Sunteți pe pagina 1din 2

Nr _________/_________________

TRIBUNALUL SIBIU
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE
TEHNICE SI CONTABILE SIBIU
Expert tehnic/contabil ___________________________
Adresa _______________________________________
Telefon________________________

DECONT
privind justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea expertizei tehnice /contabile
Dosarul nr. _________/_______/________ al _____________________________________,
Prile n proces :Reclamant_________________________Prt__________________________.
Data numirii expertului __________________Termen depunere expertiza __________________.
Data depunerii raportului de expertiz:_______________________________________________.

Onorariu provizoriu stabilit:____________________________________________.


ONORARIU SOLICITAT
(nota de evaluare pe verso )

Sume depuse n contul BLEJTC Sibiu nr :


deschis la CEC Bank SA Sibiu :
Nr.
crt.

Deponent

RO08CECESB0137RON0297997

Nr. chitan /OP

Data

Suma
depus

TOTAL
V rugm a comunica Biroului Local de Expertize :
-ncheierea de sedin prin care s-a aprobat onorariul definitiv;
NOTA: documentele de plat pentru sumele depuse la CEC (chitana,ordin plat) vor conine
obligatoriu :
-numele expertului ;
-numrul dosarului i instana de judecat
-chitanele(OP) vor fi depuse la dosarul cauzei ce cel puin 5 zile naintea termenului de judecat.

Data ,

Semntura expert,

Expert tehnic/contabil _____________________


Adresa _________________________________
Specializarea_____________________________

Vizat pt.suma :
________________ lei
JUDECTOR,
_____________________
(semntura )

N O T A DE

EVALUARE A

ONORARIULUI

Denumirea instanei _________________________________________


Numr dosar _______________________________________________
Pari n dosar :
Reclamant __________________________________
Prt ______________________________________
Data numirii expertului _______________________________________
Termen de depunere a expertizei ________________________________
Timpul folosit pentru efectuarea lucrrii (ore) :
-studierea dosarului
-citarea parilor
-deplasarea la teren
-documentare pentru expertiz,CF
-prelucrarea datelor
-ntocmirea anexelor
-redactarea raportului
-depunerea raportului
-alte operaiuni

Total ore
Tarif orar
Total ONORARIU SOLICITAT
Onorariu provizoriu depus ___________________ lei ,
Rog obligarea parilor la depunerea diferenei de ___________________________lei,
n contul BLEJTC Sibiu nr : RO08CECESB0137RON0297997CECBANK SIBIU
,deschis la CEC Bank Sibiu ,i comunicarea ctre expert a achitrii onorariului integral.

EXPERT,