Sunteți pe pagina 1din 18

Forumul National de Mediu

Energii alternative si investitii n domeniul energetic Managementul deseurilor si eco-eficienta

Gestionarea deeurilor
cadrul general, responsabiliti, aciuni viitoare
Anisoara Popescu consilier Ministerul Mediului si Padurilor

6 Iulie 2010, Bucuresti, Hotel Crowne Plaza, sala Ballroom B


1

Cadru general

Principii
Principiul protectiei resurselor primare Principiul masurilor preliminare, corelat cu principiul

utilizarii BATNEEC Principiul prevenirii Principiul poluatorul plateste, corelat cu principiul responsabilitatii producatorului si cel al responsabilitatii utilizatorului Principiul substitutiei Principiul proximitatii, corelat cu principiul autonomiei. Principiul subsidiaritatii (corelat i cu principiul proximitatii si cu principiul autonomiei) Principiul integrarii

Studiu de caz: zona industriala

Responsabilitati ale detinatorilor/producatorilor de deseuri

sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care desfasoara operatiuni de eliminare sau valorificare sau sa realizeze aceste procedee prin mijloace proprii; sa desemneze o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in sarcina detinatorilor/producatorilor de deseuri; sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase; sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora Producatorii de deseuri sunt obligati sa implementeze prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor, ale Planurilor Regionale de Gestionare a Deseurilor si ale Deseuri periculoase: planurilor judetene de gestionare deseurilor. comunitare; Ambalarea si etichetarea conf. a standardelor Migrarea Deseurilor Periculoase pe teritoriul unei tari va folosi acelasi documente de transport ca si n cazul transportului transfrontalier; Interzicerea amestecarii deseurilor periculoase (inclusiv diluarea acestora). Derogari: SM pot autoriza amestecarea n anumite conditii, masuri care sa garanteze urmarirea si controlul de la generare pana la destinatia finala.

Sistemul de raportare si costuri


Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de valorificare si eliminare a deseurilor, precum si producatorii de deseuri sunt obligati sa tina:
evidenta cantitatii, a naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, frecventei, modului de transport, a metodei de tratare, evidenta operatiilor cuprinse in anexa nr. II A, respectiv nr. II B din OUG 78/2000 si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea
In conformitate cu principiul

"poluatorul plateste", costurile operatiilor de eliminare se suporta de catre:


detinatorul de deseuri care incredinteaza

deseurile unui colector sau unui operator economic autorizat detinatorul anterior al deseurilor sau producatorul produsului din care a rezultat deseul.

Colectarea selectiva a deseurilor municipale

Mosnita Noua, Jud. Timis

Cluj

Timisoara

Hunedoara

Bucuresti, sectorul 6

Statie de sortare a deseurilor

Deseuri compactate
8

Statie de compostare

Compostare individuala

Depozit confom de deseuri Feteni, Jud. Valcea

10

Exemplu negativ de poluare industriala Protest impotriva deschiderii unui depozit de deseuri industriale la Navodari (aprilie 2010)

Depozitul de deseuri de la BumbestiJiu, jud. Gorj, fumegand (ianuarie 2010) Protest impotriva depozitarii la groapa de gunoi de la Magura Uroiului, Jud. Hunedoara (iunie 2009)

11

Actiuni viitoare
n noiembrie 2008 a fost aprobata de catre Comisia

Europeana si Parlamentul European Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, care va intra in vigoare la 12.12.2010.
Noua Directiva cadru a deseurilor abroga

urmatoarele Directive:
75/439/EEC privind gestiunea uleiurilor uzate,

2006/12/EC - actuala Directiva cadru a deseurilor,


91/689/EEC privind deseurile periculoase,

12

Termen de transpunere: 12decembrie 2010

Prioritile Directivei 2008/98/CE


Principalul obiectiv: reducerea consumului de resurse si

favorizarea aplicarii practice a ierarhiei deseurilor. Modificari:


adaugarea unui mecanism ce permite clarificarea cazurilor n

13

care rezultatele secundare ale unui proces de productie sunt subproduse (nu deseuri) precum si a momentului n care un deseu nceteaza sa mai fie deseu (end of waste); clarificarea definitiilor anumitor operatiuni de gestionare a deseurilor; introducerea responsabilitatii extinse a producatorului ca mijloc de sprijinire a proiectarii si producerii de bunuri care faciliteaza utilizarea eficienta a resurselor pe toata durata de viata a produsului, inclusiv propria reparare, reutilizare, dezasamblare si reciclare; includerea prevederilor referitoare la deseurile periculoase; clarificarea prevederilor referitoare la Planurile de Gestionare a Deseurilor si specificarea necesitatii luarii n considerare a ntregului ciclu de viata al deseurilor n momentul elaborarii lor; solicitarea ca Statele Membre sa elaboreze Programe de

Responsabilitati impuse de directiva


Responsabilitatea producatorilor, unul dintre

cele mai importante elemente ale politicilor de gestionare a deseurilor prin:


ncurajarea prevenirii generarii de deseuri prin

influentarea luarii deciziilor corecte n diferite etape ale ciclului de viata (incluzand proiectarea, fabricarea, comercializarea) Concentrarea pe impactul asupra mediului a produselor Cresterea reciclarii deseurilor n spiritul realizarii unei societati a reciclarii"
14

Care este tendina?


Desi a crescut procentul de reciclare, depozitarea

deseurilor reprezinta nca o mare risipa de resurse si o amenintare la adresa mediului Legea comunitara a deseurilor va conduce la cresterea reciclarii materialelor din deseurile de ambalaje si din alte deseuri. O cheie a succesului pentru politicile actuale n domeniul gestionarii deseurilor este obligatia statelor membre ale UE de a reduce semnificativ depozitarea deseurilor biodegradabile
15

Cadrul legal in domeniul gestiunii deseurilor, la nivel european

Actual

16

Reorganizarea legislatiei in functie de noua directiva cadru

Concluzii
Extinderea colectarii separate pe fluxuri de deseuri:

hartie/carton, plastic, sticla, deseuri din constructii si demolari, biodeseuri, baterii si acumulatori uzati, DEEE, uleiuri uzate;

Termenele de indeplinire a tintelor Marirea procentului de reciclare O mai multa atentie acordata gestionarii deseurilor de

catre operatorii economici si populatie, prin respectarea ierarhiei deseurilor


17

Multumesc pentru atentie !

Anisoara Popescu
Consilier Ministerul Mediului si Padurilor Directia Gestiune Deseuri i Substante Periculoase Bd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti Email: anisoara.popescu@mmediu.ro Web: www.mmediu.ro 18