P. 1
Continutul Infractiunii

Continutul Infractiunii

5.0

|Views: 45|Likes:
Published by AndraAlina
drept
drept

More info:

Published by: AndraAlina on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE DREPT

LUCRARE DE LICENŢĂ
DISCIPLINA: DREPT CONŢINUTUL INFRACTIUNII

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC,

ABSOLVENT,

1

CUPRINS Capitolul 1. Introducere………………………………………………............... ..pag. 1 1.1. Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii……………..pag. 1 1.1.1. Planuri de manifestare a infraţiunii …………………………….…..... pag. 4 1.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii …………………………………..pag. 5 1.2.1. Preliminarii …………………………………………………….….......pag. 5 1.2.2. Pericolul social ……………………………………………..................pag. 10 1.2.2.1. Elementele pericolului social al faptei………………………………...pag. 12 1.2.2.2. Felurile pericolului social …………………………………………..... pag. 15 1.2.3. Vinovăţia ……………………………………………………………...pag. 16 1.2.4. Prevederea faptei în legea penală……………………………………...pag. 22 Capitolul 2. Conţinutul infracţiunii…………………………………………….…pag. 24 2.1. Conceptul de conţinut al infracţiunii………………………………... pag. 24 2.1.1. Noţiuni……………………………………………………………… ...pag. 24 2.2. Clarificarea conţinutului de infracţiuni………………………………...pag. 25 2.2.1. Actul obiectiv de conduită, ca element al conţinutului infracţiunii…....pag. 25 2.2.2. Actul subiectiv de conduită, ca element al conţinutului infracţiunii …. pag. 25 2.2.3. Valoarea socială lezată, ca element al conţinutului infracţiunii…….. . .pag. 26 2.2.4. Obiectul, ca element al conţinutului infraţiunii…………………… …..pag. 26 2.2.5. Subiecţii, ca element al conţinutului infracţiunii……………………….pag. 32 2.2.6. Locul săvârşirii faptei, ca element al conţinutului infracţiunii………….pag. 39 2.2.7. Timpul săvârşirii faptei, ca element al conţinutului infracţiunii…….… pag. 39 Capitolul 3. Elemente de structură a conţinutului infracţiunii………………….....pag. 41 3.1. Structura conţinutului infracţiunii…………………………………..…pag. 41 3.1.1. Obiectul infracţiunii…………………………………………………… pag. 44 3.1.2. Clasificarea infracţiunilor după obiect…………………………… ……pag. 49 3.2. Subiectul infracţiunii …………………………………………………...pag. 54 3.2.1. Subiecţi activi ai infracţiunii………………….……………………….. pag. 55 3.2.2. Subiecţi pasivi ai infracţiunii …………………………………………...pag. 62 Capitolul 4. Aspecte din practica judiciară……………………………………..…pag. 74 4.1. Soluţii din practica judiciară …………………………………………..pag. 74 4.2. Concluzii……………………………………………………………….pag. 90 Capitolul 5. Instituţia conţinutului infracţiunii în lumina prevederilor noului cod penal………………………………………………….……pag. 91 5.1. Consideraţii generale ………………………………………………….……..pag. 91 5.2. Necesitatea adoptării unui nou Cod penal în România ……………………....pag. 94 5.3. Infracţiunea în noul cod penal ……………………………………………..…pag. 99 Planul lucrării ……………………………………………………………….…….pag. 117 Bibliografie ………………………………………………………………….…….pag. 122

2

LISTA DE ABREVIERI
Art. Al. B.Of. C.D. C.P. C.pr.pen. I.C.C.J. Dec. Ed. H.G. Jud. M.O. O.G. O.u.G. Prev. R.D.P. R.R.D. S.a.m.d. Sec. S. pen. T.J. Trib. T.S. Vol. Articolul Alineatul Buletinul Oficial Culegere de Decizii Codul Penal Codul de Procedură Penală Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie Decizia Editura Hotărârea Guvernului României Judecătoria Monitorul Oficial Ordonanţa Guvernului României Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Prevazut(ă) Revista de Drept Penal Revista Româna de Drept şi aşa mai departe secolul Sentinţa penală Tribunalul Judeţean Tribunalul Tribunalul Suprem Volumul

Capitolul 1
- Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii
3

ilegală şi periculoasă îndreptată împotriva regulilor general – umane. op. Infracţiunea este reprezentată de atitudinea individuală . derivă din acceptarea de către individ a condiţiilor impuse în procesul interacţiunii sociale ca formă de raportare şi asumare a răspunderii pentru acţiunile – omisiunile sociale. C.. alături de responsabilitatea morală..cit. el nu ar mai avea libertate pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel" (Montesqieu "Despre spiritul legilor"). realizându-se stabilitatea structurii sociale. a normelor de conduită socială determinând răspunderea penală şi aplicarea pedepsei penale în mod “permanent. "Oamenii au fost creaţi egali. cit. Legea foloseşte omului (“hominis causa”) prin impunerea unei conduite şi stabilirea valorilor socio – umane care trebuie ocrotite prin adoptarea unor sancţiuni penale compatibile cu pericolul social concret pentru faptele contrare regulilor de drept “socialmente periculoase”2. Dacă orice individ poate să comită o 1 2 C.Mitrache. p 100 . cit. Dongoroz şi colab. p 111. Bulai.. Unele acţiuni – omisiuni pun în primejdie valorile umane fundamentale.. Faptele umane determinate şi interzise prin lege sub sancţiunea aplicării unei pedepse constituie infracţiuni1. şi dacă un cetăţean ar putea să facă ceea ce ele interzic. Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii Exprimarea libertăţii individuale constituie "dreptul de a face tot ceea ce îngăduie legile . printre aceste drepturi se găsesc viaţa. ei fiind înzestraţi de Creator cu anume drepturi inalienabile. op. p. p 100. Apărarea atributelor socio – umane impune doar anumite raporturi sociale prin reglementări juridice esenţiale. echitabil şi util” (semper aequum et bonum). Responsabilitatea juridică. politică...Vinovăţia . Răspunderea penală . V 4Dongoroz şi colab. op cit. Infracţiunea (infractio – distrugere) reprezintă o reglementare cu trăsături generale a acţiunii umane prin care s-au înfrânt regulile de conduită şi care atrage aplicarea unei pedepse penale corespunzătoare. libertatea şi căutarea fericirii" (Declaraţia de Independenţă a SUA).Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii .. religioasă determină reformarea individului în sensul prescripţiilor legale şi asigură integritatea valorilor socio – umane fundamentale.1.Pericolul social . fiind contrare conduitei socialmente necesară prin generarea conflictului social.Prevederea faptei în legea penală 1. V.68. op. precum şi stabilitatea socială. ca fenomen social.

fapt care determină incriminarea acţiunii – omisiunii săvârşită în sensul pedepsirii prin lege ca act criminal îndreptat împotriva întregii societăţi. antropologie criminală. pentru pagubele cauzate statului. medicină legală. psihologie judiciară. Conduita antisocială a infractorului va trebui să fie precizată în lege pentru a constitui o formă de comparaţie cu atitudinea corespunzătoare validată de societate şi pentru a fi eliminată sau redusă prin aplicarea sancţiunii penale. valorile umane fiind apărate de legea penală. sunt imputabile doar persoanelor fizice care au capacitatea penală de a înţelege exigenţa legii şi necesitatea aplicării pedepsei ca formă de sancţionare socială. primul – ministru. ca act comis de o persoană concretă intr-o situaţie concretă. Fenomenul infracţional este deosebit de complex şi pentru a putea fi cunoscut. miniştrii şi ceilalţi membrii ai guvernului răspund civil. statistică infracţională. determinată 3 În proiectul de lege privind responsabilitatea ministerială. persoanelor juridice sau fizice. trebuie abordat multidisciplinar. Printr-o excepţie constituţională cercetarea şi aplicarea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită se suspendă în cazurile privind pe parlamentari (senatori şi deputaţi) care beneficiază de imunitate parlamentară. Infracţiunea (“infractio” – distrugere) constituie o faptă gravă deoarece produce consecinţe socialmente neconvenabile care nu pot fi combătute decât prin aplicarea pedepselor penale. pedeapsa penală compatibilă cu gravitatea infracţiunilor produse nu se va aplica personalului diplomatic care beneficiază de imunitate diplomatică. rezultă din încălcarea regulilor de conduită socială impusă prin norme şi reguli de drpt penal cât şi producerea unor urmări vătămătoare pentru societate. sociologie judiciară. Aceasta implică stăpânirea unor noţiuni de : criminologie. prin pedeapsă instituindu-se menţinera integrală a valorilor socio-umane şi a structurii sociale. pentru acte administrative emise ilegal sau pentru nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri privind un drept recunoscut de lege. Deşi actele politice nu pot şi nu trebuie să fie asimilate delictelor penale. Infracţionalitatea deşi este un fenomen social. (minorul în vârstă de peste 14 ani care posedă deplinătatea factorilor psihopsihici şi majorul căruia nu i se impută infirmităţi mentale). ca reacţie de răspuns a societăţii la încălcarea regulilor sociale. Caracterul ilicit al acţiunilor – inacţiunilor (omisiunilor) considerate a fi infracţiuni. 5 . psihiatrie criminală. dreptul de a pedepsi (“ius puniendi”) “este stabilit pentru toţi” – (iura generaliter constituutur).infracţiune (orice acţiune – inacţiune interzisă şi sancţionată de legea penală). trebuie cercetată ca act individual. Este vorba de o acţiune umană. membrii Guvernului pot să fie judecaţi în baza legii privind responsabilitatea ministerială3. pentru infracţiunile săvârşite în timpul funcţiei. Ilicitul penal devine socialmente periculos. Infracţiunile ca fapte socialmente negative. potrivit legii. Prin excepţiile care sunt reglementate în tratate internaţoinale.

armament. societatea democratică întrgul său ansamblu. De asemenea. pretinderea unor sume consistente de bani pentru asigurarea “protecţiei”. Prin contrabandă. până la obiecte de valoare aparţinând patrimoniului naţional. 6 . psiho-sociale şi psiho-morale. luaţi separat. în domeniul traficului de droguri. elemente ale crimei organizate au apărut şi s-au dezvoltat cel mai rapid în domeniul economico-financiar. În ştiinţele juridice tot timpul întâlnim două categorii de definiţii pentru diferite categorii sau noţiuni juridice: definiţii oferite de doctrina juridică şi definiţii legale. ci insăşi buna functionare a instituţiilor statului de drept. Situaţia este explicabilă prin perpetua distincţie ce se face între dreptul ca şi doctrină (sau dreptul ca ştiinţă) şi dreptul material (sau dreptul ca practică). corelate cu deficitul de personal şi logistica. atacul cu arme de foc etc. Aceasta presupune elaborarea unui sistem teoretico-ştiinţific şi metodologic cu posibilităţi integratorii şi generalizatoare pentru realitatea concretă. precum şi a crizei de autoritate pe care au traversat-o instituţiile statului de drept.de anumite elemente psihologice. de la cele de strictă necesitate pentru populaţie. O amploare deosebită au luat actele de înşelăciune. a crescut numărul infracţiunilor legate de practicarea jocurilor de noroc. fraude valutar-vamale şi nerespectarea legislaţiei în domeniul operaţiunilor de import-export etc. al afacerilor cu autoturisme furate. O viziune coerentă asupra dinamicii si interacţiunii elementelor întregului ansamblu de factori care concură la producerea actului infracţional nu o poate oferi decât o concepţie sistemică integratoare asupra conduitei şi a manifestărilor psiho – comportamentale. nu pot explica in mod corespunzător originea fenomenului şi a comportamentului infracţional. au fost scoase din ţară o gama largă de produse. În România. al formelor moderne de sclavie. Legislaţia lacunară şi supraîncărcarea sistemului justiţiei penale. sechestrarea de persoane. tendinţe. plasării de valută falsă. Factorii care stau la baza fundamentării teoriilor psiho-biologice. Corupţia ameninţă nu numai drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetaţeanului. scopuri etc. trebuinţe. introducerii ilicite de deşeuri toxice. caracteristice perioadei de tranziţie. evoluţia fenomenului infracţional este o consecinţă a impactului problemelor economico-sociale grave. În dreptul penal românesc infracţiunea beneficiază de ambele categorii de definiţii. au făcut ca efectul măsurilor preventive şi represive să fie limitat. motive. De regulă toate conceptele sau noţiunile legale sunt definite de doctrina juridică şi doar o parte din acestea se regăsesc definite expres în cuprinsul legilor în vigoare (în dreptul material). violenţe între grupurile rivale de infractori. Având în vedere rata înaltă de profit şi gradul scăzut al riscurilor asumate. fals şi uz de fals realizate prin cele mai diverse forme. . O serie de organizaţii transnaţionale şi-au creat legături în rândul grupurilor de infractori autohtoni şi actionează în cooperare cu acestea.

Acestea sunt în numar de trei : 1. Este uşor să remarcăm faptul că şi definiţia legală a infracţiunii se referă la planurile de manifestare a infracţiunii : • • • infracţiunea este o faptă.În continuare vom prezenta câteva din definiţiile generale ale infracţiunii vehiculate de doctrina juridică insistând ulterior mai în detaliu asupra definiţiei legale a acesteia.113 7 . fapta care constituie infracţiune trebuie să existe prevăzută în mod expres în normele penale (plan juridic).1. Prevedera faptei în legea penală. Astfel. Definiţia legală a infracţiunii. Majoritatea sistemelor penale evită să dea o definiţie expresă a infracţiunii în cuprinsul legii penale. o ignorare a comandamentului normelor juridice penale. un comportament exteriorizat (planul material) .1. 1. Varianta de definiţie legală prezentată în codul penal românesc este una din cele mai frecvente: infracţiunea nu este definită direct ci prin prisma enumerării caracteristicilor esenţiale ale acesteia. Ea determină verificarea răspunderii penale pentru fapta comisă şi aplicarea unei sancţiuni penale (în cazul în care există responsabilitate penală). În general definiţiile oferite de doctrina penală diferă semnificativ între ele. În plan juridic infracţiunea reprezintă o încălcare a ordinii de drept penale. conform codului penal românesc : “Infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. Am selectat în calitate de încorporare a planurilor manifestării infracţiunii una din definiţiile elaborate de către doctrina penală românească : “ Infracţiunea. cu manifestări pe diferite planuri ale realităţii. 2. infracţiunea constă într-o faptă ce prezintă pericol pentru societate (planul social) . op. 3. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”. mai ales din punct de vedere al numărului planurilor de manifestare menţionate şi prin accentuarea variată a unui aspect al infracţiunii. În doctrina juridică se consideră că definiţiile oferite infracţiunii ar trebui să ţină cont de faptul că ea reprezintă o realitate complexă. Definiţie generală. Planuri de manifestare a infracţiunii 4 Giurgiu. Periculozitatea socială a faptei penale . este un act de conduită exterioară a omului care. din cauza tulburării pe care o produce ordinii sociale şi de drept este supusă represiunii penale”4. p.cit. Săvârşirea faptei penale cu vinovăţie . în sensul ei cel mai larg.

În dreptul penal român se aplică principiul nepedepsirii intenţiei criminale ci doar a faptei penale (a comportamentului antisocial). să plasăm întreaga cauzalitate a conduitei umane doar pe seama intimii structurări a personalităţii. afişarea comportamentului antisocial aste necesară. ele pot fi considerate în calitate de circumstanţe agravante sau atenuante în cazul individualizării pedepsei dar nu pot fi considerate ca fiind principalele surse ale infracţiunii. 8 . afirmă că fiecare trebuie să răspundă personal (în sau prin persoana sa) pentru infracţiunile comise. ca să existe o infracţiune. Moral 5. Este adevărat faptul că individul se exprimă prin comportamentul său. Comportamentele sociale sunt caracteristice majorităţii indivizilor demonstrând astfel impactul extrem de redus al personalităţii sau. acesta trădează ceva din interiorul persoanei. Social 4. Însă ar fi greşit. Unele infracţiuni precum insulta. infracţiunea este comisă de infractorul ce se face vinovat de producerea acesteia. calomnia sau ameninţarea se pot produce fără ca să implice ca necesitate acţiunea : ele se pot realiza prin simplu comportament verbal sau chiar nonverbal. din punct de vedere psihologic. Material 2. Contextul sau situaţia socială nu pot fi trase la răspundere penală şi pedepsire . în general se consideră că infracţiunea are următoarele planuri ale realităţii : 1. Pentru jurist. ca fiind o “expresie a personalităţii infractorului”. În plan uman comportamentul antisocial este considerat de către doctrina juridica. Comportamentul nu este necesar să fie în exclusivitate legat de motricitatea fizică. printr-un act de conduită exterioară a omului care produce modificări în mediul exterior. relativa inutilitate a conceptului de personalitate în explicarea comportamentului uman. impactul contextului nu poate fi considerat la fel ca şi în cazul psihologie sociale. Psihologia socială ne demonstrează cu claritate că marea majoritate a comportamentelor umane sunt de fapt comportamente sociale : comportamente elaborate pe răspuns la influenţa contextului social. Juridic În plan material infracţiunea se exprimă întotdeauna printr-un comportament. În dreptul penal. Principiul răspunderii personale care operează în drept. Oricum s-ar manifesta. conform unor opinii radicale. adică să fie o acţiune. Doctrina juridică abordează acest aspect psihologic oarecum simplist şi incomplet. Uman 3.Deşi diferiţi autori le definesc puţin diferit.

Reacţia normală a oricărei societăţi este să se apere de o astfel de disociere interzicând acele acţiuni care pun în pericol sau aduc un prejudiciu valorilor sociale fundamentale. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 1. În acest mod s-a delimitat ilicitul penal. Definiţia adoptată de Codul penal prin care se indică trăsăturile esenţiale ale infracţiunii are valoarea unei norme juridice obligatorii. În plan moral. infracţiunea determină reacţia socială organizată contra infracţiunii care se realizează prin politica penală şi procesul penal. administrativ. Art. de bază. p113. infracţiunea este fapta care prezintă pericol social. Preliminarii Săvârşirea unei infracţiuni impune răspunderea penală şi adoptarea pedepsei faţă de persoana fizică vinovată care are capacitatea răspunderii penale. disciplinar.1. dacă este prevăzută în legea penală ca infracţiune. Infracţiunea reprezintă singurul temei juridic la răspunderii penale şi implicit al aplicării pedepsei.2.. Fapta care a fost săvârşită cu vinovăţie. deoarece reprezintă un pericol social ridicat prin lezarea valorilor sociale. Examinarea elementelor care definesc conceptul de infracţiune structurează şi califică acţiunileomisiunile săvârşite în infracţiuni sau în fapte de altă natură care nu justifică prevederea în legea penală şi nu atrag răspunderea şi aplicarea pedepselor de natură penală6.În plan social. Mitrache. infracţiunea semnalează existenţa unor comportamente ce pun în pericol valorile societăţii (ameninţă existenţa acestora) sau le lezează. 1. I) Noţiune Potrivit disp. 17 C. C.. fiscal. cit.2.. pentru considerarea ca infracţiuni a tuturor faptelor vătămătoare din toate sectoarele de activitate umană. 5 6 C. cit. comercial) 5. Bulai. Dacă valorile unei societăţi sunt atacate se pune în pericol însăşi existenţa acelei societăţi. op. de celelalte forme ale ilicitului (civil. contravenţional. cu consecinţe grave pentru relaţiile socio-umane. are un caracter ilegal şi periculos pentru societate deoarece vatămă interesele legitime ale cetăţenilor şi ordinea de drept existentă. pen. În plan social. p 69 Idem 9 . infracţiunea nu înseamnă numai un atac la adresa normelor şi valorilor unei societăţi dar şi un comportament imoral faţă de ceilalţi : infractorul îşi permite să comită fapte care lezează interesele şi drepturile altor persoane. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. op. În acelaşi timp infractorul nesocoteşte nişte norme de conduită pe care marea majoritate a cetăţenilor le respectă.

ca rezultat al unei deliberări va trebui să aparţină omului. influenţând raporturile şi relaţiile socio-umane. Nu constituie fapte penale acele procese psihice interne. pen. nu reprezintă fapte în înţelesul legii penale deoarece nu sunt rezultatul acţiunilor-omisiunilor umane. Urmările faptei săvârşite trebuie să fie conştientizate de făptuitor pentru a-i fi imputabile şi pentru a fi obligat să accepte pedeapsa penală. fapta implicând răspunderea penală doar în cazul când se regăseşte fizic în realitatea obiectivă sau în conduita exterioară a individului. op. provocarea unor incendii catastrofale) atunci răspunderea penală şi aplicarea pedepsei penale vor interveni deoarece s-a folosit de efectele devastatoare ale forţelor naturii pentru a produce pericolul social urmărit.115 . este fapta care prezintă pericol social.. Fenomenele naturii. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. întrucât nu sunt percepute de simţurile umane şi nu produc urmări concrete în raporturile şi relaţiile socio-umane. Dacă omul acţionează în sensul producerii unor dezastre naturale (ruperea digurilor care străjuiesc barajele.. ca normă teoretică. 105. C. Deliberarea. cit. manifestările. Fapta. cit. Bulai. procesele şi stările umane care pot să fie percepute de simţurile umane. Legea nu consideră sentimentele umane ca fiind fapte de natură penală dacă nu se regăsesc într-o acţiune perceptibilă în realitatea obiectivă (“Cogiationis poena patitur” – Nimeni nu poate suferi o pedeapsă pentru gândurile lui )7.. p. infracţiunea.. fiind percepută de simţurile umane. p. deşi sunt percepute direct prin organele senzoriale umane. Reacţiile animalelor pot 7 8 Idem 10 Ulpian. prin care încalcă legea penală). Dacă fapta umană nu va fi descoperită în existenţa sa reală. indiferent de valoarea consecinţelor sale. a) Fapta care prezintă pericol social Faptele umane sunt prin natura lor materiale în sensul că existenţa acestora poate să fie identificată în realitatea obiectivă. acţiunile-inacţiunile (omisiunile) activităţile. Legea penală evaluează ca fapte ce constituie elementele infracţiunii doar actele.II) Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii Prin art. V. aceasta nu va fi calificată ca fiind infracţiune. ca hotărâre luată asupra săvârşirii unei fapte nu va constitui o trăsătură a infracţiunii dacă nu s-a “exteriorizat” în afara gândirii individuale într-un act pregătitor sau intr-o acţiune de punere a ei în aplicare. fiind excluse din categoria faptelor penale fenomenele naturale sau reacţiile animalelor (doar pentru cazurile când omul nu se foloseşte de acestea pentru realizarea acţiunilor-omisiunilor sale8. op.17 alin 1 C. Dongoroz şi colab. caracteristice gândirii individuale care nu se materializează în realitatea obiectivă.

117. Voinţa noastră nu este determinată să urmeze sau să se ferească de ceva. 9 I. Caracterul de faptă umană. o modificare perceptibilă în mod socialmente neconvenabil a realităţii obiective (în raporturile şi relaţiile socio-umane). Mitrache. însuşită. p. Dacă nu se poate face dovada intervenţiei omului pentru producerea unor consecinţe vătămătoare de către animale. amplificat sau redus de unele condiţii specifice. op. cit. op. pen. p.. Bulai. vol. vor fi considerate că reprezintă fapte penale doar în cazurile când animalele au fost folosite de om pentru a produce unele consecinţe juridice (asmuţirea asupra unei persoane. iar nu penală. Dongoroz şi colab. p. 72 11 . I. Editura INS. deoarece dreptul reglementează relaţiile dintre oameni.. iar nu ca rezultat al intervenţiei unui fenomen natural sau a impunerii voinţei unei alte persoane. uşurinţa sau neglijenţa intervenite deşi putea şi trebuia să prevadă rezultatul periculos) precum si conştiinţa realizării acţiunii. 106 . partea generală. ca relaţii sociale10.64 .să producă unele consecinţe în realitatea obiectivă însă. op.. Acţiunea-omisiunea exercitată de individ pentru a deveni infracţiune va trebui să existe numai datorită voinţei făptuitorului. ca trăsătură esenţială a infracţiunii se prezumă din necesitatea săvârşirii9 acesteia cu vinovăţie (stare specifică fiinţei umane. 115 12 V. b) Fapta săvârşită cu vinovăţie O altă trăsătură esenţială a infracţiunii este cea privind săvârşirea faptei cu vinovăţie. C. constând în săvârşirea unei greşeli. Bulai. Drept penal. op. prevăzută a se produce) de către autorul acesteia. În vicii suntem întotdeauna egali (natura animalică). acceptată. 1C. 1995. Pentru a fi infracţiune fapta va trebui să fie săvârşită cu vinovăţie. decât în măsura în care acesta este arătat ca bun sau rău de către intelect ("voluntas nostra non determinetur ad aliquid vel persequendum vel fugiendum. dresarea pentru activităţi producătoare de vătămări sau pagube).. cit. persoanei. Legea penală califică doar faptele care produc un rezultat periculos pentru societate. Tănăsescu. drepturilor şi libertăţile acesteia precum şi proprietăţii şi întregii ordini de drept (art. independenţei. C. un efect periculos ca rezultat direct sau indirect al unei cauze. o urmare. cit. Vinovăţia infractorului implivă voinţa acţiunii-omisiunii (intenţia de a produce12 rezultatul urmărit. p. în calităţi niciodată (natura umană a fiinţei) 10 Idem 11 C. a unei fapte pedepsite de lege). uniunii şi indivizibilităţii statului român. nisi quantenus ei ab intellectu exibetur tanqum bonum et malum"). cit. respectiv să fie conştientizată (gândită.. eventuala producere a acestora va genera o răspundere de natură civilă. p. Fapta devine periculoasă pentru societate doar în măsura în care aduce atingere suveranităţii.)11. contravenţională.

cit. 14 V. Fapta prevăzută de legea penală Fapta umană. pen. ca factor volitiv. 13 Prezenţa inhibiţiei constituie factorul fiziologic care suprimă conceperea infracţiunii iar absenţa inhibiţiei oferă posibilitatea afirmării nestingherite a factorilor intelectiv şi volitiv. Dongoroz şi colab. Nimeni nu ar putea nega legea decât dacă ar fi lipsit de raţiune ( "nisi sit rationis expers potest negare legem"). însă fapta definită printr-un concept (a fura). să fie incriminată de o normă penală.) 14. ca manifestare exterioară de voinţă. iar voinţa realizării faptei. 141 C.Conştiinţa săvârşirii infracţiunii este formată din posibilitatea infractorului de a gândi modul de realizare a faptei. pe baza acceptării producerii unui efect socialmente neconvenabil. Prevederea în legea penală a faptei considerată a prezenta pericolul social grav al unei infracţiuni este justificată de necesitatea cunoaşterii acesteia astfel încât. urmând realizarea responsabilităţii penale pentru fiecare infractor cu scopul prevenirii procedurii infracţiunilor. Conştiinţa realizării faptei. de a determina influenţa acţiunii-omisiunii asupra raporturilor socio-umane. prin descrierea conţinutului simplu (abuzul funcţionarului) sau prin relevarea conţinutului complex (tâlhăria) va trebui să se regăsească incriminată într-o dispoziţie cu caracter penal cuprinsă în legi sau decrete (conf. p. Incriminarea prin legea penală înseamnă descrierea conţinutului faptei şi stabilirea pedepsei corespunzătoare pericolului social produs prin acţiunea-omisiunea săvârşită în detrimentul relaţiilor şi raporturilor socio-umane. pentru a fi calificată ca infracţiune va trebui să fie prevăzută de legea penală. op. iar în cazul producerii acestora aplicarea pedepsei să constituie o măsură cunoscută şi acceptată de infractor. va trebui să se regăsească în scopul urmărit prin producerea acţiunii-omisiunii. însă urmărit a se produce în realitatea obiectivă.. Legea penală nu explică întotdeauna conţinutul faptei considerată infracţiune. va trebui să se regăsească în desfăşurarea acţiunii-omisiunii concepute. desfăşurarea activităţii umane să se realizeze în condiţii de evitare conştientă a producerii urmărilor periculoase. ca factor intelectiv. art. Un element important de natură să competeze conţinutul conceptului de vinovăţie este şi factorul fiziologic al inhibiţiei care suprimă sau încetineşte desfăşurarea factorilor intelectiv (conştiinţa) şi volitiv (voinţa) în realizarea acţiunii-omisiunii infracţionale. 107. 12 .. Fapta penală va fi doar acţiunea-omisiunea voită şi conştientizată de făptuitor căruia i se va imputa vinovăţia în producerea acesteia13. Prevederea faptei ca infracţiune în legea penală demonstrează că societatea prin mijloacele specifice oferite de pedepsirea infractorilor este răspunzătoare pentru modul de organizare a politicii de apărare socială şi de asigurare a respectării atributelor fundamentale socio-umane.

Necesitatea prevederii faptei ca infracţiune. înseamnă atribuirea caracterului penal al faptei abstracte (generice) pe toată perioada de timp cât legea penală se află în vigoare. lipsa dublei incriminări şi neprevederea faptei în legea penală. c) legea penală Lipsa prevederii faptei în legea penală.. la care se vor adăuga şi celelalte două trăsături : săvârşirea cu vinovăţie şi pericolul social al faptei. iar efectele condamnării încetează în condiţiile prevăzute de art. pedepsele şi măsurile care se pot lua în cazul săvârşirii acestora. care atrage aplicarea pedepsei este condiţionată.12 C. Prin prevedera faptei. tratament care se diferenţiază în mod substanţial de celelalte forme ale ilicitului juridic (contravenţional. înlăturarea caracterului penal şi înlocuirea cu o răspundere juridică de altă natură. în sensul că doar prin legea penală se prevăd faptele care reprezintă infracţiuni. stabilit prin art. ca infracţiune.Incriminarea abstractă (generică) a unei fapte ca infracţiune condiţionează tratamentul juridic penal al acesteia. ca trăsătură esenţială a infracţiunii. în lege. civil). în primul rând de prevederea în legea penală a faptei ca infracţiune. scoaterea aceteia din sfera ilicitului penal. Răspunderea penală. în ce condiţii. determină înlăturarea caracterului penal al faptei şi exclude posibilitatea verificării existenţei celorlalte două trăsături ale infracţiunii. de către legiuitor a pierderii gradului de pericol social abstract (generic) necesar pentru ca fapta să fie considerată infracţiune. aceasta va fi incriminată în sensul că va fi introdusă în sfera ilicitului penal care atrage răspunderea şi aplicarea pedepsei penale. 13 Lipsa prevederii faptei în . Prevederea faptei de către legea penală. 2 C. Dezincriminarea faptei se realizează. pen. săvârşirea unei fapte din categoria celor dezincriminate nu mai justifică reţinerea acesteia ca infracţiune. Lipsa prevederii faptei în legea penală se realizează în trei variante : dezincriminarea faptei. Dacă legea penală veche a fost abrogată. în mod nemijlocit. Prevederea faptei în legea penală nu determină în mod absolut şi calitatea de infracţiune a acesteia decât dacă fapta întruneşte şi celelalte două trăsături esenţiale : prezintă pericol social şi a fost săvârşită cu vinovăţie. suprimarea legii) şi are ca efect imediat scoaterea din vigoare a legii vechi. este impusă de principiul legalităţii incriminării acţiunii-omisiunii. pen. Condamnările pentru faptele săvârşite în perioada anterioară apariţiei legii de abrogare nu se mai execută. administrativ. ca infracţiune. iar urmările acesteia sunt considerate socialmente periculoase. prin abrogarea legii vechi (anularea. Dezincriminarea faptei reprezintă modalitatea directă de constatare.

în sensul aplicării pedepsei penale.. morale. Neprevederea faptei ca infracţiune. etc. nu va mai fi sancţionată chiar dacă a produs un oarecare prejudiciu. Prevederea unei fapte ca infracţiune atât de legea română cât şi de legea ţării unde a fost săvârşită va determina aplicarea legii penale române. cit. ca principală trăsătură distinctivă a infracţiunii. prezentând pericol social (deci. măsura şi calitatea participării. în primul rând. dar şi necesară. Pericolul social Din definiţia legală a noţiunii de infracţiune rezultă că. P. Din acest punct de vedere – care oferă prima trăsătură distinctivă a infracţiunii din sfera mai largă (gen proxim) a celorlalte fapte umane – periculozitatea socială reprezintă cea mai importantă însuşire specifică a infracţiunii. fapta săvârşită sub imperiul legii vechi.. infracţiunea se înfăţişează ca o faptă. Fapta devine astfel un simplu act de executare fără conţinut penal. principala premisă material-obiectivă a însăşi incriminării. recunoaşterea poziţiei sale de însuşire distinctivă esenţială a infracţiunii este nu numai firească. dacă nu mai este prevăzută în legea nouă ca infracţiune. dacă fapta prezintă pericol social şi a fost săvârşită cu vinovăţie (condiţia dublei incriminări). 1 lit. cu semnificaţie socială). 1. 13 14 . ca un act de conduită exterioară a omului (elementul material). Importanţa periculozităţii sociale. periculozitatea socială fiind aceea care atribuie faptei penale caracterul nociv. care o constituie şi-i asigură o normală desfăşurare. 6 alin. în legea penală nouă. lezând sau punând în pericol ansamblul de valori spirituale. disfuncţional şi intolerabil. a C. fapta umană pe care o marchează dobândeşte aptitudinea de a tulbura viaţa socială. Levasseur15 apreciază că.Înlăturarea caracterului penal al faptei are ca efect înlăturarea răspunderii penale pentru toţi participanţii la săvârşirea acesteia.2. periculozitatea 15 Op. În acest sens. pen. Lipsa dublei incriminări (când fapta nu este considerată infracţiune în legea penală a ţării străine) este asimilată lipsei prevederii faptei în legea penală şi are ca efect direct neaplicarea legii penale române pentru faptele reglementate în art. în condiţiile impuse de art. Astlel. În aceste condiţii.2. constituind în realitate. Stefani şi G. 6 C. exclude răspunderea penală a făptuitorului deoarece fapta concretă nu este reglementată de lege în mod abstract (generic) şi nu-şi găseşte corespondent în conţinutul şi sfera faptelor penale. În literatura juridică.. pen. indiferent de modul. este dată de împrejurarea că numai datorită existenţei şi intervenţiei ei negative. potrivit concepţiei realiste. noţiunea de pericol social este conturată în modalităţi şi formulări diverse. juridice şi materiale.

adică de a aduce atingere vreuneia din valorile sociale fundamentale. prin aptitudinea sa de a tulbura această ordine (“tulbură sau riscă să tulbure ordinea socială”). Comportamentul uman va trebui să fie susceptibil de receptare deoarece “nimeni nu poate suferi o pedeapsă pentru gândurile lui” – (cogitationis poena nemo patitur) însă doar legea stabileşte elementele faptelor care prezintă pericol social. suveranităţii. relaţiilor sociale privitoare la proprietate. de conservare şi de dezvoltare a societăţii”. p. independenţei şi unităţii statului.. Fapta comisă nu reprezintă întotdeauna infracţiune. Pentru a constitui infracţiune o faptă trebuie să aibă şi însuşirea de a fi periculoasă pentru societate. Conduita penală individuală se află într-o continuă modificare. fapta penală va trebui să fie evaluată diferenţial atât sub aspect natural cât şi sub aspect psihic pentru a se reţine gradul concret (efectiv) al pericolului social creat şi a se aprecia forma şi întinderea pedepsei care se va aplica. cu accentuări sau scăderi care determină amplificarea sau neglijarea clasificării unora 16 Op. cit. 18 C. Necesitatea cunoaşterii şi stabilirii pericolului social care rezultă dintr-o acţiune-inacţiune este justificată de responsabilitatea asumată de legiuitor în activitatea de incriminare doar a unora dintre faptele umane periculoase precum şi în activitatea de individualizare legală (prin stabilirea limitelor speciale şi generale pentru fiecare categorie de infracţiuni). chiar dacă prezintă un pericol social concret. În materialitatea sa. valori pe care legea penală le apără sub sancţiunea pedepsei.socială are semnificaţia de faptă contrară ordinii sociale. G. Va fi considerată ca prezentând un pericol social fapta care aduce atingere statului de drept. Bettiol16 se referă la aptitudinea oricărei infracţiuni de “a compromite condiţiile de existenţă. pen. Privind caracterizarea acţiunilor – inacţiunilor este o normă imperativă deoarece prin regula de drept stabilită se indică elementele componente ale pericolului social al faptei. astfel încât doar anumite fapte umane să fie considerate infracţiuni (“nullum crimen sine actione – nici o incriminare în afara acţiunii” ). precum şi întregii ordinii de drept. situaţie ce va determina ca împotriva autorului acesteia să se adopte mijloacele coercitive prevăzute de legea penală. Norma impusă prin art. Legea penală stabileşte o anumită tipologie pentru faptele considerate infracţiuni. există doar în cazurile în care fapta săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală prezintă pericol social. întrucât pot surveni împrejurări care înlătură unul dintre elementele componente ale pericolului social (leziunile produse de operaţii chirurgicale consimţite). precum şi forma şi măsura de pedepsire a infractorilor cu scopul de a păstra valorile sociale fundamentale prin forţa legii şi posibilitatea aplicării pedepsei penale. 171 15 . persoanei şi drepturilor acestora. Infracţiunea ca unic temei al răspunderii penale.

Acţiunea şi efectul prejudiciabil vor constitui elemente de stabilire a minimului şi maximului pedepsei penale pentru acţiunea tipică. Esenţa pericolului social constă în limitarea acţiunilor-inacţiunilor care produc efecte socialmente neconvenabile ( “ad imposibilia nemo tenetur” – nimeni nu e obligat la imposibil). cit.. Atât faptele comisive cât şi cele omisive. Exclusivitatea postulării acestor elemente ca trăsături esenţiale pentru orice infracţiune derivă din necesitatea stabilizării normativităţii pericolului social. totuşi. obiectiv (fizic) prin care se exprimă conduita individuală (acţiunea-inacţiunea). C. pentru a fi reţinute ca infracţiuni.. p. Chiar dacă. vătămarea valorilor sociale fundamentale şi incriminarea legală a pericolului social. urmând ca în cazul concret instanţa de judecată să verifice dacă nu există motive legale de înlăturare a caracterului de pericol social al faptei (deşi acţiunea-inacţiunea a produs un rezultat socialmente nefavorabil) şi implicit caracterul penal al faptei17. Prin art. op. a actelor preparatorii. op. a tentativei. abrogarea unora dintre norme. în mod natural. faptele care prezintă un pericol social în înţelesul legii penale. justificându-se modificarea legii. Legiuitorul selecţionează în mod abstract. sunt valabile pentru întreaga categorie de fapte umane ilicite. 18 C. Dorongoz şi colab. cit. înlocuirea răspunderii penale. inacţiunea (omisiunea) penală. pericolul social nu este contestat (fiind raportat la relaţiile individului cu viaţa socială).2.. p. Modul şi mijloacele de desăvârşire a faptei vor fi analizate în cazul concret astfel încât pedeapsa să fie proporţională cu gradul pericolului social produs. a formelor agravante sau atenuante. 17 V. 1. 18 C. Elementele pericolului social al faptei Legea penală califică noţiunea de faptă penală ca fiind un act material.105 16 . Bulai..2. în varianta faptei consumate. furtul). conduita individuală urmând să se desfăşoare cu necesitate în afara faptelor periculoase. pentru anumite categorii de fapte este considerat a fi neschimbat (omorul. schimbarea limitelor pedepselor. iar judecătorul constată intervenţia pericolului social concret în desfăşurarea acţiunii-inacţiunii pe care o va califica infracţiune după natura şi gravitatea pericolului social produs.1.. stabilite prin art. pen. 108. Elementele faptei care prezintă pericol social.dintre acţiuni-inacţiuni ca fiind periculoase. analizate atât în mod abstract cât şi în mod concret de legea penală cât şi de legile speciale. s-au instituţionalizat elementele conceptului de pericol social : acţiunea (comisiunea) penală. vor trebui să fie săvârşite cu vinovăţie şi să fie prevăzute de legea penală. pen. în esenţa sa (ca specific uman).

nis). op. p. a constrângerii fizice şi morale. a iresponsabilităţii. comisiunea penală este reprezentată de comportarea individului care face. . amplifică sau diminuează “un proces cauzal”18 în urma căruia se produc efecte concrete în mediul socio-individual. Acţiunea penală nu se confundă cu infracţiunile de acţiune (comisive) care se realizează prin comiterea a ceea ce legea interzice (a ucide) cât şi prin 18 19 Idem. direct în mediul social. condamnabilă. a stării de necesitate.. Dorongoz şi colab. a cazului fortuit. amplifică sau reduce un proces cauzal validând un anumit efect. moralului şi licitului. sau prin fapte” (actus fieri potest verbis. falsificarea materială a unui act). în înţelesul legii penale. Acţiunea penală presupune facerea unor acte dolosive şi culpabile. Acţiunea penală presupune exercitarea unui effort psiho-fizic care va determina un efect întotdeauna contrar dreptului. scriptura. contrafacerea unui înscris: a falsifica)19. măsluirea. ca mijloc juridic de apărare a drepturilor subiective care constă în petiţia introdusă la organele judiciare. Acţiunea penală ca un act dolosiv. 108. minoritaţii şi erorii de fapt). Conceptul de acţiune penală în sensul practicării unei activităţi nu se confundă cu termenul de acţiune penală. 17 V. Chiar dacă “acţiunea” penală se referă la un bun de natura materială. a relaţiei sociale care protejează valoarea socială încălcată. proliferarea unor expresii: a insulta. cit.. o conduită activă cu specific uman a cărei aplicaţie exclude licitul având ca final efectul antisocial. Norma penală incriminatoare care protejează relaţia socială determină condiţiile şi forma tipică de realizare concretă a acţiunii penale pentru a o deosebi de celelalte acţiuni umane nepersecutate penal. Acţiunea penală trebuie să se regăsească într-o manifestare comportamentală socialmente neconvenabilă (acte fizice: a lovi.a) Acţiunea (comisiunea) penală “Acţiunea” (actio. . Acţiunea “actul (care constuie elementul material al infracţiunii) se poate face prin cuvinte. culpabil şi incitativ moral va trebui să fie imputabilă unei persoane pentru rezultatul său exterior. comite. Acţiunea unică sau acţiunile multiple. realizează. printr-un act scris. determină. factis). vor fi raportate la acţiunea tip care determină. neavând nici un element convenabil social care să excludă caracterul său prejudiciabil social (excepţie făcând doar înlăturarea prin lege a caracterului penal al faptei pentru intervenţia legitimei apărări. efectul licit al acesteia este definit de încălcarea valorii sociale a bunului (sustragerea unui bun care nu va fi distrus. efortul psiho-fizic practicat privind o apreciere socială negativă.

de nevoia sau de trebuinţa umană 21. 20 Termenul de “comisiune” derivă din verbul “a comite. Inacţiunea (omisiunea) penală înseamnă opunerea faţă de acţiunea (comisiunea) penală. pasiv (“intellectus passivus”). 175 C. 18 .20 b) Inacţiunea (omisiunea) penală Inacţiunea (omisiunea – “passio”). op. Omisiunea (inacţiunea) are semnificaţie juridică “ratio particularis” doar prin raportarea la norma de drept penal care. nu stagnează şi nu reduce efectul însă nici nu înlătură intervenţia altor factori declanşatori. în sensul că nu determină apariţia unui efect direct. eficientă. op. p. De regulă.inacţiune (omisiune). C. nu amplifică..115. urmată de efectuarea unui denunţ ce prezintă date false23.. în a nu face nimic. cit. cit. 174. pozitivă. cit. p. Inacţiunea (omisiunea) nu se reduce doar la “nihil facere” – (a nu face nimic) şi nu se confundă cu infracţiunile de inacţiune (omisiune). etc. Dorongoz şi colab. 23 V. a săvârşi” o faptă rea. Acest tip de infracţiuni se poate realiza şi prin acţiuni (comisiuni) care ascund inacţiunea (omisiunea). “Actio non est prior passiv” – acţiunea nu are prioritate asupra inacţiunii. legea penală se bazează pe “acţiuni (comisiuni) pozitive” care produc un efect de lezare a drepturilor şi beneficiilor altor persoane. Op. 22 Termenul de omisiune înseamnă faptul de a trece cu vederea. în art. nu generează prin simpla sa relevanţă “procesul cauzal”. Comportamentul inactiv (omisiv).. Ori daca “acţiunea” (comisiunea) penală înseamnă a face ceea ce este interzis. Bulai.. penală constă în lipsa oricărei acţiuni în a nu face nici un fel de activitate. (mărturia mincinoasă produsă prin omiterea unor împrejurări esenţiale pentru stabilirea adevărului). deşi impune să se îndeplinească o acţiune pentru a se îndepărta vătămarea socială. 108. în nerealizarea unui act sau în întârzierea în realizarea la timp a unui act. Infracţiunile de inacţiune (omisiune) 22 se realizează în situaţiile când autorul nu face. Dimpotrivă. prin lege impunându-se un anumit comportament uman. precum în situaţia omisiunii de a denunţa de îndată săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prev. dovedeşte pasivitatea infractorului. Inacţiunea penală este evidenţiată doar prin raportarea la obligaţia prevăzută a se împlini de o normă legală. inacţiunea (omisiunea) penală înseamnă a nu face ceea ce este permis (non facere quod debetur).. lucru lipsă. omite să facă ceea ce legea impune printr-o normă. 21 V. pen. p. favorabili sau amplificatori ai efectului care ar fi putut sa fie “anihilaţi” printr-o comportare dinamică. neglijare. fapta socialmente periculoasă realizându-se tocmai prin neprotejarea intereselor sociale de către infractor. Dongoroz şi colab. prin incriminarea inacţiunilor (omisiunilor) şi considerarea acestora ca elemente ale pericolului social se impune prin lege o anumită exigenţă comportamentală care să realizeze o anumită “solidaritate” umană. 109.

171. etic. pen. efectul este rezultatul acţiunii (comisiunii) sau al inacţiunii (omisiunii) penale 24. moral. 1 C. juridic. în plan patrimonial (furtul unul bun). p. Mantovani. Fiind generat de o cauzalitate exterioară (unică sau dispusă întro succesiune cronologică)25. 18 C. pen. fiind într-o legătură indestructibilă cu aceasta. Mantovani. astfel : prezintă pericol social orice acţiuneinacţiune prin care se aduce atingere intereselor României. 1 C. c) Efectele juridice Ca element al pericolului social al faptei. unităţii şi indivizibilităţii statului. stabilizând elementele subiective ale unei conduite tipice de omisiune (inacţiune).. cit. pentru care este necesară aplicarea unei pedepse. constând în vătămarea valorilor sociale fundamentale. op. De asemenea. efectul va fi prevăzut în legea penală după ierarhizarea valorilor sociale vătămate. Caracterul social (natura socială) al efectului se identifică în atingerea adusă valoriloe sociale fundamentale arătate în art. Vătămând valorile sociale fundamentale. p. independenţei. 93. pen. Dobrinoiu şi colab. F..). identificabilă în mod obiectiv prin manifestarea conduitei individuale (tipică sau diversificată). 19 . în plan fiziologic (producerea unor leziuni corporale)..Capacitatea individuală de a desfăşura o inacţiune (omisiune) depinde de gradul de înţelegere a mobilului social. Caracterul social al efectului pericolului rezultă din raporturile interindividuale în societate şi din raporturile indivizilor cu societatea în sensul că prin acţiunile-omisiunile socialmente periculoase se defineşte 24 25 V. persoanei. efectul pericolului social se identifică atât sub o formă simplă (efect simplu) cât şi sub o formă diversificată (efct multiplu). efectul are următoarele caractere : Caracterul material al efectului (natura materială) se identifică în plan fizic (prin acţiuneinacţiune: se distruge un bun). în plan psihologic (provocarea unei stări de nelinişte). proprietăţii precum şi întregii ordini de drept (art. suveranităţii.. Sub aspectul formei de manifestare a efectului pericolului social se pot identifica forma directă (după epuizarea acţiunii-inacţiunii apare efectul) sau forma indirectă (constând în starea de reprobare şi nevoia de combatere a intervenţiei vătămării) 26. ideologic.. pornind de la efectul tipic (caracteristic infracţiunii simple) şi până la efectul agravat (caracteristic infracţiunii calificate). economic ocrotit de legea penală şi de raportarea la interesele individuale. ca rezultat al unei anumite cauze. cit. 171 26 F. p. op. cit. drepturilor şi libertăţşilor aceteia. op. deoarece în mod direct se vatămă valorile fundamentale arătate în art.

Efectul pericolului social va fi determinat de natura acţiunii-inacţiunii. cit. Gradul ridicat sau scăzut al pericolului social va califica infracţiunile şi va impune o gradare a pedepselor în limite care justifică folosirea constrângerii penale în mod eficient. Legea penală stabileşte doă forme de pericol social: generic (abstract) şi specific(concret) a) Pericolul social generic (abstract) se regăseşte în tipul. în cazul unei infracţiuni concrete se va determina sancţiunea penală prin raportarea la gradul şi limitele vătămării relaţiilor sociale. Tănăsescu. pen.. (printre care figurează şi pericolul social). Legea penală stabileşte un tip de pericol social generic.economic. 17 C. C. forma şi condiţiile acţiuniloromisiunilor considerate de legiuitor a infracţiunii deoarece. 18 C. 71. Întrucât efectul pericolului social este vătămător pentru interesele sociale proteguite prin legea penală şi asigurate prin conduita generală pozitivă. Oancea. iar ca element al pericolului social al faptei. distrugere. Pericolul social evidenţiază criteriile generale de aplicare a pedepsei în funcţie de gravitatea lezării valorilor sociale27. op. 116. p. d) Incriminarea Întrucât prin art. Scopul indicării prin norma juridică a conţinutului social este justificat de necesitatea cunoaşterii unor limite ale acţiunilor-omisiunilor umane în sensul sancţionării doar a faptelor care aduc atingere uneia dintre valorile sociale apărate de legea penală.2. cit.. 99. furt) prin reţinerea unor elemente constitutive specifice care diferă de conţinutul altor infracţiuni. cit. s-au stabilit elementele componente ale instituţiei juridice a pericolului social. op. op. în sensul că limitele minime ale pedepsei sunt 27 C..2. Felurile pericolului social Pericolul social al acţiunii-omisiunii penale rezultă din lezarea valorilor sociale fundamentale apărate de legea penală.2. op. prin săvârşirea acestora se lezează în mod grav valorile sociale fundamentale. politic.. forma şi gradul vătămării ordinii de drept. restul faptelor „dăunătoare” neavând relevanţă juridică de natură penală. cit. prin art. detvăluie modul. pen. religios. care va califica infracţiunile tip (omor. p. Bulai. p. 65. p. 1. I. care stabilizează structura social-politică.caracterul pericolului: social. 20 . de gradul de vătămare a relaţiilor sociale. I. s-au stabilit trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Mitrache. Caracterul juridic (natura juridică) al efectului se identifică în sancţionarea acţiuniiinacţiunii care a produs vătămări sociale fundamentale prin aplicarea unei pedepse.

1. ci mai este necesar ca fapta respectivă să exprime starea de antisociabilitate specifică persoanei. Vinovăţia În termeni legali infracţiunea are două laturi: o latură obiectivă şi o latură subiectivă. Infracţiunea – ca act de conduită umană – comportă nu numai o latură exterioară. astfel că prin modificarea limitelor pedepsei se reconsideră. limitele pedepselor şi cu toate că aceasta este prevăzută de legea penală vor aprecia dacă fapta prezintă acel grad de pericol social care să o califice ca fiind infracţiune. Concluzia privind lipsa pericolului social concret al acţiunii-omisiunii judecate va determina adoptarea măsurii de aplicare a unei sancţiuni administrative făptuitorului (în faza judecăţii). pun în mişcare şi însoţesc actul de conduită antisocial. Corelaţia dintre gradul pericolului social şi limitele pedepsei există din momentul reţinerii ca infracţiune a unei fapte. şi gradul mai ridicat sau mai scăzut al pericolului social generic (abstract).2. dar şi cu o latură interioară. din cauza condiţiilor specifice de producere. 21 . În acest sens. să-i fie imputabilă sub 28 Idem. a scopului şi mobilului urmărit precum şi a circumstanţelor personale şi a conduitei infractorului28. pun în mişcare şi însoţesc comportamentul antisocial. obiectivă. cu exprimare perceptibilă sub aspect material-fizic. Instanţele judiciare apreciază fapta concretă.3. de legiuitor. stăruinţa depusă pentru înlăturarea rezultatului. suficientă numai săvârşirea unei fapte care să lezeze sau să pună în pericol valorile ocrotite de legea penală. b) Pericolul social specific (concret) se regăseşte în măsura juridică adoptată de instanţa judiciară constând în înlăturarea sau înlocuirea răspunderii penale (întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni) sau în condamnarea infractorului (deoarece fapta prezintă un pericol social ridicat. prin urmare. a mijloacelor adoptate. o latură subiectivă alcătuită din fenomenele şi procesele psihice care preced. Pentru existenţa infracţiunii nu este. imprimându-i orientarea antisocială. condiţiile şi forma de săvârşire. Latura obiectivă este reprezentată de comportamentul observabil al infractorului (acţiunea sau inacţiunea interzisă de legea penală) şi consecinţele acţiuni sale. alcătuită din fenomenele şi procesele psihice care preced. Însă infracţiunea are şi o componentă internă. în cadrul aceluiaşi tip de infracţiuni (furt) se va constata faptul că pericolul social concret diferă de la o faptă concretă la alta. fiind necesară aplicarea pedepsei penale ca măsură de constrângere şi de reeducare a infractorului). subiectivă. atitudinea infractorului înainte şi după săvârşirea faptei.prevăzute în legea penală.

prevăzută de legea penală şi care este săvârşită cu vinovăţie. orice infracţiune. trebuie reperată atât ca semnificaţie. adică de natură a pune în evidenţă conştiinţa şi voinţa săvârşirii faptei ce prezintă pericol social şi asumarea urmărilor acesteia. afectivitate sau constrângere în realizarea actului individual. trăsătură obligatorie pentru existenţa oricărei infracţiuni. aceasta neputându-şi realiza conţinutul constitutiv nici în plan exclusiv moral (fără o componentă materială) şi nici în plan exclusiv material (fără o componentă psihico-morală). adică a unei componente subiective care să implice personalitatea antisocială a făptuitorului. conceptul de vinovăţie este reprezentat de săvârşirea unei fapte pedepsită de lege. conţine în mod necesar un element moral chiar dacă acesta nu ar fi reprezentat decât printr-o simplă greşeală. Săvârşirea faptei cu vinovăţie reprezintă cea de-a doua trăsătură esenţială a infracţiunii. nu trebuie în nici un caz interpretată în sensul miniimalizării rolului vinovăţiei atât în constituirea infracţiunii. Etapele vinovăţiei individuale au o importanţă practică. Din acest punct de vedere. o abatere de la datorie 22 sau de la morală. În spiritul acestei cerinţe. trebuie întotdeauna să reflecte o stare de conştiinţă a făptuitorului care să implice o atitudine psihico-morală de sfidare sau nesocotire a valorilor ocrotite de legea penală. . deci. literatura juridică şi practica judiciară sunt unanime în a considera atât inadmisibilitatea întemeierii răspunderii penale numai pe o stare de imputabilitate subiectivă 29 Etimologic. reflectând-o apoi într-un act de conduită. De aici decurg următoarele consecinţe: a) Vinovăţia – ca trăsătură a infracţiunii – indiferent de forma sub care s-ar înfăţişa (intenţie sau culpă) şi gradul ei. Editura Univers enciclopedic. cât şi ca dimensiuni numai în măsura în care se regăseşte în fapta pe care a ocazionat-o.faptă care prezintă pericol social. teoretice. Din acest punct de vedere. oricare ar fi ea. în funcţionalitatea ei concretă deoarece indică gradul de raţionalitate. b) Vinovăţia – ca trăsătură esenţială a infracţiunii – trebuie să se exteriorizeze în conţinutul concret al faptei prevăzute de legea penală şi. tradiţionala controversă dintre concepţia obiectivă a infracţiunii – potrivit căreia elementul fundamental al incriminării consistă într-o atingere a interesului protejat – şi concepţia subiectivă – potrivit căreia. 1996. cât şi sub aspectul laturii sale obiective – îşi justifică existenţa în măsura în care crează cadrul adecvat stabiliri trăsăturilor esenţiale . cât şi a întregului sistem de reglementări privind răspunderea şi sancţiunile penale. 116. atât sub aspectul laturii formale. p. posibilitatea săvârşirii unei infracţiuni penale numai în temeiul unei fapte materiale fiind exclusă în dreptul modern. c) În lipsa vinovăţiei. încercând să aducă atingere interesului protejat. pasibilă de o pedeapsa (DEX. Infracţiunea. Bucureşti.aspectul implicării unei atitudini psihice. Amploarea şi importanţa vinovăţiei stabileşte semnificaţiile evaluative ale actelor individuale indicând şi sensul de acceptabilitate şi validitate ale acestora 29. fundamentală ar fi acţiunea agentului. nu este posibilă existenţa infracţiunii.

1996. şi anume a posibilităţii întemeierii răspunderii penale pe săvârşirea unei fapte penale fără vinovăţie (imputabilitate obiectivă). neurmată de trecerea la executare). putea şi trebuia să şi le reprezinte în condiţiile unei atitudini normal diligente” 30. ca o consecinţă logică. d) Ori de câte ori legiuitorul va considera că datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită o faptă prevăzută de legea penală. care fie că a avut în momentul conceperii şi executării ei atât capacitatea de a se exprima liber. 23 . fie că deşi nu a avut nici reprezentarea faptei şi nici a urmărilor acesteia. ca trăsătură. e) În sfârşit. p. precum şi prevederea întregii desfăşurări cauzale a acesteia Factorul volitiv presupune capacitatea individului – care înţelege şi prevede conţinutul şi sensul faptei sale – de a-şi dirija în mod liber şi de a-şi stăpâni în mod deplin actele de conduită Mai aproape de limbajul psihologului ar fi să conceptualizăm factorul intelectiv ca fiind legat de o stare normală a conştiinţei în care individul înţelege deopotrivă ce se întâmplă în jurul lui şi care este comportamentul pe care îl are la fel ca şi consecinţele comportamentului său. Doctrina juridică defineşte cei doi factori în felul următor: Factorul intelectiv (sau aptitudinea de înţelegere) presupune reprezentarea deplină a conţinutului. constituindu-se în cauzele legale de înlăturare a elementului moral al infracţiunii (aşazisele cauze de neimputabilitate).(sancţionân simpla intenţie. Bineînţeles. ca să se realizeze o astfel de înţelegere a contextului şi comportamentul individul nu 30 Giurgiu. cât şi înţelegerea semnificaţiei antisociale a faptei comise şi a urmărilor acesteia. ori de câte ori judecătorul sesizat cu soluţionarea unei cauze penale va constata că fapta pusă în sarcina inculpatului nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege. şi totodată – ca element constitutiv al infracţiunii. cât şi răspunderea penală obiectivă (fără vinovăţie). cât şi inadmisibilitatea situaţiei opuse. în dreptul penal modern sunt excluse de principiu răspunderea penală pur subiectivă (fără faptă). Vinovăţia penală poate fi definită ca reprezentând „acea atitudine mentală cu caracter antisocial a persoanei ce săvârşeşte o faptă prevăzută şi pedepsită de legea penală. aceasta nu este totuşi imputabilă subiectiv făptuitorului – chiar dacă acesta a lucrat cu înţelegerea şi voinţa faptei – situaţiile respective vor trebuie expres şi precis prevăzute de lege. Cu alte cuvinte. Pentru conturarea vinovăţiei ca şi componentă psihică sau subiectivă a infracţiunii doctrina juridică consideră esenţiali şi determinanţi factorul intelectiv (înţelegerea conduitei ilicite) şi factorul volitiv (voinţa conduitei interzise). 129-130. va pronunţa achitarea acestuia pentru lipsa vinovăţiei. sensului şi finalităţilor urmărite sau acceptate prin săvârşirea faptei.

Factorul volitiv se referă. Intenţia indirectă există atunci când în momentul săvârşirii faptei infractorul înţelege ce face şi care pot fi consecinţele acţiunilor sale şi în acelaşi timp nu urmăreşte în mod activ producerea acelor consecinţe deşi acceptă că acestea s-ar putea produce Pentru a înţelege mai bine distincţia dintre cele două modalităţi ale intenţiei să exemplificăm.trebuie să prezinte probleme din punct de vedere al procesului de percepţie şi reprezentare (căile senzoriale periferice şi centrale trebuie să fie integre) şi trebuie să fie dotat cu un anume nivel de inteligenţă. potrivit scopului urmărit. mentale şi disponibilităţile afective în vederea trecerii la acţiune şi susţinerea acesteia. Fapta este săvârşită din culpă când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. Formele şi modalităţile vinovăţiei În Art. deşi trebuia şi putea să-l prevadă”. Fapta este săvârşită cu intenţie când infractorul: a) prevede rezultatul faptei sale. Conlucrarea acestor procese şi stări psihice permite individului să aibă discernământ. Auto-reglarea este subsecventă prezenţei discernământului. Ambii factori sunt implicaţi şi contribuie în mod diferit la stabilirea formelor de vinovăţie penală şi a modalităţilor pe care le îmbracă aceste forme. în termeni psihologici la capacitatea de auto-reglare a comportamentului de care dispune individul. Pen) Intenţia. socotind fără temei că el nu se va produce. b) nu prevede rezultatul faptei sale. 19 alin. Să ne imaginăm că un infractor pătrunde într-o locuinţă cu intenţia clară de a fura 24 . Intenţia directă care este şi cea mai gravă manifestare a vinovăţiei (i se mai spune animus nocenti – voinţa de produce răul). C. 1 sunt menţionate expres. Intenţia poate fi definită ca fiind o voinţă îndreptată către un anumit scop iar intenţia criminală reprezintă voinţa îndreptată către o finalitate interzisă de legea penală. Intenţia ca formă a vinovăţiei poate avea două modalităţi: 1. b) prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte. urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte. Bineînţeles individul nu trebuie să prezinte dereglări sau destructurări psihopatologice de natură să afecteze discernământul său. Ea se caracterizează prin faptul că în momentul săvârşirii faptei infractorul înţelege ce face şi care pot fi consecinţele acţiunilor sale şi în acelaşi timp urmăreşte activ şi persistent producerea acelor consecinţe 2. 19 alin. (Art. dar nu-l acceptă. 2. sub forma unor definiţii legale. 1. formele şi modalităţile vinovăţiei penale: „ Vinovăţie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă 1. acceptă posibilitatea producerii lui. Voinţa în acest sens este capacitatea psihică prin care individul îşi mobilizează şi orientează conştient energiile fizice.

192. 1. În cazul în care comite un accident în urmă căruia a decedat o persoană el se face vinovat de infracţiunea de ucidere din culpă în forma agravantă a acesteia (art.) şi tâlhărie în forma agravantă sau cu consecinţe deosebit de grave (art.. Cei doi se iau la bătaie şi la un moment dat proprietarul. Pen. Să vedem şi un exemplu de ucidere din culpă simplă. Culpa ca forma a vinovăţiei presupune o anumită atitudine de neglijenţă faţă de consecinţele acţiunilor întreprinse. Din gură şi i se prelinge o dâră de sânge cu o intensitate puternică. Hoţul îşi adună prada şi pleacă de la locul faptei. Această neglijenţă poate duce la comportamente cu consecinţe penale. 208. Drept exemplu de culpă cu prevedere ar putea servi situaţia în care un conducător auto se aventurează să circule cu viteza de 100 km/oră prin localitate ştiind că pe carosabil poate apărea oricând pe neaşteptate o persoană. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 25 de ani). Să ne imaginăm un tată ce obişnuieşte să-şi arunce copilul de şase luni în sus şi după aceea să-l prindă (activitatea care îi face plăcere micuţului). 211 alin 3. În acest caz prin fapta sa comite concomitent două infracţiuni: violarea de domiciliu (art. C. Culpa cu prevedere sau uşurinţa criminală se caracterizează prin faptul că în momentul săvârşirii faptei infractorul înţelege ce face şi care pot fi consecinţele acţiunilor sale şi în acelaşi timp consideră fără temei că acestea nu se vor produce 2. Culpa simplă sau greşeala este prezentă în acele situaţii în care în momentul săvârşirii faptei infractorul nu înţelege. C. cade lovindu-se rău la cap şi nu se mai mişcă. Cea de a doua infracţiune – tâlhăria – deosebit de gravă este o infracţiune comisă cu intenţie indirectă : infractorul nu a urmărit moartea victimei ci doar furtul unor aparate electronice dar în acelaşi timp a acceptat posibilitatea ca victima să moară de pe urma altercaţiei avute.aparate electronice. La fel ca şi intenţia culpa are două modalităţi de manifestare consfinţite expres de codul penal: 1. C. Să ne imaginăm însă că hoţul a calculat greşit şi în momentul în care scotoceşte prin casă proprietarul locuinţei se întoarce. la săvârşirea unor infracţiuni. C. Dacă este găsit infractorul este judecat pentru un concurs de infracţiuni însă de data aceasta cea de-a doua infracţiune este mai gravă: e vorba de violarea de domiciliu (art. Ambele infracţiuni sunt produse cu intenţie directă. Pen. Pen. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani). Pen. Ulterior proprietarul a decedat. Deşi prevede acest lucru continuă să conducă cu viteză mizând pe faptul că este o oră târzie (invocarea unei circumstanţe) şi pe faptul că are o abilitate bună de a face faţă situaţiilor neprevăzute (invocarea unei calităţi personale). nu întrevede care pot fi consecinţele acţiunilor sale deşi în acelaşi timp putea şi trebuia să le prevadă. 192. Face acest lucru frecvent fără să se gândească la faptul că ar putea să-şi scape copilul 25 . Pen). C. Culpa. fiind împins de hoţ.) şi furt (art. 178 alin.

Numai în acest caz putem vorbi despre o faptă conştientă. de exemplu.: infractorul îşi propune să arunce o piatră în direcţia unei ţinte. Atunci când trece la descrierea concretă a faptelor pe care le sancţionează. va fi considerat că a comis fapta cu intenţie. Formele vinovăţiei. adică omorârea victimei. şi. judecată de acesta înainte de a o săvârşi. a fost gândită. Mai trebuie ca fapta să fie săvârşită cu vinovăţie . comite o faptă intenţionată. atenţie (deşi era capabil de aceasta. Culpa sau greşeala. acţionând în consecinţă. Cu intenţie săvârşeşte fapta şi acela care dându-şi seama că acţiunea sa va avea multiple urmări. comit accidente care se termină . acţionând în cunoştinţă de cauză. inclusiv moartea unui om. pricepere. grav. 178 alin. prin nerespectarea regulilor de circulaţie. străduinţă.. ca atare. Intenţia poate exista şi în cazul faptelor omisive. pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani). Tatăl va fi judecat pentru infracţiunea de ucidere din cuplă în forma simplă (art. şi va acţiona eficace asupra acelor resorturi intime care l-au condus pe infractor la fapte antisociale. voind să-i provoace prin aceasta un rău. nu se producea infracţiunea. Legea penală nu se mulţumeşte numai să arate că o faptă determinată constituie infracţiune dacă a fost comisă cu vinovăţie. O altă formă a vinovăţiei este culpa (greşeala). dacă ea exprimă personalitatea acestuia. Acela care priveşte liniştit o persoană în primejdie fără să-i dea o mână de ajutor sau nu înştiinţează autorităţile. conducătorii auto care din 26nebăgare de seamă. Sunt în culpă. dacă dovedea mai multă dibăcie. Faptele săvârşite cu intenţie sunt mai periculoase decât oricare alte fapte. când cineva loveşte pe altul din dorinţa de a-i provoca o durere. Ex. Pen. deşi observă că în apropierea acesteia se află o mulţime de oameni pe care i-ar putea lovi. Dacă piatra loveşte pe unul din cei prezenţi şi se stabileşte că autorul a admis conştient eventualitatea de mai sus. legea arată amănunţit diferitele forme de vinovăţie cu care se poate comite o infracţiune. Ex. pedeapsa aplicată va fi pe măsură să-şi atingă rolul educativ. De această dată autorul nu prevede rezultatul antisocial al faptei sale. 1. Ce înseamnă vinovăţia ? A cerceta dacă o persoană este vinovată de fapta comisă înseamnă a analiza cugetul.: gestionarul care sustrage bani din gestiune . acceptă şi această eventualitate. Se întâmplă însă o tragedie: copilul cade jos şi moare. gândul cu care a săvârşit fapta. însă. iar în situaţia dată orice altă persoană ar fi arătat aceste însuşiri).jos. Ce este intenţia ? O faptă este comisă cu intenţie când infractorul îşi dă seama de consecinţele pe care le produce acţiunea sa şi urmăreşte să le producă. cu alte cuvinte dacă fapta aparţine autorului. Însuşirile prezentate până acum ale unei fapte nu sunt suficiente pentru a constitui infracţiune. faptele intenţionate sunt mai greu de descoperit deoarece făptuitorii îşi iau toate măsurile pentru a împiedica aflarea adevărului. C. De regulă.

De exemplu. pericolul social al faptei şi vinovăţia conduc la existenţa unei infracţiuni şi fac posibilă tragerea la răspundere a făptuitorului. deoarece la viteză mare autovehiculul este mai greu de stăpânit. produc pagube.cu rănirea persoanelor sau cu distrugerea bunurilor.De exemplu. altceva a ieşit” . Din cauză loviturii. fie din culpă. Legea penală nu pedepseşte decât acele greşeli importante care puteau fi prevenite dacă infractorul dădea dovadă de mai multă atenţie. Acest rezultat mai grav al unei fapte comise cu intenţie va atrage desigur răspunderea autorului. produc tulburări în bunul mers al unităţii ori aduc vătămare importantă intereselor legale ale cetăţenilor. gestionarul care. Acest rezultat nu a fost dorit de inculpat. ci a depăşit intenţia sa. totuşi el îndepărtează cu uşurinţă din minte această posibilitate şi continuă să acţioneze în acelaşi fel producând accidentul. inginerul. tratând cu superficialitate îndatoririle de serviciu. Această formă de vinovăţie se numeşte praeterintenţie . şoferul care merge cu viteză excesivă. adică intenţie depăşită . În culpă sunt şi cei care procedează uşuratic în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin sau folosesc fără chibzuinţă mijloacele tehnice care le stau la îndemână. Pentru a se sancţiona o faptă din culpă (când fapta se săvârşeşte printr-o acţiune) trebuie ca în mod expres legea să prevadă aceasta. provocând pagube celor din jur. Tot în acest mod acţionează medicul. deşi are reprezentarea că ar putea produce un accident. Din cele prezentate până aici se poate trage concluzia că numai întrunite : activitatea ilicită. însă consecinţele la care s-a ajuns puteau fi prevăzute de infractor. victima se izbeşte cu capul de un stâlp şi moare. o persoană loveşte cu intenţie victima pentru a se răzbuna. Pot fi situaţii când cele două forme de vinovăţie apar combinate . 27 . legea penală nu abuzează de pedepsele pentru infracţiunile din culpă. temeiul răspunderii penale îl constituie numai infracţiunea. Intenţia depăşită sau ”una a dorit. Cu alte cuvinte. tehnicianul care din nepricepere (deşi faţă de pregătirea lor nu era justificată o atare comportare) iau măsuri care se soldează cu pagube. În cazul în care este vorba despre de o inacţiune (omisiunea de a da ajutor unei persoane în pericol) regula este că se pedepseşte fapta fie că este comisă cu intenţie. funcţionarii care. Pedepsind pe cei care săvârşesc infracţiuni din culpă legea penală obligă implicit pe cetăţeni să depună maximum de atenţie în activităţile pe care le desfăşoară. Regula generală este aceea că se pedepsesc numai infracţiunile săvârşite cu intenţie. neluând măsurile elementare de păstrare a mărfurilor. De altfel.

4.2. să constituie infracţiune trebuie ca acea faptă să fie prevăzută de legea penală. Din necesitatea acestei trăsături – care este consecinţă esenţială – decurg câteva consecinţe importante : a) Chiar dacă o faptă prezintă pericol social şi este comisă cu vinovăţie. pen. al legalităţii incriminatorii – se consideră a fi îndeplinită numai atunci când legiuitorul penal descrie în mod suficient şi interzice în mod expres conduita antisocială sub ameninţarea unei sancţiuni de drept penal. c) Dezincriminarea faptei prevăzute de legea penală înlătură în mod implicit şi posibilitatea considerării ei în continuare ca infracţiune. fapta se consideră prevăzută de lege numai sub condiţia unei astfel de incriminări. 28 al . d) În condiţiile prevederii formale a unei conduite antisociale. legiuitorul având sarcina de a organiza apărarea socială împotriva criminalităţii. în aşa mod încât toate faptele care prezintă pericol social şi sunt comise cu vinovăţie să fie reflectate (să-şi găsească rezonanţa cuvenită) şi în dispoziţiile legii penale. O faptă care prezintă pericol social chiar dacă a fost săvârşită cu vinovăţie nu poate fi calificată ca infracţiune decât dacă este prevăzută şi sancţionată de lege. se consideră îndeplinită din momentul intrării în vigoare a normei juridico-penale. care au ca efect de principiu anihilarea elementuluiformal infracţiunii. Prevederea faptei în legea penală Cea de-a treia trăsătură esenţială de existenţă a infracţiunii o reprezintă cerinţa ca fapta care prezintă pericol social şi este comisă cu vinovăţie să fie prevăzută şi de legea penală. Potrivit dispoziţiei din art. care prevede şi sancţionează acea faptă. nici o persoană nu poate fi absolvită de răspundere sau beneficia de un regim de răspundere penală mai uşor decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. Această trăsătură – care reflectă şi cea mai importantă cerinţă a principiului fundamental al dreptului penal.1. pentru ca o faptă care prezintă pericol social şi care a fost săvârşită cu vinovăţie. f) Cauzele justificative. b) În situaţia în care pentru antrenarea răspunderii penale şi aplicarea pedepsei este necesară o dublă incriminare. Trăsătura obligativităţii faptei penale într-o dispoziţie legală cu caracter incriminator. e) Prevederea legală a unei fapte şi sancţionarea ei atrag obligativitatea aplicării legii penale. în ansamblul instituţiilor şi prevederilor sale. trebuie prevăzute întotdeauna în mod expres de lege. ea nu va antrena răspunderea penală decât din momentul incriminării sale exprese. 17 C.

noţiunea de „faptă prevăzută în legea penală” este diferită de celelalte trei noţiuni.O faptă se consideră ca fiind prevăzută de legea penală atunci când o dispoziţie din această lege arată în ce condiţii acea faptă (acţiune-inacţiune) este socotită ca fiind susceptibilă de a fi considerată infracţiune. aşadar incriminată decât în cazul când sunt întrunite toate trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. fapta prevăzută de legea penală să fie considerată ca faptă penală. Între ultimile trei noţiuni se poate pune semnul egalităţii. de „faptă penală”. În codul penal faptele considerate infracţiuni sunt descrise în partea a doua a codului – partea specială. de „infracţiune” şi de „ilicit penal”. Partea specială a codului începe cu infracţiunile contra siguranţei statului (titlul I) urmând apoi infracţiunile contra persoanei (titlul II) şi infracţiunile contra patrimoniului (titlul III). În afară de infracţiunile prevăzute în codul penal există şi infracţiuni care sunt prevăzute în cuprinsul altor legi. Faptele sunt organizate în funcţie de valorile sociale a căror existenţă o periclitează sau o pun în pericol. Pentru buna înţelegere a reglementărilor din noul Cod penal. Fapta prevăzută de legea penală nu este. după cum fapta prevăzută de legea penală nu este tot una cu fapta penală. Dimpotrivă. Fapta prevăzută de legea penală nu este prin ea însăţi infracţiune. fapta prevăzută de legea penală nu este infracţiune şi nu poate fi sancţionată cu pedeapsa decât atunci când ea a fost săvârşită cu vinovăţie şi nu există vreo situaţie în care legea exclude existenţa pericolului social al faptei. Aşadar. contra unor activităţi de interes public etc. fiindcă faptă penală înseamnă infracţiune.). trebuie să se facă precis deosebirea între noţiunile de „faptă prevăzută de legea penală”. iar ambele înseamnă ilicit penal. ca infracţiune. Incriminarea nu este deci tot una cu prevederea faptei de către legea penală. Urmează celelalte infracţiunii care aduc atingere ordinii de drept (infracţiuni contra autorităţilor. Incriminarea este posibilitatea legală ca în anumite condiţii. ci poate fi considerată ca atare dacă se constată că sunt îndeplinite şi celelalte două trăsături esenţiale ale infracţiunii (pericol social şi vinovăţie). 29 .

1. valoarea socială lezată. 2. 17. în general. Conceptul de conţinut al infracţiunii Noţiuni Conceptul de conţinut al infracţiunii este reprezentat de totalitatea elementelor prevăzute de legea penală incriminatoare în raport cu sfera fiecărei fapte penale caracterizată a fi infracţiune. pen. C.1. subiecţii infracţiunii. 30 . Conceptul abstract de infracţiune are ca trăsături esenţiale: orice faptă (acţiune-inacţiune) care prezintă pericol social în general. actul subiectiv de conduită umană. administrativ. 2 Conceptul de conţinut al infracţiunii Noţiuni Clarificarea conţinutului de infracţiuni 2. pen. diferenţiat de conţinutul altei infracţiuni (deoarece în condiţii sau în momente diferite de realizare. Conţinutul generic al infracţiunii este compus din următoarele elemente: actul obiectiv de conduită umană. locul săvârşirii infracţiunii şi timpul săvârşirii infracţiunii. (care trebuie să se regăsească în conţinuitul fiecărei acţiuni-inacţiuni calificată de legea penală ca fiind infracţiune).Capitolul. obiectul infracţiunii. faptele umane care conţin ilicitul penal de celelalte forme juridice ale ilicitului (civil.1. comercial. aceeaşi faptă penală capătă alte însuşiri şi trăsături socialmente periculoase). astfel că prin norma juridică penală se stabileşte cadrul juridic. Conceptul de conţinut al infracţiunii nu se confundă cu trăsăturile esenţiale ale infracţiunii prevăzute în art. Aceste elemente delimitează. În realitatea obiectivă o stare de fapt se deosebeşte de o altă stare de fapt.). 17 C. dacă este prevăzută de legea penală şi dacă a fost săvârşită cu vinovăţie (art. structura şi elementele care formează conţinutul unei infracţiuni.

2. 17 C. deoarece “acţiunile sunt ale individului care le săvârşeşte” (actiones suppositorum). După calitate. Clarificarea conţinutului de infracţiuni 2. decizie şi executare a actului obiectiv infracţional. pe deplin satisfăcător. 2. producând însă un dezechilibru social. pen. 197 C. a săvârşi. devenind caracteristice şi fiind valabile atât pentru infracţiunile simple cât şi pentru infracţiunile complexe. După cantitate. actul obiectiv omisiv (passio) redă producerea unui rezultat infracţional prin lăsarea intenţionată la o parte a ceea ce legea impunea să fi făcut pentru a se evita efectul socialmente periculos. violul – art. devenind independent de realitatea mediului socio-uman.). sunt abstracte şi delimitate în mod absolut pentru a fi valabile pentru fiecare infracţiune cuprinsă în partea specială a Codului penal. implicând adoptarea unei atitudini individuale a infractorului faţă de faptă şi rezultatul socialmente periculos al acesteia. ca elemnt al conţinutului infracţiunii Conduita umană. ca elemnt al conţinutului infracţiunii După structura conţinutului infracţiunii. pen.. ca element principal în structura conţinutului infracţiunii subzistă în acţiunea-inacţiunea infracţională. actele omisive fiind limitativ identificate şi prevăzute în lege (nedenunţarea – art. Trăsăturile generale prevăzute de art.2. Fiecărui tip fundamental de conduită subiectivă îi corespunde o modalitate distinctă 31 . stând la baza săvârşirii efective a acestuia. actul obiectiv exprimă sub latura sa unică acţiuneainacţiunea (omisiunea) săvârşită de infractor şi rezultatul nemijlocit al acesteia cu valoare de infracţiune. actele obiective sunt în majoritatea lor acte comisive (omorul – art. O importantă particularitate a actelor obiective de conduită infracţională este aceea că formează un criteriu unic.financiar). 174 C. Cum însă acţiunile-inacţiunile umane care prezintă pericol pentru societate sunt divesificate. pentru reţinerea acţiunii. 2. 180 C. pen. actele obiective sunt comisive sau omisive: un act obiectiv infracţional este comisiv (actio) dacă redă producerea acţiunii prin a face. Actul subiectiv de conduită umană. doctrina penală analizează conţinutul şi elementele componente ale faptei pentru caracterizarea acesteia ca infracţiune. Definirea acţiunii-inacţiunii care întruneşte aceste trăsături ca infracţiune are importanţă deoarece infracţiunea atrage răspunderea penală atrage răspunderea penală a infractorului şi implică aplicarea pedepsei penale pentru combaterea socială a infracţiunii. pen.. 170 C.inacţiunii (omisiunii) ca infracţiune.2. Actul obiectiv de conduită umană.2. pen. Actul obiectiv.). lovirea – art. sub aspect subiectiv reprezintă suportul modului de gândire. a înfăptui ceva în vederea obţinerii rezultatului socialmente periculos.1.

permis. 174 C. artistică. pentru a fi considerat infracţiune. prin valorificarea rezultatului în satisfacerea scopurilor individuale. idei. economică. interzis. posibil.). pen. Modul de evaluare socială a tuturor valorilor umane este dependent de starea economico-politică existentă care asigură convieţuirea socială în general. Gândirea infractorului arată convingerea şi justificarea temeiurilor care au generat şi au susţinut actul obiectiv prin aprobarea voliţională. vătămarea corporală – art. patrimoniul (furtul – art. sentimente) care stabilizează necesităţile şi trebuinţele individuale prin comparaţie cu cele general umane. deşi actul obiectiv a fost săvârşit cu intenţie (infractorul manifestându-şi decizia infracţională) din cauza necunoaşterii existenţei unor împrejurări care împiedică rezultatul socialmente periculos sau validitatea acestuia. culpa şi praeterintenţia. libertatea persoanei (lipsirea de libertate în mod ilegal – art. pen. Valoarea socială se regăseşte în rezultatele activităţii umane (bunuri. acţiuni.). ofensa adusă statului (ofensa adusă . intereselor şi intenţiilor general-umane. 181 C. 206 C. evaluate de societate prin obiectivarea scopurilor. psihică. 208 C. juridică. valorile sociale sunt de natură morală. demnitatea (calomnia –32 art. iar dacă acesta nu există. 189 C.). Valoarea socială lezată. creaţii. este aceea că. acceptabil prin adoptarea soluţiilor corespunzătoare poziţiei sale faţă de fapta infracţională în care este angajat conştient şi responsabil. 2. Acesta este un mijloc de întărire a actului obiectiv pe care judecata infractorului îl califică în constantele de obligatoriu.3. fapta nu va fi considerată infracţiune.). Actul subiectiv exprimă felul în care este prezentat actul obiectiv pentru infractor. spirituală. neacceptat). filosofică. pen. Infracţiunea implică săvârşirea unei acţiuniinacţiuni injuste care lezează o valoare socială ocrotită de legea penală: viaţa. După natură. astfel încât orice însuşire sau caracteristică a acestuia va apărea în mod subiectiv în grade de intensitate (acţiunea-inacţiunea producând un rezultat sigur. valorile sociale sunt reprezentate de lucruri. prin confirmarea rezultatului ilicit ca fiind identic cu cel urmărit iniţial. sentimente.2. acceptat. pen. ca elemnt al conţinutului infracţiunii Acţiuinea-inacţiunea infracţională se obiectivează într-un rezultat socialmente periculos în sensul că lezează o valoare preţuită de societate prin raportarea conţinutului şi însuşirilor acesteia la necesităţile şi exigenţele sociale. pen. intuit. actul subiectiv de conduită infracţională poate exista în continuare deşi infracţiunea nu există (infracţiune putativă). După conţinut. Orice act obiectiv. O caracteristică fundamentală a actului subiectiv de conduită umană. în general. integritatea corporală şi sănătatea (omorul – art.. are nevoie să fie admis de consimţământul infractorului.de reprezentare a actului obiectiv săvârşit: intenţia. religioasă.

stabilitatea şi existenţa socială ca o necesitate a cerinţelor concrete. ca element al infracţiunii Activitatea umană este creatoare de valori şi de relaţii sociale care au o existenţă obiectivă. pe lângă legile obiective care reflectă necesităţile obiective. Păstrarea. prin norme juridice.. independenţa. persoana. Obiectul. În unele cazuri. proprietatea. protejând valorile general-umane de excese. legea penală distinge între relaţiile sociale materiale (cu rol determinant în viaţa socială) şi relaţii sociale spirituale care au 31 C. ocrotite prin legea penală. asigurând structura. drepturile şi libertăţile acesteia. prin modalitatea producerii faptei poate să premediteze întinderea acestuia dar. precum şi întreaga ordine de drept. valorile soaciale apărate împotriva infracţiunilor: România. Bulai. p. Mitrache. op. cit. realizându-se mediul material şi spiritual al oricărei societăţi. Ocrotind relaţiile sociale grupate în jurul valorilor sociale. cerinţe şi principii fundamentale proprii unei activităţi umane. 85. infractorul deşi a apreciat valoarea prejudiciului.2. în general. unitatea şi indivizibilitatea statului. impun sancţionarea infractorului prin aplicarea pedepsei penale. pen. 193. Tănăsescu. 236 C. Legea penală guvernează regulile elementare de convieţuire socială. P. devin obiect al infracţiunii. 2. Legea penală indică în art. conservarea şi ocrotirea valorilor sociale prin forţa legii penale transformă caracteristica acestor valori de obiect al infracţiunii în obiect juridic31. a relaţiilor sociale existente (apărute ca legături între oameni în desfăşurarea activităţii materiale şi spirituale). prin care se vatămă valorile sociale ocrotite de lege.4. Procesul de elaborare a valorilor sociale implică raporturi necesare. scopurile şi idealurile activităţii umane trebuie să fie apărate prin legea penală pentru a se asigura stabilitatea fenomenelor sociale. şi existenţa umană ca o reflectare obiectivă a fenomenelor după legile obiective.). pericole şi primejdii. op. Infracţiunile reprezentând acţiuni-inacţiuni săvârşite de om. cit. pen. relativ stabilite între obiecte sau fenomene care acţionează independent de conştiinţa sau de voinţa indivizilor. Valorile. suveranitatea. acţionează şi legile juridice care stabilizează şi reglementează raporturile sociale prin norme juridice. Interacţiunea acestor obiecte şi fenomene determină corelaţia necesară dintre activitatea umană. relaţii..unor însemne – art. 33 . În societate. cit. op. Aceste valori. 1 C. I. Valorile sociale sunt rezultatul acţiunii gândirii umane şi transformării acesteia în produse necesare existenţei. p. C. 195. în alte situaţii prejudiciul se poate amplifica fără intervenţia acestuia devenind din grav în mai grav. Infractorul apreciază în mod intuitiv sau în mod concret atât forma cât şi întinderea prejudicierii valorii sociale urmărită prin săvârşirea infracţiunii.

după criteriul valorii acestora (obiect juridic principal şi obiect juridic secundar – adiacent). lezate sau periclitate prin elementul material al infracţiunii concrete.derivat din relaţiile sociale materiale. calificate de natura relaţiilor care apără anumite valori sociale încălcate. calomnia – demnitatea persoanei. La baza elaborării unei norme juridice ce va constitui o infracţiune. Politic şi economic32 al unei anumite forme de organizare socială deoarece prin lege se asigură ocrotirea tuturor valorilor sociale. viaţa. Aceste criterii corespund delimitării conceptului de obiect al infracţiunii în procesul cunoaşterii sferei naţionale şi determinării definitive a acestora în practica judiciară. lezate sau vătămate de acţiuneainacţiunea infracţională. 34 . individualizate şi evaluate în funcţie de importanţa lor socială şi de scara valorică 32 - Idem. vătămate. Infracţiunea fiind îndreptată spre modificarea relaţiei sociale existente sau spre lezarea unei valori sociale concrete va avea ca obiect juridic însăşi aceste relaţii sau valori sociale care sunt ocrotite de legea penală împotriva acţiunii-inacţiunii socialmente periculoasă. Determinarea noţiunii de obiect al infracţiunii arată esenţa obiectului prin afirmarea unei caracteristici. Actele infracţionale aduc prejudicii unor valori sociale concrete care sunt ocrotite în mod nemijlocit prin legea penală incriminatoare : ordinea socială. identificate. independenţa statului. infracţiunile vor avea obiecte juridice distincte. există : obiect juridic şi obiect material obiectul juridic al infracţiunii este reprezentat de valorile şi relaţiile sociale ocrotite şi apărate prin legea penală care au fost ameninţate. Orice faptă antisocială este îndreptată împotriva unei relaţii sau a unei valori sociale : omorul – viaţa persoanei. a) După criteriul sensului. libertatea şi demnitatea persoanei. stau anumite reguli de evaluare a relaţiilor şi valorilor sociale care au importanţă socială şi a căror degradare prin acţiunea volitivă infracţională ( al cărei scop sau orientare pune în pericol existenţa umană şi structura socială existentă) tulbură desfăşurarea normală a relaţiilor sociale. Felurile obiectului infracţiunii. proprietatea. Lezând sau vătămând o anumită categorie de relaţii sociale. furtul – patrimoniul persoanei. Reglementarea juridică a acţiunilor-inacţiunilor ca infracţiuni exprimă specificul social. printr-o sistematizare formală a obiectelor infracţiunii după criteriul sensului acestora (obiect juridic şi obiect material al infracţiunii). Infracţiunea are un obiect juridic concret deoarece este concepută să apere relaţii sociale şi valori umane concrete. după criteriul specificului acestora (obiect juridic generic – de grup şi obiect juridicspecific – individual).

infracţiuni contra demnităţii. Papadopol. infracţiunile care nu lezează un bun material nu au obiect material. deoarece afirmă existenţa unei valori sociale şi a unei stari de lucruri concrete (degradarea sau distrugerea acestora). Obiectul material al infracţiunii fixează în mod formal valoarea prejudiciului infracţional. (D. în partea specială a codului. fotografii. G. cit.. valorile sociale astfel : infracţiuni contra vieţii. etc. vol. p. Când bunul material nu există sau nu se poate transforma într-una din aceste forme. Bulai. infracţiuni contra libertăţii persoanei. doar pentru categoria de fapte care lezează o valoare materială (infracţiunea de furt are ca obiect material bunul luat din proprietatea.. Codul 35 penal comentat şi adnotat. Orice bun material. legea penală ordonează. gazos) sau electro-termică (energia electrică sau termică). infracţiunea nu va exista deoarece nu a lezat un obiect material concret (distrugerea unui bun lipsit de valoare. fapta tentată sau fapta consumată. I. Rămureanu). De regulă. T. Obiectul juridic al infracţiunii este considerat şi obiect nemijlocit al infracţiunii deoarece priveşte relaţia socială directă afectată sau prejudiciată de acţiunea-inacţiunea săvârşită. 255. manuscrise). p. calificarea acestora fiind dată de specificul obiectului juridic afectat. 33 C. Lucinescu.atribuită în existenţa socio-umană. integrităţii corporale şi ale sănătăţii. Obiectul juridic al infracţiunilor este calificat de relaţia socială pe care o ocroteşte legea penală în mod nemijlocit sau mijlocit împotriva actelor socialmente periculoase. partea specială. D. încercarea de furt a unui obiect care nu se mai află la locul cunoscut de infractor). posesia sau detenţia unei persoane)33.obiectul material al infracţiunii este reprezentat de valorile materiale (bunurile materiale) asupra cărora s-a îndreptat acţiunea-inacţiunea socialmente periculoasă. Vasiliu şi colab. V. scrisori. Conceptul de bun material se referă la lucrurile care corespund unor necesităţi umane având o valoare economică sau afectivă şi care prezintă un interes concret (un bun mobil. . fiind un element de apreciere a gravităţii infracţiunii şi impunând adoptarea unor mijloace specifice pentru repararea integrală a pagubei produse prin actul infracţional. pentru a constitui obiectul material al infracţiunii trebuie să aibă importanţă prin calitatea concretă de a satisface o anumită necesitate socială indiferent de forma sub care se prezintă bunul: fizică (solid. În acest sens. infracţiuni contra patrimoniului. infracţiuni contra autorităţilor. obiectul material al infracţiunii este exprimat sub formă de bunuri mobile însă poate proveni şi din categorie bunurilor imobile (distrugerea unui imobil prin incendiere). În consecinţă. Antoniu. acte. 196. Orice lezare sau subminare a acestor valori periclitează ordinea de drept. Pavel. lichid. op. . structura şi stabilitatea socială astfel că legea penală incriminează atât fapta directă cât şi fapta indirectă. V.

raporturi. Valoarea socială specifică este subordonată valorii sociale fundamentale pe care o completează. a cărei sferă este mai restrânsă. b) După criteriul specificului există: obiect juridic generic (de grup) şi obiect juridic specific (individual) obiectul juridic generic (de grup) al infracţiunii este reprezentat de totalitatea relaţiilor sociale care privesc unul şi acelaşi domaniu de valori şi de relaţii proteguitoare. Pentru obiectul material.. Obiectul material al infracţiunii apare astfel ca fiind obiectul material asupra căruia se răsfrânge acţiunea-inacţiunea socialmente periculoasă. atitudini sociale: (infracţiuni contra demnităţii). 197. este caracteristic faptul că nu se confundă cu mijloacele de producere a infracţiunii (bunuri. integrităţii corporale şi sănătăţii fac parte din categoria fundamentală de infracţiuni contra persoanei). fiecare categorie de obiecte având un regim juridic distinct. obiecte) şi nici cu bunurile rezultate din săvârşirea faptei (obiecte. fiind astfel o parte a unui întreg (infracţiunile contra vieţii. 34 C. Bulai. În general. . infracţiuni contra autorităţii). precizându-se aspectul juridic al infracţiunii.obiectul juridic specific (individual) al infracţiunii este reprezentat de o categorie de relaţii sociale ce ocrotesc o anumită valoare socială. evaluate şi preţuite de societate. însă fără de care structura socială nu ar fi garantată. obiectul material al infracţiunii reprezintă în fapt un gen de obiecte care se încadrează în clasa obiectelor materiale ce au proprietatea de a fi identificate. Relaţiile sociale dobândesc caracterul de obiect generic al infracţiunii deoarece au trasături fundamentale pentru existenţa umană şi sunt ocrotite de legea penală împotriva faptelor socialmente periculoase. Obiectul juridic generic este reprezentat de ansamblul relaţiilor specifice vieţii sociale apărate prin normele penale care ocrotesc valorile sociale fundamentale. În sistemul de elaborare a unui obiect juridic generic (de grup) sunt identificate o mulţime finită de valori sociale. astfel încât înţelesul acestora să fie evident prin elementele esenţiale pe care le cuprind (infracţiuni contra siguranţei statului. mijloace)34. 36 . op. Privit din punctul de vedere al sferei. ca element al conţinutului infracţiunii. corelaţie care se manifestă în delimitarea infracţiunilor ce au un obiect material (toate faptele care lezează bunuri şi obiecte) şi infracţiuni care nu au un obiect material (toate faptele care lezează relaţii. p. infracţiuni contra persoanei.Cunoaşterea obiectului material al infracţiunii fixează în mod definitoriu specificul faptei socialmente periculoase (distrugerea unui bun sau furtul acestuia). cit. infracţiuni contra patrimoniului. există o corelaţie între acţiune-inacţiune şi obiectul material al infracţiunii.

Bulai. 35 37 C. cu o valoare socială diminuată (conţinutul infracţiunii de tâlhărie este format dintr-un obiect juridic principal constând în luarea din detenţia sau posesia unei persoane a unui bun mobil ocotit de relaţiile sociale de ordin patrimonial la care se adaugă un obiect juridic secundar – adiacent – constând în întrebuinţarea de violenţe pentru a fura sau a păstra bunul..Din această cauză. iar dacă sunt izolate în mod corespunzător. dintre care una este principală. integritatea corporală şi sănătatea). Sensul se schimbă de fiecare dată iar semnificaţia acestuia este impusă de comunitatea (gruparea) relaţiilor sociale şi de necesitatea sistematizării lor. de coerenţă internă. din obiectul juridic generic35. vor genera apariţia uneia dintre cele două posibile infracţiuni: infracţiunea contra persoanei sau infracţiunea contra patrimoniului (în funcţie de aportul acţional prioritar al infractorului pentru una dintre acţiuni). Structura obiectului juridic principal este dependentă de prioritatea acţiunilor care compun infracţiunea complexă. Conceptul de obiect juridic principal este folosit într-un sens care lasă să se înţeleagă faptul că infractorul a urmărit realizarea infracţiunii complexe a cărei gravitate este mai mare faţă de oricare dintre acţiunile simple care o compun. deducându-se din acesta. dar se aseamană cu obiectul juridic generic (de grup) al infracţiunilor ce ocrotesc valoarea umană fundamentală: persoana. Suma celor două forme de acţiuni formează infracţiunea complexă prin care se ocrotesc două relaţii sociale distincte ( relaţia socială privind proprietatea şi relaţia socială privind persoana). pentru a nu se confunda cu un alt obiect juridic (infracţiunea contra vieţii). p. relaţie ocrotitoare a valorilor sociale privind viaţa. c) După criteriul valorii există: obiect juridic principal şi obiect juridic secundar (adiacent) . obiectul juridic specific (individual) face parte. Sunt unele relaţii sociale care impun un obiect juridic specific (individual). de schimbările şi de rezultatele acestora în sensul abordării îtâietăţii uneia dintre relaţiile sociale ocrotite prin norma legală (la tâlhărie în principal este ocrotită relaţia socială privind proprietatea) . în mod evident. La baza obiectului juridic stă noţiunea de relaţie socială care ocroteşte şi apără valoarea socială fundamentală pentru care se săvârşeşte acţiunea-inacţiunea socialmente periculoasă sau faţă de care se manifestă periculozitatea socială. op.obiectul juridic principal al infracţiunii este reprezentat de existenţa în conţinutul unei infracţiuni complexe a două sau mai multe acţiuni. cit. 199. . definitorie în apărarea unei valori fundamentale iar celelalte sunt acţiuni secundare.

obiectul secundar (adiacent) al infracţiunii tinde către ansamblul relaţiilor privind persoana întrucât domeniul de aplicare al acestora este extins. înscrisuri privind drepturile statului când sunt distruse. de a realiza un scop socialmente periculos (atingerea securităţii statului prin acte de diversiune art. se identifică cu termenii care indică fapta ce va trebui să fie guvernată de norma juridică incriminatoare. condiţiile incriminării faptei după obiectul infracţiunii. alterate ori ascunse pentru a se compromite interesele de stat. 163 C. 38 Ibidem. cunoaşterea acestora permiţând înţelegerea şi aplicarea normei legale la necesităţile vieţii sociale . 213 C. Acestea sunt de fapt regulile elementare constituite în interdicţia de a produce unele urmări. 208 C.- obiectul juridic secundar (adiacent) al infracţiunii se formează prin ocrotirea secundară a unei valori sociale asociate în cadrul infracţiunii complexe cu o valoare şi o relaţie socială prioritară (în contextul infracţiunii de tâlhărie valoarea şi relaţia socială secundară constă în ocrotirea persoanei prin comparaţie cu valoarea şi relaţia socială principală constând în ocrotirea patrimoniului).. Identificarea condiţiilor care trebuie să fie prin natura lor edificatoare în definirea unui conţinut al infracţiunii determină ca acţiunea să fie considerată infracţiune doar dacă obiectul îndeplineşte condiţiile specifice unei infracţiuni. felul bunului : bun mobil în cazul infracţiunii de furt.).pen. art. Obiectul infracţiunii ca element component al conţinutului acesteia. locul situării bunului în momentul săvârşirii faptei: la infractorul care refuză restituirea bunului în cazul abuzului de încredere. Semnalarea deosebirilor dintre cele două forme de obiecte juridice (principal si secundar) determină clasificarea infracţiunii complexe într-o anumită categorie de infracţiuni precum şi cunoaşterea transformărilor prin care trec obiectele juridice. Schematic.pen. în caz contrar fapta urmând să nu fie reţinută ca infracţiune. 168 CV. pen. . Atributele fundamentale ale obiectului infracţiunii definesc poziţia care fapta o ocupă 36 37 Idem. art. Obiectul infracţiunii desemnează anumite cerinţe şi implicit principii de ocrotire a valorii şi relaţiei sociale care va trebui să fie ocrotită prin lege.. Conţinutul infracţiunii nu trebuie să fie dificil de diferenţiat. pen. Tipologiile în care se pot clasa condiţiile incriminatorii prin raportarea lor la obiectul infracţiunii au drept criterii37 natura obiectului infracţiunii documente. Acţiunea trebuie să se refere la un sistem de valori mai mult sau mai puţin implicit care rezultă din conţinutul faptei incriminate36. art. suprapunându-se pe toate celelalte domenii în care relaţiile sociale au un specific definit de valorile sociale ocrotite prin lege. ca urmare a acordării priorităţii uneia dintre acţiuni.

în momentul în care au săvârşit unele acţiuni-inacţiuni infracţionale. de săvârşire. 2. Calitatea de subiecţi ai unei infracţiuni exprimă caracteristica încălcării obligaţiei de conformare faţă de normele penale. participativă. comportamentul indivizilor este permis de relaţiile sociale care ocrotesc valori fundamentale. de producere. iar dacă au suferit o vătămare psiho-fizică de pe urma infracţiunii devin subiecţi pasivi. sub – dedesupt şi jacco – a sta) al infracţiunii este asociat atât cu atitudinea activă. ca element al conţinutului infracţiunii Atitudinea. unul dintre criteriile după care trebuie să se califice atitudinea acestora în aflarea sensului şi a limitelor de comportament trebuie să fie acela al echităţii. de adoptare a unor acţiuni-inacţiuni producătoare de pericol social. prin încălcarea normelor prohibitive. de acţionare. Subiecţii.2. de aplicare. normele penale obligatorii stabilite în cadrul raportului juridic penal de conformare şi au săvârşit faptele interzise. însă. 39 . calificarea calităţii acestora în cazurile individuale concrete (infractor sau victimă) presupunând un proces de adaptare la interesul acţional urmărit.în sistemul infracţional. Sunt astfel subiecţi ai infracţiunii atât persoanele care nu au respectat obligaţiile. care prezintă pericol social precum şi suferinţa psiho-fizică de pe urma unei infracţiuni califică aceste persoane ca fiind subiecţi ai infracţiunii. aceste persoane devin subiecţi activi. Conceptul de subiect „subiectum” – ceva aşezat dedesupt (lat. Deoarece factorii subiectivi urmăresc anumite obiective. cât şi cu atitudinea pasivă. de a suferi o vătămare din cauza producerii unei infracţiuni. Subiecţii 38 „Infractio fundantur in mente” – Infracţiunea se formează în gandire. spre deosebire de calitatea de subiecţi ai raportului juridic penal de conformare şi de persoanele care au săvârşit fapte penale nu poartă răspunderea penală a acestora (având doar calitatea de subiecţi de drept penal). urmând să suporte consecinţele acestor fapte în cadrul raportului juridic penal de conflict cât şi persoanele care beneficiază de ocrotirea valorii sociale vătămate prin fapta penală săvârşită.5. Subiecţii infracţiunii dispun şi îşi modelează acţiunea-inacţiunea conform mobilului şi scopului infracţional urmărit. identitatea relaţiilor şi valorilor apărate iar în cazul neîndeplinirii acestor condiţii. Atunci când comportamentul subiecţilor este ambiguu. imprecis sau neclar. manifestarea psiho-fizică a unei persoane în sensul săvârşirii unei acţiuniinacţiuni38. sau caracteristica suferirii unor consecinţe de pe urma infracţiunii. urmând să răspundă penal pentru săvârşirea infracţiunii. se anulează caracterul penal al faptei.

îndeplinirea sau comiterea unei infracţiuni aflată în faza tentativei sau consumată. trebuinţele şi motivaţiile acestora. în subiecţi activi şi subiecţi pasivi. situaţie în care va interveni activitatea de identificare a pericolului social concret în vederea nuanţării şi aplicării pedepsei penale. nocivă având un caracter socialmente periculos prin rezultatul vătămător faţă de relaţia socială. atitudine manifestată de subiectul activ şi o atitudine de apărare pe plan fizic.5. moral şi material tinzând să evite rezultatul socialmente periculos al infracţiunii. necesităţi. Efortul depus în sensul realizării unoir cerinţe individuale cu un caracter socialmente periculos califică atitudinea subiectului activ. înfăptuirea. Subiecţii infracţiunii reprezintă un element al conţinutului infracţiunii şi sunt reprezentaţi de persoanele care săvârşesc fapte penale. pricinuirea.2. calitatea de subiect activ al oricărei infracţiuni este determinată de activitatea concretă desfăşurată de o persoană pentru împlinirea unor trebuinţe.1. Calitatea de subiecţi activi derivă din atitudinea. precum şi persoană care dobândeşte calitatea de participant la săvârşirea infracţiunii în calitate de coautor. În mod obiectiv. în orice raport juridic penal se disting două atitudini: atitudinea agresivă. iar calitatea de subiecţi pasivi derivă din suferinţa de origine fizică. exercitarea. scopurile. Esenţial în înţelegerea conceptului de subiect activ al infracţiunii este caracterul activ. 40 . producerea. Subiecţii activi ai infracţiunii Categoria de subiecţi activi ai infracţiunii este desemnată de persoanele care efectuează. Actul volitiv-acţional apare astfel ca un rezultat al tentativei realizării unor trebuinţe. iar efortul depus pentru împiedicarea unui rezultat infracţional precum şi suferirea unor vătămări fizice.adoptă un anumit comportament. negând caracterul prohibitiv al legii penale. energia activă a persoanei care săvârşeşte infracţiunea. 2. în relaţiile cu mediul lor fizic şi social care influenţează mobilurile. psihică sau materială suportată de o persoană considerată victima a faptei infracţionale. instigator sau complice. coordonează acţiunea-inacţiunea infracţională în sensul săvârşirii nemijlocite sau a participării la producerea acesteia. după participarea fizico-afectivă directă în realizarea acţiuniiinacţiunii infracţionale şi după consecinţele suferite prin infracţiune. pentru exercitarea unor deprinderi sau pentru realizarea unor convingeri sau idealuri. scopuri care vor determina subiectul activ să declanşeze acţiunea-inacţiunea infracţională. cât şi de persoanele care au fost vătămate de infracţiuni. atitudine manifestată de subiectul pasiv. scopuri. operaţional al persoanei denumită infractor constând în săvârşirea. psihice sau materiale califică atitudinea subiectului pasiv. Subiecţii infracţiunilor se clasifică. ameninţătoare. ostilă. Rezultă că.

În acest sens. va pronunţa condamnarea inculpatului. instanţa că constatând fapta există şi că reprezintă infracţiune şi a fost săvârşită de acesta. Persoanele juridice nu răspund penal. Legea penală. atât individualizarea cât şi aplicarea concretă a pedepsei se referă doar la persoane fizice (luate individual sau ca reprezentante ale unei persoane juridice) fiind imposibilă pedepsirea penală (în actuala formă de reprezentare legislativă) a persoanei juridice ca entitate juridică. fapt care ar exclude aplicarea răspunderii faţă de persoana juridică. de gestionare) care produce încălcarea legii penale. Nu au răspundere penală autorităţile publice. instigator. sindicatele şi instituţiile publice. persoanele juridice neputând îndeplini această calitate 39 . Calitatea de subiect activ al infracţiunii aparţine doar persoanelor fizice 40 care desfăşoară activităţi variate în structura cărora trebuie să se distingă conştientizarea unor scopuri şi mobiluri individuale. sensul pedepsei penale este reprezentat de reformarea socială a infractorului – persoană fizică. infracţiunile fiind săvârşite de reprezentanţii legali (conducerea acestora) în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 144 defineşte comiterea unei infracţiuni ca săvârţire a oricăreia dintre infracţiunile consumate sau ca tentative şi participarea la comiterea acestora. complice) desemnează pe autorul acesteia (persoană fizică) împotriva căruia nu a început urmărirea penală ca fiind făptuitor sau infractor. Dacă împotriva făptuitorului (infractorul) s-a declanşat urmărirea penală însă nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală (prin rezoluţie şi proces verbal) acesta este denumit învinuit. 39 Prin proiectul de modificare a Codului Penal se instituie răspunderea penală a persoanelor juridice simultan cu răspunderea persoanelor fizice din conducerea acesteia constând în: suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţi pe perioade între două luni şi un an sau chiar dizolvarea societăţii. coautor. indiferent de calitatea în care acţionează (autor. în art. 41 . Întinderea efectelor răspunderii penale nu este posibilă faţă de persoana juridică deoarece acţiuneainacţiunea infracţională este rezultatul atitudinii psiho-fizice a persoanelor fizice mandatate pentru administrarea fondurilor şi intereselor societăţii chiar dacă actele de administrare sunt efectuate în numele şi pentru persoana juridică. iar instituţiile de presă nu pot fi condamnate la dizolvare. să suporte şi să execute pedeapsa penală aplicată de organele judiciare. Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat („in” – în şi „culpa” – vină). 40 Calitatea de subiect activ al infracţiunii a fost acordată de doctrină atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice (morale). de îndrumare. Când asupra învinuirii aduse inculpatului. Prin calitatea de subiect activ al infracţiunii se rezumă fenomenul social infracţional la acţiunile-inacţiunile individuale şi se cercetează motivele producerii faptei. infractorul fiind considerat purtătorul responsabilităţii sociale. Subiect activ al infracţiunii pot să fie doar persoane fizice (care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi responsabilitate). partidele. De altfel. Personalul de conducere al societăţii este răspunzător penal atât pentru faptele rezultate din activitatea societăţii cât şi pentru faptele generate din orice altă activitate (lipsa de supraveghere. urmând să fie pedepsit şi determinat să adere în mod conştient la normele comportamentale sociale. Cea mai mare parte a autorilor consideră că persoanele juridice nu pot avea această calitate deoarece sensul general al răspunderii penale constă în obligarea persoanei care a săvârşit infracţiunea să răspundă. de control. acesta fiind numit condamnat. Săvârşirea cu vinovăţie a acţiunii-inacţiunii prevăzută de legea penală sub forma tentativei pedepsibile sau a infracţiunii consumate.Acţiunea-inacţiunea infracţională implică procese psihofiziologice active orientate întotdeauna spre realizarea unor urmări socialmente periculoase prin prejudicierea valorilor sociale ocrotite prin legea penală.

discernement) este reprezentat de capacitatea (facultatea. legea penală impune existenţa unor condiţii generale: vârsta responsabilităţii penale. comercială) ca rezultat al voinţei acţionarilor fără însă a se explca faptul că pedepsele constând în suspendarea activităţii persoanei juridice sunt definite de alte ramuri de drept (comercial) iar nu de dreptul penal. deoarece acestea sunt ameninţate efectiv de a fi private de libertate sau de a suferi alte pedepse penale. de a judeca. de a 42 . 50 C. în vederea răspunderii penale pentru acţiunile-inacţiunile săvârşite. de înţelegere şi apreciere a caracterului periculos al faptei. Conceptul de discernământ (fr. Vârsta responsabilităţii penale. infracţiunile de natură economică. fiscală. Acţiunile complexe săvârşite de infractori au impus ca prag de a se considera stabilizate aptitudinile individuale. Practica judiciară atestă în mod invariabil (în actuala reglementare legislativă) întrunirea calităţii de subiect activ al infracţiunii doar de persoanele fizice. făptuitorul procedează la verificarea modalităţii de realizare a faptei.) întrucât minorul este lipsit de discernământ pentru faptele comise. făptuitorul reprimându-şi sau diminuându-şi actele de frânare sau de perturbare a acţiunii ce va fi realizată. Realizarea oricărei fapte determină pregătirea prealabilă a acesteia prin gândirea unei forme de acţiune. volitiv. Urmează îndeaproape activitatea de adoptare a hotărârilor în vederea realizării scopului propus. emoţional şi fizic. responsabilitatea asupra faptei penale şi libertatea de gândire şi acţiune pentru săvârşirea faptei penale. afectivă şi volitivă a individului de a aprecia. de scopul urmărit. împlinirea vârstei de 14 ani. Însă unele elaborări teoretice definesc şi tendinţa potrivit căreia infracţiunile pot să fie săvârşite şi de persoanele juridice (în special. Aceste faze acţionale trebuie să fie conştientizate de făptuitor care va proceda la confruntarea şi adaptarea unor mijloace şi măsuri la împrejurările concrete de realizare a scopului urmărit.pen. răspunderea penală este exclusă. exprimat în plan psihic.Deoarece activitatea infracţională presupune acţiuni de mobilizare şi de concentrare a energiilor psihonervoase şi fizice. Săvârşirea unei acţiuni-inacţiuni implică pentru făptuitor adoptarea unui mod de organizare a activităţii sub aspect intelectual. pentru realizarea unui interes individual. deoarece fapta nu este considerată infracţiune (art. de evaluare de către făptuitor a urmărilor acţiuniiinacţiunii comise şi de formulare a unor concluzii pentru acţiunile care vor urma. După exprimarea intenţiei de săvârşire a acţiunii-inacţiunii. Responsabilitatea pentru rezultatul socialmente periculos al faptei săvârşite. prin deliberarea asupra condiţiilor de desfăşurare. Până la împlinirea acestei vârste. pentru îndeplinirea calităţii de subiect activ al infracţiunii. la stabilizarea motivaţională şi la executarea efectivă a acţiunii. prin evaluarea urmărilor faptei. ca o condiţie esenţială pentru calificarea subiectului activ al infracţiunii. calitatea) psihointelectuală. impune cu necesitate existenţa unei capacităţi psihofizice de determinare în mod liber a voinţei spre scopul urmărit.

prin lege (art. Lipsa discernământului nu se confundă cu iresponsabilitatea care exprimă starea psihovoliţională a individului de a nu putea răspunde de faptele sale periculoase (fiind caracterizată prin lipsa simţului de răspundere al făptuitorului).discerne şi de a horărî executarea unei acţiuni-inacţiuni. indiferent de capacitatea sa psihointelectivă şi de dezvoltarea sa fizică. evaluând rezultatele acesteia ca acceptabile sau inacceptabile. Astfel. însă interzice săvârşirea unor fapte sau acte juridice sau. trebuie ca în prealabil să fie înţeleasă sub aspectul aflării sensului exact şi a limitelor sale de aplicare. Discernământul presupune existenţa certă. o condiţie de existenţă normală iar lipsa discernământului se referă doar la modul concret de a acţiona sau a se abţine de la săvârşirea unei fapte distincte. Norma juridică. voliţionale. Înţelegerea normei juridice este determinată de gradul de dezvoltare al gândirii (capacitatea de cunoaştere.) nu este considerat a avea discernământ asupra 43 . Minorii în vârstă de până la 14 ani nu înţeleg starea de pericol social creată printr-o faptă şi nu apreciază caracterul periculos al acesteia din cauza lipsei capacităţii fizice şi psihice necesare. motiv pentru care sunt consideraţi ca lipsiţi de discernământ. de apreciere şi de stabilitate emoţională) precum şi de afirmarea voinţei individuale. situaţie în care se procedează la pedepsirea făptuitorului iar. se va înlătura caracterul penal al faptei. în toate cazurile fiind necesară existenţa unei facultăţi individuale de apreciere a urmărilor acţiunilor săvîrşite. de efortul individual şi experienţa de viaţă. deoarece lipsa discernământului presupune doar lipsa de a aprecia necesitatea şi rezultatul acţiunii săvârşite în mod concret. cognoscibile privind comiterea faptei concrete. a lipsei de judecată. pentru a fi aplicată. Evaluarea discernământului individual este impusă de existenţa unei capacităţi intelective (inteligenţa şi raţiunea individului) şi volitive care nu trebuie să fie afectate. Responsabilitatea se identifică în existenţa capacităţii intelective şi volitive a persoanei de a exercita şi de a înţelege semnificaţia actelor şi faptelor independente pe care este posibil să le săvârşească. din punct de vedere social. Dacă făptuitorul nu a împlinit vârsta de 14 ani. 50 C. norma de conduită impune limite permise în relaţiile sociale. în cazul irespnsabilităţii (stare psihofizică ce caracterizează lipsa simţului de răspundere). verificabilă a unei motivaţii afective. prevede obligaţii de la care subiecţii nu trebuie să se abată. acesta lipsind minorului în vârstă de până la 14 ani şi bolnavului mintal. după adoptarea unei atitudini influenţată şi determinată de mediul ambiental şi educaţional.pen. aceşti factori impunând împletirea judecării constatative cu ce apreciativă în cadrul acţiunii-inacţiunii comise. Responsabilitatea este. pentru majoritatea indivizilor. separate de totalitatea acţiunilor desfăşurate până la acel moment. Conceptul de discernământ are un conţinut distinct de conceptul de responsabilitate deoarece discernământul se referă la acţiunea-inacţiunea săvârşită în mod concret de făptuitor.

stările afective şi volitive provocând tensiune intrapsihică. aprecierea corespunzătoare a momentului săvârşirii faptei din propria voinţă precum şi a rezultatului socialmente periculos al faptei sau posibilitatea de a se abţine de la producerea acestui rezultat. responsabilitate penală reprezintă o condiţie esenţială pentru existenţa calităţii de subiect activ a făptuitorului infracţiunii (condiţie caracterizată prin capacitatea de înţelegere a faptei şi a efectelor acesteia). Responsabilitatea asupra faptei penale (discernământul). Responsabilitatea implică facultatea de păstrare şi recunoaştere ulterioară a consecinţei faptei comise chiar dacă acţionează contra propriului interes. în sens generic. Responsabilitatea poate fi înţeleasă. Răspunderea penală reprezintă o instituţie a dreptului penal (având ca temei săvârşirea infracţiunii) şi constă în obligarea făptuitorului să suporte şi să execute măsurile. Când se încalcă o normă juridică de minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi care sunt consideraţi prin puterea legii că nu au discernământ. Starea psiho-fizică normală a unei persoane înseamnă maturitatea în gândire şi acţiune “acţiunea trebuie să urmeze doar evidenţa raţiunii şi nu a simţurilor” – (Solam evidentiam rationis actio sequi debent non autem sensuum). ce este stabilizată doar în cazurile când gândirea şi voinţa prezintă starea de echilibru (psiho-fizic) în contextul unei existenţe integrată în normele sociale. care înlătură răspunderea penală. ca o cerinţă esenţială reţinerii vinovăţiei făptuitorului pentru săvârşirea unei fapte sau a aplicării răspunderii penale.faptelor săvârşite (indiferent de modul de acţiune sau de gravitatea faptei). cu păstrarea unui mod comportamental normal. chiar dacă devine socialmente periculos. Conceptul de responsabilitate penală se deosebeşte de răspunderea penală. Astfel. sancţiunile şi pedepsele aplicate de organele judiciare. 44 . Responsabilitatea apare doar în momentul în care făptuitorul îşi poate controla modul de gândire şi de acţiune în vederea modificării evenimentului într-un scop profitabil. exprimă existenţa capacităţii psiho-fizice a persoanei de a înţelege şi a accepta sensul acţiunii-inacţiunii exercitate în mod liber precum şi de a evalua rezultatul socialmente periculos al faptei prin raportarea la scopul urmărit. împotriva acestora. prin lege specială se adoptă măsuri de ocrotire socială constând în supravegherea sau internarea într-o şcoală specială de reeducare din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. o independenţă conştientizată ce va evolua corespunzător gradului de vinovăţie a infractorului care nu a adoptat măsurile normale pentru evitarea situaţiilor conflictuale. prin opoziţie cu iresponsabilitatea făptuitorului. Responsabilitatea faptei penale impune existenţa capacităţii de autonomie în gândire şi acţiune.

euforia. furia. INS. imbolnăvesc sistemul nervos 43 în sensul pierderii de către individ a facultăţilor mintale. spre inconştient astfel că bolnavii majori care au săvârşit fapte infracţionale vor fi declaraţi iresponsabili dacă. D. determinate de accidente. psihoze. 263. de a judeca. Din istoria cunoaşterii creierului. 73 – 76. Bucureşti. Voiculescu. 1995. starea depresivă. Tănăsescu. Steriade. 108. delirul. starea de spirit a făptuitorului fiind stapânită de depresii. M. P. Editura Ştiinţifică. nevroze. Anormalitatea generată de o boală cronică (handicapaţii fizic. ori nu puteau fi stăpâni pe ele. voluptatea sau pasivitatea. 43 V. făptuitorul dispune de o voinţă independentă în producerea faptei şi de puterea discernământului asupra acesteia. Timişoara. 22. p. însă pe durata trăirii anormalităţii. dezorientarea în timp şi spaţiu. Bolnavii cronici care sunt condamnaţi pentru săvârşirea unor categorii de infracţiuni pot benefucia de întreruperea executării pedepsei dacă se constată că suferă de o boală care îi pune în imposibilitatea de a executa pedeapsa pe durata până se vor găsi în situaţia de a putea continua executarea pedepsei (art. Consumul de alcool generează tulburări fizice şi psihice prin diminuarea capacităţii intelective. de dezaprobare. Anormalitatea psihică situaţională constă în stări reactive. 41 42 Simţurile noastre ne înşeală adesea “nonnunquam sensus nostri nos fallunt”. o deteriorare mentală. anormalitate generată de o boală cronică. ED. în momentul comiterii.Normalitatea comportamentului individual reprezintă o formă concretă de acceptare a exigenţelor sociale prin raportarea acţiunii-inacţiunii la vârstă. Consumul de droguri modifică atitudinea făptuitorului în sensul diminuării activităţii fizico-intelectuale sau excitării psihice constând în producerea unor sentimente şi pasiuni care neglijează exigenţa socială şi determină disperarea. Substanţele toxice. de a înţelege şi de a raţiona în mod normal. fapt care determină adoptarea unor acţiuni nesăbuite. nu puteau să-şi dea seama de sensul acţiunilorinacţiunilor. Anormalitatea comportamentului individual se regăseşte sub următoarele forme: anormalitate psihică situaţională. p. Îndreptar de psihiatrie. 453 – 455 C. 45 I.Editura Helicon. deliruri. Lăzărescu. 45 . 44 N. M. 1963. Anormalitatea generată de consumul de droguri şi alcool. agresivitatea necontrolată44. Aceste stări tulbură comportamentul. iritabilitate. gradul de cultură şi intensitatea implicării emotiv-acţionale a infractorului în comiterea aceteia41. op. paralizii sau pierderea sensibilităţii.pen). cit. deziluzia. orbii) dacă nu au gândirea şi voinţa alterate de maladii răspund pentru faptele săvârşite. Ogodescu. Anormalitatea generată de o boală psihică. surdomuţii. agresivitatea. anxietate42. constă în orientarea comportamentului spre iraţional. astenie. pierderea memoriei. deoarece dispun de o voinţă independentă în luarea şi dirijarea acţiunii spre scopul fixat în prealabil. astfel că nu va fi înlăturată responsabilitatea infractorului. 1993 . demenţe presenile 45. Criminologie. constă în afectarea capacităţii de a gândi. p. Sillamy. anormalitate generată de consumul de droguri şi de alcool şi anormalitate generată de o boală psihică.

psihice. persoana prejudiciată va folosi ca temei al interesului afectat existenţa pagubei astfel că numai dacă există victimizare va exista şi calitatea de subiect pasiv. psihică. psihică sau materială ca urmare a producerii faptei soacialmente periculoasă de către subiectul activ. persoana fizică trebuie să probeze pe lângă suferinţă şi dauna materială. definind acea realitate a personalităţii subiectului afectat în interesele sale de actul victimizator comis de subiectul activ. vătămarea relevă întreg dinamismul suferinţei umane: fizică.5. Subiecţii pasivi ai infracţiunii Subiectul pasiv al infracţiunii este definit de persoana care îndură o suferinţă de natură fizică. morală sau psihică în urma infracţiunii produse. Pentru persoana fizică. Calitatea de subiect pasiv al infracţiunii aparţine persoanelor fizice şi persoanelor juridice. persoana juridică va dovedi intervenţia suferirii unei daune morale sau materiale. Calitatea de subiect pasiv revine atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice care au fost vătămate prin infracţiune sau prin încercarea de punere în executare a hotărârii de săvârşire a faptei.2. Esenţial în înţelegerea conceptului de subiect pasiv este caracterul său de rămânere în pasivitate (chiar şi în situaţia când ar încerca să înlăture efectele faptei infracţionale. Relevant este faptul că în mod obişnuit subiectul pasiv suportă atât o vătămare cât şi o daună civilă. Deoarece activitatea infracţională determină efecte vătămătoare pentru subiectul pasiv. dauna fiind o “consecutio actionis” (consecinţă a acţiunii) iar nu a suferinţei directe. 46 . materiale şi morale ca rezultat al agresiunii subiectului activ. subiect pasiv. să restabilească relaţia socială afectată de infracţiune). să apere valoarea socială lezată. în timp ce persoana prejudiciată civil va recupera doar dauna civilă întervenită în urma producerii faptei (moştenitorii victimei decedate în urma producerii unui accident mortal din culpa infractorului). morală sau materială.2. morală) cât şi dauna (materială). îndeplinirea acestei calităţi se realizează în următoarele condiţii: persoana fizică va trebui să probeze intervenţia suferinţei fizice. ca subiect al raportului juridic penal de conflict. urmând să recupereze atât suferinţa (fizică. chiar dacă executarea nu şi-a produs efectul urmărit sau a fost întreruptă. Victimizarea reprezintă trăsătura care diferenţiază calitatea de subiect pasiv (persoana fizică sau juridică vătămată efectiv de infractor) de atributul persoanei care a suferit o daună de natură civilă prin acţiunea unei alte persoane. morală.2. psihică.

dacă această calitate nu se realizează. o împrejurare care influenţează apariţia sau desfăşurarea unui fenomen. ca element al conţinutului Locul săvârşirii faptei. “în timpul calamităţii”).2. este reprezentat de un fapt (o acţiune-inacţiune). însă în anumite cazuri legea condiţionează existenţa infracţiunii în mod direct. pentru adoptarea măsurilor de adoptare socială (locus commisi delicti). subiect pasiv principal şi subiect pasiv secundar.2. 30 C. ca element al conţinutului . conţinutul juridic al infracţiunii nu va exista. în sensul frânării sau stimulării producerii acestuia. pen. o anumită calitate astfel încât. În definiţia conceptului de infracţiune se menţionează că intră sub incidenţa legii penale acţiunile-inacţiunile săvârşite pe teritoriul ţării noastre. in mod obligatoriu. într-un sens special impune condiţia ca persoana fizică să îndeplinească. de timpul săvârşirii acesteia (unele infracţiuni “săvârşite în timp de război” sau în timpul unei “lupte”). în general. – fapta să fie săvârşită în public. conceptul de timp nu are o semnificaţie juridică deosebită pentru existenţa infracţiunii. Conceptul de condiţie. infracţiunii De regulă. 2. adiacent (cazul atentatului). legea impune anumite condiţii referitoare la locul săvârşirii faptei (ex. 2.7. art. subiecţii au fost calificaţi după anumite criterii în următoarele categorii: subiect pasiv general şi subiect pasiv special (ex.6. pen. Alteori săvârşirea infracţiunii într-un anumit timp ( tempus commisi delicti) constituie o circumstanţă agravantă pentru acea infracţiune (“în timpul nopţii”. Pentru realizarea conţinutului infracţiunii sunt necesare îndeplinirea unor condiţii clasificate după următoarele criterii: 47 Timpul săvârşirii faptei. În realizarea conţinutului infracţiunii. în cazul calomniei.Calitatea de subiect pasiv al infracţiunii.). 206 C. Statul şi persoana fizică sau juridică). subiect pasiv simplu (necircumstanţial) şi subiect pasiv calificat (circumstanţial). infracţiunii Semnificaţia locului săvârşirii infracţiunii este determinată de importanţa stabilirii competenţei teritoriale a organelor juridice (art. În doctrina juridică penală.

în cazul lipsei unei condiţii accidentale.. condiţiile se clasifică în: preexistente (care au existat mai înainte de săvârşirea faptei penale). se califică unele infracţiuni săvârşite în timpul nopţii). în momentul săvârşirii infracţiunii). op. 169. C. la locul săvârşirii infracţiunii (stabileşte competenţa teritorială a organelor judiciare). 46 47 C. 132. acestea se referă la actul de conduită individuală (desfăşurată de infractor. concomitente (care există în acelaşi timp. Condiţiile neesenţiale sunt caracterizate prin faptul că se pot modifica în anumite limite sau pot fi înlăturate.. fără ca infracţiunea să înceteze a mai exista. 48 . infracţiunea va exista în forma sa tipică. O modificare a acestora sau o dispariţie nu schimbă faptul că infracţiunea există în forma sa tipică. 49 Idem. simultan. op. p. C. Bulai. condiţiile46 se clasifică în esenţiale (constitutive). natura internă a acesteia astfel că. cit. la obiectul infracţiunii (valorile sociale ocrotite prin legea penală). 82. b) după criteriul rolului în determinarea existenţei infracţiunii . Bulai. însă.a) după criteriul factorilor influenţaţi de condiţii. lipsa unei condiţii esenţiale determină inexistenţa infracţiunii47. aplicarea actelor de clemenţă şi reţinerea stării de recidivă. p. op. op. cit.. la subiecţii infracţiunii (persoana care săvârşeşte infracţiunea şi persoana care suportă consecinţele vătămătoare ale infracţiunbii). p. p. C. op. intervenţia prescripţiei acţiunii penale. 168. care întrerup desfăşurarea normală a acţiunii-inacţiunii sau indică o însuşire de agravare sau de atenuare a acesteia.. Mitrache. cit. 84. cit. p. V. fundamentale deoarece exprimă ceea ce este principal şi stabil în conţinutul infracţiunii. la timpul săvârşirii infracţiunii (criteriul prin care se determină legea valabilă. 48 Idem. cu săvârşirea acţiunii-inacţiunii) şi subsecvente (care au urmat după săvârşirea faptei penale)49. c) după criteriile existenţei în momentul producerii acţiunii-inacţiunii .. cit.. vârsta necesară responsabilităţii infractorului. accidentale (circumstanţiale) care arată împrejurările48 imprevizibile. Mitrache. Dobrinoiu şi colab.

deci.Capitolul 3 Structura conţinutului infracţiunii (elemente) Subiectul infracţiunii 3. cunoaştere şi identificare a oricărei infracţiuni. toate cerinţele care determină conţinutul incriminării. art. adică să se săvârşească în asemenea împrejurări încât să satisfacă tiparul sau modelul legal abstract al infracţiunii. 49 . constituind singura bază de caracterizare juridico-penală a unei fapte. d – Cod Procedură Penală. lipsind unul din elementele constitutive ale acesteia. ştiinţa dreptului penal a elaborat şi noţiunea de conţinut generic al infracţiunii. conţinutul infracţiunii de viol va fi diferit de conţinutul infracţiunii de omor. fie în etapa încadrării juridice a unor fapte concrete. fie – după caz – achitarea sa în temeiul art. pentru ca o faptă să constituie infracţiune. situaţie care atrage fie scoaterea persoanei de sub urmărire penală. În timp ce noţiunea de infracţiune exprimă trăsăturile esenţiale ale oricărei infracţiuni. Altfel spus. întemeiate pe cerinţele de abstractizare şi generalizare a acestor trăsături de conţinut care reprezintă tiparul sau modelul de bază al elaborării oricărui conţinut incriminator. care o deosebesc de faptele nepenale. 10 din Codul de Procedură Penală foloseşte sintagme de “elemente constitutive ale infracţiunii”. În acest sens. interpretării şi aplicării legii funcţia generală de determinare. ea trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi elementele prevăzute în dispoziţia incriminatoare. fie în etapa calificării ei juridice (în cursul procesului legislativ). interesând partea specială a dreptului penal. lit. ea nu poate fi considerată ca infracţiune. care spre deosebire de diferitele conţinuturi incriminatorii individuale. În consecinţă. 10.Structura conţinutului infracţiunii Conţinutul infracţiunii poate fi definit ca totalitatea condiţiilor sau elementelor prevăzute de lege pentru ca fapta să constituie infracţiune.). În vederea studierii trăsăturilor comune ale tuturor conţinuturilor unor infracţiuni individuale de pe poziţia unei metodologii ştiinţifice. noţiunea de conţinut al infracţiunii cuprinde trăsăturile specifice ale fiecărei infracţiuni în parte şi care o deosebesc în sfera ilicitului penal de celelalte infracţiuni (de pildă.1. îndeplinind toate condiţiile specificate în acest cadru. Conţinutul incriminării (sau al infracţiunii) este. dacă o faptă concretă nu prezintă vreuna din trăsăturile prevăzute de lege. echivalent cu conţinutul noţiunilor diferitelor infracţiuni şi îndeplineşte în procesul adoptării. este studiată în cadrulpărţii generale a ştiinţei dreptului penal. etc.

178 C. 174 C. Clasificarea se face cu ajutorul următoarelor criterii : a) După criteriul structurii. Eventualitatea mai multor condiţii dintre cele alternative nu schimbă calificarea juridică a infracţiunii unice. Această diferenţiere a conţinuturilor de infracţiune îşi are originea în diferenţierea criteriilor de clasificare. după stările de lucru concrete. după înţelesul şi premisele acestor stări. 208 C. infracţiunea constând doar în realizarea acţiunii : uciderea unei persoane (art. ca fiind infracţiune (uciderea unei persoane realizează conţinutul simplu al infracţiunii de omor.) . 190 C. pen. pen. 174 C. conţinut constitutiv (cuprinde întreaga conduită a infractorului) . 177 C. deoarece toate variantele alternative alcătuiesc conţinutul aceleiaşi infracţiuni. ca fiind infracţiune sau o anumită variantă (formă) a unei infracţiuni. conţinutul atenuat. ca fiind uciderea unei persoane) . 209 lit. realizează în oricare dintre variante conţinutul simplu al infracţiunii unice de sclavie. fără consimţământul acestuia. pen).. Îndeplinirea mai multor condiţii alternative prevăzute de norma incriminatoare.) .) reprezintă o formă atenuată de omor (art. 174 C. dacă legea nu impune cumularea condiţiilor. format de totalitatea condiţiilor cerute de norma penală incriminatoare. b) După criteriul variantelor de incriminare. precum şi traficul de sclavi. deoarece conţinutul acestora este simplu (punerea sau ţinerea unei persoane în sclavie. prev de art. Uneori conţinutul juridic coincide cu conţinutul constitutiv.inacţiune. uciderea din 50culpă a unei persoane (art. conţinut complex – întruneşte mai multe laturi sau elemente diferite. prev. în scopul de a şi-l insuşi pe nedrept – furtul art. necesare pentru a putea caracteriza o acţiune .Structura conţinutului de infracţiune cuprinde toate conţinuturile ce aparţin realităţii obiective. în diferite forme (variante) califică acţiunea-inacţiunea ca infracţiune simplă. deoarece norma incriminatoare nu impune îndeplinirea unor condiţii speciale de către un infractor. cuprinzând condiţii pentru mai multe variante ale aceleiaşi infracţiuni. necesară pentru un conţinut de infracţiune tip sau agravat (intenţia). conţinuturile infracţiunii se clasifică în: conţinut de bază (tipic) – întruneşte condiţiile necesare pentru existenţa unei infracţiuni tip (luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia. conţinuturile infracţiunii se clasifică în conţinut juridic. pen. săvârşită imediat după naştere. de art. cuprinde o singură formă (variantă) de realizare a acţiunii-inacţiunii. ca fiind uciderea copilului nou-născut. pentru ca o anumită acţiuneinacţiune să fie considerată infracţiune prevăzută de norma legală (omorul este definit de art. de către mama aflată într-o stare de tulburare. pen.. 174 C. conţinut agravat format de îndeplinirea unor condiţii speciale de timp (furtul săvârşit în timpul nopţii – art. pricinuită de naştere). ca urmare a adoptării unei anumite forme de vinovăţie.) . care va fi suficientă pentru caracterizarea acesteia. pen. . Astfel. latura obiectivă şi latura subiectivă a comportamentului infractorului (pruncuciderea este definită de art. conţinutul simplu. g) care imprimă faptei o periculozitate socială sporită . pen.

Trăsăturile conţinutului generic reprezintă matricea care se regăseşte în toate infracţiunile. pen. 2. Prin structura conţinutului infracţiunii se înţelege modul în care se organizează şi se configurează ca părţi ale aceluiaşi ansamblu diferitele elemente componente ale conţinutului infracţiunii. 5. dacă nu sunt întrunite condiţiile atipice. conţinut atipic (trunchiat). art. Această înţelegere permite a se cunoaşte care din elementele şi condiţiile prevăzute de norma penală incriminatoare sunt determinate pentru existenţa infracţiunii şi. Conţinutul generic al infracţiunii este format din următoarele elemente : 1. d) După criteriul trăsăturilor caracteristice tuturor conţinuturilor de infracţiuni există: conţinut specific. conţinuturile se clasifică în : conţinut tipic (integral). etc. 20 rap.). pen. pe lângă îndeplinirea condiţiilor de realizare a infracţiunii tip (integrale). 208 C. iar nu cu intenţie (condiţie obligatorie pentru reţinerea infracţiunii de omor) : c) După criteriul formei infracţiunii . să se realizeze şi condiţiile atipice (actele preparatorii. care cuprinde toate condiţiile ce formează conţinutul juridic al infracţiunii (lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice – art. obiectul infracţiunii . care se abate de la caracteristicile infracţiunii obişnuite (tip). însemnând că. pen. la art. precum şi a naturii şi poziţiei acestora în raport cu actul de conduită interzis. însă executarea a fost întreruptă sau nu şi-a produs efectul). a relaţiilor reciproce. se întâlnesc premisele generice. Conţinutul atipic impune necesitatea ca. deci. acesta deosebindu-se de conţinutul oricărei alte infracţiuni. 4. actele-premisă . conţinutul constitutiv . în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept.) . astfel că. conţinut generic. deoarece uciderea în cazul art. nu se realizează conţinutul infracţiunii atipice (tentativa de furt). 178 C. 180 C. subiecţii infracţiunii. constă în punerea în executare a hotărârii de a lua un bun mobil din posesia sau detenţia altuia. care cuprinde trăsăturile comune tuturor infracţiunilor stabilite prin legislaţia penală. în toate cazurile de infracţiuni specifice. cât şi pentru cunoaşterea diferitelor condiţii sau elemente pentru existenţa infracţiunii. Cunoaşterea structurii este importantă atât pentru determinarea elementelor componente ale conţinutului. fără de care nu se poae concepe existenţa infracţiunii. Coordonatele sau 51jaloanele ce polarizează condiţiile de existenţă ale infracţiunii sunt : . 3. locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.. acestea fiind baza de reţinere în norma penală a conţinutului generic al infracţiunii. tentativă.pen. În general. esenţiale şi care accidentale sau circumstanţiale. reprezentat de conţinutul prevăzut în norma juridică pentru o infracţiune concretă. de la tipul comun de săvârşire a acesteia (tentativa de furt.. se produce din culpa infractorului. elementele de structură – sau altfel spus condiţiile de existenţă ale infracţiunii – se referă la aumite coordonte. instigarea sau complicitatea).

latură obiectivă şi latură subiectivă. strict legată de specificitatea unor comportamente criminale. uneori simplu. bunurile juridice. subiecţii actului de conduită. Infracţiunea. nu poate fi însă îndreptată împotriva tuturor relaţiilor sociale dintr-o dată. sau etice prejudiciate prin faptul de pericol social. cât şi cea subiectivă a infracţiunii . alteori complex. fie a celui vătămat prin infracţiune .şi prin ele. Structura infraţiunii cuprinde patru elemente : obiect. valoarea lucrurile. un proces material. - - - Ultima coordonată are însă o incidenţă restrânsă. locul. ne arată întotdeauna interesul. de asemenea. totalitatea actelor de conduită interzise de legea penală atentează împotriva societăţii în ansamblu. deci obiectul infracţiunii . care se desfăşoară după legile cauzalităţii. ca act de conduită individuală. Subiectul infracţiunii indică pe autorul acţiunii sau inacţiunii. 3. În doctrina dreptului penal este unanimă opinia că obiectul infracţiunii este valoarea socială şi relaţiile sociale care sunt create în jurul acesteia şi care sunt periclitate ori vătămate prin infracţiune. modul. criminlitatea . a valorilor şi relaţiilor ce-i asigură existenţa.- actul de conduită al unei persoane. atât sub raportul elementelor ce configurează compoenta obiectivă. subiect. umană care este responsabilă. Obiectul infracţiunii. Latura obiectivă a infracţiunii implică cu necesitate o acţiune sau inacţiune. valoarea socială şi relaţiile corespunzătoare acestei valori împotriva cărora se îndreaptă. printre condiţiile ce particularizează şi condiţionează existenţa unei fapte penale ori caracterul ei agravat.1. mijloacele ori consecinţele săvârşirii infracţiunii care pot apărea. Latura subiectivă a infracţiunii constă într-un raport determinat de natură psihică între infractor şi fapta sa. caracterul ei 52 . ea vizând anumite valori sau relaţii sociale determinate. Obiectul infracţiunii. dezvoltarea şi progresul. Subiectul infracţiunii trebuie să fie o persoană fizică. ori o persoană ce cooperează la efectuarea acestei acţiuni sau inacţiuni. Reprezentând o disfuncţie în raport cu desfăşurarea normală a vieţii sociale. fie în persoana infractorului. timpul.1.

infracţiunile de tăinuire şi favorizare a infractorului. independenţa. Pe cale de consecinţă. România. ca fiind valoarea socială care este lezată sau pusă în pericol de fapta penală. ocrotită prin intermediul unor relaţii de natură a-i ocroti desfăşurarea eficientă. prin intermediul vătămării relaţiilor sociale specifice. 50 Reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. indicând enumerativ pe unele din cele mai importante ce îl compun şi definind ansamblul acestora prin expresia ” ordine juridică”. obiectul infracţiunii va fi reprezentat de o anumită valoare şi relaţiile sociale formate în jurul ei. ansamblul valorilor şi relaţiilor sociale de protecţie a acestora împotriva cărora acţionează criminalitatea. faptele cu caracter antisocial – care tind să împiedice desfăşurarea actului de justiţie sunt sancţionate pentru că aduc atingere justiţiei. care în ansamblul lor. 1 Cod Penal cuprinde următoarea formulare: ” Legea penală apără. obiectul infracţiunii apare. echitate şi adevăr. cunoaşterii şi ocrotirii penale a acestor valori sau puneii lor în pericol. determină valorile ce constituie obiectul general al infracţiunii. împotriva infracţiunilor. care tind s-o promoveze. În acelaşi fel. obiect juridic generic şi obiect juridic specific (special). 53 . De aici. De pildă. Ca atare. mărturie mincinoasă. 1 din codul penal. 140 din 5 nov. ştiinţa dreptului penal. persoana. ca sferă şi conţinut. obiect juridic principal şi obiect juridic secundar (adiacent). represiune nedreaptă sau evadare se subscriu unei sfere de relaţii strâns legată de finalitatea promovării unei justiţii întemeiată pe eficienţă.antisocial derivând din aceea că lezează sau pune în pericol o parte sau un fascicol din valorile sau relaţiile de a căror integritate depinde până la urmă. activitatea de justiţie constituie o valoare democratică şi juridică. În sensul acestei noţiuni. în cadrul organizării apărării sociale. Definindu-se. de extremă extensie. Datorită caracterului complex al valorilor şi relaţiilor sociale care constituie obiectul infracţiunii. Pe cale de consecinţă. drepturile şi libertăţile acesteia. necesitatea distingerii pe diverse criterii de nivel de corelaţie a următoarelor categorii de obiecte de infracţiuni: Obiect juridic şi obiect material. art. în mod necesar. şi ca obiect al ocrotirii juridico-penale. ca valoare. prin săvârşirea unor fapte antisociale din cele mai variate. unitatea şi indivizibilitatea statului. cu valorile şi relaţiile sociale de protecţie. imparţială şi echitabilă. cât şi necesităţilor de organizare practică atât a înţelegerii. corectitudine. Art. proprietatea precum şi întreaga ordine de drept”50. constituie obiect general al ocrotirii juridico-penale. de existenţa şi buna desfăşurare a vieţii sociale în ansamblul ei. suveranitatea. 1996. prin urmare. devin tocmai prin acest fapt echivalente. şi practica legislativă trebuie să ia în considerare mai multe nivele posibile de lezare sau periclitare a acestora.

adică valorile şi relaţiile sociale de protecţie. În cazul în care un asemenea obiect material există şi el se interpune lezării obiectului juridic propriu-zis. inexistenţa obiectului material când este prevăzută expres de lege. când faptele antisociale nu se exprimă prin lezarea unor bunuri materiale. nu exclude – de principiu – răspunderea autorului pentru forma tentată a infracţiunii. cum este injuria. infracţiunile de rezultat material. lucru. Nu au obiect material infracţiunile la care valoarea ameninţată nu este încorporată într-o entitate materială. contra demnităţii sau contra regulilor de convieţuire socială. infracţiunile contra justiţiei. Prin obiect material se înţelege entitatea materială (obiect. De aceea. ca în cazul infracţiunilor contra proprietăţii (unde se poate înfăţişa sub forma unui bun mobil. atunci când acţiunea de ofensare a persoanei se face prin intermediul lezării unui bun material care 54 .Obiect juridic şi obiect material. în cazul infracţiunilor contra vieţii. fapta care se îndreaptă împotriva unui obiect inexistent nu se poate constitui într-o infracţiune.) asupra căreia se îndreaptă. sau în cazul infracţiunilor contra siguranţei pe căile ferate (unde obiectul material poate fi reprezentat prin material rulant. mărfuri şi persoane) – vătămarea sau punerea sa în pericol presupunând. integrităţii sau sănătăţii persoanei (unde ca obiect material apare nu dreptul la viaţă al persoanei. În consecinţă. prin intermediul unui obiect material. Tocmai datorită acestui fapt. care presupun lezarea unui obiect material. existenţa obiectului material condiţionează însăşi existenţa obiectului juridic propriu-zis. prin intermediul căruia sunt atinse unele din prerogativele dreptului de proprietate (posesia sau chiar detenţia) adică valoarea ocrotită de legea juridică sau obiectul juridic. energie. face imposibilă săvârşirea infracţiunii. deci obiectul material. aceasta neputâdu-şi realiza conţinutul în plenitudinea elementelor şi cerinţelor sale constitutive. în materialitatea sa. care sunt lipsite de un asemenea obiect. Nu toate infracţiunile aduc însă atingere obiectului lor juridic. în cazul infracţiunii de furt. De pildă. se deosebesc de aşa-zisele infracţiuni formale. de pildă. instalaţii. Prin obiect juridic al infracţiunii se înţelege obiectul propriu-zis al acesteia. în acelaşi timp şi atingerea obiectului juridic pe care-l exprimă. energie sau înscris). bunul luat fără consimţământ este doar expresia materială. vătămate sau ameninţate prin săvârşirea infracţiunii. etc. posibilitatea ca şi o infracţiune tipică de atitudine sau aşa-zis formală. conduita interzisă şi prin intermediul căreia este lezată sau pusă în pericol însăşi valoarea sau relaţia socială ocrotită de legea penală. Există ce-i drept. pe când absenţa relativă a obiectului material în momentul şi timpul comiterii faptei. să se comită prin intermediul lezării unui obiect material. ci însăşi corpul acesteia). de pildă.

Obiectul juridic specific sau special poate fi reprezentat printr-o valoare unică şi poartă denumirea de obiect specific unic (ca de pildă. celelalte secundare).simbolizează şi reprezintă demnitatea acesteia (cum ar fi. persoana – în cazul infracţiunilor contra persoanei. lezarea oricăreia din ele consumând infracţiunea. justiţia cu valorile şi prerogativele sale – în cazul infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei sau – în cazul infracţiunilor contra regulilor de convieţuire socială etc. aruncarea pe jos a unei lucrări reprezentative aparţinând unei persoane). cum ar fi. atât pentru încadrarea juridică corectă a faptei. valorile sociale nu sunt grupate în mod întâmplător ci în jurul valorilor fundamentale. . În antiteză. la viol sau posesia ori detenţia bunului. a determinării naturii urmăririi imediate şi întinderii acesteia. În acest sistem 55 . proprietatea şi prerogativele sale – în cazul infracţiunilor contra avutului public sau particular. de echivalenţă. cât şi pentru stabilirea gradului real de atingere adus valorii ocrotite de legea penală. elemente necesare pentru soluţionarea corectă a răspunderii penale civile. fie prin lezarea tuturor valorilor alternative. sau de alternanţă. Obiectele juridice specifice alternative – cum ar fi dreptul persoanei la integritate fizică sau la sănătate în cazul infracţiunii de vătămare – pot fi lezate cumulativ sau în mod independent. Obiectele juridice principale atrag atât denumirea infracţiunii cât şi clasificarea ei în sistematica legii penale (cum ar fi. Între aceste valori pot exista raporturi de subordonare ierarhică (unele fiind principale. ierarhia şi legăturile stabilite în cadrul sistemului penal între diferitele valori şi relaţii sociale care formează ansamblul de valori şi relaţii sociale ce formează obiectul ocrotirii legii penale. când infracţiunea se consideră consumată fie prin lezarea uneia. unde dreptul la viaţă este unica valoare juridică protejată) sau de două sau mai multe valori juridice ce pot fi lezate simultan sau în mod independent şi poartă denumirea de obiect juridic special multiplu. Cunoaşterea obiectului material al infracţiunii este importantă. Opoziţia relativă dintre obiectul specific şi cel generic pune în evidenţă cel mai pregnant. Obiectul juridic specific este – după cum se poate lesne observa – subordonat şi face parte integrantă din obiectul juridic generic sau comun. libertatea vieţii sexuale. comun pentru un grup de infracţiuni. Obiectul juridic generic şi obiectul specific (special). astfel încât oricare din infracţiunile concrete aduc atingere obiectului special lezat implicit şi obiectul de grupă sau generic supraordinat. la tâlhărie). Prin obiect juridic generic sau comun se înţelege fascicolul de valori şi relţţii sociale de protecţie. în cazul infracţiunii de omor. în cazul infracţiunilor de rezultat. obiectul juridic propriu fiecărei infracţiuni în parte poartă denumirea de obiect juridic specific sau special.

tradiţie şi concepţie între diferiţi legiuitori cu privire la însemnătatea. Obiectul juridic principal şi obiectul juridic secundar (adiacent). va fi întotdeauna obiect juridic principal. o importanţă aparte valorilor care constituie condiţiile de existenţă şi securitate ale comunităţii internaţionale. Distingerea obiectului principal de cel secundar – uneori anevoioasă sub raportul aprecierii valorii mai importante – este realizată de însăşi legiuitorul penal. este aproate evident că. celelalte fiind considerate ca având valoare secundară. pe grupe. prin încadrarea infracţiunii într-un anumit fascicol de relaţii sau valori sociale şi nu în altul 56 . pe când acţiunea de violenţă – care a mijlocit deposedarea victimei – va leza integritatea corporală a acesteia (art. valorile sociale privind existenţa statului şi a persoanei. rolul şi locul unor valori sau relaţii sociale în sistemele lor naţionale de apărare socială contra infracţiunilor. Reprezintă noţiuni de utilitate predominant tehnică privind mai ales infracţiunile complexe. şi anume acela care este considerat determinant pentru instituirea infracţiunii complexe înseşi. a infracţiunilor din partea specială a codului penal. ca una din principalele coordonate ale sistematizării. în acelaşi timp. adiacentă. penal). organizarea întregului sistem vizând diferenţierea apărării sociale pe tipuri de coportamente ilicite şi nivel de însemnătate a valorilor Cât priveşte relaţiile dintre cele două obiecte juridice. care sunt organizate în subsisteme speciale de ocrotire penală. De exemplu. şi interesul teoretic şi practic al distincţiei – care serveşte de fapt. Indiferent de modul în care poate fi abordată chestiunea. şi modul specific de organizare a diferitelor grupe de infracţiuni în diverse coduri penale prezintă unele deosebiri şi particularităţi. ţinându-se seama de aceeaşi distincţie ordonatoare. Desigur. În cazul infracţiunilor complexe cu obiecte juridice multiple – două sau chiar trei obiecte juridice – unul din acestea. grupe de relaţii speciale. Datorită unor deosebiri inevitabile de atitudine. Legile extrapenale ce conţin dispoziţii penale vizează. de altfel. pe cele mai importante valenţe şi corelaţii. ocrotirea penală trebuie să acorde. acţiunea de furt va leza un drept patrimonial. 211 C. De aici. la rându-le. condiţiile de mediu şi cele legate de drepturile şi libertăţile individului trebuie să reprezinte principalele valori sociale care să beneficieze de ocrotire penală într-un stat de drept. criteriul principal de sistematizare a legii penale este acela de diferenţiere şi subordonare a diferitelor valori individuale a unor grupuri de valori comune. derivă. a căror urmare imediată sau rezultat presupune lezarea a două sau mai multe obiecte: unul principal şi altele secundare – corespunzător celor două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni reunite în conţinutul aceleiaşi infracţiuni. în cazul infracţiunii de tâlhărie.nuanţate periclitate.

operaţie ce face necesară o referire directă sau indirectă la valorile sau relaţiile sociale vizate. se impune şi ierarhizarea valorică a acţiunilor ce compun infracţiunea complexă. astfel încât infracţiunea respectivă va fi considerată ca o infracţiune contra siguranţei naţionale (ca în cazul atentatului) sau contra patrimoniului (ca în cazul tâlhăriei). care se săvârşesc prin punerea în pericol a siguranţei circulaţiei feroviare. acţiunea care vizează obiectul juridic secundar sau adiacent. în preferinţă de opţiunea pe care o impune obiectul principal şi acţiunea principală. Astfel. cum se întâmplă în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 273 – alin 1. în structura cărora deşi figurează mai multe obiecte juridice speciale au aceiaşi importanţă pentru constituirea infracţiunii şi clasificarea ei în sistemul legii penale. . 274 – alin.fie din posibilitatea de a pune în pericol unele relaţii. considerându-se mai importantă lezarea adusă patrimoniului în condiţii de violenţă. Prin urmare. În cazul unor infracţiuni. după cum obiectul principal aparţine uneia sau alteia din grupe. ca elemente constitutive ale infracţiunii) şi acele cerinţe referitoere la obiect. decât lezarea adusă persoanei deposedate de un bun mobil. în sens larg. valoarea juridică principală lezată şi chiar determinantă pentru existenţa faptei este libertatea vieţii sexuale în timp ce demnitatea femeii. Acelaşi tip de relaţie poate fi întâlnit şi în cazul altor infracţiuni (decât cele complexe). fiind considerată principală – acţiunea care vizează obiectul juridic principal şi secundară. suveranitatea sau independenţa statului). 2 şi art. . trebuie să prevadă ca elemente constitutive ale acestui conţinut (şi deci. art.De pildă. în cazul infracţiunii de tâlhărie.fie de cerinţa producerii unei anumite urmări. 249 Cod penal. în ipoteza infracţiunii de viol. de pildă. Deşi obiectul infracţiunii nu face parte din actul de conduită interzis. Pe cale de consecinţă. obiectul juridic special rezultă – fie prin prevederea unui anume scop urmărit de făptuitor. 57 . aceasta este reglementată în capitolul vizând infracţiunile contra avutului. obiectul infracţiunii rezultă din descrierea faptei incriminate. 155 Cod penal (de a suprima sau ştirbi unitatea. în ipoteza art. ca de pildă. 1 Cod penal. lezarea ei fiind întotdeauna presupusă o dată cu lezarea valorii principale. reprezintă o valoare juridică secundară şi adiacntă. fără de a căror existenţă nu este posibilă săvârşirea şi nici individualizarea unor acte. ca în caz art. De cele mai multe ori. care se referă în forma sa agravantă la producerea unei tulburări însemnate a bunului mers al unei organizaţii publice. 275 alin. aşezarea infracţiunii complexe în una din grupele de infracţiuni din partea specială a legii penale se face de regulă. deci din conţinutul constitutiv al faptei penale (în unitate ca obiectiv-subiectivă). atunci cînd legea penală instituie conţinutul juridic al unor infracţiuni. iar nu în cadrul infracţiunilor contra persoanei. de pildă.

1. infracţiunile contra siguranţei statului sunt reprezentate de acţiunile-inacţiunile săvârşite cu vinovăţie. normele incrminatorii condiţionează obiectul material al infracţiunii de îndeplinirea anumitor însuşiri sau trăsături. etc. document sau alt înscris). atunci când sunt expres prevăzute de lege. Acest criteriu constituie modul raţional de prezentare a obiectelor juridice concrete conform cu ipotezele incriminate accentuând trăsături care impun regula generală. în toate aceste cazuri. Sistematizarea normelor penale din partea specială după obiectul juridic şi gruparea acestora în 11 titluri reprezintă atributul legislativului pentru realizarea politicii penale.. înscrisurile şi vehiculele). se cere ca obiectul material să fie constituit neapărat dintr-un bun mobil (la care art. a) Obiectul juridic al infracţiunilor contra siguranţei statului. definind sistemul părţii speciale a dreptului penal prin gruparea sau clasificarea normelor penale speciale în categorii sau grupe bazate pe aceste criterii. Clasificarea infracţiunilor după obiect. dar la fel ca semnificaţie. care în cazul infracţiunilor de furt. ca în cazul infracţiunii de sustragede de înscrisuri (dosar. Calitatea obiectului juridic generic al infracţiunilor. registru. d. ca în cazul abuzului de încredere (unde. Totalitatea sensurilor obiectului juridic generic al infracţiunilor formează structura clasificării infracţiunilor după obiect. impunându-se achitarea făptuitorului. după acest criteriu. în lipsa lor. 208 Cod – penal a asimilat energiile de orice fel. ca valoare socială fundamentală protejată de legea penală. sustragerea bunului trebuie să fi ajuns pe bază de încredere în posesia delicventului) şi altele. prin care se vatămă atributele fundamentale ale 58 . Această univocitate face posibilă coordonarea infracţiunilor prin întemeierea lor pe elementele definitorii ale obiectului juridic cuprins în fiecare infracţiune. în prealabil. înşelăciune. faţă de cerinţele de constituire a conţinutului juridic al infracţiunii se află acele infracţiuni pentru a căror existenţă. (codul de procedură penală). să fie de o anumită natură. 3. pentru existenţa infracţiunii în plinătatea conţinutului său juridic. tâlhărie.2. determină gruparea infracţiunilor care reglementează relţiile sociale ale căror sfere coincid. trebuie realizate şi condiţiile referitoare la existenţa obiectului sau determinarea cerinţelor sale specifice.Într-o situaţie diferită. 10 lit. să se afle într-o anumită situaţie premiză. Evident. Astfel. abuz de încredere. prin aplicarea dispoziţiei înscrisă în art. Fiind prevăzute în titlul I. Criteriul rezultă din aplicarea elementelor de concordanţă care se regăsesc in obiectul juridic sau în obiectul juridic complex al infracţiunilor. potrivit unor reglementări. întrucât. nu se poate considera că infracţiunea şi-a întrunit toate elementele constitutive.

libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie. b) Obiectul juridic al infracţiunilor contra persoanei. propaganda în favoarea statului totalitar. infracţiunile de lovire şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind ocrotirea integrităţii corporale sau sănătăţii persoanei care se realizează prin 51 În titlul I al Codului penal alături de infracţiunile indicate mai figurează: atentatul contra unei colectivităţi. integritatea corporală. integrităţii corporale şi sănătăţii. complotul. subminarea economiei naţionale. ca stat unitar. ca valoare fundamentală a statului. infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin. subminarea puterii de stat. omorul deosebit de grav. unitatea şi indivizibilitatea. are ca obiect juridic special relaţiile sociale prevăzute de infracţiunile de trădare prin ajutarea inamicului. integritate corporală ori sănătate pe perioada cât îndeplineţte o activitate importantă de stat51. Legea specială (Legea nr. menţinerii ordinii de drept. precum şi climatului de exercitare neîngradită a drepturilor. astfel infracţiunile contra vieţii. infracţiunea de trădare prin transmiterea de secrete . Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni este reprezentat de siguranţa statului ca valoare socială fundamentală şi de relaţiile sociale generate de această valoare socială. infracţiunea de atentat care pune în pericol securitatea statului – apără relaţiile sociale privind siguranţa statului cât şi relaţiile sociale care ocrotesc dreptul persoanei fizice la viaţă. independenţa. 59 . independent şi indivizibil. infracţiunile contra persoanei sunt reprezentate de acţiunile – inacţiunile săvârşite cu vinovăţie. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei infracţiuni în parte. are ca obiect juridic special (adiacent) relaţiile sociale privind capacitatea de apărare a statului care este în strânsă legătură cu siguranţa naţională. au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind dreptul la viaţă al persoanei 52. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei infracţiuni în parte astfel: infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului. 51 din 29 iunie 1991) privind siguranţa naţională a României defineşte conceptul de ”siguranţă naţională” ca fiind starea de legalitate. infracţiunea privind acţiunile duşmănoase contra statului. uciderea din culpă. are ca obiect juridic special relaţiile sociale referitoare la siguranţa statului a căror apărare se realizează prin păstrarea secretelor de stat. prin care se vatămă atributele fundamentale ale persoanei: viaţa. de echilibru şi de stabilitate socială. pruncuciderea. are ca obiect juridic special relaţiile sociale prin care se păstrează secretele de stat. Fiind prevăzute în titlul II.statului român: suveranitatea. inviolabilitatea sexuală. actele de diversiune. economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român. 52 Din această categorie fac parte următoarele categorii de infracţiuni: omorul calificat. libertatea şi demnitatea. infracţiunea de spionaj.

vătămări. c) Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului. înşelăciunea. violarea secretului corespondenţei. sustragerea. ultrajul. defăimarea ţării sau a naţiunii. şantajul. supunerea la muncă forţată sau obligatorie. sănătatea sau integritatea corporală a victimei 55. raportul sexual cu o minoră. abuzul de încredere. 53 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: lovirea sau alte violenţe. 58 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: ofensa adusă unor însemne. furtul calificat. ruperea 60 de sigilii şi sustragerea de sub sechestru. de a gândi. Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni constă în relaţiile sociale prin care se apără statutul juridic al patrimoniului şi bunurile (care-l compun) în individualitatea lor. sclavia. corupţia sexuală şi incestul. infracţiunile privitoare la viaţa sexuală au ca obiect juridic special relaţiile sociale care ocrotesc libertatea sexuală a persoanei prin sancţionarea faptelor de constrângere sau prin care s-a pus în pericol viaţa. . tâlhăria. infracţiunile contra demnităţii au ca obiect juridic special relaţiile sociale care ocrotesc onoarea. moartea victimei sau întreruperea sarcinii în alte condiţii decât cele legale53. Obiectul juridic generic constă în relaţiile sociale prin care se apără prestigiul. prin care se vatămă patrimoniul. Fiind prevăzute în titlul V. vătămarea corporală din culpă şi provocarea ilegală a avortului. vătămarea corporală gravă. d) Obiectul juridic al infracţiunilor contra autorităţilor. gestiunea frauduloasă. vătămarea corporală. ofensa adusă autorităţii. Fiind prevăzute în titlul III. 140∕1996. demnitatea şi reputaţia persoanei prin sancţionarea faptelor stânjenitoare sau ofensatoare56. perversiunea sexuală. divulgarea secretului profesional. ameninţarea. infracţiunile contra libertăţii persoanei au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind ocrotirea persoanei. loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte. 57 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: furtul. 54 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: lipsirea de libertate în mod ilegal. infracţiunile contra autorităţilor sunt reprezentate de acţiunile săvârşite cu vinovăţie. Titlul IV privind infracţiunile contraavutului public a fost abrogat integral prin Legea nr. portul nelegal de decoraţii sau de semne distinctive. violarea de domiciliu. respectul şi autoritatea organelor publice precum şi regimul juridic garantat pentru respectarea unor simboluri sau semne distinctive ale organelor de stat58. de a comunica în mod liber. sancţionându-se distrugerea sau gestionarea frauduloasă a acestora57. furtul săvârşit între soţi ori între rude. 56 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: insulta şi calomnia. pirateria. prin care se vatămă autoritatea organelor de stat. asigurarea independenţei realizându-se prin sancţionarea actelor prin care se îngrădesc aceste libertăţi 54.sancţionarea actelor de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice. infracţiunile contra patrimoniului sunt reprezentate de acţiunileinacţiunile săvârşite cu vinovăţie. tulburarea de posesie. privind libertatea de a circula după propria voinţă. de a acţiona. degradarea. 55 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: violul. uzurparea de calităţi oficiale.

luarea de mită. prin care se falsifică documentele. traficul de influenţă. nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. 61 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: neîndeplinirea îndatoririlor de seviciu sau îndeplinirea lor defectuasă. prin care se vatămă activităţile de interes public sau unele activităţi specifice privind nerespectarea regimului unor materiale. infracţiunile care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege sunt reprezentate de acţiunile săvârşite cu vinovăţie. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al următoarelor categorii de infracţiuni: falsificarea de monede. timbrelor. Obiectul juridic generic constă în relaţiile sociale prin care se apără exerciţiul atribuţiilor publice. accidentul şi catastrofa de cale ferată. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 62 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. f) Obiectul juridic al infracţiunilor de fals. infracţiunile privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege au ca obiect juridic special relaţiile sociale care impun respectarea unui regim de reguli pentru desfăşurarea activităţilor specifice62. părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate. titlurilor. arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă. împiedicarea participării la proces. nedenunţarea unor infracţiuni. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei categorii de infracţiuni. îndatoririle de serviciu şi specificul unor activităţi.e) Obiectul juridic generic al infracţiunilor care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege. în instrumentele oficiale. astfel: infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul au ca obiect juridic special relaţiile sociale care implică respectarea sau îndeplinrea atribuţiilor de serviciu în cadrul autorităţilor publice sau persoanelor juridice 59. abuzul în serviciu contra intereselor publice. distrugerea şi semnalizarea falsă. mărturia mincinoasă. Fiind prevazute în titlul VI. înscrisurile de valoare. 61 . Fiind prevăzute în titlul VII. nerespectarea regimului materialelor explozive. 60 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: denunţarea calomnioasă. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive. abuzul în serviciu în formă calificată. infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei au ca obiect juridic special relaţiile sociale care implică activitatea de înfăptuire a justiţiei60. evadarea. timbre 59 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. neglijenţa în păstrarea secretului de stat. infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate au ca obiect juridic special relaţiile sociale care reglementează desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei mijloacelor de transport ale căilor ferate 61. darea de mită. Obiectul juridic generic constă în relaţiile sociale privind protejarea încrederii în valoarea înscrisă a monedelor. omisiunea sesizării organelor judiciare. lucrurile sau bunurile pe baza cărora se desfăşoară activităţile sociale şi economice fiind reprezentate de acţiunile săvârşite cu vinovăţie. infracţiunile de fals aduc atingere relaţiilor sociale privind încrederea publică (fides publica) în valorile.

înşelăciunea la măsurătoare. infracţiunile care aduc atingere unor relaţii privind convieţiurea socială.sau alte valori au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind siguranţa stabilităţii valorii monedelor metalice. a folosirii unor embleme sau a unor semne dacă fapta a cauzat pagube materiale65. concurenţa neloială. 65 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: falsul material în înscrisuri oficiale. timbrelor. sănătatea publică. 66 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: specula. Fiind prevăzute în titlul IX. mărci sau de bilete de transport. cecurilor. h) Obiectul juridic al infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. uzul de fals. Sensul obiectului juridic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei infracţiuni în parte. falsuri în înscrisuri au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind asigurarea autenticităţii sau veridicităţii înscrisurilor oficiale. mărcilor. Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni este reprezentat de relaţiile sociale care ocrotesc activităţile comerciale. înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor. deturnarea de fonduri. falsul privind identitatea şi falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii. Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni este reprezentat de relaţiile sociale care ocrotesc familia. infracţiunile la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice practicate fără respectarea prevederilor legale vatămă relaţiile sociale privind activitatea economică. falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind siguranţa valorii în utilizarea instrumentelor de autentificare sau de marcare folosite de instituţiile de drept public 64. g) Obiectul juridic generic al infracţiunilor privind regimul stabilit pentru anumite activităţi economice. asistenţa celor în primejdie. economice şi financiare în sensul evitării producerii unor pagube economice. cauzând perturbarea activităţii economico-financiare sau produc pagube unui organ sau unei unităţi publice. 64 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: falsificarea insrtrumentelor oficiale. astfel: infracţiunile contra familiei au ca obiect 63 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: falsificarea de monede sau de alte valori. nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri 62 şi reziduuri. Fiind prevăzute în titlul VIII. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei infracţiuni în parte66. punerea în circulaţie a produselor contrafăcute. falsificarea de valori străine. biletelor de transport63. folosirea instrumentelor oficiale false. . nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import-export. falsul intelectual. falsificarea de timbre. titlurilor de credit public. a identităţii persoanei. monedelor de hârtie. sunt reprezentate de acţiunile-inacţiunile săvârşite cu vinovăţie prin care se vatămă regulile de convieţuire socială privind familia. titlurilor de plată. sănătatea publică şi asistenţa celor în primejdie.

cerşetoria. i) Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra capacităţii de apărare a României. infracţiunile săvârşite de militari sau civili au ca obiect juridic special relaţiile sociale de menţinere a rezistenţei morale a populaţiei şi de punerea la dispoziţia armatei a bunurilor rechiziţionate. profanarea de morminte. infracţiunile privitoare la asistenţa celor în primejdie au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind asigurarea asistenţei celor aflaţi în primejdie69. j) Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra păcii şi omenirii. dezertarea. 73 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: zborul neautorizat. traficul de stupefiante. infracţiunile contra sănătăţii publice au ca obiect juridic special relaţiile sociale privind ocrotirea sănătăţii publice 68. 69 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: punerea în primejdie a unei persoane în neputin ța de a se îngriji. abandonul de familie. Fiind prevăzute în titlul XI. neluarea 63 măsurilor necesare în operaţiile vamale şi coliziunea. . tulburarea fostei locuinţe. prostituţia. 68 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: zădărnicirea combaterii bolilor. alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială au ca obiect juridic special ocrotirea relaţiilor sociale prin care se asigură convieţuirea socială a cetăţenilor indiferent de rasă sau de naţionalitate70. 71 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: călcarea de consemn. jocurile de noroc. infracţiunile contra capacităţii de apărare aduc atingere relaţiilor sociale privind menţinerea capacităţii de apărare a ţării care se regăseşte în menţinerea ordinii şi disciplinei militare determinată de necesităţi militare. Fiind prevăzute în titlul X. proxenetismul. părăsirea navei. lovirea sau insulta superiorului. lasarea fără ajuror prin omisiunea de înştiinţare 70 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: împiedicarea libertăţii cultelor. răspândirea bolilor la animale sau plante. adulterul. infracţiunile săvârşite pe câmpul de luptă au ca obiect juridic special relţiile sociale prin care se menţine loialitatea cadrelor faţă de forţele militare pe care le comandă. rele tratamente aplicate minorului. asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni. lăsarea fără ajutor. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al următoarelor categorii de infracţiuni: infracţiunile săvârşite de militari au ca obiect juridic special relaţiile sociale de asigurare şi menţinere a ordinii şi disciplinei în unităţile militare71. nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. infracţiunile contra păcii şi omenirii aduc atingere relaţiilor sociale privind menţinerea păcii şi asigurarea unor reguli de conduită pentru protejarea vieţii 67 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: bigamia.juridic special relaţiile privind convieţuirea în familie67. ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. încăierarea. în loialitatea conducătorilor militari. lovirea sau insulta inferiorului. precum şi păstrarea mijloacelor de luptă72. infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare au ca obiect juridic special relaţiile sociale de asigurare şi menţinere a securităţii zborului şi operaţiilor navale73. 72 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: capitularea şi părăsirea câmpului de luptă. infectarea apei. insubordonarea. falsificarea de alimente sau alte produse. părăsirea comenzii.

jefuirea sau însuşirea unor bunuri culturale. sau contribuie la realizarea acesteia şi care lezează valorile sociale ocrotite de lege. realizează acţiunea – inacţiunea prevăzută de norma de incriminare. fie ca beneficiari. Persoanele fizice care apar. Sensul obiectului juridic generic se specializează prin restrângerea sferei de cuprindere în obiectul juridic special al fiecărei infracţiuni în parte. precum şi persoana care suportă consecinţele acţiunii. Prin urmare. devenind subiecţi pasivi. 64 . distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri. subiecţii infracţiunii sunt acele persoane implicate prin însăşi săvârşirea infracţiunii – adică subiecţii activi ai infracţiunii. Subiectul infracţiunii Subiect al infracţiunii este acea persoană care. Prin însăşi natura comenzii sau dispoziţiei de conformare pe care o implică norma penală. prin săvârşirea unei infracţiuni. Pe de altă parte.membrilor unei colectivităţi. membrii societăţii – care au nesocotit dispoziţia penală de conformare – intră într-un raport juridic penal de conflict cu statul. dobândind calitatea de subiect de drept penal al raportului juridic de conflict sau contradicţie. distrugerea. prin aceasta. precum şi acele persoane obligate să suporte consecinţele sau răul cauzat prin săvârşirea acesteia – adică subiecţii pasivi ai infracţiunii. tot ca urmare a comiterii unei infracţiuni. ca beneficiari şi destinatari virtuali ai legii penale se pot transforma deci. într-o primă ipostază a raportului juridic de conformare. genocidul. fie ca destinatari ai legii penale. în subiecţi ai raportului juridic penal de conflict şi. aceasta instituie relaţii de drept penal cu toţi membrii societăţii care apar.2. de principiu. ca mandatar al societăţii în organizarea apărării sociale. 3. îndeplinind condiţiile legii. şi persoanele fizice vătămate în drepturile sau interesele lor legitime devin titularele unor drepturi şi obligaţii specifice în cadrul raporturilor de drept penal şi civil adiacente ce se nasc prin săvârşirea infracţiunii între făptuitori şi persoana vătămată. 74 Din această categorie fac parte următoarele infracţiuni: propaganda pentru război. În cazul săvârşirii unor infracţiuni. tratamente neomenoase. Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni este reprezentat de relaţiile sociale care ocrotesc pacea şi previn şi reprimă infracţiunile contra omenirii74. în subiecţi activi ai infracţiunii. În literatura de specialitate se face distincţie între subiectul activ şi subiectul pasiv al infracţiunii.

beneficiază. în cadrul raporturilor juridice procesual civile. pag. penalizarea acesteia prin sancţiuni de drept penal ca subiect activ al infracţiunii sunt excluse. 3. Subiecţi activi ai infracţiunii. Distincţia între subiecţii activi ai infracţiunii. de o soluţie judecătorească prin care se constată că fapta ce i s-a reproşat nu constituie infracţiune şi deci. Op. deci persoana fizică.Ambele categorii de subiecţi sunt titulare de drepturi şi obligaţii penale (şi. drepturile şi garanţiile prevăzute de lege în favoarea oricărui subiect al infracţiunii. după denumirea dată de alţi autori. subiect activ al infracţiunii nu poate fi decât infractorul. chiar civile) derivate din săvârşirea unei infracţiuni determinate şi îşi pot valorifica drepturile şi obligaţiile ca subiecţi ai unor raporturi juridice procesuale şi. Subiectul activ al infracţiunii nu poate fi decât persoana fizică ce săvârşeşte în mod nemijlocit o infracţiune sau participă la săvârşirea acesteia în calitate de autor. Din cuprinsul definiţiei de mai sus. 1995. reprezentând premisele subiective ale acesteia (sau.2. şi subiecţii pasivi ai acesteia. Până la obţinerea unei astfel de soluţii. cit. 65 . subiectul de drept penal implicat într-un raport procesual penal beneficiază de toate prerogativele. factorii subiectivi ai infracţiunii75). 144 Cod penal. şi finalitatea pe care aceasta o urmăreşte în planul combaterii şi prevenirii criminalităţii. alăturate procesului penal. nu poate fi considerată şi ca subiect real al infracţiunii. diferenţa reprezentând-o cazurile în care persoana fizică urmărită sau trimisă în judecată. derivă din modul în care aceştia sunt implicaţi în săvârşirea infracţiunii (activ sau pasiv). 244. deci persoanele vătămate prin infracţiune. 75 C. instigator sau complice. infractorii propriu-zişi. Noţiunea de subiect de drept penal are o sferă mai largă decât aceea de subiect al infracţiunii. uneori. funcţia şi rolul cu totul diferit pe care îl au în realizarea raportului juridic penal de conflict. după caz. în fina. poate deveni subiect activ al infracţiunii şi persoana care săvârşeşte o tentativă pedepsibilă. în calitatea sa generală de subiect de drept penal. poziţia de interes. întemeiată pe întregul sistem de idei şi principii al organizării apărării sociale prin mijloace de drept penal. Ambele categorii de subiecţi preexistă momentului săvârşirii infracţiunii. eventual.1. Potrivit art. deci. Mitrache. Din acest punct de vedere – susţinut instituţional de întregul drept penal pozitiv – posibilitatea considerării unei persoane juridice (sau ”morale”) şi.

dizolvarea. Levasseur relevând tendinţa jurisprudenţei franceze de a admite responsabilitatea penală a persoanelor morale (echivalentul persoanelor juridice din legislaţia noastră) prin aplicarea unor interdicţii sau sancţiuni pecuniare. care nu acceptă nici instituţia răspunderii penale pentru persoanele juridice şi nici răspunderea penală pentru fapta altuia. deşi recunoaşte că responsabilitatea penală este. Vitu. când. Astfel. Tendinţa este susţinută de unele dispoziţii legale care permit posibilitatea aplicării unor pedepse pecuniare. răspunderea consecinţelor faptei revine nu organizaţiei în bloc. pag. răspunderea penală individuală revenind conducătorilor acesteia. care vor trebui să răspundă atât penal. Alteori. jurisprudenţa nu a ezitat să fundamenteze răspunderea penală a conducătorilor unei persoane morale pe instituţia răspunderii pentru fapta altuia (instituţie şi ea inaplicabilă în dreptul penal autohton). subiect al infracţiunii nu poate fi decât persoana fizică. 66 . care funcţionează la adăpostul unor firme de acoperire – nu este împărtăţită însă de toţi specialiştii domeniului. suspendarea sau chiar ridicarea dreptului de exerciţiu al unor persoane morale din cauza comiterii unor fapte cu caracter penal prin conducătorii sau reprezentanţii lor76. deci a unor persoane fizice determinate. În literatura şi jurisprudenţa occidentală.. cit. cit. pag. G. care este eminamente individuală şi personală. întregul sistem al răspunderii 76 C. chiar cu ştirea şi conlucrarea mai multor persoane ori a tuturor persoanelor fizice ce o compun.Dacă. După cum relevă autorii citaţi mai sus. 747. Tendinţa jurisprudenţei franceze – resimţită şi în alte ţări occidentale. însuşi sistemul de pedepse (cu excepţia celor pecuniare) existent în ansamblul mijloacelor represive fiind destinat şi aplicabil numai persoanelor fizice. întrucât numai aceasta poate săvârşi ”o faptă” în sensul legii penale şi numai aceasta poate suporta răspunderea. în cazul reţinerii unor fapte fiscale săvârşite de o persoană juridică. tragerea la răspunderea penală se va face numai prin urmărirea individuală a infractorilor vinovaţi. a decis şi asupra existenţei unei responsabilităţi penale a organizaţiei respective. În sistemul nostru penal. prin urmare. răspunderea penală nu poate reveni decât unei persoane fizice determinate. 301 Cod penal. Op. cât şi civil pentru faptele comise sub oblăduirea unei asemenea persoane morale. în mod esenţial individuală şi personală. Stefani şi G. de principiu. sub presiunea diversificării şi rafinării neîncetate a manifestărilor infracţionale la nivelul unor organizaţii criminale de grup. Merle. 1995.. ci persoanelor care au implicat-o într-o astfel de activitate. potrivit art. 247. Op. Soluţia este aplicabilă chiar în cazul săvârşirii infracţiunii de concurenţă neloială. în cadrul activităţii unei societăţi sau organizaţii deţinătoare a calităţii de persoană juridică s-ar comite o infracţiune. opiniile sunt împărţite. jurisprudenţa franceză. Mitrache.

alin. În privinţa determinării vârstei minime de la care începe capacitatea juridică de drept penal se observă unele deosebiri de la o legislaţie la alta. în Franţa – care prin Codul penal din 1810. G. în cazul săvârşirii de către minori a unei fapte prevăzute de legea penală. După cum se semnalează în literatura de specialitate 77. la vârsta de 16 ani. limita de vârstă din Codul nostru penal. În acest sens. prin dezvoltarea sa biopsihică. Prin Ordonanţa din 2 februarie 1945 s-a constituit din minoritatea penală (13 – 18 ani) o cauză legală de responsabilitate penală. 284. pag. ei beneficiind doar de posibilitatea de a fi supuşi unor măsuri de protecţie. prevedea pentru minori începutul capacităţii penale de la 13 ani. astfel încât. în art. 89) sunt considerate infracţiuni faptele comise de adolescenţii de la 15 ani în sus. Bulai. fie un caracter special. 77 78 G. dar puţin diferită ca tranşă de vârstă. 67 C. . dar nu mai mult de 18 ani împliniţi. 135. când se referă la anumite cerinţe particulare cerute în mod expres de diferite norme penale pentru dobândirea calităţii de subiect activ în cazul unor infracţiuni (infracţiuni cu subiect special). în timp ce Codul penal român stabileşte această limită la 14 ani. asistenţă. cit. cerinţa ca persoana fizică să fie responsabilă şi cerinţa ca fapta să fi fost săvârşită cu libertate de voinţă şi acţiune. tendinţa actuală în planul ştiinţei dreptului penal este aceea de a ridica cât mai sus limita de vârstă de la care se poate considera că minorul. 99. Condiţiile generale de existenţă a subiectului activ al infracţiunii se referă la: cerinţa îndeplinirii unei limite de vârstă. op. Condiţia unei vârste minime. Levasseur. a ajuns la un grad de înţelegere. 1. pag. Condiţiile necesare pentru ca o persoană fizică să devină subiect activ al infracţiunii au fie un caracter general. cit. este oferită de Codul penal elveţian. de pildă. iar Codul penal polonez. stăpânire şi experienţă de viaţă care i-ar conferi o capacitate penală deplină. definind condiţia juridică a delincventului în raport cu oricare dintre infracţiunile ce le-ar putea săvârşi. Stefani.. prin dezvoltarea sa psihomentală. O soluţie similară cu cea din legislaţia noastră. persoana atinge parametrii necesari pentru a-şi asuma în cunoştinţă de cauză şi în mod liber consecinţele încălcării unei norme de drept penal în jurul vârstei de 14 ani. împotriva acestora nu se mai pot aplica nici un fel de pedepse.penale şi sancţiunii penale fiind orientat şi organizat după principiile caracterului penal al răspunderii şi al sancţiunii de drept penal. minimă. 1987. stabileşte şi debutul capacităţii juridice de drept penal. Astfel. potrivit căruia (art. În sistemul legii noastre penale se consideră că. supraveghere sau reformă78. Codul penal ceh o stabileşte la 15 ani. Op.

de regulă. la 14 ani împliniţi. la vârsta de 14 ani şi continuă. alin. va putea elimina. de la 16 ani înainte. după caz. în genere. art. în sistemul dreptului penal român în vigoare. într-o formă deplină. 2. În sfârşit. aceasta având un caracter absolut (”juris et de jure”). 68 de pildă. formarea personalităţii uneori conturându-se chiar peste pragul vârstei de 14 ani. moralei şi al dreptului penal leagă un asemenea nivel de dezvoltare medie psiho-morală a personalităţii încât. atingându-se vârsta de 14 ani. ”minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ”. semnificaţiei şi consecinţelor faptelor sale. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. de principiu. fie imputabilitatea (ca. 99. se presupune că individul beneficiază şi de aparatul de cunoştinţe. 3 Cod penal: ”minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal”. fie responsabilitatea (în cazurile de iresponsabilitate vizate de art. Pe cale de consecinţă. legiuitorul a instituit pentru acest interval un regim de capacitate penală având caracterul unei prezumţii legale relative. nu mai târziu de 16 ani. în timp ce. de principiu. dar şi de capacitatea de a le dirija în mod liber. putându-şi asuma în deplină cunoştinţă de cauză consecinţele faptelor sale în raport cu exigenţele legii penale. rezultă că. individul dispune nu numai de facultăţile psihice necesare înţelegerii conţinutului. 48 Cod penal). iar. art. Potrivit art. capacitatea juridică penală începe. un regim de capacitate penală cu caracterul unei prezumţii legale absolute. 99. dacă minorul mai mare de 16 ani va face dovada lipsei discernământului. alin. în timp ce minorul mai mare de 16 ani nu are posibilitatea înlăturării prezumţiei legale de capacitate. deşi nu va afecta capacitatea sa penală. această împrejurare. sociologiei. Cum însă nu toţi adolescenţii parcurg la fel şi în acelaşi ritm dezvoltării lor psiho-morale. în cazul unei beţii complete accidentale). 99 Cod penal prevede în mod expres regula că: ”Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate răspunde penal”. . în unele cazuri. 50 Cod penal prevede că: Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor care la data comiterii acesteia nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a răspunde penal”. această limită începe. potrivit art. Pe de altă parte.În ce priveşte regimul vârstei la care debutează capacitatea juridică penală în ţara noastră. Cu toate acestea. În acest sens. Faţă de conţinutul acestor texte. deprinderi şi valori psiho-morale şi sociale necesar integrării sale fireşti şi neconflictuale în viaţa socială. dar. în completarea sa. deşi minorul aflat între limitele de 14 şi 16 ani este prezumat legal a dispune de capacitate penală. pentru celălalt interval. el poate răsturna această prezumţie făcând dovada lipsei discernământului. peste vârsta de 16 ani – aceasta fiind limita de vârstă de care specialiştii din domeniul psihologiei.

ca suport al capacităţii juridico-penale. rezultă că responsabilitatea penală. întrunirea celor doi factori ai laturii subiective a infracţiunii). ca o aptitudine şi posibilitate reală a persoanei în vârstă de peste 14 ani de a lucra cu vinovăţie penală. atât în planul dreptului penal material. conlucrarea corectă a celor doi factori caracterizanţi ai vinovăţiei).fizică normală – în pragul înţelegerii şi dirijării conştiiente a faptelor – pe care trebuie să o deţină toate persoanele ce posedă capacitate juridică penală. pe această bază. în sensul că toate persoanele fizice care au împlinit vârsta de 14 ani sunt prezumate de lege a poseda discernământ şi. capacitatea juridică penală semnifică starea persoanei fizice responsabile de a-şi putea asuma. iar capacitatea juridică penală – de responsabilitate. cât şi de cel volitiv pentru conturarea vinovăţiei (deci. Cerinţa responsabilităţii constituie cea de a doua condiţie pe care trebuie să o îndeplinească orice persoană fizică pentru a deveni subiect activ al infracţiunii şi reprezintă starea psihico. cât şi responsabilitatea.În concluzie. care. Datorită strânsei legături reciproce dintre aceste niveluri sau unghiuri de evaluare. 69 . fundamentează. deci. instituirea de la aceeaşi vârstă a capacităţii juridico-penale. vocaţie care se întemeiază pe un grad relativ dezvoltat de formare a factorilor care girează procesele intelective şi volitive necesare formării vinovăţiei. la rândul ei. Responsabilitatea nu trebuie confundată cu răspunderea penală însăşi. din punct de vedere ştiinţific. Cum . capacitatea juridică penală este presupusă a fi împlinită o dată cu împlinirea vârstei de 14 ani şi cum atingerea acestei vârste implică un asemenea grad de dezvoltare psihico-mentală a minorului încât se presupune că acesta dispune de factorul intelectiv. corespunde acelui grad de dezvoltare psihică a unei persoane fizice normale care îi conferă aptitudinea de a comite fapte prevăzute de legea penală cu vinovăţie. Cerinţa responsabilităţii (capacitatea de a lucra cu vinovăţie). se bucură de beneficiul unei prezumţii legale. ca rezultantă a acestei conlucrări. printre alte forme de răspundere juridică. în sistemul dreptului nostru penal. capacitate juridică penală. responsabilitatea depinzând de dezvoltarea factorilor volitivi şi intelectivi. cât şi al celui instrumental. În sensul sus arătat. în temeiul faptelor săvârşite. nu îndeplinesc condiţia generală de vârstă minimă pentru a deveni subiecţi ai infracţiunii minorii sub 14 ani. Responsabilitatea apare. atât capacitatea penală (care implică. exercitând toate drepturile şi obligaţiile pe care această răspundere le implică. prin urmare. aceasta din urmă referindu-se la obligaţia făptuitorului de a suporta consecinţele juridico-penale ale unei fapte penale determinate. potrivit legislaţiei în vigoare. în sistemul nostru penal. şi pe aceea a răspunderii penale.

Răaspunderea penală, pe de altă parte, putându-se naşte numai pe suportul săvârşirii unei fapte cu vinovăţie, deci, de către o altă persoană responsabilă, nu se rezumă la o simplă posibilitate de a răspunde, ci la o răspundere juridică precis conturată. Evident, rersponsabilitatea nu trebuie confundată cu culpabilitatea, care presupune starea persoanei care a comis o faptă concretă cu vinovăţie, şi nici cu imputabilitatea – care se referă la posibilitatea de a atribui persoanei săvârşirea unei fapte cu conştiinţa deplină şi voinţa neconstrânsă (liberă). Din punctul de vedere al acestor noţiuni – cu largă circulaţie în literatura occidentală şi nu întotdeauna cu acelaşi înţeles – în timp ce culpabilitatea este elementul moral al infracţiunii, cu alte cuvinte, reflectă raportul dintre subiect şi conduita sa, imputabilitatea este o stare, o calificare a subiectului însuşi. Cu alte cuvinte, pentru a exista responsabilitatea penală (în sens de răspundere juridică penală) trebuie ca delincventul să fi comis o greşeală (culpabilitate) şi ca această greşeală să-i poată fi imputată. Cât priveşte responsabilitatea juridică penală (în înţeles de răspundere penală juridică), aceasta este fondată pe greşeala comisă şi, ca atare, ea nu va exista atunci când greşeala (”la faute”) nu-i este imputabilă din orice cauză autorului ei. Astfel, în caz de demenţă sau de constrângere nu este posibilă imputabilitatea79. Faţă de opiniile citate mai sus, relevăm înţelesul pe care doctrina franceză îl dă imputabilităţii, în sensul de calificare subiectivă a făptuitorului de a fi responsabil (în înţelesul aptitudinii naturale de a lucra cu vinovăţie) şi de a acţiona în speţa dată cu conştiinţă şi voinţa liberă (neconstrânsă), corelând neimputabilitatea atât faţă de cauzele de demenţă, cât şi de cele în care autorul a acţionat sub imperiul constrângerii căreia nu i-a putut rezista. Din acest punct de vedere, noţiunea de neimputabilitate este mai largă decât aceea de neresponsabilitate penală şi, invers, aceea de responsabilitate penală – mai restrânsă decât cea de imputabilitate. Pe de altă parte, semnalăm înţelesul curent ce se dă în literatura de specialitate conceptului de responsabilitate juridică, adică acela al accepţiunii date de noi conceptului de răspundere juridică penală. În literatura clasică s-a discutat mult în legătură cu chestiunea de a se şti dacă starea de responsabilitate presupune şi gradul necesar de exprimare liberă a conştiinţei şi voinţei făptuitorului, necesar pentru a-i atrage şi imputabilitatea vreunei fapte penale, cu alte cuvinte, dacă un subiect responsabil dispune şi de libertatea de decizie şi acţiune. Fără a implica, prin soluţia dată, formula absolută a liberului arbitru şi nici pe aceea a libertăţii de exprimare numai în măsura înţelegerii necesităţii (care concepe libertatea ca fiind capacitatea de a decide în cunoştinţă de cauză), putem afirma că ştiinţele penale moderne şi
79

G. Stefani, G. Levasseur, op. cit. pag. 279-281. 70

inclusiv criminologia actuală acceptă, de regulă, punctul de vedere potrivit căruia, deşi individul normal acţionează întotdeauna sub impulsul unor factori exo- sau endogeni (în proporţii, corelaţii şi ecuaţii foarte variate), el deţine capacitatea controlării şi stăpânirii acestor factori prin declanşarea şi întreţinerea unor procese de autodeterminare a opţiunilor, deciziilor şi acţiunilor în astfel de condiţii încât alegere formulei de comportament ilicit se situează la nivelul unor manifestări reproţabile sub raport juridico-penal. Libertatea de voinţă şi acţiune (imputabilitatea). După cum s-a arătat, există posibilitatea ca o persoană responsabilă să comită o faptă prevăzută de legea penală sub imperiul unei constrângeri externe căreia să nu-i poată rezista, situaţie în care exprimarea sa materială să nu poată fi atribuită unei conştiinţe şi voinţe libere şi, ca atare, fapta să nu-i fie imputabilă. Întradevăr, în cazul în care autorul acţionează sub imperiul unei constrângeri externe căreia nu-i poate rezista, nu se poate considera că fapta comisă i-ar aparţine din punct de vedere moral şi că nici această faptă i-ar exprima personalitatea sau starea de antisociabilitate pe care o presupune asumarea cu conştiinţa şi voinţa liberă – săvârşirea unei infracţiuni. Ca atare, nu se pot naşte nici vinovăţia şi nici răspunderea penală. Datorită importaţei deosebite a posibilităţii infractorului de a acţiona cu conştiinţa deplină şi voinţa liberă în săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute de legea penală pentru naşterea răspunderii penale, legiuitorul român a introdus în codul penal doă cauze legale de împiedicare a constituirii infracţiunii pentru cazurile când făptuitorul a acţionat sub imperiul unor constrângeri fizice sau psihice (morale) cărora nu le-a putut rezista (art. 46 Cod penal). Condiţiile speciale pentru existenţa subiectului activ al infracţiunii sunt acelea care adăugându-se celor generale – sunt necesare pentru ca o persoană fizică să poată săvârşi infracţiunea pentru care legea cere în mod expres un subiect special sau calificat, cum ar fi calitatea de cetăţean român, în cazul infracţiunii de trădare, ori aceea de funcţionar, în cazul infracţiunii de abuz în serviciu sau luare de mită (funcţionar sau ”alt salariat” asimilat funcţionarului). Cerinţa calităţii speciale, întotdeauna prevăzută expres, este cerută numai autorului infracţiunii, nu şi participanţilor săi (instigatori ori complici), iar aceasta poartă denumirea de subiect propriu sau calificat, spre deosebire de subiecţii necalificaţi sau simpli, care nu îndeplinesc calitatea respectivă şi nu pot săvârşi nici infracţiunea proprie, pentru realizarea căreia legea pretinde un subiect cu calitate specială sau proprie. Calitatea necesară subiectului, în cazul infracţiunilor proprii, este esenţială pentru existenţa infracţiunii respective, si ca atare, trebuie să fie prezentă în momentul săvârşirii faptei, căreia îi justifică în mare măsură profilul criminologic şi penal (ca în cazul infracţiunilor de serviciu, care 71

există tocmai datorită pericolului social al faptelor comise de funcţionari prin încălcarea unor atribuţii de serviciu). Calitatea specială a subiectului unfracţiunii poate atrage, de altfel, şi calificarea conţinutului unor infracţiuni prin instituirea unor agravante care decurg exclusiv din acea calitate a subiectului, infracţiuni care, însă, în varianta lor de bază, se pot realiza şi de către un subiect necalificat, ca în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 243 şi 244 Cod penal, unde calitatea de custode a făptuitorului funcţionează ca un element circumstanţial de agravare, sau ca în cazul infracţiunii prevăzute de art. 288 Cod penal, unde calitatea de funcţionar atrage o variantă de agravare a falsului în înscrisuri oficiale. În dreptul procesului penal, calitatea specială a subiectului unor infracţiuni proprii – cum este cea de militar – poate atrage chiar o competenţă de jurisdicţie penală specială. Categorii de subiecţi activi ai infracţiunii. Spre deosebire de criminologie, unde clasificarea infractorilor se face din unghiuri extrem de variate, corespunzător concepţiilor ce domină şcolile sau curentele luate în consideraţie, în teoria dreptului penal se întâlnesc câteva clasificări cu caracter tehnic – normativ ale subiecţilor activi ai infracţiunii. Astfel, în raport cu vârsta şi uneori cu reglementarea unor regimuri de represiune penală sensibil diferenţiate, se face o primă clasificare a subiecţilor activi majori, minori şi tineri, ultimii ocupând vârsta rezervată în criminologie postadolescenţei (18 – 22 ani). În raport cu posibilitatea naturală ca o infracţiune să fie săvârşită ca autor numai de un singur subiect (ca, de pildă, omisiunea denunţării, etc.) sau, uneori, de două sau mai multe persoane împreună (ca, de pildă, în cazul relaţiilor sexuale între persoane de acelaşi sex) sau prin asocierea mai multor persoane pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323 Cod penal), subiecţii infracţiunii pot fi subiecţi activi unici sau subiecţi activi plurali. Specific penru aceste categorii de subiecţi este că, spre deosebire de subiecţii obişnuiţi, care pot săvârşi faptele, în funcţie de împrejurări, atât în coautorat, cât şi în participaţie cu alte persoane (ca, de pildă, în cazul omorului, furtului, distrugerii etc.), în cazul ultimei categorii, calitatea de autor al infracţiunii nu o poate dobândi decât o singură persoană sau mai multe împreună, indiferent de circumstanţă – participaţia simplă fiind şi aici posibilă. În sfârşit, teoria dreptului penal mai distinge o clasificare a subiecţilor activi ai infracţiunii, în funcţie de o anumită calitate cerută pentru existenţa sbiectului (cum ar fi aceea de funcţionar, cetăţean străin, militar etc.), în sensul că subiecţii pentru care se cere calitatea sunt denumiţi subiecţi calificaţi sau proprii ori circumstanţiaţi, pe când ceilalţi – subiecţi simpli sau necircumstanţiaţi. 72

poziţia sa vizând atât raportul juridic de drept penal. Într-adevăr. Prima decurge din răuil produs unei persoane prin infracţiune. în acelaşi timp. orice persoană fizică sau juridică poate fi vătămată prin intermediul unei infracţiuni şi poate dobândi calitatea de subiect pasiv al infracţiunii. prin subiect pasiv al infracţiunii sau persoană vătămată se înţelege persoana fizică sau juridică ce a suferit răul cauzat prin săvârşirea infracţiunii în calitate de titulară a valorii lezate. dar nu şi răul produs de infracţiune.2. Între cele două situaţii se mai produce şi o diferenţiere sub raportul implicării lor procesual – penale. a) Condiţiile generale de existenţă a subiectului pasiv al infracţiunii . în ambele cazuri. dacă. cum ar fi cea prevăzută de art. de cele de mai multe ori. Subiecţi pasivi ai infracţiunii În teoria dreptului penal. cât şi cea de parte civilă. atât calitatea de parte vătămată. În principiu. în ipoteza persoanei fizice care nu a suferit nemijlocit paguba (persoana dăunată).3. iar a doua – din faptul prejudicierii unei persoane prin infracţiune. cupă cum este posibil ca o persoană să poată dobândi calitatea de persoană dăunată fără a fi suferit şi răul cauzat prin infracţiune (cum este cazul soţiei sau copiilor victimei în cazul aceleiaşi infracţiuni de omor). când sbiect pasiv al infracţiunii este însăşi victima. în timp ce persoana vătămată care a suferit nemijlocit şi răul produs prin infracţiune (ca în cazul infracţiunii de vătămare corporală) poate dobândi. un subiect pasiv calificat. persoana vătămată este. şi persoana dăunată. Trebuie deosebită însă calitatea de subiect pasiv al infracţiunii sau de persoană vătămată (calitatea presupisă a subiectului pasiv) de aceea de persoană dăunată (păgubită) prin infracţiune. indiferent de prejudicierea sa materială – cum ar fi în cazul infracţiunii de omor. în procesul penal. deci. b) Condiţii speciale de existenţă a subiectului pasiv al infracţiunii. prin specificul faptelor penale incriminate. Astfel se întâmplă în cazul infracţiunilor care se pot comite împotriva unor persoane oficiale din 73conducerea statului. Astfel. cât şi a celei civile. cât şi cel de drept civil – deci ambele acţiuni devin exercitabile în procesul penal (şi cea penală şi cea civilă) – nu este exclusă posibilitatea ca o persoană să devină subiect pasiv al infracţiunii fără a putea întruni şi calitatea de persoană dăunată (cum este cazul victimei într-o infracţiune de omor). 160 – Cod penal. aceasta nu poate exercita în procesul penal (sau civil) decât o acţiune civilă. potrivit căreia pentru a . presupun în mod necesar persoane vătămate cu o anume calitate. Condiţiile speciale de existenţă a subiectului pasiv al infracţiunii sunt prevăzute întotdeauna expres de lege şi se referă la acele situaţii care.2. poziţia sa de subiect pasiv oferindu-i temeiul de a putea trece la exercitarea activă atât a acţiunii penale.

Teoria dreptului penal a elaborat şi cu privire la subiecţii pasivi ai infracţiunii mai multe clasificări. aduc simultan atingere la doă valori sociale cu titulari distincţi. care presupune calitatea victimei de copil nou-născut al făptuitorului etc. statul devenind titular al acţiunii penale. art. 175 lit. O altă clasificare se referă la subiectul pasiv principal şi subiectul pasiv secundar sau adiacent. în anumite cazuri. art. 74 . În sfârşit. cum ar fi. c) Categorii de subiecţi pasivi ai infracţiunii. militar. de stat sau publică.exista infracţiunea de atentat care pune în pericol siguranţa statului este necesar ca acţiunea infracţională specifică atentatului să vizeze o persoană care îndeplineşte o activitate importantă. dintre care una – vizată în principal. într-o primă clasificare. fie o încredinţează spre exercitare (deplină sau limitată). pe care fie o exercită direct (în numele societăţii şi în interesul persoanei vătămate). 239 Cod penal – care presupune calitatea subiectului pasiv de funcţionar ce îndeplineţte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat – sau în cazul infracţiunii de pruncucidere. în cazul infracţiunii de ultraj – prevăzută de art. 239 Cod penal). Din aceste două calităţi se nasc poziţii diferite în procesul penal. persoanei vătămate însăşi (ca în cazul acţiunii directe). C. fie agravarea acesteia (de pildă. Cod penal). prevăzută de art. Distincţia operează în cazul infracţiunilor care.. care este statul. Din ultima categorie fac parte acei subiecţi pasivi pentru a căror existenţă norma penală cere o calitate specială. de exemplu. aceea de funcţionar. 177 Cod penal. în parte. Astfel. sunt opuse subiectului pasiv general mediat al tuturor infracţiunilor. ca reprezentant al societăţii şi titular al organizării apărării sociale prin mijloace de drept penal. rudă apropiată etc. adică persoanele fizice sau juridice care sunt titulare nemijlocite ale valorilor sociale vătămate prin diverse acte infracţionale. în teoria dreptului penal se mai întâlneşte clasificarea de subiect pasiv simplu (necircumstanţiat) şi subiect pasiv calificat (sau circumstanţiat). subiecţii pasivi speciali şi imediaţi. prin specificul lor. iar a doua – în mod secundar sau adiacent. şi a cărei prezenţă poate condiţiona fie existenţa conţinutului de bază al infracţiunii (de pildă.

270 raportat la art. că el cunoaşte cetăţeni ucrainieni care se ocupă cu contrabanda de ţigări şi. Pe latura civilă. inculpatul a fost obligat la plata. pen. 642 din 20 decembrie 2007. e. 118 alin. în baza dispoziţiilor art. (1) din Legea nr. 41 alin. Tribunalul Maramureş a condamnat. precum şi pentru infracţiunea de contrabandă. spre sfârşitul lunii octombrie 2006. 39/2003. (1) lit. cu aplicarea art.1. s-a dispus confiscarea . ar putea câştiga bani. C.M. Soluţii din practica judiciară a) Grup infracţional organizat. prevăzută în art. i-a comunicat coinculpatului B. inculpatul H.000 pachete de ţigări. Pentru a pronunţa hotărârea. pentru infracţiunea de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat.M. pe inculpatul H. 41 alin.000 de lei părţii civile Ministerul finanţelor publice prin A.000 de lei şi de 64. Contrabanda Prin sentinţa penală nr. în favoarea statului. ambele cu titlu de despăgubiri civile. 14 C. pen. între alţii.F. instanţa a reţinut că.. Bucureşti. 7 alin.A.. cu aplicarea art.. (2) C. a sumelor de 57. a cantităţii de 14. (2) C.Capitolul 4 Soluţii din practica judiciară Concluzii 4. luând legătura cu ei şi implicându-se.A. 274 din Legea nr. prevăzută în art. pen. În baza art. 86/2006. în solidar cu coinculpaţii din cauză. pen. proc.N. 75 .

telefonic. totodată s-a stabilit ca activitatea să fie supravegheată de inculpatul H. Din garajul lui B.M.M.V.L. în mai 2007. Ca atare. conducând un autoturism. să meargă pe malul râului Tisa. aici urmând să stabilească planul de acţiune. a doua zi. ţigările au fost preluate cu un autoturism.. l-a contactat pe coinculpat şi i-a cerut să se deplaseze cu vehicolul în comuna unde au fost duse ţigările.A. să-l ajute. la 5 decembrie 2006. După acest moment.V.M. În jurul orei 19.A. după ce acesta a acceptat.M. aici el având de urmărit traseul poliţiştilor de frontieră. (de asemenea condamnat în cauză). inculpatul. iar inculpatul H. s-a prezentat la locul unde se găseau ţigările. .M.M. rulând cu maşina în faţa celei conduse de coinculpat. De aici.. După terminarea încărcării ţigărilor. a dat lui R. Odată ascunse ţigările. căruia i-a propus să ia parte din nou la activitatea de primire a ţigărilor şi. i-a comunicat inculpatului că a terminat ce avea de făcut. iar B. a ajuns în zona unde fuseseră lăsate 20 de 76 . s-au deplasat în zona de frontieră şi a a scos din apă 20 de baxuri. la volanul unui autoturism.M. din aceştia 100 de lei urmând a fi daţi lui Z. În dimineaţa zilei de 5 decembrie 2006. i-a cerut coinculpatului Z. supraveghind operaţiunea. l-a transportat până la intrarea într-o comună. au stabilit să se întâlnească. conducerea acestuia fiind asigurată de coinculpatul B.A.M. Pentru că R. după ce a primit acceptul acestuia. acelaşi inculpat.M. coinculpatul a procedat la încărcarea ţigărilor.M. cel din urmă.V. şi Z. însoţit de Z. conform înţelegerii dintre cei amintiţi. şi aici au stabilit amănuntele activităţilor..V. i-a comunicat lui R. le-a încărcat în vehicul şi le-a transportat şi depozitat în garajul lui. au ajuns la casa lui M. telefonic. În continuare. acesta urmând să ia legătura cu membrii reţelei şi să preia ţigările. persoană cunoscătoare de limbă ucraineană.... cu o barcă. (condamnat în cauză) suma de 200 de lei.. după o înţelegere cu inculpatul H. asigurând paza.A. s-a deplasat la Sighetu Marmaţiei împreună cu inculpatul H. după ce fuseseră scoase din apa râului Tisa. i-a cerut lui R. parcurgând cca 4 km. la întâlnire urmând să fie de faţă şi inculpatul H.A. suma de 200 de lei. a acceptat.M. inculpatul H. inclusiv necesitatea de a-l contacta pe S.M. coinculpatul. să ia parte la o nouă acţiune de contrabandă şi. supraveghind operaţiunea. La 12 mai 2007.M.A. coinculpatul B. în zonă inculpatul H. R. telefonic. După aceste acţiuni. coinculpatul i-a dat lui R. era cel ce trebuia să preia ţigările şi să le transporte la cca 100 m de malul râului şi să le ascundă. Baxurile cu ţigări.. el făcând acest lucru prin deplasarea cu un alt vehicul ce trebuia poziţionat înaintea celui care transporta cantităţile de ţigări. ţigările preluate trebuiau încărcate în vehicul. R.Odată ce B. inculpatul. unde au descărcat 28 baxuri de ţigări..M.V. Coinculpatul B. La data de 22 mai 2007. urmau să fie aduse noaptea. l-a contactat pe R.M. în tot acest timp Z. cei doi s-au înţeles să se întâlnească la Sighetu Marmaţiei.M.

Ajutat de Z. 274 din aceeaşi lege. inculpaţii au întreprins.. 7 alin (1) din aceeaşi lege. pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. prin decizia nr. în baza dispoziţiilor art. Nemulţumit şi de hotărârea pronunţată în apel. recursul a fost respins. 46/A din 27 martie 2008. pen şi greşita stabilire a calităţii sale privind infracţiunea de contrabandă. la data de 27 martie 2008. el susţinând că nu este autor. motivele invocate fiind aceleaşi cu cele supuse apelului. Comentariu În conformitate cu dispoziţiile art. motivele invocate fiind. cu aplicarea art.M. ramase în vegetaţie. ele fiind preluate de coinculpatul B. 2 lit. 39/2003. raportat la art.. Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Împotriva sentinţei a declarat apel. acţiunea civilă alaturată acţiunii penale în procesul penal fiind guvernată de principiul disponibilităţii. şi aduse tot în garajul propriu. în infracţiunea prevăzută în art. 385 ind. prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat. 86/2006. hotărârea pronunţată în apel fiind legală şi temeinică. şi din infracţiunea de contrabandă prevăzută în art.baxuri de ţigări. format din trei sau mai multe persoane. 41 alin. inculpatul H. a transportat 12 baxuri într-o vegetaţie. în aceeaşi modalitate. În aceste condiţii. greşita sa condamnare pentru infracţiunea prevăzută în art 7 din Legea nr. În consecinţă. 41 alin (2) C. decizia nr.. Potrivit 80 Pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – secţia penală. (a) din Legea nr.A.V. Curtea de Apel Cluj. art. În noaptea de 23 mai 2007. ci complice.. 39/2003. 41 alin.. a schimbat încadrarea juridică a faptelor din infracţiunea prevăzută în art.M. inculpatul.M. pen. 15 pct. 221 C. cu aplicarea art. a declarat recurs. 7 alin (1) din Legea nr. greşita încadrare juridică afaptei. 77 . dar în solidar cu restul inculpaţilor. o altă acţiune de preluare a ţigărilor. ca nefondat80. R. R. a susţinut că este de acord să despăgubească statul român cu contravaloarea ţigărilor care nu au fost confiscate. pen. 270. aceasta fiind infracţiunea de tăinuire prevăzută de art. (b) C. inculpatul.M. (2) C.. în complicitate la aceeaşi infracţiune prevăzută în art 26 C. în termenul legal. în principal. a admis recursul. Referitor la soluţionarea laturii civile a cauzei. 1 lit. aaceasta descoperind pe lângă încărcătura adusă (20 de baxuri) şi pe celelalte 8 ascunse. fiind surprins de poliţia de frontieră. 3238 din 14 octombrie 2008. 274 din Legea nr. cu aplicarea art. care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave. 41 alin (2) C. 39/2003. între alţii. pen. pen. 270 raportat la art. instanţa a luat act de poziţia inculpatului. Restul baxurilor. au fost descoperite de poliţie. pen. greşita reţinere a aplicării art. precum şi greşita soluţionare a laturii civile. şi această operaţiune a fost supravegheată de inculpatul H. pen. (2) C.

274 din Legea nr. întrucât ţigările erau introduse în ţară prin alte locuri decât cele stabilite de lege şi în scopul sustragerii de la vămuire. 11 lit. prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.pen şi art 13 C. a pronunţat o hotărâre legală. Fapta de a introduce în ţară bnuri sau mărfuri. În accepţiunea textelor menţionate. 241/2005 cu aplicarea art. Înlesnirea introducerii în ţară de bunuri sau mărfuri prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal. pen. 41 alin. 221 C.(1) din Legea nr. 1 din Legea nr. pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. inculpaţii (trei sau mai multe persoane) au acţionat coordonat. toate acestea urmare a înţelegerilor prealabile. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă prevăzută în art. inculpatul. a cărui iniţiere sau constituire se încadrează în art. 78 . schimbând încadrarea juridică a faptelor. iar instanţa de apel. Reţinerea. 39/2003. b) din Legea nr. grupul infracţional organizat exista în cauză. se reţine că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului au fost stabilite fără dubiu. 39/2003). În altă ordine de idei. săvârţită de mai multe persoane împreună. Recursul nu este fondat. 88/2006. preluată de art. (2) C. este complice la infracţiunea de contrabandă. în mod repetat. pentru a obţine un beneficiu ilicit. în accepţiunea textului incriminator (art. a infracţiunii continuate este corectă. 1673 din 21 decembrie 2007 pronunţată de Judecătoria Bistriţa a fost condamnat inculpatul N. 87/1994. fiecare dintre aceştia îndeplinind roluri determinate. astfel acestea fiind introduse fraudulos în România. Astfel. (1) din aceeaşi lege. în urma unei înţelegeri prestabilite cu ceilalţi coinculpaţi. b) şi c) din Legea nr. la pedeapsa de 3 ani închisoare. iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicera unor drepturi. constituie complicitate la infracţiunea de contrabandă. faptele infracţionale convenite prezintă gravitate şi ele au antrenat obţinerea de foloase materiale ilicite. pen. 270 raportat la art. Din verificarea probatoriului administrat. prin organizarea transportului şi a preluării bunurilor ori mărfurilor. iar inculpatul este cel care a înlesnit desfăşurarea activităţilor infracţionale pe o perioadă relativ întinsă de timp. fiecare a întreprins roluri determinate. nu se poate reţine în cauză. în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă. există un grup infracţional organizat. în cauză. a organizat transportarea şi preluarea ţigărilor. 7 alin. 9 lit. b) Evaziune fiscală Prin sentinţa penală nr. 7 alin. dacă inculpaţii au acţionat coordonat. inculpatul.art. 7 alin.M. infracţiunea prevăzută în art. în modalităţile descrise.

a declarat recurs. b) raportat la art. la pedeapsa de 2 ani şi 10 luni închisoare. 5742/P/2006 al Judecătoriei Bistriţa la care au fost conexate dosarele penale nr. reprezentată în proces de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bistriţa – Năsăud. prima instanţă a reţinut o corectă stare de fapt în cele trei dosare conexate.C. Tribunalul reţine că în baza probelor administrate. aplicând pedepse în limite legale şi just individualizate. 71 raportat la art. 3442/190/2007 şi nr. 33 lit. având ca obiect evaziunea fiscală.M. 41 alin. în raport cu natura faptelor comise. 85 C. 1526/190/2007. 1526/190/2007 ale judecătoriei Bistriţa sunt în concurs cu infracţiunea de evaziune fiscală reţinută în sarcina inculpatului N. inculpatul N. de pericolul social al infracţiunilor dar şi de persoana făptuitorului. la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare şi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 79 . 41 alin.M. 9 alin. pen. şi art. În baza art.399 lei. Apelul declarat în cauză este fondat. b) şi c) C. Conform art. 64 lit. Împotriva acestei sentinţe inculpatul N. de numărul acestora. (1) lit. 9 alin. 241/2005 cu aplicarea art.M. 13 alin. 2 ani şi 8 luni închisoare. 241/2005 cu aplicarea art. 1743/2006. 2 ani şi 10 luni închisoare şi 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea.pen. pen. a) C. Inculpatul a fost obligat să plătească părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. urmând a executa astfel o pedeapsă de 3 ani şi 3 luni închisoare. (1) lit. de 3 ani închisoare care a fost sporită cu 3 luni. pen şi art.” SRL Lunca Ilvei nu a formulat pretenţii civile în cadrul dosarului penal. 87/1994.. (2) C. pen. pen.M. ”T. cu titlul de despăgubiri civile. Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor de apel invocate şi examinând întreaga cauză sub toate aspectele de fapt şi de drept. (1) din Legea nr. a). (2) C. S-a dispus comunicarea respectivei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului potrivit art. 11 lit..A. iar statului suma de 500 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. 241/2005 şi s-a constatat că partea civilă S. cu aplicarea art. 1743/2006 a Judecătoriei Bistriţa. pen. 13 C. 34 lit. b) şi c) din Legea nr. în cadrul dosarului penal nr. şi pentru care a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare. dând încadrări juridice corespunzătoare faptelor reţinute în dosarele nr. preluată de art. s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. suma de 382. c) din Legea nr. 13 C. S-a constatat că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului N. 5742/190/2006 şi nr.Acelaşi inculpat a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. b) din Legea nr.

secţia penală. deşi în dispozitivul hotărârii apelate se face aplicarea art..385 lei. în raport de momentul comiterii infracţiunii mai sus menţionate – anul 2006 – de dispoziţiile Legii nr. pen.965 lei. 13 C. (1) lit. (2) şi art. 241/2005. în perioada 1999 – mai 2000 inculpata. De altfel. În concret. b) din Legea nr. în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. a ordinului de plată şi a chitanţei prin care se atestă încasarea sumei de 196. 1338026. Instanţa a reţinut că. în raport cu fapta de evaziune fiscală prevăzută de art. 241/2005. 3442/190/2007. pen. c) Infracţiune de înşelăciune Prin sentinţa penală nr. referitoare la infracţiunea continuată. (3) şi (5). 3442/190/2007. Decizia 107/A/2008 80 . cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 57. fapta reţinută în dosarul mai sus menţionat constă în omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a S. 41 alin.Cu toate acestea.E. 13 C. (2). administrator al SC „M” SRL din Piteşti şi contabil la SC „Y” SRL Piteşti a emis. în latura penală şi rejudecând în aceste limite. între altele. 215 alin. (1). este de reţinut că. 13 C. pen.” SRL Bistriţa al cărei administrator a devenit inculpatul din data de 11. se va înlătura din încadrarea juridică dată de instanţa de fond faptei dedusă judecăţii. 241/2005 şi de limitele de pedeapsă cuprinse în aceasta. 9 alin. (2) C. celelalte dispoziţii ale sentinţei pronunţate de instanţa de fond vor fi menţinute81. şi art. cu aplicarea art. Cum instanţa de apel nu a identificat şi alte motive de reformare a hotărârii atacate. a Facturii fiscale seria BN VFK nr. astfel ăncât nu se impunea reţinerea dispoziţiilor art. pen. în mod repetat. 9 alin. 41 alin (2) C. pen în raport cu prevederile art. Tribunalul Buzău a condamnat pe inculpata P. 99 din 22 iunie 2001.2006. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în convenţii prevăzută în art. 41 alin. Pe de altă parte.07. hotărârea atacată va fi desfiinţată în parte. fapta de a nu le înregistra pe acestea este constituită dintr-un singur act material. pen referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile. (2) C. b) din Legea nr. (1) lit. prima instanţă a dat o greşită încadrare juridică faptei dedusă judecăţii în dosarul nr. ”D. în considerentele sentinţei de condamnare aceste prevederi legale nu sunt menţionate. Comentariu Deşi omisiunea înregistrării vizează un număr de 3 documente. Ca urmare. 36 bilete la ordin şi 36 file 81 Pronunţată de Tribunalul Bistriţa – Năsăud. dispoziţiile referitoare la aplicarea art.C. 41 alin. în dosarul nr. apelul declarat în cauză va fi admis.

fapta constituie infracţiunea de înşelăciune prevăzută în art. Se constată deci. Împotriva hotărârilor pronunţate în cauză s-a declarat recurs în anulare. 402 din 12 septembrie 2001 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a redus pedeapsa aplicată de prima instanţă. (1) pct. ca fapta să fie comisă în scopul arătăt în alin. 59/1994 dacă această situaţie a fost cunoscută şi acceptată de beneficiar. ştiind că pentru valorificarea lui nu există. cu trimiterea cauzei la prima instanţă pentru rejudecare82. (1) şi dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului. 2 din Legea nr. 2 din Legea nr. şi anume emiterea unui cec fără acoperire. Ca atare. Apelul inculpatei a fost admis prin decizia penală nr. 59/1994. neconstituind infracţiune. existenţa unui concurs de texte sub aspectul elementului material al laturii obiective. 215 alin. în lipsa unor probe din care să rezulte că inculpata a indus în eroare părţile vătămate. 4342 din 15 octombrie 2002 a Curţii Supreme de Justiţie. pen.691. 338 din 13 decembrie 2004. 84 alin. emiterea de cecuri fără acoperire constituie infracţiunea prevăzută în art. constituie o formă agravantă a infracţiunii de înşelăciune. iar când sa făcut prin inducere în eroare a acestuia.960. Probele administrate în cauză fiind insuficiente pentru clarificarea elementelor susmenţionate. Conform art. (1). deşi ştia că pentru valorificarea lor nu dispune de provizia necesară în conturile bancare. ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară. (4) partea finală. prin cerinţa inexistentă în Legea nr. în scopul prevăzut în alin. şi anume de a obţine pe această cale un folos material injust. recursul în anulare este fondat sub acest aspect. 84 alin. Comentariu Emiterea unui cec. 59/1994. şi să se fi pricinuit o pagubă posesorului cecului. Examinând cauza în raport cu criticile formulate. emiterea unui cec. recursurile declarate de procuror şi de inculpată au fost respinse. constituie infracţiunea prevăzută în art. cu motivarea că. recursul în anulare a fost admis şi s-au casat hotărârile atacate. se constată următoarele: potrivit art. provizia sau acoperirea necesară. 84 alin. (1) pct. afară de cazul în care fapta constituie o infracţiune sancţionată cu o pedeapsă mai grea.314635 de lei.Cum din actele cauzei se constată că nici sub acest din urmă aspect situaţia de fapt nu a fost clarificată. constituie delict şi se pedepseşte cu amendă sau închisoare de la 6 luni la un an. (4) C.cec pentru achitarea unor mărfuri în valoare de 2.340. 215 alin.013 şi respectiv3. Prin decizia nr. iar emiterea biletelor la ordin fără acoperire constituie o faptă cu caracter civil. secţia penală. decizia nr. (1) pct. 82 Pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. emiterea unui cec fără să existe la tras disponibilul necesar acoperirii acestuia constituie infracţiunea prevăzută în art. (4) C. oricine emite un cec fără a avea la tras disponibil suficient. pen. 2 din Legea nr. (1) pct. 215 alin. însă.. în scopul unui folos material ilicit şi dacă s-a cauzat beneficiarului o pagubă. 2 din Legea nr. 59/1994 şi prevăzută în art. la data emiterii. 84 alin. ele se diferenţiază. 59/1994. 81 .

În timp ce inculpatul se afla în apartament.. d) Infracţiune de tâlhărie Prin sentinţa penală nr. În această situaţie s-a produs o încăierare. de furt. rămasă în faza de tentativă. furtul urmat de întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea.(1) C. fapta constituie. dar critica referitoare la încadrarea juridică a faptei nu este fondată. sunt aplicabile dispoziţiile acestei legi privitoare la gir. În cazul în care.a) şi f) C. însă. Potrivit art. pen. în scopul obţinerii unui folos materiual injust şi dacă s-a cauzat acestuia o pagubă. iar nu tentativă. Instanţa a reţinut că. fapta constituie infracţiuna de înşelăciune în convenţii prevăzută în art. căutand lucruri de valoare în sertare şi dulapuri . pentru a le fura. scadenţă. Din examinarea acestor texte se constată că infracţiunea de tâlharie este consumată când executarea acţiunii principale. a fost consumată. tentativă la infracţiunea complexă de tâlharie. 59/1994.(2) lit. susţinerea din recurs că fapta constituie infracţiune consumată de talharie. între altele.155 din 29 mai 2001. 104 pct. regres în caz de neplată şi protest. constituie infracţiunea de tâlhărie.. inculpatul a pătruns prin efracţie in locuinţa părţii vătămate. prin emiterea biletului la ordin fără acoperire creditorul este indus în eroare.20 raportat la art. Zgomotul produs de încercarea acestora de a descuia uşa a alertat pe inculpat care a voit să iasa din locuinţă. 2 din Legea nr. executare care a fost intreruptă. (3) C.20 alin. în cazul în care biletul la ordin nu este emis în condiţiile prevăzute în art. dar persoanele de afară au blocat uşa pentru a nu permite inculpatului să plece. la 4 octombrie 2000. nu a fost primită.Cu privire la emiterea biletelor la ordin fără acoperire în cont.27 din 8 februarie 2001. Tribunalul Bacău a condamnat pe inculpatul G. secţia penală. pen. În conformitate cu prevederile art. în urma schimbării încadrării juridice din infracţiunea consumată de tâlharie. faptuitorul întrebuinţează violenţa sau ameninţarea pentru asigurarea scăpării. în întregul său. Curtea de Apel Bacău. pentru săvârăirea tentativei la infracţiunea de tâlharie prevazută în art. (1) C. plata acţiunea sau executarea cambială.M.211 alin. Când după întreruperea executării acţiunii principale de furt. Recursul declarat de procuror este întemeiat în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei. tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a savârşi infracţiunea. a sosit acasă partea vătămata însotită de o altă persoană. suferind o fractură la picior. a admis apelul procurorului şi a majorat pedeapsa. prin decizia nr. pen. 215 alin. fapta neconstituind infracţiune. 211 alin. pen. 82 .. ci se situează în domeniul dreptului civil. se constată că. în cursul căreia partea vătămată a fost lovită de inculpat.

se cere ca principala sa componentă. Potrivit legislaţiei romane. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prevazută în art. dispunându-se majorarea pedepsei de la 5 la 7 ani închisoare83. după ce a patruns prin efracţie. constând în neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin. în întregul ei. este nefondat. la 4 decembrie 2001. aşa cum s-a arătat. Susţinerea din recursul procurorului.În cauză. furtul. constituie tentativă la infracţiunea de tâlharie. însa nu infracţiunea de ucidere din culpă. a) raportat la art. 1204 din 6 martie 2002. activitatea de executare a furtului fiind întreruptă de apariţia părţii vătămate asupra căreia a exercitat violenţe pentru asigurarea scăpării prin fugă. 11 pct. iar componenta sa adiacentă. furtul s-ar fi consumat nu poate fi primită.I. G. 83 . Constatându-se că pedeapsa aplicată inculpatului este prea uşoară. în sensul că prin mutarea unor lucruri de la locul lor. rămânând în faza de tentativă. să se fi epuizat prin insuşirea bunului. inculpatul a lăsat nesupravegheaţi 2 tauri. fără aşi apropia vreunul dintre bunuri.G. e) Infracţiune de ucidere din culpă Prin sentinţa penală nr. 1232 din 17 octombrie 2002. 55/2002. dacă acţiunea de luare a bunului din posesia sau detenţia altuia a fost întreruptă. U. nici unul din acestea nu a intrat în stăpânirea sa.I. Hotărârea primei instanţe a rămas definitivă prin decizia penală nr. b) Codul de procedură penală. în scopul de a fura. care au ucis prin împungere pe N. Decizia Secţiei penale. pen. aşa cum rezultă din probe. întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări s-a consumat. cu privire la greşita achitare a inculpatului. Comentariu Pentru ca infracţiunea complexă de tâlharie să fie consumată. Instanţa a constatat că fapta inculpatului A. în temeiul prevederilor art. numai fapta proprietarului sau deţinătorului temporar al unui câine. Judecătoria Bîrlad a dispus achitarea inculpatului A. nr. (1) lit. 1005 din 28 octombrie 2003 a Curţii de Apel Iaşi. 11 din O. fapta. inculpatul. în locuinţa persoanei vătămate şi a răvăşit lucrurile din casă în căutarea unor valori. 178 alin. 10 alin. de vreme ce. recursul procurorului a fost admis numai pentru acest motiv. ci o infracţiune distinctă prevazută in art. nr. nu este prevazută de legea penală. 83 Pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. constituie infracţiune. prin care au fost respinse recursurile declarate de procuror şi civilă. 2 lit. (1) C. Recursul în anulare declarat în cauză. fapta săvârşită a fost corect încadrată de instanţe ca tentativă la infracţiunea de tâlhărie. Instanţa a reţinut că.

a dat drumul la 2 tauri. iar unul dintre tauri s-a îndreptat spre victima şi a târât-o prin zăpadă. Sub aspect obiectiv. întrucât animalele nu s-au manifestat anterior violent. fapta nu poate fi considerată ca fiind săvârşită cu vinovăţie. capacitatea. cum a procedat. (1) C. Animalele au alergat spre cismea. trebuie să se facă dovada că făptuitorul putea să-l prevadă. iar dacă se stabileşte că rezultatul era previzibil. deşi trebuia şi putea să-l prevadă. care urmează a fi aplicate în cadrul unei acţiuni civile separate. infracţiunea de ucidere din culpa a fost. În cauză sunt. Potrivit art. experienţa de viaţă şi starea psiho-fizică a făptuitorului în momentul săvârşirii faptei . se constată că nu poate fi reţinută vinovaţia inculpatului sub forma culpei prevazute în art. pentru a-i duce la cismea. înlăturată. 84 . provocându-i un traumatism cranio-cerebral care i-a cauzat decesul . avea în momentul săvârşirii acesteia posibilitatea să prevadă rezultatul . de altfel. fapta este savârşită din culpă când infractorul prevede rezultatul faptei sale. pen. la 4 decembrie 2001. vinovăţia sub forma culpei nu poate fi reţinută datorită imposibilităţii subiective a acestuia de a-l prevedea. Prin urmare. se savârşeşte cu vinovăţie. Dacă în raport cu împrejurările cauzei se stabileşte că rezultatul nu era previzibil. 2 C. Prin urmare. Din împrejurările concrete în care a fost comisă fapta. (1) pct. inculpatul aflându-se în urma lor. însă. cât şi criteriul subiectiv. posibilitatea de prevedere este evaluată în raport cu însuşirile. pen. din categoria autorului faptei. Rezultatul socialmente periculos nu era previzibil. dar nu-l acceptă socotind fără temei că el nu se va produce ori nu prevede rezultatul faptei sale. (1) pct. procedand în acelaşi mod de fiecare dată. 1001 C. 19 alin. Dacă în raport cu datele speţei făptuitorul nu a putut să prevadă rezultatul. în stabilirea obligaţiei de a prevedea rezultatul se au în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta. neputând fi reţinută culpa sub nici una dintre formele prevazute de lege. fără a se produce incidente. proprietatea sa. infracţiunea de ucidere din culpă prevazută în art. in fiecare zi. 178 alin..Sub aspectul laturii subiective. fie sub aceea a culpei din neprevedere. Cât priveşte criteriul subiectiv. numai prin examinarea conduitei făptuitorului în lumina ambelor criterii se poate decide dacă există sau nu vinovăţie sub forma culpei din neprevedere În spetă. În stabilirea culpei sub această din urmă formă este necesar a se avea în vedere atât criteriul obiectiv. 2 lit. 19 alin. incidente. pen. din actele dosarului rezultă că inculpatul. civ.. prevederile art. pentru a constata dacă orice om atent. în mod corect. fie sub forma culpei din uşurinţă. analizate sub aspectele menţionate. deci autorul nu trebuia să-l prevadă. b) C. iar inculpatul a mers în urma lor la cismea.

42 alin. (1) pct. (1). G. art. recursul în anulare declarat în ă a fost respins. (1) din Legea 365/2002 şi a infracţiunii de furt calificat prevazută în art. 24 alin.. (1) din Legea 365/2002. şi I.I.M. În cazul uciderii unei persoane prin acţiunea animalelor aflate în proprietatea inculpatului. de vinovăţie în exercitarea pazei juridice şi pe ideea de garanţie din partea paznicului juridic al animalului. şi I. sau că animalul se află sub pază sa. (1) si (3) din Legea 161/2003. a art.F. de a prevedea rezultatul. 34 alin.C.F. În consecinţă. (1) lit. 2 lit. aflat în aceleaşi împrejurări ca şi făptuitorul. f) Infracţiune contra confidenţialităţii şi integritaţii datelor şi sistemelor informatice Prin sentinţa penală nr. În acest scop. Comentariu Existenţa vinovăţiei sub forma culpei prevăzute în art.. 27 alin. 21/2006 a Tribunalului Hunedoara au fost condamnaţi inculpaţii C.F. 19 alin. G.C. pe care le-au procurat anterior. a) si e) C. (1) lit. pentru săvârşirea infracţiunii contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice prevazută în art. cât şi cu criteriul subiectiv al posibilităţii făptuitorului de a prevedea rezultatul în raport cu însuşirile. proprietarul unui animal este responsabil de prejudiciul cauzat de animal. experienţa de viaţă şi starea psiho-fizica a acestuia în momentul savârşirii faptei. pen. T. ori că a scăpat. s-au înţeles să folosească dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardurilor şi o minicameră.Potrivit acestor prevederi.M. a) si b) şi a art. a infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică prevazută în art. 41 alin. După ce toate datele obţinute au fost stocate în computer. toate cu aplicarea art. 208 alin.. a infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prevazută în art. pe care le-au descărcat şi le-au stocat într-un computer de la domiciliul inculpatului I. lipsa culpei. Instanţa a reţinut că. civ. b) Codul penal se evaluează atât în raport cu criteriul obiectiv. 1001 C.I.. inculpaţii s-au deplasat în diferite localităţi. nu înlatură răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul cauzat de animale prevazuta in art. inculpaţii au achiziţionat carduri neinscripţionate şi au lipit pe fiecare dintre acestea câte o etichetă colantă pe 85 . inculpaţii C. a infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică prevazută în art. (2). 33 lit. în luna mai 2005. al posibilităţii oricărui om atent. 209 alin. (2) din Legea 365/2002. b) Codul penal. capacitatea. T. constatată în raport cu aceste criterii. 24 alin. în vederea obţinerii datelor necesare pentru clonarea mai multor carduri şi pentru efectuarea retragerilor de numerar.. au montat dispozitivele de citire a benzii magnetice a cardurilor şi minicamera pe mai multe bancomate şi au obţinut datele de pe cardurile folosite la aceste bancomate. deoarece această formă de răspundere se intemeiază pe prezumţia de culpă în supraveghere.. la mai multe date. deşi înlatură existenţa infracţiunii de ucidere din culpă.

41 alin. (2) Codul penal şi art. inculpaţii au retras numerar cu ajutorul cardurilor clonate de la bancomatele mai multor bănci. 209 alin. pen. art.C. 24 alin. prin care a invocat cazul de casare prevăzut în art.. 41 alin. 9 alin. (2) C. Prin decizia nr. 11 pct. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. pen. (1) pct.C. (2) C. între alţii. a) raportat la art. 42 alin. (2) C. Or. 385 ind. Din examinarea laturii obiective a acestor fapte. 11 iulie şi 21 iulie 2005. rezultă că există două infracţiuni distincte.M. în varianta punerii în circulaţie a instrumentelor de plata electronică falsificate. cu aplicarea art. 208 alin. a realizat inscripţionarea benzii magnetice a fiecarui blank. într-o singură infracţiune prevazută în art. se constată că nu este fondată. pen. La 28 iunie. punerea în circulaţie sau deţinerea în vederea punerii în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate. (1) lit. 12 Codul de procedură penală.. cu aplicarea art. 8 iulie. 27 alin. 41 alin.. a condamnat pe inculpaţi în baza acestor din urmă texte de lege şi a redus pedepsele aplicate inculpaţilor. nefiind necesară transmiterea posesiei cardurilor falsificate altor persoane. 24 alin. prima privind falsificarea instrumentelor de plată electronică. (1) din Legea 365/2002. a schimbat încadrarea juridică din infracţiunile prevăzute în art. 7 iulie. corespunzător codului PIN înscris pe etichetă. 27 alin. pentru infracţiunile prevazute în art. 41 alin. (2) din Legea 365/2002. iar cea de-a doua. Referitor la cererea inculpatului C.F. cu contul copiat anterior. (2) din aceeaşi lege incriminează punerea în circulaţie. iar art. au falsificat circa 200 de instrumente de plată electronică. în orice mod. 86 . 2 lit. de inculpatul C. este nefondat. 24 alin. prevazută în art.. fiind ataşat şi un dispozitiv de inscripţionare electronică. (1) lit. 41 alin. 10 alin. a admis apelurile declarate de inculpaţi. a) şi e) C. la computerul inculpatului I. (1) din Legea 365/2002 şi art. a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie. (1) din Legea 365/2002. Curtea de Apel Alba Iulia. cu ajutorul căruia inculpatul G. pen. faptele celor patru inculpaţi care. cu aplicarea art. (2) din acelaşi cod. prin care solicita achitarea sa în temeiul art. (1) din Legea 365/2002 prevăd că falsificarea unui instrument de plată electronică se sancţionează cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. secţia penală.care au scris codul sau codurile PIN citite anterior cu minicamera. (1). Recursul declarat. 197/A din 22 iunie 2006. d) Codul de procedură penală. Dispoziţiile art. (1) şi (3) din Legea 161/2003 cu aplicarea art. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică. În cauză punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică s-a realizat prin retragerea de numerar. 24 alin. cu aplicarea art.

(1) este săvârşită prin încălcarea măsurilor de securitate. acesta fiind pedepsit cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. prevăzută în art. întrucât punerea în circulatţe a 84 Pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. a) din această lege. un dispozitiv de citire a benzii magnetice a cardurilor întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de acces. fară drept. 24 alin. secţia penală. pen. de a deţine astfel de instrumente falsificate şi de a retrage sume de bani în numerar cu ajutorul acestora. Comentariu Fapta de a monta. la un sistem informatic. care au ca scop asigurarea secretului numărului de cont şi al operaţiunilor efectuate. întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute in art. Este de precizat faptul că bancomatul este un mijloc de colectare. iar prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice se incalcă măsurile de securitate ale bancomatului. prelucrare şi transmitere a unor date informatice. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică. 87 . (3) al aceluiaşi articol prevede că. 41 alin. recursul inculpatului a fost respins84. dacă fapta de la alin. stocându-se informaţia astfel obţinută. cum sunt cardurile. (1) lit. la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate. precum şi prevenirea folosirii frauduloase a cardurilor. 24 alin. decizia nr. Or. pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 3 la 12 ani. Pe de altă parte. 35 alin.De asemenea. (2) din aceeaşi lege referitoare la punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie. Faptele de a falsifica instrumente de plată electronică. (2) din Legea 365/2002. 42 alin. care este stocat pe nivelul 2 al benzii magnetice de culoare neagră. (2) C. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. prin care se introduce cardul şi se realizează citirea benzii magnetice a fiecarui card în parte. au deţinut în vederea punerii în circulaţie şi au pus în circulaţie instrumente de plată electronică falsificate. prevazută în art. prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice a cardurilor („skimmer”) în fanta bancomatului. 5288 din 15 septembrie 2006. întrucât bancomatul constituie sistem informatic în sensul art. (1) din Legea 365/2002 referitoare la falsificarea instrumentelor de plată electronică şi ale infracţiunii prevăzute în art. încălcând astfel măsurile de securitate . (1) din Legea 161/2003 incriminează accesul. au fost încălcate măsurile de securitate care aveau drept scop asigurarea secretului numărului de cont şi al al operaţiunilor efectuate. fără drept. precum şi apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri în vederea fraudării. (1) şi (3) din Legea 161/2003. fără drept. Prevederile art. 42 alin. la un bancomat. din probele dosarului rezultă că inculpaţii au accesat un sistem informatic. 24 alin. iar alin. cu aplicarea art. faptele inculpaţilor care. reprezentate de numărul de cont al titularului. Pentru aceste considerente.

174 raportat la art. 469 din 7 aprilie 2005. pen. primul cu motivarea că nu a comis fapta. a mers la domiciliul acesteia unde. Recursurile nu sunt fondate. care avusese anterior o relaţie extraconjugală cu victima. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute în art. Inculpatul şi părtile civile au declarat recurs împotriva deciziei. (1) şi (3) din Legea 161/2003. şi de furt prevazută în art. 41 alin. nefiind necesară transmiterea posesiei instrumentelor de plată electronică falsificate către alte persoane. a respins apelurile inculpatului şi al părţilor civile. (3) lit. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale. Cum. în urma unor certuri. în cauză. faptele săvârşite de inculpatul C. 176 lit. 42 alin. cu aplicarea art. Instanţa a reţinut că. secţia I penală. 174 Codul penal . accesând astfel fără drept. iar parţile civile susţinând că faptele inculpatului constituie infracţiunile de omor deosebit de grav şi tâlhărie. (2) din Legea 365/2002 privind comerţul electronic. prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie prevăzută în art. (2) C. 24 alin. precum şi o minicameră. Curtea de Apel Bucuresti. 41 alin. faptele inculpaţilor care. prevăzută în art. au montat pe diverse bancomate un dispozitiv de citire a benzii magnetice a cardurilor. prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de omor deosebit de grav prevazută în art. prin decizia nr. 41 alin. (2) C. un telefon mobil şi bijuteriile din aur aflate asupra victimei. inculpatul a sustras telefonul fix. 42 alin. nu există temeiuri pentru achitarea sa în sensul solicitat. 565 din 25 iulie 2005. cu aplicarea art. d) din acelaşi cod. 88 . bancomatele bancilor. cu aplicarea art. Motivul de recurs susţinut de părţile civile.instrumentelor de plată electronică falsificate se poate realiza prin retragerea sumelor de bani în numerar. cu privire la greşita încadrare juridică a faptei. (1).N. cât şi în cursul judecăţii au fost administrate probe pertinente din care rezultă. secţia I penală. Aşadar. pentru săvârşirea infracţiunilor de omor prevăzută în art. neîndoielnic. prin încălcarea măsurilor de securitate. 211 alin. întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice. inculpatul. Atât în cursul urmăririi penale. c) Codul penal.C. (2) C. săvârşirea faptelor de către inculpat astfel cum au fost reţinute de instanţe. în varianta punerii în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate. pen. Tribunalul Bucureşti. a condamnat pe inculpatul C.. la 22 mai 2002. care reprezintă un sistem informatic în sensul legii. g) Infracţiune de omor Prin sentinţa nr.. este lipsită de temei. şi art. folosind cablul telefonului a strangulat femeia. 208 alin. Dupa săvârşirea omorului. (1) si (3) din Legea 161/2003. pen. care a decedat.

plângerea prealabilă 85 Pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.pen. în baza probelor administrate a stabilit temeinic faptele inculpatului şi. Raportată la tratamentul juridic al participaţiei. drepturile sale sunt ocrotite în mod real şi pot fi puse în valoare nestingherit. procedand la schimbarea încadrării juridice în sensul menţionat. 4. specific ce constă în faptul că valorile ocrotite privesc nemijlocit omul. C. În sens pasiv. a stabilit corect. s-au avut în vedere gravele şi. ireparabilele urmări pe care aceste fapte le pot avea pentru societate. Nefiind stabilit un atare mobil. Problema este importantă în cadrul infracţiunilor contra vieţii. Numai prin asigurarea inviolabilităţii acesteia. nu confirmă neîndoielnic intenţia acestuia de a o ucide pentru a săvârşi o tâlhărie. 208 alin. Se constată. persoana omului în complexul fiinţei sale. dată fiind frecvenţa săvârşirii acestora în participaţie. faptele se încadrează în infracţiunile de omor prevazută în art. sub toate elementele lor constitutive. de exemplu. deci. decizia nr. Cercetarea aspectelor pe care le ridică se impune pentru calificarea exactă a contribuţiei fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii şi pentru determinarea pericolului social al faptei şi a gradului de vinovăţie a fiecăruia. în scopul unei juste sancţionări a acestora. De asemenea. 5931 din 21 octombrie 2005. Concluzii În incriminarea faptelor din capitolul menţionat s-a avut în vedere specificul acestora. a realizării progresului pe toate planurile activităţii sociale. secţia penală.2. pentru care acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare decât la plângerea persoanei vătămate. Comentariu Uciderea în urma unor certuri între foşti concubini şi apoi însuşirea de către inculpat a unor obiecte ale victimei. în sensul că unele situaţii constatate sau realizate în persoana unui participant pot profita (sens activ) sau pot dăuna (sens pasiv) şi celorlalţi participanţi. cele două infracţiuni pentru care a dispus condamnarea85. Apărarea omului este o condiţie sine qua non a însăşi existenţei societăţii. 89 . mijloacele şi procedeele violente în raport cu infracţiunile din alte grupe. că prima instanţă.Prima instanţă a stabilit că probele administrate nu au dus la concluzia ăa mobilul omorului ar fi fost jaful şi că hotararea de însuşire a unor bunuri aflate asupra victimei a fost ulterioară uciderii acesteia. adesea. inculpatul urmărind probabil să însceneze o tâlharie comisă de altul ca mobil al omorului. în cazul faptelor prevăzute de legea penală. indivizibilitatea faptei apare ca o sursă de solidaritate activă sau pasivă între diferiţii participanţi. 174 şi de furt prevazută în art.

nu se poate ca prescripţia răspunderii penale pentru aceeaşi faptă să fie întreruptă faţă de un participant şi să continue a curge faţă de ceilalţi (principiul solidarităţii pasive). că există o cauză obiectivă legată de fapta în sine. în urma plângerii prealabile. aşa încât. fapta nu este prevăzută de legea penală. în sens activ.„Lipsa plângerii prealabile”). în raport cu toţi participanţii. Astfel. De asemenea. Aceste cazuri de solidaritate pasivă sunt. fapta a rămas în formă de tentativă nepedep. răspunderea penală şi pedeapsa . penal .1. Aceste cazuri de solidaritate activă sunt consecinţe fireşti ale indivizibilităţii faptei săvârşite.3 C.„întreruperea cursului prescripţiei”). întreruperea cursului prescripţiei faţă de unul dintre participanţi are efect faţă de toţi ceilalţi participanţi (art. ci o explicaţie obiectivă a participaţiei: fapta unică realizată prin contribuţia mai multor persoane. în cazul prescripţiei răspunderii penale.făcută contra unuia dintre participanţi atrage răspunderea penală a tuturor participanţilor (art. de asemenea. consecinţa indivizibilităţii faptei în sine săvârşită de participanţi: fapta nu poate fi dedusă trunchiat în faţa instanţei penale şi. fapt datorată unui caz de forţă majoră. în cadrul şi în jurul acestora gravitează toate reglementările legii penale. constatarea făcută cu privire la unii dintre participanţi. ea nu poate exista pentru unii dintre participanţi. în mod firesc şi logic. deci. iar pentru ceilalţi să rămână ca inexistentă. Consideraţii generale Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt : infracţiunea. al. 31. Indivizibilitatea faptei comise nu găseşte o negaţie în pluralitatea contribuţiilor diferiţilor participanţi. Noul Cod 90 . ceea ce s-a constat relativ la unii dintre participanţi este bine constatat pentru toţi participanţii (principiul solidarităţii active). 123. aceeaşi realitate obiectivă nu poate conduce la constatări contradictorii pentru diferiţii participanţi. privită în sine. Capitolul 5 Instituţia conţinutului infracţiunii în lumina prevederilor noului Cod Penal 5. obiectiv.4 C. al. La fel. lege) va profita tuturor participanţilor. care exclude răspunderea penală (fapta nu a fost săvârşită. penal .

pe de altă parte.penal prevede reglementări care privesc infracţiunea în aspectele ei generale. consideraţii care explică. în cadrul vieţii sociale. iar altele sunt producătoare de grave prejudicii materiale. Astfel. norme care apar şi sunt posibile numai în societate. c) Aspectul juridic: cu privire la acest fenomen antisocial. prin aceasta devine un fenomen 91 . Înainte de a trece la examinarea reglementărilor din noul Cod penal. prin urmările lor. sunt antisociale. social şi juridic. infracţiunea este o activitate omenească îndreptată împotriva regulilor de convieţuire socială. la aflarea diferitelor implicaţii pe care normele care reglementează această instituţie le au în întregul câmp al dreptului penal. În acelaşi timp. Aspecte generale ale infracţiunii. neconvenabilă pentru relaţiile sociale. atunci când s-au ivit cauze şi condiţii social-politice care au determinat şi favorizat apariţia ei. pe de o parte. Este un fenomen social. furtul. este necesar să prezentăm câteva consideraţii generale asupra infracţiunii privită din punct de vedere material. este o activitate antisocială. altele prin fraudă (înşelăciune). infracţiunea este un fenomen istoric. activităţi de colaborare şi respect al regulilor de conduită socială. altele un pericol social mai mare. Într-un cod penal o atare reglementare este deosebit de importantă fiindcă aruncă o puternică lumină asupra caracterului şi conţinutului tuturor infracţiunilor. Infracţiunea este o încălcare a unor norme de conduită. modul în care sunt sistematizate normele privitoare la instituţia infracţiunii şi ajută. infracţiunea este un fenomen social-istoric. astfel de activităţi. o apreciere din partea statului şi. fenomenul antisocial este proclamat infracţiune şi sancţionat cu pedeapsă. în relaţiile sociale. în viaţa de relaţii sociale. Într-o formă sau alta. se emit reguli de drept. Aceste reglementări au ca principal obiect stabilirea prin norme de drept a trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii. fiindcă se produce numai în societate. există însă o seri de activităţi care se abat de la această linie. b) Aspectul social: privită din punct de vedere al cauzelor care au determinat apariţia sa. a) Aspectul material (obiectiv) : privită din punct de vedere material. fenomenul antisocial primeşte o nouă apreciere. trădarea. Dacă majoritatea manifestărilor omeneşti reprezintă. omorul. cuprinse atât în partea specială a codului penal cât şi a legilor speciale. sunt fapte deosebit de periculoase. Unele dintre aceste activităţi antisociale reprezintă un pericol social mai mic. activităţi socialmente convenabile. Acestea din urmă sunt considerate şi apreciate ca activităţi infracţionale. anume. fiindcă a apărut într-un anumit moment al dezvoltării societăţii. tâlhăria etc. Prin astfel de reguli de drept. care vin în conflict cu aceste reguli de conduită şi care sunt deci soicialmente neconvenabile. prin materialitatea lor. Din acest moment. Unele dintre acestea se comit prin violenţă. astfel de fapte sunt neconvenabile pentru societate. reguli garantate în executarea lor de către stat.

altele la formele infracţiunii et. unele se referă la noţiunea de infracţiune privită în trăsăturile ei esenţiale. instituţia juridică a infracţiunii. aceea de infracţiune. ca denumire generică. Săvârşirea oricărei infracţiuni atrage ca sancţiune o pedeapsă. anumite răspunderi. Termenul de infracţiune are un sens larg. Răspunderea penală îşi are. când se foloseşte termenul de abatere sau ilicit este nevoie să se precizeze şi să se spună „abatere penală” sau „ilicit penal”. Din momentul însă în care un asemenea fenomen este reglementat prin norme de drept. Sancţiunea nu se consideră realizată practic decât dacă este aplicată unei persoane. Din această cauză nu se poate folosi termenul de crimă sau delict. Pe scurt. fiindcă termenul de abatere se foloseşte şi în dreptul civil şi în dreptul administrativ. iar această persoană nu poate fi decât aceea care a săvârşit infracţiunea şi care răspunde pentru aceasta. Nu este nevoie. Normele privitoare la infracţiune sunt numeroase. bunăoară. Ele alcătuiesc. dar nu este încă o infracţiune în sens juridic. Termenul de infracţiune. în acest sens. el devine un fenomen juridic. este adoptat şi de literatura de specialitate şi de practica judiciară. adică precum o infracţiune. Fără infracţiune nu poate fi vorba de răspundere penală şi fără răspundere penală nu se poate aplica o pedeapsă. echivalent cu termenul de faptă penală sau ilicit penal. toţi cetăţenii şi toate organele de stat trebuie să o considere şi să o aprecieze aşa cum este considerată şi apreciată de lege. Instituţia infracţiunii este intim legată de celelalte doă instituţii de bază ale dreptului penal: răspunderea penală şi pedeapsa. termen care. Noul Cod penal a adoptat pentru denumirea faptelor cu caracter penal termenul de infracţiune fără nici un alt calificativ. ca fenomen juridic. aşadar. Atât timp cât un fenomen antisocial nu este cuprins în sfera de acţiune a normelor de drept. acestea fiind categorii de infracţiuni. deoarece termenul de infracţiune este denumirea rezervată exclusiv încălcărilor de lege cu carcter penal. aceea de răspundere penală. cauza în infracţiunea săvârşită şi are drpt consecinţă aplicarea pedepsei. folosit pentru denumirea generală a oricăror fapte penale include şi denumirile de crimă sau delict. Sistemul normelor privitoare la infracţiune. de altfel. primind o nouă caracterizare. Fapta fiind incriminată prin lege ca infracţiune. să se spună infracţiune penală. Unde nu există 92 . În schimb. fapta îmbracă o formă juridică şi devine o categorie juridică. Infracţiunea. Ea trece de pe planul social-material pe planul socialjuridic. adică un fapt generator de o anumită obligaţie. devine o faptă juridică. care implică anumite consecinţe juridice. la fel şi instituţia infracţiunii ocupă un loc important printre instituţiile dreptului penal. Şi cum aceste norme ocupă un loc important în ansamblul normelor de drept penal. singurul temei al răspunderii penale. reglementarea unei adevărate instituţii juridice. în locul termenului de infracţiune. el rămâne un fenomen antisocial şi reprobat de societate.juridic sau o faptă juridică. ca un fenomen juridic.

Dispoziţiile privitoare la noţiunea de infracţiune. 86 Art. 15 C. Din acest punct de vedere. potrivit dispoziţiei din art. 93 . pen. aceasta rămâne exclusă. răspunderea penală are ca temei existenţa conjugată a celor trei trăsături esenţiale : faptă care prezintă pericol social. nu va exista nici infracţiune. dar dacă vor fi constatate ca existente şi celelalte două trăsături esenţiale: vinovăţia şi pericolul social. Când se săvârşeşte o faptă.). 2) “Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale”. Implicaţii privind alte instituţii de drept penal. chiar atunci când fapta este prevăzută de legea penală. invers. pen86. răspunderea penală nu poate interveni decât în caz că s-a săvârşit o faptă care întruneşte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii (prevăzute în art. 15 alin. Analitic. pen. această legătură organică dintre infracţiune şi răspunderea penală este precis prevăzută în dispoziţia din art. iar inexistenţa infracţiunii exclude răspunderea penală. 15). având caracter de norme generale. unicul temei al răspunderii penale este infracţiunea.infracţiune este exclusă răspunderea penală şi. pe care o au dispoziţiile care reglementează instituţia infracţiunii. au largi implicaţii în cadrul tuturor reglementărilor din Codul penal. întregul sistem de infracţiuni din partea specială sau din legile speciale este subordonat dispoziţiei din art. pe care o au aceste dispoziţii. priveşte temeiurile şi limitele răspunderii penale. nici răspundere penală. aceasta nu înseamnă că există o infracţiune. (2) C. 15 alin. lipsind temeiul răspunderii penale. în general. În caz contrar. care a fost săvârşită cu vinovăţie şi care este prevăzută de legea penală. Această normă cuprinde în termenul de infracţiune. O faptă concretă va fi infracţiune în măsura în care întruneşte trăsăturile esenţiale indicate în reglementarea generală (art. dacă există vreo cauză care exclude vinovăţia sau vreo situaţie în care legea exclude existenţa pericolului social. 15 C. Lipsa oricăreia dintre aceste trăsăsturi face ca fapta să nu constituie infracţiune. în mod sintetic. 15 alin. priveşte toate normele din partea specială a Codului penal. atunci fapta va constitui infracţiune şi va atrage răspunderea penală. cele trei trăsături esenţiale fără de care. când răspunderea penală este exclusă înseamnă că nu există infracţiune. (2) C. deci.pen. Din contra. a fost săvârşită cu vinovăţie şi este prevăzută de legea penală. O primă implicaţie. În cazul când se constată că fapta săvârşită este prevăzută de legea penală. Potrivit acestei dispoziţii. adică în măsura în care ea este o faptă care prezintă pericol social.. ceea ce relevă dacă acea faptă interesează sfera dreptului penal este trăsătura esenţială privitoare la prevederea acelei fapte de către legea penală. În noul Cod penal. A doua implicaţie. nu poate exista infracţiune.

care să preia elementele ce pot fi menţinute din Codul în vigoare şi din Legea nr. implicaţie în sfera acelor dispoziţii din partea generală care reglementează alte aspecte generale ale infracţiunii. De asemenea. Asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare. pen. Tentativa va fi considerată infracţiune în măsura în care. Simplificarea reglementarilor de drept substanţial. Realizarea dispoziţiilor cu privire la individualizarea pedepsei trebuie. Individualizarea pedepselor se face. ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă. 15 C. actele de participaţie vor fi sancţionate în măsura în care ele privesc o faptă care întruneşte trăsăturile esenţiale ale unei infracţiuni. de asemenea. după gradul de pericol social pe care îl reprezintă infracţiunea. fiind incriminată de lege. Noul Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 1. întruneşte trăsăturile esenţiale ale infraţiunii prevăzute în dispoziţiile din art. să fie făcută în lumina dispoziţiilor privitoare la infracţiune. cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale. Dispoziţiile privitoare la infracţiune au. De exemplu în sfera dispoziţiunilor privitoare la tentativă sau privitoare la participaţie ori la cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. 3. Crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală. 4. Necesitatea adoptării unui nou Cod penal îm România Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene. Armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. 5. cu precădere.Dispoziţiile generale privind infracţiunea au. aşadar. 94 . 301/2004 şi să le integreze pe baza unei concepţii unitare alături de elemente preluate din alte sisteme de referinţă dar şi din reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaţiului de libertate. în al treilea rând.2. la care România este parte. securitate şi justiţie. 2. s-a impus necesitatea elaborării unui nou Cod penal (2009). 5. Transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementarilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. implicaţie în materia normelor de individualizare a pedepselor.

de inspiraţie austriacă). păstrate o serie de instituţii specifice legislaţiei penale române. valorificarea tradiţiei legislaţiei penale române. simplificarea reglementărilor de drept substanţial. În acelaşi timp. Fidelitatea faţă de tradiţia italo-germană nu presupune însă preluarea unor dispoziţii din aceste legislaţii în forma în care ele se regăseau la momentul elaborarii Codului penal din 1936. reglementarile penale cu cea mai largă influenţă în dreptul european aparţin în continuare spaţiului german şi italian. multe dintre ele menţinute şi de Codul penal în vigoare. iar pe de altă parte racordarea la curentele de reglementare actuale ale unor sisteme juridice de referintă în dreptul penal european. belgian. codul din 1936 a avut două surse de inspiraţie principale – codul penal italian şi codul penal din Transilvania (în esenţă. cum este cazul dreptului francez. Astfel. Convergenta reglementărilor propuse de proiect cu cele din aceste legislaţii. care a adoptat modelul francez (abandonat de legiuitorul nostru penal în 1936) ca principala sursă de inspiraţie pentru reglementările nou introduse. De asemenea. şi cu cele pe care ele le-au inspirat (dreptul spaniol. coroborată cu modificările preconizate în proiectul Codului de procedură penală. membrii comisiei nu s-au raliat opţiunii comisiei de elaborare a Legii nr. a teoriilor şi reglementărilor moderne dezvoltate între timp .Prin atingerea obiectivelor menţionate se va realiza racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal. este o realitate că. olandez sau cel al unora dintre ţările scandinave. unele introduse prin Codul penal în vigoare. elveţian. Au fost. dimpotrivă. ar trebui să conducă la asigurarea previzibilităţii legii penale. 301/2004. În elaborarea proiectului s-a urmărit pe de o parte. în egală măsură. care şi-au dovedit funcţionalitatea (spre exemplu. Pentru toate aceste considerente. a fost menţinută participaţia improprie. deşi majoritatea legislaţiilor operează în aceste ipoteze cu instituţia autorului mediat). dar mai ales din anteproiectul întocmit de Institutul de Cercetări Juridice care a stat la baza elaborării 95 . au fost preluate din Legea nr. 301/2004. în prezent. în valorificarea tradiţiei legislaţiei noastre penale s-a pornit de la prevederile Codului penal din 1936. a permis valorificarea creativă a tradiţiei naţionale concomitent cu realizarea unor reglementări racordate la tendinţele actuale ale dreptului penal european. precum şi la creşterea încrederii generale în actul de justiţie penală. Această orientare a comisiei de elaborare a proiectului nu a presupus însă în nici un caz ignorarea soluţiilor adoptate de alte sisteme europene. Aşa cum este cunoscut. Nu în ultimul rând. ci. în plan social. Aceste două direcţii avute în vedere la elaborarea proiectului au putut fi conciliate tocmai prin analiza atentă a evoluţiei legislaţiei penale române. luarea în considerare a evoluţiilor intervenite în aceste sisteme. portughez).

proiectului respectivei legi, o serie de elemente în acord cu tendinţele actuale ale legislaţiilor penale europene (renunţarea la instituţia pericolului social, consimţământul victimei etc.). Proiectul noului Codul penal cuprinde, urmându-se structura consacrată, două părti: partea generală şi partea specială. Partea generală reuneşte regulile aplicabile ansamblului infracţiunilor reglementate de legislaţia penală, indiferent de natura acestora, delimitând cadrul general de aplicare a legii penale, definind infracţiunea, stabilind trăsăturile sale generale şi elementele constitutive, reglementând totodată condiţiile generale de tragere la răspundere penală, sancţiunile şi modul lor de aplicare. Partea specială, care cuprinde principalele infracţiuni, grupate în funcţie de valorile sociale a caror ocrotire se realizează prin incriminare. Au fost avute în vedere, spre a fi incluse în partea specială a Codului, categoriile de infracţiuni cu care practica judiciară se confruntă în mod frecvent, cele prin care se aduce atingere unor valori sociale fundamentale pentru o societate democratică, dar şi faptele a căror incriminare este impusă de dezvoltarea societăţii contemporane. În ceea ce priveşte partea specială, sub aspectul sistematizării, s-a renunţat la structura codurilor penale anterioare, fiind reglementate mai întâi infracţiunile care aduc atingere persoanei şi drepturilor acesteia şi abia după aceea infracţiunile care aduc atingere atributelor statului. Această structură se regăşeste la majoritatea codurilor europene recente Austria, Spania, Franţa, Portugalia, etc. şi reflectă concepţia actuală privind locul individului şi al drepturilor şi libertăţilor acestuia în ierarhia valorilor care se bucură de protecţie, inclusiv prin mijloace penale. Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. Decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu este o simplă manifestare a voinţei politice, ci reprezintă, în egală măsură, un corolar al evoluţiei economicosociale, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei. Profundele transformări în plan politic, social şi economic, care au avut loc în societatea românească în cele aproape patru decenii care au trecut de la adoptarea Codului penal în vigoare, şi mai ales în perioada de după 1989, nu lasă loc pentru nici o îndoială în privinţa necesităţii adoptării unui nou Cod penal. Pornind de la aceste premise, pentru elaborarea proiectului noului Cod penal a fost constituită în cadrul Ministerului Justiţiei o comisie formată din cadre didactice universitare, judecători, procurori, cu participarea reprezentanţilor Consiliului Legislativ. Decizia elaborării unui nou Cod penal are la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare, neajunsuri evidenţiate atât 96 de practică, cât şi de doctrină. Astfel, actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul

penal în vigoare, supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii, a condus la o aplicare şi interpretare neunitară, lipsită de coerenţă, a legii penale, cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie. De asemenea, decizia elaborării unui nou Cod penal a avut la bază neajunsurile Legii nr. 301/2004, semnalate de doctrină în intervalul de timp care a urmat publicării sale, dintre care cele mai importante sunt următoarele: - în privinţa modelelor care au stat la baza reglementării, legiuitorul nostru s-a limitat la două modele principale - codul penal în vigoare şi codul penal francez, îndepărtându-se astfel de tradiţia de inspiraţie italo-austriacă dezvoltată sub incidenţa Codului penal anterior; - diferenţierea infracţiunilor în crime şi delicte, deşi corectă din punct de vedere ştiinţific, a fost reglementată într-un mod defectuos, astfel încât ea creează probleme a căror soluţie nu poate fi găsită în cuprinsul codului. Aşa se întâmplă, de exemplu, cu privire la calificarea tentativei de crimă ca fiind crimă sau delict. Mai trebuie remarcat faptul că, în prezent, noţiunile de crimă şi delict nu mai au o semnificaţie juridică nici pentru specialişti şi, evident, nici pentru opinia publică. Reintroducerea lor în aceste condiţii ar reprezenta doar o sursă de confuzie. Pentru a avea sens, distincţia în plan penal ar trebui corelată cu adoptarea unor instituţii corespunzătoare în plan procedural. Sistemele de drept în care există împărţirea în crime şi delicte cunosc şi instituţii procedurale specifice care dau substanţă acestei împărţiri, cum ar fi, spre exemplu, Curtea cu juraţi. O astfel de instituţie are ca fundament tradiţia, experienţa acumulată în timp şi o anumită cultură juridică în spaţiul civic. În lipsa acestora, instituţia ar fi artificială, ineficace; - Legea nr. 301/2004 reia o serie de prevederi deja declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională, aşa cum este cazul obligaţiei reparării prejudiciului pentru dispunerea anumitor măsuri de individualizare a executării pedepsei - art. 108, 109 din Lege, al regimului plângerii prealabile în cazul infracţiunilor contra bunurilor aflate în proprietatea privată a statului - art. 266 alin. (6) din Lege etc. În plus, numeroase alte prevederi pun probleme serioase de constituţionalitate (de pildă, imunitatea penală a tuturor instituţiilor publice); - reglementarea ierarhiei pedepselor principale în materia delictelor, prevăzută în art. 58 alin. (4) din Legea nr. 301/2004, nu îşi găseşte reflectare în conţinutul altor instituţii. Astfel, din enumerarea legală rezultă că amenda este o sancţiune mai severă decât munca în folosul comunităţii. Pe această bază, şi prin aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin.(2) din Lege, se ajunge la concluzia că tentativa la o infracţiune sancţionată doar cu amendă va fi pedepsită cu munca în folosul comunităţii. Art. 69 din Lege prevede, însă, că în caz de sustragere cu rea-credinţă de la plata amenzii se poate aplica munca în folosul comunităţii; 97

- unele dintre instituţiile nou-introduse suprapuse reglementării regimului sancţionator al minorilor, care a rămas clădită pe vechile principii, conduc la crearea unui regim sancţionator mai sever în cazul minorului decât al majorului (de exemplu, în cazul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării pedepsei aplicate minorului, dacă se aplică şi obligaţia de a presta o muncă neremunerată); - răspunderea penală a persoanei juridice a fost preluată din varianta iniţială a Codului penal francez din 1994, variantă ce nu s-a dovedit viabilă şi la care legiuitorul francez a renunţat parţial ulterior (de exemplu, sub aspectul clauzei speciale de răspundere a persoanei juridice); - în privinţa părţii speciale, se remarcă introducerea în textul Codului a numeroase prevederi din legislaţia specială, demers pe deplin justificat, însă acestea au fost în cea mai mare parte luate ca atare, fără a fi supuse unei selecţii riguroase şi cu atât mai puţin unei ameliorări a reglementării. Aşa se face că paralelismele de reglementare existente actualmente între Cod şi legislaţia penală specială au fost uneori transferate în interiorul Codului. În acelaşi timp, unele texte din legislaţia specială aduse în Codul penal au fost între timp abrogate sau modificate. Elaborarea unui nou Cod penal este cerută şi de necesitatea reaşezării în limite normale a tratamentului sancţionator. În acest sens, practica ultimului deceniu a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru combaterea criminalităţii. Astfel, deşi pedeapsa pentru furtul calificat este în legea în vigoare închisoarea de la 3 la 15 ani, această sancţiune legală - nemaiîntâlnită în niciun alt sistem de drept din Uniunea Europeană - nu a dus la o scădere semnificativă a numărului acestor fapte. De altfel, în perioada anilor 2004-2006, aproximativ 80% dintre pedepsele aflate în curs de executare prin privare de libertate pentru furt şi furt calificat erau de cel mult 5 ani închisoare, ceea ce indică faptul că instanţele de judecată nu au simţit nevoia să aplice sancţiuni spre limita superioară maximă prevăzută de lege (12 ani în cazul furtului simplu, respectiv 15 ani, 18 ani şi 20 de ani în cazul furtului calificat). Pe de altă parte, intervalul extrem de larg dintre limita minimă şi cea maximă a pedepsei (de la 1 la 12 ani, de la 3 la 15 ani, de la 4 la 18 ani) a dus în practică la soluţii mult diferite în ceea ce priveşte pedepsele concret aplicate pentru fapte asemănătoare ori la pedepse mari pentru infracţiuni cu o periculozitate scăzută, fapt care nu asigură caracterul previzibil al actului de justiţie. Soluţia de dorit nu este deci o majorare dusă la absurd a limitelor de pedeapsă, care nu face altceva decât să nesocotească ierarhia valorilor sociale într-o societate democratică (de exemplu, furtul unui autoturism ce valorează mai mult de 200.000 lei este sancţionat de legea astăzi în vigoare la fel ca omorul). Într-un stat de drept, întinderea şi intensitatea represiunii penale trebuie să rămână în limite determinate, în primul rând, prin raportare la importanţa valorii sociale lezate pentru cei care 98 înfrâng pentru prima oară legea penală, urmând să crească progresiv pentru cei care comit

urmând a se aplica textul general. deşi îşi încetează – în tot sau în parte. dat fiind că aceste acte. Infracţiunea în noul Cod penal PARTEA GENERALĂ. TITLUL I al părţii generale este consacrat legii penale şi limitelor ei de aplicare. infracţiuni de corupţie etc. referitoare la situaţia actelor normative neconstituţionale. infracţiuni informatice.1) şi principiului legalităţii pedepsei (art. continuă să se aplice situaţiilor juridice aflate la un moment dat sub imperiul lor. 5. în măsura în care sunt mai favorabile. care vor permite o agravare proporţională a regimului sancţionator prevăzut pentru pluralitatea de infracţiuni. 5 alin. devenite principii constituţionale odată cu adoptarea Constituţiei din 1991. În privinţa aplicării în timp a legii penale. De aceea. atât pentru legiuitor cât şi pentru practicieni. Astfel. evitarea suprapunerilor între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu textele părţii generale. ea nu mai trebuie reluată în conţinutul incriminărilor din partea specială. Analiza Codului penal în vigoare pune în evidenţă un alt imperativ al noilor reglementări din partea specială. codul acordă importanţa cuvenită principiului legalităţii incriminării (art. urmând modelul codurilor penale europene.3. 2). se 99 . Pentru asigurarea unităţii în reglementarea infracţiunilor este necesară includerea în conţinutul proiectului Codului penal a unor infracţiuni prevăzute în prezent în legi penale speciale şi care au o mai mare frecvenţă în practica judiciară (infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. O reglementare a acestui gen de situaţii. În acelaşi timp. s-a impus completarea dispoziţiilor privind aplicarea legii penale mai favorabile în cursul procesului cu prevederea din art.(2). din fiecare dintre aceste principii – cu precădere interzicerea aplicării retroactive – s-a apreciat că este preferabilă reglementarea lor în două texte de lege distincte.). definiţie întâlnită doar în codurile penale din statele aflate în sfera de influenţă sovietică şi justificată de imperative care nu îşi mai găsesc locul într-un stat democratic.mai multe infracţiuni înainte de a fi definitiv condamnaţi şi cu atât mai mult pentru cei aflaţi în stare de recidivă. Comisia. după caz – activitatea. respectiv a ordonanţelor de urgenţă respinse sau aprobate cu modificări. în cazul în care o circumstanţă este prevăzută în partea generală ca şi circumstanţă agravantă generală. şi anume simplificarea pe cât posibil a textelor de incriminare. şi împărtăşind şi argumentele autorilor anteproiectului redactat de Institutul de Cercetări Juridice. limitele de pedeapsă prevăzute în partea specială trebuie corelate cu dispoziţiile părţii generale. a decis renunţarea la definirea scopului legii penale. Pentru a atrage atenţia asupra consecinţelor ce decurg.

De asemenea. menite a înlătura dificultăţile de aplicare a textului. 113-6 alin.regăseşte şi în art. În reglementarea aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile au fost aduse o serie de modificări faţă de reglementarea actuală. aceasta din urmă neputând fi justificată prin raportare la principiul legalităţii. În acest sens. (1) pct. Astfel. 8 – 14) s-a impus. pentru a evita încărcarea inutilă a organelor judiciare române cu cauze care nu vor putea fi soluţionate niciodată datorită imposibilităţii instrumentării lor. principiul constituţional enunţat impune reducerea la minimul necesar a atingerilor aduse autorităţii de lucru judecat. În privinţa aplicării în spaţiu a legii penale române (art. pen. final din Codul penal italian (soluţia legiuitorului italian fiind însă diferită. Cât priveşte principiul realităţii legii penale . cum este cazul principiului legalităţii pedepsei.6 alin. 2 alin. s-a optat pentru menţinerea reglementării aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile (art.(2) C. 23 alin. german. 5 alin. art. art. ipoteza măsurilor educative a primit o reglementare distinctă (art. elveţian. În mod cert. În contextul consacrării explicite în Constituţie a principiului separaţiei puterilor în stat. cerută de majoritatea doctrinei române şi urmând unui model acceptat de majoritatea legislaţiilor europene (§7 alin.(2) din Legea de organizare judecătorească din Spania). dacă acestea din urmă sunt mai favorabile (alin. astfel că pedepsele complementare din legea veche care au corespondent în legea nouă se execută în conţinutul şi limitele prevăzute de aceasta [alin. olandez. s-a avut în vedere că legea mai favorabilă intervenită după condamnarea definitivă se apreciază în primul rând prin raportare la sancţiunea principală.6 C. s-a prevăzut ca o condiţie de punere în mişcare a acţiunii penale autorizarea procurorului general 100 al parchetului de pe lângă Curtea de apel. a fost introdusă cerinţa dublei incriminări. art. pentru că are la bază o reglementare constituţională diferită). prevăzute de ambele legi. se execută în limitele legii noi. 6) şi renunţarea la aplicarea facultativă a acestei legi în cazul pedepselor definitive.6). de asemenea.2 C.(5)].2 C. francez). dar s-a considerat oportună limitarea acesteia la situaţia infracţiunilor de gravitate mică şi medie. operarea unor modificări. În consecinţă. Dacă însă legea nouă nu modifică pedeapsa principală. în reglementarea principiului personalităţii. sancţionate de lege cu închisoarea de cel mult 10 ani (o dispoziţie similară conţine şi art. astfel că o restrângere a acestei autorităţi se justifică doar în măsura în care ea are la bază tot un principiu de natură constituţională. o altă problemă care s-a cerut soluţionată a fost stabilirea relaţiei între principiul autorităţii de lucru judecat şi aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. pen. De asemenea. chiar dacă pedeapsa complementară sau măsura de siguranţă ar fi mai severă. pen. pen.4). ele fiind sancţiuni principale şi neputând fi asimilate pedepselor complementare. pedepsele complementare şi măsurile de siguranţă.

(2) C. trafic de minori. textul a fost complet reformulat. S-au avut în vedere în acest context mai ales infracţiunile de criminalitate organizată care sunt comise în străinătate contra unui cetăţean român ori contra statului român. Cât priveşte principiul universalităţii. În primul caz completarea se impune având în vedere Decizia – cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. pentru a evita situaţiile în care s-ar impune intervenţia legii penale române.(2) C. german.române. art. fără a viza însă viaţa sau integritatea corporală a cetăţeanului. Sub aspect terminologic. portughez). au fost aduse modificări importante şi în ceea ce priveşte reglementarea în materia extrădării (art.). cazul în care s-a refuzat extrădarea. pen. nu a fost aplicată în practică în cele aproape patru decenii de la intrarea în vigoare a codului. în noua reglementare s-a renunţat la folosirea termenului de „convenţie” în favoarea celui de „tratat” pentru a se realiza punerea de acord atât cu Convenţia de la Viena din 1969 pentru dreptul tratatelor cât şi cu Legea nr. acte în cuprinsul cărora termenul de „tratat” reprezintă denumirea generică pentru actele juridice internaţionale interstatale indiferent de denumirea dată acestora (convenţie. aşa cum s-ar putea crede. pen. elveţian (forma în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007). cum este cazul: § 6-7 C. s-a decis aducerea în sfera sa de incidenţă a oricărei infracţiuni comise în străinătate contra Statului român. 14). 590/2003 privind tratatele. Noua reglementare nu va duce însă în practică.). art. fraude informatice etc. având în vedere că reglementarea din Codul penal în vigoare. a unui cetăţean român sau a unei persoane juridice române. la o extindere nejustificată a competenţei legii penale române. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de 101 . pen. când principiul aut dedere aut judicare impune statului solicitat să instrumenteze cauza. Astfel. O formulare similară a principiului universalităţii întâlnim şi în alte legislaţii. Pe de altă parte textul a fost completat pentru a reglementa predarea către sau de către statul român a unei persoane în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene dar şi predarea unei persoane către un tribunal penal internaţional. căci punerea în mişcare a acţiunii penale rămâne condiţionată de autorizarea procurorului general. e) şi alin. 7 alin. acord etc. deşi pare a conferi o competenţă extrem de largă organelor judiciare române. limitând-o la situaţiile în care intervenţia legii penale române se impune în considerarea unor angajamente asumate în plan internaţional. În fine. 5 alin. competenţa universală a legii penale române va interveni în două ipoteze: cazul infracţiunilor pe care România s-a angajat să le reprime în temeiul unei convenţii internaţionale. Noua formulare a principiului universalităţii circumscrie mai exact sfera sa de incidenţă. care va aprecia oportunitatea unei proceduri în astfel de situaţii. respectiv siguranţa naţională (lipsire de libertate. dar aceasta nu este posibilă datorită neîncadrării infracţiunii în categoriile restrictive reglementate de legea în vigoare. (1) lit.

acceptate de majoritatea sistemelor penale europene: prevederea în legea penală. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. TITLUL II din noul Cod penal este consacrat instituţiei infracţiunii. 15 a ţinut cont atât de tradiţia dreptului penal român interbelic. titlu care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2007. Renunţarea la reglementarea pericolului social – şi implicit la categoria faptelor care nu prezintă pericolul social al infracţiunii – nu atrage după sine aducerea în sfera infracţiunii pedepsibile a unor fapte vădit lipsite de gravitate. cât şi de reglementări europene care consacră o asemenea definiţie în codul penal. Definiţia propusă este însă substanţial modificată faţă de cea conţinută în art. 102 . imputabilă şi sancţionată de legea penală. Reglementarea dată acesteia reprezintă unul dintre principalele elemente de noutate aduse de prezentul proiect. fără legătură cu tradiţiile dreptului nostru penal. Astfel. Definiţia infracţiunii propusă în art. aplicată printr-o hotărâre de condamnare rămasă definitivă. a procedurii formale de extrădare. 17 din Codul penal în vigoare. prin care s-a materializat hotărârea luată în cadrul Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999. cu o procedură de predare simplificată. căci situaţia acestora se va rezolva. în contextul reglementărilor unui nou Cod de procedură penală. Decizia – cadru a Consiliului nr. este de subliniat că încă în 1923. caracterul nejustificat (antijuridic) şi caracterul imputabil. o asemenea soluţie fiind tradiţională în legislaţiile europene occidentale. În acest sens. de a se accelera procedura formală de extrădare. Textul propus de proiect porneşte de la această definiţie doctrinară şi. între statele membre ale Uniunii Europene. profesorul Traian Pop definea infracţiunea ca o faptă antijuridică. Având în vedere tradiţia instaurată de codul penal în vigoare privind includerea unei definiţii a infracţiunii într-un text al codului – deşi în majoritatea legislaţiilor o astfel de definiţie nu există. ea fiind considerată ca intrând în competenţa doctrinei – s-a decis menţinerea acestui model de reglementare şi formularea definiţiei infracţiunii în art. reţine trei trăsături generale ale infracţiunii. respectiv. în cazul persoanelor care se sustrag executării unei pedepse privative de libertate. s-a renunţat la pericolul social ca trăsătură generală a infracţiunii. 15. de înlocuire. 14 al Codului penal grec.predare între statele membre ale Uniunii Europene. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre UE este transpusă în dreptul român prin Titlul III din Legea nr. trăsătură specifică legislaţiilor de inspiraţie sovietică. cu modificările şi completările ulterioare. pe baza principiului oportunităţii urmăririi penale. având în vedere şi reglementarea din art.

ce urmează a fi calificată ca infracţiune. Pentru ca o faptă să atragă răspunderea penală. În noua reglementare. urmare. ci trebuie să poată fi imputată făptuitorului. cu alte cuvinte are un caracter ilicit. căci legiuitorul a incriminat luarea unui bun al altuia numai atunci când este săvârşită cu intenţie. joacă acelaşi rol. vinovăţia apare ca trăsătură generală a infracţiunii. prin prisma căruia se analizează 103 . este posibil ca o faptă deşi prevăzută de legea penală. calitatea subiectului activ sau pasiv etc. Cauzele care înlătură premisele imputabilităţii sunt reglementate distinct. făptuitorul să fi avut reprezentarea caracterului ilicit al faptei (să nu se fi aflat în eroare). să corespundă întru-totul descrierii pe care legiuitorul o face în norma de incriminare. în prima sa accepţiune. vinovăţia. Caracterul nejustificat al faptei prevăzute de legea penală presupune că aceasta nu este permisă de ordinea juridică. Împrejurările care înlătură caracterul nejustificat al faptei sunt reglementate – sub denumirea de cauze justificative. adică acestuia să îi poată fi reproşată săvârşirea ei. uciderea unei persoane în legitimă apărare corespunde întru-totul descrierii realizate de legiuitor în textul care incriminează omorul. Spre exemplu. şi anume: făptuitorul să fi avut reprezentarea acţiunilor sau inacţiunilor sale şi să poată fi stăpân pe ele (să nu fi acţionat în condiţiile iresponsabilităţii. făptuitorul să fi avut posibilitatea să acţioneze în conformitate cu cerinţele legale (să nu fi fost constrâns la comiterea faptei prevăzute de legea penală). că fapta comisă nu este prevăzută de legea penală. într-o a doua accepţiune. se va decide. De altfel în prezent este unanim admis că noţiunea de vinovăţie are o dublă accepţiune: ea reprezintă în primul rând un sub-element al laturii subiective a infracţiunii. ca element în structura internă a faptei prevăzute de legea penală. Astfel.Prevederea faptei în legea penală presupune cerinţa ca fapta concret săvârşită. ci doar că s-a dorit o clarificare a funcţiilor pe care ea le îndeplineşte în cadrul infracţiunii. Această corespondenţă se realizează atât în planul elementelor de factură obiectivă (acţiune. intoxicaţiei sau minorităţii). a intenţiei depăşite (praeterintenţiei) şi a culpei. întrucât săvârşirea ei este permisă de o normă legală. dacă se comite din culpă luarea unui bun al altuia. să nu fie ilicită. Aşa de pildă. Faptul că vinovăţia nu mai apare menţionată explicit în cuprinsul definiţiei infracţiunii nu înseamnă însă că aceasta şi-a pierdut în vreun fel din importanţă. dar fapta nu are caracter ilicit pentru că legea autorizează săvârşirea ei în condiţiile date.) cât şi al elementelor de factură subiectivă (forma de vinovăţie). Ultima trăsătură generală a infracţiunii este caracterul imputabil. sunt necesare anumite premise. context în care se înfăţişează sub forma intenţiei. nu este suficient ca ea să corespundă descrierii realizate de legiuitor în norma de incriminare şi să fie nejustificată. prin raportare la infracţiunea de furt. sub denumirea de cauze de neimputabilitate. Pentru ca această imputabilitate să poată fi adusă în discuţie.

Cât priveşte a doua accepţiune. Este de menţionat că şi dreptul elveţian. nefiind posibilă o diferenţiere între intenţie şi culpă pe acest plan.). 40 alin. Aşa cum am arătat. elveţian. ea neconfundându-se cu sub-elementul laturii subiective. va acţiona cu sau fără vinovăţie. îmbrăţişată astăzi de majoritatea sistemelor penale europene (dreptul german. următoarele două articole (art. b) deplasarea abordării vinovăţiei ca trăsătură generală a infracţiunii. o persoană. Aşa cum s-a mai menţionat. În ceea ce priveşte infracţiunea comisivă prin omisiune (art. confuzie nefericită în condiţiile în care. Este vorba de o reglementare ce priveşte elementul material al infracţiunii (reglementarea comisiunii prin omisiune) şi respectiv de definirea elementului subiectiv (vinovăţia). sub aspectul trăsăturii generale. aflat printre foarte puţinele sisteme 104 în aceeaşi situaţie cu dreptul român – în sensul că practica judiciară recunoştea existenţa . ca o imputare făcută infractorului pentru că a acţionat altfel decât îi cerea legea deşi a avut reprezentarea clară a faptei sale şi deplină libertate în manifestarea voinţei. ambele sunt elemente prin prisma cărora se analizează concordanţa între modelul descris de legiuitor în norma de incriminare şi fapta concret săvârşită. Distincţia intenţie/culpă prezintă relevanţă doar în planul încadrării juridice. 16 şi 17) sunt consacrate unor elemente care ţin de prima trăsătură generală – prevederea faptei în legea penală. 11 C. fie nu există. dinspre teoria psihologică înspre teoria normativă. Majoritatea legislaţiilor europene admit însă infracţiunile comisive prin omisiune. spaniol (art. pen. olandez etc. astfel încât nu prezintă nici o importanţă delimitarea între intenţie şi culpă.). austriac. fie există. Acesta este motivul pentru care unele sisteme juridice.concordanţa faptei concret comise cu modelul descris de legiuitor în norma de incriminare. 16). ea este recunoscută ca atare de doctrina şi practica judiciară română. vinovăţia privită ca trăsătură generală a infracţiunii. vinovăţia ca trăsătură generală este privită ca un reproş. Asimilarea inacţiunii cu acţiunea. Aşa se întâmplă în dreptul german (§ 13 C. cum este cazul dreptului francez şi belgian. după cum este sau nu responsabilă penal. italian [art. 10 C. în absenţa unui text de lege. potrivit teoriei normative. constituie o analogie în defavoarea inculpatului. portughez (art. din mai multe raţiuni: a) evitarea unei confuzii terminologice cu vinovăţia ca sub-element al laturii subiective. portughez. resping de principiu admiterea acestor infracţiuni. Pe baza acestei concepţii privind trăsăturile esenţiale ale infracţiunii a fost concepută şi sistematizarea articolelor în Titlul II. spaniol. pen. dar până în prezent nu există un text de lege care să o consacre. s-a considerat preferabilă consacrarea unui termen distinct – imputabilitate – pentru a o defini. Astfel. Astfel.). după enunţarea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii.).(2)] etc. pen. adică doar sub aspectul de sub-element al laturii subiective. dar includ în partea generală un text care precizează în ce condiţii inacţiunea poate fi asimilată acţiunii.

105 . spaniol. gravitatea acestuia şi a acţiunilor comise pentru înlăturarea sa fiind apreciate pe terenul proporţionalităţii. ea fiind general acceptată de practică şi de doctrină. În ceea ce priveşte vinovăţia. italian. pen. pentru care a optat majoritatea legislaţiilor (art.infracţiunii comisive prin omisiune în absenţa unui text legal – a consacrat de dată recentă o reglementare legală acestei instituţii (art. împrejurări care înlătură cea de-a doua dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii – caracterul nejustificat. reprezentând însă o formulare modernă a acestei cauze justificative. pen. elveţian.lea este consacrat cauzelor justificative. 36 C. În fine. dacă ulterior animalul răneşte o persoană. Exercitarea unui drept şi îndeplinirea unei obligaţii are aceeaşi sferă de cuprindere ca şi „ordinul sau autorizarea legii şi comanda autorităţii legitime” consacrată de codul penal din 1936. 51 C. efectele lor fiind extinse şi asupra participanţilor. 20 pct. Capitolul al II. iar deţinutul decedează. Este vorba de împrejurări care operează in rem. 15 C. în forma faptei comisive prin omisiune). art. sau funcţionarul dintr-un penitenciar care refuză să ia măsurile necesare pentru a asigura tratamentul medical unui deţinut ce suferă de o afecţiune gravă. 11 C. art. În privinţa legitimei apărări. care a creat o stare de pericol pentru valoarea ocrotită şi lezată ulterior ca efect al inacţiunii (proprietarul care lasă liber un animal periculos într-un parc. art. 17 în scopul de a se sublinia faptul că intenţia şi culpa se analizează în contextul faptei prevăzute de legea penală. 122-5 C. 11 C.7 C. la fel şi persoana care are în întreţinere contractuală o persoană imobilizată la pat şi îi suprimă viaţa prin neacordare de hrană). pen. art. a fost consacrată explicit intenţia depăşită (praeterintenţia) ca formă de vinovăţie. pen. spaniol. şi are în vedere cele două principale ipoteze în care inacţiunea poate fi asimilată acţiunii: a) existenţa unei obligaţii legale sau contractuale de a acţiona (spre exemplu. s-a introdus dispoziţia din alin. (3) şi (4)]. comite o acţiune prin care este pusă în pericol integritatea persoanelor aflate în acel spaţiu public. spaniol. vor răspunde pentru o infracţiune de omor sau omor calificat. proprietarul acestuia va răspunde pentru o infracţiune de vătămare corporală. iar victima decedează. după caz.(1) al art.. au fost avute în vedere atât opiniile exprimate în doctrină cât şi experienţa altor legislaţii (art. ca elemente prin prisma cărora se evaluează concordanţa între fapta concretă şi modelul descris de legiuitor în norma de incriminare. mama care refuză să îl mai alăpteze pe noul-născut în scopul de a-l ucide. Reglementarea propusă în noul Cod penal este inspirată de art. pen. pen. b) o acţiune anterioară a autorului. pen. De asemenea. în vigoare de la 1 ianuarie 2007). pen.). francez) şi s-a renunţat la condiţia pericolului grav generat de atac. 20 C. portughez etc. a fost unificat regimul sancţionator prevăzut pentru acţiunea şi inacţiunea comisă cu aceeaşi formă de vinovăţie [alin.

austriac) şi este în concordanţă cu concepţia proiectului privind trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. atunci când legea îi exclude valoarea justificativă (spre exemplu. însă numai una a acţionat sub imperiul unei stări de tulburare. art. care nu se răsfrâng asupra participanţilor. (2) şi (4) ale art. care nu se răsfrâng asupra participanţilor. consimţământul persoanei vătămate a fost prevăzut ca o cauză justificativă. pen. pe baza clasificării moderne care distinge între eroarea asupra elementelor constitutive ale infracţiunii şi eroarea asupra caracterului interzis al actului. 16-17 C. pen. Această abordare. pen.lea este consacrat cauzelor de neimputabilitate. Această eroare înlătură şi culpa dacă este invincibilă. fie pentru că nu îi aparţin (spre exemplu. consimţământul unui soţ dat pentru ca celălalt să încheie o nouă căsătorie nu este valabil. pen elveţian (forma în vigoare de la 1 ianuarie 2007). după modelul altor legislaţii (art. spre deosebire de cauzele justificative. § 8 şi 9 C. de ele urmând a beneficia doar persoana care a acţionat sub imperiul lor. 30 privesc eroarea asupra elementelor constitutive ale infracţiunii. eroare care înlătură intenţia. consimţământul dat de victimă ca autorul să îi amputeze un picior.În fine. pen. 33 şi 35 C.2 C. în cazul traficului de persoane). pen. art. Principalele modificări în această materie sunt: a) Introducerea în această categorie – şi nu în cea a cauzelor justificative – a excesului justificat de legitimă apărare sau stare de necesitate. spaniol). portughez. fără a exista o necesitate medicală în acest sens). Termenul este folosit şi de alte legislaţii (art. pen.(2) şi art. Dispoziţiile alin. doar aceasta va beneficia de efectele excesului neimputabil. 38 C. b) înlocuirea termenului de „beţie” utilizat în codul în vigoare cu cel de „intoxicaţie”. pen. fie pentru că ar duce la o pierdere totală şi ireversibilă a valorii sociale (spre exemplu. respectiv lasă să subziste răspunderea 106 . 16 alin. spaniol. care înlătură cea de-a treia trăsătură esenţială a infracţiunii – imputabilitatea. pen. 20 pct. 13 şi 21 C. german.(2) C. ca sub-element al laturii subiective. Dacă spre exemplu. 14 C. Această abordare este astăzi promovată de numeroase legislaţii europene (§ 16-17 C. art. art. pentru că valoarea lezată nu îi aparţine). c) reglementarea erorii. pen.). 50 C. nu şi cea care a depăşit limitele apărării în deplină cunoştinţă de cauză. german. acesta din urmă redând mai fidel şi mai corect din punct de vedere medico-legal conţinutul respectivei cauze. elveţian.18 alin. portughez – se justifică prin aceea că în respectivele situaţii suntem în prezenţa unor cauze cu caracter personal. consimţământul nu va produce efecte în cazul infracţiunilor contra vieţii.(1). portughez etc. art. art. două persoane aflate împreună comit o faptă în legitimă apărare depăşind limitele unei apărări proporţionale. acceptată de numeroase sisteme europene – § 33 şi 35 C. italian. De asemenea. Consimţământul nu va opera însă ca o cauză justificativă în cazul acelor valori sociale de care persoana nu poate dispune. Capitolul al III. Cauzele de neimputablitate sunt cauze personale. pen.

în concepţia căruia tentativa constă în „punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea”. ci intenţia (eventual şi culpa) ca sub-element al laturii subiective. în condiţiile în care pentru a înlătura existenţa infracţiunii este suficientă imposibilitatea subiectivă de prevedere. deşi în realitate nu este aşa (legitimă apărare putativă). Capitolul al IV. portughez.penală pentru o faptă din culpă dacă eroarea este culpabilă. Această din urmă soluţie promovată de legiuitor a ridicat ample discuţii în doctrina 107 . Spre exemplu. Eroarea asupra caracterului ilicit înlătură imputabilitatea doar atunci când este invincibilă. 31 din proiectul noului Cod penal se defineşte tentativa ca fiind „punerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea”. În alin. Din aceste considerente. În situaţiile în care această eroare este culpabilă ea poate fi valorificată doar ca o circumstanţă atenuantă judiciară. spre deosebire de Codul penal de la 1968 [art.)”. lipsind deci vinovăţia). dacă existenţa infracţiunii este exclusă în condiţiile în care autorul nu a putut prevedea rezultatul (ceea ce înseamnă că nu există nici măcar o culpă fără prevedere. nefiind folosită formularea „nu este imputabilă fapta (.. şi ucide victima. dacă o persoană. dorind să facă o glumă. sau olandez nu cunoaşte o reglementare în materie. dar va răspunde pentru o ucidere din culpă datorită faptului că această eroare îi este imputabilă.. Într-adevăr. s-a optat pentru reglementarea celor două forme ale erorii în cuprinsul aceluiaşi articol (după modelul art. spaniol). Astfel. deşi în realitate nu era aşa. el comiţând în realitate un abuz de încredere) sau penal. reglementarea legală a cazului fortuit nu se justifică.)”. considerând astfel că poate comite fapta în mod licit – ori o eroare de drept extrapenal (autorul crede că o anumită normă din dreptul civil referitoare la transferul dreptului de proprietate îi conferă dreptul de a vinde un anumit bun. Ea poate fi o eroare de fapt – autorul crede că se află în faţa unui atac ce ar legitima o apărare. d) renunţarea la reglementarea cazului fortuit. 20 alin. elveţian. îndreaptă spre o altă persoană o armă pe care o ştia neîncărcată. dintre care unele se referă la definiţia legală a tentativei. căci eroarea asupra elementelor constitutive ale infracţiunii nu înlătură imputabilitatea. În această materie proiectul propune mai multe modificări.(1) al art.lea este consacrat reglementării tentativei ca formă atipică a infracţiunii.ca în cazul celorlalte cauze reglementate în acest capitol.(1)]. iar altele la pedepsirea acesteia. Din considerente legate de o mai bună sistematizare. iar fapta este incriminată şi în modalitatea respectivă.. pen. iar legiuitorul spaniol a renunţat în 1995 la dispoziţiile anterioare din codul penal privitoare la cazul fortuit.30 precizează că „nu constituie infracţiune fapta (. alin. 14 C. german.(1) al art. ce importanţă mai are să constatăm că nici o altă persoană nu ar fi avut această posibilitate? Este de semnalat şi faptul că nici dreptul francez. autorul nu va răspunde pentru o faptă intenţionată de omor datorită erorii.. Eroarea asupra caracterului ilicit al faptei este cea care înlătură imputabilitatea.

Tentativa relativ improprie nu este reglementată expres nici în legislaţiile penale străine (Codul penal francez. Este preferabilă prima dintre aceste soluţii. Codul penal suedez. în conţinutul căruia se reglementează formele pluralităţii de infracţiuni.). şi 108 . 20 alin. conţine mai multe modificări în raport cu reglementările cuprinse în Codul penal în vigoare. A doua modificare vizează renunţarea la dispoziţiile art. dar independente de voinţa făptuitorului pentru a angaja răspunderea penală a acestuia. căci infracţiunea continuată a fost creată ca o excepţie de la aplicarea tratamentului sancţionator prevăzut pentru concursul de infracţiuni. Pe aceleaşi poziţii contradictorii s-au situat şi instanţele de judecată în hotărârile pe care le-au pronunţat. dându-se prioritate infracţiunii continuate şi acelei complexe în raport cu pluralitatea de infracţiuni.(2) Cod penal în vigoare. Codul penal german. în cazul tentativei. infracţiunea continuată şi cea complexă. intitulat Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni . Sa considerat că aceste prevederi nu se justifică atâta vreme cât nu au relevanţă motivele neproducerii rezultatului în cazul tentativei. În proiect se modifică denumirea capitolului din „Pluralitatea de infracţiuni” în „Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni” pentru că în realitate se reglementează ambele instituţii. O primă modificare vizează denumirea capitolului. pentru a pune capăt discuţiilor referitoare la sancţionarea sau nesancţionarea aşa-numitei infracţiuni imposibile. ele putând fi de orice natură. intenţia poate fi directă sau indirectă. Dreptul comparat oferă trei soluţii în privinţa compatibilităţii unităţii infracţiunii continuate cu pluralitatea de subiecţi pasivi – incompatibilitate totală. la care se raliază şi proiectul. pe când alţii au considerat că tentativa poate fi comisă şi cu intenţie indirectă. astfel încât nu se mai justifică menţinerea textului în discuţie. Codul penal italian. În privinţa pedepsirii tentativei. deoarece prin „hotărârea de a săvârşi infracţiunea”. Codul penal spaniol etc. Capitolul al V –lea. Reglementarea tentativei relativ improprii a fost socotită oportună de către redactorii Codului penal Carol II (de unde a fost preluată ulterior în Codul penal în vigoare). În materia unităţii de infracţiune o primă modificare se referă la definiţia legală a infracţiunii continuate în care a fost introdusă o nouă condiţie şi anume unitatea de subiect pasiv. compatibilitate totală şi respectiv compatibilitate limitată la categoria infracţiunilor contra patrimoniului. În prezent aceste chestiuni au fost definitiv tranşate. în această ordine. În Codul penal în vigoare acest capitol este denumit „Pluralitatea de infracţiuni”.şi practica judiciară. Formularea propusă de proiect înlătură această controversă şi conduce la consacrarea fără echivoc a soluţiei conform căreia. unii autori au înţeles că tentativa se poate săvârşi numai cu intenţie directă. au fost păstrate prevederile Codului penal în vigoare care reduce limitele speciale ale pedepsei cu 1/2 faţă de cele prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată.

Referitor la formele pluralităţii de infracţiuni. la fel ca în Codul penal în vigoare. s-a instituit regula că „dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare.trebuie să rămână o excepţie. la care se poate adăuga un spor similar cu cel de la concursul de infracţiuni. Această soluţie legislativă vine să confirme. aşa cum se întâmplă în prezent. spre deosebire de Codul penal în vigoare. cu deosebirea că la pedeapsa cea mai grea se adaugă un spor care nu poate fi 109 . pe când la concurs de infracţiuni identificăm mai multe hotărâri infracţionale. respectiv cumulul juridic în cazul în care pentru infracţiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu amenda ori o pedeapsă cu închisoarea şi alta cu amenda. Se justifică un asemenea mod de a raţiona întrucât la infracţiunea continuată chiar dacă există o pluralitate de acte similare. 37 din proiect se defineşte concursul real de infracţiuni făcându-se precizarea că infracţiunile concurente sunt săvârşite „prin acţiuni sau inacţiuni distincte”. astfel că soluţia propusă de noul Cod penal îşi găseşte pe deplin justificarea. Dacă s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea operează cumulul juridic. în condiţiile înăspririi tratamentului sancţionator prevăzut de lege pentru concursul de infracţiuni. În privinţa pedepsei principale. modificare cerută de doctrina penală. toate au la bază o rezoluţie unică. ceea ce practica judiciară şi doctrina penală au promovat. aceasta pentru a răspunde precizărilor făcute în doctrina penală în materia concursului real de infracţiuni. în proiect se prevede că pedeapsa pentru infracţiunea continuată săvârşită se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii. Acceptarea compatibilităţii infracţiunii continuate cu pluralitatea subiecţilor pasivi deschide calea extinderii nejustificate a domeniului de incidenţă al acesteia în cazuri în care este în mod vădit vorba despre un concurs de infracţiuni. se înlocuieşte cu expresia „ca element constitutiv sau ca element circumstanţial agravat”. s-a optat pentru sistemul absorbţiei în ipoteza în care pentru una dintre infracţiunile concurente s-a aplicat pedeapsa detenţiunii pe viaţă. O astfel de tentaţie va fi cu atât mai mare în viitor. A treia modificare vizează stabilirea pedepsei în cazul infracţiunii continuate. în urma unui efort de interpretare a normei de incriminare a unor astfel de fapte.(1)] infracţiunea continuată se sancţionează cu pedeapsa principală prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită. Dacă potrivit Codului penal în vigoare [art. noul Cod reglementează trei forme ale pluralităţii de infracţiuni reţinute în doctrina penală şi confirmate de practica judiciară şi anume: concursul. În privinţa pedepsei în cazul infracţiunii complexe praeterintenţionate. 42 alin. recidiva şi pluralitatea intermediară de infracţiuni. respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. se aplică pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. A doua modificare are în vedere definiţia infracţiunii complexe la care expresia „ca element sau circumstanţă agravantă”. în caz de concurs de infracţiuni. În art.

în proiect. autorul comite în mod nemijlocit 110 . cu toate că faţă de numărul şi gravitatea infracţiunilor comise se justifică aplicarea detenţiunii pe viaţă. Termenii recidivei au fost modificaţi (limitele acestora au crescut) pentru a califica drept recidivist numai acea persoană condamnată care a săvârşit noi infracţiuni de un anumit grad de pericol social.lea – Autorul şi participanţii – proiectul corectează greşeala din Codul penal în vigoare care enumără pe autor. s-ar putea adăuga la pedeapsa cea mai grea un spor de cel mult 10 ani. art.În Capitolul al VI. 38 alin. De aceea. recurgându-se la un cumul aritmetic în cazul recidivei postcondamnatorii. a fost stabilit un algoritm de aplicare a pedepsei diferit de cel existent astăzi. restul fiind în pluralitate intermediară. deşi între aceştia există o deosebire calitativă. În acelaşi timp. autorul a comis 4 fapte de viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei şi pentru fiecare instanţa a stabilit câte o pedeapsă de 20 de ani. atunci când numărul şi gravitatea faptelor comise ar justifica acest lucru. Aplicând sistemul clasic de sancţionare a concursului. elemente noi atât în ceea ce priveşte definirea şi termenii recidivei. ca participant la infracţiune.În materia tratamentului sancţionator reglementarea a fost simplificată. Acest tratament este aplicabil chiar dacă numai una dintre infracţiunile concurente se află în stare de recidivă. urmând a se aprecia de la caz la caz dacă o asemenea opţiune este sau nu justificată. Nu în ultimul rând. aplicându-se mai întâi dispoziţiile referitoare la concurs şi apoi cele incidente în cazul recidivei. cât şi referitor la pedeapsă.(2) oferă judecătorului această posibilitate. posibilitatea aplicării detenţiunii pe viaţă chiar dacă pedepsele stabilite constau în închisoare. alături de instigatori şi complici. Pentru ipoteza în care termenul al doilea al recidivei este alcătuit dintr-un concurs de infracţiuni. cu titlu de excepţie. În reglementarea recidivei identificăm. în materia sancţionării concursului a fost introdusă o dispoziţie de excepţie. Spre exemplu. deoarece calitatea de recidivist trebuie să atragă tratamentul specific acestei forme de pluralitate.mai mare de 1/2 din totalul celorlalte pedepse stabilite. care permite ca în situaţia comiterii mai multor fapte deosebit de grave. chiar dacă aceasta nu a fost stabilită pentru niciuna dintre infracţiunile concurente. cu condiţia ca pedeapsa astfel rezultată să nu depăşească maximul general al pedepsei închisorii. A fost consacrată şi în materia recidivei postcondamnatorii. respectiv la majorarea legală a limitelor speciale de pedeapsă cu jumătate în cazul recidivei postexecutorii. instanţa să poată aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă. Caracterul temporar al recidivei este evidenţiat chiar în definirea acestei forme a pluralităţii de infracţiuni. tratamentul sancţionator propus este mai puţin sever decât cel care ar rezulta din aplicarea mai întâi a dispoziţiilor privind recidiva sau pluralitatea intermediară pentru fiecare infracţiune în parte şi apoi regulile referitoare la concursul de infracţiuni.

dar şi de realităţile practicii judiciare care. O asemenea abordare este susţinută pe de o parte de reglementările similare din majoritatea codurilor penale europene (a se vedea noua parte generală a Codului penal elveţian.lea Pedepsele principale: 111 Secţiunea 1 .art. devenită tradiţională în dreptul nostru şi care s-a dovedit funcţională fără dificultăţi în practică. b) Capitolul al II. Proiectul. 59). iar instigatorii şi complicii săvârşesc fapta în mod mijlocit prin autor. a motivelor ori a scopurilor urmărite. care în ultimul deceniu au manifestat o preocupare constantă în acest sens.art. să permită alegerea şi aplicarea celor mai adecvate măsuri.fapta prevăzută de legea penală.art. Secţiunea a 2-a .art. proiectul păstrează instituţia participaţiei improprii. spaniol). Sistemul pedepselor este reglementat în Titlul III şi este structurat pe capitole şi secţiuni: a) Capitolul I Categoriile pedepselor ( art. în detrimentul teoriei autorului mediat. reglementează participaţia penală prin referire la „fapta prevăzută de legea penală” şi nu prin raportarea activităţii autorului. 28 C. art.lea Pedeapsa accesorie şi Pedepsele complementare: .Închisoarea (art. De asemenea. Codul penal francez). c) Capitolul al III.Detenţiunea pe viaţă ( art. aşa cum apreciază unii autori de drept penal.Pedepsele complementare (art. Secţiunea a 3-a . cerută de doctrină şi practică şi întâlnită şi în alte legislaţii (spre exemplu. TITLUL III al părţii generale din noul Cod penal reglementează pedepsele. pen. pentru a putea asigura în acest fel atât o constrângere proporţională în raport cu gravitate infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului cât şi o modalitate eficientă de recuperare socială a infractorului. Reglementarea participaţiei improprii a fost însă completată cu prevederile referitoare la coautorat. 53 . 60). în vigoare de la 1 ianuarie 2007. 55). ca şi Codul penal în vigoare. nu a avut la dispoziţie un sistem sancţionator adaptat acestor noi realităţi. Codul penal spaniol. 70). instigatorilor şi complicilor la infracţiune. 64). Proiectul aduce o reglementare explicită a coautoratului. 56 . Secţiunea a 2-a . deşi a evidenţiat în perioada postdecembristă o infracţionalitate din ce în ce mai variată sub aspectul modalităţilor faptice de comitere. În reglementarea sistemului pedepselor principala preocupare a fost aceea de a crea un mecanism care.Amenda (art. 66 . 65). prin flexibilitate şi diversitate. 61 . Secţiunea 1 -Pedeapsa accesorie (art.

lea Individualizarea pedepselor: Secţiunea 1 . noua reglementare a categoriilor de pedeapsă începe cu pedepsele principale. 74).dacă într-un caz concret se impune sau nu aplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţă. la regimul de detenţie şi cele privitoare la regimul de muncă. 106). 90). 73). 83 . În ceea ce priveşte categoriile pedepselor. întrucât acestea fac obiectul legii de executare a pedepselor unde de altfel sunt deja reglementate. odată aplicate. 80 . nivelul de educaţie.Circumstanţele atenuante şi agravante (art. De asemenea. Reglementarea pedepsei detenţiunii pe viaţă nu a suferit modificări semnificative faţă de codul penal în vigoare. ţinând seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei .art. 99 . În materia pedepselor principale. proiectul defineşte fiecare dintre cele trei pedepse principale şi nu doar pedeapsa amenzii aşa cum se întâmplă în codul penal în vigoare. 71 . Pentru a asigura posibilitatea unei cât mai bune individualizări în raport de particularităţile diferitelor situaţii concrete care pot apărea în practică s-a dat posibilitatea instanţei de judecată să aprecieze.art.art. vârsta şi starea de sănătate . Secţiunea a 3-a . Secţiunea a 4-a . pentru consecvenţă. Instituţia liberării condiţionate nu mai este reglementată în capitolul privitor la pedepsele principale.d) Capitolul al IV – lea Calculul duratei pedepselor (art.art.91-art. O modificare în acelaşi sens şi având la bază aceleaşi raţiuni priveşte renunţarea la înlocuirea 112 .Renunţarea la aplicarea pedepsei (art. De aceea.Amânarea aplicării pedepsei (art.98). raţiunea noii sistematizării fiind aceea că liberarea condiţionată reprezintă o formă de individualizare a executării pedepsei. 82). Secţiunea a 2-a . s-a renunţat la dispoziţiile actuale din codul penal privitoare la regimul general al executării pedepselor privative de libertate. urmează să se execute. Secţiunea a 5-a -Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (art.unul dintre aceste criterii fiind personalitatea. e) Capitolul al V. Secţiunea a 6-a . 79). continuă cu pedepsele accesorii şi se încheie cu pedepsele complementare. ci în capitolul privind individualizarea pedepsei.Dispoziţii generale (art. 75 . în categoria pedepselor complementare a fost diversificat conţinutul pedepsei interzicerii unor drepturi şi a fost introdusă o nouă pedeapsă constând în afişarea sau publicarea hotărârii definitive de condamnare. iar ca elemente de noutate. proiectul le menţine pe cele din codul penal în vigoare însă procedează la o altă sistematizare folosind drept criteriu ordinea în care acestea. însă s-a renunţat la interdicţia absolută a neaplicării acestei pedepse în cazul inculpaţilor care au împlinit vârsta de 60 de ani până la pronunţarea hotărârii de condamnare.art.Liberarea condiţionată (art.

obligatorie a pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii când condamnatul a împlinit vârsta de 60 de ani. Obligativitatea înlocuirii detenţiunii pe viaţă cu închisoarea, din actuala reglementare, condiţionată exclusiv de vârsta condamnatului este criticabilă întrucât nu se ţine seama în nici un fel de conduita condamnatului în timpul executării pedepsei şi în plus, dacă partea din detenţiune executată este cel puţin egală cu durata închisorii cu care s-a făcut înlocuirea, este obligatorie eliberarea condamnatului pentru executarea pedepsei închisorii la termen, deşi este evident că nu aceasta a fost intenţia legiuitorului. Potrivit Codului penal în vigoare, o persoană în vârstă de 35 de ani condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă ar trebui eliberată în mod obligatoriu în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani întrucât pedeapsa închisorii de 25 de ani, cu care s-a înlocuit detenţiunea pe viaţă, se constată ca fiind executată. Perspective legislative Se menţine definiţia legală a infracţiunii, însă noul cod penal modifică ordinea în care sunt enumerate cele trei trăsături esenţiale ale infracţiunii, acordând prioritate prevederii faptei în legea penală. „Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, care prezintă pericol social şi este săvârşită cu vinovăţie” (art. 17 alin. 1). Se consacră expres, alături de intenţie şi culpă, forma de vinovăţie a praeterintenţiei (intenţia depăşită), care există atunci când rezultatul mai gravprodus printr-o acţiune sau o inacţiune intenţionată se datorează culpei făptuitorului (art. 20 alin. 4). De asemenea, noul Cod penal reglementează condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice potrivit dispoziţiilor art. 45 care prevede că persoanele juridice cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice, răspund penal în cazurile prevăzute de lege, pentru infracţiuni săvârşite în numele sau în interesul persoanelor juridice de către organele sau reprezentanţii acestora. Răspunderea penală a persoanelor juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la săvârşirea aceleiaşi fapte. Spre deosebire de actuala reglementare se consacră o răspundere penală specializată în cazurile prevăzute de lege pentru infracţiunile susceptibile de comitere şi de către persoanele juridice. În partea specială a Codului penal, cadrul legal al anumitor categorii de infracţiuni se încheie printr-un articol cu nota marginală “sancţionarea persoanei juridice”. Spre exemplu, sancţionarea persoanei juridice pentru infracţiunile privind manipularea genetică (art. 197) sau infracţiunile contra protecţiei muncii (art. 242) ori pentru unele dintre infracţiuni contra libertăţii persoanei (art. 216). Infracţiunile trebuie să fie comise de către organele sau reprezentanţii persoanelor juridice şi, totodată, săvârşite în numele sau în interesul acestora. 113

Este exclusă răspunderea penală a statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice. În concepţia legiuitorului, în noul Cod penal, incriminarea tentativei diferă în funcţie de gravitatea faptelor prevăzute de legea penală ca infracţiuni tipice (în forma consumată), distingând între incriminarea tentativei la crimă – incriminare nelimitată – si incriminarea tentativei la delict – incriminare limitată. Această concepţie rezultă din prevederile art. 35 alin.1, articol potrivit căruia tentativa la crimă se pedepseşte întotdeauna, iar tentativa la delict numai când legea prevede aceasta. În ceea ce priveşte tratamentul penal aplicabil, legea consacră o sancţionare diferenţiată în raport cu pedepsirea infracţiunii consumate, conform sistemului diversificării de pedeapsă (regula în materie). Pentru anumite categorii de infracţiuni de gravitate sporită, pe cale de dispoziţii speciale s-a prevăzut si sistemul parificării de pedeapsă (aceeasi pedeapsă pentru tentativă ca si pentru infracţiunea consumată). Legea consacră sistemul general al diversificării pedepsei pentru tentativă, sistem operant în sancţionarea tentativei comise de persoana fizică sau juridică. Potrivit art. 35 alin.2 se prevede că în cazul persoanelor fizice, tentativa se sancţionează cu o pedeapsă imediat inferioară categoriei de pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată (regula diversificării), dacă legea nu prevede altfel. Prin unele dispoziţii speciale, legiuitorul înscrie şi sancţionarea tentativei potrivit sistemului parificării, în cazul infracţiunilor (crime) contra umanităţii, al crimelor de omor (simplu şi calificat), al actelor de terorism, stabilind că tentativa se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată. În cazul persoanei juridice, tentativa se sancţionează cu o amendă cuprinsă între minimul special şi maximul special al amenzii prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată, reduse la jumătate (diversificarea pedepsei amenzii), dacă legea nu prevede altfel; la această pedeapsă – potrivit art. 35 alin. 3 teza a II-a – se pot adăuga una sau mai multe dintre pedepsele complementare, cu excepţia dizolvării persoanei juridice. Infracţiunea continuată îsi găseste reglementarea într-un singur text de lege, potrivit art. 55 alin. 2 noul Cod penal, fiind menţinută aceeasi definiţie, însă cu modificarea modului de sancţionare, prin aplicarea pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârsită, la care se poate adăuga un spor până la maximul special, iar când acest maxim nu este îndestulător se poate aplica un spor fără ca pedeapsa să poată depăşi maximul general al acelei pedepse.

114

PLANUL LUCRĂRII 1. Instituţiile fundamentale ale dreptului penal Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt reprezentate de infracţiune, răspunderea penală si sancţiunile de drept penal, instituţia infracţiunii fiind, pe drept cuvânt, apreciată în doctrină ca „piatra de temelie” a oricărui sistem de drept penal, infracţiunea determinând răspunderea penală si sancţiunea penală. Instituţia infracţiunii este consacrată în Titlul II al pării generale a Codului penal, cadrul reglementărilor în materie incluzând dispoziţii generale privind infracţiunea (art. 17-19), tentativa (art. 20-22), participaţia (art. 23-31), pluralitatea de infracţiuni (art. 32-43) si cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (art. 44-51). 2. Aspecte generale privind infracţiunea Definiţie. Trăsături esenţiale Infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârsită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală, constituind singurul temei al răspunderii penale (art. 17 C.pen.). Definiţia legală relevă cele trei trăsături esenţiale ale faptei ce constituie Infracţiune: - fapta care prezintă pericol social; - fapta săvârşită cu vinovăţie; - fapta prevăzută de legea penală. 115

dar extrapenal (spre exemplu. Infracţiunea – faptă care prezintă pericol social. pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea sancţiunii tipice (pedeapsă). trăsătură obligatorie pentru existenţa oricărei infracţiuni. Aceste trăsături sunt trăsături comune pentru ansamblul faptelor ce constituie infracţiuni semnificând ilicit penal. de urmarea produsă sau care sar fi putut produce. contravenţiile.1 si pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse (art.). 18 C. gravitatea vătămării ce i se poate aduce etc.Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii se cer întrunite cumulativ. precum si de persoana si conduita făptuitorului. obiective si subiective.pen. reprezintă unul dintre criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei). Pericolul social concret caracterizează infracţiunea ca faptă concretă săvârsită şi se apreciază de instanţă potrivit unor criterii legale. dar si de faptele licite. Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. de împrejurările în care fapta a fost comisă. referitoare la modul si mijloacele de săvârsire a faptei. Pericolul social concret se reflectă în sancţiunea (pedeapsa) concretă aplicată în urma judecării faptei comise. De aici decurg următoarele consecinţe : a) Vinovăţia – ca trăsătură a infracţiunii – indiferent de forma sub care s-ar înfăţişa (intenţie sau culpă) şi gradul ei. 116 . Pericolul social abstract este avut în vedere si apreciat de legiuitorul penal cu ocazia incriminării faptelor (în funcţie de anumite criterii. de scopul urmărit. Vinovăţia Săvârşirea faptei cu vinovăţie reprezintă cea de-a doua trăsătură esenţială a infracţiunii. de natură să lezeze sau să pericliteze valorile sociale ocrotite de legea penală.pen. în lipsa uneia dintre acestea existenţa infracţiunii fiind exclusă. 72 C. distingând între pericolul social abstract si pericolul social concret. delimitându-se astfel. atât de faptele ce reprezintă alte forme de ilicit juridic. de gravitatea acesteia ţinându-se cont la stabilirea si aplicarea pedepsei (potrivit art. cum ar fi: importanţa valorii sociale ocrotite. Pericolul social Pericolul social al infracţiunii se manifestă sub două forme. abaterile disciplinare).) si se reflectă în specia de pedeapsă prevăzută pentru fiecare faptă incriminată. Fapta incriminată este o faptă periculoasă pentru societate. trebuie întotdeauna să reflecte o stare de conştiinţă a făptuitorului care să implice o atitudine psihico-morală de sfidare sau nesocotire a valorilor ocrotite de legea penală.

trebuie reperată atât ca semnificaţie. constituindu-se în cauzele legale de înlăturare a elementului moral al infracţiunii (aşazisele cauze de neimputabilitate). care fie că a avut în momentul conceperii şi executării ei atât capacitatea de a se exprima liber. Această trăsătură – care reflectă şi cea mai importantă cerinţă a principiului fundamental al dreptului penal. aceasta neputându-şi realiza conţinutul constitutiv nici în plan exclusiv moral (fără o componentă materială) şi nici în plan exclusiv material (fără o componentă psihico-morală). şi totodată – ca element constitutiv al infracţiunii. Vinovăţia penală poate fi definită ca reprezentând „acea atitudine mentală cu caracter antisocial a persoanei ce săvârşeşte o faptă prevăzută şi pedepsită de legea penală. Din acest punct de vedere. în dreptul penal modern sunt excluse de principiu răspunderea penală pur subiectivă (fără faptă). aceasta nu este totuşi imputabilă subiectiv făptuitorului – chiar dacă acesta a lucrat cu înţelegerea şi voinţa faptei – situaţiile respective vor trebuie expres şi precis prevăzute de lege. cât şi răspunderea penală obiectivă (fără vinovăţie). şi anume a posibilităţii întemeierii răspunderii penale pe săvârşirea unei fapte penale fără vinovăţie (imputabilitate obiectivă). fie că deşi nu a avut nici reprezentarea faptei şi nici a urmărilor acesteia. e) În sfârşit. cât şi ca dimensiuni numai în măsura în care se regăseşte în fapta pe care a ocazionat-o. ori de câte ori judecătorul sesizat cu soluţionarea unei cauze penale va constata că fapta pusă în sarcina inculpatului nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege. reflectând-o apoi într-un act de conduită. deci.b) Vinovăţia – ca trăsătură esenţială a infracţiunii – trebuie să se exteriorizeze în conţinutul concret al faptei prevăzute de legea penală şi. adică a unei componente subiective care să implice personalitatea antisocială a făptuitorului. c) În lipsa vinovăţiei. cât şi inadmisibilitatea situaţiei opuse. cât şi înţelegerea semnificaţiei antisociale a faptei comise şi a urmărilor acesteia. ca trăsătură. literatura juridică şi practica judiciară sunt unanime în a considera atât inadmisibilitatea întemeierii răspunderii penale numai pe o stare de imputabilitate subiectivă (sancţionând simpla intenţie. putea şi trebuia să şi le reprezinte în condiţiile unei atitudini normal diligente” Prevederea faptei în legea penală Cea de-a treia trăsătură esenţială de existenţă a infracţiunii o reprezintă cerinţa ca fapta care prezintă pericol social şi este comisă cu vinovăţie să fie prevăzută şi de legea penală. d) Ori de câte ori legiuitorul va considera că datorită împrejurărilor în care a fost săvârşită o faptă prevăzută de legea penală. Cu alte cuvinte. 117 al legalităţii incriminatorii – se consideră a fi îndeplinită numai atunci când legiuitorul . va pronunţa achitarea acestuia pentru lipsa vinovăţiei. ca o consecinţă logică. nu este posibilă existenţa infracţiunii. neurmată de trecerea la executare).

ilicitul penal se delimitează de alte forme de ilicit juridic. fapta se consideră prevăzută de lege numai sub condiţia unei astfel de incriminări. care prevede şi sancţionează acea faptă. ea nu va antrena răspunderea penală decât din momentul incriminării sale exprese. h) În situaţia în care pentru antrenarea răspunderii penale şi aplicarea pedepsei este necesară o dublă incriminare. să constituie infracţiune trebuie ca acea faptă să fie prevăzută de legea penală. pentru ca o faptă care prezintă pericol social şi care a fost săvârşită cu vinovăţie. j) În condiţiile prevederii formale a unei conduite antisociale. Potrivit dispoziţiei din art. Trăsătura obligativităţii faptei penale într-o dispoziţie legală cu caracter incriminator. 3. k) Prevederea legală a unei fapte şi sancţionarea ei atrag obligativitatea aplicării legii penale. nici o persoană nu poate fi absolvită de răspundere sau beneficia de un regim de răspundere penală mai uşor decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. O faptă care prezintă pericol social chiar dacă a fost săvârşită cu vinovăţie nu poate fi calificată ca infracţiune decât dacă este prevăzută şi sancţionată de lege. în aşa mod încât toate faptele care prezintă pericol social şi sunt comise cu vinovăţie să fie reflectate (să-şi găsească rezonanţa cuvenită) şi în dispoziţiile legii penale. se ajunge la distincţii între tipuri de infracţiuni. trebuie prevăzute întotdeauna în mod expres de lege. fapte de o mare varietate. Din necesitatea acestei trăsături – care este consecinţă esenţială – decurg câteva consecinţe importante : g) Chiar dacă o faptă prezintă pericol social şi este comisă cu vinovăţie. i) Dezincriminarea faptei prevăzute de legea penală înlătură în mod implicit şi posibilitatea considerării ei în continuare ca infracţiune. de alte infracţiuni. care au ca efect de principiu anihilarea elementuluiformal infracţiunii. în ansamblul instituţiilor şi prevederilor sale. l) Cauzele justificative. se consideră îndeplinită din momentul intrării în vigoare a normei juridico-penale.penal descrie în mod suficient şi interzice în mod expres conduita antisocială sub ameninţarea unei sancţiuni de drept penal. pen. deosebind o faptă ce constituie infracţiune de o altă faptă penală. legiuitorul având sarcina de a organiza apărarea socială împotriva criminalităţii. 17 C. Astfel. Legislaţia noastră penală cuprinde un număr considerabil de infracţiuni. Conţinutul infracţiunii În lumina definiţiei acordate infracţiunii. 118 al .

Condiţiile preexistente ale infracţiunii le reprezintă obiectul infracţiunii si subiecţii. vătămate de o grupă de infracţiuni. Fiecare infracţiune prezintă un obiect juridic specific. prevăzute în norma de incriminare. după criteriul valorii acestora (obiect juridic principal şi obiect juridic secundar – adiacent). împotriva cărora sunt îndreptate faptele penale şi care sunt lezate sau puse în pericol prin săvârşirea acestora. Determinarea noţiunii de obiect al infracţiunii arată esenţa obiectului prin afirmarea unei caracteristici. Obiectul infracţiunii cunoaste mai multe forme: . Sub acest aspect. pe un număr de 10 titluri în vigoare. latura obiectivă si latura subiectivă. Conţinutul specific al fiecărei infracţiuni – prin trăsăturile proprii pe care le prezintă – permite diferenţierea între ele a faptelor ce constituie infracţiuni. Pe baza acestui obiect s-a sistematizat partea specială a C.obiect juridic generic care reprezintă o grupă de valori sociale de aceeasi natură. printr-o sistematizare formală a obiectelor infracţiunii după criteriul sensului acestora (obiect juridic şi obiect material al infracţiunii). după criteriul specificului acestora (obiect juridic generic – de grup şi obiect juridicspecific – individual).obiect juridic special care reprezintă o anumită valoare socială şi căreia i se aduce atingere prin infracţiune. Aceste criterii corespund delimitării conceptului de obiect al infracţiunii în procesul cunoaşterii sferei naţionale şi determinării definitive a acestora în practica judiciară. Felurile obiectului infracţiunii. persoană care. În cazul anumitor infracţiuni se întâlneste şi un obiect material care constă în lucrul corporal sau fiinţa asupra căreia se îndreaptă activitatea infracţională. . Obiectul infracţiunii este apreciat în doctrina ca reprezentând valorile sociale şi relaţiile sociale apărate de legea penală.Conţinutul infracţiunii este definit în doctrină ca totalitatea condiţiilor obiective şi subiective. săvârşeste fapta penală. necesare pentru existenţa unei anumite infracţiuni (care determină un anumit tip de infracţiune). nu trebuie confundate definiţia infracţiunii si trăsăturile esenţiale ale acesteia cu noţiunea de conţinut al infracţiunii (structura infracţiunii). Dispoziţiile legale prin care sunt incriminate diferite fapte (conform unor modele legale de incriminare) implică analiza textelor cu referire la obiectul si subiecţii infracţiunii. interesând în acest caz condiţiile infracţiunii si elementele constitutive.pen. îndeplinind condiţiile legii. ce alcătuiesc conţinutul legal (sau conţinutul generic de incriminare). 119 . Subiectul activ al infracţiunii poate fi o persoană fizică sau juridică.

Bucureşti. Partea generală. 1997.Partea Generală . ca o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. în cazul minorilor răspunzători penal (cu vârsta cuprinsă între 14 si 16 ani si discernământ dovedit în săvârşirea faptei şi al celor care au împlinit vârsta de 16 ani).Partea Generală . Nistoreanu. Europa Nova. 1997 .Maria loana Michinici.Drept Penal . Vasile Dobrinoiu . Editura Lumina Lex. ca o cauză de diferenţiere a răspunderii penale faţă de cea a infractorilor majori. Bucureşti. TRATATE. 3. În ceea ce priveşte limitele răspunderii penale. N. 5. M. laşi. All. CURSURI. C. Europa Nova. prevede că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Laurenţiu .Concursul de infracţiuni. Apetrei. Gh. interesând categoria minorilor nerăspunzători penal. pe de o parte.Ed.1971 . Bucureşti. şi anume: o anumită limită de vârstă. art. 7. . 1999 . 1999.Drept Penal Român . Nistoreanu . Bulai . în colab. 1997.Ed. BIBLIOGRAFIE 1. lipsiţi de discernământ (până la împlinirea vârstei de 14 ani cât şi pe segmentul de vârstă cuprins între 14 si 16 ani). răspunde penal numai dacă se dovedeste că a săvârşit fapta cu discernământ. Bucureşti. libertatea de hotărâre şi acţiune. George Antoniu. 2.Codul penal comentat şi adnotat . 1999. Şansa. Bucureşti. Dobrinoiu . pe de altă parte.Parte Generală . Dumitrache . starea de minoritate se reflectă. 99 C. 4.Drept Procesual Penal . pen. Gh. Maria Zolyneak . 6. 8. V. 1979 . Ilie Pascu. Editura Chemarea. Bucureşti.Ed. responsabilitate.Subiectul activ al infracţiunii – când este reprezentat de o persoană fizică – trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiţii (condiţii generale).Drept Penal . Bucureşti.Manual de Drept Penal . Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Europa Nova. 1. Editura Ştiintifică. Drept penal. 120 .Ed. MONOGRAFII : C. Florin Streteanu .Partea Generală . iar cel care are vârsta între 14 şi 16 ani. Pe planul reglementărilor penale.Ed. Partea generală.

Sunset. C. Bucureşti.Repertoar de Practică Judiciară . V. Radu Bodea – „Caz fortuit. jurisprudenţă .9.D.Bucuresti2004 .Drept Penal Român . V.Ed. Zalău. Sunset. în colab. 2. 10. – Consideraţii in legătura cu circumstanţele agravante legale si judiciare. Partea generală. 2005. 3. G.doctrină.Drept penal general. Formele Concursului de Infracţiuni in Literatură şi Legislaţie . Bucureşti. Iaşi. Ed. vol.R. Editura Academiei Bucureşti. R. nr 3/2004 STUDII SI ARTICOLE DE SPECIALITATE V.Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Narcis Giurgiu . Ed. Partea generală. Bucureşti.Ed. 1969.Codul Penal Român comentat. PRACTICA JUDICIARĂ Culegere de Practică Judiciară .Drept penal. 2007. Ed. Editura Academiei Romane. 18. Editura Lumina Lex. 1997. Sansa SRL. Antoniu. partea generala–Infracţiunea. Editura Europa Nova. Partea Generală. G. 1997. Editura Lumina Lex. Vasile Păvăleanu . Gill. 14. Mirişan – Eroarea de fapt cu privire la infracţiunile din culpa. 2. 1971. Bulai . legislaţie.D. 17. Dobrinoiu. Bucureşti. Bucureşti. nr. Vasile Păvăleanu .“Vinovatia penala”. 11/1984 2 . 1995 . in Revista Dreptul.Ed. 12. Antoniu. George Antoniu .Îndrumările date de Plenul Tribunalului Suprem şi Noua Legislaţie Penală . 15. Vintilă Dongoroz. nr.Drept penal general. . 2. Papadopol . Ştiinţifică. 19. V. 1999. 16. . Lumina Lex. 13. Rămureanu . 5/1995 2.Drept penal general. Dima Traian–Drept penal. 1. Gheorghe Nistoreanu ş. I.Examen de Drept Comparat . Valentin Mirisan – “Consideraţii privind unele cauze care fac ca fapta sa nu constituie Infracţiune”. Conditii” in R. Narcis Giurgiu .R. 1. Bucureşti.a. 1996 . Daneş S. Iaşi. Maria Zolyneak. 1995 . 121 . 11.

5. 767 din 31 oct. republicata in B. Codul penal adnotat cu practica judiciară 1969 – 2000. V.scj.cdep.U. 2. 3.03. Legea nr. nr. sent. Of. 2. Constituţia României. Tribunalul Judetului Timiş.4.of. pen.Repertoriu Decizia de Îndrumare nr. în RRD nr. Dr.207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală .Notă la dec. nr. 55/23 apr. Pavel Abraham . Dobrinoiu . L.ro Www. nr. LEGISLATIE 1. Emil Derdişan . 79 – 70 bis/21 iun.575 / 29 iunie 2004 .197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal . 1. Constantin Sima. decembrie. nr. 2003 2. 2000 Dictionarul Explicativ al Limbii Romane ADRESE WEB Www. Nr. nr. cu ultimile modificari si completari: • • 4.G. nr.Of. Legea nr.S.429/2003.3/1978. O. publicata in Monitorul Oficial nr. DICTIONARE Dicţionar de Termeni Juridici . 1968.1973. 1. revizuită prin Legea nr.301 / 28 iunie 2004 privind noul Cod penal.com 122 . 316/1975 . 5. Editura Lumina LEX. penală.avocatura.1977. T. 4. publicată în M. Editura Naţional . 6.ro Www.15 din 21 iunie 1968 Codul Penal al României publicata in B. 182/15. Bucureşti 2001 . 6. 1/1984.

123 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->