Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

22

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVARII UNIVERSITATEA DE ART I DESIGN DIN CLUJ NAPOCA Compartimentul de Audit Public Intern

Se aprob rector, prof.univ.dr. Radu Solovastru

RAPORT DE AUDIT INTERN

Structura auditat:
SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL

Misiunea de audit:
CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2008

CLUJ-NAPOCA 2009

Anexa nr. 22 I. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituit din: - Biri Marta, auditor intern; Misiunea s-a efectuat n baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.07.2009 Cadrul legal al aciunii de auditare l-a reprezentat: - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; - OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. 672/2002. -OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice . Durata misiunii de audit: 10.08.2009- 31.08.2009; Perioada auditat: 01.01.2008-31.12.2008 Scopul aciunii de auditare const n: Efectuarea auditului asupra Situaiilor finsanciare la 31.12.2008 n vederea obinerii unei asigurri rezonabile conform creia situaiile financiare nu contin denaturri semnificative si asigurarea aplicrii corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2008. Obiectivele aciunii de auditare au urmrit: Aprecierea controlului intern; Analiza conturilor; Evaluarea situaiilor financiare; Tipul de auditare - A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de ctre Directia economica, a prevederilor legislaiei, n ce priveste intocmirea situatiilor financiare. Directia economica rspunde pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situatii financiare cit si a notelor explicative, n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1752/2005 cu modificrile ulterioare i cu politicile contabile descrise n notele la situaiile financiare. Tehnicile de audit intern utilizate: Verificarea s-a realizat n vederea asigurrii validitii, realitii i acurateei documentelor i a concordanei cu legile i regulamentele n vigoare, precum i a eficacitii controlului intern prin urmtoarele tehnici de verificare: - comparaia: pentru confirmarea identitii unor informaii, dup obinerea lor din dou sau mai multe surse diferite; - examinarea: pentru detectarea erorilor i/sau iregularitilor; - confirmarea: pentru solicitarea informaiilor din mai multe surse independente cu scopul validrii acestora; - garantarea: pentru verificarea realitii tranzaciilor nregistrate pornind de la examinarea nregistrrilor spre documentele justificative; Alte tehnici de audit: observarea fizic: n vederea formrii unei preri proprii privind modul de ntocmire i emitere a documentelor; interviul, note de relaii: se realizeaz de ctre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate, implicate i interesate i informaiile primite, care trebuie s fie susinute de documente. Pentru eventualele explicaii suplimentare se solicit note de relaii scrise. analiza: const n descompunerea unei entiti n elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate i msurate distinct. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: Chestionarul de luare la cunotin - CLC: pentru obinerea unor informaii referitoare la contextul socio-economic, organizare intern, funcionarea entitii/structurii auditate;
2

Anexa nr. 22 Chestionarul de control intern - CCI: orienteaz auditorii interni n activitatea de identificare obiectiv a disfunciunilor i cauzelor reale ale acestora; List de verificare - LV: utilizat pentru stabilirea condiiilor de regularitate pe care trebuie s le ndeplineasc fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitile de control intern ncorporate n proceduri, existena responsabilitilor pentru efectuarea acestora i permite stabilirea testelor de conformitate atunci cnd sunt semnalate diferite disfuncionaliti. Documentele examinate n cadrul Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2008 au vizat documentaia - documentele justificative care stau la baza nregistrrilor operaiilor n contabilitate; - balanele de verificare ntocmite periodic; - situaiile financiare anuale; - note contabile; Documentele elaborate pe timpul auditrii activitii privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2008 , n principal sunt: - analiza riscurilor; - tabelele punctelor tari i slabe; - tematica n detaliu a misiunii de audit; - programul de audit intern; - programul interveniei la faa locului; - liste de verificare structurate pe obiective; - foi de lucru pentru stabilirea eantioanelor; - chestionare de control intern; - teste; - liste de control; - fie de identificare i analiz a principalelor probleme constatate - FIAP-uri; - raportul preliminar de audit intern; - minutele edinelor de deschidere, de nchidere i de conciliere; - raportul final de audit intern; - planul de aciune i calendarul de implementare a recomandrilor; - fia de urmrire a implementrilor recomandrilor. Direcia economic a funcionat n perioada supus auditrii cu un numr de 8 salariai, din care 2 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuiile de serviciu organigrama i Regulamentului de organizare i funcionare. Pentru toi salariaii exist fie ale posturilor prin care s-au stabilit atribuiile de serviciu, relaiile ierarhice de subordonare i relaiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.

II.

CONSTATRI I RECOMANDRI

n acest capitol, prezentam principalele constatri ale auditorului intern, cauzele, consecinele i recomandrile formulate, obinute n urma testrilor efectuate i concretizate n FIAP-urile ntocmite n Etapa Interveniei la faa locului, n vederea corectrii disfuncionalitilor semnalate sau ale celor care pot s apar n perioada imediat urmtoare, urmare a acestor constatri. De asemenea, vom prezenta i comenta posibila evoluie a riscurilor existente i a necesitilor de dezvoltare a sistemelor de management i control intern al activitilor auditate, cu scopul facilitrii atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.
3

Anexa nr. 22 Situaiile financiare anuale ntocmite de instituiile bugetare au rolul de instrumente de informare a unitilor ierarhic superioare cu privire la rezultatul execuiei bugetare i reprezint , n acelai timp , un mijloc de analiz a modului cum instituiile folosesc resursele bugetare n ndeplinirea sarcinilor ce le revin . 1. APRECIEREA CONTROLULUI INTERN; Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management. Conducerea institutiei are ca responsabilitate: - proiectarea, implementarea i meninerea unui control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a situaiilor financiare care s nu conin denaturri semnificative, datorate fraudei sau erorii; - selectarea i aplicarea politicilor contabile adecvate; - elaborarea unor estimri contabile rezonabile n circumstanele date. 1.1. Existenta proceduri scrise i formalizate si activitatilor de control curente Auditorul intern a analizat proceduri scrise i formalizate si activitatilor de control curente din care a rezultat c este functional. Totui, auditorul intern a constatat unele disfuncionaliti privind modul implementare a controlului intern, prezentate n continuare. CONSTATARE: Nu au fost inventariate activita,ile care trebuie procedurate. Nu au fost elaborate proceduri scrise i formalizate pentru toata activitatea specific. Nu au fost cuprinse n fiele posului activitile de control. CAUZE: Sistemul de control intern a fost implementat conform OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru ntre sarcini, competenta (autoritate decizionala conferita prin delegare) i responsabiliti (obligaia de a realiza obiectivele) i sa se defineasc proceduri. Procedurile reprezint pasii ce trebuie urmati (algoritmul) n realizarea sarcinilor, exercitarea competentelor i angajarea responsabilitilor. metodelor de lucru i a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul acestui standard - specifice pentru fiecare entitate publica, referitoare la activitile acesteia. Aceste proceduri trebuie sa fie: scrise, respectiv formalizate. Cunotinele individuale i colective trebuie stocate i puse n ordinea care corespunde scopurilor entitatii publice; simple i specifice. Procedurile scrise se constituie n instrument de lucru, pentru ca executantii sa cunoasc normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al entitatii publice; actualizate n mod permanent, n funcie de evoluia reglementrilor n materie; aduse la cunostinta executantilor. Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub forma autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlufui ierarhic. Din punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este concomitent (operativ), exante (feed-forward) si ex-post (feed-back). Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea,
4

Anexa nr. 22 separarea functiunilor si monitorizarea. In afara activitatilor de control integrate in linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurate anume constituite (comisii, compartimente de control etc), a caror activitate se desfasoara in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor. Neaprofundarea legislaiei n vigoare cu privire la organizarea controlului intern. CONSECINE: Neorganizarea controlului intern pot afecta eficiena i eficacitatea operaiunilor, respectarea regulilor i regulamentelor, protejarea bunurilor,prevenirea i descoperirea fraudelor. RECOMANDRI: Inventarierea activitilor care trebuie procedurate; - Elaborarea procedurilor scrise i formalizate; -Stabilirea de atribuii i responsabiliti, prin fiele posturilor privind controlul intern; 2. ANALIZA CONTURILOR; 2.1. Imprumuturi si datorii asimilate; Auditorul intern a analizat conturile de mprumuturi si datorii asimilate i apreciaz ca funcional sistemul de control al contabilitii mprumuturilor si datoriilor asimilate exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelai timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise i formalizate pentru activitatea auditat. 2.2. Imobilizari; Auditorul intern a analizat conturile de imobilizari din care a rezultat c monografia privind evidena imobilizrilor i investiiilor este cunoscut de personalul de execuie desemnat pentru aceast activitate. n acelai timp s-a constatat c: CONSTATARE: Au fost inregistrate eronat in contabilitate unele bunuri. Nu au fost evidentiate distinct in contabilitate bunurile apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991; art. 12 (1) Contabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii i pe fiecare obiect de eviden. (2) Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric, n condiiile stabilite de reglementrile legale. CONSECINE:Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31.12.2008 si a contului de executie; RECOMANDRI:Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 2.3.Stocuri si productie n curs de executie; Pe baza analizei efectuate, dar i din Nota de relaii a rezultat c evidena analitic i sistematic a bunurilor de natura stocurilor este condus n conformitate cu reglementrile cadrului normativ n vigoare. De asemenea, auditorul intern din evaluarea indirect a modului de achiziionare a furniturilor de birou, materialelor de curenie, carburani i lubrefiani, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale tehnice, alimente, furaje, materiale de laborator, animale, deeuri, produse finite, materii prime, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, cri i publicatii la nivelul entitii, nu am constatat disfuncionaliti n privina modului de conducere a evidenei stocurilor, a plilor i cheltuielilor efectuate. 2.4.Conturile de terti; Auditorul intern a analizat conturile de terti i apreciaz ca funcional sistemul de control al contabilitii terilor i exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelai timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise i formalizate pentru activitatea auditat.
5

Anexa nr. 22 2.5.Conturi de regularizare si asimilate; Auditorul intern a analizat conturile de regularizare si asimilate i apreciaz ca funcional sistemul de control, a rezultat de asemenea c exist personal responsabil desemnat pentru aceast activitate. n acelai timp s-a constatat c nu exist proceduri scrise i formalizate pentru activitatea auditat. 2.6.Conturi de trezorerie; Din evalurile indirecte realizate de echipa de auditorul intern s-a constatat c sistemul de control al activitii de trezorerie este funcional. 2.7.Concordana dintre contabilitatea sintetic i cea analitic; Auditorul intern, pe baza testrilor efectuate a constatat existena unui sistem informatic integrat, la nivelul entitii, pentru evidenta sintetica si analitica. Acest sistem realizeaz prelucrarea automat a datele preluate din documentele justificative i genereaz situaii finale, n conformitate cu prevederile, att ale OMFP nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar-contabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, ct i ale Planului de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia. 2.8. Contul de execuie bugetara. Analiza contului de execuie a bugetului instituiilor publice const n analiza dinamic dintre creditele bugetare aprobate iniial , cele definitive , plile nete i cheltuielile efective , precum i ponderea plilor nete i, respectiv, a cheltuielilor efective n creditele definitive att la nivel global , ct i detaliat , pe feluri de cheltuieli . n timp ce unele pli ale instituiilor publice constituie n acelai timp i cheltuieli efective , alte pli nu dau natere la cheltuieli n momentul cnd au fost efectuate . ntre pli i cheltuieli pot s apar deci neconcordane din punct de vedere al efecturii lor n timp . Delimitarea precis a plilor i cheltuielilor prezint importana pentru analiza execuiei bugetului instituiei , analiz n care trebuie s se foloseasc ambii indicatori . Indicatorul pli nete arat ce volum de mijloace bneti a fost folosit din buget, n ce msur s-a respectat destinaia stabilit prin buget n folosirea mijloacelor bneti , de aceea trebuie utilizat ca un indicator al execuiei bugetare . Indicatorul .cheltuieli efective. indic volumul de mijloace economice consumate n activitatea instituiilor 3. EVALUAREA SITUAIILOR FINANCIARE. 3.1. Preluarea corect n balanta de verificare a datelor din conturile sintetice; Auditorul intern, pe baza testrilor efectuate a constatat existena unui sistem informatic integrat, la nivelul entitii, pentru elaborarea balanei de verificare. Acest sistem realizeaz prelucrarea automat a datele preluate din documentele justificative i genereaz situaii finale, n conformitate cu prevederile: OMFP nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiarcontabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, ct i ale Planului de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia. 3.2. Corelaiile dintre formularele de situaii financiare; Din evaluarea testrilor efectuate, auditorul intern a constatat c sistemul de control privind corelaiile dintre formularele de situaii financiare funcioneaz prin respectarea OMFF nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008.

Anexa nr. 22 3.3. Analiza raportului explicativ din punct de vedere structural; Din evaluarea testrilor efectuate, echipa de auditori interni a constatat c sistemul de control privind elaborarea bilanului contabil funcioneaz prin respectarea Normelor metodologice de nchidere a bilanului contabil, elaborate de MFP. 3.4. Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor inventarierii;Cuprinderea rezultatului inventarierii n bilanul anual; Auditorul intern a analizat Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor inventarierii;Cuprinderea rezultatului inventarierii n bilanul anual CONSTATARE: A fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: Investiiile puse n funciune total sau parial; Stocurile; Disponibilitile bneti n casierie; Disponibilitile aflate n conturi la bnci sau la unitile Trezoreriei Statului. Nu a fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: active fixe necorporale, active fixe corporale in curs de executie; amortizarile; materiale date spre prelucrare; produsele ; bunurile in custodie; furnizori debitori; clienti din vanzari; drepturi de personal neridicate; retineri din salarii; amenzi penalitati; alte datorii si creante cu bugetul; debitori; creditori; cheltuieli inregistrate in avans;Decontari din operatiuni in curs de lamurire Registrul inventar , nu a fost condus, completat si utilizat in concordanta cu destinatia stabilita, asfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor efectuate. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991; Ordinul MFP nr.1753/2004: 13. Inventarierea terenurilor se efectueaz pe baza documentelor care atest proprietatea acestora i a schielor de amplasare. Cldirile se inventariaz prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate i a dosarului tehnic al acestora. Construciile i echipamentele speciale cum sunt: reelele de energie electric, termic, gaze, ap, canal, telecomunicaii, cile ferate i altele similare se inventariaz potrivit regulilor stabilite de deintorii acestora. 14.In listele de inventariere a imobilizrilor necorporale i corporale aflate n curs de execuie se menioneaz pentru fiecare obiect n parte, pe baza constatrii la faa locului: denumirea obiectului, descrierea amnunit a stadiului n care se afl acesta, pe baza valorii din documentaia existent (devize), precum i n funcie de volumul lucrrilor realizate la data inventarierii. Materialele i utilajele primite de la beneficiari pentru montaj i nencorporate n lucrri se inventariaz separat. 29. Creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse verificrii i confirmrii pe baza extraselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i datorii care dein ponderea valoric n totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 146-3), prezentat ca model n anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, n funcie de necesiti. Nerespectarea acestei proceduri, precum i refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme. n situaia unitilor care efectueaz decontarea creanelor i obligaiilor pe baz de conturi sau deconturi externe periodice confirmate de ctre partenerii externi, aceste documente in locul extraselor de cont confirmate. 34. Pentru inventarierea elementelor de activ i de pasiv ce nu reprezint bunuri este suficient prezentarea lor n situaii analitice distincte care s fie totalizate i s justifice soldul conturilor sintetice respective n care acestea sunt cuprinse i care se preiau n Registrul-inventar (cod 14-1-2). 35. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu n care se nscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ i de pasiv, grupate dup natura lor, conform posturilor din bilan.

Anexa nr. 22 Elementele de activ i de pasiv nscrise n registrul-inventar au la baz listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere i situaiile analitice, dup caz, care justific coninutul fiecrui post din bilan. 36. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic i nscrise n listele de inventariere cu cele din evidena tehnico-operativ (fiele de magazie) i din contabilitate. nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o analiz a tuturor stocurilor nscrise n fiele de magazie i a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceast ocazie trebuie corectate operativ, dup care se procedeaz la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitilor consemnate n listele de inventariere, cu evidena tehnico-operativ pentru fiecare poziie n parte. 47. Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere ntr-un proces-verbal. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s conin, n principal, urmtoarele elemente: data ntocmirii; numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere; numrul i data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariat; data nceperii i terminrii operaiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate i la persoanele vinovate, precum i propuneri de msuri n legtur cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fr micare, cu micare lent, greu vandabile, fr desfacere asigurat i propuneri de msuri n vederea reintegrrii lor n circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri; constatri privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritii bunurilor din gestiune, precum i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. CONSECINE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor elementelor de de activ si pasiv duce la necorelarea datelor din bilantul contabil cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza inventarierii; RECOMANDRI:Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate si completarea Registrului-inventar cu rezultatele inventarierii ; - Elaborarea procedurilor scrise i formalizate; 3.6. Bilanul; Din evaluarea testrilor efectuate, echipa de auditorul intern a constatat c sistemul de control privind elaborarea bilanului contabil funcioneaz prin respectarea OMFF nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, OMFP nr. 1917/2005 pentru organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, ct i ale Planului de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia. 3.7. Contul de rezultat patrimonial; Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului anului 2008.. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent daca au fost platite sau nu. In Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate si veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora, precum si cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentata atat valoarea indicatorului din anul curent cat si valoarea aferenta pentru exercitiul financiar precedent.
8

Anexa nr. 22 Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a universitii, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat s-a determinat pe fiecare sursa de finantare n parte: buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii i subventii. Formularul prezinta totalitatea veniturilor realizate si a finantarilor, precum si a cheltuielilor efectuate grupate pe activitati, astfel: operationale, financiare si extraordinare. Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri si finantari si din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la inceputul anului inainte de inchidere. 3.8. Situaia fluxurilor de trezorerie; Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activiti este util pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activitilor care implic numerar de cele care nu implic numerar; evaluarea capacitii universitii de a-i ndeplini obligaiile de pli cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activitile viitoare (cash-flow strategic). Utilitatea analizei este dat de faptul c variaia global a trezoreriei este reliefat prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) i prin cel rezultat din operaiunile de capital care privesc investiiile i finanrile. Atunci cnd fluxurile reale i cele monetare nu coincid, cum de fapt se i ntmpl, trezoreria se asigur prin decalaje de pli asociate acestor fluxuri . Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizri de lichiditi . 3.9. Situaia modificrilor in structura activelor/capitalurilor; Auditorul intern a analizat Situaia modificrilor in structura activelor/capitalurilor i apreciaz ca funcional sistemul de control pentru aceasta activitate

A.

CONCLUZII

Echipa de auditori pe baza testrilor i analizelor efectuate evalueaz Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2008 conform grilei:
NR. CRT. APRECIERE OBIECTIVUL FUNCIONAL DE MBUNTIT CRITIC

1. 2.

APRECIEREA CONTROLULUI INTERN;

X ANALIZA CONTURILOR; X EVALUAREA SITUAIILOR 3. FINANCIARE n opinia auditorului, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata in aspectele semnificative, n conformitate Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1752/2005 si modificarile ulterioare. Intocmirea situatiilor financiare nu a fost precedata de inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, astfel incat datele din bilantul contabil anual nu au fost corelate cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza inventarului. Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31.12.2008 si a contului de executie;

Anexa nr. 22 Precizm, faptul c constatrile prezentate au la baz probe de audit obinute pe baza testelor efectuate, consemnate n documentele de lucru ntocmite de ctre auditorul intern i nsuite de ctre factorii de management ai entitii. Structura auditat are obligaia s respecte Programul de aciune i Calendarul de implementare a recomandrilor, cu scopul implementrii recomandrilor la termenele stabilite i s raporteze auditorului intern, periodic, stadiul implementrii acestora.

Auditor, Ec.Marta Biri

10

S-ar putea să vă placă și