Sunteți pe pagina 1din 260

Consiliul

Acad. Dumitru PROTASE, Universitatea Cluj-Napoca


Praf. univ. Toader Universitatea Cluj-Napoca
Praf. univ. Doru RADOSAV, Universitatea Cluj-Napoca
Dr. Volker WOLLMANN, Gundelsheim, Germania
"--- Colegiul de -------------------,
Corneliu GAIU- redactor responsabil, George G. MARINESCU, Virgil
BODALE, Valentin ORGA, COSTEA, Silvius Ovidiu Sorin
Culegere prelucrare imagini desene: Elena PLENICEANU
Orice referitoare la publicatia
"Revista se va adresa:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
TeL/fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Toute corespondance sera envoyee a l'adresse:
Complexul Muzeal
Str. Gen. Grigore nr. 19
420016
TeL/fax: 0263-211063
E-mail: complexmuzealbn@yahoo.com
Roumanie
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
REVISTA BISTRITEI
'
XXIII

2009
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Complexul Muzeal
ISSN 1222-5096
Editura Accent, 2009
Str. nr. 98
Cluj-Napoca
Tel./fax: 0264-265922
www. edi turaaccen t.ro
Coperta I: Sediul Asociatei din Bistrita- Gewerbeverein
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
CUPRINS
Carol KACSO
Depozitul de bronzuri de la Uriu (/) ........................................................................................ 9
Das Bronzedepot van Uriu (I)
Corneliu GAIU
Un cuptor de ars de la epocii bronzului ................................................ 31
Un faur a ceramique de l'age du bronze tardif
Sorin Radu Dan TAMBA
Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru ............................................................... 53
Roman Sculptures from the Roman Fort at Sutoru
Alexandru POPA, Vlad Alpar DOBOS, Radu
Vorliiufige Ergebnisse der Phosphatkartierung im romischen Kastell von ........... 69
geomagnetice n castrul roman de la
Radu
Cteva piese sculpturale din Dacia Porolissensis ............................................................... 75
A Few Sculptura] Pieces from Dacia Porolisenssis
Nicolae GUDEA
romane de la de Mijloc de Jos
378 cu privire la provincia Dacia Ripensis .. ................................................ 85
The ro.ll of the Border Defence on Lower and Middle Danube after 378
with Special Regard to the Northern Border of Dacia Ripensis
Vasile
Chilia- subiect de ntre Mircea cel Alexandru cel Bun ..................... 105
Kilie- sujet de dispute entre Mircea l'Ancien et Alexandre le Bon
Mihai Florin HASAN
despre n voievodatul Transilvaniei
comitatele vecine n secolele XW-XV .............................................................................. 111
Information concerning Gypsies and their Presence in Transylvania
and Neighboring Counties between XIVth and XVth Centuries
Claudia M. A
Recuperarea Ungariei: eliberarea Rudei medaliile celebrative emise.
Studiu iconografie ................................................................................................................. 115
Reconquist of Hungary: The Holy League took Buda
Iosif UILACAN
Biserica din 1792 ............................................................................. 125
L'eglise roumaine de 1792
5
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Petre DIN
Ioan Slavici ntre spiritul etic de 1918-1925 ...................... 135
Ioan Slavici between Ethical Spirit ofCollaboration and Charge 1918-1925
Andra Carola PINCA
Aspecte privind perioada n mediul rural
din Transilvania n a doua a secolului al XIX-lea ............................................. 143
Aspects regarding the Antenatal Period and the Birth in the Rural World
of Transylvania in the second half of the XIXth Century
Adrian ONOFREIU
documentare privind
Sinteza pentru perioada 1932-1937 . .................................................................................. 153
Contributions documentaires concernant l'evolution du departement de
La synthese des annees 1932-193 7.
Sesiunea de
transilvan n secolele XIX-XX
Vlad POPOVICI
Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare n a romnilor
din Ungaria {1869-1896). O ............................................................. 189
Alternative Forms of Association. Gregarious Elite Structures in the Politica] Life
of Romanians in Hungary {1869-1896}. A Theoretical Perspective
Cornelia Nicoleta
Rolul Fondurilor .......................................................................... 197
The Role of Nasa ud Border Guards' Funds
Adrian ONOFREIU
Cadrul intelectual al asocierii ntre idei n Districtul
{1861-1876) ............................................................................................................................. 201
Intellectual Framework of Association between Ideas and Achievements
in District
Iulia-Maria POP
Reuniunea "Mariana" a greco-catolici din
Statute forme de organizare . ........................................................................................... 211
The "Mariana" Reunion ofthe Greek-Catholic Teachers in Nasaud.
Statutes and Forms of Organization
Iosif Marin BALOG, BALOG
Institute de asigurare din Transilvania n a doua a secolului
al XIX-lea. Rolul lor n promovarea spiritului de solidaritate ...... 219
Institutions and Insurance Companies in Transylvania in the Second Half
of the Nineteenth Century. Their Ro le in Promoting the Spirit of Association and Solidarity
Nicolae
6
politice la ardeleni n deceniul 7 al secolului al XIX .... 225
Associationism and Politica] Groupings in the case ofTransylvanian Saxons
in the ?h decade of the 1 9
1
h century
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ovidiu IUDEAN
Rolul personale administrate de "Fondurile
n dezvoltarea din
Studiu de caz: "Locotenent George Pop din ............................................ 231
The Role of the Personal Foundations Administered by The "Nasa ud Border Guards' Funds"
in the Development of Education in the Nasa ud County. Case Study: The "George Pop
Lieutenant of Lesu" Foundation
Dorin DOLOGA
Societatea de a elevilor" Virtus Romana Rediviva"
n perioada dualismului austro-ungar 1867-1914 .............................................................. 241
La societe de lecture des eleves ,,\'irtus Romana Rediviva"
pendant le dualisme austro-hongrois {1867-1918}
Andreea
Activitatea scriitorilor romni" n Transilvania la nceput de secol XX ..... 251
The Activity ofThe "Romanian Writers' Society" in Transylvania at the Beginning
of the 20th Century
Abrevieri ..................................................................................................................................................... 257
7
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Depozitul de bronzuri de la Uriu (1)
Carol KACSO
ntr-un studiu publicat n 1990 afirmam depozitele de bronzuri din Transilvania ce se n
etapele de nceput ale Bronzului trziu nu unei singure serii sau unui orizont unitar, ci unor tipuri cu
arii de mai restrnse n cadrul acestei provin ciP. Cele trei tipuri de depozite, pe care le de semnam
sub denumirile de Uriu-6palyi, Ruginoasa-Cara de obiecte distincte,
depozitelor fiind de unor grupuri
de deosebite, ce se cultural, probabil etnic n de Extinderea
a acestor tipuri limitele Transilvaniei, depozite de tip Uriu-Opalyi n
Ungaria de nord-est, Ucraina Slovacia cele de tip Ruginoasa-Cara n Moldova, iar
cele de tip n estul Ungariei. n mai multe ulterioare am discutat clasificare a
depozitelor

care a fost n de
Depozitul eponim al tipului Uriu-6palyi, cel de la Uriu (jud. a fost
n anul 1911 de muzeul din Cluj4. Descoperirea a fost decenii mai trziu de
M. Roska ntr-o lucrare, n care piesele au fost doar a fi descrise a fi precizate
dimensiunile lor, ele fiind ilustrate prin desene foarte bune
5
La scurt timp publicare,
depozitul de la Uriu a intrat n circuitul prin ilustrarea unora dintre
piesele sale de N. Aberg
6
, precum prin discutarea ntr-un context mai larg a topoarelor de acolo de
l. Nestor
7
M. Roska a revenit asupra depozitului n alte n cea n 1942 fiind
n 1932
8

1945, depozitul de la Uriu a fost deseori iar piesele sale au fost ilustrate n totalitatea
lor sau doar cu desenele preluate de la Roska sau cu alte desene, uneori acestea din fiind
1 Kacs6 1990, 245 sqq.
2 Kacs6 1995a; idem 1995b; idem 2003, 267 sq.; idem 2007; idem 2009, 66 sq.
3 Vezi de ex. Kobal' 2005, 253 sqq.; Laszl6 2006, 125; Bejinariu 2008, li sqq.; Bejinariu et al. 2008, 199; Marta 2009, 97;
Rezi 2009; Szab6 2009, 123; Przybyla 2009; Marta 2010.
4 Posta 1912, 46. n mai multe ulterioare anul1911 este ca anul de descoperire a depozitului,
acesta este n realitate cel al sale de Societatea (Erdelyi MU.zeum-Egyesiilet).
Putem doar presupune anul de descoperire, precizat, este apropiat de anul depozitului.
5 Roska 1932, 77 sqq. Este precizat, de asemenea, depozitul a fost achizitionat n anul 1911.
6 berg 1935, 39, 41 sq., fig. 63, 1-2 (celt de tip celt cu fig. 64, 2 (topor cu aripioare).
7 Nestor 1938, 192.
8 Roska 1938, 155 sq., nr. 16; idem 1942, 86 sq., nr. 29, fig. 106-107.
9 Rusu 1963, 206, nr. 75; idem 1966, 38, nr. 144; Alexandrescu 1966, 175, nr. 71, pl. 2, 7; v. Brunn 1968, 290;
Junghans et al. 1968, 256-257, analizele nr. 9104-9113; 192, Lista 52, nr. 17, 193, Lista 53, nr. 13,
212, Lista 101, nr. 4; Vulpe 1970, 82, nr. 366-369, pl. 26, 366-369, 90, nr. 494-495, pl. 36, 494-495, 94, nr. 540,
pl. 40, 540; Mozsolics 1973, 133, pl. 71-72A; Vulpe 1975, 73 sq., nr. 377, pl. 39, 377; 1977,
71, pl. 68,6-18, pl. 69; idem 1978, 108, nr. 81, pl. 49C-50; Morintz 1978, 172, fig. 94, nr. 75; Goldmann 1979, 17,
49-51, 130; Miiller-Karpe 1980, 803, nr. 298, pl. 368 A; Kroeger-Michel1983, 194, lista VIle, DEE-274, 199, lista
XI, D-737, D-738, D-757, 200, lista XII, DEE-844, DEE-846, pl. 9, 201, lista XIII, DDE-912, pl. 113a; Schumacher-
1985, 149, tabel119, 155, tabel126, 216, lista 12, nr. 49, 224, lista 20, nr. 41; Wanzek 1989, 79, lista
2.a.3, nr. 37, 96, lista 2.b.3, nr. 13; Bader 1991, 73, nr. 46, pl. 10, 46; Hansen 1994, 593, nr.428; Harding 1995, 30;
1998, 47, nr. 299-301, pl. 32, 299-301, 48, nr. 315-316, nr. 323-324, pl. 33, 315-316, pl. 34,
Revista XXIII, 2009, pp. 9-30
9
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sub calitatea celor publicate n 1932. n mod n nici una dintre noile nu au fost descrise
de ale tuturor pieselor din depozit nu au fost comunicate dimensiunile acestora. De
asemenea, nu a fost restaurarea ceramicii cu piesele de bronz.
Depozitul de bronzuri de la Uriu, prin de piese pe care o este o descoperire cheie
pentru fenomenului depunerilor din Bronzul trziu din estul Bazinului carpatic.
probabil cu care poate fi scris numele denumesc cu termenul de
Uriu unele tipuri de bronzuri, prezente n depozit, chiar cu acest termen o
de timp din cadrul Bronzului trziu Republicarea depozitului la aproximativ 100 de ani de la
descoperirea sa, cu descrierea pieselor indicarea dimensiunilor acestora, este, cred,
*
Depozitul a la n punctul de hotar diil6 Locul de descoperire
se pe o relativ de deal cu la aproximativ 2 km nord-vest de localitate (pl.
1). Despre sale de descoperire nu Se doar depozitul a fost salvat de
M. Torma
10
n de piesele de bronz, au fost adunate de la locul descoperirii fragmente ceramice. S-a
afirmat acestea au unui vas de lut, despre care se presupunea a o parte din
depozituluP\ De fapt, la muzeu au ajuns fragmente din vase de luP
2
lor nu mai poate fi
cu certitudine n prezent. Pare destul de probabil unul dintre recipiente a o parte
dintre bronzuri.
Descrierea pieselor:
1. cu la mner. Limba la mner, n partea din vechime, este nspre
mijloc are marginile Pe ea se acum o de nit, erau cel
Garda, de cu marginile este pe una dintre laturi. Din cele patru de nit
de pe sunt intacte, iar se Lama cu are
aproape drepte, doar n partea ea se foarte Spada este pe ambele ale
lamei cu cte linii incizate, plasate n apropierea ele urmnd duetul acestora. Piesa
mai ales la la vrf, precum mici goluri pe provenite probabil de la defecte de
turnare. Patina verde nchis, n cteva din apropierea Lung. 53,1 cm, greut.
394 gr. Nr. inv. II. 5989. Pl. 2, 1.
2. Topor cu disc spin de tip B
3
, varianta Dobrocina. Spinul scurt, deteriorat la vrf, discul plasate
asimetric de axul central al piesei, lungimile celor ale tubului de diferite, lama
cu defecte de turnare doar una dintre laturi sale nguste fiind pe
de turnare, deteriorat prin ciotului de turnare. Patina verde n unele
mai ales pe a discului n interiorul tubului de sunt prezente straturi
proeminente de Lung. 19 cm, greut. 512 gr. Nr. inv. II. 5984. Pl. 2, 2.
3. Topor cu disc spin de tip B
3
, varianta Dobrocina. Spinul relativ nalt discul sunt plasate oblic
pe bara de sub disc, lungimile celor ale tubului de diferite, triunghiulare
din centrul tubului sunt lungi, una fiind n sus, lama cu mici defecte de turnare,
deteriorat. Finisat. Patina verde nchis. Pe a discului sunt prezente resturi mai de
Lung. 20,2 cm, greut. 258 gr. Nr. inv. II. 5977. Pl. 2, 3.
4. Topor cu disc spin de tip B
3
, varianta Dobrocina. Spinul relativ scund cu vrful rotunjit, discul mic,
tubul de scurt cu lungimile celor diferite, marginile acestora fiind deteriorate, pe
un rest de turnare de (ciotul de turnare?), cu aspect spongios n partea
323, 324, 69, nr. 638-639, pl. 55, 638-639, 80, nr. 795, pl. 65, 795, 84, nr. 894, pl. 71, 894, 113, nr. 1262, pl. 98,
1262; Vasiliev et al. (red.) 1998, fig. 12; David 2004, 78, Lista A, nr. 15-16, 80, Lista B, nr. 55; Marinescu 2005,
280 sq., nr. 55.
10 Posta 1912, 46.
11 Roska 1932, 77.
12 Restaurarea ceramicii desenarea pieselor depozitului de la Uriu au fost efectuate de G. Moldovan la muzeul din Baia
Mare.
10
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de turnare au fost urmele lor fiind vizibile pe a discului. Patina verde deschis
de calitate. Resturi de sunt prezente pe Lung. 20,2 cm, greuL 409,5 gr. Nr. inv. Il. 5983.
Pl. 3, 1.
5. Topor cu disc spin de tip B
3
, varianta Dobrocina. Spinul lung cu vrful deteriorat, discul
mare, o din margine fiind lama nspre nefinisat n din care
a fost ciotul de turnare. de turnare au fost urmele lor fiind vizibile pe
laterale ale larnei. Patina verde Resturi de se pe a discului
pe tubul de Lung. 20,8 cm, greut. 363 gr. Nr. inv. Il. 5980. Pl. 3, 2.
6. Topor cu disc spin de tip B:
1
, varianta Spinul nalt masiv, discul mic, pe mijlocul tubului
de cte o cu vrful rotunjit, pe cele late ale lamei cte o
rupt la unul din capete nefinisat n din care a fost ciotul
de turnare. Nefinisat. Patina verde Resturi de se pe a discului
pe tubul de Lung. 24 cm, greut. 464 gr. Nr. inv. Il. 5982. Pl. 3, 3.
7. Topor cu disc spin de tip B
4
, varianta Tubul de rupt nspre capete, o
din o alta aici fiind vizibile urmele contactului cu focul. Nefinisat. Patina verde
Resturi de sunt prezente pe a discului n tu bul de Lung. 28,1
cm, greut. 550 gr. Nr. inv. Il. 5981. Pl. 4, 2.
8. Topor cu disc spin de tip B
4
, varianta Spinul scurt, discul cu marginile ridicate,
capetele tubului de rupte, pe se ciotul de turnare. Nefinisat. Patina verde
Lung. 23,1 cm, greut. 376 gr. Nr. inv. Il. 5978. Pl. 4, 1.
9. Topor cu disc spin de tip B
4
, varianta Rohod. Pe a discului o partea
a barei de sub disc o din tubul de o
este deteriorat. Nefinisat. Patina de culoare cu cteva flecuri verzui. Lung.
25,7 cm, greut. 607 gr. Nr. inv. II. 5979. Pl. 5, 1.
10. Vrf de lance. Tubul de cu un gol provenit de la un defect de turnare, este cu
orificii de prindere aproape de aceasta prezentnd urme de deteriorare. Pe cele are cte
o nervuri laterale, pornite de la baza lamei, ele fiind prelungite aproape de vrf.
cu ciocanul, urme de deteriorare, pe una dintre laturi lipsind o n partea sa
Finisat. Patina cu Lung. 17,4 cm, 3,5 cm, greut. 111 gr.
Nr. inv. II. 5990. Pl. 5, 2.
11. Celt cu plisc. Pliscul nalt. uzat. Urme de lovituri
cu ciocanul pe una din Finisat, de turnare sunt vizibile pe cele laturi. De asemenea
sunt vizibile urmele ciotului de turnare n partea a de n dreptul
Patina verde deschis cu flecuri mai nchise. Resturi de sunt prezente pe una din n
interiorul de Lung. 10,6 cm, greut. 145 gr. Nr. inv. II. 5958. Pl. 5, 3.
12. Celt cu plisc. Pliscul relativ scund. are urme de
Pe una dintre se o de sub de
care a fost prin Finisat, de turnare, destul de accentuate, fiind
vizibile pe cele laturi. Un mic rest de la ciotul de turnare se pe partea a
de Pe ambele sunt prezente urme de lovituri de (?). Patina verde nchis. Un rest mai
consistent de se n gaura de Lung. 9,3 cm, greut. 141 gr. :.Jr. inv. Il. 5959. Pl. 6, 1.
13. Celt cu plisc. Pliscul de medie. Puternic fisurat n partea
aceasta fiind are urme de Finisat, de turnare
destul de accentuate, fiind vizibile pe cele laturi. Resturile celor cioturi de turnare se pe
partea a de Pe una dintre sunt prezente urme de lovituri de
iar n urme de cu ciocanul. Patina verde nchis. Resturi mai consistente de
se pe una din pe una dintre laturi, precum n gaura de Lung. 10 cm, greut.
167 gr. Nr. inv. Il. 5957. Pl. 6, 2.
14. Celt cu plisc. Pliscul slab accentuat. mult este puternic deteriorat,
avnd o recent. din vechime. Bordura de este
ntr-un loc Finisat, de turnare destul de accentuate fiind vizibile pe cele laturi.
Resturile ciotului de turnare se pe partea a de Patina verde
11
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nchis. ntr-o de unde aceasta culoarea metalului este Lung. 11,1 cm, greut. 260 gr.
Nr. inv. II. 5960. Pl. 6, 3.
15. Partea a unui celt cu plisc. Sectiunea Pliscul nalt. n
pe ambele sunt prezente urme de lovituri cu ciocanul. Finisat, de turnare destul
de accentuate, fiind vizibile pe cele laturi. Resturile celor cioturi de turnare se pe partea
a de Patina verde nchis. Lung. 7 cm, greut. 104 gr. Nr. inv.
II. 5963. Pl. 6, 4.
16. Partea a unui celt cu plisc. Seqiunea Pliscul nalt.
mici se pe de n piesa a fost n contact cu
focul. Finisat, de turnare destul de accentuate, fiind vizibile pe cele laturi. Resturile r.clor
cioturi de turnare se pe partea a de Patina verde nchis.
Un rest de se n partea a de Lung. 6 cm, greut. 105 gr.
Nr. inv. II. 5964. Pl. 6, 5.
17. Celt de tip Pe una din fete sunt prezente mici goluri datorate unei
defectoase. urme de Finisat. Resturile celor cioturi de
turnare se pe partea a de Patina verde nchis, partial de
pe una din mai se n gaura de Lung. 10,7 cm, greut. 160 gr. Nr.
inv. Il. 5961. Pl. 7, 1.
18. Celt de tip O din partea din vechime. mult este
puternic deteriorat. Urme de lovituri cu ciocanul pe Finisat. Resturile unuia dintre cioturile de turnare
se pe partea a de Patina verde nchis, partial de pe una
din Lung. 9,6 cm, greut. 174 gr. Nr. inv. Il. 5962. Pl. 7, 2.
19. Topor masiv cu aripioare mediane. Sectiunile dinspre a lam ei dreptunghiulare. Ceafa
o Aripioarele sunt Sub ele se afla un prag rotunjit relativ bine reliefat. Lama se
nspre care urme de Piesa este destul de accentuat ncepnd cu portiunea de
deasupra aripioarelor. Finisat. Patina verde nchis. Lung. 18,8 cm, greut. 690 gr. Nr. inv. Il. 5991. Pl. 7, 3.
20. cu buton, putin mai sus de mijlocul sale. Vrful drept, lama cu
ciocanul o din partea mici goluri provocate de defecte de
turnare. Patina verde 2,7 cm, greut. 92 gr. Nr. inv. Il. 5988. Pl. 7, 4.
21. cu buton de dimensiuni mai mici, la mijlocul sale. Patina verde
2,2 cm, greut. 47 gr. Nr. inv. II. 5987. Pl. 8, 1.
22. cu la mner. Baza n zig-zag. Mnerul este cu patru nervuri, dintre care cea
se pe aproape de vrful rotunjit, iar cea este de mici
alveole. deteriorat. Patina verde nchis. lamei 3 cm, greut. 127 gr. Nr. inv. II. 5985. Pl. 8, 2.
23. cu la mner. Baza Mnerul este cu trei nervuri, dintre care cea
se desface unghiular n partea iar cea se aproape de vrful drept.
deteriorat. Patina verde nchis. lam ei 4,1 cm, greut. 173 gr. Nr. inv. II. 5986. Pl. 8, 3.
24. cu capetele deschise apropiate. cu verticale. Patina
verde nchis. ntr-un loc un strat mai de oxizi. Diam. interior 6,8, gros. max. 0,8 cm, greut. 59 gr. Nr.
inv. Il. 5970. Pl. 8, 4.
25. cu decor identic. Patina verde nchis de foarte calitate. Diam. interior
6,2/6,6 cm, gros. max. 0,8 cm, greut. 86 gr. Nr. inv. Il. 5965. Pl. 8, 5.
26. cu decor identic. Patina verde deschis. ntr-un loc un strat mai de
oxizi. Diam. interior 6,1/6,3 cm, gros. max. 1,1 cm, greut. 120 gr. Nr. inv. II. 5973. Pl. 8, 6.
27. cu decor identic, n anumite din cauza patinei maligne
de culoare verde deschis. Diam. interior 6,1/6,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greut. 75 gr. Nr. inv. II. 5966. Pl. 9, 1.
28. cu decor identic. Patina verde nchis de foarte calitate. Diam. interior
6,2/6,5 cm, gros. max. 1,1 cm, greuL 114 gr. Nr. inv. II. 5974. Pl. 9, 2.
29. cu capetele suprapuse cu decor identic. Patina verde nchis de foarte
calitate. Diam. interior 5,5/5,6 cm, gros. max. 0,8 cm, greut. 86 gr. Nr. inv. Il. 5963. Pl. 9, 3.
30. cu capetele apropiate cu decor format din registre de verticale
ce cu registre de scurte linii oblice fin incizate, de o Registrele de
12
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
dinspre capete sunt marcate de cte un grup de scurte linii incizate. Unul dintre capete este
deteriorat. Patina verde nchis de foarte calitate. Diam. interior 6,3/6,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greul. 93 gr.
Nr. iov. Il. 5968. Pl. 9, 4.
31. cu decor identic. Patina verde nchis de foarte calitate. Diam. interior 6,5
cm, gros. max. 1 cm, greut. 95 gr. Nr. iov. Il. 5979. Pl. 9, 5.
32. cu decor format din registre de verticale ce cu registre
orizontale formate din grupuri de scurte linii oblice incizate dispuse n forma acelor de brad. Registrele de
dinspre capete sunt marcate de cte un grup de scurte linii incizate. Patina verde nchis de foarte
calitate. Diam. interior 6,5/6,9 cm, gros. max. 1 cm, greut. 136 gr. Nr. iov. II. 5971. Pl. 9, 6.
33. cu decor identic. Patina verde nchis de foarte calitate. ntr-un loc un strat
mai de oxizi, care a afectat decorul. Diam. interior 6,4/6,5 cm, gros. max. 1,1 cm, greut. 123 gr. Nr.
inv. Il. 596 ... Pl. 9, 7.
34. de picior cu capetele apropiate. Patina verde nchis de foarte calitate, n
mai multe locuri, aici culoarea metalului fiind Diam. interior 10/10,6 cm, gros. max. 0,9 cm, greut. 143
gr. Nr. inv. II. 5975. Pl. 9, 8.
35. Obiect n de cu capetele deschise, suprapuse.
Nefinisat. Patina verde deschis. Diam. interior 3,8/3,9 cm, gros. max. 1,2/1,3 cm, greut. 80 gr. Nr. inv. II. 5976.
Pl. 9, 9.
36. de bronz de aproximativ Pe ambele se resturile unor obiecte
nedeterminabile sau de bronz brut topite. Diam. 9,8/11 cm, greut. 760 gr. Nr. inv. Il. 5995. Pl. 10, 1.
37. de bronz de Mai ales pe dar pe cea aproximativ sunt prezente
resturi topite de obiecte (?) nedeterminabile. mici provocate de
de gaz. Diam. 8,7/12 cm, greut. 786 gr. Nr. inv. Il. 5994. Pl. 10, 2.
38. de bronz de aproximativ Pe ambele se resturile unor obiecte
nedeterminabile sau de bronz brut topite. relativ mici
provocate de de gaz. Diam. 10,5/112,1 cm, greut. 725 gr. Nr. inv. Il. 5993. Pl. 10, 3.
39. Fragment dintr-o de bronz de mari dimensiuni, probabil de Greut. 845 gr. Nr. inv.
II. 5992. Pl. 11, 1.
40. Vas fragmentar de culoare pasta cu pietricele, arderea Gura marginea
n exterior, fundul drept. Ornamentat cu striuri, n prezent abia perceptibile,
butoni mici conici, sub margine. . 20 (?) cm, diam. gurii 24 (?) cm, diam. fundului 12,5 (?) cm. Nr. iov.
II. 5996-6039. Pl. 11, 2.
41. Fragment din partea a unui vas de culoare pasta cu pietricele cioburi pisate,
arderea Marginea gtui scurt, corpul, probabil, bombat. Pl. 11, 3.
Analiza a unor piese Junghans, Sangmeister,


Nr.inv. Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fe
11.5985 4,15 0,22 0,67 0,88 0,054 0,48 0,012 o o o
++
11.5987 1,08 0,035 1,6
1 '15
0,066 1,2 o o o 0,082 ++
11.5968 2,4 0,16 1,5 0,7 0,016 0,78 o o o 0,078 ++
11.5974 1,92 0,042 1,65 0,54 0,02 0,68 Urme o o 0,19 ++
11.5990 7,3 0,25 0,92 0,84 0,074 0,58 0,015 ++ o 0,084
++
11.5960 4,5 0,19 0,07 0,78 0,043 0,63 0,012 o o o
+
11.5991 6,1 0,31 0,28 0,45 0,046 0,52 0,011 o o o
+
11.5989 4,5 0,49 0,91 0,77 0,064 0,71 0,011 Urme o o ++
11.5984 4,3 0,53 1,08 1,3 0,04 0,6 0,008 o o o ++
11.5979 5,2 >3 0,96 0,87 0,082 0,93 0,012
+
o o
++
potrivit depozitului i-au mai n de piesele la Muzeul din
Cluj, alte "trei arme trei unelte", care au ajuns n Ginmaziului superior greco-catolic din
13 O parte a acestor analize sunt prezentate de M. Kadar (2007, 159 sqq., nr. 163, 168, 188, 201).
13
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n 1914 sau 1915, ca a studentului n teologie Ioan Sonea
14
Nu avem date cu privire la soarta acestor
piese.
Cu prilejul de pe care am efectuat-o cu C. Gaiu la locul de descoperire, n
toamna anului 2005, nu am nici o Pare destul de probabil depozitul a fost depus n
afara vreunei contemporane
15

O din epoca bronzului, probabil cu depozitul, se n partea a
Uriu, n dreapta Uriu- pe terasa din dreapta n locul numit ntre drumuri,
la o destul de mare de punctul n care a la depozitul. De aici a adunat C. Gaiu, n 1979,
fragmente ceramice, unele decorate cu striuri, altele cu motive incizate sau excizate (pl. 12)1
6

*
De la Uriu provin alte descoperiri de bronzuri:
a. Topor cu disc spin de tip B
3
, varianta

Are vrful spinului retezat recent marginile discului
deteriorate. a fost se pare, de asemenea n aici lipsind patina, fiind vizibile
zgrieturile provocate de obiectul care a fost folosit la Foarte bine finisat, mai
a discului, unde urmele de turnare nu au fost Patina verde deschis de calitate, n
mai multe culoarea metalului fiind Lung. 21,2 cm, greut. 556
gr. n muzeul din Cluj, nr. inv. 242 ( = P. 990), donatie K. Torma. Pl. 11, 4. Toporul este, probabil, o depunereb. O de bronz, perle de bronz, precum fragmente mici de decorate se tot n muzeul
din Cluj, nr. inv. 110-112, unde au ajuns ca a lui K. Torma
19
Fragmentele de sunt
deja de C. Gooss
20
E. Orosz doar de piese de bronz nregistrate sub numerele de inventar amintite,
vreo dar alte piese de la Uriu: un vas de mici dimensiuni din
un fragment de os un fragment de de fier (nr. inv. 113-115)
21
Cu fragmentului de
un celt, descoperirile sunt enumerate de B. Posta, care ele provin dintr-un posibil
mormnt de

M. Roska, a se n vreun fel asupra caracterului descoperirii de care
piesele nr. inv 110-115 din muzeului clujean, fragmentele de decorate sunt
probabile fragmente de


Pare destul de probabil piesele amintite nu fac parte dintr-o descoperire nu este exclus ca
veriga, perlele fragmentele de fi fost componente ale unui depozit.
c. J. Hampel n 1886 o din colectia muzeului din Cluj, pe care o drept celt-ciocan
24

autor, n volumul n 1892, descrie un celt cu partea
cu o sub de care nervuri unghiulare circumscrise, lung. 9,4 cm
25

14 Wollmann, Gaiu 2006, 10.
15 O incertitudine n este de lui N. Vlassa (1973, 19, nota 16), potrivit
depozitul provine dintr-o mare cu distrugerea de o de Ar fi deci
posibil ca, la momentul cnd am efectuat cercetarea locului de descoperire a depozitului, din epoca bronzului
fi fost deja complet respectiv fi urmele sale vizibile la
16 Materialul n muzeul din
17 Vulpe 1970, 80, nr. 341, pl. 24, 341; Hansen 1994, 593, nr. 430.
18 C. Gooss (1876a, 241;1876b, 474) de topoare cu disc de la Uriu, ambele n muzeul din
Cluj. La acest muzeu nu a fost nregistrat dect o descoperire de topor cu disc spin. A.
Vulpe crede topoarele de Gooss ar putea unui depozit, iar unul dintre exemplare ar fi,
eventual, cel descris aici. Hampel1896, 113 un singur topor.
19 n registrul de inventar.
20 Gooss 1876a, 241.
21 Orosz 1900, 26, nr. 36.
22 Posta 1903, 16.
23 Roska 1942, 86 sq., nr. 29.
24 Hampel1886, pl. X, 13; idem 1896, 49.
25 Hampel1892, 33 sq. ("Tokos ves6 bronzb61, fiilnelkiil, alul csonka").
14
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n repertoriul descoperirilor preistorice din comitatul Szolnok-Doboka, E. Orosz sub de
inventar 167, la muzeul din Cluj se un celt descoperit n 1867, donat de I. Torma, care este amintit
de Hampel n volumul II al corpusului de bronzurFG. n primul volum al monografiei comitat
este descrierea celtului de Hampel, ca piesa de autor
drept celt-ciocan
27
I. ca descoperite la Uriu, alte doar un celt o de fier
28

cu privire la aceste descoperiri sunt prezente n literatura Astfel, St. Foltiny
29
, A.
Mozsolics
30
, B. Wanzek
31
S. Hansen
32
, F. Gogltan
33
, B. NesseP
4
vorbesc de un celt-ciocan descoperit la
Uriu, reperul bibliografic fiind, de cele mai multe ori, de Hampel n 1886.
de a prezenta o a descoperirilor de bronzuri din fostul comitat Szolnok-
Doboka, doar la literare de la dintre secolele XIX XX, n principal la cele
furnizate de E. Orosz de autorii primului volum al monografiei comitatului, enumeram ca descoperit la Uriu
un celt fragmentar cu decor unghiular, precum alte bronzuri nenominalizate
35

Analiznd datele existente cu privire la descoperirile de la Uriu n cele trei volume ale corpusului de
bronzuri publicat de J. Hampel, pare destul de evident ele se la una
drept celt-ciocan, apoi celt cu partea Stabilirea tipului i piesa doar pe baza
lui Hampel nu este chiar desenul publicat pare a fi suficient de ilustrativ pentru
ca aceasta fie drept celt-ciocan. sa n muzeului din Cluj ar rezolva, desigur,
problema
3
G.
Avnd n vedere foarte probabila sa datare n faza Bronz trziu 3 (Hallstatt A), celtul-ciocan (sau celtul ?)
nu cunoscutului depozit de la Uriu.
*
n partea doua a studiului este ncadrarea a pieselor depozit ului de la Uriu, apartenenta
datarea descoperirii.

berg 1935
Alexandrescu 1966
Bader 1991
Bejinariu 2008
Bejinariu et al. 2009
26 Orosz 1900, 26, nr. 36.
27 Rethy 1901, 115, fig. la p. 115.
28 Martian 1920, 41, nr. 717.
29 Foltiny 1955, pl. 73, 6.
30 Mozsolics 1985, 39.
N. berg, Bronzezeitliche undfriiheisenzeitliche Chronologie,
Hochbronzezeit, Stockholm, 1935.
A. D. Alexandrescu, Die Bronzeschwerteraus Dacia N.S. 10, 1966, 117-189
T. Bader, Die Schwerter in PBF IV, 8, Stuttgart, 1991.
1. Bejinariu, Bronz uri preistorice din Szikszai, Wesselenyi-Teleki,
Aszodi descoperiri izolate aflate n Muzeului din Cluj-Napoca, 2008.
1. Bejinariu, Szekely Zs., D. V. Sana, Regeszeti asatasok a Nyiregyh6zat
uton {26. es 33. jelentes. Az eszakra
bronzkor regeszeti leletek- arheologice de salvare pe de
a Nyiregyh6za (siturile nr. 26 33} Raport preliminar. Descoperirile
arheologice din punctul "Ur-Csere", EvkNyiregyhza 50, 2008, 191-224.
31 Wanzek 1992, 268, lista 4d, nr. 21.
32 Hansen 1994, 593, nr. 429.
33 Gogltan 2005, 365, nr. 63.
34 Nessel 2008, 81.
35 Kacs6 2007, 89.
36 n prezent, de ale muzeului din Cluj, piesele sale nu pot fi cercetate.
Aici este nregistrat, la nr. 167, un cel! descoperit la Uriu n 1867, de altfel de E. Orosz (vezi mai sus).
Lungimea sa, potrivit datelor din registrul de inventar, este de 8,8 cm, iar la de 4,7 cm. Aceste dimensiuni
se deosebesc de cele ale piesei publicate de Hampel, acest fapt nsemnnd, foarte probabil, este vorba de o
de cea n Corpus.
15
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
v. Brunn 1968
David 2004
Foltiny 1955
Gogltan 2005
Goldmann 1979
Gooss 1876a
Gooss 1876b
Hampel1886,1892, 1896
Hansel1968
Hansen 1994
Harding 1995
Junghans et al. 1968
Kacs6 1990
Kacs6 1995a
Kacs6 1995b
Kacs6 2003
Kacs6 2007
Kacs6 2009
Kadar 2007
Kobal' 2005
Kroeger-Michel1983
Lszl6 2006
Marine seu
16
W. A. v. Brunn, Mitteldeutsche Hortfunde der jiingeren Bronzezeit, RGF 29, Berlin,
1968.
W. David, Siidbayern als westliche Verbreitungsgrenze ostkarpatenliindischer
Nackenscheibeniixte der Mittel- und Spiitbronzezeit, n Popelnicova paie a
doba halstatska. Pfispevky z VIII. Konference, Ceske Budejovice 22.-24. 9. 2004,
Archeologicke vyzkumy v jiznich Cechch- Supplementum 1, 61-89.
St. Foltiny, Zur Chronologie der Bronzezeit des Karpatenbeckens, Antiquitas Reihe
2/1, Bonn, 1955.
F. Gogltan, Zur Bronzeverarbeitung im Karpatenbecken. Die Tiillenhiimmer und
Tiillenambosse aus Rumiinien, n T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus Rumiinien.
zur und Deutung bronze- und alterhallstattzeitlicher
Metallfunde in europiiischem Zusammenhang, Seria Historica 11,
Cluj-Napoca, 2005, 343-386.
K. Goldmann, Die Seriation chronologischer Leitfunde der Bronzezeit Europas,
BerlBeitrVorFriihgesch N.F. 1, Berlin, 1979.
C. Gooss, Chronik der archiiologischen Funde Siebenbiirgens, AVSL 13, 1876, 203-338.
C. Gooss, Skizzen zur Culturgeschichte der mittleren Donaugegend
(Kap. 1-IVJ, AVSL 13, 1876,407-537.
J. Hampel, A bronzkor emlekei Magyarhonban !-III, Budapest, 1886, 1892, 1896.
B. Hansel, zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken,
BAM 7-8, Bonn, 1968.
S. Hansen, Studien zu den Metalldeponierungen Urnenfelderzeit
zwischen Rhnetal und Karpatenbecken 1-2, UPA 21, Bonn, 1994.
A. Harding, Die Schwerter im ehemaligen fugoslawien, PBF IV, 14, Stuttgart, 1995.
S. Junghans, E. Sangmeister, M. Schroder, Kupfer und Bronze in der friihen
Metallzeit Europas Katalog der Analysen Nr. 985-10040, Studien zu den Anfangen
der Metallurgie 2, 3, Berlin, 1968.
C. Kacs6, Piese inedite din depozitul de bronzuri de la
Stiicke aus dem Bronzehort van SCIVA 41, 1990, 235-250.
C. Kacs6, Al patrulea depozit de bronzuri de la Sighetu - Das vierte
Bronzedepot van Sighetu 9, 1995, 5-48.
C. Kacs6, Der Hortfund van n T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus
PAS 10, Berlin, 1995, 80-130.
C. Kacs6, Der zweite Depotfund van Ungureni, n C. Kacs6 (ed.), Bronzezeitliche
Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten
Gebieten. Ehrensymposium fiir Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag Baia Mare 10.-
13. Oktober 2001, BiblMarmatia 2, Baia Mare, 2003, 267-300.
C. Kacs6, Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei(!). Ferenc Floth,
SCM 2, Baia Mare, 2007.
C. Kacs6, Descoperirile din epoca bronzului de la - Bronzezeitliche Funde
in Marmatia 9/1, 2009, 59-100.
M. Kadar, nceputurile dezvoltarea metalurgiei bronzului n Transihrania, Alba
Iulia, 2007.
J. Kobal', Bronzezeitliche Metallfunde aus der Sammlung des Transkarpatischen
Heimatkundemuseums (Uigorod, Ukraine), n T. Soroceanu (ed.), Bronzefunde
aus II. Beitriige zur und Deutung bronze- und
iilterhallstattzeitlicher Metallfunde in europiiischem Zusammenhang,
Seria Historica 11, Cluj-Napoca, 2005, 245-263.
E. Kroeger-Michel, Les haches a disque du bassin des Carpathes, Paris, 1983
A. Lszl6, Ober die Beziehungen, die kulturelle und chronologische Lage der
Bronzefunde vom Typ Opalyi-Uriu-Drajna de fos-Lozova-Pobit n J.
Kobal' (ed.), Bronzezeitliche Depotfunde- Problem der Interpretation. Materialien
der festkonferenz fiir Tivodor Lehoczky zum 175. Geburtstag, 5.-6. Oktober 2005,
Uzgorod, 2006, 124-143.
G. G. Marinescu, Urnenfelderzeitliche Bronzefunde aus dem Norden Siebenbiirgens,
nT. Soroceanu (ed.), Bronzefunde aus Rumiinien Il. Beitriige zur
und Deutung bronze-und iilterhallstattzeitlicher Metallfunde in europiiischem
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Marta 2009
Marta 2010
Morintz 1978
Mozsolics 1973
Mozsolics 1985
Muller-Karpe 1980
Nessel2008
Nestor 1938
Orosz 1900
1977
1978
1998
Posta 1903
Posta 1912
Przybyla 2009
Rethy 1901
Rezi 2009
Roska 1932
Roska 1938
Roska 1942
Rusu 1963
Rusu 1966
1985
Szabo 2009
Vasiliev et al. (red.) 1998
Vlassa 1973
Vulpe 1970
Zusammenhang, Seria Historica 11, Cluj-Napoca, 2005,
265-284.
L. Marta, The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima, Satu Mare, 2009.
L. Marta, la epocii bronzului nceputului epocii
hallstattiene n Cmpia n Tara Rezumatul tezei de doctorat,
Alba Iulia, 2010.
S. Morintz, istorice la istoria tracilor timpurii I, 1978.
A. Mozsolics, Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte van
Forr6 und OpaJyi, Budapest, 1973.
A. Mozsolics, Bronzeftmde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und
Gyermely, Budapest, 1985.
H. Muller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte. Vierler Band Bronzezeit, Munchen,
1980.
B. Nessel, Zur Gliederung und bronzener
der jiingeren Bronzezeit im Karpatenbecken, Mitteilungen der Berliner Gesellschaft
fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 29, 2008, 71-82.
I. Nestor, Die verzierlen Streitiixte mit Nackenscheibe aus Westrumiinien, n
E. Sprockhoff (ed.), Marburger Studien Gero Mehrharl Bernegg gewidmet,
Darmstadt, 1938, 178-192.
E. Orosz, Szolnok-Dobokamegye leleteinek reperloriuma, EvkSzolnok-Doboka
1, 1900, 17-44.
M. Depozitele de bronzuri din Romnia, 1977.
M. Die Sicheln in Rumiinien mit Corpus der jung- und
spiitbronzezeitlichen Harle Rumiiniens, PBF XVIII, 1, Munchen, 1978.
M. Der Arm- und Beinschmuck in Rumiinien, PBF X, 4,
Stuttgart, 1998.
B. Posta, Utmutat6 az Erdelyi Orszagos Muzeum Erem- es Regisegtaraban, Kolozsvr,
1903.
B. Posta, Az erem- es regisegtar jelentese, ErdMuzEvk 1911 evre, 1912, 37-53.
M. S. Przybyla, Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of
the 2"d and 1
51
millenia BC, Warsaw, 2009.
L. Rethy, Szonok-Dobokavarmegye n K. Tagnyi, L. Rethy, J. Pokoly,
Szolnok-Dobokavarmegye Monographiaja, 1, Dees, 1901, 97-154.
B. Rezi, The Bronze Hoard from County), n S. Berecki, R. E. Nemeth,
B. Rezi (ed.), Bronze Age Communities in the Carpathian Basin, Proceedings of the
International Colloquium from Trgu 24-26 October 2008, BiblMusMarisiensis
Seria Archaeologica 1, Cluj-Napoca, 2009, 259-272.
M. Roska, Depozitul de bronz dela Uriul-de-Sus, ACMIT 1930-1931, Cluj, 1932, 77-79.
M. Roska, Uber die Herkunft der sog. Hakensicheln, ESA 12, 1938, 153-166.
M. Roska, Erdely regeszeti reperl6riuma I. Oskor, Kolozsvr, 1942.
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorle in Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit
bis in die mittlere Hallstattzeit, Dacia N.S. 7, 1963, 177-210.
M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Le dept d'objets en bronze de
Sargetia 4, 1966, 17-40.
G. Studien zu bronzezeitlichen Schmuchtrachten im
Karpatenbecken. Ein Beitrag zur Deutung der Hortfunde im Karpatenbecken,
Marburger Studien zur Vor- und Fruhgeschichte 6, Mainz am Rhein, 1985.
G. V. Szabo, Kincsek a allat. Elrejtett bronzkori femek nyomaban, n A.
Anders, M. Szabo, P. Raczky (red.), Regeszeti dimenzi6k. Tanulmanyok az ELTE
BTK Regeszettudomanyi lntezetenek tudomanyos A 2008. evi Magyar
Tudomany Onnepe kereteben elhangzott Budapest, 2009, 123-138.
V. Vasiliev, M. Rotea, M. Wittenberger (red.), de Preistorie. Epoca metalelor
(Ghid de Cluj-1\'apoca, 1998.
N. Vlassa, arheologice de la (jud. - Die
archiiologischen Grabungen in (Bez. ActaMusNap 10,
1973, 11-37.
A. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumiinien I, PBF IX, 2, Munchen, 1970.
17
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Vulpe 1975
Wanzek 1989
Wanzek 1992
Wollmann, Gaiu 2006
A. Vulpe, Die und Beile in Rumiinien Il, PBF IX, 5, Munchen, 1975.
B. Wanzck, Die GujJmodel for Tiillenbeile im siidostlichen Europa, UPA 2, Bonn,
1989.
B. Wanzek, Der iilterurnenfelderzeitliche Hortfund van Lengyelt6ti ("Lengyelt6ti II"),
Komitat Somogy, Ungarn. Eine Vorlage, ActaPraehArch 24, 1992, 249-288.
V. Wollmann, C. Gaiu, risipite- Verstreute Altertiimer, n C. Gaiu, V. Orga
(ed.), ntre statornicie Seria
Historica 13, 2006, 7-64.
Das bronzedepot von Uriu (1)
(Zusammenfassung)
Das Bronzedepot von Uriu gelangte 1911 ins Museum aus Cluj. Nach rnehr als 20 Jahren wurde es in
einern kurzen Aufsatz, ohne Beschreibung cler Fundstiicke und ohne deren Dirnenssionen, aber
mit guten Abbildungen, von M. Roska publiziert.
Der Fund von Uriu hat eine Schliisselposition fiir die Feststellung cler typologisch-chronologischen
Eingliederung und Deutung cler siebenbiirgischen Metalldeponierungen. Die
des Fundes, nach 100 Jahre seit seiner Entdeckung, ist notwendig.
Es werden ebenfalls auch andere Bronzefunde von Uriu (a. Nackenscheibenaxt; b. Bronzering, Bronzeperlen,
verzierte Bronzeplattenfragmente; c. Tiillenharnrner [Tiillenbeil ?]) beschrieben.
Die deutschsprachige Fassung dieses Artikels wird in Bronzefunde aus IV (Hrsg. T. Soroceanu;
in Vorbereitung) publiziert.
18
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 1. Uriu. Locul de descoperire a depozitului de bronzuri. Fato C. Kacs6.
Taf. 1. Uriu. Fundstelle des Depots. Fato C. Kacs6.
19
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 1
-o
-o
0--==-llllilll' =-..i5""
1
Pl. 2. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 2. Uriu. Bronzedepot.
20
fi
f
i
~ i
'i
:;
ii
~ j
'i
u
2
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-o
1
-o
3
o
2
..... -=::::::JI-==--5"'
Pl. 3. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 3. Uriu. Bronzedepot.
21
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pl. 4. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 4. Uriu. Bronzedepot.
22
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-c:J
1
5an
Pl. 5. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 5. Uriu. Bronzedepot.
'
1
... 9
-o
2
23
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
24
1
1
1
1
1
1
1
1
.- ---!
\ ... , 1
'\ 1
' ~
\ ______ _
1
3
'""
':....===--==--
Pl. 6. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 6. Uriu. Bronzedepot.
1 ~
\Q
1
~ " " ' - - - - 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 _.. .. ,
/ )
I...L.::_ __
5
2
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
c J
~ 4
--===--=:::::::JI....i5an
Pl. 7. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 7. Uriu. Bronzedepot.
25
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
~ -
1
2
.... = ~ .... = ~ .. - s ~
Pl. 8. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 8. Uriu. Bronzedepot.
26
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
6b
Pl. 9. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 9. Uriu. Bronzedepot.
27
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
2
3
Pl. 10. Uriu. Depozit de bronzuri.
Taf. 10. Uriu. Bronzedepot.
28
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 1 1 \
-o
\/
1
4
--=::::::.-==--5""
O Sem
---
Pl. 11. Uriu. 1-3. Depozit de bronzuri, 4. Topor cu disc spin (descoperire
Taf. 11. Uriu. 1-3. Bronzedepot. 4. Nackenscheibenaxt (Einzelfund).
29
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
7
30

1 1
2
Pl. 12. Uriu. din
Taf. 12. Uriu. Siedlungskeramik.
1 1
9
1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un cuptor de ars de la epocii bronzului
Corneliu GAIU
De mai bine de un deceniu arheologice din hotarul satului Stupini, comuna Snmihaiu de
Cmpie, judetul dezvelirea unor din primul mileniu au identificat
o serie de vestigii preistorice care aici, ca n tot arealul Cmpiei Transilvaniei, a unor
umane din cele mai vechi timpuri. Topografic, acestea se pe terasele mai largi,
ferestruite de praie, din partea a hotarului n punctele Archiudului",
pe malul stng al unul dintre afluentii pe care Valea i preia dinspre sud-est (fig.1).
n primul dintre puncte din anii 1994-1995 au nregistrat complexe culturii Wietenberg,
ct o timpurie de care depozitul de bronzuri n cu cteva
deceniP. n cel de-al doilea sit, cercetat cu ncepere din 1996, au fost nregistrate arii de locuire din neoliticul
trziu (cultura eneolitic epoca bronzului, hallstattul timpuriu, continund cu o
trzie, din sec. V-VI sec. VIII-IX
2

Locuirea din epoca bronzului mai ales pantele terasa a de hotar sub
denumirea de Archiudului", punct delimitat de Valea Bndei (fig.2) ca n arealul
cercetat se nregistreze o depunere acestui orizont. Cele mai importante vestigii
din epoca bronzului, identificate prin arheologice efectuate n prezent, sunt reprezentate de
cteva vetre depuneri cu caracter cultic asupra vom reveni cu ocazie. De ne-am
propus prezentarea unui complex descoperit n anul 2001 n S
31
N-S peste terasa
ntre Valea prul ce desparte situl pe V-E, de 125 m x 2 m. La dezvelirea unei
gropi romane de provizii (G
27
) surprinse ntre m 33,8 35,3 s-a constatat aceasta a o de epoca
bronzului, ca groapa G
28
Groapa care se adncea la 1,80 m de la nivelul actual al solului,
cu un diametru la de 1,50 m, a distrus n de peste treimi complexul din epoca bronzului
(fig.3). Groapa G
28
, de cu fundul albiat, a avut la nivelul conturat al gurii
un diametru de 1,40 m. Fundul gropii, situat la 1,30 m de la a terenului, era acoperit de un
strat de iar ngrijit prezentau urme de lutuire fiind la vitrifiere pe o grosime de
aproximativ 2- 2,5 cm. n a gropii se o de
din vase unele n altele, care cu greu au putut fi ridicate separate, de unde starea a celei
mai mari a inventarului. Cu toate suferite n materialul ceramic recoltat pot fi
distinse mai multe categorii de vase, att prin calitatea pastei, ct a formelor nregistrate. Beneficiind de un
lot ceramic unitar ca fragmentar am socotit nregistrarea tuturor formelor n
groapa-cuptor de la Stupini.
1. din cu nisip cioburi pisate n
cu slip maroniu, gtul nalt, marginea Pe umerii vasului sunt patru butoni
conici. Vasul a fost deformat de foc, avnd (pl.l/1, pl.?/1).
2. (pl.l/2, pl.7/2) cu corpul bombat, gtul nalt pe care erau plasate gura cu
marginea din slip Corpul deformat de foc.
3. Fragment din corpul unei oale bitronconice (pl.5/1), cu de nisip, paiete de
cioburi n brun-negricios, slip cu pete din cauza vitrifierii.
4. Vas cu corpul globular (pl.4/3), gtui scurt marginea din cu nisip
de n slip
1 Depozitul de bronzuri de la Stupini, n SCWA, 26, 2, 1975, 225-229.
2 Gaiu 1999, Gaiu 2004.
Revista XXIII, 2009, pp. 31-52
31
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5. Vas n de butoi (pl.3/4) din cu nisip cioburi pisate n
decor cu
6. Fragment din buza unui vas lucrat din cu nisip cioburi pisate n cu marginea
cu butoni sub (pl.3/2). Corpul deformat de foc,
culoarea
7. Perete de vas din cu nisip cioburi pisate n de foc,
prin incizii de tip "Besenstrich" (pl.3/6).
8. Fragment din buza unui vas lucrat din cu cioburi pisate, slip Pe
umeri vasul este decorat cu butoni semilunari (pl.5/4).
9. Fragment din buza unui vas de uz comun, lucrat din cu cioburi pisate nisip n slip
deformat de foc, decorat cu butoni semilunari pe umeri (pl.5/5).
10. Fragment din buza unui vas, lucrat din cu cioburi pisate n
de culoare de tip sac, cu gura buza (pl.5/3).
12. Fragment din buza unui vas, din cu nisip n de culoare
Vas de mici dimensiuni, corpul tronconic, buza cu butoni sub (pl.5/2).
13. Vas din cu cioburi pisate n de culoare
unui vas borcan, cu marginea ntregit (pl.3/2).
14. Fragment de vas din cu nisip cioburi pisate n cu
de foc. Vas de tip butoi, cu buza corpul arcuit, nedecorat (pl.3/5).
15. Vas din cu ca urmare a pastei, corpul
bombat, gtui scurt marginea Corpul este decorat cu striuri iar pe gt are
butoni [pl.2/1).
16. Vas fragmentar, din cu cioburi pisate n cu corpul arcuit,
gura buza la exterior (pl.6/1).
17. Fragment de vas din cu nisip cu bobul mare, corpul bombat, decorat cu striuri
butoni circulari pe umerii vasului (pl.2/2).
18. Fragment din partea a unui vas de mari dimensiuni, corpul puternic bombat, decorat prin
striuri (pl.3/7), la exterior, negru la interior, din cu nisip cioburi pisate n
19. Fragment din buza unui vas cu gura marginea cu cioburi
pisate n (pl.5/3).
21. de vas (pl.6/8), unui vas bitronconic cu amplasate
pe gt.
22. Fund de vas din cu cioburi n cu striuri brun-
(pl.6/7).
23. din cu cioburi pisate n slip cu profilul n
deS, decorat pe umeri cu butoni conici caneluri verticale [pl.4/2).
25. Castron, din cu nisip cioburi pisate n slip cu profilul n
deS avnd pe umeri o n (pl.4/1).
26. din culoare slip de culoare maronie, marginea gt
cilindric, corp bitronconic decorat pe pntec cu butoni conici; i= 11,7 cm; dg=2,4 cm; df=8 cm (pl.7/1)
27. Vas-sac din cu nisip cioburi pisate n marginea
corpul arcuit, butoni conici sub i-17 cm; dg=16,6 cm (pl. 7/3).
28. cu corpul arcuit, marginea decorat cu butoni conici sub vitrifiat;
i=11 cm; dg=10 cm (pl.7/2).
29. Vas bitronconic, fragmentar, cu nisip cioburi n slip decorat
pe pntec cu butoni cilindrici (pl.8/1).
30. Perete vas din cu nisip pietricele n provenind de la un vas de mari
dimensiuni, corp puternic arcuit, gt nalt; corpul decorat cu "Besenstrich" (pl 8/2).
31. Fragment din gura pntecul unui vas din marginea
corpul arcuit, cu (pl.8/3).
32. din corp bitronconic, cu o n
1=8 cm; dg=11 cm (pl.9/1).
32
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
33. Vas din deformat n timpul procesului tehnologic, cu butoni
(pl.9/2).
34. Vas cu marginea n exterior, gtul nalt, cilindric, umerii pe care sunt plasate
patru proeminente conice nconjurate de caneluri, corp tronconic fund ngust; cu nisip
cioburi pisate n ars Pe umeri sunt dispuse n de proeminente
linii reliefate oblice. Corpul vasului a fost deformat de foc iar a luat (pl.10/1).
35. Vas de mari dimensiuni, fragmentar, cu marginea umerii prelungi, corpul arcuit,
cu nisip fin cioburi pisate,
vitrifiate. Pe umerii vasului sunt patru butoni circulari (pl.10/2).
36. n de butoi, cu nisip cioburi pisate n
sub vasul are dispuse proeminente conice (pl.11/1).
37. Perete de vas de mari dimensiuni din cu cioburi pisate, cu o n
pe umerii vasului (pl.11/2).
38. Fragment din buza unui vas din cu nisip n de mari dimensiuni, cu marginea
gt cilindric nalt cu striuri verticale realizate cu pieptenul (pl.11/5).
39. Fragment din buza unui vas cu marginea gt cilindric, brun-
(pl.11/4).
40. Fund de vas din cu nisip cioburi pisate n maroniu,
cu (pl.11/3).
cum se poate constata groapa a oferit un inventar ceramic variat, cu un apreciabil de forme, cu
toate doar o parte a acesteia a de din epoca nct putem concluziona
a fost Un indiciu n acest sens l presupusul cuptor ceramic de la Feldioara
n a inventar se de cea. 30 de vase ntregi altele fragmentare
3

vasele din avnd nisip cu mare cioburi pisate n cele
dintr-o ceva mai folosind ca degresant nisip mai fin cioburi pisate, iar la
cu un slip de culoare maronie sau Categoria ceramicii fine este printr-un singur castron cu
(pl.4/2).
Cea mai mare parte a inventarului o vasele-sac oalele pntecoase cu profilul n deS cu
fundul ngust gura
Vasele-sac sunt reprezentate prin mai multe exemplare cu profilul drept sau nclinat (pl.3/2-3;
5/2-5), cu marginea (pl.5/2,4) sau cu marginea n exterior (pl.3/2; 5/3).
Sunt vase de medii mici, lucrate din rar multe dintre ele avnd ca decor
butoni (pl.3/2,3; 5/2) sau proeminente semilunare (pl.5/4,5).
Oalele bitronconice au fundul ngust, corpul puternic bombat, gtui scurt marginea n exterior,
cu buza (pl.1/1; 3/2) sau (pl.2/1). de asemenea unor oale cu buza
corpul arcuit cu amplasate pe gtui vaselor (pl.1/2; 6/8). Astfel de vase se ntlnesc att n cultura
Wietenberg\ unde exemplarele nedecorate apar mai ales n faza a acestei culturi, n cultura Noua sunt
extrem de

fiind cunoscute n aria culturii Suciu de Sus


6
O parte dintre vasele din
categorie au cu striuri, iar pe umeri butoni sau proeminente n relief (pl.2/1-2). Att forma
ct elementele de decor sunt cunoscute n numeroase din aria Stupiniului, la Beclean
7
,
Chintelnic
6
, bronzului trziu. ntr-un vas ce cel din II/1
3 Szekeli 1953, 12.
4 1992, 36, 8, pl. 43/26; 29/7; Boroffka 1994, pl.2/1; 21/2; Ciugudean 1997, 71-73, fig. 6/1-2; 1980,
pl. 30/4-5.
5 Florescu 1964; Sava 2002, 32-33, fig. 7, tip IXA
1
, 160-162.
6 Bader 1978, pl. XXVI/6,8; Kacso 1993, 30, pl. 11/8,13-15; Kacso 1995, pl. VII/1; Xl/2.
7 Boroffka 1994, pl. 10/1.
8 Boroffk.a 1994, pl. 27/1-3; 30/1.
9 Boroffk.a 1994, pl. 84/12.
33
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a fost depus depozitul de bronzuri de la

care a fost n bronzul trziu, exprimndu-se ipoteza
sale la cultura Wietenberg tArziu sau la cea a culturii Suciu de Sus, n care ceramica apare
n toate fazele culturii
11

n cadrul culturii Noua acest decor este de asemenea prezenP
2
, o analogie oferind-o materialul
ceramic de la "Cighir"
13
, n care se multe din formele prezente n inventarul cuptorului de la
Stupini.
Vasul cu corp tronconic decorat cu proeminente conice canelurii oblice pe umeri gt cilindric nalt
(pl. 10/1) apare mai rar n cadrul ceramicii Wietenberg
14
, dar larg n ariile culturale ale bronzului
trziu din bazinul mijlociu al meridionale
15
n repertoriul orizontului acest tip de vas, cu
un registru decorativ mult mai fastuos, se n ambele faze ale culturiil
6
, devenind una din formele
caracteristice hallstattului timpuriu.
lucrate din sau tipului de vas cu corpul semisferic, cu marginea
(pl.4) fac parte din repertoriul culturii Wietenberg
17
Un singur exemplar are caneluri verticale dispuse
n jurul unor proeminente conice (pl.4/2) pentru cele mai sugestive analogii le n Wietenberg de
la Ciceu-Corabia, att n pastei, ct a decorului.
sunt ilustrate printr-un singur exemplar cu corpul bitronconic, cu o n
(pl.9/1), n mediile Wietenberg trziu Noua.
n ansamblu, materialul din acest complex se cu repertoriul culturii Noua n care se
elemente sau Wietenberg, dar unele din ariile culturii Suciu Otomani. n
schimb, pentru vasul cu corp bitronconic gt nalt, decorat pe pntec cu patru butoni conici (pl.1/1,1a) nu
analogii foarte sugestive n ceramica epocii.
de vase din cuptorul de la Stupini anumite care o n repertoriul
ceramicii din bronzul trziu intracarpatic. Avem n vedere, pe de o parte redus de forme ceramice
extrema a repertoriului decorativ, dar lipsa unor tipuri de vase specifice. Nu apar cu
sau vasele sac decorate cu brie plasate sub forme care nu lipsesc, n general, din nici o
sau Noua, cum decorul incizat al ceramicii Wietenberg nu se n decorul
ceramicii din complex. Este unul dintre motivele care ne nspre o plasare a descoperirii n bronzul
final, tocmai prin amalgamare de forme motive decorative. acestor arii
culturale nu o noutate, ea a fost pentru multe din de la epocii bronzului
din intracarpatic tot mai clar pe sporirii de descoperirP
6

n ceea ce complexului, avnd n vedere de locuirea
sunt greu de Atribuirea ca cuptor de ars vase n principal de la inventarul
dispunerea lui n Nu pentru aspectul vaselor din complex, care au suferit
supracoaceri lund n unele cazuri (pl.l/1, 9/2, 11) aspectul unei mase vitrifiate, care a cuprins
gropii, dect ne n unui cuptor ceramic a a fost de foc. Analogiile
de pentru o astfel de ne lipsesc. Deja amintita descoperire de la Feldioara nu ne nici un
fel de sugestie n descoperirea ne beneficiind de arheologice directe, inventarul fiind
salvat n de la descoperitorP
9
ipoteza este cuptorul era o
cu arderea vaselor n astfel de cuptoare au fost utilizate trziu, n evul mediu.
10 Marinescu 2003, pl. IV8.
11 Kacso 1975, 59, fig. 9/1-4; 13/1; 14/2-3; 15/1-2; Kacso 1990, 81, fig. 5/1-4; Kacso 1993, 30, pl. X-XI; Kacso 2003; Bader
1978, 75.
12 Popa, Boroffk.a 1996, 52, fig. 3/2-3.
13 Marinescu 2003, II p 148, pl. VII/6.
14 Boroffk.a 1994, pl. 56/3.
15 Kacso 1975.
16 Ibidem, 55, 60, fig. 12/1,2; Kacso 2001,.
17 1992, 37-38, pl. 43/53-59; Boroffk.a 1994, 147-149.
18 Soroceanu 1973; Soroceanu, Istrate 1975, 25; Marinescu 1986: Kacso 1975, 60; Borofk.ka 1994, 287-288, Ciugudeanu
1994; Ciugudeanu 1997.
19 Szekeli 1953,12-15; Szekeli 1965, 23; Szekeli 2000. 177.
34
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fiind vorba de o inventarul gropii o imagine a formelor ceramice modelate
de ceramistul care la un moment dat activa n comunitatea avea n valea undeva n
Cmpia Transilvaniei.
Un four a ceramique de l' age du bronze tardif
(Resume)
Dans !'habitat de Stupini Archiudului on a identifie des niveaux d'habitation datant de differentes
periodes, depuis l'eneolithique jusqu'au Moyen Age tardif. Les plus consistants niveaux appartiennent a
l'epoque romaine et des VIII- IX siecles a pres J.C., tandis que les moins consistants datent de l'age du bronze,
leur noyau etant situe sur la terrasse mediane de la partie de limite de !'habitat.
Le complexe, presente et note la fosse 28, a ete identifie dans la section S31 en 2001. C'etait une fosse
simple, a forme circulaire, affectee par les fouilles d'une fosse de provisions romaine qui avait detruit plus de
2/3 du complexe d'age du bronze. Les parois de la fosse etaient marquees d'une grosse couche de materiaux
brO.les, et, a l'interieur de la fosse, on a trouve une partie de la charge du four, avec les pots ranges les uns dans
les autres, dont les parois etaient brO.lees jusqu'a la vitrification et deformees par le feu.
Faute d'indices concernant le type de four et le moyen de fonctionnement, seul le materiei ceramique,
a savoir pots et ecuelles en pte rougetre ou marron-gristre, grumeleuse on fine, nous indique la possible
destination de la fosse. Les formes ceramiques et les elements decoratifs (proeminences, boutons et cannelures),
sont la preuve que cette decouverte appartient caracteristique pour l'espace intracarpatique par l'interference
des elements de la culture Noua et Wietenberg IV.
Provenant d'une charge, le materiei de ce complexe reflete un moment de l'evolution de cet horizon
culturel, liee a l'activite d'un ceramiste qui desservait la communaute etablie dans cet habitat.
Bibliografie
1992
Bader 1978
Boroffka 1994
Baltag, Boroffka 1996
Ciugudean 1997
1980
Gaiu 1999
Gaiu 2004
Gogltan, Paki 1992
Kacso 1975
Kacso 1990
Kacso 1993
Kacso 1995
1. tracilor din sud-vestul Transilvaniei n epoca bronzului,
Biblioteca Thracologica, II, 1992.
T. Bader, Epoca bronzului n nord-vestul Romniei. Cultura
1978.
N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforshung der Bronzenzeit in
Suddsteuropa, zur 19, Berlin,
1994.
Gh. Baltag, N. Boroffka, Materiale arheologice preistorice de la jud.
n SCWA, 47, 4, 1996, p 375-393.
N. Ciugudean, privind epoca bronzului prima a fierului n
Transilvania, B.M.A., VII, Alba Iulia, 1997.
N. la istoria tracilor din nord-vestul Romniei.
Wietenberg de la Dersida, Oradea 1980.
C. Gaiu, de la Stupini, n D. Protase, Napoca.1880 de ani de
la nceputurile urbane, Cluj-Napoca, 1999, p. 84-96.
C. Gaiu, Provincia imaginea unui sat daca-roman n lumina arheologiei,
n C. Gaiu, H. Bodale, Centru periferie, Ed. Accent, 2004.
F. Gogltan, S. A. Paki, de salvare de la Cluj 1989, n
EphNap, 2, 1992, p 4-17.
C. Kacso, Contribution a connaissance de la culture Suciu de Sus a la lumiere de
recherches faites a n DaciaNS, XIX, 1975, 45-68.
C. Kacso, la bronzului trziu n nordul Transilvaniei.
de la Libotin, n Thraco-Dacica, 11, 1990, p 79-98.
C. Kacso, la bronzului trziu n nordul Transilvaniei.
de la Suciu de Sus n RB 7, 1993, p 29-49.
C. Kacso, Date noi cu privire la prima a culturii Suciu de Sus, n Apulum,
XXXII, 1995, p 83-99.
35
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Kacso 2003
Marinescu 1986
Marinescu 2003
Popa, Boroffka 1996
Sava 2002
Florescu 1964
Florescu 1991
Szekeli 1953
Szekeli 1965
Szekeli 2000
36
C. Kacso, Noi descoperiri Suciu de Sus n nordul Transilvaniei, n
7/1, 2003, p 105-181.
G. Marinescu, Necropola de la epocii bronzului (cultura Noua) de la
Archiud, cam. Teaca, jud. n Thraco-Dacica, 7, 1986, p 16-58.
G. Marinescu, arheologice n 1-11, Bistrita 2003.
D. Popa, N. Boroffka, privind cultura Noua. de la [ichindeal.
jud. Sibiu, n SCIVA, 47.1, 1996, p 51-61.
E. Sava, Die Bestattung der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung
zenzeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten, Kiel, 2002.
A.C. Florescu, la culturii Noua, n ArchMold, 2-3, 1964, p
143-216.
A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din Romnia.
necropole, n la de jos, 9, 1991.
Szekeli Z., arheologice n Regiunea Stalin Regiunea
1953.
Szekeli Z., la dezvoltarea culturii Noua n sud-estul Transilvaniei, n
StComBrukenthal, 12, 1965, p. 21 - 34
Szekeli Z., Cultura Noua n valea Gitului a Trnavei, nAngustia, 5, 2000, p. 177-
192.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 1 -Harta Stupini cu siturilor arheologice:
A-" B- Archiudului".
37
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 2 - Stupi ni Archiudului"- plan de
38
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
30 ,32
~ -humus actual
~ -nivel roman
- -epoca bronzului
,33 ,34 t35
,36 .37 ,38
-------------::1
.GR28 1
1
V7l strat maroniu negricios cu
LL....d - urme de locuire preistorice
DJ] -strat steril
1 . ~ 1 -pietre
Fig. 3- Plan i profil Gr. 28.
t39
39
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
--------- - ~ - - -------1
": . #
1
~ .. . "
/
, '
,_1, ', _, . '
-, \
't.
P l a n a 1
40
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
P l a n a 2.
41
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3
5
4
6
7
P l a n a 3.
42
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a 4.
43
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
5.
44
: ...

..
3
4
----'
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a 6.
45
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1 3
_,
P l a n a 7.
46
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
' ' 1 ,
' '
' '
',,',, ! , , ' ' ~
', _____ --+--------'
P l a n a 8.
47
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a 9.
48
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1
1
/
. c' ,., .
i , _: .: _ ._.\...
. 't.': _..._.:: ...:
i 1 .
. : .... -: .
1
1
1 '
r
/
.,:
..1
/:'
/'
1
1
.
10.
.;.,
2
49
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4
5
P l a n a 11.
50
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a 12.
51
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
P l a n a 13.
52
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru
Sorin
Radu
Dan TAMBA
Despre castrul roman de la Sutoru existente erau destul de precare sau confuze, la
reluarea din anul 2001
1
(pl. I).
Bibliografia de o serie de avarii pe care fortificajia le-a suferit de-a lungul timpului.
Astfel, Em. Panaitescu n anul1873 o parte din materialullitic din zidurile castrului a fost utilizat
la unei ce trecea prin apropiere, iar n 1879 acestuia a fost succesiv de
Valea

Renumitul arheolog maghiar K. Torma n urma n abia mai


distingea locul unde s-ar fi aflat presupusul castru
3
Despre descoperiri privind piese sculpturale ce provin
din zona castrului avem primele n CIL III
4
unde avem un duplic(arius) al(a)e miliariae,
care a probabil la un moment dat n castrul de aici. Ulterior Em. Panaitescu o
a lui Aurelius Bassus, signifer n trupa de numeri M(aurorum) O(ptatianensium), de doi
de aedicula, care provin foarte probabil din necropola castrului de la Sutoru
5
Apoi D. Tudor"
un fragment al unei baze de al unui mausoleu, n Muzeul de Istorie Suceava, avnd
o a unui soldat Iulius C[----(certurio)?], care face parte din de numeri care ar
proveni tot de la Sutoru. Ulterior Al. Diaconescu la o mai fragmentul provine
de la o la Sarmisegetuza
7
LI. Russu
6
publidt la anilor 60' un fragment
al unui altar cu o descoperit n locul numit "Gura nchinat n cinstea lui Jupiter
Optimus Maximus. Aceasta a fost ultima descoperire care o din la
reluarea n 2001.
n urma ntreprinse n anul 2007 au fost descoperite n castrului, noi fragmente
ce provin de la o aedicula cu reluarea acestor n s-a ntreprins o cercetare de
teren n urma la fosta din localitate au fost identificate circa 4 piese sculpturale
care au fost incluse n acest studiu. Unele dintre ele apar n bibliografie, sunt doar
a fi fotografiate, descrise Am considerat reluarea interpretarea lor este
o necesitate, pentru a ntregi astfel descoperirilor sculpturale din zona castrului a civile
acestuia. Este pentru prima cnd toate monumentele sculpturale care au ca loc cert de
descoperire zona castrului roman de la Sutoru, sunt publicate
1 n trei campanii arheologice s-a delimitarea pe teren a castrului roman, cu tot sistemul lui de
respectiv s-au identificat termele din vicusul roman.: Marcu, Tamba, Matei, 2002,
p. 302-304; Marcu, Tamba, Matei, 2002a, p. 131-151; Silvia Tamba, Matei,
Magdalena 2007, p. 355-356; Silvia Matei, Tamba, Marcu, Cupcea,
2009, p. 208-209.
2 Panaitescu, 1932, p. 4.
3 Torma, 1880, p. 28.
4 CIL III, Suppl. 1 - 2, nr. 7644.
5 Panaitescu, 1932, p. 6- 18.
6 Tudor 1953, p. 489.
7 Diaconescu 2005, p. 292.
8 Russu 1968, p. 459, nr. 6, fig. 6.
Revista XXIII, 2009, pp. 53-67
53
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Catalog piese sculptura)e Sutoru
1. Bloc rectangular provenind de la un monument funerar (pl. II, nr. 1)
Material: calcar; St. cons.: destul de piesa suferind ; D: 116 x 80,5 x 54 cm;
Descriere: Este o parte a unei funerare. este Acesta este
de un chenar dublu, frumos profilat, avnd pe marginea un de perle piruete. n
rndul al treilea piesa a fost probabil la descoperire. Acest tip de monument apare frecvent n Dacia
Porolissensis, cum avem analogii la Romita
9
sau o analogie, n ceea ce decorul chenarului,
ce provine de la Apulum
10

D(is) M(anibus) 1 Aelia Prisosta l vix(it) ann(is) XXXIII Au-/r(enia Bassina 1 filia dx(it) ann(is)
VIII Aurel(ia) Denzi vix(it) [ann(is) ... ]/ Bassus sign(ifer) N(umeri)/ M(aurorum) O(ptatianensium) conigi et 1 filis
b(ene) m(erenti) p(osuit).
Datare: sec. III p. Chr.
Loc de descoperire: ntr-o de la Zimbor Sutor) "de la castelul lui
Piesa provine de la Sutoru, de Alexandru Cmpeanu nainte de primul mondial, n sa,
la sud de fosta de lemn din Zimbor, ntr-un teren ce de hotarul Sutorului. A fost
cu piesele de la nr. 4.
Loc de MNIT. Nr. Inv.: L115 = IN 14 ( =v 15.778).
Bibliografie: Panaitescu 1932, p. 6-9, nr. I, fig. 2, pl. I;AE 1932, 81; L. Marinescu 1982, p. 167, nr.
28; Adela Paki 1998, p. 132; Nemeti 2003, p. 398, nr. 16; Petolescu 2002, p. 137; Petolescu 2005, p. 281, nr. 757.
2. Altar (pl. II, nr. 2)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, se doar partea cu frontonul rnduri
din cmpul D: 50 x 45 x 45 cm;
Descriere: Este partea a unui altar din care s-a frontonul o parte din cmpul
Frontonul un decor n unghi cu linii frnte, iar la acrotere. Cele mai apropiate analogii
pentru un astfel de decor, le ntlnim la Aburnus Maior
11
, piesa avnd ca decor, o foarte
a decorului de pe tipul de altar varianta 1, tipologia de
Carmen Ciongradi. Frontonul altarului cmpul este de cinci muluri simple. Din
cmpul s-au patru rnduri. Din rndul 3 nu s-a nici o Din rndul 1
hasta I, iar din rndul 2 hastele PR, n rndul 4 doar ultimele haste aflate n A + V.
Este o lipsndu-i doar numele dedicantului, care a fost martelat. Formula dominus noster
augustus faptul avem o unui de sec. al III-lea p. Chr., nceputul
"dominatului", Elagabalus, Severus Alexander etc.
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)/ [pr]o sal(ute) d(omini) n(ostri)/ ........... ./ ........ aug(usti)/ ............. .
Datare: 218 p. Chr.
Loc de descoperire: descoperit n anul 1959, cu prilejul unor agricole n locul numit "Gura
pe la 50 de m. vest de drumul
Loc de fotografiat de profesorul N. din Huedin, ulterior
Bibliografie: l.I. Russu 1968, p. 459, nr. 6.
3. (pl. II, nr. 3)
Material: calcar; St. cons.: D: 254 x 78 x 10 cm.
Descriere: Monumentul este o de mari dimensiuni, cu registre o n
cmpul reliefului, ntr-o apare un cala, flancat de doi cai. Acesta o la genunchi,
ntinse pe corp, iar n cal. Capul este redat exagerat de mare, se mai
distinge din pe spate, chipul este deteriorat. Picioarele sunt sculptate foarte schematic,
9 Lucia 1982, p. 168-169, nr. 34.
10 Carmen Ciongradi 2009, p. 235, nr. Se/A 17.
11 Ibidem, p. 139, pl. 3 cu tipologia pentru altarele cu volute, vezi tipul1.2 varianta 1.
54
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
exagerat de groase, pare a purta cizme. este reprezentarea celor doi cai. Din imaginea
acestora s-a destul de prost, dar se mai poate distinge ale cu o ce se
mai vede n jurul gtului la cel din dreapta. Sculptura corpului animalelor este una a se
anatomice corecte. La cel din stnga i se mai distinge coada coama Ambii cai
sunt ntr-una din cele mai dificile pentru un dresor pentru a mblnzi animalele. ntre
cmpul cmpul a un liber. Cmpul este cuprins ntr-un
chenar lat de 8 cm. cu o pe margine. a fost unui soldat de origine Aurel(ius)
Masinni(us?jl
2
, ce vine din arealul norico-pannonic. Monumentul din punct de verere tipologie se
n tipul stelelor funerare profilate cu

Analogii pentru acest tip avem n Dacia Porolissensis
la
14
,

etc. Din punct de vedere a re monumentul se S. NemetP
6
n tipul
iconografie "Heros n epifanie", singur, calul de fru avnd analogii n Dacia la Gherla
17
,

Scena
cu cala flancat de doi cai e n Dacia din Pannonia
19
, cum avem o astfel de la Aquincum
20
,
cmpul este unul mult mai elaborat cu mai multe registre, acestea n provinciile
panonice pe

Un monument funerar nchinat lui Q. Voltius Viator descoperit la Mainz
22
datat
n epoca lui Tiberius, este una dintre cele mai timpurii de acest fel, de o calitate
cu piesa ntr-un studiu privind stelele funerare de la Arrabona
23
, Denes Gabler ncadra
stelele cu de acest gen din punct de vedere cronologic sec. I p. Chr. Din zona
mai provin cteva analogii privind reprezentarea acestui cala extrem de elocvente pentru piesa
cum sunt o de la Buda
2
4, n a doua a sec. I p. Chr. Sven Conrad la stelele funerare
din Moesia Inferior o reprezentare de acest tip, aceasta provenind din Vicus Trullensium
25

la mijlocul sec. al III-lea p. Chr. Acest, cala, valetul de arme face aluzie la profesia de militar al defunctului,
cu cala fiind caracteristice gustului militarilor
26

D(is) M(anibus)/ Aurel(ius) Masinni(us?)/ dupli(carius) al(a)e miliariae/ vix(it) annis/ XXXVI Iulia
Se-/ vera caniux/ et Fl(avius) Saturni/nus heres/ ab merita pasue/ runt f(aciendum) c(uraverunt).
Datare: sec. II p.Chr.
Locul descoperirii: Sutor, alte
Loc de MNIT; Nr. Inv.: I 4805.
Bibiografie: CJL, III, 7644: AE, 1879, 12; Florescu 1930, p. 85, nr. 12; 1982, p. 129, nr.
112; L. Bianchi 1985 p. 277, nr. 179.
4. Doi de aedicula (pl. III, fig. 1, fig. 2)
Material: calcar; St. cons.: peretele lateral drept rupt n restaurat; cel stng deteriorat, fiind
foarte D: 122 x 56 x 12 cm. ambele
Descriere: Ambii sunt laterali, drept stng provin de la aedicula, avnd
dimensiuni cte un orificiu de prindere n partea unde era fixat n care se mai
12 Adela Paki 1998 p. 132-133, nr. 5.
13 Carmen Ciongradi 2007, p. 378, pl. 8, tip V.
14 1982, p. 129, nr. 110.
15 Ibidem, p. 127, nr. 102.
16 Nemeti 2003 p. 297.
17 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 24, nr. 72, fig. 91.
18 Ibidem, p. 24, nr. 75, fig. 95.
19 Lucia 1982, p. 50.
20 Visy 1997, p. 28, nr. 31.
21 1982, p. 44.
22 Boppert 1992, p. 71, nr. 13.
23 Gabler 1991, p. 208.
24 Nagy 2007, p. 21, nr. 3.
25 Conrad 2004, p. 265, nr. 520.
26 Cumont 1966, p. 426-455.
55
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
plumbul topit. Relieful registre, iar pe marginea laturii o caneluri cu
un capitel simplu. Pe latura piesa a 13 cm, fiind partea care se cu peretele
posterior al aediculei. Peretele lateral drept n registrul superior un n cel inferior o femeie,
cele registre fiind delimitate printr-o Cmpul superior are 57,5 x 32, iar cel inferior 62 x 35
cm. cu mna frul, sprijinindu-se n Curelele de la erau vopsite cu minium. Calul
spre stnga, are capul descoperit n Chipul este redat realist cu un nas mare,
conturul ochilor redat prin incizii, buzele abia obrajii tuns scurt, un gt gros
puternic. Acesta o tunica manicata, iar deasupra o manta mneci, care nu ajunge la genunchi.
Mantaua un guler n de V n jurul gtului este pe drept cu o Calul este
redat a se respecta corecte anatomice, astfel picioarele sunt mult mai lungi dect trebuie. Are
coada coama foarte sugestiv prin paralele. n registrul inferior o femeie cu
prins cu o taenia. o care-i ajunge la glezne, la talie cu o
care tunica formnd n ordine cele cinci pliuri. tip de redare a cu nas mare, obrajii
gtui gros. n picioare pare a purta sandale. n mna un n stnga o
n jos, un porumbel forma capului a corpului.
Peretele lateral stng foarte la fel, n registrul superior un redat identic, care merge
spre dreapta. n iar n registrul inferior apare la fel un personaj feminin ce
drept n sus de la cot cu un n iar stng n jurul corpului probabil tot o
Reprezentarea necombatant apare din perioada a artei

aceasta devenind
ulterior una dintre temele preferate ale atelierelor attice tesaliene, ulterior fiind preluat de arta
tipologia de S. Nemeti reprezentarea de pe cei doi se n tipul
"Heros" n epifanie, singur, calul de fru
28
Cele mai bune analogii pentru Dacia Porolissensis avem la
Gherla
29
,

Porolissum
3
1, Turda
32
iar din Dacia la Sarmisegetuza
33
, SncraP
4
apare invariabil
n de imberb, cu o tunica peste care o mantie pe
cu o Calul la pas, cu unul din picioarele din ridicat. Aceste sunt
frecvente n provinciile ale imperiului. De remarcat astfel de imagini apar pe monumente ridicate
de personaje de origine S. t\emeti subliniind faptul pentru aceste lumea de
dincolo este ca o a unui alai o lume


Pentru Dacia principala de a constituit-o Pannonia n acestei iconografii a
unde mai ales n zona castrelor militare, cele mai elocvente analogii provenind de la
Arrabona
36
datate de Gabler
37
ca sec. 1 p. Chr. n Moesia Inferior acest tip de reprezentare este larg
n special pe stelele funerare cum avem la Odessos
38
, Ulmetum
39
datate n a a
sec. al II-lea p. Chr.
Pentru Dacia Porolissensis, de acest gen n zona castrelor militare
unei arte puternic de gustul elementului militar din provincie. cu porumbei
sunt rare n Dacia, iar analogii pentru piesa de la Sutoru avem la Napoca
40
, avnd rol de atribut al camillei.
Datare: sec. III p. Chr.
27 Daphne Woysch-Meautis 1982, p. 25.
28 Nemeti 2003, p.
29 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 24, nr. 72, fig. 91.
30 idem, p. 24, nr. 75, fig. 95.
31 Nemeti 2001, p. 316-317, nr. 16.
32 idem p. 318, nr. 24.
33 Carmen Ciongradi 2007, p. 214, nr. AF./5 3.
34 Lucia 1982, p. 208-209, nr. 46.
35 Nemeti 2001, p. 294-296.
36 Schober 1923, p. 61-62.
37 Gabler 1991, p. 208-209.
38 Conrad 2004, p. 145, nr. 69.
39 Ibidem, p. 194, nr. 257.
40 Lucia 1982, p. 205-206, nr. 32.
56
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Locul descoperirii: Sutoru, n hotarul situat la sud de biserica veche a Zimbor, aici
a fi necropola castrului. Au fost cu piesa nr. 1.
Loc de MNIT, Cluj Nr. Inv.: IN 15 IN 16.
Bibiografie: Panaitescu 1932, p. 91; Floca, W. Wolski, 1973, 3, p. 26-28, nr. 83; Matei, E. Lako 1979, p.
132-133, nr. 37; L. 1982, p.214, nr.73; N. Gudea Gudea 2000 p. 246; Luca, Gudea 2010,
p. 172, nr. 3a.
5. Fragment peretele lateral stng de aedicula (pl. IV, fig. 1 a-d)
Material: calcar; St. cons.: piesa a suferit s-a doar un fragment;
D: 34 x 33 x 11 cm;
Descriere: partea a peretelui lateral stng al unei aedicula. S-a doar o
din reprezentarea din partea Latura are pe margine o din care s-au 25,5 cm.
care se ntr-un capitel corintic. Acesta este destul de bine redat, avnd frunzele sculptate prin incizii
adnci, nalt de 12 cm. abacul avnd de 8 cm. Partea din dos mai coloana capitelul. Din
reprezentare se distinge imaginea unui doar bustul acestuia acesta pe Calul
spre stnga, are capul descoperit n Chipul, din ceea ce se mai este redat
realist cu un nas mare, conturul ochilor redat prin incizii, buzele abia obrajii
tuns scurt, un gt gros puternic. Acesta o tunica manicata, iar deasupra o manta mneci, care nu
ajunge la genunchi. Mantaua un guler n de V n jurul gtului este pe
drept cu o Calul nu este dect capul gtui, se vede coama foarte sugestiv prin
paralele. Reprezentarea este absolut din ceea ce ni s-a cu de aedicula mai sus
la nr. 4. Analogiile prezente n Dacia sunt ca la piesele de la nr. 4, cea mai fiind un perete
de aedicula de la Sarmisegetuza
41
, n a doua a sec. al II-lea p. Chr.
Datare: a doua a sec. al II-lea p. Chr. nceputul sec al III-lea p. Chr.
Loc de descoperire: castrului de la Sutoru n anul 2007.
Loc de Muzeul de Istorie Nr. Inv.: CC.231/2010.
Bibliografie:
6. Fragment perete lateral drept de aedicula (pl. IV, fig. 2 a-d)
Material: calcar; St. cons.: piesa a suferit pe margini, este un fragment; D: 50 x 43 x 12,5 cm;
Descriere: partea a peretelui lateral stng al unei aedicula. S-a doar o
din reprezentarea din partea Latura are pe margine o cu destul de bine
care este pe parte. Din reprezentare se corpul unui personaj masculin, un
camillus, n picioare, nu i se mai capul. o la genunchi cu
pliuri. n mna are un ulcior, iar n cea un ce i pe Picioarele i sunt redate
corect musculatura gambei, pare a purta sandale. Este o de calitate n Dacia
avem cele mai elocvente analogii la Sarmisegetuza
42
Apulum
43
Cele fragmente presupunem provin
de la monument cum am ncercat le reconstituim n pl. III fig. 1d fig. 2d.
Datare: a doua a sec. al II-lea p. Chr. - nceputul sec. al III-lea p. Chr.
Loc de descoperire: castrului de la Sutoru n anul2007.
Loc de Muzeul de Istorie Nr. Inv.: CC.232/2010.
Bibliografie:
7. (pl. V, fig. 1 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: D: 65 x 80 x 20 cm.
Descriere: Piesa este un fragment al unei stele profilate cu n de

S-a doar
partea aceasta destul de iar drept a fost oblic. are
41 Carmen Ciongradi, 2009, p. 214, nr. AE/S 3.
42 Alicu, Pop, Wollmann p. 173, nr. 510.
43 Lucia 1982, p. 211, nr. 59.
44 Carmen Ciongradi, 2009, p. 377, tip IV, pl. 7.
57
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
doi lei de mici dimensiuni. La cel din partea s-a laba a membrului inferior drept
din Din cel din stnga, s-a doar partea a corpului animalui, laba din spate,
precum cea din Acesta are labele din postate peste ceva ce poate fi capul unui animal.
o de 5 cm sub care trei muluri drepte, foarte precis trasate, primele
au de 2 cm, cea de a treia avnd de 6 cm, n apare un medalion
cu 2 personaje. n chenarele dintre medalion ultima sunt redate schematic flori cu 5 petale.
Medalionul din lauri are o n centru. n se din coafura capului a personaje,
greu de precizat sexul lor, posibil un o femeie de la stnga spre dreapta. Analogii n Dacia la piese
la care l-i se avem la Alburnus Maior
45
n epoca pe cnd n
Dacia Porolissensis piesa este unicat. O aproape avem la

ce provine
probabil de la o Avem alte tipuri de stele la care le sunt cu lei, la
Porolissum
47
Dat fiind starea a piesei nu avem nici un element care ne ofere un criteriu cert
pentru o datare mai
Datare: sec. III p.Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, piesa a fost undeva n de unde a fost la fosta casa
din localitate. Apoi A. Matei Eva Lako o includ n repertoriul lor a o analiza.
Loc de n localitatea Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Ioan.
Bibliografie: Matei, E. Lako 1979, p. 132-133; Luca, Gudea 2010, p. 172, nr. 3b- piesa este doar n
toate aceste surse a fi
8. Leu funerar (pl. V, fig. 2 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: foarte deteriorat; D: 62 x 40 x 36 cm.
Descriere: Piesa este un fragment al unei cu lei funerari Monumentul este foarte
deteriorat, corpul animalului s-a aproape ntreg, lipsesc doar labele din Ce se mai poate distinge
sunt doar coapsa din spate, din ochii cu locul arbitelor. Botul este distrus. Dat fiind starea
a piesei este realizarea unei descrieri corecte. Aceasta poate fi n cadrul cu
lei foarte probabil provenind de la o Astfel de tipuri de monumente sunt frecvente n
Dacia Porolissensis, o analogie este greu a fi dimensiuni provine de la o
de mari dimensiuni.
Datare: sec. II-III p.Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, la fosta casa din localitate. K. Torma
unei astfel de piese la biserica din localitate la 1880
48
, care ar proveni din castru, dar acesta faptul
piesa era de mari dimensiuni. Este posibil ca n timpul fi fost Apoi A.
Matei Eva Lako deasupra de intrare a bisericii se ncastrat un leu funerar. Este probabil
fie
Loc de n localitate Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Ioan.
Bibliografie: Matei, E. Lako 1979, p. 132-133; Luca, Gudea 2010, p. 172, nr. 3b- piesa este doar
n toate aceste surse, a fi
9. Capitel toscan (pl. V, fig. 3 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment; D: h = 22 cm. d = 30 cm.
Descriere: Este un fragment al unui capitel toscan. Abacul este cu latura de 30 cm. de
10 cm., echina bombarea Piesa este imediat n unde un liste]
echina de gtui capitelului. Starea a monumentului ne a face o descriere
bazndu-ne pe o serie de analogii pe care le avem n Dacia Porolissensis de la Napoca
49
, presupunem
45 Ibidem, p. 92, nr. 117, pl. 50.
46 Lucia 1982.
47 Ibidem, 1982, p. 107, nr. 19.
48 Torma, 1880, p. 29.
49 1977, p. 234.
58
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n continuare la rndul gtui capitelului era de fusul coloanei printr-un astragal format din tor
lis tel.
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, n unei
Loc de n localitate Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Ioan.
Bibiografie: inedit.
10. de (pl. V, fig. 4 a,b)
Material: tuf vulcanic; St. cons.: fragment; D: h = 20 cm. d = 35 cm.
Descriere: Este un fragment al unei baze de coloane, foarte Starea
a monumentului ne a face o descriere cert este provine de la o de
mari dimensiuni. Din fusul coloanei s-a prea
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: Sutoru, n unei
Loc de n localitatea Sutoru, la casa nr. 81, str. Bisericii, proprietar Ioan.
Bibiografie:
Studiul acestor monumente sculpturale provenind de la Sutoru astfel cunoscute
privind a unor ateliere de n provincia Dacia Porolissensis, ateliere ce au
n majoritatea civile din Dacia. Din analiza a materialului litic folosit, avem piese
realizate dintr-un calcar de foarte calitate, aici ntrnd piesele care provin de la funerare
impozante, foarte cu cel folosit n centrul sculptura] de la Porolissum
50
, precum tuf vulcanic,
din n zona Sotoru, foarte probabil aici existnd la un moment dat o
de unde acesta se exploata
51
pietrari au executat fie local, fie ntr-unul din atelierele din
castrului, posibil cele de la Porolissum, o de tipuri de monumente, de la cele funerare la cele
onorifice chiar arhitecturale.
Dintre piesele descoperite cele mai importante sunt cele funerare, care fie provin de la funerare,
fie sunt piese de sine Am considerat important n monumentele nr. 1 nr. 4
care apar n bibliografie ca fiind descoperite n din loc
52
Astfel,
foarte proabil faptul ele sunt componente ale unei singure funerare de tip Aedicula, ale
fragmente sunt bine cunoscute n Dacia Porolissensis. Piesele care n unei astfel de
aedicula, ca n alte provincii n Dacia au fost lucrate separat, din respectnd anumite detalii
de ordin tehnic ornamental avnd unele caracteristici dimensionale, ce limitele de variabilitate
ale acestui tip de monument funerar
53
n cea ce postamentul pe care se montau acestea
apar n Dacia sub forma unor lespezi masive, dreptunghiulare cu lungimea ntre 1,05 1,30 m.
0,62 0,83 m, iar grosimea ntre 0,15 0,27 m. cum avem trei piese provenind de la Micia
54
Analiznd
mult mai atent problematica aediculei funerare din Dacia Porolissensis
55
aceste monumente ce
apar n bibliografie ca cippus-uri funerare, altare, sau baze de monumente pe care noi le-am numit blocuri
rectangulare, fie de fapt componente ale unei astfel de funerare de tip aedicula, cum
am ncercat o reconstituire a unui astfel de monument (pl. III fig. 3) pe bazele fragmentelor
de piese ce provin de la Sutoru. Pe baza acestui component, suntem capabili a data
ca secolului al III-lea p. Chr. Ne doar peretele posterior am fi avut un monument
complet, cel bine cunoscut din bibliografie ce provine de la Micia
56

50 Gudea 1989, p. 198.
51 nu s-au realizat teste pedologice asupra acestor monumente, ct mai curnd,
astfel putnd problema a unei posibi!P. cariere de exploatare.
52 Panaitescu 1932, p. 86.
53 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 31.
54 Ibidem.
55 R. n prezent la un studiu privind aedicula n Dacia Porolissensis care va ulterior.
56 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 4, nr. 1, fig. 1-5 a,b.
59
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Un lucru extrem de important a fost descoperirea n anii 2000 a fragmente de de aedicula,
care se perfect n tipul de laterali deja, att din punct de vedere dimensional ct
iconografie ce provin din acest sit. Astfel, avem pe la un interval de timp de circa 100 de ani
cu reprezentare a sau a participantului camillus/camilla la banchetul funerar, la
fel n registrele peretelui, de respectnd Am ncercat facem o
a acestor fragmente (pl. IV fig. 1-d, fig. 2-d), bazndu-ne pe fragmentele deja descoperite.
Putem astfel concluziona la Sutoru au existat funerare de tip aedicula, de dimensiuni
impozante, cu analogii perfecte la Micia, cu iconografice aproximativ identice, lucru ce
a unui atelier, foarte probabil local, care produce cndva n secolul al III-lea astfel de monumente
pentru militarii trupei de n(umeri)M(aurorum) O(ptatianensium).
Un alt monument interesat l piesa nr. 3, stela a luiAurel(ius) Masinni(us?), dupli(carius)
al(a)e miliariae ale analogii n imperiu ne-ar putea oferi un indiciu privind o datare mai
a piesei. Dat fiind faptul n zona Pannoniei aceste piese sunt datate timpuriu, sec. I p. Chr., lund n
considerare textul tria nomina, precum ncadrarea a stelei, presupunem
piesa de la Sutoru fi fost cndva n secolul al II-lea p. Chr., probabil n a doua a secolului.
Poate astfel am putea emite anumite ipoteze privind al(a)e miliariae
57
perioada n care ea
sau nu la Sutoru
58

Altarul, piesa nr. 2 cu faptul n perimetrul castrului o
cndva, probabil n prima a secolului al III-lea, iar cultului imperial i se acorda o
aparte.
O descoperire este monumentul nr. 5 fiind, prima de acest tip cu partea
din Dacia Porolissensis, pe baza celor mai apropiate analogii tot n secolul al III-lea.
Celelalte piese din fragmentar ntregesc datele cunoscute despre arta de la
Sutoru, avem astfel un prim leu funerar, care probabil provine tot de la o a unei stele funerare, dar
elemente arhitectonice ce provin de la anumite constructii: piesa nr. 9 piesa nr. 10, un fragment de capitel
o de Dat fiind starea a lor de este imposibil a stabili tip de
presupunem probabil de la o din castru.
n concluzie, studiul acestor monumente unui atelier de la Sutoru ce a
pe plan local, aflat din cte se pare sub centrului de la Porolissum, dar prezentnd unele
caracteristici proprii, cu activitate n secolul al III-lea cnd are comanditari care
funerare impozante, mai elaborate n mai costisitoare, altare onorifice au anumite gusturi
iconografice specifice. Cert este dat fiind stare a efectuate la castrul din localitate,
credem descoperirile ulterioare vor noastre privind arta de la
Sutoru, vor infirma sau confirma de autori n acest studiu.
57 Petolescu 2002, p. 61-62 (cu bibliografia
58 Este doar o supozitie ce ar merita un studiu separat.
60
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Roman Sculptures from the Roman Fort at Sutoru
(Summnary)
In 2001, archaeological researches began at the Roman Fortat Sutoru, during which a lot of new information
about the settelment was discovered. Included in the finds, where two funerary stones which have led to a
reconsideration of other Roman sculptures found at this site and provided a hasis for a proper study to be
undertaken regarding Roman Sculptures from the Roman fort at Sutoru. When this archaeological research
began, a survey was undertaken in the locality, which uncovered faur new sculptura! pieces. It is the first time,
that all the sculptura! pieces form this site, have been placed in a study together.
The catalogue includes:
1. A rectangular block belonging to a funerary monument with an inscription of Aurelius Bassus a signifer
in the military unit of N(umeri)/ M(aurorum) O(ptatianensium).
2. An altar with an inscription offered to a third century emperor with the name erased.
3. A funerary stela with two registers in a rectangular niche. In the relief field there is a representation of
a cala and the inscription field mentions the soldier Aurelius Masinni(us?).
4. Two walls from an aedicula with the same dimensions, with an orifice for fixings where the roof was
put. They both have the same representation, a horseman on the upper part and a female on the lower
part.
5. A fragment of a stela with a horseshoe-shaped niche and a copying with two funerary lions.
6. Fragment of a left lateral wall of an aedicula with a horseman representation.
7. Fragment of a left lateral wall of an aedicula with a camillus representation.
8. Fragment of a funerary lion.
9. Fragment of a toscan capital.
10.A column base
This study shows that sometime at the beginning of the third century at Sutoru a local stane workshop was
flourishing, with orders for several complex funerary constructions, base statues for the emperor and monuments
with some specific iconography, clearly influenced by the stane workshops from Porolissum center. The latest
monuments discovered provide us with new and intriguing information regarding the sculptura! roman art from
the Sutoru fort and civilian settlement. The most important achievement of this study was the reinterpretation
of monuments number one and faur which enabled an almost entire reconstruction of a funerary aedicula.
Another interesting remark is the fact that faur of the monuments bear a horseman representation which seems
to be a particularity of the local stane workshop. Another important issue that we accomplished was to make
some solid dating, using analogies from the nearby provinces, particularly Pannonia.
The research of the Roman fort is only at the beginning, we believe that future excavations at the site will
prove or disprove our hypothesis and make clear statements about Roman art from the Roman fort at Sutoru.
Bibliografie
Alicu, Pop, Wollmann 1979
1977
Bianchi 1985
Boppert 1992
CIL
Ciongradi 2007
Ciongradi 2009
Conrad 2004
Cumont 1966
Diaconescu 2005
D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, Figured Monuments from Sarmizegetusa, BAR,
International Series 55, 1979. Oxford.
M. Capiteluri romane din Dacia n Sargetia, XIII, 1977,
p. 229-261.
L. Bianchi Le stele funeraria della Dacia. Un espresione din arta romana periferica,
Roma, 1985.
W. Boppert, Zivile Grabsteine Aus Mainz Und Ungebung, Mainz, 1992.
Corpus Inscriptionum Latinarum. III. Berlin.
Carmen Ciongradi, Grabmonument und Sozialer Status in Oberdakien, Cluj-Napoca,
2007.
Carrnen Ciongradi, Die Steindenkmiiler aus Alburnus Maior, Cluj-
Napoca, 2009.
S. Conrad, Die Grabstelen aus Moesia Inferior, Leipzig, 2004.
Fr. Curnont, Recherches sur le symbolisme funeraire des romains, Paris, 1966.
Al. Diaconescu, Statuaria n Dacia, Cluj-Napoca, 2005.
61
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Floca, Wanda Wolski 1973
Florescu 1930
Gabler 1991
Gudea Gudea 2000
Oct. Floca, Wanda Wolski, Aedicula n Dacia, n BMI, XLII, 3, 1973.
G. Florescu, I monumenti funerari della Dacia Superior, n EDR, IV, 1930, p. 72-148.
D. Gabler Steinmetzkunst van Arrabona n Internatiionales Kolloquim liber
Probleme des Kunstschaffens, Veszprem, 1991.
Gudea Alexandru I, Gudea Nicolae Despre animalelor, de
zootehnie n provinciile dacice {1 06-175). O ncercare
pentru stadiul actual al n Apulum, 37, 2000, p. 241-278.
Marcu, Tamba, Matei, 2002
C. S. F. Marcu, D. Tamba, l\l. Matei, de la Sutor din 2001,
Cronica arheologice, Campania 2001, 2002, p. 302-304.
Marcu, Tamba, Matei, 2002a
C. S. F. Marcu, D. Tamba, Al. Matei, Raport privind
arheologice de la Sutor, n Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Greco-
Catholica Varadiensis, XLVII/1, 2002, p. 131-151.
Silvia Tamba, Matei, Magdalena 2007.
C. S. Silvia D., Tamba, Al. Matei, F. Marcu, D.,
Magdalena de la Sutoru, cam. Zimbor, jud. Punct: La
Cetate, n Cronica arheologice, Campania 2006, 2007, p.
355-356.
Silvia Matei, Tamba, Marcu, Cupcea, 2009.
C. S. Silvia Al., Matei D, Tamba, A., F. Marcu, G. Cupcea, I.
Sutoru, cam. Zimbor, jud. n Cronica arheologice, Campania
2008, Valahica XXI, 2009, p. 208-209.
Nagy 2007 M. Nagy, A magyar Nemzeti Muzeum regeszeti ki6llit6s6nak R6mai kot6r,
Budapest, 2007.
J\"emeti 2003 S. Nemeti, Funeraria dacoromana. a Daciei romane, (coord. M.
Cluj-Napoca, 2003, p. 398, nr. 16.
Adela Paki 1998 Adela Paki, din Dacia de nord n lumina izvoarelor epigrafice, Diss. Cluj-
Napoca, 1998.
Panaitescu 1932 Em. Panaitescu, Monumente inedite de la Largiana, nACMIT, 3, (1930-1931) 1932,
p: 3-45.
Petolescu 2002 C. Petolescu, Auxilia Daciae, 2002.
Petolescu 2005 C. Petolescu, latine din Dacia, 2005.
Torma 1880 K. Torma, A limes dacicus felso resze, Budapest, 1880.
Luca, Gudea 2010 S. Luca, N. Gudea, Arheologie Istorie (W). Descoperiri din Oradea,
2010.
Matei, E. Lako
Russu 1968
Tudor 1953
L. 1982
Schober 1923
Visy 1997
Daphne Woysch-Meautis 1982
62
Al. Matei, Eva Lako Repertoriul descoperirilor de pe
teritoriul n ActaMP, 3, 1979, p. 121 -136.
l.l. Russu, Note epigrafice. din Dacia Porolissensis, n ActaMK, V, 1968, p.
452-471.
D. Tudor, O n ruinele Suciava, n Studii
1953, p. 489-495.
Lucia Marinescu, Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia
Porolissensis, BAR, 1982.
A.Schober, Die Romische Grabsteine van Noricum unde Pannonien, Wien, 1923.
Z.Visy, Die Wagendarstellungen der Pannonischen Grabsteine, Pecs, 1997.
Woysch-Meautis, La representation des animaux et des etres fabuleux sur les
monuments funeraires grecs, Neuchatel, 1982.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

,o
1
le
N
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
\ 27S
/
,"f,,
-../ ......... "
.......
, .... '
, .... 'f , ....
, ....
.... '
/
.... '
/
/
/
....

/
/
/
/
o
o
o
\
........
) ....

\,
\
\
\
o
o
1
1
1
1
,1
1
/
.l
/
#/'
,
,
,
,
,
,
Pl. 1. Sutoru, planul castrului roman conform noilor arheologice.
Pl. 1. Sutoru, plan of the Roman fort. with the modern excavation
,
,
,
63
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
64
Fig. 2. Altar 1 Altar
Fig. 1. Bloc rectangular 1 Rectangular block
from a funerary monument
Fig. 3. Stela f u n e r a r 1 Funerary stela
Pl. II
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 1. Perete lateral stng de
1 Left lateral aedicula wall
Fig. 3. C. Ciongradi 1
The reconstructed aedicu/a after C. Ciongradi
Pl. III
Fig. 2. Perete lateral drept de
1 Right lateral aedicula wall
65
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
A
66
B
c
' '
'- --- ---------- -- ----- ----- ----- ---- ----------'
Fig. 1. Perete lateral drept de A- fato; B- desen; C -desen spate; O-
Fig. 1. Rightlateral aedicula wall A- photo; B - draw; C - back draw; O- reconstruction

: :
! i
A B
D
c
Fig. 2. Perete lateral stng de A- fato; B -desen; C -desen spate; O-
Fig. 2. Left lateral aedicula wall A- photo; B - draw; C- back draw; O- reconstruction
Pl. IV
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
A B
Fig. 1. cu A- foto; 8- desen 1 Fig. 1. Funerary stela with coping A- photo; 8 - draw.
A B
Fig. 2. Leu funerar A- foto; 8- desen 1 Fig. 2. Funerary lion A- photo; 8- draw.
A B
Fig. 3. Capitel toscan A- foto; B- desen 1 Fig. 3. Toscan capitel A- photo; 8- draw.
A B
Fig. 4. Baza coloanei A- foto; 8- desen 1 Fig. 4. Sase of a columnA- photo; 8- draw.
Pl. V
67
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ergebnisse der Phosphatkartierung
im romischen Kastell von
Alexandru POPA,
Vlad
Alpar DOBOS,
Radu
Phosphatmessungen haben in der archaologischen Forschung eine lange Tradition. Sie gehen auf
die Entdeckung von O. Arrhenius zuruck, der im Jahre 1931 den Zusammenhang zwischen den
Phosphorgehaltwerten und menschliche Besieldung aufzeigte
1
Das Verfahren ist als "Phosphatmethode"
bekannt und wurde bislang vor allem bei der Frage nach der Nutzung von Gebauden als Viehstall eingesetzt
2

Die Grenzen der Methode bestanden in der fehlenden Anwendung, da die Sedimentproben im
Labor aufbereitet und analysiert werden mussten
3
Nunmehr transportable Messanlagen die Option
aussagekraftige Untersuchungen unmittelbar auf den archaologischen Fundstellen vorzunehmen und damit
eine Anzahl der Analysen durchzufUhren.
lm Mittelpunkt des Projekts standen Untersuchungen zur Phosphorgehaltbestimmung im
Kastell bei im Bezirk Covasna (Abb. 1). Die Messungen fanden in Mai 2010 statt und wurden mit Hilfe
eines mobilen XL3t 900 der Firma Niton durchgefuhrt worden.
Der Hauptzweck der Phosphorbestimmung in den dieses Fundplatzes bestand in der Kontrolle
der Funktionalitatsinterpretationen der durch Geophysik gewonnenen Befundgrundrisse, insbesondere fUr die
Stallungen
4

Zur Arbeitsgruppe Alpar Dobos und Vlad aus Cluj-Napoca, sowie Radu
aus Sfntu Gheorghe. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Agrofor aus Wettenberg sowie
zwei rumanischen Partnerinstitutionen (Institut fUr Archaologie und Kunstgeschichte der
Akademie in Cluj-Napoca und Nationalmuseum der Ostkarpaten Sfntu Gheorghe) durchgefUhrt, so dass im
Laufe des Projektes ein Technologietransfer in die Region stattfand. Die Untersuchung zur Sedimentologie des
Fundplatzes wurde von Constantin Haita vom Nationalmuseum in Bukarest durchgefUhrt. Die Finanzierung
des Projektes erfolgte aus Mitteln des Deutschen Instituts.
Die Arbeiten am Projekt verliefen in drei Phasen:
Vorbereitungsphase. Der erste Schritt bestand in der Bestimmung des pH Wertes des zu untersuchenden
Bodens, weil die zuverlassige Messung des Phosphat-Gehaltes nur bei einem pH-Wert von liber 6 mbglich ist
5

Die Testproben wurden von Radu entnommen und bei der Fa. Agrofor in Wettenberg bestimmt. Das
Messergebnis zeigte, dass die Proben einen pH-Wert von 6,20 -6,40 (Hp) aufweisen und dass der Fundplatz
dementsprechend fUr die Phosphorkartierung geeignet ist. Zur Vorbereitungsphase auch die
Testmessungen an den Bodenproben, die im Vorfeld bei der Firma Agrofor durch andere Methoden untersucht
wurden. Fi.ir die bevorstehenden Messungen des Phosphorgehaltes wurde von der und Service-
Firma "Analyticon-Instruments" ein dafur angepasster empirischer Kalibrierungsmodus erstellt, bei dem alle
anderen Elemente nicht gemessen werden.
1 Arrhenius 1931.
2 Bauer/Kilster/Weski 1993. Stiiuble/Lilning 1999. Zimmermann 2001. Lienemann/Tolksdorf-Lienemann 1991.
SchlichtherleNogt/Herbig 2002. Vgl. auch 1989.
3 Klamm/Weber/Wunderlich 1998a. Klamrn/Weber/V\Iunderlich 1998b. Lienemann 2001.
4 Vgl. dazu die Studie WESTON 1995.
5 Klamm u. a. 1998a, 307.
Revista XXIII, 2009, pp. 69-74
69
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Messungen. Entsprechend der archaologischen Fragestellung des Projektes wurden Bohrungen im
und im si.idlichen Kastell-Teil durchgefi.ihrt. Ausgehend vom Verlauf der geomagnetischen
Anomalien betrug der Messraster 0,5 m bzw. 1 m. Auf3.erdem wurden im Kastell ein Lang- und zwei Querschnitte
in doppelter Reihe angelegt, mit einer Entfernung von 5 m zwischen den Bohrungen. Dari.iber hinaus wurden
Referenzproben und westlich des Kastells entnommen. Insgesamt wurden 453 Bohrungen getatigt.
Jede Bohrung wurde mit der Totalstation in das bereits bestehende lokale Koordinatensystem eingegliedert
(Abb. 2).
Die eigentliche Probenentnahme erfolgte mit Hilfe des Purkhauer-Bohrers. Im Vorfeld sind jedoch
mehrere Bodenprofile mit dem Riverside-Bohrer erstellt worden, um einen Uberblick zur Bodenstruktur des
Fundplatzes zu gewinnen. Dabei konnte der Sedimentologe, C.Haita aus Bukarest, vier Bodenfazies feststellen.
Die entnommenen Bohrkerne wurden in mehreren (ca. 10 cm hohe) Horizonte gegliedert. Fur die
Messungen mit dem RF A wurden die untersten vier ausgewahlt. Die Bestimmung des P-Gehaltes erfolgte
mit eingeschalteter Helium-Spiilung. Insgesamt wurden 1805 Messungen durchgefi.ihrt. Fi.ir eine zusatzliche
Uberprufung der Zuverlassigkeit der RFA-Messungen werden circa 100 Proben in einem stationaren Labor
nachuntersucht. Die gemessenen Werte streuen zwischen 67 und 3852,35 ppm, obwohl liber 64% der Werte in
dem Bereich zwischen 400-800 ppm liegen (Abb. 3).
Auswertung. Fi.ireine angemessene graphische Darstellung bzw. Interpretation der erzielten Messergebnisse
wurden die Daten in einem GIS
6
mittels Triangulation interpoliert. Der entstandene Grid stellt eine Kartierung
der Messwerte dar und erlaubt einen Vergleich mit dem bereits vorhandenen Magnetometerplan und mit den
Radargrammen aus Bretcu.
Die Messflache "A" stellt einen Querschnitt durch die fi.infte Baracke (gezahlt von Osten) dar, die sich
gegenuber der porta decumana im Norden des Kastells befindet. Die vorlaufigen Ergebnisse weisen eine
Korrelation zwischen Geomagnetik-Werten und Phosphor-Gehalt auf, vor allem in den untersten zwei
Bodenhorizonten (Abb. 4).
Die Messflache "B" wurde in der si.idlichen Kastellhalfte angelegt und bildet ein Querschnitt durch die
Barackenreihe vom Osten nach Westen (Abb. 5). Der durch Interpolation entstandene Plan dieser Messflache
zeigt, dass sich im untersuchten Bereich mindest vier Zonen mit unterschiedlichen Phosphorkonzentrationen
abzeichnen. Diese korrelieren mit der Struktur einer Mannschaftsbaracke: im Gassenbereich zwischen zwei
Baracken wird die Phosphorkonzentration erreicht und diese nimmt in Richtung Innenbereiche
linear ab, so dass im vermutlichen Wohnraum die kleinsten Werte nachgewiesen wurden. Somit lasst sich die
Hypothese aufstellen, dass die langlichen Baracken aus der si.idlichen Kastellhalfte als Mannschaftsbaracken
benutzt wurden. Die ("A") zeigt ein anderes Muster. Hier verteilt sich der Phosphor
zeichnet jedoch an einigen Punkten relativ hohe Gehaltwerte. Eine klare Abgrenzung der
hier anhand der Kastell-Planirnetrie vermuteten Jaucherinnen sich nach diesen Messungen noch nicht
beobachten.
Schlussfolgerungen. Diese Untersuchung wurde als Pilotstudie konzipiert und durchgefuhrt. Sie sollte
dazu beitragen, eine neue Forschungsstrategie fi.ir Anlagen im Umfeld des Limes zu entwickeln. Auf die Frage
der ob unter der antiken ein Raster unterschiedlicher Phosphor-Konzentrationen
zu verzeichnen ist, scheinen uns die von mobilen RF A gemessenen Phosphorgehaltwerte eine positive Antwort
zu geben. Der besondere Wert dieser Methode besteht in der Gelegenheit, effizient arbeitende
Verfahren kombiniert einzusetzen, um die Struktur und Funktion der Fundstellen bestimmen
zu Die dabei gewonnenen Daten besitzen einen wissenschaftlichen Wert, der sich auch in die Praxis
des lokalen bzw. nationalen Kulturerbe-Managements transferieren lassen.
Danksagung. Wir danken allen unseren Kollegen von der Kommission in
Frankfurt, vom Institut fur und Kunstgeschichte in Cluj-Napoca, vom Nationalmuseum der
Ostkarpaten in Sfntu Gheorghe und vom Nationalen Museum der Geschichte in Bukarest, die das
Projekt mit Rat und Tat unterstutzt haben.
6 Fiir die Kartierung wurde Maplnfo Profesional 9.5 und Vertical Mapper 3.5 eingesetzt.
70
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
geomagnetice n castrul roman de la
(Rezumat)
Rezultate preliminare ale fosforului n castrul roman de la
Nota de rezultatele fosforului din interiorul castrului de la Metoda
de nu este una noua n arheologie, dar implementarea ei era de problemele
n de laborator. cu mobile s-a ivit posibilitatea acestor
Specificul de la n mbinarea acestei metode cu rezultatele
geomagnetice. Acest proiect a fost conceput drept un proiect-pilot, care ajute pe viitor la elaborarea unor
strategii noi de cercetare a obiectivelor de pe limes.
Literatur:
Arrhenius 1931 O. Arrhenius, Die Bodenanalyse im Dienste der Archii.ologie. Zeitschrift fiir
Pflanzenernii.hrung, Diingung und Bodenkunde 10, 1931, 427-439.
Bauer u. a. 1993 S. Bauer/H. Kiister!f. Weski, Zum tii.glichen Leben in der romer- und
merowingerzeitlichen Siedlung von Eching. Ergebnisse der Phosphatanalyse,
Dendroarchii.ologie und Vegetationsgeschich te. Archii.ologisches Korrespondenzblatt
23, 1993, 111-126.
Bethell/Mte 1989 P. Bethell/1. Mte, The use of phosphate analysis in archaeology: a critique. In:
]. Henderson (Hrsg.), Scientific Analysis in Archaeology and its interpretation.
Oxford University Committee for Archaeology, Monograph (Oxford 1989)
Klamm u. a. 1998a M. Klamm!f. Weber/C.-H. Wunderlich, Zur Phosphatmethode in der Archii.ologie
- Reflektometrische Bestimmung von Phosphat auf archii.ologischen Grabungen.
Jahresschrift fiir Mitteldeutsche Vorgeschichte 80, 1998a, 305-323.
Klamm u. a. 1998b M. Klamm!f. Weber/C.-H. Wunderlich, Zur Phosphatmethode in der Archii.ologie.
Reflektometrische Bestimmung von Phosphat auf archii.ologischen Grabungen.
Arbeitsblii.tter fur Restauratoren 31, 2, 1998b, 160-172.
Lienemann 2001 ]. Lienemann, Die Phosphatkartierung als Hilfsmittel der Archii.ologie.
Archii.ologische Berichte aus Meck.lenburg-Vorpommern 8, 2001, 96-89.
Lienemannff olksdorf-Lienemann 1991
]. Lienemann/E. Tolksdorf-Lienemann, Phosphatkartierungen in den alamannischen
Hii.usern von Lauchheim, Ostalbkreis. Archii.ologische Ausgrabungen in Baden-
Wiirttemberg 1991, 1991, 192-195.
Protase/Suceveanu 2001 D. Protase/A. Suceveanu (Hrsg.), Daca-romani, romanici, alogeni. Istoria Romnilor
2 2001).
Schlichtherle u. a. 2002 H. Schlichtherle/R. Vogt/C. Herbig, Bauforschung, Phosphatkartierung und
botanische Untersuchungen in den Hii.usern der Moorsiedlung Torwiesen II in
Federseeried, Bad Buchau, Kreis Biberach. Archii.ologische Ausgrabungen in
Baden-Wiirttemberg 2002, 2002, 48-53.
Stii.uble/l.,iining 1999 H. Stii.uble/J. Liining, Phosphatanalysen in bandkeramischen Hii.usern.
Archii.ologisches Korrespondenzblatt 2, 1999, 169-187.
Weston 1995 D. Weston, A Magnetik Susceptibility and Phosphate Analysis of a Long House
Deature on Caer Cadwgan, near Cellan, Lampeter, Wales. Archaeological
Prospection 2, 1995, 19-27.
Zimmermann 2001 W. H. Zimmermann, Phosphatkartierung mit grossem und kleinem Probenraster
in der Siedlungsarchii.ologie. Ein Erfahrungsbericht. In: M. MEYER (Hrsg.), " ...
trans Albim fluvium". Forschungen zur vorromischen, kaiserzeitlichen und
mittelalterlichen Archii.ologie. Festschrift fiir Achim Leube zum 65. Geburtstag.
(Rahdell!Westf. 2001) 69-79.
71
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
V,
........
% /,

U'
DACIA IN EPOCA
(sec. 2 - 3 d.Hr. )


".
Abb. 1. Provinz Dakien und die angrenzenden Gebiete (Kartenvorlage PRoTAsE/SucEVEANU 2001, 22 Fig. 2, mit
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Meter
Abb. 2. B"!cu. Magnetomete'P1an des Kaste11s und die Position der Bolu-proflle.
73
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
74
-60-70cm
25
oo-
7fr
so-
25

Horlzont
-70-80 cm
llh,
11
_ _ j
-80-90 cm -90-100 cm
l lnu..


_

_

"
_
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
P, ppm
Abb. 3. der Phosphorwerte nach Horizonten.
Abb. 4. Verteilung der Phosphaten in der "A", Tiefe -80 bis -90 cm.
Abb. 5. Verteilung der Phosphaten in der "B".
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cteva piese sculpturale din Dacia Porolissensis
Radu
n urma unor de teren ntreprinse n perioada iulie- august 2008, n zona Huedin,
am identificat o serie de monumente sculpturale ncastrate n zidurile unor biserici sau n zidurile care
mprejmuiesc aceste biserici, pe care am considerat le pun n n acest studiu.
mele au nceput din zona unde am descins n vederea unei
perete de aedicula, care apare n bibliografie ca existnd ncastrat n portalul bisericii. Ulterior,
de lucrarea lui Horvth Zoltn Gondos Bela "Kalotaszeg, templomai a teljesseg igenyevet/
The Transylvanian Kalotaszeg. Medieval churches- A comprehensive guide", Budapesta 2006, precum de
adunate pe traseu, am identific alte cteva piese sculpturale romane pe care am considerat
important a fi analizate. O parte din aceste piese apar n bibliografie\ descrierea lor este
dimensiuni o
Cluj
Fig. 1. Harta descoperirilor sculpturale romane/ Map of the roman sculptura} discoveries
1 K. Torrna n umes Dacicus resze, Budapest, 1880 Al. Matei, Eva Lako "Repertoriul descoperirilor
de pe teritoriul n ActaMP, 3, 1979, p. 121-136 sau ntr-o lucrare S. Luca, N.
Gudea, Arheologie Istorie (IV). Descoperiri din Oradea, 2010.
Revista XXIII, 2009, pp. 75-84
75
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
(comuna jud. Cluj)
1. Perete lateral stnga de aedicula (Pl. 1, fig. 1)
Material: calcar; St. cons.: s-a doar un fragment; D: 130 x 48 x 12 cm;
Descriere: E un perete lateral stng, cu o n partea de 15 cm. Relieful este
divizat n registre, n cel superior un bust de femeie, n cel inferior o camilla cu un ulcior un n
Registrul superior bustul unui personaj feminin, ntr-o cu un guler rotund
o mantie care i peste umeri, n peste piept, numita mantie n "de


de o parte de alta a n ondule fiind adus la spate. Chipul personajului este
distrus iar nu i se mai disting. Cele registre se despart printr-o puternic cu
de 7 cm. n registrul inferior apare n picioare o camilla avnd gen de
cercei globulari n urechi. e complet o la avnd n
pliuri sau benzi late stola cu care ajunge la n jurul taliei. Cu mna
din cot, un al ce-i de pe umeri. n mna de-a lungul
corpului, un ulcior cu corpul bombat.
Ce mai anaologie pentru monument l constituie un perete lateral de aedicula de al LuncanP,
avnd n comun cu acesta stilul de reprezentarea cu bustul defunctei n registrul de sus
imaginea unei servante n cel de jos, precum dimensiunile. Pe acestea modul de al gtului
personajelor, ct mantia femeii din registrul superior, ce analogii n Illyricum, Moesia de vest,
Noricum Pannonia
4
, constituie alte cu piesa de la Luncani. Se pare acest tip de reprezentare a
circulat la un moment dat n Dacia Porolissensis, foarte probabil introdus n provincie cu legi unii
V Macedonica a lapicizi de aceasta.
Datare: sec. III p. Chr.
Locul descoperirii: de aici sunt mai multe descoperiri, printre care o
un sarcofag
5
Tot de la castelul Bocskay din localitate, Torma o cu patru
personaje, dintre care un personaj feminin ce n o deci o reprezentare a banchetului funerar cu
mai multe personaje, tipic centrului de la Potaissa
6

Loc de : n portalul bisericii din localitate.
Bibiografie: Floca, W. Wolski 1973, 3, p.30, nr.94, fig.115; Lucia 1982, p. 211, nr.58.
(comuna jud. Cluj)
1. Fragment de (Pl. I, fig. 2)
Mat.: tufvulcanic; St. cons.: fragment, doar partea destul de D: 65 x 42 cm; grosimea
nu a putut fi
Descriere: Piesa constituie registrul superior al unei stele funerare cu reprezentarea banchetului funerar.
n registrul reliefului se mai disting trei personaje. De la dreapta spre stnga avem:
1. Un personaj feminin n picioare ce o tunica manicata cu pliuri mneci din cte se pare,
cu o sub piept. Din personajul este extrem de deteriorat nu putem observa
minilor sau vreun obiect ntr-una din mini, probabil avea ceva n mna iar mna
i cobora pe corp. Ce se mai sunt faldurile rochiei din partea de unde i apare piciorul
drept cu un calceus. i este complet doar din mai distingem cu
despicat n care i cade pe umeri.
2. Un personaj masculin ce o tunica cu un guler rotund, are mna de la cot spre
dreapta, n acesta are un obiect rotund probabil o potera, dar nu putem distinge, cert este se
cu ea pe unei mensa tripes. Mna nu i s-a coafura i sunt complet distruse.
2 Floca, Wanda Wolski, 1973, p. 41.
3 ibidem p. 14, nr. 34, fig. 45.
4 ibidem p. 41.
5 Torma 1880, nr. 25.
6 ibidem.
76
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. Al treilea personaj este o camilla de dimensiuni reduse, n picioare, aflat n dreapta mensei tripes, care
o tunica deasupra o stola sub talie. n mna un vas, cel mai probabil
un ulcior. coafura i sunt complet distruse.
ntre cele trei personaje se o mensa tripes cu picioarele ncovoia te a fi unite cu stinghii cu tablia
corect.
Din punct de vedere tipologie piesa se n tipul banchetului cu persoane, frecvent n
Dacia Porolissensis. Conform analizei lui L. Bianchi piesa caracteristicile specifice pieselor cu astfel
de din zona Daciei Porolisenssis
7
: cu personajul central redat n bust, ntr-o
scena se personaje alungite, iar n este izocefalia personajelor
spre decoratism, precum aplatizarea reliefului. Din punct de vedere iconografie piesa
analogii la

cea mai dintre ele provenind de la

reprezentare este
unicat n Dacia, n considerare dispunerea personajelor.
Datare: sec. II - nceputul sec. III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, piesa apare n bibliografie dar a fi


Locul de biserica din localitate, ncastrat n peretele porticului sudic de la
intrarea n ntr-o
Bibliografie: et alii 1992, p. 421, nr. 3; n catalogul ntocmit de Zoltn G. Horvth,
B. Gondos privind bisericile medievale din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 45, dar
a fi
(comuna jud. Cluj)
1. cu lei (pl. I, fig.3)
Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: deteriorat doar n partea D: 125 x 56 cm; grosimea nu a putut
fi
Descriere: Este o cu doi lei funerari, ntre care se un cap de Medusa. Piesa a fost
atunci cnd a fost n zidul bisericii. Cele animale sunt redate sprijinindu-se pe labele
din cu capul ntors spre privitor. Coama este bine prin incizii adnci grupate n sub forma
unor frunze de floarea soarelui. Labele animalelor sunt masive cu ghearele exagerat de mari, iar la membrele
din piciorul drept ntors sprijinindu-se pe el. Partea a capului leilor a fost n zid
cu var, dar se mai ochii globulari, obrajii gura larg la cel din partea
la cel din partea Din coafura a Medusei n mase
lungi, vlvoi, cu ample, care se spre vrfuri. Acest tip de este specific Daciei Superior,
unul din centrele de unde se acest tip fiind atelierele de la Apulum
1
1, de unde pe valea
n de pe stelele funerare. Analogii din Dacia avem piese cu locul de
necunoscut una la Muzeul de Istorie iar la Muzeul Brukenthal
13
modul de
redare a coamei leilor analogii la

iar pentru gheare avem analogiila cteva piese de la


Este bine cunoscut rolul apotropaic al Gorgonei-Medusa de pe monumentele funerare,
a alunga spiritele rele. Piesa este cu certitidunie un coronament simplu, al unei stele funerare, nu un
medalion independent cum am fi a o considera. monumentul cu binecunoscutul
7 Bianchi 1974, p. 159-181.
8 Protase 1961, p. 127-129.
9 Diaconescu 1979, p. 545-549.
10 et alii 1992, p. 421, nr. 34.
11 Bianchi 1985, p. 133-134.
12 Lucia Marinescu 1982, p. 155, nr. 4.
13 idem p. 160, nr. 30.
14 Popa, Totoianu p. 77, nr. 4.
15 Gaiu, 2006 p. 166, nr. 2 pl. II /2,2a.
77
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
medalion independent de la Brucla
11
;, putem sesiza faptul piesa are dimensiunile mult mai reduse,
lei nu sunt sunt de mici dimensiuni, iar n dintre ei ncape doar capul Medusei, probabil cu un
con de pin deasupra. n Dacia Porolissensis nu avem atestat un medalion independent cu lei funerari.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, este pomenit n Repertoriul arheologic al Cluj1
7
, o descriere
sau dimensiuni. n este un posibil turn cu zid inelar, dar considerat medival iar alte
descoperiri de nu apar
18

Locul de biserica din localitatea ncastrat n zidul bisericii pe latura
Se pare piesa a fost de alte din perioada n anul 1734 cnd
aceasta este de Ferenc Kabos
19

Bibliografie: n catalogul ntocmit de Zoltn G. Horvth, B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 59 dar a fi
(comuna jud.
1. Leu funerar (Pl. II, fig. 1 a-b)
Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea D: 87 x 48 x 38 cm.
Descriere: Este un fragment dintr-un leu funerar de mari dimensiuni, ce face parte dintr-o
ce includea cu lei Leul este redat destul de primitiv, afectat de o serie
de ulterioare. S-a doar spatele animalului, capul cu membrul drept din
animalului pare a fi avut umane, botul a fost distrus, pare a i se mai vedea unul dintr ochi, cel
stng limba de sub bot. Coama era prin striuri paralele incizate adnc. Sub laba
piciorului se distinge un cap de animal, redat schematic, probabil un vitel sau Piesa este la
1880 de Torma
20
, care faptul cndva n sec. al XVI-lea cineva ar fi scris pe postamentul
inferioare Jup(iter) asinus, interpretnd reprezentarea animalului de sub laba leului ca fiind un
Noi am identificat doar grupul de haste IVVS. dat fiind dimensiunile mari ale piesei aceasta nu
poate fi un coronament al unei stele funerare, ci provine de la o Analogii pentru acest
tip de coronament cu lei masivi avem n Dacia Porolissensis la Napoca
2
1, Porolissum
22
, monumentul de la
este unul de o calitate
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, amintit de Torma la 1880 ca fiind n bisericii din localitate, n
interior blocnd vechea intrare.
Locul de n biserica din localiate, blocnd vechea intrare.
Bibliografie: Torma 1880, p. 28, nr. 22; Matei, E. Lako 1979, p. 131, nr. 37; Popa, 2002, p. 173, nr. 589;
Popa 2002, p. 173, nr. 589; n catalogul ntocmit de Zoltn G. Horvth, B. Gondos privind bisericile
medievale din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 77; S. Luca, N. Gudea 2010, p. 166, nr.
232 2b- piesa este doar n toate aceste surse a fi
Turea (comuna Grbou, jud. Cluj)
1. Fragment perete lateral stng (Pl. Il, fig. 2 a-b)
Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea extrem de D: 68 x 50 cm;
grosimea nu a putut fi
Descriere: Piesa este un perete lateral stng cu o camilla, avnd un chenar lat de 10 cm n partea
Aceasta n are un pe stng care l cu mna iar n mna un
16 Lucia Marinescu 1982, p. 194, nr. 25.
17 et alii 1992, p. 266, nr. 1.
18 idem nr. 3.
19 Gondos 2006, p. 65.
20 Torma 1880, p. 28, nr 22.
21 Bodor 1987-1988, p. 196.
22 Gudea, p. 44, nr. 147, fig. 147.
78
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
obiect rotund greu de identificat. personajului a fost doar conturul ochilor din
mai gros abia o tunica cu pliuri, dar nu putem preciza ct de era aceasta.
Analogii pentru piesa avem un perete de aedicula de la

n Dacia la Apulum
24
Reprezentarea este una
dar se bine n acest gen de ce apar pe de aedicula din Dacia Porolissensis.
Dat fiind starea a monumentului este greu a ncerca o datare mai a monumentului.
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, nu apar privind descoperiri romane n piesa poate
proveni din poate unde descoperiri de piese cu tip de reprezentare
25

Locul de biserica din localitateaTurea, ncastrat n
zidul care biserica n interior pe latura
Bibliografie: n catalogul ntocmit de Zoltn G. Horvth, B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 113, dar a fi
Izvorul (comuna Izvorul jud. Cluj)
1. Fragment perete lateral drept de aedicula (Pl. III, fig. 1 a-b)
Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea D: 56 x 46 cm; grosimea nu a putut fi

Descriere: Din piesa care este un perete lateral drept de aedicula se mai doar partea
n care apare reprezentat un personaj cu probabil Attis. Acesta este reprezentat
seminud avnd capul plecat spre dreapta. Capul este distrus pe i se doar obrazul stng,
din formnd o ce iese de sub boneta Se disting redate cu volum mna
n care ceva, probabil pedum-ul minii drepte. a ncercat redea
din minilor. Imaginea lui Attis este extrem de n Dacia are analogii ca reprezentare
pe de aedicula la Napoca
26
,

Gherla
26
,

etc. Faptul mna n jos pe
corp ne poate duce la ideea unei cu o n cum avem la Sarmisegetuza
30
, dar starea
a monumentului ne a face certe.
Datare: sec. II - III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut, n bibliografie avem o serie de descoperiri din partea de
hotar "Ordomanios" cum sunt de precum o Gordianus IIP
1

Locul de biserica din localitatea Izvorul ncastrat n zidul care
biserica n interior pe latura
Bibliografie: n catalogul ntocmit de G. B. Gondos privind bisericile medievale
din Kolatoszeg unde apare o fotografie a acesteia la pagina 208, dar a fi
2. Fragment relief
Mat.: tuf vulcanic; St. cons.: fragment, doar partea D: 41 x 53 cm; grosimea nu a putut fi

Descriere: Din piesa care probabil era un relief cu o reprezentare mai s-a doar
imaginea unui iepure sub o mare de acant (?). Animalul este redat n alergare, spre dreapta, frumos
sculptat dar din deteriorat. Coada membrele din spate sunt distruse, se mai vede coapsa piciorului
23 Protase 1961, p.
24 Carmen Ciongradi 2007, p. 202, nr. NA 6.
25 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 26, nr. 81, fig. 99, 100.
26 Lucia Marinescu 1982, p. 211-212, nr. 61.
27 Floca, Wanda Wolski 1973, p. 20, nr. 57, fig. 72; Lucia Marinescu 1982, p. 206, nr. 36.
28 Lucia Marinescu 1982, p. 204, nr. 27; 2002.
29 Protase 1961, p. 135, nr. 4, fig. 4.
30 Alicu, Pop. Wollmann, 1979, nr. 520.
31 et alii 1992, p. 246, nr. 2.
79
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din spate, bruta membrele posterioare arcuite. I se mai distinge ochiul globular, urechea botul
ureche fiindu-i distruse. n partea un chenar avnd de 10 cm. Foarte
probabil reprezentarea parte dintr-o de starea a piesei ne a
emite alte ipoteze. n Dacia Porolissensis scena de avem pe un monument de la Napoca
32
Piesa pare
a fi fost la descoperire ulterior n zidul bisericii. piesa n cadrul scenelor de
gen, atunci trebuie vedem n reprezentare un simbol al prin care defunctul dovedise
virtutea n timpul spernd la eroizare

O interpretare a acestora a fost de "indicator" al
anotimpului n care s-a produs moartea defunctului, iepurele trimite la zodia Taur, echinoxul de
Datare: sec. II- III p. Chr.
Locul descoperirii: necunoscut.
Locul de biserica din localitatea Izvorul ncastrat n zidul care
biserica n interior pe latura
Bibliografie: inedit.
A Few Sculptura! Pieces from Dacia Porolissensis
(Summary)
The present study includes a series of roman sculptura! monuments from the Huedin region, from Cluj
county, that appears mentioned in past bibliography, but have never been studied properly. AII these scuptures
have been inserted in the walls of the local churches, or in the stane fences that enclose them.
The monuments are:
1. a left lateral wall of an aedicula from (pl. I, fig. 1) with two registers, on the upper part a bust
of a female character, the lower part with the representation of a camilla.
2. a fragment of a funerary stela from (pl. I, fig. 2) with the representation of the funerary banquet
with three characters.
3. a coping from (pl. I, fig. 3) with two lions from a funerary stela with the head of the Medusa
beetween the lions.
4. a funerary lion from (pl. IL fig. 1) belonging to a funerary construction.
5. a left lateral wall of an aedicula from Turea (pl. II, fig. 2 a-b) with a representation of a camilla.
6. two fragments from Izvorul the first one, a right lateral wall of an aedicula with the
representation of Attis (pl. III, fig. 1 a-b ); the second o ne, a relief with probably a representation of a
huntig scene(pl. III, fig. 2 a-b ).
Bibliografie
Alicu, Pop, Wollmann 1979 D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann - Figured monuments from Sarmisegetuza, BAR
International Series 55, Oxford, 1979.
Aymard 1951
et alii 1992
Bianchi 1974
Ciongradi 2007
Diaconescu 1981
Floca, Wanda Wolski 1973
Gaiu, 2006
Jacques Aymard, Essai sur les chases romaines, Paris, 1951.
M. 1. H. E. V. Vasiliev, 1. Winkler, Repertoriul arheologic
al Cluj, Cluj-Napoca, 1992.
L. Bianchi, Relie1ri funerari con banchetto delia Dacia romana, n Apulum, XII,
1974, p. 159-181.
Carrnen Ciongradi, Grabmonument und Sozialer Status in Oberdakien, Cluj-Napoca,
2007.
Al. Diaconescu, Un fragment de din Dacia Porolisenssis cu reprezentarea
banchetului funebru, ActaMN, XVI, 1979, p. 545-549.
O. Floca, Wanda n Dacia, n BMI, XLII, 3, 1973.
C. Gaiu, R. Noi monumente sculpturale descoperite la Revista
XX, 2006, p. 165-176.
32 Lucia Marinescu 1982, p. 177, nr. 10.
33 Aymard 1951, p. 474-477.
80
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
N.Gudea,
Horvth, Bela 2006
Luca, Gudea 2010
Matei, Eva Lako 1979
Pop 1968
Popa 2002
Popa, Totoianu
Protase 1961
Richer 1985
Torrna 1880
Lucia Marinescu
monumente sculpturale n Muzeul de Istorie 1975.
Horvth Zoltn Gyorgy Gondos Bela Kalotaszeg, templomai a teljesseg
igenyevet/ The Transylvanian Kalotaszeg. Medieval churches - A comprehensive
guide, Budapesta 2006.
S. Luca, N. Gudea, Arheologie Istorie (W). Descoperiri din Oradea,
2010.
Al. Matei, Eva Lako Repertoriul descoperirilor de pe
teritoriul n ActaMP, 3, 1979, p. 121-136.
C. Pop, Monumente sculpturale romane de la Napoca n ActaMN, V, 1968, p. 480-
490.
D. Popa, Villae, viei, pagi. rurale din Dacia Sibiu,
2002.
C. Ioan Popa, Radu Totoianu, Roman funerar;' lions in the museum collection,
n Terra Sebus, I, 2009, p. 73-90.
D. Protase, Noi monumente sculpturale romane din nordul Daciei, n Apulurn, IV,
1961, p. 138-140.
Jean Richer, Geographie sacree dans le monde romain, Paris, 1985.
K. Torrna, Limes Dacicus resze, Budapest, 1880.
Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis, BAR, 1982.
81
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
82
Fig. 1. Perete lateral stng de aedicula
Fig. 1. Left lateral wall of aedicula from
Fig. 2. Stela
Fig. 2. Funerary stela from
Fig. 3. Coronament cu lei funerari
Fig. 3. Coping with funerary lions from
1
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a
a
Fig. 1. Leu funerar a- foto, b- desen
Fig. 1. Funerary lion from a- photo, b- draw
Fig. 1. Perete lateral stng aedi cula T urea a- fato, b- desen
Fig. 1. Left lateral wall of aedicula from a- photo, b- draw
II
b
b
83
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
84
a
b
Fig. 1. Perete lateral drept de aedicula Izvorul a- fato, b- desen
Fig. 1. Right lateral wall of aedicula from Izvorul a- photo, b- draw
a
Fig. 2. Relief Izvorul a- fato, b- desen
Fig. 2. Relief !rom Izvorul a- photo, b- draw
III
b
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
romane de la de Mijloc de Jos
378 cu privire la provincia Dacia Ripensis
Nicolae GUDEA
1. la de Jos de la mijlocul secolului III la 378
Capitolul acesta se vrea o la evenimentele militare de la secolului IV,
evenimente care au dus la romane pe
Nu avem deci de a realiza o istorie a n perioada S-au scris despre
ei numeroase mai generale (Wolframm 1990; Kazanski 1991; Bierbrauer 1994), zonale: Rusia, Ucraina
(Magomedov 2001) sau locale: Romnia 1972; Harhoiu 1990).
Cea mai lucrare referitoare la care sursele scrise cu realitatea este cea a
lui B. Magomedov (Magomedov 2001). n lucrare autorul a
dinspre nord spre sud, cultura lor a fixat relativ bine limitele lor spre teritoriul provinciilor dacice.
El a stabilit trei perioade mari de dezvoltare a culturii lor materiale: 1. perioada 230-270 cnd gotii
spre sud atingnd de nord al Negre, ajungnd n sudul Moldovei n Cmpia
Este perioada marilor atacuri asupra Imperiului Roman din Moesia Inferior n Pont Bithynia, urmate de
rentoarcerea n teritoriile de (Magomedov 2001, 28 7, fig. 88); II. 270-330, de
n care lipsesc aproape total atacurile asupra Imperiului (Magomedol' 2001, 288, fig. 89); III. 330-3 78,
de atacuri generale asupra romane, de stabilirea pe teritoriul Imperiului, mai ales n provinciile
de la de Mijloc de Jos (Magomedov 2001, 289, fig. 90).
n perioada I-a (230-270) raporturile ntre Imperiu au fost mai mult violente (cf. Klose 1934, 147
sqq.). Seria atacurilor asupra Imperiului la de Jos (Moesia Superior, Dacia Malvensis, Moesia Inferior),
asupra provinciilor din Asia (Bithynia, Galathis, Pont etc.) a fost aproape Voi prezenta cteva
din cele mai importante atacuri pentru a da o imagine ct mai aproape de realitate:
- 235 - atacuri asupra de pe malul Histria Olbia sunt distruse (SHA, Maximinus et
Balbinus XX, 11-12; XXI, 16, 3; Gerov 1980, 671);
- 238- atac comun al carpilor (Vulpe-Barnea 1968, 230-231);
- 242- atac al carpilor asupra Moesiei Inferior; ajung n Thracia (Vulpe-Barnea 1968, 234;
Gerov 1980, 378);
- 248- carpii tifalii Moesia Inferior ajungnd la Marcianopolis (Gerov 1980, 381-.. );
- 249-250- gotii Moesia Inferior; Abrittus Novae (castrul de legiune) sunt distruse
(Gerov 1980, 381-383);
-251- gotii de regele Kniva Moesia Inferior pe tot frontul (Gerov 1980, 384-385);
-253- atac asupra Moesiei Inferior (Gerov 1980, 391);
- 258-260 - Moesia Inferior pe uscat pe mare; ajung la Bizantium (Vulpe-Barnea
1968, 254);
- 263 - cu barbari Moesia Inferior pe mare provinciile Pont, Asia, Bithynia
pe uscat; au n Macedonia Grecia: "multa grmria in solo romana fecerunt" (SHA, Gallienus, 13,
6; Eutropius, IX, 8, 2; Gerov 1980, 393);
- 269- herulii, gepizii bastarnii au atacat Moesia Inferior provinciile din nordul Asiei Mici pe
mare pe uscat; pe uscat au ajuns n Thracia, Grecia Moesia Superior la Naissus; de
Claudius II (Aur. Victor, liber de Caesaribus, 33.3; Eutropius IX, 11, 1; Gerov 1980, 393-394).
La acestei perioade de pe de nord al Negre au fost distruse, regatul
Bosporan sale au fost distruse, Moesia Inferior iar provinciile dacice au fost
Revista XXIII, 2009, pp. 85-103
85
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pentru a se cu trupe pe linia Eutropius (IX, 15, 1) spune clar "{Aurelianus) provinciam Daciam,
quam Traianus ultra Danubius fecerat, intermisit, vastato omni Illyrico et Moesia".
275 pe la mijlocul secolului IV s-a instaurat o de Este perioada de
mare nflorire a culturii gotice Sntana de Spre perioadei reapar conflictele.
- n 323 profitnd de de trupe pentru conflictul dintre Constantinus Licinius "limesul
fusese neglijat", de Rausimond au atacat Imperiul ajungnd n Thracia (AnVales, V, 13);
- 331-332- dus de Constantinus I cu n ncheiat cu pacea
din anul332; devin (Eusebius, Cronica, 233; Eutropius X, 7, 1); acest statut se va trziu
n secolul IV, cnd se stabilesc pe teritoriul Imperiului. L. Vradi (Varadi 1961, 40) de un corp de
de 40.000 la romanilor;
- 338 Constantinus I a Imperiul ntre cei trei fii nepotul Dalmatius; acestuia din
i-a revenit Ill)Ticum malul gotic ! (AnVales, VI, 35);
s-a modificat n perioada cnd presiunii hunilor s-au produs n
structurile Statul lui Ermanarich s-a n 375. O parte din de Athanaric s-a refugiat
spre vest, probabil ajungnd n Moldova de sud.
- 376- Valens pace cu primindu-i n Imperiu (Themistius, Discurs X, 133-140)-
este vorba de grupul lui Fritigern; drept urmare, scrie autorul: "malul fluviului este plin de
de de arme"; Eusebius, Chronica, 248; Iordanes, Get. 131;
O parte din de Alatheus Saphra a ncercat reziste. Ultimele grupuri au nceput
preseze ambele prin a trece 378 stabilindu-se n Imperiu. n
anul 382 s-a semnat un tratat prin care Imperiul teritoriul dintre M. Balcani (deci
provinciile Dacia Ripensis Moesia Secunda; le revenea (cf. Zosimos IV, 34, 4: grupul lui
Athanaric).
2. Catastrofa de la Adrianopol ei
Presiunea asupra de la de Jos de Mijloc a nceput mijlocul secolului IV
e.n.AmMarc (XXVI, 4, 5) foarte plastic acest lucru: "hac tempore velut per universam orbem Romanam
bellicum cannentibus bucinis; excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant". S-ar putea ca
tezaurele din Banat Oltenia, care se ncheie n majoritate n jurul anilor 361-365 reflecte exact stare
de lucrurP. Sigur este au luat o serie de pentru

La 376
conform unei Valens a permis unor grupuri mari de se n provinciile Moesia
II Dacia Ripensis cu participe la ImperiuluP. O parte din de Fritigern au
primit receptia printr-un foedus care le-a permis se n Moesia II, Dacia Ripensis Thracia. Din acest
moment, se pare, nesiguranta frontierelor a crescut. aminti aici faptul o de
Gratianus de Frigeridus magister militum per /ll.ITicum, venind de la Augusti Treverorum (Trier)
s-a ciocnit Castra Martie cu un grup de alani din grupul gotic condus de Alatheus Saphrax. Armata
nu a mai naintat spre est.
a. provinciilor de la de Jos
de la Adrianopole (378) a devenit n toate provinciile situate de-a lungul
din Pannonia Valeria la mare
4
ce reiese din trecerea n a principalelor izvoare literare:
- au ocupat Moesia II, Dacia Ripensis Moesia I (A, I, 26); partea de nord a
Imperiului, la "tamquam genitales terras" (A, I, 9 AurVict); minelor din Moesia I nu
la serviciu n 381 de frica barbarilor (CTh, 1, 32, 5);
1 E. Gudea-1. Stratan, Drei Miinzhorts des 4 fh. aus dem Banat, 1974, p. 84-92; lucru l
M. Vasic care existenta unui nivel de distrugere n unele din zona de fier (\'asic fa. 327).
2 Vezi n acest sens CTh, XV, 1, 13 (Valentinianus Tautomedus dux Daciae Ripensis); Themistius, Orationes, X
(FHDR, II, p. 65), CTh, XXIX, 6, 2 (Valens).
3 Zosimus. IV, 20; Eunapios, frg. 42 cf. E.A. Thompson, n Historia, 1963, p. 107 sq; Stallknecht 1969, p. 65, nota 74 cu
toate izvoarele.
4 Despre AmMarc, XXXI, 1-17; 13, 1-6; Zosimus, IV, 50; Eunapios, frg. 60. Grupului de goti
de Fritigern care s-a contra romanilor s-au grupurile lui Alatheus Saphrax alani, huni).
86
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
-atacurile se resimt spre vest n Pannonia Il, Valeria la Italiei (A, I, 10, AmMarc);
- 381- Mursa (Savia) ocupat de 389 Valeria ambele Pannonii pierdute (A, I, 17 PanLat; A,
I, 12 Claudianus); Dalmatia (A, I, 14-15 Hieronymus); Ambrosius captivi
n Italia de Nord (A, I, 7);
- 392 - ajung n Italia; Alpilor sunt fortificate;
- 401 - Alaric trece spre Ravenna nici o (A, 1, 23);
Balcani este spre sud de barbari (A, I, 19-20 Themistius);
-Tracia ncetul cu ncetul (A, I, 12-13, Claudianus; A, I, 14 Hieronymus); 386, 388, 391
se dau mari n Tracia la care Eliada Macedonia, Dardania, Thessalia jefuite (A,
I, 18 Theophanes) - Iustina, mama lui Valentinianus II, la Thessalonic; jafuri n mprejurimile
Constantinopolului;
- Scythia spre (A, 1, 18 Theophanes; A, 14 Hieronymus);
-jafuri distrugeri referitoare la regiunea n ansamblu: am pierdut 25 de neamuri (A, 1, 21 Libanius);
-au aproximativ 20 de provincii (A, I, 18 Theophanes); a pierit cea mai mare mai parte a
imperiului (A, l, 29 Philostorgius); provinciile pierdute (A, I, 20 Themistius); Illyricum este un mormnt (A, 17,
PanLat).
Din trecere n se pot trage concluzii:
1. toate provinciile romane de la de Mijloc de Jos au fost distruse;
2. unele din provincii, dar mai ales Moesia II, Dacia Ripensis Thracia, au fost ocupate de barbari
considerate pierdute (Libanius) sau "smulse" (Philostorgius); pacea la 382 prevedea
n Moesia II Dacia Ripensis n calitate de foederati. Alaric a fost numit magister militum att pentru imperiul
estic ct cel vestic; n anul 409 a semnat un tratat cu Honorius (Zosimo, V, 50);
3. distrugerile nu s-au limitat la provinciile de ci s-au extins la sud de Haemus n
provinciile Thracia, Dardania, Macedonia, Thessalia, Achaia la vest de Haemus (Dalmatia, Pannonia Il); n
anul 377 provinciile Moesia II Thracia au fost scutite de impozite (CIL VII.6, 3);
4. imposibilitatea ntre ntre diferite ale Imperiului, nesiguranta asedierea
unor centre mari din interior, inclusiv capitala dimensiunile acestui
- trecerea barbarilor peste a continuat 378 (Iordanes, Getica, 129; Zosimos, IV, 32-34;
Orosius, VII, 33; AmMarc, XXXI, 9, 3 "transire flumen direpturi vaccus defensoribus loca"; un alt grup de
de Farnobius a trecut celebra cu a Theodosius 1 nu a oprit
de jaf distrugere
5
;
- stare de lucruri a fost de Se poate lui Hieronymus "viginti et
amplius anni" o realitate. la plecarea lui Alaric spre vest (401), la primele de refacere a
( 408) nu se poate vorbi de o aici.
b. Date n cu armata de 378/380 nu mai avem date sigure n cu armata
de pe pe care ne-o din vremea tetrarhiei este (vezi mai jos).
Se crede Constantinus Ia reorganizat armata de (n anul 325: Berchem 1952, 83-88) inclusiv de pe
vechile militare ( cohortele alele) fiind nlocuite de de infanterie de tip auxilia, iar
cele de cavalerie de cunei Uones 1964 II, 608). Tot el a completat sistemul cu duces. Oricum se crede el
a redus trupelor de pe frontiere n favoarea armatei mobile de campanie (Berchem 1952, 101-110,
115) n perioada 312-324: (pe care o instaurase Diocletianus pe a fost de
Constantinus cea mai mare parte a pentru a-i instala n (Zosimus II, 34).
n timpul fiilor lui Constantinus, apoi a domniilor lui Valentinianus Valens s-a
autor crede pe la domniei lui Theodosius II s-a instaurat sistemul documentat
de Notitia Dignitatum Uones 1964 II, 609). Armatele de n zona erau comandate de
praefecti legionum duces (n Dacia Ripensis, Moesia 1 respectiv Moesia II Scythia) Uones 1964 II, 609).
Responsabilitatea acestor duces limitis n ce probabil praefecti Jegionibus (ripae) a fost
(cf. CTh XV, 1.13). Probabil de fundi limitrophi, terenuri atribuite
pentru armatei (cf. CTh, V, 12.2). Acest autor crede faza a armatei
5 Despre pacea din octombrie 382 Themistius, Orationes, XVII, 210-214; Iordanes, Getica, 131; Zosimus, II, 34; AurVictor,
47, cf. Stallknecht 1969, p. 76; Jones, 157.
87
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n partea de vest din timpul lui Honorius Uones 1964 IL 612), iar n partea de vest mai trziu. L. crede
armatei romane s-au deschis pentru pacea din 382 (Varadi 1961, 41). A nceput o
folosire a n Illyricum, recrutarea de romani fiind
se crede n literatura aproape exclusiv de Notitia Dignitatum pe diverse texte din
literatura e.g. Orosius VII. XL. 7).
Niciunul din autorii care au scris despre armata din secolul IV nu s-a bazat pe studiul
ci mai ales pe NotDign (R. Grosse, D. Van Berchem, B. Hoffmann).
Realitatea care apare este cu totul alta de cea care apare n NotDign. n perioada
tetrarhiei n secolul IV nu avem de a face cu de tipul celor din Notitia Dignitatum. Iar pe parcursul
secolului IV, la 478 nu avem nici o unitate de acest tip nou sigur.
ntre 378-390 distrugerea lor, respectiv scoaterea lor din din punct
de vedere al
- a nsemnat n chip implicit fie distrugerea militare, fie plecarea lor
din locul de cont limitanei erau de fapt mutarea sau plecarea lor a
nsemnat elementului roman din
- seriilor monetare n att n cazul tezaurelor ct n cazul descoperirilor izolate
acest lucru 1998, 206-207);
-din izvoare prelucrarea a fost n zona de Alaric, care a fost numit n
390 magister militum n Moesia Prima Dacia Ripensis, iar n 397 magister militum per Illyricum Uones 1964
I, 183) ce ocupase ani Thracia Dacia. A. Schwarcz (foederati, n RGA, 9, 1995, 295)
n calitatea lui de magister militum, conformfoedus-ului din 397 avea peste exercitus Gothorum,
controla fabricile de armament, ridica impozitele avnd sarcinile unui praeses provinciae. Ulterior a fost
numit magister militum pentru Dacia primind ordinul ocupe Epirus Uones 1964 I, 185);
- n ct timp a fost Alaric magister militum n Illyricum Dacia nu nici o
despre armata de iar trupele din Notitia Dignitatum n mod sigur plecarea
din [ 408-410).
c. reiese indirect din datele mai sus. fiind distruse,
militare ocupndu-se nu att de Imperiului ct de jefuirea provinciilor n
interior se poate afirma cel n perioada 379-400 nu mai Acest lucru se poate
deduce din faptul izvoarele cete de huni, alani care trec mereu spre sud, a
fi de nimeni (Varadi 1961, 41).
3. Concluzii
a. mai sus clar nu mai nici o a
Imperiului la n zona Daciei Ripensis. Constatarea pe baza izvoarelor literare, a evenimentelor politice
este de izvoarele arheologice. n cercetate ale Moesiei I Daciei Ripensis un nivel
de distrugere datat ntre 378-395 prin seriei monetare sau prin strat de incendiu.
b. Dispar orice n cu trupele
5
Nu mai sau alte date care
arate lor n ultima Se crede aceste trupe au fost retrase pe frontiera de nord a Thraciei
(Iordanes, Getica, 132; Stahlknecht, 77-78; Lot, p. 312). Oricum arsenalele armatei au fost cedate
c. Combinnd provenite din cele trei surse se poate spune timp de 20 de ani
378 Imperiul Roman a pierdut controlul n zona Daciei Ripensis Moesiei Prima prin extensie
la est vest de aceste zone. Spectrul barbare: distrugeri incendieri de distrugeri
incendieri de din interior; ntre provinciile de izvoare Dacia Ripensis Moesia Inferior apar
n chip constanf grave ale grave ale economiei, zonelor de de
6 L. Das letzte jahrhundert Pannoniens, 376-476; Budapest. 1969, p. 371, crede acum au duces din
Pannonia. ArnMarc (XXI, 10, 9) Zosirnus (IV. 34) se distrugerile din Pannonia II se
acolo a grupului condus de Alatheux Saphrax.
7 Iordanes, Getica, 132 cf. Stallknecht 1969, p. 75, nota 8; F.Lot, p. 312.
88
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de stat, de episcopi, jafuri, rapturi violuri, cu intensitate n locuri la date
diferiteB, clar romane.
d. Ce Notitia Dignitatum
9
este mai greu de precizat pentru nu este arheologic
prin nimic.
ANEXAI
DE TEXTE CARE SE LA BARBARE 378
1. Ambrosius, Epistolae, 15 (381): "episcopul din Mursa s-a n haine gotice n timpul cnd a
fost ocupat de
2. Ambrosius, De fide, II, 16 378) atacurile se resimt "per Ripensem Daciam et Mysiam omnemque
Valeriam Pannoniorum".
3. Ambrosius, Epistolae, 12 (381) episcopii n conciliul de la Aquileia se plng lui Theodosius II din
cauza barbarilor nu au putut trimite la conciliul de la Constantinopol.
4. Ambrosius, Epistolae, 15 (381) se a primit vestea episcopului Acholius din Thessalonic "clauso
tune mari, occupatis terrarum barbari ca infestatione regionibus".
5. Ambrosius, Epistolae, 40 = PL, 16, col. 1156; "Ego (christus) cum periculum summum esset ne Alpes infide
barbarorum penetrarent consilia, intra ipsa Alpium vallum victoriam tibi contuli, ut sine damno
vinceres" (scrisoare Theodosius Il).
6. Ambrosius, Epistolae, 59 (392) scrie episcopului Servius din Napolis despre o n Pannonia,
Alpilor au fost barate n
7. Ambrosius, De obitu Valentiniani, 4 = PL, 16, col. 1416 "audite omnes populi et 1ridete dolorem meum.
Virgines meae et iuvenes mei abierunt in captivitate ... Nas adhuc murosAlpium addere parabamus.
Valentiniani gratia non expectavi Alpium vallum, fluente omnium ageres nivium sed Alpes et
fluvios supergressos, maro nas sui imperii protexit".
8. AurVict, 47, 3 (378) "Thraciam Daciamque tamquam genitates terras possidentibus Gothi Taiphalisque atque
omni pernicie atrocioribus Hunis et Alanis extremum periculum instari nomini romana accito ab
Hispania Theodosio ... imperium contulit".
9. AmMarc, XXI, 16, 3 378) "Hunii Halanisque permixti belicosis et fortibus ... agros vero fertiles latestentos
et longe ad extremum vastavere penuriam cultoribus caesis out captis ... itineris Jentis missentes
cuncta populationibus et incendiia nullo retinentes pergebant".
10. AmMarc, XXXI, 16, 7 "exinde digressi sunt efusori per arctoas provincias, quae peragravere licenter ad usque
radices Alpium luliarum quae venetas appelabant antiquitas".
11. Claudianus, Panegyricus de quarto consulato Honorii, VIII, 50-55 378) "Nam cum barbaris penitus comote
gementem/ inruerunt Rhodope et mixta turbine gentes/ lam deserto suas in nas transfunderat arctoas/
Danuvii totae vomerent cam proelis ripae/ Cum Geticae ingens premeretur Mysia palustris/ Flavaque
Bistoni os operirent agmina campos/ omnibus adflictis et vellatentibus ictu/ vei prope casuris".
12. Claudianus, In Rufinum liber, II, 45 "Nam plaga Pannoniae miserardaque moenis Thracium/ arvaque
Mysorum iam nulli jlebile damnum/ sed cursus solemnis erat campusque furori/ expositus
sensumque malis detraxerat usus".
13. Claudianus, In Eutropium liber, II, 214-218 378) "Vastastor Achaiae/ Getis et Epirum nu per populatim
inultam/ praesidet Illyrico iam quos obsedit amicus/ ingreditus muros, illis responsa daturus/
quorum coniugibus potitur, patosque peremit! sic hostes punire solent".
14. Hieronymus, Epistolae, LX, 16 ( 403) "Viginti et amplius anni sunt quod inter Constantinopolim etAlpes Iulias
quotidie Romanus sanguinis effunditur. Scythiam, Thraciam, Dardaniam, Daciam, Thesaliam,
Achaiam, Dalmatiam cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, i\Janus, Huni, Vandali,
Marcomani vastant, trahunt, rapiunt".
15. Hieronymus, Comentarii in Sophianum, CI = PL, 25, col. 1340; (392) "et vastatis urbibus, hominisque
interfectis, solitudinem et rari ta tem bestiarum quoque fiere et volatilim pescicumque testis Illyricum,
testis Thraciam, testis in quo ortus sum, ubi praeter caelum et terrae".
8 Claudianus, n Eutropium II, 214-218 cf. Jones, 183.
9 Pentru datarea NotDign vezi E. Polaschek, n RE, XVII, 1, 1936, col. 1081-1097.
89
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
16. Hieronymus, Epistolae, LXVI = PL, 22, col. 647 (400) "compulsi summus frater Paulinus ad patriam mittere,
ut semirutas vilula que barbarorum effugerunt manus et parentem communium census venderet".
17. PanLat, XII (2), XI, 4 (390-400) "perdidi infortunata Pannonia, lugeo funus Illyrici ... quidquid atterit Gothus,
quidquid rapit Hunnus, quidquid aufert Halanus, id olim desiderabat Arcadius".
18. Theophanes, a. 5870 (378) se din nou pe romanilor multe
provincii Schytia, Macedonia Ellada, aproximativ 20 de provincii"; 378) se
de n chip mprejurimile Constantinopolului".
19. Themistius, Orationes, XVI, 206 (383) "au fost tracii, au fost illyrii, au fost spulberate armate
ntregi ca cum ar fi fost o N-au oprit nici de
nici ape pe care nu le trece, nici asprimea locurilor".
20. Themistius, Orationes, XIV, 181 (379) "suntem vom opri pe din goana lor ... vom
stinge incendiul care mistuie totul pe care nu l-a oprit nici Haemusul, nici hotarele tracilor
illyrilor, greu de trecut chiar pentru un
21. Libanius, XXIV, 15 (380) "am pierdut 25 de neamuri care ne-au fost smulse n afara zidurilor
... joc de noi care ntotdeauna tremurau cnd auzeau de priceperea
n
22. Gregorius Nazianzus, Orationes, XII 378) este acoperit de cadavre de snge" (la
sud de
23. Iordanes, Getica, 147 (395) "per Pannoniem et per Sirmium dextraque latere quasi viris v/acuum intravit
(Alaricus) Jtaliam nulloque penitus bis Ravenna".
24. Iordanes, Romana, 313 378) "superatisque Romanis (Gothi) in congressione funduntur in Thracias".
25. Iordanes, Getica, 132 (376) "susceptoresque in partibus Moesiase Cetos, quasi murum regni sui contra citeras
stattuit gentes"; 133 "Ipsi quoque dictum est DanUirio transmeantes Ripensem Daciam, Mysiam
Thraciamque permisio principi insederunt".
26. Iordanes, Getica, 137 378) "Gothi iam non ut ad1rense et peregrini, sed ut cives et domini possesoribus
imperare totasque partes septentrionales usque ad Danubium sua iure tenet".
27. Eunapios, 50 378 = pe vremea lui Theodosius) "barbarii pustiau Thracia ncetul cu ncetul;
triburi de de la nceput fluviul mai multe treceau fie
mpiedecate de nimeni".
28. Orosius, VII, 33, 11 378) "deinde propter intolerabilem avaritiam Maximi ducis fame et iniuria adacti
in arma surgentis 1ricto Valentis exercitu per Thraciam sesse, miscentes simul omnis cae.dibus
incendiis rapinisque fuderunt".
29. Philostorgius, IX, 17 378) a pierit Valens, pierind cea mai mare cea mai
parte a imperiului roman. Barbarii de Fritigern au Thracia".
90
ANEXA II
DE N CU EVENIMENTELE DE 378
- 380:- sunt reluate dintre Thessalonic Italia (Ambrosius, Epistolae, 15)
- 381:- Arbogast Bauto- magistri militum n vest au fost contra n Moesia I (Abrosius,
defide, 16)
- 386:- Ordin pentru a aduce la lucru pe de la mine de frica barbarilor (CTh, I, 32, 5)
- 386-387: - Theodosius I se ntoarce la Constantinopol lupte n Thracia (Marcellinus, a. 386;
Zosimus, IV, 48-49)
- 387: - Iustina, mama lui Valentinianus II, la Thessalonic cere ajutor lui Magnus Maximus
(Piganiol, 244, 247-248, 254)
-390:- Alaric devine magister militum n Moesia I Dacia Ripensis (Claudianus, in Eutropium, II, 214-218;
de bello getico, 535-539; Vetters 1950, p. 37)
- 391:- Promotus magister militum este ucis n luptele din Thracia Uones 1964, 158; Buny II, 465)
- 392:- iazigi ajung n Italia (Claudianus, in Rufino, II, 26, 31)
- 395-396: - moartea lui Theodosius I au reluat atacurile n Macedonia Thessalia, Grecia
Peloponez; au putut fi numai cedndu-li-se noi teritorii; Alaric titlul de
magister militum per Illyricum (Claudianus, in Rufino, II, 101-106)
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
- 407: - Stilichon lui Alaric ocupe Illyricul de vest (Claudianus, in Eutropium, Il, 214-216; de
bello getico, 535-539)
- 408:- primele de (CTh, VII. 16, 2; XV, 1, 49;XI, 17, 4); dar distrugeri, Castra Martis
cade n acest an din cauza hunilor (Zahariade 2006, 28-29)
ANEXA III
LISTA DESCOPERIRILOR MONETARE FINALE N
O. Porecka Reka. Thermenzerstbrung; 378;
P. Petrovic, in Limes 11 Szekesfeherv6.r 1977, 261; idem, Starinar 33-34, 1984, 288-... ; cf. Donji
Milanovac; 87 Miinzen; die letzte Miinze 378-395; Mirnik 1981, 78, nr. 276; D. Minie,
Numizmaticar 7, 1984, 39-47.
4. 1 Dierna; Miinzschatz 1: 730 Stiicke; letzle Miinze 361; Miinzhort 2: 1222 Stiicke; letzte Miinze 361;
Miinzhorl III: 152 Stiicke; letzte Miinze Valentinianus II (378-382);
1974, 17-29, 29-47; M. Poenaru-Bordea, BSNR 129-130, 1987-
1988, 173-182
5. Mehadia 1 Ad Mediam; 11 Miinzen; die letzte Miinze Valens (367-378);
N. Gudea, SCIVA 26, 1975, 149; Butnariu 1988, 158, nr. 114
7. Kladovo-Koratas/Diana; Zerstbrurgeschicht mit Miinzen van Valentinianus I und Valens datiert
V. Ivanisevic, in L'Occident romain et Europe Centrale ... , Brno 1999, 95;
8. Kladovo-Donje Butorke; Kleine Miinzhort 17 Stiick; die letzten Miinzen van Theodosius I (378-383)
P. Petrovic, in Limes 12 Stirling 1979, 770
9. Kladovo/ Pontes; viele Miinzen; die letzten Miinzen Valentinianus I, Valens und Theodosius I
M. Garasanin-M. Vasic, CPFIV, 1987, 85; D. Jankovic, Starinar 24-25, 1973-1974, 224-225
10. Drobeta 1 Drobeta-Turnu Severin; in der Stadt 92 Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I; in der
Festung 445 Miinzen; die letzte Miinze van Arcadius (393-408)
1998, 149-153, 162-182, 193-194, 199
12. 16 Miinzen; die letzte Miinze vori Constantius II (-361)
et alii 1974, 79; Davidescu 1989, 104;
13. Rtkovo; Zerstbrungschicht; cea 200 Miinzen; die letzte Miinze Arcadius
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
14. Hinova; 469 Miinzen; die letzten van Theodosius I. Arcadius und Honorius (379-395)
1985, 75-102; Davidescu 1989, 88; Butnariu 1988, 155, nr. 89;
Ostrovul Mare; 5 Miinzen; die letzte Miinze van Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 475; Davidescu 1989, 116: Butnariu 1988, 159, nr. 133
19. Ljubicevac; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.
Maja Parovic-Resikan, CPF II, 1984, 142
22. Slatinska Reka; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.; die letzten Miinzen Constantius II und Valentinianus II
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
23. Izvoarele; 7 Miinzen; die letzte Miinze Constantius II (361)
Davidescu 1989, 120; C. Preda, SCIV26, 1975,470
Mihailovac-Blato; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs; die letzte Miinze Valens und Valentinianus I
M. Tomovic, CPF, III, 1986, 413; idem, Arhfug 24, 1987, 98
25. Aquis 1 Prahova; Miinzhort mit 572 Miinzen; die letzte Miinze van Honorius
G.L. Duncan 1993, 90; Popovic 1984 (Numizmaticar 7, 1984, 57-82)
30. Bononia 1 Vidin; zahlreiche Miinzen van Diocletianus, Licinius, Constantinus I, Constantius
II; die letzte Miinze von Constantius II (361)
Velkov 1977, 186
31. Desa; zahlreiche Miinzen; die letzte Miinze van Constantius II (361)
Toropu, Romanitatea, 209; C. Preda, SCIV 26, 1975, 466; TIR K 34, 42; Butnariu 1988, 154, nr. 66
33. Castra Mortis 1 Kula; 44 Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I (380-393)/ Theodosius
II ( 402-408)
91
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Atanasova 2005, 226-233; K. Dimitrov, in Limes S1ristov 1998, 37-48
- sudlich van Castra Martis 1 Kula bei Remesiana 1 Bela Palanka Miinzhort mit 209 Miinze gefunden
wurde; die letzte Miinzen 393/395; bei Romuliana/Gamzigrad Miinzhort vor 99 solidi; die letzte Miinzen
388-389
Svetlana Miljanic, Numizmaticar, 18-19, 1996, 121; A. Jovanovic-A. Lalovic, Numizmaticar, 16, 1993,
70
35. 10 Miinzen; die letzte Miinze von Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 459; TIR K 34, 27; Butnariu.1988, 151, nr. 17
41. Sucidava 1 Celei:
Miinzhort O; 444 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II (402-408)
Miinzhort 1/1937; 700 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II
Miinzhort 2/1942; 889 Miinzen; die letzte Miinze 402-408;
Miinzhort 3/1942; 129 Miinzen: die letzte Miinze 402-408
Miinzhort 4; 395 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius I
Miinzhort 5; 136 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II- Honorius- und Arcadius (402-408)
D. Tudor, Dacia, 7-8, 1937-1940 (1941), 388-392; Mitrea 1979, 63-77; Gh. Poenaru-Bordea, Dacia 14,
1970, 251-295; Gh. Poenaru-Bordea, SCJVVI, 1976,61-106
ANEXA IV
LISTA DE PE DE NORD A DACIEI RIPENSIS 275-380 p.Chr.
o. Porecka Reka 20. Brza Palanka/Egeta
1. Malo Golubinje 21. Izvorul Frumos
Nesin Potok 22. Slatinska Reka
Turski Pristanice
Pecka Bara
2. Hajducka Vodenica
Dubova
3. Teki ja/Transdierna
4.
5. Mehadia
6. Sip
7. Kladovo-Kara tas/Diana
8. Kladovo-Fetislan
8. Kladovo-Donje Butorke
9. Kladovo/Pontes
10. Drobeta-Turnu Severin/Drobeta
11. Insula Banului
12.
Maia Vrbica
13. Rtkovo
14. Hinova
15. Korbovo
16. Batoti
17. Valjuga
18. Miliutinovac
19. Ljubicevac
Pivnicki Potok
92
Mihailovac-Blato
Mihailovac-Moara Veche
23. Izvoarele
23.a. Bordelj
24. Prahovo/Aquis
25. Radujevac
26. Vidrovac
27. Negotin
27.a. Kostolac-Zajecar
28. Vrav/Dorticum
29. Mokranjska Stena
30. Vidin/Bononia
31. Desa
32. Arcar/Ratiaria
33. Kula/Castra Martis
34. Lom/Almus
35. Bistretu
36.
37.
38. Dolni Vadin/Valeriana
39. SelanovciNariana
40. Gigen/Oescus
41. Celei/Sucidava
42. Milko\ica/Utus
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Abrevieri bibliografie
Izvoare
Ambrosius Epistulae PL XVI, 875-1286
Ambrosius De obitu Val CSEL LXXIII, 329-367
AnVales Annonymus Valesianus. Ed. V. Garthausen 1874
AutVict Aurelius Victor Liber de Caesaribus. Ed. F. Pichlmayr 1911
AmMarc Ammianus Marcellinus. Ed. V. Garthausen 1911
Claudianus in Rufinum Claudianus in Rufinum. MGH (AA) X
Claudianus in Eutropium Claudianus in Eutropium. MGH (AA) X
CTh Codex Theodosianus
Eunapius Eunapius de Sardis. Fragmenta. FHG IV, 11-56
Gregorius Nazianzus Gregorius Nazianzus Orationes. PG XXXV-XXXVI
Hieronymus Epist Hieronymus Epistulae. CSEL LIV-LVI
Hieronymus Comment in Soph. Hieronymus Commentarii in Sophianum. PL XXV, 1340
Iordanes Getica/Romana lordanes Getica et romana. MGH (AA) V
Libanius Libanius Epistulae. Ed. R. Foerster 1903-1922
Orosius Orosius Historiarum adversus paganos ]ibri VII. Ed. C. Zangenmeister 1889
PanLat Panegyrici Latini. Ed. W. Behrens 1911
Philostorgius Philostrogius Historia Ecclesiatica. Ed. J. Bidez Gr. Schr. val. 21
Themistius Orationes Themistius Orationes. Ed. W. Dindorf 1911
Theophanes Theophanes Byzantinus, Fragmenta. FHG IV, 270
generale de istorie trzie
Vradi 1961 L. Vradi, Keso r6mai hadugyek es tarsadalmi alapjaik. Budapest 1961
Jones 1964 A.H.M. Jones, The ]ater Roman Empire. 284-602. A social economic and
administrative survey. !-III, Oxford 1964
Stallknecht 1969 B. Stallknecht, Unterschungen zur rbmischen Aussenpolitik in der Spii.antike (306
- 395 n. Chr.), Bonn 1969
referitoare la istoria la de Jos
Harhoiu 1990 R. Harhoiu, Chronologische Fragen der in Rumii.nien. Dacia
Harhoiu 1998
1986
Kazanski 1991
\1agomedov 2001
Thompson 1956
Vradi 1969
Wolfram 1969
Wolfram 1988
34, 1990, 169-208
R. Harhoiu, Die friihe Volkerwanderung in Bukarest 1998
Gh. Chronologie der Sntana-Cernjyachow- Kultur. Peregrinatio Gothica 8,
1986, 295-351
M. Kazanski, Les Goths {1-er- V-e siecles ap. f.C.). Paris 1991
B. Magomedov, Tschernjakowskaia Kultura. Problema etnosi. Lublin 2001
E.A. Thompson, Constantine. Constantine II and the Lower Danube frontier.
Hermes 84, 1956, 372-381
L. Vradi, Das letzte fahrhundert Pannoniens. 376-476. Budapest 1969
H. Wolfram, Die Goten. Van Anfangen bis zur Mitte des sechsten fahrhundert.
Budapest 1969
H. Wolfram, History of the Goths. Berkeley 1988
de istorie a provinciilor atacate de
Gerov 1980 B. Gerov, zur Geschichte der romischen Provinzen Moesien und Thrakien,
Gesammelte Aufsii.tzte, !-III. Amsterdam 1980
Popovic f.a. V. Popovic, Die siiddanubischer Provinzen in der Spii.tantike vom Ende des 4. Jhs.
Bis zur Mitte des 5. Jhs. in B. Hii.nsel (Hrsg.). Die Volker Siidosteurope in 6. bis 8.
fahrhundert. Berlin f.a., 95-139
Vulpe-Barnea 1968 R. Vulpe-!. Barnea, Din istoria Dobrogei. Il. Romanii la de Jos.
1968
Tudor 1978 D. Tudor, Oltenia 1978
speciale despre armata trzie
Berchem 1952 D. Van Berchem, L'armee de Diocletien et la reforme constantinienne. Paris 1952
Southern-Dixon 1996 Pat Southern-Kareen Ramsay Dixon, The late roman army. London 1996
93
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tomlin 1987
Tomlin 2000
R.S.O. Tomlin, The army of the Late Empire. n K. Wacher (ed.), The Roman world.
London 1987, 107-135
R.S.O. Tomlin, The legions in the Late Empire. n J.R. Brewer, Romanfortresses and
their legions. London 2000, 159-181
generale despre romane trzii
Johnson 1983 J. Johnson, Late roman fortifications. London 1984
Lander 1984 J. Lander, Roman stane fortifications: variation and change from the first century ta
the fourth. Oxford 1984
speciale cu descoperirile numismatice n romane trzii din Dacia Ripensis
Atanasova 2005 Jordanka Atanasova, Castra Martis. Quadriburgium i Kastell. Sofia 2005
et alii 1974 E. Gudea-1. Stratan, Drei Miinzhorte des 4. jhths. aus dem Banat. Lugoj
1974
1985
Davidescu 1989
Dimitrov 1999
Duncan 1983
Duncan 1992
Iovanovie 1984
Korae 1996
Minie 1984
Poenaru-Bordea 1970
1998
Vasie 1993
Vasie 1992
Vasie f.a.
M. Davidescu-I. Monetele din castrul roman de la Hinova. Drobeta 6, 1985,
75-102
M. Davidescu, Cetatea de la Hinova. 1989
K. Dimitrov, Monnaies et instruments de pessagee antiques de Castra Martis. n
Gerda v. Bullow-Aleksandra Milceva (ed.). Der Umes an der Unteren Donau van
Diocletianus bis Heraclius. Sofia 1999, 37-48
G.L. Duncan, Cain circulation on the Danubian limes of Dacia Ripensis. n A.G.
Poulter (ed.), Ancient Bulgaria. Papers presented ta the international symposion
an the ancient history and archaeology of Bulgaria. Univ. of Notingham 1981.
Notingham 1983, 165-176
G.L. Duncan, Cain circulation in the Danubian and Balkan provinces of the Roman
Empire. AD 294-578. London 1992
A. Iovanovie, Un petit tresar de monnaies de bronze de la fortresse protobyzantine
pres Slatinska Reka. Numizmaticar 7, 1984, 31-35
M. Korae, Late roman and early byzantine fort of Ljubicevac. in Umes Danube.
Roman Umes in the Middle and Lower Danube. Beograd 1996, 105-109
D. Minie, Le tresar de monnaies de bronze de la fortresse protobyzantine de Veliki
Gradac (Donji Milanovac). Numizmaticar 7, 1984, 39-47
Gh. Poenaru-Bordea, Deux tresors monnetaires de IV-e- V-e siecles decouvertes a
Celeiu. Dacia 14, 1970, 257-295
1. Viata la Drobeta n secolele II-VI. 1998
M. Vasie, A find of Theodosius I solidi at the fort of Pontes. Numizmaticar 6, 1983,
99-112
M. Vasie, Les decouverts de monnaies d'or dans la diocese de Dacie. Cahiers Ernest
Babelon, 4, 1992, 276-311
M. Vasie, Moesia I and Dacia Ripensis in the time of Valentinianus I and Valens
(364-378).n D. Srejovie, The age ofTetrarchs. Beograd f.a.
The Fali of the Border Defence on Lower and Middle Danube after 378
with Special Regard to the Northern Border of Dacia Ripensis
(Abstract)
In the first part of his work the author (N. Gudea) surveys the territorial and politica] evolution of the
Goths starting from the middle ofthe 3rd century up to 376 (Bierbrauer 1994; Harhoiu 1990; Magomedov 2001).
The great gothic attack from the middle of the 3rd century in the area of Lower Danube, were followed by a
relative calmness, distrubed only by the conflicts from Constantinus' time. After the 376 treaty the Goths were
accepted as federates in the Empire and owing ta reasons, much discussed until now, the conflict was released
which brought about the distruction of the Roman army (Hadrianopolis 378).
Four categories of historical and archaeological sources ha ve been analysed:
a. texts of ancient authors (contemporaries with the events) presenting the military events from the
provinces of the Lower Danube;
94
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
b. the list of certain events constituting (economica!, social and demographical) results of the military
situation after 378;
c. the list of la test monetary discoveries in fortifications situated on the northern border of Dacia Ripensis;
d. informations about the archaeological situation from these fortifications, which indicates a massive
distruction level, datable to the end of the 4th century.
On the hasis of outcoming dates from these faur categories of sources the conclusions concerning the
situation of the border and the provinces after Hadrianopolis battle would be as follows:
- the provinces from the Lower and Middle Danube (Pannonia II, Moesia I, Dacia Ripensis, Moesia Il,
Scythia Minor, Dardania, Dacia Mediteraneea etc.) were lost fot the Empire;
- the Goths did not fulfil their obligations as federates and passed to a brutal robbery of the provinces
(towns, villages, forts etc.);
- the border fortifications were distroyed; other barbarians were crossing the river, taking active part in
the robbery;
- the border army ceased to exist; the troops of the central army withdraw in Thracia and Greece (the
emperor being at Thassaloniki);
- the territories from the north of the Balkan Mountains were lost for 20 years, being depopulated, with a
destroyed Roman economy.
Der Zusarnmenfall der Grenze an der Mittel- und Unteren Donau nach
378. Mit einem Besonderen Blick auf die Provinzen Moesia Prima und Dacia Ripensis
(Zusammenfassung)
1. Am Tode des Kaisers Iulianus (364) fing der in der ersten des Jahrhunderts an den Grenzen
des Romischen Reiches hergestellte Frieden an zu schwanken (AMM Maro, XXVI, 4, 5). Der Druck auf die
Grenzen steigerte, die Anzahl der Angriffe wuchs und nahm auf einer immer weiteren Front zu, es entstand
eine allgemeine Lage von Unsicherheit.
In der behandelten Gegend werden all diese Tatsachen durch die groJ:l.e Zahl der nordlich des FluJ:l.es in
Alfold, Banat und Oltenien entdeckten die bis zu den Jahren 361/364 hinausreichten, bewiesen.
2. Die von den Kaisern Valentianus und Valens, entweder durch Bauarbeiten, ader durch ihre Zustimmung
zur Niederlassung von Barbaren als Foderierte des Reiches, zur getroffenen MaJ:l.nahmen
fur eine Zeitweile den "Grenzwiderstand".
In der Gegend wurden Wiederherstellungs, und sogar neue
Befestigungen identifiziert, aber sie hatten mehr eine moralische Auswirkung, denn es handelt sich um kleine,
winzige Bauarbeiten. 376 wurde eine groJ:l.e Gotenanzahl im Reich aufgenommen, und diese setzten sich in
den Provinzen Scythia Minor, Moesia II und Dacia Ripensis (vielleicht auch in Thracia) als Foderierte nieder.
Scheinbar wurde nach diesem Zeitpunkt die Grenze Man vermutet sogar, daJ:l. die Grenztruppen
zu den Befestigungen der der Balkangebirge umgesetzt wurden, um Thracia und Dardania zu verteidigen.
Solche Truppenbewegungen wurden in der benannten Zone nicht festgestellt.
3. Im Jahr 378 sich die Goten, und zusammen mit anderen germanischen (Herulen)
und "scytischen" (Alanen, Hunen) u.a. schlugen sie das Heer bei Adrianopol (Thracia)
nieder. Van nun an blieb das ganze Gebiet zwischen der Donau und den Balkangebirgen, zwischen dem
Schwarzen Meer und dem Adriatischen Meer unverteidigt. Das Gebiet wurde ausgeraubt, vernichtet, durch
Morde ader Auswanderung nach Suden In erster Reihe wurden die Provinzen Moesia II, Dacia
Ripensis, Moesia I betroffen. Aber auch die Provinzen der zweiten Linie: Thracia, Dardania, Dacia Mediteraneea,
Dalmatia kamen nicht davon. Auch der Innenraum: Achaia, Macedonia und sogar Italia, war bedroht.
Diese Ereignisse wurden auch van den schriftlichen Quellen, van Hieronymus, Themistius, Gregorius
Nazianzus, Eutropius, Orosius erinnert werden. Van den VerwaltungsmaJ:l.nahmen wir jene welche
den Staatsbeamten den Befehl erteilten an Ort und Stelle zu bleiben. Die Forschungen ha ben die
van Befestigungen und Ansiedlungen im Grenzgebiet, die Begrabung van u.s.w.
95
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In der von uns besprochenen Gegend sind Beweise der Niederlassung von foderierten Goten, der Zerstorung
von Befestigungen (Viminacium, Novae Taliata, Porecka, Boljetin-Ravna u.a. siidlich des Fluf)es und Gornea,
Dierna, Drobeta, Hinova, Sucidava nordlich des Fluf)es) gefunden worden.
4. Der im Jahr 383 mit den Hauptgruppen der Goten vom Kaiser Theodosius geschlossene Frieden konnte
die Frage nur zum Teillosen, den Zerstorungsprozef) aher nicht aufhalten. Wenn wir den Vertrag stricta sensu
interpretieren, miissen wir sagen dai) die romische Grenze nicht mehr bestand.
Im der im Titei umriBenen Zone lieBen sich, nach der von Alatheus und Saphrax gefiihrten Gotengruppe,
auch die von Alaric geleiteten Goten bis 410 nieder.
5. Durch Zusammenstellung der Informationen aus den drei Quellen kann man behaupten,
daB fur 20 Jahre nach 378 das Romische Reich die Grenzkontrolle im Gebiet der Dacia Ripensis und Moesia
Inferior, und durch Ausdebnung aucb ostlicb und westlicb von diesen Provinzen, verlor. Das Spektrum der
Barbarenaktionen: Vernichtungen und Pliinderungen von Befestigungen, Vernichtungen und Pliinderungen
von inneren Ansiedlungen, ernste Zerstorungen des Verkehrs und der Wirtschaft, die Verlassung der
Grenzgebiete von den Staatsbeamten, Bischofen, Bevolkerung, Raub, Entfiihrungen und Vergewaltigungen, mit
unterschiedlicher an verschiedenen Orten und Da ten, bilden den klaren Ausdruck des Zusammenbruchs
der romischen Verteidigung.
96
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
r.o
'-l
MARE INTERI'-lVM
Fig. 1 a r t a Imperiului Roman trziu- zona llalia i provinciile balcanice i din Asia M i c
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
. ,','
'' '

1. quadriburglum
2. castru reparat
3. fortifica!
4.
5. T turn
6. localitate
7
drum roman
6
- - -
Fig. 2 a de nord a provinciei Dacia Ripensis. Legenda: 1. de tip quadriburgium; 2.
castru vechi de secol II-III reamenajat n secolul IV; 3. fortificat; 4. 5. turn
roman trziu; 6. localitate 7. drum roman; 8.
98
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 3 a teritoriilor dacice cu monetelor de secol IV N. Gudea). Legenda:
1. tezaure din manete de bronz; 2. descoperiri izolate cu manete de argint bronz; 3. descoperiri nesigure;
4. de manete romane trzii

:;..;.Mnv.e. /m_,Ptrt'aon.s
p E H
s
Fig. 4 a teritoriilor din Oltenia cu deescoperiri monetare romane trzii O. Toropu)
99
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

o
o
PONTVS EVXINVS
_f__ __ _:_:_::_::_=-::_c___-=.::__:::__:__:::__:__---'-r::=:__ ________ ----
Fig. 5 cu descoperirile monetare trzii la nord de n secolul IV Butnariu 1988, 133, fig. 1)
o ()

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
.,
Dyrrhachiu
j
a t e n
1( a r p
Rorpische HauptstraBen
. . . ..

- .,..; weicere Truppenbewegungen der ....
-.
\
' ..
\
-


/"

Fig. 6 n provinciile balcanice 378 M. Mirkovic, Moesia Superior. Eine Provinz an
der Mittleren Donau. Mainz, 2007, 94, Abb. 86)
101
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 7 cu n provinciile balcanice 370 Wolfram 1969, 492, fig. 4)
102
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
oQ

02
o


o
Fig. 8 cu descoperiri gotice nainte de 378 n fostele Dacii teritoriile adiacente; 378 mai ales la sud
de Popovic f.a. 125, Abb. 7 129, Abb. 9)
103
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Chilia - subiect de
ntre Mircea cel Alexandru cel Bun
Vasile
dintre Mircea cel Alexandru cel Bun, debutau, cum bine se n aprilie 1400,
cnd domnul intervenind militar n Moldova l impunea pe tron pe protejatul lundu-1
n captivitate pe Iuga domnul aflat n domnului muntean n Moldova n sprijinul lui
Alexandru cel Bun confirmarea n mai multe surse din secolele
XV-XVIIP.
Sprijinindu-1 pe Alexandru ocupe tronul de la Suceava, Mircea asigurat un ascendent politic asupra
domnului Moldovei, i-a impus un veritabil protectorat. Se acestui fapt, acela Alexandru a fost
silit la unele cesiuni teritoriale domnul muntean, respectiv la o rectificare a hotarului dintre cele
n folosul

Asupra teritoriilor cedate de Alexandru lui Mircea, nu dispunem dect de


tardive, datnd din a doua a secolului al XV-lea
3
Penuria de le-a permis
formuleze opinii diferite referitoare la cu un grad mai mare sau mai redus de veridicitate
4

Raporturile moldo-muntene. Cesiunile teritoriale pretinse de Mircea cel lui Alexandru cel Bun
au compromis, iremediabil raporturile bilaterale stabilite n momentul impunerii ultimului
pe tron. sursele interne, att cele moldovene, ct cele muntene o asupra
moldo-muntene 1401, unele surse extrem de ce-i drept, care
categoric unor raporturi tensionate ntre cele Astfel, cronicarul otoman Halil (secolul XV)
ne "Mircea domnul Moldovei (Kara Bogdan) erau ntre ei cum sunt cinele cu pisica", sau
conform proverbului turcesc inserat de autor n textul cum sunt de cine pe piele de porc"
5

Un prim indiciu al moldo-muntene se din cursul anului 1401, cnd
Alexandru cel Bun, aflat n conflict cu Vitold, marele cneaz al Lituaniei, a refuzat acorde trecere solilor
acestuia la curtea lui Mircea cel

Unii istorici romni au n de Alexandru


1 de cnd s-a nceput Moldovei!> - cel Mare, ed. G. 2006, p.
33, 43 (n continuare: cel Mare); Gr. Ureche, Moldovei, ed. M. Scarlat,
1988, p. 20; N. Costin, Moldovei de la zidirea lumii la 1601 de la 1709 la 1711, ed. C.A. Stoide,
I. 1976, p. 83; A. Uricariul, Cronica a a Moldovei, val. I, ed. G.
1993, p. 17.
2 P.P. Panaitescu, Mircea cel 2000, p. 342; Papacostea, Geneza statului n Evul Mediu romnesc,
1999, p. 113; Anca otomane n Dobrogea, n SISEE, I, 1974, p. 77; N.
Constantinescu, Mircea cel 1981, p. 135-136; E. Diaconescu, D. Matei, Alexandru cel Bun. 1400-1432,
1979, p. 101.
3 I. Bogdan, Documentele lui cel Mare, vol. II, 1913, p. 334-335: ntr-o scrisoare de din 15
august 1475, de Mathias Corvin lui cel Mare, la o a domnului Moldovei din 12 iulie an,
suveranul Ungariei preciza "super metis eliam provinciae Moldaviae cum provincia Transa/pina secundum antiquos
terminos et consuetudines per praedecessores vayvodas possessos et tenos utrumque vayvodam, tam scilicet Stephanum
Moldal'iensem quam Vlad Transalpinum, secundum pril'ilegia Alexandri et Mirczae utriusque partis vayvodarum
concordamus".
4 Pentru diferitele opnii exprimate, vezi: B.P. Istoria a romnilor, 1999, p. 69; P.P. Panaitescu,
op. cit., p. 277-278; A. op. cit., p. 77; N. Constantinescu, op. cit., p. 136.
5 Cronici privind Romne. Extrase, val. I: Sec. XV-mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu, Mustafa Mehmet,
1966, p. 26 n. 9 (n continuare: Cronici I).
6 I. Minea, Principatele romne politica a lui Sigismund de Luxemburg, 1919, p. 97-98.
Revista XXIII, 2009, pp. 105-110
105
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"un indiciu despre ncordate dintre noul domn al Moldovei vecinii nordici'".
opinia este doar atitudinii domnului Moldovei de raporturile munteano-
lituaniene fiind una mult mai solilor lituanieni de a-i tranzita pentru a ajunge
n lovea inclusiv n politica a domnului muntean. Ca urmare, n ceea ce ne
actul lui Alexandru cel Bun a fost. n ostil, att lui Vitold, ct lui Mircea.
Ceea ce a deteriorat mai grav moldo-muntene a fost rectificarea de
de Alexandru cel Bun, care nu putea accepta tratamentul impus de omologul muntean, a hotarului cu
domnului moldovean s-a materializat n ocuparea Chiliei a hinterlandului
Cnd n ce s-a consumat vom ncerca n continuare.
Chilia n cadrul moldo-muntene. cum se ca un fapt cert, prin anii 1390-1391,
Mircea cel ntins asupra ntregii zone de la gurile Cel mai trziu, din a
doua a anului 1391 intra sub centrul genovez de la Lykostomo
8
. Titlul
domnesc al lui Mircea noile teritoriale. Pentru prima formula la marginea
Tartariei (usque ad confinia Tartariae)", sau apare ntr-un act intern din 27
decembrie 1391
9

n opinia formula din titlul domnesc se strict la teritoriile de la gurile Formula
spre nu nsemna, cum foarte bine sesiza P.P. Panaitescu, Mircea
ci un teritoriu vecin cu acestea
10
regiunile situate
includeau la secolului al XIV-lea, teritoriile de la gurile cu fostele centre genoveze,
Chilia, de din timpul lui Vladislav I, din anii 1369-1370
11
, Lykostomo cu
teritoriul din jur.
n urma luptelor cu Bayezd I din anii 1394-1395, Mircea cel pierde vremelnic asupra
ntregii silit tronul cu Vlad I (1395-1397), interpusul sultanului.
n aceste 1395 nceta statului muntean asupra danubiano-pontic, care
intra sub


Intrarea Dobrogei sub confirmarea, sau n mai multe surse
bizantine sau otomane din secolul al XV-lea sau tardive. n marea lor majoritate ele vorbesc decolonizarea n
provinciile europene ale Imperiului Otoman, inclusiv n regiunile ponto-danubiene, a unor nsemnate grupuri
de n urma nfrngerilor suferite de marele han al Hoardei de Aur, n hanului turcmen
Tamerlan (Timur Lenk) n anii 1395-1396. Circa 10.000 dintre de emirul Aqtaw, au solicitat
au din partea sultanului Byezd I dreptul de a se stabili n provinciile europene ale Imperiului
Otoman. Exodul este consemnat de mai multe cronici bizantine sau otomane. Asemenea ne
cronicarii bizantini Laonikos Chalkokondylas Dukas (secolul XV), precum Cronica Messembriei. Lor
li se o serie de cronicari otomani din secolele XV-XVII, precum Orudj bin Adi! (secolul XV), autorul
cronicii anonime Tevarih-i al-i Osman (secolul XV) sau Evlya t:;:elebi (secolul XVII)
13
se va
n primii ani ai secolului al XV-lea, cnd o un nou cutremur militar produs n lumea
va determina raporturilor de a factorilor de putere din bazinul vest-pontic.
7 N. a Moldovei de la ntemeierea statului la cel Mare {1359-1457), 1978, p. 83.
8 Pentru intrarea Lykostomo sub lui Mircea cel n 1391, vezi: V. n SIB, XXVI-XXVII,
2002-2003, p. 45.
9 DRH, D, 1, p. 127, dac. 79.
10 P.P. Panaitescu, op. cit., p. 361.
11 Pentru Chiliei din timpul lui Vladislav I, vezi: O. Iliescu, n SCIVA, 29, 1978, 2, p. 209-210; M. Balard, n
RESEE, XVIII, 1980, 2, p. 236.
12 n tratatul de la din 7 martie 1395, ncheiat cu Sigismund de Luxemburg, Mircea face referiri la lui
Dobrotici, sau pe orice alte limanuri n orice alte locuri supuse noastre",
ce conduce la concluzia la data ncheierii acordului, teritoriile danubiano-pontice se aflau sub
domnului muntean. Vezi: Hurmuzaki, V2, p. 360, doc, CCCII; I. P. Gh. Gheorghe,
ale Romniei n documente {1368-1900}, 1971, p. 82-92.
13 Cronici I, p. 50; despre Romne, vol. VI, ed. M. Holban, 1976, p. 382, 349, 380,
384, 386-387 (n continuare: VI).
106
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nfrngerea capturarea lui Bayezd n lupta de la Ankara (28 iulie 1402), de Tamerlan, urmate de
moartea n captivitate a fostului sultan [martie 1403) de luptelor pentru putere ntre fiii
i-au permis lui Mircea cel care la nceputul anului 1397 l pe Vlad 1 cu concursul lui Stibor,
voievodul Transilvaniei, controlul asupra ntregii Dobrogea sub sa.
prin anii 1403-1404 era cu certitudine nainte de mijlocul anului 1406, cnd
titlul domnesc domnului muntean "pe pe Podunavia,
la Marea cea Mare al

a lui Mircea cel asupra


zonei de la gurile n primii anii ai secolului al XV -lea confirmarea ntr-o nsemnare din
lucrarea Ubellus de Notitia Orbis, nainte de 1404 de Ioan, arhiepiscop de Sultanieh,
prin aceste locuri, care "dincolo de [de unguri, n.n.), Marea cea Mare sau
este Val achi a[. .. ]. Prin trece .. ], ce din Germania trece] prin Ungaria,
apoi prin Valachia se n Marea cea Mare L_vkostom [ ... }"
15

lui Mircea asupra Chiliei nceta cel mai trziu, n cursul anului 1411, cnd cetatea de
la gurile apare ca fiind sub domnului Moldovei, Alexandru cel Bun
16
sursele interne
moldovene sau muntene nu ne transmit nici o asupra acestei a statutului politica-juridic al
de la gurile cteva documente externe sunt elocvente din acest punct de vedere. Astfel, ntr-o
scrisoare de Sigismund de Luxemburg voievodului Transilvaniei Stibor de Stiboricz, de
n anul 1411, clar unui plan de cucerire a Chiliei, amnat din motive
obscure
17
a regelui Ungariei de a cuceri Chilia este dovada la data cetatea
de la gurile trecuse din lui Mircea cel sub cea a unui adversar al suveranului Ungariei,
care nu putea fi altul dect domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. De altfel, un alt act de o mare
anume tratatul de la Lublau din 15 martie 1412, dintre Sigismund de Luxemburg regele Poloniei, Wladislaw
1 Jagello, niciun dubiu, domnului Moldovei asupra ChilieP
8
n
Chiliei la Moldova este de lista diferitelor la Conciliul de la Konstanz din
1414-1418, prin 1415, ntre care se cei ai "Kiryla


n o cu privire la cucerirea teritoriilor de la gurile de romni ne-o
Evlya Celebi. "Pe vremea cu Timur- el- craii Moldovei,
prilej, au ocupat toate de dincolo de respectiv din Dobrogea
20
cronicarului
otoman conduce la concluzia de recuperare a teritoriilor transdanubiene de
Mircea cel Alexandru cel Bun s-ar fi consumat prin anii 1402-1403.
n acest punct al studiului nostru aspecte ale acestei probleme se cer elucidate, cel
atta ct ne permit de care dispunem: momentul trecerii Chiliei sub lui Alexandru
cel Bun n care s-a realizat schimbare de statut al de la gurile
n ceea ce momentul Chiliei sub domnului Moldovei, asupra acestui aspect
dispunem de n 1408, un sol al lui Sigismund de Luxemburg la solicita Senatului
Serenissimei ajute pe suveranul Ungariei "cu cteva mari pentru a ridica a duce de la L_vkostomo
la Gallipoli (a Licostomo contra Galipolim] trupele sale pentru care lucru se va adresa altor spre
putea mplini planul asupra Gallipolei''2
1

Pe baza acestor unii au admis la data Chilia se afla sub


Cu mult anterior acestor opinii, Nicolae Iorga formula, absolut fundamentat, concluzia
14 DIR, B, 1, p. 50-51, dac. 34-35.
15 despre Romne, val. I, ed. M. Holban, 1968, p. 39 (n continuare: 1).
16 Cf. Fl. Constantiniu, Pa pacostea, n Studii, 17, 1964, 5, p. 1139, unde asupra Chiliei
"s-a prelungit cel mai trziu n anul 1411 ".
17 Ibidem, p. 1137-1138 n. 24.
18 Documente privitoare la istoria romnilor, culese de Eudoxiu de Hurrnuzaki, vol. 1, partea 2, 1890, p. 485-
486, dac, CCCCI.
19 Ibidem, p. 497, dac. CCCCIX.
20 VI, p. 356-357.
21 Apud N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei a Albe, 1899, p. 71.
22 FI. Constantiniu, Papacostea, n Studii, 17, 1964,5, p. 1139; A. op. cit., p. 81.
107
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n anul 1408 era o sau asupra Chiliei "la Chilia nu
se putea afla dect n mna unui aliat al lui Sigismund unui al turcilor, Mircea, n ajunul
lui Musa, era una alta''2
3
Ca urmare, el conchidea 1408, Chilia "a trebuit fie de la Mircea,
care la Ceea ce e curios, e nu numai faptul n domnea pe atunci
un principe puternic, ci acela acestui principe era

foarte bine
Alexandru ce Bun "a luat Chilia de la Mircea", pe cale Iorga accepte unei
conflictuale moldo-muntene, ca urmare el propune o de compromis, respectiv "poate nu e prea
se presupue la a Chilii: cea din fiind a lui Mircea, iar
mold01renilor, n Basarabia, ale limite au trebuit fie variabile"
25

n ceea ce concluzie a lui N. Iorga, ea este de o serie de surse din secolele
XV-XVII, pe care le demne de ncrederea. Toate aceste surse sunt categorice n a data ridicarea
Chilia n timpul lui cel Mare, n iunie-iulie 1479
26
Deosebit de este
concluzia care indirect din lui N. Iorga, aceea Chilia i-a fost de Alexandru
cel Bun lui Mircea cel 1408, mai exact la o ntre 1408 1412.
O opinie a emis n cu circa decenii istoricul Constantin
Cihodaru, el al tezei potrivit ntre Alexandru cel Bun Mircea cel a fost o colaborare
Conform teoriei lui C. Cihodaru, prin anul 1401, aflat n imposibilitatea de a asigura
Chiliei, "excentric" de restul sale, Mircea i-ar fi cedat Chilia lui Alexandru pentru a-l
cointeresa n lupta

cum teoria sa trebuia la restaurarea
lui Mircea cel asupra Dobrogei, inclusiv a teritoriilor de la gurile nainte de 1406 a
fost de istoricul n sensul "Mircea a reluat, prin 1406, asupra Dobrogei, dar
Chilia a n continuare a Moldovei. n tratatul ncheiat mai nainte de cei doi domni se prevedeau
probabil pentru cel din Moldova de a crea n calea cu Marea a
ei cu orientale. Noua delimitare dintre cele nu s-a numai
la cedarea Chiliei a dependent de ea Moldovei. Ea se va fi ntins pe lungimea liniei de contact
dintre cele la


Incitanta teorie a lui C. Cihodaru este destul de n primul rnd, n anul 1401, cnd conform
acestuia Mircea i-ar cedat Chilia lui Alexandru spre a-l cointeresa n gurilor n unor
atacuri domnul nu mai teritoriile respective pe care le pierduse 1396,
cnd pierduse controlul asupra unei nsemnate a fiind nevoit acesteia cu
Vlad l. n ordine de idei, ct de "mult" a fost cointeresat Alexandru cel Bun n lupta
primire a Chiliei de la Mircea cel este de faptul el nu i-a acordat nici un ajutor
domnului la domniei acestuia.
O realitate de C. Cihodaru n sale este aceea n contextul al
momentului, pericolul unor campanii otomane de mare mpotriva erau excluse.
n 1401-1402, Bayezd I concentrase n Asia unde ofensiva lui Tamerlan de neoprit.
Degajarea frontului de turci i-a permis lui Mircea nu numai o oaste
n sub conducerea lui Evrenos, bey-ul Thessaliei (nov. 1401), ci preia
organizeze o mpotriva bazelor otomane de la sud de


n ceea ce imposibilitatea lui Mircea de a Chilia hinterlandul "excentric",
de nici acest argument nu se n toate perioadele n care domnul
muntean a cu certitudine teritoriile de la gurile (1391-p.1396; a.1406-c.1408), incluse n
23 N. Iorga, op. cit., 71-72.
24 Ibidem, p. 77.
25 Ibidem.
26 cel Mare, p. 37, 47; Cronicile slava-romne din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed. P.P.
Panaitescu, 1959, p. 34 (Cronica Gr. Ureche, op. cit., 53:" leato 6987 [1479] iunie 22 au
nceput a zidi cetatea Chiliei o au an, iulie 16".
27 C. Cihodaru,Alexandru cel Bun {23 aprilie 1399-1 ianuarie 1432}, 1984, p. 234; Idem, Formarea hotarului dintre Moldova
n secolul al XV-lea, n voi. Stat, societate, istorice, Cluj-Napoca, 1982, p. 89.
28 Ibidem, p. 234-235.
29 C. Pe urmele lui Mircea cel Mare, 1987, p. 154-157.
108
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
formula el a avut sub sa cetatea Lykostomo (Vlcov), la circa 20
km n aval de Chilia, care controla categoric accesul pe dinspre mare, asigurnd implicit protectia
Chiliei. ntr-o asemenea cu ntreaga Dobroge cu accesul pe sub
domnului cedarea Chiliei, de orice pericol otoman, Alexandru cel Bun din
motivul amintit nu se n existenta tratatului dintre Mircea cel Alexandru cel Bun,
invocat de autor ca reprezentnd baza a de moldo-muntene, n
descoperirii textului doar o presupunere a autorului, nu chiar o
n ceea ce ne pe baza pe care le Alexandru cel Bun nu a
putut intra n posesia Chiliei n anii 1401-1402, prin preluarea ei de la Mircea cel ntruct ntre 1399
1406 domnul nu a mai teritoriile de la gurile Ne pe
faptul titlul domnesc al lui Mircea din nu mai include formula
Pe de parte, privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor din Liov la 8
octombrie 1408 nu face nicio referire la Chilia la regiunile de la gurile omisiune
prin faptul la data emiterii documentului, domnul Moldovei nu intrase n
acestui centru a hinterlandului Data de 8 octombrie 1408 poate fi ca un terminus post quem
al Chiliei de Alexandru cel Bun. Conchidem deci Alexandru cel Bun a intrat n posesia Chiliei
la o 8 octombrie 1408 1411, pe care, cum foarte bine N. Iorga, i-a luat-o lui
Mircea cel Credem din acest punct de vedere, nu este lipsit de faptul n documentele
emise de cancelaria ntre 1407 1413, avem aici n vedere pe cele cu datatre formula
din nou din titlul domnesc al lui Mircea cel ca o
domnul pierduse teritoriile de la gurile

deloc etapa coincide tocmai


cu perioada n care Chilia este ca fiind sub a lui Alexandru cel Bun.
Din 1413, formula sau reapare n titlul domnesc al
lui Mircea cel se va perpetua apoi la domniei sale precum n acelea ale
Mihail 1 (1418-1420), Radu II Praznaglava
32
Principala pe care o formulei domn
n titlul domnesc al lui Mircea cel o sa. Care a fost aceasta?
formula din titlul domnesc al Mircea
cel al mai o realitate, ci mai mult o Realitatea n faptul
data Mircea cel a mai la gurile doar castelul Lykostomo, dar nu
Chilia, la a recucerire nu a Faptul domnii munteni nu au mai cetatea
Chilia n reconfirmarea nicio modificare a tratatului de la Lublau de Ungaria
Polonia n anii 1415 1423
33
n baza acestor ca perfect concluzia istoricului
V. Eskenasy, care "a doua reconfirmare a acordului de la Lublau a consacrat un statu quo existent n 1412
1415" "Chilia a fost sigur ntre 1412-1423''3
4

n ceea ce n care s-a consumat instaurarea lui Alexandru cel Bun asupra
Chiliei, ea trebuie de un nou moment dificil din istoria domniei lui Mircea cel care
l-a impiedict pe domnul muntean, aflat la acea n culmea puterii sala, n
sale. n epoca pe care o un asemenea moment s-a consumat n anii 1407-1408 cnd Mircea a avut de
nfruntat un puternic asalt otoman asupra sale din sudul Dobrogei, din zona Silistrei ndeosebP
5

Ca urmare, conchidem speculnd acest moment, Alexandru cel Bun a procedat la o rectificare
a hotarului cu i-a smuls acum cetatea Chilia cu hinterlandul amplificnd mai
puternic starea de tensiune deja n raporturile dintre cele cum am
constatat, de cronicarul turc Halil.
n temeiul celor mai sus, ne punem ntrebarea Cum se acceptarea de
Alexandru cel Bun a tutelei lui Mircea cel timp de 7-8 ani? Credem factorii care au stat la baza acestei
30 DIR, B, p. 46-49, doc. 31-32; DRH, D, 1, p. 174-175, doc. 106.
31 Ibidem, p. 52-54, 63-67, doc. 36-37,47-51.
32 DRH, D, 1, p. 197-198, doc. 120; DIR, B, p. 67, 69, 71-72, doc. 52, 54, 57, 59.
33 V. Eskenasy, n Rdl, 34, 1981, 11, p. 2093.
34 Ibidem, p. 2024
35 Pentru luptele lui Mircea cel din 1407-1408, din zona Silistrei, vezi: n SAO, 1, 1957, p. 240; C.
op. cit., p. 154-157.
109
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
politicii a domnului Moldovei trebuie n modul n care acesta a ocupat tronul n

cum se iar sursele prezentate la nceputului studiului nostru sunt elocvente din acest punct
de vedere. impunerea lui Alexandru pe tronul de la Suceava, Mircea l-a luat cu sine n
pe fostul domn Iuga. Actul ar la prima vedere o n scopul domniei protejatului
n realitate domnul munten asigura propria Stabilit la curtea
Iuga a devenit un factor de presiune a lui Mircea cel la adresa lui Alexandru cel Bun, putndu-se
transforma n orice moment ntr-un contracanditat periculos n cazul n care domnul Moldovei ar fi devait de
la linia de protectorul
de acest lucru Alexandru cel Bun s-a obligat la a sa s-a perpetuat
atta timp ct a Iuga, respectiv n preajma anului 1407, cnd, conform Pomelnicului de la Bistrija, a
redactare ncepe n acest an, fostul domn nu mai era n

Credem nu este o ntmplare
faptul fostului domn coincide cu cele mai evidente ostile domnului
ntreprinse de Alexandru cel Bun. Ocuparea Chiliei insulare a hinterlandului instaurarea propriului
control asupra unei a gurilor doar partea cea mai a acestei politici.
finale. n ncheirea prezentului studiu, pe baza rezultatelor la care am ajuns n urma
demesului nostru, suntem n concluzii:
1. n anul 1400, ca urmare a ajutorului politic militar oferit pentru ocuparea tronului Moldovei, Mircea
cel i-a impus lui Alexandru cel Bun o rectificare a hotarului dintre cele
de domnul Moldovei, a domnului muntean a indus o
tensiune n raporturile bilaterale.
2. n la politica domnului la adresa Moldovei, fostului domn Iuga,
n 1407, de Mircea cel la curtea sa, la o ntre 8 octombrie 1408 1411, profitnd
de faptul domnul muntean era angajat n puternice lupte cu turcii n sudul Dobrogei, n zona Silistrei,
Alexandru cel Bun a procedat el n mod unilateral, la o rectificare de hotar cu n
interes propriu, trecnd sub sa cetatea Chilia cu hinterlandul atunci sub
Actul a amplificat mai mult tensiunile existente n raporturile moldo-muntene.
3. Prin 1413, aflat la apogeul puterii sale, Mircea cel a rencorporat sale regiunile de la
gurile situate cu cetatea Lykostomo, dar nu Chilia a posesiune vor
continua, att el, ct unii dintre succesorii o solicite indirect. Aceasta va continua un
deceniu sub Moldovei.
Kilie - sujet de dispute entre Mircea l'Ancien et Alexandre le Bon
(Resume)
Pendant l'an 1400, par suite de l'aide politique et militaire offerte pour occuper le trne de la Moldavie,
Mircea l'Ancien a impose a Alexandre le Bon une substantielle rectification de demarcation a la frontiere
entre les deux pays. Bien qu'elle soit acceptee par le prince de la Moldavie, cette pretention territoriale a
indu un puissant etat de tension dans les rapports bilaterales. A une date comprise entre 8 octobre 1408 et
1411, profitant du fait que le prin ce de la Valachie etait pris dans des puissantes luttes avec les Turcs au
sud de la Dobroudja, dans la zone de Silistra, Alexandre le Bon a procede lui-meme, unilateralement, a une
rectification de frontiere avec la Valachie, passant dans son propre interet sous la domination la cite Kilie et
son hinterland, jusqu'alors sous la possession valaque. Son acte a intensifie en plus les tensions existantes deja
dans Ies rapports moldo-valaques. Environ ]'an 1413, situe a la apogee de son pouvoir, Mircea a re-incorpore a
son pouvoir les regions des bouches du Danube, situees vers les parties tatares, avec la cite Lykostomo mais
non la Kilie, la possession de laquelle il contenait encore la revendiquer indirectement. Celle-ci avait rester
encore une decennie sous la possession de la Moldavie.
36 D.P. Bogdan, Pomelnicul 1941, p. 49-50, 85-86. Pentru datarea lui Iuga n jurul
acestui an, vezi S. Gorovei, 1976, p. 37.
110
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
despre
n voievodatul Transilvaniei comitatele vecine n secolele XIV-XV
Mihai Florin HASAN
Despre acest grup etnic distinct primele documentare sunt din afara areal ului carpatic, anume
din 1385, cnd voievodul Dan 1 [1385-1386) Tismana cteva de
care apar cu denumirea de atiganos
1

Pentru Ungariei primele despre din secolul al XV-lea, cnd,
brusc, ne n unui asemenea grup, care nu de unde condus de un voie1rod [probabil
dintr-un areal slav a care anumite privilegii din partea

n acest moment provenind dinspre sursele documentare edite studiate, doar cinci
pe care le voi prezenta mai jos, asupra acestui grup etnic.
n 1423 Sigismund toate din regat a venit n sa Ladislau,
voievodul cu de ai l-au rugat umil le acorde libertatea de a "nomadiza" liberi
prin regatul Ungariei. Sigismund, din sa le aceste ba, mai mult, interzice ca
fie n vreun fel, iar vor intra n conflict cu careva dintre locuitorii regatului, atunci se
adreseze pentru doar acestui Ladislau, care va avea dreptul absolut de


La 1500 regele Vladislav al II-lea [1490-1516] scria voievodului Transilvaniei despre Eran
[ =Thewrch], care nu cunosc dect pe aceea a castelanilor de la Eran
3
Presupunem voievodul
a ncercat la bunul plac, pentru slujbe ce ne necunoscute, iar regele a decis
respectivele de sunt supuse doar castelanilor de la Eran, unde probabil aveau
anumite clare anumite Regele Vladislav de cetate din vechime
[ab antiquo pertinentibus], dar cum prima n acest moment este cea din 1423, aceea
ntreg regatul, consider este vorba doar de o de cancelarie, ce argumentul
lor de castelanie. Probabil nu aveau n preajma Eranului o vechime mai mare de 70-80
de ani. Cunoscndu-li-se nomadismul, prima este din 1385 presupunem
la acea erau de un timp n pentru a avea deja statutul de robi ce pot fi
de domnie], putem cel mult considera trec de la Sud de n sud-estul regatului Ungariei pe la
nceputul secolului al XV-lea, pentru a avea o oarecare vechime n teritoriul Eranului.
Oricum, marele semn de ntrebare referitor la aceste grupuri etnice, dintre care unele bine organizate,
este cel referitor la locul de unde la un moment dat n regat, care sunt de
Sunt mai multe sau este doar una? Personal nclin cred de sunt mai multe, dar
necunoscute, iar n decurs de 70 de ani, de la 1423, cnd un astfel de grup [nu ct de numeros]
dreptul de a se liber n regat, la 1500, cnd un alt grup este amintit ca ab antiquo de
castelania Eranului, se produce, probabil, o ncercare de sedentarizare/"robire" a acestor grupuri etnice
de un o posesiune, unde a avut loc fenomenul de stabilire.
n calcul documentul emis de regele Matia la 23 septembrie 1476 din Buda adresat
voievozi ai Transilvaniei vicevoievozilor acestora, pentru ca oamenii familiarii
1 Documenta Romaniae Historica, seria B, 1, 1966, p. 19-22.
2 Hurmuzaki, 1/2, doc. 436, p. 527: "Ladislaus Waywoda Ciganorum [ ... ] et Ciganos sibi subjectos".
3 Hurmuzaki, XV, doc. 278, p. 152: "certis Egipciis seu Ciganiis".
Revista XXIII, 2009, pP. 111-113
111
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
voievozilor nu mai abuzeze de n suburbia Sibiului, care au fost de rege
atunci am putea cobor acel de ani necesari de la la cincizeci.
Cert este faptul cel putin din cele documente privind suprema autoritate din Transilvania, voievozii,
n diferite momente ilegal autoritatea asupra acestor grupuri, recurgnd,
este nevoie, chiar la agresarea abuzarea acestor indivizi prin intermediul "oamenilor de a familiarilor
oficialilor lor.
Singura din punctul meu de vedere, cum de altfel din text, este imensa
disponibilitate, pe care o aceste grup etnic, prin a reprezenta o de lucru pentru nevoile
voievodului.
Din scrisoarea se aceste abuzuri durau de ceva timp, deoarece au mai fost invocate alte
scrisori regale trimise tot n desigur la sesizarea magistratului Sibiu, direct interesat
n problema acestor
O vine tot de la Sibiu 1453] este vorba despre un raport cu privire la
unor bande, crime petrecute n zona o despre tulbure
nevoia de eradicare a criminale n n special criminalitatea se unor grupuri
compuse majoritar din romni. n acest raport la punctul al se despre patru
cai plebanului din Vechi [ = Isopis ]. Cei care au ntocmit raportul acei cai se aflau n
zona [ =Byrgesbach] n plus, aminteau despre uciderea slujitorului acestui paroh de
doi indivizi, [Barbath] Consider nu mai este nevoie de nici un comentariu
privind originea a celor doi
Unul are un nume specific pentru locuit de romni, de ne gndim la fratele
voievodului Litovoi sau la attea toponime din al doilea, un pic diminutivat, dar explicit de
clar. Asocierea celor doi este cu att mai mult cu ct nu nimic despre ntre
cei doi, au mai n alt loc ca un grup "cu vechime", sau asocierea
a fost una de moment. Nu din document cum s-a petrecut evenimentul, care a fost momentul zilei, dar
mobilul, cu toate nu motivul pentru care au fost caii: vnzare sau utilizare
n scopuri personale?
O despre acest grup etnic cu trei ani temporal propus, dar ea este
destul de ca n 1504 Mihail Cndea de Malomviz [Ru de Mori] primea
de a aduce din 12 familii de robi pentru a-i pe posesiunile sale, probabil pentru
de a auruluF, ceea ce poate indica fie redus de familii de n comitatele
eventual, chiar mai reduse de de pe de la sud de Acordarea
unei regale, de asemenea posibilitatea unui monopol regal, pe care, de altfel, l suspectam
mai sus.
Pe baza unor lacunare, precum cele de nu putem reconstitui fidel structura a
acestei etnii. doar unul dintre primele grupuri atestate pe teritoriul Ungariei era condus de un voievod,
Ladislau;Wladislaw, ceea ce presupune o contaminare cu lumea
astfel de grupuri etnice de s-au bucurat de dreptul de
pe teritoriul regatului ulterior au devenit dependente de castelanii sau n a suburbie sunt
am
De asemenea, de ani, fac obiectul unor regale, ceea ce
problema posibilei lor de persoana monarhului, care i distribuie bunul plac n teritoriu. Nu
4 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, vol. VII, 1991, doc. 4146, p. 113.
5 Ibidem: " ... vestrique homines et familiars [. .. } populos illos egiptiacos seu, ut vulgariter nuncupatur, cziganos in suburbia
ipsius civitatis residents quos nos mediantibus aliis literis nostris in subsidium et necessarios labores eiusdem civitatis
deputavimus, tam in personis quam in rebus plurimum turbarent, dampnificarent et varia moda angariarent in grave
preiudicium ipsius cilritate. Et quia sicuti ipsi Czigani [ ... ] ipsius civitati per nos deputati sunt, ita etiam a vestra et
vestrorum ofticialium potestate et iurisdictione omnino volumes haberi exemptos".
6 Documenta Romaniae Historica, seria D, Relatii intre Romne, vol. I (1222-1456), 1977, doc. 321, p.
437-439.
7 Iosif Jivan, de pe domeniul Ru de Mori n secolele XV-XVI", n Sargetia, VIII,
1971, p. 82.
112
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nimic despre religia acestora, dar, probabil, marea majoritate trebuie fi fost
numele unuia dintre ei nefiind relevant n sensul vreunei convertiri la ritul latin sau grec, ci putnd fi foarte
simplu explicat prin acel fenomen de "contaminare" cu de
n o clarificare, toponimul Cyganuaia, care este pentru prima atestat la
<24 iunie-29 august> 1370
8
Coriolan Suciu face o trimitere pentru anul1387
9
a
fost pe atunci, n comitatul Solnocul de Mijloc. Documentul, de altfel foarte uzat, care numele
poate fi fost citit dar satul primit numele de la vreo de
atunci aceasta ar reprezenta cea mai veche atestare a acestor nomazi n
Dubiile se de atestarea acolo a unor deci a altor grupuri etno-sociale probabil, fapt care loc
la Au acceptat grupurile de la nomadismullor? Cnd s-au acolo? Cine i-a
Cu ce drepturi? Sunt momentan dar care ar putea cobor grila pe care am oferit-o
mai sus cu cel 60 de ani de la momentul1423.
Din secolul al XVI-lea asupra acestei etnii se dar, avnd n vedere ies din sfera
de interes a acestui studiu, nu mai prea mare pentru cercetarea de
Ca o concluzie pentru aceste succinte vehiculate n cteva acte din secolele XIV-XV putem doar
afirma faptul acest grup etnic ncepe fie atestat pe teritoriul comitatens sigur cu anii 1420, a
putea spune prea multe despre organizarea lor sau religia sau alte obiteiuri, care individualizeze.
Information concerning Gypsies and their Presence in Transylvania
and Neighboring Counties between XIVth and XVth Centuries
(Summary)
In this article, 1 tried to reveal the situation of gypsies insi de Transylvanian borders between the XIVth and
XVth centuries. As it looks from primary sources, which 1 used, the number of those gypsies is small and their
presence in the southeastern corner of the Hungarian kingdom is purely incidental in that period.
Their presence after 1501 is due, 1 suppose, to the migration ofthis ethnicity from Wallachia or other areas.
It is unclear how those identified gypsies settled in Transylvanian counties during XIVth-XVth centuries,
but it is clear that their number do not permit a deep research upon them in those times.
8 Documenta Romaniae Historica, seria C, Transilvania, Cluj Napoca, 1994, vol. XIII, doc. 524, p. 788-789.
9 C. Suciu, istoric al din Transilvania, 1967, vol. 1, p. 176: u. Ciganyi, r.
R. Cluj. 1387 Czignvaja, 1409 Cigan, Chygan, Czign, 1411 Cyganvaya, [ ... ]".
113
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei medaliile celebrative emise.
Studiu iconografie
Claudia M. BONTA
Marea victorie de muntele Kahlenberg din 1683 a salvat Viena de otomani a permis
expansiunea spre estul continentului. Acest succes militar a marcat decisiv Marele turcesc
(1662-1699),
1
fiind punctul de pornire al contraofensivei care va avea drept rezultat recuperarea unor
ntinse teritorii ale coroanei Ungariei. Declinul naltei a fost abil speculat de conduse de generalul
Carol al V-lea, duce de Lorena, care a repurtat o serie de succese militare culminnd cu victoria zdrobitoare de
la Mohcs din 1688. Otomanii au fost din Ungaria, imperialii n ani
controlul asupra unor teritorii semnificative n Ungaria, Transilvania Slavonia.
2
lui Ludovic al
XIV-lea vor genera o diversiune n vestul Imperiului Habsburgic, trupele franceze ocupnd Koln-ul
n august 1688 Casa de Austria cu pe fronturi.
3
va ncetini
ofensiva Ligii salvnd Imperiul Otoman, ce de care avea nevoie pentru a se regrupa.
Marelui turcesc a nsemnat recuperarea Ungariei care, de Transilvania Banat) de Slavonia,
sub hegemonie Podolia revine Poloniei, Morea conform Tratatului de
la Karlowitz din 26 ianuarie 1699 semnat exact n momentul n care ceasul indica ora 11,45 a. m., conform
precise date de astrolog negociatorilor turci.
4
Parte din acest lung campania pentru eliberarea Buclei la mijlocul lui iunie 1686 cnd
Liga cetatea. Otomanii primesc n decursul lunii august Buda este la
2 septembrie 1686, un asediu sngeros care a durat luni

Habsburgii au folosit toate
mijloacele pentru a populariza victorii n timpul Marelui turcesc. Medalistica a fost
direct n propaganda srguinciosul Leopold Ia emis medalii pentru fiecare dintre
succesele n acest parte dintre acestea ajungnd mai apoi n de medalii de
Cabinetul Numismatic al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. s-a oprit asupra
unui de 15 piese, un lot referitor la eliberarea Buclei din anul1686. Seria de medalii prezentate mai jos
modul n care Habsburgii voiau fie percepute aceste victorii militare de de
ori de
1. Prima medalie n anul 1686 n cinstea
Buclei este din metal comun, are diametru!
D=57,9 mm, nr. inv. N 57221
Esterhazy (fig. 1). Gravor necunoscut.
Av.: circular: HEROVM TVMVLVS CLARO ET
BVDA VDA CRVORE CJESAREO T ANDEM FVLMINE
STRAT A IACET/ A


Fig. 1.
1 Serie de conflicte ntre Imperiul Otoman Liga din puterile europene din a doua a secolului
al XVII-lea (Sfntul Scaun, Sfntul Imperiu Roman, Republica Polonia, Rusia).
2 Charles W. Ingrao, The Habsburg Monarchy 1618-1815, Cambridge, 2000, p. 79.
3 Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, 2000, p. 261-263.
4 Ch. W. Ingrao, The Habsburg ... , p. 83.
5 Eric Istoria Austriei de la inceputuri in prezent, val. I, 1997, p. 312.
Revista XXIII, 2009, pp. 115-123
115
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n cmp: asediu! Buclei, redat printr-o imagine pe planuri diferite, dispuse pe
Cetatea, o reprezentare pe pare ntr-un dialog mut cu asediatorii,
prin intermediul norilor de fum ce se din a bombardamentelor. n prim-
plan, o din o baterie de tunuri un soldat care
manevra de tragere. Un tablou veridic, uimitor, descriind simplu autentic asediu! unei
Rv.: circular: MALO NODO MALUS CUNEUS ET EIICIEBATUR SERPENS ANTIQUUS
n cmp: de ce nfruntarea ntre dragon, o a luptei dintre
austrieci, de acvila fiara Dragonul, bine proptit pe labele din cu ghearele
scoate foc pe de acvila care a cu ctorva pene smulse se pe spinare
cu o cu un de fulgere. Gravorul plastic acvilei, n contrast cu
ochii de ai dragonului. O imagine n care se torsiuni baroce, realismul
animalice fantasticul personajelor prinse n confruntarea dintre bine
Pe cant: QV AM DOLO MALO SOL YMANUS RAPUIT LEOPOLDUS MARTIA VIRTUTE MAHOMETI
QUARTO ERIPUIT
2. Medalie din metal comun, diametru! D=44,2
mm, nr. inv. N 57237, Esterhazy, gravor
necunoscut (fig. 2).
Av.: n OVEN A REGE OVO/ DICTUM
LEOPOLDO/ ARMIS ADDICTUM/ A- 1686 2 SEPT
n cmp: o a
de la nivelul solului, de pe mal, cum se
prezenta ea Imagine
a Buclei a din Fig. 2.
interiorul zidurilor, de o descriere a cursului pe malul sunt
militari, un cort un n galop spre stnga. Deasupra o Victorie n zbor n purtnd
pe stng o de palmier.
Rv.: semicircular: HOC RECLUSO RELIQUA INCLUDENTUR
n cmp: pe un fundal deluros de cursul unei ape, o n jur,
pe un vrf de munte. Cu aripile larg acvila cu
cu trei fleuroane se ntr-un picior prezentnd cu gheara un ou de care este o
cheie. Mesajul relativ criptic al imaginii ar putea fi interpretat pornind de la elementele individuale: stnca
era frecvent un simbol al Bisericii al postului oferit de aceasta; oul putea face trimitere la un nou nceput
pentru cuibul vulturului care cheia acestui nou nceput, libertatea.
Pe cant: URBIS EXPUGNATIO ORBIS EST OVATIO*
3. Medalie din argint, cu diametru! D=27,1 mm,
nr. inv. N 55371 (fig. 3); Delhaes
este de gravorul Georg Friederich Niirnberger,
originar dintr-o familie de gravori germani cu
activ la Niirnberg, Hali, Schwarzenberg,
Bamberg, Mayence, Hohenlohe, Nostitz, n a doua
a secolului al XVII-lea n primele decenii
ale secolului al XVIII-lea.
6
Av.: semicircular: BUDA POTENS CAPTA; n
1686
Fig. 3.
n cmp: n Buda imaginea unei scene dramatice, o femeie care ce
o Femeia, personificarea Buclei, are un zeu acvatic ntruchipnd fluviul ce se
6 Leonard Forrer, Biographical Dictionary of Medallist Cain-, Gem-, and Seal- Engravers, Mint- Masters, &c. Ancient and
Modem, with references ta their works. B.C.500-A.D.1900, voi . IV, Londra, 1909, p. 289-292.
116
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de un vas din care curge Stlpul de care este imagine a imperiului
care o are n vrf un turban este mpodobit cu trofee de
G F N; semicircular: FORTITUDO ET LAUS MEA DOMINUS Pf- 118 v 14
In cmp: o imagine prezentnd acvila cu coroana ntre
capete scutul Austriei pe piept, bine pe semiluna sub picioarele ei.
4. Medalie din argint, diametru! D=45,2 mm,
nr. inv. N 57228, (fig. 4). Medalia
este rezultatul unei fructuoase ntre doi
gravori, Georg Hautsch Lazarus Gottlieb Lauffer care
unul aversul iar reversul medaliei.
Georg Hautsch a fost un gravor activ n a doua
a secolului al XVII-lea nceputul secolului al XVIII-
lea la Niirnberg la Viena, unde a lucrat individual
sau colabornd intens cu Lazarus Gottlieb Lauffer,
gravor german care a lucrat din a doua a Fig. 4.
secolului al XVII-lea pe la 1717la Niirnberg la Viena.
7
Av.: GH; semicircular: LEOPOLDO VLTORE RESVRGES; n RESTITVTORIVNGARVE/ OB
BVDAM RECEPTAM./ MDCLXXXVI
n cmp: Leopold I n chip de roman cu mantie peste costumul militar roman n
picioare se din profil, ntinznd sceptrul nspre Ungaria cu
mantie fluturnd, care n gesticulnd n spatele Ungariei, un scut la
cu numele regelui Ludovic al Ungariei, LUDOVICUS/ REX UNGAR: soarta pe care a avut-o
nefericitul suveran. O Victorie n zbor purtnd o de palmier discret pe capul lui Leopold o
cu trei fleuroane. Victoria este de Ecclesia, un alt personaj feminin care se
de crucea cu pocalul ritual n O imagine n care fiecare element este bine gndit
pentru a ilustra cursul evenimentelor dintre dezastrul din 1526 de la victorioasa eliberare din 1686,
cu sprijinul de restauratorul Ungariei care n picioare semiluna, rednd demnitatea
Ungariei.
Rv.: LGL; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN VSVS
n cmp: este redat profilul arhitectural al Buda, frenetic de trupele imperiale. Eliberatorii
sunt n n protejate de steagul imperial pe care este acvila
din cu ghiulele iar fumul puternic al incendiilor iscate este captat ntr-o
ce deasupra Soldatii sunt doar elementul principal al imaginii l
constituie arhitectura asediat pentru o cum ne coroana
care pare protejeze Buda.
Pe cant: DURCH LEOPOLD WIRD AUFGERICHT WAS LUDWIGS UNFALL VERNICHT
5. Medalie din argint, cu diametru} D=39,9 mm,
nr. inv. N 57230 (fig. 5);
apare sub tandemului Georg Hautsch
(aversul) Lazarus Gottlieb Lauffer (reversul).
Av.: GH; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN
vsvs.
n cmp: din unde un
cavalerist se grupului de la
n jurul focului pe care se un ceaun.
par a cere din zona de conflict o Fig. 5.
de lauri pe unul din corturi despre succesele de acum. n plan secund o baterie
de artilerie falnic de un steag bombardamentul asupra n fundal. Fumul
7 L. Forrer, Biographical ... , voi. Il, Londra, 1904, p. 441-442; voi. III, Londra, 1907, p. 332-333.
117
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
care se din n urma bombardamentelor pare a fi total absorbit de gigantica ce
din asupra asigurnd spectatorul lupta este pentru o

Rv.: LGL; OFEN,/ DIE KONIGLICHE/ HAUPTSTADT Il\ HlNGARN,/ A 1526 NACH K LUDW. DES
II TOD,/ VON SOLYMAN EINGENOMMEN A 1529 DEM WEYWODEN IOHANN/ UBERLASSEN UNDA
1541 VON/ SOLYMAN MIT BETRUG BEHAUPT-/ OLGENDS VON R- K M LEOPOLD/ D A 1686 DEN
TURKEN MIT STURMENDER HAND/ ENTRISSEN.
Pe cant: DES LEOPOLDI SIEG BETONNEN IN OFEN FEUR GESHMIDTEN KRONEN
6. Medalie din argint, cu diametru! D=46,1 mm,
nr. inv. N 57234 (fig. 6); Eslerhazy
este opera gravorului Georg Franz Hoffmann, activ
ntre 1660-1710, la Oppeln, Brieg Breslau.
9
Av.: GFH; semicircular: LEOPOLDVs FAVEN
TE DEO GLORlOSVS BVDIE EXPVGNATOR
n cmp: portret tip bust, orientat spre dreapta,
al Leopold 1 (1640-1705) purtnd
de laur. Imaginea cu sinceritate profilul incon-
fundabil al ce suferea de un prognatism Fig. 6.
accentuat. Decorativismul perucii lungi atenund impactul
resimtit de privitor n chipului ciudat al suveranului.
Rv.: dublu semicircular: CONSILIO. AC INDUSTRIA LEOPOLDI/ CAPITUR BVDA. CABALA. 2. SEP.
n cmp: momentul culminant al pentru Buda, armatelor imperiale n Buda
n prim-plan cu amplasamentul simetric al tunurilor, n fundal profilul arhitectonic al
bombardate, ntre cele fiind de torentul uman care n din
n cetate.
7. din metal comun, cu diametru!
D=49,8 mm, nr. inv. N 72401, Esterhazy (fig.
7). M.B. era n perioada n care
medalie a fost de doi gravori, Martin
Brunner respectiv Anton Meybusch, ambii activi n a
doua a secolului al XVII-lea.
10
Av.: MB; semicircular: A DOMINO VENIT PAX
ET VICTORIA
n cmp: de ntre cavaleria Fig. 7.
cea de spada imperialului, turcul din prim plan deschide patetic cel din planul
secund este atins de celuilalt imperial, confirmnd victoria zdrobitoare a taberei
plastic de cai ilustrare a unui episod fierbinte de petrecut sub flamura care
simbolic imaginea.
Rv.: dublu semicircular: LEOP. IMP. ROM. SEMP. AUG. VI BUDAM EXPUGNAT/ AN. CHR. 16 .. 86 'itt
n cmp: imaginea soarelui deasupra Buclei, sub asediul intens al austriecilor. Cetatea
ntre cu turnurile bisericilor ghiulelele care se asupra sa fundalul
imaginii; n prim-plan se vede corturile cu steaguri falnice care
tunurile. curge calm ntre cele tabere, de un pod. Deasupra imaginii un porumbel n
zbor duce n cioc spre cetate o de una de palmier ca o promisiune a ceea ce va urma.
8 acumulare de fum n coroana apare pe reversul medaliei cu
9 L. Forrer, Biographical ... , voi. II, Londra, 1904, p. 255, p. 513.
10 L. Forrer, Biographical ... , voi. IV, Londra, 1909, p. 3.
118
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
8. a gravorului Lazarus Gottlieb Lauffer,
medalia este din argint, are diametru! D=29.4 mm, nr.
inv. N 56386 Esterhzy (fig. 8).
Av.: semicircular: DER CHRISTEN RUHM.
n cmp: pe registre de adncime,
imaginea o de n
zidurilor Budei. n prim plan un turc de
cavaleria artileria care l din ambele
succint asediului. O perdea de
fum din plan secund aglomerarea Fig. 8.
de descrie simbolic amploarea luptei mare de trupe implicate. n fundal se ntrevede o
descriere a deasupra o Victorie purtnd ca o crucea
n mna o de palmier n mna
Rv.: LGL; OFEN.I A. 1526. VON/ SOLYMAN EROBERT U:/ A. 1541. MIT LIST BE/SETZT: HERNACH/
VON R. K. M. LEOPOLD/ D A. 1686. IN/ ANGESICHT
DESS! GROSS-VEZIERS/ DURCH STURM BE-/ZWUI\'GEN.
9. Medalie din argint, diametru! D=33,7 mm, nr.
inv. N 57231, Esterhazy, gravor necunoscut
(fig. 9).
Av.: OFEN VOM/ TURKEN MIT LIST/
EINBEKOMEN. A. 1541./ VON R K- M LEOPOLDO/
MIT STURM WIEDER ER/OBERT. A. 1686. 2. SEP. Sub
silueta a ntr-un
de medalie. Planul Budei de numeroase
minarete o a de tip
arhitectural, se constituie ntr-o n plus a Fig. 9.
faptului unei artistice poate fi ingenios indiferent de
Rv.: semicircular: LEOPOLD DER ERDEN SONN DEN MONDEN KAYSER STURZT VOM THRON
n cmp: soarele purtnd n centru monograma L de la Leopold razele asupra
un de fulgere asupra tronului otoman ornat cu stea semiluna deasupra. Fulgerele
tronului de pe care cade sultanul turbanul, privind ngrozit spre monograma
care i-a adus
Pe cant: GOTT EHRE SEY GESVNGEN DEM KA YSER ISTS GEL VNGEN DER OFEN IST ZERSPRVNGEN
10. Medalie din metal comun, cu diametru!
D=46,8 mm, nr. inv. N 72658 (fig. 10);
Esterhzy este de un gravor
necunoscut.
Av.: semicircular: GOTT WAS GOTTES IST.
n cmp: personaje afrontate de-o parte
de alta a unui ru pe care o
cu cteva personaje. Imaginea a
un altar pe care arde un foc Fig. 10.
sacru, pentru victoria n dreapta altarului un personaj feminin tine cu
mna un corn al iar cu stnga se de o pe care scrie UNG/ERN. Ungaria
este moda are o mantie pe umeri pe cap o
care o de cu turnuri de ce o n interior. n stnga
altarului, fluviul personificat de un nud cu de trestii pe cap cu piciorul un
vas din care curge Zeul acvatic are n mna un iar n dreapta o ce are numele
nscris: DON/AU. Un moment festiv n care Ungaria rentoarcerea divine. Pe
119
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
soclul altarului apare stema Ungariei de coroana sfntului de datarea 16 86/
D. 2 SEPT.
Rv.: semicircular: DEM KEISER WAS DES KEISERS IST.
n cmp: imagine de a profilului urban, o imagine n planuri orizontale distincte.
Planul terestru cu imaginea asediului Buclei intens de trupele imperiale, ordonat dispuse de jur-
mprejurul mare al trupelor, ordonarea lor imaginea celor
umane ce n cetate mersul succesul cert al Planul celest
un cer nori pe care se acvila avnd la gt un medalion simbolic n
forma literei L cu o deasupra n gheare stema Ungariei de pe care o pe care
scrie OFEI\. Nendoios, acvila se constituie ntr-un simbol reprezentndu-1 pe augustul Leopold I sub
crmuirea s-a petrecut fericita eliberare a Buda ce trece de-acum n sa.
11. Medalie din argint, cu diametru] D=48,9 mm,
nr. inv. N 55366, Delhaes (fig. 11). Autorul
medaliei 1. 1. W., folosite drept
de doi gravori contemporani: Johann fakob
Wagner, medalist de origine activ la Stuttgart
ntre 1680-1700, respectiv fohann fakob Wolrab,
medalist german mort n 1690.
11
Av.: 1. 1. W.; n INFELIX BUDAM
LUDOVICUS PER/DIDIT OLIM./ HiEC ARMIS CEDIT
NUNC/ LEOPOLDE TUIS/ N 1686. D. 2. SEP
Fig. 11.
n cmp: care cuprinde ntreaga ntre ziduri mprejurimile
deasupra ocrotitor chipul lui Leopold I postat pe ramuri de palmier nconjurat de ramuri de
laur. de pe o cetatea Buda toate n interiorul zidurilor ntr-o
redare case, palate, biserici turnuri. n pe o se vede o
iar n plan apropiat un dintr-o Pesta probabil, de Buda prin cursul
al Pe fluviu la mal o cu vsle. Peisaj tihnit al vegheate grijuliu de

Rv.: n STAT SOL. LUNA FUGIT. DUM/ IOSUA FUGNAT ET ORAT-1 SIC EGO PELLO DUOS!/ SIC
LEOPOLDUS/ ERO!
n cmp: n prim plan, supradimensionat, Leopold I figurat n chip de Marte. n costum roman, cu
mantie, la cu penaj peste care se vede coroana, cu stng un scut spre semiluna
n n mna spre soarele personificat, Leopold sceptrul
o perdea de nori ce ntrerupe soarelui. n fundal se ntrevede o de n
care imperiali vijelios oastea care fuge Norii de praf de tumultul
trupele. de a celor episoade permite citirea lor lupta propriu-
a triumfului cezarului asupra otomanilor a rivalilor francezi.
Pe cant: LUNA CADIT. NIL JERA IUV ANT, NIL TYMPANA FESSAM. SOL CA VE! DUM MINUI SIDER.t\
IUNCTA VIDES!
12. Medalie din argint, diametru! D=49,2 mm, nr.
inv. N 57232, Esterhzy, gravor necunoscut
(fig. 12).
Av.: semicircular: BVDA TVRCARVM IVGO
EXsoLVTA.
n cmp: asediu! imperialilor asupra Budei, un
bombardament observat din sub
flamura cu acvila O corabie
trupele de pe un mal al pe Tabloul
11 L. Forrer, Biographical ... , voi. III, Londra, 1907, p. 5, p. 341.
120
Fig. 12.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
se sub aripile ocrotitoare ale acvilei unicefale ncoronate care duce o de palmier n cioc n
gheare semnul n, simboliznd probabil tiraniei.
Rv.: semicircular: IN SPEM PRCI HONORIS.
n cmp: ANNO/ QVO IN TVRRI SANCTI STEPHAJ\li VIENNJE AVSTRliE sVBLATIJ LVNA 15
IVN: CRVX REPOSITN 14. SE. LEOPOLDo AVGVSTO/ RESTITVTA EST 2 SE. BVDN REGNI HVNGN
RICI CAPVT; doi putti plutesc n deasupra catedralei Sfntul din Viena; unul dintre ei pune
crucea pe vrful turnului catedralei iar cu o lance simbolul format
din semiluna cu o stea.
13. Medalie din argint, cu diametru! D=53,1 mm,
nr. inv. N 41110 (fig. 13); Esterhzy
este opera gravorului Christian Hermann Roth
(cca.1645-1690), gravor austriac activ la din
Kremnitz.
12
Av.: C.H.R.; semicircular: IBIT FAVORE
DIVINa LEOPOLDI INDVSTRIA BAV ARI VI
ET LOTHARINGI
n cmp: ilustrarea triumfului lui Leopold 1,
laureat, cu mantie peste _ Fig. 13.
sceptrul globul cruciger. Leopold 1 ntr-o de cai pe piept cu
ghirlande vegetale, de un putto care un cal de Carul triumfal este urmat de un alai
format din prizonieri turci ce un mare de flamuri cu semiluna. Lateral, un pe care apare
un scut de stema Lorenei sprijinit de doi lei pe post de lambrechini. Deasupra imaginii, pe o
de un baraj din nori, ochiul puternic ocrotitor.
Rv.: semicircular: AVSTRIACIS BVDA VRBS AQVILIS SVBSTERNITVR ARMIS; n 1 A
V IECHTER D G MO:/ C: CAMER G
n cmp: asediu! Budei prezentat sub forma unei imagini lineare Descrierea a
sub bombardament, n se o de corturi are aspectul unei vedute medievale,
cu planuri unul deasupra altuia n compacte care o descrierea
Deasupra o n gheare spada un de fulgere.
14. Medalie din argint, cu diametru! D=52,8 mm,
nr. inv. N 57225 (fig. 14); Esterhzy
este opera gravorului ]ohann (1636/1637-
1687/1693), activ la Danzig.
13
Av.: 1 H-; circular: LEOPOLDVS D G ROM:
IMPER S A G H B REX
n cmp: portret stilizat al Leopold 1
purtnd cununa de laur.
Rv.: dublu semicircular: OCCASUM LUNJE Fig. 14.
BUDJE ORTUM DAT/ LEOPOLDUS; n BVDA FIT AVSTRIACIS/ VBI POST IVGA LONGN
TRIVMPHVS 2 SEPT
n cmp: n semiluna apune de o feroce
dublu avnd n gheare spada, sceptrul, o de palmier stema Ungariei. n zona se
silueta a o imagine a Pestei a Budei, de dar
unite de podul ce fluviul. cu pnze pe fluviu conferind imaginii
aerul de o carte de siluetele de pe cele maluri. De ghearele
acvilei este cu un stema Ungariei. panglici planurile purtnd pereche
OCCASUS IN ORTU respectiv ORTUS IN OCCASU.
12 L. Forrer, Biographical ... , vol. V, Londra, 1912, p. 222.
13 L. Forrer, Biographical ... , val. II, Londra, 1904, p. 520-523.
121
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
15. Medalie din argint, cu diametru! D=50.2 mm,
nr. inv. N 57233 (fig. 15); Esterhzy
este opera gravorului johann Reinhold Engelhart,
medalist de origine activ n Suedia nainte
de anul 1689, iar apoi la Niirnberg Breslau.
14
Av.: E I; circular: NOTANT ADVERSA
VALOREM*; n *RESERAT*
n cmp: FORTA OTTOMANICA; de
n unei masive cu cu
scut cu semiluna, poarta este bine Fig.
1
5.
de un turc Un soldat imperial n l pe otoman n piept cu sabia iar cu
stnga i smulge cheia de care turcul se disperat. turcul din Elementele de
costum, turbanul cu nasturii soldatului turc ori armura imperialului sunt extrem de ngrijit
gravate fizionomiile celor doi sunt voit ignorate, dorindu-se proiectarea unor personaje reprezentative,
simboliznd taberele care se mersul victoria de la Buda devenea cheia spre
Imperiului Otoman. Optimismul la acel moment complet justificat. Partea
ochiul prin atenta elaborarea a tuturor elementelor, cu detalii agile precum friza de pe sau
gigantice.
Rv.: BVDN HVNGARIAE REGINA: MDCXLI/ A TVRCIS FRA VDE CAPT N FRVSTRA SAEPIVS OBSESSN
AVSPICIIS/ LEOPOLDI AVGVSTI IMP/ IVNCTIS IMPERII VIRIBVS/ PROFLIGATO HOSTE/ VICTRICIBVS/
GERMANORVM ARMIS/ VI EXPVGNATVR/ A: MDCXXCVI II SEPT/ OVANTE/ SPQA
16. Medalie din argint, cu diametru! D=49,9
mm, nr. inv. N 57226 (fig. 16);
Esterhzy este de Philipp Heinrich Miiller
(1650/1654-1718/1719), gravor faimos de la
secolului al XVII-lea nceputul secolului al XVIII-
lea, care a lucrat printre altele pentru
din Niirnberg, Augsburg Salzburg.
15
Av.: P H M; semicircular: VIRTUTI NIHIL IN
PERVIUM 4o; n VNI PATET Fig. 16.
n cmp: o deschidere ntre doi stlpi masivi permite contemplarea unui cu o mare
pe care o de ST.AMBVL deasupra apei faptul
este vorba de capitala Pe jos, n pragul deschiderii, se vede poarta ce nchidea accesul,
acum la semn nimic nu mai naintarea iar calea spre Constantinopol este
stlpul din dreapta, o complet de iese dintr-un nor, ridicnd
o nspre imaginea a Medalia ncheie apoteotic seria medaliilor emise n cinstea
Buclei, cu o la adresa capitalei otomane.
Rv.: BVDN DIE- Il SEPT A C MDXLI/ SOLIMANNI ASTV INTERCEPT N HACTENVS INEXPVGNABILI/
EODEM DIE/ LEOPOLDI IMP A VGVSTI/ TRIVMPHA TORIS TVRCICI! ARMIS/ SOCIO GERMAN O MILITE/ A
C MDCXXCVI/ EXPVGNATN F C 1 S P Q A
Medalia devine n decursul secolului al XVII-lea un important element de ce transmite
strategic gloria armatelor imperiale. Dnd de fantezie ingeniozitate, gravorii n forme diferite
eliberarea Buda. Parabole ori alegorii, scene de triumfuri militare, portrete vedute arhitecturale,
o ntreaga mai mult sau mai este n ilustrarea a victoriei
militare de la Buda din 1686. Imaginea pe medalii drept o de comunicare cu
posteritatea, metaforic conflictului armat ce a zguduit Europa la finele secolului XVII.
14 Ibidem, p. 20.
15 L. Forrer, Biographical..., vol. III, Londra, 1907, p. 511; voi. IV, Londra, 1909, p. 196-205.
122
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Reconquist of Hungary: The Holy League took Buda
(Abstract)
The unsuccessful second siege of Vienna by the Turks in 1683 started the Great Turkish War (1662-1699),
an imperial campaign for the re-conquest of Hungary. The Battle of Buda was fought between the Holy League
and Ottoman Turkey: after a long siege the Holy League took Buda. One of the propaganda instruments in the
Great Turkish War was the medal art. Fifteen medals in the medal collection of the National History Museum
of Transylvania from Cluj-Napoca were chosen to present the way the Habsburg's ha ve percept their victory at
Buda in 1686.
123
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Biserica din - 1792
UILACAN
Studiul cu titlul de mai sus avut punctul de plecare n mai vechile privind
anumite documente nu le-am acordat pe care o meritau, pentru nu eram dispus
unui efort de mai vechii scrieri Doar n ultimul timp mi-am dat seama de valoarea
pentru a unor banale, n registre parohiale. Sensul n care trebuie titlul
de mai sus este de edificiu, cultului O care aspectul fizic, exterior
interior, conform unor canoane din vechime. Termenul mai o adunare, o comunitate
a celor care cred n posibilitatea mntuirii n prin Iisus Hristos. De asemenea, tot sub acest nume se pot
ascunde diversele confesiuni
socotim locul n care se Sfnta Liturghie se poate fi numit
este numit prima din trebuie n acele locuri n care s-a
liturghia. la nceputurile romnilor n se pare nu exista un loc fix n care se oficia
aceasta. n secolul al XVIII-lea biserica din este cu diferite denumiri: paraclis,
etc., toate se faptul al imobilului. Pe la mijlocul secolului al XVIII-
lea, romnii au o n Hrube, n documente cu denumirile de mai sus,
pentru care chirie 10 florini pe an n care se ceremonialul religios.
Istoria romnilor ca de altfel istoria romnilor din Transilvania, a fost de sistemul feudal
al religiilor recepte, trziu n epoca Vrem sau nu vrem, n
cei care aveau drepturi politice religioase se revendicau de la Magistratul
ca o a patriciatului era foarte grijuliu ca nu cumva aceste drepturi le
fie sau contestate. Ridicarea unei bisericii adecvate, de romnii din era ca un
pericol la Ani de zile reprezentanta s-a opus construirii unei biserici
n
Politica absolutismului luminat de Iosif al II-lea a constituit un mediu propice n
romnilor n general, a celor n special. problemei bisericii
romnilor n timpul ncetarea disputelor religioase ntre greco-catolici, n
secolul al XVIII-lea, poate fi n studiile istoricului Virgil Lupta romnilor pentru
din "Arhiva nr. 3/1925, surprinde finalul fericit al punerii n posesia parohiei greco-
catolice a unui teren n lungime de 34 de stnjeni 16 stnjeni n apropierea zidurilor
n inventarele de mai trziu ale bisericii unite este o de 843 stnjeni, la tcpografic 86.
Tot n acea la secolului al XIX-lea, biserica mai avea n proprietate circa 30 de ari.
romnilor n zonele periferice ale n notabil, este n prima a
secolului al XVIII-lea. romnilor din este certificat n diferitele din Transilvania
sau n pe care le-au din Parohia Tabelul de mai jos propune o
din acestea, cu referire la romnii n suburbiile n anul 1857, an n care s-a
efectuat primul mai bine cunoscut n mediul istoriografic. O parte din aceste date statistice au mai
fost ntr-un studiu cu referire la cimitirele din
Revista XXIII, 2009, pp. 125-134
125
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tabel. a romnilor

ANUL 1733 1750
1
1762 1808 1811 1824
!
1842
1
1857
70.
1
207*
1
1
(315)
970
!
(931)
1246 1252 1396
1
1190 1255
* din 1733 1762 au familiile din Transilvania. Pentru ani este
vorba de sufletelor, a locuitorilor.
din anul 1733 a fost la episcopului Inochentie Micu Klein a avut ca unitate
de nregistrare familia. n locus unit mixtus, sunt atestate 70 de familii preot
religioase care I-au avut n prim plan pe Sofronie, generalul Buccow
a ordonat n anul 1761, pentru anul independente. Una trebuia de
politica-administrative, iar de episcopia prin protopopi. Se
recenzarea familiilor ortodoxe sau greco-catolice. Au fost nregistrate cu acea ocazie 207 familii
n suburbiile O familie poate fi ca avnd n secolul al XVIII-lea 4,5 membri.
acest lucru, romnilor din n anul 1733 poate fi apreciat la circa 315. n anul 1762
romnilor poate fi estimat la cel 930 locuitori, dar el, probabil, se apropia de 1000. Se
deci, pentru anii 1733 1762 sunt ponderate ale romnilor din
parohiilor din dieceza din 1 octombrie 1750, n suburbia 970 de
romni cu un preot dar n anul1767 episcopul unit Atanasie Rednic pentru
tot 970 de locuitori romni cu un preot, doi capelani, un un cantor un clopotar. Probabil a preluat
romnilor greco-catolici din din anul1750. O de secol mai trziu, n anul1811,
familiilor ajunsese la 230 iar al locuitorilor romni la 1252.
n din anul 1762 apare o paraclis, unde se serviciul divin, pe
totalitatea familiilor Este vorba de acel imobil amintit mai sus n zona Hrubelor. n documentul
care face referire la terminarea construirii bisericii, locul destinat n trecut slujbelor religioase este denumit ca
fiind o Tot n zona Hrube se afla primul cimitir romnesc, pe care magistratul a fost obligat atribuie
romnilor, chiar a-l n proprietate, mult mai repede, la nceputul secolului aJ XVIII-lea.
Aceasta, n primul rnd, din cauze de Unde se afla acest cimitir de dovedit. Cert este
sub termenul de Hrube se ascundea un ntreg cartier din partea a Actuala
Constantin Roman Vivu era ,.Strada cea mare a Hrubelor" sau cea mare a Hrubenilor". Hrubele
cuprindeau celelalte mai ales alte care aveau cu ,.strada cea mare". n secolul al XIX-
lea numerele de de "la Hrube", atestate n registrele parohiale, merg la nr. 240, iar podul Jelnii era
numit Podul hrubenilor.
Hrubele, prima din avea o organizare proprie, n fruntea
fiind atestat un jude, Toader Bilegan. Cu nu este singurul. construirii noii
bisericii a pornit de la romnii de acolo, pentru n fine, la 29 septembrie 1786, magistratul a
pus terenul mult solicitat n posesia bisericii greco-catolice. Astfel, la 27 decembrie 1788, ntr-o adunare a
s-a decizia de fonduri n vederea construirii bisericii. La acea era preot unit n
Liontie diacon Moldovan Toader iar Simeon Fante. Procesul-verbal redactat cu acea ocazie
are cuprins
2
:
Protocollu
Annu 1788 Decembrie 27 am prins a strnge bani de la poporul nostru a celu bine pravoslavnic
pe sama S[fintei] Beserici ca zidi prin noi ce ne n ntru acestu
prileju au dat puterea sa dintre poporeni precum ntru acestu protocollu
1 Vezi din 1750 1762 n Costin Izvoare de demografie Secolul al XVIII-lea. Transilvania,
1986, val. 1, Pentru parohia din suburbia pp. 288 313. Idem, anul 1733, p. 100. Pentru anul
1808, la ANBN, fond Registre parohiale de stare Registrul parohial nr. 97 f. 3. Idem, anul1811, f. 4,. Idem, anul
1824, f. 51. Pentru anul 1842 vezi Schematismus venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioceseos Fogarasiensis
in Transilvania, Blasii, 1842, Districtul arhidiaconal p. 194. Pentru anul 1857 vezi n ,.Studia censualia
Transsilvanica" Ed. Staaf, 1997 din 185 7, p. 80.
2 ANBN, fond Registre parohiale de stare Registru nr. 97. f. 1-2.
126
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Documentul de mai sus cu care se deschide primul registru al Parohiei greco-catolice Bistrita este urmat
de un tabel, o enumerare a celor care au donat bani pentru construirea bisericii. Sunt sumele pe
care fiecare dintre ei le-a pus la conducerii parohiei. Mai jos numele lor a preciza sumele
donate. au fost n anul 1793, inclusiv, chiar de adunare a fondurilor
fusese n linii generale, n cursul anului 1790. S-au adunat n principal florini dar s-a primit
mai Protocolul n care au fost donatorii are la nceput ordinea
pentru ca pe parcurs se la aceasta. Mai jos am numeric a celor care au contribuit cu
diverse sume n anul1790.
1. Iacob
2. Popa Liontie
3. Gheorghie Solocari
4. Toader
5. Toader diacu Moldovan
6. Paicu Iacob
7. Ursu
8. Simeon Fante
9. Onu
1 O. Vasile Nechiti
11. fu Isaiu
12. Petre
13. Florea
14. Georghe
15. Mafiei
16. Gherea Daviji
17. Usu
18. Toader
19. Toader
20. Cucu
21. On u Zugram
22. Florea Pintilesi
23. Andrei
24. Nastasie
25. Grigore Asturzoan
26. Lupu
2 7. Onu
28. Mafiei Chintelcean
29. Florea Butnaru
30. Toader
31. Dumitru
32. Petrea
33. Dumitru
34. Onu Rusulu
35. Simion a Flori
36. Anca Petri
3 7. Castan Moldovan
38.
39. Liontia Cilichi
40. Arsentie
41. Onu Florii
42. Lupu
43. Oanii
44. Ion Rogneanu
45. Ion Moldovan
46. Nazarie
47. Petrea fu Miron
48. Oltean Ghirna
49. Sandu Cilichi
50. Moldovan Cifor
Anu 1790 noiembrie 3 zile
Tintelcean Mafiei
Ion
Trifan a Petri
Onu Rusulu
Onica Cucu
Toader

Petrea
Vasilie a Bugli
Ilea Olteanu
Alexandru
fu
Toaderu fu Ursai
Vasilia Oanii

Ursu fu
Nimigean Neculae
Moldovan Cifor
Constantin a Cucului
Toaderu
Alexandru
Istratie Stuparu
Petre fu Miron
Vasilia Bugli
a fu Vasilie Nechiti
Simion fu Vasilie nepotu
Toader
Lica
Onica lu Gheorghie
Ioan Mitru
Trifon a Petri
ficioru lu Vasilea Cazma Griga (Grigore?)
Petre
Onica
Gheorghie a
Vasilea
ficioru fu Castan ficoratoru
127
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Constantin lu Simeon Fante
Vasilea lu Ursan ficior
Nichita ficioru lu Ana
lu Arsenti femeia
Toana a lu de la cea a
Cibotarului
Leonti a Chiprieni
Mafiei
Olteanu Onica Iberaiteru, un galben
Vlasa Vasile
Moldovan Cifor pentru
Safta Olteanca
Onu
Simeon
Ceuca Ilea
Nechita Ghindeanu
Onu
Lupu lu Mican
Vica Marii
Gavrilu Rusu
Aldrofan
Toader Tiganu
Onica Parasea
lu
Gheorghia lu Smnion cel

noru-sa
Iliana a Toderichi
Potoraie
Irina Chirlejanca
Constantin
Ilie
Onica

Pancilie a lu Vasile
Lupu Ideanu
Precupu
Sauca Lazor
Sigmirean Luca de la stupini
Castan Telceanu
Andrei Maieru Popu de la
Globale din ziua crucii din anul1793
Nechita Ghindeanu pe sama Biserici o
mie de
Lupu lu Mihoc
Grigorea Ili
Toader a Onulu Lupulu
Vasilea Oanii
Mitru lu
Toader

Iacob ajutoru la
Mitru Bumbului
Ghindean Petrea, pe sama bisericii
cum din de mai sus, majoritatea celor care au donat bani pentru construirea bisericii
au acest lucru la anului 1790. Sumele zise "globale din ziua crucii 1793" sunt cu totul
modeste, n Ele nu puteau avea o n de construire a bisericii care, la acea
era Chiar nu am la nceput sumele donate de fiecare din cei
n lista cteva nume repetate efortului financiar. Petre a contribuit cu
un zolt doi florini, cum apare n lista din 1788. n lista din 1790 Petre, probabil
este trecut cu o de 12 florini. Moldovan Ion a 7 florini, Florea Nimigean
Nicolae cte 6 florini. Cte 5 florini au donat Vasilia Oanii, diacul Moldovan Toader, Dumitru,
lui Isaia, Onu Constantin a Cucului. Simion Fante a dat 4 florini, Olteanu Onica un galben,
Alexandu 7 nu este o lui 2 3 florini 3 Irina Chirlejanca
Onica cte 2 etc. Totalul sumelor adunate, n fiecare unitate sau diviziune, au fost
28 de 129 florini, 70 de 856 n josul pagini se o transformare
n florini a sumelor donate. Astfel, pe pagina a doua 16 48 florini, 13 197 sunt
la 75 florini. sau crucerii sunt subdiviziuni ale florinului; un florin fiind egal cu 100 de Cum
se transformarea n florini, din i pe n se descurce.
La data de 2 mai 1790, "n casa s-au pus "slujitorii", constructorii bisericii. Documentul de
mai jos trebuie citit, probabil, n acest fel. De exemplu, Petre este n lista din 3
noiembrie 1790, avnd demnitate, pe cnd n documentul de mai jos nu mai este trecut. Constructorii
au fost cei din comitetul bisericesc al parohiei greco-catolice n putere. a existat un
specializat, el nu este cunoscut. Documentul de mai jos i-a pentru istoria pe cei care,
credem, au ostenit la transportul la ridicarea bisericii, iar timpul este ca ei fie
3 Ibidem, f. 77-verso.
128
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n anul1790, n casa n clejia domnulu popii celu mai, n 2 zile, s-au pus slujitorii
Sfintei Biserici, tu Moldovan Cifor corator Moldovan Cost an; coratori Andrei, Simion
Fante, Onica Ursul, Arsentie Petrea lui Ion, Niculae Nimigean, Moldovan Ion, Oni, Vasilie
Bugli, Alexandru.
Construirea bisericii s-a n perioada 1790-1792, ea fiind n vara anului 1792.
dinte vor fi contribuit cu zile de lucru, sau n alte moduri la construirea bisericii. Se pare
cioplitorii au fost cu 7 flori ni 11 cruceri, cum se ntr-o spre finalul
registrului parohial. Biserica avea o lungime de 10 stnjeni o de 3Yz stnjeni, deci aproape 20 metri
lungime. cum se scria ntr-un inventar din decembrie 1894, materialul de a fost, evident,
lemnul. Interiorul superioare, tavanul, era boltit cu scnduri. Altarul avea 3 ferestre cu cte patru ochi. Pe
fiecare din cele laterale se cte patru Edificiul era n trei altarul, partea
(biserica partea femeilor (biserica femeilor). Podeau ere. de
Imobilul ca atare este bisericilor din secolul al XVIII-lea. de
a rezistat n bune n anul1889, cnd ntr-o a senatului bisericesc s-a dec:.s schimbarea
n fel nct fie dublu. Biserica avea un turn n care erau clopote.
Unul din clopote fusese probabil comandat n perioada fondurilor pentru purta anno
Domini 1789. Inventarul din 1894 specifica n frontul S[fintei] Biserici este o
cu un clopot cam de 3 de doamna cndl'a Maria de Fran/<4. a fi o
biserica avea la data construirii un inventar bogat de carte obiecte de cult, pe care le \'Om mai
ncolo.
Noua i-a unit pe romnii ntr-un efort comun de construire care aprecierea
n anul 1762, momentul de Buccow, religioase pe tema
i-au marcat pe romnii din romni s-au atunci n favoarea ortodoxiei, chiar
unii dintre ei vor fi fost la Cert este n aprilie
207 familii de confesiune Un ecou al acestor dispute care au dezbinat
comunitatea n chiar n documentul prin care este terminarea bisericii. Documentul
este


1792 iunie 13
au xrubenii cu josenii au toate la Biserica cea icoanele, clopotele,
toate cte au fost la au scaunului Blajului pe lege
iproci.
n ziua de snzienile au romnii la cu Biserica cea n zilele

Data de 13 iunie 1792 nceputul unei noi etape n istoria a romnilor din
mahalalei instalarea bisericii ntr-un loc cu un bun amplasament, aproape de zidurile
a fost un real progres. Este posibil ca altarul fi fost construit mai trziu, el fiind placat cu
de Nechita Ghindeanu n anul1793. O de spre primului registru
al Parohiei greco-catolice s-au mai adunat bani, de data aceasta cu o finalitate
albirea bisericii. Se poate presupune altarul zidit cu a fost tencuit apoi In alb. O
posibilitate este ca mai trziu, la o pe care registrul parohial nu o se fi o de
care fi presupus altarului. n orice caz s-a considerat donatorii trebuie fie
Cei "care o dat bani pentru albirea bisericii" sunt


Onica Petre Ghindean
Florea Gheorghe Solocar
Mihaiu Cilica Costantin Moldovan
Oana lui Toader Savu
Mihaiu, din Ghinda Onu Aldrofan
de la Hrube Ioan Cucu
4 ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistri!a. dosar 76, Inventarul Bisericii.
5 ANBN, fond Registre parohiale de stare registru nr. 97 f. 78-verso.
6 Ibidem, f. 77.
129
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Gheorghe Ceuca
Emi Ceuca
Fiare
Toader
Lupu
Ioan Feldrihan
Vasile Botnar
Ioan Rus
Ioan
Mafteiu
Toader
Simion
Petre
Onu Zugravu
Ana lui Lazor
Lazor a Floz ?
Grigore
Savu
Simion Olar
Oana Cilichi
Sturzu
Aproape cei din lista de mai sus au donat cte un florin. Este posibil ca romni fi
donat pentru activitate, pentru pe pagina celei din carei-am pe cei de mai sus mai
erau trecute persoane, iar n dreptul lor sume de bani. Nu i-am inclus n lista donatorilor pentru nu am avut
certitudinea faptului au donat acele sume pentru "albirea bisericii".
Finalizarea construirii altarului a avut loc n anii 1793-94, cont el a fost placat cu cele
1500 de donate, cu de Nechita Ghindeanu n 1793. Inventarul din 1894 faptul
altarul fusese cu Nechita Ghindeanu a donat masa de a altarului
100 de ani mai trziu: n altarul bisericii se masa altarului de n stare - se scria n
inventarul bisericii. Registrul parohial din secolul al XVIII-lea actul mesei altarului ca unul de
mare generozitate
7
:
Ctitorii care au sfnta prestola la sfnta cea a
1794, octombrie 14.
Aceastu bun Nechita Ghindean au prestol nou de 1-au n cu
cheltuiala lui, 1-au 1-au n Sfntul altar cu lui va fi cu a ficiorului Petre
a feteloru lui, Oana; ctitori fie n veci fie ci moartea lui.
n altar, pe masa punerii nainte (proscomediarul), se mai aflau, mai trziu, un amvon, patru icoane
portabile, lui Iisus, trei cruci, dintre care una mare de lemn, doi prapori.
Hramul bisericii din "Maici", cum numea locul o nsemnare pe un
bisericii din 1897, a fost Intrarea n a Maicii Domnului, ce cade pe 21 noiembrie. Poate de
aceea locul era numit "n Maici". Este posibil ca fi avut loc la acea n unul dintre anii
1792, 1793 sau 1794.
n biserica din "strada a s-a oficiat liturghia ntre anii 1792-1895. care
s-au implicat n proiectul de construire sau au slujit n au fost Liontie
1788, Moldovan Toader- fost diac n anul1788 ca preot n anul1795, Vlad (1795-1816),
Ioan Vrtic- preotul din Mocod n 1816, Ioan Simoneti (1816-1829), Toma Albani (1825-1830), Ioan Maior
(1829-1867), Ioan Chitta (1832-1844), Avram (1845-1850), Ioan Chitta-junior (1855-1864), Demetriu
Paper 1871, Alexandru (1864-1901). n perioada 1848-1850 n registrul parohial face nscrieri preotul
Avram Credem este vorba de Avram pentru se trece prin varianta Katonai, n 1849,
a se ajunge la Poate evenimentelor din 1848 fi fost motivat de schimba
numele n De fapt, numele trecut n registru n perioada anului 1848 fusese Catana.
Cu lui Demetriu Paper, a lui Alexandru desigur, Ioan Vrtic, avem toate motivele
credem au fost n cimitirul bisericii, atestat n anul 1799, dar deschis mai nainte,
probabil o cu terminarea bisericii. La nmormntarea protopopului Ioan Maior, n cimitirul bisericii, n
ianuarie 1867, a participat vi carul Grigore Moisil, profesorul Bunei din protopopiat. n acest
cimitir s-au n anul 1886, an n care a fost o din partea de
a se mai nmormnta acolo. Opt ani mai trziu cimitirul este ca fiind n ambele
este cte o re cam veche, fondu. Crucile n spatele n dreapta fostei bisericii apartin
unor decedate anul1870. Se poate presupune n acest cimitir
7 Ibidem, f. 3.
130
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
din partea unde exista suficient loc n anul 1799. Crucile fiind de lenm, la nceputul secolului al XIX-lea,
au fost marcate de factorul timp. De aceea ele nu s-au mai Este o pentru nu ne
nchipuim ca fi nceput din bisericii.
n decursul timpului biserica a adunat un bogat inventar religios. O parte dintre obiectele de cult
aduse de la vechiul loc de nchinare. n "biserica la anul1894, se aflau 14 icoane, dintre
care 7 cu rame aurite. La amvonul este icoana lui Iisus cu "Ece homo", deasupra stau
de lemn cte cu crengi. Una mai la stnga cu una de
perete de-a stnga asemenea Un portabil. n mijlocul bisericii sunt
lustre cu crengi de n mai sunt 4 lungi cu spate 6 cuiere. Este un choru pentru
pruncii n stare unde are un scaun spate. n partea bisericii femeilor se
afla icoana Sfintei Maria alte 11 icoane dintre care trei cu rame aurite
8
.
La data bisericii n patrimoniul acesteia se afla o de carte
de cult pe care le au fost trecute n inventarul bisericii greco-catolice din anul1894. Le
pe toate cu precizarea cele care au o anului 1792 au fost folosite, cu n vechiul
din Hrube.
Evanghelie - la n anul 1766
Evanghelie- la Sibiu n anul 1859
Liturgicon- vechi, anul
Liturgicon - la Blaj n anul 1707
Ohtoih- la n anul1712
Aposlolier- Blaj 1771
Triodionu- Blaj 1791
la Blaj n anul1773
Minei - la Blaj n anul 1766
Molitvetnic - Blaj 1766
Chatavasieru- Blaj 1724
Molitvetnic - la Blaj n anul 1868
Ceaslov- Sibiu 1859
Penticostariu- Blaj 1768
Psaltire - cam veche, I
Cazania veche de Ioan Majeru fostul paroh al n Romnia la an 1728
Cazanie veche cu mna cu cirile
Cazanie
Biblie- la Blaj n anul 1795
9
Comunitatea din la data construirii bisericii 1000 de locuitori, n peste 210
familii. ntr-un fel sau altul au contribuit, fie cu sume de bani fie cu zile de Starea de
n vederea unui loc de nchinare, a precipitat lucrurile n ceea ce
ridicarea bisericii. Ea a fost de cei din comitetul parohial, cum am anterior, un plan
bine pus la punct. Pe n care sunt "slujitorii" de la 1790, constructorii, preotul
Vlad - cel mai probabil - curnd s-au stricat. S-ar putea interpreta
la O "propovedanie" acestei din care se poate deduce
probabil, s-au adunat bani pentru consolidarea bisericii, din protopopiatului i nu numai.
Aceasta este interpretarea pe care o acestor trecute n josul "propovedaniei"
sunt Caila, Bilag, Ardan, Feleac Chiciud. n
dreptul unora era trecut cuvntul Credem banii au fost bisericii abia construite nu
erau ierarhia pentru localitatea Chiciud de Cmpie) nu
parte din protopopiatul

n acest sat, nu exista o de lemn din anul 1734.
8 ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic dosar 76, Inventarul Bisericii, p. 2.
9 Ibidem.
10 ANBN, fond Registre parohiale de stare registru nr. 97, f. 77- versa.
131
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
s-au mai adunat bani s-au de consolidare, ceea ce nu poate fi exclus, ele au fost realizate,
cel mai probabil, n ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea.
Cu toate acestea, mai bine de 100 de ani romnii au avut un punct de reper: biserica
din apropierea ncepnd din anul1886, nu mai devreme, n cu Episcopia Greco-
Gherla, conducerea parohiei pune problema unei noi biserici. Aceasta nu va fi cum se
ci va fi de la Ordinul din Demersurile procedurale au durat
doi ani, 1893-1895. Suma pentru alte imobile a fost 35000 de florini, parte
prin parte de la
ntr-un gest de solidaritate la 23 mai 1897, comitetul bisericesc a decis ca biserica "cea
veche", n secolul al XVIII-lea, fie romnilor din n lunile biserica a
fost n A mai locul. trecut 1948 pe la proprietari, o
care se acolo, ntr-o a din toate regimurile
a n alte se respectnd trecutul se ca un continuu n
a unui neam. De ce nu ar fi posibil la acolo unde doar trecutul romnesc este
un fapt indiferent? De ce nu s-ar putea reconstrui vechea
Cele mai importante din acest studiu au fost preluate din cel mai vechi registru al Parohiei
greco-catolice poate primul pe care la avut biserica. Acesta cuprinde referitoare la perioada
1788-1824. Datarea lui nu este un lucru tocmai simplu. citim ce scrie pe prima am fi
ca acesta exista n anul1788, chiar atunci cnd s-a nceput adunarea fondurilor pentru
am nregistrarea a evenimentelor legate de starea anul cel mai probabil ar fi 1799. n
inventarul bisericii din anul 1894 se scria registrul parohial din anul 1795, poate faptului
preotul Vlad a nregistrat primii n acel an. Numai cineva a barat toate aceste
iar anul cu valabile ale celor ar fi 1796. Deasupra acestei pagini este trecut anul1797,
care este barat el, celor care au trecut fiind probabil de ncepe cu acel an, care
s-au la capitolul un hiatus n anul 1800, cnd se trece la o consemnare
a celor Pentru cei cei se ncepe nscrierea de preotul Vlad cu luna
noiembrie 1799.
despre ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea, consemnate de o dect preotul
Vlad, se la diverse pagini, o ordine dar spre finalul registrului. Anii 1794-
1796 sunt bine sub aspectul celor Acest altcineva trebuie fi avut hrtii
anterioare cu importante din Pe ultima este o nsemnare abia
prea mitropolit Gavril foarte rog. Semnat: Ioannes. Aceasta Parohia greco-
prin preotul ei, Ioan Simonetii, era n cu Gavriil n
mitropolit al Moldovei iar mai apoi al Basarabiei.
a opta pentru un an sau altul pentru datarea registrului, trebuie pe prima este
trecut protocolul prin care s-a adunarea banilor pentru iar apoi sunt pe patru pagini
donatorii. Acesta este evenimentul fondator al bisericii din secolului al XVIII-lea.
L'eglise roumaine de
(Resume)
L'etude present un aspect fondamental de la vie des roumains bistritzois a la fin du XVIII" siecle. Il s'agit
de la construction de l'eglise roumaine aux alentours de murs de la viile de dans un endroit avec un
bon emplacement appele n Maici . On publie a cette occasion des importants documents tels le protocole
du mois de decembre 1788 par lequel on a pris la decision de ramasser les fonds necessaires, las listes des
bailleurs, l'amenagement des objets de culte dans la nouvelle eglise en 1792, la donation de la table de l'autel
de 1794 etc. L'eglise mise sous le patronage de L'Entree dans l'Eglise de la Vierge a ete un repere pour les
roumains de dans la periode 1792-1895. Apres l'achat, suite des insistantes negociations (1893-1895)
de l'eglise de l'ancien couvent des freres mineurs de ; l'ancienne eglise roumaine du XVIIIe siecle a ete
cede au roumains de
132
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig.t. Biserica de lemn din la 1895.
Stbirlfl iw/ . A
J r.r flnnzt'/eJ Jzir //lnllt cffhu/ & a #/1/ N6'71'?l/ m r ft'.iJI/til.;/fr/t m/jp:/lo//1.
p d7.N.t'L/ / P/c" f'tPJJ' t'I' / No''r>//J i r
m/ NL-r&6.._Y?t- h ;.>tzutt

. - ..
!' ...
Fig. 2. Plan cadastral cu parcelele ocupate de biserica, cimitirul greco-catolic din
133
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fig. 3. Lista donatorilor pentru edificarea bisericii
, .
/ ...
134
Fig. 4. 1790- Angajarea pentru
bisericii.
Fig. 5. Protocolul din 1788 privind adunarea
de fonduri pentru
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ioan Slavici ntre spiritul etic
de 1918-1925
Petre DIN
Motto
"Iubirea de laud neamul in care
m-am pun in pe locuitorii acestui de U'lde trag.
Pe de parte, iubirea de se opune a
lucruri pe care dreapta le critic. Cred este mai
bine pentru fie puse deschis sub ochii locuitorilor ei de
pe care le au, dect se lase prin prin
iscusite astfel fie tot ce fac ei fac bine, in
vreme ce lumea care are moravuri mai alese asemenea
(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1716)
Obiectul acestui studiu este reliefarea atitudinii etice a prozatorului Ioan Slavici n perioada
1918-1925. n scopul ct mai pertinente a acestui subiect am considerat se impune o expunere
a biografiei lui Slavici.
la 18 ianuarie 1848 la Arad, Ioan Slavici se impune ca o personalitate
a culturii romne la dintre secolele XIX si XX. Situat de Eminescu, Caragiale,
scriitori cu stil fascinant, Ioan Slavici prin limbajul sobru, meticulos, sistemati::: n universul
satului romnesc fiind primul scriitor pe care Transilvania l romnilor la
secolului al XIX-lea. ntre anii 1854-1858 din satul natal, avndu-1
pe Avram


Studiile secundare le la Liceul din Arad Liceul Piarist din n 1869 l ntlnim pe
Ioan Slavici n capitala Austriei ca soldat cu termen redus, context n care se nscrie la Facultatea de Drept din
Viena
2

Epoca are o pentru destinul de prozator. n capitala Austriei l
pe Eminescu, student el, destinul va armoniza unui temperament clasic echilibrat,
Ioan Slavici un temperament romantic, dotat cu extraordinara capacitate de a
universalului, Mihai Eminescu.
n 1884 la Sibiu ziarul Tribuna, cotidian, care va programul politic al Partidului
Romn, stabilit la din 1881. O idee a a fost apropierea de
Austria rolul romnilor ca element de ordine la frontierele orientale ale monarhiei.
Autor al unor articole n care drepturile romnilor Ioan Slavici, directorul Tribunei, este
confruntat cu un prim proces n 1884, dar Curtea cu din Sibiu l-a achitat. n 1888, pe fundalul unui
alt articol ce critica comportamentul abuziv al maghiare, este condamnat de Curtea de din
Cluj la un an nchisoare 100 de florini Prestigiul politic cultural al lui Slavici i-a asigurat un
regim de indulgent la Directorul penitenciarului, Kovacs, i permitea lucreze :.a documentele
Hurmuzachi, i permitea vizite ale prietenilor familiei. Eleonora i s-a aprobat
n familie timp de
1 Pompiliu Marcea, Ioan Slavi ci, 1978, p. 23.
2 George Istoria literaturii romne de la origini n prezent, ed. a 11-a, 1983, p. 506.
3 Pompiliu Marcea, op. cit,. 96.
Revista XXIII, 2009, pp. 135-141
135
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
La izbucnirea Primului Mondial n 1914, Ioan Slavici se pentru neutralitate.
Filohabsburgismul era sedimentat n mentalitatea scriitorului din perioada studiilor liceale s-a conturat
sistematic n epoca studiilor vieneze. n sa, romnilor de Austria ar fi diminuat
a a Angliei asupra romnilor. Ca expresie a acestei de spirit este ipostaza
sa de redactor la ziarul Ziua n care pentru neutralitatea Romniei n Primul Mondial.
sa i atrage adversitatea lui Octavian Goga Vasile Lucaciu, ai prin
In august 1916, redactorul al Zilei este arestat, nchis la Fortul apoi transferat sub stare de
arest la hotelul Luvru din

A fost eliberat cinci n timpul germane scrie


articole de orientare la ziarul Gazeta Atitudinea de Germania Austria se datora
repulsiei de perceput ca un simbol al Mircea Ioan
Slavici a ajuns colaboreze cu germani figureze pe lista de Anibal
Stoenescu, director n Prefectura Capitalei, pentru n scriitorului "idealul .. nu se
va putea cu concursul Rusiei ... noi am fi mers, de puterile Centrale, azi, cnd n
Rusia a izbucnit cred mai Basarabia ar fi putut reveni la patria dect Ardealul ce n
impresia mea este un fruct ce nu e bine copt"
5

n opinia documentul este un excelent argument ce-l pe prozator ca o
cu un caracter puternic verticalitate El a fidel acestei de la nceputul
carierei sale publice, fiind convins pericolul mare pentru Romnia l reprezenta Rusia. Rapturile teritoriale
suferite de Romnia, n favoarea Rusiei au consolidat n timp convingere a sa, el fiind un mare
admirator al spiritului civilizator profesat de Viena
ncheierea ntoarcerea din Moldova a regelui Ferdinand a guvernului, Ioan Slavici este
arestat la 18 ianuarie 1919, cnd mplinea 71 de ani, sub de cu
Este condamnat la cinci ani de nchisoare ncarcerat la nchisoarea La 18 decembrie 1919,
unsprezece luni de este eliberat
5
din cauza convingerilor sale filogermane filoaustriece Ioan
Slavi ci a fost supus unui brutal oprobiu public, fiind considerat ca de n fapt, de a fi
consecvent la atitudinii sale filohabsburgice este un reper pozitiv din punct de vedere etic.
Finalul perpetua n statele beligerante o multitudine de probleme cu dureroase:
pierderi de deficit demografic, distrugeri materiale de de urbane rurale,
de ntreprinderi industriale, de diminuat mult mai
mici n industrie monetare n n expansiune, pierderi irecuperabile din
patrimoniul
Simultan a nceput o campanie de incriminare judecare a culturale
politice suspectate de colaborare cu inamicul. Unele erau suspectate pentru de
altele pentru colaborare cu Anibal Stoenescu a conceput o a din
perioada C. Stere, D. 1. Teodorescu, M. 1. Slavici
8
.
Acest document un segment important al elitei culturale a militat pentru
neutralitate sau pentru cooperarea cu Puterile Centrale. "Germanofilii" "austrofilii" sunt
Romniei n de Puterile Centrale, dar cei mai dintre ei sunt adversari ai Rusiei, deci
mai mult "rusofobi" dect "germanofili"
9
n atitudinea lor erau nu att de loialitatea de
Germania Austro-Ungaria, ct de pericolul expansionist reprezentat de Rusia La nivelul imaginarului
elitei domina ideea principalul pericol pentru Romnia l reprezenta mai mult Rusia dect Germania
Austro-Ungaria. acesteia era ocuparea Transilvaniei ar fi fost victoria Rusiei n
coagulat cu o a Austro-Ungariei, ar fi consolidat rolul dominant al Rusiei n Europa

4 Ibidem, p. 124.
5 Mircea Istoria la romni, val. II, Editura Eurostampa, 2002, p. 335.
6 Ibidem, p. 132.
7 Istoria Romnilor, val. VIII. Romnia (1918-1940), coord. Ioan Scurtu, Editura 2003,
p. 75.
8 Mircea op. cit., val. II, pp. 334-335.
9 Lucian Boia, "Germanofilii". Elita n anii Primului Mondial, Editura Humanitas,
2009, p. 62.
136
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Argumentele germanofililor sunt cel mai pregnant reliefate de Constantin "Noi n-avem interes
ca ar fi fost triumful autocratismului, al obscurantismului, al celei mai periculoase
Rusia va fi peste Bosfor Dardanele, ceea ce ar nsemna robia
Ct despre sentimentele ei de noi, istoria e un martor elocvent. Rusia
redobndirea Basarabiei. E din Ardeal dar mai mult
cei din Basarabia mai mult n lor. Din punct de vedere al Rusia va
fi fiind de ea i vom soarta. Ajutorul rusesc nu ne va fi de niciun folos, au
slabi, iar din punct de vedere tehnic, ei sunt prost a la ajutorul
care le vine greu printru-un ocol foarte lung, vom beneficia de superioritatea comandamentului german o
aprovizionare pe care de trei decenii o
Argumentele erau desigur puternice impresionante. Respectul pentru incontestabila
pentru politicii noastre le valoarea"
10

a elitei "germanofile" este sa Pe tot parcursul secolului al XIX-lea
"modelul cultural german" a concurat cu succes "modelul francez". Societatea Junimea,
n anul 1863, avea drept repere culturale trei de Titu Maiorescu, mentorul
cultural al sale, Petre P. Carp, liderul politic poetul, scriitorul ziaristul Mihai Eminescu. n
ultimul sfert al secolului al XIX-lea, tot mai tineri au studiat s-au specializat n germane.
La a contribuit imaginea Germaniei victoria mpotriva n din 1870-
1871 notorietatea de regele Carol!. Acest considerent a jucat un rol
considerabil n a elitei "germanofile"
11

Printre persoanele arestate acuzate de colaborare cu inamicul s-a scriitorul Ioan
Slavici. Personalitate a antebelice, Ioan Slavici a devenit obiectul unui proces
de Scriitorul, profesorul omul public la venerabila de 71 de ani, a fost citat la Curtea
la 18 ianuarie 1919, de I s-a intentat un proces n militare, proces
la care nu s-au pretat nici austro-ungare. cum scriitorul, cea mai mare
a fost gestul lui Nicolae Iorga care 1-a scuipat n public. "n drum spre Curtea
mi s-a ntmplat ntlnesc pe marele nostru istoriograf Nicolae Iorga. Trecea mergnd spre Academia
prin Palatului iar eu aflam n parte a mergnd spre Biserica Alba.
el s-a oprit a scuipat spre mine tare cu nct s-au op::it ca
cnd cu bine De nu m-am mai crucit m-am mngiat a-mi zice: nici la cele
mai adnci n-o mintea!
12
."
Motivul invocat de n lui Slavici a fost colaborarea sa la "Gazeta
n perioada martie-septembrie 1917 iulie-august 1918. n articolele sale pentru
integritatea monarhiei habsburgice Rusia ca fiind pericolul cel mai mare pentru romni.
Servind linia propagandei germane, prozatorul i percepe ca adversari ai intereselor att pe ct
pe francezi englezi "cei mai haini ai noastre"D.
Constantin este n sale privind linia de "Gazeta
"Gazeta a dus o campanie de calomnii, insulte de Romnia, de guvernul armata
sa, de suverani de politici partizani ai ai Mai trziu, de scrupulele
unora dintre romni de a colabora la o pur cele ale
ziarului s-au Partea Gazeta pe mna unJr mercenari ai
condeiului, evrei romni, a ziarelor Ziua Seara din timpul a scobort cele
din trepte ale


Comportamentul public al scriitorului o personalitate cu un puternic caracter spirit etic.
Intelectual de mare admirator al habsburgice, Ioan Slavici se n favoarea
10 Constantin Istoria pentru ntregirea Romniei 1916-1919, val. 1, ed. a 11-a, Editura Casei
1921, pp. 127-128.
11 Ibidem, pp. 62-63.
12 Ioan Slavici, nchisorile mele, Editura A.L.L.F.A, 1996, p. 52.
13 Lucian Boia, op. cit., p. 311.
14 Constantin op. cit., p. 171.
137
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
politice de monarhia Fidelitatea de a fost o
a lui publice publicistice. Cameleonismul i scriitorului. Ioan Slavici
nu a avut att de multe rezerve n Unirii de la 1 decembrie 1918, ct n lipsa de a celor
statale din punct de vedere spiritual pentru Marea Unire. "Nu puteam apoi pierdem din vedere
att la italieni, la germani, unirea a fost urmarea a unirii culturale am vedea lucrurile
dea-doaselea am vrea ca la noi unirea se ce a fost cea

la
1918 singurul centru real de putere era cel imperial. Acestuia, Slavici i este loial. propriilor convingeri
este echivoc ea se prin proimperiale. "Am supt oarecum cu laptele mamei
de devotament de


lui Slavici este un argument al unui caracter intransigent ce convingerile, In
pofida publice la care a fost supus. Scriitorul perioada anilor 1850-1870 a fost
pentru romnii din Imperiul Habsburgic, a fost drepturile romnilor recunoscute, la fel
utilizarea limbii n Doar dualismul austro-ungar, sever criticat de Slavici, a stopat
pentru romni.
Arestarea sa a fost de la n groaznice, nct doreau
mai mult moartea dect suporte n continuare regimul nchisorii. "Erau ce-i drept, aer mbcsit,
fel de fel de mirosuri, erau rie, era o lume de de
de tifos exantematic, iar de n ce-i ce vedeau, n toate
acestea sunt


Ioan Slavici descrie extrem de de de la deci fumul
de tutun, de petrol, de lignit, aerul mbcsit plin de miros greu, nct aveam accese de
n ori umblam besmetic printre paturi nu-i pe mai mei
Mai era pe deasupra alta.
Se zicea cel mai bun mijloc de a alunga sunt cu petrol. Mai nainte de a se culca
dar, mei se n pielea se pe tot trupul cu petrol. Eu nu puteam fac ca
n urma unui defect de nu eram n stare prezint n pielea n altora, dar nu
iertau nici eczemele fac cu petrol. Vai de sufletul meu.
Nenorocitule- mi ziceam- mai greu. Fug acum de la ei se pe tine
18

Slavici este condus anexele "stabilimentului" revolta de cele ntlnite este mai
"Spitalul nu era un spital, nu am n el nici medic, nici medicamete, ci numai
de care nu mai au nevoie nici de medic nici de medicamente"
19

Compararea sistemelor de de la cu cel de la i acestuia prilejul unor
amare. "La unde am stat nchis peste un an, chirie, dar aveam iatacul meu curat, pat cu
cuviincios regulat primenit, scaune dulap pentru hainelor a albiturilor. Pentru o
bine mi se puneau la un om care servea n toate fi fost n stare
comuna n care-mi aveam domiciliul"
20

Ca o ironie a destinului, regimul nchisorii de la Vat, impus de adversarii politici, maghiare,
era mai suportabil pentru scriitor opera sa realitate. "Penitenciarul se afla pe
n mijlocul se ntinde o de cu fiind ziua
treceam de gardian n penitenciar prin penitenciar la marginea unde mea cu
copilul cu servitoarea. urcam apoi ntr-o doi ne treceau pe unde petreceam
pe nserate n libertatea"
21

Derularea procesului implica mai multe n proces trebuie
dosarul se cu sunt de la la la Hotelul Modern.
15 Ioan Slavici, Amintiri, Editura Minerva, 1983, p. 16.
16 Lucian Boia, op. cit., p. 309.
17 Ioan Slavici., nchisorile mele, Editura A.L.L.F.A. 1996, p. 108.
18 Ibidem, p. 97.
19 Ibidem, p. 102.
20 Ibidem, pp. 95-96.
21 Ibidem, p. 34.
138
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Tudor Arghezi, internat el la Hotelul Modern faptul n timp ce colegii lui de se
plictiseau teribil protestau mpotriva detentiei, scriitorul redacta aproape zece ore pe zi. "Slavici indiferent,
nici n-aducea vorba de asemenea fleacuri. lui se omul n-are nevoie de mai mult ca
suporte calm orice calibru de nedreptate"
22

Procesul a nceput n data de 22 februarie 1919 n fata Curtii s-a derulat timp de
13 zile. Presa nemultumirea printre cei acuzati se aflau numai dar nu
demnitari din perioada Ca n acest sens este Alexandru Marghiloman, fostul al
guvernului, care este doar citat ca martor, cu att mai putin ca implicat n proces
23

La proces Slavici a refuzat nu a nicio mpotriva poporului
"Eu am avut o de procese de totdeauna, cnd am fost dat n mi s-a spus pentru
care anume articol sunt tras n pentru care anume pasagiu din acel articol. De ce? Pentru ca
pot
Aici m-am pomenit cu o de articole. Surprins! te aperi pentru articolele acestea. Ei
bine, cum eu n Cum adresez unui avocat, ca apere, cnd
n-am de a-i da cuvenitele ca ia


Una din aduse fie "se ale
pe cei ai Argumentul n sprijinul acestei acuzatii este un text elaborat de scriitor. "Nu prea
puneti temei pe Franta, nici pe Anglia, pentru ele mai presus de toate sunt propriile lor interese care nu
se potrivesc cu ale noastre. Una zic nainte de alta n timpul mi-E iar alta vor
zice

este total prozatorul, ziaristul profesorul Ioan Slavici a fost


unul dintre cei mai apropiati lideri publici de regele Carol I regina Elisabeta timp de o de secol a
contribuit la dezvoltarea romnilor prin
acuzatie scriitorului a fost aceea de "vnzare la inamic". scriitorului
n totalitate lansate de comisarul regal. "Domnule Curte. Ar
fi o nu pentru mine, ci pentru societatea n mijlocul am cum am la
fi ajuns ntr-o stare nct fiu nevoit a face pentru nu am ce rog, eu nu sunt om
care nu are nevoie de nimic. Domnia sa mi-a zis te fi dus strada. Foarte frumos! N-am nevoie de
ceva: totdeauna particulare din care pot


scriitorului este prin argumentele utilizate spre a destructura de
"Domnule Curte, nu ce vor zice vor afla Ioan Slavici era
pus n rndul pentru lua 50 de lei de articol scriind tocmai ce lui a scris. Eu
putea dovedesc mi s-au oferit o mie de lei pe foarte pentru cte un singur
articol pe nu am primit pentru vorba era scriu ceea ce nu se cu convingerile
mele"
27

n sa, scriitorul ideea articolele publicate sunt generate de convingerile sale
politice nu avea sentimentul produsese daune poporului romn. numele lui Andrei
Mihail Mihai Eminescu militantismul se ncadra n concep1;iile politice ale
acestora. Argumentele lui Slavici sunt sustenabile ele demnitate onoare scriitorului. la
ar fi vndut germanilor interesele statului romn. "Se spune am vndut n interesele
eu am Unde-i

Ioan Slavici avea din nou dreptate. Realitatea
consta n faptul multi ntr-o palate, patroni de mari
ntreprinderi vaste El un om modest n pofida sale de cinci
decenii n domeniul culturii "Am zis dar, domnul comisar regal arate: m-a pe mine
22 D. Vatamaniuc, Ioan Slavici lumea prin care a trecut, Editura Academiei Republicii Romne, 1968, p. 475.
23 Ibidem.
24 Ioan Slavici, nchisorile mele, Editura A. L. L. F. A, 1996, p. 130.
25 Ibidem, p. 149.
26 Ibidem, p. 136.
27 Ioan Slavici, nchisorile mele, Editura/\. L. L.F.A., 1996, p. 144.
28 D. Valarnaniuc, op. cit., p. 476.
139
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n M-a la baluri? M-a la teatre? M-a n M-a risipind averi? Cum
m-am vndut? Ce s-a


n volumul, nchisorile mele, Slavici nu realizarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 este
problema, ci pe care le va avea guvernul condus de Ionel extensiunea teritoriului
statului romn. "Romnia Mare, zic unii, s-a ce-i drept, dar e statul romnesc, n statul
poliglot, n care se pierde, are hotarele deschise spre Bulgaria, spre Serbia, spre Ungaria, spre
cehoslovaci, romnii au mistuie puterile vii c-o cu alta cu iar alta
ba chiar cu una ca nu mai vorbim de de cea ori de milionul de evrei- acum
cu puternic mai ales n Anglia n America. Au trecut timpurile cnd romnii erau pe
lor: n mare, dar sunt att ct n lor
toate acestea ne ca azi-mine se chestiunea printr-un cu Serbia, care-i
are pe slavii n partea ei, n vreme ce noi am pierdut stima, ncrederea, simpatia tuturor popoarelor"
30

Ioan Slavici este unul dintre intelectualii romni, publicist ideolog loial de la Viena,
care a avut o asupra politice contemporane. Orientarea sa este prin
trei fidelitate de Curtea drepturi egale pentru romnii din Transilvania de
maghiare apropiate cu statul romn. convingere este n scriitorului
ea un "surplus de caracter"
31
politice din jurul se dar el nu se
adapteze acestora habsburgic. "n toate de citire sunt scrieri de ale mele, n
toate manualele de istorie e biografia mea.
Au fie ele aruncate n foc?
De ce!?
Pentru faptul nu am vrut eu cnd s-au de convingerile n care au
bunii ieri am noi, cei n
lumea Nu avem caractere! Iar pe mine pentru am fost statornic
mea?"
32

a generat oprobiul public mpotriva Regele Carol Ia decedat n
10 octombrie 1914, Partidul Conservator a imediat finalul P.P. Carp Titu Maiorescu
ei n eternitate, iar Constantin Stere era detestat de clasa n acest context, lui Slavici nu i
se va ierta nici moarte n istorie sunt totdeauna aspru
33

a n cazul lui Ioan Slavici.
13 zile de proces, a verdictul: cinci ani nchisoare pentru
scriitor. Rostirea i-a produs o mare durere fiicei sale Lavinia. "Plngi, fata mea, plngi- i-am zis dar nu
pentru vezi osndit pe ci pentru ai petreci n care asemenea
aminte de la colonelul Verza: de mine curtea a fost de o


Din unui contemporan nu i-a modificat comportamentul
teren n celulei, ardei, crizanteme, petunii.
cu le cu ulcica n care mncarea
35

n urma unei intense campanii de conduse de Nicolae Iorga Gala Galaction, guvernul decide
elibereze la n data de 18 decembrie 1919, unsprezece luni de nchisoare, Ioan
Slavici este eliberat.
de Ioan Slavici au fost n proces 23 de persoane, cei mai fiind tot att de
precum scriitorul, publicistul profesorul Ioan Slavici. Un segment dintre
militare ca simpli translatori, au executat tot soiul de servicii pe de
germane austro-ungare, au scris articole n "Gazeta Prin tot ceea ce au ei
29 Ioan Slavici, op. cit., p. 136.
30 Ibidem, pp. 116-117.
31 Lucian Boia, op. cit., p. 306.
32 Ioan Slavici, op. cit .. p. 149.
33 Nicolae Manolescu, Istoria a literaturii romne, Editura Paralela 45, 2008, p. 440.
34 Ioan Slavici, op. cit., p. 127.
35 Dumitru Vatamaniuc, op. cit., p. 478.
140
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
nu pot fi ca fiind nu au dezertat la inamic, nici nu au luptat de adversar,
cu att mai au subminat interesele Slavici nu a altceva dect scrie c1eva articole n
momente deosebit de dificile pentru romnii sub Puterilor Centrale.
n aceste nu se poate Ioan Slavici a fost un filomaghiar sau filogerman. A fost un
moderat. Iubirea de o cu de la siiu, membru al
pentru abonat la scriitorului este mai
radical dect cel al lui Mihai Eminescu
36
din ultimii ani de asupra din Romnia
fidel atitudinea sa "Stau pe gnduri, uit mprejurul meu nu
bucur de norocul cel mare, ba jale cuprinde n temerii ca nu cumva mine ori
poimine la la la la Cluj, la Oradea Mare, la Arad, la ba chiar la
Sibiu fie cum e azi la
Pentru ca pot bucura, ar trebui petrecndu-se n Romnia Mare faptele n vederea am
scris noi cei care am pentru refacerea moravurilor n Romnia nu mare"
37

La finalul acestui studiu se impun cteva
1. Romnii de regimul dualist instaurat n 1867 militau pentru revenirea la statutul
de autonomie n cadrul Monarhiei Habsburgice, participarea la conducerea statului, romnesc de
toate gradele drepturi egale cu Unirea cu Romnia nu a fost oficial
la Primului Mondial. n opinia lui Lucian Boia, exista n imaginarul elitei o
Romnie Mare, dar proiectul Unirii Transilvaniei cu Romnia nu era de actualitate n anul1914
38

2. Ioan Slavici se acestei elite ce considera proiectul unificator trebuie se deruleze
momentan pe coordonate culturale. Ca argument al ideii sale invoca motivul statului italian a celui
german. Din punct de vedere politic este adeptul Monarhiei Habsburgice, ce impunea coabitarea mai multor
n frontierele stat. cum Nicolae Manolescu: n mod paradoxal, este
aceea care l-a pierdut pe Slavici"
39

3. n timpul scriitorul nu cu ocupantul. La Bukarester Tageblatt,
doar ca corector de texte. Articolele scrise la Gazeta l de
de de Curtea n 1919, pentru care a executat unsprezece luni de
nchisoare. n pofida oprobiului public, el a un fidel al monarhiei austriece.
Ioan Sia viei between Ethical Spirit of Collaboration and Charge 19HI-1925
[Surnrnary)
Transylvanian people oppressed by the regime installed in 1867, campaigned for a return so the status of
autonomy within the Habsburg monarchy, participation in state leadership, education of alllevels and egual
righ with the Hungarian nation. Union with Romania has newer bween officially formulated until the ordbreak
of the First World War According to Lucian Boia it exist in imaginary Romanian elite of Gre<.t Romania was
not current in 1914.
Ioan Slavici integrates the elite who considere the project should be run temporarily unifying the cultural
coordinates. As au argument for his idea, he invoked the unification of the German and Italian State. As Nicolae
Manolescu mentioned, that paradoxically the tolerance is lost on the shave. During the unfolding war, the
writer did not collaborate with the occuper. In Bukarester Tageblatt he workes just as a corrector of woritten
texts. The articles written in the Bucharest Gazette discharges him of collaborationism, imposed by court
martial in 1919 and which for he executed elewen monthes of preson. Despite public refusal he remained a
loyal supporter of the Austrian monarchy.
36 Nicolae Manolescu, op. cit., pp. 441- 442.
37 Ioan Slavici, nchisorile mele, Editura A.L.L.F.A., 1996, p. 211.
38 Lucian Boia, op. cit., pp. 69-70.
39 Nicolae Manolescu, Istoria a literaturii romne, Editura Paralela 45, 2008, p. 442.
141
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Aspecte privind perioada n mediul rural
din Transilvania n a doua a secolului al XIX-lea
Andra Carola PINCA
mamei cuprinde realitatea a omului, biologic implicat n actul creatiei universale,
n marea simfonie a naturii. Dintre sentimentele umane, cel mai puternic este sentimentul
matern"
1

"Maternitatea este pentru inima femeii ei ca pinea, ca apa, ca aerul
care nu obosesc ca elementele naturii, n acest grandios spectacol:

2
n timp orice dragoste are sentimentul matern este nepieritor. Maternitatea nu are
declin de care se ea este norma a
femeii de a avea copii apare firesc, din clipa Aceasta este pentru
care se ncheie n O femeie care nu nici unui copil atinge
menirea De aceea cnd vremea trecea copiii nu mai a apela la mijloace magice
3

Preocuparea pentru ncepe chiar mai nainte ca acesta fi fost procreat prin riturile de fecunditate
de la apoi prin cele legate de Toate aceste rituri propun n bine
intrarea n colectivitate a unui din punct de vedere fizic psihic.
n general, n societatea o femeie nu copii se ea a fost victima
unei asupra ei de o femeie invidiei. O tinerele feme[ sunt
cu curiozitate de momentul cnd acestea sunt descoperite ca fiind "groase", fiind acestei
Sarcina femeilor este un semn bun, ntre femeilor gravide anul rodnic, considerndu-se
o


n general, comportamentul sexual al cuplului sub unor stricte n
rurale

Ele nu erau impuse pentru un control al ci mai ales pentru respectarea


canoanelor Astfel raporturile sexuale erau interzise n perioada posturilor (miercuri
vineri), a

n posturile mari n timpul ciclului menstrual sau al sarcinii (cu att mai mult ce
ncepe se nsumnd toate aceste zile mai mult de de an de Astfel
perioadele de mai intense ar trebui se identifice cu lunile de (ianuarie februarie)cnd
raporturilor sexuale este mai mare fiind pauza dintre muncile agricole absen1,a
religioase. La polul opus se luna decembrie care coincide cu postul lunile de cu
muncile grele istovitoare'. Cu toate aceasta era norma de din teren
lucrurile diferit. n se poate constata o aproximativ egala a acestora
1 Ecaterina De ziua mamei, Sibiu, 1943, p. 4-5.
2 Ibidem, p. 12.
3 Viorel Rogoz, Familia n rituri, obiceiuri: studiu de etnologie pe un material din Tinutul Cadrului,
Satu-Mare, 2002, p. 173.
4 Valeria Bilt, literatura obiceiurile de familie din 1996, p. 10-11.
5 Luminita Satul din Studiu de caz- Parohia
1863-1890, n, societate. Studii de demografie a Transilvaniei (secolele X\!JII-XD .. J, coord Ioan
Bolovan, Corneliu Cluj-Napoca, 2003, p. 176.
6 Florin Valeriu familia si femeii n districtul romnesc al la mijlocul secolului al X\!JII-lea,
n, Prezente feminine. Studii despre femei n Romnia, coord. Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican,
Cluj-Napoca, 2002, p. 148.
7 Luminita op. cit., p. 176.
Revista XXIII, 2009, pp. 143-151
143
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de-a lungul celor 12luni sunt de maxim 3-4%). Se poate chiar
(lund n considerare luna de a absolutiza- un indicator al de religiozitatea
care nu prea a respectat normele religioase privind n timpul posturilor'.
n cele mai multe cazuri primul an de aduce primul copil. n unor mijloace contraceptive
o femeie cnd pe cale nu mai era posibil acest lucru
9
Femeile suportau, ca
o necesitate, maternitatea

mortalitatea era foarte nefiind rare cuplurile
n care doi, trei, maxim patru copii ajungeau la maturitate.
legate de fac din corpul femeii o de pericole, cauza
acestora fiind copilul ce a fi adus pe lume. Din momentul conceperii, noul corp care
n interiorul corpului mamei i acesteia starea statutul social. Despre femeia care
un copil n pntece se spune este "n stare", n starea darului, n stare
grea, greoane,
Termenul "a purta", relativ la nu numai sensul propriu al cuvntului, acela
de "a duce dintr-un loc n altul", ci mai ales figurat de "a duce pe cineva nspre, a conduce
ndrumnd, ceea ce presupune o responsabilitate
11
Pentru un timp
ea a mai fi femeie, avnd un statut incert pe axa atta timp ct trupul ei devine o
pentru "viitorul" neamului de care are este o de pericole. De
data aceasta, corpul n devenire nu sexualitatea o n primejdie pentru comunitate.
Prin pruncul care o la necunoscut, gravida pare acces la tainele lumii, nepermise muritorilor,
de aceea n cultura i se atribuie puteri "paranormale": ea poate intra n contact cu irationalul- pe
calea visului- cu viitorul (ntruchipat de ursitoare sau de soarta unei fete de
Femeia este n stare. Este raportarea la starea de dinainte, a
femeii ca reper. n cu starea femeia n stare devine
Femeia este sau la mncare, are pofte, ceea ce o
de celelalte femei n timp i starea. Poftele alimentare situate la gustului sau cele
nealimentare trebuie nesatisfacerea lor sau satisfacerea lor prin furt se asupra corpului
n formare al copilului, ducnd fie la pierderea lui, fie la unor semne pe corpul acestuia, de
ce mama l atinge ntia Nu numai n comportamentul alimentar intervin excese, ci n cel senzorial.
peste femeia poate fi emotiv de imagini
ngrozitoare, fapt care de asemenea se poate asupra copiluluP
2

Prin starea sa femeia are oarecum un statut privilegiat, n sensul are ceva mai multe
drepturi au mai multe de ea, dar de acest statut n primul rnd viitorul copil.
Femeia este pentru plod. Mentalitatea
copilul un rod, un dar de la Dumnezeu, iar femeia cuplurile neroditoare sunt considerate un
Faptul femeia "nu "nu face neam", "nu n viziunea a romnului
"s-o strcat", "nu-i un motiv- cel mai plauzibil- de ei de a ndeplini cea mai
ce i revine n ordinea naturii, dar a culturii, o face pe plan social,
n plan religios mila care o rea)
Sterilitatea nu este se ea are o
pentru blestem sau spirit ce poate fi uneori cu mijloace magice (descntec) sau
cu leacuri ce logica naturii ( ex. femeia trebuia sa bea seva de la ramurile ce se altoiau rod
precum pomul)
13

8 Ioan Bolovan, Satul romnesc din Transilvania de la la primul mondial. Aspecte demografice,
Cluj-Napoca, 1998, p. 146-147.
9 n cu sexualitate, n a secolului al
).'VIII-lea, 2004 p. 233.
10 Histoire mondiale de la femme, publiee sous la direction de Pierre Grimal, val. IV, Paris, 1965-1966, p. 82.
11 Carmen Trei ipostaze ale corpului feminin sau despre sexualitate sacru, n, Caiete de antropologie
Anul II, nr. 2 (4), iulie- decembrie, 2003, p. 122.
12 Ibidem, p. 123.
13 Ibidem.
144
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Femeia trebuia respecte un complex de mai ales sexuale, vestimentare
sociale al scop unic este asigurarea corporale a de a copilului la
deci a acestuia. Printre efectele negative ale acestor numeroase care
preponderent integritatea a noului se pot aminti: bube de diverse categorii (pe trup, ln
numite focuri, limba sau buza cordonul ombilical "ncurcat" pe dupci gt, pete
pe obraz sau din pe corp sau mai ales tot felul de semne pe ntreg corpul. Spre exemplu,
o femeie "punea vreo cap, ca s-o depene ea are copilul cu buricul pe
cap"
14
Femeia trebuia ce pune n pentru avea de suferiP
5
perioada
sarcinii, femeia trebuia fie ce face, ce vede, pericolul plana tot timpul asupra ei a copilului. Grija
de a nu pierde copilul o att pe ea ct pe cei din jur se unor menite
eventualitatea unui avort. Astfel colectivitatea trebuia se poarte cu de o femeie Ea
nu putea fi cu degetul, pentru semnul la pe noului


Un alt pericol la care era permanent era cel al deochiului. Gravida putea fi
de o sau chiar din anturaj, fapt ce pune n pericol Erau dese cazurile de avort
spontan, provocate involuntar care erau puse pe seama deochiuluP
7
n mediile populare se apela
la mijloace magice de Purtarea unei cochilii albe sau o de culoare cel mai adesea
ofereau mpotriva deochiuluP
8

n faza intrauterina corpul copilului poate fi pozitiv, n sensul unei armonioase prin
comportamentul mamei. Printre altele se viitoarei mame umble, ca nu se copilul
de spinare mai apoi nu se mai desprinde, se cu treburile zilnice, dar cu se
etc
19
Dar cu toate aceste sfaturi, chiar era sau avea un copil sugar, femeia muncea
cot la cot cu familiei la cmp, iar la ntoarcere prelua din sarcinile dnd o mna de ajutor
mamei sau soacrei Iar unui asemenea efort nu ntrziau sarcini pierdute,
sugari sau chiar decesul femeii supuse la un efort peste limitele rezistentei fizice
20

Pe ce nevasta, care trebuia se apropia de soroc, celor din jur, n cu
viitoarea sunt tot mai evidente. n primul rnd se se determine sexul viitorului copil
21
De
fapt viitoarea este de sexul copilului ce-l va de multe ori, att ea ct colectivitatea
ghidndu-se semne prevestitoare. Preferinta pentru de este la nivelul discursului
folcloric se n tot felul de practici obiceiuri care n acest scop.
Ideea de copii de sex masculin continuitatea neamului pe atta vreme ct
numele neamului se poate desprinde cu din ("Feciorul e cruce fata e
de cruce", "Cnd se un fecior rd de la cnd se o plng"), sau elin obiceiurile
ritualice de la obiceiuri care vizau fecunditatea femeii (ex. i se punea miresei un copil n se
precizarea se punea numai


unei de sex feminin nu este de mentalul colectiv n paradigma 1
ci n paradigma 1 Astfel era nainte de a se n categoria tabu-urilor, n
sensul de lucru cu care nu e bine intri n contact pentru aduce nenorocire. Studiile au inclusiv
mamele doresc se diferit cu
14 Artur Gorovei, ale poporului romn, 2003, p. 31.
15 G. S. Ioneanu, de populare 1888, p. 6.
16 Viorel Rogoz, op. cit., p. 175.
17 Florin Valeriu Satul romnesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea, Cluj-Napoca,
2005, p. 226.
18 Toader Transilvania de la Criza europene la {1680-1800}. Societate
colective, Cluj-Napoca, 1997, p. 129
19 Carmen op. cit., p. 124.
20 Sorina Paula Bolovan, Aspecte privind statutul femeii n satul romnesc in epoca n, Prezente
feminine. Studii despre femei n Romnia, editori Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vineze, Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca,
2002, p. 327.
21 Viorel Rogoz, op. cit., p. 175.
22 Carmen op. cit., p. 105-106.
145
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
o sumedenie de referitoare la identificarea sexului copilului nainte de a se
Astfel se credea o femeie e ce are pe cap ea mna spre cap se spune
va avea un iar mna va avea se punea femeii sare pe cap, ca ea
observe ea va ridica mna la cap, atunci va avea iar va mna n jos va avea Sau,
se pune un ac n pine femeia l scoate de vrf va avea l scoate de partea va avea


cum se poate vedea din aceste masculinului i se termeni pozitiv n
cultura (partea cap, vrf), iar femininului termeni cu valoare (stnga, picioare).
A avea copii este una din fundamentale ale familiei2
4
de prunci era
din punct de vedere religios) a femeii care o scoaie din conul de al anonimatului familial
social, de rednd-o n forma a specificului Interesul pentru
mplinirea femeii prin maternitate asigurarea succesiunii biologice n mod explicit prin
ca iute copii", copii Puritatea religios) impuritatea
(anatemizate biblic). Modelul mamei cu prunc n folclorul romnesc este Maica Domnului.
Maternitatea este astfel prin raportare la un model divin, iar "facerea" la
devine, prin dimensiunea ei de mntuire a
n mediul rural, avortul era destul de rar ntlnit. de ntrerupere sau evitare a sarcinii nu sunt
caracteristice mare de copii dintr-o familie
a n cadrul unui cuplu


ca nceput biologic social o trecere dintr-o lume n alta, din n
din lumea n cea S-au impus o serie de practici pentru a mai


Cnd femeia nu poate se credea cineva (de obicei o i-a
iar bolnavei o ia mai trziu pe ea de sau se credea a fost n aceste cazuri se
folosesc diferite descntece pentru a o ajuta pe femeie mai

De asemenea, se credea atunci
cnd femeia nu poate se vor trage clopotele bisericii, pruncul o o se mai repede
29

era un moment important n femei. este un act riguros privat feminin,
chiar atunci cnd este vorba de povestirea sau amintirea ei, mereu n femeilor.
Din camera n care are loc acest eveniment sunt cu medicului, acesta
lucru destul de rar n mediul rural unde cea care asista de obicei era

Majoritatea aveau loc
n casele cum spuneam cele care ajutau la erau satului, ale veneau
dintr-o de-a lungul sau prin aprentisaj. Este vorba de nu de


prin riturile legate de venirea pe lume de integrare a noului n
familie neam. De obicei se ca femeia care a asistat la toate din familie, dar
aceasta este foarte sau a murit, este cu femeie, una mai cu fie
De competenta priceperea ei depindea de multe ori mamei si a copiluluP
2
De obicei
era cel care mergea

femeia avea chinuri mari, recurgea la o serie de acte
menite durerile. ncepea cu fizice" care aveau menirea de la dureri,
izului de caraghioslc, femeii venindu-i n postura Era un fel de haz de
necaz, mai ales spunea adeseori cuvinte obscene sub de descntec sau simple versurP
4

23 Ibidem, p. 106.
24 Costin mama: o misiune sau o profesiune, n, Cartea fetelor, 1974, p. 276.
25 Carmen Huluta-Mihalache, op. cit, p. 121-122.
26 Ioan Bolovan, op. cit., p. 288-289.
27 poporului pe anul comunu 1889, Sibiu, p. 73.
28 Simion Florea Marian, la romni. Studiu etnografic, 1995, p. 36-41.
29 Livia Rebreanu-Hulea, Familia Herdelea (Amintiri), Alba-Iulia, 1995, p. 95.
30 Michelle Perrot, Figuri roluri, n, Istoria private. De la la primul mondial, coord
Philippe Aries, Georges Duby, voi VII, 1997, p. 131.
31 Florin Valeriu Familia femeii ... , p. 149.
32 Valeria Bilt, op. cit., p. 12-13.
33 Simeon Florea Marian, op. cit., p. 33.
34 Valeria op. cit., p. 13.
146
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cel mai adesea, femeile n picioare sau n genunchi, sprijinindu-se pe De asemenea se
credea nu este bine ca femeia stea n pat, se este mai Cnd durerile
se dilatarea ntrzia nfierbnta un cu femeia era
n Alteori era pe abdomen cu un cojoc de oaie ca ia durerile"3r.. Pentru
:.a placenta sufla ntr-o n marele efort scopul era atins. legarea ombilicului
11 revenea tot acest reprezenta ruperea a copilului de mama sa. ce se noul
este are de nu ceva. era pentru activitatea ei
fie cu bani, fie cu produse. De aceste femei erau foarte respectate de comunitatea fiindu-le
minile oricnd n orice loc de "fostele paciente". n lipsa de se putea ocupa
o a familiei, sau De avea de cununie, care implicit devenea
de botez
37

O ndatorire a ce femeia a era de a umple o cu ::n care punea
un de busuioc cu care mergea apoi la preot pentru a o Acea i se o bea,
n timp ce cu busuiocul erau att femeia, pe cap pe haine, ct noul vasul n care s-a depus
"locul Acest vas era ngropat de familiei n cel mai retras loc din casei pentru a
nu putea fi de animale. Se credea sunt mereu n primejdie de a fi deocheate. De aceea
nainte de a un intre n sufla peste o desc:nta
38

De obicei sursele n familiile se copii se puteau
din punct de vedere biologic
39
. ne-am putea pune problema unor mijloace de control al
De asemenea, se succedau n ritmul la intervalele impuse de o serie de cum
ar fi perioadele de amenoreele, avorturile sau chiar perioadele de de sorginte
ca de postul sau al


Din punct de vedere demografic, se poate constata de sex masculin era mai mare
dect cel al de sex feminin. Dar pe parcurs, mortalitatea "accidentele de
lor


Mortalitatea la a fost una din problemele care i-a preocupat pe istoricii demografi. Nu n toate
cazurile unui copil era prilej de bucurie ntr-o n care femeia era de
grijile economice n preziua n care igienice de erau
precare, se ntmpla, nu o ca eveniment fie prilej de Aproape 15% din nou
nu atingeau vrsta de un an. copilului vrsta de un an depindea mult de n care
mama, de grija ei de de nu n ultimul rnd de

Lipsa
igienei a calificate, precum eforturile munca de femeie n
pragul sunt factori care duc la numeroase de genul "a murit cnd a sau "a murit la
vTeme Alt factor care mortalitatea este reprezentat de mediocritatea
igienei alimentare. Drept remediu era la sn evitarea biberonului cu lapte de


Pe aceste cauze, insalubre, mijloacele de sub necesar, bolile nu numai
(pojar, dizenterie, etc.), ca mortalitatea n rndul copiilor fie foarte mare
44
O venit pe
35 Livia Rebreanu-Hulea, op. cit., p. 91.
36 Ibidem.
37 Florin Valeriu Satul romnesc din nord-estul Transilvaniei ... , p. 226.
38 Carte de 1993, p. 65.
39 Simion Retegan, demografice ale satului romnesc din nordul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, n,
Studii istorice, Cluj-Napoca, 1985, p. 166.
40 Philippe Aries n, Amor sexualitate in Occident, 1994, p. 89.
41 Horia Lascu, La dynamique de la population de la zone sud-est de la Transylvanie pendant une periode d'une siecle et
demi (sur la base des recensements et circonscriptions), n, societate, sub Pascu, voi IV, Cluj,
1980, p. 110.
42 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, 2003, p. 265.
43 Ioan Bolovan, op. cit., p. 289.
44 Natalia Giurgiu, Transilvaniei la secolului al XVIII-lea nceputul secolului al XIX-lea, n,
societate. Studii de demografie sub Pascu, voi I, Cluj, 1972, p. 119.
147
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lume un sugar reclama o ngrijire o aparte, pe care, de cele mai multe ori nu le primea. Mama, mai
mult 'sau mai trebuia ocupe locul n cadrul familiei,
fiind neglijeze copilul. obiective sau subiective care duc la moartea prunculm, nu fac
dect n primul rnd mama, ascunse sau spuse se tot spre ea.
pentru moartea copiilor, femeia mai o durere n sufletul aceea de ngropa copii
le-a dat

Deci efectele ratei erau grav diminuate de cota a infantile
bolilor, lipsei de etc
4
r,.
n sine corpul femeii ntr-o asemenea un risc att de mare nct
fizic, psihic ritualic ntreaga etc.). De fapt femeia era
n timpul fizic mental n timpul sarcinii, din nu era de loc,
se putea dovedi deseori pentru femeie
47

un fenomen care nu ia amploare de-a lungul secolului al XIX-lea pe ansamblul
Transilvaniei, suscitnd a Este vorba de copiii ilegitimi. Scandalul
era mare iar vina era a mamei, ea fiind cea care urma suporte pentru Cel
o parte din copii nu sunt rodul unui capriciu ci rezultatul unor stabile dar
neoficializate fie din economice, fie pe temeiuri religioase. Lund n considerare discursul moralizator
al bisericii, se pare abaterile nu erau necunoscute n lumea satului, sexualitatea sau n
afara acesteia fiind o

ilegitime erau reprobate nu doar de ci de fiind
considerate o abatere de la normele morale care guvernau Se credea copii ilegitimi
vor avea mai mult noroc, sunt mai dect copii pentru sunt rodul unei bazate pe
iubire nu a uneia care are la interese materiale sau rudelor
49
De asemenea, tot n
se credea n cazul ilegitime de sex masculin este mai mare
dect de sex feminin. asta pentru se considera "copii din flori" se
din punct de vedere fizic foarte bine cu natural; iar acesta era un fapt ce-i demasca n satuluP
0

Cu toate acesta, n perioada de noi, ilgitime ar putea ncepe a fi considerate un semn al
pentru femeie, care nu mai era de normelor de ale patriarhale.
n a doua a secolului al XIX-lea, acest lucru era aplicabil mai repede n mediul urban, avnd n vedere
n societatea astfel de nu prea erau valabile. Maria descria "mecanismul" care le
conduce pe femei spre adulter implicit ilegitime: fata era cu un ales de
ei, din ntmplare sau lui sociale, iar ceea ce o pe accepte
era insecuritatea frica de a nu sau o va avea mai
libertate. un anumit timp, (de cele mai multe ori mai n nu mai era interesat de
lui atunci ea ori se resemna ori n primului venit
51

ilgitime a fost variat de-a lungul timpului, fiind un indice
al sociale, al sau al pierderii de familie a controlului a coeziunii interne.
n primul deceniu de de la 1848 media a ilgitime din Transilvania a
fost de 3,9%, la mijlocul deceniului (n 1865) ajunsese la 7% pentru ca mai trziu la 8%.
se constituie ntr-un argument de n ceea ce mentale
survenite la mijlocul secolului al XIX-lea feudale, avansul n general al
45 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 331.
46 Simion Retegan, op. cit., p. 171.
47 Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, op. cit., p. 265.
48 Florin Valeriu Satul romnesc din nord-estul Transilvaniei .... p. 221.
49 Pa ula Virag, Aspecte privind in intre 1854-1904, n, societate. Studii de
demografie a Transilvaniei (secolele XI'III-XX), coord Ioan Bolovan, Corneliu Cluj-Napoca, 2003, p.
314-315.
50 Monica a greco-catolice din localitatea Jucu de Jos intre anii 1840-1890, n,
Om societate. Studii de istoria Romniei (secolele J..'l/11-XXI), coord Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan,
Corneliu Cluj-Napoca, 2007, p. 379.
51 Loredana Stepan, Images de la femme dans la presse roumaine d'Arad a la fin du XIXe et au debut du XXe siecle, n,
Transylvanian Reviw, volume XII, no. 4, winter, 2003, p. 68.
148
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n deceniile care au urmat, ilegitimitatea n Transilvania s-a la valori cuprinse
6 8%
52
de aceste date generale, valoarea indicelui n Transilvania n a doua
a secolulm al XIX-lea ascunde o mare diversitate ntre mediul rural cel urban sau chiar n mediul
rural. In primul rnd se poate spune a procentul de ilegitime era mai ridicat n mediul
urba.n ( ex. n 1855 n comitatul Cluj, ilegitimitatea atingea 6,8%, dar n Cluj era de 22,1 %; la fel, n
Turda, ilegitime reprezentau n an 8,1% din total, dar n
Ilegihmitatea se ridica la 13%) ilegitimitatea n mediul rural varia de la o la alta. de exemplu, un
sat avea o mai de mentale urbane, acolo s-a favorizat
implicit avem de-a face cu un procent mic de ilegitime. De asemenea dimensiunile
mici ale uni sat, compus dintr-un relativ mic de familii au cenzurat concubinajul unor
amoroase ntre tinerii din sat. n aceste cazuri, dintre ei se aflau n de rudenie
mai mult sau mai strnse, ceea ce a contribuit la limitarea concubinajelor firesc a ilegitime
5
3.
O des n mediul rural era cea de ursitoare. Unii sunt de vin n
n care s-a copilul n altele vin n primele trei mai ales
n prima, iar cred ele vin doar n noaptea o opta. Se recurgea la tot felul de ritualuri pentru a le mbuna
dar pentru a-l proteja pe nou de lor
54

femeia nu avea voie n lume timp de 40 de zile, ci trebuia stea ocupndu-se
cu diferite trebuie n era interzis contact sexual cu pentru
era 40 de zile ea se se cu haine curate cu copilul n
mobil se ducea la preot i dezlegare de relua toate casnice,
reintrnd n

Astfel mama se supunea unei perioade de
n urma simbiozei prelungite cu pe care l-a din propriul snge de la
care s-a contaminat de impuritate, are nevoie de pentru purifica trupul ntinat prin
de snge durere. este se poate transmite prin contact oamenilor
(prima fiind care trebuia la de purificare nainte de a din casa
mediului n tot acest timp i este interzis contactul cu exteriorul cu comu:c.itatea pentru
se credea n ei arde se iarba fntnile. n plus pentru vreme,
este n timp vulnerabil Molifta de 40 de zile a minilor
stropirea ntregului corp cu ngurgitarea ei) simbolic revenirea la starea de
normalitate
5
r,.
izolare a mamei precum purificarea n acest caz prir. intermediul
preotului, au adnci ce n timp la formulate n Vechiul Testament privitoare
la la femeile aflate la legate de impuritatea n mod special
feminine"
7

Maternitatea impuritatea a femeii prin laptelui. Dacii
este cu sexualitatea impurul, este cu maternitatea Din acest
motiv, se produce o polarizarea corpului feminin n partea de jos, organelor genitale
cu statut negativ, partea de sus, snilor, cu statut pozitiv, n mentalitatea
atitudinea de era una unor importante, iar
laptele era considerat o a trupuluP
8

52 Ioan Bolovan, op. cit., p. 148.
53 Ibidem, p. 149-150.
54 T. Frncu, G. Candrea, Romnii din Apuseni Scriere cu 1 O n fotogmfie,
1888, p. 147.
55 Florin Valeriu Familia femeii ... , p. 150.
56 Carmen op. cit, p. 124.
57 Bogdan Aspecte privind statutul femeii n comunitatea din (secolul al XIX-lea), n,
feminine. Studii despre femei n Romnia, editori Ghizela Cosma, Eniko Magyari-Vineze, Ovidiu Pecican, Cluj-Napoca,
2003, p. 344.
58 Carmen op. cit, p. 124-125.
149
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cel mai important lucru n cazul unei era botezul, primul act prin care nou era socializat,
astfel locul ntr-un sistem de ierarhii sociale, n cadrul care
parte. Botezul era cea mai dintre tainele o consacrare a prm botez devu
Existau mai multe forme de a botezul. In normale de el avea loc
de cele mai multe ori, n prima sau de Rolul principal n acest act i revenea
Acestea copilul l duceau la pentru a fi botezat. Pe tot parcursul ceremoniei,
copilul trebuia fie acoperit cu o pentru a nu fi deocheat
59
copilului tot ce
i este necesar n vederea botezului. n timpul botezului copilul este n de pe tot timpul
oficierii slujbei religioase, apoi este nmnat

trebuiau fie membrii ai bisericii, n
stare dea finului o purtare Biserica dezaproba
obiceiul de a lua mai de alte inconveniente era interesul de a nu extinde prea mult
rudenia ea fiind un impediment la obiceiul ca primului copil fie
care i-au cununat pe Rar se aleg dintr-un sat doar sunt rude cu respectivii
61
Botezul
se conform ceremonialului religios cunoscut. Nu este scufundarea a copilului n
fiind doar udarea lui cu apoi atingerea capului cu un de busuioc de
trei ori.
Pe botezul normal, existau unele forme nespecifice, care o din ritual,
de caz n care ecleziastice aprobau Un tip derogat de botez este
cel efectuat n burta mamei. Acest botez se face n cazuri extreme, atunci cnd ce
se va este n pericol de moarte. Cu mna pe burta mamei n de cruce,
rostind formula de botez. O este botezul din care de practici mistice. Acesta se face
pentru cineva absent, n majoritatea cazurilor fiind vorba de copii de mamele lor
Botezul este obligatoriu, pentru ca sufletul copilului mort nu se transforme n strigoi. n repertoriu,
de forme nespecifice, se practica rebotezului, oficiat de preot atunci cnd un individ este suferind
de o


n proximitatea botezului, ca ritual se poate plasa de numele
destinate nou ce cel formal identitatea a individului. Dincolo de botez,
alegerea numelui introducerea noului n cadrul familiei. De aceea nu sunt rare cazurile
cnd ntregi nume, transmis din n fiu, ca o de prezervare a
unei familii. reluare a prenumelui permitea proclamarea ansamblului familiei, dincolo de
ravagiile pe care mortalitatea bolile sau accidentele le provocau- neamul nu se stinge
6
:1.
n scara de valori a unui de sex masculin era n
general o bucurie mai mare dect n cazul unei fete. Tocmai de aceea, un nepot putea fie favorit
la unei ce s-ar cuveni n mod normal unei fiice O asemenea atitudine are mai
multe n primul rnd prin se perpetua numele patrimoniul familiei, pe cnd fetele, care
de obicei se plecau din casa diminuau averea familiei. Sunt apoi motive ce din
statutul defavorabil al femeii. Se crede n mod curent fetele aduc n Apoi onoarea fetelor
era mereu n pericol de a fi lucru ce dezonora ntreaga familie
64

Obiceiul botezului este un rit de trecere, a este, ca a celorlalte de a face
din vechea n cea se normal, n limitele impuse de sistemul de
al
Multe din obiceiurile legate de de sau botez ne duc
cu gndulla o lume a complexitate s-a transmis de-a lungul veacurilor n zilele noastre.
59 Florin Valeriu Satul romnesc din nord-estul Transilvaniei .... p. 226.
60 Valeria op. cit, p. 17.
61 Simion Florea Marian, op. cit., p. 107-108.
62 Florin Valeriu Satul romnesc din nord-estul Transilvaniei ... , p. 227.
63 Ibidem.
64 Idem, Familia femeii ... , p. 150-151.
150
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Aspects regarding the Antenatal Period and the Birth
in the Rural World of Transylvania in the second half of the XIXth Century
(Abstract)
The perpetuation of the mankind was the most important task of the woman in order of nature but also
of culture; she fills her mission by giving birth. The first year of marriage usually brought the first baby. In the
traditional society, the rituals, the magica] believes have a very important role; they appear everywhere and
in any contexts, but especially in significant events in every person's life: birth, wedding, funeral. The natal
believes ma de of woman's body an endless source of danger. During the pregnancy the woman was preoccupied
to respect all the taboos; if they were not respected they could have negative consequences which could have
cause even the child's death. Through magica] methods and superstition they tried also to determine the
unborn child's sex.
Birth was an important moment in a woman's life and at the same time a strict private and feminine act.
The main role during birth, in the traditional rural world was still kept by the midwife. Even now magic had its
well determined role. If the woman couldn't give birth, if she was in big pains, or any other problem appeared
it was solved also through magic. Because of the precarious knowledge and the lack of qualified staff, because
of the lack of hygiene or because of the mother's living conditions, child death rate was very big.
During the XIXth century it can be seen that the illegitimate birth keep growing, showing a slow erosion
of traditional mentality.
Birth- the first rite of passing- has the role to make the coming-out from the old stage and going-in in the
next to be done according to rules imposed by the representation system of community. The customs related
to this period make us think to an archaic world whose complexity has been transmitted during ::he centuries.
151
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
documentare privind
Sinteza pentru perioada 1932-1937.
Adrian ONOFREIU
sinteze ale actualului

n perioada


Prezentul articol cuprinde sinteza pentru o medie din cadrul n perioada
anii 1932-1937. Materialul a fost elaborat de o aparte- o celor cu
n consemnarea datelor elaborarea unor studii privind trecutul - din a a
Romnei. Titlul asumat a fost acela de Monografia a 1938.
Cu att mai interesant este materialul elaborat, cu ct scoate n sobrietatea,
echilibrul, specifice acestei n consemnarea unor date din trecut.
Sunt surprinse astfel date generale privind varii domenii, considerate importante pentru conturarea unei
imagini a economice a n perioada
este n 7 capitole domeniile mari care au intrat n
bancare, constituite- potrivit modului de redactare- ca la un chestionar elaborat la nivel central.
n primul capitol sunt prezentate date generale privind ntinderea descrierea al
doilea capitol, o interpretare - de datele statistice ale din 1930 - a structurii
din care din punct de vedere etnic, era de 68,77% romni iar
din punct de vedere 70,63% agricultori 29,37% alte profesiuni. Am aceste cifre
ele vor defini ntregul al materialului, n capitolele ce
Cel mai consistent capitol este al III-lea, dedicat economice. Desprindem de aici, n primul rnd,
structura funciare, n care predomina mica proprietate (33.206 n de la 10
ha), de cea mijlocie (4.643 cea mare (79 de acestea, n urma Reformei
Agrare de primul mondial, au mai primit un de 3.420 s-au 1.015
loturi de Caracteristica a fost aceea ntreaga proprietate era din cauza
a prin interesante cuprind referirile la :1i valoare de
impozitare a acestuia.
n continuare, privind agricultura principalele culturi erau grul porumbul,
cu o medie a recoltei la hectar de 700 kg pentru prima 1.000 kg., pentru a doua; nu exi:>ta o
a din cauza faptului nu exista marea proprietate- mereu
mereu n primul mondial ! Alte caracteristici integral
era consumului intern se necesitatea ntre produselor agricole cele
industriale. Sunt analizate n continuare de zarzavat, livezile de pomi jruct1{eri, de
vie, plantele industriale, vitelor, lacuri, ruri grle, minele, alte izvoare de
ale solului subsolului, industria, de toate cu consistente
grafice, tabelare sau aprecieri comparative.
1 Pentru a vezi Ioan Bca; Adrian Onofreiu, a
n Revista XX, 2006, p. 340-369.
2 la solicitarea guvernului de a ntocmi sinteza privind n
perioada 1918-1938 la Adrian Onofreiu, documentare privind ntre 1918-
1938, n Ibidem, XXI/2, Istorie, 2007, pp. 145-172; sinteza prefecturii pentru anul 1932, naintaHL sub forma
raportului anual Consiliului n Idem, documentare privind n
perioada n Revista XXII, 2008, pp ..... pentru alte surse, vezi Ibidem, nota 1.
Revista XXIII, 2009, pp. 153-185
153
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capitolul IV, dedicat problemelor de capital credit, activitatea - care avea ca
a admise la reescont reescont la Banca de iar
sistemul de credit, consum n
Capitolul VI aparte asupra publice locale, cu analiza n domeniu privind
impozitele stat (directe indirecte), comune care rezulta n principal, din impozitul
agricol, comercial pe salarii.
Interesante sunt din capitolul VII, dedicat standardului de Analiza prin prisma
bancare a acestui complex de scoate n aparte, concretizate n
dintre de trai dintre mediul mediul ruraVsat, ntre locuitorii din zona
terenurilor fertile ale cei din zonele mai favorabile/montane- romnii; primii
n mod pine, ca aliment de cei din lapte o atitudine
de rigorile religioase- postul- este doar ca o de economie pentru mediul rural,
nu ca o expresie a sentimentului religios; este analiza unei
mijlocii - 10 ha - care asigura, prin utilizarea a de proprii, doar
la nivelul de ceea ce determina caracteristica a nivelului de trai n mediul
rural.
Ultimul capitol, VII, sintetic, actil'itatea sediului din enumernd date referitoare la scont,
conversiune, efecte n mprumuturi pe gaj de titluri, cupoane titluri contencios, viramente,
recipise de valoare, casei de devize.
n concluzie, o pe rolul care a realizat-o n societate, o
radiografie a din pe un ciclu de 5 ani, n perioada 1932-
1937. Aceasta aduce un plus de despre modul de privit din punct de vedere economica-
financiar, iar personale ale autorilor ne n interpretarea unor fenomene
care am fi credem pot fi numai apanajul istoricilor de profesie.
O a tuturor capitolelor analizate este de a perioadei n care a fost
conceput materialul se ntr-o atitudine de pro-romnism, de asumare
a economica-sociale, financiare, bancare
1
, de limitare a accederii n
mediul economic privat, n oricare din domeniile acestora.
Nu n ultimul rnd, trebuie sinteza ne-a fost chiar n copie la indigo!- de o
personalitate de prim rang a care a avut un rol important n evenimentele care au premers au dus
la realizarea actului de la 1 Decembrie 1918, Aeneas Grapini
4

n publicarea manuscrisului am forma lui cu acolo unde sunt reproduse
tabele de mare extensie a date am considerat nu sunt relevante pentru caracterul de al
studiului, nu le-am publicat, am trimiteri la acestora n notele de subsol.
De asemenea, am reprodus n note de subsol trimiterile autorilor la sursele documentare din pentru
a care au furnizat lista acestora se la studiului.
Toate aceste trimiteri au fost marcate cu un caracterul cursil' al corpului de pentru a le n
acest fel de noastre- avnd ca scop detalierea unor aspecte din textului- consemnate
cu un caracter aldin al corpului de
3 Vezi Regulamentul legii pentru utilizarea personalului romnesc n ntreprinderi/1935, privind plata taxei timbrului
fix, de Decretul -Lege nr. 4.072/1938, n A.N.B.N., fond Prefectura numere de d.
6.358/1940.
4 la 16 sP-ptembrie 1893 n localitatea decedat la 1 martie 1980 la Despre personalitatea acestuia,
vezi Teodor Tanco, Aeneas Grapini, un strateg socialist n lupta pentru Marea Unire, n Virtus Romana Rediviva,
1984, val. V, pp. 364-368; Florea Grapini, Enea Grapini ziua cea mare, Constantin Titel Petrescu,
1999; Anea Grapini, Evenimentele din 1918 Unirea, n A.N.B.-N., fond Anton d.
369; activitatea lui ca inginer constructor n perioada n de transporturile din
Ed. Mesagerul, 1999, pp. 194-253.Vezi anexa de la studiului.
154
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capitolul!.
ntinderea descrierea
este n imediata apropiere a de nord-vest a lui, n ntindere
de 433.690 ha 6.095 m" n special regiunea de nord, nord-est nord-vest, este n cea mai mare
parte de seculare. Regiunea de sud sud-vest a este de asemenea nu
avem dect numai pe apelor cum ar fi Valea Valea Valea
mai avem apoi n regiunea din sud-vestul ntre jurul

se astfel: teren arabil: 75.113 ha, 17,12%; natural: 59.190 ha,
13,65%; 62.452 ha, 14,40%; 166.887 ha, 38,46%; vii: 997 hc:1, 0,23%;
livezi de pomi: 5.841 ha, 1,34%; de zarzavat: 34 ha, 0,01 %, teren ocupat de sate,
drumuri, ruri alte ntinderi neproductive: 63.226 ha, 14,59%; total, 433.690 ha, 100%.
Solul este n regiunea podzol de lutos nisipos n regiunea de vale.
au ntre 1.000 2.200 m. Cele mai nalte vrfuri de le avem n regiunea de
munte a cum ar fi de exemplu Vrful Omului, avnd o de 2.135 m, apoi Vrful Ineul, cu o
de 2.280 m. De asemenea avem mai n regiunea de sud-est a cum ar fi Vrful
Ineului, cu o de 2.093 m Vrful Pietrosul, cu o de 2.102 m. Dealuri, platouri, coline sau
special denumite nu avem.
mai importante ale sunt, cum am amintit mai sus, Valea Valea
Valea
Rurile cele mai importante sunt Mare, care ntretaie ntreg corpul mergnd dinspre
nord-est spre Vest care de asemenea curge peste ntreg dinspre Vest spre Est.
Cele ruri principale, numite mai sus, au apoi o de mai mici sau mai mari, care fac
ca ntreg nostru fie de albii de care i dau o extrem de
Rurile noastre, avnd o cantitate de relativ prea nu sunt nici nu pot fi navigabile.
Apa de este foarte n ntreg cuprinsul se poate foarte de exemplu, la
poalele dealurilor pe apelor se poate de la o adncime de maximum 7-8 m.
Climatul nostru se astfel:
Temperatura Temperatura
n luna martie 8,6"C 1,6 c
aprilie 11,9"C 1,5" c
mai 19,2"C 7,8" c
Vara iunie 25,4" c 11,9" c
iulie 27,4" c 14,0" c
august 25,0" c 14,0" c
Toamna septembrie 23,8" c 10,1"C
octombrie 15,5" c 3,3" c
noiembrie 8,8 c 1,4" c
Iarna decembrie 3,7 c 2,6" c
ianuarie - 1,3 c - 8,9 c
februarie 2,2 c - 5,7" c
Deci cum reiese din cele mai sus, temperatura nostru ar fi n medie:

Vara
Toamna
Iarna
Temperatura Temperatura
13,7" c 2,6 c
25,9" c 13,3" c
16,0" c 4,9" c
1,5" c - 5,7 c
Astfel, minime maxime de a nostru, putem afirma avem
un climat dulce foarte seama temperatura medie nu trece de 26" C, deci
iarna, frigul n medie nu scade sub- 6" C. Astfel fiind, nostru nu
nici vara de tropicale nici iarna de frig siberian.
155
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
mai n considerare faptul nostru, sale geografice, fiind nconjurat de
n ntreaga regiune de nord, nord-vest est, scutit de vnturi, putem cu drept cuvnt afirma
din acest punct de vedere, al climatului, ntr-un paradis.
temperatura n cursul verii este mai n cursul iernii este ceva
mia n regiunea de nord a dect aceea din regiunea de sud. Acest fenomen se
faptului nordul este acoperit n ntregime de relativ destul de pe cnd n regiunea de
sud a avem numai dealuri chiar
Ploile sunt de obicei abundente n toate regiunile n toate anotimpurile. Deci de nu
poate fi vorba.
n cursul iernii sunt potrivite. Ceva mai de este regiunea de nord, ca aceea de
sud.
Grindina se cte n timpul verii toamnei, care face n anumite
de vii livezi de pomi. dat fiind faptul de obicei grindina atinge numai o
parte, am putea zice, o parte sau o a nu am putea afirma, suferim prea mult, din
cele precedente la acest capitol, ne a ne forma convingere.
naturale ale nostru - cu frumoase bogate,
de nentrecut de frumoase climat dulce ne-am putea considera ntr-
n paradis. ntinderea terenului arabil al care nu este dect abia
17,32% de ntreaga cum noi socotim unui popor de agricultori -cum e poporul
nostru, nostru- n fiind fericire a unui popor
(s.a), apoi paradisul ce ni-l a nu ne la nimic, suntem
cum de fapt ne putem numi.
Capitolul II.
1 decembrie 1930.
Cifra a nostru, ultimul din 1930 se astfel:
7 .330; femei: 6. 798; total: 14.128.
71.658; femei: 72.473; total: 144.259
5

Concluzii.
Comentnd capitolul II privind conform din 1930,
1. este populat n de 68,77% de romni, de 31,23%
2. are o n majoritate de agricultori, fiind n de 70,63%, de
de 29,37%, avnd alte
De asemenea, este demn de relevat a este n frunte n ceea ce
natalitatea, aceasta fiind n de 15,08%, de alte multe aflate n inferioritate
din acest punct de vedere natalitatea este de asemenea mai de celelalte
conlocuitoare n a este n n acest interval de timp,
1933-1937, cu 5,19%, reprezentnd de asemenea, un procentaj mult mai apreciabil dect celelalte
n de fin care ne chiar o a cu 0,63%.
n ceea ce din ea nu e prea sau
poate mai bine am zice, este n de anul1932, unde vedem n coloana o ceva
mai (338) care transferarea muncitorilor de la "Minele statului din Rodna" la minele
din Baia-Mare, ncolo, restul se total normal.
Cu privire la unii, subliniem aceasta cele 108 comune rurale
ale din de orice date, nu ne-a putut comunica nimic.
5 n continuare sunt preluate datele privind structura originea profesiuni,densitatea
natalitatea, locuitorilor pentru detalii vezi
general al Romniei din 29 decembrie 1930, (publicat de Dr. Sabin volumele
1-X, la Monitorul Oficial, Imprimeria 1938.
156
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capitolul Ill.

1. funciare.
a) Proprietatea a judetului pe categorii, se astfel:
la 10 ha 161.024 ha;
-mijlocie, ntre 10-100 ha 95.084 ha:
- mare, peste 100 ha 78.602 ha; total, 334. 750 ha.
b) Proprietarii, repartizati pe categorii, lundu-se de ntinderea de teren ce o detin, se astfel:
-proprietari mici 33.206;
- proprietari mijlocii 4.643;
- proprietari mari 79; total, 37.928.
c) Micii proprietari, repartizati pe ntinderea de teren ce o detin (ntre 0-10ha) se astfel:
de la 1 ha 8.394;
2 ha 4.781;
3 ha 4.187;
4 ha 3.177;
5 ha 3.181;
6 ha 2.523;
7 ha 2.050;
8 ha 1.654;
9 ha 1.671;
10 ha 1.638; total, 33.206.
d) Proprietarii funciari, pe categorii de ntindere cu ntinderii
de fiecare n parte, se astfel:
-romni 27.121 posednd 136.595 ha;
-germani 4.769 posednd 19.954 ha;
-unguri 1.152 posednd 3.877 ha;
-evrei 164 posednd 598 ha;
-total 33.206 posednd 161.024 ha.
Proprietarii mijlocii:
-romni 3.433 posednd 76.198 t.a;
-germani 1.080 posednd 16.221 t.a;
-unguri 99 posednd 1.998 t.a;
-evrei 40 posednd 667 t.a;
-total 4.643 posednd 95.084 ha.
Proprietari mari:
-romni 69 posednd 75.376 ha;
-germani 4 posednd 2.124ha;
-unguri 4 posednd 567 ha;
-evrei 2 posednd 535 ha;
- total 79 posednd 78.602 ha.
e) n au fost pe baza decretelor legilor de n total 3.420
Au mai loturi Reforma 1.015 Aceste s-au n general,
n ct se poate de avantajoase, acestor loturi, la timpul a fost redus.
f) loturilor primite de prin s-a n cea mai mare parte, prin
de voie, apoi prin
g) N-am putut stabili cu precizie cte familii mai loturi le ntregi, primite prin
ce le avem, foarte au mai intacte.
157
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
h) de vnzare al de la o regiune la alta calitatea lui. Spre orientare,
cteva date, din diferite regiuni ale anume:
-comuna
-arabil:
-

-vie:
- livezi:
- comuna Romuli:
-arabil:
-
- comuna Rodna:
-arabil:
- livezi:

8-20.000 lei/jug;
40.000 lei/jug;
1.500 lei/jug;
70.000 lei/jug;
60.000 lei/jug.
12.000 lei/jug;
8.000 lei/jug.
5.000 lei/jug;
7.500 lei/jug;
3.500 lei/jug.
-
-arabil: 60.000 lei/jug;
- 50.000 lei/jug;
50.000 lei/jug;
-livezi: 50.000 lei/jug.
-comuna
- arabil:
-

-livezi:
5.500 lei/jug;
7.000 lei/jug;
3.000 lei/jug;
10.000 lei/jug.
Din datele mai sus pe regiuni, se diferitelor categorii de oarecum
de la o regiune la alta. n general, situate pe apelor sunt mai scumpe n schimb, acele
situate pe coastele dealurilor fiind de obicei mai slabe ca calitate, sunt mai ieftine.
Cercetnd chestionarele tuturor comunelor din am ajuns la concluzia
n medie este:
- lei 5-20.000 la jug, teren arabil;
- lei 5-20.000 la jug,
-lei 2-5.000 la jug, teren
- lei 20-40.000 jug, teren livezi;
- lei 25-50.000 jug, teren vii.
i) Fonciera
6
la hectar se la venituri:
-n regiunea de munte:
clasa arabil sol neproductiv
I-III lei 670 670 300 2.500 375 80
IV-VI lei 450 450 150 2.500 350 80
VII-VIII 300 300 110 2.500 300 80
- n regiunea de deal:
I-III 750 750 420 3.000/ 7.000 480 100
IV-VI 700 700 320 2.000/ 6.500 400 100
VII-VIII 580 580 300 1.800/ 6.000 350 100
- n regiunea de
I-III 950 950 500 3.000 500 150
IV-VI 950 850 480 2.800 480 150
VII-VIII 800 800 430 2.500 450 150
j) de fie foarte chiar acestea, numai n caz de cum ar fi de
exemplu, achitarea unor datorii presante, o schimbare de domiciliu.
k) n de de loturi, primite prin de alte de loturi n
nostru nu poate fi vorba. Din principiu, mult la numai cazuri de
poate ceva din proprietate, iar nici de cum, lotul ntreg.
l) n nu surplus de cum se vede n parte a n
ntinderi mai mari aproape nu De aceea, nici nu se poate pune problema de
n nostru. Cazuri cu totul izolate nici o se ivesc numai cnd cu timpul ar
fi devenit infirmi sau din cauza de a mai lucra aici, numai de ntinderi
foarte mici poate fi vorba. n general, are de suficiente nu se recurge la
de
6 Impozit.
158
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
m) de la punctul precedent, nu se poate pune nici problema
n) n sunt 2.838 cauza lipsei de la gospodari se
prin faptul n nostru avem cu locuitorilor ct se poate de
deci e greu de ajuns la el. Pe de parte, natalitatea mare ce n face ca loturilor ntre
la un moment dat ntinderea de chiar la zero. Mai sunt apoi o parte dintre
gospodari care nu au din simplu motiv, nu sunt vrednici de a-l sau chiar ce
eventuall-ar fi avut din diferite nevoi.
o) total al mari, mijlocii ce se direct- nu - se la
4.722, n ntindere de 173.686 ha.
2. Agricultura.
a) n ultimii 5 ani, cultivate n au fost:
Cultura n hectare
Anii Gru Orz Porumb Altele
1933 13.521 130 1.766 12.047 15.305
1934 13.041 134 58 11.646 17.579
1935 12.500 175 1.478 11.600 15.200
1936 13.731 160 1.624 11.537 17.409
1937 14.925 138 1.704 12.848 17.148
b) Media la kg. la ha. Pentru fiecare fel de a fost:
1933 560 600 660 770 1.060
1934 780 660 850 960 330
1935 789 834 631 650 1.097
1936 781 782 670 590 1.005
1937 856 938 685 743 1.173
n tone n timp:
1933 7.572 78 1.166 9.276 16.223
1934 10.172 88 49 11.180 5.801
1935 9.862 146 933 7.540 16.674
1936 10.724 125 1.088 6.807 17.496
1937 12.776 129 1.167 9.546 20.115
c) Venitul mijlociu, brut net, n anii buni, mediocrii pe categorii de culturi, este
Ani buni Ani mediocri Ani
Cultura Brut Net Brut Net Brut Net
Gru 1.200 800 900 550 600 300
1.200 800 900 550 600 300
Orz 1.100 750 800 500 500 250
1.100 750 800 500 500 250
Porumb 1.400 1.100 1.100 800 800 500
la toate categoriile de (mici, mijlocii mari) se poate aplica, de a
mai sus, drept medie de n diferite Acest lucru se prin faptul
mica proprietate, la care s-ar putea admite o oarecare n ce plugul - vite mai slabe - n
schimb este cu mai cnd e vorba de de exemplu, de la sine se
proprietarul cnd singur pe este mai atent, mai cu tragere de de
cum ar munci angajat cu ziua, cum e cazul la marile Apoi n zadar ar munci mai
mai temeinic cu plugul marele proprietar, n schimb, micul proprietar avnd cu
sale, vite mai multe, este n mai bine mai des ceea ce marele
proprietar i astfel rezultatul e cam
d) Lipsindu-ne n aproape cu marea proprietate, despre o
nu poate fi vorba. Agricultorii cu pluguri de cele mai multe ori cu vite
n de o parte, lucrul se destul de la timp.
159
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
e) Ca se gunoiul de grajd rezultatul este foarte bun. chimice nu se
folosesc, n primul rnd pentru sunt scumpe cu produselor agricole (destul de
nu se
f) agricole se ntr-o mai au cultivatorii, dar li se pun la
de Camera de a iar de la cei ce au
g) Agricultorii nu se prea pentru agricole. Mai
chirie sau se lipsesc de ele.
h) Produsele agricole se peste tot, n poduri, magazii.
Nu se simte deloc nevoia magaziilor sistemice sau a silozurilor.
i) aproape anula de dar Diferite boli se ivesc mereu.
j) Nu se aduc oameni pentru muncile cmpului din alte
k) Ziua de lucru cu palmele se anotimp n de felul lucrului. de exemplu,
notarul din comuna (sudul prin chestionarul cei-am cerut ne s-au
cu 50-60 lei/zi toamna cu 60/70 lei /zi;
Femei, cu 40 lei/zi, toamna, cu 50 lei /zi;
Copii, cu 15-20 lei/zi, toamna, cu 20-25lei/zi, iar notariatul din Rodna (nordul ne
o zi de plug cu 80-90 lei vara o zi de cu 80-90 lei;
Femei, o zi de cu 30-40 lei vara o zi de cu 40-50 lei;
Cam acestea sunt de altfel muncitorilor agricoli n ntreg
l) n nostru nu se a se angaja la munca cmpului cu bucata.
m) Ziua de cu carul se cu 180-200 lei, iar ziua de plug cu circa 230-250 lei. nchirierea unei
perechi de vite pe zi se cu circa 100-120 lei.
n) din nostru nu se duc n alte pentru a angaja munca la cmp. Aceasta din
nu au ce lucra n la cmp, se la diverse de fabrici de cherestea,
transporturide lemne, ferate, etc.
Femeile n schimb stau avnd rolul de grijire a copiilor.
o) n cursul unui an se circa 200-250 de zile n total. Restul timpului e pierdut cu
zilele friguroase de cnd nu pot lucra nimic.
p) ntreaga cantitate de produse agricole ce se n nostru este pentru consumul
intern. De n alte ale sau exporturi, nu poate fi vorba. Din n se mai
produse cereale pentru nevoile consumului intern din alte
r) Activitatea Serviciului Agricol Camerei Agricole a este ndrumarea cultivatorilor spre o
mai Se dau diferite agricole, agricole, se
dau pentru comunali, pentru combaterea bolilor la animale plante, se
de ndrumare se loturi demonstrative comparative.
Concluzii.
La cele scrise la acest capitol cu privire la a agricultura sa, aproape nu
mai avem nimic de
Singurul lucru ce credem nimerit este frumoase minunate sunt Serviciului
Agricol Camerei Agricole ale pentru ca se scopul ridicarea
noastre de agricultori la un nivel mai important din toate punctele de vedere, teorie, ndrumarea prin vorbe
fapte, nu ajunge. Un bun rezultat nu se va putea ajunge dect numai n momentul cnd am izbutit
produselor agricole cu cele ale produselor industriale, le punem pe o de raport corect
cum a fost nainte de anul1916 n Vechiul Regal sau nainte de 1914 n Ardeal celelalte regiuni
ale cnd nu am acest lucru pentru aproape am putea spune nu s-a
nimic. produselor agricole nu se poate ridica la nivelul produselor industriale, e necesar
se o actiune decomprimarea acestora din logic de este
muncitorul industrial, comerciantul, etc, au posibilitatea se ieftin trebuie se
mijloacele de a li se cere ieftin.
subliniem am aceste la acest capitol, pentru motivul aproape fiecare
din judet, prin chestionarul ce ne-a trimis, acest lucru, considerndu-1 ca o nedreptate
contra agricultorilor.
160
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
B) Valorificarea neindustrializate
a) Valorificarea neindustrializate se face la domiciliu sau n trguri la la
alte centre mai importante ale De obicei se fac mici, cu tot pentru consumul intern
al cum am amintit n parte, nu avem o prea mare n de
vagoane nu se fac. Deci n mod firesc, nu se poate pune problema strngerii cerealelor negustorilor. (De
asemenea, nu avem a la alineatele b-g din
C) Valorificarea prin industrializare
a) Neavnd produse cereale de prisos, nu se poate vorbi de o valorificare prin industrializare.
b) Pentru consumul intern al sunt n mori sistematice, anume:
1) Moara Gustav Csallner din proprietarii fiind de origine
2) Arendarea morii din S.A., proprietarii fiind evrei.
Mai sunt apoi mori mai n diferite regiuni ale cum
Mnate de 198 avnd proprietari romni;
5 evrei;
18
3 maghiari;
Mnate cu motor: 1 romni;
7 evrei;
3
Mai avem apoi n o de spirt, cu numirea de Fabrica de Spirt Rohrlicb & Brecher din
proprietarii ei fiind evrei. Aceasta pentru fabricarea spirtului porumb din Cele
fabrici de bere ce le avem n una la alta la nu folosesc pentru fabricc.rea berii orzul
produs n nostru, din ce le avem- nu ar corespunde calit<:.tiv, ci folosesc
orz din Vechiul Regat, din regiunea Galatiului.
3. de zarzavat
n sunt de zarzavaturi. n ultimii 5 ani s-au cultivat cu zarzavaturi
1933 de 1.315 ba;
1934 -11- 1.729 ha;
1935 -11- 1.200 ha;
1936 -II- 1.831 ha;
1937 -II- 1.879 ha.
n de zarzavaturi despre care vorbim, s-au cultivat tot felul de leguminoase. Deoarece nu avem
care se ocupe expres numai cu acest fel de lucru, pe ntinderi mai mari n mod nu am
putut stabili valorile de zarzavaturi. n nostru nu are o dezvoltare
prea mare. Ea se face de mai mult prin din jurul caselor pe mici pentru
nevoile familiilor lor. expres la cmp, sunt acestea, numai pe ntinderi
nainte cu 3-4 ani, cu se ocupau numai din n ultimul timp n urma propagandei
ce se face de Serviciul Camera au nceput romnii se ocupe cu se ivesc chiar
unii, cu surplusul lor de produse pe concurnd elementul
de n special de ani ncoace, se fac numai de romni) din Nu sunt
din nu sunt nici
Apa culturii zarzavaturilor direct din ruri, cu Din fntni, numai cele din jurul
caselor se stropesc.
romni cu fiecare an ce trece. n general, ngrijesc destul de bine
din jurul lor.
B) Valorificarea neindustrializate
cum am mai sus, n nostru de le fac aproape exclusiv numai
mai mult pentru nevoia familiilor lor. Micul surplus de produse de zarzavaturi este vndut direct
de pe ce se n Nu poate fi deci vorba de en-gros
161
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
prin intermediari, etc. De asemenea, nu se poate vorbi de sisteme de
atunci cnd nu se face propriu-zis.
C). Valorificarea prin industrializare
Neavnd surplus de n domeniul cum am n parte, nu e posibil
nici industrializarea zarzavaturilor.
4. Livezi de pomi fructiferi
n nostru cultura pomilor este de o cu pomi fructiferi
conform Serviciului Agricol al este de 5.841 ha.
O cu privire la cultivate n ultimii 5 ani pe categorii de pomi, n
valori nu se poate niciunde n acest Nici un serviciu organizat n nici la
nici la Serviciul Agricol al sau la Camera nici la comunale nu
mprejurare se n mare parte faptului n nostru nu se face destul de
nu se cu precizie n cele mai multe cazuri, nici chiar proprietarul nu sigur, care e
cu mere, pere, pruni, nuci, etc., din pomii fructiferi n cele mai multe cazuri nu sunt
pe ntinderi separate, ci peri cu meri, cu pruni, etc.
Pe de parte am o la plantate cu pruni, cum ni s-a comunicat din
diferite surse, unde ne-am adresat anume:
1) Serviciul Agricol al zice ar fi plantat cu pruni 5.841 ha;
2) comunelor ne cifra de 2.675 ha;
3) n Enciclopedia n schimb, sunt trecute numai 2.2490 ha.
de mai sus, n mod firesc se pune ntrebarea, care este ? n
particulare ce ne-a dat directorul Camerei Agricole a D-sa sustine aprecierea plantate
cu pomi depinde de cel chemat calculeze, anume: un proprietar poate avea pe o de 1 ha.
pe alocuri circa 20-30 pomi fructiferi, locul este ntrebarea este cum evalueze cultura ca nu
ca cu pomi, cazuri care ne pun n de a nu putea da date precise cu privire
la ntinderea, n general, cu att mai mult la ntinderea pe categorii de pomi fructiferi, n special.
Un informator particular competent n materie, prin faptul singur este proprietar de livezi
cu pomi fructiferi comerciant exportator de fructe, ne cifra de Serviciul
Agricol al ar fi cea mai de realitate.
Numitul ar fi plantat circa:
85% cu meri, 4.965 ha;
5% cu peri, 292 ha;
10% cu nuci, pruni, 584 ha, n total, 5.841 ha.
medie de mere este de circa 500 vagoane, din care de export, circa 60%, 300
vagoane, iar restul se pentru consumul intern, parte se frige pentru rachiu o parte se
merelor este: cele de 3-4 lei/kg;
4-6 lei/kg;
7-10 lei/kg.
mediu la export al merelor este de circa 7 lei/kg.
Aplicat de 7 lei/kg. la cantitatea de 300 vagoane ce se anual din nostru, ne un
rezultat de 21.000.000 lei, ce se de cultivatorii de meri din nostru, anume din cantitatea
peste
de pere, nuci, pruni, este foarte se n alte din Prunele,
n de circa 60% se frig pentru rachiu.
n general, au pomi fructiferi n jurul caselor sunt relativ destul de bine
B). Valorificarea neindustrializate
de fructe- mere n special- se direct de vnznd-o n cu
kilogramul, direct consumatorilor. Aceasta, numai cantitatea de fructe ce pentru consumul
intern al
162
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cea mai mare cantitate de mere se prin export. Exportul se face n cea mai mare parte de firme
din evrei Romnii mai se cu exportul de fructe. Prin intermediul cooperativelor
nu se nimic.
Se face cu fructelor, nainte de coacere. n asemenea cazuri, de
de e mai mare. Se o parte nainte o parte la livrare.
Recolta se n special spre Germania, Cehoslovacia mai Polonia. O parte se
pe
C). Valorificarea prin industrializare
cum am n parte a principalul produs fructifer al este Merele
n de 60% se peste iar restul de 40% este pentru com:umul intern al
o parte se pe Astfel fiind, o cantitate prea de fructe a
mai spre industrializare.
Pentru industrializarea fructelor avem n 4 de prune mere, proprietatea statului, anume:
1) una la una la una la una la
2). Mai avem la un cazan industrial, proprietatea unei firme Istrate
avnd un capital de 120.000 lei. Apoi, alte cazane mai mici, n tot cuprinsul cum

61 formnd proprietatea
18
53
5 total137 cazane mici.
ce se la diversele cazane din n cea mai mare parte se chiar de proprietari
o parte se vinde negustorilor de spirtoase.
a 1 1. la este de 20-40 lei.
Prunele merele uscate la se vnd de asemenea n parte, n alte Nu se prea
de acest fel de industrializare, deoarece s-a dovedit este mult mai rentabil
vinde nu fructe uscate.
5. Cultura viei
n avem o ntindere cu vii. de 997 ha. se
astfel:
Pe rod
rod
Total
Altoit
803 ha.
72 ha.
875 ha.
Nealtoit
5 ha.
5 ha.
direct
112 ha.
5 ha.
117 ha.
Total
920 ha.
77 ha.
997 ha.
E bine de viile n nostru, sunt toate plantate numai n regiunea de sud a n
special n jurul trgului Aceasta din cauza regiunea de sud fiind n parte
este mai pe cnd restul regiunilor, fiind muntoase acoperite cu au un climat mult mai
n timpul verii.
de n cursul anilor 1932-1937 a fost:
1932 3.765 tone;
1933 3.815 tone;
1934 3.865 tone;
1935 3.915 tone;
1936 3.965 tone;
1937 4.015 tone.
cum se vede din cifrele de mai sus, a sporit din an n an, ceea ce produsul
din nou plantate n cursul timpului nnobilarea nealtoite de
Media la ha. n intervalul timp, la a fost de circa 5.000 kg.
aceea de fiind n mici, nu au nici o Produsul
lor nu n economia deoarece tot ceea ce se produce, se fie sub de struguri
163
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sau vin, n marea majoritate a cazurilor, chiar de proprietarii respectivi foarte se vinde sub de
struguri sau vin. Aceasta din nici vinul, nici strugurii acestui soi de nu sunt buni nu au nici o
Peste ani, conform primite de la Serviciul Agricol al va dispare acest soi
de fiind sistematic din an n an cu
Media la ha. la la aceea de n intervalele ultimilor 6 ani,
1932-193 7, a fost de circa 4.300 kg.
Vii filoxerate sunt foarte Combaterea filoxerei se face n mod regulat cu ceea ce se
prin intermediul Camerei de a fie pe De sunt foarte rar atacate. Viile
sunt destul de bine ngrijite sulfatate la timp.
Vinul- de la -este de o calitate foarte foarte mult
din care aproape toate vinurile sunt dulcii n nostru. Din cantitatea a de vin,
cam 50% se n localitate, iar restul se n alte din n special, n din
Bucovina. Exporturi n nu se fac.
O cantitate cu totul se n sub de struguri, fie de cultivatori pe sate, fie
de pe Aproape n ntregime, strugurii se se n vin. Strugurii
se vnd pe din de direct. Nu se poate vorbi de un
mai nsemnat de struguri. Vinul n schimb se aproape numai de evrei.
de vin de alte - romni, - nu sunt. Cooperativele nu se ocup deloc cu vinului.
cu vinul se face pe ct de Vinul este n majoritatea cazurilor de la
toamna, sub de must, pe un ct se poate de redus revndut apoi de evrei, ceva mai
trziu, pe mult mai urcate. Plata se face caz: anticipat la fiind de
numerar, nu prea vnd pe termen.
vinurilor n n perioada 1932-1937 a variat cum
Soiul 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Steiniger/lei 20 10 20 13 15 15
Riesling 16 10 15 12 12 12
Alte soiuri 14 9 14 11 11 11
Acestea sunt la calculate la kg.
n en-gros sunt cu 20-30% n de detaliu, cu 50-60% mai urcate. Vinurile
vechi sunt apoi chiar cu 100% chiar mai scumpe, de de la
Nu avem nici un fel de industrii pentru prelucrarea produselor viticole ale n de cazanele
n care se arde din rachiul, nu avem nici o ntreprindere de vre-o Deci nu
se poate vorbi de o valorificare a de struguri sau vinuri, prin industrializare.
6. Plantele industriale
n se n foarte cnepa inul. ntinderea cu aceste plante este cu totul

Att cnepa, ct inul se numai pentru nevoile industriei casnice. Pentru comercializare nu se
culti
Pentru lor produsele prelucrate de in, din hainele mai grele de
din fire de sau in, cu bumbac, cele mai Nu se stofe, blancheturi, etc.
7.
n comunicatul Serviciului Agricol al o de
166.837 ha.
celor 44 de comune din de din
cum
- administrate cumulativ:
defalcate pentru proprie a comunelor:
- alte
Total:
164
104.935 ha;
34.580 ha;
5.526 ha;
145.050 ha.
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Alte aflate pe teritoriul Ocolului Silvic
- rezerve de stat:
- comunale:
- composesorale:
-
-
-
-
Minelor Statului din Rodna:
particulare individuale, mai mari de 10 ha:
- Idem, mai mici de 10 ha:
Total:
178 ha;
18.432 ha;
2.068 ha;
808 ha;
47 ha;
19 ha;
8 ha;
721 ha;
800 ha;
4.863 ha;
27.944 ha.
Deci din 145.050 ha cu acelea de pe cuprinsul Ocolului Silvic
27.944, n total, 172.944 ha.
ntre de din de Ocolul Silvic de 172.944 ha
de Serviciul Agricol al 166.837 ha, se o de 6.157
ha n plus. Realitatea e imposibil de stabilit. n plus se prin ofensiva statului din ultimul timp
de a planta cu toate locurile sterpe, neutilizate acum.
Din de mai sus, sunt posesiuni ha minoritare, 2.401 ha.
repartizate astfel:
- -molid: 67.966 ha;
- brad: 28.268 ha, n total: 96.234 ha;
- foioase: -fag carpen: 69.215 ha;
-stejar: 7.545 ha, n total: 76.760 ha;
total general: 172.994 ha.
din prin intermediul regiei cooperative "Regna", de asemenea cu
domiciliul n a exploatat de pe ntreaga a n cursul anilor 1932-1937,
un total de 905.971 m
3
lemn de lucru, n valoare de 79.521.229 lei 91.833 m
3
lemn de foc,
diferite n valoare de 1.001.343 lei; n total, o cantitate de 997.404 m
3
, n valoare de 80.522.562lei.
ntreprindere, n cursul anilor 1928-1930, a exploatat 591.639 m
3
n valoare de
105.397.246lei 67.972 m
3
diverse altele, n valoare de 961.146lei;n total, o cantitate de 659.E11 m
3
,n valoare
de 106.358.392 lei.
Comparnd exploatarea din anii 1932-1937 cu aceea din anii 1928-1930, o uimitor
de mare, att la materialul exploatat, ct la valoarea lui, n anii 1928-1930, ntreprinderea a exploatat
vndut cu 337.730 m:
1
lemn mia dect n perioada 1932-1937 n schimb a ncasat cu 25.635.830lei
mai mult. stare de lucruri ne clar, ct de mult a lemnului n peri.oada de la 1932
la 1937, de aceea la 1930, ceea ce aduce sine n mod firesc o pierdere att pentru
ntreprindere, ct pentru locuitorii acestui
Exploatarea se face n mod absolut cu respectarea legilor n vigoare.
Regenerarea se face n mod artificial n baza unui program special ntocmit, n raport n
cu mersul n ceea ce administrate de Acelea
administrate supravegheate de Ocolul Silvic se n n care le stau la
fondurile necesare de care au nevoie.
n ultimele decenii s-a abuziv n o de 796 ha, iar n baza Legii pentru Reforma
582 ha,transformndu-se n n total, o de 1.378 ha+ 100 ha.
n anului 1938 s-au cum
-n unii Silvice din molid, circa 1.200 ha;
- n administrate de Ocolul Silvic
- cu molid: 354 ha;
- cu pin: 2 ha;
- cu gorun: 31 ha;
-cu salcm: 15 ha, n total, 1.283 ha.
165
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n ceea ce e bine amintim cursul anului 1937-1938, C.F.R.,
n vederea construirii liniei ferate a mai o de circa
100 ha.
lemnele necesare pentru fie din parchetele comunale, ce se
anual, fie din lor particulare sau, n cazul cel mai le la una din firmele exploatatoare
de n orice caz, au att de multe, nct de cele mai multe ori, vin cu ele la unde le vnd cu
Lemnele de foc le pe cale.
B). Valorificarea neindustrializate
Lemnele de foc exploatate din din nostru sunt folosite n cea mai mare parte de
din iar surplusul este adus cu sau cu vagoanele- de negustori -la unde se vnd.
numai 20% maximum din lemnul exploatat anual se n stare Restul
se se ca atare.
Din parchetele anuale scadente - numai o parte, zis parchete - se conform
publice se dau n exploatare Restul, sau mai bine zis, majoritatea se
direct de din de regia "Regna" din acelea provenite din parchetele
Silvice din
Examinnd din punct de vedere romnesc al lemnului,
foarte bine, deoarece un nsemnat de s-a dedat n ultimul timp la de
exploatare comercializare a lemnului vin singuri, elim am amintit mai sus la produsele
lor, a recurge la intermedierea altora. Astfel am ajuns n de exemplu, avem foarte
evrei, nu avem dect unul singur care se mai ocupe cu de Ignatz
Pfeffermann- iar restul, ce mai acest pe nostru, sunt pe punctul
de a n scurt timp.
Spre alte ale cum ar fi Clujul, de exemplu, numai o parte de lemn se
din ceea ce produce nostru.
n picioare, n cursul anilor 1932-1937 a fost:
n 1932, n medie lei 99 la m:
1
;
n 1933, 68;
n 1934, 58;
n 1935, 67;
n 1936, 75;
n 1937, 131;
lemnelor de foc, n cursul interval de timp, pe a fost:
fag stejar
n 1932, lei 110 m. stj; lei 110 m. stj;
n 1933 115; 105;
n1934 120; 110;
n 1935
n 1936
n 1937
120;
135;
150;
110;
120;
140;
C). Valorificarea prin industrializare
Circa 80% din materialullemnos exploatat de regina "Regna" de pe parchetele provenite din
administrate de din - bunurile comunelor din acest - se
prin industrializare, strecurndu-se prin fabricile sale de cherestea transformat n grinzi,
se vinde pe sau se n Cam n se lemnul provenit
din celelalte aflate n
Fabricile averilor se la Valea Mare, Vatra Dornei,
Fiad.
Capitalul investit n inventarul acestor ntreprinderi,n intervalul de la 1932la 1937 a fost
166
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
1932 lei 64.683.710;
1933 66.912.379;
1934 71.099.379;
1935 50.908.232;
1936 58.288.595;
1937 61.396.053;
de cherestea n interval de timp a fost:
Anul Cantitatea Valoarea n lei
1932 27.718 m
3
14.481.464lei;
1933 20.601 10.527.111;
1934 44.353 22.886.615;
1935 39.088 17.824.128;
1936
1937
97.653
71.370
54.392.791;
52.171.470.
muncitorilor ntre 1.100-1.300. Salariul ce li se este de 45-100 lei pe zi, cei
din fabrici, iar cei din 120-150 lei pe zi. Muncitorii sunt n de circa 80% de origine
de Traiul lor este suportabil.
mediu,n perioada 1932-193 7 la cherestea a fost:
1932 lei 470/m
3
;
1933 550;
1934
1935
1936
1937
560;
683;
775:
1.057.
n de fabricile de cherestea ale averilor numite mai sus, mai sunt alte zise
particulare - mici ntreprinderi - care au o prea n ceea ce efortul lor
credem inutil le mai
Mai avem apoi n o de hrtie la care lemnul n :;capul
hrtiei. Toate datele posibile referitoare la vor fi amintite la capitolul "Industria".
fabricile de cherestea ale bunurilor sunt ntreprinderi curat iar
fabrica de "Hrtie" S.A este


8. vitelor
n vitelor are o ct se poate de mare. n special, din zona
de Nord de Nord-Est a are ca principala sa vitelor oilor.
naturale, care de asemenea au un rol n ramura de a vitelor, o ntindere
de 59.190 ha.
artificiale se n nostru n ct se poate de de exemplu, n anul
1937 aceste - trifoi, mei - abia au fost cultivate pe o ntindere de 2.268 ha. Date pe anii
nu am putut
cum reiese din multe chestionare primite de la notariatele din 3.rtificiale nu se
n pentru acoperirea nevoilor de a vitelor, ci mai mult pentru scopul de a
degradate, fiind calitatea acestor plante furajere de a pe care sunt
nlocuind pur simplu gunoiul de grajd.
nu se mai multe artificiale se prin faptul n primul rnd, n nostru,
terenurilor arabile este ct se poate de n raport cu nevoile n al doilea
rnd, avnd o ntindere destul de de izlaz nu se simte nevoia unor stocuri n plus.
Izlazurile sunt, n multe comune, comunale, n altele, composesorale.
7 harta pe care sunt marcate cu simboluri diferite, fabrici de
cherestea la Rodna, Valea Mare, Suseni, Prund, fabrici de hrtie, la Prundu
fabrici de la fabrici de bere la mori sistematice la Prundu
fabrici de sobe, la
167
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
animalelor din anul1937, repartizate pe categorii de proprietari,
se astfel
8
:
Cai Vite cornute Porci Bivoli Oi Capre
Proprietari mari 952 2.181 767 67 10.026 916
Proprietari mijlocii 6.493 19.096 8.099 1.214 75.451 4.155
Proprietari mici 7.346 25.100 10.257 2.440 84.570 6.576
Total 14.791 44.377 19.123 3.721 170.053 11.589
animalelor domestice, din 1937, repartizate locuitorilor
din acest se astfel:
Cai Vite cornute Porci Bivoli Oi Capre
Romni 10.295 32.528 12.755 2.258 158.659 10.782
4.015 10.184 4.894 1.026 8.549 525
Unguri 405 1.237 1.185 235 2.182 60
Evrei 213 358 138 672 28
83 70 289 64 31 194
Total 14.791 44.377 19.123 3.721 170.053 11.589
n 42.579 nu au vite mari 4.036 nu au nici un fel de vite.
Comparnd vitelor mari - cai, vite cornute bivoli - de 62.889, ct avem n cu
terenului arabil, de 75.113 ha, nu revine nici o la hectar (0,84/ha), aproape trei capete
la un hectar (2,67/ha).
vitelor mici - porci,capre, oi - de 200.765, comparat cu terenului arabil a
revin aproape trei capete la un hectar (2,67/ha).
Comparat vitelor mari cu locuitorilor din nu revine nici o pe
cap de locuitor, iar vitele mici,revin cte una (1/cap locuitor).
ngrijesc vitele lor destul de bine. se disting n ngrijesc vitele lor mai
bine, sunt mai frumoase de soiuri mai nobile. Romnii n schimb au vite mai de
mai Grajdurile sunt de asemenea destul de bune destul de bine aici se deosebesc
de romni. au grajduri mai mari, mai luminoase mai bine
e deseori lovit de epizotii. Cele mai crude boli la animale sunt: antraxul, la vitele cornute pesta
la porci. Aceste boli care aduc att de mult se ivesc n fiecare an n diferite regiuni ale
Contra antraxului se fac n satele infectate de Credem ar fi foarte bine
s-ar uza de vaccin la pesta care este mai dect antraxul.
de animale, n de masculi, nu se fac. numai n cteva comune:
Prundu de mutuale.
din nostru mai au domestice - curei bibilici. Viermi de
nu sunt. De asemenea, nu are VTeo dezvoltare nici
n se vnat:
- cu ursul,rsul, vulpi, jderi, bursuci, cerbi, capre negre. n regiunea mai
mai sunt Pe rurilor, vidra.
- cu pene: vulturul, de munte, de de alun sitarii. Se mai
n regiunea de deal potrnichea, prepelita porumbii. n cursul rurilor se
alte de
n cursul anilor 1932-1937 s-au vndut n


Anul Cabaline Bovine Bivoli
1932 2.509 20.670 478
1933
1934
1935
3.885
3.215
2.602
21.578
19.979
14.929
872
1.113
783
8 Extras din chestionarul comunelor din judet (n.a.).
9 Serviciul veterinar al seria nr.13.115- 25. VJII1938.
168
Oi
6.114
6.849
33.420
12.382
Capre
708
435
1.659
204
Porci
7.581
5.059
5.612
5.293
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Anul Cabaline Bovine Bivoli Oi Capre Porci
1936 4.422 26.652 1.620 9.960 680 6.925
1937 7.114 22.160 1.062 14.617 2.644 9.400
Total . 23.698 125.986 5.928 83.337 5.930 75.010
Valorificarea neindustrializate
Valorizarea animalelor domestice crescute n nostru se face n cea mai mare parte n trgurile
periodice ce se n diferite puncte ale n ceea ce vitele mici, cum ar fi porcii,
etc, acestea se mai cu ocazia trgurilor ce se la Rodna, alte
centre mai importante din De asemenea, n aceste trguri se mai cea mai mare parte a
domestice de tot felul, de asemenea unt, lapte produse de lapte.
Comercializarea vitelor mari - parte export- se face exclusiv de negustorii evrei din sau
cu ocazia trgurilor din alte ale Exportatori romni nu avem n De asemenea, cooperativele
din din de capital, de cu nu se cu comercializarea vitelor
mari a exporturilor.
Vitele bune pentru export se trimiteau n Germania, Cehoslovacia mai n Vitele mai
pentru trg- mai slabe mai se de din sau din alte ale
se folosesc pentru nevoile consumului intern.
Modul de al animalelor este, la predare.
n ceea ce exportul vitelor mari mici, boi porci de - subliniem
nu poate fie vorba n nostru de o dezvoltare prea mare a exportului de acest gen, deoarece vitele
n general, nu se deci nu pot fi pentru export numai cu iarba din sau ce avem
noi, ci e necesar ci e necesar fie cu de porumb, ceea ce din nefericire,
nostru i Exportul de vite ia o dezvoltare mai mare tot n regiunile bogate n cereale, cum ar fi Banatul
de munte, unde porumbul hrana a omului a vitelor.
pe anii 1932-1937 pe diferite categorii de animale se astfel:
la kg. n anii, medii la kg
10

Vietatea 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Vite 11 13 14 14 15 16
Porci 15 17 19 19 19 21
cailor a variat cum se
- cai de ntre 6 16.000 perechea;
- cai de ntre 16 22.000 perechea;
- oile, ntre 600 1.200 perechea;
- caprele, ntre 400 800 perechea.
rolul principal n vitelor n nostru l au vitele cornute, porc:inele ovinele.
Caii, bivolii caprele au un rol cu totul secundar.
a evoluat astfel: la 80 de lei perechea; la 140
11
de lei perechea;
la 80 de lei perechea; curei, la 180 de lei perechea.
Valorificarea industrializate
n nostru valorificarea animalelor domestice prin industrializare se face, cum am la
capitolul "industrie", de firmele:
l.Fii lui Friedrich Braedt care ne valoarea produselor sale de mezeluri, conserve n anul
1937 de 1.000.200 lei; .
2. R. Kohlruss, ntreprindere de gen, cu o de 791.000 lei n 1937.
Pentru consumul local mai intervin n destul de mare produsele de mezeluri, diverse
ale din
10 Fii lui Freidrich Braedt- Una din cele mai importante firme de comercializare valorificam a
produselor din carne de porc din
11 Ibidem.
169
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Pieile sunt de firmele:
1. Haitchi A., din
2. Ludwig G. Carol, din precum de alte ntreprinderi, mai importante.
Industria laptelui este de o foarte n nostru. n de cele ,,Vera"
"Aurora" din cteva de mai din centrele din nu avem vreo
ntreprindere mai Ele produc unt pe care apoi le n cea mai mare parte n
tot n general industria laptelui nu nici o n domeniul economiei nostru.
produselor industriale din pe anii 1932-1937 se astfel:
la kg. n anii
Fabricatele 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Conserve de carne 52 52 56 56 56 58
Mezeluri diferite 38 40 42 42 42 44
Carne, 36 38 40 40 40 42
Salam de 85 90 90 90 90 100
32 34 40 38 40 42
Salam afumat 32 36 38 38 38 40
de mai sus sunt medii n "cu gros". n de detail, sunt ce
cu circa 20%.
pieilor crude, n interval de timp a variat cum
Piele de bou, cu 40-43 lei/kg;
Piele de cu 3 7-41 lei/kg;
Piele de cu 40-44 lei/kg.
Pieile fabricate au variat, calitate ntre 200-260 lei/kg. au variat, anotimp, ntre 0,80
3 lei bucata. Laptele, n jurul a 2 lei/litrulla 4 lei/litrul, la Untul, ntre 60 80 lei/kg.
elementul romnesc nu e deloc prezent n domeniul vitelor derivatelor
lor. Totul e evreiesc
9. Lacuri, ruri grle
Nu avem lacuri sau n nostru
12
Rurile avnd n general o curgere sunt mult
pentru producerea motrice
13
. de exemplu, avem n 224 mori 110 alte
pentru producerea motrice, cu un total de 2.348 HP.
Acum se din partea Bistrita construirea unei turbine, pentru aprovizionarea
cu curentul electric necesar. Rurile noastre fiind lipsite de un debit mai mare de nu sunt nici
nu s-ar putea face navigabile.
Neavnd lacuri pe de parte, rurile fiind prea repezi cu un debit mare de nu poate fi
vorba de mai nsemnate de n rurile de munte se pescuiesc lipeni. n cele de se
cleanul, mreana, somnul. Pescuitul n nostru este mai mult de dect
pentru vre-un interes material.
cum am mai sus, lipsind nu poate fi deci vorba de valorificarea lui, nici industrializat,
nici neindustrializat.
10. Minele
Exploatarea subsol ului n nostru se numai la cteva cariere de Se scoate din acestea
de andezit, granit de gresie.
Nici n una din aceste mine nu se cu prea intensitate. Sunt mai active n exploatare
atunci cnd au comenzi se lucrul, eventual complet, de multe ori ani la rnd, cnd
exploatatorii n-au ce face cu piatra Piatra din nostru se la pavarea
pietruirea liniilor ferate. n orice caz, mineritul n nostru nu pare a fi un spor de
prea nsemnat prea sigur.
Capitalul investit n aceste nu e prea mare. de exemplu, n minele C.F.R. din Sngeorz-
s-ar fi investit circa 500.000 lei.; n minele d/lui Traian Bejan din de asemenea 500.000
12 Inspectoratul pescuitului n apele de seria nr. 11-1938.
13 Serviciul apelor din Cluj, seria nr. 549/22. VIII 1938.
170
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
lei. Celelalte ntreprinderi miniere nu ne-au comunicat capitalul lor investit, prin
putem afirma- de n medie, 500.000 lei trebuie fie cifra de investit pentru
a putea proceda la exploatarea unei mine ca atare.
Produsele minelor de de tot felul din nostru sunt folosite. parte n pentru pietruirea
la calea o parte, se n alte
de exemplu, minele din Rodna ne au vndut din cantitatea ce le-a din
aici cu ani n
Anul Firma
1932 Soc.
1933
1934 -II-
1935 Steaua -
1936 Fabrica de hrtie - Letea
Fabrica de
1937 Soc. Ganz- Cluj
Cantitatea n kg.
2.292.100
4.190.070
1.030.095
500.000
10.000
350.000
3.727.450
n cursul anilor 1932-1937 a fost:
Anul -lei/kg. Andezit- m
3
Granit- m
3
1932 1,14;
1933 0,80
1934 0,79
1935 0,76 82
1936 0,59 82
1937 0,55 130 89
Valoarea n lei
2.608.926
3.352.056
819.756
380.253
5.000
207.000
2.056.258
muncitorilor n miniere, faptului nu se n
mod uniform, ci n de comenzi, nu se poate preciza.
Astfel, ntreprinderea Traian Bejan ne a folosit - atunci cnd lucra - ntre 15 100 de
muncitori pe zi. Minele C.F. R. n medie, 110 pe zi; n exploatarea "Minele Statului "
Rodna, n medie, n anul1932, iar n 1933,
Originea a muncitorilor depinde de regiune. de exemplu, n Minele Statului din Rodna,
muncitori au fost 50% de origine romni 50% unguri, germani slovaci. n ntreprinderea Traian
Bejan, cioplitorii au fost italieni romni, iar numai romni, deci majoritatea romni.
Salarizarea muncitorilor a fost n de lucrarea ce ndeplinea fiecare.
de exemplu, salahorii sunt cu 45-60 lei/zi; minerii, cu 110-140; mecanicii, cu 126-140.
dintre antreprenorii de mine particulari, n de Traian Bejan, n-a nici unul la
chestionarul nostru. Ba, ceva mai mult, cum le trimiteam plicurile, ni se napoiau cu necunoscut,
ceea ce att de mult se antreprenorii de minele lor, nct nici nu stau pe la ele nu-i
cunosc nici factorii date ce le mai avem asupra lor, ni le-a comunicat
din Zlatna
14

11. Alte izvoare de ale solului subsolului
n se balneare, respectiv balneo-climaterice:
1. pentru apele sale numite "Hebe", clorosodice, bicarbonate, litnizate
foarte bogate n emanate de sodiu. Sunt foarte pentru boli de ficat, pancreas.
2. Valea Vinului. pentru apele sale bicarbonate, cu de fier. E mai mult o statiune
avnd altitudine de 660 m, cu aer curat ntre de pini.
3. pentru aerul curat, ntre de brazi, avnd o altitudine de circa 1.000 m; este
foarte de bolnavii de respiratorii.
14 Sunt amintite principalele firme n domeniu: Exploatarea Minelor Statului, Rodna, Minopirit - Feldru, Sigmund
Alexandru -Rodna, Bejan Traian- Ing. Gh. Ignat- Ernest Ferdinand- Rodna,
C.F.R Dej - Maieru, cu obiectului de activitate astfel: mine,
Valea Vinului, cariere de Rodna, Poiana-Ilvei, cariere de
andezit, Secu- Tunel- Maieru, Valea Il vei.
171
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
4. Tihuta.
5. Ambele climaterice, mai de public.
Nici una din aceste nu au putut avea maxim de folos, nefiind organizate instalate cum s-ar
recere n raport de lor. Confortul nu corespunde ntocmai moderne pentru a le ridica la
nivelul unor moderne, cum de altfel ar merita, avnd n vedere apelor climatului,
ar fi necesar se mai importante de capital, ceea ce
12. Industria
nu are ntreprinderi industriale prea dezvoltate. ntreprinderile cele mai importante sunt:
l.Fabrica de Hrtie S.A. din cu un capital de 12.500.000 lei;
2. Fabrica de bere Rohrlich & Brecher din cu un capital de 2.272.688 lei;
3. Fabrica de sobe ceramice S.A cu un capital de 5.000.000 lei;
4. Fabrica de mezeluri Fii lui Friedrich Braedt din cu un capital de 2. 700.000 lei.
Mai sunt apoi uzine electrice ale 7 fabrici de cherestea, dintre care 5
ale Regnei din
n de cele amintite mai sus, restul toate sunt pot fi caracterizate numai ca mici ateliere.
doar din totalul de 34 ntreprinderi-fabrici ateliere, 6 sunt 12 15
1 (s.a).
din cifra la romni cele uzine electrice, care nu pot fi considerate ntreprinderi
industriale propriu-zise, la 4 ntreprinderi mici nensemnate. Aceasta ne
clar elementul romn este aproape inexistent n industrie. n schimb, de activitate
elementul evreiesc. Romnii au partea lor de participape la ntreprinderile industriale, ca
muncitori, nu ca patroni (s.n).
n industrie 485 de romni, 34 evrei, 162 87 de unguri.
Nu se aduc pentru industriei din alte nici nu am putea spune
romn, plugarul, ar avea de brazda, ca se angajeze ca muncitor la
mult la el. Nu se duc la dect numai aceea, care nu ar avea nimic la
nu ar avea ce face acolo.
Tot ce se produce n ntreprinderile industriale din nostru se n Materia se
de asemenea din
Nici una din ntreprinderile industriale nu se direct de avantajele legii pentru ncurajarea industriei

n de cele amintite mai sus, nu mai avem nimic de
Industria nu are vre-o dezvoltare mai Nu se dect strictul necesar familiei,
covoare. Pentru trg nu se casnic.
Tablou
De ntreprinderile industriale din
Nr.
Originea Mnate cu
crt.
Denumirea firmei Localitatea
evrei
motor
Obs.
rom. ung.
electric
1. Csallner Gustav S.A 1 1
2. Arendarea morii Sistematice Pr. 1 1 -11-
3. Societatea n nume colectiv 1 1 f-ca spirt
Rohrlich & Brechner
-
4. -11- 1 1 f-ca bere
5. et. Comp. 1 1 -11-
6. Cazan ind. rachiu Arendat 1 1 rachiu
Istrate
7. Ullman Armand 1 rom, lichior
8. Friedmann Appel 1 -11-
172
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Nr.
Originea Mnate cu
crt.
Denumirea firmei Localitatea
evrei
motor Obs.
rom. ung.
electric
9. Simon Leib Meier 1 -II-
10. de Hrtie S.A Pr. 1 1 f.ca hrtie
11. Cooperativa tmplari 1 1
12. Scholtes Wilhelm 1 1 sicrie
13. Lemnul S.A Pr. 1 1 cherestea
14. Lemnul S.A 1 1 -II-
15. Engelglas S .A 1 1 -II-
16. 1 1 -II-
17. Fii lui Fr. Braedt 1 1 mezeluri
18. R. Kobruss 1 1 -II-
19. ,,Vera" Coop. 1 1
20. .,A ura" -II- 1 1 -II-
21. Haitchi A. 1 1
22. Ludwig G. & Carol Bistrita 1 1 -II-
23. Soc. Coop. Curelarilor 1 1
24. Herga Carol, f-ca. Piele Bistrita 1 1 1
25. Fekeshazi Aurelia 1 1 vopsit haine
26. Fabian Domokos 1 1 1 -II-
27. Fabrica de perii 1 1 f-ca. Perii
28. Fabrica de sobe ceramice -II- 1 1 sobe
29. Scholtess Fr. f-ca. -II- 1 1
30. Uzina 1 1
31. Uzina 1 1
32. Veprik Franz 1 1
33. Vieel David Bistrita 1 1
34. Lohrer Wilhelm 1 1
15
13.
n nostru din toate categoriile de posibile avem:
Romni Unguri Evrei
Patroni 502 384 137 215 25
(Calfe) 733 438 239 143 31
Total 1.235 822 376 358 55
cum vedem din cifrele de mai sus, n nostru elementul romnesc e reprezentat ntr-o
destul de mare n domeniul romnii au o foarte
aproape toate ramurile Cei mai n ramuri:
75 patroni, total, 154;
78 23 101;
60 5 65;
52 21 73;
17 63 80.
n de ramurile specificate mai sus, elementul romnesc a mai de asemenea,
ntr-o meseriile de mineri, cojocari, croitori, pantofari, cizmari.
15 un tabel cu originea a la modul de trai, este pentru potrivit. n continuare
este capitalului, cantitatea produselor fabricate valoarea produselor n perioada 1932-1937.
173
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cum mai sus, este poate singura de activitate unde elementul
romnesc n aproape la fiecare sunt mai ca patroni. Aceasta
se prin faptul pentru a putea fi patron, e nevoie de multe ori de capital pentru ca se njgheba
un atelier de orice fel, cu multe etc., ceea ce romnului i
Suntem n convingerea e noile de ncurajare a creditului cooperatist vor putea pune la
elementului romnesc capitalul necesar, ajutndu-1 astfel din locul lui de
n acela de patron. din sunt n registrul Camerei de
Uneltele cu care sunt cunoscute pentru fiecare de activitate n parte.
cu unele din cauza ce le fac fabricile de orice fel, care sunt ncurajate prin taxe vamale
prohibitive la import alte mijloace, marfa cea mai de cum ar putea furniza micul
Cel mai mare este aici nu prea au de lucru n ntreg anul. Ei mai mult cu sezonul apoi

ce avem, romnii au continuat acum n ramuri pe care le
practicau cu zeci de ani n n ce romni este ntr-o
vom izbuti categorie de cu capitalul necesar ntr-o
n ani, putem afirma am cucerit definitiv meseriile pe seama
14.
La 31 decembrie 1937 am avut n firme nmatriculate n registrul firmelor de pe Camera de
Industrie din Cluj:
Individuale: 1.205;
Sociale: 159;
-Total: 1.364.
de 31.12.1932, cnd am avut
Individuale: 903;
Sociale: 138;
-Total: 1.041, avem n un spor de 323 firme, dintre care 302 individuale 21 sociale.
mai jos radierilor de firme n cursul anilor 1934-1937,
proprietarilor:
Firme sociale
17
Romni Maghiari Evrei Germani Total
Anii R R R R
R1a
1934 12 1 1 42 8 6 2 61 11
1935 18 6 1 33 17 8 6 60 29
1936 31 2 2 54 13 23 4 110 29
1937 37 2 48 24 9 3 94 29
Total 98 11 4 177 62 46 15 325 88
La care firmele n acest interval de timp, vin un total de: 4 2
Total 98 11 4 177 62 46 15 329 90.
suntem n progres cu 8 7 firme 4 maghiare, 115 31 germane 2 diverse; n
total, 239.
la acest capitol elementul romnesc a progresat destul de frumos; raportnd cifra
firmelor nou nscrise la locuitorilor, de evrei, de exemplu, suntem n
inferioritate destul de mare.
16 Pentru detalii se pot consulta: Lista pentm Camera de Cluj, 1934 - judetul ntre
paginile 470-547; Ibidem- Particulari, 1935, pp. 92-99; Ibidem- Particulari.
Supliment la anul 1935 pentru anul 1936. 1936- pp. 28-31; Ibidem- 1936, pp. 103-135.
17 Camera de Industrie Cluj, seria nr. 3002/1939. mai multe tabele cu i
de firme, pe brane i proprietarilor, n cursul anilor 1934-1937.
18 - nmatriculare; R- radiere.
174
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Ori cum am examina cifrele de la acest capitol a nostru este
este de evrei. Le apoi elementul german numai n al treilea rnd, romnii.
Comparnd firmelor nscrise n cursul anilor 1934-1937, att ct am putut de la Camera de
din Cluj, cu locuitorilor din putem ne mai bine seama n
suntem aproape Anume:
Romni
Germani(
Evrei
Nr. locuitori
108.676
25.246
8.516
Firme nscrise
98
46
177
Din cele de mai sus reiese clar destul de ce elementul romnesc n
a acestui
Burse de antrepozite, etc, nu avem.
este Onoratului Guvern de a introduce elementul romnesc n ntreprinderi -
comerciale industriale- este foarte bine trebuie n Pentru ca ajungem
la un deplin succes, nu e de ajuns n ntreprinderile ci este absolut necesar se
chiar cu fondurile necesare din partea statului a dndu-le credite mai nsemnate
pentru un timp mai ndelungat este posibil, chiar numai astfel putem pune
elementul romnesc egal cu cel dndu-i posibilitate de care eventual s-ar izbi.
Apoi, scutire de impozite stat pentru ani, etc.
15. de

ferate
20
existente n au o lungime de 148 km. lungime la a
de 4.336 km
2
, revine la fiecare m
2
o lungime de 0,03 km linie
Lungimea liniei ferate de mai sus, s-a raportat cu noile linii, dintre care, aceea de la - Vatra-
Domei, n lungime de cea. 50 km. pe parcursul nostru, a fost la anului 1938,
iar aceea care este n curs de care duce de la Salva spre care ne face cu
Cehoslovacia, pe parcursul va avea o lungime de aproximativ tot 50 km.
Starea liniei ferate este
Magaziile din n de aceea din gara toate sunt n stare
Liniile ferate acum n au deservit destul de bine interesele economice ale
spre regiunea de vest, avnd spre Cluj, Oradea, iar la Apahida, spre Noile linii ferate
de care vorbim mai sus, una spre est, care va face cu Bucovina, iar spre nord, realizndu-se
cu Cehoslovacia, sunt de o din punct de vedere economic pentru
nostru fericit lipsurile acum n ceea ce drumul de fier.
Lungimea

128 km. 514 m; 551 km 067 m; comum.le, 164 km 257
m; total, 843 km 838 m. Pe un km
2
revine o lungime de 0,03 km 0,13 km 0,04
km Starea ct a celorlalte drumuri naturale este
nu avem. De asemenea, nu avem n vre-un aerodrom.
n ceea ce din nu am putut nici un fel de date. Ni s-a comunicat
chiar de la a Telefoanelor din este nu ni se pot
comunica ni se un fel de date.
Din particulare ce avem asupra telefoanelor din circa din comunele
satele din sunt de telefonie. n schimb este destul de bine organizat n
serviciul este ct se poate de
se face cu vaci, boi, bivoli cai. n nostru este ct se poate de
prin faptul o mare cantitate de lemne din precum lemne industrializate de la la
se cu carul. din cauza drumurilor destul de defectuoase i n special n
anotimpurile ploioase, se face cu greutate.
19 Detalii n de transporturile din Editura Mesagerul, 1999.
20 VII Cluj C.F.R, seria nr. 26.034/1938.
21 Serviciul de Drumuri seria nr. 1.812/1938.
175
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capitolul IV.
Capital credit
1. Activitatea
Prezentatoare de reescont la Banca a Romniei

1. Banca "Aurora" S.A din cu un capital de 7.000.000 lei;
2. Banca pentru Industrie S.A Cluj - sucursala
reescont la Banca a Romnei
1. Institut de Credit Economii S.A din cu un capital de 1.000.000 lei;
2. Banca din Zagra S.A cu un capital de 125.000 lei.

1. Banca de Economii din Sibiu S.A sucursala
2. Casa de din S.A sucursala
3. Banca de Credit S.A cu un capital de 500.000 lei.
Cifre, reprezentnd fondurile de depunerile spre fructificare debitorii din pe
profesiuni, se pot vedea n


n ceea ce nevoile de credit ale sunt pe deplin prin creditul de reescont al
prin rezervele de capital uri ale celor Banca "Aurora" S.A din
Banca pentru Industrie S.A Cluj -filiala care pe deplin menirea lor
de pe
Elementul cum ar fi evreii, sunt prin minoritare ce
n primii, prin Banca de Economii din Sibiu, iar cei n al doilea rnd,
prin Casa de S.A din Banca de Credit S.A din
Foarte s-a nevoia de credit pentru prin noile credite ce s-au care
se vor plasa prin populare va fi complet Astfel am putea afirma cu
nostru nu simte deloc lipsa de numerar pe
care nevoia de credit ale - n de Banca a Romniei, pe calea
creditului de reescont- sunt Banca de Economii S.A. Sibiu Casa de din care
intervin din prin sucursalele lor din
Nu sistemul n nostru.
De asemenea, pe care le avem n nostru, minoritare, satisfac pe deplin nevoile
publicului nu se simte deloc necesitatea de a eventual noi bancare.
creditele acordate de Banca a Romniei n cererilor ce li se
nu se conformeze date de institutul de emisiune.
circularei nr. 115 din 12 martie 1937 se cu mult succes. acestei n timp
de abia doi ani de zile am izbutit de la (s.a) noi case n
S-au ridicat n cele enumerate mai sus s-au zeci de case, care nu existau sau nu
erau ale noastre pe care flfie steagul tricolor. E dureros am pierdut timp nu s-a luat
cel cu 10 ani n
vom continua pe cale - trebuie - n cel mult 10 ani de zile, vom domina
nu numai din punct de vedere numeric, ci material.
Portofoliu! n anterior legii de conversiune, se destul de bine. Astfel, din 30 de cazuri,
abia ne-au mai cinci cazuri n restul sunt cu diverse aranjamente.
Portofoliu! n conversiune n schimb, se destul de greu. O parte a debitorilor cu
ratele n numai ce i sau i se la Sunt printre ei, care se
chiar Faptul debitorii n conversiune ratele la timp, avem convingerea
n nostru se numai n care se zbate din nostru. Ei
cu copii (6-7) n fiecare cei mai din care/l ca
muncitori n pe la ntreprinderile forestiere, la drumurile de fier, la carierele de n alte
22 Care lipsesc n copia manuscrisului.
176
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cifra depunerilor spre fructificare ce a avut Banca "Aurora" S.A din nainte de aplicarea legii
conversiunii, cu spiritul de economie este destul de dezvoltat la romnii locuitori din
acest
de exemplu, luat la ntmplare, n multor din 3112. 1930, depunerile spre fructificare au
prezentat un sold de lei 54.151.507lei (s.a.). a pe ziua de 31.12. 1937la 3.945.475
lei (s.a) depuneri noi, aceasta se mai ales faptului n alte de ca
acelea anterior anului 1930. n ce din acest punct de vedere, e de prisos mai
vorbim. averea, o
datoriile vechi, cum am amintit, se destul de greu, nu am putea afirma ar lipsi
de al Din este ct se poate de dezvoltat, acestei nobile i se
pun de-a de
n cursul anilor 1932-1937 am avut n concordate falimente:
Anul Concordate Falimente
1932 3 3
1933
1934
1935
1936
1937
Total
1
1
1
6
1
1
1
1
3
10
n interval de timp au fost puse n lichidare 7 de credit (s.a), iar n cursul anului 1938, au
mai fost puse n lichidare alte 2 minoritare (s.a).
Nu avem nici un fel de nici un fel de propuneri de asupra privind sistemul
de credit existent. Singura este se se intensifice cu privire la
creditele pe termen lung atunci cnd actualul credit al s-ar constata ca ne
vom vedea n de a solicita noi credite, ni se la Astfellucrnd, n scurt timp,
vom vedea tot ce este mprejurul nostru, la picioarele noastre
23

2. Cooperative de credit, consum
Avem n cooperative de credit:
Nr. coop. Capital subscris Capital Rezerve
27 6.339.500 4.296.549 1.136.554
23 22.054 1.677.466
(Reiffeisen)
1 65.300 65.300 53.297
Total 51 6.404.800 4.383.953 2.867.317
Mai avem n cooperative de consum:
13 978.500 806.329 692.470
15 544.502
1 30.500 6.220 3.350
Total 29 1.009.000 1.357.051 695.820
mprumuturile acordate de cooperativele de credit din la 3112. 1937 au fost:n conversiune Curente Total
5.278.701 3.036.436 8.315.137
9.237.798 2.254.445 11.487.243
36.326 137.560 173.886;
Total: 19.976.266.
Nr.
4.284
1.745
273
6.302
753
133
61
947
23 un tabel cuprinznd fondurile de depunerile spre fructificare. pe meserii, altul,
cuprinznd debitorii (plasamentele) din pe profesiuni, la din la
31 decembrie 1937.
177
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Credem e interesant subliniem, pe cnd din cu un capital rezerve de lei
5.433.153 nu am avut nici un leu reescont la Banca (acele nu
cu un capital rezerve de numai 1.699.520 lei, au avut reescontate la Banca n de lei
5.195.349. deci cifre care clar, ct de s-a cont- de interesele noastre de ordin
material pe de parte, ct de mult au din creditul
de exploatare chiar a fondurilor n favoarea lor.
de ceea cea fost n trecut, ne faptul trziu, ne-am ndreptat
alese n ultimul timp- creditele nsemnate prin Institutul al sunt drumuri care duc spre
ndreptare a trecutului spre o a elementului romnesc n generaF
4

ca fim nici de cel mai mic sentiment de egoism sau avem convingerea
coopera ti ve cum sunt ele organizate pe de capital subscris mai
a membrilor sunt cele mai bune, reale care trebuie ncurajate ct mai mult,
iar nu cele aproape capital deci, o a
nu
ceea ce am mai populare ntemeiate pe de
a nu sunt reale suntem sub impresia ele nu sunt dect
njghebate cu scopul pur simplu de a procura credite ori de unde s-ar putea.
n general populare din nostru ar avea un vast teren de activitate, putnd plasa la agricultori
sume importante numai cu scopul de a ajuta de n noi izvoare de
pe care le-ar putea procura Nu am nici un caz se fi solicitat mprumuturi n scopuri de
deoarece din nostru relatii' se cu pe
care n de plugari sau cu prea arabil -fiecare
cele necesare prin nu se n acest scop (s.n.).
Credem populare ce le avem acum n este destul de mare, ba chiar e prea mare. E
bine le pe unele dintre ele, reducnd lor la maximum 10-15, crend astfel mai
mari, mai cu mai multe de intensificnd pe de parte, noile
de membrii pe ct posibil de mult. Astfel vom ajunge avem n populare mai dar
destule, cu capitaluri de mai multe milioane care, evident pot fi mai bune, mai viabile, dect am avea
multe
Socotim nu avem n suficiente cooperative de consum. celor 13,
actualmente n nu ajunge. Aceste organisme, avnd chemarea pe comerciantul intermediar
de - de cele mai multe ori evreu, speculant lacom - trebuie se n fiecare cel
una, nu chiar mai multe, avnd diferite ramuri de activitate fiecare.
de aceste idei, am luat cu directorul Federalei "Andrei din despre
care ne-am convins este un om priceput n bun romn am convenit asupra acestor
Ne vom le ducem la bun bine Institutul al ne va
da ajutorul- creditele- de care aceste cooperative vor avea nevoie. ncurajarea centrului
nu va lipsi va veni la timp.
de altfel cu ochi buni de dezvoltare a avem convingerea prin
spiritul lor de de care au dat se va putea ajunge la rezultate foarte frumoase
n timp relativ destul de scurt.
E de asemenea un bine inapreciabil de mare politica, sau mai bine zis politicienii nu mai au nici un fel de
asupra deci nici asupra de organizare dezvoltare a cooperatiste din
24 Pe o sunt reproduse n care 1. populare Rodna, Maieru, Il va Mare, Nepos,
Telciu, Runcu Salvei, Mintiu, Caila, Sntioana, Brla,
Iad, Il va/Mare; Cooperative Il va/Mare, Feldru, Nepos,
Salva, Telciu, Mocod, Fntnele; 2. populare Iad, Aldorf, Dumitra, Cepari,
Jelna, Salu-Nou, Budacul de Jos, Monari, Sngeorzul
Nou, Heidendorf; cooperative Cepari, Dumitra, Aldorf, Jelna, Satu-Nou,
Sngeorzul Nou, Cooperative Nimigea de Jos, Jeica. Pentru detalii vezi
Adrian Onofreiu, Istoricul de credit din Ed. George 2004.
178
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Capitolul V
publice locale
cele 109 comune rurale din au contribuit, n cursul anilor 1932-
1937 cu impozite stat,


stat.
lmJ:!ozite directe
Anul
1932 36.068.178 lei 22.665.034 lei
1933 18.538.784 12.045.943
1934 16.797.172 14.534.039
1935 18.135.840 16.581.086
1936 19.124.215 17.824.304
1937 19.250.631 19.169.745
Total: 129.914.820 102.820.155
lmJ:!ozite indirecte
1932 25.452.515 12.903.784
1933 12.570.831 9.286.155
1934 11.965.794 9.091.477
1935 20.115.843 13.480.409
1936 20.845.837 16.697.556
1937 12.560.793 9.931.382
Total: 103.451.613 71.390.708.
judet.
Anul Venit Cheltuieli
1932 16.416.176 16.419.176
1933 22.548.948 22.548.948
1934 24.690.532 24.690.532
1935 15.801.631 19.874.765
1936 20.249.106 20.249.106
1937 16.688.153 16.688.153
Total: 116.394.546 120.570.680
comune.
Anul
109 comune rurale
1932
2G
46.933.432
1933 15.062.974 47.697.121
1934 15.620.962 49.579.667
1935 18.410.538 44.576.711
1936 15.297.054 42.928.229
1937 16.463.346 40.864.264
Total: 79.927.874 272.679.024
Totalul de mai sus- stat, concentrat pe ani, se astfel:
Anul Impozit stabilit (Coloana pentru stat)
1932 120.870.701
1933 115.458.322
1934 118.727.127
1935 117.140.163
1936 118.444.441
1937 105.827.187
25 de
26 nu ne-a comunicat bugetul pe anul 1932.
179
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
cum reiese din paginile precedente, impozitele de tot felul s-au n general, la
sume, n ntreg intervalul de timp de la 1932 la 1937.
De asemenea, din tabelul aici

se principalele ramuri de ale


sunt impozitul agricol, comercial cel pe salarii (s.n.).
n general impozitele se greu n nostru. Aceasta se prin faptul majoritatea
locuitorilor sunt plugari- mici plugari- care numai cu greu pot banul n special, nu-l pot avea atunci
cnd i s-ar cere numai atunci cnd are posibilitatea realizeze, vnznd la trg o sau altceva. Prin
urmare, plugarul numai cu greu poate respecta scadenta trimestrelor n ce achitarea impozitelor deci
trebuie dndu-i-se necesar valorifica ceea ce are de vndut.
cum suntem informati, organele fiscului nu totdeauna aceste legi poate din ordin
-recurg la drastice, sechestrnd diverse obiecte casnice necesare omului, pe care le duc apoi la trguri
le vnd la
Prin urmare, a din nostru fiind destul de este
ar fi bine s-ar cont de anumite grele- n se procedeze, n ce
diverselor vu mai mult tact dnd acolo unde mprejurarea aceasta.
Capitolul VI
Standardul de al locuitorilor
Locuitorii din cuprinsul nostru - - relativ destul de bine. La
n general, nu se simte criza prin care trecem att de mult ca la sate.
de la am putea spune chiar foarte bine. Fiecare este bine
pe ct posibil destul de confortabil, se chiar petrece.
Clasa de la de asemenea, o duce destul de bine. nu este n floare,
merge destul de bine. Micii au ntructva, o mai unii dintre ei. Cei mai
au att de mult de lucru, nu mai pot dect numai cu greu o mai
n - e nensemnat ca -n general, nu se simte Ba din de cele
mai multe ori, pentru unele ce se fac la antreprenorii sunt la de de
la la nu muncitori disponibili.
Locuitorii satelor din nostru - plugarii - au un standard de ct se poate de redus.
se se modest. De multe ori modestie merge att de departe, nct a o
de gru- sau o cum zic ei- l vinde, ca un ban n schimb Adeseori
se poate vedea cte unul purtnd pe cap iarna de paie altul vara
. din de cele mai multe ori sunt compuse din cte una sau camere,
destul de curate ndeajuns de luminate. Mobilierul se compune din cte paturi, cu saltea de paie, dune
perne de puf, cearceafuri pe paturi, apoi o pentru rufele curate, o eventual,
cte trei scaune mici, cu 3 sau 4 picioare. Casele se noaptea peste tot cu petrol. sunt
n multe cazuri ar putea fi camerele ceva mai cu ferestre mai mari.
se face cu lemne. este: aceea de (s.a): pe cap, cojoc de miel, sau
de piele de oaie, pantaloni de obiele opinci. Pe din jos de fuior de
cu fire de bumbac; de a este de fetru sau de paie pe cap, indispensabili
de cu bumbac, ciorapi bocanci sau papuci eventual, o de
Femeile att vara ct iarna, o pe cap, ciupag poale de cu bumbac sau
n caz de tineretul, n special, numai de bumbac. apoi cte o - roz,
combinat cu negru - nainte napoi. Mai iarna cojoc sau eventual, cte o de
de ele.
Portul, n general, e romnesc n unele ale e chiar frumos. Casele lor sunt cu
lemne.
din nostru este ct se poate de Principalele articole alimentare ale lor
sunt laptele dulce sau acru. Pinea se numai la diferite ocaziuni, cum ar fi o
27 tabloul de la impozitele directe indirecte ale statului n anii 1932-1937.
180
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sau alte ocaziuni fiind n regiunea de sud a mai
mai n terenuri arabile, numai pine (s.n.). n nu sunt Pinea se face numai
La se n anotimpurile de cte o sau de ori pe
Iarna se carne de porc mai cu carne de oaie
bivol. Se mai n mare laptele - cu - mai romni n
mod posturile de peste an. Credem posturile nu sunt att de mult o sau rezultatul unei
ct mai cu un fel de mijloc de de a nu mnca- nu are- nu ne nchipuim n
secolul XX fie cineva care din nu numai numai pentru lui
nu-i permite aceasta (s.n. !). cel mai bun mijloc de a verifica este acela, al copiilor de la
care - zicem, sunt n sentimentul al - strecurndu-se prin de la
sau pe cale, ajungnd n de a fi membrii ai de la deci,
cum ar fi firesc este chiar n realitate, ajungnd ntr-o mai nu mai seama de post
de din au uitat de nu n zilele de post de peste
an sau ci se cu carne alte lucruri oprite la n zile de post.
n ct rentabilitatea unei fie ea de sau credem nu
e loc de a vorbi. n general este este precis calculat, n vremurile de o din
orice categorie ar face parte - este nostru - mai cu nostru - cu regiunile
lui n cea mai mare parte acoperite de de dealuri, nu poate face
rurale se mai pe picioare mai fac lor, n
apoi aceasta este numai faptului ei, nu cont de munca lor. Cei mai
aproape redus standardul de la minimum posibil, cum pot- cu
lapte acru - se cum pot. numai ridica la standardul de
suntem siguri nu ar mai putea face
Deci, avnd n vedere ce le avem, o nu
poate fi aceea care are o ntindere de mai mare, ci mai n aceea care, pe
mai are multe de
Venitul precis al unei rurale este n de foarte multe elemente, ca de exemplu: an bun
sau slab n de mortalitatea vitelor, etc. deci, este foarte dificil de a-l calcula.
mai jos, venitul unei din nostru, lund ca un an hm, cu
medie presupunnd sunt de necesare chiar n snul familiei respective. Deci, o
cu 10 ha teren arabil (s.n.) ar produce anual, fiind 5 ha. cu gru, avnd medie de
20 chintale=50 chintale (q). Se scad: diverse biruri n 2 q; cte 2 q la ha=10 q; treieratul cu
10% din total, 5 q; pinea la 6 membrii de familie cte 300 kg, 3 q de q, n
total, 35 q; revine surplus de 15 q, destinate cu 400 lei/q (15 x 400) = 6.000 lei.
3 ha cu porumb, avnd medie de 12q/ha=36 q. Se scade: pentru din jurul
- 2 vaci pentru lapte 1 ce 2 purcei n pentru 5 oi, 20
diverse domestice, calculat pentru boabe, cte 6 kg/zi, anual ar fi 365 x 6 = 2.190 kg,
22 q. surplus de 14 q destinate cu 300 lei/q (14 x 300) = 4.200 lei. Total venit
anual, 10.200 lei.
Restul de 2 ha fiind izlaz destinat exclusiv pentru vitelor, nu la venit.
Deci din cele de mai sus, reiese o cu 6 membrii n familie avnc. 10 ha de teren,
aduce anual un venit brut de 10.200 lei, din care apoi se scad: darea stat, comunii, circa 6.000 lei;
rest 4.200 lei, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor casei, a familiei, circa 300 lei
lunar. La venitul de mai sus, s-ar mai putea realiza din vnzarea a cteva perechi de porci,
sau vre-un cap de crescut, nu mai este acest venit este foarte problematic nici
nun putem conta pe el mai cu anual se ivesc diferite molimi, care i agricultorului de
o parte din veniturile lui.
Deci calculul de mai sus, o familie de avnd 10 ha, poate realiza un venit net de 750 lei
lunar, presupunnd nu nici un leu. ntrebarea este, ce se
cu acea familie, care poate munci este chiar munca?
De unde va scoate aceea banii necesari cnd vedem venitul este att de mic? Sau are 6-7 copii
mai cum de este n nostru care trebuie deci pentru ce am spus n parte
181
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
a acestei cum poate se cum poate vinde de cele
mai multe ori grul, lipsindu-se de pine. fiind mai scump, ca face un ban mai mult se cu
de paie vara iarna, etc.
Dar mai sus este una din cele mai fericite, presupunnd de suficiente, dar
acestea lipsesc, atunci este mai Cu ct ntinderea e mai mare deci, de
mai multe, este cu att mai rea.
Ca urmare, venitul unei de orice categorie nu poate fi comparat cu venitul unui comerciant de
la mic sau mare- cu acela a unui bun sau nici cu acela al unui simplu scriitor de birou.
n orice ar fi el, 2- 3.000 lei lunar, avnd posibilitatea se poate
mai bine cu mai griji ca
Aceasta este realitatea economice din nostru credem ea e pretutindeni, la fel.
Nu mai vorbim de marele micul comerciant de la care att de favorabile din
ultimul timp, se poate mprumuta cu bani, pentru care o de 7,5% anual n schimb
un venit de minimum 30% asupra capitalului care investit de trei ori anual n i aduce un brut
de 90%, net, de minimum 45%, tuturor cheltuielilor; la fel este bun.
Despre industrie este de asemenea superflu mai amintim.
comerciantului, sau nu-i merge ntotdeauna bine, asta se n
cea mai mare parte faptului nu au un consum destul de ridicat sau li se cere li se cere prea mult
pe credit- credite ce n multe cazuri nu se mai
indiferent de n care avnd la alte care-l
la mprumut, impozit cu venitul etc, are posibilitatea, mult
mai bine mai ca n general.
produselor industriale, articole de necesitate pentru sunt urcate. de exemplu,
1 kg petrol, 4 lei; 1 kg. sare, 4 lei; 1 pachet tutun, 6 lei; 1 kg. rufe, 40 lei; 1 pereche opinci, 80-100
lei; 1 fetru, 100-150 lei; 1 cutie chibrituri, 2lei.
Zicem sunt prea ridicate aceste de puterea de de a nostru pentru
motivul raportnd posibilitatea de de la aceea ce era nainte de anul 1914 sau 1916,
suntem ntr-o foarte mare 1 kg, gru 4 lei (la pe el 2 cutii
de chibrituri (a 2lei). nainte de 1914, n Ardeal se vindea 1 kg. gru cu 16 fileri se 5, respectiv 4
cutii de chibrituri. Deci la aceste articole suntem n disproportie de 50-100% de anul1914.
O pentru 100-150 lei deci contravaloarea 1 q gru. nainte, pentru
cantitate de gru se puteau 3 sau chiar 4 Opincile sunt la fel. un a rupt anual2
perechi de opinci, a dat 50 kg. gru numai pe acestea, iar celelalte articole sunt la fel.
Capitolul VII.
Activitatea sediului
Analiznd sediului ncheiat la data de 31 decembrie 1938, se

Scontul. n anul1938 au fost prezentate 1.316 efecte n valoare de 17.606.070 lei, din care au fost respinse
56 efecte, n valoare de 767.150 lei (5%) iau fost admise 1.260 efecte, n valoare de 16.838.920 lei (95%).
Efectele admise la scont, originea a principalilor se astfel:
Romni 1.174 efecte 16.166.020 lei (96%):
Evrei 11 115.500 (1%);
Unguri 37 298.500 (2%);
Germani 37 282.900 (15%);
1 6.000.
profesiunea principalilor se astfel:
70 efecte 902.270 lei (6%);
Agricultori 809 5.702.050 (34%);
35 973.000 (6%);
340 9.261.400 (54%),
Total 1.260 16.838.920 (100%).
182
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n tot timpul anului, din efectele aduse la scont nu s-a prezentat nici un caz de protest, ceea ce
bonitatea lor a fost ct se poate de bine Iar cont de procentul de 5% din efectele prezentate,
care au fost respinse, se poate declara instrumentul de credit ( cambia) este bine folosit n toate profesiunile.
mprumuturile au fost cu scopul de a construi (926.400 lei, cuprinznd creditul special), de a face
n unelte agricole la (5.702.050 lei) sau pentru a da o dezvoltare mai mare afacerii
(902.470 lei + 973.000 lei).
n ceea ce lichidarea efectelor, se poate declara 99% din subscriitori au respectat ntocmai
de rambursare, ceea ce este foarte important pentru redresarea creditului, se vede
luate pentru respectarea angajamentelor luate au fost dintre cele mai bune.
b. Conversiunea. La sediul au fost ncadrate 4.064 efecte cu o valoare de 38.422.236lei. Din
aceste efecte au fost achitate la 31.12.1938, 1.646 efecte, cu o valoare de 13.604.044lei (36%), iar
n contul ratelor s-a depus suma de 7.340.593lei.
Au n rate n valoare de 788.783 lei (2%).
Pe categorii de efecte, portofoliu! n conversiune se mparte astfel:
Agricole 3.745 efecte, n valoare 27.916.326lei;
Urbane 245 5.329. 753;
Art. 61 1 150.000;
Art. 50
Art. 52
Total
63
10
4.064
originea a debitorilor:
Romni
Evrei
Unguri
Germani

Total
profesiunea debitorilor:


AgricultoriTotal
4.141.962;
894.195;
38.422.296.
8.967.046 (36%);
1.019.972 (4%);
922.865 (2%);
14.231.549 (58%);
76.800;
24.818.192 (100%).
2.047.755 lei (8%);
2.151.947 (8%);
13.726.605 (55%);
3.523.497 (15%);
1.048.533 (5%);
2.310.765 (9%);
24.818.192 (100%).
Analiznd datele de mai sus, se pot deduce
Procentul de 36% integrale, debitorii care au avut posibilitate achite datoriile, au
n primii ani conversiune.
1. Procentul de 22% rate achitate, ratele scadente s-au achitat destul de bine.
2. Procentul de 2% rate restante agrar urban, din care 1& pentru ultima (IX) 6% art. 50 52,
sunt debitori care nu pot se la curent cu ratele aceasta n special, din lipsa mijloacelor materiale.
3. n general, mersul este se lichidarea datoriilor se a recurge
la executarii.
c. Efecte n La sediul sunt 45 debitori cu o datorie de 4.955.245 lei, ::are au
lichidarea datoriei pe de care au depus la 31.12.1938 n contul acestei datorii suma de
4.756.603 lei (35%).
d. mprumuturi pe gaj de titluri. La 31.12.1938 8 mprumuturi pe efecte publice, n valoare de
112.000 lei, cu un gaj n valoare de 275.000 lei, ce au fost acordate pentru
e. Cupoane titluri n anul 1938 s-au 2.796 borderouri, cuprinznd 12 titluri 13.917
cupoane, n valoare de 1.745.905lei.
f. Contencios. Activitatea contenciosului se prin 194 introdusE, n valoare de
898.547 lei, 79 titluri n valoare de 489.936 lei.
183
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
g. Viramente. conturilor de virament
Debitori 107.772 lei;
Creditori 118.697lei; soldul conturilor de virament la 31.12. 1938 a fost de 12.710.238lei.
h. Recipise de valoare. Actualmente se n 18 recipise la vedere, n valoare de 858.986 lei.
i. casei. n cursul anului 1938 au intrat bilete de n valoare de
250.846.007 lei au n valoare de 242.875.972 lei.
j. de devize. Sediul a aprobat n cursul anului 1938 17 cereri n devize.
Prin sediul s-a aprobat de la Comisia 51 cereri de devize. Devizele de la
particulari de la sunt cuprinse n 69 de cereri.
n ceea ce activitatea sediului nostru, ct a celorlalte bancare din nu avem prea
multe de comentat.
E de ajuns amintim extraordinar de bune luate n ultimul timp, Banca
a fost acum n acopere toate nevoile de credit ce ne-au fost solicitate spre mndria
putem afirma nu am nici o - natural, bine - nu fie
la bun Minoritarii din de asemenea, prin lor, au putut fi din
putem afirma n nostru, creditul general a fost bine servit nu a suferit cu nimic
28

Anexa nr.1.
25 aprilie 1961

Sfatul Popular al
Conform angajamentului, trimit copia de Monografia a
din anul1938, din care unicul exemplar este la Banca de Stat din


Volumul original (din care cteva file lipsesc) este la unele pagini la rnduri mai rare, altele
la rnduri mai dese. Formatul hrtiei este ceva mai mare ca cel actual (1961).
n copia manuscris am numerotarea chiar textul unei pagini la nu a
pe o de s-a continuat pe versa, paginii, completat cu bis; de exemplu,
42, 42 bis.
Harta din care pentru completarea paginilor (39, 51, 55 76) sunt necesare 4
copii de heliograf, trebuie n conform prezentei copii, de subsemnatul n apoi
la heliograf n 4 exemplare, pentru a fi la paginile (39, 55, 55 76), ce fiecare se va completa
cu legenda de la pag. 39, pentru fabricile de cherestea, hrtie, bere, sobe mori sistematice, 51,
pentru mine cariere de 55, pentru balneoclimaterice, izvoare de izvoare de
28 tabloul de comunele urbane rurale din comunele grupate pe plase. Pentru
detalii vezi a teritoriului Romniei, 1926. Apoi sursele documentare, citate cu
denumirea din Prefectura de constatare a
Serviciul Agricol, Camera de Serviciul Veterinar, Institutul Demografic al Romnei, Institutul Meteorologic
Central - Serviciul Sanitar al Inspectoratul de Inspectoratul pescuitului n apele de
ale Regia C.F.R- 7 Cluj, Serviciul de Drumuri, Serviciul Apelor
din Cluj, Societatea A.R. de Telefoane, Camera de Industrie Cluj, Camera de Ocolul Sihric al
Statului din ntreprinderea din Zlatna, ntreprinderea C.F.R Dej,
Minelor Salinelor din Baia-Mare, Anastasie Bejan - Cariera de Andezit, Fii lui Friedrich Bradet
Fabrica Rohrlich Kohrluss Ignat Pffefermannn - depozit de lemne Fabrica Ullman
- depozit de vinuri, Fabrica Teodor Spermezan, Fabrica Stamboli S.A, Banca ,,Andrei
Federala Cooperativelor Reiffeisen din Sibiu, Banca "Hangya" Nimigea de jos, Banca ,,Aurora"
Centrul pentru Industrie S.A- filiala
29 Demersurile noastre pentru identificarea exemplarului la Banca a Romnei s-au soldat cu un negativ
din partea acesteia, confirmnd doar a 2 materiale pentru publicate n extras, ulterior:
Raport despre dezvoltarea a 1936-193 7; Raport despre a
- 1938, ianuarie 1938; vezi Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria n documente texte, Ed.
2001, document nr. 157, pp. 228-230; nr. 160, pp. 231-232; nr. 164, pp. 234-235.
184
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
76, pentru populare cooperative conform legendei speciale de la
paginile respective.
Fotografiile care sunt n text la pagina dintre care unele din volum lipsesc, cu
D-vs. le complecta, obiectivele fiind indicate clar.
recomand ca monografia fie succesiv n momentele de la n 3-4
exemplare, aceea prezentnd interes pentru
Pacea! Ing. Enea Grapini.
Contributions documentaires concernant l'evolution du departement de
La synthese des annees 1932-1937.
(Resume)
Le present article comprend la synthese, pour une periode moyenne, de l'evolution du departement
appuyee sur la synthese elaboree par l'agence de de la Banque Nationale de Roumanie. Le titre etabli a
ete celui de Monographie economique du departement de Les renseignements sont structurees
en 7 chapitres, composes comme des reponses a un questionnaire elabore au niveau central.
Le premier chapitre presente les donnees generales concernant J'etendue territoriale et la description
physique; le deuxieme chapitre, dant on retient la proportion ethnique de 68,77 pour cent des roumains et
31,23 etrangers et proportions professionnelle de 70,63 agriculteurs et 29,37 autres metiers. Les plus consistent
des chapitre est le troisieme, dedie a la situation economique. On peut y retirer, premierement la structure de
la propriete fonciere, ou la petite propriete domine (33.206 proprietes d6nt la surface ne pas 10 ha),
suivie par la moyenne (4.643 proprietes) et la grande (79 proprietes). A cote de celles-ci, grce a la Reforme
Agraire d'apres la premiere guerre mondiale, 3.420 paysans ont des terres et encore 1.015 paysans ont en
achete. Le trait principal a ete le morcellement de la propriete, a cause de la vente et de la division par heritage.
L'analyse comprend des interessantes considerations concernant le prix de la terre et son taux d'impot.
Le quatrieme chapitre, dedie aux questions du capital et du credit, presente l'activite bancaire - dant les
unites admises a reescompter ou non sant considerees satisfaisante par la Banque Nationale et le systeme de
cooperation de credit, production et consomation satisfaisait en bonne partie les besoins de la population.
Les v chapitre presente des considerations sur les finances publiques locales, avec l'analyse dans domaine
des impots dus a l'Etat (directement ou indirectement), au departement, aux communes, ayant pour principale
source l'impot agricole, commercial et salariale.
Les considerations du VI' chapitre, dedide au niveau de vie sant interessantes. L'analyse met en evidence
des traits marquants, concretises par !'enorme difference entre le milieu urbain et le milieu rurale, la difference
entre les habitants des regions fertiles du departement, les saxons, et ceux des regions moins favorables,
montagneuses, les roumains ; les premiers mangent habituellement du pain, comme nourriture principale, les
derniers du lait et de la polente ; la mentalite et les contraintes de la vie religieuse -le jefme est vu comme une
forme d'economie dans le milieu rurale et non comme une expression du sentiment religieux. C'est egalement
interessante l'analyse de la rentabilite d'une ferme paysanne moyenne - 10 ha - qui assurait, par l'usage
exclusif de la force du travail de la familie seulement la subsistance qui caracterise principalement la vie des
campagnes.
185
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Sesiunea de
transilvan n secolele XIX-X}(
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Forme alternative de asociere.
Structuri elitare gregare n a romnilor
din Ungaria (1869-1896). O
Vlad POPOVICI
Descriind de la Miercurea din 23-24 februarie/7-8
martie 1869, Ioan cavaler de scria: "Va Ilie s-a folosit de dreptul al
Ungariei, d'a forma n Ardeal un partid (Slmrici i-ar fi zis grup) din care se la scopul
ce-l va preciza de alte partide de cari nu vor adera la lor"
1
Nu
este mea analizez n rndurile de mai jos n ce politice
din Ungaria sau nu titulatura de "partid". Atrag asupra virtualei remarci "a la
Slavici" subliniind grupul respectiv constituia n fapt comunitatea de opinie de care
organizase evenimentul att de bine nct anihileze, n cteva ntreaga
mitropolitului ortodox Andrei
de la Miercurea, a istorie fie

nu dect un episod
particular dintr-o serie ce elitei politice din Ungaria de el se asocia n
cadrul unor structuri gregare - -n ncercarea de a de
a se impune n Ceea ce propun n rndurile de mai jos este un model de cercetare a acestor
structuri, pornind de la o serie de mprumuturi dinspre teoriile sociologice pluraliste.
nainte de aceasta consider o definire a termenilor.
De ce "din Ungaria" nu "din Transilvania", cum istoriografia
are de a se exprima n mod constant? n primul rnd pentru de jure, Transilvania
ca teritoriu administrativ autonom n decembrie 1865 intrnd, n conformita1 e cu deciziile
dietei de la Cluj, n UngarieP. n al doilea rnd, extinderea respectivei denumiri asupra tuturor
teritoriilor majoritar de la Vest de de decenii un loc comun n istoriografie,
este fundamental sacrificnd istorice regionale, de la caz la caz, cnd pe altarul
geografiilor simbolice
4
, cnd pe cel al n exprimare. Un alt argument este acela ntreaga
din acest activitatea n cadrul sistemului al Ungariei
nu al Transilvaniei. Membrii elitei erau ai Ungariei nu ai Transilvaniei. Nu n ultimul rnd, o atare
reconsiderare este mai mult dect n iscoriei
a elitei politice din Transleithania n contextul mai larg al central-european.
Desigur, riscuri implicate de acceptarea acestei propuneri. Romnii din Ardeal au subliniat
constant n perioada lor la fostul Mare Principat al Transilvaniei, a autonomie
reprezenta unul dintre punctele "tari" ale programului Pornind de la realitate, de fapt de la
"This work was supported by CNCSIS-UEFISCSU, project number PN II -RU PD- 425/2010"
1 Ioan cavaler de despre contemporane. Partea a II-a. Despre pasivitatea a romnilor
ei, de Nicolae Josan, 2004, p. 18.
2 Excelentul studiu al istoricului Bujor Surdu, de la Miercurea {1869} n "Anuarul InstitutulJi de Istorie din
Cluj", \1Il, 1965, p.173-211 actualitatea prin ampla pertinenta analizei,
unor noi surse metodologice survenite n ultimele decenii impun necesitatea unor alternative.
3 Protocolulu si cartea de documente a Dietei Marelui Principatu Transilvania conchiemata in libera cerate regia Clusiu
pe 19-a Novembrie 1865, Clusiu, 1866, p. 20.
4 Vezi Sorin Mitu, Europa Balcanii: geografii simbolice comparate, Cluj-Napoca, 2007, p. 7-15.
Revista XXlll, 2009, pp. 189-196
189
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
circumscriere pe care asumat-o, demersul anterior propus poate nivelator
ntr-o oarecare nedrept tocmai de cei impunndu-le post-factum o de care, la
timpul respectiv, au ncercat cu tot dinadinsul se debaraseze. Asumndu-mi amintitul risc la
opinia dinti nu pot nu subliniez necesitatea unei viitoare a acestui subiect, care
necesarele terminologice.
De ce ntre 1869-1896? Pentru acest interval nu este n fapt dect o de ce trebuie
ca atare nainte de a fi unei mai ample perspective asupra politice a romnilor
din monarhia Acum se face trecerea de la "vechiul regim" al liberale spre
noile ce au caracterizat debutul secolului XX: modernizarea structurilor, a discursului, a tacticilor
electorale implicarea a maselor n procesul electiv
5

n fine, de ce "structuri elitare gregare"? Deoarece implicarea a romnilor din Ungaria
a ntregului corp electoral, nu doar a membrilor elitei) trebuie pornind de la rezultatul
dintre aceste structuri. Pe tot parcursul perioadei 1869-1896, elita din
coroanei maghiare'' a fost n diferite pe care istoriografia le-a recuperat ulterior criterii
mai mult sau mai subiective, de obicei ntr-o dihotomiilor: vs.
vs. ardeleni vs. etc. Deoarece fiecare dintre aceste era de cel
una sau (ecleziastice, economica-financiare, culturale), fiind n timp
de unei ierarhii pe 3-4 niveluri, am preferat utilizarea sintagmei "structuri elitare gregare"
termenilor n paradigma de "grupuri de interese"/"grupuri de presiune". Motivul acestei
lexicale de un simplu scrupul metodologie: n lipsa unor teoretice autohtone ale
respectivei paradigme la specificul sociologic al elitei din Ungaria n lipsa
care demonstreze cu certitudine ncadrarea n categoria "grupurilor de interese",
varianta oarecum a "structurilor elitare gregare" poate fi momentan mai
Sintetiznd: voi atrage n rndurile ce asupra unor posibile grupuri de interese
n Ungaria anilor 1869-1896, a activitate s-a manifestat prioritar, sau a reverberat puternic,
n domeniul politic; voi un cadru metodologie care poate ajuta la explicarea
lor; n fine, voi ncerca ofer cteva exemple care probeze acestui tip de abordare att pentru
dezvoltarea istoriei elitei ct pentru o mai a istoriei
A. Structurile elitare gregare actori politici
Plecnd de la datele oferite de istoriografie, la nivelul anului 1869 pot fi identificate n rndul elitei politice
din Ungaria trei mari posibile grupuri de interese: n Ardeal
unul n Banat (cel condus de Alexandru Mocioni). a persistat n 1881, cnd s-au
manifestat noi actori colectivi: proguvernamentali de mitropolitul Miron Romanul
6

sub semnul avndu-1 n frunte pe nepotul anterior ierarh, Partenie
Cosma- directorul "Albina". Trebuie notat aici ambele constituite prin ale
de Alexandru MocionF, care ulterior pare fi pierdut, cel controlul asupra
lor. 1884 locul a fost luat, n cadrul Partidului Romn din Transilvania
Ungaria (PNRTU) de din reprezentnd rodul strategiilor de reproducere ale
celor pe care i-au nlocuit. Noua s-a n 1892
cnd, lund ca pretext disputele legate de Memorandum, o ntre de Ioan
a dus la marginalizarea Mocioni la eliminarea ei din cercurile de decizie ale
romnilor din UngariaR. n acest moment nu se mai punea problema tacticii: activism vs. pasivism, ci doar a
5 Liviu Maior, din Transilvania 1900-1914, Cluj-Napoca, 1986, p. 42-51.
6 Teodor V. Cartea de aur sau luptele politice ale romnilor de sub coroana val. VII, Sibiu,
1913, p. 35-38.
7 Eusebiu R. Monografia Mitropoliei ortodoxe romne a Ardealului ncepnd de la repausarea arhiepiscopului-
mitropolit Andrei baron de istorice, Sibiu, 1937, p. 17-25; Alexandru Onojescu, Visari an
Roman. O ntre succese iluzii, st. introd. la val. Bujor Surdu, Visarion Roman 1833-1885, ed. de
Alexandru Onojescu Vlad Popovici, Cluj-Napoca, 2008, p. 27.
8 L. Maior. Memorandul. Filosofia a romnesc, 1992, p. 165-168.
190
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
puterii n interiorul partidului. Cele factiuni au ncercat, fiecare n parte, preia controlul complet
al PNRTU, fapt ce a condus, pe fondul represiunii guvernamentale de naintarea Memorandului, la
criza cu dezmembrarea 1896 a structurilor sale organizatorice
9

Evident, cele structuri elitare gregare enumerate mai sus nu erau singurii actori n
a romnilor din Ungaria: existau neafiliate sau prea afiliate (Alexandru Roman, Aurel
etc.), existau mai mici afiliate celor mari (gruparea romni
erau pe listele partidelor guvernamentale maghiare. trebuie permanent avute n vedere constantele
venite dinspre cele centre reale de putere: Budapesta, a din vedere nici
un moment supravegherea a Vienei, asupra ambelor centre anterior
guvernamentali nu au manifestat gregare generate de criterii etnice: doar trei dintre
ei s-au manifestat n cadrele proiectului al marea majoritate fiind probabil unor
maghiare. n ceea ce aparent neafiliate mici, acestea au gravitat n
momentele decizionale importante n jurul unuia sau altuia dintre cei "mari". Partidele de la
n schimb, prin modul n care s-au implicat n a de peste prin puternica
mai ales 1890 pot fi considerate actori ale trebuie n mod obligatoriu
luate n considerare. Nu n ultimul rnd, cabinetul de la Budapesta trebuie avut permanent n vedere n calitatea
sa de "Actor Alfa" pe scena a statutului maghiar.
Sintetiznd: pentru a putea explica politice a romnilor din Ungaria n
perioada 1869-1896 ntr-o cheie trebuie avute n vedere, n ordinea impactului real:
1. cele posibile mari grupuri de interese mai sus enumerate,
2. guvernul maghiar,
3. romni guvernamentali din parlamentul budapestan
4. partidele politice din Romnia.
Succesiunea anterioare nu trebuie lase impresia privi vreunul din virtual ele grupuri de
interese ca avnd o capacitate cabinetului Ungariei, cnd viitoare
analize vor contrazice consider suma dintre aceste structuri slitare gregare
a avut n rndul politice a romnilor efecte mult mai puternice dect orice alte guvernamentale,
fie ele legislative sau pur electorale. 1\'u trebuie din vedere faptul n lipsa unor studii bine
fundamentate documentar metodologie asupra comportamentului electoral al romnilor din Ungaria, orice
ncercare de ierarhizare a actorilor pe impactul politic al lor o de
relativism.
B. Modele teoretice pluraliste
Teoriile pluraliste nu sunt dect una dintre multele paradigme de explicare a
originea n Statele Unite, n perioada

au cunoscut o afirmare ncepnd cu anii
'60, un nou val "neopluralist" dezvoltndu-se n anii '90
11
Ele implicarea mai multor factori decizionali
(actori) n procesul politic: corpul electoral, mari companii trusturi, grupuri de interese etc.
dintre actori conducerea precum ponderea lor sunt diferit valorizate de
teoreticieni. Elaborate pentru a explica nord americane, paradigmelor pluraliste
s-a bazat pe studii de caz pe exemple concrete din mediile social, politic economic. Din acest motiv
aplicarea lor n cazul particular al unei etnice din Europa a secolului al XIX-lea, poate ridica
probleme impune o apropiere
Cea mai cea mai a unui grup de interese l cu un "corp de
indivizi care scopuri se pentru propaga interesele"
12
Nici o
9 Nicolae Din Partidului Romn ntre anii 1894-1898, n "Ac ta MN", XXXVII-
XXXVITI, 2000-2001, Il, p. 189 sqq.
10 William C. Milchel, Michael C. Munger, Economic models of interest groups: an introductory sunrEy, n "American
Journal ofPolitical Science", 35, 1991, 2, mai, p. 515.
11 Virginia Gray, David Lowery, A neopluralist perspective on research on organized interests, n "Politica! Research
Quarterly", 57, 2004, 1, martie, p. 166-168.
12 W.C. Mitchel, M.C. Munger, Economic models ofinterest groups: an introductory sunrey, p. 515.
191
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ncercare de definire a acestui concept sociologic, la nivel general, nu aduce
anterior.
n ceea ce modelele consacrate de ele au cunoscut n timp o serie de de nnoiri,
bazate fie pe de ordin teoretic, fie pe evidenta
Cel dinti model, elaborat de David B. Truman n anii '50, interesele se cu
dar pentru a constitui un grup este nevoie de anumite care determine
viitorii membri ia n calcul sunt definite ca ce
modelele consacrate de Teoria lui Truman este asupra externe,
pornind de la premisa materia a grupului, (membrii) scopurile sale (interesele) sunt oricnd
oriunde la lipsind doar contextul pentru a le coagula
13
.
Teoria schimburilor, de Mancur Olson n anii '60, n cadrul criticii "disturbantelor"
de Robert Salisbury pune accentul pe dintre lider membri, considernd la baza lor
implicit a circumscrierii grupului stau o serie de schimburi: liderul o de conducere, status
o n timp ce membrii de bunuri servicii de o valoare
Beneficiile comune sunt cele antrenate de atingerea scopurilor grupului. n calitatea conducerii, a
managementului, este n opinia lui Salisbury elementul decisiv n formarea unui grup de interese
14

La nceputul anilor '90, Jack Walker a restructurat teoria schimburilor: acceptnd cadrul propus de
Salisbury liderului conducerii, Walker a nu n dintre marea
a membrilor coloana a grupului, ci n axa din orice
orict de fiind


n urma unor analize empirice, A. J. Nownes G. Neeley au reconsiderat acest ansamblu teoretic, ajungnd
la concluzia patronii sunt dar nu necesari - doar 15% din grupurile de interese americane
sub un patronaj financiar consistent; activitatea liderului este mai mult de 50% din
studiate erau rezultatul unor personale agresive n plan politic, incluznd aici
("seed money"); nu un rol important n coalizarea membrilor, dar se pot
dovedi decisive n determinarea liderilor'
6

Un model oarecum era propus de Shirley L. Zimmerman din 1982, atunci cnd teoretiza
la structurale. indivizi grupuri ngrijorarea de noutate, n
ncercarea de a o defini, evalua interpreta. Acestei prime perioade, oarecum din cauza multitudinii
punctelor de vedere a valorilor culturale vehiculate i este o pentru definirea noilor termeni.
Dezbaterea politice atunci cnd liderii de opinie ("moral entrepreneurs")
n marile politice, cu scopul de a le determina orientarea sociale n
conformitate cu pe care ei o noilor fenomene
1
i.
C. Aplicabilitatea modelelor teoretice n cazul romnilor din Ungaria
Paradigmele expuse anterior nu propus acopere ntregul spectru teoretic generat de studierea
grupurilor de interese ca actori politici, ci doar puncteze principalele etape n a
acestui tip de abordare, cu att mai mult cu ct, cum s-a deja, aplicabilitatea lor la
particulare din Europa secolului al XIX-lea este trebuie cu Teoriile
grupurilor de interese pot oferi sugestii interesante, uneori extrem de utile, dar nu pot fi proiectate ca atare
asupra politice ale Ungariei dualiste nici ale romnilor din acest stat, n primul rnd deoarece
modelele teoretice nord-americane sunt bazate pe studii de caz cantitative specifice unui alt sistem
politica-social unui alt interval cronologic.
13 Anthony J. Nownes, Grant Neeley, Public Interest Group Entrepreneurship and Theories ofGroup Mobilization, n
"Politica! Research Quarterly", 49, 1996, 1, martie, p. 122.
14 Ibidem, p. 122-123.
15 Ibidem, p. 124.
16 Ibidem, p. 132 sqq.
17 Shirley L. Zimmerman, Confusions and Contradictions in Family Policy Developments: Application of a Model, n
"Family Relations", 31, 1982, 3, iulie, p. 445.
192
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n istoria gndirii sociologice, pluralismul este o la teoriile elitelor nu un subsidiar al acestora.
Att Vilfredo Pareto
16
ct C.W. Mills
19
spre exemplu au acceptat membrii claselor superioare pot fi
ca membrii ai unor cercuri (clici, grupuri), ai se cunosc ntre ei, construiesc
afaceri cel din a considerat grupurile de interese nu fac partE' din
("power elite" -ceea ce era pentru societatea ele nu membrii
elitei, ci din natural, uneori chiar anticipativ, la unor astfel de grupuri
din zona sau de
De altfel, conform modelelor pluraliste, grupurile de interese nu e necesar membri ai elitei
puterii, nici n calitate de lideri sau Ele sunt produse ale civile sau ale mediului
economic (sindicate, trusturi) care beneficii deciziile elitei
politice.
n cazul particular al romnilor din Ungaria (unde societatea n n care
e un produs elitar) asocierile care pot fi privite drept grupuri de interese se n interiorul elitei, sunt
conduse de membri ai elitei, iar elementele ce coeziunea acestor structuri sunt identice cu cele pe care
se construiesc strategiile de reproducere ale elitelor, ceea ce contrazice modelele occidentale conduce de la
sine spre ideea orice grup elitar are de a deveni grup de interese, n n care:
1.
2. o permit.
atunci unde se trage linia ntre grupul elitar grupul de interese?
Cea dinti poate fi n intensitatea spiritului gregar, mult mai n cazul
grupurilor de interese, unde comuniunea obiectivelor sau caz cointeresarea orice
de apropiere pe similitudini de gusturi etc.
Un bun exemplu n acest sens este grupul tribunist, dintre ai membri doar (cei din conducere)
un background comun, n timp ce restul care a ascensiunea curentului sibian a fost
din elemente de nivelZ 3 raliate n baza de rudenie, cointeresare economicP.
De altfel, deschiznd o trebuie dintre background-ul social comportamentul
elitei (atitudini, interese, metode), pare a mai de comun dect de cercetarea
a fost unor consistente critici din deceniul 7 al secolului trecut
2
1, iar un studiu al acestei
aplicat cazului particular al elitei din Ungaria ar fi pe viitor mai mult dect binevenL
O a doua la fel de n scop vs. obiectiv: elita propune scopuri
de ordin general n timp ce un grup de interese are un obiectiv precis spre care tinde prin realizarea a
altor obiective secundare. membrii elitei politice aveau printre scopurile declarate
a n presiunii maghiare, colaborarea cu celelalte din
Transleithania etc. doreau electorale ca de protest, iar aceasta
nu era dect prin controlul asupra PNRTU, drept urmare virtualul grup de interese pasivist a avut
constant ca obiectiv unei preeminente n cadrul organelor de conducere ale acestei
a acest lucru, prin varii mijloace, timp de trei decenii. n schimb credeau n activismul
politic n colaborarea cu guvernul, ceea ce i-a determinat fixeze la rndul lor un obiectiv precis, pe
care 1-au atins dar nu 1-au putut gestiona ulterior: unui Partid Moderat Romn. Incapacitatea de a
rezultatele a dus la proiectului la retragerea din a respectivei


o serie de ale elitei politice din Ungaria care i un caracter
specific care se la rndul lor, asupra structurilor elitare gregare. n primul rnd se
18 Vilfredo Pareto, The Mind and Society [Trattato di sociologia generale] edited by Arthur Livingston, voi. IV. The General
Form of Society, T\ew York, 1935, p. 1575 [ 2254].
19 C. Wright Mills, The Power Elite. With an afterword by Afan Wolfe, Oxford University Press, 2000, p. 11, 256.
20 Pentru analiza ntr-o vezi Vlad Popovici, Tribunismul1884-1905, Cluj-Napoca, 2008, p. 199
sqq.
21 Alan Zuckerman, The Concept "Politica] Elite": Lessons from Masca and Pareto, n "The Journal of Pditics", 39, 1977,
2, mai, p. 330.
22 T.V. Cartea de aur ... , voi. VII, p. 142-144.
193
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
problema pe ce criterii a fost ce pe cine conduce care asumase
rolul de a Structura a Partidelor din Ungaria este
n istoriografia prin sumare referiri Nu acum nici un
studiu serios asupra comportamentului electoral al romnilor din monarhia astfel nu se poate
afirma, pornind de la date pozitive, dintre electorii romni respectau pasivitatea, votau cu
de pe listele guvernului cu

Iar constantele din n cezurii


de pasivism ntre elite masa la fel de nesigure de verificabile, nu fac dect
ambiguitatea unei problematici ce va trebui mai devreme sau mai trziu cu rigurozitate.
O chestiune prea este cea a reale de decizie. Elita din
Ungaria nu poate lua practic nicio ale efecte se repercuteze asupra ntregului corp
etnic. aceasta deoarece a fost pe tot parcursul secolului studiat o de intercesori (ntre Viena romni;
ntre Budapesta romni; ntre romni). Din acest punct de vedere trebuie clar cum se
centrelor de putere n structura elitei a structurilor elitare gregare, cum
acestea din de atingere a obiectivelor n de celor dinti.
n fine, pornind de la centre de putere, nu putem nu mare parte din ceea ce
istoricilor le place nu nimic altceva dect grupuri periferice
(geografic decizional), ceea ce se ntrebe nu ar fi mai potrivit se raporteze la o
metodologie elitelor regionale sau locale. pot fi invocate tocmai din rndul celor mai
de istoriografie: romni de la Budapesta romni guvernamentali sunt
actori individuali care n capitala Ungariei, lor rolul politic secundar se
negativ asupra lor decizionale. Chiar sunt membri ai elitei, ei nu fac parte dintre
cei ale pot soarta dect la nivel individual, asociativ sau de comunitate

Pornind de la anterioare, n n care dintre structurile ce la
statutul de grupuri de interese este la romnii din Ungaria de formele sociologice pe baza au fost
construite teoriile clasice pluraliste, este evident acestea din nu pot fi utilizate dect o
adaptare. Asumarea acestui localism teoretic nu modelul structural clasic al grupurilor de
interese, dar la o reconsiderare a a impactului lor.
Teoriile pluraliste rolul major pe care o serie de elemente generatoare interese)
sau constitutive (liderul, structurile de conducere, membrii, beneficiile) l n
grupurilor de interese. Un prim pas n adaptarea la modelul autohton este reprezentat de
la n ce aceste elemente materializarea n cazul politice a romnilor din
Ungaria, care sunt dintre ele cum aceste realitatea politice.
n ceea ce elementele generatoare, trebuie nceput printr-o delimitare ct mai ntre
interese.
sunt factori sau contexte care structurilor elitare gregare este n
acest caz de necesitatea unei a unei piedici, a unei care afecteze
negativ pe unul sau mai dintre membrii respectivei structuri.
interesele apar atunci cnd se posibilitatea de a atinge un scop dorit,
considerat util aflat la fie prin asociere, fie prin cointeresare. Spre deosebire de
interesele sunt caracterizate prin de componenta unei persoane sau a unui grup
care n jurul lor o nu este de necesitatea unui obstacol ci de
de prestigiul.
23 Desigur, nu pot neamintite contributii importante n acest sens dinspre istoriografia de
precum "clasica" Adalbert Toth, Partaien und Reichstagswahlen in Ungarn 1848-1892, Miinchen, 1873
sau foarte recenta Gabriella Ilonszki. es kepviselet Magyarorszagon a 19. es 20. szazadban [Deputati
participare n Ungaria n secolele XIX-XX], Budapest, 2009. Au existat autohtone, de dimensiuni
reduse: Stelian Mndrut, Dinamica n Transilvania ntre anii 1892-1910, n "Anuarul Institutului
de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca al Academiei Romne", Series Historica, XLII, 2003, p. 313-324. Niciuna
dintre acestea nu problema electorale n functie de criterii etnice, ocupndu-se doar de imaginea
a procesului electoral din Ungaria a rezultatelor sale.
194
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Uneori la coagularea unei structuri elitare gregare contribuie ambii factori. Falia dintre elita cea
precum lupta pentru preluarea conducerii politice a din Ardeal (de fapt o
pentru status) au fost generate de interesele laicilor manifestate n momentul n care contextul politic
le-a permis-o (1861-1865). n s-au format nucleele viitoarelor structuri gregc.re
care s-au manifestat sub forma dihotomiei laici vs. clerici, cnd disturbantele n
perioada 1865-1867, cu pierderea autonomiei Transilvaniei a perioadei liberale, au condus
la restructurarea n de tactica
Se poate argumenta o att de nu este c;i
pot beneficia de o definire mai incluznd sub umbrela acestui termen orice structurale care
polarizarea unor virtuale grupuri de interese. Asumndu-mi caracterul relativ rigid al
propuse n aliniatele anterioare riscurile pe care acesta le trebuie atrag pentru
lumea a secolului al XIX-lea, ntre interese n calitatea br de cauze ale
structurilor elitare are o mult teoretice.
ntr-o societate care progresul necesitatea dihotomia
vs. interese o cale de a poate chiar cuantifica incisivitatea de succes
a celor care se cum scria C.W. Mills, citndu-l pe John Adams: "Opportunity will generally
excite ambition to aspire"
24
alegere vs. alegerea din proprie spune ceva despre
mentalitatea antreprenorilor morali, a celor care organizarea sau conducerea unei structuri elitare
gregare. Interesul nedublat de poate fi o sabie cu acestea din
impun necesitatea atingerii scopului n vederea lor, lipsa unor obstacole unei de
confort (social, politic, economic) asigurat de la care se pot duce, coroborate sau nu cu factori. la
o n final la Acesta pare fi fost cazul structurilor elitare ale
a de manifestare (1878-1885) a fost de o retragere n mediile
ecleziastic economic din care se anterior pentru a manifesta politice.
Cteva cuvinte sunt necesare n cu elementele componente ale grupurilor de interese. Lideri,
membri de diferite niveluri, forme de beneficii n structurile elitare
gregare sus cum n marea majoritate a formelor de asociere elin antichitatea
n contemporaneitate. doar unui sistem de ntre aceste elemente,
a finalitate este atingerea obiectivelor asumate de respectiva face din aceasta un grup
de interese
Tipuri de care pot astfel de gregare sunt:
1. rudenia;
a. de snge:
b. prin
2.
3. profesionale;
a. ascendente
b. descendente
c. colegiale
4. financiare;
a. de credit
b. de debit
Este foarte important ca aceste fie fluide, iar combustibilul grup de interese sunt
beneficiile. Inclusiv obiectivul final al acestuia nu dect un beneficiu, pentru
un grup de oameni este ofere la schimb alte beneficii, n conformitate cu o
de a economiei politice: profitul apare atunci cnd valoarea este sumei valorilor
investite. Beneficiul poate lua n de cel i este destinat trei forme: bani, bunuri sau servicii - n
acest din termen incluznd
cu sus amintite coeziunea grupului. O
n scurt timp mai existe ca
24 John Adans, Discourses an Davila, Boston, 1805 apud C.W. Mills, The Power Elite, p. 90.
195
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de acestea, un element ce prin grupul de interese este spiritul gregar. Membrii
se reciproc deoarece:
1. au obiectiv;
2. sunt sau de varii tipuri de
3. oblige sau cointereseze utiliznd varii tipuri de
n fine, nu doar structura ci obiectivele trebuie n analiza un grup de
interese. n cazul particular avut n vedere de acest studiu, obiectivul tuturor celor structuri elitare gregare
a fost identic: unei care le dictarea politice a astfel
un real interes doar modul n care fiecare n parte structurat obiectivele secundare a ales se
apropie de
n loc de concluzii
politice a romnilor din Ungaria ca suma unor structuri elitare gregare
ncercarea de a explica n cheie atitudini perpetuate timp de o de secol este
de a oferi rezultate mai mult dect interesante. Pentru aceasta este necesar un solid cadru
metodologie, care att rolul de a valida rezultatele ct de a oferi celor un
model de Ceea ce am prezentat n rndurile anterioare nu este dect un crochiu,
fiind de a enumera principiile de ale teoriilor pluraliste de a demonstra astfel posibilitatea
lor, de de rigoare, n cercetarea politice a romnilor din Transleithania.
ca pe viitor monografice dedicate n parte evalueze acestora
n cazul dintre ele poate fi n calcul transformarea dintr-o ntr-
un grup de interese.
Alternative Forms of Association. Gregarious Elite Structures in the Politica! Life
ofRomanians in Hungary (1869-1896). A Theoretical Perspective
(Abstract)
The pa per deals with the use of pluralism in the study of the Romanian politica] elite in Hungary between
1869 and 1896. Because further research is needed in order to properly evaluate the virtual Romanian politica!
interest groups from the 19
1
h century, until well-founded conclusions will be brought into existence, a substitute
term had to be used: gregarious elite structures. The study points to six possible interest groups that need
further research along with other influential politica! actors, and then offers a brief preview of the interest
groups theories. The main section of the pa per proposes a key for approaching this very generous politica] and
nationalist topic in a pluralist way. First comes the point that no western theory can be used without previous
reconsiderations and that virtual interest groups spring out from inside the so-called Romanian politica] elite.
This imposes a derogation from the laws of the power theories: instead of seeing elite theories and pluralism as
alternative means of explanation, one should try to mingle with them in order to create an adequate pattern for
the study of this particularly special elite. Second: the birth, the composing elements and the objectives of an
interest group are evaluated separately in order to create a sketch and to offer a comparison term. By using and
adapting this sketch future research will be able to evaluate which Romanian elite structures in Hungary could
be taken into account as interest groups. In the end, rather then proposing conclusions, the study underlines
the necessity of alternative approach in the field of the Romanian 1 9
1
h century politica] elite and the fu ture
possibilities opened by the adapted use of pluralist theories.
196
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Rolul Fondurilor
Cornelia NicoJeta
Efervescenta pentru ce a cuprins perioada precum
deziluziile generate de refuzul statului de a asigura baza a ndeosebi a celor de
rang inferior, a determinat concentrarea eforturilor spre crearea unor proprii.
n multe n zona era de ansamblul Transilvaniei deoarece aici
baza era cu decenii n prin create de statutul austriac.
Regimentului de cu ocazia introducerii civile s-a pus cu acuitate
problema fondurilor care reprezentau "de jure", proprietatea De
altfel, guvernatorul Transilvaniei, Ludovic Wohlgemuth prin din 18 februar:,e 1851,
fondul de "mondire" fondurile comunale au fost proprietatea comunelor acestea
sunt n acestora
1
a nceput le ca o avere
ceea ce a dus la o mpotrivire a n acest sens celor 44 de comune
au fost exprime de n adunarea din 13 martie 1851
2
, unde s-a ca:
- ntre comune ca mai nainte comunele n viitor ca mai
nainte, pentru vitelor. Trei "Dosul "Poiana
urmau fie n iar veniturile ncasate urmau intre n fondul de burse;
- fondurile urmau pe mai departe alocate scopului pentru care au fost
- fondul de monture, n valoare de 27000 florini depus spre n hrtii de valoare la stat cu o
de 5%, urma ntreg acolo, iar din dobnzile cuvenite se repartizeze burse pentru
fii care vor urma studieze la mai nalte.
S-a ca aceste fonduri fie administrate de Comisia din 8 persoane.
La adunarea Comisiei Administrative a Fondurilor din 2 august 1851, a fost ales Comitetul format din. cte un
reprezentant al celor 12 companii, sub vicarului Macedon Pop.
Perioada a fost de numeroase memorii adresate ministerelor
de resort pentru averilor de abia n din 2 august 1860 s-a ales un nou
Comitet s-a ntregit Comisia fiind ales vicarul Grigore Moisil. n timpul
s-a luat n prezentarea unei n care erau aduse argumente de ordin istoric juridic n favoarea
la 13 decembrie 1860
3

lui Vasile a primit aviz favorabil din partea ministrului
Plener, iar prin rescriptul imperial din 27 august 1861li s-au recunoscut toate drepturilor asupra
averilor avute nainte de regimentului de
s-au ntrunit la n 27-28 septembrie 5-6 octombrie 1861 apoi
n 13-14 septembrie 1862 au adoptat "nvoirea" prin care s-a decis ca fondurile nu se ntre
ci se administreze n comun pentru scopuri Potrivit "nvoirii" semnate de "Fondul
de provente" lua denumirea de "Fondul Central", n el fiind incluse o/.1 din dreptul regaliene (1/4
n casele comunale pentru alimentarea fondurilor locale). El era atribuit "ele institute de
educative", cele 5 foste triviale, cea de Fete din
la care se un liceu un internat
4

1 Nestor Simon, Vasile faptele lui, 1911, p. 34.
2 Virgil din 1849, n "Arhiva nr. 7, 1927, p. 22.
3 Nestor op. cit., p. 173-176.
4 Arhivele fond fondurilor d. 52, f. 184 (n continuare ANBN).
Revista XXIII, 2009, pp. 197-200
197
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
"Fondul de monture" schimba el denumirea n "Fond de Stipendii", urma fie folosit pentru
acordarea de burse ajutoare pentru fii ce urmau "studii nalte".
ivite n administrarea fondurilor s-au datorat n lipsei statutelor.
Pentru reglementarea acestei probleme, Comisiei Administratoare i-a revenit sarcina acestora. De
abia n 1865 se redactarea Instrumentului pentru institutele de din
districtul (avnd la proiectul ntocmit de Vasile aprobat de "Oficialatul districtului
la 26 ianuarie 1866, n an a primit avizul Ordinariatului Episcopal al Gherlei, iar i
va conferii putere n anul1877
5

n articolull se preciza faptul deoarece, Comitetul va administra doar fondurile destinate
el va purta numele de Comitetul fondurilor din
Districtul

Era format din 47 de membrii (cte un reprezentat al comunelor secretarul


comitetului), de peste 24 de ani, pe 3 ani.
Organul executiv era Comisia "adminitratoare" din 7 cu cea mai mare
moralitate"
7
Dintre membrii comisiei se desemna un perceptor, un controlor un
secretar.
Ca organe superioare de asupra fondurilor de stipendii erau Guvernul
de la Sibiu, Ordinariatul Episcopal al diecezei Gherla, iar pe plan local Oficiul Politic al Districtului
Statutul preciza comitetului n problemele de reorganizare a celor 5
triviale, a normale a celei de fete. Deschiderea cursului superior al gimnaziului din a unui
,.convict" era unul din obiectivele importante ale Comitetului.
Un capitol important din Instrumente era destinat distribuirii burselor, ele erau acordate n limita locurilor
disponibile, descendent de Se stabilea cuantumul bursei pentru din afara
Transilvaniei la 400 de fl., iar pentru cele din Transilvania la 200 de fl. Bursierii aveau de a depune la
an atestatele prescrise la comitet, acest lucru nu se ntmpla, stipendiatul pierdea bursa.
Numele bursierilor erau aduse la Ordinariatului Guvernului la nceputul an
n completarea acestor statute a fost ntocmit "Regulamentul pentru acordarea stipendiilor ajutoarelor"-
1866. Se faptul ele erau destinate tinerilor ce nu n pentru cei ce se
meseriilor". De ele beneficiau numai fii de al doilea regiment romnesc de
din Transilvania"
9

Nu toate problemele puteau fi rezolvate n baza acestor statute, de aceea s-a luat
unor noi statute, de altfel elaborate n 1877 sub titlul " Statute pentru administrarea fondurilor
ale din fostul regim romnesc de din Ardeal"
10

Potrivit acestui statut, "organul administrator" al fondurilor dar al institutelor de
ele, era "Comitetul administrator al fondurilor
Organul executiv Comisia dintr-un asesori, din
membrii comitetului n adunarea pe 3 ani, respectiv 6 ani, care puteau fi "Agendele
scripturistice" erau de secretarul comitetului.
11
Din nefericire districtului n anul 1876 includerea romnesc n
Comitatul a ca aceste statute n stadiul de proiect. Noi statute au fost impuse
de guvernul maghiar, aprobate pe baza naltei din 31 Decembrie 1888 prin "Clausa" naltului
Minister pentru Cult din 27 ianuarie 1889, reflectnd noile anume amestecul
guvernului maghiar n fondurilor
fondului central era aceea de a un gimnaziu superior n o
de o de o de fete, dar cele 5 din
5 Ibidem, f. 182-205.
6 Ibidem, f. 196.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 199.
9 Ureche, Fondurile {1851-1918}, Cluj, 2001, p. 77.
10 Ibidem, p. 206-226.
11 Ibidem, p. 219.
198
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Monor, Sngeorz, Telciu, Zagra. Veniturile erau folosite pentru acordarea unor stipendii copiilor din cele 45
de comune din Se poate observa faptul nainte fondurile erau folosite pentru acordarea unor
burse sau ajutoare copiilor de acum se puteau acorda tuturor copiilor indiferent de din
localitatea
Organul executiv a n continuare Comisia administratoare, din
ales comisiei, 6 membrii de comitet, un membru numit de Episcopul de Gherla, membru
ales de Comitatului prefectul economic, directorul gimnaziului. Alegerea se
pe 6 ani, membrii aveau drept de vot, erau luate cu majoritate de voturi, atunci cnd exista
egalitate, votul decidea.
se poate aprecia aceste statute asigurau o mai mare rigurozitate n manipularea bunurilor
ele practic loveau n respectarea drepturilor de proprietate n proprietarilor de
administra averea. statutului era adus la Comitetului de comitele suprem
Desideriu Banffy. La citirea lui s-a protestat vehement att n ceea ce modul de impunere (el nefiind
comitetului] dar al Lica "el n sine foarte multe
care jignesc foarte tare dreptul de proprietate de dispunere a fondatorilor a acestora",
12 membrii cu au nmnat un protest au sala
12

Numeroase memorii, adrese, cereri au fost naintate guvernului de la Buda nici un rezultat, practic
aceste statute au n vigoare primul mondial.
Domeniul n care s-au manifestat fondurilor este cel
Efectele au fost mai vizibile 1861, cnd fondurile au revenit treptat proprietarilor de drept.
Spre deosebire de unele fonduri din Transilvania, Fondurilor le nu numai
a ci acordarea de burse ajutoare unui nsemnat de tineri,
de aceste au fost pe ntreaga de a fondurilor.
(a celor cinci triviale din Zagra, Telciu, Sngeorz, Prund
Monor, a Normale de Fete, dar a gimnaziului) au reprezentat n medie peste 1/:1 din veniturile
anuale ale Fondului uneori ajungnd la
Ponderea n cadrul cheltuielile o salariile pensiile personalului didactic
auxiliar.
A doua dimensiune s-a concretizat n burse acordate ajutoare acordate tinerilor de
care a dus la unor noi categorii socio-profesionale la consolidarea elitei intelectuale
cu pozitive n mediul de de militari, de n
timpul regimentului, 1861 a crescut considerabil profesorilor, medicilo::,
ingineri, agronomilor romni. Lor li se medii la care au
contribuit ndeosebi dar alte similare din Transilvania.
n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se un aflux al tinerilor spre
de filozofie, pornind n primul rnd de la practice, legate de ncadrarea
liceului, n prima parte a secolului XX la o diversificare a
n primii ani majoritatea de la filosofie sau orientat spre din Viena Graz,
lipsei unei universitare n Transilvania stadiul incipient de organizare a din
cu inaugurarea din Cluj n 1872, va aduna n amfiteatre
tot mai din arealul
Pe ce statul dualist a trecut la o mai articulare a superior
n cu nevoile statului laic, se o asemenea dirijare n burselor ajutoarelor
din Fondul de Stipendii, de nevoilor publice districtuale mai cu Prin urmare
stipendiilor ajutoarelor atribuite de la filosofie va sporind celor acordate
pentru alte dintre care unele noi.
Formarea cadrelor juridice a reprezentat un obiectiv al fondurilor confiare
acestei categorii intelectuale era nu numai de nevoile averilor
ci de protejarea drepturilor dar de faptul astfel se putea mai n structurile
administrative superioare.
12 ANB, fond ... , d. 111, f. 23.
199
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Mergnd pe linia unei industrii autohtone, conducerea fondurilor
de altfel la locale ci la cele de ordin a sprijine, prin burse ajutoare,
formarea necesari sectorului economic.
De asemenea survenite n prin introducerea elementelor progresiste, prin dorinta
de a sprijini ridicarea au impus ce accelerau progresului tehnic n
modernizarea pentru realizarea acestor deziderate, fondurile au sprijinit acordarea
burse pentru unor cadre specializate.
Un mai mic de burse au fost acordate n domeniul bancar, arte bancare.
Astfel n perioada 1861-1918, fondul de stipendii a acordat 2977 de burse ajutoare n valoare de
434551 florini. Cu bani s-a sprijinit formarea a 372 intelectuali functionari superiori romni, 39 cadre
militare, 262 absolventi de medii 517 de romni.
13
Prin ajutorul acordat, s-a nlesnit pentru prima n de toate gradele a fii de
ce au format un puternic nucleu romnesc ce a contribuit la emanciparea
The Role ofNasaud Border Guards' Funds
(Abstract)
The Nasaud Bording Funds had a history that individualised them among the other funds in Transylvania.
The contribution of the Bording Funds to the development of the Romanian education was one of the most
important in the history of Transylvania. Their efforts, in Austrian currency was about 1.934.000 florins.
An important contribution of the Stipend Fond can be noticed in preparing the young-men following the
high school, average and job schools. They gave 2977 schoolarships of 434.551 florins.
13 Ureche, op. cit., p. 156.
200
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cadrul intelectual al asocierii ntre idei
n Districtul (1861-1876)
1. Districtul rezervor al din Transilvania.
Adrian ONOFREIU
n domeniul att de cultivat de romnii n n zona fostului Regiment de
de la s-au manifestat s-au propus diferite proiecte, s-a ncercat racordarea la generale
ale epocii. Toate acestea, pe fondul unei marcante atitudini de cultivare a sentimentului care a fost
indus locuitorilor Districtului de intelectualitatea fie din vechile "staturi militare", fie de
acesteia, care s-au format au activat n
Este de altfel caracteristica ce a marcat ntregul ntr-un domeniu cu largi
educative forrnative la romnii n lupta pentru cultivarea aceasta,
cu att mai mult n cadrul unei administrative care a avut ca majoritatea
a
Acestea, mai ales prin sistemul creat n timpul vicarului Marian, ct prin
a sistemului militar, de aici era beneficiara unei a unei spirituale mai avansate
de alte zone ale provinciei\ la care s-a rolul important al bisericii, prin ascendentul vicarului n
sistemul valorilor spirituale instrumentul de comunicare cu poporul, reprezentat de circularele vicariale
2

Cadrul institutionalizat de manifestare a acestor s-a bazat pe unele din perioada
din timpul sistemului militar.
Prin participarea la campaniile militare, s-a realizat contactul cu modul de al teritoriilor europene unde
acestea s-au n domeniul faptelor de Exista o a n
prima parte, n imperiu, mai trziu, la n cadrul Institutului de militar.
format deprinderi n n care erau n perioadele de pace unde reprezentau, prin
o Se apoi care au participat activ la locale,
ai mentori spirituali, de le erau.
au format o categorie de oameni mai n slovei scrise, din snul
locale, cu diverse slujbe n regiment apoi n District. Corpul lor a constituit pentru
sau mai un fel de biblioteci de iluminare, surse de informare despre
tot ce se petrecea n lumea att n perspectiva - Districtul - ct n cea mai
a Transilvaniei sau a altor statale
3

Teritoriul Districtului poate fi considerat, n perioada de de la 1848, un
"rezervor al din Transilvania
4
La o de la
o de intelectuali au treptat au luat locul vechilor militari. lor era dar cu
1 Unul din pedagogi ai perioadei, Vasile Petri, scoate la 3 tomuri din
"Magazin pedagogicu", ntre anii 1867-1869.
2 doar faptul la fiecare parohie existau protocoalele n care erau consemnati cei
registrele cuprinznd circularele vicariale continuau dinainte de de la 1848, constituindu-se n
"serii" documentare. Cu titlu de exemplu, n anul 1857, la parohia Sngeorz existau 8 volume de registre cuprinznd
circulare vicariale; Cluj a Arhivelor fond Episcopia de Gherla-Cluj, 2.536/1857.
3 Grigore Ecouri ale iluminismului n n "Arhiva Studii Il, 1973-1974,
p. 190.
4 Cornel Sigrnirean, Formarea din Transilvania Banat n epoca Presa
Cluj-Napoca, 2000, p. 245.
Revista XXIII, 2009, pp. 201-210
201
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
aplecare spre domeniile caracteristice din Transilvania pentru
se prin analiza ariei de formare a de aici.
n perioada Districtului au studiat la de prestigiu, n domeniul filosofiei, la Graz, Viena,
Pesta, Cluj, un de 11 bursieri ai fondurilor - ntre care pe intelectualii profesorii
gimnaziali de mai trziu, Artemiu P. Alexi, Teodor Ion Constantin Moisil, Florian
Paul Tanco - la drept, la Sibiu, Viena, Pesta, un de 8 - dintre care n pe
Ilie Cincea, Simion Echim, Man, Gavril Vrtic - n un de 4, n 1, la
Schemnitz, la agronomie, la Viena, un de 5, n teologie, la Gherla Sibiu, un
de 9 bursierP.
de cei mai n n perioada de militari, au
o n varii domenii care aveau pentru binele luminarea
a locuitorilor Districtului.
Argumentele de mai sus converg concluzia definitorie a teritoriului perioadei analizate, anume
aceea a fost mult mai facil se realizeze ideile de asociere, care proveneau din modul de
organizare a fostei structuri militarizate. Asocierea celor 44 de n cadrul sistemului
militar a creat premise favorabile acestor a indus acest model care au urmat; cu att
mai mult, n perioada Districtului, care s-a pliat- cel -pe arealul geografic din timpul
regimului militar.
2. Asocierea n cadrul institutionalizat.
Din seria ale perioadei n primul rnd Casina din

n timpul regimentului, ca loc de ntrunire pentru Casina edificat primul local n
jurul anului 1810, local care apoi a devenit unul din simbolurile sub denumirea mai trzie de
hotel Rahova. regimentului, de aici au continuat spiritul casinei.
cu institutionalizarea Districtului, au n intelectualii romni, care n anul 1861 au subscris un
protocol'; prin care declarau de a continua activitatea Casinei. ntre semnatari,
districtuali, n regiment, acum negustori, n total, un de 59
de membri. Taxa pentru un membru era de 1 florin.
o de stagnare, n anul 1868, cnd activitatea s-a
Ca pe Alexandru iar societatea se considera doar pe parcursul unui an
calendaristic, pentru continuarea fiind necesar acordul membrilor ei. n adunarea din 30 decembrie
1870 s-au elaborat noi statute, consemnate n protocolul reuniunii. Astfel, s-a ncheiat activitatea din perioada
Districtului, care a fost n noi, acestuia
7

O societate care s-a constituit n una din Districtului a fost Casina din Rodna.
"n ajunul Domnului a anului 1862", societatea a cuprins 10 membrii,
din localitate. n adunarea de constituire, parohul Clemente a o cuvntare n care a subliniat rolul
acestei apoi s-a procedat la alegerea unui a unui casier a unui secretar, care au primit
sarcina de a ntocmi statutele
constituirii a inimosului jude cercual - viitorul districtual - Florian
Porcius parohului local. S-a decis se abonamente la "Gazeta Transilvaniei",
"Telegraful Romn", "Concordia", "Amicul cele "Strigoniul", "Osterreichische Zeitung",
"Ost & West", "Kikiriki", "Figaro".
jude cercual i-a apartinut de a ndemna fiecare localitate sprijine foilor noastre
precum ele, sub sis tema (absolutism- n.n.), din comunale, "Mesagerul Transilvan".
5 Ureche, Fondurile 1851-1918, Presa Cluj-Napoca, 2001, pp. 180-194.
6 Vereins-Protocoll sarnrntlicher Herren welche dem Nassoder Lesenvereine beizutreten wi.indschen = Protocol al tuturor
domnilor din care doresc se nscrie la Societatea de
7 Pe larg istoricul n manuscrisul lui Nestor publicat de Adrian Onofreiu, Nestor Manuscrise inedite, n "Arhiva
seria ill, ill, 2004, pp. 470-477. Manuscrisul a fost "preluat" publicat n nume propriu, prima de Virgil
Casina n "A.S.", nr. 19/1936, pp. 35-39, apoi de Traian Pavelea, culturale Varia,
Arcade, 2005, pp. 9-16.
202
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
prinse se toate comunele cercuale, iar pe notari i-a provocat ca fiecare
gazeta naintea comunei, cum se citeau o sub timpul Concluzia
era n aprecierea datorate principului viribus unitis (s.n.)
8

Constituirea ASTRA a determinat primele n pentru a adera la aceasta.
n memoriul pentru ntemeierea din 10 mai 1860, 7 semnatari din fosta
iar n a IT-a a de constituire, din 24 oct/5 nov. 1861 de la Sibiu, au devenit membri
ordinari Nichita lgnat, Spiridon Fetti, Ioan Florian, Moise Panga comuna Salva, ca


La fel, deveneau membrii pe n anul1862, localitatea a Districtului, singura localitate
pe de la nceputul care n la provocarea oficiului cercual din 25 iulie,
de a dona "o pentru totdeauna, 200 florini pentru ASTRA n de stat a


locotenentul George Pop, originar din care s-a nscris cu suma de 105 florini
11
Printre primii membrii ai din District, pe profesorul gimnazial Octav Barij,iu,
Sedriei Generale, Ioachim asesorul Maxim Lica, profesorul gimnazial Leon Pavelea,
districtual Florian Porcius, preotul din Sngeorz, Simion Tanco, vicarul Grigore Moisil, preotul din
Moise Pop, cancelistul Grigore Hangea din


n circulau au fost cunoscute de punctele mijloacele stabilite pentru
atingerea scopului n urma generale de la din 11 august 1869
13

a interesului spiritului de pe altarul culturii romne d:[n Transilvania,
a elitelor din District au fost reprezentate de evenimentul din anul1870, cnd ntre 8-10 august, ASTRA
generale la
n cuvntul inaugural rostit n ziua de 8 august, Ladislau B. Pop a subliniat
rolul acesteia n ridicarea a poporului romn din Transilvania. facem oameni -
- pe care nu-i pot njuga, cei cum njugi vita,
aceasta este mult mai tare, doar i mintea"
14

Referindu-se la District, Ladislau Pop sublinia faptul nici un din Transilvania pe unde s-au
generale, nu s-a mai cu mult zel simpatie adunarea dect Districtul
mprejurul lui.
Sintetiznd, acesta nici unui alt din Transilvania "nu a mai multe sacrificii
pentru naintarea culturii poporului fi dat mai multe dovezi virtutea n-a apus ... nct din
Districtul cu tot dreptul zice despre el, Virtus Romana Rediviva"
15

Concretizarea acestor a fost de suprem Alexandru n zi, cnd n
a 1-a, a depus n minile casierului suma de 5.470 florini - 5.200 florini n de stat
8 Cu puteri unite; "Gazeta Transilvaniei", nr. 5, 17 ianuarie 1862, pp. 19-20.
9 a Arhivelor fond Anton d. 109, f. 1.; n continuare A.N. B.-N.,
fond ... d ... Vezi listele cu membrii pentru perioada 1861-1863, n Ibidem, f. 2-5. De asemenea, n catalogul membrilor
n Arad pentru cultura conversarea poporului romn pe anul 1864, ca membri, originari din
zona cu suma de 2 florini, pe Ioan George Pop, Borgovan, Vasile pe Iacob
iar Ioachim devine membru pe prin subscrierea sumei de 8 florini; Ibidem, f. 12.
10 "Gazeta Transilvaniei", nr. 67, 25 august 1862, p. 265. Din localitatea Rodna, la 30 octombrie 1862, se trimitea ca subscriere
pentru fondul suma de 18 florini, din partea parohului, judelui, notarului a doi "economi"; A. N.
B.- K, fond Vicariatul Rodnei ... d. 170i1861, f. 30. n anul1863, subscriau, ca membrii a 30 de persoane fizice,
cu suma de 5 florini fiecare comuna Sngeorz, ca cu suma de 10 florini; Ibidem, d. 183/1863, f. 12-13.
n anul1864, membrilor, persoane fizice a crescut la 38; Ibidem, d. 198/1864, f. 48. n 1865, membrilor
a Ibidem, d. 211/1865, f. 63. n 1866, lor a fost de 36, li s-au distribuit "actele"
generale V VI; Ibidem, d. 225/1866, f. 130.
11 Idem, fond Anton d. 109, f. 23.
12 Ureche, al AS7REI (1881-1914), nAS7RA 1861-1950. 125 de ani de la Sibiu, 1987,
p. 199.
13 Regularea mediloacelor spre adjungerea scopului transilvane pentru literatura cultura poporului
romanu, Sibiiu, 1871.
14 "Transilvania", foaia nr. 18, 15 septembrie 1870, p. 213.
15 Ibidem, p. 215.
203
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
270 florini lichizi- reprezentnd tuturor celor 44 de ale Districtului pentru a deveni membri
ordinari sau pe ai Suma reprezenta cea mai mare de atunci pentru


3. legate testamentare, baza fondurilor particulare pentru binele comun.
Un alt instrument de naintare a fost reprezentat de constituirea unor fonduri
particulare, de din regiment sau alte ale zonei.
rolului important poporului a ca unii dintre lase prin legate
testamentare pentru scopul poporului de aici.
Astfel, George Pop din n lupta din 24 iunie 1866 de la Custozza a prin testamentul
din 22 iunie an, constituirea unei cu scopuri culturale. executorilor testamentari
de a constitui o pentru conferirea de ajutoare pentru scopuri de
Instrumentul din 9 septembrie 1867 se instituia o de 100 florini, a
interese se n tot anul, n ziua examenului, celui mai bun al comunale din localitatea
de origine a testatorului, care n anul va fi primit n din
O n de 200 flori ni, era celui mai bun absolvent al Normale care-
continua studiile la gimnaziul Denumirea purta numele fondatorului, lui
George Pop, supra-locotenent cesaro-regesc".
n timp, testatorul a donat 229 de exemplare de n valoare de 200 florini direct de pe cmpul
de n 227 exemplare de la Blaj a ziarelor la care fusese abonat,
din "Gazeta Transilvaniei" (1857-1860), "Concordia" (1861-1863), "Bucovina" (1848-1850), "Strigoniu" (1862),
Actele ASTRA, "Amicul Poporului", "Amicul Familiei", "Familia". cum n
testament autorul, de beneficiile se vor "se de sine, numai romni, iar sub nici o
mprejurare, de alt neam"
17

Pe tot acum, s-au pus bazele viitoarei "Florian cel care ndeplinea
de procuror adjunct la Sedria

Catalogul de la personalitate, ntocmit
la data de 26 septembrie 1876, consemna un de 56 care cuprindeau att ct diferite


La fel a procedat un fost purtat de valurile n Apuseni, la Abrud, Basiliu
originar din Zagra, fost n Regimentul II romnesc de de la apoi jurist. Acesta a constituit
n anul1875 o care poarte numele.
n testamentul din 9 octombrie 1875, testatorul a redactat un "document prin care -lund
ca maxima potrivit "omul numai prin poate deveni util
i - stabilea ca o de 400 florini, fie anual "pentru ajutorarea unui
romn, de religie sau din Apuseni ai Transilvaniei sau din Districtul
care va cerceta gimnaziale ori reale cu n decursul studiilor va raporta calculul
de prima cu sub titlul studiosului de a V- a Emil Dionis
Dmbul din Abrud"
20

Preotul Ioan din Ilva-Mare a la moartea sa o de 20.000 florini, vite din
care, deces, n anul 1868, s-a creat un fond familiar, constnd n suma de 3.500 florini. A comunei
o iar gimnaziului 30 de care se adauge la biblioteca acelui gimnaziu
21
". Din
beneficiile care-i purta numele urmau se "tinerii care vor
artele", iar statutele au fost redactate n decembrie 1874
22

Un alt fapt cultural l-a reprezentat gestul fostului maior Ioan care au donat n anul1870
pentru Biblioteca din 131 exemplare din acestuia, de "a nfiera numele
16 Ibidem, nr. 20, 15 octombrie 1870, p. 238.
17 A.N. B. -N., fond fondurilor .. . d. 2. 7 42, f. 9-12.
18 Ibidem, d. 2.741.
19 Idern, Iuliu MoisiJ, d. 64, f. 130-131.
20 Idern, Virgil d. 58/32, f. 3.
21 Istoria parohiei Ilva-Mare, (editor Ieronirn Editura Parohiei, 1906, p. 44.
22 A. N. B.- N., fond Anton d. 104, f. 1-3; statutele n Idem, fond Flori an Porcius, d. 4, f. 1-8.
204
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
d-lui maior Ioan ca prin erezii a da un laudatoriu, pentru fapta
de erezi cu o de

Un alt militar, locotenentul Petru Puiu face un legat testamentar de 130


florini pe seama gimnaziului din destinat astfel : 50 de florini pe seama bibliotecii gimnaziului 80
de florini pentru premierea a 16 elevi cheltuielilor judiciare, suma n valoare
de 125 florini 50 cruceri s-a constituit ca depozit la gimnaziului din


La fel, fostul vicar Macedon Pop, ajuns prepozit capitular la Gherla, a donat bibliotecii gimnaziului
din biblioteca totaliznd un de 659 volume
25
Iar ASTRA a donat n anul
1867 un exemplar din "Actele protocoalele stenografice ale Dietelor transilvane din 1863-1864 1865"
2
u.
De altfel, n fiecare an, programa gimnaziului nregistra la rubrica Biblioteca muzeul din anul
curent. AstfeL pentru anul 1869/1870, "biblioteca s-a mai cu 123 opere n 201 tomuri, 15
piese muzicale romne, 17 mape; s-a cu 4 donate, asemenea cea
cu 8 donate de locurile mai nalte"
27
; pentru anul 1870/1871, "biblioteca s-a cu un
frumos de opuri, cu 5 cea cu mai multe sute, donate de d-L
Antoniu, cavaler de Manz, iar cea cu 4 donate"
26
; anul s-au nregis:rat 70 de
"colectia se spori prin de 126 de de bani, parte de pe timpul domniei Romanilor
n Dacia, parte din timpurile mai trzii n prezent, a unui colac pietrificat tot de pe atunci, de
de la Regimentul nr. 50 Baden C. de origine din Salva, i se aduce pe cale, n
numele institutului, cea mai vie


Chiar n statutele de organizare a comunelor din Districtul din 1872, erau
culturale pentru reprezentanta n 5, punctul p, se precizau un set de ndatoriri ale acestui organism, de
"a ngriji pentru naintarea culturii locuitorilor, pentru abaterea de la de la risipirea
averii, de la lenevire alte fapte, ce familiile acestora"
30

4. Proiecte ale unor extraprofesionale.
Pe linia la progresul general al Transilvaniei al imperiului, s-au nscris eforturile unor
intelectuali ai locului pentru constituirea ntr-o a lor extraprofesionale, ntr-o
societate
Premisele erau reprezentate de planul baronului Iosif care n anul 1873 a lansat un apel un
program pentru formarea de reuniuni spre scopul poporului. Apelul prezenta unui plan preliminar
spre scopul de "reuniuni pentru poporului". De la bun nceput se preciza acestea nu se vor
amesteca n care era apanajul al locale. Planul prevedea ca
23 Idem, fond fondurilor .. . , d. 228, f. 5. n anul 1866, au fost donate din partea fostului
Silvestru Torni din Mocod, pe seama bibliotecii gimnaziale "mai multe rechizile"; Idem, fond Vica'iatul Rodnei ... d.
225/1866, f. 72, iar n 1870, s-au implicat au participat la omagiale de la Putna, n memoria lui
cel Mare; Idem, fond Liceul "George d. 15/1871.
24 A patra dela gimnasiulu publicu superiore romanescu ( gr. Chatolicu de la Naseudu. Pre anul
1872/73, 1873, p. 40.
25 Programa a V-a a Gimnaziului superior greco-catolic din Naseudu pe anul 1873-1874, Sabiiu, 1874. p.
32-33; Ibidem, anul 1874-1875, pp. 41-43; Ibidem, anul 1875-1876, pp. 54-57, vezi privind
administrarea care-i purta numele, n A. N. B.- N., fond Liceul "George d. 16/1874.
26 Idem., fond Vicariatul Rodnei ... d. 239, f. 5.
27 Parte din "piese" erau donate, dar o parte proveneau din fondul de 100 florini pus la n fiecare an spre acest
scop de gimnaziului; Programa de la Gimnasiulu romanescu gr. Catholicu de la Naseudu. Pre anulu
scolastic 1869/70, 1870, p. 36.
28 Programa a doua .... pre anul scolastic 1870/71, 1871, p. 56; vezi consemnarea n detaliu a Manz n
Programa a VII-a, 1875/76, Sabiiu, 1876, pp. 35-43. Tot acum ncepe consemnarea din biblicteca profesorilor
-Mariana- care se va continua n anii ajungnd n anul 1872/1873, la 200 de consemnate; A patra
... Pre anul scolastic 1872/73, pp. 43-44.
29 A treai ... Pre anul scolastic 1871/72, 1872, p 58.
30 Districtul 1861-1876. documentare (volum ngrijit de Simion Adrian Onofreiu), Editura
"Geroge 2003, p. 420.
205
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
pentru "naintarea poporului", fie ntemeiate n fiecare comitat cte o reuniune sau care
grupeze membrii de toate confesiunile.
Scopul principal era "de a dezvolta pe teritoriul comitatului poporului n toate iar pentru
atingerea scopului, trebuiau ct mai despre starea poporului, asigurarea
de analiza a rezultatelor la dotarea cu material didactic, adunarea
de pentru bibliotecP
1

Apelul era de presa din care preciza n acest mod romnii se puteau folosi de reuniunile
"pentru luminarea poporului"
32
va fi reluat ani mai trziu, cnd presa insista pe
necesitatea de a se forma reuniuni a discursuri pentru popor. Reuniunile trebuiau fie ,Jn tot
satul, cte o reuniune sau asociere la cultura cea
Pentru atingerea scopului, membrii acestora trebuiau se adune de 2-3 ori seara, n timp de cel
duminica, "unde se de prelegeri discursuri, despre tot ce se pentru patrie despre
economice, se jurnale, de interes agronomic".
Ca finalitate, se impunea "a se aduna de la fiecare suflet, 1 crucer, la 15 mai- ziua de la Blaj,
din 3/15 mai 1848- 26 octombrie- ziua n care, la 26 octombrie 1863 a fost de legea egalei
a romne cu celelalte din Transilvania- pentru reuniunea


n zona Districtului, apelul a avut un larg ecou. n Consiliului Municipal al Districtului din 28/11
decembrie 1873, cont de recomandarea pentru constituirea de reuniuni "se face propunerea se
aici o reuniune pentru care scop se alege o comisie".
Unul din acestei idei, profesorul Artemiu P. Alexi, a exprimat plastic necesitatea reuniunii, prin
cuvintele dori numai, ca acea comisie se ct de tare cu realizarea misiunii sale, lipsa e foartenu s-a concretizat la nivel practic, activitatea n acest sens s-a prin proiectul de statute pentru
o Reuniune pentru propagarea de arte n Districtul pentru cei preciza
la ora 8, n data de 4 iunie 1875, se va constitui ad-hoc reuniunea, care se vor stabili statutele. n
continuare, erau programate scurte de profesorii gimnaziali; Artemiu P. Alexi, despre
Poporul romn n oglinda poeziei sale, Maxim Pop, despre Martirul martirul pretins, Constantin
Moisil, despre rezultate ale ale arteP
5

Statutele propuse precizau "scopul reuniunii este cultivarea propagarea artelor cu
deosebire, scrutarea, cultivarea propagarea acelor ramuri de arte, care au la Districtul
din punct de vedere a istoriei, economiei rurale, a istoriei naturale, a literaturii, a
publice, a moralului, a etnografiei, a fizice, statistice topografice, a industriei, a
Ca mijloace pentru atingerea scopurilor erau consemnate de periodice, n care fie
literare de arte prelegeri publice, acestora n anuarul reuniunii,
precum a altor la ajungerea scopului".
n continuare, erau precizate categoriile de membrii ai reuniunii - ordinari onorari - drepturile
acestora, organele de conducere, averea reuniunii, reuniunii, dizolvarea acesteia. Sigiliul
reuniunii urma poarte "Reuniunea de arte din Districtul cu figura Minervei
n mijloc, iar limba "tuturor afacerilor reuniunii este limba acestui District, limba


Chiar numai n stadiu de proiect, statutele preocuparea intelectualilor de aici pentru racordarea
la ideile spiritul timpului, ca interesul pentru ridicarea a locuitorilor Districtului.
31 "Magazinu Pedagogicu", (editat de Cosma Anca, Maximu Popu, Basiliu Petri], tomul 1, 1867, pp. 405-410.
32 "Gazeta Transilvaniei", nr. 91, 4 dec/22 nov. 1867, p. 361.
33 Ibidem, nr. 20, 22/10 martie 1873.
34 Ibidem, nr. 95, 25/13 dec. 1873.
35 A. N. B.- N., fond Florian Porcius, d. 16, f. 1; n raportul statistic pe anul1874 se preciza "se n curgere
unei reuniuni de arte pentru acest District"; Districtul 1861-1876. documentare ... p. 568.
36 A. N. B. - N., fond Florian Porcius, d. 16, f. 2-3. n directie erau consenmate la de mai mult timp;
amintim numai manuscrisul unei conferinte "Despre culturalizare", apaqinnd unuia din cele mai figuri de la
ginmaziul de aici, profesorul Artemiu P. Alexi; Idem, diferite - Artemiu P. AleJd, d. 6/6, f. 1-18.
206
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
De altfel, ideea unei va fi la perioadei de a Districtului,
fiind n dintre Artemiu P. Alexi Nestor Primul ideea de a se
realiza acest proiect n cadrul ale ASTRA nu avea de ndrumnd
realizarea prin constituirea unei forme de sine cu statute redactate aprobate. fim cu
Alexi, sale din anii 1877-1883- eu cred vom ajunge la scop. Chiar un
an statute, mai bine un an dect


Alte n actului cultural au fost luate n n adunarea
Comitetului Districtual, care n zilele de 14-16 19 ianuarie 1869. '[ntre probleme
s-au cele referitoare la preocuparea "pentru unor
cu puteri unite- se n protocolul dezbaterilor- pentru naintarea materiale, pentru
n acest mod vom preface acest District n paradis"
3
e.
n anul 1873, n Comitetului Districtual din 11 decembrie, medicul districtual, Pop, a
propus unei reuniuni de


n timp, intelectualii zonei, n marile centre universitare ale Apusului- Austria, Germania.
Italia, sau Budapesta- au un climat permanent cultural n biblioteca liceului, precum
n cele ale intelectualilor de aici erau prezente operele marilor creatori ai culturii universale, ct a
intelectualilor romni, care asigurau o propice pentru

adus prinosul la
aceasta cei care activitatea n perioada Districtului, precum profesorii gimnaziali Nicolae
Pop, Ioan Marte Artemiu P. Alexi, Maxim Pop, Florian Porcius, Ion Pop Reteganul, Grigore
Iacob


Anexa.
<1875>
Statutul reuniunii de din Districtul


1. Scopul reuniunei
: 1 Scopul reuniunii este cultivarea propagarea cu deosebire scrutarea, cultivarea
propagarea acelor urme de care cu la Districtul devin punctul de vedere a
istoriei, a economiei rurale, a istoriei naturale, a literaturii, a publice, a moralului, a etnografiei,
a fiscale, statistice topografice, a industriei a altele, contribuie la prosperarea
a poporului.
II. Mijloace pentru atingerea scopului
: 2 Acestea sunt :
a) de periodice cu literare de cu prelectiuni
publice. de sunt interzise.
b) n reuniunii a altor la
ajungerea scopului acestuia.
c) unui muzeu a unei biblioteci.
3 7 Nestor 1915-2005. Ed. Supergraph, Cluj-Napoca, 2005, p.18.
38 "Gazeta Transilvaniei", nr. 8, 19 febr/29 ian. 1869.
39 Ibidem, nr. 95, 25/13 dec. 1873.
40 Vezi catalogul din biblioteca lui Florian Porcius, cuprinznd 352 volume, la Liviu Florian Porcius.
opera, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, pp. 75-91.
41 Ion Academia din n "File de istorie",
VI, 1989, pp. 193-206.
42 A.N.B.-N., fond Florian Porcius d. 16, f. 1-3. Publicat la Adrian Onofreiu, Districtul (1861-1876), Ed. Argonaut,
Cluj-Napoca, 2010, pp. 349-351; vezi pe larg capitolul culturale, n Ibidem, pp. 251-278.
207
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
III. Membrii reuniunii
: 3 Membrii reuniunii sunt ordinari onorari anume :
a) Membru ordinar este fiecare, indiferent de patrie, care recomandat de doi membri ai reuniunii, va fi
primit de atare care, juris avnd o solvesce taxa
b) Membru onorariu este tot acel merituos pentru reuniune sau, n genere, pentru pe
care l alege reuniunea.
I\T. Drepturile ndatoririle membrilor
: 4 Fiecare membru ordinar are dreptul :
a) de alegere
b) de a face propuneri n generale. Propunerile sunt a se insinua la consiliu cu
24 de ore nainte de generale.
c) de a publice cu consiliului.
d) de a se folosi de mijloacele de ale reuniunii normativele definite.
: 5. Fiecare membru ordinar are de a sol vi una de 1 florin n rate, la nceput de semestru.
: 6. Membru ordinar nceta de a fi ca atare, la repetatele din partea consiliului, nu va
satisface obligatia din : 5 sau nu va corespunde pe deplin :3 acestui statut.
: 7. Fiecare membru onorariu are dreptul de a participa la reuniunii cu votul consultativ, de a
n acestea, cu consiliului, disertatiunii sau de a se folosi de mijloacele culturale
ale reuniunii, normativele prescrise.
V. Conducerea reuniunei
: 8. Reuniunea se conduce n toate afacerile sale de consiliul ei.
: 9. Consiliul
a) din un
b) din doi
c) din doi consilieri;
d) din un secretar;
e) din un custode a bibliotecii a muzeului;
f) din un casier;
g) din un controlor;
: 10. ntregul consiliu se alege de adunarea cu majoritate de voturi, pe timp de 3 ani.
Realegerea este
: 11. Afacerile consiliului sunt:
a) de a realiza mijloacele pentru ajungerea scopului reuniunii, provedinte n :2 cum de a cerca mijloace
noi pentru ajungerea acelui scop.
b) de a executa toate concluziile generale.
c) de a administra averea reuniunii de a se ngriji pentru muzeului a bibliotecii
: 12. Consiliul are sa n
: 13. Afacerile singuraticilor membri din consiliu sunt:
a) conduce reuniunii a consiliului, n reuniunea n toate
afacerile sale subscrie toate actele reuniunii cu secretarul.
b) substituiesc pe n toate afacerile acestuia, acela dintre noi, care sunt
de
c) Secretarul protocoalele n reuniunii a consiliului precum
acesteia ngrijirea de arhiva sigiliul reuniunii.
d) Consilierii prin consiliul la naintarea reuniunii.
e) Casierul controlorul vor administra averea reuniunei conform concluziei respectiv a
consiliului, despre care vom garanta solidarmente cu averea lor proprie vor purta despre administrarea
ei.
208
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
D Custodele va purta grija de muzeului a bibliotecii, avnd de a purta unui inventariu
de despre cele intrate estradate.
: 14. Limba tuturor afacerilor reuniunei este limba poporului acestui District :limba
VI. Averea reuni unei
: 15Averea reuniunei
din taxele membrilor ordinari,
din taxele incurse pentru diplome,
din venitul curat de la
din donatiile
din muzeu
VII. reuni unei
: 16. Reuniunea va n fiecare an o adunare n Districtul
: 17. Afacerile generale ambulante sunt:
a) Primirea raportului anual din partea consiliului despre activitatea reuniunii;
b) Primirea raportului despre starea casei reuniunii;
c) Primirea raportului despre starea muzeului a bibliotecii reuniunii;
d) Stabilirea bugetului despre modalitatea fondului reuniunii;
e) Pertractarea deciderea propunerilor de membrii reuniunii;
D Modificarea statutului;
g) Stabilirea locului timpului pentru proxima adunare
h) Alegerea consiliului;
i) de literare de precum publice.
: 18.Toate deciziile n generale ale reuniunii se fac prin majoritate de a membrilor

: 19. de generale ambulante, reuniunea va centrale, de
cte ori se vor insinua numere suficiente la consiliu, literare de arte.
: 20. Att generale ambulante, ct centrale, se prin cu 15 zile
nainte.
VIII. Sigiliul reuniunei
: 21. Reuniunea va avea un sigiliu cu "Reuniunea de din
Districtul iar n mijloc "Figura Minervei".
IX. Dizolvarea reuniunei
: 22. Dizolvarea reuniunii se poate face numai prin% a voturilor tuturor membrilor.
: 23. dizolvarea reuniunii, averea ei trece n proprietatea Fondurilor din
Districtul
Intellectual Framework of Association between Ideas and Achievements
in District
(Abstract)
Former territory of the Border Regiment from constituted a permanent source of recruitment and
training of the Romanian intellectuals. This happened especially during the existence of the District,
when the involvement in the national movement of Romanians from Transylvania was more consistent. The
result was defined by the association of intellectuals from here on general ideas of the Romanian nation.
209
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
In the newly created frarnework during the existence of the N s u d District the author examines the idea
of association at intellectuallevel and the structures that resulted.
A first level was that of institutional framework, in which are examined the considered forms in the
Romanian Casina Society /the N s u d Intellectuals Society and the involvement in material and spiritual
support of ASTRNthe Romanian People's Association for Literature and Culture.
Another level was that of donations and testamentary legacy 1 wills, which ha ve formed the material hasis
of funds and private foundation, created to serve the common good. Reflected in numerous similar foundations,
the support has materialized in the financial support of many intellectuals, especially during their schooling,
from trades practice studies, then the secondary and higher education.
Additional associations outlined to another level of expression the idea of association, both locally and to
the most general of the District as a whole. There were created or designed charitable societies, science and art
meetings, scientific meetings, meetings of intellectuals reading companies.
Ali these forms have resulted from the associative nature of the organization itself- even if imposed- of
the military structure represented by the Border Regiment from N s u d and which was perpetuated in the
existing period of The N s u d District.
For example, there is shown in the annex the statute draft of the Science and Art Meeting from N s u d
District.
210
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Reuniunea "Mariana" a greco-catolici din N
Statute forme de organizare.
Iulia-Maria POP
1
Secolul al XIX-lea a fost secolul romantismului, al culturii, a Pe
numeroasele pe care societatea le-a nregistrat n se impune
un fenomen care a contribuit incontestabil la formarea civile,
n Transilvania acest fenomen s-a manifestat mai activ ndeosebi cu ncepere din a doua
a secolului al XIX-lea, a generat casinelor, a de a elevilor sau a
constituirea reuniunilor de a reuniunilor de femei sau cele nchinate Sfintei Fecioare Maria.
n s-au cristalizat reuniunile de Acestea tipuri de
profesionale cu caracter cultural, organizate pe baze care propus, pe
a membrilor ridicarea nivelului cultural al
n provinciile aflate sub reuniunilor de a fost
de ntre numeroasele prevederi ale legii XXXVIII de ministrul J6zsef
n anul 1868, articolul 147 instituia obligativitatea de asociere pentru din populare
cele de stat
3
n aceste din de a calitatea procesului instructiv-educativ,
romni confesionali, greco-catolici greco-orientali, au preluat modelul de organizare a germani
maghiari n reuniuni.
Aparent reuniunile de sunt produsul dualiste, trebuie ele s-au
constituit pe baza modelului de tip german, lansat la nceputul secolului al XIX-lea de Adolph Diesterweg,
recunoscut pentru meritele sale incontestabile n domeniul pedagogiei ca germani"
4

Acesta a n anul 1832 iar n anul 1840
Berlin. Treptat a revitalizat vechea Uniune a care luase n anul1813, iar ma:. trziu, n anul
1841 a constituit a Toate aceste reuniuni organizau lunar iar o
pe an se organiza la Berlin, serbarea Diesterweg participa la toate aceste ntruniri n calitate
de


n monarhia cursurile preparandiale cursurile de organizate de
statului, didactice au reprezentat o de
pentru
n Dieceza de Gherla, introducerea s-a n
la Gherla la 21 mai 1872. decizie a survenit ce din anilor s-a constatat
la de pentru ascultarea propunerilor pedag'Jgice fac foarte
1 n oameni!" doctorand bursier n "Proiect din Fondul Social European prin Programul
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013". Autorul pentru suportul
financiar din programul de PROGRAMUL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA
RESURSELOR C'MANE 2007-2013, Contract POSDRU 6/1.5/S/4- "STUDII DOCTORALE, FACTOR MAJOR DE
DEZVOLTARE AL SOCIO-ECONOMICE UMANISTE".
2 Nicolae, Transilvania unirea din 1859. culturale, n:AIL1 Cluj-Napoca, XXVII, 1985-1986, pp.
494-495.
3 Magyar Vol.II, Pesta, 1868.
4 A. Diesterweg, Texte pedagogice alese, Studiu introductiv, traducere, note comentarii de Iosif I. Gabrea, Editura
1963, p. 7.
5 Ibidem, p. 18.
Revista Bistrifei, XXIII, 2009, pp. 211-218
211
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
progrese"
6
Acest motiv a determinat membrii Consistoriului suspende cursul suplinitor n dieceza de
Gherla o modalitate mai de a
Circulara cu Nr.1275/630-711
7
a introdus obligativitatea constituirii de didactice pentru
greco-catolici din n conformitate cu prevederile 1 din la urmau
se din mai multe tracte nvecinate. Aceste ntruniri aveau un caracter
itinerant, fiind organizate astfel nct se n fiecare an n alte tracte
Structura a cuprindea: un un notar un examinator. de
era din oficiu de protopopul tractului respectiv, iar notarul examinatorul erau dintre
membrii Temele supuse dezbaterilor erau propuse de pentru a fi recunoscute
definitive, aveau nevoie de acordul Deoarece aceste se organizau o pe an, n
general cu ncepere din data de 20 august aproximativ cinci. zile, aveau la
timp suficient se pentru temele propuse spre dezbatere.
n vederea unei administrative eficiente, teritoriul diecezei a fost organizat cum
a. Vicariatului tractului Budacului a se vor ntru una
b. din protopopiatele Becleanului, Cristurului a Reteagului vor forma
c. din protopopiatele 5. Marghitei, Buzei a Secului mr ntr-un loc.
d. din protopopiatele Gherlei, Logiardului a Ghiulei vor eforma un alt corp.
e. protopopiatelor Olpretului, Vadului a Surducului se vor constitui ntr-un alt corp.
f din protopopiatele a se vor aduna
g. din ntreg Chioarului se vor constitui n alt corp a
h. protopopiatelor Baiei- Mari, Baiei- Sprie a Sein ului vor face alt corp.
i. din protopopi atele Satu-Mare, for eforma
j. Cu privire la din Silvania, deoarece acum au una ca
aceasta sunt deja nu se face numai de a
Protocoalele acelor modul sus ndegetat.
k. din tractele !zei, fodului a vor aici prescrise
1. Marei a Sighetului vor eforma una


a stat la baza tuturor organizate pentru
a de confesiune din Episcopia de Gherla, la organizarea lor n
reuniuni. reuniunilor a fost oarecum de ecleziastice care au inserat ntre
prevederile II "la aceste se vor putea aduce niscari statute pentru organizarea
corpului alte

Deoarece pentru organizarea n nu era nevoie


de statute aprobate, presupunem precizarea se la reuniuni, deoarece acestea intrau n legalitate doar
ce statutele lor de constituire primeau acordul Ministerului de Culte
n partea de nord a Transilvaniei, n sentimentul profesionale s-a
manifestat din anul 1863 cnd, vicarul Grigore Moisil a avut tuturor
din ntr-o a avut loc la ntre 19 23 octombrie, ocazie cu care
au fost probleme din sfera a reprezentat un succes, n anul 1869 s-au
mai doar n 27 respectiv 28 septembrie 1869, au
constituirea unei reuniuni, de la acea au mai trecut trei anil
0
, cnd, la 17 decembrie 1872
sub lui Ioan cel mai din s-a ales un comitet cu elaborarea
unor statute
11

au avut-o care voind pe de o parte a progresa cu timpul, iar pe de
parte lipsindu-le mijloacele de s-au gndit puterile vor putea realiza ceea ce unul
6 Mirela Andrei Popa, Aurelia Mariana Dan, Circulare din vicariatul Rodnei {1850-1918} val. I,
Editura Argonaut Cluj-Napoca, 2008, Circulara 117, p. 154.
7 Ibidem.
8 Ibidem, p. 155.
9 Ibidem, p. 154.
10 Virgil Dr. Nicolae Istoria 1913, p. 135.
11 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 15, 1879.
212
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
singur nu poate face nici atunci cnd ar dispune de orice mijloace nsemnate"
12
Referindu-se la constituirea
acestei 25 de ani de Gherasim Domide preciza: de dorul rezultatelor mari
bune n unire e putere, au decis la 1876 nchegat puterile ntr-o
de ntr-un corp a membre au deosebit, toate au lucrat pentru vitalitatea trupului
pentru popor. Acestei uniri organice i-au dat un nume foarte vrednic, apoi i-au dat atribut
prin care a devenit un organ

populari din districtul din
jurullui"
14
*, va purta numele de "Reuniunea n memoria celui mai zelos din district, Ioan
Marian, care ulterior a ajuns vicar.
Din punct de vedere structural, Proiectul de Statute cuprinde 32 de articole care
legate de denumirea, scopul mijloacele reuniunii, statutul, drepturile membrilor ei, ndatoririle
organelor administrative sau temele propuse spre dezbatere n generale extraordinare.
se fac legate de folosirea fondului n cazul n care s-ar dizolva.
Scopul al reuniunii era "ntrunirea populari pentru dezvoltarea a
dar pentru materiale a ajutorarea a
sau a orfanilor". pe caracterul educativ, propus dezvolte o dimensiune

n conformitate cu prevederile art.4 din Statute, mijloacele folosite n vederea obiectivelor
dinainte stabilite, sunt reprezentate de: "discutarea problemelor pedagogica-didactice n generale,
de elaborarea de teme din sfera a prelucrarea didactice,
intereselor nu n ultimul rnd, financiare destinate bibliotecii
fondului reuniunii"
15

se prin membrilor ordinari extraordinari sau prin fondul
era organizat pe segmente. O parte era de o treime din banii n fiecare
an, venituri destinate pentru acoperirea cheltuielilor administrative, bibliotecii., iar n cazuri
pentru premierea didactice foarte bune. n cazul n care treimi dintre membrii cu
drept de vot ar fi decis dizolvarea reuniunii, averea ei ar fi fost ntr-un fond
financiare a fiilor de care doreau


Ce-a de-a doua parte a banilor era pentru acordarea de pensii membrilor ordinari
regulat taxele, dar pentru ajutorarea care ntrunesc criteriile mai sus


Art. 27 prevede ntocmirea unui regulament special pentru acordare de ajutoare pentru
generale, regulament ce trebuia aprobat de Ministrul de Culte


Redactat att n limba statului ct n limba proiectul de Statute a fost trimis la 1 septembrie
1874 supreme al districtului, cu ca acesta l spre aprobare la Minister
19
n
din 26 noiembrie 1874 Comitetului Central al reuniunii, Maxim Pop, propmea revizuirea
modificarea Statutelor n conformitate cu primite de la Minister, prin adresa cu Nr. 28597 din
27 octombrie 1874.
ntre sau mai bine-zis de statului
"indiferent de categoria din care fac parte, membrii reuniunii trebuie fie ai statului austro-ungar, iar
n cazul n care ar dori membri ai acestei trebuie acordul
naltului regim"
20
, care are dreptul de a decide n fondului reuniunii, 'In cazul n care
aceasta s-ar dizolva sau n de pensii ajutor material. se n
12 Ibidem.
13 Unirea, An XI, Nr. 52, Blaj 28 decembrie 1901, p. 420.
14 *Prima denumire a Reuniunii.
15 a Arhivelor Fond: Reuniunea "Mariana"
din Nr. pachet 1/1872, f. 1.
16 Ibidem, f. 4.
17 Ibidem, f. 3.
18 Ibidem, f. 4.
19 Fond cit., Nr. pachet 1/1874, f. 1.
20 Ibidem, Nr. pachet 1/1874, f. 9.
213
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
generale se aleg organele administrative ale reuniunii, sau se dezbat teme didactice, politice fiind
cu interzise
21
Statutele au fost trimise spre aprobare.
Doi ani mai trziu, prin adresa cu Nr. 54 din 10 februarie 1876, suprem prin
ei, "din partea locurilor competente, cu naltului Ministru regesc unguresc de
Culte din 29 ianuarie 1876, Nr.1893 statutele au fost aprobate". n document se mai
preciza un exemplar al Proiectului a fost pentru arhiva naltului Minister
22

n legalitate, membrii reuniunii de reuniuni filiale, din convingerea
"scopul ce l are reuniunea se poate ajunge numai atunci pe deplin". A fost desemnat un comitet
cu elaborarea unui regulament de a reuniunilor filiale. Structurat pe 22 de articole, proiectul a fost
aprobat n generale din 31 octombrie 1878.
Pe baza acestui regulament teritoriul asupra Reuniunea extindea activitatea, s-a n patru
cu 18 comune nvecinate, Monor cu cte 13 comune Sngeorgiu cu 10
comune. din fiecare formau o reuniune, prin urmare existau patru reuniuni filiale
o ai reuniunilor filiale au fost Cosma Anca, directorul normale,
pentru Mihai Domide, directorul triviale pentru Sngeorgiu, al reuniunii filiale din
a fost ales protopopul iar n Monor a fost numit Isidor TitienF
3

Scopul reuniunilor filiale era interesului comun de cauza n genere, dar
promovarea dezvoltarea culturii pe terenul pedagogica-didactic". Aceste obiective puteau fi
atinse doar prin participarea tuturor la fixate la nceput cte trei pe an

Printre
altele, n cadrul filiale, aveau de a raporta copii trebuie frecventeze
o scrie n ce stare se de pomF
5
.
n reuniunea membrii erau n patru categorii: ordinari, extraordinari,
onorari, n reuniunilor filiale intrau doar membri ordinari extraordinari. Oficialii filialelor
erau: un un secretar o comisie de constatare, n timp ce comitetul Reuniunii "Mariana" cuprindea:
un un doi secretari, un casier un controlor, un bibliotecar membri
dintre


Spre deosebire de celelalte reuniuni din dieceza de Gherla, Reuniunea Romni
Reuniunea greco-catolici din jurul Gherlei, Reuniunea din Reuniunea
greco-catolici din Satu Mare Ugocea, Reuniunii "Mariana" nu era din cler, dar nici
dintre De obicei era profesor la Gimnaziul din iar directorul
Normale. Mult timp a fost Maxim Domide. n cadrul primei generale, s-a ca
Grigore Moisil, vicarul Rodnei, ocupe de de onoare, demnitate nu exista n
statut. Pentru a nu se recurge la ulterioare, s-a presupus Adunarea poate alege
membrii onorari, atunci ea poate desemna onorific. Existnd un precedent, vicarii care-i
vor


Un element de noutate a fost "comissiunea critisatore" (art.13)
28
, numita comisie care analiza
prelegerile practice n a rezultate erau consemnate n
protocolul
Reuniunea "Mariana", convocat prima adunare pentru data de
2 respectiv 3 iunie 1879. Programa prevedea
1. "Constituirea pe baza statutului aprobat.
2. ndrumare n aplicarea aparatelor fiscale prescrise pentru elementare cu
practice, de Iacob Pop.
21 Fond cit., Nr. pachet 1/1874, f. 10.
22 Ibidem, Nr. pachet 1/1876, f. 1.
23 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
24 Fond cit., Nr. pachet 1/1878, f. 5.
25 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
26 Fond cit., Nr. pachet 1/1872, f. 2.
27 Daniel Sularea, societate. elementar confesional n Episcopia de Gherla {1867-
1918}, Edit. Presa Cluj-Napoca, 2008, p. 345.
28 Fond. cit., Nr. pachet 1/1878, f. 6.
214
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
3. ndrumare la instruirea n cu practice, de Petru Tofan.
4. ndrumare n propunerea economiei n Teodor Rotariu.
5. ndrumare n propunerea limbii un practic cu tema Citirea n clasa a II-a n normale,
Ion Jarda.
6. ndrumare n propunerea scriptologiei cu practice, Petru Tofan.
7. ndrumare n propunerea numerelor zecimale cu unele practice, tor Titieni.
8. Tractarea a unui n clasa Ia normale, Teodor Rotar.
9. Alte obiecte propuneri venite din partea membrilor reuniunii"
29

de faptul procedeele mecanice care apel la memorie mai la ;sndirea
trebuiau nlocuite cu noile metode strategii didactice care vizau o predare

o uniformizarea a
au de la prima a reuniunii, tratarea a ct mai
multe discipline de
de de ca Maxim Pop, Grigore Moisil, Ioan Jarda, Iacob Pop, sau Ioan Pop,
Reuniunea a strns ntr-o ntreaga din devenind cel mai apropiat
sprijinitor al "Astrei" pe

la prima au participat 74 de


a sporit la 326 n 1912
33

ntre 1876-1901 n cadrul generale s-au aproximativ 33 de prel-egeri pract:lce
n timp ce prin reuniunile filiale au fost peste 209 de prelegeri care aveau contribuie la
a procesului educativ
34
n ceea ce biblioteca reuniunii, n anul 1901 fondul bibliotecii
cuprindea 363 de opere n 552 de volume 6 reviste pedagogice, n timp ce catalogul bibliotecii consemna n
anul1910, un de 988 de volume, aranjate alfabetic titlu
35

n vederea unei de din au stabilit
cu toate celelalte Episcopia de Gherla nu numai.
Incontestabil, activitatea reuniunii a purtat marca patronului ei spiritual, Ioan Marian a
continuat activitatea a acestuia.
Ioan Marian s-a n fosta Zagra. absolvirea din a
gimnaziului a teologiei n Blaj, a fost ca preot celibat de episcopul Ioan Bob.
A fost profesor n Blaj, iar apoi a fost numit preot paroh n Zagra n iar mai trziu
a ca la din A ncercat calitatea actului
instructiv-educativ, insistnd pe n 1830 a plecat la Praga unde a absolvit preprrandia de aici.
Rentors, n anul1834 a fost numit director al din localitate administrator vicarial n n calitate
de director a insistat pe edificarea n comunele n care lipseau, dnd de pomi.
n vederea profesionale a din Ioan Marian a cursuri de cte
6 luni cu de aici a ncercat stimuleze lor printr-o remunerare mai buna; din casa
Un alt element de noutate a fost introducerea de pentru copii de 12 - 16 ani.
Cu tact n cu comunele, a mijlocit transformarea dreptului rEgal n favoarea
unui fond scolastic a n comunele mai mare un fond de 4000 fl., n comunele mijlocii valoare
fondului s-a ridicat la 3000 de florini, iar n comunele mici 2000 fl. a supravegheat
actului de mergnd periodic n la care se aflau n subordinea sa.
n vederea practic, a instruit pentru plantarea gardurilor vii de
a introdus studiul pomologiei a n el cursuri metodice cu
29 Gazeta Transilvaniei, An XLII, Nr. 16, 1879.
30 Vasile op. cit., p. 50.
31 Lucia Radu, Maria Reuniunea "Mariana" din Biblioteca sa, n: cercetcre, Cluj-Napoca,
1987, 11, p. 304.
32 a Arhivelor Fond: Reuniunea ';Mariana"
din Nr. pachet 3/1878, f. 2-3.
33 Virgil Dr. Nicolae op. cit., p. 137.
34 Cornelia Nicoleta, Reuniunea "Mariana" din judetul n: Prefata
inventarului fondului, 1999, p. 2.
35 Lucia Radu, Maria op. cit., p. 305.
215
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n vederea deprinderilor practice. A fost un exemplu pentru fiind priceperea cu care, pe
o rea n a construit a plantat o model. o activitate de 23 de
ani, a murit la 2 iulie 1896
31
;.
Prin totalitatea instructiv-educative, practice sociale n vederea nivelului
cultural social al poporului, Ioan Marian consacrat un loc de cinste n galeria marilor care
au patrimoniul Pe dreptate, au vrut
vie memoria lui, au atribuit lor numele de

a Arhivelor Fond: Reuniunea "Mariana" a din
comunele Nr. pachet 1/1872.
Statutele
Reuniunei poporali de in Districtul Naseudului giurul aceluia
Numirea reuniunei
Reuniunea poporali de in Districtul Naseudului giurul aceluia va porta numele de Reuniunea
n memoria celui mai zelos de oricndu dein Districtul Naseudului: Ioan Marian
2
Scopul reuniunei
Scopul reuniunei este ntrunirea poporali pentru naintarea a pentru
starei materiali a pentru ajutorirea celor a veduvelor orfanilor de

Mediloacele
3 Mediloacele pentru ajungerea scopului mai susu vor fi: discusiunea pedagogica-didactice
n generale, de elaborarea de teme de in svera a
prelucrarea de didactice, aperarea intereseloru scolastice pe cale diaristicei, contribuirile baniali pentru
fondul reuniunei.
Membrii reuniunei
4 Membrii reuniunei suntu: a) ordinari, b) estraordinari, c) d) onorari
5 Membru ordinariu poate fi fiecare dein Districtulu seau giurulu aceluia
6 Fiecare membru ordinariu va la nscriere o de 50 cr. val(oarea) acestora, apoi cte patru floreni pre
fiecare anu n fondulu reuniunei.
7 Membru estraordinariu poate fi oricare de seau de pusetiune care va pe fiecare anu cte
celu putinu cte unu florenu val. aus. n fondu reuni unei 50 cr. taxa de intrare.
8 Membri corespundenti vor fi acei individi sau de cari vor fi reuniunei de
atari dein partea comitatului.
9 De membri onorari se voru denumi acei cari seau destinsu pre terenulu scolastecu.

37
Membrii de orice categorie pot fi numai civi ai statului austro-maghiaru. Pentru casulu candu reuniunea
ar voi a alege membri si dein destinsi de partrie se va cere mainainte de ai alege concesiune de
la naltulu regimu.
10 Doritorii de a intra n reuniune ca membri onorari seau estraordinari se voru insinua la presiedente. Adunarea
generala are dreptul a primi seau nu. Membri corespundenti seau onorari se voru propune decatra presiedente
dreptul de primire reservatu adunarei generali.
11 Drepturele membriloru
Membri ordinari au dreptu de alegere activu si pasivu. Afara de acei dreptulu de a discuta si vota in adunari generali,
a face propuneri, a intrebuinta cartile de in biblioteca reuniunei si de a participa la toate beneficiale dein fondul
reuni unei.
12 Membri estraordinari au tate drepturile membrilor ordinari afara de dreptulu de a participa dein baneficiale
fondului reuniunei.
13 Membri corespundenti si onorari au drepturele membrilor estraorclinari afara de dreptulu de alegere pasivu si activu.
36 Unirea, An XI, Nr. 52, Blaj 28 decembrie 1901, p. 420.
37 n prima a proiectului de Statute articolele marcate nu au existat. Aceste prevederi au fost
redactate de statului au fost introduse ulterior, n forma a statutelor. Demersul viza acordul
Ministrului de Culte ceea ce nsemna intrarea reuniunii n legalitate.
216
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
14 Dreptulu de membru ordinariu seau estraordinariu se pierde deca respectivulu membru nu platesce atxa
prescrisa anuala. Pentru casulu candu unu membru ordinariu iese dein statutulu invetiatorescu ca atare nu mai
poate fi membru ordinariu a reuniunei isi capata banii pletiti indereptul subtraganduse dein aceia 5% ca spese de
administratiune.
15 Organulu administrativu e: comitetulu reuniunei care consta dein a) unu presiedente unu vice presiedente,
b) doi secretari, c) unu casieru si unu controloru, d) unu bibliotecaru, e) si siese membri
16 Comitetulu reuniunei se alege in adunarea generala prein voturi secrete. Activitatea lui dureaza unu anu.
17Agendele presidiului: Elu representa reuniunea atatufacia cu comitetulu reuniunei catu sifacia cu alte
persoane.
Presiedentele respectiv vice presiedentele comitetului conduce afacerile acestuia, comchiama si conduce adunarile
generali si videza erogatiunele de in fondulu reuniunei.
18 Agendele secretariloru: Secretarii porta tate corespundentiele si scrisorile comitetului si duce protocolele
adunariloru generali.
19 Agendele casariului si a controlorului: Casariulu are a primi si a cuieta taxele cum si alti bani ce incurgu in fondulu
reuniunei, controlorulu a porta ratiunele si a contrasemna erogatiunele dein fondu. Ambii suntL respundietori in
solidum pentru dauna ce sar causa fondului dein vina loru.
20 Agendele bibliotecariului: Bibliotecariul are a primi tate cartile reuniunei, ale insera in inventariu si catalogu,
ale da pre planga reversu la membri pentru folosire. Pentru dauna causata dein vina lui e respundietoriu.
21 Agendele membrilor comitetului: Membrii comitetului au a asista la toate siedintele comitetului si a decide
in objectele ce se vor transpune comitetului, iar impreuna cu oficialii reuniunii administreaza averea ei.
22 Toti oficialii reuniunii sunt onorari, prin urmare fara remuneratiune.
23 Fondul reuniunei: Fondul reuniunei se va infientia dein taxele membriloru ordinari si estraordinari si dein alte
oferte benevole ce se voru face in favoare reuniunei.
24 Fondulu reuniunei va avea doua ramuri: Ramulu ntiu se va compune dein a treia parte a baniloru incursi in
fiecare anu si va fi destinatu pentru a se purta dein elu spesele administratiunei, a se procura carti pentru biblioteca
si in casuri favoritore a se premia cartile didactice mai escelente.
Ramulu al doilea va fi menitu singuru si numai pentru pensiuni si ajutoria
25 Pensiuni voru capata numai veduvele si orfanii aceloru invetiatori care au fostu mambri ordinari si au platitu
regulatu taxele, er ajutoriu voru primi invetiatorii deficienti care aserninea au corespunsu pre deplinu obligati unei loru.
26 Dreptulu de pensiune se pierde deca unu membru ordinariu traindu nca inceta de a mai plati taxele.
27 Pentru impartirea pensiuneloru si ajutorialoru, cumu si pentru tinerea adunariloru genen.li se va face un
regulamenu speciali, cari inainte de a intra in vietia se voru asterne la Inaltulu ministeriu spre aprobare iar
pana atunci nu se va da nici unu ajutoriu sau pensiune.
28 Reuniunea va tine in fiecare anu o adunare generale ordinaria. Tempulu si loculu tinerei lu definge adunarea
generale dein anu in anu. In casu delipsa daca va afla comitetulu se poate tine si eate o adunare estraordinaria
38

Adunarile generali: reuniunea va tine in fiecare anu o adunare generala ordinaria. Aceasta se poate tiene
seau in loculu de resedintia a reuniunii carei opidulu Naseud, sau in altu Jocu. Tempul.u si loculu candu se vor
tine aiurea si nu in loculu de resedintia lu definge adunarea generala. In casu de lipsa se poate tine eate o
adunare estraordinaria.
29 Disolvarea reuniunei: Reuniunea se pote disolva numai atunci cand voru decide aceasta doua dein trei parti
a tuturor membriloru indreptatiti a vota. (Pentru casu cand sar desface reuniunea averea societatii se va preface
in o fundatiune dein a carei interese se voru da stipendia aceloru individi care voru merge in streinatate spre a se
cualifica de invetiatori poporali. La impartirea stipendiilor fii de invetiatori vor fi preferiti.)
In casu cand sar desface reuniunea din averea ei se va face unu fondu de in a carui venitu se voru da stipenii
in prima linia fiilor mai escelenti de invetiatori populari care voru dori a se pregati de invetlatori populari la
institutele de invetiamentu dein patria.
30 Sigiliul reuniunei: Reuniunea va avea unu sigiliu propriu cu emblema Minervei si inscriptiunea: "Reuniunea
1872"
32 Schimbari in statute: Schimbari in statute se potu face numai prein conclusulu adusu prein doue dein trei parti
a membriloru reuniunei.
Schimbarile ce se voru face in statulu candu in casu candu sar desface reuniunea decisiunile ce se voru
aduce in adunarea generala despre intrebuintarea averei reuniunii se vonr ascerne la Jocurile mai inalte spre
aprobare.
29 Agendele adunarei generali sunt: alegerea organului administrativu a reuniunei, desbaterea temelor de
in seria pedagogiei precum si a altor propuneri ce se voru face dein partea comitetului sau a oricarui membru.
38 n urma corect urii la Minister s-a renuntat la formulare s-a mentinut varianta de
217
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Decisiunile se potu face numai prin majoritate absoluta de voturi. Cand vor fi voturi egale ca conclusu se
enuncia parerea la care se alatura presidiul. Voturile suntu publice numai la alegeri suntu secrete. Despre
petractarile adunarii se voru petracta protocoale care se voru verifica unu in adunarea generala, unu prin o
comisiune alesa de adunare spre acest scop. Desbaterile de natura politica sunt cu totul escluse.
The "Mariana" Reunion of the Greek-Catholic Teachers in Nasa ud.
Statutes and Forms of Organization
(Abstract)
In the Romanian provinces which were under Austrian-Hungarian domination, the Romanian school
masters of Greek-Catholic confession constituted seven professional associations, called reunions, organized
on the model of German and Hungarian schoolmaster's reunions. The article explains the way of constitution of
the Greek-Catholic schoolmasters from the N s u d and it renders new information about the structure and the
provisions included in the first internal statutes of functioning. Structurally speaking, these statutes comprise
chapters and sub-chapters which provide information about the purpose of the reunion, the officials and the
obligations of its members, about the activity, the forms of manifestation and the means used in order to reach
some wishes established beforehand. Ali this information completes the scientific circuit and it contributes of
the unitary recovery of the history of the professional associations, of the local history viewed as an integral
part of the national history.
218
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Institute de asigurare din Transilvania n a doua
a secolului al XIX-lea. Rolul lor n promovarea
spiritului de solidaritate
1
Iosif Marin BALOG,
BALOG
de la 1818-1849, n noilor deschise de regimul politic neoabsolutist
n societatea la articularea unui discurs despre modernizare, discurs care a angrenat
treptat ntreaga indiferent de etnie, confesiune sau care a adus n dezbatere
cele mai stringente probleme. atitudinea conservatoare a regimului politic nu a forme
de manifestare exprimare a ncurajat n schimb, pe economic. Pe fondul acestei
efervescente care n reformelor economice cu caracter liberal a angrenat toate categoriile
sociale de pe cuprinsul ntregului Imperiu, la conturarea unor intense dezbateri pe probleme economice
sociale. Aceste dezbateri i-au caracterizat att pe romni ct pe maghiari la o parte dezbaterea
despre modernizare care la nceput n anii neoabsolutismului a fost dar a
n epoca apoi ne vom ocupa de o a discursului, cea de acele
pe care azi le-am numi ntr-un sens cu totul larg "societate Promotorii acestui discurs provin din medii
diferite diferite: economice,
n general. Opiniile lor exprimate n diferite dar mai ales pe cale unele extrem de
elaborate, altele mai generale un discurs care pune n dimensiunea unei
a vremii, a unei lumi ntr-un proces de transformare, cu era ea cu un veac n
Mai mult sau mai pragmatic, uneori teoretic, alteori lipsit de dar ancorat n realitatea
discursul starea de fapt a ardelene, ct orizonturile sale de n domeniul
materiale care devenise o a umane n noile
Cum afirmam n alt context, a subminat multe iluzii, a rezolvat problame economice,
dar a deschis calea pentru posibila lor a oferit temei pentru numeroase Ideile post-
despre modernizare au dobndit mau pragmatism, avnd ca suport ideologic
un liberalism de sorginte militant mobilizator.
Discursul economic al epocii a a situat la locul cuvenit rolul laturii materiale a n lumea
strns de valorizarea rolului tehnicii moderne sau a "cuceririlor veacului", cum erau
cunoscute n limbajul eopcii. n viziunea celor ce 1-au promovat, acestea erau temeiurile principale pe care
trebuiau se bazeze eforturile de modernizare n unei din ce in ce mai acerbe
pe care societatea o punea la loc de
n cazul romnilor toate vocile din au recunoscut acestora din punct :le vedere social
politic reprezenta un handicap greu surmontabil era nevoie de articularea unor mecanisme
prin care cunoscute de la societatea se
afirme ca prin materiale a poporului a unei elite
eficiente pe politic sau cultural.
Mai ales 1867 la o de autonomizare a n raport cu statul, la
diverse niveluri, ntre care cel cultural cel economic au fost evidente din ce au n primul rnd de
politica a acestuia de din punct de vedere formal principiile legii
din 1868 erau generoase liberale).
1 Studiul a fost prezentat ntr-o la Sesiunea de de Complexul Muzeal
Consiliul 28-29 noiembrie 2009, transilvan n secolele XIX-XX.
Revista XXIII, 2009, pp. 219-224
219
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fundamentul acestor a fost ideea asocieriF. La nivel economic o n
modul cel mai evident n efortul de credit considerate pe dreptate drept baza
ntreprinderi cu caracter economic fundamentul resurselor financiare necesare unei elite care
n plan politic social. n n care la romni resursele de capital erau extrem de
limitate, a fost drept cel mai la mijloc pentru realizarea acestui scop fiind calea
spre un activism real, mobilizator care canalizeze energiile n slujba unor scopuri comune.
ardelean a fost n timp un mijloc de receptare a noului n societate, iar scopul ultim
fundamental a fost articularea unei clase de mijlocJ.
Cum spuneam, de culturale stabilite de la nceput, pe agenda au
intrat economica-financiare. Exemplele de au provenit de la dar au fost
determinate de adesea durerose din lumea satului romnesc unde dintre cele mai
flageluri funciare nu doar procesul modernizator promovat
drept necesitate a progresului material, ci de a
romnesc din Transilvania se poate caracteriza, att la nivelul mai larg, ct la
cel economic-financiar, prin caracteristici definitorii pragmatism militantism; pragmatism pentru
de la realitatea cum era, propunnd realiste realizabile militantism, pentru promova
n mod obsesiv am putea spune, necesitatea unei nscrierea n
novatoare ale timpului. Ideea o vom ilustra n cele ce prin exemplul institutelor
de asigurare care au n Transilvania n a doua a secolului al19-lea care prin formele pe
care le-au cunoscut, suficiente argumente pentru a le integra ca
de exprimare scop economic.
Constituirea sistemului modern al n Transilvania se de generale
de articulare a unui sistem de credit modern cu generale similare ntregii Monarhii, dar cu
specifice care au de transilvane. Trebuie amintit faptul sistemul se
n mod nemijlocit de cel al creditului, fiind un auxiliar necesar devenind o
a bancare moderne.
de asigurare n Transilvania s-a petrecut ntr-o prin intermediul
filialelor marilor din Monarhie, majoritatea avnd sediul central la Viena. La mijlocul secolului al XIX-
lea n Imperiu 11 mari de asigurare. Dintre acestea filiala Riunione Adriatica di
Sicurita n 1838la Trieste cu o de afaceri de aproape 10 milioane de florini care avea deja n anii
50 deschise n

De asemenea, Assicurationi
Generali Trieste n 1831 cu cei apropae 43 de milioane de florini de afaceri domina de departe
ntreaga de din Imperiu, avea ea n anii 50 deschise primele n Transilvnia. Afacerile
de la Assicurationi erau reprezentate n Transilvania la 1856 de 998 de incendiu cu o
n valoare de 1.668.711 fl 21 de contra grindinei cu o valoare de 4568 fl.
5
Trebuie
pentru au avut mai trziu cifre de afaceri semnificative n Transilvania ,,Anker" cu
orientare pe sectorul de pensii "Donau", cea din la Viena
prin concesiune la 1867 cu un capital de 1.000.000 de fl. cu care avea
un parteneriat Banca Albina din Sibiu pe componenta de a creditelor
1
;.
2 Liviu Maior, transilvan modernizarea secolului al XIX-lea nceputul
secoului al XX-lea), n ,,Schimbare devenire n istoria Romniei, Modernizarea n
Romnia n secolele XIX-XXI, Cluj Napoca, 21-24 mai 2007", coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia
Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca 2008, p. 89-102.
3 Ibidem.
4 Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt an das hohe K.K. Ministerium fiir Handel Gewerbe und
offentliche Bau ten iiber den Zustand der Gewerbe, des Handels und im Jahre 1852-1856, Kronstadt
1858, p. 279; vezi ***1831-1931 A Triest ltalCmos Bizt6sit6 T6rsulat as a biztositasi intezmeny 100 evestortenete
Magyarorsz6gon, Budapest, 1931, 288 pp.
5 Bericht..., p.279.
6 Date despre aceste de asigurare cifrele de afaceri n Magyar Compass PBnzugyi es
Budapst 1875, p. 313-315; Idem, Budapesta, 1890, p.568-586.
220
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Trebuie aceste nu au din senin n Transilvania, ci a existat o campanie
de promovare a foloaselor acestor institute de asigurare. Astfel, de la 1853 la Sibiu n Tipografia
o n limba despre n care erau explicate n mod sistematic toate tipurile
de principiile de ale acestora avantajele oferite
7
n paginile presei apar, ncepnd
cu anii '50 numeroase referiri la acest subiect chiar campanii de promovare. De Visarion
Roman publica n 1857 n Telegraful Romn o de articole despre "avantajele reuniunilor
(a nu se de binefacere n.n.) n care categorie autorul include: de
de asigurare pe cele de Despre de asigurare cunmcute la romnii
din Transilvania, Visarion Roman sunt de cea mai mare ... ct de ar fi cnd
s-ar asecura casa, zidirea tot hotarul, n-am videa atunci mai n toate zilele
n starea ce mai de care mai totdeauna sunt romnii"
8
Dealtfel, Roman activa el
ca agent de asigurare la diverse maghiara-austriece ntre care Erste Ungarische Allgemeine Assekuranz
Gesellschaft apoi la Societatea Transilvania.
Pe filialele marilor de asigurare amintite mai n Transilvania cteva institute
fondate din unele mai longevive, altele care nu au valideze n timp.
Primele astfel de au care aveau deja n anii 60 cteva decenii de n
constituirii unui sistem de credit bazat pe principiul colective al spiritului de economisire
prin intermediul caselor de (Sparkassen). Una dintre aceste a fost Kronstadter Allgemeine
Pensionanstalt n 1844, pe principiul

un fond de acumulare pentru
pensii fondat prin a care erau n timp proprietari n coti parte. Putea
se nscrie oricine cu vrsta ntre 0-47 de ani, perioada de fiind de 17 ani. 17
ani de a max. 26 fl./an primea 150 fl pensie pe an; 30 de ani de p:cimea 180,60 fl./
an, 40 de ani de primea 420 de fl/an etc. (se putea contribui cu din sau chair
cu o treime dar valoarea pensiei se reducea ea n mod
n anii '80 acest institut avea 9.939 de membri un capital de 1.177.542 fl. Dispunea pe cele 65 de
transilvane de filiale la Budapesta Viena, la chiar n unele germane mai mici
10

Tot la activa un Institut de pensii pentru districtului
un Institut de pensii pentru din Brsei (aici suma de
intrare ca asigurat era de 10-20 fl, care se contribuia minim 24 de ani cu 2 fl. pe an).
11
Mai pot fi amintite n acest context de asigurare constituite pe principii cooperatiste
pe cel al mutuale: Siebenbiirger Hagel- und Feuer Versicherung Genossenschap la Cluj
n 1844 cu un capital de 1.199.744 fl. Tot aici societatea de Victoria n 1866 cu un
capital de 300.000 fl., subscris prin a 1000 fl bucata
12
o de afaceri de peste 3 milioane
de fl. Principiul era ca premiiile capitalizate ale se dea sub de mprumuturi ipotecare,
sconturi comerciale. acesteia era Klmn iar Simon Elekn.
ntemeietorii asigurau societatea este modelul celor mai de asigurare,
ea nu a avut o prea unii punnd acest neajuns pe seama faptului principiul cooperatist al
mutuale nu mai era eficient controlabil la o asemenea de afaceri, nct la 1877 societatea
intra n lichidare.
n cele ce vom insista asupra n care s-a constituit "Transilvania' primul institut
de asigurare bazat el pe principiul mutuale. Ca "Victoria" de la Cluj Institutul
de Pensii din Societatea de asigurare "Transilvania" reprezenta o mbinare ntre institutele clasice de
profil principiul cooperatist al asocierii voluntare colective, fi:.nd un exemplu
7 ** * de a ces. Reg. Privileg. de asecurare n Triest, Sibiu, 1856, 24 pp.
8 Telegraful Romn, Sibiu, nr.17, 7 septembrie 1857.
9 Die allgemeine Pensions-Anstalt in Kronstadt. Prospekt ausgegeben im October 1882, Kronstadt, 1882.
10 Ibidem.
11 Bericht ..... , 1856, p. 277.
12 Statuten der Feuer- Versicherungs- Gesellschaft ,,\!ictoria" in Klausenburg, Wien, 1865, 47 pp.
13 Date despre societatea ,.Victoria" din Cluj n Gazeta Transilvaniei, nr.64, 21 august 1864, p. :256. de asemenea,
Magyar Compass Penzugyi es 1875, Budapst, 1875, p. 235.
221
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
de succes pentru modul n care a functionat spiritul de asociere n societatea de acum un secol
chiar la nivelul inter-etnic. Era n fapt o societate de asigurare pe a
Fondatorii erau creditori care ncasau dobnzile sub de dividende n valoare de 6% pe
an din capitalul nominal subscris.
n expunerea de motive privind necesitatea oportunitatea unui atare institut se avansau o serie
de argumente, anume provincia prezenta destule premise pentru o dezvoltare numai acestea
nu erau puse suficient n valoare, este n multe ntreprinderilor
din care n-au lipsit a stoarce tot profitul pentru ele.[ ... ] Pe calea ies sume enorme din care
rulate printr-o societate de asigurare ar putea contribui la sprijinirea industriei local.
Se sublinia de asemenea, faptul majoritatea de asigurare aveau ca scop
lor se prin capitalului de care nicidecum nu era n cu masele
de sume asigurate; se sublinia apoi faptul bani ar putea fi cu succes pe plan local s-ar
asigura naintarea economii locale prin acesteia cu ajutorul capitalului disponibil"
14

numeroase astfel de dezbaterP
5
asupra menirii noului institut de s-a convenit asupra
statutelor care au fost naintate spre aprobare la 1 iunie 1868
15
Conform acestora, se stabilea lansarea a 4 tipuri
de contra focului, contra grindinei, de contra daunelor prin transport.
Fondul de ntemeiere al generale de asigurare Transilvania a fost de 300.000 de fl.
n 3000 de a 100 fl. Potrivit statutului, sumele subscrise de erau considerate
mprumut dat pentru care urma a se o de 6% pe an, plus un procent de 15% din veniturile
totale ale care urma a se ca dividende. fondului de ntemeiere urma
se prin tragere la a subscrierea a cel 1000 de institutul putea
ncepe contra focului, cele pe imobile
1
i, alte 1000 de puteau ncepe
de Urmau daunele pentru transport care intrau n portofoliu! de afaceri subscrierea
tuturor celor 3000 de la deplina activare a pentru buna a sumelor depuse
ca urmau garanteze membrii consiliului de Acesta era compus n mod paritar din
romni Dintre membrii romni ai consiliului de amintim pe Iacob Bologa, Ioan Hania, Ilie
Zaharia Boiu, Dimitrie Primul director a fost Adolf Worell care a activat numai doi ani;
i-a urmat apoi dr. Aurel Brate care va conduce cu deplin succes din 1870 la 1897.
La nceputul lunii noiembrie 1868 se subscrierea primelor 1000 de o
campanie care a durat ntreaga

Gazeta Transilvaniei "suntem n de a
la activarea de a ncepe cu contra foculuP
9
". Foarte curnd s-a deschis o la
de I.Ch. Miess care era n timp reprezentantul Institutului de Pensii din iar
prima misiune a sucursalei era de a prelua de
de asigurare "Transilvania" din ani succesul acesteia, bucurndu-
se de deplina ncredere a unei politici prudente serioase a directorilor a consiliului de
romnii maghiarii s-au printre institutului, iar cifrei
de afaceri acest succes (vezi tabelul)
14 Gazeta Transilvaniei, nr. 61, 23 august 1868, p. 249.
15 Fiind o societate desigur argumentele pentru necesitatea unui
atare institut de au fost de ambele Vezi n acest sens, pe articolele din presa
Denkschrift zur Griindung der auf dem Prinzip der Wechselseitigkeit basierten Verischerungsbank "Transilvania",
Hermannstadt, 1866, 14 pp.
16 Gazeta Transilvaniei, 23 august 1868, nr. 61, p. 249. vezi Transilvania, I, Sibiu, 1868, nr. 25, p. 619-622.
17 Potrivit statutului, asigurarea caselor se criterii: existau 3 categorii: n cu
preponderent din zid de pentru 100 fl. valoare de o de 12-100 cr. n zona I, iar
n zona Ib ntre 25-150 cr; zona II era de case din mediul rural n trei categorii: din zid acoperite cu
45-60 cr. Pentru 100 fl. case de lemn acoperite cu 80-100 cr. Pentru 100 fl. case acoperite
cu paie 150-200 cr. Pentru 100 fl. valoare Vezi, Transilvania, Sibiu, II, nr. 11, 1 iunie 1869, p.127-128.
18 Gazeta Transilvaniei, nr. 62 din 26 august 1868, p. 249; Idem, nr.85 din 15 noiembrie 1868, p. 340
19 Idem, nr. 86 din 18 noiembrie 1868, p. 341.
222
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Venituri din prime
Capital uri
Anul Alte venituri Suma in urma asigurate Suma
de asigurare
incendiilor solvite
In ramul In ramul
focului vietii
1869 21.043,90
--
3.970,90 25.014,80 1.215,40 -- 1.215,40
1870 30.644, 28 27.441,58 6.175,52 58.096,16 3.594,69 5.400 8.994,69
1871 41.346,78 35.351' 28
8.309,74 85.007,80 12.125,60 12.512 24.637,60
1872 44.992,80 45.403, 20 9.725, 75 100.091' 75 24.178,67 17.538 41.716,67
1873 42.408, 65 52.698,45 14.213,39 109.316,49 24.620,76 31.239,26 55.860,02
1874 100.489,02 52.638,16 10.228,52 163.356,01 41.970,24 24.106,80 66.077,22
Sursa: Economul, Blaj, nr.10, 1/13 iulie 1875, p. 80. pentru din anii vezi Telegraful Romn, Sibiu,
XXVII, 1879, nr.35 din 24 martie, p.140; idem, XXXIV, 1886, nr. 37 din 18 aprilie, p.148; idem, XXXV, 1887, nr. 44 din
10 mai, p. 176.
Moartea lui Aurel Brate n 1897 a reprezentat o grea pierdere pentru societatea de asigurare. Pe
acest fond apar primele ntre romni pentru numirea unui nou director executiv. O serie
de presiuni veneau dealtfel dinspre Banca Albina unde se discuta ideea de a se un departament de
reclamat de diversificarea din portofoliu! Conducerea de la Albina era de
implicarea n astfel de nu poate fi dect Pe acest fond s-a dezbaterea privind
necesitatea ca romnii ntemeieze un institut de asigurare cu capital exclusiv romnesc
20

Dealtfel ideea se nscrie n n de "autonomizare" a sistemului de credit pentru
fiecare etnie din Transilvania. Practic att maghiarii, ct sau romnii doreau propriul sistem
bancar pe care se bazeze nu doar n economice, ci n politice care desigur
nu erau posibile suportul de capital necesar. se redeschide n contextul lui Aurel
Brate de la conducerea de asigurare "Transilvania", iar la prima a
n iunie 1898 se propune unei de asigurare cu capital romiinesc. Ideea este
rapid de romni insistent n de speciahtate semnate de
romni de prestigiu ai vremii: Ion I. Lapedatu
21
, Emil Borcia, Emanoil Vasile C.
Nicolae Petra-Petrescu etc
22
.
La promovarea acestei idei au contribuit factori de moment de conflictul de
la Transilvania izbucnit cum spuneam pe tema numirii noului director, dar pe fondul unor nereguli
financiar-contabile descoperite care prin retragere a puneau n pericol
credibilitatea institutului. Factorii care au reclamat unui institut romnesc de
asigurare n Transilvania au fost mult mai largi. n primul rnd, din deceniile 8-9 au dus la o
a o sporire a capitalurilor acestora, iar creditul nu putea
n al doilea rnd sporirea funciare imobile consemnate n funciare
a determinat intensificarea ipotecare la unele care se nu
pot fi derulate componenta de Practic, modernizarea economiei ei spre atributele
deplinului capitalism a reclamat ea necesitatea unor autohtone de asigurare. atunci
a sistemului financiar-bancar a fost de filia!e:1e unor
de asigurare, romni ntre timp erau la curent cu cerute de teoria
practica vremii n domeniul cu necesitatea oportunitatea lor
23
Capitalul necesar
20 Pentru ntreaga dezbatere vezi Mihai Drecin, n primei de asigurare cu capital
romnesc din Transilvania (1857-1911), n "Istorie Studii asupra din Transilvania
(1867-1918}", vol. I, Cluj Napoca, 1996, p. 145-182.
21 Ion I. Lapedatu publica n 1902 o lucrare de un romn de Teoria
asupra
22 Boer, la romnii din Transilvania, n "Omagiu Alexandru Ion Lapedatu la
mplinirea vrstei de 60 de ani", 1936, p. 83-120.
23 Mihai Drecin, Joc. cit., p. 156-157.
223
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
unei asemenea ntreprinderi era estimat la 1,5 milioane de coroane, deoarece potrivit vremii pentru
fiecare tip de asigurare era nevoie de o acoperire de minim 200.000 de coroane. Spre deosebire de
vechea societate "Transilvania", care era o societate de asigurare cu a
n care fondatorii creditori nu noua urma se ntemeieze
pe principiile clasice ale bancare pe
Subscrierea unei asemenea sume de 1,5 milioane de coroane reclama o mobilizare a romnilor,
dar campania de cea de s-a dovedit un succes. n perioada ianuarie-martie 1911
s-au subscris 1,2 milioane de coroane, iar au fost din ntreg transilvan, de la
la Sibiului, Arad, remarcndu-se spiritul de solidaritate remarcabil de care au
dat romnii ardelenF
4

n de care am pomenit expresia a economic transilvan.
n momentul ele reprezentau nivelul sistemului de credit n al economiei; cnd
s-au schimbat, s-a pus n mod serios problema a altor de asigurare adaptate
nevoilor. Oricum, majoritatea vocilor din au recunoscut faptul att "Transilvania" ct mai trziu
Banca de Asigurare s-au bucurat de un deosebit prestigiu ncredere din partea tuturor fie
ei romni, unguri sau n primul rnd de care au dat directorii
consiliile de
Au fost un exemplu de succes pentru ideea de un exemplu de conlucrare chiar
n unui stat care era adesea ostil care-I cam puneau, nu n ultimul rnd, au racordat
regiune la practicile moderne europene din domeniul
Institutions and lnsurance Companies in Transylvania in the Second Half of the
Nineteenth Century. Their Role in Promoting the Spirit of Association and Solidarity
(Abstract)
The study covers the role played by institutes and insurance companies in Transylvania in the second
half of the 19th century in promoting ideas and principles of association and spirit of solidarity. There are
a form of association practiced in Transylvanian society, an expression of guiding energies in the service of
common goals. The case study refers ta the Insurance Company of the Romanian-Saxon "Transilvania" which
was established an the principle of solidarity cooperative, voluntary association and collective responsibility,
as a successful example of how the company operated in the spirit of association Transylvanian half a century
aga and even at inter-ethnic level.
24 Ibidem.
224
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
politice
la ardeleni n deceniul 7 al secolului al XIX
Nicolae
Regimul neoabsolutist, specific perioadei anilor 50 ai secolului XIX, progresist din punct de vedere
economic, a devenit la finalul deceniului 6 perimat, fiind supus unei presiuni att din partea elitei politice
maghiare, ct a elitei celorlalte popoare din partea de a imperiului. La toate s-a
insuccesele militare diplomatice pe plan extern politice economice pe plan intern
1

Prin diploma din 20 octombrie 1860, monarhia a fost pe baza
autonomiei a provinciilor istorice ale imperiului. Transilvania redevine Mare Principat, i se
Cancelaria de la Viena sunt restaurate vechile comitate, scaune libere
Pe plan politic, ardelene se ntr-o ce Pe de o parte, maghiarii
pretindeau restabilirea de la 1848, cu unirii Transilvaniei cu Ungaria a legilor
elaborate de guvernul maghiar. Acum ei aveau importante n conducerea comitatelor.
Pe de parte, pe o se situau romnii, ambele favorabile unei Transilvanii
autonome n cadrul unei monarhi austriece ntre cele popoare erac
se opuneau romnilor la cu toate n unele locuri, pe acest
teritoriu, romnii formau majoritatea. comitele ncercnd mpace sistemul tuturor
a acordat romnilor unele n felul acesta romnii au devenit pentru prima n anul1862
n Universitatea Romnii luptau pentru a limbii a bisericilor lor ca
parte a ardelean. Ei se loveau de comitatense, care nu
doreau o n comitate, dar i-au sprijinit n demersurile lor pe Fundus Regius
2

Diploma din octombrie, ca patenta din februarie au introdus o serie de politice nemaintlnite
atunci reconfirmau drepturi suprimate de regimul neoabsolutist: egalitatea n drepturi a
garantarea drepturilor religioase, dreptul de ntrunire, impozitelor
stat a serviciului militar. De asemenea, se stabilea Parlamentului
imperial de la Viena, provinciilor cu guvernul austriac etc
3

Treptat, de la centru spre periferia imperiului, programele politice prind tot mai mult contur n
Peste tot se deziderate care aminteau de programele


Presiunile interne externe au determinat de la Viena compromisul cu elita
astfel a dualismul austro-ungar. Prin acesta, se revenea la vechile forme din
perioada care avea ca unirea Transilvaniei cu Ungaria. Dualismul a determinat o
mare de maghiarizare prin intermediul prin


de acest fapt, se bucurau de o prin intermediul Bisericii Evanghelice,
cum am Aceasta avea n subsidiar un aparat foarte bine organizat ceea ce a
1 Nicolae Ioan Bolovan, Rudolf Thomas "Regimul neoabsolutist" n Istoria Transilvaniei, voi
III, (de la 1711 la 1918}, Academia Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, p. 400.
2 Ibidem, p. 401.
3 Ioan Bolovan, "Epoca n Istoria Transilmniei, voi III, (De la 1711 la 1918), Academia Centrul
de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2008, p. 404.
4 Ibidem, p. 406.
5 Michael Kroner, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, Band I, Van der Ansiedlung bis Anfang des 21. jarhrhunderts,
Verlag Haus der Heimat, Niirnberg, 2008, p. 124. (n continuare Geschiche ... Band !...).
Revista XXIII, 2009, pp. 225-229
225
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
permis inclusiv pe o anume autonomie de autoritatea Exista acum un pericol. Acesta
era n primul rnd din perspectiva pierderii autonomiei, care nsemna integrarea a teritoriului
locuit administrat de n regatul Ungariei, pe de parte prin pierderea dreptului de proprietate
asupra lui Fundus Regius, nu mai aveau n


dualismului a extrem de Atitudinea pe care o aveau de
dualism a dus la intrarea ardeleni n de tip modern prin primelor
politice n jurul va gravita ntreaga activitate a
Pe de o parte, avem de a face cu o grupare din jurul ai bisericii evanghelice,
care vedeau ca romnii o de boicotare a Parlamentului. sprijinul n Universitatea
n corpul n ierarhia Ei militau de asemenea pentru la
marea prin studiile pentru Transilvaniei (Verein fiir siebenbiirgische
Landeskunde). grupare era episcopul Georg Daniel Teutsch va primi numele de

Gruparea vedea n participarea la Parlamentului pestan n colaborarea cu guvernul,
o pentru idealurile grupare avea printre membri, cercul al
manufacturierilor din care doreau deschiderea de de desfacere n secuime cluburile lor erau
n jurul muzicale, sportive de Gruparea era de istoricul Cari
Fabritius n cu grupare, se vor numi "tinerii Cele se vor uni abia n anul
1872 prin adoptarea unui program politic la


n contextul pierderii privilegiilor a statutului de ardeleni se n
realizarea dezideratelor pe partide politice. Pentru a putea rezista pe
aveau nevoie de o extrem de n acest sens, un rol nsemnat 1-au
jucat de credit care se vor dezvolta vertiginos n
Secolul al XIX-lea aduce n domeniul economic o serie de nnoiri. n domeniul agricol de
din secolul al XVIII-lea, guvernatorului Transilvaniei, Samuel von Brukenthal,
apare o preocupare de asolamente de introducerea unor soiuri de plante agricole rezistente.
Institutionalizarea acestor o n anul 1843 prin agricole ardelene
Landwirtschaftsverein), care avea un rol n introducerea de noi soiuri de
plante rase de animale mai rezistente mai productive de asemenea, n aclimatizarea de plante. n acest
sens s-a preocupat de educarea pentru celor mai moderne tehnici agricole aici
ei la extinderea culturilor de de vie de hamei
8
.
n domeniul avem de a face cu o ntre modernizare, ntre sistemul bazat
pe statutele de sistemul manufacturier de vor fi acum crunt de
manufacturile fabricile textile, de hrtie, metalurgice de Pentru a face acestui asalt de produse
manufacturiere din imperiu, dar din se vor prin intermediul unor
Acestea aveau rolul de a se realiza ntrajutorarea ntre de a-i sprijini cu bani cu
resurse. Mijlocul la care va apela att ct cele vor fi unor case
de credit economisire
9

Profitnd de deschiderea unor filiale a Creditanstalt-ului austriac la Sibiu n perioada
au o serie de alte financiare. Vor apare alte forme de sistem bancar organizate
6 Rudolf Thomas "Cazul n Istoria Transilvaniei, voi III, (De la 1711 la 1918], Academia
Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2008, p. 451.
7 Konrad Giindisch, Siebenbiirgen und die Siebenbiirger Sachsen, Studienbuchereihe der Stiftung Ostdeutschen
Kulturrat, Band 8, Langen Miiller, Munchen, 1998, pp.145-147; <Friedrich Gottas, "Vereine, Parteien und
der Deutschen" in Die Habsburgermonarhie 1848-1918. Band VIII:
Politische Offentlichkeit und Zivilgesellschaft 1. Teilband: Vereine, Parteien unt als
der politischen Participation, Herausgegeben Helmut Rumpler und Peter Urbanisch, Verlag der bsterreichischen
Akademie fur Wissenschaften, Wien, 2006, pp. 1233-1236.
8 Michael Kroner, Geschichte der Siebenbiirger Sachsen. Band II, Wirtschafts-und Kulturleistung, Verlag Haus und
Heimat, Niirnberg, 2008p. 31. (n continuare Geschiche ... Band Il ... ).
9 Ibidem, pp. 32-37.
226
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
sub forma unor Reuniuni de credit sau Case de n se vor mai multe astfel de
organisme financiare cum n la 1860, n 1862; n la 1865; n
la 1871 sau n Codlea la 1872
10

Aceste mici case de credit vor pe micile pe lngii micile ateliere
contribuind la salvarea de la faliment a acestora chiar mai mult, la dezvoltarea unora. n
spatele acestor case de credit a stat intelectualitatea Ea a contribuit la dezvoltarea pe plan local a
de credit, care, la aveau n jur de 1000 de florini, se vor dezvolta vertiginos ajungnd
la un capital de cteva zeci sau sute de florinP
1

Casele de credit vor duce la la dezvoltarea a ceea ce Michael Kroner numea capitalism
pierdeau acum privilegiile statutul dominant de pe Fundus Regius. care se prefigura
nu i-a au este o nevoie de nnoire. Statutul de minoritate nu era unul
foarte protector de aceea, de n promovarea vor face apel
la economie
12

Promotorul noii n domeniul economic se va dovedi a fi Karl Wolff. El vorbea de necesitatea
agriculturii a precepte moderne. Doar transformare va putea
salveze de la faliment pe sas. Pentru a se putea salva, era nevoie de comunicare
ntrajutorare ntre sat Colaborarea se putea realiza prin furnizarea de a materiei prime
necesare unor ateliere n timp prin furnizarea de utilaje moderne absolut necesare
pentru ntre cele domenii interveneau casele de economisire de credit, care
ajutau la integrarea atelierului a n sistemul economic modern. Acest sistem a ajutat
enorm la crearea unei care investit capitalul n domeniul industrial, aflat ntr-o
ascensiune
13

Vedem cum, prin solidaritate responsabil, s-a putut promova prin intermediul
economiei. Acest lucru a asigurat n ciuda lipsei de privilegii, n ardelene
locuite de ea, deoarece la nceputul primului mondial aveau majoritatea ntreprinderilor mari.
Ca un ultim aspect al ideologiei la ardeleni amintim aveau o mare
n domeniu. Formele de asociere erau deci la ele din Evul Mediu au fost
n bresle, care aveau n rol important nu doar economic, dar social militar. Tot n
numitele Nachbarschaften
este o de organizare specific care are ca obiect de activitate, ntrajutorarea.
pe o sau pe mai multe nvecinate, grupa pe locuitorii acelui spaj:iu se
ocupau de cum ar fi fntnilor publice de pe de scurgere a apelor
pluviale, apoi stingerea incendiilor ntrajutorarea n caz de deces al unui membru. Participarea la
era obligatorie pe an, de obicei iarna, avea loc o adunare sub numele de
Richttag, cnd se prezenta darea de cuprinznd bugetul de pe parcursul unui an, se alegea
conducerea erau la cei care nu au participat la se
organiza o petrecere, tocmai ca membrii se ct mai bine
14

Pe se vor dezvolta numitele Briiderschaften acestea cuprindeau tineri,
care erau calfe societatea trebuia le imprime o n secolul al XIX-lea, aceste
se vor extinde asupra tinerelor fete (Schwesterschaft). Cele vor n varii domenii, cum ar fi de
de fanfare, de cursuri pentru muncile zilnice sau n domeniul sportiv
15

10 Iosif Marin Balog Dilemele Economie societate n Transilvania 1850-1875, ed. International Book
Access, Cluj-Napoca, 2007, p. 151.
11 Pentru a putea observa institutelor de credit n vezi: Egry Gahar, ilz erdely szaszok
penzitezeti rendszere es a szasz nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. szazdaban {1835-1914}, Doktori disszertci6.
Budapest, 2005, pasim.
12 Michael Kroner, Geschichte ... Band II ... , pp. 41-42.
13 Ibidem.
14 Pentru o asupra vezi: Vecini n Transiflrania, ed. Paideia,
2002, passim.
15 Michael Kroner, Geschichte ... Band Il ... , pp. 324.
227
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Practic, pe aceste forme deja existente, se vor dezvolta Aceste forme de ntrunire
n cadrul unor vor avea domenii variate de activitate. cum am aveau un rol
strict profesional, cu timpul vor n domeniul cultural, economic sau comunitar
16

Provenite din vechile Schutzverein-uri de din numitele
de se vor dezvolta n perioada prin dreptul la asociere. Ele au jucat, pe
scopul lor clar definit de statute un rol de mobilizare pentru ardeleni. Au contribuit la
dezvoltarea a germane din Ardeal de asemenea, la mobilizarea devenind cu
timpul instrumente ale cu iz politic, prin mesajul purtatl
7

Pornind de la un rol de reprezentare a intereselor economice profesionale au ajuns fie elemente
de n slujind Prin ele s-au putut realiza ntruniri cu iz politic, au putut
se grupeze categorii de oameni animate de interese astfel s-a putut aici promova de la interesele
particulare de grup la cele generale


acestor la nivelul ardeleni o putem explica prin avute de prin
intermediul efectuate de negustorii, calfele n mediul german. Acest lucru
a determinat o raportare a vechilor bresle la ceea ce a nsemnat libertatea
urbanizarea. Toate acestea combinate cu pauperismul ntregii ardelene n prima a secolului
al XIX-lea a terenul fertile pentru
Dezvoltarea sa o de tot mai evidente ale maghiare de a autonomia
au reprezentat acum un element protector pentru omul simplu, mic proprietar
de sas care se att n plan identitar, ct n plan economic. De aceea, casele de
economii de credit profesionale au reprezentat att un reazem ct financiar
19

Acest lucru asigura un element protector pentru individ, deoarece era un sistem n interiorul
locuitori ai Apoi, era n interiorullocuibil al unei amestecate din punct de vedere
etnic. Era, de asemenea, un subgrup n interiorul sistemului social al ardeleni n ultimul rnd era un
microsistem n unei mari care era statul.
la acest sistem, deci, contribuia la identificarea cu etnia din care parte, era un element
de comunicare de cooperare ntre indivizi care aveau n comun limba, religia, normele de reprezentare.
Practic anuale ale acestora, reuniunile organizate periodic au determinat dezvoltarea de
sine la ardelenF
0

lor era din punctual de vedere al modului n care prin istorie, studiul
limbii, ne gndim la Verein fiir Siebenbiirgische Landeskunde, prin studiul faunei, florei Ardealului
(Siebenbiirgische Karpatemrerein), dar prin sport, n cazul de profil se creau elementele
absolute necesare n creionarea unei ideologii
Nu putem spune asocianismul a dus la izolare, la o nchidere n carapace, deoarece determina att
la nivel local, ct la nivel de provincie o ntre Mai mult dect att, a contribuit la
cooperare ntre n special a cu romnii, pe acest


Deceniul a 7-lea al secolului al XIX-lea aduce o modificare a statutului juridic al ardeleni, care din
devine o minoritate, ntr-un stat Acest lucru va determina, cum am pe
de o parte, intrarea n faza ei prin aparitia politice, din care va
rezulta Partidul Popular compromisul de la din 1872.
Pe de parte, Universitatea va pierde rolul locul ei fiind luat de Biserica
tot acum, o explozie a Avem de a face cu o multitudine
de de la cele cu caracter cultural, la cele economice mergnd la cele cu caracter turistic sau
sportiv.
16 Ibidem, p. 327.
17 Freidrich Gottas, op. cit., pp. 1205-1212.
18 Ibidem, p. 1215.
19 Ernst M. Wallner "Strukturen und Funktion des Vereins-Genossenschafts-und
Verbandswesens" in Forschungen zur Volks -und Landeskunde. 36, 1 (1993), pp. 19-20.
20 Carl Die Siebenbiirger Sachsen in den jahren 1848-1918, Verlag, Wien, 1988, p. 254.
21 Ernst M. Wallner, op. cit., pp. 24-25.
228
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Fie s-au implicat, mai mult sau mai n extrem de a ardeleni, rolul lor
n solidaritarea a fost foarte adune oa_meni cu idealuri, scopul
lor fiind n cu care era zi de zi.
Associationism and Political Groupings in the case of Transylvanian Saxons
in the 7lh decade of the 191h century
(Abstract)
The 7
1
h decade of the 19
1
h century brings forth a modification in the juridica! status of Transylvanian
Saxons, who become from prilrileged nation a minority inside a nation state. This fact would determine, on
the one hand, the national Transylvanian Saxon movement to reach its modern stage with the appearance of
politica! groupings, which would later result in the formation of the Popular Transylvanian Saxon Party after
the compromise of Medias in 1872.
On the other hand, the Saxon University loses its leading role, its place being taken by the Evangelical
Church, and within the same period, we carne across a surge of the associationist movement. We deal with a
multitude of associations, ranging from cultural ones to commercial and including those of a tomist or sporting
nature.
Their role within ethnic solidarity was of utmost importance, no matter the degree in which they managed
to get involved in the extremely agitated politicallife of the Transylvanian Saxons. They managed to unite
people sharing the same ideals and aspirations, their aim was the flourishing of the nation, in spite of the
hardships it was daily confronted with.
229
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Rolul personale administrate de "Fondurile
n dezvoltarea din
Studiu de caz: "Locotenent George Pop din
Ovidiu IUDEAN
timp de aproape un secol a militare din plin amprenta asupra
sociale, a oamenilor din fostul Regiment al doilea de de la
n acest sens, - ndeosebi intelectualitatea - au pentru a contribui
la pe timpul ct regiunea a fost (1762-1851) era nevoie se acorde o
a Unei astfel de
au dat sens, ntr-un mod aparte, fondatorii personale ntemeiate pe teritoriul fostului
District autonom al
rolul unei astfel de personale, ntemeiate la mijlocul celei de a doua
a secolului al XIX-lea care a n timpul Primului Mondial, subiectul pe care
ne propunem aducem n n cadrul studiului nostru. Cercetarea de se pe o serie de
documente inedite, n cadrul fondului fondurilor aflat la a
Arhivelor precum pe o serie de mai vechi mai noi, care aspecte
importante ale subiectului nostru.
Pentru o mai necesare o serie de legate de fostului
al din a doua a secolului al XIX-lea, care au n vedere n special aspecte ce
gestionarea fondurilor alocate tinerilor de care le frecventau.
cu militare prin ordinul imperial din 22 ianuarie 1851 a
trecut de la o la una O deosebit de ca urmare a acestor
administrative a reprezentat-o problema fondurilor - de prOI'ente de
montur. reprezentau, de jure, proprietatea noua a ncercat le
ca avere le administreze, fapt ce a provocat o ntre cele care
le revendicau. Important pentru cercetarea momentul13 martie 1851 cnd
celor 44 de comune foste se ntlnesc la decid ca vechile fonduri nu se
ntre ci fie folosite spre scopuri culturale
1
. La mai bine de un deceniu, n 1862, o
adunare a n localitate, avea schimbarea denumirii fondurilor -
n central de stipendii - precum constituirea unei Comisii administratoare care n fapt va deveni
organul executiv al Comitetului fondurilor Acesta va fi cel care se va ocupa de administrarea
unei nsemnate a personale ntemeiate pe teritoriul Districtului
De-a lungul timpului, anterior a administrat 8 fonduri
particulare ale scop era ndreptat spre dezvoltarea a a tinerilor
elevi. Denumirile fondurilor sunt n ceea ce fondatorii lor: S1mion Tanco din
Monor, George Pop din Florian din Rebra, Grigore Hangea din Maieru, Clement din Rodna,
Teodor Rotariu, Anastasia Mihail Bodiu:
1

1 Nestor Vasile faptele lui, 1911, p. 46-47.
2 Ureche, Fondurile Editura Presa Cluj-Napoca, p. 33, 36-37.
3 Idem, fondurile particulare administrate de Fondurile n Revista nr.
VII, 1993, p. 149-153.
Revista XXIII, 2009, pp. 231-239
231
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
Cercetarea va concentra exclusiv asupra de locotenentul
cesaro-regesc George Pop. Acesta una dintre marcante ale att
prin activitatea sa n calitate de al Monarhiei Habsburgice n serviciul s-a distins ca un devotat
brav ct prin implicarea sa n lupta pentru drepturilor din cea
de a doua a secolului al XIX-lea.
Unii dintre oameni de care s-au preocupat de realizarea unei biografii dedicate lui George
Pop- mai ales din cauza materialului documentar deosebit de redus care s-a Nestor ncepea
primul articol dedicat locotenentului cu acestuia, deosebit de pentru
de oamenii din natal: glontele numai voiu
romanul n fericire, apoi ca ploaia, moru tu".
George Pop s-a pe teritoriul fostului Regiment al II-lea de de la n comuna
fiind fiul cantorului bisericesc Nicolae Pop al acestuia, Maria. A deprins carte mai nti la
din iar mai apoi la din n conformitate cu militare ale
vremii ale este nrolat n Regimentul al II-lea romnesc de ncepnd cu data de 6 iulie 1850.
cu sistemului militare este trecut, ncepnd cu anul 1851, la Regimentul de linie
Marele Duce de Baden Nr. 50. repede pe scara ierarhiei militare ajunge la gradul de locotenent
prim. statutului de al armatei habsburgice este nevoit o de
timp departe de locurile natale. Cu toate acestea, l deseori n cu principalii lideri ai
romnilor cu care opinii privitoare la ce aveau fie urmate n vederea
dezideratelor -legate, n mod deosebit, de problema fondurilor, a a unui
district autonom romnesc cu sediul la


n anul 1866, locotenentul prim George Pop ia parte la austro-italian, mobilizat fiind pe frontul
din apropiere de Verona. n acest context, ia parte la de la Custozza, din 24 ianuarie 1866, n timpul
pierde nu nainte ca - cu numai 2 zile nainte de dramaticul eveniment -
testamentul adreseze n acest sens o scrisoare Ion care n acea era student
la Viena
5

Potrivit testamentului datat St. Michele, 22 iuniei 1866 -, locotenentul o parte din
avere sa n vederea unei prin care fie anual cei mai buni elevi ai comunale
din localitatea n acest scop destinnd suma de 100 florini v.a.- cei mai buni elevi ai normale
din 200 florini v.a. preciza "cei ce voru fi din mea, se de la
sine, au fie numai romni, iar sub nici o mpregiurare de altu neamu". ntr-un alt punct al testamentului
George Pop dona ntreaga sa de Bibliotecii "Mariane" din


cu primirea documentului testamentar de abilitate din ncep
necesare pentru ndeplinirea defunctului romn. n luna noiembrie 1867 de a
lui George Pop a intrat n posesia bibliotecii "Mariane" din Potrivit documentelor ntocmite cu acest
prilej au fost donate 230 de evaluate la suma de aproximativ 200 florinF.
Avea fie cea mai de ndeplinit deoarece bazele sa n normele
stabilite de fondator au necesitat o de timp.
La 15 decembrie 1870, Ioachim Sedriei generale districtuale, Ioan profesor,
n calitatea lor de executori testamentari o scrisoare "Comitetului administrator de fonduri
scolastice din la care statutele supralocotenentului George Pop din prin care
"se a primi administrarea acelei fund uni normele fondului scolasticu" "a
pe cassei se respectivele documente de bani de la onorata Sedrie din
despre de a primi administrarea e rugat onoratul Comitet dea la onorata Sedrie
4 Nestor George Popu, locotenente primariu la Regimentulu 50 de Marele Duce de Baden n Minerva, nr. 15,
1892, p. 1.
5 Teodor Tanco, Supratenentele George Pop n Virtus Romana Rediviva, voi. 2, 1972, p. 215-217.
6 Nestor George Popu, locotenente ... n Minerva, nr. 19, Bistri1a, 1892, p. 2.
7 D.J.A.N.B.N., fond Fondurilor dosarul locotenentu/ui G. Pop din
nr. 2742, f. 5-8.
232
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
ca pertraptatore de lascementul spre a putea recepe documentul de mposesionare sau


Aceasta prima a unor statute ale locotenentului George Pop
9

La demersului ntreprins de cei doi executori testamentari, rude de snge ale defun:::tului fondator,
Comitetul administrativ al fondurilor aducnd o serie de privind
necesare care trebuiau operate n statutele prezentate n luna decembrie a anului 1870. Se solicita ndeplinirea
a trei care vizau: "a} ca statutele se fie compuse n b) ca de patronat se
Senatul Districtual confesional; c) Capitalul destinat pentru acea se closeze n una cassa
de ca speze de se pentru ele una


precizare, referitoare la capitalul a reprezentat elementul care a ntrziat a
acesteia, n conformitate cu exprimate prin testament de locotenentul George Pop.
Astfel, prin documentul datat 12 iulie 1871, Sedria a Districtului lund n considerare
expuse n testamentul de George Pop - "din averea sa se anume
una de 100 fi v.a., a interese se dea n tot anul celui mai bun din din
iar alta de 200 fi v.a., a interese se dea celui mai bun din a 4-a clasa a normale din
- ndeplinirea lor din partea executorilor testamentari, statutele pot intra
n vigoare: "subscrisa de n sensul noi motive a face Onoratului
Oficiolat despre aceste cuvenita ca acea la statutele respectilre s-a
din partea esecutorilor testamentului att cu Onoratul Oficiolat districtual ct cu fondurilor
din loc., prin urmare primirea n vigoare a statutelor numai nici o n capitalului
de 300 de florini se face precizarea acesta a fost mprumutat lui Mihai din !poteca avea fie
la perceptoratul municipal, la avnd fie suma
cu reprezentnd 33 fl 75 c. - "Capitalul respectiv de 300 fi v.a. s-a fost dozat le proprietariul din
Mihaiu pre hypoteca care a fi solvitul interesele cu finea anului curent cu 33 fl75 c
val. austr. la perceptoratul municipal unde se att ct instrumintele hypotecare"
11

n ciuda faptul mprumutul a fost restituit n conformitate cu clauzele la contractarea acestuia,
mai multor motive legate att de piedicile statului, precum
o de promptitudine comunicarea din partea unora dintre intelectualii de seama ai
n chestiune, capitalul de 300 de florini destinat la care se sumele din
dobnzi, nu a intrat pentru o de timp n visteria Fondurilor
de locotenentul George Pop se ocupe de administrarea sale.
n repetate rnduri vicarul Grigore Moisil, n calitatea sa de al Senatului confesionale
districtuale, lui Iochim Ion solicitarea ca att expuse n scrisoarea
1 ianuarie 18 71, ct rezolvarea chestiunii privitoare la capitalul aflat n posesia perceptoratului
municipal fie de n calitate de executori testamentari, n vederea bunei
a "Locotenent George Pop", fondatorului. Scrisorile adresate de vicaml Moisil
data de 3 noiembrie 1972- "Mult Onor. Dvostre prin scrisoarea din 15 Decembre 1870 a recercat pre comitetul
administrativ de fondurile din Joc., ca primesc administrarea fund unei con fes.
din de fericitul supratenente Georgiu Popu calea de n aceasta. Onor. Comitet
administrativ de fonduri v-a expus prin scrisoarea sa din 1 Ianuarie 1871 primirii a acelei
n administrarea sa prin o alta scrisoare din 3 Novembre 1871 din nou v-a rugat a satisface cererea
Comitetului superiore n scrisoarea din 1 Ianuarie 1971. De ce Dvostre nici la acesta recercare nu
poftite, din partea Senatului confes. distr. din nou se a da
de n aceasta ca apoi acest senat distr. cu conlucrarea Dvostre n acea de a
mplini de una parte nobilele ale fondatorului, iar de alta a corespunde sale de vegheatori
asupra

29 ianuarie 1876.
8 Ibidem., f. 13.
9 Statutele redactate n anul 1870 nu s-au dintr-o copie n ultimii ani ai secolului al
XIX-lea, se pot stabili principalele prevederi ale acestora, pe care le vom prezenta pe parcursul studiului de
10 D.J.A.N.B.N., fond Fondurilor dosarul locotenentului G. Pop din
nr. 2742, f. 14.
11 Ibidem., f. 15.
12 Ibidem., f. 17.
233
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
n tot acest Senatului confesional districtual i-au fost adresate o serie de scrisori prin care
locuitori ai comunei lund la despre cele stipulate n testamentul defunctului locotenent
George Pop, solicitau acordarea de burse pentru elevii care au ncheia clasele comunale din localitate
doreau ndrepte spre continua studiile la din lipsei fondurilor
necesare, acordarea burselor era este cazul lui Mihai Pavel Popp din care se
amintitului for administrativ la 30 noiembrie 1876: se ca li se asigure
pentru trei prunci ai lor, tari n din stipendiul ce li s-ar cam pete din nemuritorului
Supratenente George Pop din n sensului Testamentului acestuia din Iunie 1866, noi cum zac
la 100 flo. ca interese din acea la preceptoratul municipal fost n de a fructifica ceva,
suntem consngeni de-aproape a fericitului fondator, pruncii ne ai n mai 'nalte
spre a se cultiva puteri. Mult Stimatului Domnu Advocat Ioachim ca executorul testamentului
din chestiune- ne-am rugat despre acest obiect, de multe ori verbal, n 15 Decembre 1875 n scris, de
nici un rezultat. Drept aceasta mai a ne ruga onoratului Senat confesional
districtual, se ndure a lua acesta n considerare meritorie, decide ntru acolo, ca prunci[i]
fie cu stipendiile cuvenite din lui Georgiu Popu, barem la esamenele venitore"
13

Ca urmare a acestei de fapt vicarul Moisil, la 29 ianuarie 1977, n numele Senatului
confesional districtual o scrisoare vicecomitelui de alte executorilor
testamentari Ion Ioachim Eforturile vicarului aveau n cele din la rezolvarea
stringentei probleme a capitalului dat fiind faptul vicecomitele se dispus rezolve
solicitarea preciznd n acest scop era trimiterea statutelor "Locotenent George Pop":
ce statutul pentru administrarea fondului destinat de repauzatul primlocotenent Georgiu Poppu pentru
scopuri nu se n archiva acestui Comitat se provoca onorata Comisiune a
ncoace o copie de pre acel statut pentru ca numai primirea acelei copii se poate in merita rezolva stimata
scrisoare din 29 Ianuarie 1877 Nr. 335/876"
14

Adresndu-se din nou celor doi executori testamentari la 29 aprilie 1877 prin persoana
vicarul Grigore Moisil, Senatul confesional districtual din partea lui Ioachim
la 20 ianuarie 1879, toate cele necesare au fost ntreprinse singurul organism n rezolve
chestiunea fondurilor "Locotenent George Pop" este vicecomitele comitatului "Sub
prezenta avem onoarea a documentul de al lui Georgiu Popu din fost supralocoteninte
la regimentul Mare Duce de Baden Nr. 50, n la Custozza n Iunie 1866, cum s-a primit la fosta
sedrie a districtului sub Nr. 2350 n data de 25 Decembre 1868 cu acea rugare
cu data de Mihaiu din despre 300 fl v.a. se recerce de la vicecomitele comitatului
ntrunit aflndu-se acolo n cassa care s'a transpus de la autoritatea
fostului district spre a se putea executa"
15

Intrarea capitalului n visteria Fondurilor avea se mai amne
pentru cteva luni deoarece vicecomitele printr-un document datat 19 aprilie 1879 actele care
certifice fondurilor este de locotenentul George Pop cu administrarea
sale: "Spre a putea face necesare n lui Mihaiu
peste 300 fl. v.a., suma ce a luat-o mprumut din fondul creat de fostul supralocotenente George Poppu spre
a se din din ca premii, de lipsa ca ia oficiul comitatens central n vedere
scrisorile referitore la sus Fond spre a se fondatorele la cine a
premiilor la cui s-a spre administrare acel fond. Deci este onorata comisiune n
rezolvarea stimatei scrisori din 2 martie 1879 Nr.70 a ncoace sus scriso pre
retrimitere spre a lua pe ele n vedere apoi a se face necesare"
16

Senatul confesional districtual s-a conformat cererii vicecomitelui la 26 aprilie 1879
documentele necesare, astfel nct la 30 mai 1879 vicecomitele "mpreunatului Comitat
trimite "n rezolvarea stimatei scrisori din 2 Martie 1879 Nr. 70 ce onoratei
13 Ibidem., f. 18.
14 Ibidem., f. 20.
15 Ibidem., f. 23.
16 Ibidem., f. 25.
234
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
comisiuni sub acest s-a demandat la Cassa a la
mna cassei centrale din
a) Una d.d. 15 septembrie 1869 data de Mihaiu din peste trei sure florini
din George Pop ca depozit sub pagina 77 a protocolului depozitelor a
fostului district al depus:
b) sub jour. Art. 20 din 28 faur 1872 cu .................. 2f143 0 kr.
c) Interesele de 5% incurse prentru capitalul alocat la Mihaiu
pro 1872 ........................... 15 f1
pro 1873 ........................... 15 f1
pro 1874 ........................... 15 f1
pro 1875 ........................... 15 f1
Summa 62 f1 43 0 kr. austriac pe despre
primire att a unii ct a sumei banale" Y
La 13 ani moartea fondatorului "Locotenent George Pop din dispunea,
n cele din de capitalul necesar de burse elevilor romni de la din
localitatea a defunctului precum de la cea din Acest lucru este confirmat de
o scrisoare de Ion Ciocan la 13 iulie 1880, cum "La cassa fondului
central se afla n ziua de suma de 137 f1430 cr v.a. n bani ca depozit al George
Popu din Rugnd se ca banii disponibili din se la orice
cassa de spre fructificare"
1
".
locotenentului George Pop activitatea n conformitatea cu
prevederile instrumentului redactat n anul 1870 cu exprimate de fondator n
testamentul
Despre faptul veniturile erau n bine administrate stau o serie
de cereri de mprumut solicitate de rude ale fondatorului acesteia care vizau sume nsemnate de bani. O astfel
de cerere o fratele locotenentului George Pop, Constantin Pop, la data de 7 mai 1896, Comisiei
administratoare a fondurilor central de stipendiu. ,,Avnd a sute
{200} f1 v.a. ca frate legitim al supratenente c.r. George Popp din n cu
a ruga: ca onorata comisiune a-mi da un mprumut de sute {200}
fl. v.a. din lui George Popp din pe hypoteca cu 6% la Procedurile deosebit de
riguroase necesare unei astfel de mprumut vorbesc despre cu care organismul abilitat
administreze oferea astfel de sume, n ciuda faptului acestea reprezentau principalele
de sporire a veniturilor. lui Constantin Pop i se pune n vedere pentru acordarea mprumutului sunt
necesare actele doveditoare a de rudenie dintre acesta fondatorul precum acte doveditoare
pentru a demonstra o avere pentru acoperirea ipotecii mprumutului. Conformndu-se
cererilor Constantin Pop aduce o de preotul paroh Leon din
care este fratele locotenentului George Pop actele care certifice sa
Constatndu-se n urma parcurgerii acte Dvostre sunt ngreunate cu alte datorii
nu se poate da mprumutul cerut din George Popu" propunE.ndu-i-se
unui "mprumut la 350 f1 din care se toate datoriile ntabulate cu
interesele celelalte speze de destabulare ntabulare La 23 noiembrie 1896, cu
lui Constantin Pop privind mprumutului propuse de Comisia administratoare a fondurilor
central de stipendiu, i se suma de 350 fl din visteria "Locotenent George Pop din


Astfel de apar frecvent ntre documentele n dosarele adresate de rude ale
fondatorului ei, fapt ce o a veniturilor ca urmare, posibilitatea
acesteia de a acorda bursele de instrumentul
n acestuia din care constituie de asemenea subiectul prezentului studiu ss impun cteva
"Locotenent George Pop" a spre secolului al XIX-lea n
17 Ibidem., f. 26.
18 Ibidem., f. 31.
19 Ibidem., f. 51, 53, 54, 56, 64.
235
http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro
conformitate cu statutele redactate n anul1870 de executarii testamentari Ioachim Ion
modificate ulterior la cererea Senatului confesional districtual, aprobate de abilitate.
Ca urmarea a maghiare, instrumentul al "Locotenent George
Pop din este modificat n anul 1898. Instrumentul 9 paragrafe n care erau
normele de ale naintat spre aprobare comitelui suprem al comitatului
la 13 februarie 1900, acesta l respinge o serie de n vederea aspectelor
considerate lacunare. aveau n vedere modificarea: paragrafului al II-lea a instrumentului
referitor la autoritatea pe care o are inspectorul regal maghiar din comitatul asupra
elementare din paragraful al III-lea. n care se impune precizarea a
aprobarea ministrului de culte titulatura sub care din
cea din fie nu era cea oficial- se pretindea denumirea n limba statului- fie era
paragraful al VI-lea, care referire la documentele doveditoare pe care elevul beneficiar al bursei trebuia
le naintea forurilor abilitate care trebuiau fie n limba - nu n limba
n conformitate cu legea din anul 1879; paragraful al VII-lea, ca urmare a solicitate
anterior trebuia modificat el; exemplarului original al instrumentului vechi, precum
impunerea instrumentului din parte comenz