt-ul
timpuriu [pl. XI/3). Nu s-au alte
MJBN, nr. inv. 6037; 22290-22293.
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 106.
35. -r; Szaszujfalu -u; Neudorf -g], sat, corn. Matei, jud.
a) Pe "Valea lui Iosag" sau a spre Strugureni, la 1,5 km de punctul "La de la
drumurilor, n dreapta drumului, n 1963 descoperirea de fragmente ceramice
hallstattiene timpurii. a fost n 2006, n urma unei de teren efectuate de C.
Gaiu, G. G. Marinescu A. Tatar, fiind adunate fragmente ceramice dar tipice primei epoci a fierului.
Bibliografie: 1989, p. 72/5.
Cod RAN 33685.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01325
b) n punctul la o de 2-3 km de sat, n urma unei de
n 1963 de au fost recuperate mai multe fragmente ceramice de tip hallstattian, de culoare
S-au mai observat urme de chirpic pietre arse, provenind de pe unei
preistorice. Nu s-au alte
Bibliografie: 1989, p. 72/2.
c) n punctul "La Curte", n partea de sud-vest a satului, pe pantele de la baza dealului, n urma unei
de a fost o cu mai multe niveluri de locuire. n urma unei periegheze
de C. Gaiu, n 1998, n MJBN a ajuns din acest punct de tip hallstattian timpurie.
Nu s-au efectuat alte
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 107.
36. [Kirlynemeti -u; Beierdorf, Baierdorf -g], sat, corn. jud.
descoperirea unei preistorice n dreapta ntre
de unde ar fi cules "cu din prima a fierului". Materialele nu au fost
identificate n MJBN.
Bibliografie: 1971, p. 264.
Cod RAN 34734.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01327
57
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
37. [Ciceu-Cristur -r; Csics6keresztur -u], sat, corn. Uriu, jud.
a) De pe teritoriul satului in liceului reformat din Satu Mare a ajuns n a doua a secolului
al XIX-lea, un celt din bronz. n lipsa mai multor datarea este una Br D- Ha B.
Bibliografie: Roska 1942, p. 58, nr. 38; Marinescu, 1974, p. 78, nr. 14.
b) n punctul "Dealul Ci ce ului- Csics6hegy", la mijlocul secolului al XIX-lea, au fost descoperite fragmente
ceramice de urne bitronconice "de tip Villanova" caracteristice primei epoci a fierului. Materialele se
n MNIT, nu s-au alte Este posibil ca materialele ceramice poate, de pe dealul
de la Ciceu-Corabia.
MNIT nr. inv. 2040-2047.
Bibliografie: Roska 1942, p. 58, nr. 38.
38. -r; Saj6keresztur, Bethlenkeresztur -u; Kreuz -g], sat, corn.
jud.
a) Din punctul "La Baie", situat n partea a satului la nord de ce duce spre satul Chintelnic,
pe o relativ n urma unei de de n 1963, au fost descoperite
urme arheologice mai multor epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu (pl. XII), ornamentale
n special prin tehnica Ulterior, M. au efectuat periegheze periodice, recupernd
material ceramic care a ajuns n O parte din acest material a fost desenat de G.
Marinescu n iulie 1985, fiind preluat pentru MJBN.
MJBN, nr. inv. 8272, 8274, 8278-8282, 8287, 22294-22296
Bibliografie: 1989, p. 81; Marinescu 1995, p. 56, pl. XXII/6; Marinescu 2003b, p. 332 (pentru Bronz
trziu); Marinescu 1994, p. 13 (pentru cultura
Cod RAN . 34832.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01328
b) Din punctul "La se n material ceramic de tip Hallstatt
timpuriu, cteva fragmente hallstattiene timpurii au fost pentru MJBN (pl. Xl/5-8).
MJBN nr. inv. 8267-8299, 22297-22303.
Bibliografie: Marinescu 1994, p. 13 (pentru cultura
c) n punctul "Pe n urma unei descoperiri n 1984 n din
cu mult devotament de regretatul a ajuns un celt de bronz. Decorul
este compus din linii orizontale n relief, sub ele fiind un de trei linii n V, ncadrate de linii n unghi
drept care se spre Particularitatea piesei n faptul a
Toarta este din vechime.
Dimensiuni: L = 12 cm, l = 7,5 cm, D g = 2,3 x 2,7 cm, Ag = 5,5 cm, G = 205 g.
Datare: Ha B
1
-B
2
, sec. X-IX .e.n.
Bibliografie: Marinescu 2002, p. 26 sq., pl. II/3; Marinescu 2005, p. 267, Abb. 5, Taf. II, 4.
d) Din vatra satului, n din localitate au ajuns numerose fragmente ceramice hallstattiene
timpurii, cu colorit specific decorate cu caneluri, indicnd posibilitatea n acest punct
a unei de tip Gava. Nu s-au alte
C. Gaiu.
e) Cu prilejul unor canale de asanare (1983) au urme arheologice oase de
animale) databile n Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
G. Marinescu.
39. [Kusma -u; Kuschrna - g], sat, corn. Livezile, jud.
Pe la 1,5 km nord-vest de sat, o cercetare de de G. Marinescu,
n 1974, a dus la identificarea unei posibile preistorice cu val de De pe
58
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
platoului au fost strnse fragmente ceramice culturii Wietenberg. Din lui G.
St. Ferenczi ar fi aici cioburi canelate atribuite primei epoci a fierului. Nu s-au alte cercetan.
MJBN nr. inv. 10240-10248
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 56, pl. XXII/12, XXIII/1; Marinescu 2003b, p. 332.
Cod RAN 33569.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01329
40. Dej, [Dees, Des -u; Desch -g], jud. Cluj.
a) n punctul "Dealul Florilor" cunoscut sub denumirea de "Dealul Razelor", situat la nord-est de
a fost o din prima a fierului. Prima mai este de I.
care de tip" Villanova" resturile unei val cu urme de de 3-5 m
1 km lungime. Pornind de la informatiile lui 1. E. Orosz M. Roska, fac diferite presupuneri legate de
ncadrarea a a se executa Primele sistematice
(20 de 5 casete) au fost efectuate ntre anii 1989-1991, de V. Vasiliev. n urma efectuate
s-a constat sistemul de fortificare este unul clasic: pe partea de sud-est sud probabil o
a coastei de vest) un sistem de compus dintr-un val, deasupra a fost
o Pe pantele abrupte din vest nord-nord-est, fiind probabil aici
era doar de o Statul arheologic este de 0,15-0,20 m cu urme
arheologice, distrus n mare parte de agricole. Cercetarea a identificarea a trei de
Loc. 1 n S
3
, Loc. 2 n cadrul S
5
cu o de 9-10 m
2
Loc. 3 mai bine fiind
n S
18
, la 0,70 cm, de cu o de 7 m
2
Inventarul arheologic este compus din
Hallstatt-ului mijlociu (vase bitronconice canelate, vase sac, foarte fragmentar
n reduse. Locuirea a fost fiind de V. Vasiliev ca una de refugiu,
n perioadele de pericol.
Datare: a doua Ha B
2
- HaC (a doua jum. IX -VII .e.n.).
Bibliografie: Vasiliev 1993a, p. 82; Vasiliev 1995, p. 11-31 (cu bibl. veche).
Cod RAN 55017.04
cod LMI 2004 CJ-I-s-A-07031
b) n 1956 cu ocazia construirii noului pod peste pe partea s-a descoperit un depozit de
vase hallstattiene de o vatra de foc. Da tarea acestora a fost n Ha B
3
-C, K. Horedt estimnd
acestea sunt contemporane cu le ulterior n Ha C.
Bibliografie: Horedt 1964, p. 7-13; 2000, p. 105-110.
41. Delureni, [Uilac, Uilacul de Cmpie -r; Mez6ujlak -u], sat, corn. jud.
n punctul "Dosul Uilacului", situat n sud-estul n dreapta drumului n 1977
prin de teren efectuate de G. Marinescu C. Gaiu, n special n jurul casei lui Matei Zaharia, a fost
o cu mai multe niveluri de locuire, printre care un nivel hallstattian timpuriu
reprezentat prin fragmente ceramice decorate cu caneluri (pl. XIII/10-12).
MJBN, nr. inv. 12425, 12452-3.
Bibliografie: Marinescu 1989, p. 13 (pentru epoca Marinescu 1995, p. 56, pl. XXIII/2 (pentru
Bronz trziu); Gaiu 2000a, p. 382 (vestigii medievale timpurii sec. VII-VIII e.n.); Marinescu 2003b, p. 332; Gaiu
2003, p. 107 (vestigii medievale timpurii sec. VI e.n.).
Cod RAN 35358.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01330
42. [Dipse -u; Diirrbach -g], sat, corn. jud.
a) n punctul "Pe situat la circa 300 m de necropola de Vl. Zirra n punctul" Totenberg",
o cercetarea n 1982 de C. Gaiu, a dus la descoperirea unei preistorice. Pe ei au
fost descoperite urme arheologice Hallstatt-ului timpuriu (pl. XIII/1-7) dintre care se un
fragment dintr-o cu caneluri orizontale pe (pl. XIII/1). Nu
s-au alte
MJBN, nr. inv. 22304-22310.
59
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cod RAN 33300.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-20377
b) n punctul "Poderei", situat n pe o la circa 1 km n dreapta drumului ce
duce spre Viile Tecii a fost n urma unei de n 1960 de o
mare cu mai multe niveluri de locuire printre care din Hallstatt-ul timpuriu (pl. XIII/9).
Bibliografie: Marinescu 1974, p. 17 sqq., pl. VII/1, IX/2; (pentru neolitic); 1989, p. 88;
Marinescu 1989, p. 13 (pentru epoca Marinescu 1994, p. 13 (pentru cultura Marinescu
1995, p. 56 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33300.05
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01331
c) Din vatra satului din punctul de efectuate de G. Marinescu C.
Gaiu, au dus la recuperarea de material ceramic, dar tipic pentru Hallstatt-ul timpuriu (pl. XIII/8). Nu
s-au alte
MJBN, nr. inv. 17161-17164.
43. [Bileag -r; Bilak -u; Adelsdorf -g], sat, corn. jud.
Pe teritoriul situat la est de sat la sud de apa imediat la vest de podul de lemn, n jurul fostelor
grajduri ale CAP, pe o n urma unei periegheze de n 1961, au fost descoperite
numeroase fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu decorate prin
caneluri orizonale oblice pe diametru! maxim (pl. XIV/2-3,5). Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 6049-6056, 6064.
Bibliografie: 1989, p. 93; Marinescu 1995, p. 57, pl. XXVI/1-2 (pentru Bronz trziu).
44. Dorolea, [Kisbeszterce, Aszubeszterce -u; Kleinbistritz -g], sat, corn. Livezile, jud.
a) n punctul "Groapa Ghinzii" situat la sud de sat n urma unor de au fost
fragmente ceramice care o locuire cu mai multe etape. Se presupune unei Noua,
de o locuire hallstattian timpurie.
MJBK nr. inv. 5986-6004, 6008-6019.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 57, pl. XXVI/7-13; Marinescu 2003b, p. 333 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33578.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01339
b) Pe o la nord de grajdurile lAS, la dintre rul valea
n dreapta drumului ce duce la Livezile au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura
Noua) negre canelate de tip hallstattian timpuriu provenind de la evazate, intens lustruite, decorate
cu caneluri dispuse concentric la interior, de vase, de o parte alta a
cu caneluri fine orizontale (pl. XIV/1,4,6-14).
MJBN nr. inv. 5986-6004.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 57, pl. XXVI/14-17 (pentru Bronz trziu).
c) Pe terenul denumit "Valea lui -Winkel, loc situat la est de sat la 1 km de la intersectia
drumului cu prul respectiv, la nord de fostele grajduri ale IAS-ului, o n 1961 de
a dus la identificarea n acest loc a unei din epoca bronzului (cultura Noua), fiind recuperate
fragmente ceramice specifice Hallstatt-ului timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1974, p. 17-18, pl. IX/5, XI/4, XII/12; Marinescu 1986, p. 56, nr. 17;
Vasiliev 1990-1993, p. 138, nr. 61; Marinescu 1995, p. 57, pl. XXVI/3-6; Marinescu 2003a, p. 333a
(pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33578.01
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01338
d) Pe hotarul satului Dorolea, la sud-vest de "Contenita" la circa 2-3 km s-a identificat o din
Hallstatt-ul timpuriu. Au fost descoperite fragmente ceramice decorate cu caneluri, o o greutate
n timpul un fragment de topor de
60
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MJBN, nr. inv. 9708-9711.
Bibliografie: 1972, p. 102-103; 1974, p. 461.
45. Dumitra, [Dumitrea, Dumitrea Mare -r; Magyderneter -u; Mettersdorf -g], jud. Bistrita-

La din sat, spre Cepari, n partea a unde aceasta face un unghi de 90, cu prilejul
unei adnci pentru plantarea unei livezi intensive, a fost o prin
periegheze de Ulterior n urma unei de efectuate de C. Gaiu n 1985, n MJBN au
ajuns fragmente ceramice din epoca bronzului Hallstatt. Nu s-au alte
Bibliografie: 1989, p. 101.
46. [Kisdemeter -u; Waltersdorf -g], jud.
n punctul numit "Cetate", un promontoriu nalt (674 m) situat la nord-est de sat, au fost identificate
urme de fortificare unei antice. Un prim sondaj arheologic a fost efectuat de n
iunie 1963, prilej cu care au fost descoperite la adncimea de 0,30-0,40 m fragmente ceramice de culoare
ornamentale cu bru alveolar butoni. Au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la resturi de
chirpic Primele sistematice au fost efectuate ntre 10-15 iulie 1966, de un colectiv condus
de K. Horedt. Astfel s-a identificat o de din val de sistemul defensiv
fiind vizibil mai ales n partea de sud-vest a platoului. n a a fost ncadrat
cronologic n faza trzie a Hallstatt-ului n Latene-ul mijlociu.
arheologice sistematice au fost reluate n 1976 n 1979, de G. Marinescu C. Gaiu. Cu
ocazia noilor s-a clarificat modul de construire a sistemului defensiv etapele locuirii. n
satului are de la o de 150 de metri unul de iar spre
nord-est, la platoului, se un al treilea Urme de s-au n partea de est a platoului.
Descoperirile arheologice acest promontoriu a fost locuit n prima a fierului (Ha A
2
-B
1
Ha C-D), Latene timpuriu (sec. III-II .e.n.) medieval timpuriu (sec. VI e.n.).
Din perioada au fost descoperite fragmente ceramice caracteristice (negre canelate, negre la
exterior la interior) (pl. XV-XVIII) un celt masiv de bronz specific perioadei Ha A
2
-B
1
(pl. XV/2), turnat
n tipare diferite, oval n ornamentat cu linii n relief verticale pe una din fiind un motiv n
forma literei Y, respectiv trei linii n unghi spre Rezultatul ntregul material va face
obiectul unei exhaustive, motiv pentru care ne acum doar la prezentare cu un rol mai
mult de informare.
Bibliografie: Popescu 1967, p. 525, nr. 27; 1972, p. 78-80; 1974a, p. 460, 464; Florea, Vaida,
Suciu 2000, p. 222; Gaiu 2003, p. 107 sq. (vestigii medievale timpurii sec. VI e.n.); Marinescu 2004, p. 25, fig.
4 c, 5/37.
Cod RAN 32919.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01342
47. Enciu, [Ienciu -r; Szszencs -u], sat, corn. Matei, jud.
De pe teritoriul satului, dintr-o descoperire n muzeul din Dej, a ajuns un celt din bronz.
Celtul este decorat cu nervuri paralele orizontale trei nervuri semicirculare aflate n jurul unui punct. n
1942, M. Roska nu l-a mai n Din descrierea piesei, celtul poate fi ncadrat la nceputul
Hallstatt-ului timpuriu (Ha B
1
-Bzl.
Dimensiuni L = 8,6 cm.
Bibliografie: Orosz 1906, p. 372; 1909, p. 338, nr. 332; Roska 1942, p. 257, nr. 61; ; Marinescu
2005, p. 277, nr. 26; Kacs6 2007a, p. 84.
48. Fntnele, -r; Szszujos, Uj6s -u], sat, corn. Matei, jud.
a) n punctul "Lab", platou situat la est de sat, n stnga drumului care vine de la Matei, de
efectuate de G. Marinescu n toamna anului 1973 au dus la identificarea unei antice cu mai
multe niveluri de locuire. n urma terenului a fost strns un bogat material ceramic
culturii Wietenberg Hallstatt-ului timpuriu (pl. XIX). Au fost semnalate urme de chirpic care
distruse prin incendiere.
61
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MJBN nr. inv. 9661-9678, 9723-9778.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 57-58, pl. XXVII/6-9; Marinescu 2003b, p. 334 (pentru Bronz trziu);
Marinescu 1994, p. 13 (pentru cultura
Cod RAN 33701.02
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01344
b) n punctul "Rt", pe terasa din stnga prului Valea la nord de localitate, de o parte
de alta a DJ Fntnele, la intrarea n sat dinspre n trecut au fost semnalate mai multe vestigii
arheologice. In 1975-76, G. Marinescu a efectuat o de salvare fiind o cu 16
morminte de datate la sf. sec. IV e.n nceputul sec. V e.n. o de la epocii
bronzului, culturii Noua. Pe parcursul cu acest prilej au sporadic
fragmente ceramice hallstattiene, fiind descoperit un vas de provizii de mari dimensiuni, negru, puternic
lustruit la exterior la interior, decorat cu caneluri n pe diametru! maxim,
intercalate de butoni cu caneluri verticale. n 1994, C. Gaiu a reluate fiind
o pe partea a drumului. Cu ocazie au fost noi morminte de
care necropolei de secol IV-V e.n. anterior descoperirea la vest de a trei
hallstattiene timpurii cu vetre de foc de lespezi mari de gresie pe muchie, dar cu un material
ceramic foarte O cercetare de n 2008, de G. G. Marinescu, a dus la recuperarea
unui nou lot de fragmente ceramice hallstattiene, constatndu-se se mai ales pe
partea a drumului, cum mergi spre Fntnele.
Bibliografie: Marinescu 1985, p. 23 sqq; Marinescu 1986, p. 56, nr. 20; Vasiliev 1990-1993, p.
139, nr. 65; Boroffka 1994, p. 191, nr. 191; Marinescu 2003b, p. 5-11 (pentru Bronz trziu); Marinescu 1989, p.
16 (pentru epoca Marinescu, Gaiu 1989 (necropola de sec. IV-V e.n.); Marinescu 1994, p. 13 (pentru
cultura Gaiu 1995, p. 149, n. 2; Gaiu 2000a, p. 382 (vestigii medievale timpurii sec. VII-X e.n.).
Cod RAN 33701.03
cod LMI 2004 BN-I-m-B-20381.01
49. [Chibulcut -r; Kobolkut, MezokobOlkut -u], sat, corn. de Cmpie, jud.

n punctul "La pe o la sud-vest de sat, de o parte alta a drumului spre de
Cmpie, n jurul grajdurilor fostului CAP, de au dus la descoperirea de fragmente ceramice
urme de chirpic din mai multe epoci: Hallstatt timpuriu, epoca (V-VI e.n.).
Nu s-au alte
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 108.
Cod RAN 33863.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01346
50. Feldru, [Nyirmezeo, Feldrev; Foldra -u], jud.
De pe teritoriul comunei, dintr-un loc neprecizat, provine un celt de bronz cu gura
Corpul aproximativ hexagonal, cu toarta din vechime. Pe ambele o de linii verticale
n relief.
Dimensiuni: L = 8,9 cm, Ag= 3,8 cm, G = 150 g.
Datare: Ha B
1
- B
2
Rusu Ioan, Livezile. n 2009 la preluarea de MJBN, piesa nu a mai putut fi
Bibliografie: Marinescu 1974, p. 68, pl. V/2,VII/6; 1986, p 126, pl. III/1; Marinescu 2003, p.
72, 77-78; Marinescu 2002, p. 35; Marinescu 2005, p. 277, nr. 27.
51. Feleac, [Feleacul -r; Szaszfellak, Fellak -u], sat, corn. jud.
n punctul "Cetate", situat la circa 2 km sud-vest de sat a fost o fortificatie n 1967,
a efectuat o cercetare de teren observnd sistemul de format din val avnd o
cu laturi de aproximativ 130/150 m. Burzo, a prezentat lui fragmente
ceramice hallstattiene, despre care spunea provin din incinta n depozitul MJBN se
n Hallstatt-ul timpuriu (pl. XX) LatEme mijlociu (sec. III-II .e.n.), despre care se spune
62
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
provine din acest punct. Alte nu s-au efectuat, acestea fiind necesare pentru clarificarea
destul de confuze, n n care forma poate indice posibilitatea n acest punct
a unui castru roman de
MJBN nr. inv. 9653.
Bibliografie: 1972, p. 94-96.
Cod RAN 34119.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01349
52. Herina, [Harina -u; Monchsdorf, Miinzdorf -g], sat, corn. jud.
a) n punctul numit "Dealul Morii", situat la sud-vest de localitate, la aproximativ 600 m de
n dreapta drumului ce duce la a fost o cu mai multe
niveluri de locuire. Un sondaj arheologic efectuat n 1959 de a dus la identificarea unei cu
urme de locuire din epoca bronzului (cultura Noua) din cele epoci ale fierului. n cadrul a
fost o fiind recuperate fragmente ceramice specifice provenind de la vase de
tip sac, vase bitronconice decorate cu registre de caneluri verticale intercalate de creste aplicate, cu
buza n de rinichi cu caneluri fine orizontale imediat sub buza (pl.
XXI) 16 de la de vertical, de unele avnd n vrf un ornament incizat sub
de cruce, grupate pe o de 1 m
2
(pl. XXII). Fragmentele ceramice sunt puternic arse secundar,
fiind identificate urme de chirpic provenind de la o n apropierea sondajului
respectiv au fost descoperite fragmente ceramice epocii bronzului din epoca Latene.
sistematice au fost efectuate n 1997, de C. Gaiu L. Vaida, cu interes special pentru nivelul Latene, fiind
trasate cinci orientate est-vest. Pe straturile culturale cunoscute anterior, acum a fost identificat
un nivel neolitic culturii au fost reluate n 2003 de C. Gaiu G. G. Marinescu,
printr-o cercetare de amploare prilej cu care au fost descoperite de tip Noua, o
timpurie o posibil din prima a fierului.
MJBN nr. inv. 3765, 3778, 6118-6127
Bibliografie: 1961, p. 153 sq.; 1970, p 441-443, fig. 15-16; 1974, p. 456-457; Marinescu
1986, p. 56, nr. 22; Florescu 1991, p. 76, nr. 257; Vasiliev 1990-1993, p. 139, nr. 77; Marinescu 1993,
p. 7, pl. XI/1-5; Vaida 1999, p. 239-243.
Cod RAN 33319.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01352
b) Pe casei lui Ion (nr. 1 dinspre n urma unei efectuate de
n 1960 au fost fragmente ceramice hallstattiene, provenind dintr-o care are un strat de
compact care la 0,40 m adncime. din acest punct este cu
cea din "Dealul Morii". Nu s-au alte
Bibliografie: 1989, p. 121.
53. -r; Als6ilosva -u], sat, corn. Uriu, jud.
a) Pe teritoriul s-a descoperit n cursul secolului al XIX-lea un depozit de bronzuri, fiind amintite
50 (57) de topoare cu de (celturi). Descoperirea trebuie cu rezerve, fiind
doar n literatura veche. Din ipotetica descoperire ar trebui
mai mult de epocii bronzului, n special de cultura Noua mai de perioada Ha B, cnd
depozitele compuse exclusiv din celturi sunt rare.
Bibliografie: Gooss 1876, p. 229; Orosz 1900. p. 21, nr. 3; Tagnyi, Rethy, Pokoly 1901, p. 116, nr. 5;
1909, p. 322, nr. 12; 1920, nr. 238; Marinescu 2005, p. 277, nr. 29a; Kacs6 2007a, p. 86.
b) Din efectuate la mijlocul secolului al XIX-lea de K. Torma n MNIT din Cluj-Napoca
au ajuns de materiale de piese arheologice de epoca Bronzului trziu.
arheologice sistematice, reluate n 1978 de un colectiv format dinD. Protase, G. Marinescu C. Gaiu, au dus la
planimetriei interne a castrului. Pe parcursul n perimetrul castrului
n imediata sa apropiere au vestigii mai vechi: un topor perforat din neolitic, morminte de incineratie
din epoca bronzului, o timpurie un mormnt de de tip Latene.
63
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
timpurie este la nord-vest de castru, la circa 200-300 m, terme. De pe
au fost adunate chirpici, care urme de distruse. Din nivelul de
locuire au fost recuperate fragmente ceramice vase ntregibile n de rinichi dintre care una avnd
n zona a fundului un "umbo" puternic hipertrofiate goale
pe interior cu caneluri concentrice (pl. XXIII/6,7), fragmente de vase bitronconice,
o de bronz cu buton un fragment dintr-o lance cu nervura puternic Materialul
arheologic recuperat o locuire la nceputul Hallstatt-ului timpuriu, de Ha A
2
- Ha B
1

Bibliografie: Hica-Cmpeanu 1980, p. 656 o determinare de T. Soroceanu); Hica-Cmpeanu
1982; Marinescu 1984b, p. 27, pl. XXII/1-2; Marinescu 1986, p. 56, nr. 24; Vasiliev 1990-1993, p.
141, nr. 83; Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXIV; Marinescu 2005, p. 277, nr. 29b; Kacs6 2007b, p. 54
(pentru Bronz trziu); Protase, Gaiu, Marinescu 1997 (castrul roman); Gaiu 2000b (pentru Latime).
Cod RAN 35303.02
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01354
54. Jeica, [Zselyk -u, Schelken -g], corn. jud.
Dintr-o descoperire pe teritoriul satului, topografice, n anii '60 ai
secolului trecut, a fost un celt de bronz (pl. XXIII/5). Celtul are gura muchile laterale
arcuite, iar late trasate cu trei linii paralele n relief cu cte o ce lin spre arcuit.
a fost din vechime.
Dimensiuni: L = 7,5 cm, G = 135 g.
Datare: Ha B
2
(sec. IX .e.n.),
MJBN nr. inv. 11030.
Bibliografie: Marinescu, 1976, p. 25, pl I/3; Marinescu 2003a, p. 134; Marinescu 2005, p. 277, nr. 31.
55. Jelna, [Zselna, Kiszolna -u; Senndorf -g], sat, corn. Budacul de Jos, jud.
Din punctul "Coasta situat la nord-vest de sat, pe o pe malul drept al rului Budac,
de efectuate de C. Gaiu au dus la descoperirea unei ntinse cu mai multe niveluri de
locuire. Locuirea primei epoci a fierului este prin fragmente ceramice decorate prin
caneluri (pl. XXIII/1- 4) o greutate unui picior fragmentar de o datare a
ntr-o mai a culturii Gava, n Ha B
3
- C. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 16620-16625; 22319-22321.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 59 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 109, nr. 26 (pentru sec. V-VI e.n.).
56. [Lekence, Szszlekence -u; Lechnitz -g], jud.
a) Din punctul "La Savinca", situat la 1 km vest de sat, n stnga drumului care vine de la Matei pe un
platou situat la intrarea n sat, n 1963 a urmele unei preistorice, fiind adunate mai
multe fragmente ceramice. n urma unei noi de efectuate n 1977 de G. Marinescu, a fost
Pe baza fragmentelor ceramice, a fost identificat un nivel din epoca Bronzului trziu
(Wietenberg Noua) prima a fierului (Hallstatt timpuriu).
MJBN nr. inv. 6314-6316.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 56, nr. 26 c; Florescu 1991, p. 85, nr. 309; Vasiliev 1990-1993,
p. 140, nr. 88; Marinescu 1995, p. 59-60, pl. XXXIV/10, 11; Marinescu 2003b, p. 327 (pentru Bronz trziu);
Marinescu 1994, p. 14 (pentru cultura Gaiu 2000a, p. 383 (vestigii medievale timpurii sec. VII-X
e.n.); Gaiu 2003, p. 109, nr. 29 (pentru sec. VI e.n.).
Cod RAN 33444.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01360
b) Din punctul "Livada loc situat la 1 km de din sat spre Herina, n stnga drumului
Herina-Lechinta, pe o cu ocazia unor adnci efectuate n 1981, a fost o
cu mai multe niveluri de locuire. Urmele unor deranjate au fost vizibile la solului,
fiind n mare parte de efectuate de G. Marinescu C. Gaiu, au dus la
recuperarea de numeroase fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din epoca bronzului (cultura
Wietenberg), Hallstatt-ul timpuriu decorate cu caneluri (pl. XXIV/1-5) medieval timpuriu. n 2003, C. Gaiu
64
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
G. G. Marinescu au efectuat mai multe sondaje pentru reidentificarea care nu au avut nici un
rezultat arheologic.
Bibliografie: Marinescu 1993, p. 7, pl. Xl/6-13; Boroffka 1994, p. 53, nr. 246, Taf. 84/14-16, 85/1-4;
Marinescu 1995, p. 60; Marinescu 2003b, p. 265, 327 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 109, nr. 28, fig. 6-8
(pentru sec. V-VI e.n.).
Cod RAN 33444.03
cod LMI 2004 BN-I-s-B-20382.02
c) Pe terenul denumit situat la nord de localitate, spre la 1-2 km n dreapta
sub panta dealului, a descoperit fragmente ceramice din mai multe epoci printre care cioburi
hallstattiene timpurii.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 56, nr. 26b; Florescu 1991, p. 85, nr. 310; Vasiliev 1990-1993,
p. 140, nr. 88; Marinescu 1995, p. 59, pl. XXXIII/11-12, XXXIV/3-5; Marinescu 2003b, p. 327 (pentru Bronz
trziu); Marinescu 1994, p. 14 (pentru cultura Gaiu 2000a, p. 383 (vestigii medievale timpurii sec.
VIII-IX e.n.).
57. Matei, [Mateiu -r; Szaszmate -u; Matesdorf -g], jud.
n punctul "Rtul de Sus", situat la aproximativ la 500 m de la ultimele case spre la 50 m de
pe partea n urma unei de de G. G. Marinescu T. Arpad n august 2007,
a fost o cu mai multe etape de locuire printre care epoca bronzului (cultura Noua)
prima a fierului (Ha B).
58. [Omlasalja -u] corn. jud.
Pe teritoriul satului, topografice, a fost descoperit un celt din bronz (pl. XXIV/6),
care n 1978 a fost de MJBN. Celtul are gura corpul oval n
decorat cu linii drepte unghiulare n relief. este mult arcuit iar muchiile laterale sunt
cu aripioare. Patina este stare de conservare.
Dimensiuni: L =10,5 cm; Ag = 5,2 cm; G = 120 g.
Datare: Ha B
1
-B
2
(sec. X-IX .e.n.).
MJBN nr. inv. 12878
Bibliografie: Marinescu 1979a, p. 126, pl I/6; Marinescu 2003a, p. 191; Marinescu 2005, p. 277, nr. 31.
59. de Cmpie, [Chiciud, Chiciudul de Cmpie -r; Mezokecsed -u], jud.

n punctul "Pe Grui", un mic platou situat n vatra satului, de efectuate n 1974
1977, de G. Marinescu au dus la identificarea unei preistorice, de pe au fost adunate
fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg) hallstattiene timpurii. O cercetare de
n 2002 de C. Gaiu, G.G. Marinescu L. Vaida a dus la recuperarea unui nou lot de material
ceramic din mai multe epoci printre care fragmente negre lustruite decoarte cu caneluri orizonale (pl.
XXIV/7-8) Hallstatt-ului timpuriu. Nu s-au mai alte
MJBN nr. inv. 8899-8929
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 60, pl. XXXVII/3-16; Boroffka 1994, p. 57, nr. 278, Taf. 91/4 (pentru Bronz
trziu).
Cod RAN 33854.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01365
60. Monariu [Monora -r; Malomarka -u; Minarken -g], sat, corn. Budacu de Jos, jud.
Pe hotarul satului "Prul la 2 km sud de localitate, a fost o De
pe au fost strnse fragmente ceramice din neolitic, epoca bronzului Hallstatt-ul timpuriu.
Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1994, p. 15, n. 42 (pentru cultura
Cod RAN 32740.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01366
65
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Monor, [Monor, Monorfalva -u; Mindendorf -g], jud.
In vatra satului, pe terenul aflat la vest de n parcul din apropierea monumentului eroilor,
a efectuat n 1968 periegheze arheologice n urma a identificat o Materialul
ceramic recuperat permite ncadrarea n epoca bronzului (cultura Noua) n prima a fierului
(Ha B). i\u au mai fost efectuate alte
MJBN nr. inv. 6379-6382
Bibliografie: 1972, p. 97; Marinescu 1986, p. 56, nr. 29; Vasiliev 1990-1993, p. 141, nr.
102 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 33961.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01368
62. [Naszod -u; Nussdorf -g], jud.
De pe teritoriul dintr-o descoperire provine un celt de bronz cu gura
Corpul, oval n are late decorate cu linii n relief dispuse ntr-un
motiv unghiular. piesa a ajuns n a Liceului "George din localitate, ulterior fiind
de Muzeul
Dimensiuni: L = 10,8 cm; Ag = 7,5 cm.
Datare: Ha 8
1

Bibliografie: Marinescu 1979d, p. 123 sqq.; Marinescu 2003a, p. 192, pl II/2; Marinescu 2005, p. 277, nr. 32.
63. -r, Apanagyfalu -u], jud.
n punctul sau au fost descoperite fragmente ceramice
epocii bronzului. materialul desenat de M. Roska, se n faza Wietenberg III. de
de epoca bronzului este o psalie din os, culturii Wietenberg. Din loc provin
fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
MNIT nr. iov. 314, 334, 344-408, 1768-69, 2124, 2128, 2136, 2145, 2151, 2165, II 5390- N. Boroffka.
Bibliografie: Roska 1942, p. 26, nr. 93, fig. 20; Horedt 1960a, p. 112, nr. 98; Marinescu 1979, p. 96, n. 21/14;
Boroffka 1994, p. 60, nr. 299, Taf. 101, 102/1-7; Boroffka 1998, p. 92 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 34084.01
64. [Ocna -r; Szszakna, Mezoakna -u], sat, corn. Teaca, jud.
a) n punctul" Valea Lupului", situat la dintre Teaca la aproximativ 400 m n
dreapta drumului, aproape de pod, pe pantele micile terase care latura a prului, n urma
unor de au fost descoperite fragmente ceramice din mai multe epoci. La 1000 m de livada
spre o cercetare n 1981 de C. Gaiu a dus la descoperirea de fragmente ceramice
din Bronzul trziu din Hallstatt-ul timpuriu unor vase de tip sac, bitronconice, ornamentale cu
caneluri verticale pe diametru! maxim, cu buza (pl. XXV). Nu s-au alte
Cod RAN 35027.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01375
b) n punctul "La ", situat la circa 6 km nord-est de sat, pe o n dreapta Lupului,
la extremitatea a sitului, adnci efectuate n 1981-1982 pentru o au distrus o
Prin de efectuate de G. Marinescu C. Gaiu, a fost o mare
cu mai multe niveluri de locuire. n 1992, pe o n extremitatea a sitului,
C. Gaiu a ntreprins un sondaj de verificare, recupernd material ceramic de epoca bronzului, prima a
fierului medieval timpuriu. Nivelul Hallstatt-ului timpuriu este discontinuu, fiind identificate
cercetate Una dintre (Loc. 11) avea laturile de 2,10 x 2 m, de
cu rotunjite podina la 0,75 m. n umplutura au fost identificate urme
masive de chirpic provenite din peretii Inventarul este exclusiv ceramic (pl. XXVI), ntre
care se vasele mari de provizii, dintre care unul este decorat pe diametru! maxim cu caneluri oblice
intercalate de creste oblice n relief (pl. XXVI/1). Din analiza materialului locuirea se poate ncadra ntr-o
mai a culturii Gava, pe parcursul fazei Ha B
2
-B
3

MJBN nr. inv. 22188-22194
66
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 56, nr. 30 b; Vasiliev 1990-1993, p. 141, nr. 107 b; Marinescu
1993, p. 7, pl. XII; Boroffka 1994, p. 95, nr. 562; Marinescu 1995, p. 61-62, pl. XXXIX/12-18 (pentru Bronz
trziu); Gaiu 1994, p. 49; Gaiu 2000a, p. 383 (vestigii medievale timpurii sec. VII-VIII, XI-XII e.n.); Gaiu 2003,
p. 109-111, nr. 3 (vestigii medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
Cod RAN 35027.04
65. Orheiu (Orheiu -r; Varhely, 6varhely -u; Burghalle, Burghallen -g], sat, corn. Cetate, jud.

n partea de vest a n stnga rului, de la secolului al XVIII-lea existau
despre descoperiri antice. Primele sistematice au fost efectuate ntre 1957-1960 (9
mari principia praetorium), de un colectiv condus de M. Macrea D. Protase, principalul scop fiind
identificare planimetriei interne a castrului roman. Pe parcursul pe materialul
roman, au fost descoperite fragmente ceramice preistorice. Materialul arheologic preistoric a fost descoperit
sporadic pe parcursul indicnd o locuire Din analiza materialului acestea sunt datate
la epocii bronzului (cultura Noua) nivel din care provine un celt de tip din prima
a fierului. nivelului Hallstattian unor cu buza decorate cu caneluri
oblice, vase de tip sac, vase bitronconice, evazate decorate cu ornament n n interior (pl.
XXVII) indicnd o locuire fazei Ha B
2
-B
3
, care probabil n HaC.
Bibliografie: Marinescu 1980, p 16, pl. IX/6 (celt); Marinescu 2003, p. 220, pl. 9/6; Marinescu 2005, p. 277,
nr. 34; Protase 2007, p. 93-111; Protase 2008a.
Cod RAN 32928.01
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01377
66. Podirei, sat, corn. jud.
n jurul turnului situat n stnga - Podirei, casa cu nr. 50 mai departe
spre est, pe terasa mai multe periegheze au dus la identificarea unei ntinse cu mai multe
niveluri de locuire. O cercetare de pe terasa Podirei a dus la identificarea a unei
hallstattiene timpurii chirpici, la sud de primele case dinspre
observndu-se o densitate mai mare a fragmentelor ceramice n partea de sud a terasei. Nu au fost
alte
MJBN nr. inv. 5773-5806.
Bibliografie: Marinescu 1979a, p. 99, n. 43/5; Marinescu 1986, p. 56, nr. 31; Vasiliev 1990-1993,
p. 142, nr. 114; Boroffka 1994, p. 96, nr. 566; Marinescu 1995, p. 62, pl. XU1-15; Marinescu 2003b, p. 340-341;
Kacs6 2007b, p. 48, fig. 2/39 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 111, nr. 34 (vestigii medievale timpurii sec.
V-VI e.n.).
67. [Paszmos -u; Passbusch -g], sat, corn. jud.
a) n punctul "Sub o cercetare de teren de C. Gaiu, a dus la recuperarea de material ceramic
decorat cu caneluri, caracteristic Hallstatt-ului timpuriu (pl. XXVIII/5). Nu au fost efectuate alte
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 111, nr. 36 (vestigii medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
b) n punctul "Cimitirul satului", pe parcursul anilor au sporadic fragmente ceramice hallstattiene
masive de lut de de (pl. XXVIII/1-4). Este de presupus n acest loc a
fost o din prima a fierului, de cimitirul modern. Nu s-au putut face alte
68. Reteag, -r; Retteg -u; Reckentek -g], corn. Petru jud.
a) n punctul "La Poieni" este o de epoca bronzului de la nceputul secolului al XX-
lea. Probabil pe acestei au fost descoperite o din bronz cu buton (L = 14
cm) un mic din bronz n de de laur cu ambele capete (L = 17,5 cm). Piesele
au ajuns ulterior n liceului "George din ntreprinse de G. Marinescu nu
au dus la identificarea pieselor, dar n muzeului din a fost o de bronz cu buton
conic, cu lama oval n cu nervuri paralele aplatizate prin batere,
67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vrful fiind n Din spusele autorului este foarte probabil ca aceasta fie piesa
n trecut de literatura de specialitate.
Dimensiuni: L = 13,2 cm, 1 max. =2,5 cm, grosime max. =0, 7 cm, G =60,6 g.
Datare: Br D-Ha B
MGN, nr. inv. 1141.
Bibliografie: 1920, p. 32, 550; Roska 1942, p. 236, nr. 26; Petrescu-Dmbovita 1978, p. 21, nr. 349;
Marinescu, 1974, p. 69, pl III/8; Marinescu 2003a, p. 72, 85, pl. III/8.
b) Cu ocazia unor de reparare la terasamentul CFR distrus marile inundatii din 1970, nu
departe de statia CFR Reteag, n anului 1970, a fost descoperit un celt din bronz [pl.
:XXX:I/2). Are buza corpul separat de latura subtire.
Piesa a fost cu dintr-un bronz de calitate.
Dimensiuni: L = 7,3 cm, Ag = 3,7 cm, G = 40 g.
Datare: Ha B
3
[sec. VIII .e.n.),
MJBN nr. inv.12881, predat n 1978 de praf. Gh. Barza.
Bibliografie: Marinescu 1979d, p 128, pl II/3; Marinescu 2003a, p. 192, pl. ll/3; Marinescu 2005, p. 279.
c) n punctul "Biserica cu ocazia unor arheologice preventive efectuate de C.Gaiu, n
2008, n cadrul sectiunii (S
2
), contrafortul de pe coltul vestic, la adncimea de -1,60 m au fost descoperite
fragmente ceramice dar caracteristice Hallstatt-ului timpuriu. Unul dintre cioburi este buza unei
evazate, la interior la exterior, cu caneluri concentrice
pe buza
Informatii C. Gaiu.
69. Rusu de Jos, [Als6oroszi -u], Beclean, jud.
De pe teritoriul satului alte n colectia liceului din Reghin a ajuns un celt de bronz. ntruct
piesa s-a pierdut n lipsa unei descrieri da tarea sa este una la epocii bronzului sau
la nceputul Hallstatt-ului [Br. D- Ha B).
Bibliografie: Teglas 1887, 301; Hampel1892, p. 130; 1909, p. 322, nr. 16; 1920, 569; Roska
1942, p. 20, nr. 67; Marinescu 1995, p. 62 [celtul este ncadrat la Rusu de Sus); Kacs6 2007a, p. 88.
70. Rusu [Borgo-Rus -r; Oroszborg6 -u], sat, corn. Josenii jud.
n punctul "Contenita", situat la est de rul Bistrita n septembrie 1963, a efectuat un sondaj
arheologic n urma au fost urme de chirpic fragmente ceramice din mai multe epoci.
Printre fragmentele ceramice care apar la adncimea de 0,30 m, unele sunt de culoare
cu caneluri butoni de vase bitronconice specifici epocii hallstattiene timpurii. Nu s-au putut observa urme de
fortificatii, marginea platoului prezentnd masive urme de de teren.
Bibliografie: 1972, p. 102-103; 1974, p. 461; Marinescu 1994, p. 16, nr. 44 (pentru cultura
Cotofeni).
Cod RAN 33417.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01381
71. [Fiscut -r; Fiizkut -u], sat, corn. Snmihaiu de Cmpie, jud.
a) De pe teritoriul satului, dintr-o descoperire la mijlocul secolului al XIX-lea, n
muzeul din Cluj-Napoca a ajuns un celt din bronz cu cu decor n relief semilunar. Din descrierea piesei
este posibil fie n Ha B
1
- B
2

Bibliografie: Gooss 1876, p. 21; Teglas 1887, p. 299, nr. 292; 1909 p. 330, nr. 209; Martian 1920, nr.
264; Roska 1942, p. 95, 125; Marinescu, 1974, p 78, nr. 29; Marinescu 2003a, p. 80, nr. 29; Marinescu
2005, p. 279, nr. 42.
b) Pe hotarul numit cu ocazia construirii unui depozit a fostului CAP, au fost descoperite
mai multe fragmente ceramice. n urma unei de de n 1963, au fost
68
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
recuperate fragmente ceramice decorate cu caneluri cu brie alveolate. Fragmentele ceramice celor
epoci ale fierului, marea lor majoritate epocii Latene, dar cteva fragmente tipic
hallstattiene (pl. XXVIII/6-7} dintre care unul provine de la un vas de decorat cu caneluri
dispuse n pe diametru! maxim. Nu au fost efectuate alte
MJBN nr. inv. 8453-8476.
Bibliografie: 1989, p. 208.
Cod RAN 34510.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01388
c) n punctul "n pe un teren orientat spre sud, cu ocazia unor de (grajduri
CAP} au fost descoperite fragmente ceramice preistorice (epoca bronzului Hallstatt-ul timpuriu) medieval
timpurii sec. XI-XII e.n .. Din efectuate de stratul de este observabilla o adncime
de 0,30 m. t\u au fost efectuate alte
Bibliografie: 1971, p. 265; 1989, p. 209.
72. -r; Szeretfalva -u; Reussen -g], sat, corn. jud.
a) n punctul "Dealul situat la est de sat pe un promontoriu nalt izolat, a fost o
de arheologice sistematice s-au din iunie 1959, cu
n 1968, colectivul fiind la nceput din N. Vlassa ulterior H. Daicoviciu
I. Glodariu. n urma arheologice a fost planimetria sistemul de compus
din val, care ntreg platoul. a fost ca loc de refugiu n perioada
urmele locuirii fiind sesizate pe ntreaga ntindere a platoului. Acestei prime locuiri i
de de mai mici dimensiuni cea locul fiind folosit ca punct de
prin construirea a turnuri din legate cu mortar, plasate n cele ale platoului.
Din nivelul hallstattian este amintit n literatura de specialitate un singur complex, o de
n care se mai multe vase sparte ritual arse secundar (pl. XXIX-XXX), urme
de mici fragmente de oase. Materialul arheologic de tip hallstattian, exclusiv ceramic, a n cea
mai mare parte nepublicat cu unor vase din groapa Materialul ceramic al gropii rituale care se
n depozitele MJBN a fost supus unei noi analize, ocazie cu care unele vase au fost redesenate, vase
mari bitronconice ornamentate cu caneluri n sau semicirculare n jurul unei proeminente, la care
se unele inedite cum este un vas bitronconic etajat unicat n nord-estul Transilvaniei (pl. XXX/2). O
parte a materialelor din se n depozitele MNIT. Din analiza materialului cunoscut n
prezent este pe parcursul fazei Ha B
3
-C.
Bibliografie: Roska 1942, p. 267, nr. 163 (bibl. veche); 1972, p 85-87; Popescu 1967, p. 525, nr. 25;
Horedt 1961, p 181; Vlassa, 1962, p. 341-347; Horedt 1974, p. 205 sqq, nr. 17, fig. 6/3; 1989, p.
214; Florea, Vaida, Suciu 2000, p. 223.
Cod RAN 34752.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01389
b) n punctul "n Vii", situat n imediata apropiere a n cu aceasta, cu prilejul
de rigolare a viei, n trecut au fost descoperite mai multe obiecte de bronz. nainte de 1930 pe
pantele situate imediat sub de desfundare pentru plantarea de vie au descoperit,
probabil, un depozit de bronzuri care ulterior s-a risipit. Din acest depozit au fost recuperate de la preotul din
preluate din Gimnaziului german din ajunse ulterior la MJBN, din bronz
neornamentate, de plan cu capetele verzuie cu pete cafenii. Dimensiuni:
D int. = 8,4, 1 max. = 1,1cm, grosime= 0,7 cm, G = 100 g; D int. = 6,3 cm; 1 = 1,1 cm, grosime= 0,7 cm, G =
70 g. Din punct provine un celt din bronz de mici dimensiuni (pl. XXXI/1}, a se putea stabili
are cu depozitul de trebuie obiectele sunt contemporane n
cu Celtul are corpul oval alungit, cu decorul compus din
linii paralele sub
Dimensiuni: L = 7,4 cm; g = 50 g.
Datare: n Ha B
2
- B
3
(sec. IX-VIII .e.n.)
69
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
MJBN nr. inv. 1796-1797, 4015.
Bibliografie: Marinescu, 1974, p. 68-71, n. 2, pl II/1, N/6-7, VV7; Marinescu 2003a, p. 72, 77-78;
Marinescu 2005, p. 279, nr. 43.
73. [Szeszrms, Szeszrma -u], sat, corn. Chiuza, jud.
n casei nr. 116 familiei au fost descoperite fragmente ceramice
Bronzului trziu (cultura Wietenberg) i Hallstatt-ului timpuriu. Nu s-au alte

74. Sngeorzu Nou, [Sngeorz, Sngiorgiul Nou, Sngeorzul -r; Szszszentgyorgy -u], sat, corn.
jud.
n punctul "livada situat la din sat la 200 m n dreapta ce duce la Snmihaiu
de Cmpie, n 1981, n urma unei periegheze efectuate de G. Marinescu C. Gaiu a fost o
De pe de adnci au fost adunate fragmente ceramice din mai multe epoci
printre care din Hallstatt-ul timpuriu (pl. XXVIII/8-11). Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 22197-22200.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 63-64, pl. XLIV/11-18, XLV/1-4 (pentru Bronz trziu).
75. Sniacob, [Szszszentjakab -u; Jakobsdorf -g], sat, corn. jud.
n jurul magaziei fostului CAP n jurul casei lui Gh. nr. 80, n urma unei de
de n 1967, au fost descoperite fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din
prima epoca a fierului. La 100 m sud, o depozit pentru combustibil, se descoperirea
de fragmente ceramice negre canelate, hallstattiene timpurii. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 10536-10544
Bibliografie: 1989, p. 224.
76. Snmihaiu de Cmpie, [Mezoszentrnihly, Mezoszentrnihlytelke -u; Michelsdorf -g], jud.

a) n punctul "Ciorotei", situat la 2 km sud-est de sat, pe o vale n dreapta drumului ce duce spre
de Cmpie, n urma unor de s-au descoperit fragmente ceramice din mai multe
epoci. Din analiza materialului au fost identificate fragmente ceramice epocii bronzului (cultura
Noua Wietenberg (?) din Hallstatt-ul timpuriu.
MJBN nr. inv. 8397-8428.
Bibliografie: 1964, p. 46, nr. 1; 1989, p. 225; Marinescu 1995, p. 64; Marinescu 2003b, p. 342
(pentru Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 112, nr. 43 (vestigii medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
b) n punctul situat n marginea de nord a satului, n dreapta drumului ce vine de la
a fost o cu mai multe niveluri de locuire. Din materialul ceramic recuperat n urma mai
multor de sunt fragmente ceramice specifice Hallstatt-ului timpuriu. Nu s-au alte

Bibiliografie: Marinescu 1989, p. 24, nr. 80 (pentru epoca Gaiu 2003, p. 111, nr. 41 (vestigii
medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
Cod RAN 34486.02
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01394
77. -r; Aranyosszentrnikl6s -u], sat, corn. jud.
Dintr-o descoperire pe teritoriul satului topografice, n anul 1980, a
fost un celt din bronz cu gura late decorate cu linii n relief. Patina este
70
Dimensiuni: L = 10 cm.
MJBN nr. inv. 13364.
Datare: Ha B
2
(sec. IX .e.n.),
Bibliografie: Marinescu 1980, p. 48, IX/3; Marinescu 2003a, p. 221, pl. 9/3; Marinescu 2005, p. 280, nr. 47.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
78. Sigmir, [Szepnyir -u; Zippendorf, Tschippendorf, Schtinbirk -g], jud.
De pe teritoriul satului, alte o culturii Wietenberg.
Probabil punctul este situat n vatra satului, la sud de de unde provine material ceramic
ncadrabilla epocii bronzului (cultura Wietenberg poate Noua) n Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au
alte
Bibliografie: 1964, p. 46, n. 1; Marinescu 1979a, p. 96, n. 21/17; 1989, p. 217, nr. 3; Boroffka
1994, p. 77, nr. 400; Marinescu 1995, p. 63, pl. XLIV/1-3; Marinescu 2003b, p. 341, pl. XLIV/1 (pentru Bronz
trziu).
79. de Cmpie, [Mezoszilvs -u], jud.
a) Pe teritoriul satului, alte topografice, la secolului al XIX-lea, au fost
de bronz dintre care se mai doar trei cu la mner una cu antene unite), care
foarte probabil au parte dintr-un depozit risipit. Descoperirea trebuie cu rezerve fiind posibil ca
locul descoperirii de fapt de pe hotarul (jud. Alba).
Datare: Ha B
2
(sec. IX .e.n.), seria Sngeorgiu de Gherlii.
Muz. Aiud nr. Inv. 52, 62, 63.
Bibliografie: Roska 1942, p. 180, nr. 210; Rusu 1963, p. 209, nr. 13; Alexandrescu 1966, p. 173 sq., nr. 52-
53, 59; 1977, p. 143, pl. 350/11-13; Bader 1991, p. 153-155, 159, 170, nr. 363, 367, 373,
444-446, pl. 51/363, 53/373-374 (bibl. veche); RepAlba 1995, p. 173, nr. 5a; Marinescu 2005, p. 279, nr. 45;
Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, p. 51, nr. 66.
b) Din vatra satului, n jurul bisericii de lemn, n urma unei de teren de C. Gaiu, au
fost culese fragmente ceramice dar sigur de Hallstatt timpuriu (pl. XXXV/1,2). Nu s-au efectuat alte

C. Gaiu.
80. Strugureni, -r; Veresegyhaz, Mezoveresegyhaza -u; Rothkirch -g], sat, corn.
jud.
a) n punctul "Fntna Rece" s-au descoperit fragmente ceramice neolitice, un topor calapod din serpentin
un fragment de n interior la exterior, datnd din Hallstatt-ul timpuriu.
Bibliografie: Roska 1942, p. 180, nr. 217.
b) Pe terenurile situate la vest de fostele grajduri CAP, pe terenul arat a fost o
prin fragmente ceramice tipice, un fragment de urme de chirpic,
Nu s-au alte

Cod RAN 33104.02
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01406
81. Stupini, Romn -r; Olahsolymos, Mezosolymos -u], sat, corn. Snmihaiu de Cmpie, jud.

a
1
) Din punctul situat n partea a n grupului de case care
denumit "La Curte", pe pantele cu expunere care Valea Borleasa, n
fostelor grajduri ale CAP-ului, n urma unei de de a fost
o cu urme vizibile la solului chirpici avnd
mai multe niveluri de locuire din Bronzul trziu (Wietenberg), Hallstatt-ul timpuriu medieval timpuriu
(sec. V-VI e.n.; VIII-IX e.n.). Din nivelul hallstattian timpuriu provine un mic care se ntr-o
stare de conservare de M. Rusu n Ha B
3
-C (Dimensiuni: = 5,5 cm; Df= 3,2 cm; Dg = 5,4 cm; L
orificiului = 1 cm). De pe teritoriul n 1966 a fost descoperit un depozit de bronzuri,
care locuirii de la epocii bronzului, Br D- Ha A
1
(sec. XIII- XII .e.n.). sistematice au
fost efectuate n 1992, 1994- 1995 de C. Gaiu, cu o preocupare asupra locuirii medieval timpurii. Din
nivelul din prima a fierului, stratul hallstattian fiind gros de 0,40 m, a fost o
(Loc. 15), n cadrul S/1995 n cadrul sectorului A. cu dimensiuni de 3 x 2,40 m
71
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a fost de cu rotunjite cu latura nord-sud. Inventarul este exclusiv
ceramic, decorat cu motive caracteristice realizate prin canelare.
MJBN, nr. inv. 4101-4106.
Bibliografie: 1968, p 405-407 (vasul biberon); 1975, p. 225-229, fig. 1/1-4; 2/1-5 (depozitul de
bronzuri); 1977, p. 69, pl 65/2-6; 1978, p 107, nr. 72, pl 47B;
1986, p 196-197, fig. 1; Gaiu 2000a, p. 383 sq.; Gaiu 2002; Gaiu 2003, p. 112, nr. 44 (vestigii medievale timpurii
sec. V-VI e.n.).
CodRAN 34529.02
BN-I-s-A-01408 cod LMI 2004
a
2
) Cu prilejul grajdurilor CAP (1967), s-au numeroase fragmente ceramice
hallstattiene o frumos cu linii verticale incizate. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 9344-9349, 9354-9355
b) n punctul "Cimitirul de animale", dintr-o descoperire de pe teritoriul satului provine un
celt de bronz cu corpul masiv, gura mult (pl. XXXV3). Gaura de este
cu bordura mult cu o de trei linii paralele n relief ntrerupte n dreptul
pe ambele este o de trei linii orizontale paralele n relief, sub care se
alte linii verticale.
Datare Ha A
2
- B
1
, sec. XI- X . e. n.
Dimensiuni: L = 14 cm, A g = 6,4 cm, G = 300 g.
MJBN, nr. inv. 4111.
Bibliografie: Marinescu, 1974, p 67, 74, pl V/1, VI/8; Marinescu 2003, p. 71, 76-77; Marinescu 2005,
p. 280, nr. 48.
c) n punctul Archiudului", situat la 3 km nord-est de punctul pe o
ntre prul Valea Bndea, aproape de coada lacului de la arheologice
ncepute de C. Gaiu n 1996, au dus la identificarea unei ntinse cu niveluri de locuire din neolitic
n evul mediu timpuriu. de amploare au cuprins sectoare A B. Locuirea
Hallstatt-ul timpuriu este bine fiind identificate mai multe complexe arheololgice: 13
marea majoritate fiind de sau adncite cu o un interior de 7-9 m
2
, patru gropi
trei vetre deschise, dintre de tip deschis fiind n prezent cea mai bine din nord-
estul Transilvaniei. Din inventarul unor au fost recuperate fibule n de de de
tip Unter-Radl, ace de bronz, un bogat material ceramic mai ales prin canelare, pentru
de de fusaiole, statuete zoomorfe piese din os (pl. XXXII/Loc. 73;
XXXIII/Loc. 74; XXXIV/S
13
). Analiza ntregului material o locuire pe parcursul Hallstatt-ului timpuriu
din Ha B
1
la nceputul fazei Ha B
3
Toate descoperirile vor face obiectul unui studiu separat, care
prezinte ntregul material arheologic.
Bibliografie: Gaiu 2000a, p. 384 (vestigii medievale timpurii sec. VIII-IX e.n.); Gaiu 2003, p. 112, nr. 45
(pentru sec. V-VI e.n.); Gaiu 2009 (pentru Bronz trziu).
Cod RAN 34529.01
cod LMI 2004 BN-I-s-A-01407
82. Mare, de Jos -r; Nagysaj6 -u; GroSschogen -g], jud.
a) n muzeul din Cluj-Napoca a ajuns dintr-o descoperire de pe teritoriul acestei
un celt de bronz de mici dimensiuni. Alte piese din bronz descoperite n hotarul ar fi ajuns n
muzeului din Budapesta.
Datare: Ha B.
Bibliografie: Roska 1942, p 240, nr. 8, fig. 293; Marinescu, 1974, p. 78, nr. 34; Marinescu 2003a, p.
80; Marinescu 2005, p. 280, nr. 49.
b) n punctul punct care se n casei lui Ursa o cercetare de
n 1967 de a dus la descoperirea de materiale din mai multe epoci printre care fragmente ceramice
tipice din Bronzul trziu (cultura Noua) Hallstatt-ul timpuriu (pl. XXXV/4).
72
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
c) n punctul "Podul Ardanului", pe din jurul podului peste apa s-au descoperit fragmente
ceramice dar tipice pentru Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 8524-8527.
Bibliografie: Marinescu 1989, p. 25 (pentru epoca Marinescu 1994, p. 17 (pentru cultura
Cod RAN 34654.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01409
83. [Saj6magyaros -u; Ungersdorf -g], jud.
a) n punctul la nord de pe un platou nalt (580 m) a fost o
de pe au fost descoperite periodic urme arheologice. n urma unei de
printr-un mic sondaj efectuat de n 1959, au fost primele date despre ncadrarea
a acesteia. n 1960 au fost reluate, de informare, fiind executate de 1\. Vlassa
Acestea au identificat o de din val care ntreg platoul.
Drumul de acces intrarea n au fost identificate n partea de vest, unde sistemul defensiv era
prin valuri de succesive. n urma sondajelor arheologice au fost descoperite mai multe
cu material arheologic cu din epoca bronzului (cultura Wietenberg), Latfme sec. XIV-XV
e.n. Sporadic pe parcursul au fragmente ceramice din Hallstatt-ul timpuriu, avnd culoarea
decorate cu caneluri dispuse vertical, orizontal sau n (pl. XXXV/3,5-11).
MJBN nr. inv. 3401-3501, 8577-8589.
Bibliografie: 1909, p. 343, nr. 589; 1920, 659; Roska 1942, p. 240, nr. 5 (bibl.); Vlassa,
1967, p. 39-47; 1970, p. 439-441; 1972, p. 89-91, n. 24; 1974, p. 456, 458; Marinescu
1984, p. 28-29; Boroffka 1994, p. 76, nr. 393; Marinescu 1995, p. 64-65, pl. XLVI/5-15 (pentru Bronz trziu);
Gaiu 2003, p. 113, nr. 48 (vestigii medievale timpurii sec. V-VI e.n.).
Cod RAN 34707.01
cod LMI 2004 BN-1-s-A-01410
b) n punctul "ntre Hotare" sau "Pe un teren situat la est de la sud de la circa 500 m
de ultimele case, n dreapta care merge spre n 1962 de a descoperit o
n mare parte este de adnci efectuate pentru unei livezi intensive
(1978), stratul de ncepnd de la adncimea de 0,25-0,30 m. mici sondaje de
efectuate de au dus la recuperarea de fragmente ceramice mai multor epoci printre care
din Hallstatt-ul timpuriu. Pe materialul ceramic, din nivelul preistoric provine o
reprezentnd o sau o (?), probabil nivelului de epoca bronzului.
MJBN nr. inv. 3393-3398, 8963, 8965, 8970 etc.
Bibliografie: Popescu 1956, p. 115; 1961, p. 153; 1970a, p. 440 sq., fig. 14/1-6; Vlassa,
1967, p. 46, fig. 9; Marinescu 1979a, p. 96-97, n. 21/21; Marinescu 1986, p. 57, nr. 38; Vasiliev 1990-
1993, p. 143, nr. 145; Boroffka 1994, p. 76, nr. 394; Marinescu 1995, p. 65, pl. XLVI/16-18, XLVII/1-4 (pentru
Bronz trziu); Marinescu 1994, p. 17 (pentru cultura Gaiu 2003, p. 113, nr. 46. (pentru sec. V-VI e.n.).
c) n punctul "Sub Cetate", loc situat la poalele de pe Ia est de la nord de
drumul ce duce la adnci pentru plantarea unei livezi intensive (1980) au distrus o
cu din mai multe epoci. Perieghezele care au urmat, efectuate de G. Marinescu C. Gaiu,
au recuperat material ceramic trei piese de lut (lustruitoare) datate la epocii bronzului (cultura
Wietenberg) Hallstatt-ul timpuriu. este cu cetatea de pe
MJBN nr. inv. 13828-13868.
Bibliografie: 1960, p. 153; Marinescu 1993, p. 7, pl. XIII-XIV (pentru Bronz trziu).
d) Cu prilejul efectuate pentru casei nr. 19, au numeroase fragmente ceramice
hallstattiene. S-au observat unui strat de multe resturi de chirpic. de
au efectuate n mai 1960 de n 1973 de G. Marinescu. Nu s-au
alte
Informatii G. Marinescu.
73
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
84. de Sus -r; Kissaj6 -u; Kleinschogen -g], jud.
Cu prilejul construirii din localitate (1966) au fost observate urme de chirpic fiind
descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg Noua) de tip hallstattian. Nu
s-au alte
MJBN nr. inv. 8528-8536.
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 65-66, pl. XLVIII/10-14, XLIX/1; Marinescu 2003b, p. 344 (pentru Bronz
trziu).
85. [Somkerek -u], jud.
a) n punctul "Livada la intrarea n sat dinspre adnci au distrus o
din epoca bronzului. de efectuate de G. Marinescu C. Gaiu, n 1980, n
jurul SMA-ului local, au dus la recuperarea de fragmente ceramice unelte de Bronzului
trziu. n dinspre allivezii intensive, s-au fragmente ceramice ornamentate cu caneluri
o greutate de lut, datate n Hallstatt-ul timpuriu (pl. XXXVI/5-6,8-12; XXXVII). Se pare n acest loc a fost o
relativ din prima a fierului, de Nu s-au mai alte
MJBN nr. inv. 22202-22203.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 57, nr. 40; Vasiliev 1990-1993, p. 144, nr. 148; Marinescu,
1993, p. 7, pl. XV; Boroffka 1994, p. 97, nr. 579; Marinescu 1995, p. 66; Marinescu 2003b, p. 266 (pentru Bronz
trziu).
b) Din punctul "Cremene", situat la nord de primele au distrus o mare
de au fost efectuate de n 1963 n anii fiind recuperate pentru MJBN,
fragmente ceramice, lame de silex, nuclee de obsidian, unelte arme din specifice epocii neolitice. Pe
materialul neolitic au fost descoperite fragmente ceramice Hallstatt-ul timpuriu,
indicnd o locuire (pl. XXXVI/1-3,7). n martie 2008, C. Gaiu G.G. Marinescu, au efectuat o
fiind recuperat un nou lot de material arheologic, fiind
MJBN nr. inv. 9263-9343; 9524-9569.
Bibliografie: Marinescu 1974, p. 13, 22, n. 7, pl. 1/7, XII/9; Marinescu 1980, p. 49, pl. Vl/4;
1989, p. 248-249; Marinescu 1994, p. 18 (pentru cultura
Cod RAN 34912.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01415
c) n jurul bisericii reformate din localitate, s-au cioburi din mai multe epoci printre care din
Hallstatt-ul timpuriu. Nu au fost alte
MJBN nr. inv. 9796-9806.
d) n punctul "Bolomba" n urma unor periegeze efectuate de au fost fragmente ceramice
specifice Hallstatt-ului timpuriu (pl. XXXVI/4). Punctul nu a putut fi identificat n prezent.

86. -r; Septer -u], sat, corn. jud.
a) n punctul sau "Gura n urma unor de efectuate n 1977 de G.
Marinescu C. Gaiu, a fost o mare Pe baza materialului ceramic recuperat
urme de locuire din epoca bronzului (cultura Noua) din Hallstatt-ul timpuriu.
primei epoci a fierului au fost recuperate fragmente ceramice negre lustruite la exterior la
interior decorate cu caneluri orizontale, verticale sau concentrice (pl. XXXVIII).
casa locuitorului Ion, pe din punctul "Ochi" au fost adunate numeroase fragmente
ceramice din Hallstatt-ul timpuriu. n mod sigur este vorba de n punctul
MJBN nr. inv. 12398-12401, 12406, 22263-22268.
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 57, nr. 41 b; Vasiliev 1990-1993, p. 144, nr. 152 b; Marinescu
1995, p. 66, pl. U4; Marinescu 2003b, p. 345; Gaiu 2003, p. 114, nr. 51 (vestigii medievale timpurii sec. IV,
V-VII e.n.).
74
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
b) n punctul" Valea Morii", o cercetare de G. Marinescu C. Gaiu n 1977, a dus la descoperirea
unei antice, fiind adunate fragmente ceramice datate n Hallstatt-ul timpuriu.
G. Marinescu.
87. [Terpiu -r, Torpeny, Szasztorpeny -u, Treppen -g], sat, corn. Dumitra, jud.
n punctul "Valea situat la 1 km est de sat, n apropierea unor saivane pentru oi, a fost
o cu mai multe niveluri de locuire. n 1976, n a fost o
dintr-un mic vas de bronz, pentru MJBN de G. Marinescu. Imediat sub vasul
este ornamentat cu cinci linii orizontale sub care se afla o linie n Descoperirea este de T.
Soroceanu n categoria cazanelor mici cu cruciforme de tip B
1
sau o
Dimensiuni: 2,2 x 3 cm; 3,1 x 4,2 cm; D cea.= 19,1 cm, =cea. 4,1.
MJBN nr. inv. 17836
Datare: Ha B
1
-B
2

Bibliografie: Marinescu 1989, p. 26 sq., nr. 91 (pentru epoca Gaiu 2003, p. 114, nr. 52 (pentru sec.
V-VI e.n.); Soroceanu 2008, p. 150-151, 159, nr. 118, Taf. 32/118.
88. Teaca, [Teke -u; Tekendorf -g], jud.
n punctul "Bloc lAS", n centrul comunei, cu prilejul construirii acestuia, a recoltat
epocii bronzului (cultura Noua) din prima a fierului. Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 8764
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 57, nr. 42 b; Vasiliev 1990-1993, p. 144, nr. 157 b; Marinescu
1995, p. 66-67, pl. LII/2; Marinescu 2003 a, p. 346 (pentru Bronz trziu).
89. Mare -r; Nagyceg -u], sat, corn. jud.
a) n punctul" Valea situat pe teritoriul satului, n 1985, a fost un celt de bronz,
aproximativ hexagonal n Celtul este decorat din linii simple buza Patina verde deschis.
Dimensiuni: L = 8 cm, 1 = 4,9 cm, Dg = 2,5 x 3 cm, Ag = 6,5, G = 145.
Datare: Ha B
1
- B
2
, sec. X-IX .e.n ..
Bibliografie: Marinescu 2005, p. 268-9, Abb. 9, Taf. I, 4.
b) n punctul Dos", la locul numit "La Soc", n apropierea casei lui Morar Iosif a lui
Alexandru nr. 71, au fost fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu
(pl. XXXIX/2,7). Nu au fost alte
MJBN nr. inv. 9211-9226.
Cod RAN 32795.02
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01425
c) n punctul "La Simionca", situat la nord-est de sat, ntre "Dosul pe un platou
ntins s-a n 1976, de G. Marinescu, urme de chirpic, cu caneluri un fragment de
care n acest punct a unei din Hallstatt-ul timpuriu (pl. XXXIX/8-11). Nu au
fost alte
MJBN nr. inv. 22185-22187.
d) Pe "Dealul Cabicului", situat la sud-vest de sat au fost fragmente ceramice din mai multe epoci
printre care din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: Gaiu 2003, p. 114, nr. 56 (vestigii medievale timpurii sec. VI e.n.).
90. -r; Kisceg -u], sat, corn. jud.
a) n apropierea satului, la nord-vest de primele case, n urma unei periegheze efectuate de au
fost descoperite fragmente ceramice ce par a indica o din prima a fierului. Nu au fost alte

Bibliografie: 1971, p. 264-265.
75
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
b) n apropierea grajdurilor fostului lAS, n urma unei periegeze efectuate de n 1963, a fost
o de pe teritoriul au fost adunate fragmente ceramice databile n Hallstatt-
ul timpuriu (pl. XXXIX/1,3-6). Nu au fost alte
MJBN nr. inv. 10284-10288; 22181-22184,
Bibliografie: 1989, p. 269.
Cod RAN 32802.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01419
91. [Szszcego, Cegotelke -u; Zagendorf -g], sat, corn. jud.
a) n punctul numit "La Dmburi", pe terasa la nord, deasupra satului, a fost o
n anului 1975, de pe de la epocii bronzului, a fost descoperit
un depozit de bronzuri datat n Ha A
1
(sec. XII .e.n.), seria Cincu-Suseni. Un mic sondaj de
verificare a fost efectuat de G. Marinescu, cu ocazie fiind o a culturii Noua,
care se adncea la 0,70 m. A fost recuperat materialul ceramic, a se putea stabili o ntre
depozit n 2006, o de C. Gaiu G.G. Marinescu, a dus la adunarea unui nou
lot de material ceramic datat la epocii bronzului (cultura Noua mai Wietenberg). Din 2009, G.
G. Marinescu a ntreprins sistematice, identifice o cu mai multe nivele
de locuire de la epocii bronzului (Wietenberg N Noua) urme sporadice Hallstatt-ului
timpuriu a se identifica un nivel din prima a fierului.
MJBN nr. inv. 6128-6137 6504-6542.
Bibliografie: Marinescu 1979b, p 39-42 (il); Marinescu 1986, p. 57, nr. 43; Vasiliev 1990-1993,
p. 145, nr. 163; Marinescu 1993, p. 7, 27, pl. XVI; Boroffka 1994, p. 84, nr. 459, Taf. 137/1-2; Marinescu 2003b,
p. 175-181 (pentru Bronz trziu); Vaida, Marinescu 2010, p. 198 sq., nr. 85.
Cod RAN 33499.01
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01427
b) n punctul n spatele lui Kissfaludy, o n cu expunere
n urma unei de de G. Marinescu (1984), a fost o cu mai
multe nivele de locuire, fiind recuperate fragmente ceramice culturii Wietenberg Hallstatt-ului
timpuriu (pl. XXXIX/12). Nu s-au alte
MJBN, nr. inv. 6544, 17014-17015.
Bibliografie: Boroffka 1994, p. 84, nr. 458 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2003, p. 115, nr. 58 (pentru sec. III-
IV; VI e.n.).
Cod RAN 33499.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01428
92. [Bivnyosvralja -u], jud. Cluj.
a) Pe teritoriul alte n cursul secolului al XIX-lea fost descoperit un depozit
de bronzuri. Sigur din cadrul depozitului parte doar patru celturi mici cu decor. n de acestea
se ca parte din lui Fr. Bethlen, celturi vase de bronz, un vrf de lance alte
obiecte. Sabia de bronz care este provine de fapt de la Turia de Jos.
Datare: Ha B
3
, sec. VIII .e.n., seria
MNIT nr. inv. 154-157.
Bibliografie: Neigebaur 1851, 291; Gooss 1876, 500; Hampel1892, p. 7-8; Tegls 1887, p. 303; Orosz 1900.
p. 22, nr. 11; Tagny, Rethy, Pakoly 1901, p. 121 sq, nr. 26; 1909, p. 323, nr. 53; Roska 1942, p. 35, nr.
49; Rusu 1963, p. 210, nr. 15; 1977, p. 146, pl. 361/13-15 spada provine n
realitate de la Turia de Jos); RepCluj 1992, p. 414/3 b; Kcs6 2007a, p. 89, n. 473; Ciugudean, Luca, Georgescu
2008, p. 52, nr. 85.
b) Pe dealul "Cetate" situat la est de sat, ntre anii 1971-1973, s-au descoperit urme de locuire din mai
multe epoci printre care cultura Wietenberg Hallstatt-ul timpuriu.
Bibliografie: 1975, p. 621 sq., fig. 1-5; RepCluj 1992, p. 414/1; Boroffka 1994, p. 88, nr. 487; Soroceanu
2008,p. 252,nr. 395-396,n. 27;
76
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CadRAN
cod LMI 2004
59899.01
CJ-1-m-B-07218
93. Uriu, [Uriul de Sus -r; Felor -u], jud.
a) Pe teritoriul satului, pe terasa din dreptul la est de magazinul la
200 - 300 m de o cercetare de teren n 1970, a cules din ruptura terasei fragmente
ceramice negre lustruite de tip hallstattian. Nu s-au alte Este posibil ca descoperirile
din punct cu cel semnalat anterior de 1. Martian, n punctul denumit" Valea Hagymas"-
Bibliografie: Martian 1909, p. 329, nr. 181; Martian 1920, nr. 717; 1989, p. 273-275.
Cod RAN 35278.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01429
b) Din punctul "Tabla Popii", n urma unei de de C. Gaiu n 2007, n muzeul
din Bistrita. au ajuns fragmente ceramice decorate cu caneluri specifice Hallstatt-ului timpuriu.
Informatii C. Gaiu.
94. de Cmpie -r; Mezoormenyes -u], jud.
n satului spre cmp, n urma unei de de C. Gaiu, au fost
descoperite fragmente ceramice dar tipice pentru Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Informatii C. Gaiu.
95. -r; Vermes -u; Wermesch -g], sat, corn. jud.
a) In punctul "Pe loc situat la sud de biserica n urma unor sondaje arheologice
efectuate de a fost o Din analiza asupra materialului ceramic
aflat n depozitele MJBN, acestea apartin culturii Noua, Hallstatt-ului timpuriu, roman trziu feudal timpuriu.
Fragmentele hallstattiene sunt negre, puternic lustruite la exterior, decorate cu caneluri orizontale sau verticale
intercalate ntr-un caz de creste longitudinale aplicate (pl. XL/2-8). Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 6302- 6313, 22355-22358.
Bibliografie: Marinescu 1995, p 67, pl. LIIV6-7; Marinescu 2003, p. 346 (pentru Bronz trziu).
b) n punctul "La Silozuri -CAP" sau Cultural", situat n vatra satului, pe un teren aflat n
ntre Valea Lechinta prul Viilor, n jurul Cultural din n 1965, cu
ocazia unor gropi de siloz n curtea cultural au fost descoperite mai multe urme arheologice.
Acest punct a beneficiat de-a lungul timpului de mai multe sondaje arheologice (1969, 1973, 1989-1990 - G.
1995 - C. Gaiu) care au descoperit o cu mai multe nivele de locuire. Cu ocazia construirii
Cultural (1972) situat n imediata apropiere, a fost descoperit un vas mare de provizii (pl. XL/1),
negru puternic lustruit la exterior la interior, ornamentat cu caneluri dispuse n pe
diametru! maxim specifice perioadei hallstattiene timpurii (Dimensiuni: D max. = 80 cm; D gt = 42 cm; D
fund= 15 cm; 76 cm). din 1989-1990 au descoperit fragmente ceramice preistorice doar
din startul de nefiind identificat nici un complex care epocii bronzului sau primei epoci
a fierului. n cadrul efectuate n 1995, de materiale din epoca bronzului hallstattiene
timpurii provenite din statul arheologic, n cadrul sectiunii S
2
au surprins resturile unui bordei
hallstattian timpuriu (L
4
). Observatiile de teren efectuate au dus la constatarea
perimetrul antice ocupa o de 200 x 30 x 50 m din dreapta Lechintei,
partial de agricole, cu depuneri neuniforme inegale la
MJBN nr. inv. 6344.
Bibliografie: 1974, p. 463, 472; Gaiu 1979, p. 12-127; Marinescu 1986, p. 57, nr. 44 b; 1989,
p. 278; Andritoiu, Vasiliev 1990-1993, p. 145, nr. 170b; 1993, p. 109-113; Marinescu 1995, p. 67, pl,
LIII/15; Marinescu 2003b, p. 346-347,401, pl. 53/15; Gaiu 2005, p. 121-137.
Cod RAN 33505.01
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01431
77
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
c) n punctul n urma unor de teren efectuate de G. Marinescu, au fost descoperite
fragmente ceramice mai multor epoci. Din punct dintr-o descoperire provine
un celt din bronz cu gura corpul zvelt, bombat n partea Patina este verzui
Dimensiuni: L = 11,3 cm; Ag = 5,2 cm.
Datat n Ha B
2
-B
3
, sec. IX-VIII .e.n.

Bibliografie: Marinescu 1980, p 50, pl. IX/5 (celt); Marinescu 1995, p 67, pl. LIII/8-14; Marinescu 2003a,
p. 223, pl. 9/5 (pentru Bronz trziu); Gaiu 2000, p. 386, nr. 27 (vestigii medievale timpurii sec. VII-IX e.n.);
Marinescu 2005, p. 281, nr. 57c.
Cod RAN 33505.03
cod LMI 2004 BN-I-s-B-01433
d) O cercetare n punctul "Pe situat la sud de sat n dreapta ce duce la Sngeorzu
Nou, cu prilejul unei livezi, au fost o cu mai multe niveluri de locuire. n urma
unei efectuate de de pe au fost adunate fragmente ceramice din epoca
bronzului (cultura Wietenberg) hallstattiene timpurii. O cercetare de a fost n
octombrie 1977 de G. Marinescu C. Gaiu, prilej cu care a fost o Nu s-au
alte
MJBN nr. inv. 6439-6440.
Bibliografie: Marinescu 1989, p. 27 sq., nr. 96.
e) De pe teritoriul din jurul bisericii evanghelice, n MJBN au ajuns fragmente ceramice dar tipice
pentru Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
MJBN, nr. inv. 6475-6477.
96. -r; Besenyo -u; Heidendorf -g], Bistrita, jud.
a) O cercetare la vest de sat la sud de n dreptul Km 4, n urma de
au fost descoperite numeroase fragmente ceramice hallstattiene (pl. XLI/1-5), urme de chirpic,
toate sugernd unei din prima a fierului. Numeroasele periegheze efectuate anul
2000 nu au reidentifice exact locul, fiind posibil ca fie complet de repetatele
din
MJBN nr. inv. 6419-6423; 22195-22196.
b) La vest de sat n dreapta principale, la aproximativ 200 m de aceasta, pe terenul
arat, au fost fragmente de tip Wietenberg hallstattiene. Urmele arheologice sunt mai numeroase n
apropierea pantei unor dealuri unde sunt semnalate izvoare de Nu s-au alte
I.
97. Visuia, [Visuia de Cmpie -r; Visz6lya -u], sat, corn. de Cmpie, jud.
a) n punctul .. Tigle" sau "La situat n partea de nord-vest a satului, n anul1971, cu prilejul unei
de teren s-a descoperit un depozit de bronzuri. Piesele au fost recuperate ntr-o
de praf. I. Moldovan (directorul ulterior a executat un sondaj arheologic. Depozitul are
greutatea de 26 kg este compus din: trei celturi ntregi (unul cu gura al doilea cu gura
al treilea cu un decor din linii paralele orizontale sub n de Y rotunjit), 12 seceri cu la
mner de tip Gyermely, cazane cu cruciforme fragmentar de tip B
1
T. Soroceanu)
unul dintre ele fiind n prezent restaurat, decorate cu capetele 24 de verigi (unsprezece
decorate treisprezece nedecorate) treisprezece de bronz brut.
Datare: Ha B
1
, sec. X .e.n., seria Moigrad-
MJBN nr. inv. 4742-4791, 4871-4876.
Bibliografie: 1976, 1, p 61-75 (il); 1977, p. 138, pl. 333-335; Marinescu 2005,
p. 281, nr. 58; Soroceanu 2008, p. 130-132, Abb. 17a-c, Taf. 21/97, 22/96; Ciugudean, Luca, Georgescu 2008,
p. 52, nr. 92.
78
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cod RAN 33872.03
cod LMI 2004 BN-I-m-B-01439.01
b) n punctul Tagului", n urma unei de de G. Marinescu C. Gaiu, n
octombrie 1977, a fost o timpurie. Pe au fost observate urme
masive de chirpic, oase de animale indicii a unei locuiri intense. De pe unor
te au fost recuperate pentru MJBN mai multe fragmente ceramice provenind de la vase mari bitronconice,
cu buza vase cu gura sau vase de mici dimensiuni, decorate cu caneluri late sau
fine dispuse orizontal, n sau vertical, intercalate de creste longitudinale n relief aplicate, datate n
Hallstatt-ul timpuriu (pl. XLII).
MJBN nr. inv. 6402-6405, 22322-22331.
Bibliografie: 1989, p. 286; Marinescu 1994, p. 19, nr. 67 (pentru cultura
c) n punctul cu prilejul (1965), au fragmente ceramice din mai
multe epoci printre care din epoca bronzului. Analiza materialului o locuire la epocii
bronzului (cultura Wietenberg poate Noua) Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
Bibliografie: Marinescu 1995, p. 68, pl. LIV/14, LV/1-8; Marinescu 2003b, p. 347, 402/14, 403/1-8 (pentru
Bronz trziu).
d) n punctul n 1977 de G. Marinescu C. Gaiu au dus la descoperirea unor
fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu. Nu s-au alte
G. Marinescu
Bibliografie: Marinescu 1989, p. 28, nr. 98 (pentru epoca Marinescu 1994, p. 19, nr. 67 (pentru
cultura
98. [Vica -u], sat, corn. jud.
a) Din punctul n din localitate au ajuns pe parcursul timpului mai multe
fragmente ceramice din mai multe epoci printre care din Hallstatt-ul timpuriu (pl. XLI/6,8, 10). G. Marinescu
a desenat o parte din materiale, unele fiind preluate pentru MJBN. Nu s-au alte
G. Marinescu.
b) La sud de sat, la aproximativ 300-400 m de satului, n dreapta drumului spre o cercetare
de de C. Gaiu a dus la identificarea unei mici preistorice. De pe au
fost adunate fragmente ceramice, dar tipice, din prima a fierului (pl. XLI/7,9, 11). Este posibil ca
fie cu cea anterior. Nu au fost efectuate alte
MJBN nr. inv. 22271-22274.
c) Dintr-o descoperire de pe teritoriul satului (1976), n din localitate a ajuns
un celt de bronz. Celtul are marginea corpul oval, scurt, nedecorat de
zona dinspre printr-o Piesa poate fi pus n cu din prima a
fierului n punctul a.
Dimensiuni: L = 9,1 cm; Ag = 6 cm.
Datare: Ha B
2
-B
3
, sec. IX-VIII .e.n ..
Bibliografie: Marinescu 1979d, p. 129, pl. Il/7; Marinescu 2003a, p. 193, 196/7; Marinescu 2005, p. 281,
nr. 59.
99. Zoreni, [Lurnperd -r; Lornperd -u; Larnpert -g], sat, corn. Snrnihaiu de Cmpie, jud.
a) n punctul Zorii", la nord-est de intrarea n sat, peste dealul de deasupra actuale, n dreapta
drumului ce duce spre n urma unor de efectuate de G. Marinescu, au
fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg Noua) Hallstatt-ul timpuriu.
Nu s-au alte
MJBN nr. inv. 10198-10243
79
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie: Marinescu 1986, p. 57, nr. 46 a; Andritoiu, Vasiliev 1990-1993, p. 145, nr. 178 a; Boroffka
1994, p. 92, nr. 522; Marinescu 1995, p. 68, pl. LV/10-12, LVI/1-4; Marinescu 2003b, p. 347,404 (pentru Bronz
trziu).
b) Din punctul provin fragmente ceramice din care unele sunt sigur hallstattiene timpurii.
Nu s-au alte
MJBN, nr. inv. 9366.
c) n punctul situat la intrarea n sat dinspre Snmihaiu de Cmpie, n dreapta la
circa 1 km de sat, au fost descoperite fragmente ceramice preistorice, datate de n prima a
fierului. Nu s-au alte
Bibliografie: 1989, p. 301; Marinescu 1995, p. 68; Marinescu 2003 a, p. 347.
Cod RAN 34538.02
cod LMI 2004 BN-1-s-B-01444
100. descoperiri izolate
a) n colectia muzeului din se topografice, un celt de bronz cu gura
mult n cu drept ascutit. Imediat sub buza este decorat cu trei
linii orizontale sub care se un decor constituit din linii curbate rednd un motiv n forma literei Y.
Dimensiuni: L = 10,5 cm, Ag = 7,2 cm.
Datare: Ha B
1
-B
2
, sec. X-IX .e.n.
MGN, nr. inv. 1142.
Bibliografie: Marinescu, 1974, p. 69, pl III/3; Marinescu 2003a, p. 72, pl. III/3
b) Dintr-o descoperire topografice, provine un celt de bronz, cu de
n lat (pl. XXXI/4). Imediat sub este ornamentat cu trei
cu trei linii orizontale paralele, iar pe nguste un decor sub de "aripioare". verde
nchis din metal de calitate.
Datare: Ha B
1
-B
2
, sec. X-IX .e.n ..
Inedit
Vestiges d'Hallstatt precoce et moyen du Nord-est de la Transylvanie
(Resume)
Dans l'elaboration du repertoire archeologique concernant les decouvertes de la premiere epoque du fer (Ha
B-C), X-vne A.C. siecles, de cette aire geographique, nous nous avans decide pour une presentation detaillee
(l'historique de la decouverte, la structure, la valeur documentaire, l'encadrement culturel et chronologique),
par l'offre du plus grand nombre des renseignements relatives a la topographie etala decouverte elle-meme.
Pendant la presentation des decouvertes nous avans accorde une attention aigue aux points topographiques
ou des recherches archeologiques systematiques ont ete faites (chantiers, sondages, observations de terrain
detaillees) ou aux decouvertes isolees qui ont une grande importance archeologique (chronologique ou de
documentation scientifique). Dans le repertoire, nous avans retenu egalement des decouvertes moins connues
ou inedites, qui a cette occasion sant analysees de fagon unitaire et pour la premiere fois introduites dans le
discours scientifique. Le repertoire comprend 99 localites avec leur points topologiques afferents, placees sur les
territoire des actuels departements de le Nord-Est du departement de Cluj et le Nord-Ouest de
departement de dans une presentation detaillee des decouvertes de la periode nommee, connu jusqu'a
present dans cette aire geographique. Le repertoire se veut un instrument de travail, sujet a des permanentes
modifications dues aux nouveaux recherches scientifiques et aux nouveaux decouvertes archeologiques qui
viennent enrichir le tresar present.
80
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Abrevieri
MGN
MINV
MJBN
MJMs
MNB
MNBruk.
MNIT
Col.
= Muzeul
= Muzeul de Istorie Viena
= Muzeul
= Muzeul
= Muzeul Budapesta
= Muzeul Brukenthal
= Muzeul de Istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca
=
L
l
Dg
Dmax.
Dint.
Ag
G

=lungime

= diametrul gurii
= diametrul maxim
= diametrul interior
= adncimea golului de
=greutate

Bibliografie
Alexandrescu 1966, A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerter aus n Dacia N.S., X, 1966, p.
117-189.
Vasiliev 1990-1993, 1. V. Vasiliev, Cteva privind cultura Noua n Transilvania,
Bader 1972,
Bader 1991,
1975,
Boca 1971,
Boroffka 1987,
Boroffka 1994a,
Boroffka 1998,
n Apulum, 27-30, 1990-1993, p. 121-146.
T. Bader, Cultura Suciu de Sus n nord-vestul Romniei, n SCIV, 23, 4, 1972, p. 509-535.
T. Bader, Die Scwerter in n PBF, IV, 8, Stuttgart, 1991.
M. Descoperiri arheologice n hotarul comunelor (jud. Cluj)
(jud. n Apulum XIII, 1975, p. 619-635.
P. Boca, Vechimea a din Secolele
XII-XIV, n FI, 1, 1971, p. 85-108.
N. Boroffka, Folosirea fierului n Romnia de la nceputuri n secolul al VIII-lea
.e.n., n Apulum, XXIV, 1987, p. 55-77.
N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in
Siidosteuropa, UPA,19, Bonn, 1994.
N. Boroffka, Bronze - und friiheisenzeitliche Geweihtrensenknebel aus
und ihre Beziehungen. Alte Funde aus dem Museum fur Geschichte Aiud, Teil II, n
EuroasiaAntiqua, 4,1998, p. 81-35.
Ciugudean, Luca, Georgescu 2008, H. Ciugudean, S.A. Luca, A. Georgescu, Depozitele de bronzuri preistorice din
1968,
1961,
1964,
1970,
1971,
1972,
1974,
1975,
1976,
1978,
1986,
1989,
Marinescu 1974,
Ferenczi 1971,
Samuel van Brukenthal /, n BibiBrukenthal XXXI, Sibiu, 2008.
E. Un biberon hallstattian, n ActaMN, V, 1968, p. 405-408.
Descoperiri arheologice n raionul n ProbiMuz, 1961, p. 151-168.
Urme de din epoca veche timpurie la n
ProbiMuz, 1964, Cluj, p. 46-51.
vechi descoperite n n MCA, 9, 1970,
p.431-444.
colecfiilor muzeale prin sistematice
descoperiri (metode rezultate), n FI, 1, 1971, p. 259-278.
la unor din nord-estul Transilvaniei, FI, II,
1972, p. 67-108.
Cronica sondajelor arheologice efectuate pe teritoriul
ntr anii 1953-1973, n FI, III, 1974, p. 454-472.
Depozitul de bronzuri de la Stupini (jud. n SCIVA, 26,
2, 1975, p. 225-229.
Depozitul de bronzuri de la Visuia (cam. Snmihaiu de Cmpie, jud.
n SCIVA, 27, 1, 1976, p. 61-75.
Primele n necropola de Latene de la Fntnele, n SCIVA,
29, 1978, 2, p. 257-275;
Arheologie-Istorie n Buletin Intern, 1986.
Repertoriul arheologic al Buletin Intern,
1989. (mss.)
Unelte, arme obiecte din descoperite pe teritoriul
n FI, III, 1974, p. 11-55.
Ferenczi, la topografta a Culmii Ciceului, n FI, 1, 1971,
p. 73-83.
81
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Florea, Vaida, Suciu 2000,
Florescu 1991,
Gaiu 1994,
Gaiu 1995,
Gaiu 2000a,
Gaiu 2ooob,
Gaiu 2002,
Gaiu 2003,
Gaiu 2005,
Gaiu 2009,
Gooss 1876,
Hampel1886,1892, 1896,
Hansen 1992,
Hica-Cmpeanu 1980,
Hica-Cmpeanu 1982,
Horedt 1944,
Horedt 1960,
Horedt 1961,
Horedt 1964,
Horedt 1974,
Kacs6 1975,
Kacs6 1987,
Kacs6 2007a,
Kacs6 2007b,
Kdr 1900,
1975,
1992,
1995,
Marinescu 1979a,
Marinescu 1979b,
82
G. Florea, L. Vaida, L. Suciu, dacice din nord-estul Transilvaniei (un
stadiu al n Istros, X, 2000, p. 221-230.
A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din Romnia.
necropole, n CCDJ, 9 BiblThrac 1, 1991.
C. Gaiu, arheologice de la cam. Teaca, jud. n
RB, VIII, 1994, p. 49-54.
C. Gaiu, Noi descoperiri asupra cimitirului de la Fntnele "Rt"
(cam. Matei, jud. n RB, IX, 1995, p. 149-163.
C. Gaiu, Vestigii feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei, n RB, XIV, 2000, p.
379-408.
C. Gaiu, Decouvertes Latene a departement de n Les Celtes
et les Thraco-Daces de l'estdu du bassin des Carpates, Les actes du colloque national
qui a eu lieu a le 16-17 octobre 1998, 2000, p. 189-200.
C. Gaiu, din sec. V-VI p.Chr. de la Stupini .. n RB, XVI, 2002, p.
113-158.
C. Gaiu, din secolele V-VI p.Chr. n Transilvania de nord-est, n RB, XVII,
2003, p. 97-136.
C. Gaiu, O la jud. n RB, XIX, 2005,
p. 121-137.
C. Gaiu, Un cuptor de ars de la epocii bronzului, n RB, XXIII,
2009, p. 31-52.
C. Gooss, Chronik der archiioloischen Funde Siebenbiirgens. Im Auftrage des Vereins
fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt, n AVSL, 13/2, 1876, p. 203-338.
J. Hampel, A bronzkor emlekei Magyarhonban !-III, Budapest, 1886,1892, 1896.
S. Hansen, Depozitele ca o la interpretarea descoperirilor de
depozite din perioada timpurie a UFZ, n SCIVA, 43, 4, 1992, p. 371-392.
1. Hica Cmpeanu, Podoabe din zona Ci ce ului, n ActaMN, 17, 1980,
p. 653-665.
1. Hica Cmpeanu, Din muzeului de istorie al Torma
Karoly-, n ActaMN, XIX, 1982, p. 595-605.
K. Horedt, Die vorgeschichtliche und romische Abteilung des Baron Brukenthalischen
Museums, Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum 9-10, p. 94-113.
K. Horedt, Die Wietenbergkultur, n Dacia, N.S., 4, 1960, p. 107-137.
K. din prima afierului n Transilvania, n ProbMuz,
Cluj, 1961, p. 179-187.
K. Horedt, Un depozit de vase hallstattiene la Dej, n ProblMuz, 1964, Cluj, p. 7-13.
K. Horedt, Befestigte Siedlungen der Spatbronze und der Hallstattzeit im
Innerkarpatischen Rumanien, n Symposium Bratislava, 1974, p. 205-228.
C. Kacs6, Contributions a la connaissance de la culture de Suciu de Sus a la lumiere
des recherches faites a n Dacia, N.S., 19, 1975, p. 45-68.
C. Kacs6, Beitrage zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der
Suciu de Sus- Kultur, n Dacia, N.S., 31, 1987, p. 51-75.
C. Kacs6, Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei(!). Ferenc Floth,
n StCercetM, 2, Baia-Mare, 2007.
C. Kacs6, "Importuri" Suciu de Sus n culturile epocii bronzului din Transilvania, n
RB, XXI/1, 2007, p. 43-62.
J. Kdr, Szolnok-Dobokavrmegye Monographija, II, Dees, 1900.
V. arheologice de la (jud. n Apulum XIII,
1975, p. 605-613.
V. arheologice tracice n n Marisia, 15-22, 1985-92,
p. 37-49.
V. Repertoriul arheologic al 1995.
G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la (cam. jud.
unele probleme ale bronzului trziu n Transilvania n Apulum, 17,
1979, p. 91-101.
G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la (cam. jud.
n Marisia, IX, 1979, p. 39-42. (il)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Marinescu 1979c,
Marinescu 1979d,
Marinescu 1980,
Marinescu 1984a,
Marinescu 1984b,
Marinescu 1985,
Marinescu 1986,
Marinescu 1989,
Marinescu 1993,
Marinescu 1995,
Marinescu 2003a,
Marinescu 2003b,
Marinescu, Retegan 1974,
Marinescu, 1974,
Marinescu, 1976,
Marinescu, Gaiu 1989,
Marinescu 2002,
Marinescu 2004,
Marinescu 2005,
1909,
1920,
Neigebaur 1851,
Notizzen 1871
Orosz 1900,
Orosz 1906,
1954,
1977,
1978a,
Popescu 1956,
Popescu 1962,
Popescu 1965,
G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la Ciceu-Corabia, n ActaMP, 3, 1979, p.
51-57.
G. Marinescu, Noi descoperiri de topoare de cupru bronz n Transilvania nord-
n StComC, 1979, p. 123-132.
G. Marinescu, descoperiri arheologice n (VII), n
Marisia, X, 1980, p. 31-51.
G. Marinescu, Die Jiingere Hallsattzeit in Nordostsiebenbiirgen, n Dacia, N.S.,
XXVIII, 1984, p. 47 sqq;
G. Marinescu, descoperiri arheologice n (VIII),
n Marisia, 13/14, 1984, p. 23-32.
G. Marinescu, Descoperiri de la epocii bronzului (cultura Noua) n nord-
estul Transilvaniei, n Apulum, XII, 1985, p. 23-29.
G. Marinescu, Necropola de la epocii bronzului (cultura Noua) de la
Archiud, (cam. Teaca, jud. TD, 7, 1986, p. 46-58.
G. Marinescu, descoperiri arheologice de n nord-estul
Transilvaniei, n FI, VI, 1989, p. 5-66.
G. Marinescu, descoperiri arheologice de bronzului n nord-estul
Transilvaniei, RB, VII, 1993, p. 5-27.
G. Marinescu, descoperiri arheologice de epoca bronzului n nord-estul
Transilvaniei (II), n RB, 9, 1995, p. 49-124.
G. Marinescu, arheologice n val. /, 2003.
G. Marinescu, arheologice n voi. II, 2003.
G. Marinescu, Al. Retegan, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei
Mic (jud. n FI, III, 1974, p. 443-451.
G. Marinescu, Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul
n FI, III, 1974, p. 65-88.
G. Marinescu, descoperiri arheologice n
(II), n FI, IV, 1976, p. 24-56.
G. Marinescu, C. Gaiu, Die Nekropole bei Fntnele "Rt", gem. Matei, Kr.
aus dem 4. fahrundert u.z., n Dacia, N.S., XXXIII, 1989, p. 125-143.
G. G. Marinescu, Bronzuri descoperite n nord-estul Transilvaniei, n RB, XVI, 2002,
p. 25-46.
G. G. Marinescu, fortificate lor asupra hallstattiene
din nord-estul Transilvaniei, n Centru Periferie, Colocviu 23-25
aprilie 2004, p. 22-30.
G. G. Marinescu, Urnenfelderzeitliche Bronzefunde aus dem Nordosten
Siebenbiirgens, n BronzefRurn. II, 2005, p. 265-284.
l. Repertorium fiir Siebenbiirgen, MAGW,
39, 1909, p. 321-358.
l. Repertoriul arheologic pentru Ardeal, 1920.
J. F. Neigebaur, Dacien aus den Ueberresten des klassischen Altertums, mit
besonderer Riicksicht auf Siebenbiirgen, Kronstadt- 1851.
Notizzen. Weifikirch bei Bistritz, n AVSL N. F. 9, 3, 1871, p. 498-499.
E. Orosz, Szolnok-Dobokamegye 6skorileleteinek repertoriuma, EvkSzolnok-Doboka
1, 1900, p. 17-44.
E. Orosz, Erdelyi bronzleletekr61, AE 26, 1906, p. 368-375.
M. Depozitul de obiecte de bronz de la de Jos (Raionul
n 1954, p. 277-292.
M. Depozitele de bronz uri din Romnia, BiblArh, 30,
1977.
M. Die Sicheln in mit Corpus der jung- und
Horte n PBF, XVIII/1, Munchen, 1978.
O. Popescu, arheologice n Transilvania (IV). Prelucrarea aurului n
Transilvania nainte de cucerirea n MCA, II, 1956, p. 196-250.
O. Popescu, arheologice din Republica n anul1961,
n SCIV, 13, 1, 1962, p. 201-215.
D. Popescu, arheologice din Republica n anul1964,
SCIV, 16, 3, 1964, p. 551-567.
83
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Popescu 1967,
Protase 2007,
Protase 2008a,
Protase 2008b,
Protase, Gaiu, Marinescu 1997,
1993,
RepCluj 1992,
Roska 1942,
Roska 1944,
Rusu 1963,
Rusu 1964,
Rusu 1967,
Rusu 1994,
Sava 2002,
Soroceanu 1995a,
Soroceanu 2008,
Soroceanu, Buda 1978,
Suciu 1968,
Tagnyi, Rethy, Pokoly 1901,
Teglas 1887,
2000,
2002,
Vaida 1999,
Vaida 2006,
Vaida, Marinescu 2010,
Vasiliev 1983,
Vasiliev 1993,
Vasiliev 1995,
Vasiliev 2007,
Vasiliev, Gaiu 1980,
84
D. Popescu, arheologice din Republica n anul 1966,
n SCIV, 18, 3, 1967, p. 521-538.
D. Protase, Castrul roman de la Orheiu n RB, XXI/1, 2007, p. 93-111.
D. Protase, Castrul roman de la Orheiu 2008.
D. Protase, Archiud arheologice din anii 1961 1963-1966la ",
n RB, XXII, 2008, p. 115-177.
D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la (jud.
n RB, X-XI, 1997, p. 27-111.
G. O timpurie de la n RB, VII, 1993, p. 109-113.
Repertoriul arheologic al Cluj, Cluj-Napoca, 1992.
M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma !. 6skor. Thesaurus antiquitatum
transsilvanicarum, Tom I, Kolozsvr, 1942.
M. Roska, A Kolozskorpadi Il. fellegii kultuifacies keramiai emlekei Erdelyben, n
KozlCluj, 4, 1944, p. 22-41.
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit
bis in die mittlere Hallstattzeit, n Dacia, N.S., VII, p. 177-210.
M. Rusu, Depozitele de bronzuri de la (raionul reg. Cluj), n
ArhMold, II-III, 1964, p. 237-250.
M. Rusu, Depozitul de coliere de la n Apulum, VI, 1967, p. 85-100.
M. Rusu, Chars de combat hallstattiens chez les Thraces nord-danubiens, n Early
Hallstatt Period, p. 167-184.
E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung
spatbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten, n PAS 19,
Kiel, 2002.
T. Soroceanu, Die Fundumstande bronzezeitlicher Deponierungen - Ein Beitrag
zur Hortdeutung beiderseits der Karpaten, n BronzefRum. 1, T. Soroceanu (Hrsg.),
Berlin 1995, p. 15-80.
T. Soroceanu, Die vorskythenzeitlichen im Gebiet des heutigen
Rumanien 1 Vasele de metal prescitice de pe actualul teritoriu al Romniei, n
BronzefRum. III, 2008.
T. Soroceanu, V. Buda, Der van Buza (Kr. Cluj}, n Dacia, N.S., 22,
1978, p. 99-106.
C. Suciu, istoric din Transilvania, voi. I-II, Ed. Academiei,
1968.
K. Tagnyi, L. Rethy, J. Pokoly, Szolnok-Dobokavarmegye Monographiaja, I, Dees,
1901.
G. Tegls, Az erdelyi medence 6st6rtenelmehez, n OTI'E 12, 1887, p. 55-87, 181-
204, 299-312, 349-352.
A. Cu privire la caracterul unor descoperiri primei vrste a
fierului din Transilvania, n Istros, X, 2000, p. 105-110.
A. Etapa mijlocie a primei epoci a fierului n Transilvania de la
Bernadea, corn. Bahnea, jud. Cluj-Napoca, 2002.
L. Vaida, Sondajul arheologic de la Herina (corn. jud.
n RB, XII-XIII, 1999, p. 239-243.
L. Vaida, Celtic finds in North-East Transylvania (JV'h - Il"d centuries B.C.), n
Thracians and Celts, Proceedings of the International Colloquium from
18-20 mai 2006, Ed. V Srbu & L. Vaida, Cluj-Napoca, 2006, p. 295-322.
L. Vaida, G.G. Marinescu, corn. jud. Punct: La
Dmburi, n CCA Campania 2009, p. 198, nr. 85.
V. Vasiliev, Probleme ale cronologiei Hallstattului n Transilvania, n ActaMN, XX,
1983, p. 33-57.
V. Vasiliev, Dej, jud. Cluj. Punct "Dealul Florilor", n SympThrac I, p. 82.
V. Vasiliev, Fortifications de refuge et etablissements fortijies du premier ge du fer
en Transylvanie, n BiblThrac XII, 1995.
V. Vasiliev, Despre epoca bronzului prima a fierului n Istoria Romnilor,
val. I, n EphNap XIV-XV (2004-2005), 2+007, p. 5-22.
V. Vasiliev, C. Gaiu, din prima a fierului de la Ciceu-
Corabia, jud. n ActaMN, XVII, 1980, p. 31-63.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vlassa 1973,
Vlassa 1982,
Vlassa, 1962,
Vlassa, 1967,
Wanzek 1989a,
Wanzek 1989b,
Wesse 1990,
Wittenberger 1994a,
Wittenberger 1994b,
Wittenberger 1996,
Wittenberger 1997,
Wittenberger 2008,
N. Vlassa, arheologice de la (jud. n ActaMN,
10, 1973, p. 11-37.
N. Vlassa, O rectificare Despre a piese de fier de
la n Apulum, 20, 1982, p. 65-73.
N. Vlassa, arheologice de la n MCA, VIII, 1962, p.
341-348.
N. Vlassa, de la n Apulum, VI, 1967, p. 39-47.
B. Wanzek, Die fiir Tiillenbeile im siidostlichen Europa, UPA 2, Bonn,
1989.
B. Wanzek, Celturile hallstattiene de fier antecedentele lor n "cmpurilor
de urne", nApulum, XXV, 1989, p.103-120.
A. Wesse, Die der A/ten Welt. Ein Betrag zum Beginn der Eisenzit im
ostlichen Mitteleuropa, UPA 3, Bonn, 1990.
M. B. Wittenberger, despre cultura Noua n Transilvania, n ActaMl\',
31, 1, 1994, p. 151-172.
M. B. Wittenberger, arheologic Buza (jud. Cluj), n ActaMN, 31, 1, 1994,
p. 367-376.
M. B. Wittenberger, Buza jud. Cluj. Punct Lab", "La n SympThrac
III, 1996, p. 16.
M. B. Wittenberger, The Bronze Age pit from Buza, n ActaMN, 34, 1, 1997, p. 703-715.
M. B. Wittenberger, Economica/ life in Noua cu/ture in the Transylvanian Late
Bronze Age, n ActaMN, 43-44;1, 2006-2007 (2008), p. 5-46.
85
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
86
<
-- -----
.., '
.. .
-- -
10
I 1-4, 6- Bistritei "Podirei"; 5-7- Apatiu "Crucea Drumului";
8-9- Apatiu "Vatra Satului"; 10-11 - Arcalia "n Peri"
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

' .
. ; .. 9
II 1-4- Archiud 5-7- Ardan Ardanului"; 8,9- Brla
Brlei"; 10- ",CHV"; 11- "Gara CFR"
87
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
P l a n a III Beudiu ., Fundoaia"
88
'
'
'
'
\
'
1
'
'
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
------------
IV 1-7- de Jos "Pe 8-11- de Jos "La Cruce"
89
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

--o.
..
. . -.
.
3
8
10
- - ------- ------ -- ------ -------- -L -- --- -- -- - - ---
V 1-4- de Jos "Poderei"; 5,6- de Sus 7-
8,9- "F' antna lui 10- Mare, 11, 12- Chintelnic
90
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
VI "Pe Deal"
91
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
92
'
'
' \
/
/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
' 1
'
'
'

. .
.. 1
' .
VII "Pe Deal"
\
\
'
' \
\
\
\
\
\
\
\
' \
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
VIII "Pe Deal"
93
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
' .
94
'
'
'
'
:
.-
. / '
\ \\ 1 , / /"" ",
'
_1______ .' 6
IX "Pe Deal"
' '
' '
,' '
'
'
5
/
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
@
:
.
' '--- ------' )
8

X 1-3 - Ciceu Cara la " u ' b. S b Cetate" 4-8 Ciceu-Corabia
95
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

XI 1,2- Ciceu 3-4- Comlod "Vatra Satului"; 5-8- Cristur "La
96
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a
P l a n a XII Cristur i e u "La Baie"
97
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XIII
98
9
1-7- 8- "Vatra Satului"; 9- "Podirei"; 10-12-
Delureni "Dosul Uilacului"
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.'
'
,'
'
__ \ ___ _ _
-
_ffl:.-::os.; ",.
7
1 --
13
XIV 1,4, 6-14- Dorolea; 2,3,5- "CAP"
99
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
1 ./
-- ---- - - --- --- -f---- -- - - ---- -- ----'
3
,/ 4
/
XV "Cetate"
100
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,'
XVI "Cetate"
101
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
102
'
'
'
'
P l a n a XVII Dumitrita "Cetate"
' 1
1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XVIII "Cetate"
103
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
9
~ - - - - - -
P l a n a XIX Fantnele "Lab"
104
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--- (3,
P l a n a XX Feleac "Cetate"
105
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
----------------
1
1
t
P l a n a XXI Herina "Dealul Morii"
106
t.
.
.
,
\
6
:<1----------,
. '
. .
. . .
. .
! : =,- -- ___ :
. '
. .
. '
---- ---- -- --- _1_--- ---- '
'
'
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o
1
1
J
t
1
1
1
1
~
\JD
1
1
1
P l a n a XXII Herina "Dealul Morii"
5
107
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
108
'
'
'
'
XXIII
---
1
1
1
/
/
/
1
1
1
/
/
1
1
/
1
/
/
1
1
- 1
1
1
_..,
o Castru" o o
6 7
_
1 " 0 5 _ Jmca, ' 1 Coasta m ' 1_4 _Jena"
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XXIV l-5 - Lechin . ta "Lrvada Inte . -
nsiVa"
6
_
- Malut 7 8 . - d , 1 e Cam
ple "Pe Grui"
109
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a XXV O c n i a "Valea Lupului"
110
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
/
XXVI "La
111
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-- 1 12 .' ,'
-,, __ _ ------- t--- ------------

16
XXVII Orheiu "Castru"
112
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XXV11I 1-4 - "Cimitir"; 5- "Sub 6,7-
8-11 - Sngeorzu Nou "Li vada
113
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
114
'
'
1
' ---, _ ____ ----1-- - ---------
P l a n a XXIX S r e l "Cetate"
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a XXX S r e l "Cetate"
115
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XXXI
116
3
1 - "Cetate"; 2- Reteag; 3- Stupini "Cimitirul de animale";
4 -jud.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
:
'
'
'
'


;
'
'
' '
' 1
5
'
'
' ' '
'
' ' ' ' '
' ' '
' ' '
1
: '
' '
:
XXXII Stupini Archiudului"
117
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
__ )
. ... ,
1 .... ..
XXXIII Stupini "Fnatele Archiudului"
118
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--- ---- ------- ----- -- ------ r- -- --- _- _- -----

f/
'
\
\
\
'-
------ -
_;,. __ ..
. . . .. --- -- .. ____....
XXXIV Stupini Archiudului"
119
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

120
1
---+
11
1,2- de Cmpie "Biserica de lemn"; 3 - "Cetate";
4- 5-11-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.. ,
-
. -
10 --.

11
\
\
'
'
XXXVI 1-3,7- "Cremene"; 4- "Bolomba"; 5,6,8-12- "Livada
121
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
122
5
--------
L' ada II " IV XXXV
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5
----m--- -
. '

\
12
XXXVIII
123
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
XXXIX
124
5
1-6- "Grajdurile lAS"; 2,7- Dos"; 8-11-
"La Simionca"; 12- lui Kissfaludy"
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5
8
XL 1- Cultural"; 2-8- "Pe
125
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5
XLI 1-5- "Li vada 6,8, 10- 7,9, 11- "La sud de sat"
126
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,, ,
1 \ ' ..
1 ' '
1 1 ' '
' ' 1 1 1\ '
' ' '
11'
1 1 ", \
1 ,' ....
1 / , ....
,/ 1 " '
1 1 1 ,/ 1
/ 1 1 ,
1
/ /'
1 / " / 1
' '
XLII T- 1 Visuia .. au
127
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ceramica din interiorul arcului Carpatic
sec. III a. Chr.- nceputul sec. 1 a. Chr.)
Cuvinte cheie: cronologie, daci, tipologie, veac ntunecat.
Keywords: Celts, pottery, chronology, Dacians, typology, Dark Age.
1. Introducere

Produsele ceramice sunt cele mai frecvente materiale arheologice descoperite n siturile
daco-getice. lor este pe care le sunt dintre cele mai
bogate n
Fiecare are tipuri de materiale specifice, inclusiv ceramice. Perioada de la sec.
III a. Chr. la nceputul sec. I a. Chr. din istoria nu face Este un interval de timp
considerat uneori ca fiind un veritabil veac ntunecat, n care ntunecimea perioadei nu att n lipsa
izvoarelor antice, ci mai n caracterul lor lacunar ambiguu. Se aici specificul deosebit al
epocii, una de de la perioada de aur al getice (sec. V- III a. Chr.) la regatul argintului
dacic (sec. Ia. Chr.- I p. Chr.)l, n care se pot observa clar dintre aspectul general al la
debutul perioadei la finalul ei dar procesul efectiv al este greu de surprins.
O privire de ansamblu asupra siturilor daco-getice databile n impresia unei
abundente a materialului arheologic, n special a celui ceramic (Pl. 1). cu relevante
pentru definirea unor elemente, mai mult sau mai importante, ale daco-getice sunt De
aceea, am preferat o triere a descoperirilor selectndu-le pe cele cu un bogat inventar arheologic, de
n complexe nchise, care formularea unor concluzii pertinente.
Dincolo de specificul ei, perioada unele n ncadrarea a descoperirilor.
Generalizarea unor termeni ca daci sau Dacia pentru un teritoriu geografic vast este un fenomen istoriografic
care ncepe o cu a doua a sec. Ia. Chr. cnd va pune n etnonim din
n atare folosirea n istoriografia a unor termeni precum daci sau pentru teritoriul
intracarpatic de la sec. III a. Chr. la nceputul sec. I a. Chr., unele
Din aceste motive am preferat utilizarea unor neutre, precum autohton sau pentru
a desemna elementele cu origini n prima a fierului, indiferent de lor particulare. Termenul
utilizat uneori excesiv, a ajuns un caracter mai generaP, sens cu care apare n titlul
de va fi folosit doar pentru referiri largi, specifice unei arii culturale
tipuri ceramice) mai ca indicator etnic propriu-zis.
Il. Tipuri ceramice
Realizarea unor serii crono-tipologice n cazul ceramicii daco-getice din acest interval de timp,
cteva probleme de ordin general. n primul rnd, materialul ca atare de ncadrare din
1 Srbu, Florea 1997, p. 92.
2 Petolescu 2000, p. 13-24.
3 Vulpe 1998, p. 2-12.
Paul
Muzeul de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca
e-mail: paulpupeza@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 129-162
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cauza formelor care se o a frecventelor elemente particulare sau a
mic de cuptoare descoperite. O de prelucrarea materialului descoperit, n care un
limbaj comun terminologie, de clasificare a pieselor sunt diferite, iar monografiile de sit sunt foarte
siturilor care acopere ntreaga de studiu este foarte mic, sec. II a. Chr.
dovedindu-se a fi un punct final pentru unele sau, din un punct de pornire pentru altele.
II. 1. Cana
Prin se recipientul ceramic cu o corpul mai mult sau mai bombat gura


Calitatea pastei este n general iar modelarea s-a cu mna mai rar la roata. Vasele sunt arse att
inoxidant ct oxidant, culorile de la spre vaselor este frecvent
de un slip negru, lustruit. Originea acestor recipiente trebuie n bitronconice din prima
a fierul uP.
au fost utilizate pentru consumarea, turnarea sau lichidelor. Slipul lustruit avea o
dar un rolul utilitar, de a

Pentru
lichidelor au fost folosite recipientele mici, cu gura relativ buza Recipientele de
dimensiuni mai mari, bombate n partea cu gtui bine marcat, au fost folosite la turnatul sau
lichidelor
7
Utilizarea lor n cult s-a probabil pentru dar ca
II.l.a. Cana
Este tipul de care apare cel mai frecvent n descoperiri. Sunt realizate att cu mna ct la n
primul caz raportul dintre arderea fiind relativ egal, iar n cel de-al doilea predominnd
arderea Buza lor este rar Dimensiunile majoritatea fiind
mijlocii. Sunt frecvent acoperite de un slip lustruit, negricios.
Dincolo de aceste generale
8
, se pot observa unele mici pornind de la forma
tehnica de lucru chiar ale profilului. Astfel, s-au descoperit care au cele
trunchiuri de con aproximativ egale

-jud. Moigrad, jud.
-Pl. II/2; Sf. Gheorghe, jud. Covasna
11
- Pl. II/3; Slimnic, jud. Sibiu
12
- Pl. II/4; jud.

-Pl. II/6, 15; Voivodeni, jud.

Pl. II/17). dar la unele exemplare trunchiul superior este
mai mare dect de cel inferior jud.

- Pl. II/9; Pecica, jud. Arad
16
- Pl. III/12, 15;
4 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 210.
5 Teodor 1967, p. 34. 1969, p. 121. Moscalu 1983, p. 84. Nemeti 1988, p. 97, 99-100.
6 1969, p. 127. Ursachi 1995, p. 34.
7 Florea 1997, p. 93.
8 Analogii: jud. Ialomita (Trohani 2006, pl. 50/8, 79/1); Brad, jud. (Ursachi 1995 a, pl. 55/9, 97/14,
98/18); din Deal, jud. Teleorman (Petrescu-Dmbovita 1974, fig. 1/4-6); Ciurea, jud. 1993, Taf.
30/21); jud. 1993, Taf. 27/11); jud. (Srbu 1996, pl. 35/3, 59/2-4, 78/2);
jud. Olt (Popilian, :'-J"ica 1998, pl. 44/1); jud. Teleorman (Preda 1986, pl. 11/2, 22/4); Poiana, jud. Galati (Vulpe,
Teodor 2003, fig. 162/5, 163/4); jud. (Trohani 1976, pl. 11/1,13/3,5, 6); Zimnicea, jud. Teleorman
(Alexandrescu 1980, C10M61, fig. 26/3; C10M108, fig. 39/3; C10M112, fig. 25/8; C14M1, fig. 25/6).
9 1966, fig. 27/4. Da tarea descoperirilor de la Gala tii La Hrube s-a larg, pe parcursul sec. III- II a. Chr.
10 Pop. Matei 2001, p. 264, pl. 4i4. Prima de folosire a Moigradului de daci ncepe la sec. II a.
Chr. continund apoi n sec. I a. Chr.
11 2000, p. 124, pl. 39/4. Cel mai timpuriu nivel de locui re de la Sf. Gheorghe- Bedehaza a fost datat pe parcursul
sec. III-II a. Chr.
12 Glodariu 1981, p. 36, pl. 58/3. Primul nivel de locuire de la Slimnic- de la sec. III a.
Chr. pe parcursul sec. II a. Chr.
13 1969, pl. LXVI/1, 3. Cel mai timpuriu nivel de locuire de la Dealul Turcului pare acopere sec. II
a. Chr. nceputul sec. I a. Chr., dar lipsesc contextele clare.
14 1979, p. 127-133. O. Complexul descoperit n incinta poate fi ncadrat cronologic n a
doua a sec. II a. Chr. sau n prima a sec. I a. Chr.
15 Horedt 1979, Abb. 21/8. Berecki 2008, Pl. 47/6. Descoperirile de la Podei au fost datate de la sec. III
a. Chr. la nceputul sec. II a. Chr.
16 1978, Pl. LIX/3, 4. Nivelul timpuriu allocuirii de la Pecica- Mare a fost data larg n sec. III- II a. Chr.
130
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
jud. Alba
17
- Pl. Il/13; jud. Sibiu
18
- Pl. III/16), iar la altele este exact

- Pl.
Il/10), n plus observndu-se unui reliefat

Pl. Il/19). Corpul vasului este uneori
decorat n relief, cu butoni jud. Satu Mare
21
- Pl. Il/16) sau alveole, foarte rar incizat
22
De asemenea,
toarta a fost cu mici butoni (Blandiana, jud. Alba
23
; -jud.- Pl. Il/5;
Pecica
26
- Pl. II/12, III/15;

Pl. Il/7, 20), alveole (Sngeorgiu de jud.

sau a fost
vertical, pentru a da impresia unei bifide - Pl. Il/5, - Pl. Il/20;

ori a fost
oblic, imitnd torsadarea

Nu lipsesc exemplarele cu

Pl. II/8), forma lor fiind
cu a celor cu o
n interiorul arcului carpatic, n mediul celtic mai ales, se poate observa o pentru
bombate, la care dintre trunchiurile de con se face mai greu (Apahida, jud. Clujl
3
- Pl. Il/18;
jud.

- Pl. Il/11; Fntnele - jud.

Orosfaia - jud.-
Pl. Il/1), dar lipsesc exemplarele decorate cu la baza tortii frecvent ntlnite n daco-getic din
afara arcului carpatic
38

Cu greu acestor detalii morfologice li se pot atribui cronologice forma de
n general, Evolutiv, se poate observa o de reducere a toartei (Pecica
39
- Pl.
Il/14), de a buzei sau de a dimensiunilor trunchiului de con superior
40
la
nceputul sec. 1 a. Chr. dispar exemplarele negricioase, lucrate cu mna, fiind nlocuite treptat de cele
17 Ferencz 2007, pl. LXXXV. Descoperirile cele mai timpurii de la La Morii, n a doua a
sec. III a. Chr. probabil n prima a celui
18 Lupu 1989, p. 40, pl. 6/5. Primul nivel al de la Dealul a fost datat pe parcursul sec. II a. Chr.
la nceputul sec. 1 a. Chr.
19 Horedt 1979, Abb. 21/6. Berecki 2008, Pl. 27/1.
20 1969, pl. LXI/4.
21 Nemeti 1992, p. 62, fig. 3, M 20/11. Necropola de la a fost de la sec. IV a. Chr.
n a doua a sec. II a. Chr.
22 Analogii: (Popilian, 1998, fig. 49/2, 52/22); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, p. 281, fig. 163/5, 165/10);
(Trohani 1976, pl. 18/2); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M108, fig. 25/12; C17M1, pl. 39/8).
23 Ciugudean 1980, pl. 1/1. Mormntul de de la Blandiana -La Brad a fost datat cel mai devreme la
sec. III a. Chr. cel mai trziu la nceputul sec. 1 a. Chr.
24 Gaiu 2000, fig. 3/18. Descoperirile preromane de la de pe platoul au fost datate larg pe parcursul sec. II
a. Chr. n sec. 1 a. Chr.
25 Horedt 1979, Abb. 17/8. Berecki 2008, Pl. 26/8.
26 1969, Pl. LXI/2.
27 Nemeti 1987, p. 61, fig. 10, M199/4. Nemeti, 1992, p. 87, fig. 19, M109/5.
28 Berecki, 2010, pl. 19/14. Descoperirile de la Sngeorgiu de Cimitirul romana-catolic au fost datate pe
parcursul sec. II a. Chr. n prima a sec. 1 a. Chr.
29 Ferencz 2007, pl. LXXXVI/5.
30 Horedt 1979, Abb. 20/6.
31 Analogii: Brad (Ursachi 1995 a, pl. 55/2, 3, 10); (Trohani 1976, pl. 24/10); Zimnicea (Alexandrescu 1980,
C10M118, fig. 26/4; C17M2, fig. 27/7).
32 Nemeti 1987, p. 61, fig. 10, M202/9.
33 1971, pl.l/1, 11/1. Necropola de la Apahida- Rtul Ziceilor a fost din a doua a sec. III a. Chr.
n prima a sec. II a. Chr.
34 Nemeti, Lako 1993, p. 78, fig. 4/3.
35 Vaida 2008, pl. V/9. Descoperirile de la Fntnele- La au fost datate n sec. III a. Chr.
36 Vaida 2000, fig. 5/5. Necropola de la Orosfaia- Dealul Gropi/ar a fost n sec. III -II a. Chr.
37 Nemeti 1989, p. 86, fig. 10, M151/6.
38 Ursachi 1995 b, p. 33-43. n interiorul arcului carpatic acest tip de decor apare doar n mediul grupului Padea- Panagjurski
Kolonii, reprezentnd cele mai trzii exemplare din daco-getic (Rustoiu, 2004, p. 267-276).
39 1978, Pl. 37/6.
40 1969, p. 118-124.
131
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
realizate la

n general, decorate pe scade o cu debutul sec. 1 a. Chr.,
locul acestui tip de ornament fiind luat de motivele lustruite sau incizate, care apar consistent de la
sec. II a. Chr.
42

1/.l.b. Cana cu gt cilindric
n descoperiri, cana cu gt cilindric o transformarea din cea anterior, trunchiul
de con superior devenind cilindric. Partea a vasului fie iar buza este
spre exterior. Sunt lucrate mai ales cu mna, din fiind bine arse, n nchise. De
cele mai multe ori nu sunt decora te fiind doar puternic lustruite (Pecica
43
- Pl. III/11;

- Pl. III/8)
45

cu gt cilindric au fost folosite cu n Cmpia n sudul Moldovei, singurele
exemplare din interiorul arcului carpatic provenind de la sud de Cronologic, din acest tip apar
sec. II a. Chr., cele lucrate la probabil chiar mai trziu. Perioada lor de utilizare
nu sec. 1 a. Chr.
46

ll.l.c. Vasul cu gt cilindric
Forma vasului cu gt cilindric, deosebirile constnd n lipsa n
dimensiuni, fiind mai mari. Gtui cilindric iese n dimensiunile sale fiind aproape
din cele ale vasului propriu-zis (Pecica
47
- Pl. III/1-5;

- Pl. III/14). Cel mai adesea fundul
este inelar, profilat nalt ca un postament. Sunt lucrate att cu mna ct la din sunt
acoperite cu un slip lustruit. Arderea a fost predominant au fost nlocuite cu
(Poian, jud. Covasna
49
- Pl. III/7;

- Pl. III/9), unele perforate

- Pl. III/13).
Au fost ornamentale cu linii incizate dar mai ales cu linii oblice sau drepte lustruite

- Pl. III/10,


Pl. III/14)5
4

Vasele erau utilizate pentru lichidelor, lipsa ngreunnd folosirea lor pentru Origine
acestui tip de recipient se n vasele bitronconice din prima a fieruluPS, fiind destul de apropiat ca
de cele cu corpul bombat gtui bine reliefat. Punnd pe o descoperiri de acum, se
poate constatata o a lor din interiorul arcului carpatic mai la nord de n restul teritoriului daco-
getic fiind relativ uniform distribuite, cu o concentrare mai mare n Cmpia ncadrarea
41 La Brad unele descoperiri sunt datate mijlocul sec. 1 a. Chr. dar de aici este fiind vorba
probabil de un centru de (Ursachi, 1995 a., p. 153).
42 1969, p. 118-124.
43 1969, pl. LIX/2.
44 1969, pl. LIX/1.
45 Analogii: din Deal (Petrescu-Dmbovita 1974, fig. 2/1-5); (Popilian, Nica 1998, pl. 47/17); Poiana
(Vulpe, Teodor 2003, fig. 166/2, 3), jug Giurgiu 1969, fig. 48/1, 3, 4); Zimnicea (Alexandrescu 1980,
C14M1, fig. 26/2).
46 Printre cele mai timpurii exemplare ar putea fi cel de la Zimnicea (Alexandrescu 1980, fig. 26/2, C14M1), de la mijlocul
sec. II a. Chr., iar printre cele mai trzii cel de la datat n a doua a sec. 1 a. Chr. (Trohani 2006, pl. 7/1).
47 1978, Pl. 74/1, 2, 6-8.
48 Lupu 1989, pl. 8/9.
49 2000, pl. 38/2. Cele mai timpuri materiale din de la Poian- Panta de au fost datate pe parcursul
sec. II a. Chr.
50 1969, pl. XXXIX/1.
51 1969, pl. XXXIX/3.
52 1969. pl. XXXIX/2.
53 Lupu 1989, pl. 8/10.
54 Analogii: Brad (Ursachi 1995 a, pl. 100/10); din Deal 1974, fig. 2/3, 3/1-5, 4/1-6);
(Popilian, Nica 1998, pl. 46, Gr. 44/4); jud. Teleorman (Preda 1986, pl. 18/8).
55 1969, p. 125. Unii l a fi de traditie o imitatie a amforelor (Turcu 1979, p. 126, pl. 29/2).
132
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ca este cu a cu gtui cilindric: a doua a sec. II a. Chr.
-prima a sec. 1 a. Chr.
56

II. 2.
Folosite mai ales pentru sunt vase mai mici dect uneori imitnd forma acestora. Au n
general gura o dar nu lipsesc exemplarele cu (Piscolt
57
- Pl. IV/1)5
8
Cele lucrate cu mna,
tronconice jud. Satu Mare
59
- Pl. IV/3; Fntnele
60
), cu sau (Piscolt
61
-Pl.
IV/7), pot fi legate direct de cu toarta din prima a fierului
62
Foarte rar sunt decorate cu
butoni (Pecica
63
- Pl. IV/5). Alte forme sunt mai apropiate de moderne

Pl. IV/4).
sunt o n descoperiri, de acest tip nu vor dect la sec. 1 a. Chr.,
cele mai trzii exemplare provenind din afara arcului carpatic
65

Il. 3.
Denumirile date acestei tip sunt diverse:
Vasul are o gura mai mult sau mai cu una, sau trei
fundul ngust
66
(Sngeorgiu de

Pl. IV/2)
66
Pasta este iar marea majoritate sunt realizate
cu mna, cele la reprezentnd n general au fost arse oxidant, de cele mai multe ori incomplet,
urme de ardere pe interior. Culoarea este dar, din cauza
arderii sau a celor secundare, culoarea nu este pe vasului.
a fost n primul rnd pentru iluminat, ca ceea ce afumarea
dar nu a fundului vasului
69
n cult puteau "lumina" calea n lumea de dincolo, fiind descoperite
n morminte. lor n gropi rituale ar putea indica utilizarea lor ntr-un cult aparte, poate legat de
foc
70
perforate puteau fi folosite ca

(n fel putea fi utilizate cele neperforate),
pentru a proteja sursa de

sau ca
Forma de din care se a evoluat este cu din
prima a fieruluF
3
Ipoteza este de descoperirea unor forme intermediare Pl. IV/3),
56 n stabilirea acestei cronologice s-a cont n special de datarea singurului complex nchis n care au fost
descoperite: ritual de la din Deal 1974, p. 294).
57 Nemeti 1987, p. 54, fig. 5. M 134/6.
58 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 210.
59 Zirra 1980, pl. XI/12. Bordeiele descoperite la - au fost datate n sec. III - II a. Chr.,
asocierii n complexe a materialelor cu caracter timpuriu cu cele mai trzii.
60 Vaida 2008, pl. V/8.
61 Nemeti 1987, p. 54, fig. 6, M 139/7.
62 1969, p. 84. Nemeti 1988, p. 99.
63 1978, Pl. 4/5.
64 1969, pl. LXI/5.
65 Analogii: (Trohani 2006, pl. 126/1); (Trohani 1976, pl. 17/3); Zimnicea (Alexandrescu 1980,
C10M55, fig. 28/6; C10M108, fig. 28/11).
66 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 210.
67 Berecki, 2010, pl. 15/7.
68 Analogii: (Trohani 2006, pl. 97/16-19, 126/2); jud. Suceava (Teodor 1980, fig. 23/6); Lozna, jud.
(Teodor 1992, fig. 5/12); (Srbu 1996 pl. 46/4); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 181/9, 11);
jud. Giurgiu (Trohani 1997, fig. 38/1, 5; 39/2, 3); Schela Cladovei, jud. (Boroneant, Davidescu 1968, fig. 2);
(Trohani 1976, pl. 14/12); Zimnicea (Alexandrescu 1980, fig. 23/28, C2M2; fig. 23/32, C14M1).
69 1969, p. 155.
70 1987, p. 75.
71 1969, p. 155.
72 Gogltan 1996, p. 17-19.
73 1969, p. 117.
133
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dar dacice cu s-au descoperit n contexte, cu lor specifice
bine conturate
74
lor este vas pentru iluminat, n cazul dacice, recipient
pentru lichide, n cazul cu
Indiferent de modelul care a stat la originea ei, la nceputul sec. II a. Chr. forma apare deja cu toate
caracteristicile de

va fi o n siturile daco-getice ncepnd cu secolul
a principale la cucerirea face aproape o detaliere
Pentru intervalul cronologic care ne se poate observa o mai
a care au de jos al mnerului cobort la nivelul fundului, cu care se pe
linie, n epoca mnerul oprindu-se deasupra funduluF
6
Masivitatea este o care
mai timpurii, lipsind
Fie este vorba despre un stagiu al fie ne n unui fenomen necunoscut,
dacice lipsesc din intracarpatic n perioada timpurie a lor. spre sec. II a.
Chr. dacice nu apar nici n necropolele celtice dar nici n autohtone din
intracarpatice. Abia spre sec. II a. Chr. n debutul celui o
n acest
Il. 4. Cupa cu picior
Corpul adncit, tronconic, uneori aproape semisferic piciorul scurt, foarte rar gros, sunt principalele
ale cupelor
77
(Pecica
78
- Pl. IV/15;

Pl. IV/11, 14)
80
Au pasta sunt acoperite de un
slip lustruit. Modelarea s-a cu mna, dar nu lipsesc exemplarele realizate la Culorile de la
spre Originea formei se n cupele cu picior din prima a fierului
81

Au fost utilizate n principal pentru lor mic fiind astfel explicabil n n care
recipientele pentru sunt numeroase. Nu au caracteristice doar unei anumite perioade. Exemplarele
lucrate cu mna sunt rare o cu debutul sec. 1 a. Chr., cum cele lucrate la nu se prea ntlnesc n
sec. II a. Chr.
Il. 5. Fructiera
Fructierele au corpul adnc, de mai mult sau mai se ntr-un
picior nalt, gol pe interior

Pl. V/13; Moigrad
83
- Pl. V/24;

Pl. V/26; Panic, jud.

Pl.
V/4; Pecica
86
- Pl. V/1, 11, 15-17, 22, 23, 25, 27; Sngeorgiu de

Pl. V/10, 28;

Pl. V/6,
74 La de exemplu, ntr-o la sec. II- nceputul sec. 1 a. Chr., s-a descoperit att o
cu toarta ct o (Trohani 2006, pl. 126/1, 2).
75 Unul dintre cele mai timpurii exemplare cu specifice deja conturate este cel de la Schela Cladovei, contextul
de descoperire fiind datat de o la nceputul sec. II a. Chr. Davidescu 1968, fig. 2. Moscalu
1983, p. 195).
76 Preda 1986, p. 88.
77 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 211.
78 1969, Pl. LIII/3.
79 1969, Pl. LIII/2, 4.
80 Analogii: [Preda 1986, pl. 22/9); Poiana [Vulpe, Teodor 2003, fig. 160/1).
81 1969, p. 132.
82 Gaiu 2000, fig. 3/5.
83 Pop, Matei 2001, pl. IV/5.
84 Berecki 2008, pl. 42/6. Piciorul ar putea fi al unei sau al unei cu pe.
85 Pop, 2006, pl. I, fig. 3/8. Fragmentul ar putea fi de la o Descoperirile de la Panic- La Blocuri pot fi
datate n a doua a sec. II a. Chr.
86 1978, pl. 16/2, 17/6, 18/2-5, 22/9, 28/4, 41/3.
87 Berecki, 2010, pl. 13/11, 16/11.
88 1969, pl. XLIX/3, 4.
134
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
12; Slimnic
89
- Pl. V/3, 7-9, 14, 18-21; jud.

Pl. V/5)
91
Buza este de cele mai multe ori foarte
mult spre exterior. Folosirea pastei fine iar marea majoritate sunt realizate cu mna,
de dimensiunii mijlocii, lipsind miniaturile. n general sunt arse inoxidant, n culori nchise. Uneori sunt
acoperite cu un slip lustruit, negru sau
Fructierele au fost utilizate pentru servitul mesei
92
n morminte folosirea lor ca ofrande
sau n banchetul funerar, cele de mari dimensiuni servind probabil mai multor indivizi
93
. Nu este
utilizarea lor pentru


morfologice ale fructierelor o origine n vasele cu picior din prima a fierului
95
, dar,
ca n cazul dacice, utilitatea ei de cea a modelului un semn de ntrebare asupra acestei

Realizarea unor cronologii cont de detaliile morfologice, ca de adncimea corpului,
buzei sau piciorului, au dat rezultate cu un caracter mai general
96
, observndu-se
doar preponderenta unor anumite forme ntr-o sau alta
97
De exemplu, masivitatea piciorului este o
a fructierelor din a doua a sec. II a. Chr. prima a sec. 1 a. Chr. (Moigrad- Pl.
V/24; Pl. V/6). a fi doar acestui interval de timp
98

n general, exemplarele lucrate din n culori brune, acoperite cu un slip lustruit, sunt datate
de la sec. III a. Chr la nceputul sec. 1 a. Chr. n acest interval fructierele lucrate
cu mna care vor fi nlocuite apoi de cele la

Modelele incizate, pe
sau picior, sunt mai timpurii deja la a sec. II a. Chr., dar utilizarea lor, mai ales pe fructiere
lucrate la este mai de la nceputul sec. 1 a. Chr.
n fructierelor, cu cteva n interiorul arcului carpatic se poate observa o
predilectie pentru formele cu cupa aproape n timp ce n Cmpia
cele cu un reliefat. n interiorul arcului carpatic exemplarele perforate pe picior aproape
lipsesc. Ca n cazul dacice, n interiorul arcului carpatic, se poate observa o a
fructierelor din descoperirile anterioare mijlocului sec. II a. Chr.
100

II. 6. Strachina/castronul
de castron nu au o delimitare n tipologice privind descoperirile
ceramice daco-getice. n general, este vasul cu diametru! gurii mai mare ca
castronul avnd diametru! gurii egal sau mai mic dect sa
101
Ca utilitate ele sunt sensibil
89 Glodariu 1981, fig. 51/9, 16, 19-23; 53/1, 2.
90 Pop, 2006, pl. II, fig. 3/5. Fragmentul ar putea fi de la o Complexele de la -Dealul Lupului
au fost datate pe parcursul sec. III -II a. Chr.
91 Analogii: (Trohani 2006, pl. 42/4); Brad (Ursachi 1995 a, pl. 86/3,4; 92/6); jud. (Teodor
1975, fig. 22/5); (Srbu 1996, pl. 61/4); (Popilian, Nica 1998, pl. 42/4, 49/8); Poiana (Vulpe, Teodor
2003, fig. 171/1,4, 5); (Trohani 1997, pl. 29/3); (Trohani 1976, pl. 11/2, 18/11, 12).
92 Glodariu 1981, p. 54, 75-76. Modalitatea de utilizare, ntre picioare, n unele probleme
de confort la servitul mesei. unele exemplare au piciorul prea scurt pentru a putea fi ntre picioare.
93 Rustoiu 1997, p. 87.
94 Ursachi 1995 a, p. 157.
95 1969, 128.
96 Fructierele spre o a lor dar nu a dimensiunilor. Piciorul scurt nu este des
ntlnit n cazul fructierele timpurii, doar o cu cupei, piciorul dimensiunile.
Exemplarele timpurii au buza puternic care se vor schimba ulterior.
97 Tipologie, formele mai apropiate de cele ale par mai timpurii.
98 Analogii: (Srbu 1996, pl. 46/2); (Trohani 1997, pl. 29/3); (Trohani 1976, pl. 11/2, 18/11);
Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 171/8).
99 Glodariu 1981, p. 42.
100 Exemplare mai timpurii au fost descoperite la jud. Cluj, sau Mare, jud. Sibiu 1969, pl.
XXI/2, 5) dar datarea lor este
101 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 210-211.
135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
diferite, dar, n privinta caracteristicilor morfologice, sunt cele mai multe vase au
fost descoperite fragmentar nu le poate fi Din aceste motive strachina
castronul trebuie tratate unitar.
Sunt realizate att din ct n special cu mna, fiind uneori Arderile
inoxidante le pe cele oxidante ca cantitate, culorile predomina te fiind cele nchise. Rolul
era acela de servire a alimentelor, castroanele fiind folosite pentru lor, dar separare
nu este ntotdeauna Au fost descoperite n morminte, folosite ca recipient pentru ofranda de
sau ca capac al urnei funerare.
Il.6.a. Strachina
Forma lor este cu cea a dacice. Au buza fundul drept

Pl. VJ/15, 20, 24)
sunt lucrate n special cu mna
103
n unele cazuri buza este drept jud. Cluj1
04
- Pl. VJ/12;

Pl.
VJ/11),

Pl. VI/23) sau chiar n ambele lund forma literei T (Moigrad
107
- Pl. VJ/16;
Pecica
108
- Pl. VJ/8; Voivodeni
109
- Pl. VJ/5)1
10
Sunt destul de rar decorate

Pl. VJ/19;

Pl. VJ/27)
113

Prea multe cronologice n cu tronconice nu se pot face. Cele decorate cu
butoni sau cu buza par fie mai timpurii
114
Forma ca atare dispare pe parcursul sec. Ia. Chr., poate
chiar n prima lui
Il.6.b. Strachina cu buza
Este, cea mai categorie. Prin invazarea buzei profilul s-a frnt,
formnd un uneori rotunjit
115
Sunt lucrate att cu mna ct la Au buza
(Apahida
116
; Berea
117
- Pl. Vll/7;

Pl. Vll/3, 9, 13, 16, 25, 28, 30, 31; jud. Clujl
19
;

-Pl. Vll/8, 21; Pecica
121
- Pl. Vll/22, 32;

Pl. Vll/12, 23; jud. Clujl
23
- Pl. VII/27; jud.
102 Zirra 1980, Pl. XXXV/3, 10; XLII/4.
103 Analogii: (Teodor 1980, pl. 22/2, 23/7); (Srbu 1996, pl. 20/2, 35/7); (Trohani 1976,
pl. 11/2, 13/1); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C14M1, fig. 23/30).
104 2008, Pl. XXIII/4. Descoperirile de la Polus Center au fost datate larg, pe parcursul sec. III- II a. Chr.
105 Pop, 2006, Pl. III, fig. 2/1.
106 Pop, 2006, Pl. Il, fig. 4/6 ..
107 Pop, Matei 2001, pl. 4/6.
108 1978, Pl. 93/4.
109 1979, p. 127-133.
110 Analogii: (Preda 1986, Pl. 13/2); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M108, fig. 34/9; C19M1, fig. 23/2).
111 Zirra 1980, Pl. IX/26.
112 Pop, 2006, Pl. Il, fig. 4/8.
113 Analogii: (Teodor 1980, pl. 21/2); Brad (Ursachi 1995 a, pl. 57/1); (Trohani 1976, pl. 11/2);
Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M108, fig. 23/30; C10M111, fig. 23/25).
114 La Zimnicea, descoperirile de cu buza uneori chiar bru alveolar, sunt datate din a doua
a sec. IV a. Chr. n sec. III a. Chr. (Alexandrescu 1980, p. 20-56).
115 1969, p. 114-116. Moscalu 1983, p. 70-77,111-119. Nemeti 1988, p. 95,100.
116 1971, pl. III/2, IV/1.
117 Zirra 1980, pl. XLIII/2.
118 2008, pl. VI/5; VII/4; XVIII/1, 4, 5; XII/1-3.
119 Ferencz 2007, pl. XXXII/8. Descoperirile de Ia -La Holoame au fost datate pe parcursul sec. III- Il a. Chr.
120 Berecki 2008, Pl. 14/5, 25/11.
121 1978, pl. 93/6, 9.
122 Nemeti 1989, p. 86, fig. 10, M 146/6. Nemeti 1992, p. 59, fig. 1, M 8/8.
123 et colab 1995, fig. 1/2. Materialele descoperite la au fost datate din sec. III a. Chr. la
sec. II a. Chr.
136
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Alba
124
-Pl. VII/6, 24) sau drept

-Pl. VII/2, 29; Panic
126
- Pl. VII/5, 18;Pl.
VII/19), fundul fiind uneori cu un ineP
29
Decorul este realizat mai ales n relief, constnd din butoni


Pl. VII/11;

Pl. VII/10; Sngeorgiu de

Pl. VII/15) nervuri verticale

-Pl. VII/26) sau oblice
134

n afara exemplarelor invazate, s-au descoperit cu profilul frnt dar care se drept
nspre

Pl. VII/14;

Pl. VII/4;

Pl. VII/1) sau chiar evazat

Pl. VII/17, 20)


139

invazate apar n perioada trzie a primei epoci a fierului
140
avnd o de
fiind un element cert de La unele exemplare se poate observa de pierdere
a partea a vasului fiind majoritatea exemplarelor de acest fel datndu-se pe
parcursul sec. II a. Chr.
Mai multe detalii cronologice ornamentele. cu canelat sunt ntlnite n perioada
trzie a primei epoci a fierului precum n primele etape ale celei de-a doua epoci a fierului, eventual la
nceputul sec. II a. Chr.
141
unor nervuri, oblice sau verticale, este un alt semn al vasului
la perioadele timpurii ale celei de-a doua epoci a fierului.
Il.6.c. Strachina cu
De multe ori dintre acest tip de cele prezentat anterior este foarte

Buza poate
fi dar drept (Berea
143
- Pl. VIII/11, 22; Carei, jud. Satu Mare
144
;

Pl. VIII/1, 7, 20,
21, 24, 27;

Pl. VIII/8, 31;

Pl. VIII/10)
148
O o fac cu
124 Ferencz , 2000, pl. XVI. XXV3. Descoperirile de la In Morii au fost datate pe parcursul sec. II a. Chr.
125 Horedt 1979, Abb. 16/7. Berecki 2008, Pl. 20/2, 27/5.
126 Pop, 2006, pl. I, fig. 3/3, 9.
127 et colab 1995, fig. 1/5, 6.
128 Pop, 2006, pl. III, fig. 2/3.
129 Analogii: (Trohani 2006, pl. 99/27); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C17M31, fig. 34/6; C17M41, fig. 23/17, 22);
(Teodor 1975, pl. 21/5); Davideni, jud. Neamt 1993, Taf. 23/20); 1993, Taf. 27/15).
130 2008, pl. XVIII/2.
131 Horedt 1979, Abb. 15/1.
132 Berecki, 2010, pl. 9/6.
133 Pop, 2006, pl. II, fig. 4(3.
134 Analogii: din Dos, jud. Dolj (Zirra et colab 1993, p. 146-147) Murighiol, jud. Tulcea (Bujor 1957, p. 250)
pentru perioada sec. IV- III a. Chr., sau jud. Vaslui (Bazarciuc 1979, p. 35) Iaz, jud. (Bona,
Rogozea 1986, p. 439-441) pentru sec. III- II a. Chr.
135 Zirra 1980, pl. XXIII/3.
136 Horedt 1979, Abb. 20/35. Berecki 2008, Pl. 14/6.
137 Pop, 2006, pl. II, fig. 3/2.
138 Horedt 1979, Abb. 20/34. Berecki 2008, Pl. 27/4, 6.
139 Analogii: (Trohani 2006, pl. 124/10, 126/4); jud. (Teodor 1984, pl. 3/4); (Teodor 1980, pl.
22/8); Davideni 1993, Taf. 23/21); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M112, fig. 23/24, 34/15; C19M2, fig. 33/30).
140 Vulpe 1967, p. 38, fig. 13/2.
141 1993, p. 240, pl. CIV/20, CV/15. 1969, p. 60-61.
142 Teodor 1967, p. 37. 1969, p. 114-116. Moscalu 1983, 72-74.
143 Zirra 1980, pl. XLVIII/7, 10.
144 Nemeli 1982, pl. XLVII/10; XLVIII/2. Descoperirile de la Carei- Bobald 11' au fost datate n a doua a sec. III
a. Chr. pe parcursul sec. II a. Chr.
145 Zirra 1980, pl. IX/22; pl. XXII/6; pl. XXXV/2, 4; pl. XLII/2, 5.
146 2008, pl. XXIII/5.
147 Horedt 1979, Abb. 16/9.
148 Analogii: (Teodor 1984, pl. 3/7, 8); Ciurea 1993, Taf. 30/24); Davideni 1993, Taf. 23/22, 23).
137
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
care se aproape drept n apropierea buzei, unele dintre ele avnd un profil celor
tronconice (Berea
149
- Pl. VIIV26, 29; jud.

Pl. VIIV25;
de jud.

Pl. VIII/4;

Pl. VIII/10; Pecica
155
- Pl. VIII/17;

Pl. VIII/30;


Pl. VIII/14, 19)
158

Ca n cazul tronconice, la unele exemplare se poate observa o a buzei pe
chiar lund forma literei T (Berea
159
- Pl. VIIV23;

Pl. VIII/18;

Pl.VIII/2;

Pl.
VIII/9; Moigrad
163
- Pl. VIII/12, 16; Sngeorgiu de

Pl. VIII/6;

Pl. VIII/3). Sunt decorate cu
caneluri, alveole sau butoni

Pl. VIII/13, 28)1
67
Foarte rar ornamentele sunt realizate prin lustruire, n
interiorul sau n exteriorul vasului

Pl. VIII/5).
Ca cu buza cele cu peretii analogii n prima a
fieruluP
69
Exemplarele decorate cu caneluri, butoni sau care au buza sunt datate n intervale
cronologice ca cele cu buza cu ornamente identice.
ll.6.d. Strachina cu reliefat buza
Este tipul de cel mai apropiat ca de cupele fructierelor, fiind foarte de confundat cu
acestea atunci cnd partea

Plasarea mai departe de buza vasului face ca partea
fie n exterior

- Pl. VI/17, 26; Moigrad
172
-Pl. VI/13;

Pl. VI/2, 3, 7,
10, 14, 22;

Pl. VI/18; Sf. Gheorghe
175
- Pl. VI/1;

Pl. VI/21, Valea lui Mihai, jud. Bihor
177
-
149 Zirra 1980, pl. XLVI/5, pl. XLIX/1.
150 1964, fig. 3/3. la Podirei a fost larg n sec. III- II a. Chr.
151 1966, fig. 27/3.
152 Gaiu 2000, pl. 4/17.
153 Protase et colab 1988, pl. 9/6. Descoperirile de la de au fost datate pe parcursul sec. III- II a. Chr.
154 Horedt 1979, Abb. 20/31.
155 1978, pl. 93/5.
156 Nemeti 1989, p. 86, fig. 10, M 146/5.
157 Pop, 2006, pl. II, fig. 3/1, 4/1.
158 Analogii: (Teodor 1975, pl. 22/3); Brad (Ursachi 1995 a, pl. 60/17); Ciurea (Teodor 1987, pl. 13/3, 7;
1993, Taf. 30/22, 23); 416/5- Lozna (Teodor 1992, pl. 11/3); (Preda 1986, pl. 18/1).
159 Zirra 1980, pl. XLVI/3.
160 Zirra 1980, pl. XXX/13.
161 2008, pl. VII/1.
162 Popa, Totoianu 2000, Pl. Vl/22. ncadrarea a descoperirilor de la Glod este materialele
timpurii coexislnd cu cele trzii (sec. IV a. Chr.- sec. II a. Chr.).
163 Pop, Matei 2001, pl. 5/4, 5.
164 Berecki, 2010, pl. 16/9.
165 Pop, 2006, pl. III, fig. 3/5.
166 Pop, 2006, pl II, fig. 3/4, 6.
167 Analogii: Zimnicea (Alexandrescu 1980, C2M22, fig. 24/17; C15, fig. 24/9).
168 Zirra 1980, pl. XLII/7.
169 Moscalu 1983, p. 72-74.
170 Teodor 1967, p. 37. 1969, p. 114-116. Moscalu 1983, p. 77-78.
171 Zirra 1967, pl. 26, M 5/11, M 35/IV.
172 Pop, Matei 2001, pl. 5/3.
173 Berecki 2008, pl. 21/1, 5, 6; 41/1, 2; 47/8.
174 Nemeti 1987, p. 61, pl. 10, M 199/3.
175 2000, pl. 34/1.
176 Lupu 1989, pl. 6/7.
177 1966, fig. 30/2.
138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. VV9)1
78
n cazul n care nu este foarte reliefat, strachina devine mai chiar cu
cele tronconice sau cu peretii (Lechinta de

Pl. Vl/6; Moigrad
180
- Pl. VI/25;

-
Pl. VV4). Scoaterea n a fundului, de multe ori inelar, sau chiar prezenta unui picior, nu fac dect
lor cu fructierele cu piciorul scurt.
Originea acestui tip este destul de greu de stabilit, probabil n prima a fieruluP
62
Cert este a fost
intens folosit din sec. III a. Chr. n prima a sec. I a. Chr. pentru ca apoi lor

Il. 7.
Vasele din categorie au ca perforarea unei a corpului, prezenta
nu este un indiciu toate acestea au fost folosite doar ca
11.7.a.
au forme tronconice, cu fundul plat, rotunjit sau aproape

- Pl. IV/10;
Pecica
184
- Pl. IV/6, 13; Sf. Gheorghe
185
- Pl. IV/16)
186
n general, gura lor este cu buza
n exterior. Pot avea o sau, foarte rar, Sunt modelate mai ales cu mna, dintr-o adesea
fiind acoperite de un slip lustruit. Arderea a fost att ct n nuante de
deschis brun.
Erau folosite n la hranei. Se pare sunt legate de probabil pentru
prepararea produselor lactate
187
Nu este folosirea lor n cult, n practicarea unor ritualuri care necesitau
o a lichidelor pentru


Vase perforate se cunosc din neolitic, dar forma ca atare a vaselor din a doua a fierului probabil
are origini mai apropiate, poate n epoca bronzului sau n prima a fierului
189

Singura de s-a pe baza tehnicii de realizare, majoritatea
lucrate cu mna fiind datate pe parcursul sec. II a. Chr la nceputul celui Ulterior, se presupune au
fost nlocuite de cele lucrate la

Nu este exclus ca un astfel de fenomen fi avut loc, s-au descoperit
exemplare mai trziP
91
Analiznd doar descoperirile din complexe nchise, se poate observa nici un exemplar
nu este mai timpuriu de mijlocul sec. II a. Chr.
192
nici un astfel de vas nu apare n morminte.
178 Analogii: Brad (Ursachi 1995 a, pl. 58/2, 3); (Trohani 2006, 97/15, 99/28); Ciurea (Teodor 1987, fig. 8/4.
179
180
181
182
183
184
185
1993, Taf. 30/29); (Teodor 1975, pl. 33/9. 1993, Taf. 21/46, 55, 56); (Popilian, Nica
1998, pl. 38/1, 39/3, 44/2); (Trohani 1976, pl. 18/5, 7); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M115, fig.
23/21; C18M31, fig. 34/2).
Protase et calah 1988, pl. 9/4.
Pop, Matei 2001, pl. 4/6.
Berecki 2008, pl. 27/3.
1969, p.116.
Berecki 2008, pl. 35/6.
1969, Pl. 73/3, 5.
2000, pl. 38/1.
186 Analogii: (Trohani 2006, pl. 42/3); (Popilian, Nica 1998, pl. 42/2); (Trohani 1997, pl.
35/4); (Trohani 1976, pl. 19/2).
187 1969, p. 171.
188 Ursachi 1995 a, p. 183.
189 1969, p. 135. E. Moscalu a o serie de analogii n formele a concludente
(Moscalu 1983, p. 145).
190 1969, p. 135.
191 La o cu mna, de tipul celor amintite mai sus, a fost ntr-un complex
datat sec. Ia. Chr.- sec. I p. Chr. Rustoiu 1997, p. 90).
192 La sec. II a. Chr. este data exemplarul cu de la Chirnogi (Trohani 1975, pl. 10/4), iar cele de la
(Trohani 1997, pl. 35/4) (Trohani 1976, pl. 19/2) se n a doua a secol.
139
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Geografic, pentru se poate observa o a n spatiul est carpatic
sau n teritoriile intracarpatice de la nord de
II.7.b. Vase cu
Nu este vorba de o categorie de vase, ci de o a unor tipuri diverse: perforatiile pe
suprafata corpului. Utilitatea acestor vase a fost probabil cu a amintite mai sus.
Cteva exemplare lucrate cu mna sunt tronconice, cu fundul drept

Pl. fV/9,

Pl. IV/8), alte
sunt bombate (Aiud, jud. Alba
195
- Pl. IV/12;


exemplarelor fiind mic, nu se pot face prea multe cronologice. Cele tronconice par mai
timpurii, fiind apropiate ca de vasele cu perforatii din prima a fierului.
Il. 8. Vasul bitronconic
Vasele din categorie au corpul bitronconic, de obicei cu partea mai dect cea
gura buza fundul drept (Blandiana
199
- Pl. IX/8)
200
Unele exemplare au peretii


Pecica
202
- Pl. IX/13), bitronconismul, iar altele au un gt cilindric pronuntat


- Pl. IX/9, 14; Orosfaia
204
- Pl. IX/5). Marea majoritate sunt lucrate cu mna. fragmente pot
fi atribuite cu certitudine acestui tip de vas, fiind nevoie de un profil ntreg pentru o reconstituire


Pl. IX/3, 4;

Pl. IX/10, 12; Pecica
207
- Pl. IX/6, 7; Slimnic
208
- Pl. IX/2, 15;

Pl. IX/1, 16). Nu este exclus ca multe dintre fragmentele descoperite, mai ales cele provenind de la vase de
dimensiuni medii mijlocii, cu buza fi de fapt unor vase borcan.
n general, sunt decorate cu dispuse n zona de (Apahida
210
- Pl.
IX/18; Fntnele
211
;

rar cu bru alveolar (Pecica
213
- Pl. IX/17) sau alveole

Pl. IX/11 ). Alte
ornamente constau din benzi semilunare Pl. IX/9), semicirculare sau de forma literei V
215

193 Gaiu 2000, fig. 3/11.
194 Pop, 2006, pl. III, fig. 2/2.
195 Ferencz 2007, pl. 19/5.
196 1964, fig. 3/1.
197 Rustoiu 1997, fig. 47/7.
198 Analogii: din Deal Sanie 1972, pl. 15/1); Piscul jud. (Conovici
1994, fig. 2/7-9); (Trohani 1976, pl. 10/8).
199 Ciugudean 1980, pl. 1/5.
200 Analogii: Brad (Ursachi 1995 a, pl. 51/6); din Deal 1974, fig. 1/1, 2); Ciurea (Teodor 1987,
fig. 8/1); 1993, Taf. 28/8); (Popilian, Nica 1998, pl. 46/3); (Trohani 1976, pl. 10/6).
201 1966, fig. 13/10.
202 1978, pl. 44/2.
203 Lupu 1989, fig. 6/1, 4.
204 Vaida 2000, fig. 8, G6.
205 1966, pl. 17/2. Zirra 1980, pl. XXXV/11.
206 Berecki 2008, Pl. 32/5, 40/5.
207 1978, pl. 56/14, 60/4.
208 Glodariu 1981, pl. 42/3, 43/12.
209 Pop, 2006, pl. II, fig. 2/1, 6, 7.
210 1971, pl. IX/1, X/1.
211 Vaida 2008, pl. V/2.
212 et colab 1995, fig. 2/1.
213 1978, pl. 66/1.
214 Gaiu 2000, fig. 7/4.
215 Analogii: 1993, pl. 28/8); (Trohani 1976, pl. 11/10); Zimnicea (Alexandrescu 1980,
C10M115, fig. 21/9; C10M55, fig. 20/5; C17M41, fig. 22/2).
140
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cele de mari dimensiuni au fost utilizate pe post de urne funerare sau ca vase de provizii, iar cele de mici
dimensiuni au fost folosite n Originea vaselor bitronconice se n prima a fierului
216
,
forma ca atare fiind mai ales acestei epoci. Pentru perioada trzie de utilizare avem
cronologice sigure. Ca aspect general, se poate observa o de rotunjire a precum
o reducere a dimensiunilor. sec. II a. Chr. forma apare sporadic, probabil la mijlocul sec. 1 a. Chr.
217

II. 9. Vasul borcan
de vasul borcan este cea mai n siturile daco-
getice. Este amintit fie cu denumire fie ca borcan sau n general, are gura buza
n exterior. vasului sunt se spre partea a vasului
sau, n zona fundului, se spre mijlocul Fundul este drept, uneori profilat sau bombat
asemenea unui umbo de scut. Pasta din care sunt realizate este n general Foarte rar sunt realizate
la Arderea este mai ales de cele mai multe ori vasele
negricioase sau urmate de cele sau De ori se o culoare
pe tot vasul, cauza fiind arderea n cuptor sau arderile din timpul pe
Vasele-borcan au fost folosite la prepararea cele de dimensiuni mici mijlocii, sau la
ei, cele de mari dimensiuni
218
S-au descoperit numeroase exemplare n morminte, folosite fiind ca urne
funerare sau ca recipiente pentru ofrande
219

Il.9.a. Vasul cu profil aproape drept
Acest tip de vas este considerat a fi prototipul vasului borcan propriu-zis, originea sa aflndu-se n prima
a fierului
220
Cele din a doua a fierului au gura buza foarte sau
aproape

Pl. X/41;

Pl. X/29;

Pl. X/28;Panic
226
- Pl. X/16, 24;

Pl. X/4, 12, 20). Fundul este drept, rareori reliefat sau cu inel.
vaselor este Cei mai des sunt butonii, patrulateri
circul ari- Pl. X/17, 19, 40;

- Pl. X/38; Panic
233
- Pl. X/15;


- Pl. X/7, 11) sau conici-Pl. X/5, 23;

- Pl. X/1; de
216 Moscalu 1983, p. 15.
217 1969, p. 68-72, 108-113. Moscalu 1983, p. 15-31.
218 laroslavschi 1995, p. 51. Rustoiu 1997, p. 85.
219 Teodor 1995, p. 17. Srbu 2003, passim.
220 1969, p. 107. Moscalu 1983, p. 44-45.
221 Zirra 1980, pl. XXXIV/12.
222 2008, pl. X/8.
223 Gaiu 2000, fig. 4/5.
224 Popa, Totoianu 2000, pl. VI/7.
225 Ferencz 2007, pl. XIX/5.
226 Pop, 2006, pl. 1, fig. 2/1, 2.
227 Pop, 2006, pl. II, fig. 2/2; pl. III, fig. 2/4, 3/1.
228 Zirra 1980, pl. XXX/4.
229 Berecki 2008, pl. 42/3.
230 1964, fig. 3/2.
231 2008, pl. V/4, 12; pl. XXI/11.
232 Popa, Totoianu 2000, pl. II/1.
233 Pop, 2006, pl. I, fig. 2/6.
234 Pop, 2006, pl. II, fig. 1/5; pl. III, fig. 5/4.
235 1964, fig. 3/5, 8.
236 2008, pl. XXI/7, 8.
237 Popa, Totoianu 2000, pl. 1/4.
141
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro


- Pl. X/9;

- Pl. X/3), n partea a vasului, uneori foarte aproape de
(Pecica
240
;

-Pl. X/33)2
42
Foarte rar alungite nu sunt dispuse orizontal ci oblic


sau chiar vertical

Pl. X/35).
Frecvent, de butoni sau chiar independent, apar alveole simple

- Pl. X/8, Pecica
246
- Pl.
X/32;

Pl. X/34)
248
sau bruri alveolare (Berea
249
- Pl. X/21;

Pl. X/39;

-Pl. X/2,
22, 26, 27, 30, 31; Panic
252
- Pl. X/10; Sngeorgiu dePl. X/6, 14, 18, 25, 38)
255
Cel mai adesea
brul alveolar este plasat pe corpul vasului, dar uneori apare pe sau imediat sub ea (Pecica
256
- Pl. X/36).
Nu lipsesc brurile n relief, simple, unor benzi groase (Lechinta de

Pl. X/37).
Cronologic, vasele cu profilul aproape drept nu limita sec. IT a. Chr. fiind nlocuite de cele de tip borcan
258

Il.9.b. Vasul cu
Atunci cnd arcuirea este vasele din acest tip se pot confunda cu cele prezentate anterior.
avnd n vedere bombarea uneori a vasului, cele tipuri se Gura vaselor se
o cu arcuirea pe buzele rotunjite apar cele drept, invazate sau
evazatePl. XI/21;Pl. XI/28; Panic
263
- Pl. XI/32;

Prin
bombarea corpului evazarea a buzei, apar primele forme intermediare ale vasului borcan propriu-
zis

Pl. XV24). Unele exemplare de dimensiuni mici, forma unor
238 Protase et colab 1988, pl. 9/5.
239 Pop, 2006, pl. II, fig. 1/2.
240 1978, pl. 1/1.
241 Pop, 2006, pl. Il, fig. 1/3.
242 Analogii: (Teodor 1984, pl. 8/1); (Popilian, Nica 1998, pl. 38/2, 39/4); (Teodor 1980, pl.
17/6,18/5,21/1, 6); Ciurea (Teodor 1987, fig. 11/2); (Teodor 1975, pl. 23/7); (Preda 1986, pl. 7/1-4);
Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 152/1); (Trohani 1976, pl. 11/8).
243 Horedt 1979, Abb. 19/23. Berecki 2008, pl. 26/1.
244 Berecki 2008, Pl. 37/2.
245 Zirra 1980, pl. XXI/2.
246 1978, pl. 1/5.
247 Nemeti 1989, p. 86, fig. 10, M 151/2.
248 Analogii: (Teodor 1980, pl. 19/3); Ciurea (Teodor 1987, fig. 11/8. 1993, Taf. 30/10, 13);
(Teodor 1975, pl. 23/7).
249 Zirra 1980, pl. XLV/5.
250 2008, pl. XIV/3.
251 Horedt 1979, Abb. 17/3. Berecki 2008, Pl. 10/1, 22/1, 26/6, 36/8, 38/2.
252 Pop, 2006, pl. I, fig. 2/7.
253 Berecki, 2010, pl. 9/11.
254 Pop, 2006, pl. II, fig. 1/1, 4, 6, fig. 2/7; pl. III, fig. 3/4.
255 Analogii: (Teodor 1975, pl. 18/6); Ciurea (Teodor 1987, pl. 9/4, 6); (Teodor 1975, fig. 21/10);
(Srbu 1996, pl. 64/2); (Popilian, Nica 1998, pl. 42/5, 50/3); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 152/1).
256 1978, pl. 2/8.
257 Protase et colab 1988, pl. 9/8.
258 1969, p. 109. El ca punct final al acestui tip sec. II a. Chr., dar s-au descoperiri datate
la sec. II a. Chr. nceputul celui cum sunt cele de la (Popilian, Nica 1998, pl. 50/3) sau
(Preda 1986, pl. 7/1-4).
259 1964, fig. 3/9.
260 Gaiu 2000, fig. 3/6.
261 Popa, Totoianu 2000, pl. IV/1.
262 Berecki 2008, pl. 14/4.
263 Pop, 2006, pl. I, fig. 2/4.
264 Ferencz 2007, pl. LXVIII/3.
265 Zirra 1980, pl. XXX/16.
142
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vasele de mari dimensiuni, folosite pentru hranei, n categoria vaselor sac sau clopot
266

Gura a acestor vase are un diametru mai mare ca fundul, ceea ce le la un punct, cu un
sac sau un clopot (Apahida
267
- Pl. XI/35;

Pl. XI/38;

Pl. XI/36)
270

n general, motivele ornamentale sunt cu cele ntlnite pe vasele cu profil aproape drept.
Pe vase apar butoni patrulateriSngeorgiu de

circulari


Pl. XI/3, 37;

conici (CareF
78
- Pl. XI/9;

Pl. XI/17;

- Pl. XI/33) sau proeminente alungite (Aiud
281
;

- Pl. XI/8, 13, 26;

- Pl. XI/19;


Sngeorgiu deNu brul alveolar plasat n partea a corpului
(Aiud
287
; Berea
288
- Pl. XI/1, 4, 12, 34;

- Pl. XI/23;-Pl. XI/16, 22, 25;
de

Pl. XI/5, 20;

Pl. XI/7, 15, 28, 31;

Sngeorgiu de

uneori
chiar pe

Pecica
297
}
298
de alveole simple sunt dispuse tot n partea a
266 Berciu 1957, p. 90. Teodor 1967, p. 27. 1969, p. 70-72. Moscalu 1983, p. 57-69.
267 1971, pl. I/3, II/2.
268 Nemeti 1987, p. 58, fig. 7, M 141/2.
269 Ferencz , 2000, pl. XI/2.
270 Analogii: (Trohani 2006, pl. 96/4, 99/31); 1993, Taf. 14/26, 27/4); (Srbu 1996,
pl. 64/1); Lozna (Teodor 1992, fig. 10); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C2M2, fig. 19/1).
271 Zirra 1980, pl. XLI/2.
272 Berecki 2008, pl. 28/7, 8.
273 Berecki, 2010, pl. 20/17.
274 Zirra 1980, pl. XXI/8.
275 Ferencz 2007, pl. XXXVI/1, 6.
276 Nemeti 1987, p. 54, 61, fig. 6, M 139/8, fig. 10, M 202/7.
277 Ferencz, 2000, pl. XVI/5.
278 Nemeti 1982, pl. XLVIII/7.
279 Zirra 1980, pl. XI/11.
280 Gaiu 2000, fig. 7/5.
281 Ferencz 2007, pl. XIX/4.
282 Zirra 1980, pl. XXX/8, XLI/1, 5.
283 Popa, Totoianu 2000, pl. III/3.
284 Berecki 2008, pl. 18/4.
285 Berecki, 2010, pl. 10/6.
286 Analogii: Ciurea (Teodor 1987, pl. 11/2); 1993, Taf. 21/49); Davideni 1993, Taf. 23/26, 29);
(Srbu 1996, pl. 60/3, 61/2); (Trohani 1997, fig. 42/5); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C2M2, fig.
14/3; C10M61, fig. 14/2; C10M108, fig. 14/1; C19M2, fig. 14/7).
287 Ferencz 2007, pl. XIX/12.
288 Zirra 1980, pl.XLV/3, 8; XLVIII/1, 3.
289 Zirra 1980, pl. XXI/1.
290 Ferencz 2007, pl. XXX/3, 4; XXXVII/4, 5.
291 Gaiu 2000, fig. 3/3, 5/14, 7/3.
292 Protase et calah 1988, fig. 9/7. 8.
293 Horedt 1979, Abb. 15/8, 11, 13, 16/1, 5, 16, 18/4, 7. Berecki 2008, Pl. 9/4, 26/3, 40/3.
294 Ferencz, 2000, pl. XVI/9. Ferencz 2007, pl. LXVIII/2.
295 Berecki, 2010, pl. 14/1.
296 Berecki 2008, pl. 43/8.
297 1987, pl. 3/5.
298 Analogii: Ciurea (Teodor 1987, pl. 11/9. 1993, Taf. 20/14); Davideni 1993, Taf. 23/25, 27, 28);
(Srbu 1996, pl. 60/3); (Popilian, Nica 1998, pl. 44/5, 46/2); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C10M108, fig. 14/1).
143
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vasului

Pl. XI/11, 18, 29;-Pl. XI/27;

Pl. XI/2). Foarte rar
apare brul simplu, unei benzi n relief (Berea
303
-Pl. XI/6,

- Pl. XI/10) sau a literei
U

Pecica
306
- Pl. XI/14]3
7
Ornamentele incizate au fost realizate sub forma unor zig-zaguri sau
a unor linii simple, oblice ori verticale

Pl. XI/30]3
9
, foarte rar cu pieptenele
310

pare o mai dect cea cronologice exacte ntre cele nu se
pot face.
l1.9.c. Vasul borcan propriu-zis
Forma standard, o putem numi are buza n exterior,
fundul fiind drept. Nu au iar lor diametru! maxim
311
Pornind de aici, unele exemplare
pot avea buza mai

- Pl. XII/4), chiar mult n exterior o


- Pl. XII/2; Sf. Gheorghe
314
- Pl. XII/12) ori, din una (Slimnicm- Pl. XII/7). Corpul
poate fi mai mult sau mai bombat, modificndu-se zona de amplasare a diametrului maxim,
spre n unele cazuri fundul este reliefat, n exterior, sau bombat, n interior.
Gama ornamentelor de pe vasele borcan este foarte Trebuie remarcat de la nceput faptul
n general, ornamentele sunt care apar pe vasele cu profilul aproape drept sau cu
Butonii sunt de

Pl. XW5, 9; Moigrad
317
- Pl. XII/11; Sngeorgiu de

uneori
masivi, mai rar patrulateri (Sf. Gheorghe- Pl. XII/12) ori conici - Pl. XII/6, Moigrad
319
- Pl. XII/10)3
20

Sunt frecvent (Sf. Gheorghe - Pl. XII/12; - Pl. XII/4; Slimnic
321
- Pl. XII/3, 8) foarte rar


Dispunerea butonilor s-a fie n partea a vasului, fie pe diametru! maxim.
299 Zirra 1980, pl. XXI/4, XXX/5, XXXIV/1
300 Ferencz 2007, pl. XXX/2.
301 Horedt 1979, Abb. 18/5. Berecki 2008, Pl. 26/4.
302 Nemeti 1989, p. 86, fig. 10, M 151/3.
303 Zirra 1980, pl. XLVIII/5.
304 2008, pl. XXI/10.
305 Horedt 1979, Abb. 16/6.
306 1978, pl. 3/3.
307 Analogii: (Popilian, Nica 1998, pl. 46/4); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 152/6); (Trohani 1997, fig.
23/7); (Trohani 1976, pl. 10/5).
308 Zirra 1980, pl. XXI/3.
309 Analogii: 1993, Taf. 21/41, 42); (Popilian, Nica 1998, pl. 46/6); Poiana (Vulpe, Teodor 2003,
fig. 152/8); (Trohani 1997, fig. 42/5).
310 Analogii: (Teodor 1975, fig. 27/4); (Srbu 1996, pl. 19/1, 58/2).
311 Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998, p. 211.
312 Rustoiu 1997, pl. 47/9.
313 Lupu 1989, pl. 7/1.
314 2000, pl. 23/8.
315 Glodariu 1981, pl. 43/13.
316 Gaiu 2000, fig. 5/15.
317 Pop, Matei 2001, fig. 3/7.
318 Berecki, 2010, pl. 17/1,2.
319 Pop, Matei 2001, fig. 3/4.
320 Analogii: (Trohani 2006, pl. 38/1, 40/30, 52/5, 53/2, 4); (Srbu 1996, pl. 19/3, 58/3);
(Popilian, Nica 1998, pl. 46/1, 3); (Trohani 1997, pl. 25/6); Lozna (Teodor 1992, pl. 12/8, 11); Schela Cladovei
Davidescu 1968, fig. 1, 3); (Trohani 1976, fig. 6/2); Zimnicea (Alexandrescu 1980, C17M1,
fig. 14/15).
321 Glodariu 1981, pl. 42/19,47/12.
322 Analogii: (Preda 1986, pl. 11/7, 12/8); (Popilian, Nica 1998, pl. 45/9).
144
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de butoni, pe vase apar bruri alveolare sau simple de alveole. n general, dispuse drept sau
n brurile sunt legate de butoni - Pl. XII/6, 9; Moigrad - Pl. XII/10;

- Pl. XII/1;
Slimnic- Pl. XII/7)
324
Sunt cazuri n care brurile un decor separat uneori singurul al vasului.
Ca amplasament, brurile pot ocupa orice a vasului, inclusiv pe sau imediat sub ea. Uneori buza
poate fi Pl. XII/1).
Ornamentele incizate sunt mai numeroase. Este vorba de linii simple, orizontale (Slimnic- Pl. XII/7),
oblice, sau dispuse n zig-zag Pl. XII/5)3
25
De remarcat plasarea unui astfel de decor chiar pe
buza vasului (Slimnic - Pl. XII/7). O aparte o constituie inciziile realizate cu pieptenele, acoperind
mici sau aproape vasului (Slimnic- Pl. XII/3, 8)
326
Decorul lustruit este foarte rar, iar
brul crestat din descoperiri.
prea multe de ordin general, vasul borcan va fi folosit la cucerirea Este
principalul motiv pentru care pe seama lui, de orice fel, au un grad ridicat de incertitudine.
Probabil, varianta cea mai timpurie se apropie ca de cea anterior, mai
ales prin evazarea a buzei
327
Astfel, putem include aici vasele cu gtui scurt buza
care au diametru! gurii mai mare dect al funduluP
28
Forma existe la mijlocul sec.
1 a. Chr.
a vasului, se o de schimbare a raportului dintre
diametru, n favoarea celei dinti, recipientele devenind mult mai suple
329
exemplarele cu corpul
bombat fie folosite pe parcursul sec. 1 a. Chr., chiar mai rar. se poate observa o
coborre a amplasamentului butonilor al brului alveolar, dinspre spre mijlocul vasuluP
30

Chiar nu aduc detalii cronologice semnificative, unele dintre ornamentele vaselor borcan pot
reprezenta puncte de reper importante. mari, cilindrice sau conice, este un indicator
al perioadelor mai timpurii. La fel n cazul butonilor patrulateri care apar att pe vasele cu profil
aproape drept ct pe cele de tip borcan. Cndva pe parcursul sec. 1 a. Chr., probabil n prima lui
dispar
331

Geografic, se poate observa pentru intracarpatic, o mai a vaselor cu profilul
aproape drept sau curbat dect a vaselor borcan propriu-zise. se va schimba sec.
II a. Chr. cnd tipurile intermediare dispar. Pentru zona se poate observa o mai
a formei finale cu cele intermediare.
III. Concluzii
Materialul ceramic care perioadei de la sec. III a. Chr. la nceputul sec. 1 a. Chr. a fost
realizat att din ct din Din au fost realizate recipiente pentru uzul
comun, rezistente la foc de produs ntr-un simplu atelier de cu un cuptor rudimentar
sau chiar n gropi vasul-borcan). Arderea n aceste cazuri este ca urmare
miezul fragmentelor ceramice are o culoare cu mergnd la negru, diferite de cele ale
323 Berecki 2008, pl. 40/6.
324 Analogii: (Trohani 2006, pl. 38/1); Ciurea (Teodor 1987, fig. 10/3); (Srbu 1996, pl. 60/2);
(Popilian, Nica 1998, pl. 46/3); (Preda 1986, pl. 10/6, 12/8); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig 151/8;
152/3, 8; 158/3); (Trohani 1997, pl. 24/1, 25/6); Schela Cladovei Davidescu 1968, fig. 1); Zimnicea
(Alexandrescu 1980, C17M1, fig. 14/15).
325 Analogii: (Trohani 2006, pl. 123/1); (Teodor 1980, fig. 20/2); Chirnogi (Trohani 1975, pl. 10/2, 5);
(Trohani 1976, pl. 5/2); Poiana (Vulpe, Teodor 2003, fig. 152/4); Schela Cladovei Davidescu
1968, fig. 3).
326 Analogii: (Teodor 1980, fig. 18/2); (Srbu 1996, pl. 58/4); (Preda 1986, pl. 11/7).
327 La Schela Cladovei, ntr-un context bine datat n prima a sec. II a. Chr., vasul borcan apare deja cu toate
lui definitorii Davidescu 1968, p. 258-259, fig. 1).
328 Ursachi 1995 a, p. 161.
329 1969, p. 162-163.
330 1969, p. 107-108. Trohani 1999, p. 71.
331 1969, p. 142.
145
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
vasului propriu-zis. Culoarea vaselor din nu este ntotdeauna unele
pot avea sau chiar culori diferite, fapt ce se att procedeului de ardere ct ndelungatei
folosiri la foc deschis, pe vetre.
Pentru anumite vase, pasta a fost cu o mai mare fructiere, Arderea, la
temperaturi ridicate, este a fi ntotdeauna Urmele de arderi secundare sunt mult
mai rare, vasele categoriei ceramicii fine, fiind folosite la sau servitul mesei. Tipurile
formele acestei categorii, uneori lustruite, vor fi realizate la Pentru vasele realizate din se
o a arderii inoxidante, n culori nchise (brun, n timp ce
pentru ceramica culorile de la cele mai deschise chiar portocaliu) la cele
mai nchise (brun, maroniu).
Vasele au fost realizate fie cu mna, fie la Indiferent de tip, ardere sau vasele lucrate cu mna
le net pe cele lucrate la

n interiorul arcului carpatic, pentru sec. III a. Chr. prima
a sec. II a. Chr., cele mai frecvente tipuri ceramice realizate la sunt de (castroane,
vase de tip situla sau "Lisenflachen"), cele de cu origini n prima a fierului, fiind mai rare
bitronconice,
333
lor este mai mare n prima parte a celtice (a doua
a sec. IV- prima a sec. III a. Chr) dect n ultima parte (a doua a sec. III- prima a
sec. II a. Chr)3
34
se faptului n etapa timpurie a celtice, n se resimt
grupului Nir din prima a fierului, n cadrul s-au descoperit vase lucrate la
roata
335
De remarcat cele mai multe descoperiri de fragmente ceramice locale lucrate la provin din
vestul nord-vestul intracarpatic, acolo unde acestui grup din prima a fierului s-a
resimtit mai puternic, n timp ce n restul intracarpatic descoperirile sunt mai rare. O cu diluarea
acestor sec. III a. Chr., scade vaselor lucrate la Se pare
nu a adoptat tehnica la de la noii nevoia de astfel de produse fiind probabil de
de produsele celtice
336

se o cu din intracarpatic, mijlocul sec. II a. Chr.
337

Vaselor de realizate la sunt mai numeroase, pe tipurile bitronconice,
unele noi (fructiere, Chiar se o a folosirii
tehnicii la n a doua a sec. II a. Chr.
338
, abia din debutul sec. I a. Chr. se
dar ca vasele lucrate la le pe cele cu mna.
Dintre formele ceramice, realizate la sau cu mna, nici una nu este doar
perioadei noastre de studiu, semn caracteristic al unei epoci de Unele tipuri nu vor mai continua
mijlocul sec. I a. Chr. cu toarta vasul cu aproape sau
strachina vasul bitronconic sau cu gt cilindric). Alte tipuri noi, care apar la sec. III a. Chr.
pe parcursul sec. II a. Chr., se vor perpetua n perioadele fructiera, vasul borcan).
Geografic se pot face doar cteva generale n unui tip sau altul.
vasele cu gt cilindric sunt n intracarpatic, descoperirile fiind plasate n special la sud de
332 Fragmentele lucrate cu mna circa 67% la [Zirra 1980, p. 43-58; s-a luat n considerare doar
materialul din bordeie) 68% la (Berecki 2008, p. 41}.
333 exacte lipsesc din majoritatea siturilor cunoscute. La din inventarul bogat a patru complexe
de locuit, doar un singur fragment provenea de la un vas cu de care fusese
la
334 este bine la [Nemeti 1989, p. 112}. De notat n general, vasele lucrate cu mna de
se reduc n ultima a necropolei [Nemeti 1992, p. 108).
335 Zirra 1980, p. 75-78. Nemeti 2010, p. 185.
336 1966, p. 42. dintre autohtoni alogeni au fost reciproce. Dincolo de locale n ceramica
(Zirra 1975, p. p. 47-63), se pare n atelierele celtice s-a produs de din prima a
fierului (Nemeti 2010, p. 185).
337 De notat siturile din care provine materialul sunt diferite pentru sec. III- sec. II a. Chr. [Berea,
sec. II a. Chr. - nceputul sec. I a. Chr. (Pecica, Slimnic,
Sngeorgiu de
338 Fragmentele lucrate cu roata 23 %din totalul de fragmente descoperite la Sngeorgiu de (Berecki,
2010, p. 353).
146
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La fel n cazul descoperirilor timpurii de dacice sau Se poate ca unele
dintre aceste tipuri n interiorul arcului carpatic ca urmare a venite de la sud sau est de

Uniformizarea materiale din bazinul carpatic, fenomen pus n cu
survenite la sec. II a. Chr. la nceputul sec. I a. Chr., are n de
la sec. III a. Chr., n care tipuri ceramice similare au fost descoperite n teritorii aflate la
relativ mari. din intracarpatic n a doua a sec. II a. Chr. de
ridicarea dacilor, are un ecou n descoperirile ceramice. Perioada ca atare un punct de
vizibil n redistribuirea a siturilor importante din intracarpatic ct n
unor tipuri de vase, motive ornamentale, de ardere sau tehnici de realizare.
The Daco-Getian pottery inside the Carpathian Basin
( end of the 3rd century BC - beginning of the 1 st century BC)
(Abstract)
The period from late 3'd century BC to the early 1
51
century BC is a real dark age of the Daco-Getian history,
an era of transition from the golden age of Geti an aristocracy (5'h - 3'd centuries BC) to the silver kingdom of the
Dacians (1'
1
century BC- 1'
1
century AD). Although sites with archaeological discoveries not missing (Pl. I),
the relevant pottery material for general chronology and typology is missing. Among pottery types are double
truncated con cups (Pl. II, III), small cups (Pl. IV/1-5, 7), simple cups ((Pl. IV/11, 14, 15). strainers ((Pl. IV/6,
8-10, 12, 13, 16). bowls (Pl. VI-VIII). fruit bowls (Pl. V). double truncated vessels (Pl. IX) and jars (Pl. X-XII).
The vessels were made both by hand and wheel, with fine or coarse paste. Among the ceramic forms mentioned
none is specified only to our study period. Some will not continue after the middle of the 1'' century BC (the
cup with handle raised, the bowl with invasion rim, the vessel with a cylindrical neck). other, new types that
appear during the 2"d century BC, will continue to exist in the following periods (the dacian cup, the fruit bowl,
the jar). Geographically, the vessels with cylindrical necks, the early dacian cup or strainers, are just a few
inside the Carpathian Basin in these period.
Celtic disappearance from the Carpathian Basin in the late 2"d century BC, followed by the rising of the
Dacians, has an echo in the pottery finds. The period represents a turning point, visible in the geographical
redistribution of significant sites in the area and in the appearance/disappearance of certain types of vessels,
ornamental motives, making techniques or burning technology.
VI. Bibliografie
Alexandrescu 1980
Rustoiu 1997
1993
Bazarciuc 1979
Berciu 1957
Berecki 2008
Berecki, 2010
Bona,Rogozea1986
Davidescu 1968
Bujor 1957
Al. D. Alexandrescu, La Necopole gete de Zimnicea, n Dacia N.S., XXIV, 1980, p.
20-56.
1. A. Rustoiu, Descoperirile preistorice
1997.
M. Die Lukasevka- Kultur, Bonn, 1993.
V. V. Bazarciuc, Date noi privind cultura n lumina recentelor
arheologice n zona n Hierasus, II, 1979, p. 33-36.
D. Berciu, arheologic Cernavoda (reg. r. Medgidia), n MCA, III,
1957, p. 83-92.
S. Berecki, The Latene settlement from Cluj-Napoca, 2008.
S. Berecki, D. An Iron Age Homestead from Sngeorgiu de
County, Transylvania, n S. Berecki (ed.), Iron Age Communities in the Carpathian
Basin, Cluj-Napoca, 2010, p. 349-382.
P. Bona, R. Rogozea, Necropola de la Iaz, nAMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p.
349-451.
V. M. Davidescu, bordeie dacice de la Schela Cladovei, Turnu
Severin, nApulum, VII/1, 1968, p. 253-259.
E. Bujor, de salvare de la Murighiol, n MCA, III, 1957, p. 247-255.
147
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1987
Ciugudean 1980
Conovici 1994
1966
1969
1971
1978
et colab 1995
2000
1964
Ferencz , 2000
Ferencz 2007
Florea 1997
Gaiu 2000
Gogltan 1996
V. Ceramica n dava de la n Carpica
XVIII-XIX, 1987, p. 103-214.
H. Ciugudean, Mormntul dacic de la Blandiana, n AMN, XVII, 1980, p. 425-432.
N. Conovici, Obiecte pentru cult magie descoperite la Piscul n Pontica,
XXVII, 1994, p. 61-83.
1. H. Materiale dacice din necropola de la problema
raporturilor dintre daci n Transilvania, Baia Mare, 1966.
1. H. Ceramica Cu privire la Transilvania,
1969.
1. H. Necropola de la Apahida, nAMN, VIII, 1971, p. 37-70.
1. H. Ziridava. de la Mare" din anii 1960, 1961, 1962,
1964, Arad, 1978.
1. H. A. Rustoiu, A. Palko, Descoperiri celtice de la [jud. Cluj), n EN,
V, 1995, p. 27-46.
Viorica Dacii din estul Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 2000.
S. Danila, arheologice din 1962 de la n SCSMI, 1, 1964, p. 151-161.
1. V. Ferencz, M. Finds from (Alba county) belongins to Middle Latene,
n C. Gaiu, A. Rustoiu (coord.), Les celtes et les thraco-daces de /'est du bassin des
Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 22-50.
1. V. Ferencz, de pe Mijlociu, Sibiu, 2007.
G. Florea, Ceramica n 1. A. Rustoiu,
Descoperirile preistorice Buc., 1997, p. 91-97.
C. Gaiu, Decouvertes Latene a departement de n C. Gaiu, A.
Rustoiu (coord.), Les celtes et les thraco-daces de /'est du bassin des Carpates, Cluj-
Napoca, 2000, p. 189-200.
Fl. Gogltan, Iluminatul n preistorie. O abordare, n S. Mitu, Fl. Gogltan
(coord.), colective imaginar social n Transilvania,
Oradea- Cluj-Napoca, 1995-1996, p. 13-23.
Glodariu 1981 1. Glodariu, dacice daca-romane la Slimnic, 1981.
Glodariu, Iaroslavschi, Florea et ali 1998 1. Glodariu, E. Iaroslavschi, G. Florea et ali, Propuneri pentru un
1993
Horedt 1979
Iaroslavschi 1995
Lupu 1989
Nemeti 1982
Nemeti 1987
Nemeti 1988
Nemeti 1989
Nemeti 1992
Nemeti, Lako 1993
Nemeti 2010
Moga 1982
Moscalu 1983
1979
Petolescu 2000
de termeni n arheologia celei de-a doua epoci a fierului, n Sargetia, XXVII/1, p.
205-225.
M. primei epoci afierului n sud-vestul Romniei, 1993.
K. Horedt, Grabungen in einer vor - und Fruschichtlichen siedlung in
Siebenburgen, 1979.
E. Iaroslavschi, Vase de provizii n epoca LatEme tardiv, n AM, XVII,
1995.
N. Lupu, arheologice de pe 1989.
1. Nemeti, Descoperiri arheologice din hotarul Carei [jud. Satu Mare}, n
StComSM, V-VI, 1981-1982, p. 175-177.
1. Nemeti, Necropola de la I, n TD, VIII, 1987, p. 49-74.
1. Nemeti, Unele aspecte ale ceramicii din a doua a fierului n nord-
vestul Romniei (Latene B- C), n SCIVA, 39, 2, 1988, p. 87-112.
1. Nemeti, Necropola de la II, n TD, X, 1989, p. 75-114.
1. Nemeti, Necropola de la III, n TD, XIII, 1992, p. 59-112.
1. Nemeti, Eva Lako, Noi descoperiri celtice n nAMP, XXVII, 1993, p.
77-82.
1. Nemeti, The problem of Hand-Made Pottel}' from La Time (Ce/tic) Contexts in
North-Western Romania, n S. Berecki ( ed. ), Iron Age Communities in the Carpathian
Basin, Cluj-Napoca, 2010, p. 181 - 215.
V. Moga, Morminte dacice de la Teleac, nApulum, XX, 1982, 87-91.
E. Moscalu, Ceramica 1983.
M. arheologice de la Voivodeni (jud. n Marisia, IX, 1979,
p. 127-133.
Constantin C. Petolescu, Dacia Imperiul roman. De la Burebista la
2000.
Petrescu- Sanie 1972 M. S. Sanie, arheologice n
de la din Deal [jud. Teleorman), n AM, VII, 1972, p. 241-257.
148
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Petrescu- 1974
Pop, Matei 2001
Pop. 2006
Popa, Totoianu 2000
Popilian, Nica 1998
Preda 1986
Protase et colab 1988
2008
Rustoiu, 2004
Srbu 1996
Srbu, Florea 1997
Srbu 2003
Teodor 1967
Teodor 1975
Teodor 1980
Teodor 1987
Teodor 1992
Teodor 1984
Teodor 1995
Trohani 1975
Trohani 1976
Trohani 1997
Trohani 1999
Trohani 2006
Turcu 1979
Ursachi 1995 a
Ursachi 1995 b
Vaida 2000
Vaida 2008
Vulpe 1967
Vulpe 1988
M. Descoperirea de vase dacice de la din Deal
(jud. Teleorman), n H. Daicoviciu (ed), In Memoriam Constantin Daicoviciu, Cluj-
Napoca, 1974, p. 285-300.
H. Pop, Al. V. Matei, Moigradului - (sec. 1 . Hr.)
(sec. I d. Hr.), n E. Iaroslavschi (coord.), Studii de istorie
Omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca, 2001, p. 253-277.
H. Pop, P. Pupeza, Dacians and Celts in the Northwestern Romania, n V. Srbu, L.
Vaida (coord.), Thracians and Celts, Cluj- Napoca, 2006, p. 183-212.
C. 1. Popa, R. Totoianu, Cteva probleme ale epocii Latene n lumina descoperirilor
recente de la (or. "Glod" (jud. Alba), n C. Gaiu, A. Rustoiu (coord.),
Les celtes et les thraco-daces de ]'est du bassin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p.
51-134.
G. Popilian, M. Nica, Monografie 1998.
C. Preda, la geto-dacice. de la
(jud. Teleorman), n TD, VII, 1-2, p. 74-98.
D. Protase, V. M. Grozavu, arheologice din anii 1983-1986 de la
de (jud. nApulum, XXV, 1988, p. 181-205.
P. Descoperiri din a doua a fierului (sec. III- II a. Chr.) de la Polus
Center (corn. jud. Cluj), n Revista XXII, 2008, p. 27-72.
A. Rustoiu, Alexandra The Padea-Panagjurski Kolonii Group in Southwestern
Transylvania. Archaeological, Historical and Paleo-Anthropological Remarks, n A.
Pescaru, 1. V. Ferencz ( ed. ), 80 de ani de arheologice sistematice
la dacice din Deva, 2004, p. 267-276.
V. Srbu, Dava de la (jud. 1996.
V. Srbu, G. Florea, Imaginar imagine n Dacia 1997.
V. Srbu, Arheologia sacrificiile: o terminologie 2003.
S. Teodor, la ceramicii de sec. III- II .e.n. din Moldova, n
SCFVA, 18, 1, 1967,p.25-45.
S. Teodor, de la (jud. n AM, VIII, 1975, p. 124-139.
S. Teodor, de Latene de la n SCIVA, 31, 2, 1980, p. 181-
227.
S. Teodor, arheologice de la Ciurea, jud. n AM, XI, 1987, p. 65-102.
S. Teodor, arheologice de la Lozna - Hlibicioc, jud. n AM, XV,
1992, p. 45-70.
S. Teodor, Descoperiri din epoca Latene n zona n TD, V, 1984, p. 122-137.
S. Teodor, Decorul pe vasele borcan geto-dacice, n AM, XVIII, 1995, p. 17-31.
G. Trohani, arheologice efectuate la Chirnogi n anii 1971-1972, n CAMNI,
I, 1975, p 127-148.
G. Trohani, din de la n CAMNI, 2,
1976, p. 87-134.
G. de la jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991,
n. Raport preliminar, n CAMNI, X, 1997, p. 193-229.
G. Trohani, Ceramica din sec. II a. Chr- I p. Chr. din Cmpia
de doctorat, 1999.
G. Trohani, Locuirea din partea de nord a Popinei (corn.
jud. 2006.
M. Turcu, Geto-dacii din Cmpia Munteniei, 1979.
V. Ursachi, Zargidava. Cetatea de la Brad, 1995.
V. Ursachi, Elemente decorative ale geto-dacice, n AM, XVIII, 1995, p. 33-43.
L. Vaida, The Celtic Cemetery from Orosfaia County), n C. Gaiu, A.
Rustoiu (coord.), Les celtes et les thraco-daces de l'est du bassin des Carpates, Cluj-
Napoca, 2000, p. 135-159.
D. L. Vaida, Preliminary Considerations Regarding the Celtic Cemetery from
Fntnele (the Point- La Gata), n V. Srbu, D. L. Vaida, Funerary Practices of the
Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe, Cluj-Napoca, 2008.
Al. Vulpe, Necropola de la Ferigile, Bucureti, 1967.
A. Vulpe, Geto-dacii?, n CICSA, 1-2, 1998, p. 2-12.
149
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vulpe, Teodor 2003
Zirra 1975
Zirra 1967
Zirra 1980
Zirra et colab 1993
R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. de la Poiana, 2003.
V. Zirra, Influence des geto-daces set leurs voisins sur ]'habitat celtique de
Transilvanie, n Alba Regia, XIV, 1975, p. 47-63.
V. Zirra, Un cimitir celtic n nord-vestul Romniei, Baia Mare, 1967.
Vl. Zirra, Locuiri din a doua a fierului n nord-vestul Romniei.
cimitirului Latime de la habitatul indigen de la Berea (jud.
Satu Mare}, n StComSM, IV, 1980, p. 39-84.
V. Zirra, N. Conovici, G. Trohani, P. Gherghe, P. Alexandrescu, Gh. Gta, V. V.
Zirra, La station fortifiee de "Cetatea Jidovilor" (Cotofenii din Dos, dep. de Dolj), n
Dacia N. S., XXXVII, 1993, 79-157.
prelucrate Rustoiu 1997 (Pl. Xll/4), Berecki 2008 (Pl. 11/5, 9, 10; IV/10; V/26;
Vl/2-4, 7, 10, 14, 22; VII/2, 8, 21, 29; IX/10, 12; X/2, 22, 26, 27, 30, 31, 35; XU7, 15, 27, 28, 31; XII/1), Berecki,
2010 (Pl. IV/2; V/10, 28; Pl. VIU4, 15, 17, 20; VIII/6), Ciugudean 1980 (Pl. IX/8), 1966 (VI/9; IX/18),
1969 (Pl. 11/6, 19; III/8-11, 13; IV/4, 11, 14, 15), 1971 (Pl. 11/18; Xl/35), 1978 (Pl. 11/12; IIU1-
5, 12, 14, 15; IV/5, 6; Pl. V/1, 11, 15-17, 22, 23, 25, 27; Vl/8; VII/22, 32; VIII/17; IX/6, 7, 13, 17; X/32, 36; XI/14),
et calah 1995 (Pl. VII/27), 2000 (Pl. IV3; III/7; IV/16; VU1; Xll/12), Ferencz, 2000 (Pl. VIU6,
24; XI/36), Ferencz 2007 (Pl. 11/13; IV/12), Gaiu 2000 (Pl. IV/9; V/13; Vlll/25; IX/11; X/28; XU16, 21, 22, 25, 33;
XII/5, 9), Glodariu 1981 (Pl. V/3, 7-9, 14, 18-21; IX/2, 15; XIU3, 7, 8), Horedt 1979 (Pl. VIU10; VIII/10), Lupu
1989 (Pl. 11/16; IIU14; Vl/21; IX/9, 14; XII/2), Nemeti 1982 (Pl. Xl/9), Nemeti 1987 (Pl. 11/7, 8; IV/1, 7; Vl/18; Xl/3,
37, 38), Nemeti 1989 (Pl. 11/1; VII/12; VIII/30; X/34; Xl/2), Nemeti 1992 (Pl. 11/16, 20; Vll/23), Nemeti, Lako 1993
(Pl. 11/11), 1979 (Pl. 11/17; Vl/5), Pop, Matei 2001 (Pl. 11/2; V/24, Vl/13, 16, 25; Vlll/12, 16; Xll/10, 11), Pop,
2006 (Pl. IV/8; V/4, 5; Vl/11, 23, 27; Vll/1, 5, 19, 26; VIII/3, 13, 14, 19, 28; IX/1, 16; X/3, 4, 6, 7, 10-12,
14-16, 18, 20, 24, 25, 33, 38; Xl/32), Popa, Totoianu 2000 (Pl. Vlll/9; X/1, 38; Xl/19), Protase et colab 1988 (Pl.
Vl/6; VIII/4; X/9, 37; Xl/5, 20), 2008 (Pl. Vl/12; VIU3, 9, 11, 13, 16, 25, 28, 30, 31; VIII/2, 8, 31; X/5, 17,
19, 29, 39, 40; XI/10), Vaida 2000 (Pl. IX/5), Zirra 1980 (Pl. IV/3; Pl. Vl/15, 17, 19, 20, 24; VII/7, 14; VIII/1, 5, 7,
11, 18, 20-24, 26, 27, 29; IX/3, 4; X/8, 21, 41; XI/1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 34).
150
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Indici: 1. Gud. Satu Mare) 2. Aiud Gud. Alba) 3. Alba Iulia Gud. Alba) 4. (corn.
jud. Alba) 5. Apahida Gud. Cluj) 6. Arad Gud. Arad) 7. Baraolt Gud. Covasna) 8. Beclean Gud.
9. Berea (com. jud. Satu Mare) 1 O. Berindia (corn. Buteni, jud. Arad) 11. Gud.
12. Blaj Gud. Alba) 13. Blandiana Gud. Alba) 14. (jud. 15. Carei (jud. Satu Mare) 16. Cepari
(corn. Dumitra, jud. 17. Cernat Gud. Covasna) 18. (corn. jud. Satu Mare)
19. Clit (corn. jud. Arad) 20. Cluj-Napoca Gud. Cluj) 21. (jud. Hunedoara) 22. Covasna
(jud. Covasna) 23. Cuciulata (jud. 24. Cugir (jud. Alba) 25. (jud. Bihor) 26.
(jud. 27. (Jud. 28. (jud. Harghita) 29.
(jud. 30. Ghenci (corn. jud. Sa tu Mare) 31. (jud. Cluj) 32. Herculian (corn. Batrni,
jud. Covasna) 33. Iernut Gud. (corn. Uriu,jud. 35. Jigodin (or. Miercurea Ciuc,
jud. Harghita) 36. Lazuri (jud. Satu Mare) 37. (jud. Cluj) 38. Lupu (corn. jud. Alba) 39. Marca
(jud. 40. (jud. Sibiu) 41 (jud. Harghita) 42. Moigrad (corn. jud. 43.
(corn. Ungheni, jud. 44. de Sus (corn. de Jos, jud. 45. (corn. Luna,
jud. Cluj) 46. Oradea (jud. Bihor) 47. Orosfaia (jud. 48. (jud. Arad) 49. Pecica (jud. Arad)
50. ( or. jud. Alba) 51. Pete lea (jud. 52. Piatra Crai vii (corn. jud. Alba) 53.
(jud. Satu Mare) 54. Poian (jud. Covasna) 55. de (jud. 56. (jud.
57. Rcrnetea Mare (jud. 58. Sngeorgiu de (jud. 59. Sntirnbru (corn.
jud. Harghita) 60. (jud. Alba) 61. (jud. Alba) 62. Sf. Gheorghe (jud. Covasna) 63.
(jud. 64. Silvaniei (jud. 65. Veche (jud. 66. Slimnic (jud. Sibiu)
67. Teleac (jud. Alba) 68. (jud. Sibiu) 69. (jud. 70. Turia (jud. Covasna)
71. Valea lui Mihai (jud. Satu Mare) 72. Voivodeni (jud. 73. (jud. 74. (jud.
Pl. I. Harta descoperirilor din a doua a fierului sec. III a. Chr.- nceputul sec. I a. Chr.) cu material e
cerarnice de (daco-getice)
151
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. II.
152
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
bitronconice: Apahida (18), (11), Moigrad (2), (5, 9, 10), Pecica (12, 14), (1, 7, 8,
16, 20), Sf. Gheorghe (3), (6, 15, 19), Slimnic (4), (13), Voivodeni (17).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1.
rn
.
.
.
5.
9.
13.
T1J
.
.
.
.
2.
6.
10.
14.
Pl. III. bitronconice: Pecica (11, 15), (16).
cu gt cilindric: Pecica (11), (8).
Tl3
.
.
.
3.
7.
11.
15.
Vase cu gt cilindric: Pecica (1-5), Poian (7), (9, 10, 13), (6, 14)
l[]
4.
8.
12.
16.
153
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. IV
154
1.
2.
4.
5.
8.
7.
--
. .".,
. ."..
...".._,


9.
-
-
-
-
-
-
-
Il. 12.
1 1 1 1
'
,,.
14. 15.
(3), Pecica (5), (1, 7), (4)
Sngeorgiu de (2)
Cupe: Pecica (15), (11, 14)
-
-\
'
'
'\.
'
'
'
' .....
'
...
...

\
' '
'
..... ,
3.
6.
/
/
/
10.
13.
Vase cu perforatii: Aiud (12), (9), (10), Pecica (6, 13), Sf. Gheorghe (16), (8)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
'
2.
4.
1.
3.
\ l7
5.
7.
1
10.
8.
6.
9.
11.
'
13.
15.
'
12.
14.
'
t
7
7
16.
18.
"'
1
19. 22.
1
' . '-. .. ,._ :.. . (., . ..
20.
17.
)
E
7
21.
23.
27.
25.
24.
26.
28.
Pl. V. Fructiere: (13) , Moigrad (24), (26), Panic (4), Pecica [1, 11, 15-17, 22, 23, 25, 27), Sngeorgiu
de (2, 10, 28), (6, 12), Slimnic (3, 7-9, 14, 18-21), (5).
155
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2.
4.
1.
3.
5.
'
6.
7.
8.
11.
9.
10.
\
12.
14.
13.
15.
\
17.
19.
16. \
20.
18.
\
IQ
23.
21.
\
22.
24.
25. 26. 27.
Pl. VI. tronconice: (15, 19, 20, 24), (12), Moigrad (16), Pecica (8), Voivodeni (5),
(11, 23, 27) cu reliefat: (17, 26), Lechinta de (6), Moigrad (13, 25),
(2-4, 7, 10, 14, 22), (18), Sf. Gheorghe (1), (21), Valea lui Mihai (9).
156
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
1.
2.
(
4.
5.
7.
9.
8.
13.
12.
16.
15.
19. 20.
22.
\
23.
25.
27.
30. 31.
(
1
(
{
(
'')
-= = = = :iiFitff.JiJ
3.
6.
10.
\
11.
14.
17.
18.
21.


,,.
24.
L)
28.
29.
32.
Pl. VII. cu buza Berea (7), (14), (3, 9, 11, 13, 16, 25, 28, 30, 31), (2, 4,
8, 10, 17, 20, 21, 29), Panic (5, 18), Pecica (22, 32), (12, 23), (27), Sngeorgiu de (15),
(6, 24), (1, 19, 26),
157
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(
2.
1.
{
1
3.
5.
6.
8.
\
9.
Il.
\
\)
12.
14.
16.
15.
10
,, :
19.
20.

.":-
,.
23.
24.
26.
27.
29. 30.
(
{
\
\
\
4.
7.
10.
D
13.

17.
18.
21.
22.
25.
28.
31.
,._ ... ,_ ...
=

'
)
Pl. VIII. cu Berea (11, 22, 23, 26, 29), (1, 5, 7, 15, 18, 20, 21, 24, 27),
(2, 8, 31), (25), (9), de (4), Moigrad (12, 16), (10), Pecica (17),
(30), Sngeorgiu de (6), (3, 13, 14, 19, 28) .
158
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1.
. ------b
_____ }
5.
9.
14.
)
1
}
2.
4.
3.
6.
7. 8.
10.
11.
13.
12.
15.
17.
18.
Pl. IX. Vase bitronconice: Apahida (18) , Blandiana (8) , (3, 4), (11) , (10, 12), Orosfaia (5),
Pecica (6, 7, 13, 17), Slimnic (2, 15). (9, 14). (1 , 16).
159
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1.
5.
r-J kkk\h
, L@Yr
9.
13.
17.
21.
25.
30.
34.
38.
t
2.
3.
J h
, CSJ r
6.
7.
10.
11.
14.
15.
19.
22.
23.
26.
27.
31.
32.
35.
36.
39. 40.
4.
8.
1
1 .
. ':.0:!>,-:-'fo!
,.-- .
12.
1
16.
(
20.
24.
1
28.
1 IUJ
29.
1
VI
' .
33.
37.
41.
Pl. X. Vase cu profil aproape drept: Berea (21), (8, 41), (5, 17, 19, 23, 29, 39, 40), (28),
(1, 13), de (9, 37), (2, 22, 26, 27, 30, 31, 35), Panic (10, 15, 16, 24), Pecica
(32, 36), (34), (3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 20, 25, 33, 38).
160
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
I Q\
1.
I B
6.
7.
1 18\
12.
16.
20.
23.
27.


.
__ ..._",. 1
31.
35.
l
1

\l1
2.
8.
9.
13.
!Ji) @

17.
Q
..
21.
( []
24.
28.
(
32.
36.
m
UJ
3.
10.
l
. . ' ..
14.
{ jey) 1
18.
l
22
1
25.
(
29.
33.
37.
4.
5.
11.
15.
19.
26.
30.
34.
38.
Pl. XI. Vase cu peretii arcuiti: Apahida (35), Berea (1, 4, 6, 12, 34), Carei (9), (8, 11, 13, 17, 18, 23, 24, 26,
29, 30) , (10), (16, 21, 22, 25, 33), (19) , de (5, 20), (7, 15, 27,
28, 31), Panic (32) , Pecica (14), (2, 3, 37, 38), (36).
161
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
Pl. XII. Vase borcan: (5, 6, 9), Moigrad (10, 11), (1) , Sf. Gheorghe (12), (4), Slimnic (3, 7, 8),
(2).
162
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fragmente din diplome militare romane
descoperite n Dacia Porolissensis
Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, Arcobadara, diplome militare, martori
Mots-clef: Dacia Porolissensis, Arcobadara, diplmes militaires, temoins
Dumitru PROTASE
n cursul arheologice din anii 1988 1991, efectuate de Corneliu Gaiu n castrul alei 1
Tungrorum Frontoniana de la (Arcobadara), localitate pe limesul nordic al Daciei, n actualul
s-au descoperit opt fragmente de diplome militare (fig.1-4). Acestea provin din
diplome distincte. Fragmentele din prima cinci la s-au n pretoriu! castrului, iar celelalte
trei din a doua au la n praetentura dextra. Toate fragmentele recuperate se n
Muzeul din
DIPLOMA!
Fragmentele din n de cinci (fig.1-2), s-au descoperit n anul 1988, n
pretoriului, ntr-un strat de din cu litera g, la adncimea de 0,85 m. Foarte slab
conservate cu urme de trecere prin foc, ele provin, toate, din tabella Il.
Fragmentul1. Are de 5,8 x 2,7 cm, grosimea 0,5 mm, greutatea 3,25 g, literele nalte de 4 mm,
dintre rnduri 7, 8, 11 mm este rupt din dreapta superioare a II, pe care
fragmentar cognomina a patru din cei martori, romani, care garantau autenticitatea textului.
ntregite, numele lor perioada n care ei ndeplinit activitatea, se cum
[TI. IVLI FEL]ICIS _____________ a.134-167
[C. IVLI S]ILVANI _____________ a.134-154
[C. POMPONI ST]ATIANI ____________ a.154-167
[P.OCILI PR]ISCI ______________ a.148-167
Nu se poate spune cu certitudine, patru martori ocupau locurile de la nceputul sau finalul listei,
deoarece conturul fragmentului nu permite stabilirea a locului din de unde el a fost desprins.
Oricum, acest fragment cu nomina signatorum, nici o de scriere pe (intrinsecus),
este cel mai important dintre cele cinci recuperate, pentru posibilitatea aproximative a datei
diplomei. anii ntre care a fiecare dintre cei patru martori
facem de lipsa trei, diploma putea fi ntre anii 148 154 sau n
preajma acestui interval de timp. n lipsa numelui consulilor tribunicia potestas a - elemente
cronologice pe care nu le avem pentru o datare - putem aprecia, diploma a fost
veteranului - necunoscut el - dintr-o ala sau cohors n timpul domniei lui Antoninus Pius (138-161). Din
fragmentul 2 reiese clar n ziua de 16 mai a unui an din perioada s-a dat honesta missio.
Fragmentul 2. Provine din superior drept al II are resturi de din
primul al doilea rnd al textului, care pe (intrinsecus) pot fi completate astfel:
A(nte) D(iem) XV(quintum decimum) K(alendas IV(nias)
.............. 0 ET G(?) indescifrabil.
Dumitru Protase
Cluj-Napoca
Tel. 0264-599839
Revista XXIV/2010, pp. 163-170
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pe (extrinsecus), nu urme de scriere. de asemenea,
n r. 2 se numele, neprecizabile, ale celor doi consuli n Fragmentul are de 3,5 x 3,6 cm,
grosimea 0,4 mm, greutatea 4,70 g, literele nalte 3-5 mm, iar ntre cele rnduri de 11 mm.
Fragmentul 3. Este rupt din partea a are de 2,7 x 1,4 cm, grosimea 1 mrn
greutatea de 1,50 g. Pe sa (intrinsecus), n mijloc, se distinge clar VLI a unui cuvnt
(litere nalte de 4 mm), iar n stng de sus apare inferior din bare verticale la
unu sau cuvinte, care nu s-au sa este nu are urme de scriere.
Fragmentul4. Are de 2,3 x 1,8 cm, grosimea de 0,4 mm, greutatea 3,25 g provine din
inferior stng al precum marginea cea bine conservate. Pe partea
se litere, (nalte de 4 mm), C (sus) 1 (la mijloc), litere care formau initiala a cuvinte,
ntre ele era de 7 mm. Pe nu se urme de scriere.
Fragmentul 5. Desprins din partea a are de 3,2 x 3 cm, grosimea 0,4 mm,
greutatea 3,25 g pe partea sa n marginea sa de jos, se disting resturi din patru litere, neprecizabile.
urme de scriere pe Ca celelalte fragmente nr. 2) acesta este extrem de fragil.
DIPLOMA II
Fragmentele provin din tabella II s-au n anul 1991, cum am deja, n praetentura
dextra, ntr-o din nivelul II, corespunznd stratigrafic castrului mare de care a durat
probabil n timpul lui Marcus Aurelius, cnd s-a construit pe loc castrul mare de n groapa
se mai aflau diverse materiale arheologice romane resturi din obiecte de bronz. Ele urme
vizibile de trecere prin foc.
Fragmentul1. Are de 6,5 x 4 cm, grosimea 0,8 x 1 mm, greutatea 13,60 g, literele nalte de 4 mm,
ntre rnduri 7 mm, este rupt din superior dreapta al II, unde se pot observa marginea
de sus a acesteia o parte din orificiul prin care trecea veriga sau srma care lega cele
Pe (extrinsecus) se cognomina primilor trei martori (testes), la genitiv: SEVERI, DAPHNI,
GETAE, iar pe cea (intrinsecus) se disting cu greu cteva urme de litere, neprecizabile. Numele
complet al celor trei martori semnatari (signatores) perioada n care ei activitatea - plus cei
doi, probabil, de pe locurile 4 5 din fragmentul 3 - se astfel.
1. [P.ATTI] SEVERI ___________ a.124-146
2. [L.PVLLI] DAPHNI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a.122-148
3. [M.SERVILI] GETAE ___________ a.145-166
4. [C.IVLI SILVA]NI ___________ a.134-154 fragmentul II
5........................... [PROC?]VLI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fragmentul II
Important de este faptul n lipsa cu numele consulilor, acest fragment cu cognomina
primilor trei martori indicii foarte bune privind data a diplomei, care poate fi
n timpul domniei lui Antoninus Pius, probabil n anii 145-146 sau n jurul acestora.
Fragmentul 2. de asemenea acestei diplome a fost rupt din partea a II. Are
de 5 x 3 cm, grosimea 0,4- 0,5 mm, greutatea 4,50 g, literele nalte de 7 mm, ntre rnduri de
4,5 7 mm. Din text se mai resturi din rnduri, avnd litere, neglijent gravate, din cuvinte incomplete
dificil de ntregit. Textul se pe a II (intrinsecus) din cuprinsul lui distingem
litere, unele nesigure: V LL L (r. 1), TOR (r. 2), ALE (r. 3), TRALIS (r. 4), LLXX? (r. 5), TIN (r. 6).
(extrinsecus) este pe ea nu se urme de litere din numele martorilor.
Fragmentul3. Are de 5,8 x 2,7 cm, grosimea 0,3-0,4 mm, greutatea 3 g, literele nalte de 4 mm
dintre cele rnduri de 7 mm. Prin toate elementele sale, el se de fragmentul 1, avnd
-INI -VLI din cognomina martorilor nr. 4 nr. 5, SILVAN! PROCVLI cum am la
fragmentul 1. Pe nu se urme de scriere.
Din cele trei fragmente acum prin completare - numai primii patru (sau
cinci) din cei martori semnatari ai documentului, celelalte ale diplomei - care datele
fiind pierdute. Din nu nimic despre titularul diplomei trupa (cohors ori a/a)
164
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din care el a fost eliberat, despre auxiliare romane din care atunci au avut loc la (honestae
missiones) alte date importante, definitorii, pe care n general le diplomele militare romane.
subliniem aceasta este a doua n castrul roman de la chiar
regretabil, din corpul ei s-a recuperat doar o parte din tabel/a II, cu cognomina unora dintre martori.
Din examinarea fragmentelor provenite din tabel/a II a celor diplome militare ele nu aduc
nimic nou, important, din punct de vedere istoric, dar un anumit interes, incontestabil, pentru castrul
de la (Arcobadara), unde, n inventarul descoperirilor, un loc aparte. Statistic, acestea sporesc,
evident, diplomelor militare descoperite n Dacia implicit, al celor din Imperiul Roman, peste 330
n total. Cei opt martori, ale cognomina s-au pe fragmentele recuperate, sunt ei
n diplomele din Imperiu, iar unii n cele din Dacia, n perioada Hadrian-Antoninus Pius. ncadrarea
a acestor diplome n timpul lui Antoninus Pius corespunde este
relevant ambele documente din vremea domniei acestui
n studierea acestor fragmente de diplome am utilizat cu lucrarea lui 1.1. Russu, Diplomele
militare ale Daciei, IDR, I, 1975, p. 64 - 164. mai ales, opera n acest domeniu
succesiv, de Margaret Roxan colaboratori), Roman militmy diplomas (RMD), London, I-IV, 1978-2003.
Aceasta, mai greu de n bibliotecile din Romnia, mi-a pus-o la din biblioteca proprie, colegul
Dan Isac, i aduc cuvenitele Un cuvnt de i datorez fostului meu doctorand,
Corneliu Gaiu, care mi-a oferit spre publicare aceste materiale documentare.
Cu privire la din anii 1973-1995, vezi D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman
de la 1997 (cu bibliografia mai veche), iar pentru identificarea Arcobadara, S. Nemeti
- M. Teritorium Arcobadarense, n Ephemeris Napocensis, XVI-XVII, 2006-2007, p. 107-118.
Quelques fragments de deux diplomes militaires romains decouverts
en Dacia Porolissensis
(Resume)
Ces fragments de diplmes ont ete decouverts pendant les fouilles archeologiques executees dans le camp
d'ala I Tungrorum Frontoniana (l'antique Arcobadara), situe sur le limes nordique de la Dacie Porolissensis,
dans le territoire actuel du village (dep. Les fragments du premier diplme, au nombre
de cinque (fig. 1-2) ont ete trouves dans le praetorium, en l'an 1988, mais les autres trois appartenances au
deuxieme, ont ete mis au Jour en 1991, dans la praetentura dextra.
Par les surnoms (cognomina) des temoins restes sur les fragments recuperes, la delivrance de deux
diplmes peut etre datee durant le regne de l'Antoninus Pius, approximativement au 16- eme jour du moins
de mai des annees 148-154 (le premier) et pendant les ans 145-146 (le deuxieme). Il faut noter que ces sont les
fragments de seuls diplmes militaires decouverts jusqu'a present dans ce camp romain.
165
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
166
Fig. l. Castrul roman. Fragmente din Diploma I,
tabella II (extrinsecus), cu cognomina unor martori (fato).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
LVAN l
Alll\N t
L\
Fig. 2. Castrul roman. Fragmente din Diploma I,
tabella II (extrinsecus) cu cognomina unor martori (desen).
167
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
168
Fig. 3. Castrul roman. Fragmente din Diploma II,
tabella II (extrinsecus), cu cognomina unor martori (foto).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
SE\/El<.l
Df\PHN 1
r s
(, f
Lt
Fig. 4. Castrul roman. Fragmente din Diploma II,
tabella II (extrinsecus), cu cognomina unor martori (desen).
169
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs
from Roman Dacia
1
David PETRUT,
Silvia
Keywords: funerary iconography, funerary monuments, funerary banquet, camillus/camilla, servants.
1. Introduction
The funerary monuments from Roman Dacia have been, for almost one hundred years, the subject of
many studies and debates between specialists
2
Still, even if great progress has been done in the investigation
of several aspects related to the typology and chronology of the structures, there are many issues linked above
all to iconography, especially to secondary elements connected to the main scenes, which need to be more
extensively discussed.
The abject of the present paper is to explore an aspect of Roman funerary iconography, namely the motif
of the waiting servant present on funerary reliefs from the province of Dacia. While in Dacia hitherto no wall
paintings or floor mosaics with such portrayals are known, there is however a relatively numerous group
of funerary monuments which include representations of servants. In archaeological literature, the Dacian
depictions of the servant are usually identified with the individuals known from the written sources as camilli(-
aep. The hasis for this association is the assertion that these characters can be regarded as attendants at the
ritual event called the funerary banquet, often shown on grave reliefs
4
The identification of the servants with
the camilli however, as it will be shown below, is less than straightforward. Thus the mentioned iconographical
aspects which can be observed on monuments will be analysed in relation to other forms of iconographical
expression in Roman art.
Il. Methodological and terminological aspects
Our survey comprises funerary reliefs with portrayals of servants performing waiting duties (serving food
and drinks at convivial events, including washing the hands of guests) discovered in Dacia Porolissensis and
1 We would like to express aur gratitude towards the specialists from the National History Museum of Transylvania,
Cluj-Napoca, especially towards Praf. Dr. Ioan Pisa and Dr. Irina Nemeti for offering us the photographic material for
the pieces preserved in Cluj-Napoca. The same thoughts go to Cristina Mitar from the Museum of Dacian and Roman
Civilisation, Deva. Also, we would like to thank Dr. Mariana Egri for the linguistic revising of the text.
2 For the most important contributions see: FLORESCU 1930; FLOCAM'OLSKI 1973; BIANCHI 1974;
1982; BIANCHI 1985; CIONGRADI 2007. For the funerary iconography of Dacia see:
2004, with no comments related to the subject of servant depictions. The present study doesn't include other
representations of servants appearing in Roman Dacia which are related to other types of activities specific to
household servants: the calones present on a funerary stela from Apulum (CIONGRADI 2007, 186, no. SIA 97,
Taf. 58/S/A 96), on a lateral wall of aedicula from Gherla 1982, 204, No. 27, Pl. XXXIX/
AE 27) and on a funerary stela from Sutor 1982, 129, No. 112, Pl. XI/S 112). Even if there
is a special category of waiting servants involved in attending their mas ters during the toilet (see CSIR Osterreich
II. 3, types I.d, I.e, I.f, I.l), the iconographical particularities of the depiction on the aedicula wall from Rediu
1982, 207, No. 40, Pl. XXXIX/AE 40), showing the servant involved directly in the work
process, determined us to exclude it from the present study.
3 1982, 49; 2003, 42.
4 1982, 49; 2003, 42.
David Petrut Silvia
Universitatea Cluj-Napoca Universitatea Cluj-Napoca
e-mail: petrutdavid@gmail.com e-mail: silvia_mustata@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 171-202
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Dacia Superio.f. Emphasis will be placed on iconographical information; however there will be an attempt
to correlate the iconography with epigraphic and architectural data wherever the nature of the record allows
this. The terms "servants" and "attendants" will be used as opposed to the term "slaves", as the function of the
represented figures is relevant to aur discussion rather than their legal status
6
Alternatively the term "waiting
servant" can be applied, as aur discussion refers exclusively to this category of household servants
7
The term
camillus or camilla often used in archaeologicalliterature in relation with servant-depictions, cannot be applied
in this case, being characteristic exclusively to votive representations
8
In the German literature the customary
terms used are Diener (Dienerin) or Opferdiener (Opferdienerin) with no apparent differentiation regarding
their usage in either votive or domestic context
9
For designating the attributes and objects associated with the
servants, the use of modern terminology is preferable as opposed to the Latin names, which in many cases are
prone to controversy. The most important attributes discussed bellow, and for which the modern terminology
will be applied, are: the jug
10
, the Griffschale
11
and the napkin
12
In the case of the jug, if noticeable, a difference
will be made between the vessels with spout (designated as "jugs with spout") and the vessels without spout
( designated as "jugs") sin ce these features are also displayed by artefacts known from the archaeological record.
Elements of clothing (tunicae, pallae) and of furniture (mensa tripes, kathedra) will be named according to the
Latin terminology
13

The criteria for defining the iconography of the servants on funerary reliefs were elaborated by G. Piccottini,
while analysing the monuments from Virunum (province of Noricum) and its territorium. According to the
mentioned scholar, the servants are portrayed as individuals of young age, attired in a simple manner, usually
in short calf-length tunicae, sometimes adorned with two vertical clavi, and holding either of the following
objects: napkin, cauldron or bucket, Griffschale, jug
14
In this group of reliefs however servants are associated
with less conventional objects which are apparently unrelated to the theme of conviviality, as the mirror or
the incense box ( acerra), both being very common. The figures of the servants (just as those of other depicted
categories of slaves) usually occupy, an adjoining position, either on the side walls of aediculae, funerary altars,
5 According to our information, there are no funerary monuments with servant depictions in Dacia Inferior (For the
funerary monuments from Dacia Inferior see: ALEXANDRESCU-VIANU 1977 and BIANCHI 1985).
6 DUNBABIN 2003a, 443, Note 1. With regard to the terminology we adopted the practice of the cited author.
7 See DUNBABIN 2003a: Other types of household servants commonly depicted on funerary reliefs are: librarii, curriers,
horse grooms (calones), see CSIR bsterreich Il. 3, 8-9.
8 See the discussion bellow.
9 See: CSIR Osterreich Il. 3; CIONGRADI 2007.
10 For the Latin terms see NUBER 1972, 143. The jug as part of the hand-washing service is mentioned in the written
sources as: vas, urceus, urceolus (most commonly used for the jug with spout), vas cum aqua and guttus or guturnium
(not so common); SIEBERT 1999, 32-40. Using the depictions from votive and funerary reliefs the author distinguishes
between a vessel with a wide neck: urceus, and a vessel with a narrow neck: guttus. The distinction is not entirely
convincing since the basis of the analysis were the sculpted images of the vessels, without any attempt to correlate
them with archaeological artefacts, a fact which determined the employment of different denominations for types
belonging to the same shape or to the same shape made from different materials (e.g.: bronze versus silver and gold); for
the recurrence of the Latin terms designating vessels in the written sources see also HILGERS 1969, without a precise
attempt of identifying specific shapes: gut{t)urnium, gut(t)us (HILGERS 1969, 58-60, 191-192, Nos.: 183-184), urceolus,
urceus (HILGERS 1969, 83-86, 298-299, Nos.: 377-378).
11 Part of the hand-washing service, it designates a hand bowl with a cylindrical handle, commonly confused in the
literature with the vessels known as paterae (See NUBER 1972, 105). The Latin terms ascribed to this abject in the
literature are: polybrum, trulleum or trulleus (the oldest denominations known in Latin), malluvium, aquaeminarium
and aquamanus (NUBER 1972, 140-142);poJybrum (SIEBERT 1999, 46-47), and trulleum (CSIR bsterreich Il. 3, 8); see
also HILGERS 1969 and note 9: aquae manale (HILGERS 1969, 107, No.: 29), malluvium (HILGERS 1969, 216-217, No.:
228), pol(l]ubrum/polybrum (HILGERS 1969, 262-263, No.: 299), trulleum (HILGERS 1969, 293, No.: 365); The choice
to use the German term Griffschale is justified by its univalent meaning in comparison to other terms used in different
languages to describe this vessel shape.
12 See DUNBABIN 2003a 447-448. The Latin terms commonly used in the literature are: mantela (appropriate for
sacrificial contexts) and mappa (used in domestic contexts). See SIEBERT 1999, 108.
13 The Latin terms were employed here because of their unequivocal meaning in this case.
14 CSIR bsterreich Il. 3, 6-8.
172
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
or on the two laterally placed relief fields on large funerary inscription plaques
15
In aur analysis in addition to
the individual and pair representations, we included the servant depictions from funerary banquet scenes as
well, since these have the same function and iconographical characteristics as the independent depictions
16

The typology is based on individual representations of the servants and the main criteria for the classification
are: 1) the gender and 2) the combination of attributes (objects held in hands by the servants). The clothing
and the objects only loosely associated with them, which appear in the same relief field, but are not in direct
contact with the servants, will not be considered as criteria for the typology. The independent classification of
every individual will be implemented even in cases in which more than one servant was represented in a single
register, namely in iconographical compositions involving a pair of servants and in scenes of funerary banquet.
III. Servant depictions frorn Roman Dacia. Classification
The analysis of the funerary monuments from Roman Dacia led to the identification of 44 depictions
17
of
servants which are present on a number of 38 monuments or monument components (aediculae
18
, altars of
the pseudo-aedicula type
19
, pilaster-shaped monuments
20
, pyramid-shaped copings of funerary monuments
2
1,
ste/ae
22
and two components of uncertain types of monuments
23
) coming from twenty different discovery places.
Out of this number 36 are sale representations
24
(six of them being part of funerary banquet scenes) and faur
are collective
25
(pairs of two servants depicted together). In three special cases
26
their presence is only suggested
through the representation of specific attributes under the mensa tripes. The image of the servant appears more
than once on the monument only in faur cases: in three of them they are depicted on both lateral sides
27
and in
one case
28
two sale representations of servants appear on the same lateral wall of an aedicula, but in different
registers. From the 44 representations, 22 of them depict female attendants and 22 male attendants
29

As mentioned above, the typology of the servants was elaborated taking into consideration as primary
criteria the gender and the combination of attributes which can be identified in their hands. Only those
depictions were used which allowed a certain identification of the individuals as servants
30
In cases in which
the attributes couldn't be identified due to the bad preservation of the stane, but the type of representation
15 CSIR Osterreich II. 3,8.
16 In the case of the reliefs from Virunum, G. Piccottini included in his survey only the depictions which focus exclusively
on the image of the servant (see CSIR Osterreich II. 3).
17 See the catalogue from this study.
18 Catalogue nos.: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 41.
19 Catalogue nos.: 2/31, 40.
20 Catalogue nos.: 17, 19, 37.
21 Catalogue nos.: 11/30, 14/39, 24.
22 Catalogue nos.: 16, 20, 21, 27, 36.
23 Catalogue nos.: 4, 35.
24 Catalogue nos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (lower and upper register), 9, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 37, 38, 39 (funerary banquet scenes: 13, 16, 18, 20, 21, 36).
25 Catalogue nos.: 10, 12, 15, 22 (funerary banquet scene: 22).
26 Catalogue nos.: 21, 40, 41.
27 Catalogue nos.: 2 and 31, 11 and 30, 14 and 39.
28 Catalogue no.: 8.
29 Female attendants: catalogue nos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (the lower register), 9, 10 (the depiction from the left), 11, 12 (
the depiction from the right), 13, 14, 15 ( the depiction from the left), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (the depiction from the
right); Male attendants: catalogue nos.: 8 (the upper register), 10 (the depiction from the right), 12 (the depiction from
the left), 15 (the depiction from the right), 22 (the depiction from the left), 23-39.
30 The following monuments have been excluded from the present study due to the bad preservation state or to certain
iconographical particularities which didn't allow a certain identification of the individuals as servants: a lateral wall of
aedicula from (PROTASE/ZRINYI 1992, 102, No. 18, Pl. IX/3); two lateral walls of aedicula from Apulum
(FLOCNWOLSKI 1973, 22, No. 66, 68, Fig. 83, 85), two lateral walls of aedicula from Napoca (FLOCNWOLSKI 1973,
22, Nas. 62-63, Fig. 77-78), a laleral wall of aedicula from Potaissa (FLOCNWOLSKI 1973, 16, No. 37, Fig. 49-50), a
lateral wall of aedicula from Sutor (FLOCNWOLSKI 1973, 26, 28, No. 83, Fig. 102) and a monument component from
Apulum (CIONGRADI 2007, 231, No. Se/ A 6b, Taf. 87/Sc/A 6b).
173
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
indicated with certainty a servant, the images were classified as uncertain. Accordingly the following types
have been identified:
1. Female attendants with: a. jug and napkin (catalogue nos.: 1, 2, 3, 4); b. beaker and napkin (catalogue
nos.: 5, 6); c. jug, beaker and napkin (catalogue nos.: 7, 8 (lower register); d. basket and napkin (catalogue no.:
9); e. jug and beaker (catalogue no.: 10); f. jug, bucket and napkin (catalogue no.: 11); g. beaker, Griffschale and
napkin (catalogue no.: 12); h.ladle (catalogue no.: 13); i. jug (catalogue no. 14); j. napkin (catalogue no. 15); k.
incerta (catalogue nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).
Il. Male attendants with: a. jug and napkin (catalogue nos.: 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); b. jug, beaker
and bucket (catalogue no.: 8 (upper register); c. lamp and barrel (catalogue no.: 30); d. saucepan and pouch
(catalogue no.: 31); e. beaker (catalogue no.: 32); f. jug (catalogue no.: 33); g. napkin (catalogue no.: 15); h.
basket (catalogue no. 34); i. incerta (catalogue nos.: 35, 36, 37, 38, 39).
The first impression given by the types presented above is the richness of the iconographical repertoire
of these depictions from Roman Dacia. Still, a closer examination of the frequency of each type, according to
the gender of the attendants (Annex I. Graph. 1), shows that most of the representations, with the exception of
type I.a and II.a appear only once or twice (types I.b and I.c) for each gender. The only common types between
the two genders are I.a and II.a, I.f and II.b (with the observation that the female servant from the Mesentea
pyramid-shaped coping doesn't hold the bucket in her hand and the abject is placed on the ground to her left),
Li and II.f, and I.j and Il.g (the female and male servants are represented together on the same lateral wall of
aedicula). Also, if we examine the distribution of the attributes according to the gender of the servants (Annex
I. Graph. 2) the pattern that can be extracted confirms the results from Graph 1. The only common attributes
between genders are the napkin (25 depictions out of which 13 in the representations of male attendants and
12 in those offemale servants), the jug (21 depictions: 11 in the representations of male attendants and 10 in
those of female servants) and the beaker (8 depiction with a proportion of 2 to 6).
Analysing the type of monuments on which the servants are depicted, 23 representations appear on the
hinder or lateral walls of aedicula, 5 on funerary stelae, 3 on pyramid-shaped copings of funerary monuments,
3 on pilaster-shaped monuments, 2 on altars of the pseudo-aedicula type, and other 2 on components of
uncertain types of monuments. If we examine the recurrence of the iconographical types on specific categories of
monuments (Annex I. Graph 4) it can be observed that, with the exception of types I.b and I.c (each represented
by two depictions), there is no preference for representing a certain type on a specific monument. Of course,
due to the general tendency of depicting these themes on aediculae, the iconographical types, namely I.a and
especially II.a, are mainly represented on them. From the point of view of the place of discovery most of the
monuments carne from Micia (Vetel) and Napoca (Cluj-Napoca) (6 representations each), Apulum (Alba Iulia)
(5 representations), Potaissa (Turda) (3 representations), G i l u and I l i u a (2 representations each) followed
by the rest of the discovery places with one single find of this type (Annex I. Graph 3). The distribution of
iconographical types according to the discovery places (Annex I. Graph 5) shows a quite uneven image. The
only incidence can be observed in the case of type II. a at Napoca and Apulum.
rv. Discussion
The ancient literary sources reveal that the dining room servants (called ministri or ministratores) of the
wealthy households were part of a large specialized staff, elaborately organized according to the different tasks
that needed tobe performed on convivial events.
31
According to the research carried out by John D' Arms, the
staff included alongside the waiters, individuals designated to issue invitations and assign places at the table
(vocator), to acquire what is necessary and organize the menu (obsonator), while the nomenclatorwas entrusted
with controlling the list of the dinner guests and arranging the presents bestowed on the leaving guests.
32
In the
case of the waiters, there seems to have been a division between the ones in charge of serving food and the wine
waiters. With regard to the former, written sources only reveal the fact that they were usually male and that
the host made an effort to have them properly attired in such a way as to impress the guests. The wine servants
on the other hand had to be young, smooth-shaven, long haired, sexually attractive and usually hore Greek
31 See: D'ARMS 1991,171-172. The conditions apply both to formal banquets (called epulae or cenae rectae) and to
smaller private dinners (convivia).
32 D'ARMS 1991, 171-172.
174
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
names
33
According to these prescriptions we may presume that the sta tus of the wine waiters was higher than
that of the personnel responsible for the serving of food. Epigraphical sources reveal some further information
regarding the distribution of tasks within groups of waiters
34
The epitaphs cited by K. M. D. Dunbabin mention
waiters in charge of ladling out the wine (a cyatho), some in charge of the wine jar (a laguna), others who served
the wine cup (poculi minister), waiters responsible in general with serving drinks (a potione) and individuals in
charge with organizing the banquet (tricliniarch)3
5

A wide range of iconographical sources throughout the Roman Empire attest the importance and the
extensive use of the motif depicting the waiting servant in the art of the Principate. The representations come
from varied contexts, ranging from wall paintings and mosaics from both private and public buildings (baths,
schools) to reliefs on funerary monuments and tomb paintings
36
Servant depictions both in domestic and in
funerary settings seem to have played the role of emphasising the wealth and status of either the owner or the
deceased
37
As shown by the extensive research of K. M. D. Dunbabin, up to the 3'd century AD the servants
are represented in a non obtrusive manner often on a smaller scale than the other characters possibly due
to their limited importance and to avoid eclipsing the central figures
36
It is also important to point out that
the number of servants portrayed on monuments or house paintings and mosaics in this period is restricted.
With regard to the funerary monuments, representative examples are the reliefs with the representation of the
funerary banquet, in which the image of the servant (usually not more than two individuals) is confined to
the periphery of the composition
39
In the 3'd and 4
1
h centuries AD there is a shift towards a predilection for
servant depictions, reflected both in the higher number and in the conspicuous manner of the portrayal of
attendants
40
With regard to the domestic wall paintings, the iconography of the servants is remarkably varied
and at the same time, very closely related to the ones in funerary context
41
In both types of settings, the main
theme seems to be the idea of the banquet which even if isn't always represented, is at least suggested by the
accessories of the servants or by the positioning of the wall paintings in corridors leading to the banqueting
hall, in case of domestic depictions
42
In the context of funerary art, this tendency is illustrated best by scenes
consisting of the procession of servants bearing offerings (mostly food and drinks) to the deceased usually
reclining on the banqueting couch
43

According to our assertion made at the beginning of the paper, the motif of the servant is closely related
with that of the camilli(-ae), both presenting almost identica! iconographical features
44
With regard to clothing
and accessories, camilli(-ae) present very similar characteristics as the ones pertaining to the servants, however
by means of a closer analysis, we find that, there are a few basic dissimilarities which hinder the association
of the two. On a number of monuments displaying sacrificial scenes, we find the image of young children
standing near the priest in the moments leading up to the sacrifice. Based on literary accounts, these figures
of children were identified with the assistants of the priests during sacrificial rituals, called camilli(-ae) in the
33 D'ARMS 1991, 172.
34 DUNBABIN 2003b 150-151.
35 CIL VI 8815-7 (a cyatho), CIL IX 1880 (poculi minister), CIL VI 8866 (a laguna), CIL VI 1884 (a potione, a laguna,
tricliniarch).
36 See: DUNBABIN 2003a, passim.
37 DUNBABIN 2003a, 445-446.
38 DUNBABIN 2003a, 445-446.
39 See: CONRAD 2004, 57, 69 Note 588; BIANCHI 1974, 159-160.
40 DUNBABIN 2003, 446. Examples for this phenomenon are cited amongst others from Rome, Complutum (Hispania
Taraconensis), Uthina, Thugga, Carthage (ali in Africa Proconsularis), Ephesos (Asia Proconsularis), for wall paintings
and mosaics in domestic settings and Viminacium, Durostorum, Tomis (ali in Moesia Inferior) for tomb paintings, see
DUNBABIN 2003a, 446-462, Fig. 1-17. Both in the case of the domestic as well as the funerary contexts, the depictions
are placed in convivial settings.
41 See: DUNBABIN 2003, passim. The most frequent iconographical types are essentially identica].
42 See: DUNBABIN 2003a, 448;
43 DUNBABIN 2003, 450.
44 See CSIR Osterreich Il. 3, 6-8 for the general iconography of servants; See SPAULDING 1911, 23-43, and MANTLE
2004, 94, for the general iconography of camilli.
175
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
literary sources
45
According to the research of L. C. Spaulding and more recently of I. C. Mantie, the camilli and
camillae, were required tobe children of freeborn origin from a legal standpoint, the term used in the literary
accounts being "pueri ingenui"
46
The representation of camilli(-ae) can be found in two types of settings: 1) in
sacrificial scenes
47
, and more rarely 2) in scenes of processions, as in the case of the procession of sena tors and
priests depicted on the northern si de of the Ara Pacis or in scenes of wedding processions found on sarcophagi
from Rome
48
In scenes representing sacrifices, the camilli(-ae) appear most often alongside the priest, who
conducts the ritual, the victimarius who delivers the fatal blow to the animal, and the tibicen, who plays the
flute in order to ward off evil spirits
49
By analysing the sacrificial scenes, H U. Nuber attempted to reveal the
role of the camilli(-ae) during the process of sacrifice. The most common iconographical variants of the camilli,
are the ones in which they are either depicted with 1) a jug, a Griffschale and a napkin (which together compose
the hand-washing service), or 2) a jug and a napkin
50
Considering this, the aforementioned scholar concluded,
that the depictions with jug and Griffschale (and napkin) are related to the task of the camillus
51
of washing
the priest' s hands as part of the pre-sacrificial cleansing (lustratio )5
2
, while the second category of depictions
(with jug and napkin) reflecta further episode from the sacrifice, namely the wine offering. In the latter case,
the camillus is depicted pouring the sacrificial wine into a pa tera held by the priesP
3

Based on this interpretations we can point out the major factors that hinder the association between
camilli(-ae) and waiting servants on iconographical representations. First and foremost the written sources
emphasize the condition of freeborn of the camilli(-ae). Secondly there is no information in the written sources
regarding any activity related to waiting at banquets of the camilli(-ae), therefore no connection between them
and the funerary banquet can be established
54
Thirdly, the same iconographical features as the camilli(-ae)
can be observed in the case of servants involved in domestic (therefore profane) representations. Fourthly,
the majority of funerary reliefs depict servants as being mature individuals, for instance in some cases, male
servants are represented wearing beards
55
As a conclusion we can say that the representations of camilli(-
ae) are specific exclusively to votive monuments, while the characters with similar iconographical features
on funerary monuments can be regarded as depictions of servants
56
In our view in the case of funerary
reliefs involving servants, the similarities of depiction with the camilli(-ae) can be explained in terms of an
iconographical influence, which possibly originated from the votive iconography, and was adopted by the
profane and funerary art at some point.
Taking ali the above mentioned observations into consideration, the depictions of servants on funerary
monuments from Roman Dacia can be integrated in the same register of representations which is typical for
the rest of the Empire. As shown before in this study, the most frequent attributes held by the servants are the
jug and the napkin. The three components of the hand-washing service: the jug, the Griffschale and the napkin
are never represented as attributes of a single servant and the Griffschale appears only in one case (catalogue
no. 12), being associated with the napkin alone. The explanation for such a situation lays, very probably, in
an iconography which was only partially assumed. Also it can't be excluded that, as mentioned above, the
45 SPAULDING 1911, 4; MANTLE 2004, 91; the term camillus was applied to boys, while camilla designated the girls.
46 SPAULDING 1911; MANTLE 2004, 86.
47 See MANTLE 2004, 95.
48 See: MANTLE 2004, 91, 100.
49 NUBER 1972, 100.
50 SPAULDING 1911, 25-28. A further attribute which is commonly depicted is the incense-box (acerra).
51 There are very few cases ofrepresentation of camillae in sacrificial scenes, see SPAULDING 1911, 23; MANTLE 2004, 92.
52 NUBER 1972, 101, 104-105. The hand-washing itself isn' t represented on sacrificial reliefs, but it was deduced by
analysing the depictions as the only possible explanation for the ro le of the camilli in this case.
53 NUBER 1972, 101.
54 The sale reference of the presence of camilli[-ae] at banquets, concerns the banquet of the Fratres Arvales, however this
can be regarded as a cullic event rather than a convivial one, see SPAULDING 1911, 12.
55 See: catalogue no. 26, Pl. VII/26.
56 The only instances of camillae being represented on funerary structures are the monuments of Aninia Laeta in
which case the deceased herself was depicted as a camiJJa (possibly a task she performed during her lifetime), and a
sarcophagus from Rome in which a camilla is shown attending a wedding ceremony. See MANTLE 2004, 92-93.
176
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
presence of the jug and napkin alone, without the Griffschale, indicates an activity related to drink serving.
Regarding their meaning in funerary contexts, there are two hypotheses in the literature. Analysing the hand-
washing services from the Roman Empire and the iconography of the servant who carries them, with a strong
emphasis on the votive representations of the camillus/camilla type, H. U. Nuber carne to the conclusion
that the funerary inventory needs to be seen as a reflection of the funerary banquet scene represented on the
monument. Thus the inventory consisted of serving and eating vessels as a reflection of the food from the
banquet table as well as drinking vessels due to the drink consumed. In the same way the hand-washing service
should be seen as part of the table ware used during the banquet
57
The purpose of the servant who carries them
is to wash the hands of the participants during the funerary banquet as well as to serve the wine. On the other
hand in her investigation of the instrumenta sacra, A. V. Siebert, when discussing the depictions on funerary
monuments, saw in the representations of the hand-washing service on funerary monuments a polyvalent
symbol: of the drink offering which was eternalized through its carving in stane, showing in this way the piety
towards the deceased of the ones who erected the monument, of the purity of the deceased, but also the hand-
washing service used during the funerary banquet
58
The standard iconography of the servant holding the set
in all votive, profane and funerary milieus represents a strong argument for attributing to him a single task:
that of hand-washing.
Other elements which are characteristic for the type of waiting servants depicted on the monuments from
Roman Dacia are the basket
59
, the beaker and the bucket
60
which can be related to serving or domestic activities.
The servant represented with a miniature saucepan in the right hand on the altar of pseudo-aedicula type from
Apulum (catalogue no.: 31) finds good resemblance in scenes of Pannonian funerary banquet from Pannonia
Inferior and Superior
61
There are also attributes which usually are not associated with servants: the lamp from
the pyramid -shaped coping from Mesentea (catalogue no.: 30) for which we didn't find any parallels in the
Roman world and the small vessel or barrel appearing on the same representation, placed on a tripod in the left
corner. The presence of the tripod would suggest the identification of the abject with a wooden barrel which
was represented in miniature due to the lack of space
62
There are also vessels displaying similar characteristics.
We refer in the first place to pottery and glass barrel-shaped vessel ( costrel) designated as vessels for carrying
liquids from a functional point of view
63
and to a special type of bronze vessels, of which only few examples
are known, being considered part of the toilette set
64

The appearance of the jug under the mensa tripes on three of the monuments discussed in this paper:
on the funerary stela from u l a (catalogue no.: 21, Pl. VI/21), the altar of pseudo-aedicula type from I l i u a
(catalogue no.: 40, Pl. X/40) and twice on the hinder wall of the aedicula from Potaissa (catalogue no.: 41, Pl.
X/41) didn't received any clear explanation until now. Still, a closer look at the way in which the table ware
is depicted in funerary contexts can offer important elements for understanding its meaning. In all three cases
the jugs are associated with a panarium. If their purpose would have been that of serving jugs, their place
should ha ve been on the table, together with the rest of the serving ware. The explanation that they were placed
under the table because there was not enough room to represent them on the table doesn't seem satisfactory.
Beginning with the Etruscan period and until Late Antiquity the representing canons of the table ware follows
the same pattern: the drinking service is depicted on the table and the hand-washing service under the table
65
.
57 NUBER 1972, 177.
58 SIEBERT 1999, 176-180.
59 VEL, Nas.: 1252, 4156.
60 See CSIR bsterreich II. 3, types I.a, I.d.
61 VEL, No.: 3791, 3792, 4049.
62 For barrel representations in funerary contexts see the sarcophagus of a wine vendor from Ancona (ZIMMER 1982,
218-219, No.: 177).
63 HILGERS 1969, 54-56, Bild 31-32 (glass), Bild 33-34 [pottery).
64 FEUGERE 1994, 154, Fig. 14/46, 157, No.: 46, Fig. 17.
65 See the painting from the Etruscan grave at Corneto which represents the drinking service on the table and the hand-
washing set, composed of a jug and a basin, under it [DAREMBERG/SAGLIO, I/1, 346, aquaemanalis [E. Saglio); the
samc situation can bc obscrvcd in thc grave of Caius Vestorius Priscus from Pompeii where the hand-washing service
(consisting of jug and Griffschale), part of a beautiful set of silver table ware, is placed under the table (NUBER 1972,
177
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
An explanation for this situation could be that the hand-washing service, even if part of the table ware, has a
particular functionality during the meal which is different from the rest of the vessels, a fact that determined
a special iconography for its representation
66
So, it can not be excluded that in the case of jugs represented
under the mensa tripes in the funerary banquet scenes from Roman Dacia we deal with a simpler version of
a iconographical tradition of representing the hand-washing service under the table, which would have been
manipulated later by a servant.
Examining further the attributes held by the servants from Dacia, it can be observed that in the case of the
female attendant from the lower register of the lateral wall of aedicula from Napoca (catalogue no.: 8), the jug is
held in the left hand which is a totally atypical manner of representation. As an example, from the twenty two
servants from Virunum carrying jugs, none of them holds the vessel in the left hand
67

If we take into account the in crease in number and in importance of the servant depictions in the provinces
beginning with the 3'd century A.D., for Dacia there are no clear-cut examples to confirm this phenomenon. It
is however debatable whether the independent representation of servants without the setting of the funerary
banquet on Dacian funerary reliefs could be considered as a sign of an analogous tendencyG
8
The confirmation
of this hypothesis however is hindered by the difficulties in assessing the chronology of most of the monuments
in question
69

With regard to the epigraphy of the studied monuments
70
, the stela from Potaissa (Turda, Cluj County),
catalogue no. 20 requires special attention. The epitaph reveals the fact that the monument was dedicated by
a veteran of the Numerus Palmyrenorum together with his wife to their daughter, their freedman and their
servant (menesteriis)
71
According to the order in which the names of the deceased are enumerated in the text,
the name of the servant was Rufina and she died at the age of 20.
V. Conclusions
The analysis of the waiting servant depictions on the funerary monuments from Roman Dacia strikes from
the start by the lack of iconographical unity in comparison with other parts of the Empire
72
With the exception
of the representations with jug and napkin which are quite frequent and prove certain coherence, the rest are
the result of mixing distinct elements from different iconographical types. Also, the presence of the napkin and
the bent arm of the servant holding its end seem to be the most common "marks" of the Dacian waiting servant.
Taking into consideration the meaning of these representations, it can be assumed that, especially
concerning the sale representations, they are a symbol of the funerary banquet and their carving in stane
remains as a constant reminder of that symbolic practice. No unilateral view can be adopted regarding their
symbolism insi de the funerary banquet scenes. K. M. D. Dunbabin stressed on the importance of understanding
the funerary banquet through its multiple meanings. The longevity of the motif and its dispersion between
people of different cultural background pleads against a unitary interpretation. Each individual was free to
interpret the scenes according to his or hers cultural values
73

74); in the prandium scene represented on the silver plate from the treasure attributed to SEVSO the jug and the
Griffschale are on the ground near the table (MUNDELL MANGO 1990, 72, Abb. 3) and they can be found in the same
position in a painting from SI. Peter's catacombs (DUNBABIN 1993, 138-138, Fig. 28).
66 NUBER 1972, 83-88. In the absence of forks and knives, hand-washing played a important part during the mea!. The
written sources emphasize the necessity of hand-washing before the meal, during the ma in courses and at its end. Also,
the hand-washing service was used for the same purpose in every-day activities as part of the toilette set or for washing
in general. It can't be excluded that it was also employed during the private cult (NUBER 1972, 118-119, 124-125;
NENOVA-MERDJANOV A 2000).
67 See CSIR Osterreich II. 3, types I.b, Li, I.k, I.m, II.a.
68 See: 1982, 49.
69 See: CIONGRADI 2007, 20-40.
70 Only three stelae have preserved inscriptions or fragments of inscriptions, see catalogue nas.: 16, 20, 36.
71 While in the Empire there are numerous cases of servants mentioned in inscriptions (e.g. see: AE 1967, 598, AE 1998,
887, 1333), the form menesteriis (menester at nominative) is according to aur information unique.
72 See CSIR Osterreich II. 3.
73 DUNBABIN 2003b, 108-109.
178
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.......
"'!
r.o
CATALOGUE
74
Place within
Associated
No./PI.
Type ofthe
Place of provenience
Place of
Dating
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
monument custody servant(s) iconographical
context
monument
Tvoe l.a
1. Left la te rai wall of (Cluj county). lncorporated 2nd-3'd century Female attendant ciad in an ankle- Lower relief field. Bust of a woman in FLOCA/WOLSKI1973, 30, No. 94,
Pl. 11/1 aedicu/a in the south AD. length tunica, holds a napkin in her Sole depiction. tunica and pal/a in Fig. 115.
gate of the left hand slung over the shoulder, the upper relief field.
reformed and a jug in the right hand.
church.
2. Altar of the Apulum (Alba Iulia, MNUAI First half of Male attendant ciad --in a calf- Depiction of the Family depiction in 1989, 252, No. 2, Pl 11;
Pl.ll/2 pseudo-aedicula Alba county) lnv. No. R the 2"d century length sleeved tunic, holds in his ma le attendant an arched niche on 1994, 140, No.'
type 7857. AD. (Ciongradi left hand a small pouch, the right on the right lateral the main relief field, 27; CIONGRADI 2007, 202, No.
2007). hand is raised and holds a small side of the altar, the consisting of the A/A6, Taf. 61/A/A6a-c.
saucepan. female attendant on busts of the parents
Female attendant ciad in an ankle- the left lateral side. and of three children.
length sleeved tunica girdled
bellow the breasts, holds a jug in
her right hand and in her left hand
a naokin sluno over the shoulder.
3. Left lateral wall of CMBN lnv. 2"d-3rd century Female attendant ciad in an ankle- lnner side of the - PROTASE 1961, 135-137, Fig. 5;
Pl.ll/3 aedicula county) No. 1. AD. length sleeved tunica, holds a jug wall. FLOCA/WOLSKI1973, 26, No. 82,
Roman necropolis. with spout in her right hand and a Sole depiction. Fig. 101;
napkin in the left hand slung over 1982, 207, No. 38.
the shoulder. She wears hanging
lolobular earrinos.
4. Possible aedicu/a Napoca (Ciuj-Napoca, MNITC 2"d-3rd century Female attendant in fu li figure (with Rectangular niche - BENEA/HICA 2004, 134, Pl. IV,
Pl.ll/4 lateral wall Cluj county) lnv. No. 36 AD. missing head), in ankle-length on left side-wall. No. 5 (With little reference to the
"South-eastern" 429 tunica girdled bellow the breasts, monument itseiD.
necropolis
75
. holds an oversized jug in her right
hand, and a napkin decorated with
fringes in her left hand and on her
left shoulder.
74 The numbers from the catalogue correspond entirely to the numbers of the monuments illustrated on the plates.
75 The funerary monuments which originale from the "south-east necropolis" of Napoca were discovered during the archaeological excavations in the area of Titulescu
and Plugarilor streets. The monuments in question were reused as parts of burial cists.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.....
CXl
o
No./PI.
Type of the
Place of provenience
Place of
monument custody
Tvpe l.b
5. Left lateral wall of Micia MCDRD lnv.
Pl. 11/5 aedicu/a Hunedoara county) No. 115.
6. Left lateral wall of Napoca (Ciuj-Napoca, MNITC
Pl.ll/6 aedicu/a Cluj county) Without lnv.
"South-eastern" No
necrooolis.
Type l.c female attendant\ and Il. b (male attendant\
7. Left lateral wall of (Cluj county) MNITC lnv.
Pl. 111/7 aedicu/a Stray find. No. 11772
8. Lateral wall of Napoca. (Ciuj-Napoca, MNITC
Pl.lll/8 aedicu/a Cluj county) Without lnv.
"South-eastern" No.
necropolis.
Dating
2"d-3rd century
AD.
2"d-3'd century
AD.
2"d-3rd century
AD.
2"d-3'd century
AD.
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
monument
context
Female attendant ciad in an ankle- A mensa tripes - FLORESCU 1930, 83, No. 7,
length sleeved tunica, holds a to the left of the Fig. 7; FLOCA/WOLSKI 1973,
beaker in her right hand and a attendant. 14, No. 30, Fig. 41;
napkin is hanging from her left Sole depiction. MARINESCU 1982, 210, No. 54;
hand. 1994, 144, No.
88; CIONGRADI 2007, 221, No.
Ae/M 12 Taf. 76/Ae/M 12.
Female attendant, ciad in tunica Left lateral - BENEAIHICA 2004, 139, No. 22,
and pal/a, holds a beaker in her aedicula wall, in a Pl. XII, No. 1-2 (with little reference
right hand, and in her left hand and rectangular niche. to the monument itseiD.
on her left shoulder a napkin.
Female attendant ciad in an ankle- lnner side of the Standing genius on FLORESCU 1930, 81-82, No. 4,
length sleeveless tunica and wall. the outer side. Fig. 4; BODOR 1960, 47, Fig. 7,
pal/a, holds in her right hand a jug Sole depiction. FLOCAIWOLSKI1973, 26, No. 81,
with spout, and in the left hand a Fig. 99;
beaker. A napkin is hanging from 1982, 202-203, Nr. 19, Pl. XXXV.
the left arm.
Female attendant (the head is Lateral wall, male - BENEAIHICA 2004, 133, Pl. IV,
carved ofD ciad in ankle-length attendant in the No. 1.
sleeved tunic, holds in her right upper register,
hand a beaker, and in her left hand female attendant in
a jug with spout. A napkin is slung the lower register.
over the left shoulder.
Male child attendant (the head
was carved ofD in a calf-length
sleeved Iunie, holds in his right
hand a beaker, and in his left hand
a wooden bucket. A napkin is slung
over the left shoulder.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

O:l

No./PI.
Type ofthe
Place of provenience
Place of
monument custody
Type l.d
9. Right lateral wall Micia MCDRD
Pl.lll/9 of aedicu/a Hunedoara county) lnv. No. 124
Type Le female attendant) and ll.i (male attendant)
10. Left lateral wall of MJM Without
Pl.lll/10 aedicula county) lnv. No.
The necropolis of the
Roman settlement.
Type 1. f female attendant) and ll.c (male attendant)
11. Pyramid -shaped Mesentea (Alba MNITC lnv.
Pl. 111111 coping of funerary county). No. 20198.
monument.
Dating
2"d-3rd century
AD.
2"d-3rd century
AD.
2"d-3'd century
AD.
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
monument
-
context_
Female attendant ciad in an ankle- Interna! side of the Wine stalk and grape FLOCAIWOLSKI1973, 12, No. 24,
length sleeved tunica, holds a wall. ornament on the Fig. 35;
napkin in her left hand slung over Sole depiction externa! side. 1982, 203, No. 23; CIONGRADI
the shoulder, and a small basket in 2007, 224, Ae/M 23, Taf. 81/Ae/M
the riQht hand. 23a-b.
Female attendant on the left side, lnner side of the Hunting scene with FLOCAIWOLSKI1973, 20, No. 52,
ciad in ankle-length tunica, holds wall. lion and the prey, on Fig. 67.
a jug with spout in her right hand, Collective the outer side of the
and a beaker in the left hand, depiction. wall.
which she is offering to the male
attendant next to her.
Male attendant on the left side
of the scene, ciad in a knee-
length, sleeved tunica; it can't be
excluded that a napkin is hanging
from his left hand (on account of
the bendinq of the hand).
Female attendant (the head is Lateral sides of the Wine-stalk springing DAICOVICIU 1968, 337-338, No.
missing) ciad in an ankle-length coping (female on from a kantharos on 11; 1982,
sleeved Iunie, holds a jug in her the left side, male the main relief field, 185, No. 14, Pl. XXIX.
right hand and a napkin in her left on the right side). on the front side of
hand, next to her left foot !here is a the coping.
wooden bucket.
Male attendant (the head is
missing) ciad in a calf-length
sleeved tunic, holds a lamp in his
right hand. Next to his right foot
!here is a small barrel-shaped
vessel? (costrel or balsamarium ?)
on a triood ora wooden barrel.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.....
co
N
No./PI.
Type ofthe
Place of provenience
Place of
monument custody
Tvoe l.a female attendantl and Il. a (male attendantl
12. Right lateral wall Napoca (Ciuj-Napoca, MNITC lnv.
PI.IV/12 of aedicu/a Cluj county). No. 12.
Discovered in the
a rea of the Romanian
National Theatre in the
19
1
h century.
Tvoe l.h
13 Hinder wall of (Cluj county) lncorporated
Pl. aedicula in the wall of
IV/13. the catholic
church.
Tvoe l.i
14. Pyramid- (Mare/Mic, Lost
Pl. IV/14 shaped coping Hunedoara county)
of a funerary Discovered in the 18-
monument 19
1
h century.
The monument
probably originates
from the Roman
town of Ulpia Traiana
Sarmizeaetusa.
Dating
2"d-3rd century
AD.
2"d-3rd century
AD.
2"d-3rd cen tury
AD.
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
context
monument
Female attendant on the right, Side-wall, in a Between the two FLORESCU 1930, 82, No. 5,
dressed in ankle-length sleeveless rectangular niche attendants on the Fig. 5; DAICOVICIU 1969, 254-
tunica girdled bellow the breasts. In floor !here is a basket 255, G 135, Pl. 96; DAICOVICIU
her left hand she holds a bowl with made from woven 1970, 246, G 96, Pl. LIX; FLOCAI
cylindrical hand le ( Griffschale), reeds (panarium). WOLSKI1973, 20-22, No. 60, Fig.
in her raised right hand holds a 75; 1982,
beaker; a napkin is hanging from 205, No. 31, Pl. XXXVII; BIANCHI
the same hand. 1985, 282, No. 216, Tav. XLVII,
Male attendant with an adolescent Fig. 122; BODOR 1986, 194, Fig.
appearance on the right wears 1; VEL No. 15081.
a calf-length sleeved tunica. He
holds a jug with spout in his right
hand and the napkin in his left
hand slung over his shoulder.
Female child attendant dressed Funerary banquet - BODOR 1960, 41-52 (only the
in an ankle-length tunica girdled scene, the lower fragment); DIACONESCU/
below the breasts, holds probably attendant is behind ISAC 1980, 115-137;
a ladle (simpu/um) in her right the kathedra, MARINESCU 1982, 128, No. 107
hand. partially covered (only the lower fragment).
byit.
Female attendant ciad in an ankle- Female attendant Family depiction on DAICOVICIU 1968, 340, No. 21;
length sleeved tunica, holds a jug on the left side, the main side. ALICU ET ALII1979, 165, No. 480,
with spout in her right hand. male attendant on Pl. CLIII;
Male attendant in a knee-length the right side. 1982, 186, Nr. 18; CIONGRADI
tunica with unidentifiable objects in 2007, 237-238, No. Py/S 2, Taf.
both hands, his left hand is raised 95/Py/S a-c.
to his chest.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Place within
Associated
No./PI.
Type ofthe
Place of provenience
Place of
O ating
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
monument custody servant(s) iconographical
context
monument
----
Type l.j (male attendant) and ll.g (male attendantl
15. Right lateral wall Potaissa (Turda, Cluj MIT Second half of Female attendant on the left, ciad lnner side of the On the outer side JUDE/POP 1972, 12-13, Pl. VIII/
Pl. IV/15 of aedicula county) lnv. No. 816. the 2"d century in tunica and probably a pal/a, wall. the representation of 1-2; FLOCAIWOLSKI 1973, 17,
Discovered in the AD. (On account holds in her right hand the end of Collective a women spinning, No. 41, Fig. 54-55;
necropolis. of the hairstyle of a napkin which hangs from the depiction. next to her a naked MARINESCU 1982, 203, No. 22;
the female). shoulder. child. Pl. XXXV.
On the right holding her hand a
male attendant ciad in a knee-
length sleeved tunica, holds in his
left hand a napkin slung over his
left shoulder.
Type l.k
16. Architectural Gherla (Cluj county) MNITC lnv. 2"d century AD. Female child attendant ciad in Funerary banquet - FLORESCU 1930, 87, No. 16;
Pl. V/16 stela
76
No. D 849 ankle-length tunica; she holds an scene, the female BIANCHI 1974, 178, Fig. 10;
unidentifiable abject in her right attendant is 1982, 117,
hand, and possibly the end of a situated on the left No. 61, Pl. V; BIANCHI1985, 276,
napkin in her left hand. end of the scene; No. 168, Tav. XXXIII, Fig. 84.
she wears an
ankle-length tunica
and possibly has a
napkin slung over
her left shoulder;
unidentified abject
in the riqht hand.
17. Pilaster-shaped Micia (Ve\el, MCDRD Second half of Female attendant ciad in an ankle- Right side of the Family depiction on FLORESCU 1930, 115, No. 68,
Pl. V/ monument Hunedoara county) lnv. No. the 2"d century length tunica, holds in her right monument. the ma in relief field. Fig. 57; FLOCA/WOLSKI 1973,
17. ( Pfeilergrabman 3529. AD. (Ciongradi hand an unidentifiable abject. Sale depiction. 49, Fig. 127-128;
2007). MARINESCU 1982, 173-174, No.
54, Pl. 23; CIONGRADI2007, 212-
213 No. Pf/M 2 Taf. 68/Pf/M 2a-b.
,....
76 Inscription: [D(is)1 M(anibus) 1 U[lpiae? Tre1 1 bonia[nac---11 Sccun[d---1 1 mi f(ilia) ma[ter et---1 Candi[d---1 1 coni[ugi11 Avitus 1 v(i)x(it) an[---].
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
......,.
co

No./PI.
Type ofthe
monument
18. 1 Left si de wall of
Pl. V/18 aedicula
19. 1 Pilaster-shaped
Pl. V/19 monument
(
20. 1 Profiled stela
77
Pl. VI/
20
stela
Pl. VI/
21
22.
Pl. VII
22
Right lateral wall
of aedicu/a
Place of provenience
Micia
Hunedoara county)
(Alba
county)
The monument
probably originates
from the Roman town
of Amoelum.
Potaissa (Turda, Cluj
county)
(Cluj county)
(Sibiu
county)
Place of
custody
Dating
MCDRDinv. !Second half of
No. 119.
MNIT lnv.
No.l4485
the 2"d century
AD. (See
Ciongradi 2007)
2"d-3rd century
AD.
MJM lnv. No.l Second half of
7904 the 2"d century
AD.
Incorpora led 12"d-3'd century
in the outer AD.
wall ofthe
reformed
church.
MNIR
lnv. No.
13448
2"d-3'd century
AD.
The iconography of the
servant(s)
Place within
the monument 1 1 Associated
iconographical depictions on the
context
Female attendant standing, withiF u n e r a r y
unidentifiable objects in her hands. banquet scene,
the attendant is
standing on the
right side of the
kline.
monument
References
FLOCAIWOLSKI1973, 12, No. 20,
Fig. 30;
1982, 217, Nr. 84; CIONGRADI
2007, 223, No. Ae/M 18, Taf. 78/
Ae/M 18.
Female attendant ciad in an ankle- Right lateral side of Family depiction on FLORESCU 1930, 111-112, No.
length tunica, holds a beaker in her the monument. the main side, Attis 67, Fig. 53c; FLOCAIWOLSKI
right hand, and an unidentifiable Sole depiction. on the left lateral1973, 48, Fig. 119 a;
object in the left hand. side. MARINESCU 1982, 171-172, No.
Female child attendant ciad in Main relief field.
ankle-length sleeved tunica; she Attendant is waiting
holds unidentifiable objects in her at the funerary
hands. banquet.
Female child attendant ciad in Funerary banquet
an ankle-length tunica, holds scene, the
unidentifiable objects in her hands. attendant is placed
Under the mensa tripes a jug with between the
spout and a panarium. kathedra and the
mensa trioes.
47, Pl. XXI.
CIL III 907=7693;
MARINESCU 1982, 130, No. 115,
Pl. X;
DIACONESCU 1979, 545-549,
Fig. 2; 1994,
No. 143, Pl. 2, Fig. 2.
Male attendant ciad in a knee- Lower third register On the top register a DAICOVICIU 1969, 255, G 137,
length tunica and possibly a of the wall, the battle scene with a Pl. 86; MACREA 1969, 295;
paenulla on top, has an amulet attendants are horseman trampling FLOCAIWOLSKI1973, 28, No. 85,
(bul/a?) which goes down below standing on both the enemy, in the Fig. 104;
the waist. He holds unidentifiable sides of a mensa middle register a 1982,214-215, No. 74, Pl. XXXVIII.
objects in his hands. tripes. ploughing scene.
Female attendant ciad in an ankle-
length tunica, girdled at the waist,
holds, a large jug in her left hand,
and an unidentifiable object in the
riQht hand.
77 Inscription: D(is) M(anibus) 1 Ael(ia) Tiiadmes Palmura 1 vix(it) an(nos) VIII Surillio 1 vix(it) an(nos) XXV Rufina vix[it) 1 an(nos) XX AAI(ius) Bolhas Ban lnaei vet(eranus) ex
n(umero) Palmur(enorum) 1 et Ael(ia) Dom estica ca lniux {a}eius posuerant 1 filiae pientissimae et <d=C>u llc(issi)m{a)e et liberto et men 1 esteriis(!) b(ene) m(erentibus).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,....
00
CJl
No./PI.
Typell.a
23.
Pl. VII/
23
24.
Pl. VII/
24
25.
Pl. VII/
25
26.
Pl. VII/
26
27.
Pl. VII/
27
Type ofthe
monument
Left lateral wall of
aedicu/a.
Pyramid-shaped
coping of funerary
monument
Lateral wall of
aedicula
Left lateral wall of
aedicula.
Stela of the
pseudo-aedicu/a
type.
Place of provenience
Place of
Dating
custody
Apulum (Alba Iulia, MNUAIInv. 2"d-3rd century
Alba county). No. 298 AD.
Roman necropolis
(Fioca-Wolski 1973).
Apu/um (Alba Iulia, MNUAIInv. 2"d-3rd century
Alba county) No. 164/11; AD.
87.
Napoca or its MNITC lnv. 2"d-Jrd century
hinterland. No. IV. 756 AD.
Discovered in 1915 on
the Cluj-Feleacu road.
Luncani (Cluj MNITC lnv. 2"d-Jrd century
county) where it was No.2581 AD.
incorporated in the
wall of the Kemeny
castle prior to its
discovery (See Bodor
1986).
The monument
originates from the
Roman town of
Naooca.
Porolissum (Moigrad, MJIAZ.Inv. Severan age (on
county). No.1051. account of the
Discovered in the town hairstyle of the
of Jibou (garden of the praefica).
Wesselenyi castle).
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
monument
context
Ma le attendant ciad in a calf-length Upper register of - FLOCAIWOLSKI 1973, 22, No. 67
!unic, holds an oversized jug in his aedicula lateral (With wrong ilustration);
right hand, and a napkin in his left wall. MARINESCU 1982, 211, No. 59,
hand thrown over the shoulder. Pl. XXXIX; CIONGRADI 2007,
216 No. Ae/A 6 Taf. 78/Ae/A 6.
Male attendant ciad in calf-length Left lateral side Mourning woman FLORESCU 1930, 109, No. 58,
sleeved tunica, probably holds Sole depiction. (praefica) on the front Fig. 49; DAICOVICIU 1968, 335,
an askos in his right hand and a side, Attis on the right No. 5, Pl. III, Fig. 1-3;
napkin in the left. lateral side. MARINESCU 1982, 183, No. 5;
CIONGRADI 2007, 240, No. Py/A
7 Taf. 100/Pv/A 7a-c.
Depiction of a male attendant - - FLOCAIWOLSKI1973, 30, No. 92,
partially preserved. The servant is Fig. 112.
wearing a sleeved tunica girdled
below the waist, and is holding a
jug with spout in his right hand and
a napkin in his left hand slung over
his left shoulder.
Male attendant, short-haired, with Lower register of Funerary banquet on DAICOVICIU 1969, 245, G 92;
beard; he wears a calf-length the lateral wall the hinder wall, bust DAICOVICIU 1970, 253, 255,
sleeved tunica girdled at the waist, of a woman in the G 136;
holds a jug with spout in his right upper register MARINESCU 1970, 531-536;
hand and the napkin in his left JUDE 1971, 547-552; JUDE/POP,
hand, slung over the shoulder. 1972, 12, No. 13, Pl. Vll/2; FLOCA-
WOLSKI1973, 14, 16, No. 34, Fig.
46; BIANCHI 1974, 160-162, Fig.
2; 1982,
212, No. 62, Pl. XXXVII; BODOR
1986 194-195 Fiq. 4.
Male attendant; he wears short Right lateral side of Mourning woman DAICOVICIU 1940, 324, Fig. 22;
hair and is ciad in a sleeved calf- the monument (praefica) on the 1975, 42, No.
length tunica decorated with two Sole depiction. opposite side, family 140; 1982,
vertical stripes (c/av1). Napkin held depiction on the main 171, No. 46, Pl. XXI; GUDEA
in his left hand and left shoulder; side. 1989, 789, No. 105, Pl. CCCI.
he holds a juq in his riqht hand.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.....,
CP
O'l
No./PI.
28.
Pl. VII/
28
29.
Pl. VII/
29
Type ll.c
30.
Pl. VIII/
30
Tvpell.d
31. Pl.
VIII/ 31
Type ll.e
32.
Pl. VIII/
32
Type ll.f
33.
Pl. VIII/
33
Type ll.h
34.
Pl. VIII/
34
Type ofthe
Place of provenience
monument
Right lateral wall Sutoru county)
of aedicula Auxiliary fort,
excavations from
2006.
Right lateral wall Ulpia Traiana
of aedicu/a Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa,
Hunedoara county)
(According to
CIONGRADI 2007).
See no. 11 from this catalogue.
See no. 2 from this catalogue.
Wall of aedicula
county)
Discovered in
the auxiliary fort,
excavation from 1972,
surface D.
Left side-wall of county)
aedicula Discovered in the
vicinity of the auxiliary
fort.
Left side wall of Apulum? (Alba Iulia,
aedicula Alba county)
Place of
Dating
custody
MJIAZ 2"d-3rd century
Without lnv. AD.
No
MCDRD 2"d-3rd century
lnv. No. AD.
3591
MJM 2"d-3rd century
Without lnv. AD.
No.
MJIAZ lnv. 2"d-3rd century
No. 1026. AD.
MIABB Post Hadrianic
Without lnv. period (See
No. Ciongradi 2007)
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
context
monument
Male attendant (shoulders and Lower register - ET AUI 2010, No.: 6, Pl.
head are missing) ciad in a calf- of aedicula right IV/A-D.
length sleeved tunica, holds a jug lateral wall.
with spout in his right hand, and a
napkin in his left hand slung over
left shoulder.
Male attendant ciad in an ankle- Right lateral wall, Horseman on the FLOCAIWOLSKI 1973, 10,
length sleeved tunica, holds a jug externa! side. interna! side. No. 1 O, Fig. 18; AUCU ET AUI
with spout in his right hand and a Sole depiction 1979, 164, No. 474, Pl. LXXXVII;
napkin in the left hand, slung over 2006, 100-102, pl.
the shoulder. 38/3a; CIONGRADI 2007, 214,
No. Ae/S3, Taf. 80/Ae/S3 (only the
inner side illustrated).
Male attendant ciad in a tunica, Lower register. Family representation PROTASE/ZRINYI 1992, 101-
holds a beaker in his right hand. Sole depiction. in the upper register. 102, No. 17, Fig. IX/2; RUSU-
1994, 141, No. 49.
Male child attendant dressed in a Upper register of - PROTASE 1961, 140, Nr. 8, Fig. 8;
sleeved tunica, holds a jug with lateral wall. FLOCA/WOLSKI1973, 28, No. 87,
spout in his right hand. fig. 106; 1975,
40 No. 130.
Male attendant ciad in a tunica, lnner side of the - FLOCAIWOLSKI 1973, No. 68,
holds a large round abject, wall. Fig. 86; 1994,
1
possibly representing a platter with Sole depiction. 139, No. 13; CIONGRADI 2007,
foodstuffs. 216, No. Ae/A 5, T;M. 75/Ae/A 5.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
f-I
co
'-l
1 1
Place of
1 1
--
Associated
1
Type ofthe The iconography of the the monument/
No./PI.
monument
Place of provenience
custody
Dating
servant(s) iconographical
depictions on the References
context
monument
Type 11. i
35. Funerary Apulum (Alba Iulia, MNUAIInv. 2"d-3rd century Male attendant, ciad in a knee- Left lateral side of Man in military FLORESCU 1930, 109, No. 57,
Pl. IX/ monument Alba county) No. 88. AD. length tunica, holds a napkin in the the monument. clothes (cingulum, Fig. 48; FLOCAIWOLSKI 1973,
35 component The necropolis of the right hand and an unidentifiable Sole depiction. balteus, sword). 22, No. 67, Fig. 84; CIONGRADI
( Schaftblock) settlement. object (possibly a sack, see 2007, 231, No. Se/A 5, Taf. 85/
Cionoradi 2007) in his left hand. Sc/A5a-b.
36. Profiled stela
76
(Cluj county). MNITC lnv. 3'd century Male attendant depicted in half- Ma in relief field. - CIL III, 847 =7651; FLORESCU
Pl. Stray find from No. 1. 6911. AD (See figure, dressed in a sleeved tunica Funerary banquet 1930, 86, No. 14, Fig. 12 (without
Vlll/36 the spoi known as Diaconescu/lsac with a jug or pitcher in his right scene, the the upper-left corner); BIANCHI
"Veresmart". 1982). hand and the napkin in his left attendant is placed 1974, 173, Fig. 6; ISAC 1979, 62,
hand slung over the shoulder. between the chair 64, Nr. 5; DIACONESCU/ISAC
from the right side 1980, 119, No. 4, Fig, 4;
and the table. MARINESCU 1982, 128, No. 108,
Pl. XI.; VEL No. 15005; BIANCHI
1985, 275, No. 162, Tav. XLII,
Fio.109.
37. Pilaster-shaped Micia MCDRD 2"d-3'd century Male attendant ciad in ankle- Right lateral side. Family depiction on FLORESCU 1930, 115, No.
Pl. IX/ monument Hunedoara county) lnv. No.105 AD. length, sleeved Iunie, holds a Sole depiction. the front side. 39, Fig. 58; FLOCAIWOLSKI
37 napkin in his left hand and a bucket 1973, 48, Fig.
or basket in the right hand. MARINESCU 1982, 174, No. 57,
Pl. XXII; CIONGRADI 2007, 213,
No. Pf/M 4 Taf. 69/Pf/M 4a-b.
38. Left lateral wall of Micia MCDRD 2"d-3rtl century Male attendant dad in a calf- Left lateral wall - FLOCAIWOLSKI 1973, 10, No.
Pl. X/38 aedicula Hunedoara county) Without lnv. AD. length sleeved tunica, holds a Sole depiction 12; 1982,
No. jug with spout represented in a 210, No. 53, CIONGRADI 2007,
frontal view in his right hand, and 224, No. Ae/M 24, Pl. 81/Ae/M 24.
an unidentifiable object in his left
hand.
39. See no. 14 from this catalogue.
Pl. IX/
39
78 Inscription: D(is) M(anibus) 1 Aurel(ius) Carinus cor(nicularius) 1 a<l=l>{a) <e=l> Sil(ianae) vix(it) annis 1 [--- A]urelia Seri[--- co]niux pientissi(ma) 1 [co]niugi posuit 1 [b(ene)]
m(erenti).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"'"" O:>
O:>
No./PI.
Type ofthe
Place of provenience
Place of
monument custody
Deoictions where the presence of servants is onl suaaested
40. Pseudo-aedicula CMBN
Pl. VII/ type altar county) Without lnv.
28 Discovered inside the No.
auxiliary fort.
41. Hinder wall of Potaissa (Turda, Cluj MIT lnv. No.
Pl. VII/ aedicula county) 2797.
29 Discovered inside the
legionary fort.
Dating
2"d-3rd century
AD.
2"d-3rd century
AD.
Place within
Associated
The iconography of the the monument 1
depictions on the References
servant(s) iconographical
context
monument
Funerary banquet scene, with - On the left side Attis PROTASE 1961, 127-134, Fig.
three participants, a man reclining, leaning on a pedum 1 a-c; FLOCAIWOLSKI 1973, 48,
a woman on the kathedra and on the right one Fig. 120; BIANCHI 1974, 168,
and a female character in the a kantharos with wine Fig. 4
'

background. A jug with spout and stalk and grapes. 1982, 171, Nr. 44, pl. XXI; RUSU-
a panarium are placed on the floor 1994, 131, 144, No.
1
under the table. 82. _QI. 11/3.
Funerary banquet scene, with four - - 1970, 533-l
participants on the kline and one on 534, Fig. 3; JUDE/POP 1972,
the kathedra. A panarium is placed 7, No. 1, Pl. 1; FLOCAIWOLSKI
between two jugs with spout on the 1973, 14, No. 33, Fig. 44; RUSU-
floor bellow the mensa tripes.
1
1994, 131, 146, No .. l
107 pl. 11/5. --
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliography
ALEXANDRESCU-VIANU 1977
ALICU ET ALII 1979
2006
1989
BENENHICA 2004
BIANCHI 1974
BIANCHI 1985
BODOR 1960
BODOR 1986
2004
CIL
CIONGRADI 2007
ET ALII 2010
CONRAD 2004
CSIR Osterreich II/3
D'ARMS 1991
DAICOVICIU 1940
DAICOVICIU 1968
DAICOVICIU 1969
DAICOVICIU 1970
DAREMBERG/SAGLIO
DIACONESCU 1979
DIACONESCU/ISAC 1980
DUNBABIN 1993
DUNBABIN 2003a
DUNBABIN 2003b
FEUGERE 1994
FLOCA/WOLSKI 1973
FLORESCU 1930
M. ALEXANDRESCU-VIANU; Cu privire la stelele funerare din Dacia Inferior.
Stud. Cerc. Istor. Veche 3/18, 1977, 375-389.
D. ALICU, C. POP, V. WOLLMANN, Figured Monuments from Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. BAR. Int. Ser. 55 [Oxford, 1979).
I. Necropolele Miciei 2006).
C. L. Monumente sculpturale de la Apulum [Monuments de sculpture
d'Apulum). Apulum 25, 1989, 251-268.
D. BENEA, I. HICA, Damnatio memoriae n arhitectura trzie de la
de Jos 2004).
L. BIANCHI, I rilievi funerari con banchetto delia Dacia romana. Apulum 12, 1974,
159-181.
L. BIANCHI, Le stele funerarie delia Dacia. Un'esspressione di arte romana periferica
[Roma, 1985).
A. BODOR, Un nou monument funerar de la banchetul funebru.
In E. Condurachi, D. Prodan, M. Macrea, Pascu, M. I. H.
[eds.). Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu ocazia mplinirii a 60 de ani
1960). 41-54.
A. BODOR, la istoria Napoca a monumentelor sale sculpturale
n I. Acta Mus. Napocensis 22-23, 1985-1986, 185-200.
S. Imaginarul funerar din Dacia PhD thesis [Cluj-Napoca, 2004).
Corpus Inscriptionum Latinarum [Berlin, 1863-).
C. CIONGRADI, Grabmonument und Sozialer Status in Oberdakien [Cluj-Napoca,
2007).
S. D. TAMBA, R. Piese sculpturale din castrul roman de la
Sutoru. Rev. 23, 2009 [forthcoming).
S. CONRAD; Die Grabstelen aus Moesia Inferior. Untersuchungen zu Chronologie,
Typologie und Ikonographie [Leipzig, 2004).
G. PICCOTTINI [ed.), Corpus Signorum Imperii Romani. Corpus der Skulpturen
der Welt. Osterreich II/3. Der Diennerinen- und Dienerreliefs des
Stadtgebietes van Virunum (Wien, 1977).
J. D'ARMS, Slaves at Roman Convivia. In W. J. Slater [ed.). Dining in a Classical
Context [Ann Arbor, 1991), 171-183.
C. DAICOVICIU, Neue Mitteilungen aus Dazien. Funde und Einzeluntersuschungen.
Dacia 7-8, 1937-1940, 299-336.
H. DAICOVICIU, Coronamentele n de trunchi de pe
teritoriul Daciei. Apulum 7, 1968, 334-352.
C. DAICOVICIU (Hrsg.), in Aussteliung des
Germanischen Museums und des Historischen Museums Cluj 1969).
H. DAICOVICIU (ed.). Civilt Romana in Romania. Paliazzo delie Esposizioni, via
Nationala, febraio-aprile 1970. Cataloga delia mostra [Roma, 1970).
C. DAREMBERG, E. SAGLIO (DIR.), Dictionnaire des antiquites greques et romaines
d'apres les textes et les monuments, 1-5 (Paris, 1877-1919).
Al. DIACONESCU, Un fragment de din Dacia Porolissensis cu reprezentarea
banchetului funebru. Acta Mus. Napocensis 16, 1979, 545-9.
Al. DIACONESCU, D. ISAC, Aspecte ale artei provinciale romane la Acta
Mus. Napocensis 17, 1980, 115-137.
K. M. D. DUNBABIN, Wine and Water at the Roman Convivium. Journal Roman
Arch. 6, 1993, 116-141.
K. M. D. DUNBABIN, The Waiting Servant in Later Roman Art. Am. Journal Phil.
124/3, 2003, 443-468.
K. M. D. DUNBABIN, The Roman Banquel. Images of conviviality [Cambridge, 2003).
M. FEUGERE, La vaisselle gallo-romaine en bronze de Vertault [Cte-d'Or). Rev.
Arch. Est et Centre-Est 45/1, 1994, 137-168.
O. FLOCA, W. WOLSKI, Aedicula n Dacia Bul. Mon. Istor. 42/3,
1973, 52-80.
Gr. FLORESCU, I monumenti funerari romani delia "Dacia Superior". Ephemeris
Dacoromana 4, 1930, 72-148.
189
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
GUDEA 1989
1975
HILGERS 1969
ISAC 1979
JUDE/POP 1972
MACREA 1969
MANTLE 2002
N. GUDEA, Porolissum. Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord
al imperiului 1. descoperiri arheologice n anul 1977. Acta Mus.
Porolissensis 13, 1989.
N. GUDEA, V. monumente sculpturale n Muzeul de Istorie
1975).
W. HILGERS, Lateinische Bezeichnungen, Funktion und Form
nach den antiken Schriftquellen. Beihefter Bonner Jahrbuch 31
1969).
D. ISAC, Ala Siliana C.R. torquata et armillata in Dacia. Acta Mus. Napocensis 16,
1979, 39-67.
M. JUDE, C. POP, Monumente sculpturale romane n Muzeul de Istorie Turda
(Turda, 1973).
M. MACREA, n Dacia 1969).
I.C. MANTLE, The Roles of Children in Roman Religion. Greece & Rome. Second
Edition, 49/1, 2002, 85-106.
1970 1. MITROFAN, L. O de la
Potaissa. Acta Mus. Napocensis 7, 1970, 531-536.
NENOVA-MERDJANOVA 2000 R. NENOVA-MERDJANOVA, Bronze vessels and the toilette in Roman times. In:
NUBER 1972
C. C. Mattusch, A. Brauer, S. E. Knudsen (eds.), From the Parts to the Whole: Acta
of the 13
1
h International Bronze Congress, held at Cambridge, Massachusetts, May
28- June 1, 1996, voi. II, Journal Roman Arch. suppl. ser. 39, 2000, 200-204.
H. U. NUBER, Kanne und Griffschale. Ihr Gebrauch im Leben und die
Beigabe in der Kaiserzeit. Ber. RGK 53, 1972, 1-232.
2003 M. PSLARU, M. Ritualuri la nmormntare (Rituale bei und nach
PROTASE 1961
PROTASE/ZRINYI 1992
1994
1982
SIEBERT 1999
SPAULDING 1911
VEL
ZIMMER 1982
Institution names
CMBBN
MCDRD
MIABB
MIT
MJIAZ
MJM
MNIR
MNITC
MNUAI
190
der Bestattung). In M. (coord.), Funeraria Dacoromana. Arheologia
a Daci ei romane (Funeraria Dacoromana. Die des
Dakien) (Cluj-Napoca, 2003), 19-44.
D. PROTASE Noi monumente sculpturale romane din nordul Daciei. Apulum 4,
1961, 127-43.
D. PROTASE, A. ZRINYI, ornamente sculpturale din castrul roman de
la (jud. Ephemeris Napocensis 2, 1992,95-110.
V. de vase ceramice pe monumentele sculpturale
din Dacia Ephemeris Napocensis 4, 1994, 113-148.
L. Funerary Monuments of Dacia Superior and Dacia
Porolissensis. BAR Int. Ser. 128 (Oxford, 1982).
A. V. SIEBERT, Instrumenta sacra. Untersuchungen zu Opfer-, Kult und
[Berlin- New York, 1999).
L. C. SPAULDING, The "Camillus" Type in Sculpture (Lancaster, 1911).
Vbi Erat Lvpa- http://www.ubi-erat lupa.org/site/
index.asp?show = menue/dummy _ abfrage.shtml
G. ZIMMER, Berufdarstellungen. Deutsches Institut,
Forschungen 12 [Berlin, 1982).
Complexul Muzeal County Museum,
Muzeul Dacice Romane, Deva (Museum of Dacian and Roman
Civilisation, Deva).
Muzeul de Istorie Augustin Bunea, Blaj (Museum of History Augustin Bunea, Blaj).
Muzeul de Istorie, Turda (Museum of History, Turda).
Muzeul de Istorie (County Museum of History and Art,
Muzeul County Museum,
Muzeul de Istorie a Romniei, (National History Museum of
Romania, Bucharest).
Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca (National History Museum
of Transylvania, Cluj-Napoca).
Muzeul al Unirii, Alba Iulia (National Museum of Union, Alba Iulia).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Annex 1. Graphs
Lb le
Il a
ld le I.f Lg
Il.b
Ih Ii lj U.e II.d Ile Ilh lk
II.f II g II.i
Female atteudauts 1\Iale atteudauts
Graph 1. Distribution of iconographical types according to gender.
a: Female atteudants 1\Iale
Graph 2. Distribution of attributes according to gender.
.-\edtcnla
Altar ofthe psendo-aedtwla
type
1!:'1 Ptlaster-d1aped 111 onnmeut
copiug of
fnuerary uwmnueut
DStela
Bl'ncettaiu
Graph 3. Distribution of monument types according to the place of discovery.
191
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
s
(i
~
..
- ~
::!
192
O :ldtar of the psetJdO-ae(IJcula type
1!1 Pilaster-shaped momment
III Pyramid-;;haped copiii;! offunerary
IIIOlllllllellt
UJStda
vncertain
Graph. 4. Distribution of iconographical types according to the type of monument.
II. a
Graph 5. Distribution of iconographical types according to the place of discovery.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
,__,
c.o
w

z
z
o
z

-z

t"rj

o
:::0
O 20 40 60km
f
- - - Hypothctical Roman border


/
/
1
MOESIA SUPERIOR
'
1 .


''a (Cluj-Napoca) 1


Garblu
1
P.taissa(Turda)
'

'


MiCi'ai-\"clcl)

Pe1ri1ul (;\-Iare/Mic)
/
e Ulpia Trnion.a Sanfri:tgetrua
(Sannizcgctusa)
1
1
1
\
MOESIA INFERIOR
Pl. l. Funerary monuments with representations of servants from Roman Dacia.
-
J
,.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
3
4
5 6
O 50cm
Pl. II. 1. (after FLOCA/WOLSKI 1973, 30, Fig. 115); 2. Apulum (Alba Iulia) (after CIONGRADI 2007, 431,
Taf. 61/NA 6c); 3. (photo: S. 4. Napoca (Cluj-Napoca) (photo: National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie); 5. Micia (after CIONGRADI 2007, 446, Taf. 76/Ae/M 12); 6.
Napoca (Cluj-Napoca) (photo: National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie).
194
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
7
8
9
11
10
Pl. III. 7. (after FLOCA/WOLSKI 1973, 27, Fig. 99); 8. Napoca (Cluj-Napoca) (photo: National History Museum
of Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie); 9. Micia (Vetel) (after CIONGRADI 2007, 451, Taf. 81/AE/M 23b);
10. (after FLOCA/WOLSKI 1973, 21, Fig. 67); 11. Mesentea (photo: National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie).
195
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
12
13
O 50cm
---==--====--
15
O SOcru
---===---==---
14
Pl. IV 12. Napoca (Cluj-Napoca) (photo: National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie);
13. G i l u (after BODOR 1960, 42, fig. 1); Diaconescu/Isac 1980, 124, fig. 7); 14. P e t i u l (Mare/Mic) (after
CIONGRADI 2007, 465, Taf. 95/Py/S 2b); 15. Potaissa (Turda) (after JUDE/POP 1972, 50, Pl. VIII/1)
196
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
19 17
o 50cm

18
16
Pl. V. 16. Gherla (photo: National History Museum ofTransylvania, Cluj-:.Japoca: S. Odenie]; 17. Micia (after
CIONGRADI 2007, 438, Taf. 68/Pf/M Zb]; 18. Micia (photo: A. Lumezeanu]; 19. (photo:
National History Museum of Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie].
197
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
22
o 50cm
21
Pl. VI. 20. Potaissa (Turda) (after 1982, Pl. X/S 115); 21. (after DIACONESCU 1979,
548, Fig. 2); 22. (after 1982, Pl. XXXVIII/Ae 74).
198
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
23
50cm
26
O 50cm
24
- -==o- -==--
27
28
29
Pl. VII. 23-24. Apulum (Alba Iulia); 25. Napoca (Cluj-Napoca) (Cluj-Napoca) (photo: National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie); 26. Napoca (Cluj-Napoca) (discovered at Luncani) (after BIANCHI
1974, 162, fig. 2); 27. Porolissum (Moigrad); 28. Sutor (photo: D. Petrut); 29. Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa) (after FLOCA/WOLSKI 1973, 9, Fig. 18).
199
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
30
32
o 50cm
--===---==--
31
33
34
Pl. VIII. 30. Mesentea (photo: D. 31. Apulum (Alba Iulia) (after CIONGRADI 2007, 431, Taf. 61/NA 6b); 32.
(after PROTASE/ZRINYI 1992, Pl. IX/2); 33. (after 1975, 40, No. 130,
fig. 130); 34. Apulum (Alba Iulia) (after CIONGRADI 2007, 445, Taf. 75/Ae/A 5) .
200
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
37
38
35
o 50cm

39
Pl. IX. 35. Apulum (Alba Iulia) (after CIONGRADI 2007, 455, Taf. 85/Sc/A 5b); 36. (photo: National History
Museum of Transylvania, Cluj-Napoca: S. Odenie); 37. Micia (after CIONGRADI 2007, 439, Taf. 69/
Pf/M 4b); 38. Micia (after CIONGRADI 2007, 451, Taf. 81/Ae/M 24); 39. (Mare/Mic) (after
CIONGRADI 2007, 465, Taf. 95/Py/S 2c).
201
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
41
202
o 50cm
- -== - -== --
Pl. X. 40. [photo: S. 41. Potaissa [Turda)
(after JUDE/POP 1972, 43, Pl. I).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fibule romane din Dacia
Cuvinte cheie: Provincia Dacia, fibule, tipologie, barbari, cronologie
Keywords: Roman Dacia, brooches, tipology, barbarians, chronology
Sorin
Corneliu GAIU,
Radu
perieghezele arheologice din ultimii anii au au scos la noi artefacte romane. Printre
ele se un 34 de fibule romane, provenite din diferite situri din Dacia Lotul de
este eterogen din punct de vedere tipologie.
1. Fibule puternic profilate (pl. 1/1-8)
Principalele caracteristici ale acestui tip de sunt: capul puternic ncovoiat, cu sau
protectoare, corpul puternic arcuit, ornamentat cu o nodozitate care, mai apoi, n faza
de evolutie a acestor fi bule, se apare numai pe partea resortul fiind format din
opt spire (coarda Piciorul este lung de cele mai multe ori, se ntr-un buton. Portagrafa este
sau Toate elementele constitutive ale fibulei sunt uneori ornamentale. Registrul
de motive cuprinde incizii liniare, n forma literei X, "dinti de lup". Sunt executate din una sau
de metal. Aria de a fibulelor puternic profilate cuprinde, n special, Noricum,
1
Pannonia
2
, Moesia
3
Dacia
4

Cele opt fibule apartin mai multor variante cunoscute n Dacia Astfel, piesa nr. 1 apartine tipului
8a2b1 se n prima a secolului al II-lea p. Chr. Fibula nr. 2 pentru
teritoriul Daciei. La cap piesa o protectoare cu varianta 8a13b
5
(Jobst 10B). Dar
dimensiunile unei pe corp presupun ncadrarea ei ntr-o Singurele
exemplare din Imperiu cunoscute de noi provin de la Lauriacum
6
Augsf. O provine
din sudul Ucrainei
8
, context clar de descoperire. n Dacia 11 exemplare, toate concentrate n
Dacia Superior.
Au fost datate la sec. al II-lea nceputul sec. al III-lea p. Chr.
9
n schimb, n Dacia exemplarele
de la au fost n nivele de prima a sec. al II-lea p. Chr.
10
Morfologia
acestor fibule ca de folosire primele trei sferturi ale sec. al II-lea p. Chr. Piesele nr. 3-8
1 Gugl1995, 55-56, pl. 21-22; Sedlmayer 1995, 13-17.
2 Koscevic 1980, 81, pl (pl. XVI- XVIII).
3 Bojovic 1983, pl (pl. X- XIII): Genceva 2004, 147-148.
4 2004, 45-70, tipul 8.
5 2004,60.
6 Jobst 1975, 56-57, pl. 14/90-95.
7 Riha 1980, 80, nr. 278.
8 Ambroz 1966, pl. VII/12.
9 Jobst 1975, 56-57.
10 D. Popa.
Sorin Corneliu Gaiu Radu
Institutul de Arheologie Istoria Artei Cluj-Napoca Complexul Muzeal Muzeul Sfntu Gheorghe
e-mail: scocis@yahoo.com e-mail: corneliugaiu@gmail.com e-mail: raduzagreanu@yahoo.com
Revista Bistritei XXIV/2010, pp. 203-244
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tipului 8b2bl. Pentru exemplarele n propunem o datare ntre anii 106-180 p. Chr., a
exclude o folosire a lor dar ca piese din
Il. Fibule norico-pannonice cu (pl. 1/9)
Resortul acestui tip de e din 8-10 spire, capul fiind ncovoiat uneori cu o
protectoare. Corpul fibulei e marcat cu iar piciorul este lung, terminat ntr-un buton.
Portagrafa este, de obicei, piesele sunt executate din elemente. Aria de a acestor
fibule, cum denumirea lor, cuprinde, n general, Noricum Panonnia,
11
dar ele pot fi ntlnite
n alte provinciP
2
Aproape toate exemplarele sunt cunoscute din Dacia Superior. Fibula n vicus-
ul de la Gherla variantei 11c2, n cadrul tipologiei din Dacia

Fibulele norico-pannonice cu
sunt datate de J. Garbsch n prima a sec. al II-lea p. Chr.
14
n Dacia nu
avem contexte cronologice clare pentru tipul analizat, credem - pe baza fragmentului de tipar din atelierul de
la Napoca- ele pot fi datate n prima a sec. al II-lea p. Chr.
III. Fibule cu genunchi (pl.l/10-11; 11/12-16)
Sistemul de nchidere este destul de variat la aceste fi bule : prin resort format din 8-10 spire libere, nchise
ntr-o respectiv sau prin balama. Capul este semicircular. Corpul fibulei are n punctul de ndoire
o unui "genunchi", de unde denumirea sa. Piciorul este scurt se uneori cu un
buton. Portagrafa este sau n de crlig. Sunt executate, de obicei, din elemente. n
Dacia, lor este foarte mare, reprezentnd unul dintre tipurile cele mai uzitate, iar aria lor de difuziune
cuprinde ntreg teritoriul.
15
Fibulele cu genunchi sunt foarte pe limes-ul (din) Germania Superior,
n Panonnia, Moesia Superior, dar n Syria
16
Piesele nr. 10-11 tipului 19a1b1b, iar perioada lor de
poate fi n intervalul106 -170-180 p. Chr. Piesele nr. 14-16 tipului 19a61a, respectiv
19a61a, iar perioada lor de poate fi n intervalul dintre deceniul al sec. al II-lea
primele decenii ale sec. al III-lea p. Chr. Piesele nr 12-13 tipului 19a5b1 (Almgren 124). Capul,
semicircular, este mai gros dect la tipurile anterioare, iar corpul este avnd forma literei S. Piciorul se
dar a capului, iar portagrafa este Sunt dintr-o
de metal. Piesele de tip 19a5, au o faptului sunt executate dintr-o
de metal sau (dar tehnica este lumii barbare. Tipurile 19a5 sunt incluse de O.
Almgren n grupa V, seria 8
17
clasificare este de 1. Peskar K. Godlowski
18
Aria de
a tipului 19a5 cuprinde, cu mici lumea

n provincia Dacia ele apar pe limes-ul de nord,
n zona de contact cu lumea n tipului n este clar ele sunt fibule cu
genunchi de tip barbar au ajuns n Dacia prin sau, sunt fabricate n provincie, de barbari
sau romani pentru lumea

Semnificative sunt n acest sens exemplarele n curs de prelucrare,
la

Dacia Porolissenssis (atelier)
22
exemplarul rebut descoperit n castrulla (nr. 13). n
cronologiei, tipul19a5 este datat n a doua a sec. al II-lea p. Chr.
23
, n timp ce piesele noastre, credem,
nu pot fi anterioare marcomanice, n uz n primele decenii ale sec. al III-lea p. Chr.
11 Garbsch 1965.
12 Ibidem.
13 2004, 72-73.
14 Garbsch 1985, 564, fig. 5.
15 2004, 90.
16 Toll1949, pl. X/20-23.
17 Almgren 1923, 58-61.
18 Peskar 1973, 92-93; Godlowski 1977, 236.
19 Almgren 1923,58-61, 64-65; Godlowski 1994, 115-128.
20 n a doua a sec. al II-lea p. Chr. n Dacia chiar n celelalte provincii nu se mai fabricau fibule executate
dintr-o de metal, tehnologia era n schimb n lumea
21 Din nu avem o localizare a locului de descoperire (castru, terme, vicus).
22 2006, 402-413.
23 Godlowwski 1994,115-128.
204
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
IV. Fibule cu capul n de (pl. IV17-18)
Sistemul de nchidere este realizat printr-un resort format din 8-20 spire, protejat de o protectoare
Capul are forma unei ancore, ale - la tipurile clasice - se cu un buton.
Corpul curbat este ornamentat cu o nodozitate cu aripioare la unele tipuri. Piciorul scurt se ntr-un
buton, de masiv. Portagrafa este sau Alte ornamente care apar sunt inciziile
liniare sau de lup". Sunt executate din bronz sau argint. Piesele sunt din de
metal.
Fibulele cu capul n de au o arie de Dalmatia, Pannonia, Moesia
Dacia
24
Cele piese variantele 20b1b1 (nr. 17) respectiv 20b2b2 (nr. 18) din tipologia
Primul tip poate fi datat n intervalul106-150 d. Chr., iar al doilea n intervalul150-220 d. Chr.
V. Fibule cu corpul n de (pl. IV19-20)
Resortul este format din 8-16 spire, capul are forma unei trompele, care uneori se reprinde de corp,
formnd o cavitate. Pe corp se ntotdeauna o nodozitate, pe sau numai pe
partea ei Nodozitatea poate fi n trepte, sau cu fire de argint. Piciorul este
triunghiular sau dreptunghiular n se de obicei ntr-un buton. Portagrafa este
Sunt executate din una sau mai multe elemente. Materialul de folosit cu este bronzul,
dar piese de argint fier. Ele sunt mai ales n n Pannonia
25
, de unde numele de "fibule
cu capul n de de tip pannonic". Aria lor de cuprinde provinciile Raetia,
Noricum, Moesia
26
n Dacia ele sunt bine reprezentate n special n partea Piesa (nr. 19)
tipului 21b se n general n perioada Antoninus Pius - sec. al II-lea p. Chr. Piesa
nr. 20 o a fibuleleor cu corpul n de din Dacia Este
din de metal cu o nodozitate mare pe partea a corpului. Piciorul lat este cu
Aria de cuprinde n special zona RinuluF
7
, dar Germania

n originii
acestor tipuri de fibule au avut loc numeroase n cu geneza lor sau

Ele sunt
ncadrate la sec. I p. Chr. prima a sec. al II-lea p. Chr.
30
, acestei ultime perioade
probabil piesa de la
VI. Fibule omega. (pl. IV 21- 22)
Corpul fibulei are forma literei omega, avnd sistemul de nchidere prin balama Sunt executate
din mai multe elemente. Aria de a acestui tip cuprinde ntreg Imperiul, din Britannia n
Africa
31
Pe teritoriul provinciei, exemplarele sunt n special n Dacia Superior. Piesele n
(nr. 21-21) variantei 28a3
32
Datarea lor este n general din sec. I n sec. al III-lea p. Chr.
33

n momentul de n Dacia nu nicio cu context arheologic databil mai devreme de mijlocul
sec. al II-lea p. Chr., aceste fibule fiind n uz, probabil, mijlocul sec. al III-lea p. Chr.
VII. Fibule de tip sarmatic. (pl. IV 23- 24)
Sistemul de nchidere este realizat printr-un resort format din 8 spire. Pe suportul de prindere a resortului
se de obicei un buton. Capul fibulei este nglobat n partea a corpului, acesta din fiind
semicircular sau drept. Pe corpului se una sau nervuri mediane. La locul de ntlnire cu
24 2006a, 397.
25 Patek 1942, 40-42.
26 Gschwind, Ortesi 2001, 402-415; Jobst 1975, 42; Krenn-Leeb, Jandrasits 1994, 573-582, nr. 744, 755, 808; Bojovic 1983,
42-44.
27 Bohme 1972, 30-31; Haalebos 1986, 6.
28 Bohme 1972, 31; Peskar 1972, 85-86.
29 Vezi la Bohme 1972, 30-31.
30 Bohme 1972, 31.
31 Fowler 1960, 149-177; Feugere 1985, 416-423; Gerharz 1987, 109, pl. 20/184-198.
32 2004, 131.
33 Feugere 1985, 419-421.
205
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
piciorul o gtuire. Piciorul scurt, drept poate fi se n butoni. Portagrafa
este de obicei Sunt executate din elemente, metalul folosit fiind n cazul pieselor dacice
exclusiv bronzul. Primul care denumirea de de tip sarmatic este T. Kolnik. Acesta
un important de piese din lumea germani de pe limes-ul din teritoriul
de la sud est de provincia Dacia precum din arealul culturii Cerneahov
34
Criteriul principal de clasificare
al acestor fibule este pentru slovac coardei: sau n cadrul celei de-a doua
variante fiind subclasificate subvariante: a) cu suport b) cu buton terminal pe suport. Cronologic piesele
n sunt datate n intervalul cuprins ntre a doua a secolului al II-lea - mijlocul sec. al III-lea
p. Chr, cu exemplarele cu buton sunt considerate mai trzii. n originii fibulelor de tip
sarmatic, T. Kolnik pentru zona Slovaciei o dezvoltare n 1972 I. Peskar, n cadrul studiului
monografie dedicat fibulelor de din Moravia, piesele de tip "sarmatic"
35

lor n este pe seama contactelor dintre quazi sarmati, iar cronologic ele sunt ncadrate n intervalul
cuprins ntre secolului al II-lea- nceputul sec. al III-lea p. Chr. Fibulele n sunt analizate tan-
gential de K. Godlowski n toate sintezele sale privind cronologia epocii romane
36
O a acestui tip de
este de R. Genk, pentru culturii Przeworsk, prin analiza a materialului arheologic
provenind din cimitire
37
Autorul ca loc de origine al acestui tip de zona central
de pe mijlocie
38
n 1989 A. Vaday ntregul material arheologic sarmatic din
comitatul Szolnok, prin acest filtru fiind trecute fibulele de tip "sarmatic" cu toate variantele lor. Autoarea
originea dar respectiv provincial a tipului n cronologic fiind
ncadrate n a doua a sec. al II-lea- nceputul sec. al III-lea-p. Chr
39
Studiul cel mai complet al acestui
tip de este realizat de M. Maczyri.ska
40
Autoarea un de 217 piese provenind din 143
de din arealulul sarmatic, lumea provincia Dacia, teritoriul din jur (Romnia), dar
arealul estic respectiv Ucraina. originea acestui tip trebuie n
lumea la est de Dacia n Moldova Muntenia (unde au luat sub
unor tipuri de fibule caracteristice provinciilor Pannonia Dacia) apoi n nord. Cronologic
fibulele "sarmatice" sunt ncadrate n functie de zone n intervalul BZ - CZ .. Fibulele de tip "sarmatic" au dat
la numeroase privind originea lor. Unii provin din fi bulele de tip Almgren 16
41
,
din fibulele puternic profilate
42
n locului de de asemenea
el este situat n lumea sau

Aria de cuprinde att lumea ct
unele provincii Noricum, Pannonia
44
Aici apar numai n zonele de Jimes
45
n Dacia este
fiind cunoscute n special din castrele situate n apropierea Barbaricum-ului din vest nord. Arealul
de descoperiri cu tipare pentru fibulele de tip "sarmatic" cu buton la cap cuprinde cu o lumea


Exceptia de la Porolissum
47
poate fi n primul rnd prin de fibule barbare
de romani pentru barbari. De altfel, de diferite tipuri de fibule barbare (unele dintr-o
de metal) este n Dacia Porolissensis prin ateliere
48
Cu toate acestea nu trebuie exclus ca
34 Kolnik 1965, 189-199.
35 Peskai' 1972, 106-108, pl. 20.
36 Godlowski 1977; Idem 1994.
37 Genk 1977, 183, pl. 4, 252, pl.27/3, 252-254, 329-334.
38 Ibidem, 328-333.
39 Vaday 1989, 78.
40 Maczyriska 2003.
41 Peskai' 1972, 103.
42 Jobst 1975, 75.
43 Peskai' 1972, 104.
44 Ambroz 1966, pl. 72/17; Peskai' 1972, 103-106; Maczyitska 2003.
45 Jobst 1975, 75-76.
46 2009, 145-157.
47 Gudea, Tamba, 2008, 95-100.
48 2004, 35 (pl. LXIII/946); Idem, 2007, 402-427.
206
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la Porolissum n zona activeze un barbar germanie. Despre forma de organizare a atelierelor,
tehnologia, ritmicitatea productiei lor, piata pe care se distribuie, se cunosc n stadiul actual al putine
lucruri. Piesele de la tipului 32a2al. n Dacia ele au fost n nivelele de
marcomanice, fiind n uz n prima a sec. al III-lea p. Chr.
VIII. Fibule n de (pl. IIV25)
Sistemul de nchidere este prin resort format din 8 - 16 spire, coarda este prin interiorul
piesei, de unde aspectul unei arbalete. Capul mic, uneori cu un buton. Corpul este arcuit, cu
sau Piciorul este scurt iar portagrafa Sunt executate
din una sau de metal. Cele mai multe sunt din bronz, dar cteva piese din fier. n cazul
exemplarelor din fier, multe sunt extrem de corodate, fapt care n multe cazuri, ntre
cele lucrate dintr-o cele executate din mai multe elemente. Studiul lui M. Schulze dedicat acestui tip
de fibule, la scara ntregii Europe, ele au n cultura Przeworsk n zona mijlocii
la sec. al II-lea nceputul sec. al III-lea p. Chr.
49
, o a doua de situndu-se la nceputul
sec. al III-lea p. Chr. n zona Elbei n provinciile inclusiv Dacia regiunile limitrofe
50
Cele mai
apropiate analogii pentru piesele noastre se n lumea din a ultimei provinciP
1

relativ mare al unor astfel de fibule n Dacia este destul de avnd n vedere faptul la
acel moment aici se fabricau numai fibule de bronz, bazate pe o tehnologie -
o acoperire n documentatia stadiului actual de cercetare al istoriei Daciei
romane - ar fi aceea n interiorul provinciei a existat o care a purtat asemenea fi bule. Piesa
de la (nr.25) de tip 36b1 nu are un context clar de descoperire, dar descoperirile din provincia Dacia
provin numai din nivele datate n sec. al III-lea p. Chr., majoritatea din a doua a veacului. De remarcat
ele n sec al IV-lea p. Chr.
IX. Fibule cu piciorul ntors pe dedesubt. (pl. IIV26-27)
Acest tip a luat sub influenta a tipului barbar din jurul provinciei Dacia. Aria de
cuprinde n special Dacia, exemplare identice pot fi ntlnite, destul de rar, n provinciile
din jurul DacieP
2
, precum n Barbaricum
53
extrem de mare al pieselor cunoscute din Dacia ne
permite ele au luat aici au fost exportate n lumea sau dincolo de
ei. le cu n sec. al III-lea p. Chr.
54
n urma analizei fibulelor
cu piciorul ntors pe dedesubt de pe ntreg teritoriul provinciei, Gh. Diaconu le n perioada
ntre 160-250 d. Chr.
55
, iar K. Horedt n sec. al III-lea p. Chr.
56
Fibulele cu piciorul ntors pe dedesubt
fie n secolul al IV-lea p. Chr. de diferite barbare. De multe ori- mai ales n cazul
pieselor fragmentare sau al celor lipsite de contexte arheologice- delimitarea fibulelor de tip roman de sec. al
III-lea p. Chr., de cele din sec. al IV-lea p. Chr., este Pieslele de la unul
dintre aceste cazuri, (forma lor contextul arheologic). Cu toate acestea, propunem ncadrarea lor
n sec. al III-lea p. Chr., respectiv tipul37, a putea face alte subdiviziuni tipologice.
X. Fibule n de T. (pl. III/28-33)
Acest tip de fibule un sistem de nchidere prin balama. Partea este sunt scurte
la variantele mai timpurii, pentru a se lungi n faza trzie, cnd sunt cu butoane. corpul
dau fibulei aspectul literei T, de unde denumirea. Corpul este curbat, fiind trapezoidal sau dreptunghiular ca
Piciorul scurt este Portagrafa este, de obicei, Sunt executate din elemente. Din cele
49 Schultze 1977, 168.
50 Ibidem.
51 Bichir 1973,(pl. CXVI/11); Bichir 1984, (pl. XXXVIII/7, 8).
52 Bojovic 1983, (pl. XXXII/310-1312); Patek 1942,300.
53 Prducz 1941, (pl. XXVII/5).
54 Peskar 1972, 115.
55 Diaconu 1971, 248.
56 Horedt 1978, 222.
207
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
6 exemplare prezentate fragmentare doar trei (nr. 29-31) pot fi sigur clasificate ca
respectiv tipul 39b1a1. Pe cap un buton, corpul are (triunghiular n
are spre nervuri unghiulare. De asemenea, piciorul are o portagrafa Sunt
executate din bronz. Fibulele de tip 39b1 sunt caracteristice n special Daciei, dar ele apar n alte provincii5
7

Au fost datate la sec. al II-lea nceputul sec. al III-lea p. Chr.
58
, care pe baza contextelor
arheologice din Dacia poate fi la mijlocul secolului.
XI. Fibule n de (pl. 111/34).
Fibulele de tip 40 sunt extrem de de rare n Dacia (se un singur exemplar
59
). Ele au forma unui
avnd sistemul de nchidere realizat prin nituirea celor ale corpului. Aria lui de
se n de sud-est Italia de nord, dar exemplare izolate n bazinul Rinului, n Pirinei,
Ungaria
60
etc. Ele au fost datate n general n sec. II- III d. Chr.
6
1, care i corespunde piesei noastre
de la Sic (nr. 34).
Cele 34 de fibule mai sus prezentate se n seria tipurilor clasice din Dacia, fiind descoperite n
6 din Dacia
CATALOG
1. puternic (pl. I/1); Bronz; L= 4,5 cm; Complexul Muzeal nr. inv.
20363;
2. puternic (pl. I/2); Bronz; L= 3,3 cm; din localitatea Ciceu- Cristur
anul 2007;Complexul Muzeal nr. inv. 23164.
3. puternic (pl. I/3); Bronz; L= 2 cm; din localitatea Ciceu- Cristur anul
2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23165.
4. puternic (pl. I/4); Bronz; L= 2 cm; din localitatea Ciceu- Cristur anul
2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23166.
5. puternic (pl. I/5); Bronz; L= 2,7 cm; vicus, S3/1999, carou 1, -75 cm; Complexul
Muzeal nr. inv. 21535.
6. puternic (pl. I/6); Bronz; L= 3,4 cm; din localitatea Ciceu- Cristur
anul 2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23167.
7. puternic (pl. I/7); Bronz; L= 2,7 cm; Gherla, vicus; Muzeul de Istorie Gherla, nr. inv.
4009.
8. puternic (pl. I/8); Bronz; L= 3,4 cm; 2001, castru D4 ; Complexul
Muzeal f.n.
9. cu (pl. I/9); Bronz; L= 6,5 cm; Gherla, vicus; Muzeul de
Istorie Gherla, nr. inv. 4008.
10. cu genunchi; (pl. 1/10); Bronz; L= 2,8 cm; din localitatea Ciceu - Cristur anul
2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23169.
11. cu genunchi; (pl. 1/11); Bronz; L= 3,1 cm; din localitatea Ciceu- Cristur anul
2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23170.
12. Fi cu genunchi; (pl. 1/12); Bronz; L= 3 cm; Gherla, vicus 2007; Muzeul de Istorie Gherla, f.n.

cu genunchi; (pl. 1/13); Bronz; L= 3,3 cm; 2001, castru, praetorium; Complexul Muzeal
nr. inv. 23171.
14. cu genunchi; (pl. ll/14); Bronz; L= 3 cm; Gherla vicus 2007; Muzeul de Istorie Gherla, nr. inv.
4007.
15. cu genunchi; (pl. ll/15); Bronz; L= 3 cm; Haszmann Pal jud. Covasna.
57 1972, 23, (pl. 12/581); Bojovic 1983, (pl. XXXVI/350. 353).
58 1972, 23.
59 2004, (pl. CLVII/2205); cat. nr. 2205
60 Feugere 1985, 426-435.
61 Ibidem.
208
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
16. cu genunchi; (pl. lV16); Bronz; L= 1,9 cm; din localitatea Ciceu -Cristur anul 2007;
Complexul Muzeal nr. inv. 23172.
cu capul n de (pl. II/17); Bronz; L= 2 cm; din localitatea Ciceu-
Cristur anul2007; Complexul Muzeal nr. inv. 23173.
18. 18. cu capul n de (pl. II/18); Bronz; L= 6 cm; Mare n zona
castrului; Muzeul Sf. Gheorghe, nr. inv. 16428.
19.Fibula (pl. II/19); Bronz; L= 3,5 cm; Gherla vicus 2009; Muzeul de Istorie Gherla, nr. inv. 4010.

20. Fibula (pl. II/20); Bronz; L= 2,5 cm; din localitatea Ciceu -Cristur anul 2007;
Complexul Muzeal nr. inv. 23174.
21. Fi omega; (pl. II/21); Bronz; D= 3,1 cm; Gherla vicus 2007; Muzeul de Istorie Gherla, f.n.
22. omega; (pl. II/22); Bronz; D= 3,1 cm; 1995, castru Complexul Muzeal
nr. inv. 23175.
de tip sarmatic; (pl. II/23); Bronz; L= 3,5 cm; Complexul Muzeal nr. inv.
23177.
24. de tip sarmatic; (pl. II/24); Bronz; L= 3,5 cm; castru, praetentura dextra, baraca IV, -70 cm;
Complexul Muzeal nr. inv. 19814.
25. n de (pl. III/25); Bronz; L= 6 cm; castru porta principalis dextra; Complexul
Muzeal nr. inv. 20334.
26. cu piciorul ntors pe dedesubt; (pl. III/26); Bronz; L= 5 cm; castru, descoperire accidental pe
castrului; Complexul Muzeal nr. inv. 20365.
27. cu piciorul ntors pe dedesubt; (pl. III/27); Bronz; L= 3,7 cm; Muzeul
Sf. Gheorghe, nr. inv. 16429
28. cu corpul dreptunghiular; (pl. III/28); Bronz; L= 4, cm; Gherla vicus ; Muzeul de Istorie Gherla, nr.
inv. 4006.
29. n de T; (pl. III/29); Bronz; L= 6, cm; Gherla vicus 2009; Muzeul de Istorie Gherla, nr. inv.
4006.
30. 30. n de T; (pl. III/30); Bronz; L= 5,6, cm; 2001 2001, therma A, E,
Complexul Muzeal nr. inv. 22810.
31. n de T; (pl. III/31); Bronz; L= 2,6 cm; Gherla vicus 2007; Muzeul de Istorie Gherla, f. n.
32. n de T; (pl. III/32); Bronz; L= 6, cm; Sic; Muzeul de Istorie Gherla,.nr. inv. 3787.
33. n de T; (pl. III/33); Bronz; L= 0,6 cm; Complexul Muzeal nr. inv.
23176.
34. n de T; (pl. III/34); Bronz; L= 3,6, cm; Sic; Muzeul de Istorie Gherla,.nr. inv. 3786.
Roman Brooches from lntra-Carpathian Dacia
(Abstract)
In this study, the authors present 34 brooches in ali. There are 11 types of brooches: I. Strongly profiled
brooches (pl. I/1-8); Il. Norico-Pannonian Brooches with Knobs (pl. I/9); III. Knee brooches (pl. I/10-11; II/12-
16); IV. Anchor brooches, (pl. II/17-18); V. Trumpet Brooches (pl. II/19-20); VI. Penannular Brooches (pl. III
21- 22); VII Brooches of Sarmatian Type (pl. Il/23- 24); VIII Crossbow Brooches. (pl. III/25); IX. Brooches with
returned foot (pl. III/26-27); X. T- shaped brooches (pl. III/28-33); XI Tongs Shaped Brooches (pl. III/34).
209
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie
Ambroz 1966
Almgren 1923
Berecz 1991
Bichir 1973
Bichir 1984
Bojovic 1983
Bohme 1972
2004
2006
2006a
2009
Diaconu 1971
Feugere 1985
Fowler 1960
Garbsch 1965
Garbsch 1985
Genceva 2004
Gerharz 1987
Godlowski 1977
Godlowski 1994
Gschwind, Ortisi 2001
Gudea Tamba 2008
Gugl 1995
Haalebos 1986
Horedt 1978
A. K. Ambroz, Fibuly juga europejskoj casti SSSR, Archaeologija SSSR, D1/30,
Moskva 1966.
O. Almgren, Studien uber nordeuropiiische Fibelformen der ersten nachchristlichen
Jahrhunderte, mit Berucksichtigung der und sudrussischen
Formen, Mannus Bibliothek 32, 1923.
K. Berecz, R6mai kori fibulk Zala Zalai Muzeum 3, 1991, 163-183.
Gh. Bichir, Cultura 1973.
Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia n epoca 1984.
D. Bojovic, Rimske fibule Singidunuma, Beograd, 1983.
A. Bohme, Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, Saalburg Jahrbuch
XXIX, 1972, 5-112.
S. Fibulele din Dacia Cluj-Napoca 2004.
S. Un nou atelier de fibule din Dacia Porolissensis, Dacia Felix Studia
Michaeli Oblata, Editura Tribuna, Cluj Napoca, 2007, 402- 413,
coordonatori S. Nemeti, F. Fodoreanu, S. Irina Nemeti, Mariana Pslaru.( S.
Nemeti, F. Fodoreanu, S. Irina 1\emeti, Mariana Pslaru (coord.), Dacia Felix
Studia Michaeli Oblata, Editura Tribuna, Cluj Napoca, 2007.
S. Anchor Shaped Brooches: Typology, Chronology, Diffusion Area, Style,
Workshops, Dacia NS 50, 2006, 389-423.
S. Atelierele si de fibule de tip "sarmatic" 145-157, Near and
Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a colloquim held in 16-17
october 2008 (eds. O. 1. C. ), 2009.( O. 1. C.
(eds.), 1\ear and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a colloquim held in
16-17 october 2008.
Gh. Diaconu, Uber die Fibeln mit umgeschlagenem Fui) in Dazien, Dacia N.S. XV,
1971, 239-267.
M. Feugere, Les fibules en Gaule Meridionale de la conquete a la fin du ve siecle
apres J.-C., Revue Archeologique de Narbonnaise, Supplement 12, Paris 1985.
E. Fowler, The Origin and Development of the Pennular Brooch in Europe,
Proceedings of the Prehistoric Society XXVI, 1960, 149-159.
J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert,
Munchner Beitriige zur Vor- und Fruhgeschichte Band 11, Munchen 1965.
J. Garbsch, Die norisch-pannonische Tracht, Aufstieg und Niedergang der
Welt, Berlin- New York, 12, 3, 1985, 546-577.
E. Genceva, Les fibules romaines de Bulgarie de la fin du Ier s.av. J.-C.la fin du VIe
s. ap. J.-C. Sofia 2004.
R. R. Gerharz, Fibeln aus Afrika, Saalburg Jahrbuch 43, 1987, 77-107.
K. Godlowski, Materialy do pozsnani kultury przeworskiej na G6rnym Slasku,
Materialy Starozytne i wczesnosrednio wieczne, tom IV, 1977, 7-238.
K. Godlowski, Die Synchronisierung der Chronologie des germanischen Fundstoffes
zur Zeit der Markomannenkriege, in Markomannenkriege Ursache und Wirkungen,
Spisy Archeologickeho Uslavo AvCR, Brno1994, 1, 115-129.
K. Gschwind, S. Ortisi, Zur kulturellen Eingenstiindigkeit der Provinz Raetien-
Almgren 86, die raetische Form der sog. pannonischen Trompetenfibeln, Germania
79, 2001, 2, 401-416.
N. Gudea, D, Tamba, Despre o de tipar bivalv din bronz, pentru turnat
fibule prin metoda cerei pierdute, Revista XXII, 2008, 95-100.
Chr. Gugl, Die Fibeln aus Virunum, Klagenfurt 1995.
J. K. Haalebos, Fibulae uit Maurik, Ouidheid Kundige Mede Delingen, Supplement
65, Leiden 1986.
K. Horedt, Die letzten Jahrzehnte der Provinz Dakien in Siebenburgen, Apulum
XVI, 1978,211-237.
Jobst 1975 W. Jobst, Die Fibeln aus Lauriacum, Forschungen in Lauriacum 10,
1975, Linz 1975.
Kreen Leeb und Jandrasils 1994A. Kreen und H. Jandrasits, Romische Kaiserzeit, FO, 33 1994, 573-582.
210
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Kolnik 1965
Koscevic 1980
Magdalena Maczynska 2003
Patek 1942
Parducz 1941
Peskar 1972
Riha 1979
Schulze 1977
Sedlmayer 1995
Toii 1949
Vaday 1989
T. Kolnik, K typol6gii a chronol6gii niektorych sp6n z mladsey doby rimskej na
juhozpadnom Slovensku, Slovensk Archeol6gia, XIII, 1, 1965, 183-231.
R. Koscevic, Anticke fibule s producja s Siska, Zagreb 1980.
M., Maczynska 2003, Die sogenannten "sarmatischen" Fibeln in Mittel und
Osteuropa, Kontakte-Kooperation-Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen
dem 1. und 4, Jahrhundert nach Christus, Herausgegeben van Claus van Carenap-
Bornheim, Neumiinster, 2003, 303-332.
E. van Patek, Verbreitung und Herkunft der ri:imischen Fibeltypen van Pannonien,
Dissertationes Pannonicae Ser. 2, 19, Budapest 1942.
M. Parducz, Denkmiiler der Sarmatenzeit Ungarns 1, Budapest 1941.
1. Peskar, Fibeln aus der ri:imischen Kaiserzeit in Miihren, Praga 1972.
E. Riha, Die romischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 3,
Augst 1979.
M. Schulze, Die spiitkaiserzeitlichen Armbrustfibeln mit festem Nadelhalter,
Antiquitas. Abhandlungen zur Vor- und Friihgeschichte, zur klassischen und
provinzialromischen Archiiologie und zur Geschichte des Altertums 19, Bonn
1977.
H. Sedlmayer, Die romischen Fibeln van Wels, Wels 1995.
N. P. Toii, Fibulae. The Excavations at Dura Europos. Final Report IV, 4, 1, The
Bronze Objects, New Haven 1949, 45-69.
Andrea, H. Vaday, Die sarmatischen Denkmiiler des Komitats Szolnok, Antaeus
17-18, 1988-1989, 9-353.
211
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
212
-,
, ..
. .,._/t
...
','
~
__ :' 4
10
Pl. 1. Fibule romane.
_f
6
o Sem
--==--====--
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
13
ce.
e.'
..
._..,
.>
'
__ .,,. 16
~ - f f
~ I R :
------'
22
Pl. II. Fibule romane.
15
21
o 5cm
- - = = = - ~ = = = = - -
213
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
25
..
. ,
' ..
'29
31
Pl. III. Fibule romane.
214
o
F
' ~
27
5cm
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-
=
...
C1:>
p..
o
u
ti)
C1:>
""O
;j
u
215
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ceramice de la Arcobadara
Cuvinte cheie: Dacia Porolissensis, - Arcobadara, castru, vicus,
Mots clee: Dacia Porolissensis, Arcobadara, camp romain, vicus, lampes a huile
Corneliu GAIU
n urma numeroaselor campanii de de la epigrafic cu antica Arcobadara, s-a
acumulat o cantitate de artefacte care nu fac dect intensa
care a pulsat aici n urma castrului auxiliar, de formarea unei bogate ntinse
romane. Prelucrarea inventarului, menit sistematizeze diversele categorii de obiecte, n vederea ntocmirii
monografiei arheologice a condus la catalogarea mai multor categorii de piese: fibulel, monede
2
,
monumente sculpturale
3
, bronzuri emailate\ unelte
5

o pentru socio-economice n care era
o sau alta. faptului parte din se pliau pe mode gusturi
variate, diferite de la o la alta de la provincie la provincie. Prin aceasta, de alte categorii,
o valoare pe care succesivele tipologii s-au le care permit datarea mai
a diverselor complexe arheologice. Provincia Dacia dispune de cataloage pentru majoritatea centrelor urbane
militare: Ulpia Trai ana Sarmizegetusa
6
, Apulum
7
, Potaissa
6
, Tibiscum
9
, Porolissum
10
, Micia
1
1, BuciumP
2
,


Gherla
14
, nelipsind nici globale referitoare la ntreaga provincie
15
Lucernele provenind de la au
fost prezentate ntr-o serie de studii cataloage
16
sau doar ilustrate, descriere precizarea contextului
arheologic
17
semnificativ de acumulate n urma din ultimele decenii
de a pune la ntregul lot de piese ntregi fragmentare cunoscute au impus o astfel
de abordare. Lucrarea se doar asupra ceramice ce anterior au fost discutate
1 Protase, Gaiu 1993; Gaiu, 2001.
2 Ardevan 1997.
3 Wollmann, Ardevan 2006; Gaiu, 2006.
4 Gaiu 2007.
5 Gaiu 2001.
6 Alicu 1977; Alicu 1979; Alicu 1994; Alicu2006.
7 1961; 1965; 1999.
8 1996; 2002.
9 Benea 1996.
10 Gudea 1989; Cosma, Egri, 2007
11 1975; 1977.
12 Gudea, Cosma 2003; Gudea, Cosma 2006.
13 Isac, Roman 2001
14 Protase, Gudea, Ardevan 2008, 107- 111, pl. LXXXIII- LXXXVI.
15 1983; Roman 2006; Roman 2009
16 Gostar1961; 1983; 1996.
17 Protase, Gaiu, Mari nes cu 1997, pl. XXXVIII- XLI; Protase, Gaiu 1997.
Corneliu Gaiu
Complexul Muzeal
e-mail: corneliugaiu@gmail.com
Revista XXIV/2010, pp. 217-244
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din bronz
18
Piesele se nscriu n tipuri bine cunoscute produse n centre cu italice sau din provincii,
aduse cu trupele sau importuri, altele fiind produse provinciale produse ale oficinelor locale. Unele
puteau fie realizate chiar n atelierele din Arcobadara, unde n de cuptoare s-au
tipare, poansoane unor locali
19
, a se fi descoperit n prezent tipare pentru
modelarea lucernelor care le ateste n mod direct.
tehnica n care au fost lucrate la se ntlnesc lucrate la modelate n tipare.
Din prima categorie fac parte cele cteva exemplare cu bazinul rotund orificiul larg (nr. 2 - 7), din categoria
numitelor cu seu" (84, 88). Ele au fost catalogate de Cristian-Aurel Roman ntr-un studiu
dedicat acestei serii de

fiind prezente n descoperiri din secolele II-III la Buciumi,


Porolissum n Dacia Porolissensis
21

Din punct de vedere tipologie se disting o varietate relativ de tipuri:
I. cu valute (nr. 1, 19?)
cu valute au modelul n de bronz se prin rezervorul circular
cu discul concav ciocul triunghiular sau rotunjit, decorat cu volute
22
n de
ciocului, sau Loeschcke mparte acest tip n grupe
23
Corpul este rotund, cu discul
concav decorat n general cu scene mitologice, personaje, zoomorfe sau vegetale, ncadrat de
cercuri concentrice. n diversele tipologii ele au fost clasificate n de dimensiunile ciocului,
volutelor raportul dintre cioc bazin n mai multe grupe care au marcat acestui tip de-a lungul
sec. 1 nceputul sec. 11
24
Acest tip de a fi extrem de frecvente, apar n Dacia ca importuri italice
la n contexte datate n general n primele decenii ale sec. IFS. Exemplarul de la este de
cel mai probabil adus de militarii care au amenajat castrul traianic, piesa fiind ntr-
una din primului castru de Decorul de pe disc, un cap de cal, se pe o de la
Tibiscum
26

II. cu corpul rotund cioc n (nr. 2, 4- 5) tipului V din tipologia
de D. Alicu
27
, care exemplarele de la Ulpia Traiana la mijlocul sec. Il.
III. cu disc cu cioc cordiform (nr. 9- 12, 17-18, 20- 22).
O categorie de care se ntre piesele descoperite la sunt cele cu bazinul rotund,
ciocul scurt, cordiform sau rotunjit, discul concav, bordura toarta eventual Este
una din formele cu o a n a doua a sec. 1 fiind de-a
lungul sec. II- III
26
Respectivul tip cu o de subtipuri variante n de raportul dintre bazin
cioc decorul discului bordurii a fost ncadrat de Loeschcke n tipul VIII. n Dacia ele att prin
import ct urmare a unei productii locale
29
Pentru acest tip de D. Alicu nu mai de
variante, toate nsumate tipului VII din tipologia

n catalogul pieselor din Dacia Porolissensis
au fost inventariate un de 22 exemplare, cele mai numeroase datate n sec. II, dar unele cu
n sec. IIP
1
, de piesele la
18 Gaiu, 2007.
19 Christescu 1929, 68- 70; Pop 1994, 42.
20 Roman 2000.
21 Roman 2006, 25- 30.
22 Loeschcke 1919, 212-220, tipul l; Dressel tipul9;lvnyi 1935,10-11, tipI; Alicu 1994, 41-44, tipul!.
23 Loeschcke 1919, 212-222.
24 lvnyi 1935, 10-11.
25 La Ulpia Traiana Sarmizegetusa apar copii locale ale amintitului tip de lucerne, Alicu 1994, 42- 43; Roman 2009, 35.
26 Benea 1990, 152, fig. 12/5.
27 Alicu 2006, 41.
28 Gualandi Genito 1977, 133. Piesele de la se majoritar n grupa II C din clasificarea acesteia.
29 1977, 211; Benea 1990, 143.
30 Alicu 1994, 48- 51; Alicu 2006, 96-105.
31 Roman 2009, 39-40.
218
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
IV. cu corp ovoidal (nr. 15 - 16)
Am inclus n acest tip piese cu corpul ovoidal ciocul alungit cu terminatie incluse
de Ivanyi n tipul XVIII
32
, ca o a elenistice. n Pannonia piese de acest tip au fost
la Osijek, Szeged, Pecs, Ptujl
3
V. cu canal 1 Firmalampen, cea mai categorie de opaite nregistrate la
Termenul de Firmalampen care a fost general adoptat pentru acest tip de de la faptul
numeroase exemplare au la inscriptionat n relief numele ntruct unele piese nu au
marca, s-a adoptat denumirea de cu canal" caracteristica lor ciocul alungit are pe
partea un canal. Loeschcke
34
a grupat Firmalampen n tipuri: cu canal nchis (tipul IX)
cu canal deschis (tipul X). n functie de forma bazinului ciocului precum de motivele decorative amplasate
pe disc s-au stabilit numeroase variante ale acestui tip de opait
35
Produse pe n oficinele
italice mai apoi n provincii acest tip de opait se din sec. I n sec. IV
36
n Dacia tipul
comun de opait pe durata provinciei, pe calea comertului din ateliere italice sau provinciale,
dar preluat de atelierele locale, cum o o serie de calitatea a numeroase piese
37

Toate exemplarele la apartin celui din tip, cunoscut ca "tipul numele oficinei
lui L. Aemilius Fortis n care mijlocul sec. I s-ar fi dezvoltat acest tip de Cu o exceptie (nr. 70) toate
piesele de acest tip de la sunt monolychnis fiind n general lipsite de
Atelierele de a opaitelor de la sunt cele n general cunoscute, limitate la un de
opt
APOLAVST
Lucernele cu au fost produse ntr-un atelier din nord italie care ncepe activitatea n
primele decenii ale sec. II, cu o circulatie la domnia lui Marcus Aurelius
38
n Dacia productia sa
se doar la Apulum
39
, exemplarul de la putnd fi n cu prezenta un vexilatii a legiunii
XIII Gemina n prima a castrului.
CASSI
Atelierul lui Cassius nceput activitatea la nceputul sec. II n nordul Italiei
40
, produsele sale fiind
n ntreg Imperiul roman. n Dacia opaitelor italice sau imitatii provinciale au o destul de

cele mai frecvente acoperind perioada Hadrian - Antoninus Pius


42
n Dacia Porolissensis
au fost nregistrate un de cinci piese la Porolissum (3)
43
, Gherla(1)
44
(1). din piesele de
la Porolissum apar n contexte de sec. Ill
45
, pentru majoritatea exemplarelor predominnd contexte de sec II.
FA VOR
De la Gostar cu

Oficina nord nceput activitatea
n a doua a sec. II
47
, productia sa fiind n vremea Antoninilor. n Dacia produsele sale
32 Ivnyi 1935, 19, pl. LV/1- 5.
33 Ivnyi 1935, 35
34 Loeschcke 1919, 255 sqq.
35 Alicu 1994, 54- 56; Benea 1990, 145; 2003, XIII- XV
36 Ivnyi 1935, 16 -19; Alicu 1994, 56.
37 1961, 191; Benea 1990, 146.
38 Buchi 1975, 6- 7.
39 Gostar 1961, 175- 176; 1961, 193 -194; 2003,7-8.
40 Loeschcke 1919, 196.
41 1996, 93, nota 7; Man 2000, 49; Alicu 2006, 15.
42 Gostar 1961, 178; 2003, 26.
43 Roman 2006,
44 1996, 94.
45 Roman 2006, 127.
46 Gostar 1961, 161, nr. 117 118; 1996, 97 doar un singur fragment, fiind vorba de o
nregistrare, una din bibliografie care se n inventarele MNIT.
47 Roman 2006, 61
219
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de sau sunt prezente la Ampelum, Apulum, Potaissa, Ulpia Traiana, Napoca
48
pe
limesul nordic n castrele de la Buciumi,


FES TI
Figlina nceput activitatea n a doua a sec. I n nordul Italiei, produsele sale fiind cunoscute
n provinciile europene ale Imperiului n prima a secolului Ill
50
Piese cu marca FESTI se
n Dacia n secolul IPt, n Dacia Porolissensis fiind descoperite la

Porolissum
53

54
(1 +1).
FORTIS
Oficina lui Fortis este la prin cel mai mare de lucerne, fiind un atelier cu o
a ntreg Imperiu roman, cu centre dispersate n provinciP
5
, de
la mijlocul secolului I la secolului Ill
56
La n afara exemplarului provenind din
lui Torma
57
se mai 11 purtnd care durata de a
castrului. o parte din prin modelaj calitatea sunt de origine altele cu
lutul nisipos sunt produse provinciale sau copii locale.
OCTAVI
Marca bine n Imperiu, a circulat de la secolului 1 la mijlocul secolului Ill
58
n
Dacia produsele sale se ntlnesc n numeroase Alburnus Maior, Ampelum, Apulum, Micia, Potaissa,
Tibiscum, Ulpia Traiana, Buciumi, Buciumi, Porolissum
59
De la se o
provenind din lui Torma
60

RARIUS
Un singur din descoperirile mai vechi o RAR pentru care s-au propus
lecturi diverse: RAR
61
, ... US
62
, respectiv RARIUS
63
, atelierul nu este cunoscut.
x/VISE
Pe fundul unui de Torma este VISE cu un semn cruciform suprapus


Piesa a fost de n a doua a secolului 11
65
, care o un produs local,
marca nefiind n alte locuri.
Prezentarea romane de la Arcobadara vine completeze imaginea iluminatului n provincie prin
unui semnificativ de piese, descoperite att n castru ct n vicusul militar. Celor peste
80 de lucerne din lut la care se 5 piese din bronz, din fier un deschis din plumb
dovezi a acordate iluminatului n mediul militar civil de la Arcobadara. O parte din aceste
importuri italice sau din provinciile vestice, altele modelaj material sunt de
48 2003, 60.
49 Roman 2006, 61- 62.
50 Roman 2006, 63;
51 Benea 1990, 148; Alicu 1994, 21; 2003, 67.
52 Isac, Roman 2001, 377; Roman 2006, 114-115, nr. 96,98, 99.
53 1996, 98, nr. 32
54 Gostar 1961, 161, nr. 132; 1996, 98, nr. 34
55 Se presupune oficina a lui L. Aemilius Fortis care a activat la Savignano sul Panora, n apropiere de
Modena unde n sec. XVI se mai conserva toponimicul .. Campo Forte" [Gualdini Genito 1977, 158)
56 Loeschcke 1919, 282; lvnyi 1935, 17 -18;
57 CIL III, 8076, 16 c; Gostar 1961, 164; 1996,98, nr. 55.
58 Loeschcke 1919, 297; Alicu 1994, 30.
59 2003, 137; Alicu 2006, 26; Benea 1990, 149; Roman 2006, 67.
60 Gostar 1961, 168; 1996, 104, NR. 72, PL. XIII/14.
61 CIL III, 8076/27.
62 Gostar 1961, 172, nr. 441.
63 1996, 109, nr. 94, pl. XIII/16.
64 CIL III, 8076/3, cu lectura AISE, de Goslar 1961, 157, nr. 10. Gudea, Ghiurco 1988, 153 o include n
repertoriul descoperirilor din Dacia.
65 1996, 108- 109, nr. 90.
220
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
produse n filiale ale oficinelor italice sau matrite copiate reproduse pe
n Dacia. Probabil o a materialului din care sunt confectionate opaitele ar putea aduce
privitoare la aportul local n productia de lucerne din Dacia. n ansamblul din materialului lychnologic de la
se o pentru monolychnis, o cu trei bilychnis
66
fiind cunoscute din Cele mai numeroase aici ca peste tot n provincie cu
canal (70%), urmate de cele cu bazin circular de tip Loeschcke VIII o sigur n grupa
cu valute. identificate limitate la cteva ateliere bine cunoscute: FORTIS,F A VOR,
APOLAUSTUS, FESTI, CASSI, OCTA VI, cel mai frecventat fiind cel dinti cu peste 65% din celelalte
fiind nregistrate cu o sau identificate.
*
1. cu valute, deteriorat, restaurat; o parte din rezervor din ciocul piesei; de culoare
firnis dimensiuni: L = 82 mm, diametru rezervor = 60 mm, h = 23 mm;
cu bazinul rotund, ciocul cu ornamentat cu valute; discul concav cu reprezentarea unui
cap de cal n relief, orificiul de alimentare rotund dispus ntre botul calului gt; bordura este de
disc prin trei cercuri concentrice.
Tip: Loeschcke 1 C; Alicu 1. Datare: 106-117/118.
castru, 1994, praetentura sinistra, baraca VI, nivelul castrului mic de lnv. 18172.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXVIII/3; !sac, Roman 2006, nr. 155.
2. Opait lucrat la suprafata de culoare Dimensiuni: L = 75
mm, H = 18 mm, D = 62 mm. Rotund, fund drept, bazin tronconic cu peretii puternic evazati, disc concav cu
orificiu de alimentare ngust, ciocul urme de ardere.
K. Torma; MNIT inv. 19142.
Bibl.: Roman 2000, 102, nr. 2, fig. 4; !sac, Roman 2006, nr. 44.
3. Opait lucrat la de culoare cafeniu-maroniu, de culoare
dimensiuni: L = 80 mm, H = 24 mm, D = 63 mm; rotund, disc neted, orificiu de alimentare larg, ciocul
discul opaitului;
K. Torma; MNIT inv. V 19468.
Bibl: Roman 2000, 107, nr. 28, fig. 52; !sac-Roman 2006, 50, nr. 59.
4. Opait fragmentar; cu nisip n compozitie, la dimensiuni:
diametru bazin = 55 mm, H = 23 mm; rotund; fundul drept cu urmele desprinderii de pe disc a piesei,
bitronconici, disc alveolat.
Tip: Roman I. Datare: 1/2 sec. II.
1990, sector cuptoare ceramice, cas. A. Inv. 23160.
5. fragmentar modelat la se doar o parte din bazin disc; lucrat la
cu de n de culoare dimensiuni: Lp = 69 mm,
H = 27 mm, diametru = 69 mm; rotund; fund drept, bazin bitronconic, disc plat; se parte din ciocul
scurt care din corpul bazinului; piesa a avut o
Tip: Roman 1 A. Datare: 1/2 sec Il.
castru, praetentura sinistra, baraca VI. Inv. 23145.
6. Opait lucrat la relativ de culoare cu angoba
dimensiuni: L = 70 mm, H = 26 mm, D = 59 mm; rotund, disc concav, cioc triunghiular mner n

K. Torma; MNIT inv. V 19141.
Bibl: Roman 2000, 103, nr. 8, fig. 5; !sac-Roman 2006, 50, nr. 58.
7. trilychinis lucrat la bazin rotund cu baza ciocurile trase n orificiu
de alimentare larg, ansa n de marginea bazin ului de inelul din jurul orificiului de alimentare.
Tip: Roman 2000 II B. Datare mijl. sec. III -nc. sec. IV.
66 Torma 1865, 59, pl. Xll/9.
* Cu exceptia pieselor care au ca loc de Muzeul National de Islorie a Transilvaniei (MNIT) din catalog
fac parte din colectia Muzeului Bistrita.
221
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Loc de MNIT
Bibl.: 1983, 28; Roman 2000,117, nr. 76, fig. 167.
8. fragmentar; se partea a bazinului; de culoare ocru-brun, de
culoare cafeniu-brun; Dimensiuni: l = 88 mm, H = 24 mm, D = 75 mm. Rotund; baza cu o
n cmp XNISE.
Tip: Loeschcke VIII. Datare 2/2 sec II.
MNIT inv. I 3191.
Bibl: CIL, III, 8076, 30; Gostar 1961,157, nr. 10; Gudea-Ghiurco 1988, 153; Rusu 1991, 88, pl. VI/1;
1996, 108-109, nr. 90, pl. II/2 XIII/7; !sac-Roman 2006, 58, nr. 108.
9. aproape ntreg; discul distrus n cea mai mare parte, precum o parte din rezervor; cu
nisip n culoare cu negricioase; dimensiuni: L = 75 mm, diametru bazin
= 48 mm, h = 41 mm; rotund; fund inelar; bazin globular; disc concav; discul delimitat de printr-o
bordura cu caneluri oblice care pe bazinului; ciocul scurt circular, cu orificiu
de ardere rotund; ansa
Tip: Loeschcke VIII. Datare: mijlocul sec. II.
castru 1991, praetentura dextra, baraca I, -100 cm. Inv. 16544.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XU2.
10. ntreg; de culoare la culoare; dimensiuni: L = 73 mm,
diametru = 52 mm, h = 22 mm; rotund; fund inelar; bordura cu triunghiuri incizate; disc drept cu
orificii de alimentare dispuse de o parte alta a decorului n relief n de discul delimitat
de printr-o cioc scurt;
Tip: Loeschcke VIII; Alicu VII: Datare 1/2 sec. II.
castru, 1981, descoperire de Inv. 14549.
11. ntreg spart n jurul orificiului de alimentare; de culoare firnis
dimensiuni: L = 75 mm, diametru bazin = 56 mm, H = 29 mm; rotund; discul concav, delimitat de
printr-o linie cu decor n de cu petale; ciocul scurt, rotunjit; ansa
ciocul cu urme de
Tip: Loeschcke VIII; Ivanyi VII. Datare:1/2 sec. III.
castru, porta decumana, 1984,- 40 cm. Inv. 18249.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXIX/5.
12. fragmentar; se doar o parte din discul bordura piesei; de culoare
cu firnis dimensiuni: diametru bazin = 55 mm, hp = 21 mm; disc concav decorat cu decorat
cu o cu aripile cu capul ntors spre dreapta; discul delimitat de de cercuri
concentrice; peretele bazinului un nceput din toarta a
1994, praetentura sinistra, -120 cm. Datare: 106-116/117. Inv. 23156.
13. restaurat; din piesa lipsea o parte din cioc disc; de culoare
cu firnis dimensiuni: L = 77 mm, diametru = 53 mm, h bazin= 27 mm; rotund; fund inelar; bazin
globular; disc concav cu orificiu de alimentare central; ciocul scurt cordiform;
Tip: Loeschcke VIII; Alicu VII D. Datare: 2/2 sec. II.
castru 1991, praetentura dextra, baraca II, -55 cm. lnv. 17347.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXIX/6.
14. restaurat; din piesa ciocul o din disc; de culoare
brun-maroniu; dimensiuni: Lp = 67 mm, diametru bazin= 52 mm, H = 26 mm; rotund;
fund plat delimitat de cercuri concentrice; disc plat, de o pe contur; ansa
pe marginea bazinului se urmele celor tipare.
castru, 1995, praetentura dextra,baraca IV,- 70 cm. Inv. 17346.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXIX/2.
15. ntreg; ciocul ciobit; de culoare dimensiuni:
L= 88 mm, diametru rezervor = 48 mm, h = 33 mm; rotund; disc concav cu orificiul de alimentare plasat
central, delimitat de printr-o bordura cu proeminente care au ca toarta
longitudinale; ciocul alungit cu terminatie cu un canal romboidal care din partea
a discului; ansa prin trei incizii.
Tip: XVIII; Datare: sec. II.
222
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1996, terma B, -70 cm. Inv. 20728.
Bibl: Isac-Roman 2006, nr.274.
16. ntreg; de culoare cu paiete de firnis maroniu- dimensiuni: L
= 82 mm, l = 54 mm, H = 23 mm; bazin scund cu baza discul concav, ciocul alungit
cu pe o care toarta.
Tip: Alicu XXVII. Datare: 2/2 sec. II - nc. sec. III.
castru praetentura dextra, baraca IV,- 90 cm. Inv. 18251.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XU4.
17. fragmentar; se doar toarta parte din peretele piesei; de culoare ocru-
firnis dimensiuni: Lp = 48 mm, hp = 25 mm; ansa cu
linii incizate longitudinal trei incizii orizontale spre
praetorium, 1986, nc. a,- 90 cm. Inv. 18928.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/4.
18. Fragment de culoare firnis dimensiuni: Lp
= 34 mm, h = 27 mm; se parte din bazinul globular cu marginea cu incizii n de x;
disc concav;
Tip: Loeschcke VIII. Datare: 1/2 sec. II.
2002, raetentura dextra, baraca 1, -90 cm.
19. fragmentar; lipsesc discul ciocului piesei; de culoare firnis brun-
dimensiuni: Lp = 62 mm, diametru bazin = 62mm, H = 26 mm; rotund; baza de un
cerc incizat cercuri concentrice dispuse la mijloc; bordura disc concav delimitat de
de cercuri concentrice incizate.
castru, praetentura dextra, baraca II. Inv. 18923.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/6.
20. fragmentar; se doar o parte a bazinului; de culoare ocru, firnis
dimensiuni: Lp = 52 mm, hp = 34 mm; rotund; bordura decorat cu mici ave imprimate; discul
delimitat de printr-o un cerc incizat; disc concav;
1995, castru, praetentura sinistra, baraca V. Inv. 23152.
21. fragmentar; se parte din peretele bordura piesei; de culoare
firnis dimensiuni: diametru bazin = 43 mm; rotund; bazin bitronconic, decorat pe
cu incizii radiale; bordura de bazin printr-o linie
vicusul militar, SXI, m. 7,- 40 cm. Inv. 23027.
22. Fragment de culoare ocru, firnis dimensiuni: diametru bazin = 46 mm; se
doar un fragment din bordura discul bordura cu un registru de semiove incizate;
disc concav delimitat de printr-o linie decorat cu o
Tip: Alicu VII.
castru, Inv. 23161.
23. fragmentar; se baza parte din peretele bazinului; de culoare ocru-oranj,
maroniu-oranj; dimensiuni: Lp = 59 mm, diametru fund = 29 mm, hp = 25 mm; rotund; fund inelar;
toarta probabil n de cu
castru, praetentura dextra, 1995, baraca IV, - 70 cm. Inv. 18252.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XU3.
24. aproape ntreg; de culoare ocru, firnis brun; dimensiuni: L = 96 mm, diam.
bazin = 65 mm, h = 34 mm; rotund; baza cu FORTIS, cu majuscule, bine conturate, 6 mm,
n cercuri concentrice; cu trei disc plat cu orificiu de alimentare dispus central;
bordura de disc printr-o care forma piesei, inclusiv a orificiului de ardere; cioc
alungit, cu orificii de aerisire pe canal.
Tip: Loeschcke X.
vicus, 1994. Inv. 20029.
25. deteriorat, restaurat; din piesa lipsea o parte din rezervor;
dimensiuni: L =100 mm, diametru = 66 mm, h = 34 mm; rotund; disc neted, orificiu de alimentare
rotund; bordura cu trei bifide; bordura de disc printr-o ce
forma inclusiv a ciocului; cioc alungit, bine delimitat de bazin, cu un orificiu de aerisire pe canal.
223
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tip: Loeschcke X. Datare: 1/2 sec. II
sector cuptoare, 53/1990, m. 14, -75 cm. Inv. 18171.
26. fragmentar, reconstituit; o parte din bazin cioc; de culoare ocru-oranj, firnis
brun- cu urme de ardere dimensiuni: L = 95 mm, diametru bazin = 65 mm, h = 34 mm;
disc drept, orificiu de alimentare, n centru, rotund; pe bordura de disc
de o pe canalul dintre cioc disc sunt practicate orificii de aerisire; fund drept cu cercuri
concentrice pe margini.
Tip: Loeschcke X. Datare sf. sec II- nc. sec. III.
castru, praetentura dextra, baraca IV. Inv. 17339.
27. fragmentar, restaurat; din corpul original nu se baza rezervorului;
cu o dimensiuni: L = 89 mm, diametru bazin = 61 mm, h = 29 mm; disc
neted, orificiu de alimentare rotund, dispus central; pe bordura de disc
de o care forma inclusiv a orificiului de ardere; cioc alungit, pe canal orificii
de aerisire; pe cioc urme de ardere.
Tip: Loeschcke X. Datare: mijlocul a doua jum. a sec. II.
castru, praetorium. Inv. 17342.
28. fragmentar; s-a parte din disc din cu nisip de n
culoare firnis dimensiuni: diametru disc = 52 mm; disc plat cu orificiu de alimentare central;
bordura de disc de o care forma bordura o
Tip: Loeschcke X. Datare sec. II.
sector cuptoare, Sili, - 40 cm. Inv. 23025.
29. fragmentar; se doar o parte din discul bordura piesei; cu paiete de n
de culoare ocru, urme de firnis brun; dimensiuni: Lp = 45 mm, lp = 31 mm; rotund; disc drept cu
orificiu de alimentare n centru, pe o bordura de disc de o
Tip: Loeschcke X. Datare: sec. III.
castru, praetentura dextra, baraca IV, - 30 cm. Inv. 23155.
30. fragmentar; s-a parte din disc din cu nisip de n
culoare firnis brun-maroniu; dimensiuni: Lp = 62 mm, lp = 41mm; disc plat cu
orificiu de alimentare central; bordura de disc de o care forma opaitului, inclusiv
ciocul; pe proeminente; cioc alungit.
Tip: Alicu X. Datare: sec. III.
castru, 1992; praetentura dextra, baraca I, - 40 cm. Inv. 23.023.
31. Opait fragmentar; restaurat; de culoare ocru-maroniu, de o
dimensiuni: L = 97 mm, diametru bazin = 63 mm, h = 26 mm; rotund; baza cu cercuri concentrice;
disc plat cu orificii de alimentare ntre care, central, se o n relief, bordura,
de disc printr-o care forma piesei, inclusiv a ciocului, este cu
proeminente un de pastile n relief; cioc alungit bine delimitat de bazin.
Tip: Loeschcke X; Datare: 2/3 sec. II.
castru, praetentura dextra, baraca III, niv. castrului mare de Inv. 17345.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXIX/1.
32. Opait fragmentar, restaurat; din exemplarul original lipsea o parte din ciocul piesei;
de culoare dimensiuni: L p = 59 mm, diametru bazin = 51 mm, h =
26 mm; rotund; fund delimitat de cercuri concentrice, n mijloc n relief FORTIS; disc neted,
orificiu de alimentare rotund, bordura cu trei protuberante de disc printr-o ce
forma inclusiv a ciocului; bazinul asimetric.
Tip: Loeschcke X. Datare: sf. sec. II- nc. sec. III.
castru, praetentura dextra, baraca III. Inv. 17341.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXVIII/2.
33. ntreg; de culoare ocru, de un firnis dimensiuni: L = 77 mm,
diametru bazin = 51 mm, h = 27 mm; rotund; fund cu n cercuri concentrice;
bordura cu trei proeminente, de disc printr-o care forma inclusiv a
orificiului de ardere, circular; disc decorat cu o cu orificii de alimentare, circulare, dispuse
lateral; pe canal un orificiu de aerisire.
224
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tip: Loeschcke X. Datare: probabil sec. III.
castru, descoperire de 1983; Inv. 14548.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLV1.
34. fragmentar; discul ciocul fragmentar; culoare ocru; dimensiuni: L = 82
mm, l = 51 mm, h = 30 mm; rotund, fund delimitat de cercuri concentrice, n mijloc, n relief
FORTIS, disc drept, orificiu de alimentare rotund, de disc printr-o ce
forma pe trei
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. Il.
castru, praetentura sinistra, baraca VI. Inv. 17343.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXVIII/5.
fragmentar; discul spart; culoare dimensiuni: L
= 76 mm, diametru bazin= 53 mm, h = 29 mm; rotund; fund delimitat de cercuri concentrice, n mijloc
n relief FORTIS; cioc alungit, cu orificiu de ardere rotund; de disc de o
care forma inclusiv a orificiului de ardere.
Tipul: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. II.
castru, 1988, praetorium. Inv. 17340.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XXXVIII/6.
36. Fragment de se doar parte din bordura ciocul lucernei; de culoare
firnis dimensiuni: Lp = 46 mm; pe se o bordura
de disc de o care forma piesei, inclusiv a ciocului.
Tip: Alicu X.
1996, castru, praetentura dextra, baraca IV,- 60 cm. Inv. 23147.
37. Fragment se doar ciocul; de culoare dimensiuni: Lp
= 22 mm, h = 22 mm;
Tip: Loeschcke X. Datare: sec. Il.
castru, praetorium,- 75 cm. Inv. 23028.
38. fragmentar; se o din disc; de culoare
dimensiuni: Lp = 31 mm, lp = 25 mm; bordura cu o ,
de disc printr-o
1995, praetentura sinistra, baraca V,- 45 cm. Inv. 23030.
39. ntreg; de culoare ocru, firnis ocru-maroniu; dimensiuni: L = 70 mm, diametru bazin
= 50 mm, h = 22 mm; rotund; pe fund greu FORT! de cercuri concentrice;
bordura cu proeminente este cu glastre cu flori; discul drept cu orificiu de alimentare rotund,
dezaxat; bordura de disc printr-o care forma inclusiv ciocul; pe canal un
orificiu de aerisire; cioc alungit orificiu de ardere rotund orificiu de aerisire pe canal.
Tip: Loeschcke X. Datare: prima jum. a sec. Il.
castru, praetentura sinistra, S 9, m. 38, -85 cm. Inv. 20718.
40. fragmentar; se parte din bazin; cu nisip n culoare
firnis dimensiuni: Lp = 65 mm, h = 32 mm; rotund; fund delimitat de cercuri
concentrice, n relief ... S, probabil [forti]S; pe o bordura de disc de
o
Tip: Alicu X.
1983, porta praetoria. Inv. 23153.
41. ntreg; de culoare cu urme intense de pe
cioc; dimensiuni: L = 71 mm, diametru bazin = 48 mm, h = 22 mm; rotund; fund concav cu o
disc drept, bordura cu proeminente, de disc printr-o care
forma inclusiv ciocul; cioc alungit, orificiu de ardere rotund.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. II.
therma B, E, - 60 cm. Inv. 23032.
42. aproape ntreg; discul spart; cu nisip pietricele n de culoare castaniu-
dimensiuni: L = 81 mm, diametru bazin = 57 mm, h = 26 mm; rotund; bordura
cu trei care disc concav; cioc lung cu canal deschis.
225
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tip: Loeschcke X. Datare: 1/2 sec. III, probabil la
castru, porta principalis dextra, Inv. 17344.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. :XX:XIX/3.
43. ntreg; de culoare cu urme intense de pe partea
a piesei; dimensiuni: L = 71 mm, diametru bazin = 49 mm, h = 22 mm; rotund; fund concav
cu o disc neted cu un orificiu de alimentare, n centru; bordura cu
de disc printr-o care forma inclusiv ciocul; cioc alungit, bine delimitat de
corpul
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. Il.
therma B, E,- 60 cm. Inv. 23031.
44. fragmentar; de culoare ocru-orange, urme de firnis brun; dimensiuni: Lp= 51 mrn,
hp=22 mm; se parte din perete bordura, de disc printr-o o

Tip: Alicu X. Datare: sec. III.
castru 1995, praetentura sinistra, baraca V, m. 72, -40 cm. Inv. 23035.
45. aproape intact; discul spart; cu nisip fire de n culoare
dimensiuni: L = 88 mm, diametru rezervor = 54 rnrn, h = 30 mrn; rotund; fund
concav, tronconici, discul distrus aproape n totalitate, bordura cu proeminente bifide
de disc printr-o care forma inclusiv a ciocului; cioc alungit bine delimitat de bazin
cu orificiu de ardere rotund; ansa
Tip: Loeschcke X. Datare: sec. II- III.
vicus; descoperire Inv. 21136.
46. ntreg; dimensiuni: L = 76 mrn, diametru bazin= 49 rnrn, h = 24 mrn;
rotund; fund cu n trei cercuri concentrice; bordura cu trei bordura
de disc printr-o care forma disc plat decorat pe margini de pastile are
orificiul de alimentare rotund dispus central; cioc alungit bine delimitat de bazin.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. II.
1995. Terma B, nc. e, -60 cm. Inv. 20660.
47. restaurat; din piesa lipsea un fragment din cioc; de culoare
firnis nchis; dimensiuni: L = 93 rnm, diametru rezervor= 62 rnm, h = 30 rnm; rotund; fund
delimitat prin cercuri concentrice, n mijloc APOLA VST, cu majuscule n relief, bine conturate,
de 4 mm; disc drept, cu orificiu de alimentare dispus central; bordura cu cioc lung cu
orificiu de aerisire de ardere rotunde; bordura este de disc printr-o care forma
inclusiv ciocul.
Tipul: Loeschcke X; Alicu X. Datare: 2/3 sec. II, n castrului mare de
castru, 1991, praetentura sinistra, baraca 1, -90 crn. Inv. 16545.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XL/1.
48. ntreg; de culoare firnis dimensiuni: L = 76 mm, diametru bazin
= 50 rnm, h = 22 mrn; rotund; pe fund FORTIS; bordura cu
de disc printr-o care forma inclusiv ciocul; discul drept cu orificiu de
alimentare rotund, dezaxat.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. Il.
1995, terma B, e,- 60 crn. Inv. 20659.
49. fragmentar; se doar o parte din bordura peretele bazinului; de culoare
dimensiuni: Hp = 25 mm; diametru bazin = 92 mm; bordura de disc printr-o
care forma bazinului.
1990, vicus, sector cuptoare, cas. B, - 55 cm. Inv. 20204.
Tip: Firmalampen. Datare: Sec. Il.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/5.
50. fragmentar; se doar partea a bazinului; de culoare
maronie; dimensiuni: L p = 69 mm, diametru bazin = 54 mm, hp = 20 mm. Rotund, fund delimitat de
cercuri concentrice, n mijloc n relief FORTIS.
226
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tip: Firmalampen. Datare: 1/2 sec. II.
castru, 1995, praetentura sinistra, baraca VI, -140 cm. Inv. 18253
51. fragmentar, ciocul; dimensiuni: L p
62 mm, diametru bazin = 56 mm, h = 22 mm; rotund; fund delimitat de trei cercuri concentrice, n mijloc
n relief FOR TI; disc neted, orificiu de alimentare rotund, bordura cu de
disc printr-o ce forma inclusiv a ciocului; pe canal orificiu de aerisire
rotund.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. II.
castru, 1994, praetentura dextra, baraca II, -60 cm. Inv. 22732.
52. fragmentar; se bordura parte din bazinul ciocului piesei; de culoare
urme de firnis dimensiuni: Lp = 83 mm, diametru bazin = 61 mm, H = 30 mm;
rotund; bordura cu trei proeminente; discul delimitat de printr-o ce conturul piesei,
inclusiv a ciocului; cioc alungit, bine delimitat de corp, cu o de aerisire pe canal.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec. II - Yz sec. III.
castru, praetentura dextra, baraca III. lnv. 23019
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XL/5.
53. Fragment se un fragment din bordura ciocul piesei; de culoare orange-
firnis dimensiuni: Lp = 44 mm; bordura o nervura care
discul are un decor perlat; cioc alungit cu orificiu de aerisire pe canal.
Tip: Loeschcke X. Datare: prima jum. a sec. II.
castru, praetentura dextra, baraca II, - 90 cm. Inv. 23033.
54. fragmentar; se o parte din bazin; de culoare
firnis dimensiuni: Lp = 57 mm, diametru bazin = 71 mm; h = 35 mm; rotund; fund delimitat de
cercuri concentrice, n relief din care se litera 1; bordura o discul
este delimitat de printr-o care forma piesei.
Tip: Firmalampen.
1996, vicus, C. Inv. 23148.
55. fragmentar; s-a parte din ciocul bordura unei piese lucrate din
culoare firnis brun-cafenie; dimensiuni: Lp = 53 mm; de disc printr-o
care conturul piesei, inclusiv ciocul; cioc alungit cu orificiu de ardere rotund.
Tip: Loeschcke X. Datare: 2/2 sec II- nc. sec. III.
vicusul militar, D. Inv. 23026
56. Fragment se doar parte din peretele bazinului; de culoare
dimensiuni: Lp = 34 mm, hp = 22 mm; rotund; fund drept cu n relief; perete
tronconic,
1980, castru SIV,- 70 cm. Inv. 23150.
57. fragmentar; se doar fragmente din bazin cioc; de culoare
nchis; dimensiuni: diametru bazin = 58 mm, h = 23 mm; rotund; fund delimitat de trei cercuri
concentrice, n mijloc n relief F(ORTIS); disc neted, orificiu de alimentare rotund, bordura cu
de disc printr-o ce forma inclusiv a ciocului.
Tip: Loeschcke X. Datare: sf. sec. II- nc. sec. III.
castrupraetentura sinistra, 1994, baraca V,- 60 cm. Inv. 22733.
58. fragmentar; se doar parte din rezervorul piesei; de culoare
firnis dimensiuni: Lp = 51 mm, hp = 21 mm; rotund, fund delimitat de cercuri
concentrice.
1996, praetorium,- 110 cm. Inv. 23151.
59. fragmentar; s-a din bazin din cu nisip n
de culoare dimensiuni: Lp = 62 mm, l = 26 mm, h bazin = 29
mm; rotund; fund plat; bordura o iar ntre disc parte din nervura care le
mner lamelar.
Tip: cu canal. Datare: 1/2 sec. II
vicus, S4/1999, m. 12, -90 cm. lnv. 20114.
227
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
60. fragmentar; se doar baza rezervorului parte din perete;
de culoare dimensiuni: Lp = 49 mm, diametru bazin = 52 mm, hp = 26
mm; rotund; baza cu marca n relief (F)ORTIS de trei cercuri concentrice.
Tip: cu canal. Datare: sec. II- III.
vicus, S3/1999, m. 27, -50 cm. Inv. 20115.
61. fragmentar; se doar partea a bazinului; de culoare ocru-
maronie; dimensiuni: Lp = 57 mm, h = 21 mm, diametru bazin = 43 mm; fund concav cu
greu
Tip: cu canal. Datare: 1/2 sec. II.
castru, praetentura dextra, baraca IV,- 100 cm. Inv. 23146.
62. fragmentar; se doar partea a o parte din cioc; cu
fire de n culoare firnis brun-maroniu; dimensiuni: L p = 67 mm, diametru
bazin = 50 mm, hp = 19 mm; rotund; fund delimitat de cercuri concentrice, n mijloc n relief
FORTIS; cioc alungit, bine delimitat de bazin.
Tip: cu canal, Alicu X. Datare: sec. II.
castru; praetentura dextra, baraca II, -75 cm. Inv. 23016.
63. Fragment se doar un fragment din ciocul piesei; de culoare
la culoare; Lp = 40 mm, h = 26 mm;
2002, castru, raetentura dextra, SII, m. 3,- 90 cm. Inv. 23037.
64. fragmentar; se doar parte din ciocului piesei; ardere firnis
dimensiuni: L p= 42 mm; orificiu de ardere rotund, ncadrat de o n relief.
Tip: Loeschcke X.
castru, praetentura sinistra, 1994, baraca VI, - 30 cm. Inv. 23018.
65. fragmentar; se doar partea a bazinului ciocului;
cu fire de nisip n de culoare dimensiuni: L = 73 mm,
diametru bazin = 52 mm, hp = 21 mm; rotund; fund cioc alungit, bine delimitat de corp.
Tip: cu canal. Datare: 1/2 sec. Il.
castru, 1994, praetentura sinistra, baraca VI,- 110 cm. Inv. 20203.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/11.
66. fragmentar; ciocul rupt; cu nisip n de culoare
dimensiuni: Lp =73 mm, diametru bazin = 57 mm, h = 26 mm; rotund; baza rezervorului are
n relief greu CASSI n cercuri concentrice; bordura cu trei proeminente
este de disc printr-o care forma inclusiv ciocul; discul drept cu orificiu de
alimentare rotund, ciocul alungit, bine delimitat de corpul
Tipul: Loeschcke X; Datare: sec. II.
castru, praetentura sinistra, baraca VI. Inv. 23017.
67. fragmentar; se doar partea a bazinului; de culoare ocru-
dimensiuni: Lp = 56 mm, diametru bazin = 55 mm, hp = 20 mm; rotund;
fund delimitat de trei cercuri concentrice, n mijloc n relief FORTIS.
castru; praetentura dextra, baraca II, -30 cm. Inv. 23036.
68. fragmentar; de culoare miez dimensiuni: df = 31 mm,
h=20 mm; se partea din bazin; fundul concav FORTIS n relief.
castru 1994, praetentura sinistra, baraca V,- 90 cm. Inv. 23.024.
69. fragmentar; ciocul, bordura de culoare
maronie; dimensiuni: Lp = 65 mm, diametru bazin= 57 mm, h = 31 mm; rotund; fund delimitat de trei
cercuri concentrice, n mijloc n relief FORTIS; disc neted, orificiu de alimentare rotund, bordura cu
trei de disc printr-o ce forma inclusiv a ciocului.
Tip: Loeschcke X.
castru, praetentura sinistra. Inv. 18250.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/3.
70. fragmentar; ciocul; cu nisip fire de n de culoare ocru-
oranj, firnis brun-maronie; dimensiuni: Lp = 66 mm, diametru bazin = 60 mm, h = 30 mm; rotund; bazin
228
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
tronconic, disc drept cu orificiu de alimentare rotund, dezaxat; pe trei bordura
de disc de o care forma
Tip: Loeschcke X. Datare mijlocul a doua a sec. II.
castru, praetentura dextra, baraca II. Inv. 18922
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/2.
71. Fragment cu nisip n compozitie de culoare ocru; dimensiuni: diametru bazin = 53
mm, hp = 22 mm; rotund; se doar o parte din bazin; fund concav.
2002, castru, raetentura dextra, baraca 1. Inv. 23144.
72. Fragment se o parte din discul dimensiuni:
Lp = 28 mm; rotund; disc drept, cu o de disc printr-o
Tipul: cu canal deschis. Datare: sec. II.
castru, praetentura dextra, 1996, baraca IV,- 90 cm. Inv. 23158.
73. fragmentar; de culoare firnis dimensiuni: Lp
= 24 mm, h = 26 mm; se doar un fragment din rezervorul fund drept cu marca n relief,
majuscule, (F)ESTI de cercuri concentrice.
Datare: 106-116/117.
castru, 2004, raetentura dextra. Inv. 23162.
74. fragmentar; se partea a bazinului ansa; cu fire de
nisip n de culoare dimensiuni: Lp = 79 mm, diametru bazin = 53 mm, H = 26
mm; rotund; baza cu trei cercuri concentrice; bordura sub forma unei nervuri toarta
cu mediane pe partea
Datare: primele decenii ale sec II.
castru, praetentura sinistra, 1994, baraca VI, - 90cm. Inv. 20189.
75. fragmentar; se doar o parte din disc ansa piesei; cu nisip n
de culoare firnis dimensiuni: Lp = 77 mm, hp = 39 mm; corp piriform; disc concav
cu decor de nervuri dispuse radial; n de disc decorat cu nervuri radiale.
1996, castru, praetentura dextra, baraca IV,- 30 cm. Inv. 23149.
76. fragmentar; s-a o parte din corpul ciocul piesei; de culoare
cu firnis dimensiuni: Lp = 64 mm, H = 24 mm; rotund; fund delimitat de cercuri concentrice; cioc
alungit, bine delimitat de corp.
1995, castru, praetentura sinistra, baraca V, -45 cm. Inv. 23029.
77. Fragment; se ciocul parte din bazin; cu nisip n de culoare
dimensiuni: Lp = 48 mm, h =23 mm.
vicus, S2/1990, - 55 cm. Inv. 23632.
78. fragmentar; se doar o din baza peretele bazinului; de
culoare urme de firnis dimensiuni: df = 32 mm, h = 18 mm; rotund; fund concav,
bazin cu scunzi.
1995, praetentura sinistra, baraca VI, -35 cm. Inv. 23034.
79. Fragment se o parte din disc; firnis la culoare;
dimensiuni: Lp = 73 mm; rotund; bordura cu decor floral n relief.
Datare: nc. sec. Il.
castru, 2002, retentura dextra, S2/2002, m. 7, -1,25 m. lnv. 23157.
80. fragmentar; s-a o parte din bazinul cu fire de n
cu firnis dimensiuni: Lp = 63 mm, df= 38 mm, H = 29mm; rotund; fund delimitat de
cercuri concentrice, bordura de disc printr-o pe proeminente ntre
care sunt dispuse mici pastile rotunde.
Tip: Alicu X. Datare: sf. sec. II- sec. III.
Castru, praetentura dextra, baraca II,- 40 cm. Inv. 18929.
Bibl: Protase, Gaiu, Marinescu 1997, pl. XLI/10.
81. Fragment firnis dimensiuni: Lp. = 40 mm; se
doar un segment din discul bordura rotund; disc drept, bordura de disc printr-o
care conturul.
229
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tipul: cu canal. Datare: sec. Il.
castru, praetentura dextra, baraca IV, -100 cm. Inv. 23159.
82. bilychnis, restaurat; de culoare maro-ocru cu dimensiuni: L =
110 mm, l = 63 mm, h bazin= 35 mm; rezervor rotund; fund plat; bordura cu proeminente o
destul de pe disc orificiul de alimentare larg; orificiile de ardere distruse, canalele ncadrate de nervuri
late; n de cu nervuri verticale.
Tip: Loeschcke X; Alicu X, varianta V. Datare: 1/2 sec. II.
castru, baraca III. lnv. 17348.
83. fragmentar; se parte din perete ciocul piesei; la de
culoare firnis dimensiuni: Lp = 46 mm, h = 32 mm; rotund, fund ngust n
de postament care urmele desprinderii ce pe disc; bazin bitronconic; cioc scurt.
1996, castru, praetentura dextra, baraca III,- 80 cm. Inv. 23154.
84. fragmentar; se patru fragmente; de culoare de
culoare Bazinul cu baza de cercuri concentrice cu RAR[i](ius).
MNIT inv.l. 3184-3187.
Bibl: CIL, III, 8076, 27; Gostar 1961, 172, nr. 441; 1996, 109, nr. 94, pl. XIIV5.
85. fragmentar; monolychnis, de culoare ocru, baza de cercuri
concentrice, n relief FA[v]O[r].
K. Torma; MNIT: inv.l. 3194.
Bibl: 1986, 97, nr. 26, pl. Xll/10.
86. fragmentar; se un fragment din baza lucernei; lut de culoare de
culoare baza de cercuri concentrice are marca n relief OCT[avi].
K. Torma; MNIT inv. II, 3148.
Bibl: 1986, 104, nr. 72, pl. XIII/14.
87. de culoare la dimensiuni: D =61 mm, H = 44 mm;
bazin globular, fund inelar, orificiu de alimentare larg.
K. Torma; MNIT inv. 3096.
Tip: Loeschcke XIII; Datare: sec. II-III.
Bibl: !sac-Roman 2006, 48, nr. 41
88. Opait fragmentar; extremitatea a ciocului baza sunt sparte. de culoare
Dimensiuni: L = 80 mm, H = 33 mm, D = 56 mm. Rotund, discul
decorat cu o bordura cu de disc de o care
forma piesei, inclusiv ciocul; baza cu cercuri concentrice are o
MNIT inv. 1. 4894.
Bibl: 1996, 110, nr. 98, pl. 1/9.
Les Lampes en terre cuite d'Arcobadara
(Resume)
Les recherches archeologiques entreprises a sur le limes du Nord de la province de Dacie, identifiee
epigraphiquement avec l'ancienne Arcobadara, ont conduit) la decouverte, entre autres, d'un significatif dept
d'outils d'illumination. A ceux decouverts en 1978, detenus par le Musee de an a joint egalement les
pieces connues par les fouilles realisees au XIX" siecle par Carol Torma, offertes au Musee de Cluj.
Les pieces s'inscrivent dans des types bien connus produites dans les centres traditionnels italiques ou
les provinces, apportees par les troupes ou par l'importation, d'autres etant produites par des officines locales.
Certains fumignons pouvaient etre realises meme dans les ateliers d'Arcobadara, ou a part les fours an a retrouve
des presses, des pongons et des tampons des artisans locaux, sans avoir decouvert jusque la des presses pour
le modelage des lampes qui les attesteraient directement.
Selon la technique de production, celles de ont ete faites a la roue ou au moule. Dans la premiere
categorie, an rencontre certaines exemplaires au bassin rond et a l'orifice large (no 2-7), appartenant a la
230
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
categorie dite de lampes a suif (84, 88). Les plus nombreuses sont celles au moule. Typologiquement, on
connat: lampes a bec triangulaire et a volutes (no 1), qui date de debut de Il" siecle; lampes a corps rond et
bec cordiforme (no. 9 - 14); lampes a canal ouvert du type Firmalampen, nombreuses portent l'estampille:
APOLAVST (1), CASSI (1), FESTI (2), FA VOR (1), FORTIS (14), OCTAVI (1), R-\RIUS (1). Il s'agit d'ateliers
nord-italiques, qui etaiant en pleine activite au II-eme et III-eme siecles. Une partie des lampes presentees sont
des produits originaux d'importation, d'autres sont des copies ou imitations provinciales des lampes originales.
Bibliografie
Alicu 1977
Alicu 1994
Alicu 2006
1961
1965
1977
1996
2003
Benea 1990
Christescu 1929
Gaiu 2001
Gaiu 2007
Gaiu 2007a
Gaiu, 2001
1975
Gostar 1961
Gualdini Genito 1977
Gudea 1989
Gudea, Cosma 2003
Gudea, Ghiurco 1988
Isac, Roman 2001
Isac, Roman 2006
lvnyi 1935
Loeschcke 1919
Man 2000
Pop 1994
Protase, Gaiu 1993
Protase, Gaiu, Marinescu 1997
O. Alicu, Tonlampen aus Sarmizegetusa n 2, 1977,
331- 361.
O. Alicu, romane. Die Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
1994.
O. Alicu, Die Lampen von Sarmizegetusa. I. Die Funde der Jahre 1882
- 1976, 2006.
C.L. romane de la Apulum I, n Apulum IV, 1961, 189-220.
C.L. romane de la Apulum Il, n Apulum V, 1965, 277- 295.
C.L. romane din Muzeul Hunedoara - Deva, n Sargetia
XIII, 1977, 209- 228.
C.L. romane din Muzeul de Istorie a Transilvaniei, n
ActaMN, 33/1, 89-113.
C.L. antice de la Alba Iulia (Apulum) I epigrafice, Alba
Iulia 2003.
O. Benea, Lampes romaines de Tibiscum, n DaciaNS XXXIV, 1990, 139- 168.
V. Christescu, a Daciei romane, 1929.
C. Gaiu, Unelte de fier din castrul roman de la n RB XV,
103-116.
C. Gaiu, Lucernele de bronz din castrul roman de la n Dacia Felix. Studia
Michaeli oblata, Cluj-Napoca, 2007, 414-429.
C. Gaiu, Bronzurile cu email din castrul roman de la n RB XXI/1, 181- 240.
C. Gaiu, S. Fibule din castrul de la n RB XV, 2001,
90-95.
M. romane de la Micia, n Sargetia, XI- XII, 1974-1975, 51-56.
N. Gostar, de pe lucemele din Dacia n ArhMold I, 1961, 149-209.
M. C. Gualdini Genito, Lucerne fittili delle collezioni del Museo Civica Archeologico
di Bologna, Bologna 1977.
N. Gudea, Porolissum I- Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord
a Imperiului roman, ActaMP XIII, 1989.
N. Gudea, C. Cosma, din castrul roman de la Buciumi, n Studii n onoarea
lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, 21 - 38.
N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria la romni. arheologice,
Oradea,1988.
O. Isac, C. A. Roman, Lucernele din castrul de la n Studia archaeologica et
historica Nicolao Gudea dicata. 2001, 367- 395.
A. Isac, C. A. Roman (edit], Lychnus et Lampas. Exhibition Catalogue, Cluj-Napoca
2006
O. lvnyi, Die pannonischen lampen. Eine Typologisch-chronologische iiberschit.
Diss Pann. Sr. Il, nr. 2, Budapest 1935.
S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrag zur Geschichte von Vidonissa
und des antiken Beleuchtungswesens, Zii.rich 1919.
:'-J. Man, Tipologia romane descoperite n de la
[jud. n Marisia, XXVI 2000, 47-84.
C. Pop, Ateliere particulare de n Dacia n RB, VIII, 1994,41-48.
O. Protase, S. C. Gaiu, Fibule din castrul roman de la
n RB, 7, 1993, 51- 61. Gaiu 1993
O. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la
1997.
231
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Protase, Gaiu 1999
Provoost 1976
Roman 1997
Roman 2000
Roman 2006
Torma 1864-1865
232
D. Protase, C. Gaiu, Le camp romain et l' etablissement civil d n N.Gudea
(edit.) Roman Frontier Studies XVII, 1999, 415-429.
A. Provoost, Les lampes antiques en terre cuite. Introduction et essai de typologie
generale avec des details concernant les lampes trouve en Italie, n l' Antiquite
Classique, XLV, 1, 5- 39, 2, 550- 558.
C.A. Roman, ale de sclavi din Noua Comedie n decoratia
lucernelor Firmalampen)) la Sarmizegetusa, n ActaMN 34/1, 1997, 435- 452.
C.A. Roman, Wheelmade lamps of roman Dacia, Acta MN 37/1, 2000, 99-140.
C.A. Roman, Ateliere de opaite din Dacia. Elemente de identificare, n
Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Cluj-Napoca, 2006,
545-553.
K. Torma, A Als6-ilosvari romai ll6tbor es miiemlekei, n ErdMuz, III, 1864 -
1865, 10- 67.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
_". ... _
..... ..
5
I. lucrate la (2-7) n tipar (1, 8) . 2, 3 6, 7 Roman 2000.
233
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
7
P l a n a II
234
1
~ '
~
12
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a III
.. ~ 1
v
1
\)
....
. ' .. '_
~
18
235
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
)
'
. . .

...... '
/"'

' . . . . . '
&::--.-
IV
236
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
...
1
1
)
35
P l a n a V
1
1
,r J
~
1
; &;;.::_\!
1 ~
38
237
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-
c
-J
39
1
-/
,.. .. ___ ",. .......... 42
VI
238
. -
,- ...
-
'
_j
/ .... ,
.......


; 1_,1,.__
t __ .-
. '\_,, .......
_ .....
..
l/
46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

VII
1
1
r
1
1
1
50 1
-----1
1
1'
1
1
1
52 :
_..c::.::::.:Jf
;:


239
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
240
'._ ....... .. ....... .::.._
...

.1
.
/.
'
1
VIII
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
\
:
1 ----?--
.. ;


68
71
1
,.
69
72
IX
241
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
242
1
1
\ ........ __ _
"
P l a n a X
1
1
:_)7
\..-....:
,8;-
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
..:
.....
...... :_: ... .. ...... :.: ..
.-:.::::::::.:
82 83
86
XI. 84-86 1996; 87 Isac-Roman 2006.
243
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la istoria sportului n Dacia
2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori
n amfiteatru
Cuvinte cheie: Dacia amfiteatre, lupte de gladiatori, sport
Keywords: Roman Dacia, amphitheater, gladiatorial battles, hunting, sport
Horea
Consultarea lui Karl-Wilhelm Weeber
1
a lui Ernst KiinzF mi-au dat ocazia de a restudia pentru
cazul provinciei Dacia (106-275 p. Chr.) problemele legate de unele sportive, n luptele de
gladiatori n a ncerca o interpretare acestor
Ambii autori mai sus au introdus n cercetarea sportului antic o idee pe care au
argumentat-o sistematic anume din circ, amfiteatru stadion mai ales au fost rezultatul unei
politici deliberate a statului roman cu scopul de a organiza maselor. Iar propaganda pentru aceste
prin monumente, reclame, caricaturi, avea scopul de a face cunoscute astfel de
a pe tot teritoriul Imperiului Roman date n cu aceste sporturP. Nimic nu mai bine ct
de mult iubeau romanii luptele de gladiatori n dect cantitatea de pe
monumente artefacte.
Este binecunoscut faptul sub Imperiu anul 27 a. Chr.) spectacolele de gladiatori erau date numai
de precum de cultului imperial aveau exclusiv scop politic militar
4

ncepnd cu Augustus spectacolele n au pierdut caracterul lor religios au devenit spectacole
profane reglementate
5
. Gladiatura a devenit un mijloc de a ncuraja arta de a lupta cu sabia
a dezvolta ale tineretului
6
Suportul documentar pentru astfel de idei/ipoteze a fost
faptul direct sau prin lor, au att de "baze sportive" (amfiteatre,
circuri, stadioane), au organizarea jocurilor
7
sau au organizat prin diferite
forme (bani, lauri, monumente, schimbare de statut social etc.). Drept urmare, imagini de
gladiatori sau scene de diferite concursuri (lupte, atletice, jocuri, curse de cai, curse de care)
au pe monumente mari de oficiale, zgriate sau incizate pe diverse artefacte
(statuete din bronz, lut, vase de lux, etc.) care s-au pe ntreg teritoriul Imperiului Roman. Ele
constituie dovezi irefutabile sportive erau cunoscute n mase
8

1
2
3
4
5
6
7
a
Weeber 1994.
Kiinzl f.a.
Weeber 1994, p. 145-155.
Gladiator, p. 192-193.
Bouley 1994, p. 80.
DA II.1, p. 1581.
Weeber 1994, p. 170-173.
DA 11.2, p. 1570.
Horea
UBB Facultatea de Educa!ie Sport
e-mail: horeamosneag@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 245-266
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mai sus amintite li se desigur, altele din care voi aminti numai pe cele elaborate de
Chr. Landes echipa lui
9
de asemenea, Chr. Langner
10

K.W. Weeber axat lucrarea mai ales pe descrierea bazelor unde aveau loc sportive principale
(amfiteatru, stadion, circ) mai pe propriu zise din cadrul lor. El o imagine asupra
efort financiar de a construi obiective sportive (amfiteatre mai ales) n special n Imperiul Roman
de Vest. Fig. 1. De la nceputul epocii imperiale amfiteatrul a fost locul consacrat pentru luptele de gladiatori
11

Chr. Landes
12
a prezentat imagini n cu practicarea atletismului (n sens roman) curselor,
practicare de monumente din statuete de bronz lut, imagini pe vase ceramice, pe vase din
mozaicuri, respectiv de pe stadioane din circuri.
E. KiinzP
3
a prezentat o serie de suveniruri ntre care unele legate de sportive.
Chr. Langner
14
a prezentat cteva mii de grafitti (desene incizate sau zgriate pe de pe
pe vase, pe alte materiale dure ca pe care s-a incizat n pasta moale sau vase
nearse). grafitti caricaturi de sportivi din diferite ramuri de sport (gladiatori, cu animale,
boxeri etc.) Fig. 2-4.
n diverse alte apar n chip izolat caricaturi de gladiatori pe e.g. Dalmatia
15
Fig. 5; statuete
de bronz reprezentnd gladiatorP
6
din Pannonia sau statuete de os reprezentnd gladiatori din Germania
Superior
17
Fig. 6.
Toate aceste multe altele provin de pe tot cuprinsul Imperiului Roman ceea ce faptul
att obiectivele sportive ct sporturile mai sus se bucurau de o n rndul
locuitorilor Imperiului.
Scopul de este acela de a strnge la un loc legate de luptele de gladiatori
sau de n din Dacia (de fapt, cele trei provincii dacice: Porolissensis, Apulensis, Malvensis)
(monumente, statui, statuete, pe vase, zgrieturi sau incizii pe materiale ceramice
vase) a stabili n ce aceste se n cursul general al de acest fel
din Imperiul Roman impactul lor social n provinciile dacice.
Metoda de lucru a fost
a. am pornit de la lista cu sportive din antichitatea pe care am ntocmit-o am
acceptat-o noi n cursul pentru (pe baza literaturii mai sus amintite: Weeber 1994,
Landes et alii 1990, 1994, Langner 2001). 1. fizice: 1. atletism; 2. 3. 4. not; 5.
tras cu arcul; 6. lupta cu arme; 7. 8. probe combinate e.g. pentatlon. Il. Jocuri propriu zise: 1. jocul cu
mingea; 2. jocuri de III. ntreceri sportive 1. sporturi profesioniste: 1. pancratiu; 2. pugilat; 3.lupte.
IV. ntreceri sportive 2. jocuri publice: 1. curse de cai; 2. curse de care; 3. n 4. lupte de
gladiatori. V. Dansul. VI. Turismul: 1. de informare interes; 2. de 3. pelerinaje.
Se poate observa subiectul ales de noi, aici, acum, respectiv luptele de gladiatori n
fac parte din grupa ntrecerilor sportive 2. jocuri publice.
b. desigur, am pornit de la de despre anume articolul gladiator
18
care ne-au
oferit de despre gladiatori, bazate direct pe izvoarele scrise arheologice cunoscute n
c. pentru am folosit de gladiatori sau n (monumente sau ca-
ricaturi) din mai sus citate mai ales din Chr. Langner
19
pe materiale ceramice.
9 Landes 1990; Landes 1994.
10 Langner 2001.
11 DA II.2, 1896, p. 1592.
12 Landes et alii 1990; Landes et alii 1994.
13 Kiinzl f.a., passim.
14 Langner 2001, passim.
15 Osanic 2001, p. 168, fig. 3.
16 Zsidi-Furger 1997, p. 117, fig. 266.
17 Zsidi-Furger 1997, p. 136, fig. 93.
18 G. Lafaye, DA II.2, (f-g), 1896, p. 1563-1599; V. Chapot. DACL VI.1, col. 1275-1283.
19 Langner 2001.
246
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
d. am adunat din toate publicatiile (vezi bibliografia) de gladiatori sau n
pe care le-am comentat (vezi mai jos).
Stadiul actual al n cu din amfiteatrele dacice
Cercetarea sportive antice de pe teritoriul romnesc n general de pe teritoriul provinciilor
dacice n special (Transilvania, Oltenia Banatul) este foarte n n comparatie cu ceea ce se
despre provinciile romane din vestul Europei. De fapt, nimeni nu s-a ocupat concret de identificarea
unor din amfiteatre, care caracter sportiv. acestui fapt, n generale privind
activitatea n antichitate (de exemplu cele amintite mai sus) nu se nimic n cu
de gladiatori, n ori altele din provinciile dacice, totul rezumndu-se la existentei
celor amfiteatre.
care s-au ocupat sau se mai cu istoria a educatiei fizice
20
sau numai
cu anumite ramuri speciale ale sportului antic
21
nu au identifice aproape nimic din informatiile despre
sportul antic de pe teritoriul romnesc n special din fostele provincii Dacia le integreze n istoriile lor.
Faptul este foarte curios de pentru D.

a inclus n ilustratia lui monumente din
Dacia: p. 153 statueta de atlet de la Ulpia Traiana; p. 149 statueta de gimnast de la Potaissa/Turda. Niciuna
din aceste nu se pe studierea izvoarelor arheologice care nu sunt ntocmite

ci se pur simplu una pe alta cu erori cu tot.


Cartea lui C-tin Kiritescu doar existenta amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
basoreliefuri cu scene de (care nu de fapt!) romane n general (de la niciuna nu se cunosc
palestrele!)2
4
Cartea autorilor D. Cab. Lupan ea amfiteatrele de la Ulpia Traiana
Porolissum/1-foigrad, basoreliefuri cu (care nu ntreceri atletice (despre care nimeni nu
nimic!)2
5
Cartea autorilor Gh. Flavia Rusu date: un amfiteatru de la Ulpia
Traiana, un amfiteatru de lemn!!! la Porolissum termele de la Drobeta
26
Flavia Rusu va repeta exact
date
27

care se numai la istoria sportului romnesc!!!, mai exact spus informatiile despre sportul
antic pe teritoriul fostelor provincii dacice, sunt ele deficitare. Gh. Postolache
28
teatrul de la Ulpia
Traiana, cel de lemn de la Porolissum/Moigrad (nici el nu a fost reconstruit n termele de la
Drobeta, Ulpia Traiana Romula construite reparate n secolul III !!???. El presupune lupte de gladiatori
spectacole organizate de colegiile de augustales din Apulum!!!, precum concursuri atletice!!!
29
El mai
despre o de gimnast de la Napoca/Cluj (care nu ntr-o lucrare

el
exact date, dar construirea amfiteatrului n de la Porolissum la amfiteatrul de
la Ulpia Traiana n anul158 (ceea ce nu se
Arheologii care s-au ocupat cu amfiteatrele (D. Alicu, C. Opreanu) sau cu de gladiatorP
1
nu au
analizat problemele ca activitate ci pur simplu i-a interesat ntre de gladiatori
amfiteatrelor.
20 1964; 1993; 2001; Rusu 2008.
21 2007.
22 2007.
23 aveau datele diferite de Stela Petece!: Petecel1980.
24 1964, p. 501.
25 2001, p. 178-180.
26 1998, p. 209.
27 Rusu 2008, p. 248.
28 Postolache 1979, p. 11-13.
29 Postolache 1979, p. 12-14.
30 Postolache 1995, p. 12-14.
31 Oct. Floca, V. Moga, C. Opreanu) (Opreanu 1994.
247
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Modelele pentru de gladiatori din Dacii provenite din diferite ale Imperiului Roman
(statui, statuete, picturi, caricaturi, desene, zgrieturi, incizii) pe diferite artefacte mai ales (Fig. 2-6) constituie
acum exemple bune de a acestor tipuri de rolul lor n societate. Am selectat din
lung de monumente artefacte numai cteva: caricaturi de gladiatori (de de diferite) n
de (Fig. 2); gladiatori luptnd cu tip de (Fig. 3), gladiatori luptnd cu arme diferite (Fig. 4),
statuete de gladiatori (Fig. 6).
cu caracter tehnic
1. n provinciile dacice (Porolissensis, Apulensis Malvensis) de gladiatori pe mai
multe categorii de artefacte: vase ceramice, tipare pentru turnat votive sau,
eventual, chiar tesare de intrare n amfiteatre, statuete de bronz, monumente de
2. provin de pe tot ntinsul provinciei, dar mai ales din marile (Porolissum, Apulum,
Ulpia Traiana) sau n apropierea unor castre mari; n unele din aceste locuri nu au fost prin
metode arheologice amfiteatre, se presupune au existat. (Fig. 7).
3. din Dacii, caracteristice (cele de pe vase) nu se deosebesc cu nimic de cele
cunoscute din Imperiu.
4. Majoritatea acestor (al nu este mare) mai ales secutores; retiarii
apar mai rar, o sau de ori. Nu putem acum acest raport o realitate,
respectiv o a daca-romanilor pentru luptele cu secutores sau este o ntmplare
descoperirilor
5. de pe vasele de import (terra sigillata) sunt la fel cu cele din imperiu pentru vasele
provin din ateliere din alte provincii; aceste vase sunt exact la fel.
6. de pe tipare sunt identice cu cele din alte provincii.
referitoare la sporturile reprezentate
1. Se poate afirma de a n provinciile dacice (Malvensis, Apulensis, Porolissensis)
circulau, ca n celelalte provincii ale Imperiului Roman, tipuri de legate de
venatio: statuete de gladiatori din bronz (sau lut), de gladiatori pe monumente mari de
de gladiatori pe vasele ceramice de lux, caricaturi de gladiatori pe tipare cu
gladiatori, cu de gladiatori. Se poate constata o mare ntre fiecare tip de
reprezentare din Dacii cu cele din Imperiu, n toate cazurile mai sus amintite.
2. n mai mic (cel n raport cu provinciile de unde provin analogiile) n
cu gladiatura venatio n provinciile dacice, mai ales n jurul mari Napoca, Apulum,
Ulpia Traiana, Romula sau a castrelor mari Porolissum, Potaissa, Micia, de gladiatori sau
n ceea ce aici, ca aiurea n Imperiul Roman, statul roman prin
au intens propaganda pentru poporului.
3. cum spuneam mai sus, cea mai reprezentare este cea de secutor, narmat cu scut
(cf. DA II.2, p. 1584-1585) apoi, dar cu mult mai sunt de retiarius (cf. DA 2,
1896, p. 1585-1586).
4. Mediatizarea acestor "sportive" pe artefacte de mare vase de lux de import,
tipare pentru diverse sociale sau de cult s-a practicat deci din plin n Dacii, integrnd din
acest punct de vedere provincia n lumea constituind un criteriu de popularitate pentru aceste
sporturi.
5. n provinciile dacice au fost aceia care fie direct, fie prin lor (guvernatorii
provinciilor mai ales) au construirea amfiteatrelor, principalul loc unde se lupte de gladiatori
de n Cazul, sigur atestat epigrafic, este cel al amfiteatrului de de la Porolissum/
Moigrad (jud. (CIL III, 836), dar cel al amfiteatrului de la Ulpia Traiana unde o a unui preot
al cultului imperial a fost n apropierea amfiteatrului (C. Opreanu, n Omagiu lui Dinu
Cluj-Napoca, 1996, p. 189).
6. Armata a fost n chip prioritar cu astfel de edificii pentru luptele de gladiatori
spiritul de corp, de la grandoarea Romei (Bouley 1994, p. 83). Se poate constata
acest lucru n cazul castrului de legiune de la Apulum, castrului de la mai ales, a complexului
248
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
militar de la Porolissurn/Moigrad (unde sunt patru descoperiri de acest tip din totalul de 15 n toate Daciile:
vezi mai jos repertoriul).
Repertoriul de monumente arheologice
Figura 8
1. Fragment de tipar de lut pentru turnat vase de lux, terra sigillata; dr. 7 cm: grosime =
1 cm; de culoare se folosea pentru producerea unor vase de lux prin turnare;
tipul de vas bol Dragendorf 37; scena cu doi gladiatori, unul spre dreapta, spre stnga;
scuturi rotunde scurte; sub ei, n registru, doi cini; Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca; Porolissurn/Moigrad; terasa cu sanctuare din roman; din secolul III p.Chr. Gudea-Isac
1980, p. 201, nr. 44, fig. 3.
2. Fragment de vas cu decor aplicat; foarte de culoare dimensiunile neprecizate de
autori; un gladiator n de Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca;
din secolele II-III p.Chr. Alicu-Opreanu 2000, p. 39-40, fig. 9.
Figura 9
3. Tipar de lut ars, fragmentar; o parte din o de ntre doi
gladiatori; n partea cu bust descoperit; n mna scutul, n mna are
o sabier n partea este destul de pe cap iar bustul este
descoperit; n mna un scut; n mna are o sabie n spatele gladiatorului din
partea un personaj care ar putea fi luptei; Muzeul de Istorie din
Porolissurn/Moigrad; sectorul 01; datare n a doua a secolului II- nceputul secolului
III. Tamba-Matei 1991, p. 221-222, fig. 1 a-b.
4. Tipar de lut ars; fragmentar; se doar cam o treime din din foarte
de culoare diametru! probabil12 cm; grosimea piesei 1,1 cm; n partea (cea este
reprezentat un gladiator; coif cu bustul pare nud; n mna pare a scutul oval; n
mna o sabie [ar putea fi chiar pumnal = pugio); Muzeul de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca; Napoca/Cluj-Napoca, din roman; din secolul III p.Chr.
1994, p.124, nr. 31, fig. 9.1.
Figura 10
5. dar n patru dimensiuni 54 x 53 x 5 cm; de
culoare pe a fost n pasta moale figura unui gladiator (secutor) n atac spre dreapta;
pe cap coif; bustul pare descoperit; n mna scutul patrulater; n mna n
sus, un pumnal scurt cu lama o cu la bru; n picioare
ghete; Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
0002 din din secolul II p.Chr. Opreanu 1984, p. 517 urm., fig. 1.
6. fragment din care se doar din dreapta, partea de sus; pasta de
culoare dimensiuni 27 x 15 x 5 cm; pe a piesei a fost cu un obiect figura unui
gladiator (pare-se secutor); se numai o parte a desenului, imaginea fiind
se vede o parte dintr-un scut rotund; Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Napoca/
Cluj-Napoca, din Valea din secolele II-III p.Chr. Alicu-Oprean 2000, p. 38, fig. 8.
7. pasta cu pietricele de culoare dimensiuni 39,5 x 39 x
6 cm; pe a piesei a fost n pasta moale, cu un obiect, un gladiator (retiarius) cu numele
Herculanus; nu bustul este descoperit; un fel de pare n
mna iar n mna furca de cu trei Muzeul Unirii Alba Iulia; Apulum/
Alba Iulia; loc de descoperire precizat; datare: secolul III p.Chr.; a fost n atelierele de
ale de a gmernatorului provinciei: numerus singulariorum; Moga 1983, p. 81-91, fig. 1.
Figura 11
8. de bronz; de simensiuni mici; = 15 cm; piesa un gladiator (autorul
care a publicat primul piesa crede este vorba de un thrax); statueta este pe un stativ tubular;
n picioare; dar n mna o sabie n mna
un scut patrulater curbat; pe mna se vede ceva ca un Muzeul Sarmizegetusa; Zeicani
-localitate aproape de Sarmizegetusa Ulpia Traiana; datare: secolul II p.Chr. Floca 1973, p. 131-136, fig. 1.
249
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
9. din bronz turnat; dimensiuni soclu de 5,5 cm; 9,8 cm lungime; 5,6 cm
doi gladiatori n un secutor un retiarius; secutorul este cuirasat: pe picioare are
jambiere, cu sandale; pe un sort; bustul este gol; n mna un pumnal scurt
(gladius), iar pe drept un scut; este el sumar bustul este gol; peste mijloc
un legat cu un cingulum picioarele sunt peste glezne are capul este
descoperit; stng este de o de metal galerus, cu o curea care trece peste piept;
Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Potaissa/Turda; locul de descoperire necunoscut;
din secolele II-III p.Chr. 1971, p. 128-129, nr. 3, fig. 3.
10. din bronz turnat; un gladiator (secutor); mna este de
la cot n jos; de jos a scutului (din mna este labele picioarelor lipsesc; dimensiuni:
= 8,1 cm; pe cap are cu vizier; peste mijloc are un legat cu o ( cingulum); scutul
era rotund; Muzeul de Istorie din Porolissum; castrul Pomet; datare n secolul III p.Chr.
x x x Antique bronzes in Romania. Exhibition catalogue, 2003, nr. 118.
Figura 12
11. Perete lateral de monument funerar (aedicula); fragmentar; dimensiunile nu sunt precizate;
doi gladiatori n de n picioare; greu n stnga se afla un secutor, n dreapta un thrax;
figurile nu se disting; ambii cu scuturi patrulatere; secutorul are n mna un
pumnal scurt (gladius), iar cu un ncovoiat; busturile par a fi goale; Muzeul Brukenthal din
Sibiu; loc de descoperire necunoscut; datare secolele II-III p.Chr. Alicu-Opreanu 2000, p. 40, fig. 11.
12. Perete lateral de monument funerar (aedicula ?); fragmentar; dimensiunile neprecizate; doi
gladiatori ei fragmentar reprezentati; par a sta n picioare; se disting doar cu iar corpurile sunt
acoperite de cele scuturi patrulatere; cel din dreapta pare a n mna un pumnal scurt; cel din
stnga are n mna jos, un curb; se pare este vorba de un secutor un thrax; Muzeul Brukenthal
din Sibiu; locul de descoperire necunoscut; datare secolele II-III p.Chr. Alicu-Opreanu 2000, p. 40, fig. 11.
Figura 13
13. Fragment de dimensiunile neprecizate; se o parte din rama -
cu pe partea cea mai mare se poate ntregi formula DEAE NEMESI; pe partea
din dreapta, cea mai se vede de sus al unui trident, purtat n general de un retiarius;
ntre Nemesis tridentului i-a facut pe a fost
pentru sau de un gladiator/retiarius; Muzeul Sarmizegetusa; Ulpia Traiana Sarmizegetusa - locul de
descoperire neprecizat; datare: secolele II-III p.Chr. IDR III.2, 1980, p. 277-278, nr. 327.
14. fragmentar; se numai capacul cu discul central; foarte de culoare
la este o de culoare pe disc este reprezentat un gladiator n atac spre
dreapta; casca cu n mna nainte are un drept, scurt (gladius probabil), pe
mna scutul patrulater, ndoit; gleznele sunt protejate; Muzeul de Istorie din
Porolissum/Moigrad; castrul pe de d. Pomet; latus praetorii sinistrum; de la nceputul secolului
II; C.A. Roman, Lamps from Dacia Porolissensis. I, 2006, p. 95-96, nr. 43, 12/43.
Figura 14
15. Bol de terra sigillata; forma Dragendorf 37, produs la Rheinzabern; sub de ove se vede figura unui
bestiarius tor n purtnd n mna un bici? gonind un leu; n cmp se frunze de
acant; Muzeul Olteniei din Craiova; locul neprecizat n datare: prima a secolului
III p.Chr. Gh. Popilian, Ceramica din Oltenia, Craiova, 1976, pl. IX/131.
bibliografie
Culegeri de izvoare scrise
IDR
Petecel1980
Daciei Romane,
Stela Petecel, Antichitatea despre sport. Antologie. indici
note de ...... , 1980
teoretice despre sport
sport f.a.
gladiator
250
sport, n Neue Pauly- der Antike, Stuttgart-Weimar f.a., p. 1579-1599
G. Lafaye, gladiator, n DA 11.2, 1896, col. 1580-1599
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
gladiateurs
gladiatori
V. Chapot, gladiateurs, n DACL Vl.l, 1924, col. 1275-1283
Alexandra gladiatori, n Enciclopedia arheologiei istoriei vechi a Romniei,
1996, p. 192-193
generale de istoria sportului n antichitatea
Landes et alii 1994
Landes et alii 1990
Weeber 1994
Kiinzl f.a.
Langner 2001
Chr. Landes, Mariana Georguieva, Veronique Kramerovskis, Ant. Chene, Ph. Foliot,
Catalogue de l'exposition: La stade romain et ses spectacles, Lattes 1994
Chr. Landes, Veronique Kramerovskis, Veronique Fuentes, Ant. Chene, Ph. Foliot,
Catalogue de l'exposition: le cirque et les courses de chars Rome-Byzance. Lattes 1990
K.W. Weeber, Panem et circensis. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom.
Mainz am Rhein 1994
E. Kiinzl, Souvenirs und Devotionalien. Zeugniese der geselschaftlichen, religiosen
und kulturellen Tourismus im antiken Mainz am Rhein f.a.
Chr. Langner, Graffitizeichnungen. Motive, Gestaltung und Bedeutung. Wiesbaden
2001
de istoria sportului
2001 D. Lupan, Istoria a sportului fizice, Cluj-
2007
1964
1998
Rusu 2008
Napoca 1998
D. Ideea de sport n ideea of sports in sculpture, Cluj-
:'-Japoca 2007
C-tin Palestrica. O istorie a culturii fizice, 1964
Gh. Rusu, Istoria a fizice sportului, Cluj-Napoca
1998
Flavia Rusu, sportul n istoria omenirii, Cluj-Napoca 2008
despre istoria sportului pe teritoriul romnesc
Postolache 1979 N. Postolache, Istoria sportului romnesc n date, 1979
Postolache 1995 N. Postolache, Istoria sportului n Romnia. Date cronologice, 1995
care modele din arheologia vest
Ozanic 2001
Zsidi-Furger 1997
Ivana Ozanic. Tri rimske opeke s prikazom ljudskojlika iz Arheoloskog Muzeja u
Zagrebu, n Vjesnik Arheoloskog Muzeja u Zagrebu XXXIV 2001, p. 153-166
Paula Zsidi-Alex R. Furger (eds.), Augusta Raurica-Aquincum. Das Leben in zwei
Basel1997
de arheologie care au publicat date
despre amfiteatre gladiatori
Alicu-Opreanu 2000
Bouley 1994
1997
Floca 1973
Gudea-Isac 1980
Moga 1983
Opreanu 1984
1971
D. Alicu-C. Opreanu, Les amphiteatres de la Dacie romaine, Cluj-Napoca 2000
Elisabeth Bouley, La gladiature et la venatio en Moesie Inferieure et en Dacie a
partir du regne de Trajan, n XXV, 1992-1994, p. 77-95
S. Ruscu, Reliefmedaillons und Tonmatrizen aus Dakien, n Acta Rei
Cretariae Romanae Fautores 35, 1997, p. 121-133
Oct. Floca, Gladiator traco-dac n arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana, n
X, 1973, p. 131-136
N. Gudea-D. !sac, Terra sigillata de la Porolissum, n Acta Musei Porolissensis IV,
1980, p. 191-200
V. Moga, A existat un amfiteatru la Apulum ? n cu o n
Apulum XXI, 1983, p. 81-87
C. Opreanu, Desenul unui gladiator pe o de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
n Acta Musei Napocensis XXI, 1984, p. 512-526
C-tin Statuete romane reprezentnd n Banatica 1, 1971,
p. 127-135
251
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sonoc 2003
Tamba-Matei 1991
Al. Sonoc, Cteva n cu organizarea spectacolelor publice
perceptia cu fiare de gladiatori n Moesia Inferior, Regatul Bosporan
n Dacia nActa Terrae Septemcastrensis II, 2003, p., 135-151
D. Tamba-Al. Matei, Tipare romane descoperite la Porolissum, n Acta Musei
Porolissensis XIV-XV, 1991-1992, p. 221-233
Contriubutions to the History of Sport in Roman Dacia
2. About propaganda for gladiatorial battles and hunting in the amphitheater
(Abstract)
Considering both the manifold representations of gladiators (caricatures engraved or scratched into various
artifacts, statues, figurines, images impressed on crockery, rush lights etc.- Langner 2001; Weeber 1994 etc.)
and the establishment of the fact that all these are part of the Roman state policy to use sports as entertainment
for the people (Weeber 1994, passim; Landes et alii 1990; 1994), the author (H. attempts with the
present paper to compare the spread of data regarding gladiators and from arena hunters and what can be
established now for the Dacian provinces.
Empire following the presentation of images accounting for the brief time-scale of coliseum occurrence
- Figure 1- and the gladiator fights within the Empire (figurines, representations on monuments, caricatures
etc.)- Figures 2-6, the author sets forth a compilation of this type of discoveries throught the territory of Dacia
- Figures 8-15 - and an image of their spread across Dacia - Figure 7.
The author concludes that, even in the current stage of knowledge, it can be stated that the same types of
gladiator and arena hunter representations occur in Dacia, engraved into stone monuments, various artifacts or
impressed, scratched and ripped into ceramic ware. Therefore, the Empire conducted the same entertainment
policy for the masses in Dacia, particularly with towns or important military centers.
252
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Abb. 22 Amphitheater im R!!mischen Reich:
1 Isurium 45 Mediolanum 89 Gemellae
133 Asisium
2 Venla Silurum 46 Velleia 90 Cirta
134 Finnum
3 Isca Silurum 47 Libama 91 Rusicade
135 Falerio
4 Durocomovium 48 Ar.lusio 92 Uthina
136 Hispellum
5 Calleva Atrebatum 49 Lugdunum Convenarum 93 Siminhu
137 Mevania
6 Dumovaria 50 Nemausus
94 Thuburbo Maius
138 Asculum
7 Regnum SI Baeterrne 95 Thibari
139 Volsinii
8 Rutupiae 52 An:lale 96 Theveste
140 Spoletium
9 Vetera 53 Ap1a Iulia 97 Sufetula
141 Carsulae
1 O Gesoriacum 54 Forum !ulii 98 Maclaris
142 lnteramna Nahars
Il Samarobriva 55 Augusla Bagiennorum 99 Seressi
14 3 lnteramnia
12 Augustomagus 56 Cemenelum 100 Thuburbo Minus
144 Ocriculum
13 Durocortorum 57 Albingaunum JOI Utica
145 Reale
14 Mogontiacum 58 Panna 102 Karthago 146 Amilemum
15 Augusla Treverorum 59 Forum Comelii 103 Carpi
147 Falerii
16 Suinclinum 60 Verona 104 Vina
148 Sulrium
17 Divodurum Mediomalricorum 61 Patavi!lm 105 Puppul
149 Trebuia Mutuesca
18 Ageaincum 62 Pola 106 Hadrumetum 150 Alba Fucens
19 Cenabum 63 Aquileia 1 07 Leptis Minor
151 Manuvium
20 Iuliomagus 64 Flavia Solva 108 Thapsus
152 Tibur
21 Caesarodunum 65 Scarbantia 109 Acholla 153 Rom
22 Autessiodurum 66 Camuntum 1 10 Thysdrus
154 Bovillae
23 Avaricum 67 Savaria III Thaenae 155 Thsculum
24limonum 68 Brigetio 112 Sabmla
156 Setia
25 Augustodunum 69 Aquincum 113 Leptis Magna 157 Aquinum
26 Vindonissa 70 Porolissum 114 Ptolemais
158 Suessa
27 Vesontio 71 Sannizegetusa 115 Cyrene
159 Tarracina
28 Aventicum 72 Salonae 116 Gonyna 160 Mintumae
29 Augustoritum 73 Epidaurus 117 Hierapytna 161 Cumae
30 Mediolanum Santonum 74 Emporiae 118 Cyzicus 162 Cales
31 Vesunna 75 Tarraco 119 Pergamon 163 Telesia
32 Burdigala 76 Emeri1a 120 Perge 164 Capua
33 Lugdunum 77 ltalica 121 Aphroclisias 165 Abella
34 Octodurus 78 Astigi 122 Comana 166 Nola
35 Augusta Praetoria 79 Forum Traiani 123 Dura-Europos 167 Casinum
36 Augusta Taurinorum 80 Carales 124 Luna
168 Pompeji
37 Pollentia 81 Paestum 125 Luca 169 Aeclnnum
38 Divona 82 Grumenrum 126 Florentina 170 Larinum
39 Segodunum 83 Alina 127 Ariminum
171 Luceria
40 Aginnum 84 Tarent 128 Volatermc 172 Canusium
41 Tolosa 85 Lupiae 129 Arretium
173 Venusia
42 Dea 86 Coesareia 130 Ancona
174 Thennae Himeraea
43 Segusio 87 Tipasa 131 Ricina 175 Catana
44 Vercellae 88 Lambaesis 132 Urbs Salvia 176 Syrakus
Fig. 1 a Imperiului Roman n secolele II-III p.Chr. cu amfiteatrelor Weeber 1994, p. 20)
253
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
776 Dura Europos E7,
Schreibstube W 14
795 Lyon, Ms. des Maristes:
Salle des Gladiateurs. H. 65 cm
775 Pompeji VII 6,34-35:
AuBenpfeiler. H. 25,5 cm
792 Rom, Paechgogium:
Raum8. H . .2t,jcm
----------
796 Lyon, Ms. des Maristes:
Salle des Gladiateurs
Fig. 2 Caricaturi de gladiatori n diferite de (secutori) Langner 2001, Taf. 37, nr. 775, 776; Taf.
39,nr. 792,795, 796)
254
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ioos Pompc:ji Vlll7,20 (Theacc:rkorridor). H.2ocm
100
3 Pompc:ji VI 11,9.10 (C. d. Labirinto): Pc:riscyl36. H.
1
o,8 cm
1004 Pompeji IX 8,6.J.a (C. de! Centenario): Ala p. H. 4,3 cm
Fig. 3 Caricaturi de gladiatori n cu tipuri de arme Langner 2001, Taf. 51, nr. 1005, 1003, 1004)
255
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

770 Pompeji II 7 (Grolle
Pal>ma): 20. H. 7cm
801 Pompeji unbek. Herkunft
838 Rom, Colosseum: Sitzstufe.
H. JOCm
780 Pompeji VI 12,2.5 (C. d. Fauno): Perisryl39 H. 5,9cm
80:1. Pompeji IX P-4 (C. d. Ob. Firmo):
Oecus 14. H. 9.5 crn
839 Rom, Basilica Argentaria am Forum
lulium. H. 13 cm
840 Ostia, Piazzale delle Corporazioni:
Marrnorplaue
Fig. 4 Caricaturi de gladiatori de diferite Langner 2001, thrax: Taf. 3 7, nr. 770; murmillo: Taf. 3 7,
nr. 780; secular: Taf. 39, nr. 801-802; retiarius: Taf. 43, nr. 838-839)
256
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
' .
.
. f
. '1
.
<
.,
..
. .
. ..
'
. 1
. :
.... i
. :.r
,..----<.:.:,
Fig. 5 de gladiator pe o din muzeul din Zagreb, numele EQVORFVS Ozanic 2001, p.
168, fig. 3)
257
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
93
Fig. 6 Statuete de gladiatori; din bronz de la Aquincum (Pannonia Inferior) ( d u p Zsidi-Furger 2002, p. 117, fig.
266); din os ( d u p Romains de Hongrie: Aquincum, Budapest, Lyon 2002, p. 117, fig. 266)
258
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
N
CJl
<D

T
'
"'
\.
:_::: GENQA
c1 rurn
drurn
drur prQSUPU S
d r-:m
orhP.ologic
m!liariurr
DOC
de ...
J!"'SS
w'b=-" de :'J :t _:;e
,.,
)''\ ... ,_.. ..

.......... _..
- v
:'
::>:
----
\

' _......,....-

.
/ '--.._

("'
1'
(

:.__....,
TE SSALONICA.
....._
\

:NOVAE: \
\ r ,
- -
__,
-
. . .

.---t_:-
, f. .
. . . ;(_,' .
<
')'

<
_:..
;:.

-:'' - '\ \.;""!"".JV
Fig. 7 Harta sistemului defensiv al Daciei cu locurile unde s-au identificat amfiteatre caricaturi sau statuete imagini de gladiatori Gudea
1997 cu de H.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1.
2.
Fig. 8 de gladiatori imprimate pe un vas de lut: 1. Moigrad Gudea-Isac 1980, p. 209, fig. 3; 2.
(Dacia Apulensis) Alicu-Opreanu 2000, p. 40, fig. 9)
260
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.

. :!
1 .
2 .
Fig. 9 de gladiatori imprimate pe tipare din lut pentru de votive: 1. Porolissum/
Moigrad 1997, p. 134, fig. 9.2, nr. 31); 2. Napoca 1997, p. 124, fig. 9.1,
nr. 30)
261
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
]/1
:ti
1
N
1.
Fig. 308
Herculanus
N(umerus) sing(u/arium)
2.
3.
Fig. 10 Caricaturi de gladiatori incizate sau zgriate pe 1. Ulpia Traiana Opreanu 1994, p. 518, fig.
1); 2. Chinteni Alicu-Opreanu 2000, p. 39, fig. B); 3. Alba Iulia/Apulum: gladiatorul Herculanus cu o
a militare numerus singulariorum Moga 1983, p. 83, fig. 1)
262
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-
1. 2.
3.
Fig. 11 Statuete din bronz reprezentnd gladiatori: 1. Ulpia Traiana Floca 1973, fig. 1.2); 2. Potaissa/Turda
Alicu-Opreanu 2000, pl. 1.1); 3. Porolissum/Moigrad Antique bronzes in Romania. Exhibition
catalogue, 2003, nr. 118)
263
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--

1
"'::


-

---
-
2.
Fig. 12 de gladiatori pe monumente mari din 1. Muzeul Brukenthal Sibiu Opreanu 1984,
p. 526, fig. 5); 2. Muzeul Brukenlhal Sibiu Alicu-Opreanu 2000, p. 40, fig. 11)
264
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

- r,
,_ 1
"_
:...-
1.
2.
Fig. 13 1. Ulpia Traiana. 1. Nemesis pe care se vede un trident de
retiarius IDR III.2, 1980, p. 277-278, nr. 327); 2. fragmentar de la Porolissum; pe fragmentul de
capac apare un gladiator (secutor) n atac spre dreapta C. Roman, Roman lamps from Dacia
Porolissensis 1, 2006, p. 95-96, nr. 43, pl. 12/43)
265
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 .
Fig. 14 Fragment de vas terra sigillala de la sub de ave se vede un bestiarius alergnd un
leu C. Popilian, Ceramica din Oltenia, Craiova, 1976, pl. IX/131)
266
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
zur Kenntnis des Heers (4. Jahrhundert)
1. Waffen fiir den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze
von Dacia Ripensis
Schliisselworter: Dacia Ripensis, Grenze, Wehranlagen, Lanzenspitzen, Pfeilspitzen
Keywords: Dacia Ripensis, border, fortifications, spear heads, arrow heads
Nicolae GUDEA
Nach mehreren Jahren van Forschimgen und Studien uber die Nordgrenzen der Provinzen
Moesia Prima und Dacia Ripensis
1
(Abb. 1) habe ich daran gedacht, nochmals die allgemeinen Daten uber
die Infrastruktur (Wehranlagen, Truppen) (Abb. 2) zu uberschreiten und einige Einzelheiten uber das
Leben an der Grenze und das Leben der Grenzsoldaten zu vertiefen. Nach den uber die

habe
ich die glasierten Lampen
3
untersucht und jetzt werde ich die Waffen fur den Fernkampf darstellen.
Im allgemeinen man sehr wenig uber die Waffen fur den Fernkampf aus der Zeit.
Ober diese Waffen aus dem hier behandelten Grenzgebiet ist- einigen zerstreut Waffen
entweder aus Moesia Prima
4
ader aus Dacia Ripensis
5
- fast nichts bekannt.
Die Synthesearbeiten uber die Bewaffnung, die auch die Ausriistung aus der Zeit
behandeln, bieten wenige Informationen uber die Waffen fur den Fernkampf. P. Couissin stellt die
Waffen aus einer sehr langen Zeitspanne dar: van Maximinus Thrax (235) bis zum Fall Roms (476)6. Die Waffen
fur den Fernkampf werden auf den Seiten 417-488 dargestellt. Der Autor die Ausrustung aus der
Zeit vernachlassigt wurde
7
, sich aber trotzdem auf die Darstellung einiger Waffen auf
und auf die Informationenen der Autoren. M. Feugere hat glucklicherweise den
Gedanken van P. Couissin wieder aufgenommen
8
; die Waffen werden im 10. Kapitel "L'antiquite
tardive" in sehr wenigen Seiten (235-245), ohne besondere Fortschritte in der Behandlung der Waffen fur den
Fernkampf dargestellt, die er auf einer Tafel illustriert, aber nichts uber sie Die Neuigkeit ist, er
die Lanze (falsch) analysiert und die Wurmaschinen (ballista) und die ballistarii erwahnt, uber die P. Couissin
nichts Informationen- sehr uber die Waffen fur den Fernkampf aus der Zeit
sind noch in den beiden aufemanderfolgenden Auflagen des Buches i.iber die Bewaffnung und Ausrustung
von M. C. Bischop und J. C. N. Coulston erschienen
9
Die Autoren behandeln die spate Bewaffnung aus der
Dominatszeit, ohne die Grenzen dieses Systems zu erwahnen. Sie wissen fast nichts i.iber die Waffen fur den
1 Gudea 1972; Gudea 1975; Gudea 1980; Gudea 2003.
2 Gudea 1987.
3 Gudea 2008.
4 Gudea 1975.
5 Davidescu 1989; 1998; Atanasova 2005.
6 Couissin 1926,471-518.
7 Couissin 1926. 471, Anm. 1.
8 Feugere 1993, 267-276.
9 Bischop-Coulston 1993; Bischop-Coulston 2006.
Nicolae Gudea
Universitatea Cluj-Napoca
e-mail:ngudea@gtc.ubbcluj.ro
Revista XXIV/2010, pp. 267-284
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fernkampf und uberspringen ihre Problematik sehr leicht. Auf einer Tafel ( dieselbe in den beiden Auflagen)
stellen sie einige Lanzenspitzen, schwere und leichte Pfeilspitzen dar, ohne den Datierungskontext zu bestimmen.
Auch sie die Wurmaschinen van Gornea und

aber ohne den Unterschied zwischen ihnen
hervorzuheben: die Stucke van Gornea gehoren zu zwei Handwurfmaschinen (manuballista), zu individuellen
Kampfwaffen, die Fundstucke van zu einer Waffe der schweren Artillerie {ballista}, die
unbewglich, auf einem Stativ war und van mehreren Soldaten bedient werden mul:;te. Damit wurden vor allem
schwere Pfeile abgeschossen, uzw. vermutlich in Salven.
Die Quellen, die ich fur die Ausarbeitung dieses Beitrags verwendet habe, sind ausschliel:;lich archaologische.
Eigentlich gibt es in der Umgebung van Dacia Ripensis keine Grab - ader die Soldaten aus der
Zeit darstelien. Die Wurfmaschine aus wurde ausfuhrlich untersucht
11
Es wurden einige
aus den Kastellen van Tekija
12
und Kladovo-Kostol
13
veroffentlicht. Ihre Datierung, wie auch die
der Waffen, die van hier stammen, ist unsicher. Es gibt veroffentlichte Waffen mit sehr, guter Datierung (aul:;er
dem 4. Jahrhundert) aus Hinova
14
und Kula
15
Es wurden noch Waffen aus Wehranlagen- aber
ohne chronologische Bestimmungen- veroffentlicht: aus Rtkovo
16
, Milutinovac
17
, CeleP
8
Ich habe noch- aus den
eigenen Grabungen - einige schwere Pfeilspitzen van hinzugefugt. Eine Pfeilspitze stammt van Donje
Butorke
19
und eine Lanzenspitze van Radujevac
20
Auil,er der Waffenspitzen van Kula, die ziemlich systematisch
beschrieben wurden, werden alle einfach, ohne Angaben bezuglich des Fundortes, der AusmaJ:l,e usw. dargestellt.
Sichere und sicherlich fur das 4. Jahrhundert (und nur fur, das 4. Jahrhundert) datierte Analogien haben wir
aus Gornea- Moesia Prima
21
und aus Vemania- Raetia Il
22
, nach Seite 216, Abb. 5).
Unsere Arbeitsmethode wurde van der relativ geringen Anzahl der Waffen und den Bedingungen, unter
denen sie veroffentlicht wurden, bestimmt. Obwohl die Zahl der Fundstucke pro Wehranlage- im Vergleich zu
den Waffen, die in den zwei oben Wehranlagen entdeckt wurden- ziemlich gering
ist, habe ich mich entschieden, diesen Gruppierungs - und Typologisierungsversuch darzustellen. Aufgrund
der Datierung der Wehranlagen aus denen sie stammen, nehme ich an, daB sie alle fur das 4. Jahrhundert
datierbar sind.
Ich habe die Waffen fur den Fernkampf in zwei grol:;e Kategorien eingeteilt: AbschuBwaffen (der Bogen und
die Wurfmaschine) und Anstol:;waffen (die Lanze, der Pfeil und vermutlich auch das Beii); diese Anstol:;waffen
habe ich aufgrund der Verwendungsart in drei Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen habe ich eine
Typologie vorgeschlagen (siehe unten). Diese Typologie konnte leicht werden, im Falle, daJ:l, die Anzahl
der Fundstucke zunehme und neue Waffenformen erscheinen wiirden.
Die Nordgrenze der Provinz Dacia Ripensis bildete sich aus der ehemaligen Sudgrenze der Provinz Dacia
Superior, bzw. Dacia Inferior und aus der Nordgrenze der Provinz Moesia Superior
3
Sie entstand nach dem
Ruckzug aus der Provinz Dacia. Bis 365 gehorte sie dem Reich im allgemeinen und nach 365 zum Westromischen
Reich. An diesem Abschnitt der Provinzgrenze van der Mundung des Flusses Porecka Reka im Westen bis zur
Mundung des Flusses Vit im Osten habe ich 45 Wehranlagen, die im 4. Jahrhundert funktionierten, identifiziert
10 Gudea-Baatz 1974, 50-72.
11 Gudea-Baatz 1974.
12 Cermanovic-Jovanovic 2004, 240, Kat. 17-.
13 Petkovic 1995, 50-52, Taf. XXXVIII, 1-2 Tekija, 3-4 Kostol.
14 Davidescu 1989, 68, Abb. 19, 64, Abb. 17; 1998. 104-105, Taf. LXVIII-LXIX.
15 Atanasova 2005,201-202, TafV/l-16, 65-66, III/63-64.
16 Gabricevic 1986, 89, Abb. 22.
17 Milosevic-Jeremic 1986, 280, Abb. 14 a, f.
18 Tudor 1935, Abb. 15, 21, 26, 29; 1940, 369, Abb. 6/p, t, u, 7/k, 1.
19 Jankovic 1981, 179, Abb. 72/b.
20 Jankovic 1981, 179, Abb. 72/g.
21 Gudea 1975, 80-81, Abb. 46a, 47-48.
22 Garbsch 1970, Abb. 29; Garbsch 197.
23 Gudea 2001.
268
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
und untersucht. Einige, doch die meisten, befinden sich am Siidufer des Flusses und andere am Nordufer. An
beiden Seiten habe ich auch jene Wehranlagen in Betracht gezogen, die vom Ufer etwas entfernt liegen, aber fiir
die Wehranlagen am Ufer einen Sicherheitspunkt bedeuteten (Abb. 2). Die meisten Wehranlagen sind vom neuen
quadriburgia-Typus. Einige sind alte Kastelle, die der neuen Architektur entsprechend umgebaut wurden. Es gibt
einige die wahrend dieser Zeit befestigt wurden, und einige Turme. Es gibt auch einige
Wehranlagen, die nur vermutet werden. Uber die quadriburgia wird angenommen, daG sie der Tetrachie
errichtet wurden. Die alten Kastelle und die befestigten wurden fur die Zeit von Constantinus I. datiert.
Uber zahlreiche kleinen Tiirmer wird angenommen, daE sie unter Valentinianus gebaut wurden.
Wie bereits habe ich die Waffen in zwei Kategorien eingeteilt: a. Waffen, die zum AbschuE benutzt
wurden: der Reflexbogen und die Wurfmaschine; beide wurden in quadriburgia gefunden (Tekija und
b. AnstoGwaffen: Lanzen, schwere und leichte Pfeile; alle wurden - mit der Ausnahme jener van Celei - in
quadriburgia entdeckt: Es ist sicher (aufgrund eigener Versuche), daG die Waffen vom Lanzen-Typus entweder mit
der Hand im Stehen (sogar van den Mauern) oder vom Pferde geworfen wurden. Die eigentliche AnstoGentfernung
betrug 20-30 m. Die schweren Pfeilspitzen als 5,00 cm und mit einer Minimalgewicht van 30 g) wurden
vor allem aus den tragbaren Kampfmaschinen (manuballista] oder vom Sta tiv (ballista] abgeschossen. Die leichten
Pfeile wurden mit dem Bogen abgeschossen. Bemerkenswert ist, daG Bogenteile in Kladovo-Kostol (Abb. 5) und
Wurmaschinenteile in (Abb. 5) gefunden wurden (in zwei Wehranlagen, die einander gegeniiber, an den
beiden Ufern des Flusses liegen). Aher in Tekija und in Kladovo-Kostol haben wir keine leichten Pfeile und in
nur einige kleinen schweren Pfeile gefunden.
Die AnstoGwaffen habe ich vier Gruppen eingeteilt:
I. Gruppe: (groGe und mittelgroGe) Lanzenspitzen;
II. Gruppe: schwere Pfeilspitzen;
III. Gruppe: leichte Pfeilspitzen;
IV. Gruppe: "Lanzenschuhe".
Im Rahmen jeder Gruppe habe ich eine Typologie fur jede Waffenform vorgeschlagen:
I. Gruppe: Lanzenspitzen. Abb. 3. L
1
-L
5
a. groGe Lanzenspitzen mit Tulle (Lt)
der Form nach:
- mit Klinge (Lt
1
)
- mit Klinge (Lt
2
)
- mit rhombischer Klinge (Lt
3
)
nach den AusmaGen der Tiille:
- mit langer Tiille (Ltl)
- mit mittelgroGer Tiille (Ltm)
- mit kurzer Tiille (Lts)
nach der Lange der Klinge:
- mit langer Klinge (Ltlu)
- mit mittelgroGer Klinge (Ltm)
- mit kurzer Klinge (Lts)
b. mittelgroGe Lanzenspitzen mit Tiille. Abb. 3 (lmt) 1
1
-1
4
nach der Form der Klinge:
- mit Klinge (lm
1
)
- mit Klinge (lm
2
)
- mit rhombischer Klinge (lm
3
)
nach den AusmaGen der Tiille:
- mit langer Tiille (lmtl)
- mit kurzer Tiille (lmts)
c. mittelgroGe Lanzenspitzen mit Befestigungsdom. Abb. 3 (lmc) 1
5
-1
6
,
nach der Form der Klinge:
- mit Klinge (lc
5
)
- mit rhombischer Klinge (lc
6
)
269
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
II. Gruppe: schwere Pfeihpitzen (Sg). Abb. 4. Sg
1
-Sg
2
a. schwere Pfeilspitzen mit Tiille (Sgt)
nach der Form der Klinge:
- mit pyramidaler Klinge mit dreieckigem Profil (Sgt)
- mit pyramidaler Klinge mit viereckigem Profil (Sgp)
der Tiille nach:
- mit langer Tiille
- mit mittelgroGer Tiille
- mit kurzer Tiille
b. schwere Pfeilspitzen mit Befestigungsdorn (Sgc). Abb4. Sg3
der Klinge nach:
- mit pyramidaler Klinge mit viereckigem Profil; die Klinge kann lang,
- mittelgroG ader kurz sein
III. Gruppe: leichte Pfeilspitzen mit Fliigeln (Su). Abb. 4. Sv
a. leichte Pfeilspitzen mit Tulle (Svt)
nach der Lange der Klinge:
- mit kurzer Klinge
nach der Form der Klinge:
- mit dreieckiger Klinge mit Fliigeln
der Tiille nach:
- mit langer Tiille
- mit langer Tiille und Befestigungsplatte
b. leichte Pfeilspitzen mit Befestigungsdorn (Suc
1
) Su
1
-SU
5
nach der Form der Klinge:
- mit platter blattformiger Klinge (Suc
1
)
- mit dreikantiger Klinge (Suc
2
)
- mit platter pyramidaler Klinge (Suc
3
)
- mit pyramidaler Klinge mit dreieckigem Profil (Suc
4
)
- mit pyramidaler Klinge mit drei Kanten (Suc
5
)
nach dem Befestigungsdorn:
- kurzer Dom mit spitzem Ende
IV. Gruppe: die sogenannten "Lanzenschuhe" (CI)
- mit pyramidalem Korper und runde Profil
- mit langem Korper.
Beziiglich des/der Herstellungsortes ader -arte kann zur Zeit keine AuGerung gemacht werden. Das
allgemeine u G e r e der Waffen (Lanzenspitzen, schweren und leichten Pfeilspitzen) ist sehr verschieden, obwohl
es offensichtlich ist, daG sie die selbe Waffe darstellen. Die Vielfii.ltigkeit kann sowohl bei dem Vergleich zwischen
den Waffen verschiedener Wehranlagen als auch im Rahmen desselben Waffentypus festgestellt werden. Ich
wiirde sogar sagen, daG das Fehlen der Einheitlichkeit offenbar ist.
Aus diesem Grund kann ich die Hypothese, laut der die Waffen an demselben Ort ader an denselben Orten
hergestellt wurden, nicht annehmen. Ich glaube also nicht, daG sie in den fabricae des Staates hergestellt wurden,
weil es dort eine gewisse Standardisierung gegeben haben muG.
Eher kann die Hypothese aufgestellt werden, gemii.G der die Soldaten sich selbst die Waffen herstellten
ader, daG in jeder einzelnen Wehranlag in Schmiedehandwerk spezialisierte Soldaten diese Waffenspitzen
hergestellt haben. Dies lassen die erforschten Waffen aus den Wehranlagen van Dacia Ripensis jetzt vermuten.
Am Ende dieses Exkurses konnen einige SchluBfolgerungen formuliert werden, die aber van zwei, bereits
erwahnten Wirklichkeitenabhangen:
a. die Anzahl der behandelten Fundstiicke ist ziemlich gering ader scheint klein zu sein,
wenn das Verhii.ltnis zwischen den Wehranlagen, in denen alle (ader fast alle) Waffen fur den Fernkampf
systematisch veroffentlicht und denen, wo sie nur fliichtig erwii.hnt wurden, in Betracht gezogen wird. Es
270
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ist nicht weniger wahr, dai) in der des Aussehens auch die unterschiedliche Wiedergabe durch
Zeichnungen, bzw. das Fehlen eines einheitlichen Zeichnungssystems eine negative Rolle spielen konnte;
b. ich bin da von uberzeugt, dai) die Zahl der Waffen fur den Fernkampf groBer sei und es dai)
meine Studie zu ihrer beitragen wird;
c. daraus, was es zur Zeit gibt und was ich hier behandelt habe, erfolgt, daB im 4. Jahrhundert die Form
der wichtigsten Waffen fur den Fernkampf sich im Vergleich zu den Formen, die in der Gegend schon im z.-
3. Jahrhundert n. Chr. existierten, nicht haben. Diese beruht auf dem Vergleich mit den
Waffen aus der Provinz Dacia Inferior
24
bzw. mit jenen aus Dacia Porolissensis
25
;
d. es wurden weiterhin eine groBe Anzahl van Lanzen, schweren und leichten Pfeilen verwendet;
- die Klinge der Lanzenspitzen haben weiterhin dieselben AusmaBe und Formen sowie dieselben
Variation en in der der Tiille ader des Befestigungsdornes;
- die schweren Pfeilspitzen blieben irn Vergleich zu dem vorangehenden Jahrhundert
iiberwiegend sind die kleinen;
- die leichten Pfeilspitzen behielten ihre Fromen und AusmaBe; sie scheinen zahlreicher zu sein als
in den vorherigen Jahrhunderten;
e. als Neuigkeit miissen die leichten Pfeilspitzen mit Fliigeln aufgeziechnet werden;
f. ebenfails als Neuigkeit wiirde ich die Verminderung der Zahl der leichten Pfeile mit drei Kanten

g. ebenfalls als Neuigkeit wiirde ich die geringere Zahl der schweren Pfeilspitzen mit dreieckigem Profil
der pyramidalen Klinge vermerken;
h. die hier behandelten Waffenspitzen fur den Fernkampf haben gute Analogien (siehe oben) in den
systematisch erforschten Wehranlagen auf der Grenze der Provinz Raetia II (Vemania) und Moesia I (Gornea).
Ich bin der Meinung, daB eine bessere Kenntnis der Waffen fiir den Fernkampf aus dem 4. Jahrhundert auf
einer gewissen Provinzgrenze zur Kenntnis der beitragen die das Heer
durchgemacht hatte.
Abkiirzungen und Literatur
Allgemeine Arbeiten iiber die Nordgrenze von Dacia Ripensis
Gudea 1972 N. Gudea, Befestigungen am banater Donaulimes aus der Zeit der Tetrachie, in
Iimes 9 Mamaia 1972, 173-180.
Gudea 1980 N. Gudea, Despre de nord a provinciei Moesia Prima sectorul vestic al
de nord a provinciei Dacia Ripensis [Uber die Nordgrenze der Provinz
Moesia Prima und den Westabschnitt der Nordgrenze der Provinz Dacia Ripensis],
Drobeta 4, 1980, 93-113.
Gudea 2002 N. Gudea, The northern frontier of Moesia Prima and the western section of the
north border of Dacia Ripensis between 275-378, in Klara Kuzmova-K, Pieta-J.
Rajtr (Hrgs.), Zwischen Rom und den Barbaren. Festschrift fiir T. Kolnik zum 70.
Geburtstag, Nitra 2002, 117-126.
Gudea 2003 N. Gudea, Die Nordgrenze der Provinz Obermoesien. Materialien zu ihrer Geschichte
(86.-275 n. Chr.), infahrb.RGZM 48. 2001 (2003), 337-456 (1-118).
Kondic 1972 V. Kondic, Ergebnisse der neuen Forschungen auf der obermoesischen Donaulimes,
in Iimes 9 Mamaia 1972. 39-54.
Petrovic 1979 P. Petrovic, Les fortresses du Bas Empire sur le limes danubienne en Serbie, in Iimes
12 Stirling 1979, 757-773.
Thompson 1956 LA. Thompson, Constantine, Constantius II and the Lower Danube frontier, Hermes
8.1956, 377-381.
Velkov 1961 V. Velkov, Der Limes in Bulgarien der StC13, 1961,
241-249.
24 1983, 158-182, Abb. 98; 238, Abb. 118.
25 Gudea 1994.
271
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Allgemeine Arbeiten iiber das Heer
Berchem 1952 O. van Berchem, L'armee de Diocletien et la reforme constantinienne. Paris 1952.
LeBohec, Wolf 2004 Y. Le Bohec, Christine Wolf (eds), L'armee romaine de Diocletien a Valentinienne.
Actes du congress de Lyon 2002, Paris 2004.
Hoffmann 1969 B. Hoffmann, Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Dusseldorf
1969.
Allgemeine Arbeiten iiber die romische Bewaffnung
Bishop, Coulston 2002 M.C. Bishop, J. C. N. Coulston, Roman militmy equipment from the Punic War ta the
Couissin 1926
Coulston 2002
Feugere 1993
fall of Rome. Oxford 2006 (second edition)
P. Couissin Les armes romaines, Paris 1926.
J.C., Coulston, Arms and armour of the Late Roman Army, in O. Nicole (ed.), A
companion ta the medieval arms and armour, Woolbridge 2002, 3-24.
M. Feugere, Les armes romaines de la Republique a la fin de L'Antiquite tardive. Paris
1993.
Sonderarbeiten iiber die spiitromisctien Waffen
Baatz 1978 O. Baatz, Recent finds of ancient artillery, in Britannia 9. 1978, 1-17 (Gornea
und Baatz 1999 D. Baatz, Katapulte und mechanische Handwaffen des
Heeres, in]RMES 10, 1999, 5-19.
Gudea, Baatz 1974 N. Gudea, O. Baatz, Teile Balhsten aus Gornea und
in Sf.31, 1974, 50-72.
Arbeiten, die Waffen aus den Wehranlagen von Dacia Ripensis darstellen
Atanasova 2005 Jordanka Atanasova, Castra Martis Quadriburgium i Kastel (Razkopki i proucvanija
Cermanovic, J ovanovic1989
Davidescu 1989
Gabricevic 1986
Milosevic, Jeremic 1986
Petkovic 1995
1998
XXXIII), Sofia 2005 (201-2002 Waffen: Taf. V/l-15).
Al. Cermanovic-Kuzmanovic, Al. Jovanovic, Tekija, Beograd 2004
M. Davidescu, Cetatea de la Hinova [Das Romerkastell van Hinova].
1989 (68 Waffen).
M. Gabricevic, Rtkovo-Glamija I. Une fortresse de la Base antiquite, CPF III1986,
245-263.
P. Milosevic, M. Jeremic, Le castellum Milutinovac, CPF III, 1986, 245-263.
Sofia Petkovic, Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornie Mezije, Beograd
1995.
I. la Drobeta n secolele III-IV p. Chr. [Das wirtschaftliche
Leben in Drobeta im 3.-4. Jahrhundert n. Chr.]. 1998 (1004-105 Waffen,
Taf. LXVIII-LXIX, LIX: Linova).
Arbeiten, die Analogien fiir die spiitromischen Waffen darsteilen
Garbsch 1970 J. Garbsch, Per Donau-Iller-Rhein Limes, Stuttgart 1970.
Garbsch 1971 J. Garbsch, Grabungen im Kastell Vemania. Vorbericht liber die
Kampagnen 1966-1968. Mit 20. Abb. im Text und auf 2 Beilag, Fundberichte aus
Schwaben 19. 1971, 207-229.
Gudea 1975 N. Gudea, Carnea. romane postromane [Gornea. Romische und nach-
romische Siedlungen]. 1975.
Sonderarbeiten iiber romische Waffen aus dem 2.-3. fahrhundert n. Chr.
Gudea 1974 N. Gudea, Waffen aus den Kastellen des westliche Limes van Dacia Porolissensis,
in C. van Carnap-Bornheim (Hrsg.), Beitrage zur und barbarischen
Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen fahrhunderten. Akten des 2.
Internationalen Kolloquiums Marburg a. d. Lahn 20. bis 24. Februar 1994, Lublin-
Marburg 1994, 77-89.
1983 C.M. Armata n Dacia Inferior [Das romische Heer in Dacia
Inferior]. 1983.
Arbeiten iiber die spiitromische glasiertie Keramik aus der Umgebung vom Eisernen Tor
Cveticanin 2006 Tatjana Cveticanin, Late Roman Glazed Pottel}': Glazed Pottel}' from Moesia Prima.
Dacia Ripensis. Dacia Mediterranea and Dardania. Beograd 2006.
Gudea 1987 N. Gudea, Pannonian Glazed Pottery: a view from the East, in RCRF. Acta 25-26,
1987, 409-427.
272
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gudea 2008 N. Gudea, "Pannonische" glasierte Keramik. II: Dber die (4. Jh.)
glasierten Lampen von der Mittleren und Unteren Donau, in C. Roman - N. Gudea
(Hrgs.), Lychnological acts 2. Acts ofthe 2nd International Congress on ancient and
Middle Age lighting devices, Mai 2006, Cluj-Napoca 2008, 97-116.
Zusammenfassung
Der Autor hat die Arbeiten iiber die Wehranlagen und das Heer der
Provinz Dacia Ripensis (275-390) (Abb. 1-2), die Waffen fiir den Fernkampf (Bogenelemente,
Wurfmaschinenelemente und Lanzenspitzen, schwere und leichte Pfeilspitzen) gesammelt.
Von den 45 Wehranlagen an der Provinzgrenze (wiederhergestellte alte Kastelle, quadriburgia, befestigte
Tiirme usw.) wurden Waffen nur aus 7 Donje Butorke (1), (4), Tekija (14),
Milutinovac (2), Hinova (36), Rtkovo (7), Kula (19) und Celei (5) (Abb. 3).
Die Waffen wurden in drei Gruppen aufgeteilt: I. Lanzenspitzen; Il. schwere Pfeilspitzen; III. leichte
Pfeilspitzen. Im Rahmen jeder Gruppe hat der Autor ei ne Typologie aufgrund der Form der Klinge, der AusmaBe
und der Befestigungsform am Stiei vorgeschlagen. Es wurden drei Gruppen gebildet:
I. GroBe und mittelgroEe Lanzenspitzen; mit und
Klinge; mit Tiille oder Befestigunngsdorn (Abb. 4);
Il. Den AusmaBen nach wurden die schweren Pfeilspitzen auch in groBe und mittelgroBe eingeteilt; mit
pyramidaler Klinge; mit Tiille und Befestigungsdorn (Abb. 21);
III. Die leichten Pfeilspitzen sind alle klein (bis zu einer von 5 cm); die Form der Klinge ist
pyramidal, rhombisch); mit Tiille oder Befestigungsdorn (Abb. 22).
wurde diese Typologie aufgrund von wenigen bekannten Fundstiicken erarbeitet und
wird wahrscheinlich mit der Zunahme der Anzahl der Funde verbessert.
Der Vergleich mit Waffen fiir den Fernkampf aus Wehranlagen von anderen
Grenzabschnitten, die mit Sicherheit fiir das 4. Jahrhundert datiert wurden, wie zum Beispiel jene aus Vemania
(Raetia III) oder Gornea (Moesia 1) deuten darauf hin, dai!. diese Typologie einen ernsthaften Grund fiir die
Kenntnis der Waffen bilden.
Contributions to the Knowledge ofthe Late Roman Army (4th century)
1. Waepons for distance fighting in the fortifications on the northern border of Dacia Ripensis
(Abstract)
The author drew together works about the fortifications and the Late Roman army of Dacia Ripensis (275-
390). Fig. 1-2. weapons for distance fight: bow elements, ballista elements an spear head as well as heavy and
light arrow heads.
On the north border of the province Dacia Ripensis there were 45 fortifications (quadriburgia, old rebuilt
camps, fortified towns, towers etc.), but until now studied weapons are coming from seven of them: Donje Butorka
(1), (4), Tekija (14), Milutinovac (2), Hinova (36), Rtkovo (7), Kula (19) and Celei (5), Fig. 3. The weapons
have been devided into three groups: I. spear heads, II. heavy arrow heads; III. light arrow heads. Within each
group the author proposed a certain typology according to the shape of the blade (head), sizes of the shaft and
ways of fixing (butt spike). Three groups ha ve been drawn up: l.large and medium spearheads; willow leaf, pear
leaf and rhomboidal shaped blade; with butt spike and spike-rods. Fig. 4; 2. The heavy arrow heads were also
grouped according to size into large and medium pieces; with pyramidal shaped blade; with butt spike and spike-
rods. Fig. 21; 3. alllight arrow heads are of small dimensions (up to 5,00 cm totallength); the form of the blade
being varied (leaf form, pyramidal form, rhomboidal shaped; with butt spike and spike-rods). Fig. 22.
The present typology has been drawn up on the basis of a reduced number of up to now known pieces, it
will undergo improvement when more pieces are known. The comparison with the Late Roman weapons for
certainly dated 4 th century fortifications on other late Roman border sections as Vemania (Raetia II) or Gornea
(Moesia 1) suggests that this typology constitutes a serious basis for the knowledge of the Late Roman weapons.
273
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
N
'-J

MARE INTERNVM
Abb. 1 Karte der balkanischen und Provinzen des Reiches
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1 . .t.. quadriburgium
castru reparat
2. fortifica!
: presup
5. T turnl.t te
6
locala
7 . drum roman . .
. t-
8. _. _.- gran1.a

Abb. 2 uadriburgium; 2.
L gende: I. q ermutete
jahrhunded. e .. "<eher Thnn; 5. v . ''
d
er Provinz Dacisa Provinz Dacia Rtpens .
N dgrenze d"' pa Siid- un
Karte der orllt" alt" Ka'tell; ': mrOmi<ehe StraJle; 8.
. ederhergeste .. . h Ortschaft, 7.
wt .
6
romtsc e
Wehranlage,
275
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
GRUPPEI
grosse lanzenspitzen
GRUPPEI
mittlergrosse lanzenspitzen
Ls
Abb. 3 Spi:i.tri:imische Waffentypen: Gruppe I.L. groJ:l,e Lanzenspitzen mit Tiille (1
1
- L
5
); mittelgroi!Je Lanzenspitzen
1
1
-1
4
mit Tiille; mittelgrofl,e Lanzenspitzen mit Befestigungsdorn (1
5
- lJ
276
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

GRUPPE II
Wurfspeerspitzen - schwere Pfeilspitzen


GRUPPE II
leichte Pfcilspitzen
Sv


Abb. 4 Waffenlypen: die Gruppen II und III Sg schwere Pfeilspitzen mit Tiille (Sg
1
- Sg
2
); Sgc schwere
Pfeilspitzen mit Befestigungsdorn (Sgc
3
).
277
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o ;
. .
r
,. - ~
i.: \'
,,
i
.
:: 1
. '
]
-: -------====-m==:u:::::::=:=====[_ .
- pi!iiilli!tiri!!Ui _
Abb. 5 Stiicke van Reflexbi:igen aus Tekija [Petkovic 1995, 50-52, Taf. XXXVIII/1-2 Tekija, 3-4 Kostol); Elemente ernes
Fundstiickes van "schwerer" Artillerie: die Wurfmaschine [ballista) van O r o v a [nach Gudea-Baatz /974, 50-72).
278
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2 3

2
4
o
5

2 3
3 4
5
o
6

o
4
6
o
7
8
9 10
11
L ~
o
o
o
o
':)
"
L
5
6 7
8
9
8
7
9 10 11
Abb. 6 Hinova: Lanzenspitzen mit Tii.lle und Stiei (1-11); schwere Pfeilspitzen mit Tii.lle (1-9); schwere Pfeilspitzen
mit Stiel (1-11) (nach Davidescu 1989. 68, Abb. 19 a.f; S t n g 1998. 338, Taf. LXVIII; 338-339, Taf. LXVIII-
LXIX).
279
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
-o
5
6 7
2
3

8
9
10
12 13
14
11
Abb. 7 Hinova: leichte Pfeilspitzen mit Fliigeln (1-3), mit Befestigungsplatte; mit Tiille (4) und mit Biei (5) (nach
Davidescu 1989, 64, Abb. 17; S t n g 1998. 329, Taf. LIX/3, 4, 5; 10, 11,12). Rtkovo: Lanznespitzen (8-10),
leichte Pfeile mit Fliigeln und drei Kanten (nach Gabricevic 1986, 89, Abb. 22); Lanzenstiel (ders.).
280
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

1
2
9 10
16

3
17
...
4
1
t
11
,'.
1:
5 6 7
8
12
13 14 15
18
19
Abb. 8 Kula: Lanzenspitzen (1-13), Pfeilspitzen (14-15) und Kampfbeile (16-19) (nachAtanasova 2005. 215 Taf. III/63-
64, 217 Taf. V;1-15, 65-66).
281
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
/
1
1
1
3 4
, 1
o
/-

1

'
1
li
1
,1
..
6
Q7
Q8
-
1

1
.
. '
010 011
012
Abb. 9 schwere Pfeilspitzen (1-3) (nach N. Gudea); Donje Butorke: leichte Pfeilspitze mit drei Kanten (4)
(nachfankovic1981, 179, Abb. 72/b); Radujevac: Lanzenspitze (5) (nachfankovic 1981. 179, Abb. 72/a); Tekija:
282
Lanzenspitzen (9-13), schwere Pfeilspitzen (7-8) und Lanzenschuh (6) (nach Cermanovic-fovanovic 2004, S.
240, Kat. 2-9, 14-15).
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
r
, ..
1
1
~
1
, .
o
)1':
!i
c
1
1
1
"-
2
3
4
o
tt)
rl)
c
1
1
1
f
~
"' o
t '
1 T
'
1
1
- ... L."
5
6
1
)
-;
i
1
l
;
~
1
i
_j
7 8
9
Abb. 10 Celei: Lanzenspitzen (1), schwere Pfeilspitzen (2-3), schwere Pfeilspitze aus Bronze (4), leichte Pfeilspitzen
(5-9) (nach Tudor 1935,411, Abb. 15/21, 26, 29; TI1dor 1940,_369, Abb. 6/p, t, u; 7/k, l).
283
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- domniile lor violente
Vasile
Cuvinte cheie: Asan, Petru, Asan, Boril Asan, Ioan Asan II, I Asan, Mihail Asan,
II Asan.
Mots elef: les Assenides, Assen, Pierre, Joannice Assen, Boril Assen, Jean Assen II Coloman I Assen,
Michel Assen et Coloman II Assen.
vlahilor bulgarilor, n toamna anului 1185 sub conducerea vlahi,
Petru Asan, se ncheia cu constituirea ntre Balcani a Vlaho-Bulgar
( c.118 7 /1188). prima manifestare a orientale. Constituit ca stat de colaborare a
vlahilor cu bulgarii, Vlaho-Bulgar, n fruntea se vor succeda la mijlocul deceniului 6 al
secolului al XIII-lea suverani din dinastia a va evolua n
erijindu-se n succesorul legitim al Primului Bulgar al Imperiului Bizantin
al lor politice
1

ntre c.1187/1188 1256, tronul vlaho-bulgar a fost ocupat de 8 din dinastia Pe plan
extern, Vlaho-Bulgar s-a aflat aproape nentrerupt n conflicte armate cu puterile vecine, catolice -
Imperiul Latin de Constantinopol Ungaria- ortodoxe- Imperiul Bizantin sau Imperiul Grec de Niceea -,
iar pe plan intern, lupta pentru putere n snul familiei a fost una realitate de faptul dintre
cei 8 suverani de origine 6 ncheiat domniile n mod violent, de la putere sau
de rude apropiate (unul orbit iar 5 unul a ncetat din n obscure, care nu exclud
asasinatul, doar unul singur a murit cu ceritudine de moarte
*
ntemeierea. Fiscalitatea vlahilor care locuiau n zona Haemus (Balcani). care
se ocupau cu cu animalelor, de regimul bizantin Isaac II Angelos (1185-1195).
a condus la o a acestora, n toamna anului 1185. n fruntea se
vor impune doi potentati vlahii, Asan Petru. Afilierea bulgarilor la care aveau cu ei
politice ale fostului Bulgar, transmise noii politice vlaho-bulgare, n urma
succeselor n luptele cu
Asan Petru. Riposta vlahilor bulgarilor de Imperiul Bizantin, decis anihileze
definitiv din periculosul focar de din Balcani a determinat replierea
a lor la nord de sub cumanilor, care controlau zona. Cu concursul
cumanilor a vlaho-bulgari au anihilat toate
tentativele bizantine de a n prima a rolul
i-a revenit, se pare, lui Petru, 1186-87 Asan se impune ca lider incontestabil, cum
consemna cronicarul bizantin contemporan, "era deosebit de foarte capabil ce era de
1 Pentru opiniile exprimate privind caracterul Vlaho-Bulgar, vezi: N. n Analele Academiei Romne.
Memoriile Istorice, s. III, t. XXV, m. 12, 1943, p. 543-590; B. Primov, n romna-bulgare de-a lungul
vecurilor (sec. XII-XIX), voi. 1, 1971, p. 9-13; n Revista de Istorie, 34, 1981, 7, p. 1297-1312;
Idem, n statul 1989, p. 153-181.
Vasile
Colegiul Tehnic ,.Mediesensis"
e-mail: vasmarculet@yahoo.com
Revista Bistritei XXIV/2010, pp. 285-296
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
folos n La nceputul anului 1187, cronicar, vlaho-bulgaro-cumanii
n Agathopolisului (Ahtopol, n.n.) cumplit acestea''3.
Imperiul Bizantin a replicat printr-o contraofensiva cu victoria armatei imperiale
de la Lardeea (11 octombrie 1187), dar imperiale n tentativa de a cuceri cetatea Lovitzon
(Lovec) n anului 1188. Cu acest prilej fortele bizantine o pe sotia lui Asan l iau ostatic
pe fratele acestuia,


La anului 1187 sau la nceputul lui 1188, succesele n cu a premis
bazele unui stat propriu, Vlaho-Bulgar, de colaborare a
vlahilor cu bulgarii, care va evolua

Din acest moment,


Vlaho-Bulgar se va erija n succesorulligitim al Primului Bulgar a Imperiului Bizantin, revendicnd
acestora. La anului 1187 sau la ncputullui 1188, Asan era ncoronat tar la Trnovo, iar
Petru, asociat la domnie, devenea coregent.
n 1190, Isaac II ntreprinde cea de-a patra campanie mpotriva vlaho-bulgarilor, dar sa n
vlaho-bulgarii lor cumanii, Anchialos, Varna, Stumpion naintnd
la Sofia. n anii vlaho-bulgaro-cumanii intreprind noi devastatoare n Thracia Macedonia.
noului bizantin, Alexios III Angelos (1195-1203), de a ncheia pace cu vlaho-bulgarii
(1195-96). Continund ofensiva, de nsemnate contingente cumane, noi succese n
apropiere de Arcadiopolis (Liule-Burgas) n regiunea Stryrnonului (Strumei) a Amphipolisului (1195-96)
6

n anul 1196, pe cnd se afla n ascensiune Asan avea n mod violent, asasinat
de un de-al Ivanco
7
Motivele care au dus la uciderea lui Asan de ruda sa modul cum s-au
sngeroasele evenimente de la Trnovo, sunt pe larg prezentate de cronicarii bizantini, Niketas
Choniates Georgios Akropolites, ultimul preluat de un alt autor, Theodoros Skutariotes, care sunt unanimi
n a firea a lui Asan a consumarea tragicului "Iar uciderea lui - scrie
Niketas Choniates -s-a petrecut n felul un de neam cu caracter ca el pe
care l protejase foarte mult (numele acestuia era Ivanco, iar cuvntul Ioan}, avea n
cu sora lui [Asan]. Acesta, aflnd de concubinaj, a nvinuit-o mai nti pe sa a socotit-o
de osnda cu moartea pentru a asupra celor petrecute. Dar cum femeia i-a potolit cu ajutorul
multor cuvinte pornirea de omor, mai apoi argumentul degeaba se mnie mpotriva
ei, el foarte bine de aceasta [Asan] trece asupra lui Ivanco mnia mpotriva
trimite pe cineva cheme la el n puterea pe acesta, fi dat cu nimic napoi din pornirea sa"
8

O chiar oarecum mai dar de cea a lui Niketas Choniates,
ne cronicarul Theodoros Skutariotes, cu privire la cauzele care au condus la asasinarea lui Asan. "Se
spunea - cronicarul bizantin - un din neam [cu el] cu o fire pe
nume Ivanco, avea ntr-ascuns cu sora acestuia. Aflnd de [Asan] o
mai nti pe apoi trece mnia asupra lui Ivanco trimite cheme la un ceas nepotrivit din noapte.
Iar acesta, sosirea pe a doua zi''9.
Din acest moment evenimentele aveau se precipite spre deoarece Ivanco,
n continuare Niketas Choniates, seama vremea a nu e
nici de o venirea pentru a doua zi. Dar cum trimise din nou
el, nu putea suporta ncetineala lui pe care o privea ca pe de Ivanco se cu
rudele prietenii ce e de ntr-un trziu seama de pricina Iar ei l
2 Nicetae Choniatae, Historia, ex recensione Immanuelis Bekkeri, Bonnae, 1835, p. 520 (n continuare: Choniatae).
3 Ibidem, p. 515.
4 Ibidem, p. 519-521.
5 Pentru caracterul Vlaho-Bulgar, vezi:
6 V. Vlaho-Bulgar ntre lumea 2009, p. 9-16 (n continuare: Vlaho-
Bulgar).
7 Pentru prezentarea a conditiilor modului n care s-a produs asasinarea lui Asan, vezi: V. n
Historia, V, 2006,51, p. 14-16.
B Choniatae, p. 618.
9 FHDR, III, p. 424-425 1 Theodoros Skutariotes.
286
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
la pumanlul cel lung sub manta [astfel] se Asan l va mustra cu calm
va mnia asupra lui, cuvintele violente va limita pedeapsa numai la lucruri care
nu trupul, ndure cu iertare pentru faptele cu care 1-a dar acela va ridica
sabia asupra lui, atunci se poarte el ca un se ceea ce urma
el de moarte n iad pe [acel om] iubitor de de snge. Ceea
ce acesta a barbarul nu s-a purtat de el cu ci, ce 1-a a izbucnit ca o
sabia lundu-i-o nainte, [Ivanco] l n pntece ucide"
10

Violentele evenimente consumate la Trnovo n fatidicul an 1196, se prezentate n cronica lui
Theodoros Skutariotes care "Cum Asan l silea lvanco se duce la el, ncingnd pe sub
sfatul rudelor sale, o sabie pe Asan cugentnd lucruri excesive mpotriva lui, ba chiar
i-o ia el nainte lui ceea ce trebuia el de moarte, 1-a
lipsit de pe cel ce trimisese oameni pe lumea


Asasinarea lui Asan a aruncat Vlaho-Bulgar ntr-un scurt violent civil care i-a opus pe
Ivanco, autorul asasinatului, care a ncercat ocupe tronul cu sprijinul unei vlaho-bulgare ostile
cu concursul militar al Imperiului Bizantin, Petru, fratele asociatulla domnie al defunctului
de o factiune dinastiei legitime. o serie de militare, Petru avea
disputa n favoarea sa, Ivanco fiind obligat se refugieze n


*
Al doilea vlaho-bulgar, Petru (1196-1197) a fost, de fratele Asan, al
antibizantine vlaho-bulgare. Conform unor cronicari bizantini, n faza de debut a
antibizantine a vlahilor bulgarilor, ntre 1185 c. 1187,lui Petru i-a revenit, se pare, rolul principal n
conducerea acesteia. n acest context, el s-a autoproclamat nsemnele imperiale, diadema
de aur de fapt confirmat de cronicarul bizantin Niketas Choniates care
"unul dintre cei doi Petru, capul cu o de aur pune n picioare
de culoare


nvestirea ca a lui Asan, recomandat de militare politice demonstrate pe parcursul
luptelor cu Petru s-a silit accepte a doua n ierarhia a Vlaho-Bulgar
devenind asociatulla domnie al fratelui care i-a asigurat guvernare, ntr-un regim de autonomie
n regiunile ale Vlaho-Bulgar, cunoscute sub numele de Tara lui Petru. Asocierea
la domnie a lui Petru este de cronicarii bizantini Georgios Akropolites Theodoros Skutariotes
n operele lor. "Iar lui Petru, - Georgios Akropolites - o parte din sa, i-a
poruncit o el. Marele Preslav Probatos din jurul lor au fost lui Petru de
fratele Asan, ca posesiune proprie; din care ele numele de Tara lui Petru"
14
La
Theodoros Skutariotes ne o relatnd lui Petru, Asan, o
din sub lui, i-a poruncit o (Marele Preslav Probatos din jurul
lor i-au fost date ca posesiune lui Petru, din care ele numele Tara lui Petru}"
15

Se pare a doua n stat nu l-a pe Petru, care propus ocupe tronul
Cum cu proprii acest obiectiv era imposibil de realizat, n 1189, profitnd de trecerea prin Balcani a
german Friedrich I Barbarossa (1152-1190). angajat n cea de-a treia eli s-a adresat n acest
sens acestuia. Conform canonicului Ansbertus, din anturajul lui Friedrich I, "Kalopetrus Blacorum et
maxime partis Bulgarorum in orbis Traciae Dominus, qui se Imperatorem et coronam imperialem regni Greciae
ab ea sibi imponi efflagitat seque ei circa initium veris XL millia Blacorum et Comanorum tenentium arcus et
sagittas adversus Constantinopolim transmissurum constanter asseverabat"
16
Din cauza
german, de propunerea vlaho-bulgar, tratativele nu s-au finalizat
10 Choniatae, p. 618-619.
11 FHDR, III, p. 424-425 1 Theodoros Skulariotes.
12 Choniatae, p. 620.
13 Ibidem, p. 486.
14 Acropolitae, p. 23.
15 FHDR, III, p. 434-435 1 Theodoros Skutariotes.
16 Ansbertus, Historia de Expeditione Friderici lmperatoris, edidit Josepho Dobrowsky, Prague, 1827, p. 63.
287
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Unii autori bizantini, precum Georgios Tornikes II Sergios Kolyvas, prin 1193, la
bizantine, a survenit o ntre Petru, care a o apropiere de Constantinopol, fratele
As an
17
n afara transmise de cei doi autori bizantini, nu avem alte s-ar
fi materializat n vreun fel, cele pe care le n anii colaborarea dintre
cei doi ndeosebi n antibizantine a fost ct se poate de
n momentul n care Asana fost asasinat de lvanco, Petru nu s-a aflat, se pare, la Trnovo. Acest lucru i-a
permis ca, de anihileze, la unui scurt civil,
ncercarea lui lvanco de a uzurpa puterea, cu concursul militar al


Succesul i-a permis lui Petru ocupe tronul Vlaho-Bulgar. la domnie
fratele mai fugit din captivitatea Petru a continuat politica lui Asan n cu
fapt confirmat de Niketas Choniates, care "nimeni dintre noi nu a mers mpotriva lui
Petru, nici nu putea o

acesta "devasta pe ct i n romeilor (Imperiul
Bizantin, n.n. )'ozo.
Domnia lui Petru a fost una de vlaho-bulgar ncheiat domnia n la fel
de violente ca fratele n 1197, acesta pierind de sabia unuia dintre oamenii din neamul


I-a urmat la tron fratele Asan.
*
Apogeul. Perioada ntre 1197 1241, epoca marii a
Vlaho-Bulgar. n epoca statul vlaho-bulgar va evolua de la principala putere a Peninsulei Balcanice,
sub domnia lui Asan (1197-1207) la cea de putere a ntregului sud-est european, n timpul
lui Ioan Asan II (1218-1241). ntre cele mari domnii se interpune cea a lui Boril Asan (1207-1218),
care o de stagnare, chiar de recul temporar a puterii vlaho-bulgare, n contextul
puterilor catolice vecine, Imperiul Latin de Constantinopol Ungaria.
Asan. Al treilea vlaho-bulgar, din dinastia frate cu Asan Petru,
antibizantine a vlahilor bulgarilor ntemeietorii Vlaho-Bulgar, Asan se
drept "cea mai mare personalitate a vlahilor balcanici'
122
n timpul domniei sale Vlaho-
Bulgare se incontestabil ca principala putere a Peninsulei Balcanice.
Mult mai dect a avut un rol nensemnat n timpul vlaho-bulgare n primul
deceniu de a statului vlaho-bulgar. n 1188, n timpul unei campanii bizantine ntreprinse de
Isaac II Angelos mpotriva vlaho-bulgarilor, este prizonier dus la Constantinopol, unde ostatec
pna la moartea fratelui Asan (1196), cnd la Trnovo
23

Ascensiunea deosebit de a lui Asan, ncepe cu revenirea din captivitatea
n timpul scurtei domnii a celui de-al doilea frate, Petru, din 1196-1197, este coregent, fiind asociatul
la tron al acestuia, pentru ca n 1197, n urma lui Petru, a unui complot, preia ntreaga
putere n stat.
Pe plan intern, demersurile sale sale au vizat consolidarea puterii centrale anihilarea tendintelor
centrifuge ale vlaho-bulgare. O la cale mpotriva sa la anului 1205 sau la
nceputul lui 1206 este cu cruzime, n cursul represiunii "supunnd la grele pedepse la noi
ucideri pe


Pe plan extern, ntreaga sa a vizat tranformarea Vlaho-Bulgar ntr-o mare putere
impunerea lui ca un factor de decizie n cu cumanii
17 FHDR, III, p. 374-379, 384-395/ Sergios Kolyvas, Georgios Tornikes Il.
18 Choniatae, p. 620.
19 Ibidem, p. 622.
20 FHDR, III, p. 426-427 1 Theodoros Skutarioles.
21 Ibidem, p. 621.
22 S. Brezeanu, Istoria Imperiului Bizantin, 2007, p. 290.
23 Choniatae, p. 521, 622.
24 Ibidem, p. 830.
288
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
inaugurate de au fost continuate extinse, el fiind cu o Alianta cu
cumanii i-a asigurat, de altfel, permanent un sprijin militar redutabil, deosebit de util, n timpul
nentreruptelor sale campanii militare.
o acalmie de ani, n 1199-1200, n care consolidat interne, Asan
reia militare mpotriva Imperiului Bizantin. ntinse teritorii din Thracia de pe litoralul vest-pontic,
ntre care importantul centru urban Vama, trec sub suveranului vlaho-bulgar
25
. Prelungite n
anul1202, cnd ntre cele se ncheie definitiv pacea
26
, ele i-au asigurat, n urma victoriilor
extinderea a statului n centrul estul Peninsulei Balcanice n detrimentul
Ofensiva spre vest l-a adus n conflict cu Regatul Ungariei, pentru zonei Simium-Belgrad-
Branicevo, prin 1201-1202 pentru n Serbia. Conflictul cu regatul angevin era
de Asan n favoarea sa (1203), dar el a indus o stare n dintre cele state,
ce se va la moartea vlaho-bulgar
27

Refuzul bizantine de a-i titlul imperiali-a determinat se orienteze spre tratative
cu papa Innocentius III. de la Trnovo i solicita pontifului roman, n schimbul unirii Bisericii
Vlaho-Bulgare cu Biserica Romei, titlului imperial pentru sine a celui de patriarh pentru
mitropolitul Vasile, Bisericii Vlaho-Bulgare. Deschise n 1199, din suveranului de la Trnovo,
acestea se vor prelungi n toamna anului 1204. ce la 25 februarie 1204 papa l ca "rege
al bulgarilor blachilor", iar pe mitropolitul Vasile ca "arhiepiscop primat al ntregii Bulgarii Blachii", la 8
noiembrie an, Asan era ncoronat de legatul papal, cardinalul Leon
28

de ale apuseni la Constantinopol n 1204 I-au adus n conflict cu
La 14 sau 15 aprilie 1205, de cumani, nimicea la Adrianopol cruciate, n
care, cronicarul Niketas Choniates, a "floarea trupelor latine cei mai vestili ai lor cu
lancea"
29
Baudouin (Balduin) I (1204-1205) a fost prizonier va muri n captivitate la
Trnovo.
ntre 1205-1207, Asan a continuat mpotriva statelor cruciate din Peninsula
nregistrnd noi succese. sale militare vor viza acum ndeosebi teritoriile Regatului Latin de
Thessalonik, constituit de cruciat, marchizul Bonifaciu de Montferrat, ucis de altfel ntr-o ciocnire cu
vlahii n 1207
30

La 8 octombrie 1207, n timp ce asedia Thessalonikul, Asan moare n obscure. Acest lucru
a permis din formularea unor opinii diferite. n marea lor majoritate, cronicarii contemporani sau
tardivi, sunt de decesul suveranului vlaho-bulgar s-a datorat unor cauze naturale, chiar unii
n el o implicare

conform Asan ar fi pierit asasinat de
Manastras, instigat de asasinat n care ar fi fost implicat nepotul
la domnie, Boril
32

25 Ibidem, p. 691-692, 701-709.
26 Ibidem, p. 709.
27 Pentru conflictul vlaho-bulgaro-ungar, vezi: O. Pecican, Intre nomazi n
Europa {1204-1241}, p. 80-88; V. n Buletinul Muzeului Militar "Regele Ferdinand
!", 6, 2008, p. 28-29.
28 Documente privitoare la istoria romnilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, val. 1, partea 1, 1887, p. 17, 20,
48-50, dac. XV-XVI, XXXIX-XXXV.
29 Choniatae, p. 814. Pentru alte ale de la Adrianopol, vezi: Geoffroi de Ville-Hardouin, Conquete
de Constantinople avec la continuation de Henri de Valenciennes, Text original accompagne d'une traduction par M.
Natalis de Wailly, Paris, 1882, LXXVI, 343-LXXXII, 365 (n continuare: Villehardouin); Robert de Clari, Cei care au
cucerit Constantinopolul, edit. Tatiana-Ana Fluieraru O. Pecican, Cluj-Napoca, 2005, p. 169-170, 112 (n continuare:
Clari).
30 Villehardouin, CXVI, 498-499; Clari, p. 172, 116.
31 Acropolitae, p. 26; FHDR, III, p. 436-43 7 1 Theodoros Skutariotes; p. 478-479 1 Ephraemius; Clari, p. 172, 116.
32 Du Fresne du Cange, Histoire de L'Empire de Constantinople sous les empereurs Fram;ais jusqu'a la conquete des
Turcs, Paris, 1826, p. 92-93; G. Songeon, Histoire de la Bulgarie depuis les origines jusqu'a nas jours 485-1913,
Paris, 1913, p. 247-248: "Sa femme, une Koumane, poussa un voi"evode de sarace, Manastras, a l'assassiner"; C.J.
Jiricek, Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, p. 243; Eve Levin, Sex and Socitey in the World of the Ortodox Slavs,
289
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n concluzie, contradictorii oferite de sursele de care dispunem nu permit formularea unei
opinii certe cu privire la moartea Asan. La nivelul actual al probleme enigmele cu
privire la moartea sa persiste, la fel de plauzibil, att un deces survenit din cauze naturale,
ct unul violent a unui asasinat.
Boril Asan. n suspecte a lui Asan, tronul de la Trnovo a fost ocupat de nepotul
Boril. Att descendenta noului vlaho-bulgar, ct ascensiunea sa aspecte
controversate ale domniei sale.
n primul rnd, lui Boril Asan este din unii autori I-au considerat nepot de
al lui Asan, nepot de frate, n care el nu ar putea fi dect fiul fostului Petru
33

Cronicarii bizantini apuseni sunt unanimi n a la moartea unchiului Boril a uzurpat
tronul n detrimentul legitimi, astfel pentru legitimitatea, el se cu
unchiului o de origine


Ocupnd tronul n domnia lui Boril Asana fost una deosebit de pe plan intern.
de la nceputul ei, Boril s-a confruntat cu la tron cu secesiunile teritoriale ale verilor
Strez, n Macedonia, sprijinit de marele jupan al Raskiei (Serbiei), Nemanja, Alexios Slav, n zona
Rhodopi, de latin de Constantinopol, Henric P
5

Pe plan extern, domnia lui Boril Asan coincide cu revirimentul politic militar al Imperiului Latin de
Constantinopol, rezultat al energicelor militare politice de energicul Henric 1. n
pofida acestor noul suveran vlaho-bulgar a cel n prima a domniei sale
continue linia de predecesorul

Ca urmare, n vara anului 1208, n fruntea unei
armate vlaho-bulgaro-cumane, de Henri de Valencennes la "treizeci trei de mii de oameni
n treizeci de corpuri de oaste" de la Trnovo n Thracia
37
O ciocnire la Berroe
(Stara Zagora) se ncheie cu victoria lui Boril, dar la 31 iulie este nfrnt de Henric 1 la Philippopolis (Plovdiv),
victorie ce i permite latin preia la


La hotarul nord-vestic al statului Boril se cu ofensiva Ungariei. Succesele nregistrate de
Regatul Ungar vor conduce la pierderea n favoarea sa de Vlaho-Bulgar a zonei Belgrad-Branicevo
39

o serie de atacuri asupra teritoriilor Regatului Latin de Thessalonik (1211), ntre 1211/1212
1214, Boril ncheie succesiv pace cu puterile cruciadei, Ungaria Imperiul Latin de Constantinopol,
taberei acestora. Conform unor cronicari apuseni, el fi fiica sau
900-1700, University of Cornell, 1989, p. 155; I. Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman
Balkans, 1185-1365, University of Michigan, 2005, p. 57; Al. Madgearu, Originea a focarelor de conflict
din Peninsula 2001, p. 106, unde face referire la uciderea lui Asan de
de nepotul J.V.A. Fine, jr., The Late Medieval Balkans. A Critica] Survey from the Late Twelfth
Century ta the Ottoman Conquest, University of Cambridge, 1994, p. 91, unde asasinarea lui
Asan este continuarea mpotriva sa din 1206, de Boril a avut un rol activ n ambele
evenimente; P. Noble, Baldwin of Flanders and Henry of Hainault as Militay Commanders in the Latin Empire of
Constantinople, n voi. Knighthoods of Christ. Essays an the History of the Crusades and the Knights Templar, ngrijit
de Malcolm Barber, editor Norman Housley, University of Cambridge, 2007, p. 72, nu exclude implicarea lui Boril
n asasinarea lui Asan.
33 Pentru opiniile exprimate, vezi: Acropolitae, p. 26; FHDR, III, p. 438-439 1 Theodoros Skutariotes, p. 480-481 1
Ephraemius; Clari, p. 172, 116.
34 Acropolitae, p. 35-36; FHDR, III, p. 438-439 1 Theodoros Skutariotes, p. 480-481 1 Ephraemius; Henri de Valenciennes,
Histoire de l'empereur Henri, n Geoffroi de Ville-Hardouin, Conquete de Constantinople, avec la continuation de Henri
de Valenciennes, ed. M. Natalis de Wailly, Paris, 1882, , II, 506; IX, 545 (n continuare: Valenciennes).
35 Valenciennes, II, 506; IX, 545; Cf. J.V.A. Fine, op. cit., p. 93.
36 P. Pavlov, Eliberarea consolidarea Bulgar, n P. Pavlov, I. Ianev, D. Cain, Istoria Bulgariei, 2002,
p. 48; V. Taratul V/aha-Bulgar, p. 145-150.
37 Valenciennes, VII, 532.
38 Ibidem, VIII, 539-544.
39 I. op. cit., p. 58.
290
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nepoata cu Henric 1. Boril a rupt alianta cu cumanii repudiat de
origine s-a cu o de a latin
40

Pe plan intern, Boril se cu puternice din partea adversarilor, care la un moment dat
Vidinul (probabil1211), recuperat de prin 1213 cu concursul militar al Ungariei4
1
n 1211,
vlaho-bulgar un "mare sinod ortodox" mpotriva bogomililor, a denunta unirea cu
Roma. Cu acest prilej a fost redactat cel mai important monument literar din epoca scrierea
Sinodicul Boril, document ce bogomilismul Bisericii
Vlaho-Bulgare mpotriva bogomililor
42

mpotriva lui se primar Ioan, fiul lui Asan, viitorul Ioan Asan Il.
transmise de cronicarul bizantin Georgios Akropolites, care acesta disputat vreme domnia
cu Boril asediindu-1 "vreme de ani"
43
, sunt veridice, debutul lui Ioan Asan mpotriva
de la Trnovo trebuie datat prin anul1211. Asediat de Ioan la Trnovo, de Boril
este prins de rivalul orbit nchis ntr-o unde va n scurt timp
Ioan Asan 11. Considerat de majoritatea cronicarilor bizantini legitim al lui Asan, n
1207, la moartea unchiului n urma tronului de la Trnovo de Boril, Ioan Asan,
care "era nevrstnic", n opinia lui Georgios Akropolites, "nu era [nici un adolescent"
Theodoros Skutariotes, sau de tot", conform lui Ephraemius, s-a nevoit se refugieze
la cumani, apoi, noului cu de origine a lui la kieveeni
44

Cu concursul acestora, Georgios Akropolites, prin 1211 o de
ani, l pe Boril tronul
45

Domnia lui Ioan Asan II apogeul Vlaho-Bulgar, care atinge acum puterea ntinderea
sa Pe plan extern, obiectivul fundamental al lui l-a constituit ocuparea tronului de la
instituirea unui Imperiu Vlaho-Bulgar pe Bosfor. cu a acestui obiectiv l-a condus la
o n care a oscilat ntre alianta cu puterile catolice cea cu statele Imperiul Grec de
Niceea Imperiul Grec de Thessalonik, ele concurente la de restaurare a Imperiului Bizantin.
n 1226 a ncheiat o cu de la Thessalonic, Theodoros I Angelos Doukas, cu concursul
temporar n Peneninsula Politica de Ioan
40 Baudouin d'Avesnes, Extrait de la compilation dite de Baudouin d'Avesnes, n Geoffroi de Ville-Hardouin, Conquete de
Constantinople, avec la continuation de Henri de Valenciennes, ed. M. Natalis de Wailly, Paris, 1882, p. 423: "Il prist
Ia fille johennis a feme, et li donna une soie nieche en mariage; et une en dauna a Toldre l'Ascre, et Ia tierche au roi
Andriu de Hongrie"; Chronique anonyme en dialecte ancien de Valenciennes, n Chronique de la prise de Constantinople
par les Francs, ecrite par Geoffroy de Ville-Hardouin, marechal de Champagne et de Romanie, suivie la continuation de
Henri de Valenciennes, et de plusieurs autres morceaux en prose et en vers, relatifs a I'occupation de l'Empire Grec par
les Franr;ais au treizieme siecle, Paris, 1828, p. 291: "Et li empereur Henri donna trois siennes niepcus, filles de sa sceur,
femme du compte en mariage, l'une a johannis, l'autre a Calda/astre, et la tierche a Andrieu, roi de Hongrie";
Philippe Mouskes, Chronique metrique de Ia conquete de Constantinople par Ies Francs, n Chronique de Ia prise de
Constantinople par les Francs, ecrite par Geoffroy de Ville-Hardouin, mankhal de Champagne et de Romanie, suivie
la continuation de Henri de Valenciennes, et de plusieurs autres morceaux en prose et en vers, relatifs a I'occupation
de I'Empire Grec par les Franr;ais au treizieme siecle, Paris, 1828, p. 347-348, 350: "S'ovent serours prus et gentius. 1 Ii
buens rois de Hungrie, Andrius, 1 Ot l'ainsnee aue mult ama 1 Que Henris d'Ango li donna; 1 Et la seconde ot jehanins 1
Sires des Blas et des Comins; 1 La tierce fu sacans et aspre; 1 Cele ci fu donnee a Lasere"; Clari, p. 172-173, 116-118; Cf.
du Fresne du Cange, op. cit., p. 115.
41 Documenta Romaniae Historica, D. ntre Romne, val. I {1222-1456}, 1977, p. 28-28, dac. 11.
42 Christian Dualist Heresies in the Byzantine World c.650-c.1405, selected sources translated and annotaled by Janet
hamilton and Bernard Hamilton, Menchester University Press, 1998, p. 260-262; Cf. D. Obolensky, Byzantium and the
Slavs, Oxford, 1944, p. 276.
43 Acropolitae, p. 36; Cf. C.J. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, Prag, 1876, p. 247, n. 33, unde asedierea lui
Boril de Ioan Asan ar trebui la luni.
44 Ibidem, p. 35-36; FHDR, III, p. 438-439 1 Theodoros Skutariotes, p. 480-481 1 Ephrarmius; Cf. Fl. Curta, Southeastern
Europe in the Middle Age 500-1250, Cambridge University Press, 2006, p. 384, unde sustine lui Boril
Asan cu fosta sotie a lui Asan, Ioan Asan s-ar fi refugiat n
45 Ibidem, p. 36.
291
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Asan II, care, spernd se insinueze pe cale la Constantinopol, se apropie de Imperiul Latin, asupra
o obiectivele de concurente l aduc n conflict cu
aliatul La 9 martie 1230, n de la Klokotnitza, de pe rul Hebrus vlaho-bulgar,
de importante contingente cumane, l pe Theodoros I, pe care l l
Cea mai mare parte a teritoriilor Imperiului de Thessalonik n statului Imperiul de
Thessalonik, ca mare putere devenit un simplu despotat, i suzeranitatea. Statul
acum ntinderea sa ocupnd un teritoriu delimitat de Marea Marea Egee
Marea iar Ioan Asan II este la apogeul puterii sale
46
Titlul imperial asumat 1230, cnd se afla
n culmea puterii, este expresia a acestei "Eu, Ioan Asan, Jar autocrat al bulgarilor,
credincios domnului nostru Hristos[ ... } m-am dus port n Romania, am nvins armata l-am
prins pe domnul Theodoros Comnenos n pe toti boiarii am ocupat ntregul
teritoriu de la Adrianopolla Dyrrachium - grec, albanez srb Numai din
Constantinopolului cetatea sunt n minile francilor. Dar ei au trebuit se
mele imperiale, pentru ei nu au alt n de mine. Numai mie mai ei,
deoarece a poruncit Dumnezeu"
47

Puterea de Ioan Asan II l de politicii sale, ocuparea tronului de la
Constantinopol, ntruct latine, cu concursul la tutela lui. n aceste
vlaho-bulgar se spre colaborarea cu Imperiul Grec de Niceea. Ca urmare, n 1234 sau 1235 a ncheiat
la Gallipoli o cu basileul, Ioan III Vatatzes Doukas
48
lor Constantinopolul
(1235-1236), dar la sosirea flotelor sunt obligate ridice asediul se
Obiectivele de concurente ale celor puteri ortodoxe au grevat puternic asupra
dintre ele, care au cunoscut perioade de colaborare dar grave sincope. n
la domniei, vlaho-bulgar va oscila ntre cu Niceea cea cu puterile catolice, optnd
n final pentru alianta Inconsecventa sa din ultimii ani de domnie,
compromisurile erau preludiul puterii vlaho-bulgare, care se produce cu rapiditate sub

*
Declinul. Moartea lui n jurul datei de 22 iunie 1241, a coincis cu marea invazie
(1241-1242), care a lovit Vlaho-Bulgar n a doua parte a an. Devastat de mongoli,
n interior de o prin puterii militare o
instabilitate statul la o putere de rang secundar, avea vasal
al Imperiului Mongol apoi al Hoardei de Aur. n fruntea Vlaho-Bulgar s-au succedat n
trei minori- I Asan (1241-1246), Mihail Asan (1246 -1256) II Asan (1256)
la unor anturaje lipsite de scrupule. n centrifuge ale
vlaho-bulgare, comprimate n timpul domniei autoritare a lui Ioan Asan II, au putut cu putere aruncnd
statul n anarhie.
1 Asan. La moartea lui Ioan Asan II, tronul de la Trnovo este ocupat de fiul al sale,
Anna Maria, fiica regelui Ungariei, Andrei II, I. Minor, la ocuparea tronului, domnia lui I
Asan a marcat crizei ireversibile a Vlaho-Bulgar.
Debutul domniei lui I Asan coincide cu marea invazie care grav Vlaho-
Bulgar. Foarte probabil n a doua a anului 1241, nimicirea maghiare la Mohi, gruparea
de mongole, de gingishanid Kadan, care forma aripa a dispozitivului lui Batu
care care-1 pe regele Bela IV pe Adriaticii, ofensiva mpotriva statelor
din nordul Peninsulei Balcanice
49
Conform canonicului Rogerius, regele Cadan (Cadan rex)
nu poate pune mna pe el (pe Bela IV, n.n.), a distrus Bozna (Bosnia, n.n.), regatul Rasciei (Serbia, n.n.)
46 Ibidem, p. 45-47.
47 Apud D. Obolensky, Un Commonwealth medieval: Europa de 500-1453, 2002, p. 268.
48 Nicephori Gregorae, Byzantina historia. Gmece et Latine, voi. 1, cura Ludovici Schopeni, Bonnae, 1829, p. 29-30.
49 Pentru prezentarea ofensivei mongole n balcanic, vezi: V. n Studii de Istorie a Banatului, 143-147.
292
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de aici a trecut n Bulgaria"
50
Invazia a lovit puternic principalele centre urbane ale Vlaho-
Bulgar, ntre care Trnovo Kilia, de la gurile Referindu-se la acest aspect, cronicarul persan Rasid
do-Din principele Kadan "a luat (vlahii n.n.) Tirnin sau Qirnin
(Trnovo, n.n.) Kila sau Qila (Chilia, n.n.) n urma unor mari


n cu sursele amintite, unele izvoare apusene o victorie n
luptele cu mongolii. Astfel, referindu-se la evenimentele din anul 1241, cronicarul francez Philippe Mousket,
include n cronica sa versuri: Des Tartares revint noviele, 1 Ki par tot le monde fu biele, 1
Que li rois de la tiere as Blas 1 Les ot descomfis a un pas'"'
2
aceastei victorii
de regele Blachiei asupra mongolilor la o a fost mult de cronicarul francez. n ceea ce ne
nu credem ea trebuie doar ca o ciocnire ntre vlaho-bulgare unele
cete mongole, n timpul acestea din au fost probabil dispersate. n realitate, planul politicii externe,
impactul invaziei mongole a fost dramatic pentru Vlaho-Bulgar care a devenit vasal Imperiului Mongol
(1242). Mai mult chiar, cum conchidea istoricul Fr. Dvornik, n urma loviturilor primite n timpul invaziei
mongole, statul pierdut pentru totdeauna n Balcani"
53

Domnia lui I Asan avea se ncheie n mod violent, la fel ca ale n
anarhiei interne, suveran vlaho-bulgar, n de numai 12 anP\ avea unei
organizate de mama sa Irina Comnena, n favoarea fiului ei, Mihail Asan.
Mihail Asan. Asasinarea lui I n urma complotului organizat de Irina Comnena l-a
propulsat pe tronul de la Trnovo pe cel de-al doilea fiul al lui Ioan Asan II, Mihail Asan. Fiind minor la
ocuparea tronului, noul suveran vlaho-bulgar s-a aflat sub tutela mamei sale. fostului ntre
care sebastocratorul Alexandru, fratele lui Ioan Asan II sunt sau din sfera puterii.
Pe plan intern, n timpul domniei lui, anarhia se Pe plan extern, Mihail Asan se
de la nceputul domniei cu puternica a Imperiului Grec de Niceea n Peninsula
n 1246, basileul de la Niceea, Ioan III Vatatzes Doukas ntreprinde prima sa mare campanie n
Peninsula pe locali ai vlaho-bulgare basileul niceean
Thracia la Hebrus (Marita) Macedonia la Axios (Vardar). Concomitent, Regatul Ungar reia
militare n nord-vestul Vlaho-Bulgar
55
Succesele permit Ungariei reocupe zona
Belgrad-Branicevo, regiune ce fusese de Ioan Asan II.
n 1253-1254 Mihail Asan Serbia. de este lipsit de rezultate notabile.
Mai importante sunt n plan diplomatic, n 1254 de la Trnovo ncheind un tratat cu Raguza
(Dubrovnik).
n 1254, moare de la Niceea Ioan III Vatatzes Doukas. Mihail Asan oportun momentul
pentru a recuceri teritoriile, situate la sud de Balcani, pierdute 1246 n favoarea statului niceean.
ntre sale de din a domniei se reglementarea raporturilor
cu Ungaria. n 1255, el ncheie o cu cu Regatul Arpadian, prilej cu care este, foarte probabil,
sa cu Anna, fiica cneazului rus Rostislav de Cernigov, ginerele regelui Bela IV, care n
calitate de vasal al Ungariei, Macva teritoriile din nord-vestul Vlaho-Bulgar, pierdute anterior,
incluse, probabil, n ducatul Macvei. Personalitate Rostislav a exercitat o asupra
ginerelui


Atacarea niceene din Peninsula a noului de
la Niceea, Theodoros II Laskaris (1254-1258). n urma a campanii, ntreprinse n 1255 1256, mpotriva
50 Rogerius, Cntecul de jale (Carmen miserabile), XXXVIII, n G. Popa-Lisseanu, Fontes Historiae Daco-Romanorum
(Izvoarele istoriei romnilor), voi. V, 1935, p. 53, 93.
51 Apud A. Decei, romna-orientale, 1978, p. 194.
52 Romnii n poezia n G. Popa-Lisseanu, Fontes Historiae Daco-Romanorum (Izvoarele istoriei romnilor),
voi. III, 1935, p. 27.
53 Fr. Dvornik, Slavii n istoria 2001, p. 92.
54 Acropolitae, p. 77.
55 Acropolitae, p. 79-84.
56 V. Achim, Politica a Regatului Ungar sub ultimii Arpadieni, 2008, p. 145.
293
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lui Mihail Asan, basileul de la Niceea anului 1254. nfrngerile suferite n
niceeane l pe vlaho-bulgar opteze pentru ncheierea El comite marea
de a purtarea tratativelor de pace cu Niceea socrului Rostislav. Acesta, de
niceeni, ncheie o pace complet Trnovei, n baza era restabilit hotarul vlaho-bulgaro-
niceean de la domniei lui Ioan III Vatatzes, basileul bizantin n plus importanta
Tzepaina
57

socrului, avea coste pe Mihail Asan tronul De create de
politicii sale va profita II Asan, care devine capul unui complot i va
nefericitul de la Trnovo.
Il Asan. Fiul sebastocratorului Alexandru, fratele lui Ioan Asan II, II de
interne generate de nregistrate de Mihail Asan n politica
ndeosebi n conflictul cu Imperiul Grec de Niceea, pentru a-l ucide a-i lua domnia. Pentru legitima
asceniunea la tronul ocupat prin uzurpare, urmnd mai vechea el se cu
Anna
58

Pe plan intern, centrifuge ale diferitelor factiuni politice ale vlaho-bulgare,
favorizate de domniile lipsite de autoritate, se n anarhiei interne, II Asan, lipsit
de n domeniul de o nu se controleze
din
Pe plan extern, II Asan politica de cu Ungaria cu puterile catolice, de
predecesorul ceea ce ridicarea mpotriva sa a partidei antimaghiare, n frunte cu Konstantin Tich.
O n sprijinul de cneazul Rostislav, la solicitarea fiicei sale, nu ajunge la
timp. lui Rostislav perspectiva unui amestec masiv al acestuia n treburile interne ale
Vlaho-Bulgar au precipitat evenimentele au condus la intensificarea partidei antimaghiare
59
Lipsit
de obligat din II Asana prin a fi ucis de adversarii cteva
luni de domnie. Moartea sa stingerea dinastiei pe linie dar scindarea,
pentru prima n istoria sa, a statului vlaho-bulgar ntre cei doi competitori la Konstantin Tich
Mitzo Asan, un potentat nrudit cu vechea dinastie.
*
Concluzii. vlahilor bulgarilor, n toamna anului 1185 sub conducerea
vlahi, Petru Asan, se ncheia cu constituirea ntre Balcani a Vlaho-Bulgar
( c.118 7 /1188), prima manifestare a orientale. ca stat de colaborare noua
organizare din peninsula va evolua n ntre
c.1187/1188 1256, tronul vlaho-bulgar a fost ocupat de 8 tari din dinastia a
Pe plan extern, Vlaho-Bulgar s-a aflat aproape nentrerupt n conflicte armate cu puterile vecine,
catolice- Imperiul Latin de Constantinopol Ungaria- ortodoxe- Imperiul Bizantin, iar afirmarea
Imperiului Grec de Niceea cu acesta.
Pe plan intern, lupta pentru putere n snul familiei a fost una realitate de faptul
dintre cei 8 suverani de origine 6 ncheiat domniile n mod violent, de la putere sau
de rude apropiate (unul orbit- Boril Asan- iar cinci- Asan, Petru, I Asan, Mihail Asan
II Asan- unul- Asan-a ncetat din n obscure, care nu exclud
asasinatul, doar unul singur - Ioan Asan II - a murit, cu ceritudine, de moarte
57 Acropolitae, p. 84.
58 V. Achim, op. cit., p. 146.
59 Ibidem.
294
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Les assenides - les regnes et leurs morts violentes
(Resume)
La revolte des Blaques et des Bulgares, eclatee pendant l'automne de l'an 1185, sous la direction des elites
blaques, les freres Pierre et Assen, s'achevait avec la constitution entre les Montagnes Balkans et le Danube
du Tzarat Blaque-Bulgare (env. 1187/1188), la premiere manifestation de l'Etat de la romanite orientale. Entre
env. 1187/1188 et 1256, le trne blaque-bulgare a ete occupe par des 8 souverains de la dynastie blaque des
Assenides. En plan externe, le Tzarat Blaque-Bulgare s'est trouve presque tout le temps en conflit arme avec
les pouvoirs voisins, catholiques - l'Empire Latin de Constantinople et la Hongrie - et orthodoxes - L'Empire
Byzantin ou l'Empire Greque de Nicee, et en plan interne, la lutte pour le pouvoir au sein de la familie a ete
acerbe, realite accentuee aussi du fait que parmi les 8 souverains d'origine blaque, 6 ont acheve leur regnes
violement, eloignes du pouvoir ou assassines par des proches parents (l'un aveugle - Boril Assen - et cinq -
Assen, Pierre, Coloman I Assen, Michel Assen et Coloman II Assen- assassines), l'un- Joannice Assen- est
mort en conditions obscures, qui n'eliminent pas l'assassinat, et seulement un- Jean Assen II- est mort, avec
certitude, de mort naturelle.
295
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ruina de la Rodna
Cuvinte cheie: centru minier, turn, secole XIII-XIV
Keywords: mining center, church, tower, 13
1
h-14
1
h Century
Mihaela Sanda SALONTAI
n cadrul ansamblului bisericii parohiale ortodoxe din comuna Rodna (jud. se
ruinele unui edificiu medieval, constnd dintr-un turn masiv de legat spre nord de un fragment de zid
cu o deschidere de portal n arc frnt. La est de ruine pe portal se actuala greco-
o de tip cu altar poligonal ziduri cu contraforturi, care n forma
din anul1859 (Fig.1).
Ansamblul a fost documentat la nceputul secolului XX, mai nti de Lux Kalman n anul1916, cnd
s-au realizat unele de conservarei, iar apoi n perioada de arhitectul Rudolf Wagner, n
cadrul unei de inventariere de Comisiunea Monumentelor Istorice din Transilvania.
Documentarea lui Wagner a fost printr-un releveu de ntocmit n anul1923, constnd
dintr-un plan de o vedere de cteva detalii, care au fost publicate n anexa raportului
n anul

(Fig.2). Se pare atunci au fost realizate unele sondaje turn, despre care
se n text, alte Bazndu-se pe aspectul ruinelor pe cteva fragmente arhitectonice
n actualei biserici\ Wagner atribuia vestigiile unei bazilici trinavate cu turnuri la vest,
apartinnd fazei de spre stilul gotic, care avusese o de n finalul raportului
sunt date de conservare a ruinelor cu mortar de ciment, propunndu-se ntregirea zidului de pe latura
de nord a turnului, la nivelurile inferioare, precum a n cruce de la parterul acestuia
5
de
conservare propuse (cu se pare) au fost realizate n anul 1925 consemnate printr-o
pe arcul portalului de turn.
Trei decenii mai trziu, un colectiv, din Virgil Dumitru Protase Mircea Rusu, a
efectuat cteva sondaje arheologice cu scop informativ, care au relevat trei faze de pe am plasamentul
presupusei bazilici, confirmnd n linii mari ipoteza lui Wagner
6
(Fig.3). Pe baza inventarului din
morminte descoperite de sud-vest al actualei biserici, s-a avansat ipoteza unui prim
edificiu religios ridicat n secolul XII distrus n 1241, la marea invazie

acestei faze i-ar corespunde


unor ziduri plasate excentric, pe linia contraforturilor de pe laturile de nord de sud ale bisericii
actuale. Celei de a doua faze i-au fost atribuite unei dezvoltate pe axa est-vest, la care s-a
putut stabili o cu ruinele cu biserica traseul zidurilor sugernd planul unei bazilici
cu corul flancat de dreptunghiulare un turn n colateralei sudice. Cercetarea nu a inclus
zona corului, care este suprapus de biserica nici frontul vestic n turnului. Datarea
bazilicii a fost la secolului al XIII-lea pe baza planimetriei a componentelor de
1 Csanyi, Lux 1943, 93.
2 Wagner 1924, 19-22.
3 Wagner 1924, 21.
4 Autorul de capiteluri nervuri de ntre timp
5 Partea a turnului fusese deja unor interventii la nceptul secolului XX.
6 et alii 1957, 211-218.
7 et alii 1957, 212-213.
Mihaela Sanda Salontai
Institutul de Arheologie Istoria Artei Cluj-Napoca
e-mail: mssalontai@yahoo.com
Revista XXIV/2010, pp. 297-320
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
aflate in situ, respectiv pe un fragment de cu capitel - n peretele sudic
al bisericii actuale- pe arcul portalului de turn (Fig.4). A treia de a fost unor
operate la o prin unui zid ale unui stlp cu n
T situate n interiorul navei bazilicale
8

Concluziile raportului impresia prin cercetarea nu s-a altceva dect verificarea
ipotezei lui Wagner, argumentarea sprijinindu-se exclusiv pe analogii formale, vreo referire la izvoare scrise
sau la alte surse documentare legate de istoria edificiului sau a

Una din problemele


este relatia cu ruinele, n special cu turnul, care, conform planurilor, nu era legat organic de structura
bazilicii ci avea o colateral ei sudice. n context, trebuie remarcat faptul
n raport nu sunt specificate cotele de pentru nici una dintre cele trei faze de nici adncimea
de funciare nici grosimea zidurilor. Singurele repere pentru nivelul de al bazilicii ar fi pragul
unui portal, lat de 1.50 m, descoperit n prin colaterala stratul de moloz atribuit
acestei faze, care este situat la o circa -1.00 m sub nivelul terenului actual. n lipsa unei topografice a
sitului, datele din stratigrafie nu pot fi raportate la un sistem de cote care ofere o viziune asupra
zidurilor descoperite cu ruinele cu biserica planul publicat, grasimile
ntre 1.40 m la 1.70 m la refacerea n vreme ce ruina de vest are ziduri groase
de 2.00 m; aici ar fi de remarcat lipsa de a planului n redarea portalului de vest, care n realitate nu are
ambrazura ci purtnd marca moderne. aduse n reprezentarea a
ruinelor pot fi deduse prin comparare cu releveu! lui RudolfWagner (cu date preluate de Gustav Treiber n planul
din 1948
10
), care un portal cu spre interior ziduri aferente numai navei
centrale de est a turnului, fragmentele ulterior n colaterale.
Se pare a existat o continuitate n folosirea a edificiului medieval, biserica
fiind pe locul ocupat de corul vechii bazilici. Forma a absidei ar sugera
conservarea structurilor medievale, dar din de cu din lemn
de la interiorul actualei biserici o refacere probabil prin preluarea vechi.
zidurilor fragmente din fusuri de coloane capiteluri refolosite ca material de
cu piatra (Fig. 5). La baza peretelui nordic, pe o lungime de 3,60 m, se distinge o de
din care provine de la o iar n de la contrafortului
median cu nava se un modul de la partea a unei colonete angajate cu diametru! de 15 cm (H =
41 cm) fragmentele unor stlpi sau (Fig.6). ar sugera elemente din structurile de boltire ale
de pe latura de nord a corului, dar datele nu sunt suficiente pentru a stabili ele se n pozitie
sau Aceste elemente vestigiile fazei de secol XIII, reprezentate de capitelul
cu fus ncastrat sub zidului sudic de arhivolta portalului de turn, cu profilul ogivei
cu cel al arhivoltei portal ului relevate de Rudolf Wagner n 1923.
Pe perete, la o de 5.90 m spre est de contrafortul median, n exterior, se vede
a unui portal cu golul obturat; forma ancadramentului apartenenta la o de
iar locul n care se ar indica o dintre cor de nord (Fig.?).
Ruina turnului unei structuri pe plan cu cinci niveluri, din care se partea
a primelor patru niveluri inferioare
11
(Fig. 8). Grosimea zidurilor este de 2,40 m cu ngustare peste
etajul al doilea. Nivelul inferior, n prezent acoperit de un strat vegetal, este constituit dintr-o cu
dimensiunile de 4,50 x 4,70 m, cu o nord-sud avnd o intrare din exterior
pe latura (Fig. 9); intrarea, n prezent de vegetatie este deasupra nivelului
de care este ascuns sub un strat gros de moloz nu urme de
comunicare cu nivelurile superioare.
La nivelul a existat o cu n cruce, prin pornirile de la prin
amprenta n arc frnt de pe peretele estic, sub care se deschideri inegale, dintre care cea mai
8 et alii 1957, 214.
9 Din nu nimic nou nici n rndurile consacrate edificiului doi ani mai trziu, 1959, 116-117.
10 Treiber 1971, 26.
11 Nivelul de la baza turnului este n prezent ngropat, iar terenul denivelat din jurul ruinei lipsa reperelor topografice
pentru fazele medievale fac aprecierea sa drept subsol sau parter. De aici diferite la
autori, respectiv subsol (Wagner 1924, 19) sau parter et alii 1957, 213).
298
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
corespunde unui gol de arcuit semicircular, iar unei cu deschidere n arc frnt (Fig. 10). Prin
golul de se accede la o cu trepte din n grosimea zidului prin fante
nguste, care urca la nivelul Accesul la cu exteriorul, respectiv cu zona
colateralei de sud a bazilicii, printr-o la restaurare. Golurile din zidul existent sunt
centrate pe axul cel de la primul etaj fiind o deasupra se o
cu goluri n trilob cu capitele, care urme de restaurare cu ciment (Fig. 11).
Din cel de al cincelea probabil ultimul nivel al acestui turn, se doar partea a peretelui
n care se urmele unei ferestre bifore similare cu cea de la nivelul inferior. Registrele
ultimelor etaje sunt marcate la exterior prin din plasate la cota solbancurilor ferestrelor,
marcnd ngustarea zidurilor n
Din cele trei faze de identificate prin arheologice din 1955, doar ultimele au
o oarecare pentru istoria edificiului. O ncercare de reconstituire a planului bazilicii pe baza
rezultatelor acestor ar conduce spre o cu navele laterale extinse spre est prin
care ncadrau corul un turn excentric la vest, n colateralei sudice (Fig.12).
zidurilor transversale descoperite de o parte de alta a arcului triumfal, o a
n care sanctuarul era flancat de anexe, o n arhitectura bazilicilor
n bisericilor catolice n perioada

n Transilvania,
rezolvare a apare la cteva monumente din faza de de la romanic la gotic,
situate Brsei (bisericile parohiale din biserica Sf. Bartolomeu din Profilul
ogivei relevate de Rudolf Wagner este un exponent al tipului de cu pinten sau cioc, care a circulat
din din vestul Angliei n Regatul Ungariei la monumente de de prim rang.
Perioada de a acestei muluri cuprinde intervalul dintre deceniul doi al treilea sfert al secolului
al XIII-lea, cu diverse variante de profilare a torului ogivei
13
Printre maghiare la care apar profile
din categorie, se biserica benedictine din Jak, biserica premonstratense din
Zsambek, biserica din Sopronhorpacs, capela palatului regal din Esztergom biserica
dominicane din Insula Margareta, o n 1259
14
(Fig.13). n Transilvania, un profil
a fost utilizat la bolta capitulare din conventul dominican de la de Jos (jud. Alba).
Repere documentare
despre biserica din Rodna se pe o relativ
din cteva n izvoare, din din perioada habsburgice din documente vizuale
din prima a secolului al XIX-lea. Istoria bisericii se de cea a care n secolul XIII era un
important centru minier de exploatare a argintului, situat pe domeniul reginei populat cu germani.
de la marea invazie din 1241-42, Rodna era la vremea o cu caracter
rural (villa), de ziduri de de defensive
15
n deceniile documentele
o proprie printr-un consiliu dintr-un jude 12 de rege
16
, care din 1270 era
pe un cod juridic ce reglementa drepturile civile de mineriP
7
Consiliul avea sigiliu propriu
drepturi notariale, cum actul emis la Rodna n 20 decembrie 1268 privind o de bunuri
ntre greavii Rotho Henric, printre care o curte cu un turn de o din lemn
18
. Pe
de legate de minerit, locuitorii aveau ndeletniciri n sfera serviciilor,
atestate prin unor de tip abatoare, mori, baie


12 Koepf, Binding 1999, 143.
13 Salontai 2002-2003, 27-33; Jansen 1984, 84-87, fig.10-12.
14 Gerevich 1971,30-32, 37 fig.10.
15 MGH 1892, 555; Popa-Lisseanu 1935, 72.
16 Mi.iller 1985, 21.
17 Binder 1992, 145-149: Gi.indisch 1993, 72-131; Gi.indisch 1999, 66-71; Schmidt 2004, 39-44; Moldt 2009, 159-164.
18 UB 1, 99-100, nr. 118; DIR XIII/Il, 115, nr. 104.
19 UB, 1, 204, nr. 276; DIR XIII/Il, 383, nr. 422.
299
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
unor elemente de precum a structurilor administrative specifice, dobndirea
statutului de civitas n a doua a secolului al XIII-lea
20

sa pe cursul inferior al Mare, pe drumul comercial ce lega nord-estul
Transilvaniei de Moldova, pe de-o parte, localizarea la a regatului, pe de alta,
au constituit avantaje dezavantaje pentru a miniere Rodna
n evul mediu. Nu se cunosc efectele celei de a doua invazii care a lovit Reghinul
n 1284/85, dar n 1287 Rodna ocupa deja o pozitie care era capitala districtului omonim
21

ncepnd din secolul XIV Rodna a nregistrat un regres ireversibil care a determinat pierderea sale
n o de miniere n perioada dinastiei
angevine
22

referitoare la din perioada secolelor XIII-XV sunt aproape inexistente. Cea mai
veche a bisericii parohiale din Rodna se n codul redactat n jurul anului 1270 de
consiliul local condus de greavul Hans, care reglementa dreptul de minerit drepturile civile ale locuitorilor
indiferent de statutul social (fiir Arm und Reich). La paragraful15, referitor la soarta vitelor se spune
animalul prins trebuia de jude parohului, care la comunitatea la

Este de
remarcat faptul parohul nu printre martorii consemnati n scrisoarea de adeverire privind vnzarea
bunurilor greavilor Rotho Henchmann, din 1268, la care n schimb, franciscani un frate
dintr-un ordin cruciat, probabil ioanit. Este unica n izvoare despre franciscanilor la Rodna
prima atestare a Ordinului Minorit n Nu se cunosc conventului franciscan de
la datat n secolul XIII pe baza arhitecturii bisericii, dar ipoteza unui la Rodna,
poate ca sau n stadiu provizoriu, nu ar fi de temei. Izvoarele nu nici o
despre vreunui ordin monastic la Rodna, cu toate traditiile locale atribuie ruinele medievale unei
biserici dominicane
24
sau premonstratenze. localizarea pe un important drum comercial
nfloritoare ar fi justificat instalarea ordinelor aici n secolul XIII, lipsa acestora putnd
reprezenta un indiciu al economice al datorate expunerii la invaziile din
n cele din att franciscanii ct dominicanii au preferat pentru ridicarea unor
regulamentara, care au durat la introducerea Reformei.
n anul1440, cnd domeniul Rodna a fost donat de regina Elisabeta familiei Jakch de Kusal
satele de pe valea Rodnei erau n mare parte pustii depopulate
25
cu domeniul a fost transferat
dreptul de patronaj asupra bisericii Sf. Maria, pe care-I va prelua n anul1450 n cuantum de trei Nicolae
de Kemer de la George Ladislau Jakch de Kusal

n 1475, regele Matia Corvin
ntregul district al Rodnei

trgului Rodna toate drepturile


n deceniile minele de argint din Rodna se aflau n proprietatea ctorva patricieni din
printre care Wolfgang Forster (ajuns jude n 1519), Petrus Thar, Fabianus Eiben
29
, Andreas Beuchel, precum
a comitelui din Sibiu, Johannes Lulay
30
Pentru revigorarea vechiului centru minier, n 1520 a fost
emis un privilegiu regal, prin care Rodna primea drept de trg n fiecare sigiliu nsemne heraldice
proprii, dreptul de vnzare a alcoolice, dreptul de a vechilor mine de deschidere a
altora noi pentru orice liber
31

20 "in cilritate Rodna", UB I, 204, nr. 276; DIR XIII/II, 383, nr. 422.
21 UB I, 157 nr. 222; Giindisch 1993, 128.
22 Mittelstrass 1961, 64; Giindisch 1993, 129; Hegyi 2006, 54; Niedermaier 2004, 42.
23 Schmidt 2004, 42; Giindisch 1999, 69; Binder 1992, 146.
24 Wagner 1924, 21.
25 Hegyi 2006, 54.
26 Entz 1968, 158.
27 Marienburg 1813, 387-389; UB VII, nr. 4064; Csallner 1941, 26-27; Wollmann, Slotta 2004,60.
28 Berger 1893, 48.
29 Wittstock 1860, 38-69.
30 Csallner 1941, 32.
31 Csallner 1941, 67 dac. 25 n anexa p. 99-100.
300
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La nceputul secolului al XVI-lea documentele o din partea Ursulei,
Hans reprezentnd 50 de florini pentru unei capele n
Rodna
32
Ultima de nainte de din anul 1516, cnd este atestat Symon,
parohul din Rodna
33

Evenimentele care au marcat mijlocul secolului al XVI-lea, culminnd cu introducerea Reformei la
s-au asupra religioase de la Rodna. n 1580, aici sunt semnalati un predicator, Nikolaus Galaczi
verbi divini minister un paroh, Michael Wagner, care era de judele locaP
4
La secolului al
XVI-lea apar ntre paroh localnicii care pierdut n Dumnezeu"
35
n perioada
exploatarea de la Rodna un nou regres, reflectat de rapoartele inspectorilor
de Francisc Rak6czi n 1638 pentru evaluarea minelor, pe care le nerentabile
36
O imagine
despre de la secolului al XVII-lea ne raportul comisarilor imperiali din anul 1695, care
unor case dotate cu mari n stare de a altor 140 de case neruinate precum
a zidurilor (din jurul) bisericii, care fusese pe cu de locuitori n care se mai
vechile strane
37
n perioada habsburgice, biserica din Rodna era ca
filie n cadrul capitlului de cele din satele (Bilak) Cepari (Tschippendorf, Csepanj3
8

instituirea austriece asupra minelor de la Rodna, mult timp nu au existat
privind a n 1754 districtul Rodnei a devenit cu regimente de
iar n 1766 este mutarea a locuitorilor unguri cu parohul
protestant, Lukas Wester, la NeudorP
9
(Oberneudorf, Satu Nou, la 12 km est de La 26 iuie 1767,
Franz von Gerstoff recomanda oficiului minier din Rodna ia n considerare permisiunea bisericii
protestante ruinate ("das geweste protestantische Betthaus") catolice pentru militarii de de
la minelor. Biserica era drept o de din ("kleine gemauerte
Betthaus") care "nu era altceva dect sanctuarul vechii biserici catolice ruinate", iar catolicii doreau o
folosi ei, chiar "aceasta abia putea cuprinde 20 de persoane" ("dieses kaum 20 Personen fassen konnte").
Din clopotnita din lemn azi n curtea bisericii
40
n 1769 s-a aprobat
unui preot catolic a unui slujbele fiind ntr-o veche din lemn ("die alte in schlechten
Stand bestellte Haus Capelle")
4
1, n 1823, cnd a fost bisericii catolice. Starea vechii
biserici este n solicitarea n anul1817 de comunitatea din Rodna,
din 34 de lutherani 39 de unguri pentru sprijin n bisericii parohiale
a "care de la militarizarea Rodnei stau pustii"
42

vestigiilor bisericii parohiale n secolul XIX este ntr-o serie de documente vizuale,
printre care o de plan, n raportul geologului Franz Posepny din 1863, care o descriere
a ansamblului
43
Planul o ncercare de reconstituire a bazilicii n viziunea autorului, pe
corelarea structurilor cu urme din zidurilor din stlpilor navei
44
(Fig.14). Posepny
presupunea la actuala s-au preluat o parte din structurile corului navei centrale unei
bazilici construite marea invazie n stil gotic timpuriu; ncadrarea era pe baza
unor rozete, ancadramente de ferestre (de la turn?) a capitelurilor "stlpilor centrali acum Se mai
32 Csallner 1941, 68.
33 Entz 1968, 158.
34 Berger 1995, 316 nr. 4728, 331 nr. 4783,341 nr. 4817.
35 Berger 1995, 390 nr. 4994.
36 Csallner 1941, 56.
37 Slotta, Wollmann, Dordea 1999 [II), 524.
38 Csallner 1941,61.
39 Csallner 1941, 86.
40 Csallner 1941, 137.
41 Wollmann, Slotta 2004, 82.
42 Csallner 1941, 105.
43 Slotta, Wollmann, Dordea 2004, VII, Gutachten, 252-254.
44 Slotta, Wollmann, Dordea 2004, VII, Gutachten, 253.
301
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
spune materialul de este piatra din carierele locale, respectiv trahitulla gresia de tuf la
elementele sculptate, ambele din categoria rocilor vulcanice.
Imaginile redate n gravuri ilustrate vechi spre mijlocul secolului al XIX-lea se mai
navei cu de vest cu turnul n stadiu de

(Fig.15). Biserica apare ca o
de care ocupa nava a bazilicii de secol XIII, avnd fatada cu
pinion de un oculus o intrare la vest printr-un portal n arc frnt; la exterior, pe latura de nord, se
fragmente din zidurile unei aflate cor, care probabil jucase rol de sacristie. Att aspectul
navei ct acesteia de turn era vorba de o care la rndul ei se afla n
pragul ruinei.
Faze constructive
Edificiul din secolul XIX corespunde fazei de reperate la din 1955 prin
descoperite n casetele B, C D, aferente laturilor de nord sud ale navei. nT ar fi un indiciu pentru
unui de stlpi la nord, care ulterior au fost s-au practicat ferestre, dar n lipsa altor dovezi
doar o Cert este n ultimul stadiu nava ca o ceva mai mai dect nava
a bazilicii; la navei s-au realizat noi pentru zidurile longitudinale, respectiv la
nord pe locul arcadei spre colaterala iar la sud pe un traseu glisat spre sud, rezultnd o
de cor (Fig.16). La refacerea s-au folosit vechilor ziduri, printre care cele ale
de pe latura de nord a corului, care a fost probabil n sacristie; nu se
de sud a fost ea sau nu. Este posibil ca la fatada de vest fi fost partea a
navei centrale bazilicale, portalul n arc frnt redat n gravuri mai curnd ca un portal secundar,
care pare realizat cu spolii provenite de la n lipsa altor indicii, pentru datarea acestei faze s-ar putea
specula secolul XV sau nceputul secolului al XVI-lea, cnd activitatea a cunoscut o revigorare, iar
i-au fost conferite unele privilegii.
Una din problemele de cercetarea din 1955 este ncadrarea ruinelor n
succesiunea fazelor de Aparent, faza de refacere a bisericii medievale de la Rodna nu a vizat
turnul, care este redat n toate planurile ca un volum alipit navei. Postura a turnului
poate genera diverse ipoteze, respectiv aceea a unui turn unic de ca parte dintr-o pereche de turnuri
ncadrnd un nartex la vest
46
, sau aceea a unui donjon extins ntr-o cu o


Tipologia nobilare medievale din Transilvania situate n intravilan constituie o
exemplele cunoscute fiind n general abordate n contextul mai larg al arhitecturii de


Cazul special al turnurilor din mediul urban a fost tratat de Hermann Fabini pentru Sibiu,
dar edificiile sunt trzii, din a doua a secolului al XV-lea
49
Cele mai timpurii exemple de
nobiliare n din secolul XIII cuprind turnurile grea vi lor din Clnic Grbova
50

Despre prima a greavilor din Rodna, se n anul 1268 ea era dintr-un turn de
cu o de lemn "o curte de jur mprejur" cu domeniu (turris lapidea et domus Jignea apud
turrim et curiam circummunitam cum fundoj5
1
Mai trziu, n 1296, greavului Nicolae se afla ntr-un
palat situat "n Rodna" (in civitate Rodna ... supra dicti palatii quo ipse comes Nycolaus moratur)5
2
care
se presupune provenea din transformarea cu turn, atestate n 1268.
Asocierea turnurilor medievale nobiliare cu edificii ecleziastice a forme diverse,
de la capele particulare n independente ori amenajate n turnurile sau n ansambluri
(palate) la ncorporarea unor locuibile n edificiile religioase. n Europa
45 Adresez pe cale mele domnului dr. Corneliu Gaiu pentru sprijinul acordat pe parcursul
46 Wagner 1924, 22; et alii 1957,213.
47 Giindisch 1993, 47 p. 123 nota 6.
48 Rusu 2005; Gen) 1955; Popa 1972, 54-66.
49 Fabini 1975, 27-45.
50 Popa 1972, 60.
51 UB I, 99-100, nr. 118.
52 UB I, 204, nr. 276.
302
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
acest fenomen a fost materializat, printre altele, prin masive turnuri bisericilor sau
catedrale, care ndeplineau de locuit pentru o sau

cazuri n care
turnuri nobiliare au fost la un moment dat integrate n sau ansambluri ecleziastice din epoci diferite,
ilustrate de printr-o un turn romanic Grbova, Ruja
54
?). Nu la toate
edificiile a turnului ca donjon a putut fi nici acestuia n cadrul
edificiului eclesiastic nu a fost pe deplin Aspectul acestor turnuri de cel al turnului de la
Rodna prin masa a zidurilor, cu foarte deschideri. multiple ale
turnurilor medievale, fie sunt integrate contemporane fie rezultate din reconversii ulterioare, fac
adesea ncadrarea ntr-un program de clar definit. Mai apare criteriul perioadei istorice,
contextului socio-economic, amplasamentului n intravilan sau extravilan, n ansamblu urban fortificat sau nu
etc.
Turnul de la Rodna elemente care 1-ar califica drept mai mult dect un simplu turn de
cum ar fi nivelul inferior izolat de restul masivitatea zidurilor. Subsolul boltit cilindric nu este
specific l n schimb la turnurile nobiliare, unde poate fi complet orb accesibil din
interior (Clnic) sau poate avea o intrare proprie din exterior comunicare cu nivelurile superioare
55
n
cazul turnurilor nobiliare, intrarea n era pe la etaj, printr-o cu podest rabatabil.
La Rodna, accesul n turn se pe la nivelul al doilea, prin cu n cruce, care avea comunicare
cu nava printr-o Nu se nivelurile superioare mai aveau vreo intrare din
exterior. n zidul turnului nu se urme de divizare pe cu primelor niveluri inferioare
boltite, dar se pare peste nivelul al treilea a existat un pe grinzi din lemn ale urme au
ntre timp. Divizarea pe ar fi unul din elementele determinante n deosebirea turnurilor de
de turnurile care sunt de lipsite de la nivelurile superioare
56

turnului de la Rodna ar putea fi prin deceniul al secolului al XIII-lea, cam n
cu bazilica
57
Elementul principal pentru datare este fereastra de la etajul al doilea, un
exponent al romanicului trziu ilustrat prin arcul de semicircular ncadrnd golurile geminate cu
trilobi n de cu capiteluri. Un alt detaliu care se cuvine este
n arc frnt de pe peretele al boltite n cruce, care ar putea fi o de altar, existnd
posibilitatea ca fi servit drept sau oratoriu. nu ar fi unui
turn dar nici unui turn de

Nu se avea comunicare cu o
de vest a bazilicii, a este de autorii din 1955
59

Avnd n vedere bazilica turnului din punct de vedere stilistic perioade, opinia
lui Rudolf Wagner privind ncadrarea edificiului n categoria bisericilor cu defensive nu
pare de temei
60
O serie de biserici romanice din zona au avut turnuri masive cu o
cum ar fi cele de la Uilacul Snnicolaul de Turnul bisericii
reformate din Uilacul are la parter o cu acces lateral din exterior, care, potrivit unei
locale, fusese ca

(Pons Thomae, a fost un important trg
situat pe malul Negru, devastat la marea invazie din 1241/42
62
; din ruina bazilicii situate la marginea
de sud a satului, mai doar turnul romanic masiv, cu cinci etaje.
53 Mrusek 1973, 157.
54 et alii 2004, 189-190.
55 Mrusek1973,37.
56 Mrusek 1973, 149.
57 Entz 1963, 34; et alii 1957,214.
58 Rusu 2004, 99-125; Grasser 2004, 296-297; Marosi 2008, 207-209.
59 Se face referire la din turn ca parte a tribunei de vest, et alii 1957, 213.
60 "n orice caz, a fost o de pentru ocrotirea refugiul din acest mpresurat
locuit de pagni", Wagner 1924, 21.
61 Avram 1969, 27-30. Prima a bisericii din anul1257, Entz 1968, 160.
62 Avram 1969, 21-22; 1959, 35-36.
303
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Concluzii
Vestigiile corelate cu rezultatele arheologice cu informatiile din sursele documentare
mai multe faze de constructie, dintre care cea mai este cea a unei bazilici de secol XIII cu
un turn excentric pe fatada de vest. Profilul ogivei mulurile arhivoltei portalului actual o a
constructori cu atelierele care au lucrat pe la mijlocul secolului al XIII-lea la Buda, pe regal
al dominicane. Cauzele distrugerii bazilicii nu se cunosc, ele ar putea fi speculate pe
seama inyaziei din 1284/85 sau a economice a n secolul XIV, cert este a urmat
o reconstructie sub forma unei biserici cu o mai de turn de cor. Dovezile
privind relatia turnului cu bazilica sunt neclare. Zidurile construite la baza turnului cu ocazia
structuri distincte, n timp ce urma de pe turn a zidului navei centrale ar indica
o ntre cele structuri. Nici planul din 1955 nu aduce mai n
clarificarea frontului vestic al bazilicii, fiind probabil considerat solutionat de ruinele existente.
Situatia a ruinei de la Rodna n interventiile moderne, prin
care s-a recurs la reconstructia a unor ziduri despre care nu avem certitudinea apartin fazei de
secol XIII. Relatia dintre turn nava bazilicii este dificil de clarificat doar pe baza elevatiilor
existente. Zidurile de la baza turnului au generat o situatie de ambiguitate n relatia acestuia
cu biserica, faptului au fost tratate ca apar!innd edificiu de secol XIII. n realitate, doar
turnul apartine acestei faze, n vreme ce zidul cu portalul n arc frnt din etapa de refacere a bisericii,
care, aparent, nu a mai fost structural de turn. Nu se care era starea turnului la acea dar se pare
cu refacerea navei a fost obturat accesul n de prin urmare este posibil ca el
fi fost abandonat n stare de
Ruina de la Rodna un monument inedit n peisajul arhitecturii medievale Ea
unui edificiu ecleziastic care a fost supus reconstruc!iei n epoca
Cercetarea sa presupune o care ar necesita o abordare a istoriei
edificiului, cu evolutia n contextul specific miniere din evul
mediu.
The Medieval Ruins at Rodna
(Abstract)
Within the building complex of the greek-catholic church at Rodna (Bistrita-Nasaud County) lay the
remains of the medieval parish church, consisting of a ruined tower and a fragment of the nave's western wall.
The ruins underwent some conservation works in the early 20
1
h century and were abject of an archaeological
survey in 1955, which revealed three periods of construction. The main phase was identified as belonging to
a 13
1
h century basilica with the choir joined by two chambers, followed by a reconstruction materialized in a
lesser nave. Unfortunately, the archaeological investigation did not consider the constructive relation between
the eccentric tower and the basilica, in order to determine whether they belonged to the same phase, or not.
Judging from the representations rendered by visual documents dating back to 19
1
h century, one can assume
that the present ruins display two building phases, e.g. the 13
1
h century structures featured by the tower, and
the reconstruction embodied by the church's western wall. The rib fragment rendered by architect Rudolf
Wagner in his 1923 record, shows a similar profile with those of the dominican nunnery founded by the
Hungarian royal family on Margaret Island and consecrated in 1259. It is to presume a clase bond between the
two workshops, view that Rodna was a royal mining town during the Middle Ages and most likely the queen
was patron of the parish church until 1440, when the domain of Rodna was donated to the Jakcs of Kusal
family.
304
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Bibliografie
Avram 1969
Berger 1893
Berger 1995
Binder 1992
Csallner 1941
Csnyi, Lux 1943
DIR
Entz 1963
Entz 1968
Fabini 1975
Gerevich 1971
Ger6 1955
Grasser 2004
Giindisch 1993
Giindisch 1999
Hegyi 2004
Jansen 1984
Koepf, Binding 1999
Marienburg 1813
Marosi 2008
MGH 1892
Mittelstrass 1961
Moldt 2009
Mrusek 1973
Miiller 1985
Niedermaier 2004
Popa 1972
Popa-Lisseanu 1935
Alexandru Avram, Arhitectura din Oradea, 1969.
Albert Berger, Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archive von 1203 bis
1490, Program des evangelischen Obergymnasiums A.B. zu Bistritz, 1893.
Albert Berger, Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbiirgen,
III, Ki:iln Weimar Wien, 1995.
Paul Binder, Rodna n secolul al XIII-lea, n: Anuarul Institutului de Istorie
Cluj-Napoca, XXXI, 1992, 145-149.
Emil Csallner, Denkwiirdigkeiten aus dem Bistritz, 1941.
Csanyi Kroly, Lux Geza, Arpadkori templom romjai 6radnan. Ruine einer Kirche
aus der Arpadenzeit Oradna (Siebenbiirgen), n: Technika, 1943, nr. 2. 91-93.
Documente privind Istoria Romniei, v. XIII, C. Transilvania, vol.II, 1952.
G. Entz, Le chantier cistercien de Kerc, n: Acta Historiae Artium Academiae
Scientiarum Hungaricae, IX/1-2, 1963, 3-38.
G. Entz, Die Baukunst Transsilvaniens im 11.-13. Jahrhundert, II, n:Acta Historiae
Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, XIV/3-4, 1968, 127-176.
Hermann Fabini, Patriziertiirme des Mittelalters in Hermannstadt, n:
Siebenbiirgen als Beispiel Kulturaustausches, Ki:iln Wien, 1975, 27-45.
Lszl6 Gerevich, The Art of Buda and Pest in the Middle Ages, Budapest, 1971.
Ger6 Lszl6, Magyarorszagi V6npiteszet, Budapest, 1955.
Stephan Gras ser, Die Kathedralen van Lausanne und Genf und ihre Nachfolge. Friih-
und hochgotische Architektur in den Westschweiz {1170-1350}, Berlin, 2004.
Konrad Giindisch, Das Patriziat siebenbiirgischer Stiidte im Mittelalter, Ki:iln, 1993.
Konrad Giindisch, Rodenau im 13. Jahrhundert und das Rodenauer Bergrecht, n:
Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea (Hrsg.), Silber und Solz in Siebenbiirgen,
I, Bochum, 1999, 66-71.
Hegyi Geza, Radna es a Radna-vi:ilgy a ki:izepkorban (1241-1469/1475), n: Erdelyi
Muzeum, 68/3-4, 2006, 33-54.
Virginia Jansen, Architectural remains of King John 's Abbey Beaulieu (Hampshire),
n: Studies in Cistercian Art and Architecture, vol.II, Kalamazoo, 1984, 76-113.
Hans Koepf, Giinther Binding, der Architektur, Ed. III, Stuttgart,
1999.
Lucas Joseph Marienburg, Geographie des Grossfiirstenthums Siebenbiirgen, (II),
Hermannstadt, 1813 (reprint Ernst Wagner (Hrsg.), seria Schriften zur Landeskunde
Siebenbiirgens, 12, Ki:iln Wien, 1987).
Erni:i Marosi, Pfarrkirchen im mittelalterlichen Ungarn im Spannungsfeld der
beharrenden der Gesellschaft und Zunehmender Bildungsanspriiche, n:
Nathalie Kruppa (Hrsg.), Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien
und Ungarn im Vergleich, Gi:ittingen, 2008, 201-222.
Rogerii Miserbile Carmen Super Destructione Regni Hungariae Per Tartaros Facta,
Monumenta Germaniae Historica, XXIX, Hanovra, 1892.
Otto Mittelstrass, zur Siedlungsgeschichte Siebenbiirgens im Mittelalter,
Munchen, 1961.
Dirk Moldt, Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbiirgen:
Korporationsrechte-Sachsenspiegelrecht-Bergrecht, seria Studia Transylvanica,
Ki:iln Weimar Wien, 2009.
Hans-Joachim Mrusek, Gestalt und Entwicklung der feudalen Eigenbefestigung im
Mittelalter, Berlin, 1973.
Georg Eduard Miiller, Stiihle und Distrikte als Unterteilungen der Siebenbiirgisch-
Deutschen 1141-1876, Ki:iln Wien, 1985.
Paul Niedermaier, im Mittelalter. Siebenbiirgen, Banat und Kreischgebiet
{1348-1541}, Ki:iln WeimarWien, 2004.
Radu Popa, din n: Buletinul Monumentelor Istorice, XLI/3,
1972, 54-66.
George Popa-Lisseanu, "Carmen miserabile". Cntecul de jale al lui Rogerius, n:
Izvoarele istoriei romnilor, V-VI, 1935, 59-91.
305
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Rusu 2004
Rusu 2005
Salontai 2002-2003
Schmidt 2004
Adrian Andrei Rusu, Capele din Transilvania ei n secolele
XIII-XIV, n: Arhitectura din Transilvania, III, Satu Mare, 2004,
99-125.
Adrian Andrei Rusu, Castelarea Cluj-Napoca, 2005.
Mihaela Sanda Salontai, Profile de ogive cu pinteni n arhitectura Europei central-
din secolul al XIII-lea, n: Ars Transsivaniae, XII-XIIV2002-2003, 27-33.
Reinhard Schmidt, Das Bergrecht van Rodenau, n: Rainer Slotta, Volker Wollmann,
Ion Dordea (Hrsg.), Silber und Salz in Siebenbiirgen, VII, Bochum, 2004, 39-44.
Slotta, Wollmann, Dordea 1999 (I) Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea, Silber und Salz in Siebenbiirgen.
Katalog zur Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum vom 27. August bis zum 31.
Dezember 2000. Bd. I, Bochum, 1999.
Slotta, Wollmann, Dordea 1999 (II) Rainer Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea, Silber und Salz in Siebenbiirgen, Bd.
Treiber 1971
et alii 2004
UB
et alii 1957
1959
Wagner 1924
Wittstock 1860
II (Quellen aus dem Montan-Thesaurariats-Archiv von Cluj-Napoca/Klausenburg),
Bochum, 1999.
Gustav Treiber, Mittelalterliche Kirchen in Siebenbiirgen. zur Baugeschichte
aufgrund der Mi.inchen, 1971, 25 - 26.
Maria-Emilia Zena-Karl Pinter, Ioan-Marian Biserica
din Ruja. Studiu istoric arheologic, n: Arhitectura
din Transilvania, III, Satu-Mare, 2004, 183-192.
Franz Zimmermann, Cari Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen
in Siebenbiirgen, Bd. I, Hermannstadt, 1892; Gustav Gi.indisch, Herta Gi.indisch,
Konrad Gi.indisch, Gernot Nussbiicher, Bd. VII, 1991.
Virgil Dumitru Protase, Mircea Rusu, arheologic Rodna.
Raport 1955, n: Materiale arheologice, IV, 1957. 211-218.
Virgil Istoria artei feudale n romne, 1959, 116-117.
Rudolf Wagner, Ruinele bisericii din Rodna-Veche, n: Comisiunea Monumentelor
Istorice. din Transilvania Cluj, 1924. 19-22.
Heinrich Wittstock, Nosner Zustiinde unter Wladislaus IL und Ludwig II. 1490-
1526, n: Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, NF, IV/3, 1860,
1-102.
Wollmann, Slotta 2004 Volker Wollmann, Rainer Slotta, Der Bergort Rodenau und seine Denkmiiler, n: Rainer
Slotta, Volker Wollmann, Ion Dordea (Hrsg.), Silber und Salz in Siebenbiirgen, Bd.
VII (Rodenau 's Silber - Bistritz' Glanz. Zur Geschichte und Entwicklung eines
Bergorts in den Karpaten), Bochum, 2004, 45-142.
306
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 1. Ansamblul bisericii greco-catolice cu ruinele
307
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
w
o
co
..__-c;;"_""'--------
-11 c;&"
rLANULUI HOO
2
,. 1
1 1
1 1
1 1
1

1
1 '
lJITftWil
?
2..TUP.N
4
:NAVA PRIN li PAU1
1
'
'i10C

- Jnr. 5E<.Ol.
1
,,
1 1
1 1
1 1
1 1

1:
lf 1
1 1
1 1 :
1
NAVA UITE- j 1
: \
1. TURN
b
JJ!AGMENTDE
NtRVUM DE
DETAILII 1=10
fi 1'?1
' ,
" . 1'", . /,.,..(4
Fig. 2. Releveu Rudolf Wagner, 1923 (Arhiva CMI, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, inv. nr. C3 4933)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
fc1
"f(:, .


%1(.-> ' .....
'' . (
-
:-.
f
u 1 :!o.;: ';} :r::J ...
...

111 a:"ll:t!
51flilicl1.tr4 h:..nlicii de.l!..

c:::::J l'Lu-uJL din 1!!&.;1
execu!ata n ill&E.
Fig. 3. Planul arheologice din 1955 et alii 1957)
309
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
w
""""' o
Fig. 4. Vestigii de conservate in situ: fragment de cu capitel, zidit n peretele sudic al bisericii, arcul portal ului gotic
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 5. Elemente refolosite ca material de constructie la zidurile actualei biserici
311
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
w
........
N
Fig. 6 Biserica latura de nord, fragment de contrafortul median
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
w
!->
w
Fig. 7. Biserica ancadrament zidit n peretele nordic al altarului
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 8. Ruina turnului, f a a d a de est
314
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
/,.,....-----
/ .....
/ '
1 '
EB
N
"
\
315
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig.10. Ruina turnului, cu n cruce
316
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig.ll. Ruina turnului, fereastra b i f o r
317
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
r----
1
1
1
1
1
1
1
L----==-==

ziduri descoperite
Fig.12. Reconstituirea bazilicii de secol XIII, de plan pe baza descoperirilor arheologice din 1955.
a b
Fig.13. Profile de ogive: a) Rodna Wagner, 1923),
b) biserica din Insula Margareta,
Budapesta L. Gerevich)
318
Fig.14. de plan a bazilicii de Franz
Posepny, 1863 Slotta, Wollmann,
Dordea 2004, p. 253)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig.15. Ansamblul bisericii parohiale n prima a sec. XIX, carte (Muzeul Judetean


1 1 1 1
1 ?

r
l__________
?

o0
01
W.J.l sec. XIII D biserica actuala
Fig.16. Faza de reconstructie a bisericii medievale, de plan planul arheologice din
1955.
319
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Biserica din jud.
arheologice.
Cuvinte cheie: fortificatie, Transilvania
Keywords: Ghotic arhitecture, church, fortification, Transilvany
Gabriela
Cercetarea a bisericii evanghelice din a fost de restaurarea n anii '90 a acestui
monument de trzie din Transilvania de nord-est.
Investigatiile arheologice ntreprinse pe parcursul mai multor campanii de au permis
identificarea fazelor anterioare monumentului actual pricipalelor etape ale
constructive aici de-a lungul ctorva sute de ani. Biserica din este un
monument spectaculos pentru o de sat. prin anvergura ei un fenomem mentionat de
literatura de specialitate: biserici de sat care se apropie de dimensiunile unor astfel de constructii din
mediul urban n perioada goticului trziu
1
Primele sondaje arheologice, realizate n 1977, au nceput n
momentul initiativei monumentului a interventiei de care a salvat,
pentru aproape un deceniu atunci ntr-o stare foarte de conservare.
n conditiile date nu au fost de extindere, s-au putut obtine atunci o serie de informatii
privitoare la stratigrafia zonei cercetate s-a putut, de asemenea, formula ipoteza prezentei cel putin a
unei faze anterioare monumentului actuaF. Desfiintarea Directiei Monumentelor Istorice a nsemnat n acel
moment abandonarea a investigatiilor arheologice. Reluarea de restaurare n
anii '90 a permis continuarea investigatiilor arheologice.
Localitatea (germ.Treppen, ung. se n zona de colonizare din nord-
estul Transilvaniei, la numai 12 km de Bistrita. Sosirea n a nceput probabil n
secolului al XII-lea
4
Administrativ parte n evul mediu din districtul BistriteP. Accesul relativ
facil spre acest a influentat cu certitudine dezvoltarea a precum aspectul ei edilitar,
chiar n evul mediu. Geografic vorbind, este ntr-o o depresiune
de eroziune, de dealurile Prislopului, de dealurile Trgului spre Bistrita, avnd o
deschidere spre Culoarul


Atestarea a localitatii este relativ trzie, ea fiind pentru prima n Registele
de dijme papale ntre anii 1332-1335 unde n socotelile arhidiaconatelor Tylegd

n aceste
e amintit preotul paroh Petrus din (de Cupinio )
8
care la acea o mare de
bani, o de argint greutatea de la Alba.
1 Mndrescu 1999, p. 53; Popa 1970, p.320.
2 Manuscris. Arhiva DMASI,
3 Suciu 1968, p. 183.
4 1981, p.165- 168
5 Ibidem, p. 280.
6 Benedek 2000, p. 28. (literatura de specialitate depresiunea Dumitra sau depresiunea Dumitra-
7 DIR, seria C, Transilvania, veacul XW, vol III, p. 134, 147,161,175, 193.
8 DIR, seria C, Transilvania, veacul XW, vol III, p. 134.
Gabriela
Complexul Muzeal Judetean
e-mail: rgabriela.2006@yahoo.com
Revista Bistritei XXIV/2010, pp. 321-342
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Intensa activitate de la n evul mediu, puterea acestei medievale
cum ea n documentele vremii sunt interesante pentru habitatului din acele veacuri n
nord-estul Transilvaniei. n apropiere de satele Dumitra sunt des de sursele documentare
patru azi Nu se cunosc n care au fost Aceste
sate au constituit obiectul unui ndelungat litigiu ntre Dumitra pe de o parte nobilii
de Fattendorf, care le revendicau, pe de parte. Un document emis n 1243 pentru prima
satele Fatateleke, Bachunateleke Chegeteleke ["terra castri nostri de Doboka")
9

El a dat unor controverse: actul original nu s-a

dar, diploma de reconfirmare a sa,
1344
11
Formula de care se n acest document pare mprejurarea a generat
de fapt controversa dar, s-a remarca momentul emiterii documentului era
un eveniment anume dezastrul provocat de marea invazie ceea ce ar putea explica
chiar nerespectarea

Actul n a fost emis de regele Ungariei care aceste sate din
domeniul [terra castri nostri ... )1
3
Theotonicus Herman. Cei doi beneficiari ai actului
de vor primi astfel numele de nobili de Fata [nobiles de Fatha). Cetatea la rdu-i, atunci
cnd n 1285
14
a fost de era, prin danie a banului Mikud, personaj ce
ntinse n nord-estul TransilvanieP
5

Toponime orale memoria acestor medievale oferind
posibilitatea lor n acest ntre Dealul Trgului de la nord de spre malul stng al
Mare n apropierea satelor Dumitra, Cepari


n veacul al XIV-lea un litigiu ntre din zona - Dumitra Mare nobilii de
Fattendorf este de sursele documentare care ne dealtfel tabloul unui ndelungat conflict ntre
amintite care vor fi implicate decenii la rnd n Astfel, n 1344 voievodul Ladislau
intervine n contextul n care conflictul se acutiza dispunnd ca nobilii de Fatha fie n posesia satului
Chegeteleke
17
decenii mai trziu, n iunie 1366
18
, localitatea e n n care
regele Ludovic I de Anjou intervine la rndul dintre satul Dumitra Thewkes,
sat medieval el n acest

n 1380 sate din apropierea Cepariului, Mintiul


asemenea n conflict cu nobilii de Fata, ei reluarea vechF
0
Litigiul se greu de
solutionat: n an locuitorii din Dumitra au ei un diferend cu acei nobili de Fata
2
\ conflictul
n veacul iar ajung n repetate rnduri naintea voievodului Transilvaniei a regelui
Ungariei. n iulie 1412, voievodul face amnarea litigiului dintre din
Dumitra nobilii din Fata pentru ca din prezenta actele lor
22
, obiectul
litigiului fiind legat de delimitarea hotarelor. Un act datat n 30 iulie 1414 diferendul era
atunci pe punctul a se ncheia: regele Sigismund de Luxemburg sa n procesul dintre
9 Z.W. Urkundenbuch ... 1892 voi I, p. 70, doc. 79; Suciu 1968, voi II, p. 324; C. Suciu l ca fiind document
suspect; vezi 1926, p. 15.
10 G.Fejer, Codex diplomaticus Hungariae IV/1, Budapesta, 1829, p.275, 522.
11 Suciu 1968, voi II, p. 324; DIR, seria C, Transilvania, veacul XIV, voi IV. 196, 198;
12 Pascu Rusu colab. 1968, p.155.
13 Suciu 1968, voi II, p. 324;
14 Cu prilejul invazii a fost cumplit
15 Pascu Rusu colab. 1968, p.156.
16 Kadar, Szoln-Dob. Mon. II, p.135 496; Iulian Martian la nord de Dumitra
numele de Fata Wald, dealul dinspre sud de acea Fata Berg via din apropiere Fata Weingarten iar livada Fata
Weise (Martian 1926, p. 12-23.)
17 Dac. Rom. C, veacul XIV, voi. IV, 196, 198; ZW, Urkundenbuch ... , voi II, doc. 601, p. 18.
18 Dac. Rom. C, veacul XIV, vol. XIII, doc. 87, p.156.
19 Documentul din 1344 se la un cot al pe drumul ce ducea la Rodna.
20 ZW, Urkundenbuch ... , voi II, doc 1119, p.513.
21 Ibidem, dac 1125, p.523.
22 Arhivele Cluj-Napoca, Fond 44, , seria I, catalog SARIAS 00024.
322
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din Dumitra pe de o parte nobilii din Fata, Bachna i Chege
23
din
actele la data de voievod, au pierdut procesul; n actul dispune
punerea celor n drepturile lor. n 1434 Fatha este ca predium
24

Spre mijlocul veacului al XV-lea satul e amintit din nou de documentele n 1440
25
, Elisabeta,
regina Ungariei lui Gregoriu de Bethlen unele posesiuni din In an ea
locuitorilor din Dumitra, predarea veniturilor regale acel Gregoriu de Bethlen
26

Un an mai trziu, n 1441, autoritatea intervine din nou n cu care
obiectul litigiului nceput cu un veac nainte, cum s-a precizat deja. Regele voievozilor ardeleni
Nicolae de Ujlak Ioan de Hunedoara apere pe din Dumitra care erau atunci n posesia unor
reclamate de nobilF
7
n anul 1442, seria documentelor privitoare la acest diferend
palatinul Hedervari la rndul voievozi Ioan de Hunedoara Nicolae
Ujlaki protejeze Fata, Chege Bochonya satelor Dumitra deoarece nobilii
nu s-au prezentat la proces
28
Cteva luni mai trziu chiar regele Vadislav I cere voievozilor ardeleni
Ioan de Hunedoara Nicolae Ujlaki ia o privind diferendul dintre Dumitra
acei nobili pentru

La vreme, n 1443, din Dumitra
le sunt mai multe documente cu privire la drepturile lor asupra amintitelor Fatha, Chege
Bachna
30
pe care le primesc n n care nobilii de Fahta s-au stins Conventul din Cluj
transcrie la rndul acte cu privire la drepturile locuitori din Dumitra asupra
n confirmndu-le n octombrie n 1446
31
Curnd apar elemente noi n acest
diferend: n martie 1448, Conventul din Cluj voievozilor Marcu, Gheorghe Nicolae
n urma unei anchete s-a constatat Chege, Bachna, Fatha Thewkes au fost de fapt de
nobilii n linie

Protestul locuitorilor din Dumitra este prompt
33
dar, n cele din
n iulie 1448, vicevoievozii n litigiul dintre din amintite nobilii din Sngeorz
n favoarea acestor nobilP
4
Epilogul conflictului este semnificativ: o serie de documente emise n mai
1449 faptul locuitorii din Dumitra au de la nobilii din Sngeorz
pierdute (Fatha, Bachna, Chege Thewkes) 2000 de guldeni, punnd astfel unor dispute care au
durat mai mult de un veac.
Pentru centru al districtului a doua a secolului al XV-lea primele
decenii ale veacului sunt o de nflorire, de a a lucrative sau
de nu n ultimul rnd a unor importante edilitare. Seria de biserici gotice trzii n nord-
estul Transilvaniei (biserica din face parte din de monumente) stau
gustului comanditarilor, spiritului vremii puterii medievale de aici.
Bisericile gotice trzii din realitatea unei economice prospere care va avea ca expresie
n plan artistic aceste edificii uneori spectaculoase, cum este chiar cazul bisericii din
23 Arhivele Cluj-Napoca, Fond 44, seria I, catalog SARIAS, 00037.
24 C. Suciu, istoric din Transilvania, 1968, voi II, p. 325.
25 ZW. Urkundenbuch ... " voi V, Doc. 2368. (Regina Elisabeta lui Gregorius, fiul lui Ioan de Bethlen, ca
pentru 2000 de ducati de aur de regii Sigismund Albert, sub mprumutului,
"Demetery, Tewrpen et Penthek vocatas, in comita tu de Doboka existentibus et ad civitatem Bestricze spectantes sim ulcum
omnibus utilitatibus et pertinentiis ac censibus consuetis").
26 ZW. Urkundenbuch ... , voi. V, Doc. 2370. Regina Elisabeta cere Conventului de la Cluj dea drept de
lui Gregorius BETHLEN pentru Du mitra, ZW Urkundenbuch .. . "voi.
V, dac. 2373.
27 ZW Urkundenbuch ... , voi. V, 2421.
28 Ibidem, dac. 2432
29 Ibidem, doc.2443.
30 Ibidem, doc. 2448.
31 Ibidem, doc. 2554.
32 Ibidem, doc. 2640.
33 Ibidem, doc. 2641.
34 Ibidem, dac. 2651.
323
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Literatura de specialitate biserica din pe baza caracteristicilor de stil, n seria celor construite
n acest n anii 1480-1526
35
Elemente dobndite ulterior au ntregit benefic personalitatea
aspectul acestui monumenP
6

documentare privitoare la biserica din sunt dar, ele nu vorbesc despre edificiul
ei propriu-zis, la plebani ai unei biserici parohiale sunt n secolul al XIV-lea, n registerele de
dijme papale
37
din 1332 n deceniile Astfel, n 1343 e amintit Blasius plebanus de villa Therpen
38
, iar
la nceputul secolului n 1407, este pomenit Gerlahus "de Tripinio et plebanus de Monyoros ecclesiarum
rectores"
39
n 1500 este din nou unul dintre plebani: Thomas Erchet plebanus in Therpen, iar n 1530
cnd exista deja actualul monument este biserica: "Intelleximus ... quomodo ecclesia vestra Treppen
plebano indigeret ... hortamur vas, ut plebaniam ipsius ecclesie honorabilii Ioanii Klein ... conferatis"
40

Biserica are dimensiuni impresionante pentru o de sat: 12,5 x 32,5 m. Ca plan biserica din
(pl.l, fig.1) face parte din categoria bisericilor cu o care cuprindea n traseul un
turn, la fel ca biserica din

din e dintr-o
un cor poligonal. bisericii sunt articulate logic cu contraforturi n cu elementele de
de sprijin ale Biserica este de cinci ferestre bipartite de dintre
ele se pe peretele sudic al navei, celelalte trei n altar. Sunt ferestre nalte , ngrijit lucrate, cu menouri
zvelte, fiind decorate cu muluri flamboaiante polilobe (pl.l, fig.6)
42
Cea de-a pe de
vest, tribuna. Este mai n cu muluri flamboaiante
polilobe (pl.l, fig.3). n axul de vest se o ce podul.
Nava
43
din travee cu stelate de cu semicoloane console,
pe mijlocul navei, la nord la sud, pentru arcului divizor a Sistemul
de boltire al navei travee. n partea a navei se tribuna, de trei
arcade frnte sprijinite de trei stlpi octogonali cu soclul laterali. Parapetul acesteia
este decorat cu panouri care muluri circulare oarbe, din Cele trei travee de sub
au la rndul lor stelate
44
Accesul spre este asigurat de scara n
sud-vestic al navei.
Pe se un portal n arc frnt cu profilurile ntoarse n unghi drept spre golul cu o
cheie de n de scut heraldic. Pe exterior portalul este ncoronat cu un arc n ce se n
partea ntr-un decor vegetal, un vrej stilizat
45
(pl.1, fig.4). Literatura de specialitate acest
portal pentru diferite de maniera goticului trziu, ca legate de trecerea la

Motivul
ramurii stilizate apare la baza coloanei arcului de triumf iar cel al arcului n e reluat la tabernacol
47

n afara acestui portal initial pe laturile de nord de sud ale navei au mai fost practicate portal uri aproape
identice, dreptunghiulare, cu profilurile de asemenea ntoarse spre golul ncoronate de sprncene de
realizate n (pl.l, fig.7)
48
, datate n al doilea sfert al secolului al XVI-lea
49

35 Popa 1970, p. 329 urm.
36 Mndrescu 1999, p. 53 urm ..
37 DIR, seria C, veacul XN, voi. III, p. 134. ( parohul din n 1332 o greutatea de la Alba Iulia).
38 Entz 1996 , p.449.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Popa 1970, p.309; Fabini 2009, p. 237-242.
42 Ibidem, p. 316.
43 Analiza de stil la Popa 1970, p. 315.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Mndrescu 1999, p. 53.
47 Mndrescu 1999, p. 53-55.
48 Ibidem, p. 55-56. ptr. de la cele porlaluri Mndrescu 1999, p. 55.
49 Ibidem, p. 56.
324
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Corul este acoperit cu n cruce pe ogive unite n chei de decorate cu scuturi heraldice
50
Corul
are pe latura de nord o sacristie iar pe cea un turn de Portalul n arc frnt al sacristiei are
o profilare
Pe peretele nordic al corului se un tabercacol
51
dreptunghiular flancat de colonete cu bazele
spiralate. e de un arc frnt n continundu-se ntr-un fleuron. Un relief
reprezentndu-1 pe Iisus se n ("Iisus Vir dolorum)5
2
Sub figura lui Crist e
n anul 1504. Arcul triumfal are deschiderea n arc frnt ce se ncheie ntr-o cheie cu un
scut acum gol, simetric arcuit
53

Turnul de se pe latura dinspre nord a zidului de Intrarea
sub turn era de o Se gurile de tragere n de cheie precum n arc frnt care
asigura accesul spre drumul de


n cursul de restaurare au fost identificate urme de pe latura a navei, n cor
pe a arcului triumfal. Fragmente de sunt vizibile n cor.
Biserica din este un monument din perioada de de la gotic la care se
prin prin calitatea detaliilor arhitecturale, sculpturale picturale. maniera n care ele
au fost puse n calitatea decorului, vorbesc despre gustul estetic puterea
comandi tarul ui.
ntreprinse n interiorul bisericii au identificarea fazelor anterioare monumentului
actual, stabilirea nivelelor de precum a stratigrafiei sitului arheologic din acest Cercetarea a
fost n ofere cu acest prilej utile proiectului de restaurare al monumentului. Sectiunile
casetele practicate n interiorul monumentului au oferit importante privitoare la stratigrafia din acest
la constructive de aici. Au putut fi astfel identificate faze anterioare monumentului
actual, mai vechi descoperite in situ care unor constructii mai vechi.
identificate n cor faptul ntr-o o avnd un cor ncheiat
semicircular, cu o (pl.2, fig.2) o travee Este etapa de nceput a
constructive de aici. absidei primului cor sunt spre nord spre sud de unui cor
rectangular (pl.3, fig.3; pl.2, fig.4). Planul primei biserici care a pe locul monumentului actual nu s-a
putut contura n ntregime, singurele ei vestigii fiind corului amintit. Ele s-au conservat n ntregime
doar pe latura absidei, o (pl.2, fig.2). Lipsa materialului arheologic face
o datare mai a acestui prim monument. Identificarea corului absidei amintire a permis
formularea ipotezei primul edificiu ecleziastic care a aici a fost o un monument
care exista probabil la secolului al XIII-lea. Arhitectura de zid n acea n mediul
rurale presupunere cu att mai mult cu ct, romanice
sau goticului timpuriu, monumente care elemente caracteristice acestor stiluri sunt o
n Transilvania de nord-est.
Spre secolului al XIV-lea ntr-un interval cuprins ntre anii 1372-1421
a fost s-a construit un cor rectangular cu contraforturi avnd pe latura o
sacristie. n a doua a aici un cor rectangular structurat n travee. A doua n
constructive la biserica din este de corului
rectangular amintit, care n parte s-au conservat in situ (pl.Z fig 5; pl.2 fig.4; pl.3 fig.4). Latura dinspre
sud a acestui cor rectangular este laturii sudice a corului actual, iar cea dinspre nord este
de corului actual. Spre est el nscrie absida primei biserici. Mai mult, a fost identificat
un fragment al mesei de altar acestei a doua faze, dintr-o din
cu mortar, care suprapune o a absidei primei biserici. Situata permite
atribuirea acestei fazei a II-a (pl.4, fig.1). Ca putem presupune acest cor era boltit, formnd
travee. Ipoteza se pe faptul au fost descoperite, n de sud-est al corului n zona
50 Popa 1970, p. 314.
51 Popa 1970 Tabernacole ... p.68; Mndrescu 1999, p. 68.
52 Popa 1970, p. 314.
53 Ibidem.
54 Fabini 2009, p. 238.
325
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a laturilor de nord de sud ale acestuia, pietre care au ndeplinit probabil rolul unor baze de coloane
(pl4, fig 5; pl.4, fig.6; pl.3, fig.2; pl.3 fig.5;).
n ax n cor stratigrafia de aici ntre absida primei
fragmentul de altar etapei a doua, de corul rectangular,
zidului de est al acestuia n masa altar corului actual (pl.ll, fig.1). Se
bulversarea nivelului medieval datorat succesive practicate n acest
este spre est de corul rectangular. acestuia din taie spre nord sud
primei
Deasupra absidei bisericii care prima n activitatea la biserica din
a fost o depunere de negru intens, cu o grosime medie de 0,20-0,25 m. Depunere
este la rndul ei de o succesiune de straturi corespunznd unor etape de constructii
ulterioare, reparatii etc. Primul dintre acestea, avnd baza la - 0,80 m. sub nivelul de de la 1904, o
grosime de 0,30 m., nisip, urme intense de mortar, fragmente de orizontul
n probabil nivelul de al fazei a doua, o de dimensiuni mai mari cor
rectangular.
n ceea ce ncadrarea a celei de-a doua faze constructive o la Ragusa
1372
55
(pl.B, fig.2) n stratul de mortar de pe piatra n zona a laturii
sudice a corului rectangular un termen post quem. Nivelul de n acest al doilea cor, identificat
la rndul e reprezentat de fragmente de pavaj din adosate laturilor de nord de sud ale
acestuia. Acest nivel de cota de la care ncepea celui de-al doilea cor
(pl.4, fig.4).
n sacristia au fost surprinse laturilor de nord de est ale sacristiei corespunznd celei
de-a doua faze (pl.6; pl.6, fig.l).
ntr-o a treia cea de monumentul actual s-a realizat un cor mai mare, pentagonal, ncheiat
n trei laturi. Latura a noului cor este laturii de sud a corului vechi, rectangular. Zidul dinspre
sud al corului actual taie suprapune la rndul n parte, a corului vechi. Latura dinspre
sud a sacristiei actuale este laturii de sud a vechii sacristii (pl.7, fig.l). Corul actual are latura de nord
de sud adosate la transversale mai vechi. n de nord-vest al navei actuale s-a putut constata, n
zona de mbinare a navei cu corul actual latura de nord a navei este laturii de vest a sacristiei vechi.
n au fost identificate urme ale anterioare. n dintre perpendiculare pe
laturile de nord sud ale actualei nave au fost remarcate amprenta de demantelare ale
Zidul de vest al acestei nave nu a putut fi identificat el aflndu-se probabil, n zona stlpilor care
tribuna sunt adosate navei actuale, nivelul de l un fragment al unui
paviment de
n axul bisericii a pus n o stratigrafie de numeroase
successive, att n cor ct n fragmente de oase umane de antrenate n strat, doar
n foarte rare cazuri n n cele cteva n care s-au schelete nederanjate lipsa
materialului arheologic face datarea.
ntreprinse n exteriorul bisericii au condus la unor informatii privitoare la stratigrafia
locului, la sistemul de fortificare al bisericii la etapele mai vechi ale sistemului de fortificare.
Pe de zidul de n jurul bisericii, sub nivelul solului vegetal al depunerilor trzii
a fost identificat n toate practicate nivelul medieval. Acest orizont, cu o grosime medie de 0,45 - 0,60
m, este reprezentat de un strat de brun nchis, afnat, multe fragmente de oase umane, urme de
mortar, sporadic de ru. Peste tot n acest spatiu nivelul medieval pune n
succesive, n exteriorul monumentului, ntr-un restrns, pe parcursul a ctorva sute de
ani. Morminte nederanjate, schelete n nu s-au putut identifica dect n rare cazuri,
a putea fi datate cu material arheologic. Frecvent gropi de morminte deranjate se adncesc n lut. Un
cimitir n jurul bisericilor mai vechi la a prin urmare pe platou, probabil chiar de la nceputul
activitatii constructive de aici. Acest lucru este sugerat de constatarea ale monumentului actual
pe alocuri cele ale zidului de taie gropi de morminte. practicate n exteriorul monumentului
au permis stabilirea conturului zidului de incinta: urmnd caracteristicile terenului, acesta are o relativ
55 Pap 2002 p. 163.
326
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
apropiindu-se mult de de sud-vest al actualei biserici. din zona turnului, aflat pe latura
a incintei, au dus de asemene la identificarea unor mai vechi din sistemului de
(pl.lO, fig.Z). O de plan rectangular cu de de sud-est al turnului
actulal; latura este de zidul de Dimensiunile acestei au putut fi stabilite, una dintre
laturi avnd 7 m iar aproximativ 4 m cu latura est-vest. n ei sud-estic a fost identificat un
contrafort. acestei taie suprapun la rndul lor gropi de morminte deranjate, cum
bine profilul estic al uneia dintre Pe de acestei
se afla un strat compact din fragmente de oase umane. El n parte n
ceea ce argumenteaza faptul demantelarea acesteia s-a produs la o depunerii stratului
amintit (pl.8, fig.1). Printre fragmentele de oase umane ce a fost descoperit, n apropierea turnului, un mic "tezaur
monetar" constnd din 14 monede de argint, cu emisiuni din ultimele decenii ale secolului al XV-lea, de la Matia
Corvinul din primele decenii ale secolului al XVI-lea, ultima fiind o emisiune din 1538
56
momentul
n este anterior acestei date. acestei este greu de precizat dar
ea ncetase n momentul cnd a fost incinta care, cum s-a o taie pe latura de nord.
Mai mult, n primele decenii ale secolului al XVI-lea ei sunt acoperite de stratul de oase amintit, datat
cu cum s-a precizat deja. Este desigur posibil ca ea fi ndeplinit un rol important n sistemul de
Chiar un turn mai vechi. anul 1504 nscris pe tabernacolul gotic trziu momentul
constructiei actualului cor, amintitele monede recuperate n din apropierea turnului actual
continuarea la cel n 1538.
n ceea ce turnul actual se considera prin la ridicarea lui a lucrat unul dintre
care au construit turnul bisericii evangelice din opinie era de Friedrich Schuller
n 1904. Turnul aflat pe latura a incintei, parte a sistemului de fortificatii la are un loc special
n acest ansamblu.
Informatii interesante cu privire la etapele mai vechi ale sistemului de la activitatea
din zona turnului actual au fost date de care a permis investigarea de sub bolta
acestuia (pl.ll fig.Z). Ea a stratigrafia pornind de la portalul sudic al actualei nave spre accesul
carosabil al turnului spre exteriorul delimitat de Au fost nregistrate n acest context att
nivelul medieval deranjat ca peste tot de succesive ct o depunere de moloz cu fragmente
de mortar, sub nivelul solului vegetal corespunznd probabil de
refacere de incendiul de la nceputul secolului al XIX-lea. Urmele acestui incendiu au putut fi sesizate
stratigrafic n de sub bolta carosabile a turnului (pl.11 fig.Z). Stratul de aflat aici sub o
nivelare cu lut i se probabil.
n zona dinspre nord a dezvelite sub bolta carosabile a fost identificat un de
demantelare al unei anterioare, pus n de lutul verzui, purtat, afnat, fragmente
de (pl.5 fig.4). de demantelare n spre o a s-a
in situ. Ea a fost la adncimea de- 3,30 m de la nivelul actual de din
de mari dimensiuni, cu mortar hidrauluic avnd pe est-vest ncastrati doi de lemn
(pl.5, figZ.). acestei era de aproape 1,50 m. a unei etape anterioare
turnului actual, parte dintr-un probabil turn de mai vechi al plan complet nu s-a putut
stabili fiind suprapus de
Pe latura de nord a gangului carosabil, sub nivelul de de sub turn, apare un zid de sprijin construit
din blocuri de mari dimensiuni, cu mortar hidraulic, n de "U", pentru a opri scurgerile
de material de pe n vederea de acces nspre
n concluzie, incinta a avut pe latura de nord un turn mai vechi o probabil n a doua
a secolului al XIV-lea apere biserica. Ulterior, n primele decenii ale sec.al XVI-lea a fost
construit actualul turn care are la parter un acces carosabil boltit semicilindric. Prezenta identificate
n acest spatiu, unui alt turn cezurile care pot fi observate pe ambele flancuri ale turnului actual
care nu este tesut cu zidul de vorbesc despre etape mai vechi ale sistemului de Se
n acest context faptul podul mai guri de tragere, nzidite.
arheologice la biserica din au dovedit o activitate
pe parcursul a mai multor veacuri de-a lungul evului mediu n acest Au putut fi identificate fazele
56 Pap 2002 p. 163.
327
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
anterioare monumentului actual precum etape mai vechi ale sistemului de Puterea acestei
n cea mai de colonizare din nord estul Transilvaniei, gustul
comanditarilor sunt ilustrate cu de repetatele de care au avut ca
obiect biserica sistemul de din jurul ei.
Bibliografie
DIR, seria C,
Benedek 2000
1926
Fabini 2009
Entz 1996
Gottschik-Kelp,
Mndrescu 1999
Nagler 1981
Pap 2002
Popa 1970
Popa, 1981
Popa 1970
Roth 1905
Z.W, Urkundenbuch ...
Suciu 1968
Schuller, 1904
Documente privind istoria Romniei, seria C, Transilvania.
Benedek J6zsef, Organizarea rural n zona de a
Cluj-Napoca, 2000.
Iulian Fata, istorie, , n Arhiva anul1926, nr. 4.
Universul din Transilvania, Sibiu, 2009, 278 p.
Entz Geza, Erdely epiteszete a 14-16 szazadban, Cluj, 1996.
Johann Gottschik, Gerhart Kelp, Treppener Heimatbuch.
GheorgheMndrescu, Arhitectura n stil la Cluj-Napoca, 1999.
Thomas Nagler, n Transilvania, 1981.
Francisc Pap, Repertoriu numismatic al Transilvaniei Banatului secolele 11-20.
Despre n Transilvania Banat secolele 11-20, Cluj-Napoca, 2002.
Corina Popa, Biserici gotice trzii din jurul n Pagini de veche
I, 1970.
Corina Popa, Biserici gotice din zona n Pagini de veche
IV, 1981.
Corina Popa, Tabernacole gotice trzii din zona n BMI, I, 1970.
V. Roth, Geschichte der deutschen Baukunst in Siebenbiirgen (Studien zur deutschen
Kunstgeschichte, Strassburg, 1905.
P. Zimmermann - C. Werner- G. Miiller- G. Giindisch, Urkundenbuch zur Geschichte
der Deutschen in Siebenbiirgen, voi I, Sibiu, 1892 urm.
Suciu Coriolan, istoric din Transilvania, vol.I II.
Friedrich Schuller, Aus Gegenwart und Vergangenheit der Gemeinde Treppen, Bistritz
1904.
Evangelical Church, County. Archaeological Research
(Abstract)
The archaeological investigation of the Evangelical church from County was
performed in the framework of the restoration project focused on this later Gothic monument from north-east
Transylvania, a spectacular village church in the region. Archaeological excavations evidenced pre-existing
frameworks for the current monument and allowed the identification of the main construction stages.
In 1977, the first archaeological probing was related to the begining of the initiative concerning the
monument's restoration and the emergency intervention that had saved, for more than 15 years, the building-
then facing severe deterioration. Even if, under the given circumstances, the research work was limited, severa!
pieces of informati an on the region's stratigraphy were retrieved, and the hypothesis of pre-existing construction
stages could be stated. When the Historical Monuments Direction has been dissolved, the restoration work and
the archaeological investigations to this building were also stopped. Finally, when the restoration works were
resumed in the '90es, the systematic research of the Evangelical church from could be performed.
(Germ.Treppen, Hung. locality is emplaced in north-eastern Transylvanian area
that was colonised by Germans; it is located at only 12 km away from municipality. The arrival
of the German colonists in this area probably took place at the end of XII
1
h- beginning of XIII
1
h centuries.
Administratively, during the Middle Ages, this locality was part of District. Undoubtedly, the proximity
of this town has positively influenced the economic, as well as the urbanistic development of the locality.
Geomorphologically, belongs to the Valea Rosua Depression, which is outlined by Hills.
The locality was mentioned in historical documents relatively late; the first mention is to be found in the
Registele de dijme papale (Eng. Pope's Tax Records) emitted between 1332-1335, where it is mentioned under
328
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
the accounts of the Tylegd and archidioceses. Under these circumstances, the name of the vicar
Petrus from (de Cupinio) is indicated, who in those times was contributing with a large amount, i.e. a
mark according to the Alba weight standard. It is remarkable that the amounts contributed by vicariate
are clase to the total sum contributed by the plebeians from
According to its blueprint, the monument in can be assigned to the group of hall-type churches
lacking the western tower. It was constituted as a fortified church with an inner yard proper that included a
tower, similarly to the Evangelic church from The inner wall, reinforced during the Middle Ages with
the gate tower along the northern side, is still standing, in part, as well as the gate tower.
For a rural community, the stone-built construction is impressive as sizes are concerned; it consists of a
nave and a polygonal sanctuary (with two bays, one rectangular and one polygonal ending in three sides). The
chancel consists of two bays, one rectangular and one polygonal, ending in three sides. The bays are cross,
pointed-arched, the arches intersecting in keystones decorated with shields. The choir vault are supported
by conical or polygonal consoles, richly articulated by a succession of profiles. Along its northern side, the
chancel is connected to a vestry, while on its northern side to a staircase tower. The broken arch-shaped portal
of the vestry shows a simple profile. Along the northern side of the quire a Gothic tabernacle with rectangular
opening is present, framed by two thin columns and a crowning consisting of a brace arch decorated with
leaves. Tabernacle is decorated with a relief representing Christ. Beneath the figure of Christ, on the !intel an
engraving reads the year 1504. It is a late Gothic tabernacle.
The nave consists of two bays with stellate vaults supported by overlapping semicolumnar pilasters, by
brackets decorated with standing lions - in the corners facing the triumphal arch, and respectively, in the
south-western corned with a relatively flat antiquated, phytomorphous human mask. As in the case of the
portal of the tower from the fortified courtyard, the brackets with lions were intended to guard the entrance
towards the quire, and respectively to the churches' cemetery. The separating arches are supported by pilasters
finalized by semicolumns ending with capitals outlined by talons located in-between the listels. The vault
system of the nave outlines two bays. The separation is achieved through the two pilasters located at the
middle of the northern and southern walls in order to support the vault. A special place in the architecture of
the nave is represented by the pulpit. Its emplacement should mark the end of the construction stage.
Light enters the church through five Gothic-type bipartite windows located on the southern side- two in
the nave and three in the chancel. These are high windows, worked in detail, with slender mullions; the upper
part is decorated with flamboyant and polylobed moldings . The sixth window, still realized in Gothic style,
is located on the western fagade and it provides light to the rostrum. As compared to the previous ones, it is
shorter and tripartite, but the decoration is similar, with flamboyant moldings .
Along the western fagade, a portal in broken arch with reverse profiles towards the doors' interior is
noticeable; it is decorated with a keystone showing a heraldic coat of arms. On its externa! side, the portal is
framed by a curly arc that continues in the lower part with a vegetal decoration represented by a simplified
creeping stern. On the top of the portal, a short tripartite window showing late Gothic moldings was inserted
in order to illuminate the rostrum.
On the south facade is a Renaissance portal with rectangular decorated stane frame with rods turned
inwards at the bottom. The northern fagade is perfectly concatenated with the southern one; it reproduces the
portal with Renaissance-type profile, however here the windows are missing. The fagades of the church are
articulated with slightly stepwise abutments, which logically follow the interna! supporting elements of the
vaults, i.e. three along each si de of the nave and one in each of the corners of the chancel, except the northern
side of the latter, where they are replaced by the vestry.
The church from is a monument characterising the transition from the Gothic to the Renaissance
styles that is remarkable by the precision of the architectural, sculptura! and pictural details.
Research work inside the present-day church allowed us to draw a coherent and inedited picture on the
construction activities in from the end of the XIIP" century to the first decades of the XVJlh century. The
stratigraphic situation revealed by the current investigations in the chancel and the nave of the present-day
monument has documented intense constructing activities in this space spanning the whole Middle Ages.
The investigations on the chancel evidenced two phases prior to the construction of the current monument,
recognized due to the identified in situ foundations that belong to some older buildings.
329
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
The first phase is represented by a chancel ending with an apse identified based on the in situ foundation.
It was not possible to recognize the blueprint of this first church that has functioned on the site of the current
monument, because the only remaining vestiges are represented by the foundation of this chancel with a
semicircular ending. The foundation is preserved fully only along the eastern side (semicircular apse) and partly
along the northern one, being cross-cut by a construction representing the second phase in the construction
activities from the church in T r p i u . This is the first churches choir that worked here.
The second phase in the building activities from T r p i u is represented by a rectangular chancel, which has
been already mentioned, proved by the in situ identified foundation. The foundations of the rectangular chancel
enclose the semicircular foundation intersecting it along the southern and northern sides. The southern side of
this second phase chancel is leaning against the foundation of the southern side of the current chancel, while
the northern si de is partly overlapped by the foundation of the current chancel.
It is worthy to mention that we have identified also a fragment of the altar table corresponding to this
second phase; it consists of a masonry piece consisting of broken stane embedded in mortar that overlays a
small portion of the foundation of the semicircular apse. We have also identified the stepping level of this
second, rectangular chancel: two fragments of brick flooring have been identified along the northern and
southern sides of the rectangular chancel.
Within the current vestry, we have also identified the in situ foundation of the old vestry, corresponding
to the second phase. When we have drawn the outline of the church with rectangular chancel, we could
notice that this second phase is represented by a hall-type church consisting of a rectangular chancel, a vestry
along the northern side and a single nave. The foundation walls of this nave are, at their turn, leaning agains
the foundations of the current nave. They have been identified on small distances, in two of the sections
through the present-day nave; however, the imprint of the ditch used for their systematic demolishing could be
followed. The western wall of this second church could not be identified; it probably is located in the area of
the pillars that support the current rostrum (an area disturbed during its construction). This older church had
a vaulted rectangular chancel. In the south-eastern corner and in its southern median side, in situ stones were
identified, which probably represented the bases of some columns.
The chronological assignment of this construction was possible due to the fact that the thin mortar layer
on one of these stony bases (the one already mentioned from the median area of the southern side of the
chancel) contained a cain minted in Ragusa after 1372-1421; the cain could have been placed there when
the rectangular chancel was built. We can state, accordingly, that this second church was erected in the last
decades of the XIV
1
h century.
The investigations in the inner space of the current church evidenced that the stratigraphy is disturbed
by severa! successive burials that took place in both the nave and the chancel of the present-day monument.
In spite of that, their oldest level could be identified; it is represented by dislocated, slightly deepened into
the clay tombs, preserving fragments of human bones and wood rests but only very rarely whole skeletons in
anatomic position. In the few locations where undisturbed skeletons could be identified, no archaeological
material was present that would have allowed dating these burials. This situation is the result of the numerous
successive burials and of the intense construction activities in this place.
During the construction works of the present-day monument, fragments from older walls of the second
phase have been preserved in the area of the triumphal arch.
Archaeological research conducted outside the church have provided information on its fortification
system and on the stratigraphy of the area under study. The investigated sections allowed us to outline the
plan of the stane enclosure; thus, it can be stated that, following the local particularities of the ground, the
construction is relatively oval in shape, and it gets very clase to the south-western corner of the present-day
church. The studied sections along the southern side of the monument ha ve permitted the in situ identification
of the foundations of the enclosing walls.
Additionally, investigations in the area of the current tower, located on the northern side of the precincts
allowed identifying rests of some previous stages of the fortifications system. One of the oldest buildings in
the area of the current tower is represented by a 7,50 m. long rectangular construction with abutments that is
overlapped by the south-eastern corner of the above-mentioned tower and cross-cut by the precinct wall. We
have in situ identified foundations of this building. Even if its northern side is cross-cut by the precinct wall,
we could determine a 4 m. thickness for the width of the construction.
330
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
4
7
Pl. 1. biserica restaurare.
331
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 2. imagini din timpul arheologice n corul bisericii.
332
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
Pl. 3. - imagini din timpul arheologice n corul bisericii.
333
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 4. Aspecte din c e r c e t r i l e arheologice din interiorul bisericii.
334
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
2
4
3
5
Pl. 5. din exteriorul bisericii.
335
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
336
t2
IJ - - -----
_ _r_____ 1
1 1
1
1
1
1 t vechi
datia sacns lei fun .
de ciment pardosea. pla

rnniiiJ negru
mortar
- nt negru cu P pam
umane, oase
mortar

moloz
. .. din sacristie . al sectlunu
Profilul vestiC .
. .. din sacristie. . 1 sectmnn
f'lul veshc a Pl. 6. Pro 1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--.. ,
:
1
'
'
'
1
1
r----------- __ .. ---------i
. '
' :
1
)
/
'-- ------------------_..J '
'
~
Absida
faza!
Masa altar ~
monumentului actual
< ... \
\,\
..
'
'
Corul reclangular
faza a 11-a
Fig. 1
Fig. 2
Pl. 7. Planul fazelor constructive ale corului.
'
'
'
'
' .... r'
1
1
\
1
'1'
r----
'
'
'
'
'
'
'
i
Corul bisericii
acluale
337
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
N
338

c:
;:;
.5
-8
:;
:e
N
Profilul estic al casetei C1 -exterior, zona turnului
sol vegetal
mortar
moloz
oase umane, slrat compact
nivel medieval
depunere de pfimnl negru cu fragmente
ceramice medievale cteva oase umane

s
Denar, emis la Ragusa ntre 1372-1421 (determinare, Francisc Pap).
Pl. 8.
Fig.1
Fig. 2
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 9. Planul din turn.
!
)
3
.
1
3
i

i
1
o

1
____________ _j
339
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
---
---
Fig 2.
340

Faza l.absoda semidrculari
Q Faz.e a 11-a. biserca salA cu.., cor
Blseri:a actuala
poarta carosanua
Fig. 1
---------
zidul de incintA
Pl. 10. Plan de ansamblu cu marcarea fazelor constructive.
----
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 >
!
j .
f t
!
r l h 1 Il {
l:lUI!JG
t:
1
1
'.'
i'
......
""'
341
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Epigrafe populare din zona
Cuvinte cheie: Transilvania de Nord,
Schlagworter: Architektur, Inschriften, Baumeister
Nicolae
Dificultatea a profunde a unui sat de apare
din partea unui n n care el nu a parte din comunitate Judecata
este credem, chiar atunci cnd au fost efectuate de n acest mediu,
sistematice, temeinice laborioase precum acelea concretizate n Topografia monumentelor din Transilvania
(Denkmaltopographie Siebenbiirgen}, proiect de extindere- inventarierea a vizat cele 241 de
din Transilvania- de Consiliul Cultural al care a elaborat proiectul "Documentarea
patrimoniului din Transilvania", de guvernul federal german pe o de opt ani (1992-
1998). Cele patru "echipe" din istorici de istorici, arheologi, ingineri fotografi, au
efectuat o documentare a rurale, a fondului construit de monumente din
locuite de germanii din Transilvania. Aceast Inventar al monumentelor din Transilvania a avut drept
model ampla a "Monumentelor Renaniei", a "Topografiei monumentelor
Republicii Federale Germania", un corpus editat pe baza listei actualizate de monumente patrimoniale
germane. La baza metodologiei de cercetare a corpusului transilvan a stat metoda ncepnd cu anul
1977 n Renania-Westfalia dar mai cu sprijinului concret (instructaje) acordat de Thomas Hohn dr.
Matthias Kitschenberg, o cercetare la monument ce inventarierea a patrimoniului cultural,
a vernaculare susceptibile de a fi ocrotite de lege. practica pe teren a condus spre o
completare a acestei metode, cadrul de investigare fiind mult mai lundu-se n considerare
monumentele, bunurile culturale celorlalte romnii maghiarii care
au cu n regretul o parte din materialul adunat
nu a fost publicat; vremuri mai bune, post criza unei ciclice, vor
interesul de cercetare arhivate la Gundelsheim la Institutul de Arheologie
Istoria Artei al Academiei Romne, Filiala Cluj-Napoca, vor vedea lumina tiparului, ntregind n chip benefic
istoria prin monument a germanilor din Transilvania.
Una dintre unei astfel de ntreprinderi, satului spune, este el ar trebui
n noi sau n dintre acestuia, cum bine constata Lucian Blaga n
discursul de n Academia (5 iunie 1937), intitulat Elogiul satului romnesc
1
n cadrul temei
date suntem filosoful din bun explorator al sufletului a gndirii germanilor, ar fi putut
exprime, mutatis mutandis un elogiu al satului cunoscut de altminteri foarte bine de eruditul
profesor transilvan.
Neavnd n memoria mea amintiri fenomene petrecute acolo sau orizonturilor satului
voi aborda aceste indirect cu ajutorul unor cu iz
a "stratului specific" creatorilor culturii rurale a germanilor n care
anonimatul printr-o personalizare, prin acele "determinante stilistice" ale
1 Lucian Blaga, Elogiul satului romnesc, n "Discursuri de la Academia Editie de Octav
Antoaneta de Octav Documentar de Antoaneta Editura Albatros,
1980, pp. 250-251.
Nicolae
Universitatea Cluj-Napoca
e-mail: nicolaesabau@personal.ro
Revista XXIV/2010, pp. 343-366
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
individuale ordonate n cutume severe de colectivitate rurale). Exemplul care ne
l vom n scurtele istorii familiale locale n chip invariabil pe grinzile aparente ale tavanelor
din lemn, pe traversele ce carosabile, n frontoanelor sau chiar pe hornurile pe
cadrulluminatoarelor din a caselor din satele din de
Cu asemenea unui sat romnesc sau unei satul o matrice
bine un apriori stilistic ce matca unei culturi populare bine Se
admite nivelul stilistice proprii sufletului german, delectabil ntre popoarele europene,
se prin puterea durabile, a talentului, a de la care se
acel cultivat habitus vital, care au condus au facilitat realizarea unor opere remarcabile precum
sunt cunoscutele biserici fortificate, arhitectura "industrial" a germanilor din
Transilvania. a se traduc printr-o de aceea a satelor
maghiare, am fi o aproape Organizarea satelor este
ntotdeauna n cea mai parte, desenul, aspectul parcelelor mult n timp
reflectnd o a vechilor Casa de locuit, la cele mai vechi e n
profunzimea parcelei avnd spre la edificiile mai noi dezvoltarea se face pe
parcelei, fiind cu aliniamentul de diferitele epoci dar de
zone, alungite sau mai scurte se la o dezvoltare a n
profunzimea parcelei, n vreme ce pune n valoare o mai n aliniamentul
Curtea poate fi n spate dar n flancul casei, un privat, exclusivist, ferit de privirea
dar a membrii ai locale, de zidul aflat n prelungirea principale, n
care au fost practicate Anexele sunt bine distribuite, spatele fiind
ntotdeauna protejat mpotriva animalelor sau a eventualilor de hambarul masiv edificat din
sau mai rar exclusiv din lemn. caselor un exersat gust artistic, ngrijite,
uneori la nivel decorativ translnd, ncepnd cu secolul al XIX-lea, mai mult spre cele de aspect urban dect
rural. obiectivele aflate n picioare n epoca noastre au acel "Giebel", materialul
nvelitor fiind solz. interior n zonele e delimitat de obicei n trei
Leif, o de alimente n spatele casei, apoi beciul plasat uneori sub
de la cu accesul de aici, alteori cu intrare dinspre curte (Haast,
acesta orientat spre curte dar n unele spre fiind de stlpi din lemn (Feisst).
Accesul n se face dinspre din Leif; n Leif se dinspre curte iar n
se accede din Leif. Urcarea n pod se face din Leif iar comunicarea cu prispa (Haast) dinspre dinspre
curte. Desigur, n de starea a proprietarului casa are mai multe sau mai dintre aceste
n unele sate din ansamblul parte plasat n
prelungirea casei alipit unei anexe mai cu Fnar (Firtl), grajd cu
care forma un unghi drept. und Hennestool) erau construite separat n cu casa.
n perimetrul parcelei, la unele fntna (Broan). Curtea casei (Hoof) prezenta
variabile, de la un perimetru mai mare la unul mai mic, de a a
familiale (de la 10 m la mai mult de 20 m).
nclinarea, propensiunea spre durabilitate util apare ca o specificitate de necontestat a
o realitate Actul rurale n cazul
anonimatul, voit marcate n aproape fiecare dintre aceste construite se
precum monade ce contribuie la lumii rurale. Toate aceste programatice
care stau la baza satului sunt rareori tulburate de vreo de lirism gratuit. Poate o anume
sensibilitate cu un evident al al unei rnduieli democratice, de
comuniune poate fi n acestor unde, aproape de fiecare numelui
proprietarului i este asociat cel al Vom fi unui vademecum ce onomastici ale
unor familii din raportul dintre omul pios Dumnezeu, Lui
convingerea n sector el noastre efemere prin prin
dintre nucleul familial comunitate, pentru succesul progresul--acesteia, elogiul prieteniei dar
al calea cea mai spre durabile precum au fost mai sunt exemplele de
din de o o care a nfruntat secolele.
Nu vom mai mult dect am asupra acestor nu vom fi de
analiza planimetriei a anexelor acestor case dezvoltate d